gpg: Reject signatures made with MD5.
[gnupg.git] / doc / help.hu.txt
1 # help.hu.txt - hu GnuPG online help
2 # Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 #
4 # This file is part of GnuPG.
5 #
6 # GnuPG is free software; you can redistribute it and/or modify
7 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 # the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9 # (at your option) any later version.
10
11 # GnuPG is distributed in the hope that it will be useful,
12 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 # GNU General Public License for more details.
15
16 # You should have received a copy of the GNU General Public License
17 # along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18
19
20 .gpg.edit_ownertrust.value
21 Az Ön döntésén múlik, hogy milyen értéket ad meg itt. Ezt az értéket soha
22 nem exportáljuk mások részére. Ez a bizalmak hálózatához (web-of-trust)
23 szükséges, semmi köze az igazolások hálózatához (web-of-certificates).
24 .
25
26 .gpg.edit_ownertrust.set_ultimate.okay
27 Hogy a bizalmak hálózatát felépítsük, a GnuPG-nek tudnia kell, hogy
28 mely kulcsok alapvetően megbízhatóak - általában ezek azok a kulcsok,
29 melyek titkos kulcsához hozzáfér. Válaszoljon "igen"-nel, ha kulcsot
30 alapvetően megbízhatónak jelöli!
31
32 .
33
34 .gpg.untrusted_key.override
35 Ha mégis használni akarja ezt a kulcsot, melyben nem bízunk,
36 válaszoljon "igen"-nel!
37 .
38
39 .gpg.pklist.user_id.enter
40 Adja meg a címzett felhasználói azonosítóját!
41 .
42
43 .#gpg.keygen.algo
44 # fixme: Please translate and remove the hash mark from the key line.
45 Select the algorithm to use.
46
47 DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used
48 for signatures.
49
50 Elgamal is an encrypt-only algorithm.
51
52 RSA may be used for signatures or encryption.
53
54 The first (primary) key must always be a key which is capable of signing.
55 .
56
57 .gpg.keygen.algo.rsa_se
58 Általában nem jó ötlet ugyanazt a kulcsot használni aláíráshoz és
59 titkosításhoz. Ezt az algoritmust csak bizonyos területeken ajánlatos
60 használni. Kérem, először konzultáljon a biztonsági szakértőjével!
61 .
62
63 .gpg.keygen.size
64 Adja meg a kulcs méretét!
65 .
66
67 .gpg.keygen.size.huge.okay
68 Kérem, adjon "igen" vagy "nem" választ!
69 .
70
71 .gpg.keygen.size.large.okay
72 Kérem, adjon "igen" vagy "nem" választ!
73 .
74
75 .gpg.keygen.valid
76 Adja meg a szükséges értéket, ahogy a prompt mutatja!
77 Lehetséges ISO dátumot is beírni (ÉÉÉÉ-HH-NN), de nem fog rendes
78 hibaüzenetet kapni, hanem a rendszer megpróbálja az értéket
79 intervallumként értelmezni.
80 .
81
82 .gpg.keygen.valid.okay
83 Kérem, adjon "igen" vagy "nem" választ!
84 .
85
86 .gpg.keygen.name
87 Adja meg a kulcs tulajdonosának a nevét!
88 .
89
90 .gpg.keygen.email
91 Kérem, adjon meg egy opcionális, de nagyon ajánlott e-mail címet!
92 .
93
94 .gpg.keygen.comment
95 Kérem, adjon meg egy opcionális megjegyzést!
96 .
97
98 .gpg.keygen.userid.cmd
99 N  név változtatása
100 M  megjegyzés változtatása
101 E  e-mail változtatása
102 R  kulcsgenerálás folytatása
103 Q  kilépés a kulcsgenerálásból
104 .
105
106 .gpg.keygen.sub.okay
107 Válaszoljon "igen"-nel (vagy csak "i"-vel), ha kezdhetjük az alkulcs
108 létrehozását!
109 .
110
111 .gpg.sign_uid.okay
112 Kérem, adjon "igen" vagy "nem" választ!
113 .
114
115 .gpg.sign_uid.class
116 Mielőtt aláír egy felhasználói azonosítót egy kulcson, ellenőriznie kell,
117 hogy a kulcs a felhasználói azonosítóban megnevezett személyhez tartozik.
118 Mások számára hasznos lehet, ha tudják, hogy milyen gondosan ellenőrizte
119 Ön ezt.
120
121 "0" azt jelenti, hogy nem tesz az ellenőrzés gondosságára vonatkozó
122     kijelentést.
123
124 "1" azt jelenti, hogy Ön hiszi, hogy a kulcs annak a személynek a
125     tulajdona, aki azt állítja, hogy az övé, de Ön nem tudta ezt
126     ellenőrizni, vagy egyszerűen nem ellenőrizte ezt. Ez hasznos egy
127     "persona" típusú ellenőrzéshez, mikor Ön egy pszeudonim felhasználó
128     kulcsát írja alá.
129
130 "2" azt jelenti, hogy Ön a kulcsot hétköznapi alapossággal ellenőrizte.
131     Például ez azt jelentheti, hogy ellenőrizte a kulcs ujjlenyomatát, és
132     összevetette a kulcson szereplő felhasználóazonosítót egy fényképes
133     igazolvánnyal.
134
135 "3" azt jelenti, hogy alaposan ellenőrizte a kulcsot. Például ez azt
136     jelentheti, hogy a kulcs ujjlenyomatát a tulajdonossal személyesen
137     találkozva ellenőrizte, egy nehezen hamisítható, fényképes igazolvánnyal
138     (mint az útlevél) meggyőződött arról, hogy a személy neve egyezik a
139     kulcson levővel, és végül (e-mail váltással) ellenőrizte, hogy a kulcson
140     szereplő e-mail cím a kulcs tulajdonosához tartozik.
141
142 A 2-es és 3-as szintekhez adott példák *csak* példák. Végső soron Ön dönti
143 el, hogy mit jelentenek Önnek a "hétköznapi" és "alapos" kifejezések,
144 amikor mások kulcsát aláírja.
145
146 Ha nem tudja, hogy mit válaszoljon, írjon "0"-t!
147 .
148
149 .gpg.change_passwd.empty.okay
150 Kérem, adjon "igen" vagy "nem" választ!
151 .
152
153 .gpg.keyedit.save.okay
154 Kérem, adjon "igen" vagy "nem" választ!
155 .
156
157 .gpg.keyedit.cancel.okay
158 Kérem, adjon "igen" vagy "nem" választ!
159 .
160
161 .#gpg.keyedit.sign_all.okay
162 # fixme: Please translate and remove the hash mark from the key line.
163 Answer "yes" if you want to sign ALL the user IDs
164 .
165
166 .gpg.keyedit.remove.uid.okay
167 Válaszoljon "igen"-nel, ha valóban törölni akarja ezt a felhasználóazonosítót!
168 Minden igazolás törlődik vele együtt!
169 .
170
171 .gpg.keyedit.remove.subkey.okay
172 Válaszoljon "igen"-nel, ha az alkulcs törölhető.
173 .
174
175 .gpg.keyedit.delsig.valid
176 Ez egy érvényes aláírás a kulcson. Normál esetben nincs értelme
177 törölni, mert fontos lehet ahhoz, hogy érvényesítse ezt a kulcsot,
178 vagy egy másikat, melyet ezzel a kulccsal igazolnak.
179 .
180
181 .gpg.keyedit.delsig.unknown
182 Ezt az aláírást nem tudom ellenőrizni, mert nincs meg a hozzá tartozó
183 kulcs. Ajánlatos lenne elhalasztani a törlést addig, amíg meg nem tudja,
184 hogy melyik kulcsot használták, mert ez az aláíró kulcs bizalmi
185 kapcsolatot hozhat létre egy már hitelesített kulcson keresztül.
186 .
187
188 .gpg.keyedit.delsig.invalid
189 Ez az aláírás nem érvényes. Értelmetlen eltávolítani a kulcskarikáról.
190 .
191
192 .gpg.keyedit.delsig.selfsig
193 Ez egy olyan aláírás, amely összeköti a felhasználóazonosítót
194 a kulccsal. Általában nem jó ötlet egy ilyen aláírást eltávolítani.
195 Az is lehetséges, hogy a GnuPG többé nem tudja használni ezt
196 a kulcsot. Csak akkor tegye ezt, ha valami okból ez az önaláírás nem
197 érvényes, és rendelkezésre áll egy másik!
198 .
199
200 .gpg.keyedit.updpref.okay
201 Lecseréli az összes felhasználóazonosítóhoz (vagy csak a kijelöltekhez)
202 tartozó preferenciákat az aktuális preferenciákra. Minden érintett
203 önaláírás időpontját egy másodperccel növeli.
204
205 .
206
207 .gpg.passphrase.enter
208 Kérem, adja meg a jelszót! Ezt egy titkos mondat. 
209
210 .
211
212 .gpg.passphrase.repeat
213 Kérem, ismételje meg az előző jelszót ellenőrzésképpen!
214 .
215
216 .gpg.detached_signature.filename
217 Adja meg az állomány nevét, melyhez az aláírás tartozik!
218 .
219
220 .gpg.openfile.overwrite.okay
221 Válaszoljon "igen"-nel, ha felülírható az állomány!
222 .
223
224 .gpg.openfile.askoutname
225 Kérem, adjon meg egy új fájlnevet! Ha RETURN-t/ENTER-t nyom, akkor
226 a szögletes zárójelben levő alapértelmezett nevet használom.
227 .
228
229 .gpg.ask_revocation_reason.code
230 Ajánlatos megadni a visszavonás okát. A helyzettől függően válasszon
231 a következő listából:
232   "A kulcs kompromittálódott."
233       Használja ezt akkor, ha oka van azt hinni, hogy titkos kulcsa
234       illetéktelen kezekbe került!
235   "A kulcsot lecserélték."
236       Használja ezt akkor, ha a kulcsot lecserélte egy újabbra!
237   "A kulcs már nem használatos."
238       Használja ezt akkor, ha már nem használja a kulcsot!
239   "A felhasználóazonosító már nem érvényes."
240       Használja ezt akkor, ha azt állítja, hogy a felhasználóazonosító
241       már nem használatos! Általában érvénytelen e-mail címet jelent.
242
243 .
244
245 .gpg.ask_revocation_reason.text
246 Ha akarja, megadhat egy szöveget, melyben megindokolja, hogy miért
247 adta ki ezt a visszavonó igazolást. Kérem, fogalmazzon tömören!
248 Egy üres sor jelzi a szöveg végét.
249
250 .
251
252
253
254 # Local variables:
255 # mode: fundamental
256 # coding: utf-8
257 # End: