po: Auto-update
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Tue, 24 Jun 2014 13:10:54 +0000 (15:10 +0200)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Tue, 24 Jun 2014 13:10:54 +0000 (15:10 +0200)
--

27 files changed:
po/be.po
po/ca.po
po/cs.po
po/da.po
po/el.po
po/eo.po
po/es.po
po/et.po
po/fi.po
po/fr.po
po/gl.po
po/hu.po
po/id.po
po/it.po
po/ja.po
po/nb.po
po/pl.po
po/pt.po
po/pt_BR.po
po/ro.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/tr.po
po/uk.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index b6b973c..2a110d4 100644 (file)
--- a/po/be.po
+++ b/po/be.po
@@ -2281,6 +2281,13 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "паказаць сьпіс ключоў і ID карыстальнікаў"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "грамадскі ключ ня знойдзены"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr ""
@@ -2376,6 +2383,10 @@ msgstr "паказаць сьпіс ключоў і подпісаў"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "грамадскі ключ ня знойдзены"
+
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "сакрэтны ключ недаступны"
index 06fb419..73306c7 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -2445,6 +2445,13 @@ msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "es descarta «%s»: %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
 
@@ -2539,6 +2546,10 @@ msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
index bdda65d..5e06ac7 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -2295,6 +2295,14 @@ msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
@@ -2392,6 +2400,11 @@ msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
 
index add5085..cb70c36 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -2270,6 +2270,14 @@ msgstr "du kan opdatere dine præferencer med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "udelod »%s«: %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "nøgle %s: korruption af PKS-undernøgle er repareret!\n"
@@ -2365,6 +2373,11 @@ msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id'er renset\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
 
index 5a599ef..54ccde4 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -2380,6 +2380,13 @@ msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
 
@@ -2474,6 +2481,10 @@ msgstr "
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
index 9ef9625..639c60a 100644 (file)
--- a/po/eo.po
+++ b/po/eo.po
@@ -2363,6 +2363,13 @@ msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "þlosilo %08lX: mankas uzantidentigilo\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "ignoris '%s': %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "þlosilo %08lX: mankas subþlosilo por þlosilbindado\n"
 
@@ -2457,6 +2464,10 @@ msgstr "
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "þlosilo %08lX: ne þanøita\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "þlosilo '%s' ne trovita: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "skribas sekretan þlosilon al '%s'\n"
index 4457467..e45399a 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -2312,6 +2312,14 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "clave %s: sin identificador de usuario\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "omitido \"%s\": %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "clave %s: reparada la subclave PKS corrompida\n"
@@ -2407,6 +2415,11 @@ msgstr "clave %s: \"%s\" %d identificadores de usuario limpiados\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "clave %s: \"%s\" sin cambios\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "clave secreta \"%s\" no encontrada: %s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "no se permite importar claves secretas\n"
 
index 9613faf..2cb42a1 100644 (file)
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -2358,6 +2358,13 @@ msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "võti %08lX: kasutaja ID puudub\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "`%s' jätsin vahele: %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "võti %08lX: HKP alamvõtme rike parandatud\n"
 
@@ -2453,6 +2460,10 @@ msgstr "v
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" ei muudetud\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "salajast võtit `%s' ei leitud: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
index 19fe78c..39d22a7 100644 (file)
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -2379,6 +2379,13 @@ msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "ohitetaan \"%s\": %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
 
@@ -2474,6 +2481,10 @@ msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "salaista avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
index dd6c7bd..303d677 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -2333,6 +2333,14 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "clef %s : pas d'identité\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "« %s » a été ignorée : %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "clef %s : corruption de sous-clef PKS réparée\n"
@@ -2428,6 +2436,11 @@ msgstr "clef %s : « %s » %d identités nettoyées\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "clef %s : « %s » n'est pas modifiée\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "clef secrète « %s » introuvable : %s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "impossible d'importer des clefs secrètes\n"
 
index 0df3729..d6c493b 100644 (file)
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -2373,6 +2373,13 @@ msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "chave %08lX: non hai ID de usuario\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "omítese `%s': %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "chave %08lX: arranxouse a corrupción da sub-chave HKP\n"
 
