6c16a258915f9f41870597d5c595f2c0aff04971
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-05-07 20:39+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2003-12-03 16:11+0100\n"
13 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
14 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 # er det klogt at oversætte TrustDB?
20 #: agent/call-pinentry.c:194
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:424
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:427
32 msgid ""
33 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
34 "this session"
35 msgstr ""
36
37 #: agent/call-pinentry.c:474
38 #, c-format
39 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
40 msgstr ""
41
42 #: agent/call-pinentry.c:494 agent/call-pinentry.c:506
43 msgid "PIN too long"
44 msgstr ""
45
46 #: agent/call-pinentry.c:495
47 msgid "Passphrase too long"
48 msgstr ""
49
50 #: agent/call-pinentry.c:503
51 #, fuzzy
52 msgid "Invalid characters in PIN"
53 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
54
55 #: agent/call-pinentry.c:508
56 msgid "PIN too short"
57 msgstr ""
58
59 #: agent/call-pinentry.c:520
60 #, fuzzy
61 msgid "Bad PIN"
62 msgstr "dårlig mpi"
63
64 #: agent/call-pinentry.c:521
65 #, fuzzy
66 msgid "Bad Passphrase"
67 msgstr "dårlig kodesætning"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:557
70 #, fuzzy
71 msgid "Passphrase"
72 msgstr "dårlig kodesætning"
73
74 #: agent/command-ssh.c:531
75 #, fuzzy, c-format
76 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
77 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
78
79 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1024 g10/keygen.c:3067
80 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
81 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
82 #, fuzzy, c-format
83 msgid "can't create `%s': %s\n"
84 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
85
86 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
87 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
88 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1025 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
89 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
90 #: g10/plaintext.c:504 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
91 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
92 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1780
93 #: sm/gpgsm.c:1817 sm/gpgsm.c:1855 sm/qualified.c:74
94 #, c-format
95 msgid "can't open `%s': %s\n"
96 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
97
98 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
99 #, fuzzy, c-format
100 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
101 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:1621
104 #, c-format
105 msgid "detected card with S/N: %s\n"
106 msgstr ""
107
108 #: agent/command-ssh.c:1626
109 #, fuzzy, c-format
110 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
111 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
112
113 #: agent/command-ssh.c:1646
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "no suitable card key found: %s\n"
116 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1696
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
121 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:1711
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "error writing key: %s\n"
126 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
127
128 #: agent/command-ssh.c:2016
129 #, c-format
130 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
131 msgstr ""
132
133 #: agent/command-ssh.c:2351
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
137 "0Awithin gpg-agent's key storage"
138 msgstr ""
139
140 # er det klogt at oversætte TrustDB?
141 #: agent/command-ssh.c:2852
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
144 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
145
146 #: agent/divert-scd.c:219
147 #, fuzzy
148 msgid "Admin PIN"
149 msgstr "Indtast bruger-id: "
150
151 #: agent/divert-scd.c:277
152 #, fuzzy
153 msgid "Repeat this PIN"
154 msgstr "Gentag kodesætning: "
155
156 #: agent/divert-scd.c:280
157 #, fuzzy
158 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
159 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
160
161 #: agent/divert-scd.c:292
162 #, c-format
163 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
164 msgstr ""
165
166 #: agent/genkey.c:90
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
170 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
171 msgid_plural ""
172 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
173 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
174 msgstr[0] ""
175 msgstr[1] ""
176
177 #: agent/genkey.c:100
178 #, fuzzy
179 msgid "Take this one anyway"
180 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
181
182 #: agent/genkey.c:101
183 #, fuzzy
184 msgid "Enter new passphrase"
185 msgstr "Indtast kodesætning: "
186
187 #: agent/genkey.c:146
188 #, fuzzy, c-format
189 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
190 msgstr ""
191 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
192 "\n"
193
194 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1202
195 #, fuzzy
196 msgid "Please re-enter this passphrase"
197 msgstr "ændr kodesætningen"
198
199 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1208
200 #: tools/symcryptrun.c:468
201 msgid "does not match - try again"
202 msgstr ""
203
204 #: agent/genkey.c:265
205 #, fuzzy
206 msgid "Please enter the new passphrase"
207 msgstr "ændr kodesætningen"
208
209 #: agent/gpg-agent.c:113 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:111
210 #: scd/scdaemon.c:103
211 #, fuzzy
212 msgid ""
213 "@Options:\n"
214 " "
215 msgstr ""
216 "@\n"
217 "Indstillinger:\n"
218 " "
219
220 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:105
221 msgid "run in server mode (foreground)"
222 msgstr ""
223
224 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:108
225 msgid "run in daemon mode (background)"
226 msgstr ""
227
228 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
229 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:338 tools/gpg-connect-agent.c:60
230 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:166
231 msgid "verbose"
232 msgstr "meddelsom"
233
234 #: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
235 #: sm/gpgsm.c:339
236 msgid "be somewhat more quiet"
237 msgstr "vær mere stille"
238
239 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:111
240 msgid "sh-style command output"
241 msgstr ""
242
243 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:112
244 msgid "csh-style command output"
245 msgstr ""
246
247 #: agent/gpg-agent.c:121 tools/symcryptrun.c:169
248 #, fuzzy
249 msgid "|FILE|read options from FILE"
250 msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
251
252 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:121
253 msgid "do not detach from the console"
254 msgstr ""
255
256 #: agent/gpg-agent.c:127
257 msgid "do not grab keyboard and mouse"
258 msgstr ""
259
260 #: agent/gpg-agent.c:128 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:341
261 #: tools/symcryptrun.c:168
262 #, fuzzy
263 msgid "use a log file for the server"
264 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
265
266 #: agent/gpg-agent.c:130
267 #, fuzzy
268 msgid "use a standard location for the socket"
269 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
270
271 #: agent/gpg-agent.c:134
272 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
273 msgstr ""
274
275 #: agent/gpg-agent.c:137
276 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:138
280 #, fuzzy
281 msgid "do not use the SCdaemon"
282 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
283
284 #: agent/gpg-agent.c:145
285 msgid "ignore requests to change the TTY"
286 msgstr ""
287
288 #: agent/gpg-agent.c:147
289 msgid "ignore requests to change the X display"
290 msgstr ""
291
292 #: agent/gpg-agent.c:150
293 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
294 msgstr ""
295
296 #: agent/gpg-agent.c:156
297 msgid "do not use the PIN cache when signing"
298 msgstr ""
299
300 #: agent/gpg-agent.c:158
301 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:160
305 #, fuzzy
306 msgid "allow presetting passphrase"
307 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
308
309 #: agent/gpg-agent.c:161
310 msgid "enable ssh-agent emulation"
311 msgstr ""
312
313 #: agent/gpg-agent.c:163
314 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
315 msgstr ""
316
317 #: agent/gpg-agent.c:247 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:148
318 #: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:521 tools/gpg-connect-agent.c:126
319 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:206
320 #, fuzzy
321 msgid "Please report bugs to <"
322 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
323
324 #: agent/gpg-agent.c:250
325 #, fuzzy
326 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
327 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
328
329 #: agent/gpg-agent.c:252
330 msgid ""
331 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
332 "Secret key management for GnuPG\n"
333 msgstr ""
334
335 #: agent/gpg-agent.c:303 g10/gpg.c:931 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:650
336 #, c-format
337 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
338 msgstr ""
339
340 #: agent/gpg-agent.c:479 agent/protect-tool.c:1059 kbx/kbxutil.c:432
341 #: scd/scdaemon.c:339 sm/gpgsm.c:771 sm/gpgsm.c:774 tools/symcryptrun.c:1037
342 #, c-format
343 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
344 msgstr ""
345
346 #: agent/gpg-agent.c:572 g10/gpg.c:2035 scd/scdaemon.c:415 sm/gpgsm.c:865
347 #, c-format
348 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
349 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
350
351 #: agent/gpg-agent.c:577 agent/gpg-agent.c:1136 g10/gpg.c:2039
352 #: scd/scdaemon.c:420 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:970
353 #, c-format
354 msgid "option file `%s': %s\n"
355 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
356
357 #: agent/gpg-agent.c:585 g10/gpg.c:2046 scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:876
358 #, c-format
359 msgid "reading options from `%s'\n"
360 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
361
362 #: agent/gpg-agent.c:906 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
363 #: g10/plaintext.c:164
364 #, fuzzy, c-format
365 msgid "error creating `%s': %s\n"
366 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
367
368 #: agent/gpg-agent.c:1196 agent/gpg-agent.c:1299 agent/gpg-agent.c:1303
369 #: agent/gpg-agent.c:1339 agent/gpg-agent.c:1343 g10/exec.c:174
370 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:914
371 #, fuzzy, c-format
372 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
373 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
374
375 #: agent/gpg-agent.c:1210 scd/scdaemon.c:928
376 msgid "name of socket too long\n"
377 msgstr ""
378
379 #: agent/gpg-agent.c:1236 scd/scdaemon.c:954
380 #, fuzzy, c-format
381 msgid "can't create socket: %s\n"
382 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
383
384 #: agent/gpg-agent.c:1265 scd/scdaemon.c:983
385 #, fuzzy, c-format
386 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
387 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
388
389 #: agent/gpg-agent.c:1273 scd/scdaemon.c:991
390 #, fuzzy, c-format
391 msgid "listen() failed: %s\n"
392 msgstr "signering fejlede: %s\n"
393
394 #: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:997
395 #, fuzzy, c-format
396 msgid "listening on socket `%s'\n"
397 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:1307 agent/gpg-agent.c:1349 g10/openfile.c:421
400 #, fuzzy, c-format
401 msgid "directory `%s' created\n"
402 msgstr "%s: mappe oprettet\n"
403
404 #: agent/gpg-agent.c:1355
405 #, fuzzy, c-format
406 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
407 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
408
409 #: agent/gpg-agent.c:1359
410 #, fuzzy, c-format
411 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
412 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
413
414 #: agent/gpg-agent.c:1461
415 #, c-format
416 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
417 msgstr ""
418
419 #: agent/gpg-agent.c:1466
420 #, c-format
421 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
422 msgstr ""
423
424 #: agent/gpg-agent.c:1483
425 #, c-format
426 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
427 msgstr ""
428
429 #: agent/gpg-agent.c:1488
430 #, c-format
431 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
432 msgstr ""
433
434 #: agent/gpg-agent.c:1584 scd/scdaemon.c:1116
435 #, c-format
436 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
437 msgstr ""
438
439 #: agent/gpg-agent.c:1690 scd/scdaemon.c:1183
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "%s %s stopped\n"
442 msgstr "%s: udelod: %s\n"
443
444 #: agent/gpg-agent.c:1711
445 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
446 msgstr ""
447
448 #: agent/gpg-agent.c:1721 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
449 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:764
450 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
451 msgstr ""
452
453 #: agent/gpg-agent.c:1733 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
454 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:775
455 #, fuzzy, c-format
456 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
457 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
458
459 #: agent/preset-passphrase.c:100
460 #, fuzzy
461 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
462 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
463
464 #: agent/preset-passphrase.c:103
465 msgid ""
466 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
467 "Password cache maintenance\n"
468 msgstr ""
469
470 #: agent/protect-tool.c:151
471 #, fuzzy
472 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
473 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
474
475 #: agent/protect-tool.c:153
476 msgid ""
477 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
478 "Secret key maintenance tool\n"
479 msgstr ""
480
481 #: agent/protect-tool.c:1193
482 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
483 msgstr ""
484
485 #: agent/protect-tool.c:1196
486 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
487 msgstr ""
488
489 #: agent/protect-tool.c:1199
490 msgid ""
491 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
492 "system."
493 msgstr ""
494
495 #: agent/protect-tool.c:1204
496 msgid ""
497 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
498 "needed to complete this operation."
499 msgstr ""
500
501 #: agent/protect-tool.c:1209 tools/symcryptrun.c:469
502 #, fuzzy
503 msgid "Passphrase:"
504 msgstr "dårlig kodesætning"
505
506 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:482
507 #, fuzzy, c-format
508 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
509 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
510
511 #: agent/protect-tool.c:1225 tools/symcryptrun.c:486
512 msgid "cancelled\n"
513 msgstr ""
514
515 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
516 #, fuzzy, c-format
517 msgid "error opening `%s': %s\n"
518 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
519
520 #: agent/trustlist.c:130
521 #, fuzzy, c-format
522 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
523 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
524
525 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
526 #, c-format
527 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
528 msgstr ""
529
530 #: agent/trustlist.c:164
531 #, fuzzy, c-format
532 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
533 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
534
535 #: agent/trustlist.c:199
536 #, fuzzy, c-format
537 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
538 msgstr "panser: %s\n"
539
540 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
541 #, c-format
542 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
543 msgstr ""
544
545 #: agent/trustlist.c:264
546 #, fuzzy, c-format
547 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
548 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
549
550 #: agent/trustlist.c:365 agent/trustlist.c:404
551 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
552 msgstr ""
553
554 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
555 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
556 #. Pinentry to insert a line break.  The double
557 #. percent sign is actually needed because it is also
558 #. a printf format string.  If you need to insert a
559 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
560 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
561 #. fingerprint string whereas the first one receives
562 #. the name as store in the certificate.
563 #: agent/trustlist.c:480
564 #, c-format
565 msgid ""
566 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
567 "fingerprint:%%0A  %s"
568 msgstr ""
569
570 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
571 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
572 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
573 #: agent/trustlist.c:489
574 msgid "Correct"
575 msgstr ""
576
577 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
578 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
579 #. Pinentry to insert a line break.  The double
580 #. percent sign is actually needed because it is also
581 #. a printf format string.  If you need to insert a
582 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
583 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
584 #. certificate.
585 #: agent/trustlist.c:509
586 #, c-format
587 msgid ""
588 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
589 "certificates?"
590 msgstr ""
591
592 #: agent/trustlist.c:515
593 #, fuzzy
594 msgid "Yes"
595 msgstr "ja"
596
597 #: agent/trustlist.c:515
598 msgid "No"
599 msgstr ""
600
601 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "error creating a pipe: %s\n"
604 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
605
606 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
607 #, fuzzy, c-format
608 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
609 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
610
611 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
612 #, fuzzy, c-format
613 msgid "error forking process: %s\n"
614 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
615
616 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
617 #, c-format
618 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
619 msgstr ""
620
621 #: common/exechelp.c:452
622 #, fuzzy, c-format
623 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
624 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
625
626 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
627 #, fuzzy, c-format
628 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
629 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
630
631 #: common/exechelp.c:493
632 #, c-format
633 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
634 msgstr ""
635
636 #: common/exechelp.c:504
637 #, fuzzy, c-format
638 msgid "error running `%s': terminated\n"
639 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
640
641 #: common/http.c:1621
642 #, fuzzy, c-format
643 msgid "error creating socket: %s\n"
644 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
645
646 #: common/http.c:1665
647 #, fuzzy
648 msgid "host not found"
649 msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
650
651 #: common/simple-pwquery.c:310
652 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
653 msgstr ""
654
655 #: common/simple-pwquery.c:368
656 #, fuzzy, c-format
657 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
658 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
659
660 #: common/simple-pwquery.c:379
661 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
662 msgstr ""
663
664 #: common/simple-pwquery.c:389
665 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
666 msgstr ""
667
668 #: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
669 msgid "canceled by user\n"
670 msgstr ""
671
672 #: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
673 msgid "problem with the agent\n"
674 msgstr ""
675
676 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
677 #, c-format
678 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
679 msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
680
681 #: common/sysutils.c:183
682 #, c-format
683 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
684 msgstr ""
685
686 #: common/sysutils.c:215
687 #, c-format
688 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
689 msgstr ""
690
691 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
692 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
693 msgid "yes"
694 msgstr "ja"
695
696 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
697 msgid "yY"
698 msgstr "jJ"
699
700 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
701 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
702 msgid "no"
703 msgstr "n"
704
705 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
706 msgid "nN"
707 msgstr "nN"
708
709 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
710 #: common/yesno.c:74
711 msgid "quit"
712 msgstr "afslut"
713
714 #: common/yesno.c:77
715 msgid "qQ"
716 msgstr "aA"
717
718 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
719 #: common/yesno.c:111
720 msgid "okay|okay"
721 msgstr ""
722
723 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
724 #: common/yesno.c:113
725 msgid "cancel|cancel"
726 msgstr ""
727
728 #: common/yesno.c:114
729 msgid "oO"
730 msgstr ""
731
732 #: common/yesno.c:115
733 #, fuzzy
734 msgid "cC"
735 msgstr "c"
736
737 #: common/miscellaneous.c:73
738 #, c-format
739 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
740 msgstr ""
741
742 #: common/miscellaneous.c:76
743 #, c-format
744 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
745 msgstr ""
746
747 #: g10/armor.c:368
748 #, c-format
749 msgid "armor: %s\n"
750 msgstr "panser: %s\n"
751
752 #: g10/armor.c:407
753 msgid "invalid armor header: "
754 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
755
756 #: g10/armor.c:418
757 msgid "armor header: "
758 msgstr "panserhoved: "
759
760 #: g10/armor.c:429
761 msgid "invalid clearsig header\n"
762 msgstr ""
763
764 #: g10/armor.c:481
765 msgid "nested clear text signatures\n"
766 msgstr ""
767
768 #: g10/armor.c:616
769 #, fuzzy
770 msgid "unexpected armor: "
771 msgstr "uforventet beskyttelse:"
772
773 #: g10/armor.c:628
774 msgid "invalid dash escaped line: "
775 msgstr ""
776
777 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
780 msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
781
782 #: g10/armor.c:825
783 msgid "premature eof (no CRC)\n"
784 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
785
786 #: g10/armor.c:859
787 msgid "premature eof (in CRC)\n"
788 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
789
790 #: g10/armor.c:867
791 msgid "malformed CRC\n"
792 msgstr "dårlig CRC\n"
793
794 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
795 #, fuzzy, c-format
796 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
797 msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
798
799 #: g10/armor.c:891
800 #, fuzzy
801 msgid "premature eof (in trailer)\n"
802 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
803
804 #: g10/armor.c:895
805 msgid "error in trailer line\n"
806 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
807
808 #: g10/armor.c:1206
809 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
810 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
811
812 #: g10/armor.c:1211
813 #, c-format
814 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
815 msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
816
817 #: g10/armor.c:1215
818 msgid ""
819 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
820 msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
821
822 #: g10/build-packet.c:978
823 msgid ""
824 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
825 "an '='\n"
826 msgstr ""
827
828 #: g10/build-packet.c:990
829 #, fuzzy
830 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
831 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
832
833 #: g10/build-packet.c:996
834 #, fuzzy
835 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
836 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
837
838 #: g10/build-packet.c:1014
839 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
840 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
841
842 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
843 #, fuzzy
844 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
845 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
846
847 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
848 msgid "not human readable"
849 msgstr ""
850
851 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
852 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
853 msgstr ""
854
855 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
856 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
857 msgstr ""
858
859 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
860 #, fuzzy, c-format
861 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
862 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
863
864 #: g10/card-util.c:69
865 #, c-format
866 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
867 msgstr ""
868
869 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
870 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
871 msgid "can't do this in batch mode\n"
872 msgstr ""
873
874 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
875 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
876 #: g10/keygen.c:1617
877 msgid "Your selection? "
878 msgstr "Dit valg? "
879
880 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
881 msgid "[not set]"
882 msgstr ""
883
884 #: g10/card-util.c:414
885 #, fuzzy
886 msgid "male"
887 msgstr "slåtil"
888
889 #: g10/card-util.c:415
890 #, fuzzy
891 msgid "female"
892 msgstr "slåtil"
893
894 #: g10/card-util.c:415
895 msgid "unspecified"
896 msgstr ""
897
898 #: g10/card-util.c:442
899 #, fuzzy
900 msgid "not forced"
901 msgstr "ikke bearbejdet"
902
903 #: g10/card-util.c:442
904 msgid "forced"
905 msgstr ""
906
907 #: g10/card-util.c:520
908 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
909 msgstr ""
910
911 #: g10/card-util.c:522
912 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
913 msgstr ""
914
915 #: g10/card-util.c:524
916 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
917 msgstr ""
918
919 #: g10/card-util.c:541
920 msgid "Cardholder's surname: "
921 msgstr ""
922
923 #: g10/card-util.c:543
924 msgid "Cardholder's given name: "
925 msgstr ""
926
927 #: g10/card-util.c:561
928 #, c-format
929 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
930 msgstr ""
931
932 #: g10/card-util.c:582
933 #, fuzzy
934 msgid "URL to retrieve public key: "
935 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
936
937 #: g10/card-util.c:590
938 #, c-format
939 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
940 msgstr ""
941
942 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
943 #, c-format
944 msgid "error reading `%s': %s\n"
945 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
946
947 #: g10/card-util.c:696
948 msgid "Login data (account name): "
949 msgstr ""
950
951 #: g10/card-util.c:706
952 #, c-format
953 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
954 msgstr ""
955
956 #: g10/card-util.c:765
957 msgid "Private DO data: "
958 msgstr ""
959
960 #: g10/card-util.c:775
961 #, c-format
962 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
963 msgstr ""
964
965 #: g10/card-util.c:795
966 #, fuzzy
967 msgid "Language preferences: "
968 msgstr "vis præferencer"
969
970 #: g10/card-util.c:803
971 #, fuzzy
972 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
973 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
974
975 #: g10/card-util.c:812
976 #, fuzzy
977 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
978 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
979
980 #: g10/card-util.c:833
981 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
982 msgstr ""
983
984 #: g10/card-util.c:847
985 #, fuzzy
986 msgid "Error: invalid response.\n"
987 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
988
989 #: g10/card-util.c:868
990 #, fuzzy
991 msgid "CA fingerprint: "
992 msgstr "Fingeraftryk:"
993
994 #: g10/card-util.c:891
995 #, fuzzy
996 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
997 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
998
999 #: g10/card-util.c:939
1000 #, fuzzy, c-format
1001 msgid "key operation not possible: %s\n"
1002 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
1003
1004 #: g10/card-util.c:940
1005 #, fuzzy
1006 msgid "not an OpenPGP card"
1007 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
1008
1009 #: g10/card-util.c:949
1010 #, fuzzy, c-format
1011 msgid "error getting current key info: %s\n"
1012 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1013
1014 #: g10/card-util.c:1034
1015 #, fuzzy
1016 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1017 msgstr "Vil du gerne signere? "
1018
1019 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1020 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1021 msgstr ""
1022
1023 #: g10/card-util.c:1076
1024 #, fuzzy
1025 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1026 msgstr "Vil du gerne signere? "
1027
1028 #: g10/card-util.c:1085
1029 #, c-format
1030 msgid ""
1031 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1032 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1033 "You should change them using the command --change-pin\n"
1034 msgstr ""
1035
1036 #: g10/card-util.c:1120
1037 #, fuzzy
1038 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1039 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
1040
1041 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1042 #, fuzzy
1043 msgid "   (1) Signature key\n"
1044 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
1045
1046 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1047 #, fuzzy
1048 msgid "   (2) Encryption key\n"
1049 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1050
1051 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1052 msgid "   (3) Authentication key\n"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1056 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1057 msgid "Invalid selection.\n"
1058 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1059
1060 #: g10/card-util.c:1200
1061 #, fuzzy
1062 msgid "Please select where to store the key:\n"
1063 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
1064
1065 #: g10/card-util.c:1235
1066 #, fuzzy
1067 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1068 msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
1069
1070 #: g10/card-util.c:1240
1071 #, fuzzy
1072 msgid "secret parts of key are not available\n"
1073 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
1074
1075 #: g10/card-util.c:1245
1076 #, fuzzy
1077 msgid "secret key already stored on a card\n"
1078 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
1079
1080 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1081 msgid "quit this menu"
1082 msgstr "afslut denne menu"
1083
1084 #: g10/card-util.c:1318
1085 #, fuzzy
1086 msgid "show admin commands"
1087 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1088
1089 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1090 msgid "show this help"
1091 msgstr "vis denne hjælp"
1092
1093 #: g10/card-util.c:1321
1094 #, fuzzy
1095 msgid "list all available data"
1096 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
1097
1098 #: g10/card-util.c:1324
1099 msgid "change card holder's name"
1100 msgstr ""
1101
1102 #: g10/card-util.c:1325
1103 msgid "change URL to retrieve key"
1104 msgstr ""
1105
1106 #: g10/card-util.c:1326
1107 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1108 msgstr ""
1109
1110 #: g10/card-util.c:1327
1111 #, fuzzy
1112 msgid "change the login name"
1113 msgstr "ændr udløbsdatoen"
1114
1115 #: g10/card-util.c:1328
1116 #, fuzzy
1117 msgid "change the language preferences"
1118 msgstr "vis præferencer"
1119
1120 #: g10/card-util.c:1329
1121 msgid "change card holder's sex"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: g10/card-util.c:1330
1125 #, fuzzy
1126 msgid "change a CA fingerprint"
1127 msgstr "vis fingeraftryk"
1128
1129 #: g10/card-util.c:1331
1130 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: g10/card-util.c:1332
1134 #, fuzzy
1135 msgid "generate new keys"
1136 msgstr "generér et nyt nøglepar"
1137
1138 #: g10/card-util.c:1333
1139 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: g10/card-util.c:1334
1143 msgid "verify the PIN and list all data"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
1147 msgid "Command> "
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/card-util.c:1492
1151 #, fuzzy
1152 msgid "Admin-only command\n"
1153 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1154
1155 #: g10/card-util.c:1523
1156 #, fuzzy
1157 msgid "Admin commands are allowed\n"
1158 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1159
1160 #: g10/card-util.c:1525
1161 #, fuzzy
1162 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1163 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1164
1165 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
1166 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1170 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1171 msgstr ""
1172
1173 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3880 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1174 #, c-format
1175 msgid "can't open `%s'\n"
1176 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
1177
1178 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1721
1179 #: g10/revoke.c:228
1180 #, fuzzy, c-format
1181 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1182 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
1183
1184 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1735
1185 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1186 #, fuzzy, c-format
1187 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1188 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1189
1190 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1191 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: g10/delkey.c:135
1195 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: g10/delkey.c:147
1199 #, fuzzy
1200 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1201 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
1202
1203 #: g10/delkey.c:155
1204 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1205 msgstr ""
1206
1207 #: g10/delkey.c:165
1208 #, fuzzy, c-format
1209 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1210 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
1211
1212 #: g10/delkey.c:175
1213 msgid "ownertrust information cleared\n"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: g10/delkey.c:206
1217 #, c-format
1218 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: g10/delkey.c:208
1222 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1226 #, c-format
1227 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1228 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
1229
1230 #: g10/encode.c:234
1231 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: g10/encode.c:248
1235 #, fuzzy, c-format
1236 msgid "using cipher %s\n"
1237 msgstr "signering fejlede: %s\n"
1238
1239 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1240 #, c-format
1241 msgid "`%s' already compressed\n"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1245 #, c-format
1246 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1247 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1248
1249 #: g10/encode.c:487
1250 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: g10/encode.c:512
1254 #, c-format
1255 msgid "reading from `%s'\n"
1256 msgstr "læser fra '%s'\n"
1257
1258 #: g10/encode.c:543
1259 msgid ""
1260 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1261 msgstr ""
1262
1263 #: g10/encode.c:561
1264 #, c-format
1265 msgid ""
1266 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1270 #, c-format
1271 msgid ""
1272 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1273 "preferences\n"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: g10/encode.c:767
1277 #, c-format
1278 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1282 #, c-format
1283 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: g10/encode.c:864
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1289 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
1290
1291 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:282
1292 #, c-format
1293 msgid "%s encrypted data\n"
1294 msgstr ""
1295
1296 #: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:286
1297 #, c-format
1298 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1299 msgstr ""
1300
1301 #: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
1302 msgid ""
1303 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1304 msgstr ""
1305
1306 #: g10/encr-data.c:146
1307 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1308 msgstr ""
1309
1310 #: g10/exec.c:51
1311 msgid "no remote program execution supported\n"
1312 msgstr ""
1313
1314 #: g10/exec.c:315
1315 msgid ""
1316 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: g10/exec.c:345
1320 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1321 msgstr ""
1322
1323 #: g10/exec.c:423
1324 #, fuzzy, c-format
1325 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1326 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1327
1328 #: g10/exec.c:426
1329 #, fuzzy, c-format
1330 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1331 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1332
1333 #: g10/exec.c:511
1334 #, c-format
1335 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1336 msgstr ""
1337
1338 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1339 msgid "unnatural exit of external program\n"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: g10/exec.c:537
1343 msgid "unable to execute external program\n"
1344 msgstr ""
1345
1346 #: g10/exec.c:554
1347 #, c-format
1348 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1352 #, c-format
1353 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1354 msgstr ""
1355
1356 #: g10/exec.c:611
1357 #, c-format
1358 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: g10/export.c:63
1362 #, fuzzy
1363 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1364 msgstr "signér nøglen lokalt"
1365
1366 #: g10/export.c:65
1367 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1368 msgstr ""
1369
1370 #: g10/export.c:67
1371 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1372 msgstr ""
1373
1374 #: g10/export.c:69
1375 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: g10/export.c:71
1379 #, fuzzy
1380 msgid "remove unusable parts from key during export"
1381 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
1382
1383 #: g10/export.c:73
1384 msgid "remove as much as possible from key during export"
1385 msgstr ""
1386
1387 #: g10/export.c:75
1388 msgid "export keys in an S-expression based format"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: g10/export.c:340
1392 #, fuzzy
1393 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1394 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1395
1396 #: g10/export.c:369
1397 #, fuzzy, c-format
1398 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1399 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1400
1401 #: g10/export.c:377
1402 #, fuzzy, c-format
1403 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1404 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1405
1406 #: g10/export.c:388
1407 #, fuzzy, c-format
1408 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1409 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1410
1411 #: g10/export.c:539
1412 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1413 msgstr ""
1414
1415 # er det klogt at oversætte TrustDB?
