Changed to GPLv3.
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-07-04 21:46+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2003-12-03 16:11+0100\n"
13 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
14 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 # er det klogt at oversætte TrustDB?
20 #: agent/call-pinentry.c:196
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:426
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:429
32 msgid ""
33 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
34 "this session"
35 msgstr ""
36
37 #: agent/call-pinentry.c:476
38 #, c-format
39 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
40 msgstr ""
41
42 #: agent/call-pinentry.c:496 agent/call-pinentry.c:508
43 msgid "PIN too long"
44 msgstr ""
45
46 #: agent/call-pinentry.c:497
47 msgid "Passphrase too long"
48 msgstr ""
49
50 #: agent/call-pinentry.c:505
51 #, fuzzy
52 msgid "Invalid characters in PIN"
53 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
54
55 #: agent/call-pinentry.c:510
56 msgid "PIN too short"
57 msgstr ""
58
59 #: agent/call-pinentry.c:522
60 #, fuzzy
61 msgid "Bad PIN"
62 msgstr "dårlig mpi"
63
64 #: agent/call-pinentry.c:523
65 #, fuzzy
66 msgid "Bad Passphrase"
67 msgstr "dårlig kodesætning"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:559
70 #, fuzzy
71 msgid "Passphrase"
72 msgstr "dårlig kodesætning"
73
74 #: agent/command-ssh.c:529
75 #, fuzzy, c-format
76 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
77 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
78
79 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3065
80 #: g10/keygen.c:3094 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
81 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
82 #, fuzzy, c-format
83 msgid "can't create `%s': %s\n"
84 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
85
86 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
87 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
88 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2560
89 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
90 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
91 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
92 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1770
93 #: sm/gpgsm.c:1807 sm/gpgsm.c:1845 sm/qualified.c:72
94 #, c-format
95 msgid "can't open `%s': %s\n"
96 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
97
98 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
99 #, fuzzy, c-format
100 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
101 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:1619
104 #, c-format
105 msgid "detected card with S/N: %s\n"
106 msgstr ""
107
108 #: agent/command-ssh.c:1624
109 #, fuzzy, c-format
110 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
111 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
112
113 #: agent/command-ssh.c:1644
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "no suitable card key found: %s\n"
116 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1694
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
121 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:1709
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "error writing key: %s\n"
126 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
127
128 #: agent/command-ssh.c:2014
129 #, c-format
130 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
131 msgstr ""
132
133 #: agent/command-ssh.c:2349
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
137 "0Awithin gpg-agent's key storage"
138 msgstr ""
139
140 # er det klogt at oversætte TrustDB?
141 #: agent/command-ssh.c:2850
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
144 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
145
146 #: agent/divert-scd.c:217
147 #, fuzzy
148 msgid "Admin PIN"
149 msgstr "Indtast bruger-id: "
150
151 #: agent/divert-scd.c:275
152 #, fuzzy
153 msgid "Repeat this PIN"
154 msgstr "Gentag kodesætning: "
155
156 #: agent/divert-scd.c:278
157 #, fuzzy
158 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
159 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
160
161 #: agent/divert-scd.c:290
162 #, c-format
163 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
164 msgstr ""
165
166 #: agent/genkey.c:88
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
170 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
171 msgid_plural ""
172 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
173 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
174 msgstr[0] ""
175 msgstr[1] ""
176
177 #: agent/genkey.c:98
178 #, fuzzy
179 msgid "Take this one anyway"
180 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
181
182 #: agent/genkey.c:99
183 #, fuzzy
184 msgid "Enter new passphrase"
185 msgstr "Indtast kodesætning: "
186
187 #: agent/genkey.c:144
188 #, fuzzy, c-format
189 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
190 msgstr ""
191 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
192 "\n"
193
194 #: agent/genkey.c:146 agent/genkey.c:264 agent/protect-tool.c:1196
195 #, fuzzy
196 msgid "Please re-enter this passphrase"
197 msgstr "ændr kodesætningen"
198
199 #: agent/genkey.c:173 agent/genkey.c:291 agent/protect-tool.c:1202
200 #: tools/symcryptrun.c:456
201 msgid "does not match - try again"
202 msgstr ""
203
204 #: agent/genkey.c:263
205 #, fuzzy
206 msgid "Please enter the new passphrase"
207 msgstr "ændr kodesætningen"
208
209 #: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
210 #: scd/scdaemon.c:101
211 #, fuzzy
212 msgid ""
213 "@Options:\n"
214 " "
215 msgstr ""
216 "@\n"
217 "Indstillinger:\n"
218 " "
219
220 #: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:103
221 msgid "run in server mode (foreground)"
222 msgstr ""
223
224 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
225 msgid "run in daemon mode (background)"
226 msgstr ""
227
228 #: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
229 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:336 tools/gpg-connect-agent.c:58
230 #: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
231 msgid "verbose"
232 msgstr "meddelsom"
233
234 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:108
235 #: sm/gpgsm.c:337
236 msgid "be somewhat more quiet"
237 msgstr "vær mere stille"
238
239 #: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:109
240 msgid "sh-style command output"
241 msgstr ""
242
243 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:110
244 msgid "csh-style command output"
245 msgstr ""
246
247 #: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:167
248 #, fuzzy
249 msgid "|FILE|read options from FILE"
250 msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
251
252 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:119
253 msgid "do not detach from the console"
254 msgstr ""
255
256 #: agent/gpg-agent.c:125
257 msgid "do not grab keyboard and mouse"
258 msgstr ""
259
260 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:339
261 #: tools/symcryptrun.c:166
262 #, fuzzy
263 msgid "use a log file for the server"
264 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
265
266 #: agent/gpg-agent.c:128
267 #, fuzzy
268 msgid "use a standard location for the socket"
269 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
270
271 #: agent/gpg-agent.c:131
272 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
273 msgstr ""
274
275 #: agent/gpg-agent.c:134
276 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:135
280 #, fuzzy
281 msgid "do not use the SCdaemon"
282 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
283
284 #: agent/gpg-agent.c:142
285 msgid "ignore requests to change the TTY"
286 msgstr ""
287
288 #: agent/gpg-agent.c:144
289 msgid "ignore requests to change the X display"
290 msgstr ""
291
292 #: agent/gpg-agent.c:147
293 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
294 msgstr ""
295
296 #: agent/gpg-agent.c:153
297 msgid "do not use the PIN cache when signing"
298 msgstr ""
299
300 #: agent/gpg-agent.c:155
301 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:157
305 #, fuzzy
306 msgid "allow presetting passphrase"
307 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
308
309 #: agent/gpg-agent.c:158
310 msgid "enable ssh-agent emulation"
311 msgstr ""
312
313 #: agent/gpg-agent.c:160
314 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
315 msgstr ""
316
317 #: agent/gpg-agent.c:256 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
318 #: scd/scdaemon.c:203 sm/gpgsm.c:519 tools/gpg-connect-agent.c:124
319 #: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
320 #, fuzzy
321 msgid "Please report bugs to <"
322 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
323
324 #: agent/gpg-agent.c:259
325 #, fuzzy
326 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
327 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
328
329 #: agent/gpg-agent.c:261
330 msgid ""
331 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
332 "Secret key management for GnuPG\n"
333 msgstr ""
334
335 #: agent/gpg-agent.c:296 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:633
336 #, c-format
337 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
338 msgstr ""
339
340 #: agent/gpg-agent.c:475 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
341 #: scd/scdaemon.c:337 sm/gpgsm.c:755 sm/gpgsm.c:758 tools/symcryptrun.c:1026
342 #, c-format
343 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
344 msgstr ""
345
346 #: agent/gpg-agent.c:568 g10/gpg.c:2025 scd/scdaemon.c:413 sm/gpgsm.c:849
347 #, c-format
348 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
349 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
350
351 #: agent/gpg-agent.c:573 agent/gpg-agent.c:1137 g10/gpg.c:2029
352 #: scd/scdaemon.c:418 sm/gpgsm.c:853 tools/symcryptrun.c:959
353 #, c-format
354 msgid "option file `%s': %s\n"
355 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
356
357 #: agent/gpg-agent.c:581 g10/gpg.c:2036 scd/scdaemon.c:426 sm/gpgsm.c:860
358 #, c-format
359 msgid "reading options from `%s'\n"
360 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
361
362 #: agent/gpg-agent.c:907 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
363 #: g10/plaintext.c:162
364 #, fuzzy, c-format
365 msgid "error creating `%s': %s\n"
366 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
367
368 #: agent/gpg-agent.c:1207 agent/gpg-agent.c:1333 agent/gpg-agent.c:1337
369 #: agent/gpg-agent.c:1378 agent/gpg-agent.c:1382 g10/exec.c:172
370 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:921
371 #, fuzzy, c-format
372 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
373 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
374
375 #: agent/gpg-agent.c:1221 scd/scdaemon.c:935
376 msgid "name of socket too long\n"
377 msgstr ""
378
379 #: agent/gpg-agent.c:1247 scd/scdaemon.c:961
380 #, fuzzy, c-format
381 msgid "can't create socket: %s\n"
382 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
383
384 #: agent/gpg-agent.c:1265 agent/gpg-agent.c:1281
385 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
386 msgstr ""
387
388 #: agent/gpg-agent.c:1295 scd/scdaemon.c:990
389 #, fuzzy, c-format
390 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
391 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
392
393 #: agent/gpg-agent.c:1307 scd/scdaemon.c:998
394 #, fuzzy, c-format
395 msgid "listen() failed: %s\n"
396 msgstr "signering fejlede: %s\n"
397
398 #: agent/gpg-agent.c:1313 scd/scdaemon.c:1004
399 #, fuzzy, c-format
400 msgid "listening on socket `%s'\n"
401 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
402
403 #: agent/gpg-agent.c:1341 agent/gpg-agent.c:1388 g10/openfile.c:432
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "directory `%s' created\n"
406 msgstr "%s: mappe oprettet\n"
407
408 #: agent/gpg-agent.c:1394
409 #, fuzzy, c-format
410 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
411 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
412
413 #: agent/gpg-agent.c:1398
414 #, fuzzy, c-format
415 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
416 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
417
418 #: agent/gpg-agent.c:1509
419 #, c-format
420 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
421 msgstr ""
422
423 #: agent/gpg-agent.c:1514
424 #, c-format
425 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
426 msgstr ""
427
428 #: agent/gpg-agent.c:1531
429 #, c-format
430 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
431 msgstr ""
432
433 #: agent/gpg-agent.c:1536
434 #, c-format
435 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
436 msgstr ""
437
438 #: agent/gpg-agent.c:1640 scd/scdaemon.c:1130
439 #, c-format
440 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
441 msgstr ""
442
443 #: agent/gpg-agent.c:1746 scd/scdaemon.c:1197
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "%s %s stopped\n"
446 msgstr "%s: udelod: %s\n"
447
448 #: agent/gpg-agent.c:1769
449 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
450 msgstr ""
451
452 #: agent/gpg-agent.c:1780 common/simple-pwquery.c:329
453 #: tools/gpg-connect-agent.c:751
454 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
455 msgstr ""
456
457 #: agent/gpg-agent.c:1793 common/simple-pwquery.c:344
458 #: tools/gpg-connect-agent.c:762
459 #, fuzzy, c-format
460 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
461 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
462
463 #: agent/preset-passphrase.c:98
464 #, fuzzy
465 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
466 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
467
468 #: agent/preset-passphrase.c:101
469 msgid ""
470 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
471 "Password cache maintenance\n"
472 msgstr ""
473
474 #: agent/protect-tool.c:149
475 #, fuzzy
476 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
477 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
478
479 #: agent/protect-tool.c:151
480 msgid ""
481 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
482 "Secret key maintenance tool\n"
483 msgstr ""
484
485 #: agent/protect-tool.c:1187
486 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
487 msgstr ""
488
489 #: agent/protect-tool.c:1190
490 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
491 msgstr ""
492
493 #: agent/protect-tool.c:1193
494 msgid ""
495 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
496 "system."
