589b4d102cecd7257ffa7e65eceeb5545f590a9d
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2008-05-09 11:38+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:225
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:594
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:597
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
57 #. label for the quality bar.
58 #: agent/call-pinentry.c:632
59 msgid "Quality:"
60 msgstr ""
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
63 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
64 #. appropriate string to describe what this is about.  The
65 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
66 #. If you do not translate this entry, a default english
67 #. text (see source) will be used.
68 #: agent/call-pinentry.c:655
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71
72 #: agent/call-pinentry.c:697
73 #, c-format
74 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/call-pinentry.c:717 agent/call-pinentry.c:729
78 #, fuzzy
79 msgid "PIN too long"
80 msgstr "la línia és massa llarga\n"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:718
83 #, fuzzy
84 msgid "Passphrase too long"
85 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:726
88 #, fuzzy
89 msgid "Invalid characters in PIN"
90 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
91
92 #: agent/call-pinentry.c:731
93 msgid "PIN too short"
94 msgstr ""
95
96 #: agent/call-pinentry.c:743
97 #, fuzzy
98 msgid "Bad PIN"
99 msgstr "l'MPI és erroni"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:744
102 #, fuzzy
103 msgid "Bad Passphrase"
104 msgstr "la contrasenya és errònia"
105
106 #: agent/call-pinentry.c:780
107 #, fuzzy
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "la contrasenya és errònia"
110
111 #: agent/command-ssh.c:529
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
114 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1064 g10/keygen.c:3155
117 #: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
118 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
119 #, c-format
120 msgid "can't create `%s': %s\n"
121 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
124 #: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
125 #: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1065 g10/import.c:193
126 #: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
127 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
128 #: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
129 #: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1979
130 #: sm/gpgsm.c:2016 sm/gpgsm.c:2054 sm/qualified.c:66
131 #, c-format
132 msgid "can't open `%s': %s\n"
133 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
134
135 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
138 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
139
140 #: agent/command-ssh.c:1619
141 #, c-format
142 msgid "detected card with S/N: %s\n"
143 msgstr ""
144
145 #: agent/command-ssh.c:1624
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
148 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
149
150 #: agent/command-ssh.c:1644
151 #, fuzzy, c-format
152 msgid "no suitable card key found: %s\n"
153 msgstr ""
154 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
155 "\n"
156
157 #: agent/command-ssh.c:1694
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
160 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
161
162 #: agent/command-ssh.c:1709
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "error writing key: %s\n"
165 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
166
167 #: agent/command-ssh.c:2014
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
170 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
171
172 #: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
173 #: agent/protect-tool.c:1197
174 #, fuzzy
175 msgid "Please re-enter this passphrase"
176 msgstr "canvia la contrasenya"
177
178 #: agent/command-ssh.c:2363
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
182 "0Awithin gpg-agent's key storage"
183 msgstr ""
184
185 #: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
186 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
187 msgid "does not match - try again"
188 msgstr ""
189
190 #: agent/command-ssh.c:2885
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
194
195 #: agent/divert-scd.c:217
196 #, fuzzy
197 msgid "Admin PIN"
198 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
199
200 #: agent/divert-scd.c:275
201 #, fuzzy
202 msgid "Repeat this PIN"
203 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
204
205 #: agent/divert-scd.c:278
206 #, fuzzy
207 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
208 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
209
210 #: agent/divert-scd.c:290
211 #, c-format
212 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
213 msgstr ""
214
215 #: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
216 #: sm/import.c:525 sm/import.c:550
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "error creating temporary file: %s\n"
219 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
220
221 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
222 #, fuzzy, c-format
223 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
224 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
225
226 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
227 #, fuzzy
228 msgid "Enter new passphrase"
229 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
230
231 #: agent/genkey.c:165
232 #, fuzzy
233 msgid "Take this one anyway"
234 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
235
236 #: agent/genkey.c:191
237 #, c-format
238 msgid ""
239 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
240 "at least %u character long."
241 msgid_plural ""
242 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
243 "at least %u characters long."
244 msgstr[0] ""
245 msgstr[1] ""
246
247 #: agent/genkey.c:212
248 #, c-format
249 msgid ""
250 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
251 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
252 msgid_plural ""
253 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
254 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
255 msgstr[0] ""
256 msgstr[1] ""
257
258 #: agent/genkey.c:235
259 #, c-format
260 msgid ""
261 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
262 "a known term or match%%0Acertain pattern."
263 msgstr ""
264
265 #: agent/genkey.c:251
266 #, c-format
267 msgid ""
268 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
269 msgstr ""
270
271 #: agent/genkey.c:253
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
275 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
276 msgstr ""
277
278 #: agent/genkey.c:262
279 msgid "Yes, protection is not needed"
280 msgstr ""
281
282 #: agent/genkey.c:306
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
285 msgstr ""
286 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
287 "\n"
288
289 #: agent/genkey.c:429
290 #, fuzzy
291 msgid "Please enter the new passphrase"
292 msgstr "canvia la contrasenya"
293
294 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
295 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
296 #, fuzzy
297 msgid ""
298 "@Options:\n"
299 " "
300 msgstr ""
301 "@\n"
302 "Opcions:\n"
303 " "
304
305 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
306 msgid "run in server mode (foreground)"
307 msgstr ""
308
309 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
310 msgid "run in daemon mode (background)"
311 msgstr ""
312
313 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
314 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
315 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
316 #: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
317 msgid "verbose"
318 msgstr "detall"
319
320 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
321 #: sm/gpgsm.c:345
322 msgid "be somewhat more quiet"
323 msgstr "una mica més silenciós"
324
325 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
326 msgid "sh-style command output"
327 msgstr ""
328
329 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
330 msgid "csh-style command output"
331 msgstr ""
332
333 #: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
334 #, fuzzy
335 msgid "|FILE|read options from FILE"
336 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
337
338 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
339 msgid "do not detach from the console"
340 msgstr ""
341
342 #: agent/gpg-agent.c:131
343 msgid "do not grab keyboard and mouse"
344 msgstr ""
345
346 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
347 #, fuzzy
348 msgid "use a log file for the server"
349 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
350
351 #: agent/gpg-agent.c:134
352 #, fuzzy
353 msgid "use a standard location for the socket"
354 msgstr ""
355 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
356
357 #: agent/gpg-agent.c:137
358 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
359 msgstr ""
360
361 #: agent/gpg-agent.c:140
362 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
363 msgstr ""
364
365 #: agent/gpg-agent.c:141
366 #, fuzzy
367 msgid "do not use the SCdaemon"
368 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
369
370 #: agent/gpg-agent.c:150
371 msgid "ignore requests to change the TTY"
372 msgstr ""
373
374 #: agent/gpg-agent.c:152
375 msgid "ignore requests to change the X display"
376 msgstr ""
377
378 #: agent/gpg-agent.c:155
379 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
380 msgstr ""
381
382 #: agent/gpg-agent.c:168
383 msgid "do not use the PIN cache when signing"
384 msgstr ""
385
386 #: agent/gpg-agent.c:170
387 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
388 msgstr ""
389
390 #: agent/gpg-agent.c:172
391 #, fuzzy
392 msgid "allow presetting passphrase"
393 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
394
395 #: agent/gpg-agent.c:173
396 msgid "enable ssh-agent emulation"
397 msgstr ""
398
399 #: agent/gpg-agent.c:175
400 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
401 msgstr ""
402
403 #: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
404 #: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:574 tools/gpg-connect-agent.c:171
405 #: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
406 #, fuzzy
407 msgid "Please report bugs to <"
408 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:286
411 #, fuzzy
412 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
413 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:288
416 msgid ""
417 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
418 "Secret key management for GnuPG\n"
419 msgstr ""
420
421 #: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:971 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
422 #, c-format
423 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
424 msgstr ""
425
426 #: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
427 #: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:881 sm/gpgsm.c:884 tools/symcryptrun.c:997
428 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
429 #, c-format
430 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
431 msgstr ""
432
433 #: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2069 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:972
434 #, c-format
435 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
436 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
437
438 #: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2073
439 #: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:930
440 #, c-format
441 msgid "option file `%s': %s\n"
442 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
443
444 #: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2080 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:983
445 #, c-format
446 msgid "reading options from `%s'\n"
447 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
450 #: g10/plaintext.c:162
451 #, c-format
452 msgid "error creating `%s': %s\n"
453 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
456 #: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
457 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
458 #, c-format
459 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
460 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
461
462 #: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:937
463 msgid "name of socket too long\n"
464 msgstr ""
465
466 #: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:960
467 #, fuzzy, c-format
468 msgid "can't create socket: %s\n"
469 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
470
471 #: agent/gpg-agent.c:1346
472 #, fuzzy, c-format
473 msgid "socket name `%s' is too long\n"
474 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
475
476 #: agent/gpg-agent.c:1366
477 #, fuzzy
478 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
479 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
480
481 #: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:980
482 #, fuzzy
483 msgid "error getting nonce for the socket\n"
484 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
485
486 #: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:983
487 #, fuzzy, c-format
488 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
489 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:992
492 #, fuzzy, c-format
493 msgid "listen() failed: %s\n"
494 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
495
496 #: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:999
497 #, fuzzy, c-format
498 msgid "listening on socket `%s'\n"
499 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
500
501 #: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
502 #, fuzzy, c-format
503 msgid "directory `%s' created\n"
504 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
505
506 #: agent/gpg-agent.c:1481
507 #, fuzzy, c-format
508 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
509 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
510
511 #: agent/gpg-agent.c:1485
512 #, fuzzy, c-format
513 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
514 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
515
516 #: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1015
517 #, fuzzy, c-format
518 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
519 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
520
521 #: agent/gpg-agent.c:1624
522 #, c-format
523 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
524 msgstr ""
525
526 #: agent/gpg-agent.c:1629
527 #, c-format
528 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
529 msgstr ""
530
531 #: agent/gpg-agent.c:1649
532 #, c-format
533 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
534 msgstr ""
535
536 #: agent/gpg-agent.c:1654
537 #, c-format
538 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
539 msgstr ""
540
541 #: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1137
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
544 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
545
546 #: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1204
547 #, fuzzy, c-format
548 msgid "%s %s stopped\n"
549 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
550
551 #: agent/gpg-agent.c:1907
552 #, fuzzy
553 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
554 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
555
556 #: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:324
557 #: tools/gpg-connect-agent.c:2021
558 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
559 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
560
561 #: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:336
562 #: tools/gpg-connect-agent.c:2032
563 #, c-format
564 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
565 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
566
567 #: agent/preset-passphrase.c:98
568 #, fuzzy
569 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
570 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
571
572 #: agent/preset-passphrase.c:101
573 msgid ""
574 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
575 "Password cache maintenance\n"
576 msgstr ""
577
578 #: agent/protect-tool.c:149
579 #, fuzzy
580 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
581 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
582
583 #: agent/protect-tool.c:151
584 msgid ""
585 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
586 "Secret key maintenance tool\n"
587 msgstr ""
588
589 #: agent/protect-tool.c:1188
590 #, fuzzy
591 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
592 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
593
594 #: agent/protect-tool.c:1191
595 #, fuzzy
596 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
597 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
598
599 #: agent/protect-tool.c:1194
600 msgid ""
601 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
602 "system."
