po: Update Norwegian translation
authorÅka Sikrom <a4@hush.com>
Thu, 18 Aug 2016 14:46:37 +0000 (16:46 +0200)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Thu, 18 Aug 2016 14:48:54 +0000 (16:48 +0200)
--

Minor change: Re-insert the old copyright year 2004. - wk

po/nb.po

index eafef85..bb29a6f 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,81 +1,83 @@
-# Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
-# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
+# Norwegian (bokmål) translation of Gnu Privacy Guard.
+# Copyright (C) 2004, 2016 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
+# Åka Sikrom <a4 -at- hush -dot- com>, 2016.
 #
 # Send this file to:
 # translations@gnupg.org
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
+"Project-Id-Version: GNU gnupg 1.4.20\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-24 17:11+0200\n"
-"Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-07-15 11:13+0100\n"
+"Last-Translator: Åka Sikrom <a4 æt hush dåt com>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
 "Language: nb\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "kan ikke generere et primtall med pbits=%u qbits=%u\n"
+msgstr "du kan ikke lage primtall med pbits=%u qbits=%u\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "kan ikke generere et primtall med mindre enn %d bit\n"
+msgstr "du kan ikke lage primtall med færre enn %d bit\n"
 
 msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "ingen entropy-innsamlingsmodul ble oppdaget\n"
+msgstr "fant ingen innsamlingsmodul for vilkårlighetsdata\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke låse «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å låse «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
+msgstr "venter på låsing av «%s» \85\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å åpne «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke stat() «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lage statistikk av «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "«%s» er ikke en vanlig fil - ignorert\n"
+msgstr "«%s» er ikke en vanlig fil, og blir ignorert\n"
 
 msgid "note: random_seed file is empty\n"
 msgstr "merk: random_seed-fila er tom\n"
 
 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "ADVARSEL: ugyldig størrelse på random_seed-fila - ikke brukt\n"
+msgstr "ADVARSEL: «random_seed»-fila er av ugyldig størrelse, og blir ikke brukt\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke lese «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lese «%s»: %s\n"
 
 msgid "note: random_seed file not updated\n"
 msgstr "merk: random_seed-fila ble ikke oppdatert\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lage «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke skrive «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å skrive «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke lukke «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lukke «%s»: %s\n"
 
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruke usikker tilfeldig-tall-generator!!\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker usikker vikårlighetsgenerator.\n"
 
 msgid ""
 "The random number generator is only a kludge to let\n"
@@ -84,19 +86,19 @@ msgid ""
 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Denne tilfeldig-tall-generatoren er bare en omvei for å få programmet\n"
-"til å kjøre - den er på ingen måte en sterk RNG!\n"
+"Denne vilkårlighetsgeneratoren er bare en omvei for å få programmet\n"
+"til å kjøre. Den er på ingen måte en sterk RNG.\n"
+"\n"
+"IKKE BRUK DATA SOM ER GENERERT AV DETTE PROGRAMMET.\n"
 "\n"
-"IKKE BRUK NOE DATA GENERERT AV DETTE PROGRAMMET!!\n"
 
 msgid ""
 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
 "of the entropy.\n"
 msgstr ""
-"Vennligst vent, entropy blir innsamlet.  Gjør noe arbeid dersom det\n"
-"hindrer deg fra å kjede deg, fordi arbeidet vil forbedre kvaliteten på\n"
-"entropyen.\n"
+"Vent mens programmet samler inn vilkårlighetsdata. Gjør gjerne noe annet på maskinen\n"
+"imens da aktivitet kan forbedre kvaliteten på vilkårlighetsdataene.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -105,46 +107,45 @@ msgid ""
 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ikke nok tilfeldige byter tilgjengelig.  Vennligst gjør noe annet\n"
-"arbeid for å gi operativsystemet en sjanse til å samle mer entropy!\n"
-"(Trenger %d flere byter)\n"
+"Ikke nok vilkårlighetsdata tilgjengelig. Gjør noe annet på datamaskinen\n"
+"for å gi operativsystemet en sjanse til å samle mer vilkårlighet.\n"
+"(%d byte mangler)\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykk: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdatoen: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdato: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
 
 msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "respons inneholder ikke data om offentlig nøkkel\n"
+msgstr "respons inneholder ikke offentlig nøkkeldata\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "respons inneholder ikke RSA-modulus\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
+msgstr "respons inneholder ikke offentlig RSA-eksponent\n"
 
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruker forvalgt PIN som %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å bruke forvalgt PIN som %s: %s. Lar være å bruke forvalgt PIN senere\n"
 
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "||Skriv inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "||Skriv inn PIN-kode"
 
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
@@ -159,10 +160,10 @@ msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
 
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "feil ved henting av CHV-status fra kort\n"
+msgstr "feil under henting av CHV-status fra kort\n"
 
 msgid "card is permanently locked!\n"
-msgstr "kort er permanent låst!\n"
+msgstr "kortet er låst for godt.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
@@ -170,32 +171,31 @@ msgstr "%d Admin PIN-fors
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "|A|Skriv inn admin-PIN%%0A[gjenstående forsøk: %d]"
 
-#, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "|A|Skriv inn admin-PIN"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
 
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tilbakestillingskode er ikke tilgjengelig\n"
 
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
-msgstr ""
+msgstr "||Skriv inn tilbakestillingskode for kortet"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
+msgstr "Tilbakestillingskoden er for kort. Minimumslengde er %d\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
 msgid "|RN|New Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "|RN|Ny tilbakestillingskode"
 
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
@@ -205,48 +205,47 @@ msgstr "|N|Ny PIN"
 
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+msgstr "feil under henting av ny PIN: %s\n"
 
 msgid "error reading application data\n"
-msgstr "feil ved lesing av applikasjonsdata\n"
+msgstr "feil under lesing av programdata\n"
 
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "feil ved lesing av fingeravtrykk DO\n"
+msgstr "feil under lesing av fingeravtrykk DO\n"
 
 msgid "key already exists\n"
-msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
+msgstr "nøkkelen finnes allerede\n"
 
 msgid "existing key will be replaced\n"
-msgstr "eksisterende nøkkel vil bli erstattet\n"
+msgstr "gjeldende nøkkel blir erstattet\n"
 
 msgid "generating new key\n"
-msgstr "generere en ny nøkkel\n"
+msgstr "lager ny nøkkel\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "writing new key\n"
-msgstr "generere en ny nøkkel\n"
+msgstr "skriver ny nøkkel\n"
 
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
+msgstr "RSA-modulus mangler eller er av annen størrelse enn %d bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
+msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA-primtall %s mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
+msgstr "RSA-primtall %s mangler eller er av annen størrelse enn %d bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkel: %s\n"
 
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
-msgstr "vennligst vent mens nøkkel blir generert ...\n"
+msgstr "vent mens nøkkel blir generert \85\n"
 
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
@@ -259,23 +258,22 @@ msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
 
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
-msgstr ""
+msgstr "fingeravtrykk på kort samsvarer ikke med forespurt avtrykk\n"
 
 #, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "kortet støtter ikke digestalgoritme %s\n"
+msgstr "kortet støtter ikke kontrollsum-algoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
 
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgid "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "kan ikke aksere %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
+msgstr "fikk ikke tilgang til %s. Bruker du et ugyldig OpenPGP-kort?\n"
 
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
@@ -290,15 +288,14 @@ msgstr "armorheader: "
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "armorheader: "
+msgstr "ukjent skjold-hode: "
 
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
+msgstr "nøstede klartekst-signaturer\n"
 
 msgid "unexpected armor: "
-msgstr "uforventet armering:"
+msgstr "uforventet armering: "
 
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
@@ -314,29 +311,27 @@ msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
 
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "misdannet CRC\n"
+msgstr "feilformatert CRC\n"
 
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
 
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
+msgstr "for tidlig eof (på sluttlinje)\n"
 
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "feil i trailerlinje\n"
+msgstr "feil på etterfølgende linje\n"
 
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
+msgstr "fant ingen gyldig OpenPGP-data.\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
 
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
-msgstr ""
-"quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
+msgid "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgstr "anført utskrivbart tegn i armor. Noen har antakeligvis brukt en feiloppsatt e-posttjener\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
@@ -344,20 +339,19 @@ msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
+msgstr "Oppdaget OpenPGP-kort %s\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
+msgstr "du kan ikke gjøres dette i buntmodus\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
+msgstr "Denne kommandoen er bare tilgjengelig for kort av versjon 2\n"
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ditt valg? "
 
 msgid "[not set]"
-msgstr "[ikke satt]"
+msgstr "[ikke valgt]"
 
 msgid "male"
 msgstr "mann"
@@ -378,7 +372,7 @@ msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
 
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
+msgstr "Feil: tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
 
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
@@ -394,23 +388,23 @@ msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
+msgstr "Adresse for henting av offentlig nøkkel: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
+msgstr "Feil: Adressen er for lang (grensa er %d tegn).\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under tildeling av minne: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av «%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing `%s': %s\n"
-msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av «%s»: %s\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Logindata (kontonavn): "
@@ -427,16 +421,16 @@ msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
 
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "Språkpreferanser:"
+msgstr "Språkoppsett: "
 
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
+msgstr "Feil: oppsettsstreng har ugyldig lengde.\n"
 
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
+msgstr "Feil: oppsettsstreng inneholder ugyldige tegn.\n"
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
+msgstr "Kjønn ((M)askulint, (F)eminint eller mellomrom): "
 
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
@@ -445,18 +439,18 @@ msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
 
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+msgstr "Feil: feilformatert fingeravtrykk.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
+msgstr "nøkkelhåndtering er umulig: %s\n"
 
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
 
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under henting av info om gjeldende nøkkel: %s\n"
 
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
@@ -466,41 +460,43 @@ msgid ""
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
+"MERK: Det er ingen garanti for at kortet støtter forespurt størrelse.\n"
+"      Se dokumentasjon for kortet du bruker og finn ut hvilke størrelser \n"
+"      det tillater hvis nøkkelgenerering mislykkes.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor skal signaturnøkkelen være? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor skal krypteringsnøkkelen være? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor skal autentiseringsnøkkelen være? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "rundet opp til %u bits\n"
+msgstr "rundet opp til %u bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s nøkkelstørrelser må ligge i rekkevidden %u-%u\n"
 
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kortet blir nå satt opp på nytt for å lage en nøkkel på %u bit\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under endring av størrelse på nøkkel %d til %u bit: %s\n"
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
 
-#, fuzzy
 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
+msgstr "MERK: det ligger allerede nøkler på kortet.\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
@@ -516,7 +512,7 @@ msgstr ""
 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
 
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
+msgstr "Velg hvilken type nøkkel du vil lage:\n"
 
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
@@ -531,7 +527,7 @@ msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ugyldig valg.\n"
 
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
+msgstr "velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
 
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
@@ -542,18 +538,18 @@ msgstr "hemmelige deler av n
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing key to card: %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under overføring av nøkler til kort: %s\n"
 
 msgid "quit this menu"
-msgstr "avslutte denne menyen"
+msgstr "gå ut av denne menyen"
 
 msgid "show admin commands"
-msgstr "vise admin-kommandoer"
+msgstr "vis admin-kommandoer"
 
 msgid "show this help"
-msgstr "vise denne hjelpen"
+msgstr "vis denne hjelpeteksten"
 
 msgid "list all available data"
 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
@@ -562,28 +558,28 @@ msgid "change card holder's name"
 msgstr "endre kortholders navn"
 
 msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
+msgstr "endre adresse for å hente nøkkel"
 
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
+msgstr "hent nøkkel som ligger i kortets adresse"
 
 msgid "change the login name"
-msgstr "endre loginnavnet"
+msgstr "endre brukernavn"
 
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "endre språkpreferansene"
+msgstr "endre språkoppsett"
 
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr "endre kortholders kjønn"
 
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
+msgstr "endre CA-fingeravtrykk"
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
+msgstr "slå av på tvungen bruk av signatur-PIN"
 
 msgid "generate new keys"
-msgstr "generere nye nøkler"
+msgstr "lag nye nøkler"
 
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
@@ -592,10 +588,10 @@ msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
 
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "fjern PIN-blokkering med en tilbakestillingskode"
 
 msgid "gpg/card> "
-msgstr ""
+msgstr "gpg/kort> "
 
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
@@ -609,99 +605,96 @@ msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "card reader not available\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
+msgstr "kortleser er ikke tilgjengelig\n"
 
 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
-"Vennligst sett inn kortet og trykk på enter eller tast inn «c» for å "
-"avbryte: "
+msgstr "Sett inn kortet og trykk enter, eller trykk «c» for å avbryte: "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "valg av openpgp mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
 "   %.*s\n"
 msgstr ""
-"Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
+"Fjern gjeldende kort, og sett inn kortet med følgende serienummer:\n"
 "   %.*s\n"
 
 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
-msgstr "Trykk på enter når du er klar eller tast «c» for å avbryte: "
+msgstr "Trykk enter når du er klar, eller trykk «c» for å avbryte: "
 
 msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr "Tast inn ny Admin-PIN: "
+msgstr "Tast ny Admin-PIN: "
 
 msgid "Enter New PIN: "
-msgstr "Tast inn ny PIN: "
+msgstr "Tast ny PIN: "
 
 msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr "Tast inn Admin-PIN: "
+msgstr "Tast Admin-PIN: "
 
 msgid "Enter PIN: "
-msgstr "Tast inn PIN: "
+msgstr "Tast PIN: "
 
 msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Gjenta denne PIN: "
+msgstr "Gjenta PIN: "
 
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt. Prøv igjen"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
+msgstr "klarte ikke å åpne «%s»\n"
 
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
+msgstr "«--output» virker ikke med denne kommandoen\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke nøkkelen «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av nøkkelblokk: %s\n"
 
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
+msgstr "(med mindre du oppgir nøkkel ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
+msgstr "du må bruke «--yes» for å gjøre dette i buntmodus\n"
 
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
+msgstr "VIl du slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N) "
 
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
+msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel. Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "sletting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
+msgstr "informasjon om eiertillit er fjernet\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
+msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s».\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under opprettelse av passordfrase: %s\n"
 
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
+msgstr "klarte ikke å bruke symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "bruker cipher %s\n"
+msgstr "bruker krypteringsmetode %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
@@ -712,46 +705,34 @@ msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
 
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
-"--pgp2-modus\n"
+msgstr "du kan bare kryptere med RSA-nøkler som er 2048 bit eller kortere i «--pgp2»-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "leser fra «%s»\n"
 
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr ""
-"klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
+msgid "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgstr "klarte ikke å bruke IDEA-algoritme på alle nøkler du krypterer til.\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
-"preferanser\n"
+msgid "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "ADVARSEL: tvungen bruk av symmetrisk krypt.metode %s (%d) bryter med mottakers oppsett\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
-"preferanser\n"
+msgid "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "ADVARSEL: tvungen bruk av komprimeringsalgoritme %s (%d) bryter med mottakers oppsett\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
+msgstr "tvungen bruk av krypt.metode %s (%d) bryter med mottakers oppsett\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
+msgstr "du kan ikke bruke «%s» i «%s»-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s kryptert for: «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
@@ -759,13 +740,10 @@ msgstr "%s krypterte data\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
+msgstr "kryptert med ukjent algoritme %d\n"
 
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
-"cipher.\n"
+msgid "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+msgstr "ADVARSEL: meldinga ble kryptert med svak nøkkel for symmetrisk krypteringsmetode.\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
@@ -775,25 +753,21 @@ msgstr "fjernutf
 
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lage mappa «%s»: %s\n"
 
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
-msgstr ""
-"eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
-"konfigurasjonsfila\n"
+msgid "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+msgstr "eksterne programkall er slått av på grunn av utrygge tillatelser til oppsettsfil\n"
 
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr ""
-"denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
+msgstr "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å kjøre «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å kjøre skallet «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
@@ -815,25 +789,25 @@ msgstr "ADVARSEL: klarte ikke 
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig mappe «%s»: %s\n"
 
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
 
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
-msgstr ""
+msgstr "eksporter bruker-id-er (generelt foto-id-er)"
 
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr ""
+msgstr "eksporter opphevelsesnøkler markert som «sensitive»"
 
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr ""
+msgstr "fjern passordfrase fra eksporterte undernøkler"
 
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr ""
+msgstr "fjern ubrukelige deler fra nøkkelen under eksportering"
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
+msgstr "fjern så mye som mulig fra nøkkelen under eksportering"
 
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
@@ -851,7 +825,7 @@ msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
 
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr ""
+msgstr "du er i ferd med å eksportere en undernøkkel uten beskyttelse\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
@@ -872,94 +846,94 @@ msgstr ""
 " "
 
 msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[fil]|lage en signatur"
+msgstr "|[fil]|lag signatur"
 
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
+msgstr "|[fil]|lag klartekst-signatur"
 
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "lage en adskilt signatur"
+msgstr "lag adskilt signatur"
 
 msgid "encrypt data"
-msgstr "kryptere data"
+msgstr "krypter data"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
+msgstr "krypter data (symmetrisk)"
 
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "dekryptere data (standard)"
+msgstr "dekrypter data (forvalgt)"
 
 msgid "verify a signature"
-msgstr "bekrefte en signatur"
+msgstr "bekreft signatur"
 
 msgid "list keys"
-msgstr "liste nøkler"
+msgstr "vis nøkler"
 
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "liste nøkler og signaturer"
+msgstr "vis nøkler og signaturer"
 
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
+msgstr "vis og kontroller nøkkelsignaturer"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
+msgstr "vis nøkler og fingeravtrykk"
 
 msgid "list secret keys"
-msgstr "liste hemmelige nøkler"
+msgstr "vis hemmelige nøkler"
 
 msgid "generate a new key pair"
-msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
+msgstr "lag nytt nøkkelpar"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
+msgstr "fjern nøkler fra offentlig nøkkelknippe"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
+msgstr "fjern nøkler fra hemmelig nøkkelknippe"
 
 msgid "sign a key"
-msgstr "signere en nøkkel"
+msgstr "signer nøkkel"
 
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "signere en nøkkel lokalt"
+msgstr "signer nøkkel lokalt"
 
 msgid "sign or edit a key"
-msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
+msgstr "signer eller rediger nøkkel"
 
 msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "generere et opphevingssertifikat"
+msgstr "lag opphevelsessertifikat"
 
 msgid "export keys"
-msgstr "eksportere nøkler"
+msgstr "eksporter nøkler"
 
 msgid "export keys to a key server"
-msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
+msgstr "send nøkler til nøkkeltjener"
 
 msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
+msgstr "importer nøkler fra nøkkeltjener"
 
 msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
+msgstr "søk etter nøkler på nøkkeltjener"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
+msgstr "oppdater alle nøkler fra nøkkeltjener"
 
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "importere/flette nøkler"
+msgstr "importer/slå sammen nøkler"
 
 msgid "print the card status"
-msgstr "vis kortets status"
+msgstr "vis kortstatus"
 
 msgid "change data on a card"
-msgstr "endre data på et kort"
+msgstr "endre data på kort"
 
 msgid "change a card's PIN"
-msgstr "endre PIN på et kort"
+msgstr "endre PIN på kort"
 
 msgid "update the trust database"
-msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
+msgstr "oppdater tillitsdatabase"
 
 msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
+msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsum av melding"
 
 msgid ""
 "@\n"
@@ -971,28 +945,28 @@ msgstr ""
 " "
 
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
+msgstr "lag ASCII-beskyttet utdata"
 
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
+msgstr "|NAVN|krypter for valgt mottakerNAVN"
 
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
+msgstr "bruk valgt bruker-ID til å signere eller dekryptere"
 
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
+msgstr "|N|endre komprimeringsnivå til N (0 slår av komprimering)"
 
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
 
 msgid "use as output file"
-msgstr "bruk som outputfil"
+msgstr "bruk som utdatafil"
 
 msgid "verbose"
-msgstr "fyldig output"
+msgstr "detaljert utskrift"
 
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "ikke gjør noen endringer"
+msgstr "ikke endre noe"
 
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "spør før overskriving"
@@ -1001,14 +975,14 @@ msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
 
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
+msgstr "lag meldinger som fungerer med PGP 2.x"
 
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
+"(Se bruksanvisning for en fullstendig liste over alle kommandoer og valg)\n"
 
 msgid ""
 "@\n"
@@ -1023,26 +997,26 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "Eksempler:\n"
 "\n"
-" -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
-" --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
-" --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
-" --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
-" --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
+" -se -r Bob [fil]           signer og krypter for brukeren Bob\n"
+" --clearsign [fil]          lag klartekst-signatur\n"
+" --detach-sign [fil]        lag adskilt signatur\n"
+" --list-keys [navn]         vis nøkler\n"
+" --fingerprint [navn]       vis fingeravtrykk\n"
 
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+msgstr "Rapporter programfeil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
-"signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
-"standard operasjon avhenger av inputdata\n"
+"Syntaks: gpg [valg] [filer]\n"
+"Signer, kontroller, krypter eller dekrypter.\n"
+"Forvalgt handling avhenger av inndata.\n"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -1052,113 +1026,103 @@ msgstr ""
 "Støttede algoritmer:\n"
 
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "Offentlig nøkkel: "
+msgstr "Off. nøkkel: "
 
 msgid "Cipher: "
-msgstr "Cipher: "
+msgstr "Kryptering: "
 
 msgid "Hash: "
-msgstr "Hash: "
+msgstr "Kontrollsum: "
 
 msgid "Compression: "
-msgstr "Kompresjon: "
+msgstr "Komprimering: "
 
 msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
+msgstr "bruk: gpg [valg] "
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridende kommandoer\n"
 
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
+msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjon «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap til hjemmemappe «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: eierskap til oppsettsfil «%s» er utrygt\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til hjemmemappe «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til oppsettsfil «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
-"«%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av hjemmemappe «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
-"«%s»\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av oppsettsfil «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
-"«%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av hjemmemappe «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
-"konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av oppsettsfil «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
+msgstr "«%s» er et ukjent oppsettselement\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis foto-id-er i nøkkelvisning"
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis regeladresser i signaturvisning"
 
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis alle notater i signaturvisning"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis IETF-standardnotater under signaturvisning"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis brukervalgte notater under signaturvisning"
 
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis foretrukne nøkkeltjener-adresser under signaturvisning"
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis gyldighet for bruker-ID under nøkkelvisning"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis opphevede og utgåtte bruker-id-er i nøkkelvisning"
 
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis opphevede og utgåtte undernøkler i nøkkelvisning"
 
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
+msgstr "vis nøkkelknippe-navn i nøkkelvisning"
 
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis utløpsdatoer i nøkkelvisning"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
+msgstr "MERK: gammel valgfil «%s» ble ignorert\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
+msgstr "Merk: standardvalg-fil «%s» finnes ikke\n"
 
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
@@ -1170,40 +1134,39 @@ msgstr "leser valg fra 
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
+msgstr "MERK: %s er ikke ment for vanlig bruk.\n"
 
-# Tenk litt på denne du, Trond.
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
+msgstr "«%s» er en ugyldig signatur-utløpstid\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
+msgstr "«%s» er et ugyldig tegnsett\n"
 
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
+msgstr "klarte ikke å tolke nøkkeltjener-adresse\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige nøkkeltjener-valg\n"
 
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
+msgstr "ugyldige nøkkeltjener-valg\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige importeringsvalg\n"
 
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "ugyldige importvalg\n"
+msgstr "ugyldige importeringsvalg\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige eksporteringsvalg\n"
 
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
+msgstr "ugyldige eksporteringsvalg\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
@@ -1213,58 +1176,58 @@ msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ugyldige listevalg\n"
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis bruker-ID under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis adresser til retningslinjer under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis alle merknader under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis IETF-standardnotater under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis selvvalgte merknader under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis adresser til foretrukne nøkkeltjenere under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis gyldighet for bruker-ID under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis opphevede og utgåtte bruker-id-er under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "bare vis primærbrukerens ID under signaturbekreftelse"
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "kontroller signaturer som har PKA-data"
 
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "øk tillitsnivå for signaturer med gyldige PKA-data"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige kontrollvalg\n"
 
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
+msgstr "ugyldige kontrollvalg\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
+msgstr "klarte ikke å endre «exec»-sti til %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldig «auto-key-locate»-liste\n"
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig «auto-key-locate»-liste\n"
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
+msgstr "ADVARSEL: programmet kan lage en kjernefil.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
@@ -1272,25 +1235,25 @@ msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
+msgstr "du kan ikke bruke %s med %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
+msgstr "%s gir ikke mening med %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr ""
+msgstr "MERK: %s er ikke tilgjengelig i denne versjonen\n"
 
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "lar være å kjøre med usikret minne på grunn av %s\n"
 
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
 
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
+msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i «--pgp2»-modus\n"
 
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
@@ -1302,13 +1265,13 @@ msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "valg kontrollsum-algoritme er ugyldig\n"
 
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
 
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "valgt kontrollsum-algoritme for sertifisering er ugyldig\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
@@ -1332,40 +1295,39 @@ msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
 
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
+msgstr "ugyldig standardoppsett\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
+msgstr "ugyldig personlig oppsett av krypteringsmetode\n"
 
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
+msgstr "ugyldig personlig oppsett av kontrollsummetode\n"
 
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
+msgstr "ugyldig personlig oppsett av komprimeringsmetode\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s virker ikke en med %s\n"
+msgstr "%s virker ikke enda med %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke bruke krypteringsalgoritme «%s» i %s-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke bruke kontrollsum-algoritme «%s» i %s-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke bruke komprimeringsalgoritme «%s» i «%s»-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å starte tillitsdatabase (TrustDB): %s\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
+msgstr "ADVARSEL: mottakere (-r) valgt uten offentlig nøkkelkryptering\n"
 
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnavn]"
@@ -1384,11 +1346,11 @@ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruke «--symmetric --encrypt» og «--s2k-mode 0» samtidig\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke velge «--symmtric» og «--encrypt» i «%s»-modus\n"
 
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnavn]"
@@ -1400,11 +1362,11 @@ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruke «--symmetric --sign --encrypt» og «--s2k-mode 0» samtidig\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke velge «--symmtric», «--sign» og «--encrypt» i «%s»-modus\n"
 
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
@@ -1416,24 +1378,24 @@ msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnavn]"
 
 msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key brukerid"
+msgstr "--sign-key bruker-ID"
 
 msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key brukerid"
+msgstr "--lsign-key bruker-ID"
 
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
+msgstr "--edit-key bruker-ID [kommandoer]"
 
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [brukerid] [nøkkelknippe]"
+msgstr "-k[v][v][v][c] [bruker-ID] [nøkkelknippe]"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgstr "sending til nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgstr "mottak fra nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
@@ -1441,11 +1403,11 @@ msgstr "n
 
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgstr "søk på nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgstr "oppdatering av nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
@@ -1457,28 +1419,28 @@ msgstr "enarmoring failed: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "«%s» er en ugyldig summeringsalgoritme\n"
 
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnavn]"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
+msgstr "Skriv inn melding \85\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
+msgstr "valgt adresse for sertifikasjonsregler er ugyldig\n"
 
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
+msgstr "valgt adresse for signaturregler er ugyldig\n"
 
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
+msgstr "valgt adresse for foretrukket nøkkeltjener er ugyldig\n"
 
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
+msgstr "for mange elementer i pk-hurtiglager. Slått av\n"
 
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
+msgstr "[Fant ikke bruker-ID]"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
@@ -1486,7 +1448,7 @@ msgstr "n
 
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "hentet «%s» via %s automatisk\n"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
@@ -1504,7 +1466,7 @@ msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "være noenlunde stille"
 
 msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
+msgstr "hent nøkler fra valgt nøkkelknippe"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
@@ -1513,21 +1475,23 @@ msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
 
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
-"Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
+"Syntaks: gpgv [valg] [filer]\n"
+"Kontroller signaturer mot kjente troverdige nøkler\n"
 
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
 msgstr ""
+"Det er opptil deg å tildele dette en verdi. Verdien blir aldri sendt\n"
+"til en tredjepart. Den brukes bare til å implementere et troverdighetsnett, og har\n"
+"ingenting med (det implisitte) sertifikatnettet å gjøre."
 
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
@@ -1535,13 +1499,16 @@ msgid ""
 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
 "ultimately trusted\n"
 msgstr ""
+"GnuPG må vite hvilke nøkler du stoler fullstendig på\n"
+"for å kunne bygge troverdighetsnettet. Nøkler du har tilgang til\n"
+"den hemmelige nøkkelen for inngår vanligvis her. Svar «ja»\n"
+"for å merke denne nøkkelen som absolutt troverdig.\n"
 
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-msgstr ""
+msgstr "Svar «ja» hvis du vil bruke denne usikre nøkkelen likevel."
 
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr ""
+msgid "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+msgstr "Skriv inn bruker-ID for mottakeren du vil sende meldinga til."
 
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
@@ -1555,18 +1522,32 @@ msgid ""
 "\n"
 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
 msgstr ""
+"Velg algoritme.\n"
+"\n"
+"DSA (evt. DSS) - digital signaturalgoritme - kan bare brukes\n"
+"til signering.\n"
+"\n"
+"Elgamal kan bare brukes til kryptering.\n"
+"\n"
+"RSA kan brukes til både signering og kryptering.\n"
+"\n"
+"Første nøkkel (primærnøkkel) må alltid være en nøkkel som\n"
+"kan brukes til signering."
 
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
 "Please consult your security expert first."
 msgstr ""
+"Du bør generelt ikke signere og kryptere med samme nøkkel.\n"
+"Denne algoritmen bør bare brukes til bestemte formål.\n"
+"Hør med din lokale sikkerhetsekspert hvis du er i tvil."
 
 msgid "Enter the size of the key"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn nøkkelstørrelse"
 
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr ""
+msgstr "Svar «ja» eller «nei»"
 
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
@@ -1574,15 +1555,19 @@ msgid ""
 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
 "the given value as an interval."
 msgstr ""
+"Skriv inn påkrevet verdi som forespurt.\n"
+"Du kan bruke ISO-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD), men dette gir\n"
+"ingen nyttige feilmeldinger. Systemet prøver i stedet å tolke\n"
+"verdien som et intervall."
 
 msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn navnet på nøkkelholderen"
 
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr ""
+msgstr "skriv inn en valgfri men anbefalt e-postadresse"
 
 msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn en valgfri kommentar"
 
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
@@ -1591,93 +1576,91 @@ msgid ""
 "O  to continue with key generation.\n"
 "Q  to quit the key generation."
 msgstr ""
+"N  for å endre navn.\n"
+"C  for å endre kommentar.\n"
+"E  for å endre e-postadresse.\n"
+"O  for å fortsette å lage nøkkel.\n"
+"Q  for å avbryte nøkkel."
 
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr ""
+msgstr "Svar «ja» (eller bare «j») for å fortsette å lage undernøkkel."
 
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
 "know how carefully you verified this.\n"
 "\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
+"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified the\n"
 "    key.\n"
 "\n"
 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
+"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful for\n"
+"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous user.\n"
 "\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
+"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on the\n"
 "    key against a photo ID.\n"
 "\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
+"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this could\n"
 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
+"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with a\n"
+"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches the\n"
+"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by exchange\n"
 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
 "\n"
 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
+"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive\"\n"
 "mean to you when you sign other keys.\n"
 "\n"
 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
 msgstr ""
-"Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
-"nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
-"nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
+"Når du signerer en bruker-ID på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
+"nøkkelen tilhører personen som er valgt i bruker-id-en.  Det er\n"
+"nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du kontrollerte dette.\n"
 "\n"
-"\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
+"«0» betyr at du ikke forteller noe om hvor nøye du har kontrollert nøkkelen.\n"
 "\n"
-"\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
-"    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
-"    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
+"«1» betyr at du tror at nøkkelen eies av personen som påstår å eie\n"
+"    den, men du har ikke kontrollert selve nøkkelen i det hele\n"
+"    tatt.  Dette er nyttig ved identitetskontroll hvor du signerer\n"
 "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
 "\n"
-"\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For eksempel,\n"
-"    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
-"    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
+"«2» betyr at du har tatt en enkel kontroll av nøkkelen. For eksempel\n"
+"    kan dette bety at du sjekket nøkkelens fingeravtrykk og\n"
+"    bruker-id-en mot et foto-ID.\n"
 "\n"
-"\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
-"    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
-"    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
-"    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
-"    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til slutt\n"
-"    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
+"«3» betyr at du har kontrollert nøkkelen grundig, for eksempel ved at    du og nøkkeleieren personlig har bekreftet nøkkelens fingeravtrykk,\n"
+"\v    nøkkelens bruker-ID mot et dokument med med bilde og navn som er\n"
+"\v    vanskelig å forfalske. og at e-postadressen i nøkkelen tilhører nøkkeleieren.\n"
 "\n"
 "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
-"eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
-"«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
+"eksempler. Det er opp til deg å bestemme hva «enkel» og\n"
+"«grundig» skal bety når du signerer andres nøkler.\n"
 "\n"
-"Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
+"Svar «0» hvis du ikke vet hva som er riktig svar."
 
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr ""
+msgstr "Svar «ja» hvis du vil signere *alle* bruker-id-ene"
 
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
 msgstr ""
+"Svar «ja» hvis du er sikker på at du vil slette bruker-id-en.\n"
+"Alle sertifikater går i så fall også tapt."
 
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr ""
+msgstr "Svar «ja» hvis du er sikker på at du vil slette undernøkkelen"
 
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
 "trust connection to the key or another key certified by this key."
 msgstr ""
+"Dette er en gyldig nøkkelsignatur. Du bør normalt\n"
+"ikke slette signaturen, fordi den kan brukes til å koble\n"
+"en troverdighet til enten selve nøkkelen eller en \n"
+"annen nøkkel som denne nøkkelen går god for."
 
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
@@ -1685,11 +1668,18 @@ msgid ""
 "know which key was used because this signing key might establish\n"
 "a trust connection through another already certified key."
 msgstr ""
+"Du mangler nøkkelen som hører til denne signaturen, og\n"
+"kan derfor ikke kontrollere den. Du bør vente med å slette den\n"
+"til du vet hvilken nøkkel som ble brukt, fordi denne signeringsnøkkelen\n"
+"kan være en troverdighetskobling til en annen nøkkel som allerede\n"
+"er bekreftet."
 
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
 msgstr ""
+"Signaturen er ugyldig. Du bør vurdere å fjerne den\n"
+"fra nøkkelknippet."
 
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
@@ -1698,33 +1688,39 @@ msgid ""
 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
 "a second one is available."
 msgstr ""
+"Dette er en signatur som kobler bruker-id-en til nøkkelen.\n"
+"Du bør vanligvis ikke fjerne slike signaturer, fordi GnuPG\n"
+"i så fall ikke kan bruke nøkkelen lenger. Bare gjør dette hvis\n"
+"selvsigneringa er ugyldig av en eller annen grunn, og du\n"
+"har en annen signering tilgjengelig."
 
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
 msgstr ""
+"Endre innstillinger for alle bruker-id-er (eller bare valgte)\n"
+"til gjeldende oppsettsliste. Tidsstempler for alle selvsigneringer\n"
+"blir rykket ett sekund fremover.\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-#| "\n"
 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase. Dette er en hemmelig setning \n"
 
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr ""
+msgstr "Gjenta siste passordfrase slik at du er sikker på hva du skrev inn."
 
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr ""
+msgstr "Oppgi navn på fila som signaturen gjelder for"
 
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr ""
+msgstr "Svar «ja» hvis du er sikker på at du vil overskrive fila"
 
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgstr ""
+"Skriv inn nytt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR, brukes\n"
+"forvalgt filnavn (vist i parentes)."
 
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
@@ -1740,45 +1736,58 @@ msgid ""
 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
 msgstr ""
+"Du bør oppgi en anledning for sertifiseringa.\n"
+"Velg en passende anledning fra denne lista:\n"
+"  «Nøkkelen er komprommitert»\n"
+"      Velg dette hvis du tror at uautoriserte personer\n"
+"      har fått tilgang til en hemmelige nøkkel.\n"
+"  «Nøkkelen er erstattet»\n"
+"      Velg dette hvis du har erstattet nøkkelen med en ny.\n"
+"  «Nøkkelen er ikke lenger i bruk»\n"
+"      Velg dette hvis du ikke lenger bruker nøkkelen.\n"
+"  «Bruker-ID er ikke lenger gyldig»\n"
+"      Velg dette for å vise at bruker-id-en ikke lenger skal brukes.\n"
+"      Dette brukes vanligvis til å markere en e-postadresse som ugyldig.\n"
 
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
 "An empty line ends the text.\n"
 msgstr ""
+"Hvis du vil, kan du skrive inn en tekst som forklarer hvorfor du\n"
+"utsteder dette opphevelsessertifikatet. Prøv å holde teksten kort.\n"
+"Avslutt med en tom linje.\n"
 
 msgid "No help available"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen hjelp tilgjengelig"
 
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen hjelp tilgjengelig for «%s»"
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
+msgstr "importer signaturer som er merket som kun lokale"
 
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+msgstr "reparer skader fra pks-nøkkeltjener under importering"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "do not update the trustdb after import"
 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
-msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
+msgstr "ikke tøm «ownertrust»-verdier under importering"
 
 msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
+msgstr "ikke oppdater tillitsdatabase etter importering"
 
 msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr ""
+msgstr "lag en offentlig nøkkel ved importering av hemmelig nøkkel"
 
 msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
+msgstr "bare godta oppdateringer av nøkler som finnes allerede"
 
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr ""
+msgstr "fjern ubrukelige deler av nøkkel etter importering"
 
 msgid "remove as much as possible from key after import"
-msgstr ""
+msgstr "fjern så mye som mulig fra nøkkel etter importering"
 
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
@@ -1794,103 +1803,101 @@ msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
+msgstr "      nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
+msgstr "          uten bruker-id-er: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                     importert: %lu"
+msgstr "              importert: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                       uendret: %lu\n"
+msgstr "             uendret: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
+msgstr "          nye bruker-id-er: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
+msgstr "           nye undernøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
+msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
+msgstr "   nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
+msgstr "      leste hemmelige nøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
+msgstr "  importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
+msgstr " uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "                ikke importert: %lu\n"
+msgstr "          ikke importert: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
+msgstr "    oppryddete signaturer: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
+msgstr "      tømte bruker-id-er: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: nøkkelen %s inneholder utilgjengelige\n"
 
 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
 #. only split up to allow printing of a common prefix.
-#, fuzzy
 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
+msgstr "         algoritmer på følgende bruker-id-er:\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "         «%s»: innstilling for krypteringsalgoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
+msgstr "         «%s»: oppsett for kontrollsum-algoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "         «%s»: oppsett av komprimeringsalgoritme %s\n"
 
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr ""
+msgstr "du anbefales på det sterkeste å endre oppsett og\n"
 
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
-msgstr ""
+msgstr "dele ut denne nøkkelen på nytt for å unngå potensielle problemer med algoritme-samsvar\n"
 
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr ""
+msgstr "oppdater oppsettet med følgende kommando: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen bruker-ID\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#, c-format
 msgid "key %s: %s\n"
-msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: %s\n"
 
 msgid "rejected by import filter"
-msgstr ""
+msgstr "avvist av importeringsfilter"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
@@ -1898,26 +1905,26 @@ msgstr "n
 
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
+msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert bruker-ID «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig bruker-id-er\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
+msgstr "dette kan skyldes manglende selvsignatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: fant ikke offentlig nøkkel: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel. Hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke skrivbart nøkkelknippe: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
@@ -1925,7 +1932,7 @@ msgstr "skriver til 
 
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av nøkkelknippe «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
@@ -1937,19 +1944,19 @@ msgstr "n
 
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: finner ikke original nøkkelblokk: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: klarte ikke å lese opprinnelig nøkkelblokk: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny bruker-ID\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye bruker-id-er\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
@@ -1977,27 +1984,26 @@ msgstr "n
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye bruker-id-er\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye bruker-id-er\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+#, c-format
 msgid "secret key %s: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel %s: %s\n"
 
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
+msgstr "importering av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig krypteringsmetode %d - hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
@@ -2013,12 +2019,11 @@ msgstr "n
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: fant ikke hemmelig nøkkel: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr ""
-"nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
+msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel mangler. Klarte ikke å bruke opphevelsessertifikat\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
@@ -2030,23 +2035,23 @@ msgstr "n
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen bruker-ID for signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
+msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkelalgoritme for bruker-ID («%s») støttes ikke\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for bruker-ID «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig direkte nøkkelsignatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
@@ -2074,7 +2079,7 @@ msgstr "n
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
+msgstr "nøkkel %s: hoppet over bruker-ID «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
@@ -2102,7 +2107,7 @@ msgstr "n
 
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
+msgstr "nøkkel %s: oppdaget duplisert bruker-ID. Slått sammen\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
@@ -2110,8 +2115,7 @@ msgstr "ADVARSEL: n
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
@@ -2122,21 +2126,21 @@ msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
 
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr ""
+msgstr "MERK: serienummer for nøkkel samsvarer ikke med serienummer på kort\n"
 
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr ""
+msgstr "MERK: primærnøkkel er på nett og lagret på kort\n"
 
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr ""
+msgstr "MERK: sekundærnøkkel er på nett og lagret på kort\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under opprettelse av nøkkelknippe «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "nøkkelknippe «%s» opprettet\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
@@ -2144,7 +2148,7 @@ msgstr "n
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å bygge hurtiglager for nøkkelknippe på nytt: %s\n"
 
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[oppheving]"
@@ -2160,33 +2164,31 @@ msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
+msgstr "1 signatur ble ikke kontrollert på grunn av manglende nøkkel\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
+msgstr "1 signatur ble ikke kontrollert på grunn av feil\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
 
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
+msgstr "oppdaget 1 bruker-ID uten gyldig selvsignatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
+msgstr "oppdaget %d bruker-id-er uten gyldige selvsignaturer\n"
 
 msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)\n"
 msgstr ""
-"Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
+"Velg hvor mye du stoler på at denne brukeren kan bekrefte\n"
 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
 "forskjellige kilder, osv.)\n"
 
@@ -2203,34 +2205,37 @@ msgid ""
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
+"Skriv inn dybden av tillit du vil erklære med denne signaturen.\n"
+"En dybde på over 1 tillater at nøkkelen du signerer\n"
+"lager tillitssignaturer på dine vegne.\n"
 
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn et domene som denne signaturen skal begrenses til, eller trykk enter hvis ingen.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
+msgstr "Bruker-ID «%s» er opphevet."
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
+msgstr "  Klarte ikke å signere.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
+msgstr "Bruker-ID «%s» er utgått."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
+msgstr "Bruker-ID «%s» er ikke selvsignert."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
+msgstr "Bruker-ID «%s» er signerbar.  "
 
 msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Signere den? (j/N) "
+msgstr "Vil du signere? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2248,7 +2253,7 @@ msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Din nåværende signatur på «%s»\n"
+"Gjeldende signatur på «%s»\n"
 "er utgått.\n"
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
@@ -2267,45 +2272,41 @@ msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
+msgstr "«%s» var allerede lokalt signert med nøkkelen %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
+msgstr "«%s» var allerede signert med nøkkelen %s\n"
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
+msgstr "Vil du signere den på nytt likevel? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
 
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått."
 
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
+msgstr "Denne nøkkelen utgår %s.\n"
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
 
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
+msgid "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 mode.\n"
+msgstr "Du kan ikke lage OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i «--pgp2»-modus.\n"
 
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
 
 msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
-"tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
+"tilhører den overnevnte personen? Skriv «0» hvis du ikke vet\n"
 "svaret.\n"
 
 #, c-format
@@ -2325,30 +2326,30 @@ msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
 
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
+msgstr "Hva velger du? (skriv «?» for mer informasjon): "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
-"Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
-"nøkkel «%s» (%s)\n"
+"Er du sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med\n"
+"nøkkelen «%s» (%s)\n"
 
 msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
+msgstr "Dette skal være en selvsignatur.\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
+msgstr "ADVARSEL: signaturen blir ikke markert som ikke-eksporterbar.\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
+msgstr "ADVARSEL: signaturen blir ikke markert som ikke-opphevbar.\n"
 
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
+msgstr "Signaturen blir markert som ikke-eksporterbar.\n"
 
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
+msgstr "Signaturen blir markert som ikke-opphevbar.\n"
 
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
@@ -2360,14 +2361,14 @@ msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
 
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil signere? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nøkkelen har bare stubbe- eller kortnøkkel-elementer. Ingen passordfrase å endre.\n"
 
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
@@ -2383,23 +2384,27 @@ msgstr "N
 
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
+msgstr "Klarte ikke å redigere denne nøkkelen: %s\n"
 
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
-msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
+msgstr ""
+"Skriv inn ny passordfrase for denne hemmelige nøkklen.\n"
+"\n"
 
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+msgstr "passordfrasen ble ikke gjentatt korrekt. Prøv igjen"
 
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
-msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
+msgstr ""
+"Du har ikke valgt en passordfrase. Dette er sannsynligvis *ikke* lurt.\n"
+"\n"
 
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil gjøre dette? (j/N) "
 
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
@@ -2411,220 +2416,222 @@ msgid "show key fingerprint"
 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
 
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "liste nøkler og brukerider"
+msgstr "vis nøkler og bruker-id-er"
 
 msgid "select user ID N"
-msgstr "velger brukerid N"
+msgstr "velger bruker-ID N"
 
 msgid "select subkey N"
-msgstr "velger brukerid N"
+msgstr "velger bruker-ID N"
 
 msgid "check signatures"
 msgstr "sjekke signaturer"
 
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
+msgstr "signer valgte bruker-id-er [* se nedenfor for relevante kommandoer]"
 
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
+msgstr "signerer valgte bruker-id-er lokalt"
 
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
+msgstr "signer valgte bruker-id-er med tillitssignatur"
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr ""
+msgstr "signer valgte bruker-id-er med en signatur som ikke kan trekkes tilbake"
 
 msgid "add a user ID"
-msgstr "legge til en brukerid"
+msgstr "legg til bruker-ID"
 
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "legge til en fotoid"
+msgstr "legg til foto-ID"
 
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "slette utvalgte brukerider"
+msgstr "slett valgte bruker-id-er"
 
 msgid "add a subkey"
-msgstr "legge til en undernøkkel"
+msgstr "legg til undernøkkel"
 
 msgid "add a key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "legg til en nøkkel på et smartkort"
 
 msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "flytt en nøkkel til et smartkort"
 
 msgid "move a backup key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "flytt en sikkerhetskopi-nøkkel til et smartkort"
 
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "slette utvalgte undernøkler"
+msgstr "slett valgte undernøkler"
 
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
+msgstr "legg til opphevingsnøkkel"
 
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
+msgstr "slett signaturer fra valgte bruker-id-er"
 
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr ""
+msgstr "endre utløpsdato for nøkkelen eller valgte undernøkler"
 
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
+msgstr "marker valgt bruker-ID som primær"
 
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
 
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "liste preferanser (ekspert)"
+msgstr "vis innstillinger (avansert)"
 
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "liste preferanser (fyldig)"
+msgstr "vis innstillinger (detaljert)"
 
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
+msgstr "velg oppsettsliste for valgte bruker-id-er"
 
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
+msgstr "endre adresse til foretrukket nøkkeltjener for valgte bruker-id-er"
 
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
+msgstr "endre notat for valgte bruker-id-er"
 
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "endre passfrasen"
+msgstr "endre passordfrase"
 
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr "endre eiertilliten"
+msgstr "endre eiertillit"
 
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
+msgstr "opphev signaturer på valgte bruker-id-er"
 
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
+msgstr "opphev valgte bruker-id-er"
 
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
+msgstr "opphev nøkkel eller valgte undernøkler"
 
 msgid "enable key"
-msgstr "innkoble en nøkkel"
+msgstr "ta nøkkel i bruk"
 
 msgid "disable key"
-msgstr "utkoble en nøkkel"
+msgstr "ta nøkkel ut av bruk"
 
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "vise utvalgte fotoider"
+msgstr "vis valgte foto-id-er"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
-msgstr ""
+msgstr "pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern ubrukelige signaturer fra nøkkel"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
-msgstr ""
+msgstr "pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern alle signaturer fra nøkkel"
 
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
 
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
+msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig.\n"
 
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
+msgstr "Du trenger tilhørende hemmelig nøkkel for å gjøre dette.\n"
 
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
+msgstr "Bruk kommandoen «toggle» først.\n"
 
 msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-"(lsign),\n"
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures (lsign),\n"
 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
+"* Kommandoen «sign» kan brukes med prefiks «l» for lokale signaturer (lsign),\n"
+"  «t» for tillitssignaturer (tsign), «nr» for signaturer som ikke kan trekkes tilbake\n"
+"  (nrsign), eller hvilken som helst kombinasjon av disse (ltsign, tnrsign, osv.).\n"
 
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
 
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil signerere alle bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
+msgstr "Tips: Velg bruker-id-en(e) du vil signere\n"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
+msgstr "«%s» er en ukjent signaturtype\n"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
+msgstr "Du må velge minst én bruker-ID.\n"
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
+msgstr "Du kan ikke slette siste bruker-ID.\n"
 
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne alle valgte bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne valgt bruker-ID? (j/N) "
 
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil flytte primærnøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
+msgstr "Du må velge minst én nøkkel.\n"
 
 msgid "Command expects a filename argument\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kommandoen forventer et filnavn-argument\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+msgstr "Klarte ikke å åpne «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
+msgstr "Feil under lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
+msgstr "Du må velge minst én nøkkel.\n"
 
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette valgt nøkkel? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette denne nøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve alle valgte bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve denne bruker-id-en? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve valgte undernøkler? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ikke justere eiertillit når du bruker selvvalgt tillitsdatabase\n"
 
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "sette preferanseliste til:\n"
+msgstr "Bytt oppsettsliste til:\n"
 
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett for valgte bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett? (j/N) "
 
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
+msgstr "Vil du lagre endringer? (j/N) "
 
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
+msgstr "Vil du avslutte uten å lagre? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
@@ -2638,26 +2645,26 @@ msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
 
 msgid "Digest: "
-msgstr "Digest: "
+msgstr "Kontrollsum: "
 
 msgid "Features: "
-msgstr "Særtrekk: "
+msgstr "Funksjoner: "
 
 msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr ""
+msgstr "Nøkkeltjener no-modify"
 
 msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr ""
+msgstr "Foretrukket nøkkeltjener: "
 
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notasjoner: "
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
+msgstr "PGP 2.x-brukere har ingen oppsettsmuligheter.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
+msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet %s av %s med nøkkelen %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
@@ -2684,7 +2691,7 @@ msgstr "utg
 
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr "bruksmåte: %s"
+msgstr "bruk: %s"
 
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
@@ -2695,15 +2702,17 @@ msgid "validity: %s"
 msgstr "gyldighet: %s"
 
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
+msgstr "Denne nøkkelen er ikke i bruk"
 
 msgid "card-no: "
-msgstr ""
+msgstr "kortnr.: "
 
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
+"Merk: du bør starte programmet på nytt for å sikre at nøkkel-gyldigheten\n"
+"som vises her er riktig.\n"
 
 msgid "revoked"
 msgstr "opphevet"
@@ -2715,36 +2724,39 @@ msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: ingen bruker-ID er merket som primær. Denne kommandoen kan\n"
+"              føre til at en annen bruker-ID blir brukt som primærbruker.\n"
 
 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Undernøkkel for kryptering utløper snart.\n"
 
 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du bør vurdere å endre utløpsdato samtidig.\n"
 
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Dette er en PGP2-nøkkel. Hvis du legger til et foto-ID, kan det føre til at\n"
+"         enkelte PGP-versjoner avviser nøkkelen.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ikke knytte foto-ID til PGP2-nøkler.\n"
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du slette denne ugyldige signaturen? (j/N/q)"
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du slette denne ukjente signaturen? (j/N/q)"
 
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette denne selvsignaturen? (j/N)"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
@@ -2760,91 +2772,89 @@ msgstr "Ingen ble slettet.\n"
 msgid "invalid"
 msgstr "ugyldig"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+msgstr "Bruker-ID «%s» pakket sammen: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+msgstr "Bruker-ID «%s»: %d signatur fjernet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+msgstr "Bruker-ID «%s»: %d signaturer fjernet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+msgstr "Bruker-ID «%s»: allerede minimert\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+msgstr "Bruker-ID «%s»: allerede renset\n"
 
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Dette er en PGP 2.x-nøkkel. Hvis du legger til en opphever,\n"
+"         kan dette føre til at enkelte PGP-versjoner ikke vil kunne bruke nøkkelen.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ikke knytte opphevere til PGP 2.x-nøkler.\n"
 
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn oppheverens bruker-ID: "
 
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruke PGP 2.x-nøkler som opphevere\n"
 
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruke en nøkkel som opphevelsesnøkkel for seg selv\n"
 
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr ""
+msgstr "denne nøkkelen er allerede i bruk som opphevelsesnøkkel\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: du kan ikke angre tildeling av opphevelsesrolle til en nøkkel.\n"
 
-msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr ""
-"Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
-"N) "
+msgid "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/N) "
 
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fjern utvalget fra de hemmelige nøklene.\n"
 
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
+msgstr "Velg minst én undernøkkel.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Endrer utløpstid for undernøkkel.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Endrer utløpstid for primærnøkkel.\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ikke endre utløpsdato for v3-nøkler\n"
 
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen samsvarende signatur på hemmelig nøkkelknippe\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
+msgstr "signerings-undernøkkel %s er allerede kryssertifisert\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
-msgstr ""
+msgstr "undernøkkel %s signerer ikke, og behøver derfor ikke å bli kryssertifisert\n"
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Velg én bruker-ID.\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
+msgstr "hopper over v3-selvsignatur for bruker-ID «%s»\n"
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn adresse til foretrukket nøkkeltjener: "
 
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
@@ -2853,30 +2863,30 @@ msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
 
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn notat: "
 
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Vil du fortsette? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen bruker-ID med indeks %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen bruker-ID med kontrollsum %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen undernøkkel med indeks %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruker-ID: «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "signert med nøkkelen %s %s%s%s\n"
 
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
@@ -2886,41 +2896,41 @@ msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve den? (j/N) "
 
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Vil du lage et opphevelsessertifikat for denne signaturen? (j/N) "
 
 msgid "Not signed by you.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke signert av deg.\n"
 
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du har signert disse bruker-id-ene med nøkkelen %s:\n"
 
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (ikke-opphevbar)"
+msgstr " (kan ikke oppheves)"
 
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "opphevet med nøkkelen %s %s\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du er i ferd med å oppheve følgende signaturer:\n"
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker på at du vil lage opphevelsessertifikatene? (j/N) "
 
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
+msgstr "bruker-ID «%s» er allerede opphevet\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
+msgstr "ADVARSEL: en bruker-id-signatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
@@ -2932,24 +2942,24 @@ msgstr "Undern
 
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Viser %s foto-ID av størrelsen %ld for nøkkel %s (uid %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgstr "innstillinga «%s» er duplisert\n"
 
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
+msgstr "for mange krypteringsinnstillinger\n"
 
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "for mange digest-preferanser\n"
+msgstr "for mange kontrollsum-innstillinger\n"
 
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
+msgstr "for mange komprimeringsinnstillinger\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
+msgstr "«%s» er et ugyldig oppsettsvalg\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkte signatur\n"
@@ -2962,11 +2972,11 @@ msgstr "skriver n
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
+msgstr "ugyldig nøkkelstørrelse. Bruker %u bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
+msgstr "nøkkelstørrelse rundet opp til %u bit\n"
 
 msgid "Sign"
 msgstr "Signere"
@@ -2998,37 +3008,37 @@ msgstr "SsKkAaQq"
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr ""
+msgstr "Mulige handlinger med en %s-nøkkel: "
 
 msgid "Current allowed actions: "
-msgstr ""
+msgstr "Tillatte handlinger: "
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Slå av/på signeringsfunksjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Slå av/på krypteringsfunksjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Slå av/på autentiseringsfunksjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Ferdig\n"
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
+msgstr "Velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) RSA og RSA (standard)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
@@ -3056,19 +3066,19 @@ msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s-nøkler må være mellom %u og %u bit lange.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor vil du at undernøkkelen skal være? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor skal nøkkelen være? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
+msgstr "Forespurt nøkkelstørrelse er %u bit\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
@@ -3078,7 +3088,7 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
+"Velg hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
 "         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
 "      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
 "      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
@@ -3093,7 +3103,7 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
+"Velg hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
 "         0 = signaturen utgår ikke\n"
 "      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
 "      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
@@ -3118,34 +3128,33 @@ msgstr "Signaturen utg
 
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
+msgstr "Nøkkel utgår %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
+msgstr "Signaturen utgår %s\n"
 
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
-"Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
+"Systemet ditt klarer ikke å håndtere datoer etter 2038.\n"
+"Likevel håndteres det korrekt frem til 2106.\n"
 
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
 
 msgid ""
 "\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user ID\n"
 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
-"programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
-"epostadresse til denne formen:\n"
+"Du trenger en bruker-ID for å identifisere nøkkelen din.\n"
+"Programmet lageren bruker-ID ut fra fullt navn, kommentar og\n"
+"e-postadresse, som f.keks. dette:\n"
 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
 "\n"
 
@@ -3156,16 +3165,16 @@ msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
 
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
+msgstr "Navn kan ikke begynne med siffer\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
+msgstr "Navnet må bestå av minst 5 tegn\n"
 
 msgid "Email address: "
-msgstr "Epostadresse: "
+msgstr "E-postadresse: "
 
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
+msgstr "Ugyldig e-postadresse\n"
 
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
@@ -3183,13 +3192,12 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du valgte denne brukeriden:\n"
+"Du valgte denne bruker-id-en («USER-ID»):\n"
 "    «%s»\n"
 "\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr ""
-"Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
+msgstr "Ikk bruk e-postadresse som navn eller kommentar\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -3212,13 +3220,13 @@ msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
 
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
+msgstr "Rett opp feilen først\n"
 
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
+"Du trenger en passordfrase for å beskytte den hemmelige nøkkelen.\n"
 "\n"
 
 #, c-format
@@ -3231,9 +3239,9 @@ msgid ""
 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
-"Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
-"hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
+"Du har ikke valgt en passordfrase. Dette er sannsynligvis *ikke* lurt.\n"
+"Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passordfrasen når som helst ved\n"
+"å bruke valget «--edit-key».\n"
 "\n"
 
 msgid ""
@@ -3242,13 +3250,13 @@ msgid ""
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
-"å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
-"diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
-"tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
+"Vi må lage ganske mye vilkårlighetsdata. Du bør jobbe med\n"
+"andre ting (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
+"diskene jobbe) mens dette pågår. Da får\n"
+"tallgeneratoren bedre muligheter til å samle inn vilkårlighetsdata.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
+msgstr "Nøkkelgenerering ble avbrutt.\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
@@ -3264,19 +3272,19 @@ msgstr "skriver hemmelig n
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke skrivbart offentlig nøkkelknippe: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke skrivbart hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
@@ -3285,37 +3293,27 @@ msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
-"kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
-"sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
+"Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes til kryptering. Du bør\n"
+"vurdere å bruke kommandoen «--edit-key» for å lage en\n"
+"undernøkkel til dette formålet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
 
-# Er dette entallsformen av denne strengen?
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
-"klokkeproblem)\n"
+msgid "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp- eller klokkeproblem)\n"
 
-# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
-"klokkeproblem)\n"
+msgid "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp- eller klokkeproblem)\n"
 
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr ""
-"MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
-"OpenPGP\n"
+msgstr "MERK: det strider med OpenPGP-standarden å lage undernøkler for v3-nøkler\n"
 
 msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
+msgstr "Er du sikker på at du vil fortsette? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
@@ -3323,29 +3321,29 @@ msgstr "lagring av n
 
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lage sikkerhetskopifila «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "MERK: sikkerhetskopi av kortnøkkel lagret på «%s»\n"
 
 msgid "never     "
-msgstr ""
+msgstr "aldri     "
 
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr ""
+msgstr "Regler for kritisk signatur: "
 
 msgid "Signature policy: "
-msgstr ""
+msgstr "Regler for signatur: "
 
 msgid "Critical preferred keyserver: "
-msgstr ""
+msgstr "Kritisk foretrukket nøkkeltjener: "
 
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr ""
+msgstr "Kritisk signaturnotat: "
 
 msgid "Signature notation: "
-msgstr ""
+msgstr "Signaturnotat: "
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nøkkelknippe"
@@ -3365,7 +3363,7 @@ msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
 
 msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
+msgstr "      Nøkkelfingeravtrykk ="
 
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "      Serienummer for kort ="
@@ -3379,85 +3377,84 @@ msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s er uendret\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s er ny\n"
 
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du bør fikse denne potensielle sikkerhetsrisikoen\n"
 
 #, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
+msgstr "hurtiglagrer nøkkelknippe «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
+msgstr "%lu nøkler hurtiglagret så langt (%lu signaturer)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
+msgstr "%lu nøkler hurtiglagret (%lu signaturer)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: laget nøkkelknippe\n"
 
 msgid "include revoked keys in search results"
-msgstr ""
+msgstr "ta med opphevede nøkler som søketreff"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr ""
+msgstr "ta med undernøkler ved søk på nøkkel-ID"
 
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr ""
+msgstr "bruk midlertidige filer for å overføre data til nøkkeltjener-hjelpere"
 
 msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr ""
+msgstr "ikke slett midlertidige filer etter å ha brukt dem"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
-msgstr ""
+msgstr "hent nøkler automatisk ved bekreftelse av signaturer"
 
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr ""
+msgstr "bruk nøklers foretrukne nøkkeltjener-adresse"
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
-msgstr ""
+msgstr "bruk nøklers PKA-oppføring når du henter dem"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
+msgstr "ADVARSEL: nøkkeltjener-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
 
 msgid "disabled"
-msgstr "utkoblet"
+msgstr "ikke i bruk"
 
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn tall, N)este, eller Q)uit (Avslutt) > "
 
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig nøkkeltjener-protokoll (us %d!=håndteringsprogram %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
+msgstr "fant ikke nøkkelen «%s» på nøkkeltjener\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
+msgstr "fant ikke nøkkelen på nøkkeltjener\n"
 
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
+msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s tjener %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
+msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
+msgstr "søker etter navn fra %s tjener %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
@@ -3465,73 +3462,73 @@ msgstr "s
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "sender nøkkelen %s til %s tjener %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "sender nøkkelen %s til %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
+msgstr "søker etter «%s» fra %s tjener %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
 
 msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
+msgstr "ingen nøkkeltjener-handling.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: nøkkeltjener-behandler er av en annen GnuPG-versjon (%s)\n"
 
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
+msgstr "nøkkeltjener sendte ikke «VERSION»\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
+msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkeltjener: %s\n"
 
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen kjent nøkkeltjener (bruk valget «--keyserver»)\n"
 
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
-msgstr ""
+msgstr "eksterne nøkkeltjener-kall støttes ikke av denne programinstallasjonen\n"
 
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen behandler for nøkkeltjener-skjema «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "handlinga «%s» støttes ikke med nøkkeltjener-skjema «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s støtter ikke behandlerversjon %d\n"
 
 msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
+msgstr "tidsavbrudd for nøkkeltjener\n"
 
 msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
+msgstr "intern feil på nøkkeltjener\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr ""
+msgstr "«%s» er ikke en nøkkel-ID, og blir hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppdatere nøkkel %s via %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
+msgstr "oppdaterer 1 nøkkel fra %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
+msgstr "oppdaterer %d nøkler fra %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
@@ -3539,7 +3536,7 @@ msgstr "ADVARSEL: klarte ikke 
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å tolke adressen %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
@@ -3547,11 +3544,11 @@ msgstr "merkelig st
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s kryptert øktnøkkel\n"
 
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
+msgstr "passordfrase generert med ukjent kontrollsum-algoritme %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
@@ -3580,53 +3577,53 @@ msgstr "offentlig n
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr ""
+msgstr "kryptert med %lu passordfraser\n"
 
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr ""
+msgstr "kryptert med 1 passordfrase\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr ""
+msgstr "antar %s kryptert data\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr ""
+msgstr "IDEA-kryptering er utilgjengelig. Prøver å bruke %s i stedet\n"
 
 msgid "decryption okay\n"
-msgstr ""
+msgstr "dekryptering ok\n"
 
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: meldinga var ikke integritetsbeskyttet\n"
 
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: kryptert melding er blitt manipulert.\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
 
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "MERK: senderen spesifiserte «kun for dine øyne»\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
 
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: fant flere elementer i ren tekst\n"
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr ""
+msgstr "selvstendig opphevelse - bruk «gpg --import» for å ta i bruk\n"
 
 msgid "no signature found\n"
-msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
+msgstr "fant ikke signatur\n"
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr ""
+msgstr "signaturbekreftelse ble hindret\n"
 
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr ""
+msgstr "disse flertydige signaturdataene kan ikke behandles\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
@@ -3672,7 +3669,7 @@ msgstr "Signatur utg
 
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
+msgstr "%s-signatur, kontrollsum-algoritme %s\n"
 
 msgid "binary"
 msgstr "binær"
@@ -3685,36 +3682,35 @@ msgstr "ukjent"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: ikke en separat signatur. Fila «%s» er IKKE bekreftet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Klarte ikke å kontrollere signatur: %s\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
-msgstr ""
+msgstr "ikke en separat signatur\n"
 
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr ""
+msgid "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr "ADVARSEL: fant flere signaturer. Kontrollerer bare den første.\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr ""
+msgstr "separat signatur av klasse 0x%02x\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr ""
+msgstr "gammeldags (PGP 2.x) signatur\n"
 
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr ""
+msgstr "fant ugyldig rotpakke i proc_tree()\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å slå av kjernedump: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å utføre fstat på «%s» i %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
@@ -3724,69 +3720,67 @@ msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell offentlig nøkkel-algoritme %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
-msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
+msgstr "ADVARSEL: «Elgamal»-nøkler er utgått\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell cipheralgoritme %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell krypteringsalgoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell digest-algoritme %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell kontrollsum-algoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
+msgstr "ADVARSEL: kontrollsum-algoritmen «%s» er utgått\n"
 
 #, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr "vennligst se %s for mer informasjon\n"
+msgstr "se %s for mer informasjon\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "NOTE: This feature is not available in %s\n"
-msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
+msgstr "MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%d: valget «%s» er utgått\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: valget «%s» er utgått\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruk heller «%s%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: «%s» er en utgått kommando. Ikke bruk den\n"
 
 msgid "Uncompressed"
-msgstr ""
+msgstr "Ukomprimert"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "uncompressed|none"
-msgstr ""
+msgstr "ukomprimert|ingen"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "denne meldinga kan kanskje ikke brukes av %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "flertydig valg «%s»\n"
+msgstr "«%s» er et flertydig valg\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "ukjent valg «%s»\n"
+msgstr "«%s» er et ukjent valg\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "Unknown weak digest '%s'\n"
-msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
+msgstr "«%s» er en ukjent svak summeringsmetode\n"
 
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
@@ -3797,57 +3791,57 @@ msgstr "Overskrive (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: ukjent suffiks\n"
 
 msgid "Enter new filename"
-msgstr "Tast inn nytt filnavn"
+msgstr "Skriv inn nytt filnavn"
 
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "skriver til stdout\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "antar at signert data er i «%s»\n"
+msgstr "antar signert data i «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurasjonsfil «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "ny oppsettsfil «%s» opprettet\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» er ikke aktive under denne kjøringen\n"
+msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» trer ikke i kraft for gjeldende programøkt\n"
 
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "mappa «%s» ble opprettet\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å håndtere offentlig nøkkelalgoritme %d\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: det er usikkert å kryptere øktnøkkel symmetrisk\n"
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr ""
+msgstr "underpakke %d er merket som kritisk\n"
 
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr ""
+msgstr "gpg-agent er ikke tilgjengelig i denne økta\n"
 
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr ""
+msgstr "miljøvariabelen «GPG_AGENT_INFO» er feilformatert\n"
 
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "protokollversjon %d av gpg-agent støttes ikke\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å koble til «%s»: %s\n"
 
 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr ""
+msgstr "slår av agent pga. problemer\n"
 
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
@@ -3859,32 +3853,32 @@ msgid ""
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
 msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
+"Du trenger en passordfrase for å låse opp brukerens hemmelige nøkkel:\n"
 "«%.*s»\n"
 "%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
 
 msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Gjenta passfrase\n"
+msgstr "Gjenta passordfrase\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Tast inn passfrase\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase\n"
 
 msgid "cancelled by user\n"
-msgstr ""
+msgstr "avbrutt av bruker\n"
 
 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "kan ikke spørre om passfrase i batchmodus\n"
+msgstr "du kan ikke spørre om passordfrase i buntmodus\n"
 
 msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Tast inn passfrase: "
+msgstr "Skriv inn passordfrase: "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
 "user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for\n"
-"brukeren: «%s»\n"
+"Du trenger en passordfrase for å låse opp hemmelig nøkkel for\n"
+"brukeren «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
@@ -3892,10 +3886,10 @@ msgstr "%u-bit %s-n
 
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+msgstr "         (undernøkkel av hovednøkkel-ID %s)"
 
 msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Gjenta passfrase: "
+msgstr "Gjenta passordfrase: "
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -3904,36 +3898,41 @@ msgid ""
 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Velg et bilde som skal brukes som foto-ID. Bildet må være i JPEG-format.\n"
+"Husk at bildet lagres som en del av den offentlige nøkkelen, og at\n"
+"nøkkelstørrelsen derfor påvirkes av hvor stort bildet er.\n"
+"En oppløsning på rundt 240x288 piksler er et godt utgangspunkt.\n"
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn JPEG-filnavn for foto-ID: "
 
 #, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åpne JPEG-fil «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å åpne JPEG-fil «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
-msgstr ""
+msgstr "Denne JPEG-fila er veldig stor (%d byte).\n"
 
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil bruke den? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "«%s» er ikke et JPEG-fil\n"
+msgstr "«%s» er ikke en JPEG-fil\n"
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr ""
+msgstr "Er dette bildet riktig (j/N/q)? "
 
 msgid "no photo viewer set\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen bildefremviser valgt\n"
 
 msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å vise foto-ID.\n"
 
 msgid "No reason specified"
-msgstr "Ingen grunn er angitt"
+msgstr "Ingen grunn oppgitt"
 
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Nøkkelen er overgått"
@@ -3945,7 +3944,7 @@ msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nøkkelen er ikke lengre i bruk"
 
 msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Brukerid er ikke lengre gyldig"
+msgstr "Bruker-ID er ikke lenger gyldig"
 
 msgid "reason for revocation: "
 msgstr "grunnen for opphevelse: "
@@ -3973,11 +3972,8 @@ msgstr "Ingen tillitsverdi tilordnet til:\n"
 msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr "  aka «%s»\n"
 
-msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr ""
-"Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte "
-"brukeren?\n"
+msgid "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr "Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører navngitt bruker?\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
@@ -4005,30 +4001,28 @@ msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Laveste tillitsnivå for denne nøkkelen er: %s\n"
+"\n"
 
 msgid "Your decision? "
-msgstr "Valget ditt? "
+msgstr "Hva velger du? "
 
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig sette denne nøkkelen til fullstendig tillit? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil gi denne nøkkelen fullstendig tillit? (j/N) "
 
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "Sertifikater som fører til en fullstendig betrodd nøkkel:\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den "
-"angitte eieren\n"
+msgstr "%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører navngitt bruker\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den "
-"angitte eieren\n"
+msgstr "%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører navngitt bruker\n"
 
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis den angitte eieren\n"
+msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis navngitt bruker\n"
 
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "denne nøkkelen tilhører oss\n"
@@ -4038,72 +4032,65 @@ msgid ""
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"Det er IKKE sikkert at nøkkelen tilhører personen som er angitt i\n"
-"brukeriden.  Dersom du *virkelig* vet hva du gjør, kan du besvare det\n"
-"neste spørsmålet med ja.\n"
+"Det er IKKE sikkert at nøkkelen tilhører personen som er navngitt i\n"
+"bruker-id-en.  Hvis du *virkelig* vet hva du gjør, kan du svare ja\n"
+"på neste spørsmål.\n"
 
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
+msgstr "Vil du bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Bruker ubetrodd nøkkel!\n"
+msgstr "ADVARSEL: du bruker en upålitelig nøkkel.\n"
 
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av den utpekte oppheveren!\n"
+msgstr "ADVARSEL: denne nøkkelen er opphevet.\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av dens eier!\n"
+msgstr "ADVARSEL: denne nøkkelen er opphevet av eieren.\n"
 
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
 msgstr "         Dette kan bety at signaturen er falsk.\n"
 
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne undernøkkelen har blitt opphevet av eieren!\n"
+msgstr "ADVARSEL: denne undernøkkelen er opphevet av eieren.\n"
 
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Merk: Denne nøkkelen har blitt utkoblet.\n"
+msgstr "Merk: Denne nøkkelen er ikke i bruk.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "Merk: Bekreftet signeringsadresse er «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
-msgstr ""
+msgstr "Merk: Signeringsadressen «%s» samsvarer ikke med DNS-oppslag\n"
 
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
-msgstr ""
+msgstr "tillitsnivå oppjustert til «FULL» pga. gyldig PKA-info\n"
 
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
-msgstr ""
+msgstr "tillitsnivå nedjustert til «NEVER» (aldri) pga. ugyldig PKA-info\n"
 
 msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Merk: Denne nøkkelen er utgått!\n"
+msgstr "Merk: denne nøkkelen er utgått.\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med en betrodd signatur!\n"
+msgstr "ADVARSEL: denne nøkkelen er ikke sertifisert med en tillitsverdig signatur.\n"
 
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgid "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det er ingen indikasjon på at signaturen tilhører eieren.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Vi stoler IKKE på denne nøkkelen!\n"
+msgstr "ADVARSEL: vi stoler IKKE på denne nøkkelen.\n"
 
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Signaturen er sannsynligvis et FALSKNERI.\n"
 
-msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med tilstrekkelige betrodde "
-"signaturer!\n"
+msgid "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgstr "ADVARSEL: denne nøkkelen er ikke sertifisert med tilstrekkelig tillitsverdige signaturer.\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører brukeren.\n"
@@ -4117,140 +4104,139 @@ msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er allerede tilstede\n"
 
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Du oppga ikke en brukerid. (Du kan bruke «-r»)\n"
+msgstr "Du skrev ikke inn en bruker-ID. (bruk evt. «-r»)\n"
 
 msgid "Current recipients:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Gjeldende mottakere:\n"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
+"Skriv inn bruker-ID og avslutt med tom linje: "
 
 msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Det finnes ingen slik brukerid.\n"
+msgstr "Bruker-id-en finnes ikke.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
+msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede valgt som standardmottaker\n"
 
 msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Offentlig nøkkel er utkoblet.\n"
+msgstr "Offentlig nøkkel er ikke i bruk.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel er allerede satt\n"
+msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel er allerede valgt\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "ukjent standardmottaker «%s»\n"
+msgstr "«%s» er en ukjent standardmottaker\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er utkoblet\n"
+msgstr "%s: hoppet over. Offentlig nøkkel er ikke i bruk\n"
 
 msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "ingen gyldige adressater\n"
+msgstr "ingen gyldige mottakere\n"
 
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr ""
+msgstr "data ble ikke lagret. Bruk valget «--output» for å lagre\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "feil under oppretting av «%s»: %s\n"
 
 msgid "Detached signature.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Adskilt signatur.\n"
 
 msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn navn på datafil: "
 
 msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "leser std.innkanal \85\n"
 
 msgid "no signed data\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen signerte data\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å åpne signert data «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "anonym mottaker. prøver hemmelig nøkkel %s \85\n"
 
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ok, det er du som er den anonyme mottakeren.\n"
 
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "gammel DEK-koding støttes ikke\n"
 
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr ""
+msgstr "krypteringsalgoritme %d%s er ukjent eller slått av\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"påtvinging av kompresjonsalgoritme %s bryter med mottakerens preferanser\n"
+msgstr "ADVARSEL: fant ikke krypteringsalgoritme %s i mottakers oppsett\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "NOTIS: hemmelig nøkkel %s utgikk den %s\n"
+msgstr "MERK: hemmelig nøkkel %s utgått %s\n"
 
 msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr ""
+msgstr "MERK: nøkkelen er opphevet"
 
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "build_packet mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen bruker-ID\n"
 
 msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Skal oppheves av:\n"
 
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(Dette er en privat opphevelsesnøkkel)\n"
 
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Lage et utpekt opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Vil du lage et utpekt opphevelsessertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tvunget ASCII-armert utdata.\n"
 
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "make_keysig_packet mislyktes: %s\n"
 
 msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Opphevelsessertifikat opprettet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "fant ingen opphevelsesnøkler for «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke hemmelig nøkkel «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen motsvarende offentlig nøkkel: %s\n"
 
 msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr ""
+msgstr "offentlig nøkkel samsvarer ikke med hemmelig nøkkel.\n"
 
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Lage et opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Vil du lage et opphevelsessertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr ""
+msgstr "ukjent beskyttelsesalgoritme\n"
 
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-msgstr ""
+msgstr "MERK: denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
 
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
@@ -4261,121 +4247,118 @@ msgid ""
 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
+"Opphevelsessertifikat opprettet.\n"
+"\n"
+"Flytt dette til et medium du kan holde utenfor andres rekkevidde. Hvis Mallory\n"
+"får tak i dette sertifikatet, kan han bruke det til å gjøre nøkkelen din ubrukelig.\n"
+"Det er lurt å skrive ut dette sertifikatet fysisk og sette det på et lager i tilfelle\n"
+"datalagringsmediet blir uleselig. Men vær forsiktig. Datamaskinens\n"
+"utskriftssystem kan være satt opp til å lagre utskriftsdata og dermed gjøre\n"
+"det mulig for andre å lese sertifikatet.\n"
 
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Velg grunn for opphevelse:\n"
 
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Avbryt"
 
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(Normalt bør du velge %d her)\n"
 
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn en beskrivelse hvis du vil, og avslutt med tom linje:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Grunnlag for opphevelse: %s\n"
 
 msgid "(No description given)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(Ingen beskrivelse oppgitt)\n"
 
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Er dette i orden? (j/N) "
 
 msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr ""
+msgstr "hemmelige nøkkeldeler er ikke tilgjenglig\n"
 
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s støttes ikke\n"
 
 #, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "beskyttelsesmetode %d støttes ikke\n"
 
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Ugyldig passfrase; vennligst prøv igjen"
+msgstr "Ugyldig passordfrase. Prøv igjen"
 
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s \85\n"
 
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Oppdaget svak nøkkel. Du bør endre passordfrasen igjen.\n"
 
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
-msgstr ""
+msgstr "lager utgått 16-bit-kontrollsum for beskyttelse av hemmelig nøkkel\n"
 
 msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "svak nøkkel ble opprettet - prøver på nytt\n"
+msgstr "nøkkelen ble svak. Prøver på nytt\n"
 
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
-msgstr ""
-"kan ikke unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime; prøvde %d "
-"ganger!\n"
+msgstr "klarte ikke å unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime. Prøvde %d ganger.\n"
 
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA krever at kontrollsummen er multipliserbar med 8 bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA-nøkkel %s bruker utrygg (%u bit) kontrollsum\n"
 
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA-nøkkel %s krever %u-bit eller større kontrollsum\n"
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: konflikt med signatur-kontrollsum i melding\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: undernøkkel %s for signering er ikke kryssertifisert\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: undernøkkel %s for signering er kryssertifisert på ugyldig grunnlag\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr ""
+msgstr "offentlig nøkkel %s er %lu sekund nyere enn signaturen\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr ""
+msgstr "offentlig nøkkel %s er %lu sekunder nyere enn signaturen\n"
 
-# Er dette entallsformen av denne strengen?
 #, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
-"klokkeproblem)\n"
+msgid "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i fremtiden (tidsforskyvnings- eller klokkeproblem)\n"
 
-# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
 #, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
-"klokkeproblem)\n"
+msgid "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (tidsforskyvnings- eller klokkeproblem)\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
+msgstr "MERK: signaturnøkkel %s utgått %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+#, c-format
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
-msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
+msgstr "Merk: signaturer som bruker algoritmen %s blir avvist\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
+msgstr "antatt ugyldig signatur fra nøkkel %s pga. ukjent «kritisk»-bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
@@ -4387,49 +4370,43 @@ msgstr "n
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide notasjon (for lang).\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
+msgid "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide regelverkadresse (for lang).\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
-msgstr ""
+msgid "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide foretrukket nøkkeltjener-adresse (for lang).\n"
 
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "kontroll av opprettet signatur mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s-signatur fra: «%s»\n"
 
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
+msgstr "du må bruke «--pgp2»-modus for å signere adskilt med PGP 2.x-nøkler\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: påtvinging av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
-"preferanser\n"
+msgid "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "ADVARSEL: tvungen bruk av %s (%d) bryter med mottakerens oppsett\n"
 
 msgid "signing:"
-msgstr ""
+msgstr "signerer:"
 
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
+msgstr "du må bruke «--pgp2»-modus for å signere i klartekst med PGP 2.x-nøkler\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruker %s-kryptering\n"
 
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
-msgstr ""
+msgstr "nøkkel er ikke merket som usikker, og kan ikke brukes med falsk RNG.\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
@@ -4440,30 +4417,32 @@ msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
 
 msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr ""
+msgstr "hoppet over, fordi hemmelig nøkkel allerede er tilstede\n"
 
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
-msgstr ""
+msgstr "dette er en PGP-generelt Elgamal-nøkkel, og egner seg ikke til signering."
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "tillitsoppføring %lu, type %d: skriving mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
+"# Liste over tildelte tillitsverdier, opprettet %s\n"
+"# (Bruk «gpg --import-ownertrust» for å gjenopprette disse)\n"
 
 #, c-format
 msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+msgstr "feil i «%s»: %s\n"
 
 msgid "line too long"
 msgstr "for lang linje"
 
 msgid "colon missing"
-msgstr ""
+msgstr "kolon mangler"
 
 msgid "invalid fingerprint"
 msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
@@ -4473,128 +4452,128 @@ msgstr "verdi for eiertillit mangler"
 
 #, c-format
 msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under søk etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+msgstr "lesefeil i «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb: synk mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "kan ikke opprette lås for «%s»\n"
+msgstr "klarte ikke å lage lås for «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "kan ikke låse «%s»\n"
+msgstr "klarte ikke å låse «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb-oppf. %lu: lseek mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb-oppf. %lu: skriving mislyktes (n=%d): %s\n"
 
 msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb-transaksjon er for stor\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr ""
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "fikk ikke tilgang til «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: mappa finnes ikke.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s: klarte ikke å lage versjonsoppføring: %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: laget ugyldig trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: trustdb opprettet\n"
 
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr ""
+msgstr "NOTE: trustdb er ikke skrivbar\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: ugyldig trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: klarte ikke å lage kontrollsum-tabell: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: feil under oppdatering av versjonsoppføring: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: feil under lesing av versjonsoppføring: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: feil under skriving av versjonsoppføring: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb: lseek mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb: lesing mislyktes (n=%d): %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: ikke en trustdb-fil\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: versjonsoppføring nr. %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: %d er en ugyldig filversjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: feil under lesing av «free»-oppføring: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: feil under skriving av «dir»-oppføring: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: klarte ikke å nullstille oppføring: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: klarte ikke å legge til oppføring: %s\n"
 
 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Error: trustdb er skadet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr ""
+msgstr "tekstlinjer som er lengre enn %d tegn kan ikke behandles\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr ""
+msgstr "inndata-linje er lengre enn %d tegn\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr ""
+msgstr "«%s» er en ugyldig lang nøkkel-ID\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
@@ -4602,7 +4581,7 @@ msgstr "n
 
 #, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr ""
+msgstr "nøkkel %s forekommer flere enn én gang i trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
@@ -4614,25 +4593,25 @@ msgstr "n
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "tillitsoppføring %lu, foresp.type %d: lesing mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "tillitsoppføring %lu er ikke av forespurt type (%d)\n"
 
 msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan prøve å gjenskape trustdb ved å skrive inn følgende kommandoer:\n"
 
 msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
-msgstr ""
+msgstr "Se bruksanvisning hvis dette ikke hjelper\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgstr "Klarte ikke å bruke ukjent tillitsmodell (%d). Prøver tillitsmodell %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruker tillitsmodell %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
 #. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
@@ -4643,7 +4622,7 @@ msgstr ""
 #. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
 #. uid are both NULL, or neither are NULL.
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-msgstr ""
+msgstr "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 
 msgid "[ revoked]"
 msgstr "[ opphevet]"
@@ -4658,87 +4637,89 @@ msgid "[  undef ]"
 msgstr "[ udef ]"
 
 msgid "[marginal]"
-msgstr ""
+msgstr "[marginal]"
 
 msgid "[  full  ]"
-msgstr ""
+msgstr "[  full  ]"
 
 msgid "[ultimate]"
-msgstr ""
+msgstr "[ultimat]"
 
 msgid "undefined"
-msgstr ""
+msgstr "udefinert"
 
 msgid "never"
-msgstr ""
+msgstr "aldri"
 
 msgid "marginal"
-msgstr ""
+msgstr "marginal"
 
 msgid "full"
-msgstr ""
+msgstr "full"
 
 msgid "ultimate"
-msgstr ""
+msgstr "ultimat"
 
 msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr ""
+msgstr "kontroll av trustdb er ikke nødvendig\n"
 
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "neste kontroll av trustdb planlagt %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb behøver ikke kontroll ved bruk av tillitsmodell «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb behøver ikke oppdatering ved bruk av tillitsmodell «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
 
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr ""
+msgstr "kjør «--check-trustdb»\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr ""
+msgstr "kontrollerer trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d nøkler behandlet (%d gyldighetsantall klarert)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr ""
+msgstr "fant ingen nøkler med absolutt («ultimat») pålitelighet\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr ""
+msgstr "fant ikke offentlig nøkkel for absolutt pålitelig nøkkel %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d marginal(er) nødvendig, %d fullstendig(e) nødvendig, tillitsmodell %s\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr ""
+msgid "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr "dybde: %d  gyldig: %3d  signert: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å oppdatere trustdb-versjonsoppføring. Skriving mislyktes: %s\n"
 
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
 "should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
+"klarte ikke å bekrefte signatur.\n"
+"Husk at signaturfil (.sig eller .asc)\n"
+"skal være første filargument på kommandolinja.\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr ""
+msgstr "inndatalinje %u er for lang eller mangler LF\n"
 
 msgid "general error"
 msgstr "generell feil"
@@ -4750,10 +4731,10 @@ msgid "unknown version"
 msgstr "ukjent versjon"
 
 msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "ukjent pubkey-algoritme"
+msgstr "ukjent algoritme for off. nøkkel"
 
 msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "ukjent digest-algoritme"
+msgstr "ukjent summeringsalgoritme"
 
 msgid "bad public key"
 msgstr "ugyldig offentlig nøkkel"
@@ -4768,16 +4749,16 @@ msgid "checksum error"
 msgstr "sjekksumfeil"
 
 msgid "bad passphrase"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+msgstr "ugyldig passordfrase"
 
 msgid "public key not found"
 msgstr "fant ikke offentlig nøkkel"
 
 msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "ukjent kryptoalgoritme"
+msgstr "ukjent krypteringsalgoritme"
 
 msgid "can't open the keyring"
-msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
+msgstr "klarte ikke å åpne nøkkelknippe"
 
 msgid "invalid packet"
 msgstr "ugyldig pakke"
@@ -4786,7 +4767,7 @@ msgid "invalid armor"
 msgstr "ugyldig beskyttelse"
 
 msgid "no such user id"
-msgstr "det finnes ingen slik brukerid"
+msgstr "bruker-id-en finnes ikke"
 
 msgid "secret key not available"
 msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
@@ -4801,34 +4782,34 @@ msgid "bad key"
 msgstr "ugyldig nøkkel"
 
 msgid "file read error"
-msgstr "feil ved lesing av fil"
+msgstr "feil under lesing av fil"
 
 msgid "file write error"
-msgstr "feil ved skriving av fil"
+msgstr "feil under skriving av fil"
 
 msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "ukjent kompresjonsalgoritme"
+msgstr "ukjent komprimeringsalgoritme"
 
 msgid "file open error"
-msgstr "feil ved åpning av fil"
+msgstr "feil under åpning av fil"
 
 msgid "file create error"
-msgstr "feil ved opprettelse av fil"
+msgstr "feil under opprettelse av fil"
 
 msgid "invalid passphrase"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+msgstr "ugyldig passordfrase"
 
 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "uimplementert pubkey-algoritme"
+msgstr "uimplementert algoritme for off. nøkkel"
 
 msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "uimplementert kryptoalgoritme"
+msgstr "uimplementert krypteringsalgoritme"
 
 msgid "unknown signature class"
 msgstr "ukjent signaturklasse"
 
 msgid "trust database error"
-msgstr "feil med tillitsdatabasen"
+msgstr "feil med tillitsdatabase"
 
 msgid "bad MPI"
 msgstr "ugyldig MPI"
@@ -4843,16 +4824,16 @@ msgid "bad certificate"
 msgstr "ugyldig sertifikat"
 
 msgid "malformed user id"
-msgstr "vansired brukerid"
+msgstr "feilformatert bruker-ID"
 
 msgid "file close error"
-msgstr "feil ved lukking av fil"
+msgstr "feil under lukking av fil"
 
 msgid "file rename error"
-msgstr "feil ved omdøping av fil"
+msgstr "feil under fil-navnebytte"
 
 msgid "file delete error"
-msgstr "feil ved sletting av fil"
+msgstr "feil under sletting av fil"
 
 msgid "unexpected data"
 msgstr "uforventet data"
@@ -4861,7 +4842,7 @@ msgid "timestamp conflict"
 msgstr "konflikt mellom tidsstempler"
 
 msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "ubrukelig pubkey algoritme"
+msgstr "ubrukelig algoritme for off. nøkkel"
 
 msgid "file exists"
 msgstr "fila finnes fra før av"
@@ -4894,30 +4875,30 @@ msgid "unusable secret key"
 msgstr "ubrukelig hemmelig nøkkel"
 
 msgid "keyserver error"
-msgstr "feil med nøkkelserver"
+msgstr "feil på nøkkeltjener"
 
 msgid "canceled"
-msgstr ""
+msgstr "avbrutt"
 
 msgid "no card"
-msgstr ""
+msgstr "ingen kort"
 
 msgid "no data"
 msgstr "ingen data"
 
 msgid "ERROR: "
-msgstr ""
+msgstr "FEIL: "
 
 msgid "WARNING: "
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: "
 
 #, c-format
 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... dette er en feil (%s:%d:%s)\n"
+msgstr "\85 dette er en feil (%s:%d:%s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du fant en feil ... (%s:%d)\n"
+msgstr "du fant en feil \85 (%s:%d)\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
@@ -4955,48 +4936,897 @@ msgid "cC"
 msgstr "cC"
 
 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker usikkert minne!\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker usikkert minne.\n"
 
-msgid ""
-"please see http://www.gnupg.org/documentation/faqs.html for more "
-"information\n"
-msgstr ""
-"vennligst se http://www.gnupg.org/documentation/faq.html for mere "
-"informasjon\n"
+msgid "please see http://www.gnupg.org/documentation/faqs.html for more information\n"
+msgstr "se http://www.gnupg.org/documentation/faqs.html for mer informasjon\n"
 
 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "operasjonen er ikke mulig uten initialisert sikkert minne\n"
+msgstr "handlinga kan ikke utføres uten sikkert minne\n"
 
 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(du kan ha brukt feil program for denne oppgaven)\n"
+msgstr "(du kan ha brukt feil program til denne oppgaven)\n"
+
+#~ msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+#~ msgstr "klarte ikke å skaffe pin-inntastingslås: %s\n"
+
+#~ msgid "|pinentry-label|_OK"
+#~ msgstr "|pinentry-label|_OK"
+
+#~ msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+#~ msgstr "|pinentry-label|_Avbryt"
+
+#~ msgid "|pinentry-label|_Yes"
+#~ msgstr "|pinentry-label|_Ja"
 
-#~ msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-#~ msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
+#~ msgid "|pinentry-label|_No"
+#~ msgstr "|pinentry-label|_Nei"
 
-#~ msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-#~ msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
+#~ msgid "|pinentry-label|PIN:"
+#~ msgstr "|pinentry-label|PIN:"
 
-#~ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+#~ msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+#~ msgstr "|pinentry-label|_Lagre i passordbehandler"
+
+#~ msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+#~ msgstr "Er du sikker på at du vil gjøre passordfrasen synlig på skjermen?"
+
+#~ msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+#~ msgstr "|pinentry-tt|Gjør passordfrase synlig"
+
+#~ msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+#~ msgstr "|pinentry-tt|Skjul passordfrase"
+
+#~ msgid "Quality:"
+#~ msgstr "Kvalitet:"
+
+#~ msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kvaliteten på teksten overfor. Spør administrator for mer informasjon om "
+#~ "hvordan kvaliteten vurderes."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+#~ "session"
 #~ msgstr ""
-#~ "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
+#~ "Skriv inn PIN-kode slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for denne økta"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+#~ "this session"
+#~ msgstr ""
+#~ "Skriv inn passordfrasen din, slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for "
+#~ "gjeldende økt"
+
+#~ msgid "PIN:"
+#~ msgstr "PIN:"
+
+#~ msgid "Passphrase:"
+#~ msgstr "Passordfrase:"
+
+#~ msgid "does not match - try again"
+#~ msgstr "feil. Prøv igjen"
+
+#~ msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
+#~ msgstr "SETERROR %s (forsøk %d av %d)"
+
+#~ msgid "Repeat:"
+#~ msgstr "Gjenta:"
 
-#~ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+#~ msgid "PIN too long"
+#~ msgstr "For lang PIN"
+
+#~ msgid "Passphrase too long"
+#~ msgstr "For lang passordfrase"
+
+#~ msgid "Invalid characters in PIN"
+#~ msgstr "Ugyldig tegn i PIN"
+
+#~ msgid "PIN too short"
+#~ msgstr "Koden er for kort"
+
+#~ msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+#~ msgstr "ssh-nøkler som er lenger enn %d bit støttes ikke\n"
+
+#~ msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+#~ msgstr "feil under henting av kort-serienummer: %s\n"
+
+#~ msgid "detected card with S/N: %s\n"
+#~ msgstr "oppdaget kort med serienummer %s\n"
+
+#~ msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
+#~ msgstr "ingen ssh-autentiseringnøkkel på kort: %s\n"
+
+#~ msgid "no suitable card key found: %s\n"
+#~ msgstr "fant ingen passende kortnøkkel: %s\n"
+
+#~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+#~ msgstr "skyggelegging av nøkkel mislyktes: %s\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want "
+#~ "to allow this?"
 #~ msgstr ""
-#~ "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen "
-#~ "«%s»\n"
+#~ "En ssh-prosess ber om tillatelse til å brukt nøkkel%%0A  %s%%0A  (%s)%%"
+#~ "0AVil du tillate dette?"
+
+#~ msgid "Allow"
+#~ msgstr "Tillat"
+
+#~ msgid "Deny"
+#~ msgstr "Avvis"
 
-#~ msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
+#~ msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
+#~ msgstr "Skriv inn passordfrase for ssh-nøkkel%%0A  %F%%0A  (%c)"
+
+#~ msgid "Please re-enter this passphrase"
+#~ msgstr "Skriv inn denne passordfrasen på nytt"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+#~ "0A   %s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
 #~ msgstr ""
-#~ "cipherutvidelse «%s» ble ikke lastet på grunn av utrygge rettigheter\n"
+#~ "Skriv inn passordfrase som skal brukes til å beskytte mottatt hemmelig "
+#~ "nøkkel%%0A   %s%%0A   %s%%0Ai nøkkellageret for gpg-agent"
+
+#~ msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+#~ msgstr "klarte ikke å lage strøm av sokkel: %s\n"
+
+#~ msgid "Please insert the card with serial number"
+#~ msgstr "Sett inn kort med serienummer"
+
+#~ msgid "Admin PIN"
+#~ msgstr "Admin-PIN"
+
+#~ msgid "PUK"
+#~ msgstr "PUK"
+
+#~ msgid "Reset Code"
+#~ msgstr "Tilbakestillingskode"
+
+#~ msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
+#~ msgstr "%s%%0A%%0ABruk leserens kodeplate til å skrive."
+
+#~ msgid "Repeat this Reset Code"
+#~ msgstr "Gjenta tilbakestillingskode"
+
+#~ msgid "Repeat this PUK"
+#~ msgstr "Gjenta PUK"
+
+#~ msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "Tilbakestillingskode ble ikke gjentatt korrekt. Prøv igjen"
+
+#~ msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "PUK-kode ble ikke gjentatt korrekt. Prøv igjen"
+
+#~ msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
+#~ msgstr "Skriv inn PIN-kode%s%s%s for å låse opp kort"
+
+#~ msgid "error creating temporary file: %s\n"
+#~ msgstr "feil under oppretting av midlertidig fil: %s\n"
+
+#~ msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+#~ msgstr "feil under skriving til midlertidig fil: %s\n"
+
+#~ msgid "Enter new passphrase"
+#~ msgstr "Skriv inn ny passordfrase"
+
+#~ msgid "Take this one anyway"
+#~ msgstr "Bruk denne likevel"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Du har ikke skrevet inn en passordfrase.%0ATom passordfrase er ikke "
+#~ "tillatt."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%"
+#~ "0APlease confirm that you do not want to have any protection on your key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Du har ikke skrevet inn en passordfrase. Dette er generelt ikke lurt.%"
+#~ "0ABekreft at du ikke vil beskytte nøkkelen."
+
+#~ msgid "Yes, protection is not needed"
+#~ msgstr "Ja, beskyttelse er unødvendig"
+
+#~ msgid "A passphrase should be at least %u character long."
+
+#~ msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
+#~ msgstr[0] "Passordfraser skal bestå av minst %u tegn."
+#~ msgstr[1] "Passordfraser skal bestå av minst %u tegn."
+
+#~ msgid ""
+#~ "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+
+#~ msgid_plural ""
+#~ "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "Passordfraser bør inneholde minst %u siffer eller%%0Aspesialtegn."
+#~ msgstr[1] "Passordfraser bør inneholde minst %u sifre eller%%0Aspesialtegn."
+
+#~ msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ikke bruk kjente ord, uttrykk eller kjente mønster%%0Ai passordfraser."
+
+#~ msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
+#~ msgstr "Advarsel: du har skrevet inn en svak passordfrase."
+
+#~ msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
+#~ msgstr "Skriv inn passordfrase for å%0Abeskytte ny nøkkel"
+
+#~ msgid "Please enter the new passphrase"
+#~ msgstr "Skriv inn ny passordfrase"
+
+#~ msgid ""
+#~ "@Options:\n"
+#~ " "
+#~ msgstr ""
+#~ "@Valg:\n"
+#~ " "
+
+#~ msgid "run in daemon mode (background)"
+#~ msgstr "kjør som bakgrunnsprosess («daemon»)"
+
+#~ msgid "run in server mode (foreground)"
+#~ msgstr "kjør i tjenermodus (forgrunn)"
+
+#~ msgid "sh-style command output"
+#~ msgstr "sh-utdata for kommandoer"
+
+#~ msgid "csh-style command output"
+#~ msgstr "csh-utdata for kommandoer"
+
+#~ msgid "|FILE|read options from FILE"
+#~ msgstr "|FIL|les valg fra valgt FIL"
+
+#~ msgid "do not detach from the console"
+#~ msgstr "ikke løsne fra konsoll"
+
+#~ msgid "do not grab keyboard and mouse"
+#~ msgstr "ikke bruk tastatur og mus"
+
+#~ msgid "use a log file for the server"
+#~ msgstr "bruk loggfil for tjeneren"
+
+#~ msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+#~ msgstr "|PGM|bruk PGM til inntasting av PIN-koder"
+
+#~ msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
+#~ msgstr "|PGM|bruk PGN som SCdaemon-program"
+
+#~ msgid "do not use the SCdaemon"
+#~ msgstr "ikke bruk SCdaemon"
+
+#~ msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+#~ msgstr "|NAME|godta enkelte kommandoer via «NAME»"
+
+#~ msgid "ignore requests to change the TTY"
+#~ msgstr "ignorer forespørsler om å bytte TTY"
+
+#~ msgid "ignore requests to change the X display"
+#~ msgstr "ignorer forespørsler om å bytte X-skjerm"
+
+#~ msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
+#~ msgstr "|N|fjern hurtiglagrede PIN-koder etter N sekunder"
+
+#~ msgid "do not use the PIN cache when signing"
+#~ msgstr "ikke bruk PIN-hurtiglager under signering"
+
+#~ msgid "disallow the use of an external password cache"
+#~ msgstr "ikke tillat bruk av eksternt passord-hurtiglager"
+
+#~ msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
+#~ msgstr "ikke la klienter tillitsmarkere nøkler"
+
+#~ msgid "allow presetting passphrase"
+#~ msgstr "tillat valg av passordfrase på forhånd"
+
+#~ msgid "disallow caller to override the pinentry"
+#~ msgstr "ikke la kaller overstyre PIN-inntasting"
+
+#~ msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
+#~ msgstr "la brukeren skrive inn passordfrase via Emacs"
+
+#~ msgid "enable ssh support"
+#~ msgstr "slå på ssh-støtte"
+
+#~ msgid "enable putty support"
+#~ msgstr "slå på støtte for putty"
+
+#~ msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
+#~ msgstr "Bruk: @GPG_AGENT@ [valg] («-h» for hjelp)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
+#~ "Secret key management for @GNUPG@\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Syntaks: @GPG_AGENT@ [valg] [kommando [arg]]\n"
+#~ "Håndtering av hemmelige nøkler for @GNUPG@\n"
+
+#~ msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
+#~ msgstr "«%s» er et ugyldig feilsøkingsnivå\n"
+
+#~ msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+#~ msgstr "%s er for gammel (krever %s, har %s)\n"
+
+#~ msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
+#~ msgstr "Merk: «%s» regnes ikke som et valg\n"
+
+#~ msgid "can't create socket: %s\n"
+#~ msgstr "klarte ikke å lage sokkel: %s\n"
+
+#~ msgid "socket name '%s' is too long\n"
+#~ msgstr "sokkelnavnet «%s» er for langt\n"
+
+#~ msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
+#~ msgstr "en gpg-agent kjører allerede. Lar være å starte en ny\n"
+
+#~ msgid "error getting nonce for the socket\n"
+#~ msgstr "feil under henting av sokkel-anledning\n"
+
+#~ msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
+#~ msgstr "feil under knytning av sokkel til «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+#~ msgstr "klarte ikke å endre tillatelser til «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "listen() failed: %s\n"
+#~ msgstr "listen() mislyktes: %s\n"
+
+#~ msgid "listening on socket '%s'\n"
+#~ msgstr "lytter på sokkel «%s»\n"
+
+#~ msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
+#~ msgstr "stat() mislyktes for «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "can't use '%s' as home directory\n"
+#~ msgstr "«%s» kan ikke brukes som hjemmemappe\n"
+
+#~ msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
+#~ msgstr "feil under lesing av anledning på fd %d: %s\n"
+
+#~ msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+#~ msgstr "startet behandler 0x%lx for fd %d\n"
+
+#~ msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+#~ msgstr "avsluttet behandler 0x%lx for fd %d\n"
+
+#~ msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+#~ msgstr "startet ssh-behandler 0x%lx for fd %d\n"
+
+#~ msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+#~ msgstr "avsluttet ssh-behandler 0x%lx for fd %d\n"
+
+#~ msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
+#~ msgstr "npth_pselect mislyktes: %s - venter 1s\n"
+
+#~ msgid "%s %s stopped\n"
+#~ msgstr "%s %s stoppet\n"
+
+#~ msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+#~ msgstr "ingen gpg-agent kjører i gjeldende økt\n"
+
+#~ msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+#~ msgstr "Bruk: gpg-preset-passphrase [valg] NØKKELGREP («-h» for hjelp)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+#~ "Password cache maintenance\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Syntaks: gpg-preset-passphrase [valg] KEYGRIP\n"
+#~ "Vedlikehold av hurtiglager for passord\n"
+
+#~ msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+#~ msgstr "Bruk: gpg-protect-tool [valg] («-h» for hjelp)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
+#~ "Secret key maintenance tool\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Syntaks: gpg-protect-tool [valg] [arg]\n"
+#~ "Håndteringsverktøy for hemmelige nøkler\n"
+
+#~ msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+#~ msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse opp PKCS#12-objekt."
+
+#~ msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+#~ msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse nytt PKCS#12-objekt."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to protect the imported object within the "
+#~ "GnuPG system."
+#~ msgstr ""
+#~ "Skriv inn passordfrase for å låse nytt importert objekt i GnuPG-systemet."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase or the PIN\n"
+#~ "needed to complete this operation."
+#~ msgstr ""
+#~ "Skriv inn passordfrase eller PIN-kode som\n"
+#~ "kreves for å fullføre gjeldende handling."
+
+#~ msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+#~ msgstr "feil under spørring etter passordfrase: %s\n"
+
+#~ msgid "error opening '%s': %s\n"
+#~ msgstr "feil under åpning av «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "file '%s', line %d: %s\n"
+#~ msgstr "fil «%s», linje %d: %s\n"
+
+#~ msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
+#~ msgstr "uttrykk «%s» ignorert i «%s», linje %d\n"
+
+#~ msgid "system trustlist '%s' not available\n"
+#~ msgstr "system-tillitsliste «%s» er ikke tilgjengelig\n"
+
+#~ msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
+#~ msgstr "ugyldig fingeravtrykk i «%s», linje %d\n"
+
+#~ msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
+#~ msgstr "ugyldig nøkkelvalg i «%s», linje %d\n"
+
+#~ msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
+#~ msgstr "feil under lesing av «%s», linje %d: %s\n"
+
+#~ msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
+#~ msgstr "feil under lesing av liste over tillitsmerkede rotsertifikater\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+#~ "certificates?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Stoler du fullstendig på at%%0A  «%s»%%0Asertifiserer brukersertifikater "
+#~ "korrekt?"
+
+#~ msgid "Yes"
+#~ msgstr "Ja"
+
+#~ msgid "No"
+#~ msgstr "Nei"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+#~ "fingerprint:%%0A  %s"
+#~ msgstr "Kontroller at sertifikatet%%0A  «%s»%%0Ahar fingeravtrykket%%0A  %s"
+
+#~ msgid "Correct"
+#~ msgstr "Riktig"
+
+#~ msgid "Wrong"
+#~ msgstr "Feil"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Merk: denne passordfrasen har aldri blitt endret.%0AEndre den umiddelbart."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please "
+#~ "change it now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Denne passordfrasen har ikke blitt endret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Endre "
+#~ "den umiddelbart."
+
+#~ msgid "Change passphrase"
+#~ msgstr "Endre passordfrase"
+
+#~ msgid "I'll change it later"
+#~ msgstr "Jeg endrer senere"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%"
+#~ "C%%0A?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Er du sikker på at du vil slette nøkkel med nøkkelgrep%%0A  %s%%0A  %%C%%"
+#~ "0A?"
+
+#~ msgid "Delete key"
+#~ msgstr "Slett nøkkel"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
+#~ "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
+#~ msgstr ""
+#~ "Advarsel: denne nøkkelen brukes også som SSH-nøkkel.\n"
+#~ "Hvis du sletter nøkkelen, kan du miste tilgang til én eller flere "
+#~ "eksterne maskiner."
+
+#~ msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+#~ msgstr "%s nøkkel bruker utrygg kontrollsum (%u bit)\n"
+
+#~ msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
+#~ msgstr "kontrollsum på %zu bit er ugyldig for %u-bits %s-nøkler\n"
+
+#~ msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
+#~ msgstr "offentlig nøkkelalgoritme %d (%s) støttes ikke\n"
+
+#~ msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
+#~ msgstr "kontrollsum-algoritme for beskyttelse %d (%s) støttes ikke\n"
+
+#~ msgid "error creating a pipe: %s\n"
+#~ msgstr "feil under opprettelse av datarør: %s\n"
+
+#~ msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
+#~ msgstr "feil under opprettelse av strøm for datarør: %s\n"
+
+#~ msgid "error forking process: %s\n"
+#~ msgstr "feil under kopiering av prosess: %s\n"
+
+#~ msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+#~ msgstr "venting på avslutning av prosesser mislyktes: %s\n"
+
+#~ msgid "error running '%s': probably not installed\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "feil under kjøring av «%s». Programmet er sannsynligvis ikke installert\n"
+
+#~ msgid "error running '%s': exit status %d\n"
+#~ msgstr "feil under kjøring av «%s». Avslutningskode %d\n"
+
+#~ msgid "error running '%s': terminated\n"
+#~ msgstr "feil under kjøring av «%s». Avsluttet\n"
+
+#~ msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+#~ msgstr "feil under henting av prosess-avslutningskode %d: %s\n"
+
+#~ msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+#~ msgstr "prosess %d avsluttet ikke i tide: %s\n"
+
+#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+#~ msgstr "kommunikasjonsproblemer med gpg-agent\n"
+
+#~ msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+#~ msgstr "klarte ikke å sette opp valg for gpg-agent\n"
+
+#~ msgid "canceled by user\n"
+#~ msgstr "avbrutt av bruker\n"
+
+#~ msgid "problem with the agent\n"
+#~ msgstr "problemer med agent\n"
+
+#~ msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+#~ msgstr "problemer med agent (uventet svar: «%s»)\n"
+
+#~ msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+#~ msgstr "Advarsel: utrygt eierskap til %s «%s»\n"
+
+#~ msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+#~ msgstr "Advarsel: utrygge tillatelser til %s «%s»\n"
+
+#~ msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+#~ msgstr "kjernen i sikkert minne ble full under tildeling av %lu byte"
+
+#~ msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+#~ msgstr "kjernen ble full under tildeling av %lu byte"
+
+#~ msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+#~ msgstr "%s:%u: valget «%s» er utgått, og har nå ingen effekt\n"
+
+#~ msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+#~ msgstr "ADVARSEL: valget «%s%s» er utgått, og har ingen effekt\n"
+
+#~ msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+#~ msgstr "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+
+#~ msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
+#~ msgstr "ingen kjørende gpg-agent. Starter «%s»\n"
+
+#~ msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
+#~ msgstr "venter på at agent skal dukke opp \85 (%ds)\n"
+
+#~ msgid "connection to agent established\n"
+#~ msgstr "koblet til agent\n"
+
+#~ msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
+#~ msgstr "kobler til agent i begrenset modus\n"
+
+#~ msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
+#~ msgstr "ingen kjørende Dirmngr. Starter «%s»\n"
+
+#~ msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
+#~ msgstr "venter på at dirmngr skal dukke opp \85 (%ds)\n"
+
+#~ msgid "connection to the dirmngr established\n"
+#~ msgstr "koblet til dirmngr\n"
+
+#~ msgid "|audit-log-result|Good"
+#~ msgstr "|audit-log-result|Bra"
+
+#~ msgid "|audit-log-result|Bad"
+#~ msgstr "|audit-log-result|Dårlig"
+
+#~ msgid "|audit-log-result|Not supported"
+#~ msgstr "|audit-log-result|Støttes ikke"
+
+#~ msgid "|audit-log-result|No certificate"
+#~ msgstr "|audit-log-result|Ingen sertifikat"
+
+#~ msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+#~ msgstr "|audit-log-result|Ikke i bruk"
+
+#~ msgid "|audit-log-result|Error"
+#~ msgstr "|audit-log-result|Feil"
+
+#~ msgid "|audit-log-result|Not used"
+#~ msgstr "|audit-log-result|Ikke brukt"
+
+#~ msgid "|audit-log-result|Okay"
+#~ msgstr "|audit-log-result|Ok"
+
+#~ msgid "|audit-log-result|Skipped"
+#~ msgstr "|audit-log-result|Hoppet over"
+
+#~ msgid "|audit-log-result|Some"
+#~ msgstr "|audit-log-result|Noe"
+
+#~ msgid "Certificate chain available"
+#~ msgstr "Sertifikatkjede tilgjengelig"
+
+#~ msgid "root certificate missing"
+#~ msgstr "rotsertifikat mangler"
+
+#~ msgid "Data encryption succeeded"
+#~ msgstr "Datakryptering fullført"
+
+#~ msgid "Data available"
+#~ msgstr "Data tilgjengelig"
+
+#~ msgid "Session key created"
+#~ msgstr "Øktnøkkel opprettet"
+
+#~ msgid "algorithm: %s"
+#~ msgstr "algoritme: %s"
+
+#~ msgid "unsupported algorithm: %s"
+#~ msgstr "ustøttet algoritme: %s"
+
+#~ msgid "Number of recipients"
+#~ msgstr "Antall mottakere"
+
+#~ msgid "Recipient %d"
+#~ msgstr "Mottaker %d"
+
+#~ msgid "Data signing succeeded"
+#~ msgstr "Datasignering fullført"
+
+#~ msgid "data hash algorithm: %s"
+#~ msgstr "summeringsalgoritme for data: %s"
+
+#~ msgid "Signer %d"
+#~ msgstr "Undertegnet %d"
+
+#~ msgid "attr hash algorithm: %s"
+#~ msgstr "summeringsalgoritme for attributter: %s"
+
+#~ msgid "Data decryption succeeded"
+#~ msgstr "Datadekryptering fullført"
+
+#~ msgid "Encryption algorithm supported"
+#~ msgstr "Krypteringsalgoritme støttes"
+
+#~ msgid "Data verification succeeded"
+#~ msgstr "Databekreftelse vellykket"
+
+#~ msgid "Signature available"
+#~ msgstr "Signatur tilgjengelig"
+
+#~ msgid "Parsing data succeeded"
+#~ msgstr "Datatolkning fullført"
+
+#~ msgid "bad data hash algorithm: %s"
+#~ msgstr "ugyldig summeringsalgoritme for data: %s"
+
+#~ msgid "Signature %d"
+#~ msgstr "Signatur %d"
+
+#~ msgid "Certificate chain valid"
+#~ msgstr "Sertifikatkjede gyldig"
+
+#~ msgid "Root certificate trustworthy"
+#~ msgstr "Rotsertifikat regnes som troverdig"
+
+#~ msgid "no CRL found for certificate"
+#~ msgstr "fant ingen sertifikat-CRL"
+
+#~ msgid "the available CRL is too old"
+#~ msgstr "tilgjengelig CRL er for gammel"
+
+#~ msgid "CRL/OCSP check of certificates"
+#~ msgstr "CRL-/OCSP-sertifikatkontroll"
+
+#~ msgid "Included certificates"
+#~ msgstr "Inkluderte sertifikater"
+
+#~ msgid "No audit log entries."
+#~ msgstr "Ingen elementer i revisjonslogg."
+
+#~ msgid "Gpg-Agent usable"
+#~ msgstr "Gpg-Agent kan brukes"
+
+#~ msgid "Dirmngr usable"
+#~ msgstr "Dirmngr kan brukes"
+
+#~ msgid "No help available for '%s'."
+#~ msgstr "Ingen hjelp tilgjengelig for «%s»"
+
+#~ msgid "ignoring garbage line"
+#~ msgstr "ignorerer ubrukelig linje"
+
+#~ msgid "[none]"
+#~ msgstr "[ingen]"
+
+#~ msgid "argument not expected"
+#~ msgstr "uforventet argument"
+
+#~ msgid "read error"
+#~ msgstr "lesefeil"
+
+#~ msgid "keyword too long"
+#~ msgstr "nøkkelord er for langt"
+
+#~ msgid "missing argument"
+#~ msgstr "argument mangler"
+
+#~ msgid "invalid command"
+#~ msgstr "ugyldig kommando"
+
+#~ msgid "invalid alias definition"
+#~ msgstr "ugyldig aliasdefinisjon"
+
+#~ msgid "out of core"
+#~ msgstr "kjernen er full"
+
+#~ msgid "invalid option"
+#~ msgstr "ugyldig valg"
+
+#~ msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+#~ msgstr "valget «%.50s» mangler et argument\n"
+
+#~ msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+#~ msgstr "ugyldig argument for valget «%.50s»\n"
+
+#~ msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
+#~ msgstr "valget «%.50s» skal ikke brukes med argumenter\n"
+
+#~ msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+#~ msgstr "kommandoen «%.50s» er ugyldig\n"
+
+#~ msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+#~ msgstr "valget «%.50s» er flertydig\n"
+
+#~ msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+#~ msgstr "kommandoen «%.50s» er flertydig\n"
+
+#~ msgid "out of core\n"
+#~ msgstr "kjernen er full\n"
+
+#~ msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+#~ msgstr "valget «%.50s» er ugyldig\n"
+
+#~ msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
+#~ msgstr "konvertering fra «%s» til «%s» er ikke tilgjengelig\n"
+
+#~ msgid "iconv_open failed: %s\n"
+#~ msgstr "iconv_open mislyktes: %s\n"
+
+#~ msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "konvertering fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+
+#~ msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
+#~ msgstr "klarte ikke å lage midlertidig fil «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "error writing to '%s': %s\n"
+#~ msgstr "feil under skriving til «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+#~ msgstr "fjerner ødelagt låsfil (laget av %d)\n"
+
+#~ msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+#~ msgstr "venter på lås (holdt igjen av %d%s) %s \85\n"
+
+#~ msgid "(deadlock?) "
+#~ msgstr "(vranglås?) "
+
+#~ msgid "lock '%s' not made: %s\n"
+#~ msgstr "lås «%s» ikke opprettet: %s\n"
+
+#~ msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+#~ msgstr "[ ikke menneskevennlig (%zu byte: %s%s) ]"
+
+#~ msgid ""
+#~ "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#~ "with an '='\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "notatnavn kan bare inneholde utskrivbare tegn og mellomrom, og må slutte "
+#~ "med «=»\n"
+
+#~ msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+#~ msgstr "bruker-notatnavn må inneholde tegnet «@»\n"
+
+#~ msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+#~ msgstr "notatnavn kan ikke inneholde flere enn ett «@»-tegn\n"
+
+#~ msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+#~ msgstr "notatverdier kan ikke inneholde kontrolltegn\n"
+
+#~ msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+#~ msgstr "notatnavn kan ikke inneholde tegnet «=»\n"
+
+#~ msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+#~ msgstr "notatnavn skal bare inneholde utskrivbare tegn og evt. mellomrom\n"
+
+#~ msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+#~ msgstr "ADVARSEL: fant ugyldig notatdata\n"
+
+#~ msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
+#~ msgstr "klarte ikke å videresende %s forespørsel til klient\n"
+
+#~ msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+#~ msgstr "feil under henting av versjon fra «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+#~ msgstr "tjener «%s» er eldre enn oss (%s < %s)"
+
+#~ msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
+#~ msgstr "KEYTOCARD mislyktes: %s\n"
+
+#~ msgid "This command is not supported by this card\n"
+#~ msgstr "Denne kommandoen støttes ikke av dette kortet\n"
+
+#~ msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
+#~ msgstr "Merk: denne kommandoen ødelegger alle nøkler på kortet.\n"
+
+#~ msgid "Continue? (y/N) "
+#~ msgstr "Vil du fortsette? (j/N) "
+
+#~ msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
+#~ msgstr "Er du sikker på at du vil gjenopprette fabrikkoppsett? (skriv «ja») "
+
+#~ msgid "destroy all keys and data"
+#~ msgstr "ødelegg alle nøkler og data"
+
+#~ msgid "key \"%s\" not found\n"
+#~ msgstr "fant ikke nøkkelen «%s»\n"
+
+#~ msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
+#~ msgstr "sletting av hemmelig nøkkel %s mislyktes: %s\n"
+
+#~ msgid "key"
+#~ msgstr "nøkkel"
+
+#~ msgid "subkey"
+#~ msgstr "undernøkkel"
+
+#~ msgid " - skipped"
+#~ msgstr ". Hoppet over"
+
+#~ msgid "(check argument of option '%s')\n"
+#~ msgstr "(kontroller argument for valget «%s»)\n"
+
+#~ msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+#~ msgstr "Advarsel: «%s» må være en lang nøkkel-ID eller et fingeravtrykk\n"
+
+#~ msgid "error looking up: %s\n"
+#~ msgstr "feil under oppslag av %s\n"
+
+#~ msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+#~ msgstr "Advarsel: %s står oppført på nøkkelknippet %d ganger\n"
+
+#~ msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
+#~ msgstr "feil under henting av «%s» via %s: %s\n"
+
+#~ msgid "No fingerprint"
+#~ msgstr "Ingen fingeravtrykk"
 
-#~ msgid "Command> "
-#~ msgstr "Kommando> "
+#~ msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+#~ msgstr "Advarsel: bruker ikke «%s» som forvalgt nøkkel: %s\n"
 
-#~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-#~ msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
+#~ msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+#~ msgstr "alle verdier som sendes til «%s» blir ignorert\n"
 
-#~ msgid "|A|Admin PIN"
-#~ msgstr "|A|Admin PIN"
+#~ msgid "quickly generate a new key pair"
+#~ msgstr "lag nytt nøkkelpar raskt"
 
-#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-#~ msgstr "DSA krever bruk av en 160-bit hashalgoritme\n"
+#~ msgid "quickly add a new user-id"
+#~ msgstr "legg til ny bruker-ID raskt"