msgmerge'd.
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "POT-Creation-Date: 2002-06-29 23:05+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2000-03-07 22:51+01:00\n"
12 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
13 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: util/secmem.c:88
19 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
20 msgstr "Advarsel: benytter ubeskyttet hukommelse!\n"
21
22 #: util/secmem.c:89
23 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
24 msgstr ""
25
26 #: util/secmem.c:326
27 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
28 msgstr "operation er ikke mulig uden beskyttet hukommelse indlæst\n"
29
30 #: util/secmem.c:327
31 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
32 msgstr "(du kan have brugt et forkert program til denne opgave)\n"
33
34 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
35 msgid "yes"
36 msgstr "ja"
37
38 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
39 msgid "yY"
40 msgstr "jJ"
41
42 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
43 msgid "no"
44 msgstr "n"
45
46 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
47 msgid "nN"
48 msgstr "nN"
49
50 #: g10/keyedit.c:897 util/miscutil.c:333
51 msgid "quit"
52 msgstr "afslut"
53
54 #: util/miscutil.c:336
55 msgid "qQ"
56 msgstr "aA"
57
58 #: util/errors.c:54
59 msgid "general error"
60 msgstr "generel fejl"
61
62 #: util/errors.c:55
63 msgid "unknown packet type"
64 msgstr "ukendt pakketype"
65
66 #: util/errors.c:56
67 msgid "unknown version"
68 msgstr "ukendt version"
69
70 #: util/errors.c:57
71 msgid "unknown pubkey algorithm"
72 msgstr "ukendt offentlig nøglealgoritme"
73
74 #: util/errors.c:58
75 msgid "unknown digest algorithm"
76 msgstr "ukendt sammenfatningsalgoritme"
77
78 #: util/errors.c:59
79 msgid "bad public key"
80 msgstr "dårlig offentlig nøgle"
81
82 #: util/errors.c:60
83 msgid "bad secret key"
84 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
85
86 #: util/errors.c:61
87 msgid "bad signature"
88 msgstr "dårlig signatur"
89
90 #: util/errors.c:62
91 msgid "checksum error"
92 msgstr "tjeksumsfejl"
93
94 #: util/errors.c:63
95 msgid "bad passphrase"
96 msgstr "dårlig kodesætning"
97
98 #: util/errors.c:64
99 msgid "public key not found"
100 msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
101
102 #: util/errors.c:65
103 msgid "unknown cipher algorithm"
104 msgstr "ukendt cifferalgoritme "
105
106 #: util/errors.c:66
107 msgid "can't open the keyring"
108 msgstr "kan ikke åbne nøgleringen"
109
110 #: util/errors.c:67
111 msgid "invalid packet"
112 msgstr "ugyldig pakke"
113
114 #: util/errors.c:68
115 msgid "invalid armor"
116 msgstr "ugyldig rustning"
117
118 #: util/errors.c:69
119 msgid "no such user id"
120 msgstr "ikke-eksisterende bruger id"
121
122 #: util/errors.c:70
123 msgid "secret key not available"
124 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
125
126 #: util/errors.c:71
127 msgid "wrong secret key used"
128 msgstr "forkert hemmelig nøgle brugt"
129
130 #: util/errors.c:72
131 msgid "not supported"
132 msgstr "ikke understøttet"
133
134 #: util/errors.c:73
135 msgid "bad key"
136 msgstr "dårlig nøgle"
137
138 #: util/errors.c:74
139 msgid "file read error"
140 msgstr "fillæsningsfejl"
141
142 #: util/errors.c:75
143 msgid "file write error"
144 msgstr "filskrivningsfejl"
145
146 #: util/errors.c:76
147 msgid "unknown compress algorithm"
148 msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
149
150 #: util/errors.c:77
151 msgid "file open error"
152 msgstr "filåbningsfejl"
153
154 #: util/errors.c:78
155 msgid "file create error"
156 msgstr "filoprettelsesfejl"
157
158 #: util/errors.c:79
159 msgid "invalid passphrase"
160 msgstr "ugyldig kodesætning"
161
162 #: util/errors.c:80
163 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
164 msgstr "uimplementeret offentlig nøglealgoritme"
165
166 #: util/errors.c:81
167 msgid "unimplemented cipher algorithm"
168 msgstr "uimplementeret cifferalgoritme"
169
170 #: util/errors.c:82
171 msgid "unknown signature class"
172 msgstr "ukendt signaturklasse"
173
174 #: util/errors.c:83
175 msgid "trust database error"
176 msgstr "tillidsdatabasefejl"
177
178 #: util/errors.c:84
179 msgid "bad MPI"
180 msgstr "dårlig mpi"
181
182 #: util/errors.c:85
183 msgid "resource limit"
184 msgstr "resursegrænse"
185
186 #: util/errors.c:86
187 msgid "invalid keyring"
188 msgstr "ugyldig nøglering"
189
190 #: util/errors.c:87
191 msgid "bad certificate"
192 msgstr "ugyldigt certifikat"
193
194 #: util/errors.c:88
195 msgid "malformed user id"
196 msgstr "dårlig bruger-id"
197
198 #: util/errors.c:89
199 msgid "file close error"
200 msgstr "fillukningsfejl"
201
202 #: util/errors.c:90
203 msgid "file rename error"
204 msgstr "filomdøbningsfejl"
205
206 #: util/errors.c:91
207 msgid "file delete error"
208 msgstr "filsletningsfejl"
209
210 #: util/errors.c:92
211 msgid "unexpected data"
212 msgstr "uforventet data"
213
214 #: util/errors.c:93
215 msgid "timestamp conflict"
216 msgstr "tidsstempelkonflikt"
217
218 #: util/errors.c:94
219 msgid "unusable pubkey algorithm"
220 msgstr "uanvendelig offentlig nøglealgoritme"
221
222 #: util/errors.c:95
223 msgid "file exists"
224 msgstr "fil eksisterer"
225
226 #: util/errors.c:96
227 msgid "weak key"
228 msgstr "svag nøgle"
229
230 #: util/errors.c:97
231 msgid "invalid argument"
232 msgstr "ugyldigt argument"
233
234 #: util/errors.c:98
235 msgid "bad URI"
236 msgstr "ugyldig URI"
237
238 #: util/errors.c:99
239 msgid "unsupported URI"
240 msgstr "ikke-understøttet URI"
241
242 #: util/errors.c:100
243 msgid "network error"
244 msgstr "netværksfejl"
245
246 #: util/errors.c:102
247 msgid "not encrypted"
248 msgstr "ikke krypteret"
249
250 #: util/errors.c:103
251 msgid "not processed"
252 msgstr "ikke bearbejdet"
253
254 #. the key cannot be used for a specific usage
255 #: util/errors.c:105
256 #, fuzzy
257 msgid "unusable public key"
258 msgstr "dårlig offentlig nøgle"
259
260 #: util/errors.c:106
261 #, fuzzy
262 msgid "unusable secret key"
263 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
264
265 #: util/errors.c:107
266 #, fuzzy
267 msgid "keyserver error"
268 msgstr "generel fejl"
269
270 #: util/logger.c:249
271 #, c-format
272 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
273 msgstr "... dette er en fejl (%s:%d:%s)\n"
274
275 #: util/logger.c:255
276 #, c-format
277 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
278 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
279
280 #: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1809
281 #, c-format
282 msgid "can't open `%s': %s\n"
283 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
284
285 #: cipher/random.c:324
286 #, fuzzy, c-format
287 msgid "can't stat `%s': %s\n"
288 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
289
290 #: cipher/random.c:329
291 #, c-format
292 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
293 msgstr ""
294
295 #: cipher/random.c:334
296 msgid "note: random_seed file is empty\n"
297 msgstr ""
298
299 #: cipher/random.c:340
300 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
301 msgstr ""
302
303 #: cipher/random.c:348
304 #, fuzzy, c-format
305 msgid "can't read `%s': %s\n"
306 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
307
308 #: cipher/random.c:386
309 msgid "note: random_seed file not updated\n"
310 msgstr ""
311
312 #: cipher/random.c:406
313 #, fuzzy, c-format
314 msgid "can't create `%s': %s\n"
315 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
316
317 #: cipher/random.c:413
318 #, fuzzy, c-format
319 msgid "can't write `%s': %s\n"
320 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
321
322 #: cipher/random.c:416
323 #, fuzzy, c-format
324 msgid "can't close `%s': %s\n"
325 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
326
327 #: cipher/random.c:662
328 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
329 msgstr "ADVARSEL: bruger usikker tilfældig-nummer-generator!!!\n"
330
331 #: cipher/random.c:663
332 msgid ""
333 "The random number generator is only a kludge to let\n"
334 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
335 "\n"
336 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
337 "\n"
338 msgstr ""
339 "Den tilfældige nummer generator er kun en \"kludge\" for at\n"
340 "lade den køre - det er ikke en stærk RNG!\n"
341 "\n"
342 "BENYT IKKE DATA GENERERET AF DETTE PROGRAM!!!\n"
343 "\n"
344
345 #: cipher/rndlinux.c:140
346 #, c-format
347 msgid ""
348 "\n"
349 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
350 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
351 msgstr ""
352 "\n"
353 "Ikke nok tilfældige byte tilgængelig.  Please do some other work to give\n"
354 "the OS a chance to collect more entropy! (Kræver %d byte mere)\n"
355
356 #: g10/g10.c:300
357 msgid ""
358 "@Commands:\n"
359 " "
360 msgstr ""
361 "@Kommandoer:\n"
362 " "
363
364 #: g10/g10.c:302
365 msgid "|[file]|make a signature"
366 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
367
368 #: g10/g10.c:303
369 msgid "|[file]|make a clear text signature"
370 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
371
372 #: g10/g10.c:304
373 msgid "make a detached signature"
374 msgstr "opret en separat signatur"
375
376 #: g10/g10.c:305
377 msgid "encrypt data"
378 msgstr "kryptér data"
379
380 #: g10/g10.c:306
381 msgid "|[files]|encrypt files"
382 msgstr ""
383
384 #: g10/g10.c:307
385 msgid "encryption only with symmetric cipher"
386 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
387
388 #: g10/g10.c:308
389 msgid "store only"
390 msgstr "gem kun"
391
392 #: g10/g10.c:309
393 msgid "decrypt data (default)"
394 msgstr "afkryptér data (standard)"
395
396 #: g10/g10.c:310
397 msgid "|[files]|decrypt files"
398 msgstr ""
399
400 #: g10/g10.c:311
401 msgid "verify a signature"
402 msgstr "godkend en signatur"
403
404 #: g10/g10.c:313
405 msgid "list keys"
406 msgstr "vis nøgler"
407
408 #: g10/g10.c:315
409 msgid "list keys and signatures"
410 msgstr "vis nøgler og signaturer"
411
412 #: g10/g10.c:316
413 msgid "check key signatures"
414 msgstr "tjek nøglesignaturer"
415
416 #: g10/g10.c:317
417 msgid "list keys and fingerprints"
418 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
419
420 #: g10/g10.c:318
421 msgid "list secret keys"
422 msgstr "vis hemmelige nøgler"
423
424 #: g10/g10.c:319
425 msgid "generate a new key pair"
426 msgstr "generér et nyt nøglepar"
427
428 #: g10/g10.c:320
429 #, fuzzy
430 msgid "remove keys from the public keyring"
431 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
432
433 #: g10/g10.c:322
434 #, fuzzy
435 msgid "remove keys from the secret keyring"
436 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
437
438 #: g10/g10.c:323
439 msgid "sign a key"
440 msgstr "signér en nøgle"
441
442 #: g10/g10.c:324
443 msgid "sign a key locally"
444 msgstr "signér en nøgle lokalt"
445
446 #: g10/g10.c:325
447 #, fuzzy
448 msgid "sign a key non-revocably"
449 msgstr "signér en nøgle lokalt"
450
451 #: g10/g10.c:326
452 #, fuzzy
453 msgid "sign a key locally and non-revocably"
454 msgstr "signér en nøgle lokalt"
455
456 #: g10/g10.c:327
457 msgid "sign or edit a key"
458 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
459
460 #: g10/g10.c:328
461 msgid "generate a revocation certificate"
462 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
463
464 #: g10/g10.c:330
465 msgid "export keys"
466 msgstr "eksportér nøgler"
467
468 #: g10/g10.c:331
469 msgid "export keys to a key server"
470 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
471
472 #: g10/g10.c:332
473 msgid "import keys from a key server"
474 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
475
476 #: g10/g10.c:334
477 #, fuzzy
478 msgid "search for keys on a key server"
479 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
480
481 #: g10/g10.c:336
482 #, fuzzy
483 msgid "update all keys from a keyserver"
484 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
485
486 #: g10/g10.c:340
487 msgid "import/merge keys"
488 msgstr "importér/fusionér nøgler"
489
490 #: g10/g10.c:342
491 msgid "list only the sequence of packets"
492 msgstr "vis kun pakkesekvensen"
493
494 #: g10/g10.c:344
495 msgid "export the ownertrust values"
496 msgstr "eksportér ejertillidsværdierne"
497
498 #: g10/g10.c:346
499 msgid "import ownertrust values"
500 msgstr "importér ejertillidsværdierne"
501
502 #: g10/g10.c:348
503 msgid "update the trust database"
504 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
505
506 #: g10/g10.c:350
507 #, fuzzy
508 msgid "unattended trust database update"
509 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
510
511 #: g10/g10.c:351
512 msgid "fix a corrupted trust database"
513 msgstr "reparér en ødelagt tillidsdatabase"
514
515 #: g10/g10.c:352
516 msgid "De-Armor a file or stdin"
517 msgstr "De-beskydt en fil el. stdin"
518
519 #: g10/g10.c:354
520 msgid "En-Armor a file or stdin"
521 msgstr "Beskydt en fil el. stdin"
522
523 #: g10/g10.c:356
524 msgid "|algo [files]|print message digests"
525 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
526
527 #: g10/g10.c:360
528 msgid ""
529 "@\n"
530 "Options:\n"
531 " "
532 msgstr ""
533 "@\n"
534 "Indstillinger:\n"
535 " "
536
537 #: g10/g10.c:362
538 msgid "create ascii armored output"
539 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
540
541 #: g10/g10.c:364
542 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
543 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
544
545 #: g10/g10.c:367
546 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
547 msgstr "|NAME|brug NAME som standard modtager"
548
549 #: g10/g10.c:369
550 msgid "use the default key as default recipient"
551 msgstr "brug standard nøglen som standard modtager"
552
553 #: g10/g10.c:375
554 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
555 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
556
557 #: g10/g10.c:376
558 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
559 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
560
561 #: g10/g10.c:378
562 msgid "use canonical text mode"
563 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
564
565 #: g10/g10.c:385
566 msgid "use as output file"
567 msgstr "brug som uddatafil"
568
569 #: g10/g10.c:386
570 msgid "verbose"
571 msgstr "meddelsom"
572
573 #: g10/g10.c:387
574 msgid "be somewhat more quiet"
575 msgstr "vær mere stille"
576
577 #: g10/g10.c:388
578 msgid "don't use the terminal at all"
579 msgstr "brug overhovedet ikke terminalen"
580
581 #: g10/g10.c:389
582 msgid "force v3 signatures"
583 msgstr "tving v3 signaturer"
584
585 #: g10/g10.c:390
586 #, fuzzy
587 msgid "do not force v3 signatures"
588 msgstr "tving v3 signaturer"
589
590 #: g10/g10.c:391
591 #, fuzzy
592 msgid "force v4 key signatures"
593 msgstr "tving v3 signaturer"
594
595 #: g10/g10.c:392
596 #, fuzzy
597 msgid "do not force v4 key signatures"
598 msgstr "tving v3 signaturer"
599
600 #: g10/g10.c:393
601 msgid "always use a MDC for encryption"
602 msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
603
604 #: g10/g10.c:395
605 #, fuzzy
606 msgid "never use a MDC for encryption"
607 msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
608
609 #: g10/g10.c:397
610 msgid "do not make any changes"
611 msgstr "lav ingen ændringer"
612
613 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
614 #: g10/g10.c:399
615 msgid "use the gpg-agent"
616 msgstr ""
617
618 #: g10/g10.c:402
619 msgid "batch mode: never ask"
620 msgstr "kørselsmodus: spørg aldrig"
621
622 #: g10/g10.c:403
623 msgid "assume yes on most questions"
624 msgstr "forvent ja til de fleste sprøgsmål"
625
626 #: g10/g10.c:404
627 msgid "assume no on most questions"
628 msgstr "forvent nej til de fleste sprøgsmål"
629
630 #: g10/g10.c:405
631 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
632 msgstr "tilføj denne nøglering til nøgleringslisten"
633
634 #: g10/g10.c:406
635 msgid "add this secret keyring to the list"
636 msgstr "tilføj denne hemmeligenøglering til listen"
637
638 #: g10/g10.c:407
639 msgid "show which keyring a listed key is on"
640 msgstr ""
641
642 #: g10/g10.c:408
643 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
644 msgstr "|NAME|brug NAME som standard hemmelignøgle"
645
646 #: g10/g10.c:409
647 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
648 msgstr "|HOST|brug denne nøgletjener til at slå nøgler op"
649
650 #: g10/g10.c:411
651 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
652 msgstr "|NAME|sæt terminal karaktersæt til NAME"
653
654 #: g10/g10.c:412
655 msgid "read options from file"
656 msgstr "læs indstillinger fra fil"
657
658 #: g10/g10.c:416
659 msgid "|FD|write status info to this FD"
660 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
661
662 #: g10/g10.c:418
663 #, fuzzy
664 msgid "|[file]|write status info to file"
665 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
666
667 #: g10/g10.c:430
668 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
669 msgstr ""
670
671 #: g10/g10.c:431
672 msgid "|FILE|load extension module FILE"
673 msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
674
675 #: g10/g10.c:432
676 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
677 msgstr "emulér modusen beskrevet i RFC1991"
678
679 #: g10/g10.c:433
680 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
681 msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
682
683 #: g10/g10.c:434
684 #, fuzzy
685 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
686 msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
687
688 #: g10/g10.c:440
689 msgid "|N|use passphrase mode N"
690 msgstr "|N|brug pasfrasemodus N"
691
692 #: g10/g10.c:442
693 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
694 msgstr "|NAME|brug meddelelses resuméalgoritme NAME for pasfrase"
695
696 #: g10/g10.c:444
697 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
698 msgstr "|NAME|brug cifrealgoritme NAME for pasfrase"
699
700 #: g10/g10.c:446
701 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
702 msgstr "|NAME|brug cifferalgoritme NAME"
703
704 #: g10/g10.c:447
705 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
706 msgstr "|NAME|brug meddelelsesresumé algoritme NAME"
707
708 #: g10/g10.c:449
709 msgid "|N|use compress algorithm N"
710 msgstr "|N|brug kompresalgoritme N"
711
712 #: g10/g10.c:450
713 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
714 msgstr ""
715
716 #: g10/g10.c:451
717 msgid "Show Photo IDs"
718 msgstr ""
719
720 #: g10/g10.c:452
721 msgid "Don't show Photo IDs"
722 msgstr ""
723
724 #: g10/g10.c:453
725 msgid "Set command line to view Photo IDs"
726 msgstr ""
727
728 #: g10/g10.c:459
729 msgid ""
730 "@\n"
731 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
732 msgstr ""
733
734 #: g10/g10.c:462
735 msgid ""
736 "@\n"
737 "Examples:\n"
738 "\n"
739 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
740 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
741 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
742 " --list-keys [names]        show keys\n"
743 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
744 msgstr ""
745 "@\n"
746 "Eksempler:\n"
747 "\n"
748 " -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
749 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
750 " --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
751 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
752 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
753
754 #: g10/g10.c:613
755 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
756 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
757
758 #: g10/g10.c:617
759 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
760 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
761
762 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
763 #: g10/g10.c:620
764 msgid ""
765 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
766 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
767 "default operation depends on the input data\n"
768 msgstr ""
769 "Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
770 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
771 "standard operation afhænger af inddata\n"
772
773 #: g10/g10.c:631
774 msgid ""
775 "\n"
776 "Supported algorithms:\n"
777 msgstr ""
778 "\n"
779 "Understøttede algoritmer:\n"
780
781 #: g10/g10.c:735
782 msgid "usage: gpg [options] "
783 msgstr "brug: gpg [flag] "
784
785 #: g10/g10.c:792
786 msgid "conflicting commands\n"
787 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
788
789 #: g10/g10.c:810
790 #, c-format
791 msgid "no values for group \"%s\"\n"
792 msgstr ""
793
794 #: g10/g10.c:997
795 #, c-format
796 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
797 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
798
799 #: g10/g10.c:1001
800 #, c-format
801 msgid "option file `%s': %s\n"
802 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
803
804 #: g10/g10.c:1008
805 #, c-format
806 msgid "reading options from `%s'\n"
807 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
808
809 #: g10/g10.c:1309
810 #, c-format
811 msgid "%s is not a valid character set\n"
812 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
813
814 #: g10/g10.c:1326
815 msgid "could not parse keyserver URI\n"
816 msgstr ""
817
818 #: g10/g10.c:1340
819 #, c-format
820 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
821 msgstr ""
822
823 #: g10/g10.c:1476
824 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
825 msgstr ""
826
827 #: g10/g10.c:1480
828 #, c-format
829 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
830 msgstr ""
831
832 #: g10/g10.c:1487 g10/g10.c:1498
833 #, c-format
834 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
835 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
836
837 #: g10/g10.c:1489 g10/g10.c:1509
838 #, c-format
839 msgid "%s not allowed with %s!\n"
840 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
841
842 #: g10/g10.c:1492
843 #, c-format
844 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
845 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
846
847 #: g10/g10.c:1519
848 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
849 msgstr ""
850
851 #: g10/g10.c:1525
852 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
853 msgstr ""
854
855 #: g10/g10.c:1531
856 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
857 msgstr ""
858
859 #: g10/g10.c:1544
860 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
861 msgstr ""
862
863 #: g10/encode.c:342 g10/encode.c:404 g10/g10.c:1558 g10/sign.c:646
864 #: g10/sign.c:878
865 msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
866 msgstr ""
867
868 #: g10/g10.c:1601 g10/g10.c:1619
869 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
870 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
871
872 #: g10/g10.c:1607 g10/g10.c:1625
873 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
874 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
875
876 #: g10/g10.c:1613
877 #, fuzzy
878 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
879 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
880
881 #: g10/g10.c:1628
882 #, c-format
883 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
884 msgstr ""
885
886 #: g10/g10.c:1630
887 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
888 msgstr ""
889
890 #: g10/g10.c:1632
891 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
892 msgstr ""
893
894 #: g10/g10.c:1634
895 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
896 msgstr ""
897
898 #: g10/g10.c:1637
899 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
900 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
901
902 #: g10/g10.c:1641
903 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
904 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
905
906 #: g10/g10.c:1645
907 #, fuzzy
908 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
909 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
910
911 #: g10/g10.c:1651
912 #, fuzzy
913 msgid "invalid default preferences\n"
914 msgstr "vis præferencer"
915
916 #: g10/g10.c:1659
917 #, fuzzy
918 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
919 msgstr "vis præferencer"
920
921 #: g10/g10.c:1663
922 #, fuzzy
923 msgid "invalid personal digest preferences\n"
924 msgstr "vis præferencer"
925
926 #: g10/g10.c:1667
927 #, fuzzy
928 msgid "invalid personal compress preferences\n"
929 msgstr "vis præferencer"
930
931 # er det klogt at oversætte TrustDB?
932 #: g10/g10.c:1761
933 #, c-format
934 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
935 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
936
937 #: g10/g10.c:1771
938 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
939 msgstr ""
940
941 #: g10/g10.c:1781
942 msgid "--store [filename]"
943 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
944
945 #: g10/g10.c:1788
946 msgid "--symmetric [filename]"
947 msgstr "--symmetric [filnavn]"
948
949 #: g10/g10.c:1796
950 msgid "--encrypt [filename]"
951 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
952
953 #: g10/g10.c:1813
954 msgid "--sign [filename]"
955 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
956
957 #: g10/g10.c:1826
958 msgid "--sign --encrypt [filename]"
959 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
960
961 #: g10/g10.c:1840
962 #, fuzzy
963 msgid "--sign --symmetric [filename]"
964 msgstr "--symmetric [filnavn]"
965
966 #: g10/g10.c:1849
967 msgid "--clearsign [filename]"
968 msgstr "--clearsign [filnavn]"
969
970 #: g10/g10.c:1867
971 msgid "--decrypt [filename]"
972 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
973
974 #: g10/g10.c:1878
975 msgid "--sign-key user-id"
976 msgstr "--sign-key bruger-id"
977
978 #: g10/g10.c:1886
979 msgid "--lsign-key user-id"
980 msgstr "--lsign-key bruger-id"
981
982 #: g10/g10.c:1894
983 #, fuzzy
984 msgid "--nrsign-key user-id"
985 msgstr "--sign-key bruger-id"
986
987 #: g10/g10.c:1902
988 #, fuzzy
989 msgid "--nrlsign-key user-id"
990 msgstr "--sign-key bruger-id"
991
992 #: g10/g10.c:1910
993 msgid "--edit-key user-id [commands]"
994 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
995
996 #: g10/encode.c:362 g10/g10.c:1966 g10/sign.c:789
997 #, c-format
998 msgid "can't open %s: %s\n"
999 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1000
1001 #: g10/g10.c:1981
1002 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1003 msgstr "-k[v][v][v][c] [bruger-id] [nøglering]"
1004
1005 #: g10/g10.c:2072
1006 #, c-format
1007 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1008 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
1009
1010 #: g10/g10.c:2080
1011 #, c-format
1012 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1013 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
1014
1015 #: g10/g10.c:2167
1016 #, c-format
1017 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1018 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
1019
1020 #: g10/g10.c:2253
1021 msgid "[filename]"
1022 msgstr "[filnavn]"
1023
1024 #: g10/g10.c:2257
1025 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1026 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
1027
1028 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2260 g10/verify.c:94
1029 #: g10/verify.c:139
1030 #, c-format
1031 msgid "can't open `%s'\n"
1032 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
1033
1034 #: g10/g10.c:2474
1035 msgid ""
1036 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1037 "an '='\n"
1038 msgstr ""
1039
1040 #: g10/g10.c:2483
1041 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1042 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1043
1044 #: g10/g10.c:2520
1045 #, fuzzy
1046 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1047 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1048
1049 #: g10/g10.c:2522
1050 #, fuzzy
1051 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1052 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1053
1054 #: g10/armor.c:314
1055 #, c-format
1056 msgid "armor: %s\n"
1057 msgstr "panser: %s\n"
1058
1059 #: g10/armor.c:343
1060 msgid "invalid armor header: "
1061 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
1062
1063 #: g10/armor.c:350
1064 msgid "armor header: "
1065 msgstr "panserhoved: "
1066
1067 #: g10/armor.c:361
1068 msgid "invalid clearsig header\n"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: g10/armor.c:413
1072 msgid "nested clear text signatures\n"
1073 msgstr ""
1074
1075 #: g10/armor.c:537
1076 msgid "invalid dash escaped line: "
1077 msgstr ""
1078
1079 #: g10/armor.c:549
1080 msgid "unexpected armor:"
1081 msgstr "uforventet beskyttelse:"
1082
1083 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1084 #, c-format
1085 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1086 msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
1087
1088 #: g10/armor.c:718
1089 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1090 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
1091
1092 #: g10/armor.c:752
1093 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1094 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
1095
1096 #: g10/armor.c:756
1097 msgid "malformed CRC\n"
1098 msgstr "dårlig CRC\n"
1099
1100 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1101 #, c-format
1102 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1103 msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
1104
1105 #: g10/armor.c:780
1106 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1107 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
1108
1109 #: g10/armor.c:784
1110 msgid "error in trailer line\n"
1111 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
1112
1113 #: g10/armor.c:1057
1114 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1115 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
1116
1117 #: g10/armor.c:1062
1118 #, c-format
1119 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1120 msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
1121
1122 #: g10/armor.c:1066
1123 msgid ""
1124 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1125 msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
1126
1127 #: g10/pkclist.c:61
1128 msgid "No reason specified"
1129 msgstr ""
1130
1131 #: g10/pkclist.c:63
1132 #, fuzzy
1133 msgid "Key is superseded"
1134 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
1135
1136 #: g10/pkclist.c:65
1137 msgid "Key has been compromised"
1138 msgstr ""
1139
1140 #: g10/pkclist.c:67
1141 msgid "Key is no longer used"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: g10/pkclist.c:69
1145 msgid "User ID is no longer valid"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: g10/pkclist.c:73
1149 #, fuzzy
1150 msgid "reason for revocation: "
1151 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
1152
1153 #: g10/pkclist.c:90
1154 msgid "revocation comment: "
1155 msgstr ""
1156
1157 #. a string with valid answers
1158 #: g10/pkclist.c:252
1159 msgid "iImMqQsS"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: g10/pkclist.c:258
1163 #, fuzzy, c-format
1164 msgid ""
1165 "No trust value assigned to:\n"
1166 "%4u%c/%08lX %s \""
1167 msgstr ""
1168 "Ingen tillidsværdi tildelt til %lu:\n"
1169 "%4u%c/%08lX %s \""
1170
1171 #: g10/pkclist.c:270
1172 msgid ""
1173 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1174 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1175 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1176 "\n"
1177 msgstr ""
1178
1179 #: g10/pkclist.c:273
1180 #, c-format
1181 msgid " %d = Don't know\n"
1182 msgstr ""
1183
1184 #: g10/pkclist.c:274
1185 #, fuzzy, c-format
1186 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1187 msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
1188
1189 #: g10/pkclist.c:275
1190 #, c-format
1191 msgid " %d = I trust marginally\n"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: g10/pkclist.c:276
1195 #, c-format
1196 msgid " %d = I trust fully\n"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: g10/pkclist.c:278
1200 #, c-format
1201 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/pkclist.c:279
1205 msgid " i = please show me more information\n"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/pkclist.c:281
1209 msgid " m = back to the main menu\n"
1210 msgstr " m = tilbage til hovedmenu\n"
1211
1212 #: g10/pkclist.c:284
1213 msgid " s = skip this key\n"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: g10/pkclist.c:285
1217 msgid " q = quit\n"
1218 msgstr " q = afslut\n"
1219
1220 #: g10/pkclist.c:292
1221 msgid "Your decision? "
1222 msgstr "Dit valg? "
1223
1224 #: g10/pkclist.c:313
1225 #, fuzzy
1226 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1227 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
1228
1229 #: g10/pkclist.c:325
1230 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1231 msgstr ""
1232
1233 #: g10/pkclist.c:399
1234 #, c-format
1235 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1236 msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
1237
1238 #: g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:418 g10/pkclist.c:512
1239 msgid "Use this key anyway? "
1240 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
1241
1242 #: g10/pkclist.c:411
1243 #, c-format
1244 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1245 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
1246
1247 #: g10/pkclist.c:432
1248 #, c-format
1249 msgid "%08lX: key has expired\n"
1250 msgstr "%08lX: nøgle er udløbet\n"
1251
1252 #: g10/pkclist.c:442
1253 #, fuzzy, c-format
1254 msgid ""
1255 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1256 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1257
1258 #: g10/pkclist.c:448
1259 #, c-format
1260 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1261 msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
1262
1263 #: g10/pkclist.c:454
1264 #, c-format
1265 msgid ""
1266 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1267 "but it is accepted anyway\n"
1268 msgstr ""
1269
1270 #: g10/pkclist.c:460
1271 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1272 msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert ejeren\n"
1273
1274 #: g10/pkclist.c:465
1275 msgid "This key belongs to us\n"
1276 msgstr "Denne nøgle tilhører os\n"
1277
1278 #: g10/pkclist.c:507
1279 msgid ""
1280 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1281 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1282 "the next question with yes\n"
1283 "\n"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: g10/pkclist.c:521 g10/pkclist.c:543
1287 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1288 msgstr "ADVARSEL: Bruger nøgle uden tillid!\n"
1289
1290 #: g10/pkclist.c:562
1291 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1292 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
1293
1294 #: g10/pkclist.c:563
1295 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1296 msgstr "         Dette kan betyde at signaturen er forfalsket.\n"
1297
1298 #: g10/pkclist.c:569
1299 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1300 msgstr "ADVARSEL: Denne undernøgle er blevet tilbagekaldt af dens ejer!\n"
1301
1302 #: g10/pkclist.c:574
1303 #, fuzzy
1304 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1305 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
1306
1307 #: g10/pkclist.c:579
1308 msgid "Note: This key has expired!\n"
1309 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
1310
1311 #: g10/pkclist.c:590
1312 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1313 msgstr ""
1314
1315 #: g10/pkclist.c:592
1316 msgid ""
1317 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1318 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1319
1320 #: g10/pkclist.c:600
1321 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1322 msgstr "ADVARSEL: Vi tror IKKE på denne nøgle!\n"
1323
1324 #: g10/pkclist.c:601
1325 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1326 msgstr "         Signaturen er formentlig FORFALSKET.\n"
1327
1328 #: g10/pkclist.c:609
1329 msgid ""
1330 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1331 msgstr ""
1332
1333 #: g10/pkclist.c:611
1334 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1335 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører ejeren.\n"
1336
1337 #: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:938 g10/pkclist.c:993
1338 #, c-format
1339 msgid "%s: skipped: %s\n"
1340 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1341
1342 #: g10/pkclist.c:773 g10/pkclist.c:967
1343 #, c-format
1344 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1345 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
1346
1347 #: g10/pkclist.c:803
1348 #, fuzzy
1349 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1350 msgstr ""
1351 "Du angav ikke en bruger-id. (du kan bruge \"-r\")\n"
1352 "\n"
1353
1354 #: g10/pkclist.c:816
1355 msgid ""
1356 "\n"
1357 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1358 msgstr ""
1359
1360 #: g10/pkclist.c:832
1361 msgid "No such user ID.\n"
1362 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
1363
1364 #: g10/pkclist.c:837 g10/pkclist.c:913
1365 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1366 msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt som standard modtager\n"
1367
1368 #: g10/pkclist.c:855
1369 msgid "Public key is disabled.\n"
1370 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
1371
1372 #: g10/pkclist.c:862
1373 #, fuzzy
1374 msgid "skipped: public key already set\n"
1375 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
1376
1377 #: g10/pkclist.c:905
1378 #, c-format
1379 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1380 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
1381
1382 #: g10/pkclist.c:949
1383 #, c-format
1384 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1385 msgstr "%s: udelod: offentlignøgle er slået fra\n"
1386
1387 #: g10/pkclist.c:999
1388 msgid "no valid addressees\n"
1389 msgstr "ingen gyldige adresser\n"
1390
1391 #: g10/keygen.c:182
1392 #, c-format
1393 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1394 msgstr ""
1395
1396 #: g10/keygen.c:189
1397 #, c-format
1398 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: g10/keygen.c:194
1402 #, fuzzy, c-format
1403 msgid "too many `%c' preferences\n"
1404 msgstr "vis præferencer"
1405
1406 #: g10/keygen.c:264
1407 #, fuzzy
1408 msgid "invalid character in preference string\n"
1409 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
1410
1411 #: g10/keygen.c:524
1412 #, fuzzy
1413 msgid "writing direct signature\n"
1414 msgstr "skriver selvsignatur\n"
1415
1416 #: g10/keygen.c:563
1417 msgid "writing self signature\n"
1418 msgstr "skriver selvsignatur\n"
1419
1420 #: g10/keygen.c:607
1421 msgid "writing key binding signature\n"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
1425 #, fuzzy, c-format
1426 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1427 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1428
1429 #: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
1430 #, fuzzy, c-format
1431 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1432 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1433
1434 #: g10/keygen.c:941
1435 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1436 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
1437
1438 #: g10/keygen.c:943
1439 #, c-format
1440 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1441 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
1442
1443 #: g10/keygen.c:944
1444 #, c-format
1445 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1446 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
1447
1448 #: g10/keygen.c:946
1449 #, c-format
1450 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1451 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1452
1453 #: g10/keygen.c:948
1454 #, c-format
1455 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1456 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1457
1458 #: g10/keygen.c:949
1459 #, fuzzy, c-format
1460 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1461 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
1462
1463 #: g10/keygen.c:951
1464 #, fuzzy, c-format
1465 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1466 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1467
1468 #: g10/keygen.c:953
1469 #, fuzzy, c-format
1470 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1471 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1472
1473 #: g10/keyedit.c:572 g10/keygen.c:956
1474 msgid "Your selection? "
1475 msgstr "Dit valg? "
1476
1477 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
1478 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1479 msgstr ""
1480
1481 #: g10/keyedit.c:585 g10/keygen.c:998
1482 msgid "Invalid selection.\n"
1483 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1484
1485 #: g10/keygen.c:1011
1486 #, c-format
1487 msgid ""
1488 "About to generate a new %s keypair.\n"
1489 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1490 "              default keysize is 1024 bits\n"
1491 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: g10/keygen.c:1020
1495 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1496 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
1497
1498 #: g10/keygen.c:1025
1499 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1500 msgstr "DSA tillader kun nøglestørrelser fra 512 til 1024\n"
1501
1502 #: g10/keygen.c:1027
1503 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: g10/keygen.c:1030
1507 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1508 msgstr ""
1509
1510 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1511 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1512 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1513 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1514 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1515 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1516 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1517 #. * do whatever you want.
1518 #: g10/keygen.c:1041
1519 #, c-format
1520 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: g10/keygen.c:1046
1524 msgid ""
1525 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1526 "computations take REALLY long!\n"
1527 msgstr ""
1528
1529 #: g10/keygen.c:1049
1530 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1531 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
1532
1533 #: g10/keygen.c:1050
1534 msgid ""
1535 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1536 "vulnerable to attacks!\n"
1537 msgstr ""
1538
1539 #: g10/keygen.c:1059
1540 #, c-format
1541 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1542 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1543
1544 #: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
1545 #, c-format
1546 msgid "rounded up to %u bits\n"
1547 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1548
1549 #: g10/keygen.c:1117
1550 msgid ""
1551 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1552 "         0 = key does not expire\n"
1553 "      <n>  = key expires in n days\n"
1554 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1555 "      <n>m = key expires in n months\n"
1556 "      <n>y = key expires in n years\n"
1557 msgstr ""
1558
1559 #: g10/keygen.c:1126
1560 msgid ""
1561 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1562 "         0 = signature does not expire\n"
1563 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1564 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1565 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1566 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1567 msgstr ""
1568
1569 #: g10/keygen.c:1148
1570 msgid "Key is valid for? (0) "
1571 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
1572
1573 #: g10/keygen.c:1150
1574 #, fuzzy
1575 msgid "Signature is valid for? (0) "
1576 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
1577
1578 #: g10/keygen.c:1155
1579 msgid "invalid value\n"
1580 msgstr "ugyldig værdi\n"
1581
1582 #: g10/keygen.c:1160
1583 #, fuzzy, c-format
1584 msgid "%s does not expire at all\n"
1585 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
1586
1587 #. print the date when the key expires
1588 #: g10/keygen.c:1167
1589 #, fuzzy, c-format
1590 msgid "%s expires at %s\n"
1591 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
1592
1593 #: g10/keygen.c:1173
1594 msgid ""
1595 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1596 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1597 msgstr ""
1598
1599 # virker j automatisk istedetfor y?
