More tests added; make distcheck works
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2006-03-07 11:29+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:121
39 #, c-format
40 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
41 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
42
43 #: cipher/primegen.c:312
44 #, c-format
45 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
46 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
47
48 #: cipher/random.c:173
49 msgid "no entropy gathering module detected\n"
50 msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
51
52 #: cipher/random.c:403
53 #, fuzzy, c-format
54 msgid "can't lock `%s': %s\n"
55 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
56
57 #: cipher/random.c:408
58 #, fuzzy, c-format
59 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
60 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
61
62 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
63 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
64 #: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3391 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
65 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
66 #: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:787 g10/sign.c:947 g10/sign.c:1060
67 #: g10/sign.c:1210 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
68 #: g10/tdbio.c:605
69 #, c-format
70 msgid "can't open `%s': %s\n"
71 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
72
73 #: cipher/random.c:458
74 #, c-format
75 msgid "can't stat `%s': %s\n"
76 msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
77
78 # Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
79 #: cipher/random.c:463
80 #, c-format
81 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
82 msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
83
84 #: cipher/random.c:468
85 msgid "note: random_seed file is empty\n"
86 msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
87
88 #: cipher/random.c:474
89 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
90 msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
91
92 #: cipher/random.c:482
93 #, c-format
94 msgid "can't read `%s': %s\n"
95 msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
96
97 #: cipher/random.c:520
98 msgid "note: random_seed file not updated\n"
99 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
100
101 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2753
102 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
103 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1076 g10/tdbio.c:536
104 #, c-format
105 msgid "can't create `%s': %s\n"
106 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
107
108 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
109 #, c-format
110 msgid "can't write `%s': %s\n"
111 msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
112
113 # No em passe! ;)  ivb
114 #: cipher/random.c:569
115 #, c-format
116 msgid "can't close `%s': %s\n"
117 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
118
119 #: cipher/random.c:814
120 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
121 msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
122
123 #: cipher/random.c:815
124 msgid ""
125 "The random number generator is only a kludge to let\n"
126 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
127 "\n"
128 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
129 "\n"
130 msgstr ""
131 "El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
132 "per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
133 "\n"
134 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
135 "\n"
136
137 #: cipher/rndegd.c:202
138 msgid ""
139 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
140 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
141 "of the entropy.\n"
142 msgstr ""
143 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
144 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
145
146 #: cipher/rndlinux.c:132
147 #, c-format
148 msgid ""
149 "\n"
150 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
151 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
152 msgstr ""
153 "\n"
154 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
155 "sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:596
158 #, c-format
159 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
160 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:609
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
165 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:977
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "reading public key failed: %s\n"
170 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
171
172 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
173 msgid "response does not contain the public key data\n"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
177 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
181 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
185 #, c-format
186 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
190 #, c-format
191 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
192 msgstr ""
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
195 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
196 #, fuzzy, c-format
197 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
198 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
199
200 #: g10/app-openpgp.c:1310
201 msgid "access to admin commands is not configured\n"
202 msgstr ""
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
205 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
206 msgstr ""
207
208 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
209 msgid "card is permanently locked!\n"
210 msgstr ""
211
212 #: g10/app-openpgp.c:1336
213 #, c-format
214 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
215 msgstr ""
216
217 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
218 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
219 #. to get some infos on the string.
220 #: g10/app-openpgp.c:1343
221 msgid "|A|Admin PIN"
222 msgstr ""
223
224 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
225 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
226 #. to get some infos on the string.
227 #: g10/app-openpgp.c:1492
228 msgid "|AN|New Admin PIN"
229 msgstr ""
230
231 #: g10/app-openpgp.c:1492
232 msgid "|N|New PIN"
233 msgstr ""
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1496
236 #, fuzzy, c-format
237 msgid "error getting new PIN: %s\n"
238 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading application data\n"
243 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
246 #, fuzzy
247 msgid "error reading fingerprint DO\n"
248 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1562
251 #, fuzzy
252 msgid "key already exists\n"
253 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
254
255 #: g10/app-openpgp.c:1566
256 msgid "existing key will be replaced\n"
257 msgstr ""
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1568
260 #, fuzzy
261 msgid "generating new key\n"
262 msgstr "genera un nou parell de claus"
263
264 #: g10/app-openpgp.c:1735
265 msgid "creation timestamp missing\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1742
269 #, c-format
270 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1749
274 #, c-format
275 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
279 #, c-format
280 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
281 msgstr ""
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1827
284 #, fuzzy, c-format
285 msgid "failed to store the key: %s\n"
286 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
287
288 #: g10/app-openpgp.c:1886
289 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
290 msgstr ""
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1901
293 #, fuzzy
294 msgid "generating key failed\n"
295 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1904
298 #, fuzzy, c-format
299 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
300 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
301
302 #: g10/app-openpgp.c:1961
303 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
304 msgstr ""
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2087
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
309 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
310
311 #: g10/app-openpgp.c:2134
312 #, c-format
313 msgid "signatures created so far: %lu\n"
314 msgstr ""
315
316 #: g10/app-openpgp.c:2142
317 #, c-format
318 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
319 msgstr ""
320
321 #: g10/app-openpgp.c:2403
322 msgid ""
323 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
324 msgstr ""
325
326 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
327 #, c-format
328 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
329 msgstr ""
330
331 #: g10/armor.c:318
332 #, c-format
333 msgid "armor: %s\n"
334 msgstr "armadura: %s\n"
335
336 #: g10/armor.c:357
337 msgid "invalid armor header: "
338 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
339
340 #: g10/armor.c:368
341 msgid "armor header: "
342 msgstr "capçalera d'armadura: "
343
344 #: g10/armor.c:379
345 msgid "invalid clearsig header\n"
346 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
347
348 # És un missatge d'error?  ivb
349 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
350 #: g10/armor.c:431
351 msgid "nested clear text signatures\n"
352 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
353
354 # FIXME: un-indiar. jm
355 #: g10/armor.c:566
356 #, fuzzy
357 msgid "unexpected armor: "
358 msgstr "armadura inesperada:"
359
360 #: g10/armor.c:578
361 msgid "invalid dash escaped line: "
362 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
363
364 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
365 #, fuzzy, c-format
366 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
367 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
368
369 #: g10/armor.c:773
370 msgid "premature eof (no CRC)\n"
371 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
372
373 #: g10/armor.c:807
374 msgid "premature eof (in CRC)\n"
375 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
376
377 #: g10/armor.c:815
378 msgid "malformed CRC\n"
379 msgstr "CRC malformat\n"
380
381 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
382 #, fuzzy, c-format
383 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
384 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
385
386 #: g10/armor.c:839
387 #, fuzzy
388 msgid "premature eof (in trailer)\n"
389 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
390
391 #: g10/armor.c:843
392 msgid "error in trailer line\n"
393 msgstr "error en l'última línia\n"
394
395 #: g10/armor.c:1152
396 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
397 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
398
399 #: g10/armor.c:1157
400 #, c-format
401 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
402 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
403
404 #: g10/armor.c:1161
405 msgid ""
406 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
407 msgstr ""
408 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
409 "utilitzat un MTA amb errors\n"
410
411 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
412 #, fuzzy, c-format
413 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
414 msgstr "la clau secreta no està disponible"
415
416 #: g10/card-util.c:68
417 #, c-format
418 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
419 msgstr ""
420
421 # Destès? ivb
422 # Desatès, sí. jm
423 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
424 #: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
425 #, fuzzy
426 msgid "can't do this in batch mode\n"
427 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
428
429 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
430 #: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1290
431 #: g10/keygen.c:1357
432 msgid "Your selection? "
433 msgstr "La vostra selecció? "
434
435 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
436 msgid "[not set]"
437 msgstr "[no establert]"
438
439 #: g10/card-util.c:412
440 msgid "male"
441 msgstr "home"
442
443 #: g10/card-util.c:413
444 msgid "female"
445 msgstr "dóna"
446
447 #: g10/card-util.c:413
448 msgid "unspecified"
449 msgstr "no especificat"
450
451 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
452 # Probablement és una clau, femení. jm
453 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
454 # uncompressed so we know the gender. jm
455 #: g10/card-util.c:440
456 msgid "not forced"
457 msgstr "no forçat"
458
459 #: g10/card-util.c:440
460 msgid "forced"
461 msgstr "forçat"
462
463 #: g10/card-util.c:518
464 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:520
468 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:522
472 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:539
476 msgid "Cardholder's surname: "
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:541
480 msgid "Cardholder's given name: "
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:559
484 #, c-format
485 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:580
489 #, fuzzy
490 msgid "URL to retrieve public key: "
491 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
492
493 #: g10/card-util.c:588
494 #, c-format
495 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
496 msgstr ""
497
498 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
499 #, c-format
500 msgid "error reading `%s': %s\n"
501 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
502
503 #: g10/card-util.c:694
504 msgid "Login data (account name): "
505 msgstr ""
506
507 #: g10/card-util.c:704
508 #, c-format
509 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
510 msgstr ""
511
512 #: g10/card-util.c:763
513 msgid "Private DO data: "
514 msgstr ""
515
516 #: g10/card-util.c:773
517 #, c-format
518 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
519 msgstr ""
520
521 #: g10/card-util.c:793
522 #, fuzzy
523 msgid "Language preferences: "
524 msgstr "preferències actualitzades"
525
526 #: g10/card-util.c:801
527 #, fuzzy
528 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
529 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
530
531 #: g10/card-util.c:810
532 #, fuzzy
533 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
534 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
535
536 #: g10/card-util.c:831
537 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
538 msgstr ""
539
540 #: g10/card-util.c:845
541 #, fuzzy
542 msgid "Error: invalid response.\n"
543 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
544
545 #: g10/card-util.c:866
546 #, fuzzy
547 msgid "CA fingerprint: "
548 msgstr "Empremta digital:"
549
550 #: g10/card-util.c:889
551 #, fuzzy
552 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
553 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
554
555 #: g10/card-util.c:937
556 #, fuzzy, c-format
557 msgid "key operation not possible: %s\n"
558 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
559
560 #: g10/card-util.c:938
561 #, fuzzy
562 msgid "not an OpenPGP card"
563 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
564
565 #: g10/card-util.c:947
566 #, fuzzy, c-format
567 msgid "error getting current key info: %s\n"
568 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
569
570 #: g10/card-util.c:1032
571 msgid "Replace existing key? (y/N) "
572 msgstr ""
573
574 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
575 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
576 msgstr ""
577
578 #: g10/card-util.c:1074
579 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1083
583 #, c-format
584 msgid ""
585 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
586 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
587 "You should change them using the command --change-pin\n"
588 msgstr ""
589
590 #: g10/card-util.c:1122
591 #, fuzzy
592 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
593 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
594
595 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
596 msgid "   (1) Signature key\n"
597 msgstr ""
598
599 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
600 #, fuzzy
601 msgid "   (2) Encryption key\n"
602 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
603
604 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
605 msgid "   (3) Authentication key\n"
606 msgstr ""
607
608 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:944
609 #: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:685
610 msgid "Invalid selection.\n"
611 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
612
613 #: g10/card-util.c:1202
614 #, fuzzy
615 msgid "Please select where to store the key:\n"
616 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
617
618 #: g10/card-util.c:1237
619 #, fuzzy
620 msgid "unknown key protection algorithm\n"
621 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
622
623 #: g10/card-util.c:1242
624 #, fuzzy
625 msgid "secret parts of key are not available\n"
626 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
627
628 #: g10/card-util.c:1247
629 #, fuzzy
630 msgid "secret key already stored on a card\n"
631 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
632
633 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1354
634 msgid "quit this menu"
635 msgstr "ix del menú"
636
637 #: g10/card-util.c:1320
638 #, fuzzy
639 msgid "show admin commands"
640 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
641
642 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
643 # «ajuda», evidentment. jm
644 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1357
645 msgid "show this help"
646 msgstr "mostra aquesta ajuda"
647
648 #: g10/card-util.c:1323
649 #, fuzzy
650 msgid "list all available data"
651 msgstr "La clau és disponible en: "
652
653 #: g10/card-util.c:1326
654 msgid "change card holder's name"
655 msgstr ""
656
657 #: g10/card-util.c:1327
658 msgid "change URL to retrieve key"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1328
662 msgid "fetch the key specified in the card URL"
663 msgstr ""
664
665 #: g10/card-util.c:1329
666 #, fuzzy
667 msgid "change the login name"
668 msgstr "canvia la data de caducitat"
669
670 #: g10/card-util.c:1330
671 #, fuzzy
672 msgid "change the language preferences"
673 msgstr "canvia la confiança"
674
675 #: g10/card-util.c:1331
676 msgid "change card holder's sex"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1332
680 #, fuzzy
681 msgid "change a CA fingerprint"
682 msgstr "mostra empremta"
683
684 #: g10/card-util.c:1333
685 msgid "toggle the signature force PIN flag"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1334
689 #, fuzzy
690 msgid "generate new keys"
691 msgstr "genera un nou parell de claus"
692
693 #: g10/card-util.c:1335
694 msgid "menu to change or unblock the PIN"
695 msgstr ""
696
697 #: g10/card-util.c:1336
698 msgid "verify the PIN and list all data"
699 msgstr ""
700
701 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
702 msgid "Command> "
703 msgstr "Ordre> "
704
705 #: g10/card-util.c:1494
706 #, fuzzy
707 msgid "Admin-only command\n"
708 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
709
710 #: g10/card-util.c:1525
711 msgid "Admin commands are allowed\n"
712 msgstr ""
713
714 #: g10/card-util.c:1527
715 msgid "Admin commands are not allowed\n"
716 msgstr ""
717
718 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2228
719 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
720 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
721
722 #: g10/cardglue.c:434
723 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:573
727 #, c-format
728 msgid ""
729 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
730 "   %.*s\n"
731 msgstr ""
732
733 #: g10/cardglue.c:582
734 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
735 msgstr ""
736
737 #: g10/cardglue.c:917
738 #, fuzzy
739 msgid "Enter New Admin PIN: "
740 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
741
742 #: g10/cardglue.c:918
743 #, fuzzy
744 msgid "Enter New PIN: "
745 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
746
747 #: g10/cardglue.c:919
748 msgid "Enter Admin PIN: "
749 msgstr ""
750
751 #: g10/cardglue.c:920
752 #, fuzzy
753 msgid "Enter PIN: "
754 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
755
756 #: g10/cardglue.c:937
757 #, fuzzy
758 msgid "Repeat this PIN: "
759 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
760
761 #: g10/cardglue.c:952
762 #, fuzzy
763 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
764 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
765
766 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3751 g10/keyring.c:377
767 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
768 #, c-format
769 msgid "can't open `%s'\n"
770 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
771
772 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
773 msgid "--output doesn't work for this command\n"
774 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
775
776 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3336 g10/keyserver.c:1698
777 #: g10/revoke.c:228
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
780 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
781
782 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1712
783 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
784 #, c-format
785 msgid "error reading keyblock: %s\n"
786 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
787
788 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
789 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
790 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
791
792 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
793 # Fet. jm
794 #: g10/delkey.c:135
795 #, fuzzy
796 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
797 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
798
799 #: g10/delkey.c:147
800 #, fuzzy
801 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
802 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
803
804 #: g10/delkey.c:155
805 #, fuzzy
806 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
807 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
808
809 #: g10/delkey.c:165
810 #, c-format
811 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
812 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
813
814 #: g10/delkey.c:175
815 msgid "ownertrust information cleared\n"
816 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
817
818 #: g10/delkey.c:206
819 #, c-format
820 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
821 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
822
823 #: g10/delkey.c:208
824 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
825 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
826
827 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1230
828 #, c-format
829 msgid "error creating passphrase: %s\n"
830 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
831
832 #: g10/encode.c:218
833 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
834 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
835
836 #: g10/encode.c:231
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "using cipher %s\n"
839 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
840
841 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
842 #, c-format
843 msgid "`%s' already compressed\n"
844 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
845
846 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:572
847 #, c-format
848 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
849 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
850
851 #: g10/encode.c:470
852 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
853 msgstr ""
854 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
855
856 #: g10/encode.c:494
857 #, c-format
858 msgid "reading from `%s'\n"
859 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
860
861 #: g10/encode.c:522
862 msgid ""
863 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
864 msgstr ""
865 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
866 "esteu xifrant.\n"
867
868 #: g10/encode.c:532
869 #, fuzzy, c-format
870 msgid ""
871 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
872 msgstr ""
873 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
874
875 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:911
876 #, fuzzy, c-format
877 msgid ""
878 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
879 "preferences\n"
880 msgstr ""
881 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
882 "destinatari\n"
883
884 #: g10/encode.c:729
885 #, c-format
886 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
887 msgstr ""
888 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
889
890 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
891 #, c-format
892 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
893 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
894
895 #: g10/encode.c:826
896 #, c-format
897 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
898 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
899
900 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
901 #, c-format
902 msgid "%s encrypted data\n"
903 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
904
905 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
906 #, c-format
907 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
908 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
909
910 # És no-wrap?  ivb
911 # Com? jm
912 #: g10/encr-data.c:93
913 msgid ""
914 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
915 msgstr ""
916 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
917 "simètric.\n"
918
919 #: g10/encr-data.c:104
920 msgid "problem handling encrypted packet\n"
921 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
922
923 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
924 #: g10/exec.c:49
925 msgid "no remote program execution supported\n"
926 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
927
928 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
929 #, c-format
930 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
931 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
932
933 #: g10/exec.c:314
934 msgid ""
935 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
936 msgstr ""
937 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
938 "d'opcions permissos insegurs\n"
939
940 #: g10/exec.c:344
941 #, fuzzy
942 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
943 msgstr ""
944 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
945 "externs\n"
946
947 #: g10/exec.c:422
948 #, fuzzy, c-format
949 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
950 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
951
952 #: g10/exec.c:425
953 #, fuzzy, c-format
954 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
955 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
956
957 #: g10/exec.c:510
958 #, c-format
959 msgid "system error while calling external program: %s\n"
960 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
961
962 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
963 msgid "unnatural exit of external program\n"
964 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
965
966 #: g10/exec.c:536
967 msgid "unable to execute external program\n"
968 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
969
970 #: g10/exec.c:552
971 #, c-format
972 msgid "unable to read external program response: %s\n"
973 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
974
975 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
976 #, c-format
977 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
978 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
979
980 #: g10/exec.c:610
981 #, c-format
982 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
983 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
984
985 #: g10/export.c:61
986 #, fuzzy
987 msgid "export signatures that are marked as local-only"
988 msgstr ""
989 "\n"
990 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
991
992 #: g10/export.c:63
993 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
994 msgstr ""
995
996 #: g10/export.c:65
997 #, fuzzy
998 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
999 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1000
1001 #: g10/export.c:67
1002 #, fuzzy
1003 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1004 msgstr "revoca una clau secundària"
1005
1006 #: g10/export.c:69
1007 #, fuzzy
1008 msgid "remove unusable parts from key during export"
1009 msgstr "la clau secreta és inusable"
1010
1011 #: g10/export.c:71
1012 msgid "remove as much as possible from key during export"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: g10/export.c:325
1016 #, fuzzy
1017 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1018 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1019
1020 #: g10/export.c:354
1021 #, fuzzy, c-format
1022 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1023 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1024
1025 #: g10/export.c:362
1026 #, fuzzy, c-format
1027 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1028 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1029
1030 #: g10/export.c:373
1031 #, fuzzy, c-format
1032 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1033 msgstr ""
1034 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1035 "descarta\n"
1036
1037 #: g10/export.c:521
1038 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: g10/export.c:544
1042 #, fuzzy, c-format
1043 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1044 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1045
1046 #: g10/export.c:565
1047 #, fuzzy, c-format
1048 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1049 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1050
1051 #: g10/export.c:598
1052 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1053 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1054
1055 #: g10/gpg.c:373
1056 msgid ""
1057 "@Commands:\n"
1058 " "
1059 msgstr ""
1060 "@Ordres:\n"
1061 " "
1062
1063 #: g10/gpg.c:375
1064 msgid "|[file]|make a signature"
1065 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1066
1067 #: g10/gpg.c:376
1068 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1069 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1070
1071 #: g10/gpg.c:377
1072 msgid "make a detached signature"
1073 msgstr "crea una signatura separada"
1074
1075 #: g10/gpg.c:378
1076 msgid "encrypt data"
1077 msgstr "xifra dades"
1078
1079 #: g10/gpg.c:380
1080 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1081 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1082
1083 #: g10/gpg.c:382
1084 msgid "decrypt data (default)"
1085 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1086
1087 #: g10/gpg.c:384
1088 msgid "verify a signature"
1089 msgstr "verifica una signatura"
1090
1091 #: g10/gpg.c:386
1092 msgid "list keys"
1093 msgstr "llista claus"
1094
1095 #: g10/gpg.c:388
1096 msgid "list keys and signatures"
1097 msgstr "llista claus i signatures"
1098
1099 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1100 #: g10/gpg.c:389
1101 #, fuzzy
1102 msgid "list and check key signatures"
1103 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1104
1105 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1106 #: g10/gpg.c:390
1107 msgid "list keys and fingerprints"
1108 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1109
1110 #: g10/gpg.c:391
1111 msgid "list secret keys"
1112 msgstr "llista claus secretes"
1113
1114 #: g10/gpg.c:392
1115 msgid "generate a new key pair"
1116 msgstr "genera un nou parell de claus"
1117
1118 #: g10/gpg.c:393
1119 msgid "remove keys from the public keyring"
1120 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1121
1122 #: g10/gpg.c:395
1123 msgid "remove keys from the secret keyring"
1124 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1125
1126 #: g10/gpg.c:396
1127 msgid "sign a key"
1128 msgstr "signa una clau"
1129
1130 #: g10/gpg.c:397
1131 msgid "sign a key locally"
1132 msgstr "signa una clau localment"
1133
1134 #: g10/gpg.c:398
1135 msgid "sign or edit a key"
1136 msgstr "signa o edita una clau"
1137
1138 #: g10/gpg.c:399
1139 msgid "generate a revocation certificate"
1140 msgstr "genera un certificat de revocació"
1141
1142 #: g10/gpg.c:401
1143 msgid "export keys"
1144 msgstr "exporta claus"
1145
1146 #: g10/gpg.c:402
1147 msgid "export keys to a key server"
1148 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1149
1150 #: g10/gpg.c:403
1151 msgid "import keys from a key server"
1152 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1153
1154 #: g10/gpg.c:405
1155 msgid "search for keys on a key server"
1156 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1157
1158 #: g10/gpg.c:407
1159 msgid "update all keys from a keyserver"
1160 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1161
1162 #: g10/gpg.c:411
1163 msgid "import/merge keys"
1164 msgstr "importa/fon claus"
1165
1166 #: g10/gpg.c:414
1167 msgid "print the card status"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: g10/gpg.c:415
1171 msgid "change data on a card"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: g10/gpg.c:416
1175 msgid "change a card's PIN"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: g10/gpg.c:424
1179 msgid "update the trust database"
1180 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1181
1182 #: g10/gpg.c:431
1183 msgid "|algo [files]|print message digests"
1184 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1185
1186 #: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:71
1187 msgid ""
1188 "@\n"
1189 "Options:\n"
1190 " "
1191 msgstr ""
1192 "@\n"
1193 "Opcions:\n"
1194 " "
1195
1196 #: g10/gpg.c:437
1197 msgid "create ascii armored output"
1198 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1199
1200 #: g10/gpg.c:439
1201 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1202 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1203
1204 #: g10/gpg.c:450
1205 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1206 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1207
1208 #: g10/gpg.c:451
1209 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1210 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1211
1212 #: g10/gpg.c:456
1213 msgid "use canonical text mode"
1214 msgstr "usa el mode de text canònic"
1215
1216 #: g10/gpg.c:470
1217 msgid "use as output file"
1218 msgstr "fitxer d'eixida"
1219
1220 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1221 #: g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:73
1222 msgid "verbose"
1223 msgstr "detall"
1224
1225 #: g10/gpg.c:483
1226 msgid "do not make any changes"
1227 msgstr "no fa cap canvi"
1228
1229 #: g10/gpg.c:484
1230 msgid "prompt before overwriting"
1231 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1232
1233 #: g10/gpg.c:525
1234 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: g10/gpg.c:526
1238 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: g10/gpg.c:554
1242 msgid ""
1243 "@\n"
1244 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1245 msgstr ""
1246 "@\n"
1247 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1248
1249 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1250 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1251 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1252 #: g10/gpg.c:557
1253 msgid ""
1254 "@\n"
1255 "Examples:\n"
1256 "\n"
1257 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1258 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1259 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1260 " --list-keys [names]        show keys\n"
1261 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1262 msgstr ""
1263 "@\n"
1264 "Exemples:\n"
1265 "\n"
1266 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1267 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1268 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1269 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1270 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1271
1272 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
1273 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1274 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1275
1276 #: g10/gpg.c:768
1277 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1278 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1279
1280 #: g10/gpg.c:771
1281 msgid ""
1282 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1283 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1284 "default operation depends on the input data\n"
1285 msgstr ""
1286 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1287 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1288 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1289
1290 # Suportats? ivb
1291 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1292 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1293 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1294 # encara no m'agraden massa... jm
1295 #: g10/gpg.c:782
1296 msgid ""
1297 "\n"
1298 "Supported algorithms:\n"
1299 msgstr ""
1300 "\n"
1301 "Algoritmes suportats:\n"
1302
1303 #: g10/gpg.c:785
1304 msgid "Pubkey: "
1305 msgstr "Clau pública: "
1306
1307 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2266
1308 msgid "Cipher: "
1309 msgstr "Xifratge: "
1310
1311 #: g10/gpg.c:797
1312 msgid "Hash: "
1313 msgstr "Dispersió: "
1314
1315 #: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2312
1316 msgid "Compression: "
1317 msgstr "Compressió: "
1318
1319 #: g10/gpg.c:886
1320 msgid "usage: gpg [options] "
1321 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1322
1323 #: g10/gpg.c:1034
1324 msgid "conflicting commands\n"
1325 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1052
1328 #, c-format
1329 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1330 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1331
1332 # Indi. ivb
1333 #: g10/gpg.c:1249
1334 #, fuzzy, c-format
1335 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1336 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1337
1338 # Indi. ivb
1339 #: g10/gpg.c:1252
1340 #, fuzzy, c-format
1341 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1342 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1343
1344 # Indi. ivb
1345 #: g10/gpg.c:1255
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1348 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1349
1350 #: g10/gpg.c:1261
1351 #, fuzzy, c-format
1352 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1353 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1354
1355 #: g10/gpg.c:1264
1356 #, fuzzy, c-format
1357 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1358 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1359
1360 #: g10/gpg.c:1267
1361 #, fuzzy, c-format
1362 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1363 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1364
1365 #: g10/gpg.c:1273
1366 #, fuzzy, c-format
1367 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1368 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1369
1370 #: g10/gpg.c:1276
1371 #, fuzzy, c-format
1372 msgid ""
1373 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1374 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1375
1376 #: g10/gpg.c:1279
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1379 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1380
1381 #: g10/gpg.c:1285
1382 #, fuzzy, c-format
1383 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1384 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1385
1386 #: g10/gpg.c:1288
1387 #, fuzzy, c-format
1388 msgid ""
1389 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1390 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1391
1392 #: g10/gpg.c:1291
1393 #, fuzzy, c-format
1394 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1395 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1396
1397 #: g10/gpg.c:1432
1398 #, fuzzy, c-format
1399 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1400 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1401
1402 #: g10/gpg.c:1526
1403 msgid "display photo IDs during key listings"
1404 msgstr ""
1405
1406 #: g10/gpg.c:1528
1407 msgid "show policy URLs during signature listings"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: g10/gpg.c:1530
1411 #, fuzzy
1412 msgid "show all notations during signature listings"
1413 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1414
1415 #: g10/gpg.c:1532
1416 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1417 msgstr ""
1418
1419 #: g10/gpg.c:1536
1420 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1421 msgstr ""
1422
1423 #: g10/gpg.c:1538
1424 #, fuzzy
1425 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1426 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1427
1428 #: g10/gpg.c:1540
1429 msgid "show user ID validity during key listings"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: g10/gpg.c:1542
1433 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: g10/gpg.c:1544
1437 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: g10/gpg.c:1546
1441 #, fuzzy
1442 msgid "show the keyring name in key listings"
1443 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
1444
1445 #: g10/gpg.c:1548
1446 #, fuzzy
1447 msgid "show expiration dates during signature listings"
1448 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1449
1450 #: g10/gpg.c:1879
1451 #, c-format
1452 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1453 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1454
1455 #: g10/gpg.c:1921
1456 #, c-format
1457 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1458 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
1459
1460 #: g10/gpg.c:1925
1461 #, c-format
1462 msgid "option file `%s': %s\n"
1463 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:1932
1466 #, c-format
1467 msgid "reading options from `%s'\n"
1468 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:2147 g10/gpg.c:2747 g10/gpg.c:2766
1471 #, c-format
1472 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1473 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2163
1476 #, fuzzy, c-format
1477 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1478 msgstr ""
1479 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
1480
1481 #: g10/gpg.c:2317 g10/gpg.c:2329
1482 #, fuzzy, c-format
1483 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1484 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1485
1486 #: g10/gpg.c:2405
1487 #, fuzzy, c-format
1488 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1489 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1490
1491 #: g10/gpg.c:2429 g10/keyedit.c:3997
1492 #, fuzzy
1493 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1494 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1495
1496 #: g10/gpg.c:2441
1497 #, fuzzy, c-format
1498 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1499 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1500
1501 #: g10/gpg.c:2444
1502 #, fuzzy
1503 msgid "invalid keyserver options\n"
1504 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1505
1506 #: g10/gpg.c:2451
1507 #, c-format
1508 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1509 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:2454
1512 msgid "invalid import options\n"
1513 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1514
1515 #: g10/gpg.c:2461
1516 #, c-format
1517 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1518 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1519
1520 #: g10/gpg.c:2464
1521 msgid "invalid export options\n"
1522 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1523
1524 #: g10/gpg.c:2471
1525 #, fuzzy, c-format
1526 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1527 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1528
1529 #: g10/gpg.c:2474
1530 #, fuzzy
1531 msgid "invalid list options\n"
1532 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1533
1534 #: g10/gpg.c:2482
1535 msgid "display photo IDs during signature verification"
1536 msgstr ""
1537
1538 #: g10/gpg.c:2484
1539 msgid "show policy URLs during signature verification"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: g10/gpg.c:2486
1543 #, fuzzy
1544 msgid "show all notations during signature verification"
1545 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1546
1547 #: g10/gpg.c:2488
1548 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1549 msgstr ""
1550
1551 #: g10/gpg.c:2492
1552 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1553 msgstr ""
1554
1555 #: g10/gpg.c:2494
1556 #, fuzzy
1557 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1558 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1559
1560 #: g10/gpg.c:2496
1561 #, fuzzy
1562 msgid "show user ID validity during signature verification"
1563 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1564
1565 #: g10/gpg.c:2498
1566 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1567 msgstr ""
1568
1569 #: g10/gpg.c:2505
1570 #, fuzzy, c-format
1571 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1572 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1573
1574 #: g10/gpg.c:2508
1575 #, fuzzy
1576 msgid "invalid verify options\n"
1577 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1578
1579 #: g10/gpg.c:2515
1580 #, c-format
1581 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1582 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1583
1584 #: g10/gpg.c:2665
1585 #, fuzzy, c-format
1586 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1587 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1588
1589 #: g10/gpg.c:2668
1590 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1591 msgstr ""
1592
1593 #: g10/gpg.c:2736
1594 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1595 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1596
1597 # FIXME: preferència? jm
1598 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1599 #: g10/gpg.c:2740
1600 #, c-format
1601 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1602 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
1603
1604 #: g10/gpg.c:2749
1605 #, c-format
1606 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1607 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
1608
1609 #: g10/gpg.c:2752
1610 #, c-format
1611 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1612 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
1613
1614 #: g10/gpg.c:2759
1615 #, fuzzy, c-format
1616 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1617 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
1618
1619 #: g10/gpg.c:2774
1620 #, fuzzy, c-format
1621 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1622 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1623
1624 # clares -> en clar?  ivb
1625 #: g10/gpg.c:2788
1626 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1627 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1628
1629 #: g10/gpg.c:2794
1630 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1631 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1632
1633 #: g10/gpg.c:2800
1634 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1635 msgstr ""
1636 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1637 "habilitat.\n"
1638
1639 #: g10/gpg.c:2813
1640 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1641 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1642
1643 #: g10/gpg.c:2880 g10/gpg.c:2904
1644 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1645 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1646
1647 #: g10/gpg.c:2886 g10/gpg.c:2910
1648 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1649 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
1650
1651 #: g10/gpg.c:2892
1652 #, fuzzy
1653 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1654 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1655
1656 #: g10/gpg.c:2898
1657 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1658 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
1659
1660 #: g10/gpg.c:2913
1661 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1662 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1663
1664 #: g10/gpg.c:2915
1665 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1666 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1667
1668 #: g10/gpg.c:2917
1669 #, fuzzy
1670 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1671 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1672
1673 #: g10/gpg.c:2919
1674 #, fuzzy
1675 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1676 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1677
1678 #: g10/gpg.c:2921
1679 #, fuzzy
1680 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1681 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1682
1683 #: g10/gpg.c:2924
1684 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1685 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
1686
1687 #: g10/gpg.c:2928
1688 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1689 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1690
1691 #: g10/gpg.c:2935
1692 msgid "invalid default preferences\n"
1693 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
1694
1695 #: g10/gpg.c:2944
1696 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1697 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
1698
1699 #: g10/gpg.c:2948
1700 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1701 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
1702
1703 #: g10/gpg.c:2952
1704 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1705 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:2985
1708 #, c-format
1709 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1710 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1711
1712 #: g10/gpg.c:3032
1713 #, fuzzy, c-format
1714 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1715 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:3037
1718 #, fuzzy, c-format
1719 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1720 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1721
1722 #: g10/gpg.c:3042
1723 #, fuzzy, c-format
1724 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1725 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
1726
1727 #: g10/gpg.c:3138
1728 #, c-format
1729 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1730 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1731
1732 #: g10/gpg.c:3149
1733 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1734 msgstr ""
1735 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
1736
1737 #: g10/gpg.c:3160
1738 msgid "--store [filename]"
1739 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1740
1741 #: g10/gpg.c:3167
1742 msgid "--symmetric [filename]"
1743 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1744
1745 #: g10/gpg.c:3169
1746 #, fuzzy, c-format
1747 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1748 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1749
1750 #: g10/gpg.c:3179
1751 msgid "--encrypt [filename]"
1752 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1753
1754 #: g10/gpg.c:3192
1755 #, fuzzy
1756 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1757 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1758
1759 #: g10/gpg.c:3194
1760 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1761 msgstr ""
1762
1763 #: g10/gpg.c:3197
1764 #, fuzzy, c-format
1765 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1766 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1767
1768 #: g10/gpg.c:3215
1769 msgid "--sign [filename]"
1770 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1771
1772 #: g10/gpg.c:3228
1773 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1774 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1775
1776 #: g10/gpg.c:3243
1777 #, fuzzy
1778 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1779 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1780
1781 #: g10/gpg.c:3245
1782 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: g10/gpg.c:3248
1786 #, fuzzy, c-format
1787 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1788 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1789
1790 #: g10/gpg.c:3268
1791 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1792 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1793
1794 #: g10/gpg.c:3277
1795 msgid "--clearsign [filename]"
1796 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1797
1798 #: g10/gpg.c:3302
1799 msgid "--decrypt [filename]"
1800 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1801
1802 #: g10/gpg.c:3310
1803 msgid "--sign-key user-id"
1804 msgstr "--sign-key user-id"
1805
1806 #: g10/gpg.c:3314
1807 msgid "--lsign-key user-id"
1808 msgstr "--lsign-key user-id"
1809
1810 #: g10/gpg.c:3335
1811 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1812 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1813
1814 #: g10/gpg.c:3406
1815 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1816 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1817
1818 #: g10/gpg.c:3443
1819 #, c-format
1820 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1821 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1822
1823 #: g10/gpg.c:3445
1824 #, c-format
1825 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1826 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:3447
1829 #, c-format
1830 msgid "key export failed: %s\n"
1831 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:3458
1834 #, c-format
1835 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1836 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1837
1838 #: g10/gpg.c:3468
1839 #, c-format
1840 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1841 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1842
1843 #: g10/gpg.c:3519
1844 #, c-format
1845 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1846 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1847
1848 #: g10/gpg.c:3527
1849 #, c-format
1850 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1851 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1852
1853 #: g10/gpg.c:3614
1854 #, c-format
1855 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1856 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1857
1858 #: g10/gpg.c:3737
1859 msgid "[filename]"
1860 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1861