1416 #: g10/export.c:562
1417 #, fuzzy, c-format
1418 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1419 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
1420
1421 #: g10/export.c:586
1422 #, c-format
1423 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: g10/export.c:635
1427 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1428 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1429
1430 #: g10/getkey.c:153
1431 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1432 msgstr ""
1433
1434 #: g10/getkey.c:176
1435 #, fuzzy
1436 msgid "[User ID not found]"
1437 msgstr "[bruger ikke fundet]"
1438
1439 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1440 #: g10/getkey.c:1004
1441 #, c-format
1442 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1443 msgstr ""
1444
1445 #: g10/getkey.c:1836
1446 #, c-format
1447 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1448 msgstr ""
1449
1450 #: g10/getkey.c:2393 g10/keyedit.c:3723
1451 #, c-format
1452 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1453 msgstr ""
1454
1455 #: g10/getkey.c:2624
1456 #, fuzzy, c-format
1457 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1458 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
1459
1460 #: g10/getkey.c:2671
1461 #, fuzzy, c-format
1462 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1463 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:56
1466 msgid ""
1467 "@Commands:\n"
1468 " "
1469 msgstr ""
1470 "@Kommandoer:\n"
1471 " "
1472
1473 #: g10/gpg.c:371
1474 msgid "|[file]|make a signature"
1475 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
1476
1477 #: g10/gpg.c:372
1478 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1479 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
1480
1481 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:246
1482 msgid "make a detached signature"
1483 msgstr "opret en separat signatur"
1484
1485 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
1486 msgid "encrypt data"
1487 msgstr "kryptér data"
1488
1489 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
1490 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1491 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
1492
1493 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
1494 msgid "decrypt data (default)"
1495 msgstr "afkryptér data (standard)"
1496
1497 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:250
1498 msgid "verify a signature"
1499 msgstr "godkend en signatur"
1500
1501 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:252
1502 msgid "list keys"
1503 msgstr "vis nøgler"
1504
1505 #: g10/gpg.c:384
1506 msgid "list keys and signatures"
1507 msgstr "vis nøgler og signaturer"
1508
1509 #: g10/gpg.c:385
1510 #, fuzzy
1511 msgid "list and check key signatures"
1512 msgstr "tjek nøglesignaturer"
1513
1514 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:256
1515 msgid "list keys and fingerprints"
1516 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
1517
1518 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:254
1519 msgid "list secret keys"
1520 msgstr "vis hemmelige nøgler"
1521
1522 #: g10/gpg.c:388
1523 msgid "generate a new key pair"
1524 msgstr "generér et nyt nøglepar"
1525
1526 #: g10/gpg.c:389
1527 #, fuzzy
1528 msgid "remove keys from the public keyring"
1529 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
1530
1531 #: g10/gpg.c:391
1532 #, fuzzy
1533 msgid "remove keys from the secret keyring"
1534 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
1535
1536 #: g10/gpg.c:392
1537 msgid "sign a key"
1538 msgstr "signér en nøgle"
1539
1540 #: g10/gpg.c:393
1541 msgid "sign a key locally"
1542 msgstr "signér en nøgle lokalt"
1543
1544 #: g10/gpg.c:394
1545 msgid "sign or edit a key"
1546 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
1547
1548 #: g10/gpg.c:395
1549 msgid "generate a revocation certificate"
1550 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
1551
1552 #: g10/gpg.c:397
1553 msgid "export keys"
1554 msgstr "eksportér nøgler"
1555
1556 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:259
1557 msgid "export keys to a key server"
1558 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
1559
1560 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:260
1561 msgid "import keys from a key server"
1562 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
1563
1564 #: g10/gpg.c:401
1565 #, fuzzy
1566 msgid "search for keys on a key server"
1567 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
1568
1569 #: g10/gpg.c:403
1570 #, fuzzy
1571 msgid "update all keys from a keyserver"
1572 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
1573
1574 #: g10/gpg.c:407
1575 msgid "import/merge keys"
1576 msgstr "importér/fusionér nøgler"
1577
1578 #: g10/gpg.c:410
1579 msgid "print the card status"
1580 msgstr ""
1581
1582 #: g10/gpg.c:411
1583 msgid "change data on a card"
1584 msgstr ""
1585
1586 #: g10/gpg.c:412
1587 msgid "change a card's PIN"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: g10/gpg.c:421
1591 msgid "update the trust database"
1592 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
1593
1594 #: g10/gpg.c:428
1595 msgid "|algo [files]|print message digests"
1596 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
1597
1598 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:264
1599 msgid "run in server mode"
1600 msgstr ""
1601
1602 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:279
1603 #: tools/gpg-connect-agent.c:58 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:159
1604 msgid ""
1605 "@\n"
1606 "Options:\n"
1607 " "
1608 msgstr ""
1609 "@\n"
1610 "Indstillinger:\n"
1611 " "
1612
1613 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:281
1614 msgid "create ascii armored output"
1615 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
1616
1617 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:293
1618 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1619 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
1620
1621 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:329
1622 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1623 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
1624
1625 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:332
1626 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1627 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
1628
1629 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:334
1630 msgid "use canonical text mode"
1631 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
1632
1633 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:337 tools/gpgconf.c:68
1634 msgid "use as output file"
1635 msgstr "brug som uddatafil"
1636
1637 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:347 tools/gpgconf.c:71
1638 msgid "do not make any changes"
1639 msgstr "lav ingen ændringer"
1640
1641 #: g10/gpg.c:482
1642 msgid "prompt before overwriting"
1643 msgstr ""
1644
1645 #: g10/gpg.c:524
1646 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1647 msgstr ""
1648
1649 #: g10/gpg.c:525
1650 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1651 msgstr ""
1652
1653 #: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:395
1654 msgid ""
1655 "@\n"
1656 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1657 msgstr ""
1658
1659 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:398
1660 msgid ""
1661 "@\n"
1662 "Examples:\n"
1663 "\n"
1664 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1665 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1666 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1667 " --list-keys [names]        show keys\n"
1668 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1669 msgstr ""
1670 "@\n"
1671 "Eksempler:\n"
1672 "\n"
1673 " -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
1674 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
1675 " --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
1676 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
1677 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
1678
1679 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
1680 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1681 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1682
1683 #: g10/gpg.c:768
1684 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1685 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
1686
1687 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
1688 #: g10/gpg.c:771
1689 msgid ""
1690 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1691 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1692 "default operation depends on the input data\n"
1693 msgstr ""
1694 "Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
1695 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
1696 "standard operation afhænger af inddata\n"
1697
1698 #: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:534
1699 msgid ""
1700 "\n"
1701 "Supported algorithms:\n"
1702 msgstr ""
1703 "\n"
1704 "Understøttede algoritmer:\n"
1705
1706 #: g10/gpg.c:785
1707 msgid "Pubkey: "
1708 msgstr ""
1709
1710 #: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
1711 msgid "Cipher: "
1712 msgstr ""
1713
1714 #: g10/gpg.c:799
1715 msgid "Hash: "
1716 msgstr ""
1717
1718 #: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
1719 #, fuzzy
1720 msgid "Compression: "
1721 msgstr "Kommentar: "
1722
1723 #: g10/gpg.c:890
1724 msgid "usage: gpg [options] "
1725 msgstr "brug: gpg [flag] "
1726
1727 #: g10/gpg.c:1060 sm/gpgsm.c:686
1728 msgid "conflicting commands\n"
1729 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1730
1731 #: g10/gpg.c:1078
1732 #, c-format
1733 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1734 msgstr ""
1735
1736 #: g10/gpg.c:1275
1737 #, c-format
1738 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1739 msgstr ""
1740
1741 #: g10/gpg.c:1278
1742 #, c-format
1743 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1744 msgstr ""
1745
1746 #: g10/gpg.c:1281
1747 #, c-format
1748 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: g10/gpg.c:1287
1752 #, c-format
1753 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: g10/gpg.c:1290
1757 #, c-format
1758 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1759 msgstr ""
1760
1761 #: g10/gpg.c:1293
1762 #, c-format
1763 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: g10/gpg.c:1299
1767 #, c-format
1768 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: g10/gpg.c:1302
1772 #, c-format
1773 msgid ""
1774 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1775 msgstr ""
1776
1777 #: g10/gpg.c:1305
1778 #, c-format
1779 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1780 msgstr ""
1781
1782 #: g10/gpg.c:1311
1783 #, c-format
1784 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1785 msgstr ""
1786
1787 #: g10/gpg.c:1314
1788 #, c-format
1789 msgid ""
1790 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: g10/gpg.c:1317
1794 #, c-format
1795 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: g10/gpg.c:1460
1799 #, fuzzy, c-format
1800 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1801 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
1802
1803 #: g10/gpg.c:1553
1804 msgid "display photo IDs during key listings"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: g10/gpg.c:1555
1808 msgid "show policy URLs during signature listings"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: g10/gpg.c:1557
1812 msgid "show all notations during signature listings"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: g10/gpg.c:1559
1816 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: g10/gpg.c:1563
1820 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: g10/gpg.c:1565
1824 #, fuzzy
1825 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1826 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:1567
1829 msgid "show user ID validity during key listings"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: g10/gpg.c:1569
1833 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: g10/gpg.c:1571
1837 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: g10/gpg.c:1573
1841 #, fuzzy
1842 msgid "show the keyring name in key listings"
1843 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
1844
1845 #: g10/gpg.c:1575
1846 msgid "show expiration dates during signature listings"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: g10/gpg.c:1835
1850 #, c-format
1851 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1852 msgstr ""
1853
1854 #: g10/gpg.c:1993
1855 #, fuzzy, c-format
1856 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1857 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
1858
1859 #: g10/gpg.c:2253 g10/gpg.c:2904 g10/gpg.c:2916
1860 #, c-format
1861 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1862 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
1863
1864 #: g10/gpg.c:2266
1865 #, c-format
1866 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: g10/gpg.c:2421 g10/gpg.c:2433
1870 #, fuzzy, c-format
1871 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1872 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1873
1874 #: g10/gpg.c:2515
1875 #, fuzzy, c-format
1876 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1877 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1878
1879 #: g10/gpg.c:2538 g10/gpg.c:2733 g10/keyedit.c:4080
1880 #, fuzzy
1881 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1882 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
1883
1884 #: g10/gpg.c:2550
1885 #, fuzzy, c-format
1886 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1887 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1888
1889 #: g10/gpg.c:2553
1890 #, fuzzy
1891 msgid "invalid keyserver options\n"
1892 msgstr "ugyldig nøglering"
1893
1894 #: g10/gpg.c:2560
1895 #, fuzzy, c-format
1896 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1897 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1898
1899 #: g10/gpg.c:2563
1900 #, fuzzy
1901 msgid "invalid import options\n"
1902 msgstr "ugyldig rustning"
1903
1904 #: g10/gpg.c:2570
1905 #, fuzzy, c-format
1906 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1907 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1908
1909 #: g10/gpg.c:2573
1910 #, fuzzy
1911 msgid "invalid export options\n"
1912 msgstr "ugyldig nøglering"
1913
1914 #: g10/gpg.c:2580
1915 #, fuzzy, c-format
1916 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1917 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1918
1919 #: g10/gpg.c:2583
1920 #, fuzzy
1921 msgid "invalid list options\n"
1922 msgstr "ugyldig rustning"
1923
1924 #: g10/gpg.c:2591
1925 msgid "display photo IDs during signature verification"
1926 msgstr ""
1927
1928 #: g10/gpg.c:2593
1929 msgid "show policy URLs during signature verification"
1930 msgstr ""
1931
1932 #: g10/gpg.c:2595
1933 #, fuzzy
1934 msgid "show all notations during signature verification"
1935 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1936
1937 #: g10/gpg.c:2597
1938 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1939 msgstr ""
1940
1941 #: g10/gpg.c:2601
1942 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1943 msgstr ""
1944
1945 #: g10/gpg.c:2603
1946 #, fuzzy
1947 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1948 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1949
1950 #: g10/gpg.c:2605
1951 #, fuzzy
1952 msgid "show user ID validity during signature verification"
1953 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1954
1955 #: g10/gpg.c:2607
1956 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: g10/gpg.c:2609
1960 #, fuzzy
1961 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1962 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1963
1964 #: g10/gpg.c:2611
1965 msgid "validate signatures with PKA data"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: g10/gpg.c:2613
1969 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: g10/gpg.c:2620
1973 #, fuzzy, c-format
1974 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1975 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1976
1977 #: g10/gpg.c:2623
1978 #, fuzzy
1979 msgid "invalid verify options\n"
1980 msgstr "ugyldig nøglering"
1981
1982 #: g10/gpg.c:2630
1983 #, c-format
1984 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1985 msgstr ""
1986
1987 #: g10/gpg.c:2804
1988 #, fuzzy, c-format
1989 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1990 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1991
1992 #: g10/gpg.c:2807
1993 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: g10/gpg.c:2893 sm/gpgsm.c:1236
1997 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1998 msgstr ""
1999
2000 #: g10/gpg.c:2897
2001 #, c-format
2002 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2003 msgstr ""
2004
2005 #: g10/gpg.c:2906
2006 #, c-format
2007 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2008 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
2009
2010 #: g10/gpg.c:2909
2011 #, c-format
2012 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2013 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2014
2015 #: g10/gpg.c:2924
2016 #, fuzzy, c-format
2017 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2018 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
2019
2020 #: g10/gpg.c:2938
2021 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: g10/gpg.c:2944
2025 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: g10/gpg.c:2950
2029 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: g10/gpg.c:2963
2033 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: g10/gpg.c:3029 g10/gpg.c:3053 sm/gpgsm.c:1292
2037 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2038 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2039
2040 #: g10/gpg.c:3035 g10/gpg.c:3059 sm/gpgsm.c:1300
2041 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2042 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
2043
2044 #: g10/gpg.c:3041
2045 #, fuzzy
2046 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2047 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:3047
2050 #, fuzzy
2051 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2052 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
2053
2054 #: g10/gpg.c:3062
2055 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2056 msgstr ""
2057
2058 #: g10/gpg.c:3064
2059 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: g10/gpg.c:3066
2063 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2064 msgstr ""
2065
2066 #: g10/gpg.c:3068
2067 #, fuzzy
2068 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2069 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:3070
2072 #, fuzzy
2073 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2074 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:3073
2077 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2078 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
2079
2080 #: g10/gpg.c:3077
2081 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2082 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:3084
2085 #, fuzzy
2086 msgid "invalid default preferences\n"
2087 msgstr "vis præferencer"
2088
2089 #: g10/gpg.c:3093
2090 #, fuzzy
2091 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2092 msgstr "vis præferencer"
2093
2094 #: g10/gpg.c:3097
2095 #, fuzzy
2096 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2097 msgstr "vis præferencer"
2098
2099 #: g10/gpg.c:3101
2100 #, fuzzy
2101 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2102 msgstr "vis præferencer"
2103
2104 #: g10/gpg.c:3134
2105 #, fuzzy, c-format
2106 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2107 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2108
2109 #: g10/gpg.c:3181
2110 #, c-format
2111 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: g10/gpg.c:3186
2115 #, c-format
2116 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2117 msgstr ""
2118
2119 #: g10/gpg.c:3191
2120 #, fuzzy, c-format
2121 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2122 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2123
2124 # er det klogt at oversætte TrustDB?
2125 #: g10/gpg.c:3283
2126 #, c-format
2127 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2128 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
2129
2130 #: g10/gpg.c:3294
2131 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: g10/gpg.c:3315
2135 msgid "--store [filename]"
2136 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
2137
2138 #: g10/gpg.c:3322
2139 msgid "--symmetric [filename]"
2140 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2141
2142 #: g10/gpg.c:3324
2143 #, fuzzy, c-format
2144 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2145 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
2146
2147 #: g10/gpg.c:3334
2148 msgid "--encrypt [filename]"
2149 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
2150
2151 #: g10/gpg.c:3347
2152 #, fuzzy
2153 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2154 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2155
2156 #: g10/gpg.c:3349
2157 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: g10/gpg.c:3352
2161 #, c-format
2162 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: g10/gpg.c:3370
2166 msgid "--sign [filename]"
2167 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
2168
2169 #: g10/gpg.c:3383
2170 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2171 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2172
2173 #: g10/gpg.c:3398
2174 #, fuzzy
2175 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2176 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2177
2178 #: g10/gpg.c:3400
2179 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: g10/gpg.c:3403
2183 #, c-format
2184 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: g10/gpg.c:3423
2188 #, fuzzy
2189 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2190 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2191
2192 #: g10/gpg.c:3432
2193 msgid "--clearsign [filename]"
2194 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2195
2196 #: g10/gpg.c:3457
2197 msgid "--decrypt [filename]"
2198 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
2199
2200 #: g10/gpg.c:3465
2201 msgid "--sign-key user-id"
2202 msgstr "--sign-key bruger-id"
2203
2204 #: g10/gpg.c:3469
2205 msgid "--lsign-key user-id"
2206 msgstr "--lsign-key bruger-id"
2207
2208 #: g10/gpg.c:3490
2209 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2210 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
2211
2212 #: g10/gpg.c:3575
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2215 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2216
2217 #: g10/gpg.c:3577
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2220 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2221
2222 #: g10/gpg.c:3579
2223 #, fuzzy, c-format
2224 msgid "key export failed: %s\n"
2225 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2226
2227 #: g10/gpg.c:3590
2228 #, fuzzy, c-format
2229 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2230 msgstr "signering fejlede: %s\n"
2231
2232 #: g10/gpg.c:3600
2233 #, c-format
2234 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: g10/gpg.c:3651
2238 #, c-format
2239 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2240 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
2241
2242 #: g10/gpg.c:3659
2243 #, c-format
2244 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2245 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2246
2247 #: g10/gpg.c:3749
2248 #, c-format
2249 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2250 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
2251
2252 #: g10/gpg.c:3866
2253 msgid "[filename]"
2254 msgstr "[filnavn]"
2255
2256 #: g10/gpg.c:3870
2257 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2258 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
2259
2260 #: g10/gpg.c:4182
2261 #, fuzzy
2262 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2263 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:4184
2266 #, fuzzy
2267 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2268 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2269
2270 #: g10/gpg.c:4217
2271 #, fuzzy
2272 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2273 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2274
2275 #: g10/gpgv.c:73
2276 #, fuzzy
2277 msgid "take the keys from this keyring"
2278 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
2279
2280 #: g10/gpgv.c:75
2281 #, fuzzy
2282 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2283 msgstr "tidsstempelkonflikt"
2284
2285 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:370
2286 msgid "|FD|write status info to this FD"
2287 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
2288
2289 #: g10/gpgv.c:100
2290 #, fuzzy
2291 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2292 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
2293
2294 #: g10/gpgv.c:103
2295 msgid ""
2296 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2297 "Check signatures against known trusted keys\n"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: g10/helptext.c:51
2301 msgid ""
2302 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2303 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2304 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2305 msgstr ""
2306
2307 #: g10/helptext.c:57
2308 msgid ""
2309 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2310 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2311 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2312 "ultimately trusted\n"
2313 msgstr ""
2314
2315 #: g10/helptext.c:64
2316 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2317 msgstr ""
2318
2319 #: g10/helptext.c:68
2320 msgid ""
2321 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2322 msgstr ""
2323
2324 #: g10/helptext.c:72
2325 msgid ""
2326 "Select the algorithm to use.\n"
2327 "\n"
2328 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2329 "for signatures.\n"
2330 "\n"
2331 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2332 "\n"
2333 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2334 "\n"
2335 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2336 msgstr ""
2337
2338 #: g10/helptext.c:86
2339 msgid ""
2340 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2341 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2342 "Please consult your security expert first."
2343 msgstr ""
2344
2345 #: g10/helptext.c:93
2346 msgid "Enter the size of the key"
2347 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
2348
2349 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2350 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2351 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2352 msgstr "Svar \"ja\" eller \"nej\""
2353
2354 #: g10/helptext.c:107
2355 msgid ""
2356 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2357 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2358 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2359 "the given value as an interval."
2360 msgstr ""
2361
2362 #: g10/helptext.c:119
2363 msgid "Enter the name of the key holder"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: g10/helptext.c:124
2367 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2368 msgstr ""
2369
2370 #: g10/helptext.c:128
2371 msgid "Please enter an optional comment"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: g10/helptext.c:133
2375 msgid ""
2376 "N  to change the name.\n"
2377 "C  to change the comment.\n"
2378 "E  to change the email address.\n"
2379 "O  to continue with key generation.\n"
2380 "Q  to to quit the key generation."
2381 msgstr ""
2382
2383 #: g10/helptext.c:142
2384 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2385 msgstr ""
2386
2387 #: g10/helptext.c:150
2388 msgid ""
2389 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2390 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2391 "know how carefully you verified this.\n"
2392 "\n"
2393 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2394 "the\n"
2395 "    key.\n"
2396 "\n"
2397 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2398 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2399 "for\n"
2400 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2401 "user.\n"
2402 "\n"
2403 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2404 "could\n"
2405 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2406 "the\n"
2407 "    key against a photo ID.\n"
2408 "\n"
2409 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2410 "could\n"
2411 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2412 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2413 "a\n"
2414 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2415 "the\n"
2416 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2417 "exchange\n"
2418 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2419 "\n"
2420 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2421 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2422 "\"\n"
2423 "mean to you when you sign other keys.\n"
2424 "\n"
2425 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2426 msgstr ""
2427
2428 #: g10/helptext.c:188
2429 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2430 msgstr ""
2431
2432 #: g10/helptext.c:192
2433 msgid ""
2434 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2435 "All certificates are then also lost!"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: g10/helptext.c:197
2439 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: g10/helptext.c:202
2443 msgid ""
2444 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2445 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2446 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2447 msgstr ""
2448
2449 #: g10/helptext.c:207
2450 msgid ""
2451 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2452 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2453 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2454 "a trust connection through another already certified key."
2455 msgstr ""
2456
2457 #: g10/helptext.c:213
2458 msgid ""
2459 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2460 "your keyring."
2461 msgstr ""
2462
2463 #: g10/helptext.c:217
2464 msgid ""
2465 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2466 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2467 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2468 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2469 "a second one is available."
2470 msgstr ""
2471
2472 #: g10/helptext.c:225
2473 msgid ""
2474 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2475 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2476 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: g10/helptext.c:232
2480 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2481 msgstr ""
2482
2483 #: g10/helptext.c:238
2484 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2485 msgstr ""
2486
2487 #: g10/helptext.c:242
2488 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2489 msgstr ""
2490
2491 #: g10/helptext.c:247
2492 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2493 msgstr "Svar \"ja\" hvis det er ok at overskrive filen"
2494
2495 #: g10/helptext.c:252
2496 msgid ""
2497 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2498 "file (which is shown in brackets) will be used."
2499 msgstr ""
2500 "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR vil det\n"
2501 "forvalgte navn (som er vist i klammer) blive brugt."
2502
2503 #: g10/helptext.c:258
2504 msgid ""
2505 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2506 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2507 "  \"Key has been compromised\"\n"
2508 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2509 "      got access to your secret key.\n"
2510 "  \"Key is superseded\"\n"
2511 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2512 "  \"Key is no longer used\"\n"
2513 "      Use this if you have retired this key.\n"
2514 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2515 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2516 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: g10/helptext.c:274
2520 msgid ""
2521 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2522 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2523 "An empty line ends the text.\n"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: g10/helptext.c:289
2527 msgid "No help available"
2528 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
2529
2530 #: g10/helptext.c:297
2531 #, c-format
2532 msgid "No help available for `%s'"
2533 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
2534
2535 #: g10/import.c:96
2536 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2537 msgstr ""
2538
2539 #: g10/import.c:98
2540 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: g10/import.c:100
2544 #, fuzzy
2545 msgid "do not update the trustdb after import"
2546 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
2547
2548 #: g10/import.c:102
2549 msgid "create a public key when importing a secret key"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: g10/import.c:104
2553 msgid "only accept updates to existing keys"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: g10/import.c:106
2557 #, fuzzy
2558 msgid "remove unusable parts from key after import"
2559 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
2560
2561 #: g10/import.c:108
2562 msgid "remove as much as possible from key after import"
2563 msgstr ""
2564
2565 #: g10/import.c:271
2566 #, c-format
2567 msgid "skipping block of type %d\n"
2568 msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
2569
2570 #: g10/import.c:280
2571 #, fuzzy, c-format
2572 msgid "%lu keys processed so far\n"
2573 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
2574
2575 #: g10/import.c:297
2576 #, c-format
2577 msgid "Total number processed: %lu\n"
2578 msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
2579
2580 #: g10/import.c:299
2581 #, fuzzy, c-format
2582 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2583 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2584
2585 #: g10/import.c:302
2586 #, c-format
2587 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2591 #, c-format
2592 msgid "              imported: %lu"
2593 msgstr "           importerede: %lu"
2594
2595 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2596 #, c-format
2597 msgid "             unchanged: %lu\n"
2598 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2599
2600 #: g10/import.c:312
2601 #, c-format
2602 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2603 msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
2604
2605 #: g10/import.c:314
2606 #, c-format
2607 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2608 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2609
2610 #: g10/import.c:316
2611 #, c-format
2612 msgid "        new signatures: %lu\n"
2613 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
2614
2615 #: g10/import.c:318
2616 #, c-format
2617 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2618 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2619
2620 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2621 #, c-format
2622 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2623 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2624
2625 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2626 #, c-format
2627 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2628 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
2629
2630 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2631 #, c-format
2632 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2633 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
2634
2635 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2636 #, fuzzy, c-format
2637 msgid "          not imported: %lu\n"
2638 msgstr "           importerede: %lu"
2639
2640 #: g10/import.c:328
2641 #, fuzzy, c-format
2642 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2643 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
2644
2645 #: g10/import.c:330
2646 #, fuzzy, c-format
2647 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2648 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2649
2650 #: g10/import.c:571
2651 #, c-format
2652 msgid ""
2653 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2654 "algorithms on these user IDs:\n"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: g10/import.c:612
2658 #, c-format
2659 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2660 msgstr ""
2661
2662 #: g10/import.c:627
2663 #, fuzzy, c-format
2664 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2665 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
2666
2667 #: g10/import.c:639
2668 #, c-format
2669 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: g10/import.c:652
2673 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: g10/import.c:654
2677 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: g10/import.c:678
2681 #, c-format
2682 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
2686 #, fuzzy, c-format
2687 msgid "key %s: no user ID\n"
2688 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2689
2690 #: g10/import.c:757
2691 #, fuzzy, c-format
2692 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2693 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2694
2695 #: g10/import.c:772
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2698 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2699
2700 #: g10/import.c:778
2701 #, fuzzy, c-format
2702 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2703 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2704
2705 #: g10/import.c:780
2706 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2712 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2713
2714 #: g10/import.c:796
2715 #, fuzzy, c-format
2716 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2717 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2718
2719 #: g10/import.c:805
2720 #, fuzzy, c-format
2721 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2722 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2723
2724 #: g10/import.c:810 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2725 #, c-format
2726 msgid "writing to `%s'\n"
2727 msgstr "skriver til `%s'\n"
2728
2729 #: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
2730 #: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
2731 #, c-format
2732 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2733 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2734
2735 #: g10/import.c:833
2736 #, fuzzy, c-format
2737 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2738 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2739
2740 #: g10/import.c:857
2741 #, fuzzy, c-format
2742 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2743 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
2744
2745 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
2746 #, fuzzy, c-format
2747 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2748 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2749
2750 #: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
2751 #, fuzzy, c-format
2752 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2753 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2754
2755 #: g10/import.c:919
2756 #, fuzzy, c-format
2757 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2758 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2759
2760 #: g10/import.c:922
2761 #, fuzzy, c-format
2762 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2763 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2764
2765 #: g10/import.c:925
2766 #, fuzzy, c-format
2767 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2768 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2769
2770 #: g10/import.c:928
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2773 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2774
2775 #: g10/import.c:931
2776 #, fuzzy, c-format
2777 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2778 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2779
2780 #: g10/import.c:934
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2783 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2784
2785 #: g10/import.c:937
2786 #, fuzzy, c-format
2787 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2788 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2789
2790 #: g10/import.c:940
2791 #, fuzzy, c-format
2792 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2793 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2794
2795 #: g10/import.c:943
2796 #, fuzzy, c-format
2797 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2798 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2799
2800 #: g10/import.c:946
2801 #, fuzzy, c-format
2802 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2803 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2804
2805 #: g10/import.c:969
2806 #, fuzzy, c-format
2807 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2808 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2809
2810 #: g10/import.c:1132
2811 #, fuzzy, c-format
2812 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2813 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2814
2815 #: g10/import.c:1143
2816 #, fuzzy
2817 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2818 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
2819
2820 #: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
2821 #, fuzzy, c-format
2822 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2823 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2824
2825 #: g10/import.c:1171
2826 #, fuzzy, c-format
2827 msgid "key %s: secret key imported\n"
2828 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
2829
2830 #: g10/import.c:1201
2831 #, fuzzy, c-format
2832 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2833 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
2834
2835 #: g10/import.c:1211
2836 #, fuzzy, c-format
2837 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2838 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
2839
2840 #: g10/import.c:1241
2841 #, fuzzy, c-format
2842 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2843 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2844
2845 #: g10/import.c:1284
2846 #, fuzzy, c-format
2847 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2848 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2849
2850 #: g10/import.c:1316
2851 #, fuzzy, c-format
2852 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2853 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2854
2855 #: g10/import.c:1382
2856 #, fuzzy, c-format
2857 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2858 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2859
2860 #: g10/import.c:1397
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2863 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2864
2865 #: g10/import.c:1399
2866 #, fuzzy, c-format
2867 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2868 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2869
2870 #: g10/import.c:1417
2871 #, fuzzy, c-format
2872 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2873 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2874
2875 #: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
2876 #, fuzzy, c-format
2877 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2878 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2879
2880 #: g10/import.c:1430
2881 #, fuzzy, c-format
2882 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2883 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2884
2885 #: g10/import.c:1445
2886 #, fuzzy, c-format
2887 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2888 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2889
2890 #: g10/import.c:1467
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2893 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2894
2895 #: g10/import.c:1480
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2898 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2899
2900 #: g10/import.c:1495
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2903 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2904
2905 #: g10/import.c:1537
2906 #, fuzzy, c-format
2907 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2908 msgstr "%s: udelod: %s\n"
2909
2910 #: g10/import.c:1558
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2913 msgstr "%s: udelod: %s\n"
2914
2915 #: g10/import.c:1585
2916 #, fuzzy, c-format
2917 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2918 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2919
2920 #: g10/import.c:1595
2921 #, fuzzy, c-format
2922 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2923 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2924
2925 #: g10/import.c:1612
2926 #, fuzzy, c-format
2927 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2928 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2929
2930 #: g10/import.c:1626
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2933 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2934
2935 #: g10/import.c:1634
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2938 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2939
2940 #: g10/import.c:1734
2941 #, c-format
2942 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: g10/import.c:1796
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2948 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2949
2950 #: g10/import.c:1810
2951 #, fuzzy, c-format
2952 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2953 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2954
2955 #: g10/import.c:1869
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2958 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2959
2960 #: g10/import.c:1903
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2963 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2964
2965 #: g10/import.c:2292
2966 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2967 msgstr ""
2968
2969 #: g10/import.c:2300
2970 #, fuzzy
2971 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2972 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
2973
2974 #: g10/import.c:2302
2975 #, fuzzy
2976 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2977 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
2978
2979 #: g10/keydb.c:170
2980 #, fuzzy, c-format
2981 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2982 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2983
2984 #: g10/keydb.c:176
2985 #, c-format
2986 msgid "keyring `%s' created\n"
2987 msgstr ""
2988
2989 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2992 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2993
2994 #: g10/keydb.c:699
2995 #, fuzzy, c-format
2996 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2997 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2998
2999 #: g10/keyedit.c:267
3000 msgid "[revocation]"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: g10/keyedit.c:268
3004 msgid "[self-signature]"
3005 msgstr "[selv-signatur]"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3008 msgid "1 bad signature\n"
3009 msgstr "1 dårlig signature\n"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3012 #, c-format
3013 msgid "%d bad signatures\n"
3014 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3017 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3021 #, c-format
3022 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3026 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3030 #, c-format
3031 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: g10/keyedit.c:358
3035 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: g10/keyedit.c:360
3039 #, c-format
3040 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3044 msgid ""
3045 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3046 "keys\n"
3047 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3048 "etc.)\n"
3049 msgstr ""
3050
3051 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3052 #, fuzzy, c-format
3053 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3054 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3057 #, fuzzy, c-format
3058 msgid "  %d = I trust fully\n"
3059 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:440
3062 msgid ""
3063 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3064 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3065 "trust signatures on your behalf.\n"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: g10/keyedit.c:456
3069 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3070 msgstr ""
3071
3072 #: g10/keyedit.c:600
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3075 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3078 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
3079 #, fuzzy
3080 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3081 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3082
3083 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3084 #: g10/keyedit.c:1761
3085 msgid "  Unable to sign.\n"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: g10/keyedit.c:628
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3091 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:656
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3096 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:684
3099 #, fuzzy, c-format
3100 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3101 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:686
3104 #, fuzzy
3105 msgid "Sign it? (y/N) "
3106 msgstr "Vil du gerne signere? "
3107
3108 #: g10/keyedit.c:708
3109 #, c-format
3110 msgid ""
3111 "The self-signature on \"%s\"\n"
3112 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: g10/keyedit.c:717
3116 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3117 msgstr ""
3118
3119 #: g10/keyedit.c:731
3120 #, c-format
3121 msgid ""
3122 "Your current signature on \"%s\"\n"
3123 "has expired.\n"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: g10/keyedit.c:735
3127 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3128 msgstr ""
3129
3130 #: g10/keyedit.c:756
3131 #, c-format
3132 msgid ""
3133 "Your current signature on \"%s\"\n"
3134 "is a local signature.\n"
3135 msgstr ""
3136
3137 #: g10/keyedit.c:760
3138 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3139 msgstr ""
3140
3141 #: g10/keyedit.c:781
3142 #, c-format
3143 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: g10/keyedit.c:784
3147 #, c-format
3148 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: g10/keyedit.c:789
3152 #, fuzzy
3153 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3154 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3155
3156 #: g10/keyedit.c:811
3157 #, c-format
3158 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3159 msgstr ""
3160
3161 #: g10/keyedit.c:826
3162 #, fuzzy
3163 msgid "This key has expired!"
3164 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:844
3167 #, fuzzy, c-format
3168 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3169 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:850
3172 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3173 msgstr ""
3174
3175 #: g10/keyedit.c:890
3176 msgid ""
3177 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3178 "mode.\n"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: g10/keyedit.c:892
3182 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: g10/keyedit.c:917
3186 msgid ""
3187 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3188 "belongs\n"
3189 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3190 msgstr ""
3191
3192 #: g10/keyedit.c:922
3193 #, c-format
3194 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3195 msgstr ""
3196
3197 #: g10/keyedit.c:924
3198 #, c-format
3199 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3200 msgstr ""
3201
3202 #: g10/keyedit.c:926
3203 #, c-format
3204 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3205 msgstr ""
3206
3207 #: g10/keyedit.c:928
3208 #, c-format
3209 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3210 msgstr ""
3211
3212 #: g10/keyedit.c:934
3213 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3214 msgstr ""
3215
3216 #: g10/keyedit.c:958
3217 #, fuzzy, c-format
3218 msgid ""
3219 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3220 "key \"%s\" (%s)\n"
3221 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3222
3223 #: g10/keyedit.c:965
3224 #, fuzzy
3225 msgid "This will be a self-signature.\n"
3226 msgstr "skriver selvsignatur\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:971
3229 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: g10/keyedit.c:979
3233 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3234 msgstr ""
3235
3236 #: g10/keyedit.c:989
3237 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: g10/keyedit.c:996
3241 #, fuzzy
3242 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3243 msgstr "signér nøglen lokalt"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1003
3246 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: g10/keyedit.c:1008
3250 msgid "I have checked this key casually.\n"
3251 msgstr ""
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1013
3254 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3255 msgstr ""
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1023
3258 #, fuzzy
3259 msgid "Really sign? (y/N) "
3260 msgstr "Vil du gerne signere? "
3261
3262 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
3263 #: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
3264 #, c-format
3265 msgid "signing failed: %s\n"
3266 msgstr "signering fejlede: %s\n"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:1133
3269 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3270 msgstr ""
3271
3272 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3273 msgid "This key is not protected.\n"
3274 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3277 #, fuzzy
3278 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3279 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3282 #, fuzzy
3283 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3284 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3287 msgid "Key is protected.\n"
3288 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1180
3291 #, c-format
3292 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3293 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:1186
3296 msgid ""
3297 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3298 "\n"
3299 msgstr ""
3300
3301 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3302 #, fuzzy
3303 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3304 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:1206
3307 msgid ""
3308 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3309 "\n"
3310 msgstr ""
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1209
3313 #, fuzzy
3314 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3315 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:1280
3318 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3319 msgstr ""
3320
3321 #: g10/keyedit.c:1366
3322 msgid "save and quit"
3323 msgstr "gem og afslut"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1369
3326 #, fuzzy
3327 msgid "show key fingerprint"
3328 msgstr "vis fingeraftryk"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:1370
3331 msgid "list key and user IDs"
3332 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1372
3335 msgid "select user ID N"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: g10/keyedit.c:1373
3339 #, fuzzy
3340 msgid "select subkey N"
3341 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1374
3344 #, fuzzy
3345 msgid "check signatures"
3346 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1379
3349 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3350 msgstr ""
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1384
3353 #, fuzzy
3354 msgid "sign selected user IDs locally"
3355 msgstr "signér nøglen lokalt"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1386
3358 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: g10/keyedit.c:1388
3362 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3363 msgstr ""
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1392
3366 msgid "add a user ID"
3367 msgstr "tilføj bruger-id"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:1394
3370 #, fuzzy
3371 msgid "add a photo ID"
3372 msgstr "tilføj bruger-id"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:1396
3375 #, fuzzy
3376 msgid "delete selected user IDs"
3377 msgstr "slet bruger id"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1401
3380 #, fuzzy
3381 msgid "add a subkey"
3382 msgstr "tilføj nøgle"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:1405
3385 msgid "add a key to a smartcard"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: g10/keyedit.c:1407
3389 msgid "move a key to a smartcard"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: g10/keyedit.c:1409
3393 msgid "move a backup key to a smartcard"
3394 msgstr ""
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1413
3397 #, fuzzy
3398 msgid "delete selected subkeys"
3399 msgstr "slet sekundær nøgle"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:1415
3402 #, fuzzy
3403 msgid "add a revocation key"
3404 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:1417
3407 #, fuzzy
3408 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3409 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:1419
3412 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3413 msgstr ""
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1421
3416 msgid "flag the selected user ID as primary"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1423
3420 #, fuzzy
3421 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3422 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1426
3425 #, fuzzy
3426 msgid "list preferences (expert)"
3427 msgstr "vis præferencer"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1428
3430 #, fuzzy
3431 msgid "list preferences (verbose)"
3432 msgstr "vis præferencer"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1430
3435 #, fuzzy
3436 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3437 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:1435
3440 #, fuzzy
3441 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3442 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1437
3445 #, fuzzy
3446 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3447 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:1439
3450 msgid "change the passphrase"
3451 msgstr "ændr kodesætningen"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:1443
3454 msgid "change the ownertrust"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1445
3458 #, fuzzy
3459 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3460 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1447
3463 #, fuzzy
3464 msgid "revoke selected user IDs"
3465 msgstr "tilføj bruger-id"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1452
3468 msgid "revoke key or selected subkeys"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: g10/keyedit.c:1453
3472 #, fuzzy
3473 msgid "enable key"
3474 msgstr "slå nøgle til"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1454
3477 #, fuzzy
3478 msgid "disable key"
3479 msgstr "slå nøgle fra"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1455
3482 msgid "show selected photo IDs"
3483 msgstr ""
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1457
3486 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3487 msgstr ""
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1459
3490 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1581
3494 #, fuzzy, c-format
3495 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3496 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:1599
3499 msgid "Secret key is available.\n"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1682
3503 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1690
3507 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: g10/keyedit.c:1709
3511 msgid ""
3512 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3513 "(lsign),\n"
3514 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3515 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3516 msgstr ""
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1749
3519 #, fuzzy
3520 msgid "Key is revoked."
3521 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:1768
3524 #, fuzzy
3525 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3526 msgstr "Vil du gerne signere? "
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1775
3529 #, fuzzy
3530 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3531 msgstr "signér nøglen lokalt"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:1784
3534 #, fuzzy, c-format
3535 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3536 msgstr "ukendt signaturklasse"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1807
3539 #, c-format
3540 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3544 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: g10/keyedit.c:1831
3548 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: g10/keyedit.c:1833
3552 #, fuzzy
3553 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3554 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3555
3556 #: g10/keyedit.c:1834
3557 #, fuzzy
3558 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3559 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1884
3562 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3563 msgstr ""
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1896
3566 #, fuzzy
3567 msgid "You must select exactly one key.\n"
3568 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1924
3571 msgid "Command expects a filename argument\n"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1938
3575 #, fuzzy, c-format
3576 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3577 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1955
3580 #, fuzzy, c-format
3581 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3582 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1979
3585 msgid "You must select at least one key.\n"
3586 msgstr ""
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1982
3589 #, fuzzy
3590 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3591 msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1983
3594 #, fuzzy
3595 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3596 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:2018
3599 #, fuzzy
3600 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3601 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:2019
3604 #, fuzzy
3605 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3606 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:2037
3609 #, fuzzy
3610 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3611 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:2048
3614 #, fuzzy
3615 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3616 msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
3617
3618 #: g10/keyedit.c:2050
3619 #, fuzzy
3620 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3621 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:2100
3624 msgid ""
3625 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3626 msgstr ""
3627
3628 #: g10/keyedit.c:2142
3629 #, fuzzy
3630 msgid "Set preference list to:\n"
3631 msgstr "vis præferencer"
3632
3633 #: g10/keyedit.c:2148
3634 #, fuzzy
3635 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3636 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:2150
3639 #, fuzzy
3640 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3641 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:2218
3644 #, fuzzy
3645 msgid "Save changes? (y/N) "
3646 msgstr "Gem ændringer? "
3647
3648 #: g10/keyedit.c:2221
3649 #, fuzzy
3650 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3651 msgstr "Afslut uden at gemme? "
3652
3653 #: g10/keyedit.c:2231
3654 #, c-format
3655 msgid "update failed: %s\n"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: g10/keyedit.c:2238
3659 #, c-format
3660 msgid "update secret failed: %s\n"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: g10/keyedit.c:2245
3664 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3665 msgstr ""
3666
3667 #: g10/keyedit.c:2345
3668 msgid "Digest: "
3669 msgstr ""
3670
3671 #: g10/keyedit.c:2396
3672 msgid "Features: "
3673 msgstr ""
3674
3675 #: g10/keyedit.c:2407
3676 msgid "Keyserver no-modify"
3677 msgstr ""
3678
3679 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
3680 msgid "Preferred keyserver: "
3681 msgstr ""
3682
3683 #: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
3684 #, fuzzy
3685 msgid "Notations: "
3686 msgstr ""
3687 "@\n"
3688 "Indstillinger:\n"
3689 " "
3690
3691 #: g10/keyedit.c:2641
3692 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: g10/keyedit.c:2700
3696 #, fuzzy, c-format
3697 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3698 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:2721
3701 #, fuzzy, c-format
3702 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3703 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:2727
3706 msgid "(sensitive)"
3707 msgstr ""
3708
3709 #: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3710 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:523
3711 #, fuzzy, c-format
3712 msgid "created: %s"
3713 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:979
3716 #, fuzzy, c-format
3717 msgid "revoked: %s"
3718 msgstr "tilføj nøgle"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3721 #, fuzzy, c-format
3722 msgid "expired: %s"
3723 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
3726 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3727 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:529 g10/mainproc.c:985
3728 #, fuzzy, c-format
3729 msgid "expires: %s"
3730 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:2752
3733 #, fuzzy, c-format
3734 msgid "usage: %s"
3735 msgstr "betro"
3736
3737 #: g10/keyedit.c:2767
3738 #, fuzzy, c-format
3739 msgid "trust: %s"
3740 msgstr "betro"
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2771
3743 #, c-format
3744 msgid "validity: %s"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: g10/keyedit.c:2778
3748 msgid "This key has been disabled"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
3752 msgid "card-no: "
3753 msgstr ""
3754
3755 #: g10/keyedit.c:2830
3756 msgid ""
3757 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3758 "unless you restart the program.\n"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:533
3762 #: g10/mainproc.c:1831 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3763 #, fuzzy
3764 msgid "revoked"
3765 msgstr "tilføj nøgle"
3766
3767 #: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:537
3768 #: g10/mainproc.c:1833 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3769 #, fuzzy
3770 msgid "expired"
3771 msgstr "udløb"
3772
3773 #: g10/keyedit.c:2961
3774 msgid ""
3775 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3776 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3777 msgstr ""
3778
3779 #: g10/keyedit.c:3022
3780 msgid ""
3781 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3782 "versions\n"
3783 "         of PGP to reject this key.\n"
3784 msgstr ""
3785
3786 #: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
3787 #, fuzzy
3788 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3789 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3790
3791 #: g10/keyedit.c:3033
3792 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: g10/keyedit.c:3173
3796 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3797 msgstr ""
3798
3799 #: g10/keyedit.c:3183
3800 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3801 msgstr ""
3802
3803 #: g10/keyedit.c:3187
3804 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3805 msgstr ""
3806
3807 #: g10/keyedit.c:3193
3808 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3809 msgstr ""
3810
3811 #: g10/keyedit.c:3207
3812 #, c-format
3813 msgid "Deleted %d signature.\n"
3814 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
3815
3816 #: g10/keyedit.c:3208
3817 #, c-format
3818 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: g10/keyedit.c:3211
3822 msgid "Nothing deleted.\n"
3823 msgstr ""
3824
3825 #: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
3826 #, fuzzy
3827 msgid "invalid"
3828 msgstr "ugyldig rustning"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:3246
3831 #, fuzzy, c-format
3832 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3833 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3834
3835 #: g10/keyedit.c:3253
3836 #, fuzzy, c-format
3837 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3838 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3839
3840 #: g10/keyedit.c:3254
3841 #, fuzzy, c-format
3842 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3843 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3844
3845 #: g10/keyedit.c:3262
3846 #, fuzzy, c-format
3847 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3848 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3849
3850 #: g10/keyedit.c:3263
3851 #, fuzzy, c-format
3852 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3853 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:3357
3856 msgid ""
3857 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3858 "cause\n"
3859 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: g10/keyedit.c:3368
3863 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: g10/keyedit.c:3388
3867 #, fuzzy
3868 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3869 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
3870
3871 #: g10/keyedit.c:3413
3872 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3873 msgstr ""
3874
3875 #: g10/keyedit.c:3428
3876 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3877 msgstr ""
3878
3879 #: g10/keyedit.c:3450
3880 #, fuzzy
3881 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3882 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3883
3884 #: g10/keyedit.c:3469
3885 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3886 msgstr ""
3887
3888 #: g10/keyedit.c:3475
3889 #, fuzzy
3890 msgid ""
3891 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3892 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3893
3894 #: g10/keyedit.c:3536
3895 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3896 msgstr ""
3897
3898 #: g10/keyedit.c:3542
3899 #, fuzzy
3900 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3901 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3902
3903 #: g10/keyedit.c:3546
3904 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3905 msgstr ""
3906
3907 #: g10/keyedit.c:3549
3908 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: g10/keyedit.c:3595
3912 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3913 msgstr ""
3914
3915 #: g10/keyedit.c:3611
3916 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3917 msgstr ""
3918
3919 #: g10/keyedit.c:3684
3920 #, fuzzy, c-format
3921 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3922 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3923
3924 #: g10/keyedit.c:3690
3925 #, c-format
3926 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3927 msgstr ""
3928
3929 #: g10/keyedit.c:3852
3930 #, fuzzy
3931 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3932 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
3935 #, fuzzy, c-format
3936 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3937 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:4062
3940 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3941 msgstr ""
3942
3943 #: g10/keyedit.c:4142
3944 #, fuzzy
3945 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3946 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3947
3948 #: g10/keyedit.c:4143
3949 #, fuzzy
3950 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3951 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3952
3953 #: g10/keyedit.c:4205
3954 msgid "Enter the notation: "
3955 msgstr ""
3956
3957 #: g10/keyedit.c:4354
3958 #, fuzzy
3959 msgid "Proceed? (y/N) "
3960 msgstr "Overskriv (j/N)? "
3961
3962 #: g10/keyedit.c:4418
3963 #, c-format
3964 msgid "No user ID with index %d\n"
3965 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3966
3967 #: g10/keyedit.c:4476
3968 #, fuzzy, c-format
3969 msgid "No user ID with hash %s\n"
3970 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3971
3972 #: g10/keyedit.c:4503
3973 #, fuzzy, c-format
3974 msgid "No subkey with index %d\n"
3975 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3976
3977 #: g10/keyedit.c:4638
3978 #, fuzzy, c-format
3979 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3980 msgstr "bruger-id: \""
3981
3982 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
3983 #, c-format
3984 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3985 msgstr ""
3986
3987 #: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
3988 msgid " (non-exportable)"
3989 msgstr ""
3990
3991 #: g10/keyedit.c:4647
3992 #, fuzzy, c-format
3993 msgid "This signature expired on %s.\n"
3994 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3995
3996 #: g10/keyedit.c:4651
3997 #, fuzzy
3998 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3999 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
4000
4001 #: g10/keyedit.c:4655
4002 #, fuzzy
4003 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4004 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
4005
4006 #: g10/keyedit.c:4682
4007 #, c-format
4008 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4009 msgstr ""
4010
4011 #: g10/keyedit.c:4708
4012 #, fuzzy
4013 msgid " (non-revocable)"
4014 msgstr "signér en nøgle lokalt"
4015
4016 #: g10/keyedit.c:4715
4017 #, fuzzy, c-format
4018 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4019 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
4020
4021 #: g10/keyedit.c:4737
4022 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4023 msgstr ""
4024
4025 #: g10/keyedit.c:4757
4026 #, fuzzy
4027 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4028 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
4029
4030 #: g10/keyedit.c:4787
4031 msgid "no secret key\n"
4032 msgstr ""
4033
4034 #: g10/keyedit.c:4857
4035 #, fuzzy, c-format
4036 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4037 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4038
4039 #: g10/keyedit.c:4874
4040 #, c-format
4041 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4042 msgstr ""
4043
4044 #: g10/keyedit.c:4938
4045 #, fuzzy, c-format
4046 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4047 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4048
4049 #: g10/keyedit.c:5000
4050 #, fuzzy, c-format
4051 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4052 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4053
4054 #: g10/keyedit.c:5095
4055 #, c-format
4056 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4057 msgstr ""
4058
4059 #: g10/keygen.c:265
4060 #, fuzzy, c-format
4061 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4062 msgstr "vis præferencer"
4063
4064 #: g10/keygen.c:272
4065 #, fuzzy
4066 msgid "too many cipher preferences\n"
4067 msgstr "vis præferencer"
4068
4069 #: g10/keygen.c:274
4070 #, fuzzy
4071 msgid "too many digest preferences\n"
4072 msgstr "vis præferencer"
4073
4074 #: g10/keygen.c:276
4075 #, fuzzy
4076 msgid "too many compression preferences\n"
4077 msgstr "vis præferencer"
4078
4079 #: g10/keygen.c:401
4080 #, fuzzy, c-format
4081 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4082 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
4083
4084 #: g10/keygen.c:875
4085 #, fuzzy
4086 msgid "writing direct signature\n"
4087 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4088
4089 #: g10/keygen.c:914
4090 msgid "writing self signature\n"
4091 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4092
4093 #: g10/keygen.c:964
4094 msgid "writing key binding signature\n"
4095 msgstr ""
4096
4097 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4098 #: g10/keygen.c:2948
4099 #, fuzzy, c-format
4100 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4101 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
4102
4103 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4104 #, fuzzy, c-format
4105 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4106 msgstr "rundet op til %u bit\n"
4107
4108 #: g10/keygen.c:1276
4109 msgid ""
4110 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4111 msgstr ""
4112
4113 #: g10/keygen.c:1492
4114 #, fuzzy
4115 msgid "Sign"
4116 msgstr "signér"
4117
4118 #: g10/keygen.c:1495
4119 msgid "Certify"
4120 msgstr ""
4121
4122 #: g10/keygen.c:1498
4123 #, fuzzy
4124 msgid "Encrypt"
4125 msgstr "kryptér data"
4126
4127 #: g10/keygen.c:1501
4128 msgid "Authenticate"
4129 msgstr ""