dirmngr,build: Remove support for ADNS.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
56 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
57 msgid "|pinentry-label|_OK"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
61 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
62
63 msgid "|pinentry-label|_Yes"
64 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
65
66 msgid "|pinentry-label|_No"
67 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
68
69 msgid "|pinentry-label|PIN:"
70 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
71
72 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
73 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
74
75 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
76 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
77
78 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
79 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
80
81 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
82 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
83
84 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
85 #. for the quality bar.
86 msgid "Quality:"
87 msgstr "Kvalita:"
88
89 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
90 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
91 #. string to describe what this is about.  The length of the
92 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
93 #. translate this entry, a default english text (see source)
94 #. will be used.
95 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
96 msgstr ""
97 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
98 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
99
100 msgid ""
101 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
102 "session"
103 msgstr ""
104 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
105
106 msgid ""
107 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
108 "this session"
109 msgstr ""
110 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
111
112 msgid "PIN:"
113 msgstr "PIN:"
114
115 msgid "Passphrase:"
116 msgstr "Heslo:"
117
118 msgid "does not match - try again"
119 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
120
121 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
122 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
123 #. two %d give the current and maximum number of tries.
124 #, c-format
125 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
126 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
127
128 msgid "Repeat:"
129 msgstr "Znovu:"
130
131 msgid "PIN too long"
132 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
133
134 msgid "Passphrase too long"
135 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
136
137 msgid "Invalid characters in PIN"
138 msgstr "Neplatný znak v PINu"
139
140 msgid "PIN too short"
141 msgstr "PIN je příliš krátký"
142
143 msgid "Bad PIN"
144 msgstr "Špatný PIN"
145
146 msgid "Bad Passphrase"
147 msgstr "Špatné heslo"
148
149 #, c-format
150 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
151 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
152
153 #, c-format
154 msgid "can't create '%s': %s\n"
155 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "can't open '%s': %s\n"
159 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
163 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid "detected card with S/N: %s\n"
167 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
168
169 #, c-format
170 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
171 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
172
173 #, c-format
174 msgid "no suitable card key found: %s\n"
175 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
176
177 #, c-format
178 msgid ""
179 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
180 "allow this?"
181 msgstr ""
182 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
183 "povolit?"
184
185 msgid "Allow"
186 msgstr "Povolit"
187
188 msgid "Deny"
189 msgstr "Zakázat"
190
191 #, c-format
192 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
193 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
194
195 msgid "Please re-enter this passphrase"
196 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
197
198 #, c-format
199 msgid ""
200 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
201 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
202 msgstr ""
203 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
204 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
205
206 #, c-format
207 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
208 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
209
210 msgid "Please insert the card with serial number"
211 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
212
213 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
214 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
215
216 msgid "Admin PIN"
217 msgstr "PIN správce"
218
219 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
220 #. used to unblock a PIN.
221 msgid "PUK"
222 msgstr "PUK"
223
224 msgid "Reset Code"
225 msgstr "Resetační kód"
226
227 #, c-format
228 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
229 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
230
231 msgid "Repeat this Reset Code"
232 msgstr "Zopakujte resetační kód"
233
234 msgid "Repeat this PUK"
235 msgstr "Zopakujte tento PUK"
236
237 msgid "Repeat this PIN"
238 msgstr "Zopakujte tento PIN"
239
240 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
241 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
242
243 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
244 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
245
246 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
247 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
248
249 #, c-format
250 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
251 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
252
253 #, c-format
254 msgid "error creating temporary file: %s\n"
255 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
256
257 #, c-format
258 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
259 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
260
261 msgid "Enter new passphrase"
262 msgstr "Vložte nové heslo"
263
264 msgid "Take this one anyway"
265 msgstr "Použít přesto tento klíč"
266
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
270 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
271
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
275 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
276 msgstr ""
277 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
278 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
279
280 msgid "Yes, protection is not needed"
281 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
282
283 #, c-format
284 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
285 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
286 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
287 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
288 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
289
290 #, c-format
291 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
292 msgid_plural ""
293 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
294 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
295 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
296 msgstr[2] ""
297 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
298
299 #, c-format
300 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
301 msgstr ""
302 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
303
304 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
305 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
306
307 #, c-format
308 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
309 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
310
311 msgid "Please enter the new passphrase"
312 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
313
314 msgid ""
315 "@Options:\n"
316 " "
317 msgstr ""
318 "@Volby:\n"
319 " "
320
321 msgid "run in daemon mode (background)"
322 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
323
324 msgid "run in server mode (foreground)"
325 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
326
327 #, fuzzy
328 #| msgid "run in server mode"
329 msgid "run in supervised mode"
330 msgstr "pracovat v režimu serveru"
331
332 msgid "verbose"
333 msgstr "upovídaný režim"
334
335 msgid "be somewhat more quiet"
336 msgstr "být o trochu víc tichý"
337
338 msgid "sh-style command output"
339 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
340
341 msgid "csh-style command output"
342 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
343
344 msgid "|FILE|read options from FILE"
345 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
346
347 msgid "do not detach from the console"
348 msgstr "neodpojovat se od konzole"
349
350 msgid "do not grab keyboard and mouse"
351 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
352
353 msgid "use a log file for the server"
354 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
355
356 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
357 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
358
359 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
360 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
361
362 msgid "do not use the SCdaemon"
363 msgstr "nepoužívat SCdémona"
364
365 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
366 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
367
368 msgid "ignore requests to change the TTY"
369 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
370
371 msgid "ignore requests to change the X display"
372 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
373
374 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
375 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
376
377 msgid "do not use the PIN cache when signing"
378 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
379
380 msgid "disallow the use of an external password cache"
381 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
382
383 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
384 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
385
386 msgid "allow presetting passphrase"
387 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
388
389 #, fuzzy
390 #| msgid "allow caller to override the pinentry"
391 msgid "disallow caller to override the pinentry"
392 msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
393
394 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
395 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
396
397 msgid "enable ssh support"
398 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
399
400 msgid "enable putty support"
401 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
402
403 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
404 #. reporting address.  This is so that we can change the
405 #. reporting address without breaking the translations.
406 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
407 msgstr ""
408 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
409 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
410
411 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
412 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
413
414 msgid ""
415 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
416 "Secret key management for @GNUPG@\n"
417 msgstr ""
418 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
419 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
420
421 #, c-format
422 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
423 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
424
425 #, c-format
426 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
427 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
428
429 #, c-format
430 msgid "option file '%s': %s\n"
431 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
432
433 #, c-format
434 msgid "reading options from '%s'\n"
435 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
436
437 #, c-format
438 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
439 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
440
441 #, c-format
442 msgid "can't create socket: %s\n"
443 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
444
445 #, c-format
446 msgid "socket name '%s' is too long\n"
447 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
448
449 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
450 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
451
452 msgid "error getting nonce for the socket\n"
453 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
454
455 #, c-format
456 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
457 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
458
459 # TODO: i18n of first %s
460 #, fuzzy, c-format
461 #| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
462 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
463 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
464
465 #, c-format
466 msgid "listen() failed: %s\n"
467 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
468
469 #, c-format
470 msgid "listening on socket '%s'\n"
471 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
472
473 #, c-format
474 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
475 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
476
477 #, c-format
478 msgid "directory '%s' created\n"
479 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
480
481 #, c-format
482 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
483 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
484
485 #, c-format
486 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
487 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
488
489 #, c-format
490 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
491 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
495 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
496
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
499 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
500
501 #, c-format
502 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
504
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
508
509 #, c-format
510 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
511 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
512
513 #, c-format
514 msgid "%s %s stopped\n"
515 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
516
517 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
518 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
519
520 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
521 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
522
523 msgid ""
524 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
525 "Password cache maintenance\n"
526 msgstr ""
527 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
528 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
529
530 msgid ""
531 "@Commands:\n"
532 " "
533 msgstr ""
534 "@Příkazy:\n"
535 " "
536
537 msgid ""
538 "@\n"
539 "Options:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@\n"
543 "Volby:\n"
544 " "
545
546 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
547 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
548
549 msgid ""
550 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
551 "Secret key maintenance tool\n"
552 msgstr ""
553 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
554 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
555
556 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
557 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
558
559 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
560 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
561
562 msgid ""
563 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
564 "system."
