7172573d9e187a540ddab65b42ae418e08f4b3ad
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2004-07-27 17:15+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2003-12-03 16:11+0100\n"
13 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
14 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: util/secmem.c:90
20 #, fuzzy
21 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
22 msgstr "Advarsel: benytter ubeskyttet hukommelse!\n"
23
24 #: util/secmem.c:91
25 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
26 msgstr ""
27
28 #: util/secmem.c:340
29 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
30 msgstr "operation er ikke mulig uden beskyttet hukommelse indlæst\n"
31
32 #: util/secmem.c:341
33 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
34 msgstr "(du kan have brugt et forkert program til denne opgave)\n"
35
36 #: util/miscutil.c:307 util/miscutil.c:344
37 msgid "yes"
38 msgstr "ja"
39
40 #: util/miscutil.c:308 util/miscutil.c:349
41 msgid "yY"
42 msgstr "jJ"
43
44 #: util/miscutil.c:310 util/miscutil.c:346
45 msgid "no"
46 msgstr "n"
47
48 #: util/miscutil.c:311 util/miscutil.c:350
49 msgid "nN"
50 msgstr "nN"
51
52 #: util/miscutil.c:348 g10/keyedit.c:1138
53 msgid "quit"
54 msgstr "afslut"
55
56 #: util/miscutil.c:351
57 msgid "qQ"
58 msgstr "aA"
59
60 #: util/miscutil.c:384
61 msgid "okay|okay"
62 msgstr ""
63
64 #: util/miscutil.c:386
65 msgid "cancel|cancel"
66 msgstr ""
67
68 #: util/miscutil.c:387
69 msgid "oO"
70 msgstr ""
71
72 #: util/miscutil.c:388
73 #, fuzzy
74 msgid "cC"
75 msgstr "c"
76
77 #: util/errors.c:54
78 msgid "general error"
79 msgstr "generel fejl"
80
81 #: util/errors.c:55
82 msgid "unknown packet type"
83 msgstr "ukendt pakketype"
84
85 #: util/errors.c:56
86 msgid "unknown version"
87 msgstr "ukendt version"
88
89 #: util/errors.c:57
90 msgid "unknown pubkey algorithm"
91 msgstr "ukendt offentlig nøglealgoritme"
92
93 #: util/errors.c:58
94 msgid "unknown digest algorithm"
95 msgstr "ukendt sammenfatningsalgoritme"
96
97 #: util/errors.c:59
98 msgid "bad public key"
99 msgstr "dårlig offentlig nøgle"
100
101 #: util/errors.c:60
102 msgid "bad secret key"
103 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
104
105 #: util/errors.c:61
106 msgid "bad signature"
107 msgstr "dårlig signatur"
108
109 #: util/errors.c:62
110 msgid "checksum error"
111 msgstr "tjeksumsfejl"
112
113 #: util/errors.c:63
114 msgid "bad passphrase"
115 msgstr "dårlig kodesætning"
116
117 #: util/errors.c:64
118 msgid "public key not found"
119 msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
120
121 #: util/errors.c:65
122 msgid "unknown cipher algorithm"
123 msgstr "ukendt cifferalgoritme "
124
125 #: util/errors.c:66
126 msgid "can't open the keyring"
127 msgstr "kan ikke åbne nøgleringen"
128
129 #: util/errors.c:67
130 msgid "invalid packet"
131 msgstr "ugyldig pakke"
132
133 #: util/errors.c:68
134 msgid "invalid armor"
135 msgstr "ugyldig rustning"
136
137 #: util/errors.c:69
138 msgid "no such user id"
139 msgstr "ikke-eksisterende bruger id"
140
141 #: util/errors.c:70
142 msgid "secret key not available"
143 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
144
145 #: util/errors.c:71
146 msgid "wrong secret key used"
147 msgstr "forkert hemmelig nøgle brugt"
148
149 #: util/errors.c:72
150 msgid "not supported"
151 msgstr "ikke understøttet"
152
153 #: util/errors.c:73
154 msgid "bad key"
155 msgstr "dårlig nøgle"
156
157 #: util/errors.c:74
158 msgid "file read error"
159 msgstr "fillæsningsfejl"
160
161 #: util/errors.c:75
162 msgid "file write error"
163 msgstr "filskrivningsfejl"
164
165 #: util/errors.c:76
166 msgid "unknown compress algorithm"
167 msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
168
169 #: util/errors.c:77
170 msgid "file open error"
171 msgstr "filåbningsfejl"
172
173 #: util/errors.c:78
174 msgid "file create error"
175 msgstr "filoprettelsesfejl"
176
177 #: util/errors.c:79
178 msgid "invalid passphrase"
179 msgstr "ugyldig kodesætning"
180
181 #: util/errors.c:80
182 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
183 msgstr "uimplementeret offentlig nøglealgoritme"
184
185 #: util/errors.c:81
186 msgid "unimplemented cipher algorithm"
187 msgstr "uimplementeret cifferalgoritme"
188
189 #: util/errors.c:82
190 msgid "unknown signature class"
191 msgstr "ukendt signaturklasse"
192
193 #: util/errors.c:83
194 msgid "trust database error"
195 msgstr "tillidsdatabasefejl"
196
197 #: util/errors.c:84
198 msgid "bad MPI"
199 msgstr "dårlig mpi"
200
201 #: util/errors.c:85
202 msgid "resource limit"
203 msgstr "resursegrænse"
204
205 #: util/errors.c:86
206 msgid "invalid keyring"
207 msgstr "ugyldig nøglering"
208
209 #: util/errors.c:87
210 msgid "bad certificate"
211 msgstr "ugyldigt certifikat"
212
213 #: util/errors.c:88
214 msgid "malformed user id"
215 msgstr "dårlig bruger-id"
216
217 #: util/errors.c:89
218 msgid "file close error"
219 msgstr "fillukningsfejl"
220
221 #: util/errors.c:90
222 msgid "file rename error"
223 msgstr "filomdøbningsfejl"
224
225 #: util/errors.c:91
226 msgid "file delete error"
227 msgstr "filsletningsfejl"
228
229 #: util/errors.c:92
230 msgid "unexpected data"
231 msgstr "uforventet data"
232
233 #: util/errors.c:93
234 msgid "timestamp conflict"
235 msgstr "tidsstempelkonflikt"
236
237 #: util/errors.c:94
238 msgid "unusable pubkey algorithm"
239 msgstr "uanvendelig offentlig nøglealgoritme"
240
241 #: util/errors.c:95
242 msgid "file exists"
243 msgstr "fil eksisterer"
244
245 #: util/errors.c:96
246 msgid "weak key"
247 msgstr "svag nøgle"
248
249 #: util/errors.c:97
250 msgid "invalid argument"
251 msgstr "ugyldigt argument"
252
253 #: util/errors.c:98
254 msgid "bad URI"
255 msgstr "ugyldig URI"
256
257 #: util/errors.c:99
258 msgid "unsupported URI"
259 msgstr "ikke-understøttet URI"
260
261 #: util/errors.c:100
262 msgid "network error"
263 msgstr "netværksfejl"
264
265 #: util/errors.c:102
266 msgid "not encrypted"
267 msgstr "ikke krypteret"
268
269 #: util/errors.c:103
270 msgid "not processed"
271 msgstr "ikke bearbejdet"
272
273 #: util/errors.c:105
274 #, fuzzy
275 msgid "unusable public key"
276 msgstr "dårlig offentlig nøgle"
277
278 #: util/errors.c:106
279 #, fuzzy
280 msgid "unusable secret key"
281 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
282
283 #: util/errors.c:107
284 #, fuzzy
285 msgid "keyserver error"
286 msgstr "generel fejl"
287
288 #: util/logger.c:183
289 msgid "ERROR: "
290 msgstr ""
291
292 #: util/logger.c:186
293 msgid "WARNING: "
294 msgstr ""
295
296 #: util/logger.c:279
297 #, c-format
298 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
299 msgstr "... dette er en fejl (%s:%d:%s)\n"
300
301 #: util/logger.c:285
302 #, c-format
303 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
304 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
305
306 #: cipher/random.c:163
307 msgid "no entropy gathering module detected\n"
308 msgstr ""
309
310 #: cipher/random.c:387 g10/keygen.c:2032 g10/import.c:169
311 #, c-format
312 msgid "can't open `%s': %s\n"
313 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
314
315 #: cipher/random.c:391
316 #, fuzzy, c-format
317 msgid "can't stat `%s': %s\n"
318 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
319
320 #: cipher/random.c:396
321 #, c-format
322 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
323 msgstr ""
324
325 #: cipher/random.c:401
326 msgid "note: random_seed file is empty\n"
327 msgstr ""
328
329 #: cipher/random.c:407
330 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
331 msgstr ""
332
333 #: cipher/random.c:415
334 #, fuzzy, c-format
335 msgid "can't read `%s': %s\n"
336 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
337
338 #: cipher/random.c:453
339 msgid "note: random_seed file not updated\n"
340 msgstr ""
341
342 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:481
343 #, fuzzy, c-format
344 msgid "can't create `%s': %s\n"
345 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
346
347 #: cipher/random.c:480
348 #, fuzzy, c-format
349 msgid "can't write `%s': %s\n"
350 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
351
352 #: cipher/random.c:483
353 #, fuzzy, c-format
354 msgid "can't close `%s': %s\n"
355 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
356
357 #: cipher/random.c:728
358 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
359 msgstr "ADVARSEL: bruger usikker tilfældig-nummer-generator!!!\n"
360
361 #: cipher/random.c:729
362 msgid ""
363 "The random number generator is only a kludge to let\n"
364 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
365 "\n"
366 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
367 "\n"
368 msgstr ""
369 "Den tilfældige nummer generator er kun en \"kludge\" for at\n"
370 "lade den køre - det er ikke en stærk RNG!\n"
371 "\n"
372 "BENYT IKKE DATA GENERERET AF DETTE PROGRAM!!!\n"
373 "\n"
374
375 #: cipher/rndlinux.c:134
376 #, c-format
377 msgid ""
378 "\n"
379 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
380 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
381 msgstr ""
382 "\n"
383 "Ikke nok tilfældige byte tilgængelig.  Please do some other work to give\n"
384 "the OS a chance to collect more entropy! (Kræver %d byte mere)\n"
385
386 #: cipher/md.c:137
387 #, c-format
388 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
389 msgstr ""
390
391 #: cipher/rndegd.c:204
392 msgid ""
393 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
394 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
395 "of the entropy.\n"
396 msgstr ""
397
398 #: cipher/primegen.c:120
399 #, c-format
400 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
401 msgstr ""
402
403 #: cipher/primegen.c:311
404 #, c-format
405 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
406 msgstr ""
407
408 #: g10/g10.c:354
409 msgid ""
410 "@Commands:\n"
411 " "
412 msgstr ""
413 "@Kommandoer:\n"
414 " "
415
416 #: g10/g10.c:356
417 msgid "|[file]|make a signature"
418 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
419
420 #: g10/g10.c:357
421 msgid "|[file]|make a clear text signature"
422 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
423
424 #: g10/g10.c:358
425 msgid "make a detached signature"
426 msgstr "opret en separat signatur"
427
428 #: g10/g10.c:359
429 msgid "encrypt data"
430 msgstr "kryptér data"
431
432 #: g10/g10.c:361
433 msgid "encryption only with symmetric cipher"
434 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
435
436 #: g10/g10.c:363
437 msgid "decrypt data (default)"
438 msgstr "afkryptér data (standard)"
439
440 #: g10/g10.c:365
441 msgid "verify a signature"
442 msgstr "godkend en signatur"
443
444 #: g10/g10.c:367
445 msgid "list keys"
446 msgstr "vis nøgler"
447
448 #: g10/g10.c:369
449 msgid "list keys and signatures"
450 msgstr "vis nøgler og signaturer"
451
452 #: g10/g10.c:370
453 #, fuzzy
454 msgid "list and check key signatures"
455 msgstr "tjek nøglesignaturer"
456
457 #: g10/g10.c:371
458 msgid "list keys and fingerprints"
459 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
460
461 #: g10/g10.c:372
462 msgid "list secret keys"
463 msgstr "vis hemmelige nøgler"
464
465 #: g10/g10.c:373
466 msgid "generate a new key pair"
467 msgstr "generér et nyt nøglepar"
468
469 #: g10/g10.c:374
470 #, fuzzy
471 msgid "remove keys from the public keyring"
472 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
473
474 #: g10/g10.c:376
475 #, fuzzy
476 msgid "remove keys from the secret keyring"
477 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
478
479 #: g10/g10.c:377
480 msgid "sign a key"
481 msgstr "signér en nøgle"
482
483 #: g10/g10.c:378
484 msgid "sign a key locally"
485 msgstr "signér en nøgle lokalt"
486
487 #: g10/g10.c:381
488 msgid "sign or edit a key"
489 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
490
491 #: g10/g10.c:382
492 msgid "generate a revocation certificate"
493 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
494
495 #: g10/g10.c:384
496 msgid "export keys"
497 msgstr "eksportér nøgler"
498
499 #: g10/g10.c:385
500 msgid "export keys to a key server"
501 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
502
503 #: g10/g10.c:386
504 msgid "import keys from a key server"
505 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
506
507 #: g10/g10.c:388
508 #, fuzzy
509 msgid "search for keys on a key server"
510 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
511
512 #: g10/g10.c:390
513 #, fuzzy
514 msgid "update all keys from a keyserver"
515 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
516
517 #: g10/g10.c:393
518 msgid "import/merge keys"
519 msgstr "importér/fusionér nøgler"
520
521 #: g10/g10.c:396
522 msgid "print the card status"
523 msgstr ""
524
525 #: g10/g10.c:397
526 msgid "change data on a card"
527 msgstr ""
528
529 #: g10/g10.c:398
530 msgid "change a card's PIN"
531 msgstr ""
532
533 #: g10/g10.c:406
534 msgid "update the trust database"
535 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
536
537 #: g10/g10.c:413
538 msgid "|algo [files]|print message digests"
539 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
540
541 #: g10/g10.c:417 g10/gpgv.c:64
542 msgid ""
543 "@\n"
544 "Options:\n"
545 " "
546 msgstr ""
547 "@\n"
548 "Indstillinger:\n"
549 " "
550
551 #: g10/g10.c:419
552 msgid "create ascii armored output"
553 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
554
555 #: g10/g10.c:421
556 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
557 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
558
559 #: g10/g10.c:432
560 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
561 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
562
563 #: g10/g10.c:433
564 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
565 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
566
567 #: g10/g10.c:438
568 msgid "use canonical text mode"
569 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
570
571 #: g10/g10.c:448
572 msgid "use as output file"
573 msgstr "brug som uddatafil"
574
575 #: g10/g10.c:450 g10/gpgv.c:66
576 msgid "verbose"
577 msgstr "meddelsom"
578
579 #: g10/g10.c:461
580 msgid "do not make any changes"
581 msgstr "lav ingen ændringer"
582
583 #: g10/g10.c:462
584 msgid "prompt before overwriting"
585 msgstr ""
586
587 #: g10/g10.c:507
588 msgid "use strict OpenPGP behavior"
589 msgstr ""
590
591 #: g10/g10.c:508
592 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
593 msgstr ""
594
595 #: g10/g10.c:530
596 msgid "allow the use of admin card commands"
597 msgstr ""
598
599 #: g10/g10.c:535
600 msgid ""
601 "@\n"
602 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
603 msgstr ""
604
605 #: g10/g10.c:538
606 msgid ""
607 "@\n"
608 "Examples:\n"
609 "\n"
610 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
611 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
612 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
613 " --list-keys [names]        show keys\n"
614 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
615 msgstr ""
616 "@\n"
617 "Eksempler:\n"
618 "\n"
619 " -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
620 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
621 " --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
622 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
623 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
624
625 #: g10/g10.c:713 g10/gpgv.c:91
626 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
627 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
628
629 #: g10/g10.c:730
630 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
631 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
632
633 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
634 #: g10/g10.c:733
635 msgid ""
636 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
637 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
638 "default operation depends on the input data\n"
639 msgstr ""
640 "Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
641 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
642 "standard operation afhænger af inddata\n"
643
644 #: g10/g10.c:744
645 msgid ""
646 "\n"
647 "Supported algorithms:\n"
648 msgstr ""
649 "\n"
650 "Understøttede algoritmer:\n"
651
652 #: g10/g10.c:747
653 msgid "Pubkey: "
654 msgstr ""
655
656 #: g10/g10.c:753 g10/keyedit.c:1737
657 msgid "Cipher: "
658 msgstr ""
659
660 #: g10/g10.c:759
661 msgid "Hash: "
662 msgstr ""
663
664 #: g10/g10.c:765 g10/keyedit.c:1783
665 #, fuzzy
666 msgid "Compression: "
667 msgstr "Kommentar: "
668
669 #: g10/g10.c:848
670 msgid "usage: gpg [options] "
671 msgstr "brug: gpg [flag] "
672
673 #: g10/g10.c:951
674 msgid "conflicting commands\n"
675 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
676
677 #: g10/g10.c:969
678 #, c-format
679 msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
680 msgstr ""
681
682 #: g10/g10.c:1166
683 #, c-format
684 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir \"%s\"\n"
685 msgstr ""
686
687 #: g10/g10.c:1169
688 #, c-format
689 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file \"%s\"\n"
690 msgstr ""
691
692 #: g10/g10.c:1172
693 #, c-format
694 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension \"%s\"\n"
695 msgstr ""
696
697 #: g10/g10.c:1178
698 #, c-format
699 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir \"%s\"\n"
700 msgstr ""
701
702 #: g10/g10.c:1181
703 #, c-format
704 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file \"%s\"\n"
705 msgstr ""
706
707 #: g10/g10.c:1184
708 #, c-format
709 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension \"%s\"\n"
710 msgstr ""
711
712 #: g10/g10.c:1190
713 #, c-format
714 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir \"%s\"\n"
715 msgstr ""
716
717 #: g10/g10.c:1193
718 #, c-format
719 msgid ""
720 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file \"%s\"\n"
721 msgstr ""
722
723 #: g10/g10.c:1196
724 #, c-format
725 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension \"%s\"\n"
726 msgstr ""
727
728 #: g10/g10.c:1202
729 #, c-format
730 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir \"%s\"\n"
731 msgstr ""
732
733 #: g10/g10.c:1205
734 #, c-format
735 msgid ""
736 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file \"%s"
737 "\"\n"
738 msgstr ""
739
740 #: g10/g10.c:1208
741 #, c-format
742 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension \"%s\"\n"
743 msgstr ""
744
745 #: g10/g10.c:1334
746 #, c-format
747 msgid "unknown configuration item \"%s\"\n"
748 msgstr ""
749
750 #: g10/g10.c:1601
751 #, fuzzy, c-format
752 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
753 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
754
755 #: g10/g10.c:1637
756 #, c-format
757 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
758 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
759
760 #: g10/g10.c:1641
761 #, c-format
762 msgid "option file `%s': %s\n"
763 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
764
765 #: g10/g10.c:1648
766 #, c-format
767 msgid "reading options from `%s'\n"
768 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
769
770 #: g10/g10.c:1874 g10/g10.c:2409 g10/g10.c:2420
771 #, c-format
772 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
773 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
774
775 #: g10/g10.c:1887
776 #, c-format
777 msgid "cipher extension \"%s\" not loaded due to unsafe permissions\n"
778 msgstr ""
779
780 #: g10/g10.c:2099
781 #, c-format
782 msgid "%s is not a valid character set\n"
783 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
784
785 #: g10/g10.c:2118 g10/keyedit.c:3228
786 #, fuzzy
787 msgid "could not parse keyserver URL\n"
788 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
789
790 #: g10/g10.c:2124
791 #, fuzzy, c-format
792 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
793 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
794
795 #: g10/g10.c:2127
796 #, fuzzy
797 msgid "invalid keyserver options\n"
798 msgstr "ugyldig nøglering"
799
800 #: g10/g10.c:2134
801 #, fuzzy, c-format
802 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
803 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
804
805 #: g10/g10.c:2137
806 #, fuzzy
807 msgid "invalid import options\n"
808 msgstr "ugyldig rustning"
809
810 #: g10/g10.c:2144
811 #, fuzzy, c-format
812 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
813 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
814
815 #: g10/g10.c:2147
816 #, fuzzy
817 msgid "invalid export options\n"
818 msgstr "ugyldig nøglering"
819
820 #: g10/g10.c:2172
821 #, fuzzy, c-format
822 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
823 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
824
825 #: g10/g10.c:2175
826 #, fuzzy
827 msgid "invalid list options\n"
828 msgstr "ugyldig rustning"
829
830 #: g10/g10.c:2198
831 #, fuzzy, c-format
832 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
833 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
834
835 #: g10/g10.c:2201
836 #, fuzzy
837 msgid "invalid verify options\n"
838 msgstr "ugyldig nøglering"
839
840 #: g10/g10.c:2208
841 #, c-format
842 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
843 msgstr ""
844
845 #: g10/g10.c:2398
846 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
847 msgstr ""
848
849 #: g10/g10.c:2402
850 #, c-format
851 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
852 msgstr ""
853
854 #: g10/g10.c:2411
855 #, c-format
856 msgid "%s not allowed with %s!\n"
857 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
858
859 #: g10/g10.c:2414
860 #, c-format
861 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
862 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
863
864 #: g10/g10.c:2435
865 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
866 msgstr ""
867
868 #: g10/g10.c:2441
869 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
870 msgstr ""
871
872 #: g10/g10.c:2447
873 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
874 msgstr ""
875
876 #: g10/g10.c:2460
877 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
878 msgstr ""
879
880 #: g10/g10.c:2528 g10/g10.c:2552
881 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
882 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
883
884 #: g10/g10.c:2534 g10/g10.c:2558
885 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
886 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
887
888 #: g10/g10.c:2540
889 #, fuzzy
890 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
891 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
892
893 #: g10/g10.c:2546
894 #, fuzzy
895 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
896 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
897
898 #: g10/g10.c:2561
899 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
900 msgstr ""
901
902 #: g10/g10.c:2563
903 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
904 msgstr ""
905
906 #: g10/g10.c:2565
907 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
908 msgstr ""
909
910 #: g10/g10.c:2567
911 #, fuzzy
912 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
913 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
914
915 #: g10/g10.c:2569
916 #, fuzzy
917 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
918 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
919
920 #: g10/g10.c:2572
921 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
922 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
923
924 #: g10/g10.c:2576
925 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
926 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
927
928 #: g10/g10.c:2583
929 #, fuzzy
930 msgid "invalid default preferences\n"
931 msgstr "vis præferencer"
932
933 #: g10/g10.c:2592
934 #, fuzzy
935 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
936 msgstr "vis præferencer"
937
938 #: g10/g10.c:2596
939 #, fuzzy
940 msgid "invalid personal digest preferences\n"
941 msgstr "vis præferencer"
942
943 #: g10/g10.c:2600
944 #, fuzzy
945 msgid "invalid personal compress preferences\n"
946 msgstr "vis præferencer"
947
948 #: g10/g10.c:2633
949 #, fuzzy, c-format
950 msgid "%s does not yet work with %s\n"
951 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
952
953 #: g10/g10.c:2680
954 #, c-format
955 msgid "you may not use cipher algorithm \"%s\" while in %s mode\n"
956 msgstr ""
957
958 #: g10/g10.c:2685
959 #, c-format
960 msgid "you may not use digest algorithm \"%s\" while in %s mode\n"
961 msgstr ""
962
963 #: g10/g10.c:2690
964 #, c-format
965 msgid "you may not use compression algorithm \"%s\" while in %s mode\n"
966 msgstr ""
967
968 # er det klogt at oversætte TrustDB?
969 #: g10/g10.c:2778
970 #, c-format
971 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
972 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
973
974 #: g10/g10.c:2789
975 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
976 msgstr ""
977
978 #: g10/g10.c:2800
979 msgid "--store [filename]"
980 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
981
982 #: g10/g10.c:2807
983 msgid "--symmetric [filename]"
984 msgstr "--symmetric [filnavn]"
985
986 #: g10/g10.c:2819
987 msgid "--encrypt [filename]"
988 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
989
990 #: g10/g10.c:2832
991 #, fuzzy
992 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
993 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
994
995 #: g10/g10.c:2834
996 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
997 msgstr ""
998
999 #: g10/g10.c:2837
1000 #, c-format
1001 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1002 msgstr ""
1003
1004 #: g10/g10.c:2855
1005 msgid "--sign [filename]"
1006 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
1007
1008 #: g10/g10.c:2868
1009 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1010 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
1011
1012 #: g10/g10.c:2883
1013 #, fuzzy
1014 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1015 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
1016
1017 #: g10/g10.c:2885
1018 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: g10/g10.c:2888
1022 #, c-format
1023 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1024 msgstr ""
1025
1026 #: g10/g10.c:2908
1027 #, fuzzy
1028 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1029 msgstr "--symmetric [filnavn]"
1030
1031 #: g10/g10.c:2917
1032 msgid "--clearsign [filename]"
1033 msgstr "--clearsign [filnavn]"
1034
1035 #: g10/g10.c:2942
1036 msgid "--decrypt [filename]"
1037 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
1038
1039 #: g10/g10.c:2950
1040 msgid "--sign-key user-id"
1041 msgstr "--sign-key bruger-id"
1042
1043 #: g10/g10.c:2954
1044 msgid "--lsign-key user-id"
1045 msgstr "--lsign-key bruger-id"
1046
1047 #: g10/g10.c:2958
1048 #, fuzzy
1049 msgid "--nrsign-key user-id"
1050 msgstr "--sign-key bruger-id"
1051
1052 #: g10/g10.c:2962
1053 #, fuzzy
1054 msgid "--nrlsign-key user-id"
1055 msgstr "--sign-key bruger-id"
1056
1057 #: g10/g10.c:2986
1058 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1059 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
1060
1061 #: g10/g10.c:3042 g10/encode.c:474 g10/sign.c:891
1062 #, c-format
1063 msgid "can't open %s: %s\n"
1064 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1065
1066 #: g10/g10.c:3057
1067 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1068 msgstr "-k[v][v][v][c] [bruger-id] [nøglering]"
1069
1070 #: g10/g10.c:3094
1071 #, fuzzy, c-format
1072 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1073 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
1074
1075 #: g10/g10.c:3096
1076 #, fuzzy, c-format
1077 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1078 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
1079
1080 #: g10/g10.c:3098
1081 #, fuzzy, c-format
1082 msgid "key export failed: %s\n"
1083 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
1084
1085 #: g10/g10.c:3109
1086 #, fuzzy, c-format
1087 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1088 msgstr "signering fejlede: %s\n"
1089
1090 #: g10/g10.c:3119
1091 #, c-format
1092 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1093 msgstr ""
1094
1095 #: g10/g10.c:3160
1096 #, c-format
1097 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1098 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
1099
1100 #: g10/g10.c:3168
1101 #, c-format
1102 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1103 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
1104
1105 #: g10/g10.c:3255
1106 #, c-format
1107 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1108 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
1109
1110 #: g10/g10.c:3378
1111 msgid "[filename]"
1112 msgstr "[filnavn]"
1113
1114 #: g10/g10.c:3382
1115 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1116 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
1117
1118 #: g10/g10.c:3385 g10/decrypt.c:62 g10/decrypt.c:145 g10/verify.c:95
1119 #: g10/verify.c:142
1120 #, c-format
1121 msgid "can't open `%s'\n"
1122 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
1123
1124 #: g10/g10.c:3659
1125 msgid ""
1126 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1127 "an '='\n"
1128 msgstr ""
1129
1130 #: g10/g10.c:3668
1131 #, fuzzy
1132 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1133 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1134
1135 #: g10/g10.c:3678
1136 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1137 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1138
1139 #: g10/g10.c:3712
1140 #, fuzzy
1141 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1142 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1143
1144 #: g10/g10.c:3714
1145 #, fuzzy
1146 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1147 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1148
1149 #: g10/g10.c:3747
1150 #, fuzzy
1151 msgid "the given signature preferred keyserver URL is invalid\n"
1152 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1153
1154 #: g10/gpgv.c:67
1155 msgid "be somewhat more quiet"
1156 msgstr "vær mere stille"
1157
1158 #: g10/gpgv.c:68
1159 #, fuzzy
1160 msgid "take the keys from this keyring"
1161 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
1162
1163 #: g10/gpgv.c:70
1164 #, fuzzy
1165 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1166 msgstr "tidsstempelkonflikt"
1167
1168 #: g10/gpgv.c:71
1169 msgid "|FD|write status info to this FD"
1170 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
1171
1172 #: g10/gpgv.c:95
1173 #, fuzzy
1174 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1175 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
1176
1177 #: g10/gpgv.c:98
1178 msgid ""
1179 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1180 "Check signatures against known trusted keys\n"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: g10/armor.c:317
1184 #, c-format
1185 msgid "armor: %s\n"
1186 msgstr "panser: %s\n"
1187
1188 #: g10/armor.c:346
1189 msgid "invalid armor header: "
1190 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
1191
1192 #: g10/armor.c:353
1193 msgid "armor header: "
1194 msgstr "panserhoved: "
1195
1196 #: g10/armor.c:364
1197 msgid "invalid clearsig header\n"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: g10/armor.c:416
1201 msgid "nested clear text signatures\n"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/armor.c:553
1205 msgid "invalid dash escaped line: "
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/armor.c:565
1209 msgid "unexpected armor:"
1210 msgstr "uforventet beskyttelse:"
1211
1212 #: g10/armor.c:695 g10/armor.c:1276
1213 #, c-format
1214 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1215 msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
1216
1217 #: g10/armor.c:738
1218 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1219 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
1220
1221 #: g10/armor.c:772
1222 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1223 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
1224
1225 #: g10/armor.c:776
1226 msgid "malformed CRC\n"
1227 msgstr "dårlig CRC\n"
1228
1229 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1313
1230 #, c-format
1231 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1232 msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
1233
1234 #: g10/armor.c:800
1235 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1236 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
1237
1238 #: g10/armor.c:804
1239 msgid "error in trailer line\n"
1240 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
1241
1242 #: g10/armor.c:1091
1243 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1244 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
1245
1246 #: g10/armor.c:1096
1247 #, c-format
1248 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1249 msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
1250
1251 #: g10/armor.c:1100
1252 msgid ""
1253 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1254 msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
1255
1256 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:576
1257 msgid "No reason specified"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:578
1261 #, fuzzy
1262 msgid "Key is superseded"
1263 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
1264
1265 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:577
1266 msgid "Key has been compromised"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:579
1270 msgid "Key is no longer used"
1271 msgstr ""
1272
1273 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:580
1274 msgid "User ID is no longer valid"
1275 msgstr ""
1276
1277 #: g10/pkclist.c:73
1278 #, fuzzy
1279 msgid "reason for revocation: "
1280 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
1281
1282 #: g10/pkclist.c:90
1283 msgid "revocation comment: "
1284 msgstr ""
1285
1286 #: g10/pkclist.c:195
1287 msgid "iImMqQsS"
1288 msgstr ""
1289
1290 #: g10/pkclist.c:203
1291 #, fuzzy
1292 msgid "No trust value assigned to:\n"
1293 msgstr ""
1294 "Ingen tillidsværdi tildelt til %lu:\n"
1295 "%4u%c/%08lX %s \""
1296
1297 #: g10/pkclist.c:207
1298 #, fuzzy
1299 msgid "          \""
1300 msgstr "              alias \""
1301
1302 #: g10/pkclist.c:234
1303 #, fuzzy
1304 msgid "      aka \""
1305 msgstr "              alias \""
1306
1307 #: g10/pkclist.c:246 g10/keyedit.c:311
1308 msgid ""
1309 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1310 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1311 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1312 "\n"
1313 msgstr ""
1314
1315 #: g10/pkclist.c:250
1316 #, c-format
1317 msgid " %d = I don't know or won't say\n"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: g10/pkclist.c:252
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1323 msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
1324
1325 #: g10/pkclist.c:254
1326 #, c-format
1327 msgid " %d = I trust marginally\n"
1328 msgstr ""
1329
1330 #: g10/pkclist.c:256
1331 #, c-format
1332 msgid " %d = I trust fully\n"
1333 msgstr ""
1334
1335 #: g10/pkclist.c:258
1336 #, c-format
1337 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1338 msgstr ""
1339
1340 #: g10/pkclist.c:261
1341 msgid " i = please show me more information\n"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: g10/pkclist.c:264
1345 msgid " m = back to the main menu\n"
1346 msgstr " m = tilbage til hovedmenu\n"
1347
1348 #: g10/pkclist.c:267
1349 msgid " s = skip this key\n"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: g10/pkclist.c:268
1353 msgid " q = quit\n"
1354 msgstr " q = afslut\n"
1355
1356 #: g10/pkclist.c:272
1357 #, c-format
1358 msgid ""
1359 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
1360 "\n"
1361 msgstr ""
1362
1363 #: g10/pkclist.c:278 g10/revoke.c:605
1364 msgid "Your decision? "
1365 msgstr "Dit valg? "
1366
1367 #: g10/pkclist.c:299
1368 #, fuzzy
1369 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1370 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
1371
1372 #: g10/pkclist.c:313
1373 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: g10/pkclist.c:387
1377 #, c-format
1378 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1379 msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
1380
1381 #: g10/pkclist.c:394 g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:505
1382 msgid "Use this key anyway? "
1383 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
1384
1385 #: g10/pkclist.c:399
1386 #, c-format
1387 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1388 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
1389
1390 #: g10/pkclist.c:420
1391 #, c-format
1392 msgid "%08lX: key has expired\n"
1393 msgstr "%08lX: nøgle er udløbet\n"
1394
1395 #: g10/pkclist.c:430
1396 #, fuzzy, c-format
1397 msgid "%08lX: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
1398 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1399
1400 #: g10/pkclist.c:436
1401 #, c-format
1402 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1403 msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
1404
1405 #: g10/pkclist.c:441
1406 #, fuzzy, c-format
1407 msgid "%08lX: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
1408 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1409
1410 #: g10/pkclist.c:447
1411 #, fuzzy
1412 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
1413 msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert ejeren\n"
1414
1415 #: g10/pkclist.c:452
1416 msgid "This key belongs to us\n"
1417 msgstr "Denne nøgle tilhører os\n"
1418
1419 #: g10/pkclist.c:500
1420 msgid ""
1421 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
1422 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
1423 "you may answer the next question with yes\n"
1424 "\n"
1425 msgstr ""
1426
1427 #: g10/pkclist.c:514 g10/pkclist.c:544
1428 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1429 msgstr "ADVARSEL: Bruger nøgle uden tillid!\n"
1430
1431 #: g10/pkclist.c:551
1432 #, fuzzy
1433 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
1434 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
1435
1436 #: g10/pkclist.c:560
1437 #, fuzzy
1438 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
1439 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
1440
1441 #: g10/pkclist.c:563
1442 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1443 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
1444
1445 #: g10/pkclist.c:564
1446 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1447 msgstr "         Dette kan betyde at signaturen er forfalsket.\n"
1448
1449 #: g10/pkclist.c:570
1450 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1451 msgstr "ADVARSEL: Denne undernøgle er blevet tilbagekaldt af dens ejer!\n"
1452
1453 #: g10/pkclist.c:575
1454 #, fuzzy
1455 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1456 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
1457
1458 #: g10/pkclist.c:580
1459 msgid "Note: This key has expired!\n"
1460 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
1461
1462 #: g10/pkclist.c:591
1463 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1464 msgstr ""
1465
1466 #: g10/pkclist.c:593
1467 msgid ""
1468 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1469 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1470
1471 #: g10/pkclist.c:601
1472 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1473 msgstr "ADVARSEL: Vi tror IKKE på denne nøgle!\n"
1474
1475 #: g10/pkclist.c:602
1476 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1477 msgstr "         Signaturen er formentlig FORFALSKET.\n"
1478
1479 #: g10/pkclist.c:610
1480 msgid ""
1481 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1482 msgstr ""
1483
1484 #: g10/pkclist.c:612
1485 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1486 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører ejeren.\n"
1487
1488 #: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:800 g10/encode.c:791
1489 #, c-format
1490 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1491 msgstr ""
1492
1493 #: g10/pkclist.c:777 g10/pkclist.c:810 g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1039
1494 #, c-format
1495 msgid "%s: skipped: %s\n"
1496 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1497
1498 #: g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:1011
1499 #, c-format
1500 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1501 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
1502
1503 #: g10/pkclist.c:829
1504 #, fuzzy
1505 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1506 msgstr ""
1507 "Du angav ikke en bruger-id. (du kan bruge \"-r\")\n"
1508 "\n"
1509
1510 #: g10/pkclist.c:845
