* de.po: Fixed fuzzys and translated new strings.
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "POT-Creation-Date: 2002-08-03 13:02+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2000-03-07 22:51+01:00\n"
12 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
13 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: util/secmem.c:88
19 #, fuzzy
20 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
21 msgstr "Advarsel: benytter ubeskyttet hukommelse!\n"
22
23 #: util/secmem.c:89
24 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
25 msgstr ""
26
27 #: util/secmem.c:326
28 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
29 msgstr "operation er ikke mulig uden beskyttet hukommelse indlæst\n"
30
31 #: util/secmem.c:327
32 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
33 msgstr "(du kan have brugt et forkert program til denne opgave)\n"
34
35 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
36 msgid "yes"
37 msgstr "ja"
38
39 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
40 msgid "yY"
41 msgstr "jJ"
42
43 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
44 msgid "no"
45 msgstr "n"
46
47 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
48 msgid "nN"
49 msgstr "nN"
50
51 #: g10/keyedit.c:898 util/miscutil.c:333
52 msgid "quit"
53 msgstr "afslut"
54
55 #: util/miscutil.c:336
56 msgid "qQ"
57 msgstr "aA"
58
59 #: util/errors.c:54
60 msgid "general error"
61 msgstr "generel fejl"
62
63 #: util/errors.c:55
64 msgid "unknown packet type"
65 msgstr "ukendt pakketype"
66
67 #: util/errors.c:56
68 msgid "unknown version"
69 msgstr "ukendt version"
70
71 #: util/errors.c:57
72 msgid "unknown pubkey algorithm"
73 msgstr "ukendt offentlig nøglealgoritme"
74
75 #: util/errors.c:58
76 msgid "unknown digest algorithm"
77 msgstr "ukendt sammenfatningsalgoritme"
78
79 #: util/errors.c:59
80 msgid "bad public key"
81 msgstr "dårlig offentlig nøgle"
82
83 #: util/errors.c:60
84 msgid "bad secret key"
85 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
86
87 #: util/errors.c:61
88 msgid "bad signature"
89 msgstr "dårlig signatur"
90
91 #: util/errors.c:62
92 msgid "checksum error"
93 msgstr "tjeksumsfejl"
94
95 #: util/errors.c:63
96 msgid "bad passphrase"
97 msgstr "dårlig kodesætning"
98
99 #: util/errors.c:64
100 msgid "public key not found"
101 msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
102
103 #: util/errors.c:65
104 msgid "unknown cipher algorithm"
105 msgstr "ukendt cifferalgoritme "
106
107 #: util/errors.c:66
108 msgid "can't open the keyring"
109 msgstr "kan ikke åbne nøgleringen"
110
111 #: util/errors.c:67
112 msgid "invalid packet"
113 msgstr "ugyldig pakke"
114
115 #: util/errors.c:68
116 msgid "invalid armor"
117 msgstr "ugyldig rustning"
118
119 #: util/errors.c:69
120 msgid "no such user id"
121 msgstr "ikke-eksisterende bruger id"
122
123 #: util/errors.c:70
124 msgid "secret key not available"
125 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
126
127 #: util/errors.c:71
128 msgid "wrong secret key used"
129 msgstr "forkert hemmelig nøgle brugt"
130
131 #: util/errors.c:72
132 msgid "not supported"
133 msgstr "ikke understøttet"
134
135 #: util/errors.c:73
136 msgid "bad key"
137 msgstr "dårlig nøgle"
138
139 #: util/errors.c:74
140 msgid "file read error"
141 msgstr "fillæsningsfejl"
142
143 #: util/errors.c:75
144 msgid "file write error"
145 msgstr "filskrivningsfejl"
146
147 #: util/errors.c:76
148 msgid "unknown compress algorithm"
149 msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
150
151 #: util/errors.c:77
152 msgid "file open error"
153 msgstr "filåbningsfejl"
154
155 #: util/errors.c:78
156 msgid "file create error"
157 msgstr "filoprettelsesfejl"
158
159 #: util/errors.c:79
160 msgid "invalid passphrase"
161 msgstr "ugyldig kodesætning"
162
163 #: util/errors.c:80
164 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
165 msgstr "uimplementeret offentlig nøglealgoritme"
166
167 #: util/errors.c:81
168 msgid "unimplemented cipher algorithm"
169 msgstr "uimplementeret cifferalgoritme"
170
171 #: util/errors.c:82
172 msgid "unknown signature class"
173 msgstr "ukendt signaturklasse"
174
175 #: util/errors.c:83
176 msgid "trust database error"
177 msgstr "tillidsdatabasefejl"
178
179 #: util/errors.c:84
180 msgid "bad MPI"
181 msgstr "dårlig mpi"
182
183 #: util/errors.c:85
184 msgid "resource limit"
185 msgstr "resursegrænse"
186
187 #: util/errors.c:86
188 msgid "invalid keyring"
189 msgstr "ugyldig nøglering"
190
191 #: util/errors.c:87
192 msgid "bad certificate"
193 msgstr "ugyldigt certifikat"
194
195 #: util/errors.c:88
196 msgid "malformed user id"
197 msgstr "dårlig bruger-id"
198
199 #: util/errors.c:89
200 msgid "file close error"
201 msgstr "fillukningsfejl"
202
203 #: util/errors.c:90
204 msgid "file rename error"
205 msgstr "filomdøbningsfejl"
206
207 #: util/errors.c:91
208 msgid "file delete error"
209 msgstr "filsletningsfejl"
210
211 #: util/errors.c:92
212 msgid "unexpected data"
213 msgstr "uforventet data"
214
215 #: util/errors.c:93
216 msgid "timestamp conflict"
217 msgstr "tidsstempelkonflikt"
218
219 #: util/errors.c:94
220 msgid "unusable pubkey algorithm"
221 msgstr "uanvendelig offentlig nøglealgoritme"
222
223 #: util/errors.c:95
224 msgid "file exists"
225 msgstr "fil eksisterer"
226
227 #: util/errors.c:96
228 msgid "weak key"
229 msgstr "svag nøgle"
230
231 #: util/errors.c:97
232 msgid "invalid argument"
233 msgstr "ugyldigt argument"
234
235 #: util/errors.c:98
236 msgid "bad URI"
237 msgstr "ugyldig URI"
238
239 #: util/errors.c:99
240 msgid "unsupported URI"
241 msgstr "ikke-understøttet URI"
242
243 #: util/errors.c:100
244 msgid "network error"
245 msgstr "netværksfejl"
246
247 #: util/errors.c:102
248 msgid "not encrypted"
249 msgstr "ikke krypteret"
250
251 #: util/errors.c:103
252 msgid "not processed"
253 msgstr "ikke bearbejdet"
254
255 #. the key cannot be used for a specific usage
256 #: util/errors.c:105
257 #, fuzzy
258 msgid "unusable public key"
259 msgstr "dårlig offentlig nøgle"
260
261 #: util/errors.c:106
262 #, fuzzy
263 msgid "unusable secret key"
264 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
265
266 #: util/errors.c:107
267 #, fuzzy
268 msgid "keyserver error"
269 msgstr "generel fejl"
270
271 #: util/logger.c:249
272 #, c-format
273 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
274 msgstr "... dette er en fejl (%s:%d:%s)\n"
275
276 #: util/logger.c:255
277 #, c-format
278 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
279 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
280
281 #: cipher/random.c:349 g10/import.c:193 g10/keygen.c:1809
282 #, c-format
283 msgid "can't open `%s': %s\n"
284 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
285
286 #: cipher/random.c:353
287 #, fuzzy, c-format
288 msgid "can't stat `%s': %s\n"
289 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
290
291 #: cipher/random.c:358
292 #, c-format
293 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
294 msgstr ""
295
296 #: cipher/random.c:363
297 msgid "note: random_seed file is empty\n"
298 msgstr ""
299
300 #: cipher/random.c:369
301 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
302 msgstr ""
303
304 #: cipher/random.c:377
305 #, fuzzy, c-format
306 msgid "can't read `%s': %s\n"
307 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
308
309 #: cipher/random.c:415
310 msgid "note: random_seed file not updated\n"
311 msgstr ""
312
313 #: cipher/random.c:435
314 #, fuzzy, c-format
315 msgid "can't create `%s': %s\n"
316 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
317
318 #: cipher/random.c:442
319 #, fuzzy, c-format
320 msgid "can't write `%s': %s\n"
321 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
322
323 #: cipher/random.c:445
324 #, fuzzy, c-format
325 msgid "can't close `%s': %s\n"
326 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
327
328 #: cipher/random.c:691
329 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
330 msgstr "ADVARSEL: bruger usikker tilfældig-nummer-generator!!!\n"
331
332 #: cipher/random.c:692
333 msgid ""
334 "The random number generator is only a kludge to let\n"
335 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
336 "\n"
337 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
338 "\n"
339 msgstr ""
340 "Den tilfældige nummer generator er kun en \"kludge\" for at\n"
341 "lade den køre - det er ikke en stærk RNG!\n"
342 "\n"
343 "BENYT IKKE DATA GENERERET AF DETTE PROGRAM!!!\n"
344 "\n"
345
346 #: cipher/rndlinux.c:134
347 #, c-format
348 msgid ""
349 "\n"
350 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
351 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
352 msgstr ""
353 "\n"
354 "Ikke nok tilfældige byte tilgængelig.  Please do some other work to give\n"
355 "the OS a chance to collect more entropy! (Kræver %d byte mere)\n"
356
357 #: g10/g10.c:304
358 msgid ""
359 "@Commands:\n"
360 " "
361 msgstr ""
362 "@Kommandoer:\n"
363 " "
364
365 #: g10/g10.c:306
366 msgid "|[file]|make a signature"
367 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
368
369 #: g10/g10.c:307
370 msgid "|[file]|make a clear text signature"
371 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
372
373 #: g10/g10.c:308
374 msgid "make a detached signature"
375 msgstr "opret en separat signatur"
376
377 #: g10/g10.c:309
378 msgid "encrypt data"
379 msgstr "kryptér data"
380
381 #: g10/g10.c:310
382 msgid "|[files]|encrypt files"
383 msgstr ""
384
385 #: g10/g10.c:311
386 msgid "encryption only with symmetric cipher"
387 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
388
389 #: g10/g10.c:312
390 msgid "store only"
391 msgstr "gem kun"
392
393 #: g10/g10.c:313
394 msgid "decrypt data (default)"
395 msgstr "afkryptér data (standard)"
396
397 #: g10/g10.c:314
398 msgid "|[files]|decrypt files"
399 msgstr ""
400
401 #: g10/g10.c:315
402 msgid "verify a signature"
403 msgstr "godkend en signatur"
404
405 #: g10/g10.c:317
406 msgid "list keys"
407 msgstr "vis nøgler"
408
409 #: g10/g10.c:319
410 msgid "list keys and signatures"
411 msgstr "vis nøgler og signaturer"
412
413 #: g10/g10.c:320
414 msgid "check key signatures"
415 msgstr "tjek nøglesignaturer"
416
417 #: g10/g10.c:321
418 msgid "list keys and fingerprints"
419 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
420
421 #: g10/g10.c:322
422 msgid "list secret keys"
423 msgstr "vis hemmelige nøgler"
424
425 #: g10/g10.c:323
426 msgid "generate a new key pair"
427 msgstr "generér et nyt nøglepar"
428
429 #: g10/g10.c:324
430 #, fuzzy
431 msgid "remove keys from the public keyring"
432 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
433
434 #: g10/g10.c:326
435 #, fuzzy
436 msgid "remove keys from the secret keyring"
437 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
438
439 #: g10/g10.c:327
440 msgid "sign a key"
441 msgstr "signér en nøgle"
442
443 #: g10/g10.c:328
444 msgid "sign a key locally"
445 msgstr "signér en nøgle lokalt"
446
447 #: g10/g10.c:329
448 #, fuzzy
449 msgid "sign a key non-revocably"
450 msgstr "signér en nøgle lokalt"
451
452 #: g10/g10.c:330
453 #, fuzzy
454 msgid "sign a key locally and non-revocably"
455 msgstr "signér en nøgle lokalt"
456
457 #: g10/g10.c:331
458 msgid "sign or edit a key"
459 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
460
461 #: g10/g10.c:332
462 msgid "generate a revocation certificate"
463 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
464
465 #: g10/g10.c:334
466 msgid "export keys"
467 msgstr "eksportér nøgler"
468
469 #: g10/g10.c:335
470 msgid "export keys to a key server"
471 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
472
473 #: g10/g10.c:336
474 msgid "import keys from a key server"
475 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
476
477 #: g10/g10.c:338
478 #, fuzzy
479 msgid "search for keys on a key server"
480 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
481
482 #: g10/g10.c:340
483 #, fuzzy
484 msgid "update all keys from a keyserver"
485 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
486
487 #: g10/g10.c:344
488 msgid "import/merge keys"
489 msgstr "importér/fusionér nøgler"
490
491 #: g10/g10.c:346
492 msgid "list only the sequence of packets"
493 msgstr "vis kun pakkesekvensen"
494
495 #: g10/g10.c:348
496 msgid "export the ownertrust values"
497 msgstr "eksportér ejertillidsværdierne"
498
499 #: g10/g10.c:350
500 msgid "import ownertrust values"
501 msgstr "importér ejertillidsværdierne"
502
503 #: g10/g10.c:352
504 msgid "update the trust database"
505 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
506
507 #: g10/g10.c:354
508 #, fuzzy
509 msgid "unattended trust database update"
510 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
511
512 #: g10/g10.c:355
513 msgid "fix a corrupted trust database"
514 msgstr "reparér en ødelagt tillidsdatabase"
515
516 #: g10/g10.c:356
517 msgid "De-Armor a file or stdin"
518 msgstr "De-beskydt en fil el. stdin"
519
520 #: g10/g10.c:358
521 msgid "En-Armor a file or stdin"
522 msgstr "Beskydt en fil el. stdin"
523
524 #: g10/g10.c:360
525 msgid "|algo [files]|print message digests"
526 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
527
528 #: g10/g10.c:364
529 msgid ""
530 "@\n"
531 "Options:\n"
532 " "
533 msgstr ""
534 "@\n"
535 "Indstillinger:\n"
536 " "
537
538 #: g10/g10.c:366
539 msgid "create ascii armored output"
540 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
541
542 #: g10/g10.c:368
543 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
544 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
545
546 #: g10/g10.c:371
547 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
548 msgstr "|NAME|brug NAME som standard modtager"
549
550 #: g10/g10.c:373
551 msgid "use the default key as default recipient"
552 msgstr "brug standard nøglen som standard modtager"
553
554 #: g10/g10.c:379
555 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
556 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
557
558 #: g10/g10.c:380
559 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
560 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
561
562 #: g10/g10.c:382
563 msgid "use canonical text mode"
564 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
565
566 #: g10/g10.c:389
567 msgid "use as output file"
568 msgstr "brug som uddatafil"
569
570 #: g10/g10.c:390
571 msgid "verbose"
572 msgstr "meddelsom"
573
574 #: g10/g10.c:391
575 msgid "be somewhat more quiet"
576 msgstr "vær mere stille"
577
578 #: g10/g10.c:392
579 msgid "don't use the terminal at all"
580 msgstr "brug overhovedet ikke terminalen"
581
582 #: g10/g10.c:393
583 msgid "force v3 signatures"
584 msgstr "tving v3 signaturer"
585
586 #: g10/g10.c:394
587 #, fuzzy
588 msgid "do not force v3 signatures"
589 msgstr "tving v3 signaturer"
590
591 #: g10/g10.c:395
592 #, fuzzy
593 msgid "force v4 key signatures"
594 msgstr "tving v3 signaturer"
595
596 #: g10/g10.c:396
597 #, fuzzy
598 msgid "do not force v4 key signatures"
599 msgstr "tving v3 signaturer"
600
601 #: g10/g10.c:397
602 msgid "always use a MDC for encryption"
603 msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
604
605 #: g10/g10.c:399
606 #, fuzzy
607 msgid "never use a MDC for encryption"
608 msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
609
610 #: g10/g10.c:401
611 msgid "do not make any changes"
612 msgstr "lav ingen ændringer"
613
614 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
615 #: g10/g10.c:403
616 msgid "use the gpg-agent"
617 msgstr ""
618
619 #: g10/g10.c:406
620 msgid "batch mode: never ask"
621 msgstr "kørselsmodus: spørg aldrig"
622
623 #: g10/g10.c:407
624 msgid "assume yes on most questions"
625 msgstr "forvent ja til de fleste sprøgsmål"
626
627 #: g10/g10.c:408
628 msgid "assume no on most questions"
629 msgstr "forvent nej til de fleste sprøgsmål"
630
631 #: g10/g10.c:409
632 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
633 msgstr "tilføj denne nøglering til nøgleringslisten"
634
635 #: g10/g10.c:410
636 msgid "add this secret keyring to the list"
637 msgstr "tilføj denne hemmeligenøglering til listen"
638
639 #: g10/g10.c:411
640 msgid "show which keyring a listed key is on"
641 msgstr ""
642
643 #: g10/g10.c:412
644 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
645 msgstr "|NAME|brug NAME som standard hemmelignøgle"
646
647 #: g10/g10.c:413
648 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
649 msgstr "|HOST|brug denne nøgletjener til at slå nøgler op"
650
651 #: g10/g10.c:417
652 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
653 msgstr "|NAME|sæt terminal karaktersæt til NAME"
654
655 #: g10/g10.c:418
656 msgid "read options from file"
657 msgstr "læs indstillinger fra fil"
658
659 #: g10/g10.c:422
660 msgid "|FD|write status info to this FD"
661 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
662
663 #: g10/g10.c:424
664 #, fuzzy
665 msgid "|[file]|write status info to file"
666 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
667
668 #: g10/g10.c:436
669 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
670 msgstr ""
671
672 #: g10/g10.c:437
673 msgid "|FILE|load extension module FILE"
674 msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
675
676 #: g10/g10.c:438
677 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
678 msgstr "emulér modusen beskrevet i RFC1991"
679
680 #: g10/g10.c:439
681 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
682 msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
683
684 #: g10/g10.c:440
685 #, fuzzy
686 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
687 msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
688
689 #: g10/g10.c:446
690 msgid "|N|use passphrase mode N"
691 msgstr "|N|brug pasfrasemodus N"
692
693 #: g10/g10.c:448
694 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
695 msgstr "|NAME|brug meddelelses resuméalgoritme NAME for pasfrase"
696
697 #: g10/g10.c:450
698 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
699 msgstr "|NAME|brug cifrealgoritme NAME for pasfrase"
700
701 #: g10/g10.c:452
702 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
703 msgstr "|NAME|brug cifferalgoritme NAME"
704
705 #: g10/g10.c:453
706 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
707 msgstr "|NAME|brug meddelelsesresumé algoritme NAME"
708
709 #: g10/g10.c:455
710 msgid "|N|use compress algorithm N"
711 msgstr "|N|brug kompresalgoritme N"
712
713 #: g10/g10.c:456
714 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
715 msgstr ""
716
717 #: g10/g10.c:457
718 msgid "Show Photo IDs"
719 msgstr ""
720
721 #: g10/g10.c:458
722 msgid "Don't show Photo IDs"
723 msgstr ""
724
725 #: g10/g10.c:459
726 msgid "Set command line to view Photo IDs"
727 msgstr ""
728
729 #: g10/g10.c:465
730 msgid ""
731 "@\n"
732 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
733 msgstr ""
734
735 #: g10/g10.c:468
736 msgid ""
737 "@\n"
738 "Examples:\n"
739 "\n"
740 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
741 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
742 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
743 " --list-keys [names]        show keys\n"
744 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
745 msgstr ""
746 "@\n"
747 "Eksempler:\n"
748 "\n"
749 " -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
750 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
751 " --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
752 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
753 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
754
755 #: g10/g10.c:620
756 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
757 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
758
759 #: g10/g10.c:624
760 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
761 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
762
763 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
764 #: g10/g10.c:627
765 msgid ""
766 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
767 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
768 "default operation depends on the input data\n"
769 msgstr ""
770 "Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
771 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
772 "standard operation afhænger af inddata\n"
773
774 #: g10/g10.c:638
775 msgid ""
776 "\n"
777 "Supported algorithms:\n"
778 msgstr ""
779 "\n"
780 "Understøttede algoritmer:\n"
781
782 #: g10/g10.c:742
783 msgid "usage: gpg [options] "
784 msgstr "brug: gpg [flag] "
785
786 #: g10/g10.c:799
787 msgid "conflicting commands\n"
788 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
789
790 #: g10/g10.c:817
791 #, c-format
792 msgid "no values for group \"%s\"\n"
793 msgstr ""
794
795 #: g10/g10.c:1010
796 #, c-format
797 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
798 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
799
800 #: g10/g10.c:1014
801 #, c-format
802 msgid "option file `%s': %s\n"
803 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
804
805 #: g10/g10.c:1021
806 #, c-format
807 msgid "reading options from `%s'\n"
808 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
809
810 #: g10/g10.c:1323
811 #, c-format
812 msgid "%s is not a valid character set\n"
813 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
814
815 #: g10/g10.c:1341
816 msgid "could not parse keyserver URI\n"
817 msgstr ""
818
819 #: g10/g10.c:1350
820 #, fuzzy, c-format
821 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
822 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
823
824 #: g10/g10.c:1353
825 #, fuzzy
826 msgid "invalid import options\n"
827 msgstr "ugyldig rustning"
828
829 #: g10/g10.c:1360
830 #, fuzzy, c-format
831 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
832 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
833
834 #: g10/g10.c:1363
835 #, fuzzy
836 msgid "invalid export options\n"
837 msgstr "ugyldig nøglering"
838
839 #: g10/g10.c:1369
840 #, c-format
841 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
842 msgstr ""
843
844 #: g10/g10.c:1506
845 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
846 msgstr ""
847
848 #: g10/g10.c:1510
849 #, c-format
850 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
851 msgstr ""
852
853 #: g10/g10.c:1517 g10/g10.c:1528
854 #, c-format
855 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
856 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
857
858 #: g10/g10.c:1519 g10/g10.c:1539
859 #, c-format
860 msgid "%s not allowed with %s!\n"
861 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
862
863 #: g10/g10.c:1522
864 #, c-format
865 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
866 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
867
868 #: g10/g10.c:1549
869 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
870 msgstr ""
871
872 #: g10/g10.c:1555
873 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
874 msgstr ""
875
876 #: g10/g10.c:1561
877 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
878 msgstr ""
879
880 #: g10/g10.c:1574
881 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
882 msgstr ""
883
884 #: g10/encode.c:348 g10/encode.c:410 g10/g10.c:1588 g10/sign.c:646
885 #: g10/sign.c:878
886 msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
887 msgstr ""
888
889 #: g10/g10.c:1635 g10/g10.c:1653
890 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
891 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
892
893 #: g10/g10.c:1641 g10/g10.c:1659
894 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
895 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
896
897 #: g10/g10.c:1647
898 #, fuzzy
899 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
900 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
901
902 #: g10/g10.c:1662
903 #, c-format
904 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
905 msgstr ""
906
907 #: g10/g10.c:1664
908 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
909 msgstr ""
910
911 #: g10/g10.c:1666
912 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
913 msgstr ""
914
915 #: g10/g10.c:1668
916 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
917 msgstr ""
918
919 #: g10/g10.c:1671
920 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
921 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
922
923 #: g10/g10.c:1675
924 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
925 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
926
927 #: g10/g10.c:1679
928 #, fuzzy
929 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
930 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
931
932 #: g10/g10.c:1685
933 #, fuzzy
934 msgid "invalid default preferences\n"
935 msgstr "vis præferencer"
936
937 #: g10/g10.c:1693
938 #, fuzzy
939 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
940 msgstr "vis præferencer"
941
942 #: g10/g10.c:1697
943 #, fuzzy
944 msgid "invalid personal digest preferences\n"
945 msgstr "vis præferencer"
946
947 #: g10/g10.c:1701
948 #, fuzzy
949 msgid "invalid personal compress preferences\n"
950 msgstr "vis præferencer"
951
952 # er det klogt at oversætte TrustDB?
953 #: g10/g10.c:1795
954 #, c-format
955 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
956 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
957
958 #: g10/g10.c:1805
959 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
960 msgstr ""
961
962 #: g10/g10.c:1815
963 msgid "--store [filename]"
964 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
965
966 #: g10/g10.c:1822
967 msgid "--symmetric [filename]"
968 msgstr "--symmetric [filnavn]"
969
970 #: g10/g10.c:1830
971 msgid "--encrypt [filename]"
972 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
973
974 #: g10/g10.c:1847
975 msgid "--sign [filename]"
976 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
977
978 #: g10/g10.c:1860
979 msgid "--sign --encrypt [filename]"
980 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
981
982 #: g10/g10.c:1874
983 #, fuzzy
984 msgid "--sign --symmetric [filename]"
985 msgstr "--symmetric [filnavn]"
986
987 #: g10/g10.c:1883
988 msgid "--clearsign [filename]"
989 msgstr "--clearsign [filnavn]"
990
991 #: g10/g10.c:1901
992 msgid "--decrypt [filename]"
993 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
994
995 #: g10/g10.c:1912
996 msgid "--sign-key user-id"
997 msgstr "--sign-key bruger-id"
998
999 #: g10/g10.c:1920
1000 msgid "--lsign-key user-id"
1001 msgstr "--lsign-key bruger-id"
1002
1003 #: g10/g10.c:1928
1004 #, fuzzy
1005 msgid "--nrsign-key user-id"
1006 msgstr "--sign-key bruger-id"
1007
1008 #: g10/g10.c:1936
1009 #, fuzzy
1010 msgid "--nrlsign-key user-id"
1011 msgstr "--sign-key bruger-id"
1012
1013 #: g10/g10.c:1944
1014 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1015 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
1016
1017 #: g10/encode.c:368 g10/g10.c:2000 g10/sign.c:789
1018 #, c-format
1019 msgid "can't open %s: %s\n"
1020 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1021
1022 #: g10/g10.c:2015
1023 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1024 msgstr "-k[v][v][v][c] [bruger-id] [nøglering]"
1025
1026 #: g10/g10.c:2107
1027 #, c-format
1028 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1029 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
1030
1031 #: g10/g10.c:2115
1032 #, c-format
1033 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1034 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
1035
1036 #: g10/g10.c:2202
1037 #, c-format
1038 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1039 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
1040
1041 #: g10/g10.c:2288
1042 msgid "[filename]"
1043 msgstr "[filnavn]"
1044
1045 #: g10/g10.c:2292
1046 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1047 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
1048
1049 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2295 g10/verify.c:94
1050 #: g10/verify.c:139
1051 #, c-format
1052 msgid "can't open `%s'\n"
1053 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
1054
1055 #: g10/g10.c:2509
1056 msgid ""
1057 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1058 "an '='\n"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: g10/g10.c:2518
1062 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1063 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1064
1065 #: g10/g10.c:2555
1066 #, fuzzy
1067 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1068 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1069
1070 #: g10/g10.c:2557
1071 #, fuzzy
1072 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1073 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1074
1075 #: g10/armor.c:314
1076 #, c-format
1077 msgid "armor: %s\n"
1078 msgstr "panser: %s\n"
1079
1080 #: g10/armor.c:343
1081 msgid "invalid armor header: "
1082 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
1083
1084 #: g10/armor.c:350
1085 msgid "armor header: "
1086 msgstr "panserhoved: "
1087
1088 #: g10/armor.c:361
1089 msgid "invalid clearsig header\n"
1090 msgstr ""
1091
1092 #: g10/armor.c:413
1093 msgid "nested clear text signatures\n"
1094 msgstr ""
1095
1096 #: g10/armor.c:537
1097 msgid "invalid dash escaped line: "
1098 msgstr ""
1099
1100 #: g10/armor.c:549
1101 msgid "unexpected armor:"
1102 msgstr "uforventet beskyttelse:"
1103
1104 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1105 #, c-format
1106 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1107 msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
1108
1109 #: g10/armor.c:718
1110 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1111 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
1112
1113 #: g10/armor.c:752
1114 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1115 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
1116
1117 #: g10/armor.c:756
1118 msgid "malformed CRC\n"
1119 msgstr "dårlig CRC\n"
1120
1121 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1122 #, c-format
1123 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1124 msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
1125
1126 #: g10/armor.c:780
1127 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1128 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
1129
1130 #: g10/armor.c:784
1131 msgid "error in trailer line\n"
1132 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
1133
1134 #: g10/armor.c:1057
1135 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1136 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
1137
1138 #: g10/armor.c:1062
1139 #, c-format
1140 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1141 msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
1142
1143 #: g10/armor.c:1066
1144 msgid ""
1145 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1146 msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
1147
1148 #: g10/pkclist.c:61
1149 msgid "No reason specified"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: g10/pkclist.c:63
1153 #, fuzzy
1154 msgid "Key is superseded"
1155 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
1156
1157 #: g10/pkclist.c:65
1158 msgid "Key has been compromised"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: g10/pkclist.c:67
1162 msgid "Key is no longer used"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: g10/pkclist.c:69
1166 msgid "User ID is no longer valid"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: g10/pkclist.c:73
1170 #, fuzzy
1171 msgid "reason for revocation: "
1172 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
1173
1174 #: g10/pkclist.c:90
1175 msgid "revocation comment: "
1176 msgstr ""
1177
1178 #. a string with valid answers
1179 #: g10/pkclist.c:252
1180 msgid "iImMqQsS"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: g10/pkclist.c:258
1184 #, fuzzy, c-format
1185 msgid ""
1186 "No trust value assigned to:\n"
1187 "%4u%c/%08lX %s \""
1188 msgstr ""
1189 "Ingen tillidsværdi tildelt til %lu:\n"
1190 "%4u%c/%08lX %s \""
1191
1192 #: g10/pkclist.c:270
1193 msgid ""
1194 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1195 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1196 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1197 "\n"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: g10/pkclist.c:273
1201 #, c-format
1202 msgid " %d = Don't know\n"
1203 msgstr ""
1204
1205 #: g10/pkclist.c:274
1206 #, fuzzy, c-format
1207 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1208 msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
1209
1210 #: g10/pkclist.c:275
1211 #, c-format
1212 msgid " %d = I trust marginally\n"
1213 msgstr ""
1214
1215 #: g10/pkclist.c:276
1216 #, c-format
1217 msgid " %d = I trust fully\n"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: g10/pkclist.c:278
1221 #, c-format
1222 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: g10/pkclist.c:279
1226 msgid " i = please show me more information\n"
1227 msgstr ""
1228
1229 #: g10/pkclist.c:281
1230 msgid " m = back to the main menu\n"
1231 msgstr " m = tilbage til hovedmenu\n"
1232
1233 #: g10/pkclist.c:284
1234 msgid " s = skip this key\n"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: g10/pkclist.c:285
1238 msgid " q = quit\n"
1239 msgstr " q = afslut\n"
1240
1241 #: g10/pkclist.c:292
1242 msgid "Your decision? "
1243 msgstr "Dit valg? "
1244
1245 #: g10/pkclist.c:313
1246 #, fuzzy
1247 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1248 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
1249
1250 #: g10/pkclist.c:325
1251 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: g10/pkclist.c:399
1255 #, c-format
1256 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1257 msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
1258
1259 #: g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:418 g10/pkclist.c:512
1260 msgid "Use this key anyway? "
1261 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
1262
1263 #: g10/pkclist.c:411
1264 #, c-format
1265 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1266 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
1267
1268 #: g10/pkclist.c:432
1269 #, c-format
1270 msgid "%08lX: key has expired\n"
1271 msgstr "%08lX: nøgle er udløbet\n"
1272
1273 #: g10/pkclist.c:442
1274 #, fuzzy, c-format
1275 msgid ""
1276 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1277 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1278
1279 #: g10/pkclist.c:448
1280 #, c-format
1281 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1282 msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
1283
1284 #: g10/pkclist.c:454
1285 #, c-format
1286 msgid ""
1287 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1288 "but it is accepted anyway\n"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: g10/pkclist.c:460
1292 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1293 msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert ejeren\n"
1294
1295 #: g10/pkclist.c:465
1296 msgid "This key belongs to us\n"
1297 msgstr "Denne nøgle tilhører os\n"
1298
1299 #: g10/pkclist.c:507
1300 msgid ""
1301 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1302 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1303 "the next question with yes\n"
1304 "\n"
1305 msgstr ""
1306
1307 #: g10/pkclist.c:521 g10/pkclist.c:543
1308 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1309 msgstr "ADVARSEL: Bruger nøgle uden tillid!\n"
1310
1311 #: g10/pkclist.c:562
1312 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1313 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
1314
1315 #: g10/pkclist.c:563
1316 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1317 msgstr "         Dette kan betyde at signaturen er forfalsket.\n"
1318
1319 #: g10/pkclist.c:569
1320 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1321 msgstr "ADVARSEL: Denne undernøgle er blevet tilbagekaldt af dens ejer!\n"
1322
1323 #: g10/pkclist.c:574
1324 #, fuzzy
1325 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1326 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
1327
1328 #: g10/pkclist.c:579
1329 msgid "Note: This key has expired!\n"
1330 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
1331
1332 #: g10/pkclist.c:590
1333 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1334 msgstr ""
1335
1336 #: g10/pkclist.c:592
1337 msgid ""
1338 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1339 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1340
1341 #: g10/pkclist.c:600
1342 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1343 msgstr "ADVARSEL: Vi tror IKKE på denne nøgle!\n"
1344
1345 #: g10/pkclist.c:601
1346 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1347 msgstr "         Signaturen er formentlig FORFALSKET.\n"
1348
1349 #: g10/pkclist.c:609
1350 msgid ""
1351 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1352 msgstr ""
1353
1354 #: g10/pkclist.c:611
1355 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1356 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører ejeren.\n"
1357
1358 #: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:938 g10/pkclist.c:993
1359 #, c-format
1360 msgid "%s: skipped: %s\n"
1361 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1362
1363 #: g10/pkclist.c:773 g10/pkclist.c:967
1364 #, c-format
1365 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1366 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
1367
1368 #: g10/pkclist.c:803
1369 #, fuzzy
1370 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1371 msgstr ""
1372 "Du angav ikke en bruger-id. (du kan bruge \"-r\")\n"
1373 "\n"
1374
1375 #: g10/pkclist.c:816
1376 msgid ""
1377 "\n"
1378 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1379 msgstr ""
1380
1381 #: g10/pkclist.c:832
1382 msgid "No such user ID.\n"
1383 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
1384
1385 #: g10/pkclist.c:837 g10/pkclist.c:913
1386 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1387 msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt som standard modtager\n"
1388
1389 #: g10/pkclist.c:855
1390 msgid "Public key is disabled.\n"
1391 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
1392
1393 #: g10/pkclist.c:862
1394 #, fuzzy
1395 msgid "skipped: public key already set\n"
1396 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
1397
1398 #: g10/pkclist.c:905
1399 #, c-format
1400 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1401 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
1402
1403 #: g10/pkclist.c:949
1404 #, c-format
1405 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1406 msgstr "%s: udelod: offentlignøgle er slået fra\n"
1407
1408 #: g10/pkclist.c:999
1409 msgid "no valid addressees\n"
1410 msgstr "ingen gyldige adresser\n"
1411
1412 #: g10/keygen.c:182
1413 #, c-format
1414 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1415 msgstr ""
1416
1417 #: g10/keygen.c:189
1418 #, c-format
1419 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1420 msgstr ""
1421
1422 #: g10/keygen.c:194
1423 #, fuzzy, c-format
1424 msgid "too many `%c' preferences\n"
1425 msgstr "vis præferencer"
1426
1427 #: g10/keygen.c:264
1428 #, fuzzy
1429 msgid "invalid character in preference string\n"
1430 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
1431
1432 #: g10/keygen.c:524
1433 #, fuzzy
1434 msgid "writing direct signature\n"
1435 msgstr "skriver selvsignatur\n"
1436
1437 #: g10/keygen.c:563
1438 msgid "writing self signature\n"
1439 msgstr "skriver selvsignatur\n"
1440
1441 #: g10/keygen.c:607
1442 msgid "writing key binding signature\n"
1443 msgstr ""
1444
1445 #: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
1446 #, fuzzy, c-format
1447 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1448 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1449
1450 #: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1453 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1454
1455 #: g10/keygen.c:941
1456 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1457 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
1458
1459 #: g10/keygen.c:943
1460 #, c-format
1461 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1462 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
1463
1464 #: g10/keygen.c:944
1465 #, c-format
1466 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1467 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
1468
1469 #: g10/keygen.c:946
1470 #, c-format
1471 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1472 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1473
1474 #: g10/keygen.c:948
1475 #, c-format
1476 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1477 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1478
1479 #: g10/keygen.c:949
1480 #, fuzzy, c-format
1481 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1482 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
1483
1484 #: g10/keygen.c:951
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1487 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1488
1489 #: g10/keygen.c:953
1490 #, fuzzy, c-format
1491 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1492 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1493
1494 #: g10/keyedit.c:573 g10/keygen.c:956
1495 msgid "Your selection? "
1496 msgstr "Dit valg? "
1497
1498 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
1499 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/keyedit.c:586 g10/keygen.c:998
1503 msgid "Invalid selection.\n"
1504 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1505
1506 #: g10/keygen.c:1011
1507 #, c-format
1508 msgid ""
1509 "About to generate a new %s keypair.\n"
1510 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1511 "              default keysize is 1024 bits\n"
1512 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/keygen.c:1020
1516 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1517 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
1518
1519 #: g10/keygen.c:1025
1520 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1521 msgstr "DSA tillader kun nøglestørrelser fra 512 til 1024\n"
1522
1523 #: g10/keygen.c:1027
1524 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: g10/keygen.c:1030
1528 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1529 msgstr ""
1530
1531 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1532 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1533 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1534 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1535 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1536 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1537 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1538 #. * do whatever you want.
1539 #: g10/keygen.c:1041
1540 #, c-format
1541 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1542 msgstr ""
1543
1544 #: g10/keygen.c:1046
1545 msgid ""
1546 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1547 "computations take REALLY long!\n"
1548 msgstr ""
1549
1550 #: g10/keygen.c:1049
1551 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1552 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
1553
1554 #: g10/keygen.c:1050
1555 msgid ""
1556 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1557 "vulnerable to attacks!\n"
1558 msgstr ""
1559
1560 #: g10/keygen.c:1059
1561 #, c-format
1562 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1563 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1564
1565 #: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
1566 #, c-format
1567 msgid "rounded up to %u bits\n"
1568 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1569
1570 #: g10/keygen.c:1117
1571 msgid ""
1572 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1573 "         0 = key does not expire\n"
1574 "      <n>  = key expires in n days\n"
1575 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1576 "      <n>m = key expires in n months\n"
1577 "      <n>y = key expires in n years\n"
1578 msgstr ""
1579
1580 #: g10/keygen.c:1126
1581 msgid ""
1582 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1583 "         0 = signature does not expire\n"
1584 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1585 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1586 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1587 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: g10/keygen.c:1148
1591 msgid "Key is valid for? (0) "
1592 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
1593
1594 #: g10/keygen.c:1150
1595 #, fuzzy
1596 msgid "Signature is valid for? (0) "
1597 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
1598
1599 #: g10/keygen.c:1155
1600 msgid "invalid value\n"
1601 msgstr "ugyldig værdi\n"
1602
1603 #: g10/keygen.c:1160
1604 #, fuzzy, c-format
1605 msgid "%s does not expire at all\n"
1606 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
1607
1608 #. print the date when the key expires
1609 #: g10/keygen.c:1167
1610 #, fuzzy, c-format
1611 msgid "%s expires at %s\n"
1612 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
1613
1614 #: g10/keygen.c:1173
1615 msgid ""
1616 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1617 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1618 msgstr ""
1619
1620 # virker j automatisk istedetfor y?
1621 #: g10/keygen.c:1178
1622 msgid "Is this correct (y/n)? "
1623 msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
1624
1625 #: g10/keygen.c:1221
1626 msgid ""
1627 "\n"
1628 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1629 "id\n"
1630 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1631 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1632 "\n"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: g10/keygen.c:1233
1636 msgid "Real name: "
1637 msgstr "Rigtige navn: "
1638
1639 #: g10/keygen.c:1241
1640 msgid "Invalid character in name\n"
1641 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
1642
1643 #: g10/keygen.c:1243
1644 msgid "Name may not start with a digit\n"
1645 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
1646
1647 #: g10/keygen.c:1245
1648 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1649 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
1650
1651 #: g10/keygen.c:1253
1652 msgid "Email address: "
1653 msgstr "Epostadresse: "
1654
1655 #: g10/keygen.c:1264
1656 msgid "Not a valid email address\n"
1657 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
1658
1659 #: g10/keygen.c:1272
1660 msgid "Comment: "
1661 msgstr "Kommentar: "
1662
1663 #: g10/keygen.c:1278
1664 msgid "Invalid character in comment\n"
1665 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
1666
1667 #: g10/keygen.c:1301
1668 #, c-format
1669 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1670 msgstr "Du bruger '%s' tegnsættet.\n"
1671
1672 #: g10/keygen.c:1307
1673 #, c-format
1674 msgid ""
1675 "You selected this USER-ID:\n"
1676 "    \"%s\"\n"
1677 "\n"
1678 msgstr ""
1679 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
1680 "    \"%s\"\n"
1681 "\n"
1682
1683 #: g10/keygen.c:1311
1684 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1685 msgstr ""
1686
1687 #: g10/keygen.c:1316
1688 msgid "NnCcEeOoQq"
1689 msgstr "NnCcEeOoQq"
1690
1691 #: g10/keygen.c:1326
1692 #, fuzzy
1693 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1694 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1695
1696 #: g10/keygen.c:1327
1697 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1698 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1699
1700 #: g10/keygen.c:1346
1701 msgid "Please correct the error first\n"
1702 msgstr ""
1703
1704 #: g10/keygen.c:1385
1705 msgid ""
1706 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1707 "\n"
1708 msgstr ""
1709 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
1710 "\n"
1711
1712 #: g10/keyedit.c:784 g10/keygen.c:1393
1713 #, fuzzy
1714 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1715 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
1716
1717 #: g10/keygen.c:1394
1718 #, c-format
1719 msgid "%s.\n"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: g10/keygen.c:1400
1723 msgid ""
1724 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1725 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1726 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1727 "\n"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: g10/keygen.c:1421
1731 msgid ""
1732 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1733 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1734 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1735 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1736 msgstr ""
1737
1738 #: g10/keygen.c:1985
1739 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1740 msgstr "DSA nøglepar vil have 1024 bit.\n"
1741
1742 #: g10/keygen.c:2039
1743 msgid "Key generation canceled.\n"
1744 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
1745
1746 #: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
1747 #, fuzzy, c-format
1748 msgid "writing public key to `%s'\n"
1749 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
1750
1751 #: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
1752 #, fuzzy, c-format
1753 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1754 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1755
1756 #: g10/keygen.c:2205
1757 #, fuzzy, c-format
1758 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1759 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
1760
1761 #: g10/keygen.c:2211
1762 #, fuzzy, c-format
1763 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1764 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1765
1766 #: g10/keygen.c:2225
1767 #, fuzzy, c-format
1768 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1769 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1770
1771 #: g10/keygen.c:2232
1772 #, fuzzy, c-format
1773 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1774 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1775
1776 #: g10/keygen.c:2252
1777 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1778 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og signeret.\n"
1779
1780 #: g10/keygen.c:2253
1781 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: g10/keygen.c:2264
1785 msgid ""
1786 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1787 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
1791 #, c-format
1792 msgid "Key generation failed: %s\n"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: g10/keygen.c:2320 g10/sig-check.c:228 g10/sign.c:257
1796 #, c-format
1797 msgid ""
1798 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1799 msgstr ""
1800
1801 #: g10/keygen.c:2322 g10/sig-check.c:230 g10/sign.c:259
1802 #, c-format
1803 msgid ""
1804 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: g10/keygen.c:2331
1808 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: g10/keygen.c:2360
1812 msgid "Really create? "
1813 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
1814
1815 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:679
1816 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: g10/encode.c:132 g10/encode.c:357
1820 #, c-format
1821 msgid "`%s' already compressed\n"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: g10/encode.c:140 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
1825 #: g10/tdbio.c:552
1826 #, c-format
1827 msgid "%s: can't open: %s\n"
1828 msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
1829
1830 #: g10/encode.c:168 g10/sign.c:1035
1831 #, c-format
1832 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1833 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
1834
1835 #: g10/encode.c:242 g10/encode.c:453
1836 #, c-format
1837 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1838 msgstr "%s: ADVARSEL: tom fil\n"
1839
1840 #: g10/encode.c:346
1841 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1842 msgstr ""
1843
1844 #: g10/encode.c:374
1845 #, c-format
1846 msgid "reading from `%s'\n"
1847 msgstr "læser fra '%s'\n"
1848
1849 #: g10/encode.c:408
1850 msgid ""
1851 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1852 msgstr ""
1853
1854 #: g10/encode.c:419 g10/encode.c:573
1855 #, c-format
1856 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1857 msgstr ""
1858
1859 #: g10/encode.c:491 g10/sign.c:758
1860 #, c-format
1861 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: g10/encode.c:652
1865 #, c-format
1866 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1867 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
1868
1869 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2218
1870 #, fuzzy, c-format
1871 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1872 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
1873
1874 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:213
1875 #, fuzzy, c-format
1876 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1877 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1878
1879 #: g10/export.c:222
1880 #, c-format
1881 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1882 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1883
1884 #: g10/export.c:238
1885 #, fuzzy, c-format
1886 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1887 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1888
1889 #: g10/export.c:246
1890 #, fuzzy, c-format
1891 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
1892 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1893
1894 #: g10/export.c:344
1895 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1896 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1897
1898 #: g10/getkey.c:151
1899 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1900 msgstr ""
1901
1902 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
1903 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
1904 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2383
1905 #, fuzzy
1906 msgid "[User id not found]"
1907 msgstr "[bruger ikke fundet]"
1908
1909 #: g10/getkey.c:1438
1910 #, c-format
1911 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/getkey.c:2100
1915 #, c-format
1916 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1917 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
1918
1919 #: g10/getkey.c:2147
1920 #, c-format
1921 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: g10/import.c:256
1925 #, c-format
1926 msgid "skipping block of type %d\n"
1927 msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
1928
1929 #: g10/import.c:263
1930 #, c-format
1931 msgid "%lu keys so far processed\n"
1932 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
1933
1934 #: g10/import.c:268
1935 #, c-format
1936 msgid "error reading `%s': %s\n"
1937 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1938
1939 #: g10/import.c:280
1940 #, c-format
1941 msgid "Total number processed: %lu\n"
1942 msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
1943
1944 #: g10/import.c:282
1945 #, fuzzy, c-format
1946 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1947 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
1948
1949 #: g10/import.c:285
1950 #, c-format
1951 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: g10/import.c:287
1955 #, c-format
1956 msgid "              imported: %lu"
1957 msgstr "           importerede: %lu"
1958
1959 #: g10/import.c:293
1960 #, c-format
1961 msgid "             unchanged: %lu\n"
1962 msgstr "              uændrede: %lu\n"
1963
1964 #: g10/import.c:295
1965 #, c-format
1966 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1967 msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
1968
1969 #: g10/import.c:297
1970 #, c-format
1971 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1972 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
1973
1974 #: g10/import.c:299
1975 #, c-format
1976 msgid "        new signatures: %lu\n"
1977 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
1978
1979 #: g10/import.c:301
1980 #, c-format
1981 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1982 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
1983
1984 #: g10/import.c:303
1985 #, c-format
1986 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1987 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
1988
1989 #: g10/import.c:305
1990 #, c-format
1991 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1992 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
1993
1994 #: g10/import.c:307
1995 #, c-format
1996 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1997 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
1998
1999 #: g10/import.c:593
2000 #, c-format
2001 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: g10/import.c:641 g10/import.c:875
2005 #, c-format
2006 msgid "key %08lX: no user ID\n"
2007 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2008
2009 #: g10/import.c:648
2010 #, fuzzy, c-format
2011 msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
2012 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2013
2014 #: g10/import.c:663
2015 #, fuzzy, c-format
2016 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2017 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2018
2019 #: g10/import.c:670
2020 #, c-format
2021 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
2022 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2023
2024 #: g10/import.c:672
2025 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: g10/import.c:682 g10/import.c:944
2029 #, c-format
2030 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2031 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2032
2033 #: g10/import.c:687
2034 #, fuzzy, c-format
2035 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2036 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2037
2038 #: g10/import.c:697
2039 #, fuzzy, c-format
2040 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2041 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2042
2043 #: g10/import.c:702 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
2044 #, c-format
2045 msgid "writing to `%s'\n"
2046 msgstr "skriver til `%s'\n"
2047
2048 #: g10/import.c:706 g10/import.c:783 g10/import.c:895 g10/import.c:1004
2049 #, c-format
2050 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2051 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2052
2053 #: g10/import.c:715
2054 #, fuzzy, c-format
2055 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
2056 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2057
2058 #: g10/import.c:736
2059 #, c-format
2060 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2061 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
2062
2063 #: g10/import.c:753 g10/import.c:961
2064 #, c-format
2065 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2066 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2067
2068 #: g10/import.c:760 g10/import.c:967
2069 #, c-format
2070 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2071 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2072
2073 #: g10/import.c:792
2074 #, fuzzy, c-format
2075 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
2076 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2077
2078 #: g10/import.c:795
2079 #, fuzzy, c-format
2080 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
2081 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2082
2083 #: g10/import.c:798
2084 #, fuzzy, c-format
2085 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
2086 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2087
2088 #: g10/import.c:801
2089 #, fuzzy, c-format
2090 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
2091 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2092
2093 #: g10/import.c:804
2094 #, fuzzy, c-format
2095 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
2096 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2097
2098 #: g10/import.c:807
2099 #, fuzzy, c-format
2100 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
2101 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2102
2103 #: g10/import.c:819
2104 #, fuzzy, c-format
2105 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
2106 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2107
2108 #: g10/import.c:889
2109 #, fuzzy, c-format
2110 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2111 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2112
2113 #: g10/import.c:900
2114 #, c-format
2115 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2116 msgstr ""
2117
2118 #. we can't merge secret keys
2119 #: g10/import.c:904
2120 #, c-format
2121 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2122 msgstr ""
2123
2124 #: g10/import.c:909
2125 #, c-format
2126 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2127 msgstr ""
2128
2129 #: g10/import.c:938
2130 #, c-format
2131 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: g10/import.c:978
2135 #, c-format
2136 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: g10/import.c:1010
2140 #, fuzzy, c-format
2141 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2142 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2143
2144 #: g10/import.c:1047
2145 #, c-format
2146 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: g10/import.c:1060
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2152 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2153
2154 #: g10/import.c:1062
2155 #, fuzzy, c-format
2156 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2157 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2158
2159 #: g10/import.c:1079
2160 #, c-format
2161 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: g10/import.c:1089
2165 #, c-format
2166 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: g10/import.c:1090
2170 #, c-format
2171 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: g10/import.c:1121
2175 #, c-format
2176 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2177 msgstr ""
2178
2179 #: g10/import.c:1144
2180 #, c-format
2181 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2182 msgstr ""
2183
2184 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2185 #. * to import non-exportable signature when we have the
2186 #. * the secret key used to create this signature - it
2187 #. * seems that this makes sense
2188 #: g10/import.c:1170
2189 #, c-format
2190 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: g10/import.c:1179
2194 #, c-format
2195 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: g10/import.c:1196
2199 #, c-format
2200 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2201 msgstr ""
2202
2203 #: g10/import.c:1208
2204 #, fuzzy, c-format
2205 msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2206 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2207
2208 #: g10/import.c:1306
2209 #, c-format
2210 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: g10/import.c:1365
2214 #, c-format
2215 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: g10/import.c:1379
2219 #, c-format
2220 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: g10/import.c:1436
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
2226 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2227
2228 #: g10/import.c:1467
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2231 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2232
2233 #: g10/keyedit.c:144
2234 msgid "[revocation]"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: g10/keyedit.c:145
2238 msgid "[self-signature]"
2239 msgstr "[selv-signatur]"
2240
2241 #: g10/keyedit.c:216 g10/keylist.c:148
2242 msgid "1 bad signature\n"
2243 msgstr "1 dårlig signature\n"
2244
2245 #: g10/keyedit.c:218 g10/keylist.c:150
2246 #, c-format
2247 msgid "%d bad signatures\n"
2248 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
2249
2250 #: g10/keyedit.c:220 g10/keylist.c:152
2251 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/keyedit.c:222 g10/keylist.c:154
2255 #, c-format
2256 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: g10/keyedit.c:224 g10/keylist.c:156
2260 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2261 msgstr ""
2262
2263 #: g10/keyedit.c:226 g10/keylist.c:158
2264 #, c-format
2265 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2266 msgstr ""
2267
2268 #: g10/keyedit.c:228
2269 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: g10/keyedit.c:230
2273 #, c-format
2274 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: g10/keyedit.c:357
2278 #, fuzzy, c-format
2279 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2280 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2281
2282 #: g10/keyedit.c:364 g10/keyedit.c:481 g10/keyedit.c:539 g10/keyedit.c:1137
2283 #, fuzzy
2284 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2285 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
2286
2287 #: g10/keyedit.c:372 g10/keyedit.c:487 g10/keyedit.c:1143
2288 msgid "  Unable to sign.\n"
2289 msgstr ""
2290
2291 #: g10/keyedit.c:377
2292 #, fuzzy, c-format
2293 msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
2294 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
2295
2296 #: g10/keyedit.c:396
2297 #, c-format
2298 msgid ""
2299 "The self-signature on \"%s\"\n"
2300 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: g10/keyedit.c:405
2304 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2305 msgstr ""
2306
2307 #. It's a local sig, and we want to make a
2308 #. exportable sig.
2309 #: g10/keyedit.c:419
2310 #, c-format
2311 msgid ""
2312 "Your current signature on \"%s\"\n"
2313 "is a local signature.\n"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: g10/keyedit.c:423
2317 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2318 msgstr ""
2319
2320 #: g10/keyedit.c:443
2321 #, c-format
2322 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2323 msgstr ""
2324
2325 #: g10/keyedit.c:447
2326 #, c-format
2327 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2328 msgstr ""
2329
2330 #: g10/keyedit.c:460
2331 #, c-format
2332 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2333 msgstr ""
2334
2335 #: g10/keyedit.c:475
2336 #, fuzzy
2337 msgid "This key has expired!"
2338 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
2339
2340 #: g10/keyedit.c:495
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2343 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
2344
2345 #: g10/keyedit.c:499
2346 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2347 msgstr ""
2348
2349 #: g10/keyedit.c:532
2350 msgid ""
2351 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2352 "mode.\n"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: g10/keyedit.c:534
2356 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: g10/keyedit.c:557
2360 msgid ""
2361 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2362 "belongs\n"
2363 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: g10/keyedit.c:561
2367 #, c-format
2368 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2369 msgstr ""
2370
2371 #: g10/keyedit.c:563
2372 #, c-format
2373 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2374 msgstr ""
2375
2376 #: g10/keyedit.c:565
2377 #, c-format
2378 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2379 msgstr ""
2380
2381 #: g10/keyedit.c:567
2382 #, c-format
2383 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: g10/keyedit.c:592
2387 msgid ""
2388 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2389 "with your key: \""
2390 msgstr ""
2391
2392 #: g10/keyedit.c:601
2393 #, fuzzy
2394 msgid ""
2395 "\n"
2396 "This will be a self-signature.\n"
2397 msgstr "skriver selvsignatur\n"
2398
2399 #: g10/keyedit.c:605
2400 msgid ""
2401 "\n"
2402 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2403 msgstr ""
2404
2405 #: g10/keyedit.c:610
2406 msgid ""
2407 "\n"
2408 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2409 msgstr ""
2410
2411 #: g10/keyedit.c:617
2412 msgid ""
2413 "\n"
2414 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: g10/keyedit.c:621
2418 msgid ""
2419 "\n"
2420 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2421 msgstr ""
2422
2423 #: g10/keyedit.c:626
2424 msgid ""
2425 "\n"
2426 "I have not checked this key at all.\n"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: g10/keyedit.c:630
2430 msgid ""
2431 "\n"
2432 "I have checked this key casually.\n"
2433 msgstr ""
2434
2435 #: g10/keyedit.c:634
2436 msgid ""
2437 "\n"
2438 "I have checked this key very carefully.\n"
2439 msgstr ""
2440
2441 #: g10/keyedit.c:643
2442 msgid "Really sign? "
2443 msgstr "Vil du gerne signere? "
2444
2445 #: g10/keyedit.c:685 g10/keyedit.c:2993 g10/keyedit.c:3052 g10/sign.c:308
2446 #, c-format
2447 msgid "signing failed: %s\n"
2448 msgstr "signering fejlede: %s\n"
2449
2450 #: g10/keyedit.c:741
2451 msgid "This key is not protected.\n"
2452 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
2453
2454 #: g10/keyedit.c:745
2455 #, fuzzy
2456 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2457 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
2458
2459 #: g10/keyedit.c:749
2460 msgid "Key is protected.\n"
2461 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2462
2463 #: g10/keyedit.c:769
2464 #, c-format
2465 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2466 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
2467
2468 #: g10/keyedit.c:775
2469 msgid ""
2470 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2471 "\n"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: g10/keyedit.c:789
2475 msgid ""
2476 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2477 "\n"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: g10/keyedit.c:792
2481 msgid "Do you really want to do this? "
2482 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
2483
2484 #: g10/keyedit.c:856
2485 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: g10/keyedit.c:898
2489 msgid "quit this menu"
2490 msgstr "afslut denne menu"
2491
2492 #: g10/keyedit.c:899
2493 msgid "q"
2494 msgstr "a"
2495
2496 #: g10/keyedit.c:900
2497 msgid "save"
2498 msgstr "gem"
2499
2500 #: g10/keyedit.c:900
2501 msgid "save and quit"
2502 msgstr "gem og afslut"
2503
2504 #: g10/keyedit.c:901
2505 msgid "help"
2506 msgstr "hjælp"
2507
2508 #: g10/keyedit.c:901
2509 msgid "show this help"
2510 msgstr "vis denne hjælp"
2511
2512 #: g10/keyedit.c:903
2513 msgid "fpr"
2514 msgstr "fpr"
2515
2516 #: g10/keyedit.c:903
2517 msgid "show fingerprint"
2518 msgstr "vis fingeraftryk"
2519
2520 #: g10/keyedit.c:904
2521 msgid "list"
2522 msgstr "vis"
2523
2524 #: g10/keyedit.c:904
2525 msgid "list key and user IDs"
2526 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
2527
2528 #: g10/keyedit.c:905
2529 msgid "l"
2530 msgstr "l"
2531
2532 #: g10/keyedit.c:906
2533 msgid "uid"
2534 msgstr "uid"
2535
2536 #: g10/keyedit.c:906
2537 msgid "select user ID N"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: g10/keyedit.c:907
2541 msgid "key"
2542 msgstr "nøgle"
2543
2544 #: g10/keyedit.c:907
2545 msgid "select secondary key N"
2546 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
2547
2548 #: g10/keyedit.c:908
2549 msgid "check"
2550 msgstr "tjek"
2551
2552 #: g10/keyedit.c:908
2553 msgid "list signatures"
2554 msgstr "vis signaturer"
2555
2556 #: g10/keyedit.c:909
2557 msgid "c"
2558 msgstr "c"
2559
2560 #: g10/keyedit.c:910
2561 msgid "sign"
2562 msgstr "signér"
2563
2564 #: g10/keyedit.c:910
2565 msgid "sign the key"
2566 msgstr "signér nøglen"
2567
2568 #: g10/keyedit.c:911
2569 msgid "s"
2570 msgstr "s"
2571
2572 #: g10/keyedit.c:912
2573 msgid "lsign"
2574 msgstr "lsignér"
2575
2576 #: g10/keyedit.c:912
2577 msgid "sign the key locally"
2578 msgstr "signér nøglen lokalt"
2579
2580 #: g10/keyedit.c:913
2581 #, fuzzy
2582 msgid "nrsign"
2583 msgstr "signér"
2584
2585 #: g10/keyedit.c:913
2586 #, fuzzy
2587 msgid "sign the key non-revocably"
2588 msgstr "signér nøglen lokalt"
2589
2590 #: g10/keyedit.c:914
2591 #, fuzzy
2592 msgid "nrlsign"
2593 msgstr "signér"
2594
2595 #: g10/keyedit.c:914
2596 #, fuzzy
2597 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2598 msgstr "signér nøglen lokalt"
2599
2600 #: g10/keyedit.c:915
2601 msgid "debug"
2602 msgstr "aflus"
2603
2604 #: g10/keyedit.c:916
2605 msgid "adduid"
2606 msgstr "tilføj-bid"
2607
2608 #: g10/keyedit.c:916
2609 msgid "add a user ID"
2610 msgstr "tilføj bruger-id"
2611
2612 #: g10/keyedit.c:917
2613 msgid "addphoto"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: g10/keyedit.c:917
2617 #, fuzzy
2618 msgid "add a photo ID"
2619 msgstr "tilføj bruger-id"
2620
2621 #: g10/keyedit.c:918
2622 msgid "deluid"
2623 msgstr "sletbid"
2624
2625 #: g10/keyedit.c:918
2626 msgid "delete user ID"
2627 msgstr "slet bruger id"
2628
2629 #. delphoto is really deluid in disguise
2630 #: g10/keyedit.c:920
2631 msgid "delphoto"
2632 msgstr ""
2633
2634 #: g10/keyedit.c:921
2635 msgid "addkey"
2636 msgstr "tilføj nøgle"
2637
2638 #: g10/keyedit.c:921
2639 msgid "add a secondary key"
2640 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:922
2643 msgid "delkey"
2644 msgstr "sletnøgle"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:922
2647 msgid "delete a secondary key"
2648 msgstr "slet sekundær nøgle"
2649
2650 #: g10/keyedit.c:923
2651 #, fuzzy
2652 msgid "addrevoker"
2653 msgstr "tilføj nøgle"
2654
2655 #: g10/keyedit.c:923
2656 #, fuzzy
2657 msgid "add a revocation key"
2658 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
2659
2660 #: g10/keyedit.c:924
2661 msgid "delsig"
2662 msgstr "sletsig"
2663
2664 #: g10/keyedit.c:924
2665 msgid "delete signatures"
2666 msgstr "slet signaturer"
2667
2668 #: g10/keyedit.c:925
2669 msgid "expire"
2670 msgstr "udløb"
2671
2672 #: g10/keyedit.c:925
2673 msgid "change the expire date"
2674 msgstr "ændr udløbsdatoen"
2675
2676 #: g10/keyedit.c:926
2677 msgid "primary"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: g10/keyedit.c:926
2681 msgid "flag user ID as primary"
2682 msgstr ""
2683
2684 #: g10/keyedit.c:927
2685 msgid "toggle"
2686 msgstr "skift"
2687
2688 #: g10/keyedit.c:927
2689 msgid "toggle between secret and public key listing"
2690 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
2691
2692 #: g10/keyedit.c:929
2693 msgid "t"
2694 msgstr "s"
2695
2696 #: g10/keyedit.c:930
2697 msgid "pref"
2698 msgstr "præf"
2699
2700 #: g10/keyedit.c:930
2701 #, fuzzy
2702 msgid "list preferences (expert)"
2703 msgstr "vis præferencer"
2704
2705 #: g10/keyedit.c:931
2706 #, fuzzy
2707 msgid "showpref"
2708 msgstr "vispræf"
2709
2710 #: g10/keyedit.c:931
2711 #, fuzzy
2712 msgid "list preferences (verbose)"
2713 msgstr "vis præferencer"
2714
2715 #: g10/keyedit.c:932
2716 #, fuzzy
2717 msgid "setpref"
2718 msgstr "præf"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:932
2721 #, fuzzy
2722 msgid "set preference list"
2723 msgstr "vis præferencer"
2724
2725 #: g10/keyedit.c:933
2726 #, fuzzy
2727 msgid "updpref"
2728 msgstr "præf"
2729
2730 #: g10/keyedit.c:933
2731 #, fuzzy
2732 msgid "updated preferences"
2733 msgstr "vis præferencer"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:934
2736 msgid "passwd"
2737 msgstr "kodeord"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:934
2740 msgid "change the passphrase"
2741 msgstr "ændr kodesætningen"
2742
2743 #: g10/keyedit.c:935
2744 msgid "trust"
2745 msgstr "betro"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:935
2748 msgid "change the ownertrust"
2749 msgstr ""
2750
2751 #: g10/keyedit.c:936
2752 msgid "revsig"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: g10/keyedit.c:936
2756 msgid "revoke signatures"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: g10/keyedit.c:937
2760 msgid "revkey"
2761 msgstr ""
2762
2763 #: g10/keyedit.c:937
2764 msgid "revoke a secondary key"
2765 msgstr ""
2766
2767 #: g10/keyedit.c:938
2768 msgid "disable"
2769 msgstr "slåfra"
2770
2771 #: g10/keyedit.c:938
2772 msgid "disable a key"
2773 msgstr "slå nøgle fra"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:939
2776 msgid "enable"
2777 msgstr "slåtil"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:939
2780 msgid "enable a key"
2781 msgstr "slå nøgle til"
2782
2783 #: g10/keyedit.c:940
2784 msgid "showphoto"
2785 msgstr ""
2786
2787 #: g10/keyedit.c:940
2788 msgid "show photo ID"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: g10/delkey.c:119 g10/keyedit.c:960
2792 msgid "can't do that in batchmode\n"
2793 msgstr ""
2794
2795 #: g10/keyedit.c:997
2796 #, fuzzy, c-format
2797 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2798 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2799
2800 #: g10/keyedit.c:1015
2801 msgid "Secret key is available.\n"
2802 msgstr ""
2803
2804 #: g10/keyedit.c:1046
2805 msgid "Command> "
2806 msgstr ""
2807
2808 #: g10/keyedit.c:1078
2809 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2810 msgstr ""
2811
2812 #: g10/keyedit.c:1082
2813 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2814 msgstr ""
2815
2816 #: g10/keyedit.c:1131
2817 #, fuzzy
2818 msgid "Key is revoked."
2819 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:1150
2822 msgid "Really sign all user IDs? "
2823 msgstr ""
2824
2825 #: g10/keyedit.c:1151
2826 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: g10/keyedit.c:1176
2830 #, c-format
2831 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: g10/keyedit.c:1196 g10/keyedit.c:1217
2835 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: g10/keyedit.c:1198
2839 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1201
2843 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2844 msgstr ""
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1202
2847 msgid "Really remove this user ID? "
2848 msgstr ""
2849
2850 #: g10/keyedit.c:1240 g10/keyedit.c:1277
2851 msgid "You must select at least one key.\n"
2852 msgstr ""
2853
2854 #: g10/keyedit.c:1244
2855 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2856 msgstr ""
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1245
2859 msgid "Do you really want to delete this key? "
2860 msgstr ""
2861
2862 #: g10/keyedit.c:1281
2863 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2864 msgstr ""
2865
2866 #: g10/keyedit.c:1282
2867 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2868 msgstr ""
2869
2870 #: g10/keyedit.c:1351
2871 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
2872 msgstr ""
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1353
2875 msgid "Really update the preferences? "
2876 msgstr ""
2877
2878 #: g10/keyedit.c:1391
2879 msgid "Save changes? "
2880 msgstr "Gem ændringer? "
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1394
2883 msgid "Quit without saving? "
2884 msgstr "Afslut uden at gemme? "
2885
2886 #: g10/keyedit.c:1405
2887 #, c-format
2888 msgid "update failed: %s\n"
2889 msgstr ""
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1412
2892 #, c-format
2893 msgid "update secret failed: %s\n"
2894 msgstr ""
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1419
2897 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2898 msgstr ""
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1431
2901 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: g10/keyedit.c:1747
2905 #, fuzzy, c-format
2906 msgid "This key may be revoked by %s key "
2907 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:1751
2910 msgid " (sensitive)"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: g10/keyedit.c:1757 g10/keyedit.c:1783
2914 #, c-format
2915 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2916 msgstr ""
2917
2918 #: g10/keyedit.c:1766
2919 #, c-format
2920 msgid " trust: %c/%c"
2921 msgstr ""
2922
2923 #: g10/keyedit.c:1770
2924 msgid "This key has been disabled"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1799
2928 #, fuzzy, c-format
2929 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2930 msgstr "rev! undernøgle er blevet annulleret! %s\n"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1802
2933 #, fuzzy
2934 msgid "rev- faked revocation found\n"
2935 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:1804
2938 #, c-format
2939 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2940 msgstr ""
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1834
2943 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style key.\n"
2944 msgstr ""
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1842
2947 msgid ""
2948 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2949 "unless you restart the program.\n"
2950 msgstr ""
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1930
2953 msgid ""
2954 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2955 "versions\n"
2956 "         of PGP to reject this key.\n"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1935
2960 #, fuzzy
2961 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2962 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1941
2965 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2966 msgstr ""
2967
2968 #: g10/keyedit.c:2076
2969 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: g10/keyedit.c:2086
2973 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: g10/keyedit.c:2090
2977 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: g10/keyedit.c:2096
2981 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: g10/keyedit.c:2110
2985 #, c-format
2986 msgid "Deleted %d signature.\n"
2987 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:2111
2990 #, c-format
2991 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: g10/keyedit.c:2114
2995 msgid "Nothing deleted.\n"
2996 msgstr ""
2997
2998 #: g10/keyedit.c:2210
2999 #, fuzzy
3000 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3001 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:2225
3004 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3005 msgstr ""
3006
3007 #. This actually causes no harm (after all, a key that
3008 #. designates itself as a revoker is the same as a
3009 #. regular key), but it's easy enough to check.
3010 #: g10/keyedit.c:2235
3011 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: g10/keyedit.c:2322
3015 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3016 msgstr ""
3017
3018 #: g10/keyedit.c:2328
3019 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3020 msgstr ""
3021
3022 #: g10/keyedit.c:2332
3023 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3024 msgstr ""
3025
3026 #: g10/keyedit.c:2334
3027 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: g10/keyedit.c:2376
3031 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: g10/keyedit.c:2392
3035 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: g10/keyedit.c:2475
3039 #, fuzzy
3040 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3041 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:2512 g10/keyedit.c:2619
3044 #, fuzzy, c-format
3045 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3046 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:2679
3049 #, c-format
3050 msgid "No user ID with index %d\n"
3051 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:2725
3054 #, c-format
3055 msgid "No secondary key with index %d\n"
3056 msgstr "Ingen sekundær nøgle med indeks %d\n"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:2839
3059 msgid "user ID: \""
3060 msgstr "bruger-id: \""
3061
3062 #: g10/keyedit.c:2844
3063 #, c-format
3064 msgid ""
3065 "\"\n"
3066 "signed with your key %08lX at %s\n"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: g10/keyedit.c:2847
3070 #, c-format
3071 msgid ""
3072 "\"\n"
3073 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3074 msgstr ""
3075
3076 #: g10/keyedit.c:2852
3077 #, fuzzy, c-format
3078 msgid "This signature expired on %s.\n"
3079 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:2856
3082 #, fuzzy
3083 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3084 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3085
3086 #: g10/keyedit.c:2860
3087 #, fuzzy
3088 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3089 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3090
3091 #. FIXME: detect duplicates here
3092 #: g10/keyedit.c:2885
3093 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: g10/keyedit.c:2904
3097 #, c-format
3098 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: g10/keyedit.c:2912
3102 #, c-format
3103 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: g10/keyedit.c:2932
3107 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3108 msgstr ""
3109
3110 #: g10/keyedit.c:2942
3111 #, c-format
3112 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: g10/keyedit.c:2944
3116 msgid " (non-exportable)"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: g10/keyedit.c:2951
3120 #, fuzzy
3121 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3122 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:2981
3125 msgid "no secret key\n"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: g10/keyedit.c:3133
3129 #, c-format
3130 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3131 msgstr ""
3132
3133 #: g10/keylist.c:91
3134 #, fuzzy
3135 msgid "Critical signature policy: "
3136 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3137
3138 #: g10/keylist.c:93
3139 #, fuzzy
3140 msgid "Signature policy: "
3141 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3142
3143 #: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:763 g10/mainproc.c:772
3144 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3145 msgstr ""
3146
3147 #: g10/keylist.c:127
3148 msgid "Critical signature notation: "
3149 msgstr ""
3150
3151 #: g10/keylist.c:129
3152 msgid "Signature notation: "
3153 msgstr ""
3154
3155 #: g10/keylist.c:136
3156 msgid "not human readable"
3157 msgstr ""
3158
3159 #: g10/keylist.c:225
3160 msgid "Keyring"
3161 msgstr ""
3162
3163 #. of subkey
3164 #: g10/keylist.c:478 g10/mainproc.c:899
3165 #, fuzzy, c-format
3166 msgid " [expires: %s]"
3167 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3168
3169 #: g10/keylist.c:995
3170 #, fuzzy
3171 msgid "Primary key fingerprint:"
3172 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
3173
3174 #: g10/keylist.c:997
3175 #, fuzzy
3176 msgid "     Subkey fingerprint:"
3177 msgstr "             Fingeraftryk:"
3178
3179 #: g10/keylist.c:1004
3180 #, fuzzy
3181 msgid " Primary key fingerprint:"
3182 msgstr "             Fingeraftryk:"
3183
3184 #: g10/keylist.c:1006
3185 #, fuzzy
3186 msgid "      Subkey fingerprint:"
3187 msgstr "             Fingeraftryk:"
3188
3189 #: g10/keylist.c:1010
3190 #, fuzzy
3191 msgid "     Key fingerprint ="
3192 msgstr "             Fingeraftryk:"
3193
3194 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:282
3195 #, c-format
3196 msgid "%s encrypted data\n"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:284
3200 #, c-format
3201 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3202 msgstr ""
3203
3204 #: g10/mainproc.c:312
3205 #, c-format
3206 msgid "public key is %08lX\n"
3207 msgstr ""
3208
3209 #: g10/mainproc.c:358
3210 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3211 msgstr ""
3212
3213 #: g10/mainproc.c:410
3214 #, c-format
3215 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: g10/mainproc.c:420
3219 #, c-format
3220 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3221 msgstr ""
3222
3223 #: g10/mainproc.c:434
3224 #, c-format
3225 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: g10/mainproc.c:461 g10/mainproc.c:480
3229 #, fuzzy, c-format
3230 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3231 msgstr "kryptér data"
3232
3233 #: g10/mainproc.c:468
3234 #, c-format
3235 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3236 msgstr ""
3237
3238 #: g10/mainproc.c:498
3239 msgid "decryption okay\n"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: g10/mainproc.c:505
3243 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3244 msgstr ""
3245
3246 #: g10/mainproc.c:511
3247 #, c-format
3248 msgid "decryption failed: %s\n"
3249 msgstr ""
3250
3251 #: g10/mainproc.c:530
3252 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3253 msgstr ""
3254
3255 #: g10/mainproc.c:532
3256 #, c-format
3257 msgid "original file name='%.*s'\n"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: g10/mainproc.c:707
3261 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: g10/mainproc.c:775
3265 msgid "Notation: "
3266 msgstr ""
3267
3268 #: g10/mainproc.c:787
3269 msgid "Policy: "
3270 msgstr "Politik: "
3271
3272 #: g10/mainproc.c:1242
3273 msgid "signature verification suppressed\n"
3274 msgstr ""
3275
3276 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3277 #: g10/mainproc.c:1284 g10/mainproc.c:1294
3278 #, fuzzy
3279 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3280 msgstr "opret en separat signatur"
3281
3282 #: g10/mainproc.c:1305
3283 #, c-format
3284 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3285 msgstr ""
3286
3287 #: g10/mainproc.c:1354 g10/mainproc.c:1387
3288 msgid "BAD signature from \""
3289 msgstr "DÅRLIG signatur fra \""
3290
3291 #: g10/mainproc.c:1355 g10/mainproc.c:1388
3292 #, fuzzy
3293 msgid "Expired signature from \""
3294 msgstr "God signatur fra \""
3295
3296 #: g10/mainproc.c:1356 g10/mainproc.c:1389
3297 msgid "Good signature from \""
3298 msgstr "God signatur fra \""
3299
3300 #: g10/mainproc.c:1391
3301 msgid "[uncertain]"
3302 msgstr ""
3303
3304 #: g10/mainproc.c:1422
3305 msgid "                aka \""
3306 msgstr "              alias \""
3307
3308 #: g10/mainproc.c:1483
3309 #, c-format
3310 msgid "Can't check signature: %s\n"
3311 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3312
3313 #: g10/mainproc.c:1552 g10/mainproc.c:1568 g10/mainproc.c:1630
3314 #, fuzzy
3315 msgid "not a detached signature\n"
3316 msgstr "opret en separat signatur"
3317
3318 #: g10/mainproc.c:1579
3319 #, c-format
3320 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3321 msgstr ""
3322
3323 #: g10/mainproc.c:1636
3324 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3325 msgstr "gammeldags (PGP 2.x) signatur\n"
3326
3327 #: g10/mainproc.c:1643
3328 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: g10/misc.c:101
3332 #, c-format
3333 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3334 msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
3335
3336 #: g10/misc.c:211
3337 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3338 msgstr ""
3339
3340 #: g10/misc.c:241
3341 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3342 msgstr ""
3343
3344 #: g10/misc.c:386
3345 #, c-format
3346 msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
3347 msgstr ""
3348
3349 #: g10/misc.c:418
3350 #, c-format
3351 msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
3352 msgstr ""
3353
3354 #: g10/misc.c:443
3355 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3356 msgstr ""
3357
3358 #: g10/misc.c:444
3359 msgid ""
3360 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3361 msgstr ""
3362
3363 #: g10/misc.c:652
3364 #, fuzzy, c-format
3365 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3366 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3367
3368 #: g10/misc.c:656
3369 #, fuzzy, c-format
3370 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3371 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3372
3373 #: g10/misc.c:658
3374 #, c-format
3375 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: g10/parse-packet.c:120
3379 #, c-format
3380 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: g10/parse-packet.c:1057
3384 #, c-format
3385 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3389 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: g10/passphrase.c:450
3393 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3394 msgstr ""
3395
3396 #: g10/passphrase.c:458
3397 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3398 msgstr ""
3399
3400 #: g10/passphrase.c:465
3401 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3402 msgstr ""
3403
3404 #: g10/passphrase.c:498
3405 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3406 msgstr ""
3407
3408 #: g10/passphrase.c:511
3409 #, fuzzy, c-format
3410 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3411 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
3412
3413 #: g10/hkp.c:151 g10/passphrase.c:532
3414 #, fuzzy, c-format
3415 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3416 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
3417
3418 #: g10/passphrase.c:554
3419 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3420 msgstr ""
3421
3422 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3423 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3427 #, c-format
3428 msgid " (main key ID %08lX)"
3429 msgstr " (hovednøgle-ID %08lX)"
3430
3431 #: g10/passphrase.c:641
3432 #, c-format
3433 msgid ""
3434 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3435 "\"%.*s\"\n"
3436 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3437 msgstr ""
3438
3439 #: g10/passphrase.c:662
3440 #, fuzzy
3441 msgid "Enter passphrase\n"
3442 msgstr "Indtast kodesætning: "
3443
3444 #: g10/passphrase.c:664
3445 #, fuzzy
3446 msgid "Repeat passphrase\n"
3447 msgstr "Gentag kodesætning: "
3448
3449 #: g10/passphrase.c:705
3450 msgid "passphrase too long\n"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: g10/passphrase.c:718
3454 msgid "invalid response from agent\n"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3458 msgid "cancelled by user\n"
