About to do a release candidate
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2005-02-03 10:35+0100\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: cipher/primegen.c:120
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
36 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:311
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
42
43 #: cipher/random.c:163
44 msgid "no entropy gathering module detected\n"
45 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
46
47 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:640 g10/card-util.c:709
48 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
49 #: g10/g10.c:966 g10/g10.c:3223 g10/import.c:178 g10/keygen.c:2254
50 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
51 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
52 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
53 #: g10/tdbio.c:600
54 #, c-format
55 msgid "can't open `%s': %s\n"
56 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
57
58 #: cipher/random.c:391
59 #, c-format
60 msgid "can't stat `%s': %s\n"
61 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:396
64 #, c-format
65 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
66 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
67
68 #: cipher/random.c:401
69 msgid "note: random_seed file is empty\n"
70 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
71
72 #: cipher/random.c:407
73 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
74 msgstr ""
75 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
76
77 #: cipher/random.c:415
78 #, c-format
79 msgid "can't read `%s': %s\n"
80 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:453
83 msgid "note: random_seed file not updated\n"
84 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
85
86 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:965 g10/keygen.c:2722
87 #: g10/keygen.c:2752 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
88 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
89 #, c-format
90 msgid "can't create `%s': %s\n"
91 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:480
94 #, c-format
95 msgid "can't write `%s': %s\n"
96 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:483
99 #, c-format
100 msgid "can't close `%s': %s\n"
101 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:728
104 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
105 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
106
107 #: cipher/random.c:729
108 msgid ""
109 "The random number generator is only a kludge to let\n"
110 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
111 "\n"
112 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
113 "\n"
114 msgstr ""
115 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
116 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
117 "\n"
118 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
119
120 #: cipher/rndegd.c:204
121 msgid ""
122 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
123 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
124 "of the entropy.\n"
125 msgstr ""
126 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
127 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
128 "laatua.\n"
129
130 #: cipher/rndlinux.c:134
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "\n"
134 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
135 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
136 msgstr ""
137 "\n"
138 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
139 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
140 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
141
142 #: g10/app-openpgp.c:547
143 #, fuzzy, c-format
144 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
145 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:560
148 #, fuzzy, c-format
149 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
150 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:784 g10/app-openpgp.c:872 g10/app-openpgp.c:1376
153 #, c-format
154 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
155 msgstr ""
156
157 #: g10/app-openpgp.c:790 g10/app-openpgp.c:878 g10/app-openpgp.c:1382
158 #, c-format
159 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
160 msgstr ""
161
162 #: g10/app-openpgp.c:799 g10/app-openpgp.c:813 g10/app-openpgp.c:888
163 #: g10/app-openpgp.c:1391 g10/app-openpgp.c:1405
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
166 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
167
168 #: g10/app-openpgp.c:836
169 msgid "access to admin commands is not configured\n"
170 msgstr ""
171
172 #: g10/app-openpgp.c:851
173 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:857
177 msgid "card is permanently locked!\n"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:862
181 #, c-format
182 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
183 msgstr ""
184
185 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
186 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
187 #. to get some infos on the string.
188 #: g10/app-openpgp.c:869
189 msgid "|A|Admin PIN"
190 msgstr ""
191
192 #: g10/app-openpgp.c:1018
193 msgid "|AN|New Admin PIN"
194 msgstr ""
195
196 #: g10/app-openpgp.c:1018
197 msgid "|N|New PIN"
198 msgstr ""
199
200 #: g10/app-openpgp.c:1022
201 #, fuzzy, c-format
202 msgid "error getting new PIN: %s\n"
203 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
204
205 #: g10/app-openpgp.c:1088 g10/app-openpgp.c:1230
206 #, fuzzy
207 msgid "error reading application data\n"
208 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
209
210 #: g10/app-openpgp.c:1095 g10/app-openpgp.c:1237
211 #, fuzzy
212 msgid "error reading fingerprint DO\n"
213 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
214
215 #: g10/app-openpgp.c:1104
216 #, fuzzy
217 msgid "key already exists\n"
218 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
219
220 #: g10/app-openpgp.c:1108
221 msgid "existing key will be replaced\n"
222 msgstr ""
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1110
225 #, fuzzy
226 msgid "generating new key\n"
227 msgstr "luo uusi avainpari"
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1120
230 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
231 msgstr ""
232
233 #: g10/app-openpgp.c:1135
234 #, fuzzy
235 msgid "generating key failed\n"
236 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
237
238 #: g10/app-openpgp.c:1138
239 #, fuzzy, c-format
240 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
241 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
242
243 #: g10/app-openpgp.c:1144 g10/app-openpgp.c:1875
244 msgid "response does not contain the public key data\n"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1152 g10/app-openpgp.c:1883
248 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
249 msgstr ""
250
251 #: g10/app-openpgp.c:1162 g10/app-openpgp.c:1894
252 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
253 msgstr ""
254
255 #: g10/app-openpgp.c:1195
256 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
257 msgstr ""
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1356
260 #, c-format
261 msgid "signatures created so far: %lu\n"
262 msgstr ""
263
264 #: g10/app-openpgp.c:1364
265 #, c-format
266 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
267 msgstr ""
268
269 #: g10/app-openpgp.c:1650 g10/app-openpgp.c:1660
270 #, fuzzy, c-format
271 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
272 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
273
274 #: g10/app-openpgp.c:1731
275 #, fuzzy, c-format
276 msgid "error getting serial number: %s\n"
277 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
278
279 #: g10/app-openpgp.c:1826
280 #, fuzzy, c-format
281 msgid "failed to store the key: %s\n"
282 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
283
284 #: g10/app-openpgp.c:1868
285 #, fuzzy
286 msgid "reading the key failed\n"
287 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
288
289 #: g10/armor.c:317
290 #, c-format
291 msgid "armor: %s\n"
292 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
293
294 #: g10/armor.c:346
295 msgid "invalid armor header: "
296 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
297
298 #: g10/armor.c:353
299 msgid "armor header: "
300 msgstr "ascii-koodausotsake: "
301
302 #: g10/armor.c:364
303 msgid "invalid clearsig header\n"
304 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
305
306 #: g10/armor.c:416
307 msgid "nested clear text signatures\n"
308 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
309
310 #: g10/armor.c:551
311 #, fuzzy
312 msgid "unexpected armor: "
313 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
314
315 #: g10/armor.c:563
316 msgid "invalid dash escaped line: "
317 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
318
319 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1322
320 #, fuzzy, c-format
321 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
322 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
323
324 #: g10/armor.c:758
325 msgid "premature eof (no CRC)\n"
326 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
327
328 #: g10/armor.c:792
329 msgid "premature eof (in CRC)\n"
330 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
331
332 #: g10/armor.c:800
333 msgid "malformed CRC\n"
334 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
335
336 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1359
337 #, fuzzy, c-format
338 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
339 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
340
341 #: g10/armor.c:824
342 #, fuzzy
343 msgid "premature eof (in trailer)\n"
344 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
345
346 #: g10/armor.c:828
347 msgid "error in trailer line\n"
348 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
349
350 #: g10/armor.c:1137
351 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
352 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
353
354 #: g10/armor.c:1142
355 #, c-format
356 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
357 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
358
359 #: g10/armor.c:1146
360 msgid ""
361 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
362 msgstr ""
363 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
364 "viallista\n"
365 "MTA:ta on käytetty\n"
366
367 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:283
368 #, fuzzy, c-format
369 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
370 msgstr "salaista avainta ei löydy"
371
372 #: g10/card-util.c:63
373 #, c-format
374 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
375 msgstr ""
376
377 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1312 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1398
378 #: g10/keygen.c:2438 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
379 #, fuzzy
380 msgid "can't do this in batch mode\n"
381 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
382
383 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1092 g10/card-util.c:1174
384 #: g10/keyedit.c:413 g10/keyedit.c:434 g10/keyedit.c:448 g10/keygen.c:1300
385 #: g10/keygen.c:1365
386 msgid "Your selection? "
387 msgstr "Valintasi? "
388
389 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
390 msgid "[not set]"
391 msgstr ""
392
393 #: g10/card-util.c:379
394 #, fuzzy
395 msgid "male"
396 msgstr "enable"
397
398 #: g10/card-util.c:380
399 #, fuzzy
400 msgid "female"
401 msgstr "enable"
402
403 #: g10/card-util.c:380
404 #, fuzzy
405 msgid "unspecified"
406 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
407
408 #: g10/card-util.c:407
409 #, fuzzy
410 msgid "not forced"
411 msgstr "ei käsitelty"
412
413 #: g10/card-util.c:407
414 msgid "forced"
415 msgstr ""
416
417 #: g10/card-util.c:485
418 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
419 msgstr ""
420
421 #: g10/card-util.c:487
422 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
423 msgstr ""
424
425 #: g10/card-util.c:489
426 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
427 msgstr ""
428
429 #: g10/card-util.c:506
430 msgid "Cardholder's surname: "
431 msgstr ""
432
433 #: g10/card-util.c:508
434 msgid "Cardholder's given name: "
435 msgstr ""
436
437 #: g10/card-util.c:526
438 #, c-format
439 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:548
443 #, fuzzy
444 msgid "URL to retrieve public key: "
445 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
446
447 #: g10/card-util.c:556
448 #, c-format
449 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
450 msgstr ""
451
452 #: g10/card-util.c:649 g10/card-util.c:718 g10/import.c:264
453 #, c-format
454 msgid "error reading `%s': %s\n"
455 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
456
457 #: g10/card-util.c:657
458 msgid "Login data (account name): "
459 msgstr ""
460
461 #: g10/card-util.c:667
462 #, c-format
463 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
464 msgstr ""
465
466 #: g10/card-util.c:726
467 msgid "Private DO data: "
468 msgstr ""
469
470 #: g10/card-util.c:736
471 #, c-format
472 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:756
476 #, fuzzy
477 msgid "Language preferences: "
478 msgstr "päivitä valinnat"
479
480 #: g10/card-util.c:764
481 #, fuzzy
482 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
483 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
484
485 #: g10/card-util.c:773
486 #, fuzzy
487 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
488 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
489
490 #: g10/card-util.c:794
491 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
492 msgstr ""
493
494 #: g10/card-util.c:808
495 #, fuzzy
496 msgid "Error: invalid response.\n"
497 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
498
499 #: g10/card-util.c:829
500 #, fuzzy
501 msgid "CA fingerprint: "
502 msgstr "näytä sormenjälki"
503
504 #: g10/card-util.c:852
505 #, fuzzy
506 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
507 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
508
509 #: g10/card-util.c:900
510 #, fuzzy, c-format
511 msgid "key operation not possible: %s\n"
512 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
513
514 #: g10/card-util.c:901
515 #, fuzzy
516 msgid "not an OpenPGP card"
517 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
518
519 #: g10/card-util.c:910
520 #, fuzzy, c-format
521 msgid "error getting current key info: %s\n"
522 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
523
524 #: g10/card-util.c:993
525 msgid "Replace existing key? (y/N) "
526 msgstr ""
527
528 #: g10/card-util.c:1014 g10/card-util.c:1023
529 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
530 msgstr ""
531
532 #: g10/card-util.c:1035
533 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
534 msgstr ""
535
536 #: g10/card-util.c:1044
537 #, c-format
538 msgid ""
539 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
540 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
541 "You should change them using the command --change-pin\n"
542 msgstr ""
543
544 #: g10/card-util.c:1083
545 #, fuzzy
546 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
547 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
548
549 #: g10/card-util.c:1085 g10/card-util.c:1165
550 #, fuzzy
551 msgid "   (1) Signature key\n"
552 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
553
554 #: g10/card-util.c:1086 g10/card-util.c:1167
555 #, fuzzy
556 msgid "   (2) Encryption key\n"
557 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
558
559 #: g10/card-util.c:1087 g10/card-util.c:1169
560 msgid "   (3) Authentication key\n"
561 msgstr ""
562
563 #: g10/card-util.c:1103 g10/card-util.c:1185 g10/keyedit.c:908
564 #: g10/keygen.c:1404 g10/revoke.c:642
565 msgid "Invalid selection.\n"
566 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
567
568 #: g10/card-util.c:1162
569 #, fuzzy
570 msgid "Please select where to store the key:\n"
571 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
572
573 #: g10/card-util.c:1197
574 #, fuzzy
575 msgid "unknown key protection algorithm\n"
576 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
577
578 #: g10/card-util.c:1202
579 #, fuzzy
580 msgid "secret parts of key are not available\n"
581 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
582
583 #: g10/card-util.c:1207
584 #, fuzzy
585 msgid "secret key already stored on a card\n"
586 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
587
588 #: g10/card-util.c:1277 g10/keyedit.c:1317
589 msgid "quit this menu"
590 msgstr "ulos tästä valikosta"
591
592 #: g10/card-util.c:1279
593 #, fuzzy
594 msgid "show admin commands"
595 msgstr "ristiriitainen komento\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1280 g10/keyedit.c:1320
598 msgid "show this help"
599 msgstr "näytä tämä ohje"
600
601 #: g10/card-util.c:1282
602 #, fuzzy
603 msgid "list all available data"
604 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
605
606 #: g10/card-util.c:1285
607 msgid "change card holder's name"
608 msgstr ""
609
610 #: g10/card-util.c:1286
611 msgid "change URL to retrieve key"
612 msgstr ""
613
614 #: g10/card-util.c:1287
615 msgid "fetch the key specified in the card URL"
616 msgstr ""
617
618 #: g10/card-util.c:1288
619 #, fuzzy
620 msgid "change the login name"
621 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
622
623 #: g10/card-util.c:1289
624 #, fuzzy
625 msgid "change the language preferences"
626 msgstr "muuta luottamusastetta"
627
628 #: g10/card-util.c:1290
629 msgid "change card holder's sex"
630 msgstr ""
631
632 #: g10/card-util.c:1291
633 #, fuzzy
634 msgid "change a CA fingerprint"
635 msgstr "näytä sormenjälki"
636
637 #: g10/card-util.c:1292
638 msgid "toggle the signature force PIN flag"
639 msgstr ""
640
641 #: g10/card-util.c:1293
642 #, fuzzy
643 msgid "generate new keys"
644 msgstr "luo uusi avainpari"
645
646 #: g10/card-util.c:1294
647 msgid "menu to change or unblock the PIN"
648 msgstr ""
649
650 #: g10/card-util.c:1360 g10/keyedit.c:1481
651 msgid "Command> "
652 msgstr "Komento> "
653
654 #: g10/card-util.c:1395
655 #, fuzzy
656 msgid "Admin-only command\n"
657 msgstr "ristiriitainen komento\n"
658
659 #: g10/card-util.c:1411
660 #, fuzzy
661 msgid "Admin commands are allowed\n"
662 msgstr "ristiriitainen komento\n"
663
664 #: g10/card-util.c:1413
665 #, fuzzy
666 msgid "Admin commands are not allowed\n"
667 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
668
669 #: g10/card-util.c:1482 g10/keyedit.c:1994
670 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
671 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
672
673 #: g10/cardglue.c:287
674 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
675 msgstr ""
676
677 #: g10/cardglue.c:372
678 #, c-format
679 msgid ""
680 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
681 "   %.*s\n"
682 msgstr ""
683
684 #: g10/cardglue.c:380
685 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
686 msgstr ""
687
688 #: g10/cardglue.c:688
689 msgid "Enter New Admin PIN: "
690 msgstr ""
691
692 #: g10/cardglue.c:689
693 msgid "Enter New PIN: "
694 msgstr ""
695
696 #: g10/cardglue.c:690
697 msgid "Enter Admin PIN: "
698 msgstr ""
699
700 #: g10/cardglue.c:691
701 msgid "Enter PIN: "
702 msgstr ""
703
704 #: g10/cardglue.c:705
705 #, fuzzy
706 msgid "Repeat this PIN: "
707 msgstr "Toista salasana: "
708
709 #: g10/cardglue.c:719
710 #, fuzzy
711 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
712 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
713
714 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3573 g10/keyring.c:376
715 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
716 #, c-format
717 msgid "can't open `%s'\n"
718 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
719
720 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
721 msgid "--output doesn't work for this command\n"
722 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
723
724 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:169 g10/keyedit.c:3057 g10/keyserver.c:1502
725 #: g10/revoke.c:226
726 #, fuzzy, c-format
727 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
728 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
729
730 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:199 g10/import.c:2303 g10/keyserver.c:1516
731 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:439
732 #, c-format
733 msgid "error reading keyblock: %s\n"
734 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
735
736 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
737 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
738 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
739
740 #: g10/delkey.c:127
741 #, fuzzy
742 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
743 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
744
745 #: g10/delkey.c:139
746 #, fuzzy
747 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
748 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
749
750 #: g10/delkey.c:147
751 #, fuzzy
752 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
753 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
754
755 #: g10/delkey.c:157
756 #, c-format
757 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
758 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
759
760 #: g10/delkey.c:167
761 msgid "ownertrust information cleared\n"
762 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
763
764 #: g10/delkey.c:195
765 #, c-format
766 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
767 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
768
769 #: g10/delkey.c:197
770 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
771 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
772
773 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
774 #, c-format
775 msgid "error creating passphrase: %s\n"
776 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
777
778 #: g10/encode.c:215
779 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
780 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
781
782 #: g10/encode.c:228
783 #, c-format
784 msgid "using cipher %s\n"
785 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
786
787 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
788 #, c-format
789 msgid "`%s' already compressed\n"
790 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
791
792 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
793 #, c-format
794 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
795 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
796
797 #: g10/encode.c:472
798 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
799 msgstr ""
800 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
801
802 #: g10/encode.c:494
803 #, c-format
804 msgid "reading from `%s'\n"
805 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
806
807 #: g10/encode.c:530
808 msgid ""
809 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
810 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
811
812 #: g10/encode.c:540
813 #, fuzzy, c-format
814 msgid ""
815 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
816 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
817
818 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
819 #, fuzzy, c-format
820 msgid ""
821 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
822 "preferences\n"
823 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
824
825 #: g10/encode.c:735
826 #, c-format
827 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
828 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
829
830 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
831 #, c-format
832 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
833 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
834
835 #: g10/encode.c:832
836 #, c-format
837 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
838 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
839
840 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
841 #, c-format
842 msgid "%s encrypted data\n"
843 msgstr "%s salattua dataa\n"
844
845 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
846 #, c-format
847 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
848 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
849
850 #: g10/encr-data.c:92
851 msgid ""
852 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
853 msgstr ""
854 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
855 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
856
857 #: g10/encr-data.c:103
858 msgid "problem handling encrypted packet\n"
859 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
860
861 #: g10/exec.c:48
862 msgid "no remote program execution supported\n"
863 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
864
865 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
866 #, c-format
867 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
868 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
869
870 #: g10/exec.c:325
871 msgid ""
872 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
873 msgstr ""
874 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
875 "asetustiedoston oikeuksista\n"
876
877 #: g10/exec.c:355
878 #, fuzzy
879 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
880 msgstr ""
881 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
882
883 #: g10/exec.c:433
884 #, fuzzy, c-format
885 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
886 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
887
888 #: g10/exec.c:436
889 #, fuzzy, c-format
890 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
891 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
892
893 #: g10/exec.c:521
894 #, c-format
895 msgid "system error while calling external program: %s\n"
896 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
897
898 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
899 msgid "unnatural exit of external program\n"
900 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
901
902 #: g10/exec.c:547
903 msgid "unable to execute external program\n"
904 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
905
906 #: g10/exec.c:563
907 #, c-format
908 msgid "unable to read external program response: %s\n"
909 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
910
911 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
912 #, c-format
913 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
914 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
915
916 #: g10/exec.c:621
917 #, c-format
918 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
919 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
920
921 #: g10/export.c:183
922 #, fuzzy
923 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
924 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
925
926 #: g10/export.c:212
927 #, fuzzy, c-format
928 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
929 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
930
931 #: g10/export.c:220
932 #, fuzzy, c-format
933 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
934 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
935
936 #: g10/export.c:395
937 #, fuzzy, c-format
938 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
939 msgstr ""
940 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
941 "tarkistussummaa\n"
942
943 #: g10/export.c:427
944 msgid "WARNING: nothing exported\n"
945 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
946
947 #: g10/g10.c:360
948 msgid ""
949 "@Commands:\n"
950 " "
951 msgstr ""
952 "@Komennot:\n"
953 " "
954
955 #: g10/g10.c:362
956 msgid "|[file]|make a signature"
957 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
958
959 #: g10/g10.c:363
960 msgid "|[file]|make a clear text signature"
961 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
962
963 #: g10/g10.c:364
964 msgid "make a detached signature"
965 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
966
967 #: g10/g10.c:365
968 msgid "encrypt data"
969 msgstr "salaa tiedot"
970
971 #: g10/g10.c:367
972 msgid "encryption only with symmetric cipher"
973 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
974
975 #: g10/g10.c:369
976 msgid "decrypt data (default)"
977 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
978
979 #: g10/g10.c:371
980 msgid "verify a signature"
981 msgstr "tarkista allekirjoitus"
982
983 #: g10/g10.c:373
984 msgid "list keys"
985 msgstr "näytä avaimet"
986
987 #: g10/g10.c:375
988 msgid "list keys and signatures"
989 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
990
991 #: g10/g10.c:376
992 #, fuzzy
993 msgid "list and check key signatures"
994 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
995
996 #: g10/g10.c:377
997 msgid "list keys and fingerprints"
998 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
999
1000 #: g10/g10.c:378
1001 msgid "list secret keys"
1002 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1003
1004 #: g10/g10.c:379
1005 msgid "generate a new key pair"
1006 msgstr "luo uusi avainpari"
1007
1008 #: g10/g10.c:380
1009 msgid "remove keys from the public keyring"
1010 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1011
1012 #: g10/g10.c:382
1013 msgid "remove keys from the secret keyring"
1014 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1015
1016 #: g10/g10.c:383
1017 msgid "sign a key"
1018 msgstr "allekirjoita avain"
1019
1020 #: g10/g10.c:384
1021 msgid "sign a key locally"
1022 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1023
1024 #: g10/g10.c:385
1025 msgid "sign or edit a key"
1026 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1027
1028 #: g10/g10.c:386
1029 msgid "generate a revocation certificate"
1030 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1031
1032 #: g10/g10.c:388
1033 msgid "export keys"
1034 msgstr "vie avaimia"
1035
1036 #: g10/g10.c:389
1037 msgid "export keys to a key server"
1038 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1039
1040 #: g10/g10.c:390
1041 msgid "import keys from a key server"
1042 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1043
1044 #: g10/g10.c:392
1045 msgid "search for keys on a key server"
1046 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1047
1048 #: g10/g10.c:394
1049 msgid "update all keys from a keyserver"
1050 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1051
1052 #: g10/g10.c:397
1053 msgid "import/merge keys"
1054 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1055
1056 #: g10/g10.c:400
1057 msgid "print the card status"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: g10/g10.c:401
1061 msgid "change data on a card"
1062 msgstr ""
1063
1064 #: g10/g10.c:402
1065 msgid "change a card's PIN"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: g10/g10.c:410
1069 msgid "update the trust database"
1070 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1071
1072 #: g10/g10.c:417
1073 msgid "|algo [files]|print message digests"
1074 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1075
1076 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:66
1077 msgid ""
1078 "@\n"
1079 "Options:\n"
1080 " "
1081 msgstr ""
1082 "@\n"
1083 "Valitsimet:\n"
1084 " "
1085
1086 #: g10/g10.c:423
1087 msgid "create ascii armored output"
1088 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1089
1090 #: g10/g10.c:425
1091 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1092 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1093
1094 #: g10/g10.c:436
1095 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1096 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1097
1098 #: g10/g10.c:437
1099 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1100 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1101
1102 #: g10/g10.c:442
1103 msgid "use canonical text mode"
1104 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1105
1106 #: g10/g10.c:452
1107 msgid "use as output file"
1108 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1109
1110 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:68
1111 msgid "verbose"
1112 msgstr "monisanainen"
1113
1114 #: g10/g10.c:465
1115 msgid "do not make any changes"
1116 msgstr "älä tee muutoksia"
1117
1118 #: g10/g10.c:466
1119 msgid "prompt before overwriting"
1120 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1121
1122 #: g10/g10.c:507
1123 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1124 msgstr ""
1125
1126 #: g10/g10.c:508
1127 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1128 msgstr ""
1129
1130 #: g10/g10.c:536
1131 msgid ""
1132 "@\n"
1133 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1134 msgstr ""
1135 "@\n"
1136 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1137 "sivuilta)\n"
1138
1139 #: g10/g10.c:539
1140 msgid ""
1141 "@\n"
1142 "Examples:\n"
1143 "\n"
1144 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1145 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1146 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1147 " --list-keys [names]        show keys\n"
1148 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1149 msgstr ""
1150 "@\n"
1151 "Esim:\n"
1152 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1153 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1154 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1155 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1156 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1157
1158 #: g10/g10.c:720 g10/gpgv.c:93
1159 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1160 msgstr ""
1161 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1162
1163 #: g10/g10.c:737
1164 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1165 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1166
1167 #: g10/g10.c:740
1168 msgid ""
1169 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1170 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1171 "default operation depends on the input data\n"
1172 msgstr ""
1173 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1174 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1175 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1176
1177 #: g10/g10.c:751
1178 msgid ""
1179 "\n"
1180 "Supported algorithms:\n"
1181 msgstr ""
1182 "\n"
1183 "Tuetut algoritmit:\n"
1184
1185 #: g10/g10.c:754
1186 msgid "Pubkey: "
1187 msgstr "JulkAvain: "
1188
1189 #: g10/g10.c:760 g10/keyedit.c:2031
1190 msgid "Cipher: "
1191 msgstr "Salaus: "
1192
1193 #: g10/g10.c:766
1194 msgid "Hash: "
1195 msgstr "Tiiviste: "
1196
1197 #: g10/g10.c:772 g10/keyedit.c:2077
1198 msgid "Compression: "
1199 msgstr "Pakkaus: "
1200
1201 #: g10/g10.c:855
1202 msgid "usage: gpg [options] "
1203 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1204
1205 #: g10/g10.c:1003
1206 msgid "conflicting commands\n"
1207 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1208
1209 #: g10/g10.c:1021
1210 #, fuzzy, c-format
1211 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1212 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1213
1214 #: g10/g10.c:1218
1215 #, fuzzy, c-format
1216 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1217 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1218
1219 #: g10/g10.c:1221
1220 #, fuzzy, c-format
1221 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1222 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1223
1224 #: g10/g10.c:1224
1225 #, fuzzy, c-format
1226 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1227 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1228
1229 #: g10/g10.c:1230
1230 #, fuzzy, c-format
1231 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1232 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1233
1234 #: g10/g10.c:1233
1235 #, fuzzy, c-format
1236 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1237 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1238
1239 #: g10/g10.c:1236
1240 #, fuzzy, c-format
1241 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1242 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1243
1244 #: g10/g10.c:1242
1245 #, fuzzy, c-format
1246 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1247 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1248
1249 #: g10/g10.c:1245
1250 #, fuzzy, c-format
1251 msgid ""
1252 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1253 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1254
1255 #: g10/g10.c:1248
1256 #, fuzzy, c-format
1257 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1258 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1259
1260 #: g10/g10.c:1254
1261 #, fuzzy, c-format
1262 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1263 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1264
1265 #: g10/g10.c:1257
1266 #, fuzzy, c-format
1267 msgid ""
1268 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1269 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1270
1271 #: g10/g10.c:1260
1272 #, fuzzy, c-format
1273 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1274 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1275
1276 #: g10/g10.c:1401
1277 #, fuzzy, c-format
1278 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1279 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1280
1281 #: g10/g10.c:1796
1282 #, c-format
1283 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1284 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1285
1286 #: g10/g10.c:1838
1287 #, c-format
1288 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1289 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1290
1291 #: g10/g10.c:1842
1292 #, c-format
1293 msgid "option file `%s': %s\n"
1294 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1295
1296 #: g10/g10.c:1849
1297 #, c-format
1298 msgid "reading options from `%s'\n"
1299 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1300
1301 #: g10/g10.c:2063 g10/g10.c:2584 g10/g10.c:2595
1302 #, c-format
1303 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1304 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1305
1306 #: g10/g10.c:2076
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1309 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1310
1311 #: g10/g10.c:2293
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1314 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1315
1316 #: g10/g10.c:2312 g10/keyedit.c:3573
1317 #, fuzzy
1318 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1319 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1320
1321 #: g10/g10.c:2318
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1324 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1325
1326 #: g10/g10.c:2321
1327 #, fuzzy
1328 msgid "invalid keyserver options\n"
1329 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1330
1331 #: g10/g10.c:2328
1332 #, c-format
1333 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1334 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1335
1336 #: g10/g10.c:2331
1337 msgid "invalid import options\n"
1338 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1339
1340 #: g10/g10.c:2338
1341 #, c-format
1342 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1343 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1344
1345 #: g10/g10.c:2341
1346 msgid "invalid export options\n"
1347 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1348
1349 #: g10/g10.c:2348
1350 #, fuzzy, c-format
1351 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1352 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1353
1354 #: g10/g10.c:2351
1355 #, fuzzy
1356 msgid "invalid list options\n"
1357 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1358
1359 #: g10/g10.c:2373
1360 #, fuzzy, c-format
1361 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1362 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1363
1364 #: g10/g10.c:2376
1365 #, fuzzy
1366 msgid "invalid verify options\n"
1367 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1368
1369 #: g10/g10.c:2383
1370 #, c-format
1371 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1372 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1373
1374 #: g10/g10.c:2573
1375 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1376 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1377
1378 #: g10/g10.c:2577
1379 #, c-format
1380 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1381 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1382
1383 #: g10/g10.c:2586
1384 #, c-format
1385 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1386 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1387
1388 #: g10/g10.c:2589
1389 #, c-format
1390 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1391 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1392
1393 #: g10/g10.c:2603
1394 #, fuzzy, c-format
1395 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1396 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1397
1398 #: g10/g10.c:2617
1399 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1400 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1401
1402 #: g10/g10.c:2623
1403 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1404 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1405
1406 #: g10/g10.c:2629
1407 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1408 msgstr ""
1409 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1410
1411 #: g10/g10.c:2642
1412 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1413 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1414
1415 #: g10/g10.c:2712 g10/g10.c:2736
1416 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1417 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2718 g10/g10.c:2742
1420 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1421 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1422
1423 #: g10/g10.c:2724
1424 #, fuzzy
1425 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1426 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1427
1428 #: g10/g10.c:2730
1429 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1430 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1431
1432 #: g10/g10.c:2745
1433 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1434 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1435
1436 #: g10/g10.c:2747
1437 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1438 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1439
1440 #: g10/g10.c:2749
1441 #, fuzzy
1442 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1443 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1444
1445 #: g10/g10.c:2751
1446 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1447 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1448
1449 #: g10/g10.c:2753
1450 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1451 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1452
1453 #: g10/g10.c:2756
1454 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1455 msgstr ""
1456 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1457
1458 #: g10/g10.c:2760
1459 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1460 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1461
1462 #: g10/g10.c:2767
1463 msgid "invalid default preferences\n"
1464 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1465
1466 #: g10/g10.c:2776
1467 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1468 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1469
1470 #: g10/g10.c:2780
1471 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1472 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1473
1474 #: g10/g10.c:2784
1475 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1476 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1477
1478 #: g10/g10.c:2817
1479 #, c-format
1480 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1481 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1482
1483 #: g10/g10.c:2864
1484 #, fuzzy, c-format
1485 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1486 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1487
1488 #: g10/g10.c:2869
1489 #, fuzzy, c-format
1490 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1491 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1492
1493 #: g10/g10.c:2874
1494 #, fuzzy, c-format
1495 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1496 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1497
1498 #: g10/g10.c:2970
1499 #, c-format
1500 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1501 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1502
1503 #: g10/g10.c:2981
1504 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1505 msgstr ""
1506 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1507
1508 #: g10/g10.c:2992
1509 msgid "--store [filename]"
1510 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1511
1512 #: g10/g10.c:2999
1513 msgid "--symmetric [filename]"
1514 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1515
1516 #: g10/g10.c:3001
1517 #, fuzzy, c-format
1518 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1519 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1520
1521 #: g10/g10.c:3011
1522 msgid "--encrypt [filename]"
1523 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1524
1525 #: g10/g10.c:3024
1526 #, fuzzy
1527 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1528 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1529
1530 #: g10/g10.c:3026
1531 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1532 msgstr ""
1533
1534 #: g10/g10.c:3029
1535 #, fuzzy, c-format
1536 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1537 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1538
1539 #: g10/g10.c:3047
1540 msgid "--sign [filename]"
1541 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1542
1543 #: g10/g10.c:3060
1544 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1545 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1546
1547 #: g10/g10.c:3075
1548 #, fuzzy
1549 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1550 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1551
1552 #: g10/g10.c:3077
1553 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1554 msgstr ""
1555
1556 #: g10/g10.c:3080
1557 #, fuzzy, c-format
1558 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1559 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1560
1561 #: g10/g10.c:3100
1562 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1563 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1564
1565 #: g10/g10.c:3109
1566 msgid "--clearsign [filename]"
1567 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1568
1569 #: g10/g10.c:3134
1570 msgid "--decrypt [filename]"
1571 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1572
1573 #: g10/g10.c:3142
1574 msgid "--sign-key user-id"
1575 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1576
1577 #: g10/g10.c:3146
1578 msgid "--lsign-key user-id"
1579 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1580
1581 #: g10/g10.c:3167
1582 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1583 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1584
1585 #: g10/g10.c:3238
1586 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1587 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1588
1589 #: g10/g10.c:3275
1590 #, c-format
1591 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1592 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1593
1594 #: g10/g10.c:3277
1595 #, c-format
1596 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1597 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1598
1599 #: g10/g10.c:3279
1600 #, c-format
1601 msgid "key export failed: %s\n"
1602 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1603
1604 #: g10/g10.c:3290
1605 #, c-format
1606 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1607 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1608
1609 #: g10/g10.c:3300
1610 #, c-format
1611 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1612 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1613
1614 #: g10/g10.c:3341
1615 #, c-format
1616 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1617 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1618
1619 #: g10/g10.c:3349
1620 #, c-format
1621 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1622 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1623
1624 #: g10/g10.c:3436
1625 #, c-format
1626 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1627 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1628
1629 #: g10/g10.c:3559
1630 msgid "[filename]"
1631 msgstr "[tiedostonimi]"
1632
1633 #: g10/g10.c:3563
1634 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1635 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1636
1637 #: g10/g10.c:3853
1638 msgid ""
1639 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1640 "an '='\n"
1641 msgstr ""
1642 "notaation nimen täytyy sisältää vain tulostettavia merkkejä tai "
1643 "välilyöntejä, ja sen täytyy loppua merkkiin \"=\"\n"
1644
1645 #: g10/g10.c:3861
1646 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1647 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1648
1649 #: g10/g10.c:3871
1650 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1651 msgstr "notaatiosssa ei saa olla erikoismerkkejä\n"
1652
1653 #: g10/g10.c:3905
1654 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1655 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1656
1657 #: g10/g10.c:3907
1658 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1659 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1660
1661 #: g10/g10.c:3940
1662 #, fuzzy
1663 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1664 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1665
1666 #: g10/getkey.c:150
1667 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1668 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1669
1670 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2749
1671 #, fuzzy
1672 msgid "[User ID not found]"
1673 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1674
1675 #: g10/getkey.c:1677
1676 #, fuzzy, c-format
1677 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1678 msgstr ""
1679 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1680
1681 #: g10/getkey.c:2227
1682 #, fuzzy, c-format
1683 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1684 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1685
1686 #: g10/getkey.c:2458
1687 #, fuzzy, c-format
1688 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1689 msgstr ""
1690 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1691
1692 #: g10/getkey.c:2505
1693 #, fuzzy, c-format
1694 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1695 msgstr ""
1696 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1697 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1698
1699 #: g10/gpgv.c:69
1700 msgid "be somewhat more quiet"
1701 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1702
1703 #: g10/gpgv.c:70
1704 msgid "take the keys from this keyring"
1705 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1706
1707 #: g10/gpgv.c:72
1708 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1709 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1710
1711 #: g10/gpgv.c:73
1712 msgid "|FD|write status info to this FD"
1713 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1714
1715 #: g10/gpgv.c:97
1716 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1717 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1718
1719 #: g10/gpgv.c:100
1720 msgid ""
1721 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1722 "Check signatures against known trusted keys\n"
1723 msgstr ""
1724 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1725 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1726
1727 #: g10/helptext.c:48
1728 msgid ""
1729 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1730 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1731 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1732 msgstr ""
1733 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1734 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1735 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1736 "varmenneverkkojen kanssa."
1737
1738 #: g10/helptext.c:54
1739 msgid ""
1740 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1741 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1742 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1743 "ultimately trusted\n"
1744 msgstr ""
1745 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1746 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1747 "salainen \n"
1748 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1749
1750 #: g10/helptext.c:61
1751 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1752 msgstr ""
1753 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1754 "avainta."
1755
1756 #: g10/helptext.c:65
1757 msgid ""
1758 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1759 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1760
1761 #: g10/helptext.c:69
1762 msgid ""
1763 "Select the algorithm to use.\n"
1764 "\n"
1765 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1766 "for signatures.\n"
1767 "\n"
1768 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1769 "\n"
1770 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1771 "\n"
1772 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1773 msgstr ""
1774
1775 #: g10/helptext.c:83
1776 msgid ""
1777 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1778 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1779 "Please consult your security expert first."
1780 msgstr ""
1781 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1782 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1783 "ympäristöissä.\n"
1784 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1785
1786 #: g10/helptext.c:90
1787 msgid "Enter the size of the key"
1788 msgstr "Syötä avaimen koko"
1789
1790 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1791 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1792 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1793 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1794
1795 #: g10/helptext.c:104
1796 msgid ""
1797 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1798 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1799 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1800 "the given value as an interval."
1801 msgstr ""
1802 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1803 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
1804 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
1805 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
1806
1807 #: g10/helptext.c:116
1808 msgid "Enter the name of the key holder"
1809 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
1810
1811 #: g10/helptext.c:121
1812 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1813 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
1814
1815 #: g10/helptext.c:125
1816 msgid "Please enter an optional comment"
1817 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
1818
1819 #: g10/helptext.c:130
1820 msgid ""
1821 "N  to change the name.\n"
1822 "C  to change the comment.\n"
1823 "E  to change the email address.\n"
1824 "O  to continue with key generation.\n"
1825 "Q  to to quit the key generation."
1826 msgstr ""
1827 "N   muuta nimeä\n"
1828 "C   muuta kommenttia\n"
1829 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
1830 "O   jatka avaimen luomista\n"
1831 "L   lopeta"
1832
1833 #: g10/helptext.c:139
1834 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1835 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
1836
1837 #: g10/helptext.c:147
1838 msgid ""
1839 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1840 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1841 "know how carefully you verified this.\n"
1842 "\n"
1843 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1844 "the\n"
1845 "    key.\n"
1846 "\n"
1847 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1848 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1849 "for\n"
1850 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1851 "user.\n"
1852 "\n"
1853 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1854 "could\n"
1855 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1856 "the\n"
1857 "    key against a photo ID.\n"
1858 "\n"
1859 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1860 "could\n"
1861 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1862 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1863 "a\n"
1864 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1865 "the\n"
1866 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1867 "exchange\n"
1868 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1869 "\n"
1870 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1871 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1872 "\"\n"
1873 "mean to you when you sign other keys.\n"
1874 "\n"
1875 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1876 msgstr ""
1877 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
1878 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
1879 "Muiden \n"
1880 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
1881 "\n"
1882 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
1883 "    varmistanut avaimen.\n"
1884 "\n"
1885 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
1886 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
1887 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
1888 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
1889 "\n"
1890 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
1891 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
1892 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
1893 "\n"
1894 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
1895 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
1896 "haltijan \n"
1897 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
1898 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
1899 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
1900 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
1901 "\n"
1902 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
1903 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
1904 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
1905 "\n"
1906 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
1907
1908 #: g10/helptext.c:185
1909 #, fuzzy
1910 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1911 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
1912
1913 #: g10/helptext.c:189
1914 msgid ""
1915 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1916 "All certificates are then also lost!"
1917 msgstr ""
1918 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
1919 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
1920
1921 #: g10/helptext.c:194
1922 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1923 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
1924
1925 #: g10/helptext.c:199
1926 msgid ""
1927 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1928 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1929 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1930 msgstr ""
1931 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
1932 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
1933 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
1934 "varmentamaan avaimeen."
1935
1936 #: g10/helptext.c:204
1937 msgid ""
1938 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1939 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1940 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1941 "a trust connection through another already certified key."
1942 msgstr ""
1943 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
1944 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
1945 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
1946 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
1947 "varmennetun avaimen kautta."
1948
1949 #: g10/helptext.c:210
1950 msgid ""
1951 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1952 "your keyring."
1953 msgstr ""
1954 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
1955 "avainrenkaastasi."
1956
1957 #: g10/helptext.c:214
1958 msgid ""
1959 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1960 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1961 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1962 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1963 "a second one is available."
1964 msgstr ""
1965 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
1966 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
1967 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
1968 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
1969 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
1970
1971 #: g10/helptext.c:222
1972 msgid ""
1973 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1974 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1975 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1976 msgstr ""
1977 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
1978 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
1979 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
1980
1981 #: g10/helptext.c:229
1982 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1983 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
1984
1985 #: g10/helptext.c:235
1986 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1987 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
1988
1989 #: g10/helptext.c:239
1990 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1991 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
1992
1993 #: g10/helptext.c:244
1994 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1995 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
1996
1997 #: g10/helptext.c:249
1998 msgid ""
1999 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2000 "file (which is shown in brackets) will be used."
2001 msgstr ""
2002 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2003 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2004
2005 #: g10/helptext.c:255
2006 msgid ""
2007 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2008 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2009 "  \"Key has been compromised\"\n"
2010 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2011 "      got access to your secret key.\n"
2012 "  \"Key is superseded\"\n"
2013 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2014 "  \"Key is no longer used\"\n"
2015 "      Use this if you have retired this key.\n"
2016 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2017 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2018 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2019 msgstr ""
2020 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2021 "voit valita tästä listasta:\n"
2022 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2023 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2024 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2025 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2026 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2027 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2028 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2029 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2030 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2031 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2032 "vanhenneeksi.\n"
2033
2034 #: g10/helptext.c:271
2035 msgid ""
2036 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2037 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2038 "An empty line ends the text.\n"
2039 msgstr ""
2040 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2041 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2042 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2043
2044 #: g10/helptext.c:286
2045 msgid "No help available"
2046 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2047
2048 #: g10/helptext.c:294
2049 #, c-format
2050 msgid "No help available for `%s'"
2051 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2052
2053 #: g10/import.c:250
2054 #, c-format
2055 msgid "skipping block of type %d\n"
2056 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2057
2058 #: g10/import.c:259
2059 #, fuzzy, c-format
2060 msgid "%lu keys processed so far\n"
2061 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2062
2063 #: g10/import.c:276
2064 #, c-format
2065 msgid "Total number processed: %lu\n"
2066 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2067
2068 #: g10/import.c:278
2069 #, c-format
2070 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2071 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2072
2073 #: g10/import.c:281
2074 #, c-format
2075 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2076 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2077
2078 #: g10/import.c:283
2079 #, c-format
2080 msgid "              imported: %lu"
2081 msgstr "              tuotu: %lu"
2082
2083 #: g10/import.c:289
2084 #, c-format
2085 msgid "             unchanged: %lu\n"
2086 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2087
2088 #: g10/import.c:291
2089 #, c-format
2090 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2091 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2092
2093 #: g10/import.c:293
2094 #, c-format
2095 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2096 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2097
2098 #: g10/import.c:295
2099 #, c-format
2100 msgid "        new signatures: %lu\n"
2101 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2102
2103 #: g10/import.c:297
2104 #, c-format
2105 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2106 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2107
2108 #: g10/import.c:299
2109 #, c-format
2110 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2111 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2112
2113 #: g10/import.c:301
2114 #, c-format
2115 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2116 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2117
2118 #: g10/import.c:303
2119 #, c-format
2120 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2121 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2122
2123 #: g10/import.c:305
2124 #, c-format
2125 msgid "          not imported: %lu\n"
2126 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2127
2128 #: g10/import.c:546
2129 #, c-format
2130 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2131 msgstr ""
2132
2133 #: g10/import.c:548
2134 #, fuzzy
2135 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2136 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
2137
2138 #: g10/import.c:585
2139 #, c-format
2140 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2141 msgstr ""
2142
2143 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2144 #: g10/import.c:597
2145 #, fuzzy, c-format
2146 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2147 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2148
2149 #: g10/import.c:609
2150 #, c-format
2151 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2152 msgstr ""
2153
2154 #: g10/import.c:622
2155 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: g10/import.c:624
2159 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: g10/import.c:648
2163 #, c-format
2164 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: g10/import.c:696 g10/import.c:1050
2168 #, fuzzy, c-format
2169 msgid "key %s: no user ID\n"
2170 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2171
2172 #: g10/import.c:716
2173 #, fuzzy, c-format
2174 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2175 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2176
2177 #: g10/import.c:731
2178 #, fuzzy, c-format
2179 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2180 msgstr ""
2181 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2182
2183 #: g10/import.c:737
2184 #, fuzzy, c-format
2185 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2186 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2187
2188 #: g10/import.c:739
2189 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2190 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2191
2192 #: g10/import.c:749 g10/import.c:1171
2193 #, fuzzy, c-format
2194 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2195 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2196
2197 #: g10/import.c:755
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2200 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2201
2202 #: g10/import.c:764
2203 #, c-format
2204 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2205 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2206
2207 #: g10/import.c:769 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2208 #, c-format
2209 msgid "writing to `%s'\n"
2210 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2211
2212 #: g10/import.c:775 g10/import.c:865 g10/import.c:1090 g10/import.c:1232
2213 #: g10/import.c:2317 g10/import.c:2339
2214 #, c-format
2215 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2216 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2217
2218 #: g10/import.c:794
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2221 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2222
2223 #: g10/import.c:818
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2226 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2227
2228 #: g10/import.c:835 g10/import.c:1189
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2231 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2232
2233 #: g10/import.c:843 g10/import.c:1196
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2236 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2237
2238 #: g10/import.c:875
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2241 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2242
2243 #: g10/import.c:878
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2246 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2247
2248 #: g10/import.c:881
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2251 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2252
2253 #: g10/import.c:884
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2256 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2257
2258 #: g10/import.c:887
2259 #, fuzzy, c-format
2260 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2261 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2262
2263 #: g10/import.c:890
2264 #, fuzzy, c-format
2265 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2266 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2267
2268 #: g10/import.c:911
2269 #, fuzzy, c-format
2270 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2271 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2272
2273 #: g10/import.c:1056
2274 #, fuzzy, c-format
2275 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2276 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2277
2278 #: g10/import.c:1067
2279 #, fuzzy
2280 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2281 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2282
2283 #: g10/import.c:1084 g10/import.c:2332
2284 #, c-format
2285 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2286 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2287
2288 #: g10/import.c:1095
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "key %s: secret key imported\n"
2291 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2292
2293 #: g10/import.c:1124
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2296 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2297
2298 #: g10/import.c:1134
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2301 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2302
2303 #: g10/import.c:1164
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2306 msgstr ""
2307 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2308
2309 #: g10/import.c:1207
2310 #, fuzzy, c-format
2311 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2312 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2313
2314 #: g10/import.c:1239
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2317 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2318
2319 #: g10/import.c:1304
2320 #, fuzzy, c-format
2321 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2322 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2323
2324 #: g10/import.c:1319
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2327 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2328
2329 #: g10/import.c:1321
2330 #, fuzzy, c-format
2331 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2332 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2333
2334 #: g10/import.c:1339
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2337 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2338
2339 #: g10/import.c:1350 g10/import.c:1400
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2342 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2343
2344 #: g10/import.c:1352
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2347 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2348
2349 #: g10/import.c:1367
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2352 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2353
2354 #: g10/import.c:1389
2355 #, fuzzy, c-format
2356 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2357 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2358
2359 #: g10/import.c:1402
2360 #, fuzzy, c-format
2361 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2362 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2363
2364 #: g10/import.c:1417
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2367 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2368
2369 #: g10/import.c:1459
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2372 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2373
2374 #: g10/import.c:1480
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2377 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2378
2379 #: g10/import.c:1507
2380 #, fuzzy, c-format
2381 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2382 msgstr ""
2383 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2384
2385 #: g10/import.c:1517
2386 #, fuzzy, c-format
2387 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2388 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2389
2390 #: g10/import.c:1534
2391 #, fuzzy, c-format
2392 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2393 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2394
2395 #: g10/import.c:1548
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2398 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2399
2400 #: g10/import.c:1556
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2403 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2404
2405 #: g10/import.c:1577
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
2408 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2409
2410 #: g10/import.c:1680
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2413 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2414
2415 #: g10/import.c:1742
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2418 msgstr ""
2419 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2420
2421 #: g10/import.c:1756
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2424 msgstr ""
2425 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2426 "ei saatavilla.\n"
2427
2428 #: g10/import.c:1815
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2431 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2432
2433 #: g10/import.c:1849
2434 #, fuzzy, c-format
2435 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2436 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2437
2438 #: g10/import.c:2238
2439 #, fuzzy
2440 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2441 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2442
2443 #: g10/import.c:2246
2444 #, fuzzy
2445 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2446 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2447
2448 #: g10/import.c:2248
2449 #, fuzzy
2450 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2451 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2452
2453 #: g10/keydb.c:167
2454 #, c-format
2455 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2456 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2457
2458 #: g10/keydb.c:174
2459 #, c-format
2460 msgid "keyring `%s' created\n"
2461 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2462
2463 #: g10/keydb.c:685
2464 #, c-format
2465 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2466 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2467
2468 #: g10/keyedit.c:254
2469 msgid "[revocation]"
2470 msgstr "[mitätöinti]"
2471
2472 #: g10/keyedit.c:255
2473 msgid "[self-signature]"
2474 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2475
2476 #: g10/keyedit.c:333 g10/keylist.c:405
2477 msgid "1 bad signature\n"
2478 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2479
2480 #: g10/keyedit.c:335 g10/keylist.c:407
2481 #, c-format
2482 msgid "%d bad signatures\n"
2483 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2484
2485 #: g10/keyedit.c:337 g10/keylist.c:409
2486 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2487 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2488
2489 #: g10/keyedit.c:339 g10/keylist.c:411
2490 #, c-format
2491 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2492 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2493
2494 #: g10/keyedit.c:341 g10/keylist.c:413
2495 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2496 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2497
2498 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:415
2499 #, c-format
2500 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2501 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2502
2503 #: g10/keyedit.c:345
2504 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2505 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2506
2507 #: g10/keyedit.c:347
2508 #, c-format
2509 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2510 msgstr ""
2511 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2512
2513 #: g10/keyedit.c:403 g10/pkclist.c:262
2514 #, fuzzy
2515 msgid ""
2516 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2517 "keys\n"
2518 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2519 "etc.)\n"
2520 msgstr ""
2521 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2522 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2523 "lähteistä...)?\n"
2524 "\n"
2525
2526 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:274
2527 #, fuzzy, c-format
2528 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2529 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2530
2531 #: g10/keyedit.c:408 g10/pkclist.c:276
2532 #, fuzzy, c-format
2533 msgid "  %d = I trust fully\n"
2534 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2535
2536 #: g10/keyedit.c:427
2537 msgid ""
2538 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2539 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2540 "trust signatures on your behalf.\n"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: g10/keyedit.c:443
2544 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: g10/keyedit.c:585
2548 #, c-format
2549 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2550 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2551
2552 #: g10/keyedit.c:594 g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:800
2553 #: g10/keyedit.c:858 g10/keyedit.c:1596
2554 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2555 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2556
2557 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:632 g10/keyedit.c:657 g10/keyedit.c:806
2558 #: g10/keyedit.c:1602
2559 msgid "  Unable to sign.\n"
2560 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2561
2562 #: g10/keyedit.c:611
2563 #, c-format
2564 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2565 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2566
2567 #: g10/keyedit.c:637
2568 #, c-format
2569 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2570 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2571
2572 #: g10/keyedit.c:676
2573 #, c-format
2574 msgid ""
2575 "The self-signature on \"%s\"\n"
2576 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2577 msgstr ""
2578 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2579 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2580
2581 #: g10/keyedit.c:685
2582 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2583 msgstr ""
2584 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2585 "(k/E) "
2586
2587 #: g10/keyedit.c:699
2588 #, c-format
2589 msgid ""
2590 "Your current signature on \"%s\"\n"
2591 "has expired.\n"
2592 msgstr ""
2593 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2594 "on vanhentunut.\n"
2595
2596 #: g10/keyedit.c:703
2597 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2598 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2599
2600 #: g10/keyedit.c:724
2601 #, c-format
2602 msgid ""
2603 "Your current signature on \"%s\"\n"
2604 "is a local signature.\n"
2605 msgstr ""
2606 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2607 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2608
2609 #: g10/keyedit.c:728
2610 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2611 msgstr ""
2612 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2613
2614 #: g10/keyedit.c:749
2615 #, fuzzy, c-format
2616 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2617 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2618
2619 #: g10/keyedit.c:752
2620 #, fuzzy, c-format
2621 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2622 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2623
2624 #: g10/keyedit.c:757
2625 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2626 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2627
2628 #: g10/keyedit.c:779
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2631 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2632
2633 #: g10/keyedit.c:794
2634 msgid "This key has expired!"
2635 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2636
2637 #: g10/keyedit.c:814
2638 #, c-format
2639 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2640 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:818
2643 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2644 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2645
2646 #: g10/keyedit.c:851
2647 msgid ""
2648 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2649 "mode.\n"
2650 msgstr ""
2651 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2652
2653 #: g10/keyedit.c:853
2654 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2655 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2656
2657 #: g10/keyedit.c:878
2658 msgid ""
2659 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2660 "belongs\n"
2661 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2662 msgstr ""
2663 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2664 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2665
2666 #: g10/keyedit.c:883
2667 #, c-format
2668 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2669 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2670
2671 #: g10/keyedit.c:885
2672 #, c-format
2673 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2674 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2675
2676 #: g10/keyedit.c:887
2677 #, c-format
2678 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2679 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2680
2681 #: g10/keyedit.c:889
2682 #, c-format
2683 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2684 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2685
2686 #: g10/keyedit.c:895
2687 #, fuzzy
2688 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2689 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2690
2691 #: g10/keyedit.c:919
2692 #, fuzzy, c-format
2693 msgid ""
2694 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2695 "key \"%s\" (%s)\n"
2696 msgstr ""
2697 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2698 "omalla avaimellasi: \""
2699
2700 #: g10/keyedit.c:926
2701 #, fuzzy
2702 msgid "This will be a self-signature.\n"
2703 msgstr ""
2704 "\n"
2705 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2706
2707 #: g10/keyedit.c:932
2708 #, fuzzy
2709 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2710 msgstr ""
2711 "\n"
2712 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2713
2714 #: g10/keyedit.c:940
2715 #, fuzzy
2716 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2717 msgstr ""
2718 "\n"
2719 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2720
2721 #: g10/keyedit.c:950
2722 #, fuzzy
2723 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2724 msgstr ""
2725 "\n"
2726 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:957
2729 #, fuzzy
2730 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2731 msgstr ""
2732 "\n"
2733 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:964
2736 #, fuzzy
2737 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2738 msgstr ""
2739 "\n"
2740 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:969
2743 #, fuzzy
2744 msgid "I have checked this key casually.\n"
2745 msgstr ""
2746 "\n"
2747 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:974
2750 #, fuzzy
2751 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2752 msgstr ""
2753 "\n"
2754 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
2755
2756 #: g10/keyedit.c:984
2757 #, fuzzy
2758 msgid "Really sign? (y/N) "
2759 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2760
2761 #: g10/keyedit.c:1029 g10/keyedit.c:4022 g10/keyedit.c:4113 g10/keyedit.c:4177
2762 #: g10/keyedit.c:4238 g10/sign.c:369
2763 #, c-format
2764 msgid "signing failed: %s\n"
2765 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
2766
2767 #: g10/keyedit.c:1094
2768 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: g10/keyedit.c:1105 g10/keygen.c:3056
2772 msgid "This key is not protected.\n"
2773 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:1109 g10/keygen.c:3044
2776 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2777 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:1113 g10/keygen.c:3059
2780 #, fuzzy
2781 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2782 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:1117 g10/keygen.c:3063
2785 msgid "Key is protected.\n"
2786 msgstr "Avain on suojattu.\n"
2787
2788 #: g10/keyedit.c:1141
2789 #, c-format
2790 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2791 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
2792
2793 #: g10/keyedit.c:1147
2794 msgid ""
2795 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2796 "\n"
2797 msgstr ""
2798 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
2799 "\n"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:1824
2802 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2803 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
2804
2805 #: g10/keyedit.c:1161
2806 msgid ""
2807 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2808 "\n"
2809 msgstr ""
2810 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
2811 "\n"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:1164
2814 #, fuzzy
2815 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2816 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
2817
2818 #: g10/keyedit.c:1235
2819 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2820 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:1319
2823 msgid "save and quit"
2824 msgstr "tallenna ja lopeta"
2825
2826 #: g10/keyedit.c:1322
2827 #, fuzzy
2828 msgid "show key fingerprint"
2829 msgstr "näytä sormenjälki"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:1323
2832 msgid "list key and user IDs"
2833 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
2834
2835 #: g10/keyedit.c:1325
2836 msgid "select user ID N"
2837 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
2838
2839 #: g10/keyedit.c:1326
2840 #, fuzzy
2841 msgid "select subkey N"
2842 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:1327
2845 #, fuzzy
2846 msgid "check signatures"
2847 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:1329
2850 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: g10/keyedit.c:1334
2854 #, fuzzy
2855 msgid "sign selected user IDs locally"
2856 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1335
2859 #, fuzzy
2860 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2861 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
2862
2863 #: g10/keyedit.c:1336
2864 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: g10/keyedit.c:1338
2868 msgid "add a user ID"
2869 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
2870
2871 #: g10/keyedit.c:1339
2872 msgid "add a photo ID"
2873 msgstr "lisää valokuva"
2874
2875 #: g10/keyedit.c:1340
2876 #, fuzzy
2877 msgid "delete selected user IDs"
2878 msgstr "poista käyttäjätunnus"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1343
2881 #, fuzzy
2882 msgid "add a subkey"
2883 msgstr "addkey"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:1345
2886 msgid "add a key to a smartcard"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: g10/keyedit.c:1346
2890 msgid "move a key to a smartcard"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: g10/keyedit.c:1348
2894 #, fuzzy
2895 msgid "delete selected subkeys"
2896 msgstr "poista toissijainen avain"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1349
2899 msgid "add a revocation key"
2900 msgstr "lisää mitätöintiavain"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1350
2903 #, fuzzy
2904 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2905 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
2906
2907 #: g10/keyedit.c:1351
2908 #, fuzzy
2909 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2910 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:1352
2913 #, fuzzy
2914 msgid "flag the selected user ID as primary"
2915 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:1353
2918 #, fuzzy
2919 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2920 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
2921
2922 #: g10/keyedit.c:1355
2923 msgid "list preferences (expert)"
2924 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:1356
2927 msgid "list preferences (verbose)"
2928 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
2929
2930 #: g10/keyedit.c:1357
2931 #, fuzzy
2932 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2933 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
2934
2935 #: g10/keyedit.c:1360
2936 #, fuzzy
2937 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2938 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1361
2941 msgid "change the passphrase"
2942 msgstr "muuta salasanaa"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1364
2945 msgid "change the ownertrust"
2946 msgstr "muuta luottamusastetta"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1365
2949 #, fuzzy
2950 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2951 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1366
2954 #, fuzzy
2955 msgid "revoke selected user IDs"
2956 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1369
2959 #, fuzzy
2960 msgid "revoke key or selected subkeys"
2961 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
2962
2963 #: g10/keyedit.c:1370
2964 #, fuzzy
2965 msgid "enable key"
2966 msgstr "ota avain käyttöön"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1371
2969 #, fuzzy
2970 msgid "disable key"
2971 msgstr "poista avain käytöstä"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1372
2974 #, fuzzy
2975 msgid "show selected photo IDs"
2976 msgstr "näytä valokuvatunniste"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1431
2979 #, fuzzy, c-format
2980 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2981 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1449
2984 msgid "Secret key is available.\n"
2985 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:1526
2988 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2989 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
2990
2991 #: g10/keyedit.c:1534
2992 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2993 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:1553
2996 msgid ""
2997 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2998 "(lsign),\n"
2999 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3000 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1590
3004 msgid "Key is revoked."
3005 msgstr "Avain on mitätöity."
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1610
3008 #, fuzzy
3009 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3010 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1613
3013 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3014 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1621
3017 #, fuzzy, c-format
3018 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3019 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1644
3022 #, c-format
3023 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3024 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1666 g10/keyedit.c:1686 g10/keyedit.c:1789
3027 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3028 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1668
3031 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3032 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1670
3035 #, fuzzy
3036 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3037 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1671
3040 #, fuzzy
3041 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3042 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1721
3045 #, fuzzy
3046 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3047 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1733
3050 #, fuzzy
3051 msgid "You must select exactly one key.\n"
3052 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1753
3055 msgid "You must select at least one key.\n"
3056 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1756
3059 #, fuzzy
3060 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3061 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1757
3064 #, fuzzy
3065 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3066 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1792
3069 #, fuzzy
3070 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3071 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1793
3074 #, fuzzy
3075 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3076 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1811
3079 #, fuzzy
3080 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3081 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1822
3084 #, fuzzy
3085 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3086 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1824
3089 #, fuzzy
3090 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3091 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1865
3094 msgid ""
3095 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1897
3099 #, fuzzy
3100 msgid "Set preference list to:\n"
3101 msgstr "näytä valinnat"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1903
3104 #, fuzzy
3105 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3106 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1905
3109 #, fuzzy
3110 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3111 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1955
3114 #, fuzzy
3115 msgid "Save changes? (y/N) "
3116 msgstr "Tallenna muutokset? "
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1958
3119 #, fuzzy
3120 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3121 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1968
3124 #, c-format
3125 msgid "update failed: %s\n"
3126 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1975
3129 #, c-format
3130 msgid "update secret failed: %s\n"
3131 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1982
3134 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3135 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:2054
3138 msgid "Digest: "
3139 msgstr "Tiiviste: "
3140
3141 #: g10/keyedit.c:2106
3142 msgid "Features: "
3143 msgstr "Ominaisuudet: "
3144
3145 #: g10/keyedit.c:2117
3146 msgid "Keyserver no-modify"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: g10/keyedit.c:2132 g10/keylist.c:307
3150 msgid "Preferred keyserver: "
3151 msgstr ""
3152
3153 #: g10/keyedit.c:2363
3154 #, fuzzy, c-format
3155 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3156 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3157
3158 #: g10/keyedit.c:2384
3159 #, fuzzy, c-format
3160 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3161 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3162
3163 #: g10/keyedit.c:2390
3164 #, fuzzy
3165 msgid "(sensitive)"
3166 msgstr " (luottamuksellinen)"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:2406 g10/keyedit.c:2462 g10/keyedit.c:2574 g10/keyedit.c:2589
3169 #: g10/keylist.c:193 g10/keyserver.c:413
3170 #, fuzzy, c-format
3171 msgid "created: %s"
3172 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3173
3174 #: g10/keyedit.c:2409 g10/keylist.c:786 g10/keylist.c:880 g10/mainproc.c:929
3175 #, fuzzy, c-format
3176 msgid "revoked: %s"
3177 msgstr "[mitätöity] "
3178
3179 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:757 g10/keylist.c:886
3180 #, fuzzy, c-format
3181 msgid "expired: %s"
3182 msgstr " [vanhenee: %s]"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:2413 g10/keyedit.c:2464 g10/keyedit.c:2576 g10/keyedit.c:2591
3185 #: g10/keylist.c:195 g10/keylist.c:763 g10/keylist.c:798 g10/keylist.c:892
3186 #: g10/keylist.c:913 g10/keyserver.c:419 g10/mainproc.c:935
3187 #, fuzzy, c-format
3188 msgid "expires: %s"
3189 msgstr " [vanhenee: %s]"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:2415
3192 #, fuzzy, c-format
3193 msgid "usage: %s"
3194 msgstr " luottamus: %c/%c"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:2430
3197 #, fuzzy, c-format
3198 msgid "trust: %s"
3199 msgstr " luottamus: %c/%c"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:2434
3202 #, c-format
3203 msgid "validity: %s"
3204 msgstr ""
3205
3206 #: g10/keyedit.c:2441
3207 msgid "This key has been disabled"
3208 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:2469 g10/keylist.c:199
3211 msgid "card-no: "
3212 msgstr ""
3213
3214 #: g10/keyedit.c:2536
3215 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3216 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:2544
3219 msgid ""
3220 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3221 "unless you restart the program.\n"
3222 msgstr ""
3223 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3224 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:2608 g10/keyserver.c:423 g10/mainproc.c:1575
3227 #: g10/trustdb.c:1164
3228 #, fuzzy
3229 msgid "revoked"
3230 msgstr "[mitätöity] "
3231
3232 #: g10/keyedit.c:2610 g10/keyserver.c:427 g10/mainproc.c:1577
3233 #: g10/trustdb.c:531
3234 #, fuzzy
3235 msgid "expired"
3236 msgstr "expire"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:2675
3239 msgid ""
3240 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3241 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3242 msgstr ""
3243 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3244 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:2735
3247 msgid ""
3248 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3249 "versions\n"
3250 "         of PGP to reject this key.\n"
3251 msgstr ""
3252 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3253 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2740 g10/keyedit.c:3018
3256 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3257 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3258
3259 #: g10/keyedit.c:2746
3260 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3261 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:2886
3264 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3265 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:2896
3268 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3269 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:2900
3272 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3273 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:2906
3276 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3277 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:2920
3280 #, c-format
3281 msgid "Deleted %d signature.\n"
3282 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:2921
3285 #, c-format
3286 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3287 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:2924
3290 msgid "Nothing deleted.\n"
3291 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:3013
3294 msgid ""
3295 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3296 "cause\n"
3297 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3298 msgstr ""
3299 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3300 "voi\n"
3301 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:3024
3304 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3305 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:3044
3308 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3309 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3310
3311 #: g10/keyedit.c:3067
3312 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3313 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:3082
3316 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3317 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:3104
3320 #, fuzzy
3321 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3322 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:3123
3325 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3326 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:3129
3329 #, fuzzy
3330 msgid ""
3331 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3332 msgstr ""
3333 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3334
3335 #: g10/keyedit.c:3190
3336 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3337 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:3196
3340 #, fuzzy
3341 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3342 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:3200
3345 #, fuzzy
3346 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3347 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:3203
3350 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3351 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:3249
3354 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3355 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:3265
3358 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3359 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:3345
3362 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3363 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:3384 g10/keyedit.c:3494 g10/keyedit.c:3614
3366 #, fuzzy, c-format
3367 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3368 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:3555
3371 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3372 msgstr ""
3373
3374 #: g10/keyedit.c:3635
3375 #, fuzzy
3376 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3377 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3378
3379 #: g10/keyedit.c:3636
3380 #, fuzzy
3381 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3382 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3383
3384 #: g10/keyedit.c:3698
3385 #, c-format
3386 msgid "No user ID with index %d\n"
3387 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:3744
3390 #, fuzzy, c-format
3391 msgid "No subkey with index %d\n"
3392 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:3861
3395 #, fuzzy, c-format
3396 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3397 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3398
3399 #: g10/keyedit.c:3864 g10/keyedit.c:3928 g10/keyedit.c:3971
3400 #, fuzzy, c-format
3401 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3402 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:3866 g10/keyedit.c:3930 g10/keyedit.c:3973
3405 msgid " (non-exportable)"
3406 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:3870
3409 #, c-format
3410 msgid "This signature expired on %s.\n"
3411 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:3874
3414 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3415 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3416
3417 #: g10/keyedit.c:3878
3418 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3419 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3420
3421 #: g10/keyedit.c:3905
3422 #, fuzzy, c-format
3423 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3424 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:3931
3427 #, fuzzy
3428 msgid " (non-revocable)"
3429 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:3938
3432 #, fuzzy, c-format
3433 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3434 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:3960
3437 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3438 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:3980
3441 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3442 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3443
3444 #: g10/keyedit.c:4010
3445 msgid "no secret key\n"
3446 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:4080
3449 #, c-format
3450 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3451 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:4097
3454 #, c-format
3455 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3456 msgstr ""
3457 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3458 "tulevaisuuteen\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:4161
3461 #, fuzzy, c-format
3462 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3463 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:4223
3466 #, fuzzy, c-format
3467 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3468 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:4318
3471 #, fuzzy, c-format
3472 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3473 msgstr ""
3474 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3475 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3476
3477 #: g10/keygen.c:293
3478 #, fuzzy, c-format
3479 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3480 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3481
3482 #: g10/keygen.c:300
3483 #, fuzzy
3484 msgid "too many cipher preferences\n"
3485 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3486
3487 #: g10/keygen.c:302
3488 #, fuzzy
3489 msgid "too many digest preferences\n"
3490 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3491
3492 #: g10/keygen.c:304
3493 #, fuzzy
3494 msgid "too many compression preferences\n"
3495 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3496
3497 #: g10/keygen.c:401
3498 #, fuzzy, c-format
3499 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3500 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3501
3502 #: g10/keygen.c:829
3503 msgid "writing direct signature\n"
3504 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3505
3506 #: g10/keygen.c:868
3507 msgid "writing self signature\n"
3508 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3509
3510 #: g10/keygen.c:914
3511 msgid "writing key binding signature\n"
3512 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3513
3514 #: g10/keygen.c:976 g10/keygen.c:1060 g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:2631
3515 #, c-format
3516 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3517 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3518
3519 #: g10/keygen.c:981 g10/keygen.c:1065 g10/keygen.c:1156 g10/keygen.c:2637
3520 #, c-format
3521 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3522 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3523
3524 #: g10/keygen.c:1249
3525 #, fuzzy
3526 msgid "Sign"
3527 msgstr "sign"
3528
3529 #: g10/keygen.c:1252
3530 #, fuzzy
3531 msgid "Encrypt"
3532 msgstr "salaa tiedot"
3533
3534 #: g10/keygen.c:1255
3535 msgid "Authenticate"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: g10/keygen.c:1263
3539 msgid "SsEeAaQq"
3540 msgstr ""
3541
3542 #: g10/keygen.c:1278
3543 #, c-format
3544 msgid "Possible actions for a %s key: "
3545 msgstr ""
3546
3547 #: g10/keygen.c:1282
3548 msgid "Current allowed actions: "
3549 msgstr ""
3550
3551 #: g10/keygen.c:1287
3552 #, c-format
3553 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3554 msgstr ""
3555
3556 #: g10/keygen.c:1290
3557 #, fuzzy, c-format
3558 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3559 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3560
3561 #: g10/keygen.c:1293
3562 #, c-format
3563 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: g10/keygen.c:1296
3567 #, c-format
3568 msgid "   (%c) Finished\n"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: g10/keygen.c:1350
3572 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3573 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3574
3575 #: g10/keygen.c:1352
3576 #, fuzzy, c-format
3577 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3578 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3579
3580 #: g10/keygen.c:1353
3581 #, c-format
3582 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3583 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3584
3585 #: g10/keygen.c:1355
3586 #, fuzzy, c-format
3587 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3588 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3589
3590 #: g10/keygen.c:1357
3591 #, fuzzy, c-format
3592 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3593 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3594
3595 #: g10/keygen.c:1358
3596 #, c-format
3597 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3598 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3599
3600 #: g10/keygen.c:1360
3601 #, c-format
3602 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3603 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3604
3605 #: g10/keygen.c:1362
3606 #, fuzzy, c-format
3607 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3608 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3609
3610 #: g10/keygen.c:1431 g10/keygen.c:2508
3611 #, fuzzy, c-format
3612 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3613 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
3614
3615 #: g10/keygen.c:1441
3616 #, c-format
3617 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3618 msgstr ""
3619
3620 #: g10/keygen.c:1448
3621 #, fuzzy, c-format
3622 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3623 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3624
3625 #: g10/keygen.c:1462
3626 #, c-format
3627 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: g10/keygen.c:1468
3631 #, c-format
3632 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3633 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3634
3635 #: g10/keygen.c:1473 g10/keygen.c:1478
3636 #, c-format
3637 msgid "rounded up to %u bits\n"
3638 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
3639
3640 #: g10/keygen.c:1530
3641 msgid ""
3642 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3643 "         0 = key does not expire\n"
3644 "      <n>  = key expires in n days\n"
3645 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3646 "      <n>m = key expires in n months\n"
3647 "      <n>y = key expires in n years\n"
3648 msgstr ""
3649 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3650 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3651 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3652 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3653 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3654 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3655
3656 #: g10/keygen.c:1539
3657 msgid ""
3658 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3659 "         0 = signature does not expire\n"
3660 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3661 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3662 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3663 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3664 msgstr ""
3665 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
3666 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
3667 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
3668 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
3669 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3670 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3671
3672 #: g10/keygen.c:1561
3673 msgid "Key is valid for? (0) "
3674 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
3675
3676 #: g10/keygen.c:1563
3677 msgid "Signature is valid for? (0) "
3678 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
3679
3680 #: g10/keygen.c:1568
3681 msgid "invalid value\n"
3682 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
3683
3684 #: g10/keygen.c:1575
3685 #, fuzzy
3686 msgid "Key does not expire at all\n"
3687 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3688
3689 #: g10/keygen.c:1576
3690 #, fuzzy
3691 msgid "Signature does not expire at all\n"
3692 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3693
3694 #: g10/keygen.c:1583
3695 #, fuzzy, c-format
3696 msgid "Key expires at %s\n"
3697 msgstr "%s vanhenee %s\n"
3698
3699 #: g10/keygen.c:1584
3700 #, fuzzy, c-format
3701 msgid "Signature expires at %s\n"
3702 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
3703
3704 #: g10/keygen.c:1590
3705 msgid ""
3706 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3707 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3708 msgstr ""
3709 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
3710 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
3711
3712 #: g10/keygen.c:1595
3713 #, fuzzy
3714 msgid "Is this correct? (y/N) "
3715 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
3716
3717 #: g10/keygen.c:1638
3718 #, fuzzy
3719 msgid ""
3720 "\n"
3721 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3722 "ID\n"
3723 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3724 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3725 "\n"
3726 msgstr ""
3727 "\n"
3728 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
3729 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
3730 "sähköpostiosoitteesta \n"
3731 "muodossa:\n"
3732 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
3733 "\n"
3734
3735 #: g10/keygen.c:1650
3736 msgid "Real name: "
3737 msgstr "Oikea nimi: "
3738
3739 #: g10/keygen.c:1658
3740 msgid "Invalid character in name\n"
3741 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
3742
3743 #: g10/keygen.c:1660
3744 msgid "Name may not start with a digit\n"
3745 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
3746
3747 #: g10/keygen.c:1662
3748 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3749 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
3750
3751 #: g10/keygen.c:1670
3752 msgid "Email address: "
3753 msgstr "Sähköpostiosoite: "
3754
3755 #: g10/keygen.c:1681
3756 msgid "Not a valid email address\n"
3757 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
3758
3759 #: g10/keygen.c:1689
3760 msgid "Comment: "
3761 msgstr "Huomautus: "
3762
3763 #: g10/keygen.c:1695
3764 msgid "Invalid character in comment\n"
3765 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
3766
3767 #: g10/keygen.c:1718
3768 #, c-format
3769 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3770 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
3771
3772 #: g10/keygen.c:1724
3773 #, c-format
3774 msgid ""
3775 "You selected this USER-ID:\n"
3776 "    \"%s\"\n"
3777 "\n"
3778 msgstr ""
3779 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
3780 "    \"%s\"\n"
3781 "\n"
3782
3783 #: g10/keygen.c:1729
3784 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3785 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
3786
3787 #: g10/keygen.c:1745
3788 msgid "NnCcEeOoQq"
3789 msgstr "NnHhSsOoLl"
3790
3791 #: g10/keygen.c:1755
3792 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3793 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
3794
3795 #: g10/keygen.c:1756
3796 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3797 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
3798
3799 #: g10/keygen.c:1775
3800 msgid "Please correct the error first\n"
3801 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
3802
3803 #: g10/keygen.c:1815
3804 msgid ""
3805 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3806 "\n"
3807 msgstr ""
3808 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
3809 "\n"
3810
3811 #: g10/keygen.c:1825 g10/passphrase.c:1101
3812 #, c-format
3813 msgid "%s.\n"
3814 msgstr "%s.\n"
3815
3816 #: g10/keygen.c:1831
3817 msgid ""
3818 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3819 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3820 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3821 "\n"
3822 msgstr ""
3823 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
3824 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
3825 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
3826 "\n"
3827
3828 #: g10/keygen.c:1853
3829 msgid ""
3830 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3831 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3832 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3833 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3834 msgstr ""
3835 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
3836 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
3837 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
3838 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
3839
3840 #: g10/keygen.c:2577
3841 msgid "Key generation canceled.\n"
3842 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
3843
3844 #: g10/keygen.c:2765 g10/keygen.c:2909
3845 #, c-format
3846 msgid "writing public key to `%s'\n"
3847 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3848
3849 #: g10/keygen.c:2767 g10/keygen.c:2912
3850 #, fuzzy, c-format
3851 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3852 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3853
3854 #: g10/keygen.c:2770 g10/keygen.c:2915
3855 #, c-format
3856 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3857 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3858
3859 #: g10/keygen.c:2898
3860 #, c-format
3861 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3862 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
3863
3864 #: g10/keygen.c:2904
3865 #, c-format
3866 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3867 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
3868
3869 #: g10/keygen.c:2922
3870 #, c-format
3871 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3872 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
3873
3874 #: g10/keygen.c:2929
3875 #, c-format
3876 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3877 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
3878
3879 #: g10/keygen.c:2952
3880 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3881 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
3882
3883 #: g10/keygen.c:2963
3884 #, fuzzy
3885 msgid ""
3886 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3887 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3888 msgstr ""
3889 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
3890 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
3891
3892 #: g10/keygen.c:2975 g10/keygen.c:3104 g10/keygen.c:3219
3893 #, c-format
3894 msgid "Key generation failed: %s\n"
3895 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
3896
3897 #: g10/keygen.c:3027 g10/keygen.c:3155 g10/sign.c:290
3898 #, c-format
3899 msgid ""
3900 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3901 msgstr ""
3902 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
3903 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
3904
3905 #: g10/keygen.c:3029 g10/keygen.c:3157 g10/sign.c:292
3906 #, c-format
3907 msgid ""
3908 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3909 msgstr ""
3910 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
3911 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
3912
3913 #: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3168
3914 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3915 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
3916
3917 #: g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3201
3918 #, fuzzy
3919 msgid "Really create? (y/N) "
3920 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
3921
3922 #: g10/keygen.c:3354
3923 #, fuzzy, c-format
3924 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3925 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
3926
3927 #: g10/keygen.c:3401
3928 #, fuzzy, c-format
3929 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3930 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
3931
3932 #: g10/keygen.c:3424
3933 #, fuzzy, c-format
3934 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3935 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
3936
3937 #: g10/keygen.c:3491
3938 #, c-format
3939 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
3940 msgstr ""
3941
3942 #: g10/keygen.c:3497
3943 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
3944 msgstr ""
3945
3946 #: g10/keygen.c:3503 g10/keygen.c:3509
3947 #, c-format
3948 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
3949 msgstr ""
3950
3951 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
3952 msgid "never     "
3953 msgstr "ei koskaan"
3954
3955 #: g10/keylist.c:264
3956 msgid "Critical signature policy: "
3957 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
3958
3959 #: g10/keylist.c:266
3960 msgid "Signature policy: "
3961 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
3962
3963 #: g10/keylist.c:305
3964 msgid "Critical preferred keyserver: "
3965 msgstr ""
3966
3967 #: g10/keylist.c:354 g10/keylist.c:398
3968 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3969 msgstr "VAROITUS: löydettiin väärin muotoiltua notaatiodataa\n"
3970
3971 #: g10/keylist.c:372
3972 msgid "Critical signature notation: "
3973 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
3974
3975 #: g10/keylist.c:374
3976 msgid "Signature notation: "
3977 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
3978
3979 #: g10/keylist.c:385
3980 msgid "not human readable"
3981 msgstr "ei ihmisten luettavissa"
3982
3983 #: g10/keylist.c:486
3984 msgid "Keyring"
3985 msgstr "Avainrengas"
3986
3987 #: g10/keylist.c:792
3988 #, fuzzy, c-format
3989 msgid "expired: %s)"
3990 msgstr " [vanhenee: %s]"
3991
3992 #: g10/keylist.c:1488
3993 msgid "Primary key fingerprint:"
3994 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
3995
3996 #: g10/keylist.c:1490
3997 msgid "     Subkey fingerprint:"
3998 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
3999
4000 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4001 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4002 #: g10/keylist.c:1497
4003 msgid " Primary key fingerprint:"
4004 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4005
4006 #: g10/keylist.c:1499
4007 msgid "      Subkey fingerprint:"
4008 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
4009
4010 #: g10/keylist.c:1503 g10/keylist.c:1507
4011 #, fuzzy
4012 msgid "      Key fingerprint ="
4013 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
4014
4015 #: g10/keylist.c:1574
4016 msgid "      Card serial no. ="
4017 msgstr ""
4018
4019 #: g10/keyring.c:1245
4020 #, fuzzy, c-format
4021 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4022 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
4023
4024 #: g10/keyring.c:1251
4025 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4026 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
4027
4028 #: g10/keyring.c:1253
4029 #, c-format
4030 msgid "%s is the unchanged one\n"
4031 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
4032
4033 #: g10/keyring.c:1254
4034 #, c-format
4035 msgid "%s is the new one\n"
4036 msgstr "%s on uusi\n"
4037
4038 #: g10/keyring.c:1255
4039 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4040 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
4041
4042 #: g10/keyring.c:1375
4043 #, fuzzy, c-format
4044 msgid "caching keyring `%s'\n"
4045 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
4046
4047 #: g10/keyring.c:1421
4048 #, fuzzy, c-format
4049 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4050 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4051
4052 #: g10/keyring.c:1433
4053 #, fuzzy, c-format
4054 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4055 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4056
4057 #: g10/keyring.c:1504
4058 #, c-format
4059 msgid "%s: keyring created\n"
4060 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
4061
4062 #: g10/keyserver.c:98
4063 #, fuzzy, c-format
4064 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4065 msgstr ""
4066 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4067 "ajossa\n"
4068
4069 #: g10/keyserver.c:425
4070 #, fuzzy
4071 msgid "disabled"
4072 msgstr "disable"
4073
4074 #: g10/keyserver.c:626
4075 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4076 msgstr ""
4077
4078 #: g10/keyserver.c:709 g10/keyserver.c:1229
4079 #, fuzzy, c-format
4080 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4081 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4082
4083 #: g10/keyserver.c:799
4084 #, fuzzy, c-format
4085 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4086 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4087
4088 #: g10/keyserver.c:801
4089 #, fuzzy
4090 msgid "key not found on keyserver\n"
4091 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4092
4093 #: g10/keyserver.c:976
4094 #, fuzzy, c-format
4095 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4096 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4097
4098 #: g10/keyserver.c:980
4099 #, fuzzy, c-format
4100 msgid "requesting key %s from %s\n"
4101 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4102
4103 #: g10/keyserver.c:1132
4104 #, fuzzy, c-format
4105 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4106 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4107
4108 #: g10/keyserver.c:1136
4109 #, fuzzy, c-format
4110 msgid "sending key %s to %s\n"
4111 msgstr ""
4112 "\"\n"
4113 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
4114
4115 #: g10/keyserver.c:1179
4116 #, fuzzy, c-format
4117 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4118 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4119
4120 #: g10/keyserver.c:1182
4121 #, fuzzy, c-format
4122 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4123 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4124
4125 #: g10/keyserver.c:1189 g10/keyserver.c:1284
4126 #, fuzzy
4127 msgid "no keyserver action!\n"
4128 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4129
4130 #: g10/keyserver.c:1237
4131 #, c-format
4132 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4133 msgstr ""
4134
4135 #: g10/keyserver.c:1246
4136 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4137 msgstr ""
4138
4139 #: g10/keyserver.c:1305
4140 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4141 msgstr ""
4142
4143 #: g10/keyserver.c:1311
4144 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4145 msgstr ""
4146
4147 #: g10/keyserver.c:1323
4148 #, c-format
4149 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4150 msgstr ""
4151
4152 #: g10/keyserver.c:1328
4153 #, c-format
4154 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4155 msgstr ""
4156
4157 #: g10/keyserver.c:1336
4158 #, c-format
4159 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4160 msgstr ""
4161
4162 #: g10/keyserver.c:1342
4163 #, fuzzy
4164 msgid "keyserver timed out\n"
4165 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4166
4167 #: g10/keyserver.c:1347
4168 #, fuzzy
4169 msgid "keyserver internal error\n"
4170 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4171
4172 #: g10/keyserver.c:1356
4173 #, fuzzy, c-format
4174 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4175 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
4176
4177 #: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1415
4178 #, c-format
4179 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4180 msgstr ""
4181
4182 #: g10/keyserver.c:1666
4183 #, fuzzy, c-format
4184 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4185 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4186
4187 #: g10/keyserver.c:1688
4188 #, fuzzy, c-format
4189 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4190 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4191
4192 #: g10/keyserver.c:1690
4193 #, fuzzy, c-format
4194 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4195 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4196
4197 #: g10/mainproc.c:248
4198 #, c-format
4199 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4200 msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
4201
4202 #: g10/mainproc.c:262
4203 #, c-format
4204 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4205 msgstr "väärä salasana tai tuntematon salausalgoritmi (%d)\n"
4206
4207 #: g10/mainproc.c:299
4208 #, c-format
4209 msgid "%s encrypted session key\n"
4210 msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
4211
4212 #: g10/mainproc.c:309
4213 #, fuzzy, c-format
4214 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4215 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
4216
4217 #: g10/mainproc.c:373
4218 #, fuzzy, c-format
4219 msgid "public key is %s\n"
4220 msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
4221
4222 #: g10/mainproc.c:428
4223 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4224 msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
4225
4226 #: g10/mainproc.c:461
4227 #, fuzzy, c-format
4228 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4229 msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
4230
4231 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4232 #, fuzzy, c-format
4233 msgid "      \"%s\"\n"
4234 msgstr "                aka \""
4235
4236 #: g10/mainproc.c:469
4237 #, fuzzy, c-format
4238 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4239 msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
4240
4241 #: g10/mainproc.c:483
4242 #, c-format
4243 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4244 msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
4245
4246 #: g10/mainproc.c:497
4247 #, c-format
4248 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4249 msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
4250
4251 #: g10/mainproc.c:499
4252 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4253 msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
4254
4255 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4256 #, c-format
4257 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4258 msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
4259
4260 #: g10/mainproc.c:535
4261 #, c-format
4262 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4263 msgstr ""
4264 "IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
4265 "käyttää sen sijaan salainta %s\n"
4266
4267 #: g10/mainproc.c:567
4268 msgid "decryption okay\n"
4269 msgstr "avaus onnistui\n"
4270
4271 #: g10/mainproc.c:571
4272 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4273 msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
4274
4275 #: g10/mainproc.c:584
4276 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4277 msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
4278
4279 #: g10/mainproc.c:590
4280 #, c-format
4281 msgid "decryption failed: %s\n"
4282 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
4283
4284 #: g10/mainproc.c:610
4285 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4286 msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
4287
4288 #: g10/mainproc.c:612
4289 #, c-format
4290 msgid "original file name='%.*s'\n"
4291 msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
4292
4293 #: g10/mainproc.c:784
4294 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4295 msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
4296
4297 #: g10/mainproc.c:1288
4298 msgid "signature verification suppressed\n"
4299 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
4300
4301 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4302 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4303 msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
4304
4305 #: g10/mainproc.c:1350
4306 #, fuzzy, c-format
4307 msgid "Signature made %s\n"
4308 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4309
4310 #: g10/mainproc.c:1351
4311 #, fuzzy, c-format
4312 msgid "               using %s key %s\n"
4313 msgstr "                aka \""
4314
4315 #: g10/mainproc.c:1355
4316 #, fuzzy, c-format
4317 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4318 msgstr ""
4319 "Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
4320
4321 #: g10/mainproc.c:1375
4322 msgid "Key available at: "
4323 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
4324
4325 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4326 #, fuzzy, c-format
4327 msgid "BAD signature from \"%s\""
4328 msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
4329
4330 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4331 #, fuzzy, c-format
4332 msgid "Expired signature from \"%s\""
4333 msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
4334
4335 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4336 #, fuzzy, c-format
4337 msgid "Good signature from \"%s\""
4338 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4339
4340 #: g10/mainproc.c:1536
4341 msgid "[uncertain]"
4342 msgstr "[ei tiedossa]"
4343
4344 #: g10/mainproc.c:1568
4345 #, fuzzy, c-format
4346 msgid "                aka \"%s\""
4347 msgstr "                aka \""
4348
4349 #: g10/mainproc.c:1662
4350 #, c-format
4351 msgid "Signature expired %s\n"
4352 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4353
4354 #: g10/mainproc.c:1667
4355 #, c-format
4356 msgid "Signature expires %s\n"
4357 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4358
4359 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4360 #: g10/mainproc.c:1670
4361 #, c-format
4362 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4363 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4364
4365 #: g10/mainproc.c:1671
4366 msgid "binary"
4367 msgstr "binääri"
4368
4369 #: g10/mainproc.c:1672
4370 msgid "textmode"
4371 msgstr "teksti"
4372
4373 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:530
4374 msgid "unknown"
4375 msgstr "tuntematon "
4376
4377 #: g10/mainproc.c:1692
4378 #, c-format
4379 msgid "Can't check signature: %s\n"
4380 msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
4381
4382 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4383 msgid "not a detached signature\n"
4384 msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
4385
4386 #: g10/mainproc.c:1803
4387 msgid ""
4388 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4389 msgstr ""
4390 "VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
4391 "tarkistaa.\n"
4392
4393 #: g10/mainproc.c:1811
4394 #, c-format
4395 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4396 msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
4397
4398 #: g10/mainproc.c:1868
4399 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4400 msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
4401
4402 #: g10/mainproc.c:1878
4403 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4404 msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
4405
4406 #: g10/misc.c:119
4407 #, c-format
4408 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4409 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
4410
4411 #: g10/misc.c:139 g10/misc.c:167 g10/misc.c:239
4412 #, fuzzy, c-format
4413 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4414 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4415
4416 #: g10/misc.c:204
4417 #, fuzzy, c-format
4418 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4419 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
4420
4421 #: g10/misc.c:313
4422 #, fuzzy, c-format
4423 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4424 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4425
4426 #: g10/misc.c:328
4427 #, fuzzy, c-format
4428 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4429 msgstr "salausalgoritmi ei ole käytössä"
4430
4431 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4432 #: g10/misc.c:343
4433 #, fuzzy, c-format
4434 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4435 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4436
4437 #: g10/misc.c:348
4438 #, fuzzy, c-format
4439 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4440 msgstr ""
4441 "valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
4442
4443 #: g10/misc.c:444
4444 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4445 msgstr "IDEA-salaimen liitännäinen ei käytettävissä\n"
4446
4447 #: g10/misc.c:445
4448 msgid ""
4449 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4450 msgstr "lue lisätietoja osoitteesta http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4451
4452 #: g10/misc.c:678
4453 #, c-format
4454 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4455 msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
4456
4457 #: g10/misc.c:682
4458 #, c-format
4459 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4460 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4461
4462 #: g10/misc.c:684
4463 #, c-format
4464 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4465 msgstr "käytä valitsinta \"%s%s\" sen sijaan\n"
4466
4467 #: g10/misc.c:695
4468 msgid "Uncompressed"
4469 msgstr "pakkaamaton"
4470
4471 #: g10/misc.c:720
4472 #, fuzzy
4473 msgid "uncompressed|none"
4474 msgstr "pakkaamaton"
4475
4476 #: g10/misc.c:830
4477 #, c-format
4478 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4479 msgstr "%s ei kenties voi käsitellä tätä viestiä\n"
4480
4481 #: g10/misc.c:987
4482 #, fuzzy, c-format
4483 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4484 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
4485
4486 #: g10/misc.c:1012
4487 #, fuzzy, c-format
4488 msgid "unknown option `%s'\n"
4489 msgstr "tuntematon oletusvastaanottaja \"%s\"\n"
4490
4491 #: g10/openfile.c:84
4492 #, c-format
4493 msgid "File `%s' exists. "
4494 msgstr "Tiedosto \"%s\" on olemassa."
4495
4496 #: g10/openfile.c:86
4497 #, fuzzy
4498 msgid "Overwrite? (y/N) "
4499 msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
4500
4501 #: g10/openfile.c:119
4502 #, c-format
4503 msgid "%s: unknown suffix\n"
4504 msgstr "%s: tuntematon pääte\n"
4505
4506 #: g10/openfile.c:141
4507 msgid "Enter new filename"
4508 msgstr "Syötä uusi tiedostonimi"
4509
4510 #: g10/openfile.c:184
4511 msgid "writing to stdout\n"
4512 msgstr "kirjoitetaan vakiotulosteeseen\n"
4513
4514 #: g10/openfile.c:296
4515 #, c-format
4516 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4517 msgstr "data kohteessa \"%s\" oletetaan allekirjoitetuksi\n"
4518
4519 #: g10/openfile.c:375
4520 #, c-format
4521 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4522 msgstr "uusi asetustiedosto \"%s\" luotu\n"
4523
4524 #: g10/openfile.c:377
4525 #, c-format
4526 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4527 msgstr ""
4528 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4529 "ajossa\n"
4530
4531 #: g10/openfile.c:409
4532 #, fuzzy, c-format
4533 msgid "directory `%s' created\n"
4534 msgstr "%s: hakemisto luotu\n"
4535
4536 #: g10/parse-packet.c:137
4537 #, c-format
4538 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4539 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4540
4541 #: g10/parse-packet.c:707
4542 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4543 msgstr "VAROITUS: mahdollisesti turvaton symmetrisesti salattu istuntoavain\n"
4544
4545 #: g10/parse-packet.c:1132
4546 #, c-format
4547 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4548 msgstr "tyypin %d alipaketilla on kriittinen bitti asetettuna\n"
4549
4550 #: g10/passphrase.c:478 g10/passphrase.c:525
4551 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4552 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
4553
4554 #: g10/passphrase.c:486
4555 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4556 msgstr "agentille ei voida asettaa pid:tä\n"
4557
4558 #: g10/passphrase.c:494
4559 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4560 msgstr "palvelin ei lue agentin FD:tä\n"
4561
4562 #: g10/passphrase.c:501
4563 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4564 msgstr "palvelin ei kirjoita agentille FD:tä\n"
4565
4566 #: g10/passphrase.c:534
4567 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4568 msgstr "GPG_AGENT_INFO-ympäristömuuttuja on väärin muotoiltu\n"
4569
4570 #: g10/passphrase.c:547
4571 #, c-format
4572 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4573 msgstr "gpg-agent-protokollaversio %d ei ole tuettu\n"
4574
4575 #: g10/passphrase.c:568
4576 #, c-format
4577 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4578 msgstr "yhteys kohteeseen \"%s\" ei onnistu: %s\n"
4579
4580 #: g10/passphrase.c:590
4581 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4582 msgstr "gpg-agentin kanssa yhteysongelma\n"
4583
4584 #: g10/passphrase.c:597 g10/passphrase.c:934 g10/passphrase.c:1046
4585 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4586 msgstr "agentin käytössä on ongelmia - agenttia ei käytetä\n"
4587
4588 #: g10/passphrase.c:699 g10/passphrase.c:1205
4589 #, fuzzy, c-format
4590 msgid " (main key ID %s)"
4591 msgstr " (pääavaimen tunnus %08lX)"
4592
4593 #: g10/passphrase.c:713
4594 #, fuzzy, c-format
4595 msgid ""
4596 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4597 "\"%.*s\"\n"
4598 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4599 msgstr ""
4600 "Tarvitset salasanan avataksesi salaisen avaimen käyttäjälle:\n"
4601 "\"%.*s\"\n"
4602 "%u-bittinen %s-avain, tunnus %08lX, luotu %s%s\n"
4603
4604 #: g10/passphrase.c:738
4605 msgid "Repeat passphrase\n"
4606 msgstr "Toista salasana\n"
4607
4608 #: g10/passphrase.c:740
4609 msgid "Enter passphrase\n"
4610 msgstr "Syötä salasana\n"
4611
4612 #: g10/passphrase.c:780
4613 msgid "passphrase too long\n"
4614 msgstr "salasana on liian pitkä\n"
4615
4616 #: g10/passphrase.c:793
4617 msgid "invalid response from agent\n"
4618 msgstr "agentin lähettämä vastaus ei kelpaa\n"
4619
4620 #: g10/passphrase.c:808 g10/passphrase.c:928
4621 msgid "cancelled by user\n"
4622 msgstr "käyttäjän peruma\n"
4623
4624 #: g10/passphrase.c:813 g10/passphrase.c:1017
4625 #, c-format
4626 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4627 msgstr "agentin käytössä on ongelmia: agentti vastaa 0x%lx\n"
4628
4629 #: g10/passphrase.c:1096 g10/passphrase.c:1258
4630 #, fuzzy
4631 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4632 msgstr "salasanan kysyminen ei onnistu eräajossa\n"
4633
4634 #: g10/passphrase.c:1103 g10/passphrase.c:1263
4635 msgid "Enter passphrase: "
4636 msgstr "Syötä salasana: "
4637
4638 #: g10/passphrase.c:1186
4639 #, fuzzy, c-format
4640 msgid ""
4641 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4642 "user: \"%s\"\n"
4643 msgstr ""
4644 "\n"
4645 "Tarvitset salasanan avataksesi salaisen avaimen käyttäjälle: \""
4646
4647 #: g10/passphrase.c:1192
4648 #, fuzzy, c-format
4649 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4650 msgstr "%u-bittinen %s-avain, tunnus %08lX, luotu %s"
4651
4652 #: g10/passphrase.c:1201
4653 #, c-format
4654 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4655 msgstr ""
4656
4657 #: g10/passphrase.c:1267
4658 msgid "Repeat passphrase: "
4659 msgstr "Toista salasana: "
4660
4661 #: g10/photoid.c:66
4662 msgid ""
4663 "\n"
4664 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4665 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4666 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4667 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4668 msgstr ""
4669 "\n"
4670 "Valitse kuva, jota haluat käyttää valokuvatunnisteenasi.  Kuvan täytyy "
4671 "olla \n"
4672 "JPEG-tiedosto.  Muista, että kuva tallennetaan julkiseen avaimeesi.  Jos \n"
4673 "käytät erittäin suurta kuvaa, myös avaimesta tulee erittäin suuri!\n"
4674 "Kuvan koon ollessa suunnilleen 240x288, on koko sopiva käyttöön.\n"
4675
4676 #: g10/photoid.c:80
4677 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4678 msgstr "Syötä JPEG-tiedostonimi valokuvatunnisteelle: "
4679
4680 #: g10/photoid.c:94
4681 #, fuzzy, c-format
4682 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4683 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4684
4685 #: g10/photoid.c:102
4686 #, c-format
4687 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4688 msgstr ""
4689
4690 #: g10/photoid.c:104
4691 #, fuzzy
4692 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4693 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
4694
4695 #: g10/photoid.c:119
4696 #, fuzzy, c-format
4697 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4698 msgstr "\"%s\" ei ole JPEG-tiedosto\n"
4699
4700 #: g10/photoid.c:136
4701 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4702 msgstr "Onko tämä oikein (k/E/l)? "
4703
4704 #: g10/photoid.c:338
4705 msgid "unable to display photo ID!\n"
4706 msgstr "valokuvatunnistetta ei voi näyttää!\n"
4707
4708 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:580
4709 msgid "No reason specified"
4710 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
4711
4712 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:582
4713 msgid "Key is superseded"
4714 msgstr "Avain on uusittu"
4715
4716 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:581
4717 msgid "Key has been compromised"
4718 msgstr "Avain on murrettu"
4719
4720 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:583
4721 msgid "Key is no longer used"
4722 msgstr "Avain ei ole enää käytössä"
4723
4724 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:584
4725 msgid "User ID is no longer valid"
4726 msgstr "Käyttäjätunnus ei ole enää käytössä"
4727
4728 #: g10/pkclist.c:73
4729 msgid "reason for revocation: "
4730 msgstr "mitätöinnin syy: "
4731
4732 #: g10/pkclist.c:90
4733 msgid "revocation comment: "
4734 msgstr "mitätöintikommentti: "
4735
4736 #: g10/pkclist.c:205
4737 msgid "iImMqQsS"
4738 msgstr "iImMlLoO"
4739
4740 #: g10/pkclist.c:213
4741 #, fuzzy
4742 msgid "No trust value assigned to:\n"
4743 msgstr ""
4744 "Luottamusarvoa ei ole asetettu seuraavalle:\n"
4745 "%4u%c/%08lX %s \""
4746
4747 #: g10/pkclist.c:245
4748 #, fuzzy, c-format
4749 msgid "  aka \"%s\"\n"
4750 msgstr "                aka \""
4751
4752 #: g10/pkclist.c:255
4753 #, fuzzy
4754 msgid ""
4755 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4756 msgstr "Tämä avain todennäköisesti kuuluu haltijalle\n"
4757
4758 #: g10/pkclist.c:270
4759 #, fuzzy, c-format
4760 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4761 msgstr " %d = En tiedä\n"
4762
4763 #: g10/pkclist.c:272
4764 #, fuzzy, c-format
4765 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4766 msgstr " %d = EN luota\n"
4767
4768 #: g10/pkclist.c:278
4769 #, fuzzy, c-format
4770 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4771 msgstr " %d = Luotan ehdottomasti\n"
4772
4773 #: g10/pkclist.c:284
4774 #, fuzzy
4775 msgid "  m = back to the main menu\n"
4776 msgstr " m = takaisin päävalikkoon\n"
4777
4778 #: g10/pkclist.c:287
4779 #, fuzzy
4780 msgid "  s = skip this key\n"
4781 msgstr " o = ohita tämä avain\n"
4782
4783 #: g10/pkclist.c:288
4784 #, fuzzy
4785 msgid "  q = quit\n"
4786 msgstr " l = lopeta\n"
4787
4788 #: g10/pkclist.c:292
4789 #, c-format
4790 msgid ""
4791 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4792 "\n"
4793 msgstr ""
4794
4795 #: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:609
4796 msgid "Your decision? "
4797 msgstr "Valintasi? "
4798
4799 #: g10/pkclist.c:319
4800 #, fuzzy
4801 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4802 msgstr "Haluatko varmasti luottaa tähän avaimeen ehdottomasti? "
4803
4804 #: g10/pkclist.c:333
4805 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4806 msgstr "Varmennepolku ehdottomasti luotettuun julkiseen avaimeen:\n"
4807
4808 #: g10/pkclist.c:418
4809 #, fuzzy, c-format
4810 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4811 msgstr ""
4812 "%08lX: Mikään ei takaa sitä, että allekirjoitus todella kuuluu "
4813 "haltijalleen.\n"
4814
4815 #: g10/pkclist.c:423
4816 #, fuzzy, c-format
4817 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4818 msgstr ""
4819 "%08lX: Mikään ei takaa sitä, että allekirjoitus todella kuuluu "
4820 "haltijalleen.\n"
4821
4822 #: g10/pkclist.c:429
4823 #, fuzzy
4824 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4825 msgstr "Tämä avain todennäköisesti kuuluu haltijalle\n"
4826
4827 #: g10/pkclist.c:434
4828 msgid "This key belongs to us\n"
4829 msgstr "Tämä on oma avain\n"
4830
4831 #: g10/pkclist.c:460
4832 #, fuzzy
4833 msgid ""
4834 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4835 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4836 "you may answer the next question with yes.\n"
4837 msgstr ""
4838 "Avaimen kuulumista nimetylle käyttäjätunnukselle EI voida varmistaa.\n"
4839 "Jos *todella*  tiedät mitä olet tekemässä, vastaa seuraavaan\n"
4840 "kysymykseen kyllä\n"
4841 "\n"
4842
4843 #: g10/pkclist.c:467
4844 #, fuzzy
4845 msgid "Use this key anyway? (y/N) "