Installed revised translation.
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Fri, 22 Dec 2006 15:25:16 +0000 (15:25 +0000)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Fri, 22 Dec 2006 15:25:16 +0000 (15:25 +0000)
AUTHORS
po/ChangeLog
po/sv.po

diff --git a/AUTHORS b/AUTHORS
index fafddc2..4d82126 100644 (file)
--- a/AUTHORS
+++ b/AUTHORS
@@ -15,6 +15,7 @@ Maxim Britov <maxbritov@tut.by> Translations [ru]
 
 Daniel Resare  <daniel@resare.com> Translations [sv]
 Per Tunedal    <per@clipanish.com> Translations [sv]
+Daniel Nylander <po@danielnylander.se> [sv]
 
 David Shaw <dshaw@jabberwocky.com> Assigns past and future changes.
     (all in keyserver/,
index f5c44f1..ee65b78 100644 (file)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2006-12-22  Werner Koch  <wk@g10code.com>
+
+       * sv.po: Revised translation by Daniel Nylander.
+
 2006-07-27  Werner Koch  <wk@g10code.com>
 
        * nb.po: New.
index 7cb472c..09f2f69 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,7 +1,8 @@
 # Swedish messages for gnupg
-# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
-#
-# Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004
+# Copyright (C) 1999-2006 Free Software Foundation, Inc.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
+# Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
+# Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
 #
 # ===================================================
 # This a completely revised and extended translation.
 #
 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
-# and to his wife Olivia <olivia@resare.com>. 
+# and to his wife Olivia <olivia@resare.com>.
 #
 # $Id$
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 1.2.6\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-04 15:05+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-01 17:49+0100\n"
-"Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
-"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
+"Project-Id-Version: gnupg 2.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-11-10 00:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-12-11 16:44+0100\n"
+"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: cipher/primegen.c:121
-#, fuzzy, c-format
+#: ../cipher/primegen.c:121
+#, c-format
 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
+msgstr "kan inte generera primtal med pbits=%u qbits=%u\n"
 
-#: cipher/primegen.c:312
+#: ../cipher/primegen.c:312
 #, c-format
 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
+msgstr "kan inte generera ett primtal med mindre än %d bitar\n"
 
-#: cipher/random.c:173
+#: ../cipher/random.c:173
 msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "ingen demon för entropisamling hittad\n"
+msgstr "ingen entropi-insamlingsmodul identifierades\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: cipher/random.c:403
-#, fuzzy, c-format
+#: ../cipher/random.c:403
+#, c-format
 msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+msgstr "kan inte låsa \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:408
-#, fuzzy, c-format
+#. Show the first message after ~2.25 seconds.
+#: ../cipher/random.c:408
+#, c-format
 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
-
-#: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
-#: g10/gpg.c:1009 g10/gpg.c:3503 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:348
-#: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:808 g10/sign.c:1001 g10/sign.c:1114
-#: g10/sign.c:1264 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:605
+msgstr "väntar på lås på \"%s\"...\n"
+
+#: ../cipher/random.c:448
+#: ../g10/card-util.c:678
+#: ../g10/card-util.c:747
+#: ../g10/dearmor.c:61
+#: ../g10/dearmor.c:110
+#: ../g10/encode.c:184
+#: ../g10/encode.c:474
+#: ../g10/gpg.c:1007
+#: ../g10/gpg.c:3499
+#: ../g10/import.c:195
+#: ../g10/keygen.c:2385
+#: ../g10/keyring.c:1525
+#: ../g10/openfile.c:186
+#: ../g10/openfile.c:348
+#: ../g10/plaintext.c:481
+#: ../g10/sign.c:808
+#: ../g10/sign.c:1001
+#: ../g10/sign.c:1114
+#: ../g10/sign.c:1264
+#: ../g10/tdbdump.c:141
+#: ../g10/tdbdump.c:149
+#: ../g10/tdbio.c:540
+#: ../g10/tdbio.c:605
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:458
+#: ../cipher/random.c:458
 #, c-format
 msgid "can't stat `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:463
+#: ../cipher/random.c:463
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
+msgstr "\"%s\" är inte en vanlig fil - ignoreras\n"
 
-#: cipher/random.c:468
+#: ../cipher/random.c:468
 msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "Obs: filen random_seed är tom\n"
+msgstr "observera: filen random_seed är tom\n"
 
-#: cipher/random.c:474
+#: ../cipher/random.c:474
 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "VARNING: slumpkärnan har en felaktig storlek och används därför inte\n"
+msgstr "VARNING: ogiltig storlek på filen random_seed - används inte\n"
 
-#: cipher/random.c:482
+#: ../cipher/random.c:482
 #, c-format
 msgid "can't read `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:520
+#: ../cipher/random.c:520
 msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "Obs: random_seed uppdaterades inte\n"
-
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1008 g10/keygen.c:2864
-#: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:269
-#: g10/openfile.c:363 g10/sign.c:826 g10/sign.c:1130 g10/tdbio.c:536
+msgstr "observera: filen random_seed är inte uppdaterad\n"
+
+#: ../cipher/random.c:544
+#: ../g10/exec.c:481
+#: ../g10/gpg.c:1006
+#: ../g10/keygen.c:2864
+#: ../g10/keygen.c:2894
+#: ../g10/keyring.c:1201
+#: ../g10/keyring.c:1501
+#: ../g10/openfile.c:269
+#: ../g10/openfile.c:363
+#: ../g10/sign.c:826
+#: ../g10/sign.c:1130
+#: ../g10/tdbio.c:536
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
+#: ../cipher/random.c:556
+#: ../cipher/random.c:566
 #, c-format
 msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
+msgstr "kan inte skriva \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:569
+#: ../cipher/random.c:569
 #, c-format
 msgid "can't close `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:814
+#: ../cipher/random.c:814
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
 
-#: cipher/random.c:815
+#: ../cipher/random.c:815
 msgid ""
 "The random number generator is only a kludge to let\n"
 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
@@ -123,24 +151,23 @@ msgid ""
 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
-"få programmet att fungera - den är inte på något sätt en\n"
-"stark slumptalsgenerator!\n"
+"Slumptalsgeneratorn är endast en temporär lösning -\n"
+"den är inte på något sätt en stark slumptalsgenerator!\n"
 "\n"
-"ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
+"ANVÄND INTE DATA SOM GENERERATS AV DETTA PROGRAM!!\n"
 "\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:202
+#: ../cipher/rndegd.c:202
 msgid ""
 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
 "of the entropy.\n"
 msgstr ""
-"Vänta tills tillräckligt med entropi har samlats in. Fortsätt arbeta om\n"
-"det hindra dig att bli uttråkad, eftersom det förbättrar kvaliteten\n"
-"på entropin.\n"
+"Var god vänta, entropidata samlas in. Arbeta lite om det\n"
+"hjälper dig från att bli uttråkad, det förbättrar kvaliteten på\n"
+"insamlat entropidata.\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:132
+#: ../cipher/rndlinux.c:132
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -148,912 +175,926 @@ msgid ""
 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
-"en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
-"(Behöver %d fler byte)\n"
+"Inte tillräckligt med slumpmässiga byte tillgängliga.  Utför lite arbete\n"
+"för att ge operativsystemet en chans att samla in mer entropidata!\n"
+"(behöver %d fler byte)\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:596
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/app-openpgp.c:596
+#, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att lagra fingeravtrycket: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:609
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/app-openpgp.c:609
+#, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/app-openpgp.c:977
+#, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
+#: ../g10/app-openpgp.c:985
+#: ../g10/app-openpgp.c:1910
 msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr ""
+msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
+#: ../g10/app-openpgp.c:993
+#: ../g10/app-openpgp.c:1918
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
+#: ../g10/app-openpgp.c:1002
+#: ../g10/app-openpgp.c:1928
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr ""
+msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
+#: ../g10/app-openpgp.c:1258
+#: ../g10/app-openpgp.c:1346
+#: ../g10/app-openpgp.c:2154
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "PIN-återanrop returnerade fel: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
+#: ../g10/app-openpgp.c:1264
+#: ../g10/app-openpgp.c:1352
+#: ../g10/app-openpgp.c:2160
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/app-openpgp.c:1273
+#: ../g10/app-openpgp.c:1287
+#: ../g10/app-openpgp.c:1362
+#: ../g10/app-openpgp.c:2169
+#: ../g10/app-openpgp.c:2183
+#, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgstr "validering av CHV%d misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
+#: ../g10/app-openpgp.c:1310
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr ""
+msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
+#: ../g10/app-openpgp.c:1325
+#: ../g10/app-openpgp.c:2389
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr ""
+msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
+#: ../g10/app-openpgp.c:1331
+#: ../g10/app-openpgp.c:2398
 msgid "card is permanently locked!\n"
-msgstr ""
+msgstr "kortet är permanent låst!\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
+#: ../g10/app-openpgp.c:1336
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
+#: ../g10/app-openpgp.c:1343
 msgid "|A|Admin PIN"
-msgstr ""
+msgstr "|A|Admin PIN-kod"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
+#: ../g10/app-openpgp.c:1492
 msgid "|AN|New Admin PIN"
-msgstr ""
+msgstr "|AN|Ny Admin PIN-kod"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
+#: ../g10/app-openpgp.c:1492
 msgid "|N|New PIN"
-msgstr ""
+msgstr "|N|Ny PIN-kod"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/app-openpgp.c:1496
+#, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
-#, fuzzy
+#: ../g10/app-openpgp.c:1546
+#: ../g10/app-openpgp.c:1996
 msgid "error reading application data\n"
-msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av programdata\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
-#, fuzzy
+#: ../g10/app-openpgp.c:1552
+#: ../g10/app-openpgp.c:2003
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
+msgstr "fel vid läsning av fingeravtryckets DO\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-#, fuzzy
+#: ../g10/app-openpgp.c:1562
 msgid "key already exists\n"
-msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
+msgstr "nyckeln finns redan\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
+#: ../g10/app-openpgp.c:1566
 msgid "existing key will be replaced\n"
-msgstr ""
+msgstr "befintlig nyckel kommer att ersättas\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
-#, fuzzy
+#: ../g10/app-openpgp.c:1568
 msgid "generating new key\n"
-msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+msgstr "genererar ny nyckel\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
+#: ../g10/app-openpgp.c:1735
 msgid "creation timestamp missing\n"
-msgstr ""
+msgstr "tidsstämpel för skapandet saknas\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
+#: ../g10/app-openpgp.c:1742
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "RSA modulus saknar eller är inte %d bitar stor\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
+#: ../g10/app-openpgp.c:1749
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "Publik RSA-exponent saknas eller större än %d bitar\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
+#: ../g10/app-openpgp.c:1757
+#: ../g10/app-openpgp.c:1764
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "RSA-primtal %s saknas eller inte %d bitar stor\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1827
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/app-openpgp.c:1827
+#, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1886
+#: ../g10/app-openpgp.c:1886
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "var god vänta under tiden nyckeln genereras ...\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1901
-#, fuzzy
+#: ../g10/app-openpgp.c:1901
 msgid "generating key failed\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+msgstr "nyckelgenereringen misslyckades\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1904
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/app-openpgp.c:1904
+#, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+msgstr "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1961
+#: ../g10/app-openpgp.c:1961
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig struktur för OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2087
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/app-openpgp.c:2087
+#, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
+msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2134
+#: ../g10/app-openpgp.c:2134
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
-msgstr ""
+msgstr "signaturer skapade hittills: %lu\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2142
+#: ../g10/app-openpgp.c:2142
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr ""
+msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2403
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
-msgstr ""
+#: ../g10/app-openpgp.c:2403
+msgid "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgstr "validering av Admin PIN-kod är för närvarande förbjudet genom detta kommando\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
+#: ../g10/app-openpgp.c:2474
+#: ../g10/app-openpgp.c:2484
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte komma åt %s - ogiltigt OpenPGP-kort?\n"
 
-#: g10/armor.c:372
+#: ../g10/armor.c:320
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:411
+#: ../g10/armor.c:359
 msgid "invalid armor header: "
-msgstr "felaktig rubrikrad i ASCII-skalet: "
+msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
 
-#: g10/armor.c:422
+#: ../g10/armor.c:370
 msgid "armor header: "
 msgstr "rad i ASCII-skalet: "
 
-#: g10/armor.c:433
+#: ../g10/armor.c:381
 msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
+msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
 
-#: g10/armor.c:485
+#: ../g10/armor.c:433
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
 
-#: g10/armor.c:620
-#, fuzzy
+#: ../g10/armor.c:568
 msgid "unexpected armor: "
-msgstr "oväntat ASCII-skal:"
+msgstr "oväntat skal: "
 
 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
-#: g10/armor.c:632
+#. Bad dash-escaping.
+#: ../g10/armor.c:580
 msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "felaktig rad som börjar med bindestreck: "
+msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
 
 # överhoppad eller hoppades över?
-#: g10/armor.c:786 g10/armor.c:1396
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/armor.c:734
+#: ../g10/armor.c:1343
+#, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
+msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
 
 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
-#: g10/armor.c:829
+#: ../g10/armor.c:777
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
 
-#: g10/armor.c:863
+#: ../g10/armor.c:811
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
 
-#: g10/armor.c:871
+#: ../g10/armor.c:819
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
 
-#: g10/armor.c:875 g10/armor.c:1433
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/armor.c:823
+#: ../g10/armor.c:1380
+#, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
+msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
 
-#: g10/armor.c:895
-#, fuzzy
+#: ../g10/armor.c:843
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
 
-#: g10/armor.c:899
+#: ../g10/armor.c:847
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "fel i avslutande rad\n"
 
-#: g10/armor.c:1210
+#: ../g10/armor.c:1158
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 
-#: g10/armor.c:1215
+#: ../g10/armor.c:1163
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "felaktigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
+msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/armor.c:1219
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#: ../g10/armor.c:1167
+msgid "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
-"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
-"använts\n"
+"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - detta\n"
+"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har använts\n"
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/card-util.c:63
+#: ../g10/card-util.c:306
+#, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
+msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:68
+#: ../g10/card-util.c:68
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
-#: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
-#, fuzzy
+msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
+
+#. We don't yet support unattended key generation.
+#: ../g10/card-util.c:76
+#: ../g10/card-util.c:1406
+#: ../g10/delkey.c:128
+#: ../g10/keyedit.c:1524
+#: ../g10/keygen.c:2569
+#: ../g10/revoke.c:218
+#: ../g10/revoke.c:456
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
-
-#: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
-#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
-#: g10/keygen.c:1448
+msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
+
+#: ../g10/card-util.c:103
+#: ../g10/card-util.c:1132
+#: ../g10/card-util.c:1215
+#: ../g10/keyedit.c:425
+#: ../g10/keyedit.c:446
+#: ../g10/keyedit.c:460
+#: ../g10/keygen.c:1381
+#: ../g10/keygen.c:1448
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
+#: ../g10/card-util.c:216
+#: ../g10/card-util.c:266
 msgid "[not set]"
-msgstr ""
+msgstr "[inte inställt]"
 
-#: g10/card-util.c:413
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:413
 msgid "male"
-msgstr "enable"
+msgstr "man"
 
-#: g10/card-util.c:414
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:414
 msgid "female"
-msgstr "enable"
+msgstr "kvinna"
 
-#: g10/card-util.c:414
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:414
 msgid "unspecified"
-msgstr "Ingen anledning har angivits"
+msgstr "ej angiven"
 
-#: g10/card-util.c:441
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:441
 msgid "not forced"
-msgstr "inte behandlade"
+msgstr "inte tvingad"
 
-#: g10/card-util.c:441
+#: ../g10/card-util.c:441
 msgid "forced"
-msgstr ""
+msgstr "tvingad"
 
-#: g10/card-util.c:519
+#: ../g10/card-util.c:519
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
 
-#: g10/card-util.c:521
+#: ../g10/card-util.c:521
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
 
-#: g10/card-util.c:523
+#: ../g10/card-util.c:523
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
 
-#: g10/card-util.c:540
+#: ../g10/card-util.c:540
 msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr ""
+msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
 
-#: g10/card-util.c:542
+#: ../g10/card-util.c:542
 msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr ""
+msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
 
-#: g10/card-util.c:560
+#: ../g10/card-util.c:560
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:581
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:581
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
+msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
 
-#: g10/card-util.c:589
+#: ../g10/card-util.c:589
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:281
+#: ../g10/card-util.c:687
+#: ../g10/card-util.c:756
+#: ../g10/import.c:280
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:695
+#: ../g10/card-util.c:695
 msgid "Login data (account name): "
-msgstr ""
+msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
 
-#: g10/card-util.c:705
+#: ../g10/card-util.c:705
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:764
+#: ../g10/card-util.c:764
 msgid "Private DO data: "
-msgstr ""
+msgstr "Privat DO-data: "
 
-#: g10/card-util.c:774
+#: ../g10/card-util.c:774
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:794
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:794
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "uppdaterat inställningar"
+msgstr "Språkinställningar: "
 
-#: g10/card-util.c:802
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:802
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
+msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
 
-#: g10/card-util.c:811
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:811
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
+msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
 
-#: g10/card-util.c:832
+#: ../g10/card-util.c:832
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr ""
+msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
 
-#: g10/card-util.c:846
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:846
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
+msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
 
-#: g10/card-util.c:867
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:867
 msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "visa fingeravtryck"
+msgstr "CA-fingeravtryck: "
 
-#: g10/card-util.c:890
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:890
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
+msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
 
-#: g10/card-util.c:938
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/card-util.c:938
+#, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:939
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:939
 msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
+msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
 
-#: g10/card-util.c:948
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/card-util.c:948
+#, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1033
+#: ../g10/card-util.c:1033
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
+#: ../g10/card-util.c:1054
+#: ../g10/card-util.c:1063
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr ""
+msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
 
-#: g10/card-util.c:1075
+#: ../g10/card-util.c:1075
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1084
+#: ../g10/card-util.c:1084
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
+"Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
+"   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
+"Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:1123
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
+msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
+#: ../g10/card-util.c:1125
+#: ../g10/card-util.c:1206
 msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:1126
+#: ../g10/card-util.c:1208
 msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
+#: ../g10/card-util.c:1127
+#: ../g10/card-util.c:1210
 msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
-#: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
+msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
+
+#. Okay.
+#: ../g10/card-util.c:1143
+#: ../g10/card-util.c:1226
+#: ../g10/keyedit.c:946
+#: ../g10/keygen.c:1385
+#: ../g10/keygen.c:1413
+#: ../g10/keygen.c:1487
+#: ../g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Felaktigt val.\n"
+msgstr "Ogiltigt val.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1203
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:1203
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
+msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1238
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:1238
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
+msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
 
-#: g10/card-util.c:1243
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:1243
 msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1248
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:1248
 msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
+#: ../g10/card-util.c:1319
+#: ../g10/keyedit.c:1357
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avsluta denna meny"
 
-#: g10/card-util.c:1321
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:1321
 msgid "show admin commands"
-msgstr "motstridiga kommandon\n"
+msgstr "visa administratörskommandon"
 
-#: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
+#: ../g10/card-util.c:1322
+#: ../g10/keyedit.c:1360
 msgid "show this help"
 msgstr "visa denna hjälp"
 
-#: g10/card-util.c:1324
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:1324
 msgid "list all available data"
-msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
+msgstr "lista allt tillgängligt data"
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: ../g10/card-util.c:1327
 msgid "change card holder's name"
-msgstr ""
+msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
 
-#: g10/card-util.c:1328
+#: ../g10/card-util.c:1328
 msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr ""
+msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
 
-#: g10/card-util.c:1329
+#: ../g10/card-util.c:1329
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr ""
+msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
 
-#: g10/card-util.c:1330
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:1330
 msgid "change the login name"
-msgstr "ändra utgångsdatum"
+msgstr "ändra inloggningsnamnet"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/card-util.c:1331
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:1331
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
+msgstr "ändra språkinställningarna"
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: ../g10/card-util.c:1332
 msgid "change card holder's sex"
-msgstr ""
+msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
 
-#: g10/card-util.c:1333
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:1333
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "visa fingeravtryck"
+msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
 
-#: g10/card-util.c:1334
+# den låter skum
+#: ../g10/card-util.c:1334
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr ""
+msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
 
-#: g10/card-util.c:1335
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:1335
 msgid "generate new keys"
-msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+msgstr "generera nya nycklar"
 
-#: g10/card-util.c:1336
+#: ../g10/card-util.c:1336
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr ""
+msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
 
-#: g10/card-util.c:1337
+#: ../g10/card-util.c:1337
 msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr ""
+msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
 
-#: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
+#: ../g10/card-util.c:1457
+#: ../g10/keyedit.c:1623
 msgid "Command> "
 msgstr "Kommando> "
 
-#: g10/card-util.c:1495
-#, fuzzy
+#: ../g10/card-util.c:1495
 msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "motstridiga kommandon\n"
+msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
 
-#: g10/card-util.c:1526
+#: ../g10/card-util.c:1526
 msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
 
-#: g10/card-util.c:1528
+#: ../g10/card-util.c:1528
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr ""
+msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
 
-#: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
+#: ../g10/card-util.c:1602
+#: ../g10/keyedit.c:2244
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Felaktigt kommando (försök med \"help\")\n"
+msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
 
-#: g10/cardglue.c:416
-#, fuzzy
+#: ../g10/cardglue.c:416
 msgid "card reader not available\n"
-msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
+msgstr "kortläsaren är inte tillgänglig\n"
 
-#: g10/cardglue.c:434
+#: ../g10/cardglue.c:434
 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
+msgstr "Mata in kortet och tryck Return eller \"c\" för att avbryta: "
 
-#: g10/cardglue.c:446
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/cardglue.c:446
+#, c-format
 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+msgstr "val av openpgp misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/cardglue.c:573
+#: ../g10/cardglue.c:573
 #, c-format
 msgid ""
 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
 "   %.*s\n"
 msgstr ""
+"Ersätt det nuvarande kortet med det kort som har serienumret:\n"
+"   %.*s\n"
 
-#: g10/cardglue.c:582
+#: ../g10/cardglue.c:582
 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
+msgstr "Tryck Return när du är färdig eller \"c\" för att avbryta: "
 
-#: g10/cardglue.c:917
+#: ../g10/cardglue.c:917
 msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr ""
+msgstr "Ange ny Admin PIN-kod: "
 
-#: g10/cardglue.c:918
+#: ../g10/cardglue.c:918
 msgid "Enter New PIN: "
-msgstr ""
+msgstr "Ange ny PIN-kod: "
 
-#: g10/cardglue.c:919
+#: ../g10/cardglue.c:919
 msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr ""
+msgstr "Ange Admin PIN-kod: "
 
-#: g10/cardglue.c:920
+#: ../g10/cardglue.c:920
 msgid "Enter PIN: "
-msgstr ""
+msgstr "Ange PIN-kod: "
 
-#: g10/cardglue.c:937
-#, fuzzy
+#: ../g10/cardglue.c:937
 msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Repetera lösenmeningen: "
+msgstr "Upprepa denna PIN-kod: "
 
-#: g10/cardglue.c:952
-#, fuzzy
+#: ../g10/cardglue.c:952
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
+msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3868 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
+#: ../g10/decrypt.c:69
+#: ../g10/decrypt.c:160
+#: ../g10/gpg.c:3864
+#: ../g10/keyring.c:377
+#: ../g10/keyring.c:663
+#: ../g10/verify.c:102
+#: ../g10/verify.c:157
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
+#: ../g10/decrypt.c:105
+#: ../g10/encode.c:839
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3392 g10/keyserver.c:1705
-#: g10/revoke.c:228
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/delkey.c:75
+#: ../g10/export.c:311
+#: ../g10/keyedit.c:3387
+#: ../g10/keyserver.c:1704
+#: ../g10/revoke.c:228
+#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2350 g10/keyserver.c:1719
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
+#: ../g10/delkey.c:83
+#: ../g10/export.c:341
+#: ../g10/import.c:2349
+#: ../g10/keyserver.c:1718
+#: ../g10/revoke.c:234
+#: ../g10/revoke.c:478
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
+#: ../g10/delkey.c:129
+#: ../g10/delkey.c:136
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
 
-#: g10/delkey.c:135
-#, fuzzy
+#: ../g10/delkey.c:135
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
+msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:147
-#, fuzzy
+#: ../g10/delkey.c:147
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
+msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
 
-#: g10/delkey.c:155
-#, fuzzy
+#: ../g10/delkey.c:155
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
+msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
 
-#: g10/delkey.c:165
+#: ../g10/delkey.c:165
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:175
+#: ../g10/delkey.c:175
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
 
-#: g10/delkey.c:206
+#: ../g10/delkey.c:206
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
+msgstr "det finns en hemlig nyckel för publika nyckeln \"%s\"!\n"
 
-#: g10/delkey.c:208
+#: ../g10/delkey.c:208
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1284
+#: ../g10/encode.c:213
+#: ../g10/sign.c:1284
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenfras: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:218
+#: ../g10/encode.c:218
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
 
-#: g10/encode.c:231
+#: ../g10/encode.c:231
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "använderchiffer %s\n"
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
+#: ../g10/encode.c:241
+#: ../g10/encode.c:536
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
+msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
 
-#: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:593
+#: ../g10/encode.c:292
+#: ../g10/encode.c:584
+#: ../g10/sign.c:593
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
 
-#: g10/encode.c:456
+#: ../g10/encode.c:456
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan endast kryptera till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
-"pgp2-läge\n"
+msgstr "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/encode.c:480
+#: ../g10/encode.c:480
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "läser från \"%s\"\n"
 
-#: g10/encode.c:508
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
+#: ../g10/encode.c:508
+msgid "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
 
-#: g10/encode.c:518
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
-"inställningar\n"
+#: ../g10/encode.c:518
+#, c-format
+msgid "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:628 g10/sign.c:963
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
-msgstr ""
-"att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
-"inställningar\n"
+#: ../g10/encode.c:628
+#: ../g10/sign.c:963
+#, c-format
+msgid "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:715
+#: ../g10/encode.c:715
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
-"inställningar\n"
+msgstr "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: ../g10/encode.c:785
+#: ../g10/pkclist.c:803
+#: ../g10/pkclist.c:851
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
 
-#: g10/encode.c:812
+#: ../g10/encode.c:812
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
 
-#: g10/encr-data.c:91 g10/mainproc.c:293
+#: ../g10/encr-data.c:68
+#: ../g10/mainproc.c:293
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s krypterad data\n"
+msgstr "%s-krypterad data\n"
 
-#: g10/encr-data.c:93 g10/mainproc.c:297
+#: ../g10/encr-data.c:70
+#: ../g10/mainproc.c:297
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
 
 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
-#: g10/encr-data.c:117
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+#: ../g10/encr-data.c:94
+msgid "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
 "i den symmetriska krypteringen.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:128
+#: ../g10/encr-data.c:105
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
 
-#: g10/exec.c:49
+#: ../g10/exec.c:49
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
-#: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:421
+#: ../g10/exec.c:176
+#: ../g10/openfile.c:421
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
-#: g10/exec.c:317
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+#: ../g10/exec.c:317
+msgid "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"anrop av externa program är avstängt pga osäkra behörigheter för\n"
+"anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
 "inställningsfilen\n"
 
-#: g10/exec.c:347
-#, fuzzy
+#: ../g10/exec.c:347
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
+msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
 
-#: g10/exec.c:425
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/exec.c:425
+#, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
+msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:428
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/exec.c:428
+#, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
+msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:513
+#: ../g10/exec.c:513
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
+#: ../g10/exec.c:524
+#: ../g10/exec.c:590
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
 
-#: g10/exec.c:539
+#: ../g10/exec.c:539
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
 
-#: g10/exec.c:555
+#: ../g10/exec.c:555
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
+#: ../g10/exec.c:601
+#: ../g10/exec.c:608
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:613
+#: ../g10/exec.c:613
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/export.c:61
-#, fuzzy
+#: ../g10/export.c:61
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
-"\n"
-"Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
-"\n"
+msgstr "exportera signaturer som är märkta som local-only"
 
-#: g10/export.c:63
+#: ../g10/export.c:63
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
-msgstr ""
+msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
 
-#: g10/export.c:65
-#, fuzzy
+#: ../g10/export.c:65
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "hittade inga spärrnycklar till `%s'\n"
+msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
 
-#: g10/export.c:67
-#, fuzzy
+#: ../g10/export.c:67
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "spärra en undernyckel"
+msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
 
-#: g10/export.c:69
-#, fuzzy
+#: ../g10/export.c:69
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
+msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln vid exportering"
 
-#: g10/export.c:71
+#: ../g10/export.c:71
 msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
+msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln vid exportering"
 
-#: g10/export.c:325
-#, fuzzy
+#: ../g10/export.c:325
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+msgstr "exportering av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
-#: g10/export.c:354
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/export.c:354
+#, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - hoppade över den\n"
+msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:362
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/export.c:362
+#, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över den\n"
+msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:373
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/export.c:373
+#, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
-"signaturen\n"
+msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:521
+#: ../g10/export.c:521
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr ""
+msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
 
-#: g10/export.c:544
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/export.c:544
+#, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
 
-#: g10/export.c:565
-#, fuzzy, c-format
+#. I hope this warning doesn't confuse people.
+#: ../g10/export.c:565
+#, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
+msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
 
-#: g10/export.c:598
+#: ../g10/export.c:598
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
+msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
 
-#: g10/gpg.c:378
+#: ../g10/gpg.c:377
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1061,130 +1102,130 @@ msgstr ""
 "@Kommandon:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:380
+#: ../g10/gpg.c:379
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:381
+#: ../g10/gpg.c:380
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
 
-#: g10/gpg.c:382
+#: ../g10/gpg.c:381
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: ../g10/gpg.c:382
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/gpg.c:385
+#: ../g10/gpg.c:384
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
 
 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
-#: g10/gpg.c:387
+#: ../g10/gpg.c:386
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptera data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: ../g10/gpg.c:388
 msgid "verify a signature"
-msgstr "verifiera en signatur"
+msgstr "validera en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: ../g10/gpg.c:390
 msgid "list keys"
-msgstr "visa en lista på nycklar"
+msgstr "lista nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: ../g10/gpg.c:392
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
+msgstr "lista nycklar och signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:394
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:393
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
+msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: ../g10/gpg.c:394
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
+msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: ../g10/gpg.c:395
 msgid "list secret keys"
-msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
+msgstr "lista hemliga nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: ../g10/gpg.c:396
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: ../g10/gpg.c:397
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
+msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:400
+#: ../g10/gpg.c:399
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: ../g10/gpg.c:400
 msgid "sign a key"
 msgstr "signera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:402
+#: ../g10/gpg.c:401
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:403
+#: ../g10/gpg.c:402
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: ../g10/gpg.c:403
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: ../g10/gpg.c:405
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:407
+#: ../g10/gpg.c:406
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:408
+#: ../g10/gpg.c:407
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: ../g10/gpg.c:409
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:412
+#: ../g10/gpg.c:411
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:416
+#: ../g10/gpg.c:415
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "importera/slå ihop nycklar"
+msgstr "importera/slå samman nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:419
+#: ../g10/gpg.c:418
 msgid "print the card status"
-msgstr ""
+msgstr "skriv ut kortstatus"
 
-#: g10/gpg.c:420
+#: ../g10/gpg.c:419
 msgid "change data on a card"
-msgstr ""
+msgstr "ändra data på ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:421
+#: ../g10/gpg.c:420
 msgid "change a card's PIN"
-msgstr ""
+msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:430
+#: ../g10/gpg.c:429
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:437
+#: ../g10/gpg.c:436
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: g10/gpg.c:441 g10/gpgv.c:71
+#: ../g10/gpg.c:440
+#: ../g10/gpgv.c:71
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1194,61 +1235,62 @@ msgstr ""
 "Flaggor:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:443
+#: ../g10/gpg.c:442
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#: g10/gpg.c:445
+#: ../g10/gpg.c:444
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:456
+#: ../g10/gpg.c:455
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
-#: g10/gpg.c:457
+#: ../g10/gpg.c:456
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
+msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
 
-#: g10/gpg.c:462
+#: ../g10/gpg.c:461
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
-#: g10/gpg.c:476
+#: ../g10/gpg.c:475
 msgid "use as output file"
 msgstr "använd som fil för utdata"
 
-#: g10/gpg.c:478 g10/gpgv.c:73
+#: ../g10/gpg.c:477
+#: ../g10/gpgv.c:73
 msgid "verbose"
 msgstr "utförlig"
 
-#: g10/gpg.c:489
+#: ../g10/gpg.c:488
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "gör inga ändringar"
 
-#: g10/gpg.c:490
+#: ../g10/gpg.c:489
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "Fråga före ersättning"
+msgstr "fråga innan överskrivning"
 
-#: g10/gpg.c:531
+#: ../g10/gpg.c:530
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr ""
+msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
 
-#: g10/gpg.c:532
+#: ../g10/gpg.c:531
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
+msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
 
 # inställningar istället för flaggor?
 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
-#: g10/gpg.c:561
+#: ../g10/gpg.c:560
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
+"(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
 
-#: g10/gpg.c:564
+#: ../g10/gpg.c:563
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1262,24 +1304,25 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "Exempel:\n"
 "\n"
-"-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
+"-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-#: g10/gpg.c:763 g10/gpgv.c:98
+#: ../g10/gpg.c:761
+#: ../g10/gpgv.c:98
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
-"Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-"Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
+"Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+"Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 
-#: g10/gpg.c:780
+#: ../g10/gpg.c:778
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: g10/gpg.c:783
+#: ../g10/gpg.c:781
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1287,666 +1330,654 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
-"vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
+"standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: g10/gpg.c:794
+#: ../g10/gpg.c:792
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Stödda algoritmer:\n"
+"Algoritmer som stöds:\n"
 
-#: g10/gpg.c:797
+#: ../g10/gpg.c:795
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "öppen nyckel: "
+msgstr "Publik nyckel: "
 
-#: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2310
+#: ../g10/gpg.c:801
+#: ../g10/keyedit.c:2310
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Chiffer: "
 
-#: g10/gpg.c:809
+#: ../g10/gpg.c:807
 msgid "Hash: "
 msgstr "Kontrollsumma: "
 
-#: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2356
+#: ../g10/gpg.c:813
+#: ../g10/keyedit.c:2356
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprimering: "
 
-#: g10/gpg.c:898
+#: ../g10/gpg.c:896
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/gpg.c:1046
+#: ../g10/gpg.c:1044
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 # Vad betyder detta?
-#: g10/gpg.c:1064
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:1062
+#, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:1259
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1264
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:1262
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:1265
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1273
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:1271
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1276
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:1274
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
-#, fuzzy, c-format
+# Extension är vad? FIXME
+#: ../g10/gpg.c:1277
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:1283
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkert att infoga katalogägarskapet för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1288
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: ../g10/gpg.c:1286
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING: osäkert att infoga katalogägarskapet för konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:1289
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkert att infoga katalogägarskapet för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1297
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:1295
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkert att infoga katalogrättigheter för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1300
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: ../g10/gpg.c:1298
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING: osäkert att infoga katalogrättigheter för konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1303
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:1301
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkert att infoga katalogrättigheter för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1444
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:1442
+#, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
+msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1537
+#: ../g10/gpg.c:1535
 msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "visa foto-id vid nyckellistning"
 
-#: g10/gpg.c:1539
+#: ../g10/gpg.c:1537
 msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "visa policy-url:er vid signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1541
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:1539
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
+msgstr "visa alla notationer vid signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: ../g10/gpg.c:1541
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "visa IETF-standardnotationer vid signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: ../g10/gpg.c:1545
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "visa användarangivna notationer vid signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1549
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:1547
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar vid signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1551
+#: ../g10/gpg.c:1549
 msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1553
+#: ../g10/gpg.c:1551
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1555
+#: ../g10/gpg.c:1553
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1557
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:1555
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "visa vilken nyckelring den listade nyckeln hör till"
+msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1559
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:1557
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
+msgstr "visa utgångsdatum vid signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1954
+#: ../g10/gpg.c:1951
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:1996
+#: ../g10/gpg.c:1993
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#: g10/gpg.c:2000
+#: ../g10/gpg.c:1997
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2007
+#: ../g10/gpg.c:2004
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:2223 g10/gpg.c:2853 g10/gpg.c:2872
+#: ../g10/gpg.c:2220
+#: ../g10/gpg.c:2849
+#: ../g10/gpg.c:2868
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2236
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:2233
+#, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
+msgstr "chiffertillägget \"%s\" lästes inte in på grund av osäkra rättigheter\n"
 
-#: g10/gpg.c:2402 g10/gpg.c:2414
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:2399
+#: ../g10/gpg.c:2411
+#, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
 
-#: g10/gpg.c:2491
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:2487
+#, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2515 g10/gpg.c:2702 g10/keyedit.c:4069
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:2511
+#: ../g10/gpg.c:2698
+#: ../g10/keyedit.c:4064
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
+msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2527
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:2523
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2530
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:2526
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2537
+#: ../g10/gpg.c:2533
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2540
+#: ../g10/gpg.c:2536
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "felaktiga importinställningar\n"
+msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2547
+#: ../g10/gpg.c:2543
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2550
+#: ../g10/gpg.c:2546
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2557
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:2553
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2560
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:2556
 msgid "invalid list options\n"
-msgstr "felaktiga importinställningar\n"
+msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2568
+#: ../g10/gpg.c:2564
 msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "visa foto-id vid signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2570
+#: ../g10/gpg.c:2566
 msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "visa policy-url:er vid signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2572
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:2568
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+msgstr "visa alla notationer vid signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2574
+#: ../g10/gpg.c:2570
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "visa IETF-standardnotationer vid signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2578
+#: ../g10/gpg.c:2574
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "visa användarangivna notationer vid signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2580
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:2576
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver vid signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2582
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:2578
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2584
+#: ../g10/gpg.c:2580
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2586
+#: ../g10/gpg.c:2582
 msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "validera signaturer med PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2588
+#: ../g10/gpg.c:2584
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2595
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:2591
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2598
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:2594
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2605
+#: ../g10/gpg.c:2601
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
+msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2768
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:2764
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
-#: g10/gpg.c:2771
+#: ../g10/gpg.c:2767
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
-#: g10/gpg.c:2842
+#: ../g10/gpg.c:2838
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
+msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2846
+#: ../g10/gpg.c:2842
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2855
+#: ../g10/gpg.c:2851
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2858
+#: ../g10/gpg.c:2854
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2865
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:2861
+#, c-format
 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
+msgstr "OBSERVERA: %s är inte tillgänglig i den här versionen\n"
 
-#: g10/gpg.c:2880
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:2876
+#, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2894
+#: ../g10/gpg.c:2890
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
 "i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2900
+#: ../g10/gpg.c:2896
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2906
+#: ../g10/gpg.c:2902
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-#: g10/gpg.c:2919
+#: ../g10/gpg.c:2915
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr ""
-"för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
+msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
 
-#: g10/gpg.c:2986 g10/gpg.c:3010
+#: ../g10/gpg.c:2982
+#: ../g10/gpg.c:3006
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
+msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2992 g10/gpg.c:3016
+#: ../g10/gpg.c:2988
+#: ../g10/gpg.c:3012
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
+msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2998
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:2994
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
+msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3004
+#: ../g10/gpg.c:3000
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
+msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
 
 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3019
+#: ../g10/gpg.c:3015
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3021
+#: ../g10/gpg.c:3017
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
 
 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
-#: g10/gpg.c:3023
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:3019
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
+msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3025
+#: ../g10/gpg.c:3021
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr ""
-"felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+msgstr "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3027
+#: ../g10/gpg.c:3023
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr ""
-"felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-#: g10/gpg.c:3030
+#: ../g10/gpg.c:3026
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:3034
+#: ../g10/gpg.c:3030
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
+msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3041
+#: ../g10/gpg.c:3037
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
+msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
 
 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
-#: g10/gpg.c:3050
+#: ../g10/gpg.c:3046
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
+msgstr "ogiltig inställning av föredragna krypteringsalgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3054
+#: ../g10/gpg.c:3050
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
+msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3058
+#: ../g10/gpg.c:3054
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
+msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3091
+#: ../g10/gpg.c:3087
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3138
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:3134
+#, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3143
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:3139
+#, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+msgstr "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3148
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:3144
+#, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr ""
-"du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+msgstr "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3250
+#: ../g10/gpg.c:3246
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3261
+#: ../g10/gpg.c:3257
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
-msgstr ""
-"VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
+msgstr "VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
 
-#: g10/gpg.c:3272
+#: ../g10/gpg.c:3268
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3279
+#: ../g10/gpg.c:3275
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3281
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:3277
+#, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
+msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3291
+#: ../g10/gpg.c:3287
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3304
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:3300
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3306
+#: ../g10/gpg.c:3302
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3309
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:3305
+#, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3327
+#: ../g10/gpg.c:3323
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3340
+#: ../g10/gpg.c:3336
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3355
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:3351
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3357
+#: ../g10/gpg.c:3353
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3360
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/gpg.c:3356
+#, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3380
+#: ../g10/gpg.c:3376
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3389
+#: ../g10/gpg.c:3385
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3414
+#: ../g10/gpg.c:3410
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3422
+#: ../g10/gpg.c:3418
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3426
+#: ../g10/gpg.c:3422
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3447
+#: ../g10/gpg.c:3443
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
-#: g10/gpg.c:3518
+#: ../g10/gpg.c:3514
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
 
-#: g10/gpg.c:3560
+#: ../g10/gpg.c:3556
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3562
+#: ../g10/gpg.c:3558
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3564
+#: ../g10/gpg.c:3560
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
+msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3575
+#: ../g10/gpg.c:3571
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3585
+#: ../g10/gpg.c:3581
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
+msgstr "uppdatering av nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3636
+#: ../g10/gpg.c:3632
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3644
+#: ../g10/gpg.c:3640
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3731
+#: ../g10/gpg.c:3727
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
+msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3854
+#: ../g10/gpg.c:3850
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3858
+#: ../g10/gpg.c:3854
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4162
+#: ../g10/gpg.c:4158
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
+msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4164
+#: ../g10/gpg.c:4160
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4197
-#, fuzzy
+#: ../g10/gpg.c:4193
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
 
-#: g10/getkey.c:152
+#: ../g10/getkey.c:152
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "för många poster i pk-cachen - avstängd\n"
+msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
 
-#: g10/getkey.c:175
-#, fuzzy
+#: ../g10/getkey.c:175
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
+msgstr "[Användaridentitet hittades inte]"
 
-#: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
-#: g10/getkey.c:999
+#: ../g10/getkey.c:948
+#: ../g10/getkey.c:958
+#: ../g10/getkey.c:968
+#: ../g10/getkey.c:984
+#: ../g10/getkey.c:999
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:1826
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/getkey.c:1826
+#, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3712
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/getkey.c:2380
+#: ../g10/keyedit.c:3707
+#, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr ""
-"det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
-"- hoppar över\n"
+msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
 
-#: g10/getkey.c:2611
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/getkey.c:2611
+#, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
+msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2658
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/getkey.c:2658
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
+msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
 
-#: g10/gpgv.c:74
+#: ../g10/gpgv.c:74
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "var något tystare"
 
-#: g10/gpgv.c:75
+#: ../g10/gpgv.c:75
 msgid "take the keys from this keyring"
 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
 
 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
 # Krav från RIPE.
-#: g10/gpgv.c:77
+#: ../g10/gpgv.c:77
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
 
-#: g10/gpgv.c:78
+#: ../g10/gpgv.c:78
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 
-#: g10/gpgv.c:102
+#: ../g10/gpgv.c:102
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/gpgv.c:105
+#: ../g10/gpgv.c:105
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
@@ -1954,7 +1985,7 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
 "Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
 
-#: g10/helptext.c:49
+#: ../g10/helptext.c:49
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
@@ -1965,7 +1996,7 @@ msgstr ""
 "\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
 "nätet av certifikat."
 
