d14f88a01d3926afe0326f09c66c15fc7ec1ec80
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
56 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
57 msgid "|pinentry-label|_OK"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
61 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
62
63 msgid "|pinentry-label|_Yes"
64 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
65
66 msgid "|pinentry-label|_No"
67 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
68
69 msgid "|pinentry-label|PIN:"
70 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
71
72 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
73 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
74
75 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
76 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
77
78 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
79 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
80
81 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
82 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
83
84 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
85 #. for the quality bar.
86 msgid "Quality:"
87 msgstr "Kvalita:"
88
89 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
90 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
91 #. string to describe what this is about.  The length of the
92 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
93 #. translate this entry, a default english text (see source)
94 #. will be used.
95 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
96 msgstr ""
97 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
98 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
99
100 msgid ""
101 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
102 "session"
103 msgstr ""
104 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
105
106 msgid ""
107 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
108 "this session"
109 msgstr ""
110 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
111
112 msgid "PIN:"
113 msgstr "PIN:"
114
115 msgid "Passphrase:"
116 msgstr "Heslo:"
117
118 msgid "does not match - try again"
119 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
120
121 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
122 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
123 #. two %d give the current and maximum number of tries.
124 #, c-format
125 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
126 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
127
128 msgid "Repeat:"
129 msgstr "Znovu:"
130
131 msgid "PIN too long"
132 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
133
134 msgid "Passphrase too long"
135 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
136
137 msgid "Invalid characters in PIN"
138 msgstr "Neplatný znak v PINu"
139
140 msgid "PIN too short"
141 msgstr "PIN je příliš krátký"
142
143 msgid "Bad PIN"
144 msgstr "Špatný PIN"
145
146 msgid "Bad Passphrase"
147 msgstr "Špatné heslo"
148
149 #, c-format
150 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
151 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
152
153 #, c-format
154 msgid "can't create '%s': %s\n"
155 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "can't open '%s': %s\n"
159 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
163 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid "detected card with S/N: %s\n"
167 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
168
169 #, c-format
170 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
171 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
172
173 #, c-format
174 msgid "no suitable card key found: %s\n"
175 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
176
177 #, c-format
178 msgid ""
179 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
180 "allow this?"
181 msgstr ""
182 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
183 "povolit?"
184
185 msgid "Allow"
186 msgstr "Povolit"
187
188 msgid "Deny"
189 msgstr "Zakázat"
190
191 #, c-format
192 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
193 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
194
195 msgid "Please re-enter this passphrase"
196 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
197
198 #, c-format
199 msgid ""
200 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
201 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
202 msgstr ""
203 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
204 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
205
206 #, c-format
207 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
208 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
209
210 msgid "Please insert the card with serial number"
211 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
212
213 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
214 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
215
216 msgid "Admin PIN"
217 msgstr "PIN správce"
218
219 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
220 #. used to unblock a PIN.
221 msgid "PUK"
222 msgstr "PUK"
223
224 msgid "Reset Code"
225 msgstr "Resetační kód"
226
227 #, c-format
228 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
229 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
230
231 msgid "Repeat this Reset Code"
232 msgstr "Zopakujte resetační kód"
233
234 msgid "Repeat this PUK"
235 msgstr "Zopakujte tento PUK"
236
237 msgid "Repeat this PIN"
238 msgstr "Zopakujte tento PIN"
239
240 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
241 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
242
243 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
244 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
245
246 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
247 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
248
249 #, c-format
250 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
251 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
252
253 #, c-format
254 msgid "error creating temporary file: %s\n"
255 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
256
257 #, c-format
258 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
259 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
260
261 msgid "Enter new passphrase"
262 msgstr "Vložte nové heslo"
263
264 msgid "Take this one anyway"
265 msgstr "Použít přesto tento klíč"
266
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
270 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
271
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
275 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
276 msgstr ""
277 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
278 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
279
280 msgid "Yes, protection is not needed"
281 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
282
283 #, c-format
284 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
285 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
286 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
287 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
288 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
289
290 #, c-format
291 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
292 msgid_plural ""
293 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
294 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
295 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
296 msgstr[2] ""
297 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
298
299 #, c-format
300 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
301 msgstr ""
302 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
303
304 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
305 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
306
307 #, c-format
308 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
309 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
310
311 msgid "Please enter the new passphrase"
312 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
313
314 msgid ""
315 "@Options:\n"
316 " "
317 msgstr ""
318 "@Volby:\n"
319 " "
320
321 msgid "run in daemon mode (background)"
322 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
323
324 msgid "run in server mode (foreground)"
325 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
326
327 #, fuzzy
328 #| msgid "run in server mode"
329 msgid "run in supervised mode"
330 msgstr "pracovat v režimu serveru"
331
332 msgid "verbose"
333 msgstr "upovídaný režim"
334
335 msgid "be somewhat more quiet"
336 msgstr "být o trochu víc tichý"
337
338 msgid "sh-style command output"
339 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
340
341 msgid "csh-style command output"
342 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
343
344 msgid "|FILE|read options from FILE"
345 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
346
347 msgid "do not detach from the console"
348 msgstr "neodpojovat se od konzole"
349
350 msgid "do not grab keyboard and mouse"
351 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
352
353 msgid "use a log file for the server"
354 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
355
356 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
357 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
358
359 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
360 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
361
362 msgid "do not use the SCdaemon"
363 msgstr "nepoužívat SCdémona"
364
365 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
366 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
367
368 msgid "ignore requests to change the TTY"
369 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
370
371 msgid "ignore requests to change the X display"
372 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
373
374 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
375 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
376
377 msgid "do not use the PIN cache when signing"
378 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
379
380 msgid "disallow the use of an external password cache"
381 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
382
383 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
384 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
385
386 msgid "allow presetting passphrase"
387 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
388
389 #, fuzzy
390 #| msgid "allow caller to override the pinentry"
391 msgid "disallow caller to override the pinentry"
392 msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
393
394 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
395 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
396
397 msgid "enable ssh support"
398 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
399
400 msgid "enable putty support"
401 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
402
403 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
404 #. reporting address.  This is so that we can change the
405 #. reporting address without breaking the translations.
406 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
407 msgstr ""
408 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
409 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
410
411 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
412 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
413
414 msgid ""
415 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
416 "Secret key management for @GNUPG@\n"
417 msgstr ""
418 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
419 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
420
421 #, c-format
422 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
423 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
424
425 #, c-format
426 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
427 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
428
429 #, c-format
430 msgid "option file '%s': %s\n"
431 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
432
433 #, c-format
434 msgid "reading options from '%s'\n"
435 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
436
437 #, c-format
438 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
439 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
440
441 #, c-format
442 msgid "can't create socket: %s\n"
443 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
444
445 #, c-format
446 msgid "socket name '%s' is too long\n"
447 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
448
449 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
450 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
451
452 msgid "error getting nonce for the socket\n"
453 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
454
455 #, c-format
456 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
457 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
458
459 # TODO: i18n of first %s
460 #, fuzzy, c-format
461 #| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
462 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
463 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
464
465 #, c-format
466 msgid "listen() failed: %s\n"
467 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
468
469 #, c-format
470 msgid "listening on socket '%s'\n"
471 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
472
473 #, c-format
474 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
475 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
476
477 #, c-format
478 msgid "directory '%s' created\n"
479 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
480
481 #, c-format
482 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
483 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
484
485 #, c-format
486 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
487 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
488
489 #, c-format
490 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
491 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
495 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
496
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
499 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
500
501 #, c-format
502 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
504
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
508
509 #, c-format
510 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
511 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
512
513 #, c-format
514 msgid "%s %s stopped\n"
515 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
516
517 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
518 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
519
520 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
521 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
522
523 msgid ""
524 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
525 "Password cache maintenance\n"
526 msgstr ""
527 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
528 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
529
530 msgid ""
531 "@Commands:\n"
532 " "
533 msgstr ""
534 "@Příkazy:\n"
535 " "
536
537 msgid ""
538 "@\n"
539 "Options:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@\n"
543 "Volby:\n"
544 " "
545
546 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
547 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
548
549 msgid ""
550 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
551 "Secret key maintenance tool\n"
552 msgstr ""
553 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
554 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
555
556 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
557 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
558
559 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
560 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
561
562 msgid ""
563 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
564 "system."
