Use Assuan socket wrapper calls.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2007-09-14 13:27+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:196
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:438
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:441
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #: agent/call-pinentry.c:489
57 #, c-format
58 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
59 msgstr ""
60
61 #: agent/call-pinentry.c:509 agent/call-pinentry.c:521
62 #, fuzzy
63 msgid "PIN too long"
64 msgstr "la línia és massa llarga\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:510
67 #, fuzzy
68 msgid "Passphrase too long"
69 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:518
72 #, fuzzy
73 msgid "Invalid characters in PIN"
74 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
75
76 #: agent/call-pinentry.c:523
77 msgid "PIN too short"
78 msgstr ""
79
80 #: agent/call-pinentry.c:535
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad PIN"
83 msgstr "l'MPI és erroni"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:536
86 #, fuzzy
87 msgid "Bad Passphrase"
88 msgstr "la contrasenya és errònia"
89
90 #: agent/call-pinentry.c:572
91 #, fuzzy
92 msgid "Passphrase"
93 msgstr "la contrasenya és errònia"
94
95 #: agent/command-ssh.c:529
96 #, fuzzy, c-format
97 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
98 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
99
100 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
101 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
102 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
103 #, c-format
104 msgid "can't create `%s': %s\n"
105 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
106
107 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
108 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
109 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
110 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
111 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
112 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
113 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
114 #: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
115 #, c-format
116 msgid "can't open `%s': %s\n"
117 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
120 #, fuzzy, c-format
121 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
122 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:1619
125 #, c-format
126 msgid "detected card with S/N: %s\n"
127 msgstr ""
128
129 #: agent/command-ssh.c:1624
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
132 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1644
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "no suitable card key found: %s\n"
137 msgstr ""
138 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
139 "\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1694
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
144 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:1709
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error writing key: %s\n"
149 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:2014
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
154 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2349
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162
163 #: agent/command-ssh.c:2850
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
166 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
167
168 #: agent/divert-scd.c:217
169 #, fuzzy
170 msgid "Admin PIN"
171 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
172
173 #: agent/divert-scd.c:275
174 #, fuzzy
175 msgid "Repeat this PIN"
176 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
177
178 #: agent/divert-scd.c:278
179 #, fuzzy
180 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
181 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
182
183 #: agent/divert-scd.c:290
184 #, c-format
185 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
186 msgstr ""
187
188 #: agent/genkey.c:106 sm/export.c:628 sm/export.c:644 sm/import.c:525
189 #: sm/import.c:550
190 #, fuzzy, c-format
191 msgid "error creating temporary file: %s\n"
192 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
193
194 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
195 #, fuzzy, c-format
196 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
197 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
198
199 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
200 #, fuzzy
201 msgid "Enter new passphrase"
202 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
203
204 #: agent/genkey.c:165
205 #, fuzzy
206 msgid "Take this one anyway"
207 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
208
209 #: agent/genkey.c:185
210 #, c-format
211 msgid ""
212 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
213 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
214 msgid_plural ""
215 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
216 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
217 msgstr[0] ""
218 msgstr[1] ""
219
220 #: agent/genkey.c:202
221 #, c-format
222 msgid ""
223 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
224 "passphrase should%%0Acontain at least %u digit or special character."
225 msgid_plural ""
226 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
227 "passphrase should%%0Acontain at least %u digits or special characters."
228 msgstr[0] ""
229 msgstr[1] ""
230
231 #: agent/genkey.c:225
232 #, c-format
233 msgid ""
234 "Warning:  You have entered a passphrase that%0Ais obviously not secure.  A "
235 "passphrase may not%0Abe a known term or match certain pattern."
236 msgstr ""
237
238 #: agent/genkey.c:238
239 #, c-format
240 msgid ""
241 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
242 msgstr ""
243
244 #: agent/genkey.c:240
245 #, c-format
246 msgid ""
247 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
248 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
249 msgstr ""
250
251 #: agent/genkey.c:246
252 msgid "Yes, protection is not needed"
253 msgstr ""
254
255 #: agent/genkey.c:290
256 #, fuzzy, c-format
257 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
258 msgstr ""
259 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
260 "\n"
261
262 #: agent/genkey.c:292 agent/genkey.c:413 agent/protect-tool.c:1219
263 #, fuzzy
264 msgid "Please re-enter this passphrase"
265 msgstr "canvia la contrasenya"
266
267 #: agent/genkey.c:321 agent/genkey.c:443 agent/protect-tool.c:1225
268 #: tools/symcryptrun.c:456
269 msgid "does not match - try again"
270 msgstr ""
271
272 #: agent/genkey.c:412
273 #, fuzzy
274 msgid "Please enter the new passphrase"
275 msgstr "canvia la contrasenya"
276
277 #: agent/gpg-agent.c:118 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
278 #: scd/scdaemon.c:104
279 #, fuzzy
280 msgid ""
281 "@Options:\n"
282 " "
283 msgstr ""
284 "@\n"
285 "Opcions:\n"
286 " "
287
288 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
289 msgid "run in server mode (foreground)"
290 msgstr ""
291
292 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:109
293 msgid "run in daemon mode (background)"
294 msgstr ""
295
296 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
297 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
298 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
299 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:164
300 msgid "verbose"
301 msgstr "detall"
302
303 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
304 #: sm/gpgsm.c:341
305 msgid "be somewhat more quiet"
306 msgstr "una mica més silenciós"
307
308 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:112
309 msgid "sh-style command output"
310 msgstr ""
311
312 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:113
313 msgid "csh-style command output"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:126 tools/symcryptrun.c:167
317 #, fuzzy
318 msgid "|FILE|read options from FILE"
319 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
320
321 #: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:122
322 msgid "do not detach from the console"
323 msgstr ""
324
325 #: agent/gpg-agent.c:132
326 msgid "do not grab keyboard and mouse"
327 msgstr ""
328
329 #: agent/gpg-agent.c:133 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
330 #: tools/symcryptrun.c:166
331 #, fuzzy
332 msgid "use a log file for the server"
333 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
334
335 #: agent/gpg-agent.c:135
336 #, fuzzy
337 msgid "use a standard location for the socket"
338 msgstr ""
339 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
340
341 #: agent/gpg-agent.c:138
342 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
343 msgstr ""
344
345 #: agent/gpg-agent.c:141
346 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
347 msgstr ""
348
349 #: agent/gpg-agent.c:142
350 #, fuzzy
351 msgid "do not use the SCdaemon"
352 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
353
354 #: agent/gpg-agent.c:150
355 msgid "ignore requests to change the TTY"
356 msgstr ""
357
358 #: agent/gpg-agent.c:152
359 msgid "ignore requests to change the X display"
360 msgstr ""
361
362 #: agent/gpg-agent.c:155
363 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
364 msgstr ""
365
366 #: agent/gpg-agent.c:168
367 msgid "do not use the PIN cache when signing"
368 msgstr ""
369
370 #: agent/gpg-agent.c:170
371 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
372 msgstr ""
373
374 #: agent/gpg-agent.c:172
375 #, fuzzy
376 msgid "allow presetting passphrase"
377 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
378
379 #: agent/gpg-agent.c:173
380 msgid "enable ssh-agent emulation"
381 msgstr ""
382
383 #: agent/gpg-agent.c:175
384 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
385 msgstr ""
386
387 #: agent/gpg-agent.c:273 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
388 #: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
389 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:204
390 #, fuzzy
391 msgid "Please report bugs to <"
392 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
393
394 #: agent/gpg-agent.c:276
395 #, fuzzy
396 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
397 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:278
400 msgid ""
401 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
402 "Secret key management for GnuPG\n"
403 msgstr ""
404
405 #: agent/gpg-agent.c:313 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
406 #, c-format
407 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
408 msgstr ""
409
410 #: agent/gpg-agent.c:512 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
411 #: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
412 #, c-format
413 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
414 msgstr ""
415
416 #: agent/gpg-agent.c:605 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
417 #, c-format
418 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
419 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
420
421 #: agent/gpg-agent.c:610 agent/gpg-agent.c:1177 g10/gpg.c:2027
422 #: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
423 #, c-format
424 msgid "option file `%s': %s\n"
425 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
426
427 #: agent/gpg-agent.c:618 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
428 #, c-format
429 msgid "reading options from `%s'\n"
430 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
431
432 #: agent/gpg-agent.c:947 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
433 #: g10/plaintext.c:162
434 #, c-format
435 msgid "error creating `%s': %s\n"
436 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
437
438 #: agent/gpg-agent.c:1247 agent/gpg-agent.c:1373 agent/gpg-agent.c:1377
439 #: agent/gpg-agent.c:1418 agent/gpg-agent.c:1422 g10/exec.c:172
440 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
441 #, c-format
442 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
443 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1261 scd/scdaemon.c:922
446 msgid "name of socket too long\n"
447 msgstr ""
448
449 #: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:948
450 #, fuzzy, c-format
451 msgid "can't create socket: %s\n"
452 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
453
454 #: agent/gpg-agent.c:1305 agent/gpg-agent.c:1321
455 #, fuzzy
456 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
457 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
458
459 #: agent/gpg-agent.c:1335 scd/scdaemon.c:977
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
462 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
463
464 #: agent/gpg-agent.c:1347 scd/scdaemon.c:985
465 #, fuzzy, c-format
466 msgid "listen() failed: %s\n"
467 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
468
469 #: agent/gpg-agent.c:1353 scd/scdaemon.c:991
470 #, fuzzy, c-format
471 msgid "listening on socket `%s'\n"
472 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
473
474 #: agent/gpg-agent.c:1381 agent/gpg-agent.c:1428 g10/openfile.c:432
475 #, fuzzy, c-format
476 msgid "directory `%s' created\n"
477 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
478
479 #: agent/gpg-agent.c:1434
480 #, fuzzy, c-format
481 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
482 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
483
484 #: agent/gpg-agent.c:1438
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
487 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
488
489 #: agent/gpg-agent.c:1549
490 #, c-format
491 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
492 msgstr ""
493
494 #: agent/gpg-agent.c:1554
495 #, c-format
496 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
497 msgstr ""
498
499 #: agent/gpg-agent.c:1571
500 #, c-format
501 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
502 msgstr ""
503
504 #: agent/gpg-agent.c:1576
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr ""
508
509 #: agent/gpg-agent.c:1680 scd/scdaemon.c:1117
510 #, fuzzy, c-format
511 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
512 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
513
514 #: agent/gpg-agent.c:1786 scd/scdaemon.c:1184
515 #, fuzzy, c-format
516 msgid "%s %s stopped\n"
517 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
518
519 #: agent/gpg-agent.c:1809
520 #, fuzzy
521 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
522 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
523
524 #: agent/gpg-agent.c:1820 common/simple-pwquery.c:329
525 #: tools/gpg-connect-agent.c:756
526 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
527 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
528
529 #: agent/gpg-agent.c:1833 common/simple-pwquery.c:341
530 #: tools/gpg-connect-agent.c:767
531 #, c-format
532 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
533 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
534
535 #: agent/preset-passphrase.c:98
536 #, fuzzy
537 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
538 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
539
540 #: agent/preset-passphrase.c:101
541 msgid ""
542 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
543 "Password cache maintenance\n"
544 msgstr ""
545
546 #: agent/protect-tool.c:149
547 #, fuzzy
548 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
549 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
550
551 #: agent/protect-tool.c:151
552 msgid ""
553 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
554 "Secret key maintenance tool\n"
555 msgstr ""
556
557 #: agent/protect-tool.c:1210
558 #, fuzzy
559 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
560 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
561
562 #: agent/protect-tool.c:1213
563 #, fuzzy
564 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
565 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
566
567 #: agent/protect-tool.c:1216
568 msgid ""
569 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
570 "system."
571 msgstr ""
572
573 #: agent/protect-tool.c:1221
574 #, fuzzy
575 msgid ""
576 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
577 "needed to complete this operation."
578 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
579
580 #: agent/protect-tool.c:1226 tools/symcryptrun.c:457
581 #, fuzzy
582 msgid "Passphrase:"
583 msgstr "la contrasenya és errònia"
584
585 #: agent/protect-tool.c:1240 tools/symcryptrun.c:471
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
588 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
589
590 #: agent/protect-tool.c:1243 tools/symcryptrun.c:475
591 #, fuzzy
592 msgid "cancelled\n"
593 msgstr "Cancel·la"
594
595 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
596 #, fuzzy, c-format
597 msgid "error opening `%s': %s\n"
598 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
599
600 #: agent/trustlist.c:147
601 #, fuzzy, c-format
602 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
603 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
604
605 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
606 #, c-format
607 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
608 msgstr ""
609
610 # Parts?  Peces?  ivb
611 #: agent/trustlist.c:181
612 #, fuzzy, c-format
613 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
614 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
615
616 #: agent/trustlist.c:216
617 #, fuzzy, c-format
618 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
619 msgstr "error de lectura: %s\n"
620
621 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
622 #, c-format
623 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
624 msgstr ""
625
626 #: agent/trustlist.c:283
627 #, fuzzy, c-format
628 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
629 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
630
631 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
632 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
633 msgstr ""
634
635 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
636 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
637 #. Pinentry to insert a line break.  The double
638 #. percent sign is actually needed because it is also
639 #. a printf format string.  If you need to insert a
640 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
641 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
642 #. fingerprint string whereas the first one receives
643 #. the name as stored in the certificate.
644 #: agent/trustlist.c:539
645 #, c-format
646 msgid ""
647 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
648 "fingerprint:%%0A  %s"
649 msgstr ""
650
651 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
652 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
653 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
654 #: agent/trustlist.c:551
655 msgid "Correct"
656 msgstr ""
657
658 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
659 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
660 #. Pinentry to insert a line break.  The double
661 #. percent sign is actually needed because it is also
662 #. a printf format string.  If you need to insert a
663 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
664 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
665 #. certificate.
666 #: agent/trustlist.c:574
667 #, c-format
668 msgid ""
669 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
670 "certificates?"
671 msgstr ""
672
673 #: agent/trustlist.c:583
674 #, fuzzy
675 msgid "Yes"
676 msgstr "sí|si"
677
678 #: agent/trustlist.c:583
679 msgid "No"
680 msgstr ""
681
682 #: agent/findkey.c:158
683 #, c-format
684 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
685 msgstr ""
686
687 #: agent/findkey.c:174
688 #, c-format
689 msgid ""
690 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
691 "it now."
692 msgstr ""
693
694 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
695 #, fuzzy
696 msgid "Change passphrase"
697 msgstr "canvia la contrasenya"
698
699 #: agent/findkey.c:196
700 msgid "I'll change it later"
701 msgstr ""
702
703 #: common/exechelp.c:371 common/exechelp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:1340
704 #, fuzzy, c-format
705 msgid "error creating a pipe: %s\n"
706 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
707
708 #: common/exechelp.c:435 common/exechelp.c:492
709 #, fuzzy, c-format
710 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
711 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
712
713 #: common/exechelp.c:471 common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:834
714 #, fuzzy, c-format
715 msgid "error forking process: %s\n"
716 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
717
718 #: common/exechelp.c:645 common/exechelp.c:698
719 #, c-format
720 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
721 msgstr ""
722
723 #: common/exechelp.c:653
724 #, fuzzy, c-format
725 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
726 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
727
728 #: common/exechelp.c:659 common/exechelp.c:709
729 #, fuzzy, c-format
730 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
731 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
732
733 #: common/exechelp.c:704
734 #, c-format
735 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
736 msgstr ""
737
738 #: common/exechelp.c:717
739 #, fuzzy, c-format
740 msgid "error running `%s': terminated\n"
741 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
742
743 #: common/http.c:1625
744 #, fuzzy, c-format
745 msgid "error creating socket: %s\n"
746 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
747
748 #: common/http.c:1669
749 #, fuzzy
750 msgid "host not found"
751 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
752
753 #: common/simple-pwquery.c:315
754 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
755 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
756
757 #: common/simple-pwquery.c:373
758 #, c-format
759 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
760 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
761
762 #: common/simple-pwquery.c:384
763 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
764 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
765
766 #: common/simple-pwquery.c:394
767 #, fuzzy
768 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
769 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
770
771 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
772 #, fuzzy
773 msgid "canceled by user\n"
774 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
775
776 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
777 #, fuzzy
778 msgid "problem with the agent\n"
779 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
780
781 # bolcats de memòria?  ivb
782 #: common/sysutils.c:103
783 #, c-format
784 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
785 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
786
787 # Indi. ivb
788 #: common/sysutils.c:198
789 #, fuzzy, c-format
790 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
791 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
792
793 #: common/sysutils.c:230
794 #, fuzzy, c-format
795 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
796 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
797
798 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
799 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
800 msgid "yes"
801 msgstr "sí|si"
802
803 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
804 msgid "yY"
805 msgstr "sS"
806
807 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
808 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
809 msgid "no"
810 msgstr "no"
811
812 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
813 msgid "nN"
814 msgstr "nN"
815
816 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
817 #: common/yesno.c:72
818 msgid "quit"
819 msgstr "ix"
820
821 # «xX»?  ivb
822 #: common/yesno.c:75
823 msgid "qQ"
824 msgstr "xX"
825
826 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
827 #: common/yesno.c:109
828 msgid "okay|okay"
829 msgstr ""
830
831 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
832 #: common/yesno.c:111
833 msgid "cancel|cancel"
834 msgstr ""
835
836 #: common/yesno.c:112
837 msgid "oO"
838 msgstr ""
839
840 #: common/yesno.c:113
841 #, fuzzy
842 msgid "cC"
843 msgstr "c"
844
845 #: common/miscellaneous.c:71
846 #, c-format
847 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
848 msgstr ""
849
850 #: common/miscellaneous.c:74
851 #, c-format
852 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
853 msgstr ""
854
855 #: g10/armor.c:366
856 #, c-format
857 msgid "armor: %s\n"
858 msgstr "armadura: %s\n"
859
860 #: g10/armor.c:405
861 msgid "invalid armor header: "
862 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
863
864 #: g10/armor.c:416
865 msgid "armor header: "
866 msgstr "capçalera d'armadura: "
867
868 #: g10/armor.c:427
869 msgid "invalid clearsig header\n"
870 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
871
872 # És un missatge d'error?  ivb
873 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
874 #: g10/armor.c:479
875 msgid "nested clear text signatures\n"
876 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
877
878 # FIXME: un-indiar. jm
879 #: g10/armor.c:614
880 #, fuzzy
881 msgid "unexpected armor: "
882 msgstr "armadura inesperada:"
883
884 #: g10/armor.c:626
885 msgid "invalid dash escaped line: "
886 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
887
888 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
889 #, fuzzy, c-format
890 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
891 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
892
893 #: g10/armor.c:823
894 msgid "premature eof (no CRC)\n"
895 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
896
897 #: g10/armor.c:857
898 msgid "premature eof (in CRC)\n"
899 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
900
901 #: g10/armor.c:865
902 msgid "malformed CRC\n"
903 msgstr "CRC malformat\n"
904
905 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
906 #, fuzzy, c-format
907 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
908 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
909
910 #: g10/armor.c:889
911 #, fuzzy
912 msgid "premature eof (in trailer)\n"
913 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
914
915 #: g10/armor.c:893
916 msgid "error in trailer line\n"
917 msgstr "error en l'última línia\n"
918
919 #: g10/armor.c:1204
920 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
921 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
922
923 #: g10/armor.c:1209
924 #, c-format
925 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
926 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
927
928 #: g10/armor.c:1213
929 msgid ""
930 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
931 msgstr ""
932 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
933 "utilitzat un MTA amb errors\n"
934
935 #: g10/build-packet.c:976
936 msgid ""
937 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
938 "an '='\n"
939 msgstr ""
940 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
941 "amb el signe «=»\n"
942
943 #: g10/build-packet.c:988
944 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
945 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
946
947 #: g10/build-packet.c:994
948 #, fuzzy
949 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
950 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
951
952 #: g10/build-packet.c:1012
953 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
954 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
955
956 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
957 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
958 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
959
960 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
961 msgid "not human readable"
962 msgstr "no llegible per humans"
963
964 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
965 #, fuzzy, c-format
966 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
967 msgstr "la clau secreta no està disponible"
968
969 #: g10/card-util.c:67
970 #, c-format
971 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
972 msgstr ""
973
974 # Destès? ivb
975 # Desatès, sí. jm
976 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
977 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
978 #, fuzzy
979 msgid "can't do this in batch mode\n"
980 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
981
982 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
983 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
984 #: g10/keygen.c:1644
985 msgid "Your selection? "
986 msgstr "La vostra selecció? "
987
988 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
989 msgid "[not set]"
990 msgstr "[no establert]"
991
992 #: g10/card-util.c:415
993 msgid "male"
994 msgstr "home"
995
996 #: g10/card-util.c:416
997 msgid "female"
998 msgstr "dóna"
999
1000 #: g10/card-util.c:416
1001 msgid "unspecified"
1002 msgstr "no especificat"
1003
1004 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
1005 # Probablement és una clau, femení. jm
1006 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1007 # uncompressed so we know the gender. jm
1008 #: g10/card-util.c:443
1009 msgid "not forced"
1010 msgstr "no forçat"
1011
1012 #: g10/card-util.c:443
1013 msgid "forced"
1014 msgstr "forçat"
1015
1016 #: g10/card-util.c:521
1017 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: g10/card-util.c:523
1021 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: g10/card-util.c:525
1025 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: g10/card-util.c:542
1029 msgid "Cardholder's surname: "
1030 msgstr ""
1031
1032 #: g10/card-util.c:544
1033 msgid "Cardholder's given name: "
1034 msgstr ""
1035
1036 #: g10/card-util.c:562
1037 #, c-format
1038 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: g10/card-util.c:583
1042 #, fuzzy
1043 msgid "URL to retrieve public key: "
1044 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
1045
1046 #: g10/card-util.c:591
1047 #, c-format
1048 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
1052 #, c-format
1053 msgid "error reading `%s': %s\n"
1054 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1055
1056 #: g10/card-util.c:697
1057 msgid "Login data (account name): "
1058 msgstr ""
1059
1060 #: g10/card-util.c:707
1061 #, c-format
1062 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: g10/card-util.c:766
1066 msgid "Private DO data: "
1067 msgstr ""
1068
1069 #: g10/card-util.c:776
1070 #, c-format
1071 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1072 msgstr ""
1073
1074 #: g10/card-util.c:796
1075 #, fuzzy
1076 msgid "Language preferences: "
1077 msgstr "preferències actualitzades"
1078
1079 #: g10/card-util.c:804
1080 #, fuzzy
1081 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1082 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1083
1084 #: g10/card-util.c:813
1085 #, fuzzy
1086 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1087 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1088
1089 #: g10/card-util.c:834
1090 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1091 msgstr ""
1092
1093 #: g10/card-util.c:848
1094 #, fuzzy
1095 msgid "Error: invalid response.\n"
1096 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1097
1098 #: g10/card-util.c:869
1099 #, fuzzy
1100 msgid "CA fingerprint: "
1101 msgstr "Empremta digital:"
1102
1103 #: g10/card-util.c:892
1104 #, fuzzy
1105 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1106 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1107
1108 #: g10/card-util.c:940
1109 #, fuzzy, c-format
1110 msgid "key operation not possible: %s\n"
1111 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1112
1113 #: g10/card-util.c:941
1114 #, fuzzy
1115 msgid "not an OpenPGP card"
1116 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1117
1118 #: g10/card-util.c:950
1119 #, fuzzy, c-format
1120 msgid "error getting current key info: %s\n"
1121 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1122
1123 #: g10/card-util.c:1034
1124 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1125 msgstr ""
1126
1127 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1128 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1129 msgstr ""
1130
1131 #: g10/card-util.c:1075
1132 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1133 msgstr ""
1134
1135 #: g10/card-util.c:1084
1136 #, c-format
1137 msgid ""
1138 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1139 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1140 "You should change them using the command --change-pin\n"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: g10/card-util.c:1118
1144 #, fuzzy
1145 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1146 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1147
1148 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1149 msgid "   (1) Signature key\n"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1153 #, fuzzy
1154 msgid "   (2) Encryption key\n"
1155 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1156
1157 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1158 msgid "   (3) Authentication key\n"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1162 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1163 msgid "Invalid selection.\n"
1164 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1165
1166 #: g10/card-util.c:1194
1167 #, fuzzy
1168 msgid "Please select where to store the key:\n"
1169 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1170
1171 #: g10/card-util.c:1229
1172 #, fuzzy
1173 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1174 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1175
1176 #: g10/card-util.c:1234
1177 #, fuzzy
1178 msgid "secret parts of key are not available\n"
1179 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1180
1181 #: g10/card-util.c:1239
1182 #, fuzzy
1183 msgid "secret key already stored on a card\n"
1184 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1185
1186 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1187 msgid "quit this menu"
1188 msgstr "ix del menú"
1189
1190 #: g10/card-util.c:1309
1191 #, fuzzy
1192 msgid "show admin commands"
1193 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1194
1195 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1196 # «ajuda», evidentment. jm
1197 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1198 msgid "show this help"
1199 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1200
1201 #: g10/card-util.c:1312
1202 #, fuzzy
1203 msgid "list all available data"
1204 msgstr "La clau és disponible en: "
1205
1206 #: g10/card-util.c:1315
1207 msgid "change card holder's name"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: g10/card-util.c:1316
1211 msgid "change URL to retrieve key"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: g10/card-util.c:1317
1215 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: g10/card-util.c:1318
1219 #, fuzzy
1220 msgid "change the login name"
1221 msgstr "canvia la data de caducitat"
1222
1223 #: g10/card-util.c:1319
1224 #, fuzzy
1225 msgid "change the language preferences"
1226 msgstr "canvia la confiança"
1227
1228 #: g10/card-util.c:1320
1229 msgid "change card holder's sex"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: g10/card-util.c:1321
1233 #, fuzzy
1234 msgid "change a CA fingerprint"
1235 msgstr "mostra empremta"
1236
1237 #: g10/card-util.c:1322
1238 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: g10/card-util.c:1323
1242 #, fuzzy
1243 msgid "generate new keys"
1244 msgstr "genera un nou parell de claus"
1245
1246 #: g10/card-util.c:1324
1247 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: g10/card-util.c:1325
1251 msgid "verify the PIN and list all data"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1255 msgid "Command> "
1256 msgstr "Ordre> "
1257
1258 #: g10/card-util.c:1483
1259 #, fuzzy
1260 msgid "Admin-only command\n"
1261 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1262
1263 #: g10/card-util.c:1514
1264 msgid "Admin commands are allowed\n"
1265 msgstr ""
1266
1267 #: g10/card-util.c:1516
1268 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1269 msgstr ""
1270
1271 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1272 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1273 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1274
1275 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1276 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1277 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1278
1279 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1280 #, c-format
1281 msgid "can't open `%s'\n"
1282 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1283
1284 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1285 #: g10/revoke.c:226
1286 #, fuzzy, c-format
1287 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1288 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1289
1290 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1291 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1292 #, c-format
1293 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1294 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1295
1296 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1297 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1298 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1299
1300 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1301 # Fet. jm
1302 #: g10/delkey.c:133
1303 #, fuzzy
1304 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1305 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1306
1307 #: g10/delkey.c:145
1308 #, fuzzy
1309 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1310 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1311
1312 #: g10/delkey.c:153
1313 #, fuzzy
1314 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1315 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1316
1317 #: g10/delkey.c:163
1318 #, c-format
1319 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1320 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1321
1322 #: g10/delkey.c:173
1323 msgid "ownertrust information cleared\n"
1324 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1325
1326 #: g10/delkey.c:204
1327 #, c-format
1328 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1329 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1330
1331 #: g10/delkey.c:206
1332 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1333 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1334
1335 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1336 #, c-format
1337 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1338 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1339
1340 #: g10/encode.c:232
1341 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1342 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1343
1344 #: g10/encode.c:246
1345 #, fuzzy, c-format
1346 msgid "using cipher %s\n"
1347 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1348
1349 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1350 #, c-format
1351 msgid "`%s' already compressed\n"
1352 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1353
1354 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1355 #, c-format
1356 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1357 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1358
1359 #: g10/encode.c:485
1360 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1361 msgstr ""
1362 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1363
1364 #: g10/encode.c:510
1365 #, c-format
1366 msgid "reading from `%s'\n"
1367 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1368
1369 #: g10/encode.c:541
1370 msgid ""
1371 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1372 msgstr ""
1373 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1374 "esteu xifrant.\n"
1375
1376 #: g10/encode.c:559
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid ""
1379 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1380 msgstr ""
1381 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1382
1383 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1384 #, fuzzy, c-format
1385 msgid ""
1386 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1387 "preferences\n"
1388 msgstr ""
1389 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1390 "destinatari\n"
1391
1392 #: g10/encode.c:765
1393 #, c-format
1394 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1395 msgstr ""
1396 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1397
1398 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1399 #, c-format
1400 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1401 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1402
1403 #: g10/encode.c:862
1404 #, c-format
1405 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1406 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1407
1408 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1409 #, c-format
1410 msgid "%s encrypted data\n"
1411 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1412
1413 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1414 #, c-format
1415 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1416 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1417
1418 # És no-wrap?  ivb
1419 # Com? jm
1420 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1421 msgid ""
1422 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1423 msgstr ""
1424 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1425 "simètric.\n"
1426
1427 #: g10/encr-data.c:144
1428 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1429 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1430
1431 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1432 #: g10/exec.c:49
1433 msgid "no remote program execution supported\n"
1434 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1435
1436 #: g10/exec.c:313
1437 msgid ""
1438 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1439 msgstr ""
1440 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1441 "d'opcions permissos insegurs\n"
1442
1443 #: g10/exec.c:343
1444 #, fuzzy
1445 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1446 msgstr ""
1447 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1448 "externs\n"
1449
1450 #: g10/exec.c:421
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1453 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1454
1455 #: g10/exec.c:424
1456 #, fuzzy, c-format
1457 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1458 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1459
1460 #: g10/exec.c:509
1461 #, c-format
1462 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1463 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1464
1465 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1466 msgid "unnatural exit of external program\n"
1467 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1468
1469 #: g10/exec.c:535
1470 msgid "unable to execute external program\n"
1471 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1472
1473 #: g10/exec.c:552
1474 #, c-format
1475 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1476 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1477
1478 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1479 #, c-format
1480 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1481 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1482
1483 #: g10/exec.c:609
1484 #, c-format
1485 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1486 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1487
1488 #: g10/export.c:61
1489 #, fuzzy
1490 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1491 msgstr ""
1492 "\n"
1493 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1494
1495 #: g10/export.c:63
1496 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1497 msgstr ""
1498
1499 #: g10/export.c:65
1500 #, fuzzy
1501 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1502 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1503
1504 #: g10/export.c:67
1505 #, fuzzy
1506 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1507 msgstr "revoca una clau secundària"
1508
1509 #: g10/export.c:69
1510 #, fuzzy
1511 msgid "remove unusable parts from key during export"
1512 msgstr "la clau secreta és inusable"
1513
1514 #: g10/export.c:71
1515 msgid "remove as much as possible from key during export"
1516 msgstr ""
1517
1518 #: g10/export.c:73
1519 msgid "export keys in an S-expression based format"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: g10/export.c:338
1523 #, fuzzy
1524 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1525 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1526
1527 #: g10/export.c:367
1528 #, fuzzy, c-format
1529 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1530 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1531
1532 #: g10/export.c:375
1533 #, fuzzy, c-format
1534 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1535 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1536
1537 #: g10/export.c:386
1538 #, fuzzy, c-format
1539 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1540 msgstr ""
1541 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1542 "descarta\n"
1543
1544 #: g10/export.c:537
1545 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1546 msgstr ""
1547
1548 #: g10/export.c:560
1549 #, fuzzy, c-format
1550 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1551 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1552
1553 #: g10/export.c:584
1554 #, fuzzy, c-format
1555 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1556 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1557
1558 #: g10/export.c:633
1559 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1560 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1561
1562 #: g10/getkey.c:151
1563 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1564 msgstr ""
1565 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1566
1567 #: g10/getkey.c:174
1568 #, fuzzy
1569 msgid "[User ID not found]"
1570 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1571
1572 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1573 #: g10/getkey.c:1002
1574 #, c-format
1575 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1576 msgstr ""
1577
1578 #: g10/getkey.c:1834
1579 #, fuzzy, c-format
1580 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1581 msgstr ""
1582 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1583
1584 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1585 #, fuzzy, c-format
1586 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1587 msgstr ""
1588 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1589
1590 #: g10/getkey.c:2622
1591 #, fuzzy, c-format
1592 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1593 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1594
1595 #: g10/getkey.c:2669
1596 #, fuzzy, c-format
1597 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1598 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1599
1600 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:55
1601 msgid ""
1602 "@Commands:\n"
1603 " "
1604 msgstr ""
1605 "@Ordres:\n"
1606 " "
1607
1608 #: g10/gpg.c:370
1609 msgid "|[file]|make a signature"
1610 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1611
1612 #: g10/gpg.c:371
1613 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1614 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1615
1616 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1617 msgid "make a detached signature"
1618 msgstr "crea una signatura separada"
1619
1620 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
1621 msgid "encrypt data"
1622 msgstr "xifra dades"
1623
1624 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
1625 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1626 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1627
1628 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
1629 msgid "decrypt data (default)"
1630 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1631
1632 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
1633 msgid "verify a signature"
1634 msgstr "verifica una signatura"
1635
1636 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
1637 msgid "list keys"
1638 msgstr "llista claus"
1639
1640 #: g10/gpg.c:383
1641 msgid "list keys and signatures"
1642 msgstr "llista claus i signatures"
1643
1644 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1645 #: g10/gpg.c:384
1646 #, fuzzy
1647 msgid "list and check key signatures"
1648 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1649
1650 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1651 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1652 msgid "list keys and fingerprints"
1653 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1654
1655 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
1656 msgid "list secret keys"
1657 msgstr "llista claus secretes"
1658
1659 #: g10/gpg.c:387
1660 msgid "generate a new key pair"
1661 msgstr "genera un nou parell de claus"
1662
1663 #: g10/gpg.c:388
1664 msgid "remove keys from the public keyring"
1665 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1666
1667 #: g10/gpg.c:390
1668 msgid "remove keys from the secret keyring"
1669 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1670
1671 #: g10/gpg.c:391
1672 msgid "sign a key"
1673 msgstr "signa una clau"
1674
1675 #: g10/gpg.c:392
1676 msgid "sign a key locally"
1677 msgstr "signa una clau localment"
1678
1679 #: g10/gpg.c:393
1680 msgid "sign or edit a key"
1681 msgstr "signa o edita una clau"
1682
1683 #: g10/gpg.c:394
1684 msgid "generate a revocation certificate"
1685 msgstr "genera un certificat de revocació"
1686
1687 #: g10/gpg.c:396
1688 msgid "export keys"
1689 msgstr "exporta claus"
1690
1691 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1692 msgid "export keys to a key server"
1693 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1694
1695 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
1696 msgid "import keys from a key server"
1697 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1698
1699 #: g10/gpg.c:400
1700 msgid "search for keys on a key server"
1701 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1702
1703 #: g10/gpg.c:402
1704 msgid "update all keys from a keyserver"
1705 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1706
1707 #: g10/gpg.c:406
1708 msgid "import/merge keys"
1709 msgstr "importa/fon claus"
1710
1711 #: g10/gpg.c:409
1712 msgid "print the card status"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: g10/gpg.c:410
1716 msgid "change data on a card"
1717 msgstr ""
1718
1719 #: g10/gpg.c:411
1720 msgid "change a card's PIN"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: g10/gpg.c:420
1724 msgid "update the trust database"
1725 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1726
1727 #: g10/gpg.c:427
1728 msgid "|algo [files]|print message digests"
1729 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1730
1731 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
1732 msgid "run in server mode"
1733 msgstr ""
1734
1735 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:279
1736 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:157
1737 msgid ""
1738 "@\n"
1739 "Options:\n"
1740 " "
1741 msgstr ""
1742 "@\n"
1743 "Opcions:\n"
1744 " "
1745
1746 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
1747 msgid "create ascii armored output"
1748 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1749
1750 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
1751 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1752 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1753
1754 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
1755 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1756 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1757
1758 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
1759 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1760 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1761
1762 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
1763 msgid "use canonical text mode"
1764 msgstr "usa el mode de text canònic"
1765
1766 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:68
1767 msgid "use as output file"
1768 msgstr "fitxer d'eixida"
1769
1770 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:71
1771 msgid "do not make any changes"
1772 msgstr "no fa cap canvi"
1773
1774 #: g10/gpg.c:481
1775 msgid "prompt before overwriting"
1776 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1777
1778 #: g10/gpg.c:523
1779 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1780 msgstr ""
1781
1782 #: g10/gpg.c:524
1783 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
1787 msgid ""
1788 "@\n"
1789 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1790 msgstr ""
1791 "@\n"
1792 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1793
1794 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1795 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1796 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1797 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
1798 msgid ""
1799 "@\n"
1800 "Examples:\n"
1801 "\n"
1802 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1803 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1804 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1805 " --list-keys [names]        show keys\n"
1806 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1807 msgstr ""
1808 "@\n"
1809 "Exemples:\n"
1810 "\n"
1811 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1812 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1813 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1814 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1815 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1816
1817 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1818 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1819 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1820
1821 #: g10/gpg.c:767
1822 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1823 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1824
1825 #: g10/gpg.c:770
1826 msgid ""
1827 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1828 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1829 "default operation depends on the input data\n"
1830 msgstr ""
1831 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1832 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1833 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1834
1835 # Suportats? ivb
1836 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1837 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1838 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1839 # encara no m'agraden massa... jm
1840 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
1841 msgid ""
1842 "\n"
1843 "Supported algorithms:\n"
1844 msgstr ""
1845 "\n"
1846 "Algoritmes suportats:\n"
1847
1848 #: g10/gpg.c:784
1849 msgid "Pubkey: "
1850 msgstr "Clau pública: "
1851
1852 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1853 msgid "Cipher: "
1854 msgstr "Xifratge: "
1855
1856 #: g10/gpg.c:798
1857 msgid "Hash: "
1858 msgstr "Dispersió: "
1859
1860 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1861 msgid "Compression: "
1862 msgstr "Compressió: "
1863
1864 #: g10/gpg.c:875
1865 msgid "usage: gpg [options] "
1866 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1867