-#: g10/helptext.c:55
+#: ../g10/helptext.c:55
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
@@ -1977,16 +2008,15 @@ msgstr ""
 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
 
-#: g10/helptext.c:62
+#: ../g10/helptext.c:62
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
 
-#: g10/helptext.c:66
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
+#: ../g10/helptext.c:66
+msgid "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+msgstr "Ange användaridentiteten för den adressen du vill skicka meddelandet till."
 
-#: g10/helptext.c:70
+#: ../g10/helptext.c:70
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
 "\n"
@@ -1999,8 +2029,18 @@ msgid ""
 "\n"
 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
 msgstr ""
+"Välj vilken algoritm som ska användas.\n"
+"\n"
+"DSA (även känd som DSS) är Digital Signature Algorithm och kan endast\n"
+"användas för signaturer.\n"
+"\n"
+"Elgamal är en algoritm som endast kan användas för kryptering.\n"
+"\n"
+"RSA kan användas för signaturer eller kryptering.\n"
+"\n"
+"Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att signera."
 
-#: g10/helptext.c:84
+#: ../g10/helptext.c:84
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
@@ -2010,16 +2050,21 @@ msgstr ""
 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
 
-#: g10/helptext.c:91
+#: ../g10/helptext.c:91
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
 
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
+#: ../g10/helptext.c:95
+#: ../g10/helptext.c:100
+#: ../g10/helptext.c:112
+#: ../g10/helptext.c:144
+#: ../g10/helptext.c:172
+#: ../g10/helptext.c:177
+#: ../g10/helptext.c:182
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
 
-#: g10/helptext.c:105
+#: ../g10/helptext.c:105
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -2031,19 +2076,19 @@ msgstr ""
 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
 
-#: g10/helptext.c:117
+#: ../g10/helptext.c:117
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
 
-#: g10/helptext.c:122
+#: ../g10/helptext.c:122
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
 
-#: g10/helptext.c:126
+#: ../g10/helptext.c:126
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
 
-#: g10/helptext.c:131
+#: ../g10/helptext.c:131
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -2057,98 +2102,74 @@ msgstr ""
 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
 
-#: g10/helptext.c:140
+#: ../g10/helptext.c:140
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
 
-#: g10/helptext.c:148
+#: ../g10/helptext.c:148
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
 "know how carefully you verified this.\n"
 "\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
+"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified the\n"
 "    key.\n"
 "\n"
 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
+"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful for\n"
+"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous user.\n"
 "\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
+"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on the\n"
 "    key against a photo ID.\n"
 "\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
+"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this could\n"
 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
+"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with a\n"
+"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches the\n"
+"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by exchange\n"
 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
 "\n"
 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
+"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive\"\n"
 "mean to you when you sign other keys.\n"
 "\n"
 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
 msgstr ""
-"När du signerar ett användar-ID på en nyckel, måste du först kontrollera att "
-"nyckeln\n"
-"verkligen tillhör den person som nämns i användar-ID:t.  Det är viktigt för "
-"andra att\n"
+"När du signerar en användaridentitet på en nyckel, måste du först kontrollera att nyckeln\n"
+"verkligen tillhör den person som nämns i användaridentiteten. Det är viktigt för andra att\n"
 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
 "\n"
-"\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du "
-"kontrolleratnyckeln.\n"
+"\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du kontrollerat nyckeln.\n"
 "\n"
-"\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
-"det\n"
-"    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
-"användbartför\n"
-"    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
-"pseudonym.\n"
+"\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra det\n"
+"    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är användbart för\n"
+"    en \"persona\"-kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med pseudonym.\n"
 "\n"
-"\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
-"att\n"
-"    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användar-ID:t för "
-"nyckeln\n"
+"\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda att\n"
+"    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användaridentiteten för nyckeln\n"
 "    mot en fotolegitimation.\n"
 "\n"
-"\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
-"Detta kan t.ex.\n"
-"    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
-"nyckelinnehavaren\n"
-"    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
-"identitetsdokument\n"
+"\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  Detta kan t.ex.\n"
+"    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med nyckelinnehavaren\n"
+"    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade identitetsdokument\n"
 "a\n"
-"    med foto (tex ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
-"    namnet i användar-ID:t på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att"
-"(genom att utväxla\n"
-"    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör "
-"nyckelinnehavaren.\n"
+"    med foto (t.ex. ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
+"    namnet i användaridentiteten på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att(genom att utväxla\n"
+"    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör nyckelinnehavaren.\n"
 "\n"
-"Obs! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
+"Observera! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
 "\n"
 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
 
 # felstavat original meddelat till Werner.
-#: g10/helptext.c:186
-#, fuzzy
+#: ../g10/helptext.c:186
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
 
-#: g10/helptext.c:190
+#: ../g10/helptext.c:190
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -2156,11 +2177,11 @@ msgstr ""
 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
 
-#: g10/helptext.c:195
+#: ../g10/helptext.c:195
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
 
-#: g10/helptext.c:200
+#: ../g10/helptext.c:200
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -2171,19 +2192,19 @@ msgstr ""
 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
 "certifierad av denna nyckel."
 
-#: g10/helptext.c:205
+#: ../g10/helptext.c:205
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
 "know which key was used because this signing key might establish\n"
 "a trust connection through another already certified key."
 msgstr ""
-"Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
+"Denna signatur kan inte valideras eftersom du inte har den\n"
 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
 
-#: g10/helptext.c:211
+#: ../g10/helptext.c:211
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
@@ -2192,7 +2213,7 @@ msgstr ""
 "din nyckelring."
 
 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
-#: g10/helptext.c:215
+#: ../g10/helptext.c:215
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -2203,39 +2224,37 @@ msgstr ""
 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
-"mer. Så gör bara detta om denna egensignatur av någon anledning är\n"
+"mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: ../g10/helptext.c:223
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
 msgstr ""
-"Ändra dina inställningar för alla användar-ID:n (eller enbart för en av de "
-"valda)\n"
-"till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
-"påverkade\n"
-"egensignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
+"Ändra dina inställningar för alla användaridentiteter (eller enbart för en av de valda)\n"
+"till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla påverkade\n"
+"självsignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
 
-#: g10/helptext.c:230
+#: ../g10/helptext.c:230
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
+msgstr "Ange en lösenfras. Detta är en hemlig mening\n"
 
-#: g10/helptext.c:236
+#: ../g10/helptext.c:236
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Reptera lösenmeningen, så du är säker på vad du skrev in."
+msgstr "Repetera sista lösenfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
 
 # # felstavat/ologiskt original
-#: g10/helptext.c:240
+#: ../g10/helptext.c:240
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
 
-#: g10/helptext.c:245
+#: ../g10/helptext.c:245
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
 
-#: g10/helptext.c:250
+#: ../g10/helptext.c:250
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
@@ -2243,7 +2262,7 @@ msgstr ""
 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
 "(som anges i hakparenteser) att användas."
 
-#: g10/helptext.c:256
+#: ../g10/helptext.c:256
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -2258,11 +2277,10 @@ msgid ""
 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
 msgstr ""
-"Du borde ange en anledning till spärren. Beroende på sammanhanget\n"
+"Du borde ange en anledning till spärrningen. Beroende på sammanhanget\n"
 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
-"     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
-"personer\n"
+"     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade personer\n"
 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
@@ -2273,644 +2291,657 @@ msgstr ""
 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
 "     är ogiltig.\n"
 
-#: g10/helptext.c:272
+#: ../g10/helptext.c:272
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
 "An empty line ends the text.\n"
 msgstr ""
 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
-"detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
-"och koncis.\n"
+"detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort och koncis.\n"
 "En tom rad avslutar texten.\n"
 
-#: g10/helptext.c:287
+#: ../g10/helptext.c:287
 msgid "No help available"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
 
-#: g10/helptext.c:295
+#: ../g10/helptext.c:295
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
 
-#: g10/import.c:96
+#: ../g10/import.c:96
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
+msgstr "importera signaturer som är markerade som local-only"
 
-#: g10/import.c:98
+#: ../g10/import.c:98
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern vid importering"
 
-#: g10/import.c:100
-#, fuzzy
+#: ../g10/import.c:100
 msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
+msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
 
-#: g10/import.c:102
-#, fuzzy
+#: ../g10/import.c:102
 msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
+msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
 
-#: g10/import.c:104
+#: ../g10/import.c:104
 msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
+msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
 
-#: g10/import.c:106
-#, fuzzy
+#: ../g10/import.c:106
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
+msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
 
-#: g10/import.c:108
+#: ../g10/import.c:108
 msgid "remove as much as possible from key after import"
-msgstr ""
+msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
 
-#: g10/import.c:267
+#: ../g10/import.c:266
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
 
-#: g10/import.c:276
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:275
+#, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
+msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
 
-#: g10/import.c:293
+#: ../g10/import.c:292
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:295
+#: ../g10/import.c:294
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:298
+#: ../g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
+msgstr " utan användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:300
+#: ../g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "                      importerade: %lu"
 
-#: g10/import.c:306
+#: ../g10/import.c:305
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:308
+#: ../g10/import.c:307
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
+msgstr "   nya användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:310
+#: ../g10/import.c:309
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:312
+#: ../g10/import.c:311
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:314
+#: ../g10/import.c:313
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "  nya spärrar av nycklar: %lu\n"
+msgstr "  nya nyckelspärrningar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:316
+#: ../g10/import.c:315
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:318
+#: ../g10/import.c:317
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:320
+#: ../g10/import.c:319
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:322
+#: ../g10/import.c:321
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:324
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:323
+#, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
+msgstr "    signaturer rensade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:326
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:325
+#, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
+msgstr "användaridentiteter rensade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:567
+#: ../g10/import.c:566
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
-msgstr ""
+msgstr "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgänglig\n"
 
 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
 #. only split up to allow printing of a common prefix.
-#: g10/import.c:571
-#, fuzzy
+#: ../g10/import.c:570
 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
+msgstr " algoritmer på dessa användaridentiteter:\n"
 
-#: g10/import.c:608
+#: ../g10/import.c:607
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:620
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:619
+#, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
+msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:632
+#: ../g10/import.c:631
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:645
+#: ../g10/import.c:644
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr ""
+msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
 
-#: g10/import.c:647
+#: ../g10/import.c:646
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
+"och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
+"med att algoritmerna inte stämmer\n"
 
-#: g10/import.c:671
+#: ../g10/import.c:670
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
-#: g10/import.c:721 g10/import.c:1119
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:720
+#: ../g10/import.c:1118
+#, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
 
 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
-#: g10/import.c:750
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:749
+#, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "nyckeln %08lX: HKP-skadad undernyckel har reparerats!\n"
+msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
 
 # vad innebär fnutten i slutet?
-#: g10/import.c:765
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:764
+#, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
+msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerade användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:771
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:770
+#, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
+msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:773
+#: ../g10/import.c:772
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
+msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:783 g10/import.c:1241
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:782
+#: ../g10/import.c:1240
+#, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen öppen nyckel: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:789
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:788
+#, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ny nyckel - hoppade över den\n"
+msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:798
+#: ../g10/import.c:797
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/import.c:803 g10/openfile.c:273 g10/sign.c:831 g10/sign.c:1135
+#: ../g10/import.c:802
+#: ../g10/openfile.c:273
+#: ../g10/sign.c:831
+#: ../g10/sign.c:1135
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:807 g10/import.c:902 g10/import.c:1159 g10/import.c:1302
-#: g10/import.c:2364 g10/import.c:2386
+#: ../g10/import.c:806
+#: ../g10/import.c:901
+#: ../g10/import.c:1158
+#: ../g10/import.c:1301
+#: ../g10/import.c:2363
+#: ../g10/import.c:2385
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:826
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:825
+#, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "nyckel %08lX: importerade öppen nyckel \"%s\"\n"
+msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
 
-#: g10/import.c:850
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:849
+#, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
+msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
 
-#: g10/import.c:867 g10/import.c:1259
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:866
+#: ../g10/import.c:1258
+#, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
 
-#: g10/import.c:875 g10/import.c:1266
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:874
+#: ../g10/import.c:1265
+#, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
+msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
 
-#: g10/import.c:912
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:911
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" En ny användaridentitet\n"
 
-#: g10/import.c:915
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:914
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:918
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:917
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny signatur\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" En ny signatur\n"
 
-#: g10/import.c:921
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:920
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:924
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:923
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" En ny undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:927
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:926
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
 
-#: g10/import.c:930
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:929
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
 
-#: g10/import.c:933
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:932
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
 
-#: g10/import.c:936
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:935
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensat\n"
 
-#: g10/import.c:939
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:938
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
 
-#: g10/import.c:962
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:961
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" inte ändrad\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
 
-#: g10/import.c:1125
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1124
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
-"över den\n"
+msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1136
-#, fuzzy
+#. We don't allow to import secret keys because that may be used
+#. to put a secret key into the keyring and the user might later
+#. be tricked into signing stuff with that key.
+#: ../g10/import.c:1135
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+msgstr "importering av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
-#: g10/import.c:1153 g10/import.c:2379
+#: ../g10/import.c:1152
+#: ../g10/import.c:2378
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1164
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1163
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
+msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
 
-#: g10/import.c:1194
-#, fuzzy, c-format
+#. we can't merge secret keys
+#: ../g10/import.c:1193
+#, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
+msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/import.c:1204
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1203
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1234
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1233
+#, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: öppen nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
-"spärrcertifikatet\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
 
-#: g10/import.c:1277
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1276
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
 
-#: g10/import.c:1309
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1308
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
 
-#: g10/import.c:1375
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1374
+#, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:1390
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1389
+#, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte för användar-ID  \"%s"
-"\"\n"
+msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för användaridentiteten  \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1392
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1391
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1410
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1409
+#, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1421 g10/import.c:1471
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1420
+#: ../g10/import.c:1470
+#, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte\n"
+msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
 
-#: g10/import.c:1423
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1422
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1438
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1437
+#, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla bindningar av undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
 
-#: g10/import.c:1460
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1459
+#, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
 
-#: g10/import.c:1473
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1472
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1488
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1487
+#, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla spärrar av undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1530
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1529
+#, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
+msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1551
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1550
+#, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1578
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1577
+#, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över den\n"
+msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1588
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1587
+#, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över certifikatet\n"
+msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
 
 # nyckeln eller certifikatet??
-#: g10/import.c:1605
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1604
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över det\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1619
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1618
+#, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
-"signaturen\n"
+msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
 
 # nyckeln eller klassen?
-#: g10/import.c:1627
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1626
+#, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
+msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1727
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1726
+#, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: användaridentitet hittades flera gånger - slog ihop till en\n"
+msgstr "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog dem samman\n"
 
-#: g10/import.c:1789
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1788
+#, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
-msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
+msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
 
-#: g10/import.c:1803
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1802
+#, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
+msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
 
-#: g10/import.c:1862
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1861
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
 
-#: g10/import.c:1896
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/import.c:1895
+#, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "nyckel %08lX: lagt till direkt nyckelsignatur\n"
+msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:2285
-#, fuzzy
+#: ../g10/import.c:2284
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
+msgstr "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
 
-#: g10/import.c:2293
-#, fuzzy
+#: ../g10/import.c:2292
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
 
-#: g10/import.c:2295
-#, fuzzy
+#: ../g10/import.c:2294
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
 
-#: g10/keydb.c:168
+#: ../g10/keydb.c:168
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:175
+#: ../g10/keydb.c:175
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keydb.c:316
+#: ../g10/keydb.c:319
+#, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
+msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:698
+#: ../g10/keydb.c:698
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:266
+#: ../g10/keyedit.c:266
 msgid "[revocation]"
-msgstr "[spärrad]"
+msgstr "[spärr]"
 
-#: g10/keyedit.c:267
+#: ../g10/keyedit.c:267
 msgid "[self-signature]"
-msgstr "[egensignatur]"
+msgstr "[självsignatur]"
 
-#: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
+#: ../g10/keyedit.c:345
+#: ../g10/keylist.c:390
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 felaktig signatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
+#: ../g10/keyedit.c:347
+#: ../g10/keylist.c:392
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
+#: ../g10/keyedit.c:349
+#: ../g10/keylist.c:394
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
+msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
+#: ../g10/keyedit.c:351
+#: ../g10/keylist.c:396
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
+msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
+#: ../g10/keyedit.c:353
+#: ../g10/keylist.c:398
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
+msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
+#: ../g10/keyedit.c:355
+#: ../g10/keylist.c:400
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
+msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:357
+#: ../g10/keyedit.c:357
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 användaridentitet utan giltig egensignatur hittades\n"
+msgstr "En användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:359
+#: ../g10/keyedit.c:359
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d användaridentiteter utan giltig egensignatur hittades\n"
+msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
-#, fuzzy
+#. Same string as pkclist.c:do_edit_ownertrust
+#. This string also used in keyedit.c:trustsig_prompt
+#: ../g10/keyedit.c:415
+#: ../g10/pkclist.c:263
 msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)\n"
 msgstr ""
-"Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
-"när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
-"(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
-"källor...)?\n"
-"\n"
+"Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
+"korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
+"undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:419
+#: ../g10/pkclist.c:275
+#, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Jag litar marginellt på denna användare\n"
+msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:420
+#: ../g10/pkclist.c:277
+#, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
+msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:439
+#: ../g10/keyedit.c:439
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
+"Ange djupet för den här tillitssignaturen.\n"
+"Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
+"skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:455
+#: ../g10/keyedit.c:455
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:599
+#: ../g10/keyedit.c:599
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
-
-#: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
-#: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
+
+#: ../g10/keyedit.c:608
+#: ../g10/keyedit.c:636
+#: ../g10/keyedit.c:663
+#: ../g10/keyedit.c:831
+#: ../g10/keyedit.c:896
+#: ../g10/keyedit.c:1742
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
-#: g10/keyedit.c:1748
+#: ../g10/keyedit.c:622
+#: ../g10/keyedit.c:650
+#: ../g10/keyedit.c:677
+#: ../g10/keyedit.c:837
+#: ../g10/keyedit.c:1748
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Kan inte signera.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:627
+#: ../g10/keyedit.c:627
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Giltighetstiden för nvändar-ID \"%s\" har gått ut.."
+msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut.."
 
-#: g10/keyedit.c:655
+#: ../g10/keyedit.c:655
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
 
-#: g10/keyedit.c:683
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:683
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
 
-#: g10/keyedit.c:685
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:685
 msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen signera? "
+msgstr "Signera den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:707
+#: ../g10/keyedit.c:707
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Egensignaturen på \"%s\"\n"
+"Självsignaturen på \"%s\"\n"
 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:716
+#: ../g10/keyedit.c:716
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Will du göra om den till en egensignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
+msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:730
+#: ../g10/keyedit.c:730
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2919,13 +2950,13 @@ msgstr ""
 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
 "har gått ut.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:734
+#: ../g10/keyedit.c:734
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr ""
-"Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
-"n) "
+msgstr "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:755
+#. It's a local sig, and we want to make a
+#. exportable sig.
+#: ../g10/keyedit.c:755
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2934,1155 +2965,1099 @@ msgstr ""
 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
 "är en lokal signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:759
+#: ../g10/keyedit.c:759
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:780
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:780
+#, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" var redan signerad lokalt av nyckeln %08lX\n"
+msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:783
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:783
+#, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %08lX\n"
+msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:788
+#: ../g10/keyedit.c:788
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:810
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:810
+#, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
+msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: ../g10/keyedit.c:825
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: ../g10/keyedit.c:843
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: ../g10/keyedit.c:849
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr ""
-"Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
+msgstr "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:889
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
-"läge\n"
+#: ../g10/keyedit.c:889
+msgid "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 mode.\n"
+msgstr "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/keyedit.c:891
+#: ../g10/keyedit.c:891
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:916
+#: ../g10/keyedit.c:916
 msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:921
+#: ../g10/keyedit.c:921
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr ""
-"     (0) Jag vill inte ange hur noga jag har kontrollerat identiteten.%s\n"
+msgstr "     (0) Jag vill inte svara.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:923
+#: ../g10/keyedit.c:923
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat identiteten alls.%s\n"
+msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:925
+#: ../g10/keyedit.c:925
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll av identiteten.%s\n"
+msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:927
+#: ../g10/keyedit.c:927
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.%s\n"
+msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:933
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:933
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Ditt val? (skriv '?' för mer information): "
+msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
 
-#: g10/keyedit.c:957
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:957
+#, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
-"med din nyckel: \""
+"med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:964
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:964
 msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Detta kommer att bli en egensignatur\n"
+msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:970
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:970
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"VARNING: signaturen kommer att markeras som exporterbar.\n"
-"\n"
+msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:978
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:978
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"VARNING: Signaturen kommer att markeras som möjlig att spärra.\n"
-"\n"
+msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:988
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:988
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
+"Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:995
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:995
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
-"\n"
+msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1002
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1002
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Jag har inte kontrollerat identiteten alls.\n"
+msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1007
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1007
 msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Jag har gjort viss kontroll av identiteten.\n"
+msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1012
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1012
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.\n"
+msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1022
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1022
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen signera? "
+msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4788 g10/keyedit.c:4879 g10/keyedit.c:4943
-#: g10/keyedit.c:5004 g10/sign.c:352
+#: ../g10/keyedit.c:1067
+#: ../g10/keyedit.c:4783
+#: ../g10/keyedit.c:4874
+#: ../g10/keyedit.c:4938
+#: ../g10/keyedit.c:4999
+#: ../g10/sign.c:352
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1132
+#: ../g10/keyedit.c:1132
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras att ändra.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
+#: ../g10/keyedit.c:1143
+#: ../g10/keygen.c:3199
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
+#: ../g10/keyedit.c:1147
+#: ../g10/keygen.c:3187
+#: ../g10/revoke.c:539
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1151
+#: ../g10/keygen.c:3202
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
+#: ../g10/keyedit.c:1155
+#: ../g10/keygen.c:3206
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1179
+#: ../g10/keyedit.c:1179
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1185
+#: ../g10/keyedit.c:1185
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
+"Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
+#: ../g10/keyedit.c:1194
+#: ../g10/keygen.c:1897
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
+msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
 
