First batch of translation updates.
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Wed, 12 Jan 2011 14:06:53 +0000 (15:06 +0100)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Wed, 12 Jan 2011 14:06:53 +0000 (15:06 +0100)
13 files changed:
po/ChangeLog
po/cs.po
po/da.po
po/el.po
po/eo.po
po/es.po
po/id.po
po/pl.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/zh_TW.po
scripts/mail-to-translators

index 04a8964..8a25805 100644 (file)
@@ -1,3 +1,19 @@
+2011-01-12  Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>  (wk)
+
+       * pl.po: Update.
+
+2011-01-12  Petr Pisar  <petr.pisar@atlas.cz>  (wk)
+
+       * cs.po: Update.
+
+2011-01-12  Jedi  <JediLin@Gmail.com>  (wk)
+
+       * zh_TW.po: Update.
+
+2011-01-12  Daniel Nylander  <po@danielnylander.se>  (wk)
+
+       * sv.po: Update.
+
 2010-09-03  Werner Koch  <wk@g10code.com>
 
        * de.po: Insert missing spaces.  Fixes Debian-Bug#594489.
index a9ef742..cb420d6 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -3,7 +3,7 @@
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
-# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009.
+# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011.
 #
 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
@@ -11,7 +11,7 @@
 #
 # „armor“ překládat jako „ASCII“
 #
-# „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGPcertifikáty/klíče
+# „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg2 2.0.11-r5164\n"
+"Project-Id-Version: gnupg2 2.0.17-git56b2bc2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-29 15:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-11 22:55+0100\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -45,13 +46,13 @@ msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
 #. the second vertical bar.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_OK"
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
 
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|PIN:"
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
@@ -129,8 +130,8 @@ msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
 #, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgstr ""
-"chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: %"
-"s\n"
+"chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: "
+"%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
@@ -153,11 +154,11 @@ msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
-"0Awithin gpg-agent's key storage"
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s"
+"%%0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
-"Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%"
-"0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
+"Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s"
+"%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
 
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
@@ -248,14 +249,14 @@ msgid_plural ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
 msgstr[0] ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
-"u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
+"%u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
 msgstr[1] ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
-"u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
+"%u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
 msgstr[2] ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
-"u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
+"%u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -332,7 +333,7 @@ msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
-msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAMjako SCdaemon program"
+msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
 
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "nepoužívat SCdémona"
@@ -763,9 +764,10 @@ msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr "gpg-agent neběží – spouštím jej\n"
 
+# TODO: Plurals
 #, c-format
 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
-msgstr ""
+msgstr "čeká se na agenta %d sekund\n"
 
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
 msgstr "k agentu se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
@@ -790,21 +792,17 @@ msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
 msgid "|audit-log-result|Error"
 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not used"
-msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
+msgstr "|audit-log-result|Není použito"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Okay"
-msgstr "|audit-log-result|Špatný"
+msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Skipped"
-msgstr "|audit-log-result|Špatný"
+msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Some"
-msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
+msgstr "|audit-log-result|Některý"
 
 msgid "Certificate chain available"
 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
@@ -842,24 +840,23 @@ msgstr "Příjemce %d"
 msgid "Data signing succeeded"
 msgstr "Podepisování dat uspělo"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "data hash algorithm: %s"
-msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signer %d"
-msgstr "Podpis %d"
+msgstr "Podepisovatel %d"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "attr hash algorithm: %s"
-msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
 
-#, fuzzy
 msgid "Encryption algorithm supported"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
+msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
 
 msgid "Data verification succeeded"
 msgstr "Ověření dat uspělo"
@@ -867,13 +864,12 @@ msgstr "Ověření dat uspělo"
 msgid "Signature available"
 msgstr "Podpis je k dispozici"
 
-#, fuzzy
 msgid "Parsing data succeeded"
-msgstr "Rozebírání podpisu uspělo"
+msgstr "Rozebírání dat uspělo"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "bad data hash algorithm: %s"
-msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
+msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Signature %d"
@@ -1264,7 +1260,7 @@ msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
 
 msgid "gpg/card> "
-msgstr ""
+msgstr "gpg/karta> "
 
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
@@ -2078,9 +2074,8 @@ msgstr "--lsign-key id uživatele"
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
 
-#, fuzzy
 msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key id uživatele"
+msgstr "--passwd <id-uživatele>"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
@@ -2428,9 +2423,9 @@ msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
@@ -3061,9 +3056,9 @@ msgstr "Poznámky: "
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "V %s tento klíč revokoval %s klíčem %s\n"
+msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
@@ -3438,7 +3433,7 @@ msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
@@ -3450,7 +3445,7 @@ msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro šifrování)\n"
+msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
@@ -5146,8 +5141,8 @@ msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
-"hloubka: %d  platných: %3d  podepsaných: %3d  důvěra: %d-, %dq, %dn, %dm, %"
-"df, %du\n"
+"hloubka: %d  platných: %3d  podepsaných: %3d  důvěra: %d-, %dq, %dn, %dm, "
+"%df, %du\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
@@ -5809,7 +5804,7 @@ msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr "certifikát není použitelný pro šifrování\n"
 
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
-msgstr "certifikát není použitelný prot podepisování\n"
+msgstr "certifikát není použitelný pro podepisování\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
@@ -5931,7 +5926,7 @@ msgid " (end with an empty line):\n"
 msgstr " (ukončete prázdným řádkem):\n"
 
 msgid "Enter DNS names"
-msgstr "Zadejte DNSjména"
+msgstr "Zadejte DNS jména"
 
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
 msgstr " (volitelné; ukončete prázdným řádkem):\n"
@@ -6254,10 +6249,10 @@ msgstr ""
 "neplatný podpis: atribut otisku zprávy se neshoduje s vypočteným otiskem\n"
 
 msgid "Good signature from"
-msgstr "Dobrý podpis od "
+msgstr "Dobrý podpis od"
 
 msgid "                aka"
-msgstr "              alias"
+msgstr "          alias"
 
 msgid "This is a qualified signature\n"
 msgstr "Toto je kvalifikovaný podpis\n"
index cecefcc..e252f74 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -1,9 +1,12 @@
 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
+#                 !-- user unknown (2011-01-11)
 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
 #
+# Designated-Translator: none
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
index 13d0a5c..ccd6f8d 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -1,6 +1,8 @@
 # Greek Translation of GnuPG.
 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
+#                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
+# Designated-Translator: none
 #
 msgid ""
 msgstr ""
index 6d92025..0d1da4f 100644 (file)
--- a/po/eo.po
+++ b/po/eo.po
@@ -1,6 +1,8 @@
 # Mesaøoj por la programo GnuPG
 # Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Edmund GRIMLEY EVANS <edmundo@rano.org>, 2000-2002.
+#                      !--- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
+# Designated-Translator: none
 #
 msgid ""
 msgstr ""
index fb294ee..85fcc1d 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -6,6 +6,8 @@
 #  I also got inspiration from it.po by Marco d'Itri <md@linux.it>
 #
 # Jaime Suárez <jsuarez@mundocripto.com>, 2001-2008.
+#              !--- Address rejected (2011-01-11)
+# Designated-Translator: none
 #
 msgid ""
 msgstr ""
index 262e975..22fa017 100644 (file)
--- a/po/id.po
+++ b/po/id.po
@@ -2,6 +2,9 @@
 # gnupg 1.2.4 (Indonesian)
 # Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
 # Tedi Heriyanto <tedi_h@gmx.net>, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
+#                !-- user is unknown (2011-01-11)
+#
+# Designated-Translator: none
 #
 msgid ""
 msgstr ""
index f7be693..5b05ac5 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,15 +1,14 @@
 # Gnu Privacy Guard.
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
 #               2007 Free Software Foundation, Inc.
-# Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002, 
-#                                           2003-2004(?).
-# fixes and updates by Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2003-2007.
+# Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003-2004
+# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2003-2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg-2.0.7\n"
+"Project-Id-Version: gnupg-2.0.17\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-11-26 19:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-12 08:34+0100\n"
 "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -28,19 +27,18 @@ msgstr "nie uda
 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
 #. the second vertical bar.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_OK"
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_Anuluj"
 
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|PIN:"
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
-#, fuzzy
 msgid "Quality:"
-msgstr "poprawno¶æ: %s"
+msgstr "Jako¶æ:"
 
 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
@@ -49,7 +47,7 @@ msgstr "poprawno
 #. translate this entry, a default english text (see source)
 #. will be used.
 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
-msgstr ""
+msgstr "Jako¶æ wpisanego wy¿ej tekstu.\nKryteria jako¶ci mo¿na uzyskaæ od administratora."
 
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
@@ -146,44 +144,40 @@ msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "nie uda³o siê utworzyæ strumienia z gniazda: %s\n"
 
 msgid "Please insert the card with serial number"
-msgstr ""
+msgstr "Proszê w³o¿yæ kartê z numerem seryjnym"
 
 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
-msgstr ""
+msgstr "Proszê wyj±æ obecn± kartê i w³o¿yæ kartê z numerem seryjnym"
 
 msgid "Admin PIN"
-msgstr "PIN administratora"
+msgstr "PIN administracyjny"
 
 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
 #. used to unblock a PIN.
 msgid "PUK"
-msgstr ""
+msgstr "PUK"
 
 msgid "Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "Kod resetuj±cy"
 
 #, c-format
 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
-msgstr ""
+msgstr "%s%%0A%%0ADo wpisywania nale¿y u¿yæ klawiatury czytnika."
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
-msgstr "Powtórz ten PIN"
+msgstr "Powtórz ten kod resetuj±cy"
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PUK"
-msgstr "Powtórz ten PIN"
+msgstr "Powtórz ten PUK"
 
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "Powtórz ten PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN nie powtórzony poprawnie; spróbuj jeszcze raz"
+msgstr "Kod resetuj±cy nie powtórzony poprawnie; spróbuj jeszcze raz"
 
-#, fuzzy
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN nie powtórzony poprawnie; spróbuj jeszcze raz"
+msgstr "PUK nie powtórzony poprawnie; spróbuj jeszcze raz"
 
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN nie powtórzony poprawnie; spróbuj jeszcze raz"
@@ -206,7 +200,7 @@ msgstr "Wprowad
 msgid "Take this one anyway"
 msgstr "Przyjmij je mimo to"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
 "at least %u character long."
@@ -214,16 +208,16 @@ msgid_plural ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
 "at least %u characters long."
 msgstr[0] ""
-"Uwaga: Wprowadzono has³o, które na pewno nie jest%%0Abezpieczne. Has³o "
-"powinno mieæ przynajmniej%%0A%u znak d³ugo¶ci."
+"Uwaga: Wprowadzono has³o, które nie jest bezpieczne.%%0AHas³o powinno mieæ "
+"przynajmniej %u znak d³ugo¶ci."
 msgstr[1] ""
-"Uwaga: Wprowadzono has³o, które na pewno nie jest%%0Abezpieczne. Has³o "
-"powinno mieæ przynajmniej%%0A%u znaki d³ugo¶ci."
+"Uwaga: Wprowadzono has³o, które nie jest bezpieczne.%%0AHas³o powinno mieæ "
+"przynajmniej %u znaki d³ugo¶ci."
 msgstr[2] ""
-"Uwaga: Wprowadzono has³o, które na pewno nie jest%%0Abezpieczne. Has³o "
-"powinno mieæ przynajmniej%%0A%u znaków d³ugo¶ci."
+"Uwaga: Wprowadzono has³o, które nie jest bezpieczne.%%0AHas³o powinno mieæ "
+"przynajmniej %u znaków d³ugo¶ci."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
@@ -231,22 +225,22 @@ msgid_plural ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
 msgstr[0] ""
-"Uwaga: Wprowadzono has³o, które na pewno nie jest%%0Abezpieczne. Has³o "
-"powinno mieæ przynajmniej%%0A%u cyfrê lub znak specjalny."
+"Uwaga: Wprowadzono has³o, które nie jest bezpieczne.%%0AHas³o powinno mieæ "
+"przynajmniej %u cyfrê lub%%0Aznak specjalny."
 msgstr[1] ""
-"Uwaga: Wprowadzono has³o, które na pewno nie jest%%0Abezpieczne. Has³o "
-"powinno mieæ przynajmniej%%0A%u cyfry lub znaki specjalne."
+"Uwaga: Wprowadzono has³o, które nie jest bezpieczne.%%0AHas³o powinno mieæ "
+"przynajmniej %u cyfry lub%%0Aznaki specjalne."
 msgstr[2] ""
-"Uwaga: Wprowadzono has³o, które na pewno nie jest%%0Abezpieczne. Has³o "
-"powinno mieæ przynajmniej%%0A%u cyfr lub znaków specjalnych."
+"Uwaga: Wprowadzono has³o, które nie jest bezpieczne.%%0AHas³o powinno mieæ "
+"przynajmniej %u cyfr lub%%0Aznaków specjalnych."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
 "a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
-"Uwaga: Wprowadzono has³o, które na pewno nie jest%0Abezpieczne. Has³o nie "
-"mo¿e byæ znanym s³owem%0Aani pasowaæ do okre¶lonego wzorca."
+"Uwaga: Wprowadzono has³o, które nie jest bezpieczne.%%0AHas³o nie mo¿e byæ "
+"znanym s³owem ani pasowaæ%%0Ado okre¶lonego wzorca."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -347,9 +341,8 @@ msgstr "|PLIK|zapis ustawie
 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
 #. reporting address.  This is so that we can change the
 #. reporting address without breaking the translations.
-#, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
-msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <"
+msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <@EMAIL@>.\n"
 
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Wywo³anie: gpg-agent [opcje] (-h podaje pomoc)"
@@ -396,16 +389,15 @@ msgstr "nazwa gniazda zbyt d
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ gniazda: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "socket name `%s' is too long\n"
-msgstr "nazwa gniazda zbyt d³uga\n"
+msgstr "nazwa gniazda `%s' zbyt d³uga\n"
 
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
 msgstr "gpg-agent ju¿ dzia³a - nie uruchamianie nowego\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
-msgstr "b³±d podczas odczytu nowego PIN-u: %s\n"
+msgstr "b³±d podczas pobierania nonce z gniazda\n"
 
 #, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
@@ -431,9 +423,9 @@ msgstr "stat() nie powiod
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "nie mo¿na u¿yæ ,,%s'' jako katalogu domowego\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
-msgstr "b³±d odczytu z %s: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu nonce z fd %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
@@ -611,7 +603,7 @@ msgid "Correct"
 msgstr "Akceptuj"
 
 msgid "Wrong"
-msgstr ""
+msgstr "Odrzuæ"
 
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
@@ -743,146 +735,124 @@ msgstr "brak miejsca w bezpiecznej pami
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "brak miejsca podczas przydzielania %lu bajtów"
 
-#, fuzzy
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
-msgstr "dirmngr nie dzia³a - uruchamianie ,,%s''\n"
+msgstr "gpg-agent nie dzia³a - uruchamianie\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
-msgstr ""
+msgstr "oczekiwanie (%d s) na uruchomienie agenta\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
-msgstr "nie mo¿na po³±czyæ siê z dirmngr - próba fallbacku\n"
+msgstr "nie mo¿na po³±czyæ siê z agentem - próba fallbacku\n"
 
 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
 #. verbatim.  It will not be printed.
 msgid "|audit-log-result|Good"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Dobry"
 
 msgid "|audit-log-result|Bad"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Z³y"
 
 msgid "|audit-log-result|Not supported"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Nieobs³ugiwany"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
-msgstr "import certyfikatów"
+msgstr "|audit-log-result|Brak certyfikatu"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
-msgstr "import certyfikatów"
+msgstr "|audit-log-result|Nie w³±czony"
 
 msgid "|audit-log-result|Error"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|B³±d"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not used"
-msgstr "import certyfikatów"
+msgstr "|audit-log-result|Nie u¿ywany"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Okay"
-msgstr "import certyfikatów"
+msgstr "|audit-log-result|OK"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Skipped"
-msgstr "import certyfikatów"
+msgstr "|audit-log-result|Pominiêto"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Some"
-msgstr "import certyfikatów"
+msgstr "|audit-log-result|Czê¶ciowo"
 
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
-msgstr "³añcuch certyfikatów zbyt d³ugi\n"
+msgstr "£añcuch certyfikatów dostêpny"
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
-msgstr "certyfikat g³ówny jest dobry\n"
+msgstr "brak certyfikatu g³ównego"
 
 msgid "Data encryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Szyfrowanie danych zakoñczone"
 
-#, fuzzy
 msgid "Data available"
-msgstr "wypisanie wszystkich dostêpnych danych"
+msgstr "Dane dostêpne"
 
-#, fuzzy
 msgid "Session key created"
-msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
+msgstr "Klucz sesji utworzony"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "algorithm: %s"
-msgstr "poprawno¶æ: %s"
+msgstr "algorytm: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
-msgstr ""
-"\n"
-"Obs³ugiwane algorytmy:\n"
+msgstr "nieobs³ugiwany algorytm: %s"
 
-#, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
-msgstr "(to nie wygl±da na zaszyfrowan± wiadomo¶æ)\n"
+msgstr "nie wygl±da na zaszyfrowan± wiadomo¶æ"
 
-#, fuzzy
 msgid "Number of recipients"
-msgstr "Aktualni odbiorcy:\n"
+msgstr "Liczba odbiorców"
 
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
-msgstr ""
+msgstr "Odbiorca %d"
 
 msgid "Data signing succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Podpisywanie danych zakoñczone"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "data hash algorithm: %s"
-msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,,%s''\n"
+msgstr "algorytm skrótu danych: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signer %d"
-msgstr "Podpisano w "
+msgstr "Podpisuj±cy %d"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "attr hash algorithm: %s"
-msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,,%s''\n"
+msgstr "algorytm skrótu atrybutów: %s"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Odszyfrowywanie danych zakoñczone"
 
-#, fuzzy
 msgid "Encryption algorithm supported"
-msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
+msgstr "Algorytm szyfrowania obs³ugiwany"
 
-#, fuzzy
 msgid "Data verification succeeded"
-msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
+msgstr "Weryfikacja danych zakoñczona"
 
-#, fuzzy
 msgid "Signature available"
-msgstr "Podpisano w "
+msgstr "Podpis dostêpny"
 
-#, fuzzy
 msgid "Parsing data succeeded"
-msgstr "nie znaleziono podpisu\n"
+msgstr "Analiza danych zakoñczona"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "bad data hash algorithm: %s"
-msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,,%s''\n"
+msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu danych: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature %d"
-msgstr "Podpisano w "
+msgstr "Podpis %d"
 
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
-msgstr "certyfikat jeszcze nie jest wa¿ny"
+msgstr "£añcuch certyfikatów poprawny"
 
-#, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
-msgstr "certyfikat g³ówny jest dobry\n"
+msgstr "Certyfikat g³ówny jest zaufany"
 
 msgid "no CRL found for certificate"
 msgstr "nie znaleziono CRL dla certyfikatu"
@@ -890,34 +860,30 @@ msgstr "nie znaleziono CRL dla certyfikatu"
 msgid "the available CRL is too old"
 msgstr "dostêpny CRL jest zbyt stary"
 
-#, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
-msgstr "nie znaleziono CRL dla certyfikatu"
+msgstr "weryfikacja CRL/OCSP certyfikatów"
 
-#, fuzzy
 msgid "Included certificates"
-msgstr "eksport certyfikatów"
+msgstr "Do³±czone certyfikaty"
 
 msgid "No audit log entries."
-msgstr ""
+msgstr "Brak wpisów w logu."
 
-#, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
+msgstr "Nieznana operacja"
 
 msgid "Gpg-Agent usable"
-msgstr ""
+msgstr "Gpg-Agent sprawny"
 
 msgid "Dirmngr usable"
-msgstr ""
+msgstr "Dirmngr sprawny"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No help available for `%s'."
-msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
+msgstr "Brak pomocy dla ,,%s''."
 
-#, fuzzy
 msgid "ignoring garbage line"
-msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
+msgstr "zignorowano b³êdn± liniê"
 
 msgid "[none]"
 msgstr "[brak]"
@@ -935,9 +901,8 @@ msgstr "nag
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "nag³ówek opakowania: "
+msgstr "nieznany nag³ówek opakowania: "
 
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
@@ -1017,13 +982,11 @@ msgstr "Wykryto kart
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
+msgstr "To polecenie jest dostêpne tylko dla kart w wersji 2\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr "tajne czê¶ci klucza s± niedostêpne\n"
+msgstr "Kod resetuj±cy nie jest (ju¿ lub w ogóle) dostêpny\n"
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Twój wybór? "
@@ -1080,9 +1043,9 @@ msgstr "b
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d zapisu do %s: %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu ,,%s'': %s\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Dane logowania (nazwa konta): "
@@ -1138,18 +1101,21 @@ msgid ""
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
+"UWAGA: Nie ma gwarancji, ¿e karta obs³uguje ¿±dany rozmiar.\n"
+"       Je¶li tworzenie klucza nie powiedzie siê, proszê sprawdziæ\n"
+"       dokumentacjê karty, aby poznaæ dozwolone rozmiary.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (%u) "
+msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz do podpisywania wygenerowaæ? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (%u) "
+msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz do szyfrowania wygenerowaæ? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (%u) "
+msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz do uwierzytelniania wygenerowaæ? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
@@ -1161,18 +1127,17 @@ msgstr "Rozmiary kluczy %s musz
 
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "Karta zostanie przekonfigurowana do tworzenia klucza %u-bitowego\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
-msgstr "b³±d podczas przypisywania gniazda do ,,%s'': %s\n"
+msgstr "b³±d podczas zmiany rozmiaru klucza %d na %u bitów: %s\n"
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Stworzyæ poza kart± kopiê zapasow± klucza szyfruj±cego? (T/n) "
 
-#, fuzzy
 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "klucz prywatny jest ju¿ zapisany na karcie\n"
+msgstr "UWAGA: klucze s± ju¿ zapisane na karcie!\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Zast±piæ istniej±ce klucze? (t/N) "
@@ -1184,7 +1149,7 @@ msgid ""
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 "Fabryczne ustawienia PIN-ów to\n"
-"   PIN = ,,%s''   PIN administratora = ,,%s''\n"
+"   PIN = ,,%s''   PIN administracyjny = ,,%s''\n"
 "Nale¿y je zmieniæ przy u¿yciu polecenia --change-pin\n"
 
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
@@ -1214,9 +1179,9 @@ msgstr "cz
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "klucz prywatny jest ju¿ zapisany na karcie\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing key to card: %s\n"
-msgstr "b³±d zapisu klucza: %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu klucza na karcie: %s\n"
 
 msgid "quit this menu"
 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
@@ -1264,10 +1229,10 @@ msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "sprawdzenie PIN-u i wypisanie wszystkich danych"
 
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "odblokowanie PIN-u przy u¿yciu kodu resetuj±cego"
 
 msgid "gpg/card> "
-msgstr ""
+msgstr "gpg/karta> "
 
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Polecenie tylko dla administratora\n"
@@ -1501,13 +1466,12 @@ msgstr "[brak identyfikatora u
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr "automatycznie pobrano `%s' poprzez %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
-msgstr "b³±d tworzenia ,,%s'': %s\n"
+msgstr "b³±d odtwarzania ,,%s'' poprzez %s: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "No fingerprint"
-msgstr "Odcisk CA:"
+msgstr "Brak odcisku"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
@@ -1526,13 +1490,11 @@ msgstr "u
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "klucz %s: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "make a signature"
-msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
+msgstr "z³o¿enie podpisu"
 
-#, fuzzy
 msgid "make a clear text signature"
-msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
+msgstr "z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
 
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
@@ -1618,9 +1580,8 @@ msgstr "zmiana PIN-u karty"
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
 
-#, fuzzy
 msgid "print message digests"
-msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
+msgstr "wypisanie skrótów wiadomo¶ci"
 
 msgid "run in server mode"
 msgstr "uruchomienie w trybie serwera"
@@ -1628,24 +1589,20 @@ msgstr "uruchomienie w trybie serwera"
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
-msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
+msgstr "|U¯YTKOWNIK|szyfrowanie dla odbiorcy o tym identyfikatorze"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
-msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
+msgstr "|U¯YTKOWNIK|u¿ycie tego identyfikatora u¿ytkownika do podpisania lub odszyfrowania"
 
-#, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
-msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
+msgstr "|N|ustawienie poziomu kompresji N (0 - bez)"
 
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "|PLIK|odczyt opcji z PLIKU"
+msgstr "|PLIK|zapis wyj¶cia do PLIKU"
 
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "pozostawienie bez zmian"
@@ -2095,9 +2052,8 @@ msgstr "--lsign-key nazwa u
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
 
-#, fuzzy
 msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
+msgstr "--passwd <id-u¿ytkownika>"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
@@ -2146,9 +2102,8 @@ msgstr "podany URL regulaminu podpis
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "podany preferowany URL serwera kluczy jest niepoprawny\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
-msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
+msgstr "|PLIK|pobieranie kluczy ze zbioru PLIK"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
@@ -2159,12 +2114,11 @@ msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
+"Sk³adnia: gpgv [opcje] [pliki]\n"
 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
 
 msgid "No help available"
@@ -2446,9 +2400,9 @@ msgstr "klucz %s: niepoprawny podpis na identyfikatorze ,,%s''\n"
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "klucz %s: nieobs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "klucz %s: dodano bezpo¶redni podpis\n"
+msgstr "klucz %s: nieprawid³owy bezpo¶redni podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
@@ -3050,12 +3004,10 @@ msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten podklucz? (t/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
-"Zaufanie u¿ytkownika nie mo¿e byæ ustawione podczas u¿ywania bazy "
-"dostarczonej\n"
-"przez u¿ytkownika\n"
+"Zaufanie u¿ytkownika nie mo¿e byæ ustawione podczas u¿ywania bazy zaufania\n"
+"dostarczonej przez u¿ytkownika\n"
 
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Ustawienie listy ustawieñ na:\n"
@@ -3102,9 +3054,9 @@ msgstr "Adnotacje: "
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Ten klucz zosta³ uniewa¿niony %s przez klucz %s u¿ytkownika %s\n"
+msgstr "Ten klucz zosta³ uniewa¿niony %s przez klucz u¿ytkownika %s %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
@@ -3343,7 +3295,7 @@ msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
 
 msgid "Not signed by you.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nie podpisane przez ciebie.\n"
 
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
@@ -3480,13 +3432,13 @@ msgstr "   (%c) Zako
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i Elgamala (domy¶lne)\n"
+msgstr "   (%d) RSA i RSA (domy¶lne)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i Elgamala (domy¶lne)\n"
+msgstr "   (%d) DSA i Elgamala\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
@@ -3498,7 +3450,7 @@ msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu Elgamala (tylko do szyfrowania)\n"
+msgstr "   (%d) Elgamala (tylko do szyfrowania)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
@@ -3516,9 +3468,9 @@ msgstr "   (%d) RSA (mo
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "Klucze %s bêd± mia³y od %u do %u bitów d³ugo¶ci.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (%u) "
+msgstr "Jakiej d³ugo¶ci podklucz wygenerowaæ? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
@@ -3597,6 +3549,9 @@ msgid ""
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"GnuPG musi utworzyæ identyfikator u¿ytkownika do identyfikacji klucza.\n"
+"\n"
 
 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
 #. but you should keep your existing translation.  In case
@@ -3661,7 +3616,7 @@ msgstr ""
 "komentarza.\n"
 
 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr ""
+msgstr "Taki identyfikator u¿ytkownika ju¿ istnieje na tym kluczu!\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -3695,12 +3650,11 @@ msgstr ""
 "Musisz podaæ d³ugie, skomplikowane has³o aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
 "\n"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
 "encryption key."
 msgstr ""
-"Proszê wprowadziæ has³o do zabezpieczenia wa¿nego obiektu w systemie GnuPG."
+"Proszê wprowadziæ has³o do zabezpieczenia kopii zapasowej poza kart± nowego klucza szyfruj±cego."
 
