Preparing the 2.0.3 release
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-03-08 14:20+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2003-12-03 16:11+0100\n"
13 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
14 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 # er det klogt at oversætte TrustDB?
20 #: agent/call-pinentry.c:194
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:424
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:427
32 msgid ""
33 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
34 "this session"
35 msgstr ""
36
37 #: agent/call-pinentry.c:474
38 #, c-format
39 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
40 msgstr ""
41
42 #: agent/call-pinentry.c:494 agent/call-pinentry.c:506
43 msgid "PIN too long"
44 msgstr ""
45
46 #: agent/call-pinentry.c:495
47 msgid "Passphrase too long"
48 msgstr ""
49
50 #: agent/call-pinentry.c:503
51 #, fuzzy
52 msgid "Invalid characters in PIN"
53 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
54
55 #: agent/call-pinentry.c:508
56 msgid "PIN too short"
57 msgstr ""
58
59 #: agent/call-pinentry.c:520
60 #, fuzzy
61 msgid "Bad PIN"
62 msgstr "dårlig mpi"
63
64 #: agent/call-pinentry.c:521
65 #, fuzzy
66 msgid "Bad Passphrase"
67 msgstr "dårlig kodesætning"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:557
70 #, fuzzy
71 msgid "Passphrase"
72 msgstr "dårlig kodesætning"
73
74 #: agent/command-ssh.c:531
75 #, fuzzy, c-format
76 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
77 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
78
79 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1024 g10/keygen.c:3067
80 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
81 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
82 #, fuzzy, c-format
83 msgid "can't create `%s': %s\n"
84 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
85
86 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
87 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
88 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1025 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
89 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
90 #: g10/plaintext.c:504 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
91 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
92 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
93 #: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
94 #, c-format
95 msgid "can't open `%s': %s\n"
96 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
97
98 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
99 #, fuzzy, c-format
100 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
101 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:1621
104 #, c-format
105 msgid "detected card with S/N: %s\n"
106 msgstr ""
107
108 #: agent/command-ssh.c:1626
109 #, fuzzy, c-format
110 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
111 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
112
113 #: agent/command-ssh.c:1646
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "no suitable card key found: %s\n"
116 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1696
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
121 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:1711
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "error writing key: %s\n"
126 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
127
128 #: agent/command-ssh.c:2016
129 #, c-format
130 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
131 msgstr ""
132
133 #: agent/command-ssh.c:2351
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
137 "0Awithin gpg-agent's key storage"
138 msgstr ""
139
140 # er det klogt at oversætte TrustDB?
141 #: agent/command-ssh.c:2852
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
144 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
145
146 #: agent/divert-scd.c:219
147 #, fuzzy
148 msgid "Admin PIN"
149 msgstr "Indtast bruger-id: "
150
151 #: agent/divert-scd.c:277
152 #, fuzzy
153 msgid "Repeat this PIN"
154 msgstr "Gentag kodesætning: "
155
156 #: agent/divert-scd.c:280
157 #, fuzzy
158 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
159 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
160
161 #: agent/divert-scd.c:292
162 #, c-format
163 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
164 msgstr ""
165
166 #: agent/genkey.c:90
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
170 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
171 msgid_plural ""
172 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
173 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
174 msgstr[0] ""
175 msgstr[1] ""
176
177 #: agent/genkey.c:100
178 #, fuzzy
179 msgid "Take this one anyway"
180 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
181
182 #: agent/genkey.c:101
183 #, fuzzy
184 msgid "Enter new passphrase"
185 msgstr "Indtast kodesætning: "
186
187 #: agent/genkey.c:146
188 #, fuzzy, c-format
189 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
190 msgstr ""
191 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
192 "\n"
193
194 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
195 #, fuzzy
196 msgid "Please re-enter this passphrase"
197 msgstr "ændr kodesætningen"
198
199 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
200 #: tools/symcryptrun.c:487
201 msgid "does not match - try again"
202 msgstr ""
203
204 #: agent/genkey.c:265
205 #, fuzzy
206 msgid "Please enter the new passphrase"
207 msgstr "ændr kodesætningen"
208
209 #: agent/gpg-agent.c:113 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
210 #: scd/scdaemon.c:103
211 #, fuzzy
212 msgid ""
213 "@Options:\n"
214 " "
215 msgstr ""
216 "@\n"
217 "Indstillinger:\n"
218 " "
219
220 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:105
221 msgid "run in server mode (foreground)"
222 msgstr ""
223
224 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:108
225 msgid "run in daemon mode (background)"
226 msgstr ""
227
228 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
229 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
230 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:185
231 msgid "verbose"
232 msgstr "meddelsom"
233
234 #: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
235 #: sm/gpgsm.c:336
236 msgid "be somewhat more quiet"
237 msgstr "vær mere stille"
238
239 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:111
240 msgid "sh-style command output"
241 msgstr ""
242
243 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:112
244 msgid "csh-style command output"
245 msgstr ""
246
247 #: agent/gpg-agent.c:121 tools/symcryptrun.c:188
248 #, fuzzy
249 msgid "|FILE|read options from FILE"
250 msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
251
252 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:121
253 msgid "do not detach from the console"
254 msgstr ""
255
256 #: agent/gpg-agent.c:127
257 msgid "do not grab keyboard and mouse"
258 msgstr ""
259
260 #: agent/gpg-agent.c:128 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
261 #: tools/symcryptrun.c:187
262 #, fuzzy
263 msgid "use a log file for the server"
264 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
265
266 #: agent/gpg-agent.c:130
267 #, fuzzy
268 msgid "use a standard location for the socket"
269 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
270
271 #: agent/gpg-agent.c:134
272 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
273 msgstr ""
274
275 #: agent/gpg-agent.c:137
276 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:138
280 #, fuzzy
281 msgid "do not use the SCdaemon"
282 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
283
284 #: agent/gpg-agent.c:145
285 msgid "ignore requests to change the TTY"
286 msgstr ""
287
288 #: agent/gpg-agent.c:147
289 msgid "ignore requests to change the X display"
290 msgstr ""
291
292 #: agent/gpg-agent.c:150
293 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
294 msgstr ""
295
296 #: agent/gpg-agent.c:156
297 msgid "do not use the PIN cache when signing"
298 msgstr ""
299
300 #: agent/gpg-agent.c:158
301 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:160
305 #, fuzzy
306 msgid "allow presetting passphrase"
307 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
308
309 #: agent/gpg-agent.c:161
310 msgid "enable ssh-agent emulation"
311 msgstr ""
312
313 #: agent/gpg-agent.c:163
314 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
315 msgstr ""
316
317 #: agent/gpg-agent.c:247 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
318 #: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
319 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:225
320 #, fuzzy
321 msgid "Please report bugs to <"
322 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
323
324 #: agent/gpg-agent.c:250
325 #, fuzzy
326 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
327 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
328
329 #: agent/gpg-agent.c:252
330 msgid ""
331 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
332 "Secret key management for GnuPG\n"
333 msgstr ""
334
335 #: agent/gpg-agent.c:311
336 #, c-format
337 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
338 msgstr ""
339
340 #: agent/gpg-agent.c:314
341 #, c-format
342 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
343 msgstr ""
344
345 #: agent/gpg-agent.c:345 g10/gpg.c:931 scd/scdaemon.c:266 sm/gpgsm.c:646
346 #, c-format
347 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
348 msgstr ""
349
350 #: agent/gpg-agent.c:521 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1835
351 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:358 sm/gpgsm.c:768
352 #: tools/symcryptrun.c:1056
353 #, c-format
354 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
355 msgstr ""
356
357 #: agent/gpg-agent.c:615 g10/gpg.c:2035 scd/scdaemon.c:435 sm/gpgsm.c:865
358 #, c-format
359 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
360 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
361
362 #: agent/gpg-agent.c:620 agent/gpg-agent.c:1179 g10/gpg.c:2039
363 #: scd/scdaemon.c:440 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
364 #, c-format
365 msgid "option file `%s': %s\n"
366 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
367
368 #: agent/gpg-agent.c:628 g10/gpg.c:2046 scd/scdaemon.c:448 sm/gpgsm.c:876
369 #, c-format
370 msgid "reading options from `%s'\n"
371 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
372
373 #: agent/gpg-agent.c:949 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
374 #: g10/plaintext.c:164
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "error creating `%s': %s\n"
377 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
378
379 #: agent/gpg-agent.c:1239 agent/gpg-agent.c:1342 agent/gpg-agent.c:1346
380 #: agent/gpg-agent.c:1382 agent/gpg-agent.c:1386 g10/exec.c:174
381 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:934
382 #, fuzzy, c-format
383 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
384 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:1253 scd/scdaemon.c:948
387 msgid "name of socket too long\n"
388 msgstr ""
389
390 #: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:974
391 #, fuzzy, c-format
392 msgid "can't create socket: %s\n"
393 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
394
395 #: agent/gpg-agent.c:1308 scd/scdaemon.c:1003
396 #, fuzzy, c-format
397 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
398 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
399
400 #: agent/gpg-agent.c:1316 scd/scdaemon.c:1011
401 #, fuzzy, c-format
402 msgid "listen() failed: %s\n"
403 msgstr "signering fejlede: %s\n"
404
405 #: agent/gpg-agent.c:1322 scd/scdaemon.c:1017
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "listening on socket `%s'\n"
408 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1350 agent/gpg-agent.c:1392 g10/openfile.c:421
411 #, fuzzy, c-format
412 msgid "directory `%s' created\n"
413 msgstr "%s: mappe oprettet\n"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:1398
416 #, fuzzy, c-format
417 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
418 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
419
420 #: agent/gpg-agent.c:1402
421 #, fuzzy, c-format
422 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
423 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
424
425 #: agent/gpg-agent.c:1504
426 #, c-format
427 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
428 msgstr ""
429
430 #: agent/gpg-agent.c:1509
431 #, c-format
432 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
433 msgstr ""
434
435 #: agent/gpg-agent.c:1526
436 #, c-format
437 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
438 msgstr ""
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1531
441 #, c-format
442 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
443 msgstr ""
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1627 scd/scdaemon.c:1136
446 #, c-format
447 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
448 msgstr ""
449
450 #: agent/gpg-agent.c:1733 scd/scdaemon.c:1203
451 #, fuzzy, c-format
452 msgid "%s %s stopped\n"
453 msgstr "%s: udelod: %s\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1754
456 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
457 msgstr ""
458
459 #: agent/gpg-agent.c:1764 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
460 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
461 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
462 msgstr ""
463
464 #: agent/gpg-agent.c:1776 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
465 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
466 #, fuzzy, c-format
467 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
468 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
469
470 #: agent/preset-passphrase.c:100
471 #, fuzzy
472 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
473 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
474
475 #: agent/preset-passphrase.c:103
476 msgid ""
477 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
478 "Password cache maintenance\n"
479 msgstr ""
480
481 #: agent/protect-tool.c:146
482 #, fuzzy
483 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
484 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
485
486 #: agent/protect-tool.c:148
487 msgid ""
488 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
489 "Secret key maintenance tool\n"
490 msgstr ""
491
492 #: agent/protect-tool.c:1207
493 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
494 msgstr ""
495
496 #: agent/protect-tool.c:1210
497 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
498 msgstr ""
499
500 #: agent/protect-tool.c:1213
501 msgid ""
502 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
503 "system."
504 msgstr ""
505
506 #: agent/protect-tool.c:1218
507 msgid ""
508 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
509 "needed to complete this operation."
510 msgstr ""
511
512 #: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
513 #, fuzzy
514 msgid "Passphrase:"
515 msgstr "dårlig kodesætning"
516
517 #: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
518 #, fuzzy, c-format
519 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
520 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
521
522 #: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
523 msgid "cancelled\n"
524 msgstr ""
525
526 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
527 #, fuzzy, c-format
528 msgid "error opening `%s': %s\n"
529 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
530
531 #: agent/trustlist.c:130
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
534 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
535
536 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
537 #, c-format
538 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
539 msgstr ""
540
541 #: agent/trustlist.c:164
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
544 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
545
546 #: agent/trustlist.c:199
547 #, fuzzy, c-format
548 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
549 msgstr "panser: %s\n"
550
551 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
552 #, c-format
553 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
554 msgstr ""
555
556 #: agent/trustlist.c:264
557 #, fuzzy, c-format
558 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
559 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
560
561 #: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
562 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
563 msgstr ""
564
565 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
566 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
567 #. Pinentry to insert a line break.  The double
568 #. percent sign is actually needed because it is also
569 #. a printf format string.  If you need to insert a
570 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
571 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
572 #. fingerprint string whereas the first one receives
573 #. the name as store in the certificate.
574 #: agent/trustlist.c:470
575 #, c-format
576 msgid ""
577 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
578 "fingerprint:%%0A  %s"
579 msgstr ""
580
581 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
582 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
583 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
584 #: agent/trustlist.c:479
585 msgid "Correct"
586 msgstr ""
587
588 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
589 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
590 #. Pinentry to insert a line break.  The double
591 #. percent sign is actually needed because it is also
592 #. a printf format string.  If you need to insert a
593 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
594 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
595 #. certificate.