-#: g10/keyedit.c:1199
+#: ../g10/keyedit.c:1199
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du vill inte ha någon lösenmening - detta är sannolikt en *dålig* idé!\n"
+"Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1202
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1202
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
+msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1273
+#: ../g10/keyedit.c:1273
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1359
+#: ../g10/keyedit.c:1359
 msgid "save and quit"
 msgstr "spara och avsluta"
 
-#: g10/keyedit.c:1362
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1362
 msgid "show key fingerprint"
-msgstr "visa fingeravtryck"
+msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
+#: ../g10/keyedit.c:1363
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "visa en lista på nycklar och användaridentiteter"
+msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1365
+#: ../g10/keyedit.c:1365
 msgid "select user ID N"
-msgstr "välj användaridentitet N"
+msgstr "välj användaridentiteten N"
 
-#: g10/keyedit.c:1366
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1366
 msgid "select subkey N"
-msgstr "välj användaridentitet N"
+msgstr "välj undernyckel N"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1367
 msgid "check signatures"
-msgstr "återkalla signaturer"
+msgstr "kontrollera signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
+#: ../g10/keyedit.c:1372
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
+msgstr "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
 
-#: g10/keyedit.c:1377
-#, fuzzy
+#. "lsign" and friends will never match since "sign" comes first
+#. and it is a tail match.  They are just here so they show up in
+#. the help menu.
+#: ../g10/keyedit.c:1377
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "signera nyckeln lokalt"
+msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
 
-#: g10/keyedit.c:1379
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1379
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
+msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
 
-#: g10/keyedit.c:1381
+#: ../g10/keyedit.c:1381
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr ""
+msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
 
-#: g10/keyedit.c:1385
+#: ../g10/keyedit.c:1385
 msgid "add a user ID"
 msgstr "lägg till en användaridentitet"
 
-#: g10/keyedit.c:1387
+#: ../g10/keyedit.c:1387
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "lägg till ett foto som användaridentitet"
+msgstr "lägg till ett foto-id"
 
-#: g10/keyedit.c:1389
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1389
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "ta bort en användaridentitet"
+msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1394
 msgid "add a subkey"
-msgstr "addkey"
+msgstr "lägg till en undernyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1398
+#: ../g10/keyedit.c:1398
 msgid "add a key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1400
+#: ../g10/keyedit.c:1400
 msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1402
+#: ../g10/keyedit.c:1402
 msgid "move a backup key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1406
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1406
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "ta bort en undernyckel"
+msgstr "ta bort valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1408
+#: ../g10/keyedit.c:1408
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1410
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1410
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr ""
-"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1412
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1412
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
+msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1414
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1414
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "markera användaridentiteten som huvudidentitet"
+msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
 
-#: g10/keyedit.c:1416
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1416
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "hoppa mellan att visa en lista på hemliga eller öppna nycklar"
+msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
+#: ../g10/keyedit.c:1419
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "visa en lista på  inställningar (expertläge)"
+msgstr "lista inställningar (expertläge)"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
+#: ../g10/keyedit.c:1421
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "visa en lista på inställningar (utförligt)"
+msgstr "lista inställningar (utförligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1423
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr ""
-"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1428
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
+msgstr "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1430
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1430
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr ""
-"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1432
+#: ../g10/keyedit.c:1432
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "ändra lösenmening"
+msgstr "ändra lösenfrasen"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/keyedit.c:1436
+#: ../g10/keyedit.c:1436
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
 
-#: g10/keyedit.c:1438
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1438
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
+msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1440
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1440
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "spärra en användaridentitet"
+msgstr "spärra valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1445
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "spärra en undernyckel"
+msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1446
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1446
 msgid "enable key"
-msgstr "aktivera en nyckel"
+msgstr "aktivera nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1447
 msgid "disable key"
-msgstr "stäng av en nyckel"
+msgstr "inaktivera nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1448
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1448
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "visa foto-ID"
+msgstr "visa valda foto-id:n"
 
-#: g10/keyedit.c:1450
+#: ../g10/keyedit.c:1450
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
-msgstr ""
+msgstr "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara signaturer från nyckeln"
 
-#: g10/keyedit.c:1452
+#: ../g10/keyedit.c:1452
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
-msgstr ""
+msgstr "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från nyckeln"
 
-#: g10/keyedit.c:1570
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:1570
+#, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock\"%s\": %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1588
+#: ../g10/keyedit.c:1588
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1669
+#: ../g10/keyedit.c:1669
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1677
+#: ../g10/keyedit.c:1677
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1696
+#: ../g10/keyedit.c:1696
 msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-"(lsign),\n"
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures (lsign),\n"
 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
+"* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer (lsign),\n"
+"  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara signaturer\n"
+"  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1736
+#: ../g10/keyedit.c:1736
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nyckeln är spärrad."
 
-#: g10/keyedit.c:1755
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1755
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
+msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1762
+#: ../g10/keyedit.c:1762
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
+msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1771
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:1771
+#, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "okänd signaturklass"
+msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1794
+#: ../g10/keyedit.c:1794
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
+#: ../g10/keyedit.c:1816
+#: ../g10/keyedit.c:1836
+#: ../g10/keyedit.c:2002
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1818
+#: ../g10/keyedit.c:1818
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1820
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1820
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
+msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1821
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1821
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
+msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1871
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1871
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
+msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1883
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1883
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
+msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1911
+#: ../g10/keyedit.c:1911
 msgid "Command expects a filename argument\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1925
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:1925
+#, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
+msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:1942
+#, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1966
+#: ../g10/keyedit.c:1966
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1969
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1969
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
+msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1970
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:1970
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2005
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:2005
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
+msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2006
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:2006
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna användaridentitet? "
+msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2024
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:2024
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
+msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2035
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:2035
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra de valda nycklarna? "
+msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:2037
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
+msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2087
-msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
-msgstr ""
+#: ../g10/keyedit.c:2087
+msgid "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
+msgstr "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren tillhandahåller\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2129
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:2129
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "ange inställningslista"
+msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2135
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:2135
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr ""
-"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2137
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:2137
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ändra inställningarna?"
+msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2205
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:2205
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Spara ändringarna? "
+msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2208
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:2208
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Avsluta utan att spara? "
+msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2218
+#: ../g10/keyedit.c:2218
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2225
+#: ../g10/keyedit.c:2225
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2232
+#: ../g10/keyedit.c:2232
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2333
+#: ../g10/keyedit.c:2333
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammandrag: "
 
-#: g10/keyedit.c:2385
+#: ../g10/keyedit.c:2385
 msgid "Features: "
 msgstr "Funktioner: "
 
-#: g10/keyedit.c:2396
+#: ../g10/keyedit.c:2396
 msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr ""
+msgstr "Nyckelserver no-modify"
 
-#: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
+#: ../g10/keyedit.c:2411
+#: ../g10/keylist.c:308
 msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr ""
+msgstr "Föredragen nyckelserver: "
 
-#: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:2419
+#: ../g10/keyedit.c:2420
 msgid "Notations: "
-msgstr "Notering: "
+msgstr "Notationer: "
 
-#: g10/keyedit.c:2630
+#: ../g10/keyedit.c:2630
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr ""
-"Du kan inte ange några inställningar för ett användar-ID av PGP 2.x-typ.\n"
+msgstr "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2689
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:2689
+#, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
+msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2710
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:2710
+#, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
+msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2716
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:2716
 msgid "(sensitive)"
-msgstr " (känsligt)"
+msgstr "(känsligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:2732
+#: ../g10/keyedit.c:2788
+#: ../g10/keyedit.c:2849
+#: ../g10/keyedit.c:2864
+#: ../g10/keylist.c:194
+#: ../g10/keyserver.c:511
+#, c-format
 msgid "created: %s"
-msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
+msgstr "skapat: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:2735
+#: ../g10/keylist.c:771
+#: ../g10/keylist.c:865
+#: ../g10/mainproc.c:964
+#, c-format
 msgid "revoked: %s"
-msgstr "[spärrad]"
+msgstr "spärrad: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:2737
+#: ../g10/keylist.c:742
+#: ../g10/keylist.c:777
+#: ../g10/keylist.c:871
+#, c-format
 msgid "expired: %s"
-msgstr "[går ut: %s]"
-
-#: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "utgånget: %s"
+
+#: ../g10/keyedit.c:2739
+#: ../g10/keyedit.c:2790
+#: ../g10/keyedit.c:2851
+#: ../g10/keyedit.c:2866
+#: ../g10/keylist.c:196
+#: ../g10/keylist.c:748
+#: ../g10/keylist.c:783
+#: ../g10/keylist.c:877
+#: ../g10/keylist.c:898
+#: ../g10/keyserver.c:517
+#: ../g10/mainproc.c:970
+#, c-format
 msgid "expires: %s"
-msgstr "[går ut: %s]"
+msgstr "går ut: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2741
+#: ../g10/keyedit.c:2741
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr ""
+msgstr "användning: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2756
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:2756
+#, c-format
 msgid "trust: %s"
-msgstr " tillit: %c/%c"
+msgstr "tillit: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2760
+#: ../g10/keyedit.c:2760
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
-msgstr ""
+msgstr "giltighet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2767
+#: ../g10/keyedit.c:2767
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
 
-#: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
+#: ../g10/keyedit.c:2795
+#: ../g10/keylist.c:200
 msgid "card-no: "
-msgstr ""
+msgstr "kortnummer: "
 
-#: g10/keyedit.c:2819
+#: ../g10/keyedit.c:2819
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Obs! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
-"om du inte startar om programmet.\n"
+"Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
+"såvida inte du startar om programmet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
-#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:2883
+#: ../g10/keyedit.c:3229
+#: ../g10/keyserver.c:521
+#: ../g10/mainproc.c:1772
+#: ../g10/trustdb.c:1179
+#: ../g10/trustdb.c:1699
 msgid "revoked"
-msgstr "[spärrad]"
-
-#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
-#: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
-#, fuzzy
+msgstr "spärrad"
+
+#: ../g10/keyedit.c:2885
+#: ../g10/keyedit.c:3231
+#: ../g10/keyserver.c:525
+#: ../g10/mainproc.c:1774
+#: ../g10/trustdb.c:532
+#: ../g10/trustdb.c:1701
 msgid "expired"
-msgstr "expire"
+msgstr "utgånget"
 
-#: g10/keyedit.c:2950
+#: ../g10/keyedit.c:2950
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: ingen användaridentitet har markerats som huvudidentitet.\n"
-"Detta kommando kan göra att ett annat användar-ID antas\n"
-"vara huvudidentitet.\n"
+"VARNING: ingen användaridentitet har markerats som primär.\n"
+"Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
+"vara den primära identiteten.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3011
+#: ../g10/keyedit.c:3011
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto- ID kan "
-"vissa versioner\n"
+"VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan vissa versioner\n"
 "         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3351
+#: ../g10/keyedit.c:3016
+#: ../g10/keyedit.c:3346
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3022
+#: ../g10/keyedit.c:3022
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Du kan inte lägga till ett fofo-ID till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
+msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3162
+#: ../g10/keyedit.c:3162
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3172
+#: ../g10/keyedit.c:3172
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3176
+#: ../g10/keyedit.c:3176
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3182
+#: ../g10/keyedit.c:3182
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
+msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
 
 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
-#: g10/keyedit.c:3196
+#: ../g10/keyedit.c:3196
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3197
+#: ../g10/keyedit.c:3197
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3200
+#: ../g10/keyedit.c:3200
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingenting raderat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:3233
+#: ../g10/trustdb.c:1703
 msgid "invalid"
-msgstr "felaktigt skal"
-
-#: g10/keyedit.c:3235
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
-
-#: g10/keyedit.c:3242
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
-
-#: g10/keyedit.c:3243
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
-
-#: g10/keyedit.c:3251
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3252
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "ogiltigt"
+
+#: ../g10/keyedit.c:3249
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3346
+#: ../g10/keyedit.c:3341
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: Detta är en PGP 2-nyckel. Om du anger en spärrnyckel kan denna "
-"nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
+"VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan denna\n"
+"         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3357
+#: ../g10/keyedit.c:3352
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "Du får inte ange en spärrnyckel för en PGP 2-nyckel.\n"
+msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3377
+#: ../g10/keyedit.c:3372
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Ange användar-ID för spärrnyckeln: "
+msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
 
-#: g10/keyedit.c:3402
+#: ../g10/keyedit.c:3397
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr "det går inte att använda en PGP 2-nyckel som spärrnyckel\n"
+msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3417
+#. This actually causes no harm (after all, a key that
+#. designates itself as a revoker is the same as a
+#. regular key), but it's easy enough to check.
+#: ../g10/keyedit.c:3412
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
+msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3439
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:3434
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
+msgstr "den här nyckeln har redan markerats som spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3458
+#: ../g10/keyedit.c:3453
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
-msgstr "VARNING: det gÃ¥r aldrig att Ã¤ndra om du utser en spärrnyckel!\n"
+msgstr "VARNING: det gÃ¥r aldrig att Ã¥ngra om du utser en spärrnyckel!\n"
 
 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
-#: g10/keyedit.c:3464
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr ""
-"Är du verkligen säker på att du vill utse denna nyckel till spärrnyckel? (j/"
-"N): "
+#: ../g10/keyedit.c:3459
+msgid "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3525
+#: ../g10/keyedit.c:3520
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3531
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:3526
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Välj som högst en undernyckel.\n"
+msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3535
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:3530
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "Ändrar giltighetstid för en undernyckel.\n"
+msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3538
+#: ../g10/keyedit.c:3533
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Ändrar giltighetstid för huvudnyckeln.\n"
+msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3584
+#: ../g10/keyedit.c:3579
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3600
+#: ../g10/keyedit.c:3595
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
 # Vad betyder det?
-#: g10/keyedit.c:3673
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:3668
+#, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "VARNING: Signeringsundernyckeln %08lX är inte korscertifierad\n"
+msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3679
+#: ../g10/keyedit.c:3674
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
-msgstr ""
+msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte att korscertifieras\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3841
+#: ../g10/keyedit.c:3836
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Du måste välja bara en användaridentitet.\n"
+msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3880 g10/keyedit.c:3990 g10/keyedit.c:4110 g10/keyedit.c:4251
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:3875
+#: ../g10/keyedit.c:3985
+#: ../g10/keyedit.c:4105
+#: ../g10/keyedit.c:4246
+#, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "hoppar över v3 egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
+msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4051
+#: ../g10/keyedit.c:4046
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
-msgstr ""
+msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4131
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:4126
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
+msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4132
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:4127
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
+msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4194
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:4189
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Signaturnotering: "
+msgstr "Ange notationen: "
 
-#: g10/keyedit.c:4343
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:4338
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "Skriv över (j/N)? "
+msgstr "Fortsätt? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4407
+#: ../g10/keyedit.c:4402
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
+msgstr "Inget användaridentitet med indexet %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4465
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:4460
+#, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
+msgstr "Inget användaridentitet med hashen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4492
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:4487
+#, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
+msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4627
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:4622
+#, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "användaridentitet: \""
+msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4630 g10/keyedit.c:4694 g10/keyedit.c:4737
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:4625
+#: ../g10/keyedit.c:4689
+#: ../g10/keyedit.c:4732
+#, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr ""
-"\"\n"
-"signerad med din nyckel %08lX %s\n"
+msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4632 g10/keyedit.c:4696 g10/keyedit.c:4739
+#: ../g10/keyedit.c:4627
+#: ../g10/keyedit.c:4691
+#: ../g10/keyedit.c:4734
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr "  (icke exporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4636
+#: ../g10/keyedit.c:4631
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
 
 # nyckel? signatur?
-#: g10/keyedit.c:4640
+#: ../g10/keyedit.c:4635
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? (j/N)"
+msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4644
+#: ../g10/keyedit.c:4639
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4671
-#, fuzzy, c-format
+#. FIXME: detect duplicates here
+#: ../g10/keyedit.c:4666
+#, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
+msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4697
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyedit.c:4692
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr "  (icke exporterbar)"
+msgstr " (inte spärrbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4704
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:4699
+#, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
+msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4726
+#: ../g10/keyedit.c:4721
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
+msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4746
+#: ../g10/keyedit.c:4741
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4776
+#: ../g10/keyedit.c:4771
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4846
+#: ../g10/keyedit.c:4841
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är redan spärrat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4863
+#. Okay, this is a problem.  The user ID selfsig was
+#. created in the future, so we need to warn the user and
+#. set our revocation timestamp one second after that so
+#. everything comes out clean.
+#: ../g10/keyedit.c:4858
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr ""
-"VARNING: en signatur på ett användar-ID är daterad %d sekunder in i "
-"framtiden\n"
+msgstr "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i framtiden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4927
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:4922
+#, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
+msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4989
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:4984
+#, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
+msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5084
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyedit.c:5079
+#, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Visar %s foto-ID med storleken %ld för nyckeln 0x%08lX (uid %d)\n"
+msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:262
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:262
+#, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "inställningen %c%lu förekommer flera gånger\n"
+msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/keygen.c:269
-#, fuzzy
+#: ../g10/keygen.c:269
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "för många `%c' inställningar\n"
+msgstr "för många chifferinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:271
-#, fuzzy
+#: ../g10/keygen.c:271
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "för många `%c' inställningar\n"
+msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:273
-#, fuzzy
+#: ../g10/keygen.c:273
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "för många `%c' inställningar\n"
+msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:398
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:398
+#, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
+msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
 
-#: g10/keygen.c:872
+#: ../g10/keygen.c:872
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkt signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:911
+#: ../g10/keygen.c:911
 msgid "writing self signature\n"
-msgstr "skriver egensignatur\n"
+msgstr "skriver självsignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:961
+#: ../g10/keygen.c:961
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
 
-#: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
-#: g10/keygen.c:2762
+#: ../g10/keygen.c:1022
+#: ../g10/keygen.c:1104
+#: ../g10/keygen.c:1109
+#: ../g10/keygen.c:1225
+#: ../g10/keygen.c:2762
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "felaktig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
+msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
+#: ../g10/keygen.c:1027
+#: ../g10/keygen.c:1115
+#: ../g10/keygen.c:1230
+#: ../g10/keygen.c:2768
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1323
-#, fuzzy
+#: ../g10/keygen.c:1323
 msgid "Sign"
-msgstr "sign"
+msgstr "Signera"
 
-#: g10/keygen.c:1326
+#: ../g10/keygen.c:1326
 msgid "Certify"
-msgstr ""
+msgstr "Certifiera"
 
-#: g10/keygen.c:1329
-#, fuzzy
+#: ../g10/keygen.c:1329
 msgid "Encrypt"
-msgstr "kryptera data"
+msgstr "Kryptera"
 
-#: g10/keygen.c:1332
+#: ../g10/keygen.c:1332
 msgid "Authenticate"
-msgstr ""
+msgstr "Autentisera"
 
-#: g10/keygen.c:1340
+# S = Signera
+# K = Kryptera
+# A = Authentisera
+# Q = Avsluta
+#: ../g10/keygen.c:1340
 msgid "SsEeAaQq"
-msgstr ""
+msgstr "SsKkAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1359
+#: ../g10/keygen.c:1359
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr ""
+msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
 
-#: g10/keygen.c:1363
+#: ../g10/keygen.c:1363
 msgid "Current allowed actions: "
-msgstr ""
+msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
 
-#: g10/keygen.c:1368
+#: ../g10/keygen.c:1368
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1371
+#: ../g10/keygen.c:1371
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1374
+#: ../g10/keygen.c:1374
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1377
+#: ../g10/keygen.c:1377
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Färdig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1433
+#: ../g10/keygen.c:1433
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1435
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:1435
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
+msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1436
+#: ../g10/keygen.c:1436
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1438
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:1438
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1440
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:1440
+#, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
+msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1441
+#: ../g10/keygen.c:1441
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1443
+#: ../g10/keygen.c:1443
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1445
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:1445
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1514
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:1514
+#, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
+msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1524
+#: ../g10/keygen.c:1524
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1531
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:1531
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1545
+#: ../g10/keygen.c:1545
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
 
-#: g10/keygen.c:1551
+#: ../g10/keygen.c:1551
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
+#: ../g10/keygen.c:1556
+#: ../g10/keygen.c:1561
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1610
+#: ../g10/keygen.c:1610
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4099,7 +4074,7 @@ msgstr ""
 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1621
+#: ../g10/keygen.c:1621
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4115,40 +4090,38 @@ msgstr ""
 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
 
-#: g10/keygen.c:1644
+#: ../g10/keygen.c:1644
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1649
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:1649
+#, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "För hur lång tid ska signaturen vara giltig? (0) "
+msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
 
-#: g10/keygen.c:1667
+#: ../g10/keygen.c:1667
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "felaktigt värde\n"
+msgstr "ogiltigt värde\n"
 
-#: g10/keygen.c:1674
-#, fuzzy
+#: ../g10/keygen.c:1674
 msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
+msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1675
-#, fuzzy
+#: ../g10/keygen.c:1675
 msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
+msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1680
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:1680
+#, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
+msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1681
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:1681
+#, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
+msgstr "Signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1687
+#: ../g10/keygen.c:1687
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4156,66 +4129,63 @@ msgstr ""
 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1692
-#, fuzzy
+#: ../g10/keygen.c:1692
 msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
+msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:1715
-#, fuzzy
+#: ../g10/keygen.c:1715
 msgid ""
 "\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user ID\n"
 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
-"konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och e-postadress\n"
-"enligt följande form: \n"
-"     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
+"Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; programvaran\n"
+"konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-postadress\n"
+"enligt följande format: \n"
+"    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1728
+#: ../g10/keygen.c:1728
 msgid "Real name: "
 msgstr "Namn: "
 