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
@@ -4089,7 +4043,7 @@ msgstr "OSTRZE
 
 #, c-format
 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "wyczyszczono has³o zapamiêtane z ID: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
@@ -4208,9 +4162,9 @@ msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr ""
 "OSTRZE¯ENIE: u¿ycie eksperymentalnego algorytmu klucza publicznego %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
-msgstr "OSTRZE¯ENIE: algorytm skrótu %s jest odradzany\n"
+msgstr ""
+"OSTRZE¯ENIE: klucze do podpisywania i szyfrowania Elgamala s± odradzane\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
@@ -4325,7 +4279,7 @@ msgstr "problem z agentem: %s\n"
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (ID g³ównego klucza %s)"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
 "certificate:\n"
@@ -4333,9 +4287,10 @@ msgid ""
 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
 "created %s%s.\n"
 msgstr ""
-"Musisz podaæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny u¿ytkownika:\n"
+"Musisz podaæ has³o, aby odbezpieczyæ klucz tajny certyfikatu OpenPGP:\n"
 ",,%.*s''.\n"
-"Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, ID %s, stworzony %s%s\n"
+"Klucz o d³ugo¶ci %u bitów, typ %s, ID %s,\n"
+"stworzony %s%s.\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Has³o\n"
@@ -4842,9 +4797,9 @@ msgstr ""
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy %s przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
-msgstr "UWAGA: klucz zosta³ uniewa¿niony"
+msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy %s zosta³ uniewa¿niony\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
@@ -5070,9 +5025,8 @@ msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiod
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
+msgstr "B³±d: uszkodzona baza zaufania.\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
@@ -5111,10 +5065,10 @@ msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "wpis zaufania %lu jest typu innego ni¿ poszukiwany %d\n"
 
 msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Mo¿na próbowaæ odtworzyæ bazê zaufania przy u¿yciu poleceñ:\n"
 
 msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
-msgstr ""
+msgstr "Je¶li to nie dzia³a, nale¿y poradziæ siê instrukcji\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
@@ -5252,9 +5206,8 @@ msgstr "b
 msgid "invalid alias definition"
 msgstr "b³êdna definicja aliasu"
 
-#, fuzzy
 msgid "out of core"
-msgstr "[B³±d - brak pamiêci]"
+msgstr "brak pamiêci"
 
 msgid "invalid option"
 msgstr "b³êdna opcja"
@@ -5279,9 +5232,8 @@ msgstr "opcja ,,%.50s'' jest niejednoznaczna\n"
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr "polecenie ,,%.50s'' jest niejednoznaczne\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "out of core\n"
-msgstr "[B³±d - brak pamiêci]"
+msgstr "brak pamiêci\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
@@ -5307,35 +5259,35 @@ msgstr "iconv_open nie powiod
 msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "konwersja z ,,%s'' do ,,%s'' nie powiod³a siê: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
-msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu tymczasowego,,%s'': %s\n"
+msgstr "nie uda³o siê utworzyæ pliku tymczasowego ,,%s'': %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing to `%s': %s\n"
-msgstr "b³±d zapisu do %s: %s\n"
+msgstr "b³±d zapisu do ,,%s'': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "usuwanie nieaktualnego pliku blokady (utworzonego przez %d)\n"
 
 msgid " - probably dead - removing lock"
-msgstr ""
+msgstr " - prawdopodobnie martwy - usuwanie blokady"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "oczekiwanie na blokadê (trzyman± przez %d%s) %s...\n"
 
 msgid "(deadlock?) "
-msgstr ""
+msgstr "(zakleszczenie?) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "lock `%s' not made: %s\n"
-msgstr "klucz publiczny %s nie odnaleziony: %s\n"
+msgstr "blokada ,,%s'' nie za³o¿ona: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
-msgstr "nas³uchiwanie na gnie¼dzie ,,%s''\n"
+msgstr "oczekiwanie na blokadê %s...\n"
 
 msgid "set debugging flags"
 msgstr "ustawienie flag diagnostycznych"
@@ -5368,37 +5320,33 @@ msgstr "Zapytanie zwrotne o PIN zwr
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr "NullPIN nie zosta³ jeszcze zmieniony\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
-msgstr "||Proszê wprowadziæ PIN na klawiaturze czytnika"
+msgstr "|N|Proszê wprowadziæ nowy PIN dla zwyk³ych kluczy."
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
-msgstr "||Proszê wprowadziæ PIN na klawiaturze czytnika"
+msgstr "||Proszê wprowadziæ PIN dla zwyk³ych kluczy."
 
-#, fuzzy
 msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Proszê wprowadziæ PIN%s%s%s aby odblokowaæ kartê"
+msgstr "|NP|Proszê wprowadziæ nowy kod oblokowuj±cy PIN (PUK) dla zwyk³ych kluczy."
 
-#, fuzzy
 msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Proszê wprowadziæ PIN%s%s%s aby odblokowaæ kartê"
+msgstr "|P|Proszê wprowadziæ kod odblokowuj±cy PIN (PUK) dla zwyk³ych kluczy."
 
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
-msgstr ""
+msgstr "|N|Proszê wprowadziæ nowy PIN dla klucza do tworzenia podpisów kwalifikowanych."
 
 msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
-msgstr ""
+msgstr "||Proszê wprowadziæ PIN PIN dla klucza do tworzenia podpisów kwalifikowanych."
 
 msgid ""
 "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
 "qualified signatures."
-msgstr ""
+msgstr "|NP|Proszê wprowadziæ nowy kod odblokowuj±cy PIN (PUK) dla klucza do tworzenia podpisów kwalifikowanych."
 
 msgid ""
 "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
 "qualified signatures."
-msgstr ""
+msgstr "|P|Proszê wprowadziæ kod odblokowuj±cy PIN (PUK) dla klucza do tworzenia podpisów kwalifikowanych."
 
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
@@ -5427,19 +5375,18 @@ msgstr "odpowied
 
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "u¿ycie domy¶lnego PIN-u jako %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
-msgstr ""
+msgstr "nie uda³o siê u¿yæ domy¶lnego PIN-u jako %s: %s - wy³±czenie dalszego domy¶lnego u¿ycia\n"
 
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "||Proszê wpisaæ PIN%%0A[podpisów wykonanych: %lu]"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
-msgstr "||Proszê wpisaæ PIN%%0A[podpisów wykonanych: %lu]"
+msgstr "||Proszê wpisaæ PIN"
 
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
@@ -5457,35 +5404,32 @@ msgstr "karta zosta
 
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr "Zosta³o %d prób PIN-u administratora do trwa³ego zablokowania karty\n"
+msgstr "Zosta³o %d prób PIN-u administracyjnego do trwa³ego zablokowania karty\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr ""
-"||Proszê wprowadziæ PIN na klawiaturze czytnika%%0A[podpisów wykonanych: %lu]"
+msgstr "|A|Proszê wprowadziæ PIN administracyjny%%0A[pozosta³o prób: %d]"
 
-#, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
-msgstr "||Proszê wpisaæ PIN%%0A[podpisów wykonanych: %lu]"
+msgstr "|A|Proszê wprowadziæ PIN administracyjny"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "dostêp do poleceñ administratora nie zosta³ skonfigurowany\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
-msgstr "Proszê wprowadziæ PIN%s%s%s aby odblokowaæ kartê"
+msgstr "||Proszê wprowadziæ kod resetuj±cy dla karty"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "PIN dla CHV%d jest zbyt krótki; minimalna d³ugo¶æ to %d\n"
+msgstr "Kod resetuj±cy zbyt krótki; minimalna d³ugo¶æ to %d\n"
 
 msgid "|RN|New Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "|RN|Nowy kod resetuj±cy"
 
 msgid "|AN|New Admin PIN"
-msgstr "|AN|Nowy PIN administratora"
+msgstr "|AN|Nowy PIN administracyjny"
 
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "|N|Nowy PIN"
@@ -5505,9 +5449,8 @@ msgstr "istniej
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "generowanie nowego klucza\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "writing new key\n"
-msgstr "generowanie nowego klucza\n"
+msgstr "zapisywanie nowego klucza\n"
 
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "brak datownika utworzenia\n"
@@ -5547,7 +5490,7 @@ msgstr "dotychczas stworzono podpis
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
-"weryfikacja PIN-u administratora tym poleceniem jest aktualnie zabroniona\n"
+"weryfikacja PIN-u administracyjnego tym poleceniem jest aktualnie zabroniona\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
@@ -5559,9 +5502,8 @@ msgstr "||Prosz
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#, fuzzy
 msgid "|N|Initial New PIN"
-msgstr "|N|Nowy PIN"
+msgstr "|N|Pocz±tkowy nowy PIN"
 
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr "uruchomienie w trybie serwera (pierwszoplanowo)"
@@ -5569,9 +5511,8 @@ msgstr "uruchomienie w trybie serwera (pierwszoplanowo)"
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr "|POZIOM|ustawienie POZIOMU diagnostyki"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
-msgstr "|PLIK|zapisanie logów trybu serwerowego do PLIKu"
+msgstr "|PLIK|zapisanie logów do PLIKu"
 
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr "|N|po³±czenie z czytnikiem na porcie N"
@@ -5586,14 +5527,13 @@ msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "nie u¿ywanie wewnêtrznego sterownika CCID"
 
 msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
-msgstr ""
+msgstr "|N|od³±czenie karty po N sekundach nieaktywno¶ci"
 
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr "nie u¿ywanie klawiatury czytnika"
 
-#, fuzzy
 msgid "deny the use of admin card commands"
-msgstr "zezwolenie na u¿ycie poleceñ karty administratora"
+msgstr "zabronienie u¿ywania poleceñ karty administratora"
 
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "Wywo³anie: scdaemon [opcje] (-h podaje pomoc)"
@@ -5622,7 +5562,7 @@ msgstr "niew
 
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
-msgstr ""
+msgstr "nie uda³o siê przekazaæ zapytania %s do klienta\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
@@ -5675,17 +5615,16 @@ msgstr "poszukiwanie wystawcy na zewn
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr "liczba pasuj±cych wystawców: %d\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
-msgstr "poszukiwanie wystawcy na zewn±trz\n"
+msgstr "poszukiwanie wystawcy w pamiêci podrêcznej Dirmngr\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
-msgstr "b³±d importu certyfikatu: %s\n"
+msgstr "liczba pasuj±cych certyfikatów: %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
-msgstr "zaciemnienie klucza nie powiod³o siê: %s\n"
+msgstr "wyszukiwanie klucza tylko w pamiêci podrêcznej dirmngr nie powiod³o siê: %s\n"
 
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ uchwytu keyDB\n"
@@ -5840,7 +5779,7 @@ msgstr "[B
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "[B³±d - niew³a¶ciwe DN]"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
 "certificate:\n"
@@ -5848,9 +5787,10 @@ msgid ""
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"Proszê wprowadziæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny dla:\n"
+"Proszê wprowadziæ has³o aby odbezpieczyæ klucz tajny certyfikatu X.509:\n"
 ",,%s''\n"
-"S/N %s, ID 0x%08lX, stworzony %s"
+"S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
+"stworzony %s, wygasa %s.\n"
 
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr ""
@@ -5917,115 +5857,104 @@ msgstr "linia %d: generowanie klucza nie powiod
 msgid ""
 "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
 "you just created once more.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Aby zakoñczyæ to ¿±danie certyfikatu proszê wprowadziæ jeszcze raz has³o dla utworzonego klucza.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
+msgstr "   (%d) RSA\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (2) Klucz do szyfrowania\n"
+msgstr "   (%d) Istniej±cy klucz\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%d) Istniej±cy klucz z karty\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter the keygrip: "
-msgstr "Adnotacje: "
+msgstr "Uchwyt klucza: "
 
 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nieprawid³owy uchwyt klucza (oczekiwano 40 cyfr szesnastkowych)\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "No key with this keygrip\n"
-msgstr "Brak podklucza o numerze %d.\n"
+msgstr "Brak klucza o tym uchwycie\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading the card: %s\n"
-msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
+msgstr "b³±d odczytu karty: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Serial number of the card: %s\n"
-msgstr "b³±d pobierania numeru seryjnego karty: %s\n"
+msgstr "Numer seryjny karty: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Available keys:\n"
-msgstr "wy³±czenie klucza z u¿ycia"
+msgstr "Dostêpne klucze:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
-msgstr "Mo¿liwe akcje dla klucza %s: "
+msgstr "Mo¿liwe akcje dla klucza %s:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
-msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
+msgstr "   (%d) podpisywanie, szyfrowanie\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
-msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
+msgstr "   (%d) podpisywanie\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
+msgstr "   (%d) szyfrowanie\n"
 
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa przedmiotu X.509: "
 
-#, fuzzy
 msgid "No subject name given\n"
-msgstr "linia %d: nie podano nazwy przedmiotu\n"
+msgstr "Nie podano nazwy przedmiotu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
-msgstr "linia %d: niew³a¶ciwa etykieta nazwy przedmiotu ,,%.*s''\n"
+msgstr "Nieprawid³owa etykieta nazwy przedmiotu ,,%.*s''\n"
 
 #. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
 #. length of the first string up to the "%s".  Please
 #. adjust it do the length of your translation.  The
 #. second string is merely passed to atoi so you can
 #. drop everything after the number.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid subject name `%s'\n"
-msgstr "linia %d: niew³a¶ciwa etykieta nazwy przedmiotu ,,%.*s''\n"
+msgstr "Nieprawid³owa nazwa przedmiotu ,,%s''\n"
 
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
-msgstr ""
+msgstr "33"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter email addresses"
-msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
+msgstr "Adresy poczty elektronicznej"
 
-#, fuzzy
 msgid " (end with an empty line):\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Identyfikator u¿ytkownika (pusta linia oznacza koniec): "
+msgstr " (pusta linia oznacza koniec):\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter DNS names"
-msgstr "Nazwa pliku"
+msgstr "Nazwy DNS"
 
