Auto-updates
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "POT-Creation-Date: 2002-09-11 15:11+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2000-03-07 22:51+01:00\n"
12 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
13 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: util/secmem.c:88
19 #, fuzzy
20 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
21 msgstr "Advarsel: benytter ubeskyttet hukommelse!\n"
22
23 #: util/secmem.c:89
24 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
25 msgstr ""
26
27 #: util/secmem.c:326
28 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
29 msgstr "operation er ikke mulig uden beskyttet hukommelse indlæst\n"
30
31 #: util/secmem.c:327
32 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
33 msgstr "(du kan have brugt et forkert program til denne opgave)\n"
34
35 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
36 msgid "yes"
37 msgstr "ja"
38
39 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
40 msgid "yY"
41 msgstr "jJ"
42
43 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
44 msgid "no"
45 msgstr "n"
46
47 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
48 msgid "nN"
49 msgstr "nN"
50
51 #: g10/keyedit.c:901 util/miscutil.c:333
52 msgid "quit"
53 msgstr "afslut"
54
55 #: util/miscutil.c:336
56 msgid "qQ"
57 msgstr "aA"
58
59 #: util/errors.c:54
60 msgid "general error"
61 msgstr "generel fejl"
62
63 #: util/errors.c:55
64 msgid "unknown packet type"
65 msgstr "ukendt pakketype"
66
67 #: util/errors.c:56
68 msgid "unknown version"
69 msgstr "ukendt version"
70
71 #: util/errors.c:57
72 msgid "unknown pubkey algorithm"
73 msgstr "ukendt offentlig nøglealgoritme"
74
75 #: util/errors.c:58
76 msgid "unknown digest algorithm"
77 msgstr "ukendt sammenfatningsalgoritme"
78
79 #: util/errors.c:59
80 msgid "bad public key"
81 msgstr "dårlig offentlig nøgle"
82
83 #: util/errors.c:60
84 msgid "bad secret key"
85 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
86
87 #: util/errors.c:61
88 msgid "bad signature"
89 msgstr "dårlig signatur"
90
91 #: util/errors.c:62
92 msgid "checksum error"
93 msgstr "tjeksumsfejl"
94
95 #: util/errors.c:63
96 msgid "bad passphrase"
97 msgstr "dårlig kodesætning"
98
99 #: util/errors.c:64
100 msgid "public key not found"
101 msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
102
103 #: util/errors.c:65
104 msgid "unknown cipher algorithm"
105 msgstr "ukendt cifferalgoritme "
106
107 #: util/errors.c:66
108 msgid "can't open the keyring"
109 msgstr "kan ikke åbne nøgleringen"
110
111 #: util/errors.c:67
112 msgid "invalid packet"
113 msgstr "ugyldig pakke"
114
115 #: util/errors.c:68
116 msgid "invalid armor"
117 msgstr "ugyldig rustning"
118
119 #: util/errors.c:69
120 msgid "no such user id"
121 msgstr "ikke-eksisterende bruger id"
122
123 #: util/errors.c:70
124 msgid "secret key not available"
125 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
126
127 #: util/errors.c:71
128 msgid "wrong secret key used"
129 msgstr "forkert hemmelig nøgle brugt"
130
131 #: util/errors.c:72
132 msgid "not supported"
133 msgstr "ikke understøttet"
134
135 #: util/errors.c:73
136 msgid "bad key"
137 msgstr "dårlig nøgle"
138
139 #: util/errors.c:74
140 msgid "file read error"
141 msgstr "fillæsningsfejl"
142
143 #: util/errors.c:75
144 msgid "file write error"
145 msgstr "filskrivningsfejl"
146
147 #: util/errors.c:76
148 msgid "unknown compress algorithm"
149 msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
150
151 #: util/errors.c:77
152 msgid "file open error"
153 msgstr "filåbningsfejl"
154
155 #: util/errors.c:78
156 msgid "file create error"
157 msgstr "filoprettelsesfejl"
158
159 #: util/errors.c:79
160 msgid "invalid passphrase"
161 msgstr "ugyldig kodesætning"
162
163 #: util/errors.c:80
164 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
165 msgstr "uimplementeret offentlig nøglealgoritme"
166
167 #: util/errors.c:81
168 msgid "unimplemented cipher algorithm"
169 msgstr "uimplementeret cifferalgoritme"
170
171 #: util/errors.c:82
172 msgid "unknown signature class"
173 msgstr "ukendt signaturklasse"
174
175 #: util/errors.c:83
176 msgid "trust database error"
177 msgstr "tillidsdatabasefejl"
178
179 #: util/errors.c:84
180 msgid "bad MPI"
181 msgstr "dårlig mpi"
182
183 #: util/errors.c:85
184 msgid "resource limit"
185 msgstr "resursegrænse"
186
187 #: util/errors.c:86
188 msgid "invalid keyring"
189 msgstr "ugyldig nøglering"
190
191 #: util/errors.c:87
192 msgid "bad certificate"
193 msgstr "ugyldigt certifikat"
194
195 #: util/errors.c:88
196 msgid "malformed user id"
197 msgstr "dårlig bruger-id"
198
199 #: util/errors.c:89
200 msgid "file close error"
201 msgstr "fillukningsfejl"
202
203 #: util/errors.c:90
204 msgid "file rename error"
205 msgstr "filomdøbningsfejl"
206
207 #: util/errors.c:91
208 msgid "file delete error"
209 msgstr "filsletningsfejl"
210
211 #: util/errors.c:92
212 msgid "unexpected data"
213 msgstr "uforventet data"
214
215 #: util/errors.c:93
216 msgid "timestamp conflict"
217 msgstr "tidsstempelkonflikt"
218
219 #: util/errors.c:94
220 msgid "unusable pubkey algorithm"
221 msgstr "uanvendelig offentlig nøglealgoritme"
222
223 #: util/errors.c:95
224 msgid "file exists"
225 msgstr "fil eksisterer"
226
227 #: util/errors.c:96
228 msgid "weak key"
229 msgstr "svag nøgle"
230
231 #: util/errors.c:97
232 msgid "invalid argument"
233 msgstr "ugyldigt argument"
234
235 #: util/errors.c:98
236 msgid "bad URI"
237 msgstr "ugyldig URI"
238
239 #: util/errors.c:99
240 msgid "unsupported URI"
241 msgstr "ikke-understøttet URI"
242
243 #: util/errors.c:100
244 msgid "network error"
245 msgstr "netværksfejl"
246
247 #: util/errors.c:102
248 msgid "not encrypted"
249 msgstr "ikke krypteret"
250
251 #: util/errors.c:103
252 msgid "not processed"
253 msgstr "ikke bearbejdet"
254
255 #. the key cannot be used for a specific usage
256 #: util/errors.c:105
257 #, fuzzy
258 msgid "unusable public key"
259 msgstr "dårlig offentlig nøgle"
260
261 #: util/errors.c:106
262 #, fuzzy
263 msgid "unusable secret key"
264 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
265
266 #: util/errors.c:107
267 #, fuzzy
268 msgid "keyserver error"
269 msgstr "generel fejl"
270
271 #: util/logger.c:249
272 #, c-format
273 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
274 msgstr "... dette er en fejl (%s:%d:%s)\n"
275
276 #: util/logger.c:255
277 #, c-format
278 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
279 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
280
281 #: cipher/random.c:157
282 msgid "no entropy gathering module detected\n"
283 msgstr ""
284
285 #: cipher/random.c:381 g10/import.c:195 g10/keygen.c:1809
286 #, c-format
287 msgid "can't open `%s': %s\n"
288 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
289
290 #: cipher/random.c:385
291 #, fuzzy, c-format
292 msgid "can't stat `%s': %s\n"
293 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
294
295 #: cipher/random.c:390
296 #, c-format
297 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
298 msgstr ""
299
300 #: cipher/random.c:395
301 msgid "note: random_seed file is empty\n"
302 msgstr ""
303
304 #: cipher/random.c:401
305 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
306 msgstr ""
307
308 #: cipher/random.c:409
309 #, fuzzy, c-format
310 msgid "can't read `%s': %s\n"
311 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
312
313 #: cipher/random.c:447
314 msgid "note: random_seed file not updated\n"
315 msgstr ""
316
317 #: cipher/random.c:467
318 #, fuzzy, c-format
319 msgid "can't create `%s': %s\n"
320 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
321
322 #: cipher/random.c:474
323 #, fuzzy, c-format
324 msgid "can't write `%s': %s\n"
325 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
326
327 #: cipher/random.c:477
328 #, fuzzy, c-format
329 msgid "can't close `%s': %s\n"
330 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
331
332 #: cipher/random.c:723
333 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
334 msgstr "ADVARSEL: bruger usikker tilfældig-nummer-generator!!!\n"
335
336 #: cipher/random.c:724
337 msgid ""
338 "The random number generator is only a kludge to let\n"
339 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
340 "\n"
341 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
342 "\n"
343 msgstr ""
344 "Den tilfældige nummer generator er kun en \"kludge\" for at\n"
345 "lade den køre - det er ikke en stærk RNG!\n"
346 "\n"
347 "BENYT IKKE DATA GENERERET AF DETTE PROGRAM!!!\n"
348 "\n"
349
350 #: cipher/rndlinux.c:134
351 #, c-format
352 msgid ""
353 "\n"
354 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
355 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
356 msgstr ""
357 "\n"
358 "Ikke nok tilfældige byte tilgængelig.  Please do some other work to give\n"
359 "the OS a chance to collect more entropy! (Kræver %d byte mere)\n"
360
361 #: g10/g10.c:307
362 msgid ""
363 "@Commands:\n"
364 " "
365 msgstr ""
366 "@Kommandoer:\n"
367 " "
368
369 #: g10/g10.c:309
370 msgid "|[file]|make a signature"
371 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
372
373 #: g10/g10.c:310
374 msgid "|[file]|make a clear text signature"
375 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
376
377 #: g10/g10.c:311
378 msgid "make a detached signature"
379 msgstr "opret en separat signatur"
380
381 #: g10/g10.c:312
382 msgid "encrypt data"
383 msgstr "kryptér data"
384
385 #: g10/g10.c:313
386 msgid "|[files]|encrypt files"
387 msgstr ""
388
389 #: g10/g10.c:314
390 msgid "encryption only with symmetric cipher"
391 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
392
393 #: g10/g10.c:315
394 msgid "store only"
395 msgstr "gem kun"
396
397 #: g10/g10.c:316
398 msgid "decrypt data (default)"
399 msgstr "afkryptér data (standard)"
400
401 #: g10/g10.c:317
402 msgid "|[files]|decrypt files"
403 msgstr ""
404
405 #: g10/g10.c:318
406 msgid "verify a signature"
407 msgstr "godkend en signatur"
408
409 #: g10/g10.c:320
410 msgid "list keys"
411 msgstr "vis nøgler"
412
413 #: g10/g10.c:322
414 msgid "list keys and signatures"
415 msgstr "vis nøgler og signaturer"
416
417 #: g10/g10.c:323
418 msgid "check key signatures"
419 msgstr "tjek nøglesignaturer"
420
421 #: g10/g10.c:324
422 msgid "list keys and fingerprints"
423 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
424
425 #: g10/g10.c:325
426 msgid "list secret keys"
427 msgstr "vis hemmelige nøgler"
428
429 #: g10/g10.c:326
430 msgid "generate a new key pair"
431 msgstr "generér et nyt nøglepar"
432
433 #: g10/g10.c:327
434 #, fuzzy
435 msgid "remove keys from the public keyring"
436 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
437
438 #: g10/g10.c:329
439 #, fuzzy
440 msgid "remove keys from the secret keyring"
441 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
442
443 #: g10/g10.c:330
444 msgid "sign a key"
445 msgstr "signér en nøgle"
446
447 #: g10/g10.c:331
448 msgid "sign a key locally"
449 msgstr "signér en nøgle lokalt"
450
451 #: g10/g10.c:332
452 #, fuzzy
453 msgid "sign a key non-revocably"
454 msgstr "signér en nøgle lokalt"
455
456 #: g10/g10.c:333
457 #, fuzzy
458 msgid "sign a key locally and non-revocably"
459 msgstr "signér en nøgle lokalt"
460
461 #: g10/g10.c:334
462 msgid "sign or edit a key"
463 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
464
465 #: g10/g10.c:335
466 msgid "generate a revocation certificate"
467 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
468
469 #: g10/g10.c:337
470 msgid "export keys"
471 msgstr "eksportér nøgler"
472
473 #: g10/g10.c:338
474 msgid "export keys to a key server"
475 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
476
477 #: g10/g10.c:339
478 msgid "import keys from a key server"
479 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
480
481 #: g10/g10.c:341
482 #, fuzzy
483 msgid "search for keys on a key server"
484 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
485
486 #: g10/g10.c:343
487 #, fuzzy
488 msgid "update all keys from a keyserver"
489 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
490
491 #: g10/g10.c:347
492 msgid "import/merge keys"
493 msgstr "importér/fusionér nøgler"
494
495 #: g10/g10.c:349
496 msgid "list only the sequence of packets"
497 msgstr "vis kun pakkesekvensen"
498
499 #: g10/g10.c:351
500 msgid "export the ownertrust values"
501 msgstr "eksportér ejertillidsværdierne"
502
503 #: g10/g10.c:353
504 msgid "import ownertrust values"
505 msgstr "importér ejertillidsværdierne"
506
507 #: g10/g10.c:355
508 msgid "update the trust database"
509 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
510
511 #: g10/g10.c:357
512 #, fuzzy
513 msgid "unattended trust database update"
514 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
515
516 #: g10/g10.c:358
517 msgid "fix a corrupted trust database"
518 msgstr "reparér en ødelagt tillidsdatabase"
519
520 #: g10/g10.c:359
521 msgid "De-Armor a file or stdin"
522 msgstr "De-beskydt en fil el. stdin"