@@ -2471,6 +2478,10 @@ msgstr "chave %08lX: \"%s\" %d novos IDs de usuario\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "chave %08lX: \"%s\" sen cambios\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "non se atopou a chave secreta `%s': %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "gravando a chave secreta en `%s'\n"
index 63ae157..af03be2 100644 (file)
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -2356,6 +2356,13 @@ msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "%08lX kulcs: Nincs felhasználói azonosító.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "Kihagytam \"%s\"-t: %s.\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "%08lX kulcs: HKP alkulcssérülés kijavítva.\n"
 
@@ -2450,6 +2457,10 @@ msgstr "%08lX kulcs: \"%s\" %d 
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "%08lX kulcs: \"%s\" nem változott.\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "\"%s\" titkos kulcs nem található: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "Írom a titkos kulcsot a %s állományba.\n"
index 5aadeeb..b499b8c 100644 (file)
--- a/po/id.po
+++ b/po/id.po
@@ -2369,6 +2369,13 @@ msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "kunci %08lX: tidak ada ID user\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "melewati `%s': %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "kunci %08lX: subkey HKP yang rusak diperbaiki\n"
 
@@ -2463,6 +2470,10 @@ msgstr "kunci %08lX: \"%s\" %d user ID baru\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "kunci %08lX: \"%s\" tidak berubah\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "kunci rahasia `%s' tidak ditemukan: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "menulis kunci rahasia ke `%s'\n"
index 8014132..a89e1c3 100644 (file)
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -2370,6 +2370,13 @@ msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "chiave %08lX: nessun user ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "saltata `%s': %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "chiave %08lX: riparati i danni di HKP alla subchiave\n"
 
@@ -2464,6 +2471,10 @@ msgstr "chiave %08lX: \"%s\" %d nuovi user ID\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "chiave %08lX: \"%s\" non cambiata\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "chiave segreta `%s' non trovata: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "scrittura della chiave segreta in `%s'\n"
index c479e89..24123fd 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -2234,6 +2234,14 @@ msgstr "以下で、優先指定を更新できます: gpg --edit-key %s updpref
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "鍵%s: ユーザIDがありません\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "\"%s\"をスキップしました: %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "鍵%s: PKSの副鍵変造を修復\n"
@@ -2329,6 +2337,11 @@ msgstr "鍵%s: \"%s\" %d個のユーザIDをきれいにしました\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "鍵%s:\"%s\"変更なし\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "秘密鍵\"%s\"が見つかりません: %s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "秘密鍵のインポートは禁止です\n"
 
index 8938541..56814fa 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -2302,6 +2302,14 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
@@ -2397,6 +2405,11 @@ msgstr "n
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
 
index c38f573..0cd137d 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -2278,6 +2278,14 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "klucz %s: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "pominiêty ,,%s'': %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "klucz %s: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
@@ -2373,6 +2381,11 @@ msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d identyfikator
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "klucz %s: ,,%s'' bez zmian\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "wczytywanie kluczy tajnych nie jest dozwolone\n"
 
index 54651b3..875f9f0 100644 (file)
--- a/po/pt.po
+++ b/po/pt.po
@@ -2365,6 +2365,13 @@ msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "chave %08lX: sem ID de utilizador\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "ignorado `%s': %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "chave %08lX: subchave HKP corrompida foi reparada\n"
 
@@ -2459,6 +2466,10 @@ msgstr "chave %08lX: \"%s\" %d novos IDs de utilizadores\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "chave %08lX: \"%s\" não modificada\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "chave `%s' não encontrada: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "a escrever chave privada para `%s'\n"
index f4f1b85..27812d9 100644 (file)
@@ -2390,6 +2390,13 @@ msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "chave %08lX: sem ID de usuário\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "ignorado `%s': %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "chave %08lX: sem subchave para ligação de chaves\n"
 
