Add option --card-timeout.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2008-12-03 09:59+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:225
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:596
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:599
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
57 #. label for the quality bar.
58 #: agent/call-pinentry.c:634
59 msgid "Quality:"
60 msgstr ""
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
63 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
64 #. appropriate string to describe what this is about.  The
65 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
66 #. If you do not translate this entry, a default english
67 #. text (see source) will be used.
68 #: agent/call-pinentry.c:657
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71
72 #: agent/call-pinentry.c:699
73 #, c-format
74 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
78 #, fuzzy
79 msgid "PIN too long"
80 msgstr "la línia és massa llarga\n"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:720
83 #, fuzzy
84 msgid "Passphrase too long"
85 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:728
88 #, fuzzy
89 msgid "Invalid characters in PIN"
90 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
91
92 #: agent/call-pinentry.c:733
93 msgid "PIN too short"
94 msgstr ""
95
96 #: agent/call-pinentry.c:745
97 #, fuzzy
98 msgid "Bad PIN"
99 msgstr "l'MPI és erroni"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:746
102 #, fuzzy
103 msgid "Bad Passphrase"
104 msgstr "la contrasenya és errònia"
105
106 #: agent/call-pinentry.c:782
107 #, fuzzy
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "la contrasenya és errònia"
110
111 #: agent/command-ssh.c:529
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
114 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1073 g10/keygen.c:3226
117 #: g10/keygen.c:3259 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
118 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
119 #: jnlib/dotlock.c:311
120 #, c-format
121 msgid "can't create `%s': %s\n"
122 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:733
125 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
126 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1074 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2711
127 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
128 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
129 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
130 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1978
131 #: sm/gpgsm.c:2015 sm/gpgsm.c:2053 sm/qualified.c:66
132 #, c-format
133 msgid "can't open `%s': %s\n"
134 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
139 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1621
142 #, c-format
143 msgid "detected card with S/N: %s\n"
144 msgstr ""
145
146 #: agent/command-ssh.c:1626
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
149 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:1646
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "no suitable card key found: %s\n"
154 msgstr ""
155 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
156 "\n"
157
158 #: agent/command-ssh.c:1696
159 #, fuzzy, c-format
160 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
161 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
162
163 #: agent/command-ssh.c:1711
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "error writing key: %s\n"
166 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
167
168 #: agent/command-ssh.c:2018
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
171 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
172
173 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
174 #: agent/protect-tool.c:1199
175 #, fuzzy
176 msgid "Please re-enter this passphrase"
177 msgstr "canvia la contrasenya"
178
179 #: agent/command-ssh.c:2367
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
183 "0Awithin gpg-agent's key storage"
184 msgstr ""
185
186 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
187 #: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:434
188 msgid "does not match - try again"
189 msgstr ""
190
191 #: agent/command-ssh.c:2900
192 #, fuzzy, c-format
193 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
194 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
195
196 #: agent/divert-scd.c:219
197 #, fuzzy
198 msgid "Admin PIN"
199 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
200
201 #: agent/divert-scd.c:224
202 msgid "Reset Code"
203 msgstr ""
204
205 #: agent/divert-scd.c:284
206 #, fuzzy
207 msgid "Repeat this Reset Code"
208 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
209
210 #: agent/divert-scd.c:285
211 #, fuzzy
212 msgid "Repeat this PIN"
213 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
214
215 #: agent/divert-scd.c:290
216 #, fuzzy
217 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
218 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
219
220 #: agent/divert-scd.c:291
221 #, fuzzy
222 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
223 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
224
225 #: agent/divert-scd.c:303
226 #, c-format
227 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
228 msgstr ""
229
230 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
231 #: sm/import.c:531 sm/import.c:556
232 #, fuzzy, c-format
233 msgid "error creating temporary file: %s\n"
234 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
235
236 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
237 #, fuzzy, c-format
238 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
239 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
240
241 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
242 #, fuzzy
243 msgid "Enter new passphrase"
244 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
245
246 #: agent/genkey.c:167
247 #, fuzzy
248 msgid "Take this one anyway"
249 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
250
251 #: agent/genkey.c:193
252 #, c-format
253 msgid ""
254 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
255 "at least %u character long."
256 msgid_plural ""
257 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
258 "at least %u characters long."
259 msgstr[0] ""
260 msgstr[1] ""
261
262 #: agent/genkey.c:214
263 #, c-format
264 msgid ""
265 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
266 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
267 msgid_plural ""
268 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
269 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
270 msgstr[0] ""
271 msgstr[1] ""
272
273 #: agent/genkey.c:237
274 #, c-format
275 msgid ""
276 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
277 "a known term or match%%0Acertain pattern."
278 msgstr ""
279
280 #: agent/genkey.c:253
281 #, c-format
282 msgid ""
283 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
284 msgstr ""
285
286 #: agent/genkey.c:255
287 #, c-format
288 msgid ""
289 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
290 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
291 msgstr ""
292
293 #: agent/genkey.c:264
294 msgid "Yes, protection is not needed"
295 msgstr ""
296
297 #: agent/genkey.c:308
298 #, fuzzy, c-format
299 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
300 msgstr ""
301 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
302 "\n"
303
304 #: agent/genkey.c:431
305 #, fuzzy
306 msgid "Please enter the new passphrase"
307 msgstr "canvia la contrasenya"
308
309 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
310 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
311 #, fuzzy
312 msgid ""
313 "@Options:\n"
314 " "
315 msgstr ""
316 "@\n"
317 "Opcions:\n"
318 " "
319
320 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
321 msgid "run in server mode (foreground)"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
325 msgid "run in daemon mode (background)"
326 msgstr ""
327
328 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
329 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
330 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:66
331 #: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
332 msgid "verbose"
333 msgstr "detall"
334
335 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
336 #: sm/gpgsm.c:282
337 msgid "be somewhat more quiet"
338 msgstr "una mica més silenciós"
339
340 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
341 msgid "sh-style command output"
342 msgstr ""
343
344 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
345 msgid "csh-style command output"
346 msgstr ""
347
348 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:311
349 #: tools/symcryptrun.c:167
350 #, fuzzy
351 msgid "|FILE|read options from FILE"
352 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
353
354 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:120
355 msgid "do not detach from the console"
356 msgstr ""
357
358 #: agent/gpg-agent.c:131
359 msgid "do not grab keyboard and mouse"
360 msgstr ""
361
362 #: agent/gpg-agent.c:132 tools/symcryptrun.c:166
363 #, fuzzy
364 msgid "use a log file for the server"
365 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:134
368 #, fuzzy
369 msgid "use a standard location for the socket"
370 msgstr ""
371 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
372
373 #: agent/gpg-agent.c:137
374 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
375 msgstr ""
376
377 #: agent/gpg-agent.c:140
378 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
379 msgstr ""
380
381 #: agent/gpg-agent.c:141
382 #, fuzzy
383 msgid "do not use the SCdaemon"
384 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:150
387 msgid "ignore requests to change the TTY"
388 msgstr ""
389
390 #: agent/gpg-agent.c:152
391 msgid "ignore requests to change the X display"
392 msgstr ""
393
394 #: agent/gpg-agent.c:155
395 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
396 msgstr ""
397
398 #: agent/gpg-agent.c:168
399 msgid "do not use the PIN cache when signing"
400 msgstr ""
401
402 #: agent/gpg-agent.c:170
403 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
404 msgstr ""
405
406 #: agent/gpg-agent.c:172
407 #, fuzzy
408 msgid "allow presetting passphrase"
409 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
410
411 #: agent/gpg-agent.c:173
412 msgid "enable ssh-agent emulation"
413 msgstr ""
414
415 #: agent/gpg-agent.c:175
416 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
417 msgstr ""
418
419 #: agent/gpg-agent.c:313 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
420 #: scd/scdaemon.c:241 sm/gpgsm.c:512 tools/gpg-connect-agent.c:173
421 #: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
422 #, fuzzy
423 msgid "Please report bugs to <"
424 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
425
426 #: agent/gpg-agent.c:322
427 #, fuzzy
428 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
429 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:324
432 msgid ""
433 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
434 "Secret key management for GnuPG\n"
435 msgstr ""
436
437 #: agent/gpg-agent.c:359 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:291 sm/gpgsm.c:639
438 #, c-format
439 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
440 msgstr ""
441
442 #: agent/gpg-agent.c:557 agent/protect-tool.c:1068 kbx/kbxutil.c:430
443 #: scd/scdaemon.c:385 sm/gpgsm.c:877 sm/gpgsm.c:880 tools/symcryptrun.c:997
444 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
445 #, c-format
446 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
447 msgstr ""
448
449 #: agent/gpg-agent.c:656 g10/gpg.c:2080 scd/scdaemon.c:466 sm/gpgsm.c:968
450 #, c-format
451 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
452 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
453
454 #: agent/gpg-agent.c:661 agent/gpg-agent.c:1240 g10/gpg.c:2084
455 #: scd/scdaemon.c:471 sm/gpgsm.c:972 tools/symcryptrun.c:930
456 #, c-format
457 msgid "option file `%s': %s\n"
458 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
459
460 #: agent/gpg-agent.c:669 g10/gpg.c:2091 scd/scdaemon.c:479 sm/gpgsm.c:979
461 #, c-format
462 msgid "reading options from `%s'\n"
463 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
464
465 #: agent/gpg-agent.c:998 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
466 #: g10/plaintext.c:162
467 #, c-format
468 msgid "error creating `%s': %s\n"
469 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
470
471 #: agent/gpg-agent.c:1353 agent/gpg-agent.c:1473 agent/gpg-agent.c:1477
472 #: agent/gpg-agent.c:1518 agent/gpg-agent.c:1522 g10/exec.c:172
473 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:971
474 #, c-format
475 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
476 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
477
478 #: agent/gpg-agent.c:1367 scd/scdaemon.c:985
479 msgid "name of socket too long\n"
480 msgstr ""
481
482 #: agent/gpg-agent.c:1390 scd/scdaemon.c:1008
483 #, fuzzy, c-format
484 msgid "can't create socket: %s\n"
485 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
486
487 #: agent/gpg-agent.c:1399
488 #, fuzzy, c-format
489 msgid "socket name `%s' is too long\n"
490 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
491
492 #: agent/gpg-agent.c:1419
493 #, fuzzy
494 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
495 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
496
497 #: agent/gpg-agent.c:1430 scd/scdaemon.c:1028
498 #, fuzzy
499 msgid "error getting nonce for the socket\n"
500 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1435 scd/scdaemon.c:1031
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
505 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1447 scd/scdaemon.c:1040
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "listen() failed: %s\n"
510 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1453 scd/scdaemon.c:1047
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "listening on socket `%s'\n"
515 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1481 agent/gpg-agent.c:1528 g10/openfile.c:432
518 #, fuzzy, c-format
519 msgid "directory `%s' created\n"
520 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1534
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
525 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
526
527 #: agent/gpg-agent.c:1538
528 #, fuzzy, c-format
529 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
530 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
531
532 #: agent/gpg-agent.c:1668 scd/scdaemon.c:1063
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
535 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
536
537 #: agent/gpg-agent.c:1690
538 #, c-format
539 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
540 msgstr ""
541
542 #: agent/gpg-agent.c:1695
543 #, c-format
544 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
545 msgstr ""
546
547 #: agent/gpg-agent.c:1715
548 #, c-format
549 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
550 msgstr ""
551
552 #: agent/gpg-agent.c:1720
553 #, c-format
554 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
555 msgstr ""
556
557 #: agent/gpg-agent.c:1833 scd/scdaemon.c:1186
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
560 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
561
562 #: agent/gpg-agent.c:1946 scd/scdaemon.c:1253
563 #, fuzzy, c-format
564 msgid "%s %s stopped\n"
565 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
566
567 #: agent/gpg-agent.c:2074
568 #, fuzzy
569 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
570 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
571
572 #: agent/gpg-agent.c:2085 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
573 #: tools/gpg-connect-agent.c:2094
574 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
575 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
576
577 #: agent/gpg-agent.c:2098 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
578 #: tools/gpg-connect-agent.c:2105
579 #, c-format
580 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
581 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
582
583 #: agent/preset-passphrase.c:98
584 #, fuzzy
585 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
586 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
587
588 #: agent/preset-passphrase.c:101
589 msgid ""
590 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
591 "Password cache maintenance\n"
592 msgstr ""
593
594 #: agent/protect-tool.c:149
595 #, fuzzy
596 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
597 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
598
599 #: agent/protect-tool.c:151
600 msgid ""
601 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
602 "Secret key maintenance tool\n"
603 msgstr ""
604
605 #: agent/protect-tool.c:1190
606 #, fuzzy
607 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
608 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
609
610 #: agent/protect-tool.c:1193
611 #, fuzzy
612 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
613 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
614
615 #: agent/protect-tool.c:1196
616 msgid ""
617 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
618 "system."
619 msgstr ""
620
621 #: agent/protect-tool.c:1201
622 #, fuzzy
623 msgid ""
624 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
625 "needed to complete this operation."
626 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
627
628 #: agent/protect-tool.c:1206 tools/symcryptrun.c:435
629 #, fuzzy
630 msgid "Passphrase:"
631 msgstr "la contrasenya és errònia"
632
633 #: agent/protect-tool.c:1214 tools/symcryptrun.c:442
634 #, fuzzy, c-format
635 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
636 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
637
638 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:446
639 #, fuzzy
640 msgid "cancelled\n"
641 msgstr "Cancel·la"
642
643 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
644 #, fuzzy, c-format
645 msgid "error opening `%s': %s\n"
646 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
647
648 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
649 #, fuzzy, c-format
650 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
651 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
652
653 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
654 #, c-format
655 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
656 msgstr ""
657
658 # Parts?  Peces?  ivb
659 #: agent/trustlist.c:181
660 #, fuzzy, c-format
661 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
662 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
663
664 #: agent/trustlist.c:216
665 #, fuzzy, c-format
666 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
667 msgstr "error de lectura: %s\n"
668
669 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
670 #, c-format
671 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
672 msgstr ""
673
674 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
675 #, fuzzy, c-format
676 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
677 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
678
679 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
680 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
681 msgstr ""
682
683 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
684 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
685 #. Pinentry to insert a line break.  The double
686 #. percent sign is actually needed because it is also
687 #. a printf format string.  If you need to insert a
688 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
689 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
690 #. fingerprint string whereas the first one receives
691 #. the name as stored in the certificate.
692 #: agent/trustlist.c:541
693 #, c-format
694 msgid ""
695 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
696 "fingerprint:%%0A  %s"
697 msgstr ""
698
699 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
700 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
701 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
702 #: agent/trustlist.c:554
703 msgid "Correct"
704 msgstr ""
705
706 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
707 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
708 #. Pinentry to insert a line break.  The double
709 #. percent sign is actually needed because it is also
710 #. a printf format string.  If you need to insert a
711 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
712 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
713 #. certificate.
714 #: agent/trustlist.c:577
715 #, c-format
716 msgid ""
717 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
718 "certificates?"
719 msgstr ""
720
721 #: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:463
722 #, fuzzy
723 msgid "Yes"
724 msgstr "sí|si"
725
726 #: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:465
727 msgid "No"
728 msgstr ""
729
730 #: agent/findkey.c:158
731 #, c-format
732 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
733 msgstr ""
734
735 #: agent/findkey.c:174
736 #, c-format
737 msgid ""
738 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
739 "it now."
740 msgstr ""
741
742 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
743 #, fuzzy
744 msgid "Change passphrase"
745 msgstr "canvia la contrasenya"
746
747 #: agent/findkey.c:196
748 msgid "I'll change it later"
749 msgstr ""
750
751 #: common/exechelp.c:380 common/exechelp.c:471 tools/gpgconf-comp.c:1406
752 #: tools/gpgconf-comp.c:1745
753 #, fuzzy, c-format
754 msgid "error creating a pipe: %s\n"
755 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
756
757 #: common/exechelp.c:445 common/exechelp.c:504
758 #, fuzzy, c-format
759 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
760 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
761
762 #: common/exechelp.c:483 common/exechelp.c:611 common/exechelp.c:846
763 #, fuzzy, c-format
764 msgid "error forking process: %s\n"
765 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
766
767 #: common/exechelp.c:657 common/exechelp.c:710
768 #, c-format
769 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
770 msgstr ""
771
772 #: common/exechelp.c:665
773 #, fuzzy, c-format
774 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
775 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
776
777 #: common/exechelp.c:671 common/exechelp.c:721
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
780 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
781
782 #: common/exechelp.c:716
783 #, c-format
784 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
785 msgstr ""
786
787 #: common/exechelp.c:729
788 #, fuzzy, c-format
789 msgid "error running `%s': terminated\n"
790 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
791
792 #: common/http.c:1636
793 #, fuzzy, c-format
794 msgid "error creating socket: %s\n"
795 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
796
797 #: common/http.c:1680
798 #, fuzzy
799 msgid "host not found"
800 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
801
802 #: common/simple-pwquery.c:335
803 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
804 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
805
806 #: common/simple-pwquery.c:393
807 #, c-format
808 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
809 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
810
811 #: common/simple-pwquery.c:404
812 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
813 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
814
815 #: common/simple-pwquery.c:414
816 #, fuzzy
817 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
818 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
819
820 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
821 #, fuzzy
822 msgid "canceled by user\n"
823 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
824
825 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
826 #, fuzzy
827 msgid "problem with the agent\n"
828 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
829
830 # bolcats de memòria?  ivb
831 #: common/sysutils.c:105
832 #, c-format
833 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
834 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
835
836 # Indi. ivb
837 #: common/sysutils.c:200
838 #, fuzzy, c-format
839 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
840 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
841
842 #: common/sysutils.c:232
843 #, fuzzy, c-format
844 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
845 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
846
847 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
848 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
849 msgid "yes"
850 msgstr "sí|si"
851
852 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
853 msgid "yY"
854 msgstr "sS"
855
856 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
857 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
858 msgid "no"
859 msgstr "no"
860
861 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
862 msgid "nN"
863 msgstr "nN"
864
865 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
866 #: common/yesno.c:72
867 msgid "quit"
868 msgstr "ix"
869
870 # «xX»?  ivb
871 #: common/yesno.c:75
872 msgid "qQ"
873 msgstr "xX"
874
875 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
876 #: common/yesno.c:109
877 msgid "okay|okay"
878 msgstr ""
879
880 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
881 #: common/yesno.c:111
882 msgid "cancel|cancel"
883 msgstr ""
884
885 #: common/yesno.c:112
886 msgid "oO"
887 msgstr ""
888
889 #: common/yesno.c:113
890 #, fuzzy
891 msgid "cC"
892 msgstr "c"
893
894 #: common/miscellaneous.c:77
895 #, c-format
896 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
897 msgstr ""
898
899 #: common/miscellaneous.c:80
900 #, c-format
901 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
902 msgstr ""
903
904 #: common/asshelp.c:244
905 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
906 msgstr ""
907
908 #: common/asshelp.c:349
909 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
910 msgstr ""
911
912 #: common/audit.c:692
913 #, fuzzy
914 msgid "Certificate chain available"
915 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
916
917 #: common/audit.c:699
918 #, fuzzy
919 msgid "root certificate missing"
920 msgstr ""
921 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
922 "\n"
923
924 #: common/audit.c:725
925 msgid "Data encryption succeeded"
926 msgstr ""
927
928 #: common/audit.c:730 common/audit.c:791 common/audit.c:811 common/audit.c:835
929 #, fuzzy
930 msgid "Data available"
931 msgstr "La clau és disponible en: "
932
933 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
934 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
935 #: common/audit.c:733
936 #, fuzzy
937 msgid "Session key created"
938 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
939
940 #: common/audit.c:738
941 #, fuzzy, c-format
942 msgid "algorithm: %s"
943 msgstr "armadura: %s\n"
944
945 # Suportats? ivb
946 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
947 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
948 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
949 # encara no m'agraden massa... jm
950 #: common/audit.c:740 common/audit.c:742
951 #, fuzzy, c-format
952 msgid "unsupported algorithm: %s"
953 msgstr ""
954 "\n"
955 "Algoritmes suportats:\n"
956
957 # Gènere?  Nombre?  ivb
958 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
959 # uncompressed so we know the gender. jm
960 #: common/audit.c:744
961 #, fuzzy
962 msgid "seems to be not encrypted"
963 msgstr "no és xifrat"
964
965 #: common/audit.c:750
966 msgid "Number of recipients"
967 msgstr ""
968
969 #: common/audit.c:758
970 #, c-format
971 msgid "Recipient %d"
972 msgstr ""
973
974 #: common/audit.c:786
975 msgid "Data signing succeeded"
976 msgstr ""
977
978 #: common/audit.c:806
979 msgid "Data decryption succeeded"
980 msgstr ""
981
982 #: common/audit.c:831
983 #, fuzzy
984 msgid "Data verification succeeded"
985 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
986
987 #: common/audit.c:840
988 #, fuzzy
989 msgid "Signature available"
990 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
991
992 #: common/audit.c:845
993 #, fuzzy
994 msgid "Parsing signature succeeded"
995 msgstr "Signatura correcta de \""
996
997 #: common/audit.c:850
998 #, fuzzy, c-format
999 msgid "Bad hash algorithm: %s"
1000 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1001
1002 #: common/audit.c:865
1003 #, fuzzy, c-format
1004 msgid "Signature %d"
1005 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
1006
1007 #: common/audit.c:881
1008 #, fuzzy
1009 msgid "Certificate chain valid"
1010 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
1011
1012 #: common/audit.c:892
1013 #, fuzzy
1014 msgid "Root certificate trustworthy"
1015 msgstr ""
1016 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
1017 "\n"
1018
1019 #: common/audit.c:902
1020 #, fuzzy
1021 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1022 msgstr "Certificat correcte"
1023
1024 #: common/audit.c:919
1025 #, fuzzy
1026 msgid "Included certificates"
1027 msgstr "Certificat invàlid"
1028
1029 #: common/audit.c:978
1030 msgid "No audit log entries."
1031 msgstr ""
1032
1033 #: common/audit.c:1027
1034 #, fuzzy
1035 msgid "Unknown operation"
1036 msgstr "la versió és desconeguda"
1037
1038 #: common/audit.c:1045
1039 msgid "Gpg-Agent usable"
1040 msgstr ""
1041
1042 #: common/audit.c:1055
1043 msgid "Dirmngr usable"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: common/audit.c:1091
1047 #, fuzzy, c-format
1048 msgid "No help available for `%s'."
1049 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
1050
1051 #: common/helpfile.c:80
1052 #, fuzzy
1053 msgid "ignoring garbage line"
1054 msgstr "error en l'última línia\n"
1055
1056 #: g10/armor.c:379
1057 #, c-format
1058 msgid "armor: %s\n"
1059 msgstr "armadura: %s\n"
1060
1061 #: g10/armor.c:418
1062 msgid "invalid armor header: "
1063 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
1064
1065 #: g10/armor.c:429
1066 msgid "armor header: "
1067 msgstr "capçalera d'armadura: "
1068
1069 #: g10/armor.c:442
1070 msgid "invalid clearsig header\n"
1071 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
1072
1073 #: g10/armor.c:455
1074 #, fuzzy
1075 msgid "unknown armor header: "
1076 msgstr "capçalera d'armadura: "
1077
1078 # És un missatge d'error?  ivb
1079 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
1080 #: g10/armor.c:508
1081 msgid "nested clear text signatures\n"
1082 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
1083
1084 # FIXME: un-indiar. jm
1085 #: g10/armor.c:643
1086 #, fuzzy
1087 msgid "unexpected armor: "
1088 msgstr "armadura inesperada:"
1089
1090 #: g10/armor.c:655
1091 msgid "invalid dash escaped line: "
1092 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
1093
1094 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1095 #, fuzzy, c-format
1096 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1097 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
1098
1099 #: g10/armor.c:852
1100 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1101 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1102
1103 #: g10/armor.c:886
1104 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1105 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1106
1107 #: g10/armor.c:894
1108 msgid "malformed CRC\n"
1109 msgstr "CRC malformat\n"
1110
1111 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1112 #, fuzzy, c-format
1113 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1114 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1115
1116 #: g10/armor.c:918
1117 #, fuzzy
1118 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1119 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
1120
1121 #: g10/armor.c:922
1122 msgid "error in trailer line\n"
1123 msgstr "error en l'última línia\n"
1124
1125 #: g10/armor.c:1233
1126 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1127 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1128
1129 #: g10/armor.c:1238
1130 #, c-format
1131 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1132 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
1133
1134 #: g10/armor.c:1242
1135 msgid ""
1136 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1137 msgstr ""
1138 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
1139 "utilitzat un MTA amb errors\n"
1140
1141 #: g10/build-packet.c:976
1142 msgid ""
1143 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1144 "an '='\n"
1145 msgstr ""
1146 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1147 "amb el signe «=»\n"
1148
1149 #: g10/build-packet.c:988
1150 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1151 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1152
1153 #: g10/build-packet.c:994
1154 #, fuzzy
1155 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1156 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1157
1158 #: g10/build-packet.c:1012
1159 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1160 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1161
1162 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1163 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1164 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
1165
1166 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1167 msgid "not human readable"
1168 msgstr "no llegible per humans"
1169
1170 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1171 #, fuzzy, c-format
1172 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1173 msgstr "la clau secreta no està disponible"
1174
1175 #: g10/card-util.c:67
1176 #, c-format
1177 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1178 msgstr ""
1179
1180 # Destès? ivb
1181 # Desatès, sí. jm
1182 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1485 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1183 #: g10/keygen.c:2902 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1184 #, fuzzy
1185 msgid "can't do this in batch mode\n"
1186 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
1187
1188 #: g10/card-util.c:83
1189 #, fuzzy
1190 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1191 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
1192
1193 # Parts?  Peces?  ivb
1194 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1848
1195 #, fuzzy
1196 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1197 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
1198
1199 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1215 g10/card-util.c:1294
1200 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1597
1201 #: g10/keygen.c:1664 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1202 msgid "Your selection? "
1203 msgstr "La vostra selecció? "
1204
1205 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1206 msgid "[not set]"
1207 msgstr "[no establert]"
1208
1209 #: g10/card-util.c:465
1210 msgid "male"
1211 msgstr "home"
1212
1213 #: g10/card-util.c:466
1214 msgid "female"
1215 msgstr "dóna"
1216
1217 #: g10/card-util.c:466
1218 msgid "unspecified"
1219 msgstr "no especificat"
1220
1221 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
1222 # Probablement és una clau, femení. jm
1223 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1224 # uncompressed so we know the gender. jm
1225 #: g10/card-util.c:493
1226 msgid "not forced"
1227 msgstr "no forçat"
1228
1229 #: g10/card-util.c:493
1230 msgid "forced"
1231 msgstr "forçat"
1232
1233 #: g10/card-util.c:574
1234 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: g10/card-util.c:576
1238 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: g10/card-util.c:578
1242 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: g10/card-util.c:595
1246 msgid "Cardholder's surname: "
1247 msgstr ""
1248
1249 #: g10/card-util.c:597
1250 msgid "Cardholder's given name: "
1251 msgstr ""
1252
1253 #: g10/card-util.c:615
1254 #, c-format
1255 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1256 msgstr ""
1257
1258 #: g10/card-util.c:636
1259 #, fuzzy
1260 msgid "URL to retrieve public key: "
1261 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
1262
1263 #: g10/card-util.c:644
1264 #, c-format
1265 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: g10/card-util.c:740 tools/no-libgcrypt.c:30
1269 #, fuzzy, c-format
1270 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1271 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
1272
1273 #: g10/card-util.c:752 g10/import.c:283
1274 #, c-format
1275 msgid "error reading `%s': %s\n"
1276 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1277
1278 #: g10/card-util.c:779
1279 msgid "Login data (account name): "
1280 msgstr ""
1281
1282 #: g10/card-util.c:789
1283 #, c-format
1284 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1285 msgstr ""
1286
1287 #: g10/card-util.c:824
1288 msgid "Private DO data: "
1289 msgstr ""
1290
1291 #: g10/card-util.c:834
1292 #, c-format
1293 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1294 msgstr ""
1295
1296 #: g10/card-util.c:884
1297 #, fuzzy
1298 msgid "Language preferences: "
1299 msgstr "preferències actualitzades"
1300
1301 #: g10/card-util.c:892
1302 #, fuzzy
1303 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1304 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1305
1306 #: g10/card-util.c:901
1307 #, fuzzy
1308 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1309 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1310
1311 #: g10/card-util.c:922
1312 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1313 msgstr ""
1314
1315 #: g10/card-util.c:936
1316 #, fuzzy
1317 msgid "Error: invalid response.\n"
1318 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1319
1320 #: g10/card-util.c:957
1321 #, fuzzy
1322 msgid "CA fingerprint: "
1323 msgstr "Empremta digital:"
1324
1325 #: g10/card-util.c:980
1326 #, fuzzy
1327 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1328 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1329
1330 #: g10/card-util.c:1028
1331 #, fuzzy, c-format
1332 msgid "key operation not possible: %s\n"
1333 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1334
1335 #: g10/card-util.c:1029
1336 #, fuzzy
1337 msgid "not an OpenPGP card"
1338 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1339
1340 #: g10/card-util.c:1038
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "error getting current key info: %s\n"
1343 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1344
1345 #: g10/card-util.c:1122
1346 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1347 msgstr ""
1348
1349 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1151
1350 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1351 msgstr ""
1352
1353 #: g10/card-util.c:1163
1354 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1355 msgstr ""
1356
1357 #: g10/card-util.c:1172
1358 #, c-format
1359 msgid ""
1360 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1361 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1362 "You should change them using the command --change-pin\n"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: g10/card-util.c:1206
1366 #, fuzzy
1367 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1368 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1369
1370 #: g10/card-util.c:1208 g10/card-util.c:1285
1371 msgid "   (1) Signature key\n"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: g10/card-util.c:1209 g10/card-util.c:1287
1375 #, fuzzy
1376 msgid "   (2) Encryption key\n"
1377 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1378
1379 #: g10/card-util.c:1210 g10/card-util.c:1289
1380 msgid "   (3) Authentication key\n"
1381 msgstr ""
1382
1383 #: g10/card-util.c:1226 g10/card-util.c:1305 g10/keyedit.c:945
1384 #: g10/keygen.c:1601 g10/keygen.c:1629 g10/keygen.c:1703 g10/revoke.c:685
1385 msgid "Invalid selection.\n"
1386 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1387
1388 #: g10/card-util.c:1282
1389 #, fuzzy
1390 msgid "Please select where to store the key:\n"
1391 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1392
1393 #: g10/card-util.c:1317
1394 #, fuzzy
1395 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1396 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1397
1398 #: g10/card-util.c:1322
1399 #, fuzzy
1400 msgid "secret parts of key are not available\n"
1401 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1402
1403 #: g10/card-util.c:1327
1404 #, fuzzy
1405 msgid "secret key already stored on a card\n"
1406 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1407
1408 #: g10/card-util.c:1396 g10/keyedit.c:1380
1409 msgid "quit this menu"
1410 msgstr "ix del menú"
1411
1412 #: g10/card-util.c:1398
1413 #, fuzzy
1414 msgid "show admin commands"
1415 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1416
1417 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1418 # «ajuda», evidentment. jm
1419 #: g10/card-util.c:1399 g10/keyedit.c:1383
1420 msgid "show this help"
1421 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1422
1423 #: g10/card-util.c:1401
1424 #, fuzzy
1425 msgid "list all available data"
1426 msgstr "La clau és disponible en: "
1427
1428 #: g10/card-util.c:1404
1429 msgid "change card holder's name"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: g10/card-util.c:1405
1433 msgid "change URL to retrieve key"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: g10/card-util.c:1406
1437 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: g10/card-util.c:1407
1441 #, fuzzy
1442 msgid "change the login name"
1443 msgstr "canvia la data de caducitat"
1444
1445 #: g10/card-util.c:1408
1446 #, fuzzy
1447 msgid "change the language preferences"
1448 msgstr "canvia la confiança"
1449
1450 #: g10/card-util.c:1409
1451 msgid "change card holder's sex"
1452 msgstr ""
1453
1454 #: g10/card-util.c:1410
1455 #, fuzzy
1456 msgid "change a CA fingerprint"
1457 msgstr "mostra empremta"
1458
1459 #: g10/card-util.c:1411
1460 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1461 msgstr ""
1462
1463 #: g10/card-util.c:1412
1464 #, fuzzy
1465 msgid "generate new keys"
1466 msgstr "genera un nou parell de claus"
1467
1468 #: g10/card-util.c:1413
1469 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1470 msgstr ""
1471
1472 #: g10/card-util.c:1414
1473 msgid "verify the PIN and list all data"
1474 msgstr ""
1475
1476 #: g10/card-util.c:1415
1477 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1478 msgstr ""
1479
1480 #: g10/card-util.c:1537 g10/keyedit.c:1654
1481 msgid "Command> "
1482 msgstr "Ordre> "
1483
1484 #: g10/card-util.c:1580
1485 #, fuzzy
1486 msgid "Admin-only command\n"
1487 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1488
1489 #: g10/card-util.c:1611
1490 msgid "Admin commands are allowed\n"
1491 msgstr ""
1492
1493 #: g10/card-util.c:1613
1494 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1495 msgstr ""
1496
1497 #: g10/card-util.c:1699 g10/keyedit.c:2277
1498 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1499 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1500
1501 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1502 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1503 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1504
1505 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3963 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
1506 #, c-format
1507 msgid "can't open `%s'\n"
1508 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1509
1510 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3424 g10/keyserver.c:1727
1511 #: g10/revoke.c:226
1512 #, fuzzy, c-format
1513 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1514 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1515
1516 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1741
1517 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1518 #, c-format
1519 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1520 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1521
1522 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1523 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1524 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1525
1526 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1527 # Fet. jm
1528 #: g10/delkey.c:133
1529 #, fuzzy
1530 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1531 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1532
1533 #: g10/delkey.c:145
1534 #, fuzzy
1535 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1536 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1537