603 msgstr ""
604
605 #: agent/protect-tool.c:1199
606 #, fuzzy
607 msgid ""
608 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
609 "needed to complete this operation."
610 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
611
612 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
613 #, fuzzy
614 msgid "Passphrase:"
615 msgstr "la contrasenya és errònia"
616
617 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
618 #, fuzzy, c-format
619 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
620 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
621
622 #: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
623 #, fuzzy
624 msgid "cancelled\n"
625 msgstr "Cancel·la"
626
627 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
628 #, fuzzy, c-format
629 msgid "error opening `%s': %s\n"
630 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
631
632 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
633 #, fuzzy, c-format
634 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
635 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
636
637 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
638 #, c-format
639 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
640 msgstr ""
641
642 # Parts?  Peces?  ivb
643 #: agent/trustlist.c:181
644 #, fuzzy, c-format
645 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
646 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
647
648 #: agent/trustlist.c:216
649 #, fuzzy, c-format
650 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
651 msgstr "error de lectura: %s\n"
652
653 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
654 #, c-format
655 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
656 msgstr ""
657
658 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
659 #, fuzzy, c-format
660 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
661 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
662
663 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
664 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
665 msgstr ""
666
667 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
668 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
669 #. Pinentry to insert a line break.  The double
670 #. percent sign is actually needed because it is also
671 #. a printf format string.  If you need to insert a
672 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
673 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
674 #. fingerprint string whereas the first one receives
675 #. the name as stored in the certificate.
676 #: agent/trustlist.c:539
677 #, c-format
678 msgid ""
679 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
680 "fingerprint:%%0A  %s"
681 msgstr ""
682
683 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
684 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
685 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
686 #: agent/trustlist.c:551
687 msgid "Correct"
688 msgstr ""
689
690 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
691 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
692 #. Pinentry to insert a line break.  The double
693 #. percent sign is actually needed because it is also
694 #. a printf format string.  If you need to insert a
695 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
696 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
697 #. certificate.
698 #: agent/trustlist.c:574
699 #, c-format
700 msgid ""
701 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
702 "certificates?"
703 msgstr ""
704
705 #: agent/trustlist.c:583
706 #, fuzzy
707 msgid "Yes"
708 msgstr "sí|si"
709
710 #: agent/trustlist.c:583
711 msgid "No"
712 msgstr ""
713
714 #: agent/findkey.c:158
715 #, c-format
716 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
717 msgstr ""
718
719 #: agent/findkey.c:174
720 #, c-format
721 msgid ""
722 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
723 "it now."
724 msgstr ""
725
726 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
727 #, fuzzy
728 msgid "Change passphrase"
729 msgstr "canvia la contrasenya"
730
731 #: agent/findkey.c:196
732 msgid "I'll change it later"
733 msgstr ""
734
735 #: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1372
736 #: tools/gpgconf-comp.c:1695
737 #, fuzzy, c-format
738 msgid "error creating a pipe: %s\n"
739 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
740
741 #: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
744 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
745
746 #: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
747 #, fuzzy, c-format
748 msgid "error forking process: %s\n"
749 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
750
751 #: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
752 #, c-format
753 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
754 msgstr ""
755
756 #: common/exechelp.c:661
757 #, fuzzy, c-format
758 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
759 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
760
761 #: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
762 #, fuzzy, c-format
763 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
764 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
765
766 #: common/exechelp.c:712
767 #, c-format
768 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
769 msgstr ""
770
771 #: common/exechelp.c:725
772 #, fuzzy, c-format
773 msgid "error running `%s': terminated\n"
774 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
775
776 #: common/http.c:1634
777 #, fuzzy, c-format
778 msgid "error creating socket: %s\n"
779 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
780
781 #: common/http.c:1678
782 #, fuzzy
783 msgid "host not found"
784 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
785
786 #: common/simple-pwquery.c:335
787 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
788 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
789
790 #: common/simple-pwquery.c:393
791 #, c-format
792 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
793 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
794
795 #: common/simple-pwquery.c:404
796 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
797 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
798
799 #: common/simple-pwquery.c:414
800 #, fuzzy
801 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
802 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
803
804 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
805 #, fuzzy
806 msgid "canceled by user\n"
807 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
808
809 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
810 #, fuzzy
811 msgid "problem with the agent\n"
812 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
813
814 # bolcats de memòria?  ivb
815 #: common/sysutils.c:105
816 #, c-format
817 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
818 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
819
820 # Indi. ivb
821 #: common/sysutils.c:200
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
824 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
825
826 #: common/sysutils.c:232
827 #, fuzzy, c-format
828 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
829 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
830
831 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
832 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
833 msgid "yes"
834 msgstr "sí|si"
835
836 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
837 msgid "yY"
838 msgstr "sS"
839
840 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
841 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
842 msgid "no"
843 msgstr "no"
844
845 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
846 msgid "nN"
847 msgstr "nN"
848
849 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
850 #: common/yesno.c:72
851 msgid "quit"
852 msgstr "ix"
853
854 # «xX»?  ivb
855 #: common/yesno.c:75
856 msgid "qQ"
857 msgstr "xX"
858
859 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
860 #: common/yesno.c:109
861 msgid "okay|okay"
862 msgstr ""
863
864 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
865 #: common/yesno.c:111
866 msgid "cancel|cancel"
867 msgstr ""
868
869 #: common/yesno.c:112
870 msgid "oO"
871 msgstr ""
872
873 #: common/yesno.c:113
874 #, fuzzy
875 msgid "cC"
876 msgstr "c"
877
878 #: common/miscellaneous.c:71
879 #, c-format
880 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
881 msgstr ""
882
883 #: common/miscellaneous.c:74
884 #, c-format
885 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
886 msgstr ""
887
888 #: common/asshelp.c:242
889 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
890 msgstr ""
891
892 #: common/asshelp.c:347
893 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
894 msgstr ""
895
896 #: common/audit.c:682
897 #, fuzzy
898 msgid "Certificate chain available"
899 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
900
901 #: common/audit.c:689
902 #, fuzzy
903 msgid "root certificate missing"
904 msgstr ""
905 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
906 "\n"
907
908 #: common/audit.c:715
909 msgid "Data encryption succeeded"
910 msgstr ""
911
912 #: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
913 #, fuzzy
914 msgid "Data available"
915 msgstr "La clau és disponible en: "
916
917 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
918 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
919 #: common/audit.c:723
920 #, fuzzy
921 msgid "Session key created"
922 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
923
924 #: common/audit.c:728
925 #, fuzzy, c-format
926 msgid "algorithm: %s"
927 msgstr "armadura: %s\n"
928
929 # Suportats? ivb
930 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
931 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
932 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
933 # encara no m'agraden massa... jm
934 #: common/audit.c:730 common/audit.c:732
935 #, fuzzy, c-format
936 msgid "unsupported algorithm: %s"
937 msgstr ""
938 "\n"
939 "Algoritmes suportats:\n"
940
941 # Gènere?  Nombre?  ivb
942 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
943 # uncompressed so we know the gender. jm
944 #: common/audit.c:734
945 #, fuzzy
946 msgid "seems to be not encrypted"
947 msgstr "no és xifrat"
948
949 #: common/audit.c:740
950 msgid "Number of recipients"
951 msgstr ""
952
953 #: common/audit.c:748
954 #, c-format
955 msgid "Recipient %d"
956 msgstr ""
957
958 #: common/audit.c:776
959 msgid "Data signing succeeded"
960 msgstr ""
961
962 #: common/audit.c:796
963 msgid "Data decryption succeeded"
964 msgstr ""
965
966 #: common/audit.c:821
967 #, fuzzy
968 msgid "Data verification succeeded"
969 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
970
971 #: common/audit.c:830
972 #, fuzzy
973 msgid "Signature available"
974 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
975
976 #: common/audit.c:835
977 #, fuzzy
978 msgid "Parsing signature succeeded"
979 msgstr "Signatura correcta de \""
980
981 #: common/audit.c:840
982 #, fuzzy, c-format
983 msgid "Bad hash algorithm: %s"
984 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
985
986 #: common/audit.c:855
987 #, fuzzy, c-format
988 msgid "Signature %d"
989 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
990
991 #: common/audit.c:871
992 #, fuzzy
993 msgid "Certificate chain valid"
994 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
995
996 #: common/audit.c:882
997 #, fuzzy
998 msgid "Root certificate trustworthy"
999 msgstr ""
1000 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
1001 "\n"
1002
1003 #: common/audit.c:892
1004 #, fuzzy
1005 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1006 msgstr "Certificat correcte"
1007
1008 #: common/audit.c:909
1009 #, fuzzy
1010 msgid "Included certificates"
1011 msgstr "Certificat invàlid"
1012
1013 #: common/audit.c:968
1014 msgid "No audit log entries."
1015 msgstr ""
1016
1017 #: common/audit.c:1017
1018 #, fuzzy
1019 msgid "Unknown operation"
1020 msgstr "la versió és desconeguda"
1021
1022 #: common/audit.c:1035
1023 msgid "Gpg-Agent usable"
1024 msgstr ""
1025
1026 #: common/audit.c:1045
1027 msgid "Dirmngr usable"
1028 msgstr ""
1029
1030 #: common/audit.c:1081
1031 #, fuzzy, c-format
1032 msgid "No help available for `%s'."