565 msgstr ""
566 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
567 "GnuPG."
568
569 msgid ""
570 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
571 "needed to complete this operation."
572 msgstr ""
573 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
574 "potřebný pro dokončení této operace."
575
576 msgid "cancelled\n"
577 msgstr "zrušeno\n"
578
579 #, c-format
580 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
581 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
582
583 #, c-format
584 msgid "error opening '%s': %s\n"
585 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
586
587 #, c-format
588 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
589 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
590
591 #, c-format
592 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
593 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
594
595 #, c-format
596 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
597 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
598
599 #, c-format
600 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
601 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
602
603 #, c-format
604 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
605 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
606
607 #, c-format
608 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
609 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
610
611 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
612 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
613
614 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
615 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
616 #. Pinentry to insert a line break.  The double
617 #. percent sign is actually needed because it is also
618 #. a printf format string.  If you need to insert a
619 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
620 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
621 #. certificate.
622 #, c-format
623 msgid ""
624 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
625 "certificates?"
626 msgstr ""
627 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
628 "vydávání certifikátu?"
629
630 msgid "Yes"
631 msgstr "Ano"
632
633 msgid "No"
634 msgstr "Ne"
635
636 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
637 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
638 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
639 #. needed because it is also a printf format string.  If you
640 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
641 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
642 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
643 #. as stored in the certificate.
644 #, c-format
645 msgid ""
646 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
647 "fingerprint:%%0A  %s"
648 msgstr ""
649 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
650
651 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
652 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
653 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
654 msgid "Correct"
655 msgstr "V pořádku"
656
657 msgid "Wrong"
658 msgstr "Špatně"
659
660 #, c-format
661 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
662 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
663
664 #, c-format
665 msgid ""
666 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
667 "it now."
668 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
669
670 msgid "Change passphrase"
671 msgstr "Změnit heslo"
672
673 msgid "I'll change it later"
674 msgstr "Změním jej později"
675
676 #, c-format
677 msgid ""
678 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
679 "%%0A?"
680 msgstr ""
681 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
682
683 msgid "Delete key"
684 msgstr "Smazat klíč"
685
686 msgid ""
687 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
688 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
689 msgstr ""
690 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
691 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
692
693 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
694 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
695
696 #, c-format
697 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
698 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
699
700 #, c-format
701 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
702 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
703
704 #, c-format
705 msgid "checking created signature failed: %s\n"
706 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
707
708 msgid "secret key parts are not available\n"
709 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
710
711 #, c-format
712 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
713 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
714
715 #, c-format
716 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
717 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
721 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
722
723 #, c-format
724 msgid "error creating a pipe: %s\n"
725 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
726
727 #, c-format
728 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
729 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
730
731 #, c-format
732 msgid "error forking process: %s\n"
733 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
737 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
738
739 #, c-format
740 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
741 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
742
743 #, c-format
744 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
745 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
746
747 #, c-format
748 msgid "error running '%s': terminated\n"
749 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
750
751 #, fuzzy, c-format
752 #| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
753 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
754 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
755
756 #, c-format
757 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
758 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
759
760 #, c-format
761 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
762 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
763
764 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
765 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
766
767 #, c-format
768 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
769 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
770
771 # TODO: i18n of first %s
772 #, c-format
773 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
774 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
775
776 # TODO: i18n of first %s
777 #, c-format
778 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
779 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
780
781 #, fuzzy, c-format
782 #| msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
783 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
784 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
785
786 #, c-format
787 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
788 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
789
790 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
791 msgid "yes"
792 msgstr "ano"
793
794 msgid "yY"
795 msgstr "aAyY"
796
797 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
798 msgid "no"
799 msgstr "ne"
800
801 msgid "nN"
802 msgstr "nN"
803
804 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
805 msgid "quit"
806 msgstr "ukončit"
807
808 msgid "qQ"
809 msgstr "uUqQ"
810
811 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
812 msgid "okay|okay"
813 msgstr "okey|okey"
814
815 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
816 msgid "cancel|cancel"
817 msgstr "zrušit|zrušit"
818
819 msgid "oO"
820 msgstr "oO"
821
822 msgid "cC"
823 msgstr "zZ"
824
825 #, c-format
826 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
827 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
828
829 #, c-format
830 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
831 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
832
833 #, c-format
834 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
835 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
836
837 #, c-format
838 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
839 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
840
841 #, c-format
842 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
843 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
844
845 #, c-format
846 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
847 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
848
849 #, c-format
850 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
851 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
852
853 #, c-format
854 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
855 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
856
857 msgid "connection to agent established\n"
858 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
859
860 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
861 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
862
863 #, c-format
864 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
865 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
866
867 #, c-format
868 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
869 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
870
871 msgid "connection to the dirmngr established\n"
872 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
873
874 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
875 #. verbatim.  It will not be printed.
876 msgid "|audit-log-result|Good"
877 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
878
879 msgid "|audit-log-result|Bad"
880 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
881
882 msgid "|audit-log-result|Not supported"
883 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
884
885 msgid "|audit-log-result|No certificate"
886 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
887
888 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
889 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
890
891 msgid "|audit-log-result|Error"
892 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
893
894 msgid "|audit-log-result|Not used"
895 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
896
897 msgid "|audit-log-result|Okay"
898 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
899
900 msgid "|audit-log-result|Skipped"
901 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
902
903 msgid "|audit-log-result|Some"
904 msgstr "|audit-log-result|Některý"
905
906 msgid "Certificate chain available"
907 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
908
909 msgid "root certificate missing"
910 msgstr "chybí kořenový certifikát"
911
912 msgid "Data encryption succeeded"
913 msgstr "Šifrování dat uspělo"
914
915 msgid "Data available"
916 msgstr "Data k dispozici"
917
918 msgid "Session key created"
919 msgstr "Vytvořen klíč relace"
920
921 #, c-format
922 msgid "algorithm: %s"
923 msgstr "algoritmus: %s"
924
925 #, c-format
926 msgid "unsupported algorithm: %s"
927 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
928
929 msgid "seems to be not encrypted"
930 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
931
932 msgid "Number of recipients"
933 msgstr "Počet příjemců"
934
935 #, c-format
936 msgid "Recipient %d"
937 msgstr "Příjemce %d"
938
939 msgid "Data signing succeeded"
940 msgstr "Podepisování dat uspělo"
941
942 #, c-format
943 msgid "data hash algorithm: %s"
944 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
945
946 #, c-format
947 msgid "Signer %d"
948 msgstr "Podepisovatel %d"
949
950 #, c-format
951 msgid "attr hash algorithm: %s"
952 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
953
954 msgid "Data decryption succeeded"
955 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
956
957 msgid "Encryption algorithm supported"
958 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
959
960 msgid "Data verification succeeded"
961 msgstr "Ověření dat uspělo"
962
963 msgid "Signature available"
964 msgstr "Podpis je k dispozici"
965
966 msgid "Parsing data succeeded"
967 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
968
969 #, c-format
970 msgid "bad data hash algorithm: %s"
971 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
972
973 #, c-format
974 msgid "Signature %d"
975 msgstr "Podpis %d"
976
977 msgid "Certificate chain valid"
978 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
979
980 msgid "Root certificate trustworthy"
981 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
982
983 msgid "no CRL found for certificate"
984 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
985
986 msgid "the available CRL is too old"
987 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
988
989 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
990 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
991
992 msgid "Included certificates"
993 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
994
995 msgid "No audit log entries."
996 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
997
998 msgid "Unknown operation"
999 msgstr "Neznámá operace"
1000
1001 msgid "Gpg-Agent usable"
1002 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1003
1004 msgid "Dirmngr usable"
1005 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1006
1007 #, c-format
1008 msgid "No help available for '%s'."
1009 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1010
1011 msgid "ignoring garbage line"
1012 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1013
1014 msgid "[none]"
1015 msgstr "[neuvedeno]"
1016
1017 msgid "argument not expected"
1018 msgstr "argument nebyl očekáván"
1019
1020 msgid "read error"
1021 msgstr "chyba při čtení"
1022
1023 msgid "keyword too long"
1024 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1025
1026 msgid "missing argument"
1027 msgstr "postrádám argument"
1028
1029 msgid "invalid argument"
1030 msgstr "neplatný argument"
1031
1032 msgid "invalid command"
1033 msgstr "neplatný příkaz"
1034
1035 msgid "invalid alias definition"
1036 msgstr "neplatný definice aliasu"
1037
1038 msgid "out of core"
1039 msgstr "nedostatek paměti"
1040
1041 msgid "invalid option"
1042 msgstr "neplatný parametr"
1043
1044 #, c-format
1045 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1046 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1047
1048 #, c-format
1049 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1050 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1051
1052 #, c-format
1053 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1054 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1055
1056 #, c-format
1057 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1058 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1059
1060 #, c-format
1061 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1062 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1063
1064 #, c-format
1065 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1066 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1067
1068 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1069 msgid "out of core\n"
1070 msgstr "nedostatek paměti\n"
1071
1072 #, c-format
1073 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1074 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1075
1076 #, c-format
1077 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1078 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1079
1080 #, c-format
1081 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1082 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1086 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1087
1088 #, c-format
1089 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1090 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1091
1092 #, c-format
1093 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1094 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1095
1096 #, c-format
1097 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1098 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1099
1100 #, c-format
1101 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1102 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1103
1104 msgid "(deadlock?) "
1105 msgstr "(uváznutí?) "
1106
1107 #, c-format
1108 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1109 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1110
1111 #, c-format
1112 msgid "waiting for lock %s...\n"
1113 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1114
1115 # První argument je název knihovny
1116 #, c-format
1117 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1118 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
1119
1120 #, c-format
1121 msgid "armor: %s\n"
1122 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1123
1124 msgid "invalid armor header: "
1125 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1126
1127 msgid "armor header: "
1128 msgstr "ASCII hlavička: "
1129
1130 msgid "invalid clearsig header\n"
1131 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1132
1133 msgid "unknown armor header: "
1134 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1135
1136 msgid "nested clear text signatures\n"
1137 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1138
1139 msgid "unexpected armor: "
1140 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1141
1142 msgid "invalid dash escaped line: "
1143 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1144
1145 #, c-format
1146 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1147 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1148
1149 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1150 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1151
1152 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1153 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1154
1155 msgid "malformed CRC\n"
1156 msgstr "špatný formát CRC\n"
1157
1158 #, c-format
1159 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1160 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1161
1162 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1163 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1164
1165 msgid "error in trailer line\n"
1166 msgstr "chyba v patičce\n"
1167
1168 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1169 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1170
1171 #, c-format
1172 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1173 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1174
1175 msgid ""
1176 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1177 msgstr ""
1178 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1179 "špatný MTA\n"
1180
1181 #, fuzzy, c-format
1182 #| msgid "not human readable"
1183 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1184 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1185
1186 msgid ""
1187 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1188 "an '='\n"
1189 msgstr ""
1190 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1191 "a musí končit znakem „=“\n"
1192
1193 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1194 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1195
1196 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1197 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1198
1199 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1200 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1201
1202 #, fuzzy
1203 #| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1204 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1205 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1206
1207 #, fuzzy
1208 #| msgid ""
1209 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1210 #| "with an '='\n"
1211 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1212 msgstr ""
1213 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1214 "a musí končit znakem „=“\n"
1215
1216 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1217 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1218
1219 #, c-format
1220 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1221 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1222
1223 msgid "Enter passphrase: "
1224 msgstr "Vložte heslo: "
1225
1226 #, fuzzy, c-format
1227 #| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
1228 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1229 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
1230
1231 #, c-format
1232 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1233 msgstr ""
1234
1235 #, fuzzy, c-format
1236 #| msgid "WARNING: "
1237 msgid "WARNING: %s\n"
1238 msgstr "VAROVÁNÍ: "
1239
1240 #, c-format
1241 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1242 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1243
1244 #, c-format
1245 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1246 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1247
1248 msgid "can't do this in batch mode\n"
1249 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1250
1251 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1252 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1253
1254 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1255 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1256
1257 msgid "Your selection? "
1258 msgstr "Váš výběr? "
1259
1260 msgid "[not set]"
1261 msgstr "[není nastaven]"
1262
1263 msgid "male"
1264 msgstr "muž"
1265
1266 msgid "female"
1267 msgstr "žena"
1268
1269 msgid "unspecified"
1270 msgstr "neuvedeno"
1271
1272 msgid "not forced"
1273 msgstr "není vyžadováno"
1274
1275 msgid "forced"
1276 msgstr "vyžadováno"
1277
1278 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1279 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1280
1281 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1282 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1283
1284 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1285 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1286
1287 msgid "Cardholder's surname: "
1288 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1289
1290 msgid "Cardholder's given name: "
1291 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1292
1293 #, c-format
1294 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1295 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1296
1297 msgid "URL to retrieve public key: "
1298 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1299
1300 #, c-format
1301 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1302 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1303
1304 #, c-format
1305 msgid "error reading '%s': %s\n"
1306 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1307
1308 #, c-format
1309 msgid "error writing '%s': %s\n"
1310 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1311
1312 msgid "Login data (account name): "
1313 msgstr "Login (jménu účtu): "
1314
1315 #, c-format
1316 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1317 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1318
1319 msgid "Private DO data: "
1320 msgstr "Privátní DO data: "
1321
1322 #, c-format
1323 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1324 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1325
1326 msgid "Language preferences: "
1327 msgstr "Jazykové předvolby: "
1328
1329 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1330 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1331
1332 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1333 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1334
1335 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1336 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1337
1338 msgid "Error: invalid response.\n"
1339 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1340
1341 msgid "CA fingerprint: "
1342 msgstr "Otisk CA: "
1343
1344 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1345 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1346
1347 #, c-format
1348 msgid "key operation not possible: %s\n"
1349 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1350
1351 msgid "not an OpenPGP card"
1352 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1353
1354 #, c-format
1355 msgid "error getting current key info: %s\n"
1356 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1357
1358 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1359 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1360
1361 msgid ""
1362 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1363 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1364 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1365 msgstr ""
1366 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1367 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1368 "dokumentace\n"
1369 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1370
1371 #, c-format
1372 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1373 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1374
1375 #, c-format
1376 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1377 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1378
1379 #, c-format
1380 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1381 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1382
1383 #, c-format
1384 msgid "rounded up to %u bits\n"
1385 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1386
1387 #, c-format
1388 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1389 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1390
1391 #, c-format
1392 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1393 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1394
1395 #, c-format
1396 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1397 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1398
1399 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1400 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1401
1402 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1403 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1404
1405 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1406 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1407
1408 #, c-format
1409 msgid ""
1410 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1411 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1412 "You should change them using the command --change-pin\n"
1413 msgstr ""
1414 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1415 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1416 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1417
1418 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1419 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1420
1421 msgid "   (1) Signature key\n"
1422 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1423
1424 msgid "   (2) Encryption key\n"
1425 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1426
1427 msgid "   (3) Authentication key\n"
1428 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1429
1430 msgid "Invalid selection.\n"
1431 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1432
1433 msgid "Please select where to store the key:\n"
1434 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1435
1436 #, c-format
1437 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1438 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1439
1440 msgid "This command is not supported by this card\n"
1441 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1442
1443 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1444 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1445
1446 msgid "Continue? (y/N) "
1447 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1448
1449 # The code expects non-localized "yes"
1450 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1451 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1452
1453 msgid "quit this menu"
1454 msgstr "ukončit toto menu"
1455
1456 msgid "show admin commands"
1457 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1458
1459 msgid "show this help"
1460 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1461
1462 msgid "list all available data"
1463 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1464
1465 msgid "change card holder's name"
1466 msgstr "změní jméno majitele karty"
1467
1468 msgid "change URL to retrieve key"
1469 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1470
1471 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1472 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1473
1474 msgid "change the login name"
1475 msgstr "změnit login name"
1476
1477 msgid "change the language preferences"
1478 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1479
1480 msgid "change card holder's sex"
1481 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1482
1483 msgid "change a CA fingerprint"
1484 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1485
1486 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1487 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1488
1489 msgid "generate new keys"
1490 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1491
1492 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1493 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1494
1495 msgid "verify the PIN and list all data"
1496 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1497
1498 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1499 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1500
1501 msgid "destroy all keys and data"
1502 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1503
1504 msgid "gpg/card> "
1505 msgstr "gpg/karta> "
1506
1507 msgid "Admin-only command\n"
1508 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1509
1510 msgid "Admin commands are allowed\n"
1511 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1512
1513 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1514 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1515
1516 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1517 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1518
1519 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1520 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1521
1522 #, c-format
1523 msgid "can't open '%s'\n"
1524 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1525
1526 #, c-format
1527 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1528 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1529
1530 #, c-format
1531 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1532 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1533
1534 #, c-format
1535 msgid "key \"%s\" not found\n"
1536 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1537
1538 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1539 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1540
1541 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1542 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1543
1544 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1545 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1546
1547 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1548 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1549
1550 # The first argument is a "key" or "subkey"
1551 #, c-format
1552 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1553 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1554
1555 # deleting secret %s failed
1556 msgid "key"
1557 msgstr "klíče"
1558
1559 # deleting secret %s failed
1560 msgid "subkey"
1561 msgstr "podklíče"
1562
1563 #, c-format
1564 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1565 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1566
1567 msgid "ownertrust information cleared\n"
1568 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1569
1570 #, c-format
1571 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1572 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1573
1574 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1575 msgstr ""
1576 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1577
1578 #, c-format
1579 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1580 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1581
1582 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1583 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1584
1585 #, c-format
1586 msgid "using cipher %s\n"
1587 msgstr "použití šifry: %s\n"
1588
1589 #, c-format
1590 msgid "'%s' already compressed\n"
1591 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1592
1593 #, c-format
1594 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1595 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1596
1597 #, c-format
1598 msgid "reading from '%s'\n"
1599 msgstr "čte se z „%s“\n"
1600
1601 #, c-format
1602 msgid ""
1603 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1604 msgstr ""
1605 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1606
1607 #, c-format
1608 msgid ""
1609 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1610 "preferences\n"
1611 msgstr ""
1612 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1613 "příjemce\n"
1614
1615 #, c-format
1616 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1617 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1618
1619 #, c-format
1620 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1621 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1622
1623 #, c-format
1624 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1625 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1626
1627 #, c-format
1628 msgid "%s encrypted data\n"
1629 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1630
1631 #, c-format
1632 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1633 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1634
1635 msgid ""
1636 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1637 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1638
1639 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1640 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1641
1642 msgid "no remote program execution supported\n"
1643 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1644
1645 msgid ""
1646 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1647 msgstr ""
1648 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1649 "nastaveny nebezpečně\n"
1650
1651 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1652 msgstr ""
1653 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1654 "dočasné soubory (temp files)\n"
1655
1656 #, c-format
1657 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1658 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1659
1660 #, c-format
1661 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1662 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1663
1664 #, c-format
1665 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1666 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1667
1668 msgid "unnatural exit of external program\n"
1669 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1670
1671 msgid "unable to execute external program\n"
1672 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1673
1674 #, c-format
1675 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1676 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1677
1678 #, c-format
1679 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1680 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1681
1682 #, c-format
1683 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1684 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1685
1686 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1687 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1688
1689 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1690 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1691
1692 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1693 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1694
1695 msgid "remove unusable parts from key during export"
1696 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1697
1698 msgid "remove as much as possible from key during export"
1699 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1700
1701 msgid "use the GnuPG key backup format"
1702 msgstr ""
1703
1704 msgid " - skipped"
1705 msgstr " – přeskočeno"
1706
1707 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
1708 #, c-format
1709 msgid "writing to '%s'\n"
1710 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
1711
1712 #, c-format
1713 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1714 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1715
1716 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1717 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1718
1719 #, c-format
1720 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1721 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1722
1723 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1724 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1725
1726 #, c-format
1727 msgid "error creating '%s': %s\n"
1728 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1729
1730 msgid "[User ID not found]"
1731 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1732
1733 #, c-format
1734 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1735 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1736
1737 #, fuzzy, c-format
1738 #| msgid ""
1739 #| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
1740 #| "fingerprint\n"
1741 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1742 msgstr ""
1743 "Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
1744 "dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1745
1746 #, fuzzy, c-format
1747 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1748 msgid "error looking up: %s\n"
1749 msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
1750
1751 #, fuzzy, c-format
1752 #| msgid "error searching the keyring: %s\n"
1753 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1754 msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
1755
1756 #, c-format
1757 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1758 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1759
1760 #, c-format
1761 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1762 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1763
1764 msgid "No fingerprint"
1765 msgstr "Chybí otisk"
1766
1767 #, c-format
1768 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1769 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1770
1771 #, fuzzy, c-format
1772 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1773 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1774 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1775
1776 #, fuzzy, c-format
1777 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1778 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1779 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1780
1781 #, c-format
1782 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1783 msgstr ""
1784
1785 # c-format
1786 #, c-format
1787 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1788 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1789
1790 #, c-format
1791 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1792 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1793
1794 msgid "make a signature"
1795 msgstr "vytvořit podpis"
1796
1797 msgid "make a clear text signature"
1798 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1799
1800 msgid "make a detached signature"
1801 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1802
1803 msgid "encrypt data"
1804 msgstr "šifrovat data"
1805
1806 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1807 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1808
1809 msgid "decrypt data (default)"
1810 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1811
1812 msgid "verify a signature"
1813 msgstr "verifikovat podpis"
1814
1815 msgid "list keys"
1816 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1817
1818 msgid "list keys and signatures"
1819 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1820
1821 msgid "list and check key signatures"
1822 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1823
1824 msgid "list keys and fingerprints"
1825 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1826
1827 msgid "list secret keys"
1828 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1829
1830 msgid "generate a new key pair"
1831 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1832
1833 msgid "quickly generate a new key pair"
1834 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1835
1836 msgid "quickly add a new user-id"
1837 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1838
1839 #, fuzzy
1840 #| msgid "quickly add a new user-id"
1841 msgid "quickly revoke a user-id"
1842 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1843
1844 #, fuzzy
1845 #| msgid "quickly generate a new key pair"
1846 msgid "quickly set a new expiration date"
1847 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1848
1849 msgid "full featured key pair generation"
1850 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1851
1852 msgid "generate a revocation certificate"
1853 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1854
1855 msgid "remove keys from the public keyring"
1856 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1857
1858 msgid "remove keys from the secret keyring"
1859 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1860
1861 msgid "quickly sign a key"
1862 msgstr "rychle podepsat klíč"
1863
1864 msgid "quickly sign a key locally"
1865 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1866
1867 msgid "sign a key"
1868 msgstr "podepsat klíč"
1869
1870 msgid "sign a key locally"
1871 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1872
1873 msgid "sign or edit a key"
1874 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1875
1876 msgid "change a passphrase"
1877 msgstr "změnit heslo"
1878
1879 msgid "export keys"
1880 msgstr "exportovat klíče"
1881
1882 msgid "export keys to a keyserver"
1883 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1884
1885 msgid "import keys from a keyserver"
1886 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1887
1888 msgid "search for keys on a keyserver"
1889 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1890
1891 msgid "update all keys from a keyserver"
1892 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1893
1894 msgid "import/merge keys"
1895 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1896
1897 msgid "print the card status"
1898 msgstr "vytisknout stav karty"
1899
1900 msgid "change data on a card"
1901 msgstr "změnit data na kartě"
1902
1903 msgid "change a card's PIN"
1904 msgstr "změnit PIN karty"
1905
1906 msgid "update the trust database"
1907 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1908
1909 msgid "print message digests"
1910 msgstr "vypsat hash zprávy"
1911
1912 msgid "run in server mode"
1913 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1914
1915 #, fuzzy
1916 #| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1917 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
1918 msgstr ""
1919 "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
1920 "[špatný], ask [zeptat se], auto)"
1921
1922 msgid "create ascii armored output"
1923 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1924
1925 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1926 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1927
1928 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1929 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1930
1931 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1932 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1933
1934 msgid "use canonical text mode"
1935 msgstr "použít kanonický textový mód"
1936
1937 msgid "|FILE|write output to FILE"
1938 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1939
1940 msgid "do not make any changes"
1941 msgstr "neprovádět žádné změny"
1942
1943 msgid "prompt before overwriting"
1944 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1945
1946 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1947 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1948
1949 msgid ""
1950 "@\n"
1951 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1952 msgstr ""
1953 "@\n"
1954 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1955
1956 #, fuzzy
1957 #| msgid ""
1958 #| "@\n"
1959 #| "Examples:\n"
1960 #| "\n"
1961 #| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1962 #| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
1963 #| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1964 #| " --list-keys [names]        show keys\n"
1965 #| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1966 msgid ""
1967 "@\n"
1968 "Examples:\n"
1969 "\n"
1970 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1971 " --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
1972 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1973 " --list-keys [names]        show keys\n"
1974 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1975 msgstr ""
1976 "@\n"
1977 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1978 " --clear-sign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1979 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1980 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1981 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1982
1983 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1984 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1985
1986 msgid ""
1987 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1988 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1989 "Default operation depends on the input data\n"
1990 msgstr ""
1991 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1992 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1993 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1994
1995 msgid ""
1996 "\n"
1997 "Supported algorithms:\n"
1998 msgstr ""
1999 "\n"
2000 "Podporované algoritmy:\n"
2001
2002 msgid "Pubkey: "
2003 msgstr "Veřejný klíč: "
2004
2005 msgid "Cipher: "
2006 msgstr "Šifra: "
2007
2008 msgid "Hash: "
2009 msgstr "Hash: "
2010
2011 msgid "Compression: "
2012 msgstr "Komprese: "
2013
2014 #, c-format
2015 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2016 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
2017
2018 msgid "conflicting commands\n"
2019 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2020
2021 #, c-format
2022 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2023 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2024
2025 #, c-format
2026 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2027 msgstr ""
2028 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2029
2030 #, c-format
2031 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2032 msgstr ""
2033 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2034
2035 #, c-format
2036 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2037 msgstr ""
2038 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2039
2040 #, c-format
2041 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2042 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2043
2044 #, c-format
2045 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2046 msgstr ""
2047 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2048
2049 #, c-format
2050 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2051 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2052
2053 #, c-format
2054 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2055 msgstr ""
