014acbb4e3350ac5e79e89dd0f05a31534954a67
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2005-07-27 19:41+0200\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: cipher/primegen.c:121
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
36 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:312
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
42
43 #: cipher/random.c:164
44 msgid "no entropy gathering module detected\n"
45 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
46
47 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
48 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:486
49 #: g10/g10.c:973 g10/g10.c:3270 g10/import.c:185 g10/keygen.c:2252
50 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
51 #: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
52 #: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
53 #: g10/tdbio.c:605
54 #, c-format
55 msgid "can't open `%s': %s\n"
56 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
57
58 #: cipher/random.c:392
59 #, c-format
60 msgid "can't stat `%s': %s\n"
61 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:397
64 #, c-format
65 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
66 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
67
68 #: cipher/random.c:402
69 msgid "note: random_seed file is empty\n"
70 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
71
72 #: cipher/random.c:408
73 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
74 msgstr ""
75 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
76
77 #: cipher/random.c:416
78 #, c-format
79 msgid "can't read `%s': %s\n"
80 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:454
83 msgid "note: random_seed file not updated\n"
84 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
85
86 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:972 g10/keygen.c:2731
87 #: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
88 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
89 #, c-format
90 msgid "can't create `%s': %s\n"
91 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:481
94 #, c-format
95 msgid "can't write `%s': %s\n"
96 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:484
99 #, c-format
100 msgid "can't close `%s': %s\n"
101 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:729
104 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
105 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
106
107 #: cipher/random.c:730
108 msgid ""
109 "The random number generator is only a kludge to let\n"
110 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
111 "\n"
112 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
113 "\n"
114 msgstr ""
115 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
116 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
117 "\n"
118 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
119
120 #: cipher/rndegd.c:205
121 msgid ""
122 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
123 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
124 "of the entropy.\n"
125 msgstr ""
126 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
127 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
128 "laatua.\n"
129
130 #: cipher/rndlinux.c:135
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "\n"
134 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
135 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
136 msgstr ""
137 "\n"
138 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
139 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
140 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
141
142 #: g10/app-openpgp.c:596
143 #, fuzzy, c-format
144 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
145 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:609
148 #, fuzzy, c-format
149 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
150 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:977
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "reading public key failed: %s\n"
155 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
158 msgid "response does not contain the public key data\n"
159 msgstr ""
160
161 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
162 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
163 msgstr ""
164
165 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
166 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
170 #, c-format
171 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
175 #, c-format
176 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
180 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
181 #, fuzzy, c-format
182 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
183 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
184
185 #: g10/app-openpgp.c:1310
186 msgid "access to admin commands is not configured\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
190 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
191 msgstr ""
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
194 msgid "card is permanently locked!\n"
195 msgstr ""
196
197 #: g10/app-openpgp.c:1336
198 #, c-format
199 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
200 msgstr ""
201
202 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
203 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
204 #. to get some infos on the string.
205 #: g10/app-openpgp.c:1343
206 msgid "|A|Admin PIN"
207 msgstr ""
208
209 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
210 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
211 #. to get some infos on the string.
212 #: g10/app-openpgp.c:1492
213 msgid "|AN|New Admin PIN"
214 msgstr ""
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1492
217 msgid "|N|New PIN"
218 msgstr ""
219
220 #: g10/app-openpgp.c:1496
221 #, fuzzy, c-format
222 msgid "error getting new PIN: %s\n"
223 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
224
225 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
226 #, fuzzy
227 msgid "error reading application data\n"
228 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
231 #, fuzzy
232 msgid "error reading fingerprint DO\n"
233 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1562
236 #, fuzzy
237 msgid "key already exists\n"
238 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1566
241 msgid "existing key will be replaced\n"
242 msgstr ""
243
244 #: g10/app-openpgp.c:1568
245 #, fuzzy
246 msgid "generating new key\n"
247 msgstr "luo uusi avainpari"
248
249 #: g10/app-openpgp.c:1735
250 msgid "creation timestamp missing\n"
251 msgstr ""
252
253 #: g10/app-openpgp.c:1742
254 #, c-format
255 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
256 msgstr ""
257
258 #: g10/app-openpgp.c:1749
259 #, c-format
260 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
264 #, c-format
265 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1827
269 #, fuzzy, c-format
270 msgid "failed to store the key: %s\n"
271 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1886
274 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
275 msgstr ""
276
277 #: g10/app-openpgp.c:1901
278 #, fuzzy
279 msgid "generating key failed\n"
280 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
281
282 #: g10/app-openpgp.c:1904
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
285 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1961
288 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
289 msgstr ""
290
291 #: g10/app-openpgp.c:2130
292 #, c-format
293 msgid "signatures created so far: %lu\n"
294 msgstr ""
295
296 #: g10/app-openpgp.c:2138
297 #, c-format
298 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
299 msgstr ""
300
301 #: g10/app-openpgp.c:2399
302 msgid ""
303 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
304 msgstr ""
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
309 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
310
311 #: g10/armor.c:318
312 #, c-format
313 msgid "armor: %s\n"
314 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
315
316 #: g10/armor.c:347
317 msgid "invalid armor header: "
318 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
319
320 #: g10/armor.c:354
321 msgid "armor header: "
322 msgstr "ascii-koodausotsake: "
323
324 #: g10/armor.c:365
325 msgid "invalid clearsig header\n"
326 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
327
328 #: g10/armor.c:417
329 msgid "nested clear text signatures\n"
330 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
331
332 #: g10/armor.c:552
333 #, fuzzy
334 msgid "unexpected armor: "
335 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
336
337 #: g10/armor.c:564
338 msgid "invalid dash escaped line: "
339 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
340
341 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
342 #, fuzzy, c-format
343 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
344 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
345
346 #: g10/armor.c:759
347 msgid "premature eof (no CRC)\n"
348 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
349
350 #: g10/armor.c:793
351 msgid "premature eof (in CRC)\n"
352 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
353
354 #: g10/armor.c:801
355 msgid "malformed CRC\n"
356 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
357
358 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
359 #, fuzzy, c-format
360 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
361 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
362
363 #: g10/armor.c:825
364 #, fuzzy
365 msgid "premature eof (in trailer)\n"
366 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
367
368 #: g10/armor.c:829
369 msgid "error in trailer line\n"
370 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
371
372 #: g10/armor.c:1138
373 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
374 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
375
376 #: g10/armor.c:1143
377 #, c-format
378 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
379 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
380
381 #: g10/armor.c:1147
382 msgid ""
383 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
384 msgstr ""
385 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
386 "viallista\n"
387 "MTA:ta on käytetty\n"
388
389 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
390 #, fuzzy, c-format
391 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
392 msgstr "salaista avainta ei löydy"
393
394 #: g10/card-util.c:68
395 #, c-format
396 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
397 msgstr ""
398
399 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1513
400 #: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
401 #, fuzzy
402 msgid "can't do this in batch mode\n"
403 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
404
405 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
406 #: g10/keyedit.c:420 g10/keyedit.c:441 g10/keyedit.c:455 g10/keygen.c:1290
407 #: g10/keygen.c:1355
408 msgid "Your selection? "
409 msgstr "Valintasi? "
410
411 #: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
412 msgid "[not set]"
413 msgstr ""
414
415 #: g10/card-util.c:410
416 #, fuzzy
417 msgid "male"
418 msgstr "enable"
419
420 #: g10/card-util.c:411
421 #, fuzzy
422 msgid "female"
423 msgstr "enable"
424
425 #: g10/card-util.c:411
426 #, fuzzy
427 msgid "unspecified"
428 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
429
430 #: g10/card-util.c:438
431 #, fuzzy
432 msgid "not forced"
433 msgstr "ei käsitelty"
434
435 #: g10/card-util.c:438
436 msgid "forced"
437 msgstr ""
438
439 #: g10/card-util.c:516
440 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
441 msgstr ""
442
443 #: g10/card-util.c:518
444 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
445 msgstr ""
446
447 #: g10/card-util.c:520
448 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
449 msgstr ""
450
451 #: g10/card-util.c:537
452 msgid "Cardholder's surname: "
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:539
456 msgid "Cardholder's given name: "
457 msgstr ""
458
459 #: g10/card-util.c:557
460 #, c-format
461 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
462 msgstr ""
463
464 #: g10/card-util.c:578
465 #, fuzzy
466 msgid "URL to retrieve public key: "
467 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
468
469 #: g10/card-util.c:586
470 #, c-format
471 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
472 msgstr ""
473
474 #: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:268
475 #, c-format
476 msgid "error reading `%s': %s\n"
477 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
478
479 #: g10/card-util.c:692
480 msgid "Login data (account name): "
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:702
484 #, c-format
485 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:761
489 msgid "Private DO data: "
490 msgstr ""
491
492 #: g10/card-util.c:771
493 #, c-format
494 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
495 msgstr ""
496
497 #: g10/card-util.c:791
498 #, fuzzy
499 msgid "Language preferences: "
500 msgstr "päivitä valinnat"
501
502 #: g10/card-util.c:799
503 #, fuzzy
504 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
505 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
506
507 #: g10/card-util.c:808
508 #, fuzzy
509 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
510 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
511
512 #: g10/card-util.c:829
513 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
514 msgstr ""
515
516 #: g10/card-util.c:843
517 #, fuzzy
518 msgid "Error: invalid response.\n"
519 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
520
521 #: g10/card-util.c:864
522 #, fuzzy
523 msgid "CA fingerprint: "
524 msgstr "näytä sormenjälki"
525
526 #: g10/card-util.c:887
527 #, fuzzy
528 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
529 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
530
531 #: g10/card-util.c:935
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "key operation not possible: %s\n"
534 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
535
536 #: g10/card-util.c:936
537 #, fuzzy
538 msgid "not an OpenPGP card"
539 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
540
541 #: g10/card-util.c:945
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "error getting current key info: %s\n"
544 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
545
546 #: g10/card-util.c:1030
547 msgid "Replace existing key? (y/N) "
548 msgstr ""
549
550 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
551 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
552 msgstr ""
553
554 #: g10/card-util.c:1072
555 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
556 msgstr ""
557
558 #: g10/card-util.c:1081
559 #, c-format
560 msgid ""
561 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
562 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
563 "You should change them using the command --change-pin\n"
564 msgstr ""
565
566 #: g10/card-util.c:1120
567 #, fuzzy
568 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
569 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
570
571 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
572 #, fuzzy
573 msgid "   (1) Signature key\n"
574 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
575
576 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
577 #, fuzzy
578 msgid "   (2) Encryption key\n"
579 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
580
581 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
582 msgid "   (3) Authentication key\n"
583 msgstr ""
584
585 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:941
586 #: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
587 msgid "Invalid selection.\n"
588 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
589
590 #: g10/card-util.c:1200
591 #, fuzzy
592 msgid "Please select where to store the key:\n"
593 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
594
595 #: g10/card-util.c:1235
596 #, fuzzy
597 msgid "unknown key protection algorithm\n"
598 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
599
600 #: g10/card-util.c:1240
601 #, fuzzy
602 msgid "secret parts of key are not available\n"
603 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
604
605 #: g10/card-util.c:1245
606 #, fuzzy
607 msgid "secret key already stored on a card\n"
608 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
609
610 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1351
611 msgid "quit this menu"
612 msgstr "ulos tästä valikosta"
613
614 #: g10/card-util.c:1318
615 #, fuzzy
616 msgid "show admin commands"
617 msgstr "ristiriitainen komento\n"
618
619 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1354
620 msgid "show this help"
621 msgstr "näytä tämä ohje"
622
623 #: g10/card-util.c:1321
624 #, fuzzy
625 msgid "list all available data"
626 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
627
628 #: g10/card-util.c:1324
629 msgid "change card holder's name"
630 msgstr ""
631
632 #: g10/card-util.c:1325
633 msgid "change URL to retrieve key"
634 msgstr ""
635
636 #: g10/card-util.c:1326
637 msgid "fetch the key specified in the card URL"
638 msgstr ""
639
640 #: g10/card-util.c:1327
641 #, fuzzy
642 msgid "change the login name"
643 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
644
645 #: g10/card-util.c:1328
646 #, fuzzy
647 msgid "change the language preferences"
648 msgstr "muuta luottamusastetta"
649
650 #: g10/card-util.c:1329
651 msgid "change card holder's sex"
652 msgstr ""
653
654 #: g10/card-util.c:1330
655 #, fuzzy
656 msgid "change a CA fingerprint"
657 msgstr "näytä sormenjälki"
658
659 #: g10/card-util.c:1331
660 msgid "toggle the signature force PIN flag"
661 msgstr ""
662
663 #: g10/card-util.c:1332
664 #, fuzzy
665 msgid "generate new keys"
666 msgstr "luo uusi avainpari"
667
668 #: g10/card-util.c:1333
669 msgid "menu to change or unblock the PIN"
670 msgstr ""
671
672 #: g10/card-util.c:1334
673 msgid "verify the PIN and list all data"
674 msgstr ""
675
676 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1612
677 msgid "Command> "
678 msgstr "Komento> "
679
680 #: g10/card-util.c:1492
681 #, fuzzy
682 msgid "Admin-only command\n"
683 msgstr "ristiriitainen komento\n"
684
685 #: g10/card-util.c:1523
686 #, fuzzy
687 msgid "Admin commands are allowed\n"
688 msgstr "ristiriitainen komento\n"
689
690 #: g10/card-util.c:1525
691 #, fuzzy
692 msgid "Admin commands are not allowed\n"
693 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
694
695 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2219
696 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
697 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
698
699 #: g10/cardglue.c:435
700 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
701 msgstr ""
702
703 #: g10/cardglue.c:558
704 #, c-format
705 msgid ""
706 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
707 "   %.*s\n"
708 msgstr ""
709
710 #: g10/cardglue.c:566
711 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
712 msgstr ""
713
714 #: g10/cardglue.c:891
715 msgid "Enter New Admin PIN: "
716 msgstr ""
717
718 #: g10/cardglue.c:892
719 msgid "Enter New PIN: "
720 msgstr ""
721
722 #: g10/cardglue.c:893
723 msgid "Enter Admin PIN: "
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:894
727 msgid "Enter PIN: "
728 msgstr ""
729
730 #: g10/cardglue.c:911
731 #, fuzzy
732 msgid "Repeat this PIN: "
733 msgstr "Toista salasana: "
734
735 #: g10/cardglue.c:925
736 #, fuzzy
737 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
738 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
739
740 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/g10.c:3620 g10/keyring.c:377
741 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
742 #, c-format
743 msgid "can't open `%s'\n"
744 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
745
746 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:849
747 msgid "--output doesn't work for this command\n"
748 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
749
750 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:178 g10/keyedit.c:3360 g10/keyserver.c:1571
751 #: g10/revoke.c:227
752 #, fuzzy, c-format
753 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
754 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
755
756 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:208 g10/import.c:2334 g10/keyserver.c:1585
757 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
758 #, c-format
759 msgid "error reading keyblock: %s\n"
760 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
761
762 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
763 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
764 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
765
766 #: g10/delkey.c:135
767 #, fuzzy
768 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
769 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
770
771 #: g10/delkey.c:147
772 #, fuzzy
773 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
774 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
775
776 #: g10/delkey.c:155
777 #, fuzzy
778 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
779 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
780
781 #: g10/delkey.c:165
782 #, c-format
783 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
784 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
785
786 #: g10/delkey.c:175
787 msgid "ownertrust information cleared\n"
788 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
789
790 #: g10/delkey.c:206
791 #, c-format
792 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
793 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
794
795 #: g10/delkey.c:208
796 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
797 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
798
799 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1218
800 #, c-format
801 msgid "error creating passphrase: %s\n"
802 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
803
804 #: g10/encode.c:218
805 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
806 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
807
808 #: g10/encode.c:231
809 #, c-format
810 msgid "using cipher %s\n"
811 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
812
813 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:548
814 #, c-format
815 msgid "`%s' already compressed\n"
816 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
817
818 #: g10/encode.c:304 g10/encode.c:594 g10/sign.c:566
819 #, c-format
820 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
821 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
822
823 #: g10/encode.c:468
824 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
825 msgstr ""
826 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
827
828 #: g10/encode.c:492
829 #, c-format
830 msgid "reading from `%s'\n"
831 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
832
833 #: g10/encode.c:520
834 msgid ""
835 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
836 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
837
838 #: g10/encode.c:530
839 #, fuzzy, c-format
840 msgid ""
841 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
842 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
843
844 #: g10/encode.c:638 g10/sign.c:899
845 #, fuzzy, c-format
846 msgid ""
847 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
848 "preferences\n"
849 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
850
851 #: g10/encode.c:725
852 #, c-format
853 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
854 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
855
856 #: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
857 #, c-format
858 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
859 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
860
861 #: g10/encode.c:822
862 #, c-format
863 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
864 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
865
866 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
867 #, c-format
868 msgid "%s encrypted data\n"
869 msgstr "%s salattua dataa\n"
870
871 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
872 #, c-format
873 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
874 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
875
876 #: g10/encr-data.c:93
877 msgid ""
878 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
879 msgstr ""
880 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
881 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
882
883 #: g10/encr-data.c:104
884 msgid "problem handling encrypted packet\n"
885 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
886
887 #: g10/exec.c:49
888 msgid "no remote program execution supported\n"
889 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
890
891 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
892 #, c-format
893 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
894 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
895
896 #: g10/exec.c:314
897 msgid ""
898 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
899 msgstr ""
900 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
901 "asetustiedoston oikeuksista\n"
902
903 #: g10/exec.c:344
904 #, fuzzy
905 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
906 msgstr ""
907 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
908
909 #: g10/exec.c:422
910 #, fuzzy, c-format
911 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
912 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
913
914 #: g10/exec.c:425
915 #, fuzzy, c-format
916 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
917 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
918
919 #: g10/exec.c:510
920 #, c-format
921 msgid "system error while calling external program: %s\n"
922 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
923
924 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
925 msgid "unnatural exit of external program\n"
926 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
927
928 #: g10/exec.c:536
929 msgid "unable to execute external program\n"
930 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
931
932 #: g10/exec.c:552
933 #, c-format
934 msgid "unable to read external program response: %s\n"
935 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
936
937 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
938 #, c-format
939 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
940 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
941
942 #: g10/exec.c:610
943 #, c-format
944 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
945 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
946
947 #: g10/export.c:192
948 #, fuzzy
949 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
950 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
951
952 #: g10/export.c:221
953 #, fuzzy, c-format
954 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
955 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
956
957 #: g10/export.c:229
958 #, fuzzy, c-format
959 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
960 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
961
962 #: g10/export.c:409
963 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
964 msgstr ""
965
966 #: g10/export.c:432
967 #, fuzzy, c-format
968 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
969 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
970
971 #: g10/export.c:453
972 #, fuzzy, c-format
973 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
974 msgstr ""
975 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
976 "tarkistussummaa\n"
977
978 #: g10/export.c:485
979 msgid "WARNING: nothing exported\n"
980 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
981
982 #: g10/g10.c:363
983 msgid ""
984 "@Commands:\n"
985 " "
986 msgstr ""
987 "@Komennot:\n"
988 " "
989
990 #: g10/g10.c:365
991 msgid "|[file]|make a signature"
992 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
993
994 #: g10/g10.c:366
995 msgid "|[file]|make a clear text signature"
996 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
997
998 #: g10/g10.c:367
999 msgid "make a detached signature"
1000 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
1001
1002 #: g10/g10.c:368
1003 msgid "encrypt data"
1004 msgstr "salaa tiedot"
1005
1006 #: g10/g10.c:370
1007 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1008 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1009
1010 #: g10/g10.c:372
1011 msgid "decrypt data (default)"
1012 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1013
1014 #: g10/g10.c:374
1015 msgid "verify a signature"
1016 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1017
1018 #: g10/g10.c:376
1019 msgid "list keys"
1020 msgstr "näytä avaimet"
1021
1022 #: g10/g10.c:378
1023 msgid "list keys and signatures"
1024 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1025
1026 #: g10/g10.c:379
1027 #, fuzzy
1028 msgid "list and check key signatures"
1029 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1030
1031 #: g10/g10.c:380
1032 msgid "list keys and fingerprints"
1033 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1034
1035 #: g10/g10.c:381
1036 msgid "list secret keys"
1037 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1038
1039 #: g10/g10.c:382
1040 msgid "generate a new key pair"
1041 msgstr "luo uusi avainpari"
1042
1043 #: g10/g10.c:383
1044 msgid "remove keys from the public keyring"
1045 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1046
1047 #: g10/g10.c:385
1048 msgid "remove keys from the secret keyring"
1049 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1050
1051 #: g10/g10.c:386
1052 msgid "sign a key"
1053 msgstr "allekirjoita avain"
1054
1055 #: g10/g10.c:387
1056 msgid "sign a key locally"
1057 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1058
1059 #: g10/g10.c:388
1060 msgid "sign or edit a key"
1061 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1062
1063 #: g10/g10.c:389
1064 msgid "generate a revocation certificate"
1065 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1066
1067 #: g10/g10.c:391
1068 msgid "export keys"
1069 msgstr "vie avaimia"
1070
1071 #: g10/g10.c:392
1072 msgid "export keys to a key server"
1073 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1074
1075 #: g10/g10.c:393
1076 msgid "import keys from a key server"
1077 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1078
1079 #: g10/g10.c:395
1080 msgid "search for keys on a key server"
1081 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1082
1083 #: g10/g10.c:397
1084 msgid "update all keys from a keyserver"
1085 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1086
1087 #: g10/g10.c:400
1088 msgid "import/merge keys"
1089 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1090
1091 #: g10/g10.c:403
1092 msgid "print the card status"
1093 msgstr ""
1094
1095 #: g10/g10.c:404
1096 msgid "change data on a card"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: g10/g10.c:405
1100 msgid "change a card's PIN"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: g10/g10.c:413
1104 msgid "update the trust database"
1105 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1106
1107 #: g10/g10.c:420
1108 msgid "|algo [files]|print message digests"
1109 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1110
1111 #: g10/g10.c:424 g10/gpgv.c:71
1112 msgid ""
1113 "@\n"
1114 "Options:\n"
1115 " "
1116 msgstr ""
1117 "@\n"
1118 "Valitsimet:\n"
1119 " "
1120
1121 #: g10/g10.c:426
1122 msgid "create ascii armored output"
1123 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1124
1125 #: g10/g10.c:428
1126 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1127 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1128
1129 #: g10/g10.c:439
1130 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1131 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1132
1133 #: g10/g10.c:440
1134 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1135 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1136
1137 #: g10/g10.c:445
1138 msgid "use canonical text mode"
1139 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1140
1141 #: g10/g10.c:459
1142 msgid "use as output file"
1143 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1144
1145 #: g10/g10.c:461 g10/gpgv.c:73
1146 msgid "verbose"
1147 msgstr "monisanainen"
1148
1149 #: g10/g10.c:472
1150 msgid "do not make any changes"
1151 msgstr "älä tee muutoksia"
1152
1153 #: g10/g10.c:473
1154 msgid "prompt before overwriting"
1155 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1156
1157 #: g10/g10.c:514
1158 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: g10/g10.c:515
1162 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: g10/g10.c:543
1166 msgid ""
1167 "@\n"
1168 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1169 msgstr ""
1170 "@\n"
1171 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1172 "sivuilta)\n"
1173
1174 #: g10/g10.c:546
1175 msgid ""
1176 "@\n"
1177 "Examples:\n"
1178 "\n"
1179 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1180 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1181 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1182 " --list-keys [names]        show keys\n"
1183 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1184 msgstr ""
1185 "@\n"
1186 "Esim:\n"
1187 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1188 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1189 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1190 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1191 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1192
1193 #: g10/g10.c:727 g10/gpgv.c:98
1194 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1195 msgstr ""
1196 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1197
1198 #: g10/g10.c:744
1199 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1200 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1201
1202 #: g10/g10.c:747
1203 msgid ""
1204 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1205 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1206 "default operation depends on the input data\n"
1207 msgstr ""
1208 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1209 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1210 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1211
1212 #: g10/g10.c:758
1213 msgid ""
1214 "\n"
1215 "Supported algorithms:\n"
1216 msgstr ""
1217 "\n"
1218 "Tuetut algoritmit:\n"
1219
1220 #: g10/g10.c:761
1221 msgid "Pubkey: "
1222 msgstr "JulkAvain: "
1223
1224 #: g10/g10.c:767 g10/keyedit.c:2257
1225 msgid "Cipher: "
1226 msgstr "Salaus: "
1227
1228 #: g10/g10.c:773
1229 msgid "Hash: "
1230 msgstr "Tiiviste: "
1231
1232 #: g10/g10.c:779 g10/keyedit.c:2303
1233 msgid "Compression: "
1234 msgstr "Pakkaus: "
1235
1236 #: g10/g10.c:862
1237 msgid "usage: gpg [options] "
1238 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1239
1240 #: g10/g10.c:1010
1241 msgid "conflicting commands\n"
1242 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1243
1244 #: g10/g10.c:1028
1245 #, fuzzy, c-format
1246 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1247 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1248
1249 #: g10/g10.c:1225
1250 #, fuzzy, c-format
1251 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1252 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1253
1254 #: g10/g10.c:1228
1255 #, fuzzy, c-format
1256 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1257 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1258
1259 #: g10/g10.c:1231
1260 #, fuzzy, c-format
1261 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1262 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1263
1264 #: g10/g10.c:1237
1265 #, fuzzy, c-format
1266 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1267 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1268
1269 #: g10/g10.c:1240
1270 #, fuzzy, c-format
1271 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1272 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1273
1274 #: g10/g10.c:1243
1275 #, fuzzy, c-format
1276 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1277 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1278
1279 #: g10/g10.c:1249
1280 #, fuzzy, c-format
1281 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1282 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1283
1284 #: g10/g10.c:1252
1285 #, fuzzy, c-format
1286 msgid ""
1287 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1288 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1289
1290 #: g10/g10.c:1255
1291 #, fuzzy, c-format
1292 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1293 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1294
1295 #: g10/g10.c:1261
1296 #, fuzzy, c-format
1297 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1298 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1299
1300 #: g10/g10.c:1264
1301 #, fuzzy, c-format
1302 msgid ""
1303 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1304 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1305
1306 #: g10/g10.c:1267
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1309 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1310
1311 #: g10/g10.c:1408
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1314 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1315
1316 #: g10/g10.c:1805
1317 #, c-format
1318 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1319 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1320
1321 #: g10/g10.c:1847
1322 #, c-format
1323 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1324 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1325
1326 #: g10/g10.c:1851
1327 #, c-format
1328 msgid "option file `%s': %s\n"
1329 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1330
1331 #: g10/g10.c:1858
1332 #, c-format
1333 msgid "reading options from `%s'\n"
1334 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1335
1336 #: g10/g10.c:2072 g10/g10.c:2626 g10/g10.c:2645
1337 #, c-format
1338 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1339 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1340
1341 #: g10/g10.c:2085
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1344 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1345
1346 #: g10/g10.c:2239 g10/g10.c:2251
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1349 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1350
1351 #: g10/g10.c:2324
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1354 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1355
1356 #: g10/g10.c:2343 g10/keyedit.c:3876
1357 #, fuzzy
1358 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1359 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1360
1361 #: g10/g10.c:2349
1362 #, fuzzy, c-format
1363 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1364 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1365
1366 #: g10/g10.c:2352
1367 #, fuzzy
1368 msgid "invalid keyserver options\n"
1369 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1370
1371 #: g10/g10.c:2359
1372 #, c-format
1373 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1374 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1375
1376 #: g10/g10.c:2362
1377 msgid "invalid import options\n"
1378 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:2369
1381 #, c-format
1382 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1383 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1384
1385 #: g10/g10.c:2372
1386 msgid "invalid export options\n"
1387 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1388
1389 #: g10/g10.c:2379
1390 #, fuzzy, c-format
1391 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1392 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1393
1394 #: g10/g10.c:2382
1395 #, fuzzy
1396 msgid "invalid list options\n"
1397 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1398
1399 #: g10/g10.c:2404
1400 #, fuzzy, c-format
1401 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1402 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1403
1404 #: g10/g10.c:2407
1405 #, fuzzy
1406 msgid "invalid verify options\n"
1407 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2414
1410 #, c-format
1411 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1412 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2615
1415 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1416 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1417
1418 #: g10/g10.c:2619
1419 #, c-format
1420 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1421 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1422
1423 #: g10/g10.c:2628
1424 #, c-format
1425 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1426 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1427
1428 #: g10/g10.c:2631
1429 #, c-format
1430 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1431 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1432
1433 #: g10/g10.c:2638
1434 #, fuzzy, c-format
1435 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1436 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
1437
1438 #: g10/g10.c:2653
1439 #, fuzzy, c-format
1440 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1441 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1442
1443 #: g10/g10.c:2667
1444 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1445 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1446
1447 #: g10/g10.c:2673
1448 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1449 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1450
1451 #: g10/g10.c:2679
1452 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1453 msgstr ""
1454 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1455
1456 #: g10/g10.c:2692
1457 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1458 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1459
1460 #: g10/g10.c:2759 g10/g10.c:2783
1461 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1462 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1463
1464 #: g10/g10.c:2765 g10/g10.c:2789
1465 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1466 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1467
1468 #: g10/g10.c:2771
1469 #, fuzzy
1470 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1471 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1472
1473 #: g10/g10.c:2777
1474 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1475 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1476
1477 #: g10/g10.c:2792
1478 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1479 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2794
1482 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1483 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2796
1486 #, fuzzy
1487 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1488 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1489
1490 #: g10/g10.c:2798
1491 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1492 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2800
1495 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1496 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1497
1498 #: g10/g10.c:2803
1499 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1500 msgstr ""
1501 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1502
1503 #: g10/g10.c:2807
1504 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1505 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1506
1507 #: g10/g10.c:2814
1508 msgid "invalid default preferences\n"
1509 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1510
1511 #: g10/g10.c:2823
1512 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1513 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1514
1515 #: g10/g10.c:2827
1516 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1517 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1518
1519 #: g10/g10.c:2831
1520 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1521 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1522
1523 #: g10/g10.c:2864
1524 #, c-format
1525 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1526 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1527
1528 #: g10/g10.c:2911
1529 #, fuzzy, c-format
1530 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1531 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1532
1533 #: g10/g10.c:2916