523
524 #: g10/g10.c:361
525 msgid "En-Armor a file or stdin"
526 msgstr "Beskydt en fil el. stdin"
527
528 #: g10/g10.c:363
529 msgid "|algo [files]|print message digests"
530 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
531
532 #: g10/g10.c:367
533 msgid ""
534 "@\n"
535 "Options:\n"
536 " "
537 msgstr ""
538 "@\n"
539 "Indstillinger:\n"
540 " "
541
542 #: g10/g10.c:369
543 msgid "create ascii armored output"
544 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
545
546 #: g10/g10.c:371
547 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
548 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
549
550 #: g10/g10.c:374
551 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
552 msgstr "|NAME|brug NAME som standard modtager"
553
554 #: g10/g10.c:376
555 msgid "use the default key as default recipient"
556 msgstr "brug standard nøglen som standard modtager"
557
558 #: g10/g10.c:382
559 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
560 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
561
562 #: g10/g10.c:383
563 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
564 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
565
566 #: g10/g10.c:385
567 msgid "use canonical text mode"
568 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
569
570 #: g10/g10.c:392
571 msgid "use as output file"
572 msgstr "brug som uddatafil"
573
574 #: g10/g10.c:393
575 msgid "verbose"
576 msgstr "meddelsom"
577
578 #: g10/g10.c:394
579 msgid "be somewhat more quiet"
580 msgstr "vær mere stille"
581
582 #: g10/g10.c:395
583 msgid "don't use the terminal at all"
584 msgstr "brug overhovedet ikke terminalen"
585
586 #: g10/g10.c:396
587 msgid "force v3 signatures"
588 msgstr "tving v3 signaturer"
589
590 #: g10/g10.c:397
591 #, fuzzy
592 msgid "do not force v3 signatures"
593 msgstr "tving v3 signaturer"
594
595 #: g10/g10.c:398
596 #, fuzzy
597 msgid "force v4 key signatures"
598 msgstr "tving v3 signaturer"
599
600 #: g10/g10.c:399
601 #, fuzzy
602 msgid "do not force v4 key signatures"
603 msgstr "tving v3 signaturer"
604
605 #: g10/g10.c:400
606 msgid "always use a MDC for encryption"
607 msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
608
609 #: g10/g10.c:402
610 #, fuzzy
611 msgid "never use a MDC for encryption"
612 msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
613
614 #: g10/g10.c:404
615 msgid "do not make any changes"
616 msgstr "lav ingen ændringer"
617
618 #: g10/g10.c:405
619 msgid "prompt before overwriting"
620 msgstr ""
621
622 #: g10/g10.c:406
623 msgid "use the gpg-agent"
624 msgstr ""
625
626 #: g10/g10.c:409
627 msgid "batch mode: never ask"
628 msgstr "kørselsmodus: spørg aldrig"
629
630 #: g10/g10.c:410
631 msgid "assume yes on most questions"
632 msgstr "forvent ja til de fleste sprøgsmål"
633
634 #: g10/g10.c:411
635 msgid "assume no on most questions"
636 msgstr "forvent nej til de fleste sprøgsmål"
637
638 #: g10/g10.c:412
639 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
640 msgstr "tilføj denne nøglering til nøgleringslisten"
641
642 #: g10/g10.c:413
643 msgid "add this secret keyring to the list"
644 msgstr "tilføj denne hemmeligenøglering til listen"
645
646 #: g10/g10.c:414
647 msgid "show which keyring a listed key is on"
648 msgstr ""
649
650 #: g10/g10.c:415
651 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
652 msgstr "|NAME|brug NAME som standard hemmelignøgle"
653
654 #: g10/g10.c:416
655 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
656 msgstr "|HOST|brug denne nøgletjener til at slå nøgler op"
657
658 #: g10/g10.c:420
659 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
660 msgstr "|NAME|sæt terminal karaktersæt til NAME"
661
662 #: g10/g10.c:421
663 msgid "read options from file"
664 msgstr "læs indstillinger fra fil"
665
666 #: g10/g10.c:425
667 msgid "|FD|write status info to this FD"
668 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
669
670 #: g10/g10.c:427
671 #, fuzzy
672 msgid "|[file]|write status info to file"
673 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
674
675 #: g10/g10.c:439
676 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/g10.c:440
680 msgid "|FILE|load extension module FILE"
681 msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
682
683 #: g10/g10.c:441
684 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
685 msgstr "emulér modusen beskrevet i RFC1991"
686
687 #: g10/g10.c:442
688 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
689 msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
690
691 #: g10/g10.c:443
692 #, fuzzy
693 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
694 msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
695
696 #: g10/g10.c:449
697 msgid "|N|use passphrase mode N"
698 msgstr "|N|brug pasfrasemodus N"
699
700 #: g10/g10.c:451
701 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
702 msgstr "|NAME|brug meddelelses resuméalgoritme NAME for pasfrase"
703
704 #: g10/g10.c:453
705 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
706 msgstr "|NAME|brug cifrealgoritme NAME for pasfrase"
707
708 #: g10/g10.c:455
709 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
710 msgstr "|NAME|brug cifferalgoritme NAME"
711
712 #: g10/g10.c:456
713 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
714 msgstr "|NAME|brug meddelelsesresumé algoritme NAME"
715
716 #: g10/g10.c:458
717 msgid "|N|use compress algorithm N"
718 msgstr "|N|brug kompresalgoritme N"
719
720 #: g10/g10.c:459
721 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
722 msgstr ""
723
724 #: g10/g10.c:460
725 msgid "Show Photo IDs"
726 msgstr ""
727
728 #: g10/g10.c:461
729 msgid "Don't show Photo IDs"
730 msgstr ""
731
732 #: g10/g10.c:462
733 msgid "Set command line to view Photo IDs"
734 msgstr ""
735
736 #: g10/g10.c:468
737 msgid ""
738 "@\n"
739 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
740 msgstr ""
741
742 #: g10/g10.c:471
743 msgid ""
744 "@\n"
745 "Examples:\n"
746 "\n"
747 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
748 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
749 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
750 " --list-keys [names]        show keys\n"
751 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
752 msgstr ""
753 "@\n"
754 "Eksempler:\n"
755 "\n"
756 " -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
757 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
758 " --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
759 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
760 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
761
762 #: g10/g10.c:623
763 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
764 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
765
766 #: g10/g10.c:627
767 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
768 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
769
770 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
771 #: g10/g10.c:630
772 msgid ""
773 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
774 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
775 "default operation depends on the input data\n"
776 msgstr ""
777 "Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
778 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
779 "standard operation afhænger af inddata\n"
780
781 #: g10/g10.c:641
782 msgid ""
783 "\n"
784 "Supported algorithms:\n"
785 msgstr ""
786 "\n"
787 "Understøttede algoritmer:\n"
788
789 #: g10/g10.c:745
790 msgid "usage: gpg [options] "
791 msgstr "brug: gpg [flag] "
792
793 #: g10/g10.c:802
794 msgid "conflicting commands\n"
795 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
796
797 #: g10/g10.c:820
798 #, c-format
799 msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
800 msgstr ""
801
802 #: g10/g10.c:983
803 #, c-format
804 msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
805 msgstr ""
806
807 #: g10/g10.c:986
808 #, c-format
809 msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
810 msgstr ""
811
812 #: g10/g10.c:989
813 #, c-format
814 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on %s \"%s\"\n"
815 msgstr ""
816
817 #: g10/g10.c:993
818 #, c-format
819 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on %s \"%s\"\n"
820 msgstr ""
821
822 #: g10/g10.c:1168
823 #, fuzzy, c-format
824 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
825 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
826
827 #: g10/g10.c:1204
828 #, c-format
829 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
830 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
831
832 #: g10/g10.c:1208
833 #, c-format
834 msgid "option file `%s': %s\n"
835 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
836
837 #: g10/g10.c:1215
838 #, c-format
839 msgid "reading options from `%s'\n"
840 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
841
842 #: g10/g10.c:1390
843 #, c-format
844 msgid "cipher extension \"%s\" not loaded due to unsafe permissions\n"
845 msgstr ""
846
847 #: g10/g10.c:1523
848 #, c-format
849 msgid "%s is not a valid character set\n"
850 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
851
852 #: g10/g10.c:1541
853 msgid "could not parse keyserver URI\n"
854 msgstr ""
855
856 #: g10/g10.c:1550
857 #, fuzzy, c-format
858 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
859 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
860
861 #: g10/g10.c:1553
862 #, fuzzy
863 msgid "invalid import options\n"
864 msgstr "ugyldig rustning"
865
866 #: g10/g10.c:1560
867 #, fuzzy, c-format
868 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
869 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
870
871 #: g10/g10.c:1563
872 #, fuzzy
873 msgid "invalid export options\n"
874 msgstr "ugyldig nøglering"
875
876 #: g10/g10.c:1569
877 #, c-format
878 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
879 msgstr ""
880
881 #: g10/g10.c:1688
882 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
883 msgstr ""
884
885 #: g10/g10.c:1692
886 #, c-format
887 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
888 msgstr ""
889
890 #: g10/g10.c:1699 g10/g10.c:1710
891 #, c-format
892 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
893 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
894
895 #: g10/g10.c:1701 g10/g10.c:1721
896 #, c-format
897 msgid "%s not allowed with %s!\n"
898 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
899
900 #: g10/g10.c:1704
901 #, c-format
902 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
903 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
904
905 #: g10/g10.c:1731
906 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
907 msgstr ""
908
909 #: g10/g10.c:1737
910 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
911 msgstr ""
912
913 #: g10/g10.c:1743
914 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
915 msgstr ""
916
917 #: g10/g10.c:1756
918 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
919 msgstr ""
920
921 #: g10/encode.c:408 g10/encode.c:458 g10/encode.c:707 g10/g10.c:1770
922 #: g10/sign.c:646 g10/sign.c:878
923 #, c-format
924 msgid "this message may not be usable by %s\n"
925 msgstr ""
926
927 #: g10/g10.c:1818 g10/g10.c:1836
928 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
929 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
930
931 #: g10/g10.c:1824 g10/g10.c:1842
932 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
933 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
934
935 #: g10/g10.c:1830
936 #, fuzzy
937 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
938 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
939
940 #: g10/g10.c:1845
941 #, c-format
942 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
943 msgstr ""
944
945 #: g10/g10.c:1847
946 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
947 msgstr ""
948
949 #: g10/g10.c:1849
950 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
951 msgstr ""
952
953 #: g10/g10.c:1851
954 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
955 msgstr ""
956
957 #: g10/g10.c:1854
958 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
959 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
960
961 #: g10/g10.c:1858
962 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
963 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
964
965 #: g10/g10.c:1862
966 #, fuzzy
967 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
968 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
969
970 #: g10/g10.c:1868
971 #, fuzzy
972 msgid "invalid default preferences\n"
973 msgstr "vis præferencer"
974
975 #: g10/g10.c:1876
976 #, fuzzy
977 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
978 msgstr "vis præferencer"
979
980 #: g10/g10.c:1880
981 #, fuzzy
982 msgid "invalid personal digest preferences\n"
983 msgstr "vis præferencer"
984
985 #: g10/g10.c:1884
986 #, fuzzy
987 msgid "invalid personal compress preferences\n"
988 msgstr "vis præferencer"
989
990 # er det klogt at oversætte TrustDB?
