Fix gpg-preset-passphrase bug.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2008-09-01 08:59+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:225
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:594
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:597
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
57 #. label for the quality bar.
58 #: agent/call-pinentry.c:632
59 msgid "Quality:"
60 msgstr ""
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
63 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
64 #. appropriate string to describe what this is about.  The
65 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
66 #. If you do not translate this entry, a default english
67 #. text (see source) will be used.
68 #: agent/call-pinentry.c:655
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71
72 #: agent/call-pinentry.c:697
73 #, c-format
74 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/call-pinentry.c:717 agent/call-pinentry.c:729
78 #, fuzzy
79 msgid "PIN too long"
80 msgstr "la línia és massa llarga\n"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:718
83 #, fuzzy
84 msgid "Passphrase too long"
85 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:726
88 #, fuzzy
89 msgid "Invalid characters in PIN"
90 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
91
92 #: agent/call-pinentry.c:731
93 msgid "PIN too short"
94 msgstr ""
95
96 #: agent/call-pinentry.c:743
97 #, fuzzy
98 msgid "Bad PIN"
99 msgstr "l'MPI és erroni"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:744
102 #, fuzzy
103 msgid "Bad Passphrase"
104 msgstr "la contrasenya és errònia"
105
106 #: agent/call-pinentry.c:780
107 #, fuzzy
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "la contrasenya és errònia"
110
111 #: agent/command-ssh.c:529
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
114 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1064 g10/keygen.c:3221
117 #: g10/keygen.c:3254 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
118 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
119 #: jnlib/dotlock.c:311
120 #, c-format
121 msgid "can't create `%s': %s\n"
122 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
125 #: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
126 #: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1065 g10/import.c:193
127 #: g10/keygen.c:2706 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
128 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
129 #: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
130 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2077
131 #: sm/gpgsm.c:2114 sm/gpgsm.c:2152 sm/qualified.c:66
132 #, c-format
133 msgid "can't open `%s': %s\n"
134 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
139 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1619
142 #, c-format
143 msgid "detected card with S/N: %s\n"
144 msgstr ""
145
146 #: agent/command-ssh.c:1624
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
149 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:1644
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "no suitable card key found: %s\n"
154 msgstr ""
155 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
156 "\n"
157
158 #: agent/command-ssh.c:1694
159 #, fuzzy, c-format
160 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
161 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
162
163 #: agent/command-ssh.c:1709
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "error writing key: %s\n"
166 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
167
168 #: agent/command-ssh.c:2014
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
171 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
172
173 #: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
174 #: agent/protect-tool.c:1197
175 #, fuzzy
176 msgid "Please re-enter this passphrase"
177 msgstr "canvia la contrasenya"
178
179 #: agent/command-ssh.c:2363
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
183 "0Awithin gpg-agent's key storage"
184 msgstr ""
185
186 #: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
187 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
188 msgid "does not match - try again"
189 msgstr ""
190
191 #: agent/command-ssh.c:2885
192 #, fuzzy, c-format
193 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
194 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
195
196 #: agent/divert-scd.c:217
197 #, fuzzy
198 msgid "Admin PIN"
199 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
200
201 #: agent/divert-scd.c:275
202 #, fuzzy
203 msgid "Repeat this PIN"
204 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
205
206 #: agent/divert-scd.c:278
207 #, fuzzy
208 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
209 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
210
211 #: agent/divert-scd.c:290
212 #, c-format
213 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
214 msgstr ""
215
216 #: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
217 #: sm/import.c:525 sm/import.c:550
218 #, fuzzy, c-format
219 msgid "error creating temporary file: %s\n"
220 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
221
222 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
223 #, fuzzy, c-format
224 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
225 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
226
227 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
228 #, fuzzy
229 msgid "Enter new passphrase"
230 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
231
232 #: agent/genkey.c:165
233 #, fuzzy
234 msgid "Take this one anyway"
235 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
236
237 #: agent/genkey.c:191
238 #, c-format
239 msgid ""
240 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
241 "at least %u character long."
242 msgid_plural ""
243 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
244 "at least %u characters long."
245 msgstr[0] ""
246 msgstr[1] ""
247
248 #: agent/genkey.c:212
249 #, c-format
250 msgid ""
251 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
252 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
253 msgid_plural ""
254 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
255 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
256 msgstr[0] ""
257 msgstr[1] ""
258
259 #: agent/genkey.c:235
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
263 "a known term or match%%0Acertain pattern."
264 msgstr ""
265
266 #: agent/genkey.c:251
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
270 msgstr ""
271
272 #: agent/genkey.c:253
273 #, c-format
274 msgid ""
275 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
276 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
277 msgstr ""
278
279 #: agent/genkey.c:262
280 msgid "Yes, protection is not needed"
281 msgstr ""
282
283 #: agent/genkey.c:306
284 #, fuzzy, c-format
285 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
286 msgstr ""
287 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
288 "\n"
289
290 #: agent/genkey.c:429
291 #, fuzzy
292 msgid "Please enter the new passphrase"
293 msgstr "canvia la contrasenya"
294
295 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
296 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
297 #, fuzzy
298 msgid ""
299 "@Options:\n"
300 " "
301 msgstr ""
302 "@\n"
303 "Opcions:\n"
304 " "
305
306 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
307 msgid "run in server mode (foreground)"
308 msgstr ""
309
310 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
311 msgid "run in daemon mode (background)"
312 msgstr ""
313
314 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
315 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
316 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
317 #: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
318 msgid "verbose"
319 msgstr "detall"
320
321 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
322 #: sm/gpgsm.c:345
323 msgid "be somewhat more quiet"
324 msgstr "una mica més silenciós"
325
326 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
327 msgid "sh-style command output"
328 msgstr ""
329
330 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
331 msgid "csh-style command output"
332 msgstr ""
333
334 #: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
335 #, fuzzy
336 msgid "|FILE|read options from FILE"
337 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
338
339 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
340 msgid "do not detach from the console"
341 msgstr ""
342
343 #: agent/gpg-agent.c:131
344 msgid "do not grab keyboard and mouse"
345 msgstr ""
346
347 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
348 #, fuzzy
349 msgid "use a log file for the server"
350 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
351
352 #: agent/gpg-agent.c:134
353 #, fuzzy
354 msgid "use a standard location for the socket"
355 msgstr ""
356 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
357
358 #: agent/gpg-agent.c:137
359 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
360 msgstr ""
361
362 #: agent/gpg-agent.c:140
363 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
364 msgstr ""
365
366 #: agent/gpg-agent.c:141
367 #, fuzzy
368 msgid "do not use the SCdaemon"
369 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
370
371 #: agent/gpg-agent.c:150
372 msgid "ignore requests to change the TTY"
373 msgstr ""
374
375 #: agent/gpg-agent.c:152
376 msgid "ignore requests to change the X display"
377 msgstr ""
378
379 #: agent/gpg-agent.c:155
380 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
381 msgstr ""
382
383 #: agent/gpg-agent.c:168
384 msgid "do not use the PIN cache when signing"
385 msgstr ""
386
387 #: agent/gpg-agent.c:170
388 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
389 msgstr ""
390
391 #: agent/gpg-agent.c:172
392 #, fuzzy
393 msgid "allow presetting passphrase"
394 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
395
396 #: agent/gpg-agent.c:173
397 msgid "enable ssh-agent emulation"
398 msgstr ""
399
400 #: agent/gpg-agent.c:175
401 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
402 msgstr ""
403
404 #: agent/gpg-agent.c:290 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
405 #: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:574 tools/gpg-connect-agent.c:171
406 #: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
407 #, fuzzy
408 msgid "Please report bugs to <"
409 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
410
411 #: agent/gpg-agent.c:293
412 #, fuzzy
413 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
414 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
415
416 #: agent/gpg-agent.c:295
417 msgid ""
418 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
419 "Secret key management for GnuPG\n"
420 msgstr ""
421
422 #: agent/gpg-agent.c:330 g10/gpg.c:971 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
423 #, c-format
424 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
425 msgstr ""
426
427 #: agent/gpg-agent.c:529 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
428 #: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:974 sm/gpgsm.c:977 tools/symcryptrun.c:997
429 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
430 #, c-format
431 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
432 msgstr ""
433
434 #: agent/gpg-agent.c:628 g10/gpg.c:2069 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:1065
435 #, c-format
436 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
437 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:633 agent/gpg-agent.c:1216 g10/gpg.c:2073
440 #: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:1069 tools/symcryptrun.c:930
441 #, c-format
442 msgid "option file `%s': %s\n"
443 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:641 g10/gpg.c:2080 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:1076
446 #, c-format
447 msgid "reading options from `%s'\n"
448 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
449
450 #: agent/gpg-agent.c:974 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
451 #: g10/plaintext.c:162
452 #, c-format
453 msgid "error creating `%s': %s\n"
454 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
455
456 #: agent/gpg-agent.c:1308 agent/gpg-agent.c:1430 agent/gpg-agent.c:1434
457 #: agent/gpg-agent.c:1475 agent/gpg-agent.c:1479 g10/exec.c:172
458 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
459 #, c-format
460 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
461 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
462
463 #: agent/gpg-agent.c:1322 scd/scdaemon.c:937
464 msgid "name of socket too long\n"
465 msgstr ""
466
467 #: agent/gpg-agent.c:1347 scd/scdaemon.c:960
468 #, fuzzy, c-format
469 msgid "can't create socket: %s\n"
470 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
471
472 #: agent/gpg-agent.c:1356
473 #, fuzzy, c-format
474 msgid "socket name `%s' is too long\n"
475 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
476
477 #: agent/gpg-agent.c:1376
478 #, fuzzy
479 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
480 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
481
482 #: agent/gpg-agent.c:1387 scd/scdaemon.c:980
483 #, fuzzy
484 msgid "error getting nonce for the socket\n"
485 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
486
487 #: agent/gpg-agent.c:1392 scd/scdaemon.c:983
488 #, fuzzy, c-format
489 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
490 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
491
492 #: agent/gpg-agent.c:1404 scd/scdaemon.c:992
493 #, fuzzy, c-format
494 msgid "listen() failed: %s\n"
495 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
496
497 #: agent/gpg-agent.c:1410 scd/scdaemon.c:999
498 #, fuzzy, c-format
499 msgid "listening on socket `%s'\n"
500 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1438 agent/gpg-agent.c:1485 g10/openfile.c:432
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "directory `%s' created\n"
505 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1491
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
510 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1495
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
515 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1612 scd/scdaemon.c:1015
518 #, fuzzy, c-format
519 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
520 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1634
523 #, c-format
524 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
525 msgstr ""
526
527 #: agent/gpg-agent.c:1639
528 #, c-format
529 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
530 msgstr ""
531
532 #: agent/gpg-agent.c:1659
533 #, c-format
534 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
535 msgstr ""
536
537 #: agent/gpg-agent.c:1664
538 #, c-format
539 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
540 msgstr ""
541
542 #: agent/gpg-agent.c:1781 scd/scdaemon.c:1137
543 #, fuzzy, c-format
544 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
545 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
546
547 #: agent/gpg-agent.c:1894 scd/scdaemon.c:1204
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "%s %s stopped\n"
550 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
551
552 #: agent/gpg-agent.c:1917
553 #, fuzzy
554 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
555 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
556
557 #: agent/gpg-agent.c:1928 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:324
558 #: tools/gpg-connect-agent.c:2032
559 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
560 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
561
562 #: agent/gpg-agent.c:1941 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:336
563 #: tools/gpg-connect-agent.c:2043
564 #, c-format
565 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
566 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
567
568 #: agent/preset-passphrase.c:98
569 #, fuzzy
570 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
571 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
572
573 #: agent/preset-passphrase.c:101
574 msgid ""
575 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
576 "Password cache maintenance\n"
577 msgstr ""
578
579 #: agent/protect-tool.c:149
580 #, fuzzy
581 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
582 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
583
584 #: agent/protect-tool.c:151
585 msgid ""
586 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
587 "Secret key maintenance tool\n"
588 msgstr ""
589
590 #: agent/protect-tool.c:1188
591 #, fuzzy
592 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
593 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
594
595 #: agent/protect-tool.c:1191
596 #, fuzzy
597 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
598 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
599
600 #: agent/protect-tool.c:1194
601 msgid ""
602 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
603 "system."
604 msgstr ""
605
606 #: agent/protect-tool.c:1199
607 #, fuzzy
608 msgid ""
609 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
610 "needed to complete this operation."
611 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
612
613 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
614 #, fuzzy
615 msgid "Passphrase:"
616 msgstr "la contrasenya és errònia"
617
618 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
619 #, fuzzy, c-format
620 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
621 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
622
623 #: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
624 #, fuzzy
625 msgid "cancelled\n"
626 msgstr "Cancel·la"
627
628 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
629 #, fuzzy, c-format
630 msgid "error opening `%s': %s\n"
631 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
632
633 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
634 #, fuzzy, c-format
635 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
636 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
637
638 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
639 #, c-format
640 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
641 msgstr ""
642
643 # Parts?  Peces?  ivb
644 #: agent/trustlist.c:181
645 #, fuzzy, c-format
646 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
647 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
648
649 #: agent/trustlist.c:216
650 #, fuzzy, c-format
651 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
652 msgstr "error de lectura: %s\n"
653
654 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
655 #, c-format
656 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
657 msgstr ""
658
659 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
660 #, fuzzy, c-format
661 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
662 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
663
664 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
665 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
666 msgstr ""
667
668 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
669 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
670 #. Pinentry to insert a line break.  The double
671 #. percent sign is actually needed because it is also
672 #. a printf format string.  If you need to insert a
673 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
674 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
675 #. fingerprint string whereas the first one receives
676 #. the name as stored in the certificate.
677 #: agent/trustlist.c:541
678 #, c-format
679 msgid ""
680 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
681 "fingerprint:%%0A  %s"
682 msgstr ""
683
684 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
685 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
686 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
687 #: agent/trustlist.c:554
688 msgid "Correct"
689 msgstr ""
690
691 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
692 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
693 #. Pinentry to insert a line break.  The double
694 #. percent sign is actually needed because it is also
695 #. a printf format string.  If you need to insert a
696 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
697 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
698 #. certificate.
699 #: agent/trustlist.c:577
700 #, c-format
701 msgid ""
702 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
703 "certificates?"
704 msgstr ""
705
706 #: agent/trustlist.c:587
707 #, fuzzy
708 msgid "Yes"
709 msgstr "sí|si"
710
711 #: agent/trustlist.c:587
712 msgid "No"
713 msgstr ""
714
715 #: agent/findkey.c:158
716 #, c-format
717 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
718 msgstr ""
719
720 #: agent/findkey.c:174
721 #, c-format
722 msgid ""
723 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
724 "it now."
725 msgstr ""
726
727 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
728 #, fuzzy
729 msgid "Change passphrase"
730 msgstr "canvia la contrasenya"
731
732 #: agent/findkey.c:196
733 msgid "I'll change it later"
734 msgstr ""
735
736 #: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1406
737 #: tools/gpgconf-comp.c:1745
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "error creating a pipe: %s\n"
740 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
741
742 #: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
743 #, fuzzy, c-format
744 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
745 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
746
747 #: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
748 #, fuzzy, c-format
749 msgid "error forking process: %s\n"
750 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
751
752 #: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
753 #, c-format
754 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
755 msgstr ""
756
757 #: common/exechelp.c:661
758 #, fuzzy, c-format
759 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
760 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
761
762 #: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
763 #, fuzzy, c-format
764 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
765 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
766
767 #: common/exechelp.c:712
768 #, c-format
769 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
770 msgstr ""
771
772 #: common/exechelp.c:725
773 #, fuzzy, c-format
774 msgid "error running `%s': terminated\n"
775 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
776
777 #: common/http.c:1634
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "error creating socket: %s\n"
780 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
781
782 #: common/http.c:1678
783 #, fuzzy
784 msgid "host not found"
785 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
786
787 #: common/simple-pwquery.c:335
788 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
789 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
790
791 #: common/simple-pwquery.c:393
792 #, c-format
793 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
794 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
795
796 #: common/simple-pwquery.c:404
797 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
798 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
799
800 #: common/simple-pwquery.c:414
801 #, fuzzy
802 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
803 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
804
805 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
806 #, fuzzy
807 msgid "canceled by user\n"
808 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
809
810 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
811 #, fuzzy
812 msgid "problem with the agent\n"
813 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
814
815 # bolcats de memòria?  ivb
816 #: common/sysutils.c:105
817 #, c-format
818 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
819 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
820
821 # Indi. ivb
822 #: common/sysutils.c:200
823 #, fuzzy, c-format
824 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
825 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
826
827 #: common/sysutils.c:232
828 #, fuzzy, c-format
829 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
830 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
831
832 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
833 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
834 msgid "yes"
835 msgstr "sí|si"
836
837 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
838 msgid "yY"
839 msgstr "sS"
840
841 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
842 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
843 msgid "no"
844 msgstr "no"
845
846 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
847 msgid "nN"
848 msgstr "nN"
849
850 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
851 #: common/yesno.c:72
852 msgid "quit"
853 msgstr "ix"
854
855 # «xX»?  ivb
856 #: common/yesno.c:75
857 msgid "qQ"
858 msgstr "xX"
859
860 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
861 #: common/yesno.c:109
862 msgid "okay|okay"
863 msgstr ""
864
865 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
866 #: common/yesno.c:111
867 msgid "cancel|cancel"
868 msgstr ""
869
870 #: common/yesno.c:112
871 msgid "oO"
872 msgstr ""
873
874 #: common/yesno.c:113
875 #, fuzzy
876 msgid "cC"
877 msgstr "c"
878
879 #: common/miscellaneous.c:71
880 #, c-format
881 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
882 msgstr ""
883
884 #: common/miscellaneous.c:74
885 #, c-format
886 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
887 msgstr ""
888
889 #: common/asshelp.c:242
890 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
891 msgstr ""
892
893 #: common/asshelp.c:347
894 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
895 msgstr ""
896
897 #: common/audit.c:682
898 #, fuzzy
899 msgid "Certificate chain available"
900 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
901
902 #: common/audit.c:689
903 #, fuzzy
904 msgid "root certificate missing"
905 msgstr ""
906 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
907 "\n"
908
909 #: common/audit.c:715
910 msgid "Data encryption succeeded"
911 msgstr ""
912
913 #: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
914 #, fuzzy
915 msgid "Data available"
916 msgstr "La clau és disponible en: "
917
918 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
919 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
920 #: common/audit.c:723
921 #, fuzzy
922 msgid "Session key created"
923 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
924
925 #: common/audit.c:728
926 #, fuzzy, c-format
927 msgid "algorithm: %s"
928 msgstr "armadura: %s\n"
929
930 # Suportats? ivb
931 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
932 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
933 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
934 # encara no m'agraden massa... jm
935 #: common/audit.c:730 common/audit.c:732
936 #, fuzzy, c-format
937 msgid "unsupported algorithm: %s"
938 msgstr ""
939 "\n"
940 "Algoritmes suportats:\n"
941
942 # Gènere?  Nombre?  ivb
943 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
944 # uncompressed so we know the gender. jm
945 #: common/audit.c:734
946 #, fuzzy
947 msgid "seems to be not encrypted"
948 msgstr "no és xifrat"
949
950 #: common/audit.c:740
951 msgid "Number of recipients"
952 msgstr ""
953
954 #: common/audit.c:748
955 #, c-format
956 msgid "Recipient %d"
957 msgstr ""
958
959 #: common/audit.c:776
960 msgid "Data signing succeeded"
961 msgstr ""
962
963 #: common/audit.c:796
964 msgid "Data decryption succeeded"
965 msgstr ""
966
967 #: common/audit.c:821
968 #, fuzzy
969 msgid "Data verification succeeded"
970 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
971
972 #: common/audit.c:830
973 #, fuzzy
974 msgid "Signature available"
975 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
976
977 #: common/audit.c:835
978 #, fuzzy
979 msgid "Parsing signature succeeded"
980 msgstr "Signatura correcta de \""
981
982 #: common/audit.c:840
983 #, fuzzy, c-format
984 msgid "Bad hash algorithm: %s"
985 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
986
987 #: common/audit.c:855
988 #, fuzzy, c-format
989 msgid "Signature %d"
990 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
991
992 #: common/audit.c:871
993 #, fuzzy
994 msgid "Certificate chain valid"
995 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
996
997 #: common/audit.c:882
998 #, fuzzy
999 msgid "Root certificate trustworthy"
1000 msgstr ""
1001 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
1002 "\n"
1003
1004 #: common/audit.c:892
1005 #, fuzzy
1006 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1007 msgstr "Certificat correcte"
1008
1009 #: common/audit.c:909
1010 #, fuzzy
1011 msgid "Included certificates"
1012 msgstr "Certificat invàlid"
1013
1014 #: common/audit.c:968
1015 msgid "No audit log entries."
1016 msgstr ""
1017
1018 #: common/audit.c:1017
1019 #, fuzzy
1020 msgid "Unknown operation"
1021 msgstr "la versió és desconeguda"
1022
1023 #: common/audit.c:1035
1024 msgid "Gpg-Agent usable"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: common/audit.c:1045
1028 msgid "Dirmngr usable"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: common/audit.c:1081
1032 #, fuzzy, c-format
1033 msgid "No help available for `%s'."
1034 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
1035
1036 #: common/helpfile.c:80
1037 #, fuzzy
1038 msgid "ignoring garbage line"
1039 msgstr "error en l'última línia\n"
1040
1041 #: g10/armor.c:379
1042 #, c-format
1043 msgid "armor: %s\n"
1044 msgstr "armadura: %s\n"
1045
1046 #: g10/armor.c:418
1047 msgid "invalid armor header: "
1048 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
1049
1050 #: g10/armor.c:429
1051 msgid "armor header: "
1052 msgstr "capçalera d'armadura: "
1053
1054 #: g10/armor.c:442
1055 msgid "invalid clearsig header\n"
1056 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
1057
1058 #: g10/armor.c:455
1059 #, fuzzy
1060 msgid "unknown armor header: "
1061 msgstr "capçalera d'armadura: "
1062
1063 # És un missatge d'error?  ivb
1064 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
1065 #: g10/armor.c:508
1066 msgid "nested clear text signatures\n"
1067 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
1068
1069 # FIXME: un-indiar. jm
1070 #: g10/armor.c:643
1071 #, fuzzy
1072 msgid "unexpected armor: "
1073 msgstr "armadura inesperada:"
1074
1075 #: g10/armor.c:655
1076 msgid "invalid dash escaped line: "
1077 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
1078
1079 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1080 #, fuzzy, c-format
1081 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1082 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
1083
1084 #: g10/armor.c:852
1085 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1086 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1087
1088 #: g10/armor.c:886
1089 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1090 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1091
1092 #: g10/armor.c:894
1093 msgid "malformed CRC\n"
1094 msgstr "CRC malformat\n"
1095
1096 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1097 #, fuzzy, c-format
1098 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1099 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1100
1101 #: g10/armor.c:918
1102 #, fuzzy
1103 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1104 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
1105
1106 #: g10/armor.c:922
1107 msgid "error in trailer line\n"
1108 msgstr "error en l'última línia\n"
1109
1110 #: g10/armor.c:1233
1111 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1112 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1113
1114 #: g10/armor.c:1238
1115 #, c-format
1116 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1117 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
1118
1119 #: g10/armor.c:1242
1120 msgid ""
1121 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1122 msgstr ""
1123 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
1124 "utilitzat un MTA amb errors\n"
1125
1126 #: g10/build-packet.c:976
1127 msgid ""
1128 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1129 "an '='\n"
1130 msgstr ""
1131 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1132 "amb el signe «=»\n"
1133
1134 #: g10/build-packet.c:988
1135 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1136 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1137
1138 #: g10/build-packet.c:994
1139 #, fuzzy
1140 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1141 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1142
1143 #: g10/build-packet.c:1012
1144 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1145 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1146
1147 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1148 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1149 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
1150
1151 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1152 msgid "not human readable"
1153 msgstr "no llegible per humans"
1154
1155 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
1156 #, fuzzy, c-format
1157 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1158 msgstr "la clau secreta no està disponible"
1159
1160 #: g10/card-util.c:67
1161 #, c-format
1162 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1163 msgstr ""
1164
1165 # Destès? ivb
1166 # Desatès, sí. jm
1167 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
1168 #: g10/keygen.c:2897 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1169 #, fuzzy
1170 msgid "can't do this in batch mode\n"
1171 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
1172
1173 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
1174 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1592
1175 #: g10/keygen.c:1659 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1176 msgid "Your selection? "
1177 msgstr "La vostra selecció? "
1178
1179 #: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
1180 msgid "[not set]"
1181 msgstr "[no establert]"
1182
1183 #: g10/card-util.c:417
1184 msgid "male"
1185 msgstr "home"
1186
1187 #: g10/card-util.c:418
1188 msgid "female"
1189 msgstr "dóna"
1190
1191 #: g10/card-util.c:418
1192 msgid "unspecified"
1193 msgstr "no especificat"
1194
1195 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
1196 # Probablement és una clau, femení. jm
1197 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1198 # uncompressed so we know the gender. jm
1199 #: g10/card-util.c:445
1200 msgid "not forced"
1201 msgstr "no forçat"
1202
1203 #: g10/card-util.c:445
1204 msgid "forced"
1205 msgstr "forçat"
1206
1207 #: g10/card-util.c:523
1208 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: g10/card-util.c:525
1212 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1213 msgstr ""
1214
1215 #: g10/card-util.c:527
1216 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1217 msgstr ""
1218
1219 #: g10/card-util.c:544
1220 msgid "Cardholder's surname: "
1221 msgstr ""
1222
1223 #: g10/card-util.c:546
1224 msgid "Cardholder's given name: "
1225 msgstr ""
1226
1227 #: g10/card-util.c:564
1228 #, c-format
1229 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: g10/card-util.c:585
1233 #, fuzzy
1234 msgid "URL to retrieve public key: "
1235 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
1236
1237 #: g10/card-util.c:593
1238 #, c-format
1239 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
1243 #, c-format
1244 msgid "error reading `%s': %s\n"
1245 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1246
1247 #: g10/card-util.c:699
1248 msgid "Login data (account name): "
1249 msgstr ""
1250
1251 #: g10/card-util.c:709
1252 #, c-format
1253 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: g10/card-util.c:768
1257 msgid "Private DO data: "