3459 msgstr ""
3460
3461 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3462 #, c-format
3463 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: g10/passphrase.c:1003
3467 msgid ""
3468 "\n"
3469 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3470 "user: \""
3471 msgstr ""
3472
3473 #: g10/passphrase.c:1012
3474 #, c-format
3475 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3476 msgstr ""
3477
3478 #: g10/passphrase.c:1063
3479 msgid "can't query password in batchmode\n"
3480 msgstr ""
3481
3482 #: g10/passphrase.c:1067
3483 msgid "Enter passphrase: "
3484 msgstr "Indtast kodesætning: "
3485
3486 #: g10/passphrase.c:1071
3487 msgid "Repeat passphrase: "
3488 msgstr "Gentag kodesætning: "
3489
3490 #: g10/plaintext.c:67
3491 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: g10/plaintext.c:108
3495 #, fuzzy, c-format
3496 msgid "error creating `%s': %s\n"
3497 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3498
3499 #: g10/plaintext.c:337
3500 msgid "Detached signature.\n"
3501 msgstr ""
3502
3503 #: g10/plaintext.c:341
3504 msgid "Please enter name of data file: "
3505 msgstr ""
3506
3507 #: g10/plaintext.c:362
3508 msgid "reading stdin ...\n"
3509 msgstr "læser stdin ...\n"
3510
3511 #: g10/plaintext.c:396
3512 msgid "no signed data\n"
3513 msgstr ""
3514
3515 #: g10/plaintext.c:404
3516 #, c-format
3517 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3518 msgstr ""
3519
3520 #: g10/pubkey-enc.c:101
3521 #, c-format
3522 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3523 msgstr ""
3524
3525 #: g10/pubkey-enc.c:107
3526 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: g10/pubkey-enc.c:159
3530 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: g10/pubkey-enc.c:178
3534 #, fuzzy, c-format
3535 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3536 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
3537
3538 #: g10/pubkey-enc.c:221
3539 #, c-format
3540 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: g10/pubkey-enc.c:243
3544 #, c-format
3545 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3546 msgstr ""
3547
3548 #: g10/pubkey-enc.c:249
3549 #, fuzzy
3550 msgid "NOTE: key has been revoked"
3551 msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
3552
3553 #: g10/hkp.c:71
3554 #, fuzzy, c-format
3555 msgid "requesting key %08lX from %s\n"
3556 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
3557
3558 #: g10/hkp.c:96
3559 #, fuzzy, c-format
3560 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3561 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
3562
3563 #: g10/hkp.c:175
3564 #, fuzzy, c-format
3565 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3566 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3567
3568 #: g10/hkp.c:190
3569 #, c-format
3570 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3571 msgstr ""
3572
3573 #: g10/hkp.c:193
3574 #, c-format
3575 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3576 msgstr ""
3577
3578 #: g10/hkp.c:287
3579 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
3580 msgstr ""
3581
3582 #: g10/hkp.c:497
3583 #, c-format
3584 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3585 msgstr ""
3586
3587 #: g10/hkp.c:547
3588 #, fuzzy, c-format
3589 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3590 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
3591
3592 #: g10/seckey-cert.c:53
3593 #, fuzzy
3594 msgid "secret key parts are not available\n"
3595 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3596
3597 #: g10/seckey-cert.c:59
3598 #, fuzzy, c-format
3599 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3600 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
3601
3602 #: g10/seckey-cert.c:215
3603 #, fuzzy
3604 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3605 msgstr "ugyldig kodesætning"
3606
3607 #: g10/seckey-cert.c:216
3608 #, c-format
3609 msgid "%s ...\n"
3610 msgstr ""
3611
3612 #: g10/seckey-cert.c:273
3613 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3614 msgstr ""
3615
3616 #: g10/seckey-cert.c:311
3617 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3618 msgstr ""
3619
3620 #: g10/sig-check.c:210
3621 msgid ""
3622 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: g10/sig-check.c:218
3626 #, c-format
3627 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: g10/sig-check.c:219
3631 #, c-format
3632 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: g10/sig-check.c:242
3636 #, c-format
3637 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: g10/sig-check.c:328
3641 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
3642 msgstr ""
3643
3644 #: g10/sign.c:103
3645 #, c-format
3646 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
3647 msgstr ""
3648
3649 #: g10/sign.c:151
3650 #, c-format
3651 msgid ""
3652 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: g10/sign.c:303
3656 #, fuzzy, c-format
3657 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3658 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3659
3660 #: g10/sign.c:312
3661 #, c-format
3662 msgid "%s signature from: %s\n"
3663 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3664
3665 #: g10/sign.c:461
3666 #, c-format
3667 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3668 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3669
3670 #: g10/sign.c:644
3671 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3672 msgstr ""
3673
3674 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
3675 #, c-format
3676 msgid "can't create %s: %s\n"
3677 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
3678
3679 #: g10/sign.c:690
3680 #, c-format
3681 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
3682 msgstr ""
3683
3684 #: g10/sign.c:784
3685 msgid "signing:"
3686 msgstr "signerer:"
3687
3688 #: g10/sign.c:876
3689 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: g10/sign.c:1029
3693 #, c-format
3694 msgid "%s encryption will be used\n"
3695 msgstr ""
3696
3697 #: g10/textfilter.c:134
3698 #, c-format
3699 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3700 msgstr ""
3701
3702 #: g10/textfilter.c:231
3703 #, c-format
3704 msgid "input line longer than %d characters\n"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1382
3708 #, c-format
3709 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3710 msgstr ""
3711
3712 #: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1389
3713 #, c-format
3714 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3715 msgstr ""
3716
3717 #: g10/tdbio.c:237
3718 msgid "trustdb transaction too large\n"
3719 msgstr ""
3720
3721 #: g10/tdbio.c:454
3722 #, c-format
3723 msgid "%s: can't access: %s\n"
3724 msgstr ""
3725
3726 #: g10/tdbio.c:468
3727 #, c-format
3728 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3729 msgstr ""
3730
3731 #: g10/tdbio.c:478 g10/tdbio.c:498 g10/tdbio.c:541
3732 #, c-format
3733 msgid "%s: can't create lock\n"
3734 msgstr ""
3735
3736 #: g10/tdbio.c:480 g10/tdbio.c:544
3737 #, fuzzy, c-format
3738 msgid "%s: can't make lock\n"
3739 msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
3740
3741 #: g10/keyring.c:1436 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:307 g10/tdbio.c:484
3742 #, c-format
3743 msgid "%s: can't create: %s\n"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: g10/tdbio.c:503
3747 #, c-format
3748 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: g10/tdbio.c:507
3752 #, c-format
3753 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: g10/tdbio.c:510
3757 #, c-format
3758 msgid "%s: trustdb created\n"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: g10/tdbio.c:565
3762 #, c-format
3763 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: g10/tdbio.c:597
3767 #, c-format
3768 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3769 msgstr ""
3770
3771 #: g10/tdbio.c:605
3772 #, c-format
3773 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3774 msgstr ""
3775
3776 #: g10/tdbio.c:621 g10/tdbio.c:657 g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:701
3777 #: g10/tdbio.c:1315 g10/tdbio.c:1342
3778 #, c-format
3779 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3780 msgstr ""
3781
3782 #: g10/tdbio.c:634 g10/tdbio.c:680
3783 #, c-format
3784 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3785 msgstr ""
3786
3787 #: g10/tdbio.c:1119
3788 #, c-format
3789 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: g10/tdbio.c:1127
3793 #, c-format
3794 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: g10/tdbio.c:1148
3798 #, c-format
3799 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: g10/tdbio.c:1165
3803 #, c-format
3804 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3805 msgstr ""
3806
3807 #: g10/tdbio.c:1170
3808 #, c-format
3809 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: g10/tdbio.c:1348
3813 #, c-format
3814 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3815 msgstr ""
3816
3817 #: g10/tdbio.c:1356
3818 #, c-format
3819 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3820 msgstr ""
3821
3822 #: g10/tdbio.c:1366
3823 #, c-format
3824 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3825 msgstr ""
3826
3827 #: g10/tdbio.c:1396
3828 #, c-format
3829 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3830 msgstr ""
3831
3832 #: g10/tdbio.c:1441
3833 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: g10/trustdb.c:200
3837 #, fuzzy, c-format
3838 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
3839 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
3840
3841 #: g10/trustdb.c:235
3842 #, fuzzy, c-format
3843 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
3844 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
3845
3846 #: g10/trustdb.c:274
3847 #, c-format
3848 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
3849 msgstr ""
3850
3851 #: g10/trustdb.c:290
3852 #, fuzzy, c-format
3853 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3854 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
3855
3856 #: g10/trustdb.c:332
3857 #, c-format
3858 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: g10/trustdb.c:338
3862 #, c-format
3863 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: g10/trustdb.c:353
3867 #, c-format
3868 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: g10/trustdb.c:368
3872 #, c-format
3873 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3874 msgstr ""
3875
3876 #: g10/trustdb.c:468
3877 msgid "no need for a trustdb check\n"
3878 msgstr ""
3879
3880 #: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
3881 #, c-format
3882 msgid "next trustdb check due at %s\n"
3883 msgstr ""
3884
3885 #: g10/trustdb.c:779
3886 #, fuzzy
3887 msgid "checking the trustdb\n"
3888 msgstr "|[NAMES]|tjek tillidsdatabasen"
3889
3890 #: g10/trustdb.c:933
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "public key %08lX not found: %s\n"
3893 msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
3894
3895 #: g10/trustdb.c:1515
3896 #, c-format
3897 msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
3898 msgstr ""
3899
3900 #: g10/trustdb.c:1593
3901 #, c-format
3902 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
3903 msgstr ""
3904
3905 #: g10/verify.c:108
3906 msgid ""
3907 "the signature could not be verified.\n"
3908 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3909 "should be the first file given on the command line.\n"
3910 msgstr ""
3911
3912 #: g10/verify.c:173
3913 #, c-format
3914 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
3918 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3919 msgstr ""
3920
3921 #: g10/skclist.c:157
3922 #, c-format
3923 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
3927 #, c-format
3928 msgid "skipped `%s': %s\n"
3929 msgstr ""
3930
3931 #: g10/skclist.c:168
3932 #, fuzzy
3933 msgid "skipped: secret key already present\n"
3934 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
3935
3936 #: g10/skclist.c:179
3937 #, c-format
3938 msgid ""
3939 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3940 "signatures!\n"
3941 msgstr ""
3942
3943 #. do not overwrite
3944 #: g10/openfile.c:84
3945 #, c-format
3946 msgid "File `%s' exists. "
3947 msgstr "Fil `%s' eksisterer. "
3948
3949 #: g10/openfile.c:86
3950 msgid "Overwrite (y/N)? "
3951 msgstr "Overskriv (j/N)? "
3952
3953 #: g10/openfile.c:119
3954 #, c-format
3955 msgid "%s: unknown suffix\n"
3956 msgstr "%s: ukendt suffiks\n"
3957
3958 #: g10/openfile.c:141
3959 msgid "Enter new filename"
3960 msgstr "Indtast nyt filnavn"
3961
3962 #: g10/openfile.c:184
3963 msgid "writing to stdout\n"
3964 msgstr "skriver til stdout\n"
3965
3966 #: g10/openfile.c:273
3967 #, c-format
3968 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3969 msgstr ""
3970
3971 #: g10/openfile.c:323
3972 #, c-format
3973 msgid "%s: new options file created\n"
3974 msgstr ""
3975
3976 #: g10/openfile.c:350
3977 #, c-format
3978 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3979 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
3980
3981 #: g10/openfile.c:353
3982 #, c-format
3983 msgid "%s: directory created\n"
3984 msgstr "%s: mappe oprettet\n"
3985
3986 #: g10/openfile.c:355
3987 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: g10/encr-data.c:91
3991 msgid ""
3992 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: g10/encr-data.c:98
3996 msgid "problem handling encrypted packet\n"
3997 msgstr ""
3998
3999 #: g10/seskey.c:52
4000 msgid "weak key created - retrying\n"
4001 msgstr ""
4002
4003 #: g10/seskey.c:57
4004 #, c-format
4005 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: g10/seskey.c:200
4009 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
4010 msgstr ""
4011
4012 #: g10/delkey.c:120 g10/delkey.c:127
4013 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
4014 msgstr ""
4015
4016 #: g10/delkey.c:126
4017 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
4018 msgstr ""
4019
4020 #: g10/delkey.c:150
4021 msgid "Delete this key from the keyring? "
4022 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
4023
4024 #: g10/delkey.c:158
4025 msgid "This is a secret key! - really delete? "
4026 msgstr ""
4027
4028 #: g10/delkey.c:168
4029 #, fuzzy, c-format
4030 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
4031 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
4032
4033 #: g10/delkey.c:178
4034 msgid "ownertrust information cleared\n"
4035 msgstr ""
4036
4037 #: g10/delkey.c:206
4038 #, c-format
4039 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
4040 msgstr ""
4041
4042 #: g10/delkey.c:208
4043 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
4044 msgstr ""
4045
4046 #: g10/helptext.c:47
4047 msgid ""
4048 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
4049 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
4050 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
4051 msgstr ""
4052
4053 #: g10/helptext.c:53
4054 msgid ""
4055 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
4056 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
4057 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
4058 "ultimately trusted\n"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: g10/helptext.c:60
4062 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
4063 msgstr ""
4064
4065 #: g10/helptext.c:64
4066 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
4067 msgstr ""
4068
4069 #: g10/helptext.c:68
4070 msgid ""
4071 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
4072 msgstr ""
4073
4074 #: g10/helptext.c:72
4075 msgid ""
4076 "Select the algorithm to use.\n"
4077 "\n"
4078 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
4079 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
4080 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
4081 "\n"
4082 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
4083 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
4084 "only\n"
4085 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
4086 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
4087 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
4088 "the signature+encryption flavor.\n"
4089 "\n"
4090 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
4091 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
4092 "this menu."
4093 msgstr ""
4094
4095 #: g10/helptext.c:92
4096 msgid ""
4097 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
4098 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
4099 "with them are quite large and very slow to verify."
4100 msgstr ""
4101
4102 #: g10/helptext.c:98
4103 msgid ""
4104 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
4105 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
4106 "Please consult your security expert first."
4107 msgstr ""
4108
4109 #: g10/helptext.c:105
4110 msgid "Enter the size of the key"
4111 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
4112
4113 #: g10/helptext.c:109 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:126 g10/helptext.c:158
4114 #: g10/helptext.c:186 g10/helptext.c:191 g10/helptext.c:196
4115 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
4116 msgstr "Svar \"ja\" eller \"nej\""
4117
4118 #: g10/helptext.c:119
4119 msgid ""
4120 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
4121 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
4122 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
4123 "the given value as an interval."
4124 msgstr ""
4125
4126 #: g10/helptext.c:131
4127 msgid "Enter the name of the key holder"
4128 msgstr ""
4129
4130 #: g10/helptext.c:136
4131 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
4132 msgstr ""
4133
4134 #: g10/helptext.c:140
4135 msgid "Please enter an optional comment"
4136 msgstr ""
4137
4138 #: g10/helptext.c:145
4139 msgid ""
4140 "N  to change the name.\n"
4141 "C  to change the comment.\n"
4142 "E  to change the email address.\n"
4143 "O  to continue with key generation.\n"
4144 "Q  to to quit the key generation."
4145 msgstr ""
4146
4147 #: g10/helptext.c:154
4148 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
4149 msgstr ""
4150
4151 #: g10/helptext.c:162
4152 msgid ""
4153 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
4154 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
4155 "know how carefully you verified this.\n"
4156 "\n"
4157 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
4158 "the\n"
4159 "    key.\n"
4160 "\n"
4161 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
4162 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
4163 "for\n"
4164 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
4165 "user.\n"
4166 "\n"
4167 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
4168 "could\n"
4169 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
4170 "the\n"
4171 "    key against a photo ID.\n"
4172 "\n"
4173 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
4174 "could\n"
4175 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
4176 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
4177 "a\n"
4178 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
4179 "the\n"
4180 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
4181 "exchange\n"
4182 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
4183 "\n"
4184 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
4185 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
4186 "\"\n"
4187 "mean to you when you sign other keys.\n"
4188 "\n"
4189 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
4190 msgstr ""
4191
4192 #: g10/helptext.c:200
4193 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
4194 msgstr ""
4195
4196 #: g10/helptext.c:204
4197 msgid ""
4198 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
4199 "All certificates are then also lost!"
4200 msgstr ""
4201
4202 #: g10/helptext.c:209
4203 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
4204 msgstr ""
4205
4206 #: g10/helptext.c:214
4207 msgid ""
4208 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
4209 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
4210 "trust connection to the key or another key certified by this key."
4211 msgstr ""
4212
4213 #: g10/helptext.c:219
4214 msgid ""
4215 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
4216 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
4217 "know which key was used because this signing key might establish\n"
4218 "a trust connection through another already certified key."
4219 msgstr ""
4220
4221 #: g10/helptext.c:225
4222 msgid ""
4223 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
4224 "your keyring."
4225 msgstr ""
4226
4227 #: g10/helptext.c:229
4228 msgid ""
4229 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
4230 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
4231 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
4232 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
4233 "a second one is available."
4234 msgstr ""
4235
4236 #: g10/helptext.c:237
4237 msgid ""
4238 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
4239 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
4240 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
4241 msgstr ""
4242
4243 #: g10/helptext.c:244
4244 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
4245 msgstr ""
4246
4247 #: g10/helptext.c:250
4248 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
4249 msgstr ""
4250
4251 #: g10/helptext.c:254
4252 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
4253 msgstr ""
4254
4255 #: g10/helptext.c:259
4256 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
4257 msgstr "Svar \"ja\" hvis det er ok at overskrive filen"
4258
4259 #: g10/helptext.c:264
4260 msgid ""
4261 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
4262 "file (which is shown in brackets) will be used."
4263 msgstr ""
4264 "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR vil det\n"
4265 "forvalgte navn (som er vist i klammer) blive brugt."
4266
4267 #: g10/helptext.c:270
4268 msgid ""
4269 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
4270 "context you have the ability to choose from this list:\n"
4271 "  \"Key has been compromised\"\n"
4272 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
4273 "      got access to your secret key.\n"
4274 "  \"Key is superseded\"\n"
4275 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
4276 "  \"Key is no longer used\"\n"
4277 "      Use this if you have retired this key.\n"
4278 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
4279 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
4280 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
4281 msgstr ""
4282
4283 #: g10/helptext.c:286
4284 msgid ""
4285 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
4286 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
4287 "An empty line ends the text.\n"
4288 msgstr ""
4289
4290 #: g10/helptext.c:301
4291 msgid "No help available"
4292 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
4293
4294 #: g10/helptext.c:309
4295 #, c-format
4296 msgid "No help available for `%s'"
4297 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
4298
4299 #: g10/keydb.c:177
4300 #, fuzzy, c-format
4301 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
4302 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4303
4304 #: g10/keydb.c:188
4305 #, c-format
4306 msgid "changing permission of  `%s' failed: %s\n"
4307 msgstr ""
4308
4309 #: g10/keydb.c:197
4310 #, c-format
4311 msgid "keyring `%s' created\n"
4312 msgstr ""
4313
4314 #: g10/keydb.c:587
4315 #, fuzzy, c-format
4316 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
4317 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
4318
4319 #: g10/keyring.c:1235
4320 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4321 msgstr ""
4322
4323 #: g10/keyring.c:1237
4324 #, c-format
4325 msgid "%s is the unchanged one\n"
4326 msgstr ""
4327
4328 #: g10/keyring.c:1238
4329 #, c-format
4330 msgid "%s is the new one\n"
4331 msgstr ""
4332
4333 #: g10/keyring.c:1239
4334 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4335 msgstr ""
4336
4337 #: g10/keyring.c:1337
4338 #, fuzzy, c-format
4339 msgid "checking keyring `%s'\n"
4340 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4341
4342 #: g10/keyring.c:1368
4343 #, fuzzy, c-format
4344 msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
4345 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
4346
4347 #: g10/keyring.c:1379
4348 #, fuzzy, c-format
4349 msgid "%lu keys checked (%lu signatures)\n"
4350 msgstr "vis nøgler og signaturer"
4351
4352 #: g10/keyring.c:1441
4353 #, c-format
4354 msgid "%s: keyring created\n"
4355 msgstr ""
4356
4357 #~ msgid "Fingerprint:"
4358 #~ msgstr "Fingeraftryk:"
4359
4360 #~ msgid "             Fingerprint:"
4361 #~ msgstr "             Fingeraftryk:"
4362
4363 #~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
4364 #~ msgstr "|NAME=VALUE|brug denne notationsdata"
4365
4366 #~ msgid ""
4367 #~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
4368 #~ msgstr ""
4369 #~ "første bogstav af en notationsnavn skal være et bogstave eller en "
4370 #~ "understregning\n"
4371
4372 #, fuzzy
4373 #~ msgid "Are you sure you still want to sign it?\n"
4374 #~ msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
4375
4376 #, fuzzy
4377 #~ msgid "  Are you sure you still want to sign it?\n"
4378 #~ msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
4379
4380 #, fuzzy
4381 #~ msgid "Really sign? (y/N) "
4382 #~ msgstr "Vil du gerne signere? "
4383
4384 #~ msgid "--delete-secret-key user-id"
4385 #~ msgstr "--delete-secret-key bruger-id"
4386
4387 #~ msgid "--delete-key user-id"
4388 #~ msgstr "--delete-key bruger-id"
4389
4390 #, fuzzy
4391 #~ msgid "--delete-secret-and-public-key user-id"
4392 #~ msgstr "--delete-secret-and-public-key bruger-id"
4393
4394 #~ msgid "Enter the user ID: "
4395 #~ msgstr "Indtast bruger-id: "
4396
4397 #~ msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
4398 #~ msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt med --encrypt-to\n"
4399
4400 #, fuzzy
4401 #~ msgid ""
4402 #~ "\n"
4403 #~ "WARNING: This is a PGP2-style key\n"
4404 #~ msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
4405
4406 #~ msgid "sSmMqQ"
4407 #~ msgstr "sSmMqQ"
4408
4409 #, fuzzy
4410 #~ msgid "%s: not a valid key ID\n"
4411 #~ msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
4412
4413 #, fuzzy
4414 #~ msgid "%lu key(s) to refresh\n"
4415 #~ msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
4416
4417 #~ msgid ""
4418 #~ "No trust values changed.\n"
4419 #~ "\n"
4420 #~ msgstr "Ingen tillidsværdier er ændret.\n"
4421
4422 #~ msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
4423 #~ msgstr "%08lX: ignen info til at udregne en tillidssandsynlighed\n"
4424
4425 #~ msgid "%s: error checking key: %s\n"
4426 #~ msgstr "%s: fejl ved undersøgelse af nøgle: %s\n"
4427
4428 #~ msgid "Good certificate"
4429 #~ msgstr "Godt certifikat"
4430
4431 #~ msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
4432 #~ msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
4433
4434 #~ msgid "certificate read problem: %s\n"
4435 #~ msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
4436
4437 #~ msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
4438 #~ msgstr "kan ikke låse nøglering `%s': %s\n"
4439
4440 #~ msgid "%s: user not found\n"
4441 #~ msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
4442
4443 #, fuzzy
4444 #~ msgid "invalid"
4445 #~ msgstr "ugyldig rustning"
4446
4447 #~ msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
4448 #~ msgstr "RSA nøgle kan ikke bruges i denne version\n"
4449
4450 #~ msgid "No key for user ID\n"
4451 #~ msgstr "Ingen nøgle for bruger-ID\n"
4452
4453 #~ msgid "No user ID for key\n"
4454 #~ msgstr "Ingen bruger-ID for nøgle\n"
4455
4456 #~ msgid "set debugging flags"
4457 #~ msgstr "sæt aflusningsflag"
4458
4459 #~ msgid "enable full debugging"
4460 #~ msgstr "slå fuld fejltjekning til"
4461
4462 #~ msgid "do not write comment packets"
4463 #~ msgstr "skriv ikke kommentarpakker"
4464
4465 #~ msgid "(default is 1)"
4466 #~ msgstr "(standard er 1)"
4467
4468 #~ msgid "(default is 3)"
4469 #~ msgstr "(standard er 3)"
4470
4471 #~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
4472 #~ msgstr "   (%d) ElGamal i en v3 pakke\n"