See ChangeLog: Tue Aug 22 14:31:15 CEST 2000 Werner Koch
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "POT-Creation-Date: 2000-08-21 16:04+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2000-03-07 22:51+01:00\n"
12 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
13 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
19 msgid "yes"
20 msgstr "ja"
21
22 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
23 msgid "yY"
24 msgstr "jJ"
25
26 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
27 msgid "no"
28 msgstr "n"
29
30 #: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
31 msgid "nN"
32 msgstr "nN"
33
34 #: g10/keyedit.c:580 util/miscutil.c:309
35 msgid "quit"
36 msgstr "afslut"
37
38 #: util/miscutil.c:312
39 msgid "qQ"
40 msgstr "aA"
41
42 #: util/errors.c:55
43 msgid "general error"
44 msgstr "generel fejl"
45
46 #: util/errors.c:56
47 msgid "unknown packet type"
48 msgstr "ukendt pakketype"
49
50 #: util/errors.c:57
51 msgid "unknown version"
52 msgstr "ukendt version"
53
54 #: util/errors.c:58
55 msgid "unknown pubkey algorithm"
56 msgstr "ukendt offentlig nøglealgoritme"
57
58 #: util/errors.c:59
59 msgid "unknown digest algorithm"
60 msgstr "ukendt sammenfatningsalgoritme"
61
62 #: util/errors.c:60
63 msgid "bad public key"
64 msgstr "dårlig offentlig nøgle"
65
66 #: util/errors.c:61
67 msgid "bad secret key"
68 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
69
70 #: util/errors.c:62
71 msgid "bad signature"
72 msgstr "dårlig signatur"
73
74 #: util/errors.c:63
75 msgid "checksum error"
76 msgstr "tjeksumsfejl"
77
78 #: util/errors.c:64
79 msgid "bad passphrase"
80 msgstr "dårlig kodesætning"
81
82 #: util/errors.c:65
83 msgid "public key not found"
84 msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
85
86 #: util/errors.c:66
87 msgid "unknown cipher algorithm"
88 msgstr "ukendt cifferalgoritme "
89
90 #: util/errors.c:67
91 msgid "can't open the keyring"
92 msgstr "kan ikke åbne nøgleringen"
93
94 #: util/errors.c:68
95 msgid "invalid packet"
96 msgstr "ugyldig pakke"
97
98 #: util/errors.c:69
99 msgid "invalid armor"
100 msgstr "ugyldig rustning"
101
102 #: util/errors.c:70
103 msgid "no such user id"
104 msgstr "ikke-eksisterende bruger id"
105
106 #: util/errors.c:71
107 msgid "secret key not available"
108 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
109
110 #: util/errors.c:72
111 msgid "wrong secret key used"
112 msgstr "forkert hemmelig nøgle brugt"
113
114 #: util/errors.c:73
115 msgid "not supported"
116 msgstr "ikke understøttet"
117
118 #: util/errors.c:74
119 msgid "bad key"
120 msgstr "dårlig nøgle"
121
122 #: util/errors.c:75
123 msgid "file read error"
124 msgstr "fillæsningsfejl"
125
126 #: util/errors.c:76
127 msgid "file write error"
128 msgstr "filskrivningsfejl"
129
130 #: util/errors.c:77
131 msgid "unknown compress algorithm"
132 msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
133
134 #: util/errors.c:78
135 msgid "file open error"
136 msgstr "filåbningsfejl"
137
138 #: util/errors.c:79
139 msgid "file create error"
140 msgstr "filoprettelsesfejl"
141
142 #: util/errors.c:80
143 msgid "invalid passphrase"
144 msgstr "ugyldig kodesætning"
145
146 #: util/errors.c:81
147 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
148 msgstr "uimplementeret offentlig nøglealgoritme"
149
150 #: util/errors.c:82
151 msgid "unimplemented cipher algorithm"
152 msgstr "uimplementeret cifferalgoritme"
153
154 #: util/errors.c:83
155 msgid "unknown signature class"
156 msgstr "ukendt signaturklasse"
157
158 #: util/errors.c:84
159 msgid "trust database error"
160 msgstr "tillidsdatabasefejl"
161
162 #: util/errors.c:85
163 msgid "bad MPI"
164 msgstr "dårlig mpi"
165
166 #: util/errors.c:86
167 msgid "resource limit"
168 msgstr "resursegrænse"
169
170 #: util/errors.c:87
171 msgid "invalid keyring"
172 msgstr "ugyldig nøglering"
173
174 #: util/errors.c:88
175 msgid "bad certificate"
176 msgstr "ugyldigt certifikat"
177
178 #: util/errors.c:89
179 msgid "malformed user id"
180 msgstr "dårlig bruger-id"
181
182 #: util/errors.c:90
183 msgid "file close error"
184 msgstr "fillukningsfejl"
185
186 #: util/errors.c:91
187 msgid "file rename error"
188 msgstr "filomdøbningsfejl"
189
190 #: util/errors.c:92
191 msgid "file delete error"
192 msgstr "filsletningsfejl"
193
194 #: util/errors.c:93
195 msgid "unexpected data"
196 msgstr "uforventet data"
197
198 #: util/errors.c:94
199 msgid "timestamp conflict"
200 msgstr "tidsstempelkonflikt"
201
202 #: util/errors.c:95
203 msgid "unusable pubkey algorithm"
204 msgstr "uanvendelig offentlig nøglealgoritme"
205
206 #: util/errors.c:96
207 msgid "file exists"
208 msgstr "fil eksisterer"
209
210 #: util/errors.c:97
211 msgid "weak key"
212 msgstr "svag nøgle"
213
214 #: util/errors.c:98
215 msgid "invalid argument"
216 msgstr "ugyldigt argument"
217
218 #: util/errors.c:99
219 msgid "bad URI"
220 msgstr "ugyldig URI"
221
222 #: util/errors.c:100
223 msgid "unsupported URI"
224 msgstr "ikke-understøttet URI"
225
226 #: util/errors.c:101
227 msgid "network error"
228 msgstr "netværksfejl"
229
230 #: util/errors.c:103
231 msgid "not encrypted"
232 msgstr "ikke krypteret"
233
234 #: util/logger.c:227
235 #, c-format
236 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
237 msgstr "... dette er en fejl (%s:%d:%s)\n"
238
239 #: util/logger.c:233
240 #, c-format
241 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
242 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
243
244 #: cipher/random.c:321 g10/import.c:127 g10/keygen.c:1348
245 #, c-format
246 msgid "can't open `%s': %s\n"
247 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
248
249 #: cipher/random.c:325
250 #, fuzzy, c-format
251 msgid "can't stat `%s': %s\n"
252 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
253
254 #: cipher/random.c:330
255 #, c-format
256 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
257 msgstr ""
258
259 #: cipher/random.c:335
260 msgid "note: random_seed file is empty\n"
261 msgstr ""
262
263 #: cipher/random.c:341
264 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
265 msgstr ""
266
267 #: cipher/random.c:349
268 #, fuzzy, c-format
269 msgid "can't read `%s': %s\n"
270 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
271
272 #: cipher/random.c:387
273 msgid "note: random_seed file not updated\n"
274 msgstr ""
275
276 #: cipher/random.c:407
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "can't create `%s': %s\n"
279 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
280
281 #: cipher/random.c:414
282 #, fuzzy, c-format
283 msgid "can't write `%s': %s\n"
284 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
285
286 #: cipher/random.c:417
287 #, fuzzy, c-format
288 msgid "can't close `%s': %s\n"
289 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
290
291 #: cipher/random.c:428
292 #, c-format
293 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
294 msgstr ""
295
296 #: cipher/random.c:657
297 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
298 msgstr "ADVARSEL: bruger usikker tilfældig-nummer-generator!!!\n"
299
300 #: cipher/random.c:663
301 msgid ""
302 "The random number generator is only a kludge to let\n"
303 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
304 "\n"
305 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
306 "\n"
307 msgstr ""
308 "Den tilfældige nummer generator er kun en \"kludge\" for at\n"
309 "lade den køre - det er ikke en stærk RNG!\n"
310 "\n"
311 "BENYT IKKE DATA GENERERET AF DETTE PROGRAM!!!\n"
312 "\n"
313
314 #: cipher/rndlinux.c:125
315 #, c-format
316 msgid ""
317 "\n"
318 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
319 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
320 msgstr ""
321 "\n"
322 "Ikke nok tilfældige byte tilgængelig.  Please do some other work to give\n"
323 "the OS a chance to collect more entropy! (Kræver %d byte mere)\n"
324
325 #: gcrypt/secmem.c:77
326 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
327 msgstr "Advarsel: benytter ubeskyttet hukommelse!\n"
328
329 #: gcrypt/secmem.c:287
330 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
331 msgstr "operation er ikke mulig uden beskyttet hukommelse indlæst\n"
332
333 #: gcrypt/secmem.c:288
334 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
335 msgstr "(du kan have brugt et forkert program til denne opgave)\n"
336
337 #: g10/gpg.c:198
338 msgid ""
339 "@Commands:\n"
340 " "
341 msgstr ""
342 "@Kommandoer:\n"
343 " "
344
345 #: g10/gpg.c:200
346 msgid "|[file]|make a signature"
347 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
348
349 #: g10/gpg.c:201
350 msgid "|[file]|make a clear text signature"
351 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
352
353 #: g10/gpg.c:202
354 msgid "make a detached signature"
355 msgstr "opret en separat signatur"
356
357 #: g10/gpg.c:203
358 msgid "encrypt data"
359 msgstr "kryptér data"
360
361 #: g10/gpg.c:204
362 msgid "encryption only with symmetric cipher"
363 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
364
365 #: g10/gpg.c:205
366 msgid "store only"
367 msgstr "gem kun"
368
369 #: g10/gpg.c:206
370 msgid "decrypt data (default)"
371 msgstr "afkryptér data (standard)"
372
373 #: g10/gpg.c:207
374 msgid "verify a signature"
375 msgstr "godkend en signatur"
376
377 #: g10/gpg.c:209
378 msgid "list keys"
379 msgstr "vis nøgler"
380
381 #: g10/gpg.c:211
382 msgid "list keys and signatures"
383 msgstr "vis nøgler og signaturer"
384
385 #: g10/gpg.c:212
386 msgid "check key signatures"
387 msgstr "tjek nøglesignaturer"
388
389 #: g10/gpg.c:213
390 msgid "list keys and fingerprints"
391 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
392
393 #: g10/gpg.c:214
394 msgid "list secret keys"
395 msgstr "vis hemmelige nøgler"
396
397 #: g10/gpg.c:215
398 msgid "generate a new key pair"
399 msgstr "generér et nyt nøglepar"
400
401 #: g10/gpg.c:216
402 msgid "remove key from the public keyring"
403 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
404
405 #: g10/gpg.c:218
406 msgid "remove key from the secret keyring"
407 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
408
409 #: g10/gpg.c:219
410 msgid "sign a key"
411 msgstr "signér en nøgle"
412
413 #: g10/gpg.c:220
414 msgid "sign a key locally"
415 msgstr "signér en nøgle lokalt"
416
417 #: g10/gpg.c:221
418 msgid "sign or edit a key"
419 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
420
421 #: g10/gpg.c:222
422 msgid "generate a revocation certificate"
423 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
424
425 #: g10/gpg.c:223
426 msgid "export keys"
427 msgstr "eksportér nøgler"
428
429 #: g10/gpg.c:224
430 msgid "export keys to a key server"
431 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
432
433 #: g10/gpg.c:225
434 msgid "import keys from a key server"
435 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
436
437 #: g10/gpg.c:229
438 msgid "import/merge keys"
439 msgstr "importér/fusionér nøgler"
440
441 #: g10/gpg.c:231
442 msgid "list only the sequence of packets"
443 msgstr "vis kun pakkesekvensen"
444
445 #: g10/gpg.c:233
446 msgid "export the ownertrust values"
447 msgstr "eksportér ejertillidsværdierne"
448
449 #: g10/gpg.c:235
450 msgid "import ownertrust values"
451 msgstr "importér ejertillidsværdierne"
452
453 #: g10/gpg.c:237
454 msgid "update the trust database"
455 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
456
457 #: g10/gpg.c:239
458 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
459 msgstr "|[NAMES]|tjek tillidsdatabasen"
460
461 #: g10/gpg.c:240
462 msgid "fix a corrupted trust database"
463 msgstr "reparér en ødelagt tillidsdatabase"
464
465 #: g10/gpg.c:241
466 msgid "De-Armor a file or stdin"
467 msgstr "De-beskydt en fil el. stdin"
468
469 #: g10/gpg.c:243
470 msgid "En-Armor a file or stdin"
471 msgstr "Beskydt en fil el. stdin"
472
473 #: g10/gpg.c:245
474 msgid "|algo [files]|print message digests"
475 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
476
477 #: g10/gpg.c:250
478 msgid ""
479 "@\n"
480 "Options:\n"
481 " "
482 msgstr ""
483 "@\n"
484 "Indstillinger:\n"
485 " "
486
487 #: g10/gpg.c:252
488 msgid "create ascii armored output"
489 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
490
491 #: g10/gpg.c:254
492 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
493 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
494
495 #: g10/gpg.c:257
496 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
497 msgstr "|NAME|brug NAME som standard modtager"
498
499 #: g10/gpg.c:259
500 msgid "use the default key as default recipient"
501 msgstr "brug standard nøglen som standard modtager"
502
503 #: g10/gpg.c:263
504 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
505 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
506
507 #: g10/gpg.c:264
508 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
509 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
510
511 #: g10/gpg.c:266
512 msgid "use canonical text mode"
513 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
514
515 #: g10/gpg.c:267
516 msgid "use as output file"
517 msgstr "brug som uddatafil"
518
519 #: g10/gpg.c:268
520 msgid "verbose"
521 msgstr "meddelsom"
522
523 #: g10/gpg.c:269
524 msgid "be somewhat more quiet"
525 msgstr "vær mere stille"
526
527 #: g10/gpg.c:270
528 msgid "don't use the terminal at all"
529 msgstr "brug overhovedet ikke terminalen"
530
531 #: g10/gpg.c:271
532 msgid "force v3 signatures"
533 msgstr "tving v3 signaturer"
534
535 #: g10/gpg.c:272
536 msgid "always use a MDC for encryption"
537 msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
538
539 #: g10/gpg.c:273
540 msgid "do not make any changes"
541 msgstr "lav ingen ændringer"
542
543 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
544 #: g10/gpg.c:275
545 msgid "use the gpg-agent"
546 msgstr ""
547
548 #: g10/gpg.c:276
549 msgid "batch mode: never ask"
550 msgstr "kørselsmodus: spørg aldrig"
551
552 #: g10/gpg.c:277
553 msgid "assume yes on most questions"
554 msgstr "forvent ja til de fleste sprøgsmål"
555
556 #: g10/gpg.c:278
557 msgid "assume no on most questions"
558 msgstr "forvent nej til de fleste sprøgsmål"
559
560 #: g10/gpg.c:279
561 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
562 msgstr "tilføj denne nøglering til nøgleringslisten"
563
564 #: g10/gpg.c:280
565 msgid "add this secret keyring to the list"
566 msgstr "tilføj denne hemmeligenøglering til listen"
567
568 #: g10/gpg.c:281
569 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
570 msgstr "|NAME|brug NAME som standard hemmelignøgle"
571
572 #: g10/gpg.c:282
573 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
574 msgstr "|HOST|brug denne nøgletjener til at slå nøgler op"
575
576 #: g10/gpg.c:283
577 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
578 msgstr "|NAME|sæt terminal karaktersæt til NAME"
579
580 #: g10/gpg.c:284
581 msgid "read options from file"
582 msgstr "læs indstillinger fra fil"
583
584 #: g10/gpg.c:288
585 msgid "|FD|write status info to this FD"
586 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
587
588 #: g10/gpg.c:293
589 msgid "|FILE|load extension module FILE"
590 msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
591
592 #: g10/gpg.c:294
593 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
594 msgstr "emulér modusen beskrevet i RFC1991"
595
596 #: g10/gpg.c:295
597 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
598 msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
599
600 #: g10/gpg.c:296
601 msgid "|N|use passphrase mode N"
602 msgstr "|N|brug pasfrasemodus N"
603
604 #: g10/gpg.c:298
605 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
606 msgstr "|NAME|brug meddelelses resuméalgoritme NAME for pasfrase"
607
608 #: g10/gpg.c:300
609 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
610 msgstr "|NAME|brug cifrealgoritme NAME for pasfrase"
611
612 #: g10/gpg.c:301
613 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
614 msgstr "|NAME|brug cifferalgoritme NAME"
615
616 #: g10/gpg.c:302
617 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
618 msgstr "|NAME|brug meddelelsesresumé algoritme NAME"
619
620 #: g10/gpg.c:303
621 msgid "|N|use compress algorithm N"
622 msgstr "|N|brug kompresalgoritme N"
623
624 #: g10/gpg.c:304
625 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
626 msgstr ""
627
628 #: g10/gpg.c:305
629 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
630 msgstr "|NAME=VALUE|brug denne notationsdata"
631
632 #: g10/gpg.c:308
633 msgid ""
634 "@\n"
635 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
636 msgstr ""
637
638 #: g10/gpg.c:311
639 msgid ""
640 "@\n"
641 "Examples:\n"
642 "\n"
643 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
644 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
645 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
646 " --list-keys [names]        show keys\n"
647 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
648 msgstr ""
649 "@\n"
650 "Eksempler:\n"
651 "\n"
652 " -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
653 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
654 " --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
655 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
656 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
657
658 #: g10/gpg.c:411
659 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
660 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
661
662 #: g10/gpg.c:415
663 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
664 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
665
666 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
667 #: g10/gpg.c:418
668 msgid ""
669 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
670 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
671 "default operation depends on the input data\n"
672 msgstr ""
673 "Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
674 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
675 "standard operation afhænger af inddata\n"
676
677 #: g10/gpg.c:425
678 msgid ""
679 "\n"
680 "Supported algorithms:\n"
681 msgstr ""
682 "\n"
683 "Understøttede algoritmer:\n"
684
685 #: g10/gpg.c:527
686 msgid "usage: gpg [options] "
687 msgstr "brug: gpg [flag] "
688
689 #: g10/gpg.c:585
690 msgid "conflicting commands\n"
691 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
692
693 #: g10/gpg.c:640
694 #, c-format
695 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
696 msgstr ""
697
698 #: g10/gpg.c:736
699 #, c-format
700 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
701 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
702
703 #: g10/gpg.c:740
704 #, c-format
705 msgid "option file `%s': %s\n"
706 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
707
708 #: g10/gpg.c:747
709 #, c-format
710 msgid "reading options from `%s'\n"
711 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
712
713 #: g10/gpg.c:940
714 #, c-format
715 msgid "%s is not a valid character set\n"
716 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
717
718 #: g10/gpg.c:1005 g10/gpg.c:1014
719 #, c-format
720 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
721 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
722
723 #: g10/gpg.c:1007
724 #, c-format
725 msgid "%s not allowed with %s!\n"
726 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
727
728 #: g10/gpg.c:1010
729 #, c-format
730 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
731 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
732
733 #: g10/gpg.c:1030 g10/gpg.c:1042
734 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
735 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
736
737 #: g10/gpg.c:1036 g10/gpg.c:1048
738 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
739 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
740
741 #: g10/gpg.c:1052
742 msgid "the given policy URL is invalid\n"
743 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
744
745 #: g10/gpg.c:1055
746 #, c-format
747 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
748 msgstr ""
749
750 #: g10/gpg.c:1057
751 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
752 msgstr ""
753
754 #: g10/gpg.c:1059
755 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
756 msgstr ""
757
758 #: g10/gpg.c:1061
759 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
760 msgstr ""
761
762 #: g10/gpg.c:1064
763 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
764 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
765
766 #: g10/gpg.c:1068
767 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
768 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
769
770 # er det klogt at oversætte TrustDB?
771 #: g10/gpg.c:1157
772 #, c-format
773 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
774 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
775
776 #: g10/gpg.c:1163
777 msgid "--store [filename]"
778 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
779
780 #: g10/gpg.c:1170
781 msgid "--symmetric [filename]"
782 msgstr "--symmetric [filnavn]"
783
784 #: g10/gpg.c:1178
785 msgid "--encrypt [filename]"
786 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
787
788 #: g10/gpg.c:1191
789 msgid "--sign [filename]"
790 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
791
792 #: g10/gpg.c:1204
793 msgid "--sign --encrypt [filename]"
794 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
795
796 #: g10/gpg.c:1218
797 msgid "--clearsign [filename]"
798 msgstr "--clearsign [filnavn]"
799
800 #: g10/gpg.c:1235
801 msgid "--decrypt [filename]"
802 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
803
804 #: g10/gpg.c:1243
805 msgid "--sign-key user-id"
806 msgstr "--sign-key bruger-id"
807
808 #: g10/gpg.c:1251
809 msgid "--lsign-key user-id"
810 msgstr "--lsign-key bruger-id"
811
812 #: g10/gpg.c:1259
813 msgid "--edit-key user-id [commands]"
814 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
815
816 #: g10/gpg.c:1275
817 msgid "--delete-secret-key user-id"
818 msgstr "--delete-secret-key bruger-id"
819
820 #: g10/gpg.c:1278
821 msgid "--delete-key user-id"
822 msgstr "--delete-key bruger-id"
823
824 #: g10/encode.c:311 g10/gpg.c:1315 g10/sign.c:449
825 #, c-format
826 msgid "can't open %s: %s\n"
827 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
828
829 #: g10/gpg.c:1330
830 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
831 msgstr "-k[v][v][v][c] [bruger-id] [nøglering]"
832
833 #: g10/gpg.c:1396
834 #, c-format
835 msgid "dearmoring failed: %s\n"
836 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
837
838 #: g10/gpg.c:1404
839 #, c-format
840 msgid "enarmoring failed: %s\n"
841 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
842
843 #: g10/gpg.c:1477 g10/gpg.c:1498
844 #, c-format
845 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
846 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
847
848 #: g10/gpg.c:1583
849 msgid "[filename]"
850 msgstr "[filnavn]"
851
852 #: g10/gpg.c:1587
853 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
854 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
855
856 #: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1590 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
857 #, c-format
858 msgid "can't open `%s'\n"
859 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
860
861 #: g10/gpg.c:1768
862 msgid ""
863 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
864 msgstr ""
865 "første bogstav af en notationsnavn skal være et bogstave eller en "
866 "understregning\n"
867
868 #: g10/gpg.c:1774
869 msgid ""
870 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
871 "with an '='\n"
872 msgstr ""
873
874 #: g10/gpg.c:1780
875 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
876 msgstr ""
877
878 #: g10/gpg.c:1788
879 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
880 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
881
882 #: g10/armor.c:302
883 #, c-format
884 msgid "armor: %s\n"
885 msgstr "panser: %s\n"
886
887 #: g10/armor.c:331
888 msgid "invalid armor header: "
889 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
890
891 #: g10/armor.c:338
892 msgid "armor header: "
893 msgstr "panserhoved: "
894
895 #: g10/armor.c:349
896 msgid "invalid clearsig header\n"
897 msgstr ""
898
899 #: g10/armor.c:401
900 msgid "nested clear text signatures\n"
901 msgstr ""
902
903 #: g10/armor.c:525
904 msgid "invalid dash escaped line: "
905 msgstr ""
906
907 #: g10/armor.c:537
908 msgid "unexpected armor:"
909 msgstr "uforventet beskyttelse:"
910
911 #: g10/armor.c:654
912 #, c-format
913 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
914 msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
915
916 #: g10/armor.c:697
917 msgid "premature eof (no CRC)\n"
918 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
919
920 #: g10/armor.c:731
921 msgid "premature eof (in CRC)\n"
922 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
923
924 #: g10/armor.c:735
925 msgid "malformed CRC\n"
926 msgstr "dårlig CRC\n"
927
928 #: g10/armor.c:739
929 #, c-format
930 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
931 msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
932
933 #: g10/armor.c:756
934 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
935 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
936
937 #: g10/armor.c:760
938 msgid "error in trailer line\n"
939 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
940
941 #: g10/armor.c:912
942 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
943 msgstr ""
944
945 #: g10/armor.c:1033
946 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
947 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
948
949 #: g10/armor.c:1038
950 #, c-format
951 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
952 msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
953
954 #: g10/armor.c:1042
955 msgid ""
956 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
957 msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
958
959 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
960 #. * data is properly aligned with the user ID
961 #: g10/keyedit.c:1191 g10/pkclist.c:54
962 msgid "             Fingerprint:"
963 msgstr "             Fingeraftryk:"
964
965 #: g10/pkclist.c:81
966 msgid "Fingerprint:"
967 msgstr "Fingeraftryk:"
968
969 #: g10/pkclist.c:117
970 msgid "No reason specified"
971 msgstr ""
972
973 #: g10/pkclist.c:119
974 #, fuzzy
975 msgid "Key is superseeded"
976 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
977
978 #: g10/pkclist.c:121
979 msgid "Key has been compromised"
980 msgstr ""
981
982 #: g10/pkclist.c:123
983 msgid "Key is no longer used"
984 msgstr ""
985
986 #: g10/pkclist.c:125
987 msgid "User ID is no longer valid"
988 msgstr ""
989
990 #: g10/pkclist.c:129
991 msgid "Reason for revocation: "
992 msgstr ""
993
994 #: g10/pkclist.c:146
995 msgid "Revocation comment: "
996 msgstr ""
997
998 #. a string with valid answers
999 #: g10/pkclist.c:304
1000 msgid "sSmMqQ"
1001 msgstr "sSmMqQ"
1002
1003 #: g10/pkclist.c:308
1004 #, c-format
1005 msgid ""
1006 "No trust value assigned to %lu:\n"
1007 "%4u%c/%08lX %s \""
1008 msgstr ""
1009 "Ingen tillidsværdi tildelt til %lu:\n"
1010 "%4u%c/%08lX %s \""
1011
1012 #: g10/pkclist.c:320
1013 msgid ""
1014 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1015 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1016 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1017 "\n"
1018 " 1 = Don't know\n"
1019 " 2 = I do NOT trust\n"
1020 " 3 = I trust marginally\n"
1021 " 4 = I trust fully\n"
1022 " s = please show me more information\n"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: g10/pkclist.c:329
1026 msgid " m = back to the main menu\n"
1027 msgstr " m = tilbage til hovedmenu\n"
1028
1029 #: g10/pkclist.c:331
1030 msgid " q = quit\n"
1031 msgstr " q = afslut\n"
1032
1033 #: g10/pkclist.c:337
1034 msgid "Your decision? "
1035 msgstr "Dit valg? "
1036
1037 #: g10/pkclist.c:359
1038 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: g10/pkclist.c:430
1042 msgid ""
1043 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1044 "can assign some missing owner trust values.\n"
1045 "\n"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: g10/pkclist.c:436
1049 msgid ""
1050 "No path leading to one of our keys found.\n"
1051 "\n"
1052 msgstr ""
1053
1054 #: g10/pkclist.c:438
1055 msgid ""
1056 "No certificates with undefined trust found.\n"
1057 "\n"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: g10/pkclist.c:440
1061 msgid ""
1062 "No trust values changed.\n"
1063 "\n"
1064 msgstr "Ingen tillidsværdier er ændret.\n"
1065
1066 #: g10/pkclist.c:458
1067 #, c-format
1068 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1069 msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
1070
1071 #: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
1072 msgid "Use this key anyway? "
1073 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
1074
1075 #: g10/pkclist.c:470
1076 #, c-format
1077 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1078 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
1079
1080 #: g10/pkclist.c:513
1081 #, c-format
1082 msgid "%08lX: key has expired\n"
1083 msgstr "%08lX: nøgle er udløbet\n"
1084
1085 #: g10/pkclist.c:519
1086 #, c-format
1087 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1088 msgstr "%08lX: ignen info til at udregne en tillidssandsynlighed\n"
1089
1090 #: g10/pkclist.c:534
1091 #, c-format
1092 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1093 msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
1094
1095 #: g10/pkclist.c:540
1096 #, c-format
1097 msgid ""
1098 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1099 "but it is accepted anyway\n"
1100 msgstr ""
1101
1102 #: g10/pkclist.c:546
1103 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1104 msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert ejeren\n"
1105
1106 #: g10/pkclist.c:551
1107 msgid "This key belongs to us\n"
1108 msgstr "Denne nøgle tilhører os\n"
1109
1110 #: g10/pkclist.c:594
1111 msgid ""
1112 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1113 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1114 "the next question with yes\n"
1115 "\n"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
1119 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1120 msgstr "ADVARSEL: Bruger nøgle uden tillid!\n"
1121
1122 #: g10/pkclist.c:652
1123 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1124 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
1125
1126 #: g10/pkclist.c:653
1127 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1128 msgstr "         Dette kan betyde at signaturen er forfalsket.\n"
1129
1130 #: g10/pkclist.c:658
1131 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1132 msgstr "ADVARSEL: Denne undernøgle er blevet tilbagekaldt af dens ejer!\n"
1133
1134 #: g10/pkclist.c:680
1135 msgid "Note: This key has expired!\n"
1136 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
1137
1138 #: g10/pkclist.c:688
1139 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: g10/pkclist.c:690
1143 msgid ""
1144 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1145 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1146
1147 #: g10/pkclist.c:707
1148 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1149 msgstr "ADVARSEL: Vi tror IKKE på denne nøgle!\n"
1150
1151 #: g10/pkclist.c:708
1152 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1153 msgstr "         Signaturen er formentlig FORFALSKET.\n"
1154
1155 #: g10/pkclist.c:715
1156 msgid ""
1157 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1158 msgstr ""
1159
1160 #: g10/pkclist.c:718
1161 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1162 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører ejeren.\n"
1163
1164 #: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:968 g10/pkclist.c:1013
1165 #, c-format
1166 msgid "%s: skipped: %s\n"
1167 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1168
1169 #: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:995
1170 #, c-format
1171 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1172 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
1173
1174 #: g10/pkclist.c:855
1175 msgid ""
1176 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1177 "\n"
1178 msgstr ""
1179 "Du angav ikke en bruger-id. (du kan bruge \"-r\")\n"
1180 "\n"
1181
1182 #: g10/pkclist.c:865
1183 msgid "Enter the user ID: "
1184 msgstr "Indtast bruger-id: "
1185
1186 #: g10/pkclist.c:877
1187 msgid "No such user ID.\n"
1188 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
1189
1190 #: g10/pkclist.c:882
1191 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1192 msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt som standard modtager\n"
1193
1194 #: g10/pkclist.c:905
1195 msgid "Public key is disabled.\n"
1196 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
1197
1198 #: g10/pkclist.c:912
1199 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1200 msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt med --encrypt-to\n"
1201
1202 #: g10/pkclist.c:943
1203 #, c-format
1204 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1205 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
1206
1207 #: g10/pkclist.c:976
1208 #, c-format
1209 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1210 msgstr "%s: fejl ved undersøgelse af nøgle: %s\n"
1211
1212 #: g10/pkclist.c:981
1213 #, c-format
1214 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1215 msgstr "%s: udelod: offentlignøgle er slået fra\n"
1216
1217 #: g10/pkclist.c:1019
1218 msgid "no valid addressees\n"
1219 msgstr "ingen gyldige adresser\n"
1220
1221 #: g10/keygen.c:175
1222 msgid "writing self signature\n"
1223 msgstr "skriver selvsignatur\n"
1224
1225 #: g10/keygen.c:213
1226 msgid "writing key binding signature\n"
1227 msgstr ""
1228
1229 #: g10/keygen.c:308 g10/keygen.c:419 g10/keygen.c:529
1230 #, fuzzy, c-format
1231 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1232 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1233
1234 #: g10/keygen.c:313 g10/keygen.c:424 g10/keygen.c:534
1235 #, fuzzy, c-format
1236 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1237 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1238
1239 #: g10/keygen.c:633
1240 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1241 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
1242
1243 #: g10/keygen.c:635
1244 #, c-format
1245 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1246 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
1247
1248 #: g10/keygen.c:636
1249 #, c-format
1250 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1251 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
1252
1253 #: g10/keygen.c:638
1254 #, c-format
1255 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1256 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1257
1258 #: g10/keygen.c:639
1259 #, c-format
1260 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1261 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1262
1263 #: g10/keygen.c:641
1264 #, fuzzy, c-format
1265 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1266 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1267
1268 #: g10/keygen.c:645
1269 msgid "Your selection? "
1270 msgstr "Dit valg? "
1271
1272 #: g10/keygen.c:656 g10/keygen.c:664
1273 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1274 msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
1275
1276 #: g10/keygen.c:678
1277 msgid "Invalid selection.\n"
1278 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1279
1280 #: g10/keygen.c:690
1281 #, c-format
1282 msgid ""
1283 "About to generate a new %s keypair.\n"
1284 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1285 "              default keysize is 1024 bits\n"
1286 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1287 msgstr ""
1288
1289 #: g10/keygen.c:697
1290 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1291 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
1292
1293 #: g10/keygen.c:702
1294 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1295 msgstr "DSA tillader kun nøglestørrelser fra 512 til 1024\n"
1296
1297 #: g10/keygen.c:704
1298 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1299 msgstr ""
1300
1301 #: g10/keygen.c:706
1302 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1303 msgstr ""
1304
1305 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1306 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1307 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1308 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1309 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1310 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1311 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1312 #. * do whatever you want.
1313 #: g10/keygen.c:717
1314 #, c-format
1315 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1316 msgstr ""
1317
1318 #: g10/keygen.c:722
1319 msgid ""
1320 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1321 "computations take REALLY long!\n"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: g10/keygen.c:725
1325 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1326 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
1327
1328 #: g10/keygen.c:726
1329 msgid ""
1330 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1331 "vulnerable to attacks!\n"
1332 msgstr ""
1333
1334 #: g10/keygen.c:734
1335 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1336 msgstr ""
1337
1338 #: g10/keygen.c:740
1339 #, c-format
1340 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1341 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1342
1343 #: g10/keygen.c:743 g10/keygen.c:747
1344 #, c-format
1345 msgid "rounded up to %u bits\n"
1346 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1347
1348 #: g10/keygen.c:795
1349 msgid ""
1350 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1351 "         0 = key does not expire\n"
1352 "      <n>  = key expires in n days\n"
1353 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1354 "      <n>m = key expires in n months\n"
1355 "      <n>y = key expires in n years\n"
1356 msgstr ""
1357
1358 #: g10/keygen.c:810
1359 msgid "Key is valid for? (0) "
1360 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
1361
1362 #: g10/keygen.c:815
1363 msgid "invalid value\n"
1364 msgstr "ugyldig værdi\n"
1365
1366 #: g10/keygen.c:820
1367 msgid "Key does not expire at all\n"
1368 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
1369
1370 #. print the date when the key expires
1371 #: g10/keygen.c:826
1372 #, c-format
1373 msgid "Key expires at %s\n"
1374 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
1375
1376 #: g10/keygen.c:829
1377 msgid ""
1378 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1379 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1380 msgstr ""
1381
1382 # virker j automatisk istedetfor y?
1383 #: g10/keygen.c:834
1384 msgid "Is this correct (y/n)? "
1385 msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
1386
1387 #: g10/keygen.c:877
1388 msgid ""
1389 "\n"
1390 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1391 "id\n"
1392 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1393 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1394 "\n"
1395 msgstr ""
1396
1397 #: g10/keygen.c:889
1398 msgid "Real name: "
1399 msgstr "Rigtige navn: "
1400
1401 #: g10/keygen.c:893
1402 msgid "Invalid character in name\n"
1403 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
1404
1405 #: g10/keygen.c:895
1406 msgid "Name may not start with a digit\n"
1407 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
1408
1409 #: g10/keygen.c:897
1410 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1411 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
1412
1413 #: g10/keygen.c:905
1414 msgid "Email address: "
1415 msgstr "Epostadresse: "
1416
1417 #: g10/keygen.c:916
1418 msgid "Not a valid email address\n"
1419 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
1420
1421 #: g10/keygen.c:924
1422 msgid "Comment: "
1423 msgstr "Kommentar: "
1424
1425 #: g10/keygen.c:930
1426 msgid "Invalid character in comment\n"
1427 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
1428
1429 #: g10/keygen.c:956
1430 #, c-format
1431 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1432 msgstr "Du bruger '%s' tegnsættet.\n"
1433
1434 #: g10/keygen.c:962
1435 #, c-format
1436 msgid ""
1437 "You selected this USER-ID:\n"
1438 "    \"%s\"\n"
1439 "\n"
1440 msgstr ""
1441 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
1442 "    \"%s\"\n"
1443 "\n"
1444
1445 #: g10/keygen.c:966
1446 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1447 msgstr ""
1448
1449 #: g10/keygen.c:971
1450 msgid "NnCcEeOoQq"
1451 msgstr "NnCcEeOoQq"
1452
1453 #: g10/keygen.c:981
1454 #, fuzzy
1455 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1456 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1457
1458 #: g10/keygen.c:982
1459 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1460 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1461
1462 #: g10/keygen.c:1001
1463 msgid "Please correct the error first\n"
1464 msgstr ""
1465
1466 #: g10/keygen.c:1039
1467 msgid ""
1468 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1469 "\n"
1470 msgstr ""
1471 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
1472 "\n"
1473
1474 #: g10/keyedit.c:468 g10/keygen.c:1047
1475 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1476 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
1477
1478 #: g10/keygen.c:1053
1479 msgid ""
1480 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1481 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1482 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1483 "\n"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: g10/keygen.c:1074
1487 msgid ""
1488 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1489 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1490 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1491 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: g10/keygen.c:1523
1495 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1496 msgstr "DSA nøglepar vil have 1024 bit.\n"
1497
1498 #: g10/keygen.c:1566
1499 msgid "Key generation canceled.\n"
1500 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
1501
1502 #: g10/keygen.c:1663
1503 #, fuzzy, c-format
1504 msgid "writing public key to `%s'\n"
1505 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
1506
1507 #: g10/keygen.c:1664
1508 #, fuzzy, c-format
1509 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1510 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1511
1512 #: g10/keygen.c:1760
1513 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1514 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og signeret.\n"
1515
1516 #: g10/keygen.c:1765
1517 msgid ""
1518 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1519 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: g10/keygen.c:1782 g10/keygen.c:1883
1523 #, c-format
1524 msgid "Key generation failed: %s\n"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: g10/keygen.c:1826 g10/sig-check.c:300 g10/sign.c:167
1528 #, c-format
1529 msgid ""
1530 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/keygen.c:1828 g10/sig-check.c:302 g10/sign.c:169
1534 #, c-format
1535 msgid ""
1536 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1537 msgstr ""
1538
1539 #: g10/keygen.c:1861
1540 msgid "Really create? "
1541 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
1542
1543 #: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:168 g10/openfile.c:277 g10/tdbio.c:454
1544 #: g10/tdbio.c:515
1545 #, c-format
1546 msgid "%s: can't open: %s\n"
1547 msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
1548
1549 #: g10/encode.c:164
1550 #, c-format
1551 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1552 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
1553
1554 #: g10/encode.c:222 g10/encode.c:370
1555 #, c-format
1556 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1557 msgstr "%s: ADVARSEL: tom fil\n"
1558
1559 #: g10/encode.c:317
1560 #, c-format
1561 msgid "reading from `%s'\n"
1562 msgstr "læser fra '%s'\n"
1563
1564 #: g10/encode.c:534
1565 #, c-format
1566 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1567 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
1568
1569 #: g10/export.c:153
1570 #, c-format
1571 msgid "%s: user not found: %s\n"
1572 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
1573
1574 #: g10/export.c:162
1575 #, c-format
1576 msgid "certificate read problem: %s\n"
1577 msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
1578
1579 #: g10/export.c:171
1580 #, c-format
1581 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1582 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1583
1584 #: g10/export.c:182
1585 #, fuzzy, c-format
1586 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1587 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1588
1589 #: g10/export.c:232
1590 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1591 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1592
1593 #: g10/getkey.c:212
1594 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1595 msgstr ""
1596
1597 #: g10/getkey.c:351
1598 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1599 msgstr ""
1600
1601 #: g10/getkey.c:1311 g10/getkey.c:1350
1602 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
1603 msgstr "RSA nøgle kan ikke bruges i denne version\n"
1604
1605 #: g10/getkey.c:1313 g10/getkey.c:1352
1606 msgid "No key for user ID\n"
1607 msgstr "Ingen nøgle for bruger-ID\n"
1608
1609 #: g10/getkey.c:1391 g10/getkey.c:1431
1610 msgid "No user ID for key\n"
1611 msgstr "Ingen bruger-ID for nøgle\n"
1612
1613 #: g10/getkey.c:1645 g10/getkey.c:1701
1614 #, c-format
1615 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1616 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
1617
1618 #: g10/getkey.c:2020
1619 #, fuzzy
1620 msgid "[User id not found]"
1621 msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
1622
1623 #: g10/import.c:181
1624 #, c-format
1625 msgid "skipping block of type %d\n"
1626 msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
1627
1628 #: g10/import.c:188 g10/trustdb.c:1748 g10/trustdb.c:1789
1629 #, c-format
1630 msgid "%lu keys so far processed\n"
1631 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
1632
1633 #: g10/import.c:193
1634 #, c-format
1635 msgid "error reading `%s': %s\n"
1636 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1637
1638 #: g10/import.c:203
1639 #, c-format
1640 msgid "Total number processed: %lu\n"
1641 msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
1642
1643 #: g10/import.c:205
1644 #, c-format
1645 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: g10/import.c:207
1649 #, c-format
1650 msgid "              imported: %lu"
1651 msgstr "           importerede: %lu"
1652
1653 #: g10/import.c:213
1654 #, c-format
1655 msgid "             unchanged: %lu\n"
1656 msgstr "              uændrede: %lu\n"
1657
1658 #: g10/import.c:215
1659 #, c-format
1660 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1661 msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
1662
1663 #: g10/import.c:217
1664 #, c-format
1665 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1666 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
1667
1668 #: g10/import.c:219
1669 #, c-format
1670 msgid "        new signatures: %lu\n"
1671 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
1672
1673 #: g10/import.c:221
1674 #, c-format
1675 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1676 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
1677
1678 #: g10/import.c:223
1679 #, c-format
1680 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1681 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
1682
1683 #: g10/import.c:225
1684 #, c-format
1685 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1686 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
1687
1688 #: g10/import.c:227
1689 #, c-format
1690 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1691 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
1692
1693 #: g10/import.c:386 g10/import.c:578
1694 #, c-format
1695 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1696 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
1697
1698 #: g10/import.c:400
1699 #, c-format
1700 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1701 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