1862 #: g10/gpg.c:3741
1863 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1864 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1865
1866 #: g10/gpg.c:4031
1867 msgid ""
1868 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1869 "an '='\n"
1870 msgstr ""
1871 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1872 "amb el signe «=»\n"
1873
1874 #: g10/gpg.c:4039
1875 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1876 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1877
1878 #: g10/gpg.c:4044
1879 #, fuzzy
1880 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1881 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1882
1883 #: g10/gpg.c:4055
1884 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1885 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1886
1887 #: g10/gpg.c:4089
1888 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1889 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
1890
1891 #: g10/gpg.c:4091
1892 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1893 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1894
1895 #: g10/gpg.c:4124
1896 #, fuzzy
1897 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1898 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1899
1900 #: g10/getkey.c:152
1901 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1902 msgstr ""
1903 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1904
1905 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2876
1906 #, fuzzy
1907 msgid "[User ID not found]"
1908 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1909
1910 #: g10/getkey.c:933 g10/getkey.c:950 g10/getkey.c:970 g10/getkey.c:986
1911 #: g10/getkey.c:1001
1912 #, c-format
1913 msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: g10/getkey.c:1800
1917 #, fuzzy, c-format
1918 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1919 msgstr ""
1920 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1921
1922 #: g10/getkey.c:2354
1923 #, fuzzy, c-format
1924 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1925 msgstr ""
1926 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1927
1928 #: g10/getkey.c:2585
1929 #, fuzzy, c-format
1930 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1931 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1932
1933 #: g10/getkey.c:2632
1934 #, fuzzy, c-format
1935 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1936 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1937
1938 #: g10/gpgv.c:74
1939 msgid "be somewhat more quiet"
1940 msgstr "una mica més silenciós"
1941
1942 #: g10/gpgv.c:75
1943 msgid "take the keys from this keyring"
1944 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1945
1946 #: g10/gpgv.c:77
1947 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1948 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
1949
1950 #: g10/gpgv.c:78
1951 msgid "|FD|write status info to this FD"
1952 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
1953
1954 #: g10/gpgv.c:102
1955 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1956 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1957
1958 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
1959 #: g10/gpgv.c:105
1960 msgid ""
1961 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1962 "Check signatures against known trusted keys\n"
1963 msgstr ""
1964 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1965 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
1966
1967 #: g10/helptext.c:49
1968 msgid ""
1969 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1970 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1971 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1972 msgstr ""
1973 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
1974 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
1975 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
1976
1977 #: g10/helptext.c:55
1978 msgid ""
1979 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1980 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1981 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1982 "ultimately trusted\n"
1983 msgstr ""
1984 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1985 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
1986 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
1987 "confiança absoluta\n"
1988
1989 # "clau no confiable"? jm
1990 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
1991 #: g10/helptext.c:62
1992 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1993 msgstr ""
1994 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
1995
1996 #: g10/helptext.c:66
1997 msgid ""
1998 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1999 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
2000
2001 #: g10/helptext.c:70
2002 msgid ""
2003 "Select the algorithm to use.\n"
2004 "\n"
2005 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2006 "for signatures.\n"
2007 "\n"
2008 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2009 "\n"
2010 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2011 "\n"
2012 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2013 msgstr ""
2014
2015 #: g10/helptext.c:84
2016 msgid ""
2017 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2018 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2019 "Please consult your security expert first."
2020 msgstr ""
2021 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
2022 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
2023 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
2024
2025 #: g10/helptext.c:91
2026 msgid "Enter the size of the key"
2027 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
2028
2029 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2030 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2031 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2032 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
2033
2034 #: g10/helptext.c:105
2035 msgid ""
2036 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2037 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2038 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2039 "the given value as an interval."
2040 msgstr ""
2041 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
2042 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
2043 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
2044 "el valor donat com un interval."
2045
2046 #: g10/helptext.c:117
2047 msgid "Enter the name of the key holder"
2048 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
2049
2050 #: g10/helptext.c:122
2051 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2052 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
2053
2054 #: g10/helptext.c:126
2055 msgid "Please enter an optional comment"
2056 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
2057
2058 #: g10/helptext.c:131
2059 msgid ""
2060 "N  to change the name.\n"
2061 "C  to change the comment.\n"
2062 "E  to change the email address.\n"
2063 "O  to continue with key generation.\n"
2064 "Q  to to quit the key generation."
2065 msgstr ""
2066 "N  canvia el nom.\n"
2067 "C  canvia el comentari.\n"
2068 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
2069 "O  continua la generació de les claus.\n"
2070 "Q  ix."
2071
2072 #: g10/helptext.c:140
2073 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2074 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
2075
2076 #: g10/helptext.c:148
2077 msgid ""
2078 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2079 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2080 "know how carefully you verified this.\n"
2081 "\n"
2082 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2083 "the\n"
2084 "    key.\n"
2085 "\n"
2086 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2087 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2088 "for\n"
2089 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2090 "user.\n"
2091 "\n"
2092 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2093 "could\n"
2094 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2095 "the\n"
2096 "    key against a photo ID.\n"
2097 "\n"
2098 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2099 "could\n"
2100 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2101 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2102 "a\n"
2103 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2104 "the\n"
2105 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2106 "exchange\n"
2107 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2108 "\n"
2109 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2110 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2111 "\"\n"
2112 "mean to you when you sign other keys.\n"
2113 "\n"
2114 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2115 msgstr ""
2116 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
2117 "clau\n"
2118 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
2119 "saber\n"
2120 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
2121 "\n"
2122 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
2123 "    la clau.\n"
2124 "\n"
2125 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
2126 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2127 "manera.\n"
2128 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
2129 "    usuari amb pseudònim.\n"
2130 "\n"
2131 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2132 "açò\n"
2133 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2134 "verificat\n"
2135 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2136 "\n"
2137 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
2138 "exemple,\n"
2139 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2140 "propietari\n"
2141 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
2142 "difícil\n"
2143 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2144 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2145 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
2146 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2147 "\n"
2148 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2149 "són\n"
2150 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2151 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2152 "\n"
2153 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2154
2155 #: g10/helptext.c:186
2156 #, fuzzy
2157 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2158 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2159
2160 #: g10/helptext.c:190
2161 msgid ""
2162 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2163 "All certificates are then also lost!"
2164 msgstr ""
2165 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2166 "Tots els certificats també es perdran!"
2167
2168 #: g10/helptext.c:195
2169 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2170 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2171
2172 #: g10/helptext.c:200
2173 msgid ""
2174 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2175 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2176 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2177 msgstr ""
2178 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2179 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2180 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2181 "per aquesta clau."
2182
2183 #: g10/helptext.c:205
2184 msgid ""
2185 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2186 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2187 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2188 "a trust connection through another already certified key."
2189 msgstr ""
2190 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2191 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2192 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2193 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2194 "certificada."
2195
2196 #: g10/helptext.c:211
2197 msgid ""
2198 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2199 "your keyring."
2200 msgstr ""
2201 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2202 "de claus."
2203
2204 #: g10/helptext.c:215
2205 msgid ""
2206 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2207 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2208 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2209 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2210 "a second one is available."
2211 msgstr ""
2212 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2213 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2214 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2215 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2216 "hi ha una segona disponible."
2217
2218 #: g10/helptext.c:223
2219 msgid ""
2220 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2221 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2222 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2223 msgstr ""
2224 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2225 "seleccionats)\n"
2226 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2227 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2228
2229 #: g10/helptext.c:230
2230 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2231 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2232
2233 #: g10/helptext.c:236
2234 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2235 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2236
2237 #: g10/helptext.c:240
2238 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2239 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2240
2241 #: g10/helptext.c:245
2242 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2243 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2244
2245 #: g10/helptext.c:250
2246 msgid ""
2247 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2248 "file (which is shown in brackets) will be used."
2249 msgstr ""
2250 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2251 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2252
2253 #: g10/helptext.c:256
2254 msgid ""
2255 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2256 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2257 "  \"Key has been compromised\"\n"
2258 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2259 "      got access to your secret key.\n"
2260 "  \"Key is superseded\"\n"
2261 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2262 "  \"Key is no longer used\"\n"
2263 "      Use this if you have retired this key.\n"
2264 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2265 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2266 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2267 msgstr ""
2268 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2269 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2270 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2271 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2272 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2273 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2274 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2275 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2276 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2277 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2278 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2279 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2280 "      de correu com a invàlida.\n"
2281
2282 #: g10/helptext.c:272
2283 msgid ""
2284 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2285 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2286 "An empty line ends the text.\n"
2287 msgstr ""
2288 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2289 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2290 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2291
2292 #: g10/helptext.c:287
2293 msgid "No help available"
2294 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2295
2296 #: g10/helptext.c:295
2297 #, c-format
2298 msgid "No help available for `%s'"
2299 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2300
2301 #: g10/import.c:95
2302 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2303 msgstr ""
2304
2305 #: g10/import.c:97
2306 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: g10/import.c:99
2310 #, fuzzy
2311 msgid "do not update the trustdb after import"
2312 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2313
2314 #: g10/import.c:101
2315 #, fuzzy
2316 msgid "create a public key when importing a secret key"
2317 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2318
2319 #: g10/import.c:103
2320 msgid "only accept updates to existing keys"
2321 msgstr ""
2322
2323 #: g10/import.c:105
2324 #, fuzzy
2325 msgid "remove unusable parts from key after import"
2326 msgstr "la clau secreta és inusable"
2327
2328 #: g10/import.c:107
2329 msgid "remove as much as possible from key after import"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: g10/import.c:262
2333 #, c-format
2334 msgid "skipping block of type %d\n"
2335 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2336
2337 #: g10/import.c:271
2338 #, fuzzy, c-format
2339 msgid "%lu keys processed so far\n"
2340 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2341
2342 #: g10/import.c:288
2343 #, c-format
2344 msgid "Total number processed: %lu\n"
2345 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2346
2347 #: g10/import.c:290
2348 #, c-format
2349 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2350 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2351
2352 #: g10/import.c:293
2353 #, c-format
2354 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2355 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2356
2357 #: g10/import.c:295
2358 #, c-format
2359 msgid "              imported: %lu"
2360 msgstr "              importades: %lu"
2361
2362 #: g10/import.c:301
2363 #, c-format
2364 msgid "             unchanged: %lu\n"
2365 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2366
2367 #: g10/import.c:303
2368 #, c-format
2369 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2370 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2371
2372 #: g10/import.c:305
2373 #, c-format
2374 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2375 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2376
2377 #: g10/import.c:307
2378 #, c-format
2379 msgid "        new signatures: %lu\n"
2380 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2381
2382 #: g10/import.c:309
2383 #, c-format
2384 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2385 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2386
2387 #: g10/import.c:311
2388 #, c-format
2389 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2390 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2391
2392 #: g10/import.c:313
2393 #, c-format
2394 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2395 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2396
2397 #: g10/import.c:315
2398 #, c-format
2399 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2400 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2401
2402 #: g10/import.c:317
2403 #, c-format
2404 msgid "          not imported: %lu\n"
2405 msgstr "              importades: %lu\n"
2406
2407 #: g10/import.c:319
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2410 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2411
2412 #: g10/import.c:321
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2415 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2416
2417 #: g10/import.c:562
2418 #, c-format
2419 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: g10/import.c:564
2423 #, fuzzy
2424 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2425 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
2426
2427 #: g10/import.c:601
2428 #, c-format
2429 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2430 msgstr ""
2431
2432 #: g10/import.c:613
2433 #, fuzzy, c-format
2434 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2435 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2436
2437 #: g10/import.c:625
2438 #, c-format
2439 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: g10/import.c:638
2443 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2444 msgstr ""
2445
2446 #: g10/import.c:640
2447 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: g10/import.c:664
2451 #, c-format
2452 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
2456 #, fuzzy, c-format
2457 msgid "key %s: no user ID\n"
2458 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2459
2460 #: g10/import.c:741
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2463 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2464
2465 #: g10/import.c:756
2466 #, fuzzy, c-format
2467 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2468 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2469
2470 #: g10/import.c:762
2471 #, fuzzy, c-format
2472 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2473 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2474
2475 #: g10/import.c:764
2476 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2477 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2478
2479 #: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2482 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2483
2484 #: g10/import.c:780
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2487 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2488
2489 #: g10/import.c:789
2490 #, c-format
2491 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2492 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2493
2494 #: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1081
2495 #, c-format
2496 msgid "writing to `%s'\n"
2497 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2498
2499 #: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
2500 #: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
2501 #, c-format
2502 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2503 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2504
2505 #: g10/import.c:817
2506 #, fuzzy, c-format
2507 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2508 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2509
2510 #: g10/import.c:841
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2513 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2514
2515 #: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2518 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2519
2520 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2523 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2524
2525 #: g10/import.c:903
2526 #, fuzzy, c-format
2527 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2528 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2529
2530 #: g10/import.c:906
2531 #, fuzzy, c-format
2532 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2533 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2534
2535 #: g10/import.c:909
2536 #, fuzzy, c-format
2537 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2538 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2539
2540 #: g10/import.c:912
2541 #, fuzzy, c-format
2542 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2543 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2544
2545 #: g10/import.c:915
2546 #, fuzzy, c-format
2547 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2548 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2549
2550 #: g10/import.c:918
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2553 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2554
2555 #: g10/import.c:921
2556 #, fuzzy, c-format
2557 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2558 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2559
2560 #: g10/import.c:924
2561 #, fuzzy, c-format
2562 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2563 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2564
2565 #: g10/import.c:927
2566 #, fuzzy, c-format
2567 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2568 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2569
2570 #: g10/import.c:930
2571 #, fuzzy, c-format
2572 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2573 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2574
2575 #: g10/import.c:953
2576 #, fuzzy, c-format
2577 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2578 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2579
2580 #: g10/import.c:1098
2581 #, fuzzy, c-format
2582 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2583 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2584
2585 #: g10/import.c:1109
2586 #, fuzzy
2587 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2588 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2589
2590 #: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
2591 #, c-format
2592 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2593 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2594
2595 #: g10/import.c:1137
2596 #, fuzzy, c-format
2597 msgid "key %s: secret key imported\n"
2598 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2599
2600 #: g10/import.c:1166
2601 #, fuzzy, c-format
2602 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2603 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2604
2605 #: g10/import.c:1176
2606 #, fuzzy, c-format
2607 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2608 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2609
2610 #: g10/import.c:1206
2611 #, fuzzy, c-format
2612 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2613 msgstr ""
2614 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2615 "de revocació\n"
2616
2617 # O «rebutjara»? ivb
2618 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
2619 # «es rebutja» està bé. jm
2620 #: g10/import.c:1249
2621 #, fuzzy, c-format
2622 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2623 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
2624
2625 #: g10/import.c:1281
2626 #, fuzzy, c-format
2627 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2628 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
2629
2630 #: g10/import.c:1347
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2633 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2634
2635 #: g10/import.c:1362
2636 #, fuzzy, c-format
2637 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2638 msgstr ""
2639 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
2640 "s»\n"
2641 "\n"
2642
2643 #: g10/import.c:1364
2644 #, fuzzy, c-format
2645 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2646 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
2647
2648 #: g10/import.c:1382
2649 #, fuzzy, c-format
2650 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2651 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2652
2653 #: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2656 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
2657
2658 #: g10/import.c:1395
2659 #, fuzzy, c-format
2660 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2661 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
2662
2663 #: g10/import.c:1410
2664 #, fuzzy, c-format
2665 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2666 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
2667
2668 #: g10/import.c:1432
2669 #, fuzzy, c-format
2670 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2671 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
2672
2673 #: g10/import.c:1445
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2676 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
2677
2678 #: g10/import.c:1460
2679 #, fuzzy, c-format
2680 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2681 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
2682
2683 #: g10/import.c:1502
2684 #, fuzzy, c-format
2685 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2686 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2687
2688 #: g10/import.c:1523
2689 #, fuzzy, c-format
2690 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2691 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2692
2693 #: g10/import.c:1550
2694 #, fuzzy, c-format
2695 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2696 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2697
2698 #: g10/import.c:1560
2699 #, fuzzy, c-format
2700 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2701 msgstr ""
2702 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
2703 "descarta\n"
2704
2705 #: g10/import.c:1577
2706 #, fuzzy, c-format
2707 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2708 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
2709
2710 #: g10/import.c:1591
2711 #, fuzzy, c-format
2712 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2713 msgstr ""
2714 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
2715 "descarta\n"
2716
2717 #: g10/import.c:1599
2718 #, fuzzy, c-format
2719 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2720 msgstr ""
2721 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2722
2723 #: g10/import.c:1699
2724 #, fuzzy, c-format
2725 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2726 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2727
2728 #: g10/import.c:1761
2729 #, fuzzy, c-format
2730 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2731 msgstr ""
2732 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
2733 "08lX\n"
2734
2735 #: g10/import.c:1775
2736 #, fuzzy, c-format
2737 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2738 msgstr ""
2739 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
2740 "present.\n"
2741
2742 #: g10/import.c:1834
2743 #, fuzzy, c-format
2744 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2745 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
2746
2747 #: g10/import.c:1868
2748 #, fuzzy, c-format
2749 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2750 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2751
2752 #: g10/import.c:2257
2753 #, fuzzy
2754 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2755 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2756
2757 #: g10/import.c:2265
2758 #, fuzzy
2759 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2760 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2761
2762 #: g10/import.c:2267
2763 #, fuzzy
2764 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2765 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2766
2767 #: g10/keydb.c:168
2768 #, c-format
2769 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2770 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
2771
2772 #: g10/keydb.c:175
2773 #, c-format
2774 msgid "keyring `%s' created\n"
2775 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
2776
2777 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2778 #, fuzzy, c-format
2779 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2780 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
2781
2782 #: g10/keydb.c:698
2783 #, c-format
2784 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2785 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:264
2788 msgid "[revocation]"
2789 msgstr "[revocació]"
2790
2791 #: g10/keyedit.c:265
2792 msgid "[self-signature]"
2793 msgstr "[autosignatura]"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:406
2796 msgid "1 bad signature\n"
2797 msgstr "1 signatura errònia\n"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:408
2800 #, c-format
2801 msgid "%d bad signatures\n"
2802 msgstr "%d signatures errònies\n"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:410
2805 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2806 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:412
2809 #, c-format
2810 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2811 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:414
2814 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2815 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:416
2818 #, c-format
2819 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2820 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:355
2823 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2824 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
2825
2826 #: g10/keyedit.c:357
2827 #, c-format
2828 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2829 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:263
2832 #, fuzzy
2833 msgid ""
2834 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2835 "keys\n"
2836 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2837 "etc.)\n"
2838 msgstr ""
2839 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2840 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2841 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2842
2843 #: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:275
2844 #, fuzzy, c-format
2845 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2846 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:277
2849 #, fuzzy, c-format
2850 msgid "  %d = I trust fully\n"
2851 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:437
2854 msgid ""
2855 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2856 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2857 "trust signatures on your behalf.\n"
2858 msgstr ""
2859
2860 #: g10/keyedit.c:453
2861 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2862 msgstr ""
2863
2864 #: g10/keyedit.c:597
2865 #, c-format
2866 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2867 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
2868
2869 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:634 g10/keyedit.c:661 g10/keyedit.c:829
2870 #: g10/keyedit.c:894 g10/keyedit.c:1736
2871 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2872 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2873
2874 # O no s'ha pogut? ivb
2875 # FIXME: comprovar context. jm
2876 #: g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:648 g10/keyedit.c:675 g10/keyedit.c:835
2877 #: g10/keyedit.c:1742
2878 msgid "  Unable to sign.\n"
2879 msgstr "  No es pot signar.\n"
2880
2881 #: g10/keyedit.c:625
2882 #, c-format
2883 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2884 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
2885
2886 #: g10/keyedit.c:653
2887 #, c-format
2888 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2889 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2890
2891 #: g10/keyedit.c:681
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2894 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2895
2896 #: g10/keyedit.c:683
2897 #, fuzzy
2898 msgid "Sign it? (y/N) "
2899 msgstr "Signar realment? "
2900
2901 #: g10/keyedit.c:705
2902 #, c-format
2903 msgid ""
2904 "The self-signature on \"%s\"\n"
2905 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2906 msgstr ""
2907 "La vostra signatura en «%s»\n"
2908 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2909
2910 #: g10/keyedit.c:714
2911 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2912 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2913
2914 #: g10/keyedit.c:728
2915 #, c-format
2916 msgid ""
2917 "Your current signature on \"%s\"\n"
2918 "has expired.\n"
2919 msgstr ""
2920 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
2921 "ha caducat.\n"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:732
2924 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2925 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
2926
2927 #: g10/keyedit.c:753
2928 #, c-format
2929 msgid ""
2930 "Your current signature on \"%s\"\n"
2931 "is a local signature.\n"
2932 msgstr ""
2933 "La vostra signatura en «%s»\n"
2934 "és una signatura local.\n"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:757
2937 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2938 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2939
2940 #: g10/keyedit.c:778
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2943 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:781
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2948 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:786
2951 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2952 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2953
2954 #: g10/keyedit.c:808
2955 #, fuzzy, c-format
2956 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2957 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:823
2960 msgid "This key has expired!"
2961 msgstr "La clau ha caducat!"
2962
2963 #: g10/keyedit.c:841
2964 #, c-format
2965 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2966 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:847
2969 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2970 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2971
2972 #: g10/keyedit.c:887
2973 msgid ""
2974 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2975 "mode.\n"
2976 msgstr ""
2977 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2978
2979 #: g10/keyedit.c:889
2980 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2981 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:914
2984 msgid ""
2985 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2986 "belongs\n"
2987 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2988 msgstr ""
2989 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2990 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
2991 "contestar, entreu «0».\n"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:919
2994 #, c-format
2995 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2996 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:921
2999 #, c-format
3000 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3001 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:923
3004 #, c-format
3005 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3006 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3007
3008 #: g10/keyedit.c:925
3009 #, c-format
3010 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3011 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:931
3014 #, fuzzy
3015 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3016 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:955
3019 #, fuzzy, c-format
3020 msgid ""
3021 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3022 "key \"%s\" (%s)\n"
3023 msgstr ""
3024 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3025 "amb la vostra clau: \""
3026
3027 #: g10/keyedit.c:962
3028 #, fuzzy
3029 msgid "This will be a self-signature.\n"
3030 msgstr ""
3031 "\n"
3032 "Açò serà una autosignatura.\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:968
3035 #, fuzzy
3036 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3037 msgstr ""
3038 "\n"
3039 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:976
3042 #, fuzzy
3043 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3044 msgstr ""
3045 "\n"
3046 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:986
3049 #, fuzzy
3050 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3051 msgstr ""
3052 "\n"
3053 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:993
3056 #, fuzzy
3057 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3058 msgstr ""
3059 "\n"
3060 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1000
3063 #, fuzzy
3064 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3065 msgstr ""
3066 "\n"
3067 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1005
3070 #, fuzzy
3071 msgid "I have checked this key casually.\n"
3072 msgstr ""
3073 "\n"
3074 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1010
3077 #, fuzzy
3078 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3079 msgstr ""
3080 "\n"
3081 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1020
3084 #, fuzzy
3085 msgid "Really sign? (y/N) "
3086 msgstr "Signar realment? "
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1065 g10/keyedit.c:4503 g10/keyedit.c:4594 g10/keyedit.c:4658
3089 #: g10/keyedit.c:4719 g10/sign.c:370
3090 #, c-format
3091 msgid "signing failed: %s\n"
3092 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:1130
3095 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3087
3099 msgid "This key is not protected.\n"
3100 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:539
3103 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3104 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3090
3107 #, fuzzy
3108 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3109 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1153 g10/keygen.c:3094
3112 msgid "Key is protected.\n"
3113 msgstr "La clau està protegida.\n"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:1177
3116 #, c-format
3117 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3118 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1183
3121 msgid ""
3122 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3123 "\n"
3124 msgstr ""
3125 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3126 "\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1192 g10/keygen.c:1806
3129 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3130 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1197
3133 msgid ""
3134 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3135 "\n"
3136 msgstr ""
3137 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3138 "\n"
3139
3140 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3141 #: g10/keyedit.c:1200
3142 #, fuzzy
3143 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3144 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1271
3147 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3148 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1356
3151 msgid "save and quit"
3152 msgstr "desa i ix"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:1359
3155 #, fuzzy
3156 msgid "show key fingerprint"
3157 msgstr "mostra empremta"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:1360
3160 msgid "list key and user IDs"
3161 msgstr "llista claus i ID"
3162
3163 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3164 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3165 #: g10/keyedit.c:1362
3166 msgid "select user ID N"
3167 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3168
3169 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3170 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3171 #: g10/keyedit.c:1363
3172 #, fuzzy
3173 msgid "select subkey N"
3174 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1364
3177 #, fuzzy
3178 msgid "check signatures"
3179 msgstr "revoca signatures"
3180
3181 #: g10/keyedit.c:1368
3182 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: g10/keyedit.c:1373
3186 #, fuzzy
3187 msgid "sign selected user IDs locally"
3188 msgstr "signa la clau localment"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:1375
3191 #, fuzzy
3192 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3193 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:1377
3196 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: g10/keyedit.c:1381
3200 msgid "add a user ID"
3201 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3202
3203 # Com estava escrit abans.  ivb
3204 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3205 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3206 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3207 #: g10/keyedit.c:1383
3208 msgid "add a photo ID"
3209 msgstr "afegeix un photo ID"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1385
3212 #, fuzzy
3213 msgid "delete selected user IDs"
3214 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1390
3217 #, fuzzy
3218 msgid "add a subkey"
3219 msgstr "addkey"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:1394
3222 msgid "add a key to a smartcard"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1396
3226 msgid "move a key to a smartcard"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: g10/keyedit.c:1398
3230 msgid "move a backup key to a smartcard"
3231 msgstr ""
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1402
3234 #, fuzzy
3235 msgid "delete selected subkeys"
3236 msgstr "esborra una clau secundària"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:1404
3239 msgid "add a revocation key"
3240 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1406
3243 #, fuzzy
3244 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3245 msgstr ""
3246 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1408
3249 #, fuzzy
3250 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3251 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1410
3254 #, fuzzy
3255 msgid "flag the selected user ID as primary"
3256 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:1412
3259 #, fuzzy
3260 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3261 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1415
3264 msgid "list preferences (expert)"
3265 msgstr "llista les preferències (expert)"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1417
3268 msgid "list preferences (verbose)"
3269 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:1419
3272 #, fuzzy
3273 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3274 msgstr ""
3275 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1424
3278 #, fuzzy
3279 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3280 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:1426
3283 msgid "change the passphrase"
3284 msgstr "canvia la contrasenya"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1430
3287 msgid "change the ownertrust"
3288 msgstr "canvia la confiança"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1432
3291 #, fuzzy
3292 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3293 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3294
3295 #: g10/keyedit.c:1434
3296 #, fuzzy
3297 msgid "revoke selected user IDs"
3298 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:1439
3301 #, fuzzy
3302 msgid "revoke key or selected subkeys"
3303 msgstr "revoca una clau secundària"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:1440
3306 #, fuzzy
3307 msgid "enable key"
3308 msgstr "activa una clau"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1441
3311 #, fuzzy
3312 msgid "disable key"
3313 msgstr "desactiva una clau"
3314
3315 # Igual que dalt.  ivb
3316 # Idem :) jm
3317 #: g10/keyedit.c:1442
3318 #, fuzzy
3319 msgid "show selected photo IDs"
3320 msgstr "mostra el photo ID"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:1444
3323 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3324 msgstr ""
3325
3326 #: g10/keyedit.c:1446
3327 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3328 msgstr ""
3329
3330 #: g10/keyedit.c:1564
3331 #, fuzzy, c-format
3332 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3333 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:1582
3336 msgid "Secret key is available.\n"
3337 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1663
3340 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3341 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1671
3344 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3345 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:1690
3348 msgid ""
3349 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3350 "(lsign),\n"
3351 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3352 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3353 msgstr ""
3354
3355 #: g10/keyedit.c:1730
3356 msgid "Key is revoked."
3357 msgstr "La clau està revocada."
3358
3359 #: g10/keyedit.c:1749
3360 #, fuzzy
3361 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3362 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3363
3364 #: g10/keyedit.c:1756
3365 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3366 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:1765
3369 #, fuzzy, c-format
3370 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3371 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:1788
3374 #, c-format
3375 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3376 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
3379 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3380 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:1812
3383 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3384 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:1814
3387 #, fuzzy
3388 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3389 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1815
3392 #, fuzzy
3393 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3394 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1865
3397 #, fuzzy
3398 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3399 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:1877
3402 #, fuzzy
3403 msgid "You must select exactly one key.\n"
3404 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:1905
3407 msgid "Command expects a filename argument\n"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1919
3411 #, fuzzy, c-format
3412 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3413 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1936
3416 #, fuzzy, c-format
3417 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3418 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1960
3421 msgid "You must select at least one key.\n"
3422 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1963
3425 #, fuzzy
3426 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3427 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1964
3430 #, fuzzy
3431 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3432 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1999
3435 #, fuzzy
3436 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3437 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3438
3439 #: g10/keyedit.c:2000
3440 #, fuzzy
3441 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3442 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3443
3444 #: g10/keyedit.c:2018
3445 #, fuzzy
3446 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3447 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3448
3449 #: g10/keyedit.c:2029
3450 #, fuzzy
3451 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3452 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3453
3454 #: g10/keyedit.c:2031
3455 #, fuzzy
3456 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3457 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3458
3459 #: g10/keyedit.c:2081
3460 msgid ""
3461 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3462 msgstr ""
3463
3464 #: g10/keyedit.c:2123
3465 #, fuzzy
3466 msgid "Set preference list to:\n"
3467 msgstr "estableix la llista de preferències"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:2129
3470 #, fuzzy
3471 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3472 msgstr ""
3473 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:2131
3476 #, fuzzy
3477 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3478 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3479
3480 #: g10/keyedit.c:2189
3481 #, fuzzy
3482 msgid "Save changes? (y/N) "
3483 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3484
3485 #: g10/keyedit.c:2192
3486 #, fuzzy
3487 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3488 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3489
3490 #: g10/keyedit.c:2202
3491 #, c-format
3492 msgid "update failed: %s\n"
3493 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:2209
3496 #, c-format
3497 msgid "update secret failed: %s\n"
3498 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2216
3501 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3502 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:2289
3505 msgid "Digest: "
3506 msgstr "Resum: "
3507
3508 #: g10/keyedit.c:2341
3509 msgid "Features: "
3510 msgstr "Funcionalitats: "
3511
3512 #: g10/keyedit.c:2352
3513 msgid "Keyserver no-modify"
3514 msgstr ""
3515
3516 #: g10/keyedit.c:2367 g10/keylist.c:308
3517 msgid "Preferred keyserver: "
3518 msgstr ""
3519
3520 #: g10/keyedit.c:2579
3521 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3522 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3523
3524 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3525 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3526 #: g10/keyedit.c:2638
3527 #, fuzzy, c-format
3528 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3529 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3530
3531 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3532 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3533 #: g10/keyedit.c:2659
3534 #, fuzzy, c-format
3535 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3536 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3537
3538 #: g10/keyedit.c:2665
3539 #, fuzzy
3540 msgid "(sensitive)"
3541 msgstr " (sensible)"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2737 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2813
3544 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:525
3545 #, fuzzy, c-format
3546 msgid "created: %s"
3547 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:2684 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:960
3550 #, fuzzy, c-format
3551 msgid "revoked: %s"
3552 msgstr "[revocada]"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3555 #, fuzzy, c-format
3556 msgid "expired: %s"
3557 msgstr " [caduca: %s]"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:2688 g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2815
3560 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3561 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:531 g10/mainproc.c:966
3562 #, fuzzy, c-format
3563 msgid "expires: %s"
3564 msgstr " [caduca: %s]"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:2690
3567 #, c-format
3568 msgid "usage: %s"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: g10/keyedit.c:2705
3572 #, fuzzy, c-format
3573 msgid "trust: %s"
3574 msgstr " confiança: %c/%c"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:2709
3577 #, c-format
3578 msgid "validity: %s"
3579 msgstr ""
3580
3581 #: g10/keyedit.c:2716
3582 msgid "This key has been disabled"
3583 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:200
3586 msgid "card-no: "
3587 msgstr ""
3588
3589 #: g10/keyedit.c:2768
3590 msgid ""
3591 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3592 "unless you restart the program.\n"
3593 msgstr ""
3594 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3595 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3596
3597 #: g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:3178 g10/keyserver.c:535
3598 #: g10/mainproc.c:1783 g10/trustdb.c:1184 g10/trustdb.c:1704
3599 #, fuzzy
3600 msgid "revoked"
3601 msgstr "[revocada]"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:3180 g10/keyserver.c:539
3604 #: g10/mainproc.c:1785 g10/trustdb.c:537 g10/trustdb.c:1706
3605 #, fuzzy
3606 msgid "expired"
3607 msgstr "expire"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:2899
3610 msgid ""
3611 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3612 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3613 msgstr ""
3614 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
3615 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
3616 "assumida.\n"
3617
3618 # Photo ID com abans.  ivb
3619 #: g10/keyedit.c:2960
3620 msgid ""
3621 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3622 "versions\n"
3623 "         of PGP to reject this key.\n"
3624 msgstr ""
3625 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3626 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3627
3628 #: g10/keyedit.c:2965 g10/keyedit.c:3295
3629 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3630 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3631
3632 #: g10/keyedit.c:2971
3633 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3634 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3635
3636 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3637 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
3638 #: g10/keyedit.c:3111
3639 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3640 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:3121
3643 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3644 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:3125
3647 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3648 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:3131
3651 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3652 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3653
3654 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3655 #: g10/keyedit.c:3145
3656 #, c-format
3657 msgid "Deleted %d signature.\n"
3658 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3659
3660 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3661 #: g10/keyedit.c:3146
3662 #, c-format
3663 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3664 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:3149
3667 msgid "Nothing deleted.\n"
3668 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:3182 g10/trustdb.c:1708
3671 msgid "invalid"
3672 msgstr "invàlida"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:3198
3675 #, fuzzy, c-format
3676 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3677 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3678
3679 #: g10/keyedit.c:3290
3680 msgid ""
3681 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3682 "cause\n"
3683 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3684 msgstr ""
3685 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
3686 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:3301
3689 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3690 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:3321
3693 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3694 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
3695
3696 #: g10/keyedit.c:3346
3697 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3698 msgstr ""
3699 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:3361
3702 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3703 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:3383
3706 #, fuzzy
3707 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3708 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:3402
3711 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3712 msgstr ""
3713 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:3408
3716 #, fuzzy
3717 msgid ""
3718 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3719 msgstr ""
3720 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3721
3722 #: g10/keyedit.c:3469
3723 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3724 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:3475
3727 #, fuzzy
3728 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3729 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:3479
3732 #, fuzzy
3733 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3734 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:3482
3737 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3738 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
3739
3740 #: g10/keyedit.c:3528
3741 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3742 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3743
3744 #: g10/keyedit.c:3544
3745 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3746 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:3769
3749 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3750 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3751
3752 #: g10/keyedit.c:3808 g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4038
3753 #, fuzzy, c-format
3754 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3755 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
3756
3757 #: g10/keyedit.c:3979
3758 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3759 msgstr ""
3760
3761 #: g10/keyedit.c:4059
3762 #, fuzzy
3763 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3764 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3765
3766 #: g10/keyedit.c:4060
3767 #, fuzzy
3768 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3769 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3770
3771 #: g10/keyedit.c:4122
3772 #, c-format
3773 msgid "No user ID with index %d\n"
3774 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:4180
3777 #, fuzzy, c-format
3778 msgid "No user ID with hash %s\n"
3779 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3780
3781 #: g10/keyedit.c:4207
3782 #, fuzzy, c-format
3783 msgid "No subkey with index %d\n"
3784 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3785
3786 #: g10/keyedit.c:4342
3787 #, fuzzy, c-format
3788 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3789 msgstr "ID d'usuari: «"
3790
3791 #: g10/keyedit.c:4345 g10/keyedit.c:4409 g10/keyedit.c:4452
3792 #, fuzzy, c-format
3793 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3794 msgstr ""
3795 "»\n"
3796 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3797
3798 #: g10/keyedit.c:4347 g10/keyedit.c:4411 g10/keyedit.c:4454
3799 msgid " (non-exportable)"
3800 msgstr " (no-exportable)"
3801
3802 #: g10/keyedit.c:4351
3803 #, c-format
3804 msgid "This signature expired on %s.\n"
3805 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3806
3807 #: g10/keyedit.c:4355
3808 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3809 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3810
3811 # (s/N) ivb
3812 # S! jm
3813 #: g10/keyedit.c:4359
3814 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3815 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
3816
3817 #: g10/keyedit.c:4386
3818 #, fuzzy, c-format
3819 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3820 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
3821
3822 #: g10/keyedit.c:4412
3823 #, fuzzy
3824 msgid " (non-revocable)"
3825 msgstr " (no-exportable)"
3826
3827 #: g10/keyedit.c:4419
3828 #, fuzzy, c-format
3829 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3830 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3831
3832 #: g10/keyedit.c:4441
3833 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3834 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3835
3836 # (s/N)?  ivb
3837 #: g10/keyedit.c:4461
3838 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3839 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
3840
3841 #: g10/keyedit.c:4491
3842 msgid "no secret key\n"
3843 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3844
3845 #: g10/keyedit.c:4561
3846 #, c-format
3847 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3848 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3849
3850 #: g10/keyedit.c:4578
3851 #, c-format
3852 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3853 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:4642
3856 #, fuzzy, c-format
3857 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3858 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3859
3860 #: g10/keyedit.c:4704
3861 #, fuzzy, c-format
3862 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3863 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3864
3865 #: g10/keyedit.c:4799
3866 #, fuzzy, c-format
3867 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3868 msgstr ""
3869 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3870
3871 #: g10/keygen.c:259
3872 #, fuzzy, c-format
3873 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3874 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
3875
3876 #: g10/keygen.c:266
3877 #, fuzzy
3878 msgid "too many cipher preferences\n"
3879 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3880
3881 #: g10/keygen.c:268
3882 #, fuzzy
3883 msgid "too many digest preferences\n"
3884 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3885
3886 #: g10/keygen.c:270
3887 #, fuzzy
3888 msgid "too many compression preferences\n"
3889 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3890
3891 #: g10/keygen.c:395
3892 #, fuzzy, c-format
3893 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3894 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
3895
3896 #: g10/keygen.c:815
3897 msgid "writing direct signature\n"
3898 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
3899
3900 #: g10/keygen.c:854
3901 msgid "writing self signature\n"
3902 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
3903
3904 #: g10/keygen.c:905
3905 msgid "writing key binding signature\n"
3906 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
3907
3908 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
3909 #, c-format
3910 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3911 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
3912
3913 #: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
3914 #, c-format
3915 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3916 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3917
3918 #: g10/keygen.c:1232
3919 #, fuzzy
3920 msgid "Sign"
3921 msgstr "sign"
3922
3923 #: g10/keygen.c:1235
3924 msgid "Certify"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: g10/keygen.c:1238
3928 #, fuzzy
3929 msgid "Encrypt"
3930 msgstr "xifra dades"
3931
3932 #: g10/keygen.c:1241
3933 msgid "Authenticate"
3934 msgstr ""
3935
3936 #: g10/keygen.c:1249
3937 msgid "SsEeAaQq"
3938 msgstr ""
3939
3940 #: g10/keygen.c:1268
3941 #, c-format
3942 msgid "Possible actions for a %s key: "
3943 msgstr ""
3944
3945 #: g10/keygen.c:1272
3946 msgid "Current allowed actions: "
3947 msgstr ""
3948
3949 #: g10/keygen.c:1277
3950 #, c-format
3951 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3952 msgstr ""
3953
3954 #: g10/keygen.c:1280
3955 #, c-format
3956 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3957 msgstr ""
3958
3959 #: g10/keygen.c:1283
3960 #, c-format
3961 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3962 msgstr ""
3963
3964 #: g10/keygen.c:1286
3965 #, c-format
3966 msgid "   (%c) Finished\n"
3967 msgstr ""
3968
3969 #: g10/keygen.c:1342
3970 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3971 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3972
3973 #: g10/keygen.c:1344
3974 #, fuzzy, c-format
3975 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3976 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3977
3978 #: g10/keygen.c:1345
3979 #, c-format
3980 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3981 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3982
3983 #: g10/keygen.c:1347
3984 #, fuzzy, c-format
3985 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3986 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:1349
3989 #, fuzzy, c-format
3990 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3991 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
3992
3993 #: g10/keygen.c:1350
3994 #, c-format
3995 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3996 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
3997
3998 #: g10/keygen.c:1352
3999 #, c-format
4000 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4001 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4002
4003 #: g10/keygen.c:1354
4004 #, fuzzy, c-format
4005 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4006 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4007
4008 #: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
4009 #, fuzzy, c-format
4010 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4011 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4012
4013 #: g10/keygen.c:1433
4014 #, c-format
4015 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4016 msgstr ""
4017
4018 #: g10/keygen.c:1440
4019 #, fuzzy, c-format
4020 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4021 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
4022
4023 #: g10/keygen.c:1454
4024 #, c-format
4025 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4026 msgstr ""
4027
4028 #: g10/keygen.c:1460
4029 #, c-format
4030 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4031 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
4032
4033 #: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
4034 #, c-format
4035 msgid "rounded up to %u bits\n"
4036 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
4037
4038 #: g10/keygen.c:1519
4039 msgid ""
4040 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4041 "         0 = key does not expire\n"
4042 "      <n>  = key expires in n days\n"
4043 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4044 "      <n>m = key expires in n months\n"
4045 "      <n>y = key expires in n years\n"
4046 msgstr ""
4047 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
4048 "         0 = la clau no caduca\n"
4049 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
4050 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
4051 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
4052 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
4053
4054 #: g10/keygen.c:1530
4055 msgid ""
4056 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4057 "         0 = signature does not expire\n"
4058 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4059 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4060 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4061 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4062 msgstr ""
4063 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
4064 "         0 = la signatura no caduca\n"
4065 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
4066 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
4067 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
4068 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
4069
4070 #: g10/keygen.c:1553
4071 msgid "Key is valid for? (0) "
4072 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
4073
4074 #: g10/keygen.c:1558
4075 #, fuzzy, c-format
4076 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4077 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
4078
4079 #: g10/keygen.c:1576
4080 msgid "invalid value\n"
4081 msgstr "el valor no és vàlid\n"
4082
4083 #: g10/keygen.c:1583
4084 #, fuzzy
4085 msgid "Key does not expire at all\n"
4086 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4087
4088 #: g10/keygen.c:1584
4089 #, fuzzy
4090 msgid "Signature does not expire at all\n"
4091 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4092
4093 #: g10/keygen.c:1589
4094 #, fuzzy, c-format
4095 msgid "Key expires at %s\n"
4096 msgstr "%s caduca el %s\n"
4097
4098 #: g10/keygen.c:1590
4099 #, fuzzy, c-format
4100 msgid "Signature expires at %s\n"
4101 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4102
4103 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
4104 # Això vaig entendre jo. jm
4105 #: g10/keygen.c:1596
4106 msgid ""
4107 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4108 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4109 msgstr ""
4110 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
4111 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
4112
4113 #: g10/keygen.c:1601
4114 #, fuzzy
4115 msgid "Is this correct? (y/N) "
4116 msgstr "És correcte? (s/n)"
4117
4118 #: g10/keygen.c:1624
4119 #, fuzzy
4120 msgid ""
4121 "\n"
4122 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4123 "ID\n"
4124 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4125 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4126 "\n"
4127 msgstr ""
4128 "\n"
4129 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
4130 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
4131 "d'aquesta forma:\n"
4132 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4133 "\n"
4134
4135 #: g10/keygen.c:1637
4136 msgid "Real name: "
4137 msgstr "Nom i cognoms: "
4138
4139 #: g10/keygen.c:1645
4140 msgid "Invalid character in name\n"
4141 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
4142
4143 #: g10/keygen.c:1647
4144 msgid "Name may not start with a digit\n"
4145 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
4146
4147 #: g10/keygen.c:1649
4148 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4149 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
4150
4151 #: g10/keygen.c:1657
4152 msgid "Email address: "
4153 msgstr "Adreça electrònica: "
4154
4155 #: g10/keygen.c:1663
4156 msgid "Not a valid email address\n"
4157 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
4158
4159 #: g10/keygen.c:1671
4160 msgid "Comment: "
4161 msgstr "Comentari: "
4162
4163 #: g10/keygen.c:1677
4164 msgid "Invalid character in comment\n"
4165 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
4166
4167 #: g10/keygen.c:1700
4168 #, c-format
4169 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4170 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
4171
4172 #: g10/keygen.c:1706
4173 #, c-format
4174 msgid ""
4175 "You selected this USER-ID:\n"
4176 "    \"%s\"\n"
4177 "\n"
4178 msgstr ""
4179 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4180 "    \"%s\"\n"
4181 "\n"
4182
4183 #: g10/keygen.c:1711
4184 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4185 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4186
4187 # xX? ivb
4188 # Hmm... sí. jm
4189 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4190 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4191 #. string which should be translated accordingly and the
4192 #. letter changed to match the one in the answer string.
4193 #.
4194 #. n = Change name
4195 #. c = Change comment
4196 #. e = Change email
4197 #. o = Okay (ready, continue)
4198 #. q = Quit
4199 #.
4200 #: g10/keygen.c:1727
4201 msgid "NnCcEeOoQq"
4202 msgstr "NnCcEeOoXx"
4203
4204 #: g10/keygen.c:1737
4205 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4206 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4207
4208 #: g10/keygen.c:1738
4209 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4210 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4211
4212 #: g10/keygen.c:1757
4213 msgid "Please correct the error first\n"
4214 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4215
4216 #: g10/keygen.c:1797
4217 msgid ""
4218 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4219 "\n"
4220 msgstr ""
4221 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4222 "\n"
4223
4224 #: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:810
4225 #, c-format
4226 msgid "%s.\n"
4227 msgstr "%s.\n"
4228
4229 #: g10/keygen.c:1813
4230 msgid ""
4231 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4232 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4233 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4234 "\n"
4235 msgstr ""
4236 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
4237 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
4238 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
4239 "\n"
4240
4241 #: g10/keygen.c:1835
4242 msgid ""
4243 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4244 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4245 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4246 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4247 msgstr ""
4248 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
4249 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
4250 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
4251 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4252
4253 #: g10/keygen.c:2597
4254 msgid "Key generation canceled.\n"
4255 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
4256
4257 #: g10/keygen.c:2796 g10/keygen.c:2940
4258 #, c-format
4259 msgid "writing public key to `%s'\n"
4260 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
4261
4262 #: g10/keygen.c:2798 g10/keygen.c:2943
4263 #, fuzzy, c-format
4264 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4265 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4266
4267 #: g10/keygen.c:2801 g10/keygen.c:2946
4268 #, c-format
4269 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4270 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4271
4272 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4273 #: g10/keygen.c:2929
4274 #, c-format
4275 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4276 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
4277
4278 #: g10/keygen.c:2935
4279 #, c-format
4280 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4281 msgstr ""
4282 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4283 "\n"
4284
4285 #: g10/keygen.c:2953
4286 #, c-format
4287 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4288 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
4289
4290 #: g10/keygen.c:2960
4291 #, c-format
4292 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4293 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
4294
4295 #: g10/keygen.c:2983
4296 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4297 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
4298
4299 #: g10/keygen.c:2994
4300 #, fuzzy
4301 msgid ""
4302 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4303 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4304 msgstr ""
4305 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4306 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
4307
4308 #: g10/keygen.c:3006 g10/keygen.c:3135 g10/keygen.c:3250
4309 #, c-format
4310 msgid "Key generation failed: %s\n"
4311 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
4312
4313 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4314 #: g10/keygen.c:3058 g10/keygen.c:3186 g10/sign.c:291
4315 #, c-format
4316 msgid ""
4317 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4318 msgstr ""
4319 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4320 "amb el rellotge)\n"
4321
4322 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4323 #: g10/keygen.c:3060 g10/keygen.c:3188 g10/sign.c:293
4324 #, c-format
4325 msgid ""
4326 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4327 msgstr ""
4328 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4329 "amb el rellotge)\n"
4330
4331 #: g10/keygen.c:3069 g10/keygen.c:3199
4332 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4333 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
4334
4335 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3232
4336 #, fuzzy
4337 msgid "Really create? (y/N) "
4338 msgstr "Crear realment? "
4339
4340 #: g10/keygen.c:3391
4341 #, fuzzy, c-format
4342 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4343 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
4344
4345 #: g10/keygen.c:3438
4346 #, fuzzy, c-format
4347 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4348 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
4349
4350 #: g10/keygen.c:3464
4351 #, c-format
4352 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4353 msgstr ""
4354
4355 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4356 msgid "never     "
4357 msgstr "mai       "
4358
4359 #: g10/keylist.c:265
4360 msgid "Critical signature policy: "
4361 msgstr "Política de signatura crítica: "
4362
4363 #: g10/keylist.c:267
4364 msgid "Signature policy: "
4365 msgstr "Política de signatura: "
4366
4367 #: g10/keylist.c:306
4368 msgid "Critical preferred keyserver: "
4369 msgstr ""
4370
4371 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4372 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4373 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
4374
4375 #: g10/keylist.c:373
4376 msgid "Critical signature notation: "
4377 msgstr "Notació de signatura crítica: "
4378
4379 #: g10/keylist.c:375
4380 msgid "Signature notation: "
4381 msgstr "Notació de signatura: "
4382
4383 #: g10/keylist.c:386
4384 msgid "not human readable"
4385 msgstr "no llegible per humans"
4386
4387 #: g10/keylist.c:487
4388 msgid "Keyring"
4389 msgstr "Anell"
4390
4391 #: g10/keylist.c:1521
4392 msgid "Primary key fingerprint:"
4393 msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
4394
4395 #: g10/keylist.c:1523
4396 msgid "     Subkey fingerprint:"
4397 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
4398
4399 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4400 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4401 #: g10/keylist.c:1530
4402 msgid " Primary key fingerprint:"
4403 msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
4404
4405 #: g10/keylist.c:1532
4406 msgid "      Subkey fingerprint:"
4407 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
4408
4409 #: g10/keylist.c:1536 g10/keylist.c:1540
4410 #, fuzzy
4411 msgid "      Key fingerprint ="
4412 msgstr "     Empremta digital ="
4413
4414 #: g10/keylist.c:1607
4415 msgid "      Card serial no. ="
4416 msgstr ""
4417
4418 #: g10/keyring.c:1246
4419 #, fuzzy, c-format
4420 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4421 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
4422
4423 #: g10/keyring.c:1252
4424 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4425 msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
4426
4427 #: g10/keyring.c:1254
4428 #, c-format
4429 msgid "%s is the unchanged one\n"
4430 msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
4431
4432 #: g10/keyring.c:1255
4433 #, c-format
4434 msgid "%s is the new one\n"
4435 msgstr "%s és el nou\n"
4436
4437 #: g10/keyring.c:1256
4438 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4439 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
4440
4441 #: g10/keyring.c:1376
4442 #, fuzzy, c-format
4443 msgid "caching keyring `%s'\n"
4444 msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
4445
4446 #: g10/keyring.c:1422
4447 #, fuzzy, c-format
4448 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4449 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4450
4451 #: g10/keyring.c:1434
4452 #, fuzzy, c-format
4453 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4454 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4455
4456 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
4457 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
4458 #: g10/keyring.c:1505
4459 #, c-format
4460 msgid "%s: keyring created\n"
4461 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
4462
4463 #: g10/keyserver.c:76
4464 msgid "include revoked keys in search results"
4465 msgstr ""
4466
4467 #: g10/keyserver.c:77
4468 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4469 msgstr ""
4470
4471 #: g10/keyserver.c:79
4472 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4473 msgstr ""
4474
4475 #: g10/keyserver.c:81
4476 msgid "do not delete temporary files after using them"
4477 msgstr ""
4478
4479 #: g10/keyserver.c:85
4480 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4481 msgstr ""
4482
4483 #: g10/keyserver.c:87
4484 #, fuzzy
4485 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4486 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
4487
4488 #: g10/keyserver.c:89
4489 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4490 msgstr ""
4491
4492 #: g10/keyserver.c:154
4493 #, fuzzy, c-format
4494 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4495 msgstr ""
4496 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
4497
4498 #: g10/keyserver.c:537
4499 #, fuzzy
4500 msgid "disabled"
4501 msgstr "disable"
4502
4503 #: g10/keyserver.c:738
4504 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4505 msgstr ""
4506
4507 #: g10/keyserver.c:821 g10/keyserver.c:1422
4508 #, c-format
4509 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4510 msgstr ""
4511
4512 #: g10/keyserver.c:919
4513 #, fuzzy, c-format
4514 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4515 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
4516
4517 #: g10/keyserver.c:921
4518 #, fuzzy
4519 msgid "key not found on keyserver\n"
4520 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
4521
4522 #: g10/keyserver.c:1146
4523 #, fuzzy, c-format
4524 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4525 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4526
4527 #: g10/keyserver.c:1150
4528 #, fuzzy, c-format
4529 msgid "requesting key %s from %s\n"
4530 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4531
4532 #: g10/keyserver.c:1174
4533 #, fuzzy, c-format
4534 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4535 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4536
4537 #: g10/keyserver.c:1177
4538 #, fuzzy, c-format
4539 msgid "searching for names from %s\n"
4540 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4541
4542 #: g10/keyserver.c:1325
4543 #, fuzzy, c-format
4544 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4545 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4546
4547 #: g10/keyserver.c:1329
4548 #, fuzzy, c-format
4549 msgid "sending key %s to %s\n"
4550 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4551
4552 #: g10/keyserver.c:1372
4553 #, fuzzy, c-format
4554 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4555 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4556
4557 #: g10/keyserver.c:1375
4558 #, fuzzy, c-format
4559 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4560 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4561
4562 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4563 #: g10/keyserver.c:1382 g10/keyserver.c:1478
4564 #, fuzzy
4565 msgid "no keyserver action!\n"
4566 msgstr "error de servidor de claus"
4567
4568 #: g10/keyserver.c:1430
4569 #, c-format
4570 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4571 msgstr ""
4572
4573 #: g10/keyserver.c:1439
4574 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4575 msgstr ""
4576
4577 #: g10/keyserver.c:1500
4578 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4579 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
4580
4581 #: g10/keyserver.c:1506
4582 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4583 msgstr ""
4584
4585 #: g10/keyserver.c:1518
4586 #, c-format
4587 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4588 msgstr ""
4589
4590 #: g10/keyserver.c:1523
4591 #, c-format
4592 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4593 msgstr ""
4594
4595 #: g10/keyserver.c:1531
4596 #, c-format
4597 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4598 msgstr ""
4599
4600 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4601 #: g10/keyserver.c:1538
4602 #, fuzzy
4603 msgid "keyserver timed out\n"
4604 msgstr "error de servidor de claus"
4605
4606 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4607 #: g10/keyserver.c:1543
4608 #, fuzzy
4609 msgid "keyserver internal error\n"
4610 msgstr "error de servidor de claus"
4611
4612 #: g10/keyserver.c:1552
4613 #, fuzzy, c-format
4614 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4615 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
4616
4617 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4618 #, fuzzy, c-format
4619 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4620 msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
4621
4622 #: g10/keyserver.c:1868
4623 #, fuzzy, c-format
4624 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4625 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
4626
4627 #: g10/keyserver.c:1890
4628 #, fuzzy, c-format
4629 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4630 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4631
4632 #: g10/keyserver.c:1892
4633 #, fuzzy, c-format
4634 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4635 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4636
4637 #: g10/keyserver.c:1957
4638 #, fuzzy, c-format
4639 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4640 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
4641
4642 #: g10/keyserver.c:1963
4643 #, fuzzy, c-format
4644 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4645 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
4646
4647 #: g10/mainproc.c:240
4648 #, c-format
4649 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4650 msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
4651
4652 #: g10/mainproc.c:291
4653 #, c-format
4654 msgid "%s encrypted session key\n"
4655 msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
4656
4657 #: g10/mainproc.c:301
4658 #, fuzzy, c-format
4659 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4660 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
4661
4662 #: g10/mainproc.c:382
4663 #, fuzzy, c-format
4664 msgid "public key is %s\n"
4665 msgstr "la clau pública és %08lX\n"
4666
4667 #: g10/mainproc.c:439
4668 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4669 msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
4670
4671 #: g10/mainproc.c:472
4672 #, fuzzy, c-format
4673 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4674 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
4675
4676 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4677 #, c-format
4678 msgid "      \"%s\"\n"
4679 msgstr ""
4680
4681 #: g10/mainproc.c:480
4682 #, fuzzy, c-format
4683 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4684 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
4685
4686 #: g10/mainproc.c:494
4687 #, c-format
4688 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4689 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
4690
4691 #: g10/mainproc.c:508
4692 #, c-format
4693 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4694 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
4695
4696 # FIXME WK: Use ngettext
4697 #: g10/mainproc.c:510
4698 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4699 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
4700
4701 # I no serà «dades xifrades amb %s»?  ivb
4702 # Sembla que sí, ho marque per a mirar-ho més endavant. jm
4703 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4704 #, c-format
4705 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4706 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
4707
4708 # L'optimístic és aquell que té una Fe Cega en que Tot Anirà Bé!  ivb
4709 #: g10/mainproc.c:549
4710 #, c-format
4711 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4712 msgstr ""
4713 "El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
4714 "en el seu lloc\n"
4715
4716 #: g10/mainproc.c:581
4717 msgid "decryption okay\n"
4718 msgstr "desxifratge correcte\n"
4719
4720 #: g10/mainproc.c:585
4721 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4722 msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
4723
4724 #: g10/mainproc.c:598
4725 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4726 msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
4727
4728 #: g10/mainproc.c:604
4729 #, c-format
4730 msgid "decryption failed: %s\n"
4731 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
4732
4733 #: g10/mainproc.c:623
4734 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4735 msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
4736
4737 #: g10/mainproc.c:625
4738 #, c-format
4739 msgid "original file name='%.*s'\n"
4740 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
4741
4742 #: g10/mainproc.c:815
4743 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4744 msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
4745
4746 #: g10/mainproc.c:1161
4747 #, fuzzy
4748 msgid "no signature found\n"
4749 msgstr "Signatura correcta de \""
4750
4751 #: g10/mainproc.c:1419
4752 msgid "signature verification suppressed\n"
4753 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
4754
4755 #: g10/mainproc.c:1519
4756 #, fuzzy
4757 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4758 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures múltiples\n"
4759
4760 #: g10/mainproc.c:1530
4761 #, fuzzy, c-format
4762 msgid "Signature made %s\n"
4763 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4764
4765 #: g10/mainproc.c:1531
4766 #, fuzzy, c-format
4767 msgid "               using %s key %s\n"
4768 msgstr "              alias \""
4769
4770 # «%.*s» no serà una data?  Caldrà «el» al davant.  ivb
4771 #: g10/mainproc.c:1535
4772 #, fuzzy, c-format
4773 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4774 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
4775
4776 #: g10/mainproc.c:1555
4777 msgid "Key available at: "
4778 msgstr "La clau és disponible en: "
4779
4780 #: g10/mainproc.c:1688 g10/mainproc.c:1736
4781 #, fuzzy, c-format
4782 msgid "BAD signature from \"%s\""
4783 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
4784
4785 #: g10/mainproc.c:1690 g10/mainproc.c:1738
4786 #, fuzzy, c-format
4787 msgid "Expired signature from \"%s\""
478