-#, fuzzy
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
-msgstr "Wprowad¼ opis (nieobowi±zkowy) i zakoñcz go pust± lini±:\n"
+msgstr " (opcjonalne; pusta linia oznacza koniec):\n"
 
 msgid "Enter URIs"
-msgstr ""
+msgstr "URI"
 
 msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Parametry, które bêd± u¿yte przy ¿±daniu certyfikatu:\n"
 
 msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tworzenie ¿±dania certyfikatu. Mo¿e to chwilê potrwaæ...\n"
 
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Gotowe. Teraz nale¿y wys³aæ to ¿±danie do w³asnego centrum certyfikacji.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "resource problem: out of core\n"
-msgstr "[B³±d - brak pamiêci]"
+msgstr "problem z zasobami: brak pamiêci\n"
 
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr "(to jest algorytm RC2)\n"
@@ -6113,13 +6042,11 @@ msgstr "pobranie brakuj
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "nie u¿ywanie w ogóle terminala"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
-msgstr "|PLIK|zapisanie logów trybu serwerowego do PLIKu"
+msgstr "|PLIK|zapisanie logów trybu serwerowego do PLIKU"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
-msgstr "|PLIK|zapisanie logów trybu serwerowego do PLIKu"
+msgstr "|PLIK|zapisanie logów audytowych do PLIKU"
 
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "tryb wsadowy: bez ¿adnych pytañ"
@@ -6130,17 +6057,14 @@ msgstr "przyj
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "przyjêcie odpowiedzi ,,nie'' na wiêkszo¶æ pytañ"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
-msgstr "dodanie tego zbioru kluczy do listy zbiorów kluczy"
+msgstr "|PLIK|dodanie tego zbioru kluczy do listy zbiorów kluczy"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
-msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWY jako domy¶lnego klucza tajnego"
+msgstr "|U¯YTKOWNIK|u¿ycie tego identyfikatora jako domy¶lnego klucza tajnego"
 
-#, fuzzy
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
-msgstr "|HOST|u¿ycie tego serwera do wyszukiwania kluczy"
+msgstr "|SPEC|u¿ycie tego serwera do wyszukiwania kluczy"
 
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|NAZWA|u¿ycie tego algorytmu szyfrowania NAZWA"
@@ -6172,21 +6096,20 @@ msgstr "UWAGA: nie mo
 msgid "unknown validation model `%s'\n"
 msgstr "nieznany model poprawno¶ci ,,%s''\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%u: no hostname given\n"
-msgstr "linia %d: nie podano nazwy przedmiotu\n"
+msgstr "%s:%u: nie podano nazwy hosta\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: password given without user\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: podano has³o bez u¿ytkownika\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%u: skipping this line\n"
-msgstr "  p = pominiêcie tego klucza\n"
+msgstr "%s:%u: linia pominiêta\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver\n"
-msgstr "niezrozumia³y URL serwera kluczy\n"
+msgstr "niezrozumia³y adres serwera kluczy\n"
 
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr "OSTRZE¯ENIE: dzia³anie z fa³szywym czasem systemowym: "
@@ -6200,7 +6123,7 @@ msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "nie mo¿na podpisaæ z u¿yciem ,,%s'': %s\n"
 
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
-msgstr ""
+msgstr "b³êdne polecenie (nie ma polecenia domy¶lnego)\n"
 
 #, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
@@ -6262,9 +6185,8 @@ msgstr "problem z ponownym odszukaniem certyfikatu: %s\n"
 msgid "error storing flags: %s\n"
 msgstr "b³±d zapisywania flag: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Error - "
-msgstr "[B³±d - Brak nazwy]"
+msgstr "B³±d - "
 
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr ""
@@ -6310,13 +6232,13 @@ msgstr ""
 ",,%s''\n"
 "Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ten certyfikat NIE utworzy kwalifikowanego podpisu!"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
-msgstr "algorytm ochrony %d%s nie jest obs³ugiwany\n"
+msgstr "algorytm skrótu %d (%s) dla podpisuj±cego %d nie jest obs³ugiwany; u¿ycie %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "algorytm skrótu u¿yty dla podpisuj±cego %d: %s (%s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
@@ -6335,6 +6257,7 @@ msgstr " przy u
 msgid ""
 "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
 msgstr ""
+"b³êdny podpis: atrybut skrótu wiadomo¶ci nie zgadza siê z obliczonym\n"
 
 msgid "Good signature from"
 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez"
@@ -6363,12 +6286,11 @@ msgstr "uruchomienie serwera Assuan podanego z linii polece
 msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr "nie u¿ywanie rozszerzonego trybu po³±czenia"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
-msgstr "|PLIK|odczyt opcji z PLIKU"
+msgstr "|PLIK|uruchomienie poleceñ z PLIKU przy starcie"
 
 msgid "run /subst on startup"
-msgstr ""
+msgstr "uruchomienie /subst przy starcie"
 
 msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Wywo³anie: gpg-connect-agent [opcje] (-h podaje pomoc)"
@@ -6467,24 +6389,22 @@ msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie tak¿e dla odbiorcy NAZWA"
 
 msgid "|SPEC|set up email aliases"
-msgstr ""
+msgstr "|SPEC|okre¶l adres email"
 
 msgid "Configuration for Keyservers"
 msgstr "Konfiguracja dla serwerów kluczy"
 
-#, fuzzy
 msgid "|URL|use keyserver at URL"
-msgstr "niezrozumia³y URL serwera kluczy\n"
+msgstr "|URL|u¿ywaj serwera kluczy URL"
 
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr "zezwolenie na wyszukiwania PKA (¿±dania DNS)"
 
 msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
-msgstr ""
+msgstr "|MECHANIZMY|wykorzystaj MECHANIZMY do wyszukiwania kluczy na podstawie adresów e-mail"
 
-#, fuzzy
 msgid "disable all access to the dirmngr"
-msgstr "przekazanie polecenia do dirmngr"
+msgstr "zablokuj dostêp do dirmngr"
 
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
 msgstr "|NAZWA|u¿ycie kodowania NAZWA dla hase³ PKCS#12"
@@ -6508,14 +6428,14 @@ msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr "Konfiguracja u¿ywanych serwerów LDAP"
 
 msgid "LDAP server list"
-msgstr ""
+msgstr "lista serwerów LDAP"
 
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr "Konfiguracja dla OCSP"
 
 #, c-format
 msgid "External verification of component %s failed"
-msgstr ""
+msgstr "Zewnêtrzna weryfikacja komponentu %s nie powiod³a siê"
 
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr "Uwaga, okre¶lenia grup s± ignorowane\n"
@@ -6532,19 +6452,17 @@ msgstr "|KOMPONENT|wypisanie opcji"
 msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr "|KOMPONENT|zmiana opcji"
 
-#, fuzzy
 msgid "|COMPONENT|check options"
-msgstr "|KOMPONENT|zmiana opcji"
+msgstr "|KOMPONENT|zaznaczenie opcji"
 
 msgid "apply global default values"
 msgstr "zastosowanie globalnych warto¶ci domy¶lnych"
 
 msgid "get the configuration directories for gpgconf"
-msgstr ""
+msgstr "katalogi konfiguracyjne programu gpgconf"
 
-#, fuzzy
 msgid "list global configuration file"
-msgstr "sprawdzenie globalnego pliku konfiguracyjnego"
+msgstr "wy¶wietl globalny plik konfiguracyjny"
 
 msgid "check global configuration file"
 msgstr "sprawdzenie globalnego pliku konfiguracyjnego"
@@ -6711,406 +6629,12 @@ msgstr "nie podano klasy\n"
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "klasa %s nie jest obs³ugiwana\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
-msgstr "Wywo³anie: gpg-connect-agent [opcje] (-h podaje pomoc)"
+msgstr "Wywo³anie: gpg-check-pattern [opcje] plik-wzorców (-h podaje pomoc)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
-
-#~ msgid "Command> "
-#~ msgstr "Polecenie> "
-
-#~ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Baza zaufania jest uszkodzona; proszê uruchomiæ ,,gpg --fix-trustdb''.\n"
-
-#~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-#~ msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-
-#~ msgid "Please report bugs to "
-#~ msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres "
-
-#~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-#~ msgstr "Para kluczy DSA bêdzie mia³a %u bitów d³ugo¶ci.\n"
-
-#~ msgid "this command has not yet been implemented\n"
-#~ msgstr "to polecenie nie zosta³o jeszcze zaimplementowane\n"
-
-#~ msgid "Repeat passphrase\n"
-#~ msgstr "Powtórzone has³o\n"
-
-#~ msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
-#~ msgstr ""
-#~ "||Proszê wprowadziæ PIN na klawiaturze czytnika%%0A[podpisów wykonanych: %"
-#~ "lu]"
-
-#~ msgid "|A|Admin PIN"
-#~ msgstr "|A|PIN administratora"
-
-#~ msgid "read options from file"
-#~ msgstr "odczyt opcji z pliku"
-
-#~ msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-#~ msgstr "generowanie wiadomo¶ci zgodnych z PGP 2.x"
-
-#~ msgid "|[FILE]|make a signature"
-#~ msgstr "|[PLIK]|z³o¿enie podpisu"
-
-#~ msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
-#~ msgstr "|[PLIK]|z³o¿enie podpisu z zachowaniem czytelno¶ci dokumentu"
-
-#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-#~ msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWY jako domy¶lnego adresata"
-
-#~ msgid "use the default key as default recipient"
-#~ msgstr "u¿ycie domy¶lnego klucza jako domy¶lnego adresata"
-
-#~ msgid "force v3 signatures"
-#~ msgstr "wymuszenie podpisów v3"
-
-#~ msgid "always use a MDC for encryption"
-#~ msgstr "u¿ywanie zawsze MDC do szyfrowania"
-
-#~ msgid "add this secret keyring to the list"
-#~ msgstr "dodanie tego zbioru kluczy tajnych do listy"
-
-#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-#~ msgstr "|NAZWA|ustawienie zestawu znaków terminala"
-
-#~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
-#~ msgstr "|PLIK|wczytanie modu³u rozszerzenia PLIK"
-
-#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
-#~ msgstr "|N|u¿ycie algorytmu kompresji N"
-
-#~ msgid "remove key from the public keyring"
-#~ msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
-
-#~ msgid ""
-#~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-#~ "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has "
-#~ "nothing\n"
-#~ "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
-#~ msgstr ""
-#~ "Te warto¶ci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
-#~ "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
-#~ "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
-#~ "certyfikatów."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-#~ "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-#~ "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-#~ "ultimately trusted\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
-#~ "masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
-#~ "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
-#~ "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
-
-#~ msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie "
-#~ "ma\n"
-#~ "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-#~ msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select the algorithm to use.\n"
-#~ "\n"
-#~ "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-#~ "for signatures.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-#~ "\n"
-#~ "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
-#~ msgstr ""
-#~ "Proszê wybraæ algorytm.\n"
-#~ "\n"
-#~ "DSA (znany tak¿e jako DSS) to algorytm podpisu cyfrowego (Digital "
-#~ "Signature\n"
-#~ "Algorithm) i mo¿e byæ u¿ywany tylko do podpisów.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Elgamal to algorytm tylko do szyfrowania.\n"
-#~ "\n"
-#~ "RSA mo¿e byæ u¿ywany do podpisów lub szyfrowania.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Pierwszy (g³ówny) klucz zawsze musi byæ kluczem nadaj±cym siê do "
-#~ "podpisywania."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-#~ "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-#~ "Please consult your security expert first."
-#~ msgstr ""
-#~ "U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest "
-#~ "dobrym\n"
-#~ "pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
-#~ "siê\n"
-#~ "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
-
-#~ msgid "Enter the size of the key"
-#~ msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
-
-#~ msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-#~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-#~ "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-#~ "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-#~ "the given value as an interval."
-#~ msgstr ""
-#~ "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).\n"
-#~ "Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
-#~ "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
-#~ "jako okres."
-
-#~ msgid "Enter the name of the key holder"
-#~ msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
-
-#~ msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-#~ msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
-
-#~ msgid "Please enter an optional comment"
-#~ msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
-
-# OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
-#~ msgid ""
-#~ "N  to change the name.\n"
-#~ "C  to change the comment.\n"
-#~ "E  to change the email address.\n"
-#~ "O  to continue with key generation.\n"
-#~ "Q  to to quit the key generation."
-#~ msgstr ""
-#~ "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
-#~ "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
-#~ "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
-#~ "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
-#~ "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-#~ msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-#~ "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-#~ "know how carefully you verified this.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-#~ "the\n"
-#~ "    key.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own "
-#~ "it\n"
-#~ "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-#~ "for\n"
-#~ "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-#~ "user.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-#~ "could\n"
-#~ "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-#~ "the\n"
-#~ "    key against a photo ID.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-#~ "could\n"
-#~ "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key "
-#~ "in\n"
-#~ "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document "
-#~ "with a\n"
-#~ "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-#~ "the\n"
-#~ "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-#~ "exchange\n"
-#~ "    of email) that the email address on the key belongs to the key "
-#~ "owner.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* "
-#~ "examples.\n"
-#~ "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-#~ "\"\n"
-#~ "mean to you when you sign other keys.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ,\n"
-#~ "czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
-#~ "identyfikatorze.\n"
-#~ "Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
-#~ "Ciebie sprawdzone.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
-#~ "dog³êbnie\n"
-#~ "    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada\n"
-#~ "    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
-#~ "    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
-#~ "    pseudonimem.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie "
-#~ "potwierdzona\n"
-#~ "    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
-#~ "    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie "
-#~ "odcisku\n"
-#~ "    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
-#~ "    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
-#~ "    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to "
-#~ "*tylko*\n"
-#~ "przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny"
-#~ "\" w\n"
-#~ "kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
-
-#~ msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-#~ msgstr ""
-#~ "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-#~ "All certificates are then also lost!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
-#~ "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
-
-#~ msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-#~ msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-#~ "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-#~ "trust connection to the key or another key certified by this key."
-#~ msgstr ""
-#~ "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
-#~ "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³±czenia zaufania do klucza\n"
-#~ "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This signature can't be checked because you don't have the\n"
-#~ "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-#~ "know which key was used because this signing key might establish\n"
-#~ "a trust connection through another already certified key."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
-#~ "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
-#~ "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
-#~ "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
-#~ "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-#~ "your keyring."
-#~ msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usun±æ go ze zbioru kluczy."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-#~ "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-#~ "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-#~ "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-#~ "a second one is available."
-#~ msgstr ""
-#~ "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
-#~ "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
-#~ "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
-#~ "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
-#~ "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-#~ "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-#~ "self-signatures will be advanced by one second.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na "
-#~ "aktualne\n"
-#~ "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu "
-#~ "o\n"
-#~ "jedn± sekundê.\n"
-
-#~ msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-#~ msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-#~ msgstr "Proszê powtórzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
-
-#~ msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-#~ msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
-
-#~ msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-#~ msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-#~ "file (which is shown in brackets) will be used."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-#~ "context you have the ability to choose from this list:\n"
-#~ "  \"Key has been compromised\"\n"
-#~ "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-#~ "      got access to your secret key.\n"
-#~ "  \"Key is superseded\"\n"
-#~ "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-#~ "  \"Key is no longer used\"\n"
-#~ "      Use this if you have retired this key.\n"
-#~ "  \"User ID is no longer valid\"\n"
-#~ "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-#~ "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
-#~ "go wybraæ z listy:\n"
-#~ "  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
-#~ "      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane "
-#~ "rêce.\n"
-#~ "  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
-#~ "      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
-#~ "  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
-#~ "      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
-#~ "  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
-#~ "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ\n"
-#~ "      poprawny.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-#~ "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-#~ "An empty line ends the text.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
-#~ "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y.\n"
-#~ "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
-
-#~ msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2.x\n"
-
-#~ msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "nie mo¿na umie¶ciæ adnotacji w podpisach kluczy sk³adanych kluczami PGP 2."
-#~ "x\n"
-
-#~ msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "nie mo¿na umie¶ciæ URL-a regulaminu w podpisach sk³adanych kluczami PGP 2."
-#~ "x\n"
-
-#~ msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "w podpisach dla PGP 2.x nie mo¿na umie¶ciæ URL-a do regulaminu podpisu\n"
+"Sk³adnia: gpg-check-pattern [opcje] plik-wzorców\n"
+"Sprawdzanie has³a ze standardowego wej¶cia wzglêdem pliku wzorców\n"
index a896795..cab2937 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -1,8 +1,12 @@
 # Copyright (C)2006 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
 # Maxim Britov <maxim.britov@gmail.com>, 2006.
+#              !-- no such user (2011-01-11)
 # Thanks Pawel I. Shajdo <pshajdo@gmail.com>.
 # Thanks Cmecb for the inspiration.
+#
+# Designated-Translator: none
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GnuPG 2.0.10\n"
index 022ed56..e011804 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,6 +1,10 @@
 # GnuPG Slovak translation
 # Copyright (C) 1998 - 2004 Free Software Foundation, Inc.
 # Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>, 2002 - 2004
+#               !-- bounces (2011-01-11)
+# 
+# Designated-Translator: none
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.5\n"
index 9af871e..f3568e6 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,8 +1,8 @@
 # Swedish messages for gnupg
-# Copyright (C) 1999-2008 Free Software Foundation, Inc.
-# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008.
+# Copyright (C) 1999-2011 Free Software Foundation, Inc.
 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2011.
 #
 # ===================================================
 # This a completely revised and extended translation.
@@ -24,7 +24,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-07-21 09:04+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-12 14:53+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -42,13 +42,13 @@ msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
 #. the second vertical bar.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
-msgstr ""
+msgstr "_OK"
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "_Avbryt"
 
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
-msgstr ""
+msgstr "PIN-kod:"
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
@@ -69,18 +69,11 @@ msgstr ""
 "och specialtecken. Fråga din administratör om mer exakt information hur\n"
 "man anger säkra lösenfraser."
 
-msgid ""
-"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
-"session"
-msgstr ""
-"Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
-"sessionen"
+msgid "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this session"
+msgstr "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här sessionen"
 
-msgid ""
-"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
-"this session"
-msgstr ""
-"Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
+msgid "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for this session"
+msgstr "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
 
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
@@ -154,12 +147,8 @@ msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
-"0Awithin gpg-agent's key storage"
-msgstr ""
-"Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
-"gpg-agents nyckellager"
+msgid "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
+msgstr "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  gpg-agents nyckellager"
 
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
@@ -169,10 +158,10 @@ msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
 
 msgid "Please insert the card with serial number"
-msgstr ""
+msgstr "Mata in kortet med serienummer"
 
 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
-msgstr ""
+msgstr "Ta bort det aktuella kortet och mata in det med serienummer"
 
 msgid "Admin PIN"
 msgstr "Admin PIN-kod"
@@ -180,33 +169,29 @@ msgstr "Admin PIN-kod"
 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
 #. used to unblock a PIN.
 msgid "PUK"
-msgstr ""
+msgstr "PUK-kod"
 
 msgid "Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "Nollställ kod"
 
 #, c-format
 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
-msgstr ""
+msgstr "%s%%0A%%0AAnvänd läsarens knappsats för inmatning."
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
-msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
+msgstr "Upprepa denna nollställningskod"
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PUK"
-msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
+msgstr "Upprepa denna PUK-kod"
 
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
+msgstr "Nollställningskoden repeterades inte korrekt; försök igen"
 
-#, fuzzy
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
+msgstr "PUK-koden repeterades inte korrekt; försök igen"
 
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
@@ -230,53 +215,28 @@ msgid "Take this one anyway"
 msgstr "Ta den här ändå"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u character long."
-msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u characters long."
-msgstr[0] ""
-"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
-"vara minst %u tecken lång."
-msgstr[1] ""
-"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
-"vara minst %u tecken lång."
+msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be at least %u character long."
+msgid_plural "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be at least %u characters long."
+msgstr[0] "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska vara minst %u tecken lång."
+msgstr[1] "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska vara minst %u tecken lång."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
-msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
-msgstr[0] ""
-"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
-"innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
-msgstr[1] ""
-"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
-"innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
+msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
+msgstr[1] "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
-"a known term or match%%0Acertain pattern."
-msgstr ""
-"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras får "
-"inte vara ett känd ord eller matcha%%0Avissa mönster."
+msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
+msgstr "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras får inte vara ett känd ord eller matcha%%0Avissa mönster."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgid "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
 msgstr "Du har inte angivit en lösenfras!%0AEn tom lösenfras tillåts inte."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
-"confirm that you do not want to have any protection on your key."
-msgstr ""
-"Du har inte angivet en lösenfras - det här är oftast en dålig idé!%"
-"0ABekräfta att du inte vill ha något som helst skydd för din nyckel."
+msgid "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr "Du har inte angivet en lösenfras - det här är oftast en dålig idé!%0ABekräfta att du inte vill ha något som helst skydd för din nyckel."
 
 msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr "Ja, skydd behövs inte"
@@ -362,14 +322,15 @@ msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
 
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
-msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
+msgstr "|FIL|skriv även miljöinställningar till FIL"
 
 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
 #. reporting address.  This is so that we can change the
 #. reporting address without breaking the translations.
-#, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
-msgstr "Rapportera fel till <"
+msgstr ""
+"Rapportera fel till <@EMAIL@>.\n"
+"Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.\n"
 
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
@@ -491,8 +452,7 @@ msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
 
 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr ""
-"Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
+msgstr "Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
@@ -534,11 +494,8 @@ msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
 
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
-"system."
-msgstr ""
-"Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
+msgid "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG system."
+msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
@@ -597,12 +554,8 @@ msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
 #, c-format
-msgid ""
-"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
-"certificates?"
-msgstr ""
-"Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
-"användarcertifikat?"
+msgid "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user certificates?"
+msgstr "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera användarcertifikat?"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
@@ -619,12 +572,8 @@ msgstr "Nej"
 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
 #. as stored in the certificate.
 #, c-format
-msgid ""
-"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
-"fingerprint:%%0A  %s"
-msgstr ""
-"Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
-"fingeravtrycket:%%0A  %s"
+msgid "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr "Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar fingeravtrycket:%%0A  %s"
 
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
@@ -633,21 +582,15 @@ msgid "Correct"
 msgstr "Korrekt"
 
 msgid "Wrong"
-msgstr ""
+msgstr "Fel"
 
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
-msgstr ""
-"Observera: Den här lösenfrasen har aldrig blivit ändrad.%0ADu bör ändra den "
-"nu."
+msgstr "Observera: Den här lösenfrasen har aldrig blivit ändrad.%0ADu bör ändra den nu."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
-"it now."
-msgstr ""
-"Den här lösenfrasen har inte ändrats%%0Asedan %.4s-%.2s-%.2s.  Du bör ändra "
-"den nu."
+msgid "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change it now."
+msgstr "Den här lösenfrasen har inte ändrats%%0Asedan %.4s-%.2s-%.2s.  Du bör ändra den nu."
 
 msgid "Change passphrase"
 msgstr "ändra lösenfras"
@@ -775,7 +718,7 @@ msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
-msgstr ""
+msgstr "väntar %d sekunder för att agenten ska komma igång\n"
 
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
 msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
@@ -783,40 +726,34 @@ msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
 #. verbatim.  It will not be printed.
 msgid "|audit-log-result|Good"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Bra"
 
 msgid "|audit-log-result|Bad"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Dålig"
 
 msgid "|audit-log-result|Not supported"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Stöds inte"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
-msgstr "importera certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Inget certifikat"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
-msgstr "importera certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Inte aktiverat"
 
 msgid "|audit-log-result|Error"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Fel"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not used"
-msgstr "importera certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Används inte"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Okay"
-msgstr "importera certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Okej"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Skipped"
-msgstr "importera certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Hoppades över"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Some"
-msgstr "importera certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Några"
 
 msgid "Certificate chain available"
 msgstr "Certifikatkedja tillgänglig"
@@ -854,24 +791,23 @@ msgstr "Mottagare %d"
 msgid "Data signing succeeded"
 msgstr "Datasignering lyckades"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "data hash algorithm: %s"
-msgstr "Felaktig hashalgoritm: %s"
+msgstr "hashalgoritm för data: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signer %d"
-msgstr "Signatur %d"
+msgstr "Signerare %d"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "attr hash algorithm: %s"
-msgstr "Felaktig hashalgoritm: %s"
+msgstr "hashalgoritm för attr: %s"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr "Datadekryptering lyckades"
 
-#, fuzzy
 msgid "Encryption algorithm supported"
-msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
+msgstr "Krypteringsalgoritmen stöds"
 
 msgid "Data verification succeeded"
 msgstr "Datavalidering lyckades"
@@ -879,13 +815,12 @@ msgstr "Datavalidering lyckades"
 msgid "Signature available"
 msgstr "Signatur tillgänglig"
 
-#, fuzzy
 msgid "Parsing data succeeded"
-msgstr "Tolkning av signatur lyckades"
+msgstr "Tolkning av data lyckades"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "bad data hash algorithm: %s"
-msgstr "Felaktig hashalgoritm: %s"
+msgstr "felaktig hashalgoritm för data: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Signature %d"
@@ -989,20 +924,13 @@ msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
 
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgid "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - "
-"detta\n"
-"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
-"använts\n"
+"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - detta\n"
+"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har använts\n"
 
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
-msgstr ""
-"ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
-"sluta med ett \"'=\"\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with an '='\n"
+msgstr "ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och sluta med ett \"'=\"\n"
 
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
 msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
@@ -1030,13 +958,11 @@ msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
+msgstr "Detta kommando är endast tillgängligt för kort av version 2\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
+msgstr "Återställningskoden är inte tillgänglig längre\n"
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Vad väljer du? "
@@ -1093,7 +1019,7 @@ msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
 
@@ -1151,18 +1077,22 @@ msgid ""
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
+"OBSERVERA: Det finns ingen garanti för att kortet har stöd för den\n"
+"      begärda storleken. Om nyckelgenereringen inte lyckas så bör du\n"
+"      kontrollera dokumentationen för ditt kort för att se vilka storlekar\n"
+"      som tillåts.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du använda för signaturnyckeln? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du använda för krypteringsnyckeln? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du använda för autentiseringsnyckeln? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
@@ -1174,18 +1104,17 @@ msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
 
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kortet kommer nu att konfigureras om för att generera en nyckel med %u bitar\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
-msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
+msgstr "fel vid ändring av storlek för nyckel %d till %u bitar: %s\n"
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
 
-#, fuzzy
 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
+msgstr "OBSERVERA: nycklar har redan lagrats på kortet!\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
@@ -1227,9 +1156,9 @@ msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing key to card: %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckel till kort: %s\n"
 
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avsluta denna meny"
@@ -1279,10 +1208,10 @@ msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
 
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "lås upp PIN-koden med en nollställningskod"
 
 msgid "gpg/card> "
-msgstr ""
+msgstr "gpg/kort> "
 
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
@@ -1358,37 +1287,26 @@ msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
 
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
-"pgp2-läge\n"
+msgstr "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --pgp2-läge\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "läser från \"%s\"\n"
 
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgid "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
-"mottagarinställningarna\n"
+msgid "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
-msgstr ""
-"VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
-"mottagarinställningarna\n"
+msgid "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
+msgstr "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
@@ -1407,8 +1325,7 @@ msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
 
 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+msgid "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
 "i det symmetriska chiffret.\n"
@@ -1420,8 +1337,7 @@ msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+msgid "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
 "inställningsfilen\n"
@@ -1528,8 +1444,7 @@ msgstr "Inget fingeravtryck"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr ""
-"Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
@@ -1543,13 +1458,11 @@ msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "make a signature"
-msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
+msgstr "skapa en signatur"
 
-#, fuzzy
 msgid "make a clear text signature"
-msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
+msgstr "skapa en klartextsignatur"
 
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
@@ -1636,9 +1549,8 @@ msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#, fuzzy
 msgid "print message digests"
-msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
+msgstr "skriv ut kontrollsummor"
 
 msgid "run in server mode"
 msgstr "kör i serverläge"
@@ -1646,15 +1558,12 @@ msgstr "kör i serverläge"
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
-msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
+msgstr "|ANVÄNDAR-ID|kryptera för ANVÄNDAR-ID"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
-msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
+msgstr "|ANVÄNDAR-ID|använd ANVÄNDAR-ID för att signera eller dekryptera"
 
-#, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
 
@@ -1771,37 +1680,27 @@ msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
-"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr ""
-"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
-"s\"\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr ""
-"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
-"VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr ""
-"VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
-"\"%s\"\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr ""
-"VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
@@ -2003,8 +1902,7 @@ msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr ""
-"ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+msgstr "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
@@ -2040,21 +1938,18 @@ msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n
 
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr ""
-"du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
+msgstr "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr ""
-"du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
+msgstr "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
-msgstr ""
-"VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
+msgstr "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
 
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnamn]"
@@ -2093,8 +1988,7 @@ msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr ""
-"du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
+msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
 
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
@@ -2114,9 +2008,8 @@ msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
-#, fuzzy
 msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key användaridentitet"
+msgstr "--passwd <användaridentitet>"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
@@ -2165,9 +2058,8 @@ msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
-msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
+msgstr "|FIL|ta nycklarna från nyckelringen FIL "
 
 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
@@ -2181,13 +2073,12 @@ msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
-"Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
+"Syntax: gpgv [flaggor] [filer]\n"
+"Kontrollera signaturer mot kända, pålitliga nycklar\n"
 
 msgid "No help available"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
@@ -2315,8 +2206,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr ""
-"du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
@@ -2462,9 +2352,7 @@ msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
 # fixme: I appended the %s -wk
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
-"användaridentiteten  \"%s\"\n"
+msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för användaridentiteten  \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
@@ -2474,9 +2362,9 @@ msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltig direkt nyckelsignatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
@@ -2534,8 +2422,7 @@ msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr ""
-"nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
+msgstr "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
@@ -2554,8 +2441,7 @@ msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
 
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr ""
-"OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
+msgstr "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
 
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
@@ -2614,10 +2500,8 @@ msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
 
 msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)\n"
 msgstr ""
 "Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
@@ -2641,8 +2525,7 @@ msgstr ""
 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
 
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
-msgstr ""
-"Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
+msgstr "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
@@ -2689,9 +2572,7 @@ msgstr ""
 "har gått ut.\n"
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr ""
-"Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
-"n) "
+msgstr "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/n) "
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2727,22 +2608,16 @@ msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr ""
-"Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
+msgstr "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
 
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
-"läge\n"
+msgid "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 mode.\n"
+msgstr "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-läge\n"
 
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
 
 msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
@@ -2807,9 +2682,7 @@ msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
-msgstr ""
-"Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
-"att ändra.\n"
+msgstr "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras att ändra.\n"
 
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
@@ -2869,8 +2742,7 @@ msgid "check signatures"
 msgstr "kontrollera signaturer"
 
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
-"signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
+msgstr "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
 
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
@@ -2930,8 +2802,7 @@ msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
 
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr ""
-"ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
+msgstr "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
 
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
@@ -2962,14 +2833,10 @@ msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "visa valda foto-id:n"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
-msgstr ""
-"komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
-"signaturer från nyckeln"
+msgstr "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara signaturer från nyckeln"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
-msgstr ""
-"komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
-"nyckeln"
+msgstr "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från nyckeln"
 
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
@@ -2985,15 +2852,12 @@ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
 
 msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-"(lsign),\n"
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures (lsign),\n"
 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
-"(lsign),\n"
-"  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara "
-"signaturer\n"
+"* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer (lsign),\n"
+"  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara signaturer\n"
 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 
 msgid "Key is revoked."
@@ -3069,17 +2933,13 @@ msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
-msgstr ""
-"Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
-"tillhandahåller\n"
+msgstr "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren tillhandahåller\n"
 
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
 
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr ""
-"Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
-"(j/N) "
+msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? (j/N) "
 
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
@@ -3117,13 +2977,11 @@ msgid "Notations: "
 msgstr "Notationer: "
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr ""
-"Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
-"typ.\n"
+msgstr "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-typ.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
+msgstr "Följande nyckel blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
@@ -3188,8 +3046,7 @@ msgstr ""
 "vara den primära identiteten.\n"
 
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
@@ -3249,12 +3106,10 @@ msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
 
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan "
-"denna\n"
+"VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan denna\n"
 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
@@ -3276,10 +3131,8 @@ msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
 
 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
-msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr ""
-"Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
+msgid "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
 
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
@@ -3367,7 +3220,7 @@ msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
 msgid "Not signed by you.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Inte signerad av dig.\n"
 
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
@@ -3395,9 +3248,7 @@ msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr ""
-"VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
-"framtiden\n"
+msgstr "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i framtiden\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
@@ -3445,11 +3296,8 @@ msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
 
-msgid ""
-"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
-msgstr ""
-"VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
-"sammandragsstorleken\n"
+msgid "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här sammandragsstorleken\n"
 
 msgid "Sign"
 msgstr "Signera"
@@ -3506,13 +3354,13 @@ msgstr "   (%c) Färdig\n"
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) RSA och RSA (standard)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) DSA och Elgamal\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
@@ -3542,9 +3390,9 @@ msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du använda för undernyckeln? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
@@ -3626,8 +3474,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"GnuPG behöver konstruera en användaridentitet för att identifiera din "
-"nyckel.\n"
+"GnuPG behöver konstruera en användaridentitet för att identifiera din nyckel.\n"
 "\n"
 
 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
@@ -3636,17 +3483,14 @@ msgstr ""
 #. be used.
 msgid ""
 "\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user ID\n"
 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; "
-"programvaran\n"
-"konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-"
-"postadress\n"
+"Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; programvaran\n"
+"konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-postadress\n"
 "enligt följande format: \n"
 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
 "\n"
@@ -3685,7 +3529,7 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du valde följande användaridentitet:\n"
+"Du valde följande ANVÄNDAR-ID:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
@@ -3693,7 +3537,7 @@ msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr ""
+msgstr "En sådan användaridentitet finns redan på denna nyckel!\n"
 
 # Ej solklart vad förkortningarna står för
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
@@ -3727,12 +3571,8 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
+msgid "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new encryption key."
+msgstr "Ange en lösenfras för att skydda säkerhetskopian av den nya krypteringsnyckeln."
 
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
@@ -3800,8 +3640,7 @@ msgid ""
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
 "Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kanske\n"
-"vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
-"syfte.\n"
+"vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta syfte.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
@@ -3809,15 +3648,13 @@ msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
@@ -3923,8 +3760,7 @@ msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
 
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr ""
-"använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
+msgstr "använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
 
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
@@ -3940,8 +3776,7 @@ msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr ""
-"VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
+msgstr "VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
 
 msgid "disabled"
 msgstr "inaktiverad"
@@ -4104,9 +3939,7 @@ msgstr "antar att %s krypterade data\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr ""
-"IDEA-chiffer är inte tillgängligt. Försöker optimistiskt att använda %s "
-"istället\n"
+msgstr "IDEA-chiffer är inte tillgängligt. Försöker optimistiskt att använda %s istället\n"
 
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
@@ -4121,7 +3954,7 @@ msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
 
 #, c-format
 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "tömde mellanlagrad lösenfras med ID: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
@@ -4215,11 +4048,8 @@ msgstr "Kan inte kontrollera signaturen: %s\n"
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
 
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
-"kontrolleras.\n"
+msgid "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr "VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att kontrolleras.\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
@@ -4335,8 +4165,7 @@ msgstr "ny konfigurationsfil \"%s\" skapad\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
+msgstr "VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
@@ -4359,14 +4188,12 @@ msgstr " (primära nyckelns id %s)"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP certificate:\n"
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
 "created %s%s.\n"
 msgstr ""
-"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för OpenPGP-"
-"certifikatet:\n"
+"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för OpenPGP-certifikatet:\n"
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bitars %s-nyckel, ID %s,\n"
 "skapad %s%s.\n"
@@ -4465,10 +4292,8 @@ msgstr "Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
 msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr "  även känd som \"%s\"\n"
 
-msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr ""
-"Hur mycket litar du på att nyckeln faktiskt tillhör den angivna användaren?\n"
+msgid "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr "Hur mycket litar du på att nyckeln faktiskt tillhör den angivna användaren?\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
@@ -4510,14 +4335,11 @@ msgstr "Certifikat som leder till en nyckel med förbehållslöst förtroende:\n
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%s: Det finns inget som säger att nyckeln tillhör den angivna användaren\n"
+msgstr "%s: Det finns inget som säger att nyckeln tillhör den angivna användaren\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%s: Det finns viss information om att nyckeln tillhör den angivna "
-"användaren\n"
+msgstr "%s: Det finns viss information om att nyckeln tillhör den angivna användaren\n"
 
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
 msgstr "Den här nyckel tillhör antagligen den namngivna användaren\n"
@@ -4578,10 +4400,8 @@ msgstr "Obs: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!\n"
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
 
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr ""
-"         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
+msgid "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
@@ -4589,8 +4409,7 @@ msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
 
-msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgid "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
@@ -4624,8 +4443,7 @@ msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Ingen sådan användaridentitet.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr ""
-"hoppade över: den publika nyckeln är redan inställd som standardmottagare\n"
+msgstr "hoppade över: den publika nyckeln är redan inställd som standardmottagare\n"
 
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Den publika nyckeln är inaktiverad.\n"
@@ -4696,8 +4514,7 @@ msgstr "chifferalgoritmen %d%s är okänd eller inaktiverad\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"VARNING: chifferalgoritmen %s hittades inte i mottagarinställningarna\n"
+msgstr "VARNING: chifferalgoritmen %s hittades inte i mottagarinställningarna\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
@@ -4829,9 +4646,7 @@ msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenfras igen.\n"
 
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
-msgstr ""
-"skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga "
-"nyckeln\n"
+msgstr "skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga nyckeln\n"
 
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
@@ -4877,18 +4692,12 @@ msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
 #, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
-"klocka)\n"
+msgid "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd klocka)\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller "
-"felinställd klocka)\n"
+msgid "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller felinställd klocka)\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
@@ -4900,8 +4709,7 @@ msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s har spärrats\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-"antar felaktig signatur från nyckeln %s på grund av en okänd kritisk bit\n"
+msgstr "antar felaktig signatur från nyckeln %s på grund av en okänd kritisk bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
@@ -4913,24 +4721,15 @@ msgstr "nyckeln %s: ingen undernyckel för signaturbindning av undernyckel\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: kan inte %%-expandera anteckning (för stor).  Använder den utan "
-"expansion.\n"
+msgstr "VARNING: kan inte %%-expandera anteckning (för stor).  Använder den utan expansion.\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: kunde inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder "
-"oexpanderad.\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder oexpanderad.\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: kunde inte %%-expandera url för föredragen nyckelserver (för "
-"stor).  Använder oexpanderad.\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte %%-expandera url för föredragen nyckelserver (för stor).  Använder oexpanderad.\n"
 
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
@@ -4946,11 +4745,8 @@ msgstr ""
 "när du är i --pgp2-läge\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"VARNING: tvinga sammandragsalgoritmen %s (%d) strider mot "
-"mottagarinställningarna\n"
+msgid "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "VARNING: tvinga sammandragsalgoritmen %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
 msgid "signing:"
 msgstr "signerar:"
@@ -4966,9 +4762,7 @@ msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
 
 # Slumptalsgenerator: Random Number Generator
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
-msgstr ""
-"nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med "
-"fejkad slumptalsgenerator!\n"
+msgstr "nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med fejkad slumptalsgenerator!\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
@@ -4982,8 +4776,7 @@ msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
-msgstr ""
-"det här är en PGP-genererad Elgamal-nyckel som inte är säker för signaturer!"
+msgstr "det här är en PGP-genererad Elgamal-nyckel som inte är säker för signaturer!"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
@@ -5124,9 +4917,8 @@ msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
+msgstr "Fel: Tillitsdatabasen är skadad.\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
@@ -5169,15 +4961,14 @@ msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
 
 msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan försöka att skapa tillitsdatabasen igen med dessa kommandon:\n"
 
 msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
-msgstr ""
+msgstr "Referera till handboken om detta inte fungerar för dig\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
-msgstr ""
-"kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
+msgstr "kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
@@ -5240,13 +5031,11 @@ msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr ""
-"det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
+msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr ""
-"det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
+msgstr "det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
@@ -5276,16 +5065,12 @@ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr "%d marginal(er) behövs, %d fullständig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr ""
-"djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgid "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr "djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr ""
-"kunde inte uppdatera versionspost i tillitsdatabasen: skrivning "
-"misslyckades: %s\n"
+msgstr "kunde inte uppdatera versionspost i tillitsdatabasen: skrivning misslyckades: %s\n"
 
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
@@ -5322,9 +5107,8 @@ msgstr "ogiltigt kommando"
 msgid "invalid alias definition"
 msgstr "ogiltig aliasdefinition"
 
-#, fuzzy
 msgid "out of core"
-msgstr "[Fel - slut på kärna]"
+msgstr "slut på minne"
 
 msgid "invalid option"
 msgstr "ogiltig flagga"
@@ -5349,9 +5133,8 @@ msgstr "flagga \"%.50s\" är tvetydig\n"
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr "kommandot \"%.50s\" är tvetydigt\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "out of core\n"
-msgstr "[Fel - slut på kärna]"
+msgstr "slut på minne\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
@@ -5438,37 +5221,29 @@ msgstr "PIN-återanrop returnerade fel: %s\n"
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr "NullPIN har ännu inte ändrats\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
-msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
+msgstr "|N|Ange en ny PIN-kod för standardnycklarna."
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
-msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats"
+msgstr "||Ange PIN-koden för standardnycklarna."
 
-#, fuzzy
 msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+msgstr "|NP|Ange en ny upplåsningskod (PUK-kod) för standardnycklarna."
 
-#, fuzzy
 msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+msgstr "|P|Ange upplåsningskoden (PUK-kod) för standardnycklarna."
 
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
-msgstr ""
+msgstr "|N|Ange en ny PIN-kod för nyckeln att skapa kvalificerade signaturer med."
 
 msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
-msgstr ""
+msgstr "||Ange PIN-koden för nyckeln att skapa kvalificerade signaturer med."
 
-msgid ""
-"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
-"qualified signatures."
-msgstr ""
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create qualified signatures."
+msgstr "|NP|Ange en ny upplåsningskod (PUK-kod) för nyckeln att skapa kvalificerade signaturer med."
 
-msgid ""
-"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
-"qualified signatures."
-msgstr ""
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create qualified signatures."
+msgstr "|P|Ange upplåsningskoden (PUK-koden) för nyckeln att skapa kvalificerade signaturer med."
 
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
@@ -5501,17 +5276,14 @@ msgstr "använder standard-PIN som %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
-msgstr ""
-"misslyckades med att använda standard-PIN som %s: %s - inaktiverar "
-"ytterligare standardanvändning\n"
+msgstr "misslyckades med att använda standard-PIN som %s: %s - inaktiverar ytterligare standardanvändning\n"
 
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
-msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
+msgstr "||Ange PIN-koden"
 
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
@@ -5533,29 +5305,25 @@ msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanen
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr ""
-"|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[återstående "
-"försök: %d]"
+msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod%%0A[återstående försök: %d]"
 
-#, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
-msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
+msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
-msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+msgstr "||Ange nollställningskoden för kortet"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
+msgstr "Nollställningskoden är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
 msgid "|RN|New Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "|RN|Ny nollställningskod"
 
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Ny Admin PIN-kod"
@@ -5578,9 +5346,8 @@ msgstr "befintlig nyckel kommer att ersättas\n"
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "genererar ny nyckel\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "writing new key\n"
-msgstr "genererar ny nyckel\n"
+msgstr "skriver ny nyckel\n"
 
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "tidsstämpel för skapandet saknas\n"
@@ -5617,11 +5384,8 @@ msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "signaturer skapade hittills: %lu\n"
 
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
-msgstr ""
-"validering av Admin PIN-kod är för närvarande förbjudet genom detta "
-"kommando\n"
+msgid "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgstr "validering av Admin PIN-kod är för närvarande förbjudet genom detta kommando\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
@@ -5642,9 +5406,8 @@ msgstr "kör i multiserverläge (förgrund)"
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr "|NIVÅ|ställ in felsökningsnivån till NIVÅ"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
-msgstr "|FIL|skriv en granskningslogg till FIL"
+msgstr "|FIL|skriv en logg till FIL"
 
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr "|N|anslut till läsare på port N"
@@ -5659,14 +5422,13 @@ msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "använd inte den interna CCID-drivrutinen"
 
 msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
-msgstr ""
+msgstr "|N|koppla från kortet efter N sekunder inaktivitet"
 
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr "använd inte läsarens knappsats"
 
-#, fuzzy
 msgid "deny the use of admin card commands"
-msgstr "tillåt användning av administratörskommandon för kort"
+msgstr "neka användning av administratörskommandon för kort"
 
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: scdaemon [flaggor] (-h för hjälp)"
@@ -5840,8 +5602,7 @@ msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr "interaktiv markering som betrodd inaktiverad för den här sessionen\n"
 
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
-msgstr ""
-"VARNING: tid för skapandet av signaturen är inte känd - antar aktuell tid"
+msgstr "VARNING: tid för skapandet av signaturen är inte känd - antar aktuell tid"
 
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "ingen utfärdare hittades i certifikatet"
@@ -5916,14 +5677,12 @@ msgstr "[Fel - ogiltigt DN]"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
-"certificate:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för X.509-"
-"certifikatet:\n"
+"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för X.509-certifikatet:\n"
 "\"%s\"\n"
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "skapad %s, går ut %s.\n"
@@ -5991,10 +5750,8 @@ msgstr "rad %d: fel vid hämtning av nyckelhashen \"%s\": %s\n"
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
 msgstr "rad %d: nyckelgenerering misslyckades: %s <%s>\n"
 
-msgid ""
-"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
-"you just created once more.\n"
-msgstr ""
+msgid "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key you just created once more.\n"
+msgstr "Ange lösenfrasen en gång till för nyckeln som du just skapade för att färdigställa denna certifikatbegäran.\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
@@ -6008,28 +5765,25 @@ msgstr "   (%d) Befintlig nyckel\n"
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
 msgstr "   (%d) Befintlig nyckel från kort\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter the keygrip: "
-msgstr "Ange notationen: "
+msgstr "Ange nyckelhashen: "
 
 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Inte en giltig nyckelhash (förväntade 40 hexadecimala siffror)\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "No key with this keygrip\n"
-msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
+msgstr "Ingen nyckel med denna nyckelhash\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading the card: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av kortet: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Serial number of the card: %s\n"
-msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
+msgstr "Serienummer för kortet: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Available keys:\n"
-msgstr "inaktivera nyckel"
+msgstr "Tillgängliga nycklar:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
@@ -6091,12 +5845,10 @@ msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
 msgstr "Skapar nu en certifikatbegäran.  Det kan ta en stund ...\n"
 
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
-msgstr ""
-"Färdig.  Du bör nu skicka denna begäran till din certifikatutfärdare.\n"
+msgstr "Färdig.  Du bör nu skicka denna begäran till din certifikatutfärdare.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "resource problem: out of core\n"
-msgstr "resursproblem: out or core\n"
+msgstr "resursproblem: slut på minne\n"
 
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr "(det här är RC2-algoritmen)\n"
@@ -6199,13 +5951,11 @@ msgstr "anta ja på de flesta frågorna"
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "anta nej på de flesta frågorna"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
-msgstr "lägg till denna nyckelring till listan över nyckelringar"
+msgstr "|FIL|lägg till nyckelring till listan över nyckelringar"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
-msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
+msgstr "|ANVÄNDAR-ID|använd ANVÄNDAR-ID som förvald hemlig nyckel"
 
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|SPEC|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
@@ -6214,7 +5964,7 @@ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
 
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-msgstr "|NAMN|använd sammandragsalgoritmen NAMN"
+msgstr "|NAMN|använd algoritmen NAMN för kontrollsummor"
 
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgsm [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
@@ -6332,8 +6082,7 @@ msgid "Error - "
 msgstr "Fel - "
 
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
-msgstr ""
-"GPG_TTY har inte ställts in - använder kanske felaktigt standardvärde\n"
+msgstr "GPG_TTY har inte ställts in - använder kanske felaktigt standardvärde\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
@@ -6347,24 +6096,18 @@ msgstr "ogiltig landskod i \"%s\", rad %d\n"
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
-"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
-"signature.\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten signature.\n"
 "\n"
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
 "Du är på väg att skapa en signatur med ditt certifikat:\n"
 "\"%s\"\n"
-"Det här kommer att skapa en kvalificerad signatur som kan likställas med en "
-"handskriven signatur.\n"
+"Det här kommer att skapa en kvalificerad signatur som kan likställas med en handskriven signatur.\n"
 "\n"
 "%s%sÄr du säker på att du vill göra det här?"
 
-msgid ""
-"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
-"signatures.\n"
-msgstr ""
-"Observera att den här programvaran inte officiellt godkänts för att skapa "
-"eller validera sådana signaturer.\n"
+msgid "Note, that this software is not officially approved to create or verify such signatures.\n"
+msgstr "Observera att den här programvaran inte officiellt godkänts för att skapa eller validera sådana signaturer.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6374,8 +6117,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Du är på väg att skapa en signatur med ditt certifikat:\n"
 "\"%s\"\n"
-"Observera att det här certifikatet INTE kommer att skapa en kvalificerad "
-"signatur!"
+"Observera att det här certifikatet INTE kommer att skapa en kvalificerad signatur!"
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
@@ -6399,10 +6141,8 @@ msgstr "[datum inte angivet]"
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
 msgstr " använder certifikat-id 0x%08lX\n"
 
-msgid ""
-"invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
-msgstr ""
-"ogiltig signatur: meddelandesammandragsattribut matchar inte den beräknade\n"
+msgid "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
+msgstr "ogiltig signatur: attribut för kontrollsumma matchar inte den beräknade\n"
 
 msgid "Good signature from"
 msgstr "Korrekt signatur från"
@@ -6670,12 +6410,10 @@ msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: symcryptrun [flaggor] (-h för hjälp)"
 
 msgid ""
-"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
-"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE [options...] COMMAND [inputfile]\n"
 "Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
-"Syntax: symcryptrun --class KLASS --program PROGRAM --keyfile NYCKELFIL "
-"[flaggor...] KOMMANDO [inmatningsfil]\n"
+"Syntax: symcryptrun --class KLASS --program PROGRAM --keyfile NYCKELFIL [flaggor...] KOMMANDO [inmatningsfil]\n"
 "Anropa ett enkelt symmetriskt krypteringsverktyg\n"
 
 #, c-format
@@ -6787,76 +6525,53 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "Command> "
 #~ msgstr "Kommando> "
-
 #~ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 #~ msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-
 #~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 #~ "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
-
 #~ msgid "Please report bugs to "
 #~ msgstr "Rapportera fel till "
-
 #~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 #~ msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
-
 #~ msgid "this command has not yet been implemented\n"
 #~ msgstr "det här kommandot har ännu inte implementerats\n"
-
 #~ msgid "Repeat passphrase\n"
 #~ msgstr "Repetera lösenfrasen\n"
-
 #~ msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
 #~ msgstr ""
 #~ "||Ange din PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[signaturer gjorda: %lu]"
-
 #~ msgid "|A|Admin PIN"
 #~ msgstr "|A|Admin PIN-kod"
-
 #~ msgid "read options from file"
 #~ msgstr "läs inställningar från fil"
-
 #~ msgid "Used libraries:"
 #~ msgstr "Använda bibliotek:"
-
 #~ msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 #~ msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
-
 #~ msgid "|[FILE]|make a signature"
 #~ msgstr "|[FIL]|skapa en signatur"
-
 #~ msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
 #~ msgstr "|[FIL]|skapa en klartext-signatur"
-
 #~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 #~ msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardmottagare"
-
 #~ msgid "use the default key as default recipient"
 #~ msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
-
 #~ msgid "force v3 signatures"
 #~ msgstr "tvinga v3-signaturer"
-
 #~ msgid "always use a MDC for encryption"
 #~ msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
-
 #~ msgid "add this secret keyring to the list"
 #~ msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
-
 #~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 #~ msgstr "|NAMN|ställ in terminalteckentabell till NAMN"
-
 #~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
 #~ msgstr "|FIL|läs in tilläggsmodulen FIL"
-
 #~ msgid "|N|use compress algorithm N"
 #~ msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
-
 #~ msgid "remove key from the public keyring"
 #~ msgstr "ta bort nyckel från den publika nyckelringen"
-
 #~ msgid ""
 #~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 #~ "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has "
@@ -6868,7 +6583,6 @@ msgstr ""
 #~ "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
 #~ "\"Web of trust\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
 #~ "nätet av certifikat."
-
 #~ msgid ""
 #~ "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
 #~ "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
@@ -6880,15 +6594,12 @@ msgstr ""
 #~ "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
 #~ "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna "
 #~ "nyckel.\n"
-
 #~ msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 #~ msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ange användaridentiteten för den adressat du vill skicka meddelandet till."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Select the algorithm to use.\n"
 #~ "\n"
@@ -6912,7 +6623,6 @@ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att "
 #~ "signera."
-
 #~ msgid ""
 #~ "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 #~ "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
@@ -6921,13 +6631,10 @@ msgstr ""
 #~ "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
 #~ "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
 #~ "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert först!"
-
 #~ msgid "Enter the size of the key"
 #~ msgstr "Ange storleken på nyckeln"
-
 #~ msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 #~ msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
-
 #~ msgid ""
 #~ "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 #~ "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -6938,16 +6645,12 @@ msgstr ""
 #~ "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
 #~ "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
 #~ "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
-
 #~ msgid "Enter the name of the key holder"
 #~ msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
-
 #~ msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 #~ msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
-
 #~ msgid "Please enter an optional comment"
 #~ msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
-
 #~ msgid ""
 #~ "N  to change the name.\n"
 #~ "C  to change the comment.\n"
@@ -6960,12 +6663,10 @@ msgstr ""
 #~ "E  för att ändra e-postadressen.\n"
 #~ "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
 #~ "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 #~ msgstr ""
 #~ "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
-
 #~ msgid ""
 #~ "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 #~ "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -7050,3 +6751,4 @@ msgstr ""
 #~ "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
+
index 68ad6a6..905d338 100644 (file)
@@ -1,21 +1,21 @@
 # Traditional Chinese(zh-tw) messages for GnuPG
 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Jedi Lin <Jedi@Jedi.org>, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
+# Jedi Lin <Jedi@Jedi.org>, 2003~2011.
 #
 # Special thanks to "Audrey Tang <audreyt@audreyt.org>".
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 2.0.16\n"
+"Project-Id-Version: GNU gnupg 2.0.17-git56b2bc2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-19 17:05+0800\n"
-"Last-Translator: Jedi <JediLin@Gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-12 09:34+0800\n"
+"Last-Translator: Jedi <Jedi@Jedi.org>\n"
 "Language-Team: Chinese (traditional) <zh-l10n@linux.org.tw>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Basepath: gnupg-2.0.16/\n"
+"X-Poedit-Basepath: gnupg-2.0.17-git56b2bc2/\n"
 "X-Poedit-Language: Chinese\n"
 "X-Poedit-Country: TAIWAN\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
@@ -54,14 +54,10 @@ msgstr ""
 "輸入在上面的文字的品質.\n"
 "關於此規範的細節, 請洽你的系統管理者."
 
