Update Danish translation
authorJoe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>
Thu, 1 Nov 2012 15:32:41 +0000 (11:32 -0400)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Wed, 24 Apr 2013 10:39:47 +0000 (12:39 +0200)
* po/da.po: Update.

po/da.po

index 6dfe5b3..3e9608b 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -1,28 +1,31 @@
-# Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
-# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
-# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
-#                 !-- user unknown (2011-01-11)
-# Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
-# -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
-#
-# Designated-Translator: none
+# Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
+# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Birger Langkjer, <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
+# Kenneth Christiansen, kenneth@ripen.dk, 2000.
+# Joe Hansen, <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
 #
+# deadlock -> baglås
+# ownertrust -> ejertroværdighed (pålidelighed, tillid)
+# record -> post
+# trust -> troværdig (pålidelig, tillid)
+# trustlist -> troværdig liste (betroet liste)
+# 2012-06-05
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
+"Project-Id-Version: gnupg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-12-03 16:11+0100\n"
-"Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
-"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-01 20:27+0200\n"
+"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
+"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
 "Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-# er det klogt at oversætte TrustDB?
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
-msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
+msgstr "kunne ikke indhente pinentry-lås: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
@@ -30,18 +33,18 @@ msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
 #. the second vertical bar.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
-msgstr ""
+msgstr "_O.k."
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "_Afbryd"
 
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
-msgstr ""
+msgstr "PIN:"
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
 msgid "Quality:"
-msgstr ""
+msgstr "Kvalitet:"
 
 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
@@ -51,188 +54,182 @@ msgstr ""
 #. will be used.
 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
 msgstr ""
+"Denne række indikerer kvaliteten for ovenstående angivne adgangskode.\n"
+"GnuPG anser en adgangskode for svag så længe den er rød.\n"
+"En stærk adgangskode opbygges ved at blande store bogstaver, tal og\n"
+"specialtegn. Spørg din administrator om mere præcis information om\n"
+"hvordan man anvender sikre adgangskoder."
 
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
+"Indtast venligst din PIN, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
+"session"
 
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr ""
+"Indtast din adgangsfrase, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
+"session"
 
 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
 #. two %d give the current and maximum number of tries.
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
-msgstr ""
+msgstr "SETERROR %s (forsøg %d af %d)"
 
 msgid "PIN too long"
-msgstr ""
+msgstr "PIN er for lang"
 
 msgid "Passphrase too long"
-msgstr ""
+msgstr "Adgangsfrase er for lang"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
-msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
+msgstr "Ugyldige tegn i PIN"
 
 msgid "PIN too short"
-msgstr ""
+msgstr "PIN er for kort"
 
-#, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
-msgstr "dårlig mpi"
+msgstr "Ugyldig PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
-msgstr "dårlig kodesætning"
+msgstr "Ugyldig adgangsfrase"
 
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase"
-msgstr "dårlig kodesætning"
+msgstr "Adgangsfrase"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
-msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
+msgstr "ssh-nøgler større end %d bit er ikke understøttet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
+msgstr "kan ikke oprette »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af serielnummer for kort: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "detekteret kort med S/N: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af standard-keyID for godkendelses af kort: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "ingen egnet kortnøgle fundet: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "skygge for nøgle mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning af nøgle: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
 "allow this?"
 msgstr ""
+"En ssh-proces anmodte om brugen af nøgle%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AØnsker du at "
+"tillade dette"
 
 msgid "Allow"
-msgstr ""
+msgstr "Tillad"
 
 msgid "Deny"
-msgstr ""
+msgstr "Nægt"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
-msgstr ""
-"Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
-"\n"
+msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for ssh-nøglen%%0A  %F%%0A  (%c)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "ændr kodesætningen"
+msgstr "Genindtast venligst denne adgangsfrase"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
-"Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
-"\n"
+"Indtast venligst en adgangsfrase for at beskytte den modtaget hemmelige nøgle"
+"%%0A   %s%%0A   %s%%0Ainden i gpg-agentens nøglelager"
 
 msgid "does not match - try again"
-msgstr ""
+msgstr "matcher ikke - prøv igen"
 
-# er det klogt at oversætte TrustDB?
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
+msgstr "kunne ikke oprette strøm fra sokkel: %s\n"
 
 msgid "Please insert the card with serial number"
-msgstr ""
+msgstr "Indsæt venligst kortet med serielnummeret"
 
 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
-msgstr ""
+msgstr "Fjern venligst det aktuelle kort og indsæt det med serielnummeret"
 
-#, fuzzy
 msgid "Admin PIN"
-msgstr "Indtast bruger-id: "
+msgstr "Administrator-PIN"
 
 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
 #. used to unblock a PIN.
 msgid "PUK"
-msgstr ""
+msgstr "PUK"
 
 msgid "Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "Nulstillingskode"
 
 #, c-format
 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
-msgstr ""
+msgstr "%s%%0A%%0ABrug læserens numeriske tastatur for indtastning."
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
-msgstr "Gentag kodesætning: "
+msgstr "Gentag denne nulstillingskode"
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PUK"
-msgstr "Gentag kodesætning: "
+msgstr "Gentag denne PUK"
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
-msgstr "Gentag kodesætning: "
+msgstr "Gentag denne PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
-msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
+msgstr "Nulstillingskode er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
 
-#, fuzzy
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
-msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
+msgstr "PUK er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
 
-#, fuzzy
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
+msgstr "PIN er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
 
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
-msgstr ""
+msgstr "Indtast venligst PIN'en%s%s%s for at låse kortet op"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af midlertidig fil: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
-msgstr "skriver til `%s'\n"
+msgstr "fejl ved skrivning til midlertidig fil: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "Indtast kodesætning: "
+msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
 
-#, fuzzy
 msgid "Take this one anyway"
-msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
+msgstr "Brug denne alligevel"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -242,7 +239,11 @@ msgid_plural ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
 "at least %u characters long."
 msgstr[0] ""
+"Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
+"være mindst %u tegn langt."
 msgstr[1] ""
+"Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
+"være mindst %u tegn langt."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -252,250 +253,249 @@ msgid_plural ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
 msgstr[0] ""
+"Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
+"indeholde mindst %u ciffer eller%%0specielt tegn."
 msgstr[1] ""
+"Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
+"indeholde mindst %u cifre eller%%0specielle tegn."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
 "a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
+"Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase må "
+"ikke være en kendt term eller matche%%0Aet bestemt mønster."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
 msgstr ""
+"Du har ikke indtastet en adgangsfrase!%0AEn tom adgangsfrase er ikke tilladt."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
 msgstr ""
+"Du har ikke indtastet en adgangsfrase - dette er generelt en dårlig ide!"
+"%0ABekræft venligst at du ikke ønsker beskyttelse på din nøgle."
 
 msgid "Yes, protection is not needed"
-msgstr ""
+msgstr "Ja, beskyttelse er ikke krævet"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
-msgstr ""
-"Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
-"\n"
+msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen %0Afor at beskytte din nye nøgle"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
-msgstr "ændr kodesætningen"
+msgstr "Indtast venligst den nye adgangsfrase"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@\n"
-"Indstillinger:\n"
+"@Indstillinger:\n"
 " "
 
 msgid "run in server mode (foreground)"
-msgstr ""
+msgstr "kør i servertilstand (forgrunden)"
 
 msgid "run in daemon mode (background)"
-msgstr ""
+msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
 
 msgid "verbose"
-msgstr "meddelsom"
+msgstr "uddybende"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "vær mere stille"
+msgstr "vær mindre uddybende"
 
 msgid "sh-style command output"
-msgstr ""
+msgstr "kommandoresultat i sh-stil"
 
 msgid "csh-style command output"
-msgstr ""
+msgstr "kommandoresultat i csh-stil"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
-msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
+msgstr "|FIL|læs tilvalg fra FIL"
 
 msgid "do not detach from the console"
-msgstr ""
+msgstr "frakobl ikke fra konsollen"
 
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
+msgstr "fang ikke tastatur og mus"
 
-#, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
-msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
+msgstr "brug en logfil for serveren"
 
-#, fuzzy
 msgid "use a standard location for the socket"
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "brug en standardplacering for soklen"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
-msgstr ""
+msgstr "|PGM|brug PGM som PIN-Entry-program"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
-msgstr ""
+msgstr "|PGM|brug PGM som SCdaemon-program"
 
-#, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
-msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
+msgstr "brug ikke SCdaemon'en"
 
 msgid "ignore requests to change the TTY"
-msgstr ""
+msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre TTY'en"
 
 msgid "ignore requests to change the X display"
-msgstr ""
+msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre X-skærmen"
 
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|udløb mellemlagrede PIN'er efter N sekunder"
 
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
-msgstr ""
+msgstr "brug ikke PIN-mellemlageret når der underskrives"
 
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
-msgstr ""
+msgstr "tillad klienter at markere nøgler som »trusted« (troværdige)"
 
-#, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "tillad forhåndsindstilling af adgangsfrase"
 
 msgid "enable ssh-agent emulation"
-msgstr ""
+msgstr "aktiver ssh-agent-emulering"
 
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|FIL|skriv også miljøindstillinger til FIL"
 
 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
 #. reporting address.  This is so that we can change the
 #. reporting address without breaking the translations.
-#, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
-msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+msgstr "Rapporter venligst fejl til <@EMAIL@>.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
+msgstr "Brug: gpg-agent [tilvalg] (-h for hjælp)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: gpg-agent [tilvalg] [kommando [parametre]]\n"
+"Hemmelig nøglehåndtering for GnuPG\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldigt fejlsøgningsniveau »%s« angivet\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
+msgstr "BEMÆRK: Ingen standardfil for tilvalg »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
+msgstr "tilvalgsfil »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
+msgstr "læser tilvalg fra »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
+msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
 
 msgid "name of socket too long\n"
-msgstr ""
+msgstr "sokkelnavnet er for langt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
-msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
+msgstr "kan ikke oprette sokkel: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "socket name `%s' is too long\n"
-msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
+msgstr "sokkelnavnet »%s« er for langt\n"
 
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
-msgstr ""
+msgstr "en gpg-agent kører allerede - starter ikke en ny\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af nonce for soklen\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "signering fejlede: %s\n"
+msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "lytter på sokkel »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: mappe oprettet\n"
+msgstr "mappe »%s« oprettet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
+msgstr "stat() mislykkedes for »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
-msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
+msgstr "kan ikke bruge »%s« som hjemmemappe\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved læsning af nonce på fd %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d termineret\n"
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for %d termineret\n"
 
 #, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr ""
+msgstr "pth_select mislykkeds: %s - venter 1s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
-msgstr "%s: udelod: %s\n"
+msgstr "%s %s stoppet\n"
 
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen gpg-agent kører i denne session\n"
 
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr ""
+msgstr "forkert udformet GPG_AGENT_INFO-miljøvariabel\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
+msgstr "gpg-agent-protokolversion %d er ikke understøttet\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
+msgstr "Brug: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP (-h for hjælp)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP\n"
+"Adgangskode for mellemlagervedligeholdelse\n"
 
 msgid ""
 "@Commands:\n"
@@ -510,75 +510,81 @@ msgid ""
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"Indstillinger:\n"
+"Tilvalg:\n"
 " "
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
-msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
+msgstr "Brug: gpg-protect-tool [tilvalg] (-h for hjælp)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: gpg-protect-tool [tilvalg] [parametre]\n"
+"Vedligeholdelsesværktøj for hemmelig nøgle\n"
 
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr ""
+"Indtast venligst adgangsfrasen for at fjerne beskyttelsen på PKCS#12-"
+"objektet."
 
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
-msgstr ""
+msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
+"Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det importeret objekt inden i "
+"GnuPG-systemet."
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgstr ""
+"Indtast venligst adgangsfrasen eller PIN'en\n"
+"krævet for at færdiggøre denne handling."
 
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
-msgstr "dårlig kodesætning"
+msgstr "Adgangsfrase:"
 
 msgid "cancelled\n"
-msgstr ""
+msgstr "afbrudt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrasen: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error opening `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
-msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
+msgstr "fil »%s«, linje %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "udtryk »%s« ignoreret i »%s«, linje %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
-msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
+msgstr "troværdig liste for systemet »%s« er ikke tilgængelig\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
-msgstr "panser: %s\n"
+msgstr "ugyldigt fingeraftryk i »%s«, linje %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldigt nøgleflag i »%s«, linje %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved læsning af »%s«, linje %d: %s\n"
 
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
-msgstr ""
+msgstr "fejl ved læsning af liste over betroede rodcertifikater\n"
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
@@ -593,13 +599,14 @@ msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
+"Stoler du fuldstændig på at%%0A  \"%s\"%%0Akorrekt certificerer "
+"brugercertifikater?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Yes"
-msgstr "ja"
+msgstr "Ja"
 
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Nej"
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
@@ -614,103 +621,105 @@ msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
 "fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
+"Verificer venligst at certifikatet identificeres som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
+"fingeraftrykket:%%0A  %s"
 
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
 msgid "Correct"
-msgstr ""
+msgstr "Korrekt"
 
 msgid "Wrong"
-msgstr ""
+msgstr "Forkert"
 
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
-msgstr ""
+msgstr "Bemærk: Denne adgangsfrase er aldrig blevet ændret.%0AÆndr den nu."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
 "it now."
 msgstr ""
+"Denne adgangsfrase er ikke blevet ændret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Ændr den "
+"nu."
 
-#, fuzzy
 msgid "Change passphrase"
-msgstr "ændr kodesætningen"
+msgstr "Ændr adgangsfrasen"
 
 msgid "I'll change it later"
-msgstr ""
+msgstr "Jeg ændrer den senere"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
+msgstr "kan ikke fdopen datakanal for læsning: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved forgrening af proces: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af afslutningskode for proces %d: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
-msgstr ""
+msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: sikkert ikke installeret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: termineret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af sokkel: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "host not found"
-msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
+msgstr "vært ikke fundet"
 
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr ""
+msgstr "gpg-agent er ikke tilgængelig i denne session\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
 
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr ""
+msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
 
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
-msgstr ""
+msgstr "problem ved angivelse af indstillinger for gpg-agent\n"
 
 msgid "canceled by user\n"
-msgstr ""
+msgstr "afbrudt af brugeren\n"
 
 msgid "problem with the agent\n"
-msgstr ""
+msgstr "problem med agenten\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
+msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "Advarsel: usikker ejerskab på %s »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
@@ -735,203 +744,178 @@ msgstr "aA"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "okay|okay"
-msgstr ""
+msgstr "okay|okay|ok"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "cancel|cancel"
-msgstr ""
+msgstr "afbryd|stop"
 
 msgid "oO"
-msgstr ""
+msgstr "oO"
 
-#, fuzzy
 msgid "cC"
-msgstr "c"
+msgstr "cC"
 
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
+msgstr "ikke nok kerne i sikker hukommelse under allokering af %lu byte"
 
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
+msgstr "ikke nok kerne under allokering af %lu byte"
 
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen kørende gpg-agent - starter en\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
-msgstr ""
+msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
 
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke forbinde til agenten - forsøger med reserven\n"
 
 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
 #. verbatim.  It will not be printed.
 msgid "|audit-log-result|Good"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Godt"
 
 msgid "|audit-log-result|Bad"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Ugyldigt"
 
 msgid "|audit-log-result|Not supported"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Ikke understøttet"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Intet certifikat"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Ikke aktiveret"
 
 msgid "|audit-log-result|Error"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Fejl"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not used"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Ikke brugt"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Okay"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Okay"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Skipped"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Udeladt"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Some"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Lidt"
 
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
-msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
+msgstr "Certifikatkæde er tilgængelig"
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "rodcertifikat mangler"
 
 msgid "Data encryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Datakryptering lykkedes"
 
-#, fuzzy
 msgid "Data available"
-msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
+msgstr "Data tilgængelig"
 
 msgid "Session key created"
-msgstr ""
+msgstr "Sessionsnøgle oprettet"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "algorithm: %s"
-msgstr "panser: %s\n"
+msgstr "algoritme: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
-msgstr ""
-"\n"
-"Understøttede algoritmer:\n"
+msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
 
-#, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
-msgstr "ikke krypteret"
+msgstr "ser ikke ud til at være krypteret"
 
 msgid "Number of recipients"
-msgstr ""
+msgstr "Antal modtagere"
 
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
-msgstr ""
+msgstr "Modtager %d"
 
 msgid "Data signing succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Dataunderskrivning lykkedes"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "data hash algorithm: %s"
-msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
+msgstr "hash-algoritme for data: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signer %d"
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "Underskriver %d"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "attr hash algorithm: %s"
-msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
+msgstr "hash-algoritme for attr: %s"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Datadekryptering lykkedes"
 
-#, fuzzy
 msgid "Encryption algorithm supported"
-msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
+msgstr "Krypteringsalgoritme er ikke understøttet"
 
 msgid "Data verification succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Dataverifikation lykkedes"
 
-#, fuzzy
 msgid "Signature available"
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "Underskrift tilgængelig"
 
-#, fuzzy
 msgid "Parsing data succeeded"
-msgstr "God signatur fra \""
+msgstr "Fortolkning af data lykkedes"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "bad data hash algorithm: %s"
-msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
+msgstr "ugyldig hash-algoritme for data: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature %d"
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "Underskrift %d"
 
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
-msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
+msgstr "Certifikatkæde er gyldig"
 
-#, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "Rodcertifikat er troværdigt"
 
-#, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "ingen CRL fundet for certifikat"
 
-#, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
+msgstr "den tilgængelige CRL er for gammel"
 
-#, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "CRL/OCSP-kontrol af certifikater"
 
-#, fuzzy
 msgid "Included certificates"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "Inkluderede certifikater"
 
 msgid "No audit log entries."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen punkter i revisionslog."
 
-#, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "ukendt version"
+msgstr "Ukendt handling"
 
 msgid "Gpg-Agent usable"
-msgstr ""
+msgstr "Gpg-Agent er brugbar"
 
 msgid "Dirmngr usable"
-msgstr ""
+msgstr "Dirmngr er brugbar"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No help available for `%s'."
-msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
+msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«."
 
