gpg: Move sqlite helper functions into their own file.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.0\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2014-11-16 16:22+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
56 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
57 msgid "|pinentry-label|_OK"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
61 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
62
63 #, fuzzy
64 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
65 msgid "|pinentry-label|_Yes"
66 msgstr "|pinentry-label|_OK"
67
68 #, fuzzy
69 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
70 msgid "|pinentry-label|_No"
71 msgstr "|pinentry-label|_OK"
72
73 msgid "|pinentry-label|PIN:"
74 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
75
76 #, fuzzy
77 #| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
78 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
79 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
80
81 #, fuzzy
82 #| msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
83 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
84 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
85
86 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
87 msgstr ""
88
89 #, fuzzy
90 #| msgid "invalid passphrase"
91 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
92 msgstr "nesprávné heslo"
93
94 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
95 #. for the quality bar.
96 msgid "Quality:"
97 msgstr "Kvalita:"
98
99 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
100 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
101 #. string to describe what this is about.  The length of the
102 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
103 #. translate this entry, a default english text (see source)
104 #. will be used.
105 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
106 msgstr ""
107 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
108 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
109
110 msgid ""
111 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
112 "session"
113 msgstr ""
114 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
115
116 msgid ""
117 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
118 "this session"
119 msgstr ""
120 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
121
122 msgid "PIN:"
123 msgstr ""
124
125 msgid "Passphrase:"
126 msgstr "Heslo:"
127
128 msgid "does not match - try again"
129 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
130
131 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
132 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
133 #. two %d give the current and maximum number of tries.
134 #, c-format
135 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
136 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
137
138 msgid "Repeat:"
139 msgstr "Znovu:"
140
141 msgid "PIN too long"
142 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
143
144 msgid "Passphrase too long"
145 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
146
147 msgid "Invalid characters in PIN"
148 msgstr "Neplatný znak v PINu"
149
150 msgid "PIN too short"
151 msgstr "PIN je příliš krátký"
152
153 msgid "Bad PIN"
154 msgstr "Špatný PIN"
155
156 msgid "Bad Passphrase"
157 msgstr "Špatné heslo"
158
159 #, c-format
160 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
161 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
162
163 #, c-format
164 msgid "can't create '%s': %s\n"
165 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
166
167 #, c-format
168 msgid "can't open '%s': %s\n"
169 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
170
171 #, c-format
172 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
173 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
174
175 #, c-format
176 msgid "detected card with S/N: %s\n"
177 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
178
179 #, c-format
180 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
181 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
182
183 #, c-format
184 msgid "no suitable card key found: %s\n"
185 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
186
187 #, c-format
188 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
189 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
190
191 #, c-format
192 msgid "error writing key: %s\n"
193 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
194
195 #, c-format
196 msgid ""
197 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
198 "allow this?"
199 msgstr ""
200 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
201 "povolit?"
202
203 msgid "Allow"
204 msgstr "Povolit"
205
206 msgid "Deny"
207 msgstr "Zakázat"
208
209 #, c-format
210 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
211 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
212
213 msgid "Please re-enter this passphrase"
214 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
215
216 #, c-format
217 msgid ""
218 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
219 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
220 msgstr ""
221 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
222 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
223
224 #, c-format
225 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
226 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
227
228 msgid "Please insert the card with serial number"
229 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
230
231 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
232 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
233
234 msgid "Admin PIN"
235 msgstr "PIN správce"
236
237 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
238 #. used to unblock a PIN.
239 msgid "PUK"
240 msgstr "PUK"
241
242 msgid "Reset Code"
243 msgstr "Resetační kód"
244
245 #, c-format
246 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
247 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
248
249 msgid "Repeat this Reset Code"
250 msgstr "Zopakujte resetační kód"
251
252 msgid "Repeat this PUK"
253 msgstr "Zopakujte tento PUK"
254
255 msgid "Repeat this PIN"
256 msgstr "Zopakujte tento PIN"
257
258 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
259 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
260
261 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
262 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
263
264 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
265 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
266
267 #, c-format
268 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
269 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
270
271 #, c-format
272 msgid "error creating temporary file: %s\n"
273 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
274
275 #, c-format
276 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
277 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
278
279 msgid "Enter new passphrase"
280 msgstr "Vložte nové heslo"
281
282 msgid "Take this one anyway"
283 msgstr "Použít přesto tento klíč"
284
285 #, c-format
286 msgid ""
287 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
288 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
289
290 #, c-format
291 msgid ""
292 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
293 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
294 msgstr ""
295 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
296 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
297
298 msgid "Yes, protection is not needed"
299 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
300
301 #, c-format
302 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
303 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
304 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
305 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
306 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
307
308 #, c-format
309 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
310 msgid_plural ""
311 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
312 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
313 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
314 msgstr[2] ""
315 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
316
317 #, fuzzy, c-format
318 #| msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
319 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
320 msgstr ""
321 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
322
323 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
324 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
325
326 #, c-format
327 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
328 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
329
330 msgid "Please enter the new passphrase"
331 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
332
333 msgid ""
334 "@Options:\n"
335 " "
336 msgstr ""
337 "@Volby:\n"
338 " "
339
340 msgid "run in daemon mode (background)"
341 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
342
343 msgid "run in server mode (foreground)"
344 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
345
346 msgid "verbose"
347 msgstr "upovídaný režim"
348
349 msgid "be somewhat more quiet"
350 msgstr "být o trochu víc tichý"
351
352 msgid "sh-style command output"
353 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
354
355 msgid "csh-style command output"
356 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
357
358 msgid "|FILE|read options from FILE"
359 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
360
361 msgid "do not detach from the console"
362 msgstr "neodpojovat se od konzole"
363
364 msgid "do not grab keyboard and mouse"
365 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
366
367 msgid "use a log file for the server"
368 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
369
370 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
371 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
372
373 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
374 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
375
376 msgid "do not use the SCdaemon"
377 msgstr "nepoužívat SCdémona"
378
379 #, fuzzy
380 #| msgid "|NAME|connect to host NAME"
381 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
382 msgstr "|NÁZEV|připojí se ke strojí NÁZEV"
383
384 msgid "ignore requests to change the TTY"
385 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
386
387 msgid "ignore requests to change the X display"
388 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
389
390 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
391 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
392
393 msgid "do not use the PIN cache when signing"
394 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
395
396 #, fuzzy
397 #| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
398 msgid "disallow the use of an external password cache"
399 msgstr "nedovolit opakovat stará hesla"
400
401 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
402 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
403
404 msgid "allow presetting passphrase"
405 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
406
407 msgid "allow caller to override the pinentry"
408 msgstr ""
409
410 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
411 msgstr ""
412
413 msgid "enable ssh support"
414 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
415
416 msgid "enable putty support"
417 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
418
419 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
420 #. reporting address.  This is so that we can change the
421 #. reporting address without breaking the translations.
422 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
423 msgstr ""
424 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
425 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
426
427 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
428 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
429
430 msgid ""
431 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
432 "Secret key management for @GNUPG@\n"
433 msgstr ""
434 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
435 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
436
437 #, c-format
438 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
439 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
440
441 # První argument je název knihovny
442 #, c-format
443 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
444 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
445
446 #, c-format
447 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
448 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
449
450 #, c-format
451 msgid "option file '%s': %s\n"
452 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
453
454 #, c-format
455 msgid "reading options from '%s'\n"
456 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
457
458 #, c-format
459 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
460 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
461
462 #, c-format
463 msgid "can't create socket: %s\n"
464 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
465
466 #, c-format
467 msgid "socket name '%s' is too long\n"
468 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
469
470 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
471 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
472
473 msgid "error getting nonce for the socket\n"
474 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
475
476 #, c-format
477 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
478 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
479
480 #, c-format
481 msgid "listen() failed: %s\n"
482 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
483
484 #, c-format
485 msgid "listening on socket '%s'\n"
486 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
487
488 #, c-format
489 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
490 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
491
492 #, c-format
493 msgid "directory '%s' created\n"
494 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
495
496 #, c-format
497 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
498 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
499
500 #, c-format
501 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
502 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
503
504 #, c-format
505 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
506 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
507
508 #, c-format
509 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
510 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
511
512 #, c-format
513 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
514 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
515
516 #, c-format
517 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
518 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
519
520 #, c-format
521 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
522 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
523
524 #, c-format
525 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
526 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
527
528 #, c-format
529 msgid "%s %s stopped\n"
530 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
531
532 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
533 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
534
535 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
536 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
537
538 msgid ""
539 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
540 "Password cache maintenance\n"
541 msgstr ""
542 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
543 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
544
545 msgid ""
546 "@Commands:\n"
547 " "
548 msgstr ""
549 "@Příkazy:\n"
550 " "
551
552 msgid ""
553 "@\n"
554 "Options:\n"
555 " "
556 msgstr ""
557 "@\n"
558 "Volby:\n"
559 " "
560
561 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
562 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
563
564 msgid ""
565 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
566 "Secret key maintenance tool\n"
567 msgstr ""
568 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
569 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
570
571 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
572 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
573
574 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
575 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
576
577 msgid ""
578 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
579 "system."
580 msgstr ""
581 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
582 "GnuPG."
583
584 msgid ""
585 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
586 "needed to complete this operation."
587 msgstr ""
588 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
589 "potřebný pro dokončení této operace."
590
591 msgid "cancelled\n"
592 msgstr "zrušeno\n"
593
594 #, c-format
595 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
596 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
597
598 #, c-format
599 msgid "error opening '%s': %s\n"
600 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
601
602 #, c-format
603 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
604 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
605
606 #, c-format
607 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
608 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
609
610 #, c-format
611 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
612 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
613
614 #, c-format
615 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
616 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
617
618 #, c-format
619 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
620 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
621
622 #, c-format
623 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
624 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
625
626 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
627 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
628
629 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
630 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
631 #. Pinentry to insert a line break.  The double
632 #. percent sign is actually needed because it is also
633 #. a printf format string.  If you need to insert a
634 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
635 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
636 #. certificate.
637 #, c-format
638 msgid ""
639 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
640 "certificates?"
641 msgstr ""
642 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
643 "vydávání certifikátu?"
644
645 msgid "Yes"
646 msgstr "Ano"
647
648 msgid "No"
649 msgstr "Ne"
650
651 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
652 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
653 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
654 #. needed because it is also a printf format string.  If you
655 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
656 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
657 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
658 #. as stored in the certificate.
659 #, c-format
660 msgid ""
661 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
662 "fingerprint:%%0A  %s"
663 msgstr ""
664 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
665
666 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
667 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
668 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
669 msgid "Correct"
670 msgstr "V pořádku"
671
672 msgid "Wrong"
673 msgstr "Špatně"
674
675 #, c-format
676 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
677 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
678
679 #, c-format
680 msgid ""
681 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
682 "it now."
683 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
684
685 msgid "Change passphrase"
686 msgstr "Změnit heslo"
687
688 msgid "I'll change it later"
689 msgstr "Změním jej později"
690
691 #, fuzzy, c-format
692 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
693 msgid ""
694 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
695 "%%0A?"
696 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
697
698 msgid "Delete key"
699 msgstr "Smazat klíč"
700
701 msgid ""
702 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
703 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
704 msgstr ""
705 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
706 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
707
708 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
709 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
710
711 #, c-format
712 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
713 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
714
715 #, c-format
716 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
717 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "checking created signature failed: %s\n"
721 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
722
723 msgid "secret key parts are not available\n"
724 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
725
726 #, c-format
727 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
728 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
729
730 #, c-format
731 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
732 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
736 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
737
738 #, c-format
739 msgid "error creating a pipe: %s\n"
740 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
741
742 #, c-format
743 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
744 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
745
746 #, c-format
747 msgid "error forking process: %s\n"
748 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
749
750 #, c-format
751 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
752 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
753
754 #, c-format
755 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
756 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
760 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
761
762 #, c-format
763 msgid "error running '%s': terminated\n"
764 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
765
766 #, c-format
767 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
768 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
769
770 #, c-format
771 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
772 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
773
774 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
775 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
776
777 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
778 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
779
780 msgid "canceled by user\n"
781 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
782
783 msgid "problem with the agent\n"
784 msgstr "problém s agentem\n"
785
786 #, c-format
787 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
788 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
789
790 # TODO: i18n of first %s
791 #, c-format
792 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
793 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
794
795 # TODO: i18n of first %s
796 #, c-format
797 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
798 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
799
800 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
801 msgid "yes"
802 msgstr "ano"
803
804 msgid "yY"
805 msgstr "aAyY"
806
807 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
808 msgid "no"
809 msgstr "ne"
810
811 msgid "nN"
812 msgstr "nN"
813
814 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
815 msgid "quit"
816 msgstr "ukončit"
817
818 msgid "qQ"
819 msgstr "uUqQ"
820
821 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
822 msgid "okay|okay"
823 msgstr "okey|okey"
824
825 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
826 msgid "cancel|cancel"
827 msgstr "zrušit|zrušit"
828
829 msgid "oO"
830 msgstr "oO"
831
832 msgid "cC"
833 msgstr "zZ"
834
835 #, c-format
836 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
837 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
838
839 #, c-format
840 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
841 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
842
843 #, c-format
844 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
845 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
846
847 #, c-format
848 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
849 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
850
851 #, c-format
852 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
853 msgstr ""
854
855 #, c-format
856 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
857 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
858
859 #, c-format
860 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
861 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
862
863 msgid "connection to agent established\n"
864 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
865
866 #, fuzzy
867 #| msgid "connection to agent established\n"
868 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
869 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
870
871 #, c-format
872 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
873 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
874
875 #, c-format
876 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
877 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
878
879 msgid "connection to the dirmngr established\n"
880 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
881
882 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
883 #. verbatim.  It will not be printed.
884 msgid "|audit-log-result|Good"
885 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
886
887 msgid "|audit-log-result|Bad"
888 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
889
890 msgid "|audit-log-result|Not supported"
891 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
892
893 msgid "|audit-log-result|No certificate"
894 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
895
896 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
897 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
898
899 msgid "|audit-log-result|Error"
900 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
901
902 msgid "|audit-log-result|Not used"
903 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
904
905 msgid "|audit-log-result|Okay"
906 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
907
908 msgid "|audit-log-result|Skipped"
909 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
910
911 msgid "|audit-log-result|Some"
912 msgstr "|audit-log-result|Některý"
913
914 msgid "Certificate chain available"
915 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
916
917 msgid "root certificate missing"
918 msgstr "chybí kořenový certifikát"
919
920 msgid "Data encryption succeeded"
921 msgstr "Šifrování dat uspělo"
922
923 msgid "Data available"
924 msgstr "Data k dispozici"
925
926 msgid "Session key created"
927 msgstr "Vytvořen klíč relace"
928
929 #, c-format
930 msgid "algorithm: %s"
931 msgstr "algoritmus: %s"
932
933 #, c-format
934 msgid "unsupported algorithm: %s"
935 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
936
937 msgid "seems to be not encrypted"
938 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
939
940 msgid "Number of recipients"
941 msgstr "Počet příjemců"
942
943 #, c-format
944 msgid "Recipient %d"
945 msgstr "Příjemce %d"
946
947 msgid "Data signing succeeded"
948 msgstr "Podepisování dat uspělo"
949
950 #, c-format
951 msgid "data hash algorithm: %s"
952 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
953
954 #, c-format
955 msgid "Signer %d"
956 msgstr "Podepisovatel %d"
957
958 #, c-format
959 msgid "attr hash algorithm: %s"
960 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
961
962 msgid "Data decryption succeeded"
963 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
964
965 msgid "Encryption algorithm supported"
966 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
967
968 msgid "Data verification succeeded"
969 msgstr "Ověření dat uspělo"
970
971 msgid "Signature available"
972 msgstr "Podpis je k dispozici"
973
974 msgid "Parsing data succeeded"
975 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
976
977 #, c-format
978 msgid "bad data hash algorithm: %s"
979 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
980
981 #, c-format
982 msgid "Signature %d"
983 msgstr "Podpis %d"
984
985 msgid "Certificate chain valid"
986 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
987
988 msgid "Root certificate trustworthy"
989 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
990
991 msgid "no CRL found for certificate"
992 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
993
994 msgid "the available CRL is too old"
995 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
996
997 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
998 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
999
1000 msgid "Included certificates"
1001 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
1002
1003 msgid "No audit log entries."
1004 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
1005
1006 msgid "Unknown operation"
1007 msgstr "Neznámá operace"
1008
1009 msgid "Gpg-Agent usable"
1010 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1011
1012 msgid "Dirmngr usable"
1013 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1014
1015 #, c-format
1016 msgid "No help available for '%s'."
1017 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1018
1019 msgid "ignoring garbage line"
1020 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1021
1022 msgid "[none]"
1023 msgstr "[neuvedeno]"
1024
1025 msgid "argument not expected"
1026 msgstr "argument nebyl očekáván"
1027
1028 msgid "read error"
1029 msgstr "chyba při čtení"
1030
1031 msgid "keyword too long"
1032 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1033
1034 msgid "missing argument"
1035 msgstr "postrádám argument"
1036
1037 msgid "invalid argument"
1038 msgstr "neplatný argument"
1039
1040 msgid "invalid command"
1041 msgstr "neplatný příkaz"
1042
1043 msgid "invalid alias definition"
1044 msgstr "neplatný definice aliasu"
1045
1046 msgid "out of core"
1047 msgstr "nedostatek paměti"
1048
1049 msgid "invalid option"
1050 msgstr "neplatný parametr"
1051
1052 #, c-format
1053 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1054 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1055
1056 #, c-format
1057 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1058 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1059
1060 #, c-format
1061 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1062 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1063
1064 #, c-format
1065 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1066 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1067
1068 #, c-format
1069 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1070 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1071
1072 #, c-format
1073 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1074 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1075
1076 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1077 msgid "out of core\n"
1078 msgstr "nedostatek paměti\n"
1079
1080 #, c-format
1081 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1082 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1086 msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
1087
1088 #, c-format
1089 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1090 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1091
1092 #, c-format
1093 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1094 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1095
1096 #, c-format
1097 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1098 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1099
1100 #, c-format
1101 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1102 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1103
1104 #, c-format
1105 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1106 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1107
1108 #, c-format
1109 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1110 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1111
1112 #, c-format
1113 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1114 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1115
1116 msgid "(deadlock?) "
1117 msgstr "(uváznutí?) "
1118
1119 #, c-format
1120 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1121 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1122
1123 #, c-format
1124 msgid "waiting for lock %s...\n"
1125 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1126
1127 #, c-format
1128 msgid "armor: %s\n"
1129 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1130
1131 msgid "invalid armor header: "
1132 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1133
1134 msgid "armor header: "
1135 msgstr "ASCII hlavička: "
1136
1137 msgid "invalid clearsig header\n"
1138 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1139
1140 msgid "unknown armor header: "
1141 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1142
1143 msgid "nested clear text signatures\n"
1144 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1145
1146 msgid "unexpected armor: "
1147 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1148
1149 msgid "invalid dash escaped line: "
1150 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1151
1152 #, c-format
1153 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1154 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1155
1156 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1157 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1158
1159 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1160 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1161
1162 msgid "malformed CRC\n"
1163 msgstr "špatný formát CRC\n"
1164
1165 #, c-format
1166 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1167 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1168
1169 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1170 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1171
1172 msgid "error in trailer line\n"
1173 msgstr "chyba v patičce\n"
1174
1175 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1176 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1177
1178 #, c-format
1179 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1180 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1181
1182 msgid ""
1183 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1184 msgstr ""
1185 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1186 "špatný MTA\n"
1187
1188 msgid ""
1189 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1190 "an '='\n"
1191 msgstr ""
1192 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1193 "a musí končit znakem „=“\n"
1194
1195 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1196 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1197
1198 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1199 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1200
1201 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1202 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1203
1204 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1205 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1206
1207 msgid "not human readable"
1208 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1209
1210 #, c-format
1211 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1212 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1213
1214 msgid "Enter passphrase: "
1215 msgstr "Vložte heslo: "
1216
1217 #, c-format
1218 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1219 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1220
1221 #, c-format
1222 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1223 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1224
1225 msgid "can't do this in batch mode\n"
1226 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1227
1228 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1229 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1230
1231 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1232 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1233
1234 msgid "Your selection? "
1235 msgstr "Váš výběr? "
1236
1237 msgid "[not set]"
1238 msgstr "[není nastaven]"
1239
1240 msgid "male"
1241 msgstr "muž"
1242
1243 msgid "female"
1244 msgstr "žena"
1245
1246 msgid "unspecified"
1247 msgstr "neuvedeno"
1248
1249 msgid "not forced"
1250 msgstr "není vyžadováno"
1251
1252 msgid "forced"
1253 msgstr "vyžadováno"
1254
1255 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1256 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1257
1258 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1259 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1260
1261 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1262 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1263
1264 msgid "Cardholder's surname: "
1265 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1266
1267 msgid "Cardholder's given name: "
1268 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1269
1270 #, c-format
1271 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1272 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1273
1274 msgid "URL to retrieve public key: "
1275 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1276
1277 #, c-format
1278 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1279 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1280
1281 #, c-format
1282 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1283 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
1284
1285 #, c-format
1286 msgid "error reading '%s': %s\n"
1287 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1288
1289 #, c-format
1290 msgid "error writing '%s': %s\n"
1291 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1292
1293 msgid "Login data (account name): "
1294 msgstr "Login (jménu účtu): "
1295
1296 #, c-format
1297 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1298 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1299
1300 msgid "Private DO data: "
1301 msgstr "Privátní DO data: "
1302
1303 #, c-format
1304 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1305 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1306
1307 msgid "Language preferences: "
1308 msgstr "Jazykové předvolby: "
1309
1310 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1311 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1312
1313 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1314 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1315
1316 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1317 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1318
1319 msgid "Error: invalid response.\n"
1320 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1321
1322 msgid "CA fingerprint: "
1323 msgstr "Otisk CA: "
1324
1325 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1326 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1327
1328 #, c-format
1329 msgid "key operation not possible: %s\n"
1330 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1331
1332 msgid "not an OpenPGP card"
1333 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1334
1335 #, c-format
1336 msgid "error getting current key info: %s\n"
1337 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1338
1339 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1340 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1341
1342 msgid ""
1343 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1344 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1345 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1346 msgstr ""
1347 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1348 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1349 "dokumentace\n"
1350 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1351
1352 #, c-format
1353 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1354 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1355
1356 #, c-format
1357 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1358 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1359
1360 #, c-format
1361 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1362 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1363
1364 #, c-format
1365 msgid "rounded up to %u bits\n"
1366 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1370 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1371
1372 #, c-format
1373 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1374 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1375
1376 #, c-format
1377 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1378 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1379
1380 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1381 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1382
1383 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1384 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1385
1386 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1387 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1388
1389 #, c-format
1390 msgid ""
1391 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1392 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1393 "You should change them using the command --change-pin\n"
1394 msgstr ""
1395 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1396 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1397 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1398
1399 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1400 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1401
1402 msgid "   (1) Signature key\n"
1403 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1404
1405 msgid "   (2) Encryption key\n"
1406 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1407
1408 msgid "   (3) Authentication key\n"
1409 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1410
1411 msgid "Invalid selection.\n"
1412 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1413
1414 msgid "Please select where to store the key:\n"
1415 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1416
1417 #, c-format
1418 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1419 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1420
1421 #, fuzzy
1422 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1423 msgid "This command is not supported by this card\n"
1424 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
1425
1426 #, fuzzy
1427 #| msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1428 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1429 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1430
1431 #, fuzzy
1432 #| msgid "Continue? (Y/n) "
1433 msgid "Continue? (y/N) "
1434 msgstr "Pokračovat (A/n) "
1435
1436 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1437 msgstr ""
1438
1439 msgid "quit this menu"
1440 msgstr "ukončit toto menu"
1441
1442 msgid "show admin commands"
1443 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1444
1445 msgid "show this help"
1446 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1447
1448 msgid "list all available data"
1449 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1450
1451 msgid "change card holder's name"
1452 msgstr "změní jméno majitele karty"
1453
1454 msgid "change URL to retrieve key"
1455 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1456
1457 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1458 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1459
1460 msgid "change the login name"
1461 msgstr "změnit login name"
1462
1463 msgid "change the language preferences"
1464 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1465
1466 msgid "change card holder's sex"
1467 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1468
1469 msgid "change a CA fingerprint"
1470 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1471
1472 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1473 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1474
1475 msgid "generate new keys"
1476 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1477
1478 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1479 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1480
1481 msgid "verify the PIN and list all data"
1482 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1483
1484 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1485 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1486
1487 msgid "destroy all keys and data"
1488 msgstr ""
1489
1490 msgid "gpg/card> "
1491 msgstr "gpg/karta> "
1492
1493 msgid "Admin-only command\n"
1494 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1495
1496 msgid "Admin commands are allowed\n"
1497 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1498
1499 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1500 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1501
1502 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1503 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1504
1505 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1506 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1507
1508 #, c-format
1509 msgid "can't open '%s'\n"
1510 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1511
1512 #, c-format
1513 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1514 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1515
1516 #, c-format
1517 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1518 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1519
1520 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1521 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1522
1523 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1524 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1525
1526 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1527 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1528
1529 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1530 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1531
1532 # The first argument is a "key" or "subkey"
1533 #, c-format
1534 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1535 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1536
1537 # deleting secret %s failed
1538 msgid "key"
1539 msgstr "klíče"
1540
1541 # deleting secret %s failed
1542 msgid "subkey"
1543 msgstr "podklíče"
1544
1545 #, c-format
1546 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1547 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1548
1549 msgid "ownertrust information cleared\n"
1550 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1551
1552 #, c-format
1553 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1554 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1555
1556 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1557 msgstr ""
1558 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1559
1560 #, c-format
1561 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1562 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1563
1564 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1565 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1566
1567 #, c-format
1568 msgid "using cipher %s\n"
1569 msgstr "použití šifry: %s\n"
1570
1571 #, c-format
1572 msgid "'%s' already compressed\n"
1573 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1574
1575 #, c-format
1576 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1577 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1578
1579 #, c-format
1580 msgid "reading from '%s'\n"
1581 msgstr "čte se z „%s“\n"
1582
1583 #, c-format
1584 msgid ""
1585 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1586 msgstr ""
1587 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1588
1589 #, c-format
1590 msgid ""
1591 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1592 "preferences\n"
1593 msgstr ""
1594 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1595 "příjemce\n"
1596
1597 #, c-format
1598 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1599 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1600
1601 #, c-format
1602 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1603 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1604
1605 #, c-format
1606 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1607 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1608
1609 #, c-format
1610 msgid "%s encrypted data\n"
1611 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1612
1613 #, c-format
1614 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1615 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1616
1617 msgid ""
1618 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1619 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1620
1621 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1622 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1623
1624 msgid "no remote program execution supported\n"
1625 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1626
1627 msgid ""
1628 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1629 msgstr ""
1630 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1631 "nastaveny nebezpečně\n"
1632
1633 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1634 msgstr ""
1635 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1636 "dočasné soubory (temp files)\n"
1637
1638 #, c-format
1639 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1640 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1641
1642 #, c-format
1643 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1644 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1645
1646 #, c-format
1647 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1648 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1649
1650 msgid "unnatural exit of external program\n"
1651 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1652
1653 msgid "unable to execute external program\n"
1654 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1655
1656 #, c-format
1657 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1658 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1659
1660 #, c-format
1661 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1662 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1663
1664 #, c-format
1665 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1666 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1667
1668 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1669 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1670
1671 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1672 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1673
1674 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1675 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1676
1677 msgid "remove unusable parts from key during export"
1678 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1679
1680 msgid "remove as much as possible from key during export"
1681 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1682
1683 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1684 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1685
1686 #, c-format
1687 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1688 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1689
1690 #, c-format
1691 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1692 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1693
1694 msgid " - skipped"
1695 msgstr " – přeskočeno"
1696
1697 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1698 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1699
1700 msgid "[User ID not found]"
1701 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1702
1703 #, c-format
1704 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1705 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1706
1707 #, c-format
1708 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1709 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1710
1711 msgid "No fingerprint"
1712 msgstr "Chybí otisk"
1713
1714 # c-format
1715 #, c-format
1716 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1717 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1718
1719 #, c-format
1720 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1721 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1722
1723 msgid "make a signature"
1724 msgstr "vytvořit podpis"
1725
1726 msgid "make a clear text signature"
1727 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1728
1729 msgid "make a detached signature"
1730 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1731
1732 msgid "encrypt data"
1733 msgstr "šifrovat data"
1734
1735 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1736 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1737
1738 msgid "decrypt data (default)"
1739 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1740
1741 msgid "verify a signature"
1742 msgstr "verifikovat podpis"
1743
1744 msgid "list keys"
1745 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1746
1747 msgid "list keys and signatures"
1748 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1749
1750 msgid "list and check key signatures"
1751 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1752
1753 msgid "list keys and fingerprints"
1754 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1755
1756 msgid "list secret keys"
1757 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1758
1759 msgid "generate a new key pair"
1760 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1761
1762 msgid "quickly generate a new key pair"
1763 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1764
1765 #, fuzzy
1766 #| msgid "quickly generate a new key pair"
1767 msgid "quickly add a new user-id"
1768 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1769
1770 msgid "full featured key pair generation"
1771 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1772
1773 msgid "generate a revocation certificate"
1774 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1775
1776 msgid "remove keys from the public keyring"
1777 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1778
1779 msgid "remove keys from the secret keyring"
1780 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1781
1782 msgid "quickly sign a key"
1783 msgstr "rychle podepsat klíč"
1784
1785 msgid "quickly sign a key locally"
1786 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1787
1788 msgid "sign a key"
1789 msgstr "podepsat klíč"
1790
1791 msgid "sign a key locally"
1792 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1793
1794 msgid "sign or edit a key"
1795 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1796
1797 msgid "change a passphrase"
1798 msgstr "změnit heslo"
1799
1800 msgid "export keys"
1801 msgstr "exportovat klíče"
1802
1803 msgid "export keys to a key server"
1804 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1805
1806 msgid "import keys from a key server"
1807 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1808
1809 msgid "search for keys on a key server"
1810 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1811
1812 msgid "update all keys from a keyserver"
1813 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1814
1815 msgid "import/merge keys"
1816 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1817
1818 msgid "print the card status"
1819 msgstr "vytisknout stav karty"
1820
1821 msgid "change data on a card"
1822 msgstr "změnit data na kartě"
1823
1824 msgid "change a card's PIN"
1825 msgstr "změnit PIN karty"
1826
1827 msgid "update the trust database"
1828 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1829
1830 msgid "print message digests"
1831 msgstr "vypsat hash zprávy"
1832
1833 msgid "run in server mode"
1834 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1835
1836 msgid "create ascii armored output"
1837 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1838
1839 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1840 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1841
1842 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1843 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1844
1845 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1846 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1847
1848 msgid "use canonical text mode"
1849 msgstr "použít kanonický textový mód"
1850
1851 msgid "|FILE|write output to FILE"
1852 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1853
1854 msgid "do not make any changes"
1855 msgstr "neprovádět žádné změny"
1856
1857 msgid "prompt before overwriting"
1858 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1859
1860 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1861 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1862
1863 msgid ""
1864 "@\n"
1865 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1866 msgstr ""
1867 "@\n"
1868 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1869
1870 msgid ""
1871 "@\n"
1872 "Examples:\n"
1873 "\n"
1874 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1875 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1876 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1877 " --list-keys [names]        show keys\n"
1878 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1879 msgstr ""
1880 "@\n"
1881 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1882 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1883 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1884 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1885 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1886
1887 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1888 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1889
1890 msgid ""
1891 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1892 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1893 "Default operation depends on the input data\n"
1894 msgstr ""
1895 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1896 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1897 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1898
1899 msgid ""
1900 "\n"
1901 "Supported algorithms:\n"
1902 msgstr ""
1903 "\n"
1904 "Podporované algoritmy:\n"
1905
1906 msgid "Pubkey: "
1907 msgstr "Veřejný klíč: "
1908
1909 msgid "Cipher: "
1910 msgstr "Šifra: "
1911
1912 msgid "Hash: "
1913 msgstr "Hash: "
1914
1915 msgid "Compression: "
1916 msgstr "Komprese: "
1917
1918 #, c-format
1919 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1920 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
1921
1922 msgid "conflicting commands\n"
1923 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1924
1925 #, c-format
1926 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1927 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1928
1929 #, c-format
1930 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1931 msgstr ""
1932 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1933
1934 #, c-format
1935 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1936 msgstr ""
1937 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1938
1939 #, c-format
1940 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1941 msgstr ""
1942 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1943
1944 #, c-format
1945 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1946 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
1947
1948 #, c-format
1949 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1950 msgstr ""
1951 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
1952
1953 #, c-format
1954 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1955 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
1956
1957 #, c-format
1958 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1959 msgstr ""
1960 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
1961 "nebezpečně\n"
1962
1963 #, c-format
1964 msgid ""
1965 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
1966 msgstr ""
1967 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
1968 "nebezpečně\n"
1969
1970 #, c-format
1971 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
1972 msgstr ""
1973 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1974 "nebezpečně\n"
1975
1976 #, c-format
1977 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
1978 msgstr ""
1979 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
1980 "nastavena bezpečně\n"
1981
1982 #, c-format
1983 msgid ""
1984 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
1985 msgstr ""
1986 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
1987 "nastavena bezpečně\n"
1988
1989 #, c-format
1990 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
1991 msgstr ""
1992 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
1993 "nastavena bezpečně\n"
1994
1995 # c-format
1996 #, c-format
1997 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
1998 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
1999
2000 msgid "display photo IDs during key listings"
2001 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2002
2003 msgid "show key usage information during key listings"
2004 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2005
2006 msgid "show policy URLs during signature listings"
2007 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2008
2009 msgid "show all notations during signature listings"
2010 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2011
2012 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2013 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2014
2015 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2016 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2017
2018 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2019 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2020
2021 msgid "show user ID validity during key listings"
2022 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2023
2024 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2025 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2026
2027 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2028 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2029
2030 msgid "show the keyring name in key listings"
2031 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2032
2033 msgid "show expiration dates during signature listings"
2034 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2035
2036 #, c-format
2037 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2038 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2039
2040 #, c-format
2041 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2042 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
2043
2044 #, c-format
2045 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2046 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2047
2048 #, c-format
2049 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2050 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2051
2052 #, c-format
2053 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2054 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2055
2056 #, c-format
2057 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2058 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2059
2060 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2061 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2062
2063 #, c-format
2064 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2065 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2066
2067 msgid "invalid keyserver options\n"
2068 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2069
2070 #, c-format
2071 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2072 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2073
2074 msgid "invalid import options\n"
2075 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2076
2077 #, c-format
2078 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2079 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2080
2081 msgid "invalid export options\n"
2082 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2083
2084 #, c-format
2085 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2086 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2087
2088 msgid "invalid list options\n"
2089 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2090
2091 msgid "display photo IDs during signature verification"
2092 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2093
2094 msgid "show policy URLs during signature verification"
2095 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2096
2097 msgid "show all notations during signature verification"
2098 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2099
2100 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2101 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2102
2103 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2104 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2105
2106 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2107 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2108
2109 msgid "show user ID validity during signature verification"
2110 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2111
2112 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2113 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2114
2115 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2116 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2117
2118 msgid "validate signatures with PKA data"
2119 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2120
2121 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2122 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2123
2124 #, c-format
2125 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2126 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2127
2128 msgid "invalid verify options\n"
2129 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2130
2131 #, c-format
2132 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2133 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2134
2135 #, c-format
2136 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2137 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2138
2139 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2140 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2141
2142 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2143 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2144
2145 #, c-format
2146 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2147 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2148
2149 #, c-format
2150 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2151 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2152
2153 #, c-format
2154 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2155 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2156
2157 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2158 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2159
2160 #, c-format
2161 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2162 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2163
2164 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2165 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2166
2167 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2168 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2169
2170 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2171 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2172
2173 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2174 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2175
2176 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2177 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2178
2179 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2180 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2181
2182 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2183 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2184
2185 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2186 msgstr ""
2187 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2188 "2 nebo 3\n"
2189
2190 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2191 msgstr ""
2192 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2193 "nebo 3\n"
2194
2195 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2196 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2197
2198 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2199 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2200
2201 msgid "invalid default preferences\n"
2202 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2203
2204 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2205 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2206
2207 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2208 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2209
2210 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2211 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2212
2213 #, c-format
2214 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2215 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2216
2217 #, c-format
2218 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2219 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2220
2221 #, c-format
2222 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2223 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2224
2225 #, c-format
2226 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2227 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2228
2229 #, c-format
2230 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2231 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2232
2233 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2234 msgstr ""
2235 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2236
2237 msgid "--store [filename]"
2238 msgstr "--store [jméno souboru]"
2239
2240 msgid "--symmetric [filename]"
2241 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2242
2243 #, c-format
2244 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2245 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2246
2247 msgid "--encrypt [filename]"
2248 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2249
2250 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2251 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2252
2253 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2254 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2255
2256 #, c-format
2257 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2258 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2259
2260 msgid "--sign [filename]"
2261 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2262
2263 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2264 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2265
2266 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2267 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2268
2269 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2270 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2271
2272 #, c-format
2273 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2274 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2275
2276 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2277 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2278
2279 msgid "--clearsign [filename]"
2280 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2281
2282 msgid "--decrypt [filename]"
2283 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2284
2285 msgid "--sign-key user-id"
2286 msgstr "--sign-key id uživatele"
2287
2288 msgid "--lsign-key user-id"
2289 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2290
2291 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2292 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2293
2294 msgid "--passwd <user-id>"
2295 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2296
2297 #, c-format
2298 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2299 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2300
2301 #, c-format
2302 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2303 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2304
2305 #, c-format
2306 msgid "key export failed: %s\n"
2307 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2308
2309 #, c-format
2310 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2311 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2312
2313 #, c-format
2314 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2315 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2316
2317 #, c-format
2318 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2319 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2320
2321 #, c-format
2322 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2323 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2324
2325 #, c-format
2326 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2327 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2328
2329 msgid "[filename]"
2330 msgstr "[jméno souboru]"
2331
2332 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2333 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2334
2335 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2336 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2337
2338 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2339 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2340
2341 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2342 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2343
2344 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2345 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2346
2347 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2348 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2349
2350 msgid "|FD|write status info to this FD"
2351 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2352
2353 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2354 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2355
2356 msgid ""
2357 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2358 "Check signatures against known trusted keys\n"
2359 msgstr ""
2360 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2361 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2362
2363 msgid "No help available"
2364 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2365
2366 #, c-format
2367 msgid "No help available for '%s'"
2368 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2369
2370 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2371 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2372
2373 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2374 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2375
2376 #, fuzzy
2377 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2378 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2379 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2380
2381 msgid "do not update the trustdb after import"
2382 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2383
2384 msgid "only accept updates to existing keys"
2385 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2386
2387 msgid "remove unusable parts from key after import"
2388 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2389
2390 msgid "remove as much as possible from key after import"
2391 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2392
2393 #, c-format
2394 msgid "skipping block of type %d\n"
2395 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2396
2397 #, c-format
2398 msgid "%lu keys processed so far\n"
2399 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2400
2401 #, c-format
2402 msgid "Total number processed: %lu\n"
2403 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2404
2405 #, fuzzy, c-format
2406 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2407 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2408 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2409
2410 #, c-format
2411 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2412 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2413
2414 #, c-format
2415 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2416 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2417
2418 #, c-format
2419 msgid "              imported: %lu"
2420 msgstr "                 importováno: %lu"
2421
2422 #, c-format
2423 msgid "             unchanged: %lu\n"
2424 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2425
2426 #, c-format
2427 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2428 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2429
2430 #, c-format
2431 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2432 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2433
2434 #, c-format
2435 msgid "        new signatures: %lu\n"
2436 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2437
2438 #, c-format
2439 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2440 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2441
2442 #, c-format
2443 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2444 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2445
2446 #, c-format
2447 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2448 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2449
2450 #, c-format
2451 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2452 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2453
2454 #, c-format
2455 msgid "          not imported: %lu\n"
2456 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2457
2458 #, c-format
2459 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2460 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2461
2462 #, c-format
2463 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2464 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2465
2466 #, c-format
2467 msgid ""
2468 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2469 "algorithms on these user IDs:\n"
2470 msgstr ""
2471 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2472 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2473
2474 #, c-format
2475 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2476 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2477
2478 #, c-format
2479 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2480 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2481
2482 #, c-format
2483 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2484 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2485
2486 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2487 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2488
2489 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2490 msgstr ""
2491 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2492
2493 #, c-format
2494 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2495 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2496
2497 #, c-format
2498 msgid "key %s: no user ID\n"
2499 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2500
2501 #, c-format
2502 msgid "key %s: %s\n"
2503 msgstr "klíč %s: %s\n"
2504
2505 msgid "rejected by import screener"
2506 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2507
2508 #, c-format
2509 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2510 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2511
2512 # c-format
2513 #, c-format
2514 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2515 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2516
2517 #, c-format
2518 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2519 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2520
2521 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2522 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2523
2524 #, c-format
2525 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2526 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2527
2528 #, c-format
2529 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2530 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2531
2532 #, c-format
2533 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2534 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2535
2536 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2537 #, c-format
2538 msgid "writing to '%s'\n"
2539 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
2540
2541 #, c-format
2542 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2543 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2544
2545 #, c-format
2546 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2547 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2548
2549 #, c-format
2550 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2551 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2552
2553 #, c-format
2554 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2555 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2556
2557 #, c-format
2558 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2559 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2560
2561 #, c-format
2562 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2563 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2564
2565 #, c-format
2566 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2567 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2568
2569 #, c-format
2570 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2571 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2572
2573 #, c-format
2574 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2575 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2576
2577 #, c-format
2578 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2579 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2580
2581 #, c-format
2582 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2583 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2584
2585 #, c-format
2586 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2587 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2588
2589 #, c-format
2590 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2591 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2592
2593 #, c-format
2594 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2595 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2596
2597 #, c-format
2598 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2599 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2600
2601 #, c-format
2602 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2603 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2604
2605 #, c-format
2606 msgid "key %s: secret key imported\n"
2607 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2608
2609 #, c-format
2610 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2611 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2612
2613 #, c-format
2614 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2615 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2616
2617 #, c-format
2618 msgid "secret key %s: %s\n"
2619 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2620
2621 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2622 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2623
2624 #, c-format
2625 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2626 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2627
2628 #, c-format
2629 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2630 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2631
2632 #, c-format
2633 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2634 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2635
2636 #, c-format
2637 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2638 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2639
2640 #, c-format
2641 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2642 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2643
2644 #, c-format
2645 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2646 msgstr ""
2647 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2648
2649 #, c-format
2650 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2651 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2652
2653 #, c-format
2654 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2655 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2656
2657 #, c-format
2658 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2659 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2660
2661 #, c-format
2662 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2663 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2664
2665 #, c-format
2666 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2667 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2668
2669 #, c-format
2670 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2671 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2672
2673 #, c-format
2674 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2675 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2676
2677 #, c-format
2678 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2679 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2680
2681 #, c-format
2682 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2683 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2684
2685 #, c-format
2686 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2687 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2688
2689 #, c-format
2690 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2691 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2692
2693 #, c-format
2694 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2695 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2696
2697 #, c-format
2698 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2699 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2700
2701 #, c-format
2702 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2703 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2704
2705 #, c-format
2706 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2707 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2708
2709 #, c-format
2710 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2711 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2712
2713 #, c-format
2714 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2715 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2716
2717 #, c-format
2718 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2719 msgstr ""
2720 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2721
2722 #, c-format
2723 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2724 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2725
2726 #, c-format
2727 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2728 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2729
2730 #, c-format
2731 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2732 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2733
2734 #, c-format
2735 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2736 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2737
2738 #, c-format
2739 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2740 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2741
2742 #, c-format
2743 msgid "keybox '%s' created\n"
2744 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2745
2746 #, c-format
2747 msgid "keyring '%s' created\n"
2748 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2749
2750 #, c-format
2751 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2752 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2753
2754 #, c-format
2755 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2756 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2757
2758 msgid "[revocation]"
2759 msgstr "[revokace]"
2760
2761 msgid "[self-signature]"
2762 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2763
2764 msgid "1 bad signature\n"
2765 msgstr "1 špatný podpis\n"
2766
2767 #, c-format
2768 msgid "%d bad signatures\n"
2769 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2770
2771 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2772 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2773
2774 #, c-format
2775 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2776 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2777
2778 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2779 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2780
2781 #, c-format
2782 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2783 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2784
2785 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2786 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2787
2788 #, c-format
2789 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2790 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2791
2792 msgid ""
2793 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2794 "keys\n"
2795 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2796 "etc.)\n"
2797 msgstr ""
2798 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2799 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2800 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2801 "\n"
2802
2803 #, c-format
2804 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2805 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2806
2807 #, c-format
2808 msgid "  %d = I trust fully\n"
2809 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2810
2811 msgid ""
2812 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2813 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2814 "trust signatures on your behalf.\n"
2815 msgstr ""
2816 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2817 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2818 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2819
2820 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2821 msgstr ""
2822 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2823 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2824
2825 #, c-format
2826 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2827 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2828
2829 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2830 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2831
2832 msgid "  Unable to sign.\n"
2833 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2834
2835 #, c-format
2836 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2837 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2838
2839 #, c-format
2840 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2841 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2842
2843 #, c-format
2844 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2845 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2846
2847 msgid "Sign it? (y/N) "
2848 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2849
2850 #, c-format
2851 msgid ""
2852 "The self-signature on \"%s\"\n"
2853 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2854 msgstr ""
2855 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2856 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2857
2858 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2859 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2860
2861 #, c-format
2862 msgid ""
2863 "Your current signature on \"%s\"\n"
2864 "has expired.\n"
2865 msgstr ""
2866 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2867 "vypršela.\n"
2868
2869 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2870 msgstr ""
2871 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2872 "N) "
2873
2874 #, c-format
2875 msgid ""
2876 "Your current signature on \"%s\"\n"
2877 "is a local signature.\n"
2878 msgstr ""
2879 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2880 "je pouze lokální.\n"
2881
2882 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2883 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2884
2885 #, c-format
2886 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2887 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2888
2889 #, c-format
2890 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2891 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2892
2893 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2894 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2895
2896 #, c-format
2897 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2898 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2899
2900 msgid "This key has expired!"
2901 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2902
2903 #, c-format
2904 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2905 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2906
2907 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2908 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2909
2910 msgid ""
2911 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2912 "belongs\n"
2913 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2914 msgstr ""
2915 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2916 "patří výše uvedené osobě.\n"
2917 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2918
2919 #, c-format
2920 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2921 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2922
2923 #, c-format
2924 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2925 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2926
2927 #, c-format
2928 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2929 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2930
2931 #, c-format
2932 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2933 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2934
2935 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2936 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
2937
2938 #, c-format
2939 msgid ""
2940 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2941 "key \"%s\" (%s)\n"
2942 msgstr ""
2943 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2944 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2945
2946 msgid "This will be a self-signature.\n"
2947 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2948
2949 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2950 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2951
2952 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2953 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2954
2955 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2956 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2957
2958 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2959 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2960
2961 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2962 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2963
2964 msgid "I have checked this key casually.\n"
2965 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2966
2967 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2968 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2969
2970 msgid "Really sign? (y/N) "
2971 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2972
2973 #, c-format
2974 msgid "signing failed: %s\n"
2975 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2976
2977 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2978 msgstr ""
2979 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2980 "nelze změnit.\n"
2981
2982 #, c-format
2983 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
2984 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
2985
2986 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2987 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2988
2989 msgid "save and quit"
2990 msgstr "uložit a ukončit"
2991
2992 msgid "show key fingerprint"
2993 msgstr "vypsat otisk klíče"
2994
2995 #, fuzzy
2996 #| msgid "Enter the keygrip: "
2997 msgid "show the keygrip"
2998 msgstr "Vložte keygrip: "
2999
3000 msgid "list key and user IDs"
3001 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3002
3003 msgid "select user ID N"
3004 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3005
3006 msgid "select subkey N"
3007 msgstr "vyberte podklíč N"
3008
3009 msgid "check signatures"
3010 msgstr "kontrolovat podpisy"
3011
3012 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3013 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3014
3015 msgid "sign selected user IDs locally"
3016 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3017
3018 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3019 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3020
3021 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3022 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3023
3024 msgid "add a user ID"
3025 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3026
3027 msgid "add a photo ID"
3028 msgstr "přidat fotografický ID"
3029
3030 msgid "delete selected user IDs"
3031 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3032
3033 msgid "add a subkey"
3034 msgstr "přidat podklíč"
3035
3036 msgid "add a key to a smartcard"
3037 msgstr "přidat klíč na kartu"
3038
3039 msgid "move a key to a smartcard"
3040 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3041
3042 msgid "move a backup key to a smartcard"
3043 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3044
3045 msgid "delete selected subkeys"
3046 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3047
3048 msgid "add a revocation key"
3049 msgstr "přidat revokační klíč"
3050
3051 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3052 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3053
3054 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3055 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3056
3057 msgid "flag the selected user ID as primary"
3058 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3059
3060 msgid "list preferences (expert)"
3061 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3062
3063 msgid "list preferences (verbose)"
3064 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3065
3066 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3067 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3068
3069 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3070 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3071
3072 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3073 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3074
3075 msgid "change the passphrase"
3076 msgstr "změnit heslo"
3077
3078 msgid "change the ownertrust"
3079 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3080
3081 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3082 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3083
3084 msgid "revoke selected user IDs"
3085 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3086
3087 msgid "revoke key or selected subkeys"
3088 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3089
3090 msgid "enable key"
3091 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3092
3093 msgid "disable key"
3094 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3095
3096 msgid "show selected photo IDs"
3097 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3098
3099 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3100 msgstr ""
3101 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3102
3103 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3104 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3105
3106 msgid "Secret key is available.\n"
3107 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3108
3109 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3110 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3111
3112 msgid ""
3113 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3114 "(lsign),\n"
3115 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3116 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3117 msgstr ""
3118 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3119 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3120 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3121
3122 msgid "Key is revoked."
3123 msgstr "Klíč revokován."
3124
3125 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3126 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3127
3128 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3129 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3130
3131 #, c-format
3132 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3133 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3134
3135 #, c-format
3136 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3137 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3138
3139 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3140 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3141
3142 #, c-format
3143 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3144 msgstr ""
3145
3146 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3147 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3148
3149 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3150 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3151
3152 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3153 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3154
3155 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3156 #. moving the key and not about removing it.
3157 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3158 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3159
3160 msgid "You must select exactly one key.\n"
3161 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3162
3163 msgid "Command expects a filename argument\n"
3164 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3165
3166 #, c-format
3167 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3168 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3169
3170 #, c-format
3171 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3172 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3173
3174 msgid "You must select at least one key.\n"
3175 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3176
3177 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3178 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3179
3180 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3181 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3182
3183 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3184 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3185
3186 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3187 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3188
3189 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3190 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3191
3192 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3193 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3194
3195 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3196 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3197
3198 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3199 msgstr ""
3200 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3201 "poskytnutá uživatelem\n"
3202
3203 msgid "Set preference list to:\n"
3204 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3205
3206 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3207 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3208
3209 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3210 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3211
3212 msgid "Save changes? (y/N) "
3213 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3214
3215 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3216 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3217
3218 #, c-format
3219 msgid "update failed: %s\n"
3220 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3221
3222 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3223 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3224
3225 #, c-format
3226 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
3227 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
3228
3229 #, c-format
3230 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3231 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3232
3233 #, c-format
3234 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3235 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3236
3237 msgid "No matching user IDs."
3238 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3239
3240 msgid "Nothing to sign.\n"
3241 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3242
3243 msgid "Digest: "
3244 msgstr "Hash: "
3245
3246 msgid "Features: "
3247 msgstr "Vlastnosti: "
3248
3249 msgid "Keyserver no-modify"
3250 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3251
3252 msgid "Preferred keyserver: "
3253 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3254
3255 msgid "Notations: "
3256 msgstr "Poznámky: "
3257
3258 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3259 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3260
3261 #, c-format
3262 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3263 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3264
3265 #, c-format
3266 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3267 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3268
3269 msgid "(sensitive)"
3270 msgstr "(citlivá informace)"
3271
3272 #, c-format
3273 msgid "created: %s"
3274 msgstr "vytvořen: %s"
3275
3276 #, c-format
3277 msgid "revoked: %s"
3278 msgstr "revokován: %s"
3279
3280 #, c-format
3281 msgid "expired: %s"
3282 msgstr "platnost skončila: %s"
3283
3284 #, c-format
3285 msgid "expires: %s"
3286 msgstr "platnost skončí: %s"
3287
3288 #, c-format
3289 msgid "usage: %s"
3290 msgstr "použití: %s"
3291
3292 msgid "card-no: "
3293 msgstr "číslo karty: "
3294
3295 #, c-format
3296 msgid "trust: %s"
3297 msgstr "důvěra: %s"
3298
3299 #, c-format
3300 msgid "validity: %s"
3301 msgstr "platnost: %s"
3302
3303 msgid "This key has been disabled"
3304 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3305
3306 msgid ""
3307 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3308 "unless you restart the program.\n"
3309 msgstr ""
3310 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3311 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3312
3313 # status
3314 msgid "revoked"
3315 msgstr "odvolán"
3316
3317 msgid "expired"
3318 msgstr "platnost skončila"
3319
3320 msgid ""
3321 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3322 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3323 msgstr ""
3324 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3325 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3326
3327 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3328 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3329
3330 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3331 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3332
3333 msgid ""
3334 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3335 "versions\n"
3336 "         of PGP to reject this key.\n"
3337 msgstr ""
3338 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3339 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3340
3341 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3342 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3343
3344 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3345 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3346
3347 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3348 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3349
3350 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3351 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3352
3353 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3354 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3355
3356 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3357 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3358
3359 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3360 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3361
3362 #, c-format
3363 msgid "Deleted %d signature.\n"
3364 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3365
3366 #, c-format
3367 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3368 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3369
3370 msgid "Nothing deleted.\n"
3371 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3372
3373 msgid "invalid"
3374 msgstr "neplatný"
3375
3376 #, c-format
3377 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3378 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3379
3380 #, c-format
3381 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3382 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3383
3384 #, c-format
3385 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3386 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3387
3388 #, c-format
3389 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3390 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3391
3392 #, c-format
3393 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3394 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3395
3396 msgid ""
3397 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3398 "cause\n"
3399 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3400 msgstr ""
3401 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3402 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3403
3404 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3405 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3406
3407 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3408 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3409
3410 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3411 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3412
3413 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3414 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3415
3416 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3417 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3418
3419 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3420 msgstr ""
3421 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3422
3423 msgid ""
3424 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3425 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3426
3427 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3428 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3429
3430 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3431 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3432
3433 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3434 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3435
3436 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3437 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3438
3439 #, c-format
3440 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3441 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3442
3443 #, c-format
3444 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3445 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3446
3447 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3448 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3449
3450 #, c-format
3451 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3452 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3453
3454 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3455 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3456
3457 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3458 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3459
3460 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3461 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3462
3463 msgid "Enter the notation: "
3464 msgstr "Vložte poznámku: "
3465
3466 msgid "Proceed? (y/N) "
3467 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3468
3469 #, c-format
3470 msgid "No user ID with index %d\n"
3471 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3472
3473 #, c-format
3474 msgid "No user ID with hash %s\n"
3475 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3476
3477 #, c-format
3478 msgid "No subkey with index %d\n"
3479 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3480
3481 #, c-format
3482 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3483 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3484
3485 #, c-format
3486 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3487 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3488
3489 msgid " (non-exportable)"
3490 msgstr " (neexportovatelné)"
3491
3492 #, c-format
3493 msgid "This signature expired on %s.\n"
3494 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3495
3496 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3497 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3498
3499 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3500 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3501
3502 msgid "Not signed by you.\n"
3503 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3504
3505 #, c-format
3506 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3507 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3508
3509 msgid " (non-revocable)"
3510 msgstr " (neodvolatelné)"
3511
3512 #, c-format
3513 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3514 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3515
3516 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3517 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3518
3519 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3520 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3521
3522 msgid "no secret key\n"
3523 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3524
3525 #, c-format
3526 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3527 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3528
3529 #, c-format
3530 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3531 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3532
3533 #, c-format
3534 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3535 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3536
3537 #, c-format
3538 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3539 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3540
3541 #, c-format
3542 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3543 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3544
3545 #, c-format
3546 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3547 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3548
3549 msgid "too many cipher preferences\n"
3550 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3551
3552 msgid "too many digest preferences\n"
3553 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3554
3555 msgid "too many compression preferences\n"
3556 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3557
3558 #, c-format
3559 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3560 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3561
3562 msgid "writing direct signature\n"
3563 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3564
3565 msgid "writing self signature\n"
3566 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3567
3568 msgid "writing key binding signature\n"
3569 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3570
3571 #, c-format
3572 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3573 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3574
3575 #, c-format
3576 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3577 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3578
3579 msgid ""
3580 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3581 msgstr ""
3582 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3583 "dlouhým hashem\n"
3584
3585 msgid "Sign"
3586 msgstr "Podepisování"
3587
3588 msgid "Certify"
3589 msgstr "Certifikování"
3590
3591 msgid "Encrypt"
3592 msgstr "Šifrování"
3593
3594 msgid "Authenticate"
3595 msgstr "Autentizace"
3596
3597 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3598 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3599 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3600 #. functions:
3601 #.
3602 #. s = Toggle signing capability
3603 #. e = Toggle encryption capability
3604 #. a = Toggle authentication capability
3605 #. q = Finish
3606 #.
3607 msgid "SsEeAaQq"
3608 msgstr "SsEeAaQq"
3609
3610 #, c-format
3611 msgid "Possible actions for a %s key: "
3612 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3613
3614 msgid "Current allowed actions: "
3615 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3616
3617 #, c-format
3618 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3619 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3620
3621 #, c-format
3622 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3623 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3624
3625 #, c-format
3626 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3627 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3628
3629 #, c-format
3630 msgid "   (%c) Finished\n"
3631 msgstr "   (%c) Konec\n"
3632
3633 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3634 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3635
3636 #, c-format
3637 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3638 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3639
3640 #, c-format
3641 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3642 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3643
3644 #, c-format
3645 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3646 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3647
3648 #, c-format
3649 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3650 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3651
3652 #, c-format
3653 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3654 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3655
3656 #, c-format
3657 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3658 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3659
3660 #, c-format
3661 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3662 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3663
3664 #, c-format
3665 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3666 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3667
3668 #, c-format
3669 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3670 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3671
3672 #, c-format
3673 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3674 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3675
3676 #, c-format
3677 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3678 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3679
3680 #, c-format
3681 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3682 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3683
3684 #, c-format
3685 msgid "  (%d) Existing key\n"
3686 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3687
3688 msgid "Enter the keygrip: "
3689 msgstr "Vložte keygrip: "
3690
3691 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3692 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3693
3694 msgid "No key with this keygrip\n"
3695 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3696
3697 #, c-format
3698 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3699 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3700
3701 #, c-format
3702 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3703 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3704
3705 #, c-format
3706 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3707 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3708
3709 #, c-format
3710 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3711 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3712
3713 #, c-format
3714 msgid "rounded to %u bits\n"
3715 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3716
3717 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3718 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3719
3720 msgid ""
3721 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3722 "         0 = key does not expire\n"
3723 "      <n>  = key expires in n days\n"
3724 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3725 "      <n>m = key expires in n months\n"
3726 "      <n>y = key expires in n years\n"
3727 msgstr ""
3728 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3729 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3730 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3731 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3732 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3733 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3734
3735 msgid ""
3736 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3737 "         0 = signature does not expire\n"
3738 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3739 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3740 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3741 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3742 msgstr ""
3743 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3744 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3745 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3746 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3747 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3748 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3749
3750 msgid "Key is valid for? (0) "
3751 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3752
3753 #, c-format
3754 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3755 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3756
3757 msgid "invalid value\n"
3758 msgstr "neplatná hodnota\n"
3759
3760 msgid "Key does not expire at all\n"
3761 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3762
3763 msgid "Signature does not expire at all\n"
3764 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3765
3766 #, c-format
3767 msgid "Key expires at %s\n"
3768 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3769
3770 #, c-format
3771 msgid "Signature expires at %s\n"
3772 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3773
3774 msgid ""
3775 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3776 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3777 msgstr ""
3778 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3779 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3780
3781 msgid "Is this correct? (y/N) "
3782 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3783
3784 msgid ""
3785 "\n"
3786 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3787 "\n"
3788 msgstr ""
3789 "\n"
3790 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3791 "váš klíč.\n"
3792 "\n"
3793
3794 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3795 #. but you should keep your existing translation.  In case
3796 #. the new string is not translated this old string will
3797 #. be used.
3798 msgid ""
3799 "\n"
3800 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3801 "ID\n"
3802 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3803 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3804 "\n"
3805 msgstr ""
3806 "\n"
3807 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3808 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3809 "v tomto tvaru:\n"
3810 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3811 "\n"
3812
3813 msgid "Real name: "
3814 msgstr "Jméno a příjmení: "
3815
3816 msgid "Invalid character in name\n"
3817 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3818
3819 msgid "Name may not start with a digit\n"
3820 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3821
3822 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3823 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3824
3825 msgid "Email address: "
3826 msgstr "E-mailová adresa: "
3827
3828 msgid "Not a valid email address\n"
3829 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3830
3831 msgid "Comment: "
3832 msgstr "Komentář: "
3833
3834 msgid "Invalid character in comment\n"
3835 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3836
3837 #, c-format
3838 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3839 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3840
3841 #, c-format
3842 msgid ""
3843 "You selected this USER-ID:\n"
3844 "    \"%s\"\n"
3845 "\n"
3846 msgstr ""
3847 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3848 "    „%s“\n"
3849 "\n"
3850
3851 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3852 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3853
3854 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3855 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3856 #. string which should be translated accordingly and the
3857 #. letter changed to match the one in the answer string.
3858 #.
3859 #. n = Change name
3860 #. c = Change comment
3861 #. e = Change email
3862 #. o = Okay (ready, continue)
3863 #. q = Quit
3864 #.
3865 msgid "NnCcEeOoQq"
3866 msgstr "jJkKeEPpUu"
3867
3868 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3869 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3870
3871 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3872 msgstr ""
3873 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3874 "program? "
3875
3876 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
3877 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
3878
3879 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
3880 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
3881
3882 msgid "Please correct the error first\n"
3883 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3884
3885 msgid ""
3886 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3887 "\n"
3888 msgstr ""
3889 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3890 "\n"
3891
3892 msgid ""
3893 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3894 "encryption key."
3895 msgstr ""
3896 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
3897 "klíče."
3898
3899 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3900 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
3901
3902 #, c-format
3903 msgid "%s.\n"
3904 msgstr "%s.\n"
3905
3906 msgid ""
3907 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3908 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3909 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3910 "\n"
3911 msgstr ""
3912 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
3913 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3914 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
3915 "\n"
3916
3917 msgid ""
3918 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3919 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3920 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3921 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3922 msgstr ""
3923 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3924 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3925 "myší,\n"
3926 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3927 "entropie.\n"
3928
3929 #, c-format
3930 msgid "Key generation failed: %s\n"
3931 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3932
3933 #, c-format
3934 msgid ""
3935 "About to create a key for:\n"
3936 "    \"%s\"\n"
3937 "\n"
3938 msgstr ""
3939 "Bude se vytvářet klíč pro:\n"
3940 "    „%s“\n"
3941 "\n"
3942
3943 msgid "Continue? (Y/n) "
3944 msgstr "Pokračovat (A/n) "
3945
3946 #, c-format
3947 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
3948 msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
3949
3950 msgid "Create anyway? (y/N) "
3951 msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
3952
3953 msgid "creating anyway\n"