tests: Improve description of test.
[gnupg.git] / tests / openpgp / privkeys / 1E28F20E41B54C2D1234D896096495FF57E08D18.asc
2016-07-13 Werner KochMerge branch 'master' into STABLE-BRANCH-2-2
2016-06-22 Werner Kochtests: Add two more sample keys for OpenPGP.