See ChangeLog: Sun Jan 17 11:04:33 CET 1999 Werner Koch
[gnupg.git] / g10 / keylist.c
1998-12-23 Werner KochSee ChangeLog: Wed Dec 23 13:34:22 CET 1998 Werner...
1998-11-13 Werner KochSee ChangeLog ;-). Key validation should now be faster
1998-11-08 Werner Kochready to release 0.4.3 V0-4-3
1998-10-21 Werner KochEpxerimenta support for GDBM keyings.
1998-10-16 Werner Kochlast local commit
1998-07-29 Werner Kochedit-key is now complete
1998-07-14 Werner Kochsync
1998-06-29 Werner Kochtextual changes
1998-06-09 Werner KochSicherung
1998-05-29 Werner Koch*** empty log message *** V0-2-19
1998-04-02 Werner Kochrelease 0.2.14
1998-03-19 Werner Kochsome cleanups
1998-03-09 Werner Kochpartial DSA support
1998-03-05 Werner Kochremoved g10maint.c