po: auto update
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.0\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2014-11-16 16:22+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.
56 msgid "|pinentry-label|_OK"
57 msgstr "|pinentry-label|_OK"
58
59 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
60 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
61
62 msgid "|pinentry-label|PIN:"
63 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
64
65 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
66 #. for the quality bar.
67 msgid "Quality:"
68 msgstr "Kvalita:"
69
70 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
71 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
72 #. string to describe what this is about.  The length of the
73 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
74 #. translate this entry, a default english text (see source)
75 #. will be used.
76 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
77 msgstr ""
78 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
79 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
80
81 msgid ""
82 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
83 "session"
84 msgstr ""
85 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
86
87 msgid ""
88 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
89 "this session"
90 msgstr ""
91 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
92
93 msgid "does not match - try again"
94 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
95
96 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
97 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
98 #. two %d give the current and maximum number of tries.
99 #, c-format
100 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
101 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
102
103 msgid "Repeat:"
104 msgstr "Znovu:"
105
106 msgid "PIN too long"
107 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
108
109 msgid "Passphrase too long"
110 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
111
112 msgid "Invalid characters in PIN"
113 msgstr "Neplatný znak v PINu"
114
115 msgid "PIN too short"
116 msgstr "PIN je příliš krátký"
117
118 msgid "Bad PIN"
119 msgstr "Špatný PIN"
120
121 msgid "Bad Passphrase"
122 msgstr "Špatné heslo"
123
124 msgid "Passphrase"
125 msgstr "Heslo"
126
127 #, c-format
128 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
129 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
130
131 #, c-format
132 msgid "can't create '%s': %s\n"
133 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
134
135 #, c-format
136 msgid "can't open '%s': %s\n"
137 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
138
139 #, c-format
140 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
141 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
142
143 #, c-format
144 msgid "detected card with S/N: %s\n"
145 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
146
147 #, c-format
148 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
149 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
150
151 #, c-format
152 msgid "no suitable card key found: %s\n"
153 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
154
155 #, c-format
156 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
157 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
158
159 #, c-format
160 msgid "error writing key: %s\n"
161 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
162
163 #, c-format
164 msgid ""
165 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
166 "allow this?"
167 msgstr ""
168 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
169 "povolit?"
170
171 msgid "Allow"
172 msgstr "Povolit"
173
174 msgid "Deny"
175 msgstr "Zakázat"
176
177 #, c-format
178 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
179 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
180
181 msgid "Please re-enter this passphrase"
182 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
183
184 #, c-format
185 msgid ""
186 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
187 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
188 msgstr ""
189 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
190 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
191
192 #, c-format
193 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
194 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
195
196 msgid "Please insert the card with serial number"
197 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
198
199 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
200 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
201
202 msgid "Admin PIN"
203 msgstr "PIN správce"
204
205 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
206 #. used to unblock a PIN.
207 msgid "PUK"
208 msgstr "PUK"
209
210 msgid "Reset Code"
211 msgstr "Resetační kód"
212
213 #, c-format
214 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
215 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
216
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "Zopakujte resetační kód"
219
220 msgid "Repeat this PUK"
221 msgstr "Zopakujte tento PUK"
222
223 msgid "Repeat this PIN"
224 msgstr "Zopakujte tento PIN"
225
226 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
227 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
228
229 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
230 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
231
232 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
233 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
234
235 #, c-format
236 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
237 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
238
239 #, c-format
240 msgid "error creating temporary file: %s\n"
241 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
242
243 #, c-format
244 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
245 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
246
247 msgid "Enter new passphrase"
248 msgstr "Vložte nové heslo"
249
250 msgid "Take this one anyway"
251 msgstr "Použít přesto tento klíč"
252
253 #, c-format
254 msgid ""
255 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
256 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
257
258 #, c-format
259 msgid ""
260 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
261 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
262 msgstr ""
263 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
264 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
265
266 msgid "Yes, protection is not needed"
267 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
268
269 #, c-format
270 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
271 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
272 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
273 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
274 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
275
276 #, c-format
277 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
278 msgid_plural ""
279 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
280 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
281 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
282 msgstr[2] ""
283 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
284
285 #, c-format
286 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
287 msgstr ""
288 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
289
290 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
291 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
292
293 #, c-format
294 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
295 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
296
297 msgid "Please enter the new passphrase"
298 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
299
300 msgid ""
301 "@Options:\n"
302 " "
303 msgstr ""
304 "@Volby:\n"
305 " "
306
307 msgid "run in daemon mode (background)"
308 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
309
310 msgid "run in server mode (foreground)"
311 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
312
313 msgid "verbose"
314 msgstr "upovídaný režim"
315
316 msgid "be somewhat more quiet"
317 msgstr "být o trochu víc tichý"
318
319 msgid "sh-style command output"
320 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
321
322 msgid "csh-style command output"
323 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
324
325 msgid "|FILE|read options from FILE"
326 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
327
328 msgid "do not detach from the console"
329 msgstr "neodpojovat se od konzole"
330
331 msgid "do not grab keyboard and mouse"
332 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
333
334 msgid "use a log file for the server"
335 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
336
337 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
338 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
339
340 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
341 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
342
343 msgid "do not use the SCdaemon"
344 msgstr "nepoužívat SCdémona"
345
346 msgid "ignore requests to change the TTY"
347 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
348
349 msgid "ignore requests to change the X display"
350 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
351
352 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
353 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
354
355 msgid "do not use the PIN cache when signing"
356 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
357
358 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
359 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
360
361 msgid "allow presetting passphrase"
362 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
363
364 msgid "enable ssh support"
365 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
366
367 msgid "enable putty support"
368 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
369
370 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
371 #. reporting address.  This is so that we can change the
372 #. reporting address without breaking the translations.
373 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
374 msgstr ""
375 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
376 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
377
378 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
379 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
380
381 msgid ""
382 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
383 "Secret key management for @GNUPG@\n"
384 msgstr ""
385 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
386 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
387
388 #, c-format
389 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
390 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
391
392 # První argument je název knihovny
393 #, c-format
394 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
395 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
396
397 #, c-format
398 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
399 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
400
401 #, c-format
402 msgid "option file '%s': %s\n"
403 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
404
405 #, c-format
406 msgid "reading options from '%s'\n"
407 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
408
409 #, c-format
410 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
411 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
412
413 #, c-format
414 msgid "can't create socket: %s\n"
415 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
416
417 #, c-format
418 msgid "socket name '%s' is too long\n"
419 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
420
421 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
422 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
423
424 msgid "error getting nonce for the socket\n"
425 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
426
427 #, c-format
428 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
429 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
430
431 #, c-format
432 msgid "listen() failed: %s\n"
433 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
434
435 #, c-format
436 msgid "listening on socket '%s'\n"
437 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
438
439 #, c-format
440 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
441 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
442
443 #, c-format
444 msgid "directory '%s' created\n"
445 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
446
447 #, c-format
448 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
449 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
450
451 #, c-format
452 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
453 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
454
455 #, c-format
456 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
457 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
458
459 #, c-format
460 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
461 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
462
463 #, c-format
464 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
465 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
466
467 #, c-format
468 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
469 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
470
471 #, c-format
472 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
473 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
474
475 #, c-format
476 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
477 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
478
479 #, c-format
480 msgid "%s %s stopped\n"
481 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
482
483 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
484 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
485
486 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
487 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
488
489 msgid ""
490 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
491 "Password cache maintenance\n"
492 msgstr ""
493 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
494 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
495
496 msgid ""
497 "@Commands:\n"
498 " "
499 msgstr ""
500 "@Příkazy:\n"
501 " "
502
503 msgid ""
504 "@\n"
505 "Options:\n"
506 " "
507 msgstr ""
508 "@\n"
509 "Volby:\n"
510 " "
511
512 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
513 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
514
515 msgid ""
516 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
517 "Secret key maintenance tool\n"
518 msgstr ""
519 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
520 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
521
522 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
523 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
524
525 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
526 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
527
528 msgid ""
529 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
530 "system."
531 msgstr ""
532 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
533 "GnuPG."
534
535 msgid ""
536 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
537 "needed to complete this operation."
538 msgstr ""
539 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
540 "potřebný pro dokončení této operace."
541
542 msgid "Passphrase:"
543 msgstr "Heslo:"
544
545 msgid "cancelled\n"
546 msgstr "zrušeno\n"
547
548 #, c-format
549 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
550 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
551
552 #, c-format
553 msgid "error opening '%s': %s\n"
554 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
555
556 #, c-format
557 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
558 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
559
560 #, c-format
561 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
562 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
563
564 #, c-format
565 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
566 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
567
568 #, c-format
569 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
570 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
571
572 #, c-format
573 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
574 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
575
576 #, c-format
577 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
578 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
579
580 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
581 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
582
583 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
584 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
585 #. Pinentry to insert a line break.  The double
586 #. percent sign is actually needed because it is also
587 #. a printf format string.  If you need to insert a
588 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
589 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
590 #. certificate.
591 #, c-format
592 msgid ""
593 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
594 "certificates?"
595 msgstr ""
596 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
597 "vydávání certifikátu?"
598
599 msgid "Yes"
600 msgstr "Ano"
601
602 msgid "No"
603 msgstr "Ne"
604
605 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
606 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
607 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
608 #. needed because it is also a printf format string.  If you
609 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
610 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
611 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
612 #. as stored in the certificate.
613 #, c-format
614 msgid ""
615 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
616 "fingerprint:%%0A  %s"
617 msgstr ""
618 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
619
620 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
621 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
622 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
623 msgid "Correct"
624 msgstr "V pořádku"
625
626 msgid "Wrong"
627 msgstr "Špatně"
628
629 #, c-format
630 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
631 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
632
633 #, c-format
634 msgid ""
635 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
636 "it now."