565 msgstr ""
566 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
567 "GnuPG."
568
569 msgid ""
570 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
571 "needed to complete this operation."
572 msgstr ""
573 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
574 "potřebný pro dokončení této operace."
575
576 msgid "cancelled\n"
577 msgstr "zrušeno\n"
578
579 #, c-format
580 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
581 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
582
583 #, c-format
584 msgid "error opening '%s': %s\n"
585 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
586
587 #, c-format
588 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
589 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
590
591 #, c-format
592 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
593 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
594
595 #, c-format
596 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
597 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
598
599 #, c-format
600 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
601 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
602
603 #, c-format
604 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
605 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
606
607 #, c-format
608 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
609 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
610
611 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
612 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
613
614 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
615 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
616 #. Pinentry to insert a line break.  The double
617 #. percent sign is actually needed because it is also
618 #. a printf format string.  If you need to insert a
619 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
620 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
621 #. certificate.
622 #, c-format
623 msgid ""
624 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
625 "certificates?"
626 msgstr ""
627 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
628 "vydávání certifikátu?"
629
630 msgid "Yes"
631 msgstr "Ano"
632
633 msgid "No"
634 msgstr "Ne"
635
636 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
637 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
638 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
639 #. needed because it is also a printf format string.  If you
640 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
641 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
642 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
643 #. as stored in the certificate.
644 #, c-format
645 msgid ""
646 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
647 "fingerprint:%%0A  %s"
648 msgstr ""
649 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
650
651 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
652 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
653 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
654 msgid "Correct"
655 msgstr "V pořádku"
656
657 msgid "Wrong"
658 msgstr "Špatně"
659
660 #, c-format
661 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
662 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
663
664 #, c-format
665 msgid ""
666 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
667 "it now."
668 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
669
670 msgid "Change passphrase"
671 msgstr "Změnit heslo"
672
673 msgid "I'll change it later"
674 msgstr "Změním jej později"
675
676 #, c-format
677 msgid ""
678 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
679 "%%0A?"
680 msgstr ""
681 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
682
683 msgid "Delete key"
684 msgstr "Smazat klíč"
685
686 msgid ""
687 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
688 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
689 msgstr ""
690 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
691 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
692
693 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
694 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
695
696 #, c-format
697 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
698 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
699
700 #, c-format
701 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
702 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
703
704 #, c-format
705 msgid "checking created signature failed: %s\n"
706 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
707
708 msgid "secret key parts are not available\n"
709 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
710
711 #, c-format
712 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
713 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
714
715 #, c-format
716 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
717 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
721 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
722
723 #, c-format
724 msgid "error creating a pipe: %s\n"
725 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
726
727 #, c-format
728 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
729 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
730
731 #, c-format
732 msgid "error forking process: %s\n"
733 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
737 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
738
739 #, c-format
740 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
741 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
742
743 #, c-format
744 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
745 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
746
747 #, c-format
748 msgid "error running '%s': terminated\n"
749 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
750
751 #, fuzzy, c-format
752 #| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
753 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
754 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
755
756 #, c-format
757 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
758 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
759
760 #, c-format
761 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
762 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
763
764 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
765 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
766
767 #, c-format
768 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
769 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
770
771 # TODO: i18n of first %s
772 #, c-format
773 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
774 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
775
776 # TODO: i18n of first %s
777 #, c-format
778 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
779 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
780
781 #, fuzzy, c-format
782 #| msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
783 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
784 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
785
786 #, c-format
787 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
788 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
789
790 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
791 msgid "yes"
792 msgstr "ano"
793
794 msgid "yY"
795 msgstr "aAyY"
796
797 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
798 msgid "no"
799 msgstr "ne"
800
801 msgid "nN"
802 msgstr "nN"
803
804 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
805 msgid "quit"
806 msgstr "ukončit"
807
808 msgid "qQ"
809 msgstr "uUqQ"
810
811 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
812 msgid "okay|okay"
813 msgstr "okey|okey"
814
815 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
816 msgid "cancel|cancel"
817 msgstr "zrušit|zrušit"
818
819 msgid "oO"
820 msgstr "oO"
821
822 msgid "cC"
823 msgstr "zZ"
824
825 #, c-format
826 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
827 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
828
829 #, c-format
830 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
831 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
832
833 #, c-format
834 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
835 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
836
837 #, c-format
838 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
839 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
840
841 #, c-format
842 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
843 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
844
845 #, c-format
846 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
847 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
848
849 #, c-format
850 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
851 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
852
853 #, c-format
854 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
855 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
856
857 msgid "connection to agent established\n"
858 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
859
860 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
861 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
862
863 #, c-format
864 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
865 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
866
867 #, c-format
868 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
869 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
870
871 msgid "connection to the dirmngr established\n"
872 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
873
874 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
875 #. verbatim.  It will not be printed.
876 msgid "|audit-log-result|Good"
877 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
878
879 msgid "|audit-log-result|Bad"
880 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
881
882 msgid "|audit-log-result|Not supported"
883 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
884
885 msgid "|audit-log-result|No certificate"
886 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
887
888 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
889 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
890
891 msgid "|audit-log-result|Error"
892 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
893
894 msgid "|audit-log-result|Not used"
895 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
896
897 msgid "|audit-log-result|Okay"
898 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
899
900 msgid "|audit-log-result|Skipped"
901 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
902
903 msgid "|audit-log-result|Some"
904 msgstr "|audit-log-result|Některý"
905
906 msgid "Certificate chain available"
907 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
908
909 msgid "root certificate missing"
910 msgstr "chybí kořenový certifikát"
911
912 msgid "Data encryption succeeded"
913 msgstr "Šifrování dat uspělo"
914
915 msgid "Data available"
916 msgstr "Data k dispozici"
917
918 msgid "Session key created"
919 msgstr "Vytvořen klíč relace"
920
921 #, c-format
922 msgid "algorithm: %s"
923 msgstr "algoritmus: %s"
924
925 #, c-format
926 msgid "unsupported algorithm: %s"
927 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
928
929 msgid "seems to be not encrypted"
930 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
931
932 msgid "Number of recipients"
933 msgstr "Počet příjemců"
934
935 #, c-format
936 msgid "Recipient %d"
937 msgstr "Příjemce %d"
938
939 msgid "Data signing succeeded"
940 msgstr "Podepisování dat uspělo"
941
942 #, c-format
943 msgid "data hash algorithm: %s"
944 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
945
946 #, c-format
947 msgid "Signer %d"
948 msgstr "Podepisovatel %d"
949
950 #, c-format
951 msgid "attr hash algorithm: %s"
952 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
953
954 msgid "Data decryption succeeded"
955 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
956
957 msgid "Encryption algorithm supported"
958 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
959
960 msgid "Data verification succeeded"
961 msgstr "Ověření dat uspělo"
962
963 msgid "Signature available"
964 msgstr "Podpis je k dispozici"
965
966 msgid "Parsing data succeeded"
967 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
968
969 #, c-format
970 msgid "bad data hash algorithm: %s"
971 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
972
973 #, c-format
974 msgid "Signature %d"
975 msgstr "Podpis %d"
976
977 msgid "Certificate chain valid"
978 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
979
980 msgid "Root certificate trustworthy"
981 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
982
983 msgid "no CRL found for certificate"
984 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
985
986 msgid "the available CRL is too old"
987 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
988
989 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
990 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
991
992 msgid "Included certificates"
993 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
994
995 msgid "No audit log entries."
996 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
997
998 msgid "Unknown operation"
999 msgstr "Neznámá operace"
1000
1001 msgid "Gpg-Agent usable"
1002 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1003
1004 msgid "Dirmngr usable"
1005 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1006
1007 #, c-format
1008 msgid "No help available for '%s'."
1009 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1010
1011 msgid "ignoring garbage line"
1012 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1013
1014 msgid "[none]"
1015 msgstr "[neuvedeno]"
1016
1017 msgid "argument not expected"
1018 msgstr "argument nebyl očekáván"
1019
1020 msgid "read error"
1021 msgstr "chyba při čtení"
1022
1023 msgid "keyword too long"
1024 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1025
1026 msgid "missing argument"
1027 msgstr "postrádám argument"
1028
1029 msgid "invalid argument"
1030 msgstr "neplatný argument"
1031
1032 msgid "invalid command"
1033 msgstr "neplatný příkaz"
1034
1035 msgid "invalid alias definition"
1036 msgstr "neplatný definice aliasu"
1037
1038 msgid "out of core"
1039 msgstr "nedostatek paměti"
1040
1041 msgid "invalid option"
1042 msgstr "neplatný parametr"
1043
1044 #, c-format
1045 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1046 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1047
1048 #, c-format
1049 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1050 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1051
1052 #, c-format
1053 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1054 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1055
1056 #, c-format
1057 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1058 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1059
1060 #, c-format
1061 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1062 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1063
1064 #, c-format
1065 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1066 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1067
1068 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1069 msgid "out of core\n"
1070 msgstr "nedostatek paměti\n"
1071
1072 #, c-format
1073 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1074 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1075
1076 #, c-format
1077 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1078 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1079
1080 #, c-format
1081 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1082 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1086 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1087
1088 #, c-format
1089 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1090 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1091
1092 #, c-format
1093 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1094 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1095
1096 #, c-format
1097 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1098 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1099
1100 #, c-format
1101 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1102 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1103
1104 msgid "(deadlock?) "
1105 msgstr "(uváznutí?) "
1106
1107 #, c-format
1108 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1109 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1110
1111 #, c-format
1112 msgid "waiting for lock %s...\n"
1113 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1114
1115 # První argument je název knihovny
1116 #, c-format
1117 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1118 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
1119
1120 #, c-format
1121 msgid "armor: %s\n"
1122 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1123
1124 msgid "invalid armor header: "
1125 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1126
1127 msgid "armor header: "
1128 msgstr "ASCII hlavička: "
1129
1130 msgid "invalid clearsig header\n"
1131 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1132
1133 msgid "unknown armor header: "
1134 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1135
1136 msgid "nested clear text signatures\n"
1137 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1138
1139 msgid "unexpected armor: "
1140 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1141
1142 msgid "invalid dash escaped line: "
1143 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1144
1145 #, c-format
1146 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1147 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1148
1149 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1150 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1151
1152 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1153 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1154
1155 msgid "malformed CRC\n"
1156 msgstr "špatný formát CRC\n"
1157
1158 #, c-format
1159 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1160 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1161
1162 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1163 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1164
1165 msgid "error in trailer line\n"
1166 msgstr "chyba v patičce\n"
1167
1168 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1169 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1170
1171 #, c-format
1172 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1173 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1174
1175 msgid ""
1176 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1177 msgstr ""
1178 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1179 "špatný MTA\n"
1180
1181 #, fuzzy, c-format
1182 #| msgid "not human readable"
1183 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1184 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1185
1186 msgid ""
1187 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1188 "an '='\n"
1189 msgstr ""
1190 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1191 "a musí končit znakem „=“\n"
1192
1193 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1194 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1195
1196 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1197 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1198
1199 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1200 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1201
1202 #, fuzzy
1203 #| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1204 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1205 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1206
1207 #, fuzzy
1208 #| msgid ""
1209 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1210 #| "with an '='\n"
1211 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1212 msgstr ""
1213 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1214 "a musí končit znakem „=“\n"
1215
1216 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1217 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1218
1219 #, c-format
1220 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1221 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1222
1223 msgid "Enter passphrase: "
1224 msgstr "Vložte heslo: "
1225
1226 #, fuzzy, c-format
1227 #| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
1228 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1229 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
1230
1231 #, c-format
1232 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1233 msgstr ""
1234
1235 #, fuzzy, c-format
1236 #| msgid "WARNING: "
1237 msgid "WARNING: %s\n"
1238 msgstr "VAROVÁNÍ: "
1239
1240 #, c-format
1241 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1242 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1243
1244 #, c-format
1245 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1246 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1247
1248 msgid "can't do this in batch mode\n"
1249 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1250
1251 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1252 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1253
1254 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1255 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1256
1257 msgid "Your selection? "
1258 msgstr "Váš výběr? "
1259
1260 msgid "[not set]"
1261 msgstr "[není nastaven]"
1262
1263 msgid "male"
1264 msgstr "muž"
1265
1266 msgid "female"
1267 msgstr "žena"
1268
1269 msgid "unspecified"
1270 msgstr "neuvedeno"
1271
1272 msgid "not forced"
1273 msgstr "není vyžadováno"
1274
1275 msgid "forced"
1276 msgstr "vyžadováno"
1277
1278 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1279 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1280
1281 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1282 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1283
1284 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1285 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1286
1287 msgid "Cardholder's surname: "
1288 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1289
1290 msgid "Cardholder's given name: "
1291 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1292
1293 #, c-format
1294 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1295 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1296
1297 msgid "URL to retrieve public key: "
1298 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1299
1300 #, c-format
1301 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1302 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1303
1304 #, c-format
1305 msgid "error reading '%s': %s\n"
1306 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1307
1308 #, c-format
1309 msgid "error writing '%s': %s\n"
1310 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1311
1312 msgid "Login data (account name): "
1313 msgstr "Login (jménu účtu): "
1314
1315 #, c-format
1316 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1317 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1318
1319 msgid "Private DO data: "
1320 msgstr "Privátní DO data: "
1321
1322 #, c-format
1323 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1324 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1325
1326 msgid "Language preferences: "
1327 msgstr "Jazykové předvolby: "
1328
1329 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1330 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1331
1332 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1333 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1334
1335 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1336 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1337
1338 msgid "Error: invalid response.\n"
1339 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1340
1341 msgid "CA fingerprint: "
1342 msgstr "Otisk CA: "
1343
1344 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1345 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1346
1347 #, c-format
1348 msgid "key operation not possible: %s\n"
1349 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1350
1351 msgid "not an OpenPGP card"
1352 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1353
1354 #, c-format
1355 msgid "error getting current key info: %s\n"
1356 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1357
1358 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1359 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1360
1361 msgid ""
1362 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1363 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1364 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1365 msgstr ""
1366 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1367 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1368 "dokumentace\n"
1369 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1370
1371 #, c-format
1372 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1373 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1374
1375 #, c-format
1376 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1377 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1378
1379 #, c-format
1380 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1381 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1382
1383 #, c-format
1384 msgid "rounded up to %u bits\n"
1385 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1386
1387 #, c-format
1388 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1389 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1390
1391 #, c-format
1392 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1393 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1394
1395 #, c-format
1396 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1397 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1398
1399 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1400 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1401
1402 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1403 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1404
1405 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1406 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1407
1408 #, c-format
1409 msgid ""
1410 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1411 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1412 "You should change them using the command --change-pin\n"
1413 msgstr ""
1414 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1415 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1416 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1417
1418 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1419 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1420
1421 msgid "   (1) Signature key\n"
1422 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1423
1424 msgid "   (2) Encryption key\n"
1425 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1426
1427 msgid "   (3) Authentication key\n"
1428 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1429
1430 msgid "Invalid selection.\n"
1431 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1432
1433 msgid "Please select where to store the key:\n"
1434 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1435
1436 #, c-format
1437 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1438 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1439
1440 msgid "This command is not supported by this card\n"
1441 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1442
1443 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1444 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1445
1446 msgid "Continue? (y/N) "
1447 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1448
1449 # The code expects non-localized "yes"
1450 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1451 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1452
1453 msgid "quit this menu"
1454 msgstr "ukončit toto menu"
1455
1456 msgid "show admin commands"
1457 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1458
1459 msgid "show this help"
1460 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1461
1462 msgid "list all available data"
1463 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1464
1465 msgid "change card holder's name"
1466 msgstr "změní jméno majitele karty"
1467
1468 msgid "change URL to retrieve key"
1469 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1470
1471 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1472 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1473
1474 msgid "change the login name"
1475 msgstr "změnit login name"
1476
1477 msgid "change the language preferences"
1478 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1479
1480 msgid "change card holder's sex"
1481 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1482
1483 msgid "change a CA fingerprint"
1484 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1485
1486 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1487 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1488
1489 msgid "generate new keys"
1490 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1491
1492 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1493 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1494
1495 msgid "verify the PIN and list all data"
1496 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1497
1498 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1499 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1500
1501 msgid "destroy all keys and data"
1502 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1503
1504 msgid "gpg/card> "
1505 msgstr "gpg/karta> "
1506
1507 msgid "Admin-only command\n"
1508 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1509
1510 msgid "Admin commands are allowed\n"
1511 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1512
1513 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1514 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1515
1516 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1517 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1518
1519 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1520 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1521
1522 #, c-format
1523 msgid "can't open '%s'\n"
1524 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1525
1526 #, c-format
1527 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1528 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1529
1530 #, c-format
1531 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1532 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1533
1534 #, c-format
1535 msgid "key \"%s\" not found\n"
1536 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1537
1538 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1539 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1540
1541 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1542 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1543
1544 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1545 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1546
1547 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1548 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1549
1550 # The first argument is a "key" or "subkey"
1551 #, c-format
1552 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1553 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1554
1555 # deleting secret %s failed
1556 msgid "key"
1557 msgstr "klíče"
1558
1559 # deleting secret %s failed
1560 msgid "subkey"
1561 msgstr "podklíče"
1562
1563 #, c-format
1564 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1565 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1566
1567 msgid "ownertrust information cleared\n"
1568 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1569
1570 #, c-format
1571 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1572 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1573
1574 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1575 msgstr ""
1576 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1577
1578 #, c-format
1579 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1580 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1581
1582 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1583 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1584
1585 #, c-format
1586 msgid "using cipher %s\n"
1587 msgstr "použití šifry: %s\n"
1588
1589 #, c-format
1590 msgid "'%s' already compressed\n"
1591 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1592
1593 #, c-format
1594 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1595 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1596
1597 #, c-format
1598 msgid "reading from '%s'\n"
1599 msgstr "čte se z „%s“\n"
1600
1601 #, c-format
1602 msgid ""
1603 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1604 msgstr ""
1605 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1606
1607 #, c-format
1608 msgid ""
1609 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1610 "preferences\n"
1611 msgstr ""
1612 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1613 "příjemce\n"
1614
1615 #, c-format
1616 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1617 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1618
1619 #, c-format
1620 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1621 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1622
1623 #, c-format
1624 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1625 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1626
1627 #, c-format
1628 msgid "%s encrypted data\n"
1629 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1630
1631 #, c-format
1632 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1633 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1634
1635 msgid ""
1636 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1637 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1638
1639 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1640 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1641
1642 msgid "no remote program execution supported\n"
1643 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1644
1645 msgid ""
1646 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1647 msgstr ""
1648 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1649 "nastaveny nebezpečně\n"
1650
1651 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1652 msgstr ""
1653 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1654 "dočasné soubory (temp files)\n"
1655
1656 #, c-format
1657 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1658 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1659
1660 #, c-format
1661 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1662 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1663
1664 #, c-format
1665 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1666 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1667
1668 msgid "unnatural exit of external program\n"
1669 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1670
1671 msgid "unable to execute external program\n"
1672 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1673
1674 #, c-format
1675 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1676 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1677
1678 #, c-format
1679 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1680 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1681
1682 #, c-format
1683 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1684 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1685
1686 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1687 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1688
1689 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1690 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1691
1692 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1693 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1694
1695 msgid "remove unusable parts from key during export"
1696 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1697
1698 msgid "remove as much as possible from key during export"
1699 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1700
1701 msgid " - skipped"
1702 msgstr " – přeskočeno"
1703
1704 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
1705 #, c-format
1706 msgid "writing to '%s'\n"
1707 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
1708
1709 #, c-format
1710 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1711 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1712
1713 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1714 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1715
1716 #, c-format
1717 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1718 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1719
1720 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1721 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1722
1723 #, c-format
1724 msgid "error creating '%s': %s\n"
1725 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1726
1727 msgid "[User ID not found]"
1728 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1729
1730 #, c-format
1731 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1732 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1733
1734 #, fuzzy, c-format
1735 #| msgid ""
1736 #| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
1737 #| "fingerprint\n"
1738 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1739 msgstr ""
1740 "Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
1741 "dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1742
1743 #, fuzzy, c-format
1744 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1745 msgid "error looking up: %s\n"
1746 msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
1747
1748 #, fuzzy, c-format
1749 #| msgid "error searching the keyring: %s\n"
1750 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1751 msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
1752
1753 #, c-format
1754 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1755 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1756
1757 #, c-format
1758 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1759 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1760
1761 msgid "No fingerprint"
1762 msgstr "Chybí otisk"
1763
1764 #, c-format
1765 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1766 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1767
1768 #, fuzzy, c-format
1769 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1770 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1771 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1772
1773 #, fuzzy, c-format
1774 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1775 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1776 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1777
1778 #, c-format
1779 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1780 msgstr ""
1781
1782 # c-format
1783 #, c-format
1784 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1785 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1786
1787 #, c-format
1788 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1789 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1790
1791 msgid "make a signature"
1792 msgstr "vytvořit podpis"
1793
1794 msgid "make a clear text signature"
1795 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1796
1797 msgid "make a detached signature"
1798 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1799
1800 msgid "encrypt data"
1801 msgstr "šifrovat data"
1802
1803 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1804 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1805
1806 msgid "decrypt data (default)"
1807 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1808
1809 msgid "verify a signature"
1810 msgstr "verifikovat podpis"
1811
1812 msgid "list keys"
1813 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1814
1815 msgid "list keys and signatures"
1816 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1817
1818 msgid "list and check key signatures"
1819 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1820
1821 msgid "list keys and fingerprints"
1822 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1823
1824 msgid "list secret keys"
1825 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1826
1827 msgid "generate a new key pair"
1828 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1829
1830 msgid "quickly generate a new key pair"
1831 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1832
1833 msgid "quickly add a new user-id"
1834 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1835
1836 #, fuzzy
1837 #| msgid "quickly add a new user-id"
1838 msgid "quickly revoke a user-id"
1839 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1840
1841 msgid "full featured key pair generation"
1842 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1843
1844 msgid "generate a revocation certificate"
1845 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1846
1847 msgid "remove keys from the public keyring"
1848 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1849
1850 msgid "remove keys from the secret keyring"
1851 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1852
1853 msgid "quickly sign a key"
1854 msgstr "rychle podepsat klíč"
1855
1856 msgid "quickly sign a key locally"
1857 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1858
1859 msgid "sign a key"
1860 msgstr "podepsat klíč"
1861
1862 msgid "sign a key locally"
1863 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1864
1865 msgid "sign or edit a key"
1866 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1867
1868 msgid "change a passphrase"
1869 msgstr "změnit heslo"
1870
1871 msgid "export keys"
1872 msgstr "exportovat klíče"
1873
1874 msgid "export keys to a keyserver"
1875 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1876
1877 msgid "import keys from a keyserver"
1878 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1879
1880 msgid "search for keys on a keyserver"
1881 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1882
1883 msgid "update all keys from a keyserver"
1884 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1885
1886 msgid "import/merge keys"
1887 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1888
1889 msgid "print the card status"
1890 msgstr "vytisknout stav karty"
1891
1892 msgid "change data on a card"
1893 msgstr "změnit data na kartě"
1894
1895 msgid "change a card's PIN"
1896 msgstr "změnit PIN karty"
1897
1898 msgid "update the trust database"
1899 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1900
1901 msgid "print message digests"
1902 msgstr "vypsat hash zprávy"
1903
1904 msgid "run in server mode"
1905 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1906
1907 #, fuzzy
1908 #| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1909 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
1910 msgstr ""
1911 "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
1912 "[špatný], ask [zeptat se], auto)"
1913
1914 msgid "create ascii armored output"
1915 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1916
1917 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1918 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1919
1920 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1921 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1922
1923 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1924 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1925
1926 msgid "use canonical text mode"
1927 msgstr "použít kanonický textový mód"
1928
1929 msgid "|FILE|write output to FILE"
1930 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1931
1932 msgid "do not make any changes"
1933 msgstr "neprovádět žádné změny"
1934
1935 msgid "prompt before overwriting"
1936 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1937
1938 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1939 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1940
1941 msgid ""
1942 "@\n"
1943 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1944 msgstr ""
1945 "@\n"
1946 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1947
1948 msgid ""
1949 "@\n"
1950 "Examples:\n"
1951 "\n"
1952 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1953 " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
1954 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1955 " --list-keys [names]        show keys\n"
1956 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1957 msgstr ""
1958 "@\n"
1959 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1960 " --clear-sign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1961 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1962 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1963 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1964
1965 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1966 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1967
1968 msgid ""
1969 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1970 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1971 "Default operation depends on the input data\n"
1972 msgstr ""
1973 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1974 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1975 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1976
1977 msgid ""
1978 "\n"
1979 "Supported algorithms:\n"
1980 msgstr ""
1981 "\n"
1982 "Podporované algoritmy:\n"
1983
1984 msgid "Pubkey: "
1985 msgstr "Veřejný klíč: "
1986
1987 msgid "Cipher: "
1988 msgstr "Šifra: "
1989
1990 msgid "Hash: "
1991 msgstr "Hash: "
1992
1993 msgid "Compression: "
1994 msgstr "Komprese: "
1995
1996 #, c-format
1997 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1998 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
1999
2000 msgid "conflicting commands\n"
2001 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2002
2003 #, c-format
2004 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2005 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2006
2007 #, c-format
2008 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2009 msgstr ""
2010 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2011
2012 #, c-format
2013 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2014 msgstr ""
2015 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2016
2017 #, c-format
2018 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2019 msgstr ""
2020 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2021
2022 #, c-format
2023 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2024 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2025
2026 #, c-format
2027 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2028 msgstr ""
2029 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2030
2031 #, c-format
2032 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2033 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2034
2035 #, c-format
2036 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2037 msgstr ""
2038 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2039 "nebezpečně\n"
2040
2041 #, c-format
2042 msgid ""
2043 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2044 msgstr ""
2045 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2046 "nebezpečně\n"
2047
2048 #, c-format
2049 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2050 msgstr ""
2051 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2052 "nebezpečně\n"
2053
2054 #, c-format
2055 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2056 msgstr ""
2057 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2058 "nastavena bezpečně\n"
2059
2060 #, c-format
2061 msgid ""
2062 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2063 msgstr ""
2064 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2065 "nastavena bezpečně\n"
2066
2067 #, c-format
2068 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2069 msgstr ""
2070 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2071 "nastavena bezpečně\n"
2072
2073 # c-format
2074 #, c-format
2075 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2076 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2077
2078 msgid "display photo IDs during key listings"
2079 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2080
2081 msgid "show key usage information during key listings"
2082 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2083
2084 msgid "show policy URLs during signature listings"
2085 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2086
2087 msgid "show all notations during signature listings"
2088 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2089
2090 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2091 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2092
2093 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2094 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2095
2096 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2097 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2098
2099 msgid "show user ID validity during key listings"
2100 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2101
2102 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2103 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2104
2105 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2106 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2107
2108 msgid "show the keyring name in key listings"
2109 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2110
2111 msgid "show expiration dates during signature listings"
2112 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2113
2114 #, fuzzy, c-format
2115 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
2116 msgid "valid values for option '%s':\n"
2117 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
2118
2119 #, c-format
2120 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2121 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2122
2123 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2124 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2125
2126 #, fuzzy, c-format
2127 #| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
2128 msgid "invalid value for option '%s'\n"
2129 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
2130
2131 #, c-format
2132 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2133 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2134
2135 #, c-format
2136 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2137 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2138
2139 #, c-format
2140 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2141 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2142
2143 #, fuzzy, c-format
2144 #| msgid "line %d: not a valid email address\n"
2145 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2146 msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
2147
2148 #, c-format
2149 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2150 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2151
2152 #, c-format
2153 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2154 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2155
2156 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2157 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2158
2159 #, c-format
2160 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2161 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2162
2163 msgid "invalid keyserver options\n"
2164 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2165
2166 #, c-format
2167 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2168 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2169
2170 msgid "invalid import options\n"
2171 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2172
2173 #, fuzzy, c-format
2174 #| msgid "invalid list options\n"
2175 msgid "invalid filter option: %s\n"
2176 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2177
2178 #, c-format
2179 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2180 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2181
2182 msgid "invalid export options\n"
2183 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2184
2185 #, c-format
2186 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2187 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2188
2189 msgid "invalid list options\n"
2190 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2191
2192 msgid "display photo IDs during signature verification"
2193 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2194
2195 msgid "show policy URLs during signature verification"
2196 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2197
2198 msgid "show all notations during signature verification"
2199 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2200
2201 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2202 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2203
2204 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2205 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2206
2207 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2208 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2209
2210 msgid "show user ID validity during signature verification"
2211 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2212
2213 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2214 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2215
2216 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2217 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2218
2219 msgid "validate signatures with PKA data"
2220 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2221
2222 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2223 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2224
2225 #, c-format
2226 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2227 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2228
2229 msgid "invalid verify options\n"
2230 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2231
2232 #, c-format
2233 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2234 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2235
2236 #, c-format
2237 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2238 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2239
2240 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2241 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2242
2243 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2244 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2245
2246 #, c-format
2247 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2248 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2249
2250 #, c-format
2251 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2252 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2253
2254 #, c-format
2255 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2256 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2257
2258 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2259 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2260
2261 #, c-format
2262 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2263 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2264
2265 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2266 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2267
2268 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2269 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2270
2271 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2272 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2273
2274 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2275 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2276
2277 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2278 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2279
2280 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2281 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2282
2283 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2284 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2285
2286 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2287 msgstr ""
2288 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2289 "2 nebo 3\n"
2290
2291 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2292 msgstr ""
2293 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2294 "nebo 3\n"
2295
2296 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2297 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2298
2299 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2300 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2301
2302 msgid "invalid default preferences\n"
2303 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2304
2305 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2306 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2307
2308 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2309 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2310
2311 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2312 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2313
2314 #, c-format
2315 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2316 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2317
2318 #, c-format
2319 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2320 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2321
2322 #, c-format
2323 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2324 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2325
2326 #, c-format
2327 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2328 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2329
2330 #, c-format
2331 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2332 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2333
2334 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2335 msgstr ""
2336 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2337
2338 msgid "--store [filename]"
2339 msgstr "--store [jméno souboru]"
2340
2341 msgid "--symmetric [filename]"
2342 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2343
2344 #, c-format
2345 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2346 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2347
2348 msgid "--encrypt [filename]"
2349 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2350
2351 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2352 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2353
2354 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2355 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2356
2357 #, c-format
2358 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2359 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2360
2361 msgid "--sign [filename]"
2362 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2363
2364 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2365 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2366
2367 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2368 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2369
2370 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2371 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2372
2373 #, c-format
2374 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2375 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2376
2377 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2378 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2379
2380 msgid "--clear-sign [filename]"
2381 msgstr "--clear-sign [jméno souboru]"
2382
2383 msgid "--decrypt [filename]"
2384 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2385
2386 msgid "--sign-key user-id"
2387 msgstr "--sign-key id_uživatele"
2388
2389 msgid "--lsign-key user-id"
2390 msgstr "--lsign-key id_uživatele"
2391
2392 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2393 msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
2394
2395 msgid "--passwd <user-id>"
2396 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2397
2398 #, c-format
2399 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2400 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2401
2402 #, c-format
2403 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2404 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "key export failed: %s\n"
2408 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2409
2410 #, fuzzy, c-format
2411 #| msgid "key export failed: %s\n"
2412 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2413 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2414
2415 #, c-format
2416 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2417 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2418
2419 #, c-format
2420 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2421 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2422
2423 #, c-format
2424 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2425 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2426
2427 #, c-format
2428 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2429 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2430
2431 #, c-format
2432 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2433 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2434
2435 #, c-format
2436 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2437 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2438
2439 #, c-format
2440 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2441 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2442
2443 msgid "[filename]"
2444 msgstr "[jméno souboru]"
2445
2446 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2447 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2448
2449 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2450 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2451
2452 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2453 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2454
2455 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2456 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2457
2458 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2459 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2460
2461 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2462 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2463
2464 msgid "|FD|write status info to this FD"
2465 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2466
2467 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2468 msgstr ""
2469
2470 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2471 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2472
2473 msgid ""
2474 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2475 "Check signatures against known trusted keys\n"
2476 msgstr ""
2477 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2478 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2479
2480 msgid "No help available"
2481 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2482
2483 #, c-format
2484 msgid "No help available for '%s'"
2485 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2486
2487 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2488 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2489
2490 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2491 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2492
2493 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2494 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2495
2496 msgid "do not update the trustdb after import"
2497 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2498
2499 #, fuzzy
2500 #| msgid "show key fingerprint"
2501 msgid "show key during import"
2502 msgstr "vypsat otisk klíče"
2503
2504 msgid "only accept updates to existing keys"
2505 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2506
2507 msgid "remove unusable parts from key after import"
2508 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2509
2510 msgid "remove as much as possible from key after import"
2511 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2512
2513 msgid "run import filters and export key immediately"
2514 msgstr ""
2515
2516 #, c-format
2517 msgid "skipping block of type %d\n"
2518 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2519
2520 #, c-format
2521 msgid "%lu keys processed so far\n"
2522 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2523
2524 #, c-format
2525 msgid "Total number processed: %lu\n"
2526 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2527
2528 #, c-format
2529 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2530 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2531
2532 #, c-format
2533 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2534 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2535
2536 #, c-format
2537 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2538 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2539
2540 #, c-format
2541 msgid "              imported: %lu"
2542 msgstr "                     importováno: %lu"
2543
2544 #, c-format
2545 msgid "             unchanged: %lu\n"
2546 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2547
2548 #, c-format
2549 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2550 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2551
2552 #, c-format
2553 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2554 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2555
2556 #, c-format
2557 msgid "        new signatures: %lu\n"
2558 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2559
2560 #, c-format
2561 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2562 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2563
2564 #, c-format
2565 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2566 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2567
2568 #, c-format
2569 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2570 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2571
2572 #, c-format
2573 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2574 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2575
2576 #, c-format
2577 msgid "          not imported: %lu\n"
2578 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2579
2580 #, c-format
2581 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2582 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2583
2584 #, c-format
2585 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2586 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2587
2588 #, c-format
2589 msgid ""
2590 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2591 "algorithms on these user IDs:\n"
2592 msgstr ""
2593 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2594 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2595
2596 #, c-format
2597 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2598 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2599
2600 #, c-format
2601 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2602 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2603
2604 #, c-format
2605 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2606 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2607
2608 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2609 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2610
2611 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2612 msgstr ""
2613 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2614
2615 #, c-format
2616 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2617 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2618
2619 #, c-format
2620 msgid "key %s: no user ID\n"
2621 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2622
2623 #, c-format
2624 msgid "key %s: %s\n"
2625 msgstr "klíč %s: %s\n"
2626
2627 msgid "rejected by import screener"
2628 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2629
2630 #, c-format
2631 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2632 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2633
2634 # c-format
2635 #, c-format
2636 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2637 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2638
2639 #, c-format
2640 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2641 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2642
2643 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2644 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2645
2646 #, c-format
2647 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2648 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2649
2650 #, c-format
2651 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2652 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2653
2654 #, c-format
2655 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2656 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2657
2658 #, c-format
2659 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2660 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2661
2662 #, c-format
2663 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2664 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2665
2666 #, c-format
2667 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2668 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2669
2670 #, c-format
2671 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2672 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2673
2674 #, c-format
2675 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2676 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2677
2678 #, c-format
2679 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2680 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2681
2682 #, c-format
2683 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2684 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2685
2686 #, c-format
2687 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2688 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2689
2690 #, c-format
2691 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2692 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2693
2694 #, c-format
2695 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2696 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2697
2698 #, c-format
2699 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2700 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2701
2702 #, c-format
2703 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2704 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2705
2706 #, c-format
2707 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2708 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2709
2710 #, c-format
2711 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2712 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2713
2714 #, c-format
2715 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2716 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2717
2718 #, c-format
2719 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2720 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2721
2722 #, c-format
2723 msgid "key %s: secret key imported\n"
2724 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2725
2726 #, c-format
2727 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2728 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2729
2730 #, c-format
2731 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2732 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2733
2734 #, c-format
2735 msgid "secret key %s: %s\n"
2736 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2737
2738 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2739 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2740
2741 #, c-format
2742 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2743 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2744
2745 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2746 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2747 #. actual private key data is stored on the card.  A
2748 #. single smartcard can have up to three private key
2749 #. data.  Importing private key stub is always
2750 #. skipped in 2.1, and it returns
2751 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2752 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2753 #. references to a card will be automatically
2754 #. created again.
2755 #, c-format
2756 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2757 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2758
2759 #, c-format
2760 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2761 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2762
2763 #, c-format
2764 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2765 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2766
2767 #, c-format
2768 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2769 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2770
2771 #, c-format
2772 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2773 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2774
2775 #, c-format
2776 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2777 msgstr ""
2778 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2779
2780 #, c-format
2781 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2782 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2783
2784 #, c-format
2785 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2786 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2787
2788 #, c-format
2789 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2790 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2791
2792 #, c-format
2793 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2794 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2795
2796 #, c-format
2797 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2798 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2799
2800 #, c-format
2801 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2802 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2803
2804 #, c-format
2805 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2806 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2807
2808 #, c-format
2809 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2810 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2811
2812 #, c-format
2813 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2814 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2815
2816 #, c-format
2817 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2818 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2819
2820 #, c-format
2821 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2822 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2823
2824 #, c-format
2825 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2826 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2827
2828 #, c-format
2829 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2830 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2831
2832 #, c-format
2833 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2834 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2835
2836 #, c-format
2837 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2838 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2839
2840 #, c-format
2841 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2842 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2843
2844 #, c-format
2845 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2846 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2847
2848 #, c-format
2849 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2850 msgstr ""
2851 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2852
2853 #, c-format
2854 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2855 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2856
2857 #, c-format
2858 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2859 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2860
2861 #, c-format
2862 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2863 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2864
2865 #, c-format
2866 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2867 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2868
2869 #, c-format
2870 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2871 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2872
2873 #, c-format
2874 msgid "keybox '%s' created\n"
2875 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2876
2877 #, c-format
2878 msgid "keyring '%s' created\n"
2879 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2880
2881 #, c-format
2882 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2883 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2884
2885 #, c-format
2886 msgid "error opening key DB: %s\n"
2887 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2888
2889 #, c-format
2890 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2891 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2892
2893 msgid "[revocation]"
2894 msgstr "[revokace]"
2895
2896 msgid "[self-signature]"
2897 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2898
2899 #, c-format
2900 msgid "error allocating memory: %s\n"
2901 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
2902
2903 #, fuzzy, c-format
2904 #| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2905 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
2906 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2907
2908 #, fuzzy, c-format
2909 #| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
2910 msgid ""
2911 "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
2912 msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
2913
2914 #, fuzzy
2915 #| msgid "Good signature from"
2916 msgid " (reordered signatures follow)"
2917 msgstr "Dobrý podpis od"
2918
2919 #, fuzzy, c-format
2920 #| msgid "key %s: %s\n"
2921 msgid "key %s:\n"
2922 msgstr "klíč %s: %s\n"
2923
2924 #, fuzzy, c-format
2925 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2926 msgid "%d duplicate signature removed\n"
2927 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
2928 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2929 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2930 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2931
2932 #, fuzzy, c-format
2933 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2934 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
2935 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2936 msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2937 msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2938 msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2939
2940 #, fuzzy, c-format
2941 #| msgid "%d bad signatures\n"
2942 msgid "%d bad signature\n"
2943 msgid_plural "%d bad signatures\n"
2944 msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
2945 msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
2946 msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
2947
2948 #, fuzzy, c-format
2949 #| msgid "Good signature from"
2950 msgid "%d signature reordered\n"
2951 msgid_plural "%d signatures reordered\n"
2952 msgstr[0] "Dobrý podpis od"
2953 msgstr[1] "Dobrý podpis od"
2954 msgstr[2] "Dobrý podpis od"
2955
2956 #, c-format
2957 msgid ""
2958 "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
2959 "all signatures.\n"
2960 msgstr ""
2961
2962 msgid ""
2963 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2964 "keys\n"
2965 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2966 "etc.)\n"
2967 msgstr ""
2968 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2969 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2970 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
2971 "\n"
2972
2973 #, c-format
2974 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2975 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2976
2977 #, c-format
2978 msgid "  %d = I trust fully\n"
2979 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2980
2981 msgid ""
2982 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2983 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2984 "trust signatures on your behalf.\n"
2985 msgstr ""
2986 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2987 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2988 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2989
2990 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2991 msgstr ""
2992 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2993 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2994
2995 #, c-format
2996 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2997 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
2998
2999 #, c-format
3000 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3001 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
3002
3003 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3004 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
3005
3006 msgid "  Unable to sign.\n"
3007 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
3008
3009 #, c-format
3010 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3011 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
3012
3013 #, c-format
3014 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3015 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
3016
3017 #, c-format
3018 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3019 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
3020
3021 msgid "Sign it? (y/N) "
3022 msgstr "Podepsat? (a/N) "
3023
3024 #, c-format
3025 msgid ""
3026 "The self-signature on \"%s\"\n"
3027 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3028 msgstr ""
3029 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
3030 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
3031
3032 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3033 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
3034
3035 #, c-format
3036 msgid ""
3037 "Your current signature on \"%s\"\n"
3038 "has expired.\n"
3039 msgstr ""
3040 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
3041 "vypršela.\n"
3042
3043 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3044 msgstr ""
3045 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
3046 "N) "
3047
3048 #, c-format
3049 msgid ""
3050 "Your current signature on \"%s\"\n"
3051 "is a local signature.\n"
3052 msgstr ""
3053 "Váš současný podpis na „%s“\n"
3054 "je pouze lokální.\n"
3055
3056 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3057 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
3058
3059 #, c-format
3060 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3061 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
3062
3063 #, c-format
3064 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3065 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
3066
3067 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3068 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3069
3070 #, c-format
3071 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3072 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3073
3074 msgid "This key has expired!"
3075 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3076
3077 #, c-format
3078 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3079 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3080
3081 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3082 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3083
3084 msgid ""
3085 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3086 "belongs\n"
3087 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3088 msgstr ""
3089 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3090 "patří výše uvedené osobě.\n"
3091 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3092
3093 #, c-format
3094 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3095 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3096
3097 #, c-format
3098 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3099 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3100
3101 #, c-format
3102 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3103 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3104
3105 #, c-format
3106 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3107 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3108
3109 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3110 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3111
3112 #, c-format
3113 msgid ""
3114 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3115 "key \"%s\" (%s)\n"
3116 msgstr ""
3117 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3118 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3119
3120 msgid "This will be a self-signature.\n"
3121 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3122
3123 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3124 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3125
3126 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3127 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3128
3129 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3130 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3131
3132 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3133 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3134
3135 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3136 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3137
3138 msgid "I have checked this key casually.\n"
3139 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3140
3141 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3142 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3143
3144 msgid "Really sign? (y/N) "
3145 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3146
3147 #, c-format
3148 msgid "signing failed: %s\n"
3149 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3150
3151 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3152 msgstr ""
3153 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3154 "nelze změnit.\n"
3155
3156 #, c-format
3157 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3158 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3159
3160 msgid "save and quit"
3161 msgstr "uložit a ukončit"
3162
3163 msgid "show key fingerprint"
3164 msgstr "vypsat otisk klíče"
3165
3166 msgid "show the keygrip"
3167 msgstr "ukázat keygrip"
3168
3169 msgid "list key and user IDs"
3170 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3171
3172 msgid "select user ID N"
3173 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3174
3175 msgid "select subkey N"
3176 msgstr "vyberte podklíč N"
3177
3178 msgid "check signatures"
3179 msgstr "kontrolovat podpisy"
3180
3181 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3182 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3183
3184 msgid "sign selected user IDs locally"
3185 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3186
3187 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3188 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3189
3190 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3191 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3192
3193 msgid "add a user ID"
3194 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3195
3196 msgid "add a photo ID"
3197 msgstr "přidat fotografický ID"
3198
3199 msgid "delete selected user IDs"
3200 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3201
3202 msgid "add a subkey"
3203 msgstr "přidat podklíč"
3204
3205 msgid "add a key to a smartcard"
3206 msgstr "přidat klíč na kartu"
3207
3208 msgid "move a key to a smartcard"
3209 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3210
3211 msgid "move a backup key to a smartcard"
3212 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3213
3214 msgid "delete selected subkeys"
3215 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3216
3217 msgid "add a revocation key"
3218 msgstr "přidat revokační klíč"
3219
3220 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3221 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3222
3223 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3224 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3225
3226 msgid "flag the selected user ID as primary"
3227 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3228
3229 msgid "list preferences (expert)"
3230 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3231
3232 msgid "list preferences (verbose)"
3233 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3234
3235 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3236 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3237
3238 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3239 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3240
3241 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3242 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3243
3244 msgid "change the passphrase"
3245 msgstr "změnit heslo"
3246
3247 msgid "change the ownertrust"
3248 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3249
3250 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3251 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3252
3253 msgid "revoke selected user IDs"
3254 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3255
3256 msgid "revoke key or selected subkeys"
3257 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3258
3259 msgid "enable key"
3260 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3261
3262 msgid "disable key"
3263 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3264
3265 msgid "show selected photo IDs"
3266 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3267
3268 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3269 msgstr ""
3270 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3271
3272 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3273 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3274
3275 msgid "Secret key is available.\n"
3276 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3277
3278 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3279 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3280
3281 msgid ""
3282 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3283 "(lsign),\n"
3284 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3285 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3286 msgstr ""
3287 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3288 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3289 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3290
3291 msgid "Key is revoked."
3292 msgstr "Klíč revokován."
3293
3294 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3295 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3296
3297 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3298 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3299
3300 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3301 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3302
3303 #, c-format
3304 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3305 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3306
3307 #, c-format
3308 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3309 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3310
3311 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3312 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3313
3314 #, c-format
3315 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3316 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3317
3318 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3319 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3320
3321 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3322 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3323
3324 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3325 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3326
3327 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3328 #. moving the key and not about removing it.
3329 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3330 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3331
3332 msgid "You must select exactly one key.\n"
3333 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3334
3335 msgid "Command expects a filename argument\n"
3336 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3337
3338 #, c-format
3339 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3340 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3341
3342 #, c-format
3343 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3344 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3345
3346 msgid "You must select at least one key.\n"
3347 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3348
3349 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3350 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3351
3352 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3353 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3354
3355 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3356 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3357
3358 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3359 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3360
3361 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3362 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3363
3364 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3365 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3366
3367 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3368 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3369
3370 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3371 msgstr ""
3372 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3373 "poskytnutá uživatelem\n"
3374
3375 msgid "Set preference list to:\n"
3376 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3377
3378 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3379 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3380
3381 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3382 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3383
3384 msgid "Save changes? (y/N) "
3385 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3386
3387 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3388 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3389
3390 #, c-format
3391 msgid "update failed: %s\n"
3392 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3393
3394 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3395 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3396
3397 #, fuzzy, c-format
3398 #| msgid "Key generation failed: %s\n"
3399 msgid "User ID revocation failed: %s\n"
3400 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3401
3402 #, c-format
3403 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3404 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3405
3406 #, c-format
3407 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3408 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3409
3410 #, fuzzy, c-format
3411 #| msgid "read error in '%s': %s\n"
3412 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3413 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
3414
3415 msgid "No matching user IDs."
3416 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3417
3418 msgid "Nothing to sign.\n"
3419 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3420
3421 msgid "Digest: "
3422 msgstr "Hash: "
3423
3424 msgid "Features: "
3425 msgstr "Vlastnosti: "
3426
3427 msgid "Keyserver no-modify"
3428 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3429
3430 msgid "Preferred keyserver: "
3431 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3432
3433 msgid "Notations: "
3434 msgstr "Poznámky: "
3435
3436 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3437 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3438
3439 #, c-format
3440 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3441 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3442
3443 #, c-format
3444 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3445 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3446
3447 msgid "(sensitive)"
3448 msgstr "(citlivá informace)"
3449
3450 #, c-format
3451 msgid "created: %s"
3452 msgstr "vytvořen: %s"
3453
3454 #, c-format
3455 msgid "revoked: %s"
3456 msgstr "revokován: %s"
3457
3458 #, c-format
3459 msgid "expired: %s"
3460 msgstr "platnost skončila: %s"
3461
3462 #, c-format
3463 msgid "expires: %s"
3464 msgstr "platnost skončí: %s"
3465
3466 #, c-format
3467 msgid "usage: %s"
3468 msgstr "použití: %s"
3469
3470 msgid "card-no: "
3471 msgstr "číslo karty: "
3472
3473 #, c-format
3474 msgid "trust: %s"
3475 msgstr "důvěra: %s"
3476
3477 #, c-format
3478 msgid "validity: %s"
3479 msgstr "platnost: %s"
3480
3481 msgid "This key has been disabled"
3482 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3483
3484 msgid ""
3485 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3486 "unless you restart the program.\n"
3487 msgstr ""
3488 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3489 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3490
3491 # status
3492 msgid "revoked"
3493 msgstr "odvolán"
3494
3495 msgid "expired"
3496 msgstr "platnost skončila"
3497
3498 msgid ""
3499 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3500 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3501 msgstr ""
3502 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3503 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3504
3505 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3506 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3507
3508 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3509 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3510
3511 msgid ""
3512 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3513 "versions\n"
3514 "         of PGP to reject this key.\n"
3515 msgstr ""
3516 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3517 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3518
3519 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3520 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3521
3522 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3523 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3524
3525 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3526 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3527
3528 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3529 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3530
3531 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3532 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3533
3534 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3535 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3536
3537 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3538 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3539
3540 #, fuzzy, c-format
3541 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3542 msgid "Deleted %d signature.\n"
3543 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3544 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3545 msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
3546 msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
3547
3548 msgid "Nothing deleted.\n"
3549 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3550
3551 msgid "invalid"
3552 msgstr "neplatný"
3553
3554 #, c-format
3555 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3556 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3557
3558 #, fuzzy, c-format
3559 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3560 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3561 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3562 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3563 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3564 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3565
3566 #, c-format
3567 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3568 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3569
3570 #, c-format
3571 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3572 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3573
3574 msgid ""
3575 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3576 "cause\n"
3577 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3578 msgstr ""
3579 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3580 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3581
3582 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3583 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3584
3585 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3586 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3587
3588 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3589 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3590
3591 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3592 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3593
3594 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3595 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3596
3597 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3598 msgstr ""
3599 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3600
3601 msgid ""
3602 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3603 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3604
3605 msgid ""
3606 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3607 "N) "
3608 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3609
3610 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3611 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3612
3613 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3614 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3615
3616 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3617 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3618
3619 #, c-format
3620 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3621 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3622
3623 #, c-format
3624 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3625 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3626
3627 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3628 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3629
3630 #, c-format
3631 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3632 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3633
3634 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3635 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3636
3637 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3638 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3639
3640 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3641 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3642
3643 msgid "Enter the notation: "
3644 msgstr "Vložte poznámku: "
3645
3646 msgid "Proceed? (y/N) "
3647 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3648
3649 #, c-format
3650 msgid "No user ID with index %d\n"
3651 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3652
3653 #, c-format
3654 msgid "No user ID with hash %s\n"
3655 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3656
3657 #, c-format
3658 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3659 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3660
3661 #, c-format
3662 msgid "No subkey with index %d\n"
3663 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3664
3665 #, c-format
3666 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3667 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3668
3669 #, c-format
3670 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3671 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3672
3673 msgid " (non-exportable)"
3674 msgstr " (neexportovatelné)"
3675
3676 #, c-format
3677 msgid "This signature expired on %s.\n"
3678 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3679
3680 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3681 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3682
3683 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3684 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3685
3686 msgid "Not signed by you.\n"
3687 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3688
3689 #, c-format
3690 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3691 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3692
3693 msgid " (non-revocable)"
3694 msgstr " (neodvolatelné)"
3695
3696 #, c-format
3697 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3698 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3699
3700 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3701 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3702
3703 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3704 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3705
3706 msgid "no secret key\n"
3707 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3708
3709 #, c-format
3710 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3711 msgstr ""
3712
3713 #, c-format
3714 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3715 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3716
3717 #, c-format
3718 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3719 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3720
3721 #, c-format
3722 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3723 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3724
3725 #, c-format
3726 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3727 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3728
3729 #, c-format
3730 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3731 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3732
3733 #, c-format
3734 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3735 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3736
3737 msgid "too many cipher preferences\n"
3738 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3739
3740 msgid "too many digest preferences\n"
3741 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3742
3743 msgid "too many compression preferences\n"
3744 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3745
3746 #, c-format
3747 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3748 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3749
3750 msgid "writing direct signature\n"
3751 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3752
3753 msgid "writing self signature\n"
3754 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3755
3756 msgid "writing key binding signature\n"
3757 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3758
3759 #, c-format
3760 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3761 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3762
3763 #, c-format
3764 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3765 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3766
3767 msgid ""
3768 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3769 msgstr ""
3770 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3771 "dlouhým hashem\n"
3772
3773 msgid "Sign"
3774 msgstr "Podepisování"
3775
3776 msgid "Certify"
3777 msgstr "Certifikování"
3778
3779 msgid "Encrypt"
3780 msgstr "Šifrování"
3781
3782 msgid "Authenticate"
3783 msgstr "Autentizace"
3784
3785 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3786 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3787 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3788 #. functions:
3789 #.
3790 #. s = Toggle signing capability
3791 #. e = Toggle encryption capability
3792 #. a = Toggle authentication capability
3793 #. q = Finish
3794 #.
3795 msgid "SsEeAaQq"
3796 msgstr "SsEeAaQq"
3797
3798 #, c-format
3799 msgid "Possible actions for a %s key: "
3800 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3801
3802 msgid "Current allowed actions: "
3803 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3804
3805 #, c-format
3806 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3807 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3808
3809 #, c-format
3810 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3811 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3812
3813 #, c-format
3814 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3815 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3816
3817 #, c-format
3818 msgid "   (%c) Finished\n"
3819 msgstr "   (%c) Konec\n"
3820
3821 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3822 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3823
3824 #, c-format
3825 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3826 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3827
3828 #, c-format
3829 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3830 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3831
3832 #, c-format
3833 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3834 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3835
3836 #, c-format
3837 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3838 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3839
3840 #, c-format
3841 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3842 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3843
3844 #, c-format
3845 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3846 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3847
3848 #, c-format
3849 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3850 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3851
3852 #, c-format
3853 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3854 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3855
3856 #, c-format
3857 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3858 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3859
3860 #, c-format
3861 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3862 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3863
3864 #, c-format
3865 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3866 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3867
3868 #, c-format
3869 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3870 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3871
3872 #, c-format
3873 msgid "  (%d) Existing key\n"
3874 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3875
3876 msgid "Enter the keygrip: "
3877 msgstr "Vložte keygrip: "
3878
3879 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3880 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3881
3882 msgid "No key with this keygrip\n"
3883 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3884
3885 #, c-format
3886 msgid "rounded to %u bits\n"
3887 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3888
3889 #, c-format
3890 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3891 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3892
3893 #, c-format
3894 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3895 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3896
3897 #, c-format
3898 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3899 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3900
3901 #, c-format
3902 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3903 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3904
3905 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3906 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3907
3908 msgid ""
3909 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3910 "         0 = key does not expire\n"
3911 "      <n>  = key expires in n days\n"
3912 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3913 "      <n>m = key expires in n months\n"
3914 "      <n>y = key expires in n years\n"
3915 msgstr ""
3916 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3917 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3918 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3919 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3920 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3921 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3922
3923 msgid ""
3924 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3925 "         0 = signature does not expire\n"
3926 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3927 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3928 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3929 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3930 msgstr ""
3931 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3932 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3933 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3934 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3935 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3936 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3937
3938 msgid "Key is valid for? (0) "
3939 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3940
3941 #, c-format
3942 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3943 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "