* keyserver.c (keyserver_work): Handle keyserver timeouts.
authorDavid Shaw <dshaw@jabberwocky.com>
Wed, 13 Oct 2004 18:40:13 +0000 (18:40 +0000)
committerDavid Shaw <dshaw@jabberwocky.com>
Wed, 13 Oct 2004 18:40:13 +0000 (18:40 +0000)
commit5887f2fb267141a2b45602c98387815943fcd7a6
tree01497b33f958411eb0a89234dcf367f180e50e4c
parentac51d6dbd42c21739042847627c8ff8cc4c8b063
* keyserver.c (keyserver_work): Handle keyserver timeouts.
g10/ChangeLog
g10/keyserver.c