gpg: Re-format some tofu messages.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
56 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
57 msgid "|pinentry-label|_OK"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
61 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
62
63 msgid "|pinentry-label|_Yes"
64 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
65
66 msgid "|pinentry-label|_No"
67 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
68
69 msgid "|pinentry-label|PIN:"
70 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
71
72 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
73 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
74
75 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
76 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
77
78 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
79 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
80
81 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
82 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
83
84 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
85 #. for the quality bar.
86 msgid "Quality:"
87 msgstr "Kvalita:"
88
89 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
90 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
91 #. string to describe what this is about.  The length of the
92 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
93 #. translate this entry, a default english text (see source)
94 #. will be used.
95 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
96 msgstr ""
97 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
98 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
99
100 msgid ""
101 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
102 "session"
103 msgstr ""
104 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
105
106 msgid ""
107 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
108 "this session"
109 msgstr ""
110 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
111
112 msgid "PIN:"
113 msgstr "PIN:"
114
115 msgid "Passphrase:"
116 msgstr "Heslo:"
117
118 msgid "does not match - try again"
119 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
120
121 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
122 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
123 #. two %d give the current and maximum number of tries.
124 #, c-format
125 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
126 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
127
128 msgid "Repeat:"
129 msgstr "Znovu:"
130
131 msgid "PIN too long"
132 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
133
134 msgid "Passphrase too long"
135 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
136
137 msgid "Invalid characters in PIN"
138 msgstr "Neplatný znak v PINu"
139
140 msgid "PIN too short"
141 msgstr "PIN je příliš krátký"
142
143 msgid "Bad PIN"
144 msgstr "Špatný PIN"
145
146 msgid "Bad Passphrase"
147 msgstr "Špatné heslo"
148
149 #, c-format
150 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
151 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
152
153 #, c-format
154 msgid "can't create '%s': %s\n"
155 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "can't open '%s': %s\n"
159 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
163 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid "detected card with S/N: %s\n"
167 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
168
169 #, c-format
170 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
171 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
172
173 #, c-format
174 msgid "no suitable card key found: %s\n"
175 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
176
177 #, c-format
178 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
179 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
180
181 #, c-format
182 msgid "error writing key: %s\n"
183 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
184
185 #, c-format
186 msgid ""
187 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
188 "allow this?"
189 msgstr ""
190 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
191 "povolit?"
192
193 msgid "Allow"
194 msgstr "Povolit"
195
196 msgid "Deny"
197 msgstr "Zakázat"
198
199 #, c-format
200 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
201 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
202
203 msgid "Please re-enter this passphrase"
204 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
205
206 #, c-format
207 msgid ""
208 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
209 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
210 msgstr ""
211 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
212 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
213
214 #, c-format
215 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
216 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
217
218 msgid "Please insert the card with serial number"
219 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
220
221 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
222 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
223
224 msgid "Admin PIN"
225 msgstr "PIN správce"
226
227 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
228 #. used to unblock a PIN.
229 msgid "PUK"
230 msgstr "PUK"
231
232 msgid "Reset Code"
233 msgstr "Resetační kód"
234
235 #, c-format
236 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
237 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
238
239 msgid "Repeat this Reset Code"
240 msgstr "Zopakujte resetační kód"
241
242 msgid "Repeat this PUK"
243 msgstr "Zopakujte tento PUK"
244
245 msgid "Repeat this PIN"
246 msgstr "Zopakujte tento PIN"
247
248 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
249 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
250
251 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
252 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
253
254 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
255 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
256
257 #, c-format
258 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
259 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
260
261 #, c-format
262 msgid "error creating temporary file: %s\n"
263 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
264
265 #, c-format
266 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
267 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
268
269 msgid "Enter new passphrase"
270 msgstr "Vložte nové heslo"
271
272 msgid "Take this one anyway"
273 msgstr "Použít přesto tento klíč"
274
275 #, c-format
276 msgid ""
277 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
278 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
279
280 #, c-format
281 msgid ""
282 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
283 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
284 msgstr ""
285 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
286 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
287
288 msgid "Yes, protection is not needed"
289 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
290
291 #, c-format
292 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
293 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
294 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
295 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
296 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
297
298 #, c-format
299 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
300 msgid_plural ""
301 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
302 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
303 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
304 msgstr[2] ""
305 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
306
307 #, c-format
308 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
309 msgstr ""
310 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
311
312 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
313 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
314
315 #, c-format
316 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
317 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
318
319 msgid "Please enter the new passphrase"
320 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
321
322 msgid ""
323 "@Options:\n"
324 " "
325 msgstr ""
326 "@Volby:\n"
327 " "
328
329 msgid "run in daemon mode (background)"
330 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
331
332 msgid "run in server mode (foreground)"
333 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
334
335 msgid "verbose"
336 msgstr "upovídaný režim"
337
338 msgid "be somewhat more quiet"
339 msgstr "být o trochu víc tichý"
340
341 msgid "sh-style command output"
342 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
343
344 msgid "csh-style command output"
345 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
346
347 msgid "|FILE|read options from FILE"
348 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
349
350 msgid "do not detach from the console"
351 msgstr "neodpojovat se od konzole"
352
353 msgid "do not grab keyboard and mouse"
354 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
355
356 msgid "use a log file for the server"
357 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
358
359 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
360 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
361
362 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
363 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
364
365 msgid "do not use the SCdaemon"
366 msgstr "nepoužívat SCdémona"
367
368 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
369 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
370
371 msgid "ignore requests to change the TTY"
372 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
373
374 msgid "ignore requests to change the X display"
375 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
376
377 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
378 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
379
380 msgid "do not use the PIN cache when signing"
381 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
382
383 msgid "disallow the use of an external password cache"
384 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
385
386 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
387 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
388
389 msgid "allow presetting passphrase"
390 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
391
392 msgid "allow caller to override the pinentry"
393 msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
394
395 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
396 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
397
398 msgid "enable ssh support"
399 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
400
401 msgid "enable putty support"
402 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
403
404 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
405 #. reporting address.  This is so that we can change the
406 #. reporting address without breaking the translations.
407 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
408 msgstr ""
409 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
410 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
411
412 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
413 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
414
415 msgid ""
416 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
417 "Secret key management for @GNUPG@\n"
418 msgstr ""
419 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
420 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
421
422 #, c-format
423 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
424 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
425
426 # První argument je název knihovny
427 #, c-format
428 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
429 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
430
431 #, c-format
432 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
433 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
434
435 #, c-format
436 msgid "option file '%s': %s\n"
437 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
438
439 #, c-format
440 msgid "reading options from '%s'\n"
441 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
442
443 #, c-format
444 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
445 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
446
447 #, c-format
448 msgid "can't create socket: %s\n"
449 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
450
451 #, c-format
452 msgid "socket name '%s' is too long\n"
453 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
454
455 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
456 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
457
458 msgid "error getting nonce for the socket\n"
459 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
460
461 #, c-format
462 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
463 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
464
465 #, c-format
466 msgid "listen() failed: %s\n"
467 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
468
469 #, c-format
470 msgid "listening on socket '%s'\n"
471 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
472
473 #, c-format
474 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
475 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
476
477 #, c-format
478 msgid "directory '%s' created\n"
479 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
480
481 #, c-format
482 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
483 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
484
485 #, c-format
486 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
487 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
488
489 #, c-format
490 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
491 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
495 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
496
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
499 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
500
501 #, c-format
502 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
504
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
508
509 #, c-format
510 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
511 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
512
513 #, c-format
514 msgid "%s %s stopped\n"
515 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
516
517 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
518 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
519
520 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
521 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
522
523 msgid ""
524 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
525 "Password cache maintenance\n"
526 msgstr ""
527 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
528 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
529
530 msgid ""
531 "@Commands:\n"
532 " "
533 msgstr ""
534 "@Příkazy:\n"
535 " "
536
537 msgid ""
538 "@\n"
539 "Options:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@\n"
543 "Volby:\n"
544 " "
545
546 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
547 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
548
549 msgid ""
550 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
551 "Secret key maintenance tool\n"
552 msgstr ""
553 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
554 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
555
556 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
557 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
558
559 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
560 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
561
562 msgid ""
563 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
564 "system."
565 msgstr ""
566 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
567 "GnuPG."
568
569 msgid ""
570 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
571 "needed to complete this operation."
572 msgstr ""
573 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
574 "potřebný pro dokončení této operace."
575
576 msgid "cancelled\n"
577 msgstr "zrušeno\n"
578
579 #, c-format
580 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
581 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
582
583 #, c-format
584 msgid "error opening '%s': %s\n"
585 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
586
587 #, c-format
588 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
589 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
590
591 #, c-format
592 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
593 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
594
595 #, c-format
596 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
597 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
598
599 #, c-format
600 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
601 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
602
603 #, c-format
604 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
605 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
606
607 #, c-format
608 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
609 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
610
611 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
612 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
613
614 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
615 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
616 #. Pinentry to insert a line break.  The double
617 #. percent sign is actually needed because it is also
618 #. a printf format string.  If you need to insert a
619 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
620 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
621 #. certificate.
622 #, c-format
623 msgid ""
624 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
625 "certificates?"
626 msgstr ""
627 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
628 "vydávání certifikátu?"
629
630 msgid "Yes"
631 msgstr "Ano"
632
633 msgid "No"
634 msgstr "Ne"
635
636 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
637 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
638 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
639 #. needed because it is also a printf format string.  If you
640 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
641 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
642 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
643 #. as stored in the certificate.
644 #, c-format
645 msgid ""
646 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
647 "fingerprint:%%0A  %s"
648 msgstr ""
649 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
650
651 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
652 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
653 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
654 msgid "Correct"
655 msgstr "V pořádku"
656
657 msgid "Wrong"
658 msgstr "Špatně"
659
660 #, c-format
661 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
662 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
663
664 #, c-format
665 msgid ""
666 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
667 "it now."
668 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
669
670 msgid "Change passphrase"
671 msgstr "Změnit heslo"
672
673 msgid "I'll change it later"
674 msgstr "Změním jej později"
675
676 #, c-format
677 msgid ""
678 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
679 "%%0A?"
680 msgstr ""
681 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
682
683 msgid "Delete key"
684 msgstr "Smazat klíč"
685
686 msgid ""
687 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
688 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
689 msgstr ""
690 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
691 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
692
693 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
694 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
695
696 #, c-format
697 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
698 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
699
700 #, c-format
701 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
702 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
703
704 #, c-format
705 msgid "checking created signature failed: %s\n"
706 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
707
708 msgid "secret key parts are not available\n"
709 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
710
711 #, c-format
712 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
713 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
714
715 #, c-format
716 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
717 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
721 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
722
723 #, c-format
724 msgid "error creating a pipe: %s\n"
725 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
726
727 #, c-format
728 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
729 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
730
731 #, c-format
732 msgid "error forking process: %s\n"
733 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
737 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
738
739 #, c-format
740 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
741 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
742
743 #, c-format
744 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
745 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
746
747 #, c-format
748 msgid "error running '%s': terminated\n"
749 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
750
751 #, c-format
752 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
753 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
754
755 #, c-format
756 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
757 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
758
759 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
760 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
761
762 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
763 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
764
765 msgid "canceled by user\n"
766 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
767
768 msgid "problem with the agent\n"
769 msgstr "problém s agentem\n"
770
771 #, c-format
772 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
773 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
774
775 # TODO: i18n of first %s
776 #, c-format
777 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
778 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
779
780 # TODO: i18n of first %s
781 #, c-format
782 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
783 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
784
785 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
786 msgid "yes"
787 msgstr "ano"
788
789 msgid "yY"
790 msgstr "aAyY"
791
792 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
793 msgid "no"
794 msgstr "ne"
795
796 msgid "nN"
797 msgstr "nN"
798
799 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
800 msgid "quit"
801 msgstr "ukončit"
802
803 msgid "qQ"
804 msgstr "uUqQ"
805
806 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
807 msgid "okay|okay"
808 msgstr "okey|okey"
809
810 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
811 msgid "cancel|cancel"
812 msgstr "zrušit|zrušit"
813
814 msgid "oO"
815 msgstr "oO"
816
817 msgid "cC"
818 msgstr "zZ"
819
820 #, c-format
821 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
822 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
823
824 #, c-format
825 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
826 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
827
828 #, c-format
829 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
830 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
831
832 #, c-format
833 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
834 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
835
836 #, c-format
837 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
838 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
839
840 #, c-format
841 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
842 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
843
844 #, c-format
845 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
846 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
847
848 msgid "connection to agent established\n"
849 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
850
851 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
852 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
853
854 #, c-format
855 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
856 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
857
858 #, c-format
859 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
860 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
861
862 msgid "connection to the dirmngr established\n"
863 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
864
865 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
866 #. verbatim.  It will not be printed.
867 msgid "|audit-log-result|Good"
868 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
869
870 msgid "|audit-log-result|Bad"
871 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
872
873 msgid "|audit-log-result|Not supported"
874 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
875
876 msgid "|audit-log-result|No certificate"
877 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
878
879 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
880 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
881
882 msgid "|audit-log-result|Error"
883 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
884
885 msgid "|audit-log-result|Not used"
886 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
887
888 msgid "|audit-log-result|Okay"
889 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
890
891 msgid "|audit-log-result|Skipped"
892 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
893
894 msgid "|audit-log-result|Some"
895 msgstr "|audit-log-result|Některý"
896
897 msgid "Certificate chain available"
898 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
899
900 msgid "root certificate missing"
901 msgstr "chybí kořenový certifikát"
902
903 msgid "Data encryption succeeded"
904 msgstr "Šifrování dat uspělo"
905
906 msgid "Data available"
907 msgstr "Data k dispozici"
908
909 msgid "Session key created"
910 msgstr "Vytvořen klíč relace"
911
912 #, c-format
913 msgid "algorithm: %s"
914 msgstr "algoritmus: %s"
915
916 #, c-format
917 msgid "unsupported algorithm: %s"
918 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
919
920 msgid "seems to be not encrypted"
921 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
922
923 msgid "Number of recipients"
924 msgstr "Počet příjemců"
925
926 #, c-format
927 msgid "Recipient %d"
928 msgstr "Příjemce %d"
929
930 msgid "Data signing succeeded"
931 msgstr "Podepisování dat uspělo"
932
933 #, c-format
934 msgid "data hash algorithm: %s"
935 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
936
937 #, c-format
938 msgid "Signer %d"
939 msgstr "Podepisovatel %d"
940
941 #, c-format
942 msgid "attr hash algorithm: %s"
943 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
944
945 msgid "Data decryption succeeded"
946 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
947
948 msgid "Encryption algorithm supported"
949 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
950
951 msgid "Data verification succeeded"
952 msgstr "Ověření dat uspělo"
953
954 msgid "Signature available"
955 msgstr "Podpis je k dispozici"
956
957 msgid "Parsing data succeeded"
958 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
959
960 #, c-format
961 msgid "bad data hash algorithm: %s"
962 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
963
964 #, c-format
965 msgid "Signature %d"
966 msgstr "Podpis %d"
967
968 msgid "Certificate chain valid"
969 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
970
971 msgid "Root certificate trustworthy"
972 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
973
974 msgid "no CRL found for certificate"
975 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
976
977 msgid "the available CRL is too old"
978 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
979
980 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
981 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
982
983 msgid "Included certificates"
984 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
985
986 msgid "No audit log entries."
987 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
988
989 msgid "Unknown operation"
990 msgstr "Neznámá operace"
991
992 msgid "Gpg-Agent usable"
993 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
994
995 msgid "Dirmngr usable"
996 msgstr "Dirmngr je použitelný"
997
998 #, c-format
999 msgid "No help available for '%s'."
1000 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1001
1002 msgid "ignoring garbage line"
1003 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1004
1005 msgid "[none]"
1006 msgstr "[neuvedeno]"
1007
1008 msgid "argument not expected"
1009 msgstr "argument nebyl očekáván"
1010
1011 msgid "read error"
1012 msgstr "chyba při čtení"
1013
1014 msgid "keyword too long"
1015 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1016
1017 msgid "missing argument"
1018 msgstr "postrádám argument"
1019
1020 msgid "invalid argument"
1021 msgstr "neplatný argument"
1022
1023 msgid "invalid command"
1024 msgstr "neplatný příkaz"
1025
1026 msgid "invalid alias definition"
1027 msgstr "neplatný definice aliasu"
1028
1029 msgid "out of core"
1030 msgstr "nedostatek paměti"
1031
1032 msgid "invalid option"
1033 msgstr "neplatný parametr"
1034
1035 #, c-format
1036 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1037 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1038
1039 #, c-format
1040 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1041 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1042
1043 #, c-format
1044 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1045 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1046
1047 #, c-format
1048 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1049 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1050
1051 #, c-format
1052 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1053 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1054
1055 #, c-format
1056 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1057 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1058
1059 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1060 msgid "out of core\n"
1061 msgstr "nedostatek paměti\n"
1062
1063 #, c-format
1064 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1065 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1066
1067 #, c-format
1068 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1069 msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
1070
1071 #, c-format
1072 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1073 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1074
1075 #, c-format
1076 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1077 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1078
1079 #, c-format
1080 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1081 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1082
1083 #, c-format
1084 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1085 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1086
1087 #, c-format
1088 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1089 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1090
1091 #, c-format
1092 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1093 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1094
1095 #, c-format
1096 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1097 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1098
1099 msgid "(deadlock?) "
1100 msgstr "(uváznutí?) "
1101
1102 #, c-format
1103 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1104 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1105
1106 #, c-format
1107 msgid "waiting for lock %s...\n"
1108 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1109
1110 #, c-format
1111 msgid "armor: %s\n"
1112 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1113
1114 msgid "invalid armor header: "
1115 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1116
1117 msgid "armor header: "
1118 msgstr "ASCII hlavička: "
1119
1120 msgid "invalid clearsig header\n"
1121 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1122
1123 msgid "unknown armor header: "
1124 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1125
1126 msgid "nested clear text signatures\n"
1127 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1128
1129 msgid "unexpected armor: "
1130 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1131
1132 msgid "invalid dash escaped line: "
1133 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1134
1135 #, c-format
1136 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1137 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1138
1139 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1140 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1141
1142 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1143 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1144
1145 msgid "malformed CRC\n"
1146 msgstr "špatný formát CRC\n"
1147
1148 #, c-format
1149 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1150 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1151
1152 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1153 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1154
1155 msgid "error in trailer line\n"
1156 msgstr "chyba v patičce\n"
1157
1158 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1159 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1160
1161 #, c-format
1162 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1163 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1164
1165 msgid ""
1166 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1167 msgstr ""
1168 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1169 "špatný MTA\n"
1170
1171 msgid ""
1172 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1173 "an '='\n"
1174 msgstr ""
1175 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1176 "a musí končit znakem „=“\n"
1177
1178 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1179 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1180
1181 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1182 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1183
1184 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1185 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1186
1187 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1188 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1189
1190 msgid "not human readable"
1191 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1192
1193 #, c-format
1194 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1195 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1196
1197 msgid "Enter passphrase: "
1198 msgstr "Vložte heslo: "
1199
1200 #, fuzzy, c-format
1201 #| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
1202 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1203 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
1204
1205 #, c-format
1206 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1207 msgstr ""
1208
1209 #, fuzzy, c-format
1210 #| msgid "WARNING: "
1211 msgid "WARNING: %s\n"
1212 msgstr "VAROVÁNÍ: "
1213
1214 #, c-format
1215 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1216 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1217
1218 #, c-format
1219 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1220 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1221
1222 msgid "can't do this in batch mode\n"
1223 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1224
1225 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1226 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1227
1228 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1229 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1230
1231 msgid "Your selection? "
1232 msgstr "Váš výběr? "
1233
1234 msgid "[not set]"
1235 msgstr "[není nastaven]"
1236
1237 msgid "male"
1238 msgstr "muž"
1239
1240 msgid "female"
1241 msgstr "žena"
1242
1243 msgid "unspecified"
1244 msgstr "neuvedeno"
1245
1246 msgid "not forced"
1247 msgstr "není vyžadováno"
1248
1249 msgid "forced"
1250 msgstr "vyžadováno"
1251
1252 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1253 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1254
1255 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1256 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1257
1258 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1259 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1260
1261 msgid "Cardholder's surname: "
1262 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1263
1264 msgid "Cardholder's given name: "
1265 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1266
1267 #, c-format
1268 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1269 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1270
1271 msgid "URL to retrieve public key: "
1272 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1273
1274 #, c-format
1275 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1276 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1277
1278 #, c-format
1279 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1280 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
1281
1282 #, c-format
1283 msgid "error reading '%s': %s\n"
1284 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1285
1286 #, c-format
1287 msgid "error writing '%s': %s\n"
1288 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1289
1290 msgid "Login data (account name): "
1291 msgstr "Login (jménu účtu): "
1292
1293 #, c-format
1294 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1295 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1296
1297 msgid "Private DO data: "
1298 msgstr "Privátní DO data: "
1299
1300 #, c-format
1301 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1302 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1303
1304 msgid "Language preferences: "
1305 msgstr "Jazykové předvolby: "
1306
1307 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1308 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1309
1310 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1311 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1312
1313 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1314 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1315
1316 msgid "Error: invalid response.\n"
1317 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1318
1319 msgid "CA fingerprint: "
1320 msgstr "Otisk CA: "
1321
1322 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1323 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1324
1325 #, c-format
1326 msgid "key operation not possible: %s\n"
1327 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1328
1329 msgid "not an OpenPGP card"
1330 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1331
1332 #, c-format
1333 msgid "error getting current key info: %s\n"
1334 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1335
1336 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1337 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1338
1339 msgid ""
1340 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1341 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1342 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1343 msgstr ""
1344 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1345 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1346 "dokumentace\n"
1347 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1348
1349 #, c-format
1350 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1351 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1352
1353 #, c-format
1354 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1355 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1356
1357 #, c-format
1358 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1359 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1360
1361 #, c-format
1362 msgid "rounded up to %u bits\n"
1363 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1364
1365 #, c-format
1366 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1367 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1368
1369 #, c-format
1370 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1371 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1372
1373 #, c-format
1374 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1375 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1376
1377 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1378 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1379
1380 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1381 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1382
1383 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1384 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1385
1386 #, c-format
1387 msgid ""
1388 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1389 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1390 "You should change them using the command --change-pin\n"
1391 msgstr ""
1392 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1393 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1394 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1395
1396 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1397 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1398
1399 msgid "   (1) Signature key\n"
1400 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1401
1402 msgid "   (2) Encryption key\n"
1403 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1404
1405 msgid "   (3) Authentication key\n"
1406 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1407
1408 msgid "Invalid selection.\n"
1409 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1410
1411 msgid "Please select where to store the key:\n"
1412 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1413
1414 #, c-format
1415 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1416 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1417
1418 msgid "This command is not supported by this card\n"
1419 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1420
1421 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1422 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1423
1424 msgid "Continue? (y/N) "
1425 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1426
1427 # The code expects non-localized "yes"
1428 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1429 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1430
1431 msgid "quit this menu"
1432 msgstr "ukončit toto menu"
1433
1434 msgid "show admin commands"
1435 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1436
1437 msgid "show this help"
1438 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1439
1440 msgid "list all available data"
1441 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1442
1443 msgid "change card holder's name"
1444 msgstr "změní jméno majitele karty"
1445
1446 msgid "change URL to retrieve key"
1447 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1448
1449 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1450 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1451
1452 msgid "change the login name"
1453 msgstr "změnit login name"
1454
1455 msgid "change the language preferences"
1456 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1457
1458 msgid "change card holder's sex"
1459 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1460
1461 msgid "change a CA fingerprint"
1462 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1463
1464 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1465 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1466
1467 msgid "generate new keys"
1468 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1469
1470 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1471 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1472
1473 msgid "verify the PIN and list all data"
1474 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1475
1476 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1477 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1478
1479 msgid "destroy all keys and data"
1480 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1481
1482 msgid "gpg/card> "
1483 msgstr "gpg/karta> "
1484
1485 msgid "Admin-only command\n"
1486 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1487
1488 msgid "Admin commands are allowed\n"
1489 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1490
1491 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1492 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1493
1494 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1495 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1496
1497 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1498 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1499
1500 #, c-format
1501 msgid "can't open '%s'\n"
1502 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1503
1504 #, c-format
1505 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1506 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1507
1508 #, c-format
1509 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1510 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1511
1512 #, c-format
1513 msgid "key \"%s\" not found\n"
1514 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1515
1516 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1517 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1518
1519 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1520 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1521
1522 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1523 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1524
1525 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1526 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1527
1528 # The first argument is a "key" or "subkey"
1529 #, c-format
1530 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1531 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1532
1533 # deleting secret %s failed
1534 msgid "key"
1535 msgstr "klíče"
1536
1537 # deleting secret %s failed
1538 msgid "subkey"
1539 msgstr "podklíče"
1540
1541 #, c-format
1542 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1543 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1544
1545 msgid "ownertrust information cleared\n"
1546 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1547
1548 #, c-format
1549 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1550 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1551
1552 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1553 msgstr ""
1554 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1555
1556 #, c-format
1557 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1558 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1559
1560 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1561 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1562
1563 #, c-format
1564 msgid "using cipher %s\n"
1565 msgstr "použití šifry: %s\n"
1566
1567 #, c-format
1568 msgid "'%s' already compressed\n"
1569 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1570
1571 #, c-format
1572 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1573 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1574
1575 #, c-format
1576 msgid "reading from '%s'\n"
1577 msgstr "čte se z „%s“\n"
1578
1579 #, c-format
1580 msgid ""
1581 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1582 msgstr ""
1583 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1584
1585 #, c-format
1586 msgid ""
1587 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1588 "preferences\n"
1589 msgstr ""
1590 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1591 "příjemce\n"
1592
1593 #, c-format
1594 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1595 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1596
1597 #, c-format
1598 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1599 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1600
1601 #, c-format
1602 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1603 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1604
1605 #, c-format
1606 msgid "%s encrypted data\n"
1607 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1608
1609 #, c-format
1610 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1611 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1612
1613 msgid ""
1614 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1615 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1616
1617 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1618 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1619
1620 msgid "no remote program execution supported\n"
1621 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1622
1623 msgid ""
1624 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1625 msgstr ""
1626 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1627 "nastaveny nebezpečně\n"
1628
1629 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1630 msgstr ""
1631 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1632 "dočasné soubory (temp files)\n"
1633
1634 #, c-format
1635 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1636 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1637
1638 #, c-format
1639 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1640 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1641
1642 #, c-format
1643 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1644 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1645
1646 msgid "unnatural exit of external program\n"
1647 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1648
1649 msgid "unable to execute external program\n"
1650 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1651
1652 #, c-format
1653 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1654 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1655
1656 #, c-format
1657 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1658 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1659
1660 #, c-format
1661 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1662 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1663
1664 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1665 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1666
1667 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1668 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1669
1670 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1671 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1672
1673 msgid "remove unusable parts from key during export"
1674 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1675
1676 msgid "remove as much as possible from key during export"
1677 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1678
1679 msgid " - skipped"
1680 msgstr " – přeskočeno"
1681
1682 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1683 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1684
1685 #, c-format
1686 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1687 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1688
1689 #, c-format
1690 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1691 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1692
1693 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1694 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1695
1696 #, c-format
1697 msgid "error creating '%s': %s\n"
1698 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1699
1700 msgid "[User ID not found]"
1701 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1702
1703 #, c-format
1704 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1705 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1706
1707 #, fuzzy, c-format
1708 #| msgid ""
1709 #| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
1710 #| "fingerprint\n"
1711 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1712 msgstr ""
1713 "Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
1714 "dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1715
1716 #, fuzzy, c-format
1717 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1718 msgid "error looking up: %s\n"
1719 msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
1720
1721 #, fuzzy, c-format
1722 #| msgid "error searching the keyring: %s\n"
1723 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1724 msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
1725
1726 #, c-format
1727 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1728 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1729
1730 #, c-format
1731 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1732 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1733
1734 msgid "No fingerprint"
1735 msgstr "Chybí otisk"
1736
1737 #, c-format
1738 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1739 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1740
1741 #, fuzzy, c-format
1742 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1743 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1744 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1745
1746 #, fuzzy, c-format
1747 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1748 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1749 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1750
1751 #, c-format
1752 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1753 msgstr ""
1754
1755 # c-format
1756 #, c-format
1757 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1758 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1759
1760 #, c-format
1761 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1762 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1763
1764 msgid "make a signature"
1765 msgstr "vytvořit podpis"
1766
1767 msgid "make a clear text signature"
1768 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1769
1770 msgid "make a detached signature"
1771 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1772
1773 msgid "encrypt data"
1774 msgstr "šifrovat data"
1775
1776 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1777 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1778
1779 msgid "decrypt data (default)"
1780 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1781
1782 msgid "verify a signature"
1783 msgstr "verifikovat podpis"
1784
1785 msgid "list keys"
1786 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1787
1788 msgid "list keys and signatures"
1789 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1790
1791 msgid "list and check key signatures"
1792 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1793
1794 msgid "list keys and fingerprints"
1795 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1796
1797 msgid "list secret keys"
1798 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1799
1800 msgid "generate a new key pair"
1801 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1802
1803 msgid "quickly generate a new key pair"
1804 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1805
1806 msgid "quickly add a new user-id"
1807 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1808
1809 msgid "full featured key pair generation"
1810 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1811
1812 msgid "generate a revocation certificate"
1813 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1814
1815 msgid "remove keys from the public keyring"
1816 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1817
1818 msgid "remove keys from the secret keyring"
1819 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1820
1821 msgid "quickly sign a key"
1822 msgstr "rychle podepsat klíč"
1823
1824 msgid "quickly sign a key locally"
1825 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1826
1827 msgid "sign a key"
1828 msgstr "podepsat klíč"
1829
1830 msgid "sign a key locally"
1831 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1832
1833 msgid "sign or edit a key"
1834 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1835
1836 msgid "change a passphrase"
1837 msgstr "změnit heslo"
1838
1839 msgid "export keys"
1840 msgstr "exportovat klíče"
1841
1842 msgid "export keys to a key server"
1843 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1844
1845 msgid "import keys from a key server"
1846 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1847
1848 msgid "search for keys on a key server"
1849 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1850
1851 msgid "update all keys from a keyserver"
1852 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1853
1854 msgid "import/merge keys"
1855 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1856
1857 msgid "print the card status"
1858 msgstr "vytisknout stav karty"
1859
1860 msgid "change data on a card"
1861 msgstr "změnit data na kartě"
1862
1863 msgid "change a card's PIN"
1864 msgstr "změnit PIN karty"
1865
1866 msgid "update the trust database"
1867 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1868
1869 msgid "print message digests"
1870 msgstr "vypsat hash zprávy"
1871
1872 msgid "run in server mode"
1873 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1874
1875 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1876 msgstr ""
1877 "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
1878 "[špatný], ask [zeptat se], auto)"
1879
1880 msgid "create ascii armored output"
1881 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1882
1883 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1884 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1885
1886 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1887 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1888
1889 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1890 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1891
1892 msgid "use canonical text mode"
1893 msgstr "použít kanonický textový mód"
1894
1895 msgid "|FILE|write output to FILE"
1896 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1897
1898 msgid "do not make any changes"
1899 msgstr "neprovádět žádné změny"
1900
1901 msgid "prompt before overwriting"
1902 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1903
1904 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1905 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1906
1907 msgid ""
1908 "@\n"
1909 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1910 msgstr ""
1911 "@\n"
1912 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1913
1914 msgid ""
1915 "@\n"
1916 "Examples:\n"
1917 "\n"
1918 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1919 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1920 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1921 " --list-keys [names]        show keys\n"
1922 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1923 msgstr ""
1924 "@\n"
1925 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1926 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1927 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1928 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1929 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1930
1931 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1932 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1933
1934 msgid ""
1935 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1936 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1937 "Default operation depends on the input data\n"
1938 msgstr ""
1939 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1940 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1941 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1942
1943 msgid ""
1944 "\n"
1945 "Supported algorithms:\n"
1946 msgstr ""
1947 "\n"
1948 "Podporované algoritmy:\n"
1949
1950 msgid "Pubkey: "
1951 msgstr "Veřejný klíč: "
1952
1953 msgid "Cipher: "
1954 msgstr "Šifra: "
1955
1956 msgid "Hash: "
1957 msgstr "Hash: "
1958
1959 msgid "Compression: "
1960 msgstr "Komprese: "
1961
1962 #, c-format
1963 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1964 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
1965
1966 msgid "conflicting commands\n"
1967 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1968
1969 #, c-format
1970 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1971 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1972
1973 #, c-format
1974 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1975 msgstr ""
1976 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1977
1978 #, c-format
1979 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1980 msgstr ""
1981 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1982
1983 #, c-format
1984 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1985 msgstr ""
1986 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1987
1988 #, c-format
1989 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1990 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
1991
1992 #, c-format
1993 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1994 msgstr ""
1995 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
1996
1997 #, c-format
1998 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1999 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2000
2001 #, c-format
2002 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2003 msgstr ""
2004 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2005 "nebezpečně\n"
2006
2007 #, c-format
2008 msgid ""
2009 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2010 msgstr ""
2011 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2012 "nebezpečně\n"
2013
2014 #, c-format
2015 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2016 msgstr ""
2017 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2018 "nebezpečně\n"
2019
2020 #, c-format
2021 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2022 msgstr ""
2023 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2024 "nastavena bezpečně\n"
2025
2026 #, c-format
2027 msgid ""
2028 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2029 msgstr ""
2030 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2031 "nastavena bezpečně\n"
2032
2033 #, c-format
2034 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2035 msgstr ""
2036 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2037 "nastavena bezpečně\n"
2038
2039 # c-format
2040 #, c-format
2041 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2042 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2043
2044 msgid "display photo IDs during key listings"
2045 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2046
2047 msgid "show key usage information during key listings"
2048 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2049
2050 msgid "show policy URLs during signature listings"
2051 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2052
2053 msgid "show all notations during signature listings"
2054 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2055
2056 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2057 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2058
2059 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2060 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2061
2062 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2063 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2064
2065 msgid "show user ID validity during key listings"
2066 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2067
2068 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2069 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2070
2071 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2072 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2073
2074 msgid "show the keyring name in key listings"
2075 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2076
2077 msgid "show expiration dates during signature listings"
2078 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2079
2080 msgid "available TOFU policies:\n"
2081 msgstr "dostupné politiky TOFU:\n"
2082
2083 #, c-format
2084 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2085 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2086
2087 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2088 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2089
2090 #, c-format
2091 msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
2092 msgstr "neznámý formát „%s“ databáze TOFU\n"
2093
2094 #, c-format
2095 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2096 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2097
2098 #, c-format
2099 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2100 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
2101
2102 #, c-format
2103 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2104 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2105
2106 #, c-format
2107 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2108 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2109
2110 #, c-format
2111 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2112 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2113
2114 #, c-format
2115 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2116 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2117
2118 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2119 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2120
2121 #, c-format
2122 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2123 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2124
2125 msgid "invalid keyserver options\n"
2126 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2127
2128 #, c-format
2129 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2130 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2131
2132 msgid "invalid import options\n"
2133 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2134
2135 #, c-format
2136 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2137 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2138
2139 msgid "invalid export options\n"
2140 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2141
2142 #, c-format
2143 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2144 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2145
2146 msgid "invalid list options\n"
2147 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2148
2149 msgid "display photo IDs during signature verification"
2150 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2151
2152 msgid "show policy URLs during signature verification"
2153 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2154
2155 msgid "show all notations during signature verification"
2156 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2157
2158 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2159 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2160
2161 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2162 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2163
2164 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2165 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2166
2167 msgid "show user ID validity during signature verification"
2168 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2169
2170 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2171 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2172
2173 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2174 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2175
2176 msgid "validate signatures with PKA data"
2177 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2178
2179 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2180 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2181
2182 #, c-format
2183 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2184 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2185
2186 msgid "invalid verify options\n"
2187 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2188
2189 #, c-format
2190 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2191 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2192
2193 #, c-format
2194 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2195 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2196
2197 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2198 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2199
2200 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2201 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2202
2203 #, c-format
2204 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2205 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2206
2207 #, c-format
2208 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2209 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2210
2211 #, c-format
2212 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2213 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2214
2215 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2216 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2217
2218 #, c-format
2219 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2220 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2221
2222 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2223 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2224
2225 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2226 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2227
2228 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2229 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2230
2231 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2232 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2233
2234 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2235 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2236
2237 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2238 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2239
2240 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2241 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2242
2243 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2244 msgstr ""
2245 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2246 "2 nebo 3\n"
2247
2248 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2249 msgstr ""
2250 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2251 "nebo 3\n"
2252
2253 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2254 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2255
2256 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2257 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2258
2259 msgid "invalid default preferences\n"
2260 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2261
2262 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2263 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2264
2265 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2266 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2267
2268 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2269 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2270
2271 #, c-format
2272 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2273 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2274
2275 #, c-format
2276 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2277 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2278
2279 #, c-format
2280 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2281 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2282
2283 #, c-format
2284 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2285 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2286
2287 #, c-format
2288 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2289 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2290
2291 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2292 msgstr ""
2293 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2294
2295 msgid "--store [filename]"
2296 msgstr "--store [jméno souboru]"
2297
2298 msgid "--symmetric [filename]"
2299 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2300
2301 #, c-format
2302 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2303 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2304
2305 msgid "--encrypt [filename]"
2306 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2307
2308 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2309 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2310
2311 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2312 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2313
2314 #, c-format
2315 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2316 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2317
2318 msgid "--sign [filename]"
2319 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2320
2321 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2322 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2323
2324 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2325 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2326
2327 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2328 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2329
2330 #, c-format
2331 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2332 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2333
2334 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2335 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2336
2337 msgid "--clearsign [filename]"
2338 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2339
2340 msgid "--decrypt [filename]"
2341 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2342
2343 msgid "--sign-key user-id"
2344 msgstr "--sign-key id_uživatele"
2345
2346 msgid "--lsign-key user-id"
2347 msgstr "--lsign-key id_uživatele"
2348
2349 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2350 msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
2351
2352 msgid "--passwd <user-id>"
2353 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2354
2355 #, c-format
2356 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2357 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2358
2359 #, c-format
2360 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2361 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2362
2363 #, c-format
2364 msgid "key export failed: %s\n"
2365 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2366
2367 #, fuzzy, c-format
2368 #| msgid "key export failed: %s\n"
2369 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2370 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2371
2372 #, c-format
2373 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2374 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2375
2376 #, c-format
2377 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2378 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2379
2380 #, c-format
2381 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2382 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2383
2384 #, c-format
2385 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2386 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2387
2388 #, c-format
2389 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2390 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2391
2392 #, c-format
2393 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2394 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2395
2396 #, c-format
2397 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2398 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2399
2400 msgid "[filename]"
2401 msgstr "[jméno souboru]"
2402
2403 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2404 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2405
2406 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2407 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2408
2409 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2410 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2411
2412 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2413 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2414
2415 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2416 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2417
2418 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2419 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2420
2421 msgid "|FD|write status info to this FD"
2422 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2423
2424 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2425 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2426
2427 msgid ""
2428 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2429 "Check signatures against known trusted keys\n"
2430 msgstr ""
2431 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2432 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2433
2434 msgid "No help available"
2435 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2436
2437 #, c-format
2438 msgid "No help available for '%s'"
2439 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2440
2441 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2442 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2443
2444 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2445 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2446
2447 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2448 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2449
2450 msgid "do not update the trustdb after import"
2451 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2452
2453 msgid "only accept updates to existing keys"
2454 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2455
2456 msgid "remove unusable parts from key after import"
2457 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2458
2459 msgid "remove as much as possible from key after import"
2460 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2461
2462 #, c-format
2463 msgid "skipping block of type %d\n"
2464 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2465
2466 #, c-format
2467 msgid "%lu keys processed so far\n"
2468 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2469
2470 #, c-format
2471 msgid "Total number processed: %lu\n"
2472 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2473
2474 #, c-format
2475 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2476 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2477
2478 #, c-format
2479 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2480 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2481
2482 #, c-format
2483 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2484 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2485
2486 #, c-format
2487 msgid "              imported: %lu"
2488 msgstr "                     importováno: %lu"
2489
2490 #, c-format
2491 msgid "             unchanged: %lu\n"
2492 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2493
2494 #, c-format
2495 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2496 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2497
2498 #, c-format
2499 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2500 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2501
2502 #, c-format
2503 msgid "        new signatures: %lu\n"
2504 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2505
2506 #, c-format
2507 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2508 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2509
2510 #, c-format
2511 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2512 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2513
2514 #, c-format
2515 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2516 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2520 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "          not imported: %lu\n"
2524 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2528 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2532 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2533
2534 #, c-format
2535 msgid ""
2536 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2537 "algorithms on these user IDs:\n"
2538 msgstr ""
2539 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2540 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2541
2542 #, c-format
2543 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2544 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2545
2546 #, c-format
2547 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2548 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2549
2550 #, c-format
2551 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2552 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2553
2554 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2555 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2556
2557 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2558 msgstr ""
2559 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2560
2561 #, c-format
2562 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2563 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2564
2565 #, c-format
2566 msgid "key %s: no user ID\n"
2567 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2568
2569 #, c-format
2570 msgid "key %s: %s\n"
2571 msgstr "klíč %s: %s\n"
2572
2573 msgid "rejected by import screener"
2574 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2575
2576 #, c-format
2577 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2578 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2579
2580 # c-format
2581 #, c-format
2582 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2583 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2584
2585 #, c-format
2586 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2587 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2588
2589 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2590 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2591
2592 #, c-format
2593 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2594 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2595
2596 #, c-format
2597 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2598 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2599
2600 #, c-format
2601 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2602 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2603
2604 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2605 #, c-format
2606 msgid "writing to '%s'\n"
2607 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
2608
2609 #, c-format
2610 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2611 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2612
2613 #, c-format
2614 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2615 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2616
2617 #, c-format
2618 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2619 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2620
2621 #, c-format
2622 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2623 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2624
2625 #, c-format
2626 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2627 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2628
2629 #, c-format
2630 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2631 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2632
2633 #, c-format
2634 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2635 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2636
2637 #, c-format
2638 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2639 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2640
2641 #, c-format
2642 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2643 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2644
2645 #, c-format
2646 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2647 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2648
2649 #, c-format
2650 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2651 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2652
2653 #, c-format
2654 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2655 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2656
2657 #, c-format
2658 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2659 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2660
2661 #, c-format
2662 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2663 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2664
2665 #, c-format
2666 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2667 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2668
2669 #, c-format
2670 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2671 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2672
2673 #, c-format
2674 msgid "key %s: secret key imported\n"
2675 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2676
2677 #, c-format
2678 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2679 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2680
2681 #, c-format
2682 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2683 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2684
2685 #, c-format
2686 msgid "secret key %s: %s\n"
2687 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2688
2689 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2690 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2694 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2695
2696 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2697 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2698 #. actual private key data is stored on the card.  A
2699 #. single smartcard can have up to three private key
2700 #. data.  Importing private key stub is always
2701 #. skipped in 2.1, and it returns
2702 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2703 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2704 #. references to a card will be automatically
2705 #. created again.
2706 #, c-format
2707 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2708 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2709
2710 #, c-format
2711 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2712 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2713
2714 #, c-format
2715 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2716 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2717
2718 #, c-format
2719 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2720 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2721
2722 #, c-format
2723 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2724 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2725
2726 #, c-format
2727 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2728 msgstr ""
2729 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2730
2731 #, c-format
2732 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2733 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2734
2735 #, c-format
2736 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2737 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2738
2739 #, c-format
2740 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2741 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2742
2743 #, c-format
2744 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2745 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2746
2747 #, c-format
2748 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2749 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2750
2751 #, c-format
2752 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2753 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2754
2755 #, c-format
2756 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2757 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2758
2759 #, c-format
2760 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2761 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2762
2763 #, c-format
2764 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2765 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2766
2767 #, c-format
2768 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2769 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2770
2771 #, c-format
2772 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2773 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2774
2775 #, c-format
2776 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2777 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2778
2779 #, c-format
2780 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2781 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2782
2783 #, c-format
2784 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2785 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2786
2787 #, c-format
2788 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2789 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2790
2791 #, c-format
2792 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2793 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2794
2795 #, c-format
2796 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2797 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2798
2799 #, c-format
2800 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2801 msgstr ""
2802 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2803
2804 #, c-format
2805 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2806 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2807
2808 #, c-format
2809 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2810 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2811
2812 #, c-format
2813 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2814 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2815
2816 #, c-format
2817 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2818 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2819
2820 #, c-format
2821 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2822 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2823
2824 #, c-format
2825 msgid "keybox '%s' created\n"
2826 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2827
2828 #, c-format
2829 msgid "keyring '%s' created\n"
2830 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2831
2832 #, c-format
2833 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2834 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2835
2836 #, c-format
2837 msgid "error opening key DB: %s\n"
2838 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2839
2840 #, c-format
2841 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2842 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2843
2844 msgid "[revocation]"
2845 msgstr "[revokace]"
2846
2847 msgid "[self-signature]"
2848 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2849
2850 #, fuzzy, c-format
2851 #| msgid "%d bad signatures\n"
2852 msgid "%d bad signature\n"
2853 msgid_plural "%d bad signatures\n"
2854 msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
2855 msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
2856 msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
2857
2858 #, fuzzy, c-format
2859 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2860 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
2861 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2862 msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2863 msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2864 msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2865
2866 #, fuzzy, c-format
2867 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2868 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
2869 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
2870 msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2871 msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2872 msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2873
2874 #, fuzzy, c-format
2875 #| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2876 msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
2877 msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2878 msgstr[0] ""
2879 "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2880 msgstr[1] ""
2881 "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2882 msgstr[2] ""
2883 "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2884
2885 msgid ""
2886 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2887 "keys\n"
2888 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2889 "etc.)\n"
2890 msgstr ""
2891 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2892 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2893 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
2894 "\n"
2895
2896 #, c-format
2897 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2898 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2899
2900 #, c-format
2901 msgid "  %d = I trust fully\n"
2902 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2903
2904 msgid ""
2905 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2906 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2907 "trust signatures on your behalf.\n"
2908 msgstr ""
2909 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2910 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2911 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2912
2913 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2914 msgstr ""
2915 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2916 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2917
2918 #, c-format
2919 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2920 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
2921
2922 #, c-format
2923 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2924 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2925
2926 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2927 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2928
2929 msgid "  Unable to sign.\n"
2930 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2931
2932 #, c-format
2933 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2934 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2935
2936 #, c-format
2937 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2938 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2939
2940 #, c-format
2941 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2942 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2943
2944 msgid "Sign it? (y/N) "
2945 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2946
2947 #, c-format
2948 msgid ""
2949 "The self-signature on \"%s\"\n"
2950 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2951 msgstr ""
2952 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2953 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2954
2955 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2956 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2957
2958 #, c-format
2959 msgid ""
2960 "Your current signature on \"%s\"\n"
2961 "has expired.\n"
2962 msgstr ""
2963 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2964 "vypršela.\n"
2965
2966 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2967 msgstr ""
2968 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2969 "N) "
2970
2971 #, c-format
2972 msgid ""
2973 "Your current signature on \"%s\"\n"
2974 "is a local signature.\n"
2975 msgstr ""
2976 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2977 "je pouze lokální.\n"
2978
2979 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2980 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2981
2982 #, c-format
2983 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2984 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2985
2986 #, c-format
2987 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2988 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2989
2990 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2991 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2992
2993 #, c-format
2994 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2995 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2996
2997 msgid "This key has expired!"
2998 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2999
3000 #, c-format
3001 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3002 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3003
3004 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3005 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3006
3007 msgid ""
3008 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3009 "belongs\n"
3010 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3011 msgstr ""
3012 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3013 "patří výše uvedené osobě.\n"
3014 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3015
3016 #, c-format
3017 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3018 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3019
3020 #, c-format
3021 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3022 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3023
3024 #, c-format
3025 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3026 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3027
3028 #, c-format
3029 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3030 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3031
3032 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3033 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3034
3035 #, c-format
3036 msgid ""
3037 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3038 "key \"%s\" (%s)\n"
3039 msgstr ""
3040 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3041 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3042
3043 msgid "This will be a self-signature.\n"
3044 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3045
3046 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3047 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3048
3049 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3050 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3051
3052 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3053 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3054
3055 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3056 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3057
3058 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3059 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3060
3061 msgid "I have checked this key casually.\n"
3062 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3063
3064 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3065 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3066
3067 msgid "Really sign? (y/N) "
3068 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3069
3070 #, c-format
3071 msgid "signing failed: %s\n"
3072 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3073
3074 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3075 msgstr ""
3076 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3077 "nelze změnit.\n"
3078
3079 #, c-format
3080 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3081 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3082
3083 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3084 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
3085
3086 msgid "save and quit"
3087 msgstr "uložit a ukončit"
3088
3089 msgid "show key fingerprint"
3090 msgstr "vypsat otisk klíče"
3091
3092 msgid "show the keygrip"
3093 msgstr "ukázat keygrip"
3094
3095 msgid "list key and user IDs"
3096 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3097
3098 msgid "select user ID N"
3099 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3100
3101 msgid "select subkey N"
3102 msgstr "vyberte podklíč N"
3103
3104 msgid "check signatures"
3105 msgstr "kontrolovat podpisy"
3106
3107 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3108 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3109
3110 msgid "sign selected user IDs locally"
3111 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3112
3113 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3114 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3115
3116 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3117 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3118
3119 msgid "add a user ID"
3120 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3121
3122 msgid "add a photo ID"
3123 msgstr "přidat fotografický ID"
3124
3125 msgid "delete selected user IDs"
3126 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3127
3128 msgid "add a subkey"
3129 msgstr "přidat podklíč"
3130
3131 msgid "add a key to a smartcard"
3132 msgstr "přidat klíč na kartu"
3133
3134 msgid "move a key to a smartcard"
3135 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3136
3137 msgid "move a backup key to a smartcard"
3138 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3139
3140 msgid "delete selected subkeys"
3141 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3142
3143 msgid "add a revocation key"
3144 msgstr "přidat revokační klíč"
3145
3146 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3147 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3148
3149 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3150 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3151
3152 msgid "flag the selected user ID as primary"
3153 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3154
3155 msgid "list preferences (expert)"
3156 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3157
3158 msgid "list preferences (verbose)"
3159 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3160
3161 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3162 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3163
3164 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3165 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3166
3167 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3168 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3169
3170 msgid "change the passphrase"
3171 msgstr "změnit heslo"
3172
3173 msgid "change the ownertrust"
3174 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3175
3176 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3177 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3178
3179 msgid "revoke selected user IDs"
3180 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3181
3182 msgid "revoke key or selected subkeys"
3183 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3184
3185 msgid "enable key"
3186 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3187
3188 msgid "disable key"
3189 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3190
3191 msgid "show selected photo IDs"
3192 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3193
3194 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3195 msgstr ""
3196 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3197
3198 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3199 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3200
3201 msgid "Secret key is available.\n"
3202 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3203
3204 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3205 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3206
3207 msgid ""
3208 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3209 "(lsign),\n"
3210 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3211 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3212 msgstr ""
3213 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3214 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3215 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3216
3217 msgid "Key is revoked."
3218 msgstr "Klíč revokován."
3219
3220 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3221 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3222
3223 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3224 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3225
3226 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3227 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3228
3229 #, c-format
3230 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3231 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3232
3233 #, c-format
3234 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3235 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3236
3237 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3238 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3239
3240 #, c-format
3241 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3242 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3243
3244 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3245 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3246
3247 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3248 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3249
3250 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3251 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3252
3253 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3254 #. moving the key and not about removing it.
3255 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3256 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3257
3258 msgid "You must select exactly one key.\n"
3259 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3260
3261 msgid "Command expects a filename argument\n"
3262 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3263
3264 #, c-format
3265 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3266 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3267
3268 #, c-format
3269 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3270 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3271
3272 msgid "You must select at least one key.\n"
3273 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3274
3275 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3276 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3277
3278 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3279 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3280
3281 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3282 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3283
3284 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3285 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3286
3287 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3288 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3289
3290 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3291 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3292
3293 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3294 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3295
3296 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3297 msgstr ""
3298 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3299 "poskytnutá uživatelem\n"
3300
3301 msgid "Set preference list to:\n"
3302 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3303
3304 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3305 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3306
3307 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3308 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3309
3310 msgid "Save changes? (y/N) "
3311 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3312
3313 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3314 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3315
3316 #, c-format
3317 msgid "update failed: %s\n"
3318 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3319
3320 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3321 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3322
3323 #, c-format
3324 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3325 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3326
3327 #, c-format
3328 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3329 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3330
3331 msgid "No matching user IDs."
3332 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3333
3334 msgid "Nothing to sign.\n"
3335 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3336
3337 msgid "Digest: "
3338 msgstr "Hash: "
3339
3340 msgid "Features: "
3341 msgstr "Vlastnosti: "
3342
3343 msgid "Keyserver no-modify"
3344 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3345
3346 msgid "Preferred keyserver: "
3347 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3348
3349 msgid "Notations: "
3350 msgstr "Poznámky: "
3351
3352 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3353 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3354
3355 #, c-format
3356 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3357 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3358
3359 #, c-format
3360 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3361 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3362
3363 msgid "(sensitive)"
3364 msgstr "(citlivá informace)"
3365
3366 #, c-format
3367 msgid "created: %s"
3368 msgstr "vytvořen: %s"
3369
3370 #, c-format
3371 msgid "revoked: %s"
3372 msgstr "revokován: %s"
3373
3374 #, c-format
3375 msgid "expired: %s"
3376 msgstr "platnost skončila: %s"
3377
3378 #, c-format
3379 msgid "expires: %s"
3380 msgstr "platnost skončí: %s"
3381
3382 #, c-format
3383 msgid "usage: %s"
3384 msgstr "použití: %s"
3385
3386 msgid "card-no: "
3387 msgstr "číslo karty: "
3388
3389 #, c-format
3390 msgid "trust: %s"
3391 msgstr "důvěra: %s"
3392
3393 #, c-format
3394 msgid "validity: %s"
3395 msgstr "platnost: %s"
3396
3397 msgid "This key has been disabled"
3398 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3399
3400 msgid ""
3401 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3402 "unless you restart the program.\n"
3403 msgstr ""
3404 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3405 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3406
3407 # status
3408 msgid "revoked"
3409 msgstr "odvolán"
3410
3411 msgid "expired"
3412 msgstr "platnost skončila"
3413
3414 msgid ""
3415 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3416 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3417 msgstr ""
3418 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3419 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3420
3421 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3422 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3423
3424 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3425 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3426
3427 msgid ""
3428 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3429 "versions\n"
3430 "         of PGP to reject this key.\n"
3431 msgstr ""
3432 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3433 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3434
3435 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3436 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3437
3438 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3439 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3440
3441 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3442 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3443
3444 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3445 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3446
3447 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3448 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3449
3450 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3451 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3452
3453 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3454 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3455
3456 #, fuzzy, c-format
3457 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3458 msgid "Deleted %d signature.\n"
3459 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3460 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3461 msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
3462 msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
3463
3464 msgid "Nothing deleted.\n"
3465 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3466
3467 msgid "invalid"
3468 msgstr "neplatný"
3469
3470 #, c-format
3471 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3472 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3473
3474 #, fuzzy, c-format
3475 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3476 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3477 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3478 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3479 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3480 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3481
3482 #, c-format
3483 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3484 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3485
3486 #, c-format
3487 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3488 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3489
3490 msgid ""
3491 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3492 "cause\n"
3493 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3494 msgstr ""
3495 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3496 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3497
3498 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3499 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3500
3501 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3502 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3503
3504 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3505 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3506
3507 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3508 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3509
3510 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3511 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3512
3513 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3514 msgstr ""
3515 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3516
3517 msgid ""
3518 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3519 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3520
3521 msgid ""
3522 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3523 "N) "
3524 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3525
3526 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3527 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3528
3529 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3530 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3531
3532 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3533 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3534
3535 #, c-format
3536 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3537 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3538
3539 #, c-format
3540 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3541 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3542
3543 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3544 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3545
3546 #, c-format
3547 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3548 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3549
3550 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3551 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3552
3553 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3554 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3555
3556 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3557 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3558
3559 msgid "Enter the notation: "
3560 msgstr "Vložte poznámku: "
3561
3562 msgid "Proceed? (y/N) "
3563 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3564
3565 #, c-format
3566 msgid "No user ID with index %d\n"
3567 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3568
3569 #, c-format
3570 msgid "No user ID with hash %s\n"
3571 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3572
3573 #, c-format
3574 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3575 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3576
3577 #, c-format
3578 msgid "No subkey with index %d\n"
3579 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3580
3581 #, c-format
3582 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3583 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3584
3585 #, c-format
3586 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3587 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3588
3589 msgid " (non-exportable)"
3590 msgstr " (neexportovatelné)"
3591
3592 #, c-format
3593 msgid "This signature expired on %s.\n"
3594 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3595
3596 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3597 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3598
3599 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3600 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3601
3602 msgid "Not signed by you.\n"
3603 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3604
3605 #, c-format
3606 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3607 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3608
3609 msgid " (non-revocable)"
3610 msgstr " (neodvolatelné)"
3611
3612 #, c-format
3613 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3614 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3615
3616 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3617 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3618
3619 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3620 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3621
3622 msgid "no secret key\n"
3623 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3624
3625 #, c-format
3626 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3627 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3628
3629 #, c-format
3630 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3631 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3632
3633 #, c-format
3634 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3635 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3636
3637 #, c-format
3638 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3639 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3640
3641 #, c-format
3642 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3643 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3644
3645 #, c-format
3646 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3647 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3648
3649 msgid "too many cipher preferences\n"
3650 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3651
3652 msgid "too many digest preferences\n"
3653 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3654
3655 msgid "too many compression preferences\n"
3656 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3657
3658 #, c-format
3659 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3660 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3661
3662 msgid "writing direct signature\n"
3663 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3664
3665 msgid "writing self signature\n"
3666 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3667
3668 msgid "writing key binding signature\n"
3669 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3670
3671 #, c-format
3672 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3673 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3674
3675 #, c-format
3676 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3677 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3678
3679 msgid ""
3680 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3681 msgstr ""
3682 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3683 "dlouhým hashem\n"
3684
3685 msgid "Sign"
3686 msgstr "Podepisování"
3687
3688 msgid "Certify"
3689 msgstr "Certifikování"
3690
3691 msgid "Encrypt"
3692 msgstr "Šifrování"
3693
3694 msgid "Authenticate"
3695 msgstr "Autentizace"
3696
3697 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3698 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3699 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3700 #. functions:
3701 #.
3702 #. s = Toggle signing capability
3703 #. e = Toggle encryption capability
3704 #. a = Toggle authentication capability
3705 #. q = Finish
3706 #.
3707 msgid "SsEeAaQq"
3708 msgstr "SsEeAaQq"
3709
3710 #, c-format
3711 msgid "Possible actions for a %s key: "
3712 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3713
3714 msgid "Current allowed actions: "
3715 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3716
3717 #, c-format
3718 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3719 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3720
3721 #, c-format
3722 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3723 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3724
3725 #, c-format
3726 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3727 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3728
3729 #, c-format
3730 msgid "   (%c) Finished\n"
3731 msgstr "   (%c) Konec\n"
3732
3733 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3734 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3735
3736 #, c-format
3737 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3738 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3739
3740 #, c-format
3741 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3742 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3743
3744 #, c-format
3745 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3746 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3747
3748 #, c-format
3749 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3750 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3751
3752 #, c-format
3753 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3754 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3755
3756 #, c-format
3757 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3758 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3759
3760 #, c-format
3761 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3762 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3763
3764 #, c-format
3765 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3766 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3767
3768 #, c-format
3769 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3770 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3771
3772 #, c-format
3773 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3774 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3775
3776 #, c-format
3777 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3778 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3779
3780 #, c-format
3781 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3782 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3783
3784 #, c-format
3785 msgid "  (%d) Existing key\n"
3786 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3787
3788 msgid "Enter the keygrip: "
3789 msgstr "Vložte keygrip: "
3790
3791 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3792 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3793
3794 msgid "No key with this keygrip\n"
3795 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3796
3797 #, c-format
3798 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3799 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3800
3801 #, c-format
3802 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3803 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3804
3805 #, c-format
3806 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3807 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3808
3809 #, c-format
3810 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3811 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3812
3813 #, c-format
3814 msgid "rounded to %u bits\n"
3815 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3816
3817 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3818 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3819
3820 msgid ""
3821 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3822 "         0 = key does not expire\n"
3823 "      <n>  = key expires in n days\n"
3824 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3825 "      <n>m = key expires in n months\n"
3826 "      <n>y = key expires in n years\n"
3827 msgstr ""
3828 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3829 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3830 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3831 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3832 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3833 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3834
3835 msgid ""
3836 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3837 "         0 = signature does not expire\n"
3838 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3839 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3840 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3841 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3842 msgstr ""
3843 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3844 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3845 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3846 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3847 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3848 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3849
3850 msgid "Key is valid for? (0) "
3851 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3852
3853 #, c-format
3854 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3855 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3856
3857 msgid "invalid value\n"
3858 msgstr "neplatná hodnota\n"
3859
3860 msgid "Key does not expire at all\n"
3861 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3862
3863 msgid "Signature does not expire at all\n"
3864 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3865
3866 #, c-format
3867 msgid "Key expires at %s\n"
3868 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3869
3870 #, c-format
3871 msgid "Signature expires at %s\n"
3872 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3873
3874 msgid ""
3875 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3876 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3877 msgstr ""
3878 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3879 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3880
3881 msgid "Is this correct? (y/N) "
3882 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3883
3884 msgid ""
3885 "\n"
3886 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3887 "\n"
3888 msgstr ""
3889 "\n"
3890 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3891 "váš klíč.\n"
3892 "\n"
3893
3894 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3895 #. but you should keep your existing translation.  In case
3896 #. the new string is not translated this old string will
3897 #. be used.
3898 msgid ""
3899 "\n"
3900 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3901 "ID\n"
3902 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3903 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3904 "\n"
3905 msgstr ""
3906 "\n"
3907 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3908 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3909 "v tomto tvaru:\n"
3910 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3911 "\n"
3912
3913 msgid "Real name: "
3914 msgstr "Jméno a příjmení: "
3915
3916 msgid "Invalid character in name\n"
3917 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3918
3919 #, c-format
3920 msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
3921 msgstr "Znaky „%s“ a „%s“ se ve jméně nesmí objevit\n"
3922
3923 msgid "Name may not start with a digit\n"
3924 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3925
3926 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3927 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3928
3929 msgid "Email address: "
3930 msgstr "E-mailová adresa: "
3931
3932 msgid "Not a valid email address\n"
3933 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3934
3935 msgid "Comment: "
3936 msgstr "Komentář: "
3937
3938 msgid "Invalid character in comment\n"
3939 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3940
3941 #, c-format
3942 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3943 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3944