d29dc24525f20def89fc08e683ed2521c960acf0
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "POT-Creation-Date: 2000-11-13 21:38+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2000-03-07 22:51+01:00\n"
12 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
13 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
19 msgid "yes"
20 msgstr "ja"
21
22 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
23 msgid "yY"
24 msgstr "jJ"
25
26 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
27 msgid "no"
28 msgstr "n"
29
30 #: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
31 msgid "nN"
32 msgstr "nN"
33
34 #: g10/keyedit.c:575 util/miscutil.c:309
35 msgid "quit"
36 msgstr "afslut"
37
38 #: util/miscutil.c:312
39 msgid "qQ"
40 msgstr "aA"
41
42 #: util/errors.c:55
43 msgid "general error"
44 msgstr "generel fejl"
45
46 #: util/errors.c:56
47 msgid "unknown packet type"
48 msgstr "ukendt pakketype"
49
50 #: util/errors.c:57
51 msgid "unknown version"
52 msgstr "ukendt version"
53
54 #: util/errors.c:58
55 msgid "unknown pubkey algorithm"
56 msgstr "ukendt offentlig nøglealgoritme"
57
58 #: util/errors.c:59
59 msgid "unknown digest algorithm"
60 msgstr "ukendt sammenfatningsalgoritme"
61
62 #: util/errors.c:60
63 msgid "bad public key"
64 msgstr "dårlig offentlig nøgle"
65
66 #: util/errors.c:61
67 msgid "bad secret key"
68 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
69
70 #: util/errors.c:62
71 msgid "bad signature"
72 msgstr "dårlig signatur"
73
74 #: util/errors.c:63
75 msgid "checksum error"
76 msgstr "tjeksumsfejl"
77
78 #: util/errors.c:64
79 msgid "bad passphrase"
80 msgstr "dårlig kodesætning"
81
82 #: util/errors.c:65
83 msgid "public key not found"
84 msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
85
86 #: util/errors.c:66
87 msgid "unknown cipher algorithm"
88 msgstr "ukendt cifferalgoritme "
89
90 #: util/errors.c:67
91 msgid "can't open the keyring"
92 msgstr "kan ikke åbne nøgleringen"
93
94 #: util/errors.c:68
95 msgid "invalid packet"
96 msgstr "ugyldig pakke"
97
98 #: util/errors.c:69
99 msgid "invalid armor"
100 msgstr "ugyldig rustning"
101
102 #: util/errors.c:70
103 msgid "no such user id"
104 msgstr "ikke-eksisterende bruger id"
105
106 #: util/errors.c:71
107 msgid "secret key not available"
108 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
109
110 #: util/errors.c:72
111 msgid "wrong secret key used"
112 msgstr "forkert hemmelig nøgle brugt"
113
114 #: util/errors.c:73
115 msgid "not supported"
116 msgstr "ikke understøttet"
117
118 #: util/errors.c:74
119 msgid "bad key"
120 msgstr "dårlig nøgle"
121
122 #: util/errors.c:75
123 msgid "file read error"
124 msgstr "fillæsningsfejl"
125
126 #: util/errors.c:76
127 msgid "file write error"
128 msgstr "filskrivningsfejl"
129
130 #: util/errors.c:77
131 msgid "unknown compress algorithm"
132 msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
133
134 #: util/errors.c:78
135 msgid "file open error"
136 msgstr "filåbningsfejl"
137
138 #: util/errors.c:79
139 msgid "file create error"
140 msgstr "filoprettelsesfejl"
141
142 #: util/errors.c:80
143 msgid "invalid passphrase"
144 msgstr "ugyldig kodesætning"
145
146 #: util/errors.c:81
147 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
148 msgstr "uimplementeret offentlig nøglealgoritme"
149
150 #: util/errors.c:82
151 msgid "unimplemented cipher algorithm"
152 msgstr "uimplementeret cifferalgoritme"
153
154 #: util/errors.c:83
155 msgid "unknown signature class"
156 msgstr "ukendt signaturklasse"
157
158 #: util/errors.c:84
159 msgid "trust database error"
160 msgstr "tillidsdatabasefejl"
161
162 #: util/errors.c:85
163 msgid "bad MPI"
164 msgstr "dårlig mpi"
165
166 #: util/errors.c:86
167 msgid "resource limit"
168 msgstr "resursegrænse"
169
170 #: util/errors.c:87
171 msgid "invalid keyring"
172 msgstr "ugyldig nøglering"
173
174 #: util/errors.c:88
175 msgid "bad certificate"
176 msgstr "ugyldigt certifikat"
177
178 #: util/errors.c:89
179 msgid "malformed user id"
180 msgstr "dårlig bruger-id"
181
182 #: util/errors.c:90
183 msgid "file close error"
184 msgstr "fillukningsfejl"
185
186 #: util/errors.c:91
187 msgid "file rename error"
188 msgstr "filomdøbningsfejl"
189
190 #: util/errors.c:92
191 msgid "file delete error"
192 msgstr "filsletningsfejl"
193
194 #: util/errors.c:93
195 msgid "unexpected data"
196 msgstr "uforventet data"
197
198 #: util/errors.c:94
199 msgid "timestamp conflict"
200 msgstr "tidsstempelkonflikt"
201
202 #: util/errors.c:95
203 msgid "unusable pubkey algorithm"
204 msgstr "uanvendelig offentlig nøglealgoritme"
205
206 #: util/errors.c:96
207 msgid "file exists"
208 msgstr "fil eksisterer"
209
210 #: util/errors.c:97
211 msgid "weak key"
212 msgstr "svag nøgle"
213
214 #: util/errors.c:98
215 msgid "invalid argument"
216 msgstr "ugyldigt argument"
217
218 #: util/errors.c:99
219 msgid "bad URI"
220 msgstr "ugyldig URI"
221
222 #: util/errors.c:100
223 msgid "unsupported URI"
224 msgstr "ikke-understøttet URI"
225
226 #: util/errors.c:101
227 msgid "network error"
228 msgstr "netværksfejl"
229
230 #: util/errors.c:103
231 msgid "not encrypted"
232 msgstr "ikke krypteret"
233
234 #: util/logger.c:227
235 #, c-format
236 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
237 msgstr "... dette er en fejl (%s:%d:%s)\n"
238
239 #: util/logger.c:233
240 #, c-format
241 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
242 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
243
244 #: cipher/random.c:321 g10/import.c:128 g10/keygen.c:1353
245 #, c-format
246 msgid "can't open `%s': %s\n"
247 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
248
249 #: cipher/random.c:325
250 #, fuzzy, c-format
251 msgid "can't stat `%s': %s\n"
252 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
253
254 #: cipher/random.c:330
255 #, c-format
256 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
257 msgstr ""
258
259 #: cipher/random.c:335
260 msgid "note: random_seed file is empty\n"
261 msgstr ""
262
263 #: cipher/random.c:341
264 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
265 msgstr ""
266
267 #: cipher/random.c:349
268 #, fuzzy, c-format
269 msgid "can't read `%s': %s\n"
270 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
271
272 #: cipher/random.c:387
273 msgid "note: random_seed file not updated\n"
274 msgstr ""
275
276 #: cipher/random.c:407
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "can't create `%s': %s\n"
279 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
280
281 #: cipher/random.c:414
282 #, fuzzy, c-format
283 msgid "can't write `%s': %s\n"
284 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
285
286 #: cipher/random.c:417
287 #, fuzzy, c-format
288 msgid "can't close `%s': %s\n"
289 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
290
291 #: cipher/random.c:428
292 #, c-format
293 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
294 msgstr ""
295
296 #: cipher/random.c:659
297 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
298 msgstr "ADVARSEL: bruger usikker tilfældig-nummer-generator!!!\n"
299
300 #: cipher/random.c:665
301 msgid ""
302 "The random number generator is only a kludge to let\n"
303 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
304 "\n"
305 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
306 "\n"
307 msgstr ""
308 "Den tilfældige nummer generator er kun en \"kludge\" for at\n"
309 "lade den køre - det er ikke en stærk RNG!\n"
310 "\n"
311 "BENYT IKKE DATA GENERERET AF DETTE PROGRAM!!!\n"
312 "\n"
313
314 #: cipher/rndlinux.c:126
315 #, c-format
316 msgid ""
317 "\n"
318 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
319 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
320 msgstr ""
321 "\n"
322 "Ikke nok tilfældige byte tilgængelig.  Please do some other work to give\n"
323 "the OS a chance to collect more entropy! (Kræver %d byte mere)\n"
324
325 #: gcrypt/secmem.c:77
326 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
327 msgstr "Advarsel: benytter ubeskyttet hukommelse!\n"
328
329 #: gcrypt/secmem.c:287
330 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
331 msgstr "operation er ikke mulig uden beskyttet hukommelse indlæst\n"
332
333 #: gcrypt/secmem.c:288
334 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
335 msgstr "(du kan have brugt et forkert program til denne opgave)\n"
336
337 #: g10/gpg.c:201
338 msgid ""
339 "@Commands:\n"
340 " "
341 msgstr ""
342 "@Kommandoer:\n"
343 " "
344
345 #: g10/gpg.c:203
346 msgid "|[file]|make a signature"
347 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
348
349 #: g10/gpg.c:204
350 msgid "|[file]|make a clear text signature"
351 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
352
353 #: g10/gpg.c:205
354 msgid "make a detached signature"
355 msgstr "opret en separat signatur"
356
357 #: g10/gpg.c:206
358 msgid "encrypt data"
359 msgstr "kryptér data"
360
361 #: g10/gpg.c:207
362 msgid "encryption only with symmetric cipher"
363 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
364
365 #: g10/gpg.c:208
366 msgid "store only"
367 msgstr "gem kun"
368
369 #: g10/gpg.c:209
370 msgid "decrypt data (default)"
371 msgstr "afkryptér data (standard)"
372
373 #: g10/gpg.c:210
374 msgid "verify a signature"
375 msgstr "godkend en signatur"
376
377 #: g10/gpg.c:212
378 msgid "list keys"
379 msgstr "vis nøgler"
380
381 #: g10/gpg.c:214
382 msgid "list keys and signatures"
383 msgstr "vis nøgler og signaturer"
384
385 #: g10/gpg.c:215
386 msgid "check key signatures"
387 msgstr "tjek nøglesignaturer"
388
389 #: g10/gpg.c:216
390 msgid "list keys and fingerprints"
391 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
392
393 #: g10/gpg.c:217
394 msgid "list secret keys"
395 msgstr "vis hemmelige nøgler"
396
397 #: g10/gpg.c:218
398 msgid "generate a new key pair"
399 msgstr "generér et nyt nøglepar"
400
401 #: g10/gpg.c:219
402 msgid "remove key from the public keyring"
403 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
404
405 #: g10/gpg.c:221
406 msgid "remove key from the secret keyring"
407 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
408
409 #: g10/gpg.c:222
410 msgid "sign a key"
411 msgstr "signér en nøgle"
412
413 #: g10/gpg.c:223
414 msgid "sign a key locally"
415 msgstr "signér en nøgle lokalt"
416
417 #: g10/gpg.c:224
418 msgid "sign or edit a key"
419 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
420
421 #: g10/gpg.c:225
