gpg: Make keyserver-option http_proxy work.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.0\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2014-11-16 16:22+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.
56 msgid "|pinentry-label|_OK"
57 msgstr "|pinentry-label|_OK"
58
59 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
60 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
61
62 msgid "|pinentry-label|PIN:"
63 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
64
65 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
66 #. for the quality bar.
67 msgid "Quality:"
68 msgstr "Kvalita:"
69
70 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
71 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
72 #. string to describe what this is about.  The length of the
73 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
74 #. translate this entry, a default english text (see source)
75 #. will be used.
76 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
77 msgstr ""
78 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
79 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
80
81 msgid ""
82 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
83 "session"
84 msgstr ""
85 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
86
87 msgid ""
88 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
89 "this session"
90 msgstr ""
91 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
92
93 msgid "does not match - try again"
94 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
95
96 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
97 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
98 #. two %d give the current and maximum number of tries.
99 #, c-format
100 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
101 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
102
103 msgid "Repeat:"
104 msgstr "Znovu:"
105
106 msgid "PIN too long"
107 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
108
109 msgid "Passphrase too long"
110 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
111
112 msgid "Invalid characters in PIN"
113 msgstr "Neplatný znak v PINu"
114
115 msgid "PIN too short"
116 msgstr "PIN je příliš krátký"
117
118 msgid "Bad PIN"
119 msgstr "Špatný PIN"
120
121 msgid "Bad Passphrase"
122 msgstr "Špatné heslo"
123
124 msgid "Passphrase"
125 msgstr "Heslo"
126
127 #, c-format
128 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
129 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
130
131 #, c-format
132 msgid "can't create '%s': %s\n"
133 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
134
135 #, c-format
136 msgid "can't open '%s': %s\n"
137 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
138
139 #, c-format
140 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
141 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
142
143 #, c-format
144 msgid "detected card with S/N: %s\n"
145 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
146
147 #, c-format
148 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
149 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
150
151 #, c-format
152 msgid "no suitable card key found: %s\n"
153 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
154
155 #, c-format
156 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
157 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
158
159 #, c-format
160 msgid "error writing key: %s\n"
161 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
162
163 #, c-format
164 msgid ""
165 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
166 "allow this?"
167 msgstr ""
168 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
169 "povolit?"
170
171 msgid "Allow"
172 msgstr "Povolit"
173
174 msgid "Deny"
175 msgstr "Zakázat"
176
177 #, c-format
178 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
179 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
180
181 msgid "Please re-enter this passphrase"
182 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
183
184 #, c-format
185 msgid ""
186 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
187 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
188 msgstr ""
189 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
190 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
191
192 #, c-format
193 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
194 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
195
196 msgid "Please insert the card with serial number"
197 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
198
199 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
200 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
201
202 msgid "Admin PIN"
203 msgstr "PIN správce"
204
205 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
206 #. used to unblock a PIN.
207 msgid "PUK"
208 msgstr "PUK"
209
210 msgid "Reset Code"
211 msgstr "Resetační kód"
212
213 #, c-format
214 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
215 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
216
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "Zopakujte resetační kód"
219
220 msgid "Repeat this PUK"
221 msgstr "Zopakujte tento PUK"
222
223 msgid "Repeat this PIN"
224 msgstr "Zopakujte tento PIN"
225
226 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
227 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
228
229 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
230 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
231
232 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
233 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
234
235 #, c-format
236 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
237 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
238
239 #, c-format
240 msgid "error creating temporary file: %s\n"
241 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
242
243 #, c-format
244 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
245 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
246
247 msgid "Enter new passphrase"
248 msgstr "Vložte nové heslo"
249
250 msgid "Take this one anyway"
251 msgstr "Použít přesto tento klíč"
252
253 #, c-format
254 msgid ""
255 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
256 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
257
258 #, c-format
259 msgid ""
260 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
261 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
262 msgstr ""
263 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
264 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
265
266 msgid "Yes, protection is not needed"
267 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
268
269 #, c-format
270 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
271 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
272 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
273 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
274 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
275
276 #, c-format
277 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
278 msgid_plural ""
279 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
280 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
281 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
282 msgstr[2] ""
283 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
284
285 #, c-format
286 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
287 msgstr ""
288 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
289
290 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
291 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
292
293 #, c-format
294 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
295 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
296
297 msgid "Please enter the new passphrase"
298 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
299
300 msgid ""
301 "@Options:\n"
302 " "
303 msgstr ""
304 "@Volby:\n"
305 " "
306
307 msgid "run in daemon mode (background)"
308 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
309
310 msgid "run in server mode (foreground)"
311 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
312
313 msgid "verbose"
314 msgstr "upovídaný režim"
315
316 msgid "be somewhat more quiet"
317 msgstr "být o trochu víc tichý"
318
319 msgid "sh-style command output"
320 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
321
322 msgid "csh-style command output"
323 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
324
325 msgid "|FILE|read options from FILE"
326 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
327
328 msgid "do not detach from the console"
329 msgstr "neodpojovat se od konzole"
330
331 msgid "do not grab keyboard and mouse"
332 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
333
334 msgid "use a log file for the server"
335 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
336
337 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
338 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
339
340 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
341 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
342
343 msgid "do not use the SCdaemon"
344 msgstr "nepoužívat SCdémona"
345
346 msgid "ignore requests to change the TTY"
347 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
348
349 msgid "ignore requests to change the X display"
350 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
351
352 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
353 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
354
355 msgid "do not use the PIN cache when signing"
356 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
357
358 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
359 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
360
361 msgid "allow presetting passphrase"
362 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
363
364 msgid "allow caller to override the pinentry"
365 msgstr ""
366
367 msgid "enable ssh support"
368 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
369
370 msgid "enable putty support"
371 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
372
373 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
374 #. reporting address.  This is so that we can change the
375 #. reporting address without breaking the translations.
376 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
377 msgstr ""
378 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
379 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
380
381 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
382 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
383
384 msgid ""
385 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
386 "Secret key management for @GNUPG@\n"
387 msgstr ""
388 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
389 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
390
391 #, c-format
392 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
393 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
394
395 # První argument je název knihovny
396 #, c-format
397 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
398 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
399
400 #, c-format
401 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
402 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
403
404 #, c-format
405 msgid "option file '%s': %s\n"
406 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
407
408 #, c-format
409 msgid "reading options from '%s'\n"
410 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
411
412 #, c-format
413 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
414 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
415
416 #, c-format
417 msgid "can't create socket: %s\n"
418 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
419
420 #, c-format
421 msgid "socket name '%s' is too long\n"
422 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
423
424 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
425 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
426
427 msgid "error getting nonce for the socket\n"
428 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
429
430 #, c-format
431 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
432 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
433
434 #, c-format
435 msgid "listen() failed: %s\n"
436 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
437
438 #, c-format
439 msgid "listening on socket '%s'\n"
440 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
441
442 #, c-format
443 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
444 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
445
446 #, c-format
447 msgid "directory '%s' created\n"
448 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
449
450 #, c-format
451 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
452 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
453
454 #, c-format
455 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
456 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
457
458 #, c-format
459 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
460 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
461
462 #, c-format
463 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
464 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
465
466 #, c-format
467 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
468 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
469
470 #, c-format
471 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
472 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
473
474 #, c-format
475 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
476 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
477
478 #, c-format
479 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
480 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
481
482 #, c-format
483 msgid "%s %s stopped\n"
484 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
485
486 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
487 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
488
489 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
490 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
491
492 msgid ""
493 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
494 "Password cache maintenance\n"
495 msgstr ""
496 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
497 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
498
499 msgid ""
500 "@Commands:\n"
501 " "
502 msgstr ""
503 "@Příkazy:\n"
504 " "
505
506 msgid ""
507 "@\n"
508 "Options:\n"
509 " "
510 msgstr ""
511 "@\n"
512 "Volby:\n"
513 " "
514
515 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
516 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
517
518 msgid ""
519 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
520 "Secret key maintenance tool\n"
521 msgstr ""
522 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
523 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
524
525 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
526 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
527
528 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
529 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
530
531 msgid ""
532 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
533 "system."
534 msgstr ""
535 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
536 "GnuPG."
537
538 msgid ""
539 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
540 "needed to complete this operation."
541 msgstr ""
542 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
543 "potřebný pro dokončení této operace."
544
545 msgid "Passphrase:"
546 msgstr "Heslo:"
547
548 msgid "cancelled\n"
549 msgstr "zrušeno\n"
550
551 #, c-format
552 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
553 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
554
555 #, c-format
556 msgid "error opening '%s': %s\n"
557 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
558
559 #, c-format
560 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
561 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
562
563 #, c-format
564 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
565 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
566
567 #, c-format
568 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
569 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
570
571 #, c-format
572 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
573 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
574
575 #, c-format
576 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
577 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
578
579 #, c-format
580 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
581 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
582
583 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
584 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
585
586 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
587 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
588 #. Pinentry to insert a line break.  The double
589 #. percent sign is actually needed because it is also
590 #. a printf format string.  If you need to insert a
591 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
592 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
593 #. certificate.
594 #, c-format
595 msgid ""
596 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
597 "certificates?"
598 msgstr ""
599 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
600 "vydávání certifikátu?"
601
602 msgid "Yes"
603 msgstr "Ano"
604
605 msgid "No"
606 msgstr "Ne"
607
608 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
609 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
610 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
611 #. needed because it is also a printf format string.  If you
612 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
613 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
614 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
615 #. as stored in the certificate.
616 #, c-format
617 msgid ""
618 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
619 "fingerprint:%%0A  %s"
620 msgstr ""
621 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
622
623 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
624 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
625 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
626 msgid "Correct"
627 msgstr "V pořádku"
628
629 msgid "Wrong"
630 msgstr "Špatně"
631
632 #, c-format
633 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
634 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
635
636 #, c-format
637 msgid ""
638 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
639 "it now."
640 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
641
642 msgid "Change passphrase"
643 msgstr "Změnit heslo"
644
645 msgid "I'll change it later"
646 msgstr "Změním jej později"
647
648 msgid "Delete key"
649 msgstr "Smazat klíč"
650
651 msgid ""
652 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
653 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
654 msgstr ""
655 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
656 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
657
658 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
659 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
660
661 #, c-format
662 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
663 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
664
665 #, c-format
666 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
667 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
668
669 msgid "secret key parts are not available\n"
670 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
671
672 #, c-format
673 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
674 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
675
676 #, c-format
677 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
678 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
679
680 #, c-format
681 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
682 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
683
684 #, c-format
685 msgid "error creating a pipe: %s\n"
686 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
687
688 #, c-format
689 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
690 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
691
692 #, c-format
693 msgid "error forking process: %s\n"
694 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
695
696 #, c-format
697 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
698 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
699
700 #, c-format
701 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
702 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
703
704 #, c-format
705 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
706 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
707
708 #, c-format
709 msgid "error running '%s': terminated\n"
710 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
711
712 #, c-format
713 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
714 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
715
716 #, c-format
717 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
718 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
719
720 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
721 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
722
723 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
724 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
725
726 msgid "canceled by user\n"
727 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
728
729 msgid "problem with the agent\n"
730 msgstr "problém s agentem\n"
731
732 #, c-format
733 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
734 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
735
736 # TODO: i18n of first %s
737 #, c-format
738 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
739 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
740
741 # TODO: i18n of first %s
742 #, c-format
743 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
744 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
745
746 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
747 msgid "yes"
748 msgstr "ano"
749
750 msgid "yY"
751 msgstr "aAyY"
752
753 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
754 msgid "no"
755 msgstr "ne"
756
757 msgid "nN"
758 msgstr "nN"
759
760 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
761 msgid "quit"
762 msgstr "ukončit"
763
764 msgid "qQ"
765 msgstr "uUqQ"
766
767 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
768 msgid "okay|okay"
769 msgstr "okey|okey"
770
771 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
772 msgid "cancel|cancel"
773 msgstr "zrušit|zrušit"
774
775 msgid "oO"
776 msgstr "oO"
777
778 msgid "cC"
779 msgstr "zZ"
780
781 #, c-format
782 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
783 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
784
785 #, c-format
786 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
787 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
788
789 #, c-format
790 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
791 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
792
793 #, c-format
794 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
795 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
796
797 msgid "connection to agent established\n"
798 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
799
800 #, fuzzy
801 #| msgid "connection to agent established\n"
802 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
803 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
804
805 #, c-format
806 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
807 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
808
809 #, c-format
810 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
811 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
812
813 msgid "connection to the dirmngr established\n"
814 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
815
816 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
817 #. verbatim.  It will not be printed.
818 msgid "|audit-log-result|Good"
819 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
820
821 msgid "|audit-log-result|Bad"
822 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
823
824 msgid "|audit-log-result|Not supported"
825 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
826
827 msgid "|audit-log-result|No certificate"
828 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
829
830 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
831 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
832
833 msgid "|audit-log-result|Error"
834 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
835
836 msgid "|audit-log-result|Not used"
837 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
838
839 msgid "|audit-log-result|Okay"
840 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
841
842 msgid "|audit-log-result|Skipped"
843 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
844
845 msgid "|audit-log-result|Some"
846 msgstr "|audit-log-result|Některý"
847
848 msgid "Certificate chain available"
849 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
850
851 msgid "root certificate missing"
852 msgstr "chybí kořenový certifikát"
853
854 msgid "Data encryption succeeded"
855 msgstr "Šifrování dat uspělo"
856
857 msgid "Data available"
858 msgstr "Data k dispozici"
859
860 msgid "Session key created"
861 msgstr "Vytvořen klíč relace"
862
863 #, c-format
864 msgid "algorithm: %s"
865 msgstr "algoritmus: %s"
866
867 #, c-format
868 msgid "unsupported algorithm: %s"
869 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
870
871 msgid "seems to be not encrypted"
872 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
873
874 msgid "Number of recipients"
875 msgstr "Počet příjemců"
876
877 #, c-format
878 msgid "Recipient %d"
879 msgstr "Příjemce %d"
880
881 msgid "Data signing succeeded"
882 msgstr "Podepisování dat uspělo"
883
884 #, c-format
885 msgid "data hash algorithm: %s"
886 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
887
888 #, c-format
889 msgid "Signer %d"
890 msgstr "Podepisovatel %d"
891
892 #, c-format
893 msgid "attr hash algorithm: %s"
894 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
895
896 msgid "Data decryption succeeded"
897 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
898
899 msgid "Encryption algorithm supported"
900 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
901
902 msgid "Data verification succeeded"
903 msgstr "Ověření dat uspělo"
904
905 msgid "Signature available"
906 msgstr "Podpis je k dispozici"
907
908 msgid "Parsing data succeeded"
909 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
910
911 #, c-format
912 msgid "bad data hash algorithm: %s"
913 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
914
915 #, c-format
916 msgid "Signature %d"
917 msgstr "Podpis %d"
918
919 msgid "Certificate chain valid"
920 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
921
922 msgid "Root certificate trustworthy"
923 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
924
925 msgid "no CRL found for certificate"
926 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
927
928 msgid "the available CRL is too old"
929 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
930
931 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
932 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
933
934 msgid "Included certificates"
935 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
936
937 msgid "No audit log entries."
938 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
939
940 msgid "Unknown operation"
941 msgstr "Neznámá operace"
942
943 msgid "Gpg-Agent usable"
944 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
945
946 msgid "Dirmngr usable"
947 msgstr "Dirmngr je použitelný"
948
949 #, c-format
950 msgid "No help available for '%s'."
951 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
952
953 msgid "ignoring garbage line"
954 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
955
956 msgid "[none]"
957 msgstr "[neuvedeno]"
958
959 msgid "argument not expected"
960 msgstr "argument nebyl očekáván"
961
962 msgid "read error"
963 msgstr "chyba při čtení"
964
965 msgid "keyword too long"
966 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
967
968 msgid "missing argument"
969 msgstr "postrádám argument"
970
971 msgid "invalid argument"
972 msgstr "neplatný argument"
973
974 msgid "invalid command"
975 msgstr "neplatný příkaz"
976
977 msgid "invalid alias definition"
978 msgstr "neplatný definice aliasu"
979
980 msgid "out of core"
981 msgstr "nedostatek paměti"
982
983 msgid "invalid option"
984 msgstr "neplatný parametr"
985
986 #, c-format
987 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
988 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
989
990 #, c-format
991 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
992 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
993
994 #, c-format
995 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
996 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
997
998 #, c-format
999 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1000 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1001
1002 #, c-format
1003 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1004 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1005
1006 #, c-format
1007 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1008 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1009
1010 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1011 msgid "out of core\n"
1012 msgstr "nedostatek paměti\n"
1013
1014 #, c-format
1015 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1016 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1017
1018 #, c-format
1019 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1020 msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
1021
1022 #, c-format
1023 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1024 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1025
1026 #, c-format
1027 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1028 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1029
1030 #, c-format
1031 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1032 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1033
1034 #, c-format
1035 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1036 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1037
1038 #, c-format
1039 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1040 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1041
1042 #, c-format
1043 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1044 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1045
1046 #, c-format
1047 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1048 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1049
1050 msgid "(deadlock?) "
1051 msgstr "(uváznutí?) "
1052
1053 #, c-format
1054 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1055 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1056
1057 #, c-format
1058 msgid "waiting for lock %s...\n"
1059 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1060
1061 #, c-format
1062 msgid "armor: %s\n"
1063 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1064
1065 msgid "invalid armor header: "
1066 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1067
1068 msgid "armor header: "
1069 msgstr "ASCII hlavička: "
1070
1071 msgid "invalid clearsig header\n"
1072 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1073
1074 msgid "unknown armor header: "
1075 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1076
1077 msgid "nested clear text signatures\n"
1078 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1079
1080 msgid "unexpected armor: "
1081 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1082
1083 msgid "invalid dash escaped line: "
1084 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1085
1086 #, c-format
1087 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1088 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1089
1090 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1091 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1092
1093 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1094 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1095
1096 msgid "malformed CRC\n"
1097 msgstr "špatný formát CRC\n"
1098
1099 #, c-format
1100 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1101 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1102
1103 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1104 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1105
1106 msgid "error in trailer line\n"
1107 msgstr "chyba v patičce\n"
1108
1109 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1110 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1111
1112 #, c-format
1113 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1114 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1115
1116 msgid ""
1117 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1118 msgstr ""
1119 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1120 "špatný MTA\n"
1121
1122 msgid ""
1123 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1124 "an '='\n"
1125 msgstr ""
1126 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1127 "a musí končit znakem „=“\n"
1128
1129 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1130 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1131
1132 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1133 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1134
1135 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1136 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1137
1138 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1139 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1140
1141 msgid "not human readable"
1142 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1143
1144 #, c-format
1145 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1146 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1147
1148 msgid "Enter passphrase: "
1149 msgstr "Vložte heslo: "
1150
1151 #, c-format
1152 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1153 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1154
1155 #, c-format
1156 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1157 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1158
1159 msgid "can't do this in batch mode\n"
1160 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1161
1162 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1163 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1164
1165 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1166 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1167
1168 msgid "Your selection? "
1169 msgstr "Váš výběr? "
1170
1171 msgid "[not set]"
1172 msgstr "[není nastaven]"
1173
1174 msgid "male"
1175 msgstr "muž"
1176
1177 msgid "female"
1178 msgstr "žena"
1179
1180 msgid "unspecified"
1181 msgstr "neuvedeno"
1182
1183 msgid "not forced"
1184 msgstr "není vyžadováno"
1185
1186 msgid "forced"
1187 msgstr "vyžadováno"
1188
1189 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1190 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1191
1192 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1193 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1194
1195 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1196 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1197
1198 msgid "Cardholder's surname: "
1199 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1200
1201 msgid "Cardholder's given name: "
1202 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1203
1204 #, c-format
1205 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1206 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1207
1208 msgid "URL to retrieve public key: "
1209 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1210
1211 #, c-format
1212 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1213 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1214
1215 #, c-format
1216 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1217 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
1218
1219 #, c-format
1220 msgid "error reading '%s': %s\n"
1221 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1222
1223 #, c-format
1224 msgid "error writing '%s': %s\n"
1225 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1226
1227 msgid "Login data (account name): "
1228 msgstr "Login (jménu účtu): "
1229
1230 #, c-format
1231 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1232 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1233
1234 msgid "Private DO data: "
1235 msgstr "Privátní DO data: "
1236
1237 #, c-format
1238 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1239 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1240
1241 msgid "Language preferences: "
1242 msgstr "Jazykové předvolby: "
1243
1244 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1245 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1246
1247 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1248 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1249
1250 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1251 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1252
1253 msgid "Error: invalid response.\n"
1254 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1255
1256 msgid "CA fingerprint: "
1257 msgstr "Otisk CA: "
1258
1259 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1260 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1261
1262 #, c-format
1263 msgid "key operation not possible: %s\n"
1264 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1265
1266 msgid "not an OpenPGP card"
1267 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1268
1269 #, c-format
1270 msgid "error getting current key info: %s\n"
1271 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1272
1273 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1274 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1275
1276 msgid ""
1277 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1278 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1279 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1280 msgstr ""
1281 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1282 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1283 "dokumentace\n"
1284 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1285
1286 #, c-format
1287 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1288 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1289
1290 #, c-format
1291 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1292 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1293
1294 #, c-format
1295 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1296 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1297
1298 #, c-format
1299 msgid "rounded up to %u bits\n"
1300 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1301
1302 #, c-format
1303 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1304 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1305
1306 #, c-format
1307 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1308 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1309
1310 #, c-format
1311 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1312 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1313
1314 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1315 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1316
1317 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1318 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1319
1320 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1321 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1322
1323 #, c-format
1324 msgid ""
1325 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1326 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1327 "You should change them using the command --change-pin\n"
1328 msgstr ""
1329 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1330 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1331 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1332
1333 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1334 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1335
1336 msgid "   (1) Signature key\n"
1337 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1338
1339 msgid "   (2) Encryption key\n"
1340 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1341
1342 msgid "   (3) Authentication key\n"
1343 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1344
1345 msgid "Invalid selection.\n"
1346 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1347
1348 msgid "Please select where to store the key:\n"
1349 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1350
1351 #, c-format
1352 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1353 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1354
1355 #, fuzzy
1356 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1357 msgid "This command is not supported by this card\n"
1358 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
1359
1360 #, fuzzy
1361 #| msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1362 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1363 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1364
1365 #, fuzzy
1366 #| msgid "Continue? (Y/n) "
1367 msgid "Continue? (y/N) "
1368 msgstr "Pokračovat (A/n) "
1369
1370 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1371 msgstr ""
1372
1373 msgid "quit this menu"
1374 msgstr "ukončit toto menu"
1375
1376 msgid "show admin commands"
1377 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1378
1379 msgid "show this help"
1380 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1381
1382 msgid "list all available data"
1383 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1384
1385 msgid "change card holder's name"
1386 msgstr "změní jméno majitele karty"
1387
1388 msgid "change URL to retrieve key"
1389 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1390
1391 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1392 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1393
1394 msgid "change the login name"
1395 msgstr "změnit login name"
1396
1397 msgid "change the language preferences"
1398 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1399
1400 msgid "change card holder's sex"
1401 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1402
1403 msgid "change a CA fingerprint"
1404 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1405
1406 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1407 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1408
1409 msgid "generate new keys"
1410 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1411
1412 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1413 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1414
1415 msgid "verify the PIN and list all data"
1416 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1417
1418 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1419 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1420
1421 msgid "destroy all keys and data"
1422 msgstr ""
1423
1424 msgid "gpg/card> "
1425 msgstr "gpg/karta> "
1426
1427 msgid "Admin-only command\n"
1428 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1429
1430 msgid "Admin commands are allowed\n"
1431 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1432
1433 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1434 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1435
1436 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1437 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1438
1439 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1440 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1441
1442 #, c-format
1443 msgid "can't open '%s'\n"
1444 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1445
1446 #, c-format
1447 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1448 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1449
1450 #, c-format
1451 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1452 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1453
1454 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1455 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1456
1457 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1458 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1459
1460 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1461 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1462
1463 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1464 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1465
1466 # The first argument is a "key" or "subkey"
1467 #, c-format
1468 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1469 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1470
1471 # deleting secret %s failed
1472 msgid "key"
1473 msgstr "klíče"
1474
1475 # deleting secret %s failed
1476 msgid "subkey"
1477 msgstr "podklíče"
1478
1479 #, c-format
1480 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1481 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1482
1483 msgid "ownertrust information cleared\n"
1484 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1485
1486 #, c-format
1487 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1488 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1489
1490 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1491 msgstr ""
1492 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1493
1494 #, c-format
1495 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1496 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1497
1498 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1499 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1500
1501 #, c-format
1502 msgid "using cipher %s\n"
1503 msgstr "použití šifry: %s\n"
1504
1505 #, c-format
1506 msgid "'%s' already compressed\n"
1507 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1508
1509 #, c-format
1510 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1511 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1512
1513 #, c-format
1514 msgid "reading from '%s'\n"
1515 msgstr "čte se z „%s“\n"
1516
1517 #, c-format
1518 msgid ""
1519 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1520 msgstr ""
1521 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1522
1523 #, c-format
1524 msgid ""
1525 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1526 "preferences\n"
1527 msgstr ""
1528 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1529 "příjemce\n"
1530
1531 #, c-format
1532 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1533 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1534
1535 #, c-format
1536 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1537 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1538
1539 #, c-format
1540 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1541 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1542
1543 #, c-format
1544 msgid "%s encrypted data\n"
1545 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1546
1547 #, c-format
1548 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1549 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1550
1551 msgid ""
1552 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1553 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1554
1555 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1556 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1557
1558 msgid "no remote program execution supported\n"
1559 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1560
1561 msgid ""
1562 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1563 msgstr ""
1564 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1565 "nastaveny nebezpečně\n"
1566
1567 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1568 msgstr ""
1569 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1570 "dočasné soubory (temp files)\n"
1571
1572 #, c-format
1573 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1574 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1575
1576 #, c-format
1577 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1578 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1579
1580 #, c-format
1581 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1582 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1583
1584 msgid "unnatural exit of external program\n"
1585 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1586
1587 msgid "unable to execute external program\n"
1588 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1589
1590 #, c-format
1591 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1592 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1593
1594 #, c-format
1595 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1596 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1597
1598 #, c-format
1599 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1600 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1601
1602 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1603 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1604
1605 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1606 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1607
1608 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1609 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1610
1611 msgid "remove unusable parts from key during export"
1612 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1613
1614 msgid "remove as much as possible from key during export"
1615 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1616
1617 msgid "export keys in an S-expression based format"
1618 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1619
1620 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1621 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1622
1623 #, c-format
1624 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1625 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1626
1627 #, c-format
1628 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1629 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1630
1631 msgid " - skipped"
1632 msgstr " – přeskočeno"
1633
1634 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1635 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1636
1637 msgid "[User ID not found]"
1638 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1639
1640 #, c-format
1641 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1642 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1643
1644 #, c-format
1645 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1646 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1647
1648 msgid "No fingerprint"
1649 msgstr "Chybí otisk"
1650
1651 # c-format
1652 #, c-format
1653 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1654 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1655
1656 #, c-format
1657 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1658 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1659
1660 msgid "make a signature"
1661 msgstr "vytvořit podpis"
1662
1663 msgid "make a clear text signature"
1664 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1665
1666 msgid "make a detached signature"
1667 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1668
1669 msgid "encrypt data"
1670 msgstr "šifrovat data"
1671
1672 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1673 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1674
1675 msgid "decrypt data (default)"
1676 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1677
1678 msgid "verify a signature"
1679 msgstr "verifikovat podpis"
1680
1681 msgid "list keys"
1682 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1683
1684 msgid "list keys and signatures"
1685 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1686
1687 msgid "list and check key signatures"
1688 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1689
1690 msgid "list keys and fingerprints"
1691 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1692
1693 msgid "list secret keys"
1694 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1695
1696 msgid "generate a new key pair"
1697 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1698
1699 msgid "quickly generate a new key pair"
1700 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1701
1702 msgid "full featured key pair generation"
1703 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1704
1705 msgid "generate a revocation certificate"
1706 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1707
1708 msgid "remove keys from the public keyring"
1709 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1710
1711 msgid "remove keys from the secret keyring"
1712 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1713
1714 msgid "quickly sign a key"
1715 msgstr "rychle podepsat klíč"
1716
1717 msgid "quickly sign a key locally"
1718 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1719
1720 msgid "sign a key"
1721 msgstr "podepsat klíč"
1722
1723 msgid "sign a key locally"
1724 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1725
1726 msgid "sign or edit a key"
1727 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1728
1729 msgid "change a passphrase"
1730 msgstr "změnit heslo"
1731
1732 msgid "export keys"
1733 msgstr "exportovat klíče"
1734
1735 msgid "export keys to a key server"
1736 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1737
1738 msgid "import keys from a key server"
1739 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1740
1741 msgid "search for keys on a key server"
1742 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1743
1744 msgid "update all keys from a keyserver"
1745 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1746
1747 msgid "import/merge keys"
1748 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1749
1750 msgid "print the card status"
1751 msgstr "vytisknout stav karty"
1752
1753 msgid "change data on a card"
1754 msgstr "změnit data na kartě"
1755
1756 msgid "change a card's PIN"
1757 msgstr "změnit PIN karty"
1758
1759 msgid "update the trust database"
1760 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1761
1762 msgid "print message digests"
1763 msgstr "vypsat hash zprávy"
1764
1765 msgid "run in server mode"
1766 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1767
1768 msgid "create ascii armored output"
1769 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1770
1771 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1772 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1773
1774 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1775 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1776
1777 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1778 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1779
1780 msgid "use canonical text mode"
1781 msgstr "použít kanonický textový mód"
1782
1783 msgid "|FILE|write output to FILE"
1784 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1785
1786 msgid "do not make any changes"
1787 msgstr "neprovádět žádné změny"
1788
1789 msgid "prompt before overwriting"
1790 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1791
1792 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1793 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1794
1795 msgid ""
1796 "@\n"
1797 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1798 msgstr ""
1799 "@\n"
1800 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1801
1802 msgid ""
1803 "@\n"
1804 "Examples:\n"
1805 "\n"
1806 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1807 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1808 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1809 " --list-keys [names]        show keys\n"
1810 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1811 msgstr ""
1812 "@\n"
1813 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1814 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1815 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1816 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1817 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1818
1819 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1820 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1821
1822 msgid ""
1823 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1824 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1825 "Default operation depends on the input data\n"
1826 msgstr ""
1827 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1828 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1829 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1830
1831 msgid ""
1832 "\n"
1833 "Supported algorithms:\n"
1834 msgstr ""
1835 "\n"
1836 "Podporované algoritmy:\n"
1837
1838 msgid "Pubkey: "
1839 msgstr "Veřejný klíč: "
1840
1841 msgid "Cipher: "
1842 msgstr "Šifra: "
1843
1844 msgid "Hash: "
1845 msgstr "Hash: "
1846
1847 msgid "Compression: "
1848 msgstr "Komprese: "
1849
1850 #, c-format
1851 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1852 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
1853
1854 msgid "conflicting commands\n"
1855 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1856
1857 #, c-format
1858 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1859 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1860
1861 #, c-format
1862 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1863 msgstr ""
1864 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1865
1866 #, c-format
1867 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1868 msgstr ""
1869 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1870
1871 #, c-format
1872 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1873 msgstr ""
1874 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1875
1876 #, c-format
1877 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1878 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
1879
1880 #, c-format
1881 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1882 msgstr ""
1883 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
1884
1885 #, c-format
1886 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1887 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
1888
1889 #, c-format
1890 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1891 msgstr ""
1892 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
1893 "nebezpečně\n"
1894
1895 #, c-format
1896 msgid ""
1897 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
1898 msgstr ""
1899 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
1900 "nebezpečně\n"
1901
1902 #, c-format
1903 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
1904 msgstr ""
1905 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1906 "nebezpečně\n"
1907
1908 #, c-format
1909 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
1910 msgstr ""
1911 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
1912 "nastavena bezpečně\n"
1913
1914 #, c-format
1915 msgid ""
1916 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
1917 msgstr ""
1918 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
1919 "nastavena bezpečně\n"
1920
1921 #, c-format
1922 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
1923 msgstr ""
1924 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
1925 "nastavena bezpečně\n"
1926
1927 # c-format
1928 #, c-format
1929 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
1930 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
1931
1932 msgid "display photo IDs during key listings"
1933 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
1934
1935 msgid "show key usage information during key listings"
1936 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
1937
1938 msgid "show policy URLs during signature listings"
1939 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
1940
1941 msgid "show all notations during signature listings"
1942 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
1943
1944 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1945 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
1946
1947 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1948 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
1949
1950 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1951 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
1952
1953 msgid "show user ID validity during key listings"
1954 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
1955
1956 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1957 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
1958
1959 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1960 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
1961
1962 msgid "show the keyring name in key listings"
1963 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
1964
1965 msgid "show expiration dates during signature listings"
1966 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
1967
1968 #, c-format
1969 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
1970 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
1971
1972 #, c-format
1973 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1974 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
1975
1976 #, c-format
1977 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
1978 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
1979
1980 #, c-format
1981 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
1982 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
1983
1984 #, c-format
1985 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
1986 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
1987
1988 #, c-format
1989 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
1990 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
1991
1992 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1993 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
1994
1995 #, c-format
1996 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1997 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
1998
1999 msgid "invalid keyserver options\n"
2000 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2001
2002 #, c-format
2003 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2004 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2005
2006 msgid "invalid import options\n"
2007 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2008
2009 #, c-format
2010 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2011 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2012
2013 msgid "invalid export options\n"
2014 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2015
2016 #, c-format
2017 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2018 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2019
2020 msgid "invalid list options\n"
2021 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2022
2023 msgid "display photo IDs during signature verification"
2024 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2025
2026 msgid "show policy URLs during signature verification"
2027 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2028
2029 msgid "show all notations during signature verification"
2030 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2031
2032 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2033 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2034
2035 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2036 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2037
2038 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2039 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2040
2041 msgid "show user ID validity during signature verification"
2042 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2043
2044 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2045 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2046
2047 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2048 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2049
2050 msgid "validate signatures with PKA data"
2051 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2052
2053 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2054 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2055
2056 #, c-format
2057 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2058 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2059
2060 msgid "invalid verify options\n"
2061 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2062
2063 #, c-format
2064 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2065 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2066
2067 #, c-format
2068 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2069 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2070
2071 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2072 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2073
2074 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2075 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2076
2077 #, c-format
2078 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2079 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2080
2081 #, c-format
2082 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2083 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2084
2085 #, c-format
2086 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2087 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2088
2089 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2090 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2091
2092 #, c-format
2093 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2094 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2095
2096 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2097 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2098
2099 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2100 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2101
2102 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2103 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2104
2105 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2106 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2107
2108 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2109 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2110
2111 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2112 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2113
2114 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2115 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2116
2117 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2118 msgstr ""
2119 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2120 "2 nebo 3\n"
2121
2122 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2123 msgstr ""
2124 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2125 "nebo 3\n"
2126
2127 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2128 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2129
2130 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2131 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2132
2133 msgid "invalid default preferences\n"
2134 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2135
2136 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2137 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2138
2139 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2140 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2141
2142 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2143 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2144
2145 #, c-format
2146 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2147 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2148
2149 #, c-format
2150 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2151 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2152
2153 #, c-format
2154 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2155 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2156
2157 #, c-format
2158 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2159 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2160
2161 #, c-format
2162 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2163 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2164
2165 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2166 msgstr ""
2167 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2168
2169 msgid "--store [filename]"
2170 msgstr "--store [jméno souboru]"
2171
2172 msgid "--symmetric [filename]"
2173 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2174
2175 #, c-format
2176 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2177 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2178
2179 msgid "--encrypt [filename]"
2180 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2181
2182 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2183 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2184
2185 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2186 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2187
2188 #, c-format
2189 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2190 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2191
2192 msgid "--sign [filename]"
2193 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2194
2195 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2196 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2197
2198 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2199 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2200
2201 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2202 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2203
2204 #, c-format
2205 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2206 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2207
2208 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2209 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2210
2211 msgid "--clearsign [filename]"
2212 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2213
2214 msgid "--decrypt [filename]"
2215 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2216
2217 msgid "--sign-key user-id"
2218 msgstr "--sign-key id uživatele"
2219
2220 msgid "--lsign-key user-id"
2221 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2222
2223 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2224 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2225
2226 msgid "--passwd <user-id>"
2227 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2228
2229 #, c-format
2230 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2231 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2232
2233 #, c-format
2234 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2235 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2236
2237 #, c-format
2238 msgid "key export failed: %s\n"
2239 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2240
2241 #, c-format
2242 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2243 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2244
2245 #, c-format
2246 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2247 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2248
2249 #, c-format
2250 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2251 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2252
2253 #, c-format
2254 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2255 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2256
2257 #, c-format
2258 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2259 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2260
2261 msgid "[filename]"
2262 msgstr "[jméno souboru]"
2263
2264 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2265 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2266
2267 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2268 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2269
2270 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2271 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2272
2273 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2274 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2275
2276 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2277 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2278
2279 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2280 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2281
2282 msgid "|FD|write status info to this FD"
2283 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2284
2285 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2286 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2287
2288 msgid ""
2289 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2290 "Check signatures against known trusted keys\n"
2291 msgstr ""
2292 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2293 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2294
2295 msgid "No help available"
2296 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2297
2298 #, c-format
2299 msgid "No help available for '%s'"
2300 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2301
2302 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2303 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2304
2305 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2306 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2307
2308 #, fuzzy
2309 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2310 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2311 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2312
2313 msgid "do not update the trustdb after import"
2314 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2315
2316 msgid "only accept updates to existing keys"
2317 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2318
2319 msgid "remove unusable parts from key after import"
2320 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2321
2322 msgid "remove as much as possible from key after import"
2323 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2324
2325 #, c-format
2326 msgid "skipping block of type %d\n"
2327 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2328
2329 #, c-format
2330 msgid "%lu keys processed so far\n"
2331 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2332
2333 #, c-format
2334 msgid "Total number processed: %lu\n"
2335 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2336
2337 #, fuzzy, c-format
2338 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2339 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2340 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2341
2342 #, c-format
2343 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2344 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2345
2346 #, c-format
2347 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2348 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2349
2350 #, c-format
2351 msgid "              imported: %lu"
2352 msgstr "                 importováno: %lu"
2353
2354 #, c-format
2355 msgid "             unchanged: %lu\n"
2356 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2357
2358 #, c-format
2359 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2360 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2361
2362 #, c-format
2363 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2364 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2365
2366 #, c-format
2367 msgid "        new signatures: %lu\n"
2368 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2369
2370 #, c-format
2371 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2372 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2373
2374 #, c-format
2375 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2376 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2377
2378 #, c-format
2379 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2380 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2381
2382 #, c-format
2383 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2384 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2385
2386 #, c-format
2387 msgid "          not imported: %lu\n"
2388 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2389
2390 #, c-format
2391 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2392 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2393
2394 #, c-format
2395 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2396 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2397
2398 #, c-format
2399 msgid ""
2400 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2401 "algorithms on these user IDs:\n"
2402 msgstr ""
2403 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2404 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2408 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2409
2410 #, c-format
2411 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2412 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2413
2414 #, c-format
2415 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2416 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2417
2418 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2419 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2420
2421 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2422 msgstr ""
2423 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2424
2425 #, c-format
2426 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2427 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2428
2429 #, c-format
2430 msgid "key %s: no user ID\n"
2431 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2432
2433 #, c-format
2434 msgid "key %s: %s\n"
2435 msgstr "klíč %s: %s\n"
2436
2437 msgid "rejected by import screener"
2438 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2439
2440 #, c-format
2441 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2442 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2443
2444 # c-format
2445 #, c-format
2446 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2447 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2448
2449 #, c-format
2450 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2451 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2452
2453 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2454 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2455
2456 #, c-format
2457 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2458 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2459
2460 #, c-format
2461 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2462 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2463
2464 #, c-format
2465 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2466 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2467
2468 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2469 #, c-format
2470 msgid "writing to '%s'\n"
2471 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
2472
2473 #, c-format
2474 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2475 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2476
2477 #, c-format
2478 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2479 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2480
2481 #, c-format
2482 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2483 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2484
2485 #, c-format
2486 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2487 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2488
2489 #, c-format
2490 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2491 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2492
2493 #, c-format
2494 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2495 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2496
2497 #, c-format
2498 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2499 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2500
2501 #, c-format
2502 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2503 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2504
2505 #, c-format
2506 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2507 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2508
2509 #, c-format
2510 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2511 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2512
2513 #, c-format
2514 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2515 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2516
2517 #, c-format
2518 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2519 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2520
2521 #, c-format
2522 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2523 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2524
2525 #, c-format
2526 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2527 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2528
2529 #, c-format
2530 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2531 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2532
2533 #, c-format
2534 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2535 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2536
2537 #, c-format
2538 msgid "key %s: secret key imported\n"
2539 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2540
2541 #, c-format
2542 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2543 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2544
2545 #, c-format
2546 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2547 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2548
2549 #, c-format
2550 msgid "secret key %s: %s\n"
2551 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2552
2553 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2554 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2555
2556 #, c-format
2557 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2558 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2559
2560 #, c-format
2561 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2562 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2563
2564 #, c-format
2565 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2566 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2567
2568 #, c-format
2569 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2570 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2571
2572 #, c-format
2573 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2574 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2575
2576 #, c-format
2577 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2578 msgstr ""
2579 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2580
2581 #, c-format
2582 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2583 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2584
2585 #, c-format
2586 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2587 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2588
2589 #, c-format
2590 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2591 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2592
2593 #, c-format
2594 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2595 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2596
2597 #, c-format
2598 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2599 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2600
2601 #, c-format
2602 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2603 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2604
2605 #, c-format
2606 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2607 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2608
2609 #, c-format
2610 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2611 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2612
2613 #, c-format
2614 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2615 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2616
2617 #, c-format
2618 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2619 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2620
2621 #, c-format
2622 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2623 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2624
2625 #, c-format
2626 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2627 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2628
2629 #, c-format
2630 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2631 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2632
2633 #, c-format
2634 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2635 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2636
2637 #, c-format
2638 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2639 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2640
2641 #, c-format
2642 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2643 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2644
2645 #, c-format
2646 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2647 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2648
2649 #, c-format
2650 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2651 msgstr ""
2652 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2653
2654 #, c-format
2655 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2656 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2657
2658 #, c-format
2659 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2660 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2661
2662 #, c-format
2663 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2664 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2665
2666 #, c-format
2667 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2668 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2669
2670 #, c-format
2671 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2672 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2673
2674 #, c-format
2675 msgid "keybox '%s' created\n"
2676 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2677
2678 #, c-format
2679 msgid "keyring '%s' created\n"
2680 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2681
2682 #, c-format
2683 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2684 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2685
2686 #, c-format
2687 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2688 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2689
2690 msgid "[revocation]"
2691 msgstr "[revokace]"
2692
2693 msgid "[self-signature]"
2694 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2695
2696 msgid "1 bad signature\n"
2697 msgstr "1 špatný podpis\n"
2698
2699 #, c-format
2700 msgid "%d bad signatures\n"
2701 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2702
2703 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2704 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2705
2706 #, c-format
2707 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2708 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2709
2710 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2711 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2712
2713 #, c-format
2714 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2715 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2716
2717 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2718 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2719
2720 #, c-format
2721 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2722 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2723
2724 msgid ""
2725 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2726 "keys\n"
2727 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2728 "etc.)\n"
2729 msgstr ""
2730 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2731 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2732 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2733 "\n"
2734
2735 #, c-format
2736 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2737 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2738
2739 #, c-format
2740 msgid "  %d = I trust fully\n"
2741 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2742
2743 msgid ""
2744 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2745 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2746 "trust signatures on your behalf.\n"
2747 msgstr ""
2748 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2749 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2750 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2751
2752 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2753 msgstr ""
2754 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2755 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2756
2757 #, c-format
2758 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2759 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2760
2761 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2762 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2763
2764 msgid "  Unable to sign.\n"
2765 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2766
2767 #, c-format
2768 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2769 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2770
2771 #, c-format
2772 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2773 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2774
2775 #, c-format
2776 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2777 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2778
2779 msgid "Sign it? (y/N) "
2780 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2781
2782 #, c-format
2783 msgid ""
2784 "The self-signature on \"%s\"\n"
2785 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2786 msgstr ""
2787 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2788 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2789
2790 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2791 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2792
2793 #, c-format
2794 msgid ""
2795 "Your current signature on \"%s\"\n"
2796 "has expired.\n"
2797 msgstr ""
2798 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2799 "vypršela.\n"
2800
2801 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2802 msgstr ""
2803 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2804 "N) "
2805
2806 #, c-format
2807 msgid ""
2808 "Your current signature on \"%s\"\n"
2809 "is a local signature.\n"
2810 msgstr ""
2811 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2812 "je pouze lokální.\n"
2813
2814 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2815 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2816
2817 #, c-format
2818 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2819 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2820
2821 #, c-format
2822 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2823 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2824
2825 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2826 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2827
2828 #, c-format
2829 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2830 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2831
2832 msgid "This key has expired!"
2833 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2834
2835 #, c-format
2836 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2837 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2838
2839 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2840 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2841
2842 msgid ""
2843 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2844 "belongs\n"
2845 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2846 msgstr ""
2847 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2848 "patří výše uvedené osobě.\n"
2849 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2850
2851 #, c-format
2852 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2853 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2854
2855 #, c-format
2856 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2857 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2858
2859 #, c-format
2860 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2861 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2862
2863 #, c-format
2864 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2865 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2866
2867 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2868 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
2869
2870 #, c-format
2871 msgid ""
2872 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2873 "key \"%s\" (%s)\n"
2874 msgstr ""
2875 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2876 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2877
2878 msgid "This will be a self-signature.\n"
2879 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2880
2881 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2882 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2883
2884 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2885 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2886
2887 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2888 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2889
2890 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2891 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2892
2893 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2894 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2895
2896 msgid "I have checked this key casually.\n"
2897 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2898
2899 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2900 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2901
2902 msgid "Really sign? (y/N) "
2903 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2904
2905 #, c-format
2906 msgid "signing failed: %s\n"
2907 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2908
2909 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2910 msgstr ""
2911 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2912 "nelze změnit.\n"
2913
2914 #, c-format
2915 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
2916 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
2917
2918 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2919 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2920
2921 msgid "save and quit"
2922 msgstr "uložit a ukončit"
2923
2924 msgid "show key fingerprint"
2925 msgstr "vypsat otisk klíče"
2926
2927 msgid "list key and user IDs"
2928 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
2929
2930 msgid "select user ID N"
2931 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
2932
2933 msgid "select subkey N"
2934 msgstr "vyberte podklíč N"
2935
2936 msgid "check signatures"
2937 msgstr "kontrolovat podpisy"
2938
2939 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2940 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
2941
2942 msgid "sign selected user IDs locally"
2943 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
2944
2945 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2946 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
2947
2948 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2949 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
2950
2951 msgid "add a user ID"
2952 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
2953
2954 msgid "add a photo ID"
2955 msgstr "přidat fotografický ID"
2956
2957 msgid "delete selected user IDs"
2958 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
2959
2960 msgid "add a subkey"
2961 msgstr "přidat podklíč"
2962
2963 msgid "add a key to a smartcard"
2964 msgstr "přidat klíč na kartu"
2965
2966 msgid "move a key to a smartcard"
2967 msgstr "přesunout klíč na kartu"
2968
2969 msgid "move a backup key to a smartcard"
2970 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
2971
2972 msgid "delete selected subkeys"
2973 msgstr "smazat vybrané podklíče"
2974
2975 msgid "add a revocation key"
2976 msgstr "přidat revokační klíč"
2977
2978 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2979 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
2980
2981 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2982 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
2983
2984 msgid "flag the selected user ID as primary"
2985 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
2986
2987 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2988 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
2989
2990 msgid "list preferences (expert)"
2991 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
2992
2993 msgid "list preferences (verbose)"
2994 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
2995
2996 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2997 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
2998
2999 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3000 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3001
3002 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3003 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3004
3005 msgid "change the passphrase"
3006 msgstr "změnit heslo"
3007
3008 msgid "change the ownertrust"
3009 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3010
3011 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3012 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3013
3014 msgid "revoke selected user IDs"
3015 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3016
3017 msgid "revoke key or selected subkeys"
3018 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3019
3020 msgid "enable key"
3021 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3022
3023 msgid "disable key"
3024 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3025
3026 msgid "show selected photo IDs"
3027 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3028
3029 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3030 msgstr ""
3031 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3032
3033 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3034 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3035
3036 msgid "Secret key is available.\n"
3037 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3038
3039 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3040 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3041
3042 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3043 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
3044
3045 msgid ""
3046 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3047 "(lsign),\n"
3048 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3049 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3050 msgstr ""
3051 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3052 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3053 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3054
3055 msgid "Key is revoked."
3056 msgstr "Klíč revokován."
3057
3058 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3059 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3060
3061 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3062 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3063
3064 #, c-format
3065 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3066 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3067
3068 #, c-format
3069 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3070 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3071
3072 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3073 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3074
3075 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3076 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3077
3078 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3079 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3080
3081 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3082 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3083
3084 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3085 #. moving the key and not about removing it.
3086 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3087 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3088
3089 msgid "You must select exactly one key.\n"
3090 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3091
3092 msgid "Command expects a filename argument\n"
3093 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3094
3095 #, c-format
3096 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3097 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3098
3099 #, c-format
3100 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3101 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3102
3103 msgid "You must select at least one key.\n"
3104 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3105
3106 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3107 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3108
3109 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3110 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3111
3112 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3113 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3114
3115 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3116 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3117
3118 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3119 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3120
3121 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3122 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3123
3124 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3125 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3126
3127 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3128 msgstr ""
3129 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3130 "poskytnutá uživatelem\n"
3131
3132 msgid "Set preference list to:\n"
3133 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3134
3135 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3136 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3137
3138 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3139 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3140
3141 msgid "Save changes? (y/N) "
3142 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3143
3144 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3145 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3146
3147 #, c-format
3148 msgid "update failed: %s\n"
3149 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3150
3151 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3152 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3153
3154 #, c-format
3155 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3156 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3157
3158 #, c-format
3159 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3160 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3161
3162 msgid "No matching user IDs."
3163 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3164
3165 msgid "Nothing to sign.\n"
3166 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3167
3168 msgid "Digest: "
3169 msgstr "Hash: "
3170
3171 msgid "Features: "
3172 msgstr "Vlastnosti: "
3173
3174 msgid "Keyserver no-modify"
3175 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3176
3177 msgid "Preferred keyserver: "
3178 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3179
3180 msgid "Notations: "
3181 msgstr "Poznámky: "
3182
3183 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3184 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3185
3186 #, c-format
3187 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3188 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3189
3190 #, c-format
3191 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3192 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3193
3194 msgid "(sensitive)"
3195 msgstr "(citlivá informace)"
3196
3197 #, c-format
3198 msgid "created: %s"
3199 msgstr "vytvořen: %s"
3200
3201 #, c-format
3202 msgid "revoked: %s"
3203 msgstr "revokován: %s"
3204
3205 #, c-format
3206 msgid "expired: %s"
3207 msgstr "platnost skončila: %s"
3208
3209 #, c-format
3210 msgid "expires: %s"
3211 msgstr "platnost skončí: %s"
3212
3213 #, c-format
3214 msgid "usage: %s"
3215 msgstr "použití: %s"
3216
3217 msgid "card-no: "
3218 msgstr "číslo karty: "
3219
3220 #, c-format
3221 msgid "trust: %s"
3222 msgstr "důvěra: %s"
3223
3224 #, c-format
3225 msgid "validity: %s"
3226 msgstr "platnost: %s"
3227
3228 msgid "This key has been disabled"
3229 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3230
3231 msgid ""
3232 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3233 "unless you restart the program.\n"
3234 msgstr ""
3235 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3236 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3237
3238 # status
3239 msgid "revoked"
3240 msgstr "odvolán"
3241
3242 msgid "expired"
3243 msgstr "platnost skončila"
3244
3245 msgid ""
3246 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3247 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3248 msgstr ""
3249 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3250 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3251
3252 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3253 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3254
3255 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3256 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3257
3258 msgid ""
3259 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3260 "versions\n"
3261 "         of PGP to reject this key.\n"
3262 msgstr ""
3263 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3264 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3265
3266 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3267 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3268
3269 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3270 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3271
3272 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3273 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3274
3275 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3276 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3277
3278 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3279 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3280
3281 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3282 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3283
3284 #, c-format
3285 msgid "Deleted %d signature.\n"
3286 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3287
3288 #, c-format
3289 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3290 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3291
3292 msgid "Nothing deleted.\n"
3293 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3294
3295 msgid "invalid"
3296 msgstr "neplatný"
3297
3298 #, c-format
3299 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3300 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3301
3302 #, c-format
3303 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3304 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3305
3306 #, c-format
3307 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3308 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3309
3310 #, c-format
3311 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3312 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3313
3314 #, c-format
3315 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3316 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3317
3318 msgid ""
3319 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3320 "cause\n"
3321 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3322 msgstr ""
3323 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3324 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3325
3326 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3327 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3328
3329 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3330 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3331
3332 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3333 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3334
3335 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3336 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3337
3338 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3339 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3340
3341 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3342 msgstr ""
3343 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3344
3345 msgid ""
3346 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3347 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3348
3349 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3350 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3351
3352 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3353 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3354
3355 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3356 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3357
3358 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3359 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3360
3361 #, c-format
3362 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3363 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3364
3365 #, c-format
3366 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3367 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3368
3369 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3370 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3371
3372 #, c-format
3373 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3374 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3375
3376 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3377 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3378
3379 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3380 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3381
3382 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3383 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3384
3385 msgid "Enter the notation: "
3386 msgstr "Vložte poznámku: "
3387
3388 msgid "Proceed? (y/N) "
3389 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3390
3391 #, c-format
3392 msgid "No user ID with index %d\n"
3393 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3394
3395 #, c-format
3396 msgid "No user ID with hash %s\n"
3397 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3398
3399 #, c-format
3400 msgid "No subkey with index %d\n"
3401 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3402
3403 #, c-format
3404 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3405 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3406
3407 #, c-format
3408 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3409 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3410
3411 msgid " (non-exportable)"
3412 msgstr " (neexportovatelné)"
3413
3414 #, c-format
3415 msgid "This signature expired on %s.\n"
3416 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3417
3418 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3419 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3420
3421 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3422 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3423
3424 msgid "Not signed by you.\n"
3425 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3426
3427 #, c-format
3428 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3429 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3430
3431 msgid " (non-revocable)"
3432 msgstr " (neodvolatelné)"
3433
3434 #, c-format
3435 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3436 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3437
3438 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3439 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3440
3441 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3442 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3443
3444 msgid "no secret key\n"
3445 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3446
3447 #, c-format
3448 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3449 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3450
3451 #, c-format
3452 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3453 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3454
3455 #, c-format
3456 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3457 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3458
3459 #, c-format
3460 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3461 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3462
3463 #, c-format
3464 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3465 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3466
3467 #, c-format
3468 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3469 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3470
3471 msgid "too many cipher preferences\n"
3472 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3473
3474 msgid "too many digest preferences\n"
3475 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3476
3477 msgid "too many compression preferences\n"
3478 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3479
3480 #, c-format
3481 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3482 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3483
3484 msgid "writing direct signature\n"
3485 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3486
3487 msgid "writing self signature\n"
3488 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3489
3490 msgid "writing key binding signature\n"
3491 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3492
3493 #, c-format
3494 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3495 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3496
3497 #, c-format
3498 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3499 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3500
3501 msgid ""
3502 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3503 msgstr ""
3504 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3505 "dlouhým hashem\n"
3506
3507 msgid "Sign"
3508 msgstr "Podepisování"
3509
3510 msgid "Certify"
3511 msgstr "Certifikování"
3512
3513 msgid "Encrypt"
3514 msgstr "Šifrování"
3515
3516 msgid "Authenticate"
3517 msgstr "Autentizace"
3518
3519 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3520 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3521 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3522 #. functions:
3523 #.
3524 #. s = Toggle signing capability
3525 #. e = Toggle encryption capability
3526 #. a = Toggle authentication capability
3527 #. q = Finish
3528 #.
3529 msgid "SsEeAaQq"
3530 msgstr "SsEeAaQq"
3531
3532 #, c-format
3533 msgid "Possible actions for a %s key: "
3534 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3535
3536 msgid "Current allowed actions: "
3537 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3538
3539 #, c-format
3540 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3541 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3542
3543 #, c-format
3544 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3545 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3546
3547 #, c-format
3548 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3549 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3550
3551 #, c-format
3552 msgid "   (%c) Finished\n"
3553 msgstr "   (%c) Konec\n"
3554
3555 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3556 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3557
3558 #, c-format
3559 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3560 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3561
3562 #, c-format
3563 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3564 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3565
3566 #, c-format
3567 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3568 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3569
3570 #, c-format
3571 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3572 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3573
3574 #, c-format
3575 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3576 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3577
3578 #, c-format
3579 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3580 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3581
3582 #, c-format
3583 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3584 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3585
3586 #, c-format
3587 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3588 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3589
3590 #, c-format
3591 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3592 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3593
3594 #, c-format
3595 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3596 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3597
3598 #, c-format
3599 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3600 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3601
3602 #, c-format
3603 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3604 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3605
3606 #, c-format
3607 msgid "  (%d) Existing key\n"
3608 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3609
3610 msgid "Enter the keygrip: "
3611 msgstr "Vložte keygrip: "
3612
3613 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3614 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3615
3616 msgid "No key with this keygrip\n"
3617 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3618
3619 #, c-format
3620 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3621 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3622
3623 #, c-format
3624 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3625 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3626
3627 #, c-format
3628 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3629 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3630
3631 #, c-format
3632 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3633 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3634
3635 #, c-format
3636 msgid "rounded to %u bits\n"
3637 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3638
3639 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3640 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3641
3642 msgid ""
3643 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3644 "         0 = key does not expire\n"
3645 "      <n>  = key expires in n days\n"
3646 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3647 "      <n>m = key expires in n months\n"
3648 "      <n>y = key expires in n years\n"
3649 msgstr ""
3650 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3651 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3652 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3653 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3654 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3655 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3656
3657 msgid ""
3658 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3659 "         0 = signature does not expire\n"
3660 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3661 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3662 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3663 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3664 msgstr ""
3665 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3666 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3667 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3668 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3669 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3670 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3671
3672 msgid "Key is valid for? (0) "
3673 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3674
3675 #, c-format
3676 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3677 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3678
3679 msgid "invalid value\n"
3680 msgstr "neplatná hodnota\n"
3681
3682 msgid "Key does not expire at all\n"
3683 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3684
3685 msgid "Signature does not expire at all\n"
3686 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3687
3688 #, c-format
3689 msgid "Key expires at %s\n"
3690 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3691
3692 #, c-format
3693 msgid "Signature expires at %s\n"
3694 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3695
3696 msgid ""
3697 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3698 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3699 msgstr ""
3700 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3701 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3702
3703 msgid "Is this correct? (y/N) "
3704 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3705
3706 msgid ""
3707 "\n"
3708 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3709 "\n"
3710 msgstr ""
3711 "\n"
3712 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3713 "váš klíč.\n"
3714 "\n"
3715
3716 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3717 #. but you should keep your existing translation.  In case
3718 #. the new string is not translated this old string will
3719 #. be used.
3720 msgid ""
3721 "\n"
3722 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3723 "ID\n"
3724 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3725 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3726 "\n"
3727 msgstr ""
3728 "\n"
3729 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3730 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3731 "v tomto tvaru:\n"
3732 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3733 "\n"
3734
3735 msgid "Real name: "
3736 msgstr "Jméno a příjmení: "
3737
3738 msgid "Invalid character in name\n"
3739 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3740
3741 msgid "Name may not start with a digit\n"
3742 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3743
3744 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3745 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3746
3747 msgid "Email address: "
3748 msgstr "E-mailová adresa: "
3749
3750 msgid "Not a valid email address\n"
3751 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3752
3753 msgid "Comment: "
3754 msgstr "Komentář: "
3755
3756 msgid "Invalid character in comment\n"
3757 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3758
3759 #, c-format
3760 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3761 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3762
3763 #, c-format
3764 msgid ""
3765 "You selected this USER-ID:\n"
3766 "    \"%s\"\n"
3767 "\n"
3768 msgstr ""
3769 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3770 "    „%s“\n"
3771 "\n"
3772
3773 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3774 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3775
3776 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3777 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3778
3779 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3780 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3781 #. string which should be translated accordingly and the
3782 #. letter changed to match the one in the answer string.
3783 #.
3784 #. n = Change name
3785 #. c = Change comment
3786 #. e = Change email
3787 #. o = Okay (ready, continue)
3788 #. q = Quit
3789 #.
3790 msgid "NnCcEeOoQq"
3791 msgstr "jJkKeEPpUu"
3792
3793 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3794 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3795
3796 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3797 msgstr ""
3798 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3799 "program? "
3800
3801 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
3802 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
3803
3804 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
3805 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
3806
3807 msgid "Please correct the error first\n"
3808 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3809
3810 msgid ""
3811 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3812 "\n"
3813 msgstr ""
3814 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3815 "\n"
3816
3817 msgid ""
3818 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3819 "encryption key."
3820 msgstr ""
3821 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
3822 "klíče."
3823
3824 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3825 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
3826
3827 #, c-format
3828 msgid "%s.\n"
3829 msgstr "%s.\n"
3830
3831 msgid ""
3832 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3833 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3834 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3835 "\n"
3836 msgstr ""
3837 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
3838 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3839 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
3840 "\n"
3841
3842 msgid ""
3843 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3844 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3845 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3846 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3847 msgstr ""
3848 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3849 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3850 "myší,\n"
3851 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3852 "entropie.\n"
3853
3854 #, c-format
3855 msgid "Key generation failed: %s\n"
3856 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3857
3858 #, c-format
3859 msgid ""
3860 "About to create a key for:\n"
3861 "    \"%s\"\n"
3862 "\n"
3863 msgstr ""
3864 "Bude se vytvářet klíč pro:\n"
3865 "    „%s“\n"
3866 "\n"
3867
3868 msgid "Continue? (Y/n) "
3869 msgstr "Pokračovat (A/n) "
3870
3871 #, c-format
3872 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
3873 msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
3874
3875 msgid "Create anyway? (y/N) "
3876 msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
3877
3878 msgid "creating anyway\n"
3879 msgstr "přesto se vytváří\n"
3880
3881 #, c-format
3882 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
3883 msgstr "Poznámka: Pro komplexní tvorbu klíče použijte „%s %s“.\n"
3884
3885 msgid "Key generation canceled.\n"
3886 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
3887
3888 #, c-format
3889 msgid "writing public key to '%s'\n"
3890 msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
3891
3892 #, c-format
3893 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3894 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
3895
3896 #, c-format
3897 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
3898 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
3899
3900 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3901 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
3902
3903 msgid ""
3904 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3905 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3906 msgstr ""
3907 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
3908 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
3909
3910 #, c-format
3911 msgid ""
3912 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3913 msgstr ""
3914 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3915 "je problém se systémovým časem)\n"
3916
3917 #, c-format
3918 msgid ""
3919 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3920 msgstr ""
3921 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3922 "je problém se systémovým časem)\n"
3923
3924 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3925 msgstr "Poznámka: vytvoření podklíčů pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
3926
3927 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3928 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
3929
3930 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3931 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
3932
3933 msgid "Really create? (y/N) "
3934 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
3935
3936 #, c-format
3937 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3938 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
3939
3940 #, c-format
3941 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
3942 msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
3943
3944 #, c-format
3945 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
3946 msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
3947
3948 msgid "never     "
3949 msgstr "nikdy     "