doc/
[gpgme.git] / doc /
2005-06-03 Marcus Brinkmanndoc/
2005-06-03 Marcus Brinkmanndoc/
2005-05-28 Marcus Brinkmann2005-05-28 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2005-04-28 Marcus Brinkmanndoc/
2005-01-12 Marcus Brinkmann2005-01-12 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-12-07 Marcus Brinkmann2004-12-07 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-12-07 Marcus Brinkmann2004-12-07 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-12-07 Marcus Brinkmann2004-12-07 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-09-30 Marcus Brinkmann2004-09-30 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-09-28 Marcus Brinkmanndoc/
2004-09-28 Marcus Brinkmann2004-09-28 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-09-27 Marcus Brinkmann2004-09-27 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-09-27 Marcus Brinkmann2004-09-27 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-07-29 Moritz Schulte2004-07-29 Moritz Schulte <moritz@g10code.com>
2004-06-08 Marcus Brinkmann2004-06-08 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-06-08 Marcus Brinkmann2004-06-08 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-05-21 Marcus Brinkmann2004-05-21 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-05-21 Marcus Brinkmanndoc/
2004-05-21 Marcus Brinkmanndoc/
2004-04-29 Marcus Brinkmann2004-04-29 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-03-29 Moritz Schulte2004-03-29 Moritz Schulte <moritz@duesseldorf.ccc.de>
2004-03-23 Marcus Brinkmann2004-03-23 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-03-07 Marcus Brinkmann2004-03-03 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-03-03 Marcus Brinkmann2004-03-03 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-02-24 Marcus Brinkmanndoc/
2004-02-17 Werner Koch* gpgme.texi (Key Listing Mode): Doc KEYLIST_MODE_VALIDATE.
2004-02-06 Moritz Schulte2004-02-06 Moritz Schulte <mo@g10code.com>
2004-02-01 Marcus Brinkmann2004-01-31 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-01-13 Marcus Brinkmann2004-01-13 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2004-01-12 Werner KochAdded files usually installed bu automake. We want... gpgme-0-4-4
2003-12-25 Marcus Brinkmanndoc/
2003-12-23 Moritz Schulte2003-12-23 Moritz Schulte <mo@g10code.com>
2003-10-06 Marcus Brinkmanndoc/
2003-09-14 Marcus Brinkmanndoc/
2003-09-14 Marcus Brinkmanndoc/
2003-09-13 Marcus Brinkmanndoc/
2003-09-13 Marcus Brinkmann2003-09-13 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-09-03 Marcus Brinkmann2003-09-03 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-08-14 Marcus Brinkmanndoc/
2003-08-04 Marcus Brinkmanndoc/
2003-07-31 Marcus Brinkmanndoc/
2003-07-31 Marcus Brinkmanndoc/
2003-07-29 Marcus Brinkmann2003-07-29 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-07-29 Marcus Brinkmann2003-07-29 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-07-29 Marcus Brinkmann2003-07-29 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-07-29 Marcus Brinkmann2003-07-29 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-07-28 Marcus Brinkmann2003-07-23 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-07-22 Marcus Brinkmann2003-07-22 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-07-09 Marcus Brinkmann2003-07-09 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-07-08 Marcus Brinkmann2003-07-08 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-06-22 Marcus Brinkmann2003-06-22 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-06-22 Marcus Brinkmanndoc/
2003-06-06 Marcus Brinkmanndoc/
2003-06-05 Marcus Brinkmanndoc/
2003-05-29 Marcus Brinkmanndoc/
2003-05-28 Marcus Brinkmanndoc/
2003-05-27 Marcus BrinkmannFix last change.
2003-05-27 Marcus Brinkmann2003-05-27 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-05-27 Marcus Brinkmanndoc/
2003-05-18 Marcus Brinkmann2003-05-18 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-05-04 Marcus Brinkmann2003-05-04 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-05-04 Marcus Brinkmann2003-05-04 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-04-30 Marcus Brinkmanndoc/
2003-04-30 Marcus Brinkmanndoc/
2003-04-29 Marcus Brinkmanndoc/
2003-04-29 Marcus Brinkmanndoc/
2003-04-28 Marcus Brinkmanndoc/
2003-04-28 Marcus Brinkmanndoc/
2003-04-27 Marcus Brinkmanndoc/
2003-04-27 Marcus Brinkmanndoc/
2003-04-27 Marcus Brinkmanndoc/
2003-04-25 Marcus Brinkmanndoc/
2003-04-25 Marcus Brinkmann2003-04-25 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-04-25 Marcus Brinkmanndoc/
2003-04-25 Marcus Brinkmann2003-04-25 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-04-24 Marcus Brinkmanndoc/
2003-04-24 Marcus Brinkmanndoc/
2003-02-07 Marcus BrinkmannFix last change.
2003-02-06 Marcus Brinkmanndoc/
2003-01-30 Marcus Brinkmanndoc/
2003-01-30 Marcus Brinkmann2003-01-30 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2003-01-30 Marcus Brinkmanndoc/
2003-01-29 Marcus Brinkmanndoc/
2002-12-24 Marcus Brinkmanndoc/
2002-12-23 Marcus Brinkmanndoc/
2002-12-23 Marcus Brinkmann2002-12-22 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-12-06 Marcus BrinkmannFix bugs in last change.
2002-12-06 Marcus Brinkmanndoc/
2002-11-21 Marcus Brinkmann2002-11-21 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-11-19 Marcus Brinkmanndoc/
2002-11-05 Marcus Brinkmann2002-11-05 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-08-30 Marcus Brinkmann2002-08-30 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-08-20 Marcus Brinkmann2002-08-21 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-08-20 Marcus Brinkmann2002-08-20 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-08-20 Marcus Brinkmanndoc/
2002-08-14 Werner Koch* gpgme.texi (Information About Keys): Changed GPGME_AT...
2002-07-25 Marcus Brinkmann2002-07-25 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-07-25 Marcus Brinkmann2002-07-25 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-07-25 Marcus Brinkmann2002-07-25 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
2002-07-03 Marcus Brinkmann2002-07-03 Marcus Brinkmann <marcus@g10code.de>
next