Improved smartcard robustness.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2009-05-13 18:04+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:226
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:597
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:600
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
57 #. label for the quality bar.
58 #: agent/call-pinentry.c:635
59 msgid "Quality:"
60 msgstr ""
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
63 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
64 #. appropriate string to describe what this is about.  The
65 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
66 #. If you do not translate this entry, a default english
67 #. text (see source) will be used.
68 #: agent/call-pinentry.c:658
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71
72 #: agent/call-pinentry.c:700
73 #, c-format
74 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/call-pinentry.c:720 agent/call-pinentry.c:732
78 #, fuzzy
79 msgid "PIN too long"
80 msgstr "la línia és massa llarga\n"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:721
83 #, fuzzy
84 msgid "Passphrase too long"
85 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:729
88 #, fuzzy
89 msgid "Invalid characters in PIN"
90 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
91
92 #: agent/call-pinentry.c:734
93 msgid "PIN too short"
94 msgstr ""
95
96 #: agent/call-pinentry.c:746
97 #, fuzzy
98 msgid "Bad PIN"
99 msgstr "l'MPI és erroni"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:747
102 #, fuzzy
103 msgid "Bad Passphrase"
104 msgstr "la contrasenya és errònia"
105
106 #: agent/call-pinentry.c:783
107 #, fuzzy
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "la contrasenya és errònia"
110
111 #: agent/command-ssh.c:529
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
114 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3262
117 #: g10/keygen.c:3295 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1556 g10/openfile.c:275
118 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
119 #: jnlib/dotlock.c:310
120 #, c-format
121 msgid "can't create `%s': %s\n"
122 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:760
125 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
126 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2747
127 #: g10/keyring.c:1582 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
128 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
129 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
130 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1979
131 #: sm/gpgsm.c:2016 sm/gpgsm.c:2054 sm/qualified.c:66
132 #, c-format
133 msgid "can't open `%s': %s\n"
134 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
139 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1621
142 #, c-format
143 msgid "detected card with S/N: %s\n"
144 msgstr ""
145
146 #: agent/command-ssh.c:1626
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
149 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:1646
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "no suitable card key found: %s\n"
154 msgstr ""
155 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
156 "\n"
157
158 #: agent/command-ssh.c:1696
159 #, fuzzy, c-format
160 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
161 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
162
163 #: agent/command-ssh.c:1711
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "error writing key: %s\n"
166 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
167
168 #: agent/command-ssh.c:2018
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
171 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
172
173 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
174 #, fuzzy
175 msgid "Please re-enter this passphrase"
176 msgstr "canvia la contrasenya"
177
178 #: agent/command-ssh.c:2367
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
182 "0Awithin gpg-agent's key storage"
183 msgstr ""
184
185 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
186 #: tools/symcryptrun.c:434
187 msgid "does not match - try again"
188 msgstr ""
189
190 #: agent/command-ssh.c:2900
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
194
195 #: agent/divert-scd.c:199
196 #, fuzzy
197 msgid "Admin PIN"
198 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
199
200 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
201 #. used to unblock a PIN.
202 #: agent/divert-scd.c:204
203 msgid "PUK"
204 msgstr ""
205
206 #: agent/divert-scd.c:211
207 msgid "Reset Code"
208 msgstr ""
209
210 #: agent/divert-scd.c:237
211 #, c-format
212 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
213 msgstr ""
214
215 #: agent/divert-scd.c:286
216 #, fuzzy
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
219
220 #: agent/divert-scd.c:288
221 #, fuzzy
222 msgid "Repeat this PUK"
223 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
224
225 #: agent/divert-scd.c:289
226 #, fuzzy
227 msgid "Repeat this PIN"
228 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
229
230 #: agent/divert-scd.c:294
231 #, fuzzy
232 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
233 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
234
235 #: agent/divert-scd.c:296
236 #, fuzzy
237 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
238 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
239
240 #: agent/divert-scd.c:297
241 #, fuzzy
242 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
243 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
244
245 #: agent/divert-scd.c:309
246 #, c-format
247 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
248 msgstr ""
249
250 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:638 sm/export.c:654
251 #: sm/import.c:537 sm/import.c:562
252 #, fuzzy, c-format
253 msgid "error creating temporary file: %s\n"
254 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
255
256 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:545
257 #, fuzzy, c-format
258 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
259 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
260
261 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
262 #, fuzzy
263 msgid "Enter new passphrase"
264 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
265
266 #: agent/genkey.c:167
267 #, fuzzy
268 msgid "Take this one anyway"
269 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
270
271 #: agent/genkey.c:193
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
275 "at least %u character long."
276 msgid_plural ""
277 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
278 "at least %u characters long."
279 msgstr[0] ""
280 msgstr[1] ""
281
282 #: agent/genkey.c:214
283 #, c-format
284 msgid ""
285 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
286 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
287 msgid_plural ""
288 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
289 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
290 msgstr[0] ""
291 msgstr[1] ""
292
293 #: agent/genkey.c:237
294 #, c-format
295 msgid ""
296 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
297 "a known term or match%%0Acertain pattern."
298 msgstr ""
299
300 #: agent/genkey.c:253
301 #, c-format
302 msgid ""
303 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
304 msgstr ""
305
306 #: agent/genkey.c:255
307 #, c-format
308 msgid ""
309 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
310 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
311 msgstr ""
312
313 #: agent/genkey.c:264
314 msgid "Yes, protection is not needed"
315 msgstr ""
316
317 #: agent/genkey.c:308
318 #, fuzzy, c-format
319 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
320 msgstr ""
321 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
322 "\n"
323
324 #: agent/genkey.c:431
325 #, fuzzy
326 msgid "Please enter the new passphrase"
327 msgstr "canvia la contrasenya"
328
329 #: agent/gpg-agent.c:118 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:102
330 #: tools/gpg-check-pattern.c:70
331 #, fuzzy
332 msgid ""
333 "@Options:\n"
334 " "
335 msgstr ""
336 "@\n"
337 "Opcions:\n"
338 " "
339
340 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:104
341 msgid "run in server mode (foreground)"
342 msgstr ""
343
344 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:107
345 msgid "run in daemon mode (background)"
346 msgstr ""
347
348 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
349 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
350 #: scd/scdaemon.c:108 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
351 #: tools/gpgconf.c:79 tools/symcryptrun.c:164
352 msgid "verbose"
353 msgstr "detall"
354
355 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:109
356 #: sm/gpgsm.c:282
357 msgid "be somewhat more quiet"
358 msgstr "una mica més silenciós"
359
360 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
361 msgid "sh-style command output"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111
365 msgid "csh-style command output"
366 msgstr ""
367
368 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:112 sm/gpgsm.c:311
369 #: tools/symcryptrun.c:167
370 #, fuzzy
371 msgid "|FILE|read options from FILE"
372 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
373
374 #: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:122
375 msgid "do not detach from the console"
376 msgstr ""
377
378 #: agent/gpg-agent.c:132
379 msgid "do not grab keyboard and mouse"
380 msgstr ""
381
382 #: agent/gpg-agent.c:133 tools/symcryptrun.c:166
383 #, fuzzy
384 msgid "use a log file for the server"
385 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
386
387 #: agent/gpg-agent.c:135
388 #, fuzzy
389 msgid "use a standard location for the socket"
390 msgstr ""
391 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
392
393 #: agent/gpg-agent.c:138
394 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
395 msgstr ""
396
397 #: agent/gpg-agent.c:141
398 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
399 msgstr ""
400
401 #: agent/gpg-agent.c:142
402 #, fuzzy
403 msgid "do not use the SCdaemon"
404 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:154
407 msgid "ignore requests to change the TTY"
408 msgstr ""
409
410 #: agent/gpg-agent.c:156
411 msgid "ignore requests to change the X display"
412 msgstr ""
413
414 #: agent/gpg-agent.c:159
415 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
416 msgstr ""
417
418 #: agent/gpg-agent.c:172
419 msgid "do not use the PIN cache when signing"
420 msgstr ""
421
422 #: agent/gpg-agent.c:174
423 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
424 msgstr ""
425
426 #: agent/gpg-agent.c:176
427 #, fuzzy
428 msgid "allow presetting passphrase"
429 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:177
432 msgid "enable ssh-agent emulation"
433 msgstr ""
434
435 #: agent/gpg-agent.c:179
436 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
437 msgstr ""
438
439 #: agent/gpg-agent.c:328 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:159
440 #: scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:513 tools/gpg-connect-agent.c:180
441 #: tools/gpgconf.c:101 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
442 #, fuzzy
443 msgid "Please report bugs to <"
444 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
445
446 #: agent/gpg-agent.c:337
447 #, fuzzy
448 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
449 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
450
451 #: agent/gpg-agent.c:339
452 msgid ""
453 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
454 "Secret key management for GnuPG\n"
455 msgstr ""
456
457 #: agent/gpg-agent.c:374 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:304 sm/gpgsm.c:640
458 #, c-format
459 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
460 msgstr ""
461
462 #: agent/gpg-agent.c:583 agent/protect-tool.c:1029 kbx/kbxutil.c:429
463 #: scd/scdaemon.c:398 sm/gpgsm.c:879 sm/gpgsm.c:882 tools/symcryptrun.c:996
464 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
465 #, c-format
466 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
467 msgstr ""
468
469 #: agent/gpg-agent.c:682 g10/gpg.c:2086 scd/scdaemon.c:480 sm/gpgsm.c:971
470 #, c-format
471 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
472 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
473
474 #: agent/gpg-agent.c:687 agent/gpg-agent.c:1297 g10/gpg.c:2090
475 #: scd/scdaemon.c:485 sm/gpgsm.c:975 tools/symcryptrun.c:929
476 #, c-format
477 msgid "option file `%s': %s\n"
478 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
479
480 #: agent/gpg-agent.c:695 g10/gpg.c:2097 scd/scdaemon.c:493 sm/gpgsm.c:982
481 #, c-format
482 msgid "reading options from `%s'\n"
483 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
484
485 #: agent/gpg-agent.c:1046 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
486 #: g10/plaintext.c:162
487 #, c-format
488 msgid "error creating `%s': %s\n"
489 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:1410 agent/gpg-agent.c:1530 agent/gpg-agent.c:1534
492 #: agent/gpg-agent.c:1575 agent/gpg-agent.c:1579 g10/exec.c:172
493 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:989
494 #, c-format
495 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
496 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
497
498 #: agent/gpg-agent.c:1424 scd/scdaemon.c:1003
499 msgid "name of socket too long\n"
500 msgstr ""
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1447 scd/scdaemon.c:1026
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "can't create socket: %s\n"
505 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1456
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "socket name `%s' is too long\n"
510 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1476
513 #, fuzzy
514 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
515 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1487 scd/scdaemon.c:1046
518 #, fuzzy
519 msgid "error getting nonce for the socket\n"
520 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1492 scd/scdaemon.c:1049
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
525 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
526
527 #: agent/gpg-agent.c:1504 scd/scdaemon.c:1058
528 #, fuzzy, c-format
529 msgid "listen() failed: %s\n"
530 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
531
532 #: agent/gpg-agent.c:1510 scd/scdaemon.c:1065
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "listening on socket `%s'\n"
535 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
536
537 #: agent/gpg-agent.c:1538 agent/gpg-agent.c:1585 g10/openfile.c:432
538 #, fuzzy, c-format
539 msgid "directory `%s' created\n"
540 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
541
542 #: agent/gpg-agent.c:1591
543 #, fuzzy, c-format
544 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
545 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
546
547 #: agent/gpg-agent.c:1595
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
550 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
551
552 #: agent/gpg-agent.c:1725 scd/scdaemon.c:1081
553 #, fuzzy, c-format
554 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
555 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
556
557 #: agent/gpg-agent.c:1747
558 #, c-format
559 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
560 msgstr ""
561
562 #: agent/gpg-agent.c:1752
563 #, c-format
564 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
565 msgstr ""
566
567 #: agent/gpg-agent.c:1772
568 #, c-format
569 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
570 msgstr ""
571
572 #: agent/gpg-agent.c:1777
573 #, c-format
574 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
575 msgstr ""
576
577 #: agent/gpg-agent.c:1917 scd/scdaemon.c:1218
578 #, fuzzy, c-format
579 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
580 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
581
582 #: agent/gpg-agent.c:2026 scd/scdaemon.c:1285
583 #, fuzzy, c-format
584 msgid "%s %s stopped\n"
585 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
586
587 #: agent/gpg-agent.c:2154
588 #, fuzzy
589 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
590 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
591
592 #: agent/gpg-agent.c:2165 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
593 #: tools/gpg-connect-agent.c:2133
594 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
595 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
596
597 #: agent/gpg-agent.c:2178 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
598 #: tools/gpg-connect-agent.c:2144
599 #, c-format
600 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
601 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
602
603 #: agent/preset-passphrase.c:98
604 #, fuzzy
605 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
606 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
607
608 #: agent/preset-passphrase.c:101
609 msgid ""
610 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
611 "Password cache maintenance\n"
612 msgstr ""
613
614 #: agent/protect-tool.c:111 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185
615 #: tools/gpgconf.c:59
616 msgid ""
617 "@Commands:\n"
618 " "
619 msgstr ""
620 "@Ordres:\n"
621 " "
622
623 #: agent/protect-tool.c:123 g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
624 #: sm/gpgsm.c:226 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:76
625 #: tools/symcryptrun.c:157
626 msgid ""
627 "@\n"
628 "Options:\n"
629 " "
630 msgstr ""
631 "@\n"
632 "Opcions:\n"
633 " "
634
635 #: agent/protect-tool.c:162
636 #, fuzzy
637 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
638 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
639
640 #: agent/protect-tool.c:164
641 msgid ""
642 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
643 "Secret key maintenance tool\n"
644 msgstr ""
645
646 #: agent/protect-tool.c:1150
647 #, fuzzy
648 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
649 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
650
651 #: agent/protect-tool.c:1155
652 #, fuzzy
653 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
654 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
655
656 #: agent/protect-tool.c:1161
657 msgid ""
658 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
659 "system."
660 msgstr ""
661
662 #: agent/protect-tool.c:1166
663 #, fuzzy
664 msgid ""
665 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
666 "needed to complete this operation."
667 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
668
669 #: agent/protect-tool.c:1171 tools/symcryptrun.c:435
670 #, fuzzy
671 msgid "Passphrase:"
672 msgstr "la contrasenya és errònia"
673
674 #: agent/protect-tool.c:1176 tools/symcryptrun.c:446
675 #, fuzzy
676 msgid "cancelled\n"
677 msgstr "Cancel·la"
678
679 #: agent/protect-tool.c:1178 tools/symcryptrun.c:442
680 #, fuzzy, c-format
681 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
682 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
683
684 #: agent/trustlist.c:135 agent/trustlist.c:333
685 #, fuzzy, c-format
686 msgid "error opening `%s': %s\n"
687 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
688
689 #: agent/trustlist.c:150 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
690 #, fuzzy, c-format
691 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
692 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
693
694 #: agent/trustlist.c:170 agent/trustlist.c:178
695 #, c-format
696 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
697 msgstr ""
698
699 # Parts?  Peces?  ivb
700 #: agent/trustlist.c:184
701 #, fuzzy, c-format
702 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
703 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
704
705 #: agent/trustlist.c:228
706 #, fuzzy, c-format
707 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
708 msgstr "error de lectura: %s\n"
709
710 #: agent/trustlist.c:253 agent/trustlist.c:260
711 #, c-format
712 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
713 msgstr ""
714
715 #: agent/trustlist.c:294 common/helpfile.c:126
716 #, fuzzy, c-format
717 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
718 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
719
720 #: agent/trustlist.c:398 agent/trustlist.c:448
721 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
722 msgstr ""
723
724 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
725 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
726 #. Pinentry to insert a line break.  The double
727 #. percent sign is actually needed because it is also
728 #. a printf format string.  If you need to insert a
729 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
730 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
731 #. certificate.
732 #: agent/trustlist.c:609
733 #, c-format
734 msgid ""
735 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
736 "certificates?"
737 msgstr ""
738
739 #: agent/trustlist.c:618 common/audit.c:467
740 #, fuzzy
741 msgid "Yes"
742 msgstr "sí|si"
743
744 #: agent/trustlist.c:618 common/audit.c:469
745 msgid "No"
746 msgstr ""
747
748 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
749 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
750 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
751 #. needed because it is also a printf format string.  If you
752 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
753 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
754 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
755 #. as stored in the certificate.
756 #: agent/trustlist.c:652
757 #, c-format
758 msgid ""
759 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
760 "fingerprint:%%0A  %s"
761 msgstr ""
762
763 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
764 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
765 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
766 #: agent/trustlist.c:666
767 msgid "Correct"
768 msgstr ""
769
770 #: agent/trustlist.c:666
771 msgid "Wrong"
772 msgstr ""
773
774 #: agent/findkey.c:156
775 #, c-format
776 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
777 msgstr ""
778
779 #: agent/findkey.c:172
780 #, c-format
781 msgid ""
782 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
783 "it now."
784 msgstr ""
785
786 #: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
787 #, fuzzy
788 msgid "Change passphrase"
789 msgstr "canvia la contrasenya"
790
791 #: agent/findkey.c:194
792 msgid "I'll change it later"
793 msgstr ""
794
795 #: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
796 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
797 #, fuzzy, c-format
798 msgid "error creating a pipe: %s\n"
799 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
800
801 #: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
802 #, fuzzy, c-format
803 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
804 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
805
806 #: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
807 #, fuzzy, c-format
808 msgid "error forking process: %s\n"
809 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
810
811 #: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
812 #, c-format
813 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
814 msgstr ""
815
816 #: common/exechelp.c:819
817 #, fuzzy, c-format
818 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
819 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
820
821 #: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
824 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
825
826 #: common/exechelp.c:870
827 #, c-format
828 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
829 msgstr ""
830
831 #: common/exechelp.c:883
832 #, fuzzy, c-format
833 msgid "error running `%s': terminated\n"
834 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
835
836 #: common/http.c:1646
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "error creating socket: %s\n"
839 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
840
841 #: common/http.c:1690
842 #, fuzzy
843 msgid "host not found"
844 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
845
846 #: common/simple-pwquery.c:335
847 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
848 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
849
850 #: common/simple-pwquery.c:393
851 #, c-format
852 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
853 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
854
855 #: common/simple-pwquery.c:404
856 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
857 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
858
859 #: common/simple-pwquery.c:414
860 #, fuzzy
861 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
862 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
863
864 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
865 #, fuzzy
866 msgid "canceled by user\n"
867 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
868
869 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
870 #, fuzzy
871 msgid "problem with the agent\n"
872 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
873
874 # bolcats de memòria?  ivb
875 #: common/sysutils.c:105
876 #, c-format
877 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
878 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
879
880 # Indi. ivb
881 #: common/sysutils.c:200
882 #, fuzzy, c-format
883 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
884 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
885
886 #: common/sysutils.c:232
887 #, fuzzy, c-format
888 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
889 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
890
891 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
892 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
893 msgid "yes"
894 msgstr "sí|si"
895
896 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
897 msgid "yY"
898 msgstr "sS"
899
900 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
901 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
902 msgid "no"
903 msgstr "no"
904
905 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
906 msgid "nN"
907 msgstr "nN"
908
909 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
910 #: common/yesno.c:72
911 msgid "quit"
912 msgstr "ix"
913
914 # «xX»?  ivb
915 #: common/yesno.c:75
916 msgid "qQ"
917 msgstr "xX"
918
919 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
920 #: common/yesno.c:109
921 msgid "okay|okay"
922 msgstr ""
923
924 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
925 #: common/yesno.c:111
926 msgid "cancel|cancel"
927 msgstr ""
928
929 #: common/yesno.c:112
930 msgid "oO"
931 msgstr ""
932
933 #: common/yesno.c:113
934 #, fuzzy
935 msgid "cC"
936 msgstr "c"
937
938 #: common/miscellaneous.c:77
939 #, c-format
940 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
941 msgstr ""
942
943 #: common/miscellaneous.c:80
944 #, c-format
945 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
946 msgstr ""
947
948 #: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
949 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
950 msgstr ""
951
952 #: common/asshelp.c:349
953 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
954 msgstr ""
955
956 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
957 #. verbatim.  It will not be printed.
958 #: common/audit.c:474
959 msgid "|audit-log-result|Good"
960 msgstr ""
961
962 #: common/audit.c:477
963 msgid "|audit-log-result|Bad"
964 msgstr ""
965
966 #: common/audit.c:479
967 msgid "|audit-log-result|Not supported"
968 msgstr ""
969
970 #: common/audit.c:481
971 #, fuzzy
972 msgid "|audit-log-result|No certificate"
973 msgstr "Certificat correcte"
974
975 #: common/audit.c:483
976 msgid "|audit-log-result|Error"
977 msgstr ""
978
979 #: common/audit.c:716
980 #, fuzzy
981 msgid "Certificate chain available"
982 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
983
984 #: common/audit.c:723
985 #, fuzzy
986 msgid "root certificate missing"
987 msgstr ""
988 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
989 "\n"
990
991 #: common/audit.c:749
992 msgid "Data encryption succeeded"
993 msgstr ""
994
995 #: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
996 #, fuzzy
997 msgid "Data available"
998 msgstr "La clau és disponible en: "
999
1000 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
1001 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
1002 #: common/audit.c:757
1003 #, fuzzy
1004 msgid "Session key created"
1005 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
1006
1007 #: common/audit.c:762
1008 #, fuzzy, c-format
1009 msgid "algorithm: %s"
1010 msgstr "armadura: %s\n"
1011
1012 # Suportats? ivb
1013 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1014 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1015 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1016 # encara no m'agraden massa... jm
1017 #: common/audit.c:764 common/audit.c:766
1018 #, fuzzy, c-format
1019 msgid "unsupported algorithm: %s"
1020 msgstr ""
1021 "\n"
1022 "Algoritmes suportats:\n"
1023
1024 # Gènere?  Nombre?  ivb
1025 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1026 # uncompressed so we know the gender. jm
1027 #: common/audit.c:768
1028 #, fuzzy
1029 msgid "seems to be not encrypted"
1030 msgstr "no és xifrat"
1031
1032 #: common/audit.c:774
1033 msgid "Number of recipients"
1034 msgstr ""
1035
1036 #: common/audit.c:782
1037 #, c-format
1038 msgid "Recipient %d"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: common/audit.c:810
1042 msgid "Data signing succeeded"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: common/audit.c:830
1046 msgid "Data decryption succeeded"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: common/audit.c:855
1050 #, fuzzy
1051 msgid "Data verification succeeded"
1052 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
1053
1054 #: common/audit.c:864
1055 #, fuzzy
1056 msgid "Signature available"
1057 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
1058
1059 #: common/audit.c:869
1060 #, fuzzy
1061 msgid "Parsing signature succeeded"
1062 msgstr "Signatura correcta de \""
1063
1064 #: common/audit.c:874
1065 #, fuzzy, c-format
1066 msgid "Bad hash algorithm: %s"
1067 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1068
1069 #: common/audit.c:889
1070 #, fuzzy, c-format
1071 msgid "Signature %d"
1072 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
1073
1074 #: common/audit.c:905
1075 #, fuzzy
1076 msgid "Certificate chain valid"
1077 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
1078
1079 #: common/audit.c:916
1080 #, fuzzy
1081 msgid "Root certificate trustworthy"
1082 msgstr ""
1083 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
1084 "\n"
1085
1086 #: common/audit.c:926
1087 #, fuzzy
1088 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1089 msgstr "Certificat correcte"
1090
1091 #: common/audit.c:943
1092 #, fuzzy
1093 msgid "Included certificates"
1094 msgstr "Certificat invàlid"
1095
1096 #: common/audit.c:1002
1097 msgid "No audit log entries."
1098 msgstr ""
1099
1100 #: common/audit.c:1051
1101 #, fuzzy
1102 msgid "Unknown operation"
1103 msgstr "la versió és desconeguda"
1104
1105 #: common/audit.c:1069
1106 msgid "Gpg-Agent usable"
1107 msgstr ""
1108
1109 #: common/audit.c:1079
1110 msgid "Dirmngr usable"
1111 msgstr ""
1112
1113 #: common/audit.c:1115
1114 #, fuzzy, c-format
1115 msgid "No help available for `%s'."
1116 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
1117
1118 #: common/helpfile.c:80
1119 #, fuzzy
1120 msgid "ignoring garbage line"
1121 msgstr "error en l'última línia\n"
1122
1123 #: g10/armor.c:379
1124 #, c-format
1125 msgid "armor: %s\n"
1126 msgstr "armadura: %s\n"
1127
1128 #: g10/armor.c:418
1129 msgid "invalid armor header: "
1130 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
1131
1132 #: g10/armor.c:429
1133 msgid "armor header: "
1134 msgstr "capçalera d'armadura: "
1135
1136 #: g10/armor.c:442
1137 msgid "invalid clearsig header\n"
1138 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
1139
1140 #: g10/armor.c:455
1141 #, fuzzy
1142 msgid "unknown armor header: "
1143 msgstr "capçalera d'armadura: "
1144
1145 # És un missatge d'error?  ivb
1146 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
1147 #: g10/armor.c:508
1148 msgid "nested clear text signatures\n"
1149 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
1150
1151 # FIXME: un-indiar. jm
1152 #: g10/armor.c:643
1153 #, fuzzy
1154 msgid "unexpected armor: "
1155 msgstr "armadura inesperada:"
1156
1157 #: g10/armor.c:655
1158 msgid "invalid dash escaped line: "
1159 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
1160
1161 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1162 #, fuzzy, c-format
1163 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1164 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
1165
1166 #: g10/armor.c:852
1167 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1168 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1169
1170 #: g10/armor.c:886
1171 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1172 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1173
1174 #: g10/armor.c:894
1175 msgid "malformed CRC\n"
1176 msgstr "CRC malformat\n"
1177
1178 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1179 #, fuzzy, c-format
1180 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1181 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1182
1183 #: g10/armor.c:918
1184 #, fuzzy
1185 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1186 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
1187
1188 #: g10/armor.c:922
1189 msgid "error in trailer line\n"
1190 msgstr "error en l'última línia\n"
1191
1192 #: g10/armor.c:1233
1193 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1194 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1195
1196 #: g10/armor.c:1238
1197 #, c-format
1198 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1199 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
1200
1201 #: g10/armor.c:1242
1202 msgid ""
1203 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1204 msgstr ""
1205 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
1206 "utilitzat un MTA amb errors\n"
1207
1208 #: g10/build-packet.c:976
1209 msgid ""
1210 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1211 "an '='\n"
1212 msgstr ""
1213 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1214 "amb el signe «=»\n"
1215
1216 #: g10/build-packet.c:988
1217 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1218 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1219
1220 #: g10/build-packet.c:994
1221 #, fuzzy
1222 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1223 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1224
1225 #: g10/build-packet.c:1012
1226 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1227 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1228
1229 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1230 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1231 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
1232
1233 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1234 msgid "not human readable"
1235 msgstr "no llegible per humans"
1236
1237 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1238 #, fuzzy, c-format
1239 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1240 msgstr "la clau secreta no està disponible"
1241
1242 #: g10/card-util.c:67
1243 #, c-format
1244 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1245 msgstr ""
1246
1247 # Destès? ivb
1248 # Desatès, sí. jm
1249 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1512 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1250 #: g10/keygen.c:2938 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1251 #, fuzzy
1252 msgid "can't do this in batch mode\n"
1253 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
1254
1255 #: g10/card-util.c:83
1256 #, fuzzy
1257 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1258 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
1259
1260 # Parts?  Peces?  ivb
1261 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1877
1262 #, fuzzy
1263 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1264 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
1265
1266 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1242 g10/card-util.c:1321
1267 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
1268 #: g10/keygen.c:1665 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1269 msgid "Your selection? "
1270 msgstr "La vostra selecció? "
1271
1272 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1273 msgid "[not set]"
1274 msgstr "[no establert]"
1275
1276 #: g10/card-util.c:492
1277 msgid "male"
1278 msgstr "home"
1279
1280 #: g10/card-util.c:493
1281 msgid "female"
1282 msgstr "dóna"
1283
1284 #: g10/card-util.c:493
1285 msgid "unspecified"
1286 msgstr "no especificat"
1287
1288 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
1289 # Probablement és una clau, femení. jm
1290 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1291 # uncompressed so we know the gender. jm
1292 #: g10/card-util.c:520
1293 msgid "not forced"
1294 msgstr "no forçat"
1295
1296 #: g10/card-util.c:520
1297 msgid "forced"
1298 msgstr "forçat"
1299
1300 #: g10/card-util.c:601
1301 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1302 msgstr ""
1303
1304 #: g10/card-util.c:603
1305 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: g10/card-util.c:605
1309 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: g10/card-util.c:622
1313 msgid "Cardholder's surname: "
1314 msgstr ""
1315
1316 #: g10/card-util.c:624
1317 msgid "Cardholder's given name: "
1318 msgstr ""
1319
1320 #: g10/card-util.c:642
1321 #, c-format
1322 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1323 msgstr ""
1324
1325 #: g10/card-util.c:663
1326 #, fuzzy
1327 msgid "URL to retrieve public key: "
1328 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
1329
1330 #: g10/card-util.c:671
1331 #, c-format
1332 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1333 msgstr ""
1334
1335 #: g10/card-util.c:767 tools/no-libgcrypt.c:30
1336 #, fuzzy, c-format
1337 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1338 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
1339
1340 #: g10/card-util.c:779 g10/import.c:283
1341 #, c-format
1342 msgid "error reading `%s': %s\n"
1343 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1344
1345 #: g10/card-util.c:806
1346 msgid "Login data (account name): "
1347 msgstr ""
1348
1349 #: g10/card-util.c:816
1350 #, c-format
1351 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1352 msgstr ""
1353
1354 #: g10/card-util.c:851
1355 msgid "Private DO data: "
1356 msgstr ""
1357
1358 #: g10/card-util.c:861
1359 #, c-format
1360 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1361 msgstr ""
1362
1363 #: g10/card-util.c:911
1364 #, fuzzy
1365 msgid "Language preferences: "
1366 msgstr "preferències actualitzades"
1367
1368 #: g10/card-util.c:919
1369 #, fuzzy
1370 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1371 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1372
1373 #: g10/card-util.c:928
1374 #, fuzzy
1375 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1376 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1377
1378 #: g10/card-util.c:949
1379 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/card-util.c:963
1383 #, fuzzy
1384 msgid "Error: invalid response.\n"
1385 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1386
1387 #: g10/card-util.c:984
1388 #, fuzzy
1389 msgid "CA fingerprint: "
1390 msgstr "Empremta digital:"
1391
1392 #: g10/card-util.c:1007
1393 #, fuzzy
1394 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1395 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1396
1397 #: g10/card-util.c:1055
1398 #, fuzzy, c-format
1399 msgid "key operation not possible: %s\n"
1400 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1401
1402 #: g10/card-util.c:1056
1403 #, fuzzy
1404 msgid "not an OpenPGP card"
1405 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1406
1407 #: g10/card-util.c:1065
1408 #, fuzzy, c-format
1409 msgid "error getting current key info: %s\n"
1410 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1411
1412 #: g10/card-util.c:1149
1413 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1414 msgstr ""
1415
1416 #: g10/card-util.c:1169 g10/card-util.c:1178
1417 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1418 msgstr ""
1419
1420 #: g10/card-util.c:1190
1421 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1422 msgstr ""
1423
1424 #: g10/card-util.c:1199
1425 #, c-format
1426 msgid ""
1427 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1428 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1429 "You should change them using the command --change-pin\n"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: g10/card-util.c:1233
1433 #, fuzzy
1434 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1435 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1436
1437 #: g10/card-util.c:1235 g10/card-util.c:1312
1438 msgid "   (1) Signature key\n"
1439 msgstr ""
1440
1441 #: g10/card-util.c:1236 g10/card-util.c:1314
1442 #, fuzzy
1443 msgid "   (2) Encryption key\n"
1444 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1445
1446 #: g10/card-util.c:1237 g10/card-util.c:1316
1447 msgid "   (3) Authentication key\n"
1448 msgstr ""
1449
1450 #: g10/card-util.c:1253 g10/card-util.c:1332 g10/keyedit.c:945
1451 #: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1704 g10/revoke.c:685
1452 msgid "Invalid selection.\n"
1453 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1454
1455 #: g10/card-util.c:1309
1456 #, fuzzy
1457 msgid "Please select where to store the key:\n"
1458 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1459
1460 #: g10/card-util.c:1344
1461 #, fuzzy
1462 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1463 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1464
1465 #: g10/card-util.c:1349
1466 #, fuzzy
1467 msgid "secret parts of key are not available\n"
1468 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1469
1470 #: g10/card-util.c:1354
1471 #, fuzzy
1472 msgid "secret key already stored on a card\n"
1473 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1474
1475 #: g10/card-util.c:1423 g10/keyedit.c:1380
1476 msgid "quit this menu"
1477 msgstr "ix del menú"
1478
1479 #: g10/card-util.c:1425
1480 #, fuzzy
1481 msgid "show admin commands"
1482 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1483
1484 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1485 # «ajuda», evidentment. jm
1486 #: g10/card-util.c:1426 g10/keyedit.c:1383
1487 msgid "show this help"
1488 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1489
1490 #: g10/card-util.c:1428
1491 #, fuzzy
1492 msgid "list all available data"
1493 msgstr "La clau és disponible en: "
1494
1495 #: g10/card-util.c:1431
1496 msgid "change card holder's name"
1497 msgstr ""
1498
1499 #: g10/card-util.c:1432
1500 msgid "change URL to retrieve key"
1501 msgstr ""
1502
1503 #: g10/card-util.c:1433
1504 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1505 msgstr ""
1506
1507 #: g10/card-util.c:1434
1508 #, fuzzy
1509 msgid "change the login name"
1510 msgstr "canvia la data de caducitat"
1511
1512 #: g10/card-util.c:1435
1513 #, fuzzy
1514 msgid "change the language preferences"
1515 msgstr "canvia la confiança"
1516
1517 #: g10/card-util.c:1436
1518 msgid "change card holder's sex"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: g10/card-util.c:1437
1522 #, fuzzy
1523 msgid "change a CA fingerprint"
1524 msgstr "mostra empremta"
1525
1526 #: g10/card-util.c:1438
1527 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1528 msgstr ""
1529
1530 #: g10/card-util.c:1439
1531 #, fuzzy
1532 msgid "generate new keys"
1533 msgstr "genera un nou parell de claus"
1534
1535 #: g10/card-util.c:1440
1536 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1537 msgstr ""
1538
1539 #: g10/card-util.c:1441
1540 msgid "verify the PIN and list all data"
1541 msgstr ""
1542
1543 #: g10/card-util.c:1442
1544 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1545 msgstr ""
1546
1547 #: g10/card-util.c:1564 g10/keyedit.c:1654
1548 msgid "Command> "
1549 msgstr "Ordre> "
1550
1551 #: g10/card-util.c:1607
1552 #, fuzzy
1553 msgid "Admin-only command\n"
1554 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1555
1556 #: g10/card-util.c:1638
1557 msgid "Admin commands are allowed\n"
1558 msgstr ""
1559
1560 #: g10/card-util.c:1640
1561 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1562 msgstr ""
1563
1564 #: g10/card-util.c:1726 g10/keyedit.c:2277
1565 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1566 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1567
1568 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1569 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1570 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1571
1572 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3969 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
1573 #, c-format
1574 msgid "can't open `%s'\n"
1575 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1576
1577 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1731
1578 #: g10/revoke.c:226
1579 #, fuzzy, c-format
1580 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1581 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1582
1583 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1745
1584 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1585 #, c-format
1586 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1587 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1588
1589 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1590 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1591 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1592
1593 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1594 # Fet. jm
1595 #: g10/delkey.c:133
1596 #, fuzzy
1597 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1598 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1599
1600 #: g10/delkey.c:145
1601 #, fuzzy
1602 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1603 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1604
1605 #: g10/delkey.c:153
1606 #, fuzzy
1607 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1608 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1609
1610 #: g10/delkey.c:163
1611 #, c-format
1612 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1613 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1614
1615 #: g10/delkey.c:173
1616 msgid "ownertrust information cleared\n"
1617 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1618
1619 #: g10/delkey.c:204
1620 #, c-format
1621 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1622 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1623
1624 #: g10/delkey.c:206
1625 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1626 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1627
1628 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1629 #, c-format
1630 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1631 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1632
1633 #: g10/encode.c:232
1634 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1635 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1636
1637 #: g10/encode.c:246
1638 #, fuzzy, c-format
1639 msgid "using cipher %s\n"
1640 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1641
1642 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1643 #, c-format
1644 msgid "`%s' already compressed\n"
1645 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1646
1647 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1648 #, c-format
1649 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1650 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1651
1652 #: g10/encode.c:485
1653 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1654 msgstr ""
1655 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1656
1657 #: g10/encode.c:510
1658 #, c-format
1659 msgid "reading from `%s'\n"
1660 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1661
1662 #: g10/encode.c:541
1663 msgid ""
1664 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1665 msgstr ""
1666 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1667 "esteu xifrant.\n"
1668
1669 #: g10/encode.c:559
1670 #, fuzzy, c-format
1671 msgid ""
1672 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1673 msgstr ""
1674 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1675
1676 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1677 #, fuzzy, c-format
1678 msgid ""
1679 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1680 "preferences\n"
1681 msgstr ""
1682 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1683 "destinatari\n"
1684
1685 #: g10/encode.c:751
1686 #, c-format
1687 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1688 msgstr ""
1689 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1690
1691 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1692 #, c-format
1693 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1694 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1695
1696 #: g10/encode.c:848
1697 #, c-format
1698 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1699 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1700
1701 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1702 #, c-format
1703 msgid "%s encrypted data\n"
1704 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1705
1706 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1707 #, c-format
1708 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1709 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1710
1711 # És no-wrap?  ivb
1712 # Com? jm
1713 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1714 msgid ""
1715 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1716 msgstr ""
1717 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1718 "simètric.\n"
1719
1720 #: g10/encr-data.c:145
1721 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1722 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1723
1724 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1725 #: g10/exec.c:49
1726 msgid "no remote program execution supported\n"
1727 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1728
1729 #: g10/exec.c:313
1730 msgid ""
1731 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1732 msgstr ""
1733 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1734 "d'opcions permissos insegurs\n"
1735
1736 #: g10/exec.c:343
1737 #, fuzzy
1738 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1739 msgstr ""
1740 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1741 "externs\n"
1742
1743 #: g10/exec.c:421
1744 #, fuzzy, c-format
1745 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1746 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1747
1748 #: g10/exec.c:424
1749 #, fuzzy, c-format
1750 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1751 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1752
1753 #: g10/exec.c:509
1754 #, c-format
1755 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1756 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1757
1758 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1759 msgid "unnatural exit of external program\n"
1760 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1761
1762 #: g10/exec.c:535
1763 msgid "unable to execute external program\n"
1764 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1765
1766 #: g10/exec.c:552
1767 #, c-format
1768 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1769 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1770
1771 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1772 #, c-format
1773 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1774 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1775
1776 #: g10/exec.c:609
1777 #, c-format
1778 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1779 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1780
1781 #: g10/export.c:61
1782 #, fuzzy
1783 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1784 msgstr ""
1785 "\n"
1786 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1787
1788 #: g10/export.c:63
1789 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: g10/export.c:65
1793 #, fuzzy
1794 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1795 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1796
1797 #: g10/export.c:67
1798 #, fuzzy
1799 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1800 msgstr "revoca una clau secundària"
1801
1802 #: g10/export.c:69
1803 #, fuzzy
1804 msgid "remove unusable parts from key during export"
1805 msgstr "la clau secreta és inusable"
1806
1807 #: g10/export.c:71
1808 msgid "remove as much as possible from key during export"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: g10/export.c:73
1812 msgid "export keys in an S-expression based format"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: g10/export.c:338
1816 #, fuzzy
1817 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1818 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1819
1820 #: g10/export.c:367
1821 #, fuzzy, c-format
1822 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1823 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1824
1825 #: g10/export.c:375
1826 #, fuzzy, c-format
1827 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1828 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1829
1830 #: g10/export.c:386
1831 #, fuzzy, c-format
1832 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1833 msgstr ""
1834 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1835 "descarta\n"
1836
1837 #: g10/export.c:537
1838 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: g10/export.c:560
1842 #, fuzzy, c-format
1843 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1844 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1845
1846 #: g10/export.c:584
1847 #, fuzzy, c-format
1848 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1849 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1850
1851 #: g10/export.c:633
1852 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1853 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1854
1855 #: g10/getkey.c:152
1856 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1857 msgstr ""
1858 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1859
1860 #: g10/getkey.c:175
1861 #, fuzzy
1862 msgid "[User ID not found]"
1863 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1864
1865 #: g10/getkey.c:1113
1866 #, c-format
1867 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1868 msgstr ""
1869
1870 #: g10/getkey.c:1118
1871 #, fuzzy, c-format
1872 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1873 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
1874
1875 #: g10/getkey.c:1120
1876 #, fuzzy
1877 msgid "No fingerprint"
1878 msgstr "Empremta digital:"
1879
1880 #: g10/getkey.c:1930
1881 #, fuzzy, c-format
1882 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1883 msgstr ""
1884 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1885
1886 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
1887 #, fuzzy, c-format
1888 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1889 msgstr ""
1890 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1891
1892 #: g10/getkey.c:2759
1893 #, fuzzy, c-format
1894 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1895 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1896
1897 #: g10/getkey.c:2806
1898 #, fuzzy, c-format
1899 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1900 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1901
1902 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
1903 #, fuzzy
1904 msgid "make a signature"
1905 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1906
1907 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
1908 #, fuzzy
1909 msgid "make a clear text signature"
1910 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1911
1912 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
1913 msgid "make a detached signature"
1914 msgstr "crea una signatura separada"
1915
1916 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
1917 msgid "encrypt data"
1918 msgstr "xifra dades"
1919
1920 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1921 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1922 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1923
1924 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1925 msgid "decrypt data (default)"
1926 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1927
1928 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1929 msgid "verify a signature"
1930 msgstr "verifica una signatura"
1931
1932 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
1933 msgid "list keys"
1934 msgstr "llista claus"
1935
1936 #: g10/gpg.c:385
1937 msgid "list keys and signatures"
1938 msgstr "llista claus i signatures"
1939
1940 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1941 #: g10/gpg.c:386
1942 #, fuzzy
1943 msgid "list and check key signatures"
1944 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1945
1946 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1947 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
1948 msgid "list keys and fingerprints"
1949 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1950
1951 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
1952 msgid "list secret keys"
1953 msgstr "llista claus secretes"
1954
1955 #: g10/gpg.c:389
1956 msgid "generate a new key pair"
1957 msgstr "genera un nou parell de claus"
1958
1959 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
1960 msgid "remove keys from the public keyring"
1961 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1962
1963 #: g10/gpg.c:393
1964 msgid "remove keys from the secret keyring"
1965 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1966
1967 #: g10/gpg.c:394
1968 msgid "sign a key"
1969 msgstr "signa una clau"
1970
1971 #: g10/gpg.c:395
1972 msgid "sign a key locally"
1973 msgstr "signa una clau localment"
1974
1975 #: g10/gpg.c:396
1976 msgid "sign or edit a key"
1977 msgstr "signa o edita una clau"
1978
1979 #: g10/gpg.c:397
1980 msgid "generate a revocation certificate"
1981 msgstr "genera un certificat de revocació"
1982
1983 #: g10/gpg.c:399
1984 msgid "export keys"
1985 msgstr "exporta claus"
1986
1987 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
1988 msgid "export keys to a key server"
1989 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1990
1991 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
1992 msgid "import keys from a key server"
1993 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1994
1995 #: g10/gpg.c:403
1996 msgid "search for keys on a key server"
1997 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1998
1999 #: g10/gpg.c:405
2000 msgid "update all keys from a keyserver"
2001 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
2002
2003 #: g10/gpg.c:410
2004 msgid "import/merge keys"
2005 msgstr "importa/fon claus"
2006
2007 #: g10/gpg.c:413
2008 msgid "print the card status"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: g10/gpg.c:414
2012 msgid "change data on a card"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: g10/gpg.c:415
2016 msgid "change a card's PIN"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: g10/gpg.c:424
2020 msgid "update the trust database"
2021 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2022
2023 #: g10/gpg.c:431
2024 #, fuzzy
2025 msgid "print message digests"
2026 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
2027
2028 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
2029 msgid "run in server mode"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
2033 msgid "create ascii armored output"
2034 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
2035
2036 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
2037 #, fuzzy
2038 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2039 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
2040
2041 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
2042 #, fuzzy
2043 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2044 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
2045
2046 #: g10/gpg.c:457
2047 #, fuzzy
2048 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2049 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
2050
2051 #: g10/gpg.c:463
2052 msgid "use canonical text mode"
2053 msgstr "usa el mode de text canònic"
2054
2055 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
2056 #, fuzzy
2057 msgid "|FILE|write output to FILE"
2058 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
2059
2060 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:81
2061 msgid "do not make any changes"
2062 msgstr "no fa cap canvi"
2063
2064 #: g10/gpg.c:497
2065 msgid "prompt before overwriting"
2066 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
2067
2068 #: g10/gpg.c:549
2069 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2070 msgstr ""
2071
2072 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
2073 msgid ""
2074 "@\n"
2075 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2076 msgstr ""
2077 "@\n"
2078 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
2079
2080 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
2081 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
2082 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
2083 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
2084 msgid ""
2085 "@\n"
2086 "Examples:\n"
2087 "\n"
2088 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2089 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2090 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2091 " --list-keys [names]        show keys\n"
2092 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2093 msgstr ""
2094 "@\n"
2095 "Exemples:\n"
2096 "\n"
2097 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
2098 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
2099 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
2100 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
2101 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
2102
2103 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
2104 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2105 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2106
2107 #: g10/gpg.c:831
2108 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2109 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2110
2111 #: g10/gpg.c:834
2112 msgid ""
2113 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2114 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2115 "default operation depends on the input data\n"
2116 msgstr ""
2117 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2118 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
2119 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
2120
2121 # Suportats? ivb
2122 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
2123 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
2124 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
2125 # encara no m'agraden massa... jm
2126 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:537
2127 msgid ""
2128 "\n"
2129 "Supported algorithms:\n"
2130 msgstr ""
2131 "\n"
2132 "Algoritmes suportats:\n"
2133
2134 #: g10/gpg.c:848
2135 msgid "Pubkey: "
2136 msgstr "Clau pública: "
2137
2138 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
2139 msgid "Cipher: "
2140 msgstr "Xifratge: "
2141
2142 #: g10/gpg.c:862
2143 msgid "Hash: "
2144 msgstr "Dispersió: "
2145
2146 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
2147 msgid "Compression: "
2148 msgstr "Compressió: "
2149
2150 #: g10/gpg.c:939
2151 msgid "usage: gpg [options] "
2152 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
2153
2154 #: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:676
2155 msgid "conflicting commands\n"
2156 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
2157
2158 #: g10/gpg.c:1133
2159 #, c-format
2160 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2161 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
2162
2163 # Indi. ivb
2164 #: g10/gpg.c:1330
2165 #, fuzzy, c-format
2166 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2167 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2168
2169 # Indi. ivb
2170 #: g10/gpg.c:1333
2171 #, fuzzy, c-format
2172 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2173 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2174
2175 # Indi. ivb
2176 #: g10/gpg.c:1336
2177 #, fuzzy, c-format
2178 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2179 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2180
2181 #: g10/gpg.c:1342
2182 #, fuzzy, c-format
2183 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2184 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2185
2186 #: g10/gpg.c:1345
2187 #, fuzzy, c-format
2188 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2189 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2190
2191 #: g10/gpg.c:1348
2192 #, fuzzy, c-format
2193 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2194 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2195
2196 #: g10/gpg.c:1354
2197 #, fuzzy, c-format
2198 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2199 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:1357
2202 #, fuzzy, c-format
2203 msgid ""
2204 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2205 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2206
2207 #: g10/gpg.c:1360
2208 #, fuzzy, c-format
2209 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2210 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2211
2212 #: g10/gpg.c:1366
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2215 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2216
2217 #: g10/gpg.c:1369
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid ""
2220 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2221 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2222
2223 #: g10/gpg.c:1372
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2226 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2227
2228 #: g10/gpg.c:1551
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2231 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
2232
2233 #: g10/gpg.c:1651
2234 msgid "display photo IDs during key listings"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: g10/gpg.c:1653
2238 msgid "show policy URLs during signature listings"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/gpg.c:1655
2242 #, fuzzy
2243 msgid "show all notations during signature listings"
2244 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2245
2246 #: g10/gpg.c:1657
2247 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: g10/gpg.c:1661
2251 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/gpg.c:1663
2255 #, fuzzy
2256 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2257 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2258
2259 #: g10/gpg.c:1665
2260 msgid "show user ID validity during key listings"
2261 msgstr ""
2262
2263 #: g10/gpg.c:1667
2264 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: g10/gpg.c:1669
2268 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: g10/gpg.c:1671
2272 #, fuzzy
2273 msgid "show the keyring name in key listings"
2274 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
2275
2276 #: g10/gpg.c:1673
2277 #, fuzzy
2278 msgid "show expiration dates during signature listings"
2279 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2280
2281 #: g10/gpg.c:1834
2282 #, c-format
2283 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2284 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
2285
2286 #: g10/gpg.c:1926
2287 #, c-format
2288 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2289 msgstr ""
2290
2291 #: g10/gpg.c:2309 g10/gpg.c:2995 g10/gpg.c:3007
2292 #, c-format
2293 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2294 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
2295
2296 #: g10/gpg.c:2490 g10/gpg.c:2502
2297 #, fuzzy, c-format
2298 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2299 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2300
2301 #: g10/gpg.c:2584
2302 #, fuzzy, c-format
2303 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2304 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2305
2306 #: g10/gpg.c:2607 g10/gpg.c:2802 g10/keyedit.c:4118
2307 #, fuzzy
2308 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2309 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2310
2311 #: g10/gpg.c:2619
2312 #, fuzzy, c-format
2313 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2314 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2315
2316 #: g10/gpg.c:2622
2317 #, fuzzy
2318 msgid "invalid keyserver options\n"
2319 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2320
2321 #: g10/gpg.c:2629
2322 #, c-format
2323 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2324 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2325
2326 #: g10/gpg.c:2632
2327 msgid "invalid import options\n"
2328 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2329
2330 #: g10/gpg.c:2639
2331 #, c-format
2332 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2333 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2334
2335 #: g10/gpg.c:2642
2336 msgid "invalid export options\n"
2337 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2338
2339 #: g10/gpg.c:2649
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2342 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2343
2344 #: g10/gpg.c:2652
2345 #, fuzzy
2346 msgid "invalid list options\n"
2347 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2348
2349 #: g10/gpg.c:2660
2350 msgid "display photo IDs during signature verification"
2351 msgstr ""
2352
2353 #: g10/gpg.c:2662
2354 msgid "show policy URLs during signature verification"
2355 msgstr ""
2356
2357 #: g10/gpg.c:2664
2358 #, fuzzy
2359 msgid "show all notations during signature verification"
2360 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2361
2362 #: g10/gpg.c:2666
2363 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: g10/gpg.c:2670
2367 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2368 msgstr ""
2369
2370 #: g10/gpg.c:2672
2371 #, fuzzy
2372 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2373 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2374
2375 #: g10/gpg.c:2674
2376 #, fuzzy
2377 msgid "show user ID validity during signature verification"
2378 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2379
2380 #: g10/gpg.c:2676
2381 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2382 msgstr ""
2383
2384 #: g10/gpg.c:2678
2385 #, fuzzy
2386 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2387 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2388
2389 #: g10/gpg.c:2680
2390 msgid "validate signatures with PKA data"
2391 msgstr ""
2392
2393 #: g10/gpg.c:2682
2394 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: g10/gpg.c:2689
2398 #, fuzzy, c-format
2399 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2400 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2401
2402 #: g10/gpg.c:2692
2403 #, fuzzy
2404 msgid "invalid verify options\n"
2405 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2406
2407 #: g10/gpg.c:2699
2408 #, c-format
2409 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2410 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2411
2412 #: g10/gpg.c:2874
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2415 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2416
2417 #: g10/gpg.c:2877
2418 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2419 msgstr ""
2420
2421 #: g10/gpg.c:2984 sm/gpgsm.c:1389
2422 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2423 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2424
2425 # FIXME: preferència? jm
2426 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2427 #: g10/gpg.c:2988
2428 #, c-format
2429 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2430 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2431
2432 #: g10/gpg.c:2997
2433 #, c-format
2434 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2435 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2436
2437 #: g10/gpg.c:3000
2438 #, c-format
2439 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2440 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2441
2442 #: g10/gpg.c:3015
2443 #, fuzzy, c-format
2444 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2445 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2446
2447 # clares -> en clar?  ivb
2448 #: g10/gpg.c:3029
2449 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2450 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2451
2452 #: g10/gpg.c:3035
2453 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2454 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2455
2456 #: g10/gpg.c:3041
2457 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2458 msgstr ""
2459 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2460 "habilitat.\n"
2461
2462 #: g10/gpg.c:3054
2463 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2464 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2465
2466 #: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1461
2467 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2468 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2469
2470 #: g10/gpg.c:3126 g10/gpg.c:3150 sm/gpgsm.c:1467 sm/gpgsm.c:1473
2471 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2472 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2473
2474 #: g10/gpg.c:3132
2475 #, fuzzy
2476 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2477 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2478
2479 #: g10/gpg.c:3138
2480 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2481 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2482
2483 #: g10/gpg.c:3153
2484 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2485 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2486
2487 #: g10/gpg.c:3155
2488 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2489 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2490
2491 #: g10/gpg.c:3157
2492 #, fuzzy
2493 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2494 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2495
2496 #: g10/gpg.c:3159
2497 #, fuzzy
2498 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2499 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2500
2501 #: g10/gpg.c:3161
2502 #, fuzzy
2503 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2504 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2505
2506 #: g10/gpg.c:3164
2507 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2508 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2509
2510 #: g10/gpg.c:3168
2511 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2512 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2513
2514 #: g10/gpg.c:3175
2515 msgid "invalid default preferences\n"
2516 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2517
2518 #: g10/gpg.c:3184
2519 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2520 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2521
2522 #: g10/gpg.c:3188
2523 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2524 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2525
2526 #: g10/gpg.c:3192
2527 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2528 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2529
2530 #: g10/gpg.c:3225
2531 #, c-format
2532 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2533 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2534
2535 #: g10/gpg.c:3272
2536 #, fuzzy, c-format
2537 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2538 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2539
2540 #: g10/gpg.c:3277
2541 #, fuzzy, c-format
2542 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2543 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2544
2545 #: g10/gpg.c:3282
2546 #, fuzzy, c-format
2547 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2548 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2549
2550 #: g10/gpg.c:3365
2551 #, c-format
2552 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2553 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2554
2555 #: g10/gpg.c:3376
2556 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2557 msgstr ""
2558 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2559
2560 #: g10/gpg.c:3397
2561 msgid "--store [filename]"
2562 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2563
2564 #: g10/gpg.c:3404
2565 msgid "--symmetric [filename]"
2566 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2567
2568 #: g10/gpg.c:3406
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2571 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2572
2573 #: g10/gpg.c:3416
2574 msgid "--encrypt [filename]"
2575 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2576
2577 #: g10/gpg.c:3429
2578 #, fuzzy
2579 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2580 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2581
2582 #: g10/gpg.c:3431
2583 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2584 msgstr ""
2585
2586 #: g10/gpg.c:3434
2587 #, fuzzy, c-format
2588 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2589 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2590
2591 #: g10/gpg.c:3452
2592 msgid "--sign [filename]"
2593 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2594
2595 #: g10/gpg.c:3465
2596 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2597 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2598
2599 #: g10/gpg.c:3480
2600 #, fuzzy
2601 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2602 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2603
2604 #: g10/gpg.c:3482
2605 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2606 msgstr ""
2607
2608 #: g10/gpg.c:3485
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2611 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2612
2613 #: g10/gpg.c:3505
2614 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2615 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2616
2617 #: g10/gpg.c:3514
2618 msgid "--clearsign [filename]"
2619 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2620
2621 #: g10/gpg.c:3539
2622 msgid "--decrypt [filename]"
2623 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2624
2625 #: g10/gpg.c:3547
2626 msgid "--sign-key user-id"
2627 msgstr "--sign-key user-id"
2628
2629 #: g10/gpg.c:3551
2630 msgid "--lsign-key user-id"
2631 msgstr "--lsign-key user-id"
2632
2633 #: g10/gpg.c:3572
2634 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2635 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2636
2637 #: g10/gpg.c:3664
2638 #, c-format
2639 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2640 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2641
2642 #: g10/gpg.c:3666
2643 #, c-format
2644 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2645 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2646
2647 #: g10/gpg.c:3668
2648 #, c-format
2649 msgid "key export failed: %s\n"
2650 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2651
2652 #: g10/gpg.c:3679
2653 #, c-format
2654 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2655 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2656
2657 #: g10/gpg.c:3689
2658 #, c-format
2659 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2660 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2661
2662 #: g10/gpg.c:3740
2663 #, c-format
2664 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2665 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2666
2667 #: g10/gpg.c:3748
2668 #, c-format
2669 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2670 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2671
2672 #: g10/gpg.c:3838
2673 #, c-format
2674 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2675 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2676
2677 #: g10/gpg.c:3955
2678 msgid "[filename]"
2679 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2680
2681 #: g10/gpg.c:3959
2682 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2683 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2684
2685 #: g10/gpg.c:4273
2686 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2687 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2688
2689 #: g10/gpg.c:4275
2690 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2691 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2692
2693 #: g10/gpg.c:4308
2694 #, fuzzy
2695 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2696 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2697
2698 #: g10/gpgv.c:74
2699 #, fuzzy
2700 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2701 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2702
2703 #: g10/gpgv.c:76
2704 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2705 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2706
2707 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
2708 msgid "|FD|write status info to this FD"
2709 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2710
2711 #: g10/gpgv.c:117
2712 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2713 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2714
2715 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2716 #: g10/gpgv.c:119
2717 #, fuzzy
2718 msgid ""
2719 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2720 "Check signatures against known trusted keys\n"
2721 msgstr ""
2722 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2723 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2724
2725 #: g10/helptext.c:72
2726 msgid "No help available"
2727 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2728
2729 #: g10/helptext.c:82
2730 #, c-format
2731 msgid "No help available for `%s'"
2732 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2733
2734 #: g10/import.c:94
2735 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2736 msgstr ""
2737
2738 #: g10/import.c:96
2739 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2740 msgstr ""
2741
2742 #: g10/import.c:98
2743 #, fuzzy
2744 msgid "do not update the trustdb after import"
2745 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2746
2747 #: g10/import.c:100
2748 #, fuzzy
2749 msgid "create a public key when importing a secret key"
2750 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2751
2752 #: g10/import.c:102
2753 msgid "only accept updates to existing keys"
2754 msgstr ""
2755
2756 #: g10/import.c:104
2757 #, fuzzy
2758 msgid "remove unusable parts from key after import"
2759 msgstr "la clau secreta és inusable"
2760
2761 #: g10/import.c:106
2762 msgid "remove as much as possible from key after import"
2763 msgstr ""
2764
2765 #: g10/import.c:269
2766 #, c-format
2767 msgid "skipping block of type %d\n"
2768 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2769
2770 #: g10/import.c:278
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "%lu keys processed so far\n"
2773 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2774
2775 #: g10/import.c:295
2776 #, c-format
2777 msgid "Total number processed: %lu\n"
2778 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2779
2780 #: g10/import.c:297
2781 #, c-format
2782 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2783 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2784
2785 #: g10/import.c:300
2786 #, c-format
2787 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2788 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2789
2790 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2791 #, c-format
2792 msgid "              imported: %lu"
2793 msgstr "              importades: %lu"
2794
2795 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2796 #, c-format
2797 msgid "             unchanged: %lu\n"
2798 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2799
2800 #: g10/import.c:310
2801 #, c-format
2802 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2803 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2804
2805 #: g10/import.c:312
2806 #, c-format
2807 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2808 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2809
2810 #: g10/import.c:314
2811 #, c-format
2812 msgid "        new signatures: %lu\n"
2813 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2814
2815 #: g10/import.c:316
2816 #, c-format
2817 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2818 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2819
2820 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2821 #, c-format
2822 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2823 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2824
2825 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2826 #, c-format
2827 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2828 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2829
2830 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2831 #, c-format
2832 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2833 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2834
2835 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2836 #, c-format
2837 msgid "          not imported: %lu\n"
2838 msgstr "              importades: %lu\n"
2839
2840 #: g10/import.c:326
2841 #, fuzzy, c-format
2842 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2843 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2844
2845 #: g10/import.c:328
2846 #, fuzzy, c-format
2847 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2848 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2849
2850 #: g10/import.c:569
2851 #, c-format
2852 msgid ""
2853 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2854 "algorithms on these user IDs:\n"
2855 msgstr ""
2856
2857 #: g10/import.c:610
2858 #, c-format
2859 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: g10/import.c:625
2863 #, fuzzy, c-format
2864 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2865 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2866
2867 #: g10/import.c:637
2868 #, c-format
2869 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: g10/import.c:650
2873 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: g10/import.c:652
2877 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2878 msgstr ""
2879
2880 #: g10/import.c:676
2881 #, c-format
2882 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2883 msgstr ""
2884
2885 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2886 #, fuzzy, c-format
2887 msgid "key %s: no user ID\n"
2888 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2889
2890 #: g10/import.c:758
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2893 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2894
2895 #: g10/import.c:773
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2898 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2899
2900 #: g10/import.c:779
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2903 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2904
2905 #: g10/import.c:781
2906 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2907 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2908
2909 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2910 #, fuzzy, c-format
2911 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2912 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2913
2914 #: g10/import.c:797
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2917 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2918
2919 #: g10/import.c:806
2920 #, c-format
2921 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2922 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2923
2924 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2925 #, c-format
2926 msgid "writing to `%s'\n"
2927 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2928
2929 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2930 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2931 #, c-format
2932 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2933 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2934
2935 #: g10/import.c:834
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2938 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2939
2940 #: g10/import.c:858
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2943 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2944
2945 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2948 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2949
2950 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2951 #, fuzzy, c-format
2952 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2953 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2954
2955 #: g10/import.c:920
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2958 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2959
2960 #: g10/import.c:923
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2963 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2964
2965 #: g10/import.c:926
2966 #, fuzzy, c-format
2967 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2968 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2969
2970 #: g10/import.c:929
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2973 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2974
2975 #: g10/import.c:932
2976 #, fuzzy, c-format
2977 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2978 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2979
2980 #: g10/import.c:935
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2983 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2984
2985 #: g10/import.c:938
2986 #, fuzzy, c-format
2987 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2988 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2989
2990 #: g10/import.c:941
2991 #, fuzzy, c-format
2992 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2993 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2994
2995 #: g10/import.c:944
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2998 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2999
3000 #: g10/import.c:947
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3003 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
3004
3005 #: g10/import.c:971
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3008 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
3009
3010 #: g10/import.c:1143
3011 #, fuzzy, c-format
3012 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3013 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
3014
3015 #: g10/import.c:1154
3016 #, fuzzy
3017 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3018 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
3019
3020 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
3021 #, c-format
3022 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3023 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
3024
3025 #: g10/import.c:1182
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid "key %s: secret key imported\n"
3028 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
3029
3030 #: g10/import.c:1212
3031 #, fuzzy, c-format
3032 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3033 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
3034
3035 #: g10/import.c:1222
3036 #, fuzzy, c-format
3037 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3038 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
3039
3040 #: g10/import.c:1254
3041 #, fuzzy, c-format
3042 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3043 msgstr ""
3044 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
3045 "de revocació\n"
3046
3047 # O «rebutjara»? ivb
3048 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3049 # «es rebutja» està bé. jm
3050 #: g10/import.c:1297
3051 #, fuzzy, c-format
3052 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3053 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3054
3055 #: g10/import.c:1329
3056 #, fuzzy, c-format
3057 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3058 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3059
3060 #: g10/import.c:1398
3061 #, fuzzy, c-format
3062 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3063 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3064
3065 #: g10/import.c:1413
3066 #, fuzzy, c-format
3067 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3068 msgstr ""
3069 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3070 "s»\n"
3071 "\n"
3072
3073 #: g10/import.c:1415
3074 #, fuzzy, c-format
3075 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3076 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3077
3078 #: g10/import.c:1433
3079 #, fuzzy, c-format
3080 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3081 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3082
3083 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3084 #, fuzzy, c-format
3085 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3086 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3087
3088 #: g10/import.c:1446
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3091 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3092
3093 #: g10/import.c:1461
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3096 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3097
3098 #: g10/import.c:1483
3099 #, fuzzy, c-format
3100 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3101 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3102
3103 #: g10/import.c:1496
3104 #, fuzzy, c-format
3105 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3106 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3107
3108 #: g10/import.c:1511
3109 #, fuzzy, c-format
3110 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3111 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3112
3113 #: g10/import.c:1555
3114 #, fuzzy, c-format
3115 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3116 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3117
3118 #: g10/import.c:1576
3119 #, fuzzy, c-format
3120 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3121 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3122
3123 #: g10/import.c:1603
3124 #, fuzzy, c-format
3125 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3126 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3127
3128 #: g10/import.c:1613
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3131 msgstr ""
3132 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3133 "descarta\n"
3134
3135 #: g10/import.c:1630
3136 #, fuzzy, c-format
3137 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3138 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3139
3140 #: g10/import.c:1644
3141 #, fuzzy, c-format
3142 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3143 msgstr ""
3144 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3145 "descarta\n"
3146
3147 #: g10/import.c:1652
3148 #, fuzzy, c-format
3149 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3150 msgstr ""
3151 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3152
3153 #: g10/import.c:1781
3154 #, fuzzy, c-format
3155 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3156 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3157
3158 #: g10/import.c:1843
3159 #, fuzzy, c-format
3160 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3161 msgstr ""
3162 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3163 "08lX\n"
3164
3165 #: g10/import.c:1857
3166 #, fuzzy, c-format
3167 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3168 msgstr ""
3169 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3170 "present.\n"
3171
3172 #: g10/import.c:1916
3173 #, fuzzy, c-format
3174 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3175 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3176
3177 #: g10/import.c:1950
3178 #, fuzzy, c-format
3179 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3180 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3181
3182 #: g10/import.c:2351
3183 #, fuzzy
3184 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3185 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3186
3187 #: g10/import.c:2359
3188 #, fuzzy
3189 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3190 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3191
3192 #: g10/import.c:2361
3193 #, fuzzy
3194 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3195 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3196
3197 #: g10/keydb.c:181
3198 #, c-format
3199 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3200 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3201
3202 #: g10/keydb.c:187
3203 #, c-format
3204 msgid "keyring `%s' created\n"
3205 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3206
3207 #: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
3208 #, fuzzy, c-format
3209 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3210 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3211
3212 #: g10/keydb.c:719
3213 #, c-format
3214 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3215 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:265
3218 msgid "[revocation]"
3219 msgstr "[revocació]"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:266
3222 msgid "[self-signature]"
3223 msgstr "[autosignatura]"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3226 msgid "1 bad signature\n"
3227 msgstr "1 signatura errònia\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3230 #, c-format
3231 msgid "%d bad signatures\n"
3232 msgstr "%d signatures errònies\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3235 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3236 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3239 #, c-format
3240 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3241 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3244 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3245 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3248 #, c-format
3249 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3250 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:356
3253 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3254 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:358
3257 #, c-format
3258 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3259 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3262 #, fuzzy
3263 msgid ""
3264 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3265 "keys\n"
3266 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3267 "etc.)\n"
3268 msgstr ""
3269 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3270 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3271 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3274 #, fuzzy, c-format
3275 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3276 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3279 #, fuzzy, c-format
3280 msgid "  %d = I trust fully\n"
3281 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:438
3284 msgid ""
3285 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3286 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3287 "trust signatures on your behalf.\n"
3288 msgstr ""
3289
3290 #: g10/keyedit.c:454
3291 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3292 msgstr ""
3293
3294 #: g10/keyedit.c:598
3295 #, c-format
3296 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3297 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3298
3299 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3300 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3301 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3302 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3303
3304 # O no s'ha pogut? ivb
3305 # FIXME: comprovar context. jm
3306 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3307 #: g10/keyedit.c:1779
3308 msgid "  Unable to sign.\n"
3309 msgstr "  No es pot signar.\n"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:626
3312 #, c-format
3313 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3314 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3315
3316 #: g10/keyedit.c:654
3317 #, c-format
3318 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3319 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3320
3321 #: g10/keyedit.c:682
3322 #, fuzzy, c-format
3323 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3324 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3325
3326 #: g10/keyedit.c:684
3327 #, fuzzy
3328 msgid "Sign it? (y/N) "
3329 msgstr "Signar realment? "
3330
3331 #: g10/keyedit.c:706
3332 #, c-format
3333 msgid ""
3334 "The self-signature on \"%s\"\n"
3335 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3336 msgstr ""
3337 "La vostra signatura en «%s»\n"
3338 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:715
3341 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3342 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3343
3344 #: g10/keyedit.c:729
3345 #, c-format
3346 msgid ""
3347 "Your current signature on \"%s\"\n"
3348 "has expired.\n"
3349 msgstr ""
3350 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3351 "ha caducat.\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:733
3354 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3355 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3356
3357 #: g10/keyedit.c:754
3358 #, c-format
3359 msgid ""
3360 "Your current signature on \"%s\"\n"
3361 "is a local signature.\n"
3362 msgstr ""
3363 "La vostra signatura en «%s»\n"
3364 "és una signatura local.\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:758
3367 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3368 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3369
3370 #: g10/keyedit.c:779
3371 #, fuzzy, c-format
3372 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3373 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:782
3376 #, fuzzy, c-format
3377 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3378 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:787
3381 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3382 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3383
3384 #: g10/keyedit.c:809
3385 #, fuzzy, c-format
3386 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3387 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:824
3390 msgid "This key has expired!"
3391 msgstr "La clau ha caducat!"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:842
3394 #, c-format
3395 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3396 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:848
3399 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3400 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3401
3402 #: g10/keyedit.c:888
3403 msgid ""
3404 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3405 "mode.\n"
3406 msgstr ""
3407 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:890
3410 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3411 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:915
3414 msgid ""
3415 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3416 "belongs\n"
3417 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3418 msgstr ""
3419 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3420 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3421 "contestar, entreu «0».\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:920
3424 #, c-format
3425 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3426 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:922
3429 #, c-format
3430 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3431 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:924
3434 #, c-format
3435 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3436 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:926
3439 #, c-format
3440 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3441 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:932
3444 #, fuzzy
3445 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3446 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:956
3449 #, fuzzy, c-format
3450 msgid ""
3451 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3452 "key \"%s\" (%s)\n"
3453 msgstr ""
3454 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3455 "amb la vostra clau: \""
3456
3457 #: g10/keyedit.c:963
3458 #, fuzzy
3459 msgid "This will be a self-signature.\n"
3460 msgstr ""
3461 "\n"
3462 "Açò serà una autosignatura.\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:969
3465 #, fuzzy
3466 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3467 msgstr ""
3468 "\n"
3469 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:977
3472 #, fuzzy
3473 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3474 msgstr ""
3475 "\n"
3476 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:987
3479 #, fuzzy
3480 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3481 msgstr ""
3482 "\n"
3483 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:994
3486 #, fuzzy
3487 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3488 msgstr ""
3489 "\n"
3490 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1001
3493 #, fuzzy
3494 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3495 msgstr ""
3496 "\n"
3497 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1006
3500 #, fuzzy
3501 msgid "I have checked this key casually.\n"
3502 msgstr ""
3503 "\n"
3504 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1011
3507 #, fuzzy
3508 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3509 msgstr ""
3510 "\n"
3511 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1021
3514 #, fuzzy
3515 msgid "Really sign? (y/N) "
3516 msgstr "Signar realment? "
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
3519 #: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
3520 #, c-format
3521 msgid "signing failed: %s\n"
3522 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1131
3525 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3526 msgstr ""
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3637
3529 msgid "This key is not protected.\n"
3530 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3624 g10/revoke.c:538
3533 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3534 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3640
3537 #, fuzzy
3538 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3539 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3644
3542 msgid "Key is protected.\n"
3543 msgstr "La clau està protegida.\n"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:1186
3546 #, c-format
3547 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3548 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:1192
3551 msgid ""
3552 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3553 "\n"
3554 msgstr ""
3555 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3556 "\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2177
3559 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3560 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1212
3563 msgid ""
3564 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3565 "\n"
3566 msgstr ""
3567 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3568 "\n"
3569
3570 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3571 #: g10/keyedit.c:1215
3572 #, fuzzy
3573 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3574 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3575
3576 #: g10/keyedit.c:1296
3577 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3578 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:1382
3581 msgid "save and quit"
3582 msgstr "desa i ix"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1385
3585 #, fuzzy
3586 msgid "show key fingerprint"
3587 msgstr "mostra empremta"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:1386
3590 msgid "list key and user IDs"
3591 msgstr "llista claus i ID"
3592
3593 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3594 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3595 #: g10/keyedit.c:1388
3596 msgid "select user ID N"
3597 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3598
3599 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3600 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3601 #: g10/keyedit.c:1389
3602 #, fuzzy
3603 msgid "select subkey N"
3604 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1390
3607 #, fuzzy
3608 msgid "check signatures"
3609 msgstr "revoca signatures"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1395
3612 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: g10/keyedit.c:1400
3616 #, fuzzy
3617 msgid "sign selected user IDs locally"
3618 msgstr "signa la clau localment"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:1402
3621 #, fuzzy
3622 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3623 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1404
3626 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1408
3630 msgid "add a user ID"
3631 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3632
3633 # Com estava escrit abans.  ivb
3634 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3635 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3636 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3637 #: g10/keyedit.c:1410
3638 msgid "add a photo ID"
3639 msgstr "afegeix un photo ID"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:1412
3642 #, fuzzy
3643 msgid "delete selected user IDs"
3644 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:1417
3647 #, fuzzy
3648 msgid "add a subkey"
3649 msgstr "addkey"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1421
3652 msgid "add a key to a smartcard"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: g10/keyedit.c:1423
3656 msgid "move a key to a smartcard"
3657 msgstr ""
3658
3659 #: g10/keyedit.c:1425
3660 msgid "move a backup key to a smartcard"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: g10/keyedit.c:1429
3664 #, fuzzy
3665 msgid "delete selected subkeys"
3666 msgstr "esborra una clau secundària"
3667
3668 #: g10/keyedit.c:1431
3669 msgid "add a revocation key"
3670 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3671
3672 #: g10/keyedit.c:1433
3673 #, fuzzy
3674 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3675 msgstr ""
3676 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:1435
3679 #, fuzzy
3680 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3681 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:1437
3684 #, fuzzy
3685 msgid "flag the selected user ID as primary"
3686 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1439
3689 #, fuzzy
3690 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3691 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:1442
3694 msgid "list preferences (expert)"
3695 msgstr "llista les preferències (expert)"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:1444
3698 msgid "list preferences (verbose)"
3699 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:1446
3702 #, fuzzy
3703 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3704 msgstr ""
3705 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:1451
3708 #, fuzzy
3709 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3710 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:1453
3713 #, fuzzy
3714 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3715 msgstr ""
3716 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3717
3718 #: g10/keyedit.c:1455
3719 msgid "change the passphrase"
3720 msgstr "canvia la contrasenya"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:1459
3723 msgid "change the ownertrust"
3724 msgstr "canvia la confiança"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:1461
3727 #, fuzzy
3728 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3729 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3730
3731 #: g10/keyedit.c:1463
3732 #, fuzzy
3733 msgid "revoke selected user IDs"
3734 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:1468
3737 #, fuzzy
3738 msgid "revoke key or selected subkeys"
3739 msgstr "revoca una clau secundària"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1469
3742 #, fuzzy
3743 msgid "enable key"
3744 msgstr "activa una clau"
3745
3746 #: g10/keyedit.c:1470
3747 #, fuzzy
3748 msgid "disable key"
3749 msgstr "desactiva una clau"
3750
3751 # Igual que dalt.  ivb
3752 # Idem :) jm
3753 #: g10/keyedit.c:1471
3754 #, fuzzy
3755 msgid "show selected photo IDs"
3756 msgstr "mostra el photo ID"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:1473
3759 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: g10/keyedit.c:1475
3763 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: g10/keyedit.c:1599
3767 #, fuzzy, c-format
3768 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3769 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:1617
3772 msgid "Secret key is available.\n"
3773 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:1700
3776 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3777 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3778
3779 #: g10/keyedit.c:1708
3780 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3781 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:1727
3784 msgid ""
3785 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3786 "(lsign),\n"
3787 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3788 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3789 msgstr ""
3790
3791 #: g10/keyedit.c:1767
3792 msgid "Key is revoked."
3793 msgstr "La clau està revocada."
3794
3795 #: g10/keyedit.c:1786
3796 #, fuzzy
3797 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3798 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3799
3800 #: g10/keyedit.c:1793
3801 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3802 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3803
3804 #: g10/keyedit.c:1802
3805 #, fuzzy, c-format
3806 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3807 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3808
3809 #: g10/keyedit.c:1825
3810 #, c-format
3811 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3812 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3813
3814 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3815 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3816 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3817
3818 #: g10/keyedit.c:1849
3819 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3820 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3821
3822 #: g10/keyedit.c:1851
3823 #, fuzzy
3824 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3825 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3826
3827 #: g10/keyedit.c:1852
3828 #, fuzzy
3829 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3830 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3831
3832 #: g10/keyedit.c:1902
3833 #, fuzzy
3834 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3835 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:1914
3838 #, fuzzy
3839 msgid "You must select exactly one key.\n"
3840 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3841
3842 #: g10/keyedit.c:1942
3843 msgid "Command expects a filename argument\n"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: g10/keyedit.c:1956
3847 #, fuzzy, c-format
3848 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3849 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3850
3851 #: g10/keyedit.c:1973
3852 #, fuzzy, c-format
3853 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3854 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3855
3856 #: g10/keyedit.c:1997
3857 msgid "You must select at least one key.\n"
3858 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3859
3860 #: g10/keyedit.c:2000
3861 #, fuzzy
3862 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3863 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3864
3865 #: g10/keyedit.c:2001
3866 #, fuzzy
3867 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3868 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2036
3871 #, fuzzy
3872 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3873 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2037
3876 #, fuzzy
3877 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3878 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3879
3880 #: g10/keyedit.c:2055
3881 #, fuzzy
3882 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3883 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3884
3885 #: g10/keyedit.c:2066
3886 #, fuzzy
3887 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3888 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3889
3890 #: g10/keyedit.c:2068
3891 #, fuzzy
3892 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3893 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3894
3895 #: g10/keyedit.c:2118
3896 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3897 msgstr ""
3898
3899 #: g10/keyedit.c:2160
3900 #, fuzzy
3901 msgid "Set preference list to:\n"
3902 msgstr "estableix la llista de preferències"
3903
3904 #: g10/keyedit.c:2166
3905 #, fuzzy
3906 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3907 msgstr ""
3908 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3909
3910 #: g10/keyedit.c:2168
3911 #, fuzzy
3912 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3913 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3914
3915 #: g10/keyedit.c:2238
3916 #, fuzzy
3917 msgid "Save changes? (y/N) "
3918 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3919
3920 #: g10/keyedit.c:2241
3921 #, fuzzy
3922 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3923 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3924
3925 #: g10/keyedit.c:2251
3926 #, c-format
3927 msgid "update failed: %s\n"
3928 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:2258
3931 #, c-format
3932 msgid "update secret failed: %s\n"
3933 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:2265
3936 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3937 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:2366
3940 msgid "Digest: "
3941 msgstr "Resum: "
3942
3943 #: g10/keyedit.c:2417
3944 msgid "Features: "
3945 msgstr "Funcionalitats: "
3946
3947 #: g10/keyedit.c:2428
3948 msgid "Keyserver no-modify"
3949 msgstr ""
3950
3951 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
3952 msgid "Preferred keyserver: "
3953 msgstr ""
3954
3955 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3956 #, fuzzy
3957 msgid "Notations: "
3958 msgstr "Notació: "
3959
3960 #: g10/keyedit.c:2673
3961 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3962 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3963
3964 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3965 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3966 #: g10/keyedit.c:2732
3967 #, fuzzy, c-format
3968 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3969 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3970
3971 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3972 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3973 #: g10/keyedit.c:2753
3974 #, fuzzy, c-format
3975 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3976 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3977
3978 #: g10/keyedit.c:2759
3979 #, fuzzy
3980 msgid "(sensitive)"
3981 msgstr " (sensible)"
3982
3983 #: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
3984 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
3985 #, fuzzy, c-format
3986 msgid "created: %s"
3987 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3988
3989 #: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
3990 #, fuzzy, c-format
3991 msgid "revoked: %s"
3992 msgstr "[revocada]"
3993
3994 #: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
3995 #, fuzzy, c-format
3996 msgid "expired: %s"
3997 msgstr " [caduca: %s]"
3998
3999 #: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
4000 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
4001 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
4002 #, fuzzy, c-format
4003 msgid "expires: %s"
4004 msgstr " [caduca: %s]"
4005
4006 #: g10/keyedit.c:2784
4007 #, c-format
4008 msgid "usage: %s"
4009 msgstr ""
4010
4011 #: g10/keyedit.c:2799
4012 #, fuzzy, c-format
4013 msgid "trust: %s"
4014 msgstr " confiança: %c/%c"
4015
4016 #: g10/keyedit.c:2803
4017 #, c-format
4018 msgid "validity: %s"
4019 msgstr ""
4020
4021 #: g10/keyedit.c:2810
4022 msgid "This key has been disabled"
4023 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
4024
4025 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
4026 msgid "card-no: "
4027 msgstr ""
4028
4029 #: g10/keyedit.c:2862
4030 msgid ""
4031 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
4032 "unless you restart the program.\n"
4033 msgstr ""
4034 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
4035 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
4036
4037 #: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
4038 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
4039 #, fuzzy
4040 msgid "revoked"
4041 msgstr "[revocada]"
4042
4043 #: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
4044 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
4045 #, fuzzy
4046 msgid "expired"
4047 msgstr "expire"
4048
4049 #: g10/keyedit.c:2993
4050 msgid ""
4051 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4052 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4053 msgstr ""
4054 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
4055 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
4056 "assumida.\n"
4057
4058 # Photo ID com abans.  ivb
4059 #: g10/keyedit.c:3054
4060 msgid ""
4061 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4062 "versions\n"
4063 "         of PGP to reject this key.\n"
4064 msgstr ""
4065 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
4066 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
4067
4068 #: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
4069 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4070 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
4071
4072 #: g10/keyedit.c:3065
4073 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4074 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
4075
4076 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
4077 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
4078 #: g10/keyedit.c:3205
4079 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4080 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
4081
4082 #: g10/keyedit.c:3215
4083 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4084 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
4085
4086 #: g10/keyedit.c:3219
4087 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4088 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
4089
4090 #: g10/keyedit.c:3225
4091 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4092 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4093
4094 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4095 #: g10/keyedit.c:3239
4096 #, c-format
4097 msgid "Deleted %d signature.\n"
4098 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4099
4100 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4101 #: g10/keyedit.c:3240
4102 #, c-format
4103 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4104 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
4105
4106 #: g10/keyedit.c:3243
4107 msgid "Nothing deleted.\n"
4108 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
4109
4110 #: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
4111 msgid "invalid"
4112 msgstr "invàlida"
4113
4114 #: g10/keyedit.c:3278
4115 #, fuzzy, c-format
4116 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4117 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4118
4119 #: g10/keyedit.c:3285
4120 #, fuzzy, c-format
4121 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4122 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4123
4124 #: g10/keyedit.c:3286
4125 #, fuzzy, c-format
4126 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4127 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4128
4129 #: g10/keyedit.c:3294
4130 #, fuzzy, c-format
4131 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4132 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4133
4134 #: g10/keyedit.c:3295
4135 #, fuzzy, c-format
4136 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4137 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4138
4139 #: g10/keyedit.c:3389
4140 msgid ""
4141 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4142 "cause\n"
4143 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4144 msgstr ""
4145 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
4146 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
4147
4148 #: g10/keyedit.c:3400
4149 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4150 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
4151
4152 #: g10/keyedit.c:3420
4153 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4154 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
4155
4156 #: g10/keyedit.c:3445
4157 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4158 msgstr ""
4159 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
4160
4161 #: g10/keyedit.c:3460
4162 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4163 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4164
4165 #: g10/keyedit.c:3482
4166 #, fuzzy
4167 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4168 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4169
4170 #: g10/keyedit.c:3501
4171 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4172 msgstr ""
4173 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4174
4175 #: g10/keyedit.c:3507
4176 #, fuzzy
4177 msgid ""
4178 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4179 msgstr ""
4180 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
4181
4182 #: g10/keyedit.c:3568
4183 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4184 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
4185
4186 #: g10/keyedit.c:3574
4187 #, fuzzy
4188 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4189 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
4190
4191 #: g10/keyedit.c:3578
4192 #, fuzzy
4193 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4194 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
4195
4196 #: g10/keyedit.c:3581
4197 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4198 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
4199
4200 #: g10/keyedit.c:3627
4201 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4202 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
4203
4204 #: g10/keyedit.c:3643
4205 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4206 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
4207
4208 #: g10/keyedit.c:3721
4209 #, fuzzy, c-format
4210 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4211 msgstr ""
4212 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4213
4214 #: g10/keyedit.c:3727
4215 #, c-format
4216 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4217 msgstr ""
4218
4219 #: g10/keyedit.c:3890
4220 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4221 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
4222
4223 #: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
4224 #, fuzzy, c-format
4225 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4226 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
4227
4228 #: g10/keyedit.c:4100
4229 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4230 msgstr ""
4231
4232 #: g10/keyedit.c:4180
4233 #, fuzzy
4234 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4235 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4236
4237 #: g10/keyedit.c:4181
4238 #, fuzzy
4239 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4240 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4241
4242 #: g10/keyedit.c:4243
4243 #, fuzzy
4244 msgid "Enter the notation: "
4245 msgstr "Notació de signatura: "
4246
4247 #: g10/keyedit.c:4392
4248 #, fuzzy
4249 msgid "Proceed? (y/N) "
4250 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4251
4252 #: g10/keyedit.c:4456
4253 #, c-format
4254 msgid "No user ID with index %d\n"
4255 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4256
4257 #: g10/keyedit.c:4514
4258 #, fuzzy, c-format
4259 msgid "No user ID with hash %s\n"
4260 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4261
4262 #: g10/keyedit.c:4541
4263 #, fuzzy, c-format
4264 msgid "No subkey with index %d\n"
4265 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4266
4267 #: g10/keyedit.c:4676
4268 #, fuzzy, c-format
4269 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4270 msgstr "ID d'usuari: «"
4271
4272 #: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
4273 #, fuzzy, c-format
4274 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4275 msgstr ""
4276 "»\n"
4277 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4278
4279 #: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
4280 msgid " (non-exportable)"
4281 msgstr " (no-exportable)"
4282
4283 #: g10/keyedit.c:4685
4284 #, c-format
4285 msgid "This signature expired on %s.\n"
4286 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
4287
4288 #: g10/keyedit.c:4689
4289 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4290 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
4291
4292 # (s/N) ivb
4293 # S! jm
4294 #: g10/keyedit.c:4693
4295 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4296 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
4297
4298 #: g10/keyedit.c:4720
4299 #, fuzzy, c-format
4300 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4301 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
4302
4303 #: g10/keyedit.c:4746
4304 #, fuzzy
4305 msgid " (non-revocable)"
4306 msgstr " (no-exportable)"
4307
4308 #: g10/keyedit.c:4753
4309 #, fuzzy, c-format
4310 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4311 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
4312
4313 #: g10/keyedit.c:4775
4314 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4315 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
4316
4317 # (s/N)?  ivb
4318 #: g10/keyedit.c:4795
4319 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4320 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
4321
4322 #: g10/keyedit.c:4825
4323 msgid "no secret key\n"
4324 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
4325
4326 #: g10/keyedit.c:4895
4327 #, c-format
4328 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4329 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4330
4331 #: g10/keyedit.c:4912
4332 #, c-format
4333 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4334 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
4335
4336 #: g10/keyedit.c:4976
4337 #, fuzzy, c-format
4338 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4339 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4340
4341 #: g10/keyedit.c:5038
4342 #, fuzzy, c-format
4343 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4344 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4345
4346 #: g10/keyedit.c:5133
4347 #, fuzzy, c-format
4348 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4349 msgstr ""
4350 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
4351
4352 #: g10/keygen.c:269
4353 #, fuzzy, c-format
4354 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4355 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
4356
4357 #: g10/keygen.c:276
4358 #, fuzzy
4359 msgid "too many cipher preferences\n"
4360 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4361
4362 #: g10/keygen.c:278
4363 #, fuzzy
4364 msgid "too many digest preferences\n"
4365 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4366
4367 #: g10/keygen.c:280
4368 #, fuzzy
4369 msgid "too many compression preferences\n"
4370 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4371
4372 #: g10/keygen.c:406
4373 #, fuzzy, c-format
4374 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4375 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
4376
4377 #: g10/keygen.c:889
4378 msgid "writing direct signature\n"
4379 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
4380
4381 #: g10/keygen.c:931
4382 msgid "writing self signature\n"
4383 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
4384
4385 #: g10/keygen.c:988
4386 msgid "writing key binding signature\n"
4387 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
4388
4389 #: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1269 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409
4390 #: g10/keygen.c:3137
4391 #, c-format
4392 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4393 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
4394
4395 #: g10/keygen.c:1164 g10/keygen.c:1280 g10/keygen.c:1415 g10/keygen.c:3143
4396 #, c-format
4397 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4398 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
4399
4400 #: g10/keygen.c:1306
4401 msgid ""
4402 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4403 msgstr ""
4404
4405 #: g10/keygen.c:1526
4406 #, fuzzy
4407 msgid "Sign"
4408 msgstr "sign"
4409
4410 #: g10/keygen.c:1529
4411 msgid "Certify"
4412 msgstr ""
4413
4414 #: g10/keygen.c:1532
4415 #, fuzzy
4416 msgid "Encrypt"
4417 msgstr "xifra dades"
4418
4419 #: g10/keygen.c:1535
4420 msgid "Authenticate"
4421 msgstr ""
4422
4423 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4424 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4425 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4426 #. functions:
4427 #.
4428 #. s = Toggle signing capability
4429 #. e = Toggle encryption capability
4430 #. a = Toggle authentication capability
4431 #. q = Finish
4432 #.
4433 #: g10/keygen.c:1553
4434 msgid "SsEeAaQq"
4435 msgstr ""
4436
4437 #: g10/keygen.c:1576
4438 #, c-format
4439 msgid "Possible actions for a %s key: "
4440 msgstr ""
4441
4442 #: g10/keygen.c:1580
4443 msgid "Current allowed actions: "
4444 msgstr ""
4445
4446 #: g10/keygen.c:1585
4447 #, c-format
4448 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4449 msgstr ""
4450
4451 #: g10/keygen.c:1588
4452 #, c-format
4453 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4454 msgstr ""
4455
4456 #: g10/keygen.c:1591
4457 #, c-format
4458 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4459 msgstr ""
4460
4461 #: g10/keygen.c:1594
4462 #, c-format
4463 msgid "   (%c) Finished\n"
4464 msgstr ""
4465
4466 #: g10/keygen.c:1650 sm/certreqgen-ui.c:121
4467 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4468 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
4469
4470 #: g10/keygen.c:1652
4471 #, fuzzy, c-format
4472 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4473 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
4474
4475 #: g10/keygen.c:1653
4476 #, c-format
4477 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4478 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4479
4480 #: g10/keygen.c:1655
4481 #, fuzzy, c-format
4482 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4483 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4484
4485 #: g10/keygen.c:1657
4486 #, fuzzy, c-format
4487 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4488 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
4489
4490 #: g10/keygen.c:1658
4491 #, c-format
4492 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4493 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
4494
4495 #: g10/keygen.c:1660
4496 #, c-format
4497 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4498 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4499
4500 #: g10/keygen.c:1662
4501 #, fuzzy, c-format
4502 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4503 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4504
4505 #: g10/keygen.c:1731
4506 #, fuzzy, c-format
4507 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4508 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4509
4510 #: g10/keygen.c:1741
4511 #, c-format
4512 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4513 msgstr ""
4514
4515 #: g10/keygen.c:1748 sm/certreqgen-ui.c:142
4516 #, fuzzy, c-format
4517 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4518 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
4519
4520 #: g10/keygen.c:1762 sm/certreqgen-ui.c:147
4521 #, c-format
4522 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4523 msgstr ""
4524
4525 #: g10/keygen.c:1768 sm/certreqgen-ui.c:152
4526 #, c-format
4527 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4528 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
4529
4530 #: g10/keygen.c:1773 g10/keygen.c:1778 sm/certreqgen-ui.c:157
4531 #, c-format
4532 msgid "rounded up to %u bits\n"
4533 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
4534
4535 #: g10/keygen.c:1853
4536 msgid ""
4537 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4538 "         0 = key does not expire\n"
4539 "      <n>  = key expires in n days\n"
4540 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4541 "      <n>m = key expires in n months\n"
4542 "      <n>y = key expires in n years\n"
4543 msgstr ""
4544 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
4545 "         0 = la clau no caduca\n"
4546 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
4547 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
4548 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
4549 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
4550
4551 #: g10/keygen.c:1864
4552 msgid ""
4553 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4554 "         0 = signature does not expire\n"
4555 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4556 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4557 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4558 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4559 msgstr ""
4560 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
4561 "         0 = la signatura no caduca\n"
4562 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
4563 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
4564 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
4565 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
4566
4567 #: g10/keygen.c:1887
4568 msgid "Key is valid for? (0) "
4569 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
4570
4571 #: g10/keygen.c:1892
4572 #, fuzzy, c-format
4573 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4574 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
4575
4576 #: g10/keygen.c:1910 g10/keygen.c:1935
4577 msgid "invalid value\n"
4578 msgstr "el valor no és vàlid\n"
4579
4580 #: g10/keygen.c:1917
4581 #, fuzzy
4582 msgid "Key does not expire at all\n"
4583 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4584
4585 #: g10/keygen.c:1918
4586 #, fuzzy
4587 msgid "Signature does not expire at all\n"
4588 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4589
4590 #: g10/keygen.c:1923
4591 #, fuzzy, c-format
4592 msgid "Key expires at %s\n"
4593 msgstr "%s caduca el %s\n"
4594
4595 #: g10/keygen.c:1924
4596 #, fuzzy, c-format
4597 msgid "Signature expires at %s\n"
4598 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4599
4600 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
4601 # Això vaig entendre jo. jm
4602 #: g10/keygen.c:1928
4603 msgid ""
4604 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4605 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4606 msgstr ""
4607 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
4608 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
4609
4610 #: g10/keygen.c:1941
4611 #, fuzzy
4612 msgid "Is this correct? (y/N) "
4613 msgstr "És correcte? (s/n)"
4614
4615 #: g10/keygen.c:1971
4616 msgid ""
4617 "\n"
4618 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4619 "\n"
4620 msgstr ""
4621
4622 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
4623 #. but you should keep your existing translation.  In case
4624 #. the new string is not translated this old string will
4625 #. be used.
4626 #: g10/keygen.c:1986
4627 #, fuzzy
4628 msgid ""
4629 "\n"
4630 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4631 "ID\n"
4632 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4633 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4634 "\n"
4635 msgstr ""
4636 "\n"
4637 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
4638 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
4639 "d'aquesta forma:\n"
4640 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4641 "\n"
4642
4643 #: g10/keygen.c:2005
4644 msgid "Real name: "
4645 msgstr "Nom i cognoms: "
4646
4647 #: g10/keygen.c:2013
4648 msgid "Invalid character in name\n"
4649 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
4650
4651 #: g10/keygen.c:2015
4652 msgid "Name may not start with a digit\n"
4653 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
4654
4655 #: g10/keygen.c:2017
4656 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4657 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
4658
4659 #: g10/keygen.c:2025
4660 msgid "Email address: "
4661 msgstr "Adreça electrònica: "
4662
4663 #: g10/keygen.c:2031
4664 msgid "Not a valid email address\n"
4665 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
4666
4667 #: g10/keygen.c:2039
4668 msgid "Comment: "
4669 msgstr "Comentari: "
4670
4671 #: g10/keygen.c:2045
4672 msgid "Invalid character in comment\n"
4673 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
4674
4675 #: g10/keygen.c:2067
4676 #, c-format
4677 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4678 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
4679
4680 #: g10/keygen.c:2073
4681 #, c-format
4682 msgid ""
4683 "You selected this USER-ID:\n"
4684 "    \"%s\"\n"
4685 "\n"
4686 msgstr ""
4687 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4688 "    \"%s\"\n"
4689 "\n"
4690
4691 #: g10/keygen.c:2078
4692 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4693 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4694
4695 # xX? ivb
4696 # Hmm... sí. jm
4697 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4698 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4699 #. string which should be translated accordingly and the
4700 #. letter changed to match the one in the answer string.
4701 #.
4702 #. n = Change name
4703 #. c = Change comment
4704 #. e = Change email
4705 #. o = Okay (ready, continue)
4706 #. q = Quit
4707 #.
4708 #: g10/keygen.c:2094
4709 msgid "NnCcEeOoQq"
4710 msgstr "NnCcEeOoXx"
4711
4712 #: g10/keygen.c:2104
4713 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4714 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4715
4716 #: g10/keygen.c:2105
4717 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4718 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4719
4720 #: g10/keygen.c:2124
4721 msgid "Please correct the error first\n"
4722 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4723
4724 #: g10/keygen.c:2163
4725 msgid ""
4726 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4727 "\n"
4728 msgstr ""
4729 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4730 "\n"
4731
4732 #: g10/keygen.c:2178
4733 #, c-format
4734 msgid "%s.\n"
4735 msgstr "%s.\n"
4736
4737 #: g10/keygen.c:2184
4738 msgid ""
4739 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4740 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4741 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4742 "\n"
4743 msgstr ""
4744 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
4745 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
4746 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
4747 "\n"
4748
4749 #: g10/keygen.c:2208
4750 msgid ""
4751 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4752 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4753 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4754 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4755 msgstr ""
4756 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
4757 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
4758 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
4759 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4760
4761 #: g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3104
4762 msgid "Key generation canceled.\n"
4763 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
4764
4765 #: g10/keygen.c:3309 g10/keygen.c:3476
4766 #, c-format
4767 msgid "writing public key to `%s'\n"
4768 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
4769
4770 #: g10/keygen.c:3311 g10/keygen.c:3479
4771 #, fuzzy, c-format
4772 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4773 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4774
4775 #: g10/keygen.c:3314 g10/keygen.c:3482
4776 #, c-format
4777 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4778 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4779
4780 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4781 #: g10/keygen.c:3463
4782 #, c-format
4783 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4784 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
4785
4786 #: g10/keygen.c:3470
4787 #, c-format
4788 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4789 msgstr ""
4790 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4791 "\n"
4792
4793 #: g10/keygen.c:3490
4794 #, c-format
4795 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4796 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
4797
4798 #: g10/keygen.c:3498
4799 #, c-format
4800 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4801 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
4802
4803 #: g10/keygen.c:3525
4804 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4805 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
4806
4807 #: g10/keygen.c:3536
4808 #, fuzzy
4809 msgid ""
4810 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4811 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4812 msgstr ""
4813 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4814 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
4815
4816 #: g10/keygen.c:3549 g10/keygen.c:3694 g10/keygen.c:3815
4817 #, c-format
4818 msgid "Key generation failed: %s\n"
4819 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
4820
4821 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4822 #: g10/keygen.c:3604 g10/keygen.c:3745 g10/sign.c:241
4823 #, c-format
4824 msgid ""
4825 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4826 msgstr ""
4827 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4828 "amb el rellotge)\n"
4829
4830 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4831 #: g10/keygen.c:3606 g10/keygen.c:3747 g10/sign.c:243
4832 #, c-format
4833 msgid ""
4834 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4835 msgstr ""
4836 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4837 "amb el rellotge)\n"
4838
4839 #: g10/keygen.c:3617 g10/keygen.c:3758
4840 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4841 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
4842
4843 #: g10/keygen.c:3658 g10/keygen.c:3791
4844 #, fuzzy
4845 msgid "Really create? (y/N) "
4846 msgstr "Crear realment? "
4847
4848 #: g10/keygen.c:3964