596 #: agent/trustlist.c:499
597 #, c-format
598 msgid ""
599 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
600 "certificates?"
601 msgstr ""
602
603 #: agent/trustlist.c:505
604 #, fuzzy
605 msgid "Yes"
606 msgstr "ja"
607
608 #: agent/trustlist.c:505
609 msgid "No"
610 msgstr ""
611
612 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
613 #, fuzzy, c-format
614 msgid "error creating a pipe: %s\n"
615 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
616
617 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
618 #, fuzzy, c-format
619 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
620 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
621
622 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
623 #, fuzzy, c-format
624 msgid "error forking process: %s\n"
625 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
626
627 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
628 #, c-format
629 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
630 msgstr ""
631
632 #: common/exechelp.c:452
633 #, fuzzy, c-format
634 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
635 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
636
637 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
638 #, fuzzy, c-format
639 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
640 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
641
642 #: common/exechelp.c:493
643 #, c-format
644 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
645 msgstr ""
646
647 #: common/exechelp.c:504
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "error running `%s': terminated\n"
650 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
651
652 #: common/http.c:1623
653 #, fuzzy, c-format
654 msgid "error creating socket: %s\n"
655 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
656
657 #: common/http.c:1667
658 #, fuzzy
659 msgid "host not found"
660 msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
661
662 #: common/simple-pwquery.c:310
663 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
664 msgstr ""
665
666 #: common/simple-pwquery.c:368
667 #, fuzzy, c-format
668 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
669 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
670
671 #: common/simple-pwquery.c:379
672 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
673 msgstr ""
674
675 #: common/simple-pwquery.c:389
676 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
677 msgstr ""
678
679 #: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
680 msgid "canceled by user\n"
681 msgstr ""
682
683 #: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
684 msgid "problem with the agent\n"
685 msgstr ""
686
687 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
688 #, c-format
689 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
690 msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
691
692 #: common/sysutils.c:183
693 #, c-format
694 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
695 msgstr ""
696
697 #: common/sysutils.c:215
698 #, c-format
699 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
700 msgstr ""
701
702 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
703 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
704 msgid "yes"
705 msgstr "ja"
706
707 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
708 msgid "yY"
709 msgstr "jJ"
710
711 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
712 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
713 msgid "no"
714 msgstr "n"
715
716 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
717 msgid "nN"
718 msgstr "nN"
719
720 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
721 #: common/yesno.c:74
722 msgid "quit"
723 msgstr "afslut"
724
725 #: common/yesno.c:77
726 msgid "qQ"
727 msgstr "aA"
728
729 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
730 #: common/yesno.c:111
731 msgid "okay|okay"
732 msgstr ""
733
734 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
735 #: common/yesno.c:113
736 msgid "cancel|cancel"
737 msgstr ""
738
739 #: common/yesno.c:114
740 msgid "oO"
741 msgstr ""
742
743 #: common/yesno.c:115
744 #, fuzzy
745 msgid "cC"
746 msgstr "c"
747
748 #: g10/armor.c:368
749 #, c-format
750 msgid "armor: %s\n"
751 msgstr "panser: %s\n"
752
753 #: g10/armor.c:407
754 msgid "invalid armor header: "
755 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
756
757 #: g10/armor.c:418
758 msgid "armor header: "
759 msgstr "panserhoved: "
760
761 #: g10/armor.c:429
762 msgid "invalid clearsig header\n"
763 msgstr ""
764
765 #: g10/armor.c:481
766 msgid "nested clear text signatures\n"
767 msgstr ""
768
769 #: g10/armor.c:616
770 #, fuzzy
771 msgid "unexpected armor: "
772 msgstr "uforventet beskyttelse:"
773
774 #: g10/armor.c:628
775 msgid "invalid dash escaped line: "
776 msgstr ""
777
778 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
779 #, fuzzy, c-format
780 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
781 msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
782
783 #: g10/armor.c:825
784 msgid "premature eof (no CRC)\n"
785 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
786
787 #: g10/armor.c:859
788 msgid "premature eof (in CRC)\n"
789 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
790
791 #: g10/armor.c:867
792 msgid "malformed CRC\n"
793 msgstr "dårlig CRC\n"
794
795 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
796 #, fuzzy, c-format
797 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
798 msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
799
800 #: g10/armor.c:891
801 #, fuzzy
802 msgid "premature eof (in trailer)\n"
803 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
804
805 #: g10/armor.c:895
806 msgid "error in trailer line\n"
807 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
808
809 #: g10/armor.c:1206
810 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
811 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
812
813 #: g10/armor.c:1211
814 #, c-format
815 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
816 msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
817
818 #: g10/armor.c:1215
819 msgid ""
820 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
821 msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
822
823 #: g10/build-packet.c:978
824 msgid ""
825 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
826 "an '='\n"
827 msgstr ""
828
829 #: g10/build-packet.c:990
830 #, fuzzy
831 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
832 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
833
834 #: g10/build-packet.c:996
835 #, fuzzy
836 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
837 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
838
839 #: g10/build-packet.c:1014
840 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
841 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
842
843 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
844 #, fuzzy
845 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
846 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
847
848 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
849 msgid "not human readable"
850 msgstr ""
851
852 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
853 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
854 msgstr ""
855
856 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
857 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
858 msgstr ""
859
860 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
861 #, fuzzy, c-format
862 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
863 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
864
865 #: g10/card-util.c:69
866 #, c-format
867 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
868 msgstr ""
869
870 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
871 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
872 msgid "can't do this in batch mode\n"
873 msgstr ""
874
875 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
876 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
877 #: g10/keygen.c:1617
878 msgid "Your selection? "
879 msgstr "Dit valg? "
880
881 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
882 msgid "[not set]"
883 msgstr ""
884
885 #: g10/card-util.c:414
886 #, fuzzy
887 msgid "male"
888 msgstr "slåtil"
889
890 #: g10/card-util.c:415
891 #, fuzzy
892 msgid "female"
893 msgstr "slåtil"
894
895 #: g10/card-util.c:415
896 msgid "unspecified"
897 msgstr ""
898
899 #: g10/card-util.c:442
900 #, fuzzy
901 msgid "not forced"
902 msgstr "ikke bearbejdet"
903
904 #: g10/card-util.c:442
905 msgid "forced"
906 msgstr ""
907
908 #: g10/card-util.c:520
909 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
910 msgstr ""
911
912 #: g10/card-util.c:522
913 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
914 msgstr ""
915
916 #: g10/card-util.c:524
917 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
918 msgstr ""
919
920 #: g10/card-util.c:541
921 msgid "Cardholder's surname: "
922 msgstr ""
923
924 #: g10/card-util.c:543
925 msgid "Cardholder's given name: "
926 msgstr ""
927
928 #: g10/card-util.c:561
929 #, c-format
930 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
931 msgstr ""
932
933 #: g10/card-util.c:582
934 #, fuzzy
935 msgid "URL to retrieve public key: "
936 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
937
938 #: g10/card-util.c:590
939 #, c-format
940 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
941 msgstr ""
942
943 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
944 #, c-format
945 msgid "error reading `%s': %s\n"
946 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
947
948 #: g10/card-util.c:696
949 msgid "Login data (account name): "
950 msgstr ""
951
952 #: g10/card-util.c:706
953 #, c-format
954 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
955 msgstr ""
956
957 #: g10/card-util.c:765
958 msgid "Private DO data: "
959 msgstr ""
960
961 #: g10/card-util.c:775
962 #, c-format
963 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
964 msgstr ""
965
966 #: g10/card-util.c:795
967 #, fuzzy
968 msgid "Language preferences: "
969 msgstr "vis præferencer"
970
971 #: g10/card-util.c:803
972 #, fuzzy
973 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
974 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
975
976 #: g10/card-util.c:812
977 #, fuzzy
978 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
979 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
980
981 #: g10/card-util.c:833
982 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
983 msgstr ""
984
985 #: g10/card-util.c:847
986 #, fuzzy
987 msgid "Error: invalid response.\n"
988 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
989
990 #: g10/card-util.c:868
991 #, fuzzy
992 msgid "CA fingerprint: "
993 msgstr "Fingeraftryk:"
994
995 #: g10/card-util.c:891
996 #, fuzzy
997 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
998 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
999
1000 #: g10/card-util.c:939
1001 #, fuzzy, c-format
1002 msgid "key operation not possible: %s\n"
1003 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
1004
1005 #: g10/card-util.c:940
1006 #, fuzzy
1007 msgid "not an OpenPGP card"
1008 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
1009
1010 #: g10/card-util.c:949
1011 #, fuzzy, c-format
1012 msgid "error getting current key info: %s\n"
1013 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1014
1015 #: g10/card-util.c:1034
1016 #, fuzzy
1017 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1018 msgstr "Vil du gerne signere? "
1019
1020 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1021 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1022 msgstr ""
1023
1024 #: g10/card-util.c:1076
1025 #, fuzzy
1026 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1027 msgstr "Vil du gerne signere? "
1028
1029 #: g10/card-util.c:1085
1030 #, c-format
1031 msgid ""
1032 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1033 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1034 "You should change them using the command --change-pin\n"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: g10/card-util.c:1120
1038 #, fuzzy
1039 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1040 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
1041
1042 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1043 #, fuzzy
1044 msgid "   (1) Signature key\n"
1045 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
1046
1047 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1048 #, fuzzy
1049 msgid "   (2) Encryption key\n"
1050 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1051
1052 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1053 msgid "   (3) Authentication key\n"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1057 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1058 msgid "Invalid selection.\n"
1059 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1060
1061 #: g10/card-util.c:1200
1062 #, fuzzy
1063 msgid "Please select where to store the key:\n"
1064 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
1065
1066 #: g10/card-util.c:1235
1067 #, fuzzy
1068 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1069 msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
1070
1071 #: g10/card-util.c:1240
1072 #, fuzzy
1073 msgid "secret parts of key are not available\n"
1074 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
1075
1076 #: g10/card-util.c:1245
1077 #, fuzzy
1078 msgid "secret key already stored on a card\n"
1079 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
1080
1081 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1082 msgid "quit this menu"
1083 msgstr "afslut denne menu"
1084
1085 #: g10/card-util.c:1318
1086 #, fuzzy
1087 msgid "show admin commands"
1088 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1091 msgid "show this help"
1092 msgstr "vis denne hjælp"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1321
1095 #, fuzzy
1096 msgid "list all available data"
1097 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
1098
1099 #: g10/card-util.c:1324
1100 msgid "change card holder's name"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: g10/card-util.c:1325
1104 msgid "change URL to retrieve key"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: g10/card-util.c:1326
1108 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: g10/card-util.c:1327
1112 #, fuzzy
1113 msgid "change the login name"
1114 msgstr "ændr udløbsdatoen"
1115
1116 #: g10/card-util.c:1328
1117 #, fuzzy
1118 msgid "change the language preferences"
1119 msgstr "vis præferencer"
1120
1121 #: g10/card-util.c:1329
1122 msgid "change card holder's sex"
1123 msgstr ""
1124
1125 #: g10/card-util.c:1330
1126 #, fuzzy
1127 msgid "change a CA fingerprint"
1128 msgstr "vis fingeraftryk"
1129
1130 #: g10/card-util.c:1331
1131 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: g10/card-util.c:1332
1135 #, fuzzy
1136 msgid "generate new keys"
1137 msgstr "generér et nyt nøglepar"
1138
1139 #: g10/card-util.c:1333
1140 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: g10/card-util.c:1334
1144 msgid "verify the PIN and list all data"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
1148 msgid "Command> "
1149 msgstr ""
1150
1151 #: g10/card-util.c:1492
1152 #, fuzzy
1153 msgid "Admin-only command\n"
1154 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1155
1156 #: g10/card-util.c:1523
1157 #, fuzzy
1158 msgid "Admin commands are allowed\n"
1159 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1160
1161 #: g10/card-util.c:1525
1162 #, fuzzy
1163 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1164 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1165
1166 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
1167 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1171 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3880 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1175 #, c-format
1176 msgid "can't open `%s'\n"
1177 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
1178
1179 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1714
1180 #: g10/revoke.c:228
1181 #, fuzzy, c-format
1182 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1183 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
1184
1185 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1728
1186 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1187 #, fuzzy, c-format
1188 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1189 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1190
1191 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1192 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: g10/delkey.c:135
1196 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: g10/delkey.c:147
1200 #, fuzzy
1201 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1202 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
1203
1204 #: g10/delkey.c:155
1205 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/delkey.c:165
1209 #, fuzzy, c-format
1210 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1211 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
1212
1213 #: g10/delkey.c:175
1214 msgid "ownertrust information cleared\n"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: g10/delkey.c:206
1218 #, c-format
1219 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: g10/delkey.c:208
1223 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1227 #, c-format
1228 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1229 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
1230
1231 #: g10/encode.c:234
1232 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1233 msgstr ""
1234
1235 #: g10/encode.c:248
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid "using cipher %s\n"
1238 msgstr "signering fejlede: %s\n"
1239
1240 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1241 #, c-format
1242 msgid "`%s' already compressed\n"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1246 #, c-format
1247 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1248 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1249
1250 #: g10/encode.c:487
1251 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: g10/encode.c:512
1255 #, c-format
1256 msgid "reading from `%s'\n"
1257 msgstr "læser fra '%s'\n"
1258
1259 #: g10/encode.c:543
1260 msgid ""
1261 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: g10/encode.c:561
1265 #, c-format
1266 msgid ""
1267 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1268 msgstr ""
1269
1270 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1271 #, c-format
1272 msgid ""
1273 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1274 "preferences\n"
1275 msgstr ""
1276
1277 #: g10/encode.c:767
1278 #, c-format
1279 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1280 msgstr ""
1281
1282 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1283 #, c-format
1284 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1285 msgstr ""
1286
1287 #: g10/encode.c:864
1288 #, fuzzy, c-format
1289 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1290 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
1291
1292 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:282
1293 #, c-format
1294 msgid "%s encrypted data\n"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:286
1298 #, c-format
1299 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1300 msgstr ""
1301
1302 #: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
1303 msgid ""
1304 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1305 msgstr ""
1306
1307 #: g10/encr-data.c:146
1308 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1309 msgstr ""
1310
1311 #: g10/exec.c:51
1312 msgid "no remote program execution supported\n"
1313 msgstr ""
1314
1315 #: g10/exec.c:315
1316 msgid ""
1317 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: g10/exec.c:345
1321 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: g10/exec.c:423
1325 #, fuzzy, c-format
1326 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1327 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1328
1329 #: g10/exec.c:426
1330 #, fuzzy, c-format
1331 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1332 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1333
1334 #: g10/exec.c:511
1335 #, c-format
1336 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1337 msgstr ""
1338
1339 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1340 msgid "unnatural exit of external program\n"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: g10/exec.c:537
1344 msgid "unable to execute external program\n"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: g10/exec.c:554
1348 #, c-format
1349 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1353 #, c-format
1354 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1355 msgstr ""
1356
1357 #: g10/exec.c:611
1358 #, c-format
1359 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1360 msgstr ""
1361
1362 #: g10/export.c:63
1363 #, fuzzy
1364 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1365 msgstr "signér nøglen lokalt"
1366
1367 #: g10/export.c:65
1368 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1369 msgstr ""
1370
1371 #: g10/export.c:67
1372 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1373 msgstr ""
1374
1375 #: g10/export.c:69
1376 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1377 msgstr ""
1378
1379 #: g10/export.c:71
1380 #, fuzzy
1381 msgid "remove unusable parts from key during export"
1382 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
1383
1384 #: g10/export.c:73
1385 msgid "remove as much as possible from key during export"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: g10/export.c:75
1389 msgid "export keys in an S-expression based format"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: g10/export.c:340
1393 #, fuzzy
1394 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1395 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1396
1397 #: g10/export.c:369
1398 #, fuzzy, c-format
1399 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1400 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1401
1402 #: g10/export.c:377
1403 #, fuzzy, c-format
1404 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1405 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1406
1407 #: g10/export.c:388
1408 #, fuzzy, c-format
1409 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1410 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1411
1412 #: g10/export.c:539
1413 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1414 msgstr ""
1415
1416 # er det klogt at oversætte TrustDB?
1417 #: g10/export.c:562
1418 #, fuzzy, c-format
1419 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1420 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
1421
1422 #: g10/export.c:586
1423 #, c-format
1424 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1425 msgstr ""
1426
1427 #: g10/export.c:635
1428 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1429 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1430
1431 #: g10/getkey.c:153
1432 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: g10/getkey.c:176
1436 #, fuzzy
1437 msgid "[User ID not found]"
1438 msgstr "[bruger ikke fundet]"
1439
1440 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1441 #: g10/getkey.c:1004
1442 #, c-format
1443 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1444 msgstr ""
1445
1446 #: g10/getkey.c:1836
1447 #, c-format
1448 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: g10/getkey.c:2390 g10/keyedit.c:3723
1452 #, c-format
1453 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1454 msgstr ""
1455
1456 #: g10/getkey.c:2621
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1459 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
1460
1461 #: g10/getkey.c:2668
1462 #, fuzzy, c-format
1463 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1464 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1465
1466 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:56
1467 msgid ""
1468 "@Commands:\n"
1469 " "
1470 msgstr ""
1471 "@Kommandoer:\n"
1472 " "
1473
1474 #: g10/gpg.c:371
1475 msgid "|[file]|make a signature"
1476 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
1477
1478 #: g10/gpg.c:372
1479 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1480 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
1481
1482 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:245
1483 msgid "make a detached signature"
1484 msgstr "opret en separat signatur"
1485
1486 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:246
1487 msgid "encrypt data"
1488 msgstr "kryptér data"
1489
1490 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:247
1491 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1492 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
1493
1494 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:248
1495 msgid "decrypt data (default)"
1496 msgstr "afkryptér data (standard)"
1497
1498 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:249
1499 msgid "verify a signature"
1500 msgstr "godkend en signatur"
1501
1502 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:251
1503 msgid "list keys"
1504 msgstr "vis nøgler"
1505
1506 #: g10/gpg.c:384
1507 msgid "list keys and signatures"
1508 msgstr "vis nøgler og signaturer"
1509
1510 #: g10/gpg.c:385
1511 #, fuzzy
1512 msgid "list and check key signatures"
1513 msgstr "tjek nøglesignaturer"
1514
1515 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:255
1516 msgid "list keys and fingerprints"
1517 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
1518
1519 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:253
1520 msgid "list secret keys"
1521 msgstr "vis hemmelige nøgler"
1522
1523 #: g10/gpg.c:388
1524 msgid "generate a new key pair"
1525 msgstr "generér et nyt nøglepar"
1526
1527 #: g10/gpg.c:389
1528 #, fuzzy
1529 msgid "remove keys from the public keyring"
1530 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
1531
1532 #: g10/gpg.c:391
1533 #, fuzzy
1534 msgid "remove keys from the secret keyring"
1535 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
1536
1537 #: g10/gpg.c:392
1538 msgid "sign a key"
1539 msgstr "signér en nøgle"
1540
1541 #: g10/gpg.c:393
1542 msgid "sign a key locally"
1543 msgstr "signér en nøgle lokalt"
1544
1545 #: g10/gpg.c:394
1546 msgid "sign or edit a key"
1547 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
1548
1549 #: g10/gpg.c:395
1550 msgid "generate a revocation certificate"
1551 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
1552
1553 #: g10/gpg.c:397
1554 msgid "export keys"
1555 msgstr "eksportér nøgler"
1556
1557 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:258
1558 msgid "export keys to a key server"
1559 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
1560
1561 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:259
1562 msgid "import keys from a key server"
1563 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
1564
1565 #: g10/gpg.c:401
1566 #, fuzzy
1567 msgid "search for keys on a key server"
1568 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
1569
1570 #: g10/gpg.c:403
1571 #, fuzzy
1572 msgid "update all keys from a keyserver"
1573 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
1574
1575 #: g10/gpg.c:407
1576 msgid "import/merge keys"
1577 msgstr "importér/fusionér nøgler"
1578
1579 #: g10/gpg.c:410
1580 msgid "print the card status"
1581 msgstr ""
1582
1583 #: g10/gpg.c:411
1584 msgid "change data on a card"
1585 msgstr ""
1586
1587 #: g10/gpg.c:412
1588 msgid "change a card's PIN"
1589 msgstr ""
1590
1591 #: g10/gpg.c:421
1592 msgid "update the trust database"
1593 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
1594
1595 #: g10/gpg.c:428
1596 msgid "|algo [files]|print message digests"
1597 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
1598
1599 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:263
1600 msgid "run in server mode"
1601 msgstr ""
1602
1603 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1604 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:178
1605 msgid ""
1606 "@\n"
1607 "Options:\n"
1608 " "
1609 msgstr ""
1610 "@\n"
1611 "Indstillinger:\n"
1612 " "
1613
1614 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:280
1615 msgid "create ascii armored output"
1616 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
1617
1618 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:290
1619 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1620 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
1621
1622 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:326
1623 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1624 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
1625
1626 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:329
1627 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1628 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
1629
1630 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:331
1631 msgid "use canonical text mode"
1632 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
1633
1634 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:68
1635 msgid "use as output file"
1636 msgstr "brug som uddatafil"
1637
1638 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:71
1639 msgid "do not make any changes"
1640 msgstr "lav ingen ændringer"
1641
1642 #: g10/gpg.c:482
1643 msgid "prompt before overwriting"
1644 msgstr ""
1645
1646 #: g10/gpg.c:524
1647 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: g10/gpg.c:525
1651 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1652 msgstr ""
1653
1654 #: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:392
1655 msgid ""
1656 "@\n"
1657 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:395
1661 msgid ""
1662 "@\n"
1663 "Examples:\n"
1664 "\n"
1665 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1666 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1667 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1668 " --list-keys [names]        show keys\n"
1669 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1670 msgstr ""
1671 "@\n"
1672 "Eksempler:\n"
1673 "\n"
1674 " -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
1675 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
1676 " --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
1677 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
1678 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
1679
1680 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
1681 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1682 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:768
1685 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1686 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
1687
1688 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
1689 #: g10/gpg.c:771
1690 msgid ""
1691 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1692 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1693 "default operation depends on the input data\n"
1694 msgstr ""
1695 "Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
1696 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
1697 "standard operation afhænger af inddata\n"
1698
1699 #: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:530
1700 msgid ""
1701 "\n"
1702 "Supported algorithms:\n"
1703 msgstr ""
1704 "\n"
1705 "Understøttede algoritmer:\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:785
1708 msgid "Pubkey: "
1709 msgstr ""
1710
1711 #: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
1712 msgid "Cipher: "
1713 msgstr ""
1714
1715 #: g10/gpg.c:799
1716 msgid "Hash: "
1717 msgstr ""
1718
1719 #: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
1720 #, fuzzy
1721 msgid "Compression: "
1722 msgstr "Kommentar: "
1723
1724 #: g10/gpg.c:890
1725 msgid "usage: gpg [options] "
1726 msgstr "brug: gpg [flag] "
1727
1728 #: g10/gpg.c:1060 sm/gpgsm.c:682
1729 msgid "conflicting commands\n"
1730 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1731
1732 #: g10/gpg.c:1078
1733 #, c-format
1734 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: g10/gpg.c:1275
1738 #, c-format
1739 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1740 msgstr ""
1741
1742 #: g10/gpg.c:1278
1743 #, c-format
1744 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: g10/gpg.c:1281
1748 #, c-format
1749 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: g10/gpg.c:1287
1753 #, c-format
1754 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1755 msgstr ""
1756
1757 #: g10/gpg.c:1290
1758 #, c-format
1759 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: g10/gpg.c:1293
1763 #, c-format
1764 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: g10/gpg.c:1299
1768 #, c-format
1769 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: g10/gpg.c:1302
1773 #, c-format
1774 msgid ""
1775 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: g10/gpg.c:1305
1779 #, c-format
1780 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: g10/gpg.c:1311
1784 #, c-format
1785 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: g10/gpg.c:1314
1789 #, c-format
1790 msgid ""
1791 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: g10/gpg.c:1317
1795 #, c-format
1796 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: g10/gpg.c:1460
1800 #, fuzzy, c-format
1801 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1802 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
1803
1804 #: g10/gpg.c:1553
1805 msgid "display photo IDs during key listings"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: g10/gpg.c:1555
1809 msgid "show policy URLs during signature listings"
1810 msgstr ""
1811
1812 #: g10/gpg.c:1557
1813 msgid "show all notations during signature listings"
1814 msgstr ""
1815
1816 #: g10/gpg.c:1559
1817 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1818 msgstr ""
1819
1820 #: g10/gpg.c:1563
1821 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: g10/gpg.c:1565
1825 #, fuzzy
1826 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1827 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1828
1829 #: g10/gpg.c:1567
1830 msgid "show user ID validity during key listings"
1831 msgstr ""
1832
1833 #: g10/gpg.c:1569
1834 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: g10/gpg.c:1571
1838 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: g10/gpg.c:1573
1842 #, fuzzy
1843 msgid "show the keyring name in key listings"
1844 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
1845
1846 #: g10/gpg.c:1575
1847 msgid "show expiration dates during signature listings"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: g10/gpg.c:1993
1851 #, fuzzy, c-format
1852 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1853 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
1854
1855 #: g10/gpg.c:2253 g10/gpg.c:2904 g10/gpg.c:2916
1856 #, c-format
1857 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1858 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
1859
1860 #: g10/gpg.c:2266
1861 #, c-format
1862 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: g10/gpg.c:2421 g10/gpg.c:2433
1866 #, fuzzy, c-format
1867 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1868 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1869
1870 #: g10/gpg.c:2515
1871 #, fuzzy, c-format
1872 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1873 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1874
1875 #: g10/gpg.c:2538 g10/gpg.c:2733 g10/keyedit.c:4080
1876 #, fuzzy
1877 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1878 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
1879
1880 #: g10/gpg.c:2550
1881 #, fuzzy, c-format
1882 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1883 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1884
1885 #: g10/gpg.c:2553
1886 #, fuzzy
1887 msgid "invalid keyserver options\n"
1888 msgstr "ugyldig nøglering"
1889
1890 #: g10/gpg.c:2560
1891 #, fuzzy, c-format
1892 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1893 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1894
1895 #: g10/gpg.c:2563
1896 #, fuzzy
1897 msgid "invalid import options\n"
1898 msgstr "ugyldig rustning"
1899
1900 #: g10/gpg.c:2570
1901 #, fuzzy, c-format
1902 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1903 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1904
1905 #: g10/gpg.c:2573
1906 #, fuzzy
1907 msgid "invalid export options\n"
1908 msgstr "ugyldig nøglering"
1909
1910 #: g10/gpg.c:2580
1911 #, fuzzy, c-format
1912 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1913 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1914
1915 #: g10/gpg.c:2583
1916 #, fuzzy
1917 msgid "invalid list options\n"
1918 msgstr "ugyldig rustning"
1919
1920 #: g10/gpg.c:2591
1921 msgid "display photo IDs during signature verification"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: g10/gpg.c:2593
1925 msgid "show policy URLs during signature verification"
1926 msgstr ""
1927
1928 #: g10/gpg.c:2595
1929 #, fuzzy
1930 msgid "show all notations during signature verification"
1931 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1932
1933 #: g10/gpg.c:2597
1934 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1935 msgstr ""
1936
1937 #: g10/gpg.c:2601
1938 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1939 msgstr ""
1940
1941 #: g10/gpg.c:2603
1942 #, fuzzy
1943 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1944 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1945
1946 #: g10/gpg.c:2605
1947 #, fuzzy
1948 msgid "show user ID validity during signature verification"
1949 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1950