1033 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
1034
1035 #: common/helpfile.c:80
1036 #, fuzzy
1037 msgid "ignoring garbage line"
1038 msgstr "error en l'última línia\n"
1039
1040 #: g10/armor.c:379
1041 #, c-format
1042 msgid "armor: %s\n"
1043 msgstr "armadura: %s\n"
1044
1045 #: g10/armor.c:418
1046 msgid "invalid armor header: "
1047 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
1048
1049 #: g10/armor.c:429
1050 msgid "armor header: "
1051 msgstr "capçalera d'armadura: "
1052
1053 #: g10/armor.c:442
1054 msgid "invalid clearsig header\n"
1055 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
1056
1057 #: g10/armor.c:455
1058 #, fuzzy
1059 msgid "unknown armor header: "
1060 msgstr "capçalera d'armadura: "
1061
1062 # És un missatge d'error?  ivb
1063 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
1064 #: g10/armor.c:508
1065 msgid "nested clear text signatures\n"
1066 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
1067
1068 # FIXME: un-indiar. jm
1069 #: g10/armor.c:643
1070 #, fuzzy
1071 msgid "unexpected armor: "
1072 msgstr "armadura inesperada:"
1073
1074 #: g10/armor.c:655
1075 msgid "invalid dash escaped line: "
1076 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
1077
1078 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1079 #, fuzzy, c-format
1080 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1081 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
1082
1083 #: g10/armor.c:852
1084 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1085 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1086
1087 #: g10/armor.c:886
1088 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1089 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1090
1091 #: g10/armor.c:894
1092 msgid "malformed CRC\n"
1093 msgstr "CRC malformat\n"
1094
1095 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1096 #, fuzzy, c-format
1097 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1098 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1099
1100 #: g10/armor.c:918
1101 #, fuzzy
1102 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1103 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
1104
1105 #: g10/armor.c:922
1106 msgid "error in trailer line\n"
1107 msgstr "error en l'última línia\n"
1108
1109 #: g10/armor.c:1233
1110 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1111 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1112
1113 #: g10/armor.c:1238
1114 #, c-format
1115 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1116 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
1117
1118 #: g10/armor.c:1242
1119 msgid ""
1120 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1121 msgstr ""
1122 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
1123 "utilitzat un MTA amb errors\n"
1124
1125 #: g10/build-packet.c:976
1126 msgid ""
1127 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1128 "an '='\n"
1129 msgstr ""
1130 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1131 "amb el signe «=»\n"
1132
1133 #: g10/build-packet.c:988
1134 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1135 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1136
1137 #: g10/build-packet.c:994
1138 #, fuzzy
1139 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1140 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1141
1142 #: g10/build-packet.c:1012
1143 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1144 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1145
1146 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1147 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1148 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
1149
1150 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1151 msgid "not human readable"
1152 msgstr "no llegible per humans"
1153
1154 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
1155 #, fuzzy, c-format
1156 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1157 msgstr "la clau secreta no està disponible"
1158
1159 #: g10/card-util.c:67
1160 #, c-format
1161 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1162 msgstr ""
1163
1164 # Destès? ivb
1165 # Desatès, sí. jm
1166 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
1167 #: g10/keygen.c:2831 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1168 #, fuzzy
1169 msgid "can't do this in batch mode\n"
1170 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
1171
1172 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
1173 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1591
1174 #: g10/keygen.c:1658 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1175 msgid "Your selection? "
1176 msgstr "La vostra selecció? "
1177
1178 #: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
1179 msgid "[not set]"
1180 msgstr "[no establert]"
1181
1182 #: g10/card-util.c:417
1183 msgid "male"
1184 msgstr "home"
1185
1186 #: g10/card-util.c:418
1187 msgid "female"
1188 msgstr "dóna"
1189
1190 #: g10/card-util.c:418
1191 msgid "unspecified"
1192 msgstr "no especificat"
1193
1194 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
1195 # Probablement és una clau, femení. jm
1196 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1197 # uncompressed so we know the gender. jm
1198 #: g10/card-util.c:445
1199 msgid "not forced"
1200 msgstr "no forçat"
1201
1202 #: g10/card-util.c:445
1203 msgid "forced"
1204 msgstr "forçat"
1205
1206 #: g10/card-util.c:523
1207 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: g10/card-util.c:525
1211 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: g10/card-util.c:527
1215 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: g10/card-util.c:544
1219 msgid "Cardholder's surname: "
1220 msgstr ""
1221
1222 #: g10/card-util.c:546
1223 msgid "Cardholder's given name: "
1224 msgstr ""
1225
1226 #: g10/card-util.c:564
1227 #, c-format
1228 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1229 msgstr ""
1230
1231 #: g10/card-util.c:585
1232 #, fuzzy
1233 msgid "URL to retrieve public key: "
1234 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
1235
1236 #: g10/card-util.c:593
1237 #, c-format
1238 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
1242 #, c-format
1243 msgid "error reading `%s': %s\n"
1244 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1245
1246 #: g10/card-util.c:699
1247 msgid "Login data (account name): "
1248 msgstr ""
1249
1250 #: g10/card-util.c:709
1251 #, c-format
1252 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1253 msgstr ""
1254
1255 #: g10/card-util.c:768
1256 msgid "Private DO data: "
1257 msgstr ""
1258
1259 #: g10/card-util.c:778
1260 #, c-format
1261 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: g10/card-util.c:798
1265 #, fuzzy
1266 msgid "Language preferences: "
1267 msgstr "preferències actualitzades"
1268
1269 #: g10/card-util.c:806
1270 #, fuzzy
1271 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1272 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1273
1274 #: g10/card-util.c:815
1275 #, fuzzy
1276 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1277 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1278
1279 #: g10/card-util.c:836
1280 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1281 msgstr ""
1282
1283 #: g10/card-util.c:850
1284 #, fuzzy
1285 msgid "Error: invalid response.\n"
1286 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1287
1288 #: g10/card-util.c:871
1289 #, fuzzy
1290 msgid "CA fingerprint: "
1291 msgstr "Empremta digital:"
1292
1293 #: g10/card-util.c:894
1294 #, fuzzy
1295 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1296 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1297
1298 #: g10/card-util.c:942
1299 #, fuzzy, c-format
1300 msgid "key operation not possible: %s\n"
1301 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1302
1303 #: g10/card-util.c:943
1304 #, fuzzy
1305 msgid "not an OpenPGP card"
1306 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1307
1308 #: g10/card-util.c:952
1309 #, fuzzy, c-format
1310 msgid "error getting current key info: %s\n"
1311 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1312
1313 #: g10/card-util.c:1036
1314 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1315 msgstr ""
1316
1317 #: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
1318 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1319 msgstr ""
1320
1321 #: g10/card-util.c:1077
1322 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1323 msgstr ""
1324
1325 #: g10/card-util.c:1086
1326 #, c-format
1327 msgid ""
1328 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1329 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1330 "You should change them using the command --change-pin\n"
1331 msgstr ""
1332
1333 #: g10/card-util.c:1120
1334 #, fuzzy
1335 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1336 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1337
1338 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
1339 msgid "   (1) Signature key\n"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
1343 #, fuzzy
1344 msgid "   (2) Encryption key\n"
1345 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1346
1347 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
1348 msgid "   (3) Authentication key\n"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
1352 #: g10/keygen.c:1595 g10/keygen.c:1623 g10/keygen.c:1697 g10/revoke.c:685
1353 msgid "Invalid selection.\n"
1354 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1355
1356 #: g10/card-util.c:1196
1357 #, fuzzy
1358 msgid "Please select where to store the key:\n"
1359 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1360
1361 #: g10/card-util.c:1231
1362 #, fuzzy
1363 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1364 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1365
1366 #: g10/card-util.c:1236
1367 #, fuzzy
1368 msgid "secret parts of key are not available\n"
1369 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1370
1371 #: g10/card-util.c:1241
1372 #, fuzzy
1373 msgid "secret key already stored on a card\n"
1374 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1375
1376 #: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
1377 msgid "quit this menu"
1378 msgstr "ix del menú"
1379
1380 #: g10/card-util.c:1311
1381 #, fuzzy
1382 msgid "show admin commands"
1383 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1384
1385 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1386 # «ajuda», evidentment. jm
1387 #: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
1388 msgid "show this help"
1389 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1390
1391 #: g10/card-util.c:1314
1392 #, fuzzy
1393 msgid "list all available data"
1394 msgstr "La clau és disponible en: "
1395
1396 #: g10/card-util.c:1317
1397 msgid "change card holder's name"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: g10/card-util.c:1318
1401 msgid "change URL to retrieve key"
1402 msgstr ""
1403
1404 #: g10/card-util.c:1319
1405 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1406 msgstr ""
1407
1408 #: g10/card-util.c:1320
1409 #, fuzzy
1410 msgid "change the login name"
1411 msgstr "canvia la data de caducitat"
1412
1413 #: g10/card-util.c:1321
1414 #, fuzzy
1415 msgid "change the language preferences"
1416 msgstr "canvia la confiança"
1417
1418 #: g10/card-util.c:1322
1419 msgid "change card holder's sex"
1420 msgstr ""
1421
1422 #: g10/card-util.c:1323
1423 #, fuzzy
1424 msgid "change a CA fingerprint"
1425 msgstr "mostra empremta"
1426
1427 #: g10/card-util.c:1324
1428 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: g10/card-util.c:1325
1432 #, fuzzy
1433 msgid "generate new keys"
1434 msgstr "genera un nou parell de claus"
1435
1436 #: g10/card-util.c:1326
1437 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: g10/card-util.c:1327
1441 msgid "verify the PIN and list all data"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
1445 msgid "Command> "
1446 msgstr "Ordre> "
1447
1448 #: g10/card-util.c:1485
1449 #, fuzzy
1450 msgid "Admin-only command\n"
1451 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1452
1453 #: g10/card-util.c:1516
1454 msgid "Admin commands are allowed\n"
1455 msgstr ""
1456
1457 #: g10/card-util.c:1518
1458 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1459 msgstr ""
1460
1461 #: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
1462 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1463 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1464
1465 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1466 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1467 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1468
1469 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3959 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1470 #, c-format
1471 msgid "can't open `%s'\n"
1472 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1473
1474 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1727
1475 #: g10/revoke.c:226
1476 #, fuzzy, c-format
1477 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1478 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1479
1480 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2398 g10/keyserver.c:1741
1481 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1482 #, c-format
1483 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1484 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1485
1486 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1487 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1488 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1489
1490 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1491 # Fet. jm
1492 #: g10/delkey.c:133
1493 #, fuzzy
1494 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1495 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1496
1497 #: g10/delkey.c:145
1498 #, fuzzy
1499 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1500 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1501
1502 #: g10/delkey.c:153
1503 #, fuzzy
1504 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1505 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1506
1507 #: g10/delkey.c:163
1508 #, c-format
1509 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1510 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1511
1512 #: g10/delkey.c:173
1513 msgid "ownertrust information cleared\n"
1514 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1515
1516 #: g10/delkey.c:204
1517 #, c-format
1518 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1519 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1520
1521 #: g10/delkey.c:206
1522 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1523 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1524
1525 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
1526 #, c-format
1527 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1528 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1529
1530 #: g10/encode.c:232
1531 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1532 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1533
1534 #: g10/encode.c:246
1535 #, fuzzy, c-format
1536 msgid "using cipher %s\n"
1537 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1538
1539 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1540 #, c-format
1541 msgid "`%s' already compressed\n"
1542 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1543
1544 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
1545 #, c-format
1546 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1547 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1548
1549 #: g10/encode.c:485
1550 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1551 msgstr ""
1552 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1553
1554 #: g10/encode.c:510
1555 #, c-format
1556 msgid "reading from `%s'\n"
1557 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1558
1559 #: g10/encode.c:541
1560 msgid ""
1561 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1562 msgstr ""
1563 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1564 "esteu xifrant.\n"
1565
1566 #: g10/encode.c:559
1567 #, fuzzy, c-format
1568 msgid ""
1569 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1570 msgstr ""
1571 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1572
1573 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
1574 #, fuzzy, c-format
1575 msgid ""
1576 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1577 "preferences\n"
1578 msgstr ""
1579 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1580 "destinatari\n"
1581
1582 #: g10/encode.c:751
1583 #, c-format
1584 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1585 msgstr ""
1586 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1587
1588 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:812 g10/pkclist.c:861
1589 #, c-format
1590 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1591 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1592
1593 #: g10/encode.c:848
1594 #, c-format
1595 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1596 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1597
1598 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1599 #, c-format
1600 msgid "%s encrypted data\n"
1601 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1602
1603 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1604 #, c-format
1605 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1606 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1607
1608 # És no-wrap?  ivb
1609 # Com? jm
1610 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1611 msgid ""
1612 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1613 msgstr ""
1614 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1615 "simètric.\n"
1616
1617 #: g10/encr-data.c:145
1618 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1619 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1620
1621 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1622 #: g10/exec.c:49
1623 msgid "no remote program execution supported\n"
1624 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1625
1626 #: g10/exec.c:313
1627 msgid ""
1628 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1629 msgstr ""
1630 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1631 "d'opcions permissos insegurs\n"
1632
1633 #: g10/exec.c:343
1634 #, fuzzy
1635 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1636 msgstr ""
1637 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1638 "externs\n"
1639
1640 #: g10/exec.c:421
1641 #, fuzzy, c-format
1642 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1643 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1644
1645 #: g10/exec.c:424
1646 #, fuzzy, c-format
1647 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1648 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1649
1650 #: g10/exec.c:509
1651 #, c-format
1652 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1653 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1654
1655 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1656 msgid "unnatural exit of external program\n"
1657 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1658
1659 #: g10/exec.c:535
1660 msgid "unable to execute external program\n"
1661 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1662
1663 #: g10/exec.c:552
1664 #, c-format
1665 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1666 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1667
1668 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1669 #, c-format
1670 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1671 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1672
1673 #: g10/exec.c:609
1674 #, c-format
1675 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1676 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1677
1678 #: g10/export.c:61
1679 #, fuzzy
1680 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1681 msgstr ""
1682 "\n"
1683 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1684
1685 #: g10/export.c:63
1686 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1687 msgstr ""
1688
1689 #: g10/export.c:65
1690 #, fuzzy
1691 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1692 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1693
1694 #: g10/export.c:67
1695 #, fuzzy
1696 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1697 msgstr "revoca una clau secundària"
1698
1699 #: g10/export.c:69
1700 #, fuzzy
1701 msgid "remove unusable parts from key during export"
1702 msgstr "la clau secreta és inusable"
1703
1704 #: g10/export.c:71
1705 msgid "remove as much as possible from key during export"
1706 msgstr ""
1707
1708 #: g10/export.c:73
1709 msgid "export keys in an S-expression based format"
1710 msgstr ""
1711
1712 #: g10/export.c:338
1713 #, fuzzy
1714 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1715 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1716
1717 #: g10/export.c:367
1718 #, fuzzy, c-format
1719 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1720 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1721
1722 #: g10/export.c:375
1723 #, fuzzy, c-format
1724 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1725 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1726
1727 #: g10/export.c:386
1728 #, fuzzy, c-format
1729 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1730 msgstr ""
1731 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1732 "descarta\n"
1733
1734 #: g10/export.c:537
1735 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1736 msgstr ""
1737
1738 #: g10/export.c:560
1739 #, fuzzy, c-format
1740 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1741 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1742
1743 #: g10/export.c:584
1744 #, fuzzy, c-format
1745 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1746 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1747
1748 #: g10/export.c:633
1749 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1750 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1751
1752 #: g10/getkey.c:152
1753 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1754 msgstr ""
1755 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1756
1757 #: g10/getkey.c:175
1758 #, fuzzy
1759 msgid "[User ID not found]"
1760 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1761
1762 #: g10/getkey.c:1111
1763 #, c-format
1764 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: g10/getkey.c:1116
1768 #, fuzzy, c-format
1769 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1770 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
1771
1772 #: g10/getkey.c:1118
1773 #, fuzzy
1774 msgid "No fingerprint"
1775 msgstr "Empremta digital:"
1776
1777 #: g10/getkey.c:1928
1778 #, fuzzy, c-format
1779 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1780 msgstr ""
1781 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1782
1783 #: g10/getkey.c:2531 g10/keyedit.c:3727
1784 #, fuzzy, c-format
1785 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1786 msgstr ""
1787 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1788
1789 #: g10/getkey.c:2762
1790 #, fuzzy, c-format
1791 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1792 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1793
1794 #: g10/getkey.c:2809
1795 #, fuzzy, c-format
1796 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1797 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1798
1799 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:56
1800 msgid ""
1801 "@Commands:\n"
1802 " "
1803 msgstr ""
1804 "@Ordres:\n"
1805 " "
1806
1807 #: g10/gpg.c:372
1808 msgid "|[file]|make a signature"
1809 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1810
1811 #: g10/gpg.c:373
1812 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1813 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1814
1815 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
1816 msgid "make a detached signature"
1817 msgstr "crea una signatura separada"
1818
1819 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:251
1820 msgid "encrypt data"
1821 msgstr "xifra dades"
1822
1823 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
1824 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1825 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1826
1827 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:253
1828 msgid "decrypt data (default)"
1829 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1830
1831 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
1832 msgid "verify a signature"
1833 msgstr "verifica una signatura"
1834
1835 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:256
1836 msgid "list keys"
1837 msgstr "llista claus"
1838
1839 #: g10/gpg.c:385
1840 msgid "list keys and signatures"
1841 msgstr "llista claus i signatures"
1842
1843 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1844 #: g10/gpg.c:386
1845 #, fuzzy
1846 msgid "list and check key signatures"
1847 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1848
1849 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1850 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:260
1851 msgid "list keys and fingerprints"
1852 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1853
1854 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:258
1855 msgid "list secret keys"
1856 msgstr "llista claus secretes"
1857
1858 #: g10/gpg.c:389
1859 msgid "generate a new key pair"
1860 msgstr "genera un nou parell de claus"
1861
1862 #: g10/gpg.c:390
1863 msgid "remove keys from the public keyring"
1864 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1865
1866 #: g10/gpg.c:392
1867 msgid "remove keys from the secret keyring"
1868 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1869
1870 #: g10/gpg.c:393
1871 msgid "sign a key"
1872 msgstr "signa una clau"
1873
1874 #: g10/gpg.c:394
1875 msgid "sign a key locally"
1876 msgstr "signa una clau localment"
1877
1878 #: g10/gpg.c:395
1879 msgid "sign or edit a key"
1880 msgstr "signa o edita una clau"
1881
1882 #: g10/gpg.c:396
1883 msgid "generate a revocation certificate"
1884 msgstr "genera un certificat de revocació"
1885
1886 #: g10/gpg.c:398
1887 msgid "export keys"
1888 msgstr "exporta claus"
1889
1890 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:263
1891 msgid "export keys to a key server"
1892 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1893
1894 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:264
1895 msgid "import keys from a key server"
1896 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1897
1898 #: g10/gpg.c:402
1899 msgid "search for keys on a key server"
1900 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1901
1902 #: g10/gpg.c:404
1903 msgid "update all keys from a keyserver"
1904 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1905
1906 #: g10/gpg.c:409
1907 msgid "import/merge keys"
1908 msgstr "importa/fon claus"
1909
1910 #: g10/gpg.c:412
1911 msgid "print the card status"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/gpg.c:413
1915 msgid "change data on a card"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: g10/gpg.c:414
1919 msgid "change a card's PIN"
1920 msgstr ""
1921
1922 #: g10/gpg.c:423
1923 msgid "update the trust database"
1924 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1925
1926 #: g10/gpg.c:430
1927 msgid "|algo [files]|print message digests"
1928 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1929
1930 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:268
1931 msgid "run in server mode"
1932 msgstr ""
1933
1934 #: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
1935 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
1936 msgid ""
1937 "@\n"
1938 "Options:\n"
1939 " "
1940 msgstr ""
1941 "@\n"
1942 "Opcions:\n"
1943 " "
1944
1945 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:285
1946 msgid "create ascii armored output"
1947 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1948
1949 #: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:297
1950 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1951 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1952
1953 #: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:335
1954 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1955 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1956
1957 #: g10/gpg.c:451 sm/gpgsm.c:338
1958 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1959 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1960
1961 #: g10/gpg.c:456 sm/gpgsm.c:340
1962 msgid "use canonical text mode"
1963 msgstr "usa el mode de text canònic"
1964
1965 #: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:343
1966 #, fuzzy
1967 msgid "|FILE|write output to FILE"
1968 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
1969
1970 #: g10/gpg.c:483 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:74
1971 msgid "do not make any changes"
1972 msgstr "no fa cap canvi"
1973
1974 #: g10/gpg.c:484
1975 msgid "prompt before overwriting"
1976 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1977
1978 #: g10/gpg.c:527
1979 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1980 msgstr ""
1981
1982 #: g10/gpg.c:528
1983 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1984 msgstr ""
1985
1986 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:403
1987 msgid ""
1988 "@\n"
1989 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1990 msgstr ""
1991 "@\n"
1992 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1993
1994 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1995 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1996 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1997 #: g10/gpg.c:560 sm/gpgsm.c:406
1998 msgid ""
1999 "@\n"
2000 "Examples:\n"
2001 "\n"
2002 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2003 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2004 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2005 " --list-keys [names]        show keys\n"
2006 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2007 msgstr ""
2008 "@\n"
2009 "Exemples:\n"
2010 "\n"
2011 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
2012 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
2013 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
2014 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
2015 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
2016
2017 #: g10/gpg.c:760 g10/gpgv.c:95
2018 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2019 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:777
2022 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2023 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2024
2025 #: g10/gpg.c:780
2026 msgid ""
2027 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2028 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2029 "default operation depends on the input data\n"
2030 msgstr ""
2031 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2032 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
2033 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
2034
2035 # Suportats? ivb
2036 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
2037 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
2038 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
2039 # encara no m'agraden massa... jm
2040 #: g10/gpg.c:791 sm/gpgsm.c:587
2041 msgid ""
2042 "\n"
2043 "Supported algorithms:\n"
2044 msgstr ""
2045 "\n"
2046 "Algoritmes suportats:\n"
2047
2048 #: g10/gpg.c:794
2049 msgid "Pubkey: "
2050 msgstr "Clau pública: "
2051
2052 #: g10/gpg.c:801 g10/keyedit.c:2321
2053 msgid "Cipher: "
2054 msgstr "Xifratge: "
2055
2056 #: g10/gpg.c:808
2057 msgid "Hash: "
2058 msgstr "Dispersió: "
2059
2060 #: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2366
2061 msgid "Compression: "
2062 msgstr "Compressió: "
2063
2064 #: g10/gpg.c:822 sm/gpgsm.c:607
2065 msgid "Used libraries:"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: g10/gpg.c:930
2069 msgid "usage: gpg [options] "
2070 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
2071
2072 #: g10/gpg.c:1100 sm/gpgsm.c:772
2073 msgid "conflicting commands\n"
2074 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:1118
2077 #, c-format
2078 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2079 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
2080
2081 # Indi. ivb
2082 #: g10/gpg.c:1315
2083 #, fuzzy, c-format
2084 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2085 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2086
2087 # Indi. ivb
2088 #: g10/gpg.c:1318
2089 #, fuzzy, c-format
2090 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2091 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2092
