gpgscm: Recover cells used to maintain interpreter state.
[gnupg.git] / doc / help.sk.txt
1 # help.sk.txt - sk GnuPG online help
2 # Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 #
4 # This file is part of GnuPG.
5 #
6 # GnuPG is free software; you can redistribute it and/or modify
7 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 # the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9 # (at your option) any later version.
10
11 # GnuPG is distributed in the hope that it will be useful,
12 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 # GNU General Public License for more details.
15
16 # You should have received a copy of the GNU General Public License
17 # along with this program; if not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
18
19
20 .gpg.edit_ownertrust.value
21 Je na Vás, aby ste sem priradili hodnotu; táto hodnota nebude nikdy
22 exportovaná tretej strane. Potrebujeme ju k implementácii "pavučiny
23 dôvery"; nemá to nič spoločné s (implicitne vytvorenou) "pavučinou
24 certifikátov".
25 .
26
27 .gpg.edit_ownertrust.set_ultimate.okay
28 Aby bolo možné vybudovať pavučinu dôvery, musí GnuPG vedieť, ktorým kľúčom
29 dôverujete absolútne - obyčajne sú to tie kľúče, pre ktoré máte prístup
30 k tajným kľúčom. Odpovedzte "ano", aby ste nastavili tieto kľúče
31 ako absolútne dôveryhodné
32
33 .
34
35 .gpg.untrusted_key.override
36 Pokiaľ aj tak chcete použiť tento nedôveryhodný kľúč, odpovedzte "ano".
37 .
38
39 .gpg.pklist.user_id.enter
40 Vložte identifikátor adresáta, ktorému chcete poslať správu.
41 .
42
43 .#gpg.keygen.algo
44 # fixme: Please translate and remove the hash mark from the key line.
45 Select the algorithm to use.
46
47 DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used
48 for signatures.
49
50 Elgamal is an encrypt-only algorithm.
51
52 RSA may be used for signatures or encryption.
53
54 The first (primary) key must always be a key which is capable of signing.
55 .
56
57 .gpg.keygen.algo.rsa_se
58 Všebecne nemožno odporúčať používať rovnaký kľúč na šifrovanie a podeisovanie
59 Tento algoritmus je vhodné použiť len za určitých podmienok.
60 Kontaktujte prosím najprv bezpečnostného špecialistu.
61 .
62
63 .gpg.keygen.size
64 Vložte dĺžku kľúča
65 .
66
67 .gpg.keygen.size.huge.okay
68 Odpovedzte "ano" alebo "nie"
69 .
70
71 .gpg.keygen.size.large.okay
72 Odpovedzte "ano" alebo "nie"
73 .
74
75 .gpg.keygen.valid
76 Vložte požadovanú hodnotu tak, ako je uvedené v príkazovom riadku.
77 Je možné vložiť dátum vo formáte ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete
78 správnu chybovú hlášku - miesto toho systém skúsi interpretovať
79 zadanú hodnotu ako interval.
80 .
81
82 .gpg.keygen.valid.okay
83 Odpovedzte "ano" alebo "nie"
84 .
85
86 .gpg.keygen.name
87 Vložte meno držiteľa kľúča
88 .
89
90 .gpg.keygen.email
91 prosím, vložte e-mailovú adresu (nepovinné, ale veľmi odporúčané)
92 .
93
94 .gpg.keygen.comment
95 Prosím, vložte nepovinný komentár
96 .
97
98 .gpg.keygen.userid.cmd
99 N  pre zmenu názvu.
100 C  pre zmenu komentára.
101 E  pre zmenu e-mailovej adresy.
102 O  pre pokračovanie generovania kľúča.
103 Q  pre ukončenie generovania kľúča.
104 .
105
106 .gpg.keygen.sub.okay
107 Ak chcete generovať podkľúč, odpovedzte "ano" (alebo len "a").
108 .
109
110 .gpg.sign_uid.okay
111 Odpovedzte "ano" alebo "nie"
112 .
113
114 .gpg.sign_uid.class
115 Skôr ako podpíšete id užívateľa, mali by ste najprv overiť, či kľúč
116 patrí osobe, ktorej meno je uvedené v identifikátore užívateľa.
117 Je veľmi užitočné, keď ostatní vedia, ako dôsledne ste previedli
118 takéto overenie.
119
120 "0" znamená, že neuvádzate, ako dôsledne ste pravosť kľúča overili
121
122 "1" znamená, že veríte tomu, že kľúč patrí osobe, ktorá je uvedená,
123     v užívateľskom ID, ale nemohli ste alebo jste nepreverili túto skutočnosť.
124     To je užitočné pre "osobnú" verifikáciu, keď podpisujete kľúče, ktoré
125     používajú pseudonym užívateľa.
126
127 "2" znamená, že ste čiastočne overili pravosť kľúča. Napr. ste overili
128     fingerprint kľúča a skontrolovali identifikátor užívateľa
129     uvedený na kľúči s fotografickým id.
130
131 "3" Znamená, že ste vykonali veľmi dôkladné overenie pravosti kľúča.
132     To môže napríklad znamenať, že ste overili fingerprint kľúča 
133     jeho vlastníka osobne a ďalej ste pomocou tažko falšovateľného 
134     dokumentu s fotografiou (napríklad pasu) overili, že meno majiteľa
135     kľúča sa zhoduje s menom uvedeným v užívateľskom ID a ďalej ste 
136     overili (výmenou elektronických dopisov), že elektronická adresa uvedená 
137     v ID užívateľa patrí majiteľovi kľúča.
138
139 Prosím nezabúdajte, že príklady uvedené pre úroveň 2 a 3 sú *len*
140 príklady.
141 Je len na Vašom rozhodnutí, čo "čiastočné" a "dôkladné" overenie znamená
142 keď budete podpisovať kľúče iným užívateľom.
143
144 Pokiaľ neviete, aká je správna odpoveď, odpovedzte "0".
145 .
146
147 .gpg.change_passwd.empty.okay
148 Odpovedzte "ano" alebo "nie"
149 .
150
151 .gpg.keyedit.save.okay
152 Odpovedzte "ano" alebo "nie"
153 .
154
155 .gpg.keyedit.cancel.okay
156 Odpovedzte "ano" alebo "nie"
157 .
158
159 .#gpg.keyedit.sign_all.okay
160 # fixme: Please translate and remove the hash mark from the key line.
161 Answer "yes" if you want to sign ALL the user IDs
162 .
163
164 .gpg.keyedit.remove.uid.okay
165 Pokiaľ skutočne chcete zmazať tento identifikátor užívateľa, odpovedzte "ano".
166 Všetky certifikáty budú tiež stratené!
167 .
168
169 .gpg.keyedit.remove.subkey.okay
170 Odpovedzte "ano", pokiaľ chcete zmazať podkľúč
171 .
172
173 .gpg.keyedit.delsig.valid
174 Toto je platný podpis kľúča; normálne nechcete tento podpis zmazať,
175 pretože môže byť dôležitý pri vytváraní dôvery kľúča alebo iného kľúča
176 ceritifikovaného týmto kľúčom.
177 .
178
179 .gpg.keyedit.delsig.unknown
180 Tento podpis nemôže byť overený, pretože nemáte zodpovedajúci verejný kľúč.
181 Jeho zmazanie by ste mali odložiť do času, keď budete vedieť, ktorý kľúč
182 bol použitý, pretože tento podpisovací kľúč môže vytvoriť dôveru
183 prostredníctvom iného už certifikovaného kľúča.
184 .
185
186 .gpg.keyedit.delsig.invalid
187 Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstrániť z Vášho súboru kľúčov.
188 .
189
190 .gpg.keyedit.delsig.selfsig
191 Toto je podpis, ktorý viaže identifikátor užívateľa ku kľúču. Zvyčajne
192 nie je dobré takýto podpis odstrániť. GnuPG nemôže tento kľúč naďalej
193 používať. Urobte to len v prípade, keď je tento podpis kľúča
194 ním samým z nejakého dôvodu neplatný a keď je k dispozícii iný kľúč.
195 .
196
197 .gpg.keyedit.updpref.okay
198 Zmeniť predvoľby pre všetky užívateľské ID (alebo len pre označené)
199 na aktuálny zoznam predvolieb. Časové razítka všetkých dotknutých podpisov
200 kľúčov nimi samotnými budú posunuté o jednu sekundu dopredu.
201
202 .
203
204 .gpg.passphrase.enter
205 Prosím, vložte heslo; toto je tajná veta 
206
207 .
208
209 .gpg.passphrase.repeat
210 Prosím, zopakujte posledné heslo, aby ste si boli istý, čo ste napísali.
211 .
212
213 .gpg.detached_signature.filename
214 Zadajte názov súboru, ku ktorému sa podpis vzťahuje
215 .
216
217 .gpg.openfile.overwrite.okay
218 Ak si prajete prepísanie súboru, odpovedzte "ano"
219 .
220
221 .gpg.openfile.askoutname
222 Prosím, vložte nový názov súboru. Ak len stlačíte RETURN, bude
223 použitý implicitný súbor (ktorý je zobrazený v zátvorkách).
224 .
225
226 .gpg.ask_revocation_reason.code
227 Mali by ste špecifikovať dôvod certifikácie. V závislosti na kontexte
228 máte možnosť si vybrať zo zoznamu:
229   "kľúč bol kompromitovaný"
230       Toto použite, pokiaľ si myslíte, že k Vášmu tajnému kľúču získali
231        prístup neoprávnené osoby.
232   "kľúč je nahradený"
233       Toto použite, pokiaľ ste tento kľúč nahradili novším kľúčom.
234   "kľúč sa už nepoužíva"
235       Toto použite, pokiaľ tento kľúč už nepoužívate.
236   "Identifikátor užívateľa už nie je platný"
237       Toto použite, pokiaľ by sa identifikátor užívateľa už nemal používať;
238       normálne sa používa na označenie neplatnej e-mailové adresy.
239
240 .
241
242 .gpg.ask_revocation_reason.text
243 Ak chcete, môžete vložiť text popisujúcí pôvod vzniku tohto revokačného
244 ceritifikátu. Prosím, stručne. 
245 Text končí prázdnym riadkom.
246
247 .
248
249
250
251 # Local variables:
252 # mode: fundamental
253 # coding: utf-8
254 # End: