* parse-packet.c (dump_sig_subpkt, parse_signature), build-packet.c
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2006-04-03 11:40+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:121
39 #, c-format
40 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
41 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
42
43 #: cipher/primegen.c:312
44 #, c-format
45 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
46 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
47
48 #: cipher/random.c:173
49 msgid "no entropy gathering module detected\n"
50 msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
51
52 #: cipher/random.c:403
53 #, fuzzy, c-format
54 msgid "can't lock `%s': %s\n"
55 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
56
57 #: cipher/random.c:408
58 #, fuzzy, c-format
59 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
60 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
61
62 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
63 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
64 #: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3365 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2323
65 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
66 #: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:779 g10/sign.c:941 g10/sign.c:1054
67 #: g10/sign.c:1204 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
68 #: g10/tdbio.c:605
69 #, c-format
70 msgid "can't open `%s': %s\n"
71 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
72
73 #: cipher/random.c:458
74 #, c-format
75 msgid "can't stat `%s': %s\n"
76 msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
77
78 # Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
79 #: cipher/random.c:463
80 #, c-format
81 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
82 msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
83
84 #: cipher/random.c:468
85 msgid "note: random_seed file is empty\n"
86 msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
87
88 #: cipher/random.c:474
89 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
90 msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
91
92 #: cipher/random.c:482
93 #, c-format
94 msgid "can't read `%s': %s\n"
95 msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
96
97 #: cipher/random.c:520
98 msgid "note: random_seed file not updated\n"
99 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
100
101 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
102 #: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
103 #: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:797 g10/sign.c:1070 g10/tdbio.c:536
104 #, c-format
105 msgid "can't create `%s': %s\n"
106 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
107
108 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
109 #, c-format
110 msgid "can't write `%s': %s\n"
111 msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
112
113 # No em passe! ;)  ivb
114 #: cipher/random.c:569
115 #, c-format
116 msgid "can't close `%s': %s\n"
117 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
118
119 #: cipher/random.c:814
120 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
121 msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
122
123 #: cipher/random.c:815
124 msgid ""
125 "The random number generator is only a kludge to let\n"
126 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
127 "\n"
128 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
129 "\n"
130 msgstr ""
131 "El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
132 "per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
133 "\n"
134 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
135 "\n"
136
137 #: cipher/rndegd.c:202
138 msgid ""
139 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
140 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
141 "of the entropy.\n"
142 msgstr ""
143 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
144 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
145
146 #: cipher/rndlinux.c:132
147 #, c-format
148 msgid ""
149 "\n"
150 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
151 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
152 msgstr ""
153 "\n"
154 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
155 "sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:596
158 #, c-format
159 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
160 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:609
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
165 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:977
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "reading public key failed: %s\n"
170 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
171
172 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
173 msgid "response does not contain the public key data\n"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
177 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
181 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
185 #, c-format
186 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
190 #, c-format
191 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
192 msgstr ""
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
195 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
196 #, fuzzy, c-format
197 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
198 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
199
200 #: g10/app-openpgp.c:1310
201 msgid "access to admin commands is not configured\n"
202 msgstr ""
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
205 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
206 msgstr ""
207
208 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
209 msgid "card is permanently locked!\n"
210 msgstr ""
211
212 #: g10/app-openpgp.c:1336
213 #, c-format
214 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
215 msgstr ""
216
217 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
218 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
219 #. to get some infos on the string.
220 #: g10/app-openpgp.c:1343
221 msgid "|A|Admin PIN"
222 msgstr ""
223
224 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
225 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
226 #. to get some infos on the string.
227 #: g10/app-openpgp.c:1492
228 msgid "|AN|New Admin PIN"
229 msgstr ""
230
231 #: g10/app-openpgp.c:1492
232 msgid "|N|New PIN"
233 msgstr ""
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1496
236 #, fuzzy, c-format
237 msgid "error getting new PIN: %s\n"
238 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading application data\n"
243 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
246 #, fuzzy
247 msgid "error reading fingerprint DO\n"
248 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1562
251 #, fuzzy
252 msgid "key already exists\n"
253 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
254
255 #: g10/app-openpgp.c:1566
256 msgid "existing key will be replaced\n"
257 msgstr ""
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1568
260 #, fuzzy
261 msgid "generating new key\n"
262 msgstr "genera un nou parell de claus"
263
264 #: g10/app-openpgp.c:1735
265 msgid "creation timestamp missing\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1742
269 #, c-format
270 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1749
274 #, c-format
275 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
279 #, c-format
280 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
281 msgstr ""
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1827
284 #, fuzzy, c-format
285 msgid "failed to store the key: %s\n"
286 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
287
288 #: g10/app-openpgp.c:1886
289 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
290 msgstr ""
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1901
293 #, fuzzy
294 msgid "generating key failed\n"
295 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1904
298 #, fuzzy, c-format
299 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
300 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
301
302 #: g10/app-openpgp.c:1961
303 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
304 msgstr ""
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2087
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
309 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
310
311 #: g10/app-openpgp.c:2134
312 #, c-format
313 msgid "signatures created so far: %lu\n"
314 msgstr ""
315
316 #: g10/app-openpgp.c:2142
317 #, c-format
318 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
319 msgstr ""
320
321 #: g10/app-openpgp.c:2403
322 msgid ""
323 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
324 msgstr ""
325
326 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
327 #, c-format
328 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
329 msgstr ""
330
331 #: g10/armor.c:318
332 #, c-format
333 msgid "armor: %s\n"
334 msgstr "armadura: %s\n"
335
336 #: g10/armor.c:357
337 msgid "invalid armor header: "
338 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
339
340 #: g10/armor.c:368
341 msgid "armor header: "
342 msgstr "capçalera d'armadura: "
343
344 #: g10/armor.c:379
345 msgid "invalid clearsig header\n"
346 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
347
348 # És un missatge d'error?  ivb
349 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
350 #: g10/armor.c:431
351 msgid "nested clear text signatures\n"
352 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
353
354 # FIXME: un-indiar. jm
355 #: g10/armor.c:566
356 #, fuzzy
357 msgid "unexpected armor: "
358 msgstr "armadura inesperada:"
359
360 #: g10/armor.c:578
361 msgid "invalid dash escaped line: "
362 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
363
364 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
365 #, fuzzy, c-format
366 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
367 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
368
369 #: g10/armor.c:773
370 msgid "premature eof (no CRC)\n"
371 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
372
373 #: g10/armor.c:807
374 msgid "premature eof (in CRC)\n"
375 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
376
377 #: g10/armor.c:815
378 msgid "malformed CRC\n"
379 msgstr "CRC malformat\n"
380
381 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
382 #, fuzzy, c-format
383 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
384 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
385
386 #: g10/armor.c:839
387 #, fuzzy
388 msgid "premature eof (in trailer)\n"
389 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
390
391 #: g10/armor.c:843
392 msgid "error in trailer line\n"
393 msgstr "error en l'última línia\n"
394
395 #: g10/armor.c:1152
396 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
397 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
398
399 #: g10/armor.c:1157
400 #, c-format
401 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
402 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
403
404 #: g10/armor.c:1161
405 msgid ""
406 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
407 msgstr ""
408 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
409 "utilitzat un MTA amb errors\n"
410
411 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
412 #, fuzzy, c-format
413 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
414 msgstr "la clau secreta no està disponible"
415
416 #: g10/card-util.c:68
417 #, c-format
418 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
419 msgstr ""
420
421 # Destès? ivb
422 # Desatès, sí. jm
423 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
424 #: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
425 #, fuzzy
426 msgid "can't do this in batch mode\n"
427 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
428
429 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
430 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
431 #: g10/keygen.c:1406
432 msgid "Your selection? "
433 msgstr "La vostra selecció? "
434
435 #: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
436 msgid "[not set]"
437 msgstr "[no establert]"
438
439 #: g10/card-util.c:413
440 msgid "male"
441 msgstr "home"
442
443 #: g10/card-util.c:414
444 msgid "female"
445 msgstr "dóna"
446
447 #: g10/card-util.c:414
448 msgid "unspecified"
449 msgstr "no especificat"
450
451 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
452 # Probablement és una clau, femení. jm
453 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
454 # uncompressed so we know the gender. jm
455 #: g10/card-util.c:441
456 msgid "not forced"
457 msgstr "no forçat"
458
459 #: g10/card-util.c:441
460 msgid "forced"
461 msgstr "forçat"
462
463 #: g10/card-util.c:519
464 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:521
468 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:523
472 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:540
476 msgid "Cardholder's surname: "
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:542
480 msgid "Cardholder's given name: "
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:560
484 #, c-format
485 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:581
489 #, fuzzy
490 msgid "URL to retrieve public key: "
491 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
492
493 #: g10/card-util.c:589
494 #, c-format
495 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
496 msgstr ""
497
498 #: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
499 #, c-format
500 msgid "error reading `%s': %s\n"
501 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
502
503 #: g10/card-util.c:695
504 msgid "Login data (account name): "
505 msgstr ""
506
507 #: g10/card-util.c:705
508 #, c-format
509 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
510 msgstr ""
511
512 #: g10/card-util.c:764
513 msgid "Private DO data: "
514 msgstr ""
515
516 #: g10/card-util.c:774
517 #, c-format
518 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
519 msgstr ""
520
521 #: g10/card-util.c:794
522 #, fuzzy
523 msgid "Language preferences: "
524 msgstr "preferències actualitzades"
525
526 #: g10/card-util.c:802
527 #, fuzzy
528 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
529 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
530
531 #: g10/card-util.c:811
532 #, fuzzy
533 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
534 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
535
536 #: g10/card-util.c:832
537 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
538 msgstr ""
539
540 #: g10/card-util.c:846
541 #, fuzzy
542 msgid "Error: invalid response.\n"
543 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
544
545 #: g10/card-util.c:867
546 #, fuzzy
547 msgid "CA fingerprint: "
548 msgstr "Empremta digital:"
549
550 #: g10/card-util.c:890
551 #, fuzzy
552 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
553 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
554
555 #: g10/card-util.c:938
556 #, fuzzy, c-format
557 msgid "key operation not possible: %s\n"
558 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
559
560 #: g10/card-util.c:939
561 #, fuzzy
562 msgid "not an OpenPGP card"
563 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
564
565 #: g10/card-util.c:948
566 #, fuzzy, c-format
567 msgid "error getting current key info: %s\n"
568 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
569
570 #: g10/card-util.c:1033
571 msgid "Replace existing key? (y/N) "
572 msgstr ""
573
574 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
575 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
576 msgstr ""
577
578 #: g10/card-util.c:1075
579 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1084
583 #, c-format
584 msgid ""
585 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
586 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
587 "You should change them using the command --change-pin\n"
588 msgstr ""
589
590 #: g10/card-util.c:1123
591 #, fuzzy
592 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
593 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
594
595 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
596 msgid "   (1) Signature key\n"
597 msgstr ""
598
599 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
600 #, fuzzy
601 msgid "   (2) Encryption key\n"
602 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
603
604 #: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
605 msgid "   (3) Authentication key\n"
606 msgstr ""
607
608 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
609 #: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
610 msgid "Invalid selection.\n"
611 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
612
613 #: g10/card-util.c:1203
614 #, fuzzy
615 msgid "Please select where to store the key:\n"
616 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
617
618 #: g10/card-util.c:1238
619 #, fuzzy
620 msgid "unknown key protection algorithm\n"
621 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
622
623 #: g10/card-util.c:1243
624 #, fuzzy
625 msgid "secret parts of key are not available\n"
626 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
627
628 #: g10/card-util.c:1248
629 #, fuzzy
630 msgid "secret key already stored on a card\n"
631 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
632
633 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
634 msgid "quit this menu"
635 msgstr "ix del menú"
636
637 #: g10/card-util.c:1321
638 #, fuzzy
639 msgid "show admin commands"
640 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
641
642 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
643 # «ajuda», evidentment. jm
644 #: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
645 msgid "show this help"
646 msgstr "mostra aquesta ajuda"
647
648 #: g10/card-util.c:1324
649 #, fuzzy
650 msgid "list all available data"
651 msgstr "La clau és disponible en: "
652
653 #: g10/card-util.c:1327
654 msgid "change card holder's name"
655 msgstr ""
656
657 #: g10/card-util.c:1328
658 msgid "change URL to retrieve key"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1329
662 msgid "fetch the key specified in the card URL"
663 msgstr ""
664
665 #: g10/card-util.c:1330
666 #, fuzzy
667 msgid "change the login name"
668 msgstr "canvia la data de caducitat"
669
670 #: g10/card-util.c:1331
671 #, fuzzy
672 msgid "change the language preferences"
673 msgstr "canvia la confiança"
674
675 #: g10/card-util.c:1332
676 msgid "change card holder's sex"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1333
680 #, fuzzy
681 msgid "change a CA fingerprint"
682 msgstr "mostra empremta"
683
684 #: g10/card-util.c:1334
685 msgid "toggle the signature force PIN flag"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1335
689 #, fuzzy
690 msgid "generate new keys"
691 msgstr "genera un nou parell de claus"
692
693 #: g10/card-util.c:1336
694 msgid "menu to change or unblock the PIN"
695 msgstr ""
696
697 #: g10/card-util.c:1337
698 msgid "verify the PIN and list all data"
699 msgstr ""
700
701 #: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
702 msgid "Command> "
703 msgstr "Ordre> "
704
705 #: g10/card-util.c:1495
706 #, fuzzy
707 msgid "Admin-only command\n"
708 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
709
710 #: g10/card-util.c:1526
711 msgid "Admin commands are allowed\n"
712 msgstr ""
713
714 #: g10/card-util.c:1528
715 msgid "Admin commands are not allowed\n"
716 msgstr ""
717
718 #: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
719 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
720 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
721
722 #: g10/cardglue.c:434
723 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:573
727 #, c-format
728 msgid ""
729 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
730 "   %.*s\n"
731 msgstr ""
732
733 #: g10/cardglue.c:582
734 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
735 msgstr ""
736
737 #: g10/cardglue.c:917
738 #, fuzzy
739 msgid "Enter New Admin PIN: "
740 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
741
742 #: g10/cardglue.c:918
743 #, fuzzy
744 msgid "Enter New PIN: "
745 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
746
747 #: g10/cardglue.c:919
748 msgid "Enter Admin PIN: "
749 msgstr ""
750
751 #: g10/cardglue.c:920
752 #, fuzzy
753 msgid "Enter PIN: "
754 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
755
756 #: g10/cardglue.c:937
757 #, fuzzy
758 msgid "Repeat this PIN: "
759 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
760
761 #: g10/cardglue.c:952
762 #, fuzzy
763 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
764 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
765
766 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3725 g10/keyring.c:377
767 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
768 #, c-format
769 msgid "can't open `%s'\n"
770 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
771
772 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
773 msgid "--output doesn't work for this command\n"
774 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
775
776 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1704
777 #: g10/revoke.c:228
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
780 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
781
782 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2330 g10/keyserver.c:1718
783 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
784 #, c-format
785 msgid "error reading keyblock: %s\n"
786 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
787
788 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
789 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
790 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
791
792 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
793 # Fet. jm
794 #: g10/delkey.c:135
795 #, fuzzy
796 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
797 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
798
799 #: g10/delkey.c:147
800 #, fuzzy
801 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
802 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
803
804 #: g10/delkey.c:155
805 #, fuzzy
806 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
807 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
808
809 #: g10/delkey.c:165
810 #, c-format
811 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
812 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
813
814 #: g10/delkey.c:175
815 msgid "ownertrust information cleared\n"
816 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
817
818 #: g10/delkey.c:206
819 #, c-format
820 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
821 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
822
823 #: g10/delkey.c:208
824 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
825 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
826
827 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1224
828 #, c-format
829 msgid "error creating passphrase: %s\n"
830 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
831
832 #: g10/encode.c:218
833 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
834 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
835
836 #: g10/encode.c:231
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "using cipher %s\n"
839 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
840
841 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
842 #, c-format
843 msgid "`%s' already compressed\n"
844 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
845
846 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:564
847 #, c-format
848 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
849 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
850
851 #: g10/encode.c:470
852 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
853 msgstr ""
854 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
855
856 #: g10/encode.c:494
857 #, c-format
858 msgid "reading from `%s'\n"
859 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
860
861 #: g10/encode.c:522
862 msgid ""
863 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
864 msgstr ""
865 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
866 "esteu xifrant.\n"
867
868 #: g10/encode.c:532
869 #, fuzzy, c-format
870 msgid ""
871 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
872 msgstr ""
873 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
874
875 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:903
876 #, fuzzy, c-format
877 msgid ""
878 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
879 "preferences\n"
880 msgstr ""
881 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
882 "destinatari\n"
883
884 #: g10/encode.c:729
885 #, c-format
886 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
887 msgstr ""
888 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
889
890 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
891 #, c-format
892 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
893 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
894
895 #: g10/encode.c:826
896 #, c-format
897 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
898 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
899
900 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
901 #, c-format
902 msgid "%s encrypted data\n"
903 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
904
905 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
906 #, c-format
907 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
908 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
909
910 # És no-wrap?  ivb
911 # Com? jm
912 #: g10/encr-data.c:93
913 msgid ""
914 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
915 msgstr ""
916 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
917 "simètric.\n"
918
919 #: g10/encr-data.c:104
920 msgid "problem handling encrypted packet\n"
921 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
922
923 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
924 #: g10/exec.c:49
925 msgid "no remote program execution supported\n"
926 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
927
928 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:415
929 #, c-format
930 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
931 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
932
933 #: g10/exec.c:314
934 msgid ""
935 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
936 msgstr ""
937 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
938 "d'opcions permissos insegurs\n"
939
940 #: g10/exec.c:344
941 #, fuzzy
942 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
943 msgstr ""
944 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
945 "externs\n"
946
947 #: g10/exec.c:422
948 #, fuzzy, c-format
949 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
950 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
951
952 #: g10/exec.c:425
953 #, fuzzy, c-format
954 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
955 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
956
957 #: g10/exec.c:510
958 #, c-format
959 msgid "system error while calling external program: %s\n"
960 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
961
962 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
963 msgid "unnatural exit of external program\n"
964 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
965
966 #: g10/exec.c:536
967 msgid "unable to execute external program\n"
968 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
969
970 #: g10/exec.c:552
971 #, c-format
972 msgid "unable to read external program response: %s\n"
973 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
974
975 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
976 #, c-format
977 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
978 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
979
980 #: g10/exec.c:610
981 #, c-format
982 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
983 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
984
985 #: g10/export.c:61
986 #, fuzzy
987 msgid "export signatures that are marked as local-only"
988 msgstr ""
989 "\n"
990 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
991
992 #: g10/export.c:63
993 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
994 msgstr ""
995
996 #: g10/export.c:65
997 #, fuzzy
998 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
999 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1000
1001 #: g10/export.c:67
1002 #, fuzzy
1003 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1004 msgstr "revoca una clau secundària"
1005
1006 #: g10/export.c:69
1007 #, fuzzy
1008 msgid "remove unusable parts from key during export"
1009 msgstr "la clau secreta és inusable"
1010
1011 #: g10/export.c:71
1012 msgid "remove as much as possible from key during export"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: g10/export.c:325
1016 #, fuzzy
1017 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1018 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1019
1020 #: g10/export.c:354
1021 #, fuzzy, c-format
1022 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1023 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1024
1025 #: g10/export.c:362
1026 #, fuzzy, c-format
1027 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1028 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1029
1030 #: g10/export.c:373
1031 #, fuzzy, c-format
1032 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1033 msgstr ""
1034 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1035 "descarta\n"
1036
1037 #: g10/export.c:521
1038 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: g10/export.c:544
1042 #, fuzzy, c-format
1043 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1044 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1045
1046 #: g10/export.c:565
1047 #, fuzzy, c-format
1048 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1049 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1050
1051 #: g10/export.c:598
1052 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1053 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1054
1055 #: g10/gpg.c:372
1056 msgid ""
1057 "@Commands:\n"
1058 " "
1059 msgstr ""
1060 "@Ordres:\n"
1061 " "
1062
1063 #: g10/gpg.c:374
1064 msgid "|[file]|make a signature"
1065 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1066
1067 #: g10/gpg.c:375
1068 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1069 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1070
1071 #: g10/gpg.c:376
1072 msgid "make a detached signature"
1073 msgstr "crea una signatura separada"
1074
1075 #: g10/gpg.c:377
1076 msgid "encrypt data"
1077 msgstr "xifra dades"
1078
1079 #: g10/gpg.c:379
1080 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1081 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1082
1083 #: g10/gpg.c:381
1084 msgid "decrypt data (default)"
1085 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1086
1087 #: g10/gpg.c:383
1088 msgid "verify a signature"
1089 msgstr "verifica una signatura"
1090
1091 #: g10/gpg.c:385
1092 msgid "list keys"
1093 msgstr "llista claus"
1094
1095 #: g10/gpg.c:387
1096 msgid "list keys and signatures"
1097 msgstr "llista claus i signatures"
1098
1099 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1100 #: g10/gpg.c:388
1101 #, fuzzy
1102 msgid "list and check key signatures"
1103 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1104
1105 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1106 #: g10/gpg.c:389
1107 msgid "list keys and fingerprints"
1108 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1109
1110 #: g10/gpg.c:390
1111 msgid "list secret keys"
1112 msgstr "llista claus secretes"
1113
1114 #: g10/gpg.c:391
1115 msgid "generate a new key pair"
1116 msgstr "genera un nou parell de claus"
1117
1118 #: g10/gpg.c:392
1119 msgid "remove keys from the public keyring"
1120 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1121
1122 #: g10/gpg.c:394
1123 msgid "remove keys from the secret keyring"
1124 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1125
1126 #: g10/gpg.c:395
1127 msgid "sign a key"
1128 msgstr "signa una clau"
1129
1130 #: g10/gpg.c:396
1131 msgid "sign a key locally"
1132 msgstr "signa una clau localment"
1133
1134 #: g10/gpg.c:397
1135 msgid "sign or edit a key"
1136 msgstr "signa o edita una clau"
1137
1138 #: g10/gpg.c:398
1139 msgid "generate a revocation certificate"
1140 msgstr "genera un certificat de revocació"
1141
1142 #: g10/gpg.c:400
1143 msgid "export keys"
1144 msgstr "exporta claus"
1145
1146 #: g10/gpg.c:401
1147 msgid "export keys to a key server"
1148 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1149
1150 #: g10/gpg.c:402
1151 msgid "import keys from a key server"
1152 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1153
1154 #: g10/gpg.c:404
1155 msgid "search for keys on a key server"
1156 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1157
1158 #: g10/gpg.c:406
1159 msgid "update all keys from a keyserver"
1160 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1161
1162 #: g10/gpg.c:410
1163 msgid "import/merge keys"
1164 msgstr "importa/fon claus"
1165
1166 #: g10/gpg.c:413
1167 msgid "print the card status"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: g10/gpg.c:414
1171 msgid "change data on a card"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: g10/gpg.c:415
1175 msgid "change a card's PIN"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: g10/gpg.c:423
1179 msgid "update the trust database"
1180 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1181
1182 #: g10/gpg.c:430
1183 msgid "|algo [files]|print message digests"
1184 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1185
1186 #: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
1187 msgid ""
1188 "@\n"
1189 "Options:\n"
1190 " "
1191 msgstr ""
1192 "@\n"
1193 "Opcions:\n"
1194 " "
1195
1196 #: g10/gpg.c:436
1197 msgid "create ascii armored output"
1198 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1199
1200 #: g10/gpg.c:438
1201 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1202 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1203
1204 #: g10/gpg.c:449
1205 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1206 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1207
1208 #: g10/gpg.c:450
1209 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1210 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1211
1212 #: g10/gpg.c:455
1213 msgid "use canonical text mode"
1214 msgstr "usa el mode de text canònic"
1215
1216 #: g10/gpg.c:469
1217 msgid "use as output file"
1218 msgstr "fitxer d'eixida"
1219
1220 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1221 #: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
1222 msgid "verbose"
1223 msgstr "detall"
1224
1225 #: g10/gpg.c:482
1226 msgid "do not make any changes"
1227 msgstr "no fa cap canvi"
1228
1229 #: g10/gpg.c:483
1230 msgid "prompt before overwriting"
1231 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1232
1233 #: g10/gpg.c:524
1234 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: g10/gpg.c:525
1238 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: g10/gpg.c:553
1242 msgid ""
1243 "@\n"
1244 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1245 msgstr ""
1246 "@\n"
1247 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1248
1249 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1250 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1251 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1252 #: g10/gpg.c:556
1253 msgid ""
1254 "@\n"
1255 "Examples:\n"
1256 "\n"
1257 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1258 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1259 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1260 " --list-keys [names]        show keys\n"
1261 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1262 msgstr ""
1263 "@\n"
1264 "Exemples:\n"
1265 "\n"
1266 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1267 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1268 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1269 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1270 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1271
1272 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
1273 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1274 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1275
1276 #: g10/gpg.c:768
1277 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1278 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1279
1280 #: g10/gpg.c:771
1281 msgid ""
1282 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1283 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1284 "default operation depends on the input data\n"
1285 msgstr ""
1286 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1287 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1288 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1289
1290 # Suportats? ivb
1291 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1292 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1293 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1294 # encara no m'agraden massa... jm
1295 #: g10/gpg.c:782
1296 msgid ""
1297 "\n"
1298 "Supported algorithms:\n"
1299 msgstr ""
1300 "\n"
1301 "Algoritmes suportats:\n"
1302
1303 #: g10/gpg.c:785
1304 msgid "Pubkey: "
1305 msgstr "Clau pública: "
1306
1307 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
1308 msgid "Cipher: "
1309 msgstr "Xifratge: "
1310
1311 #: g10/gpg.c:797
1312 msgid "Hash: "
1313 msgstr "Dispersió: "
1314
1315 #: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
1316 msgid "Compression: "
1317 msgstr "Compressió: "
1318
1319 #: g10/gpg.c:886
1320 msgid "usage: gpg [options] "
1321 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1322
1323 #: g10/gpg.c:1034
1324 msgid "conflicting commands\n"
1325 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1052
1328 #, c-format
1329 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1330 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1331
1332 # Indi. ivb
1333 #: g10/gpg.c:1249
1334 #, fuzzy, c-format
1335 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1336 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1337
1338 # Indi. ivb
1339 #: g10/gpg.c:1252
1340 #, fuzzy, c-format
1341 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1342 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1343
1344 # Indi. ivb
1345 #: g10/gpg.c:1255
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1348 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1349
1350 #: g10/gpg.c:1261
1351 #, fuzzy, c-format
1352 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1353 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1354
1355 #: g10/gpg.c:1264
1356 #, fuzzy, c-format
1357 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1358 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1359
1360 #: g10/gpg.c:1267
1361 #, fuzzy, c-format
1362 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1363 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1364
1365 #: g10/gpg.c:1273
1366 #, fuzzy, c-format
1367 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1368 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1369
1370 #: g10/gpg.c:1276
1371 #, fuzzy, c-format
1372 msgid ""
1373 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1374 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1375
1376 #: g10/gpg.c:1279
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1379 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1380
1381 #: g10/gpg.c:1285
1382 #, fuzzy, c-format
1383 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1384 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1385
1386 #: g10/gpg.c:1288
1387 #, fuzzy, c-format
1388 msgid ""
1389 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1390 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1391
1392 #: g10/gpg.c:1291
1393 #, fuzzy, c-format
1394 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1395 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1396
1397 #: g10/gpg.c:1432
1398 #, fuzzy, c-format
1399 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1400 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1401
1402 #: g10/gpg.c:1525
1403 msgid "display photo IDs during key listings"
1404 msgstr ""
1405
1406 #: g10/gpg.c:1527
1407 msgid "show policy URLs during signature listings"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: g10/gpg.c:1529
1411 #, fuzzy
1412 msgid "show all notations during signature listings"
1413 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1414
1415 #: g10/gpg.c:1531
1416 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1417 msgstr ""
1418
1419 #: g10/gpg.c:1535
1420 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1421 msgstr ""
1422
1423 #: g10/gpg.c:1537
1424 #, fuzzy
1425 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1426 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1427
1428 #: g10/gpg.c:1539
1429 msgid "show user ID validity during key listings"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: g10/gpg.c:1541
1433 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: g10/gpg.c:1543
1437 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: g10/gpg.c:1545
1441 #, fuzzy
1442 msgid "show the keyring name in key listings"
1443 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
1444
1445 #: g10/gpg.c:1547
1446 #, fuzzy
1447 msgid "show expiration dates during signature listings"
1448 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1449
1450 #: g10/gpg.c:1852
1451 #, c-format
1452 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1453 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1454
1455 #: g10/gpg.c:1894
1456 #, c-format
1457 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1458 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
1459
1460 #: g10/gpg.c:1898
1461 #, c-format
1462 msgid "option file `%s': %s\n"
1463 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:1905
1466 #, c-format
1467 msgid "reading options from `%s'\n"
1468 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:2120 g10/gpg.c:2721 g10/gpg.c:2740
1471 #, c-format
1472 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1473 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2133
1476 #, fuzzy, c-format
1477 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1478 msgstr ""
1479 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
1480
1481 #: g10/gpg.c:2287 g10/gpg.c:2299
1482 #, fuzzy, c-format
1483 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1484 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1485
1486 #: g10/gpg.c:2375
1487 #, fuzzy, c-format
1488 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1489 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1490
1491 #: g10/gpg.c:2399 g10/keyedit.c:4049
1492 #, fuzzy
1493 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1494 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1495
1496 #: g10/gpg.c:2411
1497 #, fuzzy, c-format
1498 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1499 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1500
1501 #: g10/gpg.c:2414
1502 #, fuzzy
1503 msgid "invalid keyserver options\n"
1504 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1505
1506 #: g10/gpg.c:2421
1507 #, c-format
1508 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1509 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:2424
1512 msgid "invalid import options\n"
1513 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1514
1515 #: g10/gpg.c:2431
1516 #, c-format
1517 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1518 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1519
1520 #: g10/gpg.c:2434
1521 msgid "invalid export options\n"
1522 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1523
1524 #: g10/gpg.c:2441
1525 #, fuzzy, c-format
1526 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1527 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1528
1529 #: g10/gpg.c:2444
1530 #, fuzzy
1531 msgid "invalid list options\n"
1532 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1533
1534 #: g10/gpg.c:2452
1535 msgid "display photo IDs during signature verification"
1536 msgstr ""
1537
1538 #: g10/gpg.c:2454
1539 msgid "show policy URLs during signature verification"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: g10/gpg.c:2456
1543 #, fuzzy
1544 msgid "show all notations during signature verification"
1545 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1546
1547 #: g10/gpg.c:2458
1548 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1549 msgstr ""
1550
1551 #: g10/gpg.c:2462
1552 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1553 msgstr ""
1554
1555 #: g10/gpg.c:2464
1556 #, fuzzy
1557 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1558 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1559
1560 #: g10/gpg.c:2466
1561 #, fuzzy
1562 msgid "show user ID validity during signature verification"
1563 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1564
1565 #: g10/gpg.c:2468
1566 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1567 msgstr ""
1568
1569 #: g10/gpg.c:2470
1570 msgid "validate signatures with PKA data"
1571 msgstr ""
1572
1573 #: g10/gpg.c:2472
1574 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1575 msgstr ""
1576
1577 #: g10/gpg.c:2479
1578 #, fuzzy, c-format
1579 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1580 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1581
1582 #: g10/gpg.c:2482
1583 #, fuzzy
1584 msgid "invalid verify options\n"
1585 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1586
1587 #: g10/gpg.c:2489
1588 #, c-format
1589 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1590 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1591
1592 #: g10/gpg.c:2639
1593 #, fuzzy, c-format
1594 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1595 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1596
1597 #: g10/gpg.c:2642
1598 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1599 msgstr ""
1600
1601 #: g10/gpg.c:2710
1602 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1603 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1604
1605 # FIXME: preferència? jm
1606 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1607 #: g10/gpg.c:2714
1608 #, c-format
1609 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1610 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
1611
1612 #: g10/gpg.c:2723
1613 #, c-format
1614 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1615 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
1616
1617 #: g10/gpg.c:2726
1618 #, c-format
1619 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1620 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
1621
1622 #: g10/gpg.c:2733
1623 #, fuzzy, c-format
1624 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1625 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
1626
1627 #: g10/gpg.c:2748
1628 #, fuzzy, c-format
1629 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1630 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1631
1632 # clares -> en clar?  ivb
1633 #: g10/gpg.c:2762
1634 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1635 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1636
1637 #: g10/gpg.c:2768
1638 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1639 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1640
1641 #: g10/gpg.c:2774
1642 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1643 msgstr ""
1644 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1645 "habilitat.\n"
1646
1647 #: g10/gpg.c:2787
1648 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1649 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1650
1651 #: g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2878
1652 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1653 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1654
1655 #: g10/gpg.c:2860 g10/gpg.c:2884
1656 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1657 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
1658
1659 #: g10/gpg.c:2866
1660 #, fuzzy
1661 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1662 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1663
1664 #: g10/gpg.c:2872
1665 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1666 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
1667
1668 #: g10/gpg.c:2887
1669 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1670 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1671
1672 #: g10/gpg.c:2889
1673 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1674 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1675
1676 #: g10/gpg.c:2891
1677 #, fuzzy
1678 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1679 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1680
1681 #: g10/gpg.c:2893
1682 #, fuzzy
1683 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1684 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1685
1686 #: g10/gpg.c:2895
1687 #, fuzzy
1688 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1689 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1690
1691 #: g10/gpg.c:2898
1692 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1693 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
1694
1695 #: g10/gpg.c:2902
1696 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1697 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1698
1699 #: g10/gpg.c:2909
1700 msgid "invalid default preferences\n"
1701 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
1702
1703 #: g10/gpg.c:2918
1704 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1705 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:2922
1708 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1709 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
1710
1711 #: g10/gpg.c:2926
1712 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1713 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
1714
1715 #: g10/gpg.c:2959
1716 #, c-format
1717 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1718 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1719
1720 #: g10/gpg.c:3006
1721 #, fuzzy, c-format
1722 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1723 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
1724
1725 #: g10/gpg.c:3011
1726 #, fuzzy, c-format
1727 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1728 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1729
1730 #: g10/gpg.c:3016
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1733 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3112
1736 #, c-format
1737 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1738 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1739
1740 #: g10/gpg.c:3123
1741 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1742 msgstr ""
1743 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
1744
1745 #: g10/gpg.c:3134
1746 msgid "--store [filename]"
1747 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1748
1749 #: g10/gpg.c:3141
1750 msgid "--symmetric [filename]"
1751 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1752
1753 #: g10/gpg.c:3143
1754 #, fuzzy, c-format
1755 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1756 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1757
1758 #: g10/gpg.c:3153
1759 msgid "--encrypt [filename]"
1760 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1761
1762 #: g10/gpg.c:3166
1763 #, fuzzy
1764 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1765 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1766
1767 #: g10/gpg.c:3168
1768 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: g10/gpg.c:3171
1772 #, fuzzy, c-format
1773 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1774 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1775
1776 #: g10/gpg.c:3189
1777 msgid "--sign [filename]"
1778 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1779
1780 #: g10/gpg.c:3202
1781 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1782 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1783
1784 #: g10/gpg.c:3217
1785 #, fuzzy
1786 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1787 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1788
1789 #: g10/gpg.c:3219
1790 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: g10/gpg.c:3222
1794 #, fuzzy, c-format
1795 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1796 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1797
1798 #: g10/gpg.c:3242
1799 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1800 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1801
1802 #: g10/gpg.c:3251
1803 msgid "--clearsign [filename]"
1804 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1805
1806 #: g10/gpg.c:3276
1807 msgid "--decrypt [filename]"
1808 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1809
1810 #: g10/gpg.c:3284
1811 msgid "--sign-key user-id"
1812 msgstr "--sign-key user-id"
1813
1814 #: g10/gpg.c:3288
1815 msgid "--lsign-key user-id"
1816 msgstr "--lsign-key user-id"
1817
1818 #: g10/gpg.c:3309
1819 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1820 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1821
1822 #: g10/gpg.c:3380
1823 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1824 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1825
1826 #: g10/gpg.c:3417
1827 #, c-format
1828 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1829 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1830
1831 #: g10/gpg.c:3419
1832 #, c-format
1833 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1834 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:3421
1837 #, c-format
1838 msgid "key export failed: %s\n"
1839 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:3432
1842 #, c-format
1843 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1844 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1845
1846 #: g10/gpg.c:3442
1847 #, c-format
1848 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1849 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1850
1851 #: g10/gpg.c:3493
1852 #, c-format
1853 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1854 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1855
1856 #: g10/gpg.c:3501
1857 #, c-format
1858 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1859 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1860
1861 #: g10/gpg.c:3588
1862 #, c-format
1863 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1864 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1865
1866 #: g10/gpg.c:3711
1867 msgid "[filename]"
1868 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1869
1870 #: g10/gpg.c:3715
1871 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1872 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1873
1874 #: g10/gpg.c:4016
1875 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1876 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
1877
1878 #: g10/gpg.c:4018
1879 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1880 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1881
1882 #: g10/gpg.c:4051
1883 #, fuzzy
1884 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1885 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1886
1887 #: g10/getkey.c:152
1888 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1889 msgstr ""
1890 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1891
1892 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2889
1893 #, fuzzy
1894 msgid "[User ID not found]"
1895 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1896
1897 #: g10/getkey.c:935 g10/getkey.c:945 g10/getkey.c:955 g10/getkey.c:971
1898 #: g10/getkey.c:986
1899 #, c-format
1900 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: g10/getkey.c:1813
1904 #, fuzzy, c-format
1905 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1906 msgstr ""
1907 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1908
1909 #: g10/getkey.c:2367
1910 #, fuzzy, c-format
1911 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1912 msgstr ""
1913 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1914
1915 #: g10/getkey.c:2598
1916 #, fuzzy, c-format
1917 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1918 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1919
1920 #: g10/getkey.c:2645
1921 #, fuzzy, c-format
1922 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1923 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1924
1925 #: g10/gpgv.c:74
1926 msgid "be somewhat more quiet"
1927 msgstr "una mica més silenciós"
1928
1929 #: g10/gpgv.c:75
1930 msgid "take the keys from this keyring"
1931 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1932
1933 #: g10/gpgv.c:77
1934 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1935 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
1936
1937 #: g10/gpgv.c:78
1938 msgid "|FD|write status info to this FD"
1939 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
1940
1941 #: g10/gpgv.c:102
1942 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1943 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1944
1945 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
1946 #: g10/gpgv.c:105
1947 msgid ""
1948 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1949 "Check signatures against known trusted keys\n"
1950 msgstr ""
1951 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1952 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
1953
1954 #: g10/helptext.c:49
1955 msgid ""
1956 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1957 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1958 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1959 msgstr ""
1960 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
1961 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
1962 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
1963
1964 #: g10/helptext.c:55
1965 msgid ""
1966 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1967 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1968 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1969 "ultimately trusted\n"
1970 msgstr ""
1971 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1972 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
1973 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
1974 "confiança absoluta\n"
1975
1976 # "clau no confiable"? jm
1977 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
1978 #: g10/helptext.c:62
1979 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1980 msgstr ""
1981 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
1982
1983 #: g10/helptext.c:66
1984 msgid ""
1985 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1986 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1987
1988 #: g10/helptext.c:70
1989 msgid ""
1990 "Select the algorithm to use.\n"
1991 "\n"
1992 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1993 "for signatures.\n"
1994 "\n"
1995 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1996 "\n"
1997 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1998 "\n"
1999 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2000 msgstr ""
2001
2002 #: g10/helptext.c:84
2003 msgid ""
2004 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2005 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2006 "Please consult your security expert first."
2007 msgstr ""
2008 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
2009 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
2010 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
2011
2012 #: g10/helptext.c:91
2013 msgid "Enter the size of the key"
2014 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
2015
2016 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2017 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2018 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2019 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
2020
2021 #: g10/helptext.c:105
2022 msgid ""
2023 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2024 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2025 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2026 "the given value as an interval."
2027 msgstr ""
2028 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
2029 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
2030 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
2031 "el valor donat com un interval."
2032
2033 #: g10/helptext.c:117
2034 msgid "Enter the name of the key holder"
2035 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
2036
2037 #: g10/helptext.c:122
2038 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2039 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
2040
2041 #: g10/helptext.c:126
2042 msgid "Please enter an optional comment"
2043 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
2044
2045 #: g10/helptext.c:131
2046 msgid ""
2047 "N  to change the name.\n"
2048 "C  to change the comment.\n"
2049 "E  to change the email address.\n"
2050 "O  to continue with key generation.\n"
2051 "Q  to to quit the key generation."
2052 msgstr ""
2053 "N  canvia el nom.\n"
2054 "C  canvia el comentari.\n"
2055 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
2056 "O  continua la generació de les claus.\n"
2057 "Q  ix."
2058
2059 #: g10/helptext.c:140
2060 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2061 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
2062
2063 #: g10/helptext.c:148
2064 msgid ""
2065 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2066 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2067 "know how carefully you verified this.\n"
2068 "\n"
2069 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2070 "the\n"
2071 "    key.\n"
2072 "\n"
2073 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2074 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2075 "for\n"
2076 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2077 "user.\n"
2078 "\n"
2079 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2080 "could\n"
2081 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2082 "the\n"
2083 "    key against a photo ID.\n"
2084 "\n"
2085 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2086 "could\n"
2087 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2088 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2089 "a\n"
2090 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2091 "the\n"
2092 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2093 "exchange\n"
2094 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2095 "\n"
2096 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2097 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2098 "\"\n"
2099 "mean to you when you sign other keys.\n"
2100 "\n"
2101 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2102 msgstr ""
2103 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
2104 "clau\n"
2105 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
2106 "saber\n"
2107 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
2108 "\n"
2109 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
2110 "    la clau.\n"
2111 "\n"
2112 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
2113 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2114 "manera.\n"
2115 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
2116 "    usuari amb pseudònim.\n"
2117 "\n"
2118 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2119 "açò\n"
2120 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2121 "verificat\n"
2122 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2123 "\n"
2124 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
2125 "exemple,\n"
2126 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2127 "propietari\n"
2128 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
2129 "difícil\n"
2130 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2131 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2132 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
2133 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2134 "\n"
2135 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2136 "són\n"
2137 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2138 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2139 "\n"
2140 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2141
2142 #: g10/helptext.c:186
2143 #, fuzzy
2144 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2145 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2146
2147 #: g10/helptext.c:190
2148 msgid ""
2149 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2150 "All certificates are then also lost!"
2151 msgstr ""
2152 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2153 "Tots els certificats també es perdran!"
2154
2155 #: g10/helptext.c:195
2156 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2157 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2158
2159 #: g10/helptext.c:200
2160 msgid ""
2161 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2162 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2163 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2164 msgstr ""
2165 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2166 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2167 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2168 "per aquesta clau."
2169
2170 #: g10/helptext.c:205
2171 msgid ""
2172 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2173 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2174 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2175 "a trust connection through another already certified key."
2176 msgstr ""
2177 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2178 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2179 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2180 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2181 "certificada."
2182
2183 #: g10/helptext.c:211
2184 msgid ""
2185 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2186 "your keyring."
2187 msgstr ""
2188 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2189 "de claus."
2190
2191 #: g10/helptext.c:215
2192 msgid ""
2193 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2194 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2195 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2196 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2197 "a second one is available."
2198 msgstr ""
2199 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2200 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2201 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2202 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2203 "hi ha una segona disponible."
2204
2205 #: g10/helptext.c:223
2206 msgid ""
2207 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2208 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2209 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2210 msgstr ""
2211 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2212 "seleccionats)\n"
2213 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2214 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2215
2216 #: g10/helptext.c:230
2217 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2218 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2219
2220 #: g10/helptext.c:236
2221 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2222 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2223
2224 #: g10/helptext.c:240
2225 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2226 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2227
2228 #: g10/helptext.c:245
2229 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2230 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2231
2232 #: g10/helptext.c:250
2233 msgid ""
2234 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2235 "file (which is shown in brackets) will be used."
2236 msgstr ""
2237 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2238 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2239
2240 #: g10/helptext.c:256
2241 msgid ""
2242 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2243 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2244 "  \"Key has been compromised\"\n"
2245 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2246 "      got access to your secret key.\n"
2247 "  \"Key is superseded\"\n"
2248 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2249 "  \"Key is no longer used\"\n"
2250 "      Use this if you have retired this key.\n"
2251 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2252 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2253 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2254 msgstr ""
2255 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2256 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2257 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2258 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2259 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2260 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2261 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2262 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2263 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2264 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2265 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2266 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2267 "      de correu com a invàlida.\n"
2268
2269 #: g10/helptext.c:272
2270 msgid ""
2271 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2272 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2273 "An empty line ends the text.\n"
2274 msgstr ""
2275 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2276 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2277 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2278
2279 #: g10/helptext.c:287
2280 msgid "No help available"
2281 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2282
2283 #: g10/helptext.c:295
2284 #, c-format
2285 msgid "No help available for `%s'"
2286 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2287
2288 #: g10/import.c:96
2289 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2290 msgstr ""
2291
2292 #: g10/import.c:98
2293 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2294 msgstr ""
2295
2296 #: g10/import.c:100
2297 #, fuzzy
2298 msgid "do not update the trustdb after import"
2299 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2300
2301 #: g10/import.c:102
2302 #, fuzzy
2303 msgid "create a public key when importing a secret key"
2304 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2305
2306 #: g10/import.c:104
2307 msgid "only accept updates to existing keys"
2308 msgstr ""
2309
2310 #: g10/import.c:106
2311 #, fuzzy
2312 msgid "remove unusable parts from key after import"
2313 msgstr "la clau secreta és inusable"
2314
2315 #: g10/import.c:108
2316 msgid "remove as much as possible from key after import"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: g10/import.c:266
2320 #, c-format
2321 msgid "skipping block of type %d\n"
2322 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2323
2324 #: g10/import.c:275
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "%lu keys processed so far\n"
2327 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2328
2329 #: g10/import.c:292
2330 #, c-format
2331 msgid "Total number processed: %lu\n"
2332 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2333
2334 #: g10/import.c:294
2335 #, c-format
2336 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2337 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2338
2339 #: g10/import.c:297
2340 #, c-format
2341 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2342 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2343
2344 #: g10/import.c:299
2345 #, c-format
2346 msgid "              imported: %lu"
2347 msgstr "              importades: %lu"
2348
2349 #: g10/import.c:305
2350 #, c-format
2351 msgid "             unchanged: %lu\n"
2352 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2353
2354 #: g10/import.c:307
2355 #, c-format
2356 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2357 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2358
2359 #: g10/import.c:309
2360 #, c-format
2361 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2362 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2363
2364 #: g10/import.c:311
2365 #, c-format
2366 msgid "        new signatures: %lu\n"
2367 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2368
2369 #: g10/import.c:313
2370 #, c-format
2371 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2372 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2373
2374 #: g10/import.c:315
2375 #, c-format
2376 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2377 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2378
2379 #: g10/import.c:317
2380 #, c-format
2381 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2382 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2383
2384 #: g10/import.c:319
2385 #, c-format
2386 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2387 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2388
2389 #: g10/import.c:321
2390 #, c-format
2391 msgid "          not imported: %lu\n"
2392 msgstr "              importades: %lu\n"
2393
2394 #: g10/import.c:323
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2397 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2398
2399 #: g10/import.c:325
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2402 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2403
2404 #: g10/import.c:566
2405 #, c-format
2406 msgid ""
2407 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2408 "algorithms on these user IDs:\n"
2409 msgstr ""
2410
2411 #: g10/import.c:604
2412 #, c-format
2413 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2414 msgstr ""
2415
2416 #: g10/import.c:616
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2419 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2420
2421 #: g10/import.c:628
2422 #, c-format
2423 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: g10/import.c:641
2427 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: g10/import.c:643
2431 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: g10/import.c:667
2435 #, c-format
2436 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: g10/import.c:719 g10/import.c:1099
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "key %s: no user ID\n"
2442 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2443
2444 #: g10/import.c:748
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2447 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2448
2449 #: g10/import.c:763
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2452 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2453
2454 #: g10/import.c:769
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2457 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2458
2459 #: g10/import.c:771
2460 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2461 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2462
2463 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1221
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2466 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2467
2468 #: g10/import.c:787
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2471 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2472
2473 #: g10/import.c:796
2474 #, c-format
2475 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2476 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2477
2478 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1075
2479 #, c-format
2480 msgid "writing to `%s'\n"
2481 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2482
2483 #: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1139 g10/import.c:1282
2484 #: g10/import.c:2344 g10/import.c:2366
2485 #, c-format
2486 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2487 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2488
2489 #: g10/import.c:824
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2492 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2493
2494 #: g10/import.c:848
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2497 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2498
2499 #: g10/import.c:865 g10/import.c:1239
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2502 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2503
2504 #: g10/import.c:873 g10/import.c:1246
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2507 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2508
2509 #: g10/import.c:910
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2512 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2513
2514 #: g10/import.c:913
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2517 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2518
2519 #: g10/import.c:916
2520 #, fuzzy, c-format
2521 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2522 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2523
2524 #: g10/import.c:919
2525 #, fuzzy, c-format
2526 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2527 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2528
2529 #: g10/import.c:922
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2532 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2533
2534 #: g10/import.c:925
2535 #, fuzzy, c-format
2536 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2537 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2538
2539 #: g10/import.c:928
2540 #, fuzzy, c-format
2541 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2542 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2543
2544 #: g10/import.c:931
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2547 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2548
2549 #: g10/import.c:934
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2552 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2553
2554 #: g10/import.c:937
2555 #, fuzzy, c-format
2556 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2557 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2558
2559 #: g10/import.c:960
2560 #, fuzzy, c-format
2561 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2562 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2563
2564 #: g10/import.c:1105
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2567 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2568
2569 #: g10/import.c:1116
2570 #, fuzzy
2571 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2572 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2573
2574 #: g10/import.c:1133 g10/import.c:2359
2575 #, c-format
2576 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2577 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2578
2579 #: g10/import.c:1144
2580 #, fuzzy, c-format
2581 msgid "key %s: secret key imported\n"
2582 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2583
2584 #: g10/import.c:1174
2585 #, fuzzy, c-format
2586 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2587 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2588
2589 #: g10/import.c:1184
2590 #, fuzzy, c-format
2591 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2592 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2593
2594 #: g10/import.c:1214
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2597 msgstr ""
2598 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2599 "de revocació\n"
2600
2601 # O «rebutjara»? ivb
2602 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
2603 # «es rebutja» està bé. jm
2604 #: g10/import.c:1257
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2607 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
2608
2609 #: g10/import.c:1289
2610 #, fuzzy, c-format
2611 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2612 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
2613
2614 #: g10/import.c:1355
2615 #, fuzzy, c-format
2616 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2617 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2618
2619 #: g10/import.c:1370
2620 #, fuzzy, c-format
2621 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2622 msgstr ""
2623 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
2624 "s»\n"
2625 "\n"
2626
2627 #: g10/import.c:1372
2628 #, fuzzy, c-format
2629 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2630 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
2631
2632 #: g10/import.c:1390
2633 #, fuzzy, c-format
2634 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2635 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2636
2637 #: g10/import.c:1401 g10/import.c:1451
2638 #, fuzzy, c-format
2639 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2640 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
2641
2642 #: g10/import.c:1403
2643 #, fuzzy, c-format
2644 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2645 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
2646
2647 #: g10/import.c:1418
2648 #, fuzzy, c-format
2649 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2650 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
2651
2652 #: g10/import.c:1440
2653 #, fuzzy, c-format
2654 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2655 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
2656
2657 #: g10/import.c:1453
2658 #, fuzzy, c-format
2659 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2660 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
2661
2662 #: g10/import.c:1468
2663 #, fuzzy, c-format
2664 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2665 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
2666
2667 #: g10/import.c:1510
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2670 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2671
2672 #: g10/import.c:1531
2673 #, fuzzy, c-format
2674 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2675 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2676
2677 #: g10/import.c:1558
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2680 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2681
2682 #: g10/import.c:1568
2683 #, fuzzy, c-format
2684 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2685 msgstr ""
2686 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
2687 "descarta\n"
2688
2689 #: g10/import.c:1585
2690 #, fuzzy, c-format
2691 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2692 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
2693
2694 #: g10/import.c:1599
2695 #, fuzzy, c-format
2696 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2697 msgstr ""
2698 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
2699 "descarta\n"
2700
2701 #: g10/import.c:1607
2702 #, fuzzy, c-format
2703 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2704 msgstr ""
2705 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2706
2707 #: g10/import.c:1707
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2710 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2711
2712 #: g10/import.c:1769
2713 #, fuzzy, c-format
2714 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2715 msgstr ""
2716 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
2717 "08lX\n"
2718
2719 #: g10/import.c:1783
2720 #, fuzzy, c-format
2721 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2722 msgstr ""
2723 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
2724 "present.\n"
2725
2726 #: g10/import.c:1842
2727 #, fuzzy, c-format
2728 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2729 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
2730
2731 #: g10/import.c:1876
2732 #, fuzzy, c-format
2733 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2734 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2735
2736 #: g10/import.c:2265
2737 #, fuzzy
2738 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2739 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2740
2741 #: g10/import.c:2273
2742 #, fuzzy
2743 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2744 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2745
2746 #: g10/import.c:2275
2747 #, fuzzy
2748 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2749 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2750
2751 #: g10/keydb.c:168
2752 #, c-format
2753 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2754 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
2755
2756 #: g10/keydb.c:175
2757 #, c-format
2758 msgid "keyring `%s' created\n"
2759 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
2760
2761 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2764 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
2765
2766 #: g10/keydb.c:698
2767 #, c-format
2768 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2769 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
2770
2771 #: g10/keyedit.c:266
2772 msgid "[revocation]"
2773 msgstr "[revocació]"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:267
2776 msgid "[self-signature]"
2777 msgstr "[autosignatura]"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2780 msgid "1 bad signature\n"
2781 msgstr "1 signatura errònia\n"
2782
2783 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2784 #, c-format
2785 msgid "%d bad signatures\n"
2786 msgstr "%d signatures errònies\n"
2787
2788 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2789 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2790 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2793 #, c-format
2794 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2795 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2798 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2799 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2802 #, c-format
2803 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2804 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:357
2807 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2808 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
2809
2810 #: g10/keyedit.c:359
2811 #, c-format
2812 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2813 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
2814
2815 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2816 #, fuzzy
2817 msgid ""
2818 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2819 "keys\n"
2820 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2821 "etc.)\n"
2822 msgstr ""
2823 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2824 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2825 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2828 #, fuzzy, c-format
2829 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2830 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2833 #, fuzzy, c-format
2834 msgid "  %d = I trust fully\n"
2835 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:439
2838 msgid ""
2839 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2840 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2841 "trust signatures on your behalf.\n"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: g10/keyedit.c:455
2845 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2846 msgstr ""
2847
2848 #: g10/keyedit.c:599
2849 #, c-format
2850 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2851 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
2852
2853 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2854 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2855 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2856 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2857
2858 # O no s'ha pogut? ivb
2859 # FIXME: comprovar context. jm
2860 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2861 #: g10/keyedit.c:1748
2862 msgid "  Unable to sign.\n"
2863 msgstr "  No es pot signar.\n"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:627
2866 #, c-format
2867 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2868 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
2869
2870 #: g10/keyedit.c:655
2871 #, c-format
2872 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2873 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2874
2875 #: g10/keyedit.c:683
2876 #, fuzzy, c-format
2877 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2878 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2879
2880 #: g10/keyedit.c:685
2881 #, fuzzy
2882 msgid "Sign it? (y/N) "
2883 msgstr "Signar realment? "
2884
2885 #: g10/keyedit.c:707
2886 #, c-format
2887 msgid ""
2888 "The self-signature on \"%s\"\n"
2889 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2890 msgstr ""
2891 "La vostra signatura en «%s»\n"
2892 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:716
2895 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2896 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2897
2898 #: g10/keyedit.c:730
2899 #, c-format
2900 msgid ""
2901 "Your current signature on \"%s\"\n"
2902 "has expired.\n"
2903 msgstr ""
2904 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
2905 "ha caducat.\n"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:734
2908 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2909 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
2910
2911 #: g10/keyedit.c:755
2912 #, c-format
2913 msgid ""
2914 "Your current signature on \"%s\"\n"
2915 "is a local signature.\n"
2916 msgstr ""
2917 "La vostra signatura en «%s»\n"
2918 "és una signatura local.\n"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:759
2921 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2922 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2923
2924 #: g10/keyedit.c:780
2925 #, fuzzy, c-format
2926 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2927 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:783
2930 #, fuzzy, c-format
2931 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2932 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2933
2934 #: g10/keyedit.c:788
2935 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2936 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2937
2938 #: g10/keyedit.c:810
2939 #, fuzzy, c-format
2940 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2941 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2942
2943 #: g10/keyedit.c:825
2944 msgid "This key has expired!"
2945 msgstr "La clau ha caducat!"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:843
2948 #, c-format
2949 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2950 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:849
2953 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2954 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2955
2956 #: g10/keyedit.c:889
2957 msgid ""
2958 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2959 "mode.\n"
2960 msgstr ""
2961 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2962
2963 #: g10/keyedit.c:891
2964 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2965 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:916
2968 msgid ""
2969 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2970 "belongs\n"
2971 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2972 msgstr ""
2973 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2974 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
2975 "contestar, entreu «0».\n"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:921
2978 #, c-format
2979 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2980 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:923
2983 #, c-format
2984 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2985 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:925
2988 #, c-format
2989 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2990 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:927
2993 #, c-format
2994 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2995 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:933
2998 #, fuzzy
2999 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3000 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:957
3003 #, fuzzy, c-format
3004 msgid ""
3005 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3006 "key \"%s\" (%s)\n"
3007 msgstr ""
3008 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3009 "amb la vostra clau: \""
3010
3011 #: g10/keyedit.c:964
3012 #, fuzzy
3013 msgid "This will be a self-signature.\n"
3014 msgstr ""
3015 "\n"
3016 "Açò serà una autosignatura.\n"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:970
3019 #, fuzzy
3020 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3021 msgstr ""
3022 "\n"
3023 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:978
3026 #, fuzzy
3027 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3028 msgstr ""
3029 "\n"
3030 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:988
3033 #, fuzzy
3034 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3035 msgstr ""
3036 "\n"
3037 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:995
3040 #, fuzzy
3041 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3042 msgstr ""
3043 "\n"
3044 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:1002
3047 #, fuzzy
3048 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3049 msgstr ""
3050 "\n"
3051 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1007
3054 #, fuzzy
3055 msgid "I have checked this key casually.\n"
3056 msgstr ""
3057 "\n"
3058 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1012
3061 #, fuzzy
3062 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3063 msgstr ""
3064 "\n"
3065 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1022
3068 #, fuzzy
3069 msgid "Really sign? (y/N) "
3070 msgstr "Signar realment? "
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4768 g10/keyedit.c:4859 g10/keyedit.c:4923
3073 #: g10/keyedit.c:4984 g10/sign.c:362
3074 #, c-format
3075 msgid "signing failed: %s\n"
3076 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1132
3079 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3080 msgstr ""
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
3083 msgid "This key is not protected.\n"
3084 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
3087 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3088 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
3091 #, fuzzy
3092 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3093 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
3096 msgid "Key is protected.\n"
3097 msgstr "La clau està protegida.\n"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:1179
3100 #, c-format
3101 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3102 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1185
3105 msgid ""
3106 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3107 "\n"
3108 msgstr ""
3109 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3110 "\n"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
3113 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3114 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1199
3117 msgid ""
3118 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3119 "\n"
3120 msgstr ""
3121 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3122 "\n"
3123
3124 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3125 #: g10/keyedit.c:1202
3126 #, fuzzy
3127 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3128 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1273
3131 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3132 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1359
3135 msgid "save and quit"
3136 msgstr "desa i ix"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1362
3139 #, fuzzy
3140 msgid "show key fingerprint"
3141 msgstr "mostra empremta"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1363
3144 msgid "list key and user IDs"
3145 msgstr "llista claus i ID"
3146
3147 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3148 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3149 #: g10/keyedit.c:1365
3150 msgid "select user ID N"
3151 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3152
3153 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3154 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3155 #: g10/keyedit.c:1366
3156 #, fuzzy
3157 msgid "select subkey N"
3158 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1367
3161 #, fuzzy
3162 msgid "check signatures"
3163 msgstr "revoca signatures"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1372
3166 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3167 msgstr ""
3168
3169 #: g10/keyedit.c:1377
3170 #, fuzzy
3171 msgid "sign selected user IDs locally"
3172 msgstr "signa la clau localment"
3173
3174 #: g10/keyedit.c:1379
3175 #, fuzzy
3176 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3177 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3178
3179 #: g10/keyedit.c:1381
3180 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3181 msgstr ""
3182
3183 #: g10/keyedit.c:1385
3184 msgid "add a user ID"
3185 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3186
3187 # Com estava escrit abans.  ivb
3188 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3189 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3190 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3191 #: g10/keyedit.c:1387
3192 msgid "add a photo ID"
3193 msgstr "afegeix un photo ID"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:1389
3196 #, fuzzy
3197 msgid "delete selected user IDs"
3198 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:1394
3201 #, fuzzy
3202 msgid "add a subkey"
3203 msgstr "addkey"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:1398
3206 msgid "add a key to a smartcard"
3207 msgstr ""
3208
3209 #: g10/keyedit.c:1400
3210 msgid "move a key to a smartcard"
3211 msgstr ""
3212
3213 #: g10/keyedit.c:1402
3214 msgid "move a backup key to a smartcard"
3215 msgstr ""
3216
3217 #: g10/keyedit.c:1406
3218 #, fuzzy
3219 msgid "delete selected subkeys"
3220 msgstr "esborra una clau secundària"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:1408
3223 msgid "add a revocation key"
3224 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1410
3227 #, fuzzy
3228 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3229 msgstr ""
3230 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1412
3233 #, fuzzy
3234 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3235 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1414
3238 #, fuzzy
3239 msgid "flag the selected user ID as primary"
3240 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1416
3243 #, fuzzy
3244 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3245 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:1419
3248 msgid "list preferences (expert)"
3249 msgstr "llista les preferències (expert)"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:1421
3252 msgid "list preferences (verbose)"
3253 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:1423
3256 #, fuzzy
3257 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3258 msgstr ""
3259 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:1428
3262 #, fuzzy
3263 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3264 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:1430
3267 #, fuzzy
3268 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3269 msgstr ""
3270 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:1432
3273 msgid "change the passphrase"
3274 msgstr "canvia la contrasenya"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:1436
3277 msgid "change the ownertrust"
3278 msgstr "canvia la confiança"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:1438
3281 #, fuzzy
3282 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3283 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3284
3285 #: g10/keyedit.c:1440
3286 #, fuzzy
3287 msgid "revoke selected user IDs"
3288 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1445
3291 #, fuzzy
3292 msgid "revoke key or selected subkeys"
3293 msgstr "revoca una clau secundària"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:1446
3296 #, fuzzy
3297 msgid "enable key"
3298 msgstr "activa una clau"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:1447
3301 #, fuzzy
3302 msgid "disable key"
3303 msgstr "desactiva una clau"
3304
3305 # Igual que dalt.  ivb
3306 # Idem :) jm
3307 #: g10/keyedit.c:1448
3308 #, fuzzy
3309 msgid "show selected photo IDs"
3310 msgstr "mostra el photo ID"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1450
3313 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3314 msgstr ""
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1452
3317 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3318 msgstr ""
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1570
3321 #, fuzzy, c-format
3322 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3323 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1588
3326 msgid "Secret key is available.\n"
3327 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1669
3330 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3331 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:1677
3334 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3335 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:1696
3338 msgid ""
3339 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3340 "(lsign),\n"
3341 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3342 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1736
3346 msgid "Key is revoked."
3347 msgstr "La clau està revocada."
3348
3349 #: g10/keyedit.c:1755
3350 #, fuzzy
3351 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3352 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3353
3354 #: g10/keyedit.c:1762
3355 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3356 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:1771
3359 #, fuzzy, c-format
3360 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3361 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1794
3364 #, c-format
3365 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3366 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3369 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3370 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:1818
3373 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3374 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:1820
3377 #, fuzzy
3378 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3379 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3380
3381 #: g10/keyedit.c:1821
3382 #, fuzzy
3383 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3384 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3385
3386 #: g10/keyedit.c:1871
3387 #, fuzzy
3388 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3389 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1883
3392 #, fuzzy
3393 msgid "You must select exactly one key.\n"
3394 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1911
3397 msgid "Command expects a filename argument\n"
3398 msgstr ""
3399
3400 #: g10/keyedit.c:1925
3401 #, fuzzy, c-format
3402 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3403 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:1942
3406 #, fuzzy, c-format
3407 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3408 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1966
3411 msgid "You must select at least one key.\n"
3412 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:1969
3415 #, fuzzy
3416 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3417 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1970
3420 #, fuzzy
3421 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3422 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3423
3424 #: g10/keyedit.c:2005
3425 #, fuzzy
3426 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3427 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3428
3429 #: g10/keyedit.c:2006
3430 #, fuzzy
3431 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3432 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3433
3434 #: g10/keyedit.c:2024
3435 #, fuzzy
3436 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3437 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3438
3439 #: g10/keyedit.c:2035
3440 #, fuzzy
3441 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3442 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3443
3444 #: g10/keyedit.c:2037
3445 #, fuzzy
3446 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3447 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3448
3449 #: g10/keyedit.c:2087
3450 msgid ""
3451 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: g10/keyedit.c:2129
3455 #, fuzzy
3456 msgid "Set preference list to:\n"
3457 msgstr "estableix la llista de preferències"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:2135
3460 #, fuzzy
3461 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3462 msgstr ""
3463 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:2137
3466 #, fuzzy
3467 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3468 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3469
3470 #: g10/keyedit.c:2205
3471 #, fuzzy
3472 msgid "Save changes? (y/N) "
3473 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3474
3475 #: g10/keyedit.c:2208
3476 #, fuzzy
3477 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3478 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3479
3480 #: g10/keyedit.c:2218
3481 #, c-format
3482 msgid "update failed: %s\n"
3483 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:2225
3486 #, c-format
3487 msgid "update secret failed: %s\n"
3488 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:2232
3491 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3492 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:2333
3495 msgid "Digest: "
3496 msgstr "Resum: "
3497
3498 #: g10/keyedit.c:2385
3499 msgid "Features: "
3500 msgstr "Funcionalitats: "
3501
3502 #: g10/keyedit.c:2396
3503 msgid "Keyserver no-modify"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3507 msgid "Preferred keyserver: "
3508 msgstr ""
3509
3510 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3511 #, fuzzy
3512 msgid "Notations: "
3513 msgstr "Notació: "
3514
3515 #: g10/keyedit.c:2630
3516 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3517 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3518
3519 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3520 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3521 #: g10/keyedit.c:2689
3522 #, fuzzy, c-format
3523 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3524 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3525
3526 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3527 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3528 #: g10/keyedit.c:2710
3529 #, fuzzy, c-format
3530 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3531 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3532
3533 #: g10/keyedit.c:2716
3534 #, fuzzy
3535 msgid "(sensitive)"
3536 msgstr " (sensible)"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3539 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:526
3540 #, fuzzy, c-format
3541 msgid "created: %s"
3542 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
3545 #, fuzzy, c-format
3546 msgid "revoked: %s"
3547 msgstr "[revocada]"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3550 #, fuzzy, c-format
3551 msgid "expired: %s"
3552 msgstr " [caduca: %s]"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3555 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3556 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:532 g10/mainproc.c:968
3557 #, fuzzy, c-format
3558 msgid "expires: %s"
3559 msgstr " [caduca: %s]"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:2741
3562 #, c-format
3563 msgid "usage: %s"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: g10/keyedit.c:2756
3567 #, fuzzy, c-format
3568 msgid "trust: %s"
3569 msgstr " confiança: %c/%c"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:2760
3572 #, c-format
3573 msgid "validity: %s"
3574 msgstr ""
3575
3576 #: g10/keyedit.c:2767
3577 msgid "This key has been disabled"
3578 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3581 msgid "card-no: "
3582 msgstr ""
3583
3584 #: g10/keyedit.c:2819
3585 msgid ""
3586 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3587 "unless you restart the program.\n"
3588 msgstr ""
3589 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3590 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:536
3593 #: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3594 #, fuzzy
3595 msgid "revoked"
3596 msgstr "[revocada]"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:540
3599 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3600 #, fuzzy
3601 msgid "expired"
3602 msgstr "expire"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:2950
3605 msgid ""
3606 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3607 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3608 msgstr ""
3609 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
3610 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
3611 "assumida.\n"
3612
3613 # Photo ID com abans.  ivb
3614 #: g10/keyedit.c:3011
3615 msgid ""
3616 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3617 "versions\n"
3618 "         of PGP to reject this key.\n"
3619 msgstr ""
3620 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3621 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3624 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3625 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3626
3627 #: g10/keyedit.c:3022
3628 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3629 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3630
3631 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3632 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
3633 #: g10/keyedit.c:3162
3634 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3635 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:3172
3638 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3639 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:3176
3642 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3643 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:3182
3646 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3647 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3648
3649 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3650 #: g10/keyedit.c:3196
3651 #, c-format
3652 msgid "Deleted %d signature.\n"
3653 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3654
3655 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3656 #: g10/keyedit.c:3197
3657 #, c-format
3658 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3659 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:3200
3662 msgid "Nothing deleted.\n"
3663 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3666 msgid "invalid"
3667 msgstr "invàlida"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:3249
3670 #, fuzzy, c-format
3671 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3672 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:3341
3675 msgid ""
3676 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3677 "cause\n"
3678 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3679 msgstr ""
3680 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
3681 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:3352
3684 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3685 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:3372
3688 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3689 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
3690
3691 #: g10/keyedit.c:3397
3692 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3693 msgstr ""
3694 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:3412
3697 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3698 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:3434
3701 #, fuzzy
3702 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3703 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:3453
3706 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3707 msgstr ""
3708 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:3459
3711 #, fuzzy
3712 msgid ""
3713 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3714 msgstr ""
3715 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3716
3717 #: g10/keyedit.c:3520
3718 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3719 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3720
3721 #: g10/keyedit.c:3526
3722 #, fuzzy
3723 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3724 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:3530
3727 #, fuzzy
3728 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3729 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:3533
3732 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3733 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
3734
3735 #: g10/keyedit.c:3579
3736 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3737 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3738
3739 #: g10/keyedit.c:3595
3740 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3741 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3742
3743 #: g10/keyedit.c:3821
3744 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3745 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3746
3747 #: g10/keyedit.c:3860 g10/keyedit.c:3970 g10/keyedit.c:4090 g10/keyedit.c:4231
3748 #, fuzzy, c-format
3749 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3750 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
3751
3752 #: g10/keyedit.c:4031
3753 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3754 msgstr ""
3755
3756 #: g10/keyedit.c:4111
3757 #, fuzzy
3758 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3759 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3760
3761 #: g10/keyedit.c:4112
3762 #, fuzzy
3763 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3764 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3765
3766 #: g10/keyedit.c:4174
3767 #, fuzzy
3768 msgid "Enter the notation: "
3769 msgstr "Notació de signatura: "
3770
3771 #: g10/keyedit.c:4323
3772 #, fuzzy
3773 msgid "Proceed? (y/N) "
3774 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
3775
3776 #: g10/keyedit.c:4387
3777 #, c-format
3778 msgid "No user ID with index %d\n"
3779 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3780
3781 #: g10/keyedit.c:4445
3782 #, fuzzy, c-format
3783 msgid "No user ID with hash %s\n"
3784 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3785
3786 #: g10/keyedit.c:4472
3787 #, fuzzy, c-format
3788 msgid "No subkey with index %d\n"
3789 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3790
3791 #: g10/keyedit.c:4607
3792 #, fuzzy, c-format
3793 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3794 msgstr "ID d'usuari: «"
3795
3796 #: g10/keyedit.c:4610 g10/keyedit.c:4674 g10/keyedit.c:4717
3797 #, fuzzy, c-format
3798 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3799 msgstr ""
3800 "»\n"
3801 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3802
3803 #: g10/keyedit.c:4612 g10/keyedit.c:4676 g10/keyedit.c:4719
3804 msgid " (non-exportable)"
3805 msgstr " (no-exportable)"
3806
3807 #: g10/keyedit.c:4616
3808 #, c-format
3809 msgid "This signature expired on %s.\n"
3810 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:4620
3813 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3814 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3815
3816 # (s/N) ivb
3817 # S! jm
3818 #: g10/keyedit.c:4624
3819 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3820 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
3821
3822 #: g10/keyedit.c:4651
3823 #, fuzzy, c-format
3824 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3825 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
3826
3827 #: g10/keyedit.c:4677
3828 #, fuzzy
3829 msgid " (non-revocable)"
3830 msgstr " (no-exportable)"
3831
3832 #: g10/keyedit.c:4684
3833 #, fuzzy, c-format
3834 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3835 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:4706
3838 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3839 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3840
3841 # (s/N)?  ivb
3842 #: g10/keyedit.c:4726
3843 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3844 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
3845
3846 #: g10/keyedit.c:4756
3847 msgid "no secret key\n"
3848 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3849
3850 #: g10/keyedit.c:4826
3851 #, c-format
3852 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3853 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:4843
3856 #, c-format
3857 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3858 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
3859
3860 #: g10/keyedit.c:4907
3861 #, fuzzy, c-format
3862 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3863 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3864
3865 #: g10/keyedit.c:4969
3866 #, fuzzy, c-format
3867 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3868 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3869
3870 #: g10/keyedit.c:5064
3871 #, fuzzy, c-format
3872 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3873 msgstr ""
3874 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3875
3876 #: g10/keygen.c:259
3877 #, fuzzy, c-format
3878 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3879 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
3880
3881 #: g10/keygen.c:266
3882 #, fuzzy
3883 msgid "too many cipher preferences\n"
3884 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3885
3886 #: g10/keygen.c:268
3887 #, fuzzy
3888 msgid "too many digest preferences\n"
3889 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3890
3891 #: g10/keygen.c:270
3892 #, fuzzy
3893 msgid "too many compression preferences\n"
3894 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3895
3896 #: g10/keygen.c:395
3897 #, fuzzy, c-format
3898 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3899 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
3900
3901 #: g10/keygen.c:864
3902 msgid "writing direct signature\n"
3903 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
3904
3905 #: g10/keygen.c:903
3906 msgid "writing self signature\n"
3907 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
3908
3909 #: g10/keygen.c:954
3910 msgid "writing key binding signature\n"
3911 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
3912
3913 #: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
3914 #, c-format
3915 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3916 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
3917
3918 #: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
3919 #, c-format
3920 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3921 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3922
3923 #: g10/keygen.c:1281
3924 #, fuzzy
3925 msgid "Sign"
3926 msgstr "sign"
3927
3928 #: g10/keygen.c:1284
3929 msgid "Certify"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: g10/keygen.c:1287
3933 #, fuzzy
3934 msgid "Encrypt"
3935 msgstr "xifra dades"
3936
3937 #: g10/keygen.c:1290
3938 msgid "Authenticate"
3939 msgstr ""
3940
3941 #: g10/keygen.c:1298
3942 msgid "SsEeAaQq"
3943 msgstr ""
3944
3945 #: g10/keygen.c:1317
3946 #, c-format
3947 msgid "Possible actions for a %s key: "
3948 msgstr ""
3949
3950 #: g10/keygen.c:1321
3951 msgid "Current allowed actions: "
3952 msgstr ""
3953
3954 #: g10/keygen.c:1326
3955 #, c-format
3956 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3957 msgstr ""
3958
3959 #: g10/keygen.c:1329
3960 #, c-format
3961 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3962 msgstr ""
3963
3964 #: g10/keygen.c:1332
3965 #, c-format
3966 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3967 msgstr ""
3968
3969 #: g10/keygen.c:1335
3970 #, c-format
3971 msgid "   (%c) Finished\n"
3972 msgstr ""
3973
3974 #: g10/keygen.c:1391
3975 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3976 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3977
3978 #: g10/keygen.c:1393
3979 #, fuzzy, c-format
3980 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3981 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3982
3983 #: g10/keygen.c:1394
3984 #, c-format
3985 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3986 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:1396
3989 #, fuzzy, c-format
3990 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3991 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3992
3993 #: g10/keygen.c:1398
3994 #, fuzzy, c-format
3995 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3996 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
3997
3998 #: g10/keygen.c:1399
3999 #, c-format
4000 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4001 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
4002