1538 #: g10/delkey.c:153
1539 #, fuzzy
1540 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1541 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1542
1543 #: g10/delkey.c:163
1544 #, c-format
1545 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1546 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1547
1548 #: g10/delkey.c:173
1549 msgid "ownertrust information cleared\n"
1550 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1551
1552 #: g10/delkey.c:204
1553 #, c-format
1554 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1555 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1556
1557 #: g10/delkey.c:206
1558 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1559 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1560
1561 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1562 #, c-format
1563 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1564 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1565
1566 #: g10/encode.c:232
1567 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1568 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1569
1570 #: g10/encode.c:246
1571 #, fuzzy, c-format
1572 msgid "using cipher %s\n"
1573 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1574
1575 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1576 #, c-format
1577 msgid "`%s' already compressed\n"
1578 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1579
1580 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1581 #, c-format
1582 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1583 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1584
1585 #: g10/encode.c:485
1586 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1587 msgstr ""
1588 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1589
1590 #: g10/encode.c:510
1591 #, c-format
1592 msgid "reading from `%s'\n"
1593 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1594
1595 #: g10/encode.c:541
1596 msgid ""
1597 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1598 msgstr ""
1599 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1600 "esteu xifrant.\n"
1601
1602 #: g10/encode.c:559
1603 #, fuzzy, c-format
1604 msgid ""
1605 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1606 msgstr ""
1607 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1608
1609 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1610 #, fuzzy, c-format
1611 msgid ""
1612 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1613 "preferences\n"
1614 msgstr ""
1615 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1616 "destinatari\n"
1617
1618 #: g10/encode.c:751
1619 #, c-format
1620 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1621 msgstr ""
1622 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1623
1624 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1625 #, c-format
1626 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1627 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1628
1629 #: g10/encode.c:848
1630 #, c-format
1631 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1632 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1633
1634 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1635 #, c-format
1636 msgid "%s encrypted data\n"
1637 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1638
1639 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1640 #, c-format
1641 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1642 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1643
1644 # És no-wrap?  ivb
1645 # Com? jm
1646 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1647 msgid ""
1648 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1649 msgstr ""
1650 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1651 "simètric.\n"
1652
1653 #: g10/encr-data.c:145
1654 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1655 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1656
1657 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1658 #: g10/exec.c:49
1659 msgid "no remote program execution supported\n"
1660 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1661
1662 #: g10/exec.c:313
1663 msgid ""
1664 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1665 msgstr ""
1666 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1667 "d'opcions permissos insegurs\n"
1668
1669 #: g10/exec.c:343
1670 #, fuzzy
1671 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1672 msgstr ""
1673 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1674 "externs\n"
1675
1676 #: g10/exec.c:421
1677 #, fuzzy, c-format
1678 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1679 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1680
1681 #: g10/exec.c:424
1682 #, fuzzy, c-format
1683 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1684 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1685
1686 #: g10/exec.c:509
1687 #, c-format
1688 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1689 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1690
1691 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1692 msgid "unnatural exit of external program\n"
1693 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1694
1695 #: g10/exec.c:535
1696 msgid "unable to execute external program\n"
1697 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1698
1699 #: g10/exec.c:552
1700 #, c-format
1701 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1702 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1703
1704 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1705 #, c-format
1706 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1707 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1708
1709 #: g10/exec.c:609
1710 #, c-format
1711 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1712 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1713
1714 #: g10/export.c:61
1715 #, fuzzy
1716 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1717 msgstr ""
1718 "\n"
1719 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1720
1721 #: g10/export.c:63
1722 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: g10/export.c:65
1726 #, fuzzy
1727 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1728 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1729
1730 #: g10/export.c:67
1731 #, fuzzy
1732 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1733 msgstr "revoca una clau secundària"
1734
1735 #: g10/export.c:69
1736 #, fuzzy
1737 msgid "remove unusable parts from key during export"
1738 msgstr "la clau secreta és inusable"
1739
1740 #: g10/export.c:71
1741 msgid "remove as much as possible from key during export"
1742 msgstr ""
1743
1744 #: g10/export.c:73
1745 msgid "export keys in an S-expression based format"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: g10/export.c:338
1749 #, fuzzy
1750 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1751 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1752
1753 #: g10/export.c:367
1754 #, fuzzy, c-format
1755 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1756 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1757
1758 #: g10/export.c:375
1759 #, fuzzy, c-format
1760 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1761 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1762
1763 #: g10/export.c:386
1764 #, fuzzy, c-format
1765 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1766 msgstr ""
1767 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1768 "descarta\n"
1769
1770 #: g10/export.c:537
1771 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: g10/export.c:560
1775 #, fuzzy, c-format
1776 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1777 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1778
1779 #: g10/export.c:584
1780 #, fuzzy, c-format
1781 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1782 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1783
1784 #: g10/export.c:633
1785 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1786 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1787
1788 #: g10/getkey.c:152
1789 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1790 msgstr ""
1791 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1792
1793 #: g10/getkey.c:175
1794 #, fuzzy
1795 msgid "[User ID not found]"
1796 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1797
1798 #: g10/getkey.c:1113
1799 #, c-format
1800 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: g10/getkey.c:1118
1804 #, fuzzy, c-format
1805 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1806 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
1807
1808 #: g10/getkey.c:1120
1809 #, fuzzy
1810 msgid "No fingerprint"
1811 msgstr "Empremta digital:"
1812
1813 #: g10/getkey.c:1930
1814 #, fuzzy, c-format
1815 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1816 msgstr ""
1817 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1818
1819 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3749
1820 #, fuzzy, c-format
1821 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1822 msgstr ""
1823 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1824
1825 #: g10/getkey.c:2764
1826 #, fuzzy, c-format
1827 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1828 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1829
1830 #: g10/getkey.c:2811
1831 #, fuzzy, c-format
1832 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1833 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1834
1835 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:58
1836 msgid ""
1837 "@Commands:\n"
1838 " "
1839 msgstr ""
1840 "@Ordres:\n"
1841 " "
1842
1843 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
1844 #, fuzzy
1845 msgid "make a signature"
1846 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1847
1848 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
1849 #, fuzzy
1850 msgid "make a clear text signature"
1851 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1852
1853 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
1854 msgid "make a detached signature"
1855 msgstr "crea una signatura separada"
1856
1857 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
1858 msgid "encrypt data"
1859 msgstr "xifra dades"
1860
1861 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1862 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1863 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1864
1865 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1866 msgid "decrypt data (default)"
1867 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1868
1869 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1870 msgid "verify a signature"
1871 msgstr "verifica una signatura"
1872
1873 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
1874 msgid "list keys"
1875 msgstr "llista claus"
1876
1877 #: g10/gpg.c:385
1878 msgid "list keys and signatures"
1879 msgstr "llista claus i signatures"
1880
1881 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1882 #: g10/gpg.c:386
1883 #, fuzzy
1884 msgid "list and check key signatures"
1885 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1886
1887 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1888 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
1889 msgid "list keys and fingerprints"
1890 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1891
1892 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
1893 msgid "list secret keys"
1894 msgstr "llista claus secretes"
1895
1896 #: g10/gpg.c:389
1897 msgid "generate a new key pair"
1898 msgstr "genera un nou parell de claus"
1899
1900 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
1901 msgid "remove keys from the public keyring"
1902 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1903
1904 #: g10/gpg.c:393
1905 msgid "remove keys from the secret keyring"
1906 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1907
1908 #: g10/gpg.c:394
1909 msgid "sign a key"
1910 msgstr "signa una clau"
1911
1912 #: g10/gpg.c:395
1913 msgid "sign a key locally"
1914 msgstr "signa una clau localment"
1915
1916 #: g10/gpg.c:396
1917 msgid "sign or edit a key"
1918 msgstr "signa o edita una clau"
1919
1920 #: g10/gpg.c:397
1921 msgid "generate a revocation certificate"
1922 msgstr "genera un certificat de revocació"
1923
1924 #: g10/gpg.c:399
1925 msgid "export keys"
1926 msgstr "exporta claus"
1927
1928 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
1929 msgid "export keys to a key server"
1930 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1931
1932 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
1933 msgid "import keys from a key server"
1934 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1935
1936 #: g10/gpg.c:403
1937 msgid "search for keys on a key server"
1938 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1939
1940 #: g10/gpg.c:405
1941 msgid "update all keys from a keyserver"
1942 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1943
1944 #: g10/gpg.c:410
1945 msgid "import/merge keys"
1946 msgstr "importa/fon claus"
1947
1948 #: g10/gpg.c:413
1949 msgid "print the card status"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: g10/gpg.c:414
1953 msgid "change data on a card"
1954 msgstr ""
1955
1956 #: g10/gpg.c:415
1957 msgid "change a card's PIN"
1958 msgstr ""
1959
1960 #: g10/gpg.c:424
1961 msgid "update the trust database"
1962 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1963
1964 #: g10/gpg.c:431
1965 #, fuzzy
1966 msgid "print message digests"
1967 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1968
1969 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
1970 msgid "run in server mode"
1971 msgstr ""
1972
1973 #: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
1974 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
1975 msgid ""
1976 "@\n"
1977 "Options:\n"
1978 " "
1979 msgstr ""
1980 "@\n"
1981 "Opcions:\n"
1982 " "
1983
1984 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
1985 msgid "create ascii armored output"
1986 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1987
1988 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
1989 #, fuzzy
1990 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1991 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1992
1993 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
1994 #, fuzzy
1995 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1996 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1997
1998 #: g10/gpg.c:457
1999 #, fuzzy
2000 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2001 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
2002
2003 #: g10/gpg.c:463
2004 msgid "use canonical text mode"
2005 msgstr "usa el mode de text canònic"
2006
2007 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
2008 #, fuzzy
2009 msgid "|FILE|write output to FILE"
2010 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
2011
2012 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:79
2013 msgid "do not make any changes"
2014 msgstr "no fa cap canvi"
2015
2016 #: g10/gpg.c:497
2017 msgid "prompt before overwriting"
2018 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
2019
2020 #: g10/gpg.c:549
2021 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
2025 msgid ""
2026 "@\n"
2027 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2028 msgstr ""
2029 "@\n"
2030 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
2031
2032 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
2033 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
2034 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
2035 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
2036 msgid ""
2037 "@\n"
2038 "Examples:\n"
2039 "\n"
2040 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2041 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2042 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2043 " --list-keys [names]        show keys\n"
2044 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2045 msgstr ""
2046 "@\n"
2047 "Exemples:\n"
2048 "\n"
2049 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
2050 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
2051 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
2052 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
2053 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
2054
2055 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
2056 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2057 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2058
2059 #: g10/gpg.c:831
2060 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2061 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2062
2063 #: g10/gpg.c:834
2064 msgid ""
2065 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2066 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2067 "default operation depends on the input data\n"
2068 msgstr ""
2069 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2070 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
2071 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
2072
2073 # Suportats? ivb
2074 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
2075 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
2076 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
2077 # encara no m'agraden massa... jm
2078 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:536
2079 msgid ""
2080 "\n"
2081 "Supported algorithms:\n"
2082 msgstr ""
2083 "\n"
2084 "Algoritmes suportats:\n"
2085
2086 #: g10/gpg.c:848
2087 msgid "Pubkey: "
2088 msgstr "Clau pública: "
2089
2090 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
2091 msgid "Cipher: "
2092 msgstr "Xifratge: "
2093
2094 #: g10/gpg.c:862
2095 msgid "Hash: "
2096 msgstr "Dispersió: "
2097
2098 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
2099 msgid "Compression: "
2100 msgstr "Compressió: "
2101
2102 #: g10/gpg.c:939
2103 msgid "usage: gpg [options] "
2104 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
2105
2106 #: g10/gpg.c:1109 sm/gpgsm.c:675
2107 msgid "conflicting commands\n"
2108 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
2109
2110 #: g10/gpg.c:1127
2111 #, c-format
2112 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2113 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
2114
2115 # Indi. ivb
2116 #: g10/gpg.c:1324
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2119 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2120
2121 # Indi. ivb
2122 #: g10/gpg.c:1327
2123 #, fuzzy, c-format
2124 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2125 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2126
2127 # Indi. ivb
2128 #: g10/gpg.c:1330
2129 #, fuzzy, c-format
2130 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2131 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2132
2133 #: g10/gpg.c:1336
2134 #, fuzzy, c-format
2135 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2136 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2137
2138 #: g10/gpg.c:1339
2139 #, fuzzy, c-format
2140 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2141 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2142
2143 #: g10/gpg.c:1342
2144 #, fuzzy, c-format
2145 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2146 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2147
2148 #: g10/gpg.c:1348
2149 #, fuzzy, c-format
2150 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2151 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2152
2153 #: g10/gpg.c:1351
2154 #, fuzzy, c-format
2155 msgid ""
2156 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2157 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2158
2159 #: g10/gpg.c:1354
2160 #, fuzzy, c-format
2161 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2162 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2163
2164 #: g10/gpg.c:1360
2165 #, fuzzy, c-format
2166 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2167 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2168
2169 #: g10/gpg.c:1363
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid ""
2172 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2173 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2174
2175 #: g10/gpg.c:1366
2176 #, fuzzy, c-format
2177 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2178 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2179
2180 #: g10/gpg.c:1545
2181 #, fuzzy, c-format
2182 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2183 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
2184
2185 #: g10/gpg.c:1645
2186 msgid "display photo IDs during key listings"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: g10/gpg.c:1647
2190 msgid "show policy URLs during signature listings"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: g10/gpg.c:1649
2194 #, fuzzy
2195 msgid "show all notations during signature listings"
2196 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:1651
2199 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: g10/gpg.c:1655
2203 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: g10/gpg.c:1657
2207 #, fuzzy
2208 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2209 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2210
2211 #: g10/gpg.c:1659
2212 msgid "show user ID validity during key listings"
2213 msgstr ""
2214
2215 #: g10/gpg.c:1661
2216 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2217 msgstr ""
2218
2219 #: g10/gpg.c:1663
2220 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: g10/gpg.c:1665
2224 #, fuzzy
2225 msgid "show the keyring name in key listings"
2226 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
2227
2228 #: g10/gpg.c:1667
2229 #, fuzzy
2230 msgid "show expiration dates during signature listings"
2231 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2232
2233 #: g10/gpg.c:1828
2234 #, c-format
2235 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2236 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:1919
2239 #, c-format
2240 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: g10/gpg.c:2303 g10/gpg.c:2989 g10/gpg.c:3001
2244 #, c-format
2245 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2246 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
2247
2248 #: g10/gpg.c:2484 g10/gpg.c:2496
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2251 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2252
2253 #: g10/gpg.c:2578
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2256 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2257
2258 #: g10/gpg.c:2601 g10/gpg.c:2796 g10/keyedit.c:4107
2259 #, fuzzy
2260 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2261 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2262
2263 #: g10/gpg.c:2613
2264 #, fuzzy, c-format
2265 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2266 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2267
2268 #: g10/gpg.c:2616
2269 #, fuzzy
2270 msgid "invalid keyserver options\n"
2271 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2272
2273 #: g10/gpg.c:2623
2274 #, c-format
2275 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2276 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2277
2278 #: g10/gpg.c:2626
2279 msgid "invalid import options\n"
2280 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2281
2282 #: g10/gpg.c:2633
2283 #, c-format
2284 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2285 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2286
2287 #: g10/gpg.c:2636
2288 msgid "invalid export options\n"
2289 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2290
2291 #: g10/gpg.c:2643
2292 #, fuzzy, c-format
2293 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2294 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2295
2296 #: g10/gpg.c:2646
2297 #, fuzzy
2298 msgid "invalid list options\n"
2299 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2300
2301 #: g10/gpg.c:2654
2302 msgid "display photo IDs during signature verification"
2303 msgstr ""
2304
2305 #: g10/gpg.c:2656
2306 msgid "show policy URLs during signature verification"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: g10/gpg.c:2658
2310 #, fuzzy
2311 msgid "show all notations during signature verification"
2312 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2313
2314 #: g10/gpg.c:2660
2315 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: g10/gpg.c:2664
2319 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: g10/gpg.c:2666
2323 #, fuzzy
2324 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2325 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2326
2327 #: g10/gpg.c:2668
2328 #, fuzzy
2329 msgid "show user ID validity during signature verification"
2330 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2331
2332 #: g10/gpg.c:2670
2333 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: g10/gpg.c:2672
2337 #, fuzzy
2338 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2339 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2340
2341 #: g10/gpg.c:2674
2342 msgid "validate signatures with PKA data"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: g10/gpg.c:2676
2346 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: g10/gpg.c:2683
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2352 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2353
2354 #: g10/gpg.c:2686
2355 #, fuzzy
2356 msgid "invalid verify options\n"
2357 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2358
2359 #: g10/gpg.c:2693
2360 #, c-format
2361 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2362 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2363
2364 #: g10/gpg.c:2868
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2367 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2368
2369 #: g10/gpg.c:2871
2370 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2371 msgstr ""
2372
2373 #: g10/gpg.c:2978 sm/gpgsm.c:1386
2374 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2375 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2376
2377 # FIXME: preferència? jm
2378 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2379 #: g10/gpg.c:2982
2380 #, c-format
2381 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2382 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2383
2384 #: g10/gpg.c:2991
2385 #, c-format
2386 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2387 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2388
2389 #: g10/gpg.c:2994
2390 #, c-format
2391 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2392 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2393
2394 #: g10/gpg.c:3009
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2397 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2398
2399 # clares -> en clar?  ivb
2400 #: g10/gpg.c:3023
2401 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2402 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2403
2404 #: g10/gpg.c:3029
2405 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2406 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2407
2408 #: g10/gpg.c:3035
2409 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2410 msgstr ""
2411 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2412 "habilitat.\n"
2413
2414 #: g10/gpg.c:3048
2415 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2416 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2417
2418 #: g10/gpg.c:3114 g10/gpg.c:3138 sm/gpgsm.c:1458
2419 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2420 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2421
2422 #: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1466 sm/gpgsm.c:1472
2423 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2424 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2425
2426 #: g10/gpg.c:3126
2427 #, fuzzy
2428 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2429 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2430
2431 #: g10/gpg.c:3132
2432 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2433 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2434
2435 #: g10/gpg.c:3147
2436 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2437 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2438
2439 #: g10/gpg.c:3149
2440 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2441 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2442
2443 #: g10/gpg.c:3151
2444 #, fuzzy
2445 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2446 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2447
2448 #: g10/gpg.c:3153
2449 #, fuzzy
2450 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2451 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2452
2453 #: g10/gpg.c:3155
2454 #, fuzzy
2455 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2456 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2457
2458 #: g10/gpg.c:3158
2459 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2460 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2461
2462 #: g10/gpg.c:3162
2463 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2464 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2465
2466 #: g10/gpg.c:3169
2467 msgid "invalid default preferences\n"
2468 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2469
2470 #: g10/gpg.c:3178
2471 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2472 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2473
2474 #: g10/gpg.c:3182
2475 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2476 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2477
2478 #: g10/gpg.c:3186
2479 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2480 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2481
2482 #: g10/gpg.c:3219
2483 #, c-format
2484 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2485 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2486
2487 #: g10/gpg.c:3266
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2490 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2491
2492 #: g10/gpg.c:3271
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2495 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2496
2497 #: g10/gpg.c:3276
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2500 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2501
2502 #: g10/gpg.c:3359
2503 #, c-format
2504 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2505 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2506
2507 #: g10/gpg.c:3370
2508 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2509 msgstr ""
2510 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2511
2512 #: g10/gpg.c:3391
2513 msgid "--store [filename]"
2514 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2515
2516 #: g10/gpg.c:3398
2517 msgid "--symmetric [filename]"
2518 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2519
2520 #: g10/gpg.c:3400
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2523 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2524
2525 #: g10/gpg.c:3410
2526 msgid "--encrypt [filename]"
2527 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2528
2529 #: g10/gpg.c:3423
2530 #, fuzzy
2531 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2532 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2533
2534 #: g10/gpg.c:3425
2535 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2536 msgstr ""
2537
2538 #: g10/gpg.c:3428
2539 #, fuzzy, c-format
2540 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2541 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2542
2543 #: g10/gpg.c:3446
2544 msgid "--sign [filename]"
2545 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2546
2547 #: g10/gpg.c:3459
2548 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2549 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2550
2551 #: g10/gpg.c:3474
2552 #, fuzzy
2553 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2554 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2555
2556 #: g10/gpg.c:3476
2557 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2558 msgstr ""
2559
2560 #: g10/gpg.c:3479
2561 #, fuzzy, c-format
2562 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2563 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2564
2565 #: g10/gpg.c:3499
2566 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2567 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2568
2569 #: g10/gpg.c:3508
2570 msgid "--clearsign [filename]"
2571 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2572
2573 #: g10/gpg.c:3533
2574 msgid "--decrypt [filename]"
2575 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2576
2577 #: g10/gpg.c:3541
2578 msgid "--sign-key user-id"
2579 msgstr "--sign-key user-id"
2580
2581 #: g10/gpg.c:3545
2582 msgid "--lsign-key user-id"
2583 msgstr "--lsign-key user-id"
2584
2585 #: g10/gpg.c:3566
2586 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2587 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2588
2589 #: g10/gpg.c:3658
2590 #, c-format
2591 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2592 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2593
2594 #: g10/gpg.c:3660
2595 #, c-format
2596 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2597 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2598
2599 #: g10/gpg.c:3662
2600 #, c-format
2601 msgid "key export failed: %s\n"
2602 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2603
2604 #: g10/gpg.c:3673
2605 #, c-format
2606 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2607 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2608
2609 #: g10/gpg.c:3683
2610 #, c-format
2611 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2612 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2613
2614 #: g10/gpg.c:3734
2615 #, c-format
2616 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2617 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2618
2619 #: g10/gpg.c:3742
2620 #, c-format
2621 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2622 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2623
2624 #: g10/gpg.c:3832
2625 #, c-format
2626 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2627 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2628
2629 #: g10/gpg.c:3949
2630 msgid "[filename]"
2631 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2632
2633 #: g10/gpg.c:3953
2634 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2635 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2636
2637 #: g10/gpg.c:4265
2638 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2639 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2640
2641 #: g10/gpg.c:4267
2642 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2643 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2644
2645 #: g10/gpg.c:4300
2646 #, fuzzy
2647 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2648 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2649
2650 #: g10/gpgv.c:74
2651 #, fuzzy
2652 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2653 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2654
2655 #: g10/gpgv.c:76
2656 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2657 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2658
2659 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
2660 msgid "|FD|write status info to this FD"
2661 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2662
2663 #: g10/gpgv.c:117
2664 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2665 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2666
2667 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2668 #: g10/gpgv.c:119
2669 msgid ""
2670 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2671 "Check signatures against known trusted keys\n"
2672 msgstr ""
2673 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2674 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2675
2676 #: g10/helptext.c:72
2677 msgid "No help available"
2678 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2679
2680 #: g10/helptext.c:82
2681 #, c-format
2682 msgid "No help available for `%s'"
2683 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2684
2685 #: g10/import.c:94
2686 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: g10/import.c:96
2690 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2691 msgstr ""
2692
2693 #: g10/import.c:98
2694 #, fuzzy
2695 msgid "do not update the trustdb after import"
2696 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2697
2698 #: g10/import.c:100
2699 #, fuzzy
2700 msgid "create a public key when importing a secret key"
2701 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2702
2703 #: g10/import.c:102
2704 msgid "only accept updates to existing keys"
2705 msgstr ""
2706
2707 #: g10/import.c:104
2708 #, fuzzy
2709 msgid "remove unusable parts from key after import"
2710 msgstr "la clau secreta és inusable"
2711
2712 #: g10/import.c:106
2713 msgid "remove as much as possible from key after import"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: g10/import.c:269
2717 #, c-format
2718 msgid "skipping block of type %d\n"
2719 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2720
2721 #: g10/import.c:278
2722 #, fuzzy, c-format
2723 msgid "%lu keys processed so far\n"
2724 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2725
2726 #: g10/import.c:295
2727 #, c-format
2728 msgid "Total number processed: %lu\n"
2729 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2730
2731 #: g10/import.c:297
2732 #, c-format
2733 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2734 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2735
2736 #: g10/import.c:300
2737 #, c-format
2738 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2739 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2740
2741 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2742 #, c-format
2743 msgid "              imported: %lu"
2744 msgstr "              importades: %lu"
2745
2746 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2747 #, c-format
2748 msgid "             unchanged: %lu\n"
2749 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2750
2751 #: g10/import.c:310
2752 #, c-format
2753 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2754 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2755
2756 #: g10/import.c:312
2757 #, c-format
2758 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2759 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2760
2761 #: g10/import.c:314
2762 #, c-format
2763 msgid "        new signatures: %lu\n"
2764 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2765
2766 #: g10/import.c:316
2767 #, c-format
2768 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2769 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2770
2771 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2772 #, c-format
2773 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2774 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2775
2776 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2777 #, c-format
2778 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2779 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2780
2781 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2782 #, c-format
2783 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2784 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2785
2786 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2787 #, c-format
2788 msgid "          not imported: %lu\n"
2789 msgstr "              importades: %lu\n"
2790
2791 #: g10/import.c:326
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2794 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2795
2796 #: g10/import.c:328
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2799 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2800
2801 #: g10/import.c:569
2802 #, c-format
2803 msgid ""
2804 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2805 "algorithms on these user IDs:\n"
2806 msgstr ""
2807
2808 #: g10/import.c:610
2809 #, c-format
2810 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: g10/import.c:625
2814 #, fuzzy, c-format
2815 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2816 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2817
2818 #: g10/import.c:637
2819 #, c-format
2820 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: g10/import.c:650
2824 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: g10/import.c:652
2828 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: g10/import.c:676
2832 #, c-format
2833 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "key %s: no user ID\n"
2839 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2840
2841 #: g10/import.c:758
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2844 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2845
2846 #: g10/import.c:773
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2849 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2850
2851 #: g10/import.c:779
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2854 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2855
2856 #: g10/import.c:781
2857 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2858 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2859
2860 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2863 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2864
2865 #: g10/import.c:797
2866 #, fuzzy, c-format
2867 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2868 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2869
2870 #: g10/import.c:806
2871 #, c-format
2872 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2873 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2874
2875 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2876 #, c-format
2877 msgid "writing to `%s'\n"
2878 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2879
2880 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2881 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2882 #, c-format
2883 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2884 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2885
2886 #: g10/import.c:834
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2889 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2890
2891 #: g10/import.c:858
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2894 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2895
2896 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2899 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2900
2901 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2904 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2905
2906 #: g10/import.c:920
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2909 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2910
2911 #: g10/import.c:923
2912 #, fuzzy, c-format
2913 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2914 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2915
2916 #: g10/import.c:926
2917 #, fuzzy, c-format
2918 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2919 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2920
2921 #: g10/import.c:929
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2924 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2925
2926 #: g10/import.c:932
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2929 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2930
2931 #: g10/import.c:935
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2934 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2935
2936 #: g10/import.c:938
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2939 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2940
2941 #: g10/import.c:941
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2944 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2945
2946 #: g10/import.c:944
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2949 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2950
2951 #: g10/import.c:947
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2954 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2955
2956 #: g10/import.c:971
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2959 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2960
2961 #: g10/import.c:1143
2962 #, fuzzy, c-format
2963 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2964 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2965
2966 #: g10/import.c:1154
2967 #, fuzzy
2968 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2969 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2970
2971 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2972 #, c-format
2973 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2974 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2975
2976 #: g10/import.c:1182
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "key %s: secret key imported\n"
2979 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2980
2981 #: g10/import.c:1212
2982 #, fuzzy, c-format
2983 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2984 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2985
2986 #: g10/import.c:1222
2987 #, fuzzy, c-format
2988 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2989 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2990
2991 #: g10/import.c:1254
2992 #, fuzzy, c-format
2993 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2994 msgstr ""
2995 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2996 "de revocació\n"
2997
2998 # O «rebutjara»? ivb
2999 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3000 # «es rebutja» està bé. jm
3001 #: g10/import.c:1297
3002 #, fuzzy, c-format
3003 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3004 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3005
3006 #: g10/import.c:1329
3007 #, fuzzy, c-format
3008 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3009 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3010
3011 #: g10/import.c:1398
3012 #, fuzzy, c-format
3013 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3014 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3015
3016 #: g10/import.c:1413
3017 #, fuzzy, c-format
3018 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3019 msgstr ""
3020 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3021 "s»\n"
3022 "\n"
3023
3024 #: g10/import.c:1415
3025 #, fuzzy, c-format
3026 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3027 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3028
3029 #: g10/import.c:1433
3030 #, fuzzy, c-format
3031 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3032 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3033
3034 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3037 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3038
3039 #: g10/import.c:1446
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3042 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3043
3044 #: g10/import.c:1461
3045 #, fuzzy, c-format
3046 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3047 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3048
3049 #: g10/import.c:1483
3050 #, fuzzy, c-format
3051 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3052 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3053
3054 #: g10/import.c:1496
3055 #, fuzzy, c-format
3056 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3057 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3058
3059 #: g10/import.c:1511
3060 #, fuzzy, c-format
3061 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3062 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3063
3064 #: g10/import.c:1555
3065 #, fuzzy, c-format
3066 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3067 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3068
3069 #: g10/import.c:1576
3070 #, fuzzy, c-format
3071 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3072 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3073
3074 #: g10/import.c:1603
3075 #, fuzzy, c-format
3076 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3077 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3078
3079 #: g10/import.c:1613
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3082 msgstr ""
3083 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3084 "descarta\n"
3085
3086 #: g10/import.c:1630
3087 #, fuzzy, c-format
3088 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3089 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3090
3091 #: g10/import.c:1644
3092 #, fuzzy, c-format
3093 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3094 msgstr ""
3095 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3096 "descarta\n"
3097
3098 #: g10/import.c:1652
3099 #, fuzzy, c-format
3100 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3101 msgstr ""
3102 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3103
3104 #: g10/import.c:1781
3105 #, fuzzy, c-format
3106 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3107 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3108
3109 #: g10/import.c:1843
3110 #, fuzzy, c-format
3111 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3112 msgstr ""
3113 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3114 "08lX\n"
3115
3116 #: g10/import.c:1857
3117 #, fuzzy, c-format
3118 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3119 msgstr ""
3120 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3121 "present.\n"
3122
3123 #: g10/import.c:1916
3124 #, fuzzy, c-format
3125 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3126 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3127
3128 #: g10/import.c:1950
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3131 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3132
3133 #: g10/import.c:2351
3134 #, fuzzy
3135 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3136 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3137
3138 #: g10/import.c:2359
3139 #, fuzzy
3140 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3141 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3142
3143 #: g10/import.c:2361
3144 #, fuzzy
3145 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3146 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3147
3148 #: g10/keydb.c:181
3149 #, c-format
3150 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3151 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3152
3153 #: g10/keydb.c:187
3154 #, c-format
3155 msgid "keyring `%s' created\n"
3156 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3157
3158 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3159 #, fuzzy, c-format
3160 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3161 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3162
3163 #: g10/keydb.c:712
3164 #, c-format
3165 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3166 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:265
3169 msgid "[revocation]"
3170 msgstr "[revocació]"
3171
3172 #: g10/keyedit.c:266
3173 msgid "[self-signature]"
3174 msgstr "[autosignatura]"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
3177 msgid "1 bad signature\n"
3178 msgstr "1 signatura errònia\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
3181 #, c-format
3182 msgid "%d bad signatures\n"
3183 msgstr "%d signatures errònies\n"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
3186 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3187 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
3190 #, c-format
3191 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3192 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
3195 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3196 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
3199 #, c-format
3200 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3201 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:356
3204 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3205 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:358
3208 #, c-format
3209 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3210 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3213 #, fuzzy
3214 msgid ""
3215 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3216 "keys\n"
3217 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3218 "etc.)\n"
3219 msgstr ""
3220 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3221 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3222 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3225 #, fuzzy, c-format
3226 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3227 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3230 #, fuzzy, c-format
3231 msgid "  %d = I trust fully\n"
3232 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:438
3235 msgid ""
3236 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3237 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3238 "trust signatures on your behalf.\n"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: g10/keyedit.c:454
3242 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: g10/keyedit.c:598
3246 #, c-format
3247 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3248 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3249
3250 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3251 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3252 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3253 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3254
3255 # O no s'ha pogut? ivb
3256 # FIXME: comprovar context. jm
3257 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3258 #: g10/keyedit.c:1779
3259 msgid "  Unable to sign.\n"
3260 msgstr "  No es pot signar.\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:626
3263 #, c-format
3264 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3265 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3266
3267 #: g10/keyedit.c:654
3268 #, c-format
3269 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3270 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3271
3272 #: g10/keyedit.c:682
3273 #, fuzzy, c-format
3274 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3275 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3276
3277 #: g10/keyedit.c:684
3278 #, fuzzy
3279 msgid "Sign it? (y/N) "
3280 msgstr "Signar realment? "
3281
3282 #: g10/keyedit.c:706
3283 #, c-format
3284 msgid ""
3285 "The self-signature on \"%s\"\n"
3286 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3287 msgstr ""
3288 "La vostra signatura en «%s»\n"
3289 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:715
3292 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3293 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3294
3295 #: g10/keyedit.c:729
3296 #, c-format
3297 msgid ""
3298 "Your current signature on \"%s\"\n"
3299 "has expired.\n"
3300 msgstr ""
3301 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3302 "ha caducat.\n"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:733
3305 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3306 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3307
3308 #: g10/keyedit.c:754
3309 #, c-format
3310 msgid ""
3311 "Your current signature on \"%s\"\n"
3312 "is a local signature.\n"
3313 msgstr ""
3314 "La vostra signatura en «%s»\n"
3315 "és una signatura local.\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:758
3318 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3319 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3320
3321 #: g10/keyedit.c:779
3322 #, fuzzy, c-format
3323 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3324 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:782
3327 #, fuzzy, c-format
3328 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3329 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:787
3332 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3333 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3334
3335 #: g10/keyedit.c:809
3336 #, fuzzy, c-format
3337 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3338 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:824
3341 msgid "This key has expired!"
3342 msgstr "La clau ha caducat!"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:842
3345 #, c-format
3346 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3347 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:848
3350 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3351 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3352
3353 #: g10/keyedit.c:888
3354 msgid ""
3355 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3356 "mode.\n"
3357 msgstr ""
3358 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:890
3361 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3362 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:915
3365 msgid ""
3366 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3367 "belongs\n"
3368 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3369 msgstr ""
3370 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3371 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3372 "contestar, entreu «0».\n"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:920
3375 #, c-format
3376 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3377 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:922
3380 #, c-format
3381 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3382 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:924
3385 #, c-format
3386 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3387 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:926
3390 #, c-format
3391 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3392 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:932
3395 #, fuzzy
3396 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3397 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:956
3400 #, fuzzy, c-format
3401 msgid ""
3402 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3403 "key \"%s\" (%s)\n"
3404 msgstr ""
3405 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3406 "amb la vostra clau: \""
3407
3408 #: g10/keyedit.c:963
3409 #, fuzzy
3410 msgid "This will be a self-signature.\n"
3411 msgstr ""
3412 "\n"
3413 "Açò serà una autosignatura.\n"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:969
3416 #, fuzzy
3417 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3418 msgstr ""
3419 "\n"
3420 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:977
3423 #, fuzzy
3424 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3425 msgstr ""
3426 "\n"
3427 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:987
3430 #, fuzzy
3431 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3432 msgstr ""
3433 "\n"
3434 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:994
3437 #, fuzzy
3438 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3439 msgstr ""
3440 "\n"
3441 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:1001
3444 #, fuzzy
3445 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3446 msgstr ""
3447 "\n"
3448 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:1006
3451 #, fuzzy
3452 msgid "I have checked this key casually.\n"
3453 msgstr ""
3454 "\n"
3455 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1011
3458 #, fuzzy
3459 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3460 msgstr ""
3461 "\n"
3462 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1021
3465 #, fuzzy
3466 msgid "Really sign? (y/N) "
3467 msgstr "Signar realment? "
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4826 g10/keyedit.c:4917 g10/keyedit.c:4981
3470 #: g10/keyedit.c:5042 g10/sign.c:316
3471 #, c-format
3472 msgid "signing failed: %s\n"
3473 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:1131
3476 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3601
3480 msgid "This key is not protected.\n"
3481 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3588 g10/revoke.c:538
3484 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3485 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3604
3488 #, fuzzy
3489 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3490 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3608
3493 msgid "Key is protected.\n"
3494 msgstr "La clau està protegida.\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1186
3497 #, c-format
3498 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3499 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1192
3502 msgid ""
3503 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3504 "\n"
3505 msgstr ""
3506 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3507 "\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2163
3510 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3511 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1212
3514 msgid ""
3515 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3516 "\n"
3517 msgstr ""
3518 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3519 "\n"
3520
3521 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3522 #: g10/keyedit.c:1215
3523 #, fuzzy
3524 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3525 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3526
3527 #: g10/keyedit.c:1296
3528 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3529 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1382
3532 msgid "save and quit"
3533 msgstr "desa i ix"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1385
3536 #, fuzzy
3537 msgid "show key fingerprint"
3538 msgstr "mostra empremta"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1386
3541 msgid "list key and user IDs"
3542 msgstr "llista claus i ID"
3543
3544 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3545 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3546 #: g10/keyedit.c:1388
3547 msgid "select user ID N"
3548 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3549
3550 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3551 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3552 #: g10/keyedit.c:1389
3553 #, fuzzy
3554 msgid "select subkey N"
3555 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1390
3558 #, fuzzy
3559 msgid "check signatures"
3560 msgstr "revoca signatures"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1395
3563 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1400
3567 #, fuzzy
3568 msgid "sign selected user IDs locally"
3569 msgstr "signa la clau localment"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:1402
3572 #, fuzzy
3573 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3574 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:1404
3577 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: g10/keyedit.c:1408
3581 msgid "add a user ID"
3582 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3583
3584 # Com estava escrit abans.  ivb
3585 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3586 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3587 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3588 #: g10/keyedit.c:1410
3589 msgid "add a photo ID"
3590 msgstr "afegeix un photo ID"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:1412
3593 #, fuzzy
3594 msgid "delete selected user IDs"
3595 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:1417
3598 #, fuzzy
3599 msgid "add a subkey"
3600 msgstr "addkey"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1421
3603 msgid "add a key to a smartcard"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1423
3607 msgid "move a key to a smartcard"
3608 msgstr ""
3609
3610 #: g10/keyedit.c:1425
3611 msgid "move a backup key to a smartcard"
3612 msgstr ""
3613
3614 #: g10/keyedit.c:1429
3615 #, fuzzy
3616 msgid "delete selected subkeys"
3617 msgstr "esborra una clau secundària"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:1431
3620 msgid "add a revocation key"
3621 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:1433
3624 #, fuzzy
3625 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3626 msgstr ""
3627 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1435
3630 #, fuzzy
3631 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3632 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1437
3635 #, fuzzy
3636 msgid "flag the selected user ID as primary"
3637 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1439
3640 #, fuzzy
3641 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3642 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:1442
3645 msgid "list preferences (expert)"
3646 msgstr "llista les preferències (expert)"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:1444
3649 msgid "list preferences (verbose)"
3650 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:1446
3653 #, fuzzy
3654 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3655 msgstr ""
3656 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1451
3659 #, fuzzy
3660 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3661 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:1453
3664 #, fuzzy
3665 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3666 msgstr ""
3667 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1455
3670 msgid "change the passphrase"
3671 msgstr "canvia la contrasenya"
3672
3673 #: g10/keyedit.c:1459
3674 msgid "change the ownertrust"
3675 msgstr "canvia la confiança"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:1461
3678 #, fuzzy
3679 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3680 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1463
3683 #, fuzzy
3684 msgid "revoke selected user IDs"
3685 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:1468
3688 #, fuzzy
3689 msgid "revoke key or selected subkeys"
3690 msgstr "revoca una clau secundària"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1469
3693 #, fuzzy
3694 msgid "enable key"
3695 msgstr "activa una clau"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:1470
3698 #, fuzzy
3699 msgid "disable key"
3700 msgstr "desactiva una clau"
3701
3702 # Igual que dalt.  ivb
3703 # Idem :) jm
3704 #: g10/keyedit.c:1471
3705 #, fuzzy
3706 msgid "show selected photo IDs"
3707 msgstr "mostra el photo ID"
3708
3709 #: g10/keyedit.c:1473
3710 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3711 msgstr ""
3712
3713 #: g10/keyedit.c:1475
3714 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3715 msgstr ""
3716
3717 #: g10/keyedit.c:1599
3718 #, fuzzy, c-format
3719 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3720 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:1617
3723 msgid "Secret key is available.\n"
3724 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:1700
3727 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3728 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:1708
3731 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3732 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3733
3734 #: g10/keyedit.c:1727
3735 msgid ""
3736 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3737 "(lsign),\n"
3738 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3739 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/keyedit.c:1767
3743 msgid "Key is revoked."
3744 msgstr "La clau està revocada."
3745
3746 #: g10/keyedit.c:1786
3747 #, fuzzy
3748 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3749 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3750
3751 #: g10/keyedit.c:1793
3752 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3753 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3754
3755 #: g10/keyedit.c:1802
3756 #, fuzzy, c-format
3757 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3758 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3759
3760 #: g10/keyedit.c:1825
3761 #, c-format
3762 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3763 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3766 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3767 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3768
3769 #: g10/keyedit.c:1849
3770 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3771 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3772
3773 #: g10/keyedit.c:1851
3774 #, fuzzy
3775 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3776 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3777
3778 #: g10/keyedit.c:1852
3779 #, fuzzy
3780 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3781 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3782
3783 #: g10/keyedit.c:1902
3784 #, fuzzy
3785 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3786 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:1914
3789 #, fuzzy
3790 msgid "You must select exactly one key.\n"
3791 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3792
3793 #: g10/keyedit.c:1942
3794 msgid "Command expects a filename argument\n"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: g10/keyedit.c:1956
3798 #, fuzzy, c-format
3799 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3800 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3801
3802 #: g10/keyedit.c:1973
3803 #, fuzzy, c-format
3804 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3805 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3806
3807 #: g10/keyedit.c:1997
3808 msgid "You must select at least one key.\n"
3809 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3810
3811 #: g10/keyedit.c:2000
3812 #, fuzzy
3813 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3814 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3815
3816 #: g10/keyedit.c:2001
3817 #, fuzzy
3818 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3819 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2036
3822 #, fuzzy
3823 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3824 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3825
3826 #: g10/keyedit.c:2037
3827 #, fuzzy
3828 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3829 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3830
3831 #: g10/keyedit.c:2055
3832 #, fuzzy
3833 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3834 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3835
3836 #: g10/keyedit.c:2066
3837 #, fuzzy
3838 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3839 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3840
3841 #: g10/keyedit.c:2068
3842 #, fuzzy
3843 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3844 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3845
3846 #: g10/keyedit.c:2118
3847 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: g10/keyedit.c:2160
3851 #, fuzzy
3852 msgid "Set preference list to:\n"
3853 msgstr "estableix la llista de preferències"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:2166
3856 #, fuzzy
3857 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3858 msgstr ""
3859 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3860
3861 #: g10/keyedit.c:2168
3862 #, fuzzy
3863 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3864 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3865
3866 #: g10/keyedit.c:2238
3867 #, fuzzy
3868 msgid "Save changes? (y/N) "
3869 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3870
3871 #: g10/keyedit.c:2241
3872 #, fuzzy
3873 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3874 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3875
3876 #: g10/keyedit.c:2251
3877 #, c-format
3878 msgid "update failed: %s\n"
3879 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3880
3881 #: g10/keyedit.c:2258
3882 #, c-format
3883 msgid "update secret failed: %s\n"
3884 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3885
3886 #: g10/keyedit.c:2265
3887 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3888 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3889
3890 #: g10/keyedit.c:2366
3891 msgid "Digest: "
3892 msgstr "Resum: "
3893
3894 #: g10/keyedit.c:2417
3895 msgid "Features: "
3896 msgstr "Funcionalitats: "
3897
3898 #: g10/keyedit.c:2428
3899 msgid "Keyserver no-modify"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:310
3903 msgid "Preferred keyserver: "
3904 msgstr ""
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3907 #, fuzzy
3908 msgid "Notations: "
3909 msgstr "Notació: "
3910
3911 #: g10/keyedit.c:2662
3912 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3913 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3914
3915 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3916 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3917 #: g10/keyedit.c:2721
3918 #, fuzzy, c-format
3919 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3920 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3921
3922 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3923 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3924 #: g10/keyedit.c:2742
3925 #, fuzzy, c-format
3926 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3927 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3928
3929 #: g10/keyedit.c:2748
3930 #, fuzzy
3931 msgid "(sensitive)"
3932 msgstr " (sensible)"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:2764 g10/keyedit.c:2820 g10/keyedit.c:2881 g10/keyedit.c:2896
3935 #: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
3936 #, fuzzy, c-format
3937 msgid "created: %s"
3938 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3939
3940 #: g10/keyedit.c:2767 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
3941 #, fuzzy, c-format
3942 msgid "revoked: %s"
3943 msgstr "[revocada]"
3944
3945 #: g10/keyedit.c:2769 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
3946 #, fuzzy, c-format
3947 msgid "expired: %s"
3948 msgstr " [caduca: %s]"
3949
3950 #: g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2822 g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:2898
3951 #: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
3952 #: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3953 #, fuzzy, c-format
3954 msgid "expires: %s"
3955 msgstr " [caduca: %s]"
3956
3957 #: g10/keyedit.c:2773
3958 #, c-format
3959 msgid "usage: %s"
3960 msgstr ""
3961
3962 #: g10/keyedit.c:2788
3963 #, fuzzy, c-format
3964 msgid "trust: %s"
3965 msgstr " confiança: %c/%c"
3966
3967 #: g10/keyedit.c:2792
3968 #, c-format
3969 msgid "validity: %s"
3970 msgstr ""
3971
3972 #: g10/keyedit.c:2799
3973 msgid "This key has been disabled"
3974 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3975
3976 #: g10/keyedit.c:2827 g10/keylist.c:202
3977 msgid "card-no: "
3978 msgstr ""
3979
3980 #: g10/keyedit.c:2851
3981 msgid ""
3982 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3983 "unless you restart the program.\n"
3984 msgstr ""
3985 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3986 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3987
3988 #: g10/keyedit.c:2915 g10/keyedit.c:3261 g10/keyserver.c:539
3989 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3990 #, fuzzy
3991 msgid "revoked"
3992 msgstr "[revocada]"
3993
3994 #: g10/keyedit.c:2917 g10/keyedit.c:3263 g10/keyserver.c:543
3995 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3996 #, fuzzy
3997 msgid "expired"
3998 msgstr "expire"
3999
4000 #: g10/keyedit.c:2982
4001 msgid ""
4002 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4003 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4004 msgstr ""
4005 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
4006 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
4007 "assumida.\n"
4008
4009 # Photo ID com abans.  ivb
4010 #: g10/keyedit.c:3043
4011 msgid ""
4012 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4013 "versions\n"
4014 "         of PGP to reject this key.\n"
4015 msgstr ""
4016 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
4017 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
4018
4019 #: g10/keyedit.c:3048 g10/keyedit.c:3383
4020 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4021 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
4022
4023 #: g10/keyedit.c:3054
4024 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4025 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
4026
4027 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
4028 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
4029 #: g10/keyedit.c:3194
4030 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4031 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
4032
4033 #: g10/keyedit.c:3204
4034 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4035 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
4036
4037 #: g10/keyedit.c:3208
4038 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4039 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
4040
4041 #: g10/keyedit.c:3214
4042 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4043 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4044
4045 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4046 #: g10/keyedit.c:3228
4047 #, c-format
4048 msgid "Deleted %d signature.\n"
4049 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4050