-#, fuzzy
 msgid "ignoring garbage line"
-msgstr "fejl i trailerlinie\n"
+msgstr "ignorerer affaldslinje"
 
-#, fuzzy
 msgid "[none]"
-msgstr "ukendt version"
+msgstr "[ingen]"
 
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
@@ -944,25 +928,23 @@ msgid "armor header: "
 msgstr "panserhoved: "
 
 msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldigt clearsig-hoved\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "panserhoved: "
+msgstr "ukendt panserhoved: "
 
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr ""
+msgstr "indlejrede underskrifter i klartekst\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "unexpected armor: "
-msgstr "uforventet beskyttelse:"
+msgstr "uventet panser: "
 
 msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig striplet undvegen linje: "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
+msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
 
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
@@ -971,235 +953,224 @@ msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
 
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "dårlig CRC\n"
+msgstr "ugyldig udformet CRC\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
+msgstr "CRC-fejl; %06lx - %06lx\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
 
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "fejl i trailerlinie\n"
+msgstr "fejl i trailerlinje\n"
 
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
+msgstr "ingen gyldige OpenPGP-data fundet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
+msgstr "ugyldigt panser: linje længere end %d tegn\n"
 
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
-msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
+msgstr ""
+"citeret udskrivingstegn i panser - måske på grund af en fejlbehæftet MTA\n"
 
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
+"et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
+"sluttes med et »=«\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
+msgstr "et brugernotationsnavn skal indeholde tegnet »@«\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
+msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
 
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
+msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
+msgstr "ADVARSEL: Ingen notationsdata fundet\n"
 
 msgid "not human readable"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke læses af mennesker"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
+msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr ""
+msgstr "OpenPGP-kortnr. %s detekteret\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand\n"
 
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr ""
+msgstr "Denne kommando er kun tilgængelig for version 2-kort\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
+msgstr "Nulstillingskode er ikke eller ikke mere tilgængelig\n"
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Dit valg? "
 
 msgid "[not set]"
-msgstr ""
+msgstr "[ikke indstillet]"
 
-#, fuzzy
 msgid "male"
-msgstr "slåtil"
+msgstr "mand"
 
-#, fuzzy
 msgid "female"
-msgstr "slåtil"
+msgstr "kvinde"
 
 msgid "unspecified"
-msgstr ""
+msgstr "ikke angivet"
 
-#, fuzzy
 msgid "not forced"
-msgstr "ikke bearbejdet"
+msgstr "ikke tvunget"
 
 msgid "forced"
-msgstr ""
+msgstr "tvunget"
 
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Kun ren ASCII er tilladt i øjeblikket.\n"
 
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Tegnet »<« må ikke bruges.\n"
 
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Dobbelt mellemrum er ikke tilladt.\n"
 
 msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr ""
+msgstr "Kortholders efternavn: "
 
 msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr ""
+msgstr "Kortholders fornavn: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Kombineret navn er for langt (begrænsningen er på %d tegn).\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved læsning af »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning af »%s«: %s\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
-msgstr ""
+msgstr "Loginddata (kontonavn): "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
 
 msgid "Private DO data: "
-msgstr ""
+msgstr "Private DO-data: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "Sprogpræferencer: "
 
-#, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
+msgstr "Fejl: ugyldig længde for præferencestreng.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
+msgstr "Fejl: ugyldige tegn i præferencestreng.\n"
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr ""
+msgstr "Køn ((M)and, Kvinde(F) eller mellemrum): "
 
-#, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "fejl i trailerlinie\n"
+msgstr "Fejl: ugyldigt svar.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "Fingeraftryk:"
+msgstr "CA-fingeraftryk: "
 
-#, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "fejl i trailerlinie\n"
+msgstr "Fejl: Ugyldigt formateret fingeraftryk.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "nøglehandling er ikke mulig: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
+msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af aktuel nøgleinformation: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr "Vil du gerne signere? "
+msgstr "Erstat eksisterende nøgle? (j/N) "
 
 msgid ""
 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
+"BEMÆRK: Der er ingen garanti for at kortet understøtter den ønskede\n"
+"        størrelse. Hvis nøgleoprettelsen ikke lykkes, så kontroller\n"
+"        dokumentationen for dit kort for at se hvilke størrelser, der\n"
+"        er tilladt.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
+msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for underskriftsnøglen (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
+msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for krypteringsnøglen? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
+msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for godkendelsesnøglen? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "rundet op til %u bit\n"
+msgstr "afrundet op til %u bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s nøglestørrelser skal være i intervallet %u-%u\n"
 
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kortet vil nu blive omkonfigureret til at oprette en nøgle på %u bit\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved ændring af størrelsen på nøglen %d til %u bit: %s\n"
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
+"Lav sikkerhedskopi et andet sted end på kortet for krypteringsnøglen? (J/n) "
 
-#, fuzzy
 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
+msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr "Vil du gerne signere? "
+msgstr "Erstat eksisterende nøgler (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1207,496 +1178,477 @@ msgid ""
 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
+"Bemærk venligst at fabriksindstillingerne for PIN'erne er\n"
+"   PIN = »%s«     Admin-PIN = »%s«\n"
+"Du bør ændre dem med kommandoen --change-pin\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
+msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle der skal oprettes:\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "   (1) Underskriftsnøgle\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
+msgstr "   (2) Krypteringsnøgle\n"
 
 msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (3) Godkendelsesnøgle\n"
 
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
+msgstr "Vælg venligst hvor nøglen skal gemmes:\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
+msgstr "ukendt nøglebeskyttelsessalgoritme\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
+msgstr "hemmelige dele af nøglen er ikke tilgængelige\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
+msgstr "hemmelig nøgle er allerede gemt på et kort\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing key to card: %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning af nøgle til kort: %s\n"
 
 msgid "quit this menu"
 msgstr "afslut denne menu"
 
-#, fuzzy
 msgid "show admin commands"
-msgstr "konfliktende kommandoer\n"
+msgstr "vis administratorkommandoer"
 
 msgid "show this help"
-msgstr "vis denne hjælp"
+msgstr "vis denne hjælpetekst"
 
-#, fuzzy
 msgid "list all available data"
-msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
+msgstr "vis alle tilgængelige data"
 
 msgid "change card holder's name"
-msgstr ""
+msgstr "ændr kortholders navn"
 
 msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr ""
+msgstr "ændr adresse for at indhente nøgle"
 
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr ""
+msgstr "hent nøglen angivet i kortadressen"
 
-#, fuzzy
 msgid "change the login name"
-msgstr "ændr udløbsdatoen"
+msgstr "ændr logindnavnet"
 
-#, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "ændr sprogpræferencerne"
 
 msgid "change card holder's sex"
-msgstr ""
+msgstr "ændr kortholders køn"
 
-#, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "vis fingeraftryk"
+msgstr "ændr et CA-fingeraftryk"
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr ""
+msgstr "skift force PIN-flag for underskriften"
 
-#, fuzzy
 msgid "generate new keys"
-msgstr "generér et nyt nøglepar"
+msgstr "opret nye nøgler"
 
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr ""
+msgstr "menu til at ændre eller fjerne blokering for PIN'en"
 
 msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr ""
+msgstr "verificer PIN'en og vis alle data"
 
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "fjern blokering for PIN'en med en nulstillingskode"
 
 msgid "gpg/card> "
-msgstr ""
+msgstr "gpg/card> "
 
-#, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "konfliktende kommandoer\n"
+msgstr "Kommandoer kun for administratoren\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "konfliktende kommandoer\n"
+msgstr "Administratorkommandoer er tilladt\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "Administratorkommandoer er ikke tilladt\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ugyldig kommando (prøv »help«)\n"
 
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr ""
+msgstr "--output virker ikke for denne kommando\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
+msgstr "kan ikke åbne »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
+msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved læsning af nøgleblok: %s\n"
 
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(med mindre du angiver nøglen med fingeraftryk)\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand uden »--yes«\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
+msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? (j/N) "
 
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Dette er en hemmelig nøgle! - Slet? (j/N) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "sletning af nøgleblok mislykkedes: %s\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr ""
+msgstr "information om ejertroværdighed ryddet\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr ""
+msgstr "der er en hemmelig nøgle for offentlig nøgle »%s«!\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr ""
+msgstr "brug tilvalget »--delete-secret-keys« for at slette den først.\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
 
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke bruge en symmetrisk ESK-pakke på grund af S2K-tilstanden\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "signering fejlede: %s\n"
+msgstr "bruger chiffer %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr ""
+msgstr "»%s« allerede komprimeret\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "ADVARSEL: »%s« er en tom fil\n"
 
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
+"du kan kun kryptere til RSA-nøgler for 2048 bit eller mindre i tilstanden --"
+"pgp2\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "læser fra '%s'\n"
+msgstr "læser fra »%s«\n"
 
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke bruge IDEA-chifferen for alle nøglerne du krypterer til.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens "
+"præferencer\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Tvang for komprimeringsalgoritme %s (%d) overtræder modtagerens "
+"præferencer\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
+"tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens præferencer\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
+msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s krypterede data\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "krypteret med ukendt algoritme %d\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Besked blev krypteret med en svag nøgle i den symmetriske "
+"chiffer.\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr ""
+msgstr "problem ved håndtering af krypteret pakke\n"
 
 msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "kørsel via eksternt program er ikke understøttet\n"
 
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
+"kald fra eksterne programmer er deaktiveret på grund af usikre rettigheder "
+"for indstillingsfil\n"
 
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
+"denne platform kræver midlertidige filer når der kaldes eksterne programmer\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
+msgstr "kan ikke køre program »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
+msgstr "kan ikke køre skal »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "systemfejl under kald af eksternt program: %s\n"
 
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr ""
+msgstr "unaturlig afslutning på eksternt program\n"
 
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke køre eksternt program\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke læse svar fra eksternt program: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig fil (%s) »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig mappe »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr "signér nøglen lokalt"
+msgstr "eksportunderskrifter som er markeret som kun lokale"
 
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
-msgstr ""
+msgstr "bruger-id'er for eksportattributter (normalt billed-id'er)"
 
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr ""
+msgstr "tilbagekaldsnøgler for eksport markeret som »sensitive«"
 
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr ""
+msgstr "fjern adgangsfrasen fra eksporterede undernøgler"
 
-#, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
+msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
+msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
 
 msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr ""
+msgstr "eksporter nøgler i et S-udtryksbaseret format"
 
-#, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s: ikke beskyttet - udeladt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
 
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr ""
+msgstr "eksporterer en ubeskyttet undernøgle\n"
 
-# er det klogt at oversætte TrustDB?
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
+msgstr "kunne ikke fjerne beskyttelse på undernøgle: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøgle %s har ikke en simpel SK-kontrolsum\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
 
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr ""
+msgstr "for mange punkter i pk-mellemlager - deaktiveret\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[bruger ikke fundet]"
+msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
 
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af »%s« via %s: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "No fingerprint"
-msgstr "Fingeraftryk:"
+msgstr "Ingen fingeraftryk"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen hemmelig undernøgle for offentlig undernøgle %s - ignorerer\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
+msgstr "bruger undernøgle %s i stedet for primær nøgle %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle uden offentlig nøgle - udeladt\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "make a signature"
-msgstr "opret en separat signatur"
+msgstr "opret en underskrift"
 
-#, fuzzy
 msgid "make a clear text signature"
-msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
+msgstr "opret en underskrift i klartekst"
 
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "opret en separat signatur"
+msgstr "opret en separat underskrift"
 
 msgid "encrypt data"
-msgstr "kryptér data"
+msgstr "krypter data"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
+msgstr "krypter kun med symmetrisk chiffer"
 
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "afkryptér data (standard)"
+msgstr "afkrypter data (standard)"
 
 msgid "verify a signature"
-msgstr "godkend en signatur"
+msgstr "godkend en underskrift"
 
 msgid "list keys"
-msgstr "vis nøgler"
+msgstr "vis nøgler"
 
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "vis nøgler og signaturer"
+msgstr "vis nøgler og underskrifter"
 
-#, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "tjek nøglesignaturer"
+msgstr "vis og kontroller nøgleunderskrifter"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
+msgstr "vis nøgler og fingeraftryk"
 
 msgid "list secret keys"
-msgstr "vis hemmelige nøgler"
+msgstr "vis hemmelige nøgler"
 
 msgid "generate a new key pair"
-msgstr "generér et nyt nøglepar"
+msgstr "opret et nyt nøglepar"
 
 msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "opret et tilbagekaldscertifikat"
 
-#, fuzzy
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
+msgstr "fjern nøgler fra den offentlige nøglering"
 
-#, fuzzy
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
+msgstr "fjern nøgler fra den hemmelige nøglering"
 
 msgid "sign a key"
-msgstr "signér en nøgle"
+msgstr "underskriv en nøgle"
 
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "signér en nøgle lokalt"
+msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
 
 msgid "sign or edit a key"
-msgstr "signér eller redigér en nøgle"
+msgstr "underskriv eller rediger en nøgle"
 
-#, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
-msgstr "ændr kodesætningen"
+msgstr "ændr en adgangsfrase"
 
 msgid "export keys"
-msgstr "eksportér nøgler"
+msgstr "eksporter nøgler"
 
 msgid "export keys to a key server"
-msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
+msgstr "eksporter nøgler til en nøgletjener"
 
 msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
+msgstr "importer nøgler fra en nøgleserver"
 
-#, fuzzy
 msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
+msgstr "søg efter nøgler på en nøgleserver"
 
-#, fuzzy
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
+msgstr "opdater alle nøgler fra en nøgleserver"
 
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "importér/fusionér nøgler"
+msgstr "importer/sammenføj nøgler"
 
 msgid "print the card status"
-msgstr ""
+msgstr "udskriv kortstatus"
 
 msgid "change data on a card"
-msgstr ""
+msgstr "ændr data på et kort"
 
 msgid "change a card's PIN"
-msgstr ""
+msgstr "ændr et korts PIN"
 
 msgid "update the trust database"
-msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
+msgstr "opdater troværdighedsdatabasen"
 
-#, fuzzy
 msgid "print message digests"
-msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
+msgstr "vis beskedsammendrag"
 
 msgid "run in server mode"
-msgstr ""
+msgstr "kør i servertilstand"
 
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
+msgstr "opret ascii-pansrede uddata"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
-msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
+msgstr "|USER-ID|krypter for BRUGER-ID"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
-msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
+msgstr "|USER-ID|brug BRUGER-ID til at underskrive eller afkryptere"
 
-#, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
-msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
+msgstr "|N|sæt komprimeringsniveauet til N (0 deaktiverer)"
 
 msgid "use canonical text mode"
-msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
+msgstr "brug kanonisk teksttilstand"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
+msgstr "|FILE|skriv resultat til FIL"
 
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "lav ingen ændringer"
+msgstr "lav ingen ændringer"
 
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr ""
+msgstr "spørg før overskrivning"
 
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr ""
+msgstr "brug streng OpenPGP-opførsel"
 
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
+"@\n"
+"(Se manualsiden for en fuldstændig liste over alle kommandoer og tilvalg)\n"
 
 msgid ""
 "@\n"
@@ -1711,267 +1663,251 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "Eksempler:\n"
 "\n"
-" -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
-" --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
-" --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
-" --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
+" -se -r Mikael [fil]        underskriv og krypter for bruger Mikael\n"
+" --clearsign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
+" --detach-sign [fil]        lav en separat underskrift\n"
+" --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
 
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
-
-# Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
-#| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
-#| "default operation depends on the input data\n"
+msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
+
+# Skal alt dette oversættes eller er det tilvalgene?
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
-"sign, check, encrypt eller decrypt\n"
-"standard operation afhænger af inddata\n"
+"Syntaks: gpg [tilvalg] [filer]\n"
+"Sign, check, encrypt eller decrypt\n"
+"standardhandling afhænger af inddata\n"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Understøttede algoritmer:\n"
+"Understøttede algoritmer:\n"
 
 msgid "Pubkey: "
-msgstr ""
+msgstr "Pubkey: "
 
 msgid "Cipher: "
-msgstr ""
+msgstr "Chiffer: "
 
 msgid "Hash: "
-msgstr ""
+msgstr "Hash: "
 
-#, fuzzy
 msgid "Compression: "
-msgstr "Kommentar: "
+msgstr "Komprimering: "
 
 msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "brug: gpg [flag] "
+msgstr "brug: gpg [tilvalg] "
 
 msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "konfliktende kommandoer\n"
+msgstr "kommandoer er i konflikt\n"
 
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen = tegn fundet i gruppedefinition »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab af hjemmemappe »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på udvidelse »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på udvidelse »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på hjemmemappe »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på udvidelse »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mapperettigheder på udvidelse »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
+msgstr "ukendt konfigurationspunkt »%s«\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis billed-id'er under nøglevisninger"
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vil politikadresser under underskriftvisninger"
 
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis alle notationer under underskriftvisninger"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftvisninger"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftvisninger"
 
-#, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
+msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftvisninger"
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i nøglevisninger"
 
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne undernøgler i nøglevisninger"
 
-#, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
+msgstr "vis nøgleringsnavnet i nøglevisninger"
 
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
+msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
 
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "libgcrypt er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
+msgstr "BEMÆRK: %s er ikke til normal brug!\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
+msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
+msgstr "»%s« er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
+msgstr "kunne ikke fortolke nøgleserveradresse\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "ugyldig nøglering"
+msgstr "ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige importindstillinger\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "ugyldig rustning"
+msgstr "ugyldige importindstillinger\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige eksportindstillinger\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "ugyldig nøglering"
+msgstr "ugyldige eksportindstillinger\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige listeindstillinger\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
-msgstr "ugyldig rustning"
+msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis billed-id'er under underskriftverificering"
 
 msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis politikadresser under underskriftverificering"
 
-#, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
+msgstr "vis alle notationer under underskriftverificering"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftverificering"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftverificering"
 
-#, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
+msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftverificering"
 
-#, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
+msgstr "vis bruger-id-validitet under underskriftverificering"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i underskriftverificering"
 
-#, fuzzy
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
+msgstr "vis kun den primære bruger-id i underskriftverificering"
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "valider underskrifter med PKA-data"
 
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "hæv troværdigheden for underskrifter med gyldige PKA-data"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige verificeringsindstillinger\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "ugyldig nøglering"
+msgstr "ugyldige verificeringsindstillinger\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "kunne ikke angive kørselssti til %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldig liste for auto-key-locate\n"
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig liste for auto-key-locate\n"
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: program kan oprette en kernefil!\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
@@ -1979,151 +1915,143 @@ msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
+msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "vil ikke køre med usikker hukommelse på grund af %s\n"
 
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
+"du kan kun lave frakoblede eller rydde underskrifter i tilstanden --pgp2\n"
 
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke underskrive og kryptere på samme tid i tilstanden --pgp2\n"
 
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr ""
+"du skal bruge filer (og ikke en datakanal) når du arbejder med --pgp2 "
+"aktiveret\n"
 
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr ""
+msgstr "kryptering af en besked i tilstanden --pgp2 kræver IDEA-chifret\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "valgt chifferalgoritme er ugyldig\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "valgt algoritme for certifikationssammendrag er ugyldig\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr ""
+msgstr "completes-needed skal være større end 0\n"
 
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr ""
+msgstr "marginals-needed skal være større end 1\n"
 
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr ""
+msgstr "max-cert-depth skal være i intervallet fra 1 til 255\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
+msgstr "ugyldigt default-cert-level; skal være 0, 1, 2 eller 3\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
+msgstr "ugyldigt min-cert-level; skal være 1, 2 eller 3\n"
 
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
+msgstr "BEMÆRK: simpel S2K-tilstand (0) frarådes på det skarpeste\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
+msgstr "ugyldig S2K-tilstand; skal være 0, 1 eller 3\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "ugyldige standardpræferencer\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "ugyldige præferencer for personlig chiffer\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "ugyldige præferencer for personlig sammendrag\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "ugyldige præferencer for personlig komprimering\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
+msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr ""
+msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr ""
+msgstr "du må ikke bruge sammendragsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "du må ikke bruge komprimeringsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
 
-# er det klogt at oversætte TrustDB?
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
+msgstr "kunne ikke initialisere TrustDB: %s\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
 
 msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
+msgstr "--store [filnavn]"
 
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnavn]"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "symmetrisk kryptering af »%s« mislykkedes: %s\n"
 
 msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
+msgstr "--encrypt [filnavn]"
 
-#, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
+msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt i tilstanden %s\n"
 
 msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
+msgstr "--sign [filnavn]"
 
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
 
-#, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
+msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt i tilstanden %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [filnavn]"
+msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
 
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnavn]"
 
 msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
+msgstr "--decrypt [filnavn]"
 
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key bruger-id"
@@ -2134,129 +2062,122 @@ msgstr "--lsign-key bruger-id"
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
 
-#, fuzzy
 msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key bruger-id"
+msgstr "--passwd <bruger-id>"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "nøgleserver send mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "signering fejlede: %s\n"
+msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "nøgleserver opdater mislykkedes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "fjernelse af panser mislykkedes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "påklædning af panser mislykkedes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
+msgstr "ugyldig hash-algoritme »%s«\n"
 
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnavn]"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
+msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
+msgstr "den angivne adresse for certifikatpolitik er ugyldig\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
+msgstr "den angivne adresse for underskriftpolitik er ugyldig\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
+msgstr "den angivne adresse for foretrukken nøgleserver er ugyldig\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
-msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
+msgstr "|FILE|tag nøglerne fra nøgleringsFILEN"
 
-#, fuzzy
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "tidsstempelkonflikt"
+msgstr "giv kun tidsstempelkonflikter en advarsel"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
+msgstr "|FD|skriv statusinformation til denne FD"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
+msgstr "Brug: gpgv [tilvalg] [filer] (-h for hjælp)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: gpgv [tilvalg] [filer]\n"
+"Kontroller underskrifter mod kendte troværdige nøgler\n"
 
 msgid "No help available"
-msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
+msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
 
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
+msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«"
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
+msgstr "importer underskrifter som er markeret som local-only"
 
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+msgstr "reparer skade fra pks-nøgleserveren under import"
 
-#, fuzzy
 msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
+msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
 
 msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr ""
+msgstr "opret en offentlig nøgle under import af en hemmelig nøgle"
 
 msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
+msgstr "accepter kun opdateringer til eksisterende nøgler"
 
-#, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
+msgstr "fjern ubrugelige dele fra nøgle efter import"
 
 msgid "remove as much as possible from key after import"
-msgstr ""
+msgstr "fjern så meget som muligt fra nøgle efter import"
 
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
+msgstr "     udelader bloktype %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
+msgstr "     %lu-nøgler behandlet\n"
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
+msgstr " Totalt antal behandl.: %lu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
+msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr ""
+msgstr "      w/o bruger-id'er: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
@@ -2264,363 +2185,369 @@ msgstr "           importerede: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "              uændrede: %lu\n"
+msgstr "              uændrede: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
+msgstr "       nye bruger-id'er: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
+msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
+msgstr "     nye underskrifter: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
+msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
+msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
+msgstr " hemmel. nøgler import: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
+msgstr "hemmel. nøgler uændret: %lu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "           importerede: %lu"
+msgstr "      ikke importerede: %lu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
+msgstr "  underskrifter ryddet: %lu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
+msgstr "   bruger-id'er ryddet: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: nøgle %s indeholder præferencer for utilgængelige\n"
+"algoritmer på disse bruger-id'er:\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "        »%s«: præference for chifferalgoritme %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur fra: %s\n"
+msgstr "        »%s«: præference for sammendragsalgortime %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "        »%s«: præference for komprimeringsalgortime %s\n"
 
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr ""
+msgstr "det anbefales på det stærkeste, at du opdaterer dine præferencer og\n"
 
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
+"gendistribuerer denne nøgle for at undgå potentielle problemer med rod i\n"
+"algoritmen\n"
 
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan opdatere dine præferencer med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
+msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
+msgstr "nøgle %s: korruption af PKS-undernøgle er repareret!\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
+msgstr "nøgle %s: accepteret ikke egenunderskrevet bruger-id »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
+msgstr "nøgle %s: ingen gyldige bruger-id'er\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr ""
+msgstr "dette kan skyldes en manglende egenunderskrift\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle blev ikke fundet: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s: ny nøgle - udeladt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "ingen skrivbar nøglering fundet: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "skriver til `%s'\n"
+msgstr "skriver til »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning af nøglering »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle »%s« importeret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
+msgstr "nøgle %s: stemmer ikke med vores kopi\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
+msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny bruger-id\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
+msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye bruger-id'er\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny underskrift\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye underskrifter\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny undernøgle\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye undernøgler\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrift renset\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrifter renset\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
+msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id renset\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
+msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id'er renset\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
+msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle med ugyldig chiffer %d - udeladt\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
+msgstr "ingen hemmelig standardnøglering: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
+msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle importeret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
+msgstr "nøgle %s: allerede i hemmelig nøglering\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle blev ikke fundet: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr ""
+"nøgle %s: ingen offentlig nøgle - kan ikke anvende tilbagekaldscertifikat\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - afvist\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat importeret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
+msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id for underskrift\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
+msgstr ""
+"nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme på bruger-id »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
+msgstr "nøgle %s: ugyldig egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "nøgle %s: ugyldig direkte nøgleunderskrift\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
+msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøglebinding\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
+msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøglebinding\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
+msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøglebinding\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
+msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøgletilbagekald\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
+msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøgletilbagekald\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
+msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøgletilbagekald\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "%s: udelod: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: udeladt bruger-id »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "%s: udelod: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: udeladt undernøgle\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr ""
+"nøgle %s: underskrift der ikke kan eksporteres (klasse 0x%02X) - udeladt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s: tilbagekaldscertifikat på forkert sted - udeladt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - udeladt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s: undernøgleunderskrift på forkert sted - udeladt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s: uventet underskriftklasse (0x%02X) - udeladt\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr ""
+msgstr "nøgle %s: duplikeret bruger-id detekteret - sammenføjet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
+msgstr "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: henter tilbagekaldsnøgle %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: tilbagekaldsnøgle %s er ikke til "
+"stede.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat tilføjet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "nøgle %s: direkte nøgleunderskrift tilføjet\n"
 
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr ""
+msgstr "BEMÆRK: en nøgles S/N matcher ikke kortets\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
+msgstr "BEMÆRK: primær nøgle er på nettet og lagret på kort\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
+msgstr "BEMÆRK: sekundær nøgle er på nettet og lagret på kort\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr ""
+msgstr "nøglering »%s« oprettet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "nøgleblokressource »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
+msgstr "kunne ikke genbygge nøgleringsmellemlager: %s\n"
 
 msgid "[revocation]"
-msgstr ""
+msgstr "[tilbagekald]"
 
 msgid "[self-signature]"
-msgstr "[selv-signatur]"
+msgstr "[egenunderskrift]"
 
 msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 dårlig signature\n"
+msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d dårlige signaturer\n"
+msgstr "%d ugyldige underskrifter\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr ""
+msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr ""
+msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
 
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr ""
+msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2628,366 +2555,371 @@ msgid ""
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
+"Beslut dig for hvor meget du stoler på at denne bruger korrekt verificerer "
+"andre brugers nøgler\n"
+"(ved at kigge på pas, kontrollere fingeraftryk fra andre kilder etc.)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
+msgstr "  %d = Marginal troværdighed\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
+msgstr "  %d = Fuld troværdighed\n"
 
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
+"Indtast venligst dybden på denne troværdighedsunderskrift.\n"
+"En dybde større end 1 giver nøglen du underskriver mulighed for\n"
+"at lavet troværdighedsunderskrifter på dine vegne.\n"
 
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
+"Indtast venligst et domæne for at begrænse denne underskrift, eller retur "
+"for ingen.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "Bruger-id »%s« er tilbagekaldt."
 
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
+msgstr "Er du sikker på, at du stadig vil underskrive (j/N) "
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Kunne ikke underskrive.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "Bruger-id »%s« er udløbet."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "Bruger-id »%s« er ikke egenunderskrevet."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "Bruger-id »%s« kan underskrives.  "
 
-#, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Vil du gerne signere? "
+msgstr "Underskriv? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
+"Egenunderskriften på »%s«\n"
+"er en underskrift i PGP 2.x-stil.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Ønsker du at forfremme den til en OpenPGP-egenunderskrift? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
+"Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
+"er udløbet.\n"
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
+"Ønsker du at udstede en ny underskrift for at erstatte den udløbne? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
+"Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
+"er en lokal underskrift.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr ""
+"Ønsker du at forfremme den til en fuld underskrift, der kan eksporteres (j/"
+"N) "
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "»%s« var allerede underskrevet lokalt af nøgle %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "»%s« var allerede underskrevet af nøgle %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
+msgstr "Ønsker du at underskrive den igen alligevel? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
+msgstr "Denne nøgle er udløbet!"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "Denne nøgle er ved at udløbe på %s.\n"
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr ""
+msgstr "Ønsker du at dine underskrifter skal udløbe på samme tidspunkt? (J/n) "
 
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
+"Du kan ikke lave en OpenPGP-underskrift på en PGP 2.x-nøgle i tilstanden --"
+"pgp2.\n"
 
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dette vil gøre nøglen ubrugelig i PGP 2.x.\n"
 
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
+"Hvor omhyggeligt har du verificeret, at nøglen du er ved at underskrive "
+"rent\n"
+"faktisk tilhører personen navngivet ovenfor? Hvis du ikke kender svaret, så "
+"indtast »0«.\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (1) Jeg har ingen kontrol udført.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (2) Jeg har udført en overfladisk kontrol.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (3) Jeg har foretaget en meget omhyggelig kontrol.%s\n"
 
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr ""
+msgstr "Dit valg? (indtast »?« for yderligere information): "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
-msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
+msgstr ""
+"Er du sikker på, at du ønsker at underskrive denne nøgle\n"
+"med din nøgle »%s« (%s)\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr "skriver selvsignatur\n"
+msgstr "Dette vil være en egenunderskrift.\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markeret som ikke at kunne "
+"eksporteres.\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markereret som ikke at kunne "
+"tilbagekaldes.\n"
 
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne eksporteres.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "signér nøglen lokalt"
+msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne tilbagekaldes.\n"
 
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Jeg har overhovedet ikke kontrolleret denne nøgle.\n"
 
 msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Jeg har overfladisk kontrolleret denne nøgle.\n"
 
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Jeg har omhyggeligt kontrolleret denne nøgle.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Vil du gerne signere? "
+msgstr "Underskriv? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "signering fejlede: %s\n"
+msgstr "underskrift mislykkedes: %s\n"
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
+"Nøgle har kun stump eller ikkekort nøgleposter - ingen adgangsfrase at "
+"ændre.\n"
 
 msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
+msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle er ikke tilgængelige.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
+msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle gemmes på kortet.\n"
 
 msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
+msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
 
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
-msgstr ""
+msgstr "Indtast den nye adgangsfrase for denne hemmelige nøgle.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
+msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
 
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
+"\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
+msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette? (j/N) "
 
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr ""
+msgstr "flytter en nøgleunderskrift til det korrekte sted\n"
 
 msgid "save and quit"
 msgstr "gem og afslut"
 
-#, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
-msgstr "vis fingeraftryk"
+msgstr "vis nøglefingeraftryk"
 
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
+msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
 
 msgid "select user ID N"
-msgstr ""
+msgstr "vælg bruger-id N"
 
-#, fuzzy
 msgid "select subkey N"
-msgstr "vælg sekundær nøgle N"
+msgstr "vælg undernøgle N"
 
-#, fuzzy
 msgid "check signatures"
-msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
+msgstr "kontroller underskrifter"
 
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
+"underskriv valgte bruger-id'er [* se nedenfor for relaterede kommandoer]"
 
-#, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "signér nøglen lokalt"
+msgstr "underskriv valgte bruger-id'er lokalt"
 
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr ""
+msgstr "underskriv valgte bruger-id'er med en troværdighedsunderskrift"
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr ""
+msgstr "underskriv bruger-id'er md en underskrift der ikke kan kaldes tilbage"
 
 msgid "add a user ID"
-msgstr "tilføj bruger-id"
+msgstr "tilføj bruger-id"
 
-#, fuzzy
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "tilføj bruger-id"
+msgstr "tilføj billed-id"
 
-#, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "slet bruger id"
+msgstr "slet valgte bruger-id'er"
 
-#, fuzzy
 msgid "add a subkey"
-msgstr "tilføj nøgle"
+msgstr "tilføj en undernøgle"
 
 msgid "add a key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "tilføj en nøgle til et smartkort"
 
 msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "flyt en nøgle til et smartkort"
 
 msgid "move a backup key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "flyt en sikkerhedskopinøgle til et smartkort"
 
-#, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "slet sekundær nøgle"
+msgstr "slet valgte undernøgler"
 
-#, fuzzy
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "tilføj sekundær nøgle"
+msgstr "tilføj en tilbagekaldsnøgle"
 
-#, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "slet underskrifter fra de valgte bruger-id'er"
 
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr ""
+msgstr "ændr udløbsdatoen for nøglen eller valgte undernøgler"
 
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr ""
+msgstr "marker den valgte bruger-id som primær"
 
-#, fuzzy
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
+msgstr "skift mellem hemmelig og offentlig nøglevisning"
 
-#, fuzzy
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "vis præferencer (ekspert)"
 
-#, fuzzy
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "vis præferencer (uddybende)"
 
-#, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "angiv præferenceliste for de valgte bruger-id'er"
 
-#, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "angiv den foretrukne nøgleserveradresse for de valgte bruger-id'er"
 
-#, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "angiv en notation for de valgte bruger-id'er"
 
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "ændr kodesætningen"
+msgstr "ændr adgangsfrasen"
 
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr ""
+msgstr "ændr ejertroværdigheden"
 
-#, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "Vil du virkelig oprette?"
+msgstr "tilbagekald underskrifter på de valgte bruger-id'er"
 
-#, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "tilføj bruger-id"
+msgstr "tilbagekald valgte bruger-id'er"
 
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr ""
+msgstr "tilbagekald nøgle eller valgte undernøgler"
 
-#, fuzzy
 msgid "enable key"
-msgstr "slå nøgle til"
+msgstr "aktiver nøgle"
 
-#, fuzzy
 msgid "disable key"
-msgstr "slå nøgle fra"
+msgstr "deaktiver nøgle"
 
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr ""
+msgstr "vis valgte billed-id'er"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
+"komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern ubrugelige underskrifter fra nøgle"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
+"komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern alle underskrifter fra nøgle"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved læsning af hemmelig nøgleblok »%s«: %s\n"
 
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
 
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
 
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
 
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
@@ -2995,490 +2927,473 @@ msgid ""
 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
+"* Kommandoen »sign« kan have præfikset »l« for lokale underskrifter "
+"(lsign),\n"
+"  et »t« for troværdighedsunderskrifter (tsign), et »nr« for underskrifter\n"
+"  der ikke kan tilbagekaldes (nrsign), eller en kombination (ltsign, "
+"tnrsign\n"
+"  etc.).\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "Nøglen er tilbagekaldt."
 
-#, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vil du gerne signere? "
+msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "signér nøglen lokalt"
+msgstr "Fif: Vælg bruger-id'erne at underskrive\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "ukendt signaturklasse"
+msgstr "Ukendt underskrifttype »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du skal vælge mindst en bruger-id.\n"
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oprette?"
+msgstr "Vil du virkelig fjerne alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oprette?"
+msgstr "Vil du virkelig fjerne denne bruger-id? (j/N) "
 
 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
 #. moving the key and not about removing it.
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Vil du virkelig flytte den primære nøgle? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
+msgstr "Du skal vælge præcis en nøgle.\n"
 
 msgid "Command expects a filename argument\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kommando forventer en filnavnsparameter\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
+msgstr "Kan ikke åbne »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "Fejl ved læsning af sikkerhedskopinøgle fra »%s«: %s\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du skal vælge mindst en nøgle.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
+msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
+msgstr "Vil du virkelig slette denne nøgle? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oprette?"
+msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oprette?"
+msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde dette bruger-id? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
+msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde hele nøglen? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
+msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde de valgte undernøgler? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
+msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde denne undernøgle? (j/N) "
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
+"Ejertroværdighed kan ikke indstilles, når der bruges en brugerleveret "
+"troværdighedsdatabase\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "Angiv præferenceliste til:\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "Opdater præferencerne for de valgte bruger-id'er (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "Opdater præferencerne? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Gem ændringer? "
+msgstr "Gem ændringer? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Afslut uden at gemme? "
+msgstr "Afslut uden at gemme? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "opdatering af hemmelighed mislykkedes: %s\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nøgle ikke ændret så ingen opdatering krævet.\n"
 
 msgid "Digest: "
-msgstr ""
+msgstr "Sammendrag: "
 
 msgid "Features: "
-msgstr ""
+msgstr "Funktioner: "
 
 msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr ""
+msgstr "Nøgleserver no-modify"
 
 msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr ""
+msgstr "Fortrukken nøgleserver: "
 
-#, fuzzy
 msgid "Notations: "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Indstillinger:\n"
-" "
+msgstr "Notationer: "
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Der er ingen præferencer på en bruger-id i PGP 2.x-stil.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
+msgstr "Den følgende nøgle blev tilbagekaldt den %s af %s nøgle %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
+msgstr "Denne nøgle er tilbagekaldt af %s nøgle %s"
 
 msgid "(sensitive)"
-msgstr ""
+msgstr "(sensitiv)"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "created: %s"
-msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
+msgstr "oprettet: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "revoked: %s"
-msgstr "tilføj nøgle"
+msgstr "tilbagekaldt: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "expired: %s"
-msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
+msgstr "udløbet: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "expires: %s"
-msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
+msgstr "udløber: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr "betro"
+msgstr "brug: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "trust: %s"
-msgstr "betro"
+msgstr "troværdighed: %s"
 
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
-msgstr ""
+msgstr "validitet: %s"
 