-msgid ""
-"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
-"session"
+msgid "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this session"
 msgstr "請輸入你的個人識別碼 (PIN) 以便在此階段作業中解開密鑰"
 
-msgid ""
-"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
-"this session"
+msgid "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for this session"
 msgstr "請輸入你的密語以便在此階段作業中解開私鑰"
 
 #, c-format
@@ -133,9 +129,7 @@ msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "請再次輸入密語"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
-"0Awithin gpg-agent's key storage"
+msgid "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr "請輸入密語以保護收到的私鑰%%0A   %s%%0A於 gpg-agent 的金鑰存放處"
 
 msgid "does not match - try again"
@@ -203,44 +197,26 @@ msgid "Take this one anyway"
 msgstr "無論如何還是要用這個"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u character long."
-msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u characters long."
+msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be at least %u character long."
+msgid_plural "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be at least %u characters long."
 msgstr[0] "警告: 你輸入了不安全的密語.%%0A密語至少得要有 %u 個字符長."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
-msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
-msgstr[0] ""
-"警告: 你輸入了不安全的密語.%%0A密語至少得要含有 %u 個數字或特別字符."
+msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] "警告: 你輸入了不安全的密語.%%0A密語至少得要含有 %u 個數字或特別字符."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
-"a known term or match%%0Acertain pattern."
-msgstr ""
-"警告: 你輸入了不安全的密語.%%0A密語不得含有已知的詞彙, 亦不得與確知的樣式吻"
-"合."
+msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
+msgstr "警告: 你輸入了不安全的密語.%%0A密語不得含有已知的詞彙, 亦不得與確知的樣式吻合."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgid "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
 msgstr "你還沒有輸入密語!%0A空密語是不行的."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
-"confirm that you do not want to have any protection on your key."
-msgstr ""
-"你還沒有輸入密語 - 通常這可不是個好主意!%0A請確認你不想要對你的金鑰做任何保"
-"護."
+msgid "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr "你還沒有輸入密語 - 通常這可不是個好主意!%0A請確認你不想要對你的金鑰做任何保護."
 
 msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr "是, 不需要任何保護"
@@ -490,9 +466,7 @@ msgstr "請輸入密語來取消 PKCS#12 物件的保護."
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "請輸入密語來保護新的 PKCS#12 物件."
 
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
-"system."
+msgid "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG system."
 msgstr "請輸入密語以保護匯入至 GnuPG 系統內的物件."
 
 msgid ""
@@ -552,9 +526,7 @@ msgstr "讀取已信任根憑證清單時出錯\n"
 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
 #, c-format
-msgid ""
-"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
-"certificates?"
+msgid "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user certificates?"
 msgstr "請問你是否徹底信任%%0A  \"%s\"%%0A正確驗證使用者憑證的能力?"
 
 msgid "Yes"
@@ -572,9 +544,7 @@ msgstr "No"
 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
 #. as stored in the certificate.
 #, c-format
-msgid ""
-"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
-"fingerprint:%%0A  %s"
+msgid "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr "請驗證憑證與此完全相同:%%0A  \"%s\"%%0A其指紋為:%%0A  %s"
 
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
@@ -591,9 +561,7 @@ msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr "請注意: 密語從未變更過.%0A請現在就變更."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
-"it now."
+msgid "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change it now."
 msgstr "密語從下列時刻起就沒有變更過:%%0A%.4s-%.2s-%.2s.  請現在就變更."
 
 msgid "Change passphrase"
@@ -923,13 +891,10 @@ msgstr "找不到有效的 OpenPGP 資料.\n"
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "無效的封裝: 列長超出 %d 字符\n"
 
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgid "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr "封裝裡出現被引號括住的可列印字符 - 可能是有瑕疵的送信程式造成的\n"
 
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with an '='\n"
 msgstr "標記名稱一定要採用可印出的字符或空白, 並以一個 '=' 來結尾\n"
 
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
@@ -1289,19 +1254,15 @@ msgstr "在 --pgp2 模式中, 你祇能以 2048 位元以下的 RSA 金鑰加密
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "正在從 `%s' 讀取中\n"
 
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgid "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr "你正要用來加密的所有金鑰都不能使用 IDEA 編密法.\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgid "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "警告: 強迫使用 %s (%d) 對稱式編密法會違反收件者偏好設定\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
+msgid "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "警告: 強迫使用 %s (%d) 壓縮演算法會違反收件者偏好設定\n"
 
 #, c-format
@@ -1324,8 +1285,7 @@ msgstr "%s 已加密的資料\n"
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "以 %d 未知演算法所加密\n"
 
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+msgid "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr "警告: 訊息已用對稱式編密法的弱金鑰加密了.\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
@@ -1334,8 +1294,7 @@ msgstr "處理已加密封包有問題\n"
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "沒有支援的遠端程式執行\n"
 
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+msgid "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr "因為不安全的檔案權限選項, 而禁用了外部程式叫用\n"
 
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
@@ -1674,8 +1633,7 @@ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "警告: 家目錄 `%s' 的封入目錄所有權並不安全\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "警告: 組態檔案 `%s' 的封入目錄所有權並不安全\n"
 
 #, c-format
@@ -1687,8 +1645,7 @@ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "警告: 家目錄 `%s' 的封入目錄權限並不安全\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "警告: 組態檔案 `%s' 的封入目錄權限並不安全\n"
 
 #, c-format
@@ -2473,10 +2430,8 @@ msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "偵測到 %d 個沒有有效自我簽章的使用者 ID\n"
 
 msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)\n"
 msgstr ""
 "請判斷你有多信任這位使用者確實驗證其他使用者的金鑰\n"
 "(像是查對身份證, 或從不同的來源檢查指紋等...)的能力\n"
@@ -2584,17 +2539,14 @@ msgstr "這把金鑰將在 %s 過期.\n"
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "你想要讓你的簽章也在同一個時候過期嗎? (Y/n) "
 
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
+msgid "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 mode.\n"
 msgstr "你不能在 --pgp2 模式下, 拿 PGP 2.x 金鑰做出 OpenPGP 簽章.\n"
 
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "這會讓這把金鑰在 PGP 2.x 模式下無法使用.\n"
 
 msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
 "你有多謹慎檢查正要簽署的金鑰確實屬於上面那個人的名字呢?\n"
@@ -2828,8 +2780,7 @@ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "請先使用 \"toggle\" 指令.\n"
 
 msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-"(lsign),\n"
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures (lsign),\n"
 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
@@ -2956,9 +2907,9 @@ msgstr "註記: "
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "PGP 2.x 型態的使用者 ID 沒有偏好設定.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "這把金鑰已經在 %s 時被 %s 金鑰 %s 所撤銷\n"
+msgstr "下列金鑰已經在 %s 時被 %s 金鑰 %s 所撤銷\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
@@ -3024,8 +2975,7 @@ msgstr ""
 "      導致不同的使用者 ID 被當成主要 ID.\n"
 
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 "警告: 這是一把 PGP2 型態的金鑰.\n"
@@ -3084,8 +3034,7 @@ msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "使用者 ID \"%s\": 已經是乾淨的了\n"
 
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 "警告: 這是一把 PGP2 型態的金鑰.\n"
@@ -3112,8 +3061,7 @@ msgstr "已指定這把金鑰為撤銷者了\n"
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "警告: 一旦把某把金鑰指派為指定撤銷者後, 就無法反悔了!\n"
 
-msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgid "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "你確定要指派這把金鑰為指定撤銷者嗎? (y/N) "
 
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
@@ -3274,8 +3222,7 @@ msgstr "金鑰尺寸無效; 改用 %u 位元\n"
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "金鑰尺寸增大到 %u 位元\n"
 
-msgid ""
-"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgid "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr "警告: 某些 OpenPGP 程式無法處理具有此摘要尺寸的 DSA 金鑰\n"
 
 msgid "Sign"
@@ -3456,8 +3403,7 @@ msgstr ""
 #. be used.
 msgid ""
 "\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user ID\n"
 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
@@ -3542,9 +3488,7 @@ msgstr ""
 "你需要一個密語來保護你的私鑰.\n"
 "\n"
 
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
+msgid "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new encryption key."
 msgstr "請輸入密語以保護新加密金鑰的卡片外備份."
 
 #, c-format
@@ -3618,13 +3562,11 @@ msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "產生金鑰失敗: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr "金鑰已經在 %lu 秒後的未來製妥 (可能是因為時光旅行或時鐘的問題)\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr "金鑰已經在 %lu 秒後的未來製妥 (可能是因為時光旅行或時鐘的問題)\n"
 
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
@@ -4008,8 +3950,7 @@ msgstr "無法檢查簽章: %s\n"
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "不是一份分離的簽章\n"
 
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgid "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr "警告: 偵測到多重簽章. 祇有第一個簽章纔會被核選.\n"
 
 #, c-format
@@ -4149,8 +4090,7 @@ msgstr " (主要金鑰 ID %s)"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP certificate:\n"
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
 "created %s%s.\n"
@@ -4251,8 +4191,7 @@ msgstr "下列項目沒有對應的信任值:\n"
 msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr "  亦即 \"%s\"\n"
 
-msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgid "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr "你有多信任這把金鑰真的屬於叫這個名字的使用者?\n"
 
 #, c-format
@@ -4360,8 +4299,7 @@ msgstr "請注意: 這把金鑰已經過期了!\n"
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "警告: 這把金鑰並非以受信任的簽章所認證!\n"
 
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgid "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         沒有證據指出這個簽章屬於這個持有者.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
@@ -4370,8 +4308,7 @@ msgstr "警告: 我們 *不* 信任這把金鑰!\n"
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         這個簽章很有可能是 *偽造的*.\n"
 
-msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgid "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr "警告: 這把金鑰並非以足夠信任的簽章所認證!\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
@@ -4631,13 +4568,11 @@ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "公鑰 %s 比簽章還要新了 %lu 秒\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr "金鑰 %s 已經在 %lu 秒後的未來製妥 (可能是因為時光旅行或時鐘的問題)\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr "金鑰 %s 已經在 %lu 秒後的未來製妥 (可能是因為時光旅行或時鐘的問題)\n"
 
 #, c-format
@@ -4665,14 +4600,11 @@ msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr "警告: 註記 %% 無法擴張 (太大了). 現在使用未擴張的.\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr "警告: 原則 URL 的 %% 無法擴張 (太大了). 現在使用未擴張的.\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr "警告: 偏好金鑰伺服器 URL 的 %% 無法擴張 (太大了). 現在使用未擴張的.\n"
 
 #, c-format
@@ -4687,8 +4619,7 @@ msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "你在 --pgp2 模式下祇能夠使用 PGP 2.x 型態的金鑰來做分離簽署\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgid "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "警告: 強迫使用 %s (%d) 摘要演算法會違反收件者偏好設定\n"
 
 msgid "signing:"
@@ -4989,8 +4920,7 @@ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr "%d 個勉強信任以及 %d 個完全信任是 %s 信任模型的最小需求\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgid "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr "深度: %d  有效: %3d  已簽署: %3d  信任: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 
 #, c-format
@@ -5164,14 +5094,10 @@ msgstr "|N|請輸入金鑰的新個人識別碼 (PIN) 以建立完善的簽章."
 msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr "||請輸入金鑰的個人識別碼 (PIN) 以建立完善的簽章."
 
-msgid ""
-"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
-"qualified signatures."
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create qualified signatures."
 msgstr "|NP|請輸入金鑰的新 PIN 重設碼 (PUK) 以建立完善的簽章."
 
-msgid ""
-"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
-"qualified signatures."
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create qualified signatures."
 msgstr "|P|請輸入金鑰的 PIN 重設碼 (PUK) 以建立完善的簽章."
 
 #, c-format
@@ -5313,8 +5239,7 @@ msgstr "卡片不支援 %s 摘要演算法\n"
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "目前建立的簽章: %lu\n"
 
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgid "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr "目前在此指令中的管理者 PIN 驗證被禁止了\n"
 
 #, c-format
@@ -5606,8 +5531,7 @@ msgstr "[錯誤 - 無效的 DN]"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
-"certificate:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
@@ -5678,9 +5602,7 @@ msgstr "第 %d 列: 以金鑰鑰柄 `%s' 取得金鑰時出錯: %s\n"
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
 msgstr "第 %d 列: 金鑰產生失敗: %s <%s>\n"
 
-msgid ""
-"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
-"you just created once more.\n"
+msgid "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key you just created once more.\n"
 msgstr "如欲完成此憑證請求, 請再輸入一次你剛才建立的金鑰密語.\n"
 
 #, c-format
@@ -6025,8 +5947,7 @@ msgstr "無效的國家代碼於 `%s', 第 %d 列\n"
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
-"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
-"signature.\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten signature.\n"
 "\n"
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
@@ -6036,9 +5957,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s%s請問你是否真的確定要這樣做了?"
 
-msgid ""
-"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
-"signatures.\n"
+msgid "Note, that this software is not officially approved to create or verify such signatures.\n"
 msgstr "請注意, 本軟體並未正式被認可來建立或驗證這樣的簽章.\n"
 
 #, c-format
@@ -6073,8 +5992,7 @@ msgstr "[   未給定日期  ]"
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
 msgstr " 以憑證 ID 0x%08lX\n"
 
-msgid ""
-"invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
+msgid "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
 msgstr "無效的簽章: 訊息摘要屬性與計算而得的不吻合\n"
 
 msgid "Good signature from"
@@ -6343,12 +6261,10 @@ msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
 msgstr "用法: symcryptrun [選項] (或用 -h 求助)"
 
 msgid ""
-"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
-"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE [options...] COMMAND [inputfile]\n"
 "Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
-"語法: symcryptrun --class 型別 --program 程式 --keyfile 金鑰檔案 [選項...] 指"
-"令 [輸入檔案]\n"
+"語法: symcryptrun --class 型別 --program 程式 --keyfile 金鑰檔案 [選項...] 指令 [輸入檔案]\n"
 "叫用單純對稱式加密工具\n"
 
 #, c-format
index 1804e4c..be7291f 100755 (executable)
@@ -48,9 +48,7 @@ GnuPG translation ($file).
 
 It is important to have a basic understanding of GnuPG's functionality
 to do a correct translation.  A false translation might lead to
-security problems.  Furthermore the TP Robot is not able to handle
-more than one version of a project (we maintain 1.4 and 2.0) and thus
-I'd ask you *not to use the TP Robot* for GnuPG.
+security problems.  Please do *not to use the TP Robot* for GnuPG.
 
 A release candidate for 2.0.xx is available at: