Upgraded gettext.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2007-05-07 20:39+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:194
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:424
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:427
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #: agent/call-pinentry.c:474
57 #, c-format
58 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
59 msgstr ""
60
61 #: agent/call-pinentry.c:494 agent/call-pinentry.c:506
62 #, fuzzy
63 msgid "PIN too long"
64 msgstr "la línia és massa llarga\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:495
67 #, fuzzy
68 msgid "Passphrase too long"
69 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:503
72 #, fuzzy
73 msgid "Invalid characters in PIN"
74 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
75
76 #: agent/call-pinentry.c:508
77 msgid "PIN too short"
78 msgstr ""
79
80 #: agent/call-pinentry.c:520
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad PIN"
83 msgstr "l'MPI és erroni"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:521
86 #, fuzzy
87 msgid "Bad Passphrase"
88 msgstr "la contrasenya és errònia"
89
90 #: agent/call-pinentry.c:557
91 #, fuzzy
92 msgid "Passphrase"
93 msgstr "la contrasenya és errònia"
94
95 #: agent/command-ssh.c:531
96 #, fuzzy, c-format
97 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
98 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
99
100 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1024 g10/keygen.c:3067
101 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
102 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
103 #, c-format
104 msgid "can't create `%s': %s\n"
105 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
106
107 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
108 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
109 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1025 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
110 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
111 #: g10/plaintext.c:504 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
112 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
113 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1780
114 #: sm/gpgsm.c:1817 sm/gpgsm.c:1855 sm/qualified.c:74
115 #, c-format
116 msgid "can't open `%s': %s\n"
117 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
120 #, fuzzy, c-format
121 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
122 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:1621
125 #, c-format
126 msgid "detected card with S/N: %s\n"
127 msgstr ""
128
129 #: agent/command-ssh.c:1626
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
132 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1646
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "no suitable card key found: %s\n"
137 msgstr ""
138 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
139 "\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1696
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
144 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:1711
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error writing key: %s\n"
149 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:2016
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
154 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2351
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162
163 #: agent/command-ssh.c:2852
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
166 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
167
168 #: agent/divert-scd.c:219
169 #, fuzzy
170 msgid "Admin PIN"
171 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
172
173 #: agent/divert-scd.c:277
174 #, fuzzy
175 msgid "Repeat this PIN"
176 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
177
178 #: agent/divert-scd.c:280
179 #, fuzzy
180 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
181 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
182
183 #: agent/divert-scd.c:292
184 #, c-format
185 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
186 msgstr ""
187
188 #: agent/genkey.c:90
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
192 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
193 msgid_plural ""
194 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
195 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
196 msgstr[0] ""
197 msgstr[1] ""
198
199 #: agent/genkey.c:100
200 #, fuzzy
201 msgid "Take this one anyway"
202 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
203
204 #: agent/genkey.c:101
205 #, fuzzy
206 msgid "Enter new passphrase"
207 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
208
209 #: agent/genkey.c:146
210 #, fuzzy, c-format
211 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
212 msgstr ""
213 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
214 "\n"
215
216 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1202
217 #, fuzzy
218 msgid "Please re-enter this passphrase"
219 msgstr "canvia la contrasenya"
220
221 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1208
222 #: tools/symcryptrun.c:468
223 msgid "does not match - try again"
224 msgstr ""
225
226 #: agent/genkey.c:265
227 #, fuzzy
228 msgid "Please enter the new passphrase"
229 msgstr "canvia la contrasenya"
230
231 #: agent/gpg-agent.c:113 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:111
232 #: scd/scdaemon.c:103
233 #, fuzzy
234 msgid ""
235 "@Options:\n"
236 " "
237 msgstr ""
238 "@\n"
239 "Opcions:\n"
240 " "
241
242 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:105
243 msgid "run in server mode (foreground)"
244 msgstr ""
245
246 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:108
247 msgid "run in daemon mode (background)"
248 msgstr ""
249
250 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
251 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
252 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:338 tools/gpg-connect-agent.c:60
253 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:166
254 msgid "verbose"
255 msgstr "detall"
256
257 #: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
258 #: sm/gpgsm.c:339
259 msgid "be somewhat more quiet"
260 msgstr "una mica més silenciós"
261
262 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:111
263 msgid "sh-style command output"
264 msgstr ""
265
266 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:112
267 msgid "csh-style command output"
268 msgstr ""
269
270 #: agent/gpg-agent.c:121 tools/symcryptrun.c:169
271 #, fuzzy
272 msgid "|FILE|read options from FILE"
273 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
274
275 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:121
276 msgid "do not detach from the console"
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:127
280 msgid "do not grab keyboard and mouse"
281 msgstr ""
282
283 #: agent/gpg-agent.c:128 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:341
284 #: tools/symcryptrun.c:168
285 #, fuzzy
286 msgid "use a log file for the server"
287 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
288
289 #: agent/gpg-agent.c:130
290 #, fuzzy
291 msgid "use a standard location for the socket"
292 msgstr ""
293 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
294
295 #: agent/gpg-agent.c:134
296 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
297 msgstr ""
298
299 #: agent/gpg-agent.c:137
300 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
301 msgstr ""
302
303 #: agent/gpg-agent.c:138
304 #, fuzzy
305 msgid "do not use the SCdaemon"
306 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
307
308 #: agent/gpg-agent.c:145
309 msgid "ignore requests to change the TTY"
310 msgstr ""
311
312 #: agent/gpg-agent.c:147
313 msgid "ignore requests to change the X display"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:150
317 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
318 msgstr ""
319
320 #: agent/gpg-agent.c:156
321 msgid "do not use the PIN cache when signing"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:158
325 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
326 msgstr ""
327
328 #: agent/gpg-agent.c:160
329 #, fuzzy
330 msgid "allow presetting passphrase"
331 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
332
333 #: agent/gpg-agent.c:161
334 msgid "enable ssh-agent emulation"
335 msgstr ""
336
337 #: agent/gpg-agent.c:163
338 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:247 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:148
342 #: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:521 tools/gpg-connect-agent.c:126
343 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:206
344 #, fuzzy
345 msgid "Please report bugs to <"
346 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
347
348 #: agent/gpg-agent.c:250
349 #, fuzzy
350 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
351 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
352
353 #: agent/gpg-agent.c:252
354 msgid ""
355 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
356 "Secret key management for GnuPG\n"
357 msgstr ""
358
359 #: agent/gpg-agent.c:303 g10/gpg.c:931 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:650
360 #, c-format
361 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:479 agent/protect-tool.c:1059 kbx/kbxutil.c:432
365 #: scd/scdaemon.c:339 sm/gpgsm.c:771 sm/gpgsm.c:774 tools/symcryptrun.c:1037
366 #, c-format
367 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
368 msgstr ""
369
370 #: agent/gpg-agent.c:572 g10/gpg.c:2035 scd/scdaemon.c:415 sm/gpgsm.c:865
371 #, c-format
372 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
373 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
374
375 #: agent/gpg-agent.c:577 agent/gpg-agent.c:1136 g10/gpg.c:2039
376 #: scd/scdaemon.c:420 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:970
377 #, c-format
378 msgid "option file `%s': %s\n"
379 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
380
381 #: agent/gpg-agent.c:585 g10/gpg.c:2046 scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:876
382 #, c-format
383 msgid "reading options from `%s'\n"
384 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:906 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
387 #: g10/plaintext.c:164
388 #, c-format
389 msgid "error creating `%s': %s\n"
390 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
391
392 #: agent/gpg-agent.c:1196 agent/gpg-agent.c:1299 agent/gpg-agent.c:1303
393 #: agent/gpg-agent.c:1339 agent/gpg-agent.c:1343 g10/exec.c:174
394 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:914
395 #, c-format
396 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
397 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:1210 scd/scdaemon.c:928
400 msgid "name of socket too long\n"
401 msgstr ""
402
403 #: agent/gpg-agent.c:1236 scd/scdaemon.c:954
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "can't create socket: %s\n"
406 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
407
408 #: agent/gpg-agent.c:1265 scd/scdaemon.c:983
409 #, fuzzy, c-format
410 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
411 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
412
413 #: agent/gpg-agent.c:1273 scd/scdaemon.c:991
414 #, fuzzy, c-format
415 msgid "listen() failed: %s\n"
416 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
417
418 #: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:997
419 #, fuzzy, c-format
420 msgid "listening on socket `%s'\n"
421 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
422
423 #: agent/gpg-agent.c:1307 agent/gpg-agent.c:1349 g10/openfile.c:421
424 #, fuzzy, c-format
425 msgid "directory `%s' created\n"
426 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
427
428 #: agent/gpg-agent.c:1355
429 #, fuzzy, c-format
430 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
431 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
432
433 #: agent/gpg-agent.c:1359
434 #, fuzzy, c-format
435 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
436 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
437
438 #: agent/gpg-agent.c:1461
439 #, c-format
440 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
441 msgstr ""
442
443 #: agent/gpg-agent.c:1466
444 #, c-format
445 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
446 msgstr ""
447
448 #: agent/gpg-agent.c:1483
449 #, c-format
450 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
451 msgstr ""
452
453 #: agent/gpg-agent.c:1488
454 #, c-format
455 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
456 msgstr ""
457
458 #: agent/gpg-agent.c:1584 scd/scdaemon.c:1116
459 #, fuzzy, c-format
460 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
461 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
462
463 #: agent/gpg-agent.c:1690 scd/scdaemon.c:1183
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "%s %s stopped\n"
466 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
467
468 #: agent/gpg-agent.c:1711
469 #, fuzzy
470 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
471 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
472
473 #: agent/gpg-agent.c:1721 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
474 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:764
475 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
476 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
477
478 #: agent/gpg-agent.c:1733 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
479 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:775
480 #, c-format
481 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
482 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
483
484 #: agent/preset-passphrase.c:100
485 #, fuzzy
486 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
487 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
488
489 #: agent/preset-passphrase.c:103
490 msgid ""
491 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
492 "Password cache maintenance\n"
493 msgstr ""
494
495 #: agent/protect-tool.c:151
496 #, fuzzy
497 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
498 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
499
500 #: agent/protect-tool.c:153
501 msgid ""
502 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
503 "Secret key maintenance tool\n"
504 msgstr ""
505
506 #: agent/protect-tool.c:1193
507 #, fuzzy
508 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
509 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
510
511 #: agent/protect-tool.c:1196
512 #, fuzzy
513 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
514 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
515
516 #: agent/protect-tool.c:1199
517 msgid ""
518 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
519 "system."
520 msgstr ""
521
522 #: agent/protect-tool.c:1204
523 #, fuzzy
524 msgid ""
525 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
526 "needed to complete this operation."
527 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
528
529 #: agent/protect-tool.c:1209 tools/symcryptrun.c:469
530 #, fuzzy
531 msgid "Passphrase:"
532 msgstr "la contrasenya és errònia"
533
534 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:482
535 #, fuzzy, c-format
536 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
537 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
538
539 #: agent/protect-tool.c:1225 tools/symcryptrun.c:486
540 #, fuzzy
541 msgid "cancelled\n"
542 msgstr "Cancel·la"
543
544 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
545 #, fuzzy, c-format
546 msgid "error opening `%s': %s\n"
547 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
548
549 #: agent/trustlist.c:130
550 #, fuzzy, c-format
551 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
552 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
553
554 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
555 #, c-format
556 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
557 msgstr ""
558
559 # Parts?  Peces?  ivb
560 #: agent/trustlist.c:164
561 #, fuzzy, c-format
562 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
563 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
564
565 #: agent/trustlist.c:199
566 #, fuzzy, c-format
567 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
568 msgstr "error de lectura: %s\n"
569
570 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
571 #, c-format
572 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
573 msgstr ""
574
575 #: agent/trustlist.c:264
576 #, fuzzy, c-format
577 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
578 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
579
580 #: agent/trustlist.c:365 agent/trustlist.c:404
581 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
582 msgstr ""
583
584 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
585 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
586 #. Pinentry to insert a line break.  The double
587 #. percent sign is actually needed because it is also
588 #. a printf format string.  If you need to insert a
589 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
590 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
591 #. fingerprint string whereas the first one receives
592 #. the name as store in the certificate.
593 #: agent/trustlist.c:480
594 #, c-format
595 msgid ""
596 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
597 "fingerprint:%%0A  %s"
598 msgstr ""
599
600 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
601 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
602 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
603 #: agent/trustlist.c:489
604 msgid "Correct"
605 msgstr ""
606
607 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
608 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
609 #. Pinentry to insert a line break.  The double
610 #. percent sign is actually needed because it is also
611 #. a printf format string.  If you need to insert a
612 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
613 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
614 #. certificate.
615 #: agent/trustlist.c:509
616 #, c-format
617 msgid ""
618 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
619 "certificates?"
620 msgstr ""
621
622 #: agent/trustlist.c:515
623 #, fuzzy
624 msgid "Yes"
625 msgstr "sí|si"
626
627 #: agent/trustlist.c:515
628 msgid "No"
629 msgstr ""
630
631 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
632 #, fuzzy, c-format
633 msgid "error creating a pipe: %s\n"
634 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
635
636 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
637 #, fuzzy, c-format
638 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
639 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
640
641 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
642 #, fuzzy, c-format
643 msgid "error forking process: %s\n"
644 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
645
646 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
647 #, c-format
648 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
649 msgstr ""
650
651 #: common/exechelp.c:452
652 #, fuzzy, c-format
653 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
654 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
655
656 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
657 #, fuzzy, c-format
658 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
659 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
660
661 #: common/exechelp.c:493
662 #, c-format
663 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
664 msgstr ""
665
666 #: common/exechelp.c:504
667 #, fuzzy, c-format
668 msgid "error running `%s': terminated\n"
669 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
670
671 #: common/http.c:1621
672 #, fuzzy, c-format
673 msgid "error creating socket: %s\n"
674 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
675
676 #: common/http.c:1665
677 #, fuzzy
678 msgid "host not found"
679 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
680
681 #: common/simple-pwquery.c:310
682 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
683 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
684
685 #: common/simple-pwquery.c:368
686 #, c-format
687 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
688 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
689
690 #: common/simple-pwquery.c:379
691 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
692 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
693
694 #: common/simple-pwquery.c:389
695 #, fuzzy
696 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
697 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
698
699 #: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
700 #, fuzzy
701 msgid "canceled by user\n"
702 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
703
704 #: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
705 #, fuzzy
706 msgid "problem with the agent\n"
707 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
708
709 # bolcats de memòria?  ivb
710 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
711 #, c-format
712 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
713 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
714
715 # Indi. ivb
716 #: common/sysutils.c:183
717 #, fuzzy, c-format
718 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
719 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
720
721 #: common/sysutils.c:215
722 #, fuzzy, c-format
723 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
724 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
725
726 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
727 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
728 msgid "yes"
729 msgstr "sí|si"
730
731 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
732 msgid "yY"
733 msgstr "sS"
734
735 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
736 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
737 msgid "no"
738 msgstr "no"
739
740 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
741 msgid "nN"
742 msgstr "nN"
743
744 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
745 #: common/yesno.c:74
746 msgid "quit"
747 msgstr "ix"
748
749 # «xX»?  ivb
750 #: common/yesno.c:77
751 msgid "qQ"
752 msgstr "xX"
753
754 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
755 #: common/yesno.c:111
756 msgid "okay|okay"
757 msgstr ""
758
759 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
760 #: common/yesno.c:113
761 msgid "cancel|cancel"
762 msgstr ""
763
764 #: common/yesno.c:114
765 msgid "oO"
766 msgstr ""
767
768 #: common/yesno.c:115
769 #, fuzzy
770 msgid "cC"
771 msgstr "c"
772
773 #: common/miscellaneous.c:73
774 #, c-format
775 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
776 msgstr ""
777
778 #: common/miscellaneous.c:76
779 #, c-format
780 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
781 msgstr ""
782
783 #: g10/armor.c:368
784 #, c-format
785 msgid "armor: %s\n"
786 msgstr "armadura: %s\n"
787
788 #: g10/armor.c:407
789 msgid "invalid armor header: "
790 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
791
792 #: g10/armor.c:418
793 msgid "armor header: "
794 msgstr "capçalera d'armadura: "
795
796 #: g10/armor.c:429
797 msgid "invalid clearsig header\n"
798 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
799
800 # És un missatge d'error?  ivb
801 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
802 #: g10/armor.c:481
803 msgid "nested clear text signatures\n"
804 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
805
806 # FIXME: un-indiar. jm
807 #: g10/armor.c:616
808 #, fuzzy
809 msgid "unexpected armor: "
810 msgstr "armadura inesperada:"
811
812 #: g10/armor.c:628
813 msgid "invalid dash escaped line: "
814 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
815
816 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
817 #, fuzzy, c-format
818 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
819 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
820
821 #: g10/armor.c:825
822 msgid "premature eof (no CRC)\n"
823 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
824
825 #: g10/armor.c:859
826 msgid "premature eof (in CRC)\n"
827 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
828
829 #: g10/armor.c:867
830 msgid "malformed CRC\n"
831 msgstr "CRC malformat\n"
832
833 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
836 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
837
838 #: g10/armor.c:891
839 #, fuzzy
840 msgid "premature eof (in trailer)\n"
841 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
842
843 #: g10/armor.c:895
844 msgid "error in trailer line\n"
845 msgstr "error en l'última línia\n"
846
847 #: g10/armor.c:1206
848 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
849 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
850
851 #: g10/armor.c:1211
852 #, c-format
853 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
854 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
855
856 #: g10/armor.c:1215
857 msgid ""
858 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
859 msgstr ""
860 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
861 "utilitzat un MTA amb errors\n"
862
863 #: g10/build-packet.c:978
864 msgid ""
865 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
866 "an '='\n"
867 msgstr ""
868 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
869 "amb el signe «=»\n"
870
871 #: g10/build-packet.c:990
872 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
873 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
874
875 #: g10/build-packet.c:996
876 #, fuzzy
877 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
878 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
879
880 #: g10/build-packet.c:1014
881 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
882 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
883
884 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
885 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
886 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
887
888 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
889 msgid "not human readable"
890 msgstr "no llegible per humans"
891
892 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
893 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
894 msgstr ""
895
896 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
897 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
898 msgstr ""
899
900 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
901 #, fuzzy, c-format
902 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
903 msgstr "la clau secreta no està disponible"
904
905 #: g10/card-util.c:69
906 #, c-format
907 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
908 msgstr ""
909
910 # Destès? ivb
911 # Desatès, sí. jm
912 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
913 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
914 #, fuzzy
915 msgid "can't do this in batch mode\n"
916 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
917
918 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
919 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
920 #: g10/keygen.c:1617
921 msgid "Your selection? "
922 msgstr "La vostra selecció? "
923
924 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
925 msgid "[not set]"
926 msgstr "[no establert]"
927
928 #: g10/card-util.c:414
929 msgid "male"
930 msgstr "home"
931
932 #: g10/card-util.c:415
933 msgid "female"
934 msgstr "dóna"
935
936 #: g10/card-util.c:415
937 msgid "unspecified"
938 msgstr "no especificat"
939
940 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
941 # Probablement és una clau, femení. jm
942 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
943 # uncompressed so we know the gender. jm
944 #: g10/card-util.c:442
945 msgid "not forced"
946 msgstr "no forçat"
947
948 #: g10/card-util.c:442
949 msgid "forced"
950 msgstr "forçat"
951
952 #: g10/card-util.c:520
953 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
954 msgstr ""
955
956 #: g10/card-util.c:522
957 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
958 msgstr ""
959
960 #: g10/card-util.c:524
961 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
962 msgstr ""
963
964 #: g10/card-util.c:541
965 msgid "Cardholder's surname: "
966 msgstr ""
967
968 #: g10/card-util.c:543
969 msgid "Cardholder's given name: "
970 msgstr ""
971
972 #: g10/card-util.c:561
973 #, c-format
974 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
975 msgstr ""
976
977 #: g10/card-util.c:582
978 #, fuzzy
979 msgid "URL to retrieve public key: "
980 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
981
982 #: g10/card-util.c:590
983 #, c-format
984 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
985 msgstr ""
986
987 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
988 #, c-format
989 msgid "error reading `%s': %s\n"
990 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
991
992 #: g10/card-util.c:696
993 msgid "Login data (account name): "
994 msgstr ""
995
996 #: g10/card-util.c:706
997 #, c-format
998 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
999 msgstr ""
1000
1001 #: g10/card-util.c:765
1002 msgid "Private DO data: "
1003 msgstr ""
1004
1005 #: g10/card-util.c:775
1006 #, c-format
1007 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1008 msgstr ""
1009
1010 #: g10/card-util.c:795
1011 #, fuzzy
1012 msgid "Language preferences: "
1013 msgstr "preferències actualitzades"
1014
1015 #: g10/card-util.c:803
1016 #, fuzzy
1017 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1018 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1019
1020 #: g10/card-util.c:812
1021 #, fuzzy
1022 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1023 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1024
1025 #: g10/card-util.c:833
1026 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1027 msgstr ""
1028
1029 #: g10/card-util.c:847
1030 #, fuzzy
1031 msgid "Error: invalid response.\n"
1032 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1033
1034 #: g10/card-util.c:868
1035 #, fuzzy
1036 msgid "CA fingerprint: "
1037 msgstr "Empremta digital:"
1038
1039 #: g10/card-util.c:891
1040 #, fuzzy
1041 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1042 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1043
1044 #: g10/card-util.c:939
1045 #, fuzzy, c-format
1046 msgid "key operation not possible: %s\n"
1047 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1048
1049 #: g10/card-util.c:940
1050 #, fuzzy
1051 msgid "not an OpenPGP card"
1052 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1053
1054 #: g10/card-util.c:949
1055 #, fuzzy, c-format
1056 msgid "error getting current key info: %s\n"
1057 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1058
1059 #: g10/card-util.c:1034
1060 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1061 msgstr ""
1062
1063 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1064 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1065 msgstr ""
1066
1067 #: g10/card-util.c:1076
1068 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1069 msgstr ""
1070
1071 #: g10/card-util.c:1085
1072 #, c-format
1073 msgid ""
1074 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1075 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1076 "You should change them using the command --change-pin\n"
1077 msgstr ""
1078
1079 #: g10/card-util.c:1120
1080 #, fuzzy
1081 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1082 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1083
1084 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1085 msgid "   (1) Signature key\n"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1089 #, fuzzy
1090 msgid "   (2) Encryption key\n"
1091 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1092
1093 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1094 msgid "   (3) Authentication key\n"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1098 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1099 msgid "Invalid selection.\n"
1100 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1101
1102 #: g10/card-util.c:1200
1103 #, fuzzy
1104 msgid "Please select where to store the key:\n"
1105 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1106
1107 #: g10/card-util.c:1235
1108 #, fuzzy
1109 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1110 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1111
1112 #: g10/card-util.c:1240
1113 #, fuzzy
1114 msgid "secret parts of key are not available\n"
1115 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1116
1117 #: g10/card-util.c:1245
1118 #, fuzzy
1119 msgid "secret key already stored on a card\n"
1120 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1121
1122 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1123 msgid "quit this menu"
1124 msgstr "ix del menú"
1125
1126 #: g10/card-util.c:1318
1127 #, fuzzy
1128 msgid "show admin commands"
1129 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1130
1131 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1132 # «ajuda», evidentment. jm
1133 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1134 msgid "show this help"
1135 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1136
1137 #: g10/card-util.c:1321
1138 #, fuzzy
1139 msgid "list all available data"
1140 msgstr "La clau és disponible en: "
1141
1142 #: g10/card-util.c:1324
1143 msgid "change card holder's name"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/card-util.c:1325
1147 msgid "change URL to retrieve key"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/card-util.c:1326
1151 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: g10/card-util.c:1327
1155 #, fuzzy
1156 msgid "change the login name"
1157 msgstr "canvia la data de caducitat"
1158
1159 #: g10/card-util.c:1328
1160 #, fuzzy
1161 msgid "change the language preferences"
1162 msgstr "canvia la confiança"
1163
1164 #: g10/card-util.c:1329
1165 msgid "change card holder's sex"
1166 msgstr ""
1167
1168 #: g10/card-util.c:1330
1169 #, fuzzy
1170 msgid "change a CA fingerprint"
1171 msgstr "mostra empremta"
1172
1173 #: g10/card-util.c:1331
1174 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: g10/card-util.c:1332
1178 #, fuzzy
1179 msgid "generate new keys"
1180 msgstr "genera un nou parell de claus"
1181
1182 #: g10/card-util.c:1333
1183 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: g10/card-util.c:1334
1187 msgid "verify the PIN and list all data"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
1191 msgid "Command> "
1192 msgstr "Ordre> "
1193
1194 #: g10/card-util.c:1492
1195 #, fuzzy
1196 msgid "Admin-only command\n"
1197 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1198
1199 #: g10/card-util.c:1523
1200 msgid "Admin commands are allowed\n"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: g10/card-util.c:1525
1204 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
1208 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1209 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1210
1211 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1212 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1213 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1214
1215 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3880 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1216 #, c-format
1217 msgid "can't open `%s'\n"
1218 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1219
1220 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1721
1221 #: g10/revoke.c:228
1222 #, fuzzy, c-format
1223 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1224 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1225
1226 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1735
1227 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1228 #, c-format
1229 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1230 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1231
1232 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1233 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1234 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1235
1236 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1237 # Fet. jm
1238 #: g10/delkey.c:135
1239 #, fuzzy
1240 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1241 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1242
1243 #: g10/delkey.c:147
1244 #, fuzzy
1245 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1246 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1247
1248 #: g10/delkey.c:155
1249 #, fuzzy
1250 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1251 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1252
1253 #: g10/delkey.c:165
1254 #, c-format
1255 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1256 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1257
1258 #: g10/delkey.c:175
1259 msgid "ownertrust information cleared\n"
1260 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1261
1262 #: g10/delkey.c:206
1263 #, c-format
1264 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1265 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1266
1267 #: g10/delkey.c:208
1268 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1269 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1270
1271 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1272 #, c-format
1273 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1274 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1275
1276 #: g10/encode.c:234
1277 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1278 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1279
1280 #: g10/encode.c:248
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid "using cipher %s\n"
1283 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1284
1285 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1286 #, c-format
1287 msgid "`%s' already compressed\n"
1288 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1289
1290 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1291 #, c-format
1292 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1293 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1294
1295 #: g10/encode.c:487
1296 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1297 msgstr ""
1298 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1299
1300 #: g10/encode.c:512
1301 #, c-format
1302 msgid "reading from `%s'\n"
1303 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1304
1305 #: g10/encode.c:543
1306 msgid ""
1307 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1308 msgstr ""
1309 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1310 "esteu xifrant.\n"
1311
1312 #: g10/encode.c:561
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid ""
1315 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1316 msgstr ""
1317 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1318
1319 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1320 #, fuzzy, c-format
1321 msgid ""
1322 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1323 "preferences\n"
1324 msgstr ""
1325 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1326 "destinatari\n"
1327
1328 #: g10/encode.c:767
1329 #, c-format
1330 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1331 msgstr ""
1332 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1333
1334 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1335 #, c-format
1336 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1337 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1338
1339 #: g10/encode.c:864
1340 #, c-format
1341 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1342 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1343
1344 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:282
1345 #, c-format
1346 msgid "%s encrypted data\n"
1347 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1348
1349 #: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:286
1350 #, c-format
1351 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1352 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1353
1354 # És no-wrap?  ivb
1355 # Com? jm
1356 #: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
1357 msgid ""
1358 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1359 msgstr ""
1360 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1361 "simètric.\n"
1362
1363 #: g10/encr-data.c:146
1364 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1365 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1366
1367 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1368 #: g10/exec.c:51
1369 msgid "no remote program execution supported\n"
1370 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1371
1372 #: g10/exec.c:315
1373 msgid ""
1374 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1375 msgstr ""
1376 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1377 "d'opcions permissos insegurs\n"
1378
1379 #: g10/exec.c:345
1380 #, fuzzy
1381 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1382 msgstr ""
1383 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1384 "externs\n"
1385
1386 #: g10/exec.c:423
1387 #, fuzzy, c-format
1388 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1389 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1390
1391 #: g10/exec.c:426
1392 #, fuzzy, c-format
1393 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1394 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1395
1396 #: g10/exec.c:511
1397 #, c-format
1398 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1399 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1400
1401 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1402 msgid "unnatural exit of external program\n"
1403 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1404
1405 #: g10/exec.c:537
1406 msgid "unable to execute external program\n"
1407 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1408
1409 #: g10/exec.c:554
1410 #, c-format
1411 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1412 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1413
1414 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1415 #, c-format
1416 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1417 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1418
1419 #: g10/exec.c:611
1420 #, c-format
1421 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1422 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1423
1424 #: g10/export.c:63
1425 #, fuzzy
1426 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1427 msgstr ""
1428 "\n"
1429 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1430
1431 #: g10/export.c:65
1432 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: g10/export.c:67
1436 #, fuzzy
1437 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1438 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1439
1440 #: g10/export.c:69
1441 #, fuzzy
1442 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1443 msgstr "revoca una clau secundària"
1444
1445 #: g10/export.c:71
1446 #, fuzzy
1447 msgid "remove unusable parts from key during export"
1448 msgstr "la clau secreta és inusable"
1449
1450 #: g10/export.c:73
1451 msgid "remove as much as possible from key during export"
1452 msgstr ""
1453
1454 #: g10/export.c:75
1455 msgid "export keys in an S-expression based format"
1456 msgstr ""
1457
1458 #: g10/export.c:340
1459 #, fuzzy
1460 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1461 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1462
1463 #: g10/export.c:369
1464 #, fuzzy, c-format
1465 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1466 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1467
1468 #: g10/export.c:377
1469 #, fuzzy, c-format
1470 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1471 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1472
1473 #: g10/export.c:388
1474 #, fuzzy, c-format
1475 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1476 msgstr ""
1477 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1478 "descarta\n"
1479
1480 #: g10/export.c:539
1481 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1482 msgstr ""
1483
1484 #: g10/export.c:562
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1487 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1488
1489 #: g10/export.c:586
1490 #, fuzzy, c-format
1491 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1492 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1493
1494 #: g10/export.c:635
1495 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1496 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1497
1498 #: g10/getkey.c:153
1499 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1500 msgstr ""
1501 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1502
1503 #: g10/getkey.c:176
1504 #, fuzzy
1505 msgid "[User ID not found]"
1506 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1507
1508 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1509 #: g10/getkey.c:1004
1510 #, c-format
1511 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: g10/getkey.c:1836
1515 #, fuzzy, c-format
1516 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1517 msgstr ""
1518 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1519
1520 #: g10/getkey.c:2393 g10/keyedit.c:3723
1521 #, fuzzy, c-format
1522 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1523 msgstr ""
1524 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1525
1526 #: g10/getkey.c:2624
1527 #, fuzzy, c-format
1528 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1529 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1530
1531 #: g10/getkey.c:2671
1532 #, fuzzy, c-format
1533 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1534 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1535
1536 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:56
1537 msgid ""
1538 "@Commands:\n"
1539 " "
1540 msgstr ""
1541 "@Ordres:\n"
1542 " "
1543
1544 #: g10/gpg.c:371
1545 msgid "|[file]|make a signature"
1546 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1547
1548 #: g10/gpg.c:372
1549 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1550 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1551
1552 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:246
1553 msgid "make a detached signature"
1554 msgstr "crea una signatura separada"
1555
1556 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
1557 msgid "encrypt data"
1558 msgstr "xifra dades"
1559
1560 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
1561 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1562 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1563
1564 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
1565 msgid "decrypt data (default)"
1566 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1567
1568 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:250
1569 msgid "verify a signature"
1570 msgstr "verifica una signatura"
1571
1572 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:252
1573 msgid "list keys"
1574 msgstr "llista claus"
1575
1576 #: g10/gpg.c:384
1577 msgid "list keys and signatures"
1578 msgstr "llista claus i signatures"
1579
1580 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1581 #: g10/gpg.c:385
1582 #, fuzzy
1583 msgid "list and check key signatures"
1584 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1585
1586 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1587 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:256
1588 msgid "list keys and fingerprints"
1589 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1590
1591 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:254
1592 msgid "list secret keys"
1593 msgstr "llista claus secretes"
1594
1595 #: g10/gpg.c:388
1596 msgid "generate a new key pair"
1597 msgstr "genera un nou parell de claus"
1598
1599 #: g10/gpg.c:389
1600 msgid "remove keys from the public keyring"
1601 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1602
1603 #: g10/gpg.c:391
1604 msgid "remove keys from the secret keyring"
1605 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1606
1607 #: g10/gpg.c:392
1608 msgid "sign a key"
1609 msgstr "signa una clau"
1610
1611 #: g10/gpg.c:393
1612 msgid "sign a key locally"
1613 msgstr "signa una clau localment"
1614
1615 #: g10/gpg.c:394
1616 msgid "sign or edit a key"
1617 msgstr "signa o edita una clau"
1618
1619 #: g10/gpg.c:395
1620 msgid "generate a revocation certificate"
1621 msgstr "genera un certificat de revocació"
1622
1623 #: g10/gpg.c:397
1624 msgid "export keys"
1625 msgstr "exporta claus"
1626
1627 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:259
1628 msgid "export keys to a key server"
1629 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1630
1631 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:260
1632 msgid "import keys from a key server"
1633 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1634
1635 #: g10/gpg.c:401
1636 msgid "search for keys on a key server"
1637 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1638
1639 #: g10/gpg.c:403
1640 msgid "update all keys from a keyserver"
1641 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1642
1643 #: g10/gpg.c:407
1644 msgid "import/merge keys"
1645 msgstr "importa/fon claus"
1646
1647 #: g10/gpg.c:410
1648 msgid "print the card status"
1649 msgstr ""
1650
1651 #: g10/gpg.c:411
1652 msgid "change data on a card"
1653 msgstr ""
1654
1655 #: g10/gpg.c:412
1656 msgid "change a card's PIN"
1657 msgstr ""
1658
1659 #: g10/gpg.c:421
1660 msgid "update the trust database"
1661 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1662
1663 #: g10/gpg.c:428
1664 msgid "|algo [files]|print message digests"
1665 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1666
1667 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:264
1668 msgid "run in server mode"
1669 msgstr ""
1670
1671 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:279
1672 #: tools/gpg-connect-agent.c:58 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:159
1673 msgid ""
1674 "@\n"
1675 "Options:\n"
1676 " "
1677 msgstr ""
1678 "@\n"
1679 "Opcions:\n"
1680 " "
1681
1682 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:281
1683 msgid "create ascii armored output"
1684 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1685
1686 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:293
1687 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1688 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1689
1690 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:329
1691 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1692 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1693
1694 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:332
1695 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1696 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1697
1698 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:334
1699 msgid "use canonical text mode"
1700 msgstr "usa el mode de text canònic"
1701
1702 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:337 tools/gpgconf.c:68
1703 msgid "use as output file"
1704 msgstr "fitxer d'eixida"
1705
1706 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:347 tools/gpgconf.c:71
1707 msgid "do not make any changes"
1708 msgstr "no fa cap canvi"
1709
1710 #: g10/gpg.c:482
1711 msgid "prompt before overwriting"
1712 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1713
1714 #: g10/gpg.c:524
1715 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: g10/gpg.c:525
1719 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:395
1723 msgid ""
1724 "@\n"
1725 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1726 msgstr ""
1727 "@\n"
1728 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1729
1730 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1731 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1732 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1733 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:398
1734 msgid ""
1735 "@\n"
1736 "Examples:\n"
1737 "\n"
1738 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1739 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1740 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1741 " --list-keys [names]        show keys\n"
1742 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1743 msgstr ""
1744 "@\n"
1745 "Exemples:\n"
1746 "\n"
1747 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1748 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1749 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1750 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1751 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1752
1753 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
1754 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1755 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1756
1757 #: g10/gpg.c:768
1758 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1759 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1760
1761 #: g10/gpg.c:771
1762 msgid ""
1763 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1764 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1765 "default operation depends on the input data\n"
1766 msgstr ""
1767 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1768 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1769 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1770
1771 # Suportats? ivb
1772 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1773 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1774 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1775 # encara no m'agraden massa... jm
1776 #: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:534
1777 msgid ""
1778 "\n"
1779 "Supported algorithms:\n"
1780 msgstr ""
1781 "\n"
1782 "Algoritmes suportats:\n"
1783
1784 #: g10/gpg.c:785
1785 msgid "Pubkey: "
1786 msgstr "Clau pública: "
1787
1788 #: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
1789 msgid "Cipher: "
1790 msgstr "Xifratge: "
1791
1792 #: g10/gpg.c:799
1793 msgid "Hash: "
1794 msgstr "Dispersió: "
1795
1796 #: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
1797 msgid "Compression: "
1798 msgstr "Compressió: "
1799
1800 #: g10/gpg.c:890
1801 msgid "usage: gpg [options] "
1802 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1803
1804 #: g10/gpg.c:1060 sm/gpgsm.c:686
1805 msgid "conflicting commands\n"
1806 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1807
1808 #: g10/gpg.c:1078
1809 #, c-format
1810 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1811 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1812
1813 # Indi. ivb
1814 #: g10/gpg.c:1275
1815 #, fuzzy, c-format
1816 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1817 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1818
1819 # Indi. ivb
1820 #: g10/gpg.c:1278
1821 #, fuzzy, c-format
1822 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1823 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1824
1825 # Indi. ivb
1826 #: g10/gpg.c:1281
1827 #, fuzzy, c-format
1828 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1829 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1830
1831 #: g10/gpg.c:1287
1832 #, fuzzy, c-format
1833 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1834 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:1290
1837 #, fuzzy, c-format
1838 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1839 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:1293
1842 #, fuzzy, c-format
1843 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1844 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1845
1846 #: g10/gpg.c:1299
1847 #, fuzzy, c-format
1848 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1849 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1850
1851 #: g10/gpg.c:1302
1852 #, fuzzy, c-format
1853 msgid ""
1854 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1855 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1856
1857 #: g10/gpg.c:1305
1858 #, fuzzy, c-format
1859 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1860 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1861
1862 #: g10/gpg.c:1311
1863 #, fuzzy, c-format
1864 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1865 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1866
1867 #: g10/gpg.c:1314
1868 #, fuzzy, c-format
1869 msgid ""
1870 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1871 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1872
1873 #: g10/gpg.c:1317
1874 #, fuzzy, c-format
1875 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1876 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1877
1878 #: g10/gpg.c:1460
1879 #, fuzzy, c-format
1880 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1881 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1882
1883 #: g10/gpg.c:1553
1884 msgid "display photo IDs during key listings"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: g10/gpg.c:1555
1888 msgid "show policy URLs during signature listings"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: g10/gpg.c:1557
1892 #, fuzzy
1893 msgid "show all notations during signature listings"
1894 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1895
1896 #: g10/gpg.c:1559
1897 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1898 msgstr ""
1899
1900 #: g10/gpg.c:1563
1901 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: g10/gpg.c:1565
1905 #, fuzzy
1906 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1907 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1908
1909 #: g10/gpg.c:1567
1910 msgid "show user ID validity during key listings"
1911 msgstr ""
1912
1913 #: g10/gpg.c:1569
1914 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1915 msgstr ""
1916
1917 #: g10/gpg.c:1571
1918 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: g10/gpg.c:1573
1922 #, fuzzy
1923 msgid "show the keyring name in key listings"
1924 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
1925
1926 #: g10/gpg.c:1575
1927 #, fuzzy
1928 msgid "show expiration dates during signature listings"
1929 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1930
1931 #: g10/gpg.c:1835
1932 #, c-format
1933 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1934 msgstr ""
1935
1936 #: g10/gpg.c:1993
1937 #, c-format
1938 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1939 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1940
1941 #: g10/gpg.c:2253 g10/gpg.c:2904 g10/gpg.c:2916
1942 #, c-format
1943 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1944 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1945
1946 #: g10/gpg.c:2266
1947 #, fuzzy, c-format
1948 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1949 msgstr ""
1950 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
1951
1952 #: g10/gpg.c:2421 g10/gpg.c:2433
1953 #, fuzzy, c-format
1954 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1955 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1956
1957 #: g10/gpg.c:2515
1958 #, fuzzy, c-format
1959 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1960 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1961
1962 #: g10/gpg.c:2538 g10/gpg.c:2733 g10/keyedit.c:4080
1963 #, fuzzy
1964 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1965 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1966
1967 #: g10/gpg.c:2550
1968 #, fuzzy, c-format
1969 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1970 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1971
1972 #: g10/gpg.c:2553
1973 #, fuzzy
1974 msgid "invalid keyserver options\n"
1975 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1976
1977 #: g10/gpg.c:2560
1978 #, c-format
1979 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1980 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1981
1982 #: g10/gpg.c:2563
1983 msgid "invalid import options\n"
1984 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1985
1986 #: g10/gpg.c:2570
1987 #, c-format
1988 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1989 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1990
1991 #: g10/gpg.c:2573
1992 msgid "invalid export options\n"
1993 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1994
1995 #: g10/gpg.c:2580
1996 #, fuzzy, c-format
1997 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1998 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1999
2000 #: g10/gpg.c:2583
2001 #, fuzzy
2002 msgid "invalid list options\n"
2003 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2004
2005 #: g10/gpg.c:2591
2006 msgid "display photo IDs during signature verification"
2007 msgstr ""
2008
2009 #: g10/gpg.c:2593
2010 msgid "show policy URLs during signature verification"
2011 msgstr ""
2012
2013 #: g10/gpg.c:2595
2014 #, fuzzy
2015 msgid "show all notations during signature verification"
2016 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2017
2018 #: g10/gpg.c:2597
2019 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2020 msgstr ""
2021
2022 #: g10/gpg.c:2601
2023 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2024 msgstr ""
2025
2026 #: g10/gpg.c:2603
2027 #, fuzzy
2028 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2029 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:2605
2032 #, fuzzy
2033 msgid "show user ID validity during signature verification"
2034 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:2607
2037 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2038 msgstr ""
2039
2040 #: g10/gpg.c:2609
2041 #, fuzzy
2042 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2043 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:2611
2046 msgid "validate signatures with PKA data"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: g10/gpg.c:2613
2050 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: g10/gpg.c:2620
2054 #, fuzzy, c-format
2055 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2056 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2057
2058 #: g10/gpg.c:2623
2059 #, fuzzy
2060 msgid "invalid verify options\n"
2061 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2062
2063 #: g10/gpg.c:2630
2064 #, c-format
2065 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2066 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2067
2068 #: g10/gpg.c:2804
2069 #, fuzzy, c-format
2070 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2071 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2072
2073 #: g10/gpg.c:2807
2074 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: g10/gpg.c:2893 sm/gpgsm.c:1236
2078 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2079 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2080
2081 # FIXME: preferència? jm
2082 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2083 #: g10/gpg.c:2897
2084 #, c-format
2085 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2086 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2087
2088 #: g10/gpg.c:2906
2089 #, c-format
2090 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2091 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2092
2093 #: g10/gpg.c:2909
2094 #, c-format
2095 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2096 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2097
2098 #: g10/gpg.c:2924
2099 #, fuzzy, c-format
2100 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2101 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2102
2103 # clares -> en clar?  ivb
2104 #: g10/gpg.c:2938
2105 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2106 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2107
2108 #: g10/gpg.c:2944
2109 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2110 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2111
2112 #: g10/gpg.c:2950
2113 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2114 msgstr ""
2115 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2116 "habilitat.\n"
2117
2118 #: g10/gpg.c:2963
2119 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2120 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2121
2122 #: g10/gpg.c:3029 g10/gpg.c:3053 sm/gpgsm.c:1292
2123 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2124 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2125
2126 #: g10/gpg.c:3035 g10/gpg.c:3059 sm/gpgsm.c:1300
2127 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2128 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2129
2130 #: g10/gpg.c:3041
2131 #, fuzzy
2132 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2133 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2134
2135 #: g10/gpg.c:3047
2136 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2137 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2138
2139 #: g10/gpg.c:3062
2140 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2141 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2142
2143 #: g10/gpg.c:3064
2144 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2145 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2146
2147 #: g10/gpg.c:3066
2148 #, fuzzy
2149 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2150 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2151
2152 #: g10/gpg.c:3068
2153 #, fuzzy
2154 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2155 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2156
2157 #: g10/gpg.c:3070
2158 #, fuzzy
2159 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2160 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2161
2162 #: g10/gpg.c:3073
2163 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2164 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2165
2166 #: g10/gpg.c:3077
2167 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2168 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2169
2170 #: g10/gpg.c:3084
2171 msgid "invalid default preferences\n"
2172 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2173
2174 #: g10/gpg.c:3093
2175 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2176 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2177
2178 #: g10/gpg.c:3097
2179 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2180 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2181
2182 #: g10/gpg.c:3101
2183 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2184 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2185
2186 #: g10/gpg.c:3134
2187 #, c-format
2188 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2189 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2190
2191 #: g10/gpg.c:3181
2192 #, fuzzy, c-format
2193 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2194 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2195
2196 #: g10/gpg.c:3186
2197 #, fuzzy, c-format
2198 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2199 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:3191
2202 #, fuzzy, c-format
2203 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2204 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2205
2206 #: g10/gpg.c:3283
2207 #, c-format
2208 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2209 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2210
2211 #: g10/gpg.c:3294
2212 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2213 msgstr ""
2214 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2215
2216 #: g10/gpg.c:3315
2217 msgid "--store [filename]"
2218 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2219
2220 #: g10/gpg.c:3322
2221 msgid "--symmetric [filename]"
2222 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2223
2224 #: g10/gpg.c:3324
2225 #, fuzzy, c-format
2226 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2227 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2228
2229 #: g10/gpg.c:3334
2230 msgid "--encrypt [filename]"
2231 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2232
2233 #: g10/gpg.c:3347
2234 #, fuzzy
2235 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2236 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2237
2238 #: g10/gpg.c:3349
2239 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2240 msgstr ""
2241
2242 #: g10/gpg.c:3352
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2245 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2246
2247 #: g10/gpg.c:3370
2248 msgid "--sign [filename]"
2249 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2250
2251 #: g10/gpg.c:3383
2252 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2253 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2254
2255 #: g10/gpg.c:3398
2256 #, fuzzy
2257 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2258 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2259
2260 #: g10/gpg.c:3400
2261 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2262 msgstr ""
2263
2264 #: g10/gpg.c:3403
2265 #, fuzzy, c-format
2266 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2267 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2268
2269 #: g10/gpg.c:3423
2270 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2271 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2272
2273 #: g10/gpg.c:3432
2274 msgid "--clearsign [filename]"
2275 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2276
2277 #: g10/gpg.c:3457
2278 msgid "--decrypt [filename]"
2279 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2280
2281 #: g10/gpg.c:3465
2282 msgid "--sign-key user-id"
2283 msgstr "--sign-key user-id"
2284
2285 #: g10/gpg.c:3469
2286 msgid "--lsign-key user-id"
2287 msgstr "--lsign-key user-id"
2288
2289 #: g10/gpg.c:3490
2290 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2291 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2292
2293 #: g10/gpg.c:3575
2294 #, c-format
2295 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2296 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2297
2298 #: g10/gpg.c:3577
2299 #, c-format
2300 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2301 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2302
2303 #: g10/gpg.c:3579
2304 #, c-format
2305 msgid "key export failed: %s\n"
2306 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2307
2308 #: g10/gpg.c:3590
2309 #, c-format
2310 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2311 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2312
2313 #: g10/gpg.c:3600
2314 #, c-format
2315 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2316 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2317
2318 #: g10/gpg.c:3651
2319 #, c-format
2320 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2321 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2322
2323 #: g10/gpg.c:3659
2324 #, c-format
2325 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2326 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2327
2328 #: g10/gpg.c:3749
2329 #, c-format
2330 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2331 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2332
2333 #: g10/gpg.c:3866
2334 msgid "[filename]"
2335 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2336
2337 #: g10/gpg.c:3870
2338 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2339 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2340
2341 #: g10/gpg.c:4182
2342 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2343 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2344
2345 #: g10/gpg.c:4184
2346 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2347 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2348
2349 #: g10/gpg.c:4217
2350 #, fuzzy
2351 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2352 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2353
2354 #: g10/gpgv.c:73
2355 msgid "take the keys from this keyring"
2356 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2357
2358 #: g10/gpgv.c:75
2359 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2360 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2361
2362 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:370
2363 msgid "|FD|write status info to this FD"
2364 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2365
2366 #: g10/gpgv.c:100
2367 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2368 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2369
2370 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2371 #: g10/gpgv.c:103
2372 msgid ""
2373 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2374 "Check signatures against known trusted keys\n"
2375 msgstr ""
2376 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2377 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2378
2379 #: g10/helptext.c:51
2380 msgid ""
2381 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2382 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2383 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2384 msgstr ""
2385 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
2386 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
2387 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
2388
2389 #: g10/helptext.c:57
2390 msgid ""
2391 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2392 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2393 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2394 "ultimately trusted\n"
2395 msgstr ""
2396 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
2397 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
2398 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
2399 "confiança absoluta\n"
2400
2401 # "clau no confiable"? jm
2402 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
2403 #: g10/helptext.c:64
2404 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2405 msgstr ""
2406 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
2407
2408 #: g10/helptext.c:68
2409 msgid ""
2410 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2411 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
2412
2413 #: g10/helptext.c:72
2414 msgid ""
2415 "Select the algorithm to use.\n"
2416 "\n"
2417 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2418 "for signatures.\n"
2419 "\n"
2420 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2421 "\n"
2422 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2423 "\n"
2424 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2425 msgstr ""
2426
2427 #: g10/helptext.c:86
2428 msgid ""
2429 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2430 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2431 "Please consult your security expert first."
2432 msgstr ""
2433 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
2434 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
2435 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
2436
2437 #: g10/helptext.c:93
2438 msgid "Enter the size of the key"
2439 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
2440
2441 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2442 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2443 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2444 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
2445
2446 #: g10/helptext.c:107
2447 msgid ""
2448 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2449 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2450 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2451 "the given value as an interval."
2452 msgstr ""
2453 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
2454 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
2455 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
2456 "el valor donat com un interval."
2457
2458 #: g10/helptext.c:119
2459 msgid "Enter the name of the key holder"
2460 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
2461
2462 #: g10/helptext.c:124
2463 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2464 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
2465
2466 #: g10/helptext.c:128
2467 msgid "Please enter an optional comment"
2468 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
2469
2470 #: g10/helptext.c:133
2471 msgid ""
2472 "N  to change the name.\n"
2473 "C  to change the comment.\n"
2474 "E  to change the email address.\n"
2475 "O  to continue with key generation.\n"
2476 "Q  to to quit the key generation."
2477 msgstr ""
2478 "N  canvia el nom.\n"
2479 "C  canvia el comentari.\n"
2480 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
2481 "O  continua la generació de les claus.\n"
2482 "Q  ix."
2483
2484 #: g10/helptext.c:142
2485 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2486 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
2487
2488 #: g10/helptext.c:150
2489 msgid ""
2490 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2491 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2492 "know how carefully you verified this.\n"
2493 "\n"
2494 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2495 "the\n"
2496 "    key.\n"
2497 "\n"
2498 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2499 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2500 "for\n"
2501 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2502 "user.\n"
2503 "\n"
2504 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2505 "could\n"
2506 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2507 "the\n"
2508 "    key against a photo ID.\n"
2509 "\n"
2510 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2511 "could\n"
2512 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2513 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2514 "a\n"
2515 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2516 "the\n"
2517 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2518 "exchange\n"
2519 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2520 "\n"
2521 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2522 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2523 "\"\n"
2524 "mean to you when you sign other keys.\n"
2525 "\n"
2526 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2527 msgstr ""
2528 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
2529 "clau\n"
2530 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
2531 "saber\n"
2532 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
2533 "\n"
2534 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
2535 "    la clau.\n"
2536 "\n"
2537 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
2538 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2539 "manera.\n"
2540 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
2541 "    usuari amb pseudònim.\n"
2542 "\n"
2543 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2544 "açò\n"
2545 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2546 "verificat\n"
2547 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2548 "\n"
2549 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
2550 "exemple,\n"
2551 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2552 "propietari\n"
2553 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
2554 "difícil\n"
2555 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2556 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2557 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
2558 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2559 "\n"
2560 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2561 "són\n"
2562 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2563 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2564 "\n"
2565 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2566
2567 #: g10/helptext.c:188
2568 #, fuzzy
2569 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2570 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2571
2572 #: g10/helptext.c:192
2573 msgid ""
2574 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2575 "All certificates are then also lost!"
2576 msgstr ""
2577 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2578 "Tots els certificats també es perdran!"
2579
2580 #: g10/helptext.c:197
2581 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2582 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2583
2584 #: g10/helptext.c:202
2585 msgid ""
2586 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2587 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2588 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2589 msgstr ""
2590 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2591 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2592 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2593 "per aquesta clau."
2594
2595 #: g10/helptext.c:207
2596 msgid ""
2597 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2598 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2599 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2600 "a trust connection through another already certified key."
2601 msgstr ""
2602 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2603 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2604 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2605 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2606 "certificada."
2607
2608 #: g10/helptext.c:213
2609 msgid ""
2610 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2611 "your keyring."
2612 msgstr ""
2613 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2614 "de claus."
2615
2616 #: g10/helptext.c:217
2617 msgid ""
2618 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2619 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2620 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2621 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2622 "a second one is available."
2623 msgstr ""
2624 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2625 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2626 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2627 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2628 "hi ha una segona disponible."
2629
2630 #: g10/helptext.c:225
2631 msgid ""
2632 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2633 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2634 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2635 msgstr ""
2636 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2637 "seleccionats)\n"
2638 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2639 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2640
2641 #: g10/helptext.c:232
2642 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2643 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2644
2645 #: g10/helptext.c:238
2646 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2647 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2648
2649 #: g10/helptext.c:242
2650 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2651 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2652
2653 #: g10/helptext.c:247
2654 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2655 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2656
2657 #: g10/helptext.c:252
2658 msgid ""
2659 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2660 "file (which is shown in brackets) will be used."
2661 msgstr ""
2662 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2663 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2664
2665 #: g10/helptext.c:258
2666 msgid ""
2667 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2668 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2669 "  \"Key has been compromised\"\n"
2670 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2671 "      got access to your secret key.\n"
2672 "  \"Key is superseded\"\n"
2673 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2674 "  \"Key is no longer used\"\n"
2675 "      Use this if you have retired this key.\n"
2676 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2677 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2678 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2679 msgstr ""
2680 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2681 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2682 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2683 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2684 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2685 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2686 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2687 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2688 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2689 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2690 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2691 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2692 "      de correu com a invàlida.\n"
2693
2694 #: g10/helptext.c:274
2695 msgid ""
2696 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2697 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2698 "An empty line ends the text.\n"
2699 msgstr ""
2700 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2701 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2702 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2703
2704 #: g10/helptext.c:289
2705 msgid "No help available"
2706 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2707
2708 #: g10/helptext.c:297
2709 #, c-format
2710 msgid "No help available for `%s'"
2711 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2712
2713 #: g10/import.c:96
2714 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2715 msgstr ""
2716
2717 #: g10/import.c:98
2718 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2719 msgstr ""
2720
2721 #: g10/import.c:100
2722 #, fuzzy
2723 msgid "do not update the trustdb after import"
2724 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2725
2726 #: g10/import.c:102
2727 #, fuzzy
2728 msgid "create a public key when importing a secret key"
2729 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2730
2731 #: g10/import.c:104
2732 msgid "only accept updates to existing keys"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: g10/import.c:106
2736 #, fuzzy
2737 msgid "remove unusable parts from key after import"
2738 msgstr "la clau secreta és inusable"
2739
2740 #: g10/import.c:108
2741 msgid "remove as much as possible from key after import"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: g10/import.c:271
2745 #, c-format
2746 msgid "skipping block of type %d\n"
2747 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2748
2749 #: g10/import.c:280
2750 #, fuzzy, c-format
2751 msgid "%lu keys processed so far\n"
2752 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2753
2754 #: g10/import.c:297
2755 #, c-format
2756 msgid "Total number processed: %lu\n"
2757 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2758
2759 #: g10/import.c:299
2760 #, c-format
2761 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2762 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2763
2764 #: g10/import.c:302
2765 #, c-format
2766 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2767 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2768
2769 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2770 #, c-format
2771 msgid "              imported: %lu"
2772 msgstr "              importades: %lu"
2773
2774 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2775 #, c-format
2776 msgid "             unchanged: %lu\n"
2777 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2778
2779 #: g10/import.c:312
2780 #, c-format
2781 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2782 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2783
2784 #: g10/import.c:314
2785 #, c-format
2786 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2787 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2788
2789 #: g10/import.c:316
2790 #, c-format
2791 msgid "        new signatures: %lu\n"
2792 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2793
2794 #: g10/import.c:318
2795 #, c-format
2796 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2797 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2798
2799 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2800 #, c-format
2801 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2802 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2803
2804 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2805 #, c-format
2806 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2807 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2808
2809 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2810 #, c-format
2811 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2812 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2813
2814 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2815 #, c-format
2816 msgid "          not imported: %lu\n"
2817 msgstr "              importades: %lu\n"
2818
2819 #: g10/import.c:328
2820 #, fuzzy, c-format
2821 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2822 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2823
2824 #: g10/import.c:330
2825 #, fuzzy, c-format
2826 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2827 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2828
2829 #: g10/import.c:571
2830 #, c-format
2831 msgid ""
2832 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2833 "algorithms on these user IDs:\n"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: g10/import.c:612
2837 #, c-format
2838 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: g10/import.c:627
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2844 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2845
2846 #: g10/import.c:639
2847 #, c-format
2848 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: g10/import.c:652
2852 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2853 msgstr ""
2854
2855 #: g10/import.c:654
2856 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2857 msgstr ""
2858
2859 #: g10/import.c:678
2860 #, c-format
2861 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2862 msgstr ""
2863
2864 #: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
2865 #, fuzzy, c-format
2866 msgid "key %s: no user ID\n"
2867 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2868
2869 #: g10/import.c:757
2870 #, fuzzy, c-format
2871 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2872 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2873
2874 #: g10/import.c:772
2875 #, fuzzy, c-format
2876 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2877 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2878
2879 #: g10/import.c:778
2880 #, fuzzy, c-format
2881 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2882 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2883
2884 #: g10/import.c:780
2885 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2886 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2887
2888 #: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
2889 #, fuzzy, c-format
2890 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2891 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2892
2893 #: g10/import.c:796
2894 #, fuzzy, c-format
2895 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2896 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2897
2898 #: g10/import.c:805
2899 #, c-format
2900 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2901 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2902
2903 #: g10/import.c:810 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2904 #, c-format
2905 msgid "writing to `%s'\n"
2906 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2907
2908 #: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
2909 #: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
2910 #, c-format
2911 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2912 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2913
2914 #: g10/import.c:833
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2917 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2918
2919 #: g10/import.c:857
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2922 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2923
2924 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
2925 #, fuzzy, c-format
2926 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2927 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2928
2929 #: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
2930 #, fuzzy, c-format
2931 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2932 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2933
2934 #: g10/import.c:919
2935 #, fuzzy, c-format
2936 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2937 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2938
2939 #: g10/import.c:922
2940 #, fuzzy, c-format
2941 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2942 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2943
2944 #: g10/import.c:925
2945 #, fuzzy, c-format
2946 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2947 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2948
2949 #: g10/import.c:928
2950 #, fuzzy, c-format
2951 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2952 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2953
2954 #: g10/import.c:931
2955 #, fuzzy, c-format
2956 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2957 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2958
2959 #: g10/import.c:934
2960 #, fuzzy, c-format
2961 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2962 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2963
2964 #: g10/import.c:937
2965 #, fuzzy, c-format
2966 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2967 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2968
2969 #: g10/import.c:940
2970 #, fuzzy, c-format
2971 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2972 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2973
2974 #: g10/import.c:943
2975 #, fuzzy, c-format
2976 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2977 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2978
2979 #: g10/import.c:946
2980 #, fuzzy, c-format
2981 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2982 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2983
2984 #: g10/import.c:969
2985 #, fuzzy, c-format
2986 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2987 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2988
2989 #: g10/import.c:1132
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2992 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2993
2994 #: g10/import.c:1143
2995 #, fuzzy
2996 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2997 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2998
2999 #: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
3000 #, c-format
3001 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3002 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
3003
3004 #: g10/import.c:1171
3005 #, fuzzy, c-format
3006 msgid "key %s: secret key imported\n"
3007 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
3008
3009 #: g10/import.c:1201
3010 #, fuzzy, c-format
3011 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3012 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1211
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3017 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
3018
3019 #: g10/import.c:1241
3020 #, fuzzy, c-format
3021 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3022 msgstr ""
3023 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
3024 "de revocació\n"
3025
3026 # O «rebutjara»? ivb
3027 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3028 # «es rebutja» està bé. jm
3029 #: g10/import.c:1284
3030 #, fuzzy, c-format
3031 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3032 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3033
3034 #: g10/import.c:1316
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3037 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3038
3039 #: g10/import.c:1382
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3042 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3043
3044 #: g10/import.c:1397
3045 #, fuzzy, c-format
3046 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3047 msgstr ""
3048 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3049 "s»\n"
3050 "\n"
3051
3052 #: g10/import.c:1399
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3055 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3056
3057 #: g10/import.c:1417
3058 #, fuzzy, c-format
3059 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3060 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3061
3062 #: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
3063 #, fuzzy, c-format
3064 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3065 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3066
3067 #: g10/import.c:1430
3068 #, fuzzy, c-format
3069 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3070 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3071
3072 #: g10/import.c:1445
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3075 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3076
3077 #: g10/import.c:1467
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3080 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3081
3082 #: g10/import.c:1480
3083 #, fuzzy, c-format
3084 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3085 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3086
3087 #: g10/import.c:1495
3088 #, fuzzy, c-format
3089 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3090 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3091
3092 #: g10/import.c:1537
3093 #, fuzzy, c-format
3094 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3095 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3096
3097 #: g10/import.c:1558
3098 #, fuzzy, c-format
3099 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3100 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3101
3102 #: g10/import.c:1585
3103 #, fuzzy, c-format
3104 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3105 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3106
3107 #: g10/import.c:1595
3108 #, fuzzy, c-format
3109 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3110 msgstr ""
3111 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3112 "descarta\n"
3113
3114 #: g10/import.c:1612
3115 #, fuzzy, c-format
3116 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3117 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3118
3119 #: g10/import.c:1626
3120 #, fuzzy, c-format
3121 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3122 msgstr ""
3123 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3124 "descarta\n"
3125
3126 #: g10/import.c:1634
3127 #, fuzzy, c-format
3128 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3129 msgstr ""
3130 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3131
3132 #: g10/import.c:1734
3133 #, fuzzy, c-format
3134 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3135 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3136
3137 #: g10/import.c:1796
3138 #, fuzzy, c-format
3139 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3140 msgstr ""
3141 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3142 "08lX\n"
3143
3144 #: g10/import.c:1810
3145 #, fuzzy, c-format
3146 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3147 msgstr ""
3148 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3149 "present.\n"
3150
3151 #: g10/import.c:1869
3152 #, fuzzy, c-format
3153 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3154 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3155
3156 #: g10/import.c:1903
3157 #, fuzzy, c-format
3158 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3159 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3160
3161 #: g10/import.c:2292
3162 #, fuzzy
3163 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3164 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3165
3166 #: g10/import.c:2300
3167 #, fuzzy
3168 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3169 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3170
3171 #: g10/import.c:2302
3172 #, fuzzy
3173 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3174 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3175
3176 #: g10/keydb.c:170
3177 #, c-format
3178 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3179 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3180
3181 #: g10/keydb.c:176
3182 #, c-format
3183 msgid "keyring `%s' created\n"
3184 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3185
3186 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3187 #, fuzzy, c-format
3188 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3189 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3190
3191 #: g10/keydb.c:699
3192 #, c-format
3193 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3194 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:267
3197 msgid "[revocation]"
3198 msgstr "[revocació]"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:268
3201 msgid "[self-signature]"
3202 msgstr "[autosignatura]"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3205 msgid "1 bad signature\n"
3206 msgstr "1 signatura errònia\n"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3209 #, c-format
3210 msgid "%d bad signatures\n"
3211 msgstr "%d signatures errònies\n"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3214 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3215 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3218 #, c-format
3219 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3220 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3223 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3224 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3227 #, c-format
3228 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3229 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:358
3232 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3233 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:360
3236 #, c-format
3237 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3238 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3241 #, fuzzy
3242 msgid ""
3243 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3244 "keys\n"
3245 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3246 "etc.)\n"
3247 msgstr ""
3248 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3249 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3250 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3253 #, fuzzy, c-format
3254 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3255 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3258 #, fuzzy, c-format
3259 msgid "  %d = I trust fully\n"
3260 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:440
3263 msgid ""
3264 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3265 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3266 "trust signatures on your behalf.\n"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: g10/keyedit.c:456
3270 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3271 msgstr ""
3272
3273 #: g10/keyedit.c:600
3274 #, c-format
3275 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3276 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3277
3278 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3279 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
3280 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3281 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3282
3283 # O no s'ha pogut? ivb
3284 # FIXME: comprovar context. jm
3285 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3286 #: g10/keyedit.c:1761
3287 msgid "  Unable to sign.\n"
3288 msgstr "  No es pot signar.\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:628
3291 #, c-format
3292 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3293 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3294
3295 #: g10/keyedit.c:656
3296 #, c-format
3297 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3298 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3299
3300 #: g10/keyedit.c:684
3301 #, fuzzy, c-format
3302 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3303 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3304
3305 #: g10/keyedit.c:686
3306 #, fuzzy
3307 msgid "Sign it? (y/N) "
3308 msgstr "Signar realment? "
3309
3310 #: g10/keyedit.c:708
3311 #, c-format
3312 msgid ""
3313 "The self-signature on \"%s\"\n"
3314 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3315 msgstr ""
3316 "La vostra signatura en «%s»\n"
3317 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:717
3320 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3321 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3322
3323 #: g10/keyedit.c:731
3324 #, c-format
3325 msgid ""
3326 "Your current signature on \"%s\"\n"
3327 "has expired.\n"
3328 msgstr ""
3329 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3330 "ha caducat.\n"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:735
3333 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3334 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3335
3336 #: g10/keyedit.c:756
3337 #, c-format
3338 msgid ""
3339 "Your current signature on \"%s\"\n"
3340 "is a local signature.\n"
3341 msgstr ""
3342 "La vostra signatura en «%s»\n"
3343 "és una signatura local.\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:760
3346 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3347 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3348
3349 #: g10/keyedit.c:781
3350 #, fuzzy, c-format
3351 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3352 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:784
3355 #, fuzzy, c-format
3356 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3357 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:789
3360 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3361 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3362
3363 #: g10/keyedit.c:811
3364 #, fuzzy, c-format
3365 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3366 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:826
3369 msgid "This key has expired!"
3370 msgstr "La clau ha caducat!"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:844
3373 #, c-format
3374 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3375 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:850
3378 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3379 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3380
3381 #: g10/keyedit.c:890
3382 msgid ""
3383 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3384 "mode.\n"
3385 msgstr ""
3386 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:892
3389 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3390 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:917
3393 msgid ""
3394 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3395 "belongs\n"
3396 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3397 msgstr ""
3398 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3399 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3400 "contestar, entreu «0».\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:922
3403 #, c-format
3404 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3405 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:924
3408 #, c-format
3409 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3410 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:926
3413 #, c-format
3414 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3415 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:928
3418 #, c-format
3419 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3420 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:934
3423 #, fuzzy
3424 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3425 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:958
3428 #, fuzzy, c-format
3429 msgid ""
3430 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3431 "key \"%s\" (%s)\n"
3432 msgstr ""
3433 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3434 "amb la vostra clau: \""
3435
3436 #: g10/keyedit.c:965
3437 #, fuzzy
3438 msgid "This will be a self-signature.\n"
3439 msgstr ""
3440 "\n"
3441 "Açò serà una autosignatura.\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:971
3444 #, fuzzy
3445 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3446 msgstr ""
3447 "\n"
3448 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:979
3451 #, fuzzy
3452 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3453 msgstr ""
3454 "\n"
3455 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:989
3458 #, fuzzy
3459 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3460 msgstr ""
3461 "\n"
3462 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:996
3465 #, fuzzy
3466 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3467 msgstr ""
3468 "\n"
3469 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:1003
3472 #, fuzzy
3473 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3474 msgstr ""
3475 "\n"
3476 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1008
3479 #, fuzzy
3480 msgid "I have checked this key casually.\n"
3481 msgstr ""
3482 "\n"
3483 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1013
3486 #, fuzzy
3487 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3488 msgstr ""
3489 "\n"
3490 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1023
3493 #, fuzzy
3494 msgid "Really sign? (y/N) "
3495 msgstr "Signar realment? "
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
3498 #: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
3499 #, c-format
3500 msgid "signing failed: %s\n"
3501 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1133
3504 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3505 msgstr ""
3506
3507 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3508 msgid "This key is not protected.\n"
3509 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3510
3511 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3512 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3513 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3516 #, fuzzy
3517 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3518 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3521 msgid "Key is protected.\n"
3522 msgstr "La clau està protegida.\n"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1180
3525 #, c-format
3526 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3527 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1186
3530 msgid ""
3531 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3532 "\n"
3533 msgstr ""
3534 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3535 "\n"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3538 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3539 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:1206
3542 msgid ""
3543 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3544 "\n"
3545 msgstr ""
3546 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3547 "\n"
3548
3549 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3550 #: g10/keyedit.c:1209
3551 #, fuzzy
3552 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3553 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3554
3555 #: g10/keyedit.c:1280
3556 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3557 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:1366
3560 msgid "save and quit"
3561 msgstr "desa i ix"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:1369
3564 #, fuzzy
3565 msgid "show key fingerprint"
3566 msgstr "mostra empremta"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:1370
3569 msgid "list key and user IDs"
3570 msgstr "llista claus i ID"
3571
3572 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3573 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3574 #: g10/keyedit.c:1372
3575 msgid "select user ID N"
3576 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3577
3578 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3579 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3580 #: g10/keyedit.c:1373
3581 #, fuzzy
3582 msgid "select subkey N"
3583 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:1374
3586 #, fuzzy
3587 msgid "check signatures"
3588 msgstr "revoca signatures"
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1379
3591 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3592 msgstr ""
3593
3594 #: g10/keyedit.c:1384
3595 #, fuzzy
3596 msgid "sign selected user IDs locally"
3597 msgstr "signa la clau localment"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1386
3600 #, fuzzy
3601 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3602 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1388
3605 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3606 msgstr ""
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1392
3609 msgid "add a user ID"
3610 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3611
3612 # Com estava escrit abans.  ivb
3613 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3614 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3615 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3616 #: g10/keyedit.c:1394
3617 msgid "add a photo ID"
3618 msgstr "afegeix un photo ID"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:1396
3621 #, fuzzy
3622 msgid "delete selected user IDs"
3623 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1401
3626 #, fuzzy
3627 msgid "add a subkey"
3628 msgstr "addkey"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1405
3631 msgid "add a key to a smartcard"
3632 msgstr ""
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1407
3635 msgid "move a key to a smartcard"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1409
3639 msgid "move a backup key to a smartcard"
3640 msgstr ""
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1413
3643 #, fuzzy
3644 msgid "delete selected subkeys"
3645 msgstr "esborra una clau secundària"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1415
3648 msgid "add a revocation key"
3649 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1417
3652 #, fuzzy
3653 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3654 msgstr ""
3655 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1419
3658 #, fuzzy
3659 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3660 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1421
3663 #, fuzzy
3664 msgid "flag the selected user ID as primary"
3665 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1423
3668 #, fuzzy
3669 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3670 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3671
3672 #: g10/keyedit.c:1426
3673 msgid "list preferences (expert)"
3674 msgstr "llista les preferències (expert)"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:1428
3677 msgid "list preferences (verbose)"
3678 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:1430
3681 #, fuzzy
3682 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3683 msgstr ""
3684 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:1435
3687 #, fuzzy
3688 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3689 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:1437
3692 #, fuzzy
3693 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3694 msgstr ""
3695 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:1439
3698 msgid "change the passphrase"
3699 msgstr "canvia la contrasenya"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:1443
3702 msgid "change the ownertrust"
3703 msgstr "canvia la confiança"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:1445
3706 #, fuzzy
3707 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3708 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3709
3710 #: g10/keyedit.c:1447
3711 #, fuzzy
3712 msgid "revoke selected user IDs"
3713 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:1452
3716 #, fuzzy
3717 msgid "revoke key or selected subkeys"
3718 msgstr "revoca una clau secundària"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:1453
3721 #, fuzzy
3722 msgid "enable key"
3723 msgstr "activa una clau"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:1454
3726 #, fuzzy
3727 msgid "disable key"
3728 msgstr "desactiva una clau"
3729
3730 # Igual que dalt.  ivb
3731 # Idem :) jm
3732 #: g10/keyedit.c:1455
3733 #, fuzzy
3734 msgid "show selected photo IDs"
3735 msgstr "mostra el photo ID"
3736
3737 #: g10/keyedit.c:1457
3738 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3739 msgstr ""
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1459
3742 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3743 msgstr ""
3744
3745 #: g10/keyedit.c:1581
3746 #, fuzzy, c-format
3747 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3748 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3749
3750 #: g10/keyedit.c:1599
3751 msgid "Secret key is available.\n"
3752 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3753
3754 #: g10/keyedit.c:1682
3755 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3756 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:1690
3759 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3760 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3761
3762 #: g10/keyedit.c:1709
3763 msgid ""
3764 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3765 "(lsign),\n"
3766 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3767 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3768 msgstr ""
3769
3770 #: g10/keyedit.c:1749
3771 msgid "Key is revoked."
3772 msgstr "La clau està revocada."
3773
3774 #: g10/keyedit.c:1768
3775 #, fuzzy
3776 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3777 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3778
3779 #: g10/keyedit.c:1775
3780 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3781 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:1784
3784 #, fuzzy, c-format
3785 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3786 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:1807
3789 #, c-format
3790 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3791 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3792
3793 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3794 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3795 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3796
3797 #: g10/keyedit.c:1831
3798 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3799 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3800
3801 #: g10/keyedit.c:1833
3802 #, fuzzy
3803 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3804 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3805
3806 #: g10/keyedit.c:1834
3807 #, fuzzy
3808 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3809 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3810
3811 #: g10/keyedit.c:1884
3812 #, fuzzy
3813 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3814 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3815
3816 #: g10/keyedit.c:1896
3817 #, fuzzy
3818 msgid "You must select exactly one key.\n"
3819 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:1924
3822 msgid "Command expects a filename argument\n"
3823 msgstr ""
3824
3825 #: g10/keyedit.c:1938
3826 #, fuzzy, c-format
3827 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3828 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:1955
3831 #, fuzzy, c-format
3832 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3833 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3834
3835 #: g10/keyedit.c:1979
3836 msgid "You must select at least one key.\n"
3837 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3838
3839 #: g10/keyedit.c:1982
3840 #, fuzzy
3841 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3842 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3843
3844 #: g10/keyedit.c:1983
3845 #, fuzzy
3846 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3847 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3848
3849 #: g10/keyedit.c:2018
3850 #, fuzzy
3851 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3852 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3853
3854 #: g10/keyedit.c:2019
3855 #, fuzzy
3856 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3857 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3858
3859 #: g10/keyedit.c:2037
3860 #, fuzzy
3861 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3862 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3863
3864 #: g10/keyedit.c:2048
3865 #, fuzzy
3866 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3867 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3868
3869 #: g10/keyedit.c:2050
3870 #, fuzzy
3871 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3872 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3873
3874 #: g10/keyedit.c:2100
3875 msgid ""
3876 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3877 msgstr ""
3878
3879 #: g10/keyedit.c:2142
3880 #, fuzzy
3881 msgid "Set preference list to:\n"
3882 msgstr "estableix la llista de preferències"
3883
3884 #: g10/keyedit.c:2148
3885 #, fuzzy
3886 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3887 msgstr ""
3888 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3889
3890 #: g10/keyedit.c:2150
3891 #, fuzzy
3892 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3893 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3894
3895 #: g10/keyedit.c:2218
3896 #, fuzzy
3897 msgid "Save changes? (y/N) "
3898 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3899
3900 #: g10/keyedit.c:2221
3901 #, fuzzy
3902 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3903 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3904
3905 #: g10/keyedit.c:2231
3906 #, c-format
3907 msgid "update failed: %s\n"
3908 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3909
3910 #: g10/keyedit.c:2238
3911 #, c-format
3912 msgid "update secret failed: %s\n"
3913 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3914
3915 #: g10/keyedit.c:2245
3916 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3917 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3918
3919 #: g10/keyedit.c:2345
3920 msgid "Digest: "
3921 msgstr "Resum: "
3922
3923 #: g10/keyedit.c:2396
3924 msgid "Features: "
3925 msgstr "Funcionalitats: "
3926
3927 #: g10/keyedit.c:2407
3928 msgid "Keyserver no-modify"
3929 msgstr ""
3930
3931 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
3932 msgid "Preferred keyserver: "
3933 msgstr ""
3934
3935 #: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
3936 #, fuzzy
3937 msgid "Notations: "
3938 msgstr "Notació: "
3939
3940 #: g10/keyedit.c:2641
3941 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3942 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3943
3944 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3945 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3946 #: g10/keyedit.c:2700
3947 #, fuzzy, c-format
3948 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3949 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3950
3951 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3952 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3953 #: g10/keyedit.c:2721
3954 #, fuzzy, c-format
3955 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3956 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3957
3958 #: g10/keyedit.c:2727
3959 #, fuzzy
3960 msgid "(sensitive)"
3961 msgstr " (sensible)"
3962
3963 #: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3964 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:523
3965 #, fuzzy, c-format
3966 msgid "created: %s"
3967 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3968
3969 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:979
3970 #, fuzzy, c-format
3971 msgid "revoked: %s"
3972 msgstr "[revocada]"
3973
3974 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3975 #, fuzzy, c-format
3976 msgid "expired: %s"
3977 msgstr " [caduca: %s]"
3978
3979 #: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
3980 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3981 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:529 g10/mainproc.c:985
3982 #, fuzzy, c-format
3983 msgid "expires: %s"
3984 msgstr " [caduca: %s]"
3985
3986 #: g10/keyedit.c:2752
3987 #, c-format
3988 msgid "usage: %s"
3989 msgstr ""
3990
3991 #: g10/keyedit.c:2767
3992 #, fuzzy, c-format
3993 msgid "trust: %s"
3994 msgstr " confiança: %c/%c"
3995
3996 #: g10/keyedit.c:2771
3997 #, c-format
3998 msgid "validity: %s"
3999 msgstr ""
4000
4001 #: g10/keyedit.c:2778
4002 msgid "This key has been disabled"
4003 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
4004
4005 #: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
4006 msgid "card-no: "
4007 msgstr ""
4008
4009 #: g10/keyedit.c:2830
4010 msgid ""
4011 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
4012 "unless you restart the program.\n"
4013 msgstr ""
4014 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
4015 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
4016
4017 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:533
4018 #: g10/mainproc.c:1831 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
4019 #, fuzzy
4020 msgid "revoked"
4021 msgstr "[revocada]"
4022
4023 #: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:537
4024 #: g10/mainproc.c:1833 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
4025 #, fuzzy
4026 msgid "expired"
4027 msgstr "expire"
4028
4029 #: g10/keyedit.c:2961
4030 msgid ""
4031 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4032 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4033 msgstr ""
4034 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
4035 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
4036 "assumida.\n"
4037
4038 # Photo ID com abans.  ivb
4039 #: g10/keyedit.c:3022
4040 msgid ""
4041 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4042 "versions\n"
4043 "         of PGP to reject this key.\n"
4044 msgstr ""
4045 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
4046 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
4047
4048 #: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
4049 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4050 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
4051
4052 #: g10/keyedit.c:3033
4053 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4054 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
4055
4056 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
4057 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
4058 #: g10/keyedit.c:3173
4059 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4060 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
4061
4062 #: g10/keyedit.c:3183
4063 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4064 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
4065
4066 #: g10/keyedit.c:3187
4067 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4068 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
4069
4070 #: g10/keyedit.c:3193
4071 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4072 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4073
4074 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4075 #: g10/keyedit.c:3207
4076 #, c-format
4077 msgid "Deleted %d signature.\n"
4078 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4079
4080 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4081 #: g10/keyedit.c:3208
4082 #, c-format
4083 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4084 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
4085
4086 #: g10/keyedit.c:3211
4087 msgid "Nothing deleted.\n"
4088 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
4089
4090 #: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
4091 msgid "invalid"
4092 msgstr "invàlida"
4093
4094 #: g10/keyedit.c:3246
4095 #, fuzzy, c-format
4096 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4097 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4098
4099 #: g10/keyedit.c:3253
4100 #, fuzzy, c-format
4101 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4102 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4103
4104 #: g10/keyedit.c:3254
4105 #, fuzzy, c-format
4106 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4107 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4108
4109 #: g10/keyedit.c:3262
4110 #, fuzzy, c-format
4111 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4112 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4113
4114 #: g10/keyedit.c:3263
4115 #, fuzzy, c-format
4116 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4117 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4118
4119 #: g10/keyedit.c:3357
4120 msgid ""
4121 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4122 "cause\n"
4123 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4124 msgstr ""
4125 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
4126 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
4127
4128 #: g10/keyedit.c:3368
4129 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4130 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
4131
4132 #: g10/keyedit.c:3388
4133 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4134 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
4135
4136 #: g10/keyedit.c:3413
4137 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4138 msgstr ""
4139 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
4140
4141 #: g10/keyedit.c:3428
4142 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4143 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4144
4145 #: g10/keyedit.c:3450
4146 #, fuzzy
4147 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4148 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4149
4150 #: g10/keyedit.c:3469
4151 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4152 msgstr ""
4153 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4154
4155 #: g10/keyedit.c:3475
4156 #, fuzzy
4157 msgid ""
4158 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4159 msgstr ""
4160 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
4161
4162 #: g10/keyedit.c:3536
4163 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4164 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
4165
4166 #: g10/keyedit.c:3542
4167 #, fuzzy
4168 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4169 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
4170
4171 #: g10/keyedit.c:3546
4172 #, fuzzy
4173 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4174 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
4175
4176 #: g10/keyedit.c:3549
4177 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4178 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
4179
4180 #: g10/keyedit.c:3595
4181 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4182 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
4183
4184 #: g10/keyedit.c:3611
4185 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4186 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
4187
4188 #: g10/keyedit.c:3684
4189 #, fuzzy, c-format
4190 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4191 msgstr ""
4192 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4193
4194 #: g10/keyedit.c:3690
4195 #, c-format
4196 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4197 msgstr ""
4198
4199 #: g10/keyedit.c:3852
4200 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4201 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
4202
4203 #: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
4204 #, fuzzy, c-format
4205 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4206 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
4207
4208 #: g10/keyedit.c:4062
4209 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4210 msgstr ""
4211
4212 #: g10/keyedit.c:4142
4213 #, fuzzy
4214 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4215 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4216
4217 #: g10/keyedit.c:4143
4218 #, fuzzy
4219 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4220 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4221
4222 #: g10/keyedit.c:4205
4223 #, fuzzy
4224 msgid "Enter the notation: "
4225 msgstr "Notació de signatura: "
4226
4227 #: g10/keyedit.c:4354
4228 #, fuzzy
4229 msgid "Proceed? (y/N) "
4230 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4231
4232 #: g10/keyedit.c:4418
4233 #, c-format
4234 msgid "No user ID with index %d\n"
4235 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4236
4237 #: g10/keyedit.c:4476
4238 #, fuzzy, c-format
4239 msgid "No user ID with hash %s\n"
4240 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4241
4242 #: g10/keyedit.c:4503
4243 #, fuzzy, c-format
4244 msgid "No subkey with index %d\n"
4245 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4246
4247 #: g10/keyedit.c:4638
4248 #, fuzzy, c-format
4249 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4250 msgstr "ID d'usuari: «"
4251
4252 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
4253 #, fuzzy, c-format
4254 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4255 msgstr ""
4256 "»\n"
4257 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4258
4259 #: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
4260 msgid " (non-exportable)"
4261 msgstr " (no-exportable)"
4262
4263 #: g10/keyedit.c:4647
4264 #, c-format
4265 msgid "This signature expired on %s.\n"
4266 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
4267
4268 #: g10/keyedit.c:4651
4269 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4270 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
4271
4272 # (s/N) ivb
4273 # S! jm
4274 #: g10/keyedit.c:4655
4275 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4276 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
4277
4278 #: g10/keyedit.c:4682
4279 #, fuzzy, c-format
4280 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4281 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
4282
4283 #: g10/keyedit.c:4708
4284 #, fuzzy
4285 msgid " (non-revocable)"
4286 msgstr " (no-exportable)"
4287
4288 #: g10/keyedit.c:4715
4289 #, fuzzy, c-format
4290 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4291 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
4292
4293 #: g10/keyedit.c:4737
4294 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4295 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
4296
4297 # (s/N)?  ivb
4298 #: g10/keyedit.c:4757
4299 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4300 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
4301
4302 #: g10/keyedit.c:4787
4303 msgid "no secret key\n"
4304 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
4305
4306 #: g10/keyedit.c:4857
4307 #, c-format
4308 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4309 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4310
4311 #: g10/keyedit.c:4874
4312 #, c-format
4313 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4314 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
4315
4316 #: g10/keyedit.c:4938
4317 #, fuzzy, c-format
4318 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4319 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4320
4321 #: g10/keyedit.c:5000
4322 #, fuzzy, c-format
4323 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4324 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4325
4326 #: g10/keyedit.c:5095
4327 #, fuzzy, c-format
4328 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4329 msgstr ""
4330 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
4331
4332 #: g10/keygen.c:265
4333 #, fuzzy, c-format
4334 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4335 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
4336
4337 #: g10/keygen.c:272
4338 #, fuzzy
4339 msgid "too many cipher preferences\n"
4340 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4341
4342 #: g10/keygen.c:274
4343 #, fuzzy
4344 msgid "too many digest preferences\n"
4345 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4346
4347 #: g10/keygen.c:276
4348 #, fuzzy
4349 msgid "too many compression preferences\n"
4350 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4351
4352 #: g10/keygen.c:401
4353 #, fuzzy, c-format
4354 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4355 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
4356
4357 #: g10/keygen.c:875
4358 msgid "writing direct signature\n"
4359 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
4360
4361 #: g10/keygen.c:914
4362 msgid "writing self signature\n"
4363 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
4364
4365 #: g10/keygen.c:964
4366 msgid "writing key binding signature\n"
4367 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
4368
4369 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4370 #: g10/keygen.c:2948
4371 #, c-format
4372 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4373 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
4374
4375 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4376 #, c-format
4377 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4378 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
4379
4380 #: g10/keygen.c:1276
4381 msgid ""
4382 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4383 msgstr ""
4384
4385 #: g10/keygen.c:1492
4386 #, fuzzy
4387 msgid "Sign"
4388 msgstr "sign"
4389
4390 #: g10/keygen.c:1495
4391 msgid "Certify"
4392 msgstr ""
4393
4394 #: g10/keygen.c:1498
4395 #, fuzzy
4396 msgid "Encrypt"
4397 msgstr "xifra dades"
4398
4399 #: g10/keygen.c:1501
4400 msgid "Authenticate"
4401 msgstr ""
4402
4403 #: g10/keygen.c:1509
4404 msgid "SsEeAaQq"
4405 msgstr ""
4406
4407 #: g10/keygen.c:1528
4408 #, c-format
4409 msgid "Possible actions for a %s key: "
4410 msgstr ""
4411
4412 #: g10/keygen.c:1532
4413 msgid "Current allowed actions: "
4414 msgstr ""
4415
4416 #: g10/keygen.c:1537
4417 #, c-format
4418 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4419 msgstr ""
4420
4421 #: g10/keygen.c:1540
4422 #, c-format
4423 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4424 msgstr ""
4425
4426 #: g10/keygen.c:1543
4427 #, c-format
4428 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4429 msgstr ""
4430
4431 #: g10/keygen.c:1546
4432 #, c-format
4433 msgid "   (%c) Finished\n"
4434 msgstr ""
4435
4436 #: g10/keygen.c:1602
4437 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4438 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
4439
4440 #: g10/keygen.c:1604
4441 #, fuzzy, c-format
4442 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4443 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
4444
4445 #: g10/keygen.c:1605
4446 #, c-format
4447 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4448 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4449
4450 #: g10/keygen.c:1607
4451 #, fuzzy, c-format
4452 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4453 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4454
4455 #: g10/keygen.c:1609
4456 #, fuzzy, c-format
4457 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4458 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
4459
4460 #: g10/keygen.c:1610
4461 #, c-format
4462 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4463 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
4464
4465 #: g10/keygen.c:1612
4466 #, c-format
4467 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4468 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4469
4470 #: g10/keygen.c:1614
4471 #, fuzzy, c-format
4472 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4473 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4474
4475 #: g10/keygen.c:1683
4476 #, fuzzy, c-format
4477 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4478 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4479
4480 #: g10/keygen.c:1693
4481 #, c-format
4482 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4483 msgstr ""
4484
4485 #: g10/keygen.c:1700
4486 #, fuzzy, c-format
4487 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4488 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
4489
4490 #: g10/keygen.c:1714
4491 #, c-format
4492 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4493 msgstr ""
4494
4495 #: g10/keygen.c:1720
4496 #, c-format
4497 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4498 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
4499
4500 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4501 #, c-format
4502 msgid "rounded up to %u bits\n"
4503 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
4504
4505 #: g10/keygen.c:1779
4506 msgid ""
4507 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4508 "         0 = key does not expire\n"
4509 "      <n>  = key expires in n days\n"
4510 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4511 "      <n>m = key expires in n months\n"
4512 "      <n>y = key expires in n years\n"
4513 msgstr ""
4514 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
4515 "         0 = la clau no caduca\n"
4516 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
4517 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
4518 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
4519 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
4520
4521 #: g10/keygen.c:1790
4522 msgid ""
4523 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4524 "         0 = signature does not expire\n"
4525 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4526 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4527 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4528 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4529 msgstr ""
4530 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
4531 "         0 = la signatura no caduca\n"
4532 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
4533 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
4534 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
4535 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
4536
4537 #: g10/keygen.c:1813
4538 msgid "Key is valid for? (0) "
4539 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
4540
4541 #: g10/keygen.c:1818
4542 #, fuzzy, c-format
4543 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4544 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
4545
4546 #: g10/keygen.c:1836
4547 msgid "invalid value\n"
4548 msgstr "el valor no és vàlid\n"
4549
4550 #: g10/keygen.c:1843
4551 #, fuzzy
4552 msgid "Key does not expire at all\n"
4553 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4554
4555 #: g10/keygen.c:1844
4556 #, fuzzy
4557 msgid "Signature does not expire at all\n"
4558 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4559
4560 #: g10/keygen.c:1849
4561 #, fuzzy, c-format
4562 msgid "Key expires at %s\n"
4563 msgstr "%s caduca el %s\n"
4564
4565 #: g10/keygen.c:1850
4566 #, fuzzy, c-format
4567 msgid "Signature expires at %s\n"
4568 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4569
4570 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
4571 # Això vaig entendre jo. jm
4572 #: g10/keygen.c:1854
4573 msgid ""
4574 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4575 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4576 msgstr ""
4577 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
4578 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
4579
4580 #: g10/keygen.c:1861
4581 #, fuzzy
4582 msgid "Is this correct? (y/N) "
4583 msgstr "És correcte? (s/n)"
4584
4585 #: g10/keygen.c:1884
4586 #, fuzzy
4587 msgid ""
4588 "\n"
4589 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4590 "ID\n"
4591 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4592 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4593 "\n"
4594 msgstr ""
4595 "\n"
4596 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
4597 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
4598 "d'aquesta forma:\n"
4599 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4600 "\n"
4601
4602 #: g10/keygen.c:1897
4603 msgid "Real name: "
4604 msgstr "Nom i cognoms: "
4605
4606 #: g10/keygen.c:1905
4607 msgid "Invalid character in name\n"
4608 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
4609
4610 #: g10/keygen.c:1907
4611 msgid "Name may not start with a digit\n"
4612 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
4613
4614 #: g10/keygen.c:1909
4615 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4616 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
4617
4618 #: g10/keygen.c:1917
4619 msgid "Email address: "
4620 msgstr "Adreça electrònica: "
4621
4622 #: g10/keygen.c:1923
4623 msgid "Not a valid email address\n"
4624 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
4625
4626 #: g10/keygen.c:1931
4627 msgid "Comment: "
4628 msgstr "Comentari: "
4629
4630 #: g10/keygen.c:1937
4631 msgid "Invalid character in comment\n"
4632 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
4633
4634 #: g10/keygen.c:1959
4635 #, c-format
4636 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4637 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
4638
4639 #: g10/keygen.c:1965
4640 #, c-format
4641 msgid ""
4642 "You selected this USER-ID:\n"
4643 "    \"%s\"\n"
4644 "\n"
4645 msgstr ""
4646 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4647 "    \"%s\"\n"
4648 "\n"
4649
4650 #: g10/keygen.c:1970
4651 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4652 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4653
4654 # xX? ivb
4655 # Hmm... sí. jm
4656 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4657 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4658 #. string which should be translated accordingly and the
4659 #. letter changed to match the one in the answer string.
4660 #.
4661 #. n = Change name
4662 #. c = Change comment
4663 #. e = Change email
4664 #. o = Okay (ready, continue)
4665 #. q = Quit
4666 #.
4667 #: g10/keygen.c:1986
4668 msgid "NnCcEeOoQq"
4669 msgstr "NnCcEeOoXx"
4670
4671 #: g10/keygen.c:1996
4672 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4673 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4674
4675 #: g10/keygen.c:1997
4676 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4677 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4678
4679 #: g10/keygen.c:2016
4680 msgid "Please correct the error first\n"
4681 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4682
4683 #: g10/keygen.c:2055
4684 msgid ""
4685 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4686 "\n"
4687 msgstr ""
4688 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4689 "\n"
4690
4691 #: g10/keygen.c:2070
4692 #, c-format
4693 msgid "%s.\n"
4694 msgstr "%s.\n"
4695
4696 #: g10/keygen.c:2076
4697 msgid ""
4698 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4699 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4700 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4701 "\n"
4702 msgstr ""
4703 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
4704 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
4705 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
4706 "\n"
4707
4708 #: g10/keygen.c:2098
4709 msgid ""
4710 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4711 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4712 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4713 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4714 msgstr ""
4715 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
4716 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
4717 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
4718 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4719
4720 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4721 msgid "Key generation canceled.\n"
4722 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
4723
4724 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4725 #, c-format
4726 msgid "writing public key to `%s'\n"
4727 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
4728
4729 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4730 #, fuzzy, c-format
4731 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4732 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4733
4734 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4735 #, c-format
4736 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4737 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4738
4739 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4740 #: g10/keygen.c:3242
4741 #, c-format
4742 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4743 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
4744
4745 #: g10/keygen.c:3248
4746 #, c-format
4747 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4748 msgstr ""
4749 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4750 "\n"
4751
4752 #: g10/keygen.c:3266
4753 #, c-format
4754 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4755 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
4756
4757 #: g10/keygen.c:3273
4758 #, c-format
4759 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4760 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
4761
4762 #: g10/keygen.c:3296
4763 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4764 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
4765
4766 #: g10/keygen.c:3307
4767 #, fuzzy
4768 msgid ""
4769 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4770 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4771 msgstr ""
4772 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4773 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
4774
4775 #: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
4776 #, c-format
4777 msgid "Key generation failed: %s\n"
4778 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
4779
4780 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4781 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
4782 #, c-format
4783 msgid ""
4784 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4785 msgstr ""
4786 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4787 "amb el rellotge)\n"
4788
4789 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4790 #: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279