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Denne nøgle er blevet deaktiveret"
 
 msgid "card-no: "
-msgstr ""
+msgstr "kortnr.: "
 
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
+"Bemærk venligst at den viste nøglevaliditet ikke nødvendigvis er\n"
+"korrekt med mindre du genstarter programmet.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "revoked"
-msgstr "tilføj nøgle"
+msgstr "tilbagekaldt"
 
-#, fuzzy
 msgid "expired"
-msgstr "udløb"
+msgstr "udløbet"
 
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Intet bruger-id er blevet markeret som primær. Denne kommando\n"
+"        kan medføre at et anden bruger-id bliver den formodede primære.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP2-stil. Tilføjelse af et billed-id kan "
+"medføre at\n"
+"          nogle version af PGP afviser denne nøgle.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
+msgstr "Er du sikker på, at du stadig ønsker at tilføje den? (j/N) "
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du må ikke tilføje et billed-id til en nøgle i PGP2-stil.\n"
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr ""
+msgstr "Slet denne gode underskrift? (j/N/a)"
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr ""
+msgstr "Slet denne ugyldige underskrift? (j/N/a)"
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr ""
+msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
 
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr ""
+msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Slettede %d signatur.\n"
+msgstr "Slettede %d underskrift.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Intet slettet.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid"
-msgstr "ugyldig rustning"
+msgstr "ugyldig"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "Bruger-id »%s«: allerede minimeret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "Bruger-id »%s«: allerede ryddet\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP 2.x-stil. Tilføjelse af en dedikeret "
+"tilbagekalder\n"
+"          kan medføre at nogle versioner af PGP afviser denne nøgle.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
+"Du må ikke tilføje en dedikeret tilbagekalder til en nøgle i PGP 2.x-stil.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Indtast nøglens størrelse"
+msgstr "Indtast bruger'id for den dedikerede tilbagekalder: "
 
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke udpege en nøgle i PGP 2.x-stil som dedikeret tilbagekalder\n"
 
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke udpege en nøgle som dets egen dedikerede tilbagekalder\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
+msgstr "denne nøgle er allerede blevet dedikeret som en tilbagekalder\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Udpegning af en nøgle som en dedikeret tilbagekalder kan ikke "
+"fortrydes!\n"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
+msgstr ""
+"Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
+"tilbagekalder? (j/N) "
 
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fjern venligst markeringer fra de hemmelige nøgler.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
+msgstr "Vælg venligst højst en undernøgle.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for en undernøgle.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for den primære nøgle.\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
 
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen tilsvarende underskrift i hemmelig ring\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "underskriftsundernøgle %s er allerede krydscertificeret\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
+"undernøgle %s underskriver ikke og skal derfor ikke være krydscertificeret\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
+msgstr "Vælg venligst præcis en bruger-id.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
+msgstr "udelader v3 egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
-msgstr ""
+msgstr "Indtast din foretrukne nøglerserveradresse: "
 
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
+msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at erstatte den? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
+msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at slette den? (j/N) "
 
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr ""
+msgstr "Indtast notationen: "
 
-#, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "Overskriv (j/N)? "
+msgstr "Fortsæt? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
+msgstr "Ingen bruger-id med hash %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
+msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "bruger-id: \""
+msgstr "bruger-id: »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "underskrevet af din nøgle %s den %s%s%s\n"
 
 msgid " (non-exportable)"
-msgstr ""
+msgstr " (kan ikke eksporteres)"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "Denne underskrift udløb den %s.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
+msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at tilbagekalde den? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne underskrift? (j/N) "
 
 msgid "Not signed by you.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke underskrevet af dig.\n"
 
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du har underskrevet disse bruger-id'er på nøgle %s:\n"
 
-#, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr "signér en nøgle lokalt"
+msgstr " (kan ikke tilbagekaldes)"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
+msgstr "tilbagekaldt af din nøgle %s på %s\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du er i gang med at tilbagekalde disse underskrifter:\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "Opret tilbagekaldscertifikaterne? (j/N) "
 
 msgid "no secret key\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen hemmelig nøgle\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "bruger-id »%s« er allerede tilbagekaldt\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: En bruger-id-underskrift er dateret %d sekunder inde i fremtiden\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "Nøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "Undernøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Viser %s billed'id med størrelse %ld for nøgle %s (uid %d)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "præference »%s« duplikeret\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "for mange chifferpræferencer\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "for mange sammendragpræferencer\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "for mange komprimeringspræferencer\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
+msgstr "ugyldigt punkt »%s« i præferencestreng\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "skriver selvsignatur\n"
+msgstr "skriver direkte underskrift\n"
 
 msgid "writing self signature\n"
-msgstr "skriver selvsignatur\n"
+msgstr "skriver egenunderskrift\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr ""
+msgstr "skriver underskrift for nøglebinding\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
+msgstr "nøglestørrelse er ugyldig; bruger %u bit\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "rundet op til %u bit\n"
+msgstr "nøglestørrelse afrundet op til %u bit\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Nogle OpenPGP-programmer kan ikke håndtere en DS-nøgle med denne\n"
+"sammendragsstørrelse\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Sign"
-msgstr "signér"
+msgstr "Underskriv"
 
 msgid "Certify"
-msgstr ""
+msgstr "Certificer"
 
-#, fuzzy
 msgid "Encrypt"
-msgstr "kryptér data"
+msgstr "Krypter"
 
 msgid "Authenticate"
-msgstr ""
+msgstr "Godkend"
 
 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
@@ -3491,81 +3406,81 @@ msgstr ""
 #. q = Finish
 #.
 msgid "SsEeAaQq"
-msgstr ""
+msgstr "UuKkGfAa"
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr ""
+msgstr "Mulige handligner for en %s-nøgle: "
 
 msgid "Current allowed actions: "
-msgstr ""
+msgstr "Aktuelt tilladte handlinger: "
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Skift evnen til at underskrive\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
+msgstr "   (%c) Skift evnen til at kryptere\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Skift evnen til at godkende\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Afsluttet\n"
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
+msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) RSA og RSA (standard)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (kun underskriv)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (kun underskriv)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
+msgstr "   (%d) Elgamal (kun krypter)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (kun krypter)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (angiv dine egne evner)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (angiv dine egne evner)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s nøgler kan være mellem %u og %u bit lange.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
+msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for undernøglen? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
+msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
+msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
@@ -3575,6 +3490,12 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
+"Angiv i hvor lang tid nøglen skal være gyldig.\n"
+"         0 = nøgle udløber ikke\n"
+"      <n>  = nøgle udløber om n dage\n"
+"      <n>w = nøgle udløber om n uger\n"
+"      <n>m = nøgle udløber om n måneder\n"
+"      <n>y = nøgle udløber om n år\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
@@ -3584,48 +3505,55 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
+"Angiv i hvor lang tid underskriften skal være gyldig.\n"
+"         0 = underskriften udløber ikke\n"
+"      <n>  = underskriften udløber om n dage\n"
+"      <n>w = underskriften udløber om n uger\n"
+"      <n>m = underskriften udløber om n måneder\n"
+"      <n>y = underskriften udløber om n år\n"
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
+msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
+msgstr "Underskrift er gyldig for? (%s) "
 
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "ugyldig værdi\n"
+msgstr "ugyldig værdi\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
+msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
+msgstr "Underskriften udløber aldrig\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
+msgstr "Nøglen udløber den %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "Underskriften udløber den %s\n"
 
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
+"Dit system kan ikke vise datoer efter 2038.\n"
+"Det vil dog blive korrekt håndteret op til 2106.\n"
 
-# virker j automatisk istedetfor y?
-#, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
+msgstr "Er dette korrekt? (j/N) "
 
 msgid ""
 "\n"
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"GnuPG skal konstruere et bruger-id for at identificere din nøgle.\n"
+"\n"
 
 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
 #. but you should keep your existing translation.  In case
@@ -3639,24 +3567,30 @@ msgid ""
 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Du skal bruge en bruger-id for at identificere din nøgle; programmet "
+"konstruerer bruger-id'et\n"
+"fra fødselsnavn, kommentar og e-post-adresse i dette format:\n"
+"    »Heinrich Heine (digteren) <heinrichh@duesseldorf.de>«\n"
+"\n"
 
 msgid "Real name: "
-msgstr "Rigtige navn: "
+msgstr "Fødselsnavn: "
 
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
 
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
+msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
+msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
 
 msgid "Email address: "
-msgstr "Epostadresse: "
+msgstr "E-post-adresse: "
 
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
+msgstr "Ikke en gyldig e-post-adresse\n"
 
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
@@ -3666,7 +3600,7 @@ msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
 
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Du bruger '%s' tegnsættet.\n"
+msgstr "Du bruger tegnsættet »%s«.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3679,10 +3613,10 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr ""
+msgstr "Placer ikke e-post-adressen i fødselsnavnet eller kommentaren\n"
 
 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sådant et bruger-id findes allerede på denne nøgle!\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -3698,34 +3632,32 @@ msgstr ""
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoQq"
 
-#, fuzzy
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
+msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)-post eller afslut(Q)? "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
+msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/afslut(Q)? "
 
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ret venligst fejlen først\n"
 
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
+"Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
 "\n"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
 "encryption key."
 msgstr ""
-"Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
-"\n"
+"Indtast venligst en adgangsfrase til at beskytte sikkerhedskopien fortaget "
+"uden for kortet af den nye krypteringsnøgle."
 
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s.\n"
 
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
@@ -3733,6 +3665,10 @@ msgid ""
 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
+"Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
+"ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
+"»--edit-key«.\n"
 
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
@@ -3740,562 +3676,551 @@ msgid ""
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
+"Vi skal oprette en masse tilfældige byte. Det er en god ide at udføre\n"
+"nogle andre handlinger (tryk på tastaturet, flyt musen, brug diskene)\n"
+"under oprettelse af primtallet; dette giver det vilkårlig\n"
+"taloprettelsesprogram en bedre mulighed for at opnå nok entropi.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
+msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "skriver offentlig nøgle til »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "skriver hemmelig nøglestump til »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "skriver hemmelig nøgle til »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbar offentlig nøglering fundet: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "ingen skrivbar hemmelig nøglering fundet: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning af offentlig nøglering »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning af hemmelig nøglering »%s«: %s\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og signeret.\n"
+msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og underskrevet.\n"
 
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
+"Bemærk at denne nøgle ikke kan bruges til kryptering. Du kan bruge\n"
+"kommandoen »--edit-key« til at oprette en undernøgle til dette formål.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
+"nøgle er blevet oprettet %lu sekund i fremtiden (tidsforskydning eller "
+"urproblem)\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
+"nøgle er blevet oprettet %lu sekunder i fremtiden (tidsforskydning eller "
+"urproblem)\n"
 
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
+"BEMÆRK: Oprettelse af undernøgler for v3-nøgler overholder ikke OpenPGP\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oprette?"
+msgstr "Vil du virkelig oprette? (j/N) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
+msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
+msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
 
 msgid "never     "
-msgstr ""
+msgstr "aldrig    "
 
-#, fuzzy
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "%s signatur fra: %s\n"
+msgstr "Kritisk underskriftspolitik: "
 
-#, fuzzy
 msgid "Signature policy: "
-msgstr "%s signatur fra: %s\n"
+msgstr "Underskriftspolitik: "
 
 msgid "Critical preferred keyserver: "
-msgstr ""
+msgstr "Kritisk foretrukken nøgleserver: "
 
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr ""
+msgstr "Kritisk underskriftnotation: "
 
 msgid "Signature notation: "
-msgstr ""
+msgstr "Underskriftsnotation: "
 
 msgid "Keyring"
-msgstr ""
+msgstr "Nøglering"
 
-#, fuzzy
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
+msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
 
-#, fuzzy
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "             Fingeraftryk:"
+msgstr "     Undernøglefingeraftryk:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#, fuzzy
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr "             Fingeraftryk:"
+msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
 
-#, fuzzy
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "             Fingeraftryk:"
+msgstr "  Undernøglefingeraftryk:"
 
-#, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "             Fingeraftryk:"
+msgstr "    Nøglefingeraftryk ="
 
 msgid "      Card serial no. ="
-msgstr ""
+msgstr "   Serielnr. for kort ="
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
 
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: 2 filer med fortrolig information findes.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s er den uændrede\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s er den nye\n"
 
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ret venligst denne mulige sikkerhedsrisiko\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "mellemlagrer nøglering »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "vis nøgler og signaturer"
+msgstr "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "vis nøgler og signaturer"
+msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: nøglering oprettet\n"
 
 msgid "include revoked keys in search results"
-msgstr ""
+msgstr "inkluder tilbagekaldte nøgler i søgeresultater"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr ""
+msgstr "inkluder undernøgler når der søges efter nøgle-id"
 
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr ""
+msgstr "brug midlertidige filer til at sende data til nøgleserverhjælpere"
 
 msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr ""
+msgstr "slet ikke midlertidige filer efter at de er blevet brugt"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
-msgstr ""
+msgstr "hent automatisk nøgler når der verificeres underskrifter"
 
-#, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
+msgstr "overhold den foretrukne nøglerserveradresse angivet på nøglen"
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
-msgstr ""
+msgstr "overhold PKA-posten angivet på en nøgle når der hentes nøgler"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: nøgleserverindstilling »%s« bruges ikke på denne platform\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "disabled"
-msgstr "slåfra"
+msgstr "deaktiveret"
 
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
-msgstr ""
+msgstr "Indtal tal, N)æste eller Q) for Afslut > "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "ugyldig nøglering"
+msgstr "ugyldig nøgleserverprotokol (os %d!=håndtag %d)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
+msgstr "nøgle »%s« blev ikke fundet på nøgleserver\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
+msgstr "nøgle blev ikke fundet på nøgleserver\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
+msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s server %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
+msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
+msgstr "søger efter navne fra %s server %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
+msgstr "søger efter navne fra %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "sender nøgle %s til %s server %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
+msgstr "sender nøgle %s til %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
+msgstr "søger efter »%s« fra %s server %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
+msgstr "søger efter »%s« fra %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "ugyldig nøglering"
+msgstr "ingen nøgleserverhandling!\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: nøgleserverhåndtering fra en anden version af GnuPG (%s)\n"
 
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr ""
+msgstr "nøgleserver sendte ikke VERSION\n"
 
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen kendt nøgleserver (brug tilvalget --keyserver)\n"
 
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
-msgstr ""
+msgstr "eksterne nøgleserverkald er ikke understøttet i denne bygning\n"
 
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen håndtering for nøgleserverskema »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "handling »%s« er ikke understøttet med nøgleserverskema »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s understøtter ikke håndteringsversion %d\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "generel fejl"
+msgstr "nøgleserver fik tidsudløb\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "generel fejl"
+msgstr "nøgleserver fik intern fejl\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "kommunikationsfejl for nøgleserver: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
+msgstr "»%s« er ikke et nøgle-id: udelader\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Kan ikke opdatere nøgle %s via %s: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
+msgstr "opdaterer 1 nøgle fra %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
+msgstr "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: kan ikke hente URI %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: kan ikke fortolke URI %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "underlig størrelse for en krypteret sessionsnøgle (%d)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
+msgstr "%s krypteret sessionsnøgle\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "ukendt cifferalgoritme "
+msgstr "adgangsfrase oprettet med ukendt sammendragsalgoritme %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "public key is %s\n"
-msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
+msgstr "offentlig nøgle er %s\n"
 
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr ""
+msgstr "krypterede data for offentlig nøgle: god DEK\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "Gentag kodesætning: "
+msgstr "krypteret med %u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "              alias \""
+msgstr "      »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "Gentag kodesætning: "
+msgstr "krypteret med %s nøgle, id %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "afkryptering af offentlig nøgle mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "Gentag kodesætning: "
+msgstr "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "Gentag kodesætning: "
+msgstr "krypteret med 1 adgangsfrase\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "kryptér data"
+msgstr "antager %s krypterede data\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
+"IDEA-chiffer utilgængelig, forsøger optimistisk at bruge %s i stedet for\n"
 
 msgid "decryption okay\n"
-msgstr ""
+msgstr "afkryptering okay\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
+msgstr "ADVARSEL: besked var ikke integritetsbeskyttet\n"
 
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: krypteret besked er blevet manipuleret!\n"
 
 #, c-format
 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ryddet adgangsfrase mellemlagret med id: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "afkryptering mislykkedes: %s\n"
 
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "BEMÆRK: afsender anmodte om »for-your-eyes-only«\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "oprindeligt filnavn=»%.*s«\n"
 
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: flere klartekster set\n"
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr ""
+msgstr "uafhængig tilbagekald - brug »gpg --import« for at anvende\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
-msgstr "God signatur fra \""
+msgstr "ingen underskrift fundet\n"
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr ""
+msgstr "underskriftverificering undertrykt\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "opret en separat signatur"
+msgstr "kan ikke håndtere disse tvetydige underskriftdata\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "Underskrift lavet %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "              alias \""
+msgstr "               bruger %s nøgle %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Underskrift lavet %s med %s nøgle-id %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Key available at: "
-msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
+msgstr "Nøgle tilgængelig på: "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "DÅRLIG signatur fra \""
+msgstr "UGYLDIG underskrift fra »%s«"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "God signatur fra \""
+msgstr "Udløbet underskrift fra »%s«"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "God signatur fra \""
+msgstr "God underskrift fra »%s«"
 
 msgid "[uncertain]"
-msgstr ""
+msgstr "[usikker]"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "              alias \""
+msgstr "       også kendt som »%s«"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "Underskrift udløbet %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "Underskrift udløber %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur fra: %s\n"
+msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
 
 msgid "binary"
-msgstr ""
+msgstr "binær"
 
 msgid "textmode"
-msgstr ""
+msgstr "tekstilstand"
 
-#, fuzzy
 msgid "unknown"
-msgstr "ukendt version"
+msgstr "ukendt"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
+msgstr "Kan ikke kontrollere underskrift: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "opret en separat signatur"
+msgstr "ikke en frakoblet underskrift\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: flere underskrifter detekteret. Kun den første vil blive "
+"kontrolleret.\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr ""
+msgstr "uafhængig underskrift for klasse 0x%02x\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "gammeldags (PGP 2.x) signatur\n"
+msgstr "gammeldags (PGP 2.x) underskrift\n"
 
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig rodpakke detekteret i proc_tree()\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
+msgstr "fstat for »%s« mislykkedes i %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "fstat(%d) mislykkedes i %s: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel offentlig nøglealgoritme %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "ADVARSEL: Elgamalnøgler for underskriv+krypter er forældede\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "uimplementeret cifferalgoritme"
+msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel chifferalgoritme %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur fra: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel sammendragsalgoritme %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "ADVARSEL: sammendragsalgoritme %s er forældet\n"
 
