po: Update Czech translation
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.
7 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2017.
8 #
9 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
10 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
11 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
12 #
13 # „armor“ překládat jako „ASCII“
14 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
15 #
16 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
17 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
18 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
19 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
20 #
21 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
22 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
23 #
24 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
25 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
26 # kvalifikovaný certifikát/podpis
27 #
28 # administrator → správce
29 # cache → keš
30 # distribution point → místo distribuce
31 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
32 # load → zavést
33 # OCSP request → OCSP dotaz
34 # validate → ověřit (platnost)
35 #
36 msgid ""
37 msgstr ""
38 "Project-Id-Version: gnupg2 2.2.1\n"
39 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
40 "PO-Revision-Date: 2017-11-17 10:33+01:00\n"
41 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
42 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
43 "Language: cs\n"
44 "MIME-Version: 1.0\n"
45 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
46 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
47 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
48
49 #, c-format
50 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
51 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
52
53 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
54 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
55 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
56 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
57 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
58 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
59 msgid "|pinentry-label|_OK"
60 msgstr "|pinentry-label|_OK"
61
62 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
63 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
64
65 msgid "|pinentry-label|_Yes"
66 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
67
68 msgid "|pinentry-label|_No"
69 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
70
71 msgid "|pinentry-label|PIN:"
72 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
73
74 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
75 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
76
77 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
78 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
79
80 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
81 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
82
83 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
84 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
85
86 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
87 #. for the quality bar.
88 msgid "Quality:"
89 msgstr "Kvalita:"
90
91 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
92 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
93 #. string to describe what this is about.  The length of the
94 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
95 #. translate this entry, a default english text (see source)
96 #. will be used.
97 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
98 msgstr ""
99 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
100 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
101
102 msgid ""
103 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
104 "session"
105 msgstr ""
106 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
107
108 msgid ""
109 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
110 "this session"
111 msgstr ""
112 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
113
114 msgid "PIN:"
115 msgstr "PIN:"
116
117 msgid "Passphrase:"
118 msgstr "Heslo:"
119
120 msgid "does not match - try again"
121 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
122
123 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
124 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
125 #. two %d give the current and maximum number of tries.
126 #, c-format
127 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
128 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
129
130 msgid "Repeat:"
131 msgstr "Znovu:"
132
133 msgid "PIN too long"
134 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
135
136 msgid "Passphrase too long"
137 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
138
139 msgid "Invalid characters in PIN"
140 msgstr "Neplatný znak v PINu"
141
142 msgid "PIN too short"
143 msgstr "PIN je příliš krátký"
144
145 msgid "Bad PIN"
146 msgstr "Špatný PIN"
147
148 msgid "Bad Passphrase"
149 msgstr "Špatné heslo"
150
151 #, c-format
152 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
153 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
154
155 #, c-format
156 msgid "can't create '%s': %s\n"
157 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
158
159 #, c-format
160 msgid "can't open '%s': %s\n"
161 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
162
163 #, c-format
164 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
165 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
166
167 #, c-format
168 msgid "detected card with S/N: %s\n"
169 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
170
171 #, c-format
172 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
173 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
174
175 #, c-format
176 msgid "no suitable card key found: %s\n"
177 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
178
179 #, c-format
180 msgid "error getting list of cards: %s\n"
181 msgstr "chyba při získávání seznamu karet: %s\n"
182
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
186 "allow this?"
187 msgstr ""
188 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
189 "povolit?"
190
191 msgid "Allow"
192 msgstr "Povolit"
193
194 msgid "Deny"
195 msgstr "Zakázat"
196
197 #, c-format
198 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
199 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
200
201 msgid "Please re-enter this passphrase"
202 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
203
204 #, c-format
205 msgid ""
206 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
207 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
208 msgstr ""
209 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
210 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
211
212 #, c-format
213 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
214 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
215
216 msgid "Please insert the card with serial number"
217 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
218
219 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
220 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
221
222 msgid "Admin PIN"
223 msgstr "PIN správce"
224
225 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
226 #. used to unblock a PIN.
227 msgid "PUK"
228 msgstr "PUK"
229
230 msgid "Reset Code"
231 msgstr "Resetační kód"
232
233 #, c-format
234 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
235 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
236
237 msgid "Repeat this Reset Code"
238 msgstr "Zopakujte resetační kód"
239
240 msgid "Repeat this PUK"
241 msgstr "Zopakujte tento PUK"
242
243 msgid "Repeat this PIN"
244 msgstr "Zopakujte tento PIN"
245
246 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
247 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
248
249 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
250 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
251
252 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
253 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
254
255 #, c-format
256 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
257 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
258
259 #, c-format
260 msgid "error creating temporary file: %s\n"
261 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
262
263 #, c-format
264 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
265 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
266
267 msgid "Enter new passphrase"
268 msgstr "Vložte nové heslo"
269
270 msgid "Take this one anyway"
271 msgstr "Použít přesto tento klíč"
272
273 #, c-format
274 msgid ""
275 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
276 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
277
278 #, c-format
279 msgid ""
280 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
281 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
282 msgstr ""
283 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
284 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
285
286 msgid "Yes, protection is not needed"
287 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
288
289 #, c-format
290 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
291 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
292 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
293 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
294 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
295
296 #, c-format
297 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
298 msgid_plural ""
299 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
300 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
301 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
302 msgstr[2] ""
303 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
304
305 #, c-format
306 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
307 msgstr ""
308 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
309
310 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
311 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
312
313 #, c-format
314 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
315 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
316
317 msgid "Please enter the new passphrase"
318 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
319
320 msgid ""
321 "@Options:\n"
322 " "
323 msgstr ""
324 "@Volby:\n"
325 " "
326
327 msgid "run in daemon mode (background)"
328 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
329
330 msgid "run in server mode (foreground)"
331 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
332
333 msgid "run in supervised mode"
334 msgstr "poběží v režimu dohledu"
335
336 msgid "verbose"
337 msgstr "upovídaný režim"
338
339 msgid "be somewhat more quiet"
340 msgstr "být o trochu víc tichý"
341
342 msgid "sh-style command output"
343 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
344
345 msgid "csh-style command output"
346 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
347
348 msgid "|FILE|read options from FILE"
349 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
350
351 msgid "do not detach from the console"
352 msgstr "neodpojovat se od konzole"
353
354 msgid "use a log file for the server"
355 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
356
357 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
358 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
359
360 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
361 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
362
363 msgid "do not use the SCdaemon"
364 msgstr "nepoužívat SCdémona"
365
366 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
367 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
368
369 msgid "ignore requests to change the TTY"
370 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
371
372 msgid "ignore requests to change the X display"
373 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
374
375 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
376 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
377
378 msgid "do not use the PIN cache when signing"
379 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
380
381 msgid "disallow the use of an external password cache"
382 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
383
384 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
385 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
386
387 msgid "allow presetting passphrase"
388 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
389
390 msgid "disallow caller to override the pinentry"
391 msgstr "zmemožnit volajícímu přebít pinentry"
392
393 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
394 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
395
396 msgid "enable ssh support"
397 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
398
399 msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
400 msgstr "|ALGORITMUS|ukazovat otkisky SSH pomocí ALGORITMU"
401
402 msgid "enable putty support"
403 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
404
405 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
406 #. reporting address.  This is so that we can change the
407 #. reporting address without breaking the translations.
408 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
409 msgstr ""
410 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
411 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
412
413 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
414 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
415
416 msgid ""
417 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
418 "Secret key management for @GNUPG@\n"
419 msgstr ""
420 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
421 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
422
423 #, c-format
424 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
425 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
426
427 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
428 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
429
430 #, c-format
431 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
432 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
433
434 #, c-format
435 msgid "option file '%s': %s\n"
436 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
437
438 #, c-format
439 msgid "reading options from '%s'\n"
440 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
441
442 #, c-format
443 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
444 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
445
446 #, c-format
447 msgid "can't create socket: %s\n"
448 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
449
450 #, c-format
451 msgid "socket name '%s' is too long\n"
452 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
453
454 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
455 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
456
457 msgid "error getting nonce for the socket\n"
458 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
459
460 #, c-format
461 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
462 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
463
464 #, c-format
465 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
466 msgstr "přístupová práva „%s“ nelze nastavit: %s\n"
467
468 #, c-format
469 msgid "listen() failed: %s\n"
470 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
471
472 #, c-format
473 msgid "listening on socket '%s'\n"
474 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
475
476 #, c-format
477 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
478 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
479
480 #, c-format
481 msgid "directory '%s' created\n"
482 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
483
484 #, c-format
485 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
486 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
487
488 #, c-format
489 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
490 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
491
492 #, c-format
493 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
494 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
495
496 #, c-format
497 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
498 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
499
500 #, c-format
501 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
502 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
503
504 #, c-format
505 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
506 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
507
508 #, c-format
509 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
510 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
511
512 #, c-format
513 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
514 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
515
516 #, c-format
517 msgid "%s %s stopped\n"
518 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
519
520 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
521 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
522
523 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
524 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
525
526 msgid ""
527 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
528 "Password cache maintenance\n"
529 msgstr ""
530 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
531 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
532
533 msgid ""
534 "@Commands:\n"
535 " "
536 msgstr ""
537 "@Příkazy:\n"
538 " "
539
540 msgid ""
541 "@\n"
542 "Options:\n"
543 " "
544 msgstr ""
545 "@\n"
546 "Volby:\n"
547 " "
548
549 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
550 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
551
552 msgid ""
553 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
554 "Secret key maintenance tool\n"
555 msgstr ""
556 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
557 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
558
559 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
560 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
561
562 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
563 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
564
565 msgid ""
566 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
567 "system."
568 msgstr ""
569 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
570 "GnuPG."
571
572 msgid ""
573 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
574 "needed to complete this operation."
575 msgstr ""
576 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
577 "potřebný pro dokončení této operace."
578
579 msgid "cancelled\n"
580 msgstr "zrušeno\n"
581
582 #, c-format
583 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
584 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
585
586 #, c-format
587 msgid "error opening '%s': %s\n"
588 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
589
590 #, c-format
591 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
592 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
593
594 #, c-format
595 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
596 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
597
598 #, c-format
599 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
600 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
601
602 #, c-format
603 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
604 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
605
606 #, c-format
607 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
608 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
609
610 #, c-format
611 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
612 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
613
614 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
615 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
616
617 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
618 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
619 #. Pinentry to insert a line break.  The double
620 #. percent sign is actually needed because it is also
621 #. a printf format string.  If you need to insert a
622 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
623 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
624 #. certificate.
625 #, c-format
626 msgid ""
627 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
628 "certificates?"
629 msgstr ""
630 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
631 "vydávání certifikátu?"
632
633 msgid "Yes"
634 msgstr "Ano"
635
636 msgid "No"
637 msgstr "Ne"
638
639 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
640 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
641 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
642 #. needed because it is also a printf format string.  If you
643 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
644 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
645 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
646 #. as stored in the certificate.
647 #, c-format
648 msgid ""
649 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
650 "fingerprint:%%0A  %s"
651 msgstr ""
652 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
653
654 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
655 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
656 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
657 msgid "Correct"
658 msgstr "V pořádku"
659
660 msgid "Wrong"
661 msgstr "Špatně"
662
663 #, c-format
664 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
665 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
666
667 #, c-format
668 msgid ""
669 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
670 "it now."
671 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
672
673 msgid "Change passphrase"
674 msgstr "Změnit heslo"
675
676 msgid "I'll change it later"
677 msgstr "Změním jej později"
678
679 #, c-format
680 msgid ""
681 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
682 "%%0A?"
683 msgstr ""
684 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
685
686 msgid "Delete key"
687 msgstr "Smazat klíč"
688
689 msgid ""
690 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
691 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
692 msgstr ""
693 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
694 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
695
696 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
697 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
698
699 #, c-format
700 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
701 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
702
703 #, c-format
704 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
705 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
706
707 #, c-format
708 msgid "checking created signature failed: %s\n"
709 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
710
711 msgid "secret key parts are not available\n"
712 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
713
714 #, c-format
715 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
716 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
717
718 #, c-format
719 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
720 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
721
722 #, c-format
723 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
724 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
725
726 #, c-format
727 msgid "error creating a pipe: %s\n"
728 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
729
730 #, c-format
731 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
732 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "error forking process: %s\n"
736 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
737
738 #, c-format
739 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
740 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
741
742 #, c-format
743 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
744 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
745
746 #, c-format
747 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
748 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
749
750 #, c-format
751 msgid "error running '%s': terminated\n"
752 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
753
754 #, c-format
755 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
756 msgstr "čekání na ukončení procesu se nezdařilo: %s\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
760 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
761
762 #, c-format
763 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
764 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
765
766 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
767 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
768
769 #, c-format
770 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
771 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
772
773 # TODO: i18n of first %s
774 #, c-format
775 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
776 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
777
778 # TODO: i18n of first %s
779 #, c-format
780 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
781 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
782
783 #, c-format
784 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
785 msgstr "čekání, až se soubor „%s“ stane přístupným…\n"
786
787 #, c-format
788 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
789 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
790
791 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
792 msgid "yes"
793 msgstr "ano"
794
795 msgid "yY"
796 msgstr "aAyY"
797
798 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
799 msgid "no"
800 msgstr "ne"
801
802 msgid "nN"
803 msgstr "nN"
804
805 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
806 msgid "quit"
807 msgstr "ukončit"
808
809 msgid "qQ"
810 msgstr "uUqQ"
811
812 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
813 msgid "okay|okay"
814 msgstr "okey|okey"
815
816 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
817 msgid "cancel|cancel"
818 msgstr "zrušit|zrušit"
819
820 msgid "oO"
821 msgstr "oO"
822
823 msgid "cC"
824 msgstr "zZ"
825
826 #, c-format
827 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
828 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
829
830 #, c-format
831 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
832 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
833
834 #, c-format
835 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
836 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
837
838 #, c-format
839 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
840 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
841
842 #, c-format
843 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
844 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
845
846 #, c-format
847 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
848 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
849
850 #, c-format
851 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
852 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
853
854 #, c-format
855 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
856 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
857
858 msgid "connection to agent established\n"
859 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
860
861 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
862 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
863
864 #, c-format
865 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
866 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
867
868 #, c-format
869 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
870 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
871
872 msgid "connection to the dirmngr established\n"
873 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
874
875 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
876 #. verbatim.  It will not be printed.
877 msgid "|audit-log-result|Good"
878 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
879
880 msgid "|audit-log-result|Bad"
881 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
882
883 msgid "|audit-log-result|Not supported"
884 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
885
886 msgid "|audit-log-result|No certificate"
887 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
888
889 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
890 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
891
892 msgid "|audit-log-result|Error"
893 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
894
895 msgid "|audit-log-result|Not used"
896 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
897
898 msgid "|audit-log-result|Okay"
899 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
900
901 msgid "|audit-log-result|Skipped"
902 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
903
904 msgid "|audit-log-result|Some"
905 msgstr "|audit-log-result|Některý"
906
907 msgid "Certificate chain available"
908 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
909
910 msgid "root certificate missing"
911 msgstr "chybí kořenový certifikát"
912
913 msgid "Data encryption succeeded"
914 msgstr "Šifrování dat uspělo"
915
916 msgid "Data available"
917 msgstr "Data k dispozici"
918
919 msgid "Session key created"
920 msgstr "Vytvořen klíč relace"
921
922 #, c-format
923 msgid "algorithm: %s"
924 msgstr "algoritmus: %s"
925
926 #, c-format
927 msgid "unsupported algorithm: %s"
928 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
929
930 msgid "seems to be not encrypted"
931 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
932
933 msgid "Number of recipients"
934 msgstr "Počet příjemců"
935
936 #, c-format
937 msgid "Recipient %d"
938 msgstr "Příjemce %d"
939
940 msgid "Data signing succeeded"
941 msgstr "Podepisování dat uspělo"
942
943 #, c-format
944 msgid "data hash algorithm: %s"
945 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
946
947 #, c-format
948 msgid "Signer %d"
949 msgstr "Podepisovatel %d"
950
951 #, c-format
952 msgid "attr hash algorithm: %s"
953 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
954
955 msgid "Data decryption succeeded"
956 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
957
958 msgid "Encryption algorithm supported"
959 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
960
961 msgid "Data verification succeeded"
962 msgstr "Ověření dat uspělo"
963
964 msgid "Signature available"
965 msgstr "Podpis je k dispozici"
966
967 msgid "Parsing data succeeded"
968 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
969
970 #, c-format
971 msgid "bad data hash algorithm: %s"
972 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
973
974 #, c-format
975 msgid "Signature %d"
976 msgstr "Podpis %d"
977
978 msgid "Certificate chain valid"
979 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
980
981 msgid "Root certificate trustworthy"
982 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
983
984 msgid "no CRL found for certificate"
985 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
986
987 msgid "the available CRL is too old"
988 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
989
990 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
991 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
992
993 msgid "Included certificates"
994 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
995
996 msgid "No audit log entries."
997 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
998
999 msgid "Unknown operation"
1000 msgstr "Neznámá operace"
1001
1002 msgid "Gpg-Agent usable"
1003 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1004
1005 msgid "Dirmngr usable"
1006 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1007
1008 #, c-format
1009 msgid "No help available for '%s'."
1010 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1011
1012 msgid "ignoring garbage line"
1013 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1014
1015 msgid "[none]"
1016 msgstr "[neuvedeno]"
1017
1018 #, c-format
1019 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1020 msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
1021
1022 msgid "argument not expected"
1023 msgstr "argument nebyl očekáván"
1024
1025 msgid "read error"
1026 msgstr "chyba při čtení"
1027
1028 msgid "keyword too long"
1029 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1030
1031 msgid "missing argument"
1032 msgstr "postrádám argument"
1033
1034 msgid "invalid argument"
1035 msgstr "neplatný argument"
1036
1037 msgid "invalid command"
1038 msgstr "neplatný příkaz"
1039
1040 msgid "invalid alias definition"
1041 msgstr "neplatný definice aliasu"
1042
1043 msgid "out of core"
1044 msgstr "nedostatek paměti"
1045
1046 msgid "invalid option"
1047 msgstr "neplatný parametr"
1048
1049 #, c-format
1050 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1051 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1052
1053 #, c-format
1054 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1055 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1056
1057 #, c-format
1058 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1059 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1060
1061 #, c-format
1062 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1063 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1064
1065 #, c-format
1066 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1067 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1068
1069 #, c-format
1070 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1071 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1072
1073 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1074 msgid "out of core\n"
1075 msgstr "nedostatek paměti\n"
1076
1077 #, c-format
1078 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1079 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1080
1081 #, c-format
1082 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1083 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1084
1085 #, c-format
1086 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1087 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1088
1089 #, c-format
1090 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1091 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1092
1093 #, c-format
1094 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1095 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1096
1097 #, c-format
1098 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1099 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1100
1101 #, c-format
1102 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1103 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1104
1105 #, c-format
1106 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1107 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1108
1109 msgid "(deadlock?) "
1110 msgstr "(uváznutí?) "
1111
1112 #, c-format
1113 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1114 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1115
1116 #, c-format
1117 msgid "waiting for lock %s...\n"
1118 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1119
1120 # První argument je název knihovny
1121 #, c-format
1122 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1123 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
1124
1125 #, c-format
1126 msgid "armor: %s\n"
1127 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1128
1129 msgid "invalid armor header: "
1130 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1131
1132 msgid "armor header: "
1133 msgstr "ASCII hlavička: "
1134
1135 msgid "invalid clearsig header\n"
1136 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1137
1138 msgid "unknown armor header: "
1139 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1140
1141 msgid "nested clear text signatures\n"
1142 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1143
1144 msgid "unexpected armor: "
1145 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1146
1147 msgid "invalid dash escaped line: "
1148 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1149
1150 #, c-format
1151 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1152 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1153
1154 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1155 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1156
1157 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1158 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1159
1160 msgid "malformed CRC\n"
1161 msgstr "špatný formát CRC\n"
1162
1163 #, c-format
1164 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1165 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1166
1167 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1168 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1169
1170 msgid "error in trailer line\n"
1171 msgstr "chyba v patičce\n"
1172
1173 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1174 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1175
1176 #, c-format
1177 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1178 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1179
1180 msgid ""
1181 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1182 msgstr ""
1183 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1184 "špatný MTA\n"
1185
1186 # TODO: Pluralize
1187 #, c-format
1188 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1189 msgstr "[ nečitelné pro lidi (%zu bajtů: %s%s) ]"
1190
1191 msgid ""
1192 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1193 "an '='\n"
1194 msgstr ""
1195 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1196 "a musí končit znakem „=“\n"
1197
1198 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1199 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1200
1201 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1202 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1203
1204 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1205 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1206
1207 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1208 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat znak „=“\n"
1209
1210 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1211 msgstr "jméno uživatele musí obsahovat pouze tisknutelné znaky nebo mezery\n"
1212
1213 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1214 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1215
1216 #, c-format
1217 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1218 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1219
1220 msgid "Enter passphrase: "
1221 msgstr "Vložte heslo: "
1222
1223 #, c-format
1224 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1225 msgstr "chyba při získávání verze z „%s“: %s\n"
1226
1227 #, c-format
1228 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1229 msgstr "server „%s“ je starší než my (%s < %s)"
1230
1231 #, c-format
1232 msgid "WARNING: %s\n"
1233 msgstr "VAROVÁNÍ: %s\n"
1234
1235 msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
1236 msgstr ""
1237 "Poznámka: Zastaralé servery mohou postrádat důležité bezpečnostní opravy.\n"
1238
1239 #, c-format
1240 msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
1241 msgstr "Poznámka: Restartovat je můžete příkazem „%s“.\n"
1242
1243 #, c-format
1244 msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
1245 msgstr "%s není v souladu s režimem %s\n"
1246
1247 #, c-format
1248 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1249 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1250
1251 #, c-format
1252 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1253 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1254
1255 msgid "can't do this in batch mode\n"
1256 msgstr "nelze provést v dávkovém režimu\n"
1257
1258 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1259 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1260
1261 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1262 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1263
1264 msgid "Your selection? "
1265 msgstr "Váš výběr? "
1266
1267 msgid "[not set]"
1268 msgstr "[není nastaveno]"
1269
1270 msgid "male"
1271 msgstr "muž"
1272
1273 msgid "female"
1274 msgstr "žena"
1275
1276 msgid "unspecified"
1277 msgstr "neuvedeno"
1278
1279 msgid "not forced"
1280 msgstr "není vyžadováno"
1281
1282 msgid "forced"
1283 msgstr "vyžadováno"
1284
1285 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1286 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1287
1288 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1289 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1290
1291 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1292 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1293
1294 msgid "Cardholder's surname: "
1295 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1296
1297 msgid "Cardholder's given name: "
1298 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1299
1300 #, c-format
1301 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1302 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1303
1304 msgid "URL to retrieve public key: "
1305 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1306
1307 #, c-format
1308 msgid "error reading '%s': %s\n"
1309 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1310
1311 #, c-format
1312 msgid "error writing '%s': %s\n"
1313 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1314
1315 msgid "Login data (account name): "
1316 msgstr "Login (jménu účtu): "
1317
1318 msgid "Private DO data: "
1319 msgstr "Privátní DO data: "
1320
1321 msgid "Language preferences: "
1322 msgstr "Jazykové předvolby: "
1323
1324 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1325 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1326
1327 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1328 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1329
1330 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1331 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1332
1333 msgid "Error: invalid response.\n"
1334 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1335
1336 msgid "CA fingerprint: "
1337 msgstr "Otisk CA: "
1338
1339 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1340 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1341
1342 #, c-format
1343 msgid "key operation not possible: %s\n"
1344 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1345
1346 msgid "not an OpenPGP card"
1347 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1348
1349 #, c-format
1350 msgid "error getting current key info: %s\n"
1351 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1352
1353 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1354 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1355
1356 msgid ""
1357 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1358 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1359 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1360 msgstr ""
1361 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1362 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1363 "dokumentace\n"
1364 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1365
1366 #, c-format
1367 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1368 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1369
1370 #, c-format
1371 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1372 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1373
1374 #, c-format
1375 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1376 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1377
1378 #, c-format
1379 msgid "rounded up to %u bits\n"
1380 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1381
1382 #, c-format
1383 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1384 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1385
1386 #, c-format
1387 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1388 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1389
1390 #, c-format
1391 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1392 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1393
1394 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1395 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1396
1397 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1398 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1399
1400 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1401 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1402
1403 #, c-format
1404 msgid ""
1405 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1406 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1407 "You should change them using the command --change-pin\n"
1408 msgstr ""
1409 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1410 "   PIN = „%s“     PIN správce = „%s“\n"
1411 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1412
1413 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1414 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1415
1416 msgid "   (1) Signature key\n"
1417 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1418
1419 msgid "   (2) Encryption key\n"
1420 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1421
1422 msgid "   (3) Authentication key\n"
1423 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1424
1425 msgid "Invalid selection.\n"
1426 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1427
1428 msgid "Please select where to store the key:\n"
1429 msgstr "Prosím vyberte, kam uložit klíč:\n"
1430
1431 #, c-format
1432 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1433 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1434
1435 msgid "This command is not supported by this card\n"
1436 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1437
1438 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1439 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1440
1441 msgid "Continue? (y/N) "
1442 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1443
1444 # The code expects non-localized "yes"
1445 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1446 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1447
1448 msgid "quit this menu"
1449 msgstr "ukončit toto menu"
1450
1451 msgid "show admin commands"
1452 msgstr "zobraz příkazy správce"
1453
1454 msgid "show this help"
1455 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1456
1457 msgid "list all available data"
1458 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1459
1460 msgid "change card holder's name"
1461 msgstr "změní jméno majitele karty"
1462
1463 msgid "change URL to retrieve key"
1464 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1465
1466 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1467 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1468
1469 msgid "change the login name"
1470 msgstr "změnit login name"
1471
1472 msgid "change the language preferences"
1473 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1474
1475 msgid "change card holder's sex"
1476 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1477
1478 msgid "change a CA fingerprint"
1479 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1480
1481 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1482 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1483
1484 msgid "generate new keys"
1485 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1486
1487 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1488 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1489
1490 msgid "verify the PIN and list all data"
1491 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1492
1493 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1494 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1495
1496 msgid "destroy all keys and data"
1497 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1498
1499 msgid "gpg/card> "
1500 msgstr "gpg/karta> "
1501
1502 msgid "Admin-only command\n"
1503 msgstr "pouze příkazy správce\n"
1504
1505 msgid "Admin commands are allowed\n"
1506 msgstr "příkazy správce jsou povoleny\n"
1507
1508 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1509 msgstr "příkazy správce nejsou povoleny\n"
1510
1511 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1512 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1513
1514 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1515 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1516
1517 #, c-format
1518 msgid "can't open '%s'\n"
1519 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1520
1521 #, c-format
1522 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1523 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1524
1525 #, c-format
1526 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1527 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1528
1529 #, c-format
1530 msgid "key \"%s\" not found\n"
1531 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1532
1533 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1534 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1535
1536 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1537 msgstr "bez parametru „--yes“ to nelze v dávkovém režimu provést\n"
1538
1539 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1540 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1541
1542 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1543 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1544
1545 # The first argument is a "key" or "subkey"
1546 #, c-format
1547 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1548 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1549
1550 # deleting secret %s failed
1551 msgid "key"
1552 msgstr "klíče"
1553
1554 # deleting secret %s failed
1555 msgid "subkey"
1556 msgstr "podklíče"
1557
1558 #, c-format
1559 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1560 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1561
1562 msgid "ownertrust information cleared\n"
1563 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1564
1565 #, c-format
1566 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1567 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1568
1569 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1570 msgstr ""
1571 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1572
1573 #, c-format
1574 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1575 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1576
1577 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1578 msgstr "v režimu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1579
1580 #, c-format
1581 msgid "using cipher %s\n"
1582 msgstr "použití šifry: %s\n"
1583
1584 #, c-format
1585 msgid "'%s' already compressed\n"
1586 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1587
1588 #, c-format
1589 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1590 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1591
1592 #, c-format
1593 msgid "reading from '%s'\n"
1594 msgstr "čte se z „%s“\n"
1595
1596 #, c-format
1597 msgid ""
1598 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1599 msgstr ""
1600 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1601
1602 #, c-format
1603 msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
1604 msgstr "šifrovací algoritmus „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
1605
1606 #, c-format
1607 msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
1608 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s není vhodný pro šifrování v režimu %s\n"
1609
1610 #, c-format
1611 msgid ""
1612 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1613 "preferences\n"
1614 msgstr ""
1615 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1616 "příjemce\n"
1617
1618 #, c-format
1619 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1620 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1621
1622 #, c-format
1623 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1624 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1625
1626 #, c-format
1627 msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
1628 msgstr "volba „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
1629
1630 #, c-format
1631 msgid "%s encrypted data\n"
1632 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1633
1634 #, c-format
1635 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1636 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1637
1638 msgid ""
1639 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1640 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1641
1642 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1643 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1644
1645 msgid "no remote program execution supported\n"
1646 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1647
1648 msgid ""
1649 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1650 msgstr ""
1651 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1652 "nastaveny nebezpečně\n"
1653
1654 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1655 msgstr ""
1656 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1657 "dočasné soubory (temp files)\n"
1658
1659 #, c-format
1660 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1661 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1662
1663 #, c-format
1664 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1665 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1666
1667 #, c-format
1668 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1669 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1670
1671 msgid "unnatural exit of external program\n"
1672 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1673
1674 msgid "unable to execute external program\n"
1675 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1676
1677 #, c-format
1678 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1679 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1680
1681 #, c-format
1682 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1683 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1684
1685 #, c-format
1686 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1687 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1688
1689 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1690 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1691
1692 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1693 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1694
1695 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1696 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1697
1698 msgid "remove unusable parts from key during export"
1699 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1700
1701 msgid "remove as much as possible from key during export"
1702 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1703
1704 msgid "use the GnuPG key backup format"
1705 msgstr "použít záložní formát klíče GnuPG"
1706
1707 msgid " - skipped"
1708 msgstr " – přeskočeno"
1709
1710 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
1711 #, c-format
1712 msgid "writing to '%s'\n"
1713 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
1714
1715 #, c-format
1716 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1717 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1718
1719 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1720 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1721
1722 #, c-format
1723 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1724 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1725
1726 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1727 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1728
1729 #, c-format
1730 msgid "error creating '%s': %s\n"
1731 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1732
1733 msgid "[User ID not found]"
1734 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1735
1736 #, c-format
1737 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1738 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1739
1740 #, c-format
1741 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1742 msgstr "Pozor: „%s“ by měl být dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1743
1744 #, c-format
1745 msgid "error looking up: %s\n"
1746 msgstr "chyba při vyhledávání: %s\n"
1747
1748 #, c-format
1749 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1750 msgstr "Pozor: %s se nachází v souboru klíčů (keyring) %dkrát\n"
1751
1752 #, c-format
1753 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1754 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1755
1756 #, c-format
1757 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1758 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1759
1760 msgid "No fingerprint"
1761 msgstr "Chybí otisk"
1762
1763 #, c-format
1764 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1765 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1766
1767 #, c-format
1768 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1769 msgstr "Pozor: jako výchozí klíč se nepoužije „%s“: %s\n"
1770
1771 #, c-format
1772 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1773 msgstr "jako výchozí tajný klíč pro podepisování se použije „%s“\n"
1774
1775 #, c-format
1776 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1777 msgstr "všechny hodnoty předány „%s“ se ignorují\n"
1778
1779 # c-format
1780 #, c-format
1781 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1782 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1783
1784 #, c-format
1785 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1786 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1787
1788 #, c-format
1789 msgid "valid values for option '%s':\n"
1790 msgstr "platné hodnoty pro volbu „%s“:\n"
1791
1792 msgid "make a signature"
1793 msgstr "vytvořit podpis"
1794
1795 msgid "make a clear text signature"
1796 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1797
1798 msgid "make a detached signature"
1799 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1800
1801 msgid "encrypt data"
1802 msgstr "šifrovat data"
1803
1804 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1805 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1806
1807 msgid "decrypt data (default)"
1808 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1809
1810 msgid "verify a signature"
1811 msgstr "verifikovat podpis"
1812
1813 msgid "list keys"
1814 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1815
1816 msgid "list keys and signatures"
1817 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1818
1819 msgid "list and check key signatures"
1820 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1821
1822 msgid "list keys and fingerprints"
1823 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1824
1825 msgid "list secret keys"
1826 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1827
1828 msgid "generate a new key pair"
1829 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1830
1831 msgid "quickly generate a new key pair"
1832 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1833
1834 msgid "quickly add a new user-id"
1835 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1836
1837 msgid "quickly revoke a user-id"
1838 msgstr "rychle odvolat identitu uživatele"
1839
1840 msgid "quickly set a new expiration date"
1841 msgstr "rychle nastavit nové datum konce platnosti"
1842
1843 msgid "full featured key pair generation"
1844 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1845
1846 msgid "generate a revocation certificate"
1847 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1848
1849 msgid "remove keys from the public keyring"
1850 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1851
1852 msgid "remove keys from the secret keyring"
1853 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1854
1855 msgid "quickly sign a key"
1856 msgstr "rychle podepsat klíč"
1857
1858 msgid "quickly sign a key locally"
1859 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1860
1861 msgid "sign a key"
1862 msgstr "podepsat klíč"
1863
1864 msgid "sign a key locally"
1865 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1866
1867 msgid "sign or edit a key"
1868 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1869
1870 msgid "change a passphrase"
1871 msgstr "změnit heslo"
1872
1873 msgid "export keys"
1874 msgstr "exportovat klíče"
1875
1876 msgid "export keys to a keyserver"
1877 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1878
1879 msgid "import keys from a keyserver"
1880 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1881
1882 msgid "search for keys on a keyserver"
1883 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1884
1885 msgid "update all keys from a keyserver"
1886 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1887
1888 msgid "import/merge keys"
1889 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1890
1891 msgid "print the card status"
1892 msgstr "vytisknout stav karty"
1893
1894 msgid "change data on a card"
1895 msgstr "změnit data na kartě"
1896
1897 msgid "change a card's PIN"
1898 msgstr "změnit PIN karty"
1899
1900 msgid "update the trust database"
1901 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1902
1903 msgid "print message digests"
1904 msgstr "vypsat hash zprávy"
1905
1906 msgid "run in server mode"
1907 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1908
1909 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
1910 msgstr "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči"
1911
1912 msgid "create ascii armored output"
1913 msgstr "vytvořit výstup zapsaný v ASCII"
1914
1915 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1916 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1917
1918 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1919 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1920
1921 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1922 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1923
1924 msgid "use canonical text mode"
1925 msgstr "použít kanonický textový režim"
1926
1927 msgid "|FILE|write output to FILE"
1928 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1929
1930 msgid "do not make any changes"
1931 msgstr "neprovádět žádné změny"
1932
1933 msgid "prompt before overwriting"
1934 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1935
1936 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1937 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1938
1939 msgid ""
1940 "@\n"
1941 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1942 msgstr ""
1943 "@\n"
1944 "(Pro úplný seznam všech příkazů a voleb nahlédněte do manuálové stránky.)\n"
1945
1946 msgid ""
1947 "@\n"
1948 "Examples:\n"
1949 "\n"
1950 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1951 " --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
1952 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1953 " --list-keys [names]        show keys\n"
1954 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1955 msgstr ""
1956 "@\n"
1957 "Příklady:\n"
1958 "\n"
1959 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1960 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1961 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1962 " --list-keys [jména]        ukázat klíče\n"
1963 " --fingerprint [jména]      ukázat otisky\n"
1964
1965 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1966 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1967
1968 msgid ""
1969 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1970 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1971 "Default operation depends on the input data\n"
1972 msgstr ""
1973 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1974 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1975 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1976
1977 msgid ""
1978 "\n"
1979 "Supported algorithms:\n"
1980 msgstr ""
1981 "\n"
1982 "Podporované algoritmy:\n"
1983
1984 msgid "Pubkey: "
1985 msgstr "Veřejný klíč: "
1986
1987 msgid "Cipher: "
1988 msgstr "Šifra: "
1989
1990 msgid "Hash: "
1991 msgstr "Hash: "
1992
1993 msgid "Compression: "
1994 msgstr "Komprese: "
1995
1996 #, c-format
1997 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1998 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
1999
2000 msgid "conflicting commands\n"
2001 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2002
2003 #, c-format
2004 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2005 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2006
2007 #, c-format