497 msgstr ""
498
499 #: agent/protect-tool.c:1198
500 msgid ""
501 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
502 "needed to complete this operation."
503 msgstr ""
504
505 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
506 #, fuzzy
507 msgid "Passphrase:"
508 msgstr "dårlig kodesætning"
509
510 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
511 #, fuzzy, c-format
512 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
513 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
514
515 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
516 msgid "cancelled\n"
517 msgstr ""
518
519 #: agent/trustlist.c:131 agent/trustlist.c:319
520 #, fuzzy, c-format
521 msgid "error opening `%s': %s\n"
522 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
523
524 #: agent/trustlist.c:146
525 #, fuzzy, c-format
526 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
527 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
528
529 #: agent/trustlist.c:166 agent/trustlist.c:174
530 #, c-format
531 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
532 msgstr ""
533
534 #: agent/trustlist.c:180
535 #, fuzzy, c-format
536 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
537 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
538
539 #: agent/trustlist.c:215
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
542 msgstr "panser: %s\n"
543
544 #: agent/trustlist.c:241 agent/trustlist.c:248
545 #, c-format
546 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
547 msgstr ""
548
549 #: agent/trustlist.c:280
550 #, fuzzy, c-format
551 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
552 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
553
554 #: agent/trustlist.c:381 agent/trustlist.c:420
555 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
556 msgstr ""
557
558 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
559 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
560 #. Pinentry to insert a line break.  The double
561 #. percent sign is actually needed because it is also
562 #. a printf format string.  If you need to insert a
563 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
564 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
565 #. fingerprint string whereas the first one receives
566 #. the name as store in the certificate.
567 #: agent/trustlist.c:496
568 #, c-format
569 msgid ""
570 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
571 "fingerprint:%%0A  %s"
572 msgstr ""
573
574 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
575 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
576 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
577 #: agent/trustlist.c:505
578 msgid "Correct"
579 msgstr ""
580
581 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
582 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
583 #. Pinentry to insert a line break.  The double
584 #. percent sign is actually needed because it is also
585 #. a printf format string.  If you need to insert a
586 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
587 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
588 #. certificate.
589 #: agent/trustlist.c:525
590 #, c-format
591 msgid ""
592 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
593 "certificates?"
594 msgstr ""
595
596 #: agent/trustlist.c:531
597 #, fuzzy
598 msgid "Yes"
599 msgstr "ja"
600
601 #: agent/trustlist.c:531
602 msgid "No"
603 msgstr ""
604
605 #: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:393
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "error creating a pipe: %s\n"
608 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
609
610 #: common/exechelp.c:369 common/exechelp.c:426
611 #, fuzzy, c-format
612 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
613 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
614
615 #: common/exechelp.c:405 common/exechelp.c:635
616 #, fuzzy, c-format
617 msgid "error forking process: %s\n"
618 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
619
620 #: common/exechelp.c:461 common/exechelp.c:504
621 #, c-format
622 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
623 msgstr ""
624
625 #: common/exechelp.c:469
626 #, fuzzy, c-format
627 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
628 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
629
630 #: common/exechelp.c:475 common/exechelp.c:515
631 #, fuzzy, c-format
632 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
633 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
634
635 #: common/exechelp.c:510
636 #, c-format
637 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
638 msgstr ""
639
640 #: common/exechelp.c:521
641 #, fuzzy, c-format
642 msgid "error running `%s': terminated\n"
643 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
644
645 #: common/http.c:1625
646 #, fuzzy, c-format
647 msgid "error creating socket: %s\n"
648 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
649
650 #: common/http.c:1669
651 #, fuzzy
652 msgid "host not found"
653 msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
654
655 #: common/simple-pwquery.c:315
656 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
657 msgstr ""
658
659 #: common/simple-pwquery.c:376
660 #, fuzzy, c-format
661 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
662 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
663
664 #: common/simple-pwquery.c:387
665 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
666 msgstr ""
667
668 #: common/simple-pwquery.c:397
669 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
670 msgstr ""
671
672 #: common/simple-pwquery.c:560 common/simple-pwquery.c:656
673 msgid "canceled by user\n"
674 msgstr ""
675
676 #: common/simple-pwquery.c:575 common/simple-pwquery.c:662
677 msgid "problem with the agent\n"
678 msgstr ""
679
680 #: common/sysutils.c:99
681 #, c-format
682 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
683 msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
684
685 #: common/sysutils.c:194
686 #, c-format
687 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
688 msgstr ""
689
690 #: common/sysutils.c:226
691 #, c-format
692 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
693 msgstr ""
694
695 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
696 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
697 msgid "yes"
698 msgstr "ja"
699
700 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
701 msgid "yY"
702 msgstr "jJ"
703
704 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
705 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
706 msgid "no"
707 msgstr "n"
708
709 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
710 msgid "nN"
711 msgstr "nN"
712
713 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
714 #: common/yesno.c:72
715 msgid "quit"
716 msgstr "afslut"
717
718 #: common/yesno.c:75
719 msgid "qQ"
720 msgstr "aA"
721
722 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
723 #: common/yesno.c:109
724 msgid "okay|okay"
725 msgstr ""
726
727 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
728 #: common/yesno.c:111
729 msgid "cancel|cancel"
730 msgstr ""
731
732 #: common/yesno.c:112
733 msgid "oO"
734 msgstr ""
735
736 #: common/yesno.c:113
737 #, fuzzy
738 msgid "cC"
739 msgstr "c"
740
741 #: common/miscellaneous.c:71
742 #, c-format
743 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
744 msgstr ""
745
746 #: common/miscellaneous.c:74
747 #, c-format
748 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
749 msgstr ""
750
751 #: g10/armor.c:366
752 #, c-format
753 msgid "armor: %s\n"
754 msgstr "panser: %s\n"
755
756 #: g10/armor.c:405
757 msgid "invalid armor header: "
758 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
759
760 #: g10/armor.c:416
761 msgid "armor header: "
762 msgstr "panserhoved: "
763
764 #: g10/armor.c:427
765 msgid "invalid clearsig header\n"
766 msgstr ""
767
768 #: g10/armor.c:479
769 msgid "nested clear text signatures\n"
770 msgstr ""
771
772 #: g10/armor.c:614
773 #, fuzzy
774 msgid "unexpected armor: "
775 msgstr "uforventet beskyttelse:"
776
777 #: g10/armor.c:626
778 msgid "invalid dash escaped line: "
779 msgstr ""
780
781 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
782 #, fuzzy, c-format
783 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
784 msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
785
786 #: g10/armor.c:823
787 msgid "premature eof (no CRC)\n"
788 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
789
790 #: g10/armor.c:857
791 msgid "premature eof (in CRC)\n"
792 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
793
794 #: g10/armor.c:865
795 msgid "malformed CRC\n"
796 msgstr "dårlig CRC\n"
797
798 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
799 #, fuzzy, c-format
800 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
801 msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
802
803 #: g10/armor.c:889
804 #, fuzzy
805 msgid "premature eof (in trailer)\n"
806 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
807
808 #: g10/armor.c:893
809 msgid "error in trailer line\n"
810 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
811
812 #: g10/armor.c:1204
813 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
814 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
815
816 #: g10/armor.c:1209
817 #, c-format
818 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
819 msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
820
821 #: g10/armor.c:1213
822 msgid ""
823 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
824 msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
825
826 #: g10/build-packet.c:976
827 msgid ""
828 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
829 "an '='\n"
830 msgstr ""
831
832 #: g10/build-packet.c:988
833 #, fuzzy
834 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
835 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
836
837 #: g10/build-packet.c:994
838 #, fuzzy
839 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
840 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
841
842 #: g10/build-packet.c:1012
843 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
844 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
845
846 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
847 #, fuzzy
848 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
849 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
850
851 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
852 msgid "not human readable"
853 msgstr ""
854
855 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:305
856 #, fuzzy, c-format
857 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
858 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
859
860 #: g10/card-util.c:67
861 #, c-format
862 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
863 msgstr ""
864
865 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1401 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
866 #: g10/keygen.c:2747 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
867 msgid "can't do this in batch mode\n"
868 msgstr ""
869
870 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
871 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1548
872 #: g10/keygen.c:1615
873 msgid "Your selection? "
874 msgstr "Dit valg? "
875
876 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
877 msgid "[not set]"
878 msgstr ""
879
880 #: g10/card-util.c:412
881 #, fuzzy
882 msgid "male"
883 msgstr "slåtil"
884
885 #: g10/card-util.c:413
886 #, fuzzy
887 msgid "female"
888 msgstr "slåtil"
889
890 #: g10/card-util.c:413
891 msgid "unspecified"
892 msgstr ""
893
894 #: g10/card-util.c:440
895 #, fuzzy
896 msgid "not forced"
897 msgstr "ikke bearbejdet"
898
899 #: g10/card-util.c:440
900 msgid "forced"
901 msgstr ""
902
903 #: g10/card-util.c:518
904 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
905 msgstr ""
906
907 #: g10/card-util.c:520
908 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
909 msgstr ""
910
911 #: g10/card-util.c:522
912 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
913 msgstr ""
914
915 #: g10/card-util.c:539
916 msgid "Cardholder's surname: "
917 msgstr ""
918
919 #: g10/card-util.c:541
920 msgid "Cardholder's given name: "
921 msgstr ""
922
923 #: g10/card-util.c:559
924 #, c-format
925 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
926 msgstr ""
927
928 #: g10/card-util.c:580
929 #, fuzzy
930 msgid "URL to retrieve public key: "
931 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
932
933 #: g10/card-util.c:588
934 #, c-format
935 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
936 msgstr ""
937
938 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:283
939 #, c-format
940 msgid "error reading `%s': %s\n"
941 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
942
943 #: g10/card-util.c:694
944 msgid "Login data (account name): "
945 msgstr ""
946
947 #: g10/card-util.c:704
948 #, c-format
949 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
950 msgstr ""
951
952 #: g10/card-util.c:763
953 msgid "Private DO data: "
954 msgstr ""
955
956 #: g10/card-util.c:773
957 #, c-format
958 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
959 msgstr ""
960
961 #: g10/card-util.c:793
962 #, fuzzy
963 msgid "Language preferences: "
964 msgstr "vis præferencer"
965
966 #: g10/card-util.c:801
967 #, fuzzy
968 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
969 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
970
971 #: g10/card-util.c:810
972 #, fuzzy
973 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
974 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
975
976 #: g10/card-util.c:831
977 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
978 msgstr ""
979
980 #: g10/card-util.c:845
981 #, fuzzy
982 msgid "Error: invalid response.\n"
983 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
984
985 #: g10/card-util.c:866
986 #, fuzzy
987 msgid "CA fingerprint: "
988 msgstr "Fingeraftryk:"
989
990 #: g10/card-util.c:889
991 #, fuzzy
992 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
993 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
994
995 #: g10/card-util.c:937
996 #, fuzzy, c-format
997 msgid "key operation not possible: %s\n"
998 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
999
1000 #: g10/card-util.c:938
1001 #, fuzzy
1002 msgid "not an OpenPGP card"
1003 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
1004
1005 #: g10/card-util.c:947
1006 #, fuzzy, c-format
1007 msgid "error getting current key info: %s\n"
1008 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1009
1010 #: g10/card-util.c:1032
1011 #, fuzzy
1012 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1013 msgstr "Vil du gerne signere? "
1014
1015 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
1016 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1017 msgstr ""
1018
1019 #: g10/card-util.c:1074
1020 #, fuzzy
1021 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1022 msgstr "Vil du gerne signere? "
1023
1024 #: g10/card-util.c:1083
1025 #, c-format
1026 msgid ""
1027 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1028 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1029 "You should change them using the command --change-pin\n"
1030 msgstr ""
1031
1032 #: g10/card-util.c:1118
1033 #, fuzzy
1034 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1035 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
1036
1037 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1201
1038 #, fuzzy
1039 msgid "   (1) Signature key\n"
1040 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
1041
1042 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1203
1043 #, fuzzy
1044 msgid "   (2) Encryption key\n"
1045 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1046
1047 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1205
1048 msgid "   (3) Authentication key\n"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1221 g10/keyedit.c:945
1052 #: g10/keygen.c:1552 g10/keygen.c:1580 g10/keygen.c:1654 g10/revoke.c:685
1053 msgid "Invalid selection.\n"
1054 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1055
1056 #: g10/card-util.c:1198
1057 #, fuzzy
1058 msgid "Please select where to store the key:\n"
1059 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
1060
1061 #: g10/card-util.c:1233
1062 #, fuzzy
1063 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1064 msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
1065
1066 #: g10/card-util.c:1238
1067 #, fuzzy
1068 msgid "secret parts of key are not available\n"
1069 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
1070
1071 #: g10/card-util.c:1243
1072 #, fuzzy
1073 msgid "secret key already stored on a card\n"
1074 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
1075
1076 #: g10/card-util.c:1314 g10/keyedit.c:1362
1077 msgid "quit this menu"
1078 msgstr "afslut denne menu"
1079
1080 #: g10/card-util.c:1316
1081 #, fuzzy
1082 msgid "show admin commands"
1083 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1084
1085 #: g10/card-util.c:1317 g10/keyedit.c:1365
1086 msgid "show this help"
1087 msgstr "vis denne hjælp"
1088
1089 #: g10/card-util.c:1319
1090 #, fuzzy
1091 msgid "list all available data"
1092 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1322
1095 msgid "change card holder's name"
1096 msgstr ""
1097
1098 #: g10/card-util.c:1323
1099 msgid "change URL to retrieve key"
1100 msgstr ""
1101
1102 #: g10/card-util.c:1324
1103 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1104 msgstr ""
1105
1106 #: g10/card-util.c:1325
1107 #, fuzzy
1108 msgid "change the login name"
1109 msgstr "ændr udløbsdatoen"
1110
1111 #: g10/card-util.c:1326
1112 #, fuzzy
1113 msgid "change the language preferences"
1114 msgstr "vis præferencer"
1115
1116 #: g10/card-util.c:1327
1117 msgid "change card holder's sex"
1118 msgstr ""
1119
1120 #: g10/card-util.c:1328
1121 #, fuzzy
1122 msgid "change a CA fingerprint"
1123 msgstr "vis fingeraftryk"
1124
1125 #: g10/card-util.c:1329
1126 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: g10/card-util.c:1330
1130 #, fuzzy
1131 msgid "generate new keys"
1132 msgstr "generér et nyt nøglepar"
1133
1134 #: g10/card-util.c:1331
1135 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: g10/card-util.c:1332
1139 msgid "verify the PIN and list all data"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: g10/card-util.c:1452 g10/keyedit.c:1634
1143 msgid "Command> "
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/card-util.c:1490
1147 #, fuzzy
1148 msgid "Admin-only command\n"
1149 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1150
1151 #: g10/card-util.c:1521
1152 #, fuzzy
1153 msgid "Admin commands are allowed\n"
1154 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1155
1156 #: g10/card-util.c:1523
1157 #, fuzzy
1158 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1159 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1160
1161 #: g10/card-util.c:1597 g10/keyedit.c:2255
1162 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1166 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3860 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1170 #, c-format
1171 msgid "can't open `%s'\n"
1172 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
1173
1174 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1175 #: g10/revoke.c:226
1176 #, fuzzy, c-format
1177 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1178 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
1179
1180 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1181 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1182 #, fuzzy, c-format
1183 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1184 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1185
1186 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1187 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: g10/delkey.c:133
1191 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: g10/delkey.c:145
1195 #, fuzzy
1196 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1197 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
1198
1199 #: g10/delkey.c:153
1200 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1201 msgstr ""
1202
1203 #: g10/delkey.c:163
1204 #, fuzzy, c-format
1205 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1206 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
1207
1208 #: g10/delkey.c:173
1209 msgid "ownertrust information cleared\n"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: g10/delkey.c:204
1213 #, c-format
1214 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: g10/delkey.c:206
1218 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1222 #, c-format
1223 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1224 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
1225
1226 #: g10/encode.c:232
1227 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1228 msgstr ""
1229
1230 #: g10/encode.c:246
1231 #, fuzzy, c-format
1232 msgid "using cipher %s\n"
1233 msgstr "signering fejlede: %s\n"
1234
1235 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1236 #, c-format
1237 msgid "`%s' already compressed\n"
1238 msgstr ""
1239
1240 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1241 #, c-format
1242 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1243 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1244
1245 #: g10/encode.c:485
1246 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1247 msgstr ""
1248
1249 #: g10/encode.c:510
1250 #, c-format
1251 msgid "reading from `%s'\n"
1252 msgstr "læser fra '%s'\n"
1253
1254 #: g10/encode.c:541
1255 msgid ""
1256 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1257 msgstr ""
1258
1259 #: g10/encode.c:559
1260 #, c-format
1261 msgid ""
1262 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1266 #, c-format
1267 msgid ""
1268 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1269 "preferences\n"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: g10/encode.c:765
1273 #, c-format
1274 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1275 msgstr ""
1276
1277 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1278 #, c-format
1279 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1280 msgstr ""
1281
1282 #: g10/encode.c:862
1283 #, fuzzy, c-format
1284 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1285 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
1286
1287 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1288 #, c-format
1289 msgid "%s encrypted data\n"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1293 #, c-format
1294 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1298 msgid ""
1299 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1300 msgstr ""
1301
1302 #: g10/encr-data.c:144
1303 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1304 msgstr ""
1305
1306 #: g10/exec.c:49
1307 msgid "no remote program execution supported\n"
1308 msgstr ""
1309
1310 #: g10/exec.c:313
1311 msgid ""
1312 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1313 msgstr ""
1314
1315 #: g10/exec.c:343
1316 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: g10/exec.c:421
1320 #, fuzzy, c-format
1321 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1322 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1323
1324 #: g10/exec.c:424
1325 #, fuzzy, c-format
1326 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1327 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1328
1329 #: g10/exec.c:509
1330 #, c-format
1331 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1332 msgstr ""
1333
1334 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1335 msgid "unnatural exit of external program\n"
1336 msgstr ""
1337
1338 #: g10/exec.c:535
1339 msgid "unable to execute external program\n"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: g10/exec.c:552
1343 #, c-format
1344 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1348 #, c-format
1349 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: g10/exec.c:609
1353 #, c-format
1354 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1355 msgstr ""
1356
1357 #: g10/export.c:61
1358 #, fuzzy
1359 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1360 msgstr "signér nøglen lokalt"
1361
1362 #: g10/export.c:63
1363 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1364 msgstr ""
1365
1366 #: g10/export.c:65
1367 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1368 msgstr ""
1369
1370 #: g10/export.c:67
1371 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: g10/export.c:69
1375 #, fuzzy
1376 msgid "remove unusable parts from key during export"
1377 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
1378
1379 #: g10/export.c:71
1380 msgid "remove as much as possible from key during export"
1381 msgstr ""
1382
1383 #: g10/export.c:73
1384 msgid "export keys in an S-expression based format"
1385 msgstr ""
1386
1387 #: g10/export.c:338
1388 #, fuzzy
1389 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1390 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1391
1392 #: g10/export.c:367
1393 #, fuzzy, c-format
1394 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1395 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1396
1397 #: g10/export.c:375
1398 #, fuzzy, c-format
1399 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1400 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1401
1402 #: g10/export.c:386
1403 #, fuzzy, c-format
1404 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1405 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1406
1407 #: g10/export.c:537
1408 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1409 msgstr ""
1410
1411 # er det klogt at oversætte TrustDB?
1412 #: g10/export.c:560
1413 #, fuzzy, c-format
1414 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1415 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
1416
1417 #: g10/export.c:584
1418 #, c-format
1419 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1420 msgstr ""
1421
1422 #: g10/export.c:633
1423 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1424 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1425
1426 #: g10/getkey.c:151
1427 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1428 msgstr ""
1429
1430 #: g10/getkey.c:174
1431 #, fuzzy
1432 msgid "[User ID not found]"
1433 msgstr "[bruger ikke fundet]"
1434
1435 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1436 #: g10/getkey.c:1002
1437 #, c-format
1438 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1439 msgstr ""
1440
1441 #: g10/getkey.c:1834
1442 #, c-format
1443 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1444 msgstr ""
1445
1446 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3721
1447 #, c-format
1448 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: g10/getkey.c:2622
1452 #, fuzzy, c-format
1453 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1454 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
1455
1456 #: g10/getkey.c:2669
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1459 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1460
1461 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:240 tools/gpgconf.c:54
1462 msgid ""
1463 "@Commands:\n"
1464 " "
1465 msgstr ""
1466 "@Kommandoer:\n"
1467 " "
1468
1469 #: g10/gpg.c:370
1470 msgid "|[file]|make a signature"
1471 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
1472
1473 #: g10/gpg.c:371
1474 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1475 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
1476
1477 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:244
1478 msgid "make a detached signature"
1479 msgstr "opret en separat signatur"
1480
1481 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:245
1482 msgid "encrypt data"
1483 msgstr "kryptér data"
1484
1485 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:246
1486 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1487 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
1488
1489 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:247
1490 msgid "decrypt data (default)"
1491 msgstr "afkryptér data (standard)"
1492
1493 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:248
1494 msgid "verify a signature"
1495 msgstr "godkend en signatur"
1496
1497 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:250
1498 msgid "list keys"
1499 msgstr "vis nøgler"
1500
1501 #: g10/gpg.c:383
1502 msgid "list keys and signatures"
1503 msgstr "vis nøgler og signaturer"
1504
1505 #: g10/gpg.c:384
1506 #, fuzzy
1507 msgid "list and check key signatures"
1508 msgstr "tjek nøglesignaturer"
1509
1510 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:254
1511 msgid "list keys and fingerprints"
1512 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
1513
1514 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:252
1515 msgid "list secret keys"
1516 msgstr "vis hemmelige nøgler"
1517
1518 #: g10/gpg.c:387
1519 msgid "generate a new key pair"
1520 msgstr "generér et nyt nøglepar"
1521
1522 #: g10/gpg.c:388
1523 #, fuzzy
1524 msgid "remove keys from the public keyring"
1525 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
1526
1527 #: g10/gpg.c:390
1528 #, fuzzy
1529 msgid "remove keys from the secret keyring"
1530 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
1531
1532 #: g10/gpg.c:391
1533 msgid "sign a key"
1534 msgstr "signér en nøgle"
1535
1536 #: g10/gpg.c:392
1537 msgid "sign a key locally"
1538 msgstr "signér en nøgle lokalt"
1539
1540 #: g10/gpg.c:393
1541 msgid "sign or edit a key"
1542 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
1543
1544 #: g10/gpg.c:394
1545 msgid "generate a revocation certificate"
1546 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
1547
1548 #: g10/gpg.c:396
1549 msgid "export keys"
1550 msgstr "eksportér nøgler"
1551
1552 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:257
1553 msgid "export keys to a key server"
1554 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
1555
1556 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:258
1557 msgid "import keys from a key server"
1558 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
1559
1560 #: g10/gpg.c:400
1561 #, fuzzy
1562 msgid "search for keys on a key server"
1563 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
1564
1565 #: g10/gpg.c:402
1566 #, fuzzy
1567 msgid "update all keys from a keyserver"
1568 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
1569
1570 #: g10/gpg.c:406
1571 msgid "import/merge keys"
1572 msgstr "importér/fusionér nøgler"
1573
1574 #: g10/gpg.c:409
1575 msgid "print the card status"
1576 msgstr ""
1577
1578 #: g10/gpg.c:410
1579 msgid "change data on a card"
1580 msgstr ""
1581
1582 #: g10/gpg.c:411
1583 msgid "change a card's PIN"
1584 msgstr ""
1585
1586 #: g10/gpg.c:420
1587 msgid "update the trust database"
1588 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
1589
1590 #: g10/gpg.c:427
1591 msgid "|algo [files]|print message digests"
1592 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
1593
1594 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:262
1595 msgid "run in server mode"
1596 msgstr ""
1597
1598 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:277
1599 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
1600 msgid ""
1601 "@\n"
1602 "Options:\n"
1603 " "
1604 msgstr ""
1605 "@\n"
1606 "Indstillinger:\n"
1607 " "
1608
1609 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:279
1610 msgid "create ascii armored output"
1611 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
1612
1613 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:291
1614 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1615 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
1616
1617 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:327
1618 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1619 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
1620
1621 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:330
1622 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1623 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
1624
1625 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:332
1626 msgid "use canonical text mode"
1627 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
1628
1629 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:335 tools/gpgconf.c:66
1630 msgid "use as output file"
1631 msgstr "brug som uddatafil"
1632
1633 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:345 tools/gpgconf.c:69
1634 msgid "do not make any changes"
1635 msgstr "lav ingen ændringer"
1636
1637 #: g10/gpg.c:481
1638 msgid "prompt before overwriting"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: g10/gpg.c:523
1642 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1643 msgstr ""
1644
1645 #: g10/gpg.c:524
1646 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1647 msgstr ""
1648
1649 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:393
1650 msgid ""
1651 "@\n"
1652 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1653 msgstr ""
1654
1655 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:396
1656 msgid ""
1657 "@\n"
1658 "Examples:\n"
1659 "\n"
1660 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1661 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1662 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1663 " --list-keys [names]        show keys\n"
1664 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1665 msgstr ""
1666 "@\n"
1667 "Eksempler:\n"
1668 "\n"
1669 " -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
1670 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
1671 " --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
1672 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
1673 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
1674
1675 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1676 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1677 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1678
1679 #: g10/gpg.c:767
1680 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1681 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
1682
1683 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
1684 #: g10/gpg.c:770
1685 msgid ""
1686 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1687 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1688 "default operation depends on the input data\n"
1689 msgstr ""
1690 "Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
1691 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
1692 "standard operation afhænger af inddata\n"
1693
1694 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:532
1695 msgid ""
1696 "\n"
1697 "Supported algorithms:\n"
1698 msgstr ""
1699 "\n"
1700 "Understøttede algoritmer:\n"
1701
1702 #: g10/gpg.c:784
1703 msgid "Pubkey: "
1704 msgstr ""
1705
1706 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1707 msgid "Cipher: "
1708 msgstr ""
1709
1710 #: g10/gpg.c:798
1711 msgid "Hash: "
1712 msgstr ""
1713
1714 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1715 #, fuzzy
1716 msgid "Compression: "
1717 msgstr "Kommentar: "
1718
1719 #: g10/gpg.c:875
1720 msgid "usage: gpg [options] "
1721 msgstr "brug: gpg [flag] "
1722
1723 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:669
1724 msgid "conflicting commands\n"
1725 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1726
1727 #: g10/gpg.c:1063
1728 #, c-format
1729 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1730 msgstr ""
1731
1732 #: g10/gpg.c:1260
1733 #, c-format
1734 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: g10/gpg.c:1263
1738 #, c-format
1739 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1740 msgstr ""
1741
1742 #: g10/gpg.c:1266
1743 #, c-format
1744 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: g10/gpg.c:1272
1748 #, c-format
1749 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: g10/gpg.c:1275
1753 #, c-format
1754 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1755 msgstr ""
1756
1757 #: g10/gpg.c:1278
1758 #, c-format
1759 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: g10/gpg.c:1284
1763 #, c-format
1764 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: g10/gpg.c:1287
1768 #, c-format
1769 msgid ""
1770 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: g10/gpg.c:1290
1774 #, c-format
1775 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: g10/gpg.c:1296
1779 #, c-format
1780 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: g10/gpg.c:1299
1784 #, c-format
1785 msgid ""
1786 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1787 msgstr ""
1788
1789 #: g10/gpg.c:1302
1790 #, c-format
1791 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: g10/gpg.c:1445
1795 #, fuzzy, c-format
1796 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1797 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
1798
1799 #: g10/gpg.c:1542
1800 msgid "display photo IDs during key listings"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: g10/gpg.c:1544
1804 msgid "show policy URLs during signature listings"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: g10/gpg.c:1546
1808 msgid "show all notations during signature listings"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: g10/gpg.c:1548
1812 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: g10/gpg.c:1552
1816 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: g10/gpg.c:1554
1820 #, fuzzy
1821 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1822 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1823
1824 #: g10/gpg.c:1556
1825 msgid "show user ID validity during key listings"
1826 msgstr ""
1827
1828 #: g10/gpg.c:1558
1829 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: g10/gpg.c:1560
1833 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: g10/gpg.c:1562
1837 #, fuzzy
1838 msgid "show the keyring name in key listings"
1839 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
1840
1841 #: g10/gpg.c:1564
1842 msgid "show expiration dates during signature listings"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: g10/gpg.c:1827
1846 #, c-format
1847 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: g10/gpg.c:1983
1851 #, fuzzy, c-format
1852 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1853 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
1854
1855 #: g10/gpg.c:2243 g10/gpg.c:2884 g10/gpg.c:2896
1856 #, c-format
1857 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1858 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
1859
1860 #: g10/gpg.c:2401 g10/gpg.c:2413
1861 #, fuzzy, c-format
1862 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1863 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1864
1865 #: g10/gpg.c:2495
1866 #, fuzzy, c-format
1867 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1868 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1869
1870 #: g10/gpg.c:2518 g10/gpg.c:2713 g10/keyedit.c:4078
1871 #, fuzzy
1872 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1873 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
1874
1875 #: g10/gpg.c:2530
1876 #, fuzzy, c-format
1877 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1878 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1879
1880 #: g10/gpg.c:2533
1881 #, fuzzy
1882 msgid "invalid keyserver options\n"
1883 msgstr "ugyldig nøglering"
1884
1885 #: g10/gpg.c:2540
1886 #, fuzzy, c-format
1887 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1888 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1889
1890 #: g10/gpg.c:2543
1891 #, fuzzy
1892 msgid "invalid import options\n"
1893 msgstr "ugyldig rustning"
1894
1895 #: g10/gpg.c:2550
1896 #, fuzzy, c-format
1897 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1898 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1899
1900 #: g10/gpg.c:2553
1901 #, fuzzy
1902 msgid "invalid export options\n"
1903 msgstr "ugyldig nøglering"
1904
1905 #: g10/gpg.c:2560
1906 #, fuzzy, c-format
1907 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1908 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1909
1910 #: g10/gpg.c:2563
1911 #, fuzzy
1912 msgid "invalid list options\n"
1913 msgstr "ugyldig rustning"
1914
1915 #: g10/gpg.c:2571
1916 msgid "display photo IDs during signature verification"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: g10/gpg.c:2573
1920 msgid "show policy URLs during signature verification"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: g10/gpg.c:2575
1924 #, fuzzy
1925 msgid "show all notations during signature verification"
1926 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1927
1928 #: g10/gpg.c:2577
1929 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1930 msgstr ""