637 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
638
639 msgid "Change passphrase"
640 msgstr "Změnit heslo"
641
642 msgid "I'll change it later"
643 msgstr "Změním jej později"
644
645 msgid "Delete key"
646 msgstr "Smazat klíč"
647
648 msgid ""
649 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
650 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
651 msgstr ""
652 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
653 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
654
655 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
656 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
657
658 #, c-format
659 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
660 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
661
662 #, c-format
663 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
664 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
665
666 msgid "secret key parts are not available\n"
667 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
668
669 #, c-format
670 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
671 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
672
673 #, c-format
674 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
675 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
676
677 #, c-format
678 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
679 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
680
681 #, c-format
682 msgid "error creating a pipe: %s\n"
683 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
684
685 #, c-format
686 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
687 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
688
689 #, c-format
690 msgid "error forking process: %s\n"
691 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
692
693 #, c-format
694 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
695 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
696
697 #, c-format
698 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
699 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
700
701 #, c-format
702 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
703 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
704
705 #, c-format
706 msgid "error running '%s': terminated\n"
707 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
708
709 #, c-format
710 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
711 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
712
713 #, c-format
714 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
715 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
716
717 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
718 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
719
720 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
721 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
722
723 msgid "canceled by user\n"
724 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
725
726 msgid "problem with the agent\n"
727 msgstr "problém s agentem\n"
728
729 #, c-format
730 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
731 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
732
733 # TODO: i18n of first %s
734 #, c-format
735 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
736 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
737
738 # TODO: i18n of first %s
739 #, c-format
740 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
741 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
742
743 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
744 msgid "yes"
745 msgstr "ano"
746
747 msgid "yY"
748 msgstr "aAyY"
749
750 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
751 msgid "no"
752 msgstr "ne"
753
754 msgid "nN"
755 msgstr "nN"
756
757 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
758 msgid "quit"
759 msgstr "ukončit"
760
761 msgid "qQ"
762 msgstr "uUqQ"
763
764 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
765 msgid "okay|okay"
766 msgstr "okey|okey"
767
768 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
769 msgid "cancel|cancel"
770 msgstr "zrušit|zrušit"
771
772 msgid "oO"
773 msgstr "oO"
774
775 msgid "cC"
776 msgstr "zZ"
777
778 #, c-format
779 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
780 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
781
782 #, c-format
783 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
784 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
785
786 #, c-format
787 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
788 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
789
790 #, c-format
791 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
792 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
793
794 msgid "connection to agent established\n"
795 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
796
797 #, fuzzy
798 #| msgid "connection to agent established\n"
799 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
800 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
801
802 #, c-format
803 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
804 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
805
806 #, c-format
807 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
808 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
809
810 msgid "connection to the dirmngr established\n"
811 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
812
813 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
814 #. verbatim.  It will not be printed.
815 msgid "|audit-log-result|Good"
816 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
817
818 msgid "|audit-log-result|Bad"
819 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
820
821 msgid "|audit-log-result|Not supported"
822 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
823
824 msgid "|audit-log-result|No certificate"
825 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
826
827 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
828 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
829
830 msgid "|audit-log-result|Error"
831 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
832
833 msgid "|audit-log-result|Not used"
834 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
835
836 msgid "|audit-log-result|Okay"
837 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
838
839 msgid "|audit-log-result|Skipped"
840 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
841
842 msgid "|audit-log-result|Some"
843 msgstr "|audit-log-result|Některý"
844
845 msgid "Certificate chain available"
846 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
847
848 msgid "root certificate missing"
849 msgstr "chybí kořenový certifikát"
850
851 msgid "Data encryption succeeded"
852 msgstr "Šifrování dat uspělo"
853
854 msgid "Data available"
855 msgstr "Data k dispozici"
856
857 msgid "Session key created"
858 msgstr "Vytvořen klíč relace"
859
860 #, c-format
861 msgid "algorithm: %s"
862 msgstr "algoritmus: %s"
863
864 #, c-format
865 msgid "unsupported algorithm: %s"
866 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
867
868 msgid "seems to be not encrypted"
869 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
870
871 msgid "Number of recipients"
872 msgstr "Počet příjemců"
873
874 #, c-format
875 msgid "Recipient %d"
876 msgstr "Příjemce %d"
877
878 msgid "Data signing succeeded"
879 msgstr "Podepisování dat uspělo"
880
881 #, c-format
882 msgid "data hash algorithm: %s"
883 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
884
885 #, c-format
886 msgid "Signer %d"
887 msgstr "Podepisovatel %d"
888
889 #, c-format
890 msgid "attr hash algorithm: %s"
891 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
892
893 msgid "Data decryption succeeded"
894 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
895
896 msgid "Encryption algorithm supported"
897 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
898
899 msgid "Data verification succeeded"
900 msgstr "Ověření dat uspělo"
901
902 msgid "Signature available"
903 msgstr "Podpis je k dispozici"
904
905 msgid "Parsing data succeeded"
906 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
907
908 #, c-format
909 msgid "bad data hash algorithm: %s"
910 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
911
912 #, c-format
913 msgid "Signature %d"
914 msgstr "Podpis %d"
915
916 msgid "Certificate chain valid"
917 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
918
919 msgid "Root certificate trustworthy"
920 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
921
922 msgid "no CRL found for certificate"
923 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
924
925 msgid "the available CRL is too old"
926 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
927
928 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
929 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
930
931 msgid "Included certificates"
932 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
933
934 msgid "No audit log entries."
935 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
936
937 msgid "Unknown operation"
938 msgstr "Neznámá operace"
939
940 msgid "Gpg-Agent usable"
941 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
942
943 msgid "Dirmngr usable"
944 msgstr "Dirmngr je použitelný"
945
946 #, c-format
947 msgid "No help available for '%s'."
948 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
949
950 msgid "ignoring garbage line"
951 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
952
953 msgid "[none]"
954 msgstr "[neuvedeno]"
955
956 msgid "argument not expected"
957 msgstr "argument nebyl očekáván"
958
959 msgid "read error"
960 msgstr "chyba při čtení"
961
962 msgid "keyword too long"
963 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
964
965 msgid "missing argument"
966 msgstr "postrádám argument"
967
968 msgid "invalid argument"
969 msgstr "neplatný argument"
970
971 msgid "invalid command"
972 msgstr "neplatný příkaz"
973
974 msgid "invalid alias definition"
975 msgstr "neplatný definice aliasu"
976
977 msgid "out of core"
978 msgstr "nedostatek paměti"
979
980 msgid "invalid option"
981 msgstr "neplatný parametr"
982
983 #, c-format
984 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
985 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
986
987 #, c-format
988 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
989 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
990
991 #, c-format
992 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
993 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
994
995 #, c-format
996 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
997 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
998
999 #, c-format
1000 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1001 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1002
1003 #, c-format
1004 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1005 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1006
1007 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1008 msgid "out of core\n"
1009 msgstr "nedostatek paměti\n"
1010
1011 #, c-format
1012 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1013 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1014
1015 #, c-format
1016 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1017 msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
1018
1019 #, c-format
1020 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1021 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1022
1023 #, c-format
1024 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1025 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1026
1027 #, c-format
1028 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1029 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1030
1031 #, c-format
1032 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1033 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1034
1035 #, c-format
1036 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1037 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1038
1039 #, c-format
1040 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1041 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1042
1043 #, c-format
1044 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1045 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1046
1047 msgid "(deadlock?) "
1048 msgstr "(uváznutí?) "
1049
1050 #, c-format
1051 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1052 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1053
1054 #, c-format
1055 msgid "waiting for lock %s...\n"
1056 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1057
1058 #, c-format
1059 msgid "armor: %s\n"
1060 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1061
1062 msgid "invalid armor header: "
1063 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1064
1065 msgid "armor header: "
1066 msgstr "ASCII hlavička: "
1067
1068 msgid "invalid clearsig header\n"
1069 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1070
1071 msgid "unknown armor header: "
1072 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1073
1074 msgid "nested clear text signatures\n"
1075 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1076
1077 msgid "unexpected armor: "
1078 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1079
1080 msgid "invalid dash escaped line: "
1081 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1082
1083 #, c-format
1084 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1085 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1086
1087 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1088 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1089
1090 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1091 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1092
1093 msgid "malformed CRC\n"
1094 msgstr "špatný formát CRC\n"
1095
1096 #, c-format
1097 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1098 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1099
1100 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1101 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1102
1103 msgid "error in trailer line\n"
1104 msgstr "chyba v patičce\n"
1105
1106 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1107 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1108
1109 #, c-format
1110 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1111 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1112
1113 msgid ""
1114 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1115 msgstr ""
1116 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1117 "špatný MTA\n"
1118
1119 msgid ""
1120 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1121 "an '='\n"
1122 msgstr ""
1123 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1124 "a musí končit znakem „=“\n"
1125
1126 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1127 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1128
1129 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1130 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1131
1132 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1133 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1134
1135 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1136 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1137
1138 msgid "not human readable"
1139 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1140
1141 #, c-format
1142 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1143 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1144
1145 msgid "Enter passphrase: "
1146 msgstr "Vložte heslo: "
1147
1148 #, c-format
1149 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1150 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1151
1152 #, c-format
1153 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1154 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1155
1156 msgid "can't do this in batch mode\n"
1157 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1158
1159 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1160 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1161
1162 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1163 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1164
1165 msgid "Your selection? "
1166 msgstr "Váš výběr? "
1167
1168 msgid "[not set]"
1169 msgstr "[není nastaven]"
1170
1171 msgid "male"
1172 msgstr "muž"
1173
1174 msgid "female"
1175 msgstr "žena"
1176
1177 msgid "unspecified"
1178 msgstr "neuvedeno"
1179
1180 msgid "not forced"
1181 msgstr "není vyžadováno"
1182
1183 msgid "forced"
1184 msgstr "vyžadováno"
1185
1186 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1187 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1188
1189 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1190 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1191
1192 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1193 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1194
1195 msgid "Cardholder's surname: "
1196 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1197
1198 msgid "Cardholder's given name: "
1199 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1200
1201 #, c-format
1202 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1203 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1204
1205 msgid "URL to retrieve public key: "
1206 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1207
1208 #, c-format
1209 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1210 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1211
1212 #, c-format
1213 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1214 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
1215
1216 #, c-format
1217 msgid "error reading '%s': %s\n"
1218 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1219
1220 #, c-format
1221 msgid "error writing '%s': %s\n"
1222 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1223
1224 msgid "Login data (account name): "
1225 msgstr "Login (jménu účtu): "
1226
1227 #, c-format
1228 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1229 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1230
1231 msgid "Private DO data: "
1232 msgstr "Privátní DO data: "
1233
1234 #, c-format
1235 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1236 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1237
1238 msgid "Language preferences: "
1239 msgstr "Jazykové předvolby: "
1240
1241 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1242 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1243
1244 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1245 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1246
1247 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1248 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1249
1250 msgid "Error: invalid response.\n"
1251 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1252
1253 msgid "CA fingerprint: "
1254 msgstr "Otisk CA: "
1255
1256 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1257 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1258
1259 #, c-format
1260 msgid "key operation not possible: %s\n"
1261 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1262
1263 msgid "not an OpenPGP card"
1264 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1265
1266 #, c-format
1267 msgid "error getting current key info: %s\n"
1268 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1269
1270 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1271 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1272
1273 msgid ""
1274 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1275 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1276 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1277 msgstr ""
1278 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1279 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1280 "dokumentace\n"
1281 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1282
1283 #, c-format
1284 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1285 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1286
1287 #, c-format
1288 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1289 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1290
1291 #, c-format
1292 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1293 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1294
1295 #, c-format
1296 msgid "rounded up to %u bits\n"
1297 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1298
1299 #, c-format
1300 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1301 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1302
1303 #, c-format
1304 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1305 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1306
1307 #, c-format
1308 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1309 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1310
1311 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1312 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1313
1314 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1315 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1316
1317 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1318 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1319
1320 #, c-format
1321 msgid ""
1322 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1323 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1324 "You should change them using the command --change-pin\n"
1325 msgstr ""
1326 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1327 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1328 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1329
1330 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1331 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1332
1333 msgid "   (1) Signature key\n"
1334 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1335
1336 msgid "   (2) Encryption key\n"
1337 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1338
1339 msgid "   (3) Authentication key\n"
1340 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1341
1342 msgid "Invalid selection.\n"
1343 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1344
1345 msgid "Please select where to store the key:\n"
1346 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1347
1348 #, c-format
1349 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1350 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1351
1352 #, fuzzy
1353 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1354 msgid "This command is not supported by this card\n"
1355 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
1356
1357 #, fuzzy
1358 #| msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1359 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1360 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1361
1362 #, fuzzy
1363 #| msgid "Continue? (Y/n) "
1364 msgid "Continue? (y/N) "
1365 msgstr "Pokračovat (A/n) "
1366
1367 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1368 msgstr ""
1369
1370 msgid "quit this menu"
1371 msgstr "ukončit toto menu"
1372
1373 msgid "show admin commands"
1374 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1375
1376 msgid "show this help"
1377 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1378
1379 msgid "list all available data"
1380 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1381
1382 msgid "change card holder's name"
1383 msgstr "změní jméno majitele karty"
1384
1385 msgid "change URL to retrieve key"
1386 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1387
1388 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1389 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1390
1391 msgid "change the login name"
1392 msgstr "změnit login name"
1393
1394 msgid "change the language preferences"
1395 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1396
1397 msgid "change card holder's sex"
1398 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1399
1400 msgid "change a CA fingerprint"
1401 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1402
1403 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1404 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1405
1406 msgid "generate new keys"
1407 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1408
1409 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1410 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1411
1412 msgid "verify the PIN and list all data"
1413 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1414
1415 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1416 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1417
1418 msgid "destroy all keys and data"
1419 msgstr ""
1420
1421 msgid "gpg/card> "
1422 msgstr "gpg/karta> "
1423
1424 msgid "Admin-only command\n"
1425 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1426
1427 msgid "Admin commands are allowed\n"
1428 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1429
1430 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1431 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1432
1433 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1434 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1435
1436 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1437 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1438
1439 #, c-format
1440 msgid "can't open '%s'\n"
1441 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1442
1443 #, c-format
1444 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1445 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1446
1447 #, c-format
1448 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1449 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1450
1451 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1452 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1453
1454 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1455 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1456
1457 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1458 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1459
1460 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1461 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1462
1463 # The first argument is a "key" or "subkey"
1464 #, c-format
1465 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1466 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1467
1468 # deleting secret %s failed
1469 msgid "key"
1470 msgstr "klíče"
1471
1472 # deleting secret %s failed
1473 msgid "subkey"
1474 msgstr "podklíče"
1475
1476 #, c-format
1477 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1478 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1479
1480 msgid "ownertrust information cleared\n"
1481 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1482
1483 #, c-format
1484 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1485 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1486
1487 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1488 msgstr ""
1489 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1490
1491 #, c-format
1492 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1493 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1494
1495 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1496 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1497
1498 #, c-format
1499 msgid "using cipher %s\n"
1500 msgstr "použití šifry: %s\n"
1501
1502 #, c-format
1503 msgid "'%s' already compressed\n"
1504 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1505
1506 #, c-format
1507 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1508 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1509
1510 #, c-format
1511 msgid "reading from '%s'\n"
1512 msgstr "čte se z „%s“\n"
1513
1514 #, c-format
1515 msgid ""
1516 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1517 msgstr ""
1518 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1519
1520 #, c-format
1521 msgid ""
1522 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1523 "preferences\n"
1524 msgstr ""
1525 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1526 "příjemce\n"
1527
1528 #, c-format
1529 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1530 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1531
1532 #, c-format
1533 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1534 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1535
1536 #, c-format
1537 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1538 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1539
1540 #, c-format
1541 msgid "%s encrypted data\n"
1542 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1543
1544 #, c-format
1545 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1546 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1547
1548 msgid ""
1549 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1550 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1551
1552 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1553 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1554
1555 msgid "no remote program execution supported\n"
1556 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1557
1558 msgid ""
1559 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1560 msgstr ""
1561 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1562 "nastaveny nebezpečně\n"
1563
1564 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1565 msgstr ""
1566 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1567 "dočasné soubory (temp files)\n"
1568
1569 #, c-format
1570 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1571 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1572
1573 #, c-format
1574 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1575 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1576
1577 #, c-format
1578 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1579 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1580
1581 msgid "unnatural exit of external program\n"
1582 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1583
1584 msgid "unable to execute external program\n"
1585 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1586
1587 #, c-format
1588 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1589 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1590
1591 #, c-format
1592 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1593 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1594
1595 #, c-format
1596 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1597 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1598
1599 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1600 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1601
1602 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1603 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1604
1605 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1606 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1607
1608 msgid "remove unusable parts from key during export"
1609 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1610
1611 msgid "remove as much as possible from key during export"
1612 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1613
1614 msgid "export keys in an S-expression based format"
1615 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
1616
1617 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1618 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1619
1620 #, c-format
1621 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1622 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1623
1624 #, c-format
1625 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1626 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1627
1628 msgid " - skipped"
1629 msgstr " – přeskočeno"
1630
1631 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1632 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1633
1634 msgid "[User ID not found]"
1635 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1636
1637 #, c-format
1638 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1639 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1640
1641 #, c-format
1642 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1643 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1644
1645 msgid "No fingerprint"
1646 msgstr "Chybí otisk"
1647
1648 # c-format
1649 #, c-format
1650 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1651 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1652
1653 #, c-format
1654 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1655 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1656
1657 msgid "make a signature"
1658 msgstr "vytvořit podpis"
1659
1660 msgid "make a clear text signature"
1661 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1662
1663 msgid "make a detached signature"
1664 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1665
1666 msgid "encrypt data"
1667 msgstr "šifrovat data"
1668
1669 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1670 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1671
1672 msgid "decrypt data (default)"
1673 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1674
1675 msgid "verify a signature"
1676 msgstr "verifikovat podpis"
1677
1678 msgid "list keys"
1679 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1680
1681 msgid "list keys and signatures"
1682 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1683
1684 msgid "list and check key signatures"
1685 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1686
1687 msgid "list keys and fingerprints"
1688 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1689
1690 msgid "list secret keys"
1691 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1692
1693 msgid "generate a new key pair"
1694 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1695
1696 msgid "quickly generate a new key pair"
1697 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1698
1699 msgid "full featured key pair generation"
1700 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1701
1702 msgid "generate a revocation certificate"
1703 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1704
1705 msgid "remove keys from the public keyring"
1706 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1707
1708 msgid "remove keys from the secret keyring"
1709 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1710
1711 msgid "quickly sign a key"
1712 msgstr "rychle podepsat klíč"
1713
1714 msgid "quickly sign a key locally"
1715 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1716
1717 msgid "sign a key"
1718 msgstr "podepsat klíč"
1719
1720 msgid "sign a key locally"
1721 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1722
1723 msgid "sign or edit a key"
1724 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1725
1726 msgid "change a passphrase"
1727 msgstr "změnit heslo"
1728
1729 msgid "export keys"
1730 msgstr "exportovat klíče"
1731
1732 msgid "export keys to a key server"
1733 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1734
1735 msgid "import keys from a key server"
1736 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1737
1738 msgid "search for keys on a key server"
1739 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1740
1741 msgid "update all keys from a keyserver"
1742 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1743
1744 msgid "import/merge keys"
1745 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1746
1747 msgid "print the card status"
1748 msgstr "vytisknout stav karty"
1749
1750 msgid "change data on a card"
1751 msgstr "změnit data na kartě"
1752
1753 msgid "change a card's PIN"
1754 msgstr "změnit PIN karty"
1755
1756 msgid "update the trust database"
1757 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1758
1759 msgid "print message digests"
1760 msgstr "vypsat hash zprávy"
1761
1762 msgid "run in server mode"
1763 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1764
1765 msgid "create ascii armored output"
1766 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1767
1768 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1769 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1770
1771 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1772 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1773
1774 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1775 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1776
1777 msgid "use canonical text mode"
1778 msgstr "použít kanonický textový mód"
1779
1780 msgid "|FILE|write output to FILE"
1781 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1782
1783 msgid "do not make any changes"
1784 msgstr "neprovádět žádné změny"
1785
1786 msgid "prompt before overwriting"
1787 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1788
1789 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1790 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1791
1792 msgid ""
1793 "@\n"
1794 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1795 msgstr ""
1796 "@\n"
1797 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1798
1799 msgid ""
1800 "@\n"
1801 "Examples:\n"
1802 "\n"
1803 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1804 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1805 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1806 " --list-keys [names]        show keys\n"
1807 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1808 msgstr ""
1809 "@\n"
1810 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1811 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1812 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1813 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1814 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1815
1816 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1817 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1818
1819 msgid ""
1820 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1821 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1822 "Default operation depends on the input data\n"
1823 msgstr ""
1824 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1825 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1826 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1827
1828 msgid ""
1829 "\n"
1830 "Supported algorithms:\n"
1831 msgstr ""
1832 "\n"
1833 "Podporované algoritmy:\n"
1834
1835 msgid "Pubkey: "
1836 msgstr "Veřejný klíč: "
1837
1838 msgid "Cipher: "
1839 msgstr "Šifra: "
1840
1841 msgid "Hash: "
1842 msgstr "Hash: "
1843
1844 msgid "Compression: "
1845 msgstr "Komprese: "
1846
1847 #, c-format
1848 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1849 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
1850
1851 msgid "conflicting commands\n"
1852 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1853
1854 #, c-format
1855 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1856 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
1857
1858 #, c-format
1859 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1860 msgstr ""
1861 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1862
1863 #, c-format
1864 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1865 msgstr ""
1866 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1867
1868 #, c-format
1869 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1870 msgstr ""
1871 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
1872
1873 #, c-format
1874 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1875 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
1876
1877 #, c-format
1878 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1879 msgstr ""
1880 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
1881
1882 #, c-format
1883 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1884 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
1885
1886 #, c-format
1887 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1888 msgstr ""
1889 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
1890 "nebezpečně\n"
1891
1892 #, c-format
1893 msgid ""
1894 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
1895 msgstr ""
1896 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
1897 "nebezpečně\n"
1898
1899 #, c-format
1900 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
1901 msgstr ""
1902 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
1903 "nebezpečně\n"
1904
1905 #, c-format
1906 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
1907 msgstr ""
1908 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
1909 "nastavena bezpečně\n"
1910
1911 #, c-format
1912 msgid ""
1913 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
1914 msgstr ""
1915 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
1916 "nastavena bezpečně\n"
1917
1918 #, c-format
1919 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
1920 msgstr ""
1921 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
1922 "nastavena bezpečně\n"
1923
1924 # c-format
1925 #, c-format
1926 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
1927 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
1928
1929 msgid "display photo IDs during key listings"
1930 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
1931
1932 msgid "show key usage information during key listings"
1933 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
1934
1935 msgid "show policy URLs during signature listings"
1936 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
1937
1938 msgid "show all notations during signature listings"
1939 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
1940
1941 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1942 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
1943
1944 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1945 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
1946
1947 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1948 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
1949
1950 msgid "show user ID validity during key listings"
1951 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
1952
1953 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1954 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
1955
1956 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1957 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
1958
1959 msgid "show the keyring name in key listings"
1960 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
1961
1962 msgid "show expiration dates during signature listings"
1963 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
1964
1965 #, c-format
1966 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
1967 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
1968
1969 #, c-format
1970 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1971 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
1972
1973 #, c-format
1974 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
1975 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
1976
1977 #, c-format
1978 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
1979 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
1980
1981 #, c-format
1982 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
1983 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
1984
1985 #, c-format
1986 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
1987 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
1988
1989 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1990 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
1991
1992 #, c-format
1993 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1994 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
1995
1996 msgid "invalid keyserver options\n"
1997 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
1998
1999 #, c-format
2000 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2001 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2002
2003 msgid "invalid import options\n"
2004 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2005
2006 #, c-format
2007 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2008 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2009
2010 msgid "invalid export options\n"
2011 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2012
2013 #, c-format
2014 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2015 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2016
2017 msgid "invalid list options\n"
2018 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2019
2020 msgid "display photo IDs during signature verification"
2021 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2022
2023 msgid "show policy URLs during signature verification"
2024 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2025
2026 msgid "show all notations during signature verification"
2027 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2028
2029 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2030 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2031
2032 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2033 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2034
2035 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2036 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2037
2038 msgid "show user ID validity during signature verification"
2039 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2040
2041 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2042 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2043
2044 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2045 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2046
2047 msgid "validate signatures with PKA data"
2048 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2049
2050 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2051 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2052
2053 #, c-format
2054 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2055 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2056
2057 msgid "invalid verify options\n"
2058 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2059
2060 #, c-format
2061 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2062 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2063
2064 #, c-format
2065 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2066 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2067
2068 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2069 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2070
2071 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2072 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2073
2074 #, c-format
2075 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2076 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2077
2078 #, c-format
2079 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2080 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2081
2082 #, c-format
2083 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2084 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2085
2086 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2087 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2088
2089 #, c-format
2090 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2091 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2092
2093 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2094 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2095
2096 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2097 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2098
2099 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2100 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2101
2102 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2103 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2104
2105 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2106 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2107
2108 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2109 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2110
2111 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2112 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2113
2114 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2115 msgstr ""
2116 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2117 "2 nebo 3\n"
2118
2119 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2120 msgstr ""
2121 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2122 "nebo 3\n"
2123
2124 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2125 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2126
2127 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2128 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2129
2130 msgid "invalid default preferences\n"
2131 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2132
2133 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2134 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2135
2136 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2137 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2138
2139 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2140 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2141
2142 #, c-format
2143 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2144 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2145
2146 #, c-format
2147 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2148 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2149
2150 #, c-format
2151 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2152 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2153
2154 #, c-format
2155 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2156 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2157
2158 #, c-format
2159 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2160 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2161
2162 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2163 msgstr ""
2164 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2165
2166 msgid "--store [filename]"
2167 msgstr "--store [jméno souboru]"
2168
2169 msgid "--symmetric [filename]"
2170 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2171
2172 #, c-format
2173 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2174 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2175
2176 msgid "--encrypt [filename]"
2177 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2178
2179 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2180 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2181
2182 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2183 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2184
2185 #, c-format
2186 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2187 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2188
2189 msgid "--sign [filename]"
2190 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2191
2192 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2193 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2194
2195 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2196 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2197
2198 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2199 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2200
2201 #, c-format
2202 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2203 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2204
2205 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2206 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2207
2208 msgid "--clearsign [filename]"
2209 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2210
2211 msgid "--decrypt [filename]"
2212 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2213
2214 msgid "--sign-key user-id"
2215 msgstr "--sign-key id uživatele"
2216
2217 msgid "--lsign-key user-id"
2218 msgstr "--lsign-key id uživatele"
2219
2220 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2221 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
2222
2223 msgid "--passwd <user-id>"
2224 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2225
2226 #, c-format
2227 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2228 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2229
2230 #, c-format
2231 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2232 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2233
2234 #, c-format
2235 msgid "key export failed: %s\n"
2236 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2237
2238 #, c-format
2239 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2240 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2241
2242 #, c-format
2243 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2244 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2245
2246 #, c-format
2247 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2248 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2249
2250 #, c-format
2251 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2252 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2253
2254 #, c-format
2255 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2256 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2257
2258 msgid "[filename]"
2259 msgstr "[jméno souboru]"
2260
2261 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2262 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
2263
2264 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2265 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2266
2267 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2268 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2269
2270 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2271 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2272
2273 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2274 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2275
2276 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2277 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2278
2279 msgid "|FD|write status info to this FD"
2280 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2281
2282 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2283 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2284
2285 msgid ""
2286 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2287 "Check signatures against known trusted keys\n"
2288 msgstr ""
2289 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2290 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2291
2292 msgid "No help available"
2293 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2294
2295 #, c-format
2296 msgid "No help available for '%s'"
2297 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2298
2299 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2300 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2301
2302 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2303 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2304
2305 #, fuzzy
2306 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2307 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2308 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2309
2310 msgid "do not update the trustdb after import"
2311 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2312
2313 msgid "only accept updates to existing keys"
2314 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2315
2316 msgid "remove unusable parts from key after import"
2317 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2318
2319 msgid "remove as much as possible from key after import"
2320 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2321
2322 #, c-format
2323 msgid "skipping block of type %d\n"
2324 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2325
2326 #, c-format
2327 msgid "%lu keys processed so far\n"
2328 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2329
2330 #, c-format
2331 msgid "Total number processed: %lu\n"
2332 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2333
2334 #, fuzzy, c-format
2335 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2336 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2337 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2338
2339 #, c-format
2340 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2341 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2342
2343 #, c-format
2344 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2345 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
2346
2347 #, c-format
2348 msgid "              imported: %lu"
2349 msgstr "                 importováno: %lu"
2350
2351 #, c-format
2352 msgid "             unchanged: %lu\n"
2353 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
2354
2355 #, c-format
2356 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2357 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
2358
2359 #, c-format
2360 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2361 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
2362
2363 #, c-format
2364 msgid "        new signatures: %lu\n"
2365 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2366
2367 #, c-format
2368 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2369 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
2370
2371 #, c-format
2372 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2373 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
2374
2375 #, c-format
2376 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2377 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
2378
2379 #, c-format
2380 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2381 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2382
2383 #, c-format
2384 msgid "          not imported: %lu\n"
2385 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2386
2387 #, c-format
2388 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2389 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
2390
2391 #, c-format
2392 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2393 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2394
2395 #, c-format
2396 msgid ""
2397 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2398 "algorithms on these user IDs:\n"
2399 msgstr ""
2400 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2401 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2402
2403 #, c-format
2404 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2405 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2406
2407 #, c-format
2408 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2409 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2410
2411 #, c-format
2412 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2413 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2414
2415 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2416 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2417
2418 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2419 msgstr ""
2420 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2421
2422 #, c-format
2423 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2424 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2425
2426 #, c-format
2427 msgid "key %s: no user ID\n"
2428 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2429
2430 #, c-format
2431 msgid "key %s: %s\n"
2432 msgstr "klíč %s: %s\n"
2433
2434 msgid "rejected by import screener"
2435 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2436
2437 #, c-format
2438 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2439 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2440
2441 # c-format
2442 #, c-format
2443 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2444 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2445
2446 #, c-format
2447 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2448 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2449
2450 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2451 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2452
2453 #, c-format
2454 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2455 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2456
2457 #, c-format
2458 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2459 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2460
2461 #, c-format
2462 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2463 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2464
2465 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2466 #, c-format
2467 msgid "writing to '%s'\n"
2468 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
2469
2470 #, c-format
2471 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2472 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2473
2474 #, c-format
2475 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2476 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2477
2478 #, c-format
2479 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2480 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2481
2482 #, c-format
2483 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2484 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2485
2486 #, c-format
2487 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2488 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2489
2490 #, c-format
2491 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2492 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2493
2494 #, c-format
2495 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2496 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2497
2498 #, c-format
2499 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2500 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2501
2502 #, c-format
2503 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2504 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2505
2506 #, c-format
2507 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2508 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2509
2510 #, c-format
2511 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2512 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2513
2514 #, c-format
2515 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2516 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2520 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2524 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2528 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2532 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2533
2534 #, c-format
2535 msgid "key %s: secret key imported\n"
2536 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2537
2538 #, c-format
2539 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2540 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2541
2542 #, c-format
2543 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2544 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2545
2546 #, c-format
2547 msgid "secret key %s: %s\n"
2548 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2549
2550 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2551 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2552
2553 #, c-format
2554 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2555 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2556
2557 #, c-format
2558 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2559 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2560
2561 #, c-format
2562 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2563 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2564
2565 #, c-format
2566 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2567 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2568
2569 #, c-format
2570 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2571 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2572
2573 #, c-format
2574 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2575 msgstr ""
2576 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2577
2578 #, c-format
2579 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2580 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2581
2582 #, c-format
2583 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2584 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2585
2586 #, c-format
2587 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2588 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2589
2590 #, c-format
2591 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2592 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2593
2594 #, c-format
2595 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2596 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2597
2598 #, c-format
2599 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2600 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2601
2602 #, c-format
2603 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2604 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2605
2606 #, c-format
2607 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2608 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2609
2610 #, c-format
2611 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2612 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2613
2614 #, c-format
2615 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2616 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2617
2618 #, c-format
2619 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2620 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2621
2622 #, c-format
2623 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2624 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2625
2626 #, c-format
2627 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2628 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2629
2630 #, c-format
2631 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2632 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2633
2634 #, c-format
2635 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2636 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2637
2638 #, c-format
2639 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2640 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2641
2642 #, c-format
2643 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2644 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2645
2646 #, c-format
2647 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2648 msgstr ""
2649 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2650
2651 #, c-format
2652 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2653 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2654
2655 #, c-format
2656 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2657 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2658
2659 #, c-format
2660 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2661 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2662
2663 #, c-format
2664 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2665 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2666
2667 #, c-format
2668 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2669 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2670
2671 #, c-format
2672 msgid "keybox '%s' created\n"
2673 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2674
2675 #, c-format
2676 msgid "keyring '%s' created\n"
2677 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2678
2679 #, c-format
2680 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2681 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2682
2683 #, c-format
2684 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2685 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2686
2687 msgid "[revocation]"
2688 msgstr "[revokace]"
2689
2690 msgid "[self-signature]"
2691 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2692
2693 msgid "1 bad signature\n"
2694 msgstr "1 špatný podpis\n"
2695
2696 #, c-format
2697 msgid "%d bad signatures\n"
2698 msgstr "%d špatných podpisů\n"
2699
2700 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2701 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2702
2703 #, c-format
2704 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2705 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
2706
2707 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2708 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
2709
2710 #, c-format
2711 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2712 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
2713
2714 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2715 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2716
2717 #, c-format
2718 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2719 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
2720
2721 msgid ""
2722 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2723 "keys\n"
2724 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2725 "etc.)\n"
2726 msgstr ""
2727 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2728 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2729 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
2730 "\n"
2731
2732 #, c-format
2733 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2734 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2735
2736 #, c-format
2737 msgid "  %d = I trust fully\n"
2738 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2739
2740 msgid ""
2741 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2742 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2743 "trust signatures on your behalf.\n"
2744 msgstr ""
2745 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2746 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2747 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2748
2749 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2750 msgstr ""
2751 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2752 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2753
2754 #, c-format
2755 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2756 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2757
2758 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2759 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2760
2761 msgid "  Unable to sign.\n"
2762 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2763
2764 #, c-format
2765 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2766 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2767
2768 #, c-format
2769 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2770 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2771
2772 #, c-format
2773 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2774 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
2775
2776 msgid "Sign it? (y/N) "
2777 msgstr "Podepsat? (a/N) "
2778
2779 #, c-format
2780 msgid ""
2781 "The self-signature on \"%s\"\n"
2782 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2783 msgstr ""
2784 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
2785 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
2786
2787 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2788 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
2789
2790 #, c-format
2791 msgid ""
2792 "Your current signature on \"%s\"\n"
2793 "has expired.\n"
2794 msgstr ""
2795 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
2796 "vypršela.\n"
2797
2798 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2799 msgstr ""
2800 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
2801 "N) "
2802
2803 #, c-format
2804 msgid ""
2805 "Your current signature on \"%s\"\n"
2806 "is a local signature.\n"
2807 msgstr ""
2808 "Váš současný podpis na „%s“\n"
2809 "je pouze lokální.\n"
2810
2811 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2812 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
2813
2814 #, c-format
2815 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2816 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
2817
2818 #, c-format
2819 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2820 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
2821
2822 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2823 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
2824
2825 #, c-format
2826 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2827 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
2828
2829 msgid "This key has expired!"
2830 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
2831
2832 #, c-format
2833 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2834 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
2835
2836 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2837 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
2838
2839 msgid ""
2840 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2841 "belongs\n"
2842 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2843 msgstr ""
2844 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
2845 "patří výše uvedené osobě.\n"
2846 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
2847
2848 #, c-format
2849 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2850 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2851
2852 #, c-format
2853 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2854 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2855
2856 #, c-format
2857 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2858 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
2859
2860 #, c-format
2861 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2862 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
2863
2864 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2865 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
2866
2867 #, c-format
2868 msgid ""
2869 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2870 "key \"%s\" (%s)\n"
2871 msgstr ""
2872 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
2873 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
2874
2875 msgid "This will be a self-signature.\n"
2876 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
2877
2878 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2879 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
2880
2881 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2882 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2883
2884 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2885 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
2886
2887 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2888 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2889
2890 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2891 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
2892
2893 msgid "I have checked this key casually.\n"
2894 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
2895
2896 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2897 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
2898
2899 msgid "Really sign? (y/N) "
2900 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
2901
2902 #, c-format
2903 msgid "signing failed: %s\n"
2904 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2905
2906 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2907 msgstr ""
2908 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
2909 "nelze změnit.\n"
2910
2911 #, c-format
2912 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
2913 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
2914
2915 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2916 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
2917
2918 msgid "save and quit"
2919 msgstr "uložit a ukončit"
2920
2921 msgid "show key fingerprint"
2922 msgstr "vypsat otisk klíče"
2923
2924 msgid "list key and user IDs"
2925 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
2926
2927 msgid "select user ID N"
2928 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
2929
2930 msgid "select subkey N"
2931 msgstr "vyberte podklíč N"
2932
2933 msgid "check signatures"
2934 msgstr "kontrolovat podpisy"
2935
2936 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2937 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
2938
2939 msgid "sign selected user IDs locally"
2940 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
2941
2942 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2943 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
2944
2945 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2946 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
2947
2948 msgid "add a user ID"
2949 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
2950
2951 msgid "add a photo ID"
2952 msgstr "přidat fotografický ID"
2953
2954 msgid "delete selected user IDs"
2955 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
2956
2957 msgid "add a subkey"
2958 msgstr "přidat podklíč"
2959
2960 msgid "add a key to a smartcard"
2961 msgstr "přidat klíč na kartu"
2962
2963 msgid "move a key to a smartcard"
2964 msgstr "přesunout klíč na kartu"
2965
2966 msgid "move a backup key to a smartcard"
2967 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
2968
2969 msgid "delete selected subkeys"
2970 msgstr "smazat vybrané podklíče"
2971
2972 msgid "add a revocation key"
2973 msgstr "přidat revokační klíč"
2974
2975 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2976 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
2977
2978 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2979 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
2980
2981 msgid "flag the selected user ID as primary"
2982 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
2983
2984 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2985 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
2986
2987 msgid "list preferences (expert)"
2988 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
2989
2990 msgid "list preferences (verbose)"
2991 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
2992
2993 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2994 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
2995
2996 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2997 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
2998
2999 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3000 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3001
3002 msgid "change the passphrase"
3003 msgstr "změnit heslo"
3004
3005 msgid "change the ownertrust"
3006 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3007
3008 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3009 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3010
3011 msgid "revoke selected user IDs"
3012 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3013
3014 msgid "revoke key or selected subkeys"
3015 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3016
3017 msgid "enable key"
3018 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3019
3020 msgid "disable key"
3021 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3022
3023 msgid "show selected photo IDs"
3024 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3025
3026 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3027 msgstr ""
3028 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3029
3030 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3031 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3032
3033 msgid "Secret key is available.\n"
3034 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3035
3036 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3037 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3038
3039 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3040 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
3041
3042 msgid ""
3043 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3044 "(lsign),\n"
3045 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3046 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3047 msgstr ""
3048 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3049 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3050 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3051
3052 msgid "Key is revoked."
3053 msgstr "Klíč revokován."
3054
3055 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3056 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3057
3058 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3059 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3060
3061 #, c-format
3062 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3063 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3064
3065 #, c-format
3066 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3067 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3068
3069 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3070 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3071
3072 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3073 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3074
3075 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3076 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3077
3078 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3079 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3080
3081 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3082 #. moving the key and not about removing it.
3083 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3084 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3085
3086 msgid "You must select exactly one key.\n"
3087 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3088
3089 msgid "Command expects a filename argument\n"
3090 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3091
3092 #, c-format
3093 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3094 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3095
3096 #, c-format
3097 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3098 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3099
3100 msgid "You must select at least one key.\n"
3101 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3102
3103 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3104 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3105
3106 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3107 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3108
3109 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3110 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3111
3112 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3113 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3114
3115 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3116 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3117
3118 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3119 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3120
3121 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3122 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3123
3124 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3125 msgstr ""
3126 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3127 "poskytnutá uživatelem\n"
3128
3129 msgid "Set preference list to:\n"
3130 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3131
3132 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3133 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3134
3135 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3136 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3137
3138 msgid "Save changes? (y/N) "
3139 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3140
3141 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3142 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3143
3144 #, c-format
3145 msgid "update failed: %s\n"
3146 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3147
3148 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3149 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3150
3151 #, c-format
3152 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3153 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3154
3155 #, c-format
3156 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3157 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3158
3159 msgid "No matching user IDs."
3160 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3161
3162 msgid "Nothing to sign.\n"
3163 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3164
3165 msgid "Digest: "
3166 msgstr "Hash: "
3167
3168 msgid "Features: "
3169 msgstr "Vlastnosti: "
3170
3171 msgid "Keyserver no-modify"
3172 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3173
3174 msgid "Preferred keyserver: "
3175 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3176
3177 msgid "Notations: "
3178 msgstr "Poznámky: "
3179
3180 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3181 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3182
3183 #, c-format
3184 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3185 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3186
3187 #, c-format
3188 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3189 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3190
3191 msgid "(sensitive)"
3192 msgstr "(citlivá informace)"
3193
3194 #, c-format
3195 msgid "created: %s"
3196 msgstr "vytvořen: %s"
3197
3198 #, c-format
3199 msgid "revoked: %s"
3200 msgstr "revokován: %s"
3201
3202 #, c-format
3203 msgid "expired: %s"
3204 msgstr "platnost skončila: %s"
3205
3206 #, c-format
3207 msgid "expires: %s"
3208 msgstr "platnost skončí: %s"
3209
3210 #, c-format
3211 msgid "usage: %s"
3212 msgstr "použití: %s"
3213
3214 msgid "card-no: "
3215 msgstr "číslo karty: "
3216
3217 #, c-format
3218 msgid "trust: %s"
3219 msgstr "důvěra: %s"
3220
3221 #, c-format
3222 msgid "validity: %s"
3223 msgstr "platnost: %s"
3224
3225 msgid "This key has been disabled"
3226 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3227
3228 msgid ""
3229 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3230 "unless you restart the program.\n"
3231 msgstr ""
3232 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3233 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3234
3235 # status
3236 msgid "revoked"
3237 msgstr "odvolán"
3238
3239 msgid "expired"
3240 msgstr "platnost skončila"
3241
3242 msgid ""
3243 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3244 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3245 msgstr ""
3246 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3247 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3248
3249 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3250 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3251
3252 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3253 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3254
3255 msgid ""
3256 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3257 "versions\n"
3258 "         of PGP to reject this key.\n"
3259 msgstr ""
3260 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3261 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3262
3263 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3264 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3265
3266 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3267 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3268
3269 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3270 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3271
3272 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3273 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3274
3275 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3276 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3277
3278 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3279 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3280
3281 #, c-format
3282 msgid "Deleted %d signature.\n"
3283 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3284
3285 #, c-format
3286 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3287 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
3288
3289 msgid "Nothing deleted.\n"
3290 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3291
3292 msgid "invalid"
3293 msgstr "neplatný"
3294
3295 #, c-format
3296 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3297 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3298
3299 #, c-format
3300 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3301 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3302
3303 #, c-format
3304 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3305 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3306
3307 #, c-format
3308 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3309 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3310
3311 #, c-format
3312 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3313 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3314
3315 msgid ""
3316 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3317 "cause\n"
3318 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3319 msgstr ""
3320 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3321 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3322
3323 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3324 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3325
3326 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3327 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3328
3329 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3330 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3331
3332 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3333 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3334
3335 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3336 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3337
3338 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3339 msgstr ""
3340 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3341
3342 msgid ""
3343 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3344 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3345
3346 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3347 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
3348
3349 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3350 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3351
3352 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3353 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3354
3355 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3356 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3357
3358 #, c-format
3359 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3360 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3361
3362 #, c-format
3363 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3364 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3365
3366 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3367 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3368
3369 #, c-format
3370 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3371 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3372
3373 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3374 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3375
3376 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3377 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3378
3379 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3380 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3381
3382 msgid "Enter the notation: "
3383 msgstr "Vložte poznámku: "
3384
3385 msgid "Proceed? (y/N) "
3386 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3387
3388 #, c-format
3389 msgid "No user ID with index %d\n"
3390 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3391
3392 #, c-format
3393 msgid "No user ID with hash %s\n"
3394 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3395
3396 #, c-format
3397 msgid "No subkey with index %d\n"
3398 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3399
3400 #, c-format
3401 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3402 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3403
3404 #, c-format
3405 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3406 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3407
3408 msgid " (non-exportable)"
3409 msgstr " (neexportovatelné)"
3410
3411 #, c-format
3412 msgid "This signature expired on %s.\n"
3413 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3414
3415 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3416 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3417
3418 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3419 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3420
3421 msgid "Not signed by you.\n"
3422 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3423
3424 #, c-format
3425 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3426 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3427
3428 msgid " (non-revocable)"
3429 msgstr " (neodvolatelné)"
3430
3431 #, c-format
3432 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3433 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3434
3435 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3436 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3437
3438 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3439 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3440
3441 msgid "no secret key\n"
3442 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3443
3444 #, c-format
3445 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3446 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3447
3448 #, c-format
3449 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3450 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3451
3452 #, c-format
3453 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3454 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3455
3456 #, c-format
3457 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3458 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3459
3460 #, c-format
3461 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3462 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3463
3464 #, c-format
3465 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3466 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3467
3468 msgid "too many cipher preferences\n"
3469 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3470
3471 msgid "too many digest preferences\n"
3472 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3473
3474 msgid "too many compression preferences\n"
3475 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3476
3477 #, c-format
3478 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3479 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3480
3481 msgid "writing direct signature\n"
3482 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3483
3484 msgid "writing self signature\n"
3485 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3486
3487 msgid "writing key binding signature\n"
3488 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3489
3490 #, c-format
3491 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3492 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3493
3494 #, c-format
3495 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3496 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3497
3498 msgid ""
3499 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3500 msgstr ""
3501 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3502 "dlouhým hashem\n"
3503
3504 msgid "Sign"
3505 msgstr "Podepisování"
3506
3507 msgid "Certify"
3508 msgstr "Certifikování"
3509
3510 msgid "Encrypt"
3511 msgstr "Šifrování"
3512
3513 msgid "Authenticate"
3514 msgstr "Autentizace"
3515
3516 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3517 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3518 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3519 #. functions:
3520 #.
3521 #. s = Toggle signing capability
3522 #. e = Toggle encryption capability
3523 #. a = Toggle authentication capability
3524 #. q = Finish
3525 #.
3526 msgid "SsEeAaQq"
3527 msgstr "SsEeAaQq"
3528
3529 #, c-format
3530 msgid "Possible actions for a %s key: "
3531 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3532
3533 msgid "Current allowed actions: "
3534 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3535
3536 #, c-format
3537 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3538 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3539
3540 #, c-format
3541 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3542 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3543
3544 #, c-format
3545 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3546 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3547
3548 #, c-format
3549 msgid "   (%c) Finished\n"
3550 msgstr "   (%c) Konec\n"
3551
3552 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3553 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3554
3555 #, c-format
3556 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3557 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3558
3559 #, c-format
3560 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3561 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3562
3563 #, c-format
3564 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3565 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3566
3567 #, c-format
3568 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3569 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3570
3571 #, c-format
3572 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3573 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3574
3575 #, c-format
3576 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3577 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3578
3579 #, c-format
3580 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3581 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3582
3583 #, c-format
3584 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3585 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3586
3587 #, c-format
3588 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3589 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3590
3591 #, c-format
3592 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3593 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3594
3595 #, c-format
3596 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3597 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3598
3599 #, c-format
3600 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3601 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3602
3603 #, c-format
3604 msgid "  (%d) Existing key\n"
3605 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3606
3607 msgid "Enter the keygrip: "
3608 msgstr "Vložte keygrip: "
3609
3610 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3611 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3612
3613 msgid "No key with this keygrip\n"
3614 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3615
3616 #, c-format
3617 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3618 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3619
3620 #, c-format
3621 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3622 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3623
3624 #, c-format
3625 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3626 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3627
3628 #, c-format
3629 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3630 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3631
3632 #, c-format
3633 msgid "rounded to %u bits\n"
3634 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3635
3636 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3637 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3638
3639 msgid ""
3640 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3641 "         0 = key does not expire\n"
3642 "      <n>  = key expires in n days\n"
3643 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3644 "      <n>m = key expires in n months\n"
3645 "      <n>y = key expires in n years\n"
3646 msgstr ""
3647 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3648 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3649 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3650 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3651 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3652 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3653
3654 msgid ""
3655 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3656 "         0 = signature does not expire\n"
3657 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3658 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3659 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3660 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3661 msgstr ""
3662 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3663 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3664 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3665 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3666 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3667 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3668
3669 msgid "Key is valid for? (0) "
3670 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3671
3672 #, c-format
3673 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3674 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3675
3676 msgid "invalid value\n"
3677 msgstr "neplatná hodnota\n"
3678
3679 msgid "Key does not expire at all\n"
3680 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3681
3682 msgid "Signature does not expire at all\n"
3683 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3684
3685 #, c-format
3686 msgid "Key expires at %s\n"
3687 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3688
3689 #, c-format
3690 msgid "Signature expires at %s\n"
3691 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3692
3693 msgid ""
3694 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3695 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3696 msgstr ""
3697 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3698 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3699
3700 msgid "Is this correct? (y/N) "
3701 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3702
3703 msgid ""
3704 "\n"
3705 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3706 "\n"
3707 msgstr ""
3708 "\n"
3709 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3710 "váš klíč.\n"
3711 "\n"
3712
3713 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3714 #. but you should keep your existing translation.  In case
3715 #. the new string is not translated this old string will
3716 #. be used.
3717 msgid ""
3718 "\n"
3719 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3720 "ID\n"
3721 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3722 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3723 "\n"
3724 msgstr ""
3725 "\n"
3726 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3727 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3728 "v tomto tvaru:\n"
3729 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3730 "\n"
3731
3732 msgid "Real name: "
3733 msgstr "Jméno a příjmení: "
3734
3735 msgid "Invalid character in name\n"
3736 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
3737
3738 msgid "Name may not start with a digit\n"
3739 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
3740
3741 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3742 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
3743
3744 msgid "Email address: "
3745 msgstr "E-mailová adresa: "
3746
3747 msgid "Not a valid email address\n"
3748 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3749
3750 msgid "Comment: "
3751 msgstr "Komentář: "
3752
3753 msgid "Invalid character in comment\n"
3754 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
3755
3756 #, c-format
3757 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3758 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
3759
3760 #, c-format
3761 msgid ""
3762 "You selected this USER-ID:\n"
3763 "    \"%s\"\n"
3764 "\n"
3765 msgstr ""
3766 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
3767 "    „%s“\n"
3768 "\n"
3769
3770 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3771 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
3772
3773 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3774 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3775
3776 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3777 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3778 #. string which should be translated accordingly and the
3779 #. letter changed to match the one in the answer string.
3780 #.
3781 #. n = Change name
3782 #. c = Change comment
3783 #. e = Change email
3784 #. o = Okay (ready, continue)
3785 #. q = Quit
3786 #.
3787 msgid "NnCcEeOoQq"
3788 msgstr "jJkKeEPpUu"
3789
3790 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3791 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
3792
3793 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3794 msgstr ""
3795 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
3796 "program? "
3797
3798 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
3799 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
3800
3801 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
3802 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
3803
3804 msgid "Please correct the error first\n"
3805 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
3806
3807 msgid ""
3808 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3809 "\n"
3810 msgstr ""
3811 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
3812 "\n"
3813
3814 msgid ""
3815 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3816 "encryption key."
3817 msgstr ""
3818 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
3819 "klíče."
3820
3821 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3822 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
3823
3824 #, c-format
3825 msgid "%s.\n"
3826 msgstr "%s.\n"
3827
3828 msgid ""
3829 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3830 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3831 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3832 "\n"
3833 msgstr ""
3834 "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
3835 "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
3836 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
3837 "\n"
3838
3839 msgid ""
3840 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3841 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3842 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3843 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3844 msgstr ""
3845 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
3846 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
3847 "myší,\n"
3848 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
3849 "entropie.\n"
3850
3851 #, c-format
3852 msgid "Key generation failed: %s\n"
3853 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3854
3855 #, c-format
3856 msgid ""
3857 "About to create a key for:\n"
3858 "    \"%s\"\n"
3859 "\n"
3860 msgstr ""
3861 "Bude se vytvářet klíč pro:\n"
3862 "    „%s“\n"
3863 "\n"
3864
3865 msgid "Continue? (Y/n) "
3866 msgstr "Pokračovat (A/n) "
3867
3868 #, c-format
3869 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
3870 msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
3871
3872 msgid "Create anyway? (y/N) "
3873 msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
3874
3875 msgid "creating anyway\n"
3876 msgstr "přesto se vytváří\n"
3877
3878 #, c-format
3879 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
3880 msgstr "Poznámka: Pro komplexní tvorbu klíče použijte „%s %s“.\n"
3881
3882 msgid "Key generation canceled.\n"
3883 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
3884
3885 #, c-format
3886 msgid "writing public key to '%s'\n"
3887 msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
3888
3889 #, c-format
3890 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3891 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
3892
3893 #, c-format
3894 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
3895 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
3896
3897 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3898 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
3899
3900 msgid ""
3901 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3902 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3903 msgstr ""
3904 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
3905 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
3906
3907 #, c-format
3908 msgid ""
3909 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3910 msgstr ""
3911 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3912 "je problém se systémovým časem)\n"
3913
3914 #, c-format
3915 msgid ""
3916 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3917 msgstr ""
3918 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
3919 "je problém se systémovým časem)\n"
3920
3921 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3922 msgstr "Poznámka: vytvoření podklíčů pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
3923
3924 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3925 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
3926
3927 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3928 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
3929
3930 msgid "Really create? (y/N) "
3931 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
3932
3933 #, c-format
3934 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3935 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
3936
3937 #, c-format
3938 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
3939 msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
3940
3941 #, c-format
3942 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
3943 msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
3944
3945 msgid "never     "
3946 msgstr "nikdy     "
3947
3948 msgid "Critical signature policy: "
3949 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
3950
3951 msgid "Signature policy: "
3952 msgstr "Podepisovací politika: "
3953
3954 msgid "Critical preferred keyserver: "
3955 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
3956
3957 msgid "Critical signature notation: "
3958 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
3959
3960 msgid "Signature notation: "
3961 msgstr "Podepisovací notace: "
3962
3963 #, c-format
3964 msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
3965 msgstr "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
3966
3967 msgid "Keyring"
3968 msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
3969
3970 msgid "Primary key fingerprint:"
3971 msgstr "Otisk primárního klíče:"
3972
3973 msgid "     Subkey fingerprint:"
3974 msgstr "         Otisk podklíče:"
3975
3976 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3977 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3978 msgid " Primary key fingerprint:"
3979 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
3980
3981 msgid "      Subkey fingerprint:"
3982 msgstr "          Otisk podklíče:"
3983
3984 msgid "      Key fingerprint ="
3985 msgstr "          Otisk klíče ="
3986
3987 msgid "      Card serial no. ="
3988 msgstr "  Sériové číslo karty ="
3989
3990 #, c-format
3991 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
3992 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
3993
3994 #, c-format
3995 msgid "caching keyring '%s'\n"
3996 msgstr "zapamatovává se soubor klíčů „%s“\n"
3997
3998 #, c-format
3999 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4000 msgstr "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
4001
4002 #, c-format
4003 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4004 msgstr "%lu klíčů uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
4005
4006 #, c-format
4007 msgid "%s: keyring created\n"
4008 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
4009
4010 msgid "include revoked keys in search results"
4011 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
4012
4013 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4014 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
4015
4016 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4017 msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
4018
4019 msgid "do not delete temporary files after using them"
4020 msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
4021
4022 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4023 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
4024
4025 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4026 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
4027
4028 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4029 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
4030
4031 #, c-format
4032 msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
4033 msgstr "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
4034
4035 msgid "disabled"
4036 msgstr "zneplatněn"
4037
4038 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4039 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
4040
4041 #, c-format
4042 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4043 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
4044
4045 #, c-format
4046 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4047 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
4048
4049 #, c-format
4050 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4051 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
4052
4053 #, c-format
4054 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4055 msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
4056
4057 #, c-format
4058 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4059 msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
4060
4061 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4062 msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
4063
4064 #, c-format
4065 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4066 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4067
4068 msgid "key not found on keyserver\n"
4069 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4070
4071 #, c-format
4072 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4073 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
4074
4075 #, c-format
4076 msgid "requesting key %s from %s\n"
4077 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
4078
4079 #, c-format
4080 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4081 msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
4082
4083 #, c-format
4084 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4085 msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
4086
4087 #, c-format
4088 msgid "sending key %s to %s\n"
4089 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
4090
4091 #, c-format
4092 msgid "requesting key from '%s'\n"
4093 msgstr "požaduje se klíč z „%s“\n"
4094
4095 #, c-format
4096 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4097 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
4098
4099 #, c-format
4100 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4101 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
4102
4103 #, c-format
4104 msgid "%s encrypted session key\n"
4105 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
4106
4107 #, c-format
4108 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4109 msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
4110
4111 #, c-format
4112 msgid "public key is %s\n"
4113 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
4114
4115 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4116 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
4117
4118 #, c-format
4119 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4120 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
4121
4122 #, c-format
4123 msgid "      \"%s\"\n"
4124 msgstr "      „%s“\n"
4125
4126 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4127 # [kw]
4128 #, c-format
4129 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4130 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
4131
4132 #, c-format
4133 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4134 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
4135
4136 #, c-format
4137 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4138 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
4139
4140 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4141 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
4142
4143 #, c-format
4144 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4145 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
4146
4147 #, c-format
4148 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4149 msgstr ""
4150 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
4151 "algoritmem %s\n"
4152
4153 msgid "decryption okay\n"
4154 msgstr "dešifrování o.k.\n"
4155
4156 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4157 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
4158
4159 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4160 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
4161
4162 #, c-format
4163 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4164 msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
4165
4166 #, c-format
4167 msgid "decryption failed: %s\n"
4168 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
4169
4170 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4171 msgstr ""
4172 "Poznámka: odesílatel považoval data za důvěrná („for-your-eyes-only“)\n"
4173
4174 #, c-format
4175 msgid "original file name='%.*s'\n"
4176 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
4177
4178 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4179 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
4180
4181 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4182 msgstr ""
4183 "samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
4184 "užít\n"
4185
4186 msgid "no signature found\n"
4187 msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
4188
4189 #, c-format
4190 msgid "BAD signature from \"%s\""
4191 msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
4192
4193 #, c-format
4194 msgid "Expired signature from \"%s\""
4195 msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
4196
4197 #, c-format
4198 msgid "Good signature from \"%s\""
4199 msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
4200
4201 msgid "signature verification suppressed\n"
4202 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
4203
4204 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4205 msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
4206
4207 #, c-format
4208 msgid "Signature made %s\n"
4209 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
4210
4211 #, c-format
4212 msgid "               using %s key %s\n"
4213 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
4214
4215 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4216 #, c-format
4217 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4218 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
4219
4220 msgid "Key available at: "
4221 msgstr "Klíč k dispozici na: "
4222
4223 msgid "[uncertain]"
4224 msgstr "[nejistý]"
4225
4226 #, c-format
4227 msgid "                aka \"%s\""
4228 msgstr "                alias „%s“"
4229
4230 #, c-format
4231 msgid "Signature expired %s\n"
4232 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
4233
4234 #, c-format
4235 msgid "Signature expires %s\n"
4236 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
4237
4238 #, c-format
4239 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4240 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s%s%s\n"
4241
4242 msgid "binary"
4243 msgstr "binární formát"
4244
4245 msgid "textmode"
4246 msgstr "textový formát"
4247
4248 msgid "unknown"
4249 msgstr "neznámý formát"
4250
4251 msgid ", key algorithm "
4252 msgstr ", algoritmus klíče"
4253
4254 #, c-format
4255 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4256 msgstr ""
4257
4258 #, c-format
4259 msgid "Can't check signature: %s\n"
4260 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
4261
4262 msgid "not a detached signature\n"
4263 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
4264
4265 msgid ""
4266 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4267 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
4268
4269 #, c-format
4270 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4271 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
4272
4273 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4274 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4275
4276 #, c-format
4277 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4278 msgstr "volání fstat nad „%s“ selhalo v %s: %s\n"
4279
4280 #, c-format
4281 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4282 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
4283
4284 #, c-format
4285 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4286 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
4287
4288 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4289 msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
4290
4291 #, c-format
4292 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4293 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
4294
4295 #, c-format
4296 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4297 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
4298
4299 #, c-format
4300 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4301 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
4302
4303 #, c-format
4304 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4305 msgstr "Poznámka: podpisy používající algoritmus %s jsou zamítány\n"
4306
4307 #, c-format
4308 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4309 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4310
4311 #, c-format
4312 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4313 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4314
4315 #, c-format
4316 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4317 msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
4318
4319 #, c-format
4320 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4321 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
4322
4323 #, c-format
4324 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4325 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
4326
4327 #, c-format
4328 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4329 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
4330
4331 #, c-format
4332 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4333 msgstr "%s:%u: „%s“ je v tomto souboru zastaralý – účinkuje pouze v %s\n"
4334
4335 #, c-format
4336 msgid ""
4337 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4338 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje kromě v %s\n"
4339
4340 msgid "Uncompressed"
4341 msgstr "Nezkomprimováno"
4342
4343 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4344 msgid "uncompressed|none"
4345 msgstr "nezkomprimováno|nic"
4346
4347 #, c-format
4348 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4349 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
4350
4351 #, c-format
4352 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4353 msgstr "nejednoznačná volba „%s“\n"
4354
4355 #, c-format
4356 msgid "unknown option '%s'\n"
4357 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
4358
4359 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4360 msgstr ""
4361 "U veřejného klíče ECDSA se očekává, že v kódování SEC bude délka násobkem 8 "
4362 "bitů\n"
4363
4364 #, c-format
4365 msgid "File '%s' exists. "
4366 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
4367
4368 msgid "Overwrite? (y/N) "
4369 msgstr "Přepsat (a/N)? "
4370
4371 #, c-format
4372 msgid "%s: unknown suffix\n"
4373 msgstr "%s: neznámá přípona\n"
4374
4375 msgid "Enter new filename"
4376 msgstr "Vložte nový název souboru"
4377
4378 msgid "writing to stdout\n"
4379 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4380
4381 #, c-format
4382 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4383 msgstr "v „%s“ se předpokládají podepsaná data\n"
4384
4385 #, c-format
4386 msgid "new configuration file '%s' created\n"
4387 msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
4388
4389 #, c-format
4390 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
4391 msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
4392
4393 #, c-format
4394 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4395 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
4396
4397 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4398 msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
4399
4400 #, c-format
4401 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4402 msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4403
4404 #, c-format
4405 msgid "problem with the agent: %s\n"
4406 msgstr "problém s agentem: %s\n"
4407
4408 #, c-format
4409 msgid " (main key ID %s)"
4410 msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
4411
4412 #, c-format
4413 msgid ""
4414 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4415 "certificate:\n"
4416 "\"%.*s\"\n"
4417 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4418 "created %s%s.\n"
4419 msgstr ""
4420 "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
4421 "certifikátu:\n"
4422 "„%.*s“\n"
4423 "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
4424 "vytvořený %s%s.\n"
4425
4426 msgid "Enter passphrase\n"
4427 msgstr "Vložit heslo\n"
4428
4429 msgid "cancelled by user\n"
4430 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
4431
4432 #, c-format
4433 msgid ""
4434 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4435 "user: \"%s\"\n"
4436 msgstr ""
4437 "Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
4438 "uživatele: „%s“\n"
4439
4440 #, c-format
4441 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4442 msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
4443
4444 #, c-format
4445 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4446 msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
4447
4448 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
4449 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč OpenPGP:"
4450
4451 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
4452 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli importovat tajný klíč OpenPGP:"
4453
4454 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
4455 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný podklíč OpenPGP:"
4456
4457 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
4458 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný klíč OpenPGP:"
4459
4460 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
4461 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč podklíče OpenPGP:"
4462
4463 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
4464 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
4465
4466 #, c-format
4467 msgid ""
4468 "%s\n"
4469 "\"%.*s\"\n"
4470 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4471 "created %s%s.\n"
4472 "%s"
4473 msgstr ""
4474 "%s\n"
4475 "„%.*s“\n"
4476 "%ubitový klíč %s, ID %s,\n"
4477 "vytvořen %s%s.\n"
4478 "%s"
4479
4480 msgid ""
4481 "\n"
4482 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4483 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4484 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4485 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4486 msgstr ""
4487 "\n"
4488 "Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID. Obrázek musí\n"
4489 "být ve formátu JPEG. Nezapomeňte, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
4490 "klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
4491 "Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
4492
4493 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4494 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
4495
4496 #, c-format
4497 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
4498 msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
4499
4500 #, c-format
4501 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4502 msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
4503
4504 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4505 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
4506
4507 #, c-format
4508 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
4509 msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
4510
4511 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4512 msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
4513
4514 msgid "unable to display photo ID!\n"
4515 msgstr "nelze zobrazit photo ID!\n"
4516
4517 msgid "No reason specified"
4518 msgstr "Důvod nebyl specifikován"
4519
4520 msgid "Key is superseded"
4521 msgstr "Klíč je nahrazen"
4522
4523 msgid "Key has been compromised"
4524 msgstr "Klíč byl zkompromitován"
4525
4526 msgid "Key is no longer used"
4527 msgstr "Klíč se již nepoužívá"
4528
4529 msgid "User ID is no longer valid"
4530 msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
4531
4532 msgid "reason for revocation: "
4533 msgstr "důvod pro revokaci: "
4534
4535 msgid "revocation comment: "
4536 msgstr "revokační poznámka: "
4537
4538 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
4539 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
4540 #. should be translated accordingly and the letter changed to
4541 #. match the one in the answer string.
4542 #.
4543 #. i = please show me more information
4544 #. m = back to the main menu
4545 #. s = skip this key
4546 #. q = quit
4547 #.
4548 msgid "iImMqQsS"
4549 msgstr "iImMuUsS"
4550
4551 msgid "No trust value assigned to:\n"
4552 msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
4553
4554 #, c-format
4555 msgid "  aka \"%s\"\n"
4556 msgstr "  alias „%s“\n"
4557
4558 msgid ""
4559 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4560 msgstr "Nakolik důvěřujete tvrzení, že tento klíč patří uvedenému uživateli?\n"
4561
4562 #, c-format
4563 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4564 msgstr "  %d = Nevím nebo neřeknu\n"
4565
4566 #, c-format
4567 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4568 msgstr "  %d = Nedůvěřuji\n"
4569
4570 #, c-format
4571 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4572 msgstr "  %d = Důvěřuji absolutně\n"
4573
4574 msgid "  m = back to the main menu\n"
4575 msgstr "  m = zpět do hlavního menu\n"
4576
4577 msgid "  s = skip this key\n"
4578 msgstr "  s = přeskočit tento klíč\n"
4579
4580 msgid "  q = quit\n"
4581 msgstr "  u = ukončit\n"
4582
4583 #, c-format
4584 msgid ""
4585 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4586 "\n"
4587 msgstr ""
4588 "Minimální úroveň důvěry tohoto klíče je: %s\n"
4589 "\n"
4590
4591 msgid "Your decision? "
4592 msgstr "Vaše rozhodnutí? "
4593
4594 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4595 msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíč absolutní důvěru? (a/N) "
4596
4597 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4598 msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu důvěryhodnému klíči:\n"
4599
4600 #, c-format
4601 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4602 msgstr "%s: Nic nenaznačuje tomu, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4603
4604 #, c-format
4605 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4606 msgstr "%s: Je zde částečná důvěra, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
4607
4608 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4609 msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
4610
4611 msgid "This key belongs to us\n"
4612 msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
4613
4614 msgid ""
4615 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4616 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4617 "you may answer the next question with yes.\n"
4618 msgstr ""
4619 "NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
4620 "v uživatelském ID. Pokud *skutečně* víte, co děláte, můžete na\n"
4621 "následující otázku odpovědět ano\n"
4622 "\n"
4623
4624 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4625 msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
4626
4627 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4628 msgstr "VAROVÁNÍ: Je použit nedůvěryhodný klíč!\n"
4629
4630 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4631 msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíč může být revokován (revokační klíč nenalezen)\n"
4632
4633 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4634 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován klíčem s pověřením k revokaci!\n"
4635
4636 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4637 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4638
4639 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4640 msgstr "         To může znamenat, že podpis je padělaný.\n"
4641
4642 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4643 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
4644
4645 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4646 msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
4647
4648 #, c-format
4649 msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
4650 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
4651
4652 #, c-format
4653 msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
4654 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
4655
4656 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
4657 msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
4658
4659 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
4660 msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
4661
4662 msgid "Note: This key has expired!\n"
4663 msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
4664
4665 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4666 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!\n"
4667
4668 msgid ""
4669 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4670 msgstr ""
4671 "         Nic nenaznačuje tomu, že tento podpis patří vlastníkovi klíče.\n"
4672
4673 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
4674 msgstr "VAROVÁNÍ: NEDŮVĚŘUJEME tomuto klíči!\n"
4675
4676 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
4677 msgstr "         Tento podpis je pravděpodobně PADĚLANÝ.\n"
4678
4679 msgid ""
4680 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
4681 msgstr ""
4682 "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován dostatečně důvěryhodnými podpisy!\n"
4683
4684 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
4685 msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patří vlastníkovi.\n"
4686
4687 #, c-format
4688 msgid "%s: skipped: %s\n"
4689 msgstr "%s: přeskočeno: %s\n"
4690
4691 #, c-format
4692 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
4693 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
4694
4695 #, c-format
4696 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
4697 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
4698
4699 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
4700 msgstr ""
4701 "Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
4702
4703 msgid "Current recipients:\n"
4704 msgstr "Aktuální příjemci:\n"
4705
4706 msgid ""
4707 "\n"
4708 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
4709 msgstr ""