gpg: Silence warnings found by static analyzer.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.0\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2014-11-16 16:22+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
56 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
57 msgid "|pinentry-label|_OK"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
61 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
62
63 #, fuzzy
64 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
65 msgid "|pinentry-label|_Yes"
66 msgstr "|pinentry-label|_OK"
67
68 #, fuzzy
69 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
70 msgid "|pinentry-label|_No"
71 msgstr "|pinentry-label|_OK"
72
73 msgid "|pinentry-label|PIN:"
74 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
75
76 #, fuzzy
77 #| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
78 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
79 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
80
81 #, fuzzy
82 #| msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
83 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
84 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
85
86 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
87 msgstr ""
88
89 #, fuzzy
90 #| msgid "invalid passphrase"
91 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
92 msgstr "nesprávné heslo"
93
94 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
95 #. for the quality bar.
96 msgid "Quality:"
97 msgstr "Kvalita:"
98
99 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
100 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
101 #. string to describe what this is about.  The length of the
102 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
103 #. translate this entry, a default english text (see source)
104 #. will be used.
105 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
106 msgstr ""
107 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
108 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
109
110 msgid ""
111 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
112 "session"
113 msgstr ""
114 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
115
116 msgid ""
117 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
118 "this session"
119 msgstr ""
120 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
121
122 msgid "PIN:"
123 msgstr ""
124
125 msgid "Passphrase:"
126 msgstr "Heslo:"
127
128 msgid "does not match - try again"
129 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
130
131 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
132 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
133 #. two %d give the current and maximum number of tries.
134 #, c-format
135 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
136 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
137
138 msgid "Repeat:"
139 msgstr "Znovu:"
140
141 msgid "PIN too long"
142 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
143
144 msgid "Passphrase too long"
145 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
146
147 msgid "Invalid characters in PIN"
148 msgstr "Neplatný znak v PINu"
149
150 msgid "PIN too short"
151 msgstr "PIN je příliš krátký"
152
153 msgid "Bad PIN"
154 msgstr "Špatný PIN"
155
156 msgid "Bad Passphrase"
157 msgstr "Špatné heslo"
158
159 #, c-format
160 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
161 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
162
163 #, c-format
164 msgid "can't create '%s': %s\n"
165 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
166
167 #, c-format
168 msgid "can't open '%s': %s\n"
169 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
170
171 #, c-format
172 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
173 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
174
175 #, c-format
176 msgid "detected card with S/N: %s\n"
177 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
178
179 #, c-format
180 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
181 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
182
183 #, c-format
184 msgid "no suitable card key found: %s\n"
185 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
186
187 #, c-format
188 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
189 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
190
191 #, c-format
192 msgid "error writing key: %s\n"
193 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
194
195 #, c-format
196 msgid ""
197 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
198 "allow this?"
199 msgstr ""
200 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
201 "povolit?"
202
203 msgid "Allow"
204 msgstr "Povolit"
205
206 msgid "Deny"
207 msgstr "Zakázat"
208
209 #, c-format
210 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
211 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
212
213 msgid "Please re-enter this passphrase"
214 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
215
216 #, c-format
217 msgid ""
218 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
219 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
220 msgstr ""
221 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
222 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
223
224 #, c-format
225 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
226 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
227
228 msgid "Please insert the card with serial number"
229 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
230
231 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
232 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
233
234 msgid "Admin PIN"
235 msgstr "PIN správce"
236
237 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
238 #. used to unblock a PIN.
239 msgid "PUK"
240 msgstr "PUK"
241
242 msgid "Reset Code"
243 msgstr "Resetační kód"
244
245 #, c-format
246 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
247 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
248
249 msgid "Repeat this Reset Code"
250 msgstr "Zopakujte resetační kód"
251
252 msgid "Repeat this PUK"
253 msgstr "Zopakujte tento PUK"
254
255 msgid "Repeat this PIN"
256 msgstr "Zopakujte tento PIN"
257
258 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
259 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
260
261 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
262 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
263
264 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
265 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
266
267 #, c-format
268 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
269 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
270
271 #, c-format
272 msgid "error creating temporary file: %s\n"
273 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
274
275 #, c-format
276 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
277 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
278
279 msgid "Enter new passphrase"
280 msgstr "Vložte nové heslo"
281
282 msgid "Take this one anyway"
283 msgstr "Použít přesto tento klíč"
284
285 #, c-format
286 msgid ""
287 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
288 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
289
290 #, c-format
291 msgid ""
292 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
293 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
294 msgstr ""
295 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
296 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
297
298 msgid "Yes, protection is not needed"
299 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
300
301 #, c-format
302 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
303 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
304 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
305 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
306 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
307
308 #, c-format
309 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
310 msgid_plural ""
311 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
312 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
313 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
314 msgstr[2] ""
315 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
316
317 #, fuzzy, c-format
318 #| msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
319 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
320 msgstr ""
321 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
322
323 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
324 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
325
326 #, c-format
327 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
328 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
329
330 msgid "Please enter the new passphrase"
331 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
332
333 msgid ""
334 "@Options:\n"
335 " "
336 msgstr ""
337 "@Volby:\n"
338 " "
339
340 msgid "run in daemon mode (background)"
341 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
342
343 msgid "run in server mode (foreground)"
344 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
345
346 msgid "verbose"
347 msgstr "upovídaný režim"
348
349 msgid "be somewhat more quiet"
350 msgstr "být o trochu víc tichý"
351
352 msgid "sh-style command output"
353 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
354
355 msgid "csh-style command output"
356 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
357
358 msgid "|FILE|read options from FILE"
359 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
360
361 msgid "do not detach from the console"
362 msgstr "neodpojovat se od konzole"
363
364 msgid "do not grab keyboard and mouse"
365 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
366
367 msgid "use a log file for the server"
368 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
369
370 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
371 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
372
373 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
374 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
375
376 msgid "do not use the SCdaemon"
377 msgstr "nepoužívat SCdémona"
378
379 #, fuzzy
380 #| msgid "|NAME|connect to host NAME"
381 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
382 msgstr "|NÁZEV|připojí se ke strojí NÁZEV"
383
384 msgid "ignore requests to change the TTY"
385 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
386
387 msgid "ignore requests to change the X display"
388 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
389
390 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
391 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
392
393 msgid "do not use the PIN cache when signing"
394 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
395
396 #, fuzzy
397 #| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
398 msgid "disallow the use of an external password cache"
399 msgstr "nedovolit opakovat stará hesla"
400
401 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
402 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
403
404 msgid "allow presetting passphrase"
405 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
406
407 msgid "allow caller to override the pinentry"
408 msgstr ""
409
410 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
411 msgstr ""
412
413 msgid "enable ssh support"
414 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
415
416 msgid "enable putty support"
417 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
418
419 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
420 #. reporting address.  This is so that we can change the
421 #. reporting address without breaking the translations.
422 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
423 msgstr ""
424 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
425 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
426
427 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
428 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
429
430 msgid ""
431 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
432 "Secret key management for @GNUPG@\n"
433 msgstr ""
434 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
435 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
436
437 #, c-format
438 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
439 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
440
441 # První argument je název knihovny
442 #, c-format
443 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
444 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
445
446 #, c-format
447 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
448 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
449
450 #, c-format
451 msgid "option file '%s': %s\n"
452 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
453
454 #, c-format
455 msgid "reading options from '%s'\n"
456 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
457
458 #, c-format
459 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
460 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
461
462 #, c-format
463 msgid "can't create socket: %s\n"
464 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
465
466 #, c-format
467 msgid "socket name '%s' is too long\n"
468 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
469
470 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
471 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
472
473 msgid "error getting nonce for the socket\n"
474 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
475
476 #, c-format
477 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
478 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
479
480 #, c-format
481 msgid "listen() failed: %s\n"
482 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
483
484 #, c-format
485 msgid "listening on socket '%s'\n"
486 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
487
488 #, c-format
489 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
490 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
491
492 #, c-format
493 msgid "directory '%s' created\n"
494 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
495
496 #, c-format
497 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
498 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
499
500 #, c-format
501 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
502 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
503
504 #, c-format
505 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
506 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
507
508 #, c-format
509 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
510 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
511
512 #, c-format
513 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
514 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
515
516 #, c-format
517 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
518 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
519
520 #, c-format
521 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
522 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
523
524 #, c-format
525 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
526 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
527
528 #, c-format
529 msgid "%s %s stopped\n"
530 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
531
532 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
533 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
534
535 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
536 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
537
538 msgid ""
539 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
540 "Password cache maintenance\n"
541 msgstr ""
542 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
543 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
544
545 msgid ""
546 "@Commands:\n"
547 " "
548 msgstr ""
549 "@Příkazy:\n"
550 " "
551
552 msgid ""
553 "@\n"
554 "Options:\n"
555 " "
556 msgstr ""
557 "@\n"
558 "Volby:\n"
559 " "
560
561 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
562 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
563
564 msgid ""
565 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
566 "Secret key maintenance tool\n"
567 msgstr ""
568 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
569 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
570
571 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
572 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
573
574 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
575 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
576
577 msgid ""
578 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
579 "system."
580 msgstr ""
581 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
582 "GnuPG."
583
584 msgid ""
585 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
586 "needed to complete this operation."
587 msgstr ""
588 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
589 "potřebný pro dokončení této operace."
590
591 msgid "cancelled\n"
592 msgstr "zrušeno\n"
593
594 #, c-format
595 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
596 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
597
598 #, c-format
599 msgid "error opening '%s': %s\n"
600 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
601
602 #, c-format
603 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
604 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
605
606 #, c-format
607 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
608 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
609
610 #, c-format
611 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
612 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
613
614 #, c-format
615 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
616 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
617
618 #, c-format
619 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
620 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
621
622 #, c-format
623 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
624 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
625
626 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
627 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
628
629 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
630 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
631 #. Pinentry to insert a line break.  The double
632 #. percent sign is actually needed because it is also
633 #. a printf format string.  If you need to insert a
634 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
635 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
636 #. certificate.
637 #, c-format
638 msgid ""
639 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
640 "certificates?"
641 msgstr ""
642 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
643 "vydávání certifikátu?"
644
645 msgid "Yes"
646 msgstr "Ano"
647
648 msgid "No"
649 msgstr "Ne"
650
651 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
652 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
653 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
654 #. needed because it is also a printf format string.  If you
655 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
656 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
657 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
658 #. as stored in the certificate.
659 #, c-format
660 msgid ""
661 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
662 "fingerprint:%%0A  %s"
663 msgstr ""
664 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
665
666 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
667 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
668 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
669 msgid "Correct"
670 msgstr "V pořádku"
671
672 msgid "Wrong"
673 msgstr "Špatně"
674
675 #, c-format
676 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
677 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
678
679 #, c-format
680 msgid ""
681 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
682 "it now."
683 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
684
685 msgid "Change passphrase"
686 msgstr "Změnit heslo"
687
688 msgid "I'll change it later"
689 msgstr "Změním jej později"
690
691 #, fuzzy, c-format
692 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
693 msgid ""
694 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
695 "%%0A?"
696 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
697
698 msgid "Delete key"
699 msgstr "Smazat klíč"
700
701 msgid ""
702 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
703 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
704 msgstr ""
705 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
706 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
707
708 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
709 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
710
711 #, c-format
712 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
713 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
714
715 #, c-format
716 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
717 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "checking created signature failed: %s\n"
721 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
722
723 msgid "secret key parts are not available\n"
724 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
725
726 #, c-format
727 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
728 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
729
730 #, c-format
731 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
732 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
736 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
737
738 #, c-format
739 msgid "error creating a pipe: %s\n"
740 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
741
742 #, c-format
743 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
744 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
745
746 #, c-format
747 msgid "error forking process: %s\n"
748 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
749
750 #, c-format
751 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
752 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
753
754 #, c-format
755 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
756 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
760 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
761
762 #, c-format
763 msgid "error running '%s': terminated\n"
764 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
765
766 #, c-format
767 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
768 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
769
770 #, c-format
771 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
772 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
773
774 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
775 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
776
777 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
778 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
779
780 msgid "canceled by user\n"
781 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
782
783 msgid "problem with the agent\n"
784 msgstr "problém s agentem\n"
785
786 #, c-format
787 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
788 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
789
790 # TODO: i18n of first %s
791 #, c-format
792 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
793 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
794
795 # TODO: i18n of first %s
796 #, c-format
797 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
798 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
799
800 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
801 msgid "yes"
802 msgstr "ano"
803
804 msgid "yY"
805 msgstr "aAyY"
806
807 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
808 msgid "no"
809 msgstr "ne"
810
811 msgid "nN"
812 msgstr "nN"
813
814 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
815 msgid "quit"
816 msgstr "ukončit"
817
818 msgid "qQ"
819 msgstr "uUqQ"
820
821 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
822 msgid "okay|okay"
823 msgstr "okey|okey"
824
825 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
826 msgid "cancel|cancel"
827 msgstr "zrušit|zrušit"
828
829 msgid "oO"
830 msgstr "oO"
831
832 msgid "cC"
833 msgstr "zZ"
834
835 #, c-format
836 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
837 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
838
839 #, c-format
840 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
841 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
842
843 #, c-format
844 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
845 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
846
847 #, c-format
848 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
849 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
850
851 #, c-format
852 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
853 msgstr ""
854
855 #, c-format
856 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
857 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
858
859 #, c-format
860 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
861 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
862
863 msgid "connection to agent established\n"
864 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
865
866 #, fuzzy
867 #| msgid "connection to agent established\n"
868 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
869 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
870
871 #, c-format
872 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
873 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
874
875 #, c-format
876 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
877 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
878
879 msgid "connection to the dirmngr established\n"
880 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
881
882 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
883 #. verbatim.  It will not be printed.
884 msgid "|audit-log-result|Good"
885 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
886
887 msgid "|audit-log-result|Bad"
888 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
889
890 msgid "|audit-log-result|Not supported"
891 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
892
893 msgid "|audit-log-result|No certificate"
894 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
895
896 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
897 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
898
899 msgid "|audit-log-result|Error"
900 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
901
902 msgid "|audit-log-result|Not used"
903 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
904
905 msgid "|audit-log-result|Okay"
906 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
907
908 msgid "|audit-log-result|Skipped"
909 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
910
911 msgid "|audit-log-result|Some"
912 msgstr "|audit-log-result|Některý"
913
914 msgid "Certificate chain available"
915 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
916
917 msgid "root certificate missing"
918 msgstr "chybí kořenový certifikát"
919
920 msgid "Data encryption succeeded"
921 msgstr "Šifrování dat uspělo"
922
923 msgid "Data available"
924 msgstr "Data k dispozici"
925
926 msgid "Session key created"
927 msgstr "Vytvořen klíč relace"
928
929 #, c-format
930 msgid "algorithm: %s"
931 msgstr "algoritmus: %s"
932
933 #, c-format
934 msgid "unsupported algorithm: %s"
935 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
936
937 msgid "seems to be not encrypted"
938 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
939
940 msgid "Number of recipients"
941 msgstr "Počet příjemců"
942
943 #, c-format
944 msgid "Recipient %d"
945 msgstr "Příjemce %d"
946
947 msgid "Data signing succeeded"
948 msgstr "Podepisování dat uspělo"
949
950 #, c-format
951 msgid "data hash algorithm: %s"
952 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
953
954 #, c-format
955 msgid "Signer %d"
956 msgstr "Podepisovatel %d"
957
958 #, c-format
959 msgid "attr hash algorithm: %s"
960 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
961
962 msgid "Data decryption succeeded"
963 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
964
965 msgid "Encryption algorithm supported"
966 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
967
968 msgid "Data verification succeeded"
969 msgstr "Ověření dat uspělo"
970
971 msgid "Signature available"
972 msgstr "Podpis je k dispozici"
973
974 msgid "Parsing data succeeded"
975 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
976
977 #, c-format
978 msgid "bad data hash algorithm: %s"
979 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
980
981 #, c-format
982 msgid "Signature %d"
983 msgstr "Podpis %d"
984
985 msgid "Certificate chain valid"
986 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
987
988 msgid "Root certificate trustworthy"
989 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
990
991 msgid "no CRL found for certificate"
992 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
993
994 msgid "the available CRL is too old"
995 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
996
997 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
998 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
999
1000 msgid "Included certificates"
1001 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
1002
1003 msgid "No audit log entries."
1004 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
1005
1006 msgid "Unknown operation"
1007 msgstr "Neznámá operace"
1008
1009 msgid "Gpg-Agent usable"
1010 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1011
1012 msgid "Dirmngr usable"
1013 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1014
1015 #, c-format
1016 msgid "No help available for '%s'."
1017 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1018
1019 msgid "ignoring garbage line"
1020 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1021
1022 msgid "[none]"
1023 msgstr "[neuvedeno]"
1024
1025 msgid "argument not expected"
1026 msgstr "argument nebyl očekáván"
1027
1028 msgid "read error"
1029 msgstr "chyba při čtení"
1030
1031 msgid "keyword too long"
1032 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1033
1034 msgid "missing argument"
1035 msgstr "postrádám argument"
1036
1037 msgid "invalid argument"
1038 msgstr "neplatný argument"
1039
1040 msgid "invalid command"
1041 msgstr "neplatný příkaz"
1042
1043 msgid "invalid alias definition"
1044 msgstr "neplatný definice aliasu"
1045
1046 msgid "out of core"
1047 msgstr "nedostatek paměti"
1048
1049 msgid "invalid option"
1050 msgstr "neplatný parametr"
1051
1052 #, c-format
1053 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1054 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1055
1056 #, c-format
1057 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1058 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1059
1060 #, c-format
1061 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1062 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1063
1064 #, c-format
1065 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1066 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1067
1068 #, c-format
1069 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1070 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1071
1072 #, c-format
1073 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1074 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1075
1076 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1077 msgid "out of core\n"
1078 msgstr "nedostatek paměti\n"
1079
1080 #, c-format
1081 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1082 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1086 msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
1087
1088 #, c-format
1089 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1090 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1091
1092 #, c-format
1093 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1094 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1095
1096 #, c-format
1097 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1098 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1099
1100 #, c-format
1101 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1102 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1103
1104 #, c-format
1105 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1106 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1107
1108 #, c-format
1109 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1110 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1111
1112 #, c-format
1113 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1114 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1115
1116 msgid "(deadlock?) "
1117 msgstr "(uváznutí?) "
1118
1119 #, c-format
1120 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1121 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1122
1123 #, c-format
1124 msgid "waiting for lock %s...\n"
1125 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1126
1127 #, c-format
1128 msgid "armor: %s\n"
1129 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1130
1131 msgid "invalid armor header: "
1132 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1133
1134 msgid "armor header: "
1135 msgstr "ASCII hlavička: "
1136
1137 msgid "invalid clearsig header\n"
1138 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1139
1140 msgid "unknown armor header: "
1141 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1142
1143 msgid "nested clear text signatures\n"
1144 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1145
1146 msgid "unexpected armor: "
1147 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1148
1149 msgid "invalid dash escaped line: "
1150 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1151
1152 #, c-format
1153 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1154 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1155
1156 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1157 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1158
1159 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1160 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1161
1162 msgid "malformed CRC\n"
1163 msgstr "špatný formát CRC\n"
1164
1165 #, c-format
1166 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1167 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1168
1169 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1170 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1171
1172 msgid "error in trailer line\n"
1173 msgstr "chyba v patičce\n"
1174
1175 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1176 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1177
1178 #, c-format
1179 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1180 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1181
1182 msgid ""
1183 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1184 msgstr ""
1185 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1186 "špatný MTA\n"
1187
1188 msgid ""
1189 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1190 "an '='\n"
1191 msgstr ""
1192 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1193 "a musí končit znakem „=“\n"
1194
1195 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1196 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1197
1198 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1199 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1200
1201 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1202 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1203
1204 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1205 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1206
1207 msgid "not human readable"
1208 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1209
1210 #, c-format
1211 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1212 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1213
1214 msgid "Enter passphrase: "
1215 msgstr "Vložte heslo: "
1216
1217 #, c-format
1218 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1219 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1220
1221 #, c-format
1222 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1223 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1224
1225 msgid "can't do this in batch mode\n"
1226 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1227
1228 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1229 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1230
1231 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1232 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1233
1234 msgid "Your selection? "
1235 msgstr "Váš výběr? "
1236
1237 msgid "[not set]"
1238 msgstr "[není nastaven]"
1239
1240 msgid "male"
1241 msgstr "muž"
1242
1243 msgid "female"
1244 msgstr "žena"
1245
1246 msgid "unspecified"
1247 msgstr "neuvedeno"
1248
1249 msgid "not forced"
1250 msgstr "není vyžadováno"
1251
1252 msgid "forced"
1253 msgstr "vyžadováno"
1254
1255 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1256 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1257
1258 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1259 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1260
1261 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1262 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1263
1264 msgid "Cardholder's surname: "
1265 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1266
1267 msgid "Cardholder's given name: "
1268 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1269
1270 #, c-format
1271 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1272 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1273
1274 msgid "URL to retrieve public key: "
1275 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1276
1277 #, c-format
1278 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1279 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1280
1281 #, c-format
1282 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1283 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
1284
1285 #, c-format
1286 msgid "error reading '%s': %s\n"
1287 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1288
1289 #, c-format
1290 msgid "error writing '%s': %s\n"
1291 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1292
1293 msgid "Login data (account name): "
1294 msgstr "Login (jménu účtu): "
1295
1296 #, c-format
1297 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1298 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1299
1300 msgid "Private DO data: "
1301 msgstr "Privátní DO data: "
1302
1303 #, c-format
1304 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1305 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1306
1307 msgid "Language preferences: "
1308 msgstr "Jazykové předvolby: "
1309
1310 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1311 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1312
1313 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1314 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1315
1316 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1317 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1318
1319 msgid "Error: invalid response.\n"
1320 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1321
1322 msgid "CA fingerprint: "
1323 msgstr "Otisk CA: "
1324
1325 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1326 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1327
1328 #, c-format
1329 msgid "key operation not possible: %s\n"
1330 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1331
1332 msgid "not an OpenPGP card"
1333 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1334
1335 #, c-format
1336 msgid "error getting current key info: %s\n"
1337 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1338
1339 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1340 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1341
1342 msgid ""
1343 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1344 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1345 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1346 msgstr ""
1347 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1348 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1349 "dokumentace\n"
1350 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1351
1352 #, c-format
1353 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1354 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1355
1356 #, c-format
1357 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1358 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1359
1360 #, c-format
1361 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1362 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1363
1364 #, c-format
1365 msgid "rounded up to %u bits\n"
1366 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1370 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1371
1372 #, c-format
1373 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1374 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1375
1376 #, c-format
1377 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1378 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1379
1380 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1381 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1382
1383 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1384 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1385
1386 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1387 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1388
1389 #, c-format
1390 msgid ""
1391 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1392 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1393 "You should change them using the command --change-pin\n"
1394 msgstr ""
1395 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1396 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1397 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1398
1399 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1400 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1401
1402 msgid "   (1) Signature key\n"
1403 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1404
1405 msgid "   (2) Encryption key\n"
1406 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1407
1408 msgid "   (3) Authentication key\n"
1409 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1410
1411 msgid "Invalid selection.\n"
1412 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1413
1414 msgid "Please select where to store the key:\n"
1415 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1416
1417 #, c-format
1418 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1419 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1420
1421 #, fuzzy
1422 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1423 msgid "This command is not supported by this card\n"
1424 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
1425
1426 #, fuzzy
1427 #| msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1428 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1429 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1430
1431 #, fuzzy
1432 #| msgid "Continue? (Y/n) "
1433 msgid "Continue? (y/N) "
1434 msgstr "Pokračovat (A/n) "
1435
1436 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1437 msgstr ""
1438
1439 msgid "quit this menu"
1440 msgstr "ukončit toto menu"
1441
1442 msgid "show admin commands"
1443 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1444
1445 msgid "show this help"
1446 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1447
1448 msgid "list all available data"
1449 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1450
1451 msgid "change card holder's name"
1452 msgstr "změní jméno majitele karty"
1453
1454 msgid "change URL to retrieve key"
1455 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1456
1457 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1458 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1459
1460 msgid "change the login name"
1461 msgstr "změnit login name"
1462
1463 msgid "change the language preferences"
1464 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1465
1466 msgid "change card holder's sex"
1467 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1468
1469 msgid "change a CA fingerprint"
1470 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1471
1472 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1473 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1474
1475 msgid "generate new keys"
1476 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1477
1478 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1479 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1480
1481 msgid "verify the PIN and list all data"
1482 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1483
1484 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1485 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1486
1487 msgid "destroy all keys and data"
1488 msgstr ""
1489
1490 msgid "gpg/card> "
1491 msgstr "gpg/karta> "
1492
1493 msgid "Admin-only command\n"
1494 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1495
1496 msgid "Admin commands are allowed\n"
1497 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1498
1499 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1500 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1501
1502 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1503 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1504
1505 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1506 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1507
1508 #, c-format
1509 msgid "can't open '%s'\n"
1510 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1511
1512 #, c-format
1513 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1514 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1515
1516 #, c-format
1517 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1518 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1519
1520 #, fuzzy, c-format
1521 #| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1522 msgid "key \"%s\" not found\n"
1523 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1524
1525 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1526 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1527
1528 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1529 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1530
1531 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1532 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1533
1534 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1535 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1536
1537 # The first argument is a "key" or "subkey"
1538 #, c-format
1539 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1540 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1541
1542 # deleting secret %s failed
1543 msgid "key"
1544 msgstr "klíče"
1545
1546 # deleting secret %s failed
1547 msgid "subkey"
1548 msgstr "podklíče"
1549
1550 #, c-format
1551 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1552 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1553
1554 msgid "ownertrust information cleared\n"
1555 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1556
1557 #, c-format
1558 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1559 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1560
1561 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1562 msgstr ""
1563 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1564
1565 #, c-format
1566 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1567 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1568
1569 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1570 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1571
1572 #, c-format
1573 msgid "using cipher %s\n"
1574 msgstr "použití šifry: %s\n"
1575
1576 #, c-format
1577 msgid "'%s' already compressed\n"
1578 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1579
1580 #, c-format
1581 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1582 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1583
1584 #, c-format
1585 msgid "reading from '%s'\n"
1586 msgstr "čte se z „%s“\n"
1587
1588 #, c-format
1589 msgid ""
1590 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1591 msgstr ""
1592 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1593
1594 #, c-format
1595 msgid ""
1596 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1597 "preferences\n"
1598 msgstr ""
1599 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1600 "příjemce\n"
1601
1602 #, c-format
1603 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1604 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1605
1606 #, c-format
1607 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1608 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1609
1610 #, c-format
1611 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1612 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1613
1614 #, c-format
1615 msgid "%s encrypted data\n"
1616 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1617
1618 #, c-format
1619 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1620 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1621
1622 msgid ""
1623 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1624 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1625
1626 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1627 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1628
1629 msgid "no remote program execution supported\n"
1630 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1631
1632 msgid ""
1633 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1634 msgstr ""
1635 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1636 "nastaveny nebezpečně\n"
1637
1638 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1639 msgstr ""
1640 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1641 "dočasné soubory (temp files)\n"
1642
1643 #, c-format
1644 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1645 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1646
1647 #, c-format
1648 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1649 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1650
1651 #, c-format
1652 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1653 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1654
1655 msgid "unnatural exit of external program\n"
1656 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1657
1658 msgid "unable to execute external program\n"
1659 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1660
1661 #, c-format
1662 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1663 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1664
1665 #, c-format
1666 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1667 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1668
1669 #, c-format
1670 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1671 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1672
1673 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1674 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1675
1676 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1677 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1678
1679 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1680 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1681
1682 msgid "remove unusable parts from key during export"
1683 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1684
1685 msgid "remove as much as possible from key during export"
1686 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1687
1688 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1689 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1690
1691 #, c-format
1692 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1693 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1694
1695 #, c-format
1696 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1697 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1698
1699 msgid " - skipped"
1700 msgstr " – přeskočeno"
1701
1702 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1703 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1704
1705 msgid "[User ID not found]"
1706 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1707
1708 #, c-format
1709 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1710 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1711
1712 #, c-format
1713 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1714 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1715
1716 msgid "No fingerprint"
1717 msgstr "Chybí otisk"
1718
1719 #, c-format
1720 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1721 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1722
1723 #, fuzzy, c-format
1724 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1725 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1726 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1727
1728 #, fuzzy, c-format
1729 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1730 msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1731 msgstr "|NÁZEV|použít NÁZEV jako implicitní tajný klíč"
1732
1733 # c-format
1734 #, c-format
1735 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1736 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1737
1738 #, c-format
1739 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1740 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1741
1742 msgid "make a signature"
1743 msgstr "vytvořit podpis"
1744
1745 msgid "make a clear text signature"
1746 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1747
1748 msgid "make a detached signature"
1749 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1750
1751 msgid "encrypt data"
1752 msgstr "šifrovat data"
1753
1754 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1755 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1756
1757 msgid "decrypt data (default)"
1758 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1759
1760 msgid "verify a signature"
1761 msgstr "verifikovat podpis"
1762
1763 msgid "list keys"
1764 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1765
1766 msgid "list keys and signatures"
1767 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1768
1769 msgid "list and check key signatures"
1770 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1771
1772 msgid "list keys and fingerprints"
1773 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1774
1775 msgid "list secret keys"
1776 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1777
1778 msgid "generate a new key pair"
1779 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1780
1781 msgid "quickly generate a new key pair"
1782 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1783
1784 #, fuzzy
1785 #| msgid "quickly generate a new key pair"
1786 msgid "quickly add a new user-id"
1787 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1788
1789 msgid "full featured key pair generation"
1790 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1791
1792 msgid "generate a revocation certificate"
1793 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1794
1795 msgid "remove keys from the public keyring"
1796 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1797
1798 msgid "remove keys from the secret keyring"
1799 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1800
1801 msgid "quickly sign a key"
1802 msgstr "rychle podepsat klíč"
1803
1804 msgid "quickly sign a key locally"
1805 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1806
1807 msgid "sign a key"
1808 msgstr "podepsat klíč"
1809
1810 msgid "sign a key locally"
1811 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1812
1813 msgid "sign or edit a key"
1814 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1815
1816 msgid "change a passphrase"
1817 msgstr "změnit heslo"
1818
1819 msgid "export keys"
1820 msgstr "exportovat klíče"
1821
1822 msgid "export keys to a key server"
1823 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1824
1825 msgid "import keys from a key server"
1826 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1827
1828 msgid "search for keys on a key server"
1829 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1830
1831 msgid "update all keys from a keyserver"
1832 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1833
1834 msgid "import/merge keys"
1835 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1836
1837 msgid "print the card status"
1838 msgstr "vytisknout stav karty"
1839
1840 msgid "change data on a card"
1841 msgstr "změnit data na kartě"
1842
1843 msgid "change a card's PIN"
1844 msgstr "změnit PIN karty"
1845
1846 msgid "update the trust database"
1847 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1848
1849 msgid "print message digests"
1850 msgstr "vypsat hash zprávy"
1851
1852 msgid "run in server mode"
1853 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1854
1855 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1856 msgstr ""
1857
1858 msgid "create ascii armored output"
1859 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1860
1861 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1862 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1863
1864 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1865 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1866
1867 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1868 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1869
1870 msgid "use canonical text mode"
1871 msgstr "použít kanonický textový mód"
1872
1873 msgid "|FILE|write output to FILE"
1874 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1875
1876 msgid "do not make any changes"
1877 msgstr "neprovádět žádné změny"
1878
1879 msgid "prompt before overwriting"
1880 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1881
1882 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1883 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1884
1885 msgid ""
1886 "@\n"
1887 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1888 msgstr ""
1889 "@\n"
1890 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1891
1892 msgid ""
1893 "@\n"
1894 "Examples:\n"
1895 "\n"
1896 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1897 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1898 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1899 " --list-keys [names]        show keys\n"
1900 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1901 msgstr ""
1902 "@\n"
1903 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1904 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1905 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1906 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1907 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1908
1909 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1910 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1911
1912 msgid ""
1913 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1914 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1915 "Default operation depends on the input data\n"
1916 msgstr ""
1917 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1918 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1919 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1920
1921 msgid ""
1922 "\n"
1923 "Supported algorithms:\n"
1924 msgstr ""
1925 "\n"
1926 "Podporované algoritmy:\n"
1927
1928 msgid "Pubkey: "
1929 msgstr "Veřejný klíč: "
1930
1931 msgid "Cipher: "
1932 msgstr "Šifra: "
1933
1934 msgid "Hash: "
1935 msgstr "Hash: "
1936
1937 msgid "Compression: "
1938 msgstr "Komprese: "
1939
1940 #, c-format
1941 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1942 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
1943
1944 msgid "conflicting commands\n"
1945 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1946
1947 #, c-format
1948 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1949 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1950
1951 #, c-format
1952 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1953 msgstr ""
1954 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1955
1956 #, c-format
1957 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1958 msgstr ""
1959 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1960
1961 #, c-format
1962 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1963 msgstr ""
1964 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1965
1966 #, c-format
1967 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1968 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
1969
1970 #, c-format
1971 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1972 msgstr ""
1973 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
1974
1975 #, c-format
1976 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1977 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
1978
1979 #, c-format
1980 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1981 msgstr ""
1982 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
1983 "nebezpečně\n"
1984
1985 #, c-format
1986 msgid ""
1987 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
1988 msgstr ""
1989 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
1990 "nebezpečně\n"
1991
1992 #, c-format
1993 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
1994 msgstr ""
1995 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1996 "nebezpečně\n"
1997
1998 #, c-format
1999 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2000 msgstr ""
2001 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2002 "nastavena bezpečně\n"
2003
2004 #, c-format
2005 msgid ""
2006 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2007 msgstr ""
2008 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2009 "nastavena bezpečně\n"
2010
2011 #, c-format
2012 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2013 msgstr ""
2014 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2015 "nastavena bezpečně\n"
2016
2017 # c-format
2018 #, c-format
2019 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2020 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2021
2022 msgid "display photo IDs during key listings"
2023 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2024
2025 msgid "show key usage information during key listings"
2026 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2027
2028 msgid "show policy URLs during signature listings"
2029 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2030
2031 msgid "show all notations during signature listings"
2032 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2033
2034 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2035 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2036
2037 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2038 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2039
2040 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2041 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2042
2043 msgid "show user ID validity during key listings"
2044 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2045
2046 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2047 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2048
2049 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2050 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2051
2052 msgid "show the keyring name in key listings"
2053 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2054
2055 msgid "show expiration dates during signature listings"
2056 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2057
2058 #, fuzzy
2059 #| msgid "Available keys:\n"
2060 msgid "available TOFU policies:\n"
2061 msgstr "Dostupné klíče:\n"
2062
2063 #, fuzzy, c-format
2064 #| msgid "unknown option '%s'\n"
2065 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2066 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
2067
2068 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2069 msgstr ""
2070
2071 #, fuzzy, c-format
2072 #| msgid "unknown command '%s'\n"
2073 msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
2074 msgstr "neznámý příkaz „%s“\n"
2075
2076 #, c-format
2077 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2078 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2079
2080 #, c-format
2081 msgid ""
2082 "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
2083 "fingerprint\n"
2084 msgstr ""
2085
2086 #, fuzzy, c-format
2087 #| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
2088 msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
2089 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
2090
2091 #. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
2092 #. for example has been given at the command line.  Two
2093 #. lines with fingerprints are printed after this message.
2094 #, c-format
2095 msgid "'%s' matches at least:\n"
2096 msgstr ""
2097
2098 #, fuzzy, c-format
2099 #| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2100 msgid "error searching the keyring: %s\n"
2101 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2102
2103 #, c-format
2104 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2105 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
2106
2107 #, c-format
2108 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2109 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2110
2111 #, c-format
2112 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2113 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2114
2115 #, c-format
2116 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2117 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2118
2119 #, c-format
2120 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2121 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2122
2123 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2124 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2125
2126 #, c-format
2127 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2128 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2129
2130 msgid "invalid keyserver options\n"
2131 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2132
2133 #, c-format
2134 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2135 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2136
2137 msgid "invalid import options\n"
2138 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2139
2140 #, c-format
2141 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2142 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2143
2144 msgid "invalid export options\n"
2145 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2146
2147 #, c-format
2148 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2149 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2150
2151 msgid "invalid list options\n"
2152 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2153
2154 msgid "display photo IDs during signature verification"
2155 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2156
2157 msgid "show policy URLs during signature verification"
2158 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2159
2160 msgid "show all notations during signature verification"
2161 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2162
2163 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2164 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2165
2166 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2167 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2168
2169 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2170 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2171
2172 msgid "show user ID validity during signature verification"
2173 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2174
2175 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2176 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2177
2178 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2179 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2180
2181 msgid "validate signatures with PKA data"
2182 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2183
2184 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2185 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2186
2187 #, c-format
2188 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2189 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2190
2191 msgid "invalid verify options\n"
2192 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2193
2194 #, c-format
2195 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2196 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2197
2198 #, c-format
2199 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2200 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2201
2202 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2203 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2204
2205 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2206 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2207
2208 #, c-format
2209 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2210 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2211
2212 #, c-format
2213 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2214 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2215
2216 #, c-format
2217 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2218 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2219
2220 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2221 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2222
2223 #, c-format
2224 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2225 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2226
2227 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2228 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2229
2230 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2231 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2232
2233 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2234 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2235
2236 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2237 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2238
2239 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2240 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2241
2242 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2243 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2244
2245 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2246 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2247
2248 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2249 msgstr ""
2250 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2251 "2 nebo 3\n"
2252
2253 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2254 msgstr ""
2255 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2256 "nebo 3\n"
2257
2258 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2259 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2260
2261 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2262 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2263
2264 msgid "invalid default preferences\n"
2265 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2266
2267 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2268 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2269
2270 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2271 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2272
2273 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2274 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2275
2276 #, c-format
2277 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2278 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2279
2280 #, c-format
2281 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2282 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2283
2284 #, c-format
2285 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2286 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2287
2288 #, c-format
2289 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2290 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2291
2292 #, c-format
2293 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2294 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2295
2296 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2297 msgstr ""
2298 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2299
2300 #, fuzzy, c-format
2301 #| msgid "line %d: invalid date given\n"
2302 msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
2303 msgstr "řádek %d: zadáno neplatné datum\n"
2304
2305 #, fuzzy, c-format
2306 #| msgid "line %d: invalid date given\n"
2307 msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
2308 msgstr "řádek %d: zadáno neplatné datum\n"
2309
2310 msgid "--store [filename]"
2311 msgstr "--store [jméno souboru]"
2312
2313 msgid "--symmetric [filename]"
2314 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2315
2316 #, c-format
2317 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2318 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2319
2320 msgid "--encrypt [filename]"
2321 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2322
2323 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2324 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2325
2326 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2327 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2328
2329 #, c-format
2330 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2331 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2332
2333 msgid "--sign [filename]"
2334 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2335
2336 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2337 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2338
2339 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2340 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2341
2342 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2343 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2347 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2348
2349 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2350 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2351
2352 msgid "--clearsign [filename]"
2353 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2354
2355 msgid "--decrypt [filename]"
2356 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2357
2358 msgid "--sign-key user-id"
2359 msgstr "--sign-key id uživatele"
2360
2361 msgid "--lsign-key user-id"
2362 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2363
2364 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2365 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2366
2367 msgid "--passwd <user-id>"
2368 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2369
2370 #, c-format
2371 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2372 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2373
2374 #, c-format
2375 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2376 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2377
2378 #, c-format
2379 msgid "key export failed: %s\n"
2380 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2381
2382 #, c-format
2383 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2384 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2385
2386 #, c-format
2387 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2388 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2389
2390 #, c-format
2391 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2392 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2393
2394 #, c-format
2395 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2396 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2397
2398 #, c-format
2399 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2400 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2401
2402 #, fuzzy, c-format
2403 #| msgid "error loading certificate '%s': %s\n"
2404 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2405 msgstr "chyba při zavádění certifikátu „%s“: %s\n"
2406
2407 #, c-format
2408 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2409 msgstr ""
2410
2411 msgid "[filename]"
2412 msgstr "[jméno souboru]"
2413
2414 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2415 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2416
2417 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2418 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2419
2420 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2421 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2422
2423 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2424 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2425
2426 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2427 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2428
2429 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2430 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2431
2432 msgid "|FD|write status info to this FD"
2433 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2434
2435 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2436 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2437
2438 msgid ""
2439 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2440 "Check signatures against known trusted keys\n"
2441 msgstr ""
2442 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2443 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2444
2445 msgid "No help available"
2446 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2447
2448 #, c-format
2449 msgid "No help available for '%s'"
2450 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2451
2452 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2453 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2454
2455 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2456 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2457
2458 #, fuzzy
2459 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2460 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2461 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2462
2463 msgid "do not update the trustdb after import"
2464 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2465
2466 msgid "only accept updates to existing keys"
2467 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2468
2469 msgid "remove unusable parts from key after import"
2470 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2471
2472 msgid "remove as much as possible from key after import"
2473 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid "skipping block of type %d\n"
2477 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2478
2479 #, c-format
2480 msgid "%lu keys processed so far\n"
2481 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2482
2483 #, c-format
2484 msgid "Total number processed: %lu\n"
2485 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2486
2487 #, fuzzy, c-format
2488 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2489 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2490 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2491
2492 #, c-format
2493 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2494 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2495
2496 #, c-format
2497 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2498 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2499
2500 #, c-format
2501 msgid "              imported: %lu"
2502 msgstr "                 importováno: %lu"
2503
2504 #, c-format
2505 msgid "             unchanged: %lu\n"
2506 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2507
2508 #, c-format
2509 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2510 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2511
2512 #, c-format
2513 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2514 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2515
2516 #, c-format
2517 msgid "        new signatures: %lu\n"
2518 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2519
2520 #, c-format
2521 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2522 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2523
2524 #, c-format
2525 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2526 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2527
2528 #, c-format
2529 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2530 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2531
2532 #, c-format
2533 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2534 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2535
2536 #, c-format
2537 msgid "          not imported: %lu\n"
2538 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2539
2540 #, c-format
2541 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2542 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2543
2544 #, c-format
2545 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2546 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2547
2548 #, c-format
2549 msgid ""
2550 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2551 "algorithms on these user IDs:\n"
2552 msgstr ""
2553 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2554 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2555
2556 #, c-format
2557 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2558 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2559
2560 #, c-format
2561 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2562 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2563
2564 #, c-format
2565 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2566 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2567
2568 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2569 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2570
2571 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2572 msgstr ""
2573 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2574
2575 #, c-format
2576 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2577 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2578
2579 #, c-format
2580 msgid "key %s: no user ID\n"
2581 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2582
2583 #, c-format
2584 msgid "key %s: %s\n"
2585 msgstr "klíč %s: %s\n"
2586
2587 msgid "rejected by import screener"
2588 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2589
2590 #, c-format
2591 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2592 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2593
2594 # c-format
2595 #, c-format
2596 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2597 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2598
2599 #, c-format
2600 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2601 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2602
2603 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2604 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2605
2606 #, c-format
2607 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2608 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2609
2610 #, c-format
2611 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2612 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2613
2614 #, c-format
2615 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2616 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2617
2618 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2619 #, c-format
2620 msgid "writing to '%s'\n"
2621 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
2622
2623 #, c-format
2624 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2625 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2626
2627 #, c-format
2628 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2629 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2630
2631 #, c-format
2632 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2633 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2634
2635 #, c-format
2636 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2637 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2638
2639 #, c-format
2640 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2641 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2642
2643 #, c-format
2644 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2645 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2646
2647 #, c-format
2648 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2649 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2650
2651 #, c-format
2652 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2653 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2654
2655 #, c-format
2656 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2657 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2658
2659 #, c-format
2660 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2661 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2662
2663 #, c-format
2664 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2665 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2666
2667 #, c-format
2668 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2669 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2670
2671 #, c-format
2672 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2673 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2674
2675 #, c-format
2676 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2677 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2678
2679 #, c-format
2680 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2681 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2682
2683 #, c-format
2684 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2685 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2686
2687 #, c-format
2688 msgid "key %s: secret key imported\n"
2689 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2690
2691 #, c-format
2692 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2693 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2694
2695 #, c-format
2696 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2697 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2698
2699 #, c-format
2700 msgid "secret key %s: %s\n"
2701 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2702
2703 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2704 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2705
2706 #, c-format
2707 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2708 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2709
2710 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2711 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2712 #. actual private key data is stored on the card.  A
2713 #. single smartcard can have up to three private key
2714 #. data.  Importing private key stub is always
2715 #. skipped in 2.1, and it returns
2716 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2717 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2718 #. references to a card will be automatically
2719 #. created again.
2720 #, c-format
2721 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2722 msgstr ""
2723
2724 #, c-format
2725 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2726 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2727
2728 #, c-format
2729 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2730 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2731
2732 #, c-format
2733 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2734 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2735
2736 #, c-format
2737 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2738 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2739
2740 #, c-format
2741 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2742 msgstr ""
2743 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2744
2745 #, c-format
2746 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2747 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2748
2749 #, c-format
2750 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2751 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2752
2753 #, c-format
2754 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2755 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2756
2757 #, c-format
2758 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2759 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2760
2761 #, c-format
2762 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2763 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2764
2765 #, c-format
2766 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2767 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2768
2769 #, c-format
2770 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2771 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2772
2773 #, c-format
2774 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2775 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2776
2777 #, c-format
2778 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2779 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2780
2781 #, c-format
2782 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2783 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2784
2785 #, c-format
2786 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2787 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2788
2789 #, c-format
2790 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2791 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2792
2793 #, c-format
2794 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2795 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2796
2797 #, c-format
2798 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2799 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2800
2801 #, c-format
2802 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2803 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2804
2805 #, c-format
2806 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2807 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2808
2809 #, c-format
2810 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2811 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2812
2813 #, c-format
2814 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2815 msgstr ""
2816 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2817
2818 #, c-format
2819 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2820 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2821
2822 #, c-format
2823 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2824 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2825
2826 #, c-format
2827 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2828 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2829
2830 #, c-format
2831 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2832 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2833
2834 #, c-format
2835 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2836 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2837
2838 #, c-format
2839 msgid "keybox '%s' created\n"
2840 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2841
2842 #, c-format
2843 msgid "keyring '%s' created\n"
2844 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2845
2846 #, c-format
2847 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2848 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2849
2850 #, fuzzy, c-format
2851 #| msgid "error opening '%s': %s\n"
2852 msgid "error opening key DB: %s\n"
2853 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
2854
2855 #, c-format
2856 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2857 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2858
2859 msgid "[revocation]"
2860 msgstr "[revokace]"
2861
2862 msgid "[self-signature]"
2863 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2864
2865 msgid "1 bad signature\n"
2866 msgstr "1 špatný podpis\n"
2867
2868 #, c-format
2869 msgid "%d bad signatures\n"
2870 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2871
2872 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2873 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2874
2875 #, c-format
2876 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2877 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2878
2879 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2880 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2881
2882 #, c-format
2883 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2884 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2885
2886 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2887 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2888
2889 #, c-format
2890 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2891 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2892
2893 msgid ""
2894 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2895 "keys\n"
2896 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2897 "etc.)\n"
2898 msgstr ""
2899 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2900 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2901 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2902 "\n"
2903
2904 #, c-format
2905 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2906 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2907
2908 #, c-format
2909 msgid "  %d = I trust fully\n"
2910 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2911
2912 msgid ""
2913 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2914 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2915 "trust signatures on your behalf.\n"
2916 msgstr ""
2917 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2918 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2919 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2920
2921 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2922 msgstr ""
2923 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2924 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2925
2926 #, c-format
2927 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2928 msgstr ""
2929
2930 #, c-format
2931 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2932 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2933
2934 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2935 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2936
2937 msgid "  Unable to sign.\n"
2938 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2939
2940 #, c-format
2941 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2942 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2943
2944 #, c-format
2945 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2946 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2947
2948 #, c-format
2949 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2950 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2951
2952 msgid "Sign it? (y/N) "
2953 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2954
2955 #, c-format
2956 msgid ""
2957 "The self-signature on \"%s\"\n"
2958 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2959 msgstr ""
2960 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2961 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2962
2963 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2964 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2965
2966 #, c-format
2967 msgid ""
2968 "Your current signature on \"%s\"\n"
2969 "has expired.\n"
2970 msgstr ""
2971 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2972 "vypršela.\n"
2973
2974 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2975 msgstr ""
2976 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2977 "N) "
2978
2979 #, c-format
2980 msgid ""
2981 "Your current signature on \"%s\"\n"
2982 "is a local signature.\n"
2983 msgstr ""
2984 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2985 "je pouze lokální.\n"
2986
2987 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2988 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2989
2990 #, c-format
2991 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2992 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2993
2994 #, c-format
2995 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2996 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2997
2998 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2999 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3000
3001 #, c-format
3002 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3003 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3004
3005 msgid "This key has expired!"
3006 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3007
3008 #, c-format
3009 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3010 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3011
3012 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3013 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3014
3015 msgid ""
3016 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3017 "belongs\n"
3018 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3019 msgstr ""
3020 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3021 "patří výše uvedené osobě.\n"
3022 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3023
3024 #, c-format
3025 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3026 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3027
3028 #, c-format
3029 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3030 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3031
3032 #, c-format
3033 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3034 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3035
3036 #, c-format
3037 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3038 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3039
3040 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3041 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3042
3043 #, c-format
3044 msgid ""
3045 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3046 "key \"%s\" (%s)\n"
3047 msgstr ""
3048 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3049 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3050
3051 msgid "This will be a self-signature.\n"
3052 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3053
3054 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3055 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3056
3057 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3058 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3059
3060 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3061 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3062
3063 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3064 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3065
3066 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3067 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3068
3069 msgid "I have checked this key casually.\n"
3070 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3071
3072 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3073 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3074
3075 msgid "Really sign? (y/N) "
3076 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3077
3078 #, c-format
3079 msgid "signing failed: %s\n"
3080 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3081
3082 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3083 msgstr ""
3084 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3085 "nelze změnit.\n"
3086
3087 #, c-format
3088 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3089 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3090
3091 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3092 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
3093
3094 msgid "save and quit"
3095 msgstr "uložit a ukončit"
3096
3097 msgid "show key fingerprint"
3098 msgstr "vypsat otisk klíče"
3099
3100 #, fuzzy
3101 #| msgid "Enter the keygrip: "
3102 msgid "show the keygrip"
3103 msgstr "Vložte keygrip: "
3104
3105 msgid "list key and user IDs"
3106 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3107
3108 msgid "select user ID N"
3109 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3110
3111 msgid "select subkey N"
3112 msgstr "vyberte podklíč N"
3113
3114 msgid "check signatures"
3115 msgstr "kontrolovat podpisy"
3116
3117 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3118 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3119
3120 msgid "sign selected user IDs locally"
3121 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3122
3123 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3124 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3125
3126 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3127 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3128
3129 msgid "add a user ID"
3130 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3131
3132 msgid "add a photo ID"
3133 msgstr "přidat fotografický ID"
3134
3135 msgid "delete selected user IDs"
3136 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3137
3138 msgid "add a subkey"
3139 msgstr "přidat podklíč"
3140
3141 msgid "add a key to a smartcard"
3142 msgstr "přidat klíč na kartu"
3143
3144 msgid "move a key to a smartcard"
3145 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3146
3147 msgid "move a backup key to a smartcard"
3148 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3149
3150 msgid "delete selected subkeys"
3151 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3152
3153 msgid "add a revocation key"
3154 msgstr "přidat revokační klíč"
3155
3156 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3157 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3158
3159 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3160 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3161
3162 msgid "flag the selected user ID as primary"
3163 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3164
3165 msgid "list preferences (expert)"
3166 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3167
3168 msgid "list preferences (verbose)"
3169 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3170
3171 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3172 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3173
3174 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3175 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3176
3177 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3178 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3179
3180 msgid "change the passphrase"
3181 msgstr "změnit heslo"
3182
3183 msgid "change the ownertrust"
3184 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3185
3186 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3187 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3188
3189 msgid "revoke selected user IDs"
3190 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3191
3192 msgid "revoke key or selected subkeys"
3193 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3194
3195 msgid "enable key"
3196 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3197
3198 msgid "disable key"
3199 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3200
3201 msgid "show selected photo IDs"
3202 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3203
3204 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3205 msgstr ""
3206 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3207
3208 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3209 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3210
3211 msgid "Secret key is available.\n"
3212 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3213
3214 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3215 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3216
3217 msgid ""
3218 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3219 "(lsign),\n"
3220 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3221 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3222 msgstr ""
3223 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3224 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3225 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3226
3227 msgid "Key is revoked."
3228 msgstr "Klíč revokován."
3229
3230 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3231 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3232
3233 #, fuzzy
3234 #| msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3235 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3236 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3237
3238 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3239 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3240
3241 #, c-format
3242 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3243 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3244
3245 #, c-format
3246 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3247 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3248
3249 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3250 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3251
3252 #, c-format
3253 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3254 msgstr ""
3255
3256 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3257 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3258
3259 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3260 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3261
3262 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3263 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3264
3265 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3266 #. moving the key and not about removing it.
3267 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3268 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3269
3270 msgid "You must select exactly one key.\n"
3271 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3272
3273 msgid "Command expects a filename argument\n"
3274 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3275
3276 #, c-format
3277 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3278 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3279
3280 #, c-format
3281 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3282 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3283
3284 msgid "You must select at least one key.\n"
3285 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3286
3287 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3288 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3289
3290 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3291 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3292
3293 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3294 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3295
3296 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3297 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3298
3299 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3300 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3301
3302 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3303 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3304
3305 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3306 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3307
3308 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3309 msgstr ""
3310 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3311 "poskytnutá uživatelem\n"
3312
3313 msgid "Set preference list to:\n"
3314 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3315
3316 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3317 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3318
3319 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3320 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3321
3322 msgid "Save changes? (y/N) "
3323 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3324
3325 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3326 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3327
3328 #, c-format
3329 msgid "update failed: %s\n"
3330 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3331
3332 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3333 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3334
3335 #, c-format
3336 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3337 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3338
3339 #, c-format
3340 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3341 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3342
3343 msgid "No matching user IDs."
3344 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3345
3346 msgid "Nothing to sign.\n"
3347 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3348
3349 msgid "Digest: "
3350 msgstr "Hash: "
3351
3352 msgid "Features: "
3353 msgstr "Vlastnosti: "
3354
3355 msgid "Keyserver no-modify"
3356 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3357
3358 msgid "Preferred keyserver: "
3359 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3360
3361 msgid "Notations: "
3362 msgstr "Poznámky: "
3363
3364 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3365 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3366
3367 #, c-format
3368 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3369 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3370
3371 #, c-format
3372 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3373 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3374
3375 msgid "(sensitive)"
3376 msgstr "(citlivá informace)"
3377
3378 #, c-format
3379 msgid "created: %s"
3380 msgstr "vytvořen: %s"
3381
3382 #, c-format
3383 msgid "revoked: %s"
3384 msgstr "revokován: %s"
3385
3386 #, c-format
3387 msgid "expired: %s"
3388 msgstr "platnost skončila: %s"
3389
3390 #, c-format
3391 msgid "expires: %s"
3392 msgstr "platnost skončí: %s"
3393
3394 #, c-format
3395 msgid "usage: %s"
3396 msgstr "použití: %s"
3397
3398 msgid "card-no: "
3399 msgstr "číslo karty: "
3400
3401 #, c-format
3402 msgid "trust: %s"
3403 msgstr "důvěra: %s"
3404
3405 #, c-format
3406 msgid "validity: %s"
3407 msgstr "platnost: %s"
3408
3409 msgid "This key has been disabled"
3410 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3411
3412 msgid ""
3413 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3414 "unless you restart the program.\n"
3415 msgstr ""
3416 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3417 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3418
3419 # status
3420 msgid "revoked"
3421 msgstr "odvolán"
3422
3423 msgid "expired"
3424 msgstr "platnost skončila"
3425
3426 msgid ""
3427 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3428 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3429 msgstr ""
3430 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3431 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3432
3433 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3434 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3435
3436 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3437 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3438
3439 msgid ""
3440 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3441 "versions\n"
3442 "         of PGP to reject this key.\n"
3443 msgstr ""
3444 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3445 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3446
3447 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3448 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3449
3450 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3451 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3452
3453 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3454 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3455
3456 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3457 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3458
3459 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3460 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3461
3462 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3463 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3464
3465 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3466 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3467
3468 #, c-format
3469 msgid "Deleted %d signature.\n"
3470 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3471
3472 #, c-format
3473 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3474 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3475
3476 msgid "Nothing deleted.\n"
3477 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3478
3479 msgid "invalid"
3480 msgstr "neplatný"
3481
3482 #, c-format
3483 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3484 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3485
3486 #, c-format
3487 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3488 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3489
3490 #, c-format
3491 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3492 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3493
3494 #, c-format
3495 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3496 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3497
3498 #, c-format
3499 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3500 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3501
3502 msgid ""
3503 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3504 "cause\n"
3505 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3506 msgstr ""
3507 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3508 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3509
3510 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3511 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3512
3513 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3514 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3515
3516 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3517 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3518
3519 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3520 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3521
3522 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3523 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3524
3525 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3526 msgstr ""
3527 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3528
3529 msgid ""
3530 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3531 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3532
3533 #, fuzzy
3534 #| msgid ""
3535 #| "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3536 msgid ""
3537 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3538 "N) "
3539 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3540
3541 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3542 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3543
3544 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3545 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3546
3547 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3548 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3549
3550 #, c-format
3551 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3552 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3553
3554 #, c-format
3555 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3556 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3557
3558 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3559 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3560
3561 #, c-format
3562 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3563 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3564
3565 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3566 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3567
3568 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3569 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3570
3571 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3572 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3573
3574 msgid "Enter the notation: "
3575 msgstr "Vložte poznámku: "
3576
3577 msgid "Proceed? (y/N) "
3578 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3579
3580 #, c-format
3581 msgid "No user ID with index %d\n"
3582 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3583
3584 #, c-format
3585 msgid "No user ID with hash %s\n"
3586 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3587
3588 #, fuzzy, c-format
3589 #| msgid "No subkey with index %d\n"
3590 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3591 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3592
3593 #, c-format
3594 msgid "No subkey with index %d\n"
3595 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3596
3597 #, c-format
3598 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3599 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3600
3601 #, c-format
3602 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3603 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3604
3605 msgid " (non-exportable)"
3606 msgstr " (neexportovatelné)"
3607
3608 #, c-format
3609 msgid "This signature expired on %s.\n"
3610 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3611
3612 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3613 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3614
3615 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3616 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3617
3618 msgid "Not signed by you.\n"
3619 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3620
3621 #, c-format
3622 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3623 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3624
3625 msgid " (non-revocable)"
3626 msgstr " (neodvolatelné)"
3627
3628 #, c-format
3629 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3630 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3631
3632 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3633 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3634
3635 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3636 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3637
3638 msgid "no secret key\n"
3639 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3640
3641 #, c-format
3642 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3643 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3644
3645 #, c-format
3646 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3647 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3648
3649 #, c-format
3650 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3651 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3652
3653 #, c-format
3654 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3655 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3656
3657 #, c-format
3658 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3659 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3660
3661 #, c-format
3662 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3663 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3664
3665 msgid "too many cipher preferences\n"
3666 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3667
3668 msgid "too many digest preferences\n"
3669 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3670
3671 msgid "too many compression preferences\n"
3672 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3673
3674 #, c-format
3675 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3676 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3677
3678 msgid "writing direct signature\n"
3679 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3680
3681 msgid "writing self signature\n"
3682 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3683
3684 msgid "writing key binding signature\n"
3685 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3686
3687 #, c-format
3688 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3689 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3690
3691 #, c-format
3692 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3693 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3694
3695 msgid ""
3696 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3697 msgstr ""
3698 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3699 "dlouhým hashem\n"
3700
3701 msgid "Sign"
3702 msgstr "Podepisování"
3703
3704 msgid "Certify"
3705 msgstr "Certifikování"
3706
3707 msgid "Encrypt"
3708 msgstr "Šifrování"
3709
3710 msgid "Authenticate"
3711 msgstr "Autentizace"
3712
3713 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3714 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3715 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3716 #. functions:
3717 #.
3718 #. s = Toggle signing capability
3719 #. e = Toggle encryption capability
3720 #. a = Toggle authentication capability
3721 #. q = Finish
3722 #.
3723 msgid "SsEeAaQq"
3724 msgstr "SsEeAaQq"
3725
3726 #, c-format
3727 msgid "Possible actions for a %s key: "
3728 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3729
3730 msgid "Current allowed actions: "
3731 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3732
3733 #, c-format
3734 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3735 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3736
3737 #, c-format
3738 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3739 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3740
3741 #, c-format
3742 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3743 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3744
3745 #, c-format
3746 msgid "   (%c) Finished\n"
3747 msgstr "   (%c) Konec\n"
3748
3749 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3750 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3751
3752 #, c-format
3753 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3754 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3755
3756 #, c-format
3757 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3758 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3759
3760 #, c-format
3761 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3762 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3763
3764 #, c-format
3765 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3766 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3767
3768 #, c-format
3769 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3770 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3771
3772 #, c-format
3773 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3774 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3775
3776 #, c-format
3777 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3778 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3779
3780 #, c-format
3781 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3782 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3783
3784 #, c-format
3785 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3786 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3787
3788 #, c-format
3789 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3790 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3791
3792 #, c-format
3793 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3794 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3795
3796 #, c-format
3797 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3798 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3799
3800 #, c-format
3801 msgid "  (%d) Existing key\n"
3802 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3803
3804 msgid "Enter the keygrip: "
3805 msgstr "Vložte keygrip: "
3806
3807 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3808 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3809
3810 msgid "No key with this keygrip\n"
3811 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3812
3813 #, c-format
3814 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3815 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3816
3817 #, c-format
3818 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3819 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3820
3821 #, c-format
3822 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3823 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3824
3825 #, c-format
3826 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3827 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3828
3829 #, c-format
3830 msgid "rounded to %u bits\n"
3831 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3832
3833 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3834 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3835
3836 msgid ""
3837 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3838 "         0 = key does not expire\n"
3839 "      <n>  = key expires in n days\n"
3840 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3841 "      <n>m = key expires in n months\n"
3842 "      <n>y = key expires in n years\n"
3843 msgstr ""
3844 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3845 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3846 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3847 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3848 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3849 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3850
3851 msgid ""
3852 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3853 "         0 = signature does not expire\n"
3854 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3855 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3856 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3857 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3858 msgstr ""
3859 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3860 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3861 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3862 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3863 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3864 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3865
3866 msgid "Key is valid for? (0) "
3867 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3868
3869 #, c-format
3870 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3871 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3872
3873 msgid "invalid value\n"
3874 msgstr "neplatná hodnota\n"
3875
3876 msgid "Key does not expire at all\n"
3877 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3878
3879 msgid "Signature does not expire at all\n"
3880 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3881
3882 #, c-format
3883 msgid "Key expires at %s\n"
3884 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3885
3886 #, c-format
3887 msgid "Signature expires at %s\n"
3888 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3889
3890 msgid ""
3891 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3892 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3893 msgstr ""
3894 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3895 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3896
3897 msgid "Is this correct? (y/N) "
3898 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3899
3900 msgid ""
3901 "\n"
3902 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3903 "\n"
3904 msgstr ""
3905 "\n"
3906 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3907 "váš klíč.\n"
3908 "\n"
3909
3910 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3911 #. but you should keep your existing translation.  In case
3912 #. the new string is not translated this old string will
3913 #. be used.
3914 msgid ""
3915 "\n"
3916 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3917 "ID\n"
3918 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3919 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3920 "\n"
3921 msgstr ""
3922 "\n"
3923 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3924 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3925 "v tomto tvaru:\n"
3926 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3927 "\n"
3928
3929 msgid "Real name: "
3930 msgstr "Jméno a příjmení: "
3931
3932 msgid "Invalid character in name\n"
3933 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3934
3935 #, c-format
3936 msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
3937 msgstr ""
3938
3939 msgid "Name may not start with a digit\n"
3940 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3941
3942 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3943 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3944
3945 msgid "Email address: "
3946 msgstr "E-mailová adresa: "
3947
3948 msgid "Not a valid email address\n"
3949 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3950
3951 msgid "Comment: "
3952</