po: Update Russian translation
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer, <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen, kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # Joe Hansen, <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
6 #
7 # deadlock -> baglås
8 # ownertrust -> ejertroværdighed (pålidelighed, tillid)
9 # record -> post
10 # trust -> troværdig (pålidelig, tillid)
11 # trustlist -> troværdig liste (betroet liste)
12 # 2012-06-05
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: gnupg\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
17 "PO-Revision-Date: 2012-11-01 20:27+0200\n"
18 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
19 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
20 "Language: da\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
25
26 #, c-format
27 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
28 msgstr "kunne ikke indhente pinentry-lås: %s\n"
29
30 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
31 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
32 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
33 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
34 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
35 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
36 msgid "|pinentry-label|_OK"
37 msgstr "_O.k."
38
39 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
40 msgstr "_Afbryd"
41
42 #, fuzzy
43 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
44 msgid "|pinentry-label|_Yes"
45 msgstr "_O.k."
46
47 #, fuzzy
48 #| msgid "|pinentry-label|_OK"
49 msgid "|pinentry-label|_No"
50 msgstr "_O.k."
51
52 msgid "|pinentry-label|PIN:"
53 msgstr "PIN:"
54
55 #, fuzzy
56 #| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
57 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
58 msgstr "_Afbryd"
59
60 #, fuzzy
61 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
62 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
63 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
64
65 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
66 msgstr ""
67
68 #, fuzzy
69 #| msgid "Enter new passphrase"
70 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
71 msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
72
73 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
74 #. for the quality bar.
75 msgid "Quality:"
76 msgstr "Kvalitet:"
77
78 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
79 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
80 #. string to describe what this is about.  The length of the
81 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
82 #. translate this entry, a default english text (see source)
83 #. will be used.
84 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
85 msgstr ""
86 "Denne række indikerer kvaliteten for ovenstående angivne adgangskode.\n"
87 "GnuPG anser en adgangskode for svag så længe den er rød.\n"
88 "En stærk adgangskode opbygges ved at blande store bogstaver, tal og\n"
89 "specialtegn. Spørg din administrator om mere præcis information om\n"
90 "hvordan man anvender sikre adgangskoder."
91
92 msgid ""
93 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
94 "session"
95 msgstr ""
96 "Indtast venligst din PIN, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
97 "session"
98
99 msgid ""
100 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
101 "this session"
102 msgstr ""
103 "Indtast din adgangsfrase, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
104 "session"
105
106 msgid "PIN:"
107 msgstr ""
108
109 msgid "Passphrase:"
110 msgstr "Adgangsfrase:"
111
112 msgid "does not match - try again"
113 msgstr "matcher ikke - prøv igen"
114
115 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
116 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
117 #. two %d give the current and maximum number of tries.
118 #, c-format
119 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
120 msgstr "SETERROR %s (forsøg %d af %d)"
121
122 msgid "Repeat:"
123 msgstr ""
124
125 msgid "PIN too long"
126 msgstr "PIN er for lang"
127
128 msgid "Passphrase too long"
129 msgstr "Adgangsfrase er for lang"
130
131 msgid "Invalid characters in PIN"
132 msgstr "Ugyldige tegn i PIN"
133
134 msgid "PIN too short"
135 msgstr "PIN er for kort"
136
137 msgid "Bad PIN"
138 msgstr "Ugyldig PIN"
139
140 msgid "Bad Passphrase"
141 msgstr "Ugyldig adgangsfrase"
142
143 #, c-format
144 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
145 msgstr "ssh-nøgler større end %d bit er ikke understøttet\n"
146
147 #, fuzzy, c-format
148 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
149 msgid "can't create '%s': %s\n"
150 msgstr "kan ikke oprette »%s«: %s\n"
151
152 #, fuzzy, c-format
153 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
154 msgid "can't open '%s': %s\n"
155 msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
159 msgstr "fejl ved indhentelse af serielnummer for kort: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "detected card with S/N: %s\n"
163 msgstr "detekteret kort med S/N: %s\n"
164
165 #, fuzzy, c-format
166 #| msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
167 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
168 msgstr "fejl ved indhentelse af standard-keyID for godkendelses af kort: %s\n"
169
170 #, c-format
171 msgid "no suitable card key found: %s\n"
172 msgstr "ingen egnet kortnøgle fundet: %s\n"
173
174 #, c-format
175 msgid ""
176 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
177 "allow this?"
178 msgstr ""
179 "En ssh-proces anmodte om brugen af nøgle%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AØnsker du at "
180 "tillade dette"
181
182 msgid "Allow"
183 msgstr "Tillad"
184
185 msgid "Deny"
186 msgstr "Nægt"
187
188 #, c-format
189 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
190 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for ssh-nøglen%%0A  %F%%0A  (%c)"
191
192 msgid "Please re-enter this passphrase"
193 msgstr "Genindtast venligst denne adgangsfrase"
194
195 #, c-format
196 msgid ""
197 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
198 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
199 msgstr ""
200 "Indtast venligst en adgangsfrase for at beskytte den modtaget hemmelige nøgle"
201 "%%0A   %s%%0A   %s%%0Ainden i gpg-agentens nøglelager"
202
203 #, c-format
204 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
205 msgstr "kunne ikke oprette strøm fra sokkel: %s\n"
206
207 msgid "Please insert the card with serial number"
208 msgstr "Indsæt venligst kortet med serielnummeret"
209
210 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
211 msgstr "Fjern venligst det aktuelle kort og indsæt det med serielnummeret"
212
213 msgid "Admin PIN"
214 msgstr "Administrator-PIN"
215
216 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
217 #. used to unblock a PIN.
218 msgid "PUK"
219 msgstr "PUK"
220
221 msgid "Reset Code"
222 msgstr "Nulstillingskode"
223
224 #, c-format
225 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
226 msgstr "%s%%0A%%0ABrug læserens numeriske tastatur for indtastning."
227
228 msgid "Repeat this Reset Code"
229 msgstr "Gentag denne nulstillingskode"
230
231 msgid "Repeat this PUK"
232 msgstr "Gentag denne PUK"
233
234 msgid "Repeat this PIN"
235 msgstr "Gentag denne PIN"
236
237 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
238 msgstr "Nulstillingskode er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
239
240 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
241 msgstr "PUK er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
242
243 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
244 msgstr "PIN er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
245
246 #, c-format
247 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
248 msgstr "Indtast venligst PIN'en%s%s%s for at låse kortet op"
249
250 #, c-format
251 msgid "error creating temporary file: %s\n"
252 msgstr "fejl ved oprettelse af midlertidig fil: %s\n"
253
254 #, c-format
255 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
256 msgstr "fejl ved skrivning til midlertidig fil: %s\n"
257
258 msgid "Enter new passphrase"
259 msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
260
261 msgid "Take this one anyway"
262 msgstr "Brug denne alligevel"
263
264 #, c-format
265 msgid ""
266 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
267 msgstr ""
268 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase!%0AEn tom adgangsfrase er ikke tilladt."
269
270 #, c-format
271 msgid ""
272 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
273 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
274 msgstr ""
275 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase - dette er generelt en dårlig ide!"
276 "%0ABekræft venligst at du ikke ønsker beskyttelse på din nøgle."
277
278 msgid "Yes, protection is not needed"
279 msgstr "Ja, beskyttelse er ikke krævet"
280
281 #, fuzzy, c-format
282 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
283 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
284 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
285 msgstr[0] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
286 msgstr[1] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
287
288 #, fuzzy, c-format
289 #| msgid ""
290 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
291 #| "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
292 #| msgid_plural ""
293 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
294 #| "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
295 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
296 msgid_plural ""
297 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
298 msgstr[0] ""
299 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
300 "indeholde mindst %u ciffer eller%%0specielt tegn."
301 msgstr[1] ""
302 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
303 "indeholde mindst %u cifre eller%%0specielle tegn."
304
305 #, fuzzy, c-format
306 #| msgid ""
307 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not "
308 #| "be a known term or match%%0Acertain pattern."
309 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
310 msgstr ""
311 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase må "
312 "ikke være en kendt term eller matche%%0Aet bestemt mønster."
313
314 #, fuzzy
315 #| msgid ""
316 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
317 #| "be at least %u character long."
318 #| msgid_plural ""
319 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
320 #| "be at least %u characters long."
321 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
322 msgstr ""
323 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
324 "være mindst %u tegn langt."
325
326 #, c-format
327 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
328 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen %0Afor at beskytte din nye nøgle"
329
330 msgid "Please enter the new passphrase"
331 msgstr "Indtast venligst den nye adgangsfrase"
332
333 msgid ""
334 "@Options:\n"
335 " "
336 msgstr ""
337 "@Indstillinger:\n"
338 " "
339
340 msgid "run in daemon mode (background)"
341 msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
342
343 msgid "run in server mode (foreground)"
344 msgstr "kør i servertilstand (forgrunden)"
345
346 #, fuzzy
347 #| msgid "run in server mode"
348 msgid "run in supervised mode"
349 msgstr "kør i servertilstand"
350
351 msgid "verbose"
352 msgstr "uddybende"
353
354 msgid "be somewhat more quiet"
355 msgstr "vær mindre uddybende"
356
357 msgid "sh-style command output"
358 msgstr "kommandoresultat i sh-stil"
359
360 msgid "csh-style command output"
361 msgstr "kommandoresultat i csh-stil"
362
363 msgid "|FILE|read options from FILE"
364 msgstr "|FIL|læs tilvalg fra FIL"
365
366 msgid "do not detach from the console"
367 msgstr "frakobl ikke fra konsollen"
368
369 msgid "do not grab keyboard and mouse"
370 msgstr "fang ikke tastatur og mus"
371
372 msgid "use a log file for the server"
373 msgstr "brug en logfil for serveren"
374
375 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
376 msgstr "|PGM|brug PGM som PIN-Entry-program"
377
378 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
379 msgstr "|PGM|brug PGM som SCdaemon-program"
380
381 msgid "do not use the SCdaemon"
382 msgstr "brug ikke SCdaemon'en"
383
384 #, fuzzy
385 #| msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
386 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
387 msgstr "|NAME|forbind til Assuansokkel NAVN"
388
389 msgid "ignore requests to change the TTY"
390 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre TTY'en"
391
392 msgid "ignore requests to change the X display"
393 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre X-skærmen"
394
395 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
396 msgstr "|N|udløb mellemlagrede PIN'er efter N sekunder"
397
398 msgid "do not use the PIN cache when signing"
399 msgstr "brug ikke PIN-mellemlageret når der underskrives"
400
401 #, fuzzy
402 #| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
403 msgid "disallow the use of an external password cache"
404 msgstr "tillad ikke genbrug af gamle adgangsfraser"
405
406 #, fuzzy
407 #| msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
408 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
409 msgstr "tillad klienter at markere nøgler som »trusted« (troværdige)"
410
411 msgid "allow presetting passphrase"
412 msgstr "tillad forhåndsindstilling af adgangsfrase"
413
414 msgid "disallow caller to override the pinentry"
415 msgstr ""
416
417 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
418 msgstr ""
419
420 #, fuzzy
421 #| msgid "enable ssh-agent emulation"
422 msgid "enable ssh support"
423 msgstr "aktiver ssh-agent-emulering"
424
425 msgid "enable putty support"
426 msgstr ""
427
428 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
429 #. reporting address.  This is so that we can change the
430 #. reporting address without breaking the translations.