1511 msgid "Current recipients:\n"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: g10/pkclist.c:871
1515 msgid ""
1516 "\n"
1517 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1518 msgstr ""
1519
1520 #: g10/pkclist.c:887
1521 msgid "No such user ID.\n"
1522 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
1523
1524 #: g10/pkclist.c:892 g10/pkclist.c:954
1525 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1526 msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt som standard modtager\n"
1527
1528 #: g10/pkclist.c:910
1529 msgid "Public key is disabled.\n"
1530 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
1531
1532 #: g10/pkclist.c:917
1533 #, fuzzy
1534 msgid "skipped: public key already set\n"
1535 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
1536
1537 #: g10/pkclist.c:946
1538 #, c-format
1539 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1540 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
1541
1542 #: g10/pkclist.c:991
1543 #, c-format
1544 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1545 msgstr "%s: udelod: offentlignøgle er slået fra\n"
1546
1547 #: g10/pkclist.c:1046
1548 msgid "no valid addressees\n"
1549 msgstr "ingen gyldige adresser\n"
1550
1551 #: g10/keygen.c:207
1552 #, fuzzy, c-format
1553 msgid "preference `%s' duplicated\n"
1554 msgstr "vis præferencer"
1555
1556 #: g10/keygen.c:214
1557 #, fuzzy
1558 msgid "too many cipher preferences\n"
1559 msgstr "vis præferencer"
1560
1561 #: g10/keygen.c:216
1562 #, fuzzy
1563 msgid "too many digest preferences\n"
1564 msgstr "vis præferencer"
1565
1566 #: g10/keygen.c:218
1567 #, fuzzy
1568 msgid "too many compression preferences\n"
1569 msgstr "vis præferencer"
1570
1571 #: g10/keygen.c:315
1572 #, fuzzy, c-format
1573 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
1574 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
1575
1576 #: g10/keygen.c:738
1577 #, fuzzy
1578 msgid "writing direct signature\n"
1579 msgstr "skriver selvsignatur\n"
1580
1581 #: g10/keygen.c:777
1582 msgid "writing self signature\n"
1583 msgstr "skriver selvsignatur\n"
1584
1585 #: g10/keygen.c:823
1586 msgid "writing key binding signature\n"
1587 msgstr ""
1588
1589 #: g10/keygen.c:885 g10/keygen.c:969 g10/keygen.c:1060
1590 #, fuzzy, c-format
1591 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1592 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1593
1594 #: g10/keygen.c:890 g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1065
1595 #, fuzzy, c-format
1596 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1597 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1598
1599 #: g10/keygen.c:1165
1600 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1601 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
1602
1603 #: g10/keygen.c:1167
1604 #, fuzzy, c-format
1605 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
1606 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
1607
1608 #: g10/keygen.c:1168
1609 #, c-format
1610 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1611 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
1612
1613 #: g10/keygen.c:1170
1614 #, fuzzy, c-format
1615 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
1616 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1617
1618 #: g10/keygen.c:1171
1619 #, fuzzy, c-format
1620 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1621 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
1622
1623 #: g10/keygen.c:1173
1624 #, fuzzy, c-format
1625 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1626 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1627
1628 #: g10/keygen.c:1175
1629 #, fuzzy, c-format
1630 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1631 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1632
1633 #: g10/keygen.c:1178 g10/keyedit.c:320 g10/keyedit.c:341 g10/keyedit.c:355
1634 msgid "Your selection? "
1635 msgstr "Dit valg? "
1636
1637 #: g10/keygen.c:1212 g10/keyedit.c:816 g10/revoke.c:638
1638 msgid "Invalid selection.\n"
1639 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1640
1641 #: g10/keygen.c:1225
1642 #, c-format
1643 msgid ""
1644 "About to generate a new %s keypair.\n"
1645 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1646 "              default keysize is 1024 bits\n"
1647 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: g10/keygen.c:1234
1651 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1652 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
1653
1654 #: g10/keygen.c:1239
1655 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1656 msgstr "DSA tillader kun nøglestørrelser fra 512 til 1024\n"
1657
1658 #: g10/keygen.c:1241
1659 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1660 msgstr ""
1661
1662 #: g10/keygen.c:1244
1663 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1664 msgstr ""
1665
1666 #: g10/keygen.c:1255
1667 #, c-format
1668 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1669 msgstr ""
1670
1671 #: g10/keygen.c:1260
1672 msgid ""
1673 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1674 "computations take REALLY long!\n"
1675 msgstr ""
1676
1677 #: g10/keygen.c:1263
1678 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1679 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
1680
1681 #: g10/keygen.c:1264
1682 msgid ""
1683 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1684 "vulnerable to attacks!\n"
1685 msgstr ""
1686
1687 #: g10/keygen.c:1273
1688 #, c-format
1689 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1690 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1691
1692 #: g10/keygen.c:1276 g10/keygen.c:1280
1693 #, c-format
1694 msgid "rounded up to %u bits\n"
1695 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1696
1697 #: g10/keygen.c:1331
1698 msgid ""
1699 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1700 "         0 = key does not expire\n"
1701 "      <n>  = key expires in n days\n"
1702 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1703 "      <n>m = key expires in n months\n"
1704 "      <n>y = key expires in n years\n"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: g10/keygen.c:1340
1708 msgid ""
1709 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1710 "         0 = signature does not expire\n"
1711 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1712 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1713 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1714 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1715 msgstr ""
1716
1717 #: g10/keygen.c:1362
1718 msgid "Key is valid for? (0) "
1719 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
1720
1721 #: g10/keygen.c:1364
1722 #, fuzzy
1723 msgid "Signature is valid for? (0) "
1724 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
1725
1726 #: g10/keygen.c:1369
1727 msgid "invalid value\n"
1728 msgstr "ugyldig værdi\n"
1729
1730 #: g10/keygen.c:1374
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "%s does not expire at all\n"
1733 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
1734
1735 #: g10/keygen.c:1381
1736 #, fuzzy, c-format
1737 msgid "%s expires at %s\n"
1738 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
1739
1740 #: g10/keygen.c:1387
1741 msgid ""
1742 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1743 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1744 msgstr ""
1745
1746 # virker j automatisk istedetfor y?
1747 #: g10/keygen.c:1392
1748 msgid "Is this correct (y/n)? "
1749 msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
1750
1751 #: g10/keygen.c:1435
1752 msgid ""
1753 "\n"
1754 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1755 "id\n"
1756 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1757 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1758 "\n"
1759 msgstr ""
1760
1761 #: g10/keygen.c:1447
1762 msgid "Real name: "
1763 msgstr "Rigtige navn: "
1764
1765 #: g10/keygen.c:1455
1766 msgid "Invalid character in name\n"
1767 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
1768
1769 #: g10/keygen.c:1457
1770 msgid "Name may not start with a digit\n"
1771 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
1772
1773 #: g10/keygen.c:1459
1774 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1775 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
1776
1777 #: g10/keygen.c:1467
1778 msgid "Email address: "
1779 msgstr "Epostadresse: "
1780
1781 #: g10/keygen.c:1478
1782 msgid "Not a valid email address\n"
1783 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
1784
1785 #: g10/keygen.c:1486
1786 msgid "Comment: "
1787 msgstr "Kommentar: "
1788
1789 #: g10/keygen.c:1492
1790 msgid "Invalid character in comment\n"
1791 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
1792
1793 #: g10/keygen.c:1515
1794 #, c-format
1795 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1796 msgstr "Du bruger '%s' tegnsættet.\n"
1797
1798 #: g10/keygen.c:1521
1799 #, c-format
1800 msgid ""
1801 "You selected this USER-ID:\n"
1802 "    \"%s\"\n"
1803 "\n"
1804 msgstr ""
1805 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
1806 "    \"%s\"\n"
1807 "\n"
1808
1809 #: g10/keygen.c:1526
1810 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: g10/keygen.c:1531
1814 msgid "NnCcEeOoQq"
1815 msgstr "NnCcEeOoQq"
1816
1817 #: g10/keygen.c:1541
1818 #, fuzzy
1819 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1820 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1821
1822 #: g10/keygen.c:1542
1823 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1824 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1825
1826 #: g10/keygen.c:1561
1827 msgid "Please correct the error first\n"
1828 msgstr ""
1829
1830 #: g10/keygen.c:1600
1831 msgid ""
1832 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1833 "\n"
1834 msgstr ""
1835 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
1836 "\n"
1837
1838 #: g10/keygen.c:1609 g10/keyedit.c:1021
1839 #, fuzzy
1840 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1841 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
1842
1843 #: g10/keygen.c:1610
1844 #, c-format
1845 msgid "%s.\n"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: g10/keygen.c:1616
1849 msgid ""
1850 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1851 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1852 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1853 "\n"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: g10/keygen.c:1638
1857 msgid ""
1858 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1859 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1860 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1861 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: g10/keygen.c:2206 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
1865 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: g10/keygen.c:2267
1869 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1870 msgstr "DSA nøglepar vil have 1024 bit.\n"
1871
1872 #: g10/keygen.c:2335
1873 msgid "Key generation canceled.\n"
1874 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
1875
1876 #: g10/keygen.c:2451 g10/keygen.c:2576
1877 #, fuzzy, c-format
1878 msgid "writing public key to `%s'\n"
1879 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
1880
1881 #: g10/keygen.c:2453 g10/keygen.c:2579
1882 #, fuzzy, c-format
1883 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
1884 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1885
1886 #: g10/keygen.c:2456 g10/keygen.c:2582
1887 #, fuzzy, c-format
1888 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1889 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1890
1891 #: g10/keygen.c:2565
1892 #, fuzzy, c-format
1893 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1894 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
1895
1896 #: g10/keygen.c:2571
1897 #, fuzzy, c-format
1898 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1899 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1900
1901 #: g10/keygen.c:2589
1902 #, fuzzy, c-format
1903 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1904 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1905
1906 #: g10/keygen.c:2596
1907 #, fuzzy, c-format
1908 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1909 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1910
1911 #: g10/keygen.c:2619
1912 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1913 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og signeret.\n"
1914
1915 #: g10/keygen.c:2630
1916 msgid ""
1917 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1918 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: g10/keygen.c:2642 g10/keygen.c:2755
1922 #, c-format
1923 msgid "Key generation failed: %s\n"
1924 msgstr ""
1925
1926 #: g10/keygen.c:2691 g10/sign.c:290
1927 #, c-format
1928 msgid ""
1929 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1930 msgstr ""
1931
1932 #: g10/keygen.c:2693 g10/sign.c:292
1933 #, c-format
1934 msgid ""
1935 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1936 msgstr ""
1937
1938 #: g10/keygen.c:2702
1939 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: g10/keygen.c:2730
1943 msgid "Really create? "
1944 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
1945
1946 #: g10/decrypt.c:98 g10/encode.c:845
1947 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: g10/encode.c:174 g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:595 g10/openfile.c:179
1951 #: g10/openfile.c:313
1952 #, c-format
1953 msgid "%s: can't open: %s\n"
1954 msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
1955
1956 #: g10/encode.c:203 g10/sign.c:1144
1957 #, c-format
1958 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1959 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
1960
1961 #: g10/encode.c:208
1962 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1963 msgstr ""
1964
1965 #: g10/encode.c:221
1966 #, fuzzy, c-format
1967 msgid "using cipher %s\n"
1968 msgstr "signering fejlede: %s\n"
1969
1970 #: g10/encode.c:231 g10/encode.c:544
1971 #, c-format
1972 msgid "`%s' already compressed\n"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: g10/encode.c:301 g10/encode.c:590
1976 #, c-format
1977 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1978 msgstr "%s: ADVARSEL: tom fil\n"
1979
1980 #: g10/encode.c:465
1981 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: g10/encode.c:480
1985 #, c-format
1986 msgid "reading from `%s'\n"
1987 msgstr "læser fra '%s'\n"
1988
1989 #: g10/encode.c:516
1990 msgid ""
1991 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1992 msgstr ""
1993
1994 #: g10/encode.c:526 g10/encode.c:721
1995 #, c-format
1996 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1997 msgstr ""
1998
1999 #: g10/encode.c:634 g10/sign.c:863
2000 #, c-format
2001 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: g10/encode.c:818
2005 #, fuzzy, c-format
2006 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
2007 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
2008
2009 #: g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2716 g10/delkey.c:74 g10/revoke.c:225
2010 #, fuzzy, c-format
2011 msgid "key `%s' not found: %s\n"
2012 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
2013
2014 #: g10/export.c:184 g10/delkey.c:82 g10/revoke.c:231 g10/revoke.c:436
2015 #, fuzzy, c-format
2016 msgid "error reading keyblock: %s\n"
2017 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2018
2019 #: g10/export.c:198
2020 #, fuzzy, c-format
2021 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
2022 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2023
2024 #: g10/export.c:206
2025 #, fuzzy, c-format
2026 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
2027 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2028
2029 #: g10/export.c:353
2030 #, c-format
2031 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
2032 msgstr ""
2033
2034 #: g10/export.c:385
2035 msgid "WARNING: nothing exported\n"
2036 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
2037
2038 #: g10/getkey.c:150
2039 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
2040 msgstr ""
2041
2042 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2693
2043 #, fuzzy
2044 msgid "[User id not found]"
2045 msgstr "[bruger ikke fundet]"
2046
2047 #: g10/getkey.c:1614
2048 #, c-format
2049 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: g10/getkey.c:2169
2053 #, c-format
2054 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: g10/getkey.c:2400
2058 #, fuzzy, c-format
2059 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
2060 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
2061
2062 #: g10/getkey.c:2447
2063 #, fuzzy, c-format
2064 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
2065 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2066
2067 #: g10/import.c:241
2068 #, c-format
2069 msgid "skipping block of type %d\n"
2070 msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
2071
2072 #: g10/import.c:250
2073 #, fuzzy, c-format
2074 msgid "%lu keys processed so far\n"
2075 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
2076
2077 #: g10/import.c:255
2078 #, c-format
2079 msgid "error reading `%s': %s\n"
2080 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2081
2082 #: g10/import.c:267
2083 #, c-format
2084 msgid "Total number processed: %lu\n"
2085 msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
2086
2087 #: g10/import.c:269
2088 #, fuzzy, c-format
2089 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2090 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2091
2092 #: g10/import.c:272
2093 #, c-format
2094 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: g10/import.c:274
2098 #, c-format
2099 msgid "              imported: %lu"
2100 msgstr "           importerede: %lu"
2101
2102 #: g10/import.c:280
2103 #, c-format
2104 msgid "             unchanged: %lu\n"
2105 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2106
2107 #: g10/import.c:282
2108 #, c-format
2109 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2110 msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
2111
2112 #: g10/import.c:284
2113 #, c-format
2114 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2115 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2116
2117 #: g10/import.c:286
2118 #, c-format
2119 msgid "        new signatures: %lu\n"
2120 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
2121
2122 #: g10/import.c:288
2123 #, c-format
2124 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2125 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2126
2127 #: g10/import.c:290
2128 #, c-format
2129 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2130 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2131
2132 #: g10/import.c:292
2133 #, c-format
2134 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2135 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
2136
2137 #: g10/import.c:294
2138 #, c-format
2139 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2140 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
2141
2142 #: g10/import.c:296
2143 #, fuzzy, c-format
2144 msgid "          not imported: %lu\n"
2145 msgstr "           importerede: %lu"
2146
2147 #: g10/import.c:537
2148 #, c-format
2149 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2150 msgstr ""
2151
2152 #: g10/import.c:539
2153 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: g10/import.c:576
2157 #, c-format
2158 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: g10/import.c:588
2162 #, fuzzy, c-format
2163 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2164 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
2165
2166 #: g10/import.c:600
2167 #, c-format
2168 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: g10/import.c:613
2172 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: g10/import.c:615
2176 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2177 msgstr ""
2178
2179 #: g10/import.c:639
2180 #, c-format
2181 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: g10/import.c:687 g10/import.c:1041
2185 #, fuzzy, c-format
2186 msgid "key %s: no user ID\n"
2187 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2188
2189 #: g10/import.c:707
2190 #, fuzzy, c-format
2191 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2192 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2193
2194 #: g10/import.c:722
2195 #, fuzzy, c-format
2196 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2197 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2198
2199 #: g10/import.c:728
2200 #, fuzzy, c-format
2201 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2202 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2203
2204 #: g10/import.c:730
2205 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2206 msgstr ""
2207
2208 #: g10/import.c:740 g10/import.c:1151
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2211 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2212
2213 #: g10/import.c:746
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2216 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2217
2218 #: g10/import.c:755
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2221 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2222
2223 #: g10/import.c:760 g10/sign.c:770 g10/sign.c:1006 g10/openfile.c:253
2224 #, c-format
2225 msgid "writing to `%s'\n"
2226 msgstr "skriver til `%s'\n"
2227
2228 #: g10/import.c:766 g10/import.c:856 g10/import.c:1070 g10/import.c:1212
2229 #, c-format
2230 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2231 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2232
2233 #: g10/import.c:785
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2236 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2237
2238 #: g10/import.c:809
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2241 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
2242
2243 #: g10/import.c:826 g10/import.c:1169
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2246 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2247
2248 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1176
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2251 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2252
2253 #: g10/import.c:866
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2256 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2257
2258 #: g10/import.c:869
2259 #, fuzzy, c-format
2260 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2261 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2262
2263 #: g10/import.c:872
2264 #, fuzzy, c-format
2265 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2266 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2267
2268 #: g10/import.c:875
2269 #, fuzzy, c-format
2270 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2271 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2272
2273 #: g10/import.c:878
2274 #, fuzzy, c-format
2275 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2276 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2277
2278 #: g10/import.c:881
2279 #, fuzzy, c-format
2280 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2281 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2282
2283 #: g10/import.c:902
2284 #, fuzzy, c-format
2285 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2286 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2287
2288 #: g10/import.c:1047
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2291 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2292
2293 #: g10/import.c:1064
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2296 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2297
2298 #: g10/import.c:1075
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "key %s: secret key imported\n"
2301 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
2302
2303 #: g10/import.c:1104
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2306 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
2307
2308 #: g10/import.c:1114
2309 #, fuzzy, c-format
2310 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2311 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
2312
2313 #: g10/import.c:1144
2314 #, fuzzy, c-format
2315 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2316 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2317
2318 #: g10/import.c:1187
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2321 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2322
2323 #: g10/import.c:1219
2324 #, fuzzy, c-format
2325 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2326 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2327
2328 #: g10/import.c:1284
2329 #, fuzzy, c-format
2330 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2331 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2332
2333 #: g10/import.c:1299
2334 #, fuzzy, c-format
2335 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2336 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2337
2338 #: g10/import.c:1301
2339 #, fuzzy, c-format
2340 msgid "key %s: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2341 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2342
2343 #: g10/import.c:1319
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2346 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2347
2348 #: g10/import.c:1330 g10/import.c:1380
2349 #, fuzzy, c-format
2350 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2351 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2352
2353 #: g10/import.c:1332
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2356 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2357
2358 #: g10/import.c:1347
2359 #, fuzzy, c-format
2360 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2361 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2362
2363 #: g10/import.c:1369
2364 #, fuzzy, c-format
2365 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2366 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2367
2368 #: g10/import.c:1382
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2371 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2372
2373 #: g10/import.c:1397
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2376 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2377
2378 #: g10/import.c:1439
2379 #, fuzzy, c-format
2380 msgid "key %s: skipped user ID '%s'\n"
2381 msgstr "%s: udelod: %s\n"
2382
2383 #: g10/import.c:1460
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2386 msgstr "%s: udelod: %s\n"
2387
2388 #: g10/import.c:1487
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "key %s: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2391 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2392
2393 #: g10/import.c:1497
2394 #, fuzzy, c-format
2395 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2396 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2397
2398 #: g10/import.c:1514
2399 #, fuzzy, c-format
2400 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2401 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2402
2403 #: g10/import.c:1528
2404 #, fuzzy, c-format
2405 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2406 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2407
2408 #: g10/import.c:1536
2409 #, fuzzy, c-format
2410 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2411 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2412
2413 #: g10/import.c:1636
2414 #, c-format
2415 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2416 msgstr ""
2417
2418 #: g10/import.c:1698
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2421 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2422
2423 #: g10/import.c:1711
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2426 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2427
2428 #: g10/import.c:1770
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2431 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2432
2433 #: g10/import.c:1804
2434 #, fuzzy, c-format
2435 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2436 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2437
2438 #: g10/keyedit.c:159
2439 msgid "[revocation]"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: g10/keyedit.c:160
2443 msgid "[self-signature]"
2444 msgstr "[selv-signatur]"
2445
2446 #: g10/keyedit.c:237 g10/keylist.c:319
2447 msgid "1 bad signature\n"
2448 msgstr "1 dårlig signature\n"
2449
2450 #: g10/keyedit.c:239 g10/keylist.c:321
2451 #, c-format
2452 msgid "%d bad signatures\n"
2453 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
2454
2455 #: g10/keyedit.c:241 g10/keylist.c:323
2456 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: g10/keyedit.c:243 g10/keylist.c:325
2460 #, c-format
2461 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: g10/keyedit.c:245 g10/keylist.c:327
2465 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2466 msgstr ""
2467
2468 #: g10/keyedit.c:247 g10/keylist.c:329
2469 #, c-format
2470 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2471 msgstr ""
2472
2473 #: g10/keyedit.c:249
2474 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2475 msgstr ""
2476
2477 #: g10/keyedit.c:251
2478 #, c-format
2479 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: g10/keyedit.c:314
2483 #, c-format
2484 msgid "   (%d) I trust marginally\n"
2485 msgstr ""
2486
2487 #: g10/keyedit.c:315
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "   (%d) I trust fully\n"
2490 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
2491
2492 #: g10/keyedit.c:334
2493 msgid ""
2494 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2495 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2496 "trust signatures on your behalf.\n"
2497 msgstr ""
2498
2499 #: g10/keyedit.c:350
2500 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: g10/keyedit.c:493
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2506 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2507
2508 #: g10/keyedit.c:502 g10/keyedit.c:528 g10/keyedit.c:553 g10/keyedit.c:708
2509 #: g10/keyedit.c:766 g10/keyedit.c:1370
2510 #, fuzzy
2511 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2512 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
2513
2514 #: g10/keyedit.c:514 g10/keyedit.c:540 g10/keyedit.c:565 g10/keyedit.c:714
2515 #: g10/keyedit.c:1376
2516 msgid "  Unable to sign.\n"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: g10/keyedit.c:519
2520 #, fuzzy, c-format
2521 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2522 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2523
2524 #: g10/keyedit.c:545
2525 #, fuzzy, c-format
2526 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2527 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
2528
2529 #: g10/keyedit.c:584
2530 #, c-format
2531 msgid ""
2532 "The self-signature on \"%s\"\n"
2533 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: g10/keyedit.c:593
2537 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2538 msgstr ""
2539
2540 #: g10/keyedit.c:607
2541 #, c-format
2542 msgid ""
2543 "Your current signature on \"%s\"\n"
2544 "has expired.\n"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: g10/keyedit.c:611
2548 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2549 msgstr ""
2550
2551 #: g10/keyedit.c:632
2552 #, c-format
2553 msgid ""
2554 "Your current signature on \"%s\"\n"
2555 "is a local signature.\n"
2556 msgstr ""
2557
2558 #: g10/keyedit.c:636
2559 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2560 msgstr ""
2561
2562 #: g10/keyedit.c:657
2563 #, c-format
2564 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2565 msgstr ""
2566
2567 #: g10/keyedit.c:660
2568 #, c-format
2569 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2570 msgstr ""
2571
2572 #: g10/keyedit.c:665
2573 #, fuzzy
2574 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2575 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
2576
2577 #: g10/keyedit.c:687
2578 #, c-format
2579 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2580 msgstr ""
2581
2582 #: g10/keyedit.c:702
2583 #, fuzzy
2584 msgid "This key has expired!"
2585 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
2586
2587 #: g10/keyedit.c:722
2588 #, fuzzy, c-format
2589 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2590 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
2591
2592 #: g10/keyedit.c:726
2593 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2594 msgstr ""
2595
2596 #: g10/keyedit.c:759
2597 msgid ""
2598 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2599 "mode.\n"
2600 msgstr ""
2601
2602 #: g10/keyedit.c:761
2603 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2604 msgstr ""
2605
2606 #: g10/keyedit.c:786
2607 msgid ""
2608 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2609 "belongs\n"
2610 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2611 msgstr ""
2612
2613 #: g10/keyedit.c:791
2614 #, c-format
2615 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2616 msgstr ""
2617
2618 #: g10/keyedit.c:793
2619 #, c-format
2620 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2621 msgstr ""
2622
2623 #: g10/keyedit.c:795
2624 #, c-format
2625 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2626 msgstr ""
2627
2628 #: g10/keyedit.c:797
2629 #, c-format
2630 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2631 msgstr ""
2632
2633 #: g10/keyedit.c:803
2634 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2635 msgstr ""
2636
2637 #: g10/keyedit.c:826
2638 msgid ""
2639 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2640 "with your key: \""
2641 msgstr ""
2642
2643 #: g10/keyedit.c:835
2644 #, fuzzy
2645 msgid ""
2646 "\n"
2647 "This will be a self-signature.\n"
2648 msgstr "skriver selvsignatur\n"
2649
2650 #: g10/keyedit.c:839
2651 msgid ""
2652 "\n"
2653 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2654 msgstr ""
2655
2656 #: g10/keyedit.c:844
2657 msgid ""
2658 "\n"
2659 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2660 msgstr ""
2661
2662 #: g10/keyedit.c:851
2663 msgid ""
2664 "\n"
2665 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2666 msgstr ""
2667
2668 #: g10/keyedit.c:855
2669 msgid ""
2670 "\n"
2671 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2672 msgstr ""
2673
2674 #: g10/keyedit.c:860
2675 msgid ""
2676 "\n"
2677 "I have not checked this key at all.\n"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: g10/keyedit.c:864
2681 msgid ""
2682 "\n"
2683 "I have checked this key casually.\n"
2684 msgstr ""
2685
2686 #: g10/keyedit.c:868
2687 msgid ""
2688 "\n"
2689 "I have checked this key very carefully.\n"
2690 msgstr ""
2691
2692 #: g10/keyedit.c:877
2693 msgid "Really sign? "
2694 msgstr "Vil du gerne signere? "
2695
2696 #: g10/keyedit.c:922 g10/keyedit.c:3648 g10/keyedit.c:3739 g10/keyedit.c:3812
2697 #: g10/sign.c:369
2698 #, c-format
2699 msgid "signing failed: %s\n"
2700 msgstr "signering fejlede: %s\n"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:978
2703 msgid "This key is not protected.\n"
2704 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:982
2707 #, fuzzy
2708 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2709 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
2710
2711 #: g10/keyedit.c:986
2712 msgid "Key is protected.\n"
2713 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2714
2715 #: g10/keyedit.c:1006
2716 #, c-format
2717 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2718 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:1012
2721 msgid ""
2722 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2723 "\n"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: g10/keyedit.c:1026
2727 msgid ""
2728 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2729 "\n"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: g10/keyedit.c:1029
2733 msgid "Do you really want to do this? "
2734 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:1095
2737 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: g10/keyedit.c:1138
2741 msgid "quit this menu"
2742 msgstr "afslut denne menu"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:1139
2745 msgid "q"
2746 msgstr "a"
2747
2748 #: g10/keyedit.c:1140
2749 msgid "save"
2750 msgstr "gem"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:1140
2753 msgid "save and quit"
2754 msgstr "gem og afslut"
2755
2756 #: g10/keyedit.c:1141
2757 msgid "help"
2758 msgstr "hjælp"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:1141
2761 msgid "show this help"
2762 msgstr "vis denne hjælp"
2763
2764 #: g10/keyedit.c:1143
2765 msgid "fpr"
2766 msgstr "fpr"
2767
2768 #: g10/keyedit.c:1143
2769 msgid "show fingerprint"
2770 msgstr "vis fingeraftryk"
2771
2772 #: g10/keyedit.c:1144
2773 msgid "list"
2774 msgstr "vis"
2775
2776 #: g10/keyedit.c:1144
2777 msgid "list key and user IDs"
2778 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
2779
2780 #: g10/keyedit.c:1145
2781 msgid "l"
2782 msgstr "l"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:1146
2785 msgid "uid"
2786 msgstr "uid"
2787
2788 #: g10/keyedit.c:1146
2789 msgid "select user ID N"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: g10/keyedit.c:1147
2793 msgid "key"
2794 msgstr "nøgle"
2795
2796 #: g10/keyedit.c:1147
2797 msgid "select secondary key N"
2798 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
2799
2800 #: g10/keyedit.c:1148
2801 msgid "check"
2802 msgstr "tjek"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:1148
2805 msgid "list signatures"
2806 msgstr "vis signaturer"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:1149
2809 msgid "c"
2810 msgstr "c"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:1150
2813 msgid "sign"
2814 msgstr "signér"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:1150
2817 msgid "sign the key"
2818 msgstr "signér nøglen"
2819
2820 #: g10/keyedit.c:1151
2821 msgid "s"
2822 msgstr "s"
2823
2824 #: g10/keyedit.c:1152
2825 #, fuzzy
2826 msgid "tsign"
2827 msgstr "signér"
2828
2829 #: g10/keyedit.c:1152
2830 #, fuzzy
2831 msgid "make a trust signature"
2832 msgstr "opret en separat signatur"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:1153
2835 msgid "lsign"
2836 msgstr "lsignér"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:1153
2839 msgid "sign the key locally"
2840 msgstr "signér nøglen lokalt"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1154
2843 #, fuzzy
2844 msgid "nrsign"
2845 msgstr "signér"
2846
2847 #: g10/keyedit.c:1154
2848 #, fuzzy
2849 msgid "sign the key non-revocably"
2850 msgstr "signér nøglen lokalt"
2851
2852 #: g10/keyedit.c:1155
2853 #, fuzzy
2854 msgid "nrlsign"
2855 msgstr "signér"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:1155
2858 #, fuzzy
2859 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2860 msgstr "signér nøglen lokalt"
2861
2862 #: g10/keyedit.c:1156
2863 msgid "debug"
2864 msgstr "aflus"
2865
2866 #: g10/keyedit.c:1157
2867 msgid "adduid"
2868 msgstr "tilføj-bid"
2869
2870 #: g10/keyedit.c:1157
2871 msgid "add a user ID"
2872 msgstr "tilføj bruger-id"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1158
2875 msgid "addphoto"
2876 msgstr ""
2877
2878 #: g10/keyedit.c:1158
2879 #, fuzzy
2880 msgid "add a photo ID"
2881 msgstr "tilføj bruger-id"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:1159
2884 msgid "deluid"
2885 msgstr "sletbid"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:1159
2888 msgid "delete user ID"
2889 msgstr "slet bruger id"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1161
2892 msgid "delphoto"
2893 msgstr ""
2894
2895 #: g10/keyedit.c:1162
2896 msgid "addkey"
2897 msgstr "tilføj nøgle"
2898
2899 #: g10/keyedit.c:1162
2900 msgid "add a secondary key"
2901 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:1163
2904 msgid "delkey"
2905 msgstr "sletnøgle"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:1163
2908 msgid "delete a secondary key"
2909 msgstr "slet sekundær nøgle"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:1164
2912 #, fuzzy
2913 msgid "addrevoker"
2914 msgstr "tilføj nøgle"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1164
2917 #, fuzzy
2918 msgid "add a revocation key"
2919 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1165
2922 msgid "delsig"
2923 msgstr "sletsig"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1165
2926 msgid "delete signatures"
2927 msgstr "slet signaturer"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1166
2930 msgid "expire"
2931 msgstr "udløb"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1166
2934 msgid "change the expire date"
2935 msgstr "ændr udløbsdatoen"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:1167
2938 msgid "primary"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: g10/keyedit.c:1167
2942 msgid "flag user ID as primary"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: g10/keyedit.c:1168
2946 msgid "toggle"
2947 msgstr "skift"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:1168
2950 msgid "toggle between secret and public key listing"
2951 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1170
2954 msgid "t"
2955 msgstr "s"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1171
2958 msgid "pref"
2959 msgstr "præf"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1171
2962 #, fuzzy
2963 msgid "list preferences (expert)"
2964 msgstr "vis præferencer"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1172
2967 #, fuzzy
2968 msgid "showpref"
2969 msgstr "vispræf"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:1172
2972 #, fuzzy
2973 msgid "list preferences (verbose)"
2974 msgstr "vis præferencer"
2975
2976 #: g10/keyedit.c:1173
2977 #, fuzzy
2978 msgid "setpref"
2979 msgstr "præf"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1173
2982 #, fuzzy
2983 msgid "set preference list"
2984 msgstr "vis præferencer"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1174
2987 #, fuzzy
2988 msgid "updpref"
2989 msgstr "præf"
2990
2991 #: g10/keyedit.c:1174
2992 #, fuzzy
2993 msgid "updated preferences"
2994 msgstr "vis præferencer"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1175
2997 #, fuzzy
2998 msgid "keyserver"
2999 msgstr "generel fejl"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1175
3002 msgid "set preferred keyserver URL"
3003 msgstr ""
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1176
3006 msgid "passwd"
3007 msgstr "kodeord"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1176
3010 msgid "change the passphrase"
3011 msgstr "ændr kodesætningen"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1177
3014 msgid "trust"
3015 msgstr "betro"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1177
3018 msgid "change the ownertrust"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1178
3022 msgid "revsig"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1178
3026 msgid "revoke signatures"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1179
3030 #, fuzzy
3031 msgid "revuid"
3032 msgstr "sletbid"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1179
3035 #, fuzzy
3036 msgid "revoke a user ID"
3037 msgstr "tilføj bruger-id"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1180
3040 msgid "revkey"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1180
3044 msgid "revoke a secondary key"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1181
3048 msgid "disable"
3049 msgstr "slåfra"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1181
3052 msgid "disable a key"
3053 msgstr "slå nøgle fra"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1182
3056 msgid "enable"
3057 msgstr "slåtil"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1182
3060 msgid "enable a key"
3061 msgstr "slå nøgle til"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1183
3064 msgid "showphoto"
3065 msgstr ""
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1183
3068 msgid "show photo ID"
3069 msgstr ""
3070
3071 #: g10/keyedit.c:1202 g10/delkey.c:120
3072 msgid "can't do that in batchmode\n"
3073 msgstr ""
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1233
3076 #, fuzzy, c-format
3077 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3078 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1250
3081 msgid "Secret key is available.\n"
3082 msgstr ""
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1282
3085 msgid "Command> "
3086 msgstr ""
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1312
3089 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3090 msgstr ""
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1316
3093 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1364
3097 #, fuzzy
3098 msgid "Key is revoked."
3099 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1383
3102 msgid "Really sign all user IDs? "
3103 msgstr ""
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1384
3106 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1409
3110 #, c-format
3111 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3112 msgstr ""
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1431 g10/keyedit.c:1452 g10/keyedit.c:1511
3115 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1433
3119 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3120 msgstr ""
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1436
3123 msgid "Really remove all selected user IDs? "
3124 msgstr ""
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1437
3127 msgid "Really remove this user ID? "
3128 msgstr ""
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1475 g10/keyedit.c:1530
3131 msgid "You must select at least one key.\n"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1478
3135 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
3136 msgstr ""
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1479
3139 msgid "Do you really want to delete this key? "
3140 msgstr ""
3141
3142 #: g10/keyedit.c:1514
3143 msgid "Really revoke all selected user IDs? "
3144 msgstr ""
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1515
3147 #, fuzzy
3148 msgid "Really revoke this user ID? "
3149 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1534
3152 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
3153 msgstr ""
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1535
3156 msgid "Do you really want to revoke this key? "
3157 msgstr ""
3158
3159 #: g10/keyedit.c:1574
3160 msgid ""
3161 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: g10/keyedit.c:1606
3165 #, fuzzy
3166 msgid "Set preference list to:\n"
3167 msgstr "vis præferencer"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:1612
3170 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
3171 msgstr ""
3172
3173 #: g10/keyedit.c:1614
3174 msgid "Really update the preferences? "
3175 msgstr ""
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1662
3178 msgid "Save changes? "
3179 msgstr "Gem ændringer? "
3180
3181 #: g10/keyedit.c:1665
3182 msgid "Quit without saving? "
3183 msgstr "Afslut uden at gemme? "
3184
3185 #: g10/keyedit.c:1675
3186 #, c-format
3187 msgid "update failed: %s\n"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: g10/keyedit.c:1682
3191 #, c-format
3192 msgid "update secret failed: %s\n"
3193 msgstr ""
3194
3195 #: g10/keyedit.c:1689
3196 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: g10/keyedit.c:1701
3200 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
3201 msgstr ""
3202
3203 #: g10/keyedit.c:1760
3204 msgid "Digest: "
3205 msgstr ""
3206
3207 #: g10/keyedit.c:1812
3208 msgid "Features: "
3209 msgstr ""
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1823
3212 msgid "Keyserver no-modify"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: g10/keyedit.c:2063
3216 #, fuzzy, c-format
3217 msgid "This key may be revoked by %s key "
3218 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:2067
3221 msgid " (sensitive)"
3222 msgstr ""
3223
3224 #: g10/keyedit.c:2081 g10/keyedit.c:2135 g10/keyedit.c:2238 g10/keyedit.c:2253
3225 #, fuzzy, c-format
3226 msgid "created: %s"
3227 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:2084
3230 #, fuzzy, c-format
3231 msgid "revoked: %s"
3232 msgstr "tilføj nøgle"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:2086
3235 #, fuzzy, c-format
3236 msgid "expired: %s"
3237 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:2088 g10/keyedit.c:2137 g10/keyedit.c:2240 g10/keyedit.c:2255
3240 #, fuzzy, c-format
3241 msgid "expires: %s"
3242 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:2103
3245 #, fuzzy, c-format
3246 msgid "trust: %s"
3247 msgstr "betro"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:2107
3250 #, c-format
3251 msgid "validity: %s"
3252 msgstr ""
3253
3254 #: g10/keyedit.c:2114
3255 msgid "This key has been disabled"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: g10/keyedit.c:2146
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
3261 msgstr "rev! undernøgle er blevet annulleret! %s\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:2149
3264 #, fuzzy
3265 msgid "rev- faked revocation found\n"
3266 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:2151
3269 #, c-format
3270 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
3271 msgstr ""
3272
3273 #: g10/keyedit.c:2176 g10/keylist.c:689 g10/mainproc.c:1551 g10/trustdb.c:1124
3274 #, fuzzy
3275 msgid "revoked"
3276 msgstr "tilføj nøgle"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:2178 g10/keylist.c:691 g10/mainproc.c:1553 g10/trustdb.c:499
3279 #, fuzzy
3280 msgid "expired"
3281 msgstr "udløb"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:2199
3284 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3285 msgstr ""
3286
3287 #: g10/keyedit.c:2207
3288 msgid ""
3289 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3290 "unless you restart the program.\n"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: g10/keyedit.c:2272 g10/mainproc.c:930
3294 #, fuzzy
3295 msgid "[revoked] "
3296 msgstr "tilføj nøgle"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:2274
3299 #, fuzzy
3300 msgid "[expired] "
3301 msgstr "udløb"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:2339
3304 msgid ""
3305 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3306 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3307 msgstr ""
3308
3309 #: g10/keyedit.c:2399
3310 msgid ""
3311 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3312 "versions\n"
3313 "         of PGP to reject this key.\n"
3314 msgstr ""
3315
3316 #: g10/keyedit.c:2404 g10/keyedit.c:2677
3317 #, fuzzy
3318 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3319 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3320
3321 #: g10/keyedit.c:2410
3322 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: g10/keyedit.c:2545
3326 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: g10/keyedit.c:2555
3330 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: g10/keyedit.c:2559
3334 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: g10/keyedit.c:2565
3338 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: g10/keyedit.c:2579
3342 #, c-format
3343 msgid "Deleted %d signature.\n"
3344 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:2580
3347 #, c-format
3348 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3349 msgstr ""
3350
3351 #: g10/keyedit.c:2583
3352 msgid "Nothing deleted.\n"
3353 msgstr ""
3354
3355 #: g10/keyedit.c:2672
3356 msgid ""
3357 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3358 "cause\n"
3359 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3360 msgstr ""
3361
3362 #: g10/keyedit.c:2683
3363 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3364 msgstr ""
3365
3366 #: g10/keyedit.c:2703
3367 #, fuzzy
3368 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3369 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:2726
3372 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3373 msgstr ""
3374
3375 #: g10/keyedit.c:2741
3376 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3377 msgstr ""
3378
3379 #: g10/keyedit.c:2763
3380 #, fuzzy
3381 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3382 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:2782
3385 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: g10/keyedit.c:2788
3389 #, fuzzy
3390 msgid ""
3391 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N): "
3392 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3393
3394 #: g10/keyedit.c:2849
3395 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3396 msgstr ""
3397
3398 #: g10/keyedit.c:2855
3399 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3400 msgstr ""
3401
3402 #: g10/keyedit.c:2859
3403 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3404 msgstr ""
3405
3406 #: g10/keyedit.c:2862
3407 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: g10/keyedit.c:2908
3411 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: g10/keyedit.c:2924
3415 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3416 msgstr ""
3417
3418 #: g10/keyedit.c:3004
3419 #, fuzzy
3420 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3421 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:3043 g10/keyedit.c:3153 g10/keyedit.c:3267
3424 #, fuzzy, c-format
3425 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3426 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:3215
3429 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3430 msgstr ""
3431
3432 #: g10/keyedit.c:3331
3433 #, c-format
3434 msgid "No user ID with index %d\n"
3435 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:3377
3438 #, c-format
3439 msgid "No secondary key with index %d\n"
3440 msgstr "Ingen sekundær nøgle med indeks %d\n"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:3491
3443 msgid "user ID: \""
3444 msgstr "bruger-id: \""
3445
3446 #: g10/keyedit.c:3496
3447 #, c-format
3448 msgid ""
3449 "\"\n"
3450 "signed with your key %s at %s\n"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: g10/keyedit.c:3499
3454 #, c-format
3455 msgid ""
3456 "\"\n"
3457 "locally signed with your key %s at %s\n"
3458 msgstr ""
3459
3460 #: g10/keyedit.c:3504
3461 #, fuzzy, c-format
3462 msgid "This signature expired on %s.\n"
3463 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:3508
3466 #, fuzzy
3467 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3468 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3469
3470 #: g10/keyedit.c:3512
3471 #, fuzzy
3472 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3473 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:3537
3476 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: g10/keyedit.c:3558
3480 #, c-format
3481 msgid "   signed by %s on %s%s%s\n"
3482 msgstr ""
3483
3484 #: g10/keyedit.c:3567
3485 #, fuzzy, c-format
3486 msgid "   revoked by %s on %s\n"
3487 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:3587
3490 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: g10/keyedit.c:3597
3494 #, c-format
3495 msgid "   signed by %s on %s%s\n"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: g10/keyedit.c:3599
3499 msgid " (non-exportable)"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: g10/keyedit.c:3606
3503 #, fuzzy
3504 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3505 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:3636
3508 msgid "no secret key\n"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: g10/keyedit.c:3706
3512 #, fuzzy, c-format
3513 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3514 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:3723
3517 #, c-format
3518 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: g10/keyedit.c:3892
3522 #, c-format
3523 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3524 msgstr ""
3525
3526 #: g10/keylist.c:179
3527 #, fuzzy
3528 msgid "Critical signature policy: "
3529 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3530
3531 #: g10/keylist.c:181
3532 #, fuzzy
3533 msgid "Signature policy: "
3534 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3535
3536 #: g10/keylist.c:220
3537 msgid "Critical preferred keyserver: "
3538 msgstr ""
3539
3540 #: g10/keylist.c:222
3541 msgid "Preferred keyserver: "
3542 msgstr ""
3543
3544 #: g10/keylist.c:268 g10/keylist.c:312
3545 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3546 msgstr ""
3547
3548 #: g10/keylist.c:286
3549 msgid "Critical signature notation: "
3550 msgstr ""
3551
3552 #: g10/keylist.c:288
3553 msgid "Signature notation: "
3554 msgstr ""
3555
3556 #: g10/keylist.c:299
3557 msgid "not human readable"
3558 msgstr ""
3559
3560 #: g10/keylist.c:400
3561 msgid "Keyring"
3562 msgstr ""
3563
3564 #: g10/keylist.c:625 g10/keylist.c:648 g10/keylist.c:745
3565 #, fuzzy, c-format
3566 msgid " [expired: %s]"
3567 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3568
3569 #: g10/keylist.c:627 g10/keylist.c:650 g10/keylist.c:747 g10/keylist.c:772
3570 #: g10/mainproc.c:932
3571 #, fuzzy, c-format
3572 msgid " [expires: %s]"
3573 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3574
3575 #: g10/keylist.c:646 g10/keylist.c:743
3576 #, fuzzy, c-format
3577 msgid " [revoked: %s]"
3578 msgstr "tilføj nøgle"
3579
3580 #: g10/keylist.c:1357
3581 #, fuzzy
3582 msgid "Primary key fingerprint:"
3583 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
3584
3585 #: g10/keylist.c:1359
3586 #, fuzzy
3587 msgid "     Subkey fingerprint:"
3588 msgstr "             Fingeraftryk:"
3589
3590 #: g10/keylist.c:1366
3591 #, fuzzy
3592 msgid " Primary key fingerprint:"
3593 msgstr "             Fingeraftryk:"
3594
3595 #: g10/keylist.c:1368
3596 #, fuzzy
3597 msgid "      Subkey fingerprint:"
3598 msgstr "             Fingeraftryk:"
3599
3600 #: g10/keylist.c:1372 g10/keylist.c:1376
3601 #, fuzzy
3602 msgid "      Key fingerprint ="
3603 msgstr "             Fingeraftryk:"
3604
3605 #: g10/mainproc.c:248
3606 #, c-format
3607 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3608 msgstr ""
3609
3610 #: g10/mainproc.c:262
3611 #, fuzzy, c-format
3612 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
3613 msgstr "ukendt cifferalgoritme "
3614
3615 #: g10/mainproc.c:299
3616 #, fuzzy, c-format
3617 msgid "%s encrypted session key\n"
3618 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
3619
3620 #: g10/mainproc.c:301 g10/encr-data.c:66
3621 #, c-format
3622 msgid "%s encrypted data\n"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: g10/mainproc.c:305 g10/encr-data.c:68
3626 #, c-format
3627 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: g10/mainproc.c:309
3631 #, fuzzy, c-format
3632 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3633 msgstr "ukendt cifferalgoritme "
3634
3635 #: g10/mainproc.c:373
3636 #, fuzzy, c-format
3637 msgid "public key is %s\n"
3638 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
3639
3640 #: g10/mainproc.c:428
3641 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3642 msgstr ""
3643
3644 #: g10/mainproc.c:462
3645 #, fuzzy, c-format
3646 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3647 msgstr "Gentag kodesætning: "
3648
3649 #: g10/mainproc.c:472
3650 #, fuzzy, c-format
3651 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3652 msgstr "Gentag kodesætning: "
3653
3654 #: g10/mainproc.c:486
3655 #, c-format
3656 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3657 msgstr ""
3658
3659 #: g10/mainproc.c:500
3660 #, fuzzy, c-format
3661 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3662 msgstr "Gentag kodesætning: "
3663
3664 #: g10/mainproc.c:502
3665 #, fuzzy
3666 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3667 msgstr "Gentag kodesætning: "
3668
3669 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
3670 #, fuzzy, c-format
3671 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3672 msgstr "kryptér data"
3673
3674 #: g10/mainproc.c:538
3675 #, c-format
3676 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3677 msgstr ""
3678
3679 #: g10/mainproc.c:570
3680 msgid "decryption okay\n"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: g10/mainproc.c:574
3684 #, fuzzy
3685 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3686 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
3687
3688 #: g10/mainproc.c:587
3689 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: g10/mainproc.c:593
3693 #, c-format
3694 msgid "decryption failed: %s\n"
3695 msgstr ""
3696
3697 #: g10/mainproc.c:613
3698 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3699 msgstr ""
3700
3701 #: g10/mainproc.c:615
3702 #, c-format
3703 msgid "original file name='%.*s'\n"
3704 msgstr ""
3705
3706 #: g10/mainproc.c:787
3707 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3708 msgstr ""
3709
3710 #: g10/mainproc.c:1283
3711 msgid "signature verification suppressed\n"
3712 msgstr ""
3713
3714 #: g10/mainproc.c:1325 g10/mainproc.c:1335
3715 #, fuzzy
3716 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3717 msgstr "opret en separat signatur"
3718
3719 #: g10/mainproc.c:1345
3720 #, fuzzy, c-format
3721 msgid "Signature made %s\n"
3722 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3723
3724 #: g10/mainproc.c:1346
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "               using %s key %s\n"
3727 msgstr "              alias \""
3728
3729 #: g10/mainproc.c:1350
3730 #, c-format
3731 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3732 msgstr ""
3733
3734 #: g10/mainproc.c:1370
3735 #, fuzzy
3736 msgid "Key available at: "
3737 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
3738
3739 #: g10/mainproc.c:1470 g10/mainproc.c:1506
3740 msgid "BAD signature from \""
3741 msgstr "DÅRLIG signatur fra \""
3742
3743 #: g10/mainproc.c:1471 g10/mainproc.c:1507
3744 #, fuzzy
3745 msgid "Expired signature from \""
3746 msgstr "God signatur fra \""
3747
3748 #: g10/mainproc.c:1472 g10/mainproc.c:1508
3749 msgid "Good signature from \""
3750 msgstr "God signatur fra \""
3751
3752 #: g10/mainproc.c:1510
3753 msgid "[uncertain]"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: g10/mainproc.c:1543
3757 msgid "                aka \""
3758 msgstr "              alias \""
3759
3760 #: g10/mainproc.c:1638
3761 #, fuzzy, c-format
3762 msgid "Signature expired %s\n"
3763 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3764
3765 #: g10/mainproc.c:1643
3766 #, fuzzy, c-format
3767 msgid "Signature expires %s\n"
3768 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3769
3770 #: g10/mainproc.c:1646
3771 #, fuzzy, c-format
3772 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3773 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3774
3775 #: g10/mainproc.c:1647
3776 msgid "binary"
3777 msgstr ""
3778
3779 #: g10/mainproc.c:1648
3780 msgid "textmode"
3781 msgstr ""
3782
3783 #: g10/mainproc.c:1648 g10/trustdb.c:498
3784 #, fuzzy
3785 msgid "unknown"
3786 msgstr "ukendt version"
3787
3788 #: g10/mainproc.c:1668
3789 #, c-format
3790 msgid "Can't check signature: %s\n"
3791 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3792
3793 #: g10/mainproc.c:1736 g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1838
3794 #, fuzzy
3795 msgid "not a detached signature\n"
3796 msgstr "opret en separat signatur"
3797
3798 #: g10/mainproc.c:1779
3799 msgid ""
3800 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
3801 msgstr ""
3802
3803 #: g10/mainproc.c:1787
3804 #, c-format
3805 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3806 msgstr ""
3807
3808 #: g10/mainproc.c:1844
3809 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3810 msgstr "gammeldags (PGP 2.x) signatur\n"
3811
3812 #: g10/mainproc.c:1854
3813 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: g10/misc.c:82
3817 #, c-format
3818 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3819 msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
3820
3821 #: g10/misc.c:146
3822 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3823 msgstr ""
3824
3825 #: g10/misc.c:176
3826 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: g10/misc.c:282
3830 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: g10/misc.c:283
3834 msgid ""
3835 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: g10/misc.c:491
3839 #, fuzzy, c-format
3840 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3841 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3842
3843 #: g10/misc.c:495
3844 #, fuzzy, c-format
3845 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3846 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3847
3848 #: g10/misc.c:497
3849 #, c-format
3850 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: g10/misc.c:508
3854 #, fuzzy
3855 msgid "Uncompressed"
3856 msgstr "ikke bearbejdet"
3857
3858 #: g10/misc.c:533
3859 #, fuzzy
3860 msgid "uncompressed|none"
3861 msgstr "ikke bearbejdet"
3862
3863 #: g10/misc.c:643
3864 #, c-format
3865 msgid "this message may not be usable by %s\n"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: g10/misc.c:777
3869 #, fuzzy, c-format
3870 msgid "ambiguous option `%s'\n"
3871 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
3872
3873 #: g10/misc.c:802
3874 #, fuzzy, c-format
3875 msgid "unknown option `%s'\n"
3876 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
3877
3878 #: g10/parse-packet.c:120
3879 #, c-format
3880 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: g10/parse-packet.c:703
3884 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
3885 msgstr ""
3886
3887 #: g10/parse-packet.c:1128
3888 #, c-format
3889 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3890 msgstr ""
3891
3892 #: g10/passphrase.c:461 g10/passphrase.c:508
3893 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3894 msgstr ""
3895
3896 #: g10/passphrase.c:469
3897 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3898 msgstr ""
3899
3900 #: g10/passphrase.c:477
3901 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3902 msgstr ""
3903
3904 #: g10/passphrase.c:484
3905 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3906 msgstr ""
3907
3908 #: g10/passphrase.c:517
3909 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3910 msgstr ""
3911
3912 #: g10/passphrase.c:530
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3915 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
3916
3917 #: g10/passphrase.c:551
3918 #, fuzzy, c-format
3919 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3920 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
3921
3922 #: g10/passphrase.c:573
3923 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: g10/passphrase.c:580 g10/passphrase.c:880 g10/passphrase.c:992
3927 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3928 msgstr ""
3929
3930 #: g10/passphrase.c:681
3931 #, c-format
3932 msgid " (main key ID %08lX)"
3933 msgstr " (hovednøgle-ID %08lX)"
3934
3935 #: g10/passphrase.c:691
3936 #, c-format
3937 msgid ""
3938 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3939 "\"%.*s\"\n"
3940 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3941 msgstr ""
3942
3943 #: g10/passphrase.c:713
3944 #, fuzzy
3945 msgid "Repeat passphrase\n"
3946 msgstr "Gentag kodesætning: "
3947
3948 #: g10/passphrase.c:715
3949 #, fuzzy
3950 msgid "Enter passphrase\n"
3951 msgstr "Indtast kodesætning: "
3952
3953 #: g10/passphrase.c:753
3954 msgid "passphrase too long\n"
3955 msgstr ""
3956
3957 #: g10/passphrase.c:766
3958 msgid "invalid response from agent\n"
3959 msgstr ""
3960
3961 #: g10/passphrase.c:781 g10/passphrase.c:874
3962 msgid "cancelled by user\n"
3963 msgstr ""
3964
3965 #: g10/passphrase.c:786 g10/passphrase.c:963
3966 #, c-format
3967 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3968 msgstr ""
3969
3970 #: g10/passphrase.c:1044 g10/passphrase.c:1204
3971 msgid "can't query password in batchmode\n"
3972 msgstr ""
3973
3974 #: g10/passphrase.c:1049 g10/passphrase.c:1209
3975 msgid "Enter passphrase: "
3976 msgstr "Indtast kodesætning: "
3977
3978 #: g10/passphrase.c:1131
3979 msgid ""
3980 "\n"
3981 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3982 "user: \""
3983 msgstr ""
3984
3985 #: g10/passphrase.c:1140
3986 #, c-format
3987 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: g10/passphrase.c:1149
3991 #, c-format
3992 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: g10/passphrase.c:1153
3996 #, fuzzy, c-format
3997 msgid " (main key ID %s)"
3998 msgstr " (hovednøgle-ID %08lX)"
3999
4000 #: g10/passphrase.c:1213
4001 msgid "Repeat passphrase: "
4002 msgstr "Gentag kodesætning: "
4003
4004 #: g10/plaintext.c:90
4005 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: g10/plaintext.c:132 g10/plaintext.c:150
4009 #, fuzzy, c-format
4010 msgid "error creating `%s': %s\n"
4011 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
4012
4013 #: g10/plaintext.c:438
4014 msgid "Detached signature.\n"
4015 msgstr ""
4016
4017 #: g10/plaintext.c:442
4018 msgid "Please enter name of data file: "
4019 msgstr ""
4020
4021 #: g10/plaintext.c:463
4022 msgid "reading stdin ...\n"
4023 msgstr "læser stdin ...\n"
4024
4025 #: g10/plaintext.c:497
4026 msgid "no signed data\n"
4027 msgstr ""
4028
4029 #: g10/plaintext.c:505
4030 #, c-format
4031 msgid "can't open signed data `%s'\n"
4032 msgstr ""
4033
4034 #: g10/pubkey-enc.c:103
4035 #, c-format
4036 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
4037 msgstr ""
4038
4039 #: g10/pubkey-enc.c:119
4040 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
4041 msgstr ""
4042
4043 #: g10/pubkey-enc.c:207
4044 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
4045 msgstr ""
4046
4047 #: g10/pubkey-enc.c:228
4048 #, fuzzy, c-format
4049 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
4050 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
4051
4052 #: g10/pubkey-enc.c:266
4053 #, c-format
4054 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
4055 msgstr ""
4056
4057 #: g10/pubkey-enc.c:286
4058 #, fuzzy, c-format
4059 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
4060 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
4061
4062 #: g10/pubkey-enc.c:292
4063 #, fuzzy
4064 msgid "NOTE: key has been revoked"
4065 msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
4066
4067 #: g10/seckey-cert.c:54
4068 #, fuzzy
4069 msgid "secret key parts are not available\n"
4070 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
4071
4072 #: g10/seckey-cert.c:60
4073 #, fuzzy, c-format
4074 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
4075 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
4076
4077 #: g10/seckey-cert.c:71
4078 #, fuzzy, c-format
4079 msgid "protection digest %d is not supported\n"
4080 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
4081
4082 #: g10/seckey-cert.c:250
4083 #, fuzzy
4084 msgid "Invalid passphrase; please try again"
4085 msgstr "ugyldig kodesætning"
4086
4087 #: g10/seckey-cert.c:251
4088 #, c-format
4089 msgid "%s ...\n"
4090 msgstr ""
4091
4092 #: g10/seckey-cert.c:311
4093 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
4094 msgstr ""
4095
4096 #: g10/seckey-cert.c:349
4097 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
4098 msgstr ""
4099
4100 #: g10/sig-check.c:75
4101 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
4102 msgstr ""
4103
4104 #: g10/sig-check.c:99
4105 #, c-format
4106 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
4107 msgstr ""
4108
4109 #: g10/sig-check.c:102
4110 #, c-format
4111 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
4112 msgstr ""
4113
4114 #: g10/sig-check.c:168
4115 #, fuzzy, c-format
4116 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
4117 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
4118
4119 #: g10/sig-check.c:169
4120 #, fuzzy, c-format
4121 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
4122 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
4123
4124 #: g10/sig-check.c:180
4125 #, c-format
4126 msgid ""
4127 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
4128 msgstr ""
4129
4130 #: g10/sig-check.c:182
4131 #, c-format
4132 msgid ""
4133 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
4134 msgstr ""
4135
4136 #: g10/sig-check.c:192
4137 #, fuzzy, c-format
4138 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
4139 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4140
4141 #: g10/sig-check.c:275
4142 #, c-format
4143 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
4144 msgstr ""
4145
4146 #: g10/sig-check.c:532
4147 #, fuzzy, c-format
4148 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
4149 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
4150
4151 #: g10/sig-check.c:558
4152 #, fuzzy, c-format
4153 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
4154 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
4155
4156 #: g10/sign.c:85
4157 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
4158 msgstr ""
4159
4160 #: g10/sign.c:93
4161 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
4162 msgstr ""
4163
4164 #: g10/sign.c:112
4165 #, c-format
4166 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
4167 msgstr ""
4168
4169 #: g10/sign.c:138
4170 msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
4171 msgstr ""
4172
4173 #: g10/sign.c:146
4174 msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
4175 msgstr ""
4176
4177 #: g10/sign.c:159
4178 #, c-format
4179 msgid ""
4180 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"