1600 #: g10/keygen.c:1178
1601 msgid "Is this correct (y/n)? "
1602 msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
1603
1604 #: g10/keygen.c:1221
1605 msgid ""
1606 "\n"
1607 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1608 "id\n"
1609 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1610 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1611 "\n"
1612 msgstr ""
1613
1614 #: g10/keygen.c:1233
1615 msgid "Real name: "
1616 msgstr "Rigtige navn: "
1617
1618 #: g10/keygen.c:1241
1619 msgid "Invalid character in name\n"
1620 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
1621
1622 #: g10/keygen.c:1243
1623 msgid "Name may not start with a digit\n"
1624 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
1625
1626 #: g10/keygen.c:1245
1627 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1628 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
1629
1630 #: g10/keygen.c:1253
1631 msgid "Email address: "
1632 msgstr "Epostadresse: "
1633
1634 #: g10/keygen.c:1264
1635 msgid "Not a valid email address\n"
1636 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
1637
1638 #: g10/keygen.c:1272
1639 msgid "Comment: "
1640 msgstr "Kommentar: "
1641
1642 #: g10/keygen.c:1278
1643 msgid "Invalid character in comment\n"
1644 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
1645
1646 #: g10/keygen.c:1301
1647 #, c-format
1648 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1649 msgstr "Du bruger '%s' tegnsættet.\n"
1650
1651 #: g10/keygen.c:1307
1652 #, c-format
1653 msgid ""
1654 "You selected this USER-ID:\n"
1655 "    \"%s\"\n"
1656 "\n"
1657 msgstr ""
1658 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
1659 "    \"%s\"\n"
1660 "\n"
1661
1662 #: g10/keygen.c:1311
1663 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1664 msgstr ""
1665
1666 #: g10/keygen.c:1316
1667 msgid "NnCcEeOoQq"
1668 msgstr "NnCcEeOoQq"
1669
1670 #: g10/keygen.c:1326
1671 #, fuzzy
1672 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1673 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1674
1675 #: g10/keygen.c:1327
1676 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1677 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1678
1679 #: g10/keygen.c:1346
1680 msgid "Please correct the error first\n"
1681 msgstr ""
1682
1683 #: g10/keygen.c:1385
1684 msgid ""
1685 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1686 "\n"
1687 msgstr ""
1688 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
1689 "\n"
1690
1691 #: g10/keyedit.c:783 g10/keygen.c:1393
1692 #, fuzzy
1693 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1694 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
1695
1696 #: g10/keygen.c:1394
1697 #, c-format
1698 msgid "%s.\n"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: g10/keygen.c:1400
1702 msgid ""
1703 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1704 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1705 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1706 "\n"
1707 msgstr ""
1708
1709 #: g10/keygen.c:1421
1710 msgid ""
1711 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1712 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1713 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1714 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1715 msgstr ""
1716
1717 #: g10/keygen.c:1985
1718 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1719 msgstr "DSA nøglepar vil have 1024 bit.\n"
1720
1721 #: g10/keygen.c:2039
1722 msgid "Key generation canceled.\n"
1723 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
1724
1725 #: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
1726 #, fuzzy, c-format
1727 msgid "writing public key to `%s'\n"
1728 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
1729
1730 #: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1733 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1734
1735 #: g10/keygen.c:2205
1736 #, fuzzy, c-format
1737 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1738 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
1739
1740 #: g10/keygen.c:2211
1741 #, fuzzy, c-format
1742 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1743 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1744
1745 #: g10/keygen.c:2225
1746 #, fuzzy, c-format
1747 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1748 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1749
1750 #: g10/keygen.c:2232
1751 #, fuzzy, c-format
1752 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1753 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1754
1755 #: g10/keygen.c:2252
1756 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1757 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og signeret.\n"
1758
1759 #: g10/keygen.c:2253
1760 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1761 msgstr ""
1762
1763 #: g10/keygen.c:2264
1764 msgid ""
1765 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1766 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
1770 #, c-format
1771 msgid "Key generation failed: %s\n"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: g10/keygen.c:2320 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:257
1775 #, c-format
1776 msgid ""
1777 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: g10/keygen.c:2322 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:259
1781 #, c-format
1782 msgid ""
1783 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: g10/keygen.c:2331
1787 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: g10/keygen.c:2360
1791 msgid "Really create? "
1792 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
1793
1794 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:673
1795 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: g10/encode.c:126 g10/encode.c:351
1799 #, c-format
1800 msgid "`%s' already compressed\n"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: g10/encode.c:134 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
1804 #: g10/tdbio.c:552
1805 #, c-format
1806 msgid "%s: can't open: %s\n"
1807 msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
1808
1809 #: g10/encode.c:162 g10/sign.c:1035
1810 #, c-format
1811 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1812 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
1813
1814 #: g10/encode.c:236 g10/encode.c:447
1815 #, c-format
1816 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1817 msgstr "%s: ADVARSEL: tom fil\n"
1818
1819 #: g10/encode.c:340
1820 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: g10/encode.c:368
1824 #, c-format
1825 msgid "reading from `%s'\n"
1826 msgstr "læser fra '%s'\n"
1827
1828 #: g10/encode.c:402
1829 msgid ""
1830 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1831 msgstr ""
1832
1833 #: g10/encode.c:413 g10/encode.c:567
1834 #, c-format
1835 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1836 msgstr ""
1837
1838 #: g10/encode.c:485 g10/sign.c:758
1839 #, c-format
1840 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
1841 msgstr ""
1842
1843 #: g10/encode.c:646
1844 #, c-format
1845 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1846 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
1847
1848 #: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141 g10/keyedit.c:2211
1849 #, fuzzy, c-format
1850 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1851 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
1852
1853 #: g10/delkey.c:77 g10/export.c:164
1854 #, fuzzy, c-format
1855 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1856 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1857
1858 #: g10/export.c:172
1859 #, c-format
1860 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1861 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1862
1863 #: g10/export.c:188
1864 #, fuzzy, c-format
1865 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1866 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1867
1868 #: g10/export.c:196
1869 #, fuzzy, c-format
1870 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
1871 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1872
1873 #: g10/export.c:279
1874 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1875 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1876
1877 #: g10/getkey.c:151
1878 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1879 msgstr ""
1880
1881 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
1882 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
1883 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2383
1884 #, fuzzy
1885 msgid "[User id not found]"
1886 msgstr "[bruger ikke fundet]"
1887
1888 #: g10/getkey.c:1438
1889 #, c-format
1890 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1891 msgstr ""
1892
1893 #: g10/getkey.c:2100
1894 #, c-format
1895 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1896 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
1897
1898 #: g10/getkey.c:2147
1899 #, c-format
1900 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: g10/import.c:206
1904 #, c-format
1905 msgid "skipping block of type %d\n"
1906 msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
1907
1908 #: g10/import.c:213
1909 #, c-format
1910 msgid "%lu keys so far processed\n"
1911 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
1912
1913 #: g10/import.c:218
1914 #, c-format
1915 msgid "error reading `%s': %s\n"
1916 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1917
1918 #: g10/import.c:230
1919 #, c-format
1920 msgid "Total number processed: %lu\n"
1921 msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
1922
1923 #: g10/import.c:232
1924 #, fuzzy, c-format
1925 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1926 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
1927
1928 #: g10/import.c:235
1929 #, c-format
1930 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1931 msgstr ""
1932
1933 #: g10/import.c:237
1934 #, c-format
1935 msgid "              imported: %lu"
1936 msgstr "           importerede: %lu"
1937
1938 #: g10/import.c:243
1939 #, c-format
1940 msgid "             unchanged: %lu\n"
1941 msgstr "              uændrede: %lu\n"
1942
1943 #: g10/import.c:245
1944 #, c-format
1945 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1946 msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
1947
1948 #: g10/import.c:247
1949 #, c-format
1950 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1951 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
1952
1953 #: g10/import.c:249
1954 #, c-format
1955 msgid "        new signatures: %lu\n"
1956 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
1957
1958 #: g10/import.c:251
1959 #, c-format
1960 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1961 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
1962
1963 #: g10/import.c:253
1964 #, c-format
1965 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1966 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
1967
1968 #: g10/import.c:255
1969 #, c-format
1970 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1971 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
1972
1973 #: g10/import.c:257
1974 #, c-format
1975 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1976 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
1977
1978 #: g10/import.c:479
1979 #, c-format
1980 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
1981 msgstr ""
1982
1983 #: g10/import.c:527 g10/import.c:756
1984 #, c-format
1985 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1986 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
1987
1988 #: g10/import.c:544
1989 #, fuzzy, c-format
1990 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
1991 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
1992
1993 #: g10/import.c:551
1994 #, c-format
1995 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1996 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
1997
1998 #: g10/import.c:553
1999 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: g10/import.c:563 g10/import.c:825
2003 #, c-format
2004 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2005 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2006
2007 #: g10/import.c:568
2008 #, fuzzy, c-format
2009 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2010 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2011
2012 #: g10/import.c:578
2013 #, fuzzy, c-format
2014 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2015 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2016
2017 #: g10/import.c:583 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
2018 #, c-format
2019 msgid "writing to `%s'\n"
2020 msgstr "skriver til `%s'\n"
2021
2022 #: g10/import.c:587 g10/import.c:664 g10/import.c:776 g10/import.c:885
2023 #, c-format
2024 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2025 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2026
2027 #: g10/import.c:596
2028 #, fuzzy, c-format
2029 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
2030 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2031
2032 #: g10/import.c:617
2033 #, c-format
2034 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2035 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
2036
2037 #: g10/import.c:634 g10/import.c:842
2038 #, c-format
2039 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2040 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2041
2042 #: g10/import.c:641 g10/import.c:848
2043 #, c-format
2044 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2045 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2046
2047 #: g10/import.c:673
2048 #, fuzzy, c-format
2049 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
2050 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2051
2052 #: g10/import.c:676
2053 #, fuzzy, c-format
2054 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
2055 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2056
2057 #: g10/import.c:679
2058 #, fuzzy, c-format
2059 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
2060 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2061
2062 #: g10/import.c:682
2063 #, fuzzy, c-format
2064 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
2065 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2066
2067 #: g10/import.c:685
2068 #, fuzzy, c-format
2069 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
2070 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2071
2072 #: g10/import.c:688
2073 #, fuzzy, c-format
2074 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
2075 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2076
2077 #: g10/import.c:700
2078 #, fuzzy, c-format
2079 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
2080 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2081
2082 #: g10/import.c:770
2083 #, fuzzy, c-format
2084 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2085 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2086
2087 #: g10/import.c:781
2088 #, c-format
2089 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2090 msgstr ""
2091
2092 #. we can't merge secret keys
2093 #: g10/import.c:785
2094 #, c-format
2095 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: g10/import.c:790
2099 #, c-format
2100 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: g10/import.c:819
2104 #, c-format
2105 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: g10/import.c:859
2109 #, c-format
2110 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: g10/import.c:891
2114 #, fuzzy, c-format
2115 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2116 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2117
2118 #: g10/import.c:928
2119 #, c-format
2120 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: g10/import.c:941
2124 #, fuzzy, c-format
2125 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2126 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2127
2128 #: g10/import.c:943
2129 #, fuzzy, c-format
2130 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2131 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2132
2133 #: g10/import.c:960
2134 #, c-format
2135 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2136 msgstr ""
2137
2138 #: g10/import.c:970
2139 #, c-format
2140 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: g10/import.c:971
2144 #, c-format
2145 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: g10/import.c:1001
2149 #, c-format
2150 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: g10/import.c:1024
2154 #, c-format
2155 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2156 msgstr ""
2157
2158 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2159 #. * to import non-exportable signature when we have the
2160 #. * the secret key used to create this signature - it
2161 #. * seems that this makes sense
2162 #: g10/import.c:1047
2163 #, c-format
2164 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: g10/import.c:1056
2168 #, c-format
2169 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: g10/import.c:1073
2173 #, c-format
2174 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: g10/import.c:1174
2178 #, c-format
2179 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: g10/import.c:1233
2183 #, c-format
2184 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: g10/import.c:1247
2188 #, c-format
2189 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2190 msgstr ""
2191
2192 #: g10/import.c:1304
2193 #, fuzzy, c-format
2194 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
2195 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2196
2197 #: g10/import.c:1335
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2200 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2201
2202 #: g10/keyedit.c:143
2203 msgid "[revocation]"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: g10/keyedit.c:144
2207 msgid "[self-signature]"
2208 msgstr "[selv-signatur]"
2209
2210 #: g10/keyedit.c:215 g10/keylist.c:148
2211 msgid "1 bad signature\n"
2212 msgstr "1 dårlig signature\n"
2213
2214 #: g10/keyedit.c:217 g10/keylist.c:150
2215 #, c-format
2216 msgid "%d bad signatures\n"
2217 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
2218
2219 #: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:152
2220 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:154
2224 #, c-format
2225 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:156
2229 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2230 msgstr ""
2231
2232 #: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:158
2233 #, c-format
2234 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: g10/keyedit.c:227
2238 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/keyedit.c:229
2242 #, c-format
2243 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: g10/keyedit.c:356
2247 #, fuzzy, c-format
2248 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2249 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2250
2251 #: g10/keyedit.c:363 g10/keyedit.c:480 g10/keyedit.c:538 g10/keyedit.c:1136
2252 #, fuzzy
2253 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2254 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
2255
2256 #: g10/keyedit.c:371 g10/keyedit.c:486 g10/keyedit.c:1142
2257 msgid "  Unable to sign.\n"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: g10/keyedit.c:376
2261 #, c-format
2262 msgid "Warning: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: g10/keyedit.c:395
2266 #, c-format
2267 msgid ""
2268 "The self-signature on \"%s\"\n"
2269 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: g10/keyedit.c:404
2273 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2274 msgstr ""
2275
2276 #. It's a local sig, and we want to make a
2277 #. exportable sig.
2278 #: g10/keyedit.c:418
2279 #, c-format
2280 msgid ""
2281 "Your current signature on \"%s\"\n"
2282 "is a local signature.\n"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: g10/keyedit.c:422
2286 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2287 msgstr ""
2288
2289 #: g10/keyedit.c:442
2290 #, c-format
2291 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: g10/keyedit.c:446
2295 #, c-format
2296 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2297 msgstr ""
2298
2299 #: g10/keyedit.c:459
2300 #, c-format
2301 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: g10/keyedit.c:474
2305 #, fuzzy
2306 msgid "This key has expired!"
2307 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
2308
2309 #: g10/keyedit.c:494
2310 #, fuzzy, c-format
2311 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2312 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
2313
2314 #: g10/keyedit.c:498
2315 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2316 msgstr ""
2317
2318 #: g10/keyedit.c:531
2319 msgid ""
2320 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2321 "mode.\n"
2322 msgstr ""
2323
2324 #: g10/keyedit.c:533
2325 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: g10/keyedit.c:556
2329 msgid ""
2330 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2331 "belongs\n"
2332 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2333 msgstr ""
2334
2335 #: g10/keyedit.c:560
2336 #, c-format
2337 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2338 msgstr ""
2339
2340 #: g10/keyedit.c:562
2341 #, c-format
2342 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: g10/keyedit.c:564
2346 #, c-format
2347 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2348 msgstr ""
2349
2350 #: g10/keyedit.c:566
2351 #, c-format
2352 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2353 msgstr ""
2354
2355 #: g10/keyedit.c:591
2356 msgid ""
2357 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2358 "with your key: \""
2359 msgstr ""
2360
2361 #: g10/keyedit.c:600
2362 #, fuzzy
2363 msgid ""
2364 "\n"
2365 "This will be a self-signature.\n"
2366 msgstr "skriver selvsignatur\n"
2367
2368 #: g10/keyedit.c:604
2369 msgid ""
2370 "\n"
2371 "Warning: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: g10/keyedit.c:609
2375 msgid ""
2376 "\n"
2377 "Warning: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: g10/keyedit.c:616
2381 msgid ""
2382 "\n"
2383 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: g10/keyedit.c:620
2387 msgid ""
2388 "\n"
2389 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2390 msgstr ""
2391
2392 #: g10/keyedit.c:625
2393 msgid ""
2394 "\n"
2395 "I have not checked this key at all.\n"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: g10/keyedit.c:629
2399 msgid ""
2400 "\n"
2401 "I have checked this key casually.\n"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: g10/keyedit.c:633
2405 msgid ""
2406 "\n"
2407 "I have checked this key very carefully.\n"
2408 msgstr ""
2409
2410 #: g10/keyedit.c:642
2411 msgid "Really sign? "
2412 msgstr "Vil du gerne signere? "
2413
2414 #: g10/keyedit.c:684 g10/keyedit.c:2980 g10/keyedit.c:3039 g10/sign.c:308
2415 #, c-format
2416 msgid "signing failed: %s\n"
2417 msgstr "signering fejlede: %s\n"
2418
2419 #: g10/keyedit.c:740
2420 msgid "This key is not protected.\n"
2421 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
2422
2423 #: g10/keyedit.c:744
2424 #, fuzzy
2425 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2426 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
2427
2428 #: g10/keyedit.c:748
2429 msgid "Key is protected.\n"
2430 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2431
2432 #: g10/keyedit.c:768
2433 #, c-format
2434 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2435 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
2436
2437 #: g10/keyedit.c:774
2438 msgid ""
2439 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2440 "\n"
2441 msgstr ""
2442
2443 #: g10/keyedit.c:788
2444 msgid ""
2445 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2446 "\n"
2447 msgstr ""
2448
2449 #: g10/keyedit.c:791
2450 msgid "Do you really want to do this? "
2451 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
2452
2453 #: g10/keyedit.c:855
2454 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2455 msgstr ""
2456
2457 #: g10/keyedit.c:897
2458 msgid "quit this menu"
2459 msgstr "afslut denne menu"
2460
2461 #: g10/keyedit.c:898
2462 msgid "q"
2463 msgstr "a"
2464
2465 #: g10/keyedit.c:899
2466 msgid "save"
2467 msgstr "gem"
2468
2469 #: g10/keyedit.c:899
2470 msgid "save and quit"
2471 msgstr "gem og afslut"
2472
2473 #: g10/keyedit.c:900
2474 msgid "help"
2475 msgstr "hjælp"
2476
2477 #: g10/keyedit.c:900
2478 msgid "show this help"
2479 msgstr "vis denne hjælp"
2480
2481 #: g10/keyedit.c:902
2482 msgid "fpr"
2483 msgstr "fpr"
2484
2485 #: g10/keyedit.c:902
2486 msgid "show fingerprint"
2487 msgstr "vis fingeraftryk"
2488
2489 #: g10/keyedit.c:903
2490 msgid "list"
2491 msgstr "vis"
2492
2493 #: g10/keyedit.c:903
2494 msgid "list key and user IDs"
2495 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
2496
2497 #: g10/keyedit.c:904
2498 msgid "l"
2499 msgstr "l"
2500
2501 #: g10/keyedit.c:905
2502 msgid "uid"
2503 msgstr "uid"
2504
2505 #: g10/keyedit.c:905
2506 msgid "select user ID N"
2507 msgstr ""
2508
2509 #: g10/keyedit.c:906
2510 msgid "key"
2511 msgstr "nøgle"
2512
2513 #: g10/keyedit.c:906
2514 msgid "select secondary key N"
2515 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
2516
2517 #: g10/keyedit.c:907
2518 msgid "check"
2519 msgstr "tjek"
2520
2521 #: g10/keyedit.c:907
2522 msgid "list signatures"
2523 msgstr "vis signaturer"
2524
2525 #: g10/keyedit.c:908
2526 msgid "c"
2527 msgstr "c"
2528
2529 #: g10/keyedit.c:909
2530 msgid "sign"
2531 msgstr "signér"
2532
2533 #: g10/keyedit.c:909
2534 msgid "sign the key"
2535 msgstr "signér nøglen"
2536
2537 #: g10/keyedit.c:910
2538 msgid "s"
2539 msgstr "s"
2540
2541 #: g10/keyedit.c:911
2542 msgid "lsign"
2543 msgstr "lsignér"
2544
2545 #: g10/keyedit.c:911
2546 msgid "sign the key locally"
2547 msgstr "signér nøglen lokalt"
2548
2549 #: g10/keyedit.c:912
2550 #, fuzzy
2551 msgid "nrsign"
2552 msgstr "signér"
2553
2554 #: g10/keyedit.c:912
2555 #, fuzzy
2556 msgid "sign the key non-revocably"
2557 msgstr "signér nøglen lokalt"
2558
2559 #: g10/keyedit.c:913
2560 #, fuzzy
2561 msgid "nrlsign"
2562 msgstr "signér"
2563
2564 #: g10/keyedit.c:913
2565 #, fuzzy
2566 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2567 msgstr "signér nøglen lokalt"
2568
2569 #: g10/keyedit.c:914
2570 msgid "debug"
2571 msgstr "aflus"
2572
2573 #: g10/keyedit.c:915
2574 msgid "adduid"
2575 msgstr "tilføj-bid"
2576
2577 #: g10/keyedit.c:915
2578 msgid "add a user ID"
2579 msgstr "tilføj bruger-id"
2580
2581 #: g10/keyedit.c:916
2582 msgid "addphoto"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: g10/keyedit.c:916
2586 #, fuzzy
2587 msgid "add a photo ID"
2588 msgstr "tilføj bruger-id"
2589
2590 #: g10/keyedit.c:917
2591 msgid "deluid"
2592 msgstr "sletbid"
2593
2594 #: g10/keyedit.c:917
2595 msgid "delete user ID"
2596 msgstr "slet bruger id"
2597
2598 #. delphoto is really deluid in disguise
2599 #: g10/keyedit.c:919
2600 msgid "delphoto"
2601 msgstr ""
2602
2603 #: g10/keyedit.c:920
2604 msgid "addkey"
2605 msgstr "tilføj nøgle"
2606
2607 #: g10/keyedit.c:920
2608 msgid "add a secondary key"
2609 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
2610
2611 #: g10/keyedit.c:921
2612 msgid "delkey"
2613 msgstr "sletnøgle"
2614
2615 #: g10/keyedit.c:921
2616 msgid "delete a secondary key"
2617 msgstr "slet sekundær nøgle"
2618
2619 #: g10/keyedit.c:922
2620 #, fuzzy
2621 msgid "addrevoker"
2622 msgstr "tilføj nøgle"
2623
2624 #: g10/keyedit.c:922
2625 #, fuzzy
2626 msgid "add a revocation key"
2627 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
2628
2629 #: g10/keyedit.c:923
2630 msgid "delsig"
2631 msgstr "sletsig"
2632
2633 #: g10/keyedit.c:923
2634 msgid "delete signatures"
2635 msgstr "slet signaturer"
2636
2637 #: g10/keyedit.c:924
2638 msgid "expire"
2639 msgstr "udløb"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:924
2642 msgid "change the expire date"
2643 msgstr "ændr udløbsdatoen"
2644
2645 #: g10/keyedit.c:925
2646 msgid "primary"
2647 msgstr ""
2648
2649 #: g10/keyedit.c:925
2650 msgid "flag user ID as primary"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: g10/keyedit.c:926
2654 msgid "toggle"
2655 msgstr "skift"
2656
2657 #: g10/keyedit.c:926
2658 msgid "toggle between secret and public key listing"
2659 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
2660
2661 #: g10/keyedit.c:928
2662 msgid "t"
2663 msgstr "s"
2664
2665 #: g10/keyedit.c:929
2666 msgid "pref"
2667 msgstr "præf"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:929
2670 #, fuzzy
2671 msgid "list preferences (expert)"
2672 msgstr "vis præferencer"
2673
2674 #: g10/keyedit.c:930
2675 #, fuzzy
2676 msgid "showpref"
2677 msgstr "vispræf"
2678
2679 #: g10/keyedit.c:930
2680 #, fuzzy
2681 msgid "list preferences (verbose)"
2682 msgstr "vis præferencer"
2683
2684 #: g10/keyedit.c:931
2685 #, fuzzy
2686 msgid "setpref"
2687 msgstr "præf"
2688
2689 #: g10/keyedit.c:931
2690 #, fuzzy
2691 msgid "set preference list"
2692 msgstr "vis præferencer"
2693
2694 #: g10/keyedit.c:932
2695 #, fuzzy
2696 msgid "updpref"
2697 msgstr "præf"
2698
2699 #: g10/keyedit.c:932
2700 #, fuzzy
2701 msgid "updated preferences"
2702 msgstr "vis præferencer"
2703
2704 #: g10/keyedit.c:933
2705 msgid "passwd"
2706 msgstr "kodeord"
2707
2708 #: g10/keyedit.c:933
2709 msgid "change the passphrase"
2710 msgstr "ændr kodesætningen"
2711
2712 #: g10/keyedit.c:934
2713 msgid "trust"
2714 msgstr "betro"
2715
2716 #: g10/keyedit.c:934
2717 msgid "change the ownertrust"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: g10/keyedit.c:935
2721 msgid "revsig"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: g10/keyedit.c:935
2725 msgid "revoke signatures"
2726 msgstr ""
2727
2728 #: g10/keyedit.c:936
2729 msgid "revkey"
2730 msgstr ""
2731
2732 #: g10/keyedit.c:936
2733 msgid "revoke a secondary key"
2734 msgstr ""
2735
2736 #: g10/keyedit.c:937
2737 msgid "disable"
2738 msgstr "slåfra"
2739
2740 #: g10/keyedit.c:937
2741 msgid "disable a key"
2742 msgstr "slå nøgle fra"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:938
2745 msgid "enable"
2746 msgstr "slåtil"
2747
2748 #: g10/keyedit.c:938
2749 msgid "enable a key"
2750 msgstr "slå nøgle til"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:939
2753 msgid "showphoto"
2754 msgstr ""
2755
2756 #: g10/keyedit.c:939
2757 msgid "show photo ID"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:959
2761 msgid "can't do that in batchmode\n"
2762 msgstr ""
2763
2764 #: g10/keyedit.c:996
2765 #, fuzzy, c-format
2766 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2767 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:1014
2770 msgid "Secret key is available.\n"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: g10/keyedit.c:1045
2774 msgid "Command> "
2775 msgstr ""
2776
2777 #: g10/keyedit.c:1077
2778 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2779 msgstr ""
2780
2781 #: g10/keyedit.c:1081
2782 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: g10/keyedit.c:1130
2786 #, fuzzy
2787 msgid "Key is revoked."
