Preparing a release
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2005-03-15 16:35+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:120
39 #, c-format
40 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
41 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
42
43 #: cipher/primegen.c:311
44 #, c-format
45 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
46 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
47
48 #: cipher/random.c:163
49 msgid "no entropy gathering module detected\n"
50 msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
51
52 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:656 g10/card-util.c:725
53 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
54 #: g10/g10.c:966 g10/g10.c:3223 g10/import.c:178 g10/keygen.c:2255
55 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
56 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
57 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
58 #: g10/tdbio.c:600
59 #, c-format
60 msgid "can't open `%s': %s\n"
61 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:391
64 #, c-format
65 msgid "can't stat `%s': %s\n"
66 msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
67
68 # Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
69 #: cipher/random.c:396
70 #, c-format
71 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
72 msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
73
74 #: cipher/random.c:401
75 msgid "note: random_seed file is empty\n"
76 msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
77
78 #: cipher/random.c:407
79 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
80 msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
81
82 #: cipher/random.c:415
83 #, c-format
84 msgid "can't read `%s': %s\n"
85 msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
86
87 #: cipher/random.c:453
88 msgid "note: random_seed file not updated\n"
89 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
90
91 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:965 g10/keygen.c:2723
92 #: g10/keygen.c:2753 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
93 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
94 #, c-format
95 msgid "can't create `%s': %s\n"
96 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:480
99 #, c-format
100 msgid "can't write `%s': %s\n"
101 msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
102
103 # No em passe! ;)  ivb
104 #: cipher/random.c:483
105 #, c-format
106 msgid "can't close `%s': %s\n"
107 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
108
109 #: cipher/random.c:728
110 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
111 msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
112
113 #: cipher/random.c:729
114 msgid ""
115 "The random number generator is only a kludge to let\n"
116 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
117 "\n"
118 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
119 "\n"
120 msgstr ""
121 "El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
122 "per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
123 "\n"
124 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
125 "\n"
126
127 #: cipher/rndegd.c:204
128 msgid ""
129 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
130 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
131 "of the entropy.\n"
132 msgstr ""
133 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
134 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
135
136 #: cipher/rndlinux.c:134
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "\n"
140 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
141 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
142 msgstr ""
143 "\n"
144 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
145 "sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:547
148 #, c-format
149 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
150 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:560
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
155 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:784 g10/app-openpgp.c:872 g10/app-openpgp.c:1376
158 #, c-format
159 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
160 msgstr ""
161
162 #: g10/app-openpgp.c:790 g10/app-openpgp.c:878 g10/app-openpgp.c:1382
163 #, c-format
164 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
165 msgstr ""
166
167 #: g10/app-openpgp.c:799 g10/app-openpgp.c:813 g10/app-openpgp.c:888
168 #: g10/app-openpgp.c:1391 g10/app-openpgp.c:1405
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
171 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
172
173 #: g10/app-openpgp.c:836
174 msgid "access to admin commands is not configured\n"
175 msgstr ""
176
177 #: g10/app-openpgp.c:851
178 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
179 msgstr ""
180
181 #: g10/app-openpgp.c:857
182 msgid "card is permanently locked!\n"
183 msgstr ""
184
185 #: g10/app-openpgp.c:862
186 #, c-format
187 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
188 msgstr ""
189
190 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
191 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
192 #. to get some infos on the string.
193 #: g10/app-openpgp.c:869
194 msgid "|A|Admin PIN"
195 msgstr ""
196
197 #: g10/app-openpgp.c:1018
198 msgid "|AN|New Admin PIN"
199 msgstr ""
200
201 #: g10/app-openpgp.c:1018
202 msgid "|N|New PIN"
203 msgstr ""
204
205 #: g10/app-openpgp.c:1022
206 #, fuzzy, c-format
207 msgid "error getting new PIN: %s\n"
208 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
209
210 #: g10/app-openpgp.c:1088 g10/app-openpgp.c:1230
211 #, fuzzy
212 msgid "error reading application data\n"
213 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
214
215 #: g10/app-openpgp.c:1095 g10/app-openpgp.c:1237
216 #, fuzzy
217 msgid "error reading fingerprint DO\n"
218 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
219
220 #: g10/app-openpgp.c:1104
221 #, fuzzy
222 msgid "key already exists\n"
223 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
224
225 #: g10/app-openpgp.c:1108
226 msgid "existing key will be replaced\n"
227 msgstr ""
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1110
230 #, fuzzy
231 msgid "generating new key\n"
232 msgstr "genera un nou parell de claus"
233
234 #: g10/app-openpgp.c:1120
235 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
236 msgstr ""
237
238 #: g10/app-openpgp.c:1135
239 #, fuzzy
240 msgid "generating key failed\n"
241 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
242
243 #: g10/app-openpgp.c:1138
244 #, fuzzy, c-format
245 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
246 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
247
248 #: g10/app-openpgp.c:1144 g10/app-openpgp.c:1875
249 msgid "response does not contain the public key data\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1152 g10/app-openpgp.c:1883
253 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
254 msgstr ""
255
256 #: g10/app-openpgp.c:1162 g10/app-openpgp.c:1894
257 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
258 msgstr ""
259
260 #: g10/app-openpgp.c:1195
261 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
262 msgstr ""
263
264 #: g10/app-openpgp.c:1356
265 #, c-format
266 msgid "signatures created so far: %lu\n"
267 msgstr ""
268
269 #: g10/app-openpgp.c:1364
270 #, c-format
271 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
272 msgstr ""
273
274 #: g10/app-openpgp.c:1650 g10/app-openpgp.c:1660
275 #, c-format
276 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
277 msgstr ""
278
279 #: g10/app-openpgp.c:1731
280 #, fuzzy, c-format
281 msgid "error getting serial number: %s\n"
282 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
283
284 #: g10/app-openpgp.c:1826
285 #, fuzzy, c-format
286 msgid "failed to store the key: %s\n"
287 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
288
289 #: g10/app-openpgp.c:1868
290 #, fuzzy
291 msgid "reading the key failed\n"
292 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
293
294 #: g10/armor.c:317
295 #, c-format
296 msgid "armor: %s\n"
297 msgstr "armadura: %s\n"
298
299 #: g10/armor.c:346
300 msgid "invalid armor header: "
301 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
302
303 #: g10/armor.c:353
304 msgid "armor header: "
305 msgstr "capçalera d'armadura: "
306
307 #: g10/armor.c:364
308 msgid "invalid clearsig header\n"
309 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
310
311 # És un missatge d'error?  ivb
312 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
313 #: g10/armor.c:416
314 msgid "nested clear text signatures\n"
315 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
316
317 # FIXME: un-indiar. jm
318 #: g10/armor.c:551
319 #, fuzzy
320 msgid "unexpected armor: "
321 msgstr "armadura inesperada:"
322
323 #: g10/armor.c:563
324 msgid "invalid dash escaped line: "
325 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
326
327 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1322
328 #, fuzzy, c-format
329 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
330 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
331
332 #: g10/armor.c:758
333 msgid "premature eof (no CRC)\n"
334 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
335
336 #: g10/armor.c:792
337 msgid "premature eof (in CRC)\n"
338 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
339
340 #: g10/armor.c:800
341 msgid "malformed CRC\n"
342 msgstr "CRC malformat\n"
343
344 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1359
345 #, fuzzy, c-format
346 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
347 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
348
349 #: g10/armor.c:824
350 #, fuzzy
351 msgid "premature eof (in trailer)\n"
352 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
353
354 #: g10/armor.c:828
355 msgid "error in trailer line\n"
356 msgstr "error en l'última línia\n"
357
358 #: g10/armor.c:1137
359 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
360 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
361
362 #: g10/armor.c:1142
363 #, c-format
364 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
365 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
366
367 #: g10/armor.c:1146
368 msgid ""
369 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
370 msgstr ""
371 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
372 "utilitzat un MTA amb errors\n"
373
374 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:295
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
377 msgstr "la clau secreta no està disponible"
378
379 #: g10/card-util.c:63
380 #, c-format
381 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
382 msgstr ""
383
384 # Destès? ivb
385 # Desatès, sí. jm
386 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1329 g10/delkey.c:127 g10/keyedit.c:1430
387 #: g10/keygen.c:2439 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
388 #, fuzzy
389 msgid "can't do this in batch mode\n"
390 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
391
392 #: g10/card-util.c:97 g10/card-util.c:1108 g10/card-util.c:1191
393 #: g10/keyedit.c:413 g10/keyedit.c:434 g10/keyedit.c:448 g10/keygen.c:1300
394 #: g10/keygen.c:1365
395 msgid "Your selection? "
396 msgstr "La vostra selecció? "
397
398 #: g10/card-util.c:206 g10/card-util.c:256
399 msgid "[not set]"
400 msgstr "[no establert]"
401
402 #: g10/card-util.c:391
403 msgid "male"
404 msgstr "home"
405
406 #: g10/card-util.c:392
407 msgid "female"
408 msgstr "dóna"
409
410 #: g10/card-util.c:392
411 msgid "unspecified"
412 msgstr "no especificat"
413
414 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
415 # Probablement és una clau, femení. jm
416 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
417 # uncompressed so we know the gender. jm
418 #: g10/card-util.c:419
419 msgid "not forced"
420 msgstr "no forçat"
421
422 #: g10/card-util.c:419
423 msgid "forced"
424 msgstr "forçat"
425
426 #: g10/card-util.c:497
427 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
428 msgstr ""
429
430 #: g10/card-util.c:499
431 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
432 msgstr ""
433
434 #: g10/card-util.c:501
435 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:518
439 msgid "Cardholder's surname: "
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:520
443 msgid "Cardholder's given name: "
444 msgstr ""
445
446 #: g10/card-util.c:538
447 #, c-format
448 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
449 msgstr ""
450
451 #: g10/card-util.c:559
452 #, fuzzy
453 msgid "URL to retrieve public key: "
454 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
455
456 #: g10/card-util.c:567
457 #, c-format
458 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
459 msgstr ""
460
461 #: g10/card-util.c:665 g10/card-util.c:734 g10/import.c:261
462 #, c-format
463 msgid "error reading `%s': %s\n"
464 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
465
466 #: g10/card-util.c:673
467 msgid "Login data (account name): "
468 msgstr ""
469
470 #: g10/card-util.c:683
471 #, c-format
472 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:742
476 msgid "Private DO data: "
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:752
480 #, c-format
481 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
482 msgstr ""
483
484 #: g10/card-util.c:772
485 #, fuzzy
486 msgid "Language preferences: "
487 msgstr "preferències actualitzades"
488
489 #: g10/card-util.c:780
490 #, fuzzy
491 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
492 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
493
494 #: g10/card-util.c:789
495 #, fuzzy
496 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
497 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
498
499 #: g10/card-util.c:810
500 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
501 msgstr ""
502
503 #: g10/card-util.c:824
504 #, fuzzy
505 msgid "Error: invalid response.\n"
506 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
507
508 #: g10/card-util.c:845
509 #, fuzzy
510 msgid "CA fingerprint: "
511 msgstr "Empremta digital:"
512
513 #: g10/card-util.c:868
514 #, fuzzy
515 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
516 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
517
518 #: g10/card-util.c:916
519 #, fuzzy, c-format
520 msgid "key operation not possible: %s\n"
521 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
522
523 #: g10/card-util.c:917
524 #, fuzzy
525 msgid "not an OpenPGP card"
526 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
527
528 #: g10/card-util.c:926
529 #, fuzzy, c-format
530 msgid "error getting current key info: %s\n"
531 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
532
533 #: g10/card-util.c:1009
534 msgid "Replace existing key? (y/N) "
535 msgstr ""
536
537 #: g10/card-util.c:1030 g10/card-util.c:1039
538 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
539 msgstr ""
540
541 #: g10/card-util.c:1051
542 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
543 msgstr ""
544
545 #: g10/card-util.c:1060
546 #, c-format
547 msgid ""
548 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
549 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
550 "You should change them using the command --change-pin\n"
551 msgstr ""
552
553 #: g10/card-util.c:1099
554 #, fuzzy
555 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
556 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
557
558 #: g10/card-util.c:1101 g10/card-util.c:1182
559 msgid "   (1) Signature key\n"
560 msgstr ""
561
562 #: g10/card-util.c:1102 g10/card-util.c:1184
563 #, fuzzy
564 msgid "   (2) Encryption key\n"
565 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
566
567 #: g10/card-util.c:1103 g10/card-util.c:1186
568 msgid "   (3) Authentication key\n"
569 msgstr ""
570
571 #: g10/card-util.c:1119 g10/card-util.c:1202 g10/keyedit.c:908
572 #: g10/keygen.c:1404 g10/revoke.c:642
573 msgid "Invalid selection.\n"
574 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
575
576 #: g10/card-util.c:1179
577 #, fuzzy
578 msgid "Please select where to store the key:\n"
579 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
580
581 #: g10/card-util.c:1214
582 #, fuzzy
583 msgid "unknown key protection algorithm\n"
584 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
585
586 #: g10/card-util.c:1219
587 #, fuzzy
588 msgid "secret parts of key are not available\n"
589 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
590
591 #: g10/card-util.c:1224
592 #, fuzzy
593 msgid "secret key already stored on a card\n"
594 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
595
596 #: g10/card-util.c:1294 g10/keyedit.c:1317
597 msgid "quit this menu"
598 msgstr "ix del menú"
599
600 #: g10/card-util.c:1296
601 #, fuzzy
602 msgid "show admin commands"
603 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
604
605 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
606 # «ajuda», evidentment. jm
607 #: g10/card-util.c:1297 g10/keyedit.c:1320
608 msgid "show this help"
609 msgstr "mostra aquesta ajuda"
610
611 #: g10/card-util.c:1299
612 #, fuzzy
613 msgid "list all available data"
614 msgstr "La clau és disponible en: "
615
616 #: g10/card-util.c:1302
617 msgid "change card holder's name"
618 msgstr ""
619
620 #: g10/card-util.c:1303
621 msgid "change URL to retrieve key"
622 msgstr ""
623
624 #: g10/card-util.c:1304
625 msgid "fetch the key specified in the card URL"
626 msgstr ""
627
628 #: g10/card-util.c:1305
629 #, fuzzy
630 msgid "change the login name"
631 msgstr "canvia la data de caducitat"
632
633 #: g10/card-util.c:1306
634 #, fuzzy
635 msgid "change the language preferences"
636 msgstr "canvia la confiança"
637
638 #: g10/card-util.c:1307
639 msgid "change card holder's sex"
640 msgstr ""
641
642 #: g10/card-util.c:1308
643 #, fuzzy
644 msgid "change a CA fingerprint"
645 msgstr "mostra empremta"
646
647 #: g10/card-util.c:1309
648 msgid "toggle the signature force PIN flag"
649 msgstr ""
650
651 #: g10/card-util.c:1310
652 #, fuzzy
653 msgid "generate new keys"
654 msgstr "genera un nou parell de claus"
655
656 #: g10/card-util.c:1311
657 msgid "menu to change or unblock the PIN"
658 msgstr ""
659
660 #: g10/card-util.c:1377 g10/keyedit.c:1526
661 msgid "Command> "
662 msgstr "Ordre> "
663
664 #: g10/card-util.c:1412
665 #, fuzzy
666 msgid "Admin-only command\n"
667 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
668
669 #: g10/card-util.c:1428
670 msgid "Admin commands are allowed\n"
671 msgstr ""
672
673 #: g10/card-util.c:1430
674 msgid "Admin commands are not allowed\n"
675 msgstr ""
676
677 #: g10/card-util.c:1499 g10/keyedit.c:2104
678 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
679 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
680
681 #: g10/cardglue.c:287
682 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
683 msgstr ""
684
685 #: g10/cardglue.c:372
686 #, c-format
687 msgid ""
688 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
689 "   %.*s\n"
690 msgstr ""
691
692 #: g10/cardglue.c:380
693 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
694 msgstr ""
695
696 #: g10/cardglue.c:688
697 #, fuzzy
698 msgid "Enter New Admin PIN: "
699 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
700
701 #: g10/cardglue.c:689
702 #, fuzzy
703 msgid "Enter New PIN: "
704 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
705
706 #: g10/cardglue.c:690
707 msgid "Enter Admin PIN: "
708 msgstr ""
709
710 #: g10/cardglue.c:691
711 #, fuzzy
712 msgid "Enter PIN: "
713 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
714
715 #: g10/cardglue.c:705
716 #, fuzzy
717 msgid "Repeat this PIN: "
718 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
719
720 #: g10/cardglue.c:719
721 #, fuzzy
722 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
723 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
724
725 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3573 g10/keyring.c:376
726 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
727 #, c-format
728 msgid "can't open `%s'\n"
729 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
730
731 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
732 msgid "--output doesn't work for this command\n"
733 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
734
735 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:169 g10/keyedit.c:3167 g10/keyserver.c:1511
736 #: g10/revoke.c:226
737 #, fuzzy, c-format
738 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
739 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
740
741 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:199 g10/import.c:2300 g10/keyserver.c:1525
742 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:439
743 #, c-format
744 msgid "error reading keyblock: %s\n"
745 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
746
747 #: g10/delkey.c:128 g10/delkey.c:135
748 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
749 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
750
751 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
752 # Fet. jm
753 #: g10/delkey.c:134
754 #, fuzzy
755 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
756 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
757
758 #: g10/delkey.c:146
759 #, fuzzy
760 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
761 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
762
763 #: g10/delkey.c:154
764 #, fuzzy
765 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
766 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
767
768 #: g10/delkey.c:164
769 #, c-format
770 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
771 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
772
773 #: g10/delkey.c:174
774 msgid "ownertrust information cleared\n"
775 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
776
777 #: g10/delkey.c:205
778 #, c-format
779 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
780 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
781
782 #: g10/delkey.c:207
783 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
784 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
785
786 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
787 #, c-format
788 msgid "error creating passphrase: %s\n"
789 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
790
791 #: g10/encode.c:215
792 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
793 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
794
795 #: g10/encode.c:228
796 #, fuzzy, c-format
797 msgid "using cipher %s\n"
798 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
799
800 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
801 #, c-format
802 msgid "`%s' already compressed\n"
803 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
804
805 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
806 #, c-format
807 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
808 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
809
810 #: g10/encode.c:472
811 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
812 msgstr ""
813 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
814
815 #: g10/encode.c:494
816 #, c-format
817 msgid "reading from `%s'\n"
818 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
819
820 #: g10/encode.c:530
821 msgid ""
822 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
823 msgstr ""
824 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
825 "esteu xifrant.\n"
826
827 #: g10/encode.c:540
828 #, fuzzy, c-format
829 msgid ""
830 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
831 msgstr ""
832 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
833
834 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
835 #, fuzzy, c-format
836 msgid ""
837 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
838 "preferences\n"
839 msgstr ""
840 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
841 "destinatari\n"
842
843 #: g10/encode.c:735
844 #, c-format
845 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
846 msgstr ""
847 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
848
849 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
850 #, c-format
851 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
852 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
853
854 #: g10/encode.c:832
855 #, c-format
856 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
857 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
858
859 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
860 #, c-format
861 msgid "%s encrypted data\n"
862 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
863
864 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
865 #, c-format
866 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
867 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
868
869 # És no-wrap?  ivb
870 # Com? jm
871 #: g10/encr-data.c:92
872 msgid ""
873 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
874 msgstr ""
875 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
876 "simètric.\n"
877
878 #: g10/encr-data.c:103
879 msgid "problem handling encrypted packet\n"
880 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
881
882 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
883 #: g10/exec.c:48
884 msgid "no remote program execution supported\n"
885 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
886
887 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
888 #, c-format
889 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
890 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
891
892 #: g10/exec.c:325
893 msgid ""
894 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
895 msgstr ""
896 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
897 "d'opcions permissos insegurs\n"
898
899 #: g10/exec.c:355
900 #, fuzzy
901 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
902 msgstr ""
903 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
904 "externs\n"
905
906 #: g10/exec.c:433
907 #, fuzzy, c-format
908 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
909 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
910
911 #: g10/exec.c:436
912 #, fuzzy, c-format
913 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
914 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
915
916 #: g10/exec.c:521
917 #, c-format
918 msgid "system error while calling external program: %s\n"
919 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
920
921 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
922 msgid "unnatural exit of external program\n"
923 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
924
925 #: g10/exec.c:547
926 msgid "unable to execute external program\n"
927 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
928
929 #: g10/exec.c:563
930 #, c-format
931 msgid "unable to read external program response: %s\n"
932 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
933
934 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
935 #, c-format
936 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
937 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
938
939 #: g10/exec.c:621
940 #, c-format
941 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
942 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
943
944 #: g10/export.c:183
945 #, fuzzy
946 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
947 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
948
949 #: g10/export.c:212
950 #, fuzzy, c-format
951 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
952 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
953
954 #: g10/export.c:220
955 #, fuzzy, c-format
956 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
957 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
958
959 #: g10/export.c:395
960 #, fuzzy, c-format
961 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
962 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
963
964 #: g10/export.c:427
965 msgid "WARNING: nothing exported\n"
966 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
967
968 #: g10/g10.c:360
969 msgid ""
970 "@Commands:\n"
971 " "
972 msgstr ""
973 "@Ordres:\n"
974 " "
975
976 #: g10/g10.c:362
977 msgid "|[file]|make a signature"
978 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
979
980 #: g10/g10.c:363
981 msgid "|[file]|make a clear text signature"
982 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
983
984 #: g10/g10.c:364
985 msgid "make a detached signature"
986 msgstr "crea una signatura separada"
987
988 #: g10/g10.c:365
989 msgid "encrypt data"
990 msgstr "xifra dades"
991
992 #: g10/g10.c:367
993 msgid "encryption only with symmetric cipher"
994 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
995
996 #: g10/g10.c:369
997 msgid "decrypt data (default)"
998 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
999
1000 #: g10/g10.c:371
1001 msgid "verify a signature"
1002 msgstr "verifica una signatura"
1003
1004 #: g10/g10.c:373
1005 msgid "list keys"
1006 msgstr "llista claus"
1007
1008 #: g10/g10.c:375
1009 msgid "list keys and signatures"
1010 msgstr "llista claus i signatures"
1011
1012 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1013 #: g10/g10.c:376
1014 #, fuzzy
1015 msgid "list and check key signatures"
1016 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1017
1018 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1019 #: g10/g10.c:377
1020 msgid "list keys and fingerprints"
1021 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1022
1023 #: g10/g10.c:378
1024 msgid "list secret keys"
1025 msgstr "llista claus secretes"
1026
1027 #: g10/g10.c:379
1028 msgid "generate a new key pair"
1029 msgstr "genera un nou parell de claus"
1030
1031 #: g10/g10.c:380
1032 msgid "remove keys from the public keyring"
1033 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1034
1035 #: g10/g10.c:382
1036 msgid "remove keys from the secret keyring"
1037 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1038
1039 #: g10/g10.c:383
1040 msgid "sign a key"
1041 msgstr "signa una clau"
1042
1043 #: g10/g10.c:384
1044 msgid "sign a key locally"
1045 msgstr "signa una clau localment"
1046
1047 #: g10/g10.c:385
1048 msgid "sign or edit a key"
1049 msgstr "signa o edita una clau"
1050
1051 #: g10/g10.c:386
1052 msgid "generate a revocation certificate"
1053 msgstr "genera un certificat de revocació"
1054
1055 #: g10/g10.c:388
1056 msgid "export keys"
1057 msgstr "exporta claus"
1058
1059 #: g10/g10.c:389
1060 msgid "export keys to a key server"
1061 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1062
1063 #: g10/g10.c:390
1064 msgid "import keys from a key server"
1065 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1066
1067 #: g10/g10.c:392
1068 msgid "search for keys on a key server"
1069 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1070
1071 #: g10/g10.c:394
1072 msgid "update all keys from a keyserver"
1073 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1074
1075 #: g10/g10.c:397
1076 msgid "import/merge keys"
1077 msgstr "importa/fon claus"
1078
1079 #: g10/g10.c:400
1080 msgid "print the card status"
1081 msgstr ""
1082
1083 #: g10/g10.c:401
1084 msgid "change data on a card"
1085 msgstr ""
1086
1087 #: g10/g10.c:402
1088 msgid "change a card's PIN"
1089 msgstr ""
1090
1091 #: g10/g10.c:410
1092 msgid "update the trust database"
1093 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1094
1095 #: g10/g10.c:417
1096 msgid "|algo [files]|print message digests"
1097 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1098
1099 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:66
1100 msgid ""
1101 "@\n"
1102 "Options:\n"
1103 " "
1104 msgstr ""
1105 "@\n"
1106 "Opcions:\n"
1107 " "
1108
1109 #: g10/g10.c:423
1110 msgid "create ascii armored output"
1111 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1112
1113 #: g10/g10.c:425
1114 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1115 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1116
1117 #: g10/g10.c:436
1118 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1119 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1120
1121 #: g10/g10.c:437
1122 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1123 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1124
1125 #: g10/g10.c:442
1126 msgid "use canonical text mode"
1127 msgstr "usa el mode de text canònic"
1128
1129 #: g10/g10.c:452
1130 msgid "use as output file"
1131 msgstr "fitxer d'eixida"
1132
1133 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1134 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:68
1135 msgid "verbose"
1136 msgstr "detall"
1137
1138 #: g10/g10.c:465
1139 msgid "do not make any changes"
1140 msgstr "no fa cap canvi"
1141
1142 #: g10/g10.c:466
1143 msgid "prompt before overwriting"
1144 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1145
1146 #: g10/g10.c:507
1147 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/g10.c:508
1151 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: g10/g10.c:536
1155 msgid ""
1156 "@\n"
1157 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1158 msgstr ""
1159 "@\n"
1160 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1161
1162 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1163 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1164 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1165 #: g10/g10.c:539
1166 msgid ""
1167 "@\n"
1168 "Examples:\n"
1169 "\n"
1170 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1171 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1172 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1173 " --list-keys [names]        show keys\n"
1174 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1175 msgstr ""
1176 "@\n"
1177 "Exemples:\n"
1178 "\n"
1179 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1180 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1181 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1182 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1183 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1184
1185 #: g10/g10.c:720 g10/gpgv.c:93
1186 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1187 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1188
1189 #: g10/g10.c:737
1190 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1191 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1192
1193 #: g10/g10.c:740
1194 msgid ""
1195 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1196 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1197 "default operation depends on the input data\n"
1198 msgstr ""
1199 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1200 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1201 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1202
1203 # Suportats? ivb
1204 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1205 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1206 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1207 # encara no m'agraden massa... jm
1208 #: g10/g10.c:751
1209 msgid ""
1210 "\n"
1211 "Supported algorithms:\n"
1212 msgstr ""
1213 "\n"
1214 "Algoritmes suportats:\n"
1215
1216 #: g10/g10.c:754
1217 msgid "Pubkey: "
1218 msgstr "Clau pública: "
1219
1220 #: g10/g10.c:760 g10/keyedit.c:2141
1221 msgid "Cipher: "
1222 msgstr "Xifratge: "
1223
1224 #: g10/g10.c:766
1225 msgid "Hash: "
1226 msgstr "Dispersió: "
1227
1228 #: g10/g10.c:772 g10/keyedit.c:2187
1229 msgid "Compression: "
1230 msgstr "Compressió: "
1231
1232 #: g10/g10.c:855
1233 msgid "usage: gpg [options] "
1234 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1235
1236 #: g10/g10.c:1003
1237 msgid "conflicting commands\n"
1238 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1239
1240 #: g10/g10.c:1021
1241 #, c-format
1242 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1243 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1244
1245 # Indi. ivb
1246 #: g10/g10.c:1218
1247 #, fuzzy, c-format
1248 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1249 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1250
1251 # Indi. ivb
1252 #: g10/g10.c:1221
1253 #, fuzzy, c-format
1254 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1255 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1256
1257 # Indi. ivb
1258 #: g10/g10.c:1224
1259 #, fuzzy, c-format
1260 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1261 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1262
1263 #: g10/g10.c:1230
1264 #, fuzzy, c-format
1265 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1266 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1267
1268 #: g10/g10.c:1233
1269 #, fuzzy, c-format
1270 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1271 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1272
1273 #: g10/g10.c:1236
1274 #, fuzzy, c-format
1275 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1276 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1277
1278 #: g10/g10.c:1242
1279 #, fuzzy, c-format
1280 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1281 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1282
1283 #: g10/g10.c:1245
1284 #, fuzzy, c-format
1285 msgid ""
1286 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1287 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1288
1289 #: g10/g10.c:1248
1290 #, fuzzy, c-format
1291 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1292 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1293
1294 #: g10/g10.c:1254
1295 #, fuzzy, c-format
1296 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1297 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1298
1299 #: g10/g10.c:1257
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid ""
1302 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1303 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1304
1305 #: g10/g10.c:1260
1306 #, fuzzy, c-format
1307 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1308 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1309
1310 #: g10/g10.c:1401
1311 #, fuzzy, c-format
1312 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1313 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1314
1315 #: g10/g10.c:1796
1316 #, c-format
1317 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1318 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1319
1320 #: g10/g10.c:1838
1321 #, c-format
1322 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1323 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
1324
1325 #: g10/g10.c:1842
1326 #, c-format
1327 msgid "option file `%s': %s\n"
1328 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
1329
1330 #: g10/g10.c:1849
1331 #, c-format
1332 msgid "reading options from `%s'\n"
1333 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
1334
1335 #: g10/g10.c:2063 g10/g10.c:2584 g10/g10.c:2595
1336 #, c-format
1337 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1338 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1339
1340 #: g10/g10.c:2076
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1343 msgstr ""
1344 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
1345
1346 #: g10/g10.c:2293
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1349 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1350
1351 #: g10/g10.c:2312 g10/keyedit.c:3683
1352 #, fuzzy
1353 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1354 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1355
1356 #: g10/g10.c:2318
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1359 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1360
1361 #: g10/g10.c:2321
1362 #, fuzzy
1363 msgid "invalid keyserver options\n"
1364 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1365
1366 #: g10/g10.c:2328
1367 #, c-format
1368 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1369 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1370
1371 #: g10/g10.c:2331
1372 msgid "invalid import options\n"
1373 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1374
1375 #: g10/g10.c:2338
1376 #, c-format
1377 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1378 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:2341
1381 msgid "invalid export options\n"
1382 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1383
1384 #: g10/g10.c:2348
1385 #, fuzzy, c-format
1386 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1387 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1388
1389 #: g10/g10.c:2351
1390 #, fuzzy
1391 msgid "invalid list options\n"
1392 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1393
1394 #: g10/g10.c:2373
1395 #, fuzzy, c-format
1396 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1397 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1398
1399 #: g10/g10.c:2376
1400 #, fuzzy
1401 msgid "invalid verify options\n"
1402 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1403
1404 #: g10/g10.c:2383
1405 #, c-format
1406 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1407 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2573
1410 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1411 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1412
1413 # FIXME: preferència? jm
1414 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1415 #: g10/g10.c:2577
1416 #, c-format
1417 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1418 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
1419
1420 #: g10/g10.c:2586
1421 #, c-format
1422 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1423 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
1424
1425 #: g10/g10.c:2589
1426 #, c-format
1427 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1428 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
1429
1430 #: g10/g10.c:2603
1431 #, fuzzy, c-format
1432 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1433 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1434
1435 # clares -> en clar?  ivb
1436 #: g10/g10.c:2617
1437 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1438 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1439
1440 #: g10/g10.c:2623
1441 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1442 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1443
1444 #: g10/g10.c:2629
1445 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1446 msgstr ""
1447 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1448 "habilitat.\n"
1449
1450 #: g10/g10.c:2642
1451 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1452 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1453
1454 #: g10/g10.c:2712 g10/g10.c:2736
1455 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1456 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1457
1458 #: g10/g10.c:2718 g10/g10.c:2742
1459 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1460 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
1461
1462 #: g10/g10.c:2724
1463 #, fuzzy
1464 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1465 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1466
1467 #: g10/g10.c:2730
1468 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1469 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
1470
1471 #: g10/g10.c:2745
1472 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1473 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1474
1475 #: g10/g10.c:2747
1476 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1477 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1478
1479 #: g10/g10.c:2749
1480 #, fuzzy
1481 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1482 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1483
1484 #: g10/g10.c:2751
1485 #, fuzzy
1486 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1487 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1488
1489 #: g10/g10.c:2753
1490 #, fuzzy
1491 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1492 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2756
1495 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1496 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
1497
1498 #: g10/g10.c:2760
1499 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1500 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1501
1502 #: g10/g10.c:2767
1503 msgid "invalid default preferences\n"
1504 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
1505
1506 #: g10/g10.c:2776
1507 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1508 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
1509
1510 #: g10/g10.c:2780
1511 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1512 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
1513
1514 #: g10/g10.c:2784
1515 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1516 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
1517
1518 #: g10/g10.c:2817
1519 #, c-format
1520 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1521 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1522
1523 #: g10/g10.c:2864
1524 #, fuzzy, c-format
1525 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1526 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
1527
1528 #: g10/g10.c:2869
1529 #, fuzzy, c-format
1530 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1531 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1532
1533 #: g10/g10.c:2874
1534 #, fuzzy, c-format
1535 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1536 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
1537
1538 #: g10/g10.c:2970
1539 #, c-format
1540 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1541 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1542
1543 #: g10/g10.c:2981
1544 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1545 msgstr ""
1546 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
1547
1548 #: g10/g10.c:2992
1549 msgid "--store [filename]"
1550 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1551
1552 #: g10/g10.c:2999
1553 msgid "--symmetric [filename]"
1554 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1555
1556 #: g10/g10.c:3001
1557 #, fuzzy, c-format
1558 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1559 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1560
1561 #: g10/g10.c:3011
1562 msgid "--encrypt [filename]"
1563 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1564
1565 #: g10/g10.c:3024
1566 #, fuzzy
1567 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1568 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1569
1570 #: g10/g10.c:3026
1571 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1572 msgstr ""
1573
1574 #: g10/g10.c:3029
1575 #, fuzzy, c-format
1576 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1577 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1578
1579 #: g10/g10.c:3047
1580 msgid "--sign [filename]"
1581 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1582
1583 #: g10/g10.c:3060
1584 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1585 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1586
1587 #: g10/g10.c:3075
1588 #, fuzzy
1589 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1590 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1591
1592 #: g10/g10.c:3077
1593 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1594 msgstr ""
1595
1596 #: g10/g10.c:3080
1597 #, fuzzy, c-format
1598 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1599 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1600
1601 #: g10/g10.c:3100
1602 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1603 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1604
1605 #: g10/g10.c:3109
1606 msgid "--clearsign [filename]"
1607 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1608
1609 #: g10/g10.c:3134
1610 msgid "--decrypt [filename]"
1611 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1612
1613 #: g10/g10.c:3142
1614 msgid "--sign-key user-id"
1615 msgstr "--sign-key user-id"
1616
1617 #: g10/g10.c:3146
1618 msgid "--lsign-key user-id"
1619 msgstr "--lsign-key user-id"
1620
1621 #: g10/g10.c:3167
1622 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1623 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1624
1625 #: g10/g10.c:3238
1626 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1627 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1628
1629 #: g10/g10.c:3275
1630 #, c-format
1631 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1632 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1633
1634 #: g10/g10.c:3277
1635 #, c-format
1636 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1637 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1638
1639 #: g10/g10.c:3279
1640 #, c-format
1641 msgid "key export failed: %s\n"
1642 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
1643
1644 #: g10/g10.c:3290
1645 #, c-format
1646 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1647 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1648
1649 #: g10/g10.c:3300
1650 #, c-format
1651 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1652 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1653
1654 #: g10/g10.c:3341
1655 #, c-format
1656 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1657 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1658
1659 #: g10/g10.c:3349
1660 #, c-format
1661 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1662 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1663
1664 #: g10/g10.c:3436
1665 #, c-format
1666 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1667 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1668
1669 #: g10/g10.c:3559
1670 msgid "[filename]"
1671 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1672
1673 #: g10/g10.c:3563
1674 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1675 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1676
1677 #: g10/g10.c:3853
1678 msgid ""
1679 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1680 "an '='\n"
1681 msgstr ""
1682 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1683 "amb el signe «=»\n"
1684
1685 #: g10/g10.c:3861
1686 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1687 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1688
1689 #: g10/g10.c:3871
1690 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1691 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1692
1693 #: g10/g10.c:3905
1694 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1695 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
1696
1697 #: g10/g10.c:3907
1698 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1699 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1700
1701 #: g10/g10.c:3940
1702 #, fuzzy
1703 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1704 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1705
1706 #: g10/getkey.c:150
1707 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1708 msgstr ""
1709 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1710
1711 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2750
1712 #, fuzzy
1713 msgid "[User ID not found]"
1714 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1715
1716 #: g10/getkey.c:1677
1717 #, fuzzy, c-format
1718 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1719 msgstr ""
1720 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1721
1722 #: g10/getkey.c:2228
1723 #, fuzzy, c-format
1724 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1725 msgstr ""
1726 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1727
1728 #: g10/getkey.c:2459
1729 #, fuzzy, c-format
1730 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1731 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1732
1733 #: g10/getkey.c:2506
1734 #, fuzzy, c-format
1735 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1736 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1737
1738 #: g10/gpgv.c:69
1739 msgid "be somewhat more quiet"
1740 msgstr "una mica més silenciós"
1741
1742 #: g10/gpgv.c:70
1743 msgid "take the keys from this keyring"
1744 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1745
1746 #: g10/gpgv.c:72
1747 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1748 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
1749
1750 #: g10/gpgv.c:73
1751 msgid "|FD|write status info to this FD"
1752 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
1753
1754 #: g10/gpgv.c:97
1755 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1756 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1757
1758 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
1759 #: g10/gpgv.c:100
1760 msgid ""
1761 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1762 "Check signatures against known trusted keys\n"
1763 msgstr ""
1764 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1765 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
1766
1767 #: g10/helptext.c:48
1768 msgid ""
1769 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1770 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1771 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1772 msgstr ""
1773 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
1774 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
1775 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
1776
1777 #: g10/helptext.c:54
1778 msgid ""
1779 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1780 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1781 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1782 "ultimately trusted\n"
1783 msgstr ""
1784 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1785 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
1786 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
1787 "confiança absoluta\n"
1788
1789 # "clau no confiable"? jm
1790 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
1791 #: g10/helptext.c:61
1792 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1793 msgstr ""
1794 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
1795
1796 #: g10/helptext.c:65
1797 msgid ""
1798 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1799 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1800
1801 #: g10/helptext.c:69
1802 msgid ""
1803 "Select the algorithm to use.\n"
1804 "\n"
1805 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1806 "for signatures.\n"
1807 "\n"
1808 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1809 "\n"
1810 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1811 "\n"
1812 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1813 msgstr ""
1814
1815 #: g10/helptext.c:83
1816 msgid ""
1817 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1818 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1819 "Please consult your security expert first."
1820 msgstr ""
1821 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
1822 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
1823 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
1824
1825 #: g10/helptext.c:90
1826 msgid "Enter the size of the key"
1827 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
1828
1829 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1830 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1831 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1832 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
1833
1834 #: g10/helptext.c:104
1835 msgid ""
1836 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1837 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1838 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1839 "the given value as an interval."
1840 msgstr ""
1841 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
1842 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
1843 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
1844 "el valor donat com un interval."
1845
1846 #: g10/helptext.c:116
1847 msgid "Enter the name of the key holder"
1848 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
1849
1850 #: g10/helptext.c:121
1851 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1852 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
1853
1854 #: g10/helptext.c:125
1855 msgid "Please enter an optional comment"
1856 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
1857
1858 #: g10/helptext.c:130
1859 msgid ""
1860 "N  to change the name.\n"
1861 "C  to change the comment.\n"
1862 "E  to change the email address.\n"
1863 "O  to continue with key generation.\n"
1864 "Q  to to quit the key generation."
1865 msgstr ""
1866 "N  canvia el nom.\n"
1867 "C  canvia el comentari.\n"
1868 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
1869 "O  continua la generació de les claus.\n"
1870 "Q  ix."
1871
1872 #: g10/helptext.c:139
1873 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1874 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
1875
1876 #: g10/helptext.c:147
1877 msgid ""
1878 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1879 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1880 "know how carefully you verified this.\n"
1881 "\n"
1882 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1883 "the\n"
1884 "    key.\n"
1885 "\n"
1886 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1887 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1888 "for\n"
1889 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1890 "user.\n"
1891 "\n"
1892 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1893 "could\n"
1894 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1895 "the\n"
1896 "    key against a photo ID.\n"
1897 "\n"
1898 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1899 "could\n"
1900 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1901 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1902 "a\n"
1903 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1904 "the\n"
1905 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1906 "exchange\n"
1907 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1908 "\n"
1909 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1910 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1911 "\"\n"
1912 "mean to you when you sign other keys.\n"
1913 "\n"
1914 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1915 msgstr ""
1916 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
1917 "clau\n"
1918 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
1919 "saber\n"
1920 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
1921 "\n"
1922 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
1923 "    la clau.\n"
1924 "\n"
1925 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
1926 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
1927 "manera.\n"
1928 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
1929 "    usuari amb pseudònim.\n"
1930 "\n"
1931 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
1932 "açò\n"
1933 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
1934 "verificat\n"
1935 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
1936 "\n"
1937 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
1938 "exemple,\n"
1939 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
1940 "propietari\n"
1941 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
1942 "difícil\n"
1943 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
1944 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
1945 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
1946 "    pertany al propietari de la clau.\n"
1947 "\n"
1948 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
1949 "són\n"
1950 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
1951 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
1952 "\n"
1953 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
1954
1955 #: g10/helptext.c:185
1956 #, fuzzy
1957 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1958 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
1959
1960 #: g10/helptext.c:189
1961 msgid ""
1962 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1963 "All certificates are then also lost!"
1964 msgstr ""
1965 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
1966 "Tots els certificats també es perdran!"
1967
1968 #: g10/helptext.c:194
1969 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1970 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
1971
1972 #: g10/helptext.c:199
1973 msgid ""
1974 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1975 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1976 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1977 msgstr ""
1978 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
1979 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
1980 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
1981 "per aquesta clau."
1982
1983 #: g10/helptext.c:204
1984 msgid ""
1985 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1986 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1987 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1988 "a trust connection through another already certified key."
1989 msgstr ""
1990 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
1991 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
1992 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
1993 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
1994 "certificada."
1995
1996 #: g10/helptext.c:210
1997 msgid ""
1998 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1999 "your keyring."
2000 msgstr ""
2001 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2002 "de claus."
2003
2004 #: g10/helptext.c:214
2005 msgid ""
2006 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2007 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2008 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2009 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2010 "a second one is available."
2011 msgstr ""
2012 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2013 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2014 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2015 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2016 "hi ha una segona disponible."
2017
2018 #: g10/helptext.c:222
2019 msgid ""
2020 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2021 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2022 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2023 msgstr ""
2024 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2025 "seleccionats)\n"
2026 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2027 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2028
2029 #: g10/helptext.c:229
2030 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2031 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2032
2033 #: g10/helptext.c:235
2034 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2035 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2036
2037 #: g10/helptext.c:239
2038 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2039 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2040
2041 #: g10/helptext.c:244
2042 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2043 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2044
2045 #: g10/helptext.c:249
2046 msgid ""
2047 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2048 "file (which is shown in brackets) will be used."
2049 msgstr ""
2050 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2051 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2052
2053 #: g10/helptext.c:255
2054 msgid ""
2055 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2056 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2057 "  \"Key has been compromised\"\n"
2058 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2059 "      got access to your secret key.\n"
2060 "  \"Key is superseded\"\n"
2061 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2062 "  \"Key is no longer used\"\n"
2063 "      Use this if you have retired this key.\n"
2064 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2065 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2066 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2067 msgstr ""
2068 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2069 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2070 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2071 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2072 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2073 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2074 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2075 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2076 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2077 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2078 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2079 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2080 "      de correu com a invàlida.\n"
2081
2082 #: g10/helptext.c:271
2083 msgid ""
2084 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2085 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2086 "An empty line ends the text.\n"
2087 msgstr ""
2088 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2089 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2090 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2091
2092 #: g10/helptext.c:286
2093 msgid "No help available"
2094 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2095
2096 #: g10/helptext.c:294
2097 #, c-format
2098 msgid "No help available for `%s'"
2099 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2100
2101 #: g10/import.c:247
2102 #, c-format
2103 msgid "skipping block of type %d\n"
2104 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2105
2106 #: g10/import.c:256
2107 #, fuzzy, c-format
2108 msgid "%lu keys processed so far\n"
2109 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2110
2111 #: g10/import.c:273
2112 #, c-format
2113 msgid "Total number processed: %lu\n"
2114 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2115
2116 #: g10/import.c:275
2117 #, c-format
2118 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2119 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2120
2121 #: g10/import.c:278
2122 #, c-format
2123 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2124 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2125
2126 #: g10/import.c:280
2127 #, c-format
2128 msgid "              imported: %lu"
2129 msgstr "              importades: %lu"
2130
2131 #: g10/import.c:286
2132 #, c-format
2133 msgid "             unchanged: %lu\n"
2134 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2135
2136 #: g10/import.c:288
2137 #, c-format
2138 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2139 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2140
2141 #: g10/import.c:290
2142 #, c-format
2143 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2144 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2145
2146 #: g10/import.c:292
2147 #, c-format
2148 msgid "        new signatures: %lu\n"
2149 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2150
2151 #: g10/import.c:294
2152 #, c-format
2153 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2154 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2155
2156 #: g10/import.c:296
2157 #, c-format
2158 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2159 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2160
2161 #: g10/import.c:298
2162 #, c-format
2163 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2164 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2165
2166 #: g10/import.c:300
2167 #, c-format
2168 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2169 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2170
2171 #: g10/import.c:302
2172 #, c-format
2173 msgid "          not imported: %lu\n"
2174 msgstr "              importades: %lu\n"
2175
2176 #: g10/import.c:543
2177 #, c-format
2178 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: g10/import.c:545
2182 #, fuzzy
2183 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2184 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
2185
2186 #: g10/import.c:582
2187 #, c-format
2188 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2189 msgstr ""
2190
2191 #: g10/import.c:594
2192 #, fuzzy, c-format
2193 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2194 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2195
2196 #: g10/import.c:606
2197 #, c-format
2198 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2199 msgstr ""
2200
2201 #: g10/import.c:619
2202 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: g10/import.c:621
2206 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: g10/import.c:645
2210 #, c-format
2211 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2215 #, fuzzy, c-format
2216 msgid "key %s: no user ID\n"
2217 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2218
2219 #: g10/import.c:713
2220 #, fuzzy, c-format
2221 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2222 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2223
2224 #: g10/import.c:728
2225 #, fuzzy, c-format
2226 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2227 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2228
2229 #: g10/import.c:734
2230 #, fuzzy, c-format
2231 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2232 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2233
2234 #: g10/import.c:736
2235 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2236 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2237
2238 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2241 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2242
2243 #: g10/import.c:752
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2246 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2247
2248 #: g10/import.c:761
2249 #, c-format
2250 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2251 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2252
2253 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2254 #, c-format
2255 msgid "writing to `%s'\n"
2256 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2257
2258 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2259 #: g10/import.c:2314 g10/import.c:2336
2260 #, c-format
2261 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2262 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2263
2264 #: g10/import.c:791
2265 #, fuzzy, c-format
2266 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2267 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2268
2269 #: g10/import.c:815
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2272 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2273
2274 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2275 #, fuzzy, c-format
2276 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2277 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2278
2279 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2282 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2283
2284 #: g10/import.c:872
2285 #, fuzzy, c-format
2286 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2287 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2288
2289 #: g10/import.c:875
2290 #, fuzzy, c-format
2291 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2292 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2293
2294 #: g10/import.c:878
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2297 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2298
2299 #: g10/import.c:881
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2302 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2303
2304 #: g10/import.c:884
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2307 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2308
2309 #: g10/import.c:887
2310 #, fuzzy, c-format
2311 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2312 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2313
2314 #: g10/import.c:908
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2317 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2318
2319 #: g10/import.c:1053
2320 #, fuzzy, c-format
2321 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2322 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2323
2324 #: g10/import.c:1064
2325 #, fuzzy
2326 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2327 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2328
2329 #: g10/import.c:1081 g10/import.c:2329
2330 #, c-format
2331 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2332 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2333
2334 #: g10/import.c:1092
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "key %s: secret key imported\n"
2337 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2338
2339 #: g10/import.c:1121
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2342 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2343
2344 #: g10/import.c:1131
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2347 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2348
2349 #: g10/import.c:1161
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2352 msgstr ""
2353 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2354 "de revocació\n"
2355
2356 # O «rebutjara»? ivb
2357 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
2358 # «es rebutja» està bé. jm
2359 #: g10/import.c:1204
2360 #, fuzzy, c-format
2361 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2362 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
2363
2364 #: g10/import.c:1236
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2367 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
2368
2369 #: g10/import.c:1301
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2372 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2373
2374 #: g10/import.c:1316
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2377 msgstr ""
2378 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
2379 "s»\n"
2380 "\n"
2381
2382 #: g10/import.c:1318
2383 #, fuzzy, c-format
2384 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2385 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
2386
2387 #: g10/import.c:1336
2388 #, fuzzy, c-format
2389 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2390 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2391
2392 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2393 #, fuzzy, c-format
2394 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2395 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
2396
2397 #: g10/import.c:1349
2398 #, fuzzy, c-format
2399 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2400 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
2401
2402 #: g10/import.c:1364
2403 #, fuzzy, c-format
2404 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2405 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
2406
2407 #: g10/import.c:1386
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2410 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
2411
2412 #: g10/import.c:1399
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2415 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
2416
2417 #: g10/import.c:1414
2418 #, fuzzy, c-format
2419 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2420 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
2421
2422 #: g10/import.c:1456
2423 #, fuzzy, c-format
2424 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2425 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2426
2427 #: g10/import.c:1477
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2430 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2431
2432 #: g10/import.c:1504
2433 #, fuzzy, c-format
2434 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2435 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2436
2437 #: g10/import.c:1514
2438 #, fuzzy, c-format
2439 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2440 msgstr ""
2441 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
2442 "descarta\n"
2443
2444 #: g10/import.c:1531
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2447 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
2448
2449 #: g10/import.c:1545
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2452 msgstr ""
2453 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
2454 "descarta\n"
2455
2456 #: g10/import.c:1553
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2459 msgstr ""
2460 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2461
2462 #: g10/import.c:1574
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
2465 msgstr ""
2466 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2467
2468 #: g10/import.c:1677
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2471 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2472
2473 #: g10/import.c:1739
2474 #, fuzzy, c-format
2475 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2476 msgstr ""
2477 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
2478 "08lX\n"
2479
2480 #: g10/import.c:1753
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2483 msgstr ""
2484 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
2485 "present.\n"
2486
2487 #: g10/import.c:1812
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2490 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
2491
2492 #: g10/import.c:1846
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2495 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2496
2497 #: g10/import.c:2235
2498 #, fuzzy
2499 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2500 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2501
2502 #: g10/import.c:2243
2503 #, fuzzy
2504 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2505 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2506
2507 #: g10/import.c:2245
2508 #, fuzzy
2509 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2510 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2511
2512 #: g10/keydb.c:167
2513 #, c-format
2514 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2515 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
2516
2517 #: g10/keydb.c:174
2518 #, c-format
2519 msgid "keyring `%s' created\n"
2520 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
2521
2522 #: g10/keydb.c:685
2523 #, c-format
2524 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2525 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
2526
2527 #: g10/keyedit.c:254
2528 msgid "[revocation]"
2529 msgstr "[revocació]"
2530
2531 #: g10/keyedit.c:255
2532 msgid "[self-signature]"
2533 msgstr "[autosignatura]"
2534
2535 #: g10/keyedit.c:333 g10/keylist.c:405
2536 msgid "1 bad signature\n"
2537 msgstr "1 signatura errònia\n"
2538
2539 #: g10/keyedit.c:335 g10/keylist.c:407
2540 #, c-format
2541 msgid "%d bad signatures\n"
2542 msgstr "%d signatures errònies\n"
2543
2544 #: g10/keyedit.c:337 g10/keylist.c:409
2545 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2546 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2547
2548 #: g10/keyedit.c:339 g10/keylist.c:411
2549 #, c-format
2550 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2551 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2552
2553 #: g10/keyedit.c:341 g10/keylist.c:413
2554 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2555 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2556
2557 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:415
2558 #, c-format
2559 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2560 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2561
2562 #: g10/keyedit.c:345
2563 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2564 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
2565
2566 #: g10/keyedit.c:347
2567 #, c-format
2568 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2569 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
2570
2571 #: g10/keyedit.c:403 g10/pkclist.c:262
2572 #, fuzzy
2573 msgid ""
2574 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2575 "keys\n"
2576 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2577 "etc.)\n"
2578 msgstr ""
2579 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2580 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2581 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2582
2583 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:274
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2586 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2587
2588 #: g10/keyedit.c:408 g10/pkclist.c:276
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "  %d = I trust fully\n"
2591 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2592
2593 #: g10/keyedit.c:427
2594 msgid ""
2595 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2596 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2597 "trust signatures on your behalf.\n"
2598 msgstr ""
2599
2600 #: g10/keyedit.c:443
2601 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: g10/keyedit.c:585
2605 #, c-format
2606 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2607 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
2608
2609 #: g10/keyedit.c:594 g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:800
2610 #: g10/keyedit.c:858 g10/keyedit.c:1642
2611 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2612 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2613
2614 # O no s'ha pogut? ivb
2615 # FIXME: comprovar context. jm
2616 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:632 g10/keyedit.c:657 g10/keyedit.c:806
2617 #: g10/keyedit.c:1648
2618 msgid "  Unable to sign.\n"
2619 msgstr "  No es pot signar.\n"
2620
2621 #: g10/keyedit.c:611
2622 #, c-format
2623 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2624 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
2625
2626 #: g10/keyedit.c:637
2627 #, c-format
2628 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2629 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2630
2631 #: g10/keyedit.c:676
2632 #, c-format
2633 msgid ""
2634 "The self-signature on \"%s\"\n"
2635 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2636 msgstr ""
2637 "La vostra signatura en «%s»\n"
2638 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2639
2640 #: g10/keyedit.c:685
2641 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2642 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2643
2644 #: g10/keyedit.c:699
2645 #, c-format
2646 msgid ""
2647 "Your current signature on \"%s\"\n"
2648 "has expired.\n"
2649 msgstr ""
2650 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
2651 "ha caducat.\n"
2652
2653 #: g10/keyedit.c:703
2654 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2655 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
2656
2657 #: g10/keyedit.c:724
2658 #, c-format
2659 msgid ""
2660 "Your current signature on \"%s\"\n"
2661 "is a local signature.\n"
2662 msgstr ""
2663 "La vostra signatura en «%s»\n"
2664 "és una signatura local.\n"
2665
2666 #: g10/keyedit.c:728
2667 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2668 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2669
2670 #: g10/keyedit.c:749
2671 #, fuzzy, c-format
2672 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2673 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2674
2675 #: g10/keyedit.c:752
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2678 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2679
2680 #: g10/keyedit.c:757
2681 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2682 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2683
2684 #: g10/keyedit.c:779
2685 #, fuzzy, c-format
2686 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2687 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2688
2689 #: g10/keyedit.c:794
2690 msgid "This key has expired!"
2691 msgstr "La clau ha caducat!"
2692
2693 #: g10/keyedit.c:814
2694 #, c-format
2695 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2696 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:818
2699 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2700 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2701
2702 #: g10/keyedit.c:851
2703 msgid ""
2704 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2705 "mode.\n"
2706 msgstr ""
2707 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2708
2709 #: g10/keyedit.c:853
2710 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2711 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2712
2713 #: g10/keyedit.c:878
2714 msgid ""
2715 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2716 "belongs\n"
2717 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2718 msgstr ""
2719 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2720 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
2721 "contestar, entreu «0».\n"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:883
2724 #, c-format
2725 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2726 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:885
2729 #, c-format
2730 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2731 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:887
2734 #, c-format
2735 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2736 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:889
2739 #, c-format
2740 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2741 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2742
2743 #: g10/keyedit.c:895
2744 #, fuzzy
2745 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2746 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
2747
2748 #: g10/keyedit.c:919
2749 #, fuzzy, c-format
2750 msgid ""
2751 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2752 "key \"%s\" (%s)\n"
2753 msgstr ""
2754 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
2755 "amb la vostra clau: \""
2756
2757 #: g10/keyedit.c:926
2758 #, fuzzy
2759 msgid "This will be a self-signature.\n"
2760 msgstr ""
2761 "\n"
2762 "Açò serà una autosignatura.\n"
2763
2764 #: g10/keyedit.c:932
2765 #, fuzzy
2766 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2767 msgstr ""
2768 "\n"
2769 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
2770
2771 #: g10/keyedit.c:940
2772 #, fuzzy
2773 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2774 msgstr ""
2775 "\n"
2776 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:950
2779 #, fuzzy
2780 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2781 msgstr ""
2782 "\n"
2783 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:957
2786 #, fuzzy
2787 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2788 msgstr ""
2789 "\n"
2790 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:964
2793 #, fuzzy
2794 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2795 msgstr ""
2796 "\n"
2797 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:969
2800 #, fuzzy
2801 msgid "I have checked this key casually.\n"
2802 msgstr ""
2803 "\n"
2804 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:974
2807 #, fuzzy
2808 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2809 msgstr ""
2810 "\n"
2811 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:984
2814 #, fuzzy
2815 msgid "Really sign? (y/N) "
2816 msgstr "Signar realment? "
2817
2818 #: g10/keyedit.c:1029 g10/keyedit.c:4132 g10/keyedit.c:4223 g10/keyedit.c:4287
2819 #: g10/keyedit.c:4348 g10/sign.c:369
2820 #, c-format
2821 msgid "signing failed: %s\n"
2822 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
2823
2824 #: g10/keyedit.c:1094
2825 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2826 msgstr ""
2827
2828 #: g10/keyedit.c:1105 g10/keygen.c:3057
2829 msgid "This key is not protected.\n"
2830 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:1109 g10/keygen.c:3045
2833 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2834 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
2835
2836 #: g10/keyedit.c:1113 g10/keygen.c:3060
2837 #, fuzzy
2838 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2839 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:1117 g10/keygen.c:3064
2842 msgid "Key is protected.\n"
2843 msgstr "La clau està protegida.\n"
2844
2845 #: g10/keyedit.c:1141
2846 #, c-format
2847 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2848 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:1147
2851 msgid ""
2852 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2853 "\n"
2854 msgstr ""
2855 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2856 "\n"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:1825
2859 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2860 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
2861
2862 #: g10/keyedit.c:1161
2863 msgid ""
2864 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2865 "\n"
2866 msgstr ""
2867 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
2868 "\n"
2869
2870 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
2871 #: g10/keyedit.c:1164
2872 #, fuzzy
2873 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2874 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1235
2877 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2878 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1319
2881 msgid "save and quit"
2882 msgstr "desa i ix"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1322
2885 #, fuzzy
2886 msgid "show key fingerprint"
2887 msgstr "mostra empremta"
2888
2889 #: g10/keyedit.c:1323
2890 msgid "list key and user IDs"
2891 msgstr "llista claus i ID"
2892
2893 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2894 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
2895 #: g10/keyedit.c:1325
2896 msgid "select user ID N"
2897 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2898
2899 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2900 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
2901 #: g10/keyedit.c:1326
2902 #, fuzzy
2903 msgid "select subkey N"
2904 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1327
2907 #, fuzzy
2908 msgid "check signatures"
2909 msgstr "revoca signatures"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:1330
2912 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: g10/keyedit.c:1335
2916 #, fuzzy
2917 msgid "sign selected user IDs locally"
2918 msgstr "signa la clau localment"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1337
2921 #, fuzzy
2922 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2923 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1339
2926 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1343
2930 msgid "add a user ID"
2931 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
2932
2933 # Com estava escrit abans.  ivb
2934 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
2935 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
2936 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
2937 #: g10/keyedit.c:1345
2938 msgid "add a photo ID"
2939 msgstr "afegeix un photo ID"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:1347
2942 #, fuzzy
2943 msgid "delete selected user IDs"
2944 msgstr "esborra un ID d'usuari"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1352
2947 #, fuzzy
2948 msgid "add a subkey"
2949 msgstr "addkey"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:1356
2952 msgid "add a key to a smartcard"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: g10/keyedit.c:1358
2956 msgid "move a key to a smartcard"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1360
2960 msgid "move a backup key to a smartcard"
2961 msgstr ""
2962
2963 #: g10/keyedit.c:1364
2964 #, fuzzy
2965 msgid "delete selected subkeys"
2966 msgstr "esborra una clau secundària"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1366
2969 msgid "add a revocation key"
2970 msgstr "afegeix una clau de revocació"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:1368
2973 #, fuzzy
2974 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2975 msgstr ""
2976 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1370
2979 #, fuzzy
2980 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2981 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1372
2984 #, fuzzy
2985 msgid "flag the selected user ID as primary"
2986 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:1374
2989 #, fuzzy
2990 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2991 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1377
2994 msgid "list preferences (expert)"
2995 msgstr "llista les preferències (expert)"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1379
2998 msgid "list preferences (verbose)"
2999 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1381
3002 #, fuzzy
3003 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3004 msgstr ""
3005 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1386
3008 #, fuzzy
3009 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3010 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1388
3013 msgid "change the passphrase"
3014 msgstr "canvia la contrasenya"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1392
3017 msgid "change the ownertrust"
3018 msgstr "canvia la confiança"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1394
3021 #, fuzzy
3022 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3023 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1396
3026 #, fuzzy
3027 msgid "revoke selected user IDs"
3028 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1401
3031 #, fuzzy
3032 msgid "revoke key or selected subkeys"
3033 msgstr "revoca una clau secundària"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1402
3036 #, fuzzy
3037 msgid "enable key"
3038 msgstr "activa una clau"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1403
3041 #, fuzzy
3042 msgid "disable key"
3043 msgstr "desactiva una clau"
3044
3045 # Igual que dalt.  ivb
3046 # Idem :) jm
3047 #: g10/keyedit.c:1404
3048 #, fuzzy
3049 msgid "show selected photo IDs"
3050 msgstr "mostra el photo ID"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1476
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3055 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1494
3058 msgid "Secret key is available.\n"
3059 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1571
3062 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3063 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1579
3066 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3067 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1598
3070 msgid ""
3071 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3072 "(lsign),\n"
3073 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3074 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3075 msgstr ""
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1636
3078 msgid "Key is revoked."
3079 msgstr "La clau està revocada."
3080
3081 #: g10/keyedit.c:1657
3082 #, fuzzy
3083 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3084 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1660
3087 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3088 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1668
3091 #, fuzzy, c-format
3092 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3093 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1691
3096 #, c-format
3097 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3098 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1713 g10/keyedit.c:1733 g10/keyedit.c:1899
3101 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3102 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1715
3105 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3106 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1717
3109 #, fuzzy
3110 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3111 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1718
3114 #, fuzzy
3115 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3116 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1768
3119 #, fuzzy
3120 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3121 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1780
3124 #, fuzzy
3125 msgid "You must select exactly one key.\n"
3126 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1808
3129 msgid "Command expects a filename argument\n"
3130 msgstr ""
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1822
3133 #, fuzzy, c-format
3134 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3135 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1839
3138 #, fuzzy, c-format
3139 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3140 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:1863
3143 msgid "You must select at least one key.\n"
3144 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1866
3147 #, fuzzy
3148 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3149 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1867
3152 #, fuzzy
3153 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3154 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1902
3157 #, fuzzy
3158 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3159 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3160
3161 #: g10/keyedit.c:1903
3162 #, fuzzy
3163 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3164 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3165
3166 #: g10/keyedit.c:1921
3167 #, fuzzy
3168 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3169 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1932
3172 #, fuzzy
3173 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3174 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1934
3177 #, fuzzy
3178 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3179 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3180
3181 #: g10/keyedit.c:1975
3182 msgid ""
3183 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: g10/keyedit.c:2007
3187 #, fuzzy
3188 msgid "Set preference list to:\n"
3189 msgstr "estableix la llista de preferències"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:2013
3192 #, fuzzy
3193 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3194 msgstr ""
3195 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:2015
3198 #, fuzzy
3199 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3200 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3201
3202 #: g10/keyedit.c:2065
3203 #, fuzzy
3204 msgid "Save changes? (y/N) "
3205 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3206
3207 #: g10/keyedit.c:2068
3208 #, fuzzy
3209 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3210 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3211
3212 #: g10/keyedit.c:2078
3213 #, c-format
3214 msgid "update failed: %s\n"
3215 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:2085
3218 #, c-format
3219 msgid "update secret failed: %s\n"
3220 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:2092
3223 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3224 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:2164
3227 msgid "Digest: "
3228 msgstr "Resum: "
3229
3230 #: g10/keyedit.c:2216
3231 msgid "Features: "
3232 msgstr "Funcionalitats: "
3233
3234 #: g10/keyedit.c:2227
3235 msgid "Keyserver no-modify"
3236 msgstr ""
3237
3238 #: g10/keyedit.c:2242 g10/keylist.c:307
3239 msgid "Preferred keyserver: "
3240 msgstr ""
3241
3242 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3243 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3244 #: g10/keyedit.c:2473
3245 #, fuzzy, c-format
3246 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3247 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3248
3249 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3250 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3251 #: g10/keyedit.c:2494
3252 #, fuzzy, c-format
3253 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3254 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3255
3256 #: g10/keyedit.c:2500
3257 #, fuzzy
3258 msgid "(sensitive)"
3259 msgstr " (sensible)"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:2516 g10/keyedit.c:2572 g10/keyedit.c:2684 g10/keyedit.c:2699
3262 #: g10/keylist.c:193 g10/keyserver.c:422
3263 #, fuzzy, c-format
3264 msgid "created: %s"
3265 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:2519 g10/keylist.c:786 g10/keylist.c:880 g10/mainproc.c:931
3268 #, fuzzy, c-format
3269 msgid "revoked: %s"
3270 msgstr "[revocada]"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:2521 g10/keylist.c:757 g10/keylist.c:886
3273 #, fuzzy, c-format
3274 msgid "expired: %s"
3275 msgstr " [caduca: %s]"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:2523 g10/keyedit.c:2574 g10/keyedit.c:2686 g10/keyedit.c:2701
3278 #: g10/keylist.c:195 g10/keylist.c:763 g10/keylist.c:798 g10/keylist.c:892
3279 #: g10/keylist.c:913 g10/keyserver.c:428 g10/mainproc.c:937
3280 #, fuzzy, c-format
3281 msgid "expires: %s"
3282 msgstr " [caduca: %s]"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:2525
3285 #, c-format
3286 msgid "usage: %s"
3287 msgstr ""
3288
3289 #: g10/keyedit.c:2540
3290 #, fuzzy, c-format
3291 msgid "trust: %s"
3292 msgstr " confiança: %c/%c"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:2544
3295 #, c-format
3296 msgid "validity: %s"
3297 msgstr ""
3298
3299 #: g10/keyedit.c:2551
3300 msgid "This key has been disabled"
3301 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:2579 g10/keylist.c:199
3304 msgid "card-no: "
3305 msgstr ""
3306
3307 #: g10/keyedit.c:2646
3308 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3309 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:2654
3312 msgid ""
3313 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3314 "unless you restart the program.\n"
3315 msgstr ""
3316 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3317 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:2718 g10/keyserver.c:432 g10/mainproc.c:1577
3320 #: g10/trustdb.c:1178
3321 #, fuzzy
3322 msgid "revoked"
3323 msgstr "[revocada]"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:2720 g10/keyserver.c:436 g10/mainproc.c:1579
3326 #: g10/trustdb.c:531
3327 #, fuzzy
3328 msgid "expired"
3329 msgstr "expire"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:2785
3332 msgid ""
3333 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3334 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3335 msgstr ""
3336 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
3337 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
3338 "assumida.\n"
3339
3340 # Photo ID com abans.  ivb
3341 #: g10/keyedit.c:2845
3342 msgid ""
3343 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3344 "versions\n"
3345 "         of PGP to reject this key.\n"
3346 msgstr ""
3347 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3348 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:2850 g10/keyedit.c:3128
3351 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3352 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3353
3354 #: g10/keyedit.c:2856
3355 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3356 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3357
3358 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3359 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
3360 #: g10/keyedit.c:2996
3361 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3362 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:3006
3365 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3366 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:3010
3369 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3370 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:3016
3373 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3374 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3375
3376 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3377 #: g10/keyedit.c:3030
3378 #, c-format
3379 msgid "Deleted %d signature.\n"
3380 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3381
3382 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3383 #: g10/keyedit.c:3031
3384 #, c-format
3385 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3386 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:3034
3389 msgid "Nothing deleted.\n"
3390 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:3123
3393 msgid ""
3394 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3395 "cause\n"
3396 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3397 msgstr ""
3398 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
3399 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:3134
3402 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3403 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:3154
3406 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3407 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
3408
3409 #: g10/keyedit.c:3177
3410 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3411 msgstr ""
3412 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:3192
3415 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3416 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:3214
3419 #, fuzzy
3420 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3421 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:3233
3424 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3425 msgstr ""
3426 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:3239
3429 #, fuzzy
3430 msgid ""
3431 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3432 msgstr ""
3433 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3434
3435 #: g10/keyedit.c:3300
3436 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3437 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:3306
3440 #, fuzzy
3441 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3442 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:3310
3445 #, fuzzy
3446 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3447 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:3313
3450 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3451 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:3359
3454 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3455 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:3375
3458 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3459 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:3455
3462 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3463 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:3494 g10/keyedit.c:3604 g10/keyedit.c:3724
3466 #, fuzzy, c-format
3467 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3468 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:3665
3471 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3472 msgstr ""
3473
3474 #: g10/keyedit.c:3745
3475 #, fuzzy
3476 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3477 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3478
3479 #: g10/keyedit.c:3746
3480 #, fuzzy
3481 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3482 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3483
3484 #: g10/keyedit.c:3808
3485 #, c-format
3486 msgid "No user ID with index %d\n"
3487 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:3854
3490 #, fuzzy, c-format
3491 msgid "No subkey with index %d\n"
3492 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:3971
3495 #, fuzzy, c-format
3496 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3497 msgstr "ID d'usuari: «"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:3974 g10/keyedit.c:4038 g10/keyedit.c:4081
3500 #, fuzzy, c-format
3501 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3502 msgstr ""
3503 "»\n"
3504 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:3976 g10/keyedit.c:4040 g10/keyedit.c:4083
3507 msgid " (non-exportable)"
3508 msgstr " (no-exportable)"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:3980
3511 #, c-format
3512 msgid "This signature expired on %s.\n"
3513 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:3984
3516 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3517 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3518
3519 # (s/N) ivb
3520 # S! jm
3521 #: g10/keyedit.c:3988
3522 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3523 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
3524
3525 #: g10/keyedit.c:4015
3526 #, fuzzy, c-format
3527 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3528 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:4041
3531 #, fuzzy
3532 msgid " (non-revocable)"
3533 msgstr " (no-exportable)"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:4048
3536 #, fuzzy, c-format
3537 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3538 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:4070
3541 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3542 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3543
3544 # (s/N)?  ivb
3545 #: g10/keyedit.c:4090
3546 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3547 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
3548
3549 #: g10/keyedit.c:4120
3550 msgid "no secret key\n"
3551 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:4190
3554 #, c-format
3555 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3556 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:4207
3559 #, c-format
3560 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3561 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:4271
3564 #, fuzzy, c-format
3565 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3566 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:4333
3569 #, fuzzy, c-format
3570 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3571 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:4428
3574 #, fuzzy, c-format
3575 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3576 msgstr ""
3577 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3578
3579 #: g10/keygen.c:293
3580 #, fuzzy, c-format
3581 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3582 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
3583
3584 #: g10/keygen.c:300
3585 #, fuzzy
3586 msgid "too many cipher preferences\n"
3587 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3588
3589 #: g10/keygen.c:302
3590 #, fuzzy
3591 msgid "too many digest preferences\n"
3592 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3593
3594 #: g10/keygen.c:304
3595 #, fuzzy
3596 msgid "too many compression preferences\n"
3597 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3598
3599 #: g10/keygen.c:401
3600 #, fuzzy, c-format
3601 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3602 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
3603
3604 #: g10/keygen.c:829
3605 msgid "writing direct signature\n"
3606 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
3607
3608 #: g10/keygen.c:868
3609 msgid "writing self signature\n"
3610 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
3611
3612 #: g10/keygen.c:914
3613 msgid "writing key binding signature\n"
3614 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
3615
3616 #: g10/keygen.c:976 g10/keygen.c:1060 g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:2632
3617 #, c-format
3618 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3619 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
3620
3621 #: g10/keygen.c:981 g10/keygen.c:1065 g10/keygen.c:1156 g10/keygen.c:2638
3622 #, c-format
3623 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3624 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3625
3626 #: g10/keygen.c:1249
3627 #, fuzzy
3628 msgid "Sign"
3629 msgstr "sign"
3630
3631 #: g10/keygen.c:1252
3632 #, fuzzy
3633 msgid "Encrypt"
3634 msgstr "xifra dades"
3635
3636 #: g10/keygen.c:1255
3637 msgid "Authenticate"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: g10/keygen.c:1263
3641 msgid "SsEeAaQq"
3642 msgstr ""
3643
3644 #: g10/keygen.c:1278
3645 #, c-format
3646 msgid "Possible actions for a %s key: "
3647 msgstr ""
3648
3649 #: g10/keygen.c:1282
3650 msgid "Current allowed actions: "
3651 msgstr ""
3652
3653 #: g10/keygen.c:1287
3654 #, c-format
3655 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: g10/keygen.c:1290
3659 #, c-format
3660 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: g10/keygen.c:1293
3664 #, c-format
3665 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3666 msgstr ""
3667
3668 #: g10/keygen.c:1296
3669 #, c-format
3670 msgid "   (%c) Finished\n"
3671 msgstr ""
3672
3673 #: g10/keygen.c:1350
3674 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3675 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3676
3677 #: g10/keygen.c:1352
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3680 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3681
3682 #: g10/keygen.c:1353
3683 #, c-format
3684 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3685 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3686
3687 #: g10/keygen.c:1355
3688 #, fuzzy, c-format
3689 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3690 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3691
3692 #: g10/keygen.c:1357
3693 #, fuzzy, c-format
3694 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3695 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
3696
3697 #: g10/keygen.c:1358
3698 #, c-format
3699 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3700 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
3701
3702 #: g10/keygen.c:1360
3703 #, c-format
3704 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3705 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
3706
3707 #: g10/keygen.c:1362
3708 #, fuzzy, c-format
3709 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3710 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
3711
3712 #: g10/keygen.c:1431 g10/keygen.c:2509
3713 #, fuzzy, c-format
3714 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3715 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
3716
3717 #: g10/keygen.c:1441
3718 #, c-format
3719 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3720 msgstr ""
3721
3722 #: g10/keygen.c:1448
3723 #, fuzzy, c-format
3724 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3725 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
3726
3727 #: g10/keygen.c:1462
3728 #, c-format
3729 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: g10/keygen.c:1468
3733 #, c-format
3734 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3735 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
3736
3737 #: g10/keygen.c:1473 g10/keygen.c:1478
3738 #, c-format
3739 msgid "rounded up to %u bits\n"
3740 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
3741
3742 #: g10/keygen.c:1530
3743 msgid ""
3744 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3745 "         0 = key does not expire\n"
3746 "      <n>  = key expires in n days\n"
3747 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3748 "      <n>m = key expires in n months\n"
3749 "      <n>y = key expires in n years\n"
3750 msgstr ""
3751 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
3752 "         0 = la clau no caduca\n"
3753 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
3754 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
3755 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
3756 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
3757
3758 #: g10/keygen.c:1539
3759 msgid ""
3760 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3761 "         0 = signature does not expire\n"
3762 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3763 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3764 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3765 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3766 msgstr ""
3767 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
3768 "         0 = la signatura no caduca\n"
3769 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
3770 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
3771 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
3772 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
3773
3774 #: g10/keygen.c:1561
3775 msgid "Key is valid for? (0) "
3776 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
3777
3778 #: g10/keygen.c:1563
3779 msgid "Signature is valid for? (0) "
3780 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
3781
3782 #: g10/keygen.c:1568
3783 msgid "invalid value\n"
3784 msgstr "el valor no és vàlid\n"
3785
3786 #: g10/keygen.c:1575
3787 #, fuzzy
3788 msgid "Key does not expire at all\n"
3789 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3790
3791 #: g10/keygen.c:1576
3792 #, fuzzy
3793 msgid "Signature does not expire at all\n"
3794 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3795
3796 #: g10/keygen.c:1583
3797 #, fuzzy, c-format
3798 msgid "Key expires at %s\n"
3799 msgstr "%s caduca el %s\n"
3800
3801 #: g10/keygen.c:1584
3802 #, fuzzy, c-format
3803 msgid "Signature expires at %s\n"
3804 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
3805
3806 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
3807 # Això vaig entendre jo. jm
3808 #: g10/keygen.c:1590
3809 msgid ""
3810 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3811 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3812 msgstr ""
3813 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
3814 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
3815
3816 #: g10/keygen.c:1595
3817 #, fuzzy
3818 msgid "Is this correct? (y/N) "
3819 msgstr "És correcte? (s/n)"
3820
3821 #: g10/keygen.c:1638
3822 #, fuzzy
3823 msgid ""
3824 "\n"
3825 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3826 "ID\n"
3827 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3828 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3829 "\n"
3830 msgstr ""
3831 "\n"
3832 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
3833 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
3834 "d'aquesta forma:\n"
3835 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3836 "\n"
3837
3838 #: g10/keygen.c:1651
3839 msgid "Real name: "
3840 msgstr "Nom i cognoms: "
3841
3842 #: g10/keygen.c:1659
3843 msgid "Invalid character in name\n"
3844 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
3845
3846 #: g10/keygen.c:1661
3847 msgid "Name may not start with a digit\n"
3848 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
3849
3850 #: g10/keygen.c:1663
3851 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3852 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
3853
3854 #: g10/keygen.c:1671
3855 msgid "Email address: "
3856 msgstr "Adreça electrònica: "
3857
3858 #: g10/keygen.c:1682
3859 msgid "Not a valid email address\n"
3860 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
3861
3862 #: g10/keygen.c:1690
3863 msgid "Comment: "
3864 msgstr "Comentari: "
3865
3866 #: g10/keygen.c:1696
3867 msgid "Invalid character in comment\n"
3868 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
3869
3870 #: g10/keygen.c:1719
3871 #, c-format
3872 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3873 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
3874
3875 #: g10/keygen.c:1725
3876 #, c-format
3877 msgid ""
3878 "You selected this USER-ID:\n"
3879 "    \"%s\"\n"
3880 "\n"
3881 msgstr ""
3882 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
3883 "    \"%s\"\n"
3884 "\n"
3885
3886 #: g10/keygen.c:1730
3887 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3888 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
3889
3890 # xX? ivb
3891 # Hmm... sí. jm
3892 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3893 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3894 #. string which should be translated accordingly and the
3895 #. letter changed to match the one in the answer string.
3896 #.
3897 #. n = Change name
3898 #. c = Change comment
3899 #. e = Change email
3900 #. o = Okay (ready, continue)
3901 #. q = Quit
3902 #.
3903 #: g10/keygen.c:1746
3904 msgid "NnCcEeOoQq"
3905 msgstr "NnCcEeOoXx"
3906
3907 #: g10/keygen.c:1756
3908 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3909 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
3910
3911 #: g10/keygen.c:1757
3912 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3913 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
3914
3915 #: g10/keygen.c:1776
3916 msgid "Please correct the error first\n"
3917 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
3918
3919 #: g10/keygen.c:1816
3920 msgid ""
3921 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3922 "\n"
3923 msgstr ""
3924 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
3925 "\n"
3926
3927 #: g10/keygen.c:1826 g10/passphrase.c:1105
3928 #, c-format
3929 msgid "%s.\n"
3930 msgstr "%s.\n"
3931
3932 #: g10/keygen.c:1832
3933 msgid ""
3934 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3935 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3936 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3937 "\n"
3938 msgstr ""
3939 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
3940 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
3941 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
3942 "\n"
3943
3944 #: g10/keygen.c:1854
3945 msgid ""
3946 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3947 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3948 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3949 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3950 msgstr ""
3951 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
3952 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
3953 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
3954 "d'aconseguir prou entropia.\n"
3955
3956 #: g10/keygen.c:2578
3957 msgid "Key generation canceled.\n"
3958 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
3959
3960 #: g10/keygen.c:2766 g10/keygen.c:2910
3961 #, c-format
3962 msgid "writing public key to `%s'\n"
3963 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
3964
3965 #: g10/keygen.c:2768 g10/keygen.c:2913
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3968 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
3969
3970 #: g10/keygen.c:2771 g10/keygen.c:2916
3971 #, c-format
3972 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3973 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
3974
3975 # Potser no hi haja cap anell! ivb
3976 #: g10/keygen.c:2899
3977 #, c-format
3978 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3979 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
3980
3981 #: g10/keygen.c:2905
3982 #, c-format
3983 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3984 msgstr ""
3985 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
3986 "\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:2923
3989 #, c-format
3990 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"