2010-06-08 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
[gnupg.git] / g10 / encrypt.c
2010-04-01 Werner KochUse gpg_err_set_errno to assign values to ERRNO.
2010-03-08 Werner KochUse macros for iobuf ioctls.
2009-10-02 Werner KochImplement the server comamnd DECRYPT.
2009-09-30 Werner KochSome changes to suport g13.
2009-09-28 Werner KochRename encode.c to encrypt.c.