Updated
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Mon, 26 Feb 2007 15:39:15 +0000 (15:39 +0000)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Mon, 26 Feb 2007 15:39:15 +0000 (15:39 +0000)
po/ChangeLog
po/sv.po

index cf19d82..d72c927 100644 (file)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2007-02-26  Werner Koch  <wk@g10code.com>
+
+       * sv.po: Update from Daniel.
+
 2007-01-31  Werner Koch  <wk@g10code.com>
 
        * de.po: Fixed a few fuzzy entries.
index 8dc880c..b4134c2 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -24,203 +24,229 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 2.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-31 15:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-11 16:41+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-17 13:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-02-17 13:13+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:193
+#: ../agent/call-pinentry.c:194
 #, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:390
-msgid ""
-"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
-"session"
-msgstr ""
-"Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
-"sessionen"
+#: ../agent/call-pinentry.c:415
+msgid "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this session"
+msgstr "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här sessionen"
 
-#: agent/call-pinentry.c:393
-msgid ""
-"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
-"this session"
-msgstr ""
-"Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
+#: ../agent/call-pinentry.c:418
+msgid "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for this session"
+msgstr "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
 
-#: agent/call-pinentry.c:440
+#. TRANLATORS: The string is appended to an error message in
+#. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
+#. two %d give the current and maximum number of tries.
+#: ../agent/call-pinentry.c:465
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
-msgstr ""
+msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
 
-#: agent/call-pinentry.c:460 agent/call-pinentry.c:472
+#: ../agent/call-pinentry.c:485
+#: ../agent/call-pinentry.c:497
 msgid "PIN too long"
 msgstr "PIN-koden är för lång"
 
-#: agent/call-pinentry.c:461
+#: ../agent/call-pinentry.c:486
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
 
-#: agent/call-pinentry.c:469
+#: ../agent/call-pinentry.c:494
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
 
-#: agent/call-pinentry.c:474
+#: ../agent/call-pinentry.c:499
 msgid "PIN too short"
 msgstr "PIN-kod för kort"
 
 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
-#: agent/call-pinentry.c:486
+#: ../agent/call-pinentry.c:511
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "Felaktig PIN-kod"
 
-#: agent/call-pinentry.c:487
+#: ../agent/call-pinentry.c:512
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Felaktig lösenfras"
 
-#: agent/call-pinentry.c:523
+#: ../agent/call-pinentry.c:548
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Lösenfras"
 
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
-#: agent/command-ssh.c:531
+#: ../agent/command-ssh.c:531
 #, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1020 g10/keygen.c:3067
-#: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
-#: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
+#: ../agent/command-ssh.c:690
+#: ../g10/exec.c:480
+#: ../g10/gpg.c:1020
+#: ../g10/keygen.c:3067
+#: ../g10/keygen.c:3096
+#: ../g10/keyring.c:1204
+#: ../g10/keyring.c:1508
+#: ../g10/openfile.c:267
+#: ../g10/openfile.c:360
+#: ../g10/sign.c:832
+#: ../g10/sign.c:1141
+#: ../g10/tdbio.c:538
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
-#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
-#: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1021 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
-#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
-#: g10/plaintext.c:493 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
-#: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
-#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
-#: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
+#: ../agent/command-ssh.c:702
+#: ../g10/card-util.c:679
+#: ../g10/card-util.c:748
+#: ../g10/dearmor.c:62
+#: ../g10/dearmor.c:109
+#: ../g10/decrypt.c:72
+#: ../g10/encode.c:196
+#: ../g10/encode.c:506
+#: ../g10/gpg.c:1021
+#: ../g10/import.c:195
+#: ../g10/keygen.c:2562
+#: ../g10/keyring.c:1534
+#: ../g10/openfile.c:190
+#: ../g10/openfile.c:345
+#: ../g10/plaintext.c:493
+#: ../g10/sign.c:814
+#: ../g10/sign.c:1009
+#: ../g10/sign.c:1125
+#: ../g10/sign.c:1281
+#: ../g10/tdbdump.c:141
+#: ../g10/tdbdump.c:149
+#: ../g10/tdbio.c:542
+#: ../g10/tdbio.c:605
+#: ../g10/verify.c:100
+#: ../g10/verify.c:163
+#: ../sm/gpgsm.c:1775
+#: ../sm/gpgsm.c:1812
+#: ../sm/qualified.c:74
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
+#: ../agent/command-ssh.c:1617
+#: ../agent/command-ssh.c:1635
 #, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
-msgstr "fel vid hämtning av serienummer på kort: %s\n"
+msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1621
+#: ../agent/command-ssh.c:1621
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1626
+#: ../agent/command-ssh.c:1626
 #, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
-msgstr "fel vid hämtning av nyckel-id för autentisering på kort: %s\n"
+msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1646
+#: ../agent/command-ssh.c:1646
 #, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1696
+#: ../agent/command-ssh.c:1696
 #, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1711
+#: ../agent/command-ssh.c:1711
 #, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2016
+#: ../agent/command-ssh.c:2016
 #, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
 
-#: agent/command-ssh.c:2351
+#: ../agent/command-ssh.c:2351
 #, c-format
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
-"0Awithin gpg-agent's key storage"
-msgstr ""
-"Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
-"gpg-agents nyckellager"
+msgid "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
+msgstr "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  gpg-agents nyckellager"
 
-#: agent/command-ssh.c:2852
+#: ../agent/command-ssh.c:2852
 #, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:219
+#: ../agent/divert-scd.c:219
 msgid "Admin PIN"
 msgstr "Admin PIN-kod"
 
-#: agent/divert-scd.c:277
+#: ../agent/divert-scd.c:277
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
-#: agent/divert-scd.c:280
+#: ../agent/divert-scd.c:280
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
 
-#: agent/divert-scd.c:292
+#: ../agent/divert-scd.c:292
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
-#: agent/genkey.c:90
+#: ../agent/genkey.c:90
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Abe at least %u character long."
-msgid_plural ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#: agent/genkey.c:100
-#, fuzzy
+msgid "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A passphrase should%%0Abe at least %u character long."
+msgid_plural "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
+msgstr[0] "Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
+msgstr[1] "Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
+
+#: ../agent/genkey.c:100
 msgid "Take this one anyway"
-msgstr "Vill du använda nyckeln ändå? (j/N) "
+msgstr "Ta den här ändå"
 
-#: agent/genkey.c:101
-#, fuzzy
+#: ../agent/genkey.c:101
 msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "Ange lösenfrasen\n"
+msgstr "Ange ny lösenfras"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: agent/genkey.c:146
+#: ../agent/genkey.c:146
 #, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
 
-#: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
+#: ../agent/genkey.c:148
+#: ../agent/genkey.c:266
+#: ../agent/protect-tool.c:1216
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
 
-#: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
-#: tools/symcryptrun.c:487
+#. The re-entered one did not match and the user did not
+#. hit cancel.
+#: ../agent/genkey.c:175
+#: ../agent/genkey.c:293
+#: ../agent/protect-tool.c:1222
+#: ../tools/symcryptrun.c:487
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
 
-#: agent/genkey.c:265
+#: ../agent/genkey.c:265
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
 
 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:103
+#: ../agent/gpg-agent.c:113
+#: ../agent/preset-passphrase.c:74
+#: ../agent/protect-tool.c:109
+#: ../scd/scdaemon.c:103
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
@@ -228,110 +254,136 @@ msgstr ""
 "@Flaggor:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:105
+#: ../agent/gpg-agent.c:115
+#: ../scd/scdaemon.c:105
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:108
+#: ../agent/gpg-agent.c:116
+#: ../scd/scdaemon.c:108
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
-#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
-#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
+#. { oArmor, "armor",     0, N_("create ascii armored output")},
+#. { oArmor, "armour",     0, "@" },
+#. { oOutput, "output",    2, N_("use as output file")},
+#: ../agent/gpg-agent.c:117
+#: ../g10/gpg.c:468
+#: ../g10/gpgv.c:71
+#: ../kbx/kbxutil.c:82
+#: ../scd/scdaemon.c:109
+#: ../sm/gpgsm.c:335
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:59
+#: ../tools/gpgconf.c:63
+#: ../tools/symcryptrun.c:185
 msgid "verbose"
 msgstr "utförlig"
 
-#: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
-#: sm/gpgsm.c:336
+#: ../agent/gpg-agent.c:118
+#: ../g10/gpgv.c:72
+#: ../kbx/kbxutil.c:83
+#: ../scd/scdaemon.c:110
+#: ../sm/gpgsm.c:336
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "var något tystare"
 
-#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:111
+#: ../agent/gpg-agent.c:119
+#: ../scd/scdaemon.c:111
 msgid "sh-style command output"
 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:112
+#: ../agent/gpg-agent.c:120
+#: ../scd/scdaemon.c:112
 msgid "csh-style command output"
 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:188
+#: ../agent/gpg-agent.c:121
+#: ../tools/symcryptrun.c:188
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:121
+#: ../agent/gpg-agent.c:126
+#: ../scd/scdaemon.c:121
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "frigör inte från konsollen"
 
-#: agent/gpg-agent.c:126
+#: ../agent/gpg-agent.c:127
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
 
-#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
-#: tools/symcryptrun.c:187
+#: ../agent/gpg-agent.c:128
+#: ../scd/scdaemon.c:122
+#: ../sm/gpgsm.c:338
+#: ../tools/symcryptrun.c:187
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "använd en loggfil för servern"
 
-#: agent/gpg-agent.c:129
+#: ../agent/gpg-agent.c:130
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
 
-#: agent/gpg-agent.c:133
+#: ../agent/gpg-agent.c:134
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
 
-#: agent/gpg-agent.c:135
+#: ../agent/gpg-agent.c:137
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
 
-#: agent/gpg-agent.c:136
+#: ../agent/gpg-agent.c:138
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "använd inte SCdaemon"
 
-#: agent/gpg-agent.c:143
+#: ../agent/gpg-agent.c:145
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
 
-#: agent/gpg-agent.c:145
+#: ../agent/gpg-agent.c:147
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
 
-#: agent/gpg-agent.c:148
+#: ../agent/gpg-agent.c:150
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 
-#: agent/gpg-agent.c:154
+#: ../agent/gpg-agent.c:156
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
 
 # Antar att värdet inte ska översättas.
-#: agent/gpg-agent.c:156
+#: ../agent/gpg-agent.c:158
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
 
-#: agent/gpg-agent.c:158
+#: ../agent/gpg-agent.c:160
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
 
-#: agent/gpg-agent.c:159
+#: ../agent/gpg-agent.c:161
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
 
-#: agent/gpg-agent.c:161
+#: ../agent/gpg-agent.c:163
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
 
-#: agent/gpg-agent.c:244 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
-#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
-#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
+#: ../agent/gpg-agent.c:246
+#: ../agent/preset-passphrase.c:96
+#: ../agent/protect-tool.c:143
+#: ../scd/sc-copykeys.c:81
+#: ../scd/scdaemon.c:190
+#: ../sm/gpgsm.c:517
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: ../tools/gpgconf.c:86
+#: ../tools/symcryptrun.c:225
 msgid "Please report bugs to <"
 msgstr "Rapportera fel till <"
 
-#: agent/gpg-agent.c:247
+#: ../agent/gpg-agent.c:249
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:249
+#: ../agent/gpg-agent.c:251
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
@@ -339,148 +391,189 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:308
+#: ../agent/gpg-agent.c:310
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
 
-#: agent/gpg-agent.c:311
+#: ../agent/gpg-agent.c:313
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
 
-#: agent/gpg-agent.c:342 g10/gpg.c:927 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
+#: ../agent/gpg-agent.c:344
+#: ../g10/gpg.c:927
+#: ../scd/scdaemon.c:264
+#: ../sm/gpgsm.c:646
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:516 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1831
-#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:768
-#: tools/symcryptrun.c:1056
+#: ../agent/gpg-agent.c:520
+#: ../agent/protect-tool.c:1073
+#: ../g10/gpg.c:1831
+#: ../kbx/kbxutil.c:432
+#: ../scd/sc-copykeys.c:134
+#: ../scd/scdaemon.c:356
+#: ../sm/gpgsm.c:768
+#: ../tools/symcryptrun.c:1056
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "libgcrypt är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
+msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:610 g10/gpg.c:2031 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:865
+#: ../agent/gpg-agent.c:614
+#: ../g10/gpg.c:2031
+#: ../scd/scdaemon.c:433
+#: ../sm/gpgsm.c:865
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:615 agent/gpg-agent.c:1166 g10/gpg.c:2035
-#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
+#: ../agent/gpg-agent.c:619
+#: ../agent/gpg-agent.c:1170
+#: ../g10/gpg.c:2035
+#: ../scd/scdaemon.c:438
+#: ../sm/gpgsm.c:869
+#: ../tools/symcryptrun.c:989
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:623 g10/gpg.c:2042 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:876
+#: ../agent/gpg-agent.c:627
+#: ../g10/gpg.c:2042
+#: ../scd/scdaemon.c:446
+#: ../sm/gpgsm.c:876
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:936 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
-#: g10/plaintext.c:158
+#: ../agent/gpg-agent.c:940
+#: ../g10/plaintext.c:136
+#: ../g10/plaintext.c:141
+#: ../g10/plaintext.c:158
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av \"%s\": %s\n"
+msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1216 agent/gpg-agent.c:1319 agent/gpg-agent.c:1323
-#: agent/gpg-agent.c:1359 agent/gpg-agent.c:1363 g10/exec.c:174
-#: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:932
+#: ../agent/gpg-agent.c:1230
+#: ../agent/gpg-agent.c:1333
+#: ../agent/gpg-agent.c:1337
+#: ../agent/gpg-agent.c:1373
+#: ../agent/gpg-agent.c:1377
+#: ../g10/exec.c:174
+#: ../g10/openfile.c:418
+#: ../scd/scdaemon.c:932
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:946
+#: ../agent/gpg-agent.c:1244
+#: ../scd/scdaemon.c:946
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1256 scd/scdaemon.c:972
+#: ../agent/gpg-agent.c:1270
+#: ../scd/scdaemon.c:972
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1285 scd/scdaemon.c:1001
+#: ../agent/gpg-agent.c:1299
+#: ../scd/scdaemon.c:1001
 #, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid bindning av uttag till \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1009
+#: ../agent/gpg-agent.c:1307
+#: ../scd/scdaemon.c:1009
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1299 scd/scdaemon.c:1015
+#: ../agent/gpg-agent.c:1313
+#: ../scd/scdaemon.c:1015
 #, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1327 agent/gpg-agent.c:1369 g10/openfile.c:421
+#: ../agent/gpg-agent.c:1341
+#: ../agent/gpg-agent.c:1383
+#: ../g10/openfile.c:421
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1375
+#: ../agent/gpg-agent.c:1389
 #, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1379
+#: ../agent/gpg-agent.c:1393
 #, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1481
+#: ../agent/gpg-agent.c:1495
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1486
+#: ../agent/gpg-agent.c:1500
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1503
+#: ../agent/gpg-agent.c:1517
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1508
+#: ../agent/gpg-agent.c:1522
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1604 scd/scdaemon.c:1134
+#: ../agent/gpg-agent.c:1618
+#: ../scd/scdaemon.c:1134
 #, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1710 scd/scdaemon.c:1201
+#: ../agent/gpg-agent.c:1724
+#: ../scd/scdaemon.c:1201
 #, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s %s stoppad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1731
+#. Okay, its running on the standard socket.
+#: ../agent/gpg-agent.c:1745
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1741 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
-#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+#. Okay, its running on the standard socket.
+#: ../agent/gpg-agent.c:1755
+#: ../common/simple-pwquery.c:324
+#: ../g10/call-agent.c:137
+#: ../sm/call-agent.c:144
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:713
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1753 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
-#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#: ../agent/gpg-agent.c:1767
+#: ../common/simple-pwquery.c:336
+#: ../g10/call-agent.c:149
+#: ../sm/call-agent.c:156
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:724
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
 
 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
-#: agent/preset-passphrase.c:100
+#: ../agent/preset-passphrase.c:100
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr ""
-"Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
+msgstr "Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:103
+#: ../agent/preset-passphrase.c:103
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
@@ -488,11 +581,11 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
 "Underhåll av lösenordscache\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:146
+#: ../agent/protect-tool.c:146
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:148
+#: ../agent/protect-tool.c:148
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
@@ -500,22 +593,19 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1207
+#: ../agent/protect-tool.c:1207
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1210
+#: ../agent/protect-tool.c:1210
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1213
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
-"system."
-msgstr ""
-"Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
+#: ../agent/protect-tool.c:1213
+msgid "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG system."
+msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1218
+#: ../agent/protect-tool.c:1218
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
@@ -523,55 +613,65 @@ msgstr ""
 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
 
-#: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
+#: ../agent/protect-tool.c:1223
+#: ../tools/symcryptrun.c:488
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "Lösenfras:"
 
-#: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
+#: ../agent/protect-tool.c:1236
+#: ../tools/symcryptrun.c:501
 #, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
+#: ../agent/protect-tool.c:1239
+#: ../tools/symcryptrun.c:505
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "avbruten\n"
 
-#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
+#: ../agent/trustlist.c:115
+#: ../agent/trustlist.c:303
 #, c-format
 msgid "error opening `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:130
+#: ../agent/trustlist.c:130
 #, c-format
 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
+#. Same file.
+#: ../agent/trustlist.c:150
+#: ../agent/trustlist.c:158
 #, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:164
+#. A non existent system trustlist is not an error.
+#. Just print a note.
+#: ../agent/trustlist.c:164
 #, c-format
 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
-#: agent/trustlist.c:199
+#: ../agent/trustlist.c:199
 #, c-format
 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
+#: ../agent/trustlist.c:225
+#: ../agent/trustlist.c:232
 #, c-format
 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:264
+#: ../agent/trustlist.c:264
 #, c-format
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
+#: ../agent/trustlist.c:355
+#: ../agent/trustlist.c:394
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 
@@ -584,19 +684,15 @@ msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
 #. fingerprint string whereas the first one receives
 #. the name as store in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:470
+#: ../agent/trustlist.c:470
 #, c-format
-msgid ""
-"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
-"fingerprint:%%0A  %s"
-msgstr ""
-"Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
-"fingeravtrycket:%%0A  %s"
+msgid "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr "Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar fingeravtrycket:%%0A  %s"
 
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:479
+#: ../agent/trustlist.c:479
 msgid "Correct"
 msgstr "Korrekt"
 
@@ -608,432 +704,456 @@ msgstr "Korrekt"
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:499
+#: ../agent/trustlist.c:499
 #, c-format
-msgid ""
-"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
-"certificates?"
-msgstr ""
-"Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
-"användarcertifikat?"
+msgid "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user certificates?"
+msgstr "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera användarcertifikat?"
 
-#: agent/trustlist.c:505
+#: ../agent/trustlist.c:505
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: agent/trustlist.c:505
+#: ../agent/trustlist.c:505
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
-#: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
+#: ../common/exechelp.c:285
+#: ../common/exechelp.c:376
 #, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av ett rör: %s\n"
+msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
+#: ../common/exechelp.c:352
+#: ../common/exechelp.c:409
 #, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
+#: ../common/exechelp.c:388
+#: ../common/exechelp.c:546
 #, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
+#: ../common/exechelp.c:444
+#: ../common/exechelp.c:487
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:452
+#: ../common/exechelp.c:452
 #, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
+#: ../common/exechelp.c:458
+#: ../common/exechelp.c:498
 #, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
 
-#: common/exechelp.c:493
+#: ../common/exechelp.c:493
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
 
-#: common/exechelp.c:504
+#: ../common/exechelp.c:504
 #, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
 
-#: common/http.c:1623
+#: ../common/http.c:1623
 #, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av uttag: %s\n"
+msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
 
-#: common/http.c:1667
+#: ../common/http.c:1667
 msgid "host not found"
 msgstr "värden hittades inte"
 
-#: common/simple-pwquery.c:310
+#: ../common/simple-pwquery.c:310
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:368
+#: ../common/simple-pwquery.c:368
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:379
+#: ../common/simple-pwquery.c:379
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:389
+#: ../common/simple-pwquery.c:389
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
+#: ../common/simple-pwquery.c:531
+#: ../common/simple-pwquery.c:619
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
+#: ../common/simple-pwquery.c:538
+#: ../common/simple-pwquery.c:625
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "problem med agenten\n"
 
-#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
+#: ../common/sysutils.c:88
+#: ../g10/misc.c:137
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
 
-#: common/sysutils.c:183
+#: ../common/sysutils.c:183
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
 
 # Extension är vad? FIXME
-#: common/sysutils.c:215
+#: ../common/sysutils.c:215
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+#: ../common/yesno.c:33
+#: ../common/yesno.c:70
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+#: ../common/yesno.c:34
+#: ../common/yesno.c:75
 msgid "yY"
 msgstr "jJ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+#: ../common/yesno.c:36
+#: ../common/yesno.c:72
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
-#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+#: ../common/yesno.c:37
+#: ../common/yesno.c:76
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:74
+#: ../common/yesno.c:74
 msgid "quit"
 msgstr "avsluta"
 
-#: common/yesno.c:77
+#: ../common/yesno.c:77
 msgid "qQ"
 msgstr "aA"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
+#: ../common/yesno.c:111
 msgid "okay|okay"
 msgstr "okay|okej|ok"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:113
+#: ../common/yesno.c:113
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr "avbryt|stoppa"
 
-#: common/yesno.c:114
+#: ../common/yesno.c:114
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
 
-#: common/yesno.c:115
+#: ../common/yesno.c:115
 msgid "cC"
-msgstr "cC"
+msgstr "aAsS"
 
-#: g10/armor.c:368
+#: ../g10/armor.c:368
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:407
+#: ../g10/armor.c:407
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
 
-#: g10/armor.c:418
+#: ../g10/armor.c:418
 msgid "armor header: "
-msgstr "rad i ASCII-skalet: "
+msgstr "ASCII-skal: "
 
-#: g10/armor.c:429
+#: ../g10/armor.c:429
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
 
-#: g10/armor.c:481
+#: ../g10/armor.c:481
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
 
-#: g10/armor.c:616
+#: ../g10/armor.c:616
 msgid "unexpected armor: "
 msgstr "oväntat skal: "
 
 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
-#: g10/armor.c:628
+#. Bad dash-escaping.
+#: ../g10/armor.c:628
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
 
 # överhoppad eller hoppades över?
-#: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
+#: ../g10/armor.c:782
+#: ../g10/armor.c:1392
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
 
 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
-#: g10/armor.c:825
+#: ../g10/armor.c:825
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
 
-#: g10/armor.c:859
+#: ../g10/armor.c:859
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
 
-#: g10/armor.c:867
+#: ../g10/armor.c:867
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
 
-#: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
+#: ../g10/armor.c:871
+#: ../g10/armor.c:1429
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
 
-#: g10/armor.c:891
+#: ../g10/armor.c:891
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
 
-#: g10/armor.c:895
+#: ../g10/armor.c:895
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "fel i avslutande rad\n"
 
-#: g10/armor.c:1206
+#: ../g10/armor.c:1206
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 
-#: g10/armor.c:1211
+#: ../g10/armor.c:1211
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/armor.c:1215
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#: ../g10/armor.c:1215
+msgid "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - "
-"detta\n"
-"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
-"använts\n"
+"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - detta\n"
+"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har använts\n"
 
-#: g10/build-packet.c:978
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
-msgstr ""
-"ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
-"sluta med ett \"'=\"\n"
+#: ../g10/build-packet.c:978
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with an '='\n"
+msgstr "ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och sluta med ett \"'=\"\n"
 
-#: g10/build-packet.c:990
+#: ../g10/build-packet.c:990
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
 msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
 
-#: g10/build-packet.c:996
+#: ../g10/build-packet.c:996
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"'@\"-tecken\n"
+msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1014
+#: ../g10/build-packet.c:1014
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
+#: ../g10/build-packet.c:1048
+#: ../g10/build-packet.c:1057
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
+#: ../g10/build-packet.c:1079
+#: ../g10/build-packet.c:1081
 msgid "not human readable"
 msgstr "inte läsbart"
 
-#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
+#: ../g10/call-agent.c:99
+#: ../sm/call-agent.c:102
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
 
-#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
+#: ../g10/call-agent.c:160
+#: ../sm/call-agent.c:167
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
 msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
 
-#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
+#: ../g10/card-util.c:64
+#: ../g10/card-util.c:307
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:69
+#: ../g10/card-util.c:69
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
 
-#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
-#: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
+#. We don't yet support unattended key generation.
+#: ../g10/card-util.c:77
+#: ../g10/card-util.c:1403
+#: ../g10/delkey.c:128
+#: ../g10/keyedit.c:1531
+#: ../g10/keygen.c:2749
+#: ../g10/revoke.c:218
+#: ../g10/revoke.c:457
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
 
-#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
-#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
-#: g10/keygen.c:1617
+#: ../g10/card-util.c:104
+#: ../g10/card-util.c:1129
+#: ../g10/card-util.c:1212
+#: ../g10/keyedit.c:426
+#: ../g10/keyedit.c:447
+#: ../g10/keyedit.c:461
+#: ../g10/keygen.c:1550
+#: ../g10/keygen.c:1617
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
+#: ../g10/card-util.c:217
+#: ../g10/card-util.c:267
 msgid "[not set]"
 msgstr "[inte inställt]"
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: ../g10/card-util.c:414
 msgid "male"
 msgstr "man"
 
-#: g10/card-util.c:415
+#: ../g10/card-util.c:415
 msgid "female"
 msgstr "kvinna"
 
-#: g10/card-util.c:415
+#: ../g10/card-util.c:415
 msgid "unspecified"
 msgstr "ej angiven"
 
-#: g10/card-util.c:442
+#: ../g10/card-util.c:442
 msgid "not forced"
 msgstr "inte tvingad"
 
-#: g10/card-util.c:442
+#: ../g10/card-util.c:442
 msgid "forced"
 msgstr "tvingad"
 
-#: g10/card-util.c:520
+#: ../g10/card-util.c:520
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
 
-#: g10/card-util.c:522
+#: ../g10/card-util.c:522
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
 
-#: g10/card-util.c:524
+#: ../g10/card-util.c:524
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
 
-#: g10/card-util.c:541
+#: ../g10/card-util.c:541
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
 
-#: g10/card-util.c:543
+#: ../g10/card-util.c:543
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
 
-#: g10/card-util.c:561
+#: ../g10/card-util.c:561
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:582
+#: ../g10/card-util.c:582
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
 
-#: g10/card-util.c:590
+#: ../g10/card-util.c:590
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
+#: ../g10/card-util.c:688
+#: ../g10/card-util.c:757
+#: ../g10/import.c:285
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:696
+#: ../g10/card-util.c:696
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
 
-#: g10/card-util.c:706
+#: ../g10/card-util.c:706
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:765
+#: ../g10/card-util.c:765
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
-#: g10/card-util.c:775
+#: ../g10/card-util.c:775
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:795
+#: ../g10/card-util.c:795
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Språkinställningar: "
 
-#: g10/card-util.c:803
+#: ../g10/card-util.c:803
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
 
-#: g10/card-util.c:812
+#: ../g10/card-util.c:812
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
 
-#: g10/card-util.c:833
+#: ../g10/card-util.c:833
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
 
-#: g10/card-util.c:847
+#: ../g10/card-util.c:847
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
 
-#: g10/card-util.c:868
+#: ../g10/card-util.c:868
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA-fingeravtryck: "
 
-#: g10/card-util.c:891
+#: ../g10/card-util.c:891
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
 
-#: g10/card-util.c:939
+#: ../g10/card-util.c:939
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:940
+#: ../g10/card-util.c:940
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
 
-#: g10/card-util.c:949
+#: ../g10/card-util.c:949
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1034
+#: ../g10/card-util.c:1034
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
+#: ../g10/card-util.c:1055
+#: ../g10/card-util.c:1064
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
 
-#: g10/card-util.c:1076
+#: ../g10/card-util.c:1076
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1085
+#: ../g10/card-util.c:1085
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -1044,431 +1164,462 @@ msgstr ""
 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
 
-#: g10/card-util.c:1120
+#: ../g10/card-util.c:1120
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
+#: ../g10/card-util.c:1122
+#: ../g10/card-util.c:1203
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
+#: ../g10/card-util.c:1123
+#: ../g10/card-util.c:1205
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
+#: ../g10/card-util.c:1124
+#: ../g10/card-util.c:1207
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
-#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
+#. Okay.
+#: ../g10/card-util.c:1140
+#: ../g10/card-util.c:1223
+#: ../g10/keyedit.c:947
+#: ../g10/keygen.c:1554
+#: ../g10/keygen.c:1582
+#: ../g10/keygen.c:1656
+#: ../g10/revoke.c:687
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ogiltigt val.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1200
+#: ../g10/card-util.c:1200
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1235
+#: ../g10/card-util.c:1235
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
 
-#: g10/card-util.c:1240
+#: ../g10/card-util.c:1240
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1245
+#: ../g10/card-util.c:1245
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
 
-#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
+#: ../g10/card-util.c:1316
+#: ../g10/keyedit.c:1364
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avsluta denna meny"
 
-#: g10/card-util.c:1318
+#: ../g10/card-util.c:1318
 msgid "show admin commands"
 msgstr "visa administratörskommandon"
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
+#: ../g10/card-util.c:1319
+#: ../g10/keyedit.c:1367
 msgid "show this help"
 msgstr "visa denna hjälp"
 
-#: g10/card-util.c:1321
+#: ../g10/card-util.c:1321
 msgid "list all available data"
 msgstr "lista allt tillgängligt data"
 
-#: g10/card-util.c:1324
+#: ../g10/card-util.c:1324
 msgid "change card holder's name"
 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
 
-#: g10/card-util.c:1325
+#: ../g10/card-util.c:1325
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
 
-#: g10/card-util.c:1326
+#: ../g10/card-util.c:1326
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: ../g10/card-util.c:1327
 msgid "change the login name"
 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/card-util.c:1328
+#: ../g10/card-util.c:1328
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "ändra språkinställningarna"
 
-#: g10/card-util.c:1329
+#: ../g10/card-util.c:1329
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
 
-#: g10/card-util.c:1330
+#: ../g10/card-util.c:1330
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
 
 # den låter skum
-#: g10/card-util.c:1331
+#: ../g10/card-util.c:1331
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: ../g10/card-util.c:1332
 msgid "generate new keys"
 msgstr "generera nya nycklar"
 
-#: g10/card-util.c:1333
+#: ../g10/card-util.c:1333
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
 
-#: g10/card-util.c:1334
+#: ../g10/card-util.c:1334
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
 
-#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1632
+#: ../g10/card-util.c:1454
+#: ../g10/keyedit.c:1632
 msgid "Command> "
 msgstr "Kommando> "
 
-#: g10/card-util.c:1492
+#: ../g10/card-util.c:1492
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
 
-#: g10/card-util.c:1523
+#: ../g10/card-util.c:1523
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
 
-#: g10/card-util.c:1525
+#: ../g10/card-util.c:1525
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
 
-#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2253
+#: ../g10/card-util.c:1599
+#: ../g10/keyedit.c:2253
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
 
-#: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
+#: ../g10/decrypt.c:112
+#: ../g10/encode.c:892
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3869 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#: ../g10/decrypt.c:168
+#: ../g10/gpg.c:3869
+#: ../g10/keyring.c:378
+#: ../g10/keyring.c:665
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1714
-#: g10/revoke.c:228
+#: ../g10/delkey.c:75
+#: ../g10/export.c:326
+#: ../g10/keyedit.c:3401
+#: ../g10/keyserver.c:1714
+#: ../g10/revoke.c:228
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2351 g10/keyserver.c:1728
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
+#: ../g10/delkey.c:83
+#: ../g10/export.c:356
+#: ../g10/import.c:2351
+#: ../g10/keyserver.c:1728
+#: ../g10/revoke.c:234
+#: ../g10/revoke.c:479
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
+#: ../g10/delkey.c:129
+#: ../g10/delkey.c:136
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
 
-#: g10/delkey.c:135
+#: ../g10/delkey.c:135
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
 msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:147
+#: ../g10/delkey.c:147
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
 msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
 
-#: g10/delkey.c:155
+#: ../g10/delkey.c:155
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
 
-#: g10/delkey.c:165
+#: ../g10/delkey.c:165
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:175
+#: ../g10/delkey.c:175
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
 
-#: g10/delkey.c:206
+#: ../g10/delkey.c:206
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
 
-#: g10/delkey.c:208
+#: ../g10/delkey.c:208
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
 
-#: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
+#: ../g10/encode.c:228
+#: ../g10/sign.c:1300
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av lösenfras: %s\n"
+msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:234
+#: ../g10/encode.c:234
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
 
-#: g10/encode.c:248
+#: ../g10/encode.c:248
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "använderchiffer %s\n"
+msgstr "använder chiffret %s\n"
 
-#: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
+#: ../g10/encode.c:258
+#: ../g10/encode.c:579
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
 
-#: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
+#: ../g10/encode.c:313
+#: ../g10/encode.c:627
+#: ../g10/sign.c:597
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
 
-#: g10/encode.c:487
+#: ../g10/encode.c:487
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
-"pgp2-läge\n"
+msgstr "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/encode.c:512
+#: ../g10/encode.c:512
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "läser från \"%s\"\n"
 
-#: g10/encode.c:543
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+#: ../g10/encode.c:543
+msgid "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
 
-#: g10/encode.c:561
+#: ../g10/encode.c:561
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
-"mottagarinställningarna\n"
+msgid "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
+#: ../g10/encode.c:671
+#: ../g10/sign.c:970
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
-msgstr ""
-"VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
-"mottagarinställningarna\n"
+msgid "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:767
+#: ../g10/encode.c:767
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
+msgstr "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
+#: ../g10/encode.c:837
+#: ../g10/pkclist.c:815
+#: ../g10/pkclist.c:863
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/encode.c:864
+#: ../g10/encode.c:864
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
 
-#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:283
+#: ../g10/encr-data.c:95
+#: ../g10/mainproc.c:283
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s-krypterad data\n"
 
-#: g10/encr-data.c:97 g10/mainproc.c:287
+#: ../g10/encr-data.c:97
+#: ../g10/mainproc.c:287
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
 
 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
-#: g10/encr-data.c:135 sm/decrypt.c:128
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+#: ../g10/encr-data.c:135
+#: ../sm/decrypt.c:128
+msgid "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
 "i den symmetriska krypteringen.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:147
+#: ../g10/encr-data.c:147
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
 
-#: g10/exec.c:51
+#: ../g10/exec.c:51
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
-#: g10/exec.c:315
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+#: ../g10/exec.c:315
+msgid "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
 "inställningsfilen\n"
 
-#: g10/exec.c:345
+#: ../g10/exec.c:345
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
 
-#: g10/exec.c:423
+#: ../g10/exec.c:423
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:426
+#: ../g10/exec.c:426
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:511
+#: ../g10/exec.c:511
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
+#: ../g10/exec.c:522
+#: ../g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
+msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
 
-#: g10/exec.c:537
+#: ../g10/exec.c:537
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
+msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
 
-#: g10/exec.c:554
+#: ../g10/exec.c:554
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
+#: ../g10/exec.c:599
+#: ../g10/exec.c:606
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:611
+#: ../g10/exec.c:611
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/export.c:63
+#: ../g10/export.c:63
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr "exportera signaturer som är märkta som local-only"
+msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
 
-#: g10/export.c:65
+#: ../g10/export.c:65
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
 
-#: g10/export.c:67
+#: ../g10/export.c:67
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
 
-#: g10/export.c:69
+#: ../g10/export.c:69
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
 
-#: g10/export.c:71
+#: ../g10/export.c:71
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
 
-#: g10/export.c:73
+#: ../g10/export.c:73
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
 
-#: g10/export.c:75
+#: ../g10/export.c:75
 msgid "export keys in an S-expression based format"
 msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
 
-#: g10/export.c:340
+#: ../g10/export.c:340
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "exportering av hemliga nycklar tillåts inte\n"
+msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
-#: g10/export.c:369
+#: ../g10/export.c:369
 #, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:377
+#: ../g10/export.c:377
 #, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:388
+#: ../g10/export.c:388
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:539
+#: ../g10/export.c:539
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
 
-#: g10/export.c:562
+#: ../g10/export.c:562
 #, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
 
-#: g10/export.c:583
+#. I hope this warning doesn't confuse people.
+#: ../g10/export.c:586
 #, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
 
-#: g10/export.c:632
+#: ../g10/export.c:635
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
 
-#: g10/getkey.c:153
+#: ../g10/getkey.c:153
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
 
-#: g10/getkey.c:176
+#: ../g10/getkey.c:176
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Användaridentitet hittades inte]"
+msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
 
-#: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
-#: g10/getkey.c:1004
+#: ../g10/getkey.c:953
+#: ../g10/getkey.c:963
+#: ../g10/getkey.c:973
+#: ../g10/getkey.c:989
+#: ../g10/getkey.c:1004
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:1831
+#: ../g10/getkey.c:1831
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr ""
-"Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3721
+#: ../g10/getkey.c:2385
+#: ../g10/keyedit.c:3721
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
 
-#: g10/getkey.c:2616
+#: ../g10/getkey.c:2616
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2663
+#: ../g10/getkey.c:2663
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
 
-#: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
+#: ../g10/gpg.c:367
+#: ../kbx/kbxutil.c:69
+#: ../sm/gpgsm.c:241
+#: ../tools/gpgconf.c:54
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1476,134 +1627,150 @@ msgstr ""
 "@Kommandon:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:369
+#: ../g10/gpg.c:369
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:370
+#: ../g10/gpg.c:370
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
+msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
 
-#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:245
+#: ../g10/gpg.c:371
+#: ../sm/gpgsm.c:245
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
+#: ../g10/gpg.c:372
+#: ../sm/gpgsm.c:246
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
+#: ../g10/gpg.c:374
+#: ../sm/gpgsm.c:247
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
 
 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
-#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
+#: ../g10/gpg.c:376
+#: ../sm/gpgsm.c:248
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptera data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
+#: ../g10/gpg.c:378
+#: ../sm/gpgsm.c:249
 msgid "verify a signature"
 msgstr "validera en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:251
+#: ../g10/gpg.c:380
+#: ../sm/gpgsm.c:251
 msgid "list keys"
 msgstr "lista nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:382
+#: ../g10/gpg.c:382
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "lista nycklar och signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: ../g10/gpg.c:383
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:255
+#: ../g10/gpg.c:384
+#: ../sm/gpgsm.c:255
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
 
-#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:253
+#: ../g10/gpg.c:385
+#: ../sm/gpgsm.c:253
 msgid "list secret keys"
 msgstr "lista hemliga nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:386
+#: ../g10/gpg.c:386
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: ../g10/gpg.c:387
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: ../g10/gpg.c:389
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: ../g10/gpg.c:390
 msgid "sign a key"
 msgstr "signera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: ../g10/gpg.c:391
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: ../g10/gpg.c:392
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: ../g10/gpg.c:393
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: ../g10/gpg.c:395
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:258
+#: ../g10/gpg.c:396
+#: ../sm/gpgsm.c:258
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
+#: ../g10/gpg.c:397
+#: ../sm/gpgsm.c:259
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:399
+#: ../g10/gpg.c:399
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: ../g10/gpg.c:401
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:405
+#: ../g10/gpg.c:405
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importera/slå samman nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:408
+#: ../g10/gpg.c:408
 msgid "print the card status"
 msgstr "skriv ut kortstatus"
 
-#: g10/gpg.c:409
+#: ../g10/gpg.c:409
 msgid "change data on a card"
 msgstr "ändra data på ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: ../g10/gpg.c:410
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:419
+#: ../g10/gpg.c:419
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:426
+#: ../g10/gpg.c:426
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
-#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:263
+#: ../g10/gpg.c:429
+#: ../sm/gpgsm.c:263
 msgid "run in server mode"
 msgstr "kör i serverläge"
 
 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
-#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
+#: ../g10/gpg.c:431
+#: ../g10/gpgv.c:69
+#: ../kbx/kbxutil.c:77
+#: ../sm/gpgsm.c:278
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:57
+#: ../tools/gpgconf.c:60
+#: ../tools/symcryptrun.c:178
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1613,49 +1780,60 @@ msgstr ""
 "Flaggor:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:280
+#: ../g10/gpg.c:433
+#: ../sm/gpgsm.c:280
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:290
+#: ../g10/gpg.c:435
+#: ../sm/gpgsm.c:290
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:326
+#: ../g10/gpg.c:446
+#: ../sm/gpgsm.c:326
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
-#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:329
+#: ../g10/gpg.c:447
+#: ../sm/gpgsm.c:329
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
 
-#: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:331
+#: ../g10/gpg.c:452
+#: ../sm/gpgsm.c:331
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
-#: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
+#: ../g10/gpg.c:466
+#: ../sm/gpgsm.c:334
+#: ../tools/gpgconf.c:62
 msgid "use as output file"
 msgstr "använd som fil för utdata"
 
-#: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
+#: ../g10/gpg.c:479
+#: ../kbx/kbxutil.c:84
+#: ../sm/gpgsm.c:344
+#: ../tools/gpgconf.c:65
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "gör inga ändringar"
 
-#: g10/gpg.c:480
+#: ../g10/gpg.c:480
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "fråga innan överskrivning"
 
-#: g10/gpg.c:522
+#: ../g10/gpg.c:522
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
 
-#: g10/gpg.c:523
+#: ../g10/gpg.c:523
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
 
 # inställningar istället för flaggor?
 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
-#: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:392
+#: ../g10/gpg.c:552
+#: ../sm/gpgsm.c:392
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1663,7 +1841,8 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
 
-#: g10/gpg.c:555 sm/gpgsm.c:395
+#: ../g10/gpg.c:555
+#: ../sm/gpgsm.c:395
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1683,18 +1862,19 @@ msgstr ""
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-#: g10/gpg.c:747 g10/gpgv.c:96
+#: ../g10/gpg.c:747
+#: ../g10/gpgv.c:96
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 
-#: g10/gpg.c:764
+#: ../g10/gpg.c:764
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: g10/gpg.c:767
+#: ../g10/gpg.c:767
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1704,7 +1884,8 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: g10/gpg.c:778 sm/gpgsm.c:530
+#: ../g10/gpg.c:778
+#: ../sm/gpgsm.c:530
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1712,592 +1893,591 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Algoritmer som stöds:\n"
 
-#: g10/gpg.c:781
+#: ../g10/gpg.c:781
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Publik nyckel: "
 
-#: g10/gpg.c:788 g10/keyedit.c:2319
+#: ../g10/gpg.c:788
+#: ../g10/keyedit.c:2319
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Chiffer: "
 
-#: g10/gpg.c:795
+#: ../g10/gpg.c:795
 msgid "Hash: "
 msgstr "Kontrollsumma: "
 
-#: g10/gpg.c:802 g10/keyedit.c:2365
+#: ../g10/gpg.c:802
+#: ../g10/keyedit.c:2365
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprimering: "
 
-#: g10/gpg.c:886
+#: ../g10/gpg.c:886
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/gpg.c:1056 sm/gpgsm.c:682
+#: ../g10/gpg.c:1056
+#: ../sm/gpgsm.c:682
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 # Vad betyder detta?
-#: g10/gpg.c:1074
+#: ../g10/gpg.c:1074
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1271
+#: ../g10/gpg.c:1271
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1274
+#: ../g10/gpg.c:1274
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1277
+#: ../g10/gpg.c:1277
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1283
+#: ../g10/gpg.c:1283
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1286
+#: ../g10/gpg.c:1286
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
 # Extension är vad? FIXME
-#: g10/gpg.c:1289
+#: ../g10/gpg.c:1289
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1295
+#: ../g10/gpg.c:1295
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
-"VARNING: osäkert att infoga katalogägarskapet för hemkatalogen \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1298
+#: ../g10/gpg.c:1298
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr ""
-"VARNING: osäkert att infoga katalogägarskapet för konfigurationsfilen \"%s"
-"\"\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1301
+#: ../g10/gpg.c:1301
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING: osäkert att infoga katalogägarskapet för tillägget \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1307
+#: ../g10/gpg.c:1307
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
-"VARNING: osäkert att infoga katalogrättigheter för hemkatalogen \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1310
+#: ../g10/gpg.c:1310
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr ""
-"VARNING: osäkert att infoga katalogrättigheter för konfigurationsfilen \"%s"
-"\"\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1313
+#: ../g10/gpg.c:1313
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING: osäkert att infoga katalogrättigheter för tillägget \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1456
+#: ../g10/gpg.c:1456
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1549
+#: ../g10/gpg.c:1549
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
 
-#: g10/gpg.c:1551
+#: ../g10/gpg.c:1551
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1553
+#: ../g10/gpg.c:1553
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1555
+#: ../g10/gpg.c:1555
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1559
+#: ../g10/gpg.c:1559
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1561
+#: ../g10/gpg.c:1561
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1563
+#: ../g10/gpg.c:1563
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
 
-#: g10/gpg.c:1565
+#: ../g10/gpg.c:1565
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1567
+#: ../g10/gpg.c:1567
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1569
+#: ../g10/gpg.c:1569
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1571
+#: ../g10/gpg.c:1571
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1989
+#: ../g10/gpg.c:1989
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:2249 g10/gpg.c:2893 g10/gpg.c:2905
+#: ../g10/gpg.c:2249
+#: ../g10/gpg.c:2893
+#: ../g10/gpg.c:2905
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2262
+#: ../g10/gpg.c:2262
 #, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr ""
-"chiffertillägget \"%s\" lästes inte in på grund av osäkra rättigheter\n"
+msgstr "chiffertillägget \"%s\" lästes inte in på grund av osäkra rättigheter\n"
 
-#: g10/gpg.c:2417 g10/gpg.c:2429
+#: ../g10/gpg.c:2417
+#: ../g10/gpg.c:2429
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
 
-#: g10/gpg.c:2511
+#: ../g10/gpg.c:2511
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2534 g10/gpg.c:2727 g10/keyedit.c:4078
+#: ../g10/gpg.c:2534
+#: ../g10/gpg.c:2727
+#: ../g10/keyedit.c:4078
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2546
+#: ../g10/gpg.c:2546
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2549
+#: ../g10/gpg.c:2549
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2556
+#: ../g10/gpg.c:2556
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2559
+#: ../g10/gpg.c:2559
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2566
+#: ../g10/gpg.c:2566
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2569
+#: ../g10/gpg.c:2569
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2576
+#: ../g10/gpg.c:2576
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2579
+#: ../g10/gpg.c:2579
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2587
+#: ../g10/gpg.c:2587
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2589
+#: ../g10/gpg.c:2589
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2591
+#: ../g10/gpg.c:2591
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2593
+#: ../g10/gpg.c:2593
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2597
+#: ../g10/gpg.c:2597
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2599
+#: ../g10/gpg.c:2599
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2601
+#: ../g10/gpg.c:2601
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2603
+#: ../g10/gpg.c:2603
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2605
+#: ../g10/gpg.c:2605
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2607
+#: ../g10/gpg.c:2607
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2614
+#: ../g10/gpg.c:2614
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2617
+#: ../g10/gpg.c:2617
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2624
+#: ../g10/gpg.c:2624
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2798
+#: ../g10/gpg.c:2798
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
-#: g10/gpg.c:2801
+#: ../g10/gpg.c:2801
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
-#: g10/gpg.c:2882 sm/gpgsm.c:1232
+#: ../g10/gpg.c:2882
+#: ../sm/gpgsm.c:1232
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2886
+#: ../g10/gpg.c:2886
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2895
+#: ../g10/gpg.c:2895
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2898
+#: ../g10/gpg.c:2898
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2913
+#: ../g10/gpg.c:2913
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2927
+#: ../g10/gpg.c:2927
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
 "i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2933
+#: ../g10/gpg.c:2933
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2939
+#: ../g10/gpg.c:2939
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-#: g10/gpg.c:2952
+#: ../g10/gpg.c:2952
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
 
-#: g10/gpg.c:3018 g10/gpg.c:3042 sm/gpgsm.c:1288
+#: ../g10/gpg.c:3018
+#: ../g10/gpg.c:3042
+#: ../sm/gpgsm.c:1288
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3024 g10/gpg.c:3048 sm/gpgsm.c:1296
+#: ../g10/gpg.c:3024
+#: ../g10/gpg.c:3048
+#: ../sm/gpgsm.c:1296
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3030
+#: ../g10/gpg.c:3030
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3036
+#: ../g10/gpg.c:3036
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
 
 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3051
+#: ../g10/gpg.c:3051
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3053
+#: ../g10/gpg.c:3053
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
 
 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
-#: g10/gpg.c:3055
+#: ../g10/gpg.c:3055
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3057
+#: ../g10/gpg.c:3057
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr ""
-"ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+msgstr "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3059
+#: ../g10/gpg.c:3059
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr ""
-"ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
 
 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-#: g10/gpg.c:3062
+#: ../g10/gpg.c:3062
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:3066
+#: ../g10/gpg.c:3066
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3073
+#: ../g10/gpg.c:3073
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
 
 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
-#: g10/gpg.c:3082
+#: ../g10/gpg.c:3082
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna krypteringsalgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3086
+#: ../g10/gpg.c:3086
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3090
+#: ../g10/gpg.c:3090
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3123
+#: ../g10/gpg.c:3123
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3170
+#: ../g10/gpg.c:3170
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3175
+#: ../g10/gpg.c:3175
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr ""
-"du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
+msgstr "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3180
+#: ../g10/gpg.c:3180
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr ""
-"du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
+msgstr "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3272
+#: ../g10/gpg.c:3272
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3283
+#: ../g10/gpg.c:3283
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
-msgstr ""
-"VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
+msgstr "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
 
-#: g10/gpg.c:3304
+#: ../g10/gpg.c:3304
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3311
+#: ../g10/gpg.c:3311
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3313
+#: ../g10/gpg.c:3313
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3323
+#: ../g10/gpg.c:3323
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3336
+#: ../g10/gpg.c:3336
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3338
+#: ../g10/gpg.c:3338
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3341
+#: ../g10/gpg.c:3341
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3359
+#: ../g10/gpg.c:3359
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3372
+#: ../g10/gpg.c:3372
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3387
+#: ../g10/gpg.c:3387
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3389
+#: ../g10/gpg.c:3389
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3392
+#: ../g10/gpg.c:3392
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr ""
-"du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
+msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3412
+#: ../g10/gpg.c:3412
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3421
+#: ../g10/gpg.c:3421
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3446
+#: ../g10/gpg.c:3446
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3454
+#: ../g10/gpg.c:3454
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3458
+#: ../g10/gpg.c:3458
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3479
+#: ../g10/gpg.c:3479
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
-#: g10/gpg.c:3564
+#: ../g10/gpg.c:3564
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3566
+#: ../g10/gpg.c:3566
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3568
+#: ../g10/gpg.c:3568
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3579
+#: ../g10/gpg.c:3579
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3589
+#: ../g10/gpg.c:3589
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3640
+#: ../g10/gpg.c:3640
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3648
+#: ../g10/gpg.c:3648
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3738
+#: ../g10/gpg.c:3738
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3855
+#: ../g10/gpg.c:3855
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3859
+#: ../g10/gpg.c:3859
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4171
+#: ../g10/gpg.c:4171
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4173
+#: ../g10/gpg.c:4173
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4206
+#: ../g10/gpg.c:4206
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpgv.c:73
+#: ../g10/gpgv.c:73
 msgid "take the keys from this keyring"
 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
 
 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
 # Krav från RIPE.
-#: g10/gpgv.c:75
+#: ../g10/gpgv.c:75
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
 
-#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
+#: ../g10/gpgv.c:76
+#: ../sm/gpgsm.c:367
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 
-#: g10/gpgv.c:100
+#: ../g10/gpgv.c:100
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/gpgv.c:103
+#: ../g10/gpgv.c:103
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
-"Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
+"Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
 
-#: g10/helptext.c:51
+#: ../g10/helptext.c:51
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
@@ -2305,10 +2485,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
-"\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
+"\"Web of trust\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
 "nätet av certifikat."
 
-#: g10/helptext.c:57
+#: ../g10/helptext.c:57
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
@@ -2320,17 +2500,15 @@ msgstr ""
 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
 
-#: g10/helptext.c:64
+#: ../g10/helptext.c:64
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
 
-#: g10/helptext.c:68
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr ""
-"Ange användaridentiteten för den adress du vill skicka meddelandet till."
+#: ../g10/helptext.c:68
+msgid "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+msgstr "Ange användaridentiteten för den adressat du vill skicka meddelandet till."
 
-#: g10/helptext.c:72
+#: ../g10/helptext.c:72
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
 "\n"
@@ -2352,10 +2530,9 @@ msgstr ""
 "\n"
 "RSA kan användas för signaturer eller kryptering.\n"
 "\n"
-"Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att "
-"signera."
+"Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att signera."
 
-#: g10/helptext.c:86
+#: ../g10/helptext.c:86
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
@@ -2363,18 +2540,23 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
-"områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
+"områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert först!"
 
-#: g10/helptext.c:93
+#: ../g10/helptext.c:93
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
 
-#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
-#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
+#: ../g10/helptext.c:97
+#: ../g10/helptext.c:102
+#: ../g10/helptext.c:114
+#: ../g10/helptext.c:146
+#: ../g10/helptext.c:174
+#: ../g10/helptext.c:179
+#: ../g10/helptext.c:184
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
 
-#: g10/helptext.c:107
+#: ../g10/helptext.c:107
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -2386,19 +2568,19 @@ msgstr ""
 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
 
-#: g10/helptext.c:119
+#: ../g10/helptext.c:119
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
 
-#: g10/helptext.c:124
+#: ../g10/helptext.c:124
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
 
-#: g10/helptext.c:128
+#: ../g10/helptext.c:128
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
 
-#: g10/helptext.c:133
+#: ../g10/helptext.c:133
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -2412,84 +2594,62 @@ msgstr ""
 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
 
-#: g10/helptext.c:142
+#: ../g10/helptext.c:142
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
 
-#: g10/helptext.c:150
+#: ../g10/helptext.c:150
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
 "know how carefully you verified this.\n"
 "\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
+"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified the\n"
 "    key.\n"
 "\n"
 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
+"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful for\n"
+"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous user.\n"
 "\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
+"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on the\n"
 "    key against a photo ID.\n"
 "\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
+"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this could\n"
 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
+"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with a\n"
+"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches the\n"
+"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by exchange\n"
 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
 "\n"
 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
+"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive\"\n"
 "mean to you when you sign other keys.\n"
 "\n"
 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
 msgstr ""
-"När du signerar en användaridentitet på en nyckel, måste du först "
-"kontrollera att nyckeln\n"
-"verkligen tillhör den person som nämns i användaridentiteten.  Det är "
-"viktigt för andra att\n"
+"När du signerar en användaridentitet på en nyckel, måste du först kontrollera att nyckeln\n"
+"verkligen tillhör den person som nämns i användaridentiteten.  Det är viktigt för andra att\n"
 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
 "\n"
-"\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du kontrollerat "
-"nyckeln.\n"
+"\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du kontrollerat nyckeln.\n"
 "\n"
-"\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
-"det\n"
-"    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
-"användbartför\n"
-"    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
-"pseudonym.\n"
+"\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra det\n"
+"    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är användbartför\n"
+"    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med pseudonym.\n"
 "\n"
-"\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
-"att\n"
-"    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användaridentiteten "
-"för nyckeln\n"
+"\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda att\n"
+"    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användaridentiteten för nyckeln\n"
 "    mot en fotolegitimation.\n"
 "\n"
-"\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
-"Detta kan t.ex.\n"
-"    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
-"nyckelinnehavaren\n"
-"    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
-"identitetsdokument\n"
+"\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  Detta kan\n"
+"    t.ex. betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med nyckelinnehavaren\n"
+"    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade identitetsdokument\n"
 "a\n"
 "    med foto (t.ex. ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
-"    namnet i användaridentiteten på nyckeln, och slutligen att du "
-"kontrollerade att(genom att utväxla\n"
-"    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör "
-"nyckelinnehavaren.\n"
+"    namnet i användaridentiteten på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att\n"
+"    (genom att utväxla e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör\n"
+"    nyckelinnehavaren.\n"
 "\n"
 "Observera! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
@@ -2498,11 +2658,11 @@ msgstr ""
 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
 
 # felstavat original meddelat till Werner.
-#: g10/helptext.c:188
+#: ../g10/helptext.c:188
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
 
-#: g10/helptext.c:192
+#: ../g10/helptext.c:192
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -2510,11 +2670,11 @@ msgstr ""
 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
 
-#: g10/helptext.c:197
+#: ../g10/helptext.c:197
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
 
-#: g10/helptext.c:202
+#: ../g10/helptext.c:202
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -2525,7 +2685,7 @@ msgstr ""
 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
 "certifierad av denna nyckel."
 
-#: g10/helptext.c:207
+#: ../g10/helptext.c:207
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -2537,7 +2697,7 @@ msgstr ""
 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
 
-#: g10/helptext.c:213
+#: ../g10/helptext.c:213
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
@@ -2546,7 +2706,7 @@ msgstr ""
 "din nyckelring."
 
 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
-#: g10/helptext.c:217
+#: ../g10/helptext.c:217
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -2560,36 +2720,34 @@ msgstr ""
 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
 
-#: g10/helptext.c:225
+#: ../g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
 msgstr ""
-"Ändra dina inställningar för alla användaridentiteter (eller enbart för en "
-"av de valda)\n"
-"till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
-"påverkade\n"
+"Ändra dina inställningar för alla användaridentiteter (eller enbart de valda)\n"
+"till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla påverkade\n"
 "självsignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
 
-#: g10/helptext.c:232
+#: ../g10/helptext.c:232
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "Ange en lösenfras. Detta är en hemlig mening\n"
 
-#: g10/helptext.c:238
+#: ../g10/helptext.c:238
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr "Repetera sista lösenfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
 
 # # felstavat/ologiskt original
-#: g10/helptext.c:242
+#: ../g10/helptext.c:242
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
 
-#: g10/helptext.c:247
+#: ../g10/helptext.c:247
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
+msgstr "Svara \"ja\" om du vill skriva över filen"
 
-#: g10/helptext.c:252
+#: ../g10/helptext.c:252
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
@@ -2597,7 +2755,7 @@ msgstr ""
 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
 "(som anges i hakparenteser) att användas."
 
-#: g10/helptext.c:258
+#: ../g10/helptext.c:258
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -2615,8 +2773,7 @@ msgstr ""
 "Du borde ange en anledning till spärrningen. Beroende på sammanhanget\n"
 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
-"     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade "
-"personer\n"
+"     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade personer\n"
 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
@@ -2627,140 +2784,145 @@ msgstr ""
 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
 "     är ogiltig.\n"
 
-#: g10/helptext.c:274
+#: ../g10/helptext.c:274
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
 "An empty line ends the text.\n"
 msgstr ""
 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
-"detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
-"och koncis.\n"
+"detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort och koncis.\n"
 "En tom rad avslutar texten.\n"
 
-#: g10/helptext.c:289
+#: ../g10/helptext.c:289
 msgid "No help available"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
 
-#: g10/helptext.c:297
+#: ../g10/helptext.c:297
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
 
-#: g10/import.c:96
+#: ../g10/import.c:96
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr "importera signaturer som är markerade som local-only"
+msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
 
-#: g10/import.c:98
+#: ../g10/import.c:98
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
 
-#: g10/import.c:100
+#: ../g10/import.c:100
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
 
-#: g10/import.c:102
+#: ../g10/import.c:102
 msgid "create a public key when importing a secret key"
 msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
 
-#: g10/import.c:104
+#: ../g10/import.c:104
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
 
-#: g10/import.c:106
+#: ../g10/import.c:106
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
 
-#: g10/import.c:108
+#: ../g10/import.c:108
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
 
-#: g10/import.c:271
+#: ../g10/import.c:271
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
 
-#: g10/import.c:280
+#: ../g10/import.c:280
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
 
-#: g10/import.c:297
+#: ../g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
+msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:299
+#: ../g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
+msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:302
+#: ../g10/import.c:302
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr " utan användaridentiteter: %lu\n"
+msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:304 sm/import.c:113
+#: ../g10/import.c:304
+#: ../sm/import.c:113
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                      importerade: %lu"
+msgstr "                    importerade: %lu"
 
-#: g10/import.c:310 sm/import.c:117
+#: ../g10/import.c:310
+#: ../sm/import.c:117
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
+msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:312
+#: ../g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "   nya användaridentiteter: %lu\n"
+msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:314
+#: ../g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
+msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:316
+#: ../g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
+msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:318
+#: ../g10/import.c:318
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "  nya nyckelspärrningar: %lu\n"
+msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:320 sm/import.c:119
+#: ../g10/import.c:320
+#: ../sm/import.c:119
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
+msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:322 sm/import.c:121
+#: ../g10/import.c:322
+#: ../sm/import.c:121
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
+msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:324 sm/import.c:123
+#: ../g10/import.c:324
+#: ../sm/import.c:123
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
+msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:326 sm/import.c:125
+#: ../g10/import.c:326
+#: ../sm/import.c:125
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
+msgstr "               inte importerade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:328
+#: ../g10/import.c:328
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "    signaturer rensade: %lu\n"
+msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:330
+#: ../g10/import.c:330
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "användaridentiteter rensade: %lu\n"
+msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:571
+#: ../g10/import.c:571
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
@@ -2769,424 +2931,446 @@ msgstr ""
 "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
 "algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
 
-#: g10/import.c:609
+#: ../g10/import.c:609
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:621
+#: ../g10/import.c:621
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:633
+#: ../g10/import.c:633
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:646
+#: ../g10/import.c:646
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
 
-#: g10/import.c:648
+#: ../g10/import.c:648
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 "och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
 "med att algoritmerna inte stämmer\n"
 
-#: g10/import.c:672
+#: ../g10/import.c:672
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr ""
-"du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
-#: g10/import.c:722 g10/import.c:1120
+#: ../g10/import.c:722
+#: ../g10/import.c:1120
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
 
 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
-#: g10/import.c:751
+#: ../g10/import.c:751
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
 
 # vad innebär fnutten i slutet?
-#: g10/import.c:766
+#: ../g10/import.c:766
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:772
+#: ../g10/import.c:772
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:774
+#: ../g10/import.c:774
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:784 g10/import.c:1242
+#: ../g10/import.c:784
+#: ../g10/import.c:1242
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:790
+#: ../g10/import.c:790
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:799
+#: ../g10/import.c:799
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/import.c:804 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
+#: ../g10/import.c:804
+#: ../g10/openfile.c:270
+#: ../g10/sign.c:836
+#: ../g10/sign.c:1145
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:808 g10/import.c:903 g10/import.c:1160 g10/import.c:1303
-#: g10/import.c:2365 g10/import.c:2387
+#: ../g10/import.c:808
+#: ../g10/import.c:903
+#: ../g10/import.c:1160
+#: ../g10/import.c:1303
+#: ../g10/import.c:2365
+#: ../g10/import.c:2387
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:827
+#: ../g10/import.c:827
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
 
-#: g10/import.c:851
+#: ../g10/import.c:851
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
 
-#: g10/import.c:868 g10/import.c:1260
+#: ../g10/import.c:868
+#: ../g10/import.c:1260
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
 
-#: g10/import.c:876 g10/import.c:1267
+#: ../g10/import.c:876
+#: ../g10/import.c:1267
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
 
-#: g10/import.c:913
+#: ../g10/import.c:913
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "nyckel %s: \"%s\" En ny användaridentitet\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
 
-#: g10/import.c:916
+#: ../g10/import.c:916
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:919
+#: ../g10/import.c:919
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "nyckel %s: \"%s\" En ny signatur\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
 
-#: g10/import.c:922
+#: ../g10/import.c:922
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:925
+#: ../g10/import.c:925
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "nyckel %s: \"%s\" En ny undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:928
+#: ../g10/import.c:928
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
 
-#: g10/import.c:931
+#: ../g10/import.c:931
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
 
-#: g10/import.c:934
+#: ../g10/import.c:934
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
 
-#: g10/import.c:937
+#: ../g10/import.c:937
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
 
-#: g10/import.c:940
+#: ../g10/import.c:940
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
 
-#: g10/import.c:963
+#: ../g10/import.c:963
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
 
-#: g10/import.c:1126
+#: ../g10/import.c:1126
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1137
+#. We don't allow to import secret keys because that may be used
+#. to put a secret key into the keyring and the user might later
+#. be tricked into signing stuff with that key.
+#: ../g10/import.c:1137
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "importering av hemliga nycklar tillåts inte\n"
+msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
-#: g10/import.c:1154 g10/import.c:2380
+#: ../g10/import.c:1154
+#: ../g10/import.c:2380
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1165
+#: ../g10/import.c:1165
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
 
-#: g10/import.c:1195
+#. we can't merge secret keys
+#: ../g10/import.c:1195
 #, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/import.c:1205
+#: ../g10/import.c:1205
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1235
+#: ../g10/import.c:1235
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
 
-#: g10/import.c:1278
+#: ../g10/import.c:1278
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
 
-#: g10/import.c:1310
+#: ../g10/import.c:1310
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
 
-#: g10/import.c:1376
+#: ../g10/import.c:1376
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:1391
+#: ../g10/import.c:1391
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
-"användaridentiteten  \"%s\"\n"
+msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för användaridentiteten  \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1393
+#: ../g10/import.c:1393
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1411
+#: ../g10/import.c:1411
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1422 g10/import.c:1472
+#: ../g10/import.c:1422
+#: ../g10/import.c:1472
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
 
-#: g10/import.c:1424
+#: ../g10/import.c:1424
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1439
+#: ../g10/import.c:1439
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
 
-#: g10/import.c:1461
+#: ../g10/import.c:1461
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
 
-#: g10/import.c:1474
+#: ../g10/import.c:1474
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1489
+#: ../g10/import.c:1489
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1531
+#: ../g10/import.c:1531
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1552
+#: ../g10/import.c:1552
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1579
+#: ../g10/import.c:1579
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1589
+#: ../g10/import.c:1589
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
 
 # nyckeln eller certifikatet??
-#: g10/import.c:1606
+#: ../g10/import.c:1606
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1620
+#: ../g10/import.c:1620
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
 
 # nyckeln eller klassen?
-#: g10/import.c:1628
+#: ../g10/import.c:1628
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1728
+#: ../g10/import.c:1728
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr ""
-"nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog dem samman\n"
+msgstr "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
 
-#: g10/import.c:1790
+#: ../g10/import.c:1790
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
 
-#: g10/import.c:1804
+#: ../g10/import.c:1804
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
 
-#: g10/import.c:1863
+#: ../g10/import.c:1863
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
 
-#: g10/import.c:1897
+#: ../g10/import.c:1897
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:2286
+#: ../g10/import.c:2286
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr ""
-"OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
+msgstr "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
 
-#: g10/import.c:2294
+#: ../g10/import.c:2294
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
 
-#: g10/import.c:2296
+#: ../g10/import.c:2296
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
 
-#: g10/keydb.c:170
+#: ../g10/keydb.c:170
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:176
+#: ../g10/keydb.c:176
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
+#: ../g10/keydb.c:317
+#: ../g10/keydb.c:320
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:699
+#: ../g10/keydb.c:699
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:267
+#: ../g10/keyedit.c:267
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[spärr]"
 
-#: g10/keyedit.c:268
+#: ../g10/keyedit.c:268
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[självsignatur]"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
+#: ../g10/keyedit.c:346
+#: ../g10/keylist.c:390
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 felaktig signatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
+#: ../g10/keyedit.c:348
+#: ../g10/keylist.c:392
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
+#: ../g10/keyedit.c:350
+#: ../g10/keylist.c:394
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
+#: ../g10/keyedit.c:352
+#: ../g10/keylist.c:396
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
+#: ../g10/keyedit.c:354
+#: ../g10/keylist.c:398
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
+#: ../g10/keyedit.c:356
+#: ../g10/keylist.c:400
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:358
+#: ../g10/keyedit.c:358
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "En användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
+msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:360
+#: ../g10/keyedit.c:360
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
+#. Same string as pkclist.c:do_edit_ownertrust
+#. This string also used in keyedit.c:trustsig_prompt
+#: ../g10/keyedit.c:416
+#: ../g10/pkclist.c:263
 msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)\n"
 msgstr ""
 "Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
 "undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
+#: ../g10/keyedit.c:420
+#: ../g10/pkclist.c:275
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
+#: ../g10/keyedit.c:421
+#: ../g10/pkclist.c:277
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:440
+#: ../g10/keyedit.c:440
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
@@ -3196,46 +3380,52 @@ msgstr ""
 "Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:456
+#: ../g10/keyedit.c:456
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
-msgstr ""
-"Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
+msgstr "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:600
+#: ../g10/keyedit.c:600
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
 
-#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
-#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1751
+#: ../g10/keyedit.c:609
+#: ../g10/keyedit.c:637
+#: ../g10/keyedit.c:664
+#: ../g10/keyedit.c:832
+#: ../g10/keyedit.c:897
+#: ../g10/keyedit.c:1751
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
-#: g10/keyedit.c:1757
+#: ../g10/keyedit.c:623
+#: ../g10/keyedit.c:651
+#: ../g10/keyedit.c:678
+#: ../g10/keyedit.c:838
+#: ../g10/keyedit.c:1757
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Kan inte signera.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:628
+#: ../g10/keyedit.c:628
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut.."
+msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
 
-#: g10/keyedit.c:656
+#: ../g10/keyedit.c:656
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
 
-#: g10/keyedit.c:684
+#: ../g10/keyedit.c:684
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
 
-#: g10/keyedit.c:686
+#: ../g10/keyedit.c:686
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Signera den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:708
+#: ../g10/keyedit.c:708
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -3244,11 +3434,11 @@ msgstr ""
 "Självsignaturen på \"%s\"\n"
 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:717
+#: ../g10/keyedit.c:717
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:731
+#: ../g10/keyedit.c:731
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -3257,13 +3447,13 @@ msgstr ""
 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
 "har gått ut.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:735
+#: ../g10/keyedit.c:735
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr ""
-"Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
-"n) "
+msgstr "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:756
+#. It's a local sig, and we want to make a
+#. exportable sig.
+#: ../g10/keyedit.c:756
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -3272,89 +3462,83 @@ msgstr ""
 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
 "är en lokal signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:760
+#: ../g10/keyedit.c:760
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
+msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:781
+#: ../g10/keyedit.c:781
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:784
+#: ../g10/keyedit.c:784
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:789
+#: ../g10/keyedit.c:789
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:811
+#: ../g10/keyedit.c:811
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:826
+#: ../g10/keyedit.c:826
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
 
-#: g10/keyedit.c:844
+#: ../g10/keyedit.c:844
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: ../g10/keyedit.c:850
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr ""
-"Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
+msgstr "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:890
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
-"läge\n"
+#: ../g10/keyedit.c:890
+msgid "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 mode.\n"
+msgstr "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/keyedit.c:892
+#: ../g10/keyedit.c:892
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:917
+#: ../g10/keyedit.c:917
 msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:922
+#: ../g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "     (0) Jag vill inte svara.%s\n"
+msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:924
+#: ../g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
+msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:926
+#: ../g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
+msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:928
+#: ../g10/keyedit.c:928
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
+msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:934
+#: ../g10/keyedit.c:934
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
 
-#: g10/keyedit.c:958
+#: ../g10/keyedit.c:958
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -3363,78 +3547,83 @@ msgstr ""
 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
 "med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:965
+#: ../g10/keyedit.c:965
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:971
+#: ../g10/keyedit.c:971
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:979
+#: ../g10/keyedit.c:979
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:989
+#: ../g10/keyedit.c:989
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
-"Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
-"\n"
+msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:996
+#: ../g10/keyedit.c:996
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1003
+#: ../g10/keyedit.c:1003
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1008
+#: ../g10/keyedit.c:1008
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1013
+#: ../g10/keyedit.c:1013
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1023
+#: ../g10/keyedit.c:1023
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
-#: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:352
+#: ../g10/keyedit.c:1068
+#: ../g10/keyedit.c:4797
+#: ../g10/keyedit.c:4888
+#: ../g10/keyedit.c:4952
+#: ../g10/keyedit.c:5013
+#: ../g10/sign.c:352
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1133
+#: ../g10/keyedit.c:1133
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
-msgstr ""
-"Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
-"att ändra.\n"
+msgstr "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras att ändra.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
+#: ../g10/keyedit.c:1144
+#: ../g10/keygen.c:3401
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
+#: ../g10/keyedit.c:1148
+#: ../g10/keygen.c:3389
+#: ../g10/revoke.c:540
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
+#: ../g10/keyedit.c:1152
+#: ../g10/keygen.c:3404
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
+#: ../g10/keyedit.c:1156
+#: ../g10/keygen.c:3408
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1180
+#: ../g10/keyedit.c:1180
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1186
+#: ../g10/keyedit.c:1186
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -3442,11 +3631,12 @@ msgstr ""
 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
+#: ../g10/keyedit.c:1201
+#: ../g10/keygen.c:2069
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
 
-#: g10/keyedit.c:1206
+#: ../g10/keyedit.c:1206
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -3454,425 +3644,435 @@ msgstr ""
 "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1209
+#: ../g10/keyedit.c:1209
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1280
+#: ../g10/keyedit.c:1280
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1366
+#: ../g10/keyedit.c:1366
 msgid "save and quit"
 msgstr "spara och avsluta"
 
-#: g10/keyedit.c:1369
+#: ../g10/keyedit.c:1369
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
 
-#: g10/keyedit.c:1370
+#: ../g10/keyedit.c:1370
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
+#: ../g10/keyedit.c:1372
 msgid "select user ID N"
 msgstr "välj användaridentiteten N"
 
-#: g10/keyedit.c:1373
+#: ../g10/keyedit.c:1373
 msgid "select subkey N"
 msgstr "välj undernyckel N"
 
-#: g10/keyedit.c:1374
+#: ../g10/keyedit.c:1374
 msgid "check signatures"
 msgstr "kontrollera signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:1379
+#: ../g10/keyedit.c:1379
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
-"signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
+msgstr "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
 
-#: g10/keyedit.c:1384
+#. "lsign" and friends will never match since "sign" comes first
+#. and it is a tail match.  They are just here so they show up in
+#. the help menu.
+#: ../g10/keyedit.c:1384
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
 
-#: g10/keyedit.c:1386
+#: ../g10/keyedit.c:1386
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
 
-#: g10/keyedit.c:1388
+#: ../g10/keyedit.c:1388
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
 
-#: g10/keyedit.c:1392
+#: ../g10/keyedit.c:1392
 msgid "add a user ID"
 msgstr "lägg till en användaridentitet"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
+#: ../g10/keyedit.c:1394
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "lägg till ett foto-id"
 
-#: g10/keyedit.c:1396
+#: ../g10/keyedit.c:1396
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1401
+#: ../g10/keyedit.c:1401
 msgid "add a subkey"
 msgstr "lägg till en undernyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1405
+#: ../g10/keyedit.c:1405
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1407
+#: ../g10/keyedit.c:1407
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1409
+#: ../g10/keyedit.c:1409
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1413
+#: ../g10/keyedit.c:1413
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "ta bort valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1415
+#: ../g10/keyedit.c:1415
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1417
+#: ../g10/keyedit.c:1417
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
+#: ../g10/keyedit.c:1419
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
+#: ../g10/keyedit.c:1421
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
+#: ../g10/keyedit.c:1423
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1426
+#: ../g10/keyedit.c:1426
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
+#: ../g10/keyedit.c:1428
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "lista inställningar (utförligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:1430
+#: ../g10/keyedit.c:1430
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1435
+#: ../g10/keyedit.c:1435
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr ""
-"ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
+msgstr "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1437
+#: ../g10/keyedit.c:1437
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1439
+#: ../g10/keyedit.c:1439
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "ändra lösenfrasen"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/keyedit.c:1443
+#: ../g10/keyedit.c:1443
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
+#: ../g10/keyedit.c:1445
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
+#: ../g10/keyedit.c:1447
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "spärra valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1452
+#: ../g10/keyedit.c:1452
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1453
+#: ../g10/keyedit.c:1453
 msgid "enable key"
 msgstr "aktivera nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1454
+#: ../g10/keyedit.c:1454
 msgid "disable key"
 msgstr "inaktivera nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1455
+#: ../g10/keyedit.c:1455
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "visa valda foto-id:n"
 
-#: g10/keyedit.c:1457
+#: ../g10/keyedit.c:1457
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
-msgstr ""
-"komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
-"signaturer från nyckeln"
+msgstr "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara signaturer från nyckeln"
 
-#: g10/keyedit.c:1459
+#: ../g10/keyedit.c:1459
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
-msgstr ""
-"komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
-"nyckeln"
+msgstr "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från nyckeln"
 
-#: g10/keyedit.c:1577
+#: ../g10/keyedit.c:1577
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1595
+#: ../g10/keyedit.c:1595
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1678
+#: ../g10/keyedit.c:1678
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1686
+#: ../g10/keyedit.c:1686
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1705
+#: ../g10/keyedit.c:1705
 msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-"(lsign),\n"
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures (lsign),\n"
 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
-"(lsign),\n"
-"  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara "
-"signaturer\n"
+"* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer (lsign),\n"
+"  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara signaturer\n"
 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1745
+#: ../g10/keyedit.c:1745
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nyckeln är spärrad."
 
-#: g10/keyedit.c:1764
+#: ../g10/keyedit.c:1764
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1771
+#: ../g10/keyedit.c:1771
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1780
+#: ../g10/keyedit.c:1780
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1803
+#: ../g10/keyedit.c:1803
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1845 g10/keyedit.c:2011
+#: ../g10/keyedit.c:1825
+#: ../g10/keyedit.c:1845
+#: ../g10/keyedit.c:2011
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1827
+#: ../g10/keyedit.c:1827
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1829
+#: ../g10/keyedit.c:1829
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1830
+#: ../g10/keyedit.c:1830
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1880
+#: ../g10/keyedit.c:1880
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1892
+#: ../g10/keyedit.c:1892
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1920
+#: ../g10/keyedit.c:1920
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1934
+#: ../g10/keyedit.c:1934
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1951
+#: ../g10/keyedit.c:1951
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1975
+#: ../g10/keyedit.c:1975
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1978
+#: ../g10/keyedit.c:1978
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1979
+#: ../g10/keyedit.c:1979
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2014
+#: ../g10/keyedit.c:2014
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2015
+#: ../g10/keyedit.c:2015
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2033
+#: ../g10/keyedit.c:2033
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2044
+#: ../g10/keyedit.c:2044
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2046
+#: ../g10/keyedit.c:2046
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2096
-msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
-msgstr ""
-"Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
-"tillhandahåller\n"
+#: ../g10/keyedit.c:2096
+msgid "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
+msgstr "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren tillhandahåller\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2138
+#: ../g10/keyedit.c:2138
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2144
+#: ../g10/keyedit.c:2144
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr ""
-"Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
-"(j/N) "
+msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2146
+#: ../g10/keyedit.c:2146
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2214
+#: ../g10/keyedit.c:2214
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2217
+#: ../g10/keyedit.c:2217
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2227
+#: ../g10/keyedit.c:2227
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2234
+#: ../g10/keyedit.c:2234
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2241
+#: ../g10/keyedit.c:2241
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2342
+#: ../g10/keyedit.c:2342
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammandrag: "
 
-#: g10/keyedit.c:2394
+#: ../g10/keyedit.c:2394
 msgid "Features: "
 msgstr "Funktioner: "
 
-#: g10/keyedit.c:2405
+#: ../g10/keyedit.c:2405
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "Nyckelserver no-modify"
 
-#: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:308
+#: ../g10/keyedit.c:2420
+#: ../g10/keylist.c:308
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
 
-#: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
+#: ../g10/keyedit.c:2428
+#: ../g10/keyedit.c:2429
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notationer: "
 
-#: g10/keyedit.c:2639
+#: ../g10/keyedit.c:2639
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr ""
-"Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
-"typ.\n"
+msgstr "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2698
+#: ../g10/keyedit.c:2698
 #, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2719
+#: ../g10/keyedit.c:2719
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2725
+#: ../g10/keyedit.c:2725
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(känsligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
+#: ../g10/keyedit.c:2741
+#: ../g10/keyedit.c:2797
+#: ../g10/keyedit.c:2858
+#: ../g10/keyedit.c:2873
+#: ../g10/keylist.c:194
+#: ../g10/keyserver.c:516
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "skapat: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:961
+#: ../g10/keyedit.c:2744
+#: ../g10/keylist.c:771
+#: ../g10/keylist.c:865
+#: ../g10/mainproc.c:961
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "spärrad: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#: ../g10/keyedit.c:2746
+#: ../g10/keylist.c:742
+#: ../g10/keylist.c:777
+#: ../g10/keylist.c:871
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "utgånget: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:967
+#: ../g10/keyedit.c:2748
+#: ../g10/keyedit.c:2799
+#: ../g10/keyedit.c:2860
+#: ../g10/keyedit.c:2875
+#: ../g10/keylist.c:196
+#: ../g10/keylist.c:748
+#: ../g10/keylist.c:783
+#: ../g10/keylist.c:877
+#: ../g10/keylist.c:898
+#: ../g10/keyserver.c:522
+#: ../g10/mainproc.c:967
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "går ut: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2750
+#: ../g10/keyedit.c:2750
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "användning: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2765
+#: ../g10/keyedit.c:2765
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "tillit: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2769
+#: ../g10/keyedit.c:2769
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "giltighet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2776
+#: ../g10/keyedit.c:2776
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
 
-#: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:200
+#: ../g10/keyedit.c:2804
+#: ../g10/keylist.c:200
 msgid "card-no: "
 msgstr "kortnummer: "
 
-#: g10/keyedit.c:2828
+#: ../g10/keyedit.c:2828
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3880,17 +4080,25 @@ msgstr ""
 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
 "såvida inte du startar om programmet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:526
-#: g10/mainproc.c:1803 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: ../g10/keyedit.c:2892
+#: ../g10/keyedit.c:3238
+#: ../g10/keyserver.c:526
+#: ../g10/mainproc.c:1803
+#: ../g10/trustdb.c:1179
+#: ../g10/trustdb.c:1699
 msgid "revoked"
 msgstr "spärrad"
 
-#: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:530
-#: g10/mainproc.c:1805 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: ../g10/keyedit.c:2894
+#: ../g10/keyedit.c:3240
+#: ../g10/keyserver.c:530
+#: ../g10/mainproc.c:1805
+#: ../g10/trustdb.c:532
+#: ../g10/trustdb.c:1701
 msgid "expired"
 msgstr "utgånget"
 
-#: g10/keyedit.c:2959
+#: ../g10/keyedit.c:2959
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3899,352 +4107,364 @@ msgstr ""
 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
 "vara den primära identiteten.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3020
+#: ../g10/keyedit.c:3020
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan "
-"vissa versioner\n"
-"         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
+"VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
+"         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
+#: ../g10/keyedit.c:3025
+#: ../g10/keyedit.c:3360
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3031
+#: ../g10/keyedit.c:3031
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3171
+#: ../g10/keyedit.c:3171
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3181
+#: ../g10/keyedit.c:3181
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3185
+#: ../g10/keyedit.c:3185
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3191
+#: ../g10/keyedit.c:3191
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
 
 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
-#: g10/keyedit.c:3205
+#: ../g10/keyedit.c:3205
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3206
+#: ../g10/keyedit.c:3206
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3209
+#: ../g10/keyedit.c:3209
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingenting raderat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1703
+#: ../g10/keyedit.c:3242
+#: ../g10/trustdb.c:1703
 msgid "invalid"
 msgstr "ogiltigt"
 
-#: g10/keyedit.c:3244
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:3244
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3251
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:3251
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3252
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:3252
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3260
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:3260
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3261
+#: ../g10/keyedit.c:3261
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3355
+#: ../g10/keyedit.c:3355
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan "
-"denna\n"
+"VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan denna\n"
 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3366
+#: ../g10/keyedit.c:3366
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3386
+#: ../g10/keyedit.c:3386
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
 
-#: g10/keyedit.c:3411
+#: ../g10/keyedit.c:3411
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3426
+#. This actually causes no harm (after all, a key that
+#. designates itself as a revoker is the same as a
+#. regular key), but it's easy enough to check.
+#: ../g10/keyedit.c:3426
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3448
+#: ../g10/keyedit.c:3448
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3467
+#: ../g10/keyedit.c:3467
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
 
 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
-#: g10/keyedit.c:3473
-msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr ""
-"Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
+#: ../g10/keyedit.c:3473
+msgid "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3534
+#: ../g10/keyedit.c:3534
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3540
+#: ../g10/keyedit.c:3540
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3544
+#: ../g10/keyedit.c:3544
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3547
+#: ../g10/keyedit.c:3547
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3593
+#: ../g10/keyedit.c:3593
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3609
+#: ../g10/keyedit.c:3609
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
 # Vad betyder det?
-#: g10/keyedit.c:3682
+#: ../g10/keyedit.c:3682
 #, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3688
+#: ../g10/keyedit.c:3688
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
-msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte att korscertifieras\n"
+msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3850
+#: ../g10/keyedit.c:3850
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3889 g10/keyedit.c:3999 g10/keyedit.c:4119 g10/keyedit.c:4260
+#: ../g10/keyedit.c:3889
+#: ../g10/keyedit.c:3999
+#: ../g10/keyedit.c:4119
+#: ../g10/keyedit.c:4260
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4060
+#: ../g10/keyedit.c:4060
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4140
+#: ../g10/keyedit.c:4140
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4141
+#: ../g10/keyedit.c:4141
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4203
+#: ../g10/keyedit.c:4203
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Ange notationen: "
 
-#: g10/keyedit.c:4352
+#: ../g10/keyedit.c:4352
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4416
+#: ../g10/keyedit.c:4416
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4474
+#: ../g10/keyedit.c:4474
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4501
+#: ../g10/keyedit.c:4501
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4636
+#: ../g10/keyedit.c:4636
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4639 g10/keyedit.c:4703 g10/keyedit.c:4746
+#: ../g10/keyedit.c:4639
+#: ../g10/keyedit.c:4703
+#: ../g10/keyedit.c:4746
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
+#: ../g10/keyedit.c:4641
+#: ../g10/keyedit.c:4705
+#: ../g10/keyedit.c:4748
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr "  (icke exporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4645
+#: ../g10/keyedit.c:4645
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
 
 # nyckel? signatur?
-#: g10/keyedit.c:4649
+#: ../g10/keyedit.c:4649
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4653
+#: ../g10/keyedit.c:4653
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4680
+#. FIXME: detect duplicates here
+#: ../g10/keyedit.c:4680
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4706
+#: ../g10/keyedit.c:4706
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (inte spärrbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4713
+#: ../g10/keyedit.c:4713
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4735
+#: ../g10/keyedit.c:4735
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4755
+#: ../g10/keyedit.c:4755
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4785
+#: ../g10/keyedit.c:4785
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4855
+#: ../g10/keyedit.c:4855
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
+msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4872
+#. Okay, this is a problem.  The user ID selfsig was
+#. created in the future, so we need to warn the user and
+#. set our revocation timestamp one second after that so
+#. everything comes out clean.
+#: ../g10/keyedit.c:4872
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr ""
-"VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
-"framtiden\n"
+msgstr "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i framtiden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4936
+#: ../g10/keyedit.c:4936
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4998
+#: ../g10/keyedit.c:4998
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5093
+#: ../g10/keyedit.c:5093
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:265
+#: ../g10/keygen.c:265
 #, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/keygen.c:272
+#: ../g10/keygen.c:272
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "för många chifferinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:274
+#: ../g10/keygen.c:274
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:276
+#: ../g10/keygen.c:276
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:401
+#: ../g10/keygen.c:401
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
 
-#: g10/keygen.c:875
+#: ../g10/keygen.c:875
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkt signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:914
+#: ../g10/keygen.c:914
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver självsignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:964
+#: ../g10/keygen.c:964
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
 
-#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
-#: g10/keygen.c:2948
+#: ../g10/keygen.c:1125
+#: ../g10/keygen.c:1239
+#: ../g10/keygen.c:1244
+#: ../g10/keygen.c:1377
+#: ../g10/keygen.c:2948
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
+#: ../g10/keygen.c:1130
+#: ../g10/keygen.c:1250
+#: ../g10/keygen.c:1382
+#: ../g10/keygen.c:2954
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1276
-msgid ""
-"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
-msgstr ""
-"VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
-"sammandragsstorleken\n"
+#: ../g10/keygen.c:1276
+msgid "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här sammandragsstorleken\n"
 
-#: g10/keygen.c:1492
+#: ../g10/keygen.c:1492
 msgid "Sign"
 msgstr "Signera"
 
-#: g10/keygen.c:1495
+#: ../g10/keygen.c:1495
 msgid "Certify"
 msgstr "Certifiera"
 
-#: g10/keygen.c:1498
+#: ../g10/keygen.c:1498
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Kryptera"
 
-#: g10/keygen.c:1501
+#: ../g10/keygen.c:1501
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentisera"
 
@@ -4252,110 +4472,111 @@ msgstr "Autentisera"
 # K = Kryptera
 # A = Authentisera
 # Q = Avsluta
-#: g10/keygen.c:1509
+#: ../g10/keygen.c:1509
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsKkAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1528
+#: ../g10/keygen.c:1528
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
 
-#: g10/keygen.c:1532
+#: ../g10/keygen.c:1532
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
 
-#: g10/keygen.c:1537
+#: ../g10/keygen.c:1537
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1540
+#: ../g10/keygen.c:1540
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1543
+#: ../g10/keygen.c:1543
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1546
+#: ../g10/keygen.c:1546
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Färdig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1602
+#: ../g10/keygen.c:1602
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1604
+#: ../g10/keygen.c:1604
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1605
+#: ../g10/keygen.c:1605
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1607
+#: ../g10/keygen.c:1607
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1609
+#: ../g10/keygen.c:1609
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1610
+#: ../g10/keygen.c:1610
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1612
+#: ../g10/keygen.c:1612
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1614
+#: ../g10/keygen.c:1614
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1683
+#: ../g10/keygen.c:1683
 #, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1693
+#: ../g10/keygen.c:1693
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1700
+#: ../g10/keygen.c:1700
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1714
+#: ../g10/keygen.c:1714
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
 
-#: g10/keygen.c:1720
+#: ../g10/keygen.c:1720
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
+#: ../g10/keygen.c:1725
+#: ../g10/keygen.c:1730
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1779
+#: ../g10/keygen.c:1779
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4372,7 +4593,7 @@ msgstr ""
 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1790
+#: ../g10/keygen.c:1790
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4388,38 +4609,38 @@ msgstr ""
 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
 
-#: g10/keygen.c:1813
+#: ../g10/keygen.c:1813
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1818
+#: ../g10/keygen.c:1818
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
 
-#: g10/keygen.c:1836
+#: ../g10/keygen.c:1836
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ogiltigt värde\n"
 
-#: g10/keygen.c:1843
+#: ../g10/keygen.c:1843
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1844
+#: ../g10/keygen.c:1844
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1849
+#: ../g10/keygen.c:1849
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1850
+#: ../g10/keygen.c:1850
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1854
+#: ../g10/keygen.c:1854
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4427,66 +4648,63 @@ msgstr ""
 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1861
+#: ../g10/keygen.c:1861
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:1884
+#: ../g10/keygen.c:1884
 msgid ""
 "\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user ID\n"
 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; "
-"programvaran\n"
-"konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-"
-"postadress\n"
+"Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; programvaran\n"
+"konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-postadress\n"
 "enligt följande format: \n"
 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1897
+#: ../g10/keygen.c:1897
 msgid "Real name: "
 msgstr "Namn: "
 
-#: g10/keygen.c:1905
+#: ../g10/keygen.c:1905
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
 
-#: g10/keygen.c:1907
+#: ../g10/keygen.c:1907
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
-#: g10/keygen.c:1909
+#: ../g10/keygen.c:1909
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1917
+#: ../g10/keygen.c:1917
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-postadress: "
 
-#: g10/keygen.c:1923
+#: ../g10/keygen.c:1923
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1931
+#: ../g10/keygen.c:1931
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:1937
+#: ../g10/keygen.c:1937
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
 
-#: g10/keygen.c:1959
+#: ../g10/keygen.c:1959
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1965
+#: ../g10/keygen.c:1965
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4497,7 +4715,7 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1970
+#: ../g10/keygen.c:1970
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
@@ -4513,24 +4731,24 @@ msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1986
+#: ../g10/keygen.c:1986
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKkEeOoAa"
 
-#: g10/keygen.c:1996
+#: ../g10/keygen.c:1996
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:1997
+#: ../g10/keygen.c:1997
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:2016
+#: ../g10/keygen.c:2016
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Rätta först felet\n"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: g10/keygen.c:2055
+#: ../g10/keygen.c:2055
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4538,12 +4756,12 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2070
+#: ../g10/keygen.c:2070
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2076
+#: ../g10/keygen.c:2076
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4555,7 +4773,7 @@ msgstr ""
 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2098
+#: ../g10/keygen.c:2098
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4567,743 +4785,772 @@ msgstr ""
 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropidata.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
+#: ../g10/keygen.c:2888
+#: ../g10/keygen.c:2915
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
+#: ../g10/keygen.c:3108
+#: ../g10/keygen.c:3253
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
+#: ../g10/keygen.c:3110
+#: ../g10/keygen.c:3256
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "skrier hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
+#: ../g10/keygen.c:3113
+#: ../g10/keygen.c:3259
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3242
+#: ../g10/keygen.c:3242
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3248
+#: ../g10/keygen.c:3248
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3266
+#: ../g10/keygen.c:3266
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3273
+#: ../g10/keygen.c:3273
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3296
+#: ../g10/keygen.c:3296
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
 
 # Flagga.. inte kommando
-#: g10/keygen.c:3307
+#: ../g10/keygen.c:3307
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
 "Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kanske\n"
-"vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
-"syfte.\n"
+"vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta syfte.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
+#: ../g10/keygen.c:3319
+#: ../g10/keygen.c:3454
+#: ../g10/keygen.c:3570
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
+#: ../g10/keygen.c:3372
+#: ../g10/keygen.c:3505
+#: ../g10/sign.c:277
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
+#: ../g10/keygen.c:3374
+#: ../g10/keygen.c:3507
+#: ../g10/sign.c:279
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
+#: ../g10/keygen.c:3383
+#: ../g10/keygen.c:3518
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
+#: ../g10/keygen.c:3422
+#: ../g10/keygen.c:3551
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:3714
+#: ../g10/keygen.c:3714
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3762
+#: ../g10/keygen.c:3762
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3788
+#: ../g10/keygen.c:3788
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
+#: ../g10/keyid.c:540
+#: ../g10/keyid.c:552
+#: ../g10/keyid.c:564
+#: ../g10/keyid.c:576
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig"
 
-#: g10/keylist.c:265
+#: ../g10/keylist.c:265
 msgid "Critical signature policy: "
 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
 
-#: g10/keylist.c:267
+#: ../g10/keylist.c:267
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "Signaturpolicy: "
 
-#: g10/keylist.c:306
+#: ../g10/keylist.c:306
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
 
-#: g10/keylist.c:359
+#: ../g10/keylist.c:359
 msgid "Critical signature notation: "
 msgstr "Kritisk signaturnotation: "
 
-#: g10/keylist.c:361
+#: ../g10/keylist.c:361
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Signaturnotation: "
 
-#: g10/keylist.c:471
+#: ../g10/keylist.c:471
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nyckelring"
 
-#: g10/keylist.c:1506
+#: ../g10/keylist.c:1506
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1508
+#: ../g10/keylist.c:1508
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "    Undernyckelns fingeravtryck:"
+msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1515
+#: ../g10/keylist.c:1515
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1517
+#: ../g10/keylist.c:1517
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Undernyckelns fingeravtryck:"
+msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
+#. use tty
+#: ../g10/keylist.c:1521
+#: ../g10/keylist.c:1525
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
 
-#: g10/keylist.c:1592
+#. Handled elsewhere.
+#: ../g10/keylist.c:1592
 msgid "      Card serial no. ="
-msgstr "      Kortets serienr ="
+msgstr "       Kortets serienr ="
 
-#: g10/keyring.c:1251
+#: ../g10/keyring.c:1251
 #, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
-#: g10/keyring.c:1256
+#: ../g10/keyring.c:1256
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1258
+#: ../g10/keyring.c:1258
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s är den oförändrade\n"
 
-#: g10/keyring.c:1259
+#: ../g10/keyring.c:1259
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s är den nya\n"
 
-#: g10/keyring.c:1260
+#: ../g10/keyring.c:1260
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
 
-#: g10/keyring.c:1382
+#: ../g10/keyring.c:1382
 #, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyring.c:1428
+#: ../g10/keyring.c:1428
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1440
+#: ../g10/keyring.c:1440
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1512
+#: ../g10/keyring.c:1512
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keyserver.c:66
+#: ../g10/keyserver.c:66
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
 
-#: g10/keyserver.c:67
+#: ../g10/keyserver.c:67
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
 
-#: g10/keyserver.c:69
+#: ../g10/keyserver.c:69
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr ""
-"använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
+msgstr "använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
 
-#: g10/keyserver.c:71
+#: ../g10/keyserver.c:71
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
 
-#: g10/keyserver.c:75
+#: ../g10/keyserver.c:75
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
 
-#: g10/keyserver.c:77
+#: ../g10/keyserver.c:77
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
 
-#: g10/keyserver.c:79
+#: ../g10/keyserver.c:79
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
 
-#: g10/keyserver.c:145
+#: ../g10/keyserver.c:145
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr ""
-"VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
+msgstr "VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:528
+#: ../g10/keyserver.c:528
 msgid "disabled"
 msgstr "inaktiverad"
 
-#: g10/keyserver.c:729
+#: ../g10/keyserver.c:729
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr "Ange nummer, N)ästa, eller Q) för Avsluta > "
 
-#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1435
+#: ../g10/keyserver.c:813
+#: ../g10/keyserver.c:1435
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:911
+#: ../g10/keyserver.c:911
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:913
+#: ../g10/keyserver.c:913
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1154
+#: ../g10/keyserver.c:1154
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "begär nyckeln %s från %s server %s\n"
+msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1158
+#: ../g10/keyserver.c:1158
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1182
+#: ../g10/keyserver.c:1182
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "söker efter namn från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1185
+#: ../g10/keyserver.c:1185
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "söker efter namn från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1338
+#: ../g10/keyserver.c:1338
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "skickar nycken %s till %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1342
+#: ../g10/keyserver.c:1342
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "skickar nyckeln %s till %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1385
+#: ../g10/keyserver.c:1385
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "söker efter \"%s\" från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1388
+#: ../g10/keyserver.c:1388
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1395 g10/keyserver.c:1491
+#: ../g10/keyserver.c:1395
+#: ../g10/keyserver.c:1491
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1443
+#: ../g10/keyserver.c:1443
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr "VARNING: nyckelserverhanteraren från en annan version av GnuPG (%s)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1452
+#: ../g10/keyserver.c:1452
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr "nyckelserver skickade inte VERSION\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1514 g10/keyserver.c:2042
+#: ../g10/keyserver.c:1514
+#: ../g10/keyserver.c:2042
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1520
+#: ../g10/keyserver.c:1520
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr "externa anrop till nyckelserver stöds inte i detta bygge\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1532
+#: ../g10/keyserver.c:1532
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "ingen hanterare för nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1537
+#: ../g10/keyserver.c:1537
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "åtgärden \"%s\" stöds inte med nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1545
+#: ../g10/keyserver.c:1545
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr "%s har inte stöd för hanterarversionen %d\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1552
+#: ../g10/keyserver.c:1552
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "tidsgräns överstigen för nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1557
+#: ../g10/keyserver.c:1557
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "internt fel i nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1566
+#: ../g10/keyserver.c:1566
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "kommunikationsfel mot nyckelserver: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1591 g10/keyserver.c:1625
+#: ../g10/keyserver.c:1591
+#: ../g10/keyserver.c:1625
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "\"%s\" inte ett nyckel-id: hoppar över\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1884
+#: ../g10/keyserver.c:1884
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte uppdatera nyckeln %s via %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1906
+#: ../g10/keyserver.c:1906
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "uppdaterar en nyckel från %s\n"
+msgstr "uppdaterar 1 nyckel från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1908
+#: ../g10/keyserver.c:1908
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1964
+#: ../g10/keyserver.c:1964
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte hämta uri:n %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1970
+#: ../g10/keyserver.c:1970
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte tolka uri:n %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:228
+#: ../g10/mainproc.c:228
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:281
+#: ../g10/mainproc.c:281
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s  krypterad sessionsnyckel\n"
+msgstr "%s krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
+#: ../g10/mainproc.c:291
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "lösenfras genererad med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:357
+#: ../g10/mainproc.c:357
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "publik nyckel är %s\n"
 
 # Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
-#: g10/mainproc.c:414
+#: ../g10/mainproc.c:414
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "Data krypterat med publik nyckel: korrekt DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:447
+#: ../g10/mainproc.c:447
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:451 g10/pkclist.c:219
+#: ../g10/mainproc.c:451
+#: ../g10/pkclist.c:219
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr "      \"%s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:455
+#: ../g10/mainproc.c:455
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "krypterad med %s-nyckel, id %s\n"
 
 # Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
-#: g10/mainproc.c:469
+#: ../g10/mainproc.c:469
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:483
+#: ../g10/mainproc.c:483
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr "krypterad med %lu lösenfraser\n"
 
-#: g10/mainproc.c:485
+#: ../g10/mainproc.c:485
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr "krypterad med with 1 lösenfras\n"
 
-#: g10/mainproc.c:517 g10/mainproc.c:539
+#: ../g10/mainproc.c:517
+#: ../g10/mainproc.c:539
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "antar att %s krypterade data\n"
 
-#: g10/mainproc.c:525
+#: ../g10/mainproc.c:525
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr ""
-"IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
-"istället\n"
+msgstr "IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s istället\n"
 
-#: g10/mainproc.c:558
+#: ../g10/mainproc.c:558
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
 
 # Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
-#: g10/mainproc.c:562
+#: ../g10/mainproc.c:562
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
 
 # Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
-#: g10/mainproc.c:575
+#: ../g10/mainproc.c:575
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:581
+#: ../g10/mainproc.c:581
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:600
+#: ../g10/mainproc.c:600
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:602
+#: ../g10/mainproc.c:602
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:814
+#: ../g10/mainproc.c:814
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
 "att verkställa\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1167 g10/mainproc.c:1204
+#: ../g10/mainproc.c:1167
+#: ../g10/mainproc.c:1204
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "ingen signatur hittades\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1442
+#: ../g10/mainproc.c:1442
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "signaturvalidering nertystad\n"
+msgstr "signaturvalidering utlämnad\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1542
+#: ../g10/mainproc.c:1542
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "kan inte hantera detta tvetydliga signaturdata\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1553
+#: ../g10/mainproc.c:1553
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Signatur gjord %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1554
+#: ../g10/mainproc.c:1554
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "               med %s nyckel %s\n"
+msgstr "             med %s-nyckeln %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1558
+#: ../g10/mainproc.c:1558
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur gjordes %s med %s nyckel-id %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1578
+#. According to my favorite copy editor, in English
+#. grammar, you say "at" if the key is located on a web
+#. page, but "from" if it is located on a keyserver.  I'm
+#. not going to even try to make two strings here :)
+#: ../g10/mainproc.c:1578
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
-#: g10/mainproc.c:1711 g10/mainproc.c:1759
+#: ../g10/mainproc.c:1711
+#: ../g10/mainproc.c:1759
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1713 g10/mainproc.c:1761
+#: ../g10/mainproc.c:1713
+#: ../g10/mainproc.c:1761
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Utgången signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1715 g10/mainproc.c:1763
+#: ../g10/mainproc.c:1715
+#: ../g10/mainproc.c:1763
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Korrekt signatur från \"%s\""
 
 # Visas vid ogiltig signatur:
 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
-#: g10/mainproc.c:1765
+#: ../g10/mainproc.c:1765
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[osäkert]"
 
-#: g10/mainproc.c:1796
+#: ../g10/mainproc.c:1796
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "      även känd som \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1894
+#: ../g10/mainproc.c:1894
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1899
+#: ../g10/mainproc.c:1899
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1902
+#: ../g10/mainproc.c:1902
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1903
+#: ../g10/mainproc.c:1903
 msgid "binary"
 msgstr "binär"
 
-#: g10/mainproc.c:1904
+#: ../g10/mainproc.c:1904
 msgid "textmode"
 msgstr "textläge"
 
-#: g10/mainproc.c:1904 g10/trustdb.c:531
+#: ../g10/mainproc.c:1904
+#: ../g10/trustdb.c:531
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
-#: g10/mainproc.c:1924
+#: ../g10/mainproc.c:1924
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Kan inte kontrollera signaturen: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2008 g10/mainproc.c:2024 g10/mainproc.c:2120
+#: ../g10/mainproc.c:2008
+#: ../g10/mainproc.c:2024
+#: ../g10/mainproc.c:2120
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2051
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
-"kontrolleras.\n"
+#: ../g10/mainproc.c:2051
+msgid "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr "VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att kontrolleras.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2059
+#: ../g10/mainproc.c:2059
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2124
+#: ../g10/mainproc.c:2124
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2134
+#: ../g10/mainproc.c:2134
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ogiltigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
 
-#: g10/misc.c:157 g10/misc.c:185 g10/misc.c:257
+#: ../g10/misc.c:157
+#: ../g10/misc.c:185
+#: ../g10/misc.c:257
 #, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "fstat för \"%s\" misslyckades i %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:222
+#: ../g10/misc.c:222
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "fstat(%d) misslyckades i %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:336
+#: ../g10/misc.c:336
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "VARNING: använder experimentella algoritmen %s för publik nyckel\n"
 
-#: g10/misc.c:351
+#: ../g10/misc.c:351
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "VARNING: använder experimentella chifferalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/misc.c:366
+#: ../g10/misc.c:366
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "VARNING: använder experimentella sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/misc.c:371
+#: ../g10/misc.c:371
 #, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "VARNING: sammandragsalgoritmen %s är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:490
+#: ../g10/misc.c:490
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "Insticksprogram för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
+msgstr "insticksmodul för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
 
-#: g10/misc.c:491 g10/sig-check.c:109
+#: ../g10/misc.c:491
+#: ../g10/sig-check.c:109
 #, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr "se %s för mer information\n"
 
-#: g10/misc.c:726
+#: ../g10/misc.c:726
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: alternativet är föråldrat\"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: flaggan är föråldrad \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:730
+#: ../g10/misc.c:730
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:732
+#: ../g10/misc.c:732
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
 
-#: g10/misc.c:739
+#: ../g10/misc.c:739
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är ett föråldrat kommando - använd det inte\n"
 
-#: g10/misc.c:749
+#: ../g10/misc.c:749
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: föråldrad flagga \"%s\" - den har ingen effekt\n"
 
-#: g10/misc.c:752
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/misc.c:752
+#, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
 
-#: g10/misc.c:813
+#: ../g10/misc.c:813
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Okomprimerad"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:838
+#: ../g10/misc.c:838
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "okomprimerad|ingen"
 
-#: g10/misc.c:948
+#: ../g10/misc.c:948
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1123
+#: ../g10/misc.c:1123
 #, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "tvetydlig flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:1148
+#: ../g10/misc.c:1148
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/openfile.c:87
+#. do not overwrite
+#: ../g10/openfile.c:87
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
 
-#: g10/openfile.c:91
+#: ../g10/openfile.c:91
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Skriv över? (j/N) "
 
-#: g10/openfile.c:124
+#: ../g10/openfile.c:124
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: okänt suffix\n"
 
-#: g10/openfile.c:148
+#: ../g10/openfile.c:148
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Ange nytt filnamn"
 
-#: g10/openfile.c:193
+#: ../g10/openfile.c:193
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "skriver till standard ut\n"
 
-#: g10/openfile.c:308
+#: ../g10/openfile.c:308
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
+msgstr "antar att signerad data finns i filen \"%s\"\n"
 
-#: g10/openfile.c:387
+#: ../g10/openfile.c:387
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "ny konfigurationsfil \"%s\" skapad\n"
 
-#: g10/openfile.c:389
+#: ../g10/openfile.c:389
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
+msgstr "VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:192
+#: ../g10/parse-packet.c:192
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "kan inte hantera algoritmen %d för publika nycklar\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:762
+#: ../g10/parse-packet.c:762
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1213
+#: ../g10/parse-packet.c:1213
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 
-#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:600
+#: ../g10/passphrase.c:310
+#: ../g10/passphrase.c:600
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (primära nyckelns id %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:324
+#: ../g10/passphrase.c:324
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
@@ -5314,24 +5561,25 @@ msgstr ""
 "nyckeln för användaren: \"%.*s\"\n"
 "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:349
+#: ../g10/passphrase.c:349
 msgid "Repeat passphrase\n"
 msgstr "Repetera lösenfrasen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:351
+#: ../g10/passphrase.c:351
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Ange lösenfrasen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:375
+#: ../g10/passphrase.c:375
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: g10/passphrase.c:381 g10/passphrase.c:447
+#: ../g10/passphrase.c:381
+#: ../g10/passphrase.c:447
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:579
+#: ../g10/passphrase.c:579
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5340,17 +5588,17 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
 "nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
 
-#: g10/passphrase.c:587
+#: ../g10/passphrase.c:587
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
 
-#: g10/passphrase.c:596
+#: ../g10/passphrase.c:596
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
 
-#: g10/photoid.c:74
+#: ../g10/photoid.c:74
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5364,116 +5612,131 @@ msgstr ""
 "en mycket stor bild, så blir din nyckel också väldigt stor!\n"
 "Försök att använda en bild som har ungefär  formatet 240x288 pixlar.\n"
 
-#: g10/photoid.c:96
+#: ../g10/photoid.c:96
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-id: "
 
-#: g10/photoid.c:117
+#: ../g10/photoid.c:117
 #, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte öppna JPEG-filen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:128
+#: ../g10/photoid.c:128
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr "Den här JPEG-bilden är verkligen stor (%d byte)!\n"
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/photoid.c:130
+#: ../g10/photoid.c:130
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen använda den? (j/N)? "
 
-#: g10/photoid.c:147
+#: ../g10/photoid.c:147
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr "\"%s\" är inte en JPEG-fil\n"
 
-#: g10/photoid.c:166
+#: ../g10/photoid.c:166
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
 
-#: g10/photoid.c:370
+#: ../g10/photoid.c:370
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "kan inte visa foto-id!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
+#: ../g10/pkclist.c:62
+#: ../g10/revoke.c:625
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Ingen anledning har angivits"
 
 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
 # känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:627
+#: ../g10/pkclist.c:64
+#: ../g10/revoke.c:627
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Nyckeln är ersatt"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
+#: ../g10/pkclist.c:66
+#: ../g10/revoke.c:626
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:628
+#: ../g10/pkclist.c:68
+#: ../g10/revoke.c:628
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nyckeln används inte längre"
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:629
+#: ../g10/pkclist.c:70
+#: ../g10/revoke.c:629
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
 
-#: g10/pkclist.c:74
+#: ../g10/pkclist.c:74
 msgid "reason for revocation: "
 msgstr "anledning för spärrning: "
 
-#: g10/pkclist.c:91
+#: ../g10/pkclist.c:91
 msgid "revocation comment: "
 msgstr "spärrningskommentar: "
 
 # ej kristallklart vad förkortningarna står för
-#: g10/pkclist.c:206
+#. A string with valid answers.
+#.
+#. Note to translators: These are the allowed answers in lower and
+#. uppercase.  Below you will find the matching strings which
+#. should be translated accordingly and the letter changed to
+#. match the one in the answer string.
+#.
+#. i = please show me more information
+#. m = back to the main menu
+#. s = skip this key
+#. q = quit
+#.
+#: ../g10/pkclist.c:206
 msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImMaAsS"
+msgstr "iImHhAsS"
 
-#: g10/pkclist.c:214
+#: ../g10/pkclist.c:214
 msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr "Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:246
+#: ../g10/pkclist.c:246
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr "  även känd som \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:256
-msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr ""
-"Hur mycket litar du på att nyckeln faktiskt tillhör den angivna användaren?\n"
+#: ../g10/pkclist.c:256
+msgid "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr "Hur mycket litar du på att nyckeln faktiskt tillhör den angivna användaren?\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
+#: ../g10/pkclist.c:271
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
 msgstr "  %d = Jag vet inte eller kan inte säga något\n"
 
-#: g10/pkclist.c:273
+#: ../g10/pkclist.c:273
 #, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
 msgstr "  %d = Jag litar INTE\n"
 
-#: g10/pkclist.c:279
+#: ../g10/pkclist.c:279
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
 msgstr "  %d = Jag litar förbehållslöst\n"
 
-#: g10/pkclist.c:285
+#: ../g10/pkclist.c:285
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr "  m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
+msgstr "  h = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
 
-#: g10/pkclist.c:288
+#: ../g10/pkclist.c:288
 msgid "  s = skip this key\n"
 msgstr "  s = hoppa över denna nyckel\n"
 
-#: g10/pkclist.c:289
+#: ../g10/pkclist.c:289
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr "  q = avsluta\n"
+msgstr "  a = avsluta\n"
 
-#: g10/pkclist.c:293
+#: ../g10/pkclist.c:293
 #, c-format
 msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
@@ -5482,40 +5745,38 @@ msgstr ""
 "Minimum tillitsnivå för denna nyckel är: %s\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:654
+#: ../g10/pkclist.c:299
+#: ../g10/revoke.c:654
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/pkclist.c:320
+#: ../g10/pkclist.c:320
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ge denna nyckel förbehållslöst förtroende? (j/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:334
+#: ../g10/pkclist.c:334
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "Certifikat som leder till en nyckel med förbehållslöst förtroende:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:419
+#: ../g10/pkclist.c:419
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%s: Det finns ingen försäkran om att nyckeln tillhör den angivna användaren\n"
+msgstr "%s: Det finns inget som säger att nyckeln tillhör den angivna användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:424
+#: ../g10/pkclist.c:424
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%s: Det finns en viss försäkran om att nyckeln tillhör den angivna "
-"användaren\n"
+msgstr "%s: Det finns viss information om att nyckeln tillhör den angivna användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:430
+#: ../g10/pkclist.c:430
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
 msgstr "Den här nyckel tillhör antagligen den namngivna användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:435
+#: ../g10/pkclist.c:435
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
 
-#: g10/pkclist.c:461
+#: ../g10/pkclist.c:461
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
@@ -5525,109 +5786,110 @@ msgstr ""
 "användaridentiteten. Om du *verkligen* vet vad du gör, kan du svara\n"
 "ja på nästkommande fråga.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:480
+#: ../g10/pkclist.c:480
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgstr "Vill du använda nyckeln ändå? (j/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:514
+#: ../g10/pkclist.c:514
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521
+#: ../g10/pkclist.c:521
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr "VARNING: denna nyckel kan ha spärrats (spärrnyckeln saknas)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:530
+#: ../g10/pkclist.c:530
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:533
+#: ../g10/pkclist.c:533
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:534
+#: ../g10/pkclist.c:534
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
 msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är förfalskad.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:540
+#: ../g10/pkclist.c:540
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VARNING: Denna undernyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:545
+#: ../g10/pkclist.c:545
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Obs: Denna nyckel har stängts av.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:565
+#: ../g10/pkclist.c:565
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr "Observera: Validerad adress för signeraren är \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:572
+#: ../g10/pkclist.c:572
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr "Observera: Signerarens adress \"%s\" matchar inte DNS-objektet\n"
 
-#: g10/pkclist.c:584
+#: ../g10/pkclist.c:584
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr "trustlevel justerad till FULL på grund av giltig PKA-info\n"
 
-#: g10/pkclist.c:592
+#: ../g10/pkclist.c:592
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr "trustlevel justerad till NEVER på grund av felaktig PKA-info\n"
 
-#: g10/pkclist.c:603
+#: ../g10/pkclist.c:603
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Obs: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:614
+#: ../g10/pkclist.c:614
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:616
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr ""
-"         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
+#: ../g10/pkclist.c:616
+msgid "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:624
+#: ../g10/pkclist.c:624
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:625
+#: ../g10/pkclist.c:625
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:633
-msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+#: ../g10/pkclist.c:633
+msgid "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:635
+#: ../g10/pkclist.c:635
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:876 g10/pkclist.c:1088 g10/pkclist.c:1158
+#: ../g10/pkclist.c:834
+#: ../g10/pkclist.c:876
+#: ../g10/pkclist.c:1088
+#: ../g10/pkclist.c:1158
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
 
 # överhoppad?
-#: g10/pkclist.c:846 g10/pkclist.c:1126
+#: ../g10/pkclist.c:846
+#: ../g10/pkclist.c:1126
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: hoppades över: publik nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/pkclist.c:897
+#: ../g10/pkclist.c:897
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Du angav ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
 
-#: g10/pkclist.c:921
+#: ../g10/pkclist.c:921
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr "Nuvarande mottagare:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:947
+#: ../g10/pkclist.c:947
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -5635,29 +5897,29 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ange användaridentiteten.  Avsluta med en tom rad: "
 
-#: g10/pkclist.c:972
+#: ../g10/pkclist.c:972
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Ingen sådan användaridentitet.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:981 g10/pkclist.c:1055
+#: ../g10/pkclist.c:981
+#: ../g10/pkclist.c:1055
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr ""
-"hoppade över: den publika nyckeln är redan inställd som standardmottagare\n"
+msgstr "hoppade över: den publika nyckeln är redan inställd som standardmottagare\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1002
+#: ../g10/pkclist.c:1002
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Den publika nyckeln är inaktiverad.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1011
+#: ../g10/pkclist.c:1011
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "hoppade över: publik nyckel redan angiven\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1046
+#: ../g10/pkclist.c:1046
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
 msgstr "okänd standardmottagare \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1104
+#: ../g10/pkclist.c:1104
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: hoppades över: den publika nyckeln är inaktiverad\n"
@@ -5665,106 +5927,109 @@ msgstr "%s: hoppades över: den publika nyckeln är inaktiverad\n"
 # plural av adressee
 # dvs. den som meddelandet är adresserat till.
 # Åtskillnad görs mellan adressee och receiver.
-#: g10/pkclist.c:1166
+#: ../g10/pkclist.c:1166
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "inga giltiga adressater\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1480
+#: ../g10/pkclist.c:1480
 #, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
 msgstr "Observera: nyckeln %s har ingen %s-förmåga\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1505
+#: ../g10/pkclist.c:1505
 #, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
 msgstr "Observera: nyckeln %s har ingen inställning för %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:91
+#: ../g10/plaintext.c:91
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara det\n"
 
-#: g10/plaintext.c:462
+#: ../g10/plaintext.c:462
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Signatur i en separat fil.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:469
+#: ../g10/plaintext.c:469
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Ange namnet på datafilen: "
 
-#: g10/plaintext.c:501
+#: ../g10/plaintext.c:501
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "läser från standard in ...\n"
 
-#: g10/plaintext.c:539
+#: ../g10/plaintext.c:539
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "ingen signerad data\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/plaintext.c:555
+#: ../g10/plaintext.c:555
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna signerat data \"%s\"\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/plaintext.c:589
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/plaintext.c:589
+#, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
-msgstr "kan inte öppna signerat data \"%s\"\n"
+msgstr "kan inte öppna signerad data fd=%d: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:107
+#: ../g10/pubkey-enc.c:107
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "anonym mottagare; provar med den hemliga nyckeln %s ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:138
+#: ../g10/pubkey-enc.c:138
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
+msgstr "ok, vi är den anonyma mottagaren.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:227
+#: ../g10/pubkey-enc.c:227
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:248
+#: ../g10/pubkey-enc.c:248
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "krypteringsalgoritmen %d%s är okänd eller inaktiverad\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:286
+#: ../g10/pubkey-enc.c:286
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"VARNING: chifferalgoritmen %s hittades inte i mottagarinställningarna\n"
+msgstr "VARNING: chifferalgoritmen %s hittades inte i mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:306
+#: ../g10/pubkey-enc.c:306
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
 msgstr "OBSERVERA: hemliga nyckeln %s gick ut %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:312
+#: ../g10/pubkey-enc.c:312
 msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "OBSERVERA: nyckeln har spärrats"
 
 # Vad?
-#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:589
+#: ../g10/revoke.c:104
+#: ../g10/revoke.c:118
+#: ../g10/revoke.c:130
+#: ../g10/revoke.c:176
+#: ../g10/revoke.c:188
+#: ../g10/revoke.c:589
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:147
+#: ../g10/revoke.c:147
 #, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
 msgstr "nyckeln %s har inga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/revoke.c:308
+#: ../g10/revoke.c:308
 msgid "To be revoked by:\n"
 msgstr "Kommer att spärras av:\n"
 
-#: g10/revoke.c:312
+#: ../g10/revoke.c:312
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Detta är en känslig spärrnyckel)\n"
 
-#: g10/revoke.c:316
+#: ../g10/revoke.c:316
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
@@ -5773,52 +6038,56 @@ msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 # -do-not-force översatt med:
 # genomdriv inte
 # I detta fall gäller det ett revokeringscertifikat, som gnupg alltid skapar i ASCII-format för att det ska gå att skriva ut.
-#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:555
+#: ../g10/revoke.c:329
+#: ../g10/revoke.c:555
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "utdata med ett ascii-skal genomdrivet.\n"
 
 # Vad menas???
-#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:569
+#: ../g10/revoke.c:344
+#: ../g10/revoke.c:569
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:407
+#. and issue a usage notice
+#: ../g10/revoke.c:407
 msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
 
-#: g10/revoke.c:413
+#: ../g10/revoke.c:413
 #, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
 msgstr "inga spärrnycklar hittades för \"%s\"\n"
 
-#: g10/revoke.c:472
+#: ../g10/revoke.c:472
 #, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:501
+#: ../g10/revoke.c:501
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "ingen motsvarande publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:512
+#: ../g10/revoke.c:512
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "publik nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
-#: g10/revoke.c:519
+#: ../g10/revoke.c:519
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/revoke.c:536
+#: ../g10/revoke.c:536
 msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
+msgstr "okänd skyddsalgoritm\n"
 
-#: g10/revoke.c:544
+#: ../g10/revoke.c:544
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
 
-#: g10/revoke.c:595
+#. and issue a usage notice
+#: ../g10/revoke.c:595
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5831,285 +6100,266 @@ msgstr ""
 "Spärrcertifikat skapat.\n"
 "\n"
 "Var vänlig flytta det till ett media du kan gömma; om Mallory får\n"
-"får tillgång till detta certifikatet kan han göra din nyckel oanvändbar.\n"
+"tillgång till detta certifikatet kan han göra din nyckel oanvändbar.\n"
 "Det är klokt att skriva ut detta certifikat och gömma det, ifall ditt\n"
 "media blir oläsligt.  Men se upp:  Utskriftsfunktionen på\n"
 "din dator kan spara data så att det blir åtkomligt för andra!\n"
 
-#: g10/revoke.c:637
+#: ../g10/revoke.c:637
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Välj anledning till varför nyckeln spärras:\n"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: ../g10/revoke.c:647
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: g10/revoke.c:649
+#: ../g10/revoke.c:649
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Troligen vill du välja %d här)\n"
 
-#: g10/revoke.c:690
+#: ../g10/revoke.c:690
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "Ange en beskrivning (frivilligt); avsluta med en tom rad:\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: ../g10/revoke.c:718
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Anledning för spärrning: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:720
+#: ../g10/revoke.c:720
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
 
-#: g10/revoke.c:725
+#: ../g10/revoke.c:725
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Är detta OK? (j/N) "
 
-#: g10/seckey-cert.c:57
+#: ../g10/seckey-cert.c:57
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:63
+#: ../g10/seckey-cert.c:63
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
 
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
-#: g10/seckey-cert.c:74
+#: ../g10/seckey-cert.c:74
 #, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
 msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:293
+#: ../g10/seckey-cert.c:293
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
 msgstr "Ogiltig lösenfras; försök igen"
 
-#: g10/seckey-cert.c:294
+#: ../g10/seckey-cert.c:294
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s ...\n"
 
 # För vissa krypteringsalgoritmer är det känt att vissa svaga nycklar kan förekomma. Dessa ska aldrig användas. GnuPG vill på detta sätt hindra dig från att skapa en sådan nyckel.
-#: g10/seckey-cert.c:363
+#: ../g10/seckey-cert.c:363
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenfras igen.\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:406
+#: ../g10/seckey-cert.c:406
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
-msgstr ""
-"skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga "
-"nyckeln\n"
+msgstr "skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga nyckeln\n"
 
-#: g10/seskey.c:63 sm/encrypt.c:121
+#: ../g10/seskey.c:63
+#: ../sm/encrypt.c:121
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
 
-#: g10/seskey.c:67
+#: ../g10/seskey.c:67
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "kan inte undvika en svag nyckel för symmetrisk kryptering; försökte\n"
 "%d gånger!\n"
 
-#: g10/seskey.c:229
+#: ../g10/seskey.c:229
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
-msgstr "DSA kräver att hashlängden är multiplicerbar med 8 bitar\n"
+msgstr "DSA kräver att hashlängden är delbar med 8 bitar\n"
 
-#: g10/seskey.c:242
+#: ../g10/seskey.c:242
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr "DSA-nyckeln %s använder en osäker hash (%u bitar)\n"
 
-#: g10/seskey.c:254
+#: ../g10/seskey.c:254
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr "DSA-nyckeln %s kräver en hash med %u bitar eller större\n"
 
-#: g10/sig-check.c:82
+#. Sanity check that the md has a context for the hash that the
+#. sig is expecting.  This can happen if a onepass sig header does
+#. not match the actual sig, and also if the clearsign "Hash:"
+#. header is missing or does not match the actual sig.
+#: ../g10/sig-check.c:82
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "VARNING: konflikt mellan signatursammandrag i meddelandet\n"
 
 # Vad betyder det?
-#: g10/sig-check.c:107
+#: ../g10/sig-check.c:107
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr "VARNING: signeringsundernyckeln %s är inte korscertifierad\n"
 
 # cross-certification?
-#: g10/sig-check.c:119
+#: ../g10/sig-check.c:119
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr "VARNING signeringsundernyckel  %s har en ogiltig korscertifiering\n"
 
 # behövs verkligen c-format här?
-#: g10/sig-check.c:191
+#: ../g10/sig-check.c:191
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
-#: g10/sig-check.c:192
+#: ../g10/sig-check.c:192
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/sig-check.c:203
+#: ../g10/sig-check.c:203
 #, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
-"klocka)\n"
+msgid "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd klocka)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:205
+#: ../g10/sig-check.c:205
 #, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller "
-"felinställd klocka)\n"
+msgid "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller felinställd klocka)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:215
+#: ../g10/sig-check.c:215
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s gick ut %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:298
+#: ../g10/sig-check.c:298
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-"antar felaktig signatur från nyckeln %s på grund av en okänd kritisk bit\n"
+msgstr "antar felaktig signatur från nyckeln %s på grund av en okänd kritisk bit\n"
 
-#: g10/sig-check.c:560
+#: ../g10/sig-check.c:560
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel med spärrsignatur för undernyckel\n"
 
-#: g10/sig-check.c:587
+#: ../g10/sig-check.c:587
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr "nyckeln %s: ingen undernyckel för signaturbindning av undernyckel\n"
 
 # notation data?
-#: g10/sign.c:86
+#: ../g10/sign.c:86
 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr ""
 "kan inte lägga till notationer i signaturer gjorda med en v3-nyckel\n"
 "(PGP 2.x-typ)\n"
 
-#: g10/sign.c:94
+#: ../g10/sign.c:94
 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
-msgstr ""
-"kan inte lägga till notationer i nyckelsignaturer signaturer gjorda med en "
-"v3-nyckel (PGP 2.x-typ)\n"
+msgstr "kan inte lägga till notationer i nyckelsignaturer signaturer gjorda med en v3-nyckel (PGP 2.x-typ)\n"
 
-#: g10/sign.c:108
+#: ../g10/sign.c:108
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: kan inte %%-expandera anteckning (för stor).  Använder den utan "
-"expansion.\n"
+msgstr "VARNING: kan inte %%-expandera anteckning (för stor).  Använder den utan expansion.\n"
 
-#: g10/sign.c:125
+#: ../g10/sign.c:125
 msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr "kan inte ange en policy-URL i v3 (PGP 2.x style) signaturer\n"
 
-#: g10/sign.c:133
+#: ../g10/sign.c:133
 msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
-"kan inte lägga till en policy-URL i signaturer gjorda med en v3-nyckel (PGP "
-"2.x-typ)\n"
+msgstr "kan inte lägga till en policy-URL i signaturer gjorda med en v3-nyckel (PGP 2.x-typ)\n"
 
-#: g10/sign.c:146
+#: ../g10/sign.c:146
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: kunde inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder "
-"oexpanderad.\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder oexpanderad.\n"
 
-#: g10/sign.c:174
+#: ../g10/sign.c:174
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: kunde inte %%-expandera url för föredragen nyckelserver (för "
-"stor).  Använder oexpanderad.\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte %%-expandera url för föredragen nyckelserver (för stor).  Använder oexpanderad.\n"
 
-#: g10/sign.c:347
+#: ../g10/sign.c:347
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "kontroll av den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:356
+#: ../g10/sign.c:356
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s signatur från: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:792
+#: ../g10/sign.c:792
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara skapa signaturer i en separat fil med nycklar av PGP 2.x-typ\n"
 "när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:868
+#: ../g10/sign.c:868
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"VARNING: tvinga sammandragsalgoritmen %s (%d) strider mot "
-"mottagarinställningarna\n"
+msgid "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "VARNING: tvinga sammandragsalgoritmen %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/sign.c:995
+#: ../g10/sign.c:995
 msgid "signing:"
 msgstr "signerar:"
 
-#: g10/sign.c:1110
+#: ../g10/sign.c:1110
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
 "när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:1294
+#: ../g10/sign.c:1294
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
 
 # Slumptalsgenerator: Random Number Generator
-#: g10/skclist.c:151 g10/skclist.c:215
+#: ../g10/skclist.c:151
+#: ../g10/skclist.c:215
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
-msgstr ""
-"nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med "
-"fejkad slumptalsgenerator!\n"
+msgstr "nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med fejkad slumptalsgenerator!\n"
 
-#: g10/skclist.c:182
+#: ../g10/skclist.c:182
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/skclist.c:190 g10/skclist.c:200 g10/skclist.c:209
+#: ../g10/skclist.c:190
+#: ../g10/skclist.c:200
+#: ../g10/skclist.c:209
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:195
+#: ../g10/skclist.c:195
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/skclist.c:210
+#: ../g10/skclist.c:210
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
-msgstr ""
-"det här är en PGP-genererad Elgamal-nyckel som inte är säker för signaturer!"
+msgstr "det här är en PGP-genererad Elgamal-nyckel som inte är säker för signaturer!"
 
-#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
+#: ../g10/tdbdump.c:60
+#: ../g10/trustdb.c:366
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:105
+#: ../g10/tdbdump.c:105
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
@@ -6118,227 +6368,242 @@ msgstr ""
 "# Skapat lista över tilldelade tillitsvärden %s\n"
 "# (Använd \"gpg --import-ownertrust\" för att återställa dem)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
+#: ../g10/tdbdump.c:160
+#: ../g10/tdbdump.c:168
+#: ../g10/tdbdump.c:173
+#: ../g10/tdbdump.c:178
 #, c-format
 msgid "error in `%s': %s\n"
 msgstr "fel i \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160
+#: ../g10/tdbdump.c:160
 msgid "line too long"
 msgstr "raden är för lång"
 
-#: g10/tdbdump.c:168
+#: ../g10/tdbdump.c:168
 msgid "colon missing"
 msgstr "kolon saknas"
 
-#: g10/tdbdump.c:174
+#: ../g10/tdbdump.c:174
 msgid "invalid fingerprint"
 msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
 
-#: g10/tdbdump.c:179
+#: ../g10/tdbdump.c:179
 msgid "ownertrust value missing"
 msgstr "värde för ägartillit saknas"
 
-#: g10/tdbdump.c:215
+#. error
+#: ../g10/tdbdump.c:215
 #, c-format
 msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid sökning av tillitsvärde i \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:219
+#: ../g10/tdbdump.c:219
 #, c-format
 msgid "read error in `%s': %s\n"
 msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
+#: ../g10/tdbdump.c:228
+#: ../g10/trustdb.c:381
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:130 g10/tdbio.c:1439
+#: ../g10/tdbio.c:130
+#: ../g10/tdbio.c:1439
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:137 g10/tdbio.c:1446
+#: ../g10/tdbio.c:137
+#: ../g10/tdbio.c:1446
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:247
+#: ../g10/tdbio.c:247
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
 
-#: g10/tdbio.c:500
+#: ../g10/tdbio.c:500
 #, c-format
 msgid "can't access `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:515
+#: ../g10/tdbio.c:515
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:548 g10/tdbio.c:589 sm/keydb.c:223
+#: ../g10/tdbio.c:525
+#: ../g10/tdbio.c:548
+#: ../g10/tdbio.c:589
+#: ../sm/keydb.c:223
 #, c-format
 msgid "can't create lock for `%s'\n"
 msgstr "kan inte skapa lås för \"%s\"\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/tdbio.c:527 g10/tdbio.c:592
+#: ../g10/tdbio.c:527
+#: ../g10/tdbio.c:592
 #, c-format
 msgid "can't lock `%s'\n"
 msgstr "kan inte låsa \"%s\"\n"
 
-#: g10/tdbio.c:553
+#: ../g10/tdbio.c:553
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:557
+#: ../g10/tdbio.c:557
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/tdbio.c:560
+#: ../g10/tdbio.c:560
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/tdbio.c:602
+#: ../g10/tdbio.c:602
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgstr "OBS: det går inte att skriva till tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/tdbio.c:610
+#: ../g10/tdbio.c:610
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas\n"
 
-#: g10/tdbio.c:642
+#: ../g10/tdbio.c:642
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa kontrollsummetabell: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:650
+#: ../g10/tdbio.c:650
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:667 g10/tdbio.c:687 g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:717
-#: g10/tdbio.c:747 g10/tdbio.c:1371 g10/tdbio.c:1398
+#: ../g10/tdbio.c:667
+#: ../g10/tdbio.c:687
+#: ../g10/tdbio.c:703
+#: ../g10/tdbio.c:717
+#: ../g10/tdbio.c:747
+#: ../g10/tdbio.c:1371
+#: ../g10/tdbio.c:1398
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:726
+#: ../g10/tdbio.c:726
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1166
+#: ../g10/tdbio.c:1166
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1175
+#: ../g10/tdbio.c:1175
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1196
+#: ../g10/tdbio.c:1196
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "%s: detta är inte en tillitsdatabasfil\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1214
+#: ../g10/tdbio.c:1214
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1219
+#: ../g10/tdbio.c:1219
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1404
+#: ../g10/tdbio.c:1404
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1412
+#: ../g10/tdbio.c:1412
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1422
+#: ../g10/tdbio.c:1422
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1452
+#: ../g10/tdbio.c:1452
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1497
+#: ../g10/tdbio.c:1497
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 
-#: g10/textfilter.c:149
+#: ../g10/textfilter.c:149
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/textfilter.c:249
+#: ../g10/textfilter.c:249
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/trustdb.c:227
+#: ../g10/trustdb.c:227
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "%s ?r ingen giltig teckentabell\n"
+msgstr "\"%s\" är inget giltigt långt nyckel-id\n"
 
 # trusted??
-#: g10/trustdb.c:258
+#: ../g10/trustdb.c:258
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
 msgstr "nyckel %s: accepterad som betrodd nyckel\n"
 
-#: g10/trustdb.c:296
+#: ../g10/trustdb.c:296
 #, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
 msgstr "nyckeln %s förekommer fler än en gång i tillitsdatabasen\n"
 
 # nyckeln?
-#: g10/trustdb.c:311
+#: ../g10/trustdb.c:311
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel för pålitlig nyckel - hoppades över\n"
 
-#: g10/trustdb.c:321
+#: ../g10/trustdb.c:321
 #, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "nyckeln %s är markerad med förbehållslöst förtroende.\n"
+msgstr "nyckeln %s är markerad med förbehållslöst förtroende\n"
 
 # req står för request
 # kollat med Werner. Per
-#: g10/trustdb.c:345
+#: ../g10/trustdb.c:345
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr "tillitspost %lu, begäran av typ %d: kunde inte läsa: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:351
+#: ../g10/trustdb.c:351
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:447
+#: ../g10/trustdb.c:447
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
-msgstr ""
-"kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
+msgstr "kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:453
+#: ../g10/trustdb.c:453
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
 msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
@@ -6352,128 +6617,125 @@ msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
 #    It gets passed to atoi() so everything after the number is
 #    essentially a comment and need not be translated.  Either key and
 #    uid are both NULL, or neither are NULL. */
-#: g10/trustdb.c:505
+#: ../g10/trustdb.c:505
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-msgstr "10"
+msgstr "15"
 
-#: g10/trustdb.c:507
+#: ../g10/trustdb.c:507
 msgid "[ revoked]"
-msgstr "[ spärrad]"
+msgstr "[   spärrad   ]"
 