1951 #: g10/gpg.c:2607
1952 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1953 msgstr ""
1954
1955 #: g10/gpg.c:2609
1956 #, fuzzy
1957 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1958 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1959
1960 #: g10/gpg.c:2611
1961 msgid "validate signatures with PKA data"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/gpg.c:2613
1965 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: g10/gpg.c:2620
1969 #, fuzzy, c-format
1970 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1971 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2623
1974 #, fuzzy
1975 msgid "invalid verify options\n"
1976 msgstr "ugyldig nøglering"
1977
1978 #: g10/gpg.c:2630
1979 #, c-format
1980 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1981 msgstr ""
1982
1983 #: g10/gpg.c:2804
1984 #, fuzzy, c-format
1985 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1986 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1987
1988 #: g10/gpg.c:2807
1989 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1990 msgstr ""
1991
1992 #: g10/gpg.c:2893 sm/gpgsm.c:1232
1993 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: g10/gpg.c:2897
1997 #, c-format
1998 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1999 msgstr ""
2000
2001 #: g10/gpg.c:2906
2002 #, c-format
2003 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2004 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
2005
2006 #: g10/gpg.c:2909
2007 #, c-format
2008 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2009 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2010
2011 #: g10/gpg.c:2924
2012 #, fuzzy, c-format
2013 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2014 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
2015
2016 #: g10/gpg.c:2938
2017 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: g10/gpg.c:2944
2021 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: g10/gpg.c:2950
2025 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: g10/gpg.c:2963
2029 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: g10/gpg.c:3029 g10/gpg.c:3053 sm/gpgsm.c:1288
2033 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2034 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:3035 g10/gpg.c:3059 sm/gpgsm.c:1296
2037 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2038 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
2039
2040 #: g10/gpg.c:3041
2041 #, fuzzy
2042 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2043 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:3047
2046 #, fuzzy
2047 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2048 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
2049
2050 #: g10/gpg.c:3062
2051 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2052 msgstr ""
2053
2054 #: g10/gpg.c:3064
2055 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2056 msgstr ""
2057
2058 #: g10/gpg.c:3066
2059 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: g10/gpg.c:3068
2063 #, fuzzy
2064 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2065 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2066
2067 #: g10/gpg.c:3070
2068 #, fuzzy
2069 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2070 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2071
2072 #: g10/gpg.c:3073
2073 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2074 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:3077
2077 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2078 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2079
2080 #: g10/gpg.c:3084
2081 #, fuzzy
2082 msgid "invalid default preferences\n"
2083 msgstr "vis præferencer"
2084
2085 #: g10/gpg.c:3093
2086 #, fuzzy
2087 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2088 msgstr "vis præferencer"
2089
2090 #: g10/gpg.c:3097
2091 #, fuzzy
2092 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2093 msgstr "vis præferencer"
2094
2095 #: g10/gpg.c:3101
2096 #, fuzzy
2097 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2098 msgstr "vis præferencer"
2099
2100 #: g10/gpg.c:3134
2101 #, fuzzy, c-format
2102 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2103 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2104
2105 #: g10/gpg.c:3181
2106 #, c-format
2107 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2108 msgstr ""
2109
2110 #: g10/gpg.c:3186
2111 #, c-format
2112 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2113 msgstr ""
2114
2115 #: g10/gpg.c:3191
2116 #, fuzzy, c-format
2117 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2118 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2119
2120 # er det klogt at oversætte TrustDB?
2121 #: g10/gpg.c:3283
2122 #, c-format
2123 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2124 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
2125
2126 #: g10/gpg.c:3294
2127 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: g10/gpg.c:3315
2131 msgid "--store [filename]"
2132 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
2133
2134 #: g10/gpg.c:3322
2135 msgid "--symmetric [filename]"
2136 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2137
2138 #: g10/gpg.c:3324
2139 #, fuzzy, c-format
2140 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2141 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
2142
2143 #: g10/gpg.c:3334
2144 msgid "--encrypt [filename]"
2145 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
2146
2147 #: g10/gpg.c:3347
2148 #, fuzzy
2149 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2150 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2151
2152 #: g10/gpg.c:3349
2153 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: g10/gpg.c:3352
2157 #, c-format
2158 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: g10/gpg.c:3370
2162 msgid "--sign [filename]"
2163 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
2164
2165 #: g10/gpg.c:3383
2166 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2167 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2168
2169 #: g10/gpg.c:3398
2170 #, fuzzy
2171 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2172 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2173
2174 #: g10/gpg.c:3400
2175 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2176 msgstr ""
2177
2178 #: g10/gpg.c:3403
2179 #, c-format
2180 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2181 msgstr ""
2182
2183 #: g10/gpg.c:3423
2184 #, fuzzy
2185 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2186 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2187
2188 #: g10/gpg.c:3432
2189 msgid "--clearsign [filename]"
2190 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2191
2192 #: g10/gpg.c:3457
2193 msgid "--decrypt [filename]"
2194 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
2195
2196 #: g10/gpg.c:3465
2197 msgid "--sign-key user-id"
2198 msgstr "--sign-key bruger-id"
2199
2200 #: g10/gpg.c:3469
2201 msgid "--lsign-key user-id"
2202 msgstr "--lsign-key bruger-id"
2203
2204 #: g10/gpg.c:3490
2205 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2206 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
2207
2208 #: g10/gpg.c:3575
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2211 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2212
2213 #: g10/gpg.c:3577
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2216 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:3579
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "key export failed: %s\n"
2221 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2222
2223 #: g10/gpg.c:3590
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2226 msgstr "signering fejlede: %s\n"
2227
2228 #: g10/gpg.c:3600
2229 #, c-format
2230 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: g10/gpg.c:3651
2234 #, c-format
2235 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2236 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:3659
2239 #, c-format
2240 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2241 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2242
2243 #: g10/gpg.c:3749
2244 #, c-format
2245 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2246 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
2247
2248 #: g10/gpg.c:3866
2249 msgid "[filename]"
2250 msgstr "[filnavn]"
2251
2252 #: g10/gpg.c:3870
2253 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2254 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
2255
2256 #: g10/gpg.c:4182
2257 #, fuzzy
2258 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2259 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2260
2261 #: g10/gpg.c:4184
2262 #, fuzzy
2263 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2264 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2265
2266 #: g10/gpg.c:4217
2267 #, fuzzy
2268 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2269 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2270
2271 #: g10/gpgv.c:73
2272 #, fuzzy
2273 msgid "take the keys from this keyring"
2274 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
2275
2276 #: g10/gpgv.c:75
2277 #, fuzzy
2278 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2279 msgstr "tidsstempelkonflikt"
2280
2281 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2282 msgid "|FD|write status info to this FD"
2283 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
2284
2285 #: g10/gpgv.c:100
2286 #, fuzzy
2287 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2288 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
2289
2290 #: g10/gpgv.c:103
2291 msgid ""
2292 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2293 "Check signatures against known trusted keys\n"
2294 msgstr ""
2295
2296 #: g10/helptext.c:51
2297 msgid ""
2298 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2299 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2300 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2301 msgstr ""
2302
2303 #: g10/helptext.c:57
2304 msgid ""
2305 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2306 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2307 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2308 "ultimately trusted\n"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: g10/helptext.c:64
2312 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2313 msgstr ""
2314
2315 #: g10/helptext.c:68
2316 msgid ""
2317 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2318 msgstr ""
2319
2320 #: g10/helptext.c:72
2321 msgid ""
2322 "Select the algorithm to use.\n"
2323 "\n"
2324 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2325 "for signatures.\n"
2326 "\n"
2327 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2328 "\n"
2329 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2330 "\n"
2331 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2332 msgstr ""
2333
2334 #: g10/helptext.c:86
2335 msgid ""
2336 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2337 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2338 "Please consult your security expert first."
2339 msgstr ""
2340
2341 #: g10/helptext.c:93
2342 msgid "Enter the size of the key"
2343 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
2344
2345 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2346 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2347 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2348 msgstr "Svar \"ja\" eller \"nej\""
2349
2350 #: g10/helptext.c:107
2351 msgid ""
2352 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2353 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2354 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2355 "the given value as an interval."
2356 msgstr ""
2357
2358 #: g10/helptext.c:119
2359 msgid "Enter the name of the key holder"
2360 msgstr ""
2361
2362 #: g10/helptext.c:124
2363 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: g10/helptext.c:128
2367 msgid "Please enter an optional comment"
2368 msgstr ""
2369
2370 #: g10/helptext.c:133
2371 msgid ""
2372 "N  to change the name.\n"
2373 "C  to change the comment.\n"
2374 "E  to change the email address.\n"
2375 "O  to continue with key generation.\n"
2376 "Q  to to quit the key generation."
2377 msgstr ""
2378
2379 #: g10/helptext.c:142
2380 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2381 msgstr ""
2382
2383 #: g10/helptext.c:150
2384 msgid ""
2385 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2386 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2387 "know how carefully you verified this.\n"
2388 "\n"
2389 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2390 "the\n"
2391 "    key.\n"
2392 "\n"
2393 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2394 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2395 "for\n"
2396 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2397 "user.\n"
2398 "\n"
2399 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2400 "could\n"
2401 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2402 "the\n"
2403 "    key against a photo ID.\n"
2404 "\n"
2405 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2406 "could\n"
2407 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2408 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2409 "a\n"
2410 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2411 "the\n"
2412 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2413 "exchange\n"
2414 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2415 "\n"
2416 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2417 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2418 "\"\n"
2419 "mean to you when you sign other keys.\n"
2420 "\n"
2421 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2422 msgstr ""
2423
2424 #: g10/helptext.c:188
2425 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2426 msgstr ""
2427
2428 #: g10/helptext.c:192
2429 msgid ""
2430 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2431 "All certificates are then also lost!"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: g10/helptext.c:197
2435 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: g10/helptext.c:202
2439 msgid ""
2440 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2441 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2442 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2443 msgstr ""
2444
2445 #: g10/helptext.c:207
2446 msgid ""
2447 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2448 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2449 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2450 "a trust connection through another already certified key."
2451 msgstr ""
2452
2453 #: g10/helptext.c:213
2454 msgid ""
2455 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2456 "your keyring."
2457 msgstr ""
2458
2459 #: g10/helptext.c:217
2460 msgid ""
2461 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2462 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2463 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2464 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2465 "a second one is available."
2466 msgstr ""
2467
2468 #: g10/helptext.c:225
2469 msgid ""
2470 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2471 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2472 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: g10/helptext.c:232
2476 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: g10/helptext.c:238
2480 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2481 msgstr ""
2482
2483 #: g10/helptext.c:242
2484 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2485 msgstr ""
2486
2487 #: g10/helptext.c:247
2488 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2489 msgstr "Svar \"ja\" hvis det er ok at overskrive filen"
2490
2491 #: g10/helptext.c:252
2492 msgid ""
2493 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2494 "file (which is shown in brackets) will be used."
2495 msgstr ""
2496 "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR vil det\n"
2497 "forvalgte navn (som er vist i klammer) blive brugt."
2498
2499 #: g10/helptext.c:258
2500 msgid ""
2501 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2502 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2503 "  \"Key has been compromised\"\n"
2504 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2505 "      got access to your secret key.\n"
2506 "  \"Key is superseded\"\n"
2507 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2508 "  \"Key is no longer used\"\n"
2509 "      Use this if you have retired this key.\n"
2510 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2511 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2512 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: g10/helptext.c:274
2516 msgid ""
2517 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2518 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2519 "An empty line ends the text.\n"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: g10/helptext.c:289
2523 msgid "No help available"
2524 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
2525
2526 #: g10/helptext.c:297
2527 #, c-format
2528 msgid "No help available for `%s'"
2529 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
2530
2531 #: g10/import.c:96
2532 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2533 msgstr ""
2534
2535 #: g10/import.c:98
2536 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2537 msgstr ""
2538
2539 #: g10/import.c:100
2540 #, fuzzy
2541 msgid "do not update the trustdb after import"
2542 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
2543
2544 #: g10/import.c:102
2545 msgid "create a public key when importing a secret key"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: g10/import.c:104
2549 msgid "only accept updates to existing keys"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: g10/import.c:106
2553 #, fuzzy
2554 msgid "remove unusable parts from key after import"
2555 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
2556
2557 #: g10/import.c:108
2558 msgid "remove as much as possible from key after import"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: g10/import.c:271
2562 #, c-format
2563 msgid "skipping block of type %d\n"
2564 msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
2565
2566 #: g10/import.c:280
2567 #, fuzzy, c-format
2568 msgid "%lu keys processed so far\n"
2569 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
2570
2571 #: g10/import.c:297
2572 #, c-format
2573 msgid "Total number processed: %lu\n"
2574 msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
2575
2576 #: g10/import.c:299
2577 #, fuzzy, c-format
2578 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2579 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2580
2581 #: g10/import.c:302
2582 #, c-format
2583 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2584 msgstr ""
2585
2586 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2587 #, c-format
2588 msgid "              imported: %lu"
2589 msgstr "           importerede: %lu"
2590
2591 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2592 #, c-format
2593 msgid "             unchanged: %lu\n"
2594 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2595
2596 #: g10/import.c:312
2597 #, c-format
2598 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2599 msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
2600
2601 #: g10/import.c:314
2602 #, c-format
2603 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2604 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2605
2606 #: g10/import.c:316
2607 #, c-format
2608 msgid "        new signatures: %lu\n"
2609 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
2610
2611 #: g10/import.c:318
2612 #, c-format
2613 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2614 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2615
2616 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2617 #, c-format
2618 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2619 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2620
2621 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2622 #, c-format
2623 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2624 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
2625
2626 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2627 #, c-format
2628 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2629 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
2630
2631 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid "          not imported: %lu\n"
2634 msgstr "           importerede: %lu"
2635
2636 #: g10/import.c:328
2637 #, fuzzy, c-format
2638 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2639 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
2640
2641 #: g10/import.c:330
2642 #, fuzzy, c-format
2643 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2644 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2645
2646 #: g10/import.c:571
2647 #, c-format
2648 msgid ""
2649 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2650 "algorithms on these user IDs:\n"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: g10/import.c:612
2654 #, c-format
2655 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: g10/import.c:627
2659 #, fuzzy, c-format
2660 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2661 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
2662
2663 #: g10/import.c:639
2664 #, c-format
2665 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2666 msgstr ""
2667
2668 #: g10/import.c:652
2669 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: g10/import.c:654
2673 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: g10/import.c:678
2677 #, c-format
2678 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2679 msgstr ""
2680
2681 #: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
2682 #, fuzzy, c-format
2683 msgid "key %s: no user ID\n"
2684 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2685
2686 #: g10/import.c:757
2687 #, fuzzy, c-format
2688 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2689 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2690
2691 #: g10/import.c:772
2692 #, fuzzy, c-format
2693 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2694 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2695
2696 #: g10/import.c:778
2697 #, fuzzy, c-format
2698 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2699 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2700
2701 #: g10/import.c:780
2702 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2703 msgstr ""
2704
2705 #: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
2706 #, fuzzy, c-format
2707 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2708 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2709
2710 #: g10/import.c:796
2711 #, fuzzy, c-format
2712 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2713 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2714
2715 #: g10/import.c:805
2716 #, fuzzy, c-format
2717 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2718 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2719
2720 #: g10/import.c:810 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2721 #, c-format
2722 msgid "writing to `%s'\n"
2723 msgstr "skriver til `%s'\n"
2724
2725 #: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
2726 #: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
2727 #, c-format
2728 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2729 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2730
2731 #: g10/import.c:833
2732 #, fuzzy, c-format
2733 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2734 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2735
2736 #: g10/import.c:857
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2739 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
2740
2741 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2744 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2745
2746 #: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
2747 #, fuzzy, c-format
2748 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2749 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2750
2751 #: g10/import.c:919
2752 #, fuzzy, c-format
2753 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2754 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2755
2756 #: g10/import.c:922
2757 #, fuzzy, c-format
2758 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2759 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2760
2761 #: g10/import.c:925
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2764 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2765
2766 #: g10/import.c:928
2767 #, fuzzy, c-format
2768 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2769 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2770
2771 #: g10/import.c:931
2772 #, fuzzy, c-format
2773 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2774 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2775
2776 #: g10/import.c:934
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2779 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2780
2781 #: g10/import.c:937
2782 #, fuzzy, c-format
2783 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2784 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2785
2786 #: g10/import.c:940
2787 #, fuzzy, c-format
2788 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2789 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2790
2791 #: g10/import.c:943
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2794 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2795
2796 #: g10/import.c:946
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2799 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2800
2801 #: g10/import.c:969
2802 #, fuzzy, c-format
2803 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2804 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2805
2806 #: g10/import.c:1132
2807 #, fuzzy, c-format
2808 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2809 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2810
2811 #: g10/import.c:1143
2812 #, fuzzy
2813 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2814 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
2815
2816 #: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2819 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2820
2821 #: g10/import.c:1171
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid "key %s: secret key imported\n"
2824 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
2825
2826 #: g10/import.c:1201
2827 #, fuzzy, c-format
2828 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2829 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
2830
2831 #: g10/import.c:1211
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2834 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
2835
2836 #: g10/import.c:1241
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2839 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2840
2841 #: g10/import.c:1284
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2844 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2845
2846 #: g10/import.c:1316
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2849 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2850
2851 #: g10/import.c:1382
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2854 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2855
2856 #: g10/import.c:1397
2857 #, fuzzy, c-format
2858 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2859 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2860
2861 #: g10/import.c:1399
2862 #, fuzzy, c-format
2863 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2864 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2865
2866 #: g10/import.c:1417
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2869 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2870
2871 #: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2874 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2875
2876 #: g10/import.c:1430
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2879 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2880
2881 #: g10/import.c:1445
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2884 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2885
2886 #: g10/import.c:1467
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2889 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2890
2891 #: g10/import.c:1480
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2894 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2895
2896 #: g10/import.c:1495
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2899 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2900
2901 #: g10/import.c:1537
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2904 msgstr "%s: udelod: %s\n"
2905
2906 #: g10/import.c:1558
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2909 msgstr "%s: udelod: %s\n"
2910
2911 #: g10/import.c:1585
2912 #, fuzzy, c-format
2913 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2914 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2915
2916 #: g10/import.c:1595
2917 #, fuzzy, c-format
2918 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2919 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2920
2921 #: g10/import.c:1612
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2924 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2925
2926 #: g10/import.c:1626
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2929 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2930
2931 #: g10/import.c:1634
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2934 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2935
2936 #: g10/import.c:1734
2937 #, c-format
2938 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: g10/import.c:1796
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2944 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2945
2946 #: g10/import.c:1810
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2949 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2950
2951 #: g10/import.c:1869
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2954 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2955
2956 #: g10/import.c:1903
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2959 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2960
2961 #: g10/import.c:2292
2962 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2963 msgstr ""
2964
2965 #: g10/import.c:2300
2966 #, fuzzy
2967 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2968 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
2969
2970 #: g10/import.c:2302
2971 #, fuzzy
2972 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2973 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
2974
2975 #: g10/keydb.c:170
2976 #, fuzzy, c-format
2977 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2978 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2979
2980 #: g10/keydb.c:176
2981 #, c-format
2982 msgid "keyring `%s' created\n"
2983 msgstr ""
2984
2985 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
2986 #, fuzzy, c-format
2987 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2988 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2989
2990 #: g10/keydb.c:699
2991 #, fuzzy, c-format
2992 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2993 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:267
2996 msgid "[revocation]"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: g10/keyedit.c:268
3000 msgid "[self-signature]"
3001 msgstr "[selv-signatur]"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3004 msgid "1 bad signature\n"
3005 msgstr "1 dårlig signature\n"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3008 #, c-format
3009 msgid "%d bad signatures\n"
3010 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3013 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3017 #, c-format
3018 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3022 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3026 #, c-format
3027 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: g10/keyedit.c:358
3031 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: g10/keyedit.c:360
3035 #, c-format
3036 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3040 msgid ""
3041 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3042 "keys\n"
3043 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3044 "etc.)\n"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3050 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "  %d = I trust fully\n"
3055 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:440
3058 msgid ""
3059 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3060 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3061 "trust signatures on your behalf.\n"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: g10/keyedit.c:456
3065 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: g10/keyedit.c:600
3069 #, fuzzy, c-format
3070 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3071 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3074 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
3075 #, fuzzy
3076 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3077 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3078
3079 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3080 #: g10/keyedit.c:1761
3081 msgid "  Unable to sign.\n"
3082 msgstr ""
3083
3084 #: g10/keyedit.c:628
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3087 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:656
3090 #, fuzzy, c-format
3091 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3092 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:684
3095 #, fuzzy, c-format
3096 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3097 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:686
3100 #, fuzzy
3101 msgid "Sign it? (y/N) "
3102 msgstr "Vil du gerne signere? "
3103
3104 #: g10/keyedit.c:708
3105 #, c-format
3106 msgid ""
3107 "The self-signature on \"%s\"\n"
3108 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: g10/keyedit.c:717
3112 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3113 msgstr ""
3114
3115 #: g10/keyedit.c:731
3116 #, c-format
3117 msgid ""
3118 "Your current signature on \"%s\"\n"
3119 "has expired.\n"
3120 msgstr ""
3121
3122 #: g10/keyedit.c:735
3123 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3124 msgstr ""
3125
3126 #: g10/keyedit.c:756
3127 #, c-format
3128 msgid ""
3129 "Your current signature on \"%s\"\n"
3130 "is a local signature.\n"
3131 msgstr ""
3132
3133 #: g10/keyedit.c:760
3134 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3135 msgstr ""
3136
3137 #: g10/keyedit.c:781
3138 #, c-format
3139 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3140 msgstr ""
3141
3142 #: g10/keyedit.c:784
3143 #, c-format
3144 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3145 msgstr ""
3146
3147 #: g10/keyedit.c:789
3148 #, fuzzy
3149 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3150 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3151
3152 #: g10/keyedit.c:811
3153 #, c-format
3154 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: g10/keyedit.c:826
3158 #, fuzzy
3159 msgid "This key has expired!"
3160 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:844
3163 #, fuzzy, c-format
3164 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3165 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3166
3167 #: g10/keyedit.c:850
3168 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3169 msgstr ""
3170
3171 #: g10/keyedit.c:890
3172 msgid ""
3173 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3174 "mode.\n"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: g10/keyedit.c:892
3178 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: g10/keyedit.c:917
3182 msgid ""
3183 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3184 "belongs\n"
3185 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3186 msgstr ""
3187
3188 #: g10/keyedit.c:922
3189 #, c-format
3190 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3191 msgstr ""
3192
3193 #: g10/keyedit.c:924
3194 #, c-format
3195 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3196 msgstr ""
3197
3198 #: g10/keyedit.c:926
3199 #, c-format
3200 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3201 msgstr ""
3202
3203 #: g10/keyedit.c:928
3204 #, c-format
3205 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3206 msgstr ""
3207
3208 #: g10/keyedit.c:934
3209 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3210 msgstr ""
3211
3212 #: g10/keyedit.c:958
3213 #, fuzzy, c-format
3214 msgid ""
3215 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3216 "key \"%s\" (%s)\n"
3217 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3218
3219 #: g10/keyedit.c:965
3220 #, fuzzy
3221 msgid "This will be a self-signature.\n"
3222 msgstr "skriver selvsignatur\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:971
3225 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: g10/keyedit.c:979
3229 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: g10/keyedit.c:989
3233 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3234 msgstr ""
3235
3236 #: g10/keyedit.c:996
3237 #, fuzzy
3238 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3239 msgstr "signér nøglen lokalt"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:1003
3242 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1008
3246 msgid "I have checked this key casually.\n"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: g10/keyedit.c:1013
3250 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3251 msgstr ""
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1023
3254 #, fuzzy
3255 msgid "Really sign? (y/N) "
3256 msgstr "Vil du gerne signere? "
3257
3258 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
3259 #: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
3260 #, c-format
3261 msgid "signing failed: %s\n"
3262 msgstr "signering fejlede: %s\n"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:1133
3265 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3266 msgstr ""
3267
3268 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3269 msgid "This key is not protected.\n"
3270 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3273 #, fuzzy
3274 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3275 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3278 #, fuzzy
3279 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3280 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3283 msgid "Key is protected.\n"
3284 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1180
3287 #, c-format
3288 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3289 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:1186
3292 msgid ""
3293 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3294 "\n"
3295 msgstr ""
3296
3297 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3298 #, fuzzy
3299 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3300 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:1206
3303 msgid ""
3304 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3305 "\n"
3306 msgstr ""
3307
3308 #: g10/keyedit.c:1209
3309 #, fuzzy
3310 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3311 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:1280
3314 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3315 msgstr ""
3316
3317 #: g10/keyedit.c:1366
3318 msgid "save and quit"
3319 msgstr "gem og afslut"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:1369
3322 #, fuzzy
3323 msgid "show key fingerprint"
3324 msgstr "vis fingeraftryk"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:1370
3327 msgid "list key and user IDs"
3328 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:1372
3331 msgid "select user ID N"
3332 msgstr ""
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1373
3335 #, fuzzy
3336 msgid "select subkey N"
3337 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1374
3340 #, fuzzy
3341 msgid "check signatures"
3342 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:1379
3345 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1384
3349 #, fuzzy
3350 msgid "sign selected user IDs locally"
3351 msgstr "signér nøglen lokalt"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:1386
3354 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1388
3358 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: g10/keyedit.c:1392
3362 msgid "add a user ID"
3363 msgstr "tilføj bruger-id"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1394
3366 #, fuzzy
3367 msgid "add a photo ID"
3368 msgstr "tilføj bruger-id"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:1396
3371 #, fuzzy
3372 msgid "delete selected user IDs"
3373 msgstr "slet bruger id"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1401
3376 #, fuzzy
3377 msgid "add a subkey"
3378 msgstr "tilføj nøgle"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:1405
3381 msgid "add a key to a smartcard"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: g10/keyedit.c:1407
3385 msgid "move a key to a smartcard"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: g10/keyedit.c:1409
3389 msgid "move a backup key to a smartcard"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: g10/keyedit.c:1413
3393 #, fuzzy
3394 msgid "delete selected subkeys"
3395 msgstr "slet sekundær nøgle"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:1415
3398 #, fuzzy
3399 msgid "add a revocation key"
3400 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:1417
3403 #, fuzzy
3404 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3405 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:1419
3408 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3409 msgstr ""
3410
3411 #: g10/keyedit.c:1421
3412 msgid "flag the selected user ID as primary"
3413 msgstr ""
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1423
3416 #, fuzzy
3417 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3418 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1426
3421 #, fuzzy
3422 msgid "list preferences (expert)"
3423 msgstr "vis præferencer"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1428
3426 #, fuzzy
3427 msgid "list preferences (verbose)"
3428 msgstr "vis præferencer"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:1430
3431 #, fuzzy
3432 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3433 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:1435
3436 #, fuzzy
3437 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3438 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1437
3441 #, fuzzy
3442 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3443 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:1439
3446 msgid "change the passphrase"
3447 msgstr "ændr kodesætningen"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:1443
3450 msgid "change the ownertrust"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: g10/keyedit.c:1445
3454 #, fuzzy
3455 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3456 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:1447
3459 #, fuzzy
3460 msgid "revoke selected user IDs"
3461 msgstr "tilføj bruger-id"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:1452
3464 msgid "revoke key or selected subkeys"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1453
3468 #, fuzzy
3469 msgid "enable key"
3470 msgstr "slå nøgle til"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1454
3473 #, fuzzy
3474 msgid "disable key"
3475 msgstr "slå nøgle fra"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:1455
3478 msgid "show selected photo IDs"
3479 msgstr ""
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1457
3482 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3483 msgstr ""
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1459
3486 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3487 msgstr ""
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1581
3490 #, fuzzy, c-format
3491 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3492 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:1599
3495 msgid "Secret key is available.\n"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: g10/keyedit.c:1682
3499 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1690
3503 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1709
3507 msgid ""
3508 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3509 "(lsign),\n"
3510 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3511 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3512 msgstr ""
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1749
3515 #, fuzzy
3516 msgid "Key is revoked."
3517 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:1768
3520 #, fuzzy
3521 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3522 msgstr "Vil du gerne signere? "
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1775
3525 #, fuzzy
3526 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3527 msgstr "signér nøglen lokalt"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1784
3530 #, fuzzy, c-format
3531 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3532 msgstr "ukendt signaturklasse"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1807
3535 #, c-format
3536 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3540 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: g10/keyedit.c:1831
3544 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: g10/keyedit.c:1833
3548 #, fuzzy
3549 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3550 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:1834
3553 #, fuzzy
3554 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3555 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1884
3558 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3559 msgstr ""
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1896
3562 #, fuzzy
3563 msgid "You must select exactly one key.\n"
3564 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1924
3567 msgid "Command expects a filename argument\n"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1938
3571 #, fuzzy, c-format
3572 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3573 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1955
3576 #, fuzzy, c-format
3577 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3578 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:1979
3581 msgid "You must select at least one key.\n"
3582 msgstr ""
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1982
3585 #, fuzzy
3586 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3587 msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
3588
3589 #: g10/keyedit.c:1983
3590 #, fuzzy
3591 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3592 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:2018
3595 #, fuzzy
3596 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3597 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:2019
3600 #, fuzzy
3601 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3602 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:2037
3605 #, fuzzy
3606 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3607 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:2048
3610 #, fuzzy
3611 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3612 msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
3613
3614 #: g10/keyedit.c:2050
3615 #, fuzzy
3616 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3617 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:2100
3620 msgid ""
3621 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3622 msgstr ""
3623
3624 #: g10/keyedit.c:2142
3625 #, fuzzy
3626 msgid "Set preference list to:\n"
3627 msgstr "vis præferencer"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:2148
3630 #, fuzzy
3631 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3632 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:2150
3635 #, fuzzy
3636 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3637 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:2218
3640 #, fuzzy
3641 msgid "Save changes? (y/N) "
3642 msgstr "Gem ændringer? "
3643
3644 #: g10/keyedit.c:2221
3645 #, fuzzy
3646 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3647 msgstr "Afslut uden at gemme? "
3648
3649 #: g10/keyedit.c:2231
3650 #, c-format
3651 msgid "update failed: %s\n"
3652 msgstr ""
3653
3654 #: g10/keyedit.c:2238
3655 #, c-format
3656 msgid "update secret failed: %s\n"
3657 msgstr ""
3658
3659 #: g10/keyedit.c:2245
3660 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: g10/keyedit.c:2345
3664 msgid "Digest: "
3665 msgstr ""
3666
3667 #: g10/keyedit.c:2396
3668 msgid "Features: "
3669 msgstr ""
3670
3671 #: g10/keyedit.c:2407
3672 msgid "Keyserver no-modify"
3673 msgstr ""
3674
3675 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
3676 msgid "Preferred keyserver: "
3677 msgstr ""
3678
3679 #: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
3680 #, fuzzy
3681 msgid "Notations: "
3682 msgstr ""
3683 "@\n"
3684 "Indstillinger:\n"
3685 " "
3686
3687 #: g10/keyedit.c:2641
3688 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: g10/keyedit.c:2700
3692 #, fuzzy, c-format
3693 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3694 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:2721
3697 #, fuzzy, c-format
3698 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3699 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:2727
3702 msgid "(sensitive)"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3706 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3707 #, fuzzy, c-format
3708 msgid "created: %s"
3709 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:979
3712 #, fuzzy, c-format
3713 msgid "revoked: %s"
3714 msgstr "tilføj nøgle"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3717 #, fuzzy, c-format
3718 msgid "expired: %s"
3719 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3720
3721 #: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
3722 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3723 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:985
3724 #, fuzzy, c-format
3725 msgid "expires: %s"
3726 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:2752
3729 #, fuzzy, c-format
3730 msgid "usage: %s"
3731 msgstr "betro"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:2767
3734 #, fuzzy, c-format
3735 msgid "trust: %s"
3736 msgstr "betro"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:2771
3739 #, c-format
3740 msgid "validity: %s"
3741 msgstr ""
3742
3743 #: g10/keyedit.c:2778
3744 msgid "This key has been disabled"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
3748 msgid "card-no: "
3749 msgstr ""
3750
3751 #: g10/keyedit.c:2830
3752 msgid ""
3753 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3754 "unless you restart the program.\n"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:526
3758 #: g10/mainproc.c:1831 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3759 #, fuzzy
3760 msgid "revoked"
3761 msgstr "tilføj nøgle"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:530
3764 #: g10/mainproc.c:1833 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3765 #, fuzzy
3766 msgid "expired"
3767 msgstr "udløb"
3768
3769 #: g10/keyedit.c:2961
3770 msgid ""
3771 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3772 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3773 msgstr ""
3774
3775 #: g10/keyedit.c:3022
3776 msgid ""
3777 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3778 "versions\n"
3779 "         of PGP to reject this key.\n"
3780 msgstr ""
3781
3782 #: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
3783 #, fuzzy
3784 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3785 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3786
3787 #: g10/keyedit.c:3033
3788 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3789 msgstr ""
3790
3791 #: g10/keyedit.c:3173
3792 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: g10/keyedit.c:3183
3796 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3797 msgstr ""
3798
3799 #: g10/keyedit.c:3187
3800 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3801 msgstr ""
3802
3803 #: g10/keyedit.c:3193
3804 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3805 msgstr ""
3806
3807 #: g10/keyedit.c:3207
3808 #, c-format
3809 msgid "Deleted %d signature.\n"
3810 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:3208
3813 #, c-format
3814 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3815 msgstr ""
3816
3817 #: g10/keyedit.c:3211
3818 msgid "Nothing deleted.\n"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
3822 #, fuzzy
3823 msgid "invalid"
3824 msgstr "ugyldig rustning"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:3246
3827 #, fuzzy, c-format
3828 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3829 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3830
3831 #: g10/keyedit.c:3253
3832 #, fuzzy, c-format
3833 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3834 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3835
3836 #: g10/keyedit.c:3254
3837 #, fuzzy, c-format
3838 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3839 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3840
3841 #: g10/keyedit.c:3262
3842 #, fuzzy, c-format
3843 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3844 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3845
3846 #: g10/keyedit.c:3263
3847 #, fuzzy, c-format
3848 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3849 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3850
3851 #: g10/keyedit.c:3357
3852 msgid ""
3853 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3854 "cause\n"
3855 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: g10/keyedit.c:3368
3859 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: g10/keyedit.c:3388
3863 #, fuzzy
3864 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3865 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
3866
3867 #: g10/keyedit.c:3413
3868 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: g10/keyedit.c:3428
3872 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3873 msgstr ""
3874
3875 #: g10/keyedit.c:3450
3876 #, fuzzy
3877 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3878 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3879
3880 #: g10/keyedit.c:3469
3881 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: g10/keyedit.c:3475
3885 #, fuzzy
3886 msgid ""
3887 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3888 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3889
3890 #: g10/keyedit.c:3536
3891 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3892 msgstr ""
3893
3894 #: g10/keyedit.c:3542
3895 #, fuzzy
3896 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3897 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3898
3899 #: g10/keyedit.c:3546
3900 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3901 msgstr ""
3902
3903 #: g10/keyedit.c:3549
3904 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3905 msgstr ""
3906
3907 #: g10/keyedit.c:3595
3908 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: g10/keyedit.c:3611
3912 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3913 msgstr ""
3914
3915 #: g10/keyedit.c:3684
3916 #, fuzzy, c-format
3917 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3918 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3919
3920 #: g10/keyedit.c:3690
3921 #, c-format
3922 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3923 msgstr ""
3924
3925 #: g10/keyedit.c:3852
3926 #, fuzzy
3927 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3928 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
3931 #, fuzzy, c-format
3932 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3933 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:4062
3936 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3937 msgstr ""
3938
3939 #: g10/keyedit.c:4142
3940 #, fuzzy
3941 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3942 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3943
3944 #: g10/keyedit.c:4143
3945 #, fuzzy
3946 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3947 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3948
3949 #: g10/keyedit.c:4205
3950 msgid "Enter the notation: "
3951 msgstr ""
3952
3953 #: g10/keyedit.c:4354
3954 #, fuzzy
3955 msgid "Proceed? (y/N) "
3956 msgstr "Overskriv (j/N)? "
3957
3958 #: g10/keyedit.c:4418
3959 #, c-format
3960 msgid "No user ID with index %d\n"
3961 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3962
3963 #: g10/keyedit.c:4476
3964 #, fuzzy, c-format
3965 msgid "No user ID with hash %s\n"
3966 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3967
3968 #: g10/keyedit.c:4503
3969 #, fuzzy, c-format
3970 msgid "No subkey with index %d\n"
3971 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3972
3973 #: g10/keyedit.c:4638
3974 #, fuzzy, c-format
3975 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3976 msgstr "bruger-id: \""
3977
3978 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
3979 #, c-format
3980 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3981 msgstr ""
3982
3983 #: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
3984 msgid " (non-exportable)"
3985 msgstr ""
3986
3987 #: g10/keyedit.c:4647
3988 #, fuzzy, c-format
3989 msgid "This signature expired on %s.\n"
3990 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3991
3992 #: g10/keyedit.c:4651
3993 #, fuzzy
3994 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3995 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3996
3997 #: g10/keyedit.c:4655
3998 #, fuzzy
3999 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4000 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
4001
4002 #: g10/keyedit.c:4682
4003 #, c-format
4004 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4005 msgstr ""
4006
4007 #: g10/keyedit.c:4708
4008 #, fuzzy
4009 msgid " (non-revocable)"
4010 msgstr "signér en nøgle lokalt"
4011
4012 #: g10/keyedit.c:4715
4013 #, fuzzy, c-format
4014 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4015 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
4016
4017 #: g10/keyedit.c:4737
4018 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4019 msgstr ""
4020
4021 #: g10/keyedit.c:4757
4022 #, fuzzy
4023 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4024 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
4025
4026 #: g10/keyedit.c:4787
4027 msgid "no secret key\n"
4028 msgstr ""
4029
4030 #: g10/keyedit.c:4857
4031 #, fuzzy, c-format
4032 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4033 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4034
4035 #: g10/keyedit.c:4874
4036 #, c-format
4037 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4038 msgstr ""
4039
4040 #: g10/keyedit.c:4938
4041 #, fuzzy, c-format
4042 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4043 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4044
4045 #: g10/keyedit.c:5000
4046 #, fuzzy, c-format
4047 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4048 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4049
4050 #: g10/keyedit.c:5095
4051 #, c-format
4052 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4053 msgstr ""
4054
4055 #: g10/keygen.c:265
4056 #, fuzzy, c-format
4057 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4058 msgstr "vis præferencer"
4059
4060 #: g10/keygen.c:272
4061 #, fuzzy
4062 msgid "too many cipher preferences\n"
4063 msgstr "vis præferencer"
4064
4065 #: g10/keygen.c:274
4066 #, fuzzy
4067 msgid "too many digest preferences\n"
4068 msgstr "vis præferencer"
4069
4070 #: g10/keygen.c:276
4071 #, fuzzy
4072 msgid "too many compression preferences\n"
4073 msgstr "vis præferencer"
4074
4075 #: g10/keygen.c:401
4076 #, fuzzy, c-format
4077 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4078 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
4079
4080 #: g10/keygen.c:875
4081 #, fuzzy
4082 msgid "writing direct signature\n"
4083 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4084
4085 #: g10/keygen.c:914
4086 msgid "writing self signature\n"
4087 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4088
4089 #: g10/keygen.c:964
4090 msgid "writing key binding signature\n"
4091 msgstr ""
4092
4093 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4094 #: g10/keygen.c:2948
4095 #, fuzzy, c-format
4096 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4097 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
4098
4099 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4100 #, fuzzy, c-format
4101 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4102 msgstr "rundet op til %u bit\n"
4103
4104 #: g10/keygen.c:1276
4105 msgid ""
4106 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4107 msgstr ""
4108
4109 #: g10/keygen.c:1492
4110 #, fuzzy
4111 msgid "Sign"
4112 msgstr "signér"
4113
4114 #: g10/keygen.c:1495
4115 msgid "Certify"
4116 msgstr ""
4117
4118 #: g10/keygen.c:1498
4119 #, fuzzy
4120 msgid "Encrypt"
4121 msgstr "kryptér data"
4122
4123 #: g10/keygen.c:1501
4124 msgid "Authenticate"
4125 msgstr ""
4126
4127 #: g10/keygen.c:1509
4128 msgid "SsEeAaQq"
4129 msgstr ""
4130
4131 #: g10/keygen.c:1528
4132 #, c-format
4133 msgid "Possible actions for a %s key: "
4134 msgstr ""
4135
4136 #: g10/keygen.c:1532
4137 msgid "Current allowed actions: "
4138 msgstr ""
4139
4140 #: g10/keygen.c:1537
4141 #, c-format
4142 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4143 msgstr ""
4144
4145 #: g10/keygen.c:1540
4146 #, fuzzy, c-format
4147 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4148 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4149
4150 #: g10/keygen.c:1543
4151 #, c-format
4152 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4153 msgstr ""
4154
4155 #: g10/keygen.c:1546
4156 #, c-format
4157 msgid "   (%c) Finished\n"
4158 msgstr ""
4159
4160 #: g10/keygen.c:1602
4161 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4162 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
4163
4164 #: g10/keygen.c:1604
4165 #, fuzzy, c-format
4166 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4167 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
4168
4169 #: g10/keygen.c:1605
4170 #, c-format
4171 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4172 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
4173
4174 #: g10/keygen.c:1607
4175 #, fuzzy, c-format
4176 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4177 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4178
4179 #: g10/keygen.c:1609
4180 #, fuzzy, c-format
4181 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4182 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4183
4184 #: g10/keygen.c:1610
4185 #, fuzzy, c-format
4186 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4187 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
4188
4189 #: g10/keygen.c:1612
4190 #, fuzzy, c-format
4191 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4192 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4193
4194 #: g10/keygen.c:1614
4195 #, fuzzy, c-format
4196 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4197 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4198
4199 #: g10/keygen.c:1683
4200 #, fuzzy, c-format
4201 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4202 msgstr "DSA nøglepar vil have 1024 bit.\n"
4203
4204 #: g10/keygen.c:1693
4205 #, c-format
4206 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4207 msgstr ""
4208
4209 #: g10/keygen.c:1700
4210 #, fuzzy, c-format
4211 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4212 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
4213
4214 #: g10/keygen.c:1714
4215 #, c-format
4216 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4217 msgstr ""
4218
4219 #: g10/keygen.c:1720
4220 #, c-format
4221 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4222 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
4223
4224 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4225 #, c-format
4226 msgid "rounded up to %u bits\n"
4227 msgstr "rundet op til %u bit\n"
4228
4229 #: g10/keygen.c:1779
4230 msgid ""
4231 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4232 "         0 = key does not expire\n"
4233 "      <n>  = key expires in n days\n"
4234 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4235 "      <n>m = key expires in n months\n"
4236 "      <n>y = key expires in n years\n"
4237 msgstr ""
4238
4239 #: g10/keygen.c:1790
4240 msgid ""
4241 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4242 "         0 = signature does not expire\n"
4243 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4244 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4245 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4246 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4247 msgstr ""
4248
4249 #: g10/keygen.c:1813
4250 msgid "Key is valid for? (0) "
4251 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
4252
4253 #: g10/keygen.c:1818
4254 #, fuzzy, c-format
4255 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4256 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
4257
4258 #: g10/keygen.c:1836
4259 msgid "invalid value\n"
4260 msgstr "ugyldig værdi\n"
4261
4262 #: g10/keygen.c:1843
4263 #, fuzzy
4264 msgid "Key does not expire at all\n"
4265 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
4266
4267 #: g10/keygen.c:1844
4268 #, fuzzy
4269 msgid "Signature does not expire at all\n"
4270 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
4271
4272 #: g10/keygen.c:1849
4273 #, fuzzy, c-format
4274 msgid "Key expires at %s\n"
4275 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
4276
4277 #: g10/keygen.c:1850
4278 #, fuzzy, c-format
4279 msgid "Signature expires at %s\n"
4280 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4281
4282 #: g10/keygen.c:1854
4283 msgid ""
4284 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4285 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4286 msgstr ""
4287
4288 # virker j automatisk istedetfor y?
4289 #: g10/keygen.c:1861
4290 #, fuzzy
4291 msgid "Is this correct? (y/N) "
4292 msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
4293
4294 #: g10/keygen.c:1884
4295 msgid ""
4296 "\n"
4297 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4298 "ID\n"
4299 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4300 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4301 "\n"
4302 msgstr ""
4303
4304 #: g10/keygen.c:1897
4305 msgid "Real name: "
4306 msgstr "Rigtige navn: "
4307
4308 #: g10/keygen.c:1905
4309 msgid "Invalid character in name\n"
4310 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
4311
4312 #: g10/keygen.c:1907
4313 msgid "Name may not start with a digit\n"
4314 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
4315
4316 #: g10/keygen.c:1909
4317 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4318 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
4319
4320 #: g10/keygen.c:1917
4321 msgid "Email address: "
4322 msgstr "Epostadresse: "
4323
4324 #: g10/keygen.c:1923
4325 msgid "Not a valid email address\n"
4326 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
4327
4328 #: g10/keygen.c:1931
4329 msgid "Comment: "
4330 msgstr "Kommentar: "
4331
4332 #: g10/keygen.c:1937
4333 msgid "Invalid character in comment\n"
4334 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
4335
4336 #: g10/keygen.c:1959
4337 #, c-format
4338 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4339 msgstr "Du bruger '%s' tegnsættet.\n"
4340
4341 #: g10/keygen.c:1965
4342 #, c-format
4343 msgid ""
4344 "You selected this USER-ID:\n"
4345 "    \"%s\"\n"
4346 "\n"
4347 msgstr ""
4348 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
4349 "    \"%s\"\n"
4350 "\n"
4351
4352 #: g10/keygen.c:1970
4353 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4354 msgstr ""
4355
4356 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4357 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4358 #. string which should be translated accordingly and the
4359 #. letter changed to match the one in the answer string.
4360 #.
4361 #. n = Change name
4362 #. c = Change comment
4363 #. e = Change email
4364 #. o = Okay (ready, continue)
4365 #. q = Quit
4366 #.
4367 #: g10/keygen.c:1986
4368 msgid "NnCcEeOoQq"
4369 msgstr "NnCcEeOoQq"
4370
4371 #: g10/keygen.c:1996
4372 #, fuzzy
4373 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4374 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
4375
4376 #: g10/keygen.c:1997
4377 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4378 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
4379
4380 #: g10/keygen.c:2016
4381 msgid "Please correct the error first\n"
4382 msgstr ""
4383
4384 #: g10/keygen.c:2055
4385 msgid ""
4386 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4387 "\n"
4388 msgstr ""
4389 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
4390 "\n"
4391
4392 #: g10/keygen.c:2070
4393 #, c-format
4394 msgid "%s.\n"
4395 msgstr ""
4396
4397 #: g10/keygen.c:2076
4398 msgid ""
4399 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4400 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4401 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4402 "\n"
4403 msgstr ""
4404
4405 #: g10/keygen.c:2098
4406 msgid ""
4407 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4408 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4409 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4410 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4411 msgstr ""
4412
4413 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4414 msgid "Key generation canceled.\n"
4415 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
4416
4417 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4418 #, fuzzy, c-format
4419 msgid "writing public key to `%s'\n"
4420 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
4421
4422 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4423 #, fuzzy, c-format
4424 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4425 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
4426
4427 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4428 #, fuzzy, c-format
4429 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4430 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
4431
4432 #: g10/keygen.c:3242
4433 #, fuzzy, c-format
4434 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4435 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
4436
4437 #: g10/keygen.c:3248
4438 #, fuzzy, c-format
4439 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4440 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
4441
4442 #: g10/keygen.c:3266
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4445 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4446
4447 #: g10/keygen.c:3273
4448 #, fuzzy, c-format
4449 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4450 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4451
4452 #: g10/keygen.c:3296
4453 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4454 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og signeret.\n"
4455
4456 #: g10/keygen.c:3307
4457 msgid ""
4458 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4459 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4460 msgstr ""
4461
4462 #: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
4463 #, c-format
4464 msgid "Key generation failed: %s\n"
4465 msgstr ""
4466
4467 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
4468 #, c-format
4469 msgid ""
4470 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4471 msgstr ""
4472
4473 #: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
4474 #, c-format
4475 msgid ""
4476 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4477 msgstr ""
4478
4479 #: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
4480 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4481 msgstr ""
4482
4483 #: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
4484 #, fuzzy
4485 msgid "Really create? (y/N) "
4486 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
4487
4488 #: g10/keygen.c:3714
4489 #, fuzzy, c-format
4490 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4491 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
4492
4493 #: g10/keygen.c:3762
4494 #, fuzzy, c-format
4495 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4496 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
4497
4498 #: g10/keygen.c:3788
4499 #, fuzzy, c-format
4500 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4501 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
4502
4503 #: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
4504 msgid "never     "
4505 msgstr ""
4506
4507 #: g10/keylist.c:265
4508 #, fuzzy
4509 msgid "Critical signature policy: "
4510 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
4511
4512 #: g10/keylist.c:267
4513 #, fuzzy
4514 msgid "Signature policy: "
4515 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
4516
4517 #: g10/keylist.c:306
4518 msgid "Critical preferred keyserver: "
4519 msgstr ""
4520
4521 #: g10/keylist.c:359
4522 msgid "Critical signature notation: "
4523 msgstr ""
4524
4525 #: g10/keylist.c:361
4526 msgid "Signature notation: "
4527 msgstr ""
4528
4529 #: g10/keylist.c:471
4530 msgid "Keyring"
4531 msgstr ""
4532
4533 #: g10/keylist.c:1506
4534 #, fuzzy
4535 msgid "Primary key fingerprint:"
4536 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
4537
4538 #: g10/keylist.c:1508
4539 #, fuzzy
4540 msgid "     Subkey fingerprint:"
4541 msgstr "             Fingeraftryk:"
4542
4543 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4544 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4545 #: g10/keylist.c:1515
4546 #, fuzzy
4547 msgid " Primary key fingerprint:"
4548 msgstr "             Fingeraftryk:"
4549
4550 #: g10/keylist.c:1517
4551 #, fuzzy
4552 msgid "      Subkey fingerprint:"
4553 msgstr "             Fingeraftryk:"
4554
4555 #: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
4556 #, fuzzy
4557 msgid "      Key fingerprint ="
4558 msgstr "             Fingeraftryk:"
4559
4560 #: g10/keylist.c:1592
4561 msgid "      Card serial no. ="
4562 msgstr ""
4563
4564 #: g10/keyring.c:1251
4565 #, fuzzy, c-format
4566 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4567 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
4568
4569 #: g10/keyring.c:1256
4570 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4571 msgstr ""
4572
4573 #: g10/keyring.c:1258
4574 #, c-format
4575 msgid "%s is the unchanged one\n"
4576 msgstr ""
4577
4578 #: g10/keyring.c:1259
4579 #, c-format
4580 msgid "%s is the new one\n"
4581 msgstr ""
4582
4583 #: g10/keyring.c:1260
4584 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4585 msgstr ""
4586
4587 #: g10/keyring.c:1382
4588 #, fuzzy, c-format
4589 msgid "caching keyring `%s'\n"
4590 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4591
4592 #: g10/keyring.c:1428
4593 #, fuzzy, c-format
4594 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4595 msgstr "vis nøgler og signaturer"
4596
4597 #: g10/keyring.c:1440
4598 #, fuzzy, c-format
4599 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4600 msgstr "vis nøgler og signaturer"
4601
4602 #: g10/keyring.c:1512
4603 #, c-format
4604 msgid "%s: keyring created\n"
4605 msgstr ""
4606
4607 #: g10/keyserver.c:66
4608 msgid "include revoked keys in search results"
4609 msgstr ""
4610
4611 #: g10/keyserver.c:67
4612 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4613 msgstr ""
4614
4615 #: g10/keyserver.c:69
4616 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4617 msgstr ""
4618
4619 #: g10/keyserver.c:71
4620 msgid "do not delete temporary files after using them"
4621 msgstr ""
4622
4623 #: g10/keyserver.c:75
4624 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4625 msgstr ""
4626
4627 #: g10/keyserver.c:77
4628 #, fuzzy
4629 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4630 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
4631
4632 #: g10/keyserver.c:79
4633 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4634 msgstr ""
4635
4636 #: g10/keyserver.c:145
4637 #, c-format
4638 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4639 msgstr ""
4640
4641 #: g10/keyserver.c:528
4642 #, fuzzy
4643 msgid "disabled"
4644 msgstr "slåfra"
4645
4646 #: g10/keyserver.c:729
4647 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4648 msgstr ""
4649
4650 #: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1435
4651 #, fuzzy, c-format
4652 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4653 msgstr "ugyldig nøglering"
4654
4655 #: g10/keyserver.c:911
4656 #, fuzzy, c-format
4657 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4658 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
4659
4660 #: g10/keyserver.c:913
4661 #, fuzzy
4662 msgid "key not found on keyserver\n"
4663 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
4664
4665 #: g10/keyserver.c:1154
4666 #, fuzzy, c-format
4667 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4668 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4669
4670 #: g10/keyserver.c:1158
4671 #, fuzzy, c-format
4672 msgid "requesting key %s from %s\n"
4673 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4674
4675 #: g10/keyserver.c:1182
4676 #, fuzzy, c-format
4677 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4678 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
4679
4680 #: g10/keyserver.c:1185
4681 #, fuzzy, c-format
4682 msgid "searching for names from %s\n"
4683 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
4684
4685 #: g10/keyserver.c:1338
4686 #, c-format
4687 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4688 msgstr ""
4689
4690 #: g10/keyserver.c:1342
4691 #, fuzzy, c-format
4692 msgid "sending key %s to %s\n"
4693 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4694
4695 #: g10/keyserver.c:1385
4696 #, fuzzy, c-format
4697 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4698 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
4699
4700 #: g10/keyserver.c:1388
4701 #, fuzzy, c-format
4702 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4703 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
4704
4705 #: g10/keyserver.c:1395 g10/keyserver.c:1491
4706 #, fuzzy
4707 msgid "no keyserver action!\n"
4708 msgstr "ugyldig nøglering"
4709
4710 #: g10/keyserver.c:1443
4711 #, c-format
4712 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4713 msgstr ""
4714
4715 #: g10/keyserver.c:1452
4716 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4717 msgstr ""
4718
4719 #: g10/keyserver.c:1514 g10/keyserver.c:2042
4720 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4721 msgstr ""
4722
4723 #: g10/keyserver.c:1520
4724 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4725 msgstr ""
4726
4727 #: g10/keyserver.c:1532
4728 #, c-format
4729 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4730 msgstr ""
4731
4732 #: g10/keyserver.c:1537
4733 #, c-format
4734 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4735 msgstr ""
4736
4737 #: g10/keyserver.c:1545
4738 #, c-format
4739 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4740 msgstr ""
4741
4742 #: g10/keyserver.c:1552
4743 #, fuzzy
4744 msgid "keyserver timed out\n"
4745 msgstr "generel fejl"
4746
4747 #: g10/keyserver.c:1557
4748 #, fuzzy
4749 msgid "keyserver internal error\n"
4750 msgstr "generel fejl"
4751
4752 #: g10/keyserver.c:1566
4753 #, fuzzy, c-format
4754 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4755 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
4756
4757 #: g10/keyserver.c:1591 g10/keyserver.c:1625
4758 #, fuzzy, c-format
4759 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4760 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
4761
4762 #: g10/keyserver.c:1884
4763 #, c-format
4764 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4765 msgstr ""
4766
4767 #: g10/keyserver.c:1906
4768 #, fuzzy, c-format
4769 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4770 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4771
4772 #: g10/keyserver.c:1908
4773 #, fuzzy, c-format
4774 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4775 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4776
4777 #: g10/keyserver.c:1964
4778 #, fuzzy, c-format
4779 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4780 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
4781
4782 #: g10/keyserver.c:1970
4783 #, c-format
4784 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4785 msgstr ""
4786
4787 #: g10/mainproc.c:227
4788 #, c-format
4789 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4790 msgstr ""
4791
4792 #: g10/mainproc.c:280
4793 #, fuzzy, c-format
4794 msgid "%s encrypted session key\n"
4795 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
4796
4797 #: g10/mainproc.c:290
4798 #, fuzzy, c-format
4799 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4800 msgstr "ukendt cifferalgoritme "
4801
4802 #: g10/mainproc.c:356
4803 #, fuzzy, c-format
4804 msgid "public key is %s\n"
4805 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
4806
4807 #: g10/mainproc.c:413
4808 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4809 msgstr ""
4810
4811 #: g10/mainproc.c:446
4812 #, fuzzy, c-format
4813 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4814 msgstr "Gentag kodesætning: "
4815
4816 #: g10/mainproc.c:450 g10/pkclist.c:219
4817 #, fuzzy, c-format
4818 msgid "      \"%s\"\n"
4819 msgstr "              alias \""
4820
4821 #: g10/mainproc.c:454
4822 #, fuzzy, c-format
4823 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4824 msgstr "Gentag kodesætning: "
4825
4826 #: g10/mainproc.c:468
4827 #, c-format
4828 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4829 msgstr ""
4830
4831 #: g10/mainproc.c:482
4832 #, fuzzy, c-format
4833 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4834 msgstr "Gentag kodesætning: "
4835
4836 #: g10/mainproc.c:484
4837 #, fuzzy
4838 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4839 msgstr "Gentag kodesætning: "
4840
4841 #: g10/mainproc.c:516 g10/mainproc.c:538
4842 #, fuzzy, c-format
4843 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4844 msgstr "kryptér data"
4845
4846 #: g10/mainproc.c:524
4847 #, c-format
4848 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4849 msgstr ""
4850
4851 #: g10/mainproc.c:557
4852 msgid "decryption okay\n"
4853 msgstr ""
4854
4855 #: g10/mainproc.c:561
4856 #, fuzzy
4857 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4858 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
4859
4860 #: g10/mainproc.c:574
4861 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4862 msgstr ""
4863
4864 #: g10/mainproc.c:580
4865 #, c-format
4866 msgid "decryption failed: %s\n"
4867 msgstr ""
4868
4869 #: g10/mainproc.c:601
4870 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4871 msgstr ""
4872
4873 #: g10/mainproc.c:603
4874 #, c-format
4875 msgid "original file name='%.*s'\n"
4876 msgstr ""
4877
4878 #: g10/mainproc.c:691
4879 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4880 msgstr ""
4881
4882 #: g10/mainproc.c:832
4883 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4884 msgstr ""
4885
4886 #: g10/mainproc.c:1185 g10/mainproc.c:1222
4887 #, fuzzy
4888 msgid "no signature found\n"
4889 msgstr "God signatur fra \""
4890
4891 #: g10/mainproc.c:1460
4892 msgid "signature verification suppressed\n"
4893 msgstr ""
4894
4895 #: g10/mainproc.c:1569
4896 #, fuzzy
4897 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4898 msgstr "opret en separat signatur"
4899
4900 #: g10/mainproc.c:1580
4901 #, fuzzy, c-format
4902 msgid "Signature made %s\n"
4903 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4904
4905 #: g10/mainproc.c:1581
4906 #, fuzzy, c-format
4907 msgid "               using %s key %s\n"
4908 msgstr "              alias \""
4909
4910 #: g10/mainproc.c:1585
4911 #, c-format
4912 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4913 msgstr ""
4914
4915 #: g10/mainproc.c:1605
4916 #, fuzzy
4917 msgid "Key available at: "
4918 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
4919
4920 #: g10/mainproc.c:1738 g10/mainproc.c:1786
4921 #, fuzzy, c-format
4922 msgid "BAD signature from \"%s\""
4923 msgstr "DÅRLIG signatur fra \""
4924
4925 #: g10/mainproc.c:1740 g10/mainproc.c:1788
4926 #, fuzzy, c-format
4927 msgid "Expired signature from \"%s\""
4928 msgstr "God signatur fra \""
4929
4930 #: g10/mainproc.c:1742 g10/mainproc.c:1790
4931 #, fuzzy, c-format
4932 msgid "Good signature from \"%s\""
4933 msgstr "God signatur fra \""
4934
4935 #: g10/mainproc.c:1792
4936 msgid "[uncertain]"
4937 msgstr ""
4938
4939 #: g10/mainproc.c:1824
4940 #, fuzzy, c-format
4941 msgid "                aka \"%s\""
4942 msgstr "              alias \""
4943
4944 #: g10/mainproc.c:1922
4945 #, fuzzy, c-format
4946 msgid "Signature expired %s\n"
4947 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4948
4949 #: g10/mainproc.c:1927
4950 #, fuzzy, c-format
4951 msgid "Signature expires %s\n"
4952 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4953
4954 #: g10/mainproc.c:1930
4955 #, fuzzy, c-format
4956 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4957 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
4958
4959 #: g10/mainproc.c:1931
4960 msgid "binary"
4961 msgstr ""
4962
4963 #: g10/mainproc.c:1932
4964 msgid "textmode"
4965 msgstr ""
4966
4967 #: g10/mainproc.c:1932 g10/trustdb.c:531
4968 #, fuzzy
4969 msgid "unknown"
4970 msgstr "ukendt version"
4971