@@ -2484,6 +2491,10 @@ msgstr "chave %08lX: %d novos IDs de usu
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "chave %08lX: não modificada\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "usuário `%s' não encontrado: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "escrevendo certificado privado para `%s'\n"
index 8128c50..92353e4 100644 (file)
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -2355,6 +2355,14 @@ msgstr "v
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "cheia %s: nici un ID utilizator\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "sãritã \"%s\": %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "cheia %s: subcheia HPK coruptã a fost reparatã\n"
@@ -2450,6 +2458,11 @@ msgstr "cheia %s: \"%s\" %d noi ID-uri utilizator\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "cheia %s: \"%s\" nu a fost schimbatã\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "cheia secretã \"%s\" nu a fost gãsitã: %s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "importul de chei secrete nu este permis\n"
 
index 5e4de97..6ccd36e 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -2283,6 +2283,14 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "ключ %s: не имеет User ID\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "пропущено \"%s\": %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "ключ %s: PKS повреждение подключа исправлено\n"
@@ -2378,6 +2386,11 @@ msgstr "ключ %s: \"%s\" %d  очищенных User ID\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "ключ %s: \"%s\" не изменен\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "секретный ключ \"%s\" не найден: %s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "импортирование секретного ключа не позволено\n"
 
index d897bbb..e813126 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -2375,6 +2375,13 @@ msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "preskoèený `%s': %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "kµúè %08lX: HKP po¹kodenie podkµúèa opravené\n"
 
@@ -2471,6 +2478,10 @@ msgstr "k
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "tajný kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
index 2eef3fc..b896570 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -2335,6 +2335,14 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
@@ -2433,6 +2441,11 @@ msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
index b94fb4c..f6bfb37 100644 (file)
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -2282,6 +2282,14 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "anahtar %s: kullanıcı kimliği yok\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "\"%s\" atlandı: %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "anahtar %s: PKS yardımcı anahtar bozulması giderildi\n"
@@ -2377,6 +2385,11 @@ msgstr "anahtar %s: \"%s\" %d kullanıcı kimliği temizlendi\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "anahtar %s: \"%s\" değişmedi\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "gizli anahtar \"%s\" yok: %s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "gizli anahtarı alımına izin verilmez\n"
 
index 1ac4679..bd50c6d 100644 (file)
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -2322,6 +2322,14 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "ключ %s: немає ідентифікатор користувача\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "пропущено «%s»: %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "ключ %s: відновлено пошкоджений підключ PKS\n"
@@ -2417,6 +2425,11 @@ msgstr "ключ %s: «%s» спорожнено %d ідентифікаторі
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "ключ %s: «%s» не змінено\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "закритий ключ «%s» не знайдено: %s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "імпортування закритих ключів заборонено\n"
 
index 9824489..4615cf4 100644 (file)
@@ -2293,6 +2293,14 @@ msgstr "您可以这样更新您的首选项:gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "密钥 %s:没有用户标识\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "“%s”已跳过:%s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "密钥 %s:PKS 子钥破损已修复\n"
@@ -2388,6 +2396,11 @@ msgstr "密钥 %s:“%s”%d 个用户标识被清除\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "密钥 %s:“%s”未改变\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "找不到私钥“%s”:%s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "不允许导入私钥\n"
 
index 611cf45..e1f58b3 100644 (file)
@@ -2213,6 +2213,14 @@ msgstr "你可以像這樣來更新偏好設定: gpg --edit-key %s updpref save\
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "金鑰 %s: 沒有使用者 ID\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "已跳過 \"%s\": %s\n"
+
+msgid "rejected by import filter"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "金鑰 %s: PKS 子鑰的訛誤已被修復\n"
@@ -2308,6 +2316,11 @@ msgstr "金鑰 %s: \"%s\" 已清除 %d 個使用者 ID\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "金鑰 %s: \"%s\" 未改變\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "找不到私鑰 \"%s\": %s\n"
+
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "未允許匯入私鑰\n"