-#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
+#: ../g10/trustdb.c:509
+#: ../g10/trustdb.c:514
 msgid "[ expired]"
-msgstr "[ utgånget]"
+msgstr "[   utgånget  ]"
 
-#: g10/trustdb.c:513
+#: ../g10/trustdb.c:513
 msgid "[ unknown]"
-msgstr "[ okänt]"
+msgstr "[    okänt    ]"
 
-#: g10/trustdb.c:515
+#: ../g10/trustdb.c:515
 msgid "[  undef ]"
 msgstr "[ odefinierad ]"
 
-#: g10/trustdb.c:516
+#: ../g10/trustdb.c:516
 msgid "[marginal]"
-msgstr "[marginell]"
+msgstr "[  marginell  ]"
 
-#: g10/trustdb.c:517
+#: ../g10/trustdb.c:517
 msgid "[  full  ]"
-msgstr "[  fullständig  ]"
+msgstr "[ fullständig ]"
 
-#: g10/trustdb.c:518
+#: ../g10/trustdb.c:518
 msgid "[ultimate]"
 msgstr "[förbehållslös]"
 
-#: g10/trustdb.c:533
+#: ../g10/trustdb.c:533
 msgid "undefined"
 msgstr "odefinierad"
 
-#: g10/trustdb.c:534
+#: ../g10/trustdb.c:534
 msgid "never"
 msgstr "aldrig"
 
-#: g10/trustdb.c:535
+#: ../g10/trustdb.c:535
 msgid "marginal"
 msgstr "marginell"
 
-#: g10/trustdb.c:536
+#: ../g10/trustdb.c:536
 msgid "full"
 msgstr "fullständig"
 
-#: g10/trustdb.c:537
+#: ../g10/trustdb.c:537
 msgid "ultimate"
 msgstr "förbehållslös"
 
-#: g10/trustdb.c:577
+#: ../g10/trustdb.c:577
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
+#: ../g10/trustdb.c:583
+#: ../g10/trustdb.c:2352
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:592
+#: ../g10/trustdb.c:592
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr ""
-"det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
+msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:607
+#: ../g10/trustdb.c:607
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr ""
-"det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
+msgstr "det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
+#: ../g10/trustdb.c:839
+#: ../g10/trustdb.c:1277
 #, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "publika nyckeln %s hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1034
+#: ../g10/trustdb.c:1034
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/trustdb.c:1038
+#: ../g10/trustdb.c:1038
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
 
 # Vad är detta!?
-#: g10/trustdb.c:2095
+#: ../g10/trustdb.c:2095
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2160
+#: ../g10/trustdb.c:2160
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2174
+#: ../g10/trustdb.c:2174
 #, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "publik nyckel för förbehållslöst betrodda nyckeln %s hittades inte\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2197
+#: ../g10/trustdb.c:2197
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "%d marginal(er) behövs, %d färdig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
+msgstr "%d marginal(er) behövs, %d fullständig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2283
+#: ../g10/trustdb.c:2283
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr ""
-"djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgid "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr "djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2358
+#: ../g10/trustdb.c:2358
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr ""
-"kunde inte uppdatera versionspost i tillitsdatabasen: skrivning "
-"misslyckades: %s\n"
+msgstr "kunde inte uppdatera versionspost i tillitsdatabasen: skrivning misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/verify.c:119
+#: ../g10/verify.c:119
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -6483,53 +6745,54 @@ msgstr ""
 "Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
 "ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
 
-#: g10/verify.c:204
+#: ../g10/verify.c:204
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
 
-#: g10/verify.c:249
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/verify.c:249
+#, c-format
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
+msgstr "kan inte öppna fd %d: %s\n"
 
-#: jnlib/logging.c:626
+#: ../jnlib/logging.c:626
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:71
+#: ../jnlib/utf8conv.c:71
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:79
+#: ../jnlib/utf8conv.c:79
 #, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
 msgstr "iconv_open misslyckades: %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:331 jnlib/utf8conv.c:597
+#: ../jnlib/utf8conv.c:331
+#: ../jnlib/utf8conv.c:597
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: kbx/kbxutil.c:86
+#: ../kbx/kbxutil.c:86
 msgid "set debugging flags"
 msgstr "ställ in felsökningsflaggor"
 
-#: kbx/kbxutil.c:87
+#: ../kbx/kbxutil.c:87
 msgid "enable full debugging"
 msgstr "aktivera fullständigt felsökningsläge"
 
-#: kbx/kbxutil.c:108
+#: ../kbx/kbxutil.c:108
 msgid "Please report bugs to "
 msgstr "Rapportera fel till "
 
-#: kbx/kbxutil.c:112
+#: ../kbx/kbxutil.c:112
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: kbxutil [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: kbx/kbxutil.c:115
+#: ../kbx/kbxutil.c:115
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "list, export, import Keybox data\n"
@@ -6537,80 +6800,90 @@ msgstr ""
 "Syntax: kbxutil [flaggor] [filer]\n"
 "lista, exportera, importera nyckelskåpsdata\n"
 
-#: scd/app-nks.c:345
+#: ../scd/app-nks.c:346
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr "NullPIN har ännu inte ändrats\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:601
+#: ../scd/app-openpgp.c:601
 #, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra fingeravtrycket: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:614
+#: ../scd/app-openpgp.c:614
 #, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1009
+#: ../scd/app-openpgp.c:1009
 #, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:2048
+#: ../scd/app-openpgp.c:1017
+#: ../scd/app-openpgp.c:2048
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:2056
+#: ../scd/app-openpgp.c:1025
+#: ../scd/app-openpgp.c:2056
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:2066
+#: ../scd/app-openpgp.c:1034
+#: ../scd/app-openpgp.c:2066
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1316
-#, fuzzy, c-format
+#: ../scd/app-openpgp.c:1316
+#, c-format
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
+msgstr "||Ange din PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[signaturer gjorda: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1330
+#: ../scd/app-openpgp.c:1330
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
 msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1334 scd/app-openpgp.c:1366 scd/app-openpgp.c:1485
+#: ../scd/app-openpgp.c:1334
+#: ../scd/app-openpgp.c:1366
+#: ../scd/app-openpgp.c:1485
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr "PIN-återanrop returnerade fel: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1350
+#: ../scd/app-openpgp.c:1350
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1373 scd/app-openpgp.c:1491
+#: ../scd/app-openpgp.c:1373
+#: ../scd/app-openpgp.c:1491
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1386 scd/app-openpgp.c:1426 scd/app-openpgp.c:1501
-#: scd/app-openpgp.c:2319
+#: ../scd/app-openpgp.c:1386
+#: ../scd/app-openpgp.c:1426
+#: ../scd/app-openpgp.c:1501
+#: ../scd/app-openpgp.c:2319
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "validering av CHV%d misslyckades: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1449
+#: ../scd/app-openpgp.c:1449
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1464 scd/app-openpgp.c:2529
+#: ../scd/app-openpgp.c:1464
+#: ../scd/app-openpgp.c:2529
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1470 scd/app-openpgp.c:2538
+#: ../scd/app-openpgp.c:1470
+#: ../scd/app-openpgp.c:2538
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kortet är permanent låst!\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1475
+#: ../scd/app-openpgp.c:1475
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
@@ -6618,150 +6891,165 @@ msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanen
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1482
+#: ../scd/app-openpgp.c:1482
 msgid "|A|Admin PIN"
 msgstr "|A|Admin PIN-kod"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1631
+#: ../scd/app-openpgp.c:1631
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Ny Admin PIN-kod"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1631
+#: ../scd/app-openpgp.c:1631
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "|N|Ny PIN-kod"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1635
+#: ../scd/app-openpgp.c:1635
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1685 scd/app-openpgp.c:2134
+#: ../scd/app-openpgp.c:1685
+#: ../scd/app-openpgp.c:2134
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "fel vid läsning av programdata\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1691 scd/app-openpgp.c:2141
+#: ../scd/app-openpgp.c:1691
+#: ../scd/app-openpgp.c:2141
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "fel vid läsning av fingeravtryckets DO\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1701
+#: ../scd/app-openpgp.c:1701
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "nyckeln finns redan\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1705
+#: ../scd/app-openpgp.c:1705
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr "befintlig nyckel kommer att ersättas\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1707
+#: ../scd/app-openpgp.c:1707
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "genererar ny nyckel\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1874
+#: ../scd/app-openpgp.c:1874
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "tidsstämpel för skapandet saknas\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1881
+#: ../scd/app-openpgp.c:1881
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA modulus saknar eller är inte %d bitar stor\n"
+msgstr "RSA modulus saknas eller är inte %d bitar stor\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1888
+#: ../scd/app-openpgp.c:1888
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr "Publik RSA-exponent saknas eller större än %d bitar\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1896 scd/app-openpgp.c:1903
+#: ../scd/app-openpgp.c:1896
+#: ../scd/app-openpgp.c:1903
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr "RSA-primtal %s saknas eller inte %d bitar stor\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1966
+#: ../scd/app-openpgp.c:1966
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2025
+#: ../scd/app-openpgp.c:2025
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "var god vänta under tiden nyckeln genereras ...\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2039
+#: ../scd/app-openpgp.c:2039
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "nyckelgenereringen misslyckades\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2042
+#: ../scd/app-openpgp.c:2042
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2099
+#: ../scd/app-openpgp.c:2099
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ogiltig struktur för OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2149
+#: ../scd/app-openpgp.c:2149
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
-msgstr ""
+msgstr "avtrycket på kortet stämmer inte med den begärda\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2237
+#: ../scd/app-openpgp.c:2237
 #, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2298
+#: ../scd/app-openpgp.c:2298
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "signaturer skapade hittills: %lu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2543
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
-msgstr ""
-"validering av Admin PIN-kod är för närvarande förbjudet genom detta "
-"kommando\n"
+#: ../scd/app-openpgp.c:2543
+msgid "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgstr "validering av Admin PIN-kod är för närvarande förbjudet genom detta kommando\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2616 scd/app-openpgp.c:2626
+#: ../scd/app-openpgp.c:2616
+#: ../scd/app-openpgp.c:2626
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "kan inte komma åt %s - ogiltigt OpenPGP-kort?\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:107
+#: ../scd/sc-copykeys.c:84
+msgid "Usage: sc-copykeys [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Användning: sc-copykeys [flaggor] (-h för hjälp)\n"
+
+#: ../scd/sc-copykeys.c:86
+msgid ""
+"Syntax: sc-copykeys [options] file-with-key\n"
+"Copy keys to a smartcards\n"
+msgstr ""
+"Syntax: sc-copykeys [flaggor] fil-med-nyckel\n"
+"Kopierar nycklar till en smartkort\n"
+
+#: ../scd/scdaemon.c:107
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr "kör i multiserverläge (förgrund)"
 
-#: scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:356
+#: ../scd/scdaemon.c:113
+#: ../sm/gpgsm.c:356
 msgid "read options from file"
 msgstr "läs inställningar från fil"
 
-#: scd/scdaemon.c:123
+#: ../scd/scdaemon.c:123
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr "|N|anslut till läsare på port N"
 
-#: scd/scdaemon.c:124
+#: ../scd/scdaemon.c:124
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som ct-API-drivrutin"
 
-#: scd/scdaemon.c:125
+#: ../scd/scdaemon.c:125
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som PC/SC-drivrutin"
 
-#: scd/scdaemon.c:128
+#: ../scd/scdaemon.c:128
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "använd inte den interna CCID-drivrutinen"
 
-#: scd/scdaemon.c:133
+#. end --disable-ccid
+#: ../scd/scdaemon.c:133
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr "använd inte läsarens knappsats"
 
-#: scd/scdaemon.c:134
+#: ../scd/scdaemon.c:134
 msgid "allow the use of admin card commands"
 msgstr "tillåt användning av administratörskommandon för kort"
 
-#: scd/scdaemon.c:193
+#: ../scd/scdaemon.c:193
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: scdaemon [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: scd/scdaemon.c:195
+#: ../scd/scdaemon.c:195
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
@@ -6769,206 +7057,218 @@ msgstr ""
 "Syntax: scdaemon [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Smartkortsdemon för GnuPG\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:682
+#: ../scd/scdaemon.c:682
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr "använd flaggan \"--daemon\" för att köra programmet i bakgrunden\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1030
+#: ../scd/scdaemon.c:1030
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr "hanterare för fd %d startad\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1035
+#: ../scd/scdaemon.c:1035
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanterare för fd %d avslutad\n"
 
 # överhoppad eller hoppades över?
-#: sm/base64.c:323
+#: ../sm/base64.c:323
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:182
+#: ../sm/call-dirmngr.c:182
 #, c-format
 msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
 msgstr "ingen körande dirmngr - startar \"%s\"\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:216
+#: ../sm/call-dirmngr.c:216
 msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
 msgstr "miljövariabeln DIRMNGR_INFO är felformaterad\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:228
+#: ../sm/call-dirmngr.c:228
 #, c-format
 msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "dirmngr-protokoll version %d stöds inte\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:242
+#: ../sm/call-dirmngr.c:242
 msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
 
-#: sm/certchain.c:165
+#: ../sm/certchain.c:165
 #, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
 msgstr "kritiska certifikattillägget %s stöds inte"
 
-#: sm/certchain.c:203
+#: ../sm/certchain.c:203
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr "utfärdarens certifikat är inte markerat som en CA"
 
-#: sm/certchain.c:242
+#: ../sm/certchain.c:242
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr "kritisk markerad policy utan konfigurerade policier"
 
-#: sm/certchain.c:252
+#: ../sm/certchain.c:252
 #, c-format
 msgid "failed to open `%s': %s\n"
 msgstr "misslyckades med att öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:259 sm/certchain.c:288
+#: ../sm/certchain.c:259
+#: ../sm/certchain.c:288
 msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr "observera: icke-kritisk certifikatpolicy tillåts inte"
 
-#: sm/certchain.c:263 sm/certchain.c:292
+#: ../sm/certchain.c:263
+#: ../sm/certchain.c:292
 msgid "certificate policy not allowed"
 msgstr "certifikatpolicy tillåts inte"
 
-#: sm/certchain.c:403
+#: ../sm/certchain.c:403
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr "slår upp utfärdare på extern plats\n"
 
-#: sm/certchain.c:423
+#: ../sm/certchain.c:423
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr "antal utfärdare som matchar: %d\n"
 
-#: sm/certchain.c:576 sm/certchain.c:740 sm/certchain.c:1266 sm/decrypt.c:261
-#: sm/encrypt.c:343 sm/sign.c:328 sm/verify.c:107
+#: ../sm/certchain.c:576
+#: ../sm/certchain.c:740
+#: ../sm/certchain.c:1266
+#: ../sm/decrypt.c:261
+#: ../sm/encrypt.c:343
+#: ../sm/sign.c:328
+#: ../sm/verify.c:107
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
 
-#: sm/certchain.c:667
+#: ../sm/certchain.c:667
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "certifikatet har spärrats"
 
-#: sm/certchain.c:676
+#: ../sm/certchain.c:676
 msgid "no CRL found for certificate"
 msgstr "ingen spärrlista hittades för certifikatet"
 
-#: sm/certchain.c:680
+#: ../sm/certchain.c:680
 msgid "the available CRL is too old"
 msgstr "den tillgängliga spärrlistan är för gammal"
 
-#: sm/certchain.c:682
+#: ../sm/certchain.c:682
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr "se till att \"dirmngr\" är korrekt installerat\n"
 
-#: sm/certchain.c:687
+#: ../sm/certchain.c:687
 #, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "kontroll mot spärrlistan misslyckades: %s"
 
-#: sm/certchain.c:765
+#: ../sm/certchain.c:765
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "ingen utfärdare hittades i certifikatet"
 
-#: sm/certchain.c:792
+#: ../sm/certchain.c:792
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
-msgstr "certifikat med ogiltig giltighet: %s"
+msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid: %s"
 
-#: sm/certchain.c:808
+#: ../sm/certchain.c:808
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
 
-#: sm/certchain.c:821
+#: ../sm/certchain.c:821
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "certifikatet har gått ut"
 
-#: sm/certchain.c:864
+#: ../sm/certchain.c:864
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr "självsignerat certifikat har en FELAKTIG signatur"
 
-#: sm/certchain.c:932
+#: ../sm/certchain.c:932
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr "rotcertifikatet har inte markerats som betrott"
 
-#: sm/certchain.c:947
+#: ../sm/certchain.c:947
 #, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "fingeravtryck=%s\n"
 
-#: sm/certchain.c:955
+#: ../sm/certchain.c:955
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr "rotcertifikatet har nu markerats som betrott\n"
 
-#: sm/certchain.c:970
+#: ../sm/certchain.c:970
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr "interaktiv markering som betrodd inte aktiverad i gpg-agent\n"
 
-#: sm/certchain.c:976
+#: ../sm/certchain.c:976
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr "interaktiv markering som betrodd inaktiverad för den här sessionen\n"
 
-#: sm/certchain.c:986
+#: ../sm/certchain.c:986
 #, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "kontroll mot tillitslistan misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1013 sm/import.c:158
+#: ../sm/certchain.c:1013
+#: ../sm/import.c:158
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr "certifikatkedjan är för lång\n"
 
-#: sm/certchain.c:1025
+#: ../sm/certchain.c:1025
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr "utfärdarens certifikat hittades inte"
 
-#: sm/certchain.c:1058
+#: ../sm/certchain.c:1058
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "certifikatet har en FELAKTIG signatur"
 
-#: sm/certchain.c:1088
+#: ../sm/certchain.c:1088
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr "hittade ett annat möjligen matchande CA-certifikat - försöker igen"
 
-#: sm/certchain.c:1139
+#: ../sm/certchain.c:1139
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr "certifikatkedjan längre än vad som tillåts av CA (%d)"
 
-#: sm/certcheck.c:52
+#: ../sm/certcheck.c:52
 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
 msgstr "DSA kräver användning av en 160-bitars hashalgoritm\n"
 
-#: sm/certcheck.c:177 sm/sign.c:482 sm/verify.c:189
+#: ../sm/certcheck.c:177
+#: ../sm/sign.c:482
+#: ../sm/verify.c:189
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr "(det här är MD2-algoritmen)\n"
 
-#: sm/certdump.c:68 sm/certdump.c:154
+#: ../sm/certdump.c:68
+#: ../sm/certdump.c:154
 msgid "none"
 msgstr "ingen"
 
-#: sm/certdump.c:163
+#: ../sm/certdump.c:163
 msgid "[none]"
 msgstr "[ingen]"
 
-#: sm/certdump.c:536 sm/certdump.c:599
+#: ../sm/certdump.c:536
+#: ../sm/certdump.c:599
 msgid "[Error - invalid encoding]"
 msgstr "[Fel - ogiltig kodning]"
 
-#: sm/certdump.c:544
+#: ../sm/certdump.c:544
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr "[Fel - slut på kärna]"
 
-#: sm/certdump.c:579
+#: ../sm/certdump.c:579
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr "[Fel - Inget namn]"
 
-#: sm/certdump.c:604
+#: ../sm/certdump.c:604
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "[Fel - ogiltigt DN]"
 
-#: sm/certdump.c:818
+#: ../sm/certdump.c:818
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
@@ -6979,299 +7279,309 @@ msgstr ""
 "\"%s\"\n"
 "Serienummer %s, id %08lX, skapad %s"
 
-#: sm/certlist.c:125
+#: ../sm/certlist.c:125
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr "ingen nyckelanvändning angiven - antar alla användningsområden\n"
 
-#: sm/certlist.c:135 sm/keylist.c:255
+#: ../sm/certlist.c:135
+#: ../sm/keylist.c:255
 #, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av nyckelanvändningsinformation: %s\n"
 
-#: sm/certlist.c:145
+#: ../sm/certlist.c:145
 msgid "certificate should have not been used for certification\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för certifiering\n"
 
-#: sm/certlist.c:157
+#: ../sm/certlist.c:157
 msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för signering av OCSP-svar\n"
 
-#: sm/certlist.c:168
+#: ../sm/certlist.c:168
 msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för kryptering\n"
 
-#: sm/certlist.c:169
+#: ../sm/certlist.c:169
 msgid "certificate should have not been used for signing\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för signering\n"
 
-#: sm/certlist.c:170
+#: ../sm/certlist.c:170
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr "certifikatet är inte användbart för kryptering\n"
 
-#: sm/certlist.c:171
+#: ../sm/certlist.c:171
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
 msgstr "certifikatet är inte användbart för signering\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:476
+#: ../sm/certreqgen.c:476
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
 msgstr "rad %d: ogiltig algoritm\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:489
+#: ../sm/certreqgen.c:489
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
 msgstr "rad %d: ogiltig nyckellängd %u (giltiga är %d till %d)\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:507
+#: ../sm/certreqgen.c:507
 #, c-format
 msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr "rad %d: inget ämnesnamn angivit\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:516
+#: ../sm/certreqgen.c:516
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr "rad %d: ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:519
+#: ../sm/certreqgen.c:519
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
 msgstr "rad %d: ogiltigt ämnesnamn \"%s\" på position %d\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:536
+#: ../sm/certreqgen.c:536
 #, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
 msgstr "rad %d: inte en giltig e-postadress\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:548
+#: ../sm/certreqgen.c:548
 #, c-format
 msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
 msgstr "rad %d: fel vid läsning av nyckeln \"%s\" från kortet: %s\n"
 
 # keygrip (i.e. a hash over the public key
 # parameters) formatted as a hex string.
-#: sm/certreqgen.c:560
+#: ../sm/certreqgen.c:560
 #, c-format
 msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
 msgstr "rad %d: fel vid hämtning av nyckelhashen \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:576
+#: ../sm/certreqgen.c:576
 #, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s\n"
 msgstr "rad %d: nyckelgenerering misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/decrypt.c:326
+#: ../sm/decrypt.c:326
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr "(det här är RC2-algoritmen)\n"
 
-#: sm/decrypt.c:328
+#: ../sm/decrypt.c:328
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr "(det här verkar inte vara ett krypterat meddelande)\n"
 
-#: sm/delete.c:52 sm/delete.c:103
+#: ../sm/delete.c:52
+#: ../sm/delete.c:103
 #, c-format
 msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgstr "certifikatet \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:113 sm/keydb.c:1392 sm/keydb.c:1485
+#: ../sm/delete.c:113
+#: ../sm/keydb.c:1392
+#: ../sm/keydb.c:1485
 #, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
 msgstr "fel vid låsning av nyckelskåp: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:134
+#: ../sm/delete.c:134
 #, c-format
 msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "dubblett av certifikatet \"%s\" borttaget\n"
 
-#: sm/delete.c:136
+#: ../sm/delete.c:136
 #, c-format
 msgid "certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "certifikatet \"%s\" togs bort\n"
 
-#: sm/delete.c:166
+#: ../sm/delete.c:166
 #, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
 msgstr "borttagning av certifikatet \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/encrypt.c:334
+#: ../sm/encrypt.c:334
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "inga giltiga mottagare angavs\n"
 
-#: sm/export.c:562 sm/export.c:578 sm/import.c:525 sm/import.c:550
+#: ../sm/export.c:562
+#: ../sm/export.c:578
+#: ../sm/import.c:525
+#: ../sm/import.c:550
 #, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av temporärfil: %s\n"
+msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
 
-#: sm/export.c:569 sm/import.c:533
+#: ../sm/export.c:569
+#: ../sm/import.c:533
 #, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:243
+#: ../sm/gpgsm.c:243
 msgid "|[FILE]|make a signature"
 msgstr "|[FIL]|skapa en signatur"
 
-#: sm/gpgsm.c:244
+#: ../sm/gpgsm.c:244
 msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
 msgstr "|[FIL]|skapa en klartext-signatur"
 
-#: sm/gpgsm.c:252
+#: ../sm/gpgsm.c:252
 msgid "list external keys"
 msgstr "lista externa nycklar"
 
-#: sm/gpgsm.c:254
+#: ../sm/gpgsm.c:254
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "lista certifikatkedja"
 
-#: sm/gpgsm.c:257
+#: ../sm/gpgsm.c:257
 msgid "remove key from the public keyring"
 msgstr "ta bort nyckel från den publika nyckelringen"
 
-#: sm/gpgsm.c:260
+#: ../sm/gpgsm.c:260
 msgid "import certificates"
 msgstr "importera certifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:261
+#: ../sm/gpgsm.c:261
 msgid "export certificates"
 msgstr "exportera certifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:262
+#: ../sm/gpgsm.c:262
 msgid "register a smartcard"
 msgstr "registrera ett smartkort"
 
-#: sm/gpgsm.c:264
+#: ../sm/gpgsm.c:264
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr "skicka ett kommando till dirmngr"
 
-#: sm/gpgsm.c:266
+#: ../sm/gpgsm.c:266
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr "starta gpg-protect-tool"
 
-#: sm/gpgsm.c:267
+#: ../sm/gpgsm.c:267
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "ändra en lösenfras"
 
-#: sm/gpgsm.c:282
+#: ../sm/gpgsm.c:282
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "skapa base-64-kodat utdata"
 
-#: sm/gpgsm.c:284
+#: ../sm/gpgsm.c:284
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr "anta att inmatning är i PEM-format"
 
-#: sm/gpgsm.c:286
+#: ../sm/gpgsm.c:286
 msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr "anta att inmatning är i base-64-format"
 
-#: sm/gpgsm.c:288
+#: ../sm/gpgsm.c:288
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr "anta att inmatning är i binärformat"
 
-#: sm/gpgsm.c:293
+#: ../sm/gpgsm.c:293
 msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr "använd systemets dirmngr om tillgängligt"
 
-#: sm/gpgsm.c:294
+#: ../sm/gpgsm.c:294
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr "kontrollera aldrig mot spärrlista"
 
-#: sm/gpgsm.c:301
+#: ../sm/gpgsm.c:301
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr "kontrollera giltigheten med OCSP"
 
-#: sm/gpgsm.c:304
+#: ../sm/gpgsm.c:304
 msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr "|N|antal certifikat att inkludera"
 
-#: sm/gpgsm.c:307
+#: ../sm/gpgsm.c:307
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr "|FIL|hämta policyinformation från FIL"
 
-#: sm/gpgsm.c:310
+#: ../sm/gpgsm.c:310
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr "kontrollera inte certifikatpolicier"
 
-#: sm/gpgsm.c:314
+#: ../sm/gpgsm.c:314
 msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr "hämta saknade utfärdarcertifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:318
+#: ../sm/gpgsm.c:318
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardmottagare"
 
-#: sm/gpgsm.c:320
+#: ../sm/gpgsm.c:320
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
 
-#: sm/gpgsm.c:337
+#: ../sm/gpgsm.c:337
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "använd inte terminalen alls"
 
-#: sm/gpgsm.c:341
+#: ../sm/gpgsm.c:341
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "tvinga v3-signaturer"
 
-#: sm/gpgsm.c:342
+#: ../sm/gpgsm.c:342
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
 
-#: sm/gpgsm.c:347
+#. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
+#. { oUseAgent, "use-agent",0, N_("use the gpg-agent")},
+#: ../sm/gpgsm.c:347
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "satsläge: fråga aldrig"
 
-#: sm/gpgsm.c:348
+#: ../sm/gpgsm.c:348
 msgid "assume yes on most questions"
-msgstr "anta ja på de flest frågorna"
+msgstr "anta ja på de flesta frågorna"
 
-#: sm/gpgsm.c:349
+#: ../sm/gpgsm.c:349
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "anta nej på de flesta frågorna"
 
-#: sm/gpgsm.c:351
+#: ../sm/gpgsm.c:351
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "lägg till denna nyckelring till listan över nyckelringar"
 
-#: sm/gpgsm.c:352
+#: ../sm/gpgsm.c:352
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
 
-#: sm/gpgsm.c:353
+#: ../sm/gpgsm.c:353
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
 
-#: sm/gpgsm.c:354
+#: ../sm/gpgsm.c:354
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|VÄRD|använd den här nyckelservern för att slå upp nycklar"
 
-#: sm/gpgsm.c:355
+#: ../sm/gpgsm.c:355
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|NAMN|ställ in terminalteckentabell till NAMN"
 
-#: sm/gpgsm.c:359
+#: ../sm/gpgsm.c:359
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr "|NIVÅ|ställ in felsökningsnivån till NIVÅ"
 
-#: sm/gpgsm.c:374
+#: ../sm/gpgsm.c:374
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|FIL|läs in tilläggsmodulen FIL"
 
-#: sm/gpgsm.c:380
+#: ../sm/gpgsm.c:380
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
 
-#: sm/gpgsm.c:382
+#: ../sm/gpgsm.c:382
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd sammandragsalgoritmen NAMN"
 
-#: sm/gpgsm.c:384
+#: ../sm/gpgsm.c:384
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
 
-#: sm/gpgsm.c:520
+#: ../sm/gpgsm.c:520
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgsm [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: sm/gpgsm.c:523
+#: ../sm/gpgsm.c:523
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
@@ -7281,164 +7591,162 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera med S/MIME-protokollet\n"
 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:617
+#: ../sm/gpgsm.c:617
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "användning: gpgsm [flaggor] "
 
-#: sm/gpgsm.c:698
+#: ../sm/gpgsm.c:698
 #, c-format
 msgid "can't encrypt to `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte kryptera till \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:773
+#: ../sm/gpgsm.c:773
 #, c-format
 msgid "libksba is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "libksba är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1249
+#: ../sm/gpgsm.c:1249
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr "VARNING: kör med falsk systemtid: "
 
-#: sm/gpgsm.c:1328
+#: ../sm/gpgsm.c:1328
 #, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr "importerar vanliga certifikat \"%s\"\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1346
+#: ../sm/gpgsm.c:1346
 #, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte signera med \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1536
+#: ../sm/gpgsm.c:1536
 msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr "det här kommandot har ännu inte implementerats\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1601
-#, fuzzy
+#: ../sm/gpgsm.c:1601
 msgid "key generation is not available from the commandline\n"
-msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
+msgstr "nyckelgenerering är inte tillgänglig från kommandoraden\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1602
-#, fuzzy, c-format
+#: ../sm/gpgsm.c:1602
+#, c-format
 msgid "please use the script \"%s\" to generate a new key\n"
-msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
+msgstr "använd skriptet \"%s\" för att generera en ny nyckel\n"
 
-#: sm/import.c:110
+#: ../sm/import.c:110
 #, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
 msgstr "totalt antal behandlade: %lu\n"
 
-#: sm/import.c:227
+#: ../sm/import.c:227
 msgid "error storing certificate\n"
 msgstr "fel vid lagring av certifikat\n"
 
-#: sm/import.c:235
+#: ../sm/import.c:235
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr "enkla certifikatkontroller misslyckades - importeras inte\n"
 
-#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+#: ../sm/import.c:421
+#: ../sm/import.c:453
 #, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
-msgstr "fel vid importering av certifikat: %s\n"
+msgstr "fel vid import av certifikat: %s\n"
 
-#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:384
+#: ../sm/import.c:542
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:384
 #, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av indata: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:190
+#: ../sm/keydb.c:190
 #, c-format
 msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av nyckelskåpet \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel när nyckelskåpet \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:193
+#: ../sm/keydb.c:193
 msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
 msgstr "du kanske vill starta gpg-agent först\n"
 
-#: sm/keydb.c:198
+#: ../sm/keydb.c:198
 #, c-format
 msgid "keybox `%s' created\n"
 msgstr "nyckelskåpet \"%s\" skapat\n"
 
-#: sm/keydb.c:1312 sm/keydb.c:1378
+#: ../sm/keydb.c:1312
+#: ../sm/keydb.c:1378
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
 msgstr "misslyckades med att få fingeravtrycket\n"
 
-#: sm/keydb.c:1319 sm/keydb.c:1385
+#: ../sm/keydb.c:1319
+#: ../sm/keydb.c:1385
 msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
 msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
 
-#: sm/keydb.c:1340
+#: ../sm/keydb.c:1340
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
 msgstr "problem vid sökandet efter befintligt certifikat: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1348
+#: ../sm/keydb.c:1348
 #, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
 msgstr "fel vid sökning efter skrivbar keyDB: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1356
+#: ../sm/keydb.c:1356
 #, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
 msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1400
+#: ../sm/keydb.c:1400
 #, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
 msgstr "problem vid ytterligare sökning efter certifikat: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1409 sm/keydb.c:1497
+#: ../sm/keydb.c:1409
+#: ../sm/keydb.c:1497
 #, c-format
 msgid "error getting stored flags: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1418 sm/keydb.c:1508
+#: ../sm/keydb.c:1418
+#: ../sm/keydb.c:1508
 #, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
 msgstr "fel vid lagring av flaggor: %s\n"
 
-#: sm/misc.c:57
+#: ../sm/misc.c:57
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
-msgstr ""
-"GPG_TTY har inte ställts in - använder kanske felaktigt standardvärde\n"
+msgstr "GPG_TTY har inte ställts in - använder kanske felaktigt standardvärde\n"
 
-#: sm/qualified.c:113
+#: ../sm/qualified.c:113
 #, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltigt formaterat fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: sm/qualified.c:131
+#: ../sm/qualified.c:131
 #, c-format
 msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltig landskod i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: sm/qualified.c:224
+#: ../sm/qualified.c:224
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
-"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
-"signature.\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten signature.\n"
 "\n"
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
 "Du är på väg att skapa en signatur med ditt certifikat:\n"
 "\"%s\"\n"
-"Det här kommer att skapa en kvalificerad signatur som kan likställas med en "
-"handskriven signatur.\n"
+"Det här kommer att skapa en kvalificerad signatur som kan likställas med en handskriven signatur.\n"
 "\n"
 "%s%sÄr du säker på att du vill göra det här?"
 
-#: sm/qualified.c:233
-msgid ""
-"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
-"signatures.\n"
-msgstr ""
-"Observera att den här programvaran inte officiellt godkänts för att skapa "
-"eller validera sådana signaturer.\n"
+#: ../sm/qualified.c:233
+msgid "Note, that this software is not officially approved to create or verify such signatures.\n"
+msgstr "Observera att den här programvaran inte officiellt godkänts för att skapa eller validera sådana signaturer.\n"
 
-#: sm/qualified.c:321
+#: ../sm/qualified.c:321
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7447,60 +7755,61 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Du är på väg att skapa en signatur med ditt certifikat:\n"
 "\"%s\"\n"
-"Observera att det här certifikatet INTE kommer att skapa en kvalificerad "
-"signatur!"
+"Observera att det här certifikatet INTE kommer att skapa en kvalificerad signatur!"
 
-#: sm/sign.c:447
+#: ../sm/sign.c:447
 #, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr "sökande efter kvalificerat certifikat misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/verify.c:388
+#: ../sm/verify.c:388
 msgid "Signature made "
 msgstr "Signatur gjord "
 
-#: sm/verify.c:392
+#: ../sm/verify.c:392
 msgid "[date not given]"
 msgstr "[datum inte angivet]"
 
-#: sm/verify.c:393
+#: ../sm/verify.c:393
 #, c-format
 msgid " using certificate ID %08lX\n"
 msgstr " använder certificate-id %08lX\n"
 
-#: sm/verify.c:509
+#: ../sm/verify.c:509
 msgid "Good signature from"
 msgstr "Korrekt signatur från"
 
-#: sm/verify.c:510
+#: ../sm/verify.c:510
 msgid "                aka"
 msgstr "      även känd som"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:60 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:186
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:60
+#: ../tools/gpgconf.c:64
+#: ../tools/symcryptrun.c:186
 msgid "quiet"
 msgstr "tyst"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:61
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:61
 msgid "print data out hex encoded"
 msgstr "skriv ut data hexkodat"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:62
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:62
 msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgstr "|NAMN|anslut till Assuan-uttaget NAMN"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:63
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:63
 msgid "run the Assuan server given on the command line"
 msgstr "kör Assuan-servern som angivits på kommandoraden"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:65
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:65
 msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr "använd inte utökat anslutningsläge"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:126
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:126
 msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg-connect-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:129
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:129
 msgid ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
 "Connect to a running agent and send commands\n"
@@ -7508,130 +7817,144 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [flaggor]\n"
 "Anslut till en körande agent och skicka kommandon\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:324
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:324
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
 msgstr "flaggan \"%s\" kräver ett program och valfria argument\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:333
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:333
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
 msgstr "flaggan \"%s\" ignoreras på grund av \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:391
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:391
 msgid "line too long - skipped\n"
 msgstr "raden är för lång - hoppades över\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:395
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:395
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr "rad nerkortad på grund av inbäddat Nul-tecken\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:457
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:457
 #, c-format
 msgid "unknown command `%s'\n"
 msgstr "okänt kommando \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:465
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:465
 #, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
 msgstr "sändande rad misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:473
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:473
 #, c-format
 msgid "receiving line failed: %s\n"
 msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:746
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:746
 #, c-format
 msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:755
+#: ../tools/gpg-connect-agent.c:755
 #, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av standardflaggor: %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:437 tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:568
-#: tools/gpgconf-comp.c:624 tools/gpgconf-comp.c:696
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:437
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:501
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:568
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:624
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:696
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar diagnosutdata"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:450 tools/gpgconf-comp.c:514 tools/gpgconf-comp.c:581
-#: tools/gpgconf-comp.c:637 tools/gpgconf-comp.c:719
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:450
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:514
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:581
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:637
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:719
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar konfigurationen"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:460 tools/gpgconf-comp.c:539 tools/gpgconf-comp.c:588
-#: tools/gpgconf-comp.c:647 tools/gpgconf-comp.c:726
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:460
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:539
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:588
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:647
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:726
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr "Flaggor användbara för felsökning"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:465 tools/gpgconf-comp.c:544 tools/gpgconf-comp.c:593
-#: tools/gpgconf-comp.c:652 tools/gpgconf-comp.c:734
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:465
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:544
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:593
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:652
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:734
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv serverlägesloggar till FIL"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:549 tools/gpgconf-comp.c:660
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:473
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:549
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:660
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar säkerheten"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:601
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:601
 msgid "Configuration for Keyservers"
 msgstr "Konfiguration för nyckelservrar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:606
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:606
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr "tillåt PKA-uppslag (DNS-förfrågningar)"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:665
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:665
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr "kontrollera inte spärrlistor för rotcertifikat"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:709
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:709
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar formatet på utdata"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:745
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:745
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar interaktivitet och framtvingande"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:755
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:755
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr "Konfiguration för HTTP-servrar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:766
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:766
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr "använd systemets HTTP-proxyinställningar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:771
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:771
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr "Konfiguration av LDAP-servrar som ska användas"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:808
+#: ../tools/gpgconf-comp.c:808
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr "Konfiguration för OCSP"
 
-#: tools/gpgconf.c:56
+#: ../tools/gpgconf.c:56
 msgid "list all components"
 msgstr "lista alla komponenter"
 
-#: tools/gpgconf.c:57
+#: ../tools/gpgconf.c:57
 msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr "|KOMPONENT|lista flaggor"
 
-#: tools/gpgconf.c:58
+#: ../tools/gpgconf.c:58
 msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr "|KOMPONENT|ändra flaggor"
 
-#: tools/gpgconf.c:66
+#: ../tools/gpgconf.c:66
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr "aktivera ändringar vid körtid, om möjligt"
 
-#: tools/gpgconf.c:89
+#: ../tools/gpgconf.c:89
 msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgconf [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: tools/gpgconf.c:92
+#: ../tools/gpgconf.c:92
 msgid ""
 "Syntax: gpgconf [options]\n"
 "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
@@ -7639,24 +7962,24 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpgconf [flaggor]\n"
 "Hantera konfigurationsinställningar för verktygen i GnuPG-systemet\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:176
+#: ../tools/gpgconf.c:176
 msgid "usage: gpgconf [options] "
 msgstr "användning: gpgconf [flaggor] "
 
-#: tools/gpgconf.c:178
+#: ../tools/gpgconf.c:178
 msgid "Need one component argument"
 msgstr "Behöver ett komponentargument"
 
-#: tools/gpgconf.c:187
+#: ../tools/gpgconf.c:187
 msgid "Component not found"
 msgstr "Komponenten hittades inte"
 
-#: tools/no-libgcrypt.c:30
+#: ../tools/no-libgcrypt.c:30
 #, c-format
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
 msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:173
+#: ../tools/symcryptrun.c:173
 msgid ""
 "@\n"
 "Commands:\n"
@@ -7666,172 +7989,163 @@ msgstr ""
 "Kommandon:\n"
 " "
 
-#: tools/symcryptrun.c:175
+#: ../tools/symcryptrun.c:175
 msgid "decryption modus"
 msgstr "dekrypteringsmodus"
 
-#: tools/symcryptrun.c:176
+#: ../tools/symcryptrun.c:176
 msgid "encryption modus"
 msgstr "krypteringsmodus"
 
-#: tools/symcryptrun.c:180
+#: ../tools/symcryptrun.c:180
 msgid "tool class (confucius)"
 msgstr "verktygsklass (confucius)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:181
+#: ../tools/symcryptrun.c:181
 msgid "program filename"
 msgstr "programfilnamn"
 
-#: tools/symcryptrun.c:183
+#: ../tools/symcryptrun.c:183
 msgid "secret key file (required)"
 msgstr "hemlig nyckelfil (krävs)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:184
+#: ../tools/symcryptrun.c:184
 msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr "filnamn för inmatning (standardvärde är standard in)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:228
+#: ../tools/symcryptrun.c:228
 msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: symcryptrun [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:231
+#: ../tools/symcryptrun.c:231
 msgid ""
-"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
-"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE [options...] COMMAND [inputfile]\n"
 "Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
-"Syntax: symcryptrun --class KLASS --program PROGRAM --keyfile NYCKELFIL "
-"[flaggor...] KOMMANDO [inmatningsfil]\n"
+"Syntax: symcryptrun --class KLASS --program PROGRAM --keyfile NYCKELFIL [flaggor...] KOMMANDO [inmatningsfil]\n"
 "Anropa ett enkelt symmetriskt krypteringsverktyg\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:313
+#: ../tools/symcryptrun.c:313
 #, c-format
 msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
 msgstr "%s på %s avbröts med status %i\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:320
+#: ../tools/symcryptrun.c:320
 #, c-format
 msgid "%s on %s failed with status %i\n"
 msgstr "%s på %s misslyckades med status %i\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:346
+#: ../tools/symcryptrun.c:346
 #, c-format
 msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa temporärkatalogen \"%s\": %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:386 tools/symcryptrun.c:403
+#: ../tools/symcryptrun.c:386
+#: ../tools/symcryptrun.c:403
 #, c-format
 msgid "could not open %s for writing: %s\n"
 msgstr "kunde inte öppna %s för skrivning: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:414
+#: ../tools/symcryptrun.c:414
 #, c-format
 msgid "error writing to %s: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:421
+#: ../tools/symcryptrun.c:421
 #, c-format
 msgid "error reading from %s: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:428 tools/symcryptrun.c:435
+#: ../tools/symcryptrun.c:428
+#: ../tools/symcryptrun.c:435
 #, c-format
 msgid "error closing %s: %s\n"
 msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:545
+#: ../tools/symcryptrun.c:545
 msgid "no --program option provided\n"
 msgstr "flaggan --program angavs inte\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:551
+#: ../tools/symcryptrun.c:551
 msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr "endast --decrypt och --encrypt stöds\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:557
+#: ../tools/symcryptrun.c:557
 msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr "flaggan --keyfile angavs inte\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:568
+#: ../tools/symcryptrun.c:568
 msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr "kan inte allokera argumentvektor\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:586
+#: ../tools/symcryptrun.c:586
 #, c-format
 msgid "could not create pipe: %s\n"
 msgstr "kunde inte skapa rör: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:593
+#: ../tools/symcryptrun.c:593
 #, c-format
 msgid "could not create pty: %s\n"
 msgstr "kunde inte skapa pty: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:609
+#: ../tools/symcryptrun.c:609
 #, c-format
 msgid "could not fork: %s\n"
 msgstr "kunde inte grena process: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:637
+#: ../tools/symcryptrun.c:637
 #, c-format
 msgid "execv failed: %s\n"
 msgstr "execv misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:666
+#: ../tools/symcryptrun.c:666
 #, c-format
 msgid "select failed: %s\n"
 msgstr "val misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:683
+#: ../tools/symcryptrun.c:683
 #, c-format
 msgid "read failed: %s\n"
 msgstr "läsning misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:735
+#: ../tools/symcryptrun.c:735
 #, c-format
 msgid "pty read failed: %s\n"
 msgstr "pty-läsning misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:787
+#: ../tools/symcryptrun.c:787
 #, c-format
 msgid "waitpid failed: %s\n"
 msgstr "waitpid misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:801
+#: ../tools/symcryptrun.c:801
 #, c-format
 msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr "barnprocess avbröts med status %i\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:856
+#: ../tools/symcryptrun.c:856
 #, c-format
 msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
 msgstr "kan inte allokera infilssträng: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:869
+#: ../tools/symcryptrun.c:869
 #, c-format
 msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
 msgstr "kan inte allokera utfilssträng: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:1044
+#: ../tools/symcryptrun.c:1044
 #, c-format
 msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr "antingen %s eller %s måste anges\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:1064
+#: ../tools/symcryptrun.c:1064
 msgid "no class provided\n"
 msgstr "ingen klass tillhandahölls\n"
 
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
-#: tools/symcryptrun.c:1071
+#: ../tools/symcryptrun.c:1071
 #, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "klassen %s stöds inte\n"
 
-#~ msgid "Usage: sc-copykeys [options] (-h for help)\n"
-#~ msgstr "Användning: sc-copykeys [flaggor] (-h för hjälp)\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Syntax: sc-copykeys [options] file-with-key\n"
-#~ "Copy keys to a smartcards\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Syntax: sc-copykeys [flaggor] fil-med-nyckel\n"
-#~ "Kopierar nycklar till en smartkort\n"