2788 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:1149
2791 msgid "Really sign all user IDs? "
2792 msgstr ""
2793
2794 #: g10/keyedit.c:1150
2795 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: g10/keyedit.c:1175
2799 #, c-format
2800 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: g10/keyedit.c:1195 g10/keyedit.c:1216
2804 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: g10/keyedit.c:1197
2808 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: g10/keyedit.c:1200
2812 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2813 msgstr ""
2814
2815 #: g10/keyedit.c:1201
2816 msgid "Really remove this user ID? "
2817 msgstr ""
2818
2819 #: g10/keyedit.c:1239 g10/keyedit.c:1270
2820 msgid "You must select at least one key.\n"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: g10/keyedit.c:1243
2824 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2825 msgstr ""
2826
2827 #: g10/keyedit.c:1244
2828 msgid "Do you really want to delete this key? "
2829 msgstr ""
2830
2831 #: g10/keyedit.c:1274
2832 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2833 msgstr ""
2834
2835 #: g10/keyedit.c:1275
2836 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2837 msgstr ""
2838
2839 #: g10/keyedit.c:1344
2840 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
2841 msgstr ""
2842
2843 #: g10/keyedit.c:1346
2844 msgid "Really update the preferences? "
2845 msgstr ""
2846
2847 #: g10/keyedit.c:1384
2848 msgid "Save changes? "
2849 msgstr "Gem ændringer? "
2850
2851 #: g10/keyedit.c:1387
2852 msgid "Quit without saving? "
2853 msgstr "Afslut uden at gemme? "
2854
2855 #: g10/keyedit.c:1398
2856 #, c-format
2857 msgid "update failed: %s\n"
2858 msgstr ""
2859
2860 #: g10/keyedit.c:1405
2861 #, c-format
2862 msgid "update secret failed: %s\n"
2863 msgstr ""
2864
2865 #: g10/keyedit.c:1412
2866 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: g10/keyedit.c:1424
2870 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2871 msgstr ""
2872
2873 #: g10/keyedit.c:1740
2874 #, fuzzy, c-format
2875 msgid "This key may be revoked by %s key "
2876 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:1744
2879 msgid " (sensitive)"
2880 msgstr ""
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1750 g10/keyedit.c:1776
2883 #, c-format
2884 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2885 msgstr ""
2886
2887 #: g10/keyedit.c:1759
2888 #, c-format
2889 msgid " trust: %c/%c"
2890 msgstr ""
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1763
2893 msgid "This key has been disabled"
2894 msgstr ""
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1792
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2899 msgstr "rev! undernøgle er blevet annulleret! %s\n"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:1795
2902 #, fuzzy
2903 msgid "rev- faked revocation found\n"
2904 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1797
2907 #, c-format
2908 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2909 msgstr ""
2910
2911 #: g10/keyedit.c:1827
2912 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style key.\n"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: g10/keyedit.c:1835
2916 msgid ""
2917 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2918 "unless you restart the program.\n"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1923
2922 msgid ""
2923 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2924 "versions\n"
2925 "         of PGP to reject this key.\n"
2926 msgstr ""
2927
2928 #: g10/keyedit.c:1928
2929 #, fuzzy
2930 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2931 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1934
2934 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2935 msgstr ""
2936
2937 #: g10/keyedit.c:2069
2938 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: g10/keyedit.c:2079
2942 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: g10/keyedit.c:2083
2946 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: g10/keyedit.c:2089
2950 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: g10/keyedit.c:2103
2954 #, c-format
2955 msgid "Deleted %d signature.\n"
2956 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:2104
2959 #, c-format
2960 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2961 msgstr ""
2962
2963 #: g10/keyedit.c:2107
2964 msgid "Nothing deleted.\n"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: g10/keyedit.c:2203
2968 #, fuzzy
2969 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
2970 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:2218
2973 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
2974 msgstr ""
2975
2976 #. This actually causes no harm (after all, a key that
2977 #. designates itself as a revoker is the same as a
2978 #. regular key), but it's easy enough to check.
2979 #: g10/keyedit.c:2228
2980 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
2981 msgstr ""
2982
2983 #: g10/keyedit.c:2314
2984 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2985 msgstr ""
2986
2987 #: g10/keyedit.c:2320
2988 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2989 msgstr ""
2990
2991 #: g10/keyedit.c:2324
2992 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2993 msgstr ""
2994
2995 #: g10/keyedit.c:2326
2996 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: g10/keyedit.c:2368
3000 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: g10/keyedit.c:2384
3004 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3005 msgstr ""
3006
3007 #: g10/keyedit.c:2467
3008 #, fuzzy
3009 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3010 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:2504 g10/keyedit.c:2611
3013 #, fuzzy, c-format
3014 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3015 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:2671
3018 #, c-format
3019 msgid "No user ID with index %d\n"
3020 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3021
3022 #: g10/keyedit.c:2717
3023 #, c-format
3024 msgid "No secondary key with index %d\n"
3025 msgstr "Ingen sekundær nøgle med indeks %d\n"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:2831
3028 msgid "user ID: \""
3029 msgstr "bruger-id: \""
3030
3031 #: g10/keyedit.c:2836
3032 #, c-format
3033 msgid ""
3034 "\"\n"
3035 "signed with your key %08lX at %s\n"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: g10/keyedit.c:2839
3039 #, c-format
3040 msgid ""
3041 "\"\n"
3042 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3043 msgstr ""
3044
3045 #: g10/keyedit.c:2844
3046 #, fuzzy, c-format
3047 msgid "This signature expired on %s.\n"
3048 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:2848
3051 #, fuzzy
3052 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3053 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3054
3055 #: g10/keyedit.c:2852
3056 #, fuzzy
3057 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3058 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3059
3060 #. FIXME: detect duplicates here
3061 #: g10/keyedit.c:2877
3062 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3063 msgstr ""
3064
3065 #: g10/keyedit.c:2891
3066 #, c-format
3067 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: g10/keyedit.c:2899
3071 #, c-format
3072 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3073 msgstr ""
3074
3075 #: g10/keyedit.c:2919
3076 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: g10/keyedit.c:2929
3080 #, c-format
3081 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3082 msgstr ""
3083
3084 #: g10/keyedit.c:2931
3085 msgid " (non-exportable)"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: g10/keyedit.c:2938
3089 #, fuzzy
3090 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3091 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:2968
3094 msgid "no secret key\n"
3095 msgstr ""
3096
3097 #: g10/keyedit.c:3120
3098 #, c-format
3099 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3100 msgstr ""
3101
3102 #: g10/keylist.c:91
3103 #, fuzzy
3104 msgid "Critical signature policy: "
3105 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3106
3107 #: g10/keylist.c:93
3108 #, fuzzy
3109 msgid "Signature policy: "
3110 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3111
3112 #: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:759 g10/mainproc.c:768
3113 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: g10/keylist.c:127
3117 msgid "Critical signature notation: "
3118 msgstr ""
3119
3120 #: g10/keylist.c:129
3121 msgid "Signature notation: "
3122 msgstr ""
3123
3124 #: g10/keylist.c:136
3125 msgid "not human readable"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: g10/keylist.c:225
3129 msgid "Keyring"
3130 msgstr ""
3131
3132 #. of subkey
3133 #: g10/keylist.c:476 g10/mainproc.c:895
3134 #, fuzzy, c-format
3135 msgid " [expires: %s]"
3136 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3137
3138 #: g10/keylist.c:952
3139 msgid "Fingerprint:"
3140 msgstr "Fingeraftryk:"
3141
3142 #. use tty
3143 #. Translators: this should fit into 24 bytes to that the fingerprint
3144 #. * data is properly aligned with the user ID
3145 #: g10/keylist.c:958
3146 msgid "             Fingerprint:"
3147 msgstr "             Fingeraftryk:"
3148
3149 #: g10/keylist.c:962
3150 #, fuzzy
3151 msgid "     Key fingerprint ="
3152 msgstr "             Fingeraftryk:"
3153
3154 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:281
3155 #, c-format
3156 msgid "%s encrypted data\n"
3157 msgstr ""
3158
3159 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:283
3160 #, c-format
3161 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: g10/mainproc.c:311
3165 #, c-format
3166 msgid "public key is %08lX\n"
3167 msgstr ""
3168
3169 #: g10/mainproc.c:357
3170 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3171 msgstr ""
3172
3173 #: g10/mainproc.c:409
3174 #, c-format
3175 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3176 msgstr ""
3177
3178 #: g10/mainproc.c:419
3179 #, c-format
3180 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3181 msgstr ""
3182
3183 #: g10/mainproc.c:433
3184 #, c-format
3185 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3186 msgstr ""
3187
3188 #: g10/mainproc.c:460 g10/mainproc.c:479
3189 #, fuzzy, c-format
3190 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3191 msgstr "kryptér data"
3192
3193 #: g10/mainproc.c:467
3194 #, c-format
3195 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3196 msgstr ""
3197
3198 #: g10/mainproc.c:497
3199 msgid "decryption okay\n"
3200 msgstr ""
3201
3202 #: g10/mainproc.c:502
3203 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3204 msgstr ""
3205
3206 #: g10/mainproc.c:507
3207 #, c-format
3208 msgid "decryption failed: %s\n"
3209 msgstr ""
3210
3211 #: g10/mainproc.c:526
3212 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: g10/mainproc.c:528
3216 #, c-format
3217 msgid "original file name='%.*s'\n"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: g10/mainproc.c:703
3221 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3222 msgstr ""
3223
3224 #: g10/mainproc.c:771
3225 msgid "Notation: "
3226 msgstr ""
3227
3228 #: g10/mainproc.c:783
3229 msgid "Policy: "
3230 msgstr "Politik: "
3231
3232 #: g10/mainproc.c:1238
3233 msgid "signature verification suppressed\n"
3234 msgstr ""
3235
3236 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3237 #: g10/mainproc.c:1280 g10/mainproc.c:1290
3238 #, fuzzy
3239 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3240 msgstr "opret en separat signatur"
3241
3242 #: g10/mainproc.c:1301
3243 #, c-format
3244 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: g10/mainproc.c:1345 g10/mainproc.c:1367
3248 msgid "BAD signature from \""
3249 msgstr "DÅRLIG signatur fra \""
3250
3251 #: g10/mainproc.c:1346 g10/mainproc.c:1368
3252 #, fuzzy
3253 msgid "Expired signature from \""
3254 msgstr "God signatur fra \""
3255
3256 #: g10/mainproc.c:1347 g10/mainproc.c:1369
3257 msgid "Good signature from \""
3258 msgstr "God signatur fra \""
3259
3260 #: g10/mainproc.c:1371
3261 msgid "[uncertain]"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: g10/mainproc.c:1391
3265 msgid "                aka \""
3266 msgstr "              alias \""
3267
3268 #: g10/mainproc.c:1452
3269 #, c-format
3270 msgid "Can't check signature: %s\n"
3271 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3272
3273 #: g10/mainproc.c:1521 g10/mainproc.c:1537 g10/mainproc.c:1599
3274 #, fuzzy
3275 msgid "not a detached signature\n"
3276 msgstr "opret en separat signatur"
3277
3278 #: g10/mainproc.c:1548
3279 #, c-format
3280 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3281 msgstr ""
3282
3283 #: g10/mainproc.c:1605
3284 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3285 msgstr "gammeldags (PGP 2.x) signatur\n"
3286
3287 #: g10/mainproc.c:1612
3288 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3289 msgstr ""
3290
3291 #: g10/misc.c:101
3292 #, c-format
3293 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3294 msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
3295
3296 #: g10/misc.c:211
3297 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: g10/misc.c:241
3301 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3302 msgstr ""
3303
3304 #: g10/misc.c:386
3305 #, c-format
3306 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
3307 msgstr ""
3308
3309 #: g10/misc.c:418
3310 #, c-format
3311 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
3312 msgstr ""
3313
3314 #: g10/misc.c:443
3315 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3316 msgstr ""
3317
3318 #: g10/misc.c:444
3319 msgid ""
3320 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3321 msgstr ""
3322
3323 #: g10/misc.c:652
3324 #, fuzzy, c-format
3325 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3326 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3327
3328 #: g10/misc.c:656
3329 #, fuzzy, c-format
3330 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3331 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3332
3333 #: g10/misc.c:658
3334 #, c-format
3335 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: g10/parse-packet.c:120
3339 #, c-format
3340 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3341 msgstr ""
3342
3343 #: g10/parse-packet.c:1057
3344 #, c-format
3345 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3349 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3350 msgstr ""
3351
3352 #: g10/passphrase.c:450
3353 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: g10/passphrase.c:458
3357 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: g10/passphrase.c:465
3361 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3362 msgstr ""
3363
3364 #: g10/passphrase.c:498
3365 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3366 msgstr ""
3367
3368 #: g10/passphrase.c:511
3369 #, fuzzy, c-format
3370 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3371 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
3372
3373 #: g10/hkp.c:147 g10/passphrase.c:532
3374 #, fuzzy, c-format
3375 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3376 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
3377
3378 #: g10/passphrase.c:554
3379 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3380 msgstr ""
3381
3382 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3383 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3384 msgstr ""
3385
3386 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3387 #, c-format
3388 msgid " (main key ID %08lX)"
3389 msgstr " (hovednøgle-ID %08lX)"
3390
3391 #: g10/passphrase.c:641
3392 #, c-format
3393 msgid ""
3394 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3395 "\"%.*s\"\n"
3396 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3397 msgstr ""
3398
3399 #: g10/passphrase.c:662
3400 #, fuzzy
3401 msgid "Enter passphrase\n"
3402 msgstr "Indtast kodesætning: "
3403
3404 #: g10/passphrase.c:664
3405 #, fuzzy
3406 msgid "Repeat passphrase\n"
3407 msgstr "Gentag kodesætning: "
3408
3409 #: g10/passphrase.c:705
3410 msgid "passphrase too long\n"
3411 msgstr ""
3412
3413 #: g10/passphrase.c:718
3414 msgid "invalid response from agent\n"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3418 msgid "cancelled by user\n"
3419 msgstr ""
3420
3421 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3422 #, c-format
3423 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: g10/passphrase.c:1003
3427 msgid ""
3428 "\n"
3429 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3430 "user: \""
3431 msgstr ""
3432
3433 #: g10/passphrase.c:1012
3434 #, c-format
3435 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: g10/passphrase.c:1063
3439 msgid "can't query password in batchmode\n"
3440 msgstr ""
3441
3442 #: g10/passphrase.c:1067
3443 msgid "Enter passphrase: "
3444 msgstr "Indtast kodesætning: "
3445
3446 #: g10/passphrase.c:1071
3447 msgid "Repeat passphrase: "
3448 msgstr "Gentag kodesætning: "
3449
3450 #: g10/plaintext.c:67
3451 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: g10/plaintext.c:108
3455 #, fuzzy, c-format
3456 msgid "error creating `%s': %s\n"
3457 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3458
3459 #: g10/plaintext.c:337
3460 msgid "Detached signature.\n"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: g10/plaintext.c:341
3464 msgid "Please enter name of data file: "
3465 msgstr ""
3466
3467 #: g10/plaintext.c:362
3468 msgid "reading stdin ...\n"
3469 msgstr "læser stdin ...\n"
3470
3471 #: g10/plaintext.c:396
3472 msgid "no signed data\n"
3473 msgstr ""
3474
3475 #: g10/plaintext.c:404
3476 #, c-format
3477 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3478 msgstr ""
3479
3480 #: g10/pubkey-enc.c:101
3481 #, c-format
3482 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3483 msgstr ""
3484
3485 #: g10/pubkey-enc.c:107
3486 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3487 msgstr ""
3488
3489 #: g10/pubkey-enc.c:159
3490 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: g10/pubkey-enc.c:178
3494 #, fuzzy, c-format
3495 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3496 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
3497
3498 #: g10/pubkey-enc.c:221
3499 #, c-format
3500 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3501 msgstr ""
3502
3503 #: g10/pubkey-enc.c:243
3504 #, c-format
3505 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3506 msgstr ""
3507
3508 #: g10/pubkey-enc.c:249
3509 #, fuzzy
3510 msgid "NOTE: key has been revoked"
3511 msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
3512
3513 #. HKP does not support v3 fingerprints
3514 #: g10/hkp.c:70
3515 #, fuzzy, c-format
3516 msgid "requesting key %08lX from HKP keyserver %s\n"
3517 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
3518
3519 #: g10/hkp.c:94
3520 #, fuzzy, c-format
3521 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3522 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
3523
3524 #: g10/hkp.c:171
3525 #, fuzzy, c-format
3526 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3527 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3528
3529 #: g10/hkp.c:186
3530 #, c-format
3531 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: g10/hkp.c:189
3535 #, c-format
3536 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: g10/hkp.c:283
3540 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: g10/hkp.c:493
3544 #, c-format
3545 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3546 msgstr ""
3547
3548 #: g10/hkp.c:543
3549 #, fuzzy, c-format
3550 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3551 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
3552
3553 #: g10/seckey-cert.c:53
3554 #, fuzzy
3555 msgid "secret key parts are not available\n"
3556 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3557
3558 #: g10/seckey-cert.c:59
3559 #, fuzzy, c-format
3560 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3561 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
3562
3563 #: g10/seckey-cert.c:215
3564 #, fuzzy
3565 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3566 msgstr "ugyldig kodesætning"
3567
3568 #: g10/seckey-cert.c:216
3569 #, c-format
3570 msgid "%s ...\n"
3571 msgstr ""
3572
3573 #: g10/seckey-cert.c:273
3574 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3575 msgstr ""
3576
3577 #: g10/seckey-cert.c:311
3578 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3579 msgstr ""
3580
3581 #: g10/sig-check.c:205
3582 msgid ""
3583 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
3584 msgstr ""
3585
3586 #: g10/sig-check.c:213
3587 #, c-format
3588 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
3589 msgstr ""
3590
3591 #: g10/sig-check.c:214
3592 #, c-format
3593 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: g10/sig-check.c:237
3597 #, c-format
3598 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3599 msgstr ""
3600
3601 #: g10/sig-check.c:318
3602 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
3603 msgstr ""
3604
3605 #: g10/sign.c:103
3606 #, c-format
3607 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
3608 msgstr ""
3609
3610 #: g10/sign.c:151
3611 #, c-format
3612 msgid ""
3613 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3614 msgstr ""
3615
3616 #: g10/sign.c:303
3617 #, fuzzy, c-format
3618 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3619 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3620
3621 #: g10/sign.c:312
3622 #, c-format
3623 msgid "%s signature from: %s\n"
3624 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
3625
3626 #: g10/sign.c:461
3627 #, c-format
3628 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3629 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3630
3631 #: g10/sign.c:644
3632 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
3636 #, c-format
3637 msgid "can't create %s: %s\n"
3638 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
3639
3640 #: g10/sign.c:690
3641 #, c-format
3642 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
3643 msgstr ""
3644
3645 #: g10/sign.c:784
3646 msgid "signing:"
3647 msgstr "signerer:"
3648
3649 #: g10/sign.c:876
3650 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3651 msgstr ""
3652
3653 #: g10/sign.c:1029
3654 #, c-format
3655 msgid "%s encryption will be used\n"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: g10/textfilter.c:134
3659 #, c-format
3660 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: g10/textfilter.c:231
3664 #, c-format
3665 msgid "input line longer than %d characters\n"
3666 msgstr ""
3667
3668 #: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1382
3669 #, c-format
3670 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3671 msgstr ""
3672
3673 #: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1389
3674 #, c-format
3675 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3676 msgstr ""
3677
3678 #: g10/tdbio.c:237
3679 msgid "trustdb transaction too large\n"
3680 msgstr ""
3681
3682 #: g10/tdbio.c:454
3683 #, c-format
3684 msgid "%s: can't access: %s\n"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: g10/tdbio.c:468
3688 #, c-format
3689 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: g10/tdbio.c:478 g10/tdbio.c:498 g10/tdbio.c:541
3693 #, c-format
3694 msgid "%s: can't create lock\n"
3695 msgstr ""
3696
3697 #: g10/tdbio.c:480 g10/tdbio.c:544
3698 #, fuzzy, c-format
3699 msgid "%s: can't make lock\n"
3700 msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
3701
3702 #: g10/keyring.c:1436 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:307 g10/tdbio.c:484
3703 #, c-format
3704 msgid "%s: can't create: %s\n"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: g10/tdbio.c:503
3708 #, c-format
3709 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3710 msgstr ""
3711
3712 #: g10/tdbio.c:507
3713 #, c-format
3714 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3715 msgstr ""
3716
3717 #: g10/tdbio.c:510
3718 #, c-format
3719 msgid "%s: trustdb created\n"
3720 msgstr ""
3721
3722 #: g10/tdbio.c:565
3723 #, c-format
3724 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3725 msgstr ""
3726
3727 #: g10/tdbio.c:597
3728 #, c-format
3729 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: g10/tdbio.c:605
3733 #, c-format
3734 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3735 msgstr ""
3736
3737 #: g10/tdbio.c:621 g10/tdbio.c:657 g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:701
3738 #: g10/tdbio.c:1315 g10/tdbio.c:1342
3739 #, c-format
3740 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3741 msgstr ""
3742
3743 #: g10/tdbio.c:634 g10/tdbio.c:680
3744 #, c-format
3745 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3746 msgstr ""
3747
3748 #: g10/tdbio.c:1119
3749 #, c-format
3750 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: g10/tdbio.c:1127
3754 #, c-format
3755 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: g10/tdbio.c:1148
3759 #, c-format
3760 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3761 msgstr ""
3762
3763 #: g10/tdbio.c:1165
3764 #, c-format
3765 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3766 msgstr ""
3767
3768 #: g10/tdbio.c:1170
3769 #, c-format
3770 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3771 msgstr ""
3772
3773 #: g10/tdbio.c:1348
3774 #, c-format
3775 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3776 msgstr ""
3777
3778 #: g10/tdbio.c:1356
3779 #, c-format
3780 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3781 msgstr ""
3782
3783 #: g10/tdbio.c:1366
3784 #, c-format
3785 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3786 msgstr ""
3787
3788 #: g10/tdbio.c:1396
3789 #, c-format
3790 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: g10/tdbio.c:1441
3794 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: g10/trustdb.c:200
3798 #, fuzzy, c-format
3799 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
3800 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
3801
3802 #: g10/trustdb.c:235
3803 #, fuzzy, c-format
3804 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
3805 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
3806
3807 #: g10/trustdb.c:274
3808 #, c-format
3809 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: g10/trustdb.c:290
3813 #, fuzzy, c-format
3814 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3815 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
3816
3817 #: g10/trustdb.c:332
3818 #, c-format
3819 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3820 msgstr ""
3821
3822 #: g10/trustdb.c:338
3823 #, c-format
3824 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
3825 msgstr ""
3826
3827 #: g10/trustdb.c:353
3828 #, c-format
3829 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3830 msgstr ""
3831
3832 #: g10/trustdb.c:368
3833 #, c-format
3834 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: g10/trustdb.c:468
3838 msgid "no need for a trustdb check\n"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
3842 #, c-format
3843 msgid "next trustdb check due at %s\n"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: g10/trustdb.c:779
3847 #, fuzzy
3848 msgid "checking the trustdb\n"
3849 msgstr "|[NAMES]|tjek tillidsdatabasen"
3850
3851 #: g10/trustdb.c:933
3852 #, fuzzy, c-format
3853 msgid "public key %08lX not found: %s\n"
3854 msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
3855
3856 #: g10/trustdb.c:1515
3857 #, c-format
3858 msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: g10/trustdb.c:1593
3862 #, c-format
3863 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: g10/verify.c:108
3867 msgid ""
3868 "the signature could not be verified.\n"
3869 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3870 "should be the first file given on the command line.\n"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: g10/verify.c:173
3874 #, c-format
3875 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
3879 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3880 msgstr ""
3881
3882 #: g10/skclist.c:157
3883 #, c-format
3884 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
3885 msgstr ""
3886
3887 #: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
3888 #, c-format
3889 msgid "skipped `%s': %s\n"
3890 msgstr ""
3891
3892 #: g10/skclist.c:168
3893 #, fuzzy
3894 msgid "skipped: secret key already present\n"
3895 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
3896
3897 #: g10/skclist.c:179
3898 #, c-format
3899 msgid ""
3900 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3901 "signatures!\n"
3902 msgstr ""
3903
3904 #. do not overwrite
3905 #: g10/openfile.c:84
3906 #, c-format
3907 msgid "File `%s' exists. "
3908 msgstr "Fil `%s' eksisterer. "
3909
3910 #: g10/openfile.c:86
3911 msgid "Overwrite (y/N)? "
3912 msgstr "Overskriv (j/N)? "
3913
3914 #: g10/openfile.c:119
3915 #, c-format
3916 msgid "%s: unknown suffix\n"
3917 msgstr "%s: ukendt suffiks\n"
3918
3919 #: g10/openfile.c:141
3920 msgid "Enter new filename"
3921 msgstr "Indtast nyt filnavn"
3922
3923 #: g10/openfile.c:184
3924 msgid "writing to stdout\n"
3925 msgstr "skriver til stdout\n"
3926
3927 #: g10/openfile.c:273
3928 #, c-format
3929 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: g10/openfile.c:323
3933 #, c-format
3934 msgid "%s: new options file created\n"
3935 msgstr ""
3936
3937 #: g10/openfile.c:350
3938 #, c-format
3939 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3940 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
3941
3942 #: g10/openfile.c:353
3943 #, c-format
3944 msgid "%s: directory created\n"
3945 msgstr "%s: mappe oprettet\n"
3946
3947 #: g10/openfile.c:355
3948 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3949 msgstr ""
3950
3951 #: g10/encr-data.c:91
3952 msgid ""
3953 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3954 msgstr ""
3955
3956 #: g10/encr-data.c:98
3957 msgid "problem handling encrypted packet\n"
3958 msgstr ""
3959
3960 #: g10/seskey.c:52
3961 msgid "weak key created - retrying\n"
3962 msgstr ""
3963
3964 #: g10/seskey.c:57
3965 #, c-format
3966 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3967 msgstr ""
3968
3969 #: g10/seskey.c:200
3970 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
3971 msgstr ""
3972
3973 #: g10/delkey.c:116
3974 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: g10/delkey.c:138
3978 msgid "Delete this key from the keyring? "
3979 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
3980
3981 #: g10/delkey.c:146
3982 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3983 msgstr ""
3984
3985 #: g10/delkey.c:156
3986 #, fuzzy, c-format
3987 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
3988 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
3989
3990 #: g10/delkey.c:166
3991 msgid "ownertrust information cleared\n"
3992 msgstr ""
3993
3994 #: g10/delkey.c:194
3995 #, c-format
3996 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
3997 msgstr ""
3998
3999 #: g10/delkey.c:196
4000 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
4001 msgstr ""
4002
4003 #: g10/helptext.c:47
4004 msgid ""
4005 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
4006 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
4007 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
4008 msgstr ""
4009
4010 #: g10/helptext.c:53
4011 msgid ""
4012 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
4013 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
4014 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
4015 "ultimately trusted\n"
4016 msgstr ""
4017
4018 #: g10/helptext.c:60
4019 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
4020 msgstr ""
4021
4022 #: g10/helptext.c:64
4023 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
4024 msgstr ""
4025
4026 #: g10/helptext.c:68
4027 msgid ""
4028 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
4029 msgstr ""
4030
4031 #: g10/helptext.c:72
4032 msgid ""
4033 "Select the algorithm to use.\n"
4034 "\n"
4035 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
4036 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
4037 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
4038 "\n"
4039 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
4040 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
4041 "only\n"
4042 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
4043 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
4044 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
4045 "the signature+encryption flavor.\n"
4046 "\n"
4047 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
4048 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
4049 "this menu."
4050 msgstr ""
4051
4052 #: g10/helptext.c:92
4053 msgid ""
4054 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
4055 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
4056 "with them are quite large and very slow to verify."
4057 msgstr ""
4058
4059 #: g10/helptext.c:98
4060 msgid ""
4061 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
4062 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
4063 "Please consult your security expert first."
4064 msgstr ""
4065
4066 #: g10/helptext.c:105
4067 msgid "Enter the size of the key"
4068 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
4069
4070 #: g10/helptext.c:109 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:126 g10/helptext.c:158
4071 #: g10/helptext.c:186 g10/helptext.c:191 g10/helptext.c:196
4072 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
4073 msgstr "Svar \"ja\" eller \"nej\""
4074
4075 #: g10/helptext.c:119
4076 msgid ""
4077 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
4078 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
4079 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
4080 "the given value as an interval."
4081 msgstr ""
4082
4083 #: g10/helptext.c:131
4084 msgid "Enter the name of the key holder"
4085 msgstr ""
4086
4087 #: g10/helptext.c:136
4088 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
4089 msgstr ""
4090
4091 #: g10/helptext.c:140
4092 msgid "Please enter an optional comment"
4093 msgstr ""
4094
4095 #: g10/helptext.c:145
4096 msgid ""
4097 "N  to change the name.\n"
4098 "C  to change the comment.\n"
4099 "E  to change the email address.\n"
4100 "O  to continue with key generation.\n"
4101 "Q  to to quit the key generation."
4102 msgstr ""
4103
4104 #: g10/helptext.c:154
4105 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
4106 msgstr ""
4107
4108 #: g10/helptext.c:162
4109 msgid ""
4110 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
4111 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
4112 "know how carefully you verified this.\n"
4113 "\n"
4114 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
4115 "the\n"
4116 "    key.\n"
4117 "\n"
4118 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
4119 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
4120 "for\n"
4121 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
4122 "user.\n"
4123 "\n"
4124 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
4125 "could\n"
4126 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
4127 "the\n"
4128 "    key against a photo ID.\n"
4129 "\n"
4130 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
4131 "could\n"
4132 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
4133 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
4134 "a\n"
4135 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
4136 "the\n"
4137 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
4138 "exchange\n"
4139 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
4140 "\n"
4141 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
4142 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
4143 "\"\n"
4144 "mean to you when you sign other keys.\n"
4145 "\n"
4146 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
4147 msgstr ""
4148
4149 #: g10/helptext.c:200
4150 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
4151 msgstr ""
4152
4153 #: g10/helptext.c:204
4154 msgid ""
4155 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
4156 "All certificates are then also lost!"
4157 msgstr ""
4158
4159 #: g10/helptext.c:209
4160 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
4161 msgstr ""
4162
4163 #: g10/helptext.c:214
4164 msgid ""
4165 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
4166 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
4167 "trust connection to the key or another key certified by this key."
4168 msgstr ""
4169
4170 #: g10/helptext.c:219
4171 msgid ""
4172 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
4173 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
4174 "know which key was used because this signing key might establish\n"
4175 "a trust connection through another already certified key."
4176 msgstr ""
4177
4178 #: g10/helptext.c:225
4179 msgid ""
4180 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
4181 "your keyring."
4182 msgstr ""
4183
4184 #: g10/helptext.c:229
4185 msgid ""
4186 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
4187 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
4188 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
4189 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
4190 "a second one is available."
4191 msgstr ""
4192
4193 #: g10/helptext.c:237
4194 msgid ""
4195 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
4196 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
4197 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
4198 msgstr ""
4199
4200 #: g10/helptext.c:244
4201 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
4202 msgstr ""
4203
4204 #: g10/helptext.c:250
4205 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
4206 msgstr ""
4207
4208 #: g10/helptext.c:254
4209 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
4210 msgstr ""
4211
4212 #: g10/helptext.c:259
4213 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
4214 msgstr "Svar \"ja\" hvis det er ok at overskrive filen"
4215
4216 #: g10/helptext.c:264
4217 msgid ""
4218 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
4219 "file (which is shown in brackets) will be used."
4220 msgstr ""
4221 "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR vil det\n"
4222 "forvalgte navn (som er vist i klammer) blive brugt."
4223
4224 #: g10/helptext.c:270
4225 msgid ""
4226 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
4227 "context you have the ability to choose from this list:\n"
4228 "  \"Key has been compromised\"\n"
4229 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
4230 "      got access to your secret key.\n"
4231 "  \"Key is superseded\"\n"
4232 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
4233 "  \"Key is no longer used\"\n"
4234 "      Use this if you have retired this key.\n"
4235 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
4236 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
4237 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
4238 msgstr ""
4239
4240 #: g10/helptext.c:286
4241 msgid ""
4242 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
4243 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
4244 "An empty line ends the text.\n"
4245 msgstr ""
4246
4247 #: g10/helptext.c:301
4248 msgid "No help available"
4249 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
4250
4251 #: g10/helptext.c:309
4252 #, c-format
4253 msgid "No help available for `%s'"
4254 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
4255
4256 #: g10/keydb.c:177
4257 #, fuzzy, c-format
4258 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
4259 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4260
4261 #: g10/keydb.c:188
4262 #, c-format
4263 msgid "changing permission of  `%s' failed: %s\n"
4264 msgstr ""
4265
4266 #: g10/keydb.c:197
4267 #, c-format
4268 msgid "keyring `%s' created\n"
4269 msgstr ""
4270
4271 #: g10/keydb.c:587
4272 #, fuzzy, c-format
4273 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
4274 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
4275
4276 #: g10/keyring.c:1235
4277 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4278 msgstr ""
4279
4280 #: g10/keyring.c:1237
4281 #, c-format
4282 msgid "%s is the unchanged one\n"
4283 msgstr ""
4284
4285 #: g10/keyring.c:1238
4286 #, c-format
4287 msgid "%s is the new one\n"
4288 msgstr ""
4289
4290 #: g10/keyring.c:1239
4291 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4292 msgstr ""
4293
4294 #: g10/keyring.c:1337
4295 #, fuzzy, c-format
4296 msgid "checking keyring `%s'\n"
4297 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4298
4299 #: g10/keyring.c:1368
4300 #, fuzzy, c-format
4301 msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
4302 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
4303
4304 #: g10/keyring.c:1379
4305 #, fuzzy, c-format
4306 msgid "%lu keys checked (%lu signatures)\n"
4307 msgstr "vis nøgler og signaturer"
4308
4309 #: g10/keyring.c:1441
4310 #, c-format
4311 msgid "%s: keyring created\n"
4312 msgstr ""
4313
4314 #~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
4315 #~ msgstr "|NAME=VALUE|brug denne notationsdata"
4316
4317 #~ msgid ""
4318 #~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
4319 #~ msgstr ""
4320 #~ "første bogstav af en notationsnavn skal være et bogstave eller en "
4321 #~ "understregning\n"
4322
4323 #, fuzzy
4324 #~ msgid "Are you sure you still want to sign it?\n"
4325 #~ msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
4326
4327 #, fuzzy
4328 #~ msgid "  Are you sure you still want to sign it?\n"
4329 #~ msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
4330
4331 #, fuzzy
4332 #~ msgid "Really sign? (y/N) "
4333 #~ msgstr "Vil du gerne signere? "
4334
4335 #~ msgid "--delete-secret-key user-id"
4336 #~ msgstr "--delete-secret-key bruger-id"
4337
4338 #~ msgid "--delete-key user-id"
4339 #~ msgstr "--delete-key bruger-id"
4340
4341 #, fuzzy
4342 #~ msgid "--delete-secret-and-public-key user-id"
4343 #~ msgstr "--delete-secret-and-public-key bruger-id"
4344
4345 #~ msgid "Enter the user ID: "
4346 #~ msgstr "Indtast bruger-id: "
4347
4348 #~ msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
4349 #~ msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt med --encrypt-to\n"
4350
4351 #, fuzzy
4352 #~ msgid ""
4353 #~ "\n"
4354 #~ "WARNING: This is a PGP2-style key\n"
4355 #~ msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
4356
4357 #~ msgid "sSmMqQ"
4358 #~ msgstr "sSmMqQ"
4359
4360 #, fuzzy
4361 #~ msgid "%s: not a valid key ID\n"
4362 #~ msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
4363
4364 #, fuzzy
4365 #~ msgid "%lu key(s) to refresh\n"
4366 #~ msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
4367
4368 #~ msgid ""
4369 #~ "No trust values changed.\n"
4370 #~ "\n"
4371 #~ msgstr "Ingen tillidsværdier er ændret.\n"
4372
4373 #~ msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
4374 #~ msgstr "%08lX: ignen info til at udregne en tillidssandsynlighed\n"
4375
4376 #~ msgid "%s: error checking key: %s\n"
4377 #~ msgstr "%s: fejl ved undersøgelse af nøgle: %s\n"
4378
4379 #~ msgid "Good certificate"
4380 #~ msgstr "Godt certifikat"
4381
4382 #~ msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
4383 #~ msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
4384
4385 #~ msgid "certificate read problem: %s\n"
4386 #~ msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
4387
4388 #~ msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
4389 #~ msgstr "kan ikke låse nøglering `%s': %s\n"
4390
4391 #~ msgid "%s: user not found\n"
4392 #~ msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
4393
4394 #, fuzzy
4395 #~ msgid "invalid"
4396 #~ msgstr "ugyldig rustning"
4397
4398 #~ msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
4399 #~ msgstr "RSA nøgle kan ikke bruges i denne version\n"
4400
4401 #~ msgid "No key for user ID\n"
4402 #~ msgstr "Ingen nøgle for bruger-ID\n"
4403
4404 #~ msgid "No user ID for key\n"
4405 #~ msgstr "Ingen bruger-ID for nøgle\n"
4406
4407 #~ msgid "set debugging flags"
4408 #~ msgstr "sæt aflusningsflag"
4409
4410 #~ msgid "enable full debugging"
4411 #~ msgstr "slå fuld fejltjekning til"
4412
4413 #~ msgid "do not write comment packets"
4414 #~ msgstr "skriv ikke kommentarpakker"
4415
4416 #~ msgid "(default is 1)"
4417 #~ msgstr "(standard er 1)"
4418
4419 #~ msgid "(default is 3)"
4420 #~ msgstr "(standard er 3)"
4421
4422 #~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
4423 #~ msgstr "   (%d) ElGamal i en v3 pakke\n"