991 #: g10/g10.c:1977
992 #, c-format
993 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
994 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
995
996 #: g10/g10.c:1987
997 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
998 msgstr ""
999
1000 #: g10/g10.c:1997
1001 msgid "--store [filename]"
1002 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
1003
1004 #: g10/g10.c:2004
1005 msgid "--symmetric [filename]"
1006 msgstr "--symmetric [filnavn]"
1007
1008 #: g10/g10.c:2012
1009 msgid "--encrypt [filename]"
1010 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
1011
1012 #: g10/g10.c:2029
1013 msgid "--sign [filename]"
1014 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
1015
1016 #: g10/g10.c:2042
1017 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1018 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
1019
1020 #: g10/g10.c:2056
1021 #, fuzzy
1022 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1023 msgstr "--symmetric [filnavn]"
1024
1025 #: g10/g10.c:2065
1026 msgid "--clearsign [filename]"
1027 msgstr "--clearsign [filnavn]"
1028
1029 #: g10/g10.c:2083
1030 msgid "--decrypt [filename]"
1031 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
1032
1033 #: g10/g10.c:2094
1034 msgid "--sign-key user-id"
1035 msgstr "--sign-key bruger-id"
1036
1037 #: g10/g10.c:2102
1038 msgid "--lsign-key user-id"
1039 msgstr "--lsign-key bruger-id"
1040
1041 #: g10/g10.c:2110
1042 #, fuzzy
1043 msgid "--nrsign-key user-id"
1044 msgstr "--sign-key bruger-id"
1045
1046 #: g10/g10.c:2118
1047 #, fuzzy
1048 msgid "--nrlsign-key user-id"
1049 msgstr "--sign-key bruger-id"
1050
1051 #: g10/g10.c:2126
1052 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1053 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
1054
1055 #: g10/encode.c:416 g10/g10.c:2182 g10/sign.c:789
1056 #, c-format
1057 msgid "can't open %s: %s\n"
1058 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1059
1060 #: g10/g10.c:2197
1061 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1062 msgstr "-k[v][v][v][c] [bruger-id] [nøglering]"
1063
1064 #: g10/g10.c:2289
1065 #, c-format
1066 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1067 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
1068
1069 #: g10/g10.c:2297
1070 #, c-format
1071 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1072 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
1073
1074 #: g10/g10.c:2384
1075 #, c-format
1076 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1077 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
1078
1079 #: g10/g10.c:2470
1080 msgid "[filename]"
1081 msgstr "[filnavn]"
1082
1083 #: g10/g10.c:2474
1084 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1085 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
1086
1087 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2477 g10/verify.c:94
1088 #: g10/verify.c:139
1089 #, c-format
1090 msgid "can't open `%s'\n"
1091 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
1092
1093 #: g10/g10.c:2691
1094 msgid ""
1095 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1096 "an '='\n"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: g10/g10.c:2700
1100 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1101 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1102
1103 #: g10/g10.c:2737
1104 #, fuzzy
1105 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1106 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1107
1108 #: g10/g10.c:2739
1109 #, fuzzy
1110 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1111 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1112
1113 #: g10/armor.c:314
1114 #, c-format
1115 msgid "armor: %s\n"
1116 msgstr "panser: %s\n"
1117
1118 #: g10/armor.c:343
1119 msgid "invalid armor header: "
1120 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
1121
1122 #: g10/armor.c:350
1123 msgid "armor header: "
1124 msgstr "panserhoved: "
1125
1126 #: g10/armor.c:361
1127 msgid "invalid clearsig header\n"
1128 msgstr ""
1129
1130 #: g10/armor.c:413
1131 msgid "nested clear text signatures\n"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: g10/armor.c:537
1135 msgid "invalid dash escaped line: "
1136 msgstr ""
1137
1138 #: g10/armor.c:549
1139 msgid "unexpected armor:"
1140 msgstr "uforventet beskyttelse:"
1141
1142 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1143 #, c-format
1144 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1145 msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
1146
1147 #: g10/armor.c:718
1148 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1149 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
1150
1151 #: g10/armor.c:752
1152 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1153 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
1154
1155 #: g10/armor.c:756
1156 msgid "malformed CRC\n"
1157 msgstr "dårlig CRC\n"
1158
1159 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1160 #, c-format
1161 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1162 msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
1163
1164 #: g10/armor.c:780
1165 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1166 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
1167
1168 #: g10/armor.c:784
1169 msgid "error in trailer line\n"
1170 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
1171
1172 #: g10/armor.c:1057
1173 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1174 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
1175
1176 #: g10/armor.c:1062
1177 #, c-format
1178 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1179 msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
1180
1181 #: g10/armor.c:1066
1182 msgid ""
1183 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1184 msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
1185
1186 #: g10/pkclist.c:61
1187 msgid "No reason specified"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: g10/pkclist.c:63
1191 #, fuzzy
1192 msgid "Key is superseded"
1193 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
1194
1195 #: g10/pkclist.c:65
1196 msgid "Key has been compromised"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: g10/pkclist.c:67
1200 msgid "Key is no longer used"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: g10/pkclist.c:69
1204 msgid "User ID is no longer valid"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: g10/pkclist.c:73
1208 #, fuzzy
1209 msgid "reason for revocation: "
1210 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
1211
1212 #: g10/pkclist.c:90
1213 msgid "revocation comment: "
1214 msgstr ""
1215
1216 #. a string with valid answers
1217 #: g10/pkclist.c:252
1218 msgid "iImMqQsS"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: g10/pkclist.c:258
1222 #, fuzzy, c-format
1223 msgid ""
1224 "No trust value assigned to:\n"
1225 "%4u%c/%08lX %s \""
1226 msgstr ""
1227 "Ingen tillidsværdi tildelt til %lu:\n"
1228 "%4u%c/%08lX %s \""
1229
1230 #: g10/pkclist.c:270
1231 msgid ""
1232 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1233 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1234 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1235 "\n"
1236 msgstr ""
1237
1238 #: g10/pkclist.c:273
1239 #, c-format
1240 msgid " %d = Don't know\n"
1241 msgstr ""
1242
1243 #: g10/pkclist.c:274
1244 #, fuzzy, c-format
1245 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1246 msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
1247
1248 #: g10/pkclist.c:275
1249 #, c-format
1250 msgid " %d = I trust marginally\n"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: g10/pkclist.c:276
1254 #, c-format
1255 msgid " %d = I trust fully\n"
1256 msgstr ""
1257
1258 #: g10/pkclist.c:278
1259 #, c-format
1260 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1261 msgstr ""
1262
1263 #. not yet implemented
1264 #: g10/pkclist.c:281
1265 msgid " i = please show me more information\n"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: g10/pkclist.c:284
1269 msgid " m = back to the main menu\n"
1270 msgstr " m = tilbage til hovedmenu\n"
1271
1272 #: g10/pkclist.c:287
1273 msgid " s = skip this key\n"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: g10/pkclist.c:288
1277 msgid " q = quit\n"
1278 msgstr " q = afslut\n"
1279
1280 #: g10/pkclist.c:295
1281 msgid "Your decision? "
1282 msgstr "Dit valg? "
1283
1284 #: g10/pkclist.c:316
1285 #, fuzzy
1286 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1287 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
1288
1289 #: g10/pkclist.c:330
1290 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1291 msgstr ""
1292
1293 #: g10/pkclist.c:405
1294 #, c-format
1295 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1296 msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
1297
1298 #: g10/pkclist.c:412 g10/pkclist.c:424 g10/pkclist.c:518
1299 msgid "Use this key anyway? "
1300 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
1301
1302 #: g10/pkclist.c:417
1303 #, c-format
1304 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1305 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
1306
1307 #: g10/pkclist.c:438
1308 #, c-format
1309 msgid "%08lX: key has expired\n"
1310 msgstr "%08lX: nøgle er udløbet\n"
1311
1312 #: g10/pkclist.c:448
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid ""
1315 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1316 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1317
1318 #: g10/pkclist.c:454
1319 #, c-format
1320 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1321 msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
1322
1323 #: g10/pkclist.c:460
1324 #, c-format
1325 msgid ""
1326 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1327 "but it is accepted anyway\n"
1328 msgstr ""
1329
1330 #: g10/pkclist.c:466
1331 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1332 msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert ejeren\n"
1333
1334 #: g10/pkclist.c:471
1335 msgid "This key belongs to us\n"
1336 msgstr "Denne nøgle tilhører os\n"
1337
1338 #: g10/pkclist.c:513
1339 msgid ""
1340 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
1341 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
1342 "you may answer the next question with yes\n"
1343 "\n"
1344 msgstr ""
1345
1346 #: g10/pkclist.c:527 g10/pkclist.c:549
1347 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1348 msgstr "ADVARSEL: Bruger nøgle uden tillid!\n"
1349
1350 #: g10/pkclist.c:568
1351 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1352 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
1353
1354 #: g10/pkclist.c:569
1355 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1356 msgstr "         Dette kan betyde at signaturen er forfalsket.\n"
1357
1358 #: g10/pkclist.c:575
1359 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1360 msgstr "ADVARSEL: Denne undernøgle er blevet tilbagekaldt af dens ejer!\n"
1361
1362 #: g10/pkclist.c:580
1363 #, fuzzy
1364 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1365 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
1366
1367 #: g10/pkclist.c:585
1368 msgid "Note: This key has expired!\n"
1369 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
1370
1371 #: g10/pkclist.c:596
1372 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: g10/pkclist.c:598
1376 msgid ""
1377 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1378 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1379
1380 #: g10/pkclist.c:606
1381 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1382 msgstr "ADVARSEL: Vi tror IKKE på denne nøgle!\n"
1383
1384 #: g10/pkclist.c:607
1385 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1386 msgstr "         Signaturen er formentlig FORFALSKET.\n"
1387
1388 #: g10/pkclist.c:615
1389 msgid ""
1390 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1391 msgstr ""
1392
1393 #: g10/pkclist.c:617
1394 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1395 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører ejeren.\n"
1396
1397 #: g10/pkclist.c:770 g10/pkclist.c:794 g10/pkclist.c:946 g10/pkclist.c:1006
1398 #, c-format
1399 msgid "%s: skipped: %s\n"
1400 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1401
1402 #: g10/pkclist.c:780 g10/pkclist.c:978
1403 #, c-format
1404 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1405 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
1406
1407 #: g10/pkclist.c:811
1408 #, fuzzy
1409 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1410 msgstr ""
1411 "Du angav ikke en bruger-id. (du kan bruge \"-r\")\n"
1412 "\n"
1413
1414 #: g10/pkclist.c:824
1415 msgid ""
1416 "\n"
1417 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1418 msgstr ""
1419
1420 #: g10/pkclist.c:840
1421 msgid "No such user ID.\n"
1422 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
1423
1424 #: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:921
1425 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1426 msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt som standard modtager\n"
1427
1428 #: g10/pkclist.c:863
1429 msgid "Public key is disabled.\n"
1430 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
1431
1432 #: g10/pkclist.c:870
1433 #, fuzzy
1434 msgid "skipped: public key already set\n"
1435 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
1436
1437 #: g10/pkclist.c:913
1438 #, c-format
1439 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1440 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
1441
1442 #: g10/pkclist.c:958
1443 #, c-format
1444 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1445 msgstr "%s: udelod: offentlignøgle er slået fra\n"
1446
1447 #: g10/pkclist.c:1013
1448 msgid "no valid addressees\n"
1449 msgstr "ingen gyldige adresser\n"
1450
1451 #: g10/keygen.c:182
1452 #, c-format
1453 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1454 msgstr ""
1455
1456 #: g10/keygen.c:189
1457 #, c-format
1458 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1459 msgstr ""
1460
1461 #: g10/keygen.c:194
1462 #, fuzzy, c-format
1463 msgid "too many `%c' preferences\n"
1464 msgstr "vis præferencer"
1465
1466 #: g10/keygen.c:264
1467 #, fuzzy
1468 msgid "invalid character in preference string\n"
1469 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
1470
1471 #: g10/keygen.c:524
1472 #, fuzzy
1473 msgid "writing direct signature\n"
1474 msgstr "skriver selvsignatur\n"
1475
1476 #: g10/keygen.c:563
1477 msgid "writing self signature\n"
1478 msgstr "skriver selvsignatur\n"
1479
1480 #: g10/keygen.c:607
1481 msgid "writing key binding signature\n"
1482 msgstr ""
1483
1484 #: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1487 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1488
1489 #: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
1490 #, fuzzy, c-format
1491 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1492 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1493
1494 #: g10/keygen.c:941
1495 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1496 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
1497
1498 #: g10/keygen.c:943
1499 #, c-format
1500 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1501 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
1502
1503 #: g10/keygen.c:944
1504 #, c-format
1505 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1506 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
1507
1508 #: g10/keygen.c:946
1509 #, c-format
1510 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1511 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1512
1513 #: g10/keygen.c:948
1514 #, c-format
1515 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1516 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1517
1518 #: g10/keygen.c:949
1519 #, fuzzy, c-format
1520 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1521 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
1522
1523 #: g10/keygen.c:951
1524 #, fuzzy, c-format
1525 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1526 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1527
1528 #: g10/keygen.c:953
1529 #, fuzzy, c-format
1530 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1531 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1532
1533 #: g10/keyedit.c:576 g10/keygen.c:956
1534 msgid "Your selection? "
1535 msgstr "Dit valg? "
1536
1537 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
1538 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1539 msgstr ""
1540
1541 #: g10/keyedit.c:589 g10/keygen.c:998
1542 msgid "Invalid selection.\n"
1543 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1544
1545 #: g10/keygen.c:1011
1546 #, c-format
1547 msgid ""
1548 "About to generate a new %s keypair.\n"
1549 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1550 "              default keysize is 1024 bits\n"
1551 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1552 msgstr ""
1553
1554 #: g10/keygen.c:1020
1555 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1556 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
1557
1558 #: g10/keygen.c:1025
1559 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1560 msgstr "DSA tillader kun nøglestørrelser fra 512 til 1024\n"
1561
1562 #: g10/keygen.c:1027
1563 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1564 msgstr ""
1565
1566 #: g10/keygen.c:1030
1567 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1568 msgstr ""
1569
1570 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1571 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1572 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1573 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1574 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1575 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1576 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1577 #. * do whatever you want.
1578 #: g10/keygen.c:1041
1579 #, c-format
1580 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1581 msgstr ""
1582
1583 #: g10/keygen.c:1046
1584 msgid ""
1585 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1586 "computations take REALLY long!\n"
1587 msgstr ""
1588
1589 #: g10/keygen.c:1049
1590 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1591 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
1592
1593 #: g10/keygen.c:1050
1594 msgid ""
1595 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1596 "vulnerable to attacks!\n"
1597 msgstr ""
1598
1599 #: g10/keygen.c:1059
1600 #, c-format
1601 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1602 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1603
1604 #: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
1605 #, c-format
1606 msgid "rounded up to %u bits\n"
1607 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1608
1609 #: g10/keygen.c:1117
1610 msgid ""
1611 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1612 "         0 = key does not expire\n"
1613 "      <n>  = key expires in n days\n"
1614 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1615 "      <n>m = key expires in n months\n"
1616 "      <n>y = key expires in n years\n"
1617 msgstr ""
1618
1619 #: g10/keygen.c:1126
1620 msgid ""
1621 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1622 "         0 = signature does not expire\n"
1623 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1624 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1625 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1626 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1627 msgstr ""
1628
1629 #: g10/keygen.c:1148
1630 msgid "Key is valid for? (0) "
1631 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
1632
1633 #: g10/keygen.c:1150
1634 #, fuzzy
1635 msgid "Signature is valid for? (0) "
1636 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
1637
1638 #: g10/keygen.c:1155
1639 msgid "invalid value\n"
1640 msgstr "ugyldig værdi\n"
1641
1642 #: g10/keygen.c:1160
1643 #, fuzzy, c-format
1644 msgid "%s does not expire at all\n"
1645 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
1646
1647 #. print the date when the key expires
1648 #: g10/keygen.c:1167
1649 #, fuzzy, c-format
1650 msgid "%s expires at %s\n"
1651 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
1652
1653 #: g10/keygen.c:1173
1654 msgid ""
1655 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1656 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1657 msgstr ""
1658
1659 # virker j automatisk istedetfor y?
1660 #: g10/keygen.c:1178
1661 msgid "Is this correct (y/n)? "
1662 msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
1663
1664 #: g10/keygen.c:1221
1665 msgid ""
1666 "\n"
1667 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1668 "id\n"
1669 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1670 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1671 "\n"
1672 msgstr ""
1673
1674 #: g10/keygen.c:1233
1675 msgid "Real name: "
1676 msgstr "Rigtige navn: "
1677
1678 #: g10/keygen.c:1241
1679 msgid "Invalid character in name\n"
1680 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
1681
1682 #: g10/keygen.c:1243
1683 msgid "Name may not start with a digit\n"
1684 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
1685
1686 #: g10/keygen.c:1245
1687 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1688 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
1689
1690 #: g10/keygen.c:1253
1691 msgid "Email address: "
1692 msgstr "Epostadresse: "
1693
1694 #: g10/keygen.c:1264
1695 msgid "Not a valid email address\n"
1696 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
1697
1698 #: g10/keygen.c:1272
1699 msgid "Comment: "
1700 msgstr "Kommentar: "
1701
1702 #: g10/keygen.c:1278
1703 msgid "Invalid character in comment\n"
1704 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
1705
1706 #: g10/keygen.c:1301
1707 #, c-format
1708 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1709 msgstr "Du bruger '%s' tegnsættet.\n"
1710
1711 #: g10/keygen.c:1307
1712 #, c-format
1713 msgid ""
1714 "You selected this USER-ID:\n"
1715 "    \"%s\"\n"
1716 "\n"
1717 msgstr ""
1718 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
1719 "    \"%s\"\n"
1720 "\n"
1721
1722 #: g10/keygen.c:1311
1723 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1724 msgstr ""
1725
1726 #: g10/keygen.c:1316
1727 msgid "NnCcEeOoQq"
1728 msgstr "NnCcEeOoQq"
1729
1730 #: g10/keygen.c:1326
1731 #, fuzzy
1732 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1733 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1734
1735 #: g10/keygen.c:1327
1736 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1737 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1738
1739 #: g10/keygen.c:1346
1740 msgid "Please correct the error first\n"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: g10/keygen.c:1385
1744 msgid ""
1745 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1746 "\n"
1747 msgstr ""
1748 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
1749 "\n"
1750
1751 #: g10/keyedit.c:787 g10/keygen.c:1393
1752 #, fuzzy
1753 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1754 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
1755
1756 #: g10/keygen.c:1394
1757 #, c-format
1758 msgid "%s.\n"
1759 msgstr ""
1760
1761 #: g10/keygen.c:1400
1762 msgid ""
1763 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1764 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1765 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1766 "\n"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: g10/keygen.c:1421
1770 msgid ""
1771 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1772 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1773 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1774 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1775 msgstr ""
1776
1777 #: g10/keygen.c:1985
1778 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1779 msgstr "DSA nøglepar vil have 1024 bit.\n"
1780
1781 #: g10/keygen.c:2039
1782 msgid "Key generation canceled.\n"
1783 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
1784
1785 #: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
1786 #, fuzzy, c-format
1787 msgid "writing public key to `%s'\n"
1788 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
1789
1790 #: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
1791 #, fuzzy, c-format
1792 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1793 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1794
1795 #: g10/keygen.c:2205
1796 #, fuzzy, c-format
1797 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1798 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
1799
1800 #: g10/keygen.c:2211
1801 #, fuzzy, c-format
1802 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1803 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1804
1805 #: g10/keygen.c:2225
1806 #, fuzzy, c-format
1807 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1808 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1809
1810 #: g10/keygen.c:2232
1811 #, fuzzy, c-format
1812 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1813 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1814
1815 #: g10/keygen.c:2252
1816 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1817 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og signeret.\n"
1818
1819 #: g10/keygen.c:2253
1820 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: g10/keygen.c:2264
1824 msgid ""
1825 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1826 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1827 msgstr ""
1828
1829 #: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
1830 #, c-format
1831 msgid "Key generation failed: %s\n"
1832 msgstr ""
1833
1834 #: g10/keygen.c:2320 g10/sign.c:257
1835 #, c-format
1836 msgid ""
1837 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: g10/keygen.c:2322 g10/sign.c:259
1841 #, c-format
1842 msgid ""
1843 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1844 msgstr ""
1845
1846 #: g10/keygen.c:2331
1847 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: g10/keygen.c:2360
1851 msgid "Really create? "
1852 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
1853
1854 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:762
1855 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1856 msgstr ""
1857
1858 #: g10/encode.c:177 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:301 g10/tdbio.c:496
1859 #: g10/tdbio.c:557
1860 #, c-format
1861 msgid "%s: can't open: %s\n"
1862 msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
1863
1864 #: g10/encode.c:205 g10/sign.c:1035
1865 #, c-format
1866 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1867 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
1868
1869 #: g10/encode.c:210
1870 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1871 msgstr ""
1872
1873 #: g10/encode.c:229 g10/encode.c:486
1874 #, c-format
1875 msgid "`%s' already compressed\n"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: g10/encode.c:295 g10/encode.c:520
1879 #, c-format
1880 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1881 msgstr "%s: ADVARSEL: tom fil\n"
1882
1883 #: g10/encode.c:406
1884 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: g10/encode.c:422
1888 #, c-format
1889 msgid "reading from `%s'\n"
1890 msgstr "læser fra '%s'\n"
1891
1892 #: g10/encode.c:456
1893 msgid ""
1894 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: g10/encode.c:467 g10/encode.c:644
1898 #, c-format
1899 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1900 msgstr ""
1901
1902 #: g10/encode.c:558 g10/sign.c:758
1903 #, c-format
1904 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
1905 msgstr ""
1906
1907 #: g10/encode.c:703
1908 #, c-format
1909 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: g10/encode.c:735
1913 #, fuzzy, c-format
1914 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1915 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
1916
1917 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2289
1918 #, fuzzy, c-format
1919 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1920 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
1921
1922 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:213
1923 #, fuzzy, c-format
1924 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1925 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1926
1927 #: g10/export.c:222
1928 #, c-format
1929 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1930 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1931
1932 #: g10/export.c:238
1933 #, fuzzy, c-format
1934 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1935 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1936
1937 #: g10/export.c:246
1938 #, fuzzy, c-format
1939 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
1940 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1941
1942 #: g10/export.c:347
1943 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1944 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1945
1946 #: g10/getkey.c:151
1947 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1948 msgstr ""
1949
1950 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
1951 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
1952 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2393
1953 #, fuzzy
1954 msgid "[User id not found]"
1955 msgstr "[bruger ikke fundet]"
1956
1957 #: g10/getkey.c:1438
1958 #, c-format
1959 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1960 msgstr ""
1961
1962 #: g10/getkey.c:2109
1963 #, c-format
1964 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1965 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
1966
1967 #: g10/getkey.c:2156
1968 #, c-format
1969 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: g10/import.c:258
1973 #, c-format
1974 msgid "skipping block of type %d\n"
1975 msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
1976
1977 #: g10/import.c:267
1978 #, c-format
1979 msgid "%lu keys so far processed\n"
1980 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
1981
1982 #: g10/import.c:272
1983 #, c-format
1984 msgid "error reading `%s': %s\n"
1985 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1986