2008 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2009 msgstr ""
2010 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2011
2012 #, c-format
2013 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2014 msgstr ""
2015 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2016
2017 #, c-format
2018 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2019 msgstr ""
2020 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2021
2022 #, c-format
2023 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2024 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2025
2026 #, c-format
2027 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2028 msgstr ""
2029 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2030
2031 #, c-format
2032 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2033 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2034
2035 #, c-format
2036 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2037 msgstr ""
2038 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2039 "nebezpečně\n"
2040
2041 #, c-format
2042 msgid ""
2043 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2044 msgstr ""
2045 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2046 "nebezpečně\n"
2047
2048 #, c-format
2049 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2050 msgstr ""
2051 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2052 "nebezpečně\n"
2053
2054 #, c-format
2055 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2056 msgstr ""
2057 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2058 "nastavena bezpečně\n"
2059
2060 #, c-format
2061 msgid ""
2062 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2063 msgstr ""
2064 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2065 "nastavena bezpečně\n"
2066
2067 #, c-format
2068 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2069 msgstr ""
2070 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2071 "nastavena bezpečně\n"
2072
2073 # c-format
2074 #, c-format
2075 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2076 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2077
2078 msgid "display photo IDs during key listings"
2079 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2080
2081 msgid "show key usage information during key listings"
2082 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2083
2084 msgid "show policy URLs during signature listings"
2085 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2086
2087 msgid "show all notations during signature listings"
2088 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2089
2090 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2091 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2092
2093 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2094 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2095
2096 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2097 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2098
2099 msgid "show user ID validity during key listings"
2100 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2101
2102 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2103 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2104
2105 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2106 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2107
2108 msgid "show the keyring name in key listings"
2109 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2110
2111 msgid "show expiration dates during signature listings"
2112 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2113
2114 #, c-format
2115 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2116 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2117
2118 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2119 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2120
2121 #, c-format
2122 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2123 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2124
2125 #, c-format
2126 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2127 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2128
2129 #, c-format
2130 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2131 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2132
2133 #, c-format
2134 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2135 msgstr "„%s“ není správná e-mailová adresa\n"
2136
2137 #, c-format
2138 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2139 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2140
2141 #, c-format
2142 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2143 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2144
2145 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2146 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2147
2148 #, c-format
2149 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2150 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2151
2152 msgid "invalid keyserver options\n"
2153 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2154
2155 #, c-format
2156 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2157 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2158
2159 msgid "invalid import options\n"
2160 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2161
2162 #, c-format
2163 msgid "invalid filter option: %s\n"
2164 msgstr "neplatná volba filtru: %s\n"
2165
2166 #, c-format
2167 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2168 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2169
2170 msgid "invalid export options\n"
2171 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2172
2173 #, c-format
2174 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2175 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2176
2177 msgid "invalid list options\n"
2178 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2179
2180 msgid "display photo IDs during signature verification"
2181 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2182
2183 msgid "show policy URLs during signature verification"
2184 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2185
2186 msgid "show all notations during signature verification"
2187 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2188
2189 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2190 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2191
2192 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2193 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2194
2195 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2196 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2197
2198 msgid "show user ID validity during signature verification"
2199 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2200
2201 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2202 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2203
2204 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2205 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2206
2207 msgid "validate signatures with PKA data"
2208 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2209
2210 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2211 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2212
2213 #, c-format
2214 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2215 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2216
2217 msgid "invalid verify options\n"
2218 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2219
2220 #, c-format
2221 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2222 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2223
2224 #, c-format
2225 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2226 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2227
2228 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2229 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2230
2231 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2232 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2233
2234 #, c-format
2235 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2236 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2237
2238 #, c-format
2239 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2240 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2241
2242 #, c-format
2243 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2244 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2245
2246 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2247 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2248
2249 #, c-format
2250 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2251 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2252
2253 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2254 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2255
2256 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2257 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2258
2259 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2260 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2261
2262 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2263 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2264
2265 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2266 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2267
2268 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2269 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2270
2271 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2272 msgstr ""
2273 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2274 "2 nebo 3\n"
2275
2276 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2277 msgstr ""
2278 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2279 "nebo 3\n"
2280
2281 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2282 msgstr "Poznámka: jednoduchý režim S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2283
2284 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2285 msgstr "neplatný režim S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2286
2287 msgid "invalid default preferences\n"
2288 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2289
2290 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2291 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2292
2293 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2294 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2295
2296 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2297 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2298
2299 #, c-format
2300 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2301 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2302
2303 #, c-format
2304 msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2305 msgstr "hashovací algoritmus „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
2306
2307 #, c-format
2308 msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2309 msgstr "kompresní algoritmus „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
2310
2311 #, c-format
2312 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2313 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2314
2315 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2316 msgstr ""
2317 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2318
2319 #, c-format
2320 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2321 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2322
2323 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2324 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2325
2326 #, c-format
2327 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
2328 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v režimu %s\n"
2329
2330 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2331 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2332
2333 #, c-format
2334 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
2335 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v režimu %s\n"
2336
2337 #, c-format
2338 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2339 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2340
2341 #, c-format
2342 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2343 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "key export failed: %s\n"
2347 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2348
2349 #, c-format
2350 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2351 msgstr "export jako SSH klíč se nepodařil: %s\n"
2352
2353 #, c-format
2354 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2355 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2356
2357 #, c-format
2358 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2359 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2360
2361 #, c-format
2362 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2363 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2364
2365 #, c-format
2366 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2367 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2368
2369 #, c-format
2370 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2371 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2372
2373 #, c-format
2374 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2375 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2376
2377 #, c-format
2378 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2379 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2380
2381 msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
2382 msgstr "POZOR: nezadán žádný příkaz. Váš záměr bude odhadnut…\n"
2383
2384 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2385 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2386
2387 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2388 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2389
2390 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2391 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2392
2393 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2394 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2395
2396 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2397 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2398
2399 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2400 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2401
2402 msgid "|FD|write status info to this FD"
2403 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2404
2405 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2406 msgstr "|ALGORITMUS|zamítnout podpisy založené na ALGORITMU"
2407
2408 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2409 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2410
2411 msgid ""
2412 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2413 "Check signatures against known trusted keys\n"
2414 msgstr ""
2415 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2416 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2417
2418 msgid "No help available"
2419 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2420
2421 #, c-format
2422 msgid "No help available for '%s'"
2423 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2424
2425 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2426 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2427
2428 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2429 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2430
2431 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2432 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2433
2434 msgid "do not update the trustdb after import"
2435 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2436
2437 msgid "show key during import"
2438 msgstr "při importu ukázat klíč"
2439
2440 msgid "only accept updates to existing keys"
2441 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2442
2443 msgid "remove unusable parts from key after import"
2444 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2445
2446 msgid "remove as much as possible from key after import"
2447 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2448
2449 msgid "run import filters and export key immediately"
2450 msgstr "spustit importní filtry a exportovat klíč okamžitě"
2451
2452 msgid "assume the GnuPG key backup format"
2453 msgstr "předpokládat vstup ve formátu zálohy klíčů GnuPG"
2454
2455 msgid "repair keys on import"
2456 msgstr "při importu opravit klíče"
2457
2458 #, c-format
2459 msgid "skipping block of type %d\n"
2460 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2461
2462 #, c-format
2463 msgid "%lu keys processed so far\n"
2464 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2465
2466 #, c-format
2467 msgid "Total number processed: %lu\n"
2468 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2469
2470 #, c-format
2471 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2472 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2473
2474 #, c-format
2475 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2476 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2477
2478 #, c-format
2479 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2480 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2481
2482 #, c-format
2483 msgid "              imported: %lu"
2484 msgstr "                     importováno: %lu"
2485
2486 #, c-format
2487 msgid "             unchanged: %lu\n"
2488 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2489
2490 #, c-format
2491 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2492 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2493
2494 #, c-format
2495 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2496 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2497
2498 #, c-format
2499 msgid "        new signatures: %lu\n"
2500 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2501
2502 #, c-format
2503 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2504 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2505
2506 #, c-format
2507 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2508 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2509
2510 #, c-format
2511 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2512 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2513
2514 #, c-format
2515 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2516 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid "          not imported: %lu\n"
2520 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2524 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2528 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid ""
2532 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2533 "algorithms on these user IDs:\n"
2534 msgstr ""
2535 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2536 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2537
2538 #, c-format
2539 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2540 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2541
2542 #, c-format
2543 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2544 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2545
2546 #, c-format
2547 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2548 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2549
2550 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2551 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2552
2553 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2554 msgstr ""
2555 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2556
2557 #, c-format
2558 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2559 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2560
2561 #, c-format
2562 msgid "key %s: no user ID\n"
2563 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2564
2565 #, c-format
2566 msgid "key %s: %s\n"
2567 msgstr "klíč %s: %s\n"
2568
2569 msgid "rejected by import screener"
2570 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2571
2572 #, c-format
2573 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2574 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2575
2576 # c-format
2577 #, c-format
2578 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2579 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2580
2581 #, c-format
2582 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2583 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2584
2585 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2586 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2587
2588 #, c-format
2589 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2590 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2591
2592 #, c-format
2593 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2594 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2595
2596 #, c-format
2597 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2598 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2599
2600 #, c-format
2601 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2602 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2603
2604 #, c-format
2605 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2606 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2607
2608 #, c-format
2609 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2610 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2611
2612 #, c-format
2613 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2614 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2615
2616 #, c-format
2617 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2618 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2619
2620 #, c-format
2621 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2622 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2623
2624 #, c-format
2625 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2626 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2627
2628 #, c-format
2629 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2630 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2631
2632 #, c-format
2633 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2634 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2635
2636 #, c-format
2637 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2638 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2639
2640 #, c-format
2641 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2642 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2643
2644 #, c-format
2645 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2646 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2647
2648 #, c-format
2649 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2650 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2654 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2658 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2659
2660 #, c-format
2661 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2662 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2663
2664 #, c-format
2665 msgid "key %s: secret key imported\n"
2666 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2667
2668 #, c-format
2669 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2670 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2671
2672 #, c-format
2673 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2674 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2675
2676 #, c-format
2677 msgid "secret key %s: %s\n"
2678 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2679
2680 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2681 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2682
2683 #, c-format
2684 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2685 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2686
2687 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2688 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2689 #. actual private key data is stored on the card.  A
2690 #. single smartcard can have up to three private key
2691 #. data.  Importing private key stub is always
2692 #. skipped in 2.1, and it returns
2693 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2694 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2695 #. references to a card will be automatically
2696 #. created again.
2697 #, c-format
2698 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2699 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2700
2701 #, c-format
2702 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2703 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2704
2705 #, c-format
2706 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2707 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2708
2709 #, c-format
2710 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2711 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2712
2713 #, c-format
2714 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2715 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2716
2717 #, c-format
2718 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2719 msgstr ""
2720 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2721
2722 #, c-format
2723 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2724 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2725
2726 #, c-format
2727 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2728 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2729
2730 #, c-format
2731 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2732 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2733
2734 #, c-format
2735 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2736 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2737
2738 #, c-format
2739 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2740 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2741
2742 #, c-format
2743 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2744 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2745
2746 #, c-format
2747 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2748 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro odvolání klíče\n"
2749
2750 #, c-format
2751 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2752 msgstr "klíč %s: neplatný odvolací podklíč\n"
2753
2754 #, c-format
2755 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2756 msgstr "klíč %s: vícenásobná odvolání podklíče smazáno\n"
2757
2758 #, c-format
2759 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2760 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2761
2762 #, c-format
2763 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2764 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2765
2766 #, c-format
2767 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2768 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2769
2770 #, c-format
2771 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2772 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2773
2774 #, c-format
2775 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2776 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2777
2778 #, c-format
2779 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2780 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2781
2782 #, c-format
2783 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2784 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2785
2786 #, c-format
2787 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2788 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2789
2790 #, c-format
2791 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2792 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být odvolán: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2793
2794 #, c-format
2795 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2796 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být odvolán: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2797
2798 #, c-format
2799 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2800 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2801
2802 #, c-format
2803 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2804 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2805
2806 #, c-format
2807 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2808 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2809
2810 #, c-format
2811 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2812 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2813
2814 #, c-format
2815 msgid "keybox '%s' created\n"
2816 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2817
2818 #, c-format
2819 msgid "keyring '%s' created\n"
2820 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2821
2822 #, c-format
2823 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2824 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2825
2826 #, c-format
2827 msgid "error opening key DB: %s\n"
2828 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2829
2830 #, c-format
2831 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2832 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2833
2834 msgid "[revocation]"
2835 msgstr "[odvolání]"
2836
2837 msgid "[self-signature]"
2838 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2839
2840 msgid ""
2841 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2842 "keys\n"
2843 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2844 "etc.)\n"
2845 msgstr ""
2846 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2847 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2848 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
2849 "\n"
2850
2851 #, c-format
2852 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2853 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2854
2855 #, c-format
2856 msgid "  %d = I trust fully\n"
2857 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2858
2859 msgid ""
2860 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2861 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2862 "trust signatures on your behalf.\n"
2863 msgstr ""
2864 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2865 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2866 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2867
2868 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2869 msgstr ""
2870 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2871 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2872
2873 #, c-format
2874 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2875 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
2876
2877 #, c-format
2878 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2879 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je odvoláno."
2880
2881 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2882 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2883
2884 msgid "  Unable to sign.\n"
2885 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2886
2887 #, c-format
2888 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2889 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2890
2891 #, c-format
2892 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2893 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2894
2895 #, c-format
2896 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2897 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2898
2899 msgid "Sign it? (y/N) "
2900 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2901
2902 #, c-format
2903 msgid ""
2904 "The self-signature on \"%s\"\n"
2905 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2906 msgstr ""
2907 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2908 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2909
2910 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2911 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2912
2913 #, c-format
2914 msgid ""
2915 "Your current signature on \"%s\"\n"
2916 "has expired.\n"
2917 msgstr ""
2918 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2919 "vypršela.\n"
2920
2921 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2922 msgstr ""
2923 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2924 "N) "
2925
2926 #, c-format
2927 msgid ""
2928 "Your current signature on \"%s\"\n"
2929 "is a local signature.\n"
2930 msgstr ""
2931 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2932 "je pouze lokální.\n"
2933
2934 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2935 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2936
2937 #, c-format
2938 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2939 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2940
2941 #, c-format
2942 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2943 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2944
2945 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2946 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2947
2948 #, c-format
2949 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2950 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2951
2952 msgid "This key has expired!"
2953 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2954
2955 #, c-format
2956 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2957 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2958
2959 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2960 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2961
2962 msgid ""
2963 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2964 "belongs\n"
2965 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2966 msgstr ""
2967 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2968 "patří výše uvedené osobě.\n"
2969 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2970
2971 #, c-format
2972 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2973 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2974
2975 #, c-format
2976 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2977 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2978
2979 #, c-format
2980 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2981 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2982
2983 #, c-format
2984 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2985 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2986
2987 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2988 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
2989
2990 #, c-format
2991 msgid ""
2992 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2993 "key \"%s\" (%s)\n"
2994 msgstr ""
2995 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2996 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2997
2998 msgid "This will be a self-signature.\n"
2999 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3000
3001 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3002 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3003
3004 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3005 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3006
3007 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3008 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3009
3010 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3011 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3012
3013 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3014 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3015
3016 msgid "I have checked this key casually.\n"
3017 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3018
3019 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3020 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3021
3022 msgid "Really sign? (y/N) "
3023 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3024
3025 #, c-format
3026 msgid "signing failed: %s\n"
3027 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3028
3029 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3030 msgstr ""
3031 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3032 "nelze změnit.\n"
3033
3034 #, c-format
3035 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3036 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3037
3038 msgid "save and quit"
3039 msgstr "uložit a ukončit"
3040
3041 msgid "show key fingerprint"
3042 msgstr "vypsat otisk klíče"
3043
3044 msgid "show the keygrip"
3045 msgstr "ukázat keygrip"
3046
3047 msgid "list key and user IDs"
3048 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3049
3050 msgid "select user ID N"
3051 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3052
3053 msgid "select subkey N"
3054 msgstr "vyberte podklíč N"
3055
3056 msgid "check signatures"
3057 msgstr "kontrolovat podpisy"
3058
3059 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3060 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3061
3062 msgid "sign selected user IDs locally"
3063 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3064
3065 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3066 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3067
3068 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3069 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3070
3071 msgid "add a user ID"
3072 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3073
3074 msgid "add a photo ID"
3075 msgstr "přidat fotografický ID"
3076
3077 msgid "delete selected user IDs"
3078 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3079
3080 msgid "add a subkey"
3081 msgstr "přidat podklíč"
3082
3083 msgid "add a key to a smartcard"
3084 msgstr "přidat klíč na kartu"
3085
3086 msgid "move a key to a smartcard"
3087 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3088
3089 msgid "move a backup key to a smartcard"
3090 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3091
3092 msgid "delete selected subkeys"
3093 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3094
3095 msgid "add a revocation key"
3096 msgstr "přidat revokační klíč"
3097
3098 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3099 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3100
3101 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3102 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3103
3104 msgid "flag the selected user ID as primary"
3105 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3106
3107 msgid "list preferences (expert)"
3108 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3109
3110 msgid "list preferences (verbose)"
3111 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3112
3113 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3114 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3115
3116 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3117 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3118
3119 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3120 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3121
3122 msgid "change the passphrase"
3123 msgstr "změnit heslo"
3124
3125 msgid "change the ownertrust"
3126 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3127
3128 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3129 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3130
3131 msgid "revoke selected user IDs"
3132 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3133
3134 msgid "revoke key or selected subkeys"
3135 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3136
3137 msgid "enable key"
3138 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3139
3140 msgid "disable key"
3141 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3142
3143 msgid "show selected photo IDs"
3144 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3145
3146 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3147 msgstr ""
3148 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3149
3150 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3151 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3152
3153 msgid "Secret key is available.\n"
3154 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3155
3156 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3157 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3158
3159 msgid ""
3160 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3161 "(lsign),\n"
3162 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3163 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3164 msgstr ""
3165 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3166 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3167 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3168
3169 msgid "Key is revoked."
3170 msgstr "Klíč je odvolán."
3171
3172 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3173 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3174
3175 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3176 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3177
3178 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3179 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3180
3181 #, c-format
3182 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3183 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3184
3185 #, c-format
3186 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3187 msgstr "Tento příkaz není v režimu %s dovolen.\n"
3188
3189 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3190 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3191
3192 #, c-format
3193 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3194 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3195
3196 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3197 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3198
3199 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3200 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3201
3202 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3203 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3204
3205 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3206 #. moving the key and not about removing it.
3207 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3208 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3209
3210 msgid "You must select exactly one key.\n"
3211 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3212
3213 msgid "Command expects a filename argument\n"
3214 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3215
3216 #, c-format
3217 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3218 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3219
3220 #, c-format
3221 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3222 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3223
3224 msgid "You must select at least one key.\n"
3225 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3226
3227 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3228 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3229
3230 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3231 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3232
3233 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3234 msgstr "Opravdu odvolat všechna vybraná ID uživatele? (a/N) "
3235
3236 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3237 msgstr "Opravdu odvolat toto ID uživatele? (a/N) "
3238
3239 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3240 msgstr "Opravdu chcete odvolat celý klíč? (a/N) "
3241
3242 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3243 msgstr "Opravdu chcete odvolat vybrané podklíče? (a/N) "
3244
3245 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3246 msgstr "Opravdu chcete odvolat tento podklíč? (a/N) "
3247
3248 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3249 msgstr ""
3250 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3251 "poskytnutá uživatelem\n"
3252
3253 msgid "Set preference list to:\n"
3254 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3255
3256 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3257 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3258
3259 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3260 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3261
3262 msgid "Save changes? (y/N) "
3263 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3264
3265 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3266 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3267
3268 #, c-format
3269 msgid "update failed: %s\n"
3270 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3271
3272 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3273 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3274
3275 msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
3276 msgstr "poslední platné ID uživatele nelze odvolat.\n"
3277
3278 #, c-format
3279 msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
3280 msgstr "odvolání ID uživatele se nepodařilo: %s\n"
3281
3282 #, c-format
3283 msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
3284 msgstr "nastavení primárního ID uživatele se nepodařilo: %s\n"
3285
3286 #, c-format
3287 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3288 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3289
3290 #, c-format
3291 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3292 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3293
3294 #, c-format
3295 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3296 msgstr "Neplatné ID uživatele „%s“: %s\n"
3297
3298 msgid "No matching user IDs."
3299 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3300
3301 msgid "Nothing to sign.\n"
3302 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3303
3304 #, c-format
3305 msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
3306 msgstr "„%s“ není platná doba expirace\n"
3307
3308 #, c-format
3309 msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
3310 msgstr "„%s“ není řádný otisk\n"
3311
3312 #, c-format
3313 msgid "subkey \"%s\" not found\n"
3314 msgstr "podklíč „%s“ nenalezen\n"
3315
3316 msgid "Digest: "
3317 msgstr "Hash: "
3318
3319 msgid "Features: "
3320 msgstr "Vlastnosti: "
3321
3322 msgid "Keyserver no-modify"
3323 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3324
3325 msgid "Preferred keyserver: "
3326 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3327
3328 msgid "Notations: "
3329 msgstr "Poznámky: "
3330
3331 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3332 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3333
3334 #, c-format
3335 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3336 msgstr "V %s byl následující klíč odvolán %s klíčem %s\n"
3337
3338 #, c-format
3339 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3340 msgstr "Tento klíč může být odvolán %s klíčem %s "
3341
3342 msgid "(sensitive)"
3343 msgstr "(citlivá informace)"
3344
3345 #, c-format
3346 msgid "created: %s"
3347 msgstr "vytvořen: %s"
3348
3349 #, c-format
3350 msgid "revoked: %s"
3351 msgstr "odvolán: %s"
3352
3353 #, c-format
3354 msgid "expired: %s"
3355 msgstr "platnost skončila: %s"
3356
3357 #, c-format
3358 msgid "expires: %s"
3359 msgstr "platnost skončí: %s"
3360
3361 #, c-format
3362 msgid "usage: %s"
3363 msgstr "použití: %s"
3364
3365 msgid "card-no: "
3366 msgstr "číslo karty: "
3367
3368 #, c-format
3369 msgid "trust: %s"
3370 msgstr "důvěra: %s"
3371
3372 #, c-format
3373 msgid "validity: %s"
3374 msgstr "platnost: %s"
3375
3376 msgid "This key has been disabled"
3377 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3378
3379 msgid ""
3380 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3381 "unless you restart the program.\n"
3382 msgstr ""
3383 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3384 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3385
3386 # status
3387 msgid "revoked"
3388 msgstr "odvolán"
3389
3390 msgid "expired"
3391 msgstr "platnost skončila"
3392
3393 msgid ""
3394 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3395 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3396 msgstr ""
3397 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3398 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3399
3400 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3401 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3402
3403 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3404 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3405
3406 msgid ""
3407 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3408 "versions\n"
3409 "         of PGP to reject this key.\n"
3410 msgstr ""
3411 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3412 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3413
3414 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3415 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3416
3417 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3418 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3419
3420 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3421 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3422
3423 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3424 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3425
3426 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3427 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3428
3429 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3430 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3431
3432 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3433 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3434
3435 #, c-format
3436 msgid "Deleted %d signature.\n"
3437 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3438 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3439 msgstr[1] "Smazány %d podpisy.\n"
3440 msgstr[2] "Smazáno %d podpisů.\n"
3441
3442 msgid "Nothing deleted.\n"
3443 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3444
3445 msgid "invalid"
3446 msgstr "neplatný"
3447
3448 #, c-format
3449 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3450 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3451
3452 #, c-format
3453 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3454 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3455 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: odstraněn %d podpis\n"
3456 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: odstraněny %d podpisy\n"
3457 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: odstraněno %d podpisů\n"
3458
3459 #, c-format
3460 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3461 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3462
3463 #, c-format
3464 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3465 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3466
3467 msgid ""
3468 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3469 "cause\n"
3470 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3471 msgstr ""
3472 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání pověřeého odvolatele může v některých\n"
3473 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3474
3475 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3476 msgstr "K PGP2 klíči byste neměli přidávat pověřeného odvolatele.\n"
3477
3478 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3479 msgstr "Vložte identifikátor pověřeného odvolatele: "
3480
3481 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3482 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit odvoláním\n"
3483
3484 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3485 msgstr "klíč nelze pověřit odvoláním sama sebe\n"
3486
3487 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3488 msgstr "tento klíč již byl určen jako odvolatel\n"
3489
3490 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3491 msgstr ""
3492 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče pověřeným odvolatelem je nevratná operace!\n"
3493
3494 msgid ""
3495 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3496 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit odvoláním? (a/N) "
3497
3498 msgid ""
3499 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3500 "N) "
3501 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3502
3503 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3504 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3505
3506 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3507 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3508
3509 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3510 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3511
3512 #, c-format
3513 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3514 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3515
3516 #, c-format
3517 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3518 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3519
3520 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3521 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3522
3523 #, c-format
3524 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3525 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3526
3527 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3528 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3529
3530 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3531 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3532
3533 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3534 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3535
3536 msgid "Enter the notation: "
3537 msgstr "Vložte poznámku: "
3538
3539 msgid "Proceed? (y/N) "
3540 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3541
3542 #, c-format
3543 msgid "No user ID with index %d\n"
3544 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3545
3546 #, c-format
3547 msgid "No user ID with hash %s\n"
3548 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3549
3550 #, c-format
3551 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3552 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3553
3554 #, c-format
3555 msgid "No subkey with index %d\n"
3556 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3557
3558 #, c-format
3559 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3560 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3561
3562 #, c-format
3563 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3564 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3565
3566 msgid " (non-exportable)"
3567 msgstr " (neexportovatelné)"
3568
3569 #, c-format
3570 msgid "This signature expired on %s.\n"
3571 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3572
3573 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3574 msgstr "Jste si jisti, že jej chcete stále odvolat? (a/N) "
3575
3576 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3577 msgstr "Vytvořit pro tento podpis odvolací certifikát? (a/N)"
3578
3579 msgid "Not signed by you.\n"
3580 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3581
3582 #, c-format
3583 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3584 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3585
3586 msgid " (non-revocable)"
3587 msgstr " (neodvolatelné)"
3588
3589 #, c-format
3590 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3591 msgstr "odvoláno vaším klíčem %s v %s\n"
3592
3593 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3594 msgstr "Chystáte se odvolat tyto podpisy:\n"
3595
3596 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3597 msgstr "Opravdu vytvořit odvolací certifikáty? (a/N) "
3598
3599 msgid "no secret key\n"
3600 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3601
3602 #, c-format
3603 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3604 msgstr "pokud odvolat ID neuživatele: %s\n"
3605
3606 #, c-format
3607 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3608 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již odvoláno\n"
3609
3610 #, c-format
3611 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3612 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3613
3614 msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
3615 msgstr "Poslední platné ID uživatele nelze odvolat.\n"
3616
3617 #, c-format
3618 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3619 msgstr "Klíč %s je již odvolán.\n"
3620
3621 #, c-format
3622 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3623 msgstr "Podklíč %s je již odvolán.\n"
3624
3625 #, c-format
3626 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3627 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3628
3629 #, c-format
3630 msgid "invalid value for option '%s'\n"
3631 msgstr "neplatný argument u volby „%s“\n"
3632
3633 #, c-format
3634 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3635 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3636
3637 msgid "too many cipher preferences\n"
3638 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3639
3640 msgid "too many digest preferences\n"
3641 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3642
3643 msgid "too many compression preferences\n"
3644 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3645
3646 #, c-format
3647 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3648 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3649
3650 msgid "writing direct signature\n"
3651 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3652
3653 msgid "writing self signature\n"
3654 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3655
3656 msgid "writing key binding signature\n"
3657 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3658
3659 #, c-format
3660 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3661 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3662
3663 #, c-format
3664 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3665 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3666
3667 msgid ""
3668 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3669 msgstr ""
3670 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3671 "dlouhým hashem\n"
3672
3673 msgid "Sign"
3674 msgstr "Podepisování"
3675
3676 msgid "Certify"
3677 msgstr "Certifikování"
3678
3679 msgid "Encrypt"
3680 msgstr "Šifrování"
3681
3682 msgid "Authenticate"
3683 msgstr "Autentizace"
3684
3685 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3686 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3687 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3688 #. functions:
3689 #.
3690 #. s = Toggle signing capability
3691 #. e = Toggle encryption capability
3692 #. a = Toggle authentication capability
3693 #. q = Finish
3694 #.
3695 msgid "SsEeAaQq"
3696 msgstr "SsEeAaQq"
3697
3698 #, c-format
3699 msgid "Possible actions for a %s key: "
3700 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3701
3702 msgid "Current allowed actions: "
3703 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3704
3705 #, c-format
3706 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3707 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3708
3709 #, c-format
3710 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3711 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3712
3713 #, c-format
3714 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3715 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3716
3717 #, c-format
3718 msgid "   (%c) Finished\n"
3719 msgstr "   (%c) Konec\n"
3720
3721 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3722 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3723
3724 #, c-format
3725 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3726 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3727
3728 #, c-format
3729 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3730 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3731
3732 #, c-format
3733 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3734 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3735
3736 #, c-format
3737 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3738 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3739
3740 #, c-format
3741 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3742 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3743
3744 #, c-format
3745 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3746 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3747
3748 #, c-format
3749 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3750 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3751
3752 #, c-format
3753 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3754 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3755
3756 #, c-format
3757 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3758 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3759
3760 #, c-format
3761 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3762 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3763
3764 #, c-format
3765 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3766 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3767
3768 #, c-format
3769 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3770 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3771
3772 #, c-format
3773 msgid "  (%d) Existing key\n"
3774 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3775
3776 msgid "Enter the keygrip: "
3777 msgstr "Vložte keygrip: "
3778
3779 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3780 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3781
3782 msgid "No key with this keygrip\n"
3783 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3784
3785 #, c-format
3786 msgid "rounded to %u bits\n"
3787 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3788
3789 #, c-format
3790 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3791 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3792
3793 #, c-format
3794 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3795 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3796
3797 #, c-format
3798 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3799 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3800
3801 #, c-format
3802 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3803 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3804
3805 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3806 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3807
3808 msgid ""
3809 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3810 "         0 = key does not expire\n"
3811 "      <n>  = key expires in n days\n"
3812 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3813 "      <n>m = key expires in n months\n"
3814 "      <n>y = key expires in n years\n"
3815 msgstr ""
3816 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3817 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3818 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3819 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3820 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3821 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3822
3823 msgid ""
3824 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3825 "         0 = signature does not expire\n"
3826 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3827 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3828 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3829 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3830 msgstr ""
3831 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3832 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3833 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3834 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3835 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3836 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3837
3838 msgid "Key is valid for? (0) "
3839 msgstr "Klíč je platný po? (0) "
3840
3841 #, c-format
3842 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3843 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3844
3845 msgid "invalid value\n"
3846 msgstr "neplatná hodnota\n"
3847
3848 msgid "Key does not expire at all\n"
3849 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3850
3851 msgid "Signature does not expire at all\n"
3852 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3853
3854 #, c-format
3855 msgid "Key expires at %s\n"
3856 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3857
3858 #, c-format
3859 msgid "Signature expires at %s\n"
3860 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3861
3862 msgid ""
3863 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3864 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3865 msgstr ""
3866 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3867 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3868
3869 msgid "Is this correct? (y/N) "
3870 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3871
3872 msgid ""
3873 "\n"
3874 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3875 "\n"
3876 msgstr ""
3877 "\n"
3878 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3879 "váš klíč.\n"
3880 "\n"
3881
3882 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3883 #. but you should keep your existing translation.  In case
3884 #. the new string is not translated this old string will
3885 #. be used.
3886 msgid ""
3887 "\n"
3888 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3889 "ID\n"
3890 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3891 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3892 "\n"
3893 msgstr ""
3894 "\n"
3895 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3896 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3897 "v tomto tvaru:\n"
3898 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3899 "\n"
3900
3901 msgid "Real name: "
3902 msgstr "Jméno a příjmení: "
3903
3904 msgid "Invalid character in name\n"
3905 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3906
3907 #, c-format
3908 msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
3909 msgstr "Znaky „%s“ a „%s“ se ve jméně nesmí objevit\n"
3910
3911 msgid "Name may not start with a digit\n"
3912 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3913
3914 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3915 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3916
3917 msgid "Email address: "
3918 msgstr "E-mailová adresa: "
3919
3920 msgid "Not a valid email address\n"
3921 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3922
3923 msgid "Comment: "
3924 msgstr "Komentář: "
3925
3926 msgid "Invalid character in comment\n"
3927 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3928
3929 #, c-format
3930 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3931 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3932
3933 #, c-format
3934 msgid ""
3935 "You selected this USER-ID:\n"
3936 "    \"%s\"\n"
3937 "\n"
3938 msgstr ""
3939 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3940 "    „%s“\n"
3941 "\n"
3942
3943 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3944 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3945