Revert "po: correct label tags in Polish translation"
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Mon, 23 Apr 2018 06:44:48 +0000 (08:44 +0200)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Mon, 23 Apr 2018 06:44:48 +0000 (08:44 +0200)
--

The changed tags need to be kept localized because the description
text refers them.  Using the English for the tag and then the
translated version in the description confuses users.

Fixes-commit: a5290dace7f85d66272af3e14f9f2bc43d2a4af8.

po/pl.po

index d0e5cbf..3079b31 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -357,7 +357,7 @@ msgid "csh-style command output"
 msgstr "wyjście poleceń w stylu csh"
 
 msgid "|FILE|read options from FILE"
-msgstr "|FILE|odczyt opcji z PLIKU"
+msgstr "|PLIK|odczyt opcji z PLIKU"
 
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "nie odczepianie od konsoli"
@@ -377,7 +377,7 @@ msgstr "nie używanie SCdaemona"
 #, fuzzy
 #| msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
-msgstr "|NAME|połączenie z gniazdem Assuan o tej nazwie"
+msgstr "|NAZWA|połączenie z gniazdem Assuan o tej nazwie"
 
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorowanie żądań zmiany TTY"
@@ -1926,12 +1926,12 @@ msgstr "klucz prywatny ,,%s'' nie został odnaleziony: %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
-msgstr "|NAME|użycie NAZWY jako domyślnego klucza tajnego"
+msgstr "|NAZWA|użycie NAZWY jako domyślnego klucza tajnego"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
-msgstr "|NAME|użycie NAZWY jako domyślnego klucza tajnego"
+msgstr "|NAZWA|użycie NAZWY jako domyślnego klucza tajnego"
 
 #, c-format
 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
@@ -2101,7 +2101,7 @@ msgid "use canonical text mode"
 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
 
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "|FILE|zapis wyjścia do PLIKU"
+msgstr "|PLIK|zapis wyjścia do PLIKU"
 
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "pozostawienie bez zmian"
@@ -2632,7 +2632,7 @@ msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "podany preferowany URL serwera kluczy jest niepoprawny\n"
 
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
-msgstr "|FILE|pobieranie kluczy ze zbioru PLIK"
+msgstr "|PLIK|pobieranie kluczy ze zbioru PLIK"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "nie traktować konfliktu datowników jako błędu"
@@ -6659,19 +6659,19 @@ msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr "uruchomienie w trybie serwera (pierwszoplanowo)"
 
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
-msgstr "|LEVEL|ustawienie POZIOMU diagnostyki"
+msgstr "|POZIOM|ustawienie POZIOMU diagnostyki"
 
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
-msgstr "|FILE|zapisanie logów do PLIKu"
+msgstr "|PLIK|zapisanie logów do PLIKu"
 
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr "|N|połączenie z czytnikiem na porcie N"
 
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
-msgstr "|NAME|użycie NAZWY jako sterownika ct-API"
+msgstr "|NAZWA|użycie NAZWY jako sterownika ct-API"
 
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
-msgstr "|NAME|użycie NAZWY jako sterownika PC/SC"
+msgstr "|NAZWA|użycie NAZWY jako sterownika PC/SC"
 
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "nie używanie wewnętrznego sterownika CCID"
@@ -7235,7 +7235,7 @@ msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr "|N|liczba certyfikatów do dołączenia"
 
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
-msgstr "|FILE|pobranie informacji o polityce z PLIKU"
+msgstr "|PLIK|pobranie informacji o polityce z PLIKU"
 
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr "nie sprawdzanie polityk certyfikatów"
@@ -7247,10 +7247,10 @@ msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "nie używanie w ogóle terminala"
 
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
-msgstr "|FILE|zapisanie logów trybu serwerowego do PLIKU"
+msgstr "|PLIK|zapisanie logów trybu serwerowego do PLIKU"
 
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
-msgstr "|FILE|zapisanie logów audytowych do PLIKU"
+msgstr "|PLIK|zapisanie logów audytowych do PLIKU"
 
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "tryb wsadowy: bez żadnych pytań"
@@ -7262,19 +7262,19 @@ msgid "assume no on most questions"
 msgstr "przyjęcie odpowiedzi ,,nie'' na większość pytań"
 
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
-msgstr "|FILE|dodanie tego zbioru kluczy do listy zbiorów kluczy"
+msgstr "|PLIK|dodanie tego zbioru kluczy do listy zbiorów kluczy"
 
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
-msgstr "|USER-ID|użycie tego identyfikatora jako domyślnego klucza tajnego"
+msgstr "|UŻYTKOWNIK|użycie tego identyfikatora jako domyślnego klucza tajnego"
 
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|SPEC|użycie tego serwera do wyszukiwania kluczy"
 
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-msgstr "|NAME|użycie tego algorytmu szyfrowania NAZWA"
+msgstr "|NAZWA|użycie tego algorytmu szyfrowania NAZWA"
 
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-msgstr "|NAME|użycie tego algorytmu skrótu wiadomości"
+msgstr "|NAZWA|użycie tego algorytmu skrótu wiadomości"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
@@ -8187,7 +8187,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
 msgid "|FILE|load CRL from FILE into cache"
-msgstr "|FILE|uruchomienie poleceń z PLIKU przy starcie"
+msgstr "|PLIK|uruchomienie poleceń z PLIKU przy starcie"
 
 msgid "|URL|fetch a CRL from URL"
 msgstr ""
@@ -8201,7 +8201,7 @@ msgid "flush the cache"
 msgstr ""
 
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
-msgstr "|FILE|zapisanie logów trybu serwerowego do PLIKu"
+msgstr "|PLIK|zapisanie logów trybu serwerowego do PLIKu"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Quit without saving? (y/N) "
@@ -8246,7 +8246,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgid "|FILE|read LDAP server list from FILE"
-msgstr "|FILE|odczyt opcji z PLIKU"
+msgstr "|PLIK|odczyt opcji z PLIKU"
 
 msgid "add new servers discovered in CRL distribution points to serverlist"
 msgstr ""
@@ -8380,7 +8380,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgid "|NAME|connect to host NAME"
-msgstr "|NAME|połączenie z gniazdem Assuan o tej nazwie"
+msgstr "|NAZWA|połączenie z gniazdem Assuan o tej nazwie"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "|N|connect to reader at port N"
@@ -8882,12 +8882,12 @@ msgid "connect to the dirmngr"
 msgstr "przekazanie polecenia do dirmngr"
 
 msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
-msgstr "|NAME|połączenie z gniazdem Assuan o tej nazwie"
+msgstr "|NAZWA|połączenie z gniazdem Assuan o tej nazwie"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgid "|ADDR|connect to Assuan server at ADDR"
-msgstr "|ADDR|połączenie z gniazdem Assuan o tej nazwie"
+msgstr "|NAZWA|połączenie z gniazdem Assuan o tej nazwie"
 
 msgid "run the Assuan server given on the command line"
 msgstr "uruchomienie serwera Assuan podanego z linii poleceń"
@@ -8896,7 +8896,7 @@ msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr "nie używanie rozszerzonego trybu połączenia"
 
 msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
-msgstr "|FILE|uruchomienie poleceń z PLIKU przy starcie"
+msgstr "|PLIK|uruchomienie poleceń z PLIKU przy starcie"
 
 msgid "run /subst on startup"
 msgstr "uruchomienie /subst przy starcie"
@@ -8983,7 +8983,7 @@ msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
 msgstr "|N|wymaganie przynajmniej N znaków niealfanumerycznych w nowym haśle"
 
 msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
-msgstr "|FILE|sprawdzanie nowych haseł pod kątem wzorców z PLIKU"
+msgstr "|PLIK|sprawdzanie nowych haseł pod kątem wzorców z PLIKU"
 
 msgid "|N|expire the passphrase after N days"
 msgstr "|N|przedawnianie haseł po N dniach"
@@ -8998,10 +8998,10 @@ msgstr ""
 "|N|ustawienie maksymalnego czasu życia pamięci podręcznej PIN-ów na N sekund"
 
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgstr "|NAME|użycie NAZWY jako domyślnego klucza tajnego"
+msgstr "|NAZWA|użycie NAZWY jako domyślnego klucza tajnego"
 
 msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
-msgstr "|NAME|szyfrowanie także dla odbiorcy NAZWA"
+msgstr "|NAZWA|szyfrowanie także dla odbiorcy NAZWA"
 
 msgid "|SPEC|set up email aliases"
 msgstr "|SPEC|określ adres email"
@@ -9017,14 +9017,14 @@ msgstr "zezwolenie na wyszukiwania PKA (żądania DNS)"
 
 msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
 msgstr ""
-"|MECHANISMS|wykorzystaj MECHANIZMY do wyszukiwania kluczy na podstawie "
+"|MECHANIZMY|wykorzystaj MECHANIZMY do wyszukiwania kluczy na podstawie "
 "adresów e-mail"
 
 msgid "disable all access to the dirmngr"
 msgstr "zablokuj dostęp do dirmngr"
 
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
-msgstr "|NAME|użycie kodowania NAZWA dla haseł PKCS#12"
+msgstr "|NAZWA|użycie kodowania NAZWA dla haseł PKCS#12"
 
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr "nie sprawdzanie CRL dla głównych certyfikatów"
@@ -9104,13 +9104,13 @@ msgid "check all programs"
 msgstr "sprawdzenie wszystkich programów"
 
 msgid "|COMPONENT|list options"
-msgstr "|COMPONENT|wypisanie opcji"
+msgstr "|KOMPONENT|wypisanie opcji"
 
 msgid "|COMPONENT|change options"
-msgstr "|COMPONENT|zmiana opcji"
+msgstr "|KOMPONENT|zmiana opcji"
 
 msgid "|COMPONENT|check options"
-msgstr "|COMPONENT|zaznaczenie opcji"
+msgstr "|KOMPONENT|zaznaczenie opcji"
 
 msgid "apply global default values"
 msgstr "zastosowanie globalnych wartości domyślnych"
@@ -9118,7 +9118,7 @@ msgstr "zastosowanie globalnych wartości domyślnych"
 #, fuzzy
 #| msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
-msgstr "|FILE|pobranie informacji o polityce z PLIKU"
+msgstr "|PLIK|pobranie informacji o polityce z PLIKU"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "get the configuration directories for gpgconf"
@@ -9696,7 +9696,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "użycie standardowego położenia gniazda"
 
 #~ msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
-#~ msgstr "|FILE|zapis ustawień środowiska także do PLIKU"
+#~ msgstr "|PLIK|zapis ustawień środowiska także do PLIKU"
 
 #~ msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 #~ msgstr "Wywołanie: gpg-agent [opcje] (-h podaje pomoc)"