431 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
432 msgstr "Rapporter venligst fejl til <@EMAIL@>.\n"
433
434 #, fuzzy
435 #| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
436 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
437 msgstr "Brug: gpgconf [tilvalg] (-h for hjælp)"
438
439 #, fuzzy
440 #| msgid ""
441 #| "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
442 #| "Secret key management for GnuPG\n"
443 msgid ""
444 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
445 "Secret key management for @GNUPG@\n"
446 msgstr ""
447 "Syntaks: gpg-agent [tilvalg] [kommando [parametre]]\n"
448 "Hemmelig nøglehåndtering for GnuPG\n"
449
450 #, fuzzy, c-format
451 #| msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
452 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
453 msgstr "ugyldigt fejlsøgningsniveau »%s« angivet\n"
454
455 #, fuzzy, c-format
456 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
457 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
458 msgstr "BEMÆRK: Ingen standardfil for tilvalg »%s«\n"
459
460 #, fuzzy, c-format
461 #| msgid "option file `%s': %s\n"
462 msgid "option file '%s': %s\n"
463 msgstr "tilvalgsfil »%s«: %s\n"
464
465 #, fuzzy, c-format
466 #| msgid "reading options from `%s'\n"
467 msgid "reading options from '%s'\n"
468 msgstr "læser tilvalg fra »%s«\n"
469
470 #, fuzzy, c-format
471 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
472 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
473 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling\n"
474
475 #, c-format
476 msgid "can't create socket: %s\n"
477 msgstr "kan ikke oprette sokkel: %s\n"
478
479 #, fuzzy, c-format
480 #| msgid "socket name `%s' is too long\n"
481 msgid "socket name '%s' is too long\n"
482 msgstr "sokkelnavnet »%s« er for langt\n"
483
484 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
485 msgstr "en gpg-agent kører allerede - starter ikke en ny\n"
486
487 msgid "error getting nonce for the socket\n"
488 msgstr "fejl ved indhentelse af nonce for soklen\n"
489
490 #, fuzzy, c-format
491 #| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
492 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
493 msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
494
495 #, fuzzy, c-format
496 #| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
497 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
498 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
499
500 #, c-format
501 msgid "listen() failed: %s\n"
502 msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
503
504 #, fuzzy, c-format
505 #| msgid "listening on socket `%s'\n"
506 msgid "listening on socket '%s'\n"
507 msgstr "lytter på sokkel »%s«\n"
508
509 #, fuzzy, c-format
510 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
511 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
512 msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
513
514 #, fuzzy, c-format
515 #| msgid "directory `%s' created\n"
516 msgid "directory '%s' created\n"
517 msgstr "mappe »%s« oprettet\n"
518
519 #, fuzzy, c-format
520 #| msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
521 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
522 msgstr "stat() mislykkedes for »%s«: %s\n"
523
524 #, fuzzy, c-format
525 #| msgid "can't use `%s' as home directory\n"
526 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
527 msgstr "kan ikke bruge »%s« som hjemmemappe\n"
528
529 #, c-format
530 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
531 msgstr "fejl ved læsning af nonce på fd %d: %s\n"
532
533 #, c-format
534 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
535 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
536
537 #, c-format
538 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
539 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d termineret\n"
540
541 #, c-format
542 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
543 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
544
545 #, c-format
546 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
547 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for %d termineret\n"
548
549 #, fuzzy, c-format
550 #| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
551 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
552 msgstr "pth_select mislykkeds: %s - venter 1s\n"
553
554 #, c-format
555 msgid "%s %s stopped\n"
556 msgstr "%s %s stoppet\n"
557
558 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
559 msgstr "ingen gpg-agent kører i denne session\n"
560
561 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
562 msgstr "Brug: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP (-h for hjælp)\n"
563
564 msgid ""
565 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
566 "Password cache maintenance\n"
567 msgstr ""
568 "Syntaks: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP\n"
569 "Adgangskode for mellemlagervedligeholdelse\n"
570
571 msgid ""
572 "@Commands:\n"
573 " "
574 msgstr ""
575 "@Kommandoer:\n"
576 " "
577
578 msgid ""
579 "@\n"
580 "Options:\n"
581 " "
582 msgstr ""
583 "@\n"
584 "Tilvalg:\n"
585 " "
586
587 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
588 msgstr "Brug: gpg-protect-tool [tilvalg] (-h for hjælp)\n"
589
590 msgid ""
591 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
592 "Secret key maintenance tool\n"
593 msgstr ""
594 "Syntaks: gpg-protect-tool [tilvalg] [parametre]\n"
595 "Vedligeholdelsesværktøj for hemmelig nøgle\n"
596
597 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
598 msgstr ""
599 "Indtast venligst adgangsfrasen for at fjerne beskyttelsen på PKCS#12-"
600 "objektet."
601
602 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
603 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
604
605 msgid ""
606 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
607 "system."
608 msgstr ""
609 "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det importeret objekt inden i "
610 "GnuPG-systemet."
611
612 msgid ""
613 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
614 "needed to complete this operation."
615 msgstr ""
616 "Indtast venligst adgangsfrasen eller PIN'en\n"
617 "krævet for at færdiggøre denne handling."
618
619 msgid "cancelled\n"
620 msgstr "afbrudt\n"
621
622 #, c-format
623 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
624 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrasen: %s\n"
625
626 #, fuzzy, c-format
627 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
628 msgid "error opening '%s': %s\n"
629 msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
630
631 #, fuzzy, c-format
632 #| msgid "file `%s', line %d: %s\n"
633 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
634 msgstr "fil »%s«, linje %d: %s\n"
635
636 #, fuzzy, c-format
637 #| msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
638 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
639 msgstr "udtryk »%s« ignoreret i »%s«, linje %d\n"
640
641 #, fuzzy, c-format
642 #| msgid "system trustlist `%s' not available\n"
643 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
644 msgstr "troværdig liste for systemet »%s« er ikke tilgængelig\n"
645
646 #, fuzzy, c-format
647 #| msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
648 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
649 msgstr "ugyldigt fingeraftryk i »%s«, linje %d\n"
650
651 #, fuzzy, c-format
652 #| msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
653 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
654 msgstr "ugyldigt nøgleflag i »%s«, linje %d\n"
655
656 #, fuzzy, c-format
657 #| msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
658 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
659 msgstr "fejl ved læsning af »%s«, linje %d: %s\n"
660
661 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
662 msgstr "fejl ved læsning af liste over betroede rodcertifikater\n"
663
664 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
665 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
666 #. Pinentry to insert a line break.  The double
667 #. percent sign is actually needed because it is also
668 #. a printf format string.  If you need to insert a
669 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
670 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
671 #. certificate.
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
675 "certificates?"
676 msgstr ""
677 "Stoler du fuldstændig på at%%0A  \"%s\"%%0Akorrekt certificerer "
678 "brugercertifikater?"
679
680 msgid "Yes"
681 msgstr "Ja"
682
683 msgid "No"
684 msgstr "Nej"
685
686 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
687 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
688 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
689 #. needed because it is also a printf format string.  If you
690 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
691 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
692 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
693 #. as stored in the certificate.
694 #, c-format
695 msgid ""
696 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
697 "fingerprint:%%0A  %s"
698 msgstr ""
699 "Verificer venligst at certifikatet identificeres som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
700 "fingeraftrykket:%%0A  %s"
701
702 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
703 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
704 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
705 msgid "Correct"
706 msgstr "Korrekt"
707
708 msgid "Wrong"
709 msgstr "Forkert"
710
711 #, c-format
712 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
713 msgstr "Bemærk: Denne adgangsfrase er aldrig blevet ændret.%0AÆndr den nu."
714
715 #, c-format
716 msgid ""
717 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
718 "it now."
719 msgstr ""
720 "Denne adgangsfrase er ikke blevet ændret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Ændr den "
721 "nu."
722
723 msgid "Change passphrase"
724 msgstr "Ændr adgangsfrasen"
725
726 msgid "I'll change it later"
727 msgstr "Jeg ændrer den senere"
728
729 #, fuzzy, c-format
730 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
731 msgid ""
732 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
733 "%%0A?"
734 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
735
736 #, fuzzy
737 #| msgid "enable key"
738 msgid "Delete key"
739 msgstr "aktiver nøgle"
740
741 msgid ""
742 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
743 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
744 msgstr ""
745
746 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
747 msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
748
749 #, c-format
750 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
751 msgstr "%s-nøglen bruger en usikker (%u bit) hash\n"
752
753 #, fuzzy, c-format
754 #| msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
755 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
756 msgstr "en %u-bit-hash er ikke gyldig for en %u-bit %s-nøgle\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "checking created signature failed: %s\n"
760 msgstr "kontrol af oprettet underskrift mislykkedes: %s\n"
761
762 msgid "secret key parts are not available\n"
763 msgstr "hemmelige nøgledele er ikke tilgængelige\n"
764
765 #, fuzzy, c-format
766 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
767 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
768 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
769
770 #, fuzzy, c-format
771 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
772 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
773 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
774
775 #, fuzzy, c-format
776 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
777 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
778 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
779
780 #, c-format
781 msgid "error creating a pipe: %s\n"
782 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
783
784 #, fuzzy, c-format
785 #| msgid "error creating a pipe: %s\n"
786 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
787 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
788
789 #, c-format
790 msgid "error forking process: %s\n"
791 msgstr "fejl ved forgrening af proces: %s\n"
792
793 #, c-format
794 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
795 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
796
797 #, fuzzy, c-format
798 #| msgid "error running `%s': probably not installed\n"
799 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
800 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: sikkert ikke installeret\n"
801
802 #, fuzzy, c-format
803 #| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
804 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
805 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
806
807 #, fuzzy, c-format
808 #| msgid "error running `%s': terminated\n"
809 msgid "error running '%s': terminated\n"
810 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: termineret\n"
811
812 #, fuzzy, c-format
813 #| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
814 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
815 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
816
817 #, c-format
818 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
819 msgstr "fejl ved indhentelse af afslutningskode for proces %d: %s\n"
820
821 #, fuzzy, c-format
822 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
823 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
824 msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
825
826 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
827 msgstr "problem ved angivelse af indstillinger for gpg-agent\n"
828
829 #, c-format
830 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
831 msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
832
833 #, c-format
834 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
835 msgstr "Advarsel: usikker ejerskab på %s »%s«\n"
836
837 #, c-format
838 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
839 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
840
841 #, fuzzy, c-format
842 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
843 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
844 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
845
846 #, fuzzy, c-format
847 #| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
848 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
849 msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
850
851 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
852 msgid "yes"
853 msgstr "ja"
854
855 msgid "yY"
856 msgstr "jJ"
857
858 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
859 msgid "no"
860 msgstr "n"
861
862 msgid "nN"
863 msgstr "nN"
864
865 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
866 msgid "quit"
867 msgstr "afslut"
868
869 msgid "qQ"
870 msgstr "aA"
871
872 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
873 msgid "okay|okay"
874 msgstr "okay|okay|ok"
875
876 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
877 msgid "cancel|cancel"
878 msgstr "afbryd|stop"
879
880 msgid "oO"
881 msgstr "oO"
882
883 msgid "cC"
884 msgstr "cC"
885
886 #, c-format
887 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
888 msgstr "ikke nok kerne i sikker hukommelse under allokering af %lu byte"
889
890 #, c-format
891 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
892 msgstr "ikke nok kerne under allokering af %lu byte"
893
894 #, c-format
895 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
896 msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
897
898 #, c-format
899 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
900 msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
901
902 #, fuzzy, c-format
903 #| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
904 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
905 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
906
907 #, c-format
908 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
909 msgstr ""
910
911 #, fuzzy, c-format
912 #| msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
913 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
914 msgstr "ingen kørende gpg-agent - starter en\n"
915
916 #, fuzzy, c-format
917 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
918 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
919 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
920
921 msgid "connection to agent established\n"
922 msgstr ""
923
924 #, fuzzy
925 #| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
926 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
927 msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
928
929 #, fuzzy, c-format
930 #| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
931 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
932 msgstr "ingen kørende dirmngr - starter »%s«\n"
933
934 #, fuzzy, c-format
935 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
936 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
937 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
938
939 #, fuzzy
940 #| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
941 msgid "connection to the dirmngr established\n"
942 msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
943
944 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
945 #. verbatim.  It will not be printed.
946 msgid "|audit-log-result|Good"
947 msgstr "|audit-log-result|Godt"
948
949 msgid "|audit-log-result|Bad"
950 msgstr "|audit-log-result|Ugyldigt"
951
952 msgid "|audit-log-result|Not supported"
953 msgstr "|audit-log-result|Ikke understøttet"
954
955 msgid "|audit-log-result|No certificate"
956 msgstr "|audit-log-result|Intet certifikat"
957
958 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
959 msgstr "|audit-log-result|Ikke aktiveret"
960
961 msgid "|audit-log-result|Error"
962 msgstr "|audit-log-result|Fejl"
963
964 msgid "|audit-log-result|Not used"
965 msgstr "|audit-log-result|Ikke brugt"
966
967 msgid "|audit-log-result|Okay"
968 msgstr "|audit-log-result|Okay"
969
970 msgid "|audit-log-result|Skipped"
971 msgstr "|audit-log-result|Udeladt"
972
973 msgid "|audit-log-result|Some"
974 msgstr "|audit-log-result|Lidt"
975
976 msgid "Certificate chain available"
977 msgstr "Certifikatkæde er tilgængelig"
978
979 msgid "root certificate missing"
980 msgstr "rodcertifikat mangler"
981
982 msgid "Data encryption succeeded"
983 msgstr "Datakryptering lykkedes"
984
985 msgid "Data available"
986 msgstr "Data tilgængelig"
987
988 msgid "Session key created"
989 msgstr "Sessionsnøgle oprettet"
990
991 #, c-format
992 msgid "algorithm: %s"
993 msgstr "algoritme: %s"
994
995 #, c-format
996 msgid "unsupported algorithm: %s"
997 msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
998
999 msgid "seems to be not encrypted"
1000 msgstr "ser ikke ud til at være krypteret"
1001
1002 msgid "Number of recipients"
1003 msgstr "Antal modtagere"
1004
1005 #, c-format
1006 msgid "Recipient %d"
1007 msgstr "Modtager %d"
1008
1009 msgid "Data signing succeeded"
1010 msgstr "Dataunderskrivning lykkedes"
1011
1012 #, c-format
1013 msgid "data hash algorithm: %s"
1014 msgstr "hash-algoritme for data: %s"
1015
1016 #, c-format
1017 msgid "Signer %d"
1018 msgstr "Underskriver %d"
1019
1020 #, c-format
1021 msgid "attr hash algorithm: %s"
1022 msgstr "hash-algoritme for attr: %s"
1023
1024 msgid "Data decryption succeeded"
1025 msgstr "Datadekryptering lykkedes"
1026
1027 msgid "Encryption algorithm supported"
1028 msgstr "Krypteringsalgoritme er ikke understøttet"
1029
1030 msgid "Data verification succeeded"
1031 msgstr "Dataverifikation lykkedes"
1032
1033 msgid "Signature available"
1034 msgstr "Underskrift tilgængelig"
1035
1036 msgid "Parsing data succeeded"
1037 msgstr "Fortolkning af data lykkedes"
1038
1039 #, c-format
1040 msgid "bad data hash algorithm: %s"
1041 msgstr "ugyldig hash-algoritme for data: %s"
1042
1043 #, c-format
1044 msgid "Signature %d"
1045 msgstr "Underskrift %d"
1046
1047 msgid "Certificate chain valid"
1048 msgstr "Certifikatkæde er gyldig"
1049
1050 msgid "Root certificate trustworthy"
1051 msgstr "Rodcertifikat er troværdigt"
1052
1053 msgid "no CRL found for certificate"
1054 msgstr "ingen CRL fundet for certifikat"
1055
1056 msgid "the available CRL is too old"
1057 msgstr "den tilgængelige CRL er for gammel"
1058
1059 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1060 msgstr "CRL/OCSP-kontrol af certifikater"
1061
1062 msgid "Included certificates"
1063 msgstr "Inkluderede certifikater"
1064
1065 msgid "No audit log entries."
1066 msgstr "Ingen punkter i revisionslog."
1067
1068 msgid "Unknown operation"
1069 msgstr "Ukendt handling"
1070
1071 msgid "Gpg-Agent usable"
1072 msgstr "Gpg-Agent er brugbar"
1073
1074 msgid "Dirmngr usable"
1075 msgstr "Dirmngr er brugbar"
1076
1077 #, fuzzy, c-format
1078 #| msgid "No help available for `%s'."
1079 msgid "No help available for '%s'."
1080 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«."
1081
1082 msgid "ignoring garbage line"
1083 msgstr "ignorerer affaldslinje"
1084
1085 msgid "[none]"
1086 msgstr "[ingen]"
1087
1088 msgid "argument not expected"
1089 msgstr "parameter var ikke forventet"
1090
1091 msgid "read error"
1092 msgstr "læsefejl"
1093
1094 msgid "keyword too long"
1095 msgstr "nøgleord er for langt"
1096
1097 msgid "missing argument"
1098 msgstr "manglende parameter"
1099
1100 #, fuzzy
1101 #| msgid "invalid value\n"
1102 msgid "invalid argument"
1103 msgstr "ugyldig værdi\n"
1104
1105 msgid "invalid command"
1106 msgstr "ugyldig kommando"
1107
1108 msgid "invalid alias definition"
1109 msgstr "ugyldig aliasdefinition"
1110
1111 msgid "out of core"
1112 msgstr "ikke nok kerne"
1113
1114 msgid "invalid option"
1115 msgstr "ugyldig indstilling"
1116
1117 #, c-format
1118 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1119 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1120
1121 #, fuzzy, c-format
1122 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1123 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1124 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1125
1126 #, c-format
1127 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1128 msgstr "tilvalg »%.50s« forventer ikke et argument\n"
1129
1130 #, c-format
1131 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1132 msgstr "ugyldig kommando »%.50s«\n"
1133
1134 #, c-format
1135 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1136 msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
1137
1138 #, c-format
1139 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1140 msgstr "kommando »%.50s« er tvetydig\n"
1141
1142 msgid "out of core\n"
1143 msgstr "uden for kerne\n"
1144
1145 #, c-format
1146 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1147 msgstr "ugyldigt tilvalg »%.50s«\n"
1148
1149 #, fuzzy, c-format
1150 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
1151 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1152 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« er ikke tilgængelig\n"
1153
1154 #, c-format
1155 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1156 msgstr "iconv_open mislykkedes: %s:\n"
1157
1158 #, fuzzy, c-format
1159 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
1160 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1161 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
1162
1163 #, fuzzy, c-format
1164 #| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
1165 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1166 msgstr "kunne ikke oprette midlertidig fil »%s«: %s\n"
1167
1168 #, fuzzy, c-format
1169 #| msgid "error writing to `%s': %s\n"
1170 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1171 msgstr "fejl ved skrivning til »%s«: %s\n"
1172
1173 #, c-format
1174 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1175 msgstr "fjerner stale-låsfil (oprettet af %d)\n"
1176
1177 #, c-format
1178 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1179 msgstr "venter på lås (holdt af %d%s) %s ...\n"
1180
1181 msgid "(deadlock?) "
1182 msgstr "(baglås?) "
1183
1184 #, fuzzy, c-format
1185 #| msgid "lock `%s' not made: %s\n"
1186 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1187 msgstr "lås »%s« er ikke udført: %s\n"
1188
1189 #, c-format
1190 msgid "waiting for lock %s...\n"
1191 msgstr "venter på lås %s ...\n"
1192
1193 #, c-format
1194 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1195 msgstr "%s er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
1196
1197 #, c-format
1198 msgid "armor: %s\n"
1199 msgstr "panser: %s\n"
1200
1201 msgid "invalid armor header: "
1202 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
1203
1204 msgid "armor header: "
1205 msgstr "panserhoved: "
1206
1207 msgid "invalid clearsig header\n"
1208 msgstr "ugyldigt clearsig-hoved\n"
1209
1210 msgid "unknown armor header: "
1211 msgstr "ukendt panserhoved: "
1212
1213 msgid "nested clear text signatures\n"
1214 msgstr "indlejrede underskrifter i klartekst\n"
1215
1216 msgid "unexpected armor: "
1217 msgstr "uventet panser: "
1218
1219 msgid "invalid dash escaped line: "
1220 msgstr "ugyldig striplet undvegen linje: "
1221
1222 #, c-format
1223 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1224 msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
1225
1226 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1227 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
1228
1229 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1230 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
1231
1232 msgid "malformed CRC\n"
1233 msgstr "ugyldig udformet CRC\n"
1234
1235 #, c-format
1236 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1237 msgstr "CRC-fejl; %06lx - %06lx\n"
1238
1239 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1240 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
1241
1242 msgid "error in trailer line\n"
1243 msgstr "fejl i trailerlinje\n"
1244
1245 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1246 msgstr "ingen gyldige OpenPGP-data fundet.\n"
1247
1248 #, c-format
1249 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1250 msgstr "ugyldigt panser: linje længere end %d tegn\n"
1251
1252 msgid ""
1253 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1254 msgstr ""
1255 "citeret udskrivingstegn i panser - måske på grund af en fejlbehæftet MTA\n"
1256
1257 #, fuzzy, c-format
1258 #| msgid "not human readable"
1259 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1260 msgstr "kan ikke læses af mennesker"
1261
1262 msgid ""
1263 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1264 "an '='\n"
1265 msgstr ""
1266 "et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
1267 "sluttes med et »=«\n"
1268
1269 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1270 msgstr "et brugernotationsnavn skal indeholde tegnet »@«\n"
1271
1272 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1273 msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
1274
1275 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1276 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1277
1278 #, fuzzy
1279 #| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1280 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1281 msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
1282
1283 #, fuzzy
1284 #| msgid ""
1285 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1286 #| "with an '='\n"
1287 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1288 msgstr ""
1289 "et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
1290 "sluttes med et »=«\n"
1291
1292 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1293 msgstr "ADVARSEL: Ingen notationsdata fundet\n"
1294
1295 #, c-format
1296 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1297 msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
1298
1299 #, fuzzy
1300 #| msgid "Enter passphrase\n"
1301 msgid "Enter passphrase: "
1302 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
1303
1304 #, fuzzy, c-format
1305 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1306 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1307 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
1308
1309 #, c-format
1310 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1311 msgstr ""
1312
1313 #, fuzzy, c-format
1314 #| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1315 msgid "WARNING: %s\n"
1316 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
1317
1318 #, c-format
1319 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1320 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
1321
1322 #, c-format
1323 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1324 msgstr "OpenPGP-kortnr. %s detekteret\n"
1325
1326 msgid "can't do this in batch mode\n"
1327 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand\n"
1328
1329 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1330 msgstr "Denne kommando er kun tilgængelig for version 2-kort\n"
1331
1332 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1333 msgstr "Nulstillingskode er ikke eller ikke mere tilgængelig\n"
1334
1335 msgid "Your selection? "
1336 msgstr "Dit valg? "
1337
1338 msgid "[not set]"
1339 msgstr "[ikke indstillet]"
1340
1341 msgid "male"
1342 msgstr "mand"
1343
1344 msgid "female"
1345 msgstr "kvinde"
1346
1347 msgid "unspecified"
1348 msgstr "ikke angivet"
1349
1350 msgid "not forced"
1351 msgstr "ikke tvunget"
1352
1353 msgid "forced"
1354 msgstr "tvunget"
1355
1356 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1357 msgstr "Fejl: Kun ren ASCII er tilladt i øjeblikket.\n"
1358
1359 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1360 msgstr "Fejl: Tegnet »<« må ikke bruges.\n"
1361
1362 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1363 msgstr "Fejl: Dobbelt mellemrum er ikke tilladt.\n"
1364
1365 msgid "Cardholder's surname: "
1366 msgstr "Kortholders efternavn: "
1367
1368 msgid "Cardholder's given name: "
1369 msgstr "Kortholders fornavn: "
1370
1371 #, c-format
1372 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1373 msgstr "Fejl: Kombineret navn er for langt (begrænsningen er på %d tegn).\n"
1374
1375 msgid "URL to retrieve public key: "
1376 msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
1377
1378 #, c-format
1379 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1380 msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1381
1382 #, fuzzy, c-format
1383 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1384 msgid "error reading '%s': %s\n"
1385 msgstr "fejl ved læsning af »%s«: %s\n"
1386
1387 #, fuzzy, c-format
1388 #| msgid "error writing `%s': %s\n"
1389 msgid "error writing '%s': %s\n"
1390 msgstr "fejl ved skrivning af »%s«: %s\n"
1391
1392 msgid "Login data (account name): "
1393 msgstr "Loginddata (kontonavn): "
1394
1395 #, c-format
1396 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1397 msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
1398
1399 msgid "Private DO data: "
1400 msgstr "Private DO-data: "
1401
1402 #, c-format
1403 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1404 msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1405
1406 msgid "Language preferences: "
1407 msgstr "Sprogpræferencer: "
1408
1409 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1410 msgstr "Fejl: ugyldig længde for præferencestreng.\n"
1411
1412 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1413 msgstr "Fejl: ugyldige tegn i præferencestreng.\n"
1414
1415 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1416 msgstr "Køn ((M)and, Kvinde(F) eller mellemrum): "
1417
1418 msgid "Error: invalid response.\n"
1419 msgstr "Fejl: ugyldigt svar.\n"
1420
1421 msgid "CA fingerprint: "
1422 msgstr "CA-fingeraftryk: "
1423
1424 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1425 msgstr "Fejl: Ugyldigt formateret fingeraftryk.\n"
1426
1427 #, c-format
1428 msgid "key operation not possible: %s\n"
1429 msgstr "nøglehandling er ikke mulig: %s\n"
1430
1431 msgid "not an OpenPGP card"
1432 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
1433
1434 #, c-format
1435 msgid "error getting current key info: %s\n"
1436 msgstr "fejl ved indhentelse af aktuel nøgleinformation: %s\n"
1437
1438 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1439 msgstr "Erstat eksisterende nøgle? (j/N) "
1440
1441 #, fuzzy
1442 #| msgid ""
1443 #| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1444 #| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1445 #| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1446 msgid ""
1447 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1448 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1449 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1450 msgstr ""
1451 "BEMÆRK: Der er ingen garanti for at kortet understøtter den ønskede\n"
1452 "        størrelse. Hvis nøgleoprettelsen ikke lykkes, så kontroller\n"
1453 "        dokumentationen for dit kort for at se hvilke størrelser, der\n"
1454 "        er tilladt.\n"
1455
1456 #, c-format
1457 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1458 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for underskriftsnøglen (%u) "
1459
1460 #, c-format
1461 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1462 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for krypteringsnøglen? (%u) "
1463
1464 #, c-format
1465 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1466 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for godkendelsesnøglen? (%u) "
1467
1468 #, c-format
1469 msgid "rounded up to %u bits\n"
1470 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
1471
1472 #, c-format
1473 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1474 msgstr "%s nøglestørrelser skal være i intervallet %u-%u\n"
1475
1476 #, c-format
1477 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1478 msgstr "Kortet vil nu blive omkonfigureret til at oprette en nøgle på %u bit\n"
1479
1480 #, c-format
1481 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1482 msgstr "fejl ved ændring af størrelsen på nøglen %d til %u bit: %s\n"
1483
1484 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1485 msgstr ""
1486 "Lav sikkerhedskopi et andet sted end på kortet for krypteringsnøglen? (J/n) "
1487
1488 #, fuzzy
1489 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1490 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1491 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1492
1493 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1494 msgstr "Erstat eksisterende nøgler (j/N) "
1495
1496 #, fuzzy, c-format
1497 #| msgid ""
1498 #| "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1499 #| "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1500 #| "You should change them using the command --change-pin\n"
1501 msgid ""
1502 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1503 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1504 "You should change them using the command --change-pin\n"
1505 msgstr ""
1506 "Bemærk venligst at fabriksindstillingerne for PIN'erne er\n"
1507 "   PIN = »%s«     Admin-PIN = »%s«\n"
1508 "Du bør ændre dem med kommandoen --change-pin\n"
1509
1510 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1511 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle der skal oprettes:\n"
1512
1513 msgid "   (1) Signature key\n"
1514 msgstr "   (1) Underskriftsnøgle\n"
1515
1516 msgid "   (2) Encryption key\n"
1517 msgstr "   (2) Krypteringsnøgle\n"
1518
1519 msgid "   (3) Authentication key\n"
1520 msgstr "   (3) Godkendelsesnøgle\n"
1521
1522 msgid "Invalid selection.\n"
1523 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1524
1525 msgid "Please select where to store the key:\n"
1526 msgstr "Vælg venligst hvor nøglen skal gemmes:\n"
1527
1528 #, fuzzy, c-format
1529 #| msgid "read failed: %s\n"
1530 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1531 msgstr "læsning mislykkedes: %s\n"
1532
1533 #, fuzzy
1534 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1535 msgid "This command is not supported by this card\n"
1536 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
1537
1538 #, fuzzy
1539 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1540 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1541 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1542
1543 #, fuzzy
1544 #| msgid "Sign it? (y/N) "
1545 msgid "Continue? (y/N) "
1546 msgstr "Underskriv? (j/N) "
1547
1548 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1549 msgstr ""
1550
1551 msgid "quit this menu"
1552 msgstr "afslut denne menu"
1553
1554 msgid "show admin commands"
1555 msgstr "vis administratorkommandoer"
1556
1557 msgid "show this help"
1558 msgstr "vis denne hjælpetekst"
1559
1560 msgid "list all available data"
1561 msgstr "vis alle tilgængelige data"
1562
1563 msgid "change card holder's name"
1564 msgstr "ændr kortholders navn"
1565
1566 msgid "change URL to retrieve key"
1567 msgstr "ændr adresse for at indhente nøgle"
1568
1569 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1570 msgstr "hent nøglen angivet i kortadressen"
1571
1572 msgid "change the login name"
1573 msgstr "ændr logindnavnet"
1574
1575 msgid "change the language preferences"
1576 msgstr "ændr sprogpræferencerne"
1577
1578 msgid "change card holder's sex"
1579 msgstr "ændr kortholders køn"
1580
1581 msgid "change a CA fingerprint"
1582 msgstr "ændr et CA-fingeraftryk"
1583
1584 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1585 msgstr "skift force PIN-flag for underskriften"
1586
1587 msgid "generate new keys"
1588 msgstr "opret nye nøgler"
1589
1590 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1591 msgstr "menu til at ændre eller fjerne blokering for PIN'en"
1592
1593 msgid "verify the PIN and list all data"
1594 msgstr "verificer PIN'en og vis alle data"
1595
1596 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1597 msgstr "fjern blokering for PIN'en med en nulstillingskode"
1598
1599 msgid "destroy all keys and data"
1600 msgstr ""
1601
1602 msgid "gpg/card> "
1603 msgstr "gpg/card> "
1604
1605 msgid "Admin-only command\n"
1606 msgstr "Kommandoer kun for administratoren\n"
1607
1608 msgid "Admin commands are allowed\n"
1609 msgstr "Administratorkommandoer er tilladt\n"
1610
1611 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1612 msgstr "Administratorkommandoer er ikke tilladt\n"
1613
1614 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1615 msgstr "Ugyldig kommando (prøv »help«)\n"
1616
1617 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1618 msgstr "--output virker ikke for denne kommando\n"
1619
1620 #, fuzzy, c-format
1621 #| msgid "can't open `%s'\n"
1622 msgid "can't open '%s'\n"
1623 msgstr "kan ikke åbne »%s«\n"
1624
1625 #, c-format
1626 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1627 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1628
1629 #, c-format
1630 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1631 msgstr "fejl ved læsning af nøgleblok: %s\n"
1632
1633 #, fuzzy, c-format
1634 #| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1635 msgid "key \"%s\" not found\n"
1636 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1637
1638 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1639 msgstr "(med mindre du angiver nøglen med fingeraftryk)\n"
1640
1641 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1642 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand uden »--yes«\n"
1643
1644 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1645 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? (j/N) "
1646
1647 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1648 msgstr "Dette er en hemmelig nøgle! - Slet? (j/N) "
1649
1650 #, fuzzy, c-format
1651 #| msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
1652 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1653 msgstr "sletning af certifikat »%s« mislykkedes: %s\n"
1654
1655 msgid "key"
1656 msgstr ""
1657
1658 #, fuzzy
1659 #| msgid "Pubkey: "
1660 msgid "subkey"
1661 msgstr "Pubkey: "
1662
1663 #, c-format
1664 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1665 msgstr "sletning af nøgleblok mislykkedes: %s\n"
1666
1667 msgid "ownertrust information cleared\n"
1668 msgstr "information om ejertroværdighed ryddet\n"
1669
1670 #, c-format
1671 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1672 msgstr "der er en hemmelig nøgle for offentlig nøgle »%s«!\n"
1673
1674 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1675 msgstr "brug tilvalget »--delete-secret-keys« for at slette den først.\n"
1676
1677 #, c-format
1678 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1679 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
1680
1681 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1682 msgstr "kan ikke bruge en symmetrisk ESK-pakke på grund af S2K-tilstanden\n"
1683
1684 #, c-format
1685 msgid "using cipher %s\n"
1686 msgstr "bruger chiffer %s\n"
1687
1688 #, fuzzy, c-format
1689 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1690 msgid "'%s' already compressed\n"
1691 msgstr "»%s« allerede komprimeret\n"
1692
1693 #, fuzzy, c-format
1694 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1695 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1696 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en tom fil\n"
1697
1698 #, fuzzy, c-format
1699 #| msgid "reading from `%s'\n"
1700 msgid "reading from '%s'\n"
1701 msgstr "læser fra »%s«\n"
1702
1703 #, c-format
1704 msgid ""
1705 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1706 msgstr ""
1707 "ADVARSEL: Tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens "
1708 "præferencer\n"
1709
1710 #, c-format
1711 msgid ""
1712 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1713 "preferences\n"
1714 msgstr ""
1715 "ADVARSEL: Tvang for komprimeringsalgoritme %s (%d) overtræder modtagerens "
1716 "præferencer\n"
1717
1718 #, c-format
1719 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1720 msgstr ""
1721 "tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens præferencer\n"
1722
1723 #, c-format
1724 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1725 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
1726
1727 #, c-format
1728 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1729 msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
1730
1731 #, c-format
1732 msgid "%s encrypted data\n"
1733 msgstr "%s krypterede data\n"
1734
1735 #, c-format
1736 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1737 msgstr "krypteret med ukendt algoritme %d\n"
1738
1739 msgid ""
1740 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1741 msgstr ""
1742 "ADVARSEL: Besked blev krypteret med en svag nøgle i den symmetriske "
1743 "chiffer.\n"
1744
1745 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1746 msgstr "problem ved håndtering af krypteret pakke\n"
1747
1748 msgid "no remote program execution supported\n"
1749 msgstr "kørsel via eksternt program er ikke understøttet\n"
1750
1751 msgid ""
1752 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1753 msgstr ""
1754 "kald fra eksterne programmer er deaktiveret på grund af usikre rettigheder "
1755 "for indstillingsfil\n"
1756
1757 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1758 msgstr ""
1759 "denne platform kræver midlertidige filer når der kaldes eksterne programmer\n"
1760
1761 #, fuzzy, c-format
1762 #| msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1763 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1764 msgstr "kan ikke køre program »%s«: %s\n"
1765
1766 #, fuzzy, c-format
1767 #| msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1768 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1769 msgstr "kan ikke køre skal »%s«: %s\n"
1770
1771 #, c-format
1772 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1773 msgstr "systemfejl under kald af eksternt program: %s\n"
1774
1775 msgid "unnatural exit of external program\n"
1776 msgstr "unaturlig afslutning på eksternt program\n"
1777
1778 msgid "unable to execute external program\n"
1779 msgstr "kan ikke køre eksternt program\n"
1780
1781 #, c-format
1782 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1783 msgstr "kan ikke læse svar fra eksternt program: %s\n"
1784
1785 #, fuzzy, c-format
1786 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1787 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1788 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig fil (%s) »%s«: %s\n"
1789
1790 #, fuzzy, c-format
1791 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1792 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1793 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig mappe »%s«: %s\n"
1794
1795 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1796 msgstr "eksportunderskrifter som er markeret som kun lokale"
1797
1798 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1799 msgstr "bruger-id'er for eksportattributter (normalt billed-id'er)"
1800
1801 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1802 msgstr "tilbagekaldsnøgler for eksport markeret som »sensitive«"
1803
1804 msgid "remove unusable parts from key during export"
1805 msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
1806
1807 msgid "remove as much as possible from key during export"
1808 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
1809
1810 msgid "use the GnuPG key backup format"
1811 msgstr ""
1812
1813 #, fuzzy
1814 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1815 msgid " - skipped"
1816 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1817
1818 #, fuzzy, c-format
1819 #| msgid "writing to `%s'\n"
1820 msgid "writing to '%s'\n"
1821 msgstr "skriver til »%s«\n"
1822
1823 #, c-format
1824 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1825 msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
1826
1827 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1828 msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
1829
1830 #, c-format
1831 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1832 msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
1833
1834 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1835 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1836
1837 #, fuzzy, c-format
1838 #| msgid "error creating `%s': %s\n"
1839 msgid "error creating '%s': %s\n"
1840 msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
1841
1842 msgid "[User ID not found]"
1843 msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
1844
1845 #, fuzzy, c-format
1846 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1847 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1848 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1849
1850 #, c-format
1851 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1852 msgstr ""
1853
1854 #, fuzzy, c-format
1855 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1856 msgid "error looking up: %s\n"
1857 msgstr "fejl ved lukning af %s: %s\n"
1858
1859 #, fuzzy, c-format
1860 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1861 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1862 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
1863
1864 #, fuzzy, c-format
1865 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1866 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1867 msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
1868
1869 #, fuzzy, c-format
1870 #| msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1871 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1872 msgstr "fejl ved indhentelse af »%s« via %s: %s\n"
1873
1874 msgid "No fingerprint"
1875 msgstr "Ingen fingeraftryk"
1876
1877 #, c-format
1878 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1879 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1880
1881 #, fuzzy, c-format
1882 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1883 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1884 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
1885
1886 #, fuzzy, c-format
1887 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1888 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1889 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
1890
1891 #, c-format
1892 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1893 msgstr ""
1894
1895 #, c-format
1896 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1897 msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1898
1899 #, c-format
1900 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1901 msgstr "bruger undernøgle %s i stedet for primær nøgle %s\n"
1902
1903 msgid "make a signature"
1904 msgstr "opret en underskrift"
1905
1906 msgid "make a clear text signature"
1907 msgstr "opret en underskrift i klartekst"
1908
1909 msgid "make a detached signature"
1910 msgstr "opret en separat underskrift"
1911
1912 msgid "encrypt data"
1913 msgstr "krypter data"
1914
1915 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1916 msgstr "krypter kun med symmetrisk chiffer"
1917
1918 msgid "decrypt data (default)"
1919 msgstr "afkrypter data (standard)"
1920
1921 msgid "verify a signature"
1922 msgstr "godkend en underskrift"
1923
1924 msgid "list keys"
1925 msgstr "vis nøgler"
1926
1927 msgid "list keys and signatures"
1928 msgstr "vis nøgler og underskrifter"
1929
1930 msgid "list and check key signatures"
1931 msgstr "vis og kontroller nøgleunderskrifter"
1932
1933 msgid "list keys and fingerprints"
1934 msgstr "vis nøgler og fingeraftryk"
1935
1936 msgid "list secret keys"
1937 msgstr "vis hemmelige nøgler"
1938
1939 msgid "generate a new key pair"
1940 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1941
1942 #, fuzzy
1943 #| msgid "generate a new key pair"
1944 msgid "quickly generate a new key pair"
1945 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1946
1947 #, fuzzy
1948 #| msgid "generate a new key pair"
1949 msgid "quickly add a new user-id"
1950 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1951
1952 #, fuzzy
1953 #| msgid "generate a new key pair"
1954 msgid "quickly revoke a user-id"
1955 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1956
1957 #, fuzzy
1958 #| msgid "generate a new key pair"
1959 msgid "quickly set a new expiration date"
1960 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1961
1962 msgid "full featured key pair generation"
1963 msgstr ""
1964
1965 msgid "generate a revocation certificate"
1966 msgstr "opret et tilbagekaldscertifikat"
1967
1968 msgid "remove keys from the public keyring"
1969 msgstr "fjern nøgler fra den offentlige nøglering"
1970
1971 msgid "remove keys from the secret keyring"
1972 msgstr "fjern nøgler fra den hemmelige nøglering"
1973
1974 #, fuzzy
1975 #| msgid "sign a key"
1976 msgid "quickly sign a key"
1977 msgstr "underskriv en nøgle"
1978
1979 #, fuzzy
1980 #| msgid "sign a key locally"
1981 msgid "quickly sign a key locally"
1982 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
1983
1984 msgid "sign a key"
1985 msgstr "underskriv en nøgle"
1986
1987 msgid "sign a key locally"
1988 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
1989
1990 msgid "sign or edit a key"
1991 msgstr "underskriv eller rediger en nøgle"
1992
1993 msgid "change a passphrase"
1994 msgstr "ændr en adgangsfrase"
1995
1996 msgid "export keys"
1997 msgstr "eksporter nøgler"
1998
1999 msgid "export keys to a keyserver"
2000 msgstr "eksporter nøgler til en nøgletjener"
2001
2002 msgid "import keys from a keyserver"
2003 msgstr "importer nøgler fra en nøgleserver"
2004
2005 msgid "search for keys on a keyserver"
2006 msgstr "søg efter nøgler på en nøgleserver"
2007
2008 msgid "update all keys from a keyserver"
2009 msgstr "opdater alle nøgler fra en nøgleserver"
2010
2011 msgid "import/merge keys"
2012 msgstr "importer/sammenføj nøgler"
2013
2014 msgid "print the card status"
2015 msgstr "udskriv kortstatus"
2016
2017 msgid "change data on a card"
2018 msgstr "ændr data på et kort"
2019
2020 msgid "change a card's PIN"
2021 msgstr "ændr et korts PIN"
2022
2023 msgid "update the trust database"
2024 msgstr "opdater troværdighedsdatabasen"
2025
2026 msgid "print message digests"
2027 msgstr "vis beskedsammendrag"
2028
2029 msgid "run in server mode"
2030 msgstr "kør i servertilstand"
2031
2032 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
2033 msgstr ""
2034
2035 msgid "create ascii armored output"
2036 msgstr "opret ascii-pansrede uddata"
2037
2038 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2039 msgstr "|USER-ID|krypter for BRUGER-ID"
2040
2041 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2042 msgstr "|USER-ID|brug BRUGER-ID til at underskrive eller afkryptere"
2043
2044 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2045 msgstr "|N|sæt komprimeringsniveauet til N (0 deaktiverer)"
2046
2047 msgid "use canonical text mode"
2048 msgstr "brug kanonisk teksttilstand"
2049
2050 msgid "|FILE|write output to FILE"
2051 msgstr "|FILE|skriv resultat til FIL"
2052
2053 msgid "do not make any changes"
2054 msgstr "lav ingen ændringer"
2055
2056 msgid "prompt before overwriting"
2057 msgstr "spørg før overskrivning"
2058
2059 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2060 msgstr "brug streng OpenPGP-opførsel"
2061
2062 msgid ""
2063 "@\n"
2064 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2065 msgstr ""
2066 "@\n"
2067 "(Se manualsiden for en fuldstændig liste over alle kommandoer og tilvalg)\n"
2068
2069 #, fuzzy
2070 #| msgid ""
2071 #| "@\n"
2072 #| "Examples:\n"
2073 #| "\n"
2074 #| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2075 #| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
2076 #| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2077 #| " --list-keys [names]        show keys\n"
2078 #| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2079 msgid ""
2080 "@\n"
2081 "Examples:\n"
2082 "\n"
2083 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2084 " --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
2085 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2086 " --list-keys [names]        show keys\n"
2087 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2088 msgstr ""
2089 "@\n"
2090 "Eksempler:\n"
2091 "\n"
2092 " -se -r Mikael [fil]        underskriv og krypter for bruger Mikael\n"
2093 " --clear-sign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
2094 " --detach-sign [fil]        lav en separat underskrift\n"
2095 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
2096 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
2097
2098 #, fuzzy
2099 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2100 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2101 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
2102
2103 # Skal alt dette oversættes eller er det tilvalgene?
2104 #, fuzzy
2105 #| msgid ""
2106 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2107 #| "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2108 #| "Default operation depends on the input data\n"
2109 msgid ""
2110 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2111 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2112 "Default operation depends on the input data\n"
2113 msgstr ""
2114 "Syntaks: gpg [tilvalg] [filer]\n"
2115 "Sign, check, encrypt eller decrypt\n"
2116 "standardhandling afhænger af inddata\n"
2117
2118 msgid ""
2119 "\n"
2120 "Supported algorithms:\n"
2121 msgstr ""
2122 "\n"
2123 "Understøttede algoritmer:\n"
2124
2125 msgid "Pubkey: "
2126 msgstr "Pubkey: "
2127
2128 msgid "Cipher: "
2129 msgstr "Chiffer: "
2130
2131 msgid "Hash: "
2132 msgstr "Hash: "
2133
2134 msgid "Compression: "
2135 msgstr "Komprimering: "
2136
2137 #, fuzzy, c-format
2138 #| msgid "usage: gpgsm [options] "
2139 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2140 msgstr "brug: gpgsm [tilvalg] "
2141
2142 msgid "conflicting commands\n"
2143 msgstr "kommandoer er i konflikt\n"
2144
2145 #, fuzzy, c-format
2146 #| msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2147 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2148 msgstr "ingen = tegn fundet i gruppedefinition »%s«\n"
2149
2150 #, fuzzy, c-format
2151 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2152 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2153 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab af hjemmemappe »%s«\n"
2154
2155 #, fuzzy, c-format
2156 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2157 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2158 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
2159
2160 #, fuzzy, c-format
2161 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2162 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2163 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på udvidelse »%s«\n"
2164
2165 #, fuzzy, c-format
2166 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2167 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2168 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
2169
2170 #, fuzzy, c-format
2171 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2172 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2173 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
2174
2175 #, fuzzy, c-format
2176 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2177 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2178 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på udvidelse »%s«\n"
2179
2180 #, fuzzy, c-format
2181 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2182 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2183 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på hjemmemappe »%s«\n"
2184
2185 #, fuzzy, c-format
2186 #| msgid ""
2187 #| "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2188 msgid ""
2189 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2190 msgstr ""
2191 "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
2192
2193 #, fuzzy, c-format
2194 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2195 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2196 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på udvidelse »%s«\n"
2197
2198 #, fuzzy, c-format
2199 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2200 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2201 msgstr "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
2202
2203 #, fuzzy, c-format
2204 #| msgid ""
2205 #| "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `"
2206 #| "%s'\n"
2207 msgid ""
2208 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2209 msgstr ""
2210 "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
2211
2212 #, fuzzy, c-format
2213 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2214 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2215 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mapperettigheder på udvidelse »%s«\n"
2216
2217 #, fuzzy, c-format
2218 #| msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2219 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2220 msgstr "ukendt konfigurationspunkt »%s«\n"
2221
2222 msgid "display photo IDs during key listings"
2223 msgstr "vis billed-id'er under nøglevisninger"
2224
2225 #, fuzzy
2226 #| msgid "show user ID validity during key listings"
2227 msgid "show key usage information during key listings"
2228 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2229
2230 msgid "show policy URLs during signature listings"
2231 msgstr "vil politikadresser under underskriftvisninger"
2232
2233 msgid "show all notations during signature listings"
2234 msgstr "vis alle notationer under underskriftvisninger"
2235
2236 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2237 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftvisninger"
2238
2239 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2240 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftvisninger"
2241
2242 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2243 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftvisninger"
2244
2245 msgid "show user ID validity during key listings"
2246 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2247
2248 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2249 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i nøglevisninger"
2250
2251 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2252 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne undernøgler i nøglevisninger"
2253
2254 msgid "show the keyring name in key listings"
2255 msgstr "vis nøgleringsnavnet i nøglevisninger"
2256
2257 msgid "show expiration dates during signature listings"
2258 msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
2259
2260 #, fuzzy, c-format
2261 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
2262 msgid "valid values for option '%s':\n"
2263 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
2264
2265 #, fuzzy, c-format
2266 #| msgid "unknown option `%s'\n"
2267 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2268 msgstr "ukendt tilvalg »%s«\n"
2269
2270 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2271 msgstr ""
2272
2273 #, fuzzy, c-format
2274 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
2275 msgid "invalid value for option '%s'\n"
2276 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
2277
2278 #, fuzzy, c-format
2279 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2280 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2281 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
2282
2283 #, fuzzy, c-format
2284 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2285 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2286 msgstr "BEMÆRK: %s er ikke til normal brug!\n"
2287
2288 #, fuzzy, c-format
2289 #| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2290 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2291 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
2292
2293 #, fuzzy, c-format
2294 #| msgid "line %d: not a valid email address\n"
2295 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2296 msgstr "linje %d: ikke en gyldig e-post-adresse\n"
2297
2298 #, fuzzy, c-format
2299 #| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
2300 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2301 msgstr "ugyldig landekode i »%s«, linje %d\n"
2302
2303 #, fuzzy, c-format
2304 #| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2305 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2306 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
2307
2308 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2309 msgstr "kunne ikke fortolke nøgleserveradresse\n"
2310
2311 #, c-format
2312 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2313 msgstr "%s:%d: ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2314
2315 msgid "invalid keyserver options\n"
2316 msgstr "ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2317
2318 #, c-format
2319 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2320 msgstr "%s:%d: ugyldige importindstillinger\n"
2321
2322 msgid "invalid import options\n"
2323 msgstr "ugyldige importindstillinger\n"
2324
2325 #, fuzzy, c-format
2326 #| msgid "invalid list options\n"
2327 msgid "invalid filter option: %s\n"
2328 msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
2329
2330 #, c-format
2331 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2332 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportindstillinger\n"
2333
2334 msgid "invalid export options\n"
2335 msgstr "ugyldige eksportindstillinger\n"
2336
2337 #, c-format
2338 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2339 msgstr "%s:%d: ugyldige listeindstillinger\n"
2340
2341 msgid "invalid list options\n"
2342 msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
2343
2344 msgid "display photo IDs during signature verification"
2345 msgstr "vis billed-id'er under underskriftverificering"
2346
2347 msgid "show policy URLs during signature verification"
2348 msgstr "vis politikadresser under underskriftverificering"
2349
2350 msgid "show all notations during signature verification"
2351 msgstr "vis alle notationer under underskriftverificering"
2352
2353 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2354 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftverificering"
2355
2356 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2357 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftverificering"
2358
2359 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2360 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftverificering"
2361
2362 msgid "show user ID validity during signature verification"
2363 msgstr "vis bruger-id-validitet under underskriftverificering"
2364
2365 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2366 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i underskriftverificering"
2367
2368 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2369 msgstr "vis kun den primære bruger-id i underskriftverificering"
2370
2371 msgid "validate signatures with PKA data"
2372 msgstr "valider underskrifter med PKA-data"
2373
2374 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2375 msgstr "hæv troværdigheden for underskrifter med gyldige PKA-data"
2376
2377 #, c-format
2378 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2379 msgstr "%s:%d: ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2380
2381 msgid "invalid verify options\n"
2382 msgstr "ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2383
2384 #, c-format
2385 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2386 msgstr "kunne ikke angive kørselssti til %s\n"
2387
2388 #, c-format
2389 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2390 msgstr "%s:%d: ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2391
2392 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2393 msgstr "ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2394
2395 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2396 msgstr "ADVARSEL: program kan oprette en kernefil!\n"
2397
2398 #, c-format
2399 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2400 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
2401
2402 #, c-format
2403 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2404 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2408 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2409
2410 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2411 msgstr "ADVARSEL: kører med forfalsket systemtid: "
2412
2413 #, c-format
2414 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2415 msgstr "vil ikke køre med usikker hukommelse på grund af %s\n"
2416
2417 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2418 msgstr "valgt chifferalgoritme er ugyldig\n"
2419
2420 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2421 msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
2422
2423 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2424 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
2425
2426 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2427 msgstr "valgt algoritme for certifikationssammendrag er ugyldig\n"
2428
2429 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2430 msgstr "completes-needed skal være større end 0\n"
2431
2432 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2433 msgstr "marginals-needed skal være større end 1\n"
2434
2435 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2436 msgstr "max-cert-depth skal være i intervallet fra 1 til 255\n"
2437
2438 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2439 msgstr "ugyldigt default-cert-level; skal være 0, 1, 2 eller 3\n"
2440
2441 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2442 msgstr "ugyldigt min-cert-level; skal være 1, 2 eller 3\n"
2443
2444 #, fuzzy
2445 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2446 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2447 msgstr "BEMÆRK: simpel S2K-tilstand (0) frarådes på det skarpeste\n"
2448
2449 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2450 msgstr "ugyldig S2K-tilstand; skal være 0, 1 eller 3\n"
2451
2452 msgid "invalid default preferences\n"
2453 msgstr "ugyldige standardpræferencer\n"
2454
2455 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2456 msgstr "ugyldige præferencer for personlig chiffer\n"
2457
2458 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2459 msgstr "ugyldige præferencer for personlig sammendrag\n"
2460
2461 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2462 msgstr "ugyldige præferencer for personlig komprimering\n"
2463
2464 #, c-format
2465 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2466 msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
2467
2468 #, fuzzy, c-format
2469 #| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2470 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2471 msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2472
2473 #, fuzzy, c-format
2474 #| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2475 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2476 msgstr "du må ikke bruge sammendragsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2477
2478 #, fuzzy, c-format
2479 #| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2480 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2481 msgstr "du må ikke bruge komprimeringsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2482
2483 #, c-format
2484 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2485 msgstr "kunne ikke initialisere TrustDB: %s\n"
2486
2487 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2488 msgstr ""
2489 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
2490
2491 #, fuzzy, c-format
2492 #| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2493 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2494 msgstr "symmetrisk kryptering af »%s« mislykkedes: %s\n"
2495
2496 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2497 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2498
2499 #, c-format
2500 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2501 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt i tilstanden %s\n"
2502
2503 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2504 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2505
2506 #, c-format
2507 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2508 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt i tilstanden %s\n"
2509
2510 #, c-format
2511 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2512 msgstr "nøgleserver send mislykkedes: %s\n"
2513
2514 #, c-format
2515 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2516 msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid "key export failed: %s\n"
2520 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
2521
2522 #, fuzzy, c-format
2523 #| msgid "key export failed: %s\n"
2524 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2525 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
2526
2527 #, c-format
2528 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2529 msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
2530
2531 #, c-format
2532 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2533 msgstr "nøgleserver opdater mislykkedes: %s\n"
2534
2535 #, c-format
2536 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2537 msgstr "fjernelse af panser mislykkedes: %s\n"
2538
2539 #, c-format
2540 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2541 msgstr "påklædning af panser mislykkedes: %s\n"
2542
2543 #, fuzzy, c-format
2544 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2545 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2546 msgstr "ugyldig hash-algoritme »%s«\n"
2547
2548 #, fuzzy, c-format
2549 #| msgid "error storing certificate: %s\n"
2550 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2551 msgstr "fejl ved lagring af certifikat: %s\n"
2552
2553 #, c-format
2554 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2555 msgstr ""
2556
2557 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2558 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
2559
2560 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2561 msgstr "den angivne adresse for certifikatpolitik er ugyldig\n"
2562
2563 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2564 msgstr "den angivne adresse for underskriftpolitik er ugyldig\n"
2565
2566 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2567 msgstr "den angivne adresse for foretrukken nøgleserver er ugyldig\n"
2568
2569 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2570 msgstr "|FILE|tag nøglerne fra nøgleringsFILEN"
2571
2572 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2573 msgstr "giv kun tidsstempelkonflikter en advarsel"
2574
2575 msgid "|FD|write status info to this FD"
2576 msgstr "|FD|skriv statusinformation til denne FD"
2577
2578 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2579 msgstr ""
2580
2581 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2582 msgstr "Brug: gpgv [tilvalg] [filer] (-h for hjælp)"
2583
2584 msgid ""
2585 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2586 "Check signatures against known trusted keys\n"
2587 msgstr ""
2588 "Syntaks: gpgv [tilvalg] [filer]\n"
2589 "Kontroller underskrifter mod kendte troværdige nøgler\n"
2590
2591 msgid "No help available"
2592 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
2593
2594 #, fuzzy, c-format
2595 #| msgid "No help available for `%s'"
2596 msgid "No help available for '%s'"
2597 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«"
2598
2599 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2600 msgstr "importer underskrifter som er markeret som local-only"
2601
2602 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2603 msgstr "reparer skade fra pks-nøgleserveren under import"
2604
2605 #, fuzzy
2606 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2607 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2608 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2609
2610 msgid "do not update the trustdb after import"
2611 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2612
2613 #, fuzzy
2614 #| msgid "show key fingerprint"
2615 msgid "show key during import"
2616 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
2617
2618 msgid "only accept updates to existing keys"
2619 msgstr "accepter kun opdateringer til eksisterende nøgler"
2620
2621 msgid "remove unusable parts from key after import"
2622 msgstr "fjern ubrugelige dele fra nøgle efter import"
2623
2624 msgid "remove as much as possible from key after import"
2625 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøgle efter import"
2626
2627 msgid "run import filters and export key immediately"
2628 msgstr ""
2629
2630 #, fuzzy
2631 #| msgid "assume input is in binary format"
2632 msgid "assume the GnuPG key backup format"
2633 msgstr "antag inddata er i binært format"
2634
2635 #, c-format
2636 msgid "skipping block of type %d\n"
2637 msgstr "     udelader bloktype %d\n"
2638
2639 #, c-format
2640 msgid "%lu keys processed so far\n"
2641 msgstr "     %lu-nøgler behandlet\n"
2642
2643 #, c-format
2644 msgid "Total number processed: %lu\n"
2645 msgstr " Totalt antal behandl.: %lu\n"
2646
2647 #, fuzzy, c-format
2648 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2649 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2650 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2654 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2658 msgstr "      w/o bruger-id'er: %lu\n"
2659
2660 #, c-format
2661 msgid "              imported: %lu"
2662 msgstr "           importerede: %lu"
2663
2664 #, c-format
2665 msgid "             unchanged: %lu\n"
2666 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2667
2668 #, c-format
2669 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2670 msgstr "       nye bruger-id'er: %lu\n"
2671
2672 #, c-format
2673 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2674 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2675
2676 #, c-format
2677 msgid "        new signatures: %lu\n"
2678 msgstr "     nye underskrifter: %lu\n"
2679
2680 #, c-format
2681 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2682 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2683
2684 #, c-format
2685 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2686 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2690 msgstr " hemmel. nøgler import: %lu\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2694 msgstr "hemmel. nøgler uændret: %lu\n"
2695
2696 #, c-format
2697 msgid "          not imported: %lu\n"
2698 msgstr "      ikke importerede: %lu\n"
2699
2700 #, c-format
2701 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2702 msgstr "  underskrifter ryddet: %lu\n"
2703
2704 #, c-format
2705 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2706 msgstr "   bruger-id'er ryddet: %lu\n"
2707
2708 #, c-format
2709 msgid ""
2710 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2711 "algorithms on these user IDs:\n"
2712 msgstr ""
2713 "ADVARSEL: nøgle %s indeholder præferencer for utilgængelige\n"
2714 "algoritmer på disse bruger-id'er:\n"
2715
2716 #, c-format
2717 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2718 msgstr "        »%s«: præference for chifferalgoritme %s\n"
2719
2720 #, c-format
2721 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2722 msgstr "        »%s«: præference for sammendragsalgortime %s\n"
2723
2724 #, c-format
2725 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2726 msgstr "        »%s«: præference for komprimeringsalgortime %s\n"
2727
2728 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2729 msgstr "det anbefales på det stærkeste, at du opdaterer dine præferencer og\n"
2730
2731 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2732 msgstr ""
2733 "gendistribuerer denne nøgle for at undgå potentielle problemer med rod i\n"
2734 "algoritmen\n"
2735
2736 #, c-format
2737 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2738 msgstr "du kan opdatere dine præferencer med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2739
2740 #, c-format
2741 msgid "key %s: no user ID\n"
2742 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id\n"
2743
2744 #, fuzzy, c-format
2745 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
2746 msgid "key %s: %s\n"
2747 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
2748
2749 msgid "rejected by import screener"
2750 msgstr ""
2751
2752 #, c-format
2753 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2754 msgstr "nøgle %s: korruption af PKS-undernøgle er repareret!\n"
2755
2756 #, c-format
2757 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2758 msgstr "nøgle %s: accepteret ikke egenunderskrevet bruger-id »%s«\n"
2759
2760 #, c-format
2761 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2762 msgstr "nøgle %s: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2763
2764 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2765 msgstr "dette kan skyldes en manglende egenunderskrift\n"
2766
2767 #, c-format
2768 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2769 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle blev ikke fundet: %s\n"
2770
2771 #, c-format
2772 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2773 msgstr "nøgle %s: ny nøgle - udeladt\n"
2774
2775 #, c-format
2776 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2777 msgstr "ingen skrivbar nøglering fundet: %s\n"
2778
2779 #, fuzzy, c-format
2780 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2781 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2782 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering »%s«: %s\n"
2783
2784 #, c-format
2785 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2786 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle »%s« importeret\n"
2787
2788 #, c-format
2789 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2790 msgstr "nøgle %s: stemmer ikke med vores kopi\n"
2791
2792 #, c-format
2793 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2794 msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2795
2796 #, c-format
2797 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2798 msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2799
2800 #, c-format
2801 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2802 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny bruger-id\n"
2803
2804 #, c-format
2805 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2806 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye bruger-id'er\n"
2807
2808 #, c-format
2809 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2810 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny underskrift\n"
2811
2812 #, c-format
2813 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2814 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye underskrifter\n"
2815
2816 #, c-format
2817 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2818 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny undernøgle\n"
2819
2820 #, c-format
2821 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2822 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye undernøgler\n"
2823
2824 #, c-format
2825 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2826 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrift renset\n"
2827
2828 #, c-format
2829 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2830 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrifter renset\n"
2831
2832 #, c-format
2833 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2834 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id renset\n"
2835
2836 #, c-format
2837 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2838 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id'er renset\n"
2839
2840 #, c-format
2841 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2842 msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
2843
2844 #, c-format
2845 msgid "key %s: secret key imported\n"
2846 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle importeret\n"
2847
2848 #, fuzzy, c-format
2849 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2850 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2851 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede til stede\n"
2852
2853 #, fuzzy, c-format
2854 #| msgid "error sending %s command: %s\n"
2855 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2856 msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
2857
2858 #, fuzzy, c-format
2859 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
2860 msgid "secret key %s: %s\n"
2861 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
2862
2863 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2864 msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
2865
2866 #, c-format
2867 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2868 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle med ugyldig chiffer %d - udeladt\n"
2869
2870 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2871 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2872 #. actual private key data is stored on the card.  A
2873 #. single smartcard can have up to three private key
2874 #. data.  Importing private key stub is always
2875 #. skipped in 2.1, and it returns
2876 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2877 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2878 #. references to a card will be automatically
2879 #. created again.
2880 #, c-format
2881 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2882 msgstr ""
2883
2884 #, c-format
2885 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2886 msgstr ""
2887 "nøgle %s: ingen offentlig nøgle - kan ikke anvende tilbagekaldscertifikat\n"
2888
2889 #, c-format
2890 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2891 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - afvist\n"
2892
2893 #, c-format
2894 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2895 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat importeret\n"
2896
2897 #, c-format
2898 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2899 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id for underskrift\n"
2900
2901 #, c-format
2902 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2903 msgstr ""
2904 "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme på bruger-id »%s«\n"
2905
2906 #, c-format
2907 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2908 msgstr "nøgle %s: ugyldig egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
2909
2910 #, c-format
2911 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2912 msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
2913
2914 #, c-format
2915 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2916 msgstr "nøgle %s: ugyldig direkte nøgleunderskrift\n"
2917
2918 #, c-format
2919 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2920 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøglebinding\n"
2921
2922 #, c-format
2923 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2924 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøglebinding\n"
2925
2926 #, c-format
2927 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2928 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøglebinding\n"
2929
2930 #, c-format
2931 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2932 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøgletilbagekald\n"
2933
2934 #, c-format
2935 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2936 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøgletilbagekald\n"
2937
2938 #, c-format
2939 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2940 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøgletilbagekald\n"
2941
2942 #, c-format
2943 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2944 msgstr "nøgle %s: udeladt bruger-id »%s«\n"
2945
2946 #, c-format
2947 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2948 msgstr "nøgle %s: udeladt undernøgle\n"
2949
2950 #, c-format
2951 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2952 msgstr ""
2953 "nøgle %s: underskrift der ikke kan eksporteres (klasse 0x%02X) - udeladt\n"
2954
2955 #, c-format
2956 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2957 msgstr "nøgle %s: tilbagekaldscertifikat på forkert sted - udeladt\n"
2958
2959 #, c-format
2960 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2961 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - udeladt\n"
2962
2963 #, c-format
2964 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2965 msgstr "nøgle %s: undernøgleunderskrift på forkert sted - udeladt\n"
2966
2967 #, c-format
2968 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2969 msgstr "nøgle %s: uventet underskriftklasse (0x%02X) - udeladt\n"
2970
2971 #, c-format
2972 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2973 msgstr "nøgle %s: duplikeret bruger-id detekteret - sammenføjet\n"
2974
2975 #, c-format
2976 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2977 msgstr "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: henter tilbagekaldsnøgle %s\n"
2978
2979 #, c-format
2980 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2981 msgstr ""
2982 "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: tilbagekaldsnøgle %s er ikke til "
2983 "stede.\n"
2984
2985 #, c-format
2986 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2987 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat tilføjet\n"
2988
2989 #, c-format
2990 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2991 msgstr "nøgle %s: direkte nøgleunderskrift tilføjet\n"
2992
2993 #, fuzzy, c-format
2994 #| msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
2995 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2996 msgstr "fejl ved oprettelse af nøgleboks »%s«: %s\n"
2997
2998 #, fuzzy, c-format
2999 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3000 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
3001 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
3002
3003 #, fuzzy, c-format
3004 #| msgid "keybox `%s' created\n"
3005 msgid "keybox '%s' created\n"
3006 msgstr "nøgleboks »%s« oprettet\n"
3007
3008 #, fuzzy, c-format
3009 #| msgid "keyring `%s' created\n"
3010 msgid "keyring '%s' created\n"
3011 msgstr "nøglering »%s« oprettet\n"
3012
3013 #, fuzzy, c-format
3014 #| msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3015 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
3016 msgstr "nøgleblokressource »%s«: %s\n"
3017
3018 #, fuzzy, c-format
3019 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
3020 msgid "error opening key DB: %s\n"
3021 msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
3022
3023 #, c-format
3024 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3025 msgstr "kunne ikke genbygge nøgleringsmellemlager: %s\n"
3026
3027 msgid "[revocation]"
3028 msgstr "[tilbagekald]"
3029
3030 msgid "[self-signature]"
3031 msgstr "[egenunderskrift]"
3032
3033 #, fuzzy, c-format
3034 #| msgid "error allocating enough memory: %s\n"
3035 msgid "error allocating memory: %s\n"
3036 msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
3037
3038 #, fuzzy, c-format
3039 #| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3040 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
3041 msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
3042
3043 #, fuzzy, c-format
3044 #| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
3045 msgid ""
3046 "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
3047 msgstr "kort understøtter ikke sammendragsalgoritme %s\n"
3048
3049 #, fuzzy
3050 #| msgid "Good signature from"
3051 msgid " (reordered signatures follow)"
3052 msgstr "God underskrift fra"
3053
3054 #, fuzzy, c-format
3055 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
3056 msgid "key %s:\n"
3057 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
3058
3059 #, fuzzy, c-format
3060 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3061 msgid "%d duplicate signature removed\n"
3062 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
3063 msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3064 msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3065
3066 #, fuzzy, c-format
3067 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3068 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
3069 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3070 msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
3071 msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
3072
3073 #, fuzzy, c-format
3074 #| msgid "%d bad signatures\n"
3075 msgid "%d bad signature\n"
3076 msgid_plural "%d bad signatures\n"
3077 msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
3078 msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
3079
3080 #, fuzzy, c-format
3081 #| msgid "Good signature from"
3082 msgid "%d signature reordered\n"
3083 msgid_plural "%d signatures reordered\n"
3084 msgstr[0] "God underskrift fra"
3085 msgstr[1] "God underskrift fra"
3086
3087 #, c-format
3088 msgid ""
3089 "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
3090 "all signatures.\n"
3091 msgstr ""
3092
3093 msgid ""
3094 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3095 "keys\n"
3096 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3097 "etc.)\n"
3098 msgstr ""
3099 "Beslut dig for hvor meget du stoler på at denne bruger korrekt verificerer "
3100 "andre brugers nøgler\n"
3101 "(ved at kigge på pas, kontrollere fingeraftryk fra andre kilder etc.)\n"
3102
3103 #, c-format
3104 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3105 msgstr "  %d = Marginal troværdighed\n"
3106
3107 #, c-format
3108 msgid "  %d = I trust fully\n"
3109 msgstr "  %d = Fuld troværdighed\n"
3110
3111 msgid ""
3112 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3113 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3114 "trust signatures on your behalf.\n"
3115 msgstr ""
3116 "Indtast venligst dybden på denne troværdighedsunderskrift.\n"
3117 "En dybde større end 1 giver nøglen du underskriver mulighed for\n"
3118 "at lavet troværdighedsunderskrifter på dine vegne.\n"
3119
3120 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3121 msgstr ""
3122 "Indtast venligst et domæne for at begrænse denne underskrift, eller retur "
3123 "for ingen.\n"
3124
3125 #, c-format
3126 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
3127 msgstr ""
3128
3129 #, c-format
3130 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3131 msgstr "Bruger-id »%s« er tilbagekaldt."
3132
3133 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3134 msgstr "Er du sikker på, at du stadig vil underskrive (j/N) "
3135
3136 msgid "  Unable to sign.\n"
3137 msgstr "  Kunne ikke underskrive.\n"
3138
3139 #, c-format
3140 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3141 msgstr "Bruger-id »%s« er udløbet."
3142
3143 #, c-format
3144 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3145 msgstr "Bruger-id »%s« er ikke egenunderskrevet."
3146
3147 #, c-format
3148 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3149 msgstr "Bruger-id »%s« kan underskrives.  "
3150
3151 msgid "Sign it? (y/N) "
3152 msgstr "Underskriv? (j/N) "
3153
3154 #, c-format
3155 msgid ""
3156 "The self-signature on \"%s\"\n"
3157 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3158 msgstr ""
3159 "Egenunderskriften på »%s«\n"
3160 "er en underskrift i PGP 2.x-stil.\n"
3161
3162 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3163 msgstr "Ønsker du at forfremme den til en OpenPGP-egenunderskrift? (j/N) "
3164
3165 #, c-format
3166 msgid ""
3167 "Your current signature on \"%s\"\n"
3168 "has expired.\n"
3169 msgstr ""
3170 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
3171 "er udløbet.\n"
3172
3173 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3174 msgstr ""
3175 "Ønsker du at udstede en ny underskrift for at erstatte den udløbne? (j/N) "
3176
3177 #, c-format
3178 msgid ""
3179 "Your current signature on \"%s\"\n"
3180 "is a local signature.\n"
3181 msgstr ""
3182 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
3183 "er en lokal underskrift.\n"
3184
3185 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3186 msgstr ""
3187 "Ønsker du at forfremme den til en fuld underskrift, der kan eksporteres (j/"
3188 "N) "
3189
3190 #, c-format
3191 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3192 msgstr "»%s« var allerede underskrevet lokalt af nøgle %s\n"
3193
3194 #, c-format
3195 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3196 msgstr "»%s« var allerede underskrevet af nøgle %s\n"
3197
3198 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3199 msgstr "Ønsker du at underskrive den igen alligevel? (j/N) "
3200
3201 #, c-format
3202 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3203 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
3204
3205 msgid "This key has expired!"
3206 msgstr "Denne nøgle er udløbet!"
3207
3208 #, c-format
3209 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3210 msgstr "Denne nøgle er ved at udløbe på %s.\n"
3211
3212 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3213 msgstr "Ønsker du at dine underskrifter skal udløbe på samme tidspunkt? (J/n) "
3214
3215 msgid ""
3216 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3217 "belongs\n"
3218 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3219 msgstr ""
3220 "Hvor omhyggeligt har du verificeret, at nøglen du er ved at underskrive "
3221 "rent\n"
3222 "faktisk tilhører personen navngivet ovenfor? Hvis du ikke kender svaret, så "
3223 "indtast »0«.\n"
3224
3225 #, c-format
3226 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3227 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
3228
3229 #, c-format
3230 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3231 msgstr "   (1) Jeg har ingen kontrol udført.%s\n"
3232
3233 #, c-format
3234 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3235 msgstr "   (2) Jeg har udført en overfladisk kontrol.%s\n"
3236
3237 #, c-format
3238 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3239 msgstr "   (3) Jeg har foretaget en meget omhyggelig kontrol.%s\n"
3240
3241 #, fuzzy
3242 #| msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3243 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3244 msgstr "Dit valg? (indtast »?« for yderligere information): "
3245
3246 #, c-format
3247 msgid ""
3248 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3249 "key \"%s\" (%s)\n"
3250 msgstr ""
3251 "Er du sikker på, at du ønsker at underskrive denne nøgle\n"
3252 "med din nøgle »%s« (%s)\n"
3253
3254 msgid "This will be a self-signature.\n"
3255 msgstr "Dette vil være en egenunderskrift.\n"
3256
3257 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3258 msgstr ""
3259 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markeret som ikke at kunne "
3260 "eksporteres.\n"
3261
3262 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3263 msgstr ""
3264 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markereret som ikke at kunne "
3265 "tilbagekaldes.\n"
3266
3267 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3268 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne eksporteres.\n"
3269
3270 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3271 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne tilbagekaldes.\n"
3272
3273 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3274 msgstr "Jeg har overhovedet ikke kontrolleret denne nøgle.\n"
3275
3276 msgid "I have checked this key casually.\n"
3277 msgstr "Jeg har overfladisk kontrolleret denne nøgle.\n"
3278
3279 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3280 msgstr "Jeg har omhyggeligt kontrolleret denne nøgle.\n"
3281
3282 msgid "Really sign? (y/N) "
3283 msgstr "Underskriv? (j/N) "
3284
3285 #, c-format
3286 msgid "signing failed: %s\n"
3287 msgstr "underskrift mislykkedes: %s\n"
3288
3289 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3290 msgstr ""
3291 "Nøgle har kun stump eller ikkekort nøgleposter - ingen adgangsfrase at "
3292 "ændre.\n"
3293
3294 #, fuzzy, c-format
3295 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3296 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3297 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
3298
3299 msgid "save and quit"
3300 msgstr "gem og afslut"
3301
3302 msgid "show key fingerprint"
3303 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
3304
3305 # key grip
3306 # chiefly  ( US ) See also grip the person in charge of moving and setting up camera
3307 # tracks and scenery in a film or television studio
3308 #, fuzzy
3309 #| msgid "Enter the keygrip: "
3310 msgid "show the keygrip"
3311 msgstr "Indtst nøglegrebet: "
3312
3313 msgid "list key and user IDs"
3314 msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
3315
3316 msgid "select user ID N"
3317 msgstr "vælg bruger-id N"
3318
3319 msgid "select subkey N"
3320 msgstr "vælg undernøgle N"
3321
3322 msgid "check signatures"
3323 msgstr "kontroller underskrifter"
3324
3325 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3326 msgstr ""
3327 "underskriv valgte bruger-id'er [* se nedenfor for relaterede kommandoer]"
3328
3329 msgid "sign selected user IDs locally"
3330 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er lokalt"
3331
3332 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3333 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er med en troværdighedsunderskrift"
3334
3335 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3336 msgstr "underskriv bruger-id'er md en underskrift der ikke kan kaldes tilbage"
3337
3338 msgid "add a user ID"
3339 msgstr "tilføj bruger-id"
3340
3341 msgid "add a photo ID"
3342 msgstr "tilføj billed-id"
3343
3344 msgid "delete selected user IDs"
3345 msgstr "slet valgte bruger-id'er"
3346
3347 msgid "add a subkey"
3348 msgstr "tilføj en undernøgle"
3349
3350 msgid "add a key to a smartcard"
3351 msgstr "tilføj en nøgle til et smartkort"
3352
3353 msgid "move a key to a smartcard"
3354 msgstr "flyt en nøgle til et smartkort"
3355
3356 msgid "move a backup key to a smartcard"
3357 msgstr "flyt en sikkerhedskopinøgle til et smartkort"
3358
3359 msgid "delete selected subkeys"
3360 msgstr "slet valgte undernøgler"
3361
3362 msgid "add a revocation key"
3363 msgstr "tilføj en tilbagekaldsnøgle"
3364
3365 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3366 msgstr "slet underskrifter fra de valgte bruger-id'er"
3367
3368 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3369 msgstr "ændr udløbsdatoen for nøglen eller valgte undernøgler"
3370
3371 msgid "flag the selected user ID as primary"
3372 msgstr "marker den valgte bruger-id som primær"
3373
3374 msgid "list preferences (expert)"
3375 msgstr "vis præferencer (ekspert)"
3376
3377 msgid "list preferences (verbose)"
3378 msgstr "vis præferencer (uddybende)"
3379
3380 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3381 msgstr "angiv præferenceliste for de valgte bruger-id'er"
3382
3383 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3384 msgstr "angiv den foretrukne nøgleserveradresse for de valgte bruger-id'er"
3385
3386 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3387 msgstr "angiv en notation for de valgte bruger-id'er"
3388
3389 msgid "change the passphrase"
3390 msgstr "ændr adgangsfrasen"
3391
3392 msgid "change the ownertrust"
3393 msgstr "ændr ejertroværdigheden"
3394
3395 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3396 msgstr "tilbagekald underskrifter på de valgte bruger-id'er"
3397
3398 msgid "revoke selected user IDs"
3399 msgstr "tilbagekald valgte bruger-id'er"
3400
3401 msgid "revoke key or selected subkeys"
3402 msgstr "tilbagekald nøgle eller valgte undernøgler"
3403
3404 msgid "enable key"
3405 msgstr "aktiver nøgle"
3406
3407 msgid "disable key"
3408 msgstr "deaktiver nøgle"
3409
3410 msgid "show selected photo IDs"
3411 msgstr "vis valgte billed-id'er"
3412
3413 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3414 msgstr ""
3415 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern ubrugelige underskrifter fra nøgle"
3416
3417 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3418 msgstr ""
3419 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern alle underskrifter fra nøgle"
3420
3421 msgid "Secret key is available.\n"
3422 msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
3423
3424 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3425 msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
3426
3427 #, fuzzy
3428 #| msgid ""
3429 #| "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3430 #| "(lsign),\n"
3431 #| "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable "
3432 #| "signatures\n"
3433 #| "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3434 msgid ""
3435 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3436 "(lsign),\n"
3437 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3438 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3439 msgstr ""
3440 "* Kommandoen »sign« kan have præfikset »l« for lokale underskrifter "
3441 "(lsign),\n"
3442 "  et »t« for troværdighedsunderskrifter (tsign), et »nr« for underskrifter\n"
3443 "  der ikke kan tilbagekaldes (nrsign), eller en kombination (ltsign, "
3444 "tnrsign\n"
3445 "  etc.).\n"
3446
3447 msgid "Key is revoked."
3448 msgstr "Nøglen er tilbagekaldt."
3449
3450 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3451 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
3452
3453 #, fuzzy
3454 #| msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3455 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3456 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
3457
3458 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3459 msgstr "Fif: Vælg bruger-id'erne at underskrive\n"
3460
3461 #, fuzzy, c-format
3462 #| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3463 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3464 msgstr "Ukendt underskrifttype »%s«\n"
3465
3466 #, c-format
3467 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3468 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
3469
3470 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3471 msgstr "Du skal vælge mindst en bruger-id.\n"
3472
3473 #, c-format
3474 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3475 msgstr ""
3476
3477 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3478 msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
3479
3480 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3481 msgstr "Vil du virkelig fjerne alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3482
3483 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3484 msgstr "Vil du virkelig fjerne denne bruger-id? (j/N) "
3485
3486 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3487 #. moving the key and not about removing it.
3488 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3489 msgstr "Vil du virkelig flytte den primære nøgle? (j/N) "
3490
3491 msgid "You must select exactly one key.\n"
3492 msgstr "Du skal vælge præcis en nøgle.\n"
3493
3494 msgid "Command expects a filename argument\n"
3495 msgstr "Kommando forventer en filnavnsparameter\n"
3496
3497 #, fuzzy, c-format
3498 #| msgid "Can't open `%s': %s\n"
3499 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3500 msgstr "Kan ikke åbne »%s«: %s\n"
3501
3502 #, fuzzy, c-format
3503 #| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3504 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3505 msgstr "Fejl ved læsning af sikkerhedskopinøgle fra »%s«: %s\n"
3506
3507 msgid "You must select at least one key.\n"
3508 msgstr "Du skal vælge mindst en nøgle.\n"
3509
3510 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3511 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
3512
3513 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3514 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøgle? (j/N) "
3515
3516 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3517 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3518
3519 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3520 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde dette bruger-id? (j/N) "
3521
3522 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3523 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde hele nøglen? (j/N) "
3524
3525 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3526 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde de valgte undernøgler? (j/N) "
3527
3528 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3529 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde denne undernøgle? (j/N) "
3530
3531 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3532 msgstr ""
3533 "Ejertroværdighed kan ikke indstilles, når der bruges en brugerleveret "
3534 "troværdighedsdatabase\n"
3535
3536 msgid "Set preference list to:\n"
3537 msgstr "Angiv præferenceliste til:\n"
3538
3539 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3540 msgstr "Opdater præferencerne for de valgte bruger-id'er (j/N) "
3541
3542 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3543 msgstr "Opdater præferencerne? (j/N) "
3544
3545 msgid "Save changes? (y/N) "
3546 msgstr "Gem ændringer? (j/N) "
3547
3548 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3549 msgstr "Afslut uden at gemme? (j/N) "
3550
3551 #, c-format
3552 msgid "update failed: %s\n"
3553 msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
3554
3555 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3556 msgstr "Nøgle ikke ændret så ingen opdatering krævet.\n"
3557
3558 #, fuzzy, c-format
3559 #| msgid "Key generation failed: %s\n"
3560 msgid "User ID revocation failed: %s\n"
3561 msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
3562
3563 #, fuzzy, c-format
3564 #| msgid "invalid fingerprint"
3565 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3566 msgstr "ugyldig fingeraftryk"
3567
3568 #, fuzzy, c-format
3569 #| msgid "failed to get the fingerprint\n"
3570 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3571 msgstr "kunne ikke indhente fingeraftrykket\n"
3572
3573 #, fuzzy, c-format
3574 #| msgid "invalid value\n"
3575 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3576 msgstr "ugyldig værdi\n"
3577
3578 #, fuzzy
3579 #| msgid "No such user ID.\n"
3580 msgid "No matching user IDs."
3581 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
3582
3583 #, fuzzy
3584 #| msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3585 msgid "Nothing to sign.\n"
3586 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
3587
3588 #, fuzzy, c-format
3589 #| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
3590 msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
3591 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
3592
3593 msgid "Digest: "
3594 msgstr "Sammendrag: "
3595
3596 msgid "Features: "
3597 msgstr "Funktioner: "
3598
3599 msgid "Keyserver no-modify"
3600 msgstr "Nøgleserver no-modify"
3601
3602 msgid "Preferred keyserver: "
3603 msgstr "Fortrukken nøgleserver: "
3604
3605 msgid "Notations: "
3606 msgstr "Notationer: "
3607
3608 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3609 msgstr "Der er ingen præferencer på en bruger-id i PGP 2.x-stil.\n"
3610
3611 #, c-format
3612 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3613 msgstr "Den følgende nøgle blev tilbagekaldt den %s af %s nøgle %s\n"
3614
3615 #, c-format
3616 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3617 msgstr "Denne nøgle er tilbagekaldt af %s nøgle %s"
3618
3619 msgid "(sensitive)"
3620 msgstr "(sensitiv)"
3621
3622 #, c-format
3623 msgid "created: %s"
3624 msgstr "oprettet: %s"
3625
3626 #, c-format
3627 msgid "revoked: %s"
3628 msgstr "tilbagekaldt: %s"
3629
3630 #, c-format
3631 msgid "expired: %s"
3632 msgstr "udløbet: %s"
3633
3634 #, c-format
3635 msgid "expires: %s"
3636 msgstr "udløber: %s"
3637
3638 #, c-format
3639 msgid "usage: %s"
3640 msgstr "brug: %s"
3641
3642 msgid "card-no: "
3643 msgstr "kortnr.: "
3644
3645 #, c-format
3646 msgid "trust: %s"
3647 msgstr "troværdighed: %s"
3648
3649 #, c-format
3650 msgid "validity: %s"
3651 msgstr "validitet: %s"
3652
3653 msgid "This key has been disabled"
3654 msgstr "Denne nøgle er blevet deaktiveret"
3655
3656 msgid ""
3657 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3658 "unless you restart the program.\n"
3659 msgstr ""
3660 "Bemærk venligst at den viste nøglevaliditet ikke nødvendigvis er\n"
3661 "korrekt med mindre du genstarter programmet.\n"
3662
3663 msgid "revoked"
3664 msgstr "tilbagekaldt"
3665
3666 msgid "expired"
3667 msgstr "udløbet"
3668
3669 msgid ""
3670 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3671 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3672 msgstr ""
3673 "ADVARSEL: Intet bruger-id er blevet markeret som primær. Denne kommando\n"
3674 "        kan medføre at et anden bruger-id bliver den formodede primære.\n"
3675
3676 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3677 msgstr ""
3678
3679 #, fuzzy
3680 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3681 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3682 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3683
3684 msgid ""
3685 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3686 "versions\n"
3687 "         of PGP to reject this key.\n"
3688 msgstr ""
3689 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP2-stil. Tilføjelse af et billed-id kan "
3690 "medføre at\n"
3691 "          nogle version af PGP afviser denne nøgle.\n"
3692
3693 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3694 msgstr "Er du sikker på, at du stadig ønsker at tilføje den? (j/N) "
3695
3696 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3697 msgstr "Du må ikke tilføje et billed-id til en nøgle i PGP2-stil.\n"
3698
3699 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3700 msgstr "Sådant et bruger-id findes allerede på denne nøgle!\n"
3701
3702 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3703 msgstr "Slet denne gode underskrift? (j/N/a)"
3704
3705 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3706 msgstr "Slet denne ugyldige underskrift? (j/N/a)"
3707
3708 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3709 msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
3710
3711 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3712 msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
3713
3714 #, fuzzy, c-format
3715 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3716 msgid "Deleted %d signature.\n"
3717 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3718 msgstr[0] "Slettede %d underskrift.\n"
3719 msgstr[1] "Slettede %d underskrift.\n"
3720
3721 msgid "Nothing deleted.\n"
3722 msgstr "Intet slettet.\n"
3723
3724 msgid "invalid"
3725 msgstr "ugyldig"
3726
3727 #, c-format
3728 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3729 msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
3730
3731 #, fuzzy, c-format
3732 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3733 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3734 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3735 msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3736 msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3737
3738 #, c-format
3739 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3740 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede minimeret\n"
3741
3742 #, c-format
3743 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3744 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede ryddet\n"
3745
3746 msgid ""
3747 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3748 "cause\n"
3749 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3750 msgstr ""
3751 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP 2.x-stil. Tilføjelse af en dedikeret "
3752 "tilbagekalder\n"
3753 "          kan medføre at nogle versioner af PGP afviser denne nøgle.\n"
3754
3755 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3756 msgstr ""
3757 "Du må ikke tilføje en dedikeret tilbagekalder til en nøgle i PGP 2.x-stil.\n"
3758
3759 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3760 msgstr "Indtast bruger'id for den dedikerede tilbagekalder: "
3761
3762 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3763 msgstr "kan ikke udpege en nøgle i PGP 2.x-stil som dedikeret tilbagekalder\n"
3764
3765 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3766 msgstr "du kan ikke udpege en nøgle som dets egen dedikerede tilbagekalder\n"
3767
3768 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3769 msgstr "denne nøgle er allerede blevet dedikeret som en tilbagekalder\n"
3770
3771 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3772 msgstr ""
3773 "ADVARSEL: Udpegning af en nøgle som en dedikeret tilbagekalder kan ikke "
3774 "fortrydes!\n"
3775
3776 msgid ""
3777 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3778 msgstr ""
3779 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
3780 "tilbagekalder? (j/N) "
3781
3782 #, fuzzy
3783 #| msgid ""
3784 #| "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3785 msgid ""
3786 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3787 "N) "
3788 msgstr ""
3789 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
3790 "tilbagekalder? (j/N) "
3791
3792 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3793 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for en undernøgle.\n"
3794
3795 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3796 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for den primære nøgle.\n"
3797
3798 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3799 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3800
3801 #, c-format
3802 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3803 msgstr "underskriftsundernøgle %s er allerede krydscertificeret\n"
3804
3805 #, c-format
3806 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3807 msgstr ""
3808 "undernøgle %s underskriver ikke og skal derfor ikke være krydscertificeret\n"
3809
3810 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3811 msgstr "Vælg venligst præcis en bruger-id.\n"
3812
3813 #, c-format
3814 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3815 msgstr "udelader v3 egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
3816
3817 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3818 msgstr "Indtast din foretrukne nøglerserveradresse: "
3819
3820 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3821 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at erstatte den? (j/N) "
3822
3823 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3824 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at slette den? (j/N) "
3825
3826 msgid "Enter the notation: "
3827 msgstr "Indtast notationen: "
3828
3829 msgid "Proceed? (y/N) "
3830 msgstr "Fortsæt? (j/N) "
3831
3832 #, c-format
3833 msgid "No user ID with index %d\n"
3834 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3835
3836 #, c-format
3837 msgid "No user ID with hash %s\n"
3838 msgstr "Ingen bruger-id med hash %s\n"
3839
3840 #, fuzzy, c-format
3841 #| msgid "No subkey with index %d\n"
3842 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3843 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
3844
3845 #, c-format
3846 msgid "No subkey with index %d\n"
3847 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
3848
3849 #, c-format
3850 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3851 msgstr "bruger-id: »%s«\n"
3852
3853 #, c-format
3854 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3855 msgstr "underskrevet af din nøgle %s den %s%s%s\n"
3856
3857 msgid " (non-exportable)"
3858 msgstr " (kan ikke eksporteres)"
3859
3860 #, c-format
3861 msgid "This signature expired on %s.\n"
3862 msgstr "Denne underskrift udløb den %s.\n"
3863
3864 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3865 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at tilbagekalde den? (j/N) "
3866
3867 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3868 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne underskrift? (j/N) "
3869
3870 msgid "Not signed by you.\n"
3871 msgstr "Ikke underskrevet af dig.\n"
3872
3873 #, c-format
3874 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3875 msgstr "Du har underskrevet disse bruger-id'er på nøgle %s:\n"
3876
3877 msgid " (non-revocable)"
3878 msgstr " (kan ikke tilbagekaldes)"
3879
3880 #, c-format
3881 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3882 msgstr "tilbagekaldt af din nøgle %s på %s\n"
3883
3884 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3885 msgstr "Du er i gang med at tilbagekalde disse underskrifter:\n"
3886
3887 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3888 msgstr "Opret tilbagekaldscertifikaterne? (j/N) "
3889
3890 msgid "no secret key\n"
3891 msgstr "ingen hemmelig nøgle\n"
3892
3893 #, c-format
3894 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3895 msgstr ""
3896
3897 #, c-format
3898 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3899 msgstr "bruger-id »%s« er allerede tilbagekaldt\n"
3900
3901 #, c-format
3902 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3903 msgstr ""
3904 "ADVARSEL: En bruger-id-underskrift er dateret %d sekunder inde i fremtiden\n"
3905
3906 #, c-format
3907 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3908 msgstr "Nøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3909
3910 #, c-format
3911 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3912 msgstr "Undernøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3913
3914 #, c-format
3915 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3916 msgstr "Viser %s billed'id med størrelse %ld for nøgle %s (uid %d)\n"
3917
3918 #, fuzzy, c-format
3919 #| msgid "preference `%s' duplicated\n"
3920 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3921 msgstr "præference »%s« duplikeret\n"
3922
3923 msgid "too many cipher preferences\n"
3924 msgstr "for mange chifferpræferencer\n"
3925
3926 msgid "too many digest preferences\n"
3927 msgstr "for mange sammendragpræferencer\n"
3928
3929 msgid "too many compression preferences\n"
3930 msgstr "for mange komprimeringspræferencer\n"
3931
3932 #, fuzzy, c-format
3933 #| msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3934 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3935 msgstr "ugyldigt punkt »%s« i præferencestreng\n"
3936
3937 msgid "writing direct signature\n"
3938 msgstr "skriver direkte underskrift\n"
3939
3940 msgid "writing self signature\n"
3941 msgstr "skriver egenunderskrift\n"
39