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr ""
+msgstr "udvidelsesmodulet for IDEA-chifret er ikke til stede\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
+msgstr "se venligst %s for yderligere information\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "%s:%d: forældet indstilling »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr ""
+msgstr "brug venligst »%s%s« i stedet for\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet kommando - brug den ikke\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
+msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Uncompressed"
-msgstr "ikke bearbejdet"
+msgstr "Ukomprimeret"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
-msgstr "ikke bearbejdet"
+msgstr "ukomprimeret|ingen"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "denne besked kan nok ikke bruges af %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
+msgstr "tvetydigt tilvalg »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
+msgstr "ukendt tilvalg »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Fil `%s' eksisterer. "
+msgstr "Filen »%s« findes. "
 
-#, fuzzy
 msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Overskriv (j/N)? "
+msgstr "Overskriv? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
@@ -4309,36 +4234,37 @@ msgstr "skriver til stdout\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "antager underskrevne data i »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr ""
+msgstr "ny konfigurationsfil »%s« oprettet\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: indstillinger i »%s« er endnu ikke aktive under denne kørsel\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke håndtere offentlig nøglealgoritme %d\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: potentiel usikker symmetrisk krypteret sessionsnøgle\n"
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr ""
+msgstr "underpakke af typen %d har kritiske bitsæt\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (hovednøgle-ID %08lX)"
+msgstr " (hovednøgle-id %s)"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
 "certificate:\n"
@@ -4346,31 +4272,33 @@ msgid ""
 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
 "created %s%s.\n"
 msgstr ""
-"Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
-"\n"
+"Indtast venligst adgangsfrasen til at åbne den hemmelige nøgle for OpenPGP-"
+"certifikatet:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s nøgle, id %s,\n"
+"oprettet %s%s.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Indtast kodesætning: "
+msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
 
 msgid "cancelled by user\n"
-msgstr ""
+msgstr "afbrudt af bruger\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
 "user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
-"\n"
+"Du skal bruge en adgangsfrase til at åbne den hemmelige\n"
+"nøgle for bruger: »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr ""
+msgstr "%u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s"
 
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+msgstr "         (undernøgle på hovednøgle-id %s)"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -4379,58 +4307,58 @@ msgid ""
 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vælg et billede til brug for dit billed-id. Billedet skal være en JPEG-fil.\n"
+"Husk at billedet gemmes i din offentlige nøgle. Hvis du bruger et meget\n"
+"stort billede, vil din nøgle også blive meget stor!\n"
+"En billede på 240x288 er en god størrelse.\n"
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr ""
+msgstr "Indtast JPEG-filnavn for billed-id: "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
+msgstr "kan ikke åbne JPEG-fil »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
-msgstr ""
+msgstr "Denne JPEG er virkelig stor (%d byte) !\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
+msgstr "Er du sikker på, at du vil benytte billedet (j/N) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
+msgstr "»%s« er ikke en JPEG-fil\n"
 
-# virker j automatisk istedetfor y?
-#, fuzzy
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
+msgstr "Er dette billede korrekt (j/N/a)? "
 
-#, fuzzy
 msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
+msgstr "kan ikke vise billed-id!\n"
 
 msgid "No reason specified"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen årsag angivet"
 
-#, fuzzy
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
+msgstr "Nøglen er blevet afløst"
 
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr ""
+msgstr "Nøglen er blevet komprimeret"
 
 msgid "Key is no longer used"
-msgstr ""
+msgstr "Nøglen bruges ikke længere"
 
 msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr ""
+msgstr "Bruger-id er ikke længere gyldigt"
 
-#, fuzzy
 msgid "reason for revocation: "
-msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
+msgstr "årsag for tilbagekald: "
 
 msgid "revocation comment: "
-msgstr ""
+msgstr "tilbagekaldskommentar: "
 
+# ikke helt klart hvad de her forkortelser står for
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
 #. should be translated accordingly and the letter changed to
@@ -4442,139 +4370,142 @@ msgstr ""
 #. q = quit
 #.
 msgid "iImMqQsS"
-msgstr ""
+msgstr "iImMqQsS"
 
-#, fuzzy
 msgid "No trust value assigned to:\n"
-msgstr ""
-"Ingen tillidsværdi tildelt til %lu:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
+msgstr "Ingen tillidsværdi tildelt til:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "              alias \""
+msgstr "  også kendt som »%s«\n"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert ejeren\n"
+msgstr ""
+"Hvor stor er din tillid til at denne nøgle rent faktisk tilhører den "
+"navngivne ejer?\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr ""
+msgstr "  %d = Jeg ved det ikke eller vil ikke sige det\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
+msgstr "  %d = Jeg stoler IKKE på denne nøgle\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
+msgstr "  %d = Jeg stoler fuldstændig på denne nøgle\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = tilbage til hovedmenu\n"
+msgstr "  h = tilbage til hovedmenuen\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr "%s: udelod: %s\n"
+msgstr "  s = udelad denne nøgle\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr " q = afslut\n"
+msgstr "  a = afslut\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Minimumstroværdighedsniveau for denne nøgle er: %s\n"
+"\n"
 
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Dit valg? "
 
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
+msgstr "Vil du virkelig gerne give denne nøgle ultimativ troværdighed? (j/N) "
 
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikater der fører til en ultimativ troværdig nøgle:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
+msgstr ""
+"%s: Der er ingen garanti for, at denne nøgle tilhører den navngivne bruger\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
+msgstr ""
+"%s: Der er begrænset garanti for, at denne nøgle tilhører den navngivne "
+"bruger\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert ejeren\n"
+msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert den navngivne bruger\n"
 
 msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Denne nøgle tilhører os\n"
+msgstr "Denne nøgle tilhører os\n"
 
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
+"Det er IKKE sikkert, at nøglen tilhører personen navngivet\n"
+"i bruger-id'et. Hvis du *virkelig* ved hvad du gør,\n"
+"så kan du besvare det næste spørgsmål med ja.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
+msgstr "Brug denne nøgle alligevel? (j/N) "
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Bruger nøgle uden tillid!\n"
+msgstr "ADVARSEL: Bruger nøgle uden troværdighed!\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: Denne nøgle kan tilbagekaldes (tilbagekaldsnøgle er ikke til "
+"stede)\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: Denne nøgle er blevet tilbagekaldt af dens designmæssige "
+"tilbagekalder!\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
+msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet tilbagekaldt af dets ejer!\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         Dette kan betyde at signaturen er forfalsket.\n"
+msgstr "         Dette kan betyde at underskriften er forfalsket.\n"
 
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne undernøgle er blevet tilbagekaldt af dens ejer!\n"
+msgstr "ADVARSEL: Denne undernøgle er blevet tilbagekaldt af dens ejer!\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
+msgstr "Bemærk: Denne nøgle er blevet deaktiveret.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bemærk: Verificeret underskriftsejers adresse er »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bemærk: Underskriftejers adresse »%s« matcher ikke DNS-post\n"
 
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr ""
+"troværdighedsniveau justeret til FULL på grund af gyldig PKA-information\n"
 
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
+"troværdighedsniveau justeret til NEVER på grund af ugyldig PKA-information\n"
 
 msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
+msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Denne nøgle er ikke certificeret med en troværdig underskrift!\n"
 
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
+msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Vi tror IKKE på denne nøgle!\n"
+msgstr "ADVARSEL: Vi tror IKKE på denne nøgle!\n"
 
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Signaturen er formentlig FORFALSKET.\n"
@@ -4582,9 +4513,11 @@ msgstr "         Signaturen er formentlig FORFALSKET.\n"
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Denne nøgle er ikke certificeret med tilstrækkelig troværdige "
+"underskrifter!\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører ejeren.\n"
+msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører ejeren.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
@@ -4592,158 +4525,150 @@ msgstr "%s: udelod: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
+msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede til stede\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr ""
-"Du angav ikke en bruger-id. (du kan bruge \"-r\")\n"
-"\n"
+msgstr "Du angav ikke et bruger-id. (du kan bruge »-r«)\n"
 
 msgid "Current recipients:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Aktuelle modtagere:\n"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
+"\n"
+"Indtast bruger-id'et. Slut med en tom linje: "
 
 msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
+msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt som standard modtager\n"
+msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt som standardmodtager\n"
 
 msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
+msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
+msgstr "udelod: offentlig nøgle er allerede angivet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
+msgstr "ukendt standardmodtager »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: udelod: offentlignøgle er slået fra\n"
+msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er slået fra\n"
 
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "ingen gyldige adresser\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
+msgstr "Bemærk: nøgle %s har ingen %s-funktion\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
+msgstr "Bemærk: nøgle %s har ingen præference for %s\n"
 
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr ""
+msgstr "data ej gemt; brug tilvalg »--output« for at gemme\n"
 
 msgid "Detached signature.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Frakoblet underskrift.\n"
 
 msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr ""
+msgstr "Indtast navn for datafil: "
 
 msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "læser stdin ...\n"
+msgstr "læser stdin ...\n"
 
 msgid "no signed data\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen underskrevne data\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke åbne underskrevne data »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
+msgstr "kan ikke åbne underskrevne data fd=%d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "anonym modtager; prøver hemmelig nøgle %s ...\n"
 
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr ""
+msgstr "okay, vi er den anonyme modtager.\n"
 
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "gammel kodning for DEK'en er ikke understøttet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
+msgstr "chifferalgoritme %d%s er ukendt eller deaktiveret\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: chifferalgoritme %s ikke fundet i modtagerpræferencer\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
+msgstr "BEMÆRK: hemmelig nøgle %s udløb den %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
+msgstr "BEMÆRK: nøgle er blevet tilbagekaldt"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "build_packet mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
+msgstr "nøgle %s har ingen bruger-id'er\n"
 
 msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tilbagekaldes af:\n"
 
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(Dette er en sensitiv tilbagekaldsnøgle)\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "Opret et designet tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
 
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ASCII-pansret resultat er tvunget.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr "signering fejlede: %s\n"
+msgstr "make_keysig_packet mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "Tilbagekaldscertifikat oprettet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen tilbagekaldsnøgler fundet for »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "ingen tilsvarende offentlig nøgle: %s\n"
 
 msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr ""
+msgstr "offentlig nøgle matcher ikke hemmelig nøgle!\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
+msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
+msgstr "ukendt beskyttelsesalgoritme\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "BEMÆRK: Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
 
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
@@ -4754,374 +4679,400 @@ msgid ""
 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
+"Tilbagekaldscertifikat oprettet.\n"
+"\n"
+"Flyt den venligst til et medie som du kan gemme væk; hvis Mallory får\n"
+"adgang til dette certifikat, kan han bruge den til at gøre din nøgle\n"
+"ubrugelig. Det er en god ide at udskrive dette certifikat og gemme det\n"
+"væk, i tilfælde af at dit medie pludselig ikke kan læses. Men vær\n"
+"forsigtig: Dit udskrivningssystem kan gemme dataene og gøre dem\n"
+"tilgængelige for andre!\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
+msgstr "Vælg venligst årsagen for tilbagekaldet:\n"
 
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Afbryd"
 
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(Du vil sikkert vælge %d her)\n"
 
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Indtast en valgfri beskrivelse; afslut den med en tom linje:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
+msgstr "Årsag for tilbagekald: %s\n"
 
 msgid "(No description given)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(Ingen beskrivelse angivet)\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
+msgstr "Er dette okay? (j/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
+msgstr "hemmelige nøgledele er ikke tilgængelige\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
+msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
+msgstr "beskyttelsessammendrag %d er ikke understøttet\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "ugyldig kodesætning"
+msgstr "Ugyldig adgangsfrase; prøv igen"
 
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s ...\n"
 
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: svag nøgle detekteret - vælg venligst adgangsfrase igen.\n"
 
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
+"opretter den forældede 16-bit-kontrolsum for beskyttelse af hemmelig nøgle\n"
 
 msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr ""
+msgstr "svag nøgle oprettet - prøver igen\n"
 
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke undgå svag nøgle for symmetrisk chiffer: prøvede %d gange!\n"
 
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA-nøgle %s bruger en usikker (%u bit) hash\n"
 
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA-nøgle %s kræver en %u bit eller større hash\n"
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: konflikt for underskriftssammendrag i besked\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: underskriftsundernøgle %s er ikke krydscertificeret\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: underskriftsundernøgle %s har en ugyldig krydscertificering\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekunder nyere end underskrift\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
+"problem med uret)\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekunder inde i fremtiden (tidsforskydning eller "
+"et problem med uret)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "BEMÆRK: underskriftnøgle %s udløb %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
-msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
+msgstr "BEMÆRK: underskriftnøgle %s er blevet tilbagekaldt\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
+"antager ugyldig underskrift fra nøgle %s på grund af en ukendt kritisk del\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
+msgstr ""
+"nøgle %s: ingen undernøgle til tilbagekaldsunderskrift for undernøgle\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
+msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle til bindingsunderskrift for undernøgle\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: kan ikke %%-udvide notation (for stor). Bruger uden udvidelse.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: kan ikke %%-udvide politikadresse (for stor). Bruger uden "
+"udvidelse.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
 "unexpanded.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: kan ikke %%-udvide foretrukken nøgleserveradresse (for stor). "
+"Bruger uden udvidelse.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
+msgstr "kontrol af oprettet underskrift mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s signatur fra: %s\n"
+msgstr "%s/%s-underskrift fra: »%s«\n"
 
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
+"du kan kun vedhæfteunderskrive med nøgler i PGTP 2.x-stil når i tilstanden --"
+"pgp2\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: tvang af sammendragsalgoritme %s (%d) overtræder "
+"modtagerpræferencer\n"
 
 msgid "signing:"
-msgstr "signerer:"
+msgstr "underskriver:"
 
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
+"du kan kun clearsign med nøgler i PGP 2.x-stil mens du er i tilstanden --"
+"pgp2\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s-kryptering vil blive brugt\n"
 
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
+"nøgle er ikke markeret som usikker - kan ikke bruge den med falsk RNG!\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "udelod »%s«: duplikeret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "%s: udelod: %s\n"
+msgstr "udelod »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
+msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede til stede\n"
 
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
+"dette er en PGP-oprettet Elgamalnøgle som ikke er sikker for underskrifter!"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "stol på post %lu, type %d: skrivning mislykkedes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
+"# Liste over tildelte troværdige værdier, oprettede %s\n"
+"# (Brug »gpg --import-ownertrust« for at gendanne dem)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl i »%s«: %s\n"
 
 msgid "line too long"
-msgstr ""
+msgstr "linje for lang"
 
 msgid "colon missing"
-msgstr ""
+msgstr "kolon mangler"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "fejl i trailerlinie\n"
+msgstr "ugyldig fingeraftryk"
 
-#, fuzzy
 msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "importér ejertillidsværdierne"
+msgstr "værdi for ejertroværdighed mangler"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl under forsøg på at finde troværdighedspost i »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "panser: %s\n"
+msgstr "læsefejl i »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb: synkronisering mislykkedes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb rec %lu: lseek mislykkedes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb rec %lu: skrivning mislykkedes (n=%d): %s\n"
 
 msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr ""
+msgstr "transaktion for trustdb er for stor\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke tilgå »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: mappe findes ikke!\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
+msgstr "kan ikke oprette lås for »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
+msgstr "kan ikke låse »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s: kunne ikke oprette versionspost: %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: ugyldig trustdb oprettet\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: trustdb oprettet\n"
 
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr ""
+msgstr "BEMÆRK: trustdb ikke skrivbar\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: ugyldig trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: kunne ikke oprette hashtabel: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: fejl ved opdatering af versionspost: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: fejl ved læsning af versionspost: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: fejl ved skrivning af versionspost: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb: lseek mislykkedes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb: læsning mislykkedes (n=%d): %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: ikke en trustdb-fil\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: versionspost med recnum %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: ugyldig filversion %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: fejl ved læsning af fri post: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: fejl ved skrivning af mappepost: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: mislykkedes med at nulle en post: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: mislykkedes med at vedhæfte en post: %s\n"
 
 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: trustdb er ødelagt.\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke håndtere tekstlinjer længere end %d tegn\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr ""
+msgstr "inddatalinje er længere end %d tegn\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
+msgstr "»%s« er ikke et gyldigt nøgle-id\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s: accepteret som troværdig nøgle\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr ""
+msgstr "nøgle %s fremgår mere end en gang i trustdb\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s: ingen offentlig nøgle for troværdig nøgle - udeladt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "nøgle %s markeret som ultimativ troværdig\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "troværdighedspost %lu, req-type %d: læsning mislykkedes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "troværdighedspost %lu er ikke af den anmodne type %d\n"
 
 msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan forsøge at genskabe trustdb med kommandoerne:\n"
 
 msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hvis det ikke virker, så se venligst manualen\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
+"kan ikke bruge ukendt troværdighedsmodel (%d) - antager %s "
+"troværdighedsmodel\n"
 
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruger %s troværdighedsmodel\n"
 
 #. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
 #. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
@@ -5132,767 +5083,733 @@ msgstr ""
 #. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
 #. uid are both NULL, or neither are NULL.
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-msgstr ""
+msgstr "10 oversætter se trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 
-#, fuzzy
 msgid "[ revoked]"
-msgstr "tilføj nøgle"
+msgstr "[   tilb.]"
 
-#, fuzzy
 msgid "[ expired]"
-msgstr "udløb"
+msgstr "[ udløbet]"
 
-#, fuzzy
 msgid "[ unknown]"
-msgstr "ukendt version"
+msgstr "[  ukendt]"
 
 msgid "[  undef ]"
-msgstr ""
+msgstr "[  ej def]"
 
 msgid "[marginal]"
-msgstr ""
+msgstr "[marginal]"
 
 msgid "[  full  ]"
-msgstr ""
+msgstr "[  fuld  ]"
 
 msgid "[ultimate]"
-msgstr ""
+msgstr "[ ultim. ]"
 
 msgid "undefined"
-msgstr ""
+msgstr "ej defineret"
 
 msgid "never"
-msgstr ""
+msgstr "aldrig"
 
 msgid "marginal"
-msgstr ""
+msgstr "marginal"
 
 msgid "full"
-msgstr ""
+msgstr "fuld"
 
 msgid "ultimate"
-msgstr ""
+msgstr "ultimativ"
 
 msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr ""
+msgstr "intet behov for kontrol af trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "næste kontrol af trustdb sker den %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr ""
+msgstr "intet behov for kontrol af trustdb med troværdighedsmodellen »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
+"intet behov for en opdatering af trustdb med troværdighedsmodellen »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
+msgstr "offentlig nøgle %s blev ikke fundet: %s\n"
 
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr ""
+msgstr "udfør venligst en --check-trustdb\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "|[NAMES]|tjek tillidsdatabasen"
+msgstr "kontrollerer trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d nøgler behandlet (%d validiteter ryddet)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen ultimativ troværdige nøgler fundet\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr ""
+msgstr "offentlig nøgle for ultimativ troværdig nøgle %s blev ikke fundet\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d marginaler krævet, %d færdiggjorte krævet, %s troværdighedsmodel\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
+"dybde: %d  gyldig: %3d  underskrevet: %3d  troværdighed: %d-, %dq, %dn, %dm, "
+"%df, %du\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke opdatere trustdb-versionspost: skrivning mislykkedes: %s\n"
 
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
 "should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
+"underskriften kunne ikke verificeres.\n"
+"Husk at underskriftfilen (.sig eller .asc)\n"
+"skal være den første fil på kommandolinjen.\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr ""
+msgstr "inddatalinje %u er for lang eller mangler LF\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke åbne fd %d: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "argument not expected"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "parameter var ikke forventet"
 
-#, fuzzy
 msgid "read error"
-msgstr "fillæsningsfejl"
+msgstr "læsefejl"
 
 msgid "keyword too long"
-msgstr ""
+msgstr "nøgleord er for langt"
 
-#, fuzzy
 msgid "missing argument"
-msgstr "ugyldigt argument"
+msgstr "manglende parameter"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid command"
-msgstr "konfliktende kommandoer\n"
+msgstr "ugyldig kommando"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid alias definition"
-msgstr "ugyldig rustning"
+msgstr "ugyldig aliasdefinition"
 
-#, fuzzy
 msgid "out of core"
-msgstr "ikke bearbejdet"
+msgstr "ikke nok kerne"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid option"
-msgstr "ugyldig rustning"
+msgstr "ugyldig indstilling"
 
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
-msgstr ""
+msgstr "tilvalg »%.50s« forventer ikke et argument\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig kommando »%.50s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgstr ""
+msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
 
 #, c-format
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgstr ""
+msgstr "kommando »%.50s« er tvetydig\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "out of core\n"
-msgstr "ikke bearbejdet"
+msgstr "uden for kerne\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
-msgstr "ugyldig rustning"
+msgstr "ugyldigt tilvalg »%.50s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error loading `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved læsning af »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
-msgstr ""
+msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« er ikke tilgængelig\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
+msgstr "iconv_open mislykkedes: %s:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
-msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
+msgstr "kunne ikke oprette midlertidig fil »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing to `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning til »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "fjerner stale-låsfil (oprettet af %d)\n"
 
 msgid " - probably dead - removing lock"
-msgstr ""
+msgstr " - sikkert død - fjerner lås"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "venter på lås (holdt af %d%s) %s ...\n"
 
 msgid "(deadlock?) "
-msgstr ""
+msgstr "(baglås?) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "lock `%s' not made: %s\n"
-msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
+msgstr "lås »%s« er ikke udført: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "venter på lås %s ...\n"
 
 msgid "set debugging flags"
-msgstr "sæt aflusningsflag"
+msgstr "sæt aflusningstilvalg"
 
 msgid "enable full debugging"
-msgstr "slå fuld fejltjekning til"
+msgstr "aktiver fuld fejlsøgning"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
+msgstr "Brug: kbxutil [tilvalg] [filer] (-h for hjælp)"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "List, export, import Keybox data\n"
-msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
+msgstr ""
+"Syntaks: kbxutil [tilvalg] [filer]\n"
+"Vis, eksporter, importer Keybox-data\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke størrelsen %d bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "RSA offentlig eksponent mangler eller større end %d bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "PIN-tilbagekald returnerede fejl: %s\n"
 
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
-msgstr ""
+msgstr "NullPIN'en er endnu ikke ændret\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
-msgstr "ændr kodesætningen"
+msgstr "|N|Indtast venligst en ny PIN for standardnøglerne."
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
-msgstr "ændr kodesætningen"
+msgstr "||Indtast venligst PIn'en for standardnøglerne."
 
-#, fuzzy
 msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
+msgstr ""
+"|NP|Indtast venligst en ny PIN Unblocking Code (PUK) for standardnøglerne."
 
-#, fuzzy
 msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
+msgstr "|P|Indtast venligst PIN Unblocking Code (PUK) for standardnøglerne."
 
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
+"|N|Indtast venligst en ny PIN for nøglen til at oprette kvalificerede "
+"underskrifter."
 
 msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
+"||Indtast venligst PIN'en for nøglen til at oprette kvalificerede "
+"underskrifter."
 
 msgid ""
 "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
 "qualified signatures."
 msgstr ""
+"|NP|Indtast venligst en ny PIN Unblocking Code (PUK) for nøglen til at "
+"oprette kvalificerede underskrifter."
 
 msgid ""
 "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
 "qualified signatures."
 msgstr ""
+"|P|Indtast venligst PIN Unblocking Code (PUK) for nøglen til at oprette "
+"kvalificerede underskrifter."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af ny PIN: %s\n"
 
-# er det klogt at oversætte TrustDB?
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
+msgstr "kunne ikke gemme fingeraftrykket: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
+msgstr "kunne ikke gemme oprettelsesdatoen: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "læsning af offentlig nøgle mislykkedes: %s\n"
 
 msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr ""
+msgstr "svar indeholder ikke data for offentlig nøgle\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+msgstr "svar indeholder ikke RSA modulus'erne\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr ""
+msgstr "svar indeholder ikke den RSA-offentlige eksponent\n"
 
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruger standard-PIN som %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
+"kunne ikke bruge standard-PIN som %s: %s - deaktiverer yderligere "
+"standardbrug\n"
 
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr ""
+msgstr "||Indtast venligst PIN%%0A[sigs færdig: %lu]"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
-msgstr "ændr kodesætningen"
+msgstr "||Indtast venligst PIN'en"
 
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minimumlængde er %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "verificering af CHV%d mislykkedes: %s\n"
 
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr ""
+msgstr "fejl ved indhentelse af CHV-status fra kort\n"
 
 msgid "card is permanently locked!\n"
-msgstr ""
+msgstr "kort er permanent låst!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "ændr kodesætningen"
+msgstr "|A|Ændr venligst administrator-PIN%%0A[tilbageværende forsøg: %d]"
 
-#, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
-msgstr "ændr kodesætningen"
+msgstr "|A|Indtast venligst administrator-PIN'en"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr ""
+msgstr "adgang til administratorkommandoer er ikke konfigureret\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
-msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
+msgstr "||Indtast venligst nulstillingskoden for kortet"
 
 #, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nulstillingskode er for kort; minimumlængde er %d\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
 msgid "|RN|New Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "|RN|Ny nulstillingskode"
 
 msgid "|AN|New Admin PIN"
-msgstr ""
+msgstr "|AN|Ny administrator-PIN"
 
 msgid "|N|New PIN"
-msgstr ""
+msgstr "|N|Ny PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Admin PIN and New Admin PIN"
-msgstr "ændr kodesætningen"
+msgstr "||Indtast venligst administrator-PIN'en og ny administrator-PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN and New PIN"
-msgstr "ændr kodesætningen"
+msgstr "||Indtast venligst PIN'en og ny PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "error reading application data\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved læsning af programdata\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "fejl i trailerlinie\n"
+msgstr "fejl ved læsning af fingeraftryk DO\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "key already exists\n"
-msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
+msgstr "nøgle findes allerede\n"
 
 msgid "existing key will be replaced\n"
-msgstr ""
+msgstr "eksisterende nøgle vil blive erstattet\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "generating new key\n"
-msgstr "generér et nyt nøglepar"
+msgstr "opretter ny nøgle\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "writing new key\n"
-msgstr "generér et nyt nøglepar"
+msgstr "skriver ny nøgle\n"
 
 msgid "creation timestamp missing\n"
-msgstr ""
+msgstr "oprettelsestidsstempel mangler\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "RSA-primtal %s mangler eller har ikke størrelsen %d bit\n"
 
-# er det klogt at oversætte TrustDB?
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
+msgstr "kunne ikke gemme nøglen: %s\n"
 
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "vent venligst mens nøglen bliver oprettet ...\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "generating key failed\n"
-msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "oprettelse af nøgle mislykkedes\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
+msgstr "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig struktur for OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
 
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
-msgstr ""
+msgstr "fingeraftryk på kort matcher ikke den anmodte\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur fra: %s\n"
+msgstr "kort understøtter ikke sammendragsalgoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
-msgstr ""
+msgstr "underskrifter oprettet indtil videre: %lu\n"
 
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
+"verifikation af administrator-PIN er i øjeblikket forbudt via denne "
+"kommando\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
+msgstr "kan ikke tilgå %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's pinpad"
-msgstr "ændr kodesætningen"
+msgstr "||Indtast venligst din PIN på læserens numeriske tastatur"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#, fuzzy
 msgid "|N|Initial New PIN"
-msgstr "Indtast bruger-id: "
+msgstr "|N|Oprindelig ny PIN"
 
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
-msgstr ""
+msgstr "kør i flerservertilstand (forgrund)"
 
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
-msgstr ""
+msgstr "|LEVEL|angiv fejlsøgningsniveau til NIVEAU"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
-msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
+msgstr "|FILE|skriv en log til FIL"
 
 msgid "|N|connect to reader at port N"
-msgstr ""
+msgstr "|N|forbind til læser på port N"
 
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
-msgstr "|NAME|brug NAME som standard modtager"
+msgstr "|NAME|brug NAVN som ct-API-driver"
 
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
-msgstr "|NAME|brug NAME som standard modtager"
+msgstr "|NAME|brug NAVN som PC/SC-driver"
 
-#, fuzzy
 msgid "do not use the internal CCID driver"
-msgstr "brug overhovedet ikke terminalen"
+msgstr "brug ikke den interne CCID-driver"
 
 msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
-msgstr ""
+msgstr "|N|frakobl kortet efter N sekunder inaktivitet"
 
 msgid "do not use a reader's pinpad"
-msgstr ""
+msgstr "brug ikke en læsers numeriske tastatur"
 
-#, fuzzy
 msgid "deny the use of admin card commands"
-msgstr "konfliktende kommandoer\n"
+msgstr "nægt brugen af kommandoer for administratorkort"
 
 msgid "use variable length input for pinpad"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
-msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
+msgstr "Brug: scdaemon [tilvalg] (-h for hjælp)"
 
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: scdaemon [tilvalg] kommando [parametre]]\n"
+"Smartcard-dæmon for GnuPG\n"
 
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr ""
+"brug venligst tilvalget »--daemon« til at køre programmet i baggrunden\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "håndtering for fd %d startet\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "håndtering for fd %d termineret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
+msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
-msgstr ""
+msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen kørende dirmngr - starter »%s«\n"
 
 msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
-msgstr ""
+msgstr "forkert udformet DIRMNGR_INFO-miljøvariabel\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
+msgstr "dirmngr-protokolversion %d er ikke understøttet\n"
 
 msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
 
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
-msgstr ""
+msgstr "anmodt om valideringsmodel af certifikat: %s"
 
 msgid "chain"
-msgstr ""
+msgstr "kæde"
 
-#, fuzzy
 msgid "shell"
-msgstr "hjælp"
+msgstr "skal"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
-msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
+msgstr "kritisk certifikatudvidelse %s er ikke understøttet"
 
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
-msgstr ""
+msgstr "udstedercertifikat er ikke markeret som en CA"
 
 msgid "critical marked policy without configured policies"
-msgstr ""
+msgstr "kritisk markeret politik uden konfigurerede politikker"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to open `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
 
 msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
-msgstr ""
+msgstr "bemærk: ikkekritisk certifikatpolitik er ikke tilladt"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "certifikatpolitik er ikke tilladt"
 
 msgid "looking up issuer at external location\n"
-msgstr ""
+msgstr "slår udsteder op på ekstern placering\n"
 
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "antallet af udstedere der matcher: %d\n"
 
 msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
-msgstr ""
+msgstr "slår udsteder op fra Dirmngr-mellemlageret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "antallet af matchende certifikater: %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
-msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "dirmngr cache-only-nøgleopslag mislykkedes: %s\n"
 
-# er det klogt at oversætte TrustDB?
-#, fuzzy
 msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
+msgstr "kunne ikke allokere keyDB-håndtag\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
-msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
+msgstr "certifikat er blevet tilbagekaldt"
 
 msgid "the status of the certificate is unknown"
-msgstr ""
+msgstr "status for certifikatet er ukendt"
 
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
-msgstr ""
+msgstr "sikr dig at »dirmngr« er korrekt installeret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
-msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
+msgstr "kontrol af CRL'en mislykkedes: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
-msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
+msgstr "certifikat med ugyldig validitet: %s"
 
 msgid "certificate not yet valid"
-msgstr ""
+msgstr "certifikat er endnu ikke gyldigt"
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "rodcertifikat er endnu ikke gyldigt"
 
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
-msgstr ""
+msgstr "mellemliggende certifikat er endnu ikke gyldigt"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
-msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
+msgstr "certifikat er udløbet"
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
-msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
+msgstr "rodcertifikat er udløbet"
 
-#, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
-msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
+msgstr "mellemliggende certifikat er udløbet"
 
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "krævede certifikatattributter mangler: %s%s%s"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
-msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
+msgstr "certifikat med ugyldig validitet"
 
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
-msgstr ""
+msgstr "underskrift blev ikke oprettet under certifikatets livsforløb"
 
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
-msgstr ""
+msgstr "certifikat blev ikke oprettet under udsteders livsforløb"
 
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
+"mellemliggende certifikat blev ikke oprettet under udsteders livsforløb"
 
-#, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
-msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
+msgstr "  (underskr. oprettet den "
 
-#, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "  (certifkat oprettet den "
 
-#, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
-msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
+msgstr "  (certifikat gyldigt fra "
 
 msgid "  (     issuer valid from "
-msgstr ""
+msgstr "  (   udsteder gyldig fra "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
-msgstr "Fingeraftryk:"
+msgstr "fingeraftryk=%s\n"
 
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
-msgstr ""
+msgstr "rodcertifikat er nu blevet markeret som troværdig\n"
 
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
-msgstr ""
+msgstr "interaktiv markering som troværdig er ikke aktiveret i gpg-agent\n"
 
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
-msgstr ""
+msgstr "interaktiv markering som troværdig deaktiveret for denne session\n"
 
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: oprettelsestidspunkt for underskrift er ukendt - antager aktuelt "
+"tidspunkt"
 
-#, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "ingen udsteder fundet i certifikat"
 
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
-msgstr ""
+msgstr "egenunderskrevet certifikat har en UGYLDIG underskrift"
 
 msgid "root certificate is not marked trusted"
-msgstr ""
+msgstr "rodcertifikat er ikke markeret som troværdig"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
-msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
+msgstr "kontrol af troværdighedslisten mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate chain too long\n"
-msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
+msgstr "certifikatkæde er for lang\n"
 
 msgid "issuer certificate not found"
-msgstr ""
+msgstr "udstedercertifikat blev ikke fundet"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
-msgstr "godkend en signatur"
+msgstr "certifikat har en UGYLDIG underskrift"
 
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
-msgstr ""
+msgstr "fandt et andet mulig matchende CA-certifikat - prøver igen"
 
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
-msgstr ""
+msgstr "certifikatkæde er længere end tilladt af CA (%d)"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate is good\n"
-msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
+msgstr "certifikat er gyldigt\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "mellemliggende certifikat er gyldigt\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "rodcertifikat er gyldigt\n"
 
 msgid "switching to chain model"
-msgstr ""
+msgstr "skifter til kædemodel"
 
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
-msgstr ""
+msgstr "valideringsmodel brugt: %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s-nøglen bruger en usikker (%u bit) hash\n"
 
 #, c-format
 msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
-msgstr ""
+msgstr "en %u-bit-hash er ikke gyldig for en %u-bit %s-nøgle\n"
 
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(dette er MD2-algoritmen)\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "none"
-msgstr "n"
+msgstr "ingen"
 
-#, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
-msgstr "fejl i trailerlinie\n"
+msgstr "[Fejl - ugyldig kodning]"
 
 msgid "[Error - out of core]"
-msgstr ""
+msgstr "[Fejl - ikke nok kerne]"
 
 msgid "[Error - No name]"
-msgstr ""
+msgstr "[Fejl - intet navn]"
 
-#, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
-msgstr "fejl i trailerlinie\n"
+msgstr "[Fejl - ugyldig DN]"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
 "certificate:\n"
@@ -5900,433 +5817,417 @@ msgid ""
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
-"\n"
+"Indtast venligst adgangsfrasen for at låse den hemmelige nøgle for X.509-"
+"certifikatet op:\n"
+"»%s«\n"
+"S/N %s, id 0x%08lX,\n"
+"oprettet %s, udløber %s.\n"
 
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen nøglebrug angivet - antager alle mulige brug\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af nøglebrugsinformation: %s\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for certification\n"
-msgstr ""
+msgstr "certifikat burde ikke være brugt for certificering\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for OCSP response signing\n"
-msgstr ""
+msgstr "certifikat burde ikke være brugt for OCSP-svarunderskrivning\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for encryption\n"
-msgstr ""
+msgstr "certifikat burde ikke være brugt for kryptering\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for signing\n"
-msgstr ""
+msgstr "certifikat burde ikke være brugt for underskrift\n"
 
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
-msgstr ""
+msgstr "certifikat kan ikke bruges til kryptering\n"
 
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
-msgstr ""
+msgstr "certifikat kan ikke bruges til underskrivning\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "linje %d: ugyldig nøglelængde %u (gyldige er %d til %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: no subject name given\n"
-msgstr ""
+msgstr "linje %d: intet emnenavn angivet\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "linje %d: ugyldig etiket for emnenavn »%.*s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "linje %d: ugyldigt emnenavn »%s« på position %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
-msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
+msgstr "linje %d: ikke en gyldig e-post-adresse\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "linje %d: fejl ved læsning af nøgle »%s« fra kort: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "linje %d: fejl ved indhentelse af nøgle med nøglegreb »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
-msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "linje %d: nøgleoprettelse mislykkedes: %s <%s>\n"
 
 msgid ""
 "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
 "you just created once more.\n"
 msgstr ""
+"For at færdiggøre denne certifikatanmodning så indtast venligst "
+"adgangsfrasen for nøglen du netop oprettede endnu en gang.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
+msgstr "   (%d) RSA\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
+msgstr "   (%d) Eksisterende nøgle\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%d) Eksisterende nøgle fra kort\n"
 
-#, fuzzy
+# key grip
+# chiefly  ( US ) See also grip the person in charge of moving and setting up camera
+# tracks and scenery in a film or television studio
 msgid "Enter the keygrip: "
-msgstr "kan ikke åbne nøgleringen"
+msgstr "Indtst nøglegrebet: "
 
 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke et gyldigt nøglegreb (forventer 40 hex cifre)\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "No key with this keygrip\n"
-msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
+msgstr "Ingen nøgle med dette nøglegreb\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading the card: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved læsning af kort: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Serial number of the card: %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "Serielnummer for kortet: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Available keys:\n"
-msgstr "slå nøgle fra"
+msgstr "Tilgængelige nøgler:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Mulige handlinger for en %s-nøgle:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
+msgstr "   (%d) underskriv, krypter\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
-msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
+msgstr "   (%d) underskriv\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
+msgstr "   (%d) krypter\n"
 
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
-msgstr ""
+msgstr "Indtast X.509-emnenavnet: "
 
 msgid "No subject name given\n"
-msgstr ""
+msgstr "Intet emnenavn angivet\n"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ugyldig etiket for emnenavn »%.*s«\n"
 
 #. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
 #. length of the first string up to the "%s".  Please
 #. adjust it do the length of your translation.  The
 #. second string is merely passed to atoi so you can
 #. drop everything after the number.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid subject name `%s'\n"
-msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
+msgstr "Ugyldigt emnenavn »%s«\n"
 
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
-msgstr ""
+msgstr "19"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter email addresses"
-msgstr "Epostadresse: "
+msgstr "Indtast e-post-adresse"
 
 msgid " (end with an empty line):\n"
-msgstr ""
+msgstr " (slut med en tom linje):\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter DNS names"
-msgstr "Indtast nyt filnavn"
+msgstr "Indtast DNS-navne"
 
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
-msgstr ""
+msgstr " (valgfrit; slut med en tom linje):\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter URIs"
-msgstr "Indtast bruger-id: "
+msgstr "Indtast URI'er"
 
 msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Parametre for certifikatforespørgslen:\n"
 
 msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Opretter certifikatforespørgsel. Dette kan tage et stykke tid ...\n"
 
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Klar. Du skal nu sende denne forespørgsel til din CA.\n"
 
 msgid "resource problem: out of core\n"
-msgstr ""
+msgstr "ressourceproblem: ikke nok kerne\n"
 
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(dette er RC2-algoritmen)\n"
 
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(dette ser ikke ud til at være en krypteret besked)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
-msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
+msgstr "certifikat »%s« blev ikke fundet: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved låsning af nøgleboks: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
-msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
+msgstr "duplikeret certifikat »%s« slettet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "certificate `%s' deleted\n"
-msgstr "vis præferencer"
+msgstr "certifikat »%s« slettet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
-msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "sletning af certifikat »%s« mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "no valid recipients given\n"
-msgstr "ingen gyldige adresser\n"
+msgstr "ingen gyldige modtagere angivet\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "list external keys"
-msgstr "vis hemmelige nøgler"
+msgstr "vis eksterne nøgler"
 
-#, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
-msgstr "ugyldigt certifikat"
+msgstr "vis certifikatkæde"
 
-#, fuzzy
 msgid "import certificates"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "importer certifikater"
 
-#, fuzzy
 msgid "export certificates"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "eksporter certifikater"
 
 msgid "register a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "registrer et smartkort"
 
 msgid "pass a command to the dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "send en kommando til dirmngr'en"
 
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
-msgstr ""
+msgstr "opstart gpg-protect-tool"
 
-#, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
-msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
+msgstr "opret base-64-kodet resultat"
 
 msgid "assume input is in PEM format"
-msgstr ""
+msgstr "antag inddata er i PEM-format"
 
 msgid "assume input is in base-64 format"
-msgstr ""
+msgstr "antag inddata er i base-64-format"
 
 msgid "assume input is in binary format"
-msgstr ""
+msgstr "antag inddata er i binært format"
 
 msgid "use system's dirmngr if available"
-msgstr ""
+msgstr "brug systemets dirmngr hvis tilgængelig"
 
 msgid "never consult a CRL"
-msgstr ""
+msgstr "konsulter aldrig en CRL"
 
 msgid "check validity using OCSP"
-msgstr ""
+msgstr "kontroller validitet med OCSP"
 
 msgid "|N|number of certificates to include"
-msgstr ""
+msgstr "|N|antal certifikater der skal inkluderes"
 
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|FILE|tag politikinformation fra FIL"
 
 msgid "do not check certificate policies"
-msgstr ""
+msgstr "kontroller ikke certifikatpolitikker"
 
 msgid "fetch missing issuer certificates"
-msgstr ""
+msgstr "hent manglende udstedercertifikater"
 
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "brug overhovedet ikke terminalen"
 
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|FILE|skriv en servertilstandslog til FIL"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
-msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
+msgstr "|FILE|skriv en revisionslog til FIL"
 
 msgid "batch mode: never ask"
-msgstr "kørselsmodus: spørg aldrig"
+msgstr "kørselstilstand: spørg aldrig"
 
 msgid "assume yes on most questions"
-msgstr "forvent ja til de fleste sprøgsmål"
+msgstr "forvent ja til de fleste spørgsmål"
 
 msgid "assume no on most questions"
-msgstr "forvent nej til de fleste sprøgsmål"
+msgstr "forvent nej til de fleste spørgsmål"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
-msgstr "tilføj denne nøglering til nøgleringslisten"
+msgstr "|FILE|tilføj nøglering til nøgleringslisten"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
-msgstr "|NAME|brug NAME som standard hemmelignøgle"
+msgstr "|USER-ID|brug BRUGER-ID som hemmelig standardnøgle"
 
-#, fuzzy
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
-msgstr "|HOST|brug denne nøgletjener til at slå nøgler op"
+msgstr "|SPEC|brug denne nøgleserver til at slå nøgler op"
 
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-msgstr "|NAME|brug cifferalgoritme NAME"
+msgstr "|NAME|brug chifferalgoritme NAVN"
 
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-msgstr "|NAME|brug meddelelsesresumé algoritme NAME"
+msgstr "|NAME|brug beskedsammendragsalgoritme NAVN"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
+msgstr "Brug: gpgsm [tilvalg] [filer] (-h for hjælp)"
 
-# Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
 "Sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
-"sign, check, encrypt eller decrypt\n"
-"standard operation afhænger af inddata\n"
+"Syntaks: gpgsm [tilvalg] [filer]\n"
+"Sign, check, encrypt eller decrypt med S/MIME-protokollen\n"
+"standardhandling afhænger af inddata\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "usage: gpgsm [options] "
-msgstr "brug: gpg [flag] "
+msgstr "brug: gpgsm [tilvalg] "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
+msgstr "BEMÆRK: kan ikke kryptere til »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unknown validation model `%s'\n"
-msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
+msgstr "ukendt valideringsmodel »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: no hostname given\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: intet værtsnavn angivet\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: password given without user\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: adgangskode angivet uden bruger\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%u: skipping this line\n"
-msgstr "%s: udelod: %s\n"
+msgstr "%s:%u: udelader denne linje\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver\n"
-msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
+msgstr "kunne ikke fortolke nøgleserver\n"
 
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: kører med forfalsket systemtid: "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
-msgstr "skriver til `%s'\n"
+msgstr "importerer gængse certifikater »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke underskrive med »%s«: %s\n"
 
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig kommando (der er ingen implict kommando)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
-msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
+msgstr "samlet antal behandlede: %lu\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "error storing certificate\n"
-msgstr "Godt certifikat"
+msgstr "fejl ved lagring af certifikat\n"
 
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
-msgstr ""
+msgstr "grundlæggende certifikatkontroller mislykkedes - ikke importeret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting stored flags: %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af gemte flag: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "fejl under import af certifikat: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved læsning af inddata: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøgleboks »%s«: %s\n"
 
 msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan eventuelt starte gpg-agenten først\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "keybox `%s' created\n"
-msgstr "%s: mappe oprettet\n"
+msgstr "nøgleboks »%s« oprettet\n"
 
-# er det klogt at oversætte TrustDB?
-#, fuzzy
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
-msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
+msgstr "kunne ikke indhente fingeraftrykket\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "problem under udkig efter eksisterende certifikat: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "fejl under søgning efter skrivbar keyDB (nøgledatabase): %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "fejl ved lagring af certifikat: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "problem under gensøgning af certifikat: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved lagring af flag: %s\n"
 
 msgid "Error - "
-msgstr ""
+msgstr "Fejl - "
 
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
-msgstr ""
+msgstr "GPG_TTY er ikke blevet angivet - bruger måske fejlbehæftet standard\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
-msgstr "fejl i trailerlinie\n"
+msgstr "ugyldigt formateret fingeraftryk i »%s«, linje %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig landekode i »%s«, linje %d\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6337,11 +6238,19 @@ msgid ""
 "\n"
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
+"Du er ved at opretet en underskrift med dit certifikat:\n"
+"»%s«\n"
+"Dette vil oprette en kvalificeret underskrift efter lovgivningen, der svarer "
+"til en håndskrevet underskrift.\n"
+"\n"
+"%s%sEr du sikker på, at det er hvad du ønsker?"
 
 msgid ""
 "Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
 "signatures.\n"
 msgstr ""
+"Bemærk, at dette program ikke officielt er godkendt til at oprette eller "
+"verificere sådanne underskrifter.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6349,1190 +6258,420 @@ msgid ""
 "\"%s\"\n"
 "Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
+"Du er i gang med at oprette en underskrift med dit certifikat:\n"
+"»%s«\n"
+"Bemærk, at dette certifikat IKKE vil oprette en kvalificeret underskrift!"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
-msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
+msgstr ""
+"hashalgoritme %d (%s) for underskriver %d er ikke understøttet; bruger %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "hashalgoritme brugt for underskriver %d: %s (%s)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
-msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
+msgstr "kontrollerer for kvalificeret certifikat mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Signature made "
-msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
+msgstr "Underskrift lavet "
 
 msgid "[date not given]"
-msgstr ""
+msgstr "[dato ikke angivet]"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr " bruger certifikat-id 0x%08lX\n"
 
 msgid ""
 "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
 msgstr ""
+"ugyldig underskrift: attribut for beskedsammendag matcher ikke den "
+"beregnede\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Good signature from"
-msgstr "God signatur fra \""
+msgstr "God underskrift fra"
 
-#, fuzzy
 msgid "                aka"
-msgstr "              alias \""
+msgstr "     også kendt som"
 
-#, fuzzy
 msgid "This is a qualified signature\n"
-msgstr "skriver selvsignatur\n"
+msgstr "Dette er en kvalificeret underskrift\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "quiet"
-msgstr "afslut"
+msgstr "stille"
 
 msgid "print data out hex encoded"
-msgstr ""
+msgstr "vis data ud hex-kodet"
 
 msgid "decode received data lines"
-msgstr ""
+msgstr "afkod modtagne datalinjer"
 
 msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
-msgstr ""
+msgstr "|NAME|forbind til Assuansokkel NAVN"
 
 msgid "run the Assuan server given on the command line"
-msgstr ""
+msgstr "kør Assuanserveren angivet på kommandolinjen"
 
 msgid "do not use extended connect mode"
-msgstr ""
+msgstr "brug ikke udvidet forbindelsestilstand"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
-msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
+msgstr "|FILE|kør kommandoer fra FIL ved opstart"
 
 msgid "run /subst on startup"
-msgstr ""
+msgstr "kør /subst ved opstart"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
+msgstr "Brug: gpg-connect-agent [tilvalg] (-h for hjælp)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
 "Connect to a running agent and send commands\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: gpg-connect-agent [tilvalg]\n"
+"Forbind til en kørende agent og send kommandoer\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
-msgstr ""
+msgstr "tilvalg »%s« kræver et program og valgfrie parametre\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "tilvalg »%s« ignoreret på grund af »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "receiving line failed: %s\n"
-msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "modtagelse af linje mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "line too long - skipped\n"
-msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
+msgstr "linje er for lang - udeladt\n"
 
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
-msgstr ""
+msgstr "linje forkortet på grund af indlejret Nul-tegn\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unknown command `%s'\n"
-msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
+msgstr "ukendt kommando »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
-msgstr "signering fejlede: %s\n"
+msgstr "afsendelse af linje mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error sending %s command: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af standardtilvalg: %s\n"
 
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
-msgstr ""
+msgstr "Tilvalg der kontrollerer det diagnostiske resultat"
 
 msgid "Options controlling the configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Tilvalg der kontrollerer konfigurationen"
 
-#, fuzzy
 msgid "Options useful for debugging"
-msgstr "slå fuld fejltjekning til"
+msgstr "Tilvalg nyttige for fejlsøgning"
 
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|FILE|skriv servertilstandslogge til FIL"
 
 msgid "Options controlling the security"
-msgstr ""
+msgstr "Tilvalg der kontrollerer sikkerheden"
 
 msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|udløb SSH-nøgler efter N sekunder"
 
 msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|angive maksimal livsforløb for PIN-mellemlager til N sekunder"
 
 msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|angive maksimal livsforløb for SSH-nøgle til N sekunder"
 
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
-msgstr ""
+msgstr "Tilvalg der fremtvinger en adgangsfrasepolitik"
 
 msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
-msgstr ""
+msgstr "tillad ikke omgåelse af adgangsfrasepolitikken"
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
-msgstr ""
+msgstr "|N|angiv minimal krævet længde for nye adgangsfraser til N"
 
 msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "|N|kræv mindst N ikkealfanumeriske tegn for en ny adgangsfrase"
 
 msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|FILE|kontroller nye adgangsfraser mod mønstre i FIL"
 
-#, fuzzy
 msgid "|N|expire the passphrase after N days"
-msgstr "|N|brug pasfrasemodus N"
+msgstr "|N|giv adgangsfrasen udløb efter N dage"
 
-#, fuzzy
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
-msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
+msgstr "tillad ikke genbrug af gamle adgangsfraser"
 
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgstr "|NAME|brug NAME som standard hemmelignøgle"
+msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
 
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
-msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
+msgstr "|NAME|krypter også til bruger-id-NAVN"
 
 msgid "|SPEC|set up email aliases"
-msgstr ""
+msgstr "|SPEC|opsæt e-post-aliasser"
 
 msgid "Configuration for Keyservers"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration for nøgleservere"
 
-#, fuzzy
 msgid "|URL|use keyserver at URL"
-msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
+msgstr "|URL|brug nøgleserver på adressen"
 
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
-msgstr ""
+msgstr "tillad PKA-opslag (DNS-forespørgsler)"
 
 msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
-msgstr ""
+msgstr "|MECHANISMS|brug MEKANISMER til at finde nøgler efter postadresser"
 
 msgid "disable all access to the dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "deaktiver al adgang til dirmngr"
 
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
-msgstr "|NAME|brug cifrealgoritme NAME for pasfrase"
+msgstr "|NAME|brug kodnings-NAVN for PKCS#12-adgangsfraser"
 
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
-msgstr ""
+msgstr "kontroller ikke CRL'er for rodcertifikater"
 
 msgid "Options controlling the format of the output"
-msgstr ""
+msgstr "Tilvalg der kontrollerer formatet for resultatet"
 
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
-msgstr ""
+msgstr "Tilvalg der kontrollerer interaktiviteten og tvang"
 
 msgid "Configuration for HTTP servers"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration for HTTP-servere"
 
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
-msgstr ""
+msgstr "brug systemets HTTP-proxyopsætning"
 
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguraiton af LDAP-servere der skal bruges"
 
 msgid "LDAP server list"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP-serverliste"
 
 msgid "Configuration for OCSP"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration for OCSP"
 
 #, c-format
 msgid "External verification of component %s failed"
-msgstr ""
+msgstr "Ekstern verifikation af komponent %s mislykkedes"
 
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bemærk at gruppespecifikationer ignoreres\n"
 
 msgid "list all components"
-msgstr ""
+msgstr "vis alle komponenter"
 
 msgid "check all programs"
-msgstr ""
+msgstr "kontroller alle programmer"
 
 msgid "|COMPONENT|list options"
-msgstr ""
+msgstr "|COMPONENT|vis indstillinger"
 
 msgid "|COMPONENT|change options"
-msgstr ""
+msgstr "|COMPONENT|ændr indstillinger"
 
 msgid "|COMPONENT|check options"
-msgstr ""
+msgstr "|COMPONENT|kontroller indstillinger"
 
 msgid "apply global default values"
-msgstr ""
+msgstr "anvend globale standardværdier"
 
 msgid "get the configuration directories for gpgconf"
-msgstr ""
+msgstr "hent konfigurationsmapperne for gpgconf"
 
-#, fuzzy
 msgid "list global configuration file"
-msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
+msgstr "vis global konfigurationsfil"
 
-#, fuzzy
 msgid "check global configuration file"
-msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
+msgstr "kontroller global konfigurationsfil"
 
 msgid "use as output file"
 msgstr "brug som uddatafil"
 
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
-msgstr ""
+msgstr "aktiver ændringer ved kørselstid, hvis muligt"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
-msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
+msgstr "Brug: gpgconf [tilvalg] (-h for hjælp)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpgconf [options]\n"
 "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: gpgconf [tilvalg]\n"
+"Håndter konfigurationsindstillinger for værktøjer i GnuPG-systemet\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "usage: gpgconf [options] "
-msgstr "brug: gpg [flag] "
+msgstr "brug: gpgconf [tilvalg] "
 
 msgid "Need one component argument"
-msgstr ""
+msgstr "Kræver en kompomentparameter"
 
-#, fuzzy
 msgid "Component not found"
-msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
+msgstr "Komponent blev ikke fundet"
 
-#, fuzzy
 msgid "No argument allowed"
-msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
+msgstr "Ingen parameter tilladt"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "@\n"
 "Commands:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@Kommandoer:\n"
+"@\n"
+"Kommandoer:\n"
 " "
 
 msgid "decryption modus"
-msgstr ""
+msgstr "afkrypteringstilstand"
 
-#, fuzzy
 msgid "encryption modus"
-msgstr "kryptér data"
+msgstr "krypteringstilstand"
 
 msgid "tool class (confucius)"
-msgstr ""
+msgstr "værktøjsklasse (confucius)"
 
-#, fuzzy
 msgid "program filename"
-msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
+msgstr "filnavn for program"
 
 msgid "secret key file (required)"
-msgstr ""
+msgstr "hemmelig nøglefil (krævet)"
 
 msgid "input file name (default stdin)"
-msgstr ""
+msgstr "filnavn for inddata (standard stdin)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
-msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
+msgstr "Brug: symcryptrun [tilvalg] (-h for hjælp)"
 
 msgid ""
 "Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
 "[options...] COMMAND [inputfile]\n"
 "Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile NØGLEFIL "
+"[tilvalg ...] KOMMANDO [inddatafil]\n"
+"Kald et simpelt symmetrisk krypteringsværktøj\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
-msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
+msgstr "%s på %s afbrudt med status %i\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s on %s failed with status %i\n"
-msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
+msgstr "%s på %s mislykkedes med status %i\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
-msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
+msgstr "kan ikke oprette midlertidig mappe »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "could not open %s for writing: %s\n"
-msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
+msgstr "kunne ikke åbne %s for skrivning: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing to %s: %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning til »%s«: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading from %s: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved læsning fra %s: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error closing %s: %s\n"
-msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved lukning af %s: %s\n"
 
 msgid "no --program option provided\n"
-msgstr ""
+msgstr "tilvalget --program blev ikke leveret\n"
 
 msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "kun --decrypt og --encrypt er understøttet\n"
 
 msgid "no --keyfile option provided\n"
-msgstr ""
+msgstr "tilvalget --keyfile blev ikke leveret\n"
 
 msgid "cannot allocate args vector\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke allokere parametervektor\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "could not create pipe: %s\n"
-msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
+msgstr "kunne ikke oprette datakanal: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "could not create pty: %s\n"
-msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
+msgstr "kunne ikke oprette pty: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "could not fork: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "kunne ikke forgrene: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "execv failed: %s\n"
-msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "execv mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "select failed: %s\n"
-msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "select mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "read failed: %s\n"
-msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "læsning mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "pty read failed: %s\n"
-msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
+msgstr "pty-læsning mislykkedes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "waitpid failed: %s\n"
-msgstr "signering fejlede: %s\n"
+msgstr "waitpid mislykkedes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "child aborted with status %i\n"
-msgstr ""
+msgstr "underproces afbrudt med status %i\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
-msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
+msgstr "kan ikke allokere infile-streng: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
-msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
+msgstr "kan ikke allokere outfile-streng: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "either %s or %s must be given\n"
-msgstr ""
+msgstr "enten %s eller %s skal være angivet\n"
 
 msgid "no class provided\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen klasse angivet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
-msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
+msgstr "klasse %s er ikke understøttet\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
-msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
+msgstr "Brug: gpg-check-pattern [tilvalg] mønsterfil (-h for hjælp)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: gpg-check-pattern [tilvalg] mønsterfil\n"
+"Kontroller en adgangsfrase angivet på stdin mod mønsterfilen\n"
 
-# er det klogt at oversætte TrustDB?
-#, fuzzy
-#~ msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
-#~ msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
-
-#~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-#~ msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Please report bugs to "
-#~ msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-#~ msgstr "DSA nøglepar vil have 1024 bit.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Repeat passphrase\n"
-#~ msgstr "Gentag kodesætning: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "read options from file"
-#~ msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
-
-#~ msgid "|[file]|make a signature"
-#~ msgstr "|[filer]|opret en signatur"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "|[FILE]|make a signature"
-#~ msgstr "|[filer]|opret en signatur"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
-#~ msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
-
-#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-#~ msgstr "|NAME|brug NAME som standard modtager"
-
-#~ msgid "use the default key as default recipient"
-#~ msgstr "brug standard nøglen som standard modtager"
-
-#~ msgid "force v3 signatures"
-#~ msgstr "tving v3 signaturer"
-
-#~ msgid "always use a MDC for encryption"
-#~ msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
-
-#~ msgid "add this secret keyring to the list"
-#~ msgstr "tilføj denne hemmeligenøglering til listen"
-
-#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-#~ msgstr "|NAME|sæt terminal karaktersæt til NAME"
-
-#~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
-#~ msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
-
-#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
-#~ msgstr "|N|brug kompresalgoritme N"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "remove key from the public keyring"
-#~ msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
-
-#~ msgid "Enter the size of the key"
-#~ msgstr "Indtast nøglens størrelse"
-
-#~ msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-#~ msgstr "Svar \"ja\" eller \"nej\""
-
-#~ msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-#~ msgstr "Svar \"ja\" hvis det er ok at overskrive filen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-#~ "file (which is shown in brackets) will be used."
-#~ msgstr ""
-#~ "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR vil det\n"
-#~ "forvalgte navn (som er vist i klammer) blive brugt."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "shelll"
-#~ msgstr "hjælp"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "please see http://www.gnupg.org/download/iconv.html for more information\n"
-#~ msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "please use the script \"%s\" to generate a new key\n"
-#~ msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
-
-#~ msgid "Enter passphrase: "
-#~ msgstr "Indtast kodesætning: "
-
-#~ msgid "Repeat passphrase: "
-#~ msgstr "Gentag kodesætning: "
-
-#~ msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-#~ msgstr "-k[v][v][v][c] [bruger-id] [nøglering]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "can't lock `%s': %s\n"
-#~ msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "can't stat `%s': %s\n"
-#~ msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "can't read `%s': %s\n"
-#~ msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "can't write `%s': %s\n"
-#~ msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "can't close `%s': %s\n"
-#~ msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
-
-#~ msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-#~ msgstr "ADVARSEL: bruger usikker tilfældig-nummer-generator!!!\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The random number generator is only a kludge to let\n"
-#~ "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-#~ "\n"
-#~ "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Den tilfældige nummer generator er kun en \"kludge\" for at\n"
-#~ "lade den køre - det er ikke en stærk RNG!\n"
-#~ "\n"
-#~ "BENYT IKKE DATA GENERERET AF DETTE PROGRAM!!!\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-#~ "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Ikke nok tilfældige byte tilgængelig.  Please do some other work to give\n"
-#~ "the OS a chance to collect more entropy! (Kræver %d byte mere)\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "card reader not available\n"
-#~ msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-#~ msgstr "RSA nøgle kan ikke bruges i denne version\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
-#~ msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
-
-#~ msgid "general error"
-#~ msgstr "generel fejl"
-
-#~ msgid "unknown packet type"
-#~ msgstr "ukendt pakketype"
-
-#~ msgid "unknown pubkey algorithm"
-#~ msgstr "ukendt offentlig nøglealgoritme"
-
-#~ msgid "unknown digest algorithm"
-#~ msgstr "ukendt sammenfatningsalgoritme"
-
-#~ msgid "bad public key"
-#~ msgstr "dårlig offentlig nøgle"
-
-#~ msgid "bad secret key"
-#~ msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
-
-#~ msgid "bad signature"
-#~ msgstr "dårlig signatur"
-
-#~ msgid "checksum error"
-#~ msgstr "tjeksumsfejl"
-
-#~ msgid "unknown cipher algorithm"
-#~ msgstr "ukendt cifferalgoritme "
-
-#~ msgid "invalid packet"
-#~ msgstr "ugyldig pakke"
-
-#~ msgid "invalid armor"
-#~ msgstr "ugyldig rustning"
+#~ msgid "Command> "
+#~ msgstr "Kommando> "
 
-#~ msgid "no such user id"
-#~ msgstr "ikke-eksisterende bruger id"
-
-#~ msgid "secret key not available"
-#~ msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
-
-#~ msgid "wrong secret key used"
-#~ msgstr "forkert hemmelig nøgle brugt"
-
-#~ msgid "not supported"
-#~ msgstr "ikke understøttet"
-
-#~ msgid "bad key"
-#~ msgstr "dårlig nøgle"
-
-#~ msgid "file write error"
-#~ msgstr "filskrivningsfejl"
-
-#~ msgid "unknown compress algorithm"
-#~ msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
-
-#~ msgid "file open error"
-#~ msgstr "filåbningsfejl"
-
-#~ msgid "file create error"
-#~ msgstr "filoprettelsesfejl"
-
-#~ msgid "invalid passphrase"
-#~ msgstr "ugyldig kodesætning"
-
-#~ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-#~ msgstr "uimplementeret offentlig nøglealgoritme"
-
-#~ msgid "unimplemented cipher algorithm"
-#~ msgstr "uimplementeret cifferalgoritme"
-
-#~ msgid "unknown signature class"
-#~ msgstr "ukendt signaturklasse"
-
-#~ msgid "trust database error"
-#~ msgstr "tillidsdatabasefejl"
-
-#~ msgid "resource limit"
-#~ msgstr "resursegrænse"
-
-#~ msgid "invalid keyring"
-#~ msgstr "ugyldig nøglering"
-
-#~ msgid "malformed user id"
-#~ msgstr "dårlig bruger-id"
-
-#~ msgid "file close error"
-#~ msgstr "fillukningsfejl"
-
-#~ msgid "file rename error"
-#~ msgstr "filomdøbningsfejl"
-
-#~ msgid "file delete error"
-#~ msgstr "filsletningsfejl"
-
-#~ msgid "unexpected data"
-#~ msgstr "uforventet data"
-
-#~ msgid "timestamp conflict"
-#~ msgstr "tidsstempelkonflikt"
-
-#~ msgid "unusable pubkey algorithm"
-#~ msgstr "uanvendelig offentlig nøglealgoritme"
-
-#~ msgid "file exists"
-#~ msgstr "fil eksisterer"
-
-#~ msgid "weak key"
-#~ msgstr "svag nøgle"
-
-#~ msgid "bad URI"
-#~ msgstr "ugyldig URI"
-
-#~ msgid "unsupported URI"
-#~ msgstr "ikke-understøttet URI"
-
-#~ msgid "network error"
-#~ msgstr "netværksfejl"
-
-#~ msgid "not processed"
-#~ msgstr "ikke bearbejdet"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unusable public key"
-#~ msgstr "dårlig offentlig nøgle"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unusable secret key"
-#~ msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "keyserver error"
-#~ msgstr "generel fejl"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "no card"
-#~ msgstr "ikke krypteret"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "no data"
-#~ msgstr "kryptér data"
-
-#~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-#~ msgstr "... dette er en fejl (%s:%d:%s)\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-#~ msgstr "Advarsel: benytter ubeskyttet hukommelse!\n"
-
-#~ msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-#~ msgstr "operation er ikke mulig uden beskyttet hukommelse indlæst\n"
-
-#~ msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-#~ msgstr "(du kan have brugt et forkert program til denne opgave)\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "all export-clean-* options from above"
-#~ msgstr "læs indstillinger fra fil"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "all import-clean-* options from above"
-#~ msgstr "læs indstillinger fra fil"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "expired: %s)"
-#~ msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
-#~ msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to clean `%s'\n"
-#~ msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No user IDs are removable.\n"
-#~ msgstr "Ingen bruger-ID for nøgle\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
-#~ msgstr "ukendt cifferalgoritme "
-
-#~ msgid "list signatures"
-#~ msgstr "vis signaturer"
-
-#~ msgid "sign the key"
-#~ msgstr "signér nøglen"
-
-#~ msgid "add a secondary key"
-#~ msgstr "tilføj sekundær nøgle"
-
-#~ msgid "delete signatures"
-#~ msgstr "slet signaturer"
-
-#~ msgid "change the expire date"
-#~ msgstr "ændr udløbsdatoen"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "set preference list"
-#~ msgstr "vis præferencer"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "updated preferences"
-#~ msgstr "vis præferencer"
-
-#~ msgid "No secondary key with index %d\n"
-#~ msgstr "Ingen sekundær nøgle med indeks %d\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "--nrsign-key user-id"
-#~ msgstr "--sign-key bruger-id"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "--nrlsign-key user-id"
-#~ msgstr "--sign-key bruger-id"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "sign the key non-revocably"
-#~ msgstr "signér nøglen lokalt"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "sign the key locally and non-revocably"
-#~ msgstr "signér nøglen lokalt"
-
-#~ msgid "q"
-#~ msgstr "a"
-
-#~ msgid "list"
-#~ msgstr "vis"
-
-#~ msgid "l"
-#~ msgstr "l"
-
-#~ msgid "debug"
-#~ msgstr "aflus"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "name"
-#~ msgstr "slåtil"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "login"
-#~ msgstr "lsignér"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "cafpr"
-#~ msgstr "fpr"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "generate"
-#~ msgstr "generel fejl"
-
-#~ msgid "passwd"
-#~ msgstr "kodeord"
-
-#~ msgid "save"
-#~ msgstr "gem"
-
-#~ msgid "fpr"
-#~ msgstr "fpr"
-
-#~ msgid "uid"
-#~ msgstr "uid"
-
-#~ msgid "key"
-#~ msgstr "nøgle"
-
-#~ msgid "check"
-#~ msgstr "tjek"
-
-#~ msgid "c"
-#~ msgstr "c"
-
-#~ msgid "sign"
-#~ msgstr "signér"
-
-#~ msgid "s"
-#~ msgstr "s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "tsign"
-#~ msgstr "signér"
-
-#~ msgid "lsign"
-#~ msgstr "lsignér"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "nrsign"
-#~ msgstr "signér"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "nrlsign"
-#~ msgstr "signér"
-
-#~ msgid "adduid"
-#~ msgstr "tilføj-bid"
-
-#~ msgid "deluid"
-#~ msgstr "sletbid"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "addcardkey"
-#~ msgstr "tilføj nøgle"
-
-#~ msgid "delkey"
-#~ msgstr "sletnøgle"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "addrevoker"
-#~ msgstr "tilføj nøgle"
-
-#~ msgid "delsig"
-#~ msgstr "sletsig"
-
-#~ msgid "expire"
-#~ msgstr "udløb"
-
-#~ msgid "toggle"
-#~ msgstr "skift"
-
-#~ msgid "t"
-#~ msgstr "s"
-
-#~ msgid "pref"
-#~ msgstr "præf"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "showpref"
-#~ msgstr "vispræf"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "setpref"
-#~ msgstr "præf"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "updpref"
-#~ msgstr "præf"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "keyserver"
-#~ msgstr "generel fejl"
-
-#~ msgid "trust"
-#~ msgstr "betro"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "revuid"
-#~ msgstr "sletbid"
-
-#~ msgid "disable"
-#~ msgstr "slåfra"
-
-#~ msgid "enable"
-#~ msgstr "slåtil"
-
-#~ msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
-#~ msgstr "DSA tillader kun nøglestørrelser fra 512 til 1024\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
-#~ msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "          \""
-#~ msgstr "              alias \""
-
-#~ msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
-#~ msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
-
-#~ msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
-#~ msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
-
-#~ msgid "%08lX: key has expired\n"
-#~ msgstr "%08lX: nøgle er udløbet\n"
-
-#~ msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
-#~ msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "   (%d) RSA (auth only)\n"
-#~ msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "   (%d) RSA (sign and auth)\n"
-#~ msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "   (%d) RSA (encrypt and auth)\n"
-#~ msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "  (%d) RSA (sign, encrypt and auth)\n"
-#~ msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
-
-#~ msgid "%s: can't open: %s\n"
-#~ msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
-
-#~ msgid "%s: WARNING: empty file\n"
-#~ msgstr "%s: ADVARSEL: tom fil\n"
-
-#~ msgid "Really sign? "
-#~ msgstr "Vil du gerne signere? "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "expires"
-#~ msgstr "udløb"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s: can't make lock\n"
-#~ msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to open photo \"%s\": %s\n"
-#~ msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "error: no ownertrust value\n"
-#~ msgstr "eksportér ejertillidsværdierne"
-
-#~ msgid " (main key ID %08lX)"
-#~ msgstr " (hovednøgle-ID %08lX)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
-#~ msgstr "rev! undernøgle er blevet annulleret! %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "rev- faked revocation found\n"
-#~ msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid " [expired: %s]"
-#~ msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid " [expires: %s]"
-#~ msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid " [revoked: %s]"
-#~ msgstr "tilføj nøgle"
-
-#~ msgid "store only"
-#~ msgstr "gem kun"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "sign a key locally and non-revocably"
-#~ msgstr "signér en nøgle lokalt"
-
-#~ msgid "list only the sequence of packets"
-#~ msgstr "vis kun pakkesekvensen"
-
-#~ msgid "export the ownertrust values"
-#~ msgstr "eksportér ejertillidsværdierne"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unattended trust database update"
-#~ msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
-
-#~ msgid "fix a corrupted trust database"
-#~ msgstr "reparér en ødelagt tillidsdatabase"
-
-#~ msgid "De-Armor a file or stdin"
-#~ msgstr "De-beskydt en fil el. stdin"
-
-#~ msgid "En-Armor a file or stdin"
-#~ msgstr "Beskydt en fil el. stdin"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "do not force v3 signatures"
-#~ msgstr "tving v3 signaturer"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "force v4 key signatures"
-#~ msgstr "tving v3 signaturer"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "do not force v4 key signatures"
-#~ msgstr "tving v3 signaturer"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "never use a MDC for encryption"
-#~ msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "|[file]|write status info to file"
-#~ msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
-
-#~ msgid "emulate the mode described in RFC1991"
-#~ msgstr "emulér modusen beskrevet i RFC1991"
-
-#~ msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
-#~ msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
-#~ msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
-
-#~ msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
-#~ msgstr "|NAME|brug meddelelses resuméalgoritme NAME for pasfrase"
-
-#~ msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
-#~ msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid " (default)"
-#~ msgstr "(standard er 1)"
-
-#~ msgid "Policy: "
-#~ msgstr "Politik: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
-#~ msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
-#~ msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "key %08lX incomplete\n"
-#~ msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "quit|quit"
-#~ msgstr "afslut"
-
-#~ msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
-#~ msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Create anyway? "
-#~ msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
-#~ msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
-
-#~ msgid "             Fingerprint:"
-#~ msgstr "             Fingeraftryk:"
-
-#~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
-#~ msgstr "|NAME=VALUE|brug denne notationsdata"
-
-#~ msgid ""
-#~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "første bogstav af en notationsnavn skal være et bogstave eller en "
-#~ "understregning\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Are you sure you still want to sign it?\n"
-#~ msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "  Are you sure you still want to sign it?\n"
-#~ msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
-
-#~ msgid "--delete-secret-key user-id"
-#~ msgstr "--delete-secret-key bruger-id"
-
-#~ msgid "--delete-key user-id"
-#~ msgstr "--delete-key bruger-id"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "--delete-secret-and-public-key user-id"
-#~ msgstr "--delete-secret-and-public-key bruger-id"
-
-#~ msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
-#~ msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt med --encrypt-to\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "WARNING: This is a PGP2-style key\n"
-#~ msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
-
-#~ msgid "sSmMqQ"
-#~ msgstr "sSmMqQ"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%lu key(s) to refresh\n"
-#~ msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "No trust values changed.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr "Ingen tillidsværdier er ændret.\n"
-
-#~ msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
-#~ msgstr "%08lX: ignen info til at udregne en tillidssandsynlighed\n"
-
-#~ msgid "%s: error checking key: %s\n"
-#~ msgstr "%s: fejl ved undersøgelse af nøgle: %s\n"
-
-#~ msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
-#~ msgstr "kan ikke låse nøglering `%s': %s\n"
-
-#~ msgid "No key for user ID\n"
-#~ msgstr "Ingen nøgle for bruger-ID\n"
-
-#~ msgid "do not write comment packets"
-#~ msgstr "skriv ikke kommentarpakker"
-
-#~ msgid "(default is 3)"
-#~ msgstr "(standard er 3)"
-
-#~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
-#~ msgstr "   (%d) ElGamal i en v3 pakke\n"
+#~ msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+#~ msgstr "kunne ikke allokere keyDB-håndtag\n"