1534 #, fuzzy, c-format
1535 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1536 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1537
1538 #: g10/g10.c:2921
1539 #, fuzzy, c-format
1540 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1541 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1542
1543 #: g10/g10.c:3017
1544 #, c-format
1545 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1546 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1547
1548 #: g10/g10.c:3028
1549 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1550 msgstr ""
1551 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1552
1553 #: g10/g10.c:3039
1554 msgid "--store [filename]"
1555 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1556
1557 #: g10/g10.c:3046
1558 msgid "--symmetric [filename]"
1559 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1560
1561 #: g10/g10.c:3048
1562 #, fuzzy, c-format
1563 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1564 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1565
1566 #: g10/g10.c:3058
1567 msgid "--encrypt [filename]"
1568 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1569
1570 #: g10/g10.c:3071
1571 #, fuzzy
1572 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1573 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1574
1575 #: g10/g10.c:3073
1576 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1577 msgstr ""
1578
1579 #: g10/g10.c:3076
1580 #, fuzzy, c-format
1581 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1582 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1583
1584 #: g10/g10.c:3094
1585 msgid "--sign [filename]"
1586 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1587
1588 #: g10/g10.c:3107
1589 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1590 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1591
1592 #: g10/g10.c:3122
1593 #, fuzzy
1594 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1595 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1596
1597 #: g10/g10.c:3124
1598 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1599 msgstr ""
1600
1601 #: g10/g10.c:3127
1602 #, fuzzy, c-format
1603 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1604 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1605
1606 #: g10/g10.c:3147
1607 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1608 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1609
1610 #: g10/g10.c:3156
1611 msgid "--clearsign [filename]"
1612 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1613
1614 #: g10/g10.c:3181
1615 msgid "--decrypt [filename]"
1616 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1617
1618 #: g10/g10.c:3189
1619 msgid "--sign-key user-id"
1620 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1621
1622 #: g10/g10.c:3193
1623 msgid "--lsign-key user-id"
1624 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1625
1626 #: g10/g10.c:3214
1627 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1628 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1629
1630 #: g10/g10.c:3285
1631 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1632 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1633
1634 #: g10/g10.c:3322
1635 #, c-format
1636 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1637 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1638
1639 #: g10/g10.c:3324
1640 #, c-format
1641 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1642 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1643
1644 #: g10/g10.c:3326
1645 #, c-format
1646 msgid "key export failed: %s\n"
1647 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1648
1649 #: g10/g10.c:3337
1650 #, c-format
1651 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1652 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1653
1654 #: g10/g10.c:3347
1655 #, c-format
1656 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1657 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1658
1659 #: g10/g10.c:3388
1660 #, c-format
1661 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1662 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1663
1664 #: g10/g10.c:3396
1665 #, c-format
1666 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1667 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1668
1669 #: g10/g10.c:3483
1670 #, c-format
1671 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1672 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1673
1674 #: g10/g10.c:3606
1675 msgid "[filename]"
1676 msgstr "[tiedostonimi]"
1677
1678 #: g10/g10.c:3610
1679 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1680 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1681
1682 #: g10/g10.c:3900
1683 msgid ""
1684 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1685 "an '='\n"
1686 msgstr ""
1687 "notaation nimen täytyy sisältää vain tulostettavia merkkejä tai "
1688 "välilyöntejä, ja sen täytyy loppua merkkiin \"=\"\n"
1689
1690 #: g10/g10.c:3908
1691 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1692 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1693
1694 #: g10/g10.c:3913
1695 #, fuzzy
1696 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1697 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1698
1699 #: g10/g10.c:3924
1700 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1701 msgstr "notaatiosssa ei saa olla erikoismerkkejä\n"
1702
1703 #: g10/g10.c:3958
1704 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1705 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1706
1707 #: g10/g10.c:3960
1708 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1709 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1710
1711 #: g10/g10.c:3993
1712 #, fuzzy
1713 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1714 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1715
1716 #: g10/getkey.c:151
1717 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1718 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1719
1720 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2759
1721 #, fuzzy
1722 msgid "[User ID not found]"
1723 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1724
1725 #: g10/getkey.c:1683
1726 #, fuzzy, c-format
1727 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1728 msgstr ""
1729 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1730
1731 #: g10/getkey.c:2237
1732 #, fuzzy, c-format
1733 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1734 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1735
1736 #: g10/getkey.c:2468
1737 #, fuzzy, c-format
1738 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1739 msgstr ""
1740 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1741
1742 #: g10/getkey.c:2515
1743 #, fuzzy, c-format
1744 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1745 msgstr ""
1746 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1747 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1748
1749 #: g10/gpgv.c:74
1750 msgid "be somewhat more quiet"
1751 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1752
1753 #: g10/gpgv.c:75
1754 msgid "take the keys from this keyring"
1755 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1756
1757 #: g10/gpgv.c:77
1758 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1759 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1760
1761 #: g10/gpgv.c:78
1762 msgid "|FD|write status info to this FD"
1763 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1764
1765 #: g10/gpgv.c:102
1766 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1767 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1768
1769 #: g10/gpgv.c:105
1770 msgid ""
1771 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1772 "Check signatures against known trusted keys\n"
1773 msgstr ""
1774 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1775 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1776
1777 #: g10/helptext.c:49
1778 msgid ""
1779 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1780 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1781 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1782 msgstr ""
1783 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1784 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1785 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1786 "varmenneverkkojen kanssa."
1787
1788 #: g10/helptext.c:55
1789 msgid ""
1790 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1791 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1792 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1793 "ultimately trusted\n"
1794 msgstr ""
1795 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1796 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1797 "salainen \n"
1798 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1799
1800 #: g10/helptext.c:62
1801 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1802 msgstr ""
1803 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1804 "avainta."
1805
1806 #: g10/helptext.c:66
1807 msgid ""
1808 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1809 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1810
1811 #: g10/helptext.c:70
1812 msgid ""
1813 "Select the algorithm to use.\n"
1814 "\n"
1815 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1816 "for signatures.\n"
1817 "\n"
1818 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1819 "\n"
1820 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1821 "\n"
1822 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1823 msgstr ""
1824
1825 #: g10/helptext.c:84
1826 msgid ""
1827 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1828 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1829 "Please consult your security expert first."
1830 msgstr ""
1831 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1832 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1833 "ympäristöissä.\n"
1834 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1835
1836 #: g10/helptext.c:91
1837 msgid "Enter the size of the key"
1838 msgstr "Syötä avaimen koko"
1839
1840 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1841 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1842 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1843 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1844
1845 #: g10/helptext.c:105
1846 msgid ""
1847 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1848 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1849 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1850 "the given value as an interval."
1851 msgstr ""
1852 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1853 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
1854 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
1855 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
1856
1857 #: g10/helptext.c:117
1858 msgid "Enter the name of the key holder"
1859 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
1860
1861 #: g10/helptext.c:122
1862 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1863 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
1864
1865 #: g10/helptext.c:126
1866 msgid "Please enter an optional comment"
1867 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
1868
1869 #: g10/helptext.c:131
1870 msgid ""
1871 "N  to change the name.\n"
1872 "C  to change the comment.\n"
1873 "E  to change the email address.\n"
1874 "O  to continue with key generation.\n"
1875 "Q  to to quit the key generation."
1876 msgstr ""
1877 "N   muuta nimeä\n"
1878 "C   muuta kommenttia\n"
1879 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
1880 "O   jatka avaimen luomista\n"
1881 "L   lopeta"
1882
1883 #: g10/helptext.c:140
1884 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1885 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
1886
1887 #: g10/helptext.c:148
1888 msgid ""
1889 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1890 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1891 "know how carefully you verified this.\n"
1892 "\n"
1893 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1894 "the\n"
1895 "    key.\n"
1896 "\n"
1897 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1898 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1899 "for\n"
1900 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1901 "user.\n"
1902 "\n"
1903 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1904 "could\n"
1905 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1906 "the\n"
1907 "    key against a photo ID.\n"
1908 "\n"
1909 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1910 "could\n"
1911 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1912 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1913 "a\n"
1914 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1915 "the\n"
1916 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1917 "exchange\n"
1918 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1919 "\n"
1920 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1921 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1922 "\"\n"
1923 "mean to you when you sign other keys.\n"
1924 "\n"
1925 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1926 msgstr ""
1927 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
1928 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
1929 "Muiden \n"
1930 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
1931 "\n"
1932 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
1933 "    varmistanut avaimen.\n"
1934 "\n"
1935 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
1936 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
1937 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
1938 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
1939 "\n"
1940 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
1941 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
1942 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
1943 "\n"
1944 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
1945 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
1946 "haltijan \n"
1947 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
1948 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
1949 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
1950 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
1951 "\n"
1952 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
1953 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
1954 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
1955 "\n"
1956 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
1957
1958 #: g10/helptext.c:186
1959 #, fuzzy
1960 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1961 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
1962
1963 #: g10/helptext.c:190
1964 msgid ""
1965 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1966 "All certificates are then also lost!"