422 msgid "generate a revocation certificate"
423 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
424
425 #: g10/gpg.c:226
426 msgid "export keys"
427 msgstr "eksportér nøgler"
428
429 #: g10/gpg.c:227
430 msgid "export keys to a key server"
431 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
432
433 #: g10/gpg.c:228
434 msgid "import keys from a key server"
435 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
436
437 #: g10/gpg.c:232
438 msgid "import/merge keys"
439 msgstr "importér/fusionér nøgler"
440
441 #: g10/gpg.c:234
442 msgid "list only the sequence of packets"
443 msgstr "vis kun pakkesekvensen"
444
445 #: g10/gpg.c:236
446 msgid "export the ownertrust values"
447 msgstr "eksportér ejertillidsværdierne"
448
449 #: g10/gpg.c:238
450 msgid "import ownertrust values"
451 msgstr "importér ejertillidsværdierne"
452
453 #: g10/gpg.c:240
454 msgid "update the trust database"
455 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
456
457 #: g10/gpg.c:242
458 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
459 msgstr "|[NAMES]|tjek tillidsdatabasen"
460
461 #: g10/gpg.c:243
462 msgid "fix a corrupted trust database"
463 msgstr "reparér en ødelagt tillidsdatabase"
464
465 #: g10/gpg.c:244
466 msgid "De-Armor a file or stdin"
467 msgstr "De-beskydt en fil el. stdin"
468
469 #: g10/gpg.c:246
470 msgid "En-Armor a file or stdin"
471 msgstr "Beskydt en fil el. stdin"
472
473 #: g10/gpg.c:248
474 msgid "|algo [files]|print message digests"
475 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
476
477 #: g10/gpg.c:253
478 msgid ""
479 "@\n"
480 "Options:\n"
481 " "
482 msgstr ""
483 "@\n"
484 "Indstillinger:\n"
485 " "
486
487 #: g10/gpg.c:255
488 msgid "create ascii armored output"
489 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
490
491 #: g10/gpg.c:257
492 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
493 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
494
495 #: g10/gpg.c:260
496 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
497 msgstr "|NAME|brug NAME som standard modtager"
498
499 #: g10/gpg.c:262
500 msgid "use the default key as default recipient"
501 msgstr "brug standard nøglen som standard modtager"
502
503 #: g10/gpg.c:266
504 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
505 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
506
507 #: g10/gpg.c:267
508 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
509 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
510
511 #: g10/gpg.c:269
512 msgid "use canonical text mode"
513 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
514
515 #: g10/gpg.c:270
516 msgid "use as output file"
517 msgstr "brug som uddatafil"
518
519 #: g10/gpg.c:271
520 msgid "verbose"
521 msgstr "meddelsom"
522
523 #: g10/gpg.c:272
524 msgid "be somewhat more quiet"
525 msgstr "vær mere stille"
526
527 #: g10/gpg.c:273
528 msgid "don't use the terminal at all"
529 msgstr "brug overhovedet ikke terminalen"
530
531 #: g10/gpg.c:274
532 msgid "force v3 signatures"
533 msgstr "tving v3 signaturer"
534
535 #: g10/gpg.c:275
536 msgid "always use a MDC for encryption"
537 msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
538
539 #: g10/gpg.c:276
540 msgid "do not make any changes"
541 msgstr "lav ingen ændringer"
542
543 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
544 #: g10/gpg.c:278
545 msgid "use the gpg-agent"
546 msgstr ""
547
548 #: g10/gpg.c:279
549 msgid "batch mode: never ask"
550 msgstr "kørselsmodus: spørg aldrig"
551
552 #: g10/gpg.c:280
553 msgid "assume yes on most questions"
554 msgstr "forvent ja til de fleste sprøgsmål"
555
556 #: g10/gpg.c:281
557 msgid "assume no on most questions"
558 msgstr "forvent nej til de fleste sprøgsmål"
559
560 #: g10/gpg.c:282
561 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
562 msgstr "tilføj denne nøglering til nøgleringslisten"
563
564 #: g10/gpg.c:283
565 msgid "add this secret keyring to the list"
566 msgstr "tilføj denne hemmeligenøglering til listen"
567
568 #: g10/gpg.c:284
569 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
570 msgstr "|NAME|brug NAME som standard hemmelignøgle"
571
572 #: g10/gpg.c:285
573 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
574 msgstr "|HOST|brug denne nøgletjener til at slå nøgler op"
575
576 #: g10/gpg.c:286
577 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
578 msgstr "|NAME|sæt terminal karaktersæt til NAME"
579
580 #: g10/gpg.c:287
581 msgid "read options from file"
582 msgstr "læs indstillinger fra fil"
583
584 #: g10/gpg.c:291
585 msgid "|FD|write status info to this FD"
586 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
587
588 #: g10/gpg.c:296
589 msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
590 msgstr ""
591
592 #: g10/gpg.c:297
593 msgid "|FILE|load extension module FILE"
594 msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
595
596 #: g10/gpg.c:298
597 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
598 msgstr "emulér modusen beskrevet i RFC1991"
599
600 #: g10/gpg.c:299
601 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
602 msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
603
604 #: g10/gpg.c:300
605 msgid "|N|use passphrase mode N"
606 msgstr "|N|brug pasfrasemodus N"
607
608 #: g10/gpg.c:302
609 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
610 msgstr "|NAME|brug meddelelses resuméalgoritme NAME for pasfrase"
611
612 #: g10/gpg.c:304
613 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
614 msgstr "|NAME|brug cifrealgoritme NAME for pasfrase"
615
616 #: g10/gpg.c:305
617 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
618 msgstr "|NAME|brug cifferalgoritme NAME"
619
620 #: g10/gpg.c:306
621 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
622 msgstr "|NAME|brug meddelelsesresumé algoritme NAME"
623
624 #: g10/gpg.c:307
625 msgid "|N|use compress algorithm N"
626 msgstr "|N|brug kompresalgoritme N"
627
628 #: g10/gpg.c:308
629 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
630 msgstr ""
631
632 #: g10/gpg.c:309
633 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
634 msgstr "|NAME=VALUE|brug denne notationsdata"
635
636 #: g10/gpg.c:312
637 msgid ""
638 "@\n"
639 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
640 msgstr ""
641
642 #: g10/gpg.c:315
643 msgid ""
644 "@\n"
645 "Examples:\n"
646 "\n"
647 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
648 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
649 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
650 " --list-keys [names]        show keys\n"
651 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
652 msgstr ""
653 "@\n"
654 "Eksempler:\n"
655 "\n"
656 " -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
657 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
658 " --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
659 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
660 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
661
662 #: g10/gpg.c:417
663 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
664 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
665
666 #: g10/gpg.c:421
667 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
668 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
669
670 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
671 #: g10/gpg.c:424
672 msgid ""
673 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
674 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
675 "default operation depends on the input data\n"
676 msgstr ""
677 "Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
678 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
679 "standard operation afhænger af inddata\n"
680
681 #: g10/gpg.c:431
682 msgid ""
683 "\n"
684 "Supported algorithms:\n"
685 msgstr ""
686 "\n"
687 "Understøttede algoritmer:\n"
688
689 #: g10/gpg.c:537
690 msgid "usage: gpg [options] "
691 msgstr "brug: gpg [flag] "
692
693 #: g10/gpg.c:595
694 msgid "conflicting commands\n"
695 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
696
697 #: g10/gpg.c:651
698 #, c-format
699 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
700 msgstr ""
701
702 #: g10/gpg.c:743
703 #, c-format
704 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
705 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
706
707 #: g10/gpg.c:747
708 #, c-format
709 msgid "option file `%s': %s\n"
710 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
711
712 #: g10/gpg.c:754
713 #, c-format
714 msgid "reading options from `%s'\n"
715 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
716
717 #: g10/gpg.c:946
718 #, c-format
719 msgid "%s is not a valid character set\n"
720 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
721
722 #: g10/gpg.c:1016
723 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
724 msgstr ""
725
726 #: g10/gpg.c:1019 g10/gpg.c:1028
727 #, c-format
728 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
729 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
730
731 #: g10/gpg.c:1021
732 #, c-format
733 msgid "%s not allowed with %s!\n"
734 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
735
736 #: g10/gpg.c:1024
737 #, c-format
738 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
739 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
740
741 #: g10/gpg.c:1044 g10/gpg.c:1056
742 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
743 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
744
745 #: g10/gpg.c:1050 g10/gpg.c:1062
746 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
747 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
748
749 #: g10/gpg.c:1066
750 msgid "the given policy URL is invalid\n"
751 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
752
753 #: g10/gpg.c:1069
754 #, c-format
755 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
756 msgstr ""
757
758 #: g10/gpg.c:1071
759 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
760 msgstr ""
761
762 #: g10/gpg.c:1073
763 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
764 msgstr ""
765
766 #: g10/gpg.c:1075
767 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
768 msgstr ""
769
770 #: g10/gpg.c:1078
771 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
772 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
773
774 #: g10/gpg.c:1082
775 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
776 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
777
778 # er det klogt at oversætte TrustDB?
779 #: g10/gpg.c:1171
780 #, c-format
781 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
782 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
783
784 #: g10/gpg.c:1177
785 msgid "--store [filename]"
786 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
787
788 #: g10/gpg.c:1184
789 msgid "--symmetric [filename]"
790 msgstr "--symmetric [filnavn]"
791
792 #: g10/gpg.c:1192
793 msgid "--encrypt [filename]"
794 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
795
796 #: g10/gpg.c:1205
797 msgid "--sign [filename]"
798 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
799
800 #: g10/gpg.c:1218
801 msgid "--sign --encrypt [filename]"
802 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
803
804 #: g10/gpg.c:1232
805 msgid "--clearsign [filename]"
806 msgstr "--clearsign [filnavn]"
807
808 #: g10/gpg.c:1249
809 msgid "--decrypt [filename]"
810 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
811
812 #: g10/gpg.c:1257
813 msgid "--sign-key user-id"
814 msgstr "--sign-key bruger-id"
815
816 #: g10/gpg.c:1265
817 msgid "--lsign-key user-id"
818 msgstr "--lsign-key bruger-id"
819
820 #: g10/gpg.c:1273
821 msgid "--edit-key user-id [commands]"
822 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
823
824 #: g10/gpg.c:1289
825 msgid "--delete-secret-key user-id"
826 msgstr "--delete-secret-key bruger-id"
827
828 #: g10/gpg.c:1292
829 msgid "--delete-key user-id"
830 msgstr "--delete-key bruger-id"
831
832 #: g10/encode.c:314 g10/gpg.c:1329 g10/sign.c:543
833 #, c-format
834 msgid "can't open %s: %s\n"
835 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
836
837 #: g10/gpg.c:1344
838 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
839 msgstr "-k[v][v][v][c] [bruger-id] [nøglering]"
840
841 #: g10/gpg.c:1410
842 #, c-format
843 msgid "dearmoring failed: %s\n"
844 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
845
846 #: g10/gpg.c:1418
847 #, c-format
848 msgid "enarmoring failed: %s\n"
849 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
850
851 #: g10/gpg.c:1495 g10/gpg.c:1516
852 #, c-format
853 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
854 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
855
856 #: g10/gpg.c:1601
857 msgid "[filename]"
858 msgstr "[filnavn]"
859
860 #: g10/gpg.c:1605
861 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
862 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
863
864 #: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1608 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
865 #, c-format
866 msgid "can't open `%s'\n"
867 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
868
869 #: g10/gpg.c:1786
870 msgid ""
871 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
872 msgstr ""
873 "første bogstav af en notationsnavn skal være et bogstave eller en "
874 "understregning\n"
875
876 #: g10/gpg.c:1792
877 msgid ""
878 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
879 "with an '='\n"
880 msgstr ""
881
882 #: g10/gpg.c:1798
883 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
884 msgstr ""
885
886 #: g10/gpg.c:1806
887 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
888 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
889
890 #: g10/armor.c:302
891 #, c-format
892 msgid "armor: %s\n"
893 msgstr "panser: %s\n"
894
895 #: g10/armor.c:331
896 msgid "invalid armor header: "
897 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
898
899 #: g10/armor.c:338
900 msgid "armor header: "
901 msgstr "panserhoved: "
902
903 #: g10/armor.c:349
904 msgid "invalid clearsig header\n"
905 msgstr ""
906
907 #: g10/armor.c:401
908 msgid "nested clear text signatures\n"
909 msgstr ""
910
911 #: g10/armor.c:525
912 msgid "invalid dash escaped line: "
913 msgstr ""
914
915 #: g10/armor.c:537
916 msgid "unexpected armor:"
917 msgstr "uforventet beskyttelse:"
918
919 #: g10/armor.c:654
920 #, c-format
921 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
922 msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
923
924 #: g10/armor.c:697
925 msgid "premature eof (no CRC)\n"
926 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
927
928 #: g10/armor.c:731
929 msgid "premature eof (in CRC)\n"
930 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
931
932 #: g10/armor.c:735
933 msgid "malformed CRC\n"
934 msgstr "dårlig CRC\n"
935
936 #: g10/armor.c:739
937 #, c-format
938 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
939 msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
940
941 #: g10/armor.c:756
942 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
943 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
944
945 #: g10/armor.c:760
946 msgid "error in trailer line\n"
947 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
948
949 #: g10/armor.c:912
950 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
951 msgstr ""
952
953 #: g10/armor.c:1033
954 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
955 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
956
957 #: g10/armor.c:1038
958 #, c-format
959 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
960 msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
961
962 #: g10/armor.c:1042
963 msgid ""
964 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
965 msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
966
967 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
968 #. * data is properly aligned with the user ID
969 #: g10/keyedit.c:1182 g10/pkclist.c:54
970 msgid "             Fingerprint:"
971 msgstr "             Fingeraftryk:"
972
973 #: g10/pkclist.c:81
974 msgid "Fingerprint:"
975 msgstr "Fingeraftryk:"
976
977 #: g10/pkclist.c:117
978 msgid "No reason specified"
979 msgstr ""
980
981 #: g10/pkclist.c:119
982 #, fuzzy
983 msgid "Key is superseeded"
984 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
985
986 #: g10/pkclist.c:121
987 msgid "Key has been compromised"
988 msgstr ""
989
990 #: g10/pkclist.c:123
991 msgid "Key is no longer used"
992 msgstr ""
993
994 #: g10/pkclist.c:125
995 msgid "User ID is no longer valid"
996 msgstr ""
997
998 #: g10/pkclist.c:129
999 msgid "Reason for revocation: "
1000 msgstr ""
1001
1002 #: g10/pkclist.c:146
1003 msgid "Revocation comment: "
1004 msgstr ""
1005
1006 #. a string with valid answers
1007 #: g10/pkclist.c:304
1008 msgid "sSmMqQ"
1009 msgstr "sSmMqQ"
1010
1011 #: g10/pkclist.c:308
1012 #, c-format
1013 msgid ""
1014 "No trust value assigned to %lu:\n"
1015 "%4u%c/%08lX %s \""
1016 msgstr ""
1017 "Ingen tillidsværdi tildelt til %lu:\n"
1018 "%4u%c/%08lX %s \""
1019
1020 #: g10/pkclist.c:320
1021 msgid ""
1022 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1023 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1024 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1025 "\n"
1026 " 1 = Don't know\n"
1027 " 2 = I do NOT trust\n"
1028 " 3 = I trust marginally\n"
1029 " 4 = I trust fully\n"
1030 " s = please show me more information\n"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: g10/pkclist.c:329
1034 msgid " m = back to the main menu\n"
1035 msgstr " m = tilbage til hovedmenu\n"
1036
1037 #: g10/pkclist.c:331
1038 msgid " q = quit\n"
1039 msgstr " q = afslut\n"
1040
1041 #: g10/pkclist.c:337
1042 msgid "Your decision? "
1043 msgstr "Dit valg? "
1044
1045 #: g10/pkclist.c:359
1046 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: g10/pkclist.c:430
1050 msgid ""
1051 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1052 "can assign some missing owner trust values.\n"
1053 "\n"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: g10/pkclist.c:436
1057 msgid ""
1058 "No path leading to one of our keys found.\n"
1059 "\n"
1060 msgstr ""
1061
1062 #: g10/pkclist.c:438
1063 msgid ""
1064 "No certificates with undefined trust found.\n"
1065 "\n"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: g10/pkclist.c:440
1069 msgid ""
1070 "No trust values changed.\n"
1071 "\n"
1072 msgstr "Ingen tillidsværdier er ændret.\n"
1073
1074 #: g10/pkclist.c:458
1075 #, c-format
1076 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1077 msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
1078
1079 #: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
1080 msgid "Use this key anyway? "
1081 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
1082
1083 #: g10/pkclist.c:470
1084 #, c-format
1085 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1086 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
1087
1088 #: g10/pkclist.c:513
1089 #, c-format
1090 msgid "%08lX: key has expired\n"
1091 msgstr "%08lX: nøgle er udløbet\n"
1092
1093 #: g10/pkclist.c:519
1094 #, c-format
1095 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1096 msgstr "%08lX: ignen info til at udregne en tillidssandsynlighed\n"
1097
1098 #: g10/pkclist.c:534
1099 #, c-format
1100 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1101 msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
1102
1103 #: g10/pkclist.c:540
1104 #, c-format
1105 msgid ""
1106 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1107 "but it is accepted anyway\n"
1108 msgstr ""
1109
1110 #: g10/pkclist.c:546
1111 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1112 msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert ejeren\n"
1113
1114 #: g10/pkclist.c:551
1115 msgid "This key belongs to us\n"
1116 msgstr "Denne nøgle tilhører os\n"
1117
1118 #: g10/pkclist.c:594
1119 msgid ""
1120 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1121 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1122 "the next question with yes\n"
1123 "\n"
1124 msgstr ""
1125
1126 #: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
1127 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1128 msgstr "ADVARSEL: Bruger nøgle uden tillid!\n"
1129
1130 #: g10/pkclist.c:652
1131 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1132 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
1133
1134 #: g10/pkclist.c:653
1135 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1136 msgstr "         Dette kan betyde at signaturen er forfalsket.\n"
1137
1138 #: g10/pkclist.c:658
1139 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1140 msgstr "ADVARSEL: Denne undernøgle er blevet tilbagekaldt af dens ejer!\n"
1141
1142 #: g10/pkclist.c:680
1143 msgid "Note: This key has expired!\n"
1144 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
1145
1146 #: g10/pkclist.c:688
1147 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/pkclist.c:690
1151 msgid ""
1152 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1153 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1154
1155 #: g10/pkclist.c:707
1156 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1157 msgstr "ADVARSEL: Vi tror IKKE på denne nøgle!\n"
1158
1159 #: g10/pkclist.c:708
1160 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1161 msgstr "         Signaturen er formentlig FORFALSKET.\n"
1162
1163 #: g10/pkclist.c:715
1164 msgid ""
1165 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1166 msgstr ""
1167
1168 #: g10/pkclist.c:718
1169 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1170 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører ejeren.\n"
1171
1172 #: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:970 g10/pkclist.c:1016
1173 #, c-format
1174 msgid "%s: skipped: %s\n"
1175 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1176
1177 #: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:998
1178 #, c-format
1179 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1180 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
1181
1182 #: g10/pkclist.c:855
1183 msgid ""
1184 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1185 "\n"
1186 msgstr ""
1187 "Du angav ikke en bruger-id. (du kan bruge \"-r\")\n"
1188 "\n"
1189
1190 #: g10/pkclist.c:865
1191 msgid "Enter the user ID: "
1192 msgstr "Indtast bruger-id: "
1193
1194 #: g10/pkclist.c:877
1195 msgid "No such user ID.\n"
1196 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
1197
1198 #: g10/pkclist.c:883
1199 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1200 msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt som standard modtager\n"
1201
1202 #: g10/pkclist.c:906
1203 msgid "Public key is disabled.\n"
1204 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
1205
1206 #: g10/pkclist.c:913
1207 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1208 msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt med --encrypt-to\n"
1209
1210 #: g10/pkclist.c:944
1211 #, c-format
1212 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1213 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
1214
1215 #: g10/pkclist.c:979
1216 #, c-format
1217 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1218 msgstr "%s: fejl ved undersøgelse af nøgle: %s\n"
1219
1220 #: g10/pkclist.c:984
1221 #, c-format
1222 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1223 msgstr "%s: udelod: offentlignøgle er slået fra\n"
1224
1225 #: g10/pkclist.c:1022
1226 msgid "no valid addressees\n"
1227 msgstr "ingen gyldige adresser\n"
1228
1229 #: g10/keygen.c:179
1230 msgid "writing self signature\n"
1231 msgstr "skriver selvsignatur\n"
1232
1233 #: g10/keygen.c:217
1234 msgid "writing key binding signature\n"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: g10/keygen.c:311 g10/keygen.c:421 g10/keygen.c:531
1238 #, fuzzy, c-format
1239 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1240 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1241
1242 #: g10/keygen.c:316 g10/keygen.c:426 g10/keygen.c:536
1243 #, fuzzy, c-format
1244 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1245 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1246
1247 #: g10/keygen.c:635
1248 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1249 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
1250
1251 #: g10/keygen.c:637
1252 #, c-format
1253 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1254 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
1255
1256 #: g10/keygen.c:638
1257 #, c-format
1258 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1259 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
1260
1261 #: g10/keygen.c:640
1262 #, c-format
1263 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1264 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1265
1266 #: g10/keygen.c:641
1267 #, c-format
1268 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1269 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1270
1271 #: g10/keygen.c:643
1272 #, fuzzy, c-format
1273 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1274 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1275
1276 #: g10/keygen.c:647
1277 msgid "Your selection? "
1278 msgstr "Dit valg? "
1279
1280 #: g10/keygen.c:658 g10/keygen.c:666
1281 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1282 msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
1283
1284 #: g10/keygen.c:680
1285 msgid "Invalid selection.\n"
1286 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1287
1288 #: g10/keygen.c:692
1289 #, c-format
1290 msgid ""
1291 "About to generate a new %s keypair.\n"
1292 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1293 "              default keysize is 1024 bits\n"
1294 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: g10/keygen.c:699
1298 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1299 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
1300
1301 #: g10/keygen.c:704
1302 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1303 msgstr "DSA tillader kun nøglestørrelser fra 512 til 1024\n"
1304
1305 #: g10/keygen.c:706
1306 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1307 msgstr ""
1308
1309 #: g10/keygen.c:708
1310 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1311 msgstr ""
1312
1313 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1314 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1315 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1316 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1317 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1318 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1319 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1320 #. * do whatever you want.
1321 #: g10/keygen.c:719
1322 #, c-format
1323 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1324 msgstr ""
1325
1326 #: g10/keygen.c:724
1327 msgid ""
1328 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1329 "computations take REALLY long!\n"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: g10/keygen.c:727
1333 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1334 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
1335
1336 #: g10/keygen.c:728
1337 msgid ""
1338 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1339 "vulnerable to attacks!\n"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: g10/keygen.c:736
1343 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1344 msgstr ""
1345
1346 #: g10/keygen.c:742
1347 #, c-format
1348 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1349 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1350
1351 #: g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:749
1352 #, c-format
1353 msgid "rounded up to %u bits\n"
1354 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1355
1356 #: g10/keygen.c:797
1357 msgid ""
1358 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1359 "         0 = key does not expire\n"
1360 "      <n>  = key expires in n days\n"
1361 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1362 "      <n>m = key expires in n months\n"
1363 "      <n>y = key expires in n years\n"
1364 msgstr ""
1365
1366 #: g10/keygen.c:812
1367 msgid "Key is valid for? (0) "
1368 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
1369
1370 #: g10/keygen.c:817
1371 msgid "invalid value\n"
1372 msgstr "ugyldig værdi\n"
1373
1374 #: g10/keygen.c:822
1375 msgid "Key does not expire at all\n"
1376 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
1377
1378 #. print the date when the key expires
1379 #: g10/keygen.c:828
1380 #, c-format
1381 msgid "Key expires at %s\n"
1382 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
1383
1384 #: g10/keygen.c:831
1385 msgid ""
1386 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1387 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1388 msgstr ""
1389
1390 # virker j automatisk istedetfor y?
1391 #: g10/keygen.c:836
1392 msgid "Is this correct (y/n)? "
1393 msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
1394
1395 #: g10/keygen.c:879
1396 msgid ""
1397 "\n"
1398 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1399 "id\n"
1400 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1401 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1402 "\n"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/keygen.c:891
1406 msgid "Real name: "
1407 msgstr "Rigtige navn: "
1408
1409 #: g10/keygen.c:899
1410 msgid "Invalid character in name\n"
1411 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
1412
1413 #: g10/keygen.c:901
1414 msgid "Name may not start with a digit\n"
1415 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
1416
1417 #: g10/keygen.c:903
1418 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1419 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
1420
1421 #: g10/keygen.c:911
1422 msgid "Email address: "
1423 msgstr "Epostadresse: "
1424
1425 #: g10/keygen.c:922
1426 msgid "Not a valid email address\n"
1427 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
1428
1429 #: g10/keygen.c:930
1430 msgid "Comment: "
1431 msgstr "Kommentar: "
1432
1433 #: g10/keygen.c:936
1434 msgid "Invalid character in comment\n"
1435 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
1436
1437 #: g10/keygen.c:961
1438 #, c-format
1439 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1440 msgstr "Du bruger '%s' tegnsættet.\n"
1441
1442 #: g10/keygen.c:967
1443 #, c-format
1444 msgid ""
1445 "You selected this USER-ID:\n"
1446 "    \"%s\"\n"
1447 "\n"
1448 msgstr ""
1449 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
1450 "    \"%s\"\n"
1451 "\n"
1452
1453 #: g10/keygen.c:971
1454 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1455 msgstr ""
1456
1457 #: g10/keygen.c:976
1458 msgid "NnCcEeOoQq"
1459 msgstr "NnCcEeOoQq"
1460
1461 #: g10/keygen.c:986
1462 #, fuzzy
1463 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1464 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1465
1466 #: g10/keygen.c:987
1467 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1468 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1469
1470 #: g10/keygen.c:1006
1471 msgid "Please correct the error first\n"
1472 msgstr ""
1473
1474 #: g10/keygen.c:1044
1475 msgid ""
1476 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1477 "\n"
1478 msgstr ""
1479 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
1480 "\n"
1481
1482 #: g10/keyedit.c:463 g10/keygen.c:1052
1483 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1484 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
1485
1486 #: g10/keygen.c:1058
1487 msgid ""
1488 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1489 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1490 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1491 "\n"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: g10/keygen.c:1079
1495 msgid ""
1496 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1497 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1498 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1499 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/keygen.c:1528
1503 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1504 msgstr "DSA nøglepar vil have 1024 bit.\n"
1505
1506 #: g10/keygen.c:1571
1507 msgid "Key generation canceled.\n"
1508 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
1509
1510 #: g10/keygen.c:1668
1511 #, fuzzy, c-format
1512 msgid "writing public key to `%s'\n"
1513 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
1514
1515 #: g10/keygen.c:1669
1516 #, fuzzy, c-format
1517 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1518 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1519
1520 #: g10/keygen.c:1761
1521 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1522 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og signeret.\n"
1523
1524 #: g10/keygen.c:1766
1525 msgid ""
1526 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1527 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1528 msgstr ""
1529
1530 #: g10/keygen.c:1779 g10/keygen.c:1880
1531 #, c-format
1532 msgid "Key generation failed: %s\n"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: g10/keygen.c:1823 g10/sig-check.c:297 g10/sign.c:169
1536 #, c-format
1537 msgid ""
1538 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1539 msgstr ""
1540
1541 #: g10/keygen.c:1825 g10/sig-check.c:299 g10/sign.c:171
1542 #, c-format
1543 msgid ""
1544 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1545 msgstr ""
1546
1547 #: g10/keygen.c:1858
1548 msgid "Really create? "
1549 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
1550
1551 #: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:179 g10/openfile.c:289 g10/tdbio.c:454
1552 #: g10/tdbio.c:515
1553 #, c-format
1554 msgid "%s: can't open: %s\n"
1555 msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
1556
1557 #: g10/encode.c:164
1558 #, c-format
1559 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1560 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
1561
1562 #: g10/encode.c:222 g10/encode.c:354
1563 #, c-format
1564 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1565 msgstr "%s: ADVARSEL: tom fil\n"
1566
1567 #: g10/encode.c:320
1568 #, c-format
1569 msgid "reading from `%s'\n"
1570 msgstr "læser fra '%s'\n"
1571
1572 #: g10/encode.c:527
1573 #, c-format
1574 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1575 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
1576
1577 #: g10/delkey.c:64 g10/export.c:153 g10/keyedit.c:94
1578 #, c-format
1579 msgid "%s: user not found: %s\n"
1580 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
1581
1582 #: g10/export.c:164
1583 #, c-format
1584 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1585 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1586
1587 #: g10/export.c:175
1588 #, fuzzy, c-format
1589 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1590 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1591
1592 #: g10/export.c:225
1593 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1594 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1595
1596 #: g10/getkey.c:212
1597 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1598 msgstr ""
1599
1600 #: g10/getkey.c:445
1601 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1602 msgstr ""
1603
1604 #: g10/getkey.c:2189
1605 #, c-format
1606 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1607 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
1608
1609 #: g10/getkey.c:2230 g10/trustdb.c:578
1610 #, c-format
1611 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1612 msgstr ""
1613
1614 #: g10/getkey.c:2513
1615 #, fuzzy
1616 msgid "[User id not found]"
1617 msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
1618
1619 #: g10/import.c:182
1620 #, c-format
1621 msgid "skipping block of type %d\n"
1622 msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
1623
1624 #: g10/import.c:189 g10/trustdb.c:1817 g10/trustdb.c:1858
1625 #, c-format
1626 msgid "%lu keys so far processed\n"
1627 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
1628
1629 #: g10/import.c:194
1630 #, c-format
1631 msgid "error reading `%s': %s\n"
1632 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1633
1634 #: g10/import.c:204
1635 #, c-format
1636 msgid "Total number processed: %lu\n"
1637 msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
1638
1639 #: g10/import.c:206
1640 #, fuzzy, c-format
1641 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1642 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
1643
1644 #: g10/import.c:209
1645 #, c-format
1646 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1647 msgstr ""
1648
1649 #: g10/import.c:211
1650 #, c-format
1651 msgid "              imported: %lu"
1652 msgstr "           importerede: %lu"
1653
1654 #: g10/import.c:217
1655 #, c-format
1656 msgid "             unchanged: %lu\n"
1657 msgstr "              uændrede: %lu\n"
1658
1659 #: g10/import.c:219
1660 #, c-format
1661 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1662 msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
1663
1664 #: g10/import.c:221
1665 #, c-format
1666 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1667 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
1668
1669 #: g10/import.c:223
1670 #, c-format
1671 msgid "        new signatures: %lu\n"
1672 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
1673
1674 #: g10/import.c:225
1675 #, c-format
1676 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1677 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
1678
1679 #: g10/import.c:227
1680 #, c-format
1681 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1682 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
1683
1684 #: g10/import.c:229
1685 #, c-format
1686 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1687 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
1688
1689 #: g10/import.c:231
1690 #, c-format
1691 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1692 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
1693
1694 #: g10/import.c:389 g10/import.c:568
1695 #, c-format
1696 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1697 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
1698
1699 #: g10/import.c:403
1700 #, c-format
1701 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1702 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
1703
1704 #: g10/import.c:405
1705 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1706 msgstr ""
1707
1708 #: g10/import.c:416 g10/import.c:624
1709 #, c-format
1710 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1711 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
1712
1713 #: g10/import.c:421
1714 #, fuzzy, c-format
1715 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
1716 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1717
1718 #: g10/import.c:429 g10/openfile.c:231 g10/sign.c:440 g10/sign.c:695
1719 #, c-format
1720 msgid "writing to `%s'\n"
1721 msgstr "skriver til `%s'\n"
1722
1723 #: g10/import.c:433 g10/import.c:480 g10/import.c:578 g10/import.c:667
1724 #, fuzzy, c-format
1725 msgid "error writing key: %s\n"
1726 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1727
1728 #: g10/import.c:436
1729 #, c-format
1730 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1731 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
1732
1733 #: g10/import.c:453
1734 #, c-format
1735 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1736 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
1737
1738 #: g10/import.c:462 g10/import.c:632
1739 #, c-format
1740 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1741 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
1742
1743 #: g10/import.c:484
1744 #, c-format
1745 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: g10/import.c:487
1749 #, c-format
1750 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1751 msgstr ""
1752
1753 #: g10/import.c:490
1754 #, c-format
1755 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1756 msgstr ""
1757
1758 #: g10/import.c:493
1759 #, c-format
1760 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1761 msgstr ""
1762
1763 #: g10/import.c:496
1764 #, c-format
1765 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: g10/import.c:499
1769 #, c-format
1770 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: g10/import.c:509
1774 #, c-format
1775 msgid "key %08lX: not changed\n"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: g10/import.c:581
1779 #, c-format
1780 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1781 msgstr ""
1782
1783 #. we can't merge secret keys
1784 #: g10/import.c:585
1785 #, c-format
1786 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1787 msgstr ""
1788
1789 #: g10/import.c:590
1790 #, c-format
1791 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: g10/import.c:618
1795 #, c-format
1796 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: g10/import.c:643
1800 #, c-format
1801 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1802 msgstr ""
1803
1804 #: g10/import.c:670
1805 #, c-format
1806 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: g10/import.c:712
1810 #, c-format
1811 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: g10/import.c:719 g10/import.c:743
1815 #, c-format
1816 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: g10/import.c:720
1820 #, c-format
1821 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: g10/import.c:735
1825 #, c-format
1826 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1827 msgstr ""
1828
1829 #: g10/import.c:744
1830 #, c-format
1831 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1832 msgstr ""
1833
1834 #: g10/import.c:771
1835 #, c-format
1836 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1837 msgstr ""
1838
1839 #: g10/import.c:800
1840 #, c-format
1841 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1842 msgstr ""
1843
1844 #: g10/import.c:823
1845 #, c-format
1846 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1847 msgstr ""
1848
1849 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
1850 #. * to import non-exportable signature when we have the
1851 #. * the secret key used to create this signature - it
1852 #. * seems that this makes sense
1853 #: g10/import.c:848
1854 #, c-format
1855 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1856 msgstr ""
1857
1858 #: g10/import.c:857
1859 #, c-format
1860 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1861 msgstr ""
1862
1863 #: g10/import.c:865
1864 #, c-format
1865 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: g10/import.c:965
1869 #, c-format
1870 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
1871 msgstr ""
1872
1873 #: g10/import.c:1016
1874 #, c-format
1875 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: g10/import.c:1130 g10/import.c:1183
1879 #, c-format
1880 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: g10/keyedit.c:150
1884 msgid "[revocation]"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: g10/keyedit.c:151
1888 msgid "[self-signature]"
1889 msgstr "[selv-signatur]"
1890
1891 #: g10/keyedit.c:215
1892 msgid "1 bad signature\n"
1893 msgstr "1 dårlig signature\n"
1894
1895 #: g10/keyedit.c:217
1896 #, c-format
1897 msgid "%d bad signatures\n"
1898 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
1899
1900 #: g10/keyedit.c:219
1901 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: g10/keyedit.c:221
1905 #, c-format
1906 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
1907 msgstr ""
1908
1909 #: g10/keyedit.c:223
1910 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
1911 msgstr ""
1912
1913 #: g10/keyedit.c:225
1914 #, c-format
1915 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: g10/keyedit.c:227
1919 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
1920 msgstr ""
1921
1922 #: g10/keyedit.c:229
1923 #, c-format
1924 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
1925 msgstr ""
1926
1927 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
1928 #. * case we should allow to sign it again.
1929 #: g10/keyedit.c:311
1930 #, c-format
1931 msgid "Already signed by key %08lX\n"
1932 msgstr ""
1933
1934 #: g10/keyedit.c:319
1935 #, c-format
1936 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: g10/keyedit.c:328
1940 msgid ""
1941 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
1942 "with your key: \""
1943 msgstr ""
1944
1945 #: g10/keyedit.c:337
1946 msgid ""
1947 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
1948 "\n"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: g10/keyedit.c:342
1952 msgid "Really sign? "
1953 msgstr "Vil du gerne signere? "
1954
1955 #: g10/keyedit.c:368 g10/keyedit.c:1864 g10/keyedit.c:1926 g10/sign.c:193
1956 #, c-format
1957 msgid "signing failed: %s\n"
1958 msgstr "signering fejlede: %s\n"
1959
1960 #: g10/keyedit.c:422
1961 msgid "This key is not protected.\n"
1962 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
1963
1964 #: g10/keyedit.c:426
1965 #, fuzzy
1966 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
1967 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
1968
1969 #: g10/keyedit.c:430
1970 msgid "Key is protected.\n"
1971 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
1972
1973 #: g10/keyedit.c:450
1974 #, c-format
1975 msgid "Can't edit this key: %s\n"
1976 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
1977
1978 #: g10/keyedit.c:455
1979 msgid ""
1980 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
1981 "\n"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: g10/keyedit.c:467
1985 msgid ""
1986 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1987 "\n"
1988 msgstr ""
1989
1990 #: g10/keyedit.c:470
1991 msgid "Do you really want to do this? "
1992 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
1993
1994 #: g10/keyedit.c:534
1995 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: g10/keyedit.c:575
1999 msgid "quit this menu"
2000 msgstr "afslut denne menu"
2001
2002 #: g10/keyedit.c:576
2003 msgid "q"
2004 msgstr "a"
2005
2006 #: g10/keyedit.c:577
2007 msgid "save"
2008 msgstr "gem"
2009
2010 #: g10/keyedit.c:577
2011 msgid "save and quit"
2012 msgstr "gem og afslut"
2013
2014 #: g10/keyedit.c:578
2015 msgid "help"
2016 msgstr "hjælp"
2017
2018 #: g10/keyedit.c:578
2019 msgid "show this help"
2020 msgstr "vis denne hjælp"
2021
2022 #: g10/keyedit.c:580
2023 msgid "fpr"
2024 msgstr "fpr"
2025
2026 #: g10/keyedit.c:580
2027 msgid "show fingerprint"
2028 msgstr "vis fingeraftryk"
2029
2030 #: g10/keyedit.c:581
2031 msgid "list"
2032 msgstr "vis"
2033
2034 #: g10/keyedit.c:581
2035 msgid "list key and user IDs"
2036 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
2037
2038 #: g10/keyedit.c:582
2039 msgid "l"
2040 msgstr "l"
2041
2042 #: g10/keyedit.c:583
2043 msgid "uid"
2044 msgstr "uid"
2045
2046 #: g10/keyedit.c:583
2047 msgid "select user ID N"
2048 msgstr ""
2049
2050 #: g10/keyedit.c:584
2051 msgid "key"
2052 msgstr "nøgle"
2053
2054 #: g10/keyedit.c:584
2055 msgid "select secondary key N"
2056 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
2057
2058 #: g10/keyedit.c:585
2059 msgid "check"
2060 msgstr "tjek"
2061
2062 #: g10/keyedit.c:585
2063 msgid "list signatures"
2064 msgstr "vis signaturer"
2065
2066 #: g10/keyedit.c:586
2067 msgid "c"
2068 msgstr "c"
2069
2070 #: g10/keyedit.c:587
2071 msgid "sign"
2072 msgstr "signér"
2073
2074 #: g10/keyedit.c:587
2075 msgid "sign the key"
2076 msgstr "signér nøglen"
2077
2078 #: g10/keyedit.c:588
2079 msgid "s"
2080 msgstr "s"
2081
2082 #: g10/keyedit.c:589
2083 msgid "lsign"
2084 msgstr "lsignér"
2085
2086 #: g10/keyedit.c:589
2087 msgid "sign the key locally"
2088 msgstr "signér nøglen lokalt"
2089
2090 #: g10/keyedit.c:590
2091 msgid "debug"
2092 msgstr "aflus"
2093
2094 #: g10/keyedit.c:591
2095 msgid "adduid"
2096 msgstr "tilføj-bid"
2097
2098 #: g10/keyedit.c:591
2099 msgid "add a user ID"
2100 msgstr "tilføj bruger-id"
2101
2102 #: g10/keyedit.c:592
2103 msgid "deluid"
2104 msgstr "sletbid"
2105
2106 #: g10/keyedit.c:592
2107 msgid "delete user ID"
2108 msgstr "slet bruger id"
2109
2110 #: g10/keyedit.c:593
2111 msgid "addkey"
2112 msgstr "tilføj nøgle"
2113
2114 #: g10/keyedit.c:593
2115 msgid "add a secondary key"
2116 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
2117
2118 #: g10/keyedit.c:594
2119 msgid "delkey"
2120 msgstr "sletnøgle"
2121
2122 #: g10/keyedit.c:594
2123 msgid "delete a secondary key"
2124 msgstr "slet sekundær nøgle"
2125
2126 #: g10/keyedit.c:595
2127 msgid "delsig"
2128 msgstr "sletsig"
2129
2130 #: g10/keyedit.c:595
2131 msgid "delete signatures"
2132 msgstr "slet signaturer"
2133
2134 #: g10/keyedit.c:596
2135 msgid "expire"
2136 msgstr "udløb"
2137
2138 #: g10/keyedit.c:596
2139 msgid "change the expire date"
2140 msgstr "ændr udløbsdatoen"
2141
2142 #: g10/keyedit.c:597
2143 msgid "toggle"
2144 msgstr "skift"
2145
2146 #: g10/keyedit.c:597
2147 msgid "toggle between secret and public key listing"
2148 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
2149
2150 #: g10/keyedit.c:599
2151 msgid "t"
2152 msgstr "s"
2153
2154 #: g10/keyedit.c:600
2155 msgid "pref"
2156 msgstr "præf"
2157
2158 #: g10/keyedit.c:600
2159 msgid "list preferences"
2160 msgstr "vis præferencer"
2161
2162 #: g10/keyedit.c:601
2163 msgid "passwd"
2164 msgstr "kodeord"
2165
2166 #: g10/keyedit.c:601
2167 msgid "change the passphrase"
2168 msgstr "ændr kodesætningen"
2169
2170 #: g10/keyedit.c:602
2171 msgid "trust"
2172 msgstr "betro"
2173
2174 #: g10/keyedit.c:602
2175 msgid "change the ownertrust"
2176 msgstr ""
2177
2178 #: g10/keyedit.c:603
2179 msgid "revsig"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: g10/keyedit.c:603
2183 msgid "revoke signatures"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: g10/keyedit.c:604
2187 msgid "revkey"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: g10/keyedit.c:604
2191 msgid "revoke a secondary key"
2192 msgstr ""
2193
2194 #: g10/keyedit.c:605
2195 msgid "disable"
2196 msgstr "slåfra"
2197
2198 #: g10/keyedit.c:605
2199 msgid "disable a key"
2200 msgstr "slå nøgle fra"
2201
2202 #: g10/keyedit.c:606
2203 msgid "enable"
2204 msgstr "slåtil"
2205
2206 #: g10/keyedit.c:606
2207 msgid "enable a key"
2208 msgstr "slå nøgle til"
2209
2210 #: g10/delkey.c:103 g10/keyedit.c:624
2211 msgid "can't do that in batchmode\n"
2212 msgstr ""
2213
2214 #. check that they match