1702
1703 #: g10/import.c:402
1704 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: g10/import.c:413 g10/import.c:645
1708 #, c-format
1709 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1710 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
1711
1712 #: g10/import.c:419
1713 msgid "no default public keyring\n"
1714 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
1715
1716 #: g10/import.c:423 g10/openfile.c:220 g10/sign.c:350 g10/sign.c:669
1717 #, c-format
1718 msgid "writing to `%s'\n"
1719 msgstr "skriver til `%s'\n"
1720
1721 #: g10/import.c:426 g10/import.c:484 g10/import.c:593 g10/import.c:694
1722 #, c-format
1723 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
1724 msgstr "kan ikke låse nøglering `%s': %s\n"
1725
1726 #: g10/import.c:429 g10/import.c:487 g10/import.c:596 g10/import.c:697
1727 #, c-format
1728 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1729 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1730
1731 #: g10/import.c:434
1732 #, c-format
1733 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1734 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
1735
1736 #: g10/import.c:451
1737 #, c-format
1738 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1739 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
1740
1741 #: g10/import.c:460 g10/import.c:653
1742 #, c-format
1743 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1744 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
1745
1746 #: g10/import.c:466 g10/import.c:659
1747 #, c-format
1748 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1749 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
1750
1751 #: g10/import.c:493
1752 #, c-format
1753 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: g10/import.c:496
1757 #, c-format
1758 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1759 msgstr ""
1760
1761 #: g10/import.c:499
1762 #, c-format
1763 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: g10/import.c:502
1767 #, c-format
1768 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: g10/import.c:505
1772 #, c-format
1773 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: g10/import.c:508
1777 #, c-format
1778 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: g10/import.c:518
1782 #, c-format
1783 msgid "key %08lX: not changed\n"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: g10/import.c:601
1787 #, c-format
1788 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1789 msgstr ""
1790
1791 #. we can't merge secret keys
1792 #: g10/import.c:605
1793 #, c-format
1794 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: g10/import.c:610
1798 #, c-format
1799 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: g10/import.c:639
1803 #, c-format
1804 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: g10/import.c:670
1808 #, c-format
1809 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1810 msgstr ""
1811
1812 #: g10/import.c:702
1813 #, c-format
1814 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: g10/import.c:744
1818 #, c-format
1819 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1820 msgstr ""
1821
1822 #: g10/import.c:751 g10/import.c:775
1823 #, c-format
1824 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: g10/import.c:752
1828 #, c-format
1829 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: g10/import.c:767
1833 #, c-format
1834 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: g10/import.c:776
1838 #, c-format
1839 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1840 msgstr ""
1841
1842 #: g10/import.c:803
1843 #, c-format
1844 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1845 msgstr ""
1846
1847 #: g10/import.c:832
1848 #, c-format
1849 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1850 msgstr ""
1851
1852 #: g10/import.c:855
1853 #, c-format
1854 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1855 msgstr ""
1856
1857 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
1858 #. * to import non-exportable signature when we have the
1859 #. * the secret key used to create this signature - it
1860 #. * seems that this makes sense
1861 #: g10/import.c:880
1862 #, c-format
1863 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1864 msgstr ""
1865
1866 #: g10/import.c:889
1867 #, c-format
1868 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: g10/import.c:897
1872 #, c-format
1873 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1874 msgstr ""
1875
1876 #: g10/import.c:997
1877 #, c-format
1878 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
1879 msgstr ""
1880
1881 #: g10/import.c:1048
1882 #, c-format
1883 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: g10/import.c:1162 g10/import.c:1215
1887 #, c-format
1888 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:94
1892 #, c-format
1893 msgid "%s: user not found\n"
1894 msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
1895
1896 #: g10/keyedit.c:155
1897 msgid "[revocation]"
1898 msgstr ""
1899
1900 #: g10/keyedit.c:156
1901 msgid "[self-signature]"
1902 msgstr "[selv-signatur]"
1903
1904 #: g10/keyedit.c:220
1905 msgid "1 bad signature\n"
1906 msgstr "1 dårlig signature\n"
1907
1908 #: g10/keyedit.c:222
1909 #, c-format
1910 msgid "%d bad signatures\n"
1911 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
1912
1913 #: g10/keyedit.c:224
1914 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
1915 msgstr ""
1916
1917 #: g10/keyedit.c:226
1918 #, c-format
1919 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
1920 msgstr ""
1921
1922 #: g10/keyedit.c:228
1923 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
1924 msgstr ""
1925
1926 #: g10/keyedit.c:230
1927 #, c-format
1928 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: g10/keyedit.c:232
1932 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: g10/keyedit.c:234
1936 #, c-format
1937 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
1938 msgstr ""
1939
1940 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
1941 #. * case we should allow to sign it again.
1942 #: g10/keyedit.c:316
1943 #, c-format
1944 msgid "Already signed by key %08lX\n"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: g10/keyedit.c:324
1948 #, c-format
1949 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: g10/keyedit.c:333
1953 msgid ""
1954 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
1955 "with your key: \""
1956 msgstr ""
1957
1958 #: g10/keyedit.c:342
1959 msgid ""
1960 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
1961 "\n"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/keyedit.c:347
1965 msgid "Really sign? "
1966 msgstr "Vil du gerne signere? "
1967
1968 #: g10/keyedit.c:373 g10/keyedit.c:1873 g10/keyedit.c:1935 g10/sign.c:191
1969 #, c-format
1970 msgid "signing failed: %s\n"
1971 msgstr "signering fejlede: %s\n"
1972
1973 #: g10/keyedit.c:427
1974 msgid "This key is not protected.\n"
1975 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
1976
1977 #: g10/keyedit.c:431
1978 #, fuzzy
1979 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
1980 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
1981
1982 #: g10/keyedit.c:435
1983 msgid "Key is protected.\n"
1984 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
1985
1986 #: g10/keyedit.c:455
1987 #, c-format
1988 msgid "Can't edit this key: %s\n"
1989 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
1990
1991 #: g10/keyedit.c:460
1992 msgid ""
1993 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
1994 "\n"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: g10/keyedit.c:472
1998 msgid ""
1999 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2000 "\n"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: g10/keyedit.c:475
2004 msgid "Do you really want to do this? "
2005 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
2006
2007 #: g10/keyedit.c:539
2008 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: g10/keyedit.c:580
2012 msgid "quit this menu"
2013 msgstr "afslut denne menu"
2014
2015 #: g10/keyedit.c:581
2016 msgid "q"
2017 msgstr "a"
2018
2019 #: g10/keyedit.c:582
2020 msgid "save"
2021 msgstr "gem"
2022
2023 #: g10/keyedit.c:582
2024 msgid "save and quit"
2025 msgstr "gem og afslut"
2026
2027 #: g10/keyedit.c:583
2028 msgid "help"
2029 msgstr "hjælp"
2030
2031 #: g10/keyedit.c:583
2032 msgid "show this help"
2033 msgstr "vis denne hjælp"
2034
2035 #: g10/keyedit.c:585
2036 msgid "fpr"
2037 msgstr "fpr"
2038
2039 #: g10/keyedit.c:585
2040 msgid "show fingerprint"
2041 msgstr "vis fingeraftryk"
2042
2043 #: g10/keyedit.c:586
2044 msgid "list"
2045 msgstr "vis"
2046
2047 #: g10/keyedit.c:586
2048 msgid "list key and user IDs"
2049 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
2050
2051 #: g10/keyedit.c:587
2052 msgid "l"
2053 msgstr "l"
2054
2055 #: g10/keyedit.c:588
2056 msgid "uid"
2057 msgstr "uid"
2058
2059 #: g10/keyedit.c:588
2060 msgid "select user ID N"
2061 msgstr ""
2062
2063 #: g10/keyedit.c:589
2064 msgid "key"
2065 msgstr "nøgle"
2066
2067 #: g10/keyedit.c:589
2068 msgid "select secondary key N"
2069 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
2070
2071 #: g10/keyedit.c:590
2072 msgid "check"
2073 msgstr "tjek"
2074
2075 #: g10/keyedit.c:590
2076 msgid "list signatures"
2077 msgstr "vis signaturer"
2078
2079 #: g10/keyedit.c:591
2080 msgid "c"
2081 msgstr "c"
2082
2083 #: g10/keyedit.c:592
2084 msgid "sign"
2085 msgstr "signér"
2086
2087 #: g10/keyedit.c:592
2088 msgid "sign the key"
2089 msgstr "signér nøglen"
2090
2091 #: g10/keyedit.c:593
2092 msgid "s"
2093 msgstr "s"
2094
2095 #: g10/keyedit.c:594
2096 msgid "lsign"
2097 msgstr "lsignér"
2098
2099 #: g10/keyedit.c:594
2100 msgid "sign the key locally"
2101 msgstr "signér nøglen lokalt"
2102
2103 #: g10/keyedit.c:595
2104 msgid "debug"
2105 msgstr "aflus"
2106
2107 #: g10/keyedit.c:596
2108 msgid "adduid"
2109 msgstr "tilføj-bid"
2110
2111 #: g10/keyedit.c:596
2112 msgid "add a user ID"
2113 msgstr "tilføj bruger-id"
2114
2115 #: g10/keyedit.c:597
2116 msgid "deluid"
2117 msgstr "sletbid"
2118
2119 #: g10/keyedit.c:597
2120 msgid "delete user ID"
2121 msgstr "slet bruger id"
2122
2123 #: g10/keyedit.c:598
2124 msgid "addkey"
2125 msgstr "tilføj nøgle"
2126
2127 #: g10/keyedit.c:598
2128 msgid "add a secondary key"
2129 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
2130
2131 #: g10/keyedit.c:599
2132 msgid "delkey"
2133 msgstr "sletnøgle"
2134
2135 #: g10/keyedit.c:599
2136 msgid "delete a secondary key"
2137 msgstr "slet sekundær nøgle"
2138
2139 #: g10/keyedit.c:600
2140 msgid "delsig"
2141 msgstr "sletsig"
2142
2143 #: g10/keyedit.c:600
2144 msgid "delete signatures"
2145 msgstr "slet signaturer"
2146
2147 #: g10/keyedit.c:601
2148 msgid "expire"
2149 msgstr "udløb"
2150
2151 #: g10/keyedit.c:601
2152 msgid "change the expire date"
2153 msgstr "ændr udløbsdatoen"
2154
2155 #: g10/keyedit.c:602
2156 msgid "toggle"
2157 msgstr "skift"
2158
2159 #: g10/keyedit.c:602
2160 msgid "toggle between secret and public key listing"
2161 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
2162
2163 #: g10/keyedit.c:604
2164 msgid "t"
2165 msgstr "s"
2166
2167 #: g10/keyedit.c:605
2168 msgid "pref"
2169 msgstr "præf"
2170
2171 #: g10/keyedit.c:605
2172 msgid "list preferences"
2173 msgstr "vis præferencer"
2174
2175 #: g10/keyedit.c:606
2176 msgid "passwd"
2177 msgstr "kodeord"
2178
2179 #: g10/keyedit.c:606
2180 msgid "change the passphrase"
2181 msgstr "ændr kodesætningen"
2182
2183 #: g10/keyedit.c:607
2184 msgid "trust"
2185 msgstr "betro"
2186
2187 #: g10/keyedit.c:607
2188 msgid "change the ownertrust"
2189 msgstr ""
2190
2191 #: g10/keyedit.c:608
2192 msgid "revsig"
2193 msgstr ""
2194
2195 #: g10/keyedit.c:608
2196 msgid "revoke signatures"
2197 msgstr ""
2198
2199 #: g10/keyedit.c:609
2200 msgid "revkey"
2201 msgstr ""
2202
2203 #: g10/keyedit.c:609
2204 msgid "revoke a secondary key"
2205 msgstr ""
2206
2207 #: g10/keyedit.c:610
2208 msgid "disable"
2209 msgstr "slåfra"
2210
2211 #: g10/keyedit.c:610
2212 msgid "disable a key"
2213 msgstr "slå nøgle fra"
2214
2215 #: g10/keyedit.c:611
2216 msgid "enable"
2217 msgstr "slåtil"
2218
2219 #: g10/keyedit.c:611
2220 msgid "enable a key"
2221 msgstr "slå nøgle til"
2222
2223 #: g10/delkey.c:110 g10/keyedit.c:630
2224 msgid "can't do that in batchmode\n"
2225 msgstr ""
2226
2227 #. check that they match
2228 #. fixme: check that they both match
2229 #: g10/keyedit.c:668
2230 msgid "Secret key is available.\n"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: g10/keyedit.c:697
2234 msgid "Command> "
2235 msgstr ""
2236
2237 #: g10/keyedit.c:727
2238 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/keyedit.c:731
2242 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: g10/keyedit.c:778
2246 msgid "Really sign all user IDs? "
2247 msgstr ""
2248
2249 #: g10/keyedit.c:779
2250 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: g10/keyedit.c:811 g10/keyedit.c:993
2254 #, c-format
2255 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: g10/keyedit.c:822 g10/keyedit.c:843
2259 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: g10/keyedit.c:824
2263 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: g10/keyedit.c:827
2267 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2268 msgstr ""
2269
2270 #: g10/keyedit.c:828
2271 msgid "Really remove this user ID? "
2272 msgstr ""
2273
2274 #: g10/keyedit.c:864 g10/keyedit.c:886
2275 msgid "You must select at least one key.\n"
2276 msgstr ""
2277
2278 #: g10/keyedit.c:868
2279 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2280 msgstr ""
2281
2282 #: g10/keyedit.c:869
2283 msgid "Do you really want to delete this key? "
2284 msgstr ""
2285
2286 #: g10/keyedit.c:890
2287 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2288 msgstr ""
2289
2290 #: g10/keyedit.c:891
2291 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2292 msgstr ""
2293
2294 #: g10/keyedit.c:957
2295 msgid "Save changes? "
2296 msgstr "Gem ændringer? "
2297
2298 #: g10/keyedit.c:960
2299 msgid "Quit without saving? "
2300 msgstr "Afslut uden at gemme? "
2301
2302 #: g10/keyedit.c:971
2303 #, c-format
2304 msgid "update failed: %s\n"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: g10/keyedit.c:978
2308 #, c-format
2309 msgid "update secret failed: %s\n"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: g10/keyedit.c:985
2313 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: g10/keyedit.c:1000
2317 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: g10/keyedit.c:1083 g10/keyedit.c:1109
2321 #, c-format
2322 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2323 msgstr ""
2324
2325 #: g10/keyedit.c:1092
2326 #, c-format
2327 msgid " trust: %c/%c"
2328 msgstr ""
2329
2330 #: g10/keyedit.c:1096
2331 msgid "This key has been disabled"
2332 msgstr ""
2333
2334 #: g10/keyedit.c:1125
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2337 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2338
2339 #: g10/keyedit.c:1128
2340 #, fuzzy
2341 msgid "rev- faked revocation found\n"
2342 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2343
2344 #: g10/keyedit.c:1130
2345 #, c-format
2346 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: g10/keyedit.c:1368
2350 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2351 msgstr ""
2352
2353 #: g10/keyedit.c:1372
2354 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2355 msgstr ""
2356
2357 #: g10/keyedit.c:1376
2358 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2359 msgstr ""
2360
2361 #: g10/keyedit.c:1382
2362 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: g10/keyedit.c:1396
2366 #, c-format
2367 msgid "Deleted %d signature.\n"
2368 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
2369
2370 #: g10/keyedit.c:1397
2371 #, c-format
2372 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2373 msgstr ""
2374
2375 #: g10/keyedit.c:1400
2376 msgid "Nothing deleted.\n"
2377 msgstr ""
2378
2379 #: g10/keyedit.c:1469
2380 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: g10/keyedit.c:1475
2384 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: g10/keyedit.c:1479
2388 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: g10/keyedit.c:1481
2392 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: g10/keyedit.c:1523
2396 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: g10/keyedit.c:1539
2400 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: g10/keyedit.c:1600
2404 #, c-format
2405 msgid "No user ID with index %d\n"
2406 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
2407
2408 #: g10/keyedit.c:1646
2409 #, c-format
2410 msgid "No secondary key with index %d\n"
2411 msgstr "Ingen sekundær nøgle med indeks %d\n"
2412
2413 #: g10/keyedit.c:1744
2414 msgid "user ID: \""
2415 msgstr "bruger-id: \""
2416
2417 #: g10/keyedit.c:1747
2418 #, c-format
2419 msgid ""
2420 "\"\n"
2421 "signed with your key %08lX at %s\n"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: g10/keyedit.c:1751
2425 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2426 msgstr ""
2427
2428 #. FIXME: detect duplicates here
2429 #: g10/keyedit.c:1775
2430 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2431 msgstr ""
2432
2433 #: g10/keyedit.c:1789 g10/keyedit.c:1824
2434 #, c-format
2435 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: g10/keyedit.c:1794
2439 #, c-format
2440 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2441 msgstr ""
2442
2443 #: g10/keyedit.c:1814
2444 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2445 msgstr ""
2446
2447 #: g10/keyedit.c:1832
2448 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2449 msgstr ""
2450
2451 #: g10/keyedit.c:1861
2452 msgid "no secret key\n"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: g10/keylist.c:158
2456 #, fuzzy
2457 msgid "invalid"
2458 msgstr "ugyldig rustning"
2459
2460 #: g10/keylist.c:178
2461 msgid "revoked"
2462 msgstr ""
2463
2464 #. of subkey
2465 #: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
2466 #, fuzzy, c-format
2467 msgid " [expires: %s]"
2468 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
2469
2470 #: g10/mainproc.c:212
2471 #, c-format
2472 msgid "public key is %08lX\n"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: g10/mainproc.c:247
2476 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: g10/mainproc.c:280
2480 #, c-format
2481 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: g10/mainproc.c:290
2485 #, c-format
2486 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: g10/mainproc.c:296
2490 msgid "no secret key for decryption available\n"
2491 msgstr ""
2492
2493 #: g10/mainproc.c:305
2494 #, c-format
2495 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: g10/mainproc.c:342
2499 msgid "decryption okay\n"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: g10/mainproc.c:347
2503 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: g10/mainproc.c:352
2507 #, c-format
2508 msgid "decryption failed: %s\n"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: g10/mainproc.c:371
2512 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: g10/mainproc.c:373
2516 #, c-format
2517 msgid "original file name='%.*s'\n"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: g10/mainproc.c:538
2521 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
2525 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: g10/mainproc.c:637
2529 msgid "Notation: "
2530 msgstr ""
2531
2532 #: g10/mainproc.c:644
2533 msgid "Policy: "
2534 msgstr "Politik: "
2535
2536 #: g10/mainproc.c:1074
2537 msgid "signature verification suppressed\n"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: g10/mainproc.c:1080
2541 #, c-format
2542 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2543 msgstr ""
2544
2545 #. just in case that we have no userid
2546 #: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
2547 msgid "BAD signature from \""
2548 msgstr "DÅRLIG signatur fra \""
2549
2550 #: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
2551 msgid "Good signature from \""
2552 msgstr "God signatur fra \""
2553
2554 #: g10/mainproc.c:1109
2555 msgid "                aka \""
2556 msgstr "              alias \""
2557
2558 #: g10/mainproc.c:1165
2559 #, c-format
2560 msgid "Can't check signature: %s\n"
2561 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
2562
2563 #: g10/mainproc.c:1230
2564 #, c-format
2565 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2566 msgstr ""
2567
2568 #: g10/mainproc.c:1282
2569 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2570 msgstr "gammeldags (PGP 2.x) signatur\n"
2571
2572 #: g10/mainproc.c:1287
2573 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2574 msgstr ""
2575
2576 #: g10/misc.c:83
2577 #, c-format
2578 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2579 msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
2580
2581 #: g10/misc.c:86
2582 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: g10/misc.c:312
2586 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2587 msgstr ""
2588
2589 #: g10/misc.c:326
2590 msgid ""
2591 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2592 "in the future\n"
2593 msgstr ""
2594
2595 #: g10/misc.c:348
2596 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2597 msgstr ""
2598
2599 #: g10/parse-packet.c:115
2600 #, c-format
2601 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: g10/parse-packet.c:963
2605 #, c-format
2606 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2607 msgstr ""
2608
2609 #: g10/passphrase.c:198
2610 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
2611 msgstr ""
2612
2613 #: g10/passphrase.c:204
2614 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
2615 msgstr ""
2616
2617 #: g10/hkp.c:158 g10/passphrase.c:223
2618 #, fuzzy, c-format
2619 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2620 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
2621
2622 #: g10/passphrase.c:284 g10/passphrase.c:522
2623 #, c-format
2624 msgid " (main key ID %08lX)"
2625 msgstr " (hovednøgle-ID %08lX)"
2626
2627 #: g10/passphrase.c:294
2628 #, c-format
2629 msgid ""
2630 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
2631 "\"%.*s\"\n"
2632 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
2633 msgstr ""
2634
2635 #: g10/passphrase.c:315
2636 #, fuzzy
2637 msgid "Enter passphrase\n"
2638 msgstr "Indtast kodesætning: "
2639
2640 #: g10/passphrase.c:317
2641 #, fuzzy
2642 msgid "Repeat passphrase\n"
2643 msgstr "Gentag kodesætning: "
2644
2645 #: g10/passphrase.c:338 g10/passphrase.c:348 g10/passphrase.c:439
2646 msgid "response from agent too short\n"
2647 msgstr ""
2648
2649 #: g10/passphrase.c:355
2650 msgid "passphrase too long\n"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: g10/passphrase.c:367
2654 msgid "invalid response from agent\n"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: g10/passphrase.c:376
2658 msgid "cancelled by user\n"
2659 msgstr ""
2660
2661 #: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:445
2662 #, c-format
2663 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: g10/passphrase.c:508
2667 msgid ""
2668 "\n"
2669 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2670 "user: \""
2671 msgstr ""
2672
2673 #: g10/passphrase.c:517
2674 #, c-format
2675 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2676 msgstr ""
2677
2678 #: g10/passphrase.c:555
2679 msgid "can't query password in batchmode\n"
2680 msgstr ""
2681
2682 #: g10/passphrase.c:559
2683 msgid "Enter passphrase: "
2684 msgstr "Indtast kodesætning: "
2685
2686 #: g10/passphrase.c:563
2687 msgid "Repeat passphrase: "
2688 msgstr "Gentag kodesætning: "
2689
2690 #: g10/plaintext.c:67
2691 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2692 msgstr ""
2693
2694 #: g10/plaintext.c:324
2695 msgid "Detached signature.\n"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: g10/plaintext.c:328
2699 msgid "Please enter name of data file: "
2700 msgstr ""
2701
2702 #: g10/plaintext.c:349
2703 msgid "reading stdin ...\n"
2704 msgstr "læser stdin ...\n"
2705
2706 #: g10/plaintext.c:392
2707 #, c-format
2708 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2709 msgstr ""
2710
2711 #: g10/pubkey-enc.c:138
2712 #, c-format
2713 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: g10/pubkey-enc.c:144
2717 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: g10/pubkey-enc.c:200
2721 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: g10/pubkey-enc.c:219
2725 #, fuzzy, c-format
2726 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2727 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2728
2729 #: g10/pubkey-enc.c:258
2730 #, c-format
2731 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2732 msgstr ""
2733
2734 #: g10/pubkey-enc.c:264
2735 #, c-format
2736 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2737 msgstr ""
2738
2739 #: g10/hkp.c:62
2740 #, c-format
2741 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: g10/hkp.c:75
2745 #, fuzzy, c-format
2746 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2747 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
2748
2749 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2750 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: g10/hkp.c:106
2754 #, fuzzy, c-format
2755 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2756 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
2757
2758 #: g10/hkp.c:182
2759 #, fuzzy, c-format
2760 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2761 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2762
2763 #: g10/hkp.c:194
2764 #, c-format
2765 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: g10/hkp.c:197
2769 #, c-format
2770 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: g10/seckey-cert.c:90
2774 #, fuzzy
2775 msgid "secret key parts are not available\n"
2776 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
2777
2778 #: g10/seckey-cert.c:96
2779 #, c-format
2780 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2781 msgstr ""
2782
2783 #: g10/seckey-cert.c:241
2784 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2785 msgstr ""
2786
2787 #: g10/seckey-cert.c:304
2788 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: g10/sig-check.c:282
2792 msgid ""
2793 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2794 msgstr ""
2795
2796 #: g10/sig-check.c:290
2797 #, c-format
2798 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2799 msgstr ""
2800
2801 #: g10/sig-check.c:291
2802 #, c-format
2803 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: g10/sig-check.c:309
2807 #, c-format
2808 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: g10/sig-check.c:378
2812 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: g10/sign.c:195
2816 #, c-format
2817 msgid "%s signature from: %s\n"
2818 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
2819
2820 #: g10/sign.c:345 g10/sign.c:664
2821 #, c-format
2822 msgid "can't create %s: %s\n"
2823 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
2824
2825 #: g10/sign.c:444
2826 msgid "signing:"
2827 msgstr "signerer:"
2828
2829 #: g10/sign.c:487
2830 #, c-format
2831 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2832 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
2833
2834 #: g10/textfilter.c:134
2835 #, c-format
2836 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2837 msgstr ""
2838
2839 #: g10/textfilter.c:231
2840 #, c-format
2841 msgid "input line longer than %d characters\n"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
2845 #, c-format
2846 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2847 msgstr ""
2848
2849 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
2850 #, c-format
2851 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2852 msgstr ""
2853
2854 #: g10/tdbio.c:232
2855 msgid "trustdb transaction too large\n"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: g10/tdbio.c:424
2859 #, c-format
2860 msgid "%s: can't access: %s\n"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: g10/tdbio.c:438
2864 #, c-format
2865 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2866 msgstr ""
2867
2868 #: g10/openfile.c:216 g10/openfile.c:284 g10/ringedit.c:1407
2869 #: g10/ringedit.c:1878 g10/tdbio.c:444
2870 #, c-format
2871 msgid "%s: can't create: %s\n"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
2875 #, c-format
2876 msgid "%s: can't create lock\n"
2877 msgstr ""
2878
2879 #: g10/tdbio.c:473
2880 #, c-format
2881 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: g10/tdbio.c:477
2885 #, c-format
2886 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: g10/tdbio.c:480
2890 #, c-format
2891 msgid "%s: trustdb created\n"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: g10/tdbio.c:517
2895 #, c-format
2896 msgid "%s: invalid trustdb\n"
2897 msgstr ""
2898
2899 #: g10/tdbio.c:550
2900 #, c-format
2901 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: g10/tdbio.c:558
2905 #, c-format
2906 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
2910 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
2911 #, c-format
2912 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
2916 #, c-format
2917 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: g10/tdbio.c:1235
2921 #, c-format
2922 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
2923 msgstr ""
2924
2925 #: g10/tdbio.c:1243
2926 #, c-format
2927 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: g10/tdbio.c:1264
2931 #, c-format
2932 msgid "%s: not a trustdb file\n"
2933 msgstr ""
2934
2935 #: g10/tdbio.c:1280
2936 #, c-format
2937 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
2938 msgstr ""
2939
2940 #: g10/tdbio.c:1285
2941 #, c-format
2942 msgid "%s: invalid file version %d\n"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: g10/tdbio.c:1589
2946 #, c-format
2947 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: g10/tdbio.c:1597
2951 #, c-format
2952 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: g10/tdbio.c:1607
2956 #, c-format
2957 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
2958 msgstr ""
2959
2960 #: g10/tdbio.c:1637
2961 #, c-format
2962 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
2963 msgstr ""
2964
2965 #: g10/tdbio.c:1748
2966 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
2967 msgstr ""
2968
2969 #: g10/trustdb.c:168
2970 #, c-format
2971 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
2972 msgstr ""
2973
2974 #: g10/trustdb.c:183
2975 #, c-format
2976 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: g10/trustdb.c:197
2980 #, c-format
2981 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: g10/trustdb.c:211
2985 #, c-format
2986 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
2987 msgstr ""
2988
2989 #: g10/trustdb.c:376
2990 #, c-format
2991 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: g10/trustdb.c:383
2995 #, c-format
2996 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: g10/trustdb.c:388
3000 #, c-format
3001 msgid "no primary key for LID %lu\n"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: g10/trustdb.c:393
3005 #, c-format
3006 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
3007 msgstr ""
3008
3009 #: g10/trustdb.c:432
3010 #, c-format
3011 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: g10/trustdb.c:487
3015 #, c-format
3016 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
3017 msgstr ""
3018
3019 #: g10/trustdb.c:495
3020 #, c-format
3021 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
3022 msgstr ""
3023
3024 #: g10/trustdb.c:502
3025 #, c-format
3026 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: g10/trustdb.c:514
3030 #, c-format
3031 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: g10/trustdb.c:520
3035 #, c-format
3036 msgid "key %08lX: query record failed\n"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: g10/trustdb.c:529
3040 #, c-format
3041 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
3042 msgstr ""
3043
3044 #: g10/trustdb.c:532
3045 #, c-format
3046 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
3047 msgstr ""
3048
3049 #: g10/trustdb.c:540
3050 #, c-format
3051 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
3052 msgstr ""
3053
3054 #: g10/trustdb.c:925
3055 #, c-format
3056 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: g10/trustdb.c:931 g10/trustdb.c:966
3060 #, c-format
3061 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: g10/trustdb.c:943
3065 #, c-format
3066 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: g10/trustdb.c:949
3070 #, c-format
3071 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3072 msgstr ""
3073
3074 #: g10/trustdb.c:960
3075 #, c-format
3076 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: g10/trustdb.c:1071
3080 msgid "Good self-signature"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: g10/trustdb.c:1081
3084 msgid "Invalid self-signature"
3085 msgstr ""
3086
3087 #: g10/trustdb.c:1108
3088 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: g10/trustdb.c:1114
3092 msgid "Valid user ID revocation"
3093 msgstr ""
3094
3095 #: g10/trustdb.c:1119
3096 msgid "Invalid user ID revocation"
3097 msgstr ""
3098
3099 #: g10/trustdb.c:1161
3100 msgid "Valid certificate revocation"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: g10/trustdb.c:1162
3104 msgid "Good certificate"
3105 msgstr "Godt certifikat"
3106
3107 #: g10/trustdb.c:1190
3108 msgid "Invalid certificate revocation"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: g10/trustdb.c:1191
3112 msgid "Invalid certificate"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: g10/trustdb.c:1208 g10/trustdb.c:1212
3116 #, c-format
3117 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: g10/trustdb.c:1271
3121 msgid "duplicated certificate - deleted"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: g10/trustdb.c:1592
3125 #, c-format
3126 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3127 msgstr ""
3128
3129 #: g10/trustdb.c:1726
3130 #, c-format
3131 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: g10/trustdb.c:1731
3135 #, c-format
3136 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: g10/trustdb.c:1737
3140 #, c-format
3141 msgid "lid %lu: inserted\n"
3142 msgstr ""
3143
3144 #: g10/trustdb.c:1742
3145 #, c-format
3146 msgid "error reading dir record: %s\n"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: g10/trustdb.c:1750 g10/trustdb.c:1813
3150 #, c-format
3151 msgid "%lu keys processed\n"
3152 msgstr ""
3153
3154 #: g10/trustdb.c:1752 g10/trustdb.c:1819
3155 #, c-format
3156 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3157 msgstr ""
3158
3159 #: g10/trustdb.c:1754
3160 #, c-format
3161 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: g10/trustdb.c:1757
3165 #, c-format
3166 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3167 msgstr ""
3168
3169 #: g10/trustdb.c:1805
3170 #, c-format
3171 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: g10/trustdb.c:1815
3175 #, c-format
3176 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: g10/trustdb.c:1817
3180 #, c-format
3181 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3182 msgstr ""
3183
3184 #: g10/trustdb.c:1821
3185 #, c-format
3186 msgid "\t%lu keys updated\n"
3187 msgstr ""
3188
3189 #: g10/trustdb.c:2166
3190 msgid "Ooops, no keys\n"
3191 msgstr ""
3192
3193 #: g10/trustdb.c:2170
3194 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3195 msgstr ""
3196
3197 #: g10/trustdb.c:2328
3198 #, c-format
3199 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3200 msgstr ""
3201
3202 #: g10/trustdb.c:2337
3203 #, c-format
3204 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3205 msgstr ""
3206
3207 #: g10/trustdb.c:2341
3208 #, c-format
3209 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3210 msgstr ""
3211
3212 #: g10/trustdb.c:2349
3213 #, c-format
3214 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3215 msgstr ""
3216
3217 #: g10/trustdb.c:2364
3218 #, c-format
3219 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3220 msgstr ""
3221
3222 #: g10/trustdb.c:2372
3223 #, c-format
3224 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3225 msgstr ""
3226
3227 #: g10/trustdb.c:2523
3228 #, c-format
3229 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: g10/trustdb.c:2525
3233 #, c-format
3234 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: g10/trustdb.c:2528
3238 #, c-format
3239 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: g10/trustdb.c:2531
3243 #, c-format
3244 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: g10/trustdb.c:2717 g10/trustdb.c:2747
3248 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3249 msgstr ""
3250
3251 #: g10/verify.c:82
3252 msgid ""
3253 "the signature could not be verified.\n"
3254 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3255 "should be the first file given on the command line.\n"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: g10/verify.c:147
3259 #, c-format
3260 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3261 msgstr ""
3262
3263 #: g10/ringedit.c:324
3264 #, c-format
3265 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3266 msgstr ""
3267
3268 #: g10/ringedit.c:341 g10/ringedit.c:1412 g10/ringedit.c:1883
3269 #, c-format
3270 msgid "%s: keyring created\n"
3271 msgstr ""
3272
3273 #: g10/ringedit.c:1589 g10/ringedit.c:2060
3274 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3275 msgstr ""
3276
3277 #: g10/ringedit.c:1590 g10/ringedit.c:2061
3278 #, c-format
3279 msgid "%s is the unchanged one\n"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: g10/ringedit.c:1591 g10/ringedit.c:2062
3283 #, c-format
3284 msgid "%s is the new one\n"
3285 msgstr ""
3286
3287 #: g10/ringedit.c:1592 g10/ringedit.c:2063
3288 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3289 msgstr ""
3290
3291 #: g10/skclist.c:96
3292 #, c-format
3293 msgid "skipped `%s': %s\n"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: g10/skclist.c:102
3297 #, c-format
3298 msgid ""
3299 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3300 "signatures!\n"
3301 msgstr ""
3302
3303 #. do not overwrite
3304 #: g10/openfile.c:79
3305 #, c-format
3306 msgid "File `%s' exists. "
3307 msgstr "Fil `%s' eksisterer. "
3308
3309 #: g10/openfile.c:81
3310 msgid "Overwrite (y/N)? "
3311 msgstr "Overskriv (j/N)? "
3312
3313 #: g10/openfile.c:109
3314 #, c-format
3315 msgid "%s: unknown suffix\n"
3316 msgstr "%s: ukendt suffiks\n"
3317
3318 #: g10/openfile.c:131
3319 msgid "Enter new filename"
3320 msgstr "Indtast nyt filnavn"
3321
3322 #: g10/openfile.c:172
3323 msgid "writing to stdout\n"
3324 msgstr "skriver til stdout\n"
3325
3326 #: g10/openfile.c:250
3327 #, c-format
3328 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: g10/openfile.c:300
3332 #, c-format
3333 msgid "%s: new options file created\n"
3334 msgstr ""
3335
3336 #: g10/openfile.c:313
3337 #, c-format
3338 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3339 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
3340
3341 #: g10/openfile.c:316
3342 #, c-format
3343 msgid "%s: directory created\n"
3344 msgstr "%s: mappe oprettet\n"
3345
3346 #: g10/openfile.c:318
3347 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: g10/encr-data.c:64
3351 #, c-format
3352 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3353 msgstr ""
3354
3355 #: g10/encr-data.c:69
3356 #, c-format
3357 msgid "%s encrypted data\n"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: g10/encr-data.c:99
3361 msgid ""
3362 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3363 msgstr ""
3364
3365 #: g10/seskey.c:61
3366 msgid "weak key created - retrying\n"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: g10/seskey.c:66
3370 #, c-format
3371 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3372 msgstr ""
3373
3374 #: g10/delkey.c:94
3375 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: g10/delkey.c:96
3379 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3380 msgstr ""
3381
3382 #: g10/delkey.c:114
3383 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3384 msgstr ""
3385
3386 #: g10/delkey.c:136
3387 msgid "Delete this key from the keyring? "
3388 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
3389
3390 #: g10/delkey.c:144
3391 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3392 msgstr ""
3393
3394 #: g10/helptext.c:47
3395 msgid ""
3396 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3397 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3398 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3399 msgstr ""
3400
3401 #: g10/helptext.c:53
3402 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3403 msgstr ""
3404
3405 #: g10/helptext.c:57
3406 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3407 msgstr ""
3408
3409 #: g10/helptext.c:61
3410 msgid ""
3411 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3412 msgstr ""
3413
3414 #: g10/helptext.c:65
3415 msgid ""
3416 "Select the algorithm to use.\n"
3417 "\n"
3418 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3419 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3420 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3421 "\n"
3422 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3423 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3424 "only\n"
3425 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3426 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3427 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3428 "the signature+encryption flavor.\n"
3429 "\n"
3430 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3431 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3432 "this menu."
3433 msgstr ""
3434
3435 #: g10/helptext.c:85
3436 msgid ""
3437 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3438 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3439 "with them are quite large and very slow to verify."
3440 msgstr ""
3441
3442 #: g10/helptext.c:92
3443 msgid "Enter the size of the key"
3444 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
3445
3446 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3447 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3448 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3449 msgstr "Svar \"ja\" eller \"nej\""
3450
3451 #: g10/helptext.c:106
3452 msgid ""
3453 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3454 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3455 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3456 "the given value as an interval."
3457 msgstr ""
3458
3459 #: g10/helptext.c:118
3460 msgid "Enter the name of the key holder"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: g10/helptext.c:123
3464 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: g10/helptext.c:127
3468 msgid "Please enter an optional comment"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: g10/helptext.c:132
3472 msgid ""
3473 "N  to change the name.\n"
3474 "C  to change the comment.\n"
3475 "E  to change the email address.\n"
3476 "O  to continue with key generation.\n"
3477 "Q  to to quit the key generation."
3478 msgstr ""
3479
3480 #: g10/helptext.c:141
3481 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3482 msgstr ""
3483
3484 #: g10/helptext.c:164
3485 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: g10/helptext.c:168
3489 msgid ""
3490 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3491 "All certificates are then also lost!"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: g10/helptext.c:173
3495 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: g10/helptext.c:178
3499 msgid ""
3500 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3501 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3502 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3503 msgstr ""
3504
3505 #: g10/helptext.c:183
3506 msgid ""
3507 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3508 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3509 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3510 "a trust connection through another already certified key."
3511 msgstr ""
3512
3513 #: g10/helptext.c:189
3514 msgid ""
3515 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3516 "your keyring."
3517 msgstr ""
3518
3519 #: g10/helptext.c:193
3520 msgid ""
3521 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3522 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3523 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3524 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3525 "a second one is available."
3526 msgstr ""
3527
3528 #: g10/helptext.c:202
3529 msgid ""
3530 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3531 "  Blurb, blurb,.... "
3532 msgstr ""
3533
3534 #: g10/helptext.c:209
3535 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3536 msgstr ""
3537
3538 #: g10/helptext.c:213
3539 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3540 msgstr ""
3541
3542 #: g10/helptext.c:218
3543 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3544 msgstr "Svar \"ja\" hvis det er ok at overskrive filen"
3545
3546 #: g10/helptext.c:223
3547 msgid ""
3548 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3549 "file (which is shown in brackets) will be used."
3550 msgstr ""
3551 "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR vil det\n"
3552 "forvalgte navn (som er vist i klammer) blive brugt."
3553
3554 #: g10/helptext.c:229
3555 msgid ""
3556 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3557 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3558 "  \"Key has been compromised\"\n"
3559 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3560 "      got access to your secret key.\n"
3561 "  \"Key is superseeded\"\n"
3562 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3563 "  \"Key is no longer used\"\n"
3564 "      Use this if you have retired this key.\n"
3565 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3566 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3567 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: g10/helptext.c:245
3571 msgid ""
3572 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3573 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3574 "An empty line ends the text.\n"
3575 msgstr ""
3576
3577 #: g10/helptext.c:260
3578 msgid "No help available"
3579 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
3580
3581 #: g10/helptext.c:268
3582 #, c-format
3583 msgid "No help available for `%s'"
3584 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
3585
3586 #~ msgid "not processed"
3587 #~ msgstr "ikke bearbejdet"
3588
3589 #~ msgid "set debugging flags"
3590 #~ msgstr "sæt aflusningsflag"
3591
3592 #~ msgid "enable full debugging"
3593 #~ msgstr "slå fuld fejltjekning til"
3594
3595 #~ msgid "do not write comment packets"
3596 #~ msgstr "skriv ikke kommentarpakker"
3597
3598 #~ msgid "(default is 1)"
3599 #~ msgstr "(standard er 1)"
3600
3601 #~ msgid "(default is 3)"
3602 #~ msgstr "(standard er 3)"
3603
3604 #~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
3605 #~ msgstr "   (%d) ElGamal i en v3 pakke\n"