1258 msgstr ""
1259
1260 #: g10/card-util.c:778
1261 #, c-format
1262 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: g10/card-util.c:798
1266 #, fuzzy
1267 msgid "Language preferences: "
1268 msgstr "preferències actualitzades"
1269
1270 #: g10/card-util.c:806
1271 #, fuzzy
1272 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1273 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1274
1275 #: g10/card-util.c:815
1276 #, fuzzy
1277 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1278 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1279
1280 #: g10/card-util.c:836
1281 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1282 msgstr ""
1283
1284 #: g10/card-util.c:850
1285 #, fuzzy
1286 msgid "Error: invalid response.\n"
1287 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1288
1289 #: g10/card-util.c:871
1290 #, fuzzy
1291 msgid "CA fingerprint: "
1292 msgstr "Empremta digital:"
1293
1294 #: g10/card-util.c:894
1295 #, fuzzy
1296 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1297 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1298
1299 #: g10/card-util.c:942
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid "key operation not possible: %s\n"
1302 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1303
1304 #: g10/card-util.c:943
1305 #, fuzzy
1306 msgid "not an OpenPGP card"
1307 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1308
1309 #: g10/card-util.c:952
1310 #, fuzzy, c-format
1311 msgid "error getting current key info: %s\n"
1312 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1313
1314 #: g10/card-util.c:1036
1315 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1316 msgstr ""
1317
1318 #: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
1319 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1320 msgstr ""
1321
1322 #: g10/card-util.c:1077
1323 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1324 msgstr ""
1325
1326 #: g10/card-util.c:1086
1327 #, c-format
1328 msgid ""
1329 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1330 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1331 "You should change them using the command --change-pin\n"
1332 msgstr ""
1333
1334 #: g10/card-util.c:1120
1335 #, fuzzy
1336 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1337 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1338
1339 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
1340 msgid "   (1) Signature key\n"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
1344 #, fuzzy
1345 msgid "   (2) Encryption key\n"
1346 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1347
1348 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
1349 msgid "   (3) Authentication key\n"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
1353 #: g10/keygen.c:1596 g10/keygen.c:1624 g10/keygen.c:1698 g10/revoke.c:685
1354 msgid "Invalid selection.\n"
1355 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1356
1357 #: g10/card-util.c:1196
1358 #, fuzzy
1359 msgid "Please select where to store the key:\n"
1360 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1361
1362 #: g10/card-util.c:1231
1363 #, fuzzy
1364 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1365 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1366
1367 #: g10/card-util.c:1236
1368 #, fuzzy
1369 msgid "secret parts of key are not available\n"
1370 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1371
1372 #: g10/card-util.c:1241
1373 #, fuzzy
1374 msgid "secret key already stored on a card\n"
1375 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1376
1377 #: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
1378 msgid "quit this menu"
1379 msgstr "ix del menú"
1380
1381 #: g10/card-util.c:1311
1382 #, fuzzy
1383 msgid "show admin commands"
1384 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1385
1386 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1387 # «ajuda», evidentment. jm
1388 #: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
1389 msgid "show this help"
1390 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1391
1392 #: g10/card-util.c:1314
1393 #, fuzzy
1394 msgid "list all available data"
1395 msgstr "La clau és disponible en: "
1396
1397 #: g10/card-util.c:1317
1398 msgid "change card holder's name"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: g10/card-util.c:1318
1402 msgid "change URL to retrieve key"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/card-util.c:1319
1406 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1407 msgstr ""
1408
1409 #: g10/card-util.c:1320
1410 #, fuzzy
1411 msgid "change the login name"
1412 msgstr "canvia la data de caducitat"
1413
1414 #: g10/card-util.c:1321
1415 #, fuzzy
1416 msgid "change the language preferences"
1417 msgstr "canvia la confiança"
1418
1419 #: g10/card-util.c:1322
1420 msgid "change card holder's sex"
1421 msgstr ""
1422
1423 #: g10/card-util.c:1323
1424 #, fuzzy
1425 msgid "change a CA fingerprint"
1426 msgstr "mostra empremta"
1427
1428 #: g10/card-util.c:1324
1429 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: g10/card-util.c:1325
1433 #, fuzzy
1434 msgid "generate new keys"
1435 msgstr "genera un nou parell de claus"
1436
1437 #: g10/card-util.c:1326
1438 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1439 msgstr ""
1440
1441 #: g10/card-util.c:1327
1442 msgid "verify the PIN and list all data"
1443 msgstr ""
1444
1445 #: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
1446 msgid "Command> "
1447 msgstr "Ordre> "
1448
1449 #: g10/card-util.c:1485
1450 #, fuzzy
1451 msgid "Admin-only command\n"
1452 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1453
1454 #: g10/card-util.c:1516
1455 msgid "Admin commands are allowed\n"
1456 msgstr ""
1457
1458 #: g10/card-util.c:1518
1459 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
1463 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1464 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1465
1466 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1467 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1468 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1469
1470 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3959 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1471 #, c-format
1472 msgid "can't open `%s'\n"
1473 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1474
1475 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1727
1476 #: g10/revoke.c:226
1477 #, fuzzy, c-format
1478 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1479 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1480
1481 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2398 g10/keyserver.c:1741
1482 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1483 #, c-format
1484 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1485 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1486
1487 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1488 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1489 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1490
1491 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1492 # Fet. jm
1493 #: g10/delkey.c:133
1494 #, fuzzy
1495 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1496 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1497
1498 #: g10/delkey.c:145
1499 #, fuzzy
1500 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1501 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1502
1503 #: g10/delkey.c:153
1504 #, fuzzy
1505 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1506 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1507
1508 #: g10/delkey.c:163
1509 #, c-format
1510 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1511 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1512
1513 #: g10/delkey.c:173
1514 msgid "ownertrust information cleared\n"
1515 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1516
1517 #: g10/delkey.c:204
1518 #, c-format
1519 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1520 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1521
1522 #: g10/delkey.c:206
1523 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1524 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1525
1526 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
1527 #, c-format
1528 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1529 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1530
1531 #: g10/encode.c:232
1532 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1533 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1534
1535 #: g10/encode.c:246
1536 #, fuzzy, c-format
1537 msgid "using cipher %s\n"
1538 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1539
1540 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1541 #, c-format
1542 msgid "`%s' already compressed\n"
1543 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1544
1545 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
1546 #, c-format
1547 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1548 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1549
1550 #: g10/encode.c:485
1551 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1552 msgstr ""
1553 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1554
1555 #: g10/encode.c:510
1556 #, c-format
1557 msgid "reading from `%s'\n"
1558 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1559
1560 #: g10/encode.c:541
1561 msgid ""
1562 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1563 msgstr ""
1564 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1565 "esteu xifrant.\n"
1566
1567 #: g10/encode.c:559
1568 #, fuzzy, c-format
1569 msgid ""
1570 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1571 msgstr ""
1572 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1573
1574 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
1575 #, fuzzy, c-format
1576 msgid ""
1577 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1578 "preferences\n"
1579 msgstr ""
1580 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1581 "destinatari\n"
1582
1583 #: g10/encode.c:751
1584 #, c-format
1585 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1586 msgstr ""
1587 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1588
1589 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:812 g10/pkclist.c:861
1590 #, c-format
1591 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1592 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1593
1594 #: g10/encode.c:848
1595 #, c-format
1596 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1597 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1598
1599 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1600 #, c-format
1601 msgid "%s encrypted data\n"
1602 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1603
1604 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1605 #, c-format
1606 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1607 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1608
1609 # És no-wrap?  ivb
1610 # Com? jm
1611 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1612 msgid ""
1613 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1614 msgstr ""
1615 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1616 "simètric.\n"
1617
1618 #: g10/encr-data.c:145
1619 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1620 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1621
1622 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1623 #: g10/exec.c:49
1624 msgid "no remote program execution supported\n"
1625 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1626
1627 #: g10/exec.c:313
1628 msgid ""
1629 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1630 msgstr ""
1631 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1632 "d'opcions permissos insegurs\n"
1633
1634 #: g10/exec.c:343
1635 #, fuzzy
1636 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1637 msgstr ""
1638 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1639 "externs\n"
1640
1641 #: g10/exec.c:421
1642 #, fuzzy, c-format
1643 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1644 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1645
1646 #: g10/exec.c:424
1647 #, fuzzy, c-format
1648 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1649 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1650
1651 #: g10/exec.c:509
1652 #, c-format
1653 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1654 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1655
1656 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1657 msgid "unnatural exit of external program\n"
1658 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1659
1660 #: g10/exec.c:535
1661 msgid "unable to execute external program\n"
1662 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1663
1664 #: g10/exec.c:552
1665 #, c-format
1666 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1667 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1668
1669 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1670 #, c-format
1671 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1672 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1673
1674 #: g10/exec.c:609
1675 #, c-format
1676 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1677 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1678
1679 #: g10/export.c:61
1680 #, fuzzy
1681 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1682 msgstr ""
1683 "\n"
1684 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1685
1686 #: g10/export.c:63
1687 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1688 msgstr ""
1689
1690 #: g10/export.c:65
1691 #, fuzzy
1692 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1693 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1694
1695 #: g10/export.c:67
1696 #, fuzzy
1697 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1698 msgstr "revoca una clau secundària"
1699
1700 #: g10/export.c:69
1701 #, fuzzy
1702 msgid "remove unusable parts from key during export"
1703 msgstr "la clau secreta és inusable"
1704
1705 #: g10/export.c:71
1706 msgid "remove as much as possible from key during export"
1707 msgstr ""
1708
1709 #: g10/export.c:73
1710 msgid "export keys in an S-expression based format"
1711 msgstr ""
1712
1713 #: g10/export.c:338
1714 #, fuzzy
1715 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1716 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1717
1718 #: g10/export.c:367
1719 #, fuzzy, c-format
1720 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1721 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1722
1723 #: g10/export.c:375
1724 #, fuzzy, c-format
1725 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1726 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1727
1728 #: g10/export.c:386
1729 #, fuzzy, c-format
1730 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1731 msgstr ""
1732 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1733 "descarta\n"
1734
1735 #: g10/export.c:537
1736 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1737 msgstr ""
1738
1739 #: g10/export.c:560
1740 #, fuzzy, c-format
1741 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1742 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1743
1744 #: g10/export.c:584
1745 #, fuzzy, c-format
1746 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1747 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1748
1749 #: g10/export.c:633
1750 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1751 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1752
1753 #: g10/getkey.c:152
1754 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1755 msgstr ""
1756 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1757
1758 #: g10/getkey.c:175
1759 #, fuzzy
1760 msgid "[User ID not found]"
1761 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1762
1763 #: g10/getkey.c:1111
1764 #, c-format
1765 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: g10/getkey.c:1116
1769 #, fuzzy, c-format
1770 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1771 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
1772
1773 #: g10/getkey.c:1118
1774 #, fuzzy
1775 msgid "No fingerprint"
1776 msgstr "Empremta digital:"
1777
1778 #: g10/getkey.c:1928
1779 #, fuzzy, c-format
1780 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1781 msgstr ""
1782 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1783
1784 #: g10/getkey.c:2531 g10/keyedit.c:3727
1785 #, fuzzy, c-format
1786 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1787 msgstr ""
1788 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1789
1790 #: g10/getkey.c:2762
1791 #, fuzzy, c-format
1792 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1793 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1794
1795 #: g10/getkey.c:2809
1796 #, fuzzy, c-format
1797 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1798 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1799
1800 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:58
1801 msgid ""
1802 "@Commands:\n"
1803 " "
1804 msgstr ""
1805 "@Ordres:\n"
1806 " "
1807
1808 #: g10/gpg.c:372
1809 msgid "|[file]|make a signature"
1810 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1811
1812 #: g10/gpg.c:373
1813 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1814 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1815
1816 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
1817 msgid "make a detached signature"
1818 msgstr "crea una signatura separada"
1819
1820 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:251
1821 msgid "encrypt data"
1822 msgstr "xifra dades"
1823
1824 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
1825 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1826 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1827
1828 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:253
1829 msgid "decrypt data (default)"
1830 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1831
1832 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
1833 msgid "verify a signature"
1834 msgstr "verifica una signatura"
1835
1836 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:256
1837 msgid "list keys"
1838 msgstr "llista claus"
1839
1840 #: g10/gpg.c:385
1841 msgid "list keys and signatures"
1842 msgstr "llista claus i signatures"
1843
1844 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1845 #: g10/gpg.c:386
1846 #, fuzzy
1847 msgid "list and check key signatures"
1848 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1849
1850 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1851 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:260
1852 msgid "list keys and fingerprints"
1853 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1854
1855 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:258
1856 msgid "list secret keys"
1857 msgstr "llista claus secretes"
1858
1859 #: g10/gpg.c:389
1860 msgid "generate a new key pair"
1861 msgstr "genera un nou parell de claus"
1862
1863 #: g10/gpg.c:390
1864 msgid "remove keys from the public keyring"
1865 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1866
1867 #: g10/gpg.c:392
1868 msgid "remove keys from the secret keyring"
1869 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1870
1871 #: g10/gpg.c:393
1872 msgid "sign a key"
1873 msgstr "signa una clau"
1874
1875 #: g10/gpg.c:394
1876 msgid "sign a key locally"
1877 msgstr "signa una clau localment"
1878
1879 #: g10/gpg.c:395
1880 msgid "sign or edit a key"
1881 msgstr "signa o edita una clau"
1882
1883 #: g10/gpg.c:396
1884 msgid "generate a revocation certificate"
1885 msgstr "genera un certificat de revocació"
1886
1887 #: g10/gpg.c:398
1888 msgid "export keys"
1889 msgstr "exporta claus"
1890
1891 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:263
1892 msgid "export keys to a key server"
1893 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1894
1895 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:264
1896 msgid "import keys from a key server"
1897 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1898
1899 #: g10/gpg.c:402
1900 msgid "search for keys on a key server"
1901 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1902
1903 #: g10/gpg.c:404
1904 msgid "update all keys from a keyserver"
1905 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1906
1907 #: g10/gpg.c:409
1908 msgid "import/merge keys"
1909 msgstr "importa/fon claus"
1910
1911 #: g10/gpg.c:412
1912 msgid "print the card status"
1913 msgstr ""
1914
1915 #: g10/gpg.c:413
1916 msgid "change data on a card"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: g10/gpg.c:414
1920 msgid "change a card's PIN"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: g10/gpg.c:423
1924 msgid "update the trust database"
1925 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1926
1927 #: g10/gpg.c:430
1928 msgid "|algo [files]|print message digests"
1929 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1930
1931 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:268
1932 msgid "run in server mode"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
1936 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
1937 msgid ""
1938 "@\n"
1939 "Options:\n"
1940 " "
1941 msgstr ""
1942 "@\n"
1943 "Opcions:\n"
1944 " "
1945
1946 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:285
1947 msgid "create ascii armored output"
1948 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1949
1950 #: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:297
1951 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1952 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1953
1954 #: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:335
1955 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1956 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1957
1958 #: g10/gpg.c:451 sm/gpgsm.c:338
1959 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1960 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1961
1962 #: g10/gpg.c:456 sm/gpgsm.c:340
1963 msgid "use canonical text mode"
1964 msgstr "usa el mode de text canònic"
1965
1966 #: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:343
1967 #, fuzzy
1968 msgid "|FILE|write output to FILE"
1969 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
1970
1971 #: g10/gpg.c:483 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:79
1972 msgid "do not make any changes"
1973 msgstr "no fa cap canvi"
1974
1975 #: g10/gpg.c:484
1976 msgid "prompt before overwriting"
1977 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1978
1979 #: g10/gpg.c:527
1980 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1981 msgstr ""
1982
1983 #: g10/gpg.c:528
1984 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1985 msgstr ""
1986
1987 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:403
1988 msgid ""
1989 "@\n"
1990 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1991 msgstr ""
1992 "@\n"
1993 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1994
1995 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1996 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1997 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1998 #: g10/gpg.c:560 sm/gpgsm.c:406
1999 msgid ""
2000 "@\n"
2001 "Examples:\n"
2002 "\n"
2003 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2004 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2005 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2006 " --list-keys [names]        show keys\n"
2007 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2008 msgstr ""
2009 "@\n"
2010 "Exemples:\n"
2011 "\n"
2012 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
2013 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
2014 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
2015 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
2016 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
2017
2018 #: g10/gpg.c:760 g10/gpgv.c:95
2019 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2020 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2021
2022 #: g10/gpg.c:777
2023 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2024 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2025
2026 #: g10/gpg.c:780
2027 msgid ""
2028 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2029 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2030 "default operation depends on the input data\n"
2031 msgstr ""
2032 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2033 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
2034 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
2035
2036 # Suportats? ivb
2037 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
2038 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
2039 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
2040 # encara no m'agraden massa... jm
2041 #: g10/gpg.c:791 sm/gpgsm.c:587
2042 msgid ""
2043 "\n"
2044 "Supported algorithms:\n"
2045 msgstr ""
2046 "\n"
2047 "Algoritmes suportats:\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:794
2050 msgid "Pubkey: "
2051 msgstr "Clau pública: "
2052
2053 #: g10/gpg.c:801 g10/keyedit.c:2321
2054 msgid "Cipher: "
2055 msgstr "Xifratge: "
2056
2057 #: g10/gpg.c:808
2058 msgid "Hash: "
2059 msgstr "Dispersió: "
2060
2061 #: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2366
2062 msgid "Compression: "
2063 msgstr "Compressió: "
2064
2065 #: g10/gpg.c:822 sm/gpgsm.c:607
2066 msgid "Used libraries:"
2067 msgstr ""
2068
2069 #: g10/gpg.c:930
2070 msgid "usage: gpg [options] "
2071 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
2072
2073 #: g10/gpg.c:1100 sm/gpgsm.c:772
2074 msgid "conflicting commands\n"
2075 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
2076
2077 #: g10/gpg.c:1118
2078 #, c-format
2079 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2080 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
2081
2082 # Indi. ivb
2083 #: g10/gpg.c:1315
2084 #, fuzzy, c-format
2085 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2086 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2087
2088 # Indi. ivb
2089 #: g10/gpg.c:1318
2090 #, fuzzy, c-format
2091 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2092 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2093
2094 # Indi. ivb
2095 #: g10/gpg.c:1321
2096 #, fuzzy, c-format
2097 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2098 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2099
2100 #: g10/gpg.c:1327
2101 #, fuzzy, c-format
2102 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2103 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2104
2105 #: g10/gpg.c:1330
2106 #, fuzzy, c-format
2107 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2108 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2109
2110 #: g10/gpg.c:1333
2111 #, fuzzy, c-format
2112 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2113 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2114
2115 #: g10/gpg.c:1339
2116 #, fuzzy, c-format
2117 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2118 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2119
2120 #: g10/gpg.c:1342
2121 #, fuzzy, c-format
2122 msgid ""
2123 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2124 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2125
2126 #: g10/gpg.c:1345
2127 #, fuzzy, c-format
2128 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2129 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2130
2131 #: g10/gpg.c:1351
2132 #, fuzzy, c-format
2133 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2134 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:1354
2137 #, fuzzy, c-format
2138 msgid ""
2139 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2140 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2141
2142 #: g10/gpg.c:1357
2143 #, fuzzy, c-format
2144 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2145 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2146
2147 #: g10/gpg.c:1536
2148 #, fuzzy, c-format
2149 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2150 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
2151
2152 #: g10/gpg.c:1636
2153 msgid "display photo IDs during key listings"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: g10/gpg.c:1638
2157 msgid "show policy URLs during signature listings"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: g10/gpg.c:1640
2161 #, fuzzy
2162 msgid "show all notations during signature listings"
2163 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2164
2165 #: g10/gpg.c:1642
2166 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: g10/gpg.c:1646
2170 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: g10/gpg.c:1648
2174 #, fuzzy
2175 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2176 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2177
2178 #: g10/gpg.c:1650
2179 msgid "show user ID validity during key listings"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: g10/gpg.c:1652
2183 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: g10/gpg.c:1654
2187 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: g10/gpg.c:1656
2191 #, fuzzy
2192 msgid "show the keyring name in key listings"
2193 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
2194
2195 #: g10/gpg.c:1658
2196 #, fuzzy
2197 msgid "show expiration dates during signature listings"
2198 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2199
2200 #: g10/gpg.c:1817
2201 #, c-format
2202 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2203 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
2204
2205 #: g10/gpg.c:1908
2206 #, c-format
2207 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: g10/gpg.c:2292 g10/gpg.c:2976 g10/gpg.c:2988
2211 #, c-format
2212 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2213 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
2214
2215 #: g10/gpg.c:2473 g10/gpg.c:2485
2216 #, fuzzy, c-format
2217 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2218 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2219
2220 #: g10/gpg.c:2567
2221 #, fuzzy, c-format
2222 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2223 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2224
2225 #: g10/gpg.c:2590 g10/gpg.c:2785 g10/keyedit.c:4085
2226 #, fuzzy
2227 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2228 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2229
2230 #: g10/gpg.c:2602
2231 #, fuzzy, c-format
2232 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2233 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2234
2235 #: g10/gpg.c:2605
2236 #, fuzzy
2237 msgid "invalid keyserver options\n"
2238 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2239
2240 #: g10/gpg.c:2612
2241 #, c-format
2242 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2243 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2244
2245 #: g10/gpg.c:2615
2246 msgid "invalid import options\n"
2247 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2248
2249 #: g10/gpg.c:2622
2250 #, c-format
2251 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2252 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2253
2254 #: g10/gpg.c:2625
2255 msgid "invalid export options\n"
2256 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2257
2258 #: g10/gpg.c:2632
2259 #, fuzzy, c-format
2260 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2261 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2262
2263 #: g10/gpg.c:2635
2264 #, fuzzy
2265 msgid "invalid list options\n"
2266 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2267
2268 #: g10/gpg.c:2643
2269 msgid "display photo IDs during signature verification"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: g10/gpg.c:2645
2273 msgid "show policy URLs during signature verification"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: g10/gpg.c:2647
2277 #, fuzzy
2278 msgid "show all notations during signature verification"
2279 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2280
2281 #: g10/gpg.c:2649
2282 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: g10/gpg.c:2653
2286 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2287 msgstr ""
2288
2289 #: g10/gpg.c:2655
2290 #, fuzzy
2291 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2292 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2293
2294 #: g10/gpg.c:2657
2295 #, fuzzy
2296 msgid "show user ID validity during signature verification"
2297 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2298
2299 #: g10/gpg.c:2659
2300 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: g10/gpg.c:2661
2304 #, fuzzy
2305 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2306 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2307
2308 #: g10/gpg.c:2663
2309 msgid "validate signatures with PKA data"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: g10/gpg.c:2665
2313 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: g10/gpg.c:2672
2317 #, fuzzy, c-format
2318 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2319 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2320
2321 #: g10/gpg.c:2675
2322 #, fuzzy
2323 msgid "invalid verify options\n"
2324 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2325
2326 #: g10/gpg.c:2682
2327 #, c-format
2328 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2329 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2330
2331 #: g10/gpg.c:2857
2332 #, fuzzy, c-format
2333 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2334 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2335
2336 #: g10/gpg.c:2860
2337 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2338 msgstr ""
2339
2340 #: g10/gpg.c:2965 sm/gpgsm.c:1485
2341 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2342 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2343
2344 # FIXME: preferència? jm
2345 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2346 #: g10/gpg.c:2969
2347 #, c-format
2348 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2349 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2350
2351 #: g10/gpg.c:2978
2352 #, c-format
2353 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2354 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2355
2356 #: g10/gpg.c:2981
2357 #, c-format
2358 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2359 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2360
2361 #: g10/gpg.c:2996
2362 #, fuzzy, c-format
2363 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2364 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2365
2366 # clares -> en clar?  ivb
2367 #: g10/gpg.c:3010
2368 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2369 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2370
2371 #: g10/gpg.c:3016
2372 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2373 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2374
2375 #: g10/gpg.c:3022
2376 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2377 msgstr ""
2378 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2379 "habilitat.\n"
2380
2381 #: g10/gpg.c:3035
2382 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2383 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2384
2385 #: g10/gpg.c:3101 g10/gpg.c:3125 sm/gpgsm.c:1557
2386 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2387 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2388
2389 #: g10/gpg.c:3107 g10/gpg.c:3131 sm/gpgsm.c:1565 sm/gpgsm.c:1571
2390 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2391 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2392
2393 #: g10/gpg.c:3113
2394 #, fuzzy
2395 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2396 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2397
2398 #: g10/gpg.c:3119
2399 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2400 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2401
2402 #: g10/gpg.c:3134
2403 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2404 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2405
2406 #: g10/gpg.c:3136
2407 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2408 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2409
2410 #: g10/gpg.c:3138
2411 #, fuzzy
2412 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2413 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2414
2415 #: g10/gpg.c:3140
2416 #, fuzzy
2417 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2418 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2419
2420 #: g10/gpg.c:3142
2421 #, fuzzy
2422 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2423 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2424
2425 #: g10/gpg.c:3145
2426 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2427 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2428
2429 #: g10/gpg.c:3149
2430 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2431 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2432
2433 #: g10/gpg.c:3156
2434 msgid "invalid default preferences\n"
2435 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2436
2437 #: g10/gpg.c:3165
2438 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2439 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2440
2441 #: g10/gpg.c:3169
2442 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2443 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2444
2445 #: g10/gpg.c:3173
2446 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2447 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2448
2449 #: g10/gpg.c:3206
2450 #, c-format
2451 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2452 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2453
2454 #: g10/gpg.c:3253
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2457 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2458
2459 #: g10/gpg.c:3258
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2462 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2463
2464 #: g10/gpg.c:3263
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2467 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2468
2469 #: g10/gpg.c:3355
2470 #, c-format
2471 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2472 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2473
2474 #: g10/gpg.c:3366
2475 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2476 msgstr ""
2477 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2478
2479 #: g10/gpg.c:3387
2480 msgid "--store [filename]"
2481 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2482
2483 #: g10/gpg.c:3394
2484 msgid "--symmetric [filename]"
2485 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2486
2487 #: g10/gpg.c:3396
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2490 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2491
2492 #: g10/gpg.c:3406
2493 msgid "--encrypt [filename]"
2494 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2495
2496 #: g10/gpg.c:3419
2497 #, fuzzy
2498 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2499 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2500
2501 #: g10/gpg.c:3421
2502 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2503 msgstr ""
2504
2505 #: g10/gpg.c:3424
2506 #, fuzzy, c-format
2507 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2508 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2509
2510 #: g10/gpg.c:3442
2511 msgid "--sign [filename]"
2512 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2513
2514 #: g10/gpg.c:3455
2515 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2516 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2517
2518 #: g10/gpg.c:3470
2519 #, fuzzy
2520 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2521 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2522
2523 #: g10/gpg.c:3472
2524 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2525 msgstr ""
2526
2527 #: g10/gpg.c:3475
2528 #, fuzzy, c-format
2529 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2530 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2531
2532 #: g10/gpg.c:3495
2533 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2534 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2535
2536 #: g10/gpg.c:3504
2537 msgid "--clearsign [filename]"
2538 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2539
2540 #: g10/gpg.c:3529
2541 msgid "--decrypt [filename]"
2542 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2543
2544 #: g10/gpg.c:3537
2545 msgid "--sign-key user-id"
2546 msgstr "--sign-key user-id"
2547
2548 #: g10/gpg.c:3541
2549 msgid "--lsign-key user-id"
2550 msgstr "--lsign-key user-id"
2551
2552 #: g10/gpg.c:3562
2553 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2554 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2555
2556 #: g10/gpg.c:3654
2557 #, c-format
2558 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2559 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2560
2561 #: g10/gpg.c:3656
2562 #, c-format
2563 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2564 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2565
2566 #: g10/gpg.c:3658
2567 #, c-format
2568 msgid "key export failed: %s\n"
2569 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2570
2571 #: g10/gpg.c:3669
2572 #, c-format
2573 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2574 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2575
2576 #: g10/gpg.c:3679
2577 #, c-format
2578 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2579 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2580
2581 #: g10/gpg.c:3730
2582 #, c-format
2583 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2584 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2585
2586 #: g10/gpg.c:3738
2587 #, c-format
2588 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2589 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2590
2591 #: g10/gpg.c:3828
2592 #, c-format
2593 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2594 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2595
2596 #: g10/gpg.c:3945
2597 msgid "[filename]"
2598 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2599
2600 #: g10/gpg.c:3949
2601 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2602 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2603
2604 #: g10/gpg.c:4261
2605 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2606 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2607
2608 #: g10/gpg.c:4263
2609 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2610 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2611
2612 #: g10/gpg.c:4296
2613 #, fuzzy
2614 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2615 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2616
2617 #: g10/gpgv.c:72
2618 msgid "take the keys from this keyring"
2619 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2620
2621 #: g10/gpgv.c:74
2622 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2623 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2624
2625 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
2626 msgid "|FD|write status info to this FD"
2627 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2628
2629 #: g10/gpgv.c:99
2630 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2631 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2632
2633 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2634 #: g10/gpgv.c:102
2635 msgid ""
2636 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2637 "Check signatures against known trusted keys\n"
2638 msgstr ""
2639 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2640 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2641
2642 #: g10/helptext.c:72
2643 msgid "No help available"
2644 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2645
2646 #: g10/helptext.c:82
2647 #, c-format
2648 msgid "No help available for `%s'"
2649 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2650
2651 #: g10/import.c:94
2652 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: g10/import.c:96
2656 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2657 msgstr ""
2658
2659 #: g10/import.c:98
2660 #, fuzzy
2661 msgid "do not update the trustdb after import"
2662 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2663
2664 #: g10/import.c:100
2665 #, fuzzy
2666 msgid "create a public key when importing a secret key"
2667 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2668
2669 #: g10/import.c:102
2670 msgid "only accept updates to existing keys"
2671 msgstr ""
2672
2673 #: g10/import.c:104
2674 #, fuzzy
2675 msgid "remove unusable parts from key after import"
2676 msgstr "la clau secreta és inusable"
2677
2678 #: g10/import.c:106
2679 msgid "remove as much as possible from key after import"
2680 msgstr ""
2681
2682 #: g10/import.c:269
2683 #, c-format
2684 msgid "skipping block of type %d\n"
2685 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2686
2687 #: g10/import.c:278
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "%lu keys processed so far\n"
2690 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2691
2692 #: g10/import.c:295
2693 #, c-format
2694 msgid "Total number processed: %lu\n"
2695 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2696
2697 #: g10/import.c:297
2698 #, c-format
2699 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2700 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2701
2702 #: g10/import.c:300
2703 #, c-format
2704 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2705 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2706
2707 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2708 #, c-format
2709 msgid "              imported: %lu"
2710 msgstr "              importades: %lu"
2711
2712 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2713 #, c-format
2714 msgid "             unchanged: %lu\n"
2715 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2716
2717 #: g10/import.c:310
2718 #, c-format
2719 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2720 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2721
2722 #: g10/import.c:312
2723 #, c-format
2724 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2725 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2726
2727 #: g10/import.c:314
2728 #, c-format
2729 msgid "        new signatures: %lu\n"
2730 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2731
2732 #: g10/import.c:316
2733 #, c-format
2734 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2735 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2736
2737 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2738 #, c-format
2739 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2740 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2741
2742 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2743 #, c-format
2744 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2745 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2746
2747 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2748 #, c-format
2749 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2750 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2751
2752 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2753 #, c-format
2754 msgid "          not imported: %lu\n"
2755 msgstr "              importades: %lu\n"
2756
2757 #: g10/import.c:326
2758 #, fuzzy, c-format
2759 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2760 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2761
2762 #: g10/import.c:328
2763 #, fuzzy, c-format
2764 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2765 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2766
2767 #: g10/import.c:569
2768 #, c-format
2769 msgid ""
2770 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2771 "algorithms on these user IDs:\n"
2772 msgstr ""
2773
2774 #: g10/import.c:610
2775 #, c-format
2776 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: g10/import.c:625
2780 #, fuzzy, c-format
2781 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2782 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2783
2784 #: g10/import.c:637
2785 #, c-format
2786 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2787 msgstr ""
2788
2789 #: g10/import.c:650
2790 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: g10/import.c:652
2794 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: g10/import.c:676
2798 #, c-format
2799 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2803 #, fuzzy, c-format
2804 msgid "key %s: no user ID\n"
2805 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2806
2807 #: g10/import.c:758
2808 #, fuzzy, c-format
2809 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2810 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2811
2812 #: g10/import.c:773
2813 #, fuzzy, c-format
2814 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2815 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2816
2817 #: g10/import.c:779
2818 #, fuzzy, c-format
2819 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2820 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2821
2822 #: g10/import.c:781
2823 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2824 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2825
2826 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1259
2827 #, fuzzy, c-format
2828 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2829 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2830
2831 #: g10/import.c:797
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2834 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2835
2836 #: g10/import.c:806
2837 #, c-format
2838 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2839 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2840
2841 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
2842 #, c-format
2843 msgid "writing to `%s'\n"
2844 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2845
2846 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1320
2847 #: g10/import.c:2412 g10/import.c:2434
2848 #, c-format
2849 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2850 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2851
2852 #: g10/import.c:834
2853 #, fuzzy, c-format
2854 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2855 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2856
2857 #: g10/import.c:858
2858 #, fuzzy, c-format
2859 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2860 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2861
2862 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1277
2863 #, fuzzy, c-format
2864 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2865 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2866
2867 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1284
2868 #, fuzzy, c-format
2869 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2870 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2871
2872 #: g10/import.c:920
2873 #, fuzzy, c-format
2874 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2875 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2876
2877 #: g10/import.c:923
2878 #, fuzzy, c-format
2879 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2880 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2881
2882 #: g10/import.c:926
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2885 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2886
2887 #: g10/import.c:929
2888 #, fuzzy, c-format
2889 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2890 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2891
2892 #: g10/import.c:932
2893 #, fuzzy, c-format
2894 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2895 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2896
2897 #: g10/import.c:935
2898 #, fuzzy, c-format
2899 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2900 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2901
2902 #: g10/import.c:938
2903 #, fuzzy, c-format
2904 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2905 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2906
2907 #: g10/import.c:941
2908 #, fuzzy, c-format
2909 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2910 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2911
2912 #: g10/import.c:944
2913 #, fuzzy, c-format
2914 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2915 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2916
2917 #: g10/import.c:947
2918 #, fuzzy, c-format
2919 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2920 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2921
2922 #: g10/import.c:971
2923 #, fuzzy, c-format
2924 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2925 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2926
2927 #: g10/import.c:1143
2928 #, fuzzy, c-format
2929 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2930 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2931
2932 #: g10/import.c:1154
2933 #, fuzzy
2934 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2935 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2936
2937 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2427
2938 #, c-format
2939 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2940 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2941
2942 #: g10/import.c:1182
2943 #, fuzzy, c-format
2944 msgid "key %s: secret key imported\n"
2945 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2946
2947 #: g10/import.c:1212
2948 #, fuzzy, c-format
2949 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2950 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2951
2952 #: g10/import.c:1222
2953 #, fuzzy, c-format
2954 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2955 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2956
2957 #: g10/import.c:1252
2958 #, fuzzy, c-format
2959 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2960 msgstr ""
2961 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2962 "de revocació\n"
2963
2964 # O «rebutjara»? ivb
2965 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
2966 # «es rebutja» està bé. jm
2967 #: g10/import.c:1295
2968 #, fuzzy, c-format
2969 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2970 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
2971
2972 #: g10/import.c:1327
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2975 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
2976
2977 #: g10/import.c:1393
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2980 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2981
2982 #: g10/import.c:1408
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2985 msgstr ""
2986 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
2987 "s»\n"
2988 "\n"
2989
2990 #: g10/import.c:1410
2991 #, fuzzy, c-format
2992 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2993 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
2994
2995 #: g10/import.c:1428
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2998 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1439 g10/import.c:1489
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3003 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3004
3005 #: g10/import.c:1441
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3008 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3009
3010 #: g10/import.c:1456
3011 #, fuzzy, c-format
3012 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3013 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3014
3015 #: g10/import.c:1478
3016 #, fuzzy, c-format
3017 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3018 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3019
3020 #: g10/import.c:1491
3021 #, fuzzy, c-format
3022 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3023 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3024
3025 #: g10/import.c:1506
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3028 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3029
3030 #: g10/import.c:1548
3031 #, fuzzy, c-format
3032 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3033 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3034
3035 #: g10/import.c:1569
3036 #, fuzzy, c-format
3037 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3038 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3039
3040 #: g10/import.c:1596
3041 #, fuzzy, c-format
3042 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3043 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3044
3045 #: g10/import.c:1606
3046 #, fuzzy, c-format
3047 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3048 msgstr ""
3049 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3050 "descarta\n"
3051
3052 #: g10/import.c:1623
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3055 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3056
3057 #: g10/import.c:1637
3058 #, fuzzy, c-format
3059 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3060 msgstr ""
3061 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3062 "descarta\n"
3063
3064 #: g10/import.c:1645
3065 #, fuzzy, c-format
3066 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3067 msgstr ""
3068 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3069
3070 #: g10/import.c:1774
3071 #, fuzzy, c-format
3072 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3073 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3074
3075 #: g10/import.c:1836
3076 #, fuzzy, c-format
3077 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3078 msgstr ""
3079 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3080 "08lX\n"
3081
3082 #: g10/import.c:1850
3083 #, fuzzy, c-format
3084 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3085 msgstr ""
3086 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3087 "present.\n"
3088
3089 #: g10/import.c:1909
3090 #, fuzzy, c-format
3091 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3092 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3093
3094 #: g10/import.c:1943
3095 #, fuzzy, c-format
3096 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3097 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3098
3099 #: g10/import.c:2332
3100 #, fuzzy
3101 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3102 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3103
3104 #: g10/import.c:2340
3105 #, fuzzy
3106 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3107 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3108
3109 #: g10/import.c:2342
3110 #, fuzzy
3111 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3112 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3113
3114 #: g10/keydb.c:181
3115 #, c-format
3116 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3117 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3118
3119 #: g10/keydb.c:187
3120 #, c-format
3121 msgid "keyring `%s' created\n"
3122 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3123
3124 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3125 #, fuzzy, c-format
3126 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3127 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3128
3129 #: g10/keydb.c:710
3130 #, c-format
3131 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3132 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:265
3135 msgid "[revocation]"
3136 msgstr "[revocació]"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:266
3139 msgid "[self-signature]"
3140 msgstr "[autosignatura]"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
3143 msgid "1 bad signature\n"
3144 msgstr "1 signatura errònia\n"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
3147 #, c-format
3148 msgid "%d bad signatures\n"
3149 msgstr "%d signatures errònies\n"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
3152 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3153 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
3156 #, c-format
3157 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3158 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
3161 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3162 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
3165 #, c-format
3166 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3167 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:356
3170 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3171 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:358
3174 #, c-format
3175 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3176 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3179 #, fuzzy
3180 msgid ""
3181 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3182 "keys\n"
3183 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3184 "etc.)\n"
3185 msgstr ""
3186 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3187 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3188 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3191 #, fuzzy, c-format
3192 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3193 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3196 #, fuzzy, c-format
3197 msgid "  %d = I trust fully\n"
3198 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:438
3201 msgid ""
3202 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3203 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3204 "trust signatures on your behalf.\n"
3205 msgstr ""
3206
3207 #: g10/keyedit.c:454
3208 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3209 msgstr ""
3210
3211 #: g10/keyedit.c:598
3212 #, c-format
3213 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3214 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3215
3216 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3217 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3218 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3219 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3220
3221 # O no s'ha pogut? ivb
3222 # FIXME: comprovar context. jm
3223 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3224 #: g10/keyedit.c:1759
3225 msgid "  Unable to sign.\n"
3226 msgstr "  No es pot signar.\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:626
3229 #, c-format
3230 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3231 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3232
3233 #: g10/keyedit.c:654
3234 #, c-format
3235 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3236 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3237
3238 #: g10/keyedit.c:682
3239 #, fuzzy, c-format
3240 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3241 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3242
3243 #: g10/keyedit.c:684
3244 #, fuzzy
3245 msgid "Sign it? (y/N) "
3246 msgstr "Signar realment? "
3247
3248 #: g10/keyedit.c:706
3249 #, c-format
3250 msgid ""
3251 "The self-signature on \"%s\"\n"
3252 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3253 msgstr ""
3254 "La vostra signatura en «%s»\n"
3255 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:715
3258 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3259 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3260
3261 #: g10/keyedit.c:729
3262 #, c-format
3263 msgid ""
3264 "Your current signature on \"%s\"\n"
3265 "has expired.\n"
3266 msgstr ""
3267 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3268 "ha caducat.\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:733
3271 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3272 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3273
3274 #: g10/keyedit.c:754
3275 #, c-format
3276 msgid ""
3277 "Your current signature on \"%s\"\n"
3278 "is a local signature.\n"
3279 msgstr ""
3280 "La vostra signatura en «%s»\n"
3281 "és una signatura local.\n"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:758
3284 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3285 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3286
3287 #: g10/keyedit.c:779
3288 #, fuzzy, c-format
3289 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3290 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:782
3293 #, fuzzy, c-format
3294 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3295 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:787
3298 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3299 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3300
3301 #: g10/keyedit.c:809
3302 #, fuzzy, c-format
3303 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3304 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:824
3307 msgid "This key has expired!"
3308 msgstr "La clau ha caducat!"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:842
3311 #, c-format
3312 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3313 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:848
3316 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3317 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3318
3319 #: g10/keyedit.c:888
3320 msgid ""
3321 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3322 "mode.\n"
3323 msgstr ""
3324 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:890
3327 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3328 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:915
3331 msgid ""
3332 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3333 "belongs\n"
3334 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3335 msgstr ""
3336 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3337 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3338 "contestar, entreu «0».\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:920
3341 #, c-format
3342 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3343 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:922
3346 #, c-format
3347 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3348 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:924
3351 #, c-format
3352 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3353 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:926
3356 #, c-format
3357 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3358 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:932
3361 #, fuzzy
3362 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3363 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:956
3366 #, fuzzy, c-format
3367 msgid ""
3368 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3369 "key \"%s\" (%s)\n"
3370 msgstr ""
3371 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3372 "amb la vostra clau: \""
3373
3374 #: g10/keyedit.c:963
3375 #, fuzzy
3376 msgid "This will be a self-signature.\n"
3377 msgstr ""
3378 "\n"
3379 "Açò serà una autosignatura.\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:969
3382 #, fuzzy
3383 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3384 msgstr ""
3385 "\n"
3386 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:977
3389 #, fuzzy
3390 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3391 msgstr ""
3392 "\n"
3393 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:987
3396 #, fuzzy
3397 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3398 msgstr ""
3399 "\n"
3400 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:994
3403 #, fuzzy
3404 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3405 msgstr ""
3406 "\n"
3407 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:1001
3410 #, fuzzy
3411 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3412 msgstr ""
3413 "\n"
3414 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:1006
3417 #, fuzzy
3418 msgid "I have checked this key casually.\n"
3419 msgstr ""
3420 "\n"
3421 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:1011
3424 #, fuzzy
3425 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3426 msgstr ""
3427 "\n"
3428 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:1021
3431 #, fuzzy
3432 msgid "Really sign? (y/N) "
3433 msgstr "Signar realment? "
3434
3435 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4804 g10/keyedit.c:4895 g10/keyedit.c:4959
3436 #: g10/keyedit.c:5020 g10/sign.c:316
3437 #, c-format
3438 msgid "signing failed: %s\n"
3439 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:1131
3442 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3443 msgstr ""
3444
3445 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3596
3446 msgid "This key is not protected.\n"
3447 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3583 g10/revoke.c:538
3450 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3451 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3599
3454 #, fuzzy
3455 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3456 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3603
3459 msgid "Key is protected.\n"
3460 msgstr "La clau està protegida.\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1178
3463 #, c-format
3464 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3465 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1184
3468 msgid ""
3469 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3470 "\n"
3471 msgstr ""
3472 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3473 "\n"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2158
3476 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3477 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:1204
3480 msgid ""
3481 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3482 "\n"
3483 msgstr ""
3484 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3485 "\n"
3486
3487 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3488 #: g10/keyedit.c:1207
3489 #, fuzzy
3490 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3491 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1278
3494 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3495 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1364
3498 msgid "save and quit"
3499 msgstr "desa i ix"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1367
3502 #, fuzzy
3503 msgid "show key fingerprint"
3504 msgstr "mostra empremta"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1368
3507 msgid "list key and user IDs"
3508 msgstr "llista claus i ID"
3509
3510 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3511 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3512 #: g10/keyedit.c:1370
3513 msgid "select user ID N"
3514 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3515
3516 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3517 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3518 #: g10/keyedit.c:1371
3519 #, fuzzy
3520 msgid "select subkey N"
3521 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:1372
3524 #, fuzzy
3525 msgid "check signatures"
3526 msgstr "revoca signatures"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1377
3529 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3530 msgstr ""
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1382
3533 #, fuzzy
3534 msgid "sign selected user IDs locally"
3535 msgstr "signa la clau localment"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:1384
3538 #, fuzzy
3539 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3540 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1386
3543 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3544 msgstr ""
3545
3546 #: g10/keyedit.c:1390
3547 msgid "add a user ID"
3548 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3549
3550 # Com estava escrit abans.  ivb
3551 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3552 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3553 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3554 #: g10/keyedit.c:1392
3555 msgid "add a photo ID"
3556 msgstr "afegeix un photo ID"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1394
3559 #, fuzzy
3560 msgid "delete selected user IDs"
3561 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:1399
3564 #, fuzzy
3565 msgid "add a subkey"
3566 msgstr "addkey"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:1403
3569 msgid "add a key to a smartcard"
3570 msgstr ""
3571
3572 #: g10/keyedit.c:1405
3573 msgid "move a key to a smartcard"
3574 msgstr ""
3575
3576 #: g10/keyedit.c:1407
3577 msgid "move a backup key to a smartcard"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: g10/keyedit.c:1411
3581 #, fuzzy
3582 msgid "delete selected subkeys"
3583 msgstr "esborra una clau secundària"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:1413
3586 msgid "add a revocation key"
3587 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:1415
3590 #, fuzzy
3591 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3592 msgstr ""
3593 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1417
3596 #, fuzzy
3597 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3598 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:1419
3601 #, fuzzy
3602 msgid "flag the selected user ID as primary"
3603 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3604
3605 #: g10/keyedit.c:1421
3606 #, fuzzy
3607 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3608 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:1424
3611 msgid "list preferences (expert)"
3612 msgstr "llista les preferències (expert)"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:1426
3615 msgid "list preferences (verbose)"
3616 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:1428
3619 #, fuzzy
3620 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3621 msgstr ""
3622 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:1433
3625 #, fuzzy
3626 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3627 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1435
3630 #, fuzzy
3631 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3632 msgstr ""
3633 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3634
3635 #: g10/keyedit.c:1437
3636 msgid "change the passphrase"
3637 msgstr "canvia la contrasenya"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1441
3640 msgid "change the ownertrust"
3641 msgstr "canvia la confiança"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:1443
3644 #, fuzzy
3645 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3646 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3647
3648 #: g10/keyedit.c:1445
3649 #, fuzzy
3650 msgid "revoke selected user IDs"
3651 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:1450
3654 #, fuzzy
3655 msgid "revoke key or selected subkeys"
3656 msgstr "revoca una clau secundària"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1451
3659 #, fuzzy
3660 msgid "enable key"
3661 msgstr "activa una clau"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:1452
3664 #, fuzzy
3665 msgid "disable key"
3666 msgstr "desactiva una clau"
3667
3668 # Igual que dalt.  ivb
3669 # Idem :) jm
3670 #: g10/keyedit.c:1453
3671 #, fuzzy
3672 msgid "show selected photo IDs"
3673 msgstr "mostra el photo ID"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:1455
3676 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3677 msgstr ""
3678
3679 #: g10/keyedit.c:1457
3680 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: g10/keyedit.c:1579
3684 #, fuzzy, c-format
3685 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3686 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1597
3689 msgid "Secret key is available.\n"
3690 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1680
3693 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3694 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1688
3697 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3698 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1707
3701 msgid ""
3702 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3703 "(lsign),\n"
3704 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3705 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3706 msgstr ""
3707
3708 #: g10/keyedit.c:1747
3709 msgid "Key is revoked."
3710 msgstr "La clau està revocada."
3711
3712 #: g10/keyedit.c:1766
3713 #, fuzzy
3714 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3715 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3716
3717 #: g10/keyedit.c:1773
3718 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3719 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3720
3721 #: g10/keyedit.c:1782
3722 #, fuzzy, c-format
3723 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3724 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:1805
3727 #, c-format
3728 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3729 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3732 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3733 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3734
3735 #: g10/keyedit.c:1829
3736 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3737 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3738
3739 #: g10/keyedit.c:1831
3740 #, fuzzy
3741 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3742 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3743
3744 #: g10/keyedit.c:1832
3745 #, fuzzy
3746 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3747 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3748
3749 #: g10/keyedit.c:1882
3750 #, fuzzy
3751 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3752 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3753
3754 #: g10/keyedit.c:1894
3755 #, fuzzy
3756 msgid "You must select exactly one key.\n"
3757 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3758
3759 #: g10/keyedit.c:1922
3760 msgid "Command expects a filename argument\n"
3761 msgstr ""
3762
3763 #: g10/keyedit.c:1936
3764 #, fuzzy, c-format
3765 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3766 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3767
3768 #: g10/keyedit.c:1953
3769 #, fuzzy, c-format
3770 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3771 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3772
3773 #: g10/keyedit.c:1977
3774 msgid "You must select at least one key.\n"
3775 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3776
3777 #: g10/keyedit.c:1980
3778 #, fuzzy
3779 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3780 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3781
3782 #: g10/keyedit.c:1981
3783 #, fuzzy
3784 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3785 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3786
3787 #: g10/keyedit.c:2016
3788 #, fuzzy
3789 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3790 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3791
3792 #: g10/keyedit.c:2017
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3795 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3796
3797 #: g10/keyedit.c:2035
3798 #, fuzzy
3799 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3800 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3801
3802 #: g10/keyedit.c:2046
3803 #, fuzzy
3804 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3805 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3806
3807 #: g10/keyedit.c:2048
3808 #, fuzzy
3809 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3810 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3811
3812 #: g10/keyedit.c:2098
3813 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: g10/keyedit.c:2140
3817 #, fuzzy
3818 msgid "Set preference list to:\n"
3819 msgstr "estableix la llista de preferències"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2146
3822 #, fuzzy
3823 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3824 msgstr ""
3825 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3826
3827 #: g10/keyedit.c:2148
3828 #, fuzzy
3829 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3830 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3831
3832 #: g10/keyedit.c:2216
3833 #, fuzzy
3834 msgid "Save changes? (y/N) "
3835 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3836
3837 #: g10/keyedit.c:2219
3838 #, fuzzy
3839 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3840 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3841
3842 #: g10/keyedit.c:2229
3843 #, c-format
3844 msgid "update failed: %s\n"
3845 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2236
3848 #, c-format
3849 msgid "update secret failed: %s\n"
3850 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2243
3853 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3854 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3855
3856 #: g10/keyedit.c:2344
3857 msgid "Digest: "
3858 msgstr "Resum: "
3859
3860 #: g10/keyedit.c:2395
3861 msgid "Features: "
3862 msgstr "Funcionalitats: "
3863
3864 #: g10/keyedit.c:2406
3865 msgid "Keyserver no-modify"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:310
3869 msgid "Preferred keyserver: "
3870 msgstr ""
3871
3872 #: g10/keyedit.c:2429 g10/keyedit.c:2430
3873 #, fuzzy
3874 msgid "Notations: "
3875 msgstr "Notació: "
3876
3877 #: g10/keyedit.c:2640
3878 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3879 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3880
3881 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3882 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3883 #: g10/keyedit.c:2699
3884 #, fuzzy, c-format
3885 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3886 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3887
3888 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3889 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3890 #: g10/keyedit.c:2720
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3893 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3894
3895 #: g10/keyedit.c:2726
3896 #, fuzzy
3897 msgid "(sensitive)"
3898 msgstr " (sensible)"
3899
3900 #: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
3901 #: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
3902 #, fuzzy, c-format
3903 msgid "created: %s"
3904 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
3907 #, fuzzy, c-format
3908 msgid "revoked: %s"
3909 msgstr "[revocada]"
3910
3911 #: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
3912 #, fuzzy, c-format
3913 msgid "expired: %s"
3914 msgstr " [caduca: %s]"
3915
3916 #: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
3917 #: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
3918 #: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3919 #, fuzzy, c-format
3920 msgid "expires: %s"
3921 msgstr " [caduca: %s]"
3922
3923 #: g10/keyedit.c:2751
3924 #, c-format
3925 msgid "usage: %s"
3926 msgstr ""
3927
3928 #: g10/keyedit.c:2766
3929 #, fuzzy, c-format
3930 msgid "trust: %s"
3931 msgstr " confiança: %c/%c"
3932
3933 #: g10/keyedit.c:2770
3934 #, c-format
3935 msgid "validity: %s"
3936 msgstr ""
3937
3938 #: g10/keyedit.c:2777
3939 msgid "This key has been disabled"
3940 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3941
3942 #: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:202
3943 msgid "card-no: "
3944 msgstr ""
3945
3946 #: g10/keyedit.c:2829
3947 msgid ""
3948 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3949 "unless you restart the program.\n"
3950 msgstr ""
3951 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3952 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3953
3954 #: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:539
3955 #: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
3956 #, fuzzy
3957 msgid "revoked"
3958 msgstr "[revocada]"
3959
3960 #: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:543
3961 #: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
3962 #, fuzzy
3963 msgid "expired"
3964 msgstr "expire"
3965
3966 #: g10/keyedit.c:2960
3967 msgid ""
3968 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3969 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3970 msgstr ""
3971 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
3972 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
3973 "assumida.\n"
3974
3975 # Photo ID com abans.  ivb
3976 #: g10/keyedit.c:3021
3977 msgid ""
3978 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3979 "versions\n"
3980 "         of PGP to reject this key.\n"
3981 msgstr ""
3982 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3983 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3984
3985 #: g10/keyedit.c:3026 g10/keyedit.c:3361
3986 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3987 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3988
3989 #: g10/keyedit.c:3032
3990 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3991 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3992
3993 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3994 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
3995 #: g10/keyedit.c:3172
3996 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3997 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3998
3999 #: g10/keyedit.c:3182
4000 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4001 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
4002
4003 #: g10/keyedit.c:3186
4004 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4005 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
4006
4007 #: g10/keyedit.c:3192
4008 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4009 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4010
4011 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4012 #: g10/keyedit.c:3206
4013 #, c-format
4014 msgid "Deleted %d signature.\n"
4015 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4016
4017 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4018 #: g10/keyedit.c:3207
4019 #, c-format
4020 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4021 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
4022
4023 #: g10/keyedit.c:3210
4024 msgid "Nothing deleted.\n"
4025 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
4026
4027 #: g10/keyedit.c:3243 g10/trustdb.c:1697
4028 msgid "invalid"
4029 msgstr "invàlida"
4030
4031 #: g10/keyedit.c:3245
4032 #, fuzzy, c-format
4033 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4034 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4035
4036 #: g10/keyedit.c:3252
4037 #, fuzzy, c-format
4038 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4039 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4040
4041 #: g10/keyedit.c:3253
4042 #, fuzzy, c-format
4043 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4044 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4045
4046 #: g10/keyedit.c:3261
4047 #, fuzzy, c-format
4048 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4049 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4050
4051 #: g10/keyedit.c:3262
4052 #, fuzzy, c-format
4053 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4054 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4055
4056 #: g10/keyedit.c:3356
4057 msgid ""
4058 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4059 "cause\n"
4060 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4061 msgstr ""
4062 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
4063 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
4064
4065 #: g10/keyedit.c:3367
4066 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4067 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
4068
4069 #: g10/keyedit.c:3387
4070 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4071 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
4072
4073 #: g10/keyedit.c:3412
4074 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4075 msgstr ""
4076 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
4077
4078 #: g10/keyedit.c:3427
4079 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4080 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4081
4082 #: g10/keyedit.c:3449
4083 #, fuzzy
4084 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4085 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4086
4087 #: g10/keyedit.c:3468
4088 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4089 msgstr ""
4090 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4091
4092 #: g10/keyedit.c:3474
4093 #, fuzzy
4094 msgid ""
4095 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4096 msgstr ""
4097 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
4098
4099 #: g10/keyedit.c:3535
4100 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4101 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
4102
4103 #: g10/keyedit.c:3541
4104 #, fuzzy
4105 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4106 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
4107
4108 #: g10/keyedit.c:3545
4109 #, fuzzy
4110 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4111 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
4112
4113 #: g10/keyedit.c:3548
4114 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4115 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
4116
4117 #: g10/keyedit.c:3594
4118 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4119 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
4120
4121 #: g10/keyedit.c:3610
4122 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4123 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
4124
4125 #: g10/keyedit.c:3688
4126 #, fuzzy, c-format
4127 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4128 msgstr ""
4129 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4130
4131 #: g10/keyedit.c:3694
4132 #, c-format
4133 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4134 msgstr ""
4135
4136 #: g10/keyedit.c:3857
4137 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4138 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
4139
4140 #: g10/keyedit.c:3896 g10/keyedit.c:4006 g10/keyedit.c:4126 g10/keyedit.c:4267
4141 #, fuzzy, c-format
4142 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4143 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
4144
4145 #: g10/keyedit.c:4067
4146 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4147 msgstr ""
4148
4149 #: g10/keyedit.c:4147
4150 #, fuzzy
4151 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4152 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4153
4154 #: g10/keyedit.c:4148
4155 #, fuzzy
4156 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4157 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4158
4159 #: g10/keyedit.c:4210
4160 #, fuzzy
4161 msgid "Enter the notation: "
4162 msgstr "Notació de signatura: "
4163
4164 #: g10/keyedit.c:4359
4165 #, fuzzy
4166 msgid "Proceed? (y/N) "
4167 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4168
4169 #: g10/keyedit.c:4423
4170 #, c-format
4171 msgid "No user ID with index %d\n"
4172 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4173
4174 #: g10/keyedit.c:4481
4175 #, fuzzy, c-format
4176 msgid "No user ID with hash %s\n"
4177 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4178
4179 #: g10/keyedit.c:4508
4180 #, fuzzy, c-format
4181 msgid "No subkey with index %d\n"
4182 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4183
4184 #: g10/keyedit.c:4643
4185 #, fuzzy, c-format
4186 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4187 msgstr "ID d'usuari: «"
4188
4189 #: g10/keyedit.c:4646 g10/keyedit.c:4710 g10/keyedit.c:4753
4190 #, fuzzy, c-format
4191 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4192 msgstr ""
4193 "»\n"
4194 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4195
4196 #: g10/keyedit.c:4648 g10/keyedit.c:4712 g10/keyedit.c:4755
4197 msgid " (non-exportable)"
4198 msgstr " (no-exportable)"
4199
4200 #: g10/keyedit.c:4652
4201 #, c-format
4202 msgid "This signature expired on %s.\n"
4203 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
4204
4205 #: g10/keyedit.c:4656
4206 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4207 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
4208
4209 # (s/N) ivb
4210 # S! jm
4211 #: g10/keyedit.c:4660
4212 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4213 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
4214
4215 #: g10/keyedit.c:4687
4216 #, fuzzy, c-format
4217 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4218 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
4219
4220 #: g10/keyedit.c:4713
4221 #, fuzzy
4222 msgid " (non-revocable)"
4223 msgstr " (no-exportable)"
4224
4225 #: g10/keyedit.c:4720
4226 #, fuzzy, c-format
4227 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4228 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
4229
4230 #: g10/keyedit.c:4742
4231 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4232 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
4233
4234 # (s/N)?  ivb
4235 #: g10/keyedit.c:4762
4236 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4237 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
4238
4239 #: g10/keyedit.c:4792
4240 msgid "no secret key\n"
4241 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
4242
4243 #: g10/keyedit.c:4862
4244 #, c-format
4245 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4246 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4247
4248 #: g10/keyedit.c:4879
4249 #, c-format
4250 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4251 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
4252
4253 #: g10/keyedit.c:4943
4254 #, fuzzy, c-format
4255 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4256 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4257
4258 #: g10/keyedit.c:5005
4259 #, fuzzy, c-format
4260 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4261 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4262
4263 #: g10/keyedit.c:5100
4264 #, fuzzy, c-format
4265 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4266 msgstr ""
4267 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
4268
4269 #: g10/keygen.c:269
4270 #, fuzzy, c-format
4271 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4272 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
4273
4274 #: g10/keygen.c:276
4275 #, fuzzy
4276 msgid "too many cipher preferences\n"
4277 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4278
4279 #: g10/keygen.c:278
4280 #, fuzzy
4281 msgid "too many digest preferences\n"
4282 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4283
4284 #: g10/keygen.c:280
4285 #, fuzzy
4286 msgid "too many compression preferences\n"
4287 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4288
4289 #: g10/keygen.c:405
4290 #, fuzzy, c-format
4291 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4292 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
4293
4294 #: g10/keygen.c:885
4295 msgid "writing direct signature\n"
4296 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
4297
4298 #: g10/keygen.c:927
4299 msgid "writing self signature\n"
4300 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
4301
4302 #: g10/keygen.c:984
4303 msgid "writing key binding signature\n"
4304 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
4305
4306 #: g10/keygen.c:1152 g10/keygen.c:1263 g10/keygen.c:1268 g10/keygen.c:1403
4307 #: g10/keygen.c:3096
4308 #, c-format
4309 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4310 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
4311
4312 #: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409 g10/keygen.c:3102
4313 #, c-format
4314 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4315 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
4316
4317 #: g10/keygen.c:1300
4318 msgid ""
4319 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4320 msgstr ""
4321
4322 #: g10/keygen.c:1520
4323 #, fuzzy
4324 msgid "Sign"
4325 msgstr "sign"
4326
4327 #: g10/keygen.c:1523
4328 msgid "Certify"
4329 msgstr ""
4330
4331 #: g10/keygen.c:1526
4332 #, fuzzy
4333 msgid "Encrypt"
4334 msgstr "xifra dades"
4335
4336 #: g10/keygen.c:1529
4337 msgid "Authenticate"
4338 msgstr ""
4339
4340 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4341 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4342 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4343 #. functions:
4344 #.
4345 #. s = Toggle signing capability
4346 #. e = Toggle encryption capability
4347 #. a = Toggle authentication capability
4348 #. q = Finish
4349 #.
4350 #: g10/keygen.c:1547
4351 msgid "SsEeAaQq"
4352 msgstr ""
4353
4354 #: g10/keygen.c:1570
4355 #, c-format
4356 msgid "Possible actions for a %s key: "
4357 msgstr ""
4358
4359 #: g10/keygen.c:1574
4360 msgid "Current allowed actions: "
4361 msgstr ""
4362
4363 #: g10/keygen.c:1579
4364 #, c-format
4365 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4366 msgstr ""
4367
4368 #: g10/keygen.c:1582
4369 #, c-format
4370 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4371 msgstr ""
4372
4373 #: g10/keygen.c:1585
4374 #, c-format
4375 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4376 msgstr ""
4377
4378 #: g10/keygen.c:1588
4379 #, c-format
4380 msgid "   (%c) Finished\n"
4381 msgstr ""
4382
4383 #: g10/keygen.c:1644 sm/certreqgen-ui.c:121
4384 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4385 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
4386
4387 #: g10/keygen.c:1646
4388 #, fuzzy, c-format
4389 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4390 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
4391
4392 #: g10/keygen.c:1647
4393 #, c-format
4394 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4395 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4396
4397 #: g10/keygen.c:1649
4398 #, fuzzy, c-format
4399 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4400 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4401
4402 #: g10/keygen.c:1651
4403 #, fuzzy, c-format
4404 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4405 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
4406
4407 #: g10/keygen.c:1652
4408 #, c-format
4409 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4410 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
4411
4412 #: g10/keygen.c:1654
4413 #, c-format
4414 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4415 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4416
4417 #: g10/keygen.c:1656
4418 #, fuzzy, c-format
4419 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4420 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4421
4422 #: g10/keygen.c:1725
4423 #, fuzzy, c-format
4424 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4425 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4426
4427 #: g10/keygen.c:1735
4428 #, c-format
4429 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4430 msgstr ""
4431
4432 #: g10/keygen.c:1742 sm/certreqgen-ui.c:142
4433 #, fuzzy, c-format
4434 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4435 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
4436
4437 #: g10/keygen.c:1756 sm/certreqgen-ui.c:147
4438 #, c-format
4439 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4440 msgstr ""
4441
4442 #: g10/keygen.c:1762 sm/certreqgen-ui.c:152
4443 #, c-format
4444 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4445 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
4446
4447 #: g10/keygen.c:1767 g10/keygen.c:1772 sm/certreqgen-ui.c:157
4448 #, c-format
4449 msgid "rounded up to %u bits\n"
4450 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
4451
4452 #: g10/keygen.c:1843
4453 msgid ""
4454 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4455 "         0 = key does not expire\n"
4456 "      <n>  = key expires in n days\n"
4457 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4458 "      <n>m = key expires in n months\n"
4459 "      <n>y = key expires in n years\n"
4460 msgstr ""
4461 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
4462 "         0 = la clau no caduca\n"
4463 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
4464 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
4465 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
4466 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
4467
4468 #: g10/keygen.c:1854
4469 msgid ""
4470 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4471 "         0 = signature does not expire\n"
4472 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4473 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4474 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4475 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4476 msgstr ""
4477 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
4478 "         0 = la signatura no caduca\n"
4479 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
4480 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
4481 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
4482 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
4483
4484 #: g10/keygen.c:1877
4485 msgid "Key is valid for? (0) "
4486 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
4487
4488 #: g10/keygen.c:1882
4489 #, fuzzy, c-format
4490 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4491 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
4492
4493 #: g10/keygen.c:1900 g10/keygen.c:1925
4494 msgid "invalid value\n"
4495 msgstr "el valor no és vàlid\n"
4496
4497 #: g10/keygen.c:1907
4498 #, fuzzy
4499 msgid "Key does not expire at all\n"
4500 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4501
4502 #: g10/keygen.c:1908
4503 #, fuzzy
4504 msgid "Signature does not expire at all\n"
4505 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4506
4507 #: g10/keygen.c:1913
4508 #, fuzzy, c-format
4509 msgid "Key expires at %s\n"
4510 msgstr "%s caduca el %s\n"
4511
4512 #: g10/keygen.c:1914
4513 #, fuzzy, c-format
4514 msgid "Signature expires at %s\n"
4515 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4516
4517 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
4518 # Això vaig entendre jo. jm
4519 #: g10/keygen.c:1918
4520 msgid ""
4521 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4522 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4523 msgstr ""
4524 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
4525 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
4526
4527 #: g10/keygen.c:1931
4528 #, fuzzy
4529 msgid "Is this correct? (y/N) "
4530 msgstr "És correcte? (s/n)"
4531
4532 #: g10/keygen.c:1956
4533 msgid ""
4534 "\n"
4535 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4536 "\n"
4537 msgstr ""
4538
4539 #: g10/keygen.c:1967
4540 #, fuzzy
4541 msgid ""
4542 "\n"
4543 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4544 "ID\n"
4545 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4546 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4547 "\n"
4548 msgstr ""
4549 "\n"
4550 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
4551 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
4552 "d'aquesta forma:\n"
4553 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4554 "\n"
4555
4556 #: g10/keygen.c:1986
4557 msgid "Real name: "
4558 msgstr "Nom i cognoms: "
4559
4560 #: g10/keygen.c:1994
4561 msgid "Invalid character in name\n"
4562 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
4563
4564 #: g10/keygen.c:1996
4565 msgid "Name may not start with a digit\n"
4566 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
4567
4568 #: g10/keygen.c:1998
4569 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4570 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
4571
4572 #: g10/keygen.c:2006
4573 msgid "Email address: "
4574 msgstr "Adreça electrònica: "
4575
4576 #: g10/keygen.c:2012
4577 msgid "Not a valid email address\n"
4578 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
4579
4580 #: g10/keygen.c:2020
4581 msgid "Comment: "
4582 msgstr "Comentari: "
4583
4584 #: g10/keygen.c:2026
4585 msgid "Invalid character in comment\n"
4586 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
4587
4588 #: g10/keygen.c:2048
4589 #, c-format
4590 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4591 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
4592
4593 #: g10/keygen.c:2054
4594 #, c-format
4595 msgid ""
4596 "You selected this USER-ID:\n"
4597 "    \"%s\"\n"
4598 "\n"
4599 msgstr ""
4600 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4601 "    \"%s\"\n"
4602 "\n"
4603
4604 #: g10/keygen.c:2059
4605 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4606 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4607
4608 # xX? ivb
4609 # Hmm... sí. jm
4610 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4611 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4612 #. string which should be translated accordingly and the
4613 #. letter changed to match the one in the answer string.
4614 #.
4615 #. n = Change name
4616 #. c = Change comment
4617 #. e = Change email
4618 #. o = Okay (ready, continue)
4619 #. q = Quit
4620 #.
4621 #: g10/keygen.c:2075
4622 msgid "NnCcEeOoQq"
4623 msgstr "NnCcEeOoXx"
4624
4625 #: g10/keygen.c:2085
4626 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4627 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4628
4629 #: g10/keygen.c:2086
4630 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4631 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4632
4633 #: g10/keygen.c:2105
4634 msgid "Please correct the error first\n"
4635 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4636
4637 #: g10/keygen.c:2144
4638 msgid ""
4639 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4640 "\n"
4641 msgstr ""
4642 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4643 "\n"
4644
4645 #: g10/keygen.c:2159
4646 #, c-format
4647 msgid "%s.\n"
4648 msgstr "%s.\n"
4649
4650 #: g10/keygen.c:2165
4651 msgid ""
4652 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4653 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4654 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4655 "\n"
4656 msgstr ""
4657 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
4658 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
4659 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
4660 "\n"
4661
4662 #: g10/keygen.c:2189
4663 msgid ""
4664 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4665 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4666 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4667 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4668 msgstr ""
4669 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
4670 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
4671 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
4672 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4673
4674 #: g10/keygen.c:3036 g10/keygen.c:3063
4675 msgid "Key generation canceled.\n"
4676 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
4677
4678 #: g10/keygen.c:3268 g10/keygen.c:3435
4679 #, c-format
4680 msgid "writing public key to `%s'\n"
4681 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
4682
4683 #: g10/keygen.c:3270 g10/keygen.c:3438
4684 #, fuzzy, c-format
4685 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4686 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4687
4688 #: g10/keygen.c:3273 g10/keygen.c:3441
4689 #, c-format
4690 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4691 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4692
4693 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4694 #: g10/keygen.c:3422
4695 #, c-format
4696 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4697 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
4698
4699 #: g10/keygen.c:3429
4700 #, c-format
4701 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4702 msgstr ""
4703 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4704 "\n"
4705
4706 #: g10/keygen.c:3449
4707 #, c-format
4708 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4709 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
4710
4711 #: g10/keygen.c:3457
4712 #, c-format
4713 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4714 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
4715
4716 #: g10/keygen.c:3484
4717 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4718 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
4719
4720 #: g10/keygen.c:3495
4721 #, fuzzy
4722 msgid ""
4723 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4724 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4725 msgstr ""
4726 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4727 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
4728
4729 #: g10/keygen.c:3508 g10/keygen.c:3653 g10/keygen.c:3774
4730 #, c-format
4731 msgid "Key generation failed: %s\n"
4732 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
4733
4734 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4735 #: g10/keygen.c:3563 g10/keygen.c:3704 g10/sign.c:241
4736 #, c-format
4737 msgid ""
4738 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4739 msgstr ""
4740 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4741 "amb el rellotge)\n"
4742
4743 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4744 #: g10/keygen.c:3565 g10/keygen.c:3706 g10/sign.c:243
4745 #, c-format
4746 msgid ""
4747 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4748 msgstr ""
4749 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4750 "amb el rellotge)\n"
4751
4752 #: g10/keygen.c:3576 g10/keygen.c:3717
4753 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4754 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
4755
4756 #: g10/keygen.c:3617 g10/keygen.c:3750
4757 #, fuzzy
4758 msgid "Really create? (y/N) "
4759 msgstr "Crear realment? "
4760
4761 #: g10/keygen.c:3923
4762 #, fuzzy, c-format
4763 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4764 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
4765
4766 #: g10/keygen.c:3971
4767 #, fuzzy, c-format
4768 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4769 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
4770
4771 #: g10/keygen.c:3997
4772 #, c-format
4773 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4774 msgstr ""
4775
4776 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4777 msgid "never     "
4778 msgstr "mai       "
4779
4780 #: g10/keylist.c:267
4781 msgid "Critical signature policy: "
4782 msgstr "Política de signatura crítica: "
4783
4784 #: g10/keylist.c:269
4785 msgid "Signature policy: "
4786 msgstr "Política de signatura: "
4787
4788 #: g10/keylist.c:308
4789 msgid "Critical preferred keyserver: "
4790 msgstr ""
4791
4792 #: g10/keylist.c:361
4793 msgid "Critical signature notation: "
4794 msgstr "Notació de signatura crítica: "
4795
4796 #: g10/keylist.c:363
4797 msgid "Signature notation: "
4798 msgstr "Notació de signatura: "
4799
4800 #: g10/keylist.c:473
4801 msgid "Keyring"
4802 msgstr "Anell"
4803
4804 #: g10/keylist.c:1504
4805 msgid "Primary key fingerprint:"
4806 msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
4807
4808 #: g10/keylist.c:1506
4809 msgid "     Subkey fingerprint:"
4810 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
4811
4812 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4813 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4814 #: g10/keylist.c:1513
4815 msgid " Primary key fingerprint:"
4816 msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
4817
4818 #: g10/keylist.c:1515
4819 msgid "      Subkey fingerprint:"
4820 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
4821
4822 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4823 #, fuzzy
4824 msgid "      Key fingerprint ="
4825 msgstr "     Empremta digital ="
4826
4827 #: g10/keylist.c:1590
4828 msgid "      Card serial no. ="
4829 msgstr ""
4830
4831 #: g10/keyring.c:1249
4832 #, fuzzy, c-format
4833 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4834 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
4835
4836 #: g10/keyring.c:1254
4837 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4838 msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
4839
4840 #: g10/keyring.c:1256
4841 #, c-format
4842 msgid "%s is the unchanged one\n"
4843 msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
4844
4845 #: g10/keyring.c:1257
4846 #, c-format
<