2215 #. fixme: check that they both match
2216 #: g10/keyedit.c:659
2217 msgid "Secret key is available.\n"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: g10/keyedit.c:688
2221 msgid "Command> "
2222 msgstr ""
2223
2224 #: g10/keyedit.c:718
2225 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: g10/keyedit.c:722
2229 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2230 msgstr ""
2231
2232 #: g10/keyedit.c:769
2233 msgid "Really sign all user IDs? "
2234 msgstr ""
2235
2236 #: g10/keyedit.c:770
2237 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2238 msgstr ""
2239
2240 #: g10/keyedit.c:802 g10/keyedit.c:984
2241 #, c-format
2242 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: g10/keyedit.c:813 g10/keyedit.c:834
2246 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: g10/keyedit.c:815
2250 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: g10/keyedit.c:818
2254 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2255 msgstr ""
2256
2257 #: g10/keyedit.c:819
2258 msgid "Really remove this user ID? "
2259 msgstr ""
2260
2261 #: g10/keyedit.c:855 g10/keyedit.c:877
2262 msgid "You must select at least one key.\n"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: g10/keyedit.c:859
2266 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2267 msgstr ""
2268
2269 #: g10/keyedit.c:860
2270 msgid "Do you really want to delete this key? "
2271 msgstr ""
2272
2273 #: g10/keyedit.c:881
2274 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2275 msgstr ""
2276
2277 #: g10/keyedit.c:882
2278 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2279 msgstr ""
2280
2281 #: g10/keyedit.c:948
2282 msgid "Save changes? "
2283 msgstr "Gem ændringer? "
2284
2285 #: g10/keyedit.c:951
2286 msgid "Quit without saving? "
2287 msgstr "Afslut uden at gemme? "
2288
2289 #: g10/keyedit.c:962
2290 #, c-format
2291 msgid "update failed: %s\n"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: g10/keyedit.c:969
2295 #, c-format
2296 msgid "update secret failed: %s\n"
2297 msgstr ""
2298
2299 #: g10/keyedit.c:976
2300 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: g10/keyedit.c:991
2304 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: g10/keyedit.c:1074 g10/keyedit.c:1100
2308 #, c-format
2309 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: g10/keyedit.c:1083
2313 #, c-format
2314 msgid " trust: %c/%c"
2315 msgstr ""
2316
2317 #: g10/keyedit.c:1087
2318 msgid "This key has been disabled"
2319 msgstr ""
2320
2321 #: g10/keyedit.c:1116
2322 #, fuzzy, c-format
2323 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2324 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2325
2326 #: g10/keyedit.c:1119
2327 #, fuzzy
2328 msgid "rev- faked revocation found\n"
2329 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2330
2331 #: g10/keyedit.c:1121
2332 #, c-format
2333 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: g10/keyedit.c:1359
2337 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2338 msgstr ""
2339
2340 #: g10/keyedit.c:1363
2341 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2342 msgstr ""
2343
2344 #: g10/keyedit.c:1367
2345 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2346 msgstr ""
2347
2348 #: g10/keyedit.c:1373
2349 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2350 msgstr ""
2351
2352 #: g10/keyedit.c:1387
2353 #, c-format
2354 msgid "Deleted %d signature.\n"
2355 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
2356
2357 #: g10/keyedit.c:1388
2358 #, c-format
2359 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2360 msgstr ""
2361
2362 #: g10/keyedit.c:1391
2363 msgid "Nothing deleted.\n"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: g10/keyedit.c:1460
2367 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2368 msgstr ""
2369
2370 #: g10/keyedit.c:1466
2371 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: g10/keyedit.c:1470
2375 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/keyedit.c:1472
2379 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: g10/keyedit.c:1514
2383 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: g10/keyedit.c:1530
2387 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: g10/keyedit.c:1591
2391 #, c-format
2392 msgid "No user ID with index %d\n"
2393 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
2394
2395 #: g10/keyedit.c:1637
2396 #, c-format
2397 msgid "No secondary key with index %d\n"
2398 msgstr "Ingen sekundær nøgle med indeks %d\n"
2399
2400 #: g10/keyedit.c:1735
2401 msgid "user ID: \""
2402 msgstr "bruger-id: \""
2403
2404 #: g10/keyedit.c:1738
2405 #, c-format
2406 msgid ""
2407 "\"\n"
2408 "signed with your key %08lX at %s\n"
2409 msgstr ""
2410
2411 #: g10/keyedit.c:1742
2412 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2413 msgstr ""
2414
2415 #. FIXME: detect duplicates here
2416 #: g10/keyedit.c:1766
2417 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2418 msgstr ""
2419
2420 #: g10/keyedit.c:1780 g10/keyedit.c:1815
2421 #, c-format
2422 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: g10/keyedit.c:1785
2426 #, c-format
2427 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: g10/keyedit.c:1805
2431 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: g10/keyedit.c:1823
2435 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: g10/keyedit.c:1852
2439 msgid "no secret key\n"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: g10/keylist.c:158
2443 #, fuzzy
2444 msgid "invalid"
2445 msgstr "ugyldig rustning"
2446
2447 #: g10/keylist.c:178
2448 msgid "revoked"
2449 msgstr ""
2450
2451 #. of subkey
2452 #: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid " [expires: %s]"
2455 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
2456
2457 #: g10/mainproc.c:212
2458 #, c-format
2459 msgid "public key is %08lX\n"
2460 msgstr ""
2461
2462 #: g10/mainproc.c:247
2463 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: g10/mainproc.c:280
2467 #, c-format
2468 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2469 msgstr ""
2470
2471 #: g10/mainproc.c:290
2472 #, c-format
2473 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2474 msgstr ""
2475
2476 #: g10/mainproc.c:296
2477 msgid "no secret key for decryption available\n"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: g10/mainproc.c:305
2481 #, c-format
2482 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2483 msgstr ""
2484
2485 #: g10/mainproc.c:342
2486 msgid "decryption okay\n"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: g10/mainproc.c:347
2490 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2491 msgstr ""
2492
2493 #: g10/mainproc.c:352
2494 #, c-format
2495 msgid "decryption failed: %s\n"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: g10/mainproc.c:371
2499 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: g10/mainproc.c:373
2503 #, c-format
2504 msgid "original file name='%.*s'\n"
2505 msgstr ""
2506
2507 #: g10/mainproc.c:538
2508 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
2512 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: g10/mainproc.c:637
2516 msgid "Notation: "
2517 msgstr ""
2518
2519 #: g10/mainproc.c:644
2520 msgid "Policy: "
2521 msgstr "Politik: "
2522
2523 #: g10/mainproc.c:1074
2524 msgid "signature verification suppressed\n"
2525 msgstr ""
2526
2527 #: g10/mainproc.c:1080
2528 #, c-format
2529 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2530 msgstr ""
2531
2532 #. just in case that we have no userid
2533 #: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
2534 msgid "BAD signature from \""
2535 msgstr "DÅRLIG signatur fra \""
2536
2537 #: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
2538 msgid "Good signature from \""
2539 msgstr "God signatur fra \""
2540
2541 #: g10/mainproc.c:1109
2542 msgid "                aka \""
2543 msgstr "              alias \""
2544
2545 #: g10/mainproc.c:1165
2546 #, c-format
2547 msgid "Can't check signature: %s\n"
2548 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
2549
2550 #: g10/mainproc.c:1230
2551 #, c-format
2552 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2553 msgstr ""
2554
2555 #: g10/mainproc.c:1282
2556 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2557 msgstr "gammeldags (PGP 2.x) signatur\n"
2558
2559 #: g10/mainproc.c:1287
2560 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2561 msgstr ""
2562
2563 #: g10/misc.c:86
2564 #, c-format
2565 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2566 msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
2567
2568 #: g10/misc.c:314
2569 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2570 msgstr ""
2571
2572 #: g10/misc.c:342
2573 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2574 msgstr ""
2575
2576 #: g10/parse-packet.c:115
2577 #, c-format
2578 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: g10/parse-packet.c:999
2582 #, c-format
2583 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2584 msgstr ""
2585
2586 #: g10/passphrase.c:198
2587 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: g10/passphrase.c:204
2591 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: g10/hkp.c:158 g10/passphrase.c:223
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2597 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
2598
2599 #: g10/passphrase.c:284 g10/passphrase.c:522
2600 #, c-format
2601 msgid " (main key ID %08lX)"
2602 msgstr " (hovednøgle-ID %08lX)"
2603
2604 #: g10/passphrase.c:294
2605 #, c-format
2606 msgid ""
2607 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
2608 "\"%.*s\"\n"
2609 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
2610 msgstr ""
2611
2612 #: g10/passphrase.c:315
2613 #, fuzzy
2614 msgid "Enter passphrase\n"
2615 msgstr "Indtast kodesætning: "
2616
2617 #: g10/passphrase.c:317
2618 #, fuzzy
2619 msgid "Repeat passphrase\n"
2620 msgstr "Gentag kodesætning: "
2621
2622 #: g10/passphrase.c:338 g10/passphrase.c:348 g10/passphrase.c:439
2623 msgid "response from agent too short\n"
2624 msgstr ""
2625
2626 #: g10/passphrase.c:355
2627 msgid "passphrase too long\n"
2628 msgstr ""
2629
2630 #: g10/passphrase.c:367
2631 msgid "invalid response from agent\n"
2632 msgstr ""
2633
2634 #: g10/passphrase.c:376
2635 msgid "cancelled by user\n"
2636 msgstr ""
2637
2638 #: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:445
2639 #, c-format
2640 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
2641 msgstr ""
2642
2643 #: g10/passphrase.c:508
2644 msgid ""
2645 "\n"
2646 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2647 "user: \""
2648 msgstr ""
2649
2650 #: g10/passphrase.c:517
2651 #, c-format
2652 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: g10/passphrase.c:555
2656 msgid "can't query password in batchmode\n"
2657 msgstr ""
2658
2659 #: g10/passphrase.c:559
2660 msgid "Enter passphrase: "
2661 msgstr "Indtast kodesætning: "
2662
2663 #: g10/passphrase.c:563
2664 msgid "Repeat passphrase: "
2665 msgstr "Gentag kodesætning: "
2666
2667 #: g10/plaintext.c:67
2668 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2669 msgstr ""
2670
2671 #: g10/plaintext.c:324
2672 msgid "Detached signature.\n"
2673 msgstr ""
2674
2675 #: g10/plaintext.c:328
2676 msgid "Please enter name of data file: "
2677 msgstr ""
2678
2679 #: g10/plaintext.c:349
2680 msgid "reading stdin ...\n"
2681 msgstr "læser stdin ...\n"
2682
2683 #: g10/plaintext.c:392
2684 #, c-format
2685 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2686 msgstr ""
2687
2688 #: g10/pubkey-enc.c:135
2689 #, c-format
2690 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2691 msgstr ""
2692
2693 #: g10/pubkey-enc.c:141
2694 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2695 msgstr ""
2696
2697 #: g10/pubkey-enc.c:197
2698 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2699 msgstr ""
2700
2701 #: g10/pubkey-enc.c:216
2702 #, fuzzy, c-format
2703 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2704 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2705
2706 #: g10/pubkey-enc.c:255
2707 #, c-format
2708 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2709 msgstr ""
2710
2711 #: g10/pubkey-enc.c:261
2712 #, c-format
2713 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: g10/hkp.c:62
2717 #, c-format
2718 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2719 msgstr ""
2720
2721 #: g10/hkp.c:75
2722 #, fuzzy, c-format
2723 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2724 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
2725
2726 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2727 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: g10/hkp.c:106
2731 #, fuzzy, c-format
2732 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2733 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
2734
2735 #: g10/hkp.c:182
2736 #, fuzzy, c-format
2737 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2738 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2739
2740 #: g10/hkp.c:194
2741 #, c-format
2742 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2743 msgstr ""
2744
2745 #: g10/hkp.c:197
2746 #, c-format
2747 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2748 msgstr ""
2749
2750 #: g10/seckey-cert.c:89
2751 #, fuzzy
2752 msgid "secret key parts are not available\n"
2753 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
2754
2755 #: g10/seckey-cert.c:95
2756 #, c-format
2757 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: g10/seckey-cert.c:245
2761 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2762 msgstr ""
2763
2764 #: g10/seckey-cert.c:308
2765 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: g10/sig-check.c:279
2769 msgid ""
2770 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: g10/sig-check.c:287
2774 #, c-format
2775 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: g10/sig-check.c:288
2779 #, c-format
2780 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2781 msgstr ""
2782
2783 #: g10/sig-check.c:306
2784 #, c-format
2785 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2786 msgstr ""
2787
2788 #: g10/sig-check.c:375
2789 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: g10/sign.c:197
2793 #, c-format
2794 msgid "%s signature from: %s\n"
2795 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
2796
2797 #: g10/sign.c:435 g10/sign.c:690
2798 #, c-format
2799 msgid "can't create %s: %s\n"
2800 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
2801
2802 #: g10/sign.c:538
2803 msgid "signing:"
2804 msgstr "signerer:"
2805
2806 #: g10/sign.c:583
2807 #, c-format
2808 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2809 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
2810
2811 #: g10/textfilter.c:134
2812 #, c-format
2813 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2814 msgstr ""
2815
2816 #: g10/textfilter.c:231
2817 #, c-format
2818 msgid "input line longer than %d characters\n"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
2822 #, c-format
2823 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
2827 #, c-format
2828 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: g10/tdbio.c:232
2832 msgid "trustdb transaction too large\n"
2833 msgstr ""
2834
2835 #: g10/tdbio.c:424
2836 #, c-format
2837 msgid "%s: can't access: %s\n"
2838 msgstr ""
2839
2840 #: g10/tdbio.c:438
2841 #, c-format
2842 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2843 msgstr ""
2844
2845 #: g10/openfile.c:227 g10/openfile.c:296 g10/ringedit.c:843
2846 #: g10/ringedit.c:1161 g10/tdbio.c:444
2847 #, c-format
2848 msgid "%s: can't create: %s\n"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
2852 #, c-format
2853 msgid "%s: can't create lock\n"
2854 msgstr ""
2855
2856 #: g10/tdbio.c:473
2857 #, c-format
2858 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: g10/tdbio.c:477
2862 #, c-format
2863 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2864 msgstr ""
2865
2866 #: g10/tdbio.c:480
2867 #, c-format
2868 msgid "%s: trustdb created\n"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: g10/tdbio.c:517
2872 #, c-format
2873 msgid "%s: invalid trustdb\n"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: g10/tdbio.c:550
2877 #, c-format
2878 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2879 msgstr ""
2880
2881 #: g10/tdbio.c:558
2882 #, c-format
2883 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2884 msgstr ""
2885
2886 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
2887 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
2888 #, c-format
2889 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2890 msgstr ""
2891
2892 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
2893 #, c-format
2894 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: g10/tdbio.c:1235
2898 #, c-format
2899 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: g10/tdbio.c:1243
2903 #, c-format
2904 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
2905 msgstr ""
2906
2907 #: g10/tdbio.c:1264
2908 #, c-format
2909 msgid "%s: not a trustdb file\n"
2910 msgstr ""
2911
2912 #: g10/tdbio.c:1280
2913 #, c-format
2914 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: g10/tdbio.c:1285
2918 #, c-format
2919 msgid "%s: invalid file version %d\n"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: g10/tdbio.c:1589
2923 #, c-format
2924 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: g10/tdbio.c:1597
2928 #, c-format
2929 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: g10/tdbio.c:1607
2933 #, c-format
2934 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
2935 msgstr ""
2936
2937 #: g10/tdbio.c:1637
2938 #, c-format
2939 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
2940 msgstr ""
2941
2942 #: g10/tdbio.c:1748
2943 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
2944 msgstr ""
2945
2946 #: g10/trustdb.c:169
2947 #, c-format
2948 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: g10/trustdb.c:184
2952 #, c-format
2953 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: g10/trustdb.c:198
2957 #, c-format
2958 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: g10/trustdb.c:212
2962 #, c-format
2963 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
2964 msgstr ""
2965
2966 #: g10/trustdb.c:377
2967 #, c-format
2968 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
2969 msgstr ""
2970
2971 #: g10/trustdb.c:384
2972 #, c-format
2973 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: g10/trustdb.c:389
2977 #, c-format
2978 msgid "no primary key for LID %lu\n"
2979 msgstr ""
2980
2981 #: g10/trustdb.c:394
2982 #, c-format
2983 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
2984 msgstr ""
2985
2986 #: g10/trustdb.c:433
2987 #, c-format
2988 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
2989 msgstr ""
2990
2991 #: g10/trustdb.c:474
2992 #, fuzzy, c-format
2993 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
2994 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
2995
2996 #: g10/trustdb.c:502
2997 #, c-format
2998 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
2999 msgstr ""
3000
3001 #: g10/trustdb.c:508
3002 #, c-format
3003 msgid "key %08lX: query record failed\n"
3004 msgstr ""
3005
3006 #: g10/trustdb.c:517
3007 #, c-format
3008 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: g10/trustdb.c:520
3012 #, c-format
3013 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: g10/trustdb.c:547
3017 #, fuzzy, c-format
3018 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3019 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
3020
3021 #: g10/trustdb.c:566
3022 #, c-format
3023 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
3024 msgstr ""
3025
3026 #: g10/trustdb.c:585
3027 #, c-format
3028 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: g10/trustdb.c:598
3032 #, c-format
3033 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: g10/trustdb.c:994
3037 #, c-format
3038 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
3039 msgstr ""
3040
3041 #: g10/trustdb.c:1000 g10/trustdb.c:1035
3042 #, c-format
3043 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3044 msgstr ""
3045
3046 #: g10/trustdb.c:1012
3047 #, c-format
3048 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3049 msgstr ""
3050
3051 #: g10/trustdb.c:1018
3052 #, c-format
3053 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: g10/trustdb.c:1029
3057 #, c-format
3058 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3059 msgstr ""
3060
3061 #: g10/trustdb.c:1140
3062 msgid "Good self-signature"
3063 msgstr ""
3064
3065 #: g10/trustdb.c:1150
3066 msgid "Invalid self-signature"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: g10/trustdb.c:1177
3070 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3071 msgstr ""
3072
3073 #: g10/trustdb.c:1183
3074 msgid "Valid user ID revocation"
3075 msgstr ""
3076
3077 #: g10/trustdb.c:1188
3078 msgid "Invalid user ID revocation"
3079 msgstr ""
3080
3081 #: g10/trustdb.c:1230
3082 msgid "Valid certificate revocation"
3083 msgstr ""
3084
3085 #: g10/trustdb.c:1231
3086 msgid "Good certificate"
3087 msgstr "Godt certifikat"
3088
3089 #: g10/trustdb.c:1259
3090 msgid "Invalid certificate revocation"
3091 msgstr ""
3092
3093 #: g10/trustdb.c:1260
3094 msgid "Invalid certificate"
3095 msgstr ""
3096
3097 #: g10/trustdb.c:1277 g10/trustdb.c:1281
3098 #, c-format
3099 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3100 msgstr ""
3101
3102 #: g10/trustdb.c:1340
3103 msgid "duplicated certificate - deleted"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: g10/trustdb.c:1661
3107 #, c-format
3108 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: g10/trustdb.c:1795
3112 #, c-format
3113 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: g10/trustdb.c:1800
3117 #, c-format
3118 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: g10/trustdb.c:1806
3122 #, c-format
3123 msgid "lid %lu: inserted\n"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: g10/trustdb.c:1811
3127 #, c-format
3128 msgid "error reading dir record: %s\n"
3129 msgstr ""
3130
3131 #: g10/trustdb.c:1819 g10/trustdb.c:1882
3132 #, c-format
3133 msgid "%lu keys processed\n"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: g10/trustdb.c:1821 g10/trustdb.c:1888
3137 #, c-format
3138 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: g10/trustdb.c:1823
3142 #, c-format
3143 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: g10/trustdb.c:1826
3147 #, c-format
3148 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: g10/trustdb.c:1874
3152 #, c-format
3153 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: g10/trustdb.c:1884
3157 #, c-format
3158 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3159 msgstr ""
3160
3161 #: g10/trustdb.c:1886
3162 #, c-format
3163 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3164 msgstr ""
3165
3166 #: g10/trustdb.c:1890
3167 #, c-format
3168 msgid "\t%lu keys updated\n"
3169 msgstr ""
3170
3171 #: g10/trustdb.c:2235
3172 msgid "Ooops, no keys\n"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: g10/trustdb.c:2239
3176 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: g10/trustdb.c:2397
3180 #, c-format
3181 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3182 msgstr ""
3183
3184 #: g10/trustdb.c:2406
3185 #, c-format
3186 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3187 msgstr ""
3188
3189 #: g10/trustdb.c:2410
3190 #, c-format
3191 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: g10/trustdb.c:2418
3195 #, c-format
3196 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: g10/trustdb.c:2433
3200 #, c-format
3201 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3202 msgstr ""
3203
3204 #: g10/trustdb.c:2441
3205 #, c-format
3206 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3207 msgstr ""
3208
3209 #: g10/trustdb.c:2592
3210 #, c-format
3211 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: g10/trustdb.c:2594
3215 #, c-format
3216 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3217 msgstr ""
3218
3219 #: g10/trustdb.c:2597
3220 #, c-format
3221 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3222 msgstr ""
3223
3224 #: g10/trustdb.c:2600
3225 #, c-format
3226 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: g10/trustdb.c:2786 g10/trustdb.c:2816
3230 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3231 msgstr ""
3232
3233 #: g10/verify.c:82
3234 msgid ""
3235 "the signature could not be verified.\n"
3236 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3237 "should be the first file given on the command line.\n"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: g10/verify.c:147
3241 #, c-format
3242 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: g10/ringedit.c:296
3246 #, c-format
3247 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3248 msgstr ""
3249
3250 #: g10/ringedit.c:313 g10/ringedit.c:848 g10/ringedit.c:1166
3251 #, c-format
3252 msgid "%s: keyring created\n"
3253 msgstr ""
3254
3255 #: g10/ringedit.c:1025 g10/ringedit.c:1343
3256 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3257 msgstr ""
3258
3259 #: g10/ringedit.c:1026 g10/ringedit.c:1344
3260 #, c-format
3261 msgid "%s is the unchanged one\n"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: g10/ringedit.c:1027 g10/ringedit.c:1345
3265 #, c-format
3266 msgid "%s is the new one\n"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: g10/ringedit.c:1028 g10/ringedit.c:1346
3270 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3271 msgstr ""
3272
3273 #: g10/skclist.c:98
3274 #, c-format
3275 msgid "skipped `%s': %s\n"
3276 msgstr ""
3277
3278 #: g10/skclist.c:105
3279 #, c-format
3280 msgid ""
3281 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3282 "signatures!\n"
3283 msgstr ""
3284
3285 #. do not overwrite
3286 #: g10/openfile.c:84
3287 #, c-format
3288 msgid "File `%s' exists. "
3289 msgstr "Fil `%s' eksisterer. "
3290
3291 #: g10/openfile.c:86
3292 msgid "Overwrite (y/N)? "
3293 msgstr "Overskriv (j/N)? "
3294
3295 #: g10/openfile.c:120
3296 #, c-format
3297 msgid "%s: unknown suffix\n"
3298 msgstr "%s: ukendt suffiks\n"
3299
3300 #: g10/openfile.c:142
3301 msgid "Enter new filename"
3302 msgstr "Indtast nyt filnavn"
3303
3304 #: g10/openfile.c:183
3305 msgid "writing to stdout\n"
3306 msgstr "skriver til stdout\n"
3307
3308 #: g10/openfile.c:262
3309 #, c-format
3310 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3311 msgstr ""
3312
3313 #: g10/openfile.c:312
3314 #, c-format
3315 msgid "%s: new options file created\n"
3316 msgstr ""
3317
3318 #: g10/openfile.c:339
3319 #, c-format
3320 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3321 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
3322
3323 #: g10/openfile.c:342
3324 #, c-format
3325 msgid "%s: directory created\n"
3326 msgstr "%s: mappe oprettet\n"
3327
3328 #: g10/openfile.c:344
3329 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3330 msgstr ""
3331
3332 #: g10/encr-data.c:64
3333 #, c-format
3334 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: g10/encr-data.c:69
3338 #, c-format
3339 msgid "%s encrypted data\n"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: g10/encr-data.c:99
3343 msgid ""
3344 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: g10/seskey.c:61
3348 msgid "weak key created - retrying\n"
3349 msgstr ""
3350
3351 #: g10/seskey.c:66
3352 #, c-format
3353 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: g10/delkey.c:87
3357 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: g10/delkey.c:89
3361 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3362 msgstr ""
3363
3364 #: g10/delkey.c:107
3365 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3366 msgstr ""
3367
3368 #: g10/delkey.c:129
3369 msgid "Delete this key from the keyring? "
3370 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
3371
3372 #: g10/delkey.c:137
3373 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3374 msgstr ""
3375
3376 #: g10/helptext.c:47
3377 msgid ""
3378 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3379 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3380 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3381 msgstr ""
3382
3383 #: g10/helptext.c:53
3384 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3385 msgstr ""
3386
3387 #: g10/helptext.c:57
3388 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3389 msgstr ""
3390
3391 #: g10/helptext.c:61
3392 msgid ""
3393 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3394 msgstr ""
3395
3396 #: g10/helptext.c:65
3397 msgid ""
3398 "Select the algorithm to use.\n"
3399 "\n"
3400 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3401 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3402 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3403 "\n"
3404 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3405 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3406 "only\n"
3407 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3408 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3409 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3410 "the signature+encryption flavor.\n"
3411 "\n"
3412 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3413 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3414 "this menu."
3415 msgstr ""
3416
3417 #: g10/helptext.c:85
3418 msgid ""
3419 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3420 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3421 "with them are quite large and very slow to verify."
3422 msgstr ""
3423
3424 #: g10/helptext.c:92
3425 msgid "Enter the size of the key"
3426 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
3427
3428 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3429 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3430 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3431 msgstr "Svar \"ja\" eller \"nej\""
3432
3433 #: g10/helptext.c:106
3434 msgid ""
3435 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3436 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3437 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3438 "the given value as an interval."
3439 msgstr ""
3440
3441 #: g10/helptext.c:118
3442 msgid "Enter the name of the key holder"
3443 msgstr ""
3444
3445 #: g10/helptext.c:123
3446 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3447 msgstr ""
3448
3449 #: g10/helptext.c:127
3450 msgid "Please enter an optional comment"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: g10/helptext.c:132
3454 msgid ""
3455 "N  to change the name.\n"
3456 "C  to change the comment.\n"
3457 "E  to change the email address.\n"
3458 "O  to continue with key generation.\n"
3459 "Q  to to quit the key generation."
3460 msgstr ""
3461
3462 #: g10/helptext.c:141
3463 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3464 msgstr ""
3465
3466 #: g10/helptext.c:164
3467 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3468 msgstr ""
3469
3470 #: g10/helptext.c:168
3471 msgid ""
3472 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3473 "All certificates are then also lost!"
3474 msgstr ""
3475
3476 #: g10/helptext.c:173
3477 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3478 msgstr ""
3479
3480 #: g10/helptext.c:178
3481 msgid ""
3482 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3483 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3484 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3485 msgstr ""
3486
3487 #: g10/helptext.c:183
3488 msgid ""
3489 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3490 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3491 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3492 "a trust connection through another already certified key."
3493 msgstr ""
3494
3495 #: g10/helptext.c:189
3496 msgid ""
3497 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3498 "your keyring."
3499 msgstr ""
3500
3501 #: g10/helptext.c:193
3502 msgid ""
3503 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3504 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3505 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3506 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3507 "a second one is available."
3508 msgstr ""
3509
3510 #: g10/helptext.c:202
3511 msgid ""
3512 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3513 "  Blurb, blurb,.... "
3514 msgstr ""
3515
3516 #: g10/helptext.c:209
3517 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3518 msgstr ""
3519
3520 #: g10/helptext.c:213
3521 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3522 msgstr ""
3523
3524 #: g10/helptext.c:218
3525 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3526 msgstr "Svar \"ja\" hvis det er ok at overskrive filen"
3527
3528 #: g10/helptext.c:223
3529 msgid ""
3530 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3531 "file (which is shown in brackets) will be used."
3532 msgstr ""
3533 "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR vil det\n"
3534 "forvalgte navn (som er vist i klammer) blive brugt."
3535
3536 #: g10/helptext.c:229
3537 msgid ""
3538 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3539 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3540 "  \"Key has been compromised\"\n"
3541 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3542 "      got access to your secret key.\n"
3543 "  \"Key is superseeded\"\n"
3544 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3545 "  \"Key is no longer used\"\n"
3546 "      Use this if you have retired this key.\n"
3547 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3548 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3549 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3550 msgstr ""
3551
3552 #: g10/helptext.c:245
3553 msgid ""
3554 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3555 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3556 "An empty line ends the text.\n"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: g10/helptext.c:260
3560 msgid "No help available"
3561 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
3562
3563 #: g10/helptext.c:268
3564 #, c-format
3565 msgid "No help available for `%s'"
3566 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
3567
3568 #~ msgid "certificate read problem: %s\n"
3569 #~ msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
3570
3571 #~ msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
3572 #~ msgstr "RSA nøgle kan ikke bruges i denne version\n"
3573
3574 #~ msgid "No key for user ID\n"
3575 #~ msgstr "Ingen nøgle for bruger-ID\n"
3576
3577 #~ msgid "No user ID for key\n"
3578 #~ msgstr "Ingen bruger-ID for nøgle\n"
3579
3580 #~ msgid "no default public keyring\n"
3581 #~ msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
3582
3583 #~ msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
3584 #~ msgstr "kan ikke låse nøglering `%s': %s\n"
3585
3586 #~ msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
3587 #~ msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
3588
3589 #~ msgid "%s: user not found\n"
3590 #~ msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
3591
3592 #~ msgid "not processed"
3593 #~ msgstr "ikke bearbejdet"
3594
3595 #~ msgid "set debugging flags"
3596 #~ msgstr "sæt aflusningsflag"
3597
3598 #~ msgid "enable full debugging"
3599 #~ msgstr "slå fuld fejltjekning til"
3600
3601 #~ msgid "do not write comment packets"
3602 #~ msgstr "skriv ikke kommentarpakker"
3603
3604 #~ msgid "(default is 1)"
3605 #~ msgstr "(standard er 1)"
3606
3607 #~ msgid "(default is 3)"
3608 #~ msgstr "(standard er 3)"
3609
3610 #~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
3611 #~ msgstr "   (%d) ElGamal i en v3 pakke\n"