1987 #: g10/import.c:284
1988 #, c-format
1989 msgid "Total number processed: %lu\n"
1990 msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
1991
1992 #: g10/import.c:286
1993 #, fuzzy, c-format
1994 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1995 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
1996
1997 #: g10/import.c:289
1998 #, c-format
1999 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: g10/import.c:291
2003 #, c-format
2004 msgid "              imported: %lu"
2005 msgstr "           importerede: %lu"
2006
2007 #: g10/import.c:297
2008 #, c-format
2009 msgid "             unchanged: %lu\n"
2010 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2011
2012 #: g10/import.c:299
2013 #, c-format
2014 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2015 msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
2016
2017 #: g10/import.c:301
2018 #, c-format
2019 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2020 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2021
2022 #: g10/import.c:303
2023 #, c-format
2024 msgid "        new signatures: %lu\n"
2025 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
2026
2027 #: g10/import.c:305
2028 #, c-format
2029 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2030 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2031
2032 #: g10/import.c:307
2033 #, c-format
2034 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2035 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2036
2037 #: g10/import.c:309
2038 #, c-format
2039 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2040 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
2041
2042 #: g10/import.c:311
2043 #, c-format
2044 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2045 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
2046
2047 #: g10/import.c:313
2048 #, fuzzy, c-format
2049 msgid "          not imported: %lu\n"
2050 msgstr "           importerede: %lu"
2051
2052 #: g10/import.c:581 g10/import.c:830
2053 #, c-format
2054 msgid "key %08lX: no user ID\n"
2055 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2056
2057 #: g10/import.c:597
2058 #, fuzzy, c-format
2059 msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
2060 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2061
2062 #: g10/import.c:612
2063 #, fuzzy, c-format
2064 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2065 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2066
2067 #: g10/import.c:619
2068 #, c-format
2069 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
2070 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2071
2072 #: g10/import.c:621
2073 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2074 msgstr ""
2075
2076 #: g10/import.c:631 g10/import.c:903
2077 #, c-format
2078 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2079 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2080
2081 #: g10/import.c:636
2082 #, fuzzy, c-format
2083 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2084 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2085
2086 #: g10/import.c:646
2087 #, fuzzy, c-format
2088 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2089 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2090
2091 #: g10/import.c:651 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
2092 #, c-format
2093 msgid "writing to `%s'\n"
2094 msgstr "skriver til `%s'\n"
2095
2096 #: g10/import.c:654 g10/import.c:731 g10/import.c:850 g10/import.c:963
2097 #, c-format
2098 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2099 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2100
2101 #: g10/import.c:663
2102 #, fuzzy, c-format
2103 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
2104 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2105
2106 #: g10/import.c:685
2107 #, c-format
2108 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2109 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
2110
2111 #: g10/import.c:702 g10/import.c:920
2112 #, c-format
2113 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2114 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2115
2116 #: g10/import.c:709 g10/import.c:926
2117 #, c-format
2118 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2119 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2120
2121 #: g10/import.c:740
2122 #, fuzzy, c-format
2123 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
2124 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2125
2126 #: g10/import.c:743
2127 #, fuzzy, c-format
2128 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
2129 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2130
2131 #: g10/import.c:746
2132 #, fuzzy, c-format
2133 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
2134 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2135
2136 #: g10/import.c:749
2137 #, fuzzy, c-format
2138 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
2139 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2140
2141 #: g10/import.c:752
2142 #, fuzzy, c-format
2143 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
2144 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2145
2146 #: g10/import.c:755
2147 #, fuzzy, c-format
2148 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
2149 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2150
2151 #: g10/import.c:774
2152 #, fuzzy, c-format
2153 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
2154 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2155
2156 #: g10/import.c:844
2157 #, fuzzy, c-format
2158 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2159 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2160
2161 #: g10/import.c:855
2162 #, c-format
2163 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2164 msgstr ""
2165
2166 #. we can't merge secret keys
2167 #: g10/import.c:861
2168 #, c-format
2169 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: g10/import.c:868
2173 #, c-format
2174 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: g10/import.c:897
2178 #, c-format
2179 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: g10/import.c:937
2183 #, c-format
2184 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: g10/import.c:969
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2190 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2191
2192 #: g10/import.c:1017
2193 #, c-format
2194 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: g10/import.c:1030
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2200 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2201
2202 #: g10/import.c:1032
2203 #, fuzzy, c-format
2204 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2205 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2206
2207 #: g10/import.c:1047
2208 #, c-format
2209 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2210 msgstr ""
2211
2212 #: g10/import.c:1055 g10/import.c:1096
2213 #, c-format
2214 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2215 msgstr ""
2216
2217 #: g10/import.c:1056
2218 #, c-format
2219 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2220 msgstr ""
2221
2222 #. Delete the last binding
2223 #. sig since this one is
2224 #. newer
2225 #: g10/import.c:1068
2226 #, c-format
2227 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: g10/import.c:1088
2231 #, fuzzy, c-format
2232 msgid "key %08lX: no subkey for key revocation\n"
2233 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2234
2235 #: g10/import.c:1097
2236 #, fuzzy, c-format
2237 msgid "key %08lX: invalid subkey revocation\n"
2238 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2239
2240 #. Delete the last revocation
2241 #. sig since this one is
2242 #. newer
2243 #: g10/import.c:1108
2244 #, c-format
2245 msgid "key %08lX: removed multiple subkey revocation\n"
2246 msgstr ""
2247
2248 #: g10/import.c:1145
2249 #, c-format
2250 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: g10/import.c:1168
2254 #, c-format
2255 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2256 msgstr ""
2257
2258 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2259 #. * to import non-exportable signature when we have the
2260 #. * the secret key used to create this signature - it
2261 #. * seems that this makes sense
2262 #: g10/import.c:1194
2263 #, c-format
2264 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: g10/import.c:1203
2268 #, c-format
2269 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: g10/import.c:1220
2273 #, c-format
2274 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: g10/import.c:1232
2278 #, fuzzy, c-format
2279 msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2280 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2281
2282 #: g10/import.c:1330
2283 #, c-format
2284 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2285 msgstr ""
2286
2287 #: g10/import.c:1389
2288 #, c-format
2289 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2290 msgstr ""
2291
2292 #: g10/import.c:1403
2293 #, c-format
2294 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2295 msgstr ""
2296
2297 #: g10/import.c:1460
2298 #, fuzzy, c-format
2299 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
2300 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2301
2302 #: g10/import.c:1491
2303 #, fuzzy, c-format
2304 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2305 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2306
2307 #: g10/keyedit.c:147
2308 msgid "[revocation]"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: g10/keyedit.c:148
2312 msgid "[self-signature]"
2313 msgstr "[selv-signatur]"
2314
2315 #: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:148
2316 msgid "1 bad signature\n"
2317 msgstr "1 dårlig signature\n"
2318
2319 #: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:150
2320 #, c-format
2321 msgid "%d bad signatures\n"
2322 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
2323
2324 #: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:152
2325 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:154
2329 #, c-format
2330 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2331 msgstr ""
2332
2333 #: g10/keyedit.c:227 g10/keylist.c:156
2334 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: g10/keyedit.c:229 g10/keylist.c:158
2338 #, c-format
2339 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: g10/keyedit.c:231
2343 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2344 msgstr ""
2345
2346 #: g10/keyedit.c:233
2347 #, c-format
2348 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2349 msgstr ""
2350
2351 #: g10/keyedit.c:360
2352 #, fuzzy, c-format
2353 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2354 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2355
2356 #: g10/keyedit.c:367 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:542 g10/keyedit.c:1140
2357 #, fuzzy
2358 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2359 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
2360
2361 #: g10/keyedit.c:375 g10/keyedit.c:490 g10/keyedit.c:1146
2362 msgid "  Unable to sign.\n"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: g10/keyedit.c:380
2366 #, fuzzy, c-format
2367 msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
2368 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
2369
2370 #: g10/keyedit.c:399
2371 #, c-format
2372 msgid ""
2373 "The self-signature on \"%s\"\n"
2374 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2375 msgstr ""
2376
2377 #: g10/keyedit.c:408
2378 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2379 msgstr ""
2380
2381 #. It's a local sig, and we want to make a
2382 #. exportable sig.
2383 #: g10/keyedit.c:422
2384 #, c-format
2385 msgid ""
2386 "Your current signature on \"%s\"\n"
2387 "is a local signature.\n"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: g10/keyedit.c:426
2391 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2392 msgstr ""
2393
2394 #: g10/keyedit.c:446
2395 #, c-format
2396 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: g10/keyedit.c:450
2400 #, c-format
2401 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: g10/keyedit.c:463
2405 #, c-format
2406 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: g10/keyedit.c:478
2410 #, fuzzy
2411 msgid "This key has expired!"
2412 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
2413
2414 #: g10/keyedit.c:498
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2417 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
2418
2419 #: g10/keyedit.c:502
2420 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2421 msgstr ""
2422
2423 #: g10/keyedit.c:535
2424 msgid ""
2425 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2426 "mode.\n"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: g10/keyedit.c:537
2430 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2431 msgstr ""
2432
2433 #: g10/keyedit.c:560
2434 msgid ""
2435 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2436 "belongs\n"
2437 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2438 msgstr ""
2439
2440 #: g10/keyedit.c:564
2441 #, c-format
2442 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: g10/keyedit.c:566
2446 #, c-format
2447 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: g10/keyedit.c:568
2451 #, c-format
2452 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: g10/keyedit.c:570
2456 #, c-format
2457 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: g10/keyedit.c:595
2461 msgid ""
2462 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2463 "with your key: \""
2464 msgstr ""
2465
2466 #: g10/keyedit.c:604
2467 #, fuzzy
2468 msgid ""
2469 "\n"
2470 "This will be a self-signature.\n"
2471 msgstr "skriver selvsignatur\n"
2472
2473 #: g10/keyedit.c:608
2474 msgid ""
2475 "\n"
2476 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: g10/keyedit.c:613
2480 msgid ""
2481 "\n"
2482 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2483 msgstr ""
2484
2485 #: g10/keyedit.c:620
2486 msgid ""
2487 "\n"
2488 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2489 msgstr ""
2490
2491 #: g10/keyedit.c:624
2492 msgid ""
2493 "\n"
2494 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2495 msgstr ""
2496
2497 #: g10/keyedit.c:629
2498 msgid ""
2499 "\n"
2500 "I have not checked this key at all.\n"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: g10/keyedit.c:633
2504 msgid ""
2505 "\n"
2506 "I have checked this key casually.\n"
2507 msgstr ""
2508
2509 #: g10/keyedit.c:637
2510 msgid ""
2511 "\n"
2512 "I have checked this key very carefully.\n"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: g10/keyedit.c:646
2516 msgid "Really sign? "
2517 msgstr "Vil du gerne signere? "
2518
2519 #: g10/keyedit.c:688 g10/keyedit.c:3064 g10/keyedit.c:3126 g10/sign.c:308
2520 #, c-format
2521 msgid "signing failed: %s\n"
2522 msgstr "signering fejlede: %s\n"
2523
2524 #: g10/keyedit.c:744
2525 msgid "This key is not protected.\n"
2526 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
2527
2528 #: g10/keyedit.c:748
2529 #, fuzzy
2530 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2531 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
2532
2533 #: g10/keyedit.c:752
2534 msgid "Key is protected.\n"
2535 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2536
2537 #: g10/keyedit.c:772
2538 #, c-format
2539 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2540 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
2541
2542 #: g10/keyedit.c:778
2543 msgid ""
2544 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2545 "\n"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: g10/keyedit.c:792
2549 msgid ""
2550 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2551 "\n"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: g10/keyedit.c:795
2555 msgid "Do you really want to do this? "
2556 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
2557
2558 #: g10/keyedit.c:859
2559 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: g10/keyedit.c:901
2563 msgid "quit this menu"
2564 msgstr "afslut denne menu"
2565
2566 #: g10/keyedit.c:902
2567 msgid "q"
2568 msgstr "a"
2569
2570 #: g10/keyedit.c:903
2571 msgid "save"
2572 msgstr "gem"
2573
2574 #: g10/keyedit.c:903
2575 msgid "save and quit"
2576 msgstr "gem og afslut"
2577
2578 #: g10/keyedit.c:904
2579 msgid "help"
2580 msgstr "hjælp"
2581
2582 #: g10/keyedit.c:904
2583 msgid "show this help"
2584 msgstr "vis denne hjælp"
2585
2586 #: g10/keyedit.c:906
2587 msgid "fpr"
2588 msgstr "fpr"
2589
2590 #: g10/keyedit.c:906
2591 msgid "show fingerprint"
2592 msgstr "vis fingeraftryk"
2593
2594 #: g10/keyedit.c:907
2595 msgid "list"
2596 msgstr "vis"
2597
2598 #: g10/keyedit.c:907
2599 msgid "list key and user IDs"
2600 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
2601
2602 #: g10/keyedit.c:908
2603 msgid "l"
2604 msgstr "l"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:909
2607 msgid "uid"
2608 msgstr "uid"
2609
2610 #: g10/keyedit.c:909
2611 msgid "select user ID N"
2612 msgstr ""
2613
2614 #: g10/keyedit.c:910
2615 msgid "key"
2616 msgstr "nøgle"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:910
2619 msgid "select secondary key N"
2620 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
2621
2622 #: g10/keyedit.c:911
2623 msgid "check"
2624 msgstr "tjek"
2625
2626 #: g10/keyedit.c:911
2627 msgid "list signatures"
2628 msgstr "vis signaturer"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:912
2631 msgid "c"
2632 msgstr "c"
2633
2634 #: g10/keyedit.c:913
2635 msgid "sign"
2636 msgstr "signér"
2637
2638 #: g10/keyedit.c:913
2639 msgid "sign the key"
2640 msgstr "signér nøglen"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:914
2643 msgid "s"
2644 msgstr "s"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:915
2647 msgid "lsign"
2648 msgstr "lsignér"
2649
2650 #: g10/keyedit.c:915
2651 msgid "sign the key locally"
2652 msgstr "signér nøglen lokalt"
2653
2654 #: g10/keyedit.c:916
2655 #, fuzzy
2656 msgid "nrsign"
2657 msgstr "signér"
2658
2659 #: g10/keyedit.c:916
2660 #, fuzzy
2661 msgid "sign the key non-revocably"
2662 msgstr "signér nøglen lokalt"
2663
2664 #: g10/keyedit.c:917
2665 #, fuzzy
2666 msgid "nrlsign"
2667 msgstr "signér"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:917
2670 #, fuzzy
2671 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2672 msgstr "signér nøglen lokalt"
2673
2674 #: g10/keyedit.c:918
2675 msgid "debug"
2676 msgstr "aflus"
2677
2678 #: g10/keyedit.c:919
2679 msgid "adduid"
2680 msgstr "tilføj-bid"
2681
2682 #: g10/keyedit.c:919
2683 msgid "add a user ID"
2684 msgstr "tilføj bruger-id"
2685
2686 #: g10/keyedit.c:920
2687 msgid "addphoto"
2688 msgstr ""
2689
2690 #: g10/keyedit.c:920
2691 #, fuzzy
2692 msgid "add a photo ID"
2693 msgstr "tilføj bruger-id"
2694
2695 #: g10/keyedit.c:921
2696 msgid "deluid"
2697 msgstr "sletbid"
2698
2699 #: g10/keyedit.c:921
2700 msgid "delete user ID"
2701 msgstr "slet bruger id"
2702
2703 #. delphoto is really deluid in disguise
2704 #: g10/keyedit.c:923
2705 msgid "delphoto"
2706 msgstr ""
2707
2708 #: g10/keyedit.c:924
2709 msgid "addkey"
2710 msgstr "tilføj nøgle"
2711
2712 #: g10/keyedit.c:924
2713 msgid "add a secondary key"
2714 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
2715
2716 #: g10/keyedit.c:925
2717 msgid "delkey"
2718 msgstr "sletnøgle"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:925
2721 msgid "delete a secondary key"
2722 msgstr "slet sekundær nøgle"
2723
2724 #: g10/keyedit.c:926
2725 #, fuzzy
2726 msgid "addrevoker"
2727 msgstr "tilføj nøgle"
2728
2729 #: g10/keyedit.c:926
2730 #, fuzzy
2731 msgid "add a revocation key"
2732 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:927
2735 msgid "delsig"
2736 msgstr "sletsig"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:927
2739 msgid "delete signatures"
2740 msgstr "slet signaturer"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:928
2743 msgid "expire"
2744 msgstr "udløb"
2745
2746 #: g10/keyedit.c:928
2747 msgid "change the expire date"
2748 msgstr "ændr udløbsdatoen"
2749
2750 #: g10/keyedit.c:929
2751 msgid "primary"
2752 msgstr ""
2753
2754 #: g10/keyedit.c:929
2755 msgid "flag user ID as primary"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: g10/keyedit.c:930
2759 msgid "toggle"
2760 msgstr "skift"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:930
2763 msgid "toggle between secret and public key listing"
2764 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:932
2767 msgid "t"
2768 msgstr "s"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:933
2771 msgid "pref"
2772 msgstr "præf"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:933
2775 #, fuzzy
2776 msgid "list preferences (expert)"
2777 msgstr "vis præferencer"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:934
2780 #, fuzzy
2781 msgid "showpref"
2782 msgstr "vispræf"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:934
2785 #, fuzzy
2786 msgid "list preferences (verbose)"
2787 msgstr "vis præferencer"
2788
2789 #: g10/keyedit.c:935
2790 #, fuzzy
2791 msgid "setpref"
2792 msgstr "præf"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:935
2795 #, fuzzy
2796 msgid "set preference list"
2797 msgstr "vis præferencer"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:936
2800 #, fuzzy
2801 msgid "updpref"
2802 msgstr "præf"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:936
2805 #, fuzzy
2806 msgid "updated preferences"
2807 msgstr "vis præferencer"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:937
2810 msgid "passwd"
2811 msgstr "kodeord"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:937
2814 msgid "change the passphrase"
2815 msgstr "ændr kodesætningen"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:938
2818 msgid "trust"
2819 msgstr "betro"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:938
2822 msgid "change the ownertrust"
2823 msgstr ""
2824
2825 #: g10/keyedit.c:939
2826 msgid "revsig"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: g10/keyedit.c:939
2830 msgid "revoke signatures"
2831 msgstr ""
2832
2833 #: g10/keyedit.c:940
2834 msgid "revkey"
2835 msgstr ""
2836
2837 #: g10/keyedit.c:940
2838 msgid "revoke a secondary key"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: g10/keyedit.c:941
2842 msgid "disable"
2843 msgstr "slåfra"
2844
2845 #: g10/keyedit.c:941
2846 msgid "disable a key"
2847 msgstr "slå nøgle fra"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:942
2850 msgid "enable"
2851 msgstr "slåtil"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:942
2854 msgid "enable a key"
2855 msgstr "slå nøgle til"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:943
2858 msgid "showphoto"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: g10/keyedit.c:943
2862 msgid "show photo ID"
2863 msgstr ""
2864
2865 #: g10/delkey.c:119 g10/keyedit.c:963
2866 msgid "can't do that in batchmode\n"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: g10/keyedit.c:1000
2870 #, fuzzy, c-format
2871 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2872 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1018
2875 msgid "Secret key is available.\n"
2876 msgstr ""
2877
2878 #: g10/keyedit.c:1049
2879 msgid "Command> "
2880 msgstr ""
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1081
2883 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2884 msgstr ""
2885
2886 #: g10/keyedit.c:1085
2887 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2888 msgstr ""
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1134
2891 #, fuzzy
2892 msgid "Key is revoked."
2893 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2894
2895 #: g10/keyedit.c:1153
2896 msgid "Really sign all user IDs? "
2897 msgstr ""
2898
2899 #: g10/keyedit.c:1154
2900 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2901 msgstr ""
2902
2903 #: g10/keyedit.c:1179
2904 #, c-format
2905 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2906 msgstr ""
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keyedit.c:1220
2909 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2910 msgstr ""
2911
2912 #: g10/keyedit.c:1201
2913 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2914 msgstr ""
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1204
2917 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2918 msgstr ""
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1205
2921 msgid "Really remove this user ID? "
2922 msgstr ""
2923
2924 #: g10/keyedit.c:1243 g10/keyedit.c:1280
2925 msgid "You must select at least one key.\n"
2926 msgstr ""
2927
2928 #: g10/keyedit.c:1247
2929 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2930 msgstr ""
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1248
2933 msgid "Do you really want to delete this key? "
2934 msgstr ""
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1284
2937 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2938 msgstr ""
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1285
2941 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2942 msgstr ""
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1354
2945 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
2946 msgstr ""
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1356
2949 msgid "Really update the preferences? "
2950 msgstr ""
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1394
2953 msgid "Save changes? "
2954 msgstr "Gem ændringer? "
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1397
2957 msgid "Quit without saving? "
2958 msgstr "Afslut uden at gemme? "
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1408
2961 #, c-format
2962 msgid "update failed: %s\n"
2963 msgstr ""
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1415
2966 #, c-format
2967 msgid "update secret failed: %s\n"
2968 msgstr ""
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1422
2971 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2972 msgstr ""
2973
2974 #: g10/keyedit.c:1434
2975 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2976 msgstr ""
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1750
2979 #, fuzzy, c-format
2980 msgid "This key may be revoked by %s key "
2981 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1754
2984 msgid " (sensitive)"
2985 msgstr ""
2986
2987 #. Note, we use the same format string as in other show
2988 #. functions to make the translation job easier.
2989 #: g10/keyedit.c:1760 g10/keyedit.c:1786 g10/keyedit.c:1871 g10/keyedit.c:1886
2990 #, c-format
2991 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1769
2995 #, c-format
2996 msgid " trust: %c/%c"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: g10/keyedit.c:1773
3000 msgid "This key has been disabled"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1802
3004 #, fuzzy, c-format
3005 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
3006 msgstr "rev! undernøgle er blevet annulleret! %s\n"
3007
3008 #: g10/keyedit.c:1805
3009 #, fuzzy
3010 msgid "rev- faked revocation found\n"
3011 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1807
3014 #, c-format
3015 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
3016 msgstr ""
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1837
3019 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3020 msgstr ""
3021
3022 #: g10/keyedit.c:1845
3023 msgid ""
3024 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3025 "unless you restart the program.\n"
3026 msgstr ""
3027
3028 #: g10/keyedit.c:2001
3029 msgid ""
3030 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3031 "versions\n"
3032 "         of PGP to reject this key.\n"
3033 msgstr ""
3034
3035 #: g10/keyedit.c:2006
3036 #, fuzzy
3037 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3038 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3039
3040 #: g10/keyedit.c:2012
3041 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3042 msgstr ""
3043
3044 #: g10/keyedit.c:2147
3045 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: g10/keyedit.c:2157
3049 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: g10/keyedit.c:2161
3053 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: g10/keyedit.c:2167
3057 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3058 msgstr ""
3059
3060 #: g10/keyedit.c:2181
3061 #, c-format
3062 msgid "Deleted %d signature.\n"
3063 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:2182
3066 #, c-format
3067 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: g10/keyedit.c:2185
3071 msgid "Nothing deleted.\n"
3072 msgstr ""
3073
3074 #: g10/keyedit.c:2281
3075 #, fuzzy
3076 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3077 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:2296
3080 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3081 msgstr ""
3082
3083 #. This actually causes no harm (after all, a key that
3084 #. designates itself as a revoker is the same as a
3085 #. regular key), but it's easy enough to check.
3086 #: g10/keyedit.c:2306
3087 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3088 msgstr ""
3089
3090 #: g10/keyedit.c:2393
3091 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: g10/keyedit.c:2399
3095 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: g10/keyedit.c:2403
3099 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3100 msgstr ""
3101
3102 #: g10/keyedit.c:2405
3103 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: g10/keyedit.c:2447
3107 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3108 msgstr ""
3109
3110 #: g10/keyedit.c:2463
3111 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3112 msgstr ""
3113
3114 #: g10/keyedit.c:2546
3115 #, fuzzy
3116 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3117 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:2583 g10/keyedit.c:2690
3120 #, fuzzy, c-format
3121 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3122 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:2750
3125 #, c-format
3126 msgid "No user ID with index %d\n"
3127 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:2796
3130 #, c-format
3131 msgid "No secondary key with index %d\n"
3132 msgstr "Ingen sekundær nøgle med indeks %d\n"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:2910
3135 msgid "user ID: \""
3136 msgstr "bruger-id: \""
3137
3138 #: g10/keyedit.c:2915
3139 #, c-format
3140 msgid ""
3141 "\"\n"
3142 "signed with your key %08lX at %s\n"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: g10/keyedit.c:2918
3146 #, c-format
3147 msgid ""
3148 "\"\n"
3149 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: g10/keyedit.c:2923
3153 #, fuzzy, c-format
3154 msgid "This signature expired on %s.\n"
3155 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:2927
3158 #, fuzzy
3159 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3160 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3161
3162 #: g10/keyedit.c:2931
3163 #, fuzzy
3164 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3165 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3166
3167 #. FIXME: detect duplicates here
3168 #: g10/keyedit.c:2956
3169 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: g10/keyedit.c:2975
3173 #, c-format
3174 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: g10/keyedit.c:2983
3178 #, c-format
3179 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3180 msgstr ""
3181
3182 #: g10/keyedit.c:3003
3183 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: g10/keyedit.c:3013
3187 #, c-format
3188 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3189 msgstr ""
3190
3191 #: g10/keyedit.c:3015
3192 msgid " (non-exportable)"
3193 msgstr ""
3194
3195 #: g10/keyedit.c:3022
3196 #, fuzzy
3197 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3198 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:3052
3201 msgid "no secret key\n"
3202 msgstr ""
3203
3204 #: g10/keyedit.c:3207
3205 #, c-format
3206 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3207 msgstr ""
3208
3209 #: g10/keylist.c:91
3210 #, fuzzy
3211 msgid "Critical signature policy: "
3212 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3213
3214 #: g10/keylist.c:93
3215 #, fuzzy
3216 msgid "Signature policy: "
3217 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3218
3219 #: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:768 g10/mainproc.c:777
3220 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3221 msgstr ""
3222
3223 #: g10/keylist.c:127
3224 msgid "Critical signature notation: "
3225 msgstr ""
3226
3227 #: g10/keylist.c:129
3228 msgid "Signature notation: "
3229 msgstr ""
3230
3231 #: g10/keylist.c:136
3232 msgid "not human readable"
3233 msgstr ""
3234
3235 #: g10/keylist.c:225
3236 msgid "Keyring"
3237 msgstr ""
3238
3239 #. of subkey
3240 #: g10/keylist.c:478 g10/mainproc.c:904
3241 #, fuzzy, c-format
3242 msgid " [expires: %s]"
3243 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3244
3245 #: g10/keylist.c:1001
3246 #, fuzzy
3247 msgid "Primary key fingerprint:"
3248 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
3249
3250 #: g10/keylist.c:1003
3251 #, fuzzy
3252 msgid "     Subkey fingerprint:"
3253 msgstr "             Fingeraftryk:"
3254
3255 #: g10/keylist.c:1010
3256 #, fuzzy
3257 msgid " Primary key fingerprint:"
3258 msgstr "             Fingeraftryk:"
3259
3260 #: g10/keylist.c:1012
3261 #, fuzzy
3262 msgid "      Subkey fingerprint:"
3263 msgstr "             Fingeraftryk:"
3264
3265 #. use tty
3266 #: g10/keylist.c:1016 g10/keylist.c:1020
3267 #, fuzzy
3268 msgid "     Key fingerprint ="
3269 msgstr "             Fingeraftryk:"
3270
3271 #: g10/mainproc.c:248
3272 #, c-format
3273 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3274 msgstr ""
3275
3276 #: g10/mainproc.c:258
3277 #, fuzzy, c-format
3278 msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
3279 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
3280
3281 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:287
3282 #, c-format
3283 msgid "%s encrypted data\n"
3284 msgstr ""
3285
3286 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:289
3287 #, c-format
3288 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3289 msgstr ""
3290
3291 #: g10/mainproc.c:317
3292 #, c-format
3293 msgid "public key is %08lX\n"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: g10/mainproc.c:363
3297 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: g10/mainproc.c:415
3301 #, c-format
3302 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3303 msgstr ""
3304
3305 #: g10/mainproc.c:425
3306 #, c-format
3307 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3308 msgstr ""
3309
3310 #: g10/mainproc.c:439
3311 #, c-format
3312 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3313 msgstr ""
3314
3315 #: g10/mainproc.c:466 g10/mainproc.c:485
3316 #, fuzzy, c-format
3317 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3318 msgstr "kryptér data"
3319
3320 #: g10/mainproc.c:473
3321 #, c-format
3322 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: g10/mainproc.c:503
3326 msgid "decryption okay\n"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: g10/mainproc.c:510
3330 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: g10/mainproc.c:516
3334 #, c-format
3335 msgid "decryption failed: %s\n"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: g10/mainproc.c:535
3339 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: g10/mainproc.c:537
3343 #, c-format
3344 msgid "original file name='%.*s'\n"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: g10/mainproc.c:712
3348 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3349 msgstr ""
3350
3351 #: g10/mainproc.c:780
3352 msgid "Notation: "
3353 msgstr ""
3354
3355 #: g10/mainproc.c:792
3356 msgid "Policy: "
3357 msgstr "Politik: "
3358
3359 #: g10/mainproc.c:1247
3360 msgid "signature verification suppressed\n"
3361 msgstr ""
3362
3363 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3364 #: g10/mainproc.c:1289 g10/mainproc.c:1299
3365 #, fuzzy
3366 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3367 msgstr "opret en separat signatur"
3368
3369 #: g10/mainproc.c:1310
3370 #, c-format
3371 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3372 msgstr ""
3373
3374 #: g10/mainproc.c:1359 g10/mainproc.c:1392
3375 msgid "BAD signature from \""
3376 msgstr "DÅRLIG signatur fra \""
3377
3378 #: g10/mainproc.c:1360 g10/mainproc.c:1393
3379 #, fuzzy
3380 msgid "Expired signature from \""
3381 msgstr "God signatur fra \""
3382
3383 #: g10/mainproc.c:1361 g10/mainproc.c:1394
3384 msgid "Good signature from \""
3385 msgstr "God signatur fra \""
3386
3387 #: g10/mainproc.c:1396
3388 msgid "[uncertain]"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: g10/mainproc.c:1427
3392 msgid "                aka \""
3393 msgstr "              alias \""
3394
3395 #: g10/mainproc.c:1488
3396 #, c-format
3397 msgid "Can't check signature: %s\n"
3398 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3399
3400 #: g10/mainproc.c:1557 g10/mainproc.c:1573 g10/mainproc.c:1635
3401 #, fuzzy
3402 msgid "not a detached signature\n"
3403 msgstr "opret en separat signatur"
3404
3405 #: g10/mainproc.c:1584
3406 #, c-format
3407 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: g10/mainproc.c:1641
3411 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3412 msgstr "gammeldags (PGP 2.x) signatur\n"
3413
3414 #: g10/mainproc.c:1648
3415 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3416 msgstr ""
3417
3418 #: g10/misc.c:98
3419 #, c-format
3420 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3421 msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
3422
3423 #: g10/misc.c:162
3424 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: g10/misc.c:192
3428 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3429 msgstr ""
3430
3431 #: g10/misc.c:300
3432 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: g10/misc.c:301
3436 msgid ""
3437 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: g10/misc.c:509
3441 #, fuzzy, c-format
3442 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3443 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3444
3445 #: g10/misc.c:513
3446 #, fuzzy, c-format
3447 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3448 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3449
3450 #: g10/misc.c:515
3451 #, c-format
3452 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3453 msgstr ""
3454
3455 #: g10/parse-packet.c:120
3456 #, c-format
3457 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3458 msgstr ""
3459
3460 #: g10/parse-packet.c:1065
3461 #, c-format
3462 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3463 msgstr ""
3464
3465 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3466 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3467 msgstr ""
3468
3469 #: g10/passphrase.c:450
3470 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3471 msgstr ""
3472
3473 #: g10/passphrase.c:458
3474 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3475 msgstr ""
3476
3477 #: g10/passphrase.c:465
3478 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3479 msgstr ""
3480
3481 #: g10/passphrase.c:498
3482 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3483 msgstr ""
3484
3485 #: g10/passphrase.c:511
3486 #, fuzzy, c-format
3487 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3488 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
3489
3490 #: g10/hkp.c:151 g10/passphrase.c:532
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3493 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
3494
3495 #: g10/passphrase.c:554
3496 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3497 msgstr ""
3498
3499 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3500 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3501 msgstr ""
3502
3503 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3504 #, c-format
3505 msgid " (main key ID %08lX)"
3506 msgstr " (hovednøgle-ID %08lX)"
3507
3508 #: g10/passphrase.c:641
3509 #, c-format
3510 msgid ""
3511 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3512 "\"%.*s\"\n"
3513 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3514 msgstr ""
3515
3516 #: g10/passphrase.c:662
3517 #, fuzzy
3518 msgid "Enter passphrase\n"
3519 msgstr "Indtast kodesætning: "
3520
3521 #: g10/passphrase.c:664
3522 #, fuzzy
3523 msgid "Repeat passphrase\n"
3524 msgstr "Gentag kodesætning: "
3525
3526 #: g10/passphrase.c:705
3527 msgid "passphrase too long\n"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: g10/passphrase.c:718
3531 msgid "invalid response from agent\n"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3535 msgid "cancelled by user\n"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3539 #, c-format
3540 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: g10/passphrase.c:1003
3544 msgid ""
3545 "\n"
3546 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3547 "user: \""
3548 msgstr ""
3549
3550 #: g10/passphrase.c:1012
3551 #, c-format
3552 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: g10/passphrase.c:1063
3556 msgid "can't query password in batchmode\n"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: g10/passphrase.c:1067
3560 msgid "Enter passphrase: "
3561 msgstr "Indtast kodesætning: "
3562
3563 #: g10/passphrase.c:1071
3564 msgid "Repeat passphrase: "
3565 msgstr "Gentag kodesætning: "
3566
3567 #: g10/plaintext.c:67
3568 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: g10/plaintext.c:108
3572 #, fuzzy, c-format
3573 msgid "error creating `%s': %s\n"
3574 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3575
3576 #: g10/plaintext.c:337
3577 msgid "Detached signature.\n"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: g10/plaintext.c:341
3581 msgid "Please enter name of data file: "
3582 msgstr ""
3583
3584 #: g10/plaintext.c:362
3585 msgid "reading stdin ...\n"
3586 msgstr "læser stdin ...\n"
3587
3588 #: g10/plaintext.c:396
3589 msgid "no signed data\n"
3590 msgstr ""
3591
3592 #: g10/plaintext.c:404
3593 #, c-format
3594 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3595 msgstr ""
3596
3597 #: g10/pubkey-enc.c:101
3598 #, c-format
3599 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3600 msgstr ""
3601
3602 #: g10/pubkey-enc.c:107
3603 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: g10/pubkey-enc.c:159
3607 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3608 msgstr ""
3609
3610 #: g10/pubkey-enc.c:178
3611 #, fuzzy, c-format
3612 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3613 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
3614
3615 #: g10/pubkey-enc.c:221
3616 #, c-format
3617 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3618 msgstr ""
3619
3620 #: g10/pubkey-enc.c:243
3621 #, c-format
3622 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: g10/pubkey-enc.c:249
3626 #, fuzzy
3627 msgid "NOTE: key has been revoked"
3628 msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
3629
3630 #: g10/hkp.c:71
3631 #, fuzzy, c-format
3632 msgid "requesting key %08lX from %s\n"
3633 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
3634
3635 #: g10/hkp.c:96
3636 #, fuzzy, c-format
3637 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3638 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
3639
3640 #: g10/hkp.c:175
3641 #, fuzzy, c-format
3642 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3643 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3644
3645 #: g10/hkp.c:190
3646 #, c-format
3647 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3648 msgstr ""
3649
3650 #: g10/hkp.c:193
3651 #, c-format
3652 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: g10/hkp.c:363
3656 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
3657 msgstr ""
3658
3659 #: g10/hkp.c:515
3660 #, c-format
3661 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3662 msgstr ""
3663
3664 #: g10/hkp.c:565
3665 #, fuzzy, c-format
3666 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3667 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
3668
3669 #: g10/seckey-cert.c:53
3670 #, fuzzy
3671 msgid "secret key parts are not available\n"
3672 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3673
3674 #: g10/seckey-cert.c:59
3675 #, fuzzy, c-format
3676 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3677 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
3678
3679 #: g10/seckey-cert.c:224
3680 #, fuzzy
3681 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3682 msgstr "ugyldig kodesætning"
3683
3684 #: g10/seckey-cert.c:225
3685 #, c-format
3686 msgid "%s ...\n"
3687 msgstr ""
3688
3689 #: g10/seckey-cert.c:282
3690 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3691 msgstr ""
3692
3693 #: g10/seckey-cert.c:320
3694 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3695 msgstr ""
3696
3697 #: g10/sig-check.c:73
3698 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
3699 msgstr ""
3700
3701 #: g10/sig-check.c:215
3702 #, c-format
3703 msgid ""
3704 "key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
3705 "signatures!\n"
3706 msgstr ""
3707
3708 #: g10/sig-check.c:224
3709 #, fuzzy, c-format
3710 msgid "public key %08lX is %lu second newer than the signature\n"
3711 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
3712
3713 #: g10/sig-check.c:225
3714 #, fuzzy, c-format
3715 msgid "public key %08lX is %lu seconds newer than the signature\n"
3716 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
3717
3718 #: g10/sig-check.c:234
3719 #, c-format
3720 msgid ""
3721 "key %08lX has been created %lu second in future (time warp or clock "
3722 "problem)\n"
3723 msgstr ""
3724
3725 #: g10/sig-check.c:236
3726 #, c-format
3727 msgid ""
3728 "key %08lX has been created %lu seconds in future (time warp or clock "
3729 "problem)\n"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: g10/sig-check.c:249
3733 #, c-format
3734 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3735 msgstr ""
3736
3737 #: g10/sig-check.c:348
3738 #, c-format
3739 msgid "assuming bad signature from key %08lX due to an unknown critical bit\n"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/sign.c:103
3743 #, c-format
3744 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: g10/sign.c:151
3748 #, c-format
3749 msgid ""
3750 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: g10/sign.c:303
3754 #, fuzzy, c-format
3755 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3756 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3757
3758 #: g10/sign.c:312
3759 #, fuzzy, c-format
3760 msgid "%s signature from: \"%s\"\n"
3761 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3762
3763 #: g10/sign.c:461
3764 #, c-format
3765 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3766 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3767
3768 #: g10/sign.c:644
3769 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
3773 #, c-format
3774 msgid "can't create %s: %s\n"
3775 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
3776
3777 #: g10/sign.c:690
3778 #, c-format
3779 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
3780 msgstr ""
3781
3782 #: g10/sign.c:784
3783 msgid "signing:"
3784 msgstr "signerer:"
3785
3786 #: g10/sign.c:876
3787 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: g10/sign.c:1029
3791 #, c-format
3792 msgid "%s encryption will be used\n"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: g10/textfilter.c:134
3796 #, c-format
3797 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3798 msgstr ""
3799
3800 #: g10/textfilter.c:231
3801 #, c-format
3802 msgid "input line longer than %d characters\n"
3803 msgstr ""
3804
3805 #: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1387
3806 #, c-format
3807 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3808 msgstr ""
3809
3810 #: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1394
3811 #, c-format
3812 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3813 msgstr ""
3814
3815 #: g10/tdbio.c:244
3816 msgid "trustdb transaction too large\n"
3817 msgstr ""
3818
3819 #: g10/tdbio.c:459
3820 #, c-format
3821 msgid "%s: can't access: %s\n"
3822 msgstr ""
3823
3824 #: g10/tdbio.c:474
3825 #, c-format
3826 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: g10/tdbio.c:484 g10/tdbio.c:502 g10/tdbio.c:545
3830 #, c-format
3831 msgid "%s: can't create lock\n"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: g10/tdbio.c:486 g10/tdbio.c:548
3835 #, fuzzy, c-format
3836 msgid "%s: can't make lock\n"
3837 msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
3838
3839 #: g10/keyring.c:1448 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:310 g10/tdbio.c:492
3840 #, c-format
3841 msgid "%s: can't create: %s\n"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: g10/tdbio.c:507
3845 #, c-format
3846 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3847 msgstr ""
3848
3849 #: g10/tdbio.c:511
3850 #, c-format
3851 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3852 msgstr ""
3853
3854 #: g10/tdbio.c:514
3855 #, c-format
3856 msgid "%s: trustdb created\n"
3857 msgstr ""
3858
3859 #: g10/tdbio.c:554
3860 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
3861 msgstr ""
3862
3863 #: g10/tdbio.c:570
3864 #, c-format
3865 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: g10/tdbio.c:602
3869 #, c-format
3870 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: g10/tdbio.c:610
3874 #, c-format
3875 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: g10/tdbio.c:626 g10/tdbio.c:662 g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:706
3879 #: g10/tdbio.c:1320 g10/tdbio.c:1347
3880 #, c-format
3881 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: g10/tdbio.c:639 g10/tdbio.c:685
3885 #, c-format
3886 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: g10/tdbio.c:1124
3890 #, c-format
3891 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3892 msgstr ""
3893
3894 #: g10/tdbio.c:1132
3895 #, c-format
3896 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3897 msgstr ""
3898
3899 #: g10/tdbio.c:1153
3900 #, c-format
3901 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3902 msgstr ""
3903
3904 #: g10/tdbio.c:1170
3905 #, c-format
3906 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3907 msgstr ""
3908
3909 #: g10/tdbio.c:1175
3910 #, c-format
3911 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3912 msgstr ""
3913
3914 #: g10/tdbio.c:1353
3915 #, c-format
3916 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3917 msgstr ""
3918
3919 #: g10/tdbio.c:1361
3920 #, c-format
3921 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3922 msgstr ""
3923
3924 #: g10/tdbio.c:1371
3925 #, c-format
3926 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3927 msgstr ""
3928
3929 #: g10/tdbio.c:1401
3930 #, c-format
3931 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3932 msgstr ""
3933
3934 #: g10/tdbio.c:1446
3935 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3936 msgstr ""
3937
3938 #: g10/trustdb.c:200
3939 #, fuzzy, c-format
3940 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
3941 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
3942
3943 #: g10/trustdb.c:235
3944 #, fuzzy, c-format
3945 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
3946 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
3947
3948 #: g10/trustdb.c:274
3949 #, c-format
3950 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
3951 msgstr ""
3952
3953 #: g10/trustdb.c:290
3954 #, fuzzy, c-format
3955 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3956 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
3957
3958 #: g10/trustdb.c:332
3959 #, c-format
3960 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3961 msgstr ""
3962
3963 #: g10/trustdb.c:338
3964 #, c-format
3965 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
3966 msgstr ""
3967
3968 #: g10/trustdb.c:353
3969 #, c-format
3970 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3971 msgstr ""
3972
3973 #: g10/trustdb.c:368
3974 #, c-format
3975 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3976 msgstr ""
3977
3978 #: g10/trustdb.c:468
3979 msgid "no need for a trustdb check\n"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
3983 #, c-format
3984 msgid "next trustdb check due at %s\n"
3985 msgstr ""
3986
3987 #: g10/trustdb.c:779
3988 #, fuzzy
3989 msgid "checking the trustdb\n"
3990 msgstr "|[NAMES]|tjek tillidsdatabasen"
3991
3992 #: g10/trustdb.c:933
3993 #, fuzzy, c-format
3994 msgid "public key %08lX not found: %s\n"
3995 msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
3996
3997 #: g10/trustdb.c:1515
3998 #, c-format
3999 msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
4000 msgstr ""
4001
4002 #: g10/trustdb.c:1593
4003 #, c-format
4004 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
4005 msgstr ""
4006
4007 #: g10/verify.c:108
4008 msgid ""
4009 "the signature could not be verified.\n"
4010 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
4011 "should be the first file given on the command line.\n"
4012 msgstr ""
4013
4014 #: g10/verify.c:173
4015 #, c-format
4016 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
4017 msgstr ""
4018
4019 #: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
4020 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
4021 msgstr ""
4022
4023 #: g10/skclist.c:157
4024 #, c-format
4025 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
4026 msgstr ""
4027
4028 #: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
4029 #, c-format
4030 msgid "skipped `%s': %s\n"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: g10/skclist.c:168
4034 #, fuzzy
4035 msgid "skipped: secret key already present\n"
4036 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
4037
4038 #: g10/skclist.c:179
4039 #, c-format
4040 msgid ""
4041 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
4042 "signatures!\n"
4043 msgstr ""
4044
4045 #. do not overwrite
4046 #: g10/openfile.c:84
4047 #, c-format
4048 msgid "File `%s' exists. "
4049 msgstr "Fil `%s' eksisterer. "
4050
4051 #: g10/openfile.c:86
4052 msgid "Overwrite (y/N)? "
4053 msgstr "Overskriv (j/N)? "
4054
4055 #: g10/openfile.c:119
4056 #, c-format
4057 msgid "%s: unknown suffix\n"
4058 msgstr "%s: ukendt suffiks\n"
4059
4060 #: g10/openfile.c:141
4061 msgid "Enter new filename"
4062 msgstr "Indtast nyt filnavn"
4063
4064 #: g10/openfile.c:184
4065 msgid "writing to stdout\n"
4066 msgstr "skriver til stdout\n"
4067
4068 #: g10/openfile.c:273
4069 #, c-format
4070 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4071 msgstr ""
4072
4073 #: g10/openfile.c:326
4074 #, c-format
4075 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4076 msgstr ""
4077
4078 #: g10/openfile.c:353
4079 #, c-format
4080 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
4081 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
4082
4083 #: g10/openfile.c:356
4084 #, c-format
4085 msgid "%s: directory created\n"
4086 msgstr "%s: mappe oprettet\n"
4087
4088 #: g10/encr-data.c:91
4089 msgid ""
4090 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
4091 msgstr ""
4092
4093 #: g10/encr-data.c:98
4094 msgid "problem handling encrypted packet\n"
4095 msgstr ""
4096
4097 #: g10/seskey.c:52
4098 msgid "weak key created - retrying\n"
4099 msgstr ""
4100
4101 #: g10/seskey.c:57
4102 #, c-format
4103 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
4104 msgstr ""
4105
4106 #: g10/seskey.c:200
4107 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
4108 msgstr ""
4109
4110 #: g10/delkey.c:120 g10/delkey.c:127
4111 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
4112 msgstr ""
4113
4114 #: g10/delkey.c:126
4115 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
4116 msgstr ""
4117
4118 #: g10/delkey.c:150
4119 msgid "Delete this key from the keyring? "
4120 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
4121
4122 #: g10/delkey.c:158
4123 msgid "This is a secret key! - really delete? "
4124 msgstr ""
4125
4126 #: g10/delkey.c:168
4127 #, fuzzy, c-format
4128 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
4129 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
4130
4131 #: g10/delkey.c:178
4132 msgid "ownertrust information cleared\n"
4133 msgstr ""
4134
4135 #: g10/delkey.c:206
4136 #, c-format
4137 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
4138 msgstr ""
4139
4140 #: g10/delkey.c:208
4141 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
4142 msgstr ""
4143
4144 #: g10/helptext.c:47
4145 msgid ""
4146 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
4147 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
4148 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
4149 msgstr ""
4150
4151 #: g10/helptext.c:53
4152 msgid ""
4153 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
4154 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
4155 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
4156 "ultimately trusted\n"
4157 msgstr ""
4158
4159 #: g10/helptext.c:60
4160 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
4161 msgstr ""
4162
4163 #: g10/helptext.c:64
4164 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
4165 msgstr ""
4166
4167 #: g10/helptext.c:68
4168 msgid ""
4169 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
4170 msgstr ""
4171
4172 #: g10/helptext.c:72
4173 msgid ""
4174 "Select the algorithm to use.\n"
4175 "\n"
4176 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
4177 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
4178 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
4179 "\n"
4180 "ElGamal is an algorithm which can be used for si