po: Auto update
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Wed, 17 Aug 2016 12:41:16 +0000 (14:41 +0200)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Wed, 17 Aug 2016 12:41:16 +0000 (14:41 +0200)
--

29 files changed:
po/be.po
po/ca.po
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/el.po
po/eo.po
po/es.po
po/et.po
po/fi.po
po/fr.po
po/gl.po
po/hu.po
po/id.po
po/it.po
po/ja.po
po/nb.po
po/nl.po
po/pl.po
po/pt.po
po/pt_BR.po
po/ro.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/tr.po
po/uk.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index 2d20e7a..fdaa5e1 100644 (file)
--- a/po/be.po
+++ b/po/be.po
@@ -4410,14 +4410,14 @@ msgstr ""
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "немагчыма адкрыць %s: %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "немагчыма адкрыць %s: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr ""
index a8ae1c6..13d4132 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -4948,16 +4948,16 @@ msgstr ""
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "la transacció de la base de dades de confiança és massa gran\n"
 
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
+
 # No em passe! ;)  ivb
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versió: %s"
 
index 5e38930..d4d04d6 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -4642,14 +4642,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transakce s databází důvěry je příliš dlouhá\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevřít `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: adresář neexistuje!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu otevřít `%s': %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit záznam verze: %s"
 
index 33fd087..8f3af6f 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -4654,14 +4654,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transaktion for trustdb er for stor\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke tilgå »%s«: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: mappe findes ikke!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke tilgå »%s«: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: kunne ikke oprette versionspost: %s"
 
index 760627e..a745205 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -4764,14 +4764,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "trustdb Transaktion zu groß\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kann aus `%s' nicht zugreifen: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: Verzeichnis existiert nicht!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kann aus `%s' nicht zugreifen: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: Fehler beim Erzeugen des Versionsatzes: %s"
 
index 078e132..a6a9a46 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -4841,14 +4841,14 @@ msgstr "trustdb rec %lu: 
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "ðïëý ìåãÜëç óõíáëëáãÞ trustdb\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: áðïôõ÷ßá äçìéïõñãßáò ìéáò åããñáöÞò Ýêäïóçò: %s"
index 9f4dcc4..5ab4beb 100644 (file)
--- a/po/eo.po
+++ b/po/eo.po
@@ -4780,14 +4780,14 @@ msgstr "fido-datenaro loko %lu: skribo malsukcesis (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "fido-datenaro-transakcio tro granda\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "ne povas fermi '%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: dosierujo ne ekzistas!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "ne povas fermi '%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: malsukcesis krei versiregistron: %s"
index 9aa6700..ba65dd1 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -4692,14 +4692,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transacción en la base de datos de confianza demasiado grande\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "no se puede acceder a `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: ¡el directorio no existe!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "no se puede acceder a `%s': %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: fallo al crear el registro de versión: %s"
 
index 072f5ff..a42bcb8 100644 (file)
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -4753,14 +4753,14 @@ msgstr "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "trustdb transaktsioon on liiga suur\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' ei õnnestu sulgeda: %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: kataloogi ei ole!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu sulgeda: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: versioonikirje loomine ei õnnestu: %s"
index e5b473e..203bedb 100644 (file)
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -4827,14 +4827,14 @@ msgstr "trustdb rec %lu: kirjoittaminen epäonnistuin (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "trustdb-tapahtuma on liian suuri\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: hakemistoa ei ole olemassa!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: versiotietueen luonti epäonnistui: %s"
index b1b9dbf..a664e59 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -4775,14 +4775,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transaction de base de confiance trop grande\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "impossible d'accéder à « %s » : %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s : le répertoire n'existe pas.\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "impossible d'accéder à « %s » : %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s : impossible de créer un enregistrement de version : %s"
 
index 806d934..58a680c 100644 (file)
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -4820,14 +4820,14 @@ msgstr ""
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transacción da base de datos de confianza demasiado grande\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "non se pode pechar `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: ¡o directorio non existe!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "non se pode pechar `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: non se puido crea-lo rexistro de versión: %s"
index 6346267..20c6c8b 100644 (file)
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -4794,14 +4794,14 @@ msgstr "Bizalmi adatb
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "Bizalmi adatbázis tranzakciója túl nagy.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "Nem tudom bezárni a(z) \"%s\" állományt: %s.\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: Könyvtár nem létezik!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "Nem tudom bezárni a(z) \"%s\" állományt: %s.\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: Nem sikerült verziórekordot létrehoznom: %s"
index 2c3691d..b0022c0 100644 (file)
--- a/po/id.po
+++ b/po/id.po
@@ -4794,14 +4794,14 @@ msgstr "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transaksi trustdb terlalu besar\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "tidak dapat menutup `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: direktori tidak ada!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "tidak dapat menutup `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: gagal membuat catatan versi: %s"
index fdeed8f..1108836 100644 (file)
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -4712,14 +4712,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transazione del trustdb troppo grande\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "impossibile accedere a \"%s\": %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: la directory non esiste.\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "impossibile accedere a \"%s\": %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: creazione del record della versione non riuscita: %s"
 
index fc36029..76383a3 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -3717,7 +3717,8 @@ msgstr "未知の"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
-msgstr "*警告*: 分遣署名ではありません。ファイル「%s」は検証され*ませんでした*!\n"
+msgstr ""
+"*警告*: 分遣署名ではありません。ファイル「%s」は検証され*ませんでした*!\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
@@ -4531,14 +4532,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "信用データベースのトランザクションが大きすぎます\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "「%s」にアクセスできません: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: ディレクトリがありません!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "「%s」にアクセスできません: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: バージョン・レコードの作成に失敗しました: %s"
 
index 81fbffe..eafef85 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -4503,14 +4503,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr ""
 
index 70f0953..b24ce55 100644 (file)
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -4843,14 +4843,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "betrouwbaarheidsdatabank (trustdb): transactie is te groot\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "krijg geen toegang tot `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: map bestaat niet!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "krijg geen toegang tot `%s': %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: het registreren van de versie is mislukt: %s"
 
index a77c979..62531c6 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -4663,14 +4663,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "zbyt duże zlecenie dla bazy zaufania\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nie ma dostępu do ,,%s'': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "nie ma dostępu do ,,%s'': %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiodło się: %s"
 
index 480eff3..1cde13d 100644 (file)
--- a/po/pt.po
+++ b/po/pt.po
@@ -4789,14 +4789,14 @@ msgstr "base de dados de confian
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transação de base de dados de confiança muito grande\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "impossível fechar `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: diretoria inexistente!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "impossível fechar `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: falha ao criar registo de versão: %s"
index c9a4cdb..c42a774 100644 (file)
@@ -4740,14 +4740,14 @@ msgstr "banco de dados de confiabilidade rec %lu: escrita falhou (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transação de banco de dados de confiabilidade muito grande\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "impossível abrir `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: diretório inexistente!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "impossível abrir `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: falha ao criar registro de versão: %s"
index 68fae3f..9e02f26 100644 (file)
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -4689,14 +4689,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "tranzacția trustdb prea mare\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nu pot accesa `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: directorul nu există!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "nu pot accesa `%s': %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: am eșuat să creez înregistrare versiune: %s"
 
index 23c092d..1394d98 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -4628,14 +4628,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "слишком длинная транзакция таблицы доверия\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "нет доступа к `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: каталог не существует!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "нет доступа к `%s': %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: сбой создания записи о версии: %s"
 
index cd8d96c..7820c9c 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -4802,14 +4802,14 @@ msgstr "z
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transakcia s databázou dôvery je príli¹ dlhá\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: adresár neexistuje!\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: nepodarilo sa vytvori» záznam verzie: %s"
index 82d73f6..4945b76 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -4767,14 +4767,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
 
index b46a9b1..f162a53 100644 (file)
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -4688,14 +4688,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "güvence veritabanı işlemi çok uzun\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "'%s' erişilemiyor: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: dizin yok!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "'%s' erişilemiyor: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: sürüm kaydı oluşturmada başarısız: %s"
 
index 4bfc8f3..de46213 100644 (file)
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -4719,14 +4719,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "занадто велика операція trustdb\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "немає доступу до «%s»: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: каталогу не існує!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "немає доступу до «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: не вдалося створити запис щодо версії: %s"
 
index de0167c..e6d5f78 100644 (file)
@@ -4514,14 +4514,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "信任度数据库处理量过大\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "无法存取‘%s’:%s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s:目录不存在!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "无法存取‘%s’:%s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s:建立版本记录失败:%s"
 
index 6d600db..dc61180 100644 (file)
@@ -4526,14 +4526,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "信任資料庫更動量過大\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "無法存取 `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: 目錄不存在!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "無法存取 `%s': %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: 建立版本記錄失敗: %s"