2093 # Indi. ivb
2094 #: g10/gpg.c:1321
2095 #, fuzzy, c-format
2096 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2097 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2098
2099 #: g10/gpg.c:1327
2100 #, fuzzy, c-format
2101 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2102 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2103
2104 #: g10/gpg.c:1330
2105 #, fuzzy, c-format
2106 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2107 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2108
2109 #: g10/gpg.c:1333
2110 #, fuzzy, c-format
2111 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2112 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2113
2114 #: g10/gpg.c:1339
2115 #, fuzzy, c-format
2116 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2117 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2118
2119 #: g10/gpg.c:1342
2120 #, fuzzy, c-format
2121 msgid ""
2122 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2123 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2124
2125 #: g10/gpg.c:1345
2126 #, fuzzy, c-format
2127 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2128 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2129
2130 #: g10/gpg.c:1351
2131 #, fuzzy, c-format
2132 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2133 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2134
2135 #: g10/gpg.c:1354
2136 #, fuzzy, c-format
2137 msgid ""
2138 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2139 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2140
2141 #: g10/gpg.c:1357
2142 #, fuzzy, c-format
2143 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2144 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2145
2146 #: g10/gpg.c:1536
2147 #, fuzzy, c-format
2148 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2149 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
2150
2151 #: g10/gpg.c:1636
2152 msgid "display photo IDs during key listings"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: g10/gpg.c:1638
2156 msgid "show policy URLs during signature listings"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: g10/gpg.c:1640
2160 #, fuzzy
2161 msgid "show all notations during signature listings"
2162 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2163
2164 #: g10/gpg.c:1642
2165 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2166 msgstr ""
2167
2168 #: g10/gpg.c:1646
2169 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: g10/gpg.c:1648
2173 #, fuzzy
2174 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2175 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2176
2177 #: g10/gpg.c:1650
2178 msgid "show user ID validity during key listings"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: g10/gpg.c:1652
2182 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: g10/gpg.c:1654
2186 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: g10/gpg.c:1656
2190 #, fuzzy
2191 msgid "show the keyring name in key listings"
2192 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
2193
2194 #: g10/gpg.c:1658
2195 #, fuzzy
2196 msgid "show expiration dates during signature listings"
2197 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2198
2199 #: g10/gpg.c:1817
2200 #, c-format
2201 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2202 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
2203
2204 #: g10/gpg.c:1908
2205 #, c-format
2206 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: g10/gpg.c:2292 g10/gpg.c:2976 g10/gpg.c:2988
2210 #, c-format
2211 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2212 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
2213
2214 #: g10/gpg.c:2473 g10/gpg.c:2485
2215 #, fuzzy, c-format
2216 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2217 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2218
2219 #: g10/gpg.c:2567
2220 #, fuzzy, c-format
2221 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2222 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2223
2224 #: g10/gpg.c:2590 g10/gpg.c:2785 g10/keyedit.c:4085
2225 #, fuzzy
2226 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2227 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2228
2229 #: g10/gpg.c:2602
2230 #, fuzzy, c-format
2231 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2232 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2233
2234 #: g10/gpg.c:2605
2235 #, fuzzy
2236 msgid "invalid keyserver options\n"
2237 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2238
2239 #: g10/gpg.c:2612
2240 #, c-format
2241 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2242 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2243
2244 #: g10/gpg.c:2615
2245 msgid "invalid import options\n"
2246 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2247
2248 #: g10/gpg.c:2622
2249 #, c-format
2250 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2251 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2252
2253 #: g10/gpg.c:2625
2254 msgid "invalid export options\n"
2255 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2256
2257 #: g10/gpg.c:2632
2258 #, fuzzy, c-format
2259 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2260 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2261
2262 #: g10/gpg.c:2635
2263 #, fuzzy
2264 msgid "invalid list options\n"
2265 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2266
2267 #: g10/gpg.c:2643
2268 msgid "display photo IDs during signature verification"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: g10/gpg.c:2645
2272 msgid "show policy URLs during signature verification"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: g10/gpg.c:2647
2276 #, fuzzy
2277 msgid "show all notations during signature verification"
2278 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2279
2280 #: g10/gpg.c:2649
2281 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2282 msgstr ""
2283
2284 #: g10/gpg.c:2653
2285 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2286 msgstr ""
2287
2288 #: g10/gpg.c:2655
2289 #, fuzzy
2290 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2291 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2292
2293 #: g10/gpg.c:2657
2294 #, fuzzy
2295 msgid "show user ID validity during signature verification"
2296 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2297
2298 #: g10/gpg.c:2659
2299 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: g10/gpg.c:2661
2303 #, fuzzy
2304 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2305 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2306
2307 #: g10/gpg.c:2663
2308 msgid "validate signatures with PKA data"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: g10/gpg.c:2665
2312 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2313 msgstr ""
2314
2315 #: g10/gpg.c:2672
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2318 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2319
2320 #: g10/gpg.c:2675
2321 #, fuzzy
2322 msgid "invalid verify options\n"
2323 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2324
2325 #: g10/gpg.c:2682
2326 #, c-format
2327 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2328 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2329
2330 #: g10/gpg.c:2857
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2333 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2334
2335 #: g10/gpg.c:2860
2336 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: g10/gpg.c:2965 sm/gpgsm.c:1374
2340 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2341 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2342
2343 # FIXME: preferència? jm
2344 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2345 #: g10/gpg.c:2969
2346 #, c-format
2347 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2348 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2349
2350 #: g10/gpg.c:2978
2351 #, c-format
2352 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2353 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2354
2355 #: g10/gpg.c:2981
2356 #, c-format
2357 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2358 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2359
2360 #: g10/gpg.c:2996
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2363 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2364
2365 # clares -> en clar?  ivb
2366 #: g10/gpg.c:3010
2367 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2368 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2369
2370 #: g10/gpg.c:3016
2371 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2372 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2373
2374 #: g10/gpg.c:3022
2375 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2376 msgstr ""
2377 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2378 "habilitat.\n"
2379
2380 #: g10/gpg.c:3035
2381 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2382 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2383
2384 #: g10/gpg.c:3101 g10/gpg.c:3125 sm/gpgsm.c:1446
2385 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2386 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2387
2388 #: g10/gpg.c:3107 g10/gpg.c:3131 sm/gpgsm.c:1454 sm/gpgsm.c:1460
2389 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2390 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2391
2392 #: g10/gpg.c:3113
2393 #, fuzzy
2394 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2395 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2396
2397 #: g10/gpg.c:3119
2398 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2399 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2400
2401 #: g10/gpg.c:3134
2402 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2403 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2404
2405 #: g10/gpg.c:3136
2406 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2407 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2408
2409 #: g10/gpg.c:3138
2410 #, fuzzy
2411 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2412 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2413
2414 #: g10/gpg.c:3140
2415 #, fuzzy
2416 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2417 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2418
2419 #: g10/gpg.c:3142
2420 #, fuzzy
2421 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2422 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2423
2424 #: g10/gpg.c:3145
2425 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2426 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2427
2428 #: g10/gpg.c:3149
2429 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2430 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2431
2432 #: g10/gpg.c:3156
2433 msgid "invalid default preferences\n"
2434 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2435
2436 #: g10/gpg.c:3165
2437 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2438 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2439
2440 #: g10/gpg.c:3169
2441 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2442 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2443
2444 #: g10/gpg.c:3173
2445 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2446 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2447
2448 #: g10/gpg.c:3206
2449 #, c-format
2450 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2451 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2452
2453 #: g10/gpg.c:3253
2454 #, fuzzy, c-format
2455 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2456 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2457
2458 #: g10/gpg.c:3258
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2461 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2462
2463 #: g10/gpg.c:3263
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2466 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2467
2468 #: g10/gpg.c:3355
2469 #, c-format
2470 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2471 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2472
2473 #: g10/gpg.c:3366
2474 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2475 msgstr ""
2476 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2477
2478 #: g10/gpg.c:3387
2479 msgid "--store [filename]"
2480 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2481
2482 #: g10/gpg.c:3394
2483 msgid "--symmetric [filename]"
2484 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2485
2486 #: g10/gpg.c:3396
2487 #, fuzzy, c-format
2488 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2489 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2490
2491 #: g10/gpg.c:3406
2492 msgid "--encrypt [filename]"
2493 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2494
2495 #: g10/gpg.c:3419
2496 #, fuzzy
2497 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2498 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2499
2500 #: g10/gpg.c:3421
2501 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2502 msgstr ""
2503
2504 #: g10/gpg.c:3424
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2507 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2508
2509 #: g10/gpg.c:3442
2510 msgid "--sign [filename]"
2511 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2512
2513 #: g10/gpg.c:3455
2514 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2515 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2516
2517 #: g10/gpg.c:3470
2518 #, fuzzy
2519 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2520 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2521
2522 #: g10/gpg.c:3472
2523 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: g10/gpg.c:3475
2527 #, fuzzy, c-format
2528 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2529 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2530
2531 #: g10/gpg.c:3495
2532 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2533 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2534
2535 #: g10/gpg.c:3504
2536 msgid "--clearsign [filename]"
2537 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2538
2539 #: g10/gpg.c:3529
2540 msgid "--decrypt [filename]"
2541 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2542
2543 #: g10/gpg.c:3537
2544 msgid "--sign-key user-id"
2545 msgstr "--sign-key user-id"
2546
2547 #: g10/gpg.c:3541
2548 msgid "--lsign-key user-id"
2549 msgstr "--lsign-key user-id"
2550
2551 #: g10/gpg.c:3562
2552 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2553 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2554
2555 #: g10/gpg.c:3654
2556 #, c-format
2557 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2558 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2559
2560 #: g10/gpg.c:3656
2561 #, c-format
2562 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2563 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2564
2565 #: g10/gpg.c:3658
2566 #, c-format
2567 msgid "key export failed: %s\n"
2568 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2569
2570 #: g10/gpg.c:3669
2571 #, c-format
2572 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2573 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2574
2575 #: g10/gpg.c:3679
2576 #, c-format
2577 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2578 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2579
2580 #: g10/gpg.c:3730
2581 #, c-format
2582 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2583 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2584
2585 #: g10/gpg.c:3738
2586 #, c-format
2587 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2588 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2589
2590 #: g10/gpg.c:3828
2591 #, c-format
2592 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2593 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2594
2595 #: g10/gpg.c:3945
2596 msgid "[filename]"
2597 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2598
2599 #: g10/gpg.c:3949
2600 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2601 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2602
2603 #: g10/gpg.c:4261
2604 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2605 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2606
2607 #: g10/gpg.c:4263
2608 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2609 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2610
2611 #: g10/gpg.c:4296
2612 #, fuzzy
2613 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2614 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2615
2616 #: g10/gpgv.c:72
2617 msgid "take the keys from this keyring"
2618 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2619
2620 #: g10/gpgv.c:74
2621 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2622 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2623
2624 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
2625 msgid "|FD|write status info to this FD"
2626 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2627
2628 #: g10/gpgv.c:99
2629 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2630 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2631
2632 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2633 #: g10/gpgv.c:102
2634 msgid ""
2635 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2636 "Check signatures against known trusted keys\n"
2637 msgstr ""
2638 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2639 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2640
2641 #: g10/helptext.c:72
2642 msgid "No help available"
2643 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2644
2645 #: g10/helptext.c:82
2646 #, c-format
2647 msgid "No help available for `%s'"
2648 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2649
2650 #: g10/import.c:94
2651 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2652 msgstr ""
2653
2654 #: g10/import.c:96
2655 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: g10/import.c:98
2659 #, fuzzy
2660 msgid "do not update the trustdb after import"
2661 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2662
2663 #: g10/import.c:100
2664 #, fuzzy
2665 msgid "create a public key when importing a secret key"
2666 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2667
2668 #: g10/import.c:102
2669 msgid "only accept updates to existing keys"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: g10/import.c:104
2673 #, fuzzy
2674 msgid "remove unusable parts from key after import"
2675 msgstr "la clau secreta és inusable"
2676
2677 #: g10/import.c:106
2678 msgid "remove as much as possible from key after import"
2679 msgstr ""
2680
2681 #: g10/import.c:269
2682 #, c-format
2683 msgid "skipping block of type %d\n"
2684 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2685
2686 #: g10/import.c:278
2687 #, fuzzy, c-format
2688 msgid "%lu keys processed so far\n"
2689 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2690
2691 #: g10/import.c:295
2692 #, c-format
2693 msgid "Total number processed: %lu\n"
2694 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2695
2696 #: g10/import.c:297
2697 #, c-format
2698 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2699 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2700
2701 #: g10/import.c:300
2702 #, c-format
2703 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2704 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2705
2706 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2707 #, c-format
2708 msgid "              imported: %lu"
2709 msgstr "              importades: %lu"
2710
2711 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2712 #, c-format
2713 msgid "             unchanged: %lu\n"
2714 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2715
2716 #: g10/import.c:310
2717 #, c-format
2718 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2719 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2720
2721 #: g10/import.c:312
2722 #, c-format
2723 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2724 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2725
2726 #: g10/import.c:314
2727 #, c-format
2728 msgid "        new signatures: %lu\n"
2729 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2730
2731 #: g10/import.c:316
2732 #, c-format
2733 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2734 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2735
2736 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2737 #, c-format
2738 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2739 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2740
2741 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2742 #, c-format
2743 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2744 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2745
2746 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2747 #, c-format
2748 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2749 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2750
2751 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2752 #, c-format
2753 msgid "          not imported: %lu\n"
2754 msgstr "              importades: %lu\n"
2755
2756 #: g10/import.c:326
2757 #, fuzzy, c-format
2758 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2759 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2760
2761 #: g10/import.c:328
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2764 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2765
2766 #: g10/import.c:569
2767 #, c-format
2768 msgid ""
2769 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2770 "algorithms on these user IDs:\n"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: g10/import.c:610
2774 #, c-format
2775 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: g10/import.c:625
2779 #, fuzzy, c-format
2780 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2781 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2782
2783 #: g10/import.c:637
2784 #, c-format
2785 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2786 msgstr ""
2787
2788 #: g10/import.c:650
2789 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: g10/import.c:652
2793 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2794 msgstr ""
2795
2796 #: g10/import.c:676
2797 #, c-format
2798 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2799 msgstr ""
2800
2801 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2802 #, fuzzy, c-format
2803 msgid "key %s: no user ID\n"
2804 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2805
2806 #: g10/import.c:758
2807 #, fuzzy, c-format
2808 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2809 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2810
2811 #: g10/import.c:773
2812 #, fuzzy, c-format
2813 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2814 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2815
2816 #: g10/import.c:779
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2819 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2820
2821 #: g10/import.c:781
2822 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2823 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2824
2825 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1259
2826 #, fuzzy, c-format
2827 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2828 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2829
2830 #: g10/import.c:797
2831 #, fuzzy, c-format
2832 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2833 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2834
2835 #: g10/import.c:806
2836 #, c-format
2837 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2838 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2839
2840 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
2841 #, c-format
2842 msgid "writing to `%s'\n"
2843 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2844
2845 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1320
2846 #: g10/import.c:2412 g10/import.c:2434
2847 #, c-format
2848 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2849 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2850
2851 #: g10/import.c:834
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2854 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2855
2856 #: g10/import.c:858
2857 #, fuzzy, c-format
2858 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2859 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2860
2861 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1277
2862 #, fuzzy, c-format
2863 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2864 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2865
2866 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1284
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2869 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2870
2871 #: g10/import.c:920
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2874 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2875
2876 #: g10/import.c:923
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2879 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2880
2881 #: g10/import.c:926
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2884 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2885
2886 #: g10/import.c:929
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2889 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2890
2891 #: g10/import.c:932
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2894 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2895
2896 #: g10/import.c:935
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2899 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2900
2901 #: g10/import.c:938
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2904 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2905
2906 #: g10/import.c:941
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2909 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2910
2911 #: g10/import.c:944
2912 #, fuzzy, c-format
2913 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2914 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2915
2916 #: g10/import.c:947
2917 #, fuzzy, c-format
2918 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2919 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2920
2921 #: g10/import.c:971
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2924 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2925
2926 #: g10/import.c:1143
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2929 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2930
2931 #: g10/import.c:1154
2932 #, fuzzy
2933 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2934 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2935
2936 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2427
2937 #, c-format
2938 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2939 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2940
2941 #: g10/import.c:1182
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "key %s: secret key imported\n"
2944 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2945
2946 #: g10/import.c:1212
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2949 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2950
2951 #: g10/import.c:1222
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2954 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2955
2956 #: g10/import.c:1252
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2959 msgstr ""
2960 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2961 "de revocació\n"
2962
2963 # O «rebutjara»? ivb
2964 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
2965 # «es rebutja» està bé. jm
2966 #: g10/import.c:1295
2967 #, fuzzy, c-format
2968 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2969 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
2970
2971 #: g10/import.c:1327
2972 #, fuzzy, c-format
2973 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2974 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
2975
2976 #: g10/import.c:1393
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2979 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2980
2981 #: g10/import.c:1408
2982 #, fuzzy, c-format
2983 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2984 msgstr ""
2985 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
2986 "s»\n"
2987 "\n"
2988
2989 #: g10/import.c:1410
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2992 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
2993
2994 #: g10/import.c:1428
2995 #, fuzzy, c-format
2996 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2997 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2998
2999 #: g10/import.c:1439 g10/import.c:1489
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3002 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3003
3004 #: g10/import.c:1441
3005 #, fuzzy, c-format
3006 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3007 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3008
3009 #: g10/import.c:1456
3010 #, fuzzy, c-format
3011 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3012 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1478
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3017 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3018
3019 #: g10/import.c:1491
3020 #, fuzzy, c-format
3021 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3022 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3023
3024 #: g10/import.c:1506
3025 #, fuzzy, c-format
3026 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3027 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3028
3029 #: g10/import.c:1548
3030 #, fuzzy, c-format
3031 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3032 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3033
3034 #: g10/import.c:1569
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3037 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3038
3039 #: g10/import.c:1596
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3042 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3043
3044 #: g10/import.c:1606
3045 #, fuzzy, c-format
3046 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3047 msgstr ""
3048 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3049 "descarta\n"
3050
3051 #: g10/import.c:1623
3052 #, fuzzy, c-format
3053 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3054 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3055
3056 #: g10/import.c:1637
3057 #, fuzzy, c-format
3058 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3059 msgstr ""
3060 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3061 "descarta\n"
3062
3063 #: g10/import.c:1645
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3066 msgstr ""
3067 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3068
3069 #: g10/import.c:1774
3070 #, fuzzy, c-format
3071 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3072 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3073
3074 #: g10/import.c:1836
3075 #, fuzzy, c-format
3076 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3077 msgstr ""
3078 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3079 "08lX\n"
3080
3081 #: g10/import.c:1850
3082 #, fuzzy, c-format
3083 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3084 msgstr ""
3085 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3086 "present.\n"
3087
3088 #: g10/import.c:1909
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3091 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3092
3093 #: g10/import.c:1943
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3096 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3097
3098 #: g10/import.c:2332
3099 #, fuzzy
3100 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3101 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3102
3103 #: g10/import.c:2340
3104 #, fuzzy
3105 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3106 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3107
3108 #: g10/import.c:2342
3109 #, fuzzy
3110 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3111 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3112
3113 #: g10/keydb.c:181
3114 #, c-format
3115 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3116 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3117
3118 #: g10/keydb.c:187
3119 #, c-format
3120 msgid "keyring `%s' created\n"
3121 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3122
3123 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3124 #, fuzzy, c-format
3125 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3126 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3127
3128 #: g10/keydb.c:710
3129 #, c-format
3130 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3131 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:265
3134 msgid "[revocation]"
3135 msgstr "[revocació]"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:266
3138 msgid "[self-signature]"
3139 msgstr "[autosignatura]"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
3142 msgid "1 bad signature\n"
3143 msgstr "1 signatura errònia\n"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
3146 #, c-format
3147 msgid "%d bad signatures\n"
3148 msgstr "%d signatures errònies\n"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
3151 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3152 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
3155 #, c-format
3156 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3157 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
3160 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3161 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
3164 #, c-format
3165 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3166 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:356
3169 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3170 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3171
3172 #: g10/keyedit.c:358
3173 #, c-format
3174 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3175 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3176
3177 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3178 #, fuzzy
3179 msgid ""
3180 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3181 "keys\n"
3182 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3183 "etc.)\n"
3184 msgstr ""
3185 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3186 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3187 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3190 #, fuzzy, c-format
3191 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3192 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3195 #, fuzzy, c-format
3196 msgid "  %d = I trust fully\n"
3197 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:438
3200 msgid ""
3201 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3202 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3203 "trust signatures on your behalf.\n"
3204 msgstr ""
3205
3206 #: g10/keyedit.c:454
3207 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: g10/keyedit.c:598
3211 #, c-format
3212 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3213 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3214
3215 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3216 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3217 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3218 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3219
3220 # O no s'ha pogut? ivb
3221 # FIXME: comprovar context. jm
3222 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3223 #: g10/keyedit.c:1759
3224 msgid "  Unable to sign.\n"
3225 msgstr "  No es pot signar.\n"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:626
3228 #, c-format
3229 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3230 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3231
3232 #: g10/keyedit.c:654
3233 #, c-format
3234 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3235 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3236
3237 #: g10/keyedit.c:682
3238 #, fuzzy, c-format
3239 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3240 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3241
3242 #: g10/keyedit.c:684
3243 #, fuzzy
3244 msgid "Sign it? (y/N) "
3245 msgstr "Signar realment? "
3246
3247 #: g10/keyedit.c:706
3248 #, c-format
3249 msgid ""
3250 "The self-signature on \"%s\"\n"
3251 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3252 msgstr ""
3253 "La vostra signatura en «%s»\n"
3254 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:715
3257 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3258 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3259
3260 #: g10/keyedit.c:729
3261 #, c-format
3262 msgid ""
3263 "Your current signature on \"%s\"\n"
3264 "has expired.\n"
3265 msgstr ""
3266 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3267 "ha caducat.\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:733
3270 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3271 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3272
3273 #: g10/keyedit.c:754
3274 #, c-format
3275 msgid ""
3276 "Your current signature on \"%s\"\n"
3277 "is a local signature.\n"
3278 msgstr ""
3279 "La vostra signatura en «%s»\n"
3280 "és una signatura local.\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:758
3283 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3284 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3285
3286 #: g10/keyedit.c:779
3287 #, fuzzy, c-format
3288 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3289 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:782
3292 #, fuzzy, c-format
3293 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3294 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:787
3297 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3298 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3299
3300 #: g10/keyedit.c:809
3301 #, fuzzy, c-format
3302 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3303 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:824
3306 msgid "This key has expired!"
3307 msgstr "La clau ha caducat!"
3308
3309 #: g10/keyedit.c:842
3310 #, c-format
3311 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3312 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:848
3315 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3316 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3317
3318 #: g10/keyedit.c:888
3319 msgid ""
3320 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3321 "mode.\n"
3322 msgstr ""
3323 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:890
3326 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3327 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:915
3330 msgid ""
3331 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3332 "belongs\n"
3333 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3334 msgstr ""
3335 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3336 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3337 "contestar, entreu «0».\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:920
3340 #, c-format
3341 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3342 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:922
3345 #, c-format
3346 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3347 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:924
3350 #, c-format
3351 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3352 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:926
3355 #, c-format
3356 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3357 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:932
3360 #, fuzzy
3361 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3362 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:956
3365 #, fuzzy, c-format
3366 msgid ""
3367 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3368 "key \"%s\" (%s)\n"
3369 msgstr ""
3370 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3371 "amb la vostra clau: \""
3372
3373 #: g10/keyedit.c:963
3374 #, fuzzy
3375 msgid "This will be a self-signature.\n"
3376 msgstr ""
3377 "\n"
3378 "Açò serà una autosignatura.\n"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:969
3381 #, fuzzy
3382 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3383 msgstr ""
3384 "\n"
3385 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:977
3388 #, fuzzy
3389 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3390 msgstr ""
3391 "\n"
3392 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:987
3395 #, fuzzy
3396 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3397 msgstr ""
3398 "\n"
3399 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:994
3402 #, fuzzy
3403 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3404 msgstr ""
3405 "\n"
3406 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:1001
3409 #, fuzzy
3410 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3411 msgstr ""
3412 "\n"
3413 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1006
3416 #, fuzzy
3417 msgid "I have checked this key casually.\n"
3418 msgstr ""
3419 "\n"
3420 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:1011
3423 #, fuzzy
3424 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3425 msgstr ""
3426 "\n"
3427 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1021
3430 #, fuzzy
3431 msgid "Really sign? (y/N) "
3432 msgstr "Signar realment? "
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4804 g10/keyedit.c:4895 g10/keyedit.c:4959
3435 #: g10/keyedit.c:5020 g10/sign.c:316
3436 #, c-format
3437 msgid "signing failed: %s\n"
3438 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1131
3441 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3530
3445 msgid "This key is not protected.\n"
3446 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3517 g10/revoke.c:538
3449 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3450 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3533
3453 #, fuzzy
3454 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3455 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3537
3458 msgid "Key is protected.\n"
3459 msgstr "La clau està protegida.\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:1178
3462 #, c-format
3463 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3464 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:1184
3467 msgid ""
3468 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3469 "\n"
3470 msgstr ""
3471 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3472 "\n"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2130
3475 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3476 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1204
3479 msgid ""
3480 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3481 "\n"
3482 msgstr ""
3483 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3484 "\n"
3485
3486 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3487 #: g10/keyedit.c:1207
3488 #, fuzzy
3489 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3490 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1278
3493 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3494 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1364
3497 msgid "save and quit"
3498 msgstr "desa i ix"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1367
3501 #, fuzzy
3502 msgid "show key fingerprint"
3503 msgstr "mostra empremta"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:1368
3506 msgid "list key and user IDs"
3507 msgstr "llista claus i ID"
3508
3509 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3510 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3511 #: g10/keyedit.c:1370
3512 msgid "select user ID N"
3513 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3514
3515 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3516 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3517 #: g10/keyedit.c:1371
3518 #, fuzzy
3519 msgid "select subkey N"
3520 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:1372
3523 #, fuzzy
3524 msgid "check signatures"
3525 msgstr "revoca signatures"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:1377
3528 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3529 msgstr ""
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1382
3532 #, fuzzy
3533 msgid "sign selected user IDs locally"
3534 msgstr "signa la clau localment"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:1384
3537 #, fuzzy
3538 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3539 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:1386
3542 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: g10/keyedit.c:1390
3546 msgid "add a user ID"
3547 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3548
3549 # Com estava escrit abans.  ivb
3550 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3551 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3552 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3553 #: g10/keyedit.c:1392
3554 msgid "add a photo ID"
3555 msgstr "afegeix un photo ID"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1394
3558 #, fuzzy
3559 msgid "delete selected user IDs"
3560 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1399
3563 #, fuzzy
3564 msgid "add a subkey"
3565 msgstr "addkey"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:1403
3568 msgid "add a key to a smartcard"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: g10/keyedit.c:1405
3572 msgid "move a key to a smartcard"
3573 msgstr ""
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1407
3576 msgid "move a backup key to a smartcard"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1411
3580 #, fuzzy
3581 msgid "delete selected subkeys"
3582 msgstr "esborra una clau secundària"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1413
3585 msgid "add a revocation key"
3586 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1415
3589 #, fuzzy
3590 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3591 msgstr ""
3592 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:1417
3595 #, fuzzy
3596 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3597 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1419
3600 #, fuzzy
3601 msgid "flag the selected user ID as primary"
3602 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1421
3605 #, fuzzy
3606 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3607 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:1424
3610 msgid "list preferences (expert)"
3611 msgstr "llista les preferències (expert)"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1426
3614 msgid "list preferences (verbose)"
3615 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1428
3618 #, fuzzy
3619 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3620 msgstr ""
3621 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:1433
3624 #, fuzzy
3625 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3626 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3627
3628 #: g10/keyedit.c:1435
3629 #, fuzzy
3630 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3631 msgstr ""
3632 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1437
3635 msgid "change the passphrase"
3636 msgstr "canvia la contrasenya"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1441
3639 msgid "change the ownertrust"
3640 msgstr "canvia la confiança"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1443
3643 #, fuzzy
3644 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3645 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1445
3648 #, fuzzy
3649 msgid "revoke selected user IDs"
3650 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:1450
3653 #, fuzzy
3654 msgid "revoke key or selected subkeys"
3655 msgstr "revoca una clau secundària"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1451
3658 #, fuzzy
3659 msgid "enable key"
3660 msgstr "activa una clau"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1452
3663 #, fuzzy
3664 msgid "disable key"
3665 msgstr "desactiva una clau"
3666
3667 # Igual que dalt.  ivb
3668 # Idem :) jm
3669 #: g10/keyedit.c:1453
3670 #, fuzzy
3671 msgid "show selected photo IDs"
3672 msgstr "mostra el photo ID"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:1455
3675 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3676 msgstr ""
3677
3678 #: g10/keyedit.c:1457
3679 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3680 msgstr ""
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1579
3683 #, fuzzy, c-format
3684 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3685 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:1597
3688 msgid "Secret key is available.\n"
3689 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:1680
3692 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3693 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:1688
3696 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3697 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:1707
3700 msgid ""
3701 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3702 "(lsign),\n"
3703 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3704 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: g10/keyedit.c:1747
3708 msgid "Key is revoked."
3709 msgstr "La clau està revocada."
3710
3711 #: g10/keyedit.c:1766
3712 #, fuzzy
3713 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3714 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3715
3716 #: g10/keyedit.c:1773
3717 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3718 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:1782
3721 #, fuzzy, c-format
3722 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3723 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:1805
3726 #, c-format
3727 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3728 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3731 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3732 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3733
3734 #: g10/keyedit.c:1829
3735 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3736 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:1831
3739 #, fuzzy
3740 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3741 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3742
3743 #: g10/keyedit.c:1832
3744 #, fuzzy
3745 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3746 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3747
3748 #: g10/keyedit.c:1882
3749 #, fuzzy
3750 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3751 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:1894
3754 #, fuzzy
3755 msgid "You must select exactly one key.\n"
3756 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:1922
3759 msgid "Command expects a filename argument\n"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: g10/keyedit.c:1936
3763 #, fuzzy, c-format
3764 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3765 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3766
3767 #: g10/keyedit.c:1953
3768 #, fuzzy, c-format
3769 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3770 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3771
3772 #: g10/keyedit.c:1977
3773 msgid "You must select at least one key.\n"
3774 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:1980
3777 #, fuzzy
3778 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3779 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3780
3781 #: g10/keyedit.c:1981
3782 #, fuzzy
3783 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3784 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3785
3786 #: g10/keyedit.c:2016
3787 #, fuzzy
3788 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3789 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3790
3791 #: g10/keyedit.c:2017
3792 #, fuzzy
3793 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3794 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3795
3796 #: g10/keyedit.c:2035
3797 #, fuzzy
3798 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3799 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3800
3801 #: g10/keyedit.c:2046
3802 #, fuzzy
3803 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3804 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3805
3806 #: g10/keyedit.c:2048
3807 #, fuzzy
3808 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3809 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3810
3811 #: g10/keyedit.c:2098
3812 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3813 msgstr ""
3814
3815 #: g10/keyedit.c:2140
3816 #, fuzzy
3817 msgid "Set preference list to:\n"
3818 msgstr "estableix la llista de preferències"
3819
3820 #: g10/keyedit.c:2146
3821 #, fuzzy
3822 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3823 msgstr ""
3824 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:2148
3827 #, fuzzy
3828 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3829 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3830
3831 #: g10/keyedit.c:2216
3832 #, fuzzy
3833 msgid "Save changes? (y/N) "
3834 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3835
3836 #: g10/keyedit.c:2219
3837 #, fuzzy
3838 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3839 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3840
3841 #: g10/keyedit.c:2229
3842 #, c-format
3843 msgid "update failed: %s\n"
3844 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3845
3846 #: g10/keyedit.c:2236
3847 #, c-format
3848 msgid "update secret failed: %s\n"
3849 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3850
3851 #: g10/keyedit.c:2243
3852 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3853 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:2344
3856 msgid "Digest: "
3857 msgstr "Resum: "
3858
3859 #: g10/keyedit.c:2395
3860 msgid "Features: "
3861 msgstr "Funcionalitats: "
3862
3863 #: g10/keyedit.c:2406
3864 msgid "Keyserver no-modify"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:310
3868 msgid "Preferred keyserver: "
3869 msgstr ""
3870
3871 #: g10/keyedit.c:2429 g10/keyedit.c:2430
3872 #, fuzzy
3873 msgid "Notations: "
3874 msgstr "Notació: "
3875
3876 #: g10/keyedit.c:2640
3877 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3878 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3879
3880 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3881 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3882 #: g10/keyedit.c:2699
3883 #, fuzzy, c-format
3884 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3885 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3886
3887 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3888 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3889 #: g10/keyedit.c:2720
3890 #, fuzzy, c-format
3891 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3892 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3893
3894 #: g10/keyedit.c:2726
3895 #, fuzzy
3896 msgid "(sensitive)"
3897 msgstr " (sensible)"
3898
3899 #: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
3900 #: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
3901 #, fuzzy, c-format
3902 msgid "created: %s"
3903 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3904
3905 #: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
3906 #, fuzzy, c-format
3907 msgid "revoked: %s"
3908 msgstr "[revocada]"
3909
3910 #: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
3911 #, fuzzy, c-format
3912 msgid "expired: %s"
3913 msgstr " [caduca: %s]"
3914
3915 #: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
3916 #: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
3917 #: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3918 #, fuzzy, c-format
3919 msgid "expires: %s"
3920 msgstr " [caduca: %s]"
3921
3922 #: g10/keyedit.c:2751
3923 #, c-format
3924 msgid "usage: %s"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: g10/keyedit.c:2766
3928 #, fuzzy, c-format
3929 msgid "trust: %s"
3930 msgstr " confiança: %c/%c"
3931
3932 #: g10/keyedit.c:2770
3933 #, c-format
3934 msgid "validity: %s"
3935 msgstr ""
3936
3937 #: g10/keyedit.c:2777
3938 msgid "This key has been disabled"
3939 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3940
3941 #: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:202
3942 msgid "card-no: "
3943 msgstr ""
3944
3945 #: g10/keyedit.c:2829
3946 msgid ""
3947 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3948 "unless you restart the program.\n"
3949 msgstr ""
3950 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3951 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3952
3953 #: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:539
3954 #: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
3955 #, fuzzy
3956 msgid "revoked"
3957 msgstr "[revocada]"
3958
3959 #: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:543
3960 #: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
3961 #, fuzzy
3962 msgid "expired"
3963 msgstr "expire"
3964
3965 #: g10/keyedit.c:2960
3966 msgid ""
3967 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3968 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3969 msgstr ""
3970 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
3971 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
3972 "assumida.\n"
3973
3974 # Photo ID com abans.  ivb
3975 #: g10/keyedit.c:3021
3976 msgid ""
3977 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3978 "versions\n"
3979 "         of PGP to reject this key.\n"
3980 msgstr ""
3981 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3982 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3983
3984 #: g10/keyedit.c:3026 g10/keyedit.c:3361
3985 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3986 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3987
3988 #: g10/keyedit.c:3032
3989 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3990 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3991
3992 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3993 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
3994 #: g10/keyedit.c:3172
3995 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3996 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3997
3998 #: g10/keyedit.c:3182
3999 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4000 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
4001
4002 #: g10/keyedit.c:3186
4003 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4004 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
4005
4006 #: g10/keyedit.c:3192
4007 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4008 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4009
4010 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4011 #: g10/keyedit.c:3206
4012 #, c-format
4013 msgid "Deleted %d signature.\n"
4014 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4015
4016 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4017 #: g10/keyedit.c:3207
4018 #, c-format
4019 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4020 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
4021
4022 #: g10/keyedit.c:3210
4023 msgid "Nothing deleted.\n"
4024 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
4025
4026 #: g10/keyedit.c:3243 g10/trustdb.c:1697
4027 msgid "invalid"
4028 msgstr "invàlida"
4029
4030 #: g10/keyedit.c:3245
4031 #, fuzzy, c-format
4032 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4033 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4034
4035 #: g10/keyedit.c:3252
4036 #, fuzzy, c-format
4037 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4038 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4039
4040 #: g10/keyedit.c:3253
4041 #, fuzzy, c-format
4042 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4043 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4044
4045 #: g10/keyedit.c:3261
4046 #, fuzzy, c-format
4047 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4048 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4049
4050 #: g10/keyedit.c:3262
4051 #, fuzzy, c-format
4052 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4053 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4054