Finished PKA feature
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2005-11-20 17:57+0100\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: cipher/primegen.c:121
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
36 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:312
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
42
43 #: cipher/random.c:164
44 msgid "no entropy gathering module detected\n"
45 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
46
47 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
48 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
49 #: g10/gpg.c:985 g10/gpg.c:3309 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
50 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
51 #: g10/plaintext.c:476 g10/sign.c:783 g10/sign.c:937 g10/sign.c:1050
52 #: g10/sign.c:1200 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
53 #: g10/tdbio.c:605
54 #, c-format
55 msgid "can't open `%s': %s\n"
56 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
57
58 #: cipher/random.c:392
59 #, c-format
60 msgid "can't stat `%s': %s\n"
61 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:397
64 #, c-format
65 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
66 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
67
68 #: cipher/random.c:402
69 msgid "note: random_seed file is empty\n"
70 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
71
72 #: cipher/random.c:408
73 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
74 msgstr ""
75 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
76
77 #: cipher/random.c:416
78 #, c-format
79 msgid "can't read `%s': %s\n"
80 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:454
83 msgid "note: random_seed file not updated\n"
84 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
85
86 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:984 g10/keygen.c:2753
87 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
88 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:801 g10/sign.c:1066 g10/tdbio.c:536
89 #, c-format
90 msgid "can't create `%s': %s\n"
91 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:481
94 #, c-format
95 msgid "can't write `%s': %s\n"
96 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:484
99 #, c-format
100 msgid "can't close `%s': %s\n"
101 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:729
104 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
105 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
106
107 #: cipher/random.c:730
108 msgid ""
109 "The random number generator is only a kludge to let\n"
110 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
111 "\n"
112 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
113 "\n"
114 msgstr ""
115 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
116 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
117 "\n"
118 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
119
120 #: cipher/rndegd.c:205
121 msgid ""
122 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
123 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
124 "of the entropy.\n"
125 msgstr ""
126 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
127 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
128 "laatua.\n"
129
130 #: cipher/rndlinux.c:135
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "\n"
134 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
135 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
136 msgstr ""
137 "\n"
138 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
139 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
140 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
141
142 #: g10/app-openpgp.c:596
143 #, fuzzy, c-format
144 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
145 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:609
148 #, fuzzy, c-format
149 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
150 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:977
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "reading public key failed: %s\n"
155 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
158 msgid "response does not contain the public key data\n"
159 msgstr ""
160
161 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
162 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
163 msgstr ""
164
165 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
166 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
170 #, c-format
171 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
175 #, c-format
176 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
180 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
181 #, fuzzy, c-format
182 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
183 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
184
185 #: g10/app-openpgp.c:1310
186 msgid "access to admin commands is not configured\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
190 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
191 msgstr ""
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
194 msgid "card is permanently locked!\n"
195 msgstr ""
196
197 #: g10/app-openpgp.c:1336
198 #, c-format
199 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
200 msgstr ""
201
202 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
203 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
204 #. to get some infos on the string.
205 #: g10/app-openpgp.c:1343
206 msgid "|A|Admin PIN"
207 msgstr ""
208
209 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
210 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
211 #. to get some infos on the string.
212 #: g10/app-openpgp.c:1492
213 msgid "|AN|New Admin PIN"
214 msgstr ""
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1492
217 msgid "|N|New PIN"
218 msgstr ""
219
220 #: g10/app-openpgp.c:1496
221 #, fuzzy, c-format
222 msgid "error getting new PIN: %s\n"
223 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
224
225 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
226 #, fuzzy
227 msgid "error reading application data\n"
228 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
231 #, fuzzy
232 msgid "error reading fingerprint DO\n"
233 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1562
236 #, fuzzy
237 msgid "key already exists\n"
238 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1566
241 msgid "existing key will be replaced\n"
242 msgstr ""
243
244 #: g10/app-openpgp.c:1568
245 #, fuzzy
246 msgid "generating new key\n"
247 msgstr "luo uusi avainpari"
248
249 #: g10/app-openpgp.c:1735
250 msgid "creation timestamp missing\n"
251 msgstr ""
252
253 #: g10/app-openpgp.c:1742
254 #, c-format
255 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
256 msgstr ""
257
258 #: g10/app-openpgp.c:1749
259 #, c-format
260 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
264 #, c-format
265 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1827
269 #, fuzzy, c-format
270 msgid "failed to store the key: %s\n"
271 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1886
274 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
275 msgstr ""
276
277 #: g10/app-openpgp.c:1901
278 #, fuzzy
279 msgid "generating key failed\n"
280 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
281
282 #: g10/app-openpgp.c:1904
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
285 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1961
288 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
289 msgstr ""
290
291 #: g10/app-openpgp.c:2130
292 #, c-format
293 msgid "signatures created so far: %lu\n"
294 msgstr ""
295
296 #: g10/app-openpgp.c:2138
297 #, c-format
298 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
299 msgstr ""
300
301 #: g10/app-openpgp.c:2399
302 msgid ""
303 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
304 msgstr ""
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
309 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
310
311 #: g10/armor.c:318
312 #, c-format
313 msgid "armor: %s\n"
314 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
315
316 #: g10/armor.c:347
317 msgid "invalid armor header: "
318 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
319
320 #: g10/armor.c:354
321 msgid "armor header: "
322 msgstr "ascii-koodausotsake: "
323
324 #: g10/armor.c:365
325 msgid "invalid clearsig header\n"
326 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
327
328 #: g10/armor.c:417
329 msgid "nested clear text signatures\n"
330 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
331
332 #: g10/armor.c:552
333 #, fuzzy
334 msgid "unexpected armor: "
335 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
336
337 #: g10/armor.c:564
338 msgid "invalid dash escaped line: "
339 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
340
341 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
342 #, fuzzy, c-format
343 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
344 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
345
346 #: g10/armor.c:759
347 msgid "premature eof (no CRC)\n"
348 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
349
350 #: g10/armor.c:793
351 msgid "premature eof (in CRC)\n"
352 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
353
354 #: g10/armor.c:801
355 msgid "malformed CRC\n"
356 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
357
358 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
359 #, fuzzy, c-format
360 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
361 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
362
363 #: g10/armor.c:825
364 #, fuzzy
365 msgid "premature eof (in trailer)\n"
366 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
367
368 #: g10/armor.c:829
369 msgid "error in trailer line\n"
370 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
371
372 #: g10/armor.c:1138
373 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
374 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
375
376 #: g10/armor.c:1143
377 #, c-format
378 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
379 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
380
381 #: g10/armor.c:1147
382 msgid ""
383 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
384 msgstr ""
385 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
386 "viallista\n"
387 "MTA:ta on käytetty\n"
388
389 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
390 #, fuzzy, c-format
391 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
392 msgstr "salaista avainta ei löydy"
393
394 #: g10/card-util.c:68
395 #, c-format
396 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
397 msgstr ""
398
399 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
400 #: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
401 #, fuzzy
402 msgid "can't do this in batch mode\n"
403 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
404
405 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
406 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1290
407 #: g10/keygen.c:1357
408 msgid "Your selection? "
409 msgstr "Valintasi? "
410
411 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
412 msgid "[not set]"
413 msgstr ""
414
415 #: g10/card-util.c:412
416 #, fuzzy
417 msgid "male"
418 msgstr "enable"
419
420 #: g10/card-util.c:413
421 #, fuzzy
422 msgid "female"
423 msgstr "enable"
424
425 #: g10/card-util.c:413
426 #, fuzzy
427 msgid "unspecified"
428 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
429
430 #: g10/card-util.c:440
431 #, fuzzy
432 msgid "not forced"
433 msgstr "ei käsitelty"
434
435 #: g10/card-util.c:440
436 msgid "forced"
437 msgstr ""
438
439 #: g10/card-util.c:518
440 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
441 msgstr ""
442
443 #: g10/card-util.c:520
444 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
445 msgstr ""
446
447 #: g10/card-util.c:522
448 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
449 msgstr ""
450
451 #: g10/card-util.c:539
452 msgid "Cardholder's surname: "
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:541
456 msgid "Cardholder's given name: "
457 msgstr ""
458
459 #: g10/card-util.c:559
460 #, c-format
461 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
462 msgstr ""
463
464 #: g10/card-util.c:580
465 #, fuzzy
466 msgid "URL to retrieve public key: "
467 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
468
469 #: g10/card-util.c:588
470 #, c-format
471 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
472 msgstr ""
473
474 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
475 #, c-format
476 msgid "error reading `%s': %s\n"
477 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
478
479 #: g10/card-util.c:694
480 msgid "Login data (account name): "
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:704
484 #, c-format
485 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:763
489 msgid "Private DO data: "
490 msgstr ""
491
492 #: g10/card-util.c:773
493 #, c-format
494 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
495 msgstr ""
496
497 #: g10/card-util.c:793
498 #, fuzzy
499 msgid "Language preferences: "
500 msgstr "päivitä valinnat"
501
502 #: g10/card-util.c:801
503 #, fuzzy
504 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
505 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
506
507 #: g10/card-util.c:810
508 #, fuzzy
509 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
510 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
511
512 #: g10/card-util.c:831
513 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
514 msgstr ""
515
516 #: g10/card-util.c:845
517 #, fuzzy
518 msgid "Error: invalid response.\n"
519 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
520
521 #: g10/card-util.c:866
522 #, fuzzy
523 msgid "CA fingerprint: "
524 msgstr "näytä sormenjälki"
525
526 #: g10/card-util.c:889
527 #, fuzzy
528 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
529 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
530
531 #: g10/card-util.c:937
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "key operation not possible: %s\n"
534 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
535
536 #: g10/card-util.c:938
537 #, fuzzy
538 msgid "not an OpenPGP card"
539 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
540
541 #: g10/card-util.c:947
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "error getting current key info: %s\n"
544 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
545
546 #: g10/card-util.c:1032
547 msgid "Replace existing key? (y/N) "
548 msgstr ""
549
550 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
551 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
552 msgstr ""
553
554 #: g10/card-util.c:1074
555 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
556 msgstr ""
557
558 #: g10/card-util.c:1083
559 #, c-format
560 msgid ""
561 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
562 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
563 "You should change them using the command --change-pin\n"
564 msgstr ""
565
566 #: g10/card-util.c:1122
567 #, fuzzy
568 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
569 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
570
571 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
572 #, fuzzy
573 msgid "   (1) Signature key\n"
574 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
575
576 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
577 #, fuzzy
578 msgid "   (2) Encryption key\n"
579 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
580
581 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
582 msgid "   (3) Authentication key\n"
583 msgstr ""
584
585 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:945
586 #: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:647
587 msgid "Invalid selection.\n"
588 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
589
590 #: g10/card-util.c:1202
591 #, fuzzy
592 msgid "Please select where to store the key:\n"
593 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
594
595 #: g10/card-util.c:1237
596 #, fuzzy
597 msgid "unknown key protection algorithm\n"
598 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
599
600 #: g10/card-util.c:1242
601 #, fuzzy
602 msgid "secret parts of key are not available\n"
603 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
604
605 #: g10/card-util.c:1247
606 #, fuzzy
607 msgid "secret key already stored on a card\n"
608 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
609
610 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1355
611 msgid "quit this menu"
612 msgstr "ulos tästä valikosta"
613
614 #: g10/card-util.c:1320
615 #, fuzzy
616 msgid "show admin commands"
617 msgstr "ristiriitainen komento\n"
618
619 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1358
620 msgid "show this help"
621 msgstr "näytä tämä ohje"
622
623 #: g10/card-util.c:1323
624 #, fuzzy
625 msgid "list all available data"
626 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
627
628 #: g10/card-util.c:1326
629 msgid "change card holder's name"
630 msgstr ""
631
632 #: g10/card-util.c:1327
633 msgid "change URL to retrieve key"
634 msgstr ""
635
636 #: g10/card-util.c:1328
637 msgid "fetch the key specified in the card URL"
638 msgstr ""
639
640 #: g10/card-util.c:1329
641 #, fuzzy
642 msgid "change the login name"
643 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
644
645 #: g10/card-util.c:1330
646 #, fuzzy
647 msgid "change the language preferences"
648 msgstr "muuta luottamusastetta"
649
650 #: g10/card-util.c:1331
651 msgid "change card holder's sex"
652 msgstr ""
653
654 #: g10/card-util.c:1332
655 #, fuzzy
656 msgid "change a CA fingerprint"
657 msgstr "näytä sormenjälki"
658
659 #: g10/card-util.c:1333
660 msgid "toggle the signature force PIN flag"
661 msgstr ""
662
663 #: g10/card-util.c:1334
664 #, fuzzy
665 msgid "generate new keys"
666 msgstr "luo uusi avainpari"
667
668 #: g10/card-util.c:1335
669 msgid "menu to change or unblock the PIN"
670 msgstr ""
671
672 #: g10/card-util.c:1336
673 msgid "verify the PIN and list all data"
674 msgstr ""
675
676 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
677 msgid "Command> "
678 msgstr "Komento> "
679
680 #: g10/card-util.c:1494
681 #, fuzzy
682 msgid "Admin-only command\n"
683 msgstr "ristiriitainen komento\n"
684
685 #: g10/card-util.c:1525
686 #, fuzzy
687 msgid "Admin commands are allowed\n"
688 msgstr "ristiriitainen komento\n"
689
690 #: g10/card-util.c:1527
691 #, fuzzy
692 msgid "Admin commands are not allowed\n"
693 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
694
695 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2243
696 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
697 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
698
699 #: g10/cardglue.c:435
700 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
701 msgstr ""
702
703 #: g10/cardglue.c:572
704 #, c-format
705 msgid ""
706 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
707 "   %.*s\n"
708 msgstr ""
709
710 #: g10/cardglue.c:580
711 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
712 msgstr ""
713
714 #: g10/cardglue.c:915
715 msgid "Enter New Admin PIN: "
716 msgstr ""
717
718 #: g10/cardglue.c:916
719 msgid "Enter New PIN: "
720 msgstr ""
721
722 #: g10/cardglue.c:917
723 msgid "Enter Admin PIN: "
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:918
727 msgid "Enter PIN: "
728 msgstr ""
729
730 #: g10/cardglue.c:935
731 #, fuzzy
732 msgid "Repeat this PIN: "
733 msgstr "Toista salasana: "
734
735 #: g10/cardglue.c:950
736 #, fuzzy
737 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
738 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
739
740 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3659 g10/keyring.c:377
741 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
742 #, c-format
743 msgid "can't open `%s'\n"
744 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
745
746 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
747 msgid "--output doesn't work for this command\n"
748 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
749
750 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:316 g10/keyedit.c:3389 g10/keyserver.c:1584
751 #: g10/revoke.c:227
752 #, fuzzy, c-format
753 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
754 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
755
756 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:346 g10/import.c:2342 g10/keyserver.c:1598
757 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
758 #, c-format
759 msgid "error reading keyblock: %s\n"
760 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
761
762 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
763 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
764 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
765
766 #: g10/delkey.c:135
767 #, fuzzy
768 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
769 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
770
771 #: g10/delkey.c:147
772 #, fuzzy
773 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
774 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
775
776 #: g10/delkey.c:155
777 #, fuzzy
778 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
779 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
780
781 #: g10/delkey.c:165
782 #, c-format
783 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
784 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
785
786 #: g10/delkey.c:175
787 msgid "ownertrust information cleared\n"
788 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
789
790 #: g10/delkey.c:206
791 #, c-format
792 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
793 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
794
795 #: g10/delkey.c:208
796 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
797 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
798
799 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1220
800 #, c-format
801 msgid "error creating passphrase: %s\n"
802 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
803
804 #: g10/encode.c:218
805 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
806 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
807
808 #: g10/encode.c:231
809 #, c-format
810 msgid "using cipher %s\n"
811 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
812
813 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
814 #, c-format
815 msgid "`%s' already compressed\n"
816 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
817
818 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:568
819 #, c-format
820 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
821 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
822
823 #: g10/encode.c:470
824 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
825 msgstr ""
826 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
827
828 #: g10/encode.c:494
829 #, c-format
830 msgid "reading from `%s'\n"
831 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
832
833 #: g10/encode.c:522
834 msgid ""
835 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
836 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
837
838 #: g10/encode.c:532
839 #, fuzzy, c-format
840 msgid ""
841 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
842 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
843
844 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:901
845 #, fuzzy, c-format
846 msgid ""
847 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
848 "preferences\n"
849 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
850
851 #: g10/encode.c:729
852 #, c-format
853 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
854 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
855
856 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:799 g10/pkclist.c:847
857 #, c-format
858 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
859 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
860
861 #: g10/encode.c:826
862 #, c-format
863 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
864 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
865
866 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
867 #, c-format
868 msgid "%s encrypted data\n"
869 msgstr "%s salattua dataa\n"
870
871 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
872 #, c-format
873 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
874 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
875
876 #: g10/encr-data.c:93
877 msgid ""
878 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
879 msgstr ""
880 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
881 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
882
883 #: g10/encr-data.c:104
884 msgid "problem handling encrypted packet\n"
885 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
886
887 #: g10/exec.c:49
888 msgid "no remote program execution supported\n"
889 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
890
891 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
892 #, c-format
893 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
894 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
895
896 #: g10/exec.c:314
897 msgid ""
898 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
899 msgstr ""
900 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
901 "asetustiedoston oikeuksista\n"
902
903 #: g10/exec.c:344
904 #, fuzzy
905 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
906 msgstr ""
907 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
908
909 #: g10/exec.c:422
910 #, fuzzy, c-format
911 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
912 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
913
914 #: g10/exec.c:425
915 #, fuzzy, c-format
916 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
917 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
918
919 #: g10/exec.c:510
920 #, c-format
921 msgid "system error while calling external program: %s\n"
922 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
923
924 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
925 msgid "unnatural exit of external program\n"
926 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
927
928 #: g10/exec.c:536
929 msgid "unable to execute external program\n"
930 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
931
932 #: g10/exec.c:552
933 #, c-format
934 msgid "unable to read external program response: %s\n"
935 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
936
937 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
938 #, c-format
939 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
940 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
941
942 #: g10/exec.c:610
943 #, c-format
944 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
945 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
946
947 #: g10/export.c:62
948 #, fuzzy
949 msgid "export signatures that are marked as local-only"
950 msgstr ""
951 "\n"
952 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
953
954 #: g10/export.c:64
955 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
956 msgstr ""
957
958 #: g10/export.c:66
959 msgid "export revocation keys that are marked as \"sensitive\""
960 msgstr ""
961
962 #: g10/export.c:68
963 msgid "remove unusable signatures during export"
964 msgstr ""
965
966 #: g10/export.c:70
967 msgid "remove unusable user IDs during export"
968 msgstr ""
969
970 #: g10/export.c:72
971 #, fuzzy
972 msgid "all export-clean-* options from above"
973 msgstr "lue asetukset tiedostosta"
974
975 #: g10/export.c:75
976 msgid "export the smallest key possible"
977 msgstr ""
978
979 #: g10/export.c:77
980 #, fuzzy
981 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
982 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
983
984 #: g10/export.c:330
985 #, fuzzy
986 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
987 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
988
989 #: g10/export.c:359
990 #, fuzzy, c-format
991 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
992 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
993
994 #: g10/export.c:367
995 #, fuzzy, c-format
996 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
997 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
998
999 #: g10/export.c:378
1000 #, fuzzy, c-format
1001 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1002 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
1003
1004 #: g10/export.c:543
1005 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: g10/export.c:566
1009 #, fuzzy, c-format
1010 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1011 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1012
1013 #: g10/export.c:587
1014 #, fuzzy, c-format
1015 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1016 msgstr ""
1017 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
1018 "tarkistussummaa\n"
1019
1020 #: g10/export.c:620
1021 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1022 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
1023
1024 #: g10/gpg.c:367
1025 msgid ""
1026 "@Commands:\n"
1027 " "
1028 msgstr ""
1029 "@Komennot:\n"
1030 " "
1031
1032 #: g10/gpg.c:369
1033 msgid "|[file]|make a signature"
1034 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
1035
1036 #: g10/gpg.c:370
1037 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1038 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
1039
1040 #: g10/gpg.c:371
1041 msgid "make a detached signature"
1042 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
1043
1044 #: g10/gpg.c:372
1045 msgid "encrypt data"
1046 msgstr "salaa tiedot"
1047
1048 #: g10/gpg.c:374
1049 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1050 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1051
1052 #: g10/gpg.c:376
1053 msgid "decrypt data (default)"
1054 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1055
1056 #: g10/gpg.c:378
1057 msgid "verify a signature"
1058 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1059
1060 #: g10/gpg.c:380
1061 msgid "list keys"
1062 msgstr "näytä avaimet"
1063
1064 #: g10/gpg.c:382
1065 msgid "list keys and signatures"
1066 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1067
1068 #: g10/gpg.c:383
1069 #, fuzzy
1070 msgid "list and check key signatures"
1071 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1072
1073 #: g10/gpg.c:384
1074 msgid "list keys and fingerprints"
1075 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1076
1077 #: g10/gpg.c:385
1078 msgid "list secret keys"
1079 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1080
1081 #: g10/gpg.c:386
1082 msgid "generate a new key pair"
1083 msgstr "luo uusi avainpari"
1084
1085 #: g10/gpg.c:387
1086 msgid "remove keys from the public keyring"
1087 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1088
1089 #: g10/gpg.c:389
1090 msgid "remove keys from the secret keyring"
1091 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1092
1093 #: g10/gpg.c:390
1094 msgid "sign a key"
1095 msgstr "allekirjoita avain"
1096
1097 #: g10/gpg.c:391
1098 msgid "sign a key locally"
1099 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1100
1101 #: g10/gpg.c:392
1102 msgid "sign or edit a key"
1103 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1104
1105 #: g10/gpg.c:393
1106 msgid "generate a revocation certificate"
1107 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1108
1109 #: g10/gpg.c:395
1110 msgid "export keys"
1111 msgstr "vie avaimia"
1112
1113 #: g10/gpg.c:396
1114 msgid "export keys to a key server"
1115 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1116
1117 #: g10/gpg.c:397
1118 msgid "import keys from a key server"
1119 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1120
1121 #: g10/gpg.c:399
1122 msgid "search for keys on a key server"
1123 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1124
1125 #: g10/gpg.c:401
1126 msgid "update all keys from a keyserver"
1127 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1128
1129 #: g10/gpg.c:404
1130 msgid "import/merge keys"
1131 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1132
1133 #: g10/gpg.c:407
1134 msgid "print the card status"
1135 msgstr ""
1136
1137 #: g10/gpg.c:408
1138 msgid "change data on a card"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: g10/gpg.c:409
1142 msgid "change a card's PIN"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: g10/gpg.c:417
1146 msgid "update the trust database"
1147 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1148
1149 #: g10/gpg.c:424
1150 msgid "|algo [files]|print message digests"
1151 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1152
1153 #: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:71
1154 msgid ""
1155 "@\n"
1156 "Options:\n"
1157 " "
1158 msgstr ""
1159 "@\n"
1160 "Valitsimet:\n"
1161 " "
1162
1163 #: g10/gpg.c:430
1164 msgid "create ascii armored output"
1165 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1166
1167 #: g10/gpg.c:432
1168 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1169 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1170
1171 #: g10/gpg.c:443
1172 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1173 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1174
1175 #: g10/gpg.c:444
1176 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1177 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1178
1179 #: g10/gpg.c:449
1180 msgid "use canonical text mode"
1181 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1182
1183 #: g10/gpg.c:463
1184 msgid "use as output file"
1185 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1186
1187 #: g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:73
1188 msgid "verbose"
1189 msgstr "monisanainen"
1190
1191 #: g10/gpg.c:476
1192 msgid "do not make any changes"
1193 msgstr "älä tee muutoksia"
1194
1195 #: g10/gpg.c:477
1196 msgid "prompt before overwriting"
1197 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1198
1199 #: g10/gpg.c:518
1200 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: g10/gpg.c:519
1204 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: g10/gpg.c:547
1208 msgid ""
1209 "@\n"
1210 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1211 msgstr ""
1212 "@\n"
1213 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1214 "sivuilta)\n"
1215
1216 #: g10/gpg.c:550
1217 msgid ""
1218 "@\n"
1219 "Examples:\n"
1220 "\n"
1221 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1222 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1223 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1224 " --list-keys [names]        show keys\n"
1225 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1226 msgstr ""
1227 "@\n"
1228 "Esim:\n"
1229 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1230 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1231 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1232 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1233 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1234
1235 #: g10/gpg.c:739 g10/gpgv.c:98
1236 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1237 msgstr ""
1238 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1239
1240 #: g10/gpg.c:756
1241 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1242 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1243
1244 #: g10/gpg.c:759
1245 msgid ""
1246 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1247 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1248 "default operation depends on the input data\n"
1249 msgstr ""
1250 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1251 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1252 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1253
1254 #: g10/gpg.c:770
1255 msgid ""
1256 "\n"
1257 "Supported algorithms:\n"
1258 msgstr ""
1259 "\n"
1260 "Tuetut algoritmit:\n"
1261
1262 #: g10/gpg.c:773
1263 msgid "Pubkey: "
1264 msgstr "JulkAvain: "
1265
1266 #: g10/gpg.c:779 g10/keyedit.c:2281
1267 msgid "Cipher: "
1268 msgstr "Salaus: "
1269
1270 #: g10/gpg.c:785
1271 msgid "Hash: "
1272 msgstr "Tiiviste: "
1273
1274 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2327
1275 msgid "Compression: "
1276 msgstr "Pakkaus: "
1277
1278 #: g10/gpg.c:874
1279 msgid "usage: gpg [options] "
1280 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1281
1282 #: g10/gpg.c:1022
1283 msgid "conflicting commands\n"
1284 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1285
1286 #: g10/gpg.c:1040
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1289 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1290
1291 #: g10/gpg.c:1237
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1294 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1295
1296 #: g10/gpg.c:1240
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1299 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1300
1301 #: g10/gpg.c:1243
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1304 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1305
1306 #: g10/gpg.c:1249
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1309 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1310
1311 #: g10/gpg.c:1252
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1314 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1315
1316 #: g10/gpg.c:1255
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1319 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1320
1321 #: g10/gpg.c:1261
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1324 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1325
1326 #: g10/gpg.c:1264
1327 #, fuzzy, c-format
1328 msgid ""
1329 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1330 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1331
1332 #: g10/gpg.c:1267
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1335 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1336
1337 #: g10/gpg.c:1273
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1340 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1341
1342 #: g10/gpg.c:1276
1343 #, fuzzy, c-format
1344 msgid ""
1345 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1346 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1347
1348 #: g10/gpg.c:1279
1349 #, fuzzy, c-format
1350 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1351 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1352
1353 #: g10/gpg.c:1420
1354 #, fuzzy, c-format
1355 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1356 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1357
1358 #: g10/gpg.c:1513
1359 msgid "display photo IDs during key listings"
1360 msgstr ""
1361
1362 #: g10/gpg.c:1515
1363 msgid "show policy URLs during signature listings"
1364 msgstr ""
1365
1366 #: g10/gpg.c:1517
1367 #, fuzzy
1368 msgid "show all notations during signature listings"
1369 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1370
1371 #: g10/gpg.c:1519
1372 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: g10/gpg.c:1523
1376 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1377 msgstr ""
1378
1379 #: g10/gpg.c:1525
1380 #, fuzzy
1381 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1382 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1383
1384 #: g10/gpg.c:1527
1385 msgid "show user ID validity during key listings"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: g10/gpg.c:1529
1389 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: g10/gpg.c:1531
1393 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1394 msgstr ""
1395
1396 #: g10/gpg.c:1533
1397 #, fuzzy
1398 msgid "show the keyring name in key listings"
1399 msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
1400
1401 #: g10/gpg.c:1535
1402 #, fuzzy
1403 msgid "show expiration dates during signature listings"
1404 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1405
1406 #: g10/gpg.c:1830
1407 #, c-format
1408 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1409 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1410
1411 #: g10/gpg.c:1872
1412 #, c-format
1413 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1414 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1415
1416 #: g10/gpg.c:1876
1417 #, c-format
1418 msgid "option file `%s': %s\n"
1419 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1420
1421 #: g10/gpg.c:1883
1422 #, c-format
1423 msgid "reading options from `%s'\n"
1424 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1425
1426 #: g10/gpg.c:2097 g10/gpg.c:2665 g10/gpg.c:2684
1427 #, c-format
1428 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1429 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1430
1431 #: g10/gpg.c:2110
1432 #, fuzzy, c-format
1433 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1434 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1435
1436 #: g10/gpg.c:2264 g10/gpg.c:2276
1437 #, fuzzy, c-format
1438 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1439 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1440
1441 #: g10/gpg.c:2352
1442 #, fuzzy, c-format
1443 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1444 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1445
1446 #: g10/gpg.c:2371 g10/keyedit.c:4050
1447 #, fuzzy
1448 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1449 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1450
1451 #: g10/gpg.c:2377
1452 #, fuzzy, c-format
1453 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1454 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1455
1456 #: g10/gpg.c:2380
1457 #, fuzzy
1458 msgid "invalid keyserver options\n"
1459 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1460
1461 #: g10/gpg.c:2387
1462 #, c-format
1463 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1464 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1465
1466 #: g10/gpg.c:2390
1467 msgid "invalid import options\n"
1468 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:2397
1471 #, c-format
1472 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1473 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2400
1476 msgid "invalid export options\n"
1477 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1478
1479 #: g10/gpg.c:2407
1480 #, fuzzy, c-format
1481 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1482 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2410
1485 #, fuzzy
1486 msgid "invalid list options\n"
1487 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1488
1489 #: g10/gpg.c:2418
1490 msgid "display photo IDs during signature verification"
1491 msgstr ""
1492
1493 #: g10/gpg.c:2420
1494 msgid "show policy URLs during signature verification"
1495 msgstr ""
1496
1497 #: g10/gpg.c:2422
1498 #, fuzzy
1499 msgid "show all notations during signature verification"
1500 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1501
1502 #: g10/gpg.c:2424
1503 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: g10/gpg.c:2428
1507 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1508 msgstr ""
1509
1510 #: g10/gpg.c:2430
1511 #, fuzzy
1512 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1513 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1514
1515 #: g10/gpg.c:2432
1516 #, fuzzy
1517 msgid "show user ID validity during signature verification"
1518 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1519
1520 #: g10/gpg.c:2434
1521 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1522 msgstr ""
1523
1524 #: g10/gpg.c:2441
1525 #, fuzzy, c-format
1526 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1527 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1528
1529 #: g10/gpg.c:2444
1530 #, fuzzy
1531 msgid "invalid verify options\n"
1532 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1533
1534 #: g10/gpg.c:2451
1535 #, c-format
1536 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1537 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1538
1539 #: g10/gpg.c:2654
1540 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1541 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1542
1543 #: g10/gpg.c:2658
1544 #, c-format
1545 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1546 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1547
1548 #: g10/gpg.c:2667
1549 #, c-format
1550 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1551 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1552
1553 #: g10/gpg.c:2670
1554 #, c-format
1555 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1556 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1557
1558 #: g10/gpg.c:2677
1559 #, fuzzy, c-format
1560 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1561 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
1562
1563 #: g10/gpg.c:2692
1564 #, fuzzy, c-format
1565 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1566 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1567
1568 #: g10/gpg.c:2706
1569 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1570 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1571
1572 #: g10/gpg.c:2712
1573 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1574 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1575
1576 #: g10/gpg.c:2718
1577 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1578 msgstr ""
1579 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1580
1581 #: g10/gpg.c:2731
1582 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1583 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1584
1585 #: g10/gpg.c:2798 g10/gpg.c:2822
1586 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1587 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1588
1589 #: g10/gpg.c:2804 g10/gpg.c:2828
1590 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1591 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1592
1593 #: g10/gpg.c:2810
1594 #, fuzzy
1595 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1596 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1597
1598 #: g10/gpg.c:2816
1599 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1600 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1601
1602 #: g10/gpg.c:2831
1603 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1604 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1605
1606 #: g10/gpg.c:2833
1607 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1608 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1609
1610 #: g10/gpg.c:2835
1611 #, fuzzy
1612 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1613 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1614
1615 #: g10/gpg.c:2837
1616 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1617 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1618
1619 #: g10/gpg.c:2839
1620 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1621 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1622
1623 #: g10/gpg.c:2842
1624 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1625 msgstr ""
1626 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1627
1628 #: g10/gpg.c:2846
1629 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1630 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1631
1632 #: g10/gpg.c:2853
1633 msgid "invalid default preferences\n"
1634 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1635
1636 #: g10/gpg.c:2862
1637 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1638 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1639
1640 #: g10/gpg.c:2866
1641 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1642 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1643
1644 #: g10/gpg.c:2870
1645 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1646 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1647
1648 #: g10/gpg.c:2903
1649 #, c-format
1650 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1651 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1652
1653 #: g10/gpg.c:2950
1654 #, fuzzy, c-format
1655 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1656 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:2955
1659 #, fuzzy, c-format
1660 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1661 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1662
1663 #: g10/gpg.c:2960
1664 #, fuzzy, c-format
1665 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1666 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1667
1668 #: g10/gpg.c:3056
1669 #, c-format
1670 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1671 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1672
1673 #: g10/gpg.c:3067
1674 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1675 msgstr ""
1676 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1677
1678 #: g10/gpg.c:3078
1679 msgid "--store [filename]"
1680 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1681
1682 #: g10/gpg.c:3085
1683 msgid "--symmetric [filename]"
1684 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1685
1686 #: g10/gpg.c:3087
1687 #, fuzzy, c-format
1688 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1689 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1690
1691 #: g10/gpg.c:3097
1692 msgid "--encrypt [filename]"
1693 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1694
1695 #: g10/gpg.c:3110
1696 #, fuzzy
1697 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1698 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1699
1700 #: g10/gpg.c:3112
1701 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1702 msgstr ""
1703
1704 #: g10/gpg.c:3115
1705 #, fuzzy, c-format
1706 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1707 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1708
1709 #: g10/gpg.c:3133
1710 msgid "--sign [filename]"
1711 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1712
1713 #: g10/gpg.c:3146
1714 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1715 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1716
1717 #: g10/gpg.c:3161
1718 #, fuzzy
1719 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1720 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1721
1722 #: g10/gpg.c:3163
1723 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1724 msgstr ""
1725
1726 #: g10/gpg.c:3166
1727 #, fuzzy, c-format
1728 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1729 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1730
1731 #: g10/gpg.c:3186
1732 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1733 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3195
1736 msgid "--clearsign [filename]"
1737 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1738
1739 #: g10/gpg.c:3220
1740 msgid "--decrypt [filename]"
1741 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1742
1743 #: g10/gpg.c:3228
1744 msgid "--sign-key user-id"
1745 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1746
1747 #: g10/gpg.c:3232
1748 msgid "--lsign-key user-id"
1749 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1750
1751 #: g10/gpg.c:3253
1752 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1753 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1754
1755 #: g10/gpg.c:3324
1756 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1757 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1758
1759 #: g10/gpg.c:3361
1760 #, c-format
1761 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1762 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1763
1764 #: g10/gpg.c:3363
1765 #, c-format
1766 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1767 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1768
1769 #: g10/gpg.c:3365
1770 #, c-format
1771 msgid "key export failed: %s\n"
1772 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1773
1774 #: g10/gpg.c:3376
1775 #, c-format
1776 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1777 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1778
1779 #: g10/gpg.c:3386
1780 #, c-format
1781 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1782 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1783
1784 #: g10/gpg.c:3427
1785 #, c-format
1786 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1787 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1788
1789 #: g10/gpg.c:3435
1790 #, c-format
1791 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1792 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1793
1794 #: g10/gpg.c:3522
1795 #, c-format
1796 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1797 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1798
1799 #: g10/gpg.c:3645
1800 msgid "[filename]"
1801 msgstr "[tiedostonimi]"
1802
1803 #: g10/gpg.c:3649
1804 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1805 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1806
1807 #: g10/gpg.c:3939
1808 msgid ""
1809 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1810 "an '='\n"
1811 msgstr ""
1812 "notaation nimen täytyy sisältää vain tulostettavia merkkejä tai "
1813 "välilyöntejä, ja sen täytyy loppua merkkiin \"=\"\n"
1814
1815 #: g10/gpg.c:3947
1816 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1817 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1818
1819 #: g10/gpg.c:3952
1820 #, fuzzy
1821 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1822 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1823
1824 #: g10/gpg.c:3963
1825 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1826 msgstr "notaatiosssa ei saa olla erikoismerkkejä\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:3997
1829 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1830 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1831
1832 #: g10/gpg.c:3999
1833 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1834 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:4032
1837 #, fuzzy
1838 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1839 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1840
1841 #: g10/getkey.c:152
1842 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1843 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1844
1845 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2805
1846 #, fuzzy
1847 msgid "[User ID not found]"
1848 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1849
1850 #: g10/getkey.c:1731
1851 #, fuzzy, c-format
1852 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1853 msgstr ""
1854 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1855
1856 #: g10/getkey.c:2283
1857 #, fuzzy, c-format
1858 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1859 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1860
1861 #: g10/getkey.c:2514
1862 #, fuzzy, c-format
1863 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1864 msgstr ""
1865 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1866
1867 #: g10/getkey.c:2561
1868 #, fuzzy, c-format
1869 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1870 msgstr ""
1871 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1872 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1873
1874 #: g10/gpgv.c:74
1875 msgid "be somewhat more quiet"
1876 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1877
1878 #: g10/gpgv.c:75
1879 msgid "take the keys from this keyring"
1880 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1881
1882 #: g10/gpgv.c:77
1883 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1884 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1885
1886 #: g10/gpgv.c:78
1887 msgid "|FD|write status info to this FD"
1888 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1889
1890 #: g10/gpgv.c:102
1891 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1892 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1893
1894 #: g10/gpgv.c:105
1895 msgid ""
1896 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1897 "Check signatures against known trusted keys\n"
1898 msgstr ""
1899 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1900 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1901
1902 #: g10/helptext.c:49
1903 msgid ""
1904 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1905 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1906 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1907 msgstr ""
1908 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1909 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1910 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1911 "varmenneverkkojen kanssa."
1912
1913 #: g10/helptext.c:55
1914 msgid ""
1915 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1916 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1917 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1918 "ultimately trusted\n"
1919 msgstr ""
1920 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1921 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1922 "salainen \n"
1923 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1924
1925 #: g10/helptext.c:62
1926 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1927 msgstr ""
1928 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1929 "avainta."
1930
1931 #: g10/helptext.c:66
1932 msgid ""
1933 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1934 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1935
1936 #: g10/helptext.c:70
1937 msgid ""
1938 "Select the algorithm to use.\n"
1939 "\n"
1940 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1941 "for signatures.\n"
1942 "\n"
1943 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1944 "\n"
1945 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1946 "\n"
1947 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1948 msgstr ""
1949
1950 #: g10/helptext.c:84
1951 msgid ""
1952 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1953 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1954 "Please consult your security expert first."
1955 msgstr ""
1956 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1957 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1958 "ympäristöissä.\n"
1959 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1960
1961 #: g10/helptext.c:91
1962 msgid "Enter the size of the key"
1963 msgstr "Syötä avaimen koko"
1964
1965 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1966 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1967 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1968 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1969
1970 #: g10/helptext.c:105
1971 msgid ""
1972 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1973 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1974 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1975 "the given value as an interval."
1976 msgstr ""
1977 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1978 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
1979 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
1980 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
1981
1982 #: g10/helptext.c:117
1983 msgid "Enter the name of the key holder"
1984 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
1985
1986 #: g10/helptext.c:122
1987 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1988 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
1989
1990 #: g10/helptext.c:126
1991 msgid "Please enter an optional comment"
1992 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
1993
1994 #: g10/helptext.c:131
1995 msgid ""
1996 "N  to change the name.\n"
1997 "C  to change the comment.\n"
1998 "E  to change the email address.\n"
1999 "O  to continue with key generation.\n"
2000 "Q  to to quit the key generation."
2001 msgstr ""
2002 "N   muuta nimeä\n"
2003 "C   muuta kommenttia\n"
2004 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
2005 "O   jatka avaimen luomista\n"
2006 "L   lopeta"
2007
2008 #: g10/helptext.c:140
2009 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2010 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
2011
2012 #: g10/helptext.c:148
2013 msgid ""
2014 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2015 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2016 "know how carefully you verified this.\n"
2017 "\n"
2018 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2019 "the\n"
2020 "    key.\n"
2021 "\n"
2022 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2023 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2024 "for\n"
2025 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2026 "user.\n"
2027 "\n"
2028 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2029 "could\n"
2030 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2031 "the\n"
2032 "    key against a photo ID.\n"
2033 "\n"
2034 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2035 "could\n"
2036 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2037 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2038 "a\n"
2039 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2040 "the\n"
2041 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2042 "exchange\n"
2043 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2044 "\n"
2045 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2046 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2047 "\"\n"
2048 "mean to you when you sign other keys.\n"
2049 "\n"
2050 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2051 msgstr ""
2052 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
2053 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
2054 "Muiden \n"
2055 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
2056 "\n"
2057 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
2058 "    varmistanut avaimen.\n"
2059 "\n"
2060 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
2061 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
2062 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
2063 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
2064 "\n"
2065 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
2066 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
2067 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
2068 "\n"
2069 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
2070 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
2071 "haltijan \n"
2072 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
2073 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
2074 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
2075 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
2076 "\n"
2077 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
2078 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
2079 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
2080 "\n"
2081 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
2082
2083 #: g10/helptext.c:186
2084 #, fuzzy
2085 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2086 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
2087
2088 #: g10/helptext.c:190
2089 msgid ""
2090 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2091 "All certificates are then also lost!"
2092 msgstr ""
2093 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
2094 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
2095
2096 #: g10/helptext.c:195
2097 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2098 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
2099
2100 #: g10/helptext.c:200
2101 msgid ""
2102 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2103 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2104 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2105 msgstr ""
2106 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
2107 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
2108 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
2109 "varmentamaan avaimeen."
2110
2111 #: g10/helptext.c:205
2112 msgid ""
2113 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2114 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2115 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2116 "a trust connection through another already certified key."
2117 msgstr ""
2118 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
2119 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
2120 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
2121 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
2122 "varmennetun avaimen kautta."
2123
2124 #: g10/helptext.c:211
2125 msgid ""
2126 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2127 "your keyring."
2128 msgstr ""
2129 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
2130 "avainrenkaastasi."
2131
2132 #: g10/helptext.c:215
2133 msgid ""
2134 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2135 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2136 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2137 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2138 "a second one is available."
2139 msgstr ""
2140 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
2141 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
2142 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
2143 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
2144 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
2145
2146 #: g10/helptext.c:223
2147 msgid ""
2148 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2149 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2150 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2151 msgstr ""
2152 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
2153 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
2154 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
2155
2156 #: g10/helptext.c:230
2157 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2158 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
2159
2160 #: g10/helptext.c:236
2161 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2162 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
2163
2164 #: g10/helptext.c:240
2165 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2166 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
2167
2168 #: g10/helptext.c:245
2169 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2170 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
2171
2172 #: g10/helptext.c:250
2173 msgid ""
2174 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2175 "file (which is shown in brackets) will be used."
2176 msgstr ""
2177 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2178 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2179
2180 #: g10/helptext.c:256
2181 msgid ""
2182 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2183 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2184 "  \"Key has been compromised\"\n"
2185 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2186 "      got access to your secret key.\n"
2187 "  \"Key is superseded\"\n"
2188 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2189 "  \"Key is no longer used\"\n"
2190 "      Use this if you have retired this key.\n"
2191 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2192 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2193 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2194 msgstr ""
2195 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2196 "voit valita tästä listasta:\n"
2197 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2198 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2199 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2200 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2201 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2202 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2203 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2204 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2205 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2206 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2207 "vanhenneeksi.\n"
2208
2209 #: g10/helptext.c:272
2210 msgid ""
2211 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2212 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2213 "An empty line ends the text.\n"
2214 msgstr ""
2215 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2216 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2217 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2218
2219 #: g10/helptext.c:287
2220 msgid "No help available"
2221 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2222
2223 #: g10/helptext.c:295
2224 #, c-format
2225 msgid "No help available for `%s'"
2226 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2227
2228 #: g10/import.c:95
2229 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2230 msgstr ""
2231
2232 #: g10/import.c:97
2233 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2234 msgstr ""
2235
2236 #: g10/import.c:99
2237 #, fuzzy
2238 msgid "do not update the trustdb after import"
2239 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
2240
2241 #: g10/import.c:101
2242 #, fuzzy
2243 msgid "create a public key when importing a secret key"
2244 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2245
2246 #: g10/import.c:103
2247 msgid "only accept updates to existing keys"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: g10/import.c:105
2251 msgid "remove unusable signatures after import"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/import.c:107
2255 msgid "remove unusable user IDs after import"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: g10/import.c:109
2259 #, fuzzy
2260 msgid "all import-clean-* options from above"
2261 msgstr "lue asetukset tiedostosta"
2262
2263 #: g10/import.c:262
2264 #, c-format
2265 msgid "skipping block of type %d\n"
2266 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2267
2268 #: g10/import.c:271
2269 #, fuzzy, c-format
2270 msgid "%lu keys processed so far\n"
2271 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2272
2273 #: g10/import.c:288
2274 #, c-format
2275 msgid "Total number processed: %lu\n"
2276 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2277
2278 #: g10/import.c:290
2279 #, c-format
2280 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2281 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2282
2283 #: g10/import.c:293
2284 #, c-format
2285 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2286 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2287
2288 #: g10/import.c:295
2289 #, c-format
2290 msgid "              imported: %lu"
2291 msgstr "              tuotu: %lu"
2292
2293 #: g10/import.c:301
2294 #, c-format
2295 msgid "             unchanged: %lu\n"
2296 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2297
2298 #: g10/import.c:303
2299 #, c-format
2300 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2301 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2302
2303 #: g10/import.c:305
2304 #, c-format
2305 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2306 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2307
2308 #: g10/import.c:307
2309 #, c-format
2310 msgid "        new signatures: %lu\n"
2311 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2312
2313 #: g10/import.c:309
2314 #, c-format
2315 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2316 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2317
2318 #: g10/import.c:311
2319 #, c-format
2320 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2321 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2322
2323 #: g10/import.c:313
2324 #, c-format
2325 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2326 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2327
2328 #: g10/import.c:315
2329 #, c-format
2330 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2331 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2332
2333 #: g10/import.c:317
2334 #, c-format
2335 msgid "          not imported: %lu\n"
2336 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2337
2338 #: g10/import.c:319
2339 #, fuzzy, c-format
2340 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2341 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2342
2343 #: g10/import.c:321
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2346 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2347
2348 #: g10/import.c:562
2349 #, c-format
2350 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2351 msgstr ""
2352
2353 #: g10/import.c:564
2354 #, fuzzy
2355 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2356 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
2357
2358 #: g10/import.c:601
2359 #, c-format
2360 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2361 msgstr ""
2362
2363 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2364 #: g10/import.c:613
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2367 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2368
2369 #: g10/import.c:625
2370 #, c-format
2371 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: g10/import.c:638
2375 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/import.c:640
2379 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: g10/import.c:664
2383 #, c-format
2384 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1112
2388 #, fuzzy, c-format
2389 msgid "key %s: no user ID\n"
2390 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2391
2392 #: g10/import.c:756
2393 #, fuzzy, c-format
2394 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2395 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2396
2397 #: g10/import.c:771
2398 #, fuzzy, c-format
2399 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2400 msgstr ""
2401 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2402
2403 #: g10/import.c:777
2404 #, fuzzy, c-format
2405 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2406 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2407
2408 #: g10/import.c:779
2409 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2410 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2411
2412 #: g10/import.c:789 g10/import.c:1233