1967 msgstr ""
1968 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
1969 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
1970
1971 #: g10/helptext.c:195
1972 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1973 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
1974
1975 #: g10/helptext.c:200
1976 msgid ""
1977 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1978 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1979 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1980 msgstr ""
1981 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
1982 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
1983 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
1984 "varmentamaan avaimeen."
1985
1986 #: g10/helptext.c:205
1987 msgid ""
1988 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1989 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1990 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1991 "a trust connection through another already certified key."
1992 msgstr ""
1993 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
1994 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
1995 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
1996 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
1997 "varmennetun avaimen kautta."
1998
1999 #: g10/helptext.c:211
2000 msgid ""
2001 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2002 "your keyring."
2003 msgstr ""
2004 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
2005 "avainrenkaastasi."
2006
2007 #: g10/helptext.c:215
2008 msgid ""
2009 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2010 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2011 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2012 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2013 "a second one is available."
2014 msgstr ""
2015 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
2016 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
2017 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
2018 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
2019 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
2020
2021 #: g10/helptext.c:223
2022 msgid ""
2023 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2024 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2025 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2026 msgstr ""
2027 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
2028 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
2029 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
2030
2031 #: g10/helptext.c:230
2032 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2033 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
2034
2035 #: g10/helptext.c:236
2036 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2037 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
2038
2039 #: g10/helptext.c:240
2040 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2041 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
2042
2043 #: g10/helptext.c:245
2044 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2045 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
2046
2047 #: g10/helptext.c:250
2048 msgid ""
2049 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2050 "file (which is shown in brackets) will be used."
2051 msgstr ""
2052 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2053 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2054
2055 #: g10/helptext.c:256
2056 msgid ""
2057 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2058 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2059 "  \"Key has been compromised\"\n"
2060 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2061 "      got access to your secret key.\n"
2062 "  \"Key is superseded\"\n"
2063 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2064 "  \"Key is no longer used\"\n"
2065 "      Use this if you have retired this key.\n"
2066 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2067 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2068 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2069 msgstr ""
2070 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2071 "voit valita tästä listasta:\n"
2072 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2073 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2074 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2075 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2076 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2077 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2078 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2079 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2080 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2081 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2082 "vanhenneeksi.\n"
2083
2084 #: g10/helptext.c:272
2085 msgid ""
2086 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2087 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2088 "An empty line ends the text.\n"
2089 msgstr ""
2090 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2091 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2092 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2093
2094 #: g10/helptext.c:287
2095 msgid "No help available"
2096 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2097
2098 #: g10/helptext.c:295
2099 #, c-format
2100 msgid "No help available for `%s'"
2101 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2102
2103 #: g10/import.c:254
2104 #, c-format
2105 msgid "skipping block of type %d\n"
2106 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2107
2108 #: g10/import.c:263
2109 #, fuzzy, c-format
2110 msgid "%lu keys processed so far\n"
2111 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2112
2113 #: g10/import.c:280
2114 #, c-format
2115 msgid "Total number processed: %lu\n"
2116 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2117
2118 #: g10/import.c:282
2119 #, c-format
2120 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2121 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2122
2123 #: g10/import.c:285
2124 #, c-format
2125 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2126 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2127
2128 #: g10/import.c:287
2129 #, c-format
2130 msgid "              imported: %lu"
2131 msgstr "              tuotu: %lu"
2132
2133 #: g10/import.c:293
2134 #, c-format
2135 msgid "             unchanged: %lu\n"
2136 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2137
2138 #: g10/import.c:295
2139 #, c-format
2140 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2141 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2142
2143 #: g10/import.c:297
2144 #, c-format
2145 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2146 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2147
2148 #: g10/import.c:299
2149 #, c-format
2150 msgid "        new signatures: %lu\n"
2151 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2152
2153 #: g10/import.c:301
2154 #, c-format
2155 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2156 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2157
2158 #: g10/import.c:303
2159 #, c-format
2160 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2161 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2162
2163 #: g10/import.c:305
2164 #, c-format
2165 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2166 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2167
2168 #: g10/import.c:307
2169 #, c-format
2170 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2171 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2172
2173 #: g10/import.c:309
2174 #, c-format
2175 msgid "          not imported: %lu\n"
2176 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2177
2178 #: g10/import.c:311
2179 #, fuzzy, c-format
2180 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2181 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2182
2183 #: g10/import.c:313
2184 #, fuzzy, c-format
2185 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2186 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2187
2188 #: g10/import.c:554
2189 #, c-format
2190 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: g10/import.c:556
2194 #, fuzzy
2195 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2196 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
2197
2198 #: g10/import.c:593
2199 #, c-format
2200 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2201 msgstr ""
2202
2203 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2204 #: g10/import.c:605
2205 #, fuzzy, c-format
2206 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2207 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2208
2209 #: g10/import.c:617
2210 #, c-format
2211 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: g10/import.c:630
2215 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: g10/import.c:632
2219 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: g10/import.c:656
2223 #, c-format
2224 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2225 msgstr ""
2226
2227 #: g10/import.c:718 g10/import.c:1104
2228 #, fuzzy, c-format
2229 msgid "key %s: no user ID\n"
2230 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2231
2232 #: g10/import.c:748
2233 #, fuzzy, c-format
2234 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2235 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2236
2237 #: g10/import.c:763
2238 #, fuzzy, c-format
2239 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2240 msgstr ""
2241 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2242
2243 #: g10/import.c:769
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2246 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2247
2248 #: g10/import.c:771
2249 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2250 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2251
2252 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1225
2253 #, fuzzy, c-format
2254 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2255 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2256
2257 #: g10/import.c:787
2258 #, fuzzy, c-format
2259 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2260 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2261
2262 #: g10/import.c:796
2263 #, c-format
2264 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2265 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2266
2267 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
2268 #, c-format
2269 msgid "writing to `%s'\n"
2270 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2271
2272 #: g10/import.c:807 g10/import.c:905 g10/import.c:1144 g10/import.c:1286
2273 #: g10/import.c:2348 g10/import.c:2370
2274 #, c-format
2275 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2276 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2277
2278 #: g10/import.c:826
2279 #, fuzzy, c-format
2280 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2281 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2282
2283 #: g10/import.c:850
2284 #, fuzzy, c-format
2285 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2286 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2287
2288 #: g10/import.c:867 g10/import.c:1243
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2291 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2292
2293 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1250
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2296 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2297
2298 #: g10/import.c:915
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2301 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2302
2303 #: g10/import.c:918
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2306 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2307
2308 #: g10/import.c:921
2309 #, fuzzy, c-format
2310 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2311 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2312
2313 #: g10/import.c:924
2314 #, fuzzy, c-format
2315 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2316 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2317
2318 #: g10/import.c:927
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2321 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2322
2323 #: g10/import.c:930
2324 #, fuzzy, c-format
2325 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2326 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2327
2328 #: g10/import.c:933
2329 #, fuzzy, c-format
2330 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2331 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2332
2333 #: g10/import.c:936
2334 #, fuzzy, c-format
2335 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2336 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2337
2338 #: g10/import.c:939
2339 #, fuzzy, c-format
2340 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2341 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2342
2343 #: g10/import.c:942
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2346 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2347
2348 #: g10/import.c:965
2349 #, fuzzy, c-format
2350 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2351 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2352
2353 #: g10/import.c:1110
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2356 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2357
2358 #: g10/import.c:1121
2359 #, fuzzy
2360 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2361 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2362
2363 #: g10/import.c:1138 g10/import.c:2363
2364 #, c-format
2365 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2366 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2367
2368 #: g10/import.c:1149
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "key %s: secret key imported\n"
2371 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2372
2373 #: g10/import.c:1178
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2376 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2377
2378 #: g10/import.c:1188
2379 #, fuzzy, c-format
2380 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2381 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2382
2383 #: g10/import.c:1218
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2386 msgstr ""
2387 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2388
2389 #: g10/import.c:1261
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2392 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2393
2394 #: g10/import.c:1293
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2397 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1359
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2402 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2403
2404 #: g10/import.c:1374
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2407 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2408
2409 #: g10/import.c:1376
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2412 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2413
2414 #: g10/import.c:1394
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2417 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2418
2419 #: g10/import.c:1405 g10/import.c:1455
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2422 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2423
2424 #: g10/import.c:1407
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2427 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2428
2429 #: g10/import.c:1422
2430 #, fuzzy, c-format
2431 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2432 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2433
2434 #: g10/import.c:1444
2435 #, fuzzy, c-format
2436 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2437 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2438
2439 #: g10/import.c:1457
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2442 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2443
2444 #: g10/import.c:1472
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2447 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2448
2449 #: g10/import.c:1514
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2452 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2453
2454 #: g10/import.c:1535
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2457 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2458
2459 #: g10/import.c:1562
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2462 msgstr ""
2463 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2464
2465 #: g10/import.c:1572
2466 #, fuzzy, c-format
2467 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2468 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2469
2470 #: g10/import.c:1589
2471 #, fuzzy, c-format
2472 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2473 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2474
2475 #: g10/import.c:1603
2476 #, fuzzy, c-format
2477 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2478 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2479
2480 #: g10/import.c:1611
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2483 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2484
2485 #: g10/import.c:1711
2486 #, fuzzy, c-format
2487 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2488 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2489
2490 #: g10/import.c:1773
2491 #, fuzzy, c-format
2492 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2493 msgstr ""
2494 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2495
2496 #: g10/import.c:1787
2497 #, fuzzy, c-format
2498 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2499 msgstr ""
2500 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2501 "ei saatavilla.\n"
2502
2503 #: g10/import.c:1846
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2506 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2507
2508 #: g10/import.c:1880
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2511 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2512
2513 #: g10/import.c:2269
2514 #, fuzzy
2515 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2516 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2517
2518 #: g10/import.c:2277
2519 #, fuzzy
2520 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2521 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2522
2523 #: g10/import.c:2279
2524 #, fuzzy
2525 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2526 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2527
2528 #: g10/keydb.c:168
2529 #, c-format
2530 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2531 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2532
2533 #: g10/keydb.c:175
2534 #, c-format
2535 msgid "keyring `%s' created\n"
2536 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2537
2538 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2539 #, fuzzy, c-format
2540 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2541 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
2542
2543 #: g10/keydb.c:698
2544 #, c-format
2545 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2546 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2547
2548 #: g10/keyedit.c:261
2549 msgid "[revocation]"
2550 msgstr "[mitätöinti]"
2551
2552 #: g10/keyedit.c:262
2553 msgid "[self-signature]"
2554 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2555
2556 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:406
2557 msgid "1 bad signature\n"
2558 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2559
2560 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:408
2561 #, c-format
2562 msgid "%d bad signatures\n"
2563 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2564
2565 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:410
2566 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2567 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2568
2569 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:412
2570 #, c-format
2571 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2572 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2573
2574 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:414
2575 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2576 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2577
2578 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:416
2579 #, c-format
2580 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2581 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2582
2583 #: g10/keyedit.c:352
2584 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2585 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2586
2587 #: g10/keyedit.c:354
2588 #, c-format
2589 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2590 msgstr ""
2591 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2592
2593 #: g10/keyedit.c:410 g10/pkclist.c:263
2594 #, fuzzy
2595 msgid ""
2596 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2597 "keys\n"
2598 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2599 "etc.)\n"
2600 msgstr ""
2601 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2602 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2603 "lähteistä...)?\n"
2604 "\n"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:275
2607 #, fuzzy, c-format
2608 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2609 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2610
2611 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:277
2612 #, fuzzy, c-format
2613 msgid "  %d = I trust fully\n"
2614 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2615
2616 #: g10/keyedit.c:434
2617 msgid ""
2618 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2619 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2620 "trust signatures on your behalf.\n"
2621 msgstr ""
2622
2623 #: g10/keyedit.c:450
2624 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2625 msgstr ""
2626
2627 #: g10/keyedit.c:594
2628 #, c-format
2629 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2630 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2631
2632 #: g10/keyedit.c:603 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:826
2633 #: g10/keyedit.c:891 g10/keyedit.c:1731
2634 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2635 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2636
2637 #: g10/keyedit.c:617 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:672 g10/keyedit.c:832
2638 #: g10/keyedit.c:1737
2639 msgid "  Unable to sign.\n"
2640 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:622
2643 #, c-format
2644 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2645 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2646
2647 #: g10/keyedit.c:650
2648 #, c-format
2649 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2650 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2651
2652 #: g10/keyedit.c:678
2653 #, fuzzy, c-format
2654 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2655 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2656
2657 #: g10/keyedit.c:680
2658 #, fuzzy
2659 msgid "Sign it? (y/N) "
2660 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2661
2662 #: g10/keyedit.c:702
2663 #, c-format
2664 msgid ""
2665 "The self-signature on \"%s\"\n"
2666 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2667 msgstr ""
2668 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2669 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2670
2671 #: g10/keyedit.c:711
2672 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2673 msgstr ""
2674 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2675 "(k/E) "
2676
2677 #: g10/keyedit.c:725
2678 #, c-format
2679 msgid ""
2680 "Your current signature on \"%s\"\n"
2681 "has expired.\n"
2682 msgstr ""
2683 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2684 "on vanhentunut.\n"
2685
2686 #: g10/keyedit.c:729
2687 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2688 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2689
2690 #: g10/keyedit.c:750
2691 #, c-format
2692 msgid ""
2693 "Your current signature on \"%s\"\n"
2694 "is a local signature.\n"
2695 msgstr ""
2696 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2697 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2698
2699 #: g10/keyedit.c:754
2700 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2701 msgstr ""
2702 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2703
2704 #: g10/keyedit.c:775
2705 #, fuzzy, c-format
2706 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2707 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2708
2709 #: g10/keyedit.c:778
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2712 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2713
2714 #: g10/keyedit.c:783
2715 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2716 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2717
2718 #: g10/keyedit.c:805
2719 #, fuzzy, c-format
2720 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2721 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:820
2724 msgid "This key has expired!"
2725 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:838
2728 #, c-format
2729 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2730 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:844
2733 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2734 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2735
2736 #: g10/keyedit.c:884
2737 msgid ""
2738 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2739 "mode.\n"
2740 msgstr ""
2741 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2742
2743 #: g10/keyedit.c:886
2744 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2745 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:911
2748 msgid ""
2749 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2750 "belongs\n"
2751 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2752 msgstr ""
2753 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2754 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2755
2756 #: g10/keyedit.c:916
2757 #, c-format
2758 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2759 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:918
2762 #, c-format
2763 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2764 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:920
2767 #, c-format
2768 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2769 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2770
2771 #: g10/keyedit.c:922
2772 #, c-format
2773 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2774 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2775
2776 #: g10/keyedit.c:928
2777 #, fuzzy
2778 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2779 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2780
2781 #: g10/keyedit.c:952
2782 #, fuzzy, c-format
2783 msgid ""
2784 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2785 "key \"%s\" (%s)\n"
2786 msgstr ""
2787 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2788 "omalla avaimellasi: \""
2789
2790 #: g10/keyedit.c:959
2791 #, fuzzy
2792 msgid "This will be a self-signature.\n"
2793 msgstr ""
2794 "\n"
2795 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:965
2798 #, fuzzy
2799 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2800 msgstr ""
2801 "\n"
2802 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:973
2805 #, fuzzy
2806 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2807 msgstr ""
2808 "\n"
2809 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2810
2811 #: g10/keyedit.c:983
2812 #, fuzzy
2813 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2814 msgstr ""
2815 "\n"
2816 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2817
2818 #: g10/keyedit.c:990
2819 #, fuzzy
2820 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2821 msgstr ""
2822 "\n"
2823 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:997
2826 #, fuzzy
2827 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2828 msgstr ""
2829 "\n"
2830 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:1002
2833 #, fuzzy
2834 msgid "I have checked this key casually.\n"
2835 msgstr ""
2836 "\n"
2837 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
2838
2839 #: g10/keyedit.c:1007
2840 #, fuzzy
2841 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2842 msgstr ""
2843 "\n"
2844 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1017
2847 #, fuzzy
2848 msgid "Really sign? (y/N) "
2849 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2850
2851 #: g10/keyedit.c:1062 g10/keyedit.c:4364 g10/keyedit.c:4455 g10/keyedit.c:4519
2852 #: g10/keyedit.c:4580 g10/sign.c:370
2853 #, c-format
2854 msgid "signing failed: %s\n"
2855 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:1127
2858 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: g10/keyedit.c:1138 g10/keygen.c:3065
2862 msgid "This key is not protected.\n"
2863 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3053
2866 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2867 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3068
2870 #, fuzzy
2871 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2872 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3072
2875 msgid "Key is protected.\n"
2876 msgstr "Avain on suojattu.\n"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:1174
2879 #, c-format
2880 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2881 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:1180
2884 msgid ""
2885 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2886 "\n"
2887 msgstr ""
2888 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
2889 "\n"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1189 g10/keygen.c:1828
2892 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2893 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
2894
2895 #: g10/keyedit.c:1194
2896 msgid ""
2897 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2898 "\n"
2899 msgstr ""
2900 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
2901 "\n"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:1197
2904 #, fuzzy
2905 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2906 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1268
2909 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2910 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:1353
2913 msgid "save and quit"
2914 msgstr "tallenna ja lopeta"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1356
2917 #, fuzzy
2918 msgid "show key fingerprint"
2919 msgstr "näytä sormenjälki"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1357
2922 msgid "list key and user IDs"
2923 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1359
2926 msgid "select user ID N"
2927 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1360
2930 #, fuzzy
2931 msgid "select subkey N"
2932 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1361
2935 #, fuzzy
2936 msgid "check signatures"
2937 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1364
2940 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2941 msgstr ""
2942
2943 #: g10/keyedit.c:1369
2944 #, fuzzy
2945 msgid "sign selected user IDs locally"
2946 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1371
2949 #, fuzzy
2950 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2951 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1373
2954 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1377
2958 msgid "add a user ID"
2959 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1379
2962 msgid "add a photo ID"
2963 msgstr "lisää valokuva"
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1381
2966 #, fuzzy
2967 msgid "delete selected user IDs"
2968 msgstr "poista käyttäjätunnus"
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1386
2971 #, fuzzy
2972 msgid "add a subkey"
2973 msgstr "addkey"
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1390
2976 msgid "add a key to a smartcard"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: g10/keyedit.c:1392
2980 msgid "move a key to a smartcard"
2981 msgstr ""
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1394
2984 msgid "move a backup key to a smartcard"
2985 msgstr ""
2986
2987 #: g10/keyedit.c:1398
2988 #, fuzzy
2989 msgid "delete selected subkeys"
2990 msgstr "poista toissijainen avain"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1400
2993 msgid "add a revocation key"
2994 msgstr "lisää mitätöintiavain"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1402
2997 #, fuzzy
2998 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2999 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1404
3002 #, fuzzy
3003 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3004 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1406
3007 #, fuzzy
3008 msgid "flag the selected user ID as primary"
3009 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1408
3012 #, fuzzy
3013 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3014 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1411
3017 msgid "list preferences (expert)"
3018 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1413
3021 msgid "list preferences (verbose)"
3022 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1415
3025 #, fuzzy
3026 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3027 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1420
3030 #, fuzzy
3031 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3032 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1422
3035 msgid "change the passphrase"
3036 msgstr "muuta salasanaa"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1426
3039 msgid "change the ownertrust"
3040 msgstr "muuta luottamusastetta"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:1428
3043 #, fuzzy
3044 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3045 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1430
3048 #, fuzzy
3049 msgid "revoke selected user IDs"
3050 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1435
3053 #, fuzzy
3054 msgid "revoke key or selected subkeys"
3055 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1436
3058 #, fuzzy
3059 msgid "enable key"
3060 msgstr "ota avain käyttöön"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1437
3063 #, fuzzy
3064 msgid "disable key"
3065 msgstr "poista avain käytöstä"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1438
3068 #, fuzzy
3069 msgid "show selected photo IDs"
3070 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1440
3073 #, fuzzy
3074 msgid "clean unusable parts from key"
3075 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1559
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3080 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1577
3083 msgid "Secret key is available.\n"
3084 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1658
3087 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3088 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1666
3091 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3092 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:1685
3095 msgid ""
3096 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3097 "(lsign),\n"
3098 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3099 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3100 msgstr ""
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1725
3103 msgid "Key is revoked."
3104 msgstr "Avain on mitätöity."
3105
3106 #: g10/keyedit.c:1744
3107 #, fuzzy
3108 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3109 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1751
3112 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3113 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:1760
3116 #, fuzzy, c-format
3117 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3118 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1783
3121 #, c-format
3122 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3123 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1805 g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1991
3126 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3127 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1807
3130 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3131 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1809
3134 #, fuzzy
3135 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3136 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1810
3139 #, fuzzy
3140 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3141 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1860
3144 #, fuzzy
3145 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3146 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1872
3149 #, fuzzy
3150 msgid "You must select exactly one key.\n"
3151 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1900
3154 msgid "Command expects a filename argument\n"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1914
3158 #, fuzzy, c-format
3159 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3160 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1931
3163 #, fuzzy, c-format
3164 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3165 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3166
3167 #: g10/keyedit.c:1955
3168 msgid "You must select at least one key.\n"
3169 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1958
3172 #, fuzzy
3173 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3174 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1959
3177 #, fuzzy
3178 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3179 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3180
3181 #: g10/keyedit.c:1994
3182 #, fuzzy
3183 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3184 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3185
3186 #: g10/keyedit.c:1995
3187 #, fuzzy
3188 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3189 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3190
3191 #: g10/keyedit.c:2013
3192 #, fuzzy
3193 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3194 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3195
3196 #: g10/keyedit.c:2024
3197 #, fuzzy
3198 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3199 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3200
3201 #: g10/keyedit.c:2026
3202 #, fuzzy
3203 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3204 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3205
3206 #: g10/keyedit.c:2067
3207 msgid ""
3208 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3209 msgstr ""
3210
3211 #: g10/keyedit.c:2099
3212 #, fuzzy
3213 msgid "Set preference list to:\n"
3214 msgstr "näytä valinnat"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:2105
3217 #, fuzzy
3218 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3219 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3220
3221 #: g10/keyedit.c:2107
3222 #, fuzzy
3223 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3224 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3225
3226 #: g10/keyedit.c:2180
3227 #, fuzzy
3228 msgid "Save changes? (y/N) "
3229 msgstr "Tallenna muutokset? "
3230
3231 #: g10/keyedit.c:2183
3232 #, fuzzy
3233 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3234 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:2193
3237 #, c-format
3238 msgid "update failed: %s\n"
3239 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:2200
3242 #, c-format
3243 msgid "update secret failed: %s\n"
3244 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:2207
3247 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3248 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:2280
3251 msgid "Digest: "
3252 msgstr "Tiiviste: "
3253
3254 #: g10/keyedit.c:2332
3255 msgid "Features: "
3256 msgstr "Ominaisuudet: "
3257
3258 #: g10/keyedit.c:2343
3259 msgid "Keyserver no-modify"
3260 msgstr ""
3261
3262 #: g10/keyedit.c:2358 g10/keylist.c:308
3263 msgid "Preferred keyserver: "
3264 msgstr ""
3265
3266 #: g10/keyedit.c:2590
3267 #, fuzzy, c-format
3268 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3269 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3270
3271 #: g10/keyedit.c:2611
3272 #, fuzzy, c-format
3273 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3274 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3275
3276 #: g10/keyedit.c:2617
3277 #, fuzzy
3278 msgid "(sensitive)"
3279 msgstr " (luottamuksellinen)"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:2633 g10/keyedit.c:2689 g10/keyedit.c:2802 g10/keyedit.c:2817
3282 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:428
3283 #, fuzzy, c-format
3284 msgid "created: %s"
3285 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:2636 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
3288 #, fuzzy, c-format
3289 msgid "revoked: %s"
3290 msgstr "[mitätöity] "
3291
3292 #: g10/keyedit.c:2638 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3293 #, fuzzy, c-format
3294 msgid "expired: %s"
3295 msgstr " [vanhenee: %s]"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:2640 g10/keyedit.c:2691 g10/keyedit.c:2804 g10/keyedit.c:2819
3298 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3299 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:434 g10/mainproc.c:954
3300 #, fuzzy, c-format
3301 msgid "expires: %s"
3302 msgstr " [vanhenee: %s]"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:2642
3305 #, fuzzy, c-format
3306 msgid "usage: %s"
3307 msgstr " luottamus: %c/%c"
3308
3309 #: g10/keyedit.c:2657
3310 #, fuzzy, c-format
3311 msgid "trust: %s"
3312 msgstr " luottamus: %c/%c"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:2661
3315 #, c-format
3316 msgid "validity: %s"
3317 msgstr ""
3318
3319 #: g10/keyedit.c:2668
3320 msgid "This key has been disabled"
3321 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:2696 g10/keylist.c:200
3324 msgid "card-no: "
3325 msgstr ""
3326
3327 #: g10/keyedit.c:2764
3328 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3329 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:2772
3332 msgid ""
3333 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3334 "unless you restart the program.\n"
3335 msgstr ""
3336 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3337 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:2836 g10/keyedit.c:3213 g10/keyserver.c:438
3340 #: g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1694
3341 #, fuzzy
3342 msgid "revoked"
3343 msgstr "[mitätöity] "
3344
3345 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keyedit.c:3215 g10/keyserver.c:442
3346 #: g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1696
3347 #, fuzzy
3348 msgid "expired"
3349 msgstr "expire"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:2903
3352 msgid ""
3353 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3354 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3355 msgstr ""
3356 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3357 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2963
3360 msgid ""
3361 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3362 "versions\n"
3363 "         of PGP to reject this key.\n"
3364 msgstr ""
3365 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3366 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:2968 g10/keyedit.c:3321
3369 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3370 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:2974
3373 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3374 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:3114
3377 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3378 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:3124
3381 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3382 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:3128
3385 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3386 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:3134
3389 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3390 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:3148
3393 #, c-format
3394 msgid "Deleted %d signature.\n"
3395 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:3149
3398 #, c-format
3399 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3400 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:3152
3403 msgid "Nothing deleted.\n"
3404 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:3183
3407 #, fuzzy, c-format
3408 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3409 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:3217 g10/trustdb.c:1698
3412 #, fuzzy
3413 msgid "invalid"
3414 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:3316
3417 msgid ""
3418 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3419 "cause\n"
3420 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3421 msgstr ""
3422 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3423 "voi\n"
3424 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:3327
3427 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3428 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:3347
3431 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3432 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3433
3434 #: g10/keyedit.c:3370
3435 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3436 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:3385
3439 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3440 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:3407
3443 #, fuzzy
3444 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3445 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:3426
3448 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3449 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:3432
3452 #, fuzzy
3453 msgid ""
3454 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3455 msgstr ""
3456 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3457
3458 #: g10/keyedit.c:3493
3459 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3460 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:3499
3463 #, fuzzy
3464 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3465 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:3503
3468 #, fuzzy
3469 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3470 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:3506
3473 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3474 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:3552
3477 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3478 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:3568
3481 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3482 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:3648
3485 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3486 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:3687 g10/keyedit.c:3797 g10/keyedit.c:3917
3489 #, fuzzy, c-format
3490 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3491 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:3858
3494 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3495 msgstr ""
3496
3497 #: g10/keyedit.c:3938
3498 #, fuzzy
3499 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3500 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3501
3502 #: g10/keyedit.c:3939
3503 #, fuzzy
3504 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3505 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3506
3507 #: g10/keyedit.c:4001
3508 #, c-format
3509 msgid "No user ID with index %d\n"
3510 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:4059
3513 #, fuzzy, c-format
3514 msgid "No user ID with hash %s\n"
3515 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:4086
3518 #, fuzzy, c-format
3519 msgid "No subkey with index %d\n"
3520 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:4203
3523 #, fuzzy, c-format
3524 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3525 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3526
3527 #: g10/keyedit.c:4206 g10/keyedit.c:4270 g10/keyedit.c:4313
3528 #, fuzzy, c-format
3529 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3530 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:4208 g10/keyedit.c:4272 g10/keyedit.c:4315
3533 msgid " (non-exportable)"
3534 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:4212
3537 #, c-format
3538 msgid "This signature expired on %s.\n"
3539 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:4216
3542 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3543 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3544
3545 #: g10/keyedit.c:4220
3546 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3547 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3548
3549 #: g10/keyedit.c:4247
3550 #, fuzzy, c-format
3551 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3552 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:4273
3555 #, fuzzy
3556 msgid " (non-revocable)"
3557 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:4280
3560 #, fuzzy, c-format
3561 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3562 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:4302
3565 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3566 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:4322
3569 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3570 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3571
3572 #: g10/keyedit.c:4352
3573 msgid "no secret key\n"
3574 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:4422
3577 #, c-format
3578 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3579 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:4439
3582 #, c-format
3583 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3584 msgstr ""
3585 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3586 "tulevaisuuteen\n"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:4503
3589 #, fuzzy, c-format
3590 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3591 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:4565
3594 #, fuzzy, c-format
3595 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3596 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:4660
3599 #, fuzzy, c-format
3600 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3601 msgstr ""
3602 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3603 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3604
3605 #: g10/keygen.c:258
3606 #, fuzzy, c-format
3607 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3608 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3609
3610 #: g10/keygen.c:265
3611 #, fuzzy
3612 msgid "too many cipher preferences\n"
3613 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3614
3615 #: g10/keygen.c:267
3616 #, fuzzy
3617 msgid "too many digest preferences\n"
3618 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3619
3620 #: g10/keygen.c:269
3621 #, fuzzy
3622 msgid "too many compression preferences\n"
3623 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3624
3625 #: g10/keygen.c:394
3626 #, fuzzy, c-format
3627 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3628 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3629
3630 #: g10/keygen.c:822
3631 msgid "writing direct signature\n"
3632 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3633
3634 #: g10/keygen.c:861
3635 msgid "writing self signature\n"
3636 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3637
3638 #: g10/keygen.c:912
3639 msgid "writing key binding signature\n"
3640 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3641
3642 #: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
3643 #, c-format
3644 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3645 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3646
3647 #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
3648 #, c-format
3649 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3650 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3651
3652 #: g10/keygen.c:1239
3653 #, fuzzy
3654 msgid "Sign"
3655 msgstr "sign"
3656
3657 #: g10/keygen.c:1242
3658 #, fuzzy
3659 msgid "Encrypt"
3660 msgstr "salaa tiedot"
3661
3662 #: g10/keygen.c:1245
3663 msgid "Authenticate"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: g10/keygen.c:1253
3667 msgid "SsEeAaQq"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: g10/keygen.c:1268
3671 #, c-format
3672 msgid "Possible actions for a %s key: "
3673 msgstr ""
3674
3675 #: g10/keygen.c:1272
3676 msgid "Current allowed actions: "
3677 msgstr ""
3678
3679 #: g10/keygen.c:1277
3680 #, c-format
3681 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3682 msgstr ""
3683
3684 #: g10/keygen.c:1280
3685 #, fuzzy, c-format
3686 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3687 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3688
3689 #: g10/keygen.c:1283
3690 #, c-format
3691 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3692 msgstr ""
3693
3694 #: g10/keygen.c:1286
3695 #, c-format
3696 msgid "   (%c) Finished\n"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: g10/keygen.c:1340
3700 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3701 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3702
3703 #: g10/keygen.c:1342
3704 #, fuzzy, c-format
3705 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3706 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3707
3708 #: g10/keygen.c:1343
3709 #, c-format
3710 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3711 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3712
3713 #: g10/keygen.c:1345
3714 #, fuzzy, c-format
3715 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3716 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3717
3718 #: g10/keygen.c:1347
3719 #, fuzzy, c-format
3720 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3721 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3722
3723 #: g10/keygen.c:1348
3724 #, c-format
3725 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3726 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3727
3728 #: g10/keygen.c:1350
3729 #, c-format
3730 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3731 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3732
3733 #: g10/keygen.c:1352
3734 #, fuzzy, c-format
3735 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3736 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3737
3738 #: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
3739 #, fuzzy, c-format
3740 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3741 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
3742
3743 #: g10/keygen.c:1431
3744 #, c-format
3745 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3746 msgstr ""
3747
3748 #: g10/keygen.c:1438
3749 #, fuzzy, c-format
3750 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3751 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3752
3753 #: g10/keygen.c:1452
3754 #, c-format
3755 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: g10/keygen.c:1458
3759 #, c-format
3760 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3761 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3762
3763 #: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
3764 #, c-format
3765 msgid "rounded up to %u bits\n"
3766 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
3767
3768 #: g10/keygen.c:1515
3769 msgid ""
3770 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3771 "         0 = key does not expire\n"
3772 "      <n>  = key expires in n days\n"
3773 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3774 "      <n>m = key expires in n months\n"
3775 "      <n>y = key expires in n years\n"
3776 msgstr ""
3777 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3778 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3779 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3780 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3781 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3782 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3783
3784 #: g10/keygen.c:1526
3785 msgid ""
3786 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3787 "         0 = signature does not expire\n"
3788 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3789 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3790 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3791 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3792 msgstr ""
3793 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
3794 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
3795 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
3796 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
3797 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3798 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:1549
3801 msgid "Key is valid for? (0) "
3802 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
3803
3804 #: g10/keygen.c:1554
3805 #, fuzzy, c-format
3806 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3807 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
3808
3809 #: g10/keygen.c:1572
3810 msgid "invalid value\n"
3811 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
3812
3813 #: g10/keygen.c:1579
3814 #, fuzzy
3815 msgid "Key does not expire at all\n"
3816 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3817
3818 #: g10/keygen.c:1580
3819 #, fuzzy
3820 msgid "Signature does not expire at all\n"
3821 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3822
3823 #: g10/keygen.c:1585
3824 #, fuzzy, c-format
3825 msgid "Key expires at %s\n"
3826 msgstr "%s vanhenee %s\n"
3827
3828 #: g10/keygen.c:1586
3829 #, fuzzy, c-format
3830 msgid "Signature expires at %s\n"
3831 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
3832
3833 #: g10/keygen.c:1592
3834 msgid ""
3835 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3836 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3837 msgstr ""
3838 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
3839 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
3840
3841 #: g10/keygen.c:1597
3842 #, fuzzy
3843 msgid "Is this correct? (y/N) "
3844 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
3845
3846 #: g10/keygen.c:1641
3847 #, fuzzy
3848 msgid ""
3849 "\n"
3850 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3851 "ID\n"
3852 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3853 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3854 "\n"
3855 msgstr ""
3856 "\n"
3857 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
3858 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
3859 "sähköpostiosoitteesta \n"
3860 "muodossa:\n"
3861 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
3862 "\n"
3863
3864 #: g10/keygen.c:1654
3865 msgid "Real name: "
3866 msgstr "Oikea nimi: "
3867
3868 #: g10/keygen.c:1662
3869 msgid "Invalid character in name\n"
3870 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
3871
3872 #: g10/keygen.c:1664
3873 msgid "Name may not start with a digit\n"
3874 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
3875
3876 #: g10/keygen.c:1666
3877 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3878 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
3879
3880 #: g10/keygen.c:1674
3881 msgid "Email address: "
3882 msgstr "Sähköpostiosoite: "
3883
3884 #: g10/keygen.c:1685
3885 msgid "Not a valid email address\n"
3886 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
3887
3888 #: g10/keygen.c:1693
3889 msgid "Comment: "
3890 msgstr "Huomautus: "
3891
3892 #: g10/keygen.c:1699
3893 msgid "Invalid character in comment\n"
3894 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
3895
3896 #: g10/keygen.c:1722
3897 #, c-format
3898 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3899 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
3900
3901 #: g10/keygen.c:1728
3902 #, c-format
3903 msgid ""
3904 "You selected this USER-ID:\n"
3905 "    \"%s\"\n"
3906 "\n"
3907 msgstr ""
3908 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
3909 "    \"%s\"\n"
3910 "\n"
3911
3912 #: g10/keygen.c:1733
3913 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3914 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
3915
3916 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3917 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3918 #. string which should be translated accordingly and the
3919 #. letter changed to match the one in the answer string.
3920 #.
3921 #. n = Change name
3922 #. c = Change comment
3923 #. e = Change email
3924 #. o = Okay (ready, continue)
3925 #. q = Quit
3926 #.
3927 #: g10/keygen.c:1749
3928 msgid "NnCcEeOoQq"
3929 msgstr "NnHhSsOoLl"
3930
3931 #: g10/keygen.c:1759
3932 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3933 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
3934
3935 #: g10/keygen.c:1760
3936 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3937 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
3938
3939 #: g10/keygen.c:1779
3940 msgid "Please correct the error first\n"
3941 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
3942
3943 #: g10/keygen.c:1819
3944 msgid ""
3945 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3946 "\n"
3947 msgstr ""
3948 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
3949 "\n"
3950
3951 #: g10/keygen.c:1829 g10/passphrase.c:804
3952 #, c-format
3953 msgid "%s.\n"
3954 msgstr "%s.\n"
3955
3956 #: g10/keygen.c:1835
3957 msgid ""
3958 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3959 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3960 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3961 "\n"
3962 msgstr ""
3963 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
3964 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
3965 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
3966 "\n"
3967
3968 #: g10/keygen.c:1857
3969 msgid ""
3970 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3971 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3972 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3973 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3974 msgstr ""
3975 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
3976 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
3977 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
3978 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
3979
3980 #: g10/keygen.c:2575
3981 msgid "Key generation canceled.\n"
3982 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
3983
3984 #: g10/keygen.c:2774 g10/keygen.c:2918
3985 #, c-format
3986 msgid "writing public key to `%s'\n"
3987 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3988
3989 #: g10/keygen.c:2776 g10/keygen.c:2921
3990 #, fuzzy, c-format
3991 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3992 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3993
3994 #: g10/keygen.c:2779 g10/keygen.c:2924
3995 #, c-format
3996 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3997 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3998
3999 #: g10/keygen.c:2907
4000 #, c-format
4001 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4002 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4003
4004 #: g10/keygen.c:2913
4005 #, c-format
4006 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4007 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4008
4009 #: g10/keygen.c:2931
4010 #, c-format
4011 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4012 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4013
4014 #: g10/keygen.c:2938
4015 #, c-format
4016 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4017 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4018
4019 #: g10/keygen.c:2961
4020 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4021 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
4022
4023 #: g10/keygen.c:2972
4024 #, fuzzy
4025 msgid ""
4026 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4027 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4028 msgstr ""
4029 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
4030 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
4031
4032 #: g10/keygen.c:2984 g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3228
4033 #, c-format
4034 msgid "Key generation failed: %s\n"