2056 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2057 "nebezpečně\n"
2058
2059 #, c-format
2060 msgid ""
2061 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2062 msgstr ""
2063 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2064 "nebezpečně\n"
2065
2066 #, c-format
2067 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2068 msgstr ""
2069 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2070 "nebezpečně\n"
2071
2072 #, c-format
2073 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2074 msgstr ""
2075 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2076 "nastavena bezpečně\n"
2077
2078 #, c-format
2079 msgid ""
2080 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2081 msgstr ""
2082 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2083 "nastavena bezpečně\n"
2084
2085 #, c-format
2086 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2087 msgstr ""
2088 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2089 "nastavena bezpečně\n"
2090
2091 # c-format
2092 #, c-format
2093 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2094 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2095
2096 msgid "display photo IDs during key listings"
2097 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2098
2099 msgid "show key usage information during key listings"
2100 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2101
2102 msgid "show policy URLs during signature listings"
2103 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2104
2105 msgid "show all notations during signature listings"
2106 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2107
2108 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2109 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2110
2111 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2112 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2113
2114 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2115 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2116
2117 msgid "show user ID validity during key listings"
2118 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2119
2120 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2121 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2122
2123 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2124 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2125
2126 msgid "show the keyring name in key listings"
2127 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2128
2129 msgid "show expiration dates during signature listings"
2130 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2131
2132 #, fuzzy, c-format
2133 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
2134 msgid "valid values for option '%s':\n"
2135 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
2136
2137 #, c-format
2138 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2139 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2140
2141 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2142 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2143
2144 #, fuzzy, c-format
2145 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
2146 msgid "invalid value for option '%s'\n"
2147 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
2148
2149 #, c-format
2150 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2151 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2152
2153 #, c-format
2154 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2155 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2156
2157 #, c-format
2158 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2159 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2160
2161 #, fuzzy, c-format
2162 #| msgid "line %d: not a valid email address\n"
2163 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2164 msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
2165
2166 #, c-format
2167 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2168 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2169
2170 #, c-format
2171 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2172 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2173
2174 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2175 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2176
2177 #, c-format
2178 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2179 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2180
2181 msgid "invalid keyserver options\n"
2182 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2183
2184 #, c-format
2185 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2186 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2187
2188 msgid "invalid import options\n"
2189 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2190
2191 #, fuzzy, c-format
2192 #| msgid "invalid list options\n"
2193 msgid "invalid filter option: %s\n"
2194 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2195
2196 #, c-format
2197 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2198 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2199
2200 msgid "invalid export options\n"
2201 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2202
2203 #, c-format
2204 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2205 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2206
2207 msgid "invalid list options\n"
2208 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2209
2210 msgid "display photo IDs during signature verification"
2211 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2212
2213 msgid "show policy URLs during signature verification"
2214 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2215
2216 msgid "show all notations during signature verification"
2217 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2218
2219 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2220 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2221
2222 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2223 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2224
2225 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2226 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2227
2228 msgid "show user ID validity during signature verification"
2229 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2230
2231 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2232 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2233
2234 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2235 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2236
2237 msgid "validate signatures with PKA data"
2238 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2239
2240 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2241 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2242
2243 #, c-format
2244 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2245 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2246
2247 msgid "invalid verify options\n"
2248 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2249
2250 #, c-format
2251 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2252 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2253
2254 #, c-format
2255 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2256 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2257
2258 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2259 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2260
2261 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2262 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2263
2264 #, c-format
2265 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2266 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2267
2268 #, c-format
2269 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2270 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2271
2272 #, c-format
2273 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2274 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2275
2276 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2277 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2278
2279 #, c-format
2280 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2281 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2282
2283 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2284 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2285
2286 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2287 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2288
2289 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2290 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2291
2292 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2293 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2294
2295 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2296 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2297
2298 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2299 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2300
2301 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2302 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2303
2304 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2305 msgstr ""
2306 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2307 "2 nebo 3\n"
2308
2309 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2310 msgstr ""
2311 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2312 "nebo 3\n"
2313
2314 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2315 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2316
2317 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2318 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2319
2320 msgid "invalid default preferences\n"
2321 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2322
2323 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2324 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2325
2326 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2327 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2328
2329 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2330 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2331
2332 #, c-format
2333 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2334 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2335
2336 #, c-format
2337 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2338 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2339
2340 #, c-format
2341 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2342 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2343
2344 #, c-format
2345 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2346 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2347
2348 #, c-format
2349 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2350 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2351
2352 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2353 msgstr ""
2354 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2355
2356 #, c-format
2357 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2358 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2359
2360 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2361 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2362
2363 #, c-format
2364 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2365 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2366
2367 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2368 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2369
2370 #, c-format
2371 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2372 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2373
2374 #, c-format
2375 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2376 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2377
2378 #, c-format
2379 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2380 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2381
2382 #, c-format
2383 msgid "key export failed: %s\n"
2384 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2385
2386 #, fuzzy, c-format
2387 #| msgid "key export failed: %s\n"
2388 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2389 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2390
2391 #, c-format
2392 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2393 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2394
2395 #, c-format
2396 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2397 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2398
2399 #, c-format
2400 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2401 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2402
2403 #, c-format
2404 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2405 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2406
2407 #, c-format
2408 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2409 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2410
2411 #, c-format
2412 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2413 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2414
2415 #, c-format
2416 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2417 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2418
2419 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2420 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2421
2422 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2423 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2424
2425 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2426 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2427
2428 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2429 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2430
2431 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2432 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2433
2434 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2435 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2436
2437 msgid "|FD|write status info to this FD"
2438 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2439
2440 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2441 msgstr ""
2442
2443 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2444 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2445
2446 msgid ""
2447 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2448 "Check signatures against known trusted keys\n"
2449 msgstr ""
2450 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2451 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2452
2453 msgid "No help available"
2454 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2455
2456 #, c-format
2457 msgid "No help available for '%s'"
2458 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2459
2460 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2461 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2462
2463 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2464 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2465
2466 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2467 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2468
2469 msgid "do not update the trustdb after import"
2470 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2471
2472 #, fuzzy
2473 #| msgid "show key fingerprint"
2474 msgid "show key during import"
2475 msgstr "vypsat otisk klíče"
2476
2477 msgid "only accept updates to existing keys"
2478 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2479
2480 msgid "remove unusable parts from key after import"
2481 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2482
2483 msgid "remove as much as possible from key after import"
2484 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2485
2486 msgid "run import filters and export key immediately"
2487 msgstr ""
2488
2489 #, fuzzy
2490 #| msgid "assume input is in binary format"
2491 msgid "assume the GnuPG key backup format"
2492 msgstr "předpokládat vstup v binárním formátu"
2493
2494 #, c-format
2495 msgid "skipping block of type %d\n"
2496 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2497
2498 #, c-format
2499 msgid "%lu keys processed so far\n"
2500 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2501
2502 #, c-format
2503 msgid "Total number processed: %lu\n"
2504 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2505
2506 #, c-format
2507 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2508 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2509
2510 #, c-format
2511 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2512 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2513
2514 #, c-format
2515 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2516 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid "              imported: %lu"
2520 msgstr "                     importováno: %lu"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "             unchanged: %lu\n"
2524 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2528 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2532 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2533
2534 #, c-format
2535 msgid "        new signatures: %lu\n"
2536 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2537
2538 #, c-format
2539 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2540 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2541
2542 #, c-format
2543 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2544 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2545
2546 #, c-format
2547 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2548 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2549
2550 #, c-format
2551 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2552 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2553
2554 #, c-format
2555 msgid "          not imported: %lu\n"
2556 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2557
2558 #, c-format
2559 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2560 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2561
2562 #, c-format
2563 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2564 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2565
2566 #, c-format
2567 msgid ""
2568 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2569 "algorithms on these user IDs:\n"
2570 msgstr ""
2571 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2572 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2573
2574 #, c-format
2575 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2576 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2577
2578 #, c-format
2579 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2580 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2581
2582 #, c-format
2583 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2584 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2585
2586 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2587 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2588
2589 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2590 msgstr ""
2591 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2592
2593 #, c-format
2594 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2595 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2596
2597 #, c-format
2598 msgid "key %s: no user ID\n"
2599 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2600
2601 #, c-format
2602 msgid "key %s: %s\n"
2603 msgstr "klíč %s: %s\n"
2604
2605 msgid "rejected by import screener"
2606 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2607
2608 #, c-format
2609 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2610 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2611
2612 # c-format
2613 #, c-format
2614 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2615 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2616
2617 #, c-format
2618 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2619 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2620
2621 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2622 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2623
2624 #, c-format
2625 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2626 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2627
2628 #, c-format
2629 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2630 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2631
2632 #, c-format
2633 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2634 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2635
2636 #, c-format
2637 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2638 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2639
2640 #, c-format
2641 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2642 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2643
2644 #, c-format
2645 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2646 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2647
2648 #, c-format
2649 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2650 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2654 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2658 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2659
2660 #, c-format
2661 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2662 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2663
2664 #, c-format
2665 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2666 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2667
2668 #, c-format
2669 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2670 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2671
2672 #, c-format
2673 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2674 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2675
2676 #, c-format
2677 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2678 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2679
2680 #, c-format
2681 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2682 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2683
2684 #, c-format
2685 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2686 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2690 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2694 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2695
2696 #, c-format
2697 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2698 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2699
2700 #, c-format
2701 msgid "key %s: secret key imported\n"
2702 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2703
2704 #, c-format
2705 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2706 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2707
2708 #, c-format
2709 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2710 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2711
2712 #, c-format
2713 msgid "secret key %s: %s\n"
2714 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2715
2716 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2717 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2718
2719 #, c-format
2720 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2721 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2722
2723 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2724 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2725 #. actual private key data is stored on the card.  A
2726 #. single smartcard can have up to three private key
2727 #. data.  Importing private key stub is always
2728 #. skipped in 2.1, and it returns
2729 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2730 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2731 #. references to a card will be automatically
2732 #. created again.
2733 #, c-format
2734 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2735 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2736
2737 #, c-format
2738 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2739 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2740
2741 #, c-format
2742 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2743 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2744
2745 #, c-format
2746 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2747 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2748
2749 #, c-format
2750 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2751 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2752
2753 #, c-format
2754 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2755 msgstr ""
2756 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2757
2758 #, c-format
2759 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2760 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2761
2762 #, c-format
2763 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2764 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2765
2766 #, c-format
2767 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2768 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2769
2770 #, c-format
2771 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2772 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2773
2774 #, c-format
2775 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2776 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2777
2778 #, c-format
2779 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2780 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2781
2782 #, c-format
2783 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2784 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2785
2786 #, c-format
2787 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2788 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2789
2790 #, c-format
2791 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2792 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2793
2794 #, c-format
2795 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2796 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2797
2798 #, c-format
2799 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2800 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2801
2802 #, c-format
2803 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2804 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2805
2806 #, c-format
2807 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2808 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2809
2810 #, c-format
2811 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2812 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2813
2814 #, c-format
2815 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2816 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2817
2818 #, c-format
2819 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2820 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2821
2822 #, c-format
2823 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2824 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2825
2826 #, c-format
2827 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2828 msgstr ""
2829 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2830
2831 #, c-format
2832 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2833 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2834
2835 #, c-format
2836 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2837 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2838
2839 #, c-format
2840 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2841 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2842
2843 #, c-format
2844 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2845 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2846
2847 #, c-format
2848 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2849 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2850
2851 #, c-format
2852 msgid "keybox '%s' created\n"
2853 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2854
2855 #, c-format
2856 msgid "keyring '%s' created\n"
2857 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2858
2859 #, c-format
2860 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2861 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2862
2863 #, c-format
2864 msgid "error opening key DB: %s\n"
2865 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2866
2867 #, c-format
2868 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2869 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2870
2871 msgid "[revocation]"
2872 msgstr "[revokace]"
2873
2874 msgid "[self-signature]"
2875 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2876
2877 #, c-format
2878 msgid "error allocating memory: %s\n"
2879 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
2880
2881 #, fuzzy, c-format
2882 #| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2883 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
2884 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2885
2886 #, fuzzy, c-format
2887 #| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
2888 msgid ""
2889 "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
2890 msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
2891
2892 #, fuzzy
2893 #| msgid "Good signature from"
2894 msgid " (reordered signatures follow)"
2895 msgstr "Dobrý podpis od"
2896
2897 #, fuzzy, c-format
2898 #| msgid "key %s: %s\n"
2899 msgid "key %s:\n"
2900 msgstr "klíč %s: %s\n"
2901
2902 #, fuzzy, c-format
2903 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2904 msgid "%d duplicate signature removed\n"
2905 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
2906 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2907 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2908 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2909
2910 #, fuzzy, c-format
2911 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2912 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
2913 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2914 msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2915 msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2916 msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2917
2918 #, fuzzy, c-format
2919 #| msgid "%d bad signatures\n"
2920 msgid "%d bad signature\n"
2921 msgid_plural "%d bad signatures\n"
2922 msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
2923 msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
2924 msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
2925
2926 #, fuzzy, c-format
2927 #| msgid "Good signature from"
2928 msgid "%d signature reordered\n"
2929 msgid_plural "%d signatures reordered\n"
2930 msgstr[0] "Dobrý podpis od"
2931 msgstr[1] "Dobrý podpis od"
2932 msgstr[2] "Dobrý podpis od"
2933
2934 #, c-format
2935 msgid ""
2936 "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
2937 "all signatures.\n"
2938 msgstr ""
2939
2940 msgid ""
2941 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2942 "keys\n"
2943 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2944 "etc.)\n"
2945 msgstr ""
2946 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2947 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2948 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
2949 "\n"
2950
2951 #, c-format
2952 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2953 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2954
2955 #, c-format
2956 msgid "  %d = I trust fully\n"
2957 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2958
2959 msgid ""
2960 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2961 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2962 "trust signatures on your behalf.\n"
2963 msgstr ""
2964 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2965 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2966 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2967
2968 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2969 msgstr ""
2970 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2971 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2972
2973 #, c-format
2974 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2975 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
2976
2977 #, c-format
2978 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2979 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2980
2981 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2982 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2983
2984 msgid "  Unable to sign.\n"
2985 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2986
2987 #, c-format
2988 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2989 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2990
2991 #, c-format
2992 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2993 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2994
2995 #, c-format
2996 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2997 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2998
2999 msgid "Sign it? (y/N) "
3000 msgstr "Podepsat? (a/N) "
3001
3002 #, c-format
3003 msgid ""
3004 "The self-signature on \"%s\"\n"
3005 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3006 msgstr ""
3007 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
3008 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
3009
3010 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3011 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
3012
3013 #, c-format
3014 msgid ""
3015 "Your current signature on \"%s\"\n"
3016 "has expired.\n"
3017 msgstr ""
3018 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
3019 "vypršela.\n"
3020
3021 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3022 msgstr ""
3023 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
3024 "N) "
3025
3026 #, c-format
3027 msgid ""
3028 "Your current signature on \"%s\"\n"
3029 "is a local signature.\n"
3030 msgstr ""
3031 "Váš současný podpis na „%s“\n"
3032 "je pouze lokální.\n"
3033
3034 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3035 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
3036
3037 #, c-format
3038 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3039 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
3040
3041 #, c-format
3042 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3043 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
3044
3045 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3046 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3047
3048 #, c-format
3049 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3050 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3051
3052 msgid "This key has expired!"
3053 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3054
3055 #, c-format
3056 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3057 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3058
3059 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3060 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3061
3062 msgid ""
3063 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3064 "belongs\n"
3065 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3066 msgstr ""
3067 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3068 "patří výše uvedené osobě.\n"
3069 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3070
3071 #, c-format
3072 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3073 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3074
3075 #, c-format
3076 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3077 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3078
3079 #, c-format
3080 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3081 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3082
3083 #, c-format
3084 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3085 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3086
3087 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3088 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3089
3090 #, c-format
3091 msgid ""
3092 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3093 "key \"%s\" (%s)\n"
3094 msgstr ""
3095 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3096 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3097
3098 msgid "This will be a self-signature.\n"
3099 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3100
3101 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3102 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3103
3104 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3105 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3106
3107 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3108 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3109
3110 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3111 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3112
3113 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3114 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3115
3116 msgid "I have checked this key casually.\n"
3117 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3118
3119 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3120 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3121
3122 msgid "Really sign? (y/N) "
3123 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3124
3125 #, c-format
3126 msgid "signing failed: %s\n"
3127 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3128
3129 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3130 msgstr ""
3131 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3132 "nelze změnit.\n"
3133
3134 #, c-format
3135 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3136 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3137
3138 msgid "save and quit"
3139 msgstr "uložit a ukončit"
3140
3141 msgid "show key fingerprint"
3142 msgstr "vypsat otisk klíče"
3143
3144 msgid "show the keygrip"
3145 msgstr "ukázat keygrip"
3146
3147 msgid "list key and user IDs"
3148 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3149
3150 msgid "select user ID N"
3151 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3152
3153 msgid "select subkey N"
3154 msgstr "vyberte podklíč N"
3155
3156 msgid "check signatures"
3157 msgstr "kontrolovat podpisy"
3158
3159 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3160 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3161
3162 msgid "sign selected user IDs locally"
3163 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3164
3165 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3166 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3167
3168 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3169 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3170
3171 msgid "add a user ID"
3172 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3173
3174 msgid "add a photo ID"
3175 msgstr "přidat fotografický ID"
3176
3177 msgid "delete selected user IDs"
3178 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3179
3180 msgid "add a subkey"
3181 msgstr "přidat podklíč"
3182
3183 msgid "add a key to a smartcard"
3184 msgstr "přidat klíč na kartu"
3185
3186 msgid "move a key to a smartcard"
3187 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3188
3189 msgid "move a backup key to a smartcard"
3190 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3191
3192 msgid "delete selected subkeys"
3193 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3194
3195 msgid "add a revocation key"
3196 msgstr "přidat revokační klíč"
3197
3198 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3199 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3200
3201 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3202 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3203
3204 msgid "flag the selected user ID as primary"
3205 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3206
3207 msgid "list preferences (expert)"
3208 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3209
3210 msgid "list preferences (verbose)"
3211 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3212
3213 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3214 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3215
3216 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3217 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3218
3219 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3220 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3221
3222 msgid "change the passphrase"
3223 msgstr "změnit heslo"
3224
3225 msgid "change the ownertrust"
3226 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3227
3228 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3229 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3230
3231 msgid "revoke selected user IDs"
3232 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3233
3234 msgid "revoke key or selected subkeys"
3235 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3236
3237 msgid "enable key"
3238 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3239
3240 msgid "disable key"
3241 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3242
3243 msgid "show selected photo IDs"
3244 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3245
3246 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3247 msgstr ""
3248 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3249
3250 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3251 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3252
3253 msgid "Secret key is available.\n"
3254 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3255
3256 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3257 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3258
3259 msgid ""
3260 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3261 "(lsign),\n"
3262 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3263 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3264 msgstr ""
3265 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3266 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3267 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3268
3269 msgid "Key is revoked."
3270 msgstr "Klíč revokován."
3271
3272 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3273 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3274
3275 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3276 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3277
3278 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3279 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3280
3281 #, c-format
3282 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3283 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3284
3285 #, c-format
3286 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3287 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3288
3289 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3290 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3291
3292 #, c-format
3293 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3294 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3295
3296 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3297 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3298
3299 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3300 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3301
3302 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3303 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3304
3305 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3306 #. moving the key and not about removing it.
3307 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3308 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3309
3310 msgid "You must select exactly one key.\n"
3311 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3312
3313 msgid "Command expects a filename argument\n"
3314 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3315
3316 #, c-format
3317 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3318 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3319
3320 #, c-format
3321 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3322 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3323
3324 msgid "You must select at least one key.\n"
3325 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3326
3327 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3328 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3329
3330 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3331 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3332
3333 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3334 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3335
3336 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3337 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3338
3339 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3340 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3341
3342 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3343 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3344
3345 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3346 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3347
3348 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3349 msgstr ""
3350 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3351 "poskytnutá uživatelem\n"
3352
3353 msgid "Set preference list to:\n"
3354 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3355
3356 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3357 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3358
3359 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3360 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3361
3362 msgid "Save changes? (y/N) "
3363 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3364
3365 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3366 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3367
3368 #, c-format
3369 msgid "update failed: %s\n"
3370 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3371
3372 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3373 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3374
3375 #, fuzzy, c-format
3376 #| msgid "Key generation failed: %s\n"
3377 msgid "User ID revocation failed: %s\n"
3378 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3379
3380 #, c-format
3381 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3382 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3383
3384 #, c-format
3385 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3386 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3387
3388 #, fuzzy, c-format
3389 #| msgid "read error in '%s': %s\n"
3390 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3391 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
3392
3393 msgid "No matching user IDs."
3394 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3395
3396 msgid "Nothing to sign.\n"
3397 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3398
3399 #, fuzzy, c-format
3400 #| msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
3401 msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
3402 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
3403
3404 msgid "Digest: "
3405 msgstr "Hash: "
3406
3407 msgid "Features: "
3408 msgstr "Vlastnosti: "
3409
3410 msgid "Keyserver no-modify"
3411 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3412
3413 msgid "Preferred keyserver: "
3414 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3415
3416 msgid "Notations: "
3417 msgstr "Poznámky: "
3418
3419 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3420 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3421
3422 #, c-format
3423 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3424 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3425
3426 #, c-format
3427 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3428 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3429
3430 msgid "(sensitive)"
3431 msgstr "(citlivá informace)"
3432
3433 #, c-format
3434 msgid "created: %s"
3435 msgstr "vytvořen: %s"
3436
3437 #, c-format
3438 msgid "revoked: %s"
3439 msgstr "revokován: %s"
3440
3441 #, c-format
3442 msgid "expired: %s"
3443 msgstr "platnost skončila: %s"
3444
3445 #, c-format
3446 msgid "expires: %s"
3447 msgstr "platnost skončí: %s"
3448
3449 #, c-format
3450 msgid "usage: %s"
3451 msgstr "použití: %s"
3452
3453 msgid "card-no: "
3454 msgstr "číslo karty: "
3455
3456 #, c-format
3457 msgid "trust: %s"
3458 msgstr "důvěra: %s"
3459
3460 #, c-format
3461 msgid "validity: %s"
3462 msgstr "platnost: %s"
3463
3464 msgid "This key has been disabled"
3465 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3466
3467 msgid ""
3468 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3469 "unless you restart the program.\n"
3470 msgstr ""
3471 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3472 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3473
3474 # status
3475 msgid "revoked"
3476 msgstr "odvolán"
3477
3478 msgid "expired"
3479 msgstr "platnost skončila"
3480
3481 msgid ""
3482 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3483 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3484 msgstr ""
3485 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3486 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3487
3488 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3489 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3490
3491 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3492 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3493
3494 msgid ""
3495 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3496 "versions\n"
3497 "         of PGP to reject this key.\n"
3498 msgstr ""
3499 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3500 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3501
3502 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3503 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3504
3505 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3506 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3507
3508 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3509 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3510
3511 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3512 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3513
3514 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3515 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3516
3517 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3518 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3519
3520 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3521 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3522
3523 #, fuzzy, c-format
3524 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3525 msgid "Deleted %d signature.\n"
3526 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3527 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3528 msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
3529 msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
3530
3531 msgid "Nothing deleted.\n"
3532 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3533
3534 msgid "invalid"
3535 msgstr "neplatný"
3536
3537 #, c-format
3538 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3539 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3540
3541 #, fuzzy, c-format
3542 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3543 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3544 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3545 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3546 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3547 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3548
3549 #, c-format
3550 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3551 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3552
3553 #, c-format
3554 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3555 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3556
3557 msgid ""
3558 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3559 "cause\n"
3560 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3561 msgstr ""
3562 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3563 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3564
3565 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3566 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3567
3568 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3569 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3570
3571 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3572 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3573
3574 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3575 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3576
3577 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3578 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3579
3580 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3581 msgstr ""
3582 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3583
3584 msgid ""
3585 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3586 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3587
3588 msgid ""
3589 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3590 "N) "
3591 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3592
3593 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3594 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3595
3596 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3597 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3598
3599 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3600 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3601
3602 #, c-format
3603 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3604 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3605
3606 #, c-format
3607 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3608 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3609
3610 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3611 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3612
3613 #, c-format
3614 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3615 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3616
3617 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3618 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3619
3620 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3621 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3622
3623 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3624 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3625
3626 msgid "Enter the notation: "
3627 msgstr "Vložte poznámku: "
3628
3629 msgid "Proceed? (y/N) "
3630 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3631
3632 #, c-format
3633 msgid "No user ID with index %d\n"
3634 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3635
3636 #, c-format
3637 msgid "No user ID with hash %s\n"
3638 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3639
3640 #, c-format
3641 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3642 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3643
3644 #, c-format
3645 msgid "No subkey with index %d\n"
3646 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3647
3648 #, c-format
3649 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3650 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3651
3652 #, c-format
3653 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3654 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3655
3656 msgid " (non-exportable)"
3657 msgstr " (neexportovatelné)"
3658
3659 #, c-format
3660 msgid "This signature expired on %s.\n"
3661 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3662
3663 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3664 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3665
3666 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3667 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3668
3669 msgid "Not signed by you.\n"
3670 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3671
3672 #, c-format
3673 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3674 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3675
3676 msgid " (non-revocable)"
3677 msgstr " (neodvolatelné)"
3678
3679 #, c-format
3680 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3681 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3682
3683 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3684 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3685
3686 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3687 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3688
3689 msgid "no secret key\n"
3690 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3691
3692 #, c-format
3693 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3694 msgstr ""
3695
3696 #, c-format
3697 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3698 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3699
3700 #, c-format
3701 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3702 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3703
3704 #, c-format
3705 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3706 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3707
3708 #, c-format
3709 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3710 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3711
3712 #, c-format
3713 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3714 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3715
3716 #, c-format
3717 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3718 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3719
3720 msgid "too many cipher preferences\n"
3721 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3722
3723 msgid "too many digest preferences\n"
3724 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3725
3726 msgid "too many compression preferences\n"
3727 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3728
3729 #, c-format
3730 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3731 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3732
3733 msgid "writing direct signature\n"
3734 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3735
3736 msgid "writing self signature\n"
3737 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3738
3739 msgid "writing key binding signature\n"
3740 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3741
3742 #, c-format
3743 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3744 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3745
3746 #, c-format
3747 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3748 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3749
3750 msgid ""
3751 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3752 msgstr ""
3753 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3754 "dlouhým hashem\n"
3755
3756 msgid "Sign"
3757 msgstr "Podepisování"
3758
3759 msgid "Certify"
3760 msgstr "Certifikování"
3761
3762 msgid "Encrypt"
3763 msgstr "Šifrování"
3764
3765 msgid "Authenticate"
3766 msgstr "Autentizace"
3767
3768 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3769 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3770 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3771 #. functions:
3772 #.
3773 #. s = Toggle signing capability
3774 #. e = Toggle encryption capability
3775 #. a = Toggle authentication capability
3776 #. q = Finish
3777 #.
3778 msgid "SsEeAaQq"
3779 msgstr "SsEeAaQq"
3780
3781 #, c-format
3782 msgid "Possible actions for a %s key: "
3783 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3784
3785 msgid "Current allowed actions: "
3786 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3787
3788 #, c-format
3789 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3790 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3791
3792 #, c-format
3793 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3794 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3795
3796 #, c-format
3797 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3798 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3799
3800 #, c-format
3801 msgid "   (%c) Finished\n"
3802 msgstr "   (%c) Konec\n"
3803
3804 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3805 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3806
3807 #, c-format
3808 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3809 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3810
3811 #, c-format
3812 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3813 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3814
3815 #, c-format
3816 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3817 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3818
3819 #, c-format
3820 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3821 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3822
3823 #, c-format
3824 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3825 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3826
3827 #, c-format
3828 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3829 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3830
3831 #, c-format
3832 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3833 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3834
3835 #, c-format
3836 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3837 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3838
3839 #, c-format
3840 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3841 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3842
3843 #, c-format
3844 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3845 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3846
3847 #, c-format
3848 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3849 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3850
3851 #, c-format
3852 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3853 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3854
3855 #, c-format
3856 msgid "  (%d) Existing key\n"
3857 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3858
3859 msgid "Enter the keygrip: "
3860 msgstr "Vložte keygrip: "
3861
3862 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3863 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3864
3865 msgid "No key with this keygrip\n"
3866 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3867
3868 #, c-format
3869 msgid "rounded to %u bits\n"
3870 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3871
3872 #, c-format
3873 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3874 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3875
3876 #, c-format
3877 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3878 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3879
3880 #, c-format
3881 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3882 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3883
3884 #, c-format
3885 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3886 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3887
3888 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3889 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3890
3891 msgid ""
3892 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3893 "         0 = key does not expire\n"
3894 "      <n>  = key expires in n days\n"
3895 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3896 "      <n>m = key expires in n months\n"
3897 "      <n>y = key expires in n years\n"
3898 msgstr ""
3899 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3900 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3901 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3902 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3903 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3904 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3905
3906 msgid ""
3907 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3908 "         0 = signature does not expire\n"
3909 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3910 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3911 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3912 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3913 msgstr ""
3914 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3915 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3916 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3917 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3918 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3919 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3920
3921 msgid "Key is valid for? (0) "
3922 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3923
3924 #, c-format
3925 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3926 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3927
3928 msgid "invalid value\n"
3929 msgstr "neplatná hodnota\n"
3930
3931 msgid "Key does not expire at all\n"
3932 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3933
3934 msgid "Signature does not expire at all\n"
3935 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3936
3937 #, c-format
3938 msgid "Key expires at %s\n"
3939 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3940
3941 #, c-format
3942 msgid "Signature expires at %s\n"
3943 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3944