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2415 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2416
2417 #: g10/import.c:795
2418 #, fuzzy, c-format
2419 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2420 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2421
2422 #: g10/import.c:804
2423 #, c-format
2424 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2425 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2426
2427 #: g10/import.c:809 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:806 g10/sign.c:1071
2428 #, c-format
2429 msgid "writing to `%s'\n"
2430 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2431
2432 #: g10/import.c:815 g10/import.c:913 g10/import.c:1152 g10/import.c:1294
2433 #: g10/import.c:2356 g10/import.c:2378
2434 #, c-format
2435 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2436 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2437
2438 #: g10/import.c:834
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2441 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2442
2443 #: g10/import.c:858
2444 #, fuzzy, c-format
2445 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2446 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2447
2448 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1251
2449 #, fuzzy, c-format
2450 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2451 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2452
2453 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1258
2454 #, fuzzy, c-format
2455 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2456 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2457
2458 #: g10/import.c:923
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2461 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2462
2463 #: g10/import.c:926
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2466 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2467
2468 #: g10/import.c:929
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2471 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2472
2473 #: g10/import.c:932
2474 #, fuzzy, c-format
2475 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2476 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2477
2478 #: g10/import.c:935
2479 #, fuzzy, c-format
2480 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2481 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2482
2483 #: g10/import.c:938
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2486 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2487
2488 #: g10/import.c:941
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2491 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2492
2493 #: g10/import.c:944
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2496 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2497
2498 #: g10/import.c:947
2499 #, fuzzy, c-format
2500 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2501 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2502
2503 #: g10/import.c:950
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2506 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2507
2508 #: g10/import.c:973
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2511 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2512
2513 #: g10/import.c:1118
2514 #, fuzzy, c-format
2515 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2516 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2517
2518 #: g10/import.c:1129
2519 #, fuzzy
2520 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2521 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2522
2523 #: g10/import.c:1146 g10/import.c:2371
2524 #, c-format
2525 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2526 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2527
2528 #: g10/import.c:1157
2529 #, fuzzy, c-format
2530 msgid "key %s: secret key imported\n"
2531 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2532
2533 #: g10/import.c:1186
2534 #, fuzzy, c-format
2535 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2536 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2537
2538 #: g10/import.c:1196
2539 #, fuzzy, c-format
2540 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2541 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2542
2543 #: g10/import.c:1226
2544 #, fuzzy, c-format
2545 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2546 msgstr ""
2547 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2548
2549 #: g10/import.c:1269
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2552 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2553
2554 #: g10/import.c:1301
2555 #, fuzzy, c-format
2556 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2557 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2558
2559 #: g10/import.c:1367
2560 #, fuzzy, c-format
2561 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2562 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2563
2564 #: g10/import.c:1382
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2567 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2568
2569 #: g10/import.c:1384
2570 #, fuzzy, c-format
2571 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2572 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2573
2574 #: g10/import.c:1402
2575 #, fuzzy, c-format
2576 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2577 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2578
2579 #: g10/import.c:1413 g10/import.c:1463
2580 #, fuzzy, c-format
2581 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2582 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2583
2584 #: g10/import.c:1415
2585 #, fuzzy, c-format
2586 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2587 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2588
2589 #: g10/import.c:1430
2590 #, fuzzy, c-format
2591 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2592 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2593
2594 #: g10/import.c:1452
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2597 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2598
2599 #: g10/import.c:1465
2600 #, fuzzy, c-format
2601 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2602 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2603
2604 #: g10/import.c:1480
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2607 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2608
2609 #: g10/import.c:1522
2610 #, fuzzy, c-format
2611 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2612 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2613
2614 #: g10/import.c:1543
2615 #, fuzzy, c-format
2616 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2617 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2618
2619 #: g10/import.c:1570
2620 #, fuzzy, c-format
2621 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2622 msgstr ""
2623 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2624
2625 #: g10/import.c:1580
2626 #, fuzzy, c-format
2627 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2628 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2629
2630 #: g10/import.c:1597
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2633 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2634
2635 #: g10/import.c:1611
2636 #, fuzzy, c-format
2637 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2638 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2639
2640 #: g10/import.c:1619
2641 #, fuzzy, c-format
2642 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2643 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2644
2645 #: g10/import.c:1719
2646 #, fuzzy, c-format
2647 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2648 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2649
2650 #: g10/import.c:1781
2651 #, fuzzy, c-format
2652 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2653 msgstr ""
2654 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2655
2656 #: g10/import.c:1795
2657 #, fuzzy, c-format
2658 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2659 msgstr ""
2660 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2661 "ei saatavilla.\n"
2662
2663 #: g10/import.c:1854
2664 #, fuzzy, c-format
2665 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2666 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2667
2668 #: g10/import.c:1888
2669 #, fuzzy, c-format
2670 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2671 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2672
2673 #: g10/import.c:2277
2674 #, fuzzy
2675 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2676 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2677
2678 #: g10/import.c:2285
2679 #, fuzzy
2680 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2681 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2682
2683 #: g10/import.c:2287
2684 #, fuzzy
2685 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2686 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2687
2688 #: g10/keydb.c:168
2689 #, c-format
2690 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2691 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2692
2693 #: g10/keydb.c:175
2694 #, c-format
2695 msgid "keyring `%s' created\n"
2696 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2697
2698 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2699 #, fuzzy, c-format
2700 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2701 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
2702
2703 #: g10/keydb.c:698
2704 #, c-format
2705 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2706 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2707
2708 #: g10/keyedit.c:265
2709 msgid "[revocation]"
2710 msgstr "[mitätöinti]"
2711
2712 #: g10/keyedit.c:266
2713 msgid "[self-signature]"
2714 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2715
2716 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:406
2717 msgid "1 bad signature\n"
2718 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:408
2721 #, c-format
2722 msgid "%d bad signatures\n"
2723 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2724
2725 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:410
2726 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2727 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2728
2729 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:412
2730 #, c-format
2731 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2732 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:414
2735 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2736 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:416
2739 #, c-format
2740 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2741 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2742
2743 #: g10/keyedit.c:356
2744 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2745 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:358
2748 #, c-format
2749 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2750 msgstr ""
2751 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:263
2754 #, fuzzy
2755 msgid ""
2756 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2757 "keys\n"
2758 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2759 "etc.)\n"
2760 msgstr ""
2761 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2762 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2763 "lähteistä...)?\n"
2764 "\n"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:275
2767 #, fuzzy, c-format
2768 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2769 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2770
2771 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:277
2772 #, fuzzy, c-format
2773 msgid "  %d = I trust fully\n"
2774 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2775
2776 #: g10/keyedit.c:438
2777 msgid ""
2778 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2779 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2780 "trust signatures on your behalf.\n"
2781 msgstr ""
2782
2783 #: g10/keyedit.c:454
2784 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2785 msgstr ""
2786
2787 #: g10/keyedit.c:598
2788 #, c-format
2789 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2790 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2791
2792 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
2793 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1736
2794 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2795 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2796
2797 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
2798 #: g10/keyedit.c:1742
2799 msgid "  Unable to sign.\n"
2800 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:626
2803 #, c-format
2804 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2805 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2806
2807 #: g10/keyedit.c:654
2808 #, c-format
2809 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2810 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2811
2812 #: g10/keyedit.c:682
2813 #, fuzzy, c-format
2814 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2815 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2816
2817 #: g10/keyedit.c:684
2818 #, fuzzy
2819 msgid "Sign it? (y/N) "
2820 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2821
2822 #: g10/keyedit.c:706
2823 #, c-format
2824 msgid ""
2825 "The self-signature on \"%s\"\n"
2826 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2827 msgstr ""
2828 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2829 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:715
2832 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2833 msgstr ""
2834 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2835 "(k/E) "
2836
2837 #: g10/keyedit.c:729
2838 #, c-format
2839 msgid ""
2840 "Your current signature on \"%s\"\n"
2841 "has expired.\n"
2842 msgstr ""
2843 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2844 "on vanhentunut.\n"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:733
2847 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2848 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2849
2850 #: g10/keyedit.c:754
2851 #, c-format
2852 msgid ""
2853 "Your current signature on \"%s\"\n"
2854 "is a local signature.\n"
2855 msgstr ""
2856 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2857 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2858
2859 #: g10/keyedit.c:758
2860 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2861 msgstr ""
2862 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2863
2864 #: g10/keyedit.c:779
2865 #, fuzzy, c-format
2866 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2867 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:782
2870 #, fuzzy, c-format
2871 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2872 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:787
2875 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2876 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2877
2878 #: g10/keyedit.c:809
2879 #, fuzzy, c-format
2880 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2881 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:824
2884 msgid "This key has expired!"
2885 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:842
2888 #, c-format
2889 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2890 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:848
2893 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2894 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2895
2896 #: g10/keyedit.c:888
2897 msgid ""
2898 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2899 "mode.\n"
2900 msgstr ""
2901 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:890
2904 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2905 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:915
2908 msgid ""
2909 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2910 "belongs\n"
2911 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2912 msgstr ""
2913 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2914 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:920
2917 #, c-format
2918 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2919 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:922
2922 #, c-format
2923 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2924 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:924
2927 #, c-format
2928 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2929 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:926
2932 #, c-format
2933 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2934 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:932
2937 #, fuzzy
2938 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2939 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2940
2941 #: g10/keyedit.c:956
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid ""
2944 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2945 "key \"%s\" (%s)\n"
2946 msgstr ""
2947 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2948 "omalla avaimellasi: \""
2949
2950 #: g10/keyedit.c:963
2951 #, fuzzy
2952 msgid "This will be a self-signature.\n"
2953 msgstr ""
2954 "\n"
2955 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:969
2958 #, fuzzy
2959 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2960 msgstr ""
2961 "\n"
2962 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:977
2965 #, fuzzy
2966 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2967 msgstr ""
2968 "\n"
2969 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:987
2972 #, fuzzy
2973 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2974 msgstr ""
2975 "\n"
2976 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:994
2979 #, fuzzy
2980 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2981 msgstr ""
2982 "\n"
2983 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1001
2986 #, fuzzy
2987 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2988 msgstr ""
2989 "\n"
2990 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1006
2993 #, fuzzy
2994 msgid "I have checked this key casually.\n"
2995 msgstr ""
2996 "\n"
2997 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
2998
2999 #: g10/keyedit.c:1011
3000 #, fuzzy
3001 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3002 msgstr ""
3003 "\n"
3004 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1021
3007 #, fuzzy
3008 msgid "Really sign? (y/N) "
3009 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4556 g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711
3012 #: g10/keyedit.c:4772 g10/sign.c:370
3013 #, c-format
3014 msgid "signing failed: %s\n"
3015 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1131
3018 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3087
3022 msgid "This key is not protected.\n"
3023 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:501
3026 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3027 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3090
3030 #, fuzzy
3031 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3032 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3094
3035 msgid "Key is protected.\n"
3036 msgstr "Avain on suojattu.\n"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1178
3039 #, c-format
3040 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3041 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1184
3044 msgid ""
3045 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3046 "\n"
3047 msgstr ""
3048 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
3049 "\n"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1193 g10/keygen.c:1806
3052 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3053 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1198
3056 msgid ""
3057 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3058 "\n"
3059 msgstr ""
3060 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
3061 "\n"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1201
3064 #, fuzzy
3065 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3066 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1272
3069 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3070 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1357
3073 msgid "save and quit"
3074 msgstr "tallenna ja lopeta"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1360
3077 #, fuzzy
3078 msgid "show key fingerprint"
3079 msgstr "näytä sormenjälki"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:1361
3082 msgid "list key and user IDs"
3083 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1363
3086 msgid "select user ID N"
3087 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1364
3090 #, fuzzy
3091 msgid "select subkey N"
3092 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:1365
3095 #, fuzzy
3096 msgid "check signatures"
3097 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:1369
3100 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1374
3104 #, fuzzy
3105 msgid "sign selected user IDs locally"
3106 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1376
3109 #, fuzzy
3110 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3111 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1378
3114 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3115 msgstr ""
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1382
3118 msgid "add a user ID"
3119 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1384
3122 msgid "add a photo ID"
3123 msgstr "lisää valokuva"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1386
3126 #, fuzzy
3127 msgid "delete selected user IDs"
3128 msgstr "poista käyttäjätunnus"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1391
3131 #, fuzzy
3132 msgid "add a subkey"
3133 msgstr "addkey"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1395
3136 msgid "add a key to a smartcard"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: g10/keyedit.c:1397
3140 msgid "move a key to a smartcard"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1399
3144 msgid "move a backup key to a smartcard"
3145 msgstr ""
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1403
3148 #, fuzzy
3149 msgid "delete selected subkeys"
3150 msgstr "poista toissijainen avain"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1405
3153 msgid "add a revocation key"
3154 msgstr "lisää mitätöintiavain"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1407
3157 #, fuzzy
3158 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3159 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3160
3161 #: g10/keyedit.c:1409
3162 #, fuzzy
3163 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3164 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:1411
3167 #, fuzzy
3168 msgid "flag the selected user ID as primary"
3169 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1413
3172 #, fuzzy
3173 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3174 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1416
3177 msgid "list preferences (expert)"
3178 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1418
3181 msgid "list preferences (verbose)"
3182 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1420
3185 #, fuzzy
3186 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3187 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1425
3190 #, fuzzy
3191 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3192 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1427
3195 msgid "change the passphrase"
3196 msgstr "muuta salasanaa"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:1431
3199 msgid "change the ownertrust"
3200 msgstr "muuta luottamusastetta"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:1433
3203 #, fuzzy
3204 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3205 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3206
3207 #: g10/keyedit.c:1435
3208 #, fuzzy
3209 msgid "revoke selected user IDs"
3210 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1440
3213 #, fuzzy
3214 msgid "revoke key or selected subkeys"
3215 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:1441
3218 #, fuzzy
3219 msgid "enable key"
3220 msgstr "ota avain käyttöön"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:1442
3223 #, fuzzy
3224 msgid "disable key"
3225 msgstr "poista avain käytöstä"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:1443
3228 #, fuzzy
3229 msgid "show selected photo IDs"
3230 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1445
3233 #, fuzzy
3234 msgid "clean unusable parts from key"
3235 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1564
3238 #, fuzzy, c-format
3239 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3240 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1582
3243 msgid "Secret key is available.\n"
3244 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:1663
3247 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3248 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1671
3251 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3252 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:1690
3255 msgid ""
3256 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3257 "(lsign),\n"
3258 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3259 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3260 msgstr ""
3261
3262 #: g10/keyedit.c:1730
3263 msgid "Key is revoked."
3264 msgstr "Avain on mitätöity."
3265
3266 #: g10/keyedit.c:1749
3267 #, fuzzy
3268 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3269 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:1756
3272 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3273 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:1765
3276 #, fuzzy, c-format
3277 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3278 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:1788
3281 #, c-format
3282 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3283 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
3286 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3287 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:1812
3290 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3291 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:1814
3294 #, fuzzy
3295 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3296 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1815
3299 #, fuzzy
3300 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3301 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3302
3303 #: g10/keyedit.c:1865
3304 #, fuzzy
3305 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3306 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3307
3308 #: g10/keyedit.c:1877
3309 #, fuzzy
3310 msgid "You must select exactly one key.\n"
3311 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:1905
3314 msgid "Command expects a filename argument\n"
3315 msgstr ""
3316
3317 #: g10/keyedit.c:1919
3318 #, fuzzy, c-format
3319 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3320 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:1936
3323 #, fuzzy, c-format
3324 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3325 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:1960
3328 msgid "You must select at least one key.\n"
3329 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:1963
3332 #, fuzzy
3333 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3334 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1964
3337 #, fuzzy
3338 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3339 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3340
3341 #: g10/keyedit.c:1999
3342 #, fuzzy
3343 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3344 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3345
3346 #: g10/keyedit.c:2000
3347 #, fuzzy
3348 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3349 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3350
3351 #: g10/keyedit.c:2018
3352 #, fuzzy
3353 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3354 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3355
3356 #: g10/keyedit.c:2029
3357 #, fuzzy
3358 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3359 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3360
3361 #: g10/keyedit.c:2031
3362 #, fuzzy
3363 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3364 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3365
3366 #: g10/keyedit.c:2081
3367 msgid ""
3368 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3369 msgstr ""
3370
3371 #: g10/keyedit.c:2123
3372 #, fuzzy
3373 msgid "Set preference list to:\n"
3374 msgstr "näytä valinnat"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:2129
3377 #, fuzzy
3378 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3379 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3380
3381 #: g10/keyedit.c:2131
3382 #, fuzzy
3383 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3384 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3385
3386 #: g10/keyedit.c:2204
3387 #, fuzzy
3388 msgid "Save changes? (y/N) "
3389 msgstr "Tallenna muutokset? "
3390
3391 #: g10/keyedit.c:2207
3392 #, fuzzy
3393 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3394 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:2217
3397 #, c-format
3398 msgid "update failed: %s\n"
3399 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:2224
3402 #, c-format
3403 msgid "update secret failed: %s\n"
3404 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:2231
3407 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3408 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:2304
3411 msgid "Digest: "
3412 msgstr "Tiiviste: "
3413
3414 #: g10/keyedit.c:2356
3415 msgid "Features: "
3416 msgstr "Ominaisuudet: "
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2367
3419 msgid "Keyserver no-modify"
3420 msgstr ""
3421
3422 #: g10/keyedit.c:2382 g10/keylist.c:308
3423 msgid "Preferred keyserver: "
3424 msgstr ""
3425
3426 #: g10/keyedit.c:2611
3427 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3428 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:2670
3431 #, fuzzy, c-format
3432 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3433 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3434
3435 #: g10/keyedit.c:2691
3436 #, fuzzy, c-format
3437 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3438 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3439
3440 #: g10/keyedit.c:2697
3441 #, fuzzy
3442 msgid "(sensitive)"
3443 msgstr " (luottamuksellinen)"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:2713 g10/keyedit.c:2769 g10/keyedit.c:2830 g10/keyedit.c:2845
3446 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:450
3447 #, fuzzy, c-format
3448 msgid "created: %s"
3449 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:2716 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:963
3452 #, fuzzy, c-format
3453 msgid "revoked: %s"
3454 msgstr "[mitätöity] "
3455
3456 #: g10/keyedit.c:2718 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3457 #, fuzzy, c-format
3458 msgid "expired: %s"
3459 msgstr " [vanhenee: %s]"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:2720 g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:2847
3462 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3463 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:456 g10/mainproc.c:969
3464 #, fuzzy, c-format
3465 msgid "expires: %s"
3466 msgstr " [vanhenee: %s]"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:2722
3469 #, fuzzy, c-format
3470 msgid "usage: %s"
3471 msgstr " luottamus: %c/%c"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:2737
3474 #, fuzzy, c-format
3475 msgid "trust: %s"
3476 msgstr " luottamus: %c/%c"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:2741
3479 #, c-format
3480 msgid "validity: %s"
3481 msgstr ""
3482
3483 #: g10/keyedit.c:2748
3484 msgid "This key has been disabled"
3485 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:2776 g10/keylist.c:200
3488 msgid "card-no: "
3489 msgstr ""
3490
3491 #: g10/keyedit.c:2800
3492 msgid ""
3493 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3494 "unless you restart the program.\n"
3495 msgstr ""
3496 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3497 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:2864 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:460
3500 #: g10/mainproc.c:1718 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1694
3501 #, fuzzy
3502 msgid "revoked"
3503 msgstr "[mitätöity] "
3504
3505 #: g10/keyedit.c:2866 g10/keyedit.c:3244 g10/keyserver.c:464
3506 #: g10/mainproc.c:1720 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1696
3507 #, fuzzy
3508 msgid "expired"
3509 msgstr "expire"
3510
3511 #: g10/keyedit.c:2931
3512 msgid ""
3513 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3514 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3515 msgstr ""
3516 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3517 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:2992
3520 msgid ""
3521 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3522 "versions\n"
3523 "         of PGP to reject this key.\n"
3524 msgstr ""
3525 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3526 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:2997 g10/keyedit.c:3350
3529 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3530 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3531
3532 #: g10/keyedit.c:3003
3533 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3534 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:3143
3537 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3538 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:3153
3541 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3542 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:3157
3545 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3546 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:3163
3549 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3550 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:3177
3553 #, c-format
3554 msgid "Deleted %d signature.\n"
3555 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:3178
3558 #, c-format
3559 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3560 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:3181
3563 msgid "Nothing deleted.\n"
3564 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:3212
3567 #, fuzzy, c-format
3568 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3569 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:3246 g10/trustdb.c:1698
3572 #, fuzzy
3573 msgid "invalid"
3574 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:3345
3577 msgid ""
3578 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3579 "cause\n"
3580 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3581 msgstr ""
3582 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3583 "voi\n"
3584 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:3356
3587 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3588 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3589
3590 #: g10/keyedit.c:3376
3591 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3592 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3593
3594 #: g10/keyedit.c:3399
3595 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3596 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:3414
3599 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3600 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:3436
3603 #, fuzzy
3604 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3605 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:3455
3608 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3609 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:3461
3612 #, fuzzy
3613 msgid ""
3614 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3615 msgstr ""
3616 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3617
3618 #: g10/keyedit.c:3522
3619 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3620 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:3528
3623 #, fuzzy
3624 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3625 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:3532
3628 #, fuzzy
3629 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3630 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:3535
3633 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3634 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3635
3636 #: g10/keyedit.c:3581
3637 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3638 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3639
3640 #: g10/keyedit.c:3597
3641 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3642 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:3822
3645 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3646 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:3861 g10/keyedit.c:3971 g10/keyedit.c:4091
3649 #, fuzzy, c-format
3650 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3651 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:4032
3654 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3655 msgstr ""
3656
3657 #: g10/keyedit.c:4112
3658 #, fuzzy
3659 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3660 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3661
3662 #: g10/keyedit.c:4113
3663 #, fuzzy
3664 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3665 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3666
3667 #: g10/keyedit.c:4175
3668 #, c-format
3669 msgid "No user ID with index %d\n"
3670 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3671
3672 #: g10/keyedit.c:4233
3673 #, fuzzy, c-format
3674 msgid "No user ID with hash %s\n"
3675 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:4260
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid "No subkey with index %d\n"
3680 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:4395
3683 #, fuzzy, c-format
3684 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3685 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3686
3687 #: g10/keyedit.c:4398 g10/keyedit.c:4462 g10/keyedit.c:4505
3688 #, fuzzy, c-format
3689 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3690 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:4400 g10/keyedit.c:4464 g10/keyedit.c:4507
3693 msgid " (non-exportable)"
3694 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:4404
3697 #, c-format
3698 msgid "This signature expired on %s.\n"
3699 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:4408
3702 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3703 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3704
3705 #: g10/keyedit.c:4412
3706 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3707 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3708
3709 #: g10/keyedit.c:4439
3710 #, fuzzy, c-format
3711 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3712 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:4465
3715 #, fuzzy
3716 msgid " (non-revocable)"
3717 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3718
3719 #: g10/keyedit.c:4472
3720 #, fuzzy, c-format
3721 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3722 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:4494
3725 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3726 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:4514
3729 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3730 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3731
3732 #: g10/keyedit.c:4544
3733 msgid "no secret key\n"
3734 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:4614
3737 #, c-format
3738 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3739 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:4631
3742 #, c-format
3743 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3744 msgstr ""
3745 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3746 "tulevaisuuteen\n"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:4695
3749 #, fuzzy, c-format
3750 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3751 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:4757
3754 #, fuzzy, c-format
3755 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3756 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:4852
3759 #, fuzzy, c-format
3760 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3761 msgstr ""
3762 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3763 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3764
3765 #: g10/keygen.c:259
3766 #, fuzzy, c-format
3767 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3768 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3769
3770 #: g10/keygen.c:266
3771 #, fuzzy
3772 msgid "too many cipher preferences\n"
3773 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3774
3775 #: g10/keygen.c:268
3776 #, fuzzy
3777 msgid "too many digest preferences\n"
3778 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3779
3780 #: g10/keygen.c:270
3781 #, fuzzy
3782 msgid "too many compression preferences\n"
3783 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3784
3785 #: g10/keygen.c:395
3786 #, fuzzy, c-format
3787 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3788 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3789
3790 #: g10/keygen.c:815
3791 msgid "writing direct signature\n"
3792 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3793
3794 #: g10/keygen.c:854
3795 msgid "writing self signature\n"
3796 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3797
3798 #: g10/keygen.c:905
3799 msgid "writing key binding signature\n"
3800 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3801
3802 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
3803 #, c-format
3804 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3805 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3806
3807 #: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
3808 #, c-format
3809 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3810 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3811
3812 #: g10/keygen.c:1232
3813 #, fuzzy
3814 msgid "Sign"
3815 msgstr "sign"
3816
3817 #: g10/keygen.c:1235
3818 msgid "Certify"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: g10/keygen.c:1238
3822 #, fuzzy
3823 msgid "Encrypt"
3824 msgstr "salaa tiedot"
3825
3826 #: g10/keygen.c:1241
3827 msgid "Authenticate"
3828 msgstr ""
3829
3830 #: g10/keygen.c:1249
3831 msgid "SsEeAaQq"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: g10/keygen.c:1268
3835 #, c-format
3836 msgid "Possible actions for a %s key: "
3837 msgstr ""
3838
3839 #: g10/keygen.c:1272
3840 msgid "Current allowed actions: "
3841 msgstr ""
3842
3843 #: g10/keygen.c:1277
3844 #, c-format
3845 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: g10/keygen.c:1280
3849 #, fuzzy, c-format
3850 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3851 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3852
3853 #: g10/keygen.c:1283
3854 #, c-format
3855 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: g10/keygen.c:1286
3859 #, c-format
3860 msgid "   (%c) Finished\n"
3861 msgstr ""
3862
3863 #: g10/keygen.c:1342
3864 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3865 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3866
3867 #: g10/keygen.c:1344
3868 #, fuzzy, c-format
3869 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3870 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3871
3872 #: g10/keygen.c:1345
3873 #, c-format
3874 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3875 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3876
3877 #: g10/keygen.c:1347
3878 #, fuzzy, c-format
3879 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3880 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3881
3882 #: g10/keygen.c:1349
3883 #, fuzzy, c-format
3884 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3885 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3886
3887 #: g10/keygen.c:1350
3888 #, c-format
3889 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3890 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3891
3892 #: g10/keygen.c:1352
3893 #, c-format
3894 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3895 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3896
3897 #: g10/keygen.c:1354
3898 #, fuzzy, c-format
3899 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3900 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3901
3902 #: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
3903 #, fuzzy, c-format
3904 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3905 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
3906
3907 #: g10/keygen.c:1433
3908 #, c-format
3909 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3910 msgstr ""
3911
3912 #: g10/keygen.c:1440
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3915 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3916
3917 #: g10/keygen.c:1454
3918 #, c-format
3919 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3920 msgstr ""
3921
3922 #: g10/keygen.c:1460
3923 #, c-format
3924 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3925 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3926
3927 #: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
3928 #, c-format
3929 msgid "rounded up to %u bits\n"
3930 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
3931
3932 #: g10/keygen.c:1519
3933 msgid ""
3934 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3935 "         0 = key does not expire\n"
3936 "      <n>  = key expires in n days\n"
3937 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3938 "      <n>m = key expires in n months\n"
3939 "      <n>y = key expires in n years\n"
3940 msgstr ""
3941 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3942 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3943 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3944 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3945 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3946 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3947
3948 #: g10/keygen.c:1530
3949 msgid ""
3950 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3951 "         0 = signature does not expire\n"
3952 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3953 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3954 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3955 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3956 msgstr ""
3957 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
3958 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
3959 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
3960 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
3961 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3962 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3963
3964 #: g10/keygen.c:1553
3965 msgid "Key is valid for? (0) "
3966 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
3967
3968 #: g10/keygen.c:1558
3969 #, fuzzy, c-format
3970 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3971 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
3972
3973 #: g10/keygen.c:1576
3974 msgid "invalid value\n"
3975 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
3976
3977 #: g10/keygen.c:1583
3978 #, fuzzy
3979 msgid "Key does not expire at all\n"
3980 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3981
3982 #: g10/keygen.c:1584
3983 #, fuzzy
3984 msgid "Signature does not expire at all\n"
3985 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3986
3987 #: g10/keygen.c:1589
3988 #, fuzzy, c-format
3989 msgid "Key expires at %s\n"
3990 msgstr "%s vanhenee %s\n"
3991
3992 #: g10/keygen.c:1590
3993 #, fuzzy, c-format
3994 msgid "Signature expires at %s\n"
3995 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
3996
3997 #: g10/keygen.c:1596
3998 msgid ""
3999 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4000 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4001 msgstr ""
4002 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
4003 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
4004
4005 #: g10/keygen.c:1601
4006 #, fuzzy
4007 msgid "Is this correct? (y/N) "
4008 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
4009
4010 #: g10/keygen.c:1624
4011 #, fuzzy
4012 msgid ""
4013 "\n"
4014 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4015 "ID\n"
4016 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4017 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4018 "\n"
4019 msgstr ""
4020 "\n"
4021 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
4022 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
4023 "sähköpostiosoitteesta \n"
4024 "muodossa:\n"
4025 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
4026 "\n"
4027
4028 #: g10/keygen.c:1637
4029 msgid "Real name: "
4030 msgstr "Oikea nimi: "
4031
4032 #: g10/keygen.c:1645
4033 msgid "Invalid character in name\n"
4034 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
4035
4036 #: g10/keygen.c:1647
4037 msgid "Name may not start with a digit\n"
4038 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
4039
4040 #: g10/keygen.c:1649
4041 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4042 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
4043
4044 #: g10/keygen.c:1657
4045 msgid "Email address: "
4046 msgstr "Sähköpostiosoite: "
4047
4048 #: g10/keygen.c:1663
4049 msgid "Not a valid email address\n"
4050 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
4051
4052 #: g10/keygen.c:1671
4053 msgid "Comment: "
4054 msgstr "Huomautus: "
4055
4056 #: g10/keygen.c:1677
4057 msgid "Invalid character in comment\n"
4058 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
4059
4060 #: g10/keygen.c:1700
4061 #, c-format
4062 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4063 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
4064
4065 #: g10/keygen.c:1706
4066 #, c-format
4067 msgid ""
4068 "You selected this USER-ID:\n"
4069 "    \"%s\"\n"
4070 "\n"
4071 msgstr ""
4072 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
4073 "    \"%s\"\n"
4074 "\n"
4075
4076 #: g10/keygen.c:1711
4077 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4078 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
4079
4080 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4081 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4082 #. string which should be translated accordingly and the
4083 #. letter changed to match the one in the answer string.
4084 #.
4085 #. n = Change name
4086 #. c = Change comment
4087 #. e = Change email
4088 #. o = Okay (ready, continue)
4089 #. q = Quit
4090 #.
4091 #: g10/keygen.c:1727
4092 msgid "NnCcEeOoQq"
4093 msgstr "NnHhSsOoLl"
4094
4095 #: