Allow configuraton of pinentry tooltip.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2007-12-03 15:04+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:205
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:548
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:551
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
57 #. label for the quality bar.
58 #: agent/call-pinentry.c:586
59 msgid "Quality:"
60 msgstr ""
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
63 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
64 #. string to describe what this is about.  The length of the
65 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
66 #. translate this entry, a default english text (see source)
67 #. will be used.
68 #: agent/call-pinentry.c:604
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71
72 #: agent/call-pinentry.c:647
73 #, c-format
74 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/call-pinentry.c:667 agent/call-pinentry.c:679
78 #, fuzzy
79 msgid "PIN too long"
80 msgstr "la línia és massa llarga\n"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:668
83 #, fuzzy
84 msgid "Passphrase too long"
85 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:676
88 #, fuzzy
89 msgid "Invalid characters in PIN"
90 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
91
92 #: agent/call-pinentry.c:681
93 msgid "PIN too short"
94 msgstr ""
95
96 #: agent/call-pinentry.c:693
97 #, fuzzy
98 msgid "Bad PIN"
99 msgstr "l'MPI és erroni"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:694
102 #, fuzzy
103 msgid "Bad Passphrase"
104 msgstr "la contrasenya és errònia"
105
106 #: agent/call-pinentry.c:730
107 #, fuzzy
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "la contrasenya és errònia"
110
111 #: agent/command-ssh.c:529
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
114 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1056 g10/keygen.c:3141
117 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
118 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:536
119 #, c-format
120 msgid "can't create `%s': %s\n"
121 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
124 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
125 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1057 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
126 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
127 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
128 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
129 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1944
130 #: sm/gpgsm.c:1981 sm/gpgsm.c:2019 sm/qualified.c:66
131 #, c-format
132 msgid "can't open `%s': %s\n"
133 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
134
135 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
138 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
139
140 #: agent/command-ssh.c:1619
141 #, c-format
142 msgid "detected card with S/N: %s\n"
143 msgstr ""
144
145 #: agent/command-ssh.c:1624
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
148 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
149
150 #: agent/command-ssh.c:1644
151 #, fuzzy, c-format
152 msgid "no suitable card key found: %s\n"
153 msgstr ""
154 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
155 "\n"
156
157 #: agent/command-ssh.c:1694
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
160 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
161
162 #: agent/command-ssh.c:1709
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "error writing key: %s\n"
165 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
166
167 #: agent/command-ssh.c:2014
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
170 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
171
172 #: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
173 #: agent/protect-tool.c:1197
174 #, fuzzy
175 msgid "Please re-enter this passphrase"
176 msgstr "canvia la contrasenya"
177
178 #: agent/command-ssh.c:2363
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
182 "0Awithin gpg-agent's key storage"
183 msgstr ""
184
185 #: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
186 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
187 msgid "does not match - try again"
188 msgstr ""
189
190 #: agent/command-ssh.c:2885
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
194
195 #: agent/divert-scd.c:217
196 #, fuzzy
197 msgid "Admin PIN"
198 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
199
200 #: agent/divert-scd.c:275
201 #, fuzzy
202 msgid "Repeat this PIN"
203 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
204
205 #: agent/divert-scd.c:278
206 #, fuzzy
207 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
208 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
209
210 #: agent/divert-scd.c:290
211 #, c-format
212 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
213 msgstr ""
214
215 #: agent/genkey.c:106 sm/export.c:628 sm/export.c:644 sm/import.c:525
216 #: sm/import.c:550
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "error creating temporary file: %s\n"
219 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
220
221 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
222 #, fuzzy, c-format
223 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
224 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
225
226 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
227 #, fuzzy
228 msgid "Enter new passphrase"
229 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
230
231 #: agent/genkey.c:165
232 #, fuzzy
233 msgid "Take this one anyway"
234 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
235
236 #: agent/genkey.c:191
237 #, c-format
238 msgid ""
239 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
240 "at least %u character long."
241 msgid_plural ""
242 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
243 "at least %u characters long."
244 msgstr[0] ""
245 msgstr[1] ""
246
247 #: agent/genkey.c:212
248 #, c-format
249 msgid ""
250 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
251 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
252 msgid_plural ""
253 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
254 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
255 msgstr[0] ""
256 msgstr[1] ""
257
258 #: agent/genkey.c:235
259 #, c-format
260 msgid ""
261 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
262 "a known term or match%%0Acertain pattern."
263 msgstr ""
264
265 #: agent/genkey.c:251
266 #, c-format
267 msgid ""
268 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
269 msgstr ""
270
271 #: agent/genkey.c:253
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
275 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
276 msgstr ""
277
278 #: agent/genkey.c:262
279 msgid "Yes, protection is not needed"
280 msgstr ""
281
282 #: agent/genkey.c:306
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
285 msgstr ""
286 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
287 "\n"
288
289 #: agent/genkey.c:429
290 #, fuzzy
291 msgid "Please enter the new passphrase"
292 msgstr "canvia la contrasenya"
293
294 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
295 #: scd/scdaemon.c:101
296 #, fuzzy
297 msgid ""
298 "@Options:\n"
299 " "
300 msgstr ""
301 "@\n"
302 "Opcions:\n"
303 " "
304
305 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
306 msgid "run in server mode (foreground)"
307 msgstr ""
308
309 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
310 msgid "run in daemon mode (background)"
311 msgstr ""
312
313 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
314 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
315 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:342 tools/gpg-connect-agent.c:66
316 #: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
317 msgid "verbose"
318 msgstr "detall"
319
320 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
321 #: sm/gpgsm.c:343
322 msgid "be somewhat more quiet"
323 msgstr "una mica més silenciós"
324
325 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
326 msgid "sh-style command output"
327 msgstr ""
328
329 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
330 msgid "csh-style command output"
331 msgstr ""
332
333 #: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
334 #, fuzzy
335 msgid "|FILE|read options from FILE"
336 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
337
338 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
339 msgid "do not detach from the console"
340 msgstr ""
341
342 #: agent/gpg-agent.c:131
343 msgid "do not grab keyboard and mouse"
344 msgstr ""
345
346 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
347 #, fuzzy
348 msgid "use a log file for the server"
349 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
350
351 #: agent/gpg-agent.c:134
352 #, fuzzy
353 msgid "use a standard location for the socket"
354 msgstr ""
355 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
356
357 #: agent/gpg-agent.c:137
358 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
359 msgstr ""
360
361 #: agent/gpg-agent.c:140
362 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
363 msgstr ""
364
365 #: agent/gpg-agent.c:141
366 #, fuzzy
367 msgid "do not use the SCdaemon"
368 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
369
370 #: agent/gpg-agent.c:150
371 msgid "ignore requests to change the TTY"
372 msgstr ""
373
374 #: agent/gpg-agent.c:152
375 msgid "ignore requests to change the X display"
376 msgstr ""
377
378 #: agent/gpg-agent.c:155
379 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
380 msgstr ""
381
382 #: agent/gpg-agent.c:168
383 msgid "do not use the PIN cache when signing"
384 msgstr ""
385
386 #: agent/gpg-agent.c:170
387 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
388 msgstr ""
389
390 #: agent/gpg-agent.c:172
391 #, fuzzy
392 msgid "allow presetting passphrase"
393 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
394
395 #: agent/gpg-agent.c:173
396 msgid "enable ssh-agent emulation"
397 msgstr ""
398
399 #: agent/gpg-agent.c:175
400 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
401 msgstr ""
402
403 #: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
404 #: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:570 tools/gpg-connect-agent.c:171
405 #: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204
406 #, fuzzy
407 msgid "Please report bugs to <"
408 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:286
411 #, fuzzy
412 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
413 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:288
416 msgid ""
417 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
418 "Secret key management for GnuPG\n"
419 msgstr ""
420
421 #: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:963 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:732
422 #, c-format
423 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
424 msgstr ""
425
426 #: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
427 #: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:874 sm/gpgsm.c:877 tools/symcryptrun.c:997
428 #, c-format
429 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
430 msgstr ""
431
432 #: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:1999 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:965
433 #, c-format
434 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
435 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
436
437 #: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2003
438 #: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:969 tools/symcryptrun.c:930
439 #, c-format
440 msgid "option file `%s': %s\n"
441 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
442
443 #: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2010 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:976
444 #, c-format
445 msgid "reading options from `%s'\n"
446 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
447
448 #: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
449 #: g10/plaintext.c:162
450 #, c-format
451 msgid "error creating `%s': %s\n"
452 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
453
454 #: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
455 #: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
456 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:921
457 #, c-format
458 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
459 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
460
461 #: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:935
462 msgid "name of socket too long\n"
463 msgstr ""
464
465 #: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:958
466 #, fuzzy, c-format
467 msgid "can't create socket: %s\n"
468 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
469
470 #: agent/gpg-agent.c:1346
471 #, fuzzy, c-format
472 msgid "socket name `%s' is too long\n"
473 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
474
475 #: agent/gpg-agent.c:1366
476 #, fuzzy
477 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
478 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
479
480 #: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:978
481 #, fuzzy
482 msgid "error getting nonce for the socket\n"
483 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
484
485 #: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:981
486 #, fuzzy, c-format
487 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
488 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
489
490 #: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:990
491 #, fuzzy, c-format
492 msgid "listen() failed: %s\n"
493 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
494
495 #: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:997
496 #, fuzzy, c-format
497 msgid "listening on socket `%s'\n"
498 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
499
500 #: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
501 #, fuzzy, c-format
502 msgid "directory `%s' created\n"
503 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
504
505 #: agent/gpg-agent.c:1481
506 #, fuzzy, c-format
507 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
508 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
509
510 #: agent/gpg-agent.c:1485
511 #, fuzzy, c-format
512 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
513 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
514
515 #: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1013
516 #, fuzzy, c-format
517 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
518 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
519
520 #: agent/gpg-agent.c:1624
521 #, c-format
522 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
523 msgstr ""
524
525 #: agent/gpg-agent.c:1629
526 #, c-format
527 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
528 msgstr ""
529
530 #: agent/gpg-agent.c:1649
531 #, c-format
532 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
533 msgstr ""
534
535 #: agent/gpg-agent.c:1654
536 #, c-format
537 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
538 msgstr ""
539
540 #: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1135
541 #, fuzzy, c-format
542 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
543 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
544
545 #: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1202
546 #, fuzzy, c-format
547 msgid "%s %s stopped\n"
548 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
549
550 #: agent/gpg-agent.c:1907
551 #, fuzzy
552 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
553 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
554
555 #: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:329
556 #: tools/gpg-connect-agent.c:1953
557 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
558 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
559
560 #: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:341
561 #: tools/gpg-connect-agent.c:1964
562 #, c-format
563 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
564 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
565
566 #: agent/preset-passphrase.c:98
567 #, fuzzy
568 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
569 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
570
571 #: agent/preset-passphrase.c:101
572 msgid ""
573 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
574 "Password cache maintenance\n"
575 msgstr ""
576
577 #: agent/protect-tool.c:149
578 #, fuzzy
579 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
580 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
581
582 #: agent/protect-tool.c:151
583 msgid ""
584 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
585 "Secret key maintenance tool\n"
586 msgstr ""
587
588 #: agent/protect-tool.c:1188
589 #, fuzzy
590 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
591 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
592
593 #: agent/protect-tool.c:1191
594 #, fuzzy
595 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
596 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
597
598 #: agent/protect-tool.c:1194
599 msgid ""
600 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
601 "system."
602 msgstr ""
603
604 #: agent/protect-tool.c:1199
605 #, fuzzy
606 msgid ""
607 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
608 "needed to complete this operation."
609 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
610
611 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
612 #, fuzzy
613 msgid "Passphrase:"
614 msgstr "la contrasenya és errònia"
615
616 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
617 #, fuzzy, c-format
618 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
619 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
620
621 #: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
622 #, fuzzy
623 msgid "cancelled\n"
624 msgstr "Cancel·la"
625
626 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
627 #, fuzzy, c-format
628 msgid "error opening `%s': %s\n"
629 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
630
631 #: agent/trustlist.c:147
632 #, fuzzy, c-format
633 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
634 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
635
636 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
637 #, c-format
638 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
639 msgstr ""
640
641 # Parts?  Peces?  ivb
642 #: agent/trustlist.c:181
643 #, fuzzy, c-format
644 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
645 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
646
647 #: agent/trustlist.c:216
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
650 msgstr "error de lectura: %s\n"
651
652 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
653 #, c-format
654 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
655 msgstr ""
656
657 #: agent/trustlist.c:283
658 #, fuzzy, c-format
659 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
660 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
661
662 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
663 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
664 msgstr ""
665
666 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
667 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
668 #. Pinentry to insert a line break.  The double
669 #. percent sign is actually needed because it is also
670 #. a printf format string.  If you need to insert a
671 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
672 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
673 #. fingerprint string whereas the first one receives
674 #. the name as stored in the certificate.
675 #: agent/trustlist.c:539
676 #, c-format
677 msgid ""
678 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
679 "fingerprint:%%0A  %s"
680 msgstr ""
681
682 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
683 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
684 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
685 #: agent/trustlist.c:551
686 msgid "Correct"
687 msgstr ""
688
689 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
690 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
691 #. Pinentry to insert a line break.  The double
692 #. percent sign is actually needed because it is also
693 #. a printf format string.  If you need to insert a
694 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
695 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
696 #. certificate.
697 #: agent/trustlist.c:574
698 #, c-format
699 msgid ""
700 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
701 "certificates?"
702 msgstr ""
703
704 #: agent/trustlist.c:583
705 #, fuzzy
706 msgid "Yes"
707 msgstr "sí|si"
708
709 #: agent/trustlist.c:583
710 msgid "No"
711 msgstr ""
712
713 #: agent/findkey.c:158
714 #, c-format
715 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
716 msgstr ""
717
718 #: agent/findkey.c:174
719 #, c-format
720 msgid ""
721 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
722 "it now."
723 msgstr ""
724
725 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
726 #, fuzzy
727 msgid "Change passphrase"
728 msgstr "canvia la contrasenya"
729
730 #: agent/findkey.c:196
731 msgid "I'll change it later"
732 msgstr ""
733
734 #: common/exechelp.c:371 common/exechelp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:1338
735 #: tools/gpgconf-comp.c:1641
736 #, fuzzy, c-format
737 msgid "error creating a pipe: %s\n"
738 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
739
740 #: common/exechelp.c:435 common/exechelp.c:492
741 #, fuzzy, c-format
742 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
743 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
744
745 #: common/exechelp.c:471 common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:834
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error forking process: %s\n"
748 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
749
750 #: common/exechelp.c:645 common/exechelp.c:698
751 #, c-format
752 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
753 msgstr ""
754
755 #: common/exechelp.c:653
756 #, fuzzy, c-format
757 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
758 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
759
760 #: common/exechelp.c:659 common/exechelp.c:709
761 #, fuzzy, c-format
762 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
763 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
764
765 #: common/exechelp.c:704
766 #, c-format
767 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
768 msgstr ""
769
770 #: common/exechelp.c:717
771 #, fuzzy, c-format
772 msgid "error running `%s': terminated\n"
773 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
774
775 #: common/http.c:1625
776 #, fuzzy, c-format
777 msgid "error creating socket: %s\n"
778 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
779
780 #: common/http.c:1669
781 #, fuzzy
782 msgid "host not found"
783 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
784
785 #: common/simple-pwquery.c:315
786 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
787 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
788
789 #: common/simple-pwquery.c:373
790 #, c-format
791 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
792 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
793
794 #: common/simple-pwquery.c:384
795 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
796 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
797
798 #: common/simple-pwquery.c:394
799 #, fuzzy
800 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
801 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
802
803 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
804 #, fuzzy
805 msgid "canceled by user\n"
806 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
807
808 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
809 #, fuzzy
810 msgid "problem with the agent\n"
811 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
812
813 # bolcats de memòria?  ivb
814 #: common/sysutils.c:104
815 #, c-format
816 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
817 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
818
819 # Indi. ivb
820 #: common/sysutils.c:199
821 #, fuzzy, c-format
822 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
823 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
824
825 #: common/sysutils.c:231
826 #, fuzzy, c-format
827 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
828 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
829
830 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
831 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
832 msgid "yes"
833 msgstr "sí|si"
834
835 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
836 msgid "yY"
837 msgstr "sS"
838
839 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
840 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
841 msgid "no"
842 msgstr "no"
843
844 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
845 msgid "nN"
846 msgstr "nN"
847
848 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
849 #: common/yesno.c:72
850 msgid "quit"
851 msgstr "ix"
852
853 # «xX»?  ivb
854 #: common/yesno.c:75
855 msgid "qQ"
856 msgstr "xX"
857
858 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
859 #: common/yesno.c:109
860 msgid "okay|okay"
861 msgstr ""
862
863 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
864 #: common/yesno.c:111
865 msgid "cancel|cancel"
866 msgstr ""
867
868 #: common/yesno.c:112
869 msgid "oO"
870 msgstr ""
871
872 #: common/yesno.c:113
873 #, fuzzy
874 msgid "cC"
875 msgstr "c"
876
877 #: common/miscellaneous.c:71
878 #, c-format
879 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
880 msgstr ""
881
882 #: common/miscellaneous.c:74
883 #, c-format
884 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
885 msgstr ""
886
887 #: g10/armor.c:379
888 #, c-format
889 msgid "armor: %s\n"
890 msgstr "armadura: %s\n"
891
892 #: g10/armor.c:418
893 msgid "invalid armor header: "
894 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
895
896 #: g10/armor.c:429
897 msgid "armor header: "
898 msgstr "capçalera d'armadura: "
899
900 #: g10/armor.c:442
901 msgid "invalid clearsig header\n"
902 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
903
904 #: g10/armor.c:455
905 #, fuzzy
906 msgid "unknown armor header: "
907 msgstr "capçalera d'armadura: "
908
909 # És un missatge d'error?  ivb
910 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
911 #: g10/armor.c:508
912 msgid "nested clear text signatures\n"
913 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
914
915 # FIXME: un-indiar. jm
916 #: g10/armor.c:643
917 #, fuzzy
918 msgid "unexpected armor: "
919 msgstr "armadura inesperada:"
920
921 #: g10/armor.c:655
922 msgid "invalid dash escaped line: "
923 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
924
925 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
926 #, fuzzy, c-format
927 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
928 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
929
930 #: g10/armor.c:852
931 msgid "premature eof (no CRC)\n"
932 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
933
934 #: g10/armor.c:886
935 msgid "premature eof (in CRC)\n"
936 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
937
938 #: g10/armor.c:894
939 msgid "malformed CRC\n"
940 msgstr "CRC malformat\n"
941
942 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
943 #, fuzzy, c-format
944 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
945 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
946
947 #: g10/armor.c:918
948 #, fuzzy
949 msgid "premature eof (in trailer)\n"
950 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
951
952 #: g10/armor.c:922
953 msgid "error in trailer line\n"
954 msgstr "error en l'última línia\n"
955
956 #: g10/armor.c:1233
957 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
958 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
959
960 #: g10/armor.c:1238
961 #, c-format
962 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
963 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
964
965 #: g10/armor.c:1242
966 msgid ""
967 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
968 msgstr ""
969 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
970 "utilitzat un MTA amb errors\n"
971
972 #: g10/build-packet.c:976
973 msgid ""
974 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
975 "an '='\n"
976 msgstr ""
977 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
978 "amb el signe «=»\n"
979
980 #: g10/build-packet.c:988
981 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
982 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
983
984 #: g10/build-packet.c:994
985 #, fuzzy
986 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
987 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
988
989 #: g10/build-packet.c:1012
990 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
991 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
992
993 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
994 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
995 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
996
997 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
998 msgid "not human readable"
999 msgstr "no llegible per humans"
1000
1001 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
1002 #, fuzzy, c-format
1003 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1004 msgstr "la clau secreta no està disponible"
1005
1006 #: g10/card-util.c:67
1007 #, c-format
1008 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 # Destès? ivb
1012 # Desatès, sí. jm
1013 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
1014 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1015 #, fuzzy
1016 msgid "can't do this in batch mode\n"
1017 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
1018
1019 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
1020 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
1021 #: g10/keygen.c:1644
1022 msgid "Your selection? "
1023 msgstr "La vostra selecció? "
1024
1025 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
1026 msgid "[not set]"
1027 msgstr "[no establert]"
1028
1029 #: g10/card-util.c:415
1030 msgid "male"
1031 msgstr "home"
1032
1033 #: g10/card-util.c:416
1034 msgid "female"
1035 msgstr "dóna"
1036
1037 #: g10/card-util.c:416
1038 msgid "unspecified"
1039 msgstr "no especificat"
1040
1041 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
1042 # Probablement és una clau, femení. jm
1043 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1044 # uncompressed so we know the gender. jm
1045 #: g10/card-util.c:443
1046 msgid "not forced"
1047 msgstr "no forçat"
1048
1049 #: g10/card-util.c:443
1050 msgid "forced"
1051 msgstr "forçat"
1052
1053 #: g10/card-util.c:521
1054 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: g10/card-util.c:523
1058 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: g10/card-util.c:525
1062 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: g10/card-util.c:542
1066 msgid "Cardholder's surname: "
1067 msgstr ""
1068
1069 #: g10/card-util.c:544
1070 msgid "Cardholder's given name: "
1071 msgstr ""
1072
1073 #: g10/card-util.c:562
1074 #, c-format
1075 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1076 msgstr ""
1077
1078 #: g10/card-util.c:583
1079 #, fuzzy
1080 msgid "URL to retrieve public key: "
1081 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
1082
1083 #: g10/card-util.c:591
1084 #, c-format
1085 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
1089 #, c-format
1090 msgid "error reading `%s': %s\n"
1091 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1092
1093 #: g10/card-util.c:697
1094 msgid "Login data (account name): "
1095 msgstr ""
1096
1097 #: g10/card-util.c:707
1098 #, c-format
1099 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1100 msgstr ""
1101
1102 #: g10/card-util.c:766
1103 msgid "Private DO data: "
1104 msgstr ""
1105
1106 #: g10/card-util.c:776
1107 #, c-format
1108 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: g10/card-util.c:796
1112 #, fuzzy
1113 msgid "Language preferences: "
1114 msgstr "preferències actualitzades"
1115
1116 #: g10/card-util.c:804
1117 #, fuzzy
1118 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1119 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1120
1121 #: g10/card-util.c:813
1122 #, fuzzy
1123 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1124 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1125
1126 #: g10/card-util.c:834
1127 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1128 msgstr ""
1129
1130 #: g10/card-util.c:848
1131 #, fuzzy
1132 msgid "Error: invalid response.\n"
1133 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1134
1135 #: g10/card-util.c:869
1136 #, fuzzy
1137 msgid "CA fingerprint: "
1138 msgstr "Empremta digital:"
1139
1140 #: g10/card-util.c:892
1141 #, fuzzy
1142 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1143 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1144
1145 #: g10/card-util.c:940
1146 #, fuzzy, c-format
1147 msgid "key operation not possible: %s\n"
1148 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1149
1150 #: g10/card-util.c:941
1151 #, fuzzy
1152 msgid "not an OpenPGP card"
1153 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1154
1155 #: g10/card-util.c:950
1156 #, fuzzy, c-format
1157 msgid "error getting current key info: %s\n"
1158 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1159
1160 #: g10/card-util.c:1034
1161 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1162 msgstr ""
1163
1164 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1165 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1166 msgstr ""
1167
1168 #: g10/card-util.c:1075
1169 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1170 msgstr ""
1171
1172 #: g10/card-util.c:1084
1173 #, c-format
1174 msgid ""
1175 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1176 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1177 "You should change them using the command --change-pin\n"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: g10/card-util.c:1118
1181 #, fuzzy
1182 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1183 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1184
1185 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1186 msgid "   (1) Signature key\n"
1187 msgstr ""
1188
1189 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1190 #, fuzzy
1191 msgid "   (2) Encryption key\n"
1192 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1193
1194 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1195 msgid "   (3) Authentication key\n"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1199 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1200 msgid "Invalid selection.\n"
1201 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1202
1203 #: g10/card-util.c:1194
1204 #, fuzzy
1205 msgid "Please select where to store the key:\n"
1206 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1207
1208 #: g10/card-util.c:1229
1209 #, fuzzy
1210 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1211 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1212
1213 #: g10/card-util.c:1234
1214 #, fuzzy
1215 msgid "secret parts of key are not available\n"
1216 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1217
1218 #: g10/card-util.c:1239
1219 #, fuzzy
1220 msgid "secret key already stored on a card\n"
1221 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1222
1223 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1224 msgid "quit this menu"
1225 msgstr "ix del menú"
1226
1227 #: g10/card-util.c:1309
1228 #, fuzzy
1229 msgid "show admin commands"
1230 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1231
1232 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1233 # «ajuda», evidentment. jm
1234 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1235 msgid "show this help"
1236 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1237
1238 #: g10/card-util.c:1312
1239 #, fuzzy
1240 msgid "list all available data"
1241 msgstr "La clau és disponible en: "
1242
1243 #: g10/card-util.c:1315
1244 msgid "change card holder's name"
1245 msgstr ""
1246
1247 #: g10/card-util.c:1316
1248 msgid "change URL to retrieve key"
1249 msgstr ""
1250
1251 #: g10/card-util.c:1317
1252 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1253 msgstr ""
1254
1255 #: g10/card-util.c:1318
1256 #, fuzzy
1257 msgid "change the login name"
1258 msgstr "canvia la data de caducitat"
1259
1260 #: g10/card-util.c:1319
1261 #, fuzzy
1262 msgid "change the language preferences"
1263 msgstr "canvia la confiança"
1264
1265 #: g10/card-util.c:1320
1266 msgid "change card holder's sex"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: g10/card-util.c:1321
1270 #, fuzzy
1271 msgid "change a CA fingerprint"
1272 msgstr "mostra empremta"
1273
1274 #: g10/card-util.c:1322
1275 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1276 msgstr ""
1277
1278 #: g10/card-util.c:1323
1279 #, fuzzy
1280 msgid "generate new keys"
1281 msgstr "genera un nou parell de claus"
1282
1283 #: g10/card-util.c:1324
1284 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1285 msgstr ""
1286
1287 #: g10/card-util.c:1325
1288 msgid "verify the PIN and list all data"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1292 msgid "Command> "
1293 msgstr "Ordre> "
1294
1295 #: g10/card-util.c:1483
1296 #, fuzzy
1297 msgid "Admin-only command\n"
1298 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1299
1300 #: g10/card-util.c:1514
1301 msgid "Admin commands are allowed\n"
1302 msgstr ""
1303
1304 #: g10/card-util.c:1516
1305 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1309 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1310 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1311
1312 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1313 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1314 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1315
1316 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1317 #, c-format
1318 msgid "can't open `%s'\n"
1319 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1320
1321 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1322 #: g10/revoke.c:226
1323 #, fuzzy, c-format
1324 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1325 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1326
1327 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2367 g10/keyserver.c:1733
1328 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1329 #, c-format
1330 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1331 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1332
1333 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1334 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1335 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1336
1337 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1338 # Fet. jm
1339 #: g10/delkey.c:133
1340 #, fuzzy
1341 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1342 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1343
1344 #: g10/delkey.c:145
1345 #, fuzzy
1346 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1347 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1348
1349 #: g10/delkey.c:153
1350 #, fuzzy
1351 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1352 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1353
1354 #: g10/delkey.c:163
1355 #, c-format
1356 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1357 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1358
1359 #: g10/delkey.c:173
1360 msgid "ownertrust information cleared\n"
1361 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1362
1363 #: g10/delkey.c:204
1364 #, c-format
1365 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1366 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1367
1368 #: g10/delkey.c:206
1369 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1370 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1371
1372 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1373 #, c-format
1374 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1375 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1376
1377 #: g10/encode.c:232
1378 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1379 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1380
1381 #: g10/encode.c:246
1382 #, fuzzy, c-format
1383 msgid "using cipher %s\n"
1384 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1385
1386 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1387 #, c-format
1388 msgid "`%s' already compressed\n"
1389 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1390
1391 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1392 #, c-format
1393 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1394 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1395
1396 #: g10/encode.c:485
1397 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1398 msgstr ""
1399 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1400
1401 #: g10/encode.c:510
1402 #, c-format
1403 msgid "reading from `%s'\n"
1404 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1405
1406 #: g10/encode.c:541
1407 msgid ""
1408 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1409 msgstr ""
1410 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1411 "esteu xifrant.\n"
1412
1413 #: g10/encode.c:559
1414 #, fuzzy, c-format
1415 msgid ""
1416 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1417 msgstr ""
1418 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1419
1420 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1421 #, fuzzy, c-format
1422 msgid ""
1423 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1424 "preferences\n"
1425 msgstr ""
1426 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1427 "destinatari\n"
1428
1429 #: g10/encode.c:751
1430 #, c-format
1431 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1432 msgstr ""
1433 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1434
1435 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1436 #, c-format
1437 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1438 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1439
1440 #: g10/encode.c:848
1441 #, c-format
1442 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1443 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1444
1445 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1446 #, c-format
1447 msgid "%s encrypted data\n"
1448 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1449
1450 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1451 #, c-format
1452 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1453 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1454
1455 # És no-wrap?  ivb
1456 # Com? jm
1457 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1458 msgid ""
1459 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1460 msgstr ""
1461 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1462 "simètric.\n"
1463
1464 #: g10/encr-data.c:144
1465 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1466 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1467
1468 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1469 #: g10/exec.c:49
1470 msgid "no remote program execution supported\n"
1471 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1472
1473 #: g10/exec.c:313
1474 msgid ""
1475 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1476 msgstr ""
1477 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1478 "d'opcions permissos insegurs\n"
1479
1480 #: g10/exec.c:343
1481 #, fuzzy
1482 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1483 msgstr ""
1484 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1485 "externs\n"
1486
1487 #: g10/exec.c:421
1488 #, fuzzy, c-format
1489 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1490 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1491
1492 #: g10/exec.c:424
1493 #, fuzzy, c-format
1494 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1495 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1496
1497 #: g10/exec.c:509
1498 #, c-format
1499 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1500 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1501
1502 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1503 msgid "unnatural exit of external program\n"
1504 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1505
1506 #: g10/exec.c:535
1507 msgid "unable to execute external program\n"
1508 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1509
1510 #: g10/exec.c:552
1511 #, c-format
1512 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1513 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1514
1515 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1516 #, c-format
1517 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1518 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1519
1520 #: g10/exec.c:609
1521 #, c-format
1522 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1523 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1524
1525 #: g10/export.c:61
1526 #, fuzzy
1527 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1528 msgstr ""
1529 "\n"
1530 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1531
1532 #: g10/export.c:63
1533 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: g10/export.c:65
1537 #, fuzzy
1538 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1539 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1540
1541 #: g10/export.c:67
1542 #, fuzzy
1543 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1544 msgstr "revoca una clau secundària"
1545
1546 #: g10/export.c:69
1547 #, fuzzy
1548 msgid "remove unusable parts from key during export"
1549 msgstr "la clau secreta és inusable"
1550
1551 #: g10/export.c:71
1552 msgid "remove as much as possible from key during export"
1553 msgstr ""
1554
1555 #: g10/export.c:73
1556 msgid "export keys in an S-expression based format"
1557 msgstr ""
1558
1559 #: g10/export.c:338
1560 #, fuzzy
1561 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1562 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1563
1564 #: g10/export.c:367
1565 #, fuzzy, c-format
1566 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1567 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1568
1569 #: g10/export.c:375
1570 #, fuzzy, c-format
1571 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1572 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1573
1574 #: g10/export.c:386
1575 #, fuzzy, c-format
1576 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1577 msgstr ""
1578 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1579 "descarta\n"
1580
1581 #: g10/export.c:537
1582 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1583 msgstr ""
1584
1585 #: g10/export.c:560
1586 #, fuzzy, c-format
1587 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1588 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1589
1590 #: g10/export.c:584
1591 #, fuzzy, c-format
1592 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1593 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1594
1595 #: g10/export.c:633
1596 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1597 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1598
1599 #: g10/getkey.c:151
1600 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1601 msgstr ""
1602 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1603
1604 #: g10/getkey.c:174
1605 #, fuzzy
1606 msgid "[User ID not found]"
1607 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1608
1609 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1610 #: g10/getkey.c:1002
1611 #, c-format
1612 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1613 msgstr ""
1614
1615 #: g10/getkey.c:1834
1616 #, fuzzy, c-format
1617 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1618 msgstr ""
1619 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1620
1621 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1622 #, fuzzy, c-format
1623 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1624 msgstr ""
1625 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1626
1627 #: g10/getkey.c:2622
1628 #, fuzzy, c-format
1629 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1630 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1631
1632 #: g10/getkey.c:2669
1633 #, fuzzy, c-format
1634 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1635 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1636
1637 #: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:244 tools/gpgconf.c:56
1638 msgid ""
1639 "@Commands:\n"
1640 " "
1641 msgstr ""
1642 "@Ordres:\n"
1643 " "
1644
1645 #: g10/gpg.c:369
1646 msgid "|[file]|make a signature"
1647 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1648
1649 #: g10/gpg.c:370
1650 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1651 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1652
1653 #: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:248
1654 msgid "make a detached signature"
1655 msgstr "crea una signatura separada"
1656
1657 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:249
1658 msgid "encrypt data"
1659 msgstr "xifra dades"
1660
1661 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
1662 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1663 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1664
1665 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:251
1666 msgid "decrypt data (default)"
1667 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1668
1669 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:252
1670 msgid "verify a signature"
1671 msgstr "verifica una signatura"
1672
1673 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:254
1674 msgid "list keys"
1675 msgstr "llista claus"
1676
1677 #: g10/gpg.c:382
1678 msgid "list keys and signatures"
1679 msgstr "llista claus i signatures"
1680
1681 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1682 #: g10/gpg.c:383
1683 #, fuzzy
1684 msgid "list and check key signatures"
1685 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1686
1687 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1688 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:258
1689 msgid "list keys and fingerprints"
1690 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1691
1692 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1693 msgid "list secret keys"
1694 msgstr "llista claus secretes"
1695
1696 #: g10/gpg.c:386
1697 msgid "generate a new key pair"
1698 msgstr "genera un nou parell de claus"
1699
1700 #: g10/gpg.c:387
1701 msgid "remove keys from the public keyring"
1702 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1703
1704 #: g10/gpg.c:389
1705 msgid "remove keys from the secret keyring"
1706 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1707
1708 #: g10/gpg.c:390
1709 msgid "sign a key"
1710 msgstr "signa una clau"
1711
1712 #: g10/gpg.c:391
1713 msgid "sign a key locally"
1714 msgstr "signa una clau localment"
1715
1716 #: g10/gpg.c:392
1717 msgid "sign or edit a key"
1718 msgstr "signa o edita una clau"
1719
1720 #: g10/gpg.c:393
1721 msgid "generate a revocation certificate"
1722 msgstr "genera un certificat de revocació"
1723
1724 #: g10/gpg.c:395
1725 msgid "export keys"
1726 msgstr "exporta claus"
1727
1728 #: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:261
1729 msgid "export keys to a key server"
1730 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1731
1732 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:262
1733 msgid "import keys from a key server"
1734 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1735
1736 #: g10/gpg.c:399
1737 msgid "search for keys on a key server"
1738 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1739
1740 #: g10/gpg.c:401
1741 msgid "update all keys from a keyserver"
1742 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1743
1744 #: g10/gpg.c:405
1745 msgid "import/merge keys"
1746 msgstr "importa/fon claus"
1747
1748 #: g10/gpg.c:408
1749 msgid "print the card status"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: g10/gpg.c:409
1753 msgid "change data on a card"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: g10/gpg.c:410
1757 msgid "change a card's PIN"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: g10/gpg.c:419
1761 msgid "update the trust database"
1762 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1763
1764 #: g10/gpg.c:426
1765 msgid "|algo [files]|print message digests"
1766 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1767
1768 #: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:266
1769 msgid "run in server mode"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:281
1773 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
1774 msgid ""
1775 "@\n"
1776 "Options:\n"
1777 " "
1778 msgstr ""
1779 "@\n"
1780 "Opcions:\n"
1781 " "
1782
1783 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:283
1784 msgid "create ascii armored output"
1785 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1786
1787 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:295
1788 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1789 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1790
1791 #: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:333
1792 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1793 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1794
1795 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:336
1796 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1797 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1798
1799 #: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:338
1800 msgid "use canonical text mode"
1801 msgstr "usa el mode de text canònic"
1802
1803 #: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:341
1804 #, fuzzy
1805 msgid "|FILE|write output to FILE"
1806 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
1807
1808 #: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:352 tools/gpgconf.c:74
1809 msgid "do not make any changes"
1810 msgstr "no fa cap canvi"
1811
1812 #: g10/gpg.c:480
1813 msgid "prompt before overwriting"
1814 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1815
1816 #: g10/gpg.c:523
1817 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1818 msgstr ""
1819
1820 #: g10/gpg.c:524
1821 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:400
1825 msgid ""
1826 "@\n"
1827 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1828 msgstr ""
1829 "@\n"
1830 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1831
1832 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1833 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1834 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1835 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:403
1836 msgid ""
1837 "@\n"
1838 "Examples:\n"
1839 "\n"
1840 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1841 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1842 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1843 " --list-keys [names]        show keys\n"
1844 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1845 msgstr ""
1846 "@\n"
1847 "Exemples:\n"
1848 "\n"
1849 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1850 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1851 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1852 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1853 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1854
1855 #: g10/gpg.c:752 g10/gpgv.c:95
1856 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1857 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1858
1859 #: g10/gpg.c:769
1860 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1861 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1862
1863 #: g10/gpg.c:772
1864 msgid ""
1865 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1866 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1867 "default operation depends on the input data\n"
1868 msgstr ""
1869 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1870 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1871 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1872
1873 # Suportats? ivb
1874 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1875 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1876 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1877 # encara no m'agraden massa... jm
1878 #: g10/gpg.c:783 sm/gpgsm.c:583
1879 msgid ""
1880 "\n"
1881 "Supported algorithms:\n"
1882 msgstr ""
1883 "\n"
1884 "Algoritmes suportats:\n"
1885
1886 #: g10/gpg.c:786
1887 msgid "Pubkey: "
1888 msgstr "Clau pública: "
1889
1890 #: g10/gpg.c:793 g10/keyedit.c:2321
1891 msgid "Cipher: "
1892 msgstr "Xifratge: "
1893
1894 #: g10/gpg.c:800
1895 msgid "Hash: "
1896 msgstr "Dispersió: "
1897
1898 #: g10/gpg.c:807 g10/keyedit.c:2365
1899 msgid "Compression: "
1900 msgstr "Compressió: "
1901
1902 #: g10/gpg.c:814 sm/gpgsm.c:603
1903 msgid "Used libraries:"
1904 msgstr ""
1905
1906 #: g10/gpg.c:922
1907 msgid "usage: gpg [options] "
1908 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1909
1910 #: g10/gpg.c:1092 sm/gpgsm.c:768
1911 msgid "conflicting commands\n"
1912 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1913
1914 #: g10/gpg.c:1110
1915 #, c-format
1916 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1917 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1918
1919 # Indi. ivb
1920 #: g10/gpg.c:1307
1921 #, fuzzy, c-format
1922 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1923 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1924
1925 # Indi. ivb
1926 #: g10/gpg.c:1310
1927 #, fuzzy, c-format
1928 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1929 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1930
1931 # Indi. ivb
1932 #: g10/gpg.c:1313
1933 #, fuzzy, c-format
1934 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1935 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1936
1937 #: g10/gpg.c:1319
1938 #, fuzzy, c-format
1939 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1940 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1941
1942 #: g10/gpg.c:1322
1943 #, fuzzy, c-format
1944 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1945 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1946
1947 #: g10/gpg.c:1325
1948 #, fuzzy, c-format
1949 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1950 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1951
1952 #: g10/gpg.c:1331
1953 #, fuzzy, c-format
1954 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1955 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1956
1957 #: g10/gpg.c:1334
1958 #, fuzzy, c-format
1959 msgid ""
1960 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1961 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1962
1963 #: g10/gpg.c:1337
1964 #, fuzzy, c-format
1965 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1966 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1967
1968 #: g10/gpg.c:1343
1969 #, fuzzy, c-format
1970 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1971 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:1346
1974 #, fuzzy, c-format
1975 msgid ""
1976 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1977 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1978
1979 #: g10/gpg.c:1349
1980 #, fuzzy, c-format
1981 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1982 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1983
1984 #: g10/gpg.c:1492
1985 #, fuzzy, c-format
1986 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1987 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1988
1989 #: g10/gpg.c:1587
1990 msgid "display photo IDs during key listings"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: g10/gpg.c:1589
1994 msgid "show policy URLs during signature listings"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: g10/gpg.c:1591
1998 #, fuzzy
1999 msgid "show all notations during signature listings"
2000 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2001
2002 #: g10/gpg.c:1593
2003 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2004 msgstr ""
2005
2006 #: g10/gpg.c:1597
2007 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2008 msgstr ""
2009
2010 #: g10/gpg.c:1599
2011 #, fuzzy
2012 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2013 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2014
2015 #: g10/gpg.c:1601
2016 msgid "show user ID validity during key listings"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: g10/gpg.c:1603
2020 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: g10/gpg.c:1605
2024 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: g10/gpg.c:1607
2028 #, fuzzy
2029 msgid "show the keyring name in key listings"
2030 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
2031
2032 #: g10/gpg.c:1609
2033 #, fuzzy
2034 msgid "show expiration dates during signature listings"
2035 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2036
2037 #: g10/gpg.c:1802
2038 #, c-format
2039 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2040 msgstr ""
2041
2042 #: g10/gpg.c:1957
2043 #, c-format
2044 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2045 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
2046
2047 #: g10/gpg.c:2217 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
2048 #, c-format
2049 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2050 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
2051
2052 #: g10/gpg.c:2398 g10/gpg.c:2410
2053 #, fuzzy, c-format
2054 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2055 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2056
2057 #: g10/gpg.c:2492
2058 #, fuzzy, c-format
2059 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2060 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2061
2062 #: g10/gpg.c:2515 g10/gpg.c:2710 g10/keyedit.c:4084
2063 #, fuzzy
2064 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2065 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2066
2067 #: g10/gpg.c:2527
2068 #, fuzzy, c-format
2069 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2070 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2071
2072 #: g10/gpg.c:2530
2073 #, fuzzy
2074 msgid "invalid keyserver options\n"
2075 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2076
2077 #: g10/gpg.c:2537
2078 #, c-format
2079 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2080 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2081
2082 #: g10/gpg.c:2540
2083 msgid "invalid import options\n"
2084 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2085
2086 #: g10/gpg.c:2547
2087 #, c-format
2088 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2089 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2090
2091 #: g10/gpg.c:2550
2092 msgid "invalid export options\n"
2093 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2094
2095 #: g10/gpg.c:2557
2096 #, fuzzy, c-format
2097 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2098 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2099
2100 #: g10/gpg.c:2560
2101 #, fuzzy
2102 msgid "invalid list options\n"
2103 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2104
2105 #: g10/gpg.c:2568
2106 msgid "display photo IDs during signature verification"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: g10/gpg.c:2570
2110 msgid "show policy URLs during signature verification"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: g10/gpg.c:2572
2114 #, fuzzy
2115 msgid "show all notations during signature verification"
2116 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2117
2118 #: g10/gpg.c:2574
2119 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2120 msgstr ""
2121
2122 #: g10/gpg.c:2578
2123 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: g10/gpg.c:2580
2127 #, fuzzy
2128 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2129 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2130
2131 #: g10/gpg.c:2582
2132 #, fuzzy
2133 msgid "show user ID validity during signature verification"
2134 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:2584
2137 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: g10/gpg.c:2586
2141 #, fuzzy
2142 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2143 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:2588
2146 msgid "validate signatures with PKA data"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: g10/gpg.c:2590
2150 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: g10/gpg.c:2597
2154 #, fuzzy, c-format
2155 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2156 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2157
2158 #: g10/gpg.c:2600
2159 #, fuzzy
2160 msgid "invalid verify options\n"
2161 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2162
2163 #: g10/gpg.c:2607
2164 #, c-format
2165 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2166 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2167
2168 #: g10/gpg.c:2782
2169 #, fuzzy, c-format
2170 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2171 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2172
2173 #: g10/gpg.c:2785
2174 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1361
2178 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2179 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2180
2181 # FIXME: preferència? jm
2182 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2183 #: g10/gpg.c:2875
2184 #, c-format
2185 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2186 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:2884
2189 #, c-format
2190 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2191 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2192
2193 #: g10/gpg.c:2887
2194 #, c-format
2195 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2196 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:2902
2199 #, fuzzy, c-format
2200 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2201 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2202
2203 # clares -> en clar?  ivb
2204 #: g10/gpg.c:2916
2205 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2206 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2207
2208 #: g10/gpg.c:2922
2209 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2210 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2211
2212 #: g10/gpg.c:2928
2213 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2214 msgstr ""
2215 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2216 "habilitat.\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:2941
2219 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2220 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2221
2222 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1433
2223 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2224 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2225
2226 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1441
2227 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2228 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2229
2230 #: g10/gpg.c:3019
2231 #, fuzzy
2232 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2233 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2234
2235 #: g10/gpg.c:3025
2236 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2237 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2238
2239 #: g10/gpg.c:3040
2240 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2241 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2242
2243 #: g10/gpg.c:3042
2244 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2245 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2246
2247 #: g10/gpg.c:3044
2248 #, fuzzy
2249 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2250 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2251
2252 #: g10/gpg.c:3046
2253 #, fuzzy
2254 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2255 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2256
2257 #: g10/gpg.c:3048
2258 #, fuzzy
2259 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2260 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2261
2262 #: g10/gpg.c:3051
2263 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2264 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2265
2266 #: g10/gpg.c:3055
2267 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2268 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2269
2270 #: g10/gpg.c:3062
2271 msgid "invalid default preferences\n"
2272 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2273
2274 #: g10/gpg.c:3071
2275 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2276 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2277
2278 #: g10/gpg.c:3075
2279 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2280 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2281
2282 #: g10/gpg.c:3079
2283 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2284 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2285
2286 #: g10/gpg.c:3112
2287 #, c-format
2288 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2289 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2290
2291 #: g10/gpg.c:3159
2292 #, fuzzy, c-format
2293 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2294 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2295
2296 #: g10/gpg.c:3164
2297 #, fuzzy, c-format
2298 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2299 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2300
2301 #: g10/gpg.c:3169
2302 #, fuzzy, c-format
2303 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2304 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2305
2306 #: g10/gpg.c:3261
2307 #, c-format
2308 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2309 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2310
2311 #: g10/gpg.c:3272
2312 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2313 msgstr ""
2314 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2315
2316 #: g10/gpg.c:3293
2317 msgid "--store [filename]"
2318 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2319
2320 #: g10/gpg.c:3300
2321 msgid "--symmetric [filename]"
2322 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2323
2324 #: g10/gpg.c:3302
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2327 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2328
2329 #: g10/gpg.c:3312
2330 msgid "--encrypt [filename]"
2331 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2332
2333 #: g10/gpg.c:3325
2334 #, fuzzy
2335 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2336 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2337
2338 #: g10/gpg.c:3327
2339 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: g10/gpg.c:3330
2343 #, fuzzy, c-format
2344 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2345 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2346
2347 #: g10/gpg.c:3348
2348 msgid "--sign [filename]"
2349 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2350
2351 #: g10/gpg.c:3361
2352 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2353 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2354
2355 #: g10/gpg.c:3376
2356 #, fuzzy
2357 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2358 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2359
2360 #: g10/gpg.c:3378
2361 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: g10/gpg.c:3381
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2367 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2368
2369 #: g10/gpg.c:3401
2370 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2371 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2372
2373 #: g10/gpg.c:3410
2374 msgid "--clearsign [filename]"
2375 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2376
2377 #: g10/gpg.c:3435
2378 msgid "--decrypt [filename]"
2379 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2380
2381 #: g10/gpg.c:3443
2382 msgid "--sign-key user-id"
2383 msgstr "--sign-key user-id"
2384
2385 #: g10/gpg.c:3447
2386 msgid "--lsign-key user-id"
2387 msgstr "--lsign-key user-id"
2388
2389 #: g10/gpg.c:3468
2390 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2391 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2392
2393 #: g10/gpg.c:3553
2394 #, c-format
2395 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2396 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2397
2398 #: g10/gpg.c:3555
2399 #, c-format
2400 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2401 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2402
2403 #: g10/gpg.c:3557
2404 #, c-format
2405 msgid "key export failed: %s\n"
2406 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2407
2408 #: g10/gpg.c:3568
2409 #, c-format
2410 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2411 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2412
2413 #: g10/gpg.c:3578
2414 #, c-format
2415 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2416 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2417
2418 #: g10/gpg.c:3629
2419 #, c-format
2420 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2421 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2422
2423 #: g10/gpg.c:3637
2424 #, c-format
2425 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2426 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2427
2428 #: g10/gpg.c:3727
2429 #, c-format
2430 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2431 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2432
2433 #: g10/gpg.c:3844
2434 msgid "[filename]"
2435 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2436
2437 #: g10/gpg.c:3848
2438 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2439 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2440
2441 #: g10/gpg.c:4160
2442 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2443 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2444
2445 #: g10/gpg.c:4162
2446 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2447 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2448
2449 #: g10/gpg.c:4195
2450 #, fuzzy
2451 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2452 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2453
2454 #: g10/gpgv.c:72
2455 msgid "take the keys from this keyring"
2456 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2457
2458 #: g10/gpgv.c:74
2459 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2460 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2461
2462 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:375
2463 msgid "|FD|write status info to this FD"
2464 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2465
2466 #: g10/gpgv.c:99
2467 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2468 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2469
2470 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2471 #: g10/gpgv.c:102
2472 msgid ""
2473 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2474 "Check signatures against known trusted keys\n"
2475 msgstr ""
2476 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2477 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2478
2479 #: g10/helptext.c:49
2480 msgid ""
2481 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2482 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2483 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2484 msgstr ""
2485 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
2486 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
2487 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
2488
2489 #: g10/helptext.c:55
2490 msgid ""
2491 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2492 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2493 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2494 "ultimately trusted\n"
2495 msgstr ""
2496 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
2497 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
2498 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
2499 "confiança absoluta\n"
2500
2501 # "clau no confiable"? jm
2502 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
2503 #: g10/helptext.c:62
2504 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2505 msgstr ""
2506 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
2507
2508 #: g10/helptext.c:66
2509 msgid ""
2510 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2511 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
2512
2513 #: g10/helptext.c:70
2514 msgid ""
2515 "Select the algorithm to use.\n"
2516 "\n"
2517 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2518 "for signatures.\n"
2519 "\n"
2520 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2521 "\n"
2522 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2523 "\n"
2524 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2525 msgstr ""
2526
2527 #: g10/helptext.c:84
2528 msgid ""
2529 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2530 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2531 "Please consult your security expert first."
2532 msgstr ""
2533 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
2534 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
2535 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
2536
2537 #: g10/helptext.c:91
2538 msgid "Enter the size of the key"
2539 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
2540
2541 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2542 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2543 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2544 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
2545
2546 #: g10/helptext.c:105
2547 msgid ""
2548 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2549 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2550 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2551 "the given value as an interval."
2552 msgstr ""
2553 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
2554 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
2555 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
2556 "el valor donat com un interval."
2557
2558 #: g10/helptext.c:117
2559 msgid "Enter the name of the key holder"
2560 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
2561
2562 #: g10/helptext.c:122
2563 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2564 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
2565
2566 #: g10/helptext.c:126
2567 msgid "Please enter an optional comment"
2568 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
2569
2570 #: g10/helptext.c:131
2571 msgid ""
2572 "N  to change the name.\n"
2573 "C  to change the comment.\n"
2574 "E  to change the email address.\n"
2575 "O  to continue with key generation.\n"
2576 "Q  to to quit the key generation."
2577 msgstr ""
2578 "N  canvia el nom.\n"
2579 "C  canvia el comentari.\n"
2580 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
2581 "O  continua la generació de les claus.\n"
2582 "Q  ix."
2583
2584 #: g10/helptext.c:140
2585 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2586 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
2587
2588 #: g10/helptext.c:148
2589 msgid ""
2590 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2591 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2592 "know how carefully you verified this.\n"
2593 "\n"
2594 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2595 "the\n"
2596 "    key.\n"
2597 "\n"
2598 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2599 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2600 "for\n"
2601 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2602 "user.\n"
2603 "\n"
2604 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2605 "could\n"
2606 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2607 "the\n"
2608 "    key against a photo ID.\n"
2609 "\n"
2610 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2611 "could\n"
2612 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2613 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2614 "a\n"
2615 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2616 "the\n"
2617 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2618 "exchange\n"
2619 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2620 "\n"
2621 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2622 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2623 "\"\n"
2624 "mean to you when you sign other keys.\n"
2625 "\n"
2626 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2627 msgstr ""
2628 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
2629 "clau\n"
2630 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
2631 "saber\n"
2632 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
2633 "\n"
2634 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
2635 "    la clau.\n"
2636 "\n"
2637 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
2638 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2639 "manera.\n"
2640 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
2641 "    usuari amb pseudònim.\n"
2642 "\n"
2643 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2644 "açò\n"
2645 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2646 "verificat\n"
2647 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2648 "\n"
2649 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
2650 "exemple,\n"
2651 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2652 "propietari\n"
2653 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
2654 "difícil\n"
2655 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2656 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2657 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
2658 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2659 "\n"
2660 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2661 "són\n"
2662 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2663 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2664 "\n"
2665 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2666
2667 #: g10/helptext.c:186
2668 #, fuzzy
2669 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2670 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2671
2672 #: g10/helptext.c:190
2673 msgid ""
2674 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2675 "All certificates are then also lost!"
2676 msgstr ""
2677 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2678 "Tots els certificats també es perdran!"
2679
2680 #: g10/helptext.c:195
2681 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2682 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2683
2684 #: g10/helptext.c:200
2685 msgid ""
2686 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2687 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2688 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2689 msgstr ""
2690 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2691 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2692 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2693 "per aquesta clau."
2694
2695 #: g10/helptext.c:205
2696 msgid ""
2697 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2698 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2699 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2700 "a trust connection through another already certified key."
2701 msgstr ""
2702 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2703 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2704 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2705 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2706 "certificada."
2707
2708 #: g10/helptext.c:211
2709 msgid ""
2710 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2711 "your keyring."
2712 msgstr ""
2713 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2714 "de claus."
2715
2716 #: g10/helptext.c:215
2717 msgid ""
2718 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2719 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2720 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2721 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2722 "a second one is available."
2723 msgstr ""
2724 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2725 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2726 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2727 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2728 "hi ha una segona disponible."
2729
2730 #: g10/helptext.c:223
2731 msgid ""
2732 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2733 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2734 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2735 msgstr ""
2736 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2737 "seleccionats)\n"
2738 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2739 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2740
2741 #: g10/helptext.c:230
2742 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2743 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2744
2745 #: g10/helptext.c:236
2746 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2747 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2748
2749 #: g10/helptext.c:240
2750 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2751 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2752
2753 #: g10/helptext.c:245
2754 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2755 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2756
2757 #: g10/helptext.c:250
2758 msgid ""
2759 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2760 "file (which is shown in brackets) will be used."
2761 msgstr ""
2762 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2763 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2764
2765 #: g10/helptext.c:256
2766 msgid ""
2767 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2768 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2769 "  \"Key has been compromised\"\n"
2770 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2771 "      got access to your secret key.\n"
2772 "  \"Key is superseded\"\n"
2773 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2774 "  \"Key is no longer used\"\n"
2775 "      Use this if you have retired this key.\n"
2776 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2777 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2778 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2779 msgstr ""
2780 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2781 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2782 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2783 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2784 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2785 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2786 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2787 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2788 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2789 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2790 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2791 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2792 "      de correu com a invàlida.\n"
2793
2794 #: g10/helptext.c:272
2795 msgid ""
2796 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2797 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2798 "An empty line ends the text.\n"
2799 msgstr ""
2800 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2801 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2802 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2803
2804 #: g10/helptext.c:287
2805 msgid "No help available"
2806 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2807
2808 #: g10/helptext.c:295
2809 #, c-format
2810 msgid "No help available for `%s'"
2811 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2812
2813 #: g10/import.c:94
2814 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2815 msgstr ""
2816
2817 #: g10/import.c:96
2818 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: g10/import.c:98
2822 #, fuzzy
2823 msgid "do not update the trustdb after import"
2824 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2825
2826 #: g10/import.c:100
2827 #, fuzzy
2828 msgid "create a public key when importing a secret key"
2829 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2830
2831 #: g10/import.c:102
2832 msgid "only accept updates to existing keys"
2833 msgstr ""
2834
2835 #: g10/import.c:104
2836 #, fuzzy
2837 msgid "remove unusable parts from key after import"
2838 msgstr "la clau secreta és inusable"
2839
2840 #: g10/import.c:106
2841 msgid "remove as much as possible from key after import"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: g10/import.c:269
2845 #, c-format
2846 msgid "skipping block of type %d\n"
2847 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2848
2849 #: g10/import.c:278
2850 #, fuzzy, c-format
2851 msgid "%lu keys processed so far\n"
2852 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2853
2854 #: g10/import.c:295
2855 #, c-format
2856 msgid "Total number processed: %lu\n"
2857 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2858
2859 #: g10/import.c:297
2860 #, c-format
2861 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2862 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2863
2864 #: g10/import.c:300
2865 #, c-format
2866 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2867 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2868
2869 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2870 #, c-format
2871 msgid "              imported: %lu"
2872 msgstr "              importades: %lu"
2873
2874 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2875 #, c-format
2876 msgid "             unchanged: %lu\n"
2877 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2878
2879 #: g10/import.c:310
2880 #, c-format
2881 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2882 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2883
2884 #: g10/import.c:312
2885 #, c-format
2886 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2887 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2888
2889 #: g10/import.c:314
2890 #, c-format
2891 msgid "        new signatures: %lu\n"
2892 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2893
2894 #: g10/import.c:316
2895 #, c-format
2896 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2897 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2898
2899 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2900 #, c-format
2901 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2902 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2903
2904 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2905 #, c-format
2906 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2907 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2908
2909 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2910 #, c-format
2911 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2912 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2913
2914 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2915 #, c-format
2916 msgid "          not imported: %lu\n"
2917 msgstr "              importades: %lu\n"
2918
2919 #: g10/import.c:326
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2922 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2923
2924 #: g10/import.c:328
2925 #, fuzzy, c-format
2926 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2927 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2928
2929 #: g10/import.c:569
2930 #, c-format
2931 msgid ""
2932 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2933 "algorithms on these user IDs:\n"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: g10/import.c:610
2937 #, c-format
2938 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: g10/import.c:625
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2944 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2945
2946 #: g10/import.c:637
2947 #, c-format
2948 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: g10/import.c:650
2952 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: g10/import.c:652
2956 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: g10/import.c:676
2960 #, c-format
2961 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2962 msgstr ""
2963
2964 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2965 #, fuzzy, c-format
2966 msgid "key %s: no user ID\n"
2967 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2968
2969 #: g10/import.c:755
2970 #, fuzzy, c-format
2971 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2972 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2973
2974 #: g10/import.c:770
2975 #, fuzzy, c-format
2976 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2977 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2978
2979 #: g10/import.c:776
2980 #, fuzzy, c-format
2981 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2982 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2983
2984 #: g10/import.c:778
2985 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2986 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2987
2988 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2989 #, fuzzy, c-format
2990 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2991 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2992
2993 #: g10/import.c:794
2994 #, fuzzy, c-format
2995 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2996 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2997
2998 #: g10/import.c:803
2999 #, c-format
3000 msgid "no writable keyring found: %s\n"
3001 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
3002
3003 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
3004 #, c-format
3005 msgid "writing to `%s'\n"
3006 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
3007
3008 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
3009 #: g10/import.c:2381 g10/import.c:2403
3010 #, c-format
3011 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
3012 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
3013
3014 #: g10/import.c:831
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
3017 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
3018
3019 #: g10/import.c:855
3020 #, fuzzy, c-format
3021 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
3022 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
3023
3024 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
3025 #, fuzzy, c-format
3026 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
3027 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
3028
3029 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
3030 #, fuzzy, c-format
3031 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
3032 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
3033
3034 #: g10/import.c:917
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
3037 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
3038
3039 #: g10/import.c:920
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
3042 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
3043
3044 #: g10/import.c:923
3045 #, fuzzy, c-format
3046 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
3047 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
3048
3049 #: g10/import.c:926
3050 #, fuzzy, c-format
3051 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
3052 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
3053
3054 #: g10/import.c:929
3055 #, fuzzy, c-format
3056 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
3057 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
3058
3059 #: g10/import.c:932
3060 #, fuzzy, c-format
3061 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
3062 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
3063
3064 #: g10/import.c:935
3065 #, fuzzy, c-format
3066 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
3067 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
3068
3069 #: g10/import.c:938
3070 #, fuzzy, c-format
3071 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
3072 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
3073
3074 #: g10/import.c:941
3075 #, fuzzy, c-format
3076 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
3077 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
3078
3079 #: g10/import.c:944
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3082 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
3083
3084 #: g10/import.c:967
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3087 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
3088
3089 #: g10/import.c:1130
3090 #, fuzzy, c-format
3091 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3092 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
3093
3094 #: g10/import.c:1141
3095 #, fuzzy
3096 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3097 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
3098
3099 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2396
3100 #, c-format
3101 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3102 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
3103
3104 #: g10/import.c:1169
3105 #, fuzzy, c-format
3106 msgid "key %s: secret key imported\n"
3107 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
3108
3109 #: g10/import.c:1199
3110 #, fuzzy, c-format
3111 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3112 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
3113
3114 #: g10/import.c:1209
3115 #, fuzzy, c-format
3116 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3117 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
3118
3119 #: g10/import.c:1239
3120 #, fuzzy, c-format
3121 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3122 msgstr ""
3123 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
3124 "de revocació\n"
3125
3126 # O «rebutjara»? ivb
3127 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3128 # «es rebutja» està bé. jm
3129 #: g10/import.c:1282
3130 #, fuzzy, c-format
3131 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3132 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3133
3134 #: g10/import.c:1314
3135 #, fuzzy, c-format
3136 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3137 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3138
3139 #: g10/import.c:1380
3140 #, fuzzy, c-format
3141 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3142 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3143
3144 #: g10/import.c:1395
3145 #, fuzzy, c-format
3146 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3147 msgstr ""
3148 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3149 "s»\n"
3150 "\n"
3151
3152 #: g10/import.c:1397
3153 #, fuzzy, c-format
3154 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3155 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3156
3157 #: g10/import.c:1415
3158 #, fuzzy, c-format
3159 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3160 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3161
3162 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
3163 #, fuzzy, c-format
3164 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3165 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3166
3167 #: g10/import.c:1428
3168 #, fuzzy, c-format
3169 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3170 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3171
3172 #: g10/import.c:1443
3173 #, fuzzy, c-format
3174 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3175 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3176
3177 #: g10/import.c:1465
3178 #, fuzzy, c-format
3179 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3180 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3181
3182 #: g10/import.c:1478
3183 #, fuzzy, c-format
3184 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3185 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3186
3187 #: g10/import.c:1493
3188 #, fuzzy, c-format
3189 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3190 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3191
3192 #: g10/import.c:1535
3193 #, fuzzy, c-format
3194 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3195 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3196
3197 #: g10/import.c:1556
3198 #, fuzzy, c-format
3199 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3200 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3201
3202 #: g10/import.c:1583
3203 #, fuzzy, c-format
3204 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3205 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3206
3207 #: g10/import.c:1593
3208 #, fuzzy, c-format
3209 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3210 msgstr ""
3211 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3212 "descarta\n"
3213
3214 #: g10/import.c:1610
3215 #, fuzzy, c-format
3216 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3217 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3218
3219 #: g10/import.c:1624
3220 #, fuzzy, c-format
3221 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3222 msgstr ""
3223 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3224 "descarta\n"
3225
3226 #: g10/import.c:1632
3227 #, fuzzy, c-format
3228 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3229 msgstr ""
3230 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3231
3232 #: g10/import.c:1744
3233 #, fuzzy, c-format
3234 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3235 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3236
3237 #: g10/import.c:1806
3238 #, fuzzy, c-format
3239 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3240 msgstr ""
3241 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3242 "08lX\n"
3243
3244 #: g10/import.c:1820
3245 #, fuzzy, c-format
3246 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3247 msgstr ""
3248 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3249 "present.\n"
3250
3251 #: g10/import.c:1879
3252 #, fuzzy, c-format
3253 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3254 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3255
3256 #: g10/import.c:1913
3257 #, fuzzy, c-format
3258 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3259 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3260
3261 #: g10/import.c:2302
3262 #, fuzzy
3263 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3264 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3265
3266 #: g10/import.c:2310
3267 #, fuzzy
3268 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3269 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3270
3271 #: g10/import.c:2312
3272 #, fuzzy
3273 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3274 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3275
3276 #: g10/keydb.c:168
3277 #, c-format
3278 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3279 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3280
3281 #: g10/keydb.c:174
3282 #, c-format
3283 msgid "keyring `%s' created\n"
3284 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3285
3286 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3287 #, fuzzy, c-format
3288 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3289 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3290
3291 #: g10/keydb.c:697
3292 #, c-format
3293 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3294 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:265
3297 msgid "[revocation]"
3298 msgstr "[revocació]"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:266
3301 msgid "[self-signature]"
3302 msgstr "[autosignatura]"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3305 msgid "1 bad signature\n"
3306 msgstr "1 signatura errònia\n"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3309 #, c-format
3310 msgid "%d bad signatures\n"
3311 msgstr "%d signatures errònies\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3314 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3315 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3318 #, c-format
3319 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3320 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3323 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3324 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3327 #, c-format
3328 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3329 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:356
3332 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3333 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:358
3336 #, c-format
3337 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3338 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3341 #, fuzzy
3342 msgid ""
3343 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3344 "keys\n"
3345 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3346 "etc.)\n"
3347 msgstr ""
3348 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3349 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3350 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3353 #, fuzzy, c-format
3354 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3355 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3358 #, fuzzy, c-format
3359 msgid "  %d = I trust fully\n"
3360 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:438
3363 msgid ""
3364 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3365 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3366 "trust signatures on your behalf.\n"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: g10/keyedit.c:454
3370 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3371 msgstr ""
3372
3373 #: g10/keyedit.c:598
3374 #, c-format
3375 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3376 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3377
3378 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3379 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3380 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3381 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3382
3383 # O no s'ha pogut? ivb
3384 # FIXME: comprovar context. jm
3385 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3386 #: g10/keyedit.c:1759
3387 msgid "  Unable to sign.\n"
3388 msgstr "  No es pot signar.\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:626
3391 #, c-format
3392 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3393 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3394
3395 #: g10/keyedit.c:654
3396 #, c-format
3397 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3398 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3399
3400 #: g10/keyedit.c:682
3401 #, fuzzy, c-format
3402 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3403 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3404
3405 #: g10/keyedit.c:684
3406 #, fuzzy
3407 msgid "Sign it? (y/N) "
3408 msgstr "Signar realment? "
3409
3410 #: g10/keyedit.c:706
3411 #, c-format
3412 msgid ""
3413 "The self-signature on \"%s\"\n"
3414 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3415 msgstr ""
3416 "La vostra signatura en «%s»\n"
3417 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:715
3420 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3421 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3422
3423 #: g10/keyedit.c:729
3424 #, c-format
3425 msgid ""
3426 "Your current signature on \"%s\"\n"
3427 "has expired.\n"
3428 msgstr ""
3429 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3430 "ha caducat.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:733
3433 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3434 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3435
3436 #: g10/keyedit.c:754
3437 #, c-format
3438 msgid ""
3439 "Your current signature on \"%s\"\n"
3440 "is a local signature.\n"
3441 msgstr ""
3442 "La vostra signatura en «%s»\n"
3443 "és una signatura local.\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:758
3446 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3447 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3448
3449 #: g10/keyedit.c:779
3450 #, fuzzy, c-format
3451 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3452 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:782
3455 #, fuzzy, c-format
3456 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3457 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:787
3460 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3461 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3462
3463 #: g10/keyedit.c:809
3464 #, fuzzy, c-format
3465 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3466 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:824
3469 msgid "This key has expired!"
3470 msgstr "La clau ha caducat!"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:842
3473 #, c-format
3474 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3475 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:848
3478 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3479 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3480
3481 #: g10/keyedit.c:888
3482 msgid ""
3483 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3484 "mode.\n"
3485 msgstr ""
3486 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:890
3489 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3490 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:915
3493 msgid ""
3494 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3495 "belongs\n"
3496 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3497 msgstr ""
3498 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3499 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3500 "contestar, entreu «0».\n"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:920
3503 #, c-format
3504 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3505 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:922
3508 #, c-format
3509 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3510 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:924
3513 #, c-format
3514 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3515 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:926
3518 #, c-format
3519 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3520 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:932
3523 #, fuzzy
3524 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3525 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:956
3528 #, fuzzy, c-format
3529 msgid ""
3530 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3531 "key \"%s\" (%s)\n"
3532 msgstr ""
3533 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3534 "amb la vostra clau: \""
3535
3536 #: g10/keyedit.c:963
3537 #, fuzzy
3538 msgid "This will be a self-signature.\n"
3539 msgstr ""
3540 "\n"
3541 "Açò serà una autosignatura.\n"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:969
3544 #, fuzzy
3545 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3546 msgstr ""
3547 "\n"
3548 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:977
3551 #, fuzzy
3552 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3553 msgstr ""
3554 "\n"
3555 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:987
3558 #, fuzzy
3559 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3560 msgstr ""
3561 "\n"
3562 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:994
3565 #, fuzzy
3566 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3567 msgstr ""
3568 "\n"
3569 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:1001
3572 #, fuzzy
3573 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3574 msgstr ""
3575 "\n"
3576 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1006
3579 #, fuzzy
3580 msgid "I have checked this key casually.\n"
3581 msgstr ""
3582 "\n"
3583 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:1011
3586 #, fuzzy
3587 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3588 msgstr ""
3589 "\n"
3590 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:1021
3593 #, fuzzy
3594 msgid "Really sign? (y/N) "
3595 msgstr "Signar realment? "
3596
3597 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3598 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:316
3599 #, c-format
3600 msgid "signing failed: %s\n"
3601 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:1131
3604 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3605 msgstr ""
3606
3607 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3608 msgid "This key is not protected.\n"
3609 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3612 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3613 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3616 #, fuzzy
3617 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3618 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3621 msgid "Key is protected.\n"
3622 msgstr "La clau està protegida.\n"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:1178
3625 #, c-format
3626 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3627 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1184
3630 msgid ""
3631 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3632 "\n"
3633 msgstr ""
3634 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3635 "\n"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3638 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3639 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:1204
3642 msgid ""
3643 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3644 "\n"
3645 msgstr ""
3646 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3647 "\n"
3648
3649 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3650 #: g10/keyedit.c:1207
3651 #, fuzzy
3652 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3653 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3654
3655 #: g10/keyedit.c:1278
3656 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3657 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:1364
3660 msgid "save and quit"
3661 msgstr "desa i ix"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:1367
3664 #, fuzzy
3665 msgid "show key fingerprint"
3666 msgstr "mostra empremta"
3667
3668 #: g10/keyedit.c:1368
3669 msgid "list key and user IDs"
3670 msgstr "llista claus i ID"
3671
3672 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3673 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3674 #: g10/keyedit.c:1370
3675 msgid "select user ID N"
3676 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3677
3678 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3679 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3680 #: g10/keyedit.c:1371
3681 #, fuzzy
3682 msgid "select subkey N"
3683 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:1372
3686 #, fuzzy
3687 msgid "check signatures"
3688 msgstr "revoca signatures"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:1377
3691 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3692 msgstr ""
3693
3694 #: g10/keyedit.c:1382
3695 #, fuzzy
3696 msgid "sign selected user IDs locally"
3697 msgstr "signa la clau localment"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:1384
3700 #, fuzzy
3701 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3702 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3703
3704 #: g10/keyedit.c:1386
3705 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3706 msgstr ""
3707
3708 #: g10/keyedit.c:1390
3709 msgid "add a user ID"
3710 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3711
3712 # Com estava escrit abans.  ivb
3713 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3714 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3715 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3716 #: g10/keyedit.c:1392
3717 msgid "add a photo ID"
3718 msgstr "afegeix un photo ID"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:1394
3721 #, fuzzy
3722 msgid "delete selected user IDs"
3723 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:1399
3726 #, fuzzy
3727 msgid "add a subkey"
3728 msgstr "addkey"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:1403
3731 msgid "add a key to a smartcard"
3732 msgstr ""
3733
3734 #: g10/keyedit.c:1405
3735 msgid "move a key to a smartcard"
3736 msgstr ""
3737
3738 #: g10/keyedit.c:1407
3739 msgid "move a backup key to a smartcard"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/keyedit.c:1411
3743 #, fuzzy
3744 msgid "delete selected subkeys"
3745 msgstr "esborra una clau secundària"
3746
3747 #: g10/keyedit.c:1413
3748 msgid "add a revocation key"
3749 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3750
3751 #: g10/keyedit.c:1415
3752 #, fuzzy
3753 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3754 msgstr ""
3755 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3756
3757 #: g10/keyedit.c:1417
3758 #, fuzzy
3759 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3760 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3761
3762 #: g10/keyedit.c:1419
3763 #, fuzzy
3764 msgid "flag the selected user ID as primary"
3765 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3766
3767 #: g10/keyedit.c:1421
3768 #, fuzzy
3769 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3770 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3771
3772 #: g10/keyedit.c:1424
3773 msgid "list preferences (expert)"
3774 msgstr "llista les preferències (expert)"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:1426
3777 msgid "list preferences (verbose)"
3778 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:1428
3781 #, fuzzy
3782 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3783 msgstr ""
3784 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3785
3786 #: g10/keyedit.c:1433
3787 #, fuzzy
3788 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3789 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3790
3791 #: g10/keyedit.c:1435
3792 #, fuzzy
3793 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3794 msgstr ""
3795 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3796
3797 #: g10/keyedit.c:1437
3798 msgid "change the passphrase"
3799 msgstr "canvia la contrasenya"
3800
3801 #: g10/keyedit.c:1441
3802 msgid "change the ownertrust"
3803 msgstr "canvia la confiança"
3804
3805 #: g10/keyedit.c:1443
3806 #, fuzzy
3807 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3808 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3809
3810 #: g10/keyedit.c:1445
3811 #, fuzzy
3812 msgid "revoke selected user IDs"
3813 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3814
3815 #: g10/keyedit.c:1450
3816 #, fuzzy
3817 msgid "revoke key or selected subkeys"
3818 msgstr "revoca una clau secundària"
3819
3820 #: g10/keyedit.c:1451
3821 #, fuzzy
3822 msgid "enable key"
3823 msgstr "activa una clau"
3824
3825 #: g10/keyedit.c:1452
3826 #, fuzzy
3827 msgid "disable key"
3828 msgstr "desactiva una clau"
3829
3830 # Igual que dalt.  ivb
3831 # Idem :) jm
3832 #: g10/keyedit.c:1453
3833 #, fuzzy
3834 msgid "show selected photo IDs"
3835 msgstr "mostra el photo ID"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:1455
3838 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: g10/keyedit.c:1457
3842 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3843 msgstr ""
3844
3845 #: g10/keyedit.c:1579
3846 #, fuzzy, c-format
3847 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3848 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3849
3850 #: g10/keyedit.c:1597
3851 msgid "Secret key is available.\n"
3852 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3853
3854 #: g10/keyedit.c:1680
3855 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3856 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3857
3858 #: g10/keyedit.c:1688
3859 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3860 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:1707
3863 msgid ""
3864 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3865 "(lsign),\n"
3866 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3867 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keyedit.c:1747
3871 msgid "Key is revoked."
3872 msgstr "La clau està revocada."
3873
3874 #: g10/keyedit.c:1766
3875 #, fuzzy
3876 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3877 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3878
3879 #: g10/keyedit.c:1773
3880 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3881 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3882
3883 #: g10/keyedit.c:1782
3884 #, fuzzy, c-format
3885 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3886 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3887
3888 #: g10/keyedit.c:1805
3889 #, c-format
3890 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3891 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3892
3893 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3894 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3895 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3896
3897 #: g10/keyedit.c:1829
3898 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3899 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:1831
3902 #, fuzzy
3903 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3904 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3905
3906 #: g10/keyedit.c:1832
3907 #, fuzzy
3908 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3909 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3910
3911 #: g10/keyedit.c:1882
3912 #, fuzzy
3913 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3914 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3915
3916 #: g10/keyedit.c:1894
3917 #, fuzzy
3918 msgid "You must select exactly one key.\n"
3919 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3920
3921 #: g10/keyedit.c:1922
3922 msgid "Command expects a filename argument\n"
3923 msgstr ""
3924
3925 #: g10/keyedit.c:1936
3926 #, fuzzy, c-format
3927 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3928 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:1953
3931 #, fuzzy, c-format
3932 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3933 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:1977
3936 msgid "You must select at least one key.\n"
3937 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:1980
3940 #, fuzzy
3941 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3942 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3943
3944 #: g10/keyedit.c:1981
3945 #, fuzzy
3946 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3947 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3948
3949 #: g10/keyedit.c:2016
3950 #, fuzzy
3951 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3952 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3953
3954 #: g10/keyedit.c:2017
3955 #, fuzzy
3956 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3957 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3958
3959 #: g10/keyedit.c:2035
3960 #, fuzzy
3961 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3962 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3963
3964 #: g10/keyedit.c:2046
3965 #, fuzzy
3966 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3967 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3968
3969 #: g10/keyedit.c:2048
3970 #, fuzzy
3971 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3972 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3973
3974 #: g10/keyedit.c:2098
3975 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3976 msgstr ""
3977
3978 #: g10/keyedit.c:2140
3979 #, fuzzy
3980 msgid "Set preference list to:\n"
3981 msgstr "estableix la llista de preferències"
3982
3983 #: g10/keyedit.c:2146
3984 #, fuzzy
3985 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3986 msgstr ""
3987 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3988
3989 #: g10/keyedit.c:2148
3990 #, fuzzy
3991 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3992 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3993
3994 #: g10/keyedit.c:2216
3995 #, fuzzy
3996 msgid "Save changes? (y/N) "
3997 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3998
3999 #: g10/keyedit.c:2219
4000 #, fuzzy
4001 msgid "Quit without saving? (y/N) "
4002 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
4003
4004 #: g10/keyedit.c:2229
4005 #, c-format
4006 msgid "update failed: %s\n"
4007 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
4008
4009 #: g10/keyedit.c:2236
4010 #, c-format
4011 msgid "update secret failed: %s\n"
4012 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
4013
4014 #: g10/keyedit.c:2243
4015 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
4016 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
4017
4018 #: g10/keyedit.c:2343
4019 msgid "Digest: "
4020 msgstr "Resum: "
4021
4022 #: g10/keyedit.c:2394
4023 msgid "Features: "
4024 msgstr "Funcionalitats: "
4025
4026 #: g10/keyedit.c:2405
4027 msgid "Keyserver no-modify"
4028 msgstr ""
4029
4030 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
4031 msgid "Preferred keyserver: "
4032 msgstr ""
4033
4034 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
4035 #, fuzzy
4036 msgid "Notations: "
4037 msgstr "Notació: "
4038
4039 #: g10/keyedit.c:2639
4040 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
4041 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
4042
4043 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
4044 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
4045 #: g10/keyedit.c:2698
4046 #, fuzzy, c-format
4047 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
4048 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
4049
4050 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
4051 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
4052 #: g10/keyedit.c:2719
4053 #, fuzzy, c-format
4054 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
4055 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
4056
4057 #: g10/keyedit.c:2725
4058 #, fuzzy
4059 msgid "(sensitive)"
4060 msgstr " (sensible)"
4061
4062 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
4063 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
4064 #, fuzzy, c-format
4065 msgid "created: %s"
4066 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
4067
4068 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
4069 #, fuzzy, c-format
4070 msgid "revoked: %s"
4071 msgstr "[revocada]"
4072
4073 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
4074 #, fuzzy, c-format
4075 msgid "expired: %s"
4076 msgstr " [caduca: %s]"
4077
4078 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
4079 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
4080 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
4081 #, fuzzy, c-format
4082 msgid "expires: %s"
4083 msgstr " [caduca: %s]"
4084
4085 #: g10/keyedit.c:2750
4086 #, c-format
4087 msgid "usage: %s"
4088 msgstr ""
4089
4090 #: g10/keyedit.c:2765
4091 #, fuzzy, c-format
4092 msgid "trust: %s"
4093 msgstr " confiança: %c/%c"
4094
4095 #: g10/keyedit.c:2769
4096 #, c-format
4097 msgid "validity: %s"
4098 msgstr ""
4099
4100 #: g10/keyedit.c:2776
4101 msgid "This key has been disabled"
4102 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
4103
4104 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
4105 msgid "card-no: "
4106 msgstr ""
4107
4108 #: g10/keyedit.c:2828
4109 msgid ""
4110 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
4111 "unless you restart the program.\n"
4112 msgstr ""
4113 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
4114 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
4115
4116 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
4117 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
4118 #, fuzzy
4119 msgid "revoked"
4120 msgstr "[revocada]"
4121
4122 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
4123 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
4124 #, fuzzy
4125 msgid "expired"
4126 msgstr "expire"
4127
4128 #: g10/keyedit.c:2959
4129 msgid ""
4130 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4131 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4132 msgstr ""
4133 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
4134 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
4135 "assumida.\n"
4136
4137 # Photo ID com abans.  ivb
4138 #: g10/keyedit.c:3020
4139 msgid ""
4140 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4141 "versions\n"
4142 "         of PGP to reject this key.\n"
4143 msgstr ""
4144 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
4145 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
4146
4147 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
4148 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4149 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
4150
4151 #: g10/keyedit.c:3031
4152 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4153 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
4154
4155 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
4156 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
4157 #: g10/keyedit.c:3171
4158 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4159 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
4160
4161 #: g10/keyedit.c:3181
4162 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4163 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
4164
4165 #: g10/keyedit.c:3185
4166 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4167 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
4168
4169 #: g10/keyedit.c:3191
4170 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4171 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4172
4173 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4174 #: g10/keyedit.c:3205
4175 #, c-format
4176 msgid "Deleted %d signature.\n"
4177 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4178
4179 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4180 #: g10/keyedit.c:3206
4181 #, c-format
4182 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4183 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
4184
4185 #: g10/keyedit.c:3209
4186 msgid "Nothing deleted.\n"
4187 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
4188
4189 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1697
4190 msgid "invalid"
4191 msgstr "invàlida"
4192
4193 #: g10/keyedit.c:3244
4194 #, fuzzy, c-format
4195 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4196 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4197
4198 #: g10/keyedit.c:3251
4199 #, fuzzy, c-format
4200 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4201 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4202
4203 #: g10/keyedit.c:3252
4204 #, fuzzy, c-format
4205 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4206 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4207
4208 #: g10/keyedit.c:3260
4209 #, fuzzy, c-format
4210 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4211 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4212
4213 #: g10/keyedit.c:3261
4214 #, fuzzy, c-format
4215 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4216 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4217
4218 #: g10/keyedit.c:3355
4219 msgid ""
4220 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4221 "cause\n"
4222 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4223 msgstr ""
4224 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
4225 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
4226
4227 #: g10/keyedit.c:3366
4228 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4229 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
4230
4231 #: g10/keyedit.c:3386
4232 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4233 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
4234
4235 #: g10/keyedit.c:3411
4236 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4237 msgstr ""
4238 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
4239
4240 #: g10/keyedit.c:3426
4241 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4242 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4243
4244 #: g10/keyedit.c:3448
4245 #, fuzzy
4246 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4247 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4248
4249 #: g10/keyedit.c:3467
4250 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4251 msgstr ""
4252 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4253
4254 #: g10/keyedit.c:3473
4255 #, fuzzy
4256 msgid ""
4257 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4258 msgstr ""
4259 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
4260
4261 #: g10/keyedit.c:3534
4262 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4263 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
4264
4265 #: g10/keyedit.c:3540
4266 #, fuzzy
4267 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4268 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
4269
4270 #: g10/keyedit.c:3544
4271 #, fuzzy
4272 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4273 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
4274
4275 #: g10/keyedit.c:3547
4276 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4277 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
4278
4279 #: g10/keyedit.c:3593
4280 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4281 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
4282
4283 #: g10/keyedit.c:3609
4284 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4285 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
4286
4287 #: g10/keyedit.c:3687
4288 #, fuzzy, c-format
4289 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4290 msgstr ""
4291 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4292
4293 #: g10/keyedit.c:3693
4294 #, c-format
4295 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4296 msgstr ""
4297
4298 #: g10/keyedit.c:3856
4299 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4300 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
4301
4302 #: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
4303 #, fuzzy, c-format
4304 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4305 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
4306
4307 #: g10/keyedit.c:4066
4308 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4309 msgstr ""
4310
4311 #: g10/keyedit.c:4146
4312 #, fuzzy
4313 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4314 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4315
4316 #: g10/keyedit.c:4147
4317 #, fuzzy
4318 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4319 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4320
4321 #: g10/keyedit.c:4209
4322 #, fuzzy
4323 msgid "Enter the notation: "
4324 msgstr "Notació de signatura: "
4325
4326 #: g10/keyedit.c:4358
4327 #, fuzzy
4328 msgid "Proceed? (y/N) "
4329 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4330
4331 #: g10/keyedit.c:4422
4332 #, c-format
4333 msgid "No user ID with index %d\n"
4334 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4335
4336 #: g10/keyedit.c:4480
4337 #, fuzzy, c-format
4338 msgid "No user ID with hash %s\n"
4339 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4340
4341 #: g10/keyedit.c:4507
4342 #, fuzzy, c-format
4343 msgid "No subkey with index %d\n"
4344 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4345
4346 #: g10/keyedit.c:4642
4347 #, fuzzy, c-format
4348 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4349 msgstr "ID d'usuari: «"
4350
4351 #: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
4352 #, fuzzy, c-format
4353 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4354 msgstr ""
4355 "»\n"
4356 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4357
4358 #: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
4359 msgid " (non-exportable)"
4360 msgstr " (no-exportable)"
4361
4362 #: g10/keyedit.c:4651
4363 #, c-format
4364 msgid "This signature expired on %s.\n"
4365 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
4366
4367 #: g10/keyedit.c:4655
4368 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4369 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
4370
4371 # (s/N) ivb
4372 # S! jm
4373 #: g10/keyedit.c:4659
4374 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4375 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
4376
4377 #: g10/keyedit.c:4686
4378 #, fuzzy, c-format
4379 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4380 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
4381
4382 #: g10/keyedit.c:4712
4383 #, fuzzy
4384 msgid " (non-revocable)"
4385 msgstr " (no-exportable)"
4386
4387 #: g10/keyedit.c:4719
4388 #, fuzzy, c-format
4389 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4390 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
4391
4392 #: g10/keyedit.c:4741
4393 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4394 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
4395
4396 # (s/N)?  ivb
4397 #: g10/keyedit.c:4761
4398 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4399 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
4400
4401 #: g10/keyedit.c:4791
4402 msgid "no secret key\n"
4403 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
4404
4405 #: g10/keyedit.c:4861
4406 #, c-format
4407 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4408 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4409
4410 #: g10/keyedit.c:4878
4411 #, c-format
4412 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4413 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
4414
4415 #: g10/keyedit.c:4942
4416 #, fuzzy, c-format
4417 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4418 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4419
4420 #: g10/keyedit.c:5004
4421 #, fuzzy, c-format
4422 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4423 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4424
4425 #: g10/keyedit.c:5099
4426 #, fuzzy, c-format
4427 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4428 msgstr ""
4429 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
4430
4431 #: g10/keygen.c:268
4432 #, fuzzy, c-format
4433 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4434 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
4435
4436 #: g10/keygen.c:275
4437 #, fuzzy
4438 msgid "too many cipher preferences\n"
4439 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4440
4441 #: g10/keygen.c:277
4442 #, fuzzy
4443 msgid "too many digest preferences\n"
4444 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4445
4446 #: g10/keygen.c:279
4447 #, fuzzy
4448 msgid "too many compression preferences\n"
4449 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4450
4451 #: g10/keygen.c:404
4452 #, fuzzy, c-format
4453 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4454 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
4455
4456 #: g10/keygen.c:884
4457 msgid "writing direct signature\n"
4458 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
4459
4460 #: g10/keygen.c:926
4461 msgid "writing self signature\n"
4462 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
4463
4464 #: g10/keygen.c:983
4465 msgid "writing key binding signature\n"
4466 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
4467
4468 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4469 #: g10/keygen.c:3016
4470 #, c-format
4471 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4472 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
4473
4474 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
4475 #, c-format
4476 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4477 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
4478
4479 #: g10/keygen.c:1299
4480 msgid ""
4481 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4482 msgstr ""
4483
4484 #: g10/keygen.c:1519
4485 #, fuzzy
4486 msgid "Sign"
4487 msgstr "sign"
4488
4489 #: g10/keygen.c:1522
4490 msgid "Certify"
4491 msgstr ""
4492
4493 #: g10/keygen.c:1525
4494 #, fuzzy
4495 msgid "Encrypt"
4496 msgstr "xifra dades"
4497
4498 #: g10/keygen.c:1528
4499 msgid "Authenticate"
4500 msgstr ""
4501
4502 #: g10/keygen.c:1536
4503 msgid "SsEeAaQq"
4504 msgstr ""
4505
4506 #: g10/keygen.c:1555
4507 #, c-format
4508 msgid "Possible actions for a %s key: "
4509 msgstr ""
4510
4511 #: g10/keygen.c:1559
4512 msgid "Current allowed actions: "
4513 msgstr ""
4514
4515 #: g10/keygen.c:1564
4516 #, c-format
4517 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4518 msgstr ""
4519
4520 #: g10/keygen.c:1567
4521 #, c-format
4522 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4523 msgstr ""
4524
4525 #: g10/keygen.c:1570
4526 #, c-format
4527 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4528 msgstr ""
4529
4530 #: g10/keygen.c:1573
4531 #, c-format
4532 msgid "   (%c) Finished\n"
4533 msgstr ""
4534
4535 #: g10/keygen.c:1629
4536 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4537 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
4538
4539 #: g10/keygen.c:1631
4540 #, fuzzy, c-format
4541 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4542 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
4543
4544 #: g10/keygen.c:1632
4545 #, c-format
4546 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4547 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4548
4549 #: g10/keygen.c:1634
4550 #, fuzzy, c-format
4551 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4552 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4553
4554 #: g10/keygen.c:1636
4555 #, fuzzy, c-format
4556 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4557 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
4558
4559 #: g10/keygen.c:1637
4560 #, c-format
4561 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4562 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
4563
4564 #: g10/keygen.c:1639
4565 #, c-format
4566 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4567 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4568
4569 #: g10/keygen.c:1641
4570 #, fuzzy, c-format
4571 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4572 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4573
4574 #: g10/keygen.c:1710
4575 #, fuzzy, c-format
4576 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4577 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4578
4579 #: g10/keygen.c:1720
4580 #, c-format
4581 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4582 msgstr ""
4583
4584 #: g10/keygen.c:1727
4585 #, fuzzy, c-format
4586 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4587 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
4588
4589 #: g10/keygen.c:1741
4590 #, c-format
4591 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4592 msgstr ""
4593
4594 #: g10/keygen.c:1747
4595 #, c-format
4596 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4597 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
4598
4599 #: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
4600 #, c-format
4601 msgid "rounded up to %u bits\n"
4602 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
4603
4604 #: g10/keygen.c:1826
4605 msgid ""
4606 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4607 "         0 = key does not expire\n"
4608 "      <n>  = key expires in n days\n"
4609 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4610 "      <n>m = key expires in n months\n"
4611 "      <n>y = key expires in n years\n"
4612 msgstr ""
4613 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
4614 "         0 = la clau no caduca\n"
4615 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
4616 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
4617 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
4618 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
4619
4620 #: g10/keygen.c:1837
4621 msgid ""
4622 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4623 "         0 = signature does not expire\n"
4624 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4625 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4626 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4627 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4628 msgstr ""
4629 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
4630 "         0 = la signatura no caduca\n"
4631 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
4632 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
4633 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
4634 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
4635
4636 #: g10/keygen.c:1860
4637 msgid "Key is valid for? (0) "
4638 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
4639
4640 #: g10/keygen.c:1865
4641 #, fuzzy, c-format
4642 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4643 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
4644
4645 #: g10/keygen.c:1883
4646 msgid "invalid value\n"
4647 msgstr "el valor no és vàlid\n"
4648
4649 #: g10/keygen.c:1890
4650 #, fuzzy
4651 msgid "Key does not expire at all\n"
4652 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4653
4654 #: g10/keygen.c:1891
4655 #, fuzzy
4656 msgid "Signature does not expire at all\n"
4657 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4658
4659 #: g10/keygen.c:1896
4660 #, fuzzy, c-format
4661 msgid "Key expires at %s\n"
4662 msgstr "%s caduca el %s\n"
4663
4664 #: g10/keygen.c:1897
4665 #, fuzzy, c-format
4666 msgid "Signature expires at %s\n"
4667 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4668
4669 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
4670 # Això vaig entendre jo. jm
4671 #: g10/keygen.c:1901
4672 msgid ""
4673 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4674 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4675 msgstr ""
4676 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
4677 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
4678
4679 #: g10/keygen.c:1908
4680 #, fuzzy
4681 msgid "Is this correct? (y/N) "
4682 msgstr "És correcte? (s/n)"
4683
4684 #: g10/keygen.c:1931
4685 #, fuzzy
4686 msgid ""
4687 "\n"
4688 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4689 "ID\n"
4690 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4691 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4692 "\n"
4693 msgstr ""
4694 "\n"
4695 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
4696 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
4697 "d'aquesta forma:\n"
4698 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4699 "\n"
4700
4701 #: g10/keygen.c:1944
4702 msgid "Real name: "
4703 msgstr "Nom i cognoms: "
4704
4705 #: g10/keygen.c:1952
4706 msgid "Invalid character in name\n"
4707 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
4708
4709 #: g10/keygen.c:1954
4710 msgid "Name may not start with a digit\n"
4711 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
4712
4713 #: g10/keygen.c:1956
4714 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4715 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
4716
4717 #: g10/keygen.c:1964
4718 msgid "Email address: "
4719 msgstr "Adreça electrònica: "
4720
4721 #: g10/keygen.c:1970
4722 msgid "Not a valid email address\n"
4723 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
4724
4725 #: g10/keygen.c:1978
4726 msgid "Comment: "
4727 msgstr "Comentari: "
4728
4729 #: g10/keygen.c:1984
4730 msgid "Invalid character in comment\n"
4731 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
4732
4733 #: g10/keygen.c:2006
4734 #, c-format
4735 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4736 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
4737
4738 #: g10/keygen.c:2012
4739 #, c-format
4740 msgid ""
4741 "You selected this USER-ID:\n"
4742 "    \"%s\"\n"
4743 "\n"
4744 msgstr ""
4745 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4746 "    \"%s\"\n"
4747 "\n"
4748
4749 #: g10/keygen.c:2017
4750 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4751 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4752
4753 # xX? ivb
4754 # Hmm... sí. jm
4755 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4756 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4757 #. string which should be translated accordingly and the
4758 #. letter changed to match the one in the answer string.
4759 #.
4760 #. n = Change name
4761 #. c = Change comment
4762 #. e = Change email
4763 #. o = Okay (ready, continue)
4764 #. q = Quit
4765 #.
4766 #: g10/keygen.c:2033
4767 msgid "NnCcEeOoQq"
4768 msgstr "NnCcEeOoXx"
4769
4770 #: g10/keygen.c:2043
4771 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4772 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4773
4774 #: g10/keygen.c:2044
4775 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4776 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4777
4778 #: g10/keygen.c:2063
4779 msgid "Please correct the error first\n"
4780 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4781
4782 #: g10/keygen.c:2102
4783 msgid ""
4784 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4785 "\n"
4786 msgstr ""
4787 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4788 "\n"
4789
4790 #: g10/keygen.c:2117
4791 #, c-format
4792 msgid "%s.\n"
4793 msgstr "%s.\n"
4794
4795 #: g10/keygen.c:2123
4796 msgid ""
4797 "You don't want a p