About to release 1.4.3
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2006-04-03 11:40+0200\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: cipher/primegen.c:121
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
36 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:312
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
42
43 #: cipher/random.c:173
44 msgid "no entropy gathering module detected\n"
45 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
46
47 #: cipher/random.c:403
48 #, fuzzy, c-format
49 msgid "can't lock `%s': %s\n"
50 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
51
52 #: cipher/random.c:408
53 #, fuzzy, c-format
54 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
55 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
56
57 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
58 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
59 #: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3365 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2323
60 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
61 #: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:779 g10/sign.c:941 g10/sign.c:1054
62 #: g10/sign.c:1204 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
63 #: g10/tdbio.c:605
64 #, c-format
65 msgid "can't open `%s': %s\n"
66 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
67
68 #: cipher/random.c:458
69 #, c-format
70 msgid "can't stat `%s': %s\n"
71 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
72
73 #: cipher/random.c:463
74 #, c-format
75 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
76 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
77
78 #: cipher/random.c:468
79 msgid "note: random_seed file is empty\n"
80 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
81
82 #: cipher/random.c:474
83 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
84 msgstr ""
85 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
86
87 #: cipher/random.c:482
88 #, c-format
89 msgid "can't read `%s': %s\n"
90 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
91
92 #: cipher/random.c:520
93 msgid "note: random_seed file not updated\n"
94 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
95
96 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
97 #: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
98 #: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:797 g10/sign.c:1070 g10/tdbio.c:536
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
104 #, c-format
105 msgid "can't write `%s': %s\n"
106 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
107
108 #: cipher/random.c:569
109 #, c-format
110 msgid "can't close `%s': %s\n"
111 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
112
113 #: cipher/random.c:814
114 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
115 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
116
117 #: cipher/random.c:815
118 msgid ""
119 "The random number generator is only a kludge to let\n"
120 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
121 "\n"
122 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
123 "\n"
124 msgstr ""
125 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
126 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
127 "\n"
128 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
129
130 #: cipher/rndegd.c:202
131 msgid ""
132 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
133 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
134 "of the entropy.\n"
135 msgstr ""
136 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
137 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
138 "laatua.\n"
139
140 #: cipher/rndlinux.c:132
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "\n"
144 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
145 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
146 msgstr ""
147 "\n"
148 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
149 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
150 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:596
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
155 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:609
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
160 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:977
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "reading public key failed: %s\n"
165 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
168 msgid "response does not contain the public key data\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
172 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
173 msgstr ""
174
175 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
176 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
180 #, c-format
181 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
185 #, c-format
186 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
190 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
193 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1310
196 msgid "access to admin commands is not configured\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
200 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
204 msgid "card is permanently locked!\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1336
208 #, c-format
209 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
210 msgstr ""
211
212 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
213 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
214 #. to get some infos on the string.
215 #: g10/app-openpgp.c:1343
216 msgid "|A|Admin PIN"
217 msgstr ""
218
219 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
220 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
221 #. to get some infos on the string.
222 #: g10/app-openpgp.c:1492
223 msgid "|AN|New Admin PIN"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1492
227 msgid "|N|New PIN"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1496
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "error getting new PIN: %s\n"
233 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
236 #, fuzzy
237 msgid "error reading application data\n"
238 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading fingerprint DO\n"
243 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1562
246 #, fuzzy
247 msgid "key already exists\n"
248 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1566
251 msgid "existing key will be replaced\n"
252 msgstr ""
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1568
255 #, fuzzy
256 msgid "generating new key\n"
257 msgstr "luo uusi avainpari"
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1735
260 msgid "creation timestamp missing\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1742
264 #, c-format
265 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1749
269 #, c-format
270 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
274 #, c-format
275 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1827
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "failed to store the key: %s\n"
281 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1886
284 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
285 msgstr ""
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1901
288 #, fuzzy
289 msgid "generating key failed\n"
290 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1904
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
295 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1961
298 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
299 msgstr ""
300
301 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
302 #: g10/app-openpgp.c:2087
303 #, fuzzy, c-format
304 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
305 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
306
307 #: g10/app-openpgp.c:2134
308 #, c-format
309 msgid "signatures created so far: %lu\n"
310 msgstr ""
311
312 #: g10/app-openpgp.c:2142
313 #, c-format
314 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
315 msgstr ""
316
317 #: g10/app-openpgp.c:2403
318 msgid ""
319 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
320 msgstr ""
321
322 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
323 #, fuzzy, c-format
324 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
325 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
326
327 #: g10/armor.c:318
328 #, c-format
329 msgid "armor: %s\n"
330 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
331
332 #: g10/armor.c:357
333 msgid "invalid armor header: "
334 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
335
336 #: g10/armor.c:368
337 msgid "armor header: "
338 msgstr "ascii-koodausotsake: "
339
340 #: g10/armor.c:379
341 msgid "invalid clearsig header\n"
342 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
343
344 #: g10/armor.c:431
345 msgid "nested clear text signatures\n"
346 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
347
348 #: g10/armor.c:566
349 #, fuzzy
350 msgid "unexpected armor: "
351 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
352
353 #: g10/armor.c:578
354 msgid "invalid dash escaped line: "
355 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
356
357 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
360 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
361
362 #: g10/armor.c:773
363 msgid "premature eof (no CRC)\n"
364 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
365
366 #: g10/armor.c:807
367 msgid "premature eof (in CRC)\n"
368 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
369
370 #: g10/armor.c:815
371 msgid "malformed CRC\n"
372 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
373
374 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
377 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
378
379 #: g10/armor.c:839
380 #, fuzzy
381 msgid "premature eof (in trailer)\n"
382 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
383
384 #: g10/armor.c:843
385 msgid "error in trailer line\n"
386 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
387
388 #: g10/armor.c:1152
389 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
390 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
391
392 #: g10/armor.c:1157
393 #, c-format
394 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
395 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
396
397 #: g10/armor.c:1161
398 msgid ""
399 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
400 msgstr ""
401 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
402 "viallista\n"
403 "MTA:ta on käytetty\n"
404
405 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
408 msgstr "salaista avainta ei löydy"
409
410 #: g10/card-util.c:68
411 #, c-format
412 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
413 msgstr ""
414
415 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
416 #: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
417 #, fuzzy
418 msgid "can't do this in batch mode\n"
419 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
420
421 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
422 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
423 #: g10/keygen.c:1406
424 msgid "Your selection? "
425 msgstr "Valintasi? "
426
427 #: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
428 msgid "[not set]"
429 msgstr ""
430
431 #: g10/card-util.c:413
432 #, fuzzy
433 msgid "male"
434 msgstr "enable"
435
436 #: g10/card-util.c:414
437 #, fuzzy
438 msgid "female"
439 msgstr "enable"
440
441 #: g10/card-util.c:414
442 #, fuzzy
443 msgid "unspecified"
444 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
445
446 #: g10/card-util.c:441
447 #, fuzzy
448 msgid "not forced"
449 msgstr "ei käsitelty"
450
451 #: g10/card-util.c:441
452 msgid "forced"
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:519
456 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
457 msgstr ""
458
459 #: g10/card-util.c:521
460 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
461 msgstr ""
462
463 #: g10/card-util.c:523
464 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:540
468 msgid "Cardholder's surname: "
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:542
472 msgid "Cardholder's given name: "
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:560
476 #, c-format
477 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:581
481 #, fuzzy
482 msgid "URL to retrieve public key: "
483 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
484
485 #: g10/card-util.c:589
486 #, c-format
487 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
491 #, c-format
492 msgid "error reading `%s': %s\n"
493 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
494
495 #: g10/card-util.c:695
496 msgid "Login data (account name): "
497 msgstr ""
498
499 #: g10/card-util.c:705
500 #, c-format
501 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
502 msgstr ""
503
504 #: g10/card-util.c:764
505 msgid "Private DO data: "
506 msgstr ""
507
508 #: g10/card-util.c:774
509 #, c-format
510 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
511 msgstr ""
512
513 #: g10/card-util.c:794
514 #, fuzzy
515 msgid "Language preferences: "
516 msgstr "päivitä valinnat"
517
518 #: g10/card-util.c:802
519 #, fuzzy
520 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
521 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
522
523 #: g10/card-util.c:811
524 #, fuzzy
525 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
526 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
527
528 #: g10/card-util.c:832
529 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
530 msgstr ""
531
532 #: g10/card-util.c:846
533 #, fuzzy
534 msgid "Error: invalid response.\n"
535 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
536
537 #: g10/card-util.c:867
538 #, fuzzy
539 msgid "CA fingerprint: "
540 msgstr "näytä sormenjälki"
541
542 #: g10/card-util.c:890
543 #, fuzzy
544 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
545 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
546
547 #: g10/card-util.c:938
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "key operation not possible: %s\n"
550 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
551
552 #: g10/card-util.c:939
553 #, fuzzy
554 msgid "not an OpenPGP card"
555 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
556
557 #: g10/card-util.c:948
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "error getting current key info: %s\n"
560 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
561
562 #: g10/card-util.c:1033
563 msgid "Replace existing key? (y/N) "
564 msgstr ""
565
566 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
567 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
568 msgstr ""
569
570 #: g10/card-util.c:1075
571 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
572 msgstr ""
573
574 #: g10/card-util.c:1084
575 #, c-format
576 msgid ""
577 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
578 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
579 "You should change them using the command --change-pin\n"
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1123
583 #, fuzzy
584 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
585 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
588 #, fuzzy
589 msgid "   (1) Signature key\n"
590 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
593 #, fuzzy
594 msgid "   (2) Encryption key\n"
595 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
598 msgid "   (3) Authentication key\n"
599 msgstr ""
600
601 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
602 #: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
603 msgid "Invalid selection.\n"
604 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
605
606 #: g10/card-util.c:1203
607 #, fuzzy
608 msgid "Please select where to store the key:\n"
609 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
610
611 #: g10/card-util.c:1238
612 #, fuzzy
613 msgid "unknown key protection algorithm\n"
614 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
615
616 #: g10/card-util.c:1243
617 #, fuzzy
618 msgid "secret parts of key are not available\n"
619 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
620
621 #: g10/card-util.c:1248
622 #, fuzzy
623 msgid "secret key already stored on a card\n"
624 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
625
626 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
627 msgid "quit this menu"
628 msgstr "ulos tästä valikosta"
629
630 #: g10/card-util.c:1321
631 #, fuzzy
632 msgid "show admin commands"
633 msgstr "ristiriitainen komento\n"
634
635 #: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
636 msgid "show this help"
637 msgstr "näytä tämä ohje"
638
639 #: g10/card-util.c:1324
640 #, fuzzy
641 msgid "list all available data"
642 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
643
644 #: g10/card-util.c:1327
645 msgid "change card holder's name"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/card-util.c:1328
649 msgid "change URL to retrieve key"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1329
653 msgid "fetch the key specified in the card URL"
654 msgstr ""
655
656 #: g10/card-util.c:1330
657 #, fuzzy
658 msgid "change the login name"
659 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
660
661 #: g10/card-util.c:1331
662 #, fuzzy
663 msgid "change the language preferences"
664 msgstr "muuta luottamusastetta"
665
666 #: g10/card-util.c:1332
667 msgid "change card holder's sex"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1333
671 #, fuzzy
672 msgid "change a CA fingerprint"
673 msgstr "näytä sormenjälki"
674
675 #: g10/card-util.c:1334
676 msgid "toggle the signature force PIN flag"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1335
680 #, fuzzy
681 msgid "generate new keys"
682 msgstr "luo uusi avainpari"
683
684 #: g10/card-util.c:1336
685 msgid "menu to change or unblock the PIN"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1337
689 msgid "verify the PIN and list all data"
690 msgstr ""
691
692 #: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
693 msgid "Command> "
694 msgstr "Komento> "
695
696 #: g10/card-util.c:1495
697 #, fuzzy
698 msgid "Admin-only command\n"
699 msgstr "ristiriitainen komento\n"
700
701 #: g10/card-util.c:1526
702 #, fuzzy
703 msgid "Admin commands are allowed\n"
704 msgstr "ristiriitainen komento\n"
705
706 #: g10/card-util.c:1528
707 #, fuzzy
708 msgid "Admin commands are not allowed\n"
709 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
710
711 #: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
712 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
713 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
714
715 #: g10/cardglue.c:434
716 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
717 msgstr ""
718
719 #: g10/cardglue.c:573
720 #, c-format
721 msgid ""
722 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
723 "   %.*s\n"
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:582
727 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
728 msgstr ""
729
730 #: g10/cardglue.c:917
731 msgid "Enter New Admin PIN: "
732 msgstr ""
733
734 #: g10/cardglue.c:918
735 msgid "Enter New PIN: "
736 msgstr ""
737
738 #: g10/cardglue.c:919
739 msgid "Enter Admin PIN: "
740 msgstr ""
741
742 #: g10/cardglue.c:920
743 msgid "Enter PIN: "
744 msgstr ""
745
746 #: g10/cardglue.c:937
747 #, fuzzy
748 msgid "Repeat this PIN: "
749 msgstr "Toista salasana: "
750
751 #: g10/cardglue.c:952
752 #, fuzzy
753 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
754 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
755
756 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3725 g10/keyring.c:377
757 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
758 #, c-format
759 msgid "can't open `%s'\n"
760 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
761
762 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
763 msgid "--output doesn't work for this command\n"
764 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
765
766 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1704
767 #: g10/revoke.c:228
768 #, fuzzy, c-format
769 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
770 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
771
772 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2330 g10/keyserver.c:1718
773 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
774 #, c-format
775 msgid "error reading keyblock: %s\n"
776 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
777
778 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
779 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
780 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
781
782 #: g10/delkey.c:135
783 #, fuzzy
784 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
785 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
786
787 #: g10/delkey.c:147
788 #, fuzzy
789 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
790 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
791
792 #: g10/delkey.c:155
793 #, fuzzy
794 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
795 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
796
797 #: g10/delkey.c:165
798 #, c-format
799 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
800 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
801
802 #: g10/delkey.c:175
803 msgid "ownertrust information cleared\n"
804 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
805
806 #: g10/delkey.c:206
807 #, c-format
808 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
809 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
810
811 #: g10/delkey.c:208
812 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
813 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
814
815 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1224
816 #, c-format
817 msgid "error creating passphrase: %s\n"
818 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
819
820 #: g10/encode.c:218
821 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
822 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
823
824 #: g10/encode.c:231
825 #, c-format
826 msgid "using cipher %s\n"
827 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
828
829 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
830 #, c-format
831 msgid "`%s' already compressed\n"
832 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
833
834 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:564
835 #, c-format
836 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
837 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
838
839 #: g10/encode.c:470
840 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
841 msgstr ""
842 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
843
844 #: g10/encode.c:494
845 #, c-format
846 msgid "reading from `%s'\n"
847 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
848
849 #: g10/encode.c:522
850 msgid ""
851 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
852 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
853
854 #: g10/encode.c:532
855 #, fuzzy, c-format
856 msgid ""
857 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
858 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
859
860 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:903
861 #, fuzzy, c-format
862 msgid ""
863 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
864 "preferences\n"
865 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
866
867 #: g10/encode.c:729
868 #, c-format
869 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
870 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
871
872 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
873 #, c-format
874 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
875 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
876
877 #: g10/encode.c:826
878 #, c-format
879 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
880 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
881
882 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
883 #, c-format
884 msgid "%s encrypted data\n"
885 msgstr "%s salattua dataa\n"
886
887 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
888 #, c-format
889 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
890 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
891
892 #: g10/encr-data.c:93
893 msgid ""
894 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
895 msgstr ""
896 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
897 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
898
899 #: g10/encr-data.c:104
900 msgid "problem handling encrypted packet\n"
901 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
902
903 #: g10/exec.c:49
904 msgid "no remote program execution supported\n"
905 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
906
907 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:415
908 #, c-format
909 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
910 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
911
912 #: g10/exec.c:314
913 msgid ""
914 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
915 msgstr ""
916 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
917 "asetustiedoston oikeuksista\n"
918
919 #: g10/exec.c:344
920 #, fuzzy
921 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
922 msgstr ""
923 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
924
925 #: g10/exec.c:422
926 #, fuzzy, c-format
927 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
928 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
929
930 #: g10/exec.c:425
931 #, fuzzy, c-format
932 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
933 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
934
935 #: g10/exec.c:510
936 #, c-format
937 msgid "system error while calling external program: %s\n"
938 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
939
940 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
941 msgid "unnatural exit of external program\n"
942 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
943
944 #: g10/exec.c:536
945 msgid "unable to execute external program\n"
946 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
947
948 #: g10/exec.c:552
949 #, c-format
950 msgid "unable to read external program response: %s\n"
951 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
952
953 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
954 #, c-format
955 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
956 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
957
958 #: g10/exec.c:610
959 #, c-format
960 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
961 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
962
963 #: g10/export.c:61
964 #, fuzzy
965 msgid "export signatures that are marked as local-only"
966 msgstr ""
967 "\n"
968 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
969
970 #: g10/export.c:63
971 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
972 msgstr ""
973
974 #: g10/export.c:65
975 #, fuzzy
976 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
977 msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
978
979 #: g10/export.c:67
980 #, fuzzy
981 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
982 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
983
984 #: g10/export.c:69
985 #, fuzzy
986 msgid "remove unusable parts from key during export"
987 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
988
989 #: g10/export.c:71
990 msgid "remove as much as possible from key during export"
991 msgstr ""
992
993 #: g10/export.c:325
994 #, fuzzy
995 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
996 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
997
998 #: g10/export.c:354
999 #, fuzzy, c-format
1000 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1001 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
1002
1003 #: g10/export.c:362
1004 #, fuzzy, c-format
1005 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1006 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
1007
1008 #: g10/export.c:373
1009 #, fuzzy, c-format
1010 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1011 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
1012
1013 #: g10/export.c:521
1014 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: g10/export.c:544
1018 #, fuzzy, c-format
1019 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1020 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1021
1022 #: g10/export.c:565
1023 #, fuzzy, c-format
1024 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1025 msgstr ""
1026 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
1027 "tarkistussummaa\n"
1028
1029 #: g10/export.c:598
1030 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1031 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
1032
1033 #: g10/gpg.c:372
1034 msgid ""
1035 "@Commands:\n"
1036 " "
1037 msgstr ""
1038 "@Komennot:\n"
1039 " "
1040
1041 #: g10/gpg.c:374
1042 msgid "|[file]|make a signature"
1043 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
1044
1045 #: g10/gpg.c:375
1046 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1047 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
1048
1049 #: g10/gpg.c:376
1050 msgid "make a detached signature"
1051 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
1052
1053 #: g10/gpg.c:377
1054 msgid "encrypt data"
1055 msgstr "salaa tiedot"
1056
1057 #: g10/gpg.c:379
1058 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1059 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1060
1061 #: g10/gpg.c:381
1062 msgid "decrypt data (default)"
1063 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1064
1065 #: g10/gpg.c:383
1066 msgid "verify a signature"
1067 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1068
1069 #: g10/gpg.c:385
1070 msgid "list keys"
1071 msgstr "näytä avaimet"
1072
1073 #: g10/gpg.c:387
1074 msgid "list keys and signatures"
1075 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1076
1077 #: g10/gpg.c:388
1078 #, fuzzy
1079 msgid "list and check key signatures"
1080 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1081
1082 #: g10/gpg.c:389
1083 msgid "list keys and fingerprints"
1084 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1085
1086 #: g10/gpg.c:390
1087 msgid "list secret keys"
1088 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1089
1090 #: g10/gpg.c:391
1091 msgid "generate a new key pair"
1092 msgstr "luo uusi avainpari"
1093
1094 #: g10/gpg.c:392
1095 msgid "remove keys from the public keyring"
1096 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1097
1098 #: g10/gpg.c:394
1099 msgid "remove keys from the secret keyring"
1100 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1101
1102 #: g10/gpg.c:395
1103 msgid "sign a key"
1104 msgstr "allekirjoita avain"
1105
1106 #: g10/gpg.c:396
1107 msgid "sign a key locally"
1108 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1109
1110 #: g10/gpg.c:397
1111 msgid "sign or edit a key"
1112 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1113
1114 #: g10/gpg.c:398
1115 msgid "generate a revocation certificate"
1116 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1117
1118 #: g10/gpg.c:400
1119 msgid "export keys"
1120 msgstr "vie avaimia"
1121
1122 #: g10/gpg.c:401
1123 msgid "export keys to a key server"
1124 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1125
1126 #: g10/gpg.c:402
1127 msgid "import keys from a key server"
1128 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1129
1130 #: g10/gpg.c:404
1131 msgid "search for keys on a key server"
1132 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1133
1134 #: g10/gpg.c:406
1135 msgid "update all keys from a keyserver"
1136 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1137
1138 #: g10/gpg.c:410
1139 msgid "import/merge keys"
1140 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1141
1142 #: g10/gpg.c:413
1143 msgid "print the card status"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/gpg.c:414
1147 msgid "change data on a card"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/gpg.c:415
1151 msgid "change a card's PIN"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: g10/gpg.c:423
1155 msgid "update the trust database"
1156 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1157
1158 #: g10/gpg.c:430
1159 msgid "|algo [files]|print message digests"
1160 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1161
1162 #: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
1163 msgid ""
1164 "@\n"
1165 "Options:\n"
1166 " "
1167 msgstr ""
1168 "@\n"
1169 "Valitsimet:\n"
1170 " "
1171
1172 #: g10/gpg.c:436
1173 msgid "create ascii armored output"
1174 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1175
1176 #: g10/gpg.c:438
1177 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1178 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1179
1180 #: g10/gpg.c:449
1181 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1182 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1183
1184 #: g10/gpg.c:450
1185 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1186 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1187
1188 #: g10/gpg.c:455
1189 msgid "use canonical text mode"
1190 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1191
1192 #: g10/gpg.c:469
1193 msgid "use as output file"
1194 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1195
1196 #: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
1197 msgid "verbose"
1198 msgstr "monisanainen"
1199
1200 #: g10/gpg.c:482
1201 msgid "do not make any changes"
1202 msgstr "älä tee muutoksia"
1203
1204 #: g10/gpg.c:483
1205 msgid "prompt before overwriting"
1206 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1207
1208 #: g10/gpg.c:524
1209 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: g10/gpg.c:525
1213 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: g10/gpg.c:553
1217 msgid ""
1218 "@\n"
1219 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1220 msgstr ""
1221 "@\n"
1222 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1223 "sivuilta)\n"
1224
1225 #: g10/gpg.c:556
1226 msgid ""
1227 "@\n"
1228 "Examples:\n"
1229 "\n"
1230 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1231 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1232 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1233 " --list-keys [names]        show keys\n"
1234 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1235 msgstr ""
1236 "@\n"
1237 "Esim:\n"
1238 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1239 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1240 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1241 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1242 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1243
1244 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
1245 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1246 msgstr ""
1247 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1248
1249 #: g10/gpg.c:768
1250 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1251 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1252
1253 #: g10/gpg.c:771
1254 msgid ""
1255 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1256 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1257 "default operation depends on the input data\n"
1258 msgstr ""
1259 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1260 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1261 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1262
1263 #: g10/gpg.c:782
1264 msgid ""
1265 "\n"
1266 "Supported algorithms:\n"
1267 msgstr ""
1268 "\n"
1269 "Tuetut algoritmit:\n"
1270
1271 #: g10/gpg.c:785
1272 msgid "Pubkey: "
1273 msgstr "JulkAvain: "
1274
1275 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
1276 msgid "Cipher: "
1277 msgstr "Salaus: "
1278
1279 #: g10/gpg.c:797
1280 msgid "Hash: "
1281 msgstr "Tiiviste: "
1282
1283 #: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
1284 msgid "Compression: "
1285 msgstr "Pakkaus: "
1286
1287 #: g10/gpg.c:886
1288 msgid "usage: gpg [options] "
1289 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1290
1291 #: g10/gpg.c:1034
1292 msgid "conflicting commands\n"
1293 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1294
1295 #: g10/gpg.c:1052
1296 #, fuzzy, c-format
1297 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1298 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1299
1300 #: g10/gpg.c:1249
1301 #, fuzzy, c-format
1302 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1303 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1304
1305 #: g10/gpg.c:1252
1306 #, fuzzy, c-format
1307 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1308 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1309
1310 #: g10/gpg.c:1255
1311 #, fuzzy, c-format
1312 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1313 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1314
1315 #: g10/gpg.c:1261
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1318 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1319
1320 #: g10/gpg.c:1264
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1323 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1324
1325 #: g10/gpg.c:1267
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1328 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1329
1330 #: g10/gpg.c:1273
1331 #, fuzzy, c-format
1332 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1333 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1334
1335 #: g10/gpg.c:1276
1336 #, fuzzy, c-format
1337 msgid ""
1338 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1339 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1340
1341 #: g10/gpg.c:1279
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1344 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1345
1346 #: g10/gpg.c:1285
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1349 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1350
1351 #: g10/gpg.c:1288
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid ""
1354 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1355 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1356
1357 #: g10/gpg.c:1291
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1360 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1361
1362 #: g10/gpg.c:1432
1363 #, fuzzy, c-format
1364 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1365 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1366
1367 #: g10/gpg.c:1525
1368 msgid "display photo IDs during key listings"
1369 msgstr ""
1370
1371 #: g10/gpg.c:1527
1372 msgid "show policy URLs during signature listings"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: g10/gpg.c:1529
1376 #, fuzzy
1377 msgid "show all notations during signature listings"
1378 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1379
1380 #: g10/gpg.c:1531
1381 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1382 msgstr ""
1383
1384 #: g10/gpg.c:1535
1385 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: g10/gpg.c:1537
1389 #, fuzzy
1390 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1391 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1392
1393 #: g10/gpg.c:1539
1394 msgid "show user ID validity during key listings"
1395 msgstr ""
1396
1397 #: g10/gpg.c:1541
1398 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: g10/gpg.c:1543
1402 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/gpg.c:1545
1406 #, fuzzy
1407 msgid "show the keyring name in key listings"
1408 msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
1409
1410 #: g10/gpg.c:1547
1411 #, fuzzy
1412 msgid "show expiration dates during signature listings"
1413 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1414
1415 #: g10/gpg.c:1852
1416 #, c-format
1417 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1418 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1419
1420 #: g10/gpg.c:1894
1421 #, c-format
1422 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1423 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1424
1425 #: g10/gpg.c:1898
1426 #, c-format
1427 msgid "option file `%s': %s\n"
1428 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1429
1430 #: g10/gpg.c:1905
1431 #, c-format
1432 msgid "reading options from `%s'\n"
1433 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1434
1435 #: g10/gpg.c:2120 g10/gpg.c:2721 g10/gpg.c:2740
1436 #, c-format
1437 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1438 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1439
1440 #: g10/gpg.c:2133
1441 #, fuzzy, c-format
1442 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1443 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1444
1445 #: g10/gpg.c:2287 g10/gpg.c:2299
1446 #, fuzzy, c-format
1447 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1448 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1449
1450 #: g10/gpg.c:2375
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1453 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1454
1455 #: g10/gpg.c:2399 g10/keyedit.c:4049
1456 #, fuzzy
1457 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1458 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1459
1460 #: g10/gpg.c:2411
1461 #, fuzzy, c-format
1462 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1463 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:2414
1466 #, fuzzy
1467 msgid "invalid keyserver options\n"
1468 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:2421
1471 #, c-format
1472 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1473 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2424
1476 msgid "invalid import options\n"
1477 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1478
1479 #: g10/gpg.c:2431
1480 #, c-format
1481 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1482 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2434
1485 msgid "invalid export options\n"
1486 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1487
1488 #: g10/gpg.c:2441
1489 #, fuzzy, c-format
1490 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1491 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1492
1493 #: g10/gpg.c:2444
1494 #, fuzzy
1495 msgid "invalid list options\n"
1496 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1497
1498 #: g10/gpg.c:2452
1499 msgid "display photo IDs during signature verification"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/gpg.c:2454
1503 msgid "show policy URLs during signature verification"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: g10/gpg.c:2456
1507 #, fuzzy
1508 msgid "show all notations during signature verification"
1509 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:2458
1512 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/gpg.c:2462
1516 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: g10/gpg.c:2464
1520 #, fuzzy
1521 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1522 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1523
1524 #: g10/gpg.c:2466
1525 #, fuzzy
1526 msgid "show user ID validity during signature verification"
1527 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1528
1529 #: g10/gpg.c:2468
1530 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/gpg.c:2470
1534 msgid "validate signatures with PKA data"
1535 msgstr ""
1536
1537 #: g10/gpg.c:2472
1538 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1539 msgstr ""
1540
1541 #: g10/gpg.c:2479
1542 #, fuzzy, c-format
1543 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1544 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1545
1546 #: g10/gpg.c:2482
1547 #, fuzzy
1548 msgid "invalid verify options\n"
1549 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1550
1551 #: g10/gpg.c:2489
1552 #, c-format
1553 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1554 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1555
1556 #: g10/gpg.c:2639
1557 #, fuzzy, c-format
1558 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1559 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1560
1561 #: g10/gpg.c:2642
1562 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1563 msgstr ""
1564
1565 #: g10/gpg.c:2710
1566 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1567 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1568
1569 #: g10/gpg.c:2714
1570 #, c-format
1571 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1572 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1573
1574 #: g10/gpg.c:2723
1575 #, c-format
1576 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1577 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1578
1579 #: g10/gpg.c:2726
1580 #, c-format
1581 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1582 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1583
1584 #: g10/gpg.c:2733
1585 #, fuzzy, c-format
1586 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1587 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
1588
1589 #: g10/gpg.c:2748
1590 #, fuzzy, c-format
1591 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1592 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1593
1594 #: g10/gpg.c:2762
1595 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1596 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1597
1598 #: g10/gpg.c:2768
1599 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1600 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1601
1602 #: g10/gpg.c:2774
1603 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1604 msgstr ""
1605 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1606
1607 #: g10/gpg.c:2787
1608 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1609 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1610
1611 #: g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2878
1612 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1613 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1614
1615 #: g10/gpg.c:2860 g10/gpg.c:2884
1616 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1617 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1618
1619 #: g10/gpg.c:2866
1620 #, fuzzy
1621 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1622 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1623
1624 #: g10/gpg.c:2872
1625 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1626 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1627
1628 #: g10/gpg.c:2887
1629 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1630 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1631
1632 #: g10/gpg.c:2889
1633 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1634 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1635
1636 #: g10/gpg.c:2891
1637 #, fuzzy
1638 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1639 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1640
1641 #: g10/gpg.c:2893
1642 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1643 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1644
1645 #: g10/gpg.c:2895
1646 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1647 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1648
1649 #: g10/gpg.c:2898
1650 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1651 msgstr ""
1652 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1653
1654 #: g10/gpg.c:2902
1655 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1656 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:2909
1659 msgid "invalid default preferences\n"
1660 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:2918
1663 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1664 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1665
1666 #: g10/gpg.c:2922
1667 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1668 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1669
1670 #: g10/gpg.c:2926
1671 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1672 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1673
1674 #: g10/gpg.c:2959
1675 #, c-format
1676 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1677 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1678
1679 #: g10/gpg.c:3006
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1682 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:3011
1685 #, fuzzy, c-format
1686 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1687 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1688
1689 #: g10/gpg.c:3016
1690 #, fuzzy, c-format
1691 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1692 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1693
1694 #: g10/gpg.c:3112
1695 #, c-format
1696 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1697 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1698
1699 #: g10/gpg.c:3123
1700 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1701 msgstr ""
1702 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1703
1704 #: g10/gpg.c:3134
1705 msgid "--store [filename]"
1706 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1707
1708 #: g10/gpg.c:3141
1709 msgid "--symmetric [filename]"
1710 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1711
1712 #: g10/gpg.c:3143
1713 #, fuzzy, c-format
1714 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1715 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:3153
1718 msgid "--encrypt [filename]"
1719 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1720
1721 #: g10/gpg.c:3166
1722 #, fuzzy
1723 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1724 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1725
1726 #: g10/gpg.c:3168
1727 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: g10/gpg.c:3171
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1733 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3189
1736 msgid "--sign [filename]"
1737 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1738
1739 #: g10/gpg.c:3202
1740 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1741 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1742
1743 #: g10/gpg.c:3217
1744 #, fuzzy
1745 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1746 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1747
1748 #: g10/gpg.c:3219
1749 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: g10/gpg.c:3222
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1755 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1756
1757 #: g10/gpg.c:3242
1758 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1759 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1760
1761 #: g10/gpg.c:3251
1762 msgid "--clearsign [filename]"
1763 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1764
1765 #: g10/gpg.c:3276
1766 msgid "--decrypt [filename]"
1767 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1768
1769 #: g10/gpg.c:3284
1770 msgid "--sign-key user-id"
1771 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1772
1773 #: g10/gpg.c:3288
1774 msgid "--lsign-key user-id"
1775 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1776
1777 #: g10/gpg.c:3309
1778 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1779 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1780
1781 #: g10/gpg.c:3380
1782 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1783 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1784
1785 #: g10/gpg.c:3417
1786 #, c-format
1787 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1788 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1789
1790 #: g10/gpg.c:3419
1791 #, c-format
1792 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1793 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1794
1795 #: g10/gpg.c:3421
1796 #, c-format
1797 msgid "key export failed: %s\n"
1798 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1799
1800 #: g10/gpg.c:3432
1801 #, c-format
1802 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1803 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1804
1805 #: g10/gpg.c:3442
1806 #, c-format
1807 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1808 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1809
1810 #: g10/gpg.c:3493
1811 #, c-format
1812 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1813 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1814
1815 #: g10/gpg.c:3501
1816 #, c-format
1817 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1818 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1819
1820 #: g10/gpg.c:3588
1821 #, c-format
1822 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1823 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1824
1825 #: g10/gpg.c:3711
1826 msgid "[filename]"
1827 msgstr "[tiedostonimi]"
1828
1829 #: g10/gpg.c:3715
1830 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1831 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:4016
1834 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1835 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:4018
1838 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1839 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:4051
1842 #, fuzzy
1843 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1844 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1845
1846 #: g10/getkey.c:152
1847 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1848 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1849
1850 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2889
1851 #, fuzzy
1852 msgid "[User ID not found]"
1853 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1854
1855 #: g10/getkey.c:935 g10/getkey.c:945 g10/getkey.c:955 g10/getkey.c:971
1856 #: g10/getkey.c:986
1857 #, c-format
1858 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: g10/getkey.c:1813
1862 #, fuzzy, c-format
1863 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1864 msgstr ""
1865 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1866
1867 #: g10/getkey.c:2367
1868 #, fuzzy, c-format
1869 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1870 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1871
1872 #: g10/getkey.c:2598
1873 #, fuzzy, c-format
1874 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1875 msgstr ""
1876 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1877
1878 #: g10/getkey.c:2645
1879 #, fuzzy, c-format
1880 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1881 msgstr ""
1882 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1883 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1884
1885 #: g10/gpgv.c:74
1886 msgid "be somewhat more quiet"
1887 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1888
1889 #: g10/gpgv.c:75
1890 msgid "take the keys from this keyring"
1891 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1892
1893 #: g10/gpgv.c:77
1894 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1895 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1896
1897 #: g10/gpgv.c:78
1898 msgid "|FD|write status info to this FD"
1899 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1900
1901 #: g10/gpgv.c:102
1902 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1903 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1904
1905 #: g10/gpgv.c:105
1906 msgid ""
1907 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1908 "Check signatures against known trusted keys\n"
1909 msgstr ""
1910 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1911 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1912
1913 #: g10/helptext.c:49
1914 msgid ""
1915 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1916 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1917 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1918 msgstr ""
1919 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1920 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1921 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1922 "varmenneverkkojen kanssa."
1923
1924 #: g10/helptext.c:55
1925 msgid ""
1926 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1927 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1928 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1929 "ultimately trusted\n"
1930 msgstr ""
1931 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1932 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1933 "salainen \n"
1934 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1935
1936 #: g10/helptext.c:62
1937 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1938 msgstr ""
1939 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1940 "avainta."
1941
1942 #: g10/helptext.c:66
1943 msgid ""
1944 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1945 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1946
1947 #: g10/helptext.c:70
1948 msgid ""
1949 "Select the algorithm to use.\n"
1950 "\n"
1951 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1952 "for signatures.\n"
1953 "\n"
1954 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1955 "\n"
1956 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1957 "\n"
1958 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1959 msgstr ""
1960
1961 #: g10/helptext.c:84
1962 msgid ""
1963 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1964 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1965 "Please consult your security expert first."
1966 msgstr ""
1967 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1968 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1969 "ympäristöissä.\n"
1970 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1971
1972 #: g10/helptext.c:91
1973 msgid "Enter the size of the key"
1974 msgstr "Syötä avaimen koko"
1975
1976 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1977 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1978 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1979 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1980
1981 #: g10/helptext.c:105
1982 msgid ""
1983 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1984 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1985 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1986 "the given value as an interval."
1987 msgstr ""
1988 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1989 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
1990 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
1991 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
1992
1993 #: g10/helptext.c:117
1994 msgid "Enter the name of the key holder"
1995 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
1996
1997 #: g10/helptext.c:122
1998 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1999 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
2000
2001 #: g10/helptext.c:126
2002 msgid "Please enter an optional comment"
2003 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
2004
2005 #: g10/helptext.c:131
2006 msgid ""
2007 "N  to change the name.\n"
2008 "C  to change the comment.\n"
2009 "E  to change the email address.\n"
2010 "O  to continue with key generation.\n"
2011 "Q  to to quit the key generation."
2012 msgstr ""
2013 "N   muuta nimeä\n"
2014 "C   muuta kommenttia\n"
2015 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
2016 "O   jatka avaimen luomista\n"
2017 "L   lopeta"
2018
2019 #: g10/helptext.c:140
2020 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2021 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
2022
2023 #: g10/helptext.c:148
2024 msgid ""
2025 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2026 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2027 "know how carefully you verified this.\n"
2028 "\n"
2029 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2030 "the\n"
2031 "    key.\n"
2032 "\n"
2033 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2034 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2035 "for\n"
2036 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2037 "user.\n"
2038 "\n"
2039 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2040 "could\n"
2041 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2042 "the\n"
2043 "    key against a photo ID.\n"
2044 "\n"
2045 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2046 "could\n"
2047 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2048 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2049 "a\n"
2050 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2051 "the\n"
2052 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2053 "exchange\n"
2054 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2055 "\n"
2056 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2057 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2058 "\"\n"
2059 "mean to you when you sign other keys.\n"
2060 "\n"
2061 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2062 msgstr ""
2063 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
2064 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
2065 "Muiden \n"
2066 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
2067 "\n"
2068 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
2069 "    varmistanut avaimen.\n"
2070 "\n"
2071 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
2072 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
2073 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
2074 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
2075 "\n"
2076 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
2077 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
2078 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
2079 "\n"
2080 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
2081 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
2082 "haltijan \n"
2083 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
2084 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
2085 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
2086 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
2087 "\n"
2088 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
2089 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
2090 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
2091 "\n"
2092 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
2093
2094 #: g10/helptext.c:186
2095 #, fuzzy
2096 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2097 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
2098
2099 #: g10/helptext.c:190
2100 msgid ""
2101 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2102 "All certificates are then also lost!"
2103 msgstr ""
2104 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
2105 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
2106
2107 #: g10/helptext.c:195
2108 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2109 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
2110
2111 #: g10/helptext.c:200
2112 msgid ""
2113 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2114 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2115 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2116 msgstr ""
2117 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
2118 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
2119 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
2120 "varmentamaan avaimeen."
2121
2122 #: g10/helptext.c:205
2123 msgid ""
2124 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2125 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2126 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2127 "a trust connection through another already certified key."
2128 msgstr ""
2129 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
2130 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
2131 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
2132 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
2133 "varmennetun avaimen kautta."
2134
2135 #: g10/helptext.c:211
2136 msgid ""
2137 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2138 "your keyring."
2139 msgstr ""
2140 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
2141 "avainrenkaastasi."
2142
2143 #: g10/helptext.c:215
2144 msgid ""
2145 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2146 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2147 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2148 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2149 "a second one is available."
2150 msgstr ""
2151 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
2152 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
2153 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
2154 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
2155 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
2156
2157 #: g10/helptext.c:223
2158 msgid ""
2159 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2160 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2161 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2162 msgstr ""
2163 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
2164 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
2165 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
2166
2167 #: g10/helptext.c:230
2168 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2169 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
2170
2171 #: g10/helptext.c:236
2172 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2173 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
2174
2175 #: g10/helptext.c:240
2176 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2177 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
2178
2179 #: g10/helptext.c:245
2180 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2181 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
2182
2183 #: g10/helptext.c:250
2184 msgid ""
2185 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2186 "file (which is shown in brackets) will be used."
2187 msgstr ""
2188 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2189 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2190
2191 #: g10/helptext.c:256
2192 msgid ""
2193 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2194 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2195 "  \"Key has been compromised\"\n"
2196 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2197 "      got access to your secret key.\n"
2198 "  \"Key is superseded\"\n"
2199 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2200 "  \"Key is no longer used\"\n"
2201 "      Use this if you have retired this key.\n"
2202 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2203 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2204 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2205 msgstr ""
2206 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2207 "voit valita tästä listasta:\n"
2208 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2209 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2210 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2211 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2212 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2213 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2214 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2215 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2216 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2217 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2218 "vanhenneeksi.\n"
2219
2220 #: g10/helptext.c:272
2221 msgid ""
2222 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2223 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2224 "An empty line ends the text.\n"
2225 msgstr ""
2226 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2227 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2228 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2229
2230 #: g10/helptext.c:287
2231 msgid "No help available"
2232 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2233
2234 #: g10/helptext.c:295
2235 #, c-format
2236 msgid "No help available for `%s'"
2237 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2238
2239 #: g10/import.c:96
2240 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: g10/import.c:98
2244 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: g10/import.c:100
2248 #, fuzzy
2249 msgid "do not update the trustdb after import"
2250 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
2251
2252 #: g10/import.c:102
2253 #, fuzzy
2254 msgid "create a public key when importing a secret key"
2255 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2256
2257 #: g10/import.c:104
2258 msgid "only accept updates to existing keys"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: g10/import.c:106
2262 #, fuzzy
2263 msgid "remove unusable parts from key after import"
2264 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
2265
2266 #: g10/import.c:108
2267 msgid "remove as much as possible from key after import"
2268 msgstr ""
2269
2270 #: g10/import.c:266
2271 #, c-format
2272 msgid "skipping block of type %d\n"
2273 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2274
2275 #: g10/import.c:275
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "%lu keys processed so far\n"
2278 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2279
2280 #: g10/import.c:292
2281 #, c-format
2282 msgid "Total number processed: %lu\n"
2283 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2284
2285 #: g10/import.c:294
2286 #, c-format
2287 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2288 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2289
2290 #: g10/import.c:297
2291 #, c-format
2292 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2293 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2294
2295 #: g10/import.c:299
2296 #, c-format
2297 msgid "              imported: %lu"
2298 msgstr "              tuotu: %lu"
2299
2300 #: g10/import.c:305
2301 #, c-format
2302 msgid "             unchanged: %lu\n"
2303 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2304
2305 #: g10/import.c:307
2306 #, c-format
2307 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2308 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2309
2310 #: g10/import.c:309
2311 #, c-format
2312 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2313 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2314
2315 #: g10/import.c:311
2316 #, c-format
2317 msgid "        new signatures: %lu\n"
2318 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2319
2320 #: g10/import.c:313
2321 #, c-format
2322 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2323 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2324
2325 #: g10/import.c:315
2326 #, c-format
2327 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2328 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2329
2330 #: g10/import.c:317
2331 #, c-format
2332 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2333 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2334
2335 #: g10/import.c:319
2336 #, c-format
2337 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2338 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2339
2340 #: g10/import.c:321
2341 #, c-format
2342 msgid "          not imported: %lu\n"
2343 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2344
2345 #: g10/import.c:323
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2348 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2349
2350 #: g10/import.c:325
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2353 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2354
2355 #: g10/import.c:566
2356 #, c-format
2357 msgid ""
2358 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2359 "algorithms on these user IDs:\n"
2360 msgstr ""
2361
2362 #: g10/import.c:604
2363 #, c-format
2364 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2365 msgstr ""
2366
2367 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2368 #: g10/import.c:616
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2371 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2372
2373 #: g10/import.c:628
2374 #, c-format
2375 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/import.c:641
2379 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: g10/import.c:643
2383 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: g10/import.c:667
2387 #, c-format
2388 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: g10/import.c:719 g10/import.c:1099
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "key %s: no user ID\n"
2394 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2395
2396 #: g10/import.c:748
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2399 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2400
2401 #: g10/import.c:763
2402 #, fuzzy, c-format
2403 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2404 msgstr ""
2405 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2406
2407 #: g10/import.c:769
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2410 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2411
2412 #: g10/import.c:771
2413 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2414 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2415
2416 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1221
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2419 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2420
2421 #: g10/import.c:787
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2424 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2425
2426 #: g10/import.c:796
2427 #, c-format
2428 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2429 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2430
2431 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1075
2432 #, c-format
2433 msgid "writing to `%s'\n"
2434 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2435
2436 #: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1139 g10/import.c:1282
2437 #: g10/import.c:2344 g10/import.c:2366
2438 #, c-format
2439 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2440 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2441
2442 #: g10/import.c:824
2443 #, fuzzy, c-format
2444 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2445 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2446
2447 #: g10/import.c:848
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2450 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2451
2452 #: g10/import.c:865 g10/import.c:1239
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2455 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2456
2457 #: g10/import.c:873 g10/import.c:1246
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2460 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2461
2462 #: g10/import.c:910
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2465 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2466
2467 #: g10/import.c:913
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2470 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2471
2472 #: g10/import.c:916
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2475 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2476
2477 #: g10/import.c:919
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2480 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2481
2482 #: g10/import.c:922
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2485 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2486
2487 #: g10/import.c:925
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2490 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2491
2492 #: g10/import.c:928
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2495 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2496
2497 #: g10/import.c:931
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2500 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2501
2502 #: g10/import.c:934
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2505 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2506
2507 #: g10/import.c:937
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2510 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2511
2512 #: g10/import.c:960
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2515 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2516
2517 #: g10/import.c:1105
2518 #, fuzzy, c-format
2519 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2520 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2521
2522 #: g10/import.c:1116
2523 #, fuzzy
2524 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2525 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2526
2527 #: g10/import.c:1133 g10/import.c:2359
2528 #, c-format
2529 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2530 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2531
2532 #: g10/import.c:1144
2533 #, fuzzy, c-format
2534 msgid "key %s: secret key imported\n"
2535 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2536
2537 #: g10/import.c:1174
2538 #, fuzzy, c-format
2539 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2540 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2541
2542 #: g10/import.c:1184
2543 #, fuzzy, c-format
2544 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2545 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2546
2547 #: g10/import.c:1214
2548 #, fuzzy, c-format
2549 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2550 msgstr ""
2551 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2552
2553 #: g10/import.c:1257
2554 #, fuzzy, c-format
2555 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2556 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2557
2558 #: g10/import.c:1289
2559 #, fuzzy, c-format
2560 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2561 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2562
2563 #: g10/import.c:1355
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2566 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2567
2568 #: g10/import.c:1370
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2571 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2572
2573 #: g10/import.c:1372
2574 #, fuzzy, c-format
2575 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2576 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2577
2578 #: g10/import.c:1390
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2581 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2582
2583 #: g10/import.c:1401 g10/import.c:1451
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2586 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2587
2588 #: g10/import.c:1403
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2591 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2592
2593 #: g10/import.c:1418
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2596 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2597
2598 #: g10/import.c:1440
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2601 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2602
2603 #: g10/import.c:1453
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2606 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2607
2608 #: g10/import.c:1468
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2611 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2612
2613 #: g10/import.c:1510
2614 #, fuzzy, c-format
2615 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2616 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2617
2618 #: g10/import.c:1531
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2621 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2622
2623 #: g10/import.c:1558
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2626 msgstr ""
2627 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2628
2629 #: g10/import.c:1568
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2632 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2633
2634 #: g10/import.c:1585
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2637 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2638
2639 #: g10/import.c:1599
2640 #, fuzzy, c-format
2641 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2642 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2643
2644 #: g10/import.c:1607
2645 #, fuzzy, c-format
2646 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2647 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2648
2649 #: g10/import.c:1707
2650 #, fuzzy, c-format
2651 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2652 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2653
2654 #: g10/import.c:1769
2655 #, fuzzy, c-format
2656 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2657 msgstr ""
2658 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2659
2660 #: g10/import.c:1783
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2663 msgstr ""
2664 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2665 "ei saatavilla.\n"
2666
2667 #: g10/import.c:1842
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2670 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2671
2672 #: g10/import.c:1876
2673 #, fuzzy, c-format
2674 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2675 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2676
2677 #: g10/import.c:2265
2678 #, fuzzy
2679 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2680 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2681
2682 #: g10/import.c:2273
2683 #, fuzzy
2684 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2685 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2686
2687 #: g10/import.c:2275
2688 #, fuzzy
2689 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2690 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2691
2692 #: g10/keydb.c:168
2693 #, c-format
2694 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2695 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2696
2697 #: g10/keydb.c:175
2698 #, c-format
2699 msgid "keyring `%s' created\n"
2700 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2701
2702 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2703 #, fuzzy, c-format
2704 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2705 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
2706
2707 #: g10/keydb.c:698
2708 #, c-format
2709 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2710 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2711
2712 #: g10/keyedit.c:266
2713 msgid "[revocation]"
2714 msgstr "[mitätöinti]"
2715
2716 #: g10/keyedit.c:267
2717 msgid "[self-signature]"
2718 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2721 msgid "1 bad signature\n"
2722 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2723
2724 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2725 #, c-format
2726 msgid "%d bad signatures\n"
2727 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2728
2729 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2730 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2731 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2734 #, c-format
2735 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2736 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2739 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2740 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2743 #, c-format
2744 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2745 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:357
2748 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2749 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2750
2751 #: g10/keyedit.c:359
2752 #, c-format
2753 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2754 msgstr ""
2755 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2758 #, fuzzy
2759 msgid ""
2760 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2761 "keys\n"
2762 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2763 "etc.)\n"
2764 msgstr ""
2765 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2766 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2767 "lähteistä...)?\n"
2768 "\n"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2773 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2776 #, fuzzy, c-format
2777 msgid "  %d = I trust fully\n"
2778 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2779
2780 #: g10/keyedit.c:439
2781 msgid ""
2782 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2783 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2784 "trust signatures on your behalf.\n"
2785 msgstr ""
2786
2787 #: g10/keyedit.c:455
2788 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: g10/keyedit.c:599
2792 #, c-format
2793 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2794 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2795
2796 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2797 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2798 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2799 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2800
2801 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2802 #: g10/keyedit.c:1748
2803 msgid "  Unable to sign.\n"
2804 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:627
2807 #, c-format
2808 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2809 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2810
2811 #: g10/keyedit.c:655
2812 #, c-format
2813 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2814 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2815
2816 #: g10/keyedit.c:683
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2819 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2820
2821 #: g10/keyedit.c:685
2822 #, fuzzy
2823 msgid "Sign it? (y/N) "
2824 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2825
2826 #: g10/keyedit.c:707
2827 #, c-format
2828 msgid ""
2829 "The self-signature on \"%s\"\n"
2830 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2831 msgstr ""
2832 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2833 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2834
2835 #: g10/keyedit.c:716
2836 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2837 msgstr ""
2838 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2839 "(k/E) "
2840
2841 #: g10/keyedit.c:730
2842 #, c-format
2843 msgid ""
2844 "Your current signature on \"%s\"\n"
2845 "has expired.\n"
2846 msgstr ""
2847 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2848 "on vanhentunut.\n"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:734
2851 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2852 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2853
2854 #: g10/keyedit.c:755
2855 #, c-format
2856 msgid ""
2857 "Your current signature on \"%s\"\n"
2858 "is a local signature.\n"
2859 msgstr ""
2860 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2861 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2862
2863 #: g10/keyedit.c:759
2864 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2865 msgstr ""
2866 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2867
2868 #: g10/keyedit.c:780
2869 #, fuzzy, c-format
2870 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2871 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2872
2873 #: g10/keyedit.c:783
2874 #, fuzzy, c-format
2875 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2876 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:788
2879 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2880 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2881
2882 #: g10/keyedit.c:810
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2885 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:825
2888 msgid "This key has expired!"
2889 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:843
2892 #, c-format
2893 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2894 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:849
2897 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2898 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2899
2900 #: g10/keyedit.c:889
2901 msgid ""
2902 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2903 "mode.\n"
2904 msgstr ""
2905 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:891
2908 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2909 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:916
2912 msgid ""
2913 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2914 "belongs\n"
2915 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2916 msgstr ""
2917 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2918 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:921
2921 #, c-format
2922 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2923 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:923
2926 #, c-format
2927 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2928 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2929
2930 #: g10/keyedit.c:925
2931 #, c-format
2932 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2933 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:927
2936 #, c-format
2937 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2938 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:933
2941 #, fuzzy
2942 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2943 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2944
2945 #: g10/keyedit.c:957
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid ""
2948 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2949 "key \"%s\" (%s)\n"
2950 msgstr ""
2951 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2952 "omalla avaimellasi: \""
2953
2954 #: g10/keyedit.c:964
2955 #, fuzzy
2956 msgid "This will be a self-signature.\n"
2957 msgstr ""
2958 "\n"
2959 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:970
2962 #, fuzzy
2963 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2964 msgstr ""
2965 "\n"
2966 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:978
2969 #, fuzzy
2970 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2971 msgstr ""
2972 "\n"
2973 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2974
2975 #: g10/keyedit.c:988
2976 #, fuzzy
2977 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2978 msgstr ""
2979 "\n"
2980 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:995
2983 #, fuzzy
2984 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2985 msgstr ""
2986 "\n"
2987 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1002
2990 #, fuzzy
2991 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2992 msgstr ""
2993 "\n"
2994 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1007
2997 #, fuzzy
2998 msgid "I have checked this key casually.\n"
2999 msgstr ""
3000 "\n"
3001 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1012
3004 #, fuzzy
3005 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3006 msgstr ""
3007 "\n"
3008 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1022
3011 #, fuzzy
3012 msgid "Really sign? (y/N) "
3013 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4768 g10/keyedit.c:4859 g10/keyedit.c:4923
3016 #: g10/keyedit.c:4984 g10/sign.c:362
3017 #, c-format
3018 msgid "signing failed: %s\n"
3019 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1132
3022 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
3026 msgid "This key is not protected.\n"
3027 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
3030 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3031 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
3034 #, fuzzy
3035 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3036 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
3039 msgid "Key is protected.\n"
3040 msgstr "Avain on suojattu.\n"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:1179
3043 #, c-format
3044 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3045 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1185
3048 msgid ""
3049 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3050 "\n"
3051 msgstr ""
3052 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
3053 "\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
3056 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3057 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1199
3060 msgid ""
3061 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3062 "\n"
3063 msgstr ""
3064 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
3065 "\n"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1202
3068 #, fuzzy
3069 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3070 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1273
3073 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3074 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1359
3077 msgid "save and quit"
3078 msgstr "tallenna ja lopeta"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1362
3081 #, fuzzy
3082 msgid "show key fingerprint"
3083 msgstr "näytä sormenjälki"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1363
3086 msgid "list key and user IDs"
3087 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1365
3090 msgid "select user ID N"
3091 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1366
3094 #, fuzzy
3095 msgid "select subkey N"
3096 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1367
3099 #, fuzzy
3100 msgid "check signatures"
3101 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1372
3104 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1377
3108 #, fuzzy
3109 msgid "sign selected user IDs locally"
3110 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1379
3113 #, fuzzy
3114 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3115 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1381
3118 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1385
3122 msgid "add a user ID"
3123 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1387
3126 msgid "add a photo ID"
3127 msgstr "lisää valokuva"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1389
3130 #, fuzzy
3131 msgid "delete selected user IDs"
3132 msgstr "poista käyttäjätunnus"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1394
3135 #, fuzzy
3136 msgid "add a subkey"
3137 msgstr "addkey"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:1398
3140 msgid "add a key to a smartcard"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1400
3144 msgid "move a key to a smartcard"
3145 msgstr ""
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1402
3148 msgid "move a backup key to a smartcard"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1406
3152 #, fuzzy
3153 msgid "delete selected subkeys"
3154 msgstr "poista toissijainen avain"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1408
3157 msgid "add a revocation key"
3158 msgstr "lisää mitätöintiavain"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1410
3161 #, fuzzy
3162 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3163 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1412
3166 #, fuzzy
3167 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3168 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:1414
3171 #, fuzzy
3172 msgid "flag the selected user ID as primary"
3173 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1416
3176 #, fuzzy
3177 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3178 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1419
3181 msgid "list preferences (expert)"
3182 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1421
3185 msgid "list preferences (verbose)"
3186 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1423
3189 #, fuzzy
3190 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3191 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3192
3193 #: g10/keyedit.c:1428
3194 #, fuzzy
3195 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3196 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:1430
3199 #, fuzzy
3200 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3201 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3202
3203 #: g10/keyedit.c:1432
3204 msgid "change the passphrase"
3205 msgstr "muuta salasanaa"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:1436
3208 msgid "change the ownertrust"
3209 msgstr "muuta luottamusastetta"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1438
3212 #, fuzzy
3213 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3214 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1440
3217 #, fuzzy
3218 msgid "revoke selected user IDs"
3219 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:1445
3222 #, fuzzy
3223 msgid "revoke key or selected subkeys"
3224 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1446
3227 #, fuzzy
3228 msgid "enable key"
3229 msgstr "ota avain käyttöön"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:1447
3232 #, fuzzy
3233 msgid "disable key"
3234 msgstr "poista avain käytöstä"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1448
3237 #, fuzzy
3238 msgid "show selected photo IDs"
3239 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:1450
3242 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1452
3246 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: g10/keyedit.c:1570
3250 #, fuzzy, c-format
3251 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3252 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:1588
3255 msgid "Secret key is available.\n"
3256 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:1669
3259 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3260 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:1677
3263 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3264 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:1696
3267 msgid ""
3268 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3269 "(lsign),\n"
3270 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3271 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: g10/keyedit.c:1736
3275 msgid "Key is revoked."
3276 msgstr "Avain on mitätöity."
3277
3278 #: g10/keyedit.c:1755
3279 #, fuzzy
3280 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3281 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1762
3284 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3285 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:1771
3288 #, fuzzy, c-format
3289 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3290 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1794
3293 #, c-format
3294 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3295 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3298 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3299 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:1818
3302 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3303 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:1820
3306 #, fuzzy
3307 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3308 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1821
3311 #, fuzzy
3312 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3313 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3314
3315 #: g10/keyedit.c:1871
3316 #, fuzzy
3317 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3318 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1883
3321 #, fuzzy
3322 msgid "You must select exactly one key.\n"
3323 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1911
3326 msgid "Command expects a filename argument\n"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1925
3330 #, fuzzy, c-format
3331 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3332 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1942
3335 #, fuzzy, c-format
3336 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3337 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1966
3340 msgid "You must select at least one key.\n"
3341 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1969
3344 #, fuzzy
3345 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3346 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1970
3349 #, fuzzy
3350 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3351 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3352
3353 #: g10/keyedit.c:2005
3354 #, fuzzy
3355 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3356 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3357
3358 #: g10/keyedit.c:2006
3359 #, fuzzy
3360 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3361 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3362
3363 #: g10/keyedit.c:2024
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3366 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3367
3368 #: g10/keyedit.c:2035
3369 #, fuzzy
3370 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3371 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3372
3373 #: g10/keyedit.c:2037
3374 #, fuzzy
3375 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3376 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3377
3378 #: g10/keyedit.c:2087
3379 msgid ""
3380 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: g10/keyedit.c:2129
3384 #, fuzzy
3385 msgid "Set preference list to:\n"
3386 msgstr "näytä valinnat"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:2135
3389 #, fuzzy
3390 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3391 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3392
3393 #: g10/keyedit.c:2137
3394 #, fuzzy
3395 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3396 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3397
3398 #: g10/keyedit.c:2205
3399 #, fuzzy
3400 msgid "Save changes? (y/N) "
3401 msgstr "Tallenna muutokset? "
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2208
3404 #, fuzzy
3405 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3406 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2218
3409 #, c-format
3410 msgid "update failed: %s\n"
3411 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2225
3414 #, c-format
3415 msgid "update secret failed: %s\n"
3416 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2232
3419 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3420 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:2333
3423 msgid "Digest: "
3424 msgstr "Tiiviste: "
3425
3426 #: g10/keyedit.c:2385
3427 msgid "Features: "
3428 msgstr "Ominaisuudet: "
3429
3430 #: g10/keyedit.c:2396
3431 msgid "Keyserver no-modify"
3432 msgstr ""
3433
3434 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3435 msgid "Preferred keyserver: "
3436 msgstr ""
3437
3438 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3439 #, fuzzy
3440 msgid "Notations: "
3441 msgstr "Notaatio: "
3442
3443 #: g10/keyedit.c:2630
3444 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3445 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:2689
3448 #, fuzzy, c-format
3449 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3450 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3451
3452 #: g10/keyedit.c:2710
3453 #, fuzzy, c-format
3454 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3455 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3456
3457 #: g10/keyedit.c:2716
3458 #, fuzzy
3459 msgid "(sensitive)"
3460 msgstr " (luottamuksellinen)"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3463 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:526
3464 #, fuzzy, c-format
3465 msgid "created: %s"
3466 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
3469 #, fuzzy, c-format
3470 msgid "revoked: %s"
3471 msgstr "[mitätöity] "
3472
3473 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3474 #, fuzzy, c-format
3475 msgid "expired: %s"
3476 msgstr " [vanhenee: %s]"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3479 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3480 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:532 g10/mainproc.c:968
3481 #, fuzzy, c-format
3482 msgid "expires: %s"
3483 msgstr " [vanhenee: %s]"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:2741
3486 #, fuzzy, c-format
3487 msgid "usage: %s"
3488 msgstr " luottamus: %c/%c"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:2756
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "trust: %s"
3493 msgstr " luottamus: %c/%c"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:2760
3496 #, c-format
3497 msgid "validity: %s"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2767
3501 msgid "This key has been disabled"
3502 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3505 msgid "card-no: "
3506 msgstr ""
3507
3508 #: g10/keyedit.c:2819
3509 msgid ""
3510 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3511 "unless you restart the program.\n"
3512 msgstr ""
3513 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3514 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:536
3517 #: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3518 #, fuzzy
3519 msgid "revoked"
3520 msgstr "[mitätöity] "
3521
3522 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:540
3523 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3524 #, fuzzy
3525 msgid "expired"
3526 msgstr "expire"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:2950
3529 msgid ""
3530 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3531 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3532 msgstr ""
3533 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3534 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:3011
3537 msgid ""
3538 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3539 "versions\n"
3540 "         of PGP to reject this key.\n"
3541 msgstr ""
3542 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3543 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3546 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3547 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3548
3549 #: g10/keyedit.c:3022
3550 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3551 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:3162
3554 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3555 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:3172
3558 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3559 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:3176
3562 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3563 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:3182
3566 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3567 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:3196
3570 #, c-format
3571 msgid "Deleted %d signature.\n"
3572 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:3197
3575 #, c-format
3576 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3577 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:3200
3580 msgid "Nothing deleted.\n"
3581 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3584 #, fuzzy
3585 msgid "invalid"
3586 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:3249
3589 #, fuzzy, c-format
3590 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3591 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:3341
3594 msgid ""
3595 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3596 "cause\n"
3597 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3598 msgstr ""
3599 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3600 "voi\n"
3601 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:3352
3604 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3605 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:3372
3608 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3609 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3610
3611 #: g10/keyedit.c:3397
3612 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3613 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:3412
3616 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3617 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:3434
3620 #, fuzzy
3621 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3622 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:3453
3625 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3626 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3627
3628 #: g10/keyedit.c:3459
3629 #, fuzzy
3630 msgid ""
3631 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3632 msgstr ""
3633 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3634
3635 #: g10/keyedit.c:3520
3636 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3637 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:3526
3640 #, fuzzy
3641 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3642 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:3530
3645 #, fuzzy
3646 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3647 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:3533
3650 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3651 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:3579
3654 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3655 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:3595
3658 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3659 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:3821
3662 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3663 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:3860 g10/keyedit.c:3970 g10/keyedit.c:4090 g10/keyedit.c:4231
3666 #, fuzzy, c-format
3667 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3668 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:4031
3671 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3672 msgstr ""
3673
3674 #: g10/keyedit.c:4111
3675 #, fuzzy
3676 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3677 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3678
3679 #: g10/keyedit.c:4112
3680 #, fuzzy
3681 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3682 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3683
3684 #: g10/keyedit.c:4174
3685 #, fuzzy
3686 msgid "Enter the notation: "
3687 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
3688
3689 #: g10/keyedit.c:4323
3690 #, fuzzy
3691 msgid "Proceed? (y/N) "
3692 msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
3693
3694 #: g10/keyedit.c:4387
3695 #, c-format
3696 msgid "No user ID with index %d\n"
3697 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:4445
3700 #, fuzzy, c-format
3701 msgid "No user ID with hash %s\n"
3702 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3703
3704 #: g10/keyedit.c:4472
3705 #, fuzzy, c-format
3706 msgid "No subkey with index %d\n"
3707 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3708
3709 #: g10/keyedit.c:4607
3710 #, fuzzy, c-format
3711 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3712 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3713
3714 #: g10/keyedit.c:4610 g10/keyedit.c:4674 g10/keyedit.c:4717
3715 #, fuzzy, c-format
3716 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3717 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3718
3719 #: g10/keyedit.c:4612 g10/keyedit.c:4676 g10/keyedit.c:4719
3720 msgid " (non-exportable)"
3721 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3722
3723 #: g10/keyedit.c:4616
3724 #, c-format
3725 msgid "This signature expired on %s.\n"
3726 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:4620
3729 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3730 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3731
3732 #: g10/keyedit.c:4624
3733 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3734 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3735
3736 #: g10/keyedit.c:4651
3737 #, fuzzy, c-format
3738 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3739 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:4677
3742 #, fuzzy
3743 msgid " (non-revocable)"
3744 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3745
3746 #: g10/keyedit.c:4684
3747 #, fuzzy, c-format
3748 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3749 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3750
3751 #: g10/keyedit.c:4706
3752 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3753 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3754
3755 #: g10/keyedit.c:4726
3756 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3757 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3758
3759 #: g10/keyedit.c:4756
3760 msgid "no secret key\n"
3761 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:4826
3764 #, c-format
3765 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3766 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3767
3768 #: g10/keyedit.c:4843
3769 #, c-format
3770 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3771 msgstr ""
3772 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3773 "tulevaisuuteen\n"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:4907
3776 #, fuzzy, c-format
3777 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3778 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:4969
3781 #, fuzzy, c-format
3782 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3783 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3784
3785 #: g10/keyedit.c:5064
3786 #, fuzzy, c-format
3787 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3788 msgstr ""
3789 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3790 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3791
3792 #: g10/keygen.c:259
3793 #, fuzzy, c-format
3794 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3795 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3796
3797 #: g10/keygen.c:266
3798 #, fuzzy
3799 msgid "too many cipher preferences\n"
3800 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3801
3802 #: g10/keygen.c:268
3803 #, fuzzy
3804 msgid "too many digest preferences\n"
3805 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3806
3807 #: g10/keygen.c:270
3808 #, fuzzy
3809 msgid "too many compression preferences\n"
3810 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3811
3812 #: g10/keygen.c:395
3813 #, fuzzy, c-format
3814 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3815 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3816
3817 #: g10/keygen.c:864
3818 msgid "writing direct signature\n"
3819 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3820
3821 #: g10/keygen.c:903
3822 msgid "writing self signature\n"
3823 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3824
3825 #: g10/keygen.c:954
3826 msgid "writing key binding signature\n"
3827 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3828
3829 #: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
3830 #, c-format
3831 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3832 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3833
3834 #: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
3835 #, c-format
3836 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3837 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3838
3839 #: g10/keygen.c:1281
3840 #, fuzzy
3841 msgid "Sign"
3842 msgstr "sign"
3843
3844 #: g10/keygen.c:1284
3845 msgid "Certify"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: g10/keygen.c:1287
3849 #, fuzzy
3850 msgid "Encrypt"
3851 msgstr "salaa tiedot"
3852
3853 #: g10/keygen.c:1290
3854 msgid "Authenticate"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: g10/keygen.c:1298
3858 msgid "SsEeAaQq"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: g10/keygen.c:1317
3862 #, c-format
3863 msgid "Possible actions for a %s key: "
3864 msgstr ""
3865
3866 #: g10/keygen.c:1321
3867 msgid "Current allowed actions: "
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keygen.c:1326
3871 #, c-format
3872 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3873 msgstr ""
3874
3875 #: g10/keygen.c:1329
3876 #, fuzzy, c-format
3877 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3878 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3879
3880 #: g10/keygen.c:1332
3881 #, c-format
3882 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3883 msgstr ""
3884
3885 #: g10/keygen.c:1335
3886 #, c-format
3887 msgid "   (%c) Finished\n"
3888 msgstr ""
3889
3890 #: g10/keygen.c:1391
3891 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3892 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3893
3894 #: g10/keygen.c:1393
3895 #, fuzzy, c-format
3896 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3897 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3898
3899 #: g10/keygen.c:1394
3900 #, c-format
3901 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3902 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3903
3904 #: g10/keygen.c:1396
3905 #, fuzzy, c-format
3906 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3907 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3908
3909 #: g10/keygen.c:1398
3910 #, fuzzy, c-format
3911 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3912 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3913
3914 #: g10/keygen.c:1399
3915 #, c-format
3916 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3917 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3918
3919 #: g10/keygen.c:1401
3920 #, c-format
3921 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3922 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3923
3924 #: g10/keygen.c:1403
3925 #, fuzzy, c-format
3926 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3927 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3928
3929 #: g10/keygen.c:1472 g10/keygen.c:2577
3930 #, fuzzy, c-format
3931 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3932 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
3933
3934 #: g10/keygen.c:1482
3935 #, c-format
3936 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3937 msgstr ""
3938
3939 #: g10/keygen.c:1489
3940 #, fuzzy, c-format
3941 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3942 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3943
3944 #: g10/keygen.c:1503
3945 #, c-format
3946 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: g10/keygen.c:1509
3950 #, c-format
3951 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3952 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3953
3954 #: g10/keygen.c:1514 g10/keygen.c:1519
3955 #, c-format
3956 msgid "rounded up to %u bits\n"
3957 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
3958
3959 #: g10/keygen.c:1568
3960 msgid ""
3961 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3962 "         0 = key does not expire\n"
3963 "      <n>  = key expires in n days\n"
3964 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3965 "      <n>m = key expires in n months\n"
3966 "      <n>y = key expires in n years\n"
3967 msgstr ""
3968 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3969 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3970 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3971 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3972 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3973 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3974
3975 #: g10/keygen.c:1579
3976 msgid ""
3977 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3978 "         0 = signature does not expire\n"
3979 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3980 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3981 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3982 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3983 msgstr ""
3984 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
3985 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
3986 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
3987 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
3988 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3989 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:1602
3992 msgid "Key is valid for? (0) "
3993 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
3994
3995 #: g10/keygen.c:1607
3996 #, fuzzy, c-format
3997 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3998 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
3999
4000 #: g10/keygen.c:1625
4001 msgid "invalid value\n"
4002 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
4003
4004 #: g10/keygen.c:1632
4005 #, fuzzy
4006 msgid "Key does not expire at all\n"
4007 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4008
4009 #: g10/keygen.c:1633
4010 #, fuzzy
4011 msgid "Signature does not expire at all\n"
4012 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4013
4014 #: g10/keygen.c:1638
4015 #, fuzzy, c-format
4016 msgid "Key expires at %s\n"
4017 msgstr "%s vanhenee %s\n"
4018
4019 #: g10/keygen.c:1639
4020 #, fuzzy, c-format
4021 msgid "Signature expires at %s\n"
4022 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4023
4024 #: g10/keygen.c:1645
4025 msgid ""
4026 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4027 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4028 msgstr ""
4029 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
4030 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
4031
4032 #: g10/keygen.c:1650
4033 #, fuzzy
4034 msgid "Is this correct? (y/N) "
4035 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
4036
4037 #: g10/keygen.c:1673
4038 #, fuzzy
4039 msgid ""
4040 "\n"
4041 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4042 "ID\n"
4043 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4044 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4045 "\n"
4046 msgstr ""
4047 "\n"
4048 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
4049 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
4050 "sähköpostiosoitteesta \n"
4051 "muodossa:\n"
4052 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
4053 "\n"
4054
4055 #: g10/keygen.c:1686
4056 msgid "Real name: "
4057 msgstr "Oikea nimi: "
4058
4059 #: g10/keygen.c:1694
4060 msgid "Invalid character in name\n"
4061 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
4062
4063 #: g10/keygen.c:1696
4064 msgid "Name may not start with a digit\n"
4065 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
4066
4067 #: g10/keygen.c:1698
4068 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4069 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
4070
4071 #: g10/keygen.c:1706
4072 msgid "Email address: "
4073 msgstr "Sähköpostiosoite: "
4074
4075 #: g10/keygen.c:1712
4076 msgid "Not a valid email address\n"
4077 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
4078
4079 #: g10/keygen.c:1720
4080 msgid "Comment: "
4081 msgstr "Huomautus: "
4082
4083 #: g10/keygen.c:1726
4084 msgid "Invalid character in comment\n"
4085 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
4086
4087 #: g10/keygen.c:1749
4088 #, c-format
4089 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4090 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
4091
4092 #: g10/keygen.c:1755
4093 #, c-format
4094 msgid ""
4095 "You selected this USER-ID:\n"
4096 "    \"%s\"\n"
4097 "\n"
4098 msgstr ""
4099 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
4100 "    \"%s\"\n"
4101 "\n"
4102
4103 #: g10/keygen.c:1760
4104 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4105 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
4106
4107 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4108 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4109 #. string which should be translated accordingly and the
4110 #. letter changed to match the one in the answer string.
4111 #.
4112 #. n = Change name
4113 #. c = Change comment
4114 #. e = Change email
4115 #. o = Okay (ready, continue)
4116 #. q = Quit
4117 #.
4118 #: g10/keygen.c:1776
4119 msgid "NnCcEeOoQq"
4120 msgstr "NnHhSsOoLl"
4121
4122 #: g10/keygen.c:1786
4123 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4124 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
4125
4126 #: g10/keygen.c:1787
4127 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4128 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
4129
4130 #: g10/keygen.c:1806
4131 msgid "Please correct the error first\n"
4132 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
4133
4134 #: g10/keygen.c:1846
4135 msgid ""
4136 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4137 "\n"
4138 msgstr ""
4139 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
4140 "\n"
4141
4142 #: g10/keygen.c:1856 g10/passphrase.c:810
4143 #, c-format
4144 msgid "%s.\n"
4145 msgstr "%s.\n"
4146
4147 #: g10/keygen.c:1862
4148 msgid ""
4149 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4150 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4151 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4152 "\n"
4153 msgstr ""
4154 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
4155 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
4156 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
4157 "\n"
4158
4159 #: g10/keygen.c:1884
4160 msgid ""
4161 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4162 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4163 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4164 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4165 msgstr ""
4166 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
4167 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
4168 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
4169 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
4170
4171 #: g10/keygen.c:2646
4172 msgid "Key generation canceled.\n"
4173 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
4174
4175 #: g10/keygen.c:2845 g10/keygen.c:2989
4176 #, c-format
4177 msgid "writing public key to `%s'\n"
4178 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4179
4180 #: g10/keygen.c:2847 g10/keygen.c:2992
4181 #, fuzzy, c-format
4182 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4183 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4184
4185 #: g10/keygen.c:2850 g10/keygen.c:2995
4186 #, c-format
4187 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4188 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4189
4190 #: g10/keygen.c:2978
4191 #, c-format
4192 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4193 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4194
4195 #: g10/keygen.c:2984
4196 #, c-format
4197 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4198 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4199
4200 #: g10/keygen.c:3002
4201 #, c-format
4202 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4203 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4204
4205 #: g10/keygen.c:3009
4206 #, c-format
4207 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4208 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4209
4210 #: g10/keygen.c:3032
4211 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4212 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
4213
4214 #: g10/keygen.c:3043
4215 #, fuzzy
4216 msgid ""
4217 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4218 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4219 msgstr ""
4220 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
4221 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
4222
4223 #: g10/keygen.c:3055 g10/keygen.c:3184 g10/keygen.c:3299
4224 #, c-format
4225 msgid "Key generation failed: %s\n"
4226 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
4227
4228 #: g10/keygen.c:3107 g10/keygen.c:3235 g10/sign.c:276
4229 #, c-format
4230 msgid ""
4231 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4232 msgstr ""
4233 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4234 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4235
4236 #: g10/keygen.c:3109 g10/keygen.c:3237 g10/sign.c:278
4237 #, c-format
4238 msgid ""
4239 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4240 msgstr ""
4241 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4242 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4243
4244 #: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3248
4245 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4246 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
4247
4248 #: g10/keygen.c:3157 g10/keygen.c:3281
4249 #, fuzzy
4250 msgid "Really create? (y/N) "
4251 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
4252
4253 #: g10/keygen.c:3440
4254 #, fuzzy, c-format
4255 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4256 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
4257
4258 #: g10/keygen.c:3487
4259 #, fuzzy, c-format
4260 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4261 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
4262
4263 #: g10/keygen.c:3513
4264 #, fuzzy, c-format
4265 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4266 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
4267
4268 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4269 msgid "never     "
4270 msgstr "ei koskaan"
4271
4272 #: g10/keylist.c:265
4273 msgid "Critical signature policy: "
4274 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
4275
4276 #: g10/keylist.c:267
4277 msgid "Signature policy: "
4278 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
4279
4280 #: g10/keylist.c:306
4281 msgid "Critical preferred keyserver: "
4282 msgstr ""
4283
4284 #: g10/keylist.c:359
4285 msgid "Critical signature notation: "
4286 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
4287
4288 #: g10/keylist.c:361
4289 msgid "Signature notation: "
4290 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
4291
4292 #: g10/keylist.c:471
4293 msgid "Keyring"
4294 msgstr "Avainrengas"
4295
4296 #: g10/keylist.c:1505
4297 msgid "Primary key fingerprint:"
4298 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4299
4300 #: g10/keylist.c:1507
4301 msgid "     Subkey fingerprint:"
4302 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
4303
4304 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4305 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4306 #: g10/keylist.c:1514
4307 msgid " Primary key fingerprint:"
4308 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4309
4310 #: g10/keylist.c:1516
4311 msgid "      Subkey fingerprint:"
4312 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
4313
4314 #: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
4315 #, fuzzy
4316 msgid "      Key fingerprint ="
4317 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
4318
4319 #: g10/keylist.c:1591
4320 msgid "      Card serial no. ="
4321 msgstr ""
4322
4323 #: g10/keyring.c:1246
4324 #, fuzzy, c-format
4325 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4326 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
4327
4328 #: g10/keyring.c:1252
4329 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4330 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
4331
4332 #: g10/keyring.c:1254
4333 #, c-format
4334 msgid "%s is the unchanged one\n"
4335 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
4336
4337 #: g10/keyring.c:1255
4338 #, c-format
4339 msgid "%s is the new one\n"
4340 msgstr "%s on uusi\n"
4341
4342 #: g10/keyring.c:1256
4343 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4344 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
4345
4346 #: g10/keyring.c:1376
4347 #, fuzzy, c-format
4348 msgid "caching keyring `%s'\n"
4349 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
4350
4351 #: g10/keyring.c:1422
4352 #, fuzzy, c-format
4353 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4354 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4355
4356 #: g10/keyring.c:1434
4357 #, fuzzy, c-format
4358 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4359 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4360
4361 #: g10/keyring.c:1505
4362 #, c-format
4363 msgid "%s: keyring created\n"
4364 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
4365
4366 #: g10/keyserver.c:76
4367 msgid "include revoked keys in search results"
4368 msgstr ""
4369
4370 #: g10/keyserver.c:77
4371 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4372 msgstr ""
4373
4374 #: g10/keyserver.c:79
4375 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4376 msgstr ""
4377
4378 #: g10/keyserver.c:81
4379 msgid "do not delete temporary files after using them"
4380 msgstr ""
4381
4382 #: g10/keyserver.c:85
4383 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4384 msgstr ""
4385
4386 #: g10/keyserver.c:87
4387 #, fuzzy
4388 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4389 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
4390
4391 #: g10/keyserver.c:89
4392 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4393 msgstr ""
4394
4395 #: g10/keyserver.c:155
4396 #, fuzzy, c-format
4397 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4398 msgstr ""
4399 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4400 "ajossa\n"
4401
4402 #: g10/keyserver.c:538
4403 #, fuzzy
4404 msgid "disabled"
4405 msgstr "disable"
4406
4407 #: g10/keyserver.c:739
4408 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4409 msgstr ""
4410
4411 #: g10/keyserver.c:823 g10/keyserver.c:1425
4412 #, fuzzy, c-format
4413 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4414 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4415
4416 #: g10/keyserver.c:921
4417 #, fuzzy, c-format
4418 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4419 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4420
4421 #: g10/keyserver.c:923
4422 #, fuzzy
4423 msgid "key not found on keyserver\n"
4424 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4425
4426 #: g10/keyserver.c:1149
4427 #, fuzzy, c-format
4428 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4429 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4430
4431 #: g10/keyserver.c:1153
4432 #, fuzzy, c-format
4433 msgid "requesting key %s from %s\n"
4434 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4435
4436 #: g10/keyserver.c:1177
4437 #, fuzzy, c-format
4438 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4439 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4440
4441 #: g10/keyserver.c:1180
4442 #, fuzzy, c-format
4443 msgid "searching for names from %s\n"
4444 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4445
4446 #: g10/keyserver.c:1328
4447 #, fuzzy, c-format
4448 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4449 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4450
4451 #: g10/keyserver.c:1332
4452 #, fuzzy, c-format
4453 msgid "sending key %s to %s\n"
4454 msgstr ""
4455 "\"\n"
4456 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
4457
4458 #: g10/keyserver.c:1375
4459 #, fuzzy, c-format
4460 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4461 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4462
4463 #: g10/keyserver.c:1378
4464 #, fuzzy, c-format
4465 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4466 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4467
4468 #: g10/keyserver.c:1385 g10/keyserver.c:1481
4469 #, fuzzy
4470 msgid "no keyserver action!\n"
4471 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4472
4473 #: g10/keyserver.c:1433
4474 #, c-format
4475 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4476 msgstr ""
4477
4478 #: g10/keyserver.c:1442
4479 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4480 msgstr ""
4481
4482 #: g10/keyserver.c:1504
4483 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4484 msgstr ""
4485
4486 #: g10/keyserver.c:1510
4487 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4488 msgstr ""
4489
4490 #: g10/keyserver.c:1522
4491 #, c-format
4492 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4493 msgstr ""
4494
4495 #: g10/keyserver.c:1527
4496 #, c-format
4497 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4498 msgstr ""
4499
4500 #: g10/keyserver.c:1535
4501 #, c-format
4502 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4503 msgstr ""
4504
4505 #: g10/keyserver.c:1542
4506 #, fuzzy
4507 msgid "keyserver timed out\n"
4508 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4509
4510 #: g10/keyserver.c:1547
4511 #, fuzzy
4512 msgid "keyserver internal error\n"
4513 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4514
4515 #: g10/keyserver.c:1556
4516 #, fuzzy, c-format
4517 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4518 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
4519
4520 #: g10/keyserver.c:1581 g10/keyserver.c:1615
4521 #, c-format
4522 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4523 msgstr ""
4524
4525 #: g10/keyserver.c:1874
4526 #, fuzzy, c-format
4527 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4528 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4529
4530 #: g10/keyserver.c:1896
4531 #, fuzzy, c-format
4532 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4533 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4534
4535 #: g10/keyserver.c:1898
4536 #, fuzzy, c-format
4537 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4538 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4539
4540 #: g10/keyserver.c:1963
4541 #, fuzzy, c-format
4542 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4543 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4544
4545 #: g10/keyserver.c:1969
4546 #, fuzzy, c-format
4547 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4548 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4549
4550 #: g10/mainproc.c:240
4551 #, c-format
4552 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4553 msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
4554
4555 #: g10/mainproc.c:291
4556 #, c-format
4557 msgid "%s encrypted session key\n"
4558 msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
4559
4560 #: g10/mainproc.c:301
4561 #, fuzzy, c-format
4562 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4563 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
4564
4565 #: g10/mainproc.c:382
4566 #, fuzzy, c-format
4567 msgid "public key is %s\n"
4568 msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
4569
4570 #: g10/mainproc.c:439
4571 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4572 msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
4573
4574 #: g10/mainproc.c:472
4575 #, fuzzy, c-format
4576 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4577 msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
4578
4579 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4580 #, fuzzy, c-format
4581 msgid "      \"%s\"\n"
4582 msgstr "                aka \""
4583
4584 #: g10/mainproc.c:480
4585 #, fuzzy, c-format
4586 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4587 msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
4588
4589 #: g10/mainproc.c:494
4590 #, c-format
4591 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4592 msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
4593
4594 #: g10/mainproc.c:508
4595 #, c-format
4596 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4597 msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
4598
4599 #: g10/mainproc.c:510
4600 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4601 msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
4602
4603 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4604 #, c-format
4605 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4606 msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
4607
4608 #: g10/mainproc.c:549
4609 #, c-format
4610 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4611 msgstr ""
4612 "IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
4613 "käyttää sen sijaan salainta %s\n"
4614
4615 #: g10/mainproc.c:581
4616 msgid "decryption okay\n"
4617 msgstr "avaus onnistui\n"
4618
4619 #: g10/mainproc.c:585
4620 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4621 msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
4622
4623 #: g10/mainproc.c:598
4624 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4625 msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
4626
4627 #: g10/mainproc.c:604
4628 #, c-format
4629 msgid "decryption failed: %s\n"
4630 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
4631
4632 #: g10/mainproc.c:623
4633 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4634 msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
4635
4636 #: g10/mainproc.c:625
4637 #, c-format
4638 msgid "original file name='%.*s'\n"
4639 msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
4640
4641 #: g10/mainproc.c:817
4642 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4643 msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
4644
4645 #: g10/mainproc.c:1163
4646 #, fuzzy
4647 msgid "no signature found\n"
4648 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4649
4650 #: g10/mainproc.c:1406
4651 msgid "signature verification suppressed\n"
4652 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
4653
4654 #: g10/mainproc.c:1506
4655 #, fuzzy
4656 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4657 msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
4658
4659 #: g10/mainproc.c:1517
4660 #, fuzzy, c-format
4661 msgid "Signature made %s\n"
4662 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4663
4664 #: g10/mainproc.c:1518
4665 #, fuzzy, c-format
4666 msgid "               using %s key %s\n"
4667 msgstr "                aka \""
4668
4669 #: g10/mainproc.c:1522
4670 #, fuzzy, c-format
4671 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4672 msgstr ""
4673 "Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
4674
4675 #: g10/mainproc.c:1542
4676 msgid "Key available at: "
4677 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
4678
4679 #: g10/mainproc.c:1675 g10/mainproc.c:1723
4680 #, fuzzy, c-format
4681 msgid "BAD signature from \"%s\""
4682 msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
4683
4684 #: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
4685 #, fuzzy, c-format
4686 msgid "Expired signature from \"%s\""
4687 msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
4688
4689 #: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
4690 #, fuzzy, c-format
4691 msgid "Good signature from \"%s\""
4692 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4693
4694 #: g10/mainproc.c:1731
4695 msgid "[uncertain]"
4696 msgstr "[ei tiedossa]"
4697
4698 #: g10/mainproc.c:1763
4699 #, fuzzy, c-format
4700 msgid "                aka \"%s\""
4701 msgstr "                aka \""
4702
4703 #: g10/mainproc.c:1861
4704 #, c-format
4705 msgid "Signature expired %s\n"
4706 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4707
4708 #: g10/mainproc.c:1866
4709 #, c-format
4710 msgid "Signature expires %s\n"
4711 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4712
4713 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4714 #: g10/mainproc.c:1869
4715 #, c-format
4716 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4717 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4718
4719 #: g10/mainproc.c:1870
4720 msgid "binary"
4721 msgstr "binääri"
4722
4723 #: g10/mainproc.c:1871
4724 msgid "textmode"
4725 msgstr "teksti"
4726
4727 #: g10/mainproc.c:1871 g10/trustdb.c:531
4728 msgid "unknown"
4729 msgstr "tuntematon "
4730
4731 #: g10/mainproc.c:1891
4732 #, c-format
4733 msgid "Can't check signature: %s\n"
4734 msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
4735
4736 #: g10/mainproc.c:1960 g10/mainproc.c:1976 g10/mainproc.c:2062
4737 msgid "not a detached signature\n"
4738 msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
4739
4740 #: g10/mainproc.c:2003
4741 msgid ""
4742 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4743 msgstr ""
4744 "VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
4745 "tarkistaa.\n"
4746
4747 #: g10/mainproc.c:2011
4748 #, c-format
4749 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4750 msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
4751
4752 #: g10/mainproc.c:2068
4753 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4754 msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
4755
4756 #: g10/mainproc.c:2078
4757 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4758 msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
4759
4760 #: g10/misc.c:122
4761 #, c-format
4762 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4763 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
4764
4765 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4766 #, fuzzy, c-format
4767 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4768 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4769
4770 #: g10/misc.c:207
4771 #, fuzzy, c-format
4772 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4773 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
4774
4775 #: g10/misc.c:316
4776 #, fuzzy, c-format
4777 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4778 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4779
4780 #: g10/misc.c:331
4781 #, fuzzy, c-format
4782 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4783 msgstr "salausalgoritmi ei ole käytössä"
4784
4785 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4786 #: g10/misc.c:346
4787 #, fuzzy, c-format
4788 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4789 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4790
4791 #: g10/misc.c:351
4792 #, fuzzy, c-format
4793 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4794 msgstr ""
4795 "valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
4796
4797 #: g10/misc.c:447
4798 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4799 msgstr "IDEA-salaimen liitännäinen ei käytettävissä\n"
4800
4801 #: g10/misc.c:448 g10/sig-check.c:103
4802 #, fuzzy, c-format
4803 msgid "please see %s for more information\n"
4804 msgstr " i = näytä lisätietoja\n"
4805
4806 #: g10/misc.c:681
4807 #, c-format
4808 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4809 msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
4810
4811 #: g10/misc.c:685
4812 #, c-format
4813 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4814 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4815
4816 #: g10/misc.c:687
4817 #, c-format
4818 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4819 msgstr "käytä valitsinta \"%s%s\" sen sijaan\n"
4820
4821 #: g10/misc.c:694
4822 #, fuzzy, c-format
4823 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4824 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4825
4826 #: g10/misc.c:707
4827 msgid "Uncompressed"
4828 msgstr "pakkaamaton"
4829
4830 #: g10/misc.c:732
4831 #, fuzzy
4832 msgid "uncompressed|none"
4833 msgstr "pakkaamaton"
4834
4835 #: g10/misc.c:842
4836 #, c-format
4837 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4838 msgstr "%s ei kenties voi käsitellä tätä viestiä\n"
4839
4840 #: g10/misc.c:1017
4841 #, fuzzy, c-format
4842 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4843 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
4844
4845 #: g10/misc.c:1042
4846 #, fuzzy, c-format
4847 msgid "unknown option `%s'\n"
4848 msgstr "tuntematon oletusvastaanottaja \"%s\"\n"
4849
4850 #: g10/openfile.c:86
4851 #, c-format