1931
1932 #: g10/gpg.c:2581
1933 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1934 msgstr ""
1935
1936 #: g10/gpg.c:2583
1937 #, fuzzy
1938 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1939 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1940
1941 #: g10/gpg.c:2585
1942 #, fuzzy
1943 msgid "show user ID validity during signature verification"
1944 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1945
1946 #: g10/gpg.c:2587
1947 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: g10/gpg.c:2589
1951 #, fuzzy
1952 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1953 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1954
1955 #: g10/gpg.c:2591
1956 msgid "validate signatures with PKA data"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: g10/gpg.c:2593
1960 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: g10/gpg.c:2600
1964 #, fuzzy, c-format
1965 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1966 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1967
1968 #: g10/gpg.c:2603
1969 #, fuzzy
1970 msgid "invalid verify options\n"
1971 msgstr "ugyldig nøglering"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2610
1974 #, c-format
1975 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1976 msgstr ""
1977
1978 #: g10/gpg.c:2784
1979 #, fuzzy, c-format
1980 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1981 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1982
1983 #: g10/gpg.c:2787
1984 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1985 msgstr ""
1986
1987 #: g10/gpg.c:2873 sm/gpgsm.c:1220
1988 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: g10/gpg.c:2877
1992 #, c-format
1993 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: g10/gpg.c:2886
1997 #, c-format
1998 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1999 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:2889
2002 #, c-format
2003 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2004 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2005
2006 #: g10/gpg.c:2904
2007 #, fuzzy, c-format
2008 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2009 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
2010
2011 #: g10/gpg.c:2918
2012 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: g10/gpg.c:2924
2016 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: g10/gpg.c:2930
2020 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: g10/gpg.c:2943
2024 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: g10/gpg.c:3009 g10/gpg.c:3033 sm/gpgsm.c:1276
2028 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2029 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3039 sm/gpgsm.c:1284
2032 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2033 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
2034
2035 #: g10/gpg.c:3021
2036 #, fuzzy
2037 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2038 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2039
2040 #: g10/gpg.c:3027
2041 #, fuzzy
2042 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2043 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:3042
2046 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: g10/gpg.c:3044
2050 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: g10/gpg.c:3046
2054 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: g10/gpg.c:3048
2058 #, fuzzy
2059 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2060 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2061
2062 #: g10/gpg.c:3050
2063 #, fuzzy
2064 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2065 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2066
2067 #: g10/gpg.c:3053
2068 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2069 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:3057
2072 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2073 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2074
2075 #: g10/gpg.c:3064
2076 #, fuzzy
2077 msgid "invalid default preferences\n"
2078 msgstr "vis præferencer"
2079
2080 #: g10/gpg.c:3073
2081 #, fuzzy
2082 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2083 msgstr "vis præferencer"
2084
2085 #: g10/gpg.c:3077
2086 #, fuzzy
2087 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2088 msgstr "vis præferencer"
2089
2090 #: g10/gpg.c:3081
2091 #, fuzzy
2092 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2093 msgstr "vis præferencer"
2094
2095 #: g10/gpg.c:3114
2096 #, fuzzy, c-format
2097 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2098 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2099
2100 #: g10/gpg.c:3161
2101 #, c-format
2102 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: g10/gpg.c:3166
2106 #, c-format
2107 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2108 msgstr ""
2109
2110 #: g10/gpg.c:3171
2111 #, fuzzy, c-format
2112 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2113 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2114
2115 # er det klogt at oversætte TrustDB?
2116 #: g10/gpg.c:3263
2117 #, c-format
2118 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2119 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:3274
2122 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: g10/gpg.c:3295
2126 msgid "--store [filename]"
2127 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
2128
2129 #: g10/gpg.c:3302
2130 msgid "--symmetric [filename]"
2131 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2132
2133 #: g10/gpg.c:3304
2134 #, fuzzy, c-format
2135 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2136 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
2137
2138 #: g10/gpg.c:3314
2139 msgid "--encrypt [filename]"
2140 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
2141
2142 #: g10/gpg.c:3327
2143 #, fuzzy
2144 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2145 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2146
2147 #: g10/gpg.c:3329
2148 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: g10/gpg.c:3332
2152 #, c-format
2153 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: g10/gpg.c:3350
2157 msgid "--sign [filename]"
2158 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
2159
2160 #: g10/gpg.c:3363
2161 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2162 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2163
2164 #: g10/gpg.c:3378
2165 #, fuzzy
2166 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2167 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2168
2169 #: g10/gpg.c:3380
2170 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: g10/gpg.c:3383
2174 #, c-format
2175 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2176 msgstr ""
2177
2178 #: g10/gpg.c:3403
2179 #, fuzzy
2180 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2181 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2182
2183 #: g10/gpg.c:3412
2184 msgid "--clearsign [filename]"
2185 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2186
2187 #: g10/gpg.c:3437
2188 msgid "--decrypt [filename]"
2189 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
2190
2191 #: g10/gpg.c:3445
2192 msgid "--sign-key user-id"
2193 msgstr "--sign-key bruger-id"
2194
2195 #: g10/gpg.c:3449
2196 msgid "--lsign-key user-id"
2197 msgstr "--lsign-key bruger-id"
2198
2199 #: g10/gpg.c:3470
2200 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2201 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
2202
2203 #: g10/gpg.c:3555
2204 #, fuzzy, c-format
2205 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2206 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2207
2208 #: g10/gpg.c:3557
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2211 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2212
2213 #: g10/gpg.c:3559
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "key export failed: %s\n"
2216 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:3570
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2221 msgstr "signering fejlede: %s\n"
2222
2223 #: g10/gpg.c:3580
2224 #, c-format
2225 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: g10/gpg.c:3631
2229 #, c-format
2230 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2231 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
2232
2233 #: g10/gpg.c:3639
2234 #, c-format
2235 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2236 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:3729
2239 #, c-format
2240 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2241 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
2242
2243 #: g10/gpg.c:3846
2244 msgid "[filename]"
2245 msgstr "[filnavn]"
2246
2247 #: g10/gpg.c:3850
2248 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2249 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
2250
2251 #: g10/gpg.c:4162
2252 #, fuzzy
2253 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2254 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2255
2256 #: g10/gpg.c:4164
2257 #, fuzzy
2258 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2259 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2260
2261 #: g10/gpg.c:4197
2262 #, fuzzy
2263 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2264 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2265
2266 #: g10/gpgv.c:72
2267 #, fuzzy
2268 msgid "take the keys from this keyring"
2269 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
2270
2271 #: g10/gpgv.c:74
2272 #, fuzzy
2273 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2274 msgstr "tidsstempelkonflikt"
2275
2276 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:368
2277 msgid "|FD|write status info to this FD"
2278 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
2279
2280 #: g10/gpgv.c:99
2281 #, fuzzy
2282 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2283 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
2284
2285 #: g10/gpgv.c:102
2286 msgid ""
2287 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2288 "Check signatures against known trusted keys\n"
2289 msgstr ""
2290
2291 #: g10/helptext.c:49
2292 msgid ""
2293 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2294 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2295 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2296 msgstr ""
2297
2298 #: g10/helptext.c:55
2299 msgid ""
2300 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2301 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2302 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2303 "ultimately trusted\n"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: g10/helptext.c:62
2307 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2308 msgstr ""
2309
2310 #: g10/helptext.c:66
2311 msgid ""
2312 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2313 msgstr ""
2314
2315 #: g10/helptext.c:70
2316 msgid ""
2317 "Select the algorithm to use.\n"
2318 "\n"
2319 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2320 "for signatures.\n"
2321 "\n"
2322 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2323 "\n"
2324 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2325 "\n"
2326 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2327 msgstr ""
2328
2329 #: g10/helptext.c:84
2330 msgid ""
2331 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2332 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2333 "Please consult your security expert first."
2334 msgstr ""
2335
2336 #: g10/helptext.c:91
2337 msgid "Enter the size of the key"
2338 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
2339
2340 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2341 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2342 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2343 msgstr "Svar \"ja\" eller \"nej\""
2344
2345 #: g10/helptext.c:105
2346 msgid ""
2347 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2348 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2349 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2350 "the given value as an interval."
2351 msgstr ""
2352
2353 #: g10/helptext.c:117
2354 msgid "Enter the name of the key holder"
2355 msgstr ""
2356
2357 #: g10/helptext.c:122
2358 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2359 msgstr ""
2360
2361 #: g10/helptext.c:126
2362 msgid "Please enter an optional comment"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: g10/helptext.c:131
2366 msgid ""
2367 "N  to change the name.\n"
2368 "C  to change the comment.\n"
2369 "E  to change the email address.\n"
2370 "O  to continue with key generation.\n"
2371 "Q  to to quit the key generation."
2372 msgstr ""
2373
2374 #: g10/helptext.c:140
2375 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/helptext.c:148
2379 msgid ""
2380 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2381 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2382 "know how carefully you verified this.\n"
2383 "\n"
2384 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2385 "the\n"
2386 "    key.\n"
2387 "\n"
2388 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2389 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2390 "for\n"
2391 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2392 "user.\n"
2393 "\n"
2394 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2395 "could\n"
2396 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2397 "the\n"
2398 "    key against a photo ID.\n"
2399 "\n"
2400 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2401 "could\n"
2402 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2403 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2404 "a\n"
2405 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2406 "the\n"
2407 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2408 "exchange\n"
2409 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2410 "\n"
2411 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2412 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2413 "\"\n"
2414 "mean to you when you sign other keys.\n"
2415 "\n"
2416 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2417 msgstr ""
2418
2419 #: g10/helptext.c:186
2420 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2421 msgstr ""
2422
2423 #: g10/helptext.c:190
2424 msgid ""
2425 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2426 "All certificates are then also lost!"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: g10/helptext.c:195
2430 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2431 msgstr ""
2432
2433 #: g10/helptext.c:200
2434 msgid ""
2435 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2436 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2437 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2438 msgstr ""
2439
2440 #: g10/helptext.c:205
2441 msgid ""
2442 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2443 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2444 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2445 "a trust connection through another already certified key."
2446 msgstr ""
2447
2448 #: g10/helptext.c:211
2449 msgid ""
2450 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2451 "your keyring."
2452 msgstr ""
2453
2454 #: g10/helptext.c:215
2455 msgid ""
2456 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2457 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2458 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2459 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2460 "a second one is available."
2461 msgstr ""
2462
2463 #: g10/helptext.c:223
2464 msgid ""
2465 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2466 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2467 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: g10/helptext.c:230
2471 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: g10/helptext.c:236
2475 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2476 msgstr ""
2477
2478 #: g10/helptext.c:240
2479 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: g10/helptext.c:245
2483 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2484 msgstr "Svar \"ja\" hvis det er ok at overskrive filen"
2485
2486 #: g10/helptext.c:250
2487 msgid ""
2488 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2489 "file (which is shown in brackets) will be used."
2490 msgstr ""
2491 "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR vil det\n"
2492 "forvalgte navn (som er vist i klammer) blive brugt."
2493
2494 #: g10/helptext.c:256
2495 msgid ""
2496 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2497 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2498 "  \"Key has been compromised\"\n"
2499 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2500 "      got access to your secret key.\n"
2501 "  \"Key is superseded\"\n"
2502 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2503 "  \"Key is no longer used\"\n"
2504 "      Use this if you have retired this key.\n"
2505 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2506 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2507 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: g10/helptext.c:272
2511 msgid ""
2512 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2513 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2514 "An empty line ends the text.\n"
2515 msgstr ""
2516
2517 #: g10/helptext.c:287
2518 msgid "No help available"
2519 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
2520
2521 #: g10/helptext.c:295
2522 #, c-format
2523 msgid "No help available for `%s'"
2524 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
2525
2526 #: g10/import.c:94
2527 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: g10/import.c:96
2531 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: g10/import.c:98
2535 #, fuzzy
2536 msgid "do not update the trustdb after import"
2537 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
2538
2539 #: g10/import.c:100
2540 msgid "create a public key when importing a secret key"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: g10/import.c:102
2544 msgid "only accept updates to existing keys"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: g10/import.c:104
2548 #, fuzzy
2549 msgid "remove unusable parts from key after import"
2550 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
2551
2552 #: g10/import.c:106
2553 msgid "remove as much as possible from key after import"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: g10/import.c:269
2557 #, c-format
2558 msgid "skipping block of type %d\n"
2559 msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
2560
2561 #: g10/import.c:278
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "%lu keys processed so far\n"
2564 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
2565
2566 #: g10/import.c:295
2567 #, c-format
2568 msgid "Total number processed: %lu\n"
2569 msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
2570
2571 #: g10/import.c:297
2572 #, fuzzy, c-format
2573 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2574 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2575
2576 #: g10/import.c:300
2577 #, c-format
2578 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: g10/import.c:302 sm/import.c:111
2582 #, c-format
2583 msgid "              imported: %lu"
2584 msgstr "           importerede: %lu"
2585
2586 #: g10/import.c:308 sm/import.c:115
2587 #, c-format
2588 msgid "             unchanged: %lu\n"
2589 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2590
2591 #: g10/import.c:310
2592 #, c-format
2593 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2594 msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
2595
2596 #: g10/import.c:312
2597 #, c-format
2598 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2599 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2600
2601 #: g10/import.c:314
2602 #, c-format
2603 msgid "        new signatures: %lu\n"
2604 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
2605
2606 #: g10/import.c:316
2607 #, c-format
2608 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2609 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2610
2611 #: g10/import.c:318 sm/import.c:117
2612 #, c-format
2613 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2614 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2615
2616 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2617 #, c-format
2618 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2619 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
2620
2621 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2622 #, c-format
2623 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2624 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
2625
2626 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "          not imported: %lu\n"
2629 msgstr "           importerede: %lu"
2630
2631 #: g10/import.c:326
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2634 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
2635
2636 #: g10/import.c:328
2637 #, fuzzy, c-format
2638 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2639 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2640
2641 #: g10/import.c:569
2642 #, c-format
2643 msgid ""
2644 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2645 "algorithms on these user IDs:\n"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: g10/import.c:610
2649 #, c-format
2650 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: g10/import.c:625
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2656 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
2657
2658 #: g10/import.c:637
2659 #, c-format
2660 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2661 msgstr ""
2662
2663 #: g10/import.c:650
2664 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2665 msgstr ""
2666
2667 #: g10/import.c:652
2668 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2669 msgstr ""
2670
2671 #: g10/import.c:676
2672 #, c-format
2673 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2677 #, fuzzy, c-format
2678 msgid "key %s: no user ID\n"
2679 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2680
2681 #: g10/import.c:755
2682 #, fuzzy, c-format
2683 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2684 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2685
2686 #: g10/import.c:770
2687 #, fuzzy, c-format
2688 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2689 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2690
2691 #: g10/import.c:776
2692 #, fuzzy, c-format
2693 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2694 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2695
2696 #: g10/import.c:778
2697 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2698 msgstr ""
2699
2700 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2701 #, fuzzy, c-format
2702 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2703 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2704
2705 #: g10/import.c:794
2706 #, fuzzy, c-format
2707 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2708 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2709
2710 #: g10/import.c:803
2711 #, fuzzy, c-format
2712 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2713 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2714
2715 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2716 #, c-format
2717 msgid "writing to `%s'\n"
2718 msgstr "skriver til `%s'\n"
2719
2720 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2721 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2722 #, c-format
2723 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2724 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2725
2726 #: g10/import.c:831
2727 #, fuzzy, c-format
2728 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2729 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2730
2731 #: g10/import.c:855
2732 #, fuzzy, c-format
2733 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2734 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
2735
2736 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2739 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2740
2741 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2744 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2745
2746 #: g10/import.c:917
2747 #, fuzzy, c-format
2748 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2749 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2750
2751 #: g10/import.c:920
2752 #, fuzzy, c-format
2753 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2754 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2755
2756 #: g10/import.c:923
2757 #, fuzzy, c-format
2758 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2759 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2760
2761 #: g10/import.c:926
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2764 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2765
2766 #: g10/import.c:929
2767 #, fuzzy, c-format
2768 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2769 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2770
2771 #: g10/import.c:932
2772 #, fuzzy, c-format
2773 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2774 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2775
2776 #: g10/import.c:935
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2779 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2780
2781 #: g10/import.c:938
2782 #, fuzzy, c-format
2783 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2784 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2785
2786 #: g10/import.c:941
2787 #, fuzzy, c-format
2788 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2789 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2790
2791 #: g10/import.c:944
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2794 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2795
2796 #: g10/import.c:967
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2799 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2800
2801 #: g10/import.c:1130
2802 #, fuzzy, c-format
2803 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2804 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2805
2806 #: g10/import.c:1141
2807 #, fuzzy
2808 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2809 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
2810
2811 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
2812 #, fuzzy, c-format
2813 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2814 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2815
2816 #: g10/import.c:1169
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "key %s: secret key imported\n"
2819 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
2820
2821 #: g10/import.c:1199
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2824 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
2825
2826 #: g10/import.c:1209
2827 #, fuzzy, c-format
2828 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2829 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
2830
2831 #: g10/import.c:1239
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2834 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2835
2836 #: g10/import.c:1282
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2839 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2840
2841 #: g10/import.c:1314
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2844 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2845
2846 #: g10/import.c:1380
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2849 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2850
2851 #: g10/import.c:1395
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2854 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2855
2856 #: g10/import.c:1397
2857 #, fuzzy, c-format
2858 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2859 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2860
2861 #: g10/import.c:1415
2862 #, fuzzy, c-format
2863 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2864 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2865
2866 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2869 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2870
2871 #: g10/import.c:1428
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2874 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2875
2876 #: g10/import.c:1443
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2879 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2880
2881 #: g10/import.c:1465
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2884 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2885
2886 #: g10/import.c:1478
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2889 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2890
2891 #: g10/import.c:1493
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2894 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2895
2896 #: g10/import.c:1535
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2899 msgstr "%s: udelod: %s\n"
2900
2901 #: g10/import.c:1556
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2904 msgstr "%s: udelod: %s\n"
2905
2906 #: g10/import.c:1583
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2909 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2910
2911 #: g10/import.c:1593
2912 #, fuzzy, c-format
2913 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2914 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2915
2916 #: g10/import.c:1610
2917 #, fuzzy, c-format
2918 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2919 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2920
2921 #: g10/import.c:1624
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2924 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2925
2926 #: g10/import.c:1632
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2929 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2930
2931 #: g10/import.c:1732
2932 #, c-format
2933 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: g10/import.c:1794
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2939 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2940
2941 #: g10/import.c:1808
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2944 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2945
2946 #: g10/import.c:1867
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2949 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2950
2951 #: g10/import.c:1901
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2954 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2955
2956 #: g10/import.c:2290
2957 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2958 msgstr ""
2959
2960 #: g10/import.c:2298
2961 #, fuzzy
2962 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2963 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
2964
2965 #: g10/import.c:2300
2966 #, fuzzy
2967 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2968 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
2969
2970 #: g10/keydb.c:168
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2973 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2974
2975 #: g10/keydb.c:174
2976 #, c-format
2977 msgid "keyring `%s' created\n"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2983 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2984
2985 #: g10/keydb.c:697
2986 #, fuzzy, c-format
2987 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2988 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:265
2991 msgid "[revocation]"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: g10/keyedit.c:266
2995 msgid "[self-signature]"
2996 msgstr "[selv-signatur]"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
2999 msgid "1 bad signature\n"
3000 msgstr "1 dårlig signature\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3003 #, c-format
3004 msgid "%d bad signatures\n"
3005 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3008 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3012 #, c-format
3013 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3017 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3021 #, c-format
3022 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: g10/keyedit.c:356
3026 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: g10/keyedit.c:358
3030 #, c-format
3031 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3035 msgid ""
3036 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3037 "keys\n"
3038 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3039 "etc.)\n"
3040 msgstr ""
3041
3042 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3043 #, fuzzy, c-format
3044 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3045 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "  %d = I trust fully\n"
3050 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:438
3053 msgid ""
3054 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3055 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3056 "trust signatures on your behalf.\n"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: g10/keyedit.c:454
3060 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3061 msgstr ""
3062
3063 #: g10/keyedit.c:598
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3066 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3069 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3070 #, fuzzy
3071 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3072 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3073
3074 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3075 #: g10/keyedit.c:1759
3076 msgid "  Unable to sign.\n"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: g10/keyedit.c:626
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3082 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:654
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3087 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:682
3090 #, fuzzy, c-format
3091 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3092 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:684
3095 #, fuzzy
3096 msgid "Sign it? (y/N) "
3097 msgstr "Vil du gerne signere? "
3098
3099 #: g10/keyedit.c:706
3100 #, c-format
3101 msgid ""
3102 "The self-signature on \"%s\"\n"
3103 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: g10/keyedit.c:715
3107 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3108 msgstr ""
3109
3110 #: g10/keyedit.c:729
3111 #, c-format
3112 msgid ""
3113 "Your current signature on \"%s\"\n"
3114 "has expired.\n"
3115 msgstr ""
3116
3117 #: g10/keyedit.c:733
3118 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3119 msgstr ""
3120
3121 #: g10/keyedit.c:754
3122 #, c-format
3123 msgid ""
3124 "Your current signature on \"%s\"\n"
3125 "is a local signature.\n"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: g10/keyedit.c:758
3129 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3130 msgstr ""
3131
3132 #: g10/keyedit.c:779
3133 #, c-format
3134 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3135 msgstr ""
3136
3137 #: g10/keyedit.c:782
3138 #, c-format
3139 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3140 msgstr ""
3141
3142 #: g10/keyedit.c:787
3143 #, fuzzy
3144 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3145 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3146
3147 #: g10/keyedit.c:809
3148 #, c-format
3149 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: g10/keyedit.c:824
3153 #, fuzzy
3154 msgid "This key has expired!"
3155 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:842
3158 #, fuzzy, c-format
3159 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3160 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:848
3163 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3164 msgstr ""
3165
3166 #: g10/keyedit.c:888
3167 msgid ""
3168 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3169 "mode.\n"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: g10/keyedit.c:890
3173 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: g10/keyedit.c:915
3177 msgid ""
3178 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3179 "belongs\n"
3180 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3181 msgstr ""
3182
3183 #: g10/keyedit.c:920
3184 #, c-format
3185 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3186 msgstr ""
3187
3188 #: g10/keyedit.c:922
3189 #, c-format
3190 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3191 msgstr ""
3192
3193 #: g10/keyedit.c:924
3194 #, c-format
3195 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3196 msgstr ""
3197
3198 #: g10/keyedit.c:926
3199 #, c-format
3200 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3201 msgstr ""
3202
3203 #: g10/keyedit.c:932
3204 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3205 msgstr ""
3206
3207 #: g10/keyedit.c:956
3208 #, fuzzy, c-format
3209 msgid ""
3210 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3211 "key \"%s\" (%s)\n"
3212 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3213
3214 #: g10/keyedit.c:963
3215 #, fuzzy
3216 msgid "This will be a self-signature.\n"
3217 msgstr "skriver selvsignatur\n"
3218
3219 #: g10/keyedit.c:969
3220 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3221 msgstr ""
3222
3223 #: g10/keyedit.c:977
3224 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3225 msgstr ""
3226
3227 #: g10/keyedit.c:987
3228 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: g10/keyedit.c:994
3232 #, fuzzy
3233 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3234 msgstr "signér nøglen lokalt"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1001
3237 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1006
3241 msgid "I have checked this key casually.\n"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1011
3245 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1021
3249 #, fuzzy
3250 msgid "Really sign? (y/N) "
3251 msgstr "Vil du gerne signere? "
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
3254 #: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:348
3255 #, c-format
3256 msgid "signing failed: %s\n"
3257 msgstr "signering fejlede: %s\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:1131
3260 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3261 msgstr ""
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3399
3264 msgid "This key is not protected.\n"
3265 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3387 g10/revoke.c:538
3268 #, fuzzy
3269 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3270 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3402
3273 #, fuzzy
3274 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3275 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3406
3278 msgid "Key is protected.\n"
3279 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1178
3282 #, c-format
3283 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3284 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1184
3287 msgid ""
3288 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3289 "\n"
3290 msgstr ""
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2067
3293 #, fuzzy
3294 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3295 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:1204
3298 msgid ""
3299 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3300 "\n"
3301 msgstr ""
3302
3303 #: g10/keyedit.c:1207
3304 #, fuzzy
3305 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3306 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:1278
3309 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3310 msgstr ""
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1364
3313 msgid "save and quit"
3314 msgstr "gem og afslut"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1367
3317 #, fuzzy
3318 msgid "show key fingerprint"
3319 msgstr "vis fingeraftryk"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:1368
3322 msgid "list key and user IDs"
3323 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1370
3326 msgid "select user ID N"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1371
3330 #, fuzzy
3331 msgid "select subkey N"
3332 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1372
3335 #, fuzzy
3336 msgid "check signatures"
3337 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1377
3340 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3341 msgstr ""
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1382
3344 #, fuzzy
3345 msgid "sign selected user IDs locally"
3346 msgstr "signér nøglen lokalt"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1384
3349 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3350 msgstr ""
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1386
3353 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: g10/keyedit.c:1390
3357 msgid "add a user ID"
3358 msgstr "tilføj bruger-id"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:1392
3361 #, fuzzy
3362 msgid "add a photo ID"
3363 msgstr "tilføj bruger-id"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1394
3366 #, fuzzy
3367 msgid "delete selected user IDs"
3368 msgstr "slet bruger id"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:1399
3371 #, fuzzy
3372 msgid "add a subkey"
3373 msgstr "tilføj nøgle"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1403
3376 msgid "add a key to a smartcard"
3377 msgstr ""
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1405
3380 msgid "move a key to a smartcard"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: g10/keyedit.c:1407
3384 msgid "move a backup key to a smartcard"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: g10/keyedit.c:1411
3388 #, fuzzy
3389 msgid "delete selected subkeys"
3390 msgstr "slet sekundær nøgle"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:1413
3393 #, fuzzy
3394 msgid "add a revocation key"
3395 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:1415
3398 #, fuzzy
3399 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3400 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:1417
3403 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3404 msgstr ""
3405
3406 #: g10/keyedit.c:1419
3407 msgid "flag the selected user ID as primary"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1421
3411 #, fuzzy
3412 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3413 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1424
3416 #, fuzzy
3417 msgid "list preferences (expert)"
3418 msgstr "vis præferencer"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1426
3421 #, fuzzy
3422 msgid "list preferences (verbose)"
3423 msgstr "vis præferencer"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1428
3426 #, fuzzy
3427 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3428 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:1433
3431 #, fuzzy
3432 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3433 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:1435
3436 #, fuzzy
3437 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3438 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1437
3441 msgid "change the passphrase"
3442 msgstr "ændr kodesætningen"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1441
3445 msgid "change the ownertrust"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1443
3449 #, fuzzy
3450 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3451 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:1445
3454 #, fuzzy
3455 msgid "revoke selected user IDs"
3456 msgstr "tilføj bruger-id"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:1450
3459 msgid "revoke key or selected subkeys"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1451
3463 #, fuzzy
3464 msgid "enable key"
3465 msgstr "slå nøgle til"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1452
3468 #, fuzzy
3469 msgid "disable key"
3470 msgstr "slå nøgle fra"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1453
3473 msgid "show selected photo IDs"
3474 msgstr ""
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1455
3477 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3478 msgstr ""
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1457
3481 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3482 msgstr ""
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1579
3485 #, fuzzy, c-format
3486 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3487 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1597
3490 msgid "Secret key is available.\n"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1680
3494 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1688
3498 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1707
3502 msgid ""
3503 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3504 "(lsign),\n"
3505 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3506 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1747
3510 #, fuzzy
3511 msgid "Key is revoked."
3512 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1766
3515 #, fuzzy
3516 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3517 msgstr "Vil du gerne signere? "
3518
3519 #: g10/keyedit.c:1773
3520 #, fuzzy
3521 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3522 msgstr "signér nøglen lokalt"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1782
3525 #, fuzzy, c-format
3526 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3527 msgstr "ukendt signaturklasse"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1805
3530 #, c-format
3531 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3535 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1829
3539 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3540 msgstr ""
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1831
3543 #, fuzzy
3544 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3545 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:1832
3548 #, fuzzy
3549 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3550 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:1882
3553 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3554 msgstr ""
3555
3556 #: g10/keyedit.c:1894
3557 #, fuzzy
3558 msgid "You must select exactly one key.\n"
3559 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1922
3562 msgid "Command expects a filename argument\n"
3563 msgstr ""
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1936
3566 #, fuzzy, c-format
3567 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3568 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1953
3571 #, fuzzy, c-format
3572 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3573 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1977
3576 msgid "You must select at least one key.\n"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1980
3580 #, fuzzy
3581 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3582 msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1981
3585 #, fuzzy
3586 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3587 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:2016
3590 #, fuzzy
3591 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3592 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:2017
3595 #, fuzzy
3596 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3597 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:2035
3600 #, fuzzy
3601 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3602 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:2046
3605 #, fuzzy
3606 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3607 msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
3608
3609 #: g10/keyedit.c:2048
3610 #, fuzzy
3611 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3612 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:2098
3615 msgid ""
3616 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3617 msgstr ""
3618
3619 #: g10/keyedit.c:2140
3620 #, fuzzy
3621 msgid "Set preference list to:\n"
3622 msgstr "vis præferencer"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:2146
3625 #, fuzzy
3626 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3627 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:2148
3630 #, fuzzy
3631 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3632 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:2216
3635 #, fuzzy
3636 msgid "Save changes? (y/N) "
3637 msgstr "Gem ændringer? "
3638
3639 #: g10/keyedit.c:2219
3640 #, fuzzy
3641 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3642 msgstr "Afslut uden at gemme? "
3643
3644 #: g10/keyedit.c:2229
3645 #, c-format
3646 msgid "update failed: %s\n"
3647 msgstr ""
3648
3649 #: g10/keyedit.c:2236
3650 #, c-format
3651 msgid "update secret failed: %s\n"
3652 msgstr ""
3653
3654 #: g10/keyedit.c:2243
3655 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: g10/keyedit.c:2343
3659 msgid "Digest: "
3660 msgstr ""
3661
3662 #: g10/keyedit.c:2394
3663 msgid "Features: "
3664 msgstr ""
3665
3666 #: g10/keyedit.c:2405
3667 msgid "Keyserver no-modify"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3671 msgid "Preferred keyserver: "
3672 msgstr ""
3673
3674 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3675 #, fuzzy
3676 msgid "Notations: "
3677 msgstr ""
3678 "@\n"
3679 "Indstillinger:\n"
3680 " "
3681
3682 #: g10/keyedit.c:2639
3683 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3684 msgstr ""
3685
3686 #: g10/keyedit.c:2698
3687 #, fuzzy, c-format
3688 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3689 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:2719
3692 #, fuzzy, c-format
3693 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3694 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:2725
3697 msgid "(sensitive)"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3701 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3702 #, fuzzy, c-format
3703 msgid "created: %s"
3704 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3707 #, fuzzy, c-format
3708 msgid "revoked: %s"
3709 msgstr "tilføj nøgle"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3712 #, fuzzy, c-format
3713 msgid "expired: %s"
3714 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3717 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3718 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3719 #, fuzzy, c-format
3720 msgid "expires: %s"
3721 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3722
3723 #: g10/keyedit.c:2750
3724 #, fuzzy, c-format
3725 msgid "usage: %s"
3726 msgstr "betro"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:2765
3729 #, fuzzy, c-format
3730 msgid "trust: %s"
3731 msgstr "betro"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:2769
3734 #, c-format
3735 msgid "validity: %s"
3736 msgstr ""
3737
3738 #: g10/keyedit.c:2776
3739 msgid "This key has been disabled"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3743 msgid "card-no: "
3744 msgstr ""
3745
3746 #: g10/keyedit.c:2828
3747 msgid ""
3748 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3749 "unless you restart the program.\n"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
3753 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1177 g10/trustdb.c:1697
3754 #, fuzzy
3755 msgid "revoked"
3756 msgstr "tilføj nøgle"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
3759 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:530 g10/trustdb.c:1699
3760 #, fuzzy
3761 msgid "expired"
3762 msgstr "udløb"
3763
3764 #: g10/keyedit.c:2959
3765 msgid ""
3766 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3767 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3768 msgstr ""
3769
3770 #: g10/keyedit.c:3020
3771 msgid ""
3772 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3773 "versions\n"
3774 "         of PGP to reject this key.\n"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3778 #, fuzzy
3779 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3780 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3781
3782 #: g10/keyedit.c:3031
3783 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3784 msgstr ""
3785
3786 #: g10/keyedit.c:3171
3787 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: g10/keyedit.c:3181
3791 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3792 msgstr ""
3793
3794 #: g10/keyedit.c:3185
3795 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3796 msgstr ""
3797
3798 #: g10/keyedit.c:3191
3799 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: g10/keyedit.c:3205
3803 #, c-format
3804 msgid "Deleted %d signature.\n"
3805 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
3806
3807 #: g10/keyedit.c:3206
3808 #, c-format
3809 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: g10/keyedit.c:3209
3813 msgid "Nothing deleted.\n"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1701
3817 #, fuzzy
3818 msgid "invalid"
3819 msgstr "ugyldig rustning"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:3244
3822 #, fuzzy, c-format
3823 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3824 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:3251
3827 #, fuzzy, c-format
3828 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3829 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3830
3831 #: g10/keyedit.c:3252
3832 #, fuzzy, c-format
3833 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3834 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3835
3836 #: g10/keyedit.c:3260
3837 #, fuzzy, c-format
3838 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3839 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3840
3841 #: g10/keyedit.c:3261
3842 #, fuzzy, c-format
3843 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3844 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3845
3846 #: g10/keyedit.c:3355
3847 msgid ""
3848 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3849 "cause\n"
3850 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: g10/keyedit.c:3366
3854 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: g10/keyedit.c:3386
3858 #, fuzzy
3859 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3860 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:3411
3863 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: g10/keyedit.c:3426
3867 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keyedit.c:3448
3871 #, fuzzy
3872 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3873 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:3467
3876 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3877 msgstr ""
3878
3879 #: g10/keyedit.c:3473
3880 #, fuzzy
3881 msgid ""
3882 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3883 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3884
3885 #: g10/keyedit.c:3534
3886 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: g10/keyedit.c:3540
3890 #, fuzzy
3891 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3892 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3893
3894 #: g10/keyedit.c:3544
3895 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3896 msgstr ""
3897
3898 #: g10/keyedit.c:3547
3899 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: g10/keyedit.c:3593
3903 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3904 msgstr ""
3905
3906 #: g10/keyedit.c:3609
3907 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3908 msgstr ""
3909
3910 #: g10/keyedit.c:3682
3911 #, fuzzy, c-format
3912 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3913 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3914
3915 #: g10/keyedit.c:3688
3916 #, c-format
3917 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3918 msgstr ""
3919
3920 #: g10/keyedit.c:3850
3921 #, fuzzy
3922 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3923 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3924
3925 #: g10/keyedit.c:3889 g10/keyedit.c:3999 g10/keyedit.c:4119 g10/keyedit.c:4260
3926 #, fuzzy, c-format
3927 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3928 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:4060
3931 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3932 msgstr ""
3933
3934 #: g10/keyedit.c:4140
3935 #, fuzzy
3936 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3937 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3938
3939 #: g10/keyedit.c:4141
3940 #, fuzzy
3941 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3942 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3943
3944 #: g10/keyedit.c:4203
3945 msgid "Enter the notation: "
3946 msgstr ""
3947
3948 #: g10/keyedit.c:4352
3949 #, fuzzy
3950 msgid "Proceed? (y/N) "
3951 msgstr "Overskriv (j/N)? "
3952
3953 #: g10/keyedit.c:4416
3954 #, c-format
3955 msgid "No user ID with index %d\n"
3956 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3957
3958 #: g10/keyedit.c:4474
3959 #, fuzzy, c-format
3960 msgid "No user ID with hash %s\n"
3961 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3962
3963 #: g10/keyedit.c:4501
3964 #, fuzzy, c-format
3965 msgid "No subkey with index %d\n"
3966 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3967
3968 #: g10/keyedit.c:4636
3969 #, fuzzy, c-format
3970 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3971 msgstr "bruger-id: \""
3972
3973 #: g10/keyedit.c:4639 g10/keyedit.c:4703 g10/keyedit.c:4746
3974 #, c-format
3975 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3976 msgstr ""
3977
3978 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
3979 msgid " (non-exportable)"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: g10/keyedit.c:4645
3983 #, fuzzy, c-format
3984 msgid "This signature expired on %s.\n"
3985 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3986
3987 #: g10/keyedit.c:4649
3988 #, fuzzy
3989 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3990 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3991
3992 #: g10/keyedit.c:4653
3993 #, fuzzy
3994 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3995 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3996
3997 #: g10/keyedit.c:4680
3998 #, c-format
3999 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4000 msgstr ""
4001
4002 #: g10/keyedit.c:4706
4003 #, fuzzy
4004 msgid " (non-revocable)"
4005 msgstr "signér en nøgle lokalt"
4006
4007 #: g10/keyedit.c:4713
4008 #, fuzzy, c-format
4009 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4010 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
4011
4012 #: g10/keyedit.c:4735
4013 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4014 msgstr ""
4015
4016 #: g10/keyedit.c:4755
4017 #, fuzzy
4018 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4019 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
4020
4021 #: g10/keyedit.c:4785
4022 msgid "no secret key\n"
4023 msgstr ""
4024
4025 #: g10/keyedit.c:4855
4026 #, fuzzy, c-format
4027 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4028 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4029
4030 #: g10/keyedit.c:4872
4031 #, c-format
4032 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4033 msgstr ""
4034
4035 #: g10/keyedit.c:4936
4036 #, fuzzy, c-format
4037 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4038 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4039
4040 #: g10/keyedit.c:4998
4041 #, fuzzy, c-format
4042 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4043 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4044
4045 #: g10/keyedit.c:5093
4046 #, c-format
4047 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4048 msgstr ""
4049
4050 #: g10/keygen.c:263
4051 #, fuzzy, c-format
4052 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4053 msgstr "vis præferencer"
4054
4055 #: g10/keygen.c:270
4056 #, fuzzy
4057 msgid "too many cipher preferences\n"
4058 msgstr "vis præferencer"
4059
4060 #: g10/keygen.c:272
4061 #, fuzzy
4062 msgid "too many digest preferences\n"
4063 msgstr "vis præferencer"
4064
4065 #: g10/keygen.c:274
4066 #, fuzzy
4067 msgid "too many compression preferences\n"
4068 msgstr "vis præferencer"
4069
4070 #: g10/keygen.c:399
4071 #, fuzzy, c-format
4072 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4073 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
4074
4075 #: g10/keygen.c:873
4076 #, fuzzy
4077 msgid "writing direct signature\n"
4078 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4079
4080 #: g10/keygen.c:912
4081 msgid "writing self signature\n"
4082 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4083
4084 #: g10/keygen.c:962
4085 msgid "writing key binding signature\n"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: g10/keygen.c:1123 g10/keygen.c:1237 g10/keygen.c:1242 g10/keygen.c:1375
4089 #: g10/keygen.c:2946
4090 #, fuzzy, c-format
4091 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4092 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
4093
4094 #: g10/keygen.c:1128 g10/keygen.c:1248 g10/keygen.c:1380 g10/keygen.c:2952
4095 #, fuzzy, c-format
4096 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4097 msgstr "rundet op til %u bit\n"
4098
4099 #: g10/keygen.c:1274
4100 msgid ""
4101 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4102 msgstr ""
4103
4104 #: g10/keygen.c:1490
4105 #, fuzzy
4106 msgid "Sign"
4107 msgstr "signér"
4108
4109 #: g10/keygen.c:1493
4110 msgid "Certify"
4111 msgstr ""
4112
4113 #: g10/keygen.c:1496
4114 #, fuzzy
4115 msgid "Encrypt"
4116 msgstr "kryptér data"
4117
4118 #: g10/keygen.c:1499
4119 msgid "Authenticate"
4120 msgstr ""
4121
4122 #: g10/keygen.c:1507
4123 msgid "SsEeAaQq"
4124 msgstr ""
4125
4126 #: g10/keygen.c:1526