See ChangeLog: Mon Dec 14 21:18:49 CET 1998 Werner Koch
[gnupg.git] / AUTHORS
1998-12-10 Werner KochSee ChangeLog: Thu Dec 10 20:15:36 CET 1998 Werner...
1998-12-08 Werner KochSee ChangeLog: Tue Dec 8 15:09:29 CET 1998 Werner... V0-4-5
1998-11-25 Werner KochSome experimental support for other random gatheres
1998-11-18 Werner Kochsome bug fixes
1998-11-14 Werner KochSpanish laguage support (es_ES)
1998-10-25 Werner Kochsome random changes
1998-10-06 Werner Kochwindoze version works again
1998-09-18 Werner Koch.
1998-09-14 Werner KochNew release
1998-09-11 Werner Koch*** empty log message ***
1998-07-29 Werner Kochedit-key is now complete
1998-05-26 Werner Kochadd-key works
1997-11-18 Werner Kochinitially checkin