-#: g10/keygen.c:1736
+#: ../g10/keygen.c:1736
 msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
+msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
 
-#: g10/keygen.c:1738
+#: ../g10/keygen.c:1738
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
-#: g10/keygen.c:1740
+#: ../g10/keygen.c:1740
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1748
+#: ../g10/keygen.c:1748
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-postadress: "
 
-#: g10/keygen.c:1754
+#: ../g10/keygen.c:1754
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1762
+#: ../g10/keygen.c:1762
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:1768
+#: ../g10/keygen.c:1768
 msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Felaktigt tecken i kommentaren\n"
+msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
 
-#: g10/keygen.c:1791
+#: ../g10/keygen.c:1791
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
+msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1797
+#: ../g10/keygen.c:1797
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4226,7 +4196,7 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1802
+#: ../g10/keygen.c:1802
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
@@ -4242,48 +4212,50 @@ msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1818
+#: ../g10/keygen.c:1818
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKkEeOoAa"
 
-#: g10/keygen.c:1828
+#: ../g10/keygen.c:1828
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:1829
+#: ../g10/keygen.c:1829
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:1848
+#: ../g10/keygen.c:1848
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Rätta först felet\n"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: g10/keygen.c:1888
+#: ../g10/keygen.c:1888
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
+"Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
+#: ../g10/keygen.c:1898
+#: ../g10/passphrase.c:810
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1904
+#: ../g10/keygen.c:1904
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du vill inte ha någon lösenmening - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
-"Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenmening när som helst\n"
+"Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
+"Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
+"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1926
+#: ../g10/keygen.c:1926
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4293,833 +4265,854 @@ msgstr ""
 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
-"en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
+"en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropidata.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2708
+#: ../g10/keygen.c:2708
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
+#: ../g10/keygen.c:2907
+#: ../g10/keygen.c:3052
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "skriver den öppna nyckeln till \"%s\"\n"
+msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:2909
+#: ../g10/keygen.c:3055
+#, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+msgstr "skrier hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
+#: ../g10/keygen.c:2912
+#: ../g10/keygen.c:3058
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3041
+#: ../g10/keygen.c:3041
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "hittade ingen öppen nyckelring att skriva till: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3047
+#: ../g10/keygen.c:3047
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3065
+#: ../g10/keygen.c:3065
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av öppna nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3072
+#: ../g10/keygen.c:3072
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3095
+#: ../g10/keygen.c:3095
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "den öppna och den  hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
+msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3106
-#, fuzzy
+# Flagga.. inte kommando
+#: ../g10/keygen.c:3106
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer\n"
-"kanske att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att skapa en\n"
-"undernyckel för detta syfte.\n"
+"Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kanske\n"
+"vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta syfte.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
+#: ../g10/keygen.c:3118
+#: ../g10/keygen.c:3247
+#: ../g10/keygen.c:3363
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
+#: ../g10/keygen.c:3170
+#: ../g10/keygen.c:3298
+#: ../g10/sign.c:276
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
+#: ../g10/keygen.c:3172
+#: ../g10/keygen.c:3300
+#: ../g10/sign.c:278
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
+#: ../g10/keygen.c:3181
+#: ../g10/keygen.c:3311
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
-#, fuzzy
+#: ../g10/keygen.c:3220
+#: ../g10/keygen.c:3344
 msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen skapa? "
+msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:3509
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:3509
+#, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3556
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keygen.c:3556
+#, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
+msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3582
+#: ../g10/keygen.c:3582
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
+#: ../g10/keyid.c:498
+#: ../g10/keyid.c:510
+#: ../g10/keyid.c:522
+#: ../g10/keyid.c:534
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig"
 
-#: g10/keylist.c:265
+#: ../g10/keylist.c:265
 msgid "Critical signature policy: "
 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
 
-#: g10/keylist.c:267
+#: ../g10/keylist.c:267
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "Signaturpolicy: "
 
-#: g10/keylist.c:306
+#: ../g10/keylist.c:306
 msgid "Critical preferred keyserver: "
-msgstr ""
+msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
 
-#: g10/keylist.c:359
+#: ../g10/keylist.c:359
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Viktig signaturnotation: "
+msgstr "Kritisk signaturnotation: "
 
-#: g10/keylist.c:361
+#: ../g10/keylist.c:361
 msgid "Signature notation: "
-msgstr "Signaturnotering: "
+msgstr "Signaturnotation: "
 
-#: g10/keylist.c:471
+#: ../g10/keylist.c:471
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nyckelring"
 
-#: g10/keylist.c:1505
+#: ../g10/keylist.c:1505
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
+msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1507
+#: ../g10/keylist.c:1507
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "    Undernyckelns fingeravtryck:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1514
+#: ../g10/keylist.c:1514
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
+msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1516
+#: ../g10/keylist.c:1516
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Undernyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
-#, fuzzy
+#. use tty
+#: ../g10/keylist.c:1520
+#: ../g10/keylist.c:1524
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
 
-#: g10/keylist.c:1591
+#. Handled elsewhere.
+#: ../g10/keylist.c:1591
 msgid "      Card serial no. ="
-msgstr ""
+msgstr "      Kortets serienr ="
 
-#: g10/keyring.c:1246
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyring.c:1246
+#, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
+msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
-#: g10/keyring.c:1252
+#: ../g10/keyring.c:1252
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1254
+#: ../g10/keyring.c:1254
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s är den oförändrade\n"
 
-#: g10/keyring.c:1255
+#: ../g10/keyring.c:1255
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s är den nya\n"
 
-#: g10/keyring.c:1256
+#: ../g10/keyring.c:1256
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
 
-#: g10/keyring.c:1376
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyring.c:1376
+#, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "kontrollerar nyckelringen `%s'\n"
+msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyring.c:1422
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyring.c:1422
+#, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
+msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1434
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyring.c:1434
+#, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
+msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1505
+#: ../g10/keyring.c:1505
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keyserver.c:61
+#: ../g10/keyserver.c:61
 msgid "include revoked keys in search results"
-msgstr ""
+msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
 
-#: g10/keyserver.c:62
+#: ../g10/keyserver.c:62
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr ""
+msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
 
-#: g10/keyserver.c:64
+#: ../g10/keyserver.c:64
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr ""
+msgstr "använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
 
-#: g10/keyserver.c:66
+#: ../g10/keyserver.c:66
 msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr ""
+msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
 
-#: g10/keyserver.c:70
+#: ../g10/keyserver.c:70
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
-msgstr ""
+msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
 
-#: g10/keyserver.c:72
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyserver.c:72
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
 
-#: g10/keyserver.c:74
+#: ../g10/keyserver.c:74
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
-msgstr ""
+msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
 
-#: g10/keyserver.c:140
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:140
+#, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr ""
-"VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
+msgstr "VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:523
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyserver.c:523
 msgid "disabled"
-msgstr "disable"
+msgstr "inaktiverad"
 
-#: g10/keyserver.c:724
+#: ../g10/keyserver.c:724
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
-msgstr ""
+msgstr "Ange nummer, N)ästa, eller Q) för Avsluta > "
 
-#: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1426
+#: ../g10/keyserver.c:808
+#: ../g10/keyserver.c:1425
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:906
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:906
+#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:908
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyserver.c:908
 msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+msgstr "nyckeln hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1145
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1145
+#, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgstr "begär nyckeln %s från %s server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1149
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1149
+#, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1173
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1173
+#, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgstr "söker efter namn från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1176
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1176
+#, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgstr "söker efter namn från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1329
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1328
+#, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgstr "skickar nycken %s till %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1333
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1332
+#, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgstr "skickar nyckeln %s till %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1376
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1375
+#, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgstr "söker efter \"%s\" från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1379
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1378
+#, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1386 g10/keyserver.c:1482
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyserver.c:1385
+#: ../g10/keyserver.c:1481
 msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "nyckelserverfel"
+msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1434
+#: ../g10/keyserver.c:1433
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "VARNING: nyckelserverhanteraren från en annan version av GnuPG (%s)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1443
+#: ../g10/keyserver.c:1442
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr ""
+msgstr "nyckelserver skickade inte VERSION\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1505 g10/keyserver.c:2033
+#: ../g10/keyserver.c:1504
+#: ../g10/keyserver.c:2032
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1511
+#: ../g10/keyserver.c:1510
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
-msgstr ""
+msgstr "externa anrop till nyckelserver stöds inte i detta bygge\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1523
+#: ../g10/keyserver.c:1522
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen hanterare för nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1528
+#: ../g10/keyserver.c:1527
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "åtgärden \"%s\" stöds inte med nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1536
+#: ../g10/keyserver.c:1535
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s har inte stöd för hanterarversionen %d\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1543
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyserver.c:1542
 msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "nyckelserverfel"
+msgstr "tidsgräns överstigen för nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1548
-#, fuzzy
+#: ../g10/keyserver.c:1547
 msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "nyckelserverfel"
+msgstr "internt fel i nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1557
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1556
+#, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgstr "kommunikationsfel mot nyckelserver: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1582 g10/keyserver.c:1616
+#: ../g10/keyserver.c:1581
+#: ../g10/keyserver.c:1615
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" inte ett nyckel-id: hoppar över\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1875
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1874
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte uppdatera nyckeln %s via %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1897
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1896
+#, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgstr "uppdaterar en nyckel från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1899
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1898
+#, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgstr "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1955
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1954
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte hämta uri:n %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1961
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/keyserver.c:1960
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte tolka uri:n %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:240
+#: ../g10/mainproc.c:240
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
+#: ../g10/mainproc.c:291
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr "%s  krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/mainproc.c:301
+#: ../g10/mainproc.c:301
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "lösenmening skapad  med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
+msgstr "lösenfras genererad med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:382
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/mainproc.c:382
+#, c-format
 msgid "public key is %s\n"
-msgstr "den öppna nyckeln är %08lX\n"
+msgstr "publik nyckel är %s\n"
 
 # Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
-#: g10/mainproc.c:439
+#: ../g10/mainproc.c:439
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "Data krypterat till öppen nyckel: Giltig DEK\n"
+msgstr "Data krypterat med publik nyckel: korrekt DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:472
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/mainproc.c:472
+#, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
+msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
+#: ../g10/mainproc.c:476
+#: ../g10/pkclist.c:219
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "      \"%s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:480
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/mainproc.c:480
+#, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
+msgstr "krypterad med %s-nyckel, id %s\n"
 
 # Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
-#: g10/mainproc.c:494
+#: ../g10/mainproc.c:494
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "öppen nyckel-dekryptering misslyckades: %s\n"
+msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:508
+#: ../g10/mainproc.c:508
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "krypterad med %lu lösenmeningar\n"
+msgstr "krypterad med %lu lösenfraser\n"
 
-#: g10/mainproc.c:510
+#: ../g10/mainproc.c:510
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "krypterad med with 1 lösenmening\n"
+msgstr "krypterad med with 1 lösenfras\n"
 
-#: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
+#: ../g10/mainproc.c:541
+#: ../g10/mainproc.c:563
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "antar att %s krypterade data\n"
 
-#: g10/mainproc.c:549
+#: ../g10/mainproc.c:549
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr ""
-"IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
-"istället\n"
+msgstr "IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s istället\n"
 
-#: g10/mainproc.c:581
+#: ../g10/mainproc.c:581
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
 
 # Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
-#: g10/mainproc.c:585
+#: ../g10/mainproc.c:585
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
 
 # Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
-#: g10/mainproc.c:598
+#: ../g10/mainproc.c:598
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:604
+#: ../g10/mainproc.c:604
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:623
+#: ../g10/mainproc.c:623
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:625
+#: ../g10/mainproc.c:625
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:817
+#: ../g10/mainproc.c:817
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
-"att applicera\n"
+"att verkställa\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1165
-#, fuzzy
+#: ../g10/mainproc.c:1165
 msgid "no signature found\n"
-msgstr "Korrekt signatur från \""
+msgstr "ingen signatur hittades\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1408
+#: ../g10/mainproc.c:1408
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "signaturen verifierades inte\n"
+msgstr "signaturvalidering nertystad\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1508
-#, fuzzy
+#: ../g10/mainproc.c:1508
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
+msgstr "kan inte hantera detta tvetydliga signaturdata\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1519
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/mainproc.c:1519
+#, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
+msgstr "Signatur gjord %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1520
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/mainproc.c:1520
+#, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "      även känd som \""
+msgstr "               med %s nyckel %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1524
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/mainproc.c:1524
+#, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
+msgstr "Signatur gjordes %s med %s nyckel-id %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1544
+#. According to my favorite copy editor, in English
+#. grammar, you say "at" if the key is located on a web
+#. page, but "from" if it is located on a keyserver.  I'm
+#. not going to even try to make two strings here :)
+#: ../g10/mainproc.c:1544
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
-#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/mainproc.c:1677
+#: ../g10/mainproc.c:1725
+#, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "FELAKTIG signatur från \""
+msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/mainproc.c:1679
+#: ../g10/mainproc.c:1727
+#, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Giltighetstiden har upphört för signatur från \""
+msgstr "Utgången signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/mainproc.c:1681
+#: ../g10/mainproc.c:1729
+#, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Korrekt signatur från \""
+msgstr "Korrekt signatur från \"%s\""
 
 # Visas vid ogiltig signatur:
 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
-#: g10/mainproc.c:1733
+#: ../g10/mainproc.c:1733
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[osäkert]"
 
-#: g10/mainproc.c:1765
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/mainproc.c:1765
+#, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "      även känd som \""
+msgstr "      även känd som \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1863
+#: ../g10/mainproc.c:1863
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1868
+#: ../g10/mainproc.c:1868
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1871
+#: ../g10/mainproc.c:1871
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1872
+#: ../g10/mainproc.c:1872
 msgid "binary"
 msgstr "binär"
 
-#: g10/mainproc.c:1873
+#: ../g10/mainproc.c:1873
 msgid "textmode"
 msgstr "textläge"
 
-#: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
+#: ../g10/mainproc.c:1873
+#: ../g10/trustdb.c:531
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
-#: g10/mainproc.c:1893
+#: ../g10/mainproc.c:1893
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
+msgstr "Kan inte kontrollera signaturen: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
+#: ../g10/mainproc.c:1962
+#: ../g10/mainproc.c:1978
+#: ../g10/mainproc.c:2064
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2005
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
-"kontrolleras.\n"
+#: ../g10/mainproc.c:2005
+msgid "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr "VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att kontrolleras.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2013
+#: ../g10/mainproc.c:2013
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2070
+#: ../g10/mainproc.c:2070
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2080
+#: ../g10/mainproc.c:2080
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
+msgstr "ogiltigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
 
-#: g10/misc.c:122
+#: ../g10/misc.c:122
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
+#: ../g10/misc.c:142
+#: ../g10/misc.c:170
+#: ../g10/misc.c:242
 #, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "fstat för \"%s\" misslyckades i %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:207
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/misc.c:207
+#, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
+msgstr "fstat(%d) misslyckades i %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:316
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/misc.c:316
+#, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
+msgstr "VARNING: använder experimentella algoritmen %s för publik nyckel\n"
 
-#: g10/misc.c:331
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/misc.c:331
+#, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "krypteringsalgorimten är inte införd"
+msgstr "VARNING: använder experimentella chifferalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/misc.c:346
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/misc.c:346
+#, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
+msgstr "VARNING: använder experimentella sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/misc.c:351
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/misc.c:351
+#, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
+msgstr "VARNING: sammandragsalgoritmen %s är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:447
+#: ../g10/misc.c:447
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "Insticksprogram för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
 
-#: g10/misc.c:448 g10/sig-check.c:103
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/misc.c:448
+#: ../g10/sig-check.c:103
+#, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr " i = visa mer information\n"
+msgstr "se %s för mer information\n"
 
-#: g10/misc.c:681
+#: ../g10/misc.c:681
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: alternativet är föråldrat\"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:685
+#: ../g10/misc.c:685
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:687
+#: ../g10/misc.c:687
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
 
-#: g10/misc.c:694
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/misc.c:694
+#, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är ett föråldrat kommando - använd det inte\n"
 
-#: g10/misc.c:707
+#: ../g10/misc.c:707
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Okomprimerad"
 
-#: g10/misc.c:732
-#, fuzzy
+#. NOTE TO TRANSLATOR: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: ../g10/misc.c:732
 msgid "uncompressed|none"
-msgstr "Okomprimerad"
+msgstr "okomprimerad|ingen"
 
-#: g10/misc.c:842
+#: ../g10/misc.c:842
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1017
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/misc.c:1017
+#, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
+msgstr "tvetydlig flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:1042
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/misc.c:1042
+#, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
+msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/openfile.c:86
+#. do not overwrite
+#: ../g10/openfile.c:86
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
 
-#: g10/openfile.c:90
-#, fuzzy
+#: ../g10/openfile.c:90
 msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Skriv över (j/N)? "
+msgstr "Skriv över? (j/N) "
 
-#: g10/openfile.c:123
+#: ../g10/openfile.c:123
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: okänt suffix\n"
 
-#: g10/openfile.c:145
+#: ../g10/openfile.c:145
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Ange nytt filnamn"
 
-#: g10/openfile.c:190
+#: ../g10/openfile.c:190
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "skriver till standard ut\n"
 
-#: g10/openfile.c:311
+#: ../g10/openfile.c:311
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
 
-#: g10/openfile.c:390
+#: ../g10/openfile.c:390
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurationsfil `%s'skapad\n"
+msgstr "ny konfigurationsfil \"%s\" skapad\n"
 
-#: g10/openfile.c:392
+#: ../g10/openfile.c:392
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
+msgstr "VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
 
-#: g10/openfile.c:424
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/openfile.c:424
+#, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: katalog skapad\n"
+msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:138
+#: ../g10/parse-packet.c:138
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
+msgstr "kan inte hantera algoritmen %d för publika nycklar\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:708
+#: ../g10/parse-packet.c:708
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1159
+#: ../g10/parse-packet.c:1159
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 
-#: g10/passphrase.c:310
+#: ../g10/passphrase.c:310
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
-#: g10/passphrase.c:326
+#: ../g10/passphrase.c:326
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
-#: g10/passphrase.c:345
+#: ../g10/passphrase.c:345
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
 
-#: g10/passphrase.c:362
+#: ../g10/passphrase.c:362
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
+#: ../g10/passphrase.c:379
+#: ../g10/passphrase.c:655
+#: ../g10/passphrase.c:745
 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "problem med GPG-Agent, stänger av den\n"
+msgstr "problem med agenten - inaktiverar användning av agent\n"
 
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/passphrase.c:532
+#: ../g10/passphrase.c:914
+#, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
+msgstr " (primära nyckelns id %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:546
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/passphrase.c:546
+#, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
 msgstr ""
-"Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
-"användaren: \"%.*s\"\n"
-"%u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s%s\n"
+"Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
+"nyckeln för användaren: \"%.*s\"\n"
+"%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:571
+#: ../g10/passphrase.c:571
 msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Repetera lösenmeningen\n"
+msgstr "Repetera lösenfrasen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:573
+#: ../g10/passphrase.c:573
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Ange lösenmening\n"
+msgstr "Ange lösenfrasen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:649
+#. 99 is GPG_ERR_CANCELED.
+#: ../g10/passphrase.c:649
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:974
-#, fuzzy
+#: ../g10/passphrase.c:805
+#: ../g10/passphrase.c:968
 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "kan inte fråga efter lösenmening i batch-läge\n"
+msgstr "kan inte fråga om lösenfras i satsläge\n"
 
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:979
+#. Read the passphrase from the tty or the command-fd.
+#: ../g10/passphrase.c:812
+#: ../g10/passphrase.c:973
 msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Ange lösenmening: "
+msgstr "Ange lösenfras: "
 
-#: g10/passphrase.c:895
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/passphrase.c:895
+#, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
 "user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
-"användaren: \""
+"Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
+"nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
 
-#: g10/passphrase.c:901
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/passphrase.c:901
+#, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
+msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
 
-#: g10/passphrase.c:910
+#: ../g10/passphrase.c:910
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:987
+#: ../g10/passphrase.c:977
 msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Repetera lösenmeningen: "
+msgstr "Repetera lösenfrasen: "
 
-#: g10/photoid.c:73
+#: ../g10/photoid.c:73
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5128,473 +5121,482 @@ msgid ""
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Välj en bild att använda som ditt foto-ID. Bilden måste vara en JPEG-fil.\n"
-"Kom ihåg att bilden sparas inuti din öppna nyckel: Om du väljer\n"
+"Välj en bild att använda som ditt foto-id. Bilden måste vara en JPEG-fil.\n"
+"Kom ihåg att bilden sparas inuti din publika nyckel: Om du väljer\n"
 "en mycket stor bild, så blir din nyckel också väldigt stor!\n"
 "Försök att använda en bild som har ungefär  formatet 240x288 pixlar.\n"
 
-#: g10/photoid.c:95
+#: ../g10/photoid.c:95
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-ID: "
+msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-id: "
 
-#: g10/photoid.c:116
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/photoid.c:116
+#, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "Kan inte öppna fotot \"%s\": %s\n"
+msgstr "kunde inte öppna JPEG-filen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:127
+#: ../g10/photoid.c:127
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
-msgstr ""
+msgstr "Den här JPEG-bilden är verkligen stor (%d byte)!\n"
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/photoid.c:129
-#, fuzzy
+#: ../g10/photoid.c:129
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
+msgstr "Vill du verkligen använda den? (j/N)? "
 
-#: g10/photoid.c:146
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/photoid.c:146
+#, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "\"%s\" är inte en  JPEG-fil\n"
+msgstr "\"%s\" är inte en JPEG-fil\n"
 
-#: g10/photoid.c:165
+#: ../g10/photoid.c:165
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
 
-#: g10/photoid.c:329
+#: ../g10/photoid.c:329
 msgid "no photo viewer set\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen fotovisare inställd\n"
 
-#: g10/photoid.c:383
+#: ../g10/photoid.c:383
 msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "kan inte visa foto-ID!\n"
+msgstr "kan inte visa foto-id!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
+#: ../g10/pkclist.c:62
+#: ../g10/revoke.c:623
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Ingen anledning har angivits"
 
 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
 # känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
+#: ../g10/pkclist.c:64
+#: ../g10/revoke.c:625
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Nyckeln är ersatt"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
+#: ../g10/pkclist.c:66
+#: ../g10/revoke.c:624
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
+#: ../g10/pkclist.c:68
+#: ../g10/revoke.c:626
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nyckeln används inte längre"
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
+#: ../g10/pkclist.c:70
+#: ../g10/revoke.c:627
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
 
-#: g10/pkclist.c:74
+#: ../g10/pkclist.c:74
 msgid "reason for revocation: "
-msgstr "anledning till spärren: "
+msgstr "anledning för spärrning: "
 
-#: g10/pkclist.c:91
+#: ../g10/pkclist.c:91
 msgid "revocation comment: "
 msgstr "spärrkommentar: "
 
 # ej kristallklart vad förkortningarna står för
-#: g10/pkclist.c:206
+#. A string with valid answers.
+#.
+#. Note to translators: These are the allowed answers in lower and
+#. uppercase.  Below you will find the matching strings which
+#. should be translated accordingly and the letter changed to
+#. match the one in the answer string.
+#.
+#. i = please show me more information
+#. m = back to the main menu
+#. s = skip this key
+#. q = quit
+#.
+#: ../g10/pkclist.c:206
 msgid "iImMqQsS"
 msgstr "iImMaAsS"
 
-#: g10/pkclist.c:214
-#, fuzzy
+#: ../g10/pkclist.c:214
 msgid "No trust value assigned to:\n"
-msgstr ""
-"Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
+msgstr "Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:246
+#: ../g10/pkclist.c:246
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "  även känd som \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:256
-#, fuzzy
-msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr ""
-"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
-"ägaren.\n"
+#: ../g10/pkclist.c:256
+msgid "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr "Hur mycket litar du på att nyckeln faktiskt tillhör den angivna användaren?\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/pkclist.c:271
+#, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = Vet inte\n"
+msgstr "  %d = Jag vet inte eller kan inte säga något\n"
 
-#: g10/pkclist.c:273
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/pkclist.c:273
+#, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = Jag litar INTE på denna användare\n"
+msgstr "  %d = Jag litar INTE\n"
 
-#: g10/pkclist.c:279
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/pkclist.c:279
+#, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Jag litar förbehållslöst på denna användare\n"
+msgstr "  %d = Jag litar förbehållslöst\n"
 
-#: g10/pkclist.c:285
-#, fuzzy
+#: ../g10/pkclist.c:285
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
+msgstr "  m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
 
-#: g10/pkclist.c:288
-#, fuzzy
+#: ../g10/pkclist.c:288
 msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " s = hoppa över denna nyckel\n"
+msgstr "  s = hoppa över denna nyckel\n"
 
-#: g10/pkclist.c:289
-#, fuzzy
+#: ../g10/pkclist.c:289
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr "a = avsluta\n"
+msgstr "  q = avsluta\n"
 
-#: g10/pkclist.c:293
+#: ../g10/pkclist.c:293
 #, c-format
 msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Minimum tillitsnivå för denna nyckel är: %s\n"
+"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
+#: ../g10/pkclist.c:299
+#: ../g10/revoke.c:652
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/pkclist.c:320
-#, fuzzy
+#: ../g10/pkclist.c:320
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ge denna nyckel förbehållslöst förtroende? "
+msgstr "Vill du verkligen ge denna nyckel förbehållslöst förtroende? (j/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:334
+#: ../g10/pkclist.c:334
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "Certifikat som leder till en nyckel med förbehållslöst förtroende:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:419
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/pkclist.c:419
+#, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
-"ägaren.\n"
+msgstr "%s: Det finns ingen försäkran om att nyckeln tillhör den angivna användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:424
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/pkclist.c:424
+#, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
-"ägaren.\n"
+msgstr "%s: Det finns en viss försäkran om att nyckeln tillhör den angivna användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:430
-#, fuzzy
+#: ../g10/pkclist.c:430
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
+msgstr "Den här nyckel tillhör antagligen den namngivna användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:435
+#: ../g10/pkclist.c:435
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
 
-#: g10/pkclist.c:461
-#, fuzzy
+#: ../g10/pkclist.c:461
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den uppgivna personen. Om du\n"
-"*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
-"\n"
+"Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den namngivna personen i.\n"
+"användaridentiteten. Om du *verkligen* vet vad du gör, kan du\n"
+"svara ja på nästkommande fråga.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:468
-#, fuzzy
+#: ../g10/pkclist.c:468
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
+msgstr "Vill du använda nyckeln ändå? (j/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:502
+#: ../g10/pkclist.c:502
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:509
+#: ../g10/pkclist.c:509
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr "VARNING: denna nyckel kan ha spärrats: Spärrnyckeln saknas.\n"
+msgstr "VARNING: denna nyckel kan ha spärrats (spärrnyckeln saknas)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:518
+#: ../g10/pkclist.c:518
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521
+#: ../g10/pkclist.c:521
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:522
-#, fuzzy
+#: ../g10/pkclist.c:522
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
+msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är förfalskad.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
+#: ../g10/pkclist.c:528
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VARNING: Denna undernyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:533
+#: ../g10/pkclist.c:533
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Obs: Denna nyckel har stängts av.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:553
+#: ../g10/pkclist.c:553
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "Observera: Validerad adress för signeraren är \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:560
+#: ../g10/pkclist.c:560
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
-msgstr ""
+msgstr "Observera: Signerarens adress \"%s\" matchar inte DNS-objektet\n"
 
-#: g10/pkclist.c:572
+#: ../g10/pkclist.c:572
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustlevel justerad till FULL på grund av giltig PKA-info\n"
 
-#: g10/pkclist.c:580
+#: ../g10/pkclist.c:580
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustlevel justerad till NEVER på grund av felaktig PKA-info\n"
 
-#: g10/pkclist.c:591
+#: ../g10/pkclist.c:591
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Obs: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:602
+#: ../g10/pkclist.c:602
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:604
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr ""
-"         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
+#: ../g10/pkclist.c:604
+msgid "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
+#: ../g10/pkclist.c:612
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:613
+#: ../g10/pkclist.c:613
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:621
-msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+#: ../g10/pkclist.c:621
+msgid "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
+#: ../g10/pkclist.c:623
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
+#: ../g10/pkclist.c:822
+#: ../g10/pkclist.c:864
+#: ../g10/pkclist.c:1076
+#: ../g10/pkclist.c:1146
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
 
 # överhoppad?
-#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
+#: ../g10/pkclist.c:834
+#: ../g10/pkclist.c:1114
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "hoppade över %s: öppen nyckel finns redan\n"
+msgstr "%s: hoppades över: publik nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/pkclist.c:885
+#: ../g10/pkclist.c:885
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr ""
-"Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\") för detta\n"
+msgstr "Du angav ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
 
-#: g10/pkclist.c:909
+#: ../g10/pkclist.c:909
 msgid "Current recipients:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nuvarande mottagare:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:935
+#: ../g10/pkclist.c:935
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"Skriv användar-ID.  Avsluta med en tom rad: "
+"Ange användaridentiteten.  Avsluta med en tom rad: "
 
-#: g10/pkclist.c:960
+#: ../g10/pkclist.c:960
 msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
+msgstr "Inget sådan användaridentitet.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
+#: ../g10/pkclist.c:969
+#: ../g10/pkclist.c:1043
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "hoppade över: den öppna nyckeln är redan satt som förvald mottagare\n"
+msgstr "hoppade över: den publika nyckeln är redan inställd som standardmottagare\n"
 
-#: g10/pkclist.c:990
+#: ../g10/pkclist.c:990
 msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Den öppna nyckeln är avstängd.\n"
+msgstr "Den publika nyckeln är inaktiverad.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:999
+#: ../g10/pkclist.c:999
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "hoppade över: öppen nyckel redan angiven\n"
+msgstr "hoppade över: publik nyckel redan angiven\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1034
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/pkclist.c:1034
+#, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
+msgstr "okänd standardmottagare \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1092
+#: ../g10/pkclist.c:1092
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "hoppade över %s: den öppna nyckeln är avstängd\n"
+msgstr "%s: hoppades över: den publika nyckeln är inaktiverad\n"
 
 # plural av adressee
 # dvs. den som meddelandet är adresserat till.
 # Åtskillnad görs mellan adressee och receiver.
-#: g10/pkclist.c:1154
+#: ../g10/pkclist.c:1154
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "inga giltiga adressater\n"
 
-#: g10/plaintext.c:91
+#: ../g10/plaintext.c:91
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara det\n"
 
-#: g10/plaintext.c:135 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:158
+#: ../g10/plaintext.c:135
+#: ../g10/plaintext.c:140
+#: ../g10/plaintext.c:158
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
+msgstr "Fel vid skapande av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:452
+#: ../g10/plaintext.c:452
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Signatur i en separat fil.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:458
+#: ../g10/plaintext.c:458
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Ange namnet på datafilen: "
 
-#: g10/plaintext.c:490
+#: ../g10/plaintext.c:490
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "läser från standard in ...\n"
 
-#: g10/plaintext.c:524
+#: ../g10/plaintext.c:524
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "ingen signerad data\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/plaintext.c:538
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/plaintext.c:538
+#, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+msgstr "kan inte öppna signerat data \"%s\"\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:104
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/pubkey-enc.c:104
+#, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "anonym mottagare; försöker med den hemliga nyckeln %08lX ...\n"
+msgstr "anonym mottagare; provar med den hemliga nyckeln %s ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:135
+#: ../g10/pubkey-enc.c:135
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:223
+#: ../g10/pubkey-enc.c:223
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:244
+#: ../g10/pubkey-enc.c:244
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "krypteringsalgoritmen %d%s är okänd eller avstängd\n"
+msgstr "krypteringsalgoritmen %d%s är okänd eller inaktiverad\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:282
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/pubkey-enc.c:282
+#, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "OBS: krypteringsalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
+msgstr "VARNING: chifferalgoritmen %s hittades inte i mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:302
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/pubkey-enc.c:302
+#, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "OBS: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
+msgstr "OBSERVERA: hemliga nyckeln %s gick ut %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:308
+#: ../g10/pubkey-enc.c:308
 msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "OBS: nyckeln har spärrats"
+msgstr "OBSERVERA: nyckeln har spärrats"
 
 # Vad?
-#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
+#: ../g10/revoke.c:104
+#: ../g10/revoke.c:118
+#: ../g10/revoke.c:130
+#: ../g10/revoke.c:176
+#: ../g10/revoke.c:188
+#: ../g10/revoke.c:588
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:147
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/revoke.c:147
+#, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
+msgstr "nyckeln %s innehåller inga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/revoke.c:308
+#: ../g10/revoke.c:308
 msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Att spärras av:\n"
+msgstr "Kommer att spärras av:\n"
 
-#: g10/revoke.c:312
+#: ../g10/revoke.c:312
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Detta är en känslig spärrnyckel)\n"
 
-#: g10/revoke.c:316
-#, fuzzy
+#: ../g10/revoke.c:316
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel?"
+msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
 # --force översatt med:
 # genomdriv (använd alltid?)
 # -do-not-force översatt med:
 # genomdriv inte
 # I detta fall gäller det ett revokeringscertifikat, som gnupg alltid skapar i ASCII-format för att det ska gå att skriva ut.
-#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
+#: ../g10/revoke.c:329
+#: ../g10/revoke.c:554
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "utdata med ett ascii-skal genomdrivet.\n"
 
 # Vad menas???
-#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
+#: ../g10/revoke.c:344
+#: ../g10/revoke.c:568
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:407
+#. and issue a usage notice
+#: ../g10/revoke.c:407
 msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
 
-#: g10/revoke.c:413
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/revoke.c:413
+#, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "hittade inga spärrnycklar till `%s'\n"
+msgstr "inga spärrnycklar hittades för \"%s\"\n"
 
-#: g10/revoke.c:471
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/revoke.c:471
+#, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "den hemliga nyckeln `%s' hittades inte: %s\n"
+msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:500
+#: ../g10/revoke.c:500
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
+msgstr "ingen motsvarande publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:511
+#: ../g10/revoke.c:511
 msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
+msgstr "publika nyckeln passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
-#: g10/revoke.c:518
-#, fuzzy
+#: ../g10/revoke.c:518
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel?"
+msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/revoke.c:535
+#: ../g10/revoke.c:535
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
 
-#: g10/revoke.c:543
+#: ../g10/revoke.c:543
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
 
-#: g10/revoke.c:594
+#. and issue a usage notice
+#: ../g10/revoke.c:594
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5607,291 +5609,265 @@ msgstr ""
 "Spärrcertifikat skapat.\n"
 "\n"
 "Var vänlig flytta det till ett media du kan gömma; om Mallory får\n"
-"får tillgång till detta certificate kan han göra din nyckel oanvändbar.\n"
+"får tillgång till detta certifikatet kan han göra din nyckel oanvändbar.\n"
 "Det är klokt att skriva ut detta certifikat och gömma det, ifall ditt\n"
 "media blir oläsligt.  Men se upp:  Utskriftsfunktionen på\n"
 "din dator kan spara data så att det blir åtkomligt för andra!\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
+#: ../g10/revoke.c:635
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
+msgstr "Välj anledning till varför nyckeln spärras:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
+#: ../g10/revoke.c:645
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: ../g10/revoke.c:647
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Troligen vill du välja %d här)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
+#: ../g10/revoke.c:688
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "Ange en beskrivning (frivilligt); avsluta med en tom rad:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: ../g10/revoke.c:716
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Anledning till spärren: %s\n"
+msgstr "Anledning för spärrning: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: ../g10/revoke.c:718
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
-#, fuzzy
+#: ../g10/revoke.c:723
 msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Är detta OK?"
+msgstr "Är detta OK? (j/N) "
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
+#: ../g10/seckey-cert.c:55
 msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
+msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:61
+#: ../g10/seckey-cert.c:61
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
 
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
-#: g10/seckey-cert.c:72
+#: ../g10/seckey-cert.c:72
 #, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
 msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:266
+#: ../g10/seckey-cert.c:266
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Fel lösenmening; försök igen!"
+msgstr "Ogiltig lösenfras; försök igen"
 
-#: g10/seckey-cert.c:267
+#: ../g10/seckey-cert.c:267
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s ...\n"
 
 # För vissa krypteringsalgoritmer är det känt att vissa svaga nycklar kan förekomma. Dessa ska aldrig användas. GnuPG vill på detta sätt hindra dig från att skapa en sådan nyckel.
-#: g10/seckey-cert.c:328
+#: ../g10/seckey-cert.c:328
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenmening igen.\n"
+msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenfras igen.\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:366
+#: ../g10/seckey-cert.c:366
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
-msgstr ""
-"skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga "
-"nyckeln\n"
+msgstr "skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga nyckeln\n"
 
-#: g10/seskey.c:54
+#: ../g10/seskey.c:54
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
 
-#: g10/seskey.c:59
+#: ../g10/seskey.c:59
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "kan inte undvika en svag nyckel för symmetrisk kryptering; försökte\n"
 "%d gånger!\n"
 
-#: g10/seskey.c:222
+#: ../g10/seskey.c:222
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA kräver att hashlängden är multiplicerbar med 8 bitar\n"
 
-#: g10/seskey.c:236
+#: ../g10/seskey.c:236
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA-nyckeln %s använder en osäker hash (%u bitar)\n"
 
-#: g10/seskey.c:248
+#: ../g10/seskey.c:248
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA-nyckeln %s kräver en hash med %u bitar eller större\n"
 
-#: g10/sig-check.c:76
+#. Sanity check that the md has a context for the hash that the
+#. sig is expecting.  This can happen if a onepass sig header does
+#. not match the actual sig, and also if the clearsign "Hash:"
+#. header is missing or does not match the actual sig.
+#: ../g10/sig-check.c:76
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "VARNING: konflikt mellan signatursammandrag i meddelandet\n"
 
 # Vad betyder det?
-#: g10/sig-check.c:101
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/sig-check.c:101
+#, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr "VARNING: Signeringsundernyckeln %08lX är inte korscertifierad\n"
+msgstr "VARNING: signeringsundernyckeln %s är inte korscertifierad\n"
 
 # cross-certification?
-#: g10/sig-check.c:113
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/sig-check.c:113
+#, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
-msgstr ""
-"VARNING signeringsundernyckel  %08lX har en ogiltig korscertiifiering\n"
+msgstr "VARNING signeringsundernyckel  %s har en ogiltig korscertifiering\n"
 
 # behövs verkligen c-format här?
-#: g10/sig-check.c:181
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/sig-check.c:181
+#, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "den öppna nyckeln %08lX är %lu sekund nyare än signaturen\n"
+msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
-#: g10/sig-check.c:182
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/sig-check.c:182
+#, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "den öppna nyckeln %08lX är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
+msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/sig-check.c:193
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
-"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+#: ../g10/sig-check.c:193
+#, c-format
+msgid "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd klocka)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:195
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
-"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+#: ../g10/sig-check.c:195
+#, c-format
+msgid "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller felinställd klocka)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:205
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/sig-check.c:205
+#, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "OBS: signaturnyckeln %08lX, gick ut vid %s\n"
+msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s gick ut %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:287
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/sig-check.c:287
+#, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-"antar att signaturen gjord med nyckel %08lX är felaktig eftersom en okänd "
-"kritisk bit är satt\n"
+msgstr "antar felaktig signatur från nyckeln %s på grund av en okänd kritisk bit\n"
 
-#: g10/sig-check.c:544
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/sig-check.c:544
+#, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel till paket för spärr av undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel med spärrsignatur för undernyckel\n"
 
-#: g10/sig-check.c:570
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/sig-check.c:570
+#, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: ingen undernyckel till signatur för bindning av undernyckel\n"
+msgstr "nyckeln %s: ingen undernyckel för signaturbindning av undernyckel\n"
 
 # notation data?
-#: g10/sign.c:85
+#: ../g10/sign.c:85
 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr ""
-"kan inte lägga till noteringar i signaturer gjorda med en v3-nyckel\n"
+"kan inte lägga till notationer i signaturer gjorda med en v3-nyckel\n"
 "(PGP 2.x-typ)\n"
 
-#: g10/sign.c:93
+#: ../g10/sign.c:93
 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
-msgstr ""
-"kan inte lägga till noteringar i nyckelsignaturer signaturer gjorda med en "
-"v3-nyckel (PGP 2.x-typ)\n"
+msgstr "kan inte lägga till notationer i nyckelsignaturer signaturer gjorda med en v3-nyckel (PGP 2.x-typ)\n"
 
-#: g10/sign.c:107
+#: ../g10/sign.c:107
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: kan inte %%-expandera anteckning (för stor).  Använder den utan "
-"expansion.\n"
+msgstr "VARNING: kan inte %%-expandera anteckning (för stor).  Använder den utan expansion.\n"
 
-#: g10/sign.c:124
+#: ../g10/sign.c:124
 msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr "kan inte ange en policy-URL i v3 (PGP 2.x style) signaturer\n"
 
-#: g10/sign.c:132
+#: ../g10/sign.c:132
 msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
-"kan inte lägga till en policy-URL i signaturer gjorda med en v3-nyckel (PGP "
-"2.x-typ)\n"
+msgstr "kan inte lägga till en policy-URL i signaturer gjorda med en v3-nyckel (PGP 2.x-typ)\n"
 
-#: g10/sign.c:145
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: kan inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder den utan "
-"expansion.\n"
+#: ../g10/sign.c:145
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder oexpanderad.\n"
 
-#: g10/sign.c:173
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: kan inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder den utan "
-"expansion.\n"
+#: ../g10/sign.c:173
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte %%-expandera url för föredragen nyckelserver (för stor).  Använder oexpanderad.\n"
 
-#: g10/sign.c:347
+#: ../g10/sign.c:347
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "försök att verifiera den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
+msgstr "kontroll av den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:356
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/sign.c:356
+#, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s signatur från: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s signatur från: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:788
+#: ../g10/sign.c:788
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara skapa signaturer i en separat fil med nycklar av PGP 2.x-typ\n"
 "när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:862
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens inst?"
-"llningar\n"
+#: ../g10/sign.c:862
+#, c-format
+msgid "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "VARNING: tvinga sammandragsalgoritmen %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/sign.c:988
+#: ../g10/sign.c:988
 msgid "signing:"
 msgstr "signerar:"
 
-#: g10/sign.c:1100
+#: ../g10/sign.c:1100
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
 "när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:1278
+#: ../g10/sign.c:1278
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
 
 # Slumptalsgenerator: Random Number Generator
-#: g10/skclist.c:128 g10/skclist.c:192
+#: ../g10/skclist.c:128
+#: ../g10/skclist.c:192
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
-msgstr ""
-"nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med "
-"fejkad slumptalsgenerator!\n"
+msgstr "nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med fejkad slumptalsgenerator!\n"
 
-#: g10/skclist.c:159
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/skclist.c:159
+#, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/skclist.c:167 g10/skclist.c:177 g10/skclist.c:186
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/skclist.c:167
+#: ../g10/skclist.c:177
+#: ../g10/skclist.c:186
+#, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "hoppade över  `%s': %s\n"
+msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:172
+#: ../g10/skclist.c:172
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/skclist.c:187
-#, fuzzy
+#: ../g10/skclist.c:187
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
-msgstr ""
-"hoppade över  `%s': detta är en nyckel av ElGamal-typ genererad av PGP\n"
-"som inte är säker för signaturer!\n"
+msgstr "det här är en PGP-genererad Elgamal-nyckel som inte är säker för signaturer!"
 
-#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
+#: ../g10/tdbdump.c:60
+#: ../g10/trustdb.c:366
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:105
+#: ../g10/tdbdump.c:105
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
@@ -5900,1406 +5876,694 @@ msgstr ""
 "# Skapat lista över tilldelade tillitsvärden %s\n"
 "# (Använd \"gpg --import-ownertrust\" för att återställa dem)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/tdbdump.c:160
+#: ../g10/tdbdump.c:168
+#: ../g10/tdbdump.c:173
+#: ../g10/tdbdump.c:178
+#, c-format
 msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel i \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160
-#, fuzzy
+#: ../g10/tdbdump.c:160
 msgid "line too long"
-msgstr "raden är för lång\n"
+msgstr "raden är för lång"
 
-#: g10/tdbdump.c:168
+#: ../g10/tdbdump.c:168
 msgid "colon missing"
-msgstr ""
+msgstr "kolon saknas"
 
-#: g10/tdbdump.c:174
-#, fuzzy
+#: ../g10/tdbdump.c:174
 msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
+msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
 
-#: g10/tdbdump.c:179
-#, fuzzy
+#: ../g10/tdbdump.c:179
 msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "importera värden som representerar ägartillit"
+msgstr "värde för ägartillit saknas"
 
-#: g10/tdbdump.c:215
-#, fuzzy, c-format
+#. error
+#: ../g10/tdbdump.c:215
+#, c-format
 msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid sökning av tillitsvärde: %s\n"
+msgstr "fel vid sökning av tillitsvärde i \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:219
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/tdbdump.c:219
+#, c-format
 msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "läsfel:  %s\n"
+msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
+#: ../g10/tdbdump.c:228
+#: ../g10/trustdb.c:381
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:129 g10/tdbio.c:1445
+#: ../g10/tdbio.c:129
+#: ../g10/tdbio.c:1445
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1452
+#: ../g10/tdbio.c:135
+#: ../g10/tdbio.c:1452
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:245
+#: ../g10/tdbio.c:245
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
 
-#: g10/tdbio.c:498
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/tdbio.c:498
+#, c-format
 msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
+msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:513
+#: ../g10/tdbio.c:513
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:523 g10/tdbio.c:546 g10/tdbio.c:589
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/tdbio.c:523
+#: ../g10/tdbio.c:546
+#: ../g10/tdbio.c:589
+#, c-format
 msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
+msgstr "kan inte skapa lås för \"%s\"\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:592
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/tdbio.c:525
+#: ../g10/tdbio.c:592
+#, c-format
 msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+msgstr "kan inte låsa \"%s\"\n"
 
-#: g10/tdbio.c:551
+#: ../g10/tdbio.c:551
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:555
+#: ../g10/tdbio.c:555
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/tdbio.c:558
+#: ../g10/tdbio.c:558
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/tdbio.c:602
+#: ../g10/tdbio.c:602
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgstr "OBS: det går inte att skriva till tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/tdbio.c:619
+#: ../g10/tdbio.c:619
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas\n"
 
-#: g10/tdbio.c:651
+#: ../g10/tdbio.c:651
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa kontrollsummetabell: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:659
+#: ../g10/tdbio.c:659
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:696 g10/tdbio.c:712 g10/tdbio.c:726
-#: g10/tdbio.c:756 g10/tdbio.c:1378 g10/tdbio.c:1405
+#: ../g10/tdbio.c:676
+#: ../g10/tdbio.c:696
+#: ../g10/tdbio.c:712
+#: ../g10/tdbio.c:726
+#: ../g10/tdbio.c:756
+#: ../g10/tdbio.c:1378
+#: ../g10/tdbio.c:1405
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:735
+#: ../g10/tdbio.c:735
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1174
+#: ../g10/tdbio.c:1174
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1182
+#: ../g10/tdbio.c:1182
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1203
+#: ../g10/tdbio.c:1203
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "%s: detta är inte en tillitsdatabasfil\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1221
+#: ../g10/tdbio.c:1221
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1226
+#: ../g10/tdbio.c:1226
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1411
+#: ../g10/tdbio.c:1411
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1419
+#: ../g10/tdbio.c:1419
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1429
+#: ../g10/tdbio.c:1429
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1459
+#: ../g10/tdbio.c:1459
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1504
+#: ../g10/tdbio.c:1504
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 
-#: g10/textfilter.c:149
+#: ../g10/textfilter.c:149
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/textfilter.c:248
+#: ../g10/textfilter.c:248
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/trustdb.c:227
+#: ../g10/trustdb.c:227
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "%s ?r ingen giltig teckentabell\n"
 
 # trusted??
-#: g10/trustdb.c:258
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/trustdb.c:258
+#, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "nyckel %08lX: accepterad som betrodd nyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: accepterad som betrodd nyckel\n"
 
-#: g10/trustdb.c:296
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/trustdb.c:296
+#, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "nyckel %08lX förekommer mer än en gång i tillitsdatabasen\n"
+msgstr "nyckeln %s förekommer fler än en gång i tillitsdatabasen\n"
 
 # nyckeln?
-#: g10/trustdb.c:311
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/trustdb.c:311
+#, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen motsvarande öppen nyckel - överhoppad\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel för pålitlig nyckel - hoppades över\n"
 
-#: g10/trustdb.c:321
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/trustdb.c:321
+#, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "Nyckeln har förbehållslöst förtroende.\n"
+msgstr "nyckeln %s är markerad med förbehållslöst förtroende.\n"
 
 # req står för request
 # kollat med Werner. Per
-#: g10/trustdb.c:345
+#: ../g10/trustdb.c:345
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr "tillitspost %lu, begäran av typ %d: kunde inte läsa: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:351
+#: ../g10/trustdb.c:351
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:447
+#: ../g10/trustdb.c:447
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgstr "kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:453
+#: ../g10/trustdb.c:453
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/trustdb.c:505
+msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
+
+# Denna måste testas.
+# /* NOTE TO TRANSLATOR: these strings are similar to those in
+#    trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#    make attractive information listings where columns line up
+#    properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#    choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#    It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#    essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#    uid are both NULL, or neither are NULL. */
+#: ../g10/trustdb.c:505
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-msgstr ""
+msgstr "10"
 
-#: g10/trustdb.c:507
-#, fuzzy
+#: ../g10/trustdb.c:507
 msgid "[ revoked]"
-msgstr "[spärrad]"
+msgstr "[ spärrad]"
 
-#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
-#, fuzzy
+#: ../g10/trustdb.c:509
+#: ../g10/trustdb.c:514
 msgid "[ expired]"
-msgstr "[Giltighetstiden har gått ut]"
+msgstr "[ utgånget]"
 
-#: g10/trustdb.c:513
-#, fuzzy
+#: ../g10/trustdb.c:513
 msgid "[ unknown]"
-msgstr "okänd"
+msgstr "[ okänt]"
 
-#: g10/trustdb.c:515
+#: ../g10/trustdb.c:515
 msgid "[  undef ]"
-msgstr ""
+msgstr "[ odefinierad ]"
 
-#: g10/trustdb.c:516
+#: ../g10/trustdb.c:516
 msgid "[marginal]"
-msgstr ""
+msgstr "[marginell]"
 
-#: g10/trustdb.c:517
+#: ../g10/trustdb.c:517
 msgid "[  full  ]"
-msgstr ""
+msgstr "[  fullständig  ]"
 
-#: g10/trustdb.c:518
+#: ../g10/trustdb.c:518
 msgid "[ultimate]"
-msgstr ""
+msgstr "[förbehållslös]"
 
-#: g10/trustdb.c:533
+#: ../g10/trustdb.c:533
 msgid "undefined"
-msgstr ""
+msgstr "odefinierad"
 
-#: g10/trustdb.c:534
-#, fuzzy
+#: ../g10/trustdb.c:534
 msgid "never"
 msgstr "aldrig"
 
-#: g10/trustdb.c:535
+#: ../g10/trustdb.c:535
 msgid "marginal"
-msgstr ""
+msgstr "marginell"
 
-#: g10/trustdb.c:536
+#: ../g10/trustdb.c:536
 msgid "full"
-msgstr ""
+msgstr "fullständig"
 
-#: g10/trustdb.c:537
+#: ../g10/trustdb.c:537
 msgid "ultimate"
-msgstr ""
+msgstr "förbehållslös"
 
-#: g10/trustdb.c:577
+#: ../g10/trustdb.c:577
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
+#: ../g10/trustdb.c:583
+#: ../g10/trustdb.c:2352
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:592
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/trustdb.c:592
+#, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
+msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:607
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/trustdb.c:607
+#, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
+msgstr "det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/trustdb.c:839
+#: ../g10/trustdb.c:1277
+#, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "hittade inte den öppna nyckeln %08lX :%s\n"
+msgstr "publika nyckeln %s hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1034
+#: ../g10/trustdb.c:1034
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/trustdb.c:1038
+#: ../g10/trustdb.c:1038
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
 
 # Vad är detta!?
-#: g10/trustdb.c:2095
+#: ../g10/trustdb.c:2095
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2160
+#: ../g10/trustdb.c:2160
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2174
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/trustdb.c:2174
+#, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr ""
-"Hittar inte den öppna nyckeln tillhörande den förbehållslöst betrodda "
-"nyckeln %08lX \n"
+msgstr "publik nyckel för förbehållslöst betrodda nyckeln %s hittades inte\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2197
+#: ../g10/trustdb.c:2197
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d marginal(er) behövs, %d färdig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2283
+#: ../g10/trustdb.c:2283
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr ""
+msgid "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr "djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2358
-#, fuzzy, c-format
+#: ../g10/trustdb.c:2358
+#, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
+msgstr "kunde inte uppdatera versionspost i tillitsdatabasen: skrivning misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/verify.c:117
+#: ../g10/verify.c:117
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
 "should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
-"signaturen kunde inte verifieras.\n"
+"signaturen kunde inte valideras.\n"
 "Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
 "ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
 
-#: g10/verify.c:192
+#: ../g10/verify.c:192
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
 
-#: util/errors.c:55
+#: ../util/errors.c:55
 msgid "general error"
 msgstr "allmänt fel"
 
-#: util/errors.c:56
+#: ../util/errors.c:56
 msgid "unknown packet type"
 msgstr "okänd pakettyp"
 
-#: util/errors.c:57
+#: ../util/errors.c:57
 msgid "unknown version"
 msgstr "okänd version"
 
-#: util/errors.c:58
+#: ../util/errors.c:58
 msgid "unknown pubkey algorithm"
 msgstr "okänd algoritm för publik nyckel"
 
-#: util/errors.c:59
+#: ../util/errors.c:59
 msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "okänd algoritm för beräkning av sammandrag"
+msgstr "okänd sammandragsalgoritm"
 
-#: util/errors.c:60
+#: ../util/errors.c:60
 msgid "bad public key"
-msgstr "felaktig öppen nyckel"
+msgstr "felaktig publik nyckel"
 
-#: util/errors.c:61
+#: ../util/errors.c:61
 msgid "bad secret key"
 msgstr "felaktig hemlig nyckel"
 
-#: util/errors.c:62
+#: ../util/errors.c:62
 msgid "bad signature"
 msgstr "felaktig signatur"
 
-#: util/errors.c:63
+#: ../util/errors.c:63
 msgid "checksum error"
-msgstr "fel vid beräkning av kontrollsumma"
+msgstr "fel i kontrollsumma"
 
-#: util/errors.c:64
+#: ../util/errors.c:64
 msgid "bad passphrase"
-msgstr "felaktig lösenmening"
+msgstr "felaktig lösenfras"
 
-#: util/errors.c:65
+#: ../util/errors.c:65
 msgid "public key not found"
-msgstr "hittade inte den öppna nyckeln"
+msgstr "publika nyckeln hittades inte"
 
-#: util/errors.c:66
+#: ../util/errors.c:66
 msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "okänd krypteringsalgoritm"
+msgstr "okänd chifferalgoritm"
 
-#: util/errors.c:67
+# Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
+# fixa en patch?
+#: ../util/errors.c:67
 msgid "can't open the keyring"
 msgstr "kan inte öppna nyckelringen"
 
-#: util/errors.c:68
+#: ../util/errors.c:68
 msgid "invalid packet"
-msgstr "felaktigt paket"
+msgstr "ogiltigt paket"
 
-#: util/errors.c:69
+#: ../util/errors.c:69
 msgid "invalid armor"
-msgstr "felaktigt skal"
+msgstr "ogiltigt ascii-skal"
 
-#: util/errors.c:70
+#: ../util/errors.c:70
 msgid "no such user id"
-msgstr "okänd användaridentitet"
+msgstr "inget sådan användaridentitet"
 
-#: util/errors.c:71
+#: ../util/errors.c:71
 msgid "secret key not available"
-msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
+msgstr "hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
 
-#: util/errors.c:72
+#: ../util/errors.c:72
 msgid "wrong secret key used"
-msgstr "fel hemlig nyckel har använts"
+msgstr "fel hemlig nyckel användes"
 
-#: util/errors.c:73
+#: ../util/errors.c:73
 msgid "not supported"
-msgstr "inte stödd"
+msgstr "stöds inte"
 
-#: util/errors.c:74
+#: ../util/errors.c:74
 msgid "bad key"
 msgstr "felaktig nyckel"
 
-#: util/errors.c:75
+#: ../util/errors.c:75
 msgid "file read error"
 msgstr "fel vid läsning av fil"
 
-#: util/errors.c:76
+#: ../util/errors.c:76
 msgid "file write error"
 msgstr "fel vid skrivning av fil"
 
-#: util/errors.c:77
+#: ../util/errors.c:77
 msgid "unknown compress algorithm"
 msgstr "okänd komprimeringsalgoritm"
 
-#: util/errors.c:78
+#: ../util/errors.c:78
 msgid "file open error"
-msgstr "fel vid öppnande av fil"
+msgstr "fel vid öppning av fil"
 
-#: util/errors.c:79
+#: ../util/errors.c:79
 msgid "file create error"
-msgstr "fel vid skapande av fil"
+msgstr "fel vid skapandet av fil"
 
-#: util/errors.c:80
+#: ../util/errors.c:80
 msgid "invalid passphrase"
-msgstr "fel lösenmening"
+msgstr "ogiltig lösenfras"
 
-#: util/errors.c:81
+#: ../util/errors.c:81
 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "algoritmen för publik nyckel är inte införd"
+msgstr "ej implementerad algoritm för publika nycklar"
 
-#: util/errors.c:82
+#: ../util/errors.c:82
 msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "krypteringsalgorimten är inte införd"
+msgstr "ej implementerad algoritm för chiffer"
 
-#: util/errors.c:83
+#: ../util/errors.c:83
 msgid "unknown signature class"
 msgstr "okänd signaturklass"
 
-#: util/errors.c:84
+#: ../util/errors.c:84
 msgid "trust database error"
 msgstr "fel i tillitsdatabasen"
 
 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
-#: util/errors.c:85
+#: ../util/errors.c:85
 msgid "bad MPI"
 msgstr "felaktig MPI"
 
-#: util/errors.c:86
+#: ../util/errors.c:86
 msgid "resource limit"
 msgstr "resursbegränsning"
 
-#: util/errors.c:87
+#: ../util/errors.c:87
 msgid "invalid keyring"
-msgstr "felaktig nyckelring"
+msgstr "ogiltig nyckelring"
 
-#: util/errors.c:88
+#: ../util/errors.c:88
 msgid "bad certificate"
 msgstr "felaktigt certifikat"
 
-#: util/errors.c:89
+#: ../util/errors.c:89
 msgid "malformed user id"
 msgstr "felformaterad användaridentitet"
 
-#: util/errors.c:90
+#: ../util/errors.c:90
 msgid "file close error"
 msgstr "fel vid stängning av fil"
 
-#: util/errors.c:91
+#: ../util/errors.c:91
 msgid "file rename error"
 msgstr "fel vid namnbyte av fil"
 
-#: util/errors.c:92
+#: ../util/errors.c:92
 msgid "file delete error"
-msgstr "fel vid borttagande av fil"
+msgstr "fel vid borttagning av fil"
 
-#: util/errors.c:93
+#: ../util/errors.c:93
 msgid "unexpected data"
-msgstr "oväntad data"
+msgstr "oväntat data"
 
-#: util/errors.c:94
+# Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
+# Kommandot är avsett att användas i "near online system".
+# Krav från RIPE.
+#: ../util/errors.c:94
 msgid "timestamp conflict"
-msgstr "konflikt mellan tidsstämplar"
+msgstr "konflikt i tidsstämpel"
 
-#: util/errors.c:95
+#: ../util/errors.c:95
 msgid "unusable pubkey algorithm"
 msgstr "oanvändbar algoritm för publika nycklar"
 
-#: util/errors.c:96
+#: ../util/errors.c:96
 msgid "file exists"
 msgstr "filen finns"
 
-#: util/errors.c:97
+#: ../util/errors.c:97
 msgid "weak key"
 msgstr "svag nyckel"
 
-#: util/errors.c:98
+#: ../util/errors.c:98
 msgid "invalid argument"
-msgstr "felaktigt argument"
+msgstr "ogiltigt argument"
 
-#: util/errors.c:99
+#: ../util/errors.c:99
 msgid "bad URI"
-msgstr "felaktig URI"
+msgstr "felaktig uri"
 
-#: util/errors.c:100
+#: ../util/errors.c:100
 msgid "unsupported URI"
-msgstr "denna URI stöds inte"
+msgstr "uri:n stöds inte"
 
-#: util/errors.c:101
+#: ../util/errors.c:101
 msgid "network error"
 msgstr "nätverksfel"
 
-#: util/errors.c:103
+#: ../util/errors.c:103
 msgid "not encrypted"
 msgstr "inte krypterad"
 
-#: util/errors.c:104
+#: ../util/errors.c:104
 msgid "not processed"
-msgstr "inte behandlade"
+msgstr "inte behandlad"
 
-#: util/errors.c:106
+#. the key cannot be used for a specific usage
+#: ../util/errors.c:106
 msgid "unusable public key"
-msgstr "oanvändbar öppen nyckel"
+msgstr "oanvändbar publik nyckel"
 
-#: util/errors.c:107
+#: ../util/errors.c:107
 msgid "unusable secret key"
 msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
 
-#: util/errors.c:108
+#: ../util/errors.c:108
 msgid "keyserver error"
 msgstr "nyckelserverfel"
 
-#: util/errors.c:109
-#, fuzzy
+#: ../util/errors.c:109
 msgid "canceled"
-msgstr "Avbryt"
+msgstr "avbruten"
 
-#: util/errors.c:110
-#, fuzzy
+#: ../util/errors.c:110
 msgid "no card"
-msgstr "inte krypterad"
+msgstr "inget kort"
 
-#: util/errors.c:111
-#, fuzzy
+#: ../util/errors.c:111
 msgid "no data"
-msgstr "ingen signerad data\n"
+msgstr "inget data"
 
-#: util/logger.c:158
+#: ../util/logger.c:158
 msgid "ERROR: "
-msgstr ""
+msgstr "FEL: "
 
-#: util/logger.c:161
+#: ../util/logger.c:161
 msgid "WARNING: "
-msgstr ""
+msgstr "VARNING: "
 
-#: util/logger.c:224
+#: ../util/logger.c:224
 #, c-format
 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... detta är ett fel i programmet (%s:%d:%s)\n"
+msgstr "... det här är ett fel (%s:%d:%s)\n"
 
-#: util/logger.c:230
+#: ../util/logger.c:230
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: util/miscutil.c:330 util/miscutil.c:367
+#: ../util/miscutil.c:330
+#: ../util/miscutil.c:367
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: util/miscutil.c:331 util/miscutil.c:372
+#: ../util/miscutil.c:331
+#: ../util/miscutil.c:372
 msgid "yY"
 msgstr "jJ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: util/miscutil.c:333 util/miscutil.c:369
+#: ../util/miscutil.c:333
+#: ../util/miscutil.c:369
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
-#: util/miscutil.c:334 util/miscutil.c:373
+#: ../util/miscutil.c:334
+#: ../util/miscutil.c:373
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: util/miscutil.c:371
+#: ../util/miscutil.c:371
 msgid "quit"
 msgstr "avsluta"
 
-#: util/miscutil.c:374
+#: ../util/miscutil.c:374
 msgid "qQ"
 msgstr "aA"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: util/miscutil.c:407
+#: ../util/miscutil.c:407
 msgid "okay|okay"
-msgstr ""
+msgstr "okay|okej|ok"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: util/miscutil.c:409
+#: ../util/miscutil.c:409
 msgid "cancel|cancel"
-msgstr ""
+msgstr "avbryt|stoppa"
 
-#: util/miscutil.c:410
+#: ../util/miscutil.c:410
 msgid "oO"
-msgstr ""
+msgstr "oO"
 
-#: util/miscutil.c:411
-#, fuzzy
+#: ../util/miscutil.c:411
 msgid "cC"
-msgstr "c"
+msgstr "cC"
 
-#: util/secmem.c:97
+#: ../util/secmem.c:97
 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "Varning: använder osäkert minne!\n"
+msgstr "VARNING: använder osäkert minne!\n"
 
-#: util/secmem.c:98
+#: ../util/secmem.c:98
 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
 msgstr "se http://www.gnupg.org/faq.html för mer information\n"
 
-#: util/secmem.c:351
+#: ../util/secmem.c:351
 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "operationen är inte möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
+msgstr "åtgärden är inte möjlig utan initierat säkert minne\n"
 