1868 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
1869 msgid "conflicting commands\n"
1870 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1871
1872 #: g10/gpg.c:1063
1873 #, c-format
1874 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1875 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1876
1877 # Indi. ivb
1878 #: g10/gpg.c:1260
1879 #, fuzzy, c-format
1880 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1881 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1882
1883 # Indi. ivb
1884 #: g10/gpg.c:1263
1885 #, fuzzy, c-format
1886 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1887 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1888
1889 # Indi. ivb
1890 #: g10/gpg.c:1266
1891 #, fuzzy, c-format
1892 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1893 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1894
1895 #: g10/gpg.c:1272
1896 #, fuzzy, c-format
1897 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1898 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1899
1900 #: g10/gpg.c:1275
1901 #, fuzzy, c-format
1902 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1903 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1904
1905 #: g10/gpg.c:1278
1906 #, fuzzy, c-format
1907 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1908 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1909
1910 #: g10/gpg.c:1284
1911 #, fuzzy, c-format
1912 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1913 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1914
1915 #: g10/gpg.c:1287
1916 #, fuzzy, c-format
1917 msgid ""
1918 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1919 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1920
1921 #: g10/gpg.c:1290
1922 #, fuzzy, c-format
1923 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1924 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1925
1926 #: g10/gpg.c:1296
1927 #, fuzzy, c-format
1928 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1929 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1930
1931 #: g10/gpg.c:1299
1932 #, fuzzy, c-format
1933 msgid ""
1934 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1935 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1936
1937 #: g10/gpg.c:1302
1938 #, fuzzy, c-format
1939 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1940 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1941
1942 #: g10/gpg.c:1445
1943 #, fuzzy, c-format
1944 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1945 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1946
1947 #: g10/gpg.c:1540
1948 msgid "display photo IDs during key listings"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: g10/gpg.c:1542
1952 msgid "show policy URLs during signature listings"
1953 msgstr ""
1954
1955 #: g10/gpg.c:1544
1956 #, fuzzy
1957 msgid "show all notations during signature listings"
1958 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1959
1960 #: g10/gpg.c:1546
1961 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/gpg.c:1550
1965 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: g10/gpg.c:1552
1969 #, fuzzy
1970 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1971 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:1554
1974 msgid "show user ID validity during key listings"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: g10/gpg.c:1556
1978 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: g10/gpg.c:1558
1982 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1983 msgstr ""
1984
1985 #: g10/gpg.c:1560
1986 #, fuzzy
1987 msgid "show the keyring name in key listings"
1988 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
1989
1990 #: g10/gpg.c:1562
1991 #, fuzzy
1992 msgid "show expiration dates during signature listings"
1993 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1994
1995 #: g10/gpg.c:1825
1996 #, c-format
1997 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1998 msgstr ""
1999
2000 #: g10/gpg.c:1981
2001 #, c-format
2002 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2003 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
2004
2005 #: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
2006 #, c-format
2007 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2008 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
2009
2010 #: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
2011 #, fuzzy, c-format
2012 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2013 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2014
2015 #: g10/gpg.c:2493
2016 #, fuzzy, c-format
2017 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2018 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2019
2020 #: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
2021 #, fuzzy
2022 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2023 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:2528
2026 #, fuzzy, c-format
2027 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2028 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2029
2030 #: g10/gpg.c:2531
2031 #, fuzzy
2032 msgid "invalid keyserver options\n"
2033 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2034
2035 #: g10/gpg.c:2538
2036 #, c-format
2037 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2038 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2039
2040 #: g10/gpg.c:2541
2041 msgid "invalid import options\n"
2042 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2043
2044 #: g10/gpg.c:2548
2045 #, c-format
2046 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2047 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:2551
2050 msgid "invalid export options\n"
2051 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2052
2053 #: g10/gpg.c:2558
2054 #, fuzzy, c-format
2055 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2056 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2057
2058 #: g10/gpg.c:2561
2059 #, fuzzy
2060 msgid "invalid list options\n"
2061 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2062
2063 #: g10/gpg.c:2569
2064 msgid "display photo IDs during signature verification"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: g10/gpg.c:2571
2068 msgid "show policy URLs during signature verification"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: g10/gpg.c:2573
2072 #, fuzzy
2073 msgid "show all notations during signature verification"
2074 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:2575
2077 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2078 msgstr ""
2079
2080 #: g10/gpg.c:2579
2081 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2082 msgstr ""
2083
2084 #: g10/gpg.c:2581
2085 #, fuzzy
2086 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2087 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:2583
2090 #, fuzzy
2091 msgid "show user ID validity during signature verification"
2092 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2093
2094 #: g10/gpg.c:2585
2095 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: g10/gpg.c:2587
2099 #, fuzzy
2100 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2101 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2102
2103 #: g10/gpg.c:2589
2104 msgid "validate signatures with PKA data"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: g10/gpg.c:2591
2108 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: g10/gpg.c:2598
2112 #, fuzzy, c-format
2113 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2114 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:2601
2117 #, fuzzy
2118 msgid "invalid verify options\n"
2119 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:2608
2122 #, c-format
2123 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2124 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2125
2126 #: g10/gpg.c:2782
2127 #, fuzzy, c-format
2128 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2129 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2130
2131 #: g10/gpg.c:2785
2132 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
2136 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2137 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2138
2139 # FIXME: preferència? jm
2140 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2141 #: g10/gpg.c:2875
2142 #, c-format
2143 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2144 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2145
2146 #: g10/gpg.c:2884
2147 #, c-format
2148 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2149 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2150
2151 #: g10/gpg.c:2887
2152 #, c-format
2153 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2154 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2155
2156 #: g10/gpg.c:2902
2157 #, fuzzy, c-format
2158 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2159 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2160
2161 # clares -> en clar?  ivb
2162 #: g10/gpg.c:2916
2163 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2164 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2165
2166 #: g10/gpg.c:2922
2167 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2168 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2169
2170 #: g10/gpg.c:2928
2171 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2172 msgstr ""
2173 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2174 "habilitat.\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:2941
2177 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2178 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2179
2180 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
2181 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2182 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2183
2184 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
2185 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2186 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:3019
2189 #, fuzzy
2190 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2191 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2192
2193 #: g10/gpg.c:3025
2194 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2195 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2196
2197 #: g10/gpg.c:3040
2198 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2199 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:3042
2202 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2203 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2204
2205 #: g10/gpg.c:3044
2206 #, fuzzy
2207 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2208 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2209
2210 #: g10/gpg.c:3046
2211 #, fuzzy
2212 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2213 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2214
2215 #: g10/gpg.c:3048
2216 #, fuzzy
2217 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2218 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2219
2220 #: g10/gpg.c:3051
2221 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2222 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2223
2224 #: g10/gpg.c:3055
2225 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2226 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2227
2228 #: g10/gpg.c:3062
2229 msgid "invalid default preferences\n"
2230 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2231
2232 #: g10/gpg.c:3071
2233 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2234 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2235
2236 #: g10/gpg.c:3075
2237 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2238 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2239
2240 #: g10/gpg.c:3079
2241 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2242 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2243
2244 #: g10/gpg.c:3112
2245 #, c-format
2246 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2247 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2248
2249 #: g10/gpg.c:3159
2250 #, fuzzy, c-format
2251 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2252 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2253
2254 #: g10/gpg.c:3164
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2257 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2258
2259 #: g10/gpg.c:3169
2260 #, fuzzy, c-format
2261 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2262 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2263
2264 #: g10/gpg.c:3261
2265 #, c-format
2266 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2267 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2268
2269 #: g10/gpg.c:3272
2270 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2271 msgstr ""
2272 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2273
2274 #: g10/gpg.c:3293
2275 msgid "--store [filename]"
2276 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2277
2278 #: g10/gpg.c:3300
2279 msgid "--symmetric [filename]"
2280 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2281
2282 #: g10/gpg.c:3302
2283 #, fuzzy, c-format
2284 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2285 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2286
2287 #: g10/gpg.c:3312
2288 msgid "--encrypt [filename]"
2289 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2290
2291 #: g10/gpg.c:3325
2292 #, fuzzy
2293 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2294 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2295
2296 #: g10/gpg.c:3327
2297 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: g10/gpg.c:3330
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2303 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2304
2305 #: g10/gpg.c:3348
2306 msgid "--sign [filename]"
2307 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2308
2309 #: g10/gpg.c:3361
2310 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2311 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2312
2313 #: g10/gpg.c:3376
2314 #, fuzzy
2315 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2316 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2317
2318 #: g10/gpg.c:3378
2319 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: g10/gpg.c:3381
2323 #, fuzzy, c-format
2324 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2325 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2326
2327 #: g10/gpg.c:3401
2328 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2329 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2330
2331 #: g10/gpg.c:3410
2332 msgid "--clearsign [filename]"
2333 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2334
2335 #: g10/gpg.c:3435
2336 msgid "--decrypt [filename]"
2337 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2338
2339 #: g10/gpg.c:3443
2340 msgid "--sign-key user-id"
2341 msgstr "--sign-key user-id"
2342
2343 #: g10/gpg.c:3447
2344 msgid "--lsign-key user-id"
2345 msgstr "--lsign-key user-id"
2346
2347 #: g10/gpg.c:3468
2348 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2349 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2350
2351 #: g10/gpg.c:3553
2352 #, c-format
2353 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2354 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2355
2356 #: g10/gpg.c:3555
2357 #, c-format
2358 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2359 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2360
2361 #: g10/gpg.c:3557
2362 #, c-format
2363 msgid "key export failed: %s\n"
2364 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2365
2366 #: g10/gpg.c:3568
2367 #, c-format
2368 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2369 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2370
2371 #: g10/gpg.c:3578
2372 #, c-format
2373 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2374 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2375
2376 #: g10/gpg.c:3629
2377 #, c-format
2378 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2379 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2380
2381 #: g10/gpg.c:3637
2382 #, c-format
2383 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2384 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2385
2386 #: g10/gpg.c:3727
2387 #, c-format
2388 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2389 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2390
2391 #: g10/gpg.c:3844
2392 msgid "[filename]"
2393 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2394
2395 #: g10/gpg.c:3848
2396 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2397 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2398
2399 #: g10/gpg.c:4160
2400 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2401 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2402
2403 #: g10/gpg.c:4162
2404 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2405 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2406
2407 #: g10/gpg.c:4195
2408 #, fuzzy
2409 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2410 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2411
2412 #: g10/gpgv.c:72
2413 msgid "take the keys from this keyring"
2414 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2415
2416 #: g10/gpgv.c:74
2417 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2418 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2419
2420 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
2421 msgid "|FD|write status info to this FD"
2422 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2423
2424 #: g10/gpgv.c:99
2425 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2426 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2427
2428 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2429 #: g10/gpgv.c:102
2430 msgid ""
2431 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2432 "Check signatures against known trusted keys\n"
2433 msgstr ""
2434 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2435 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2436
2437 #: g10/helptext.c:49
2438 msgid ""
2439 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2440 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2441 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2442 msgstr ""
2443 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
2444 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
2445 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
2446
2447 #: g10/helptext.c:55
2448 msgid ""
2449 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2450 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2451 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2452 "ultimately trusted\n"
2453 msgstr ""
2454 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
2455 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
2456 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
2457 "confiança absoluta\n"
2458
2459 # "clau no confiable"? jm
2460 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
2461 #: g10/helptext.c:62
2462 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2463 msgstr ""
2464 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
2465
2466 #: g10/helptext.c:66
2467 msgid ""
2468 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2469 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
2470
2471 #: g10/helptext.c:70
2472 msgid ""
2473 "Select the algorithm to use.\n"
2474 "\n"
2475 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2476 "for signatures.\n"
2477 "\n"
2478 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2479 "\n"
2480 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2481 "\n"
2482 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2483 msgstr ""
2484
2485 #: g10/helptext.c:84
2486 msgid ""
2487 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2488 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2489 "Please consult your security expert first."
2490 msgstr ""
2491 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
2492 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
2493 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
2494
2495 #: g10/helptext.c:91
2496 msgid "Enter the size of the key"
2497 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
2498
2499 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2500 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2501 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2502 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
2503
2504 #: g10/helptext.c:105
2505 msgid ""
2506 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2507 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2508 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2509 "the given value as an interval."
2510 msgstr ""
2511 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
2512 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
2513 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
2514 "el valor donat com un interval."
2515
2516 #: g10/helptext.c:117
2517 msgid "Enter the name of the key holder"
2518 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
2519
2520 #: g10/helptext.c:122
2521 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2522 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
2523
2524 #: g10/helptext.c:126
2525 msgid "Please enter an optional comment"
2526 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
2527
2528 #: g10/helptext.c:131
2529 msgid ""
2530 "N  to change the name.\n"
2531 "C  to change the comment.\n"
2532 "E  to change the email address.\n"
2533 "O  to continue with key generation.\n"
2534 "Q  to to quit the key generation."
2535 msgstr ""
2536 "N  canvia el nom.\n"
2537 "C  canvia el comentari.\n"
2538 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
2539 "O  continua la generació de les claus.\n"
2540 "Q  ix."
2541
2542 #: g10/helptext.c:140
2543 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2544 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
2545
2546 #: g10/helptext.c:148
2547 msgid ""
2548 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2549 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2550 "know how carefully you verified this.\n"
2551 "\n"
2552 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2553 "the\n"
2554 "    key.\n"
2555 "\n"
2556 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2557 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2558 "for\n"
2559 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2560 "user.\n"
2561 "\n"
2562 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2563 "could\n"
2564 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2565 "the\n"
2566 "    key against a photo ID.\n"
2567 "\n"
2568 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2569 "could\n"
2570 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2571 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2572 "a\n"
2573 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2574 "the\n"
2575 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2576 "exchange\n"
2577 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2578 "\n"
2579 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2580 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2581 "\"\n"
2582 "mean to you when you sign other keys.\n"
2583 "\n"
2584 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2585 msgstr ""
2586 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
2587 "clau\n"
2588 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
2589 "saber\n"
2590 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
2591 "\n"
2592 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
2593 "    la clau.\n"
2594 "\n"
2595 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
2596 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2597 "manera.\n"
2598 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
2599 "    usuari amb pseudònim.\n"
2600 "\n"
2601 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2602 "açò\n"
2603 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2604 "verificat\n"
2605 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2606 "\n"
2607 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
2608 "exemple,\n"
2609 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2610 "propietari\n"
2611 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
2612 "difícil\n"
2613 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2614 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2615 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
2616 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2617 "\n"
2618 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2619 "són\n"
2620 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2621 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2622 "\n"
2623 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2624
2625 #: g10/helptext.c:186
2626 #, fuzzy
2627 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2628 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2629
2630 #: g10/helptext.c:190
2631 msgid ""
2632 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2633 "All certificates are then also lost!"
2634 msgstr ""
2635 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2636 "Tots els certificats també es perdran!"
2637
2638 #: g10/helptext.c:195
2639 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2640 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2641
2642 #: g10/helptext.c:200
2643 msgid ""
2644 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2645 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2646 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2647 msgstr ""
2648 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2649 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2650 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2651 "per aquesta clau."
2652
2653 #: g10/helptext.c:205
2654 msgid ""
2655 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2656 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2657 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2658 "a trust connection through another already certified key."
2659 msgstr ""
2660 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2661 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2662 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2663 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2664 "certificada."
2665
2666 #: g10/helptext.c:211
2667 msgid ""
2668 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2669 "your keyring."
2670 msgstr ""
2671 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2672 "de claus."
2673
2674 #: g10/helptext.c:215
2675 msgid ""
2676 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2677 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2678 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2679 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2680 "a second one is available."
2681 msgstr ""
2682 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2683 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2684 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2685 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2686 "hi ha una segona disponible."
2687
2688 #: g10/helptext.c:223
2689 msgid ""
2690 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2691 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2692 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2693 msgstr ""
2694 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2695 "seleccionats)\n"
2696 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2697 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2698
2699 #: g10/helptext.c:230
2700 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2701 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2702
2703 #: g10/helptext.c:236
2704 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2705 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2706
2707 #: g10/helptext.c:240
2708 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2709 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2710
2711 #: g10/helptext.c:245
2712 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2713 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2714
2715 #: g10/helptext.c:250
2716 msgid ""
2717 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2718 "file (which is shown in brackets) will be used."
2719 msgstr ""
2720 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2721 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2722
2723 #: g10/helptext.c:256
2724 msgid ""
2725 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2726 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2727 "  \"Key has been compromised\"\n"
2728 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2729 "      got access to your secret key.\n"
2730 "  \"Key is superseded\"\n"
2731 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2732 "  \"Key is no longer used\"\n"
2733 "      Use this if you have retired this key.\n"
2734 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2735 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2736 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2737 msgstr ""
2738 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2739 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2740 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2741 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2742 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2743 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2744 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2745 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2746 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2747 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2748 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2749 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2750 "      de correu com a invàlida.\n"
2751
2752 #: g10/helptext.c:272
2753 msgid ""
2754 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2755 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2756 "An empty line ends the text.\n"
2757 msgstr ""
2758 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2759 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2760 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2761
2762 #: g10/helptext.c:287
2763 msgid "No help available"
2764 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2765
2766 #: g10/helptext.c:295
2767 #, c-format
2768 msgid "No help available for `%s'"
2769 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2770
2771 #: g10/import.c:94
2772 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2773 msgstr ""
2774
2775 #: g10/import.c:96
2776 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: g10/import.c:98
2780 #, fuzzy
2781 msgid "do not update the trustdb after import"
2782 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2783
2784 #: g10/import.c:100
2785 #, fuzzy
2786 msgid "create a public key when importing a secret key"
2787 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2788
2789 #: g10/import.c:102
2790 msgid "only accept updates to existing keys"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: g10/import.c:104
2794 #, fuzzy
2795 msgid "remove unusable parts from key after import"
2796 msgstr "la clau secreta és inusable"
2797
2798 #: g10/import.c:106
2799 msgid "remove as much as possible from key after import"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: g10/import.c:269
2803 #, c-format
2804 msgid "skipping block of type %d\n"
2805 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2806
2807 #: g10/import.c:278
2808 #, fuzzy, c-format
2809 msgid "%lu keys processed so far\n"
2810 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2811
2812 #: g10/import.c:295
2813 #, c-format
2814 msgid "Total number processed: %lu\n"
2815 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2816
2817 #: g10/import.c:297
2818 #, c-format
2819 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2820 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2821
2822 #: g10/import.c:300
2823 #, c-format
2824 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2825 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2826
2827 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2828 #, c-format
2829 msgid "              imported: %lu"
2830 msgstr "              importades: %lu"
2831
2832 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2833 #, c-format
2834 msgid "             unchanged: %lu\n"
2835 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2836
2837 #: g10/import.c:310
2838 #, c-format
2839 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2840 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2841
2842 #: g10/import.c:312
2843 #, c-format
2844 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2845 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2846
2847 #: g10/import.c:314
2848 #, c-format
2849 msgid "        new signatures: %lu\n"
2850 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2851
2852 #: g10/import.c:316
2853 #, c-format
2854 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2855 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2856
2857 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2858 #, c-format
2859 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2860 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2861
2862 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2863 #, c-format
2864 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2865 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2866
2867 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2868 #, c-format
2869 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2870 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2871
2872 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2873 #, c-format
2874 msgid "          not imported: %lu\n"
2875 msgstr "              importades: %lu\n"
2876
2877 #: g10/import.c:326
2878 #, fuzzy, c-format
2879 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2880 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2881
2882 #: g10/import.c:328
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2885 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2886
2887 #: g10/import.c:569
2888 #, c-format
2889 msgid ""
2890 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2891 "algorithms on these user IDs:\n"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: g10/import.c:610
2895 #, c-format
2896 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2897 msgstr ""
2898
2899 #: g10/import.c:625
2900 #, fuzzy, c-format
2901 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2902 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2903
2904 #: g10/import.c:637
2905 #, c-format
2906 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: g10/import.c:650
2910 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: g10/import.c:652
2914 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: g10/import.c:676
2918 #, c-format
2919 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2923 #, fuzzy, c-format
2924 msgid "key %s: no user ID\n"
2925 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2926
2927 #: g10/import.c:755
2928 #, fuzzy, c-format
2929 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2930 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2931
2932 #: g10/import.c:770
2933 #, fuzzy, c-format
2934 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2935 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2936
2937 #: g10/import.c:776
2938 #, fuzzy, c-format
2939 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2940 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2941
2942 #: g10/import.c:778
2943 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2944 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2945
2946 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2949 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2950
2951 #: g10/import.c:794
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2954 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2955
2956 #: g10/import.c:803
2957 #, c-format
2958 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2959 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2960
2961 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2962 #, c-format
2963 msgid "writing to `%s'\n"
2964 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2965
2966 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2967 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2968 #, c-format
2969 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2970 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2971
2972 #: g10/import.c:831
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2975 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2976
2977 #: g10/import.c:855
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2980 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2981
2982 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2985 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2986
2987 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2988 #, fuzzy, c-format
2989 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2990 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2991
2992 #: g10/import.c:917
2993 #, fuzzy, c-format
2994 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2995 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2996
2997 #: g10/import.c:920
2998 #, fuzzy, c-format
2999 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
3000 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
3001
3002 #: g10/import.c:923
3003 #, fuzzy, c-format
3004 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
3005 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
3006
3007 #: g10/import.c:926
3008 #, fuzzy, c-format
3009 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
3010 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
3011
3012 #: g10/import.c:929
3013 #, fuzzy, c-format
3014 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
3015 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
3016
3017 #: g10/import.c:932
3018 #, fuzzy, c-format
3019 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
3020 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
3021
3022 #: g10/import.c:935
3023 #, fuzzy, c-format
3024 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
3025 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
3026
3027 #: g10/import.c:938
3028 #, fuzzy, c-format
3029 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
3030 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
3031
3032 #: g10/import.c:941
3033 #, fuzzy, c-format
3034 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
3035 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
3036
3037 #: g10/import.c:944
3038 #, fuzzy, c-format
3039 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3040 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
3041
3042 #: g10/import.c:967
3043 #, fuzzy, c-format
3044 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3045 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
3046
3047 #: g10/import.c:1130
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3050 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
3051
3052 #: g10/import.c:1141
3053 #, fuzzy
3054 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3055 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
3056
3057 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
3058 #, c-format
3059 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3060 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
3061
3062 #: g10/import.c:1169
3063 #, fuzzy, c-format
3064 msgid "key %s: secret key imported\n"
3065 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
3066
3067 #: g10/import.c:1199
3068 #, fuzzy, c-format
3069 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3070 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
3071
3072 #: g10/import.c:1209
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3075 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
3076
3077 #: g10/import.c:1239
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3080 msgstr ""
3081 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
3082 "de revocació\n"
3083
3084 # O «rebutjara»? ivb
3085 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3086 # «es rebutja» està bé. jm
3087 #: g10/import.c:1282
3088 #, fuzzy, c-format
3089 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3090 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3091
3092 #: g10/import.c:1314
3093 #, fuzzy, c-format
3094 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3095 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3096
3097 #: g10/import.c:1380
3098 #, fuzzy, c-format
3099 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3100 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3101
3102 #: g10/import.c:1395
3103 #, fuzzy, c-format
3104 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3105 msgstr ""
3106 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3107 "s»\n"
3108 "\n"
3109
3110 #: g10/import.c:1397
3111 #, fuzzy, c-format
3112 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3113 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3114
3115 #: g10/import.c:1415
3116 #, fuzzy, c-format
3117 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3118 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3119
3120 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
3121 #, fuzzy, c-format
3122 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3123 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3124
3125 #: g10/import.c:1428
3126 #, fuzzy, c-format
3127 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3128 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3129
3130 #: g10/import.c:1443
3131 #, fuzzy, c-format
3132 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3133 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3134
3135 #: g10/import.c:1465
3136 #, fuzzy, c-format
3137 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3138 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3139
3140 #: g10/import.c:1478
3141 #, fuzzy, c-format
3142 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3143 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3144
3145 #: g10/import.c:1493
3146 #, fuzzy, c-format
3147 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3148 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3149
3150 #: g10/import.c:1535
3151 #, fuzzy, c-format
3152 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3153 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3154
3155 #: g10/import.c:1556
3156 #, fuzzy, c-format
3157 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3158 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3159
3160 #: g10/import.c:1583
3161 #, fuzzy, c-format
3162 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3163 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3164
3165 #: g10/import.c:1593
3166 #, fuzzy, c-format
3167 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3168 msgstr ""
3169 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3170 "descarta\n"
3171
3172 #: g10/import.c:1610
3173 #, fuzzy, c-format
3174 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3175 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3176
3177 #: g10/import.c:1624
3178 #, fuzzy, c-format
3179 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3180 msgstr ""
3181 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3182 "descarta\n"
3183
3184 #: g10/import.c:1632
3185 #, fuzzy, c-format
3186 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3187 msgstr ""
3188 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3189
3190 #: g10/import.c:1732
3191 #, fuzzy, c-format
3192 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3193 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3194
3195 #: g10/import.c:1794
3196 #, fuzzy, c-format
3197 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3198 msgstr ""
3199 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3200 "08lX\n"
3201
3202 #: g10/import.c:1808
3203 #, fuzzy, c-format
3204 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3205 msgstr ""
3206 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3207 "present.\n"
3208
3209 #: g10/import.c:1867
3210 #, fuzzy, c-format
3211 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3212 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3213
3214 #: g10/import.c:1901
3215 #, fuzzy, c-format
3216 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3217 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3218
3219 #: g10/import.c:2290
3220 #, fuzzy
3221 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3222 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3223
3224 #: g10/import.c:2298
3225 #, fuzzy
3226 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3227 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3228
3229 #: g10/import.c:2300
3230 #, fuzzy
3231 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3232 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3233
3234 #: g10/keydb.c:168
3235 #, c-format
3236 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3237 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3238
3239 #: g10/keydb.c:174
3240 #, c-format
3241 msgid "keyring `%s' created\n"
3242 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3243
3244 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3245 #, fuzzy, c-format
3246 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3247 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3248
3249 #: g10/keydb.c:697
3250 #, c-format
3251 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3252 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:265
3255 msgid "[revocation]"
3256 msgstr "[revocació]"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:266
3259 msgid "[self-signature]"
3260 msgstr "[autosignatura]"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3263 msgid "1 bad signature\n"
3264 msgstr "1 signatura errònia\n"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3267 #, c-format
3268 msgid "%d bad signatures\n"
3269 msgstr "%d signatures errònies\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3272 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3273 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3276 #, c-format
3277 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3278 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3281 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3282 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3285 #, c-format
3286 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3287 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:356
3290 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3291 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:358
3294 #, c-format
3295 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3296 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3299 #, fuzzy
3300 msgid ""
3301 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3302 "keys\n"
3303 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3304 "etc.)\n"
3305 msgstr ""
3306 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3307 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3308 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3311 #, fuzzy, c-format
3312 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3313 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3316 #, fuzzy, c-format
3317 msgid "  %d = I trust fully\n"
3318 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:438
3321 msgid ""
3322 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3323 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3324 "trust signatures on your behalf.\n"
3325 msgstr ""
3326
3327 #: g10/keyedit.c:454
3328 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: g10/keyedit.c:598
3332 #, c-format
3333 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3334 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3335
3336 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3337 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3338 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3339 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3340
3341 # O no s'ha pogut? ivb
3342 # FIXME: comprovar context. jm
3343 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3344 #: g10/keyedit.c:1759
3345 msgid "  Unable to sign.\n"
3346 msgstr "  No es pot signar.\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:626
3349 #, c-format
3350 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3351 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3352
3353 #: g10/keyedit.c:654
3354 #, c-format
3355 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3356 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3357
3358 #: g10/keyedit.c:682
3359 #, fuzzy, c-format
3360 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3361 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3362
3363 #: g10/keyedit.c:684
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Sign it? (y/N) "
3366 msgstr "Signar realment? "
3367
3368 #: g10/keyedit.c:706
3369 #, c-format
3370 msgid ""
3371 "The self-signature on \"%s\"\n"
3372 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3373 msgstr ""
3374 "La vostra signatura en «%s»\n"
3375 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:715
3378 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3379 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3380
3381 #: g10/keyedit.c:729
3382 #, c-format
3383 msgid ""
3384 "Your current signature on \"%s\"\n"
3385 "has expired.\n"
3386 msgstr ""
3387 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3388 "ha caducat.\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:733
3391 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3392 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3393
3394 #: g10/keyedit.c:754
3395 #, c-format
3396 msgid ""
3397 "Your current signature on \"%s\"\n"
3398 "is a local signature.\n"
3399 msgstr ""
3400 "La vostra signatura en «%s»\n"
3401 "és una signatura local.\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:758
3404 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3405 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3406
3407 #: g10/keyedit.c:779
3408 #, fuzzy, c-format
3409 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3410 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:782
3413 #, fuzzy, c-format
3414 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3415 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:787
3418 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3419 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3420
3421 #: g10/keyedit.c:809
3422 #, fuzzy, c-format
3423 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3424 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:824
3427 msgid "This key has expired!"
3428 msgstr "La clau ha caducat!"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:842
3431 #, c-format
3432 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3433 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:848
3436 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3437 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3438
3439 #: g10/keyedit.c:888
3440 msgid ""
3441 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3442 "mode.\n"
3443 msgstr ""
3444 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:890
3447 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3448 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:915
3451 msgid ""
3452 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3453 "belongs\n"
3454 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3455 msgstr ""
3456 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3457 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3458 "contestar, entreu «0».\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:920
3461 #, c-format
3462 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3463 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:922
3466 #, c-format
3467 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3468 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:924
3471 #, c-format
3472 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3473 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:926
3476 #, c-format
3477 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3478 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:932
3481 #, fuzzy
3482 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3483 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:956
3486 #, fuzzy, c-format
3487 msgid ""
3488 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3489 "key \"%s\" (%s)\n"
3490 msgstr ""
3491 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3492 "amb la vostra clau: \""
3493
3494 #: g10/keyedit.c:963
3495 #, fuzzy
3496 msgid "This will be a self-signature.\n"
3497 msgstr ""
3498 "\n"
3499 "Açò serà una autosignatura.\n"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:969
3502 #, fuzzy
3503 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3504 msgstr ""
3505 "\n"
3506 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:977
3509 #, fuzzy
3510 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3511 msgstr ""
3512 "\n"
3513 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:987
3516 #, fuzzy
3517 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3518 msgstr ""
3519 "\n"
3520 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:994
3523 #, fuzzy
3524 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3525 msgstr ""
3526 "\n"
3527 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1001
3530 #, fuzzy
3531 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3532 msgstr ""
3533 "\n"
3534 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:1006
3537 #, fuzzy
3538 msgid "I have checked this key casually.\n"
3539 msgstr ""
3540 "\n"
3541 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:1011
3544 #, fuzzy
3545 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3546 msgstr ""
3547 "\n"
3548 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:1021
3551 #, fuzzy
3552 msgid "Really sign? (y/N) "
3553 msgstr "Signar realment? "
3554
3555 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3556 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
3557 #, c-format
3558 msgid "signing failed: %s\n"
3559 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1131
3562 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3563 msgstr ""
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3566 msgid "This key is not protected.\n"
3567 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3570 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3571 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3574 #, fuzzy
3575 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3576 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3579 msgid "Key is protected.\n"
3580 msgstr "La clau està protegida.\n"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1178
3583 #, c-format
3584 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3585 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1184
3588 msgid ""
3589 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3590 "\n"
3591 msgstr ""
3592 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3593 "\n"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3596 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3597 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1204
3600 msgid ""
3601 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3602 "\n"
3603 msgstr ""
3604 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3605 "\n"
3606
3607 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3608 #: g10/keyedit.c:1207
3609 #, fuzzy
3610 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3611 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1278
3614 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3615 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1364
3618 msgid "save and quit"
3619 msgstr "desa i ix"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1367
3622 #, fuzzy
3623 msgid "show key fingerprint"
3624 msgstr "mostra empremta"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1368
3627 msgid "list key and user IDs"
3628 msgstr "llista claus i ID"
3629
3630 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3631 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3632 #: g10/keyedit.c:1370
3633 msgid "select user ID N"
3634 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3635
3636 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3637 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3638 #: g10/keyedit.c:1371
3639 #, fuzzy
3640 msgid "select subkey N"
3641 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:1372
3644 #, fuzzy
3645 msgid "check signatures"
3646 msgstr "revoca signatures"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:1377
3649 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: g10/keyedit.c:1382
3653 #, fuzzy
3654 msgid "sign selected user IDs locally"
3655 msgstr "signa la clau localment"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1384
3658 #, fuzzy
3659 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3660 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1386
3663 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: g10/keyedit.c:1390
3667 msgid "add a user ID"
3668 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3669
3670 # Com estava escrit abans.  ivb
3671 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3672 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3673 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3674 #: g10/keyedit.c:1392
3675 msgid "add a photo ID"
3676 msgstr "afegeix un photo ID"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:1394
3679 #, fuzzy
3680 msgid "delete selected user IDs"
3681 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:1399
3684 #, fuzzy
3685 msgid "add a subkey"
3686 msgstr "addkey"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1403
3689 msgid "add a key to a smartcard"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1405
3693 msgid "move a key to a smartcard"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1407
3697 msgid "move a backup key to a smartcard"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1411
3701 #, fuzzy
3702 msgid "delete selected subkeys"
3703 msgstr "esborra una clau secundària"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:1413
3706 msgid "add a revocation key"
3707 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3708
3709 #: g10/keyedit.c:1415
3710 #, fuzzy
3711 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3712 msgstr ""
3713 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:1417
3716 #, fuzzy
3717 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3718 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:1419
3721 #, fuzzy
3722 msgid "flag the selected user ID as primary"
3723 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:1421
3726 #, fuzzy
3727 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3728 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:1424
3731 msgid "list preferences (expert)"
3732 msgstr "llista les preferències (expert)"
3733
3734 #: g10/keyedit.c:1426
3735 msgid "list preferences (verbose)"
3736 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:1428
3739 #, fuzzy
3740 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3741 msgstr ""
3742 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3743
3744 #: g10/keyedit.c:1433
3745 #, fuzzy
3746 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3747 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3748
3749 #: g10/keyedit.c:1435
3750 #, fuzzy
3751 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3752 msgstr ""
3753 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3754
3755 #: g10/keyedit.c:1437
3756 msgid "change the passphrase"
3757 msgstr "canvia la contrasenya"
3758
3759 #: g10/keyedit.c:1441
3760 msgid "change the ownertrust"
3761 msgstr "canvia la confiança"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:1443
3764 #, fuzzy
3765 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3766 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3767
3768 #: g10/keyedit.c:1445
3769 #, fuzzy
3770 msgid "revoke selected user IDs"
3771 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3772
3773 #: g10/keyedit.c:1450
3774 #, fuzzy
3775 msgid "revoke key or selected subkeys"
3776 msgstr "revoca una clau secundària"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:1451
3779 #, fuzzy
3780 msgid "enable key"
3781 msgstr "activa una clau"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:1452
3784 #, fuzzy
3785 msgid "disable key"
3786 msgstr "desactiva una clau"
3787
3788 # Igual que dalt.  ivb
3789 # Idem :) jm
3790 #: g10/keyedit.c:1453
3791 #, fuzzy
3792 msgid "show selected photo IDs"
3793 msgstr "mostra el photo ID"
3794
3795 #: g10/keyedit.c:1455
3796 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3797 msgstr ""
3798
3799 #: g10/keyedit.c:1457
3800 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3801 msgstr ""
3802
3803 #: g10/keyedit.c:1579
3804 #, fuzzy, c-format
3805 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3806 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3807
3808 #: g10/keyedit.c:1597
3809 msgid "Secret key is available.\n"
3810 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:1680
3813 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3814 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3815
3816 #: g10/keyedit.c:1688
3817 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3818 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3819
3820 #: g10/keyedit.c:1707
3821 msgid ""
3822 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3823 "(lsign),\n"
3824 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3825 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3826 msgstr ""
3827
3828 #: g10/keyedit.c:1747
3829 msgid "Key is revoked."
3830 msgstr "La clau està revocada."
3831
3832 #: g10/keyedit.c:1766
3833 #, fuzzy
3834 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3835 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3836
3837 #: g10/keyedit.c:1773
3838 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3839 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3840
3841 #: g10/keyedit.c:1782
3842 #, fuzzy, c-format
3843 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3844 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3845
3846 #: g10/keyedit.c:1805
3847 #, c-format
3848 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3849 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3850
3851 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3852 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3853 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:1829
3856 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3857 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3858
3859 #: g10/keyedit.c:1831
3860 #, fuzzy
3861 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3862 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3863
3864 #: g10/keyedit.c:1832
3865 #, fuzzy
3866 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3867 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3868
3869 #: g10/keyedit.c:1882
3870 #, fuzzy
3871 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3872 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3873
3874 #: g10/keyedit.c:1894
3875 #, fuzzy
3876 msgid "You must select exactly one key.\n"
3877 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3878
3879 #: g10/keyedit.c:1922
3880 msgid "Command expects a filename argument\n"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: g10/keyedit.c:1936
3884 #, fuzzy, c-format
3885 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3886 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3887
3888 #: g10/keyedit.c:1953
3889 #, fuzzy, c-format
3890 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3891 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3892
3893 #: g10/keyedit.c:1977
3894 msgid "You must select at least one key.\n"
3895 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3896
3897 #: g10/keyedit.c:1980
3898 #, fuzzy
3899 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3900 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3901
3902 #: g10/keyedit.c:1981
3903 #, fuzzy
3904 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3905 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3906
3907 #: g10/keyedit.c:2016
3908 #, fuzzy
3909 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3910 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3911
3912 #: g10/keyedit.c:2017
3913 #, fuzzy
3914 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3915 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3916
3917 #: g10/keyedit.c:2035
3918 #, fuzzy
3919 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3920 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3921
3922 #: g10/keyedit.c:2046
3923 #, fuzzy
3924 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3925 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3926
3927 #: g10/keyedit.c:2048
3928 #, fuzzy
3929 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3930 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3931
3932 #: g10/keyedit.c:2098
3933 msgid ""
3934 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3935 msgstr ""
3936
3937 #: g10/keyedit.c:2140
3938 #, fuzzy
3939 msgid "Set preference list to:\n"
3940 msgstr "estableix la llista de preferències"
3941
3942 #: g10/keyedit.c:2146
3943 #, fuzzy
3944 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3945 msgstr ""
3946 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3947
3948 #: g10/keyedit.c:2148
3949 #, fuzzy
3950 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3951 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3952
3953 #: g10/keyedit.c:2216
3954 #, fuzzy
3955 msgid "Save changes? (y/N) "
3956 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3957
3958 #: g10/keyedit.c:2219
3959 #, fuzzy
3960 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3961 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3962
3963 #: g10/keyedit.c:2229
3964 #, c-format
3965 msgid "update failed: %s\n"
3966 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3967
3968 #: g10/keyedit.c:2236
3969 #, c-format
3970 msgid "update secret failed: %s\n"
3971 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3972
3973 #: g10/keyedit.c:2243
3974 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3975 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3976
3977 #: g10/keyedit.c:2343
3978 msgid "Digest: "
3979 msgstr "Resum: "
3980
3981 #: g10/keyedit.c:2394
3982 msgid "Features: "
3983 msgstr "Funcionalitats: "
3984
3985 #: g10/keyedit.c:2405
3986 msgid "Keyserver no-modify"
3987 msgstr ""
3988
3989 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3990 msgid "Preferred keyserver: "
3991 msgstr ""
3992
3993 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3994 #, fuzzy
3995 msgid "Notations: "
3996 msgstr "Notació: "
3997
3998 #: g10/keyedit.c:2639
3999 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
4000 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
4001
4002 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
4003 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
4004 #: g10/keyedit.c:2698
4005 #, fuzzy, c-format
4006 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
4007 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
4008
4009 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
4010 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
4011 #: g10/keyedit.c:2719
4012 #, fuzzy, c-format
4013 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
4014 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
4015
4016 #: g10/keyedit.c:2725
4017 #, fuzzy
4018 msgid "(sensitive)"
4019 msgstr " (sensible)"
4020
4021 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
4022 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
4023 #, fuzzy, c-format
4024 msgid "created: %s"
4025 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
4026
4027 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
4028 #, fuzzy, c-format
4029 msgid "revoked: %s"
4030 msgstr "[revocada]"
4031
4032 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
4033 #, fuzzy, c-format
4034 msgid "expired: %s"
4035 msgstr " [caduca: %s]"
4036
4037 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
4038 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
4039 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
4040 #, fuzzy, c-format
4041 msgid "expires: %s"
4042 msgstr " [caduca: %s]"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:2750
4045 #, c-format
4046 msgid "usage: %s"
4047 msgstr ""
4048
4049 #: g10/keyedit.c:2765
4050 #, fuzzy, c-format
4051 msgid "trust: %s"
4052 msgstr " confiança: %c/%c"
4053
4054 #: g10/keyedit.c:2769
4055 #, c-format
4056 msgid "validity: %s"
4057 msgstr ""
4058
4059 #: g10/keyedit.c:2776
4060 msgid "This key has been disabled"
4061 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
4062
4063 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
4064 msgid "card-no: "
4065 msgstr ""
4066
4067 #: g10/keyedit.c:2828
4068 msgid ""
4069 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
4070 "unless you restart the program.\n"
4071 msgstr ""
4072 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
4073 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
4074
4075 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
4076 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
4077 #, fuzzy
4078 msgid "revoked"
4079 msgstr "[revocada]"
4080
4081 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
4082 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
4083 #, fuzzy
4084 msgid "expired"
4085 msgstr "expire"
4086
4087 #: g10/keyedit.c:2959
4088 msgid ""
4089 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4090 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4091 msgstr ""
4092 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
4093 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
4094 "assumida.\n"
4095
4096 # Photo ID com abans.  ivb
4097 #: g10/keyedit.c:3020
4098 msgid ""
4099 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4100 "versions\n"
4101 "         of PGP to reject this key.\n"
4102 msgstr ""
4103 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
4104 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
4105
4106 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
4107 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4108 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
4109
4110 #: g10/keyedit.c:3031
4111 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4112 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
4113
4114 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
4115 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
4116 #: g10/keyedit.c:3171
4117 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4118 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
4119
4120 #: g10/keyedit.c:3181
4121 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4122 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
4123
4124 #: g10/keyedit.c:3185
4125 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4126 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
4127
4128 #: g10/keyedit.c:3191
4129 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4130 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4131
4132 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4133 #: g10/keyedit.c:3205
4134 #, c-format
4135 msgid "Deleted %d signature.\n"
4136 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4137
4138 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4139 #: g10/keyedit.c:3206
4140 #, c-format
4141 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4142 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
4143
4144 #: g10/keyedit.c:3209
4145 msgid "Nothing deleted.\n"
4146 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
4147
4148 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1697
4149 msgid "invalid"
4150 msgstr "invàlida"
4151
4152 #: g10/keyedit.c:3244
4153 #, fuzzy, c-format
4154 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4155 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4156
4157 #: g10/keyedit.c:3251
4158 #, fuzzy, c-format
4159 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4160 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4161
4162 #: g10/keyedit.c:3252
4163 #, fuzzy, c-format
4164 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4165 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4166
4167 #: g10/keyedit.c:3260
4168 #, fuzzy, c-format
4169 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4170 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4171
4172 #: g10/keyedit.c:3261
4173 #, fuzzy, c-format
4174 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4175 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4176
4177 #: g10/keyedit.c:3355
4178 msgid ""
4179 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4180 "cause\n"
4181 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4182 msgstr ""
4183 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
4184 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
4185
4186 #: g10/keyedit.c:3366
4187 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4188 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
4189
4190 #: g10/keyedit.c:3386
4191 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4192 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
4193
4194 #: g10/keyedit.c:3411
4195 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4196 msgstr ""
4197 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
4198
4199 #: g10/keyedit.c:3426
4200 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4201 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4202
4203 #: g10/keyedit.c:3448
4204 #, fuzzy
4205 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4206 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4207
4208 #: g10/keyedit.c:3467
4209 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4210 msgstr ""
4211 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4212
4213 #: g10/keyedit.c:3473
4214 #, fuzzy
4215 msgid ""
4216 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4217 msgstr ""
4218 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
4219
4220 #: g10/keyedit.c:3534
4221 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4222 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
4223
4224 #: g10/keyedit.c:3540
4225 #, fuzzy
4226 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4227 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
4228
4229 #: g10/keyedit.c:3544
4230 #, fuzzy
4231 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4232 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
4233
4234 #: g10/keyedit.c:3547
4235 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4236 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
4237
4238 #: g10/keyedit.c:3593
4239 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4240 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
4241
4242 #: g10/keyedit.c:3609
4243 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4244 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
4245
4246 #: g10/keyedit.c:3687
4247 #, fuzzy, c-format
4248 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4249 msgstr ""
4250 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4251
4252 #: g10/keyedit.c:3693
4253 #, c-format
4254 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4255 msgstr ""
4256
4257 #: g10/keyedit.c:3856
4258 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4259 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
4260
4261 #: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
4262 #, fuzzy, c-format
4263 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4264 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
4265
4266 #: g10/keyedit.c:4066
4267 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4268 msgstr ""
4269
4270 #: g10/keyedit.c:4146
4271 #, fuzzy
4272 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4273 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4274
4275 #: g10/keyedit.c:4147
4276 #, fuzzy
4277 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4278 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4279
4280 #: g10/keyedit.c:4209
4281 #, fuzzy
4282 msgid "Enter the notation: "
4283 msgstr "Notació de signatura: "
4284
4285 #: g10/keyedit.c:4358
4286 #, fuzzy
4287 msgid "Proceed? (y/N) "
4288 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4289
4290 #: g10/keyedit.c:4422
4291 #, c-format
4292 msgid "No user ID with index %d\n"
4293 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4294
4295 #: g10/keyedit.c:4480
4296 #, fuzzy, c-format
4297 msgid "No user ID with hash %s\n"
4298 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4299
4300 #: g10/keyedit.c:4507
4301 #, fuzzy, c-format
4302 msgid "No subkey with index %d\n"
4303 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4304
4305 #: g10/keyedit.c:4642
4306 #, fuzzy, c-format
4307 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4308 msgstr "ID d'usuari: «"
4309
4310 #: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
4311 #, fuzzy, c-format
4312 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4313 msgstr ""
4314 "»\n"
4315 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4316
4317 #: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
4318 msgid " (non-exportable)"
4319 msgstr " (no-exportable)"
4320
4321 #: g10/keyedit.c:4651
4322 #, c-format
4323 msgid "This signature expired on %s.\n"
4324 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
4325
4326 #: g10/keyedit.c:4655
4327 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4328 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
4329
4330 # (s/N) ivb
4331 # S! jm
4332 #: g10/keyedit.c:4659
4333 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4334 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
4335
4336 #: g10/keyedit.c:4686
4337 #, fuzzy, c-format
4338 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4339 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
4340
4341 #: g10/keyedit.c:4712
4342 #, fuzzy
4343 msgid " (non-revocable)"
4344 msgstr " (no-exportable)"
4345
4346 #: g10/keyedit.c:4719
4347 #, fuzzy, c-format
4348 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4349 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
4350
4351 #: g10/keyedit.c:4741
4352 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4353 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
4354
4355 # (s/N)?  ivb
4356 #: g10/keyedit.c:4761
4357 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4358 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
4359
4360 #: g10/keyedit.c:4791
4361 msgid "no secret key\n"
4362 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
4363
4364 #: g10/keyedit.c:4861
4365 #, c-format
4366 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4367 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4368
4369 #: g10/keyedit.c:4878
4370 #, c-format
4371 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4372 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
4373
4374 #: g10/keyedit.c:4942
4375 #, fuzzy, c-format
4376 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4377 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4378
4379 #: g10/keyedit.c:5004
4380 #, fuzzy, c-format
4381 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4382 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4383
4384 #: g10/keyedit.c:5099
4385 #, fuzzy, c-format
4386 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4387 msgstr ""
4388 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
4389
4390 #: g10/keygen.c:268
4391 #, fuzzy, c-format
4392 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4393 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
4394
4395 #: g10/keygen.c:275
4396 #, fuzzy
4397 msgid "too many cipher preferences\n"
4398 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4399
4400 #: g10/keygen.c:277
4401 #, fuzzy
4402 msgid "too many digest preferences\n"
4403 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4404
4405 #: g10/keygen.c:279
4406 #, fuzzy
4407 msgid "too many compression preferences\n"
4408 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4409
4410 #: g10/keygen.c:404
4411 #, fuzzy, c-format
4412 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4413 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
4414
4415 #: g10/keygen.c:884
4416 msgid "writing direct signature\n"
4417 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
4418
4419 #: g10/keygen.c:926
4420 msgid "writing self signature\n"
4421 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
4422
4423 #: g10/keygen.c:983
4424 msgid "writing key binding signature\n"
4425 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
4426
4427 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4428 #: g10/keygen.c:3016
4429 #, c-format
4430 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4431 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
4432
4433 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
4434 #, c-format
4435 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4436 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
4437
4438 #: g10/keygen.c:1299
4439 msgid ""
4440 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4441 msgstr ""
4442
4443 #: g10/keygen.c:1519
4444 #, fuzzy
4445 msgid "Sign"
4446 msgstr "sign"
4447
4448 #: g10/keygen.c:1522
4449 msgid "Certify"
4450 msgstr ""
4451
4452 #: g10/keygen.c:1525
4453 #, fuzzy
4454 msgid "Encrypt"
4455 msgstr "xifra dades"
4456
4457 #: g10/keygen.c:1528
4458 msgid "Authenticate"
4459 msgstr ""
4460
4461 #: g10/keygen.c:1536
4462 msgid "SsEeAaQq"
4463 msgstr ""
4464
4465 #: g10/keygen.c:1555
4466 #, c-format
4467 msgid "Possible actions for a %s key: "
4468 msgstr ""
4469
4470 #: g10/keygen.c:1559
4471 msgid "Current allowed actions: "
4472 msgstr ""
4473
4474 #: g10/keygen.c:1564
4475 #, c-format
4476 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4477 msgstr ""
4478
4479 #: g10/keygen.c:1567
4480 #, c-format
4481 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4482 msgstr ""
4483
4484 #: g10/keygen.c:1570
4485 #, c-format
4486 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4487 msgstr ""
4488
4489 #: g10/keygen.c:1573
4490 #, c-format
4491 msgid "   (%c) Finished\n"
4492 msgstr ""
4493
4494 #: g10/keygen.c:1629
4495 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4496 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
4497
4498 #: g10/keygen.c:1631
4499 #, fuzzy, c-format
4500 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4501 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
4502
4503 #: g10/keygen.c:1632
4504 #, c-format
4505 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4506 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4507
4508 #: g10/keygen.c:1634
4509 #, fuzzy, c-format
4510 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4511 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4512
4513 #: g10/keygen.c:1636
4514 #, fuzzy, c-format
4515 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4516 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
4517
4518 #: g10/keygen.c:1637
4519 #, c-format
4520 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4521 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
4522
4523 #: g10/keygen.c:1639
4524 #, c-format
4525 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4526 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4527
4528 #: g10/keygen.c:1641
4529 #, fuzzy, c-format
4530 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4531 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4532
4533 #: g10/keygen.c:1710
4534 #, fuzzy, c-format
4535 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4536 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4537
4538 #: g10/keygen.c:1720
4539 #, c-format
4540 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4541 msgstr ""
4542
4543 #: g10/keygen.c:1727
4544 #, fuzzy, c-format
4545 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4546 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
4547
4548 #: g10/keygen.c:1741
4549 #, c-format
4550 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4551 msgstr ""
4552
4553 #: g10/keygen.c:1747
4554 #, c-format
4555 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4556 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
4557
4558 #: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
4559 #, c-format
4560 msgid "rounded up to %u bits\n"
4561 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
4562
4563 #: g10/keygen.c:1826
4564 msgid ""
4565 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4566 "         0 = key does not expire\n"
4567 "      <n>  = key expires in n days\n"
4568 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4569 "      <n>m = key expires in n months\n"
4570 "      <n>y = key expires in n years\n"
4571 msgstr ""
4572 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
4573 "         0 = la clau no caduca\n"
4574 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
4575 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
4576 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
4577 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
4578
4579 #: g10/keygen.c:1837
4580 msgid ""
4581 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4582 "         0 = signature does not expire\n"
4583 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4584 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4585 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4586 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4587 msgstr ""
4588 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
4589 "         0 = la signatura no caduca\n"
4590 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
4591 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
4592 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
4593 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
4594
4595 #: g10/keygen.c:1860
4596 msgid "Key is valid for? (0) "
4597 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
4598
4599 #: g10/keygen.c:1865
4600 #, fuzzy, c-format
4601 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4602 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
4603
4604 #: g10/keygen.c:1883
4605 msgid "invalid value\n"
4606 msgstr "el valor no és vàlid\n"
4607
4608 #: g10/keygen.c:1890
4609 #, fuzzy
4610 msgid "Key does not expire at all\n"
4611 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4612
4613 #: g10/keygen.c:1891
4614 #, fuzzy
4615 msgid "Signature does not expire at all\n"
4616 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4617
4618 #: g10/keygen.c:1896
4619 #, fuzzy, c-format
4620 msgid "Key expires at %s\n"
4621 msgstr "%s caduca el %s\n"
4622
4623 #: g10/keygen.c:1897
4624 #, fuzzy, c-format
4625 msgid "Signature expires at %s\n"
4626 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4627
4628 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
4629 # Això vaig entendre jo. jm
4630 #: g10/keygen.c:1901
4631 msgid ""
4632 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4633 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4634 msgstr ""
4635 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
4636 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
4637
4638 #: g10/keygen.c:1908
4639 #, fuzzy
4640 msgid "Is this correct? (y/N) "
4641 msgstr "És correcte? (s/n)"
4642
4643 #: g10/keygen.c:1931
4644 #, fuzzy
4645 msgid ""
4646 "\n"
4647 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4648 "ID\n"
4649 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4650 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4651 "\n"
4652 msgstr ""
4653 "\n"
4654 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
4655 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
4656 "d'aquesta forma:\n"
4657 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4658 "\n"
4659
4660 #: g10/keygen.c:1944
4661 msgid "Real name: "
4662 msgstr "Nom i cognoms: "
4663
4664 #: g10/keygen.c:1952
4665 msgid "Invalid character in name\n"
4666 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
4667
4668 #: g10/keygen.c:1954
4669 msgid "Name may not start with a digit\n"
4670 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
4671
4672 #: g10/keygen.c:1956
4673 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4674 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
4675
4676 #: g10/keygen.c:1964
4677 msgid "Email address: "
4678 msgstr "Adreça electrònica: "
4679
4680 #: g10/keygen.c:1970
4681 msgid "Not a valid email address\n"
4682 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
4683
4684 #: g10/keygen.c:1978
4685 msgid "Comment: "
4686 msgstr "Comentari: "
4687
4688 #: g10/keygen.c:1984
4689 msgid "Invalid character in comment\n"
4690 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
4691
4692 #: g10/keygen.c:2006
4693 #, c-format
4694 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4695 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
4696
4697 #: g10/keygen.c:2012
4698 #, c-format
4699 msgid ""
4700 "You selected this USER-ID:\n"
4701 "    \"%s\"\n"
4702 "\n"
4703 msgstr ""
4704 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4705 "    \"%s\"\n"
4706 "\n"
4707
4708 #: g10/keygen.c:2017
4709 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4710 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4711
4712 # xX? ivb
4713 # Hmm... sí. jm
4714 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4715 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4716 #. string which should be translated accordingly and the
4717 #. letter changed to match the one in the answer string.
4718 #.
4719 #. n = Change name
4720 #. c = Change comment
4721 #. e = Change email
4722 #. o = Okay (ready, continue)
4723 #. q = Quit
4724 #.
4725 #: g10/keygen.c:2033
4726 msgid "NnCcEeOoQq"
4727 msgstr "NnCcEeOoXx"
4728
4729 #: g10/keygen.c:2043
4730 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4731 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4732
4733 #: g10/keygen.c:2044
4734 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4735 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4736
4737 #: g10/keygen.c:2063
4738 msgid "Please correct the error first\n"
4739 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4740
4741 #: g10/keygen.c:2102
4742 msgid ""
4743 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4744 "\n"
4745 msgstr ""
4746 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4747 "\n"
4748
4749 #: g10/keygen.c:2117
4750 #, c-format
4751 msgid "%s.\n"
4752 msgstr "%s.\n"
4753
4754 #: g10/keygen.c:2123
4755 msgid ""
4756 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4757 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4758 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4759 "\n"
4760 msgstr ""
4761 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
4762 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
4763 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
4764 "\n"
4765
4766 #: g10/keygen.c:2147
4767 msgid ""
4768 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4769 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4770 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4771 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4772 msgstr ""
4773 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
4774 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
4775 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
4776 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4777
4778 #: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
4779 msgid "Key generation canceled.\n"
4780 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
4781
4782 #: g10/keygen.c:3188 g10/keygen.c:3355
4783 #, c-format
4784 msgid "writing public key to `%s'\n"
4785 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
4786
4787 #: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
4788 #, fuzzy, c-format
4789 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4790 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4791
4792 #: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361