pkgconfig: Fix libgcrypt.pc.
[libgcrypt.git] / cipher / blake2s-amd64-avx.S
2019-04-16 Jussi KivilinnaAdd CFI unwind assembly directives for AMD64 assembly
2018-02-16 Jussi KivilinnaAVX implementation of BLAKE2s