-#: util/secmem.c:352
+#: ../util/secmem.c:352
 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
-
-#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-#~ msgstr "DSA kräver att du använder en 160-bitars kontrollsummealgoritm\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
-#~ msgstr "Mer information finns på: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
-#~ "with an '='\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
-#~ "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
-
-# user notation name??
-# Werner:
-# That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
-#~ msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-#~ msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
-
-# user notation name??
-# Werner:
-# That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
-#, fuzzy
-#~ msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-#~ msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
-
-#~ msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-#~ msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
-
-#~ msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-#~ msgstr "VARNING: ogiltig noteringsdata hittades\n"
-
-#~ msgid "not human readable"
-#~ msgstr "inte möjlig att läsa för människor"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "all export-clean-* options from above"
-#~ msgstr "läs inställningar från fil"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "all import-clean-* options from above"
-#~ msgstr "läs inställningar från fil"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "expired: %s)"
-#~ msgstr "[går ut: %s]"
-
-# nyckeln eller klassen?
-#, fuzzy
-#~ msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to clean `%s'\n"
-#~ msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No user IDs are removable.\n"
-#~ msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "error getting serial number: %s\n"
-#~ msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
-
-#~ msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
-#~ msgstr "Fel lösenmening eller okänd krypteringsalgoritm (%d)\n"
-
-# vad är detta?
-#~ msgid "can't set client pid for the agent\n"
-#~ msgstr "kan inte ange pid för GPG-Agent\n"
-
-# FD?
-#~ msgid "can't get server read FD for the agent\n"
-#~ msgstr "kan inte få server-läs FD för GPG-Agent\n"
-
-#~ msgid "can't get server write FD for the agent\n"
-#~ msgstr "kan inte få server-skriv FD för GPG-Agent\n"
-
-#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-#~ msgstr "problem vid kommunikation med GPG-Agent\n"
-
-#~ msgid "passphrase too long\n"
-#~ msgstr "lösenmeningen är för lång\n"
-
-#~ msgid "invalid response from agent\n"
-#~ msgstr "felaktigt svar från GPG-Agent\n"
-
-#~ msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
-#~ msgstr "problem med GPG-Agent: programmet svarar 0x%lx\n"
-
-#~ msgid "select secondary key N"
-#~ msgstr "välj undernyckel N"
-
-#~ msgid "list signatures"
-#~ msgstr "visa en lista på signaturer"
-
-#~ msgid "sign the key"
-#~ msgstr "signera nyckeln"
-
-#~ msgid "add a secondary key"
-#~ msgstr "lägg till en undernyckel"
-
-#~ msgid "delete signatures"
-#~ msgstr "ta bort signaturer"
-
-#~ msgid "change the expire date"
-#~ msgstr "ändra utgångsdatum"
-
-#~ msgid "set preference list"
-#~ msgstr "ange inställningslista"
-
-#~ msgid "updated preferences"
-#~ msgstr "uppdaterat inställningar"
-
-#~ msgid "No secondary key with index %d\n"
-#~ msgstr "Ingen undernyckel med index %d\n"
-
-#~ msgid "--nrsign-key user-id"
-#~ msgstr "--nrsign-key användaridentitet"
-
-#~ msgid "--nrlsign-key user-id"
-#~ msgstr "--nrlsign-key användaridentitet"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "make a trust signature"
-#~ msgstr "skapa signatur i en separat fil"
-
-#~ msgid "sign the key non-revocably"
-#~ msgstr "signera nyckeln utan möjlighet att återkalla signaturen"
-
-#~ msgid "sign the key locally and non-revocably"
-#~ msgstr "signera en nyckel lokalt utan möjlighet till återkallelse"
-
-#~ msgid "q"
-#~ msgstr "q"
-
-#~ msgid "help"
-#~ msgstr "help"
-
-#~ msgid "list"
-#~ msgstr "visa en lista"
-
-# ???
-#~ msgid "l"
-#~ msgstr "l"
-
-#~ msgid "debug"
-#~ msgstr "avlusa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "name"
-#~ msgstr "enable"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "login"
-#~ msgstr "lsign"
-
-# skall dessa översättas?
-#, fuzzy
-#~ msgid "cafpr"
-#~ msgstr "fpr"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "forcesig"
-#~ msgstr "revsig"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "generate"
-#~ msgstr "allmänt fel"
-
-#~ msgid "passwd"
-#~ msgstr "passwd"
-
-#~ msgid "save"
-#~ msgstr "save"
-
-# skall dessa översättas?
-#~ msgid "fpr"
-#~ msgstr "fpr"
-
-#~ msgid "uid"
-#~ msgstr "uid"
-
-#~ msgid "key"
-#~ msgstr "key"
-
-#~ msgid "check"
-#~ msgstr "check"
-
-#~ msgid "c"
-#~ msgstr "c"
-
-#~ msgid "sign"
-#~ msgstr "sign"
-
-#~ msgid "s"
-#~ msgstr "s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "tsign"
-#~ msgstr "sign"
-
-#~ msgid "lsign"
-#~ msgstr "lsign"
-
-#~ msgid "nrsign"
-#~ msgstr "nrsign"
-
-#~ msgid "nrlsign"
-#~ msgstr "nrlsign"
-
-#~ msgid "adduid"
-#~ msgstr "adduid"
-
-#~ msgid "addphoto"
-#~ msgstr "addphoto"
-
-#~ msgid "deluid"
-#~ msgstr "deluid"
-
-#~ msgid "delphoto"
-#~ msgstr "delphoto"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "addcardkey"
-#~ msgstr "addkey"
-
-#~ msgid "delkey"
-#~ msgstr "delkey"
-
-#~ msgid "addrevoker"
-#~ msgstr "addrevoker"
-
-#~ msgid "delsig"
-#~ msgstr "delsig"
-
-#~ msgid "expire"
-#~ msgstr "expire"
-
-#~ msgid "primary"
-#~ msgstr "primary"
-
-#~ msgid "toggle"
-#~ msgstr "toggle"
-
-#~ msgid "t"
-#~ msgstr "t"
-
-#~ msgid "pref"
-#~ msgstr "pref"
-
-#~ msgid "showpref"
-#~ msgstr "showpref"
-
-#~ msgid "setpref"
-#~ msgstr "setpref"
-
-#~ msgid "updpref"
-#~ msgstr "updpref"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "keyserver"
-#~ msgstr "nyckelserverfel"
-
-#~ msgid "trust"
-#~ msgstr "trust"
-
-#~ msgid "revsig"
-#~ msgstr "revsig"
-
-# ska detta översättas? Verkar vara ett kommando.
-#~ msgid "revuid"
-#~ msgstr "revuid"
-
-#~ msgid "revkey"
-#~ msgstr "revkey"
-
-#~ msgid "disable"
-#~ msgstr "disable"
-
-#~ msgid "enable"
-#~ msgstr "enable"
-
-#~ msgid "showphoto"
-#~ msgstr "showphoto"
-
-#~ msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
-#~ msgstr "sammandragsalgoritmen `%s' kan endast läsas i denna programutgåva\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "WARNING: digest `%s' is not part of OpenPGP.  Use at your own risk!\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "VARNING: sammandraget `%s' ingår inte i OpenPGP. Användes på din egen "
-#~ "risk!\n"
-
-#~ msgid "|[files]|encrypt files"
-#~ msgstr "|[filer]|kryptera filer"
-
-#~ msgid "store only"
-#~ msgstr "endast lagring"
-
-#~ msgid "|[files]|decrypt files"
-#~ msgstr "|[files]|dekryptera filer"
-
-#~ msgid "sign a key non-revocably"
-#~ msgstr "signera en nyckel utan möjlighet till återkallelse"
-
-#~ msgid "sign a key locally and non-revocably"
-#~ msgstr "signera en nyckel lokalt utan möjlighet till återkallelse"
-
-#~ msgid "list only the sequence of packets"
-#~ msgstr "visa endast paketsekvensen"
-
-#~ msgid "export the ownertrust values"
-#~ msgstr "exportera de värden som representerar ägartillit"
-
-#~ msgid "unattended trust database update"
-#~ msgstr "uppdaterar tillitsdatabasen utan mänsklig tillsyn"
-
-#~ msgid "fix a corrupted trust database"
-#~ msgstr "reparera en korrupt tillitsdatabas"
-
-#~ msgid "De-Armor a file or stdin"
-#~ msgstr "Skala av en fil eller standard in"
-
-#~ msgid "En-Armor a file or stdin"
-#~ msgstr "Skapa ett skal för en fil eller standard in"
-
-#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-#~ msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald mottagare"
-
-#~ msgid "use the default key as default recipient"
-#~ msgstr "använd standardnyckeln som förvald mottagare"
-
-#~ msgid "don't use the terminal at all"
-#~ msgstr "använd inte terminalen alls"
-
-# Alltså även för V4-nycklar. För att vara PGP-kompatibel.
-#~ msgid "force v3 signatures"
-#~ msgstr "använd alltid v3-signaturer"
-
-# motsatsen översatt med:
-# använd alltid v3-signaturer
-#~ msgid "do not force v3 signatures"
-#~ msgstr "genomdriv inte användning av v3-signaturer"
-
-#~ msgid "force v4 key signatures"
-#~ msgstr "använd alltid v4-nyckelsignaturer"
-
-#~ msgid "do not force v4 key signatures"
-#~ msgstr "genomdriv inte användning av v4-nyckelsignaturer"
-
-# Framtvingar användning av mdc även vid äldre chiffer. Ej kompatibelt med pgp.
-# Cast-5 används som standard  vid symmetrisk kryptering. Detta kommando integritetskyddar då den krypterade filen. Onödigt om nyare chiffer angivits med --personal-cipher-preferences
-#~ msgid "always use a MDC for encryption"
-#~ msgstr "använd alltid en MDC vid kryptering"
-
-# mdc är standard för de nyare algoritmerna AES, TWOFISH
-#~ msgid "never use a MDC for encryption"
-#~ msgstr "använd aldrig en MDC vid kryptering"
-
-# syftar på ett användargränsnitt i ett separat program, till exempel gpa
-#~ msgid "use the gpg-agent"
-#~ msgstr "använd GPG-Agent"
-
-#~ msgid "batch mode: never ask"
-#~ msgstr "batch-läge: fråga aldrig"
-
-#~ msgid "assume yes on most questions"
-#~ msgstr "anta att svaret är ja på de flesta frågor"
-
-#~ msgid "assume no on most questions"
-#~ msgstr "anta att svaret är nej på de flesta frågor"
-
-#~ msgid "add this keyring to the list of keyrings"
-#~ msgstr "lägg till denna nyckelring till listan över nyckelringar"
-
-#~ msgid "add this secret keyring to the list"
-#~ msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
-
-#~ msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-#~ msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
-
-#~ msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
-#~ msgstr "|VÄRD|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
-
-#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-#~ msgstr "|NAMN|sätt teckentabellen för terminalen till NAMN"
-
-#~ msgid "|[file]|write status info to file"
-#~ msgstr "|[fil]|skriv statusinformation till fil"
-
-#~ msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
-#~ msgstr "|NYCKELID|lita förbehållslöst på denna nyckel"
-
-#~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
-#~ msgstr "|FIL|ladda tilläggsmodul FIL"
-
-#~ msgid "emulate the mode described in RFC1991"
-#~ msgstr "imitera läget som beskrivs i RFC1991"
-
-#~ msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
-#~ msgstr ""
-#~ "ändra inställningarna för paket, krypteringsalgoritm och kontrollsumma så "
-#~ "att gpg följer OpenPGP-standarden"
-
-#~ msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
-#~ msgstr ""
-#~ "ändra inställningarna för paket, krypteringsalgoritm och kontrollsumma så "
-#~ "att gpg härmar PGP 2.x-beteende"
-
-#~ msgid "|N|use passphrase mode N"
-#~ msgstr "|N|använd lösenmeningsläget N"
-
-#~ msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
-#~ msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN för lösenmeningar"
-
-#~ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
-#~ msgstr "|NAMN|använd krypteringsalgoritmen NAMN för lösenmeningar"
-
-#~ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-#~ msgstr "|NAMN|använd krypteringsalgoritmen NAMN"
-
-#~ msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-#~ msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN"
-
-#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
-#~ msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
-
-#~ msgid "throw keyid field of encrypted packets"
-#~ msgstr "släng bort nyckelidentitetsfältet från krypterade paket"
-
-#~ msgid "Show Photo IDs"
-#~ msgstr "Visa foto-ID:n"
-
-#~ msgid "Don't show Photo IDs"
-#~ msgstr "Visa inte foto-ID:n"
-
-# Här anges alltså med vilket program som ska visa foto-ID:n
-#~ msgid "Set command line to view Photo IDs"
-#~ msgstr "Ange kommandoraden för att visa foto-ID:n"
-
-#~ msgid "compress algorithm `%s' is read-only in this release\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "komprimeringsalgoritmen `%s' kan endast läsas i denna programutgåva\n"
-
-#~ msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
-#~ msgstr "kompressionsalgoritmen måste vara i intervallet %d..%d\n"
-
-# Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
-# fixa en patch?
-#~ msgid "can't open %s: %s\n"
-#~ msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
-
-#~ msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
-#~ msgstr "nyckeln %08lX: nyckeln har spärrats!\n"
-
-#~ msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
-#~ msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har spärrats!\n"
-
-#~ msgid "%08lX: key has expired\n"
-#~ msgstr "%08lX:giltighetstiden har gått ut för nyckeln\n"
-
-#~ msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
-#~ msgstr "%08lX: Vi litar INTE på denna nyckel\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
-#~ "but it is accepted anyway\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%08lX: Det är inte säkert att denna nyckel verkligen tillhör ägaren\n"
-#~ "men den accepteras trots detta\n"
-
-#~ msgid "preference %c%lu is not valid\n"
-#~ msgstr "inställningen %c%lu är inte giltig\n"
-
-#~ msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
-#~ msgstr "   (%d) RSA (signering och kryptering)\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "About to generate a new %s keypair.\n"
-#~ "              minimum keysize is  768 bits\n"
-#~ "              default keysize is 1024 bits\n"
-#~ "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kommer att generera ett nytt %s nyckelpar.\n"
-#~ "              den minimala nyckelstorleken är  768 bitar\n"
-#~ "              den förvalda nyckelstorleken är 1024 bitar\n"
-#~ "    den största föreslagna nyckelstorleken är 2048 bitar\n"
-
-#~ msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
-#~ msgstr "DSA tillåter bara nyckelstorlekar från 512 till 1024\n"
-
-#~ msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "nyckelstorleken är för liten; 1024 är det minsta tillåtna värdet för "
-#~ "RSA.\n"
-
-#~ msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
-#~ msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minsta tillåtna värdet.\n"
-
-#~ msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
-#~ msgstr "nyckelstorleken är för stor; %d är det största tillåtna värdet\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
-#~ "computations take REALLY long!\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nyckelstorlekar större än 2048 är inte att rekommendera\n"
-#~ "eftersom beräkningar tar MYCKET lång tid!\n"
-
-#~ msgid "Are you sure that you want this keysize? "
-#~ msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
-
-#~ msgid ""
-#~ "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also "
-#~ "very vulnerable to attacks!\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också sänder\n"
-#~ "avslöjande strålning som kan avlyssnas!\n"
-
-#~ msgid "%s: can't open: %s\n"
-#~ msgstr "%s: kan inte öppna: %s\n"
-
-#~ msgid "%s: WARNING: empty file\n"
-#~ msgstr "%s: VARNING: tom fil\n"
-
-#~ msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
-#~ msgstr "hoppade över nyckeln %08lX - den följer inte standarden RFC2440\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "NOTE: Elgamal primary key detected - this may take some time to import\n"
-#~ msgstr "OBS: Elgamal-huvdnyckel upptäckt- denna kan ta tid att importera\n"
-
-#~ msgid " (default)"
-#~ msgstr " (standard)"
-
-#~ msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
-#~ msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  skapad: %s går ut: %s"
-
-#~ msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
-#~ msgstr "rev! undernyckeln har spärrats: %s\n"
-
-#~ msgid "rev- faked revocation found\n"
-#~ msgstr "rev- hittade förfalskad spärr av nyckeln\n"
-
-# betydelse?
-#~ msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
-#~ msgstr "rev? problem vid kontroll av spärren: %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"\n"
-#~ "locally signed with your key %08lX at %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"\n"
-#~ "lokalt signerad med din nyckel %08lX vid %s\n"
-
-#~ msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
-#~ msgstr "   signerad av %08lX den %s%s%s\n"
-
-#~ msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
-#~ msgstr "  signerad av %08lX at %s%s\n"
-
-# finns det någon bra svensk översättning av policy?
-#~ msgid "Policy: "
-#~ msgstr "Policy: "
-
-#~ msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
-#~ msgstr "Experimentella algoritmer bör inte användas!\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "denna krypteringsalgoritm är föråldrad, använd istället en mer normal "
-#~ "algoritm!\n"
-
-#~ msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
-#~ msgstr "kan inte hämta nyckeln från en nyckelserver: %s\n"
-
-#~ msgid "error sending to `%s': %s\n"
-#~ msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
-
-#~ msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
-#~ msgstr "lyckades sända till \"%s\" (status=%u)\n"
-
-#~ msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
-#~ msgstr "misslyckades sända till \"%s\": status=%u\n"
-
-#~ msgid "this keyserver does not support --search-keys\n"
-#~ msgstr "Servern stöder inte sökning efter nycklar.\n"
-
-#~ msgid "can't search keyserver: %s\n"
-#~ msgstr "kan inte söka på nyckelservern: %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
-#~ "signatures!\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "nyckel %08lX:: detta är en nyckel av ElGamal-typ genererad av PGP\n"
-#~ "som inte är säker för signaturer!\n"
-
-# c-format behövs inte i singularis
-#~ msgid ""
-#~ "key %08lX has been created %lu second in future (time warp or clock "
-#~ "problem)\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "nyckel  %08lX är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
-#~ "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "key %08lX has been created %lu seconds in future (time warp or clock "
-#~ "problem)\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "nyckel %08lX är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
-#~ "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
-
-#~ msgid "%s: can't access: %s\n"
-#~ msgstr "%s: ingen åtkomst: %s\n"
-
-#~ msgid "%s: can't create lock\n"
-#~ msgstr "%s: kan inte skapa lås\n"
-
-#~ msgid "%s: can't make lock\n"
-#~ msgstr "%s: kan inte skapa lås\n"
-
-#~ msgid "%s: can't create: %s\n"
-#~ msgstr "%s: kan inte skapa: %s\n"
-
-# är det en bekräftelse av en förändring eller ett konstaterande?
-# Jfr nyckeln %08lX är förbehållslöst betrodd\n
-#~ msgid "key %08lX marked as ultimately trusted\n"
-#~ msgstr "nyckeln %08lX är markerad som förbehållslöst betrodd\n"
-
-# to? signerad till? signerad av?
-#~ msgid "signature from Elgamal signing key %08lX to %08lX skipped\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "hoppade över signatur med Elgamal signeringsnyckel %08lX till %08lX \n"
-
-#~ msgid "signature from %08lX to Elgamal signing key %08lX skipped\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "hoppade över signatur med %08lX till Elgamal signeringsnyckel %08lX \n"
-
-#~ msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "kontrollerar vid djupet %d signerad=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
-
-#~ msgid "%s: can't create directory: %s\n"
-#~ msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
-
-#~ msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
-#~ msgstr "Om du vill använda denna spärrade nyckel ändå, svara \"ja\"."
-
-# Ska inte avsnittet om ElGAmal -signaturer utgå! Sådana signaturer knäcktes 2004.
-# Jo, enligt Werner ska avsnittet bort till nästa version.
-#~ msgid ""
-#~ "Select the algorithm to use.\n"
-#~ "\n"
-#~ "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
-#~ "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
-#~ "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
-#~ "\n"
-#~ "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
-#~ "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
-#~ "only\n"
-#~ "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
-#~ "selected in a special way to create a safe key for signatures: this "
-#~ "program\n"
-#~ "does this but other OpenPGP implementations are not required to "
-#~ "understand\n"
-#~ "the signature+encryption flavor.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The first (primary) key must always be a key which is capable of "
-#~ "signing;\n"
-#~ "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available "
-#~ "in\n"
-#~ "this menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "Välj vilken algoritm du vill använda.\n"
-#~ "\n"
-#~ "DSA (även känd som DSS) är den algoritm för digitala signaturer som bara\n"
-#~ "kan användas för just signaturer. Detta är den rekommenderade algoritmen\n"
-#~ "eftersom verifiering av DSA-signaturer är mycket snabbare än\n"
-#~ "ElGamal-signaturer.\n"
-#~ "\n"
-#~ "ElGamal är en algoritm som kan användas för signaturer och kryptering.\n"
-#~ "OpenPGP-standarden skiljer på två varianter av denna algoritm: en som "
-#~ "bara\n"
-#~ "kan användas för kryptering och en som både kan signera och kryptera.\n"
-#~ "Egentligen är det samma algoritm, men vissa parametrar måste väljas på\n"
-#~ "ett speciellt sätt för att skapa en säker nyckel för signaturer: detta "
-#~ "program\n"
-#~ "gör detta men andra OpenPGP-implementationer behöver inte förstå\n"
-#~ "signatur+kryptering varianten.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Den första nyckeln (huvudnyckeln) måste alltid vara en nyckel som kan "
-#~ "användas\n"
-#~ "för att skapa signaturer. Detta är anledningen till att den ElGamal-"
-#~ "variant\n"
-#~ "som bara krypterar inte är tillgänglig i denna meny"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
-#~ "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
-#~ "with them are quite large and very slow to verify."
-#~ msgstr ""
-#~ "Trots att dessa nycklar är definierade i RFC2440 är det inte "
-#~ "rekommenderat\n"
-#~ "att använda dem eftersom de inte stöds i alla program och signaturer\n"
-#~ "skapade med dem är stora och mycket långsamma att verifiera."
-
-#~ msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
-#~ msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills (% lu signaturer)\n"
-
-#~ msgid "key incomplete\n"
-#~ msgstr "ofullständing nyckel\n"
-
-#~ msgid "key %08lX incomplete\n"
-#~ msgstr "nyckel %08lX är inte komplett\n"
-
-#~ msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
-#~ msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
-
-# Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
-# fixa en patch?
-#~ msgid "can't open file: %s\n"
-#~ msgstr "Kan inte öppna fil: %s\n"
-
-# Det ska vara ett kolon på denna plats, men det saknas!
-#~ msgid "error: missing colon\n"
-#~ msgstr "fel: kolonet saknas\n"
+msgstr "(du kanske använder fel program för den här uppgiften)\n"
 
-#~ msgid "error: no ownertrust value\n"
-#~ msgstr "fel: förtroende för innehavaren (tillit) inte angivet\n"