pkgconfig: Fix libgcrypt.pc.
[libgcrypt.git] / cipher / blake2b-amd64-avx2.S
2019-04-16 Jussi KivilinnaAdd CFI unwind assembly directives for AMD64 assembly
2018-02-04 Jussi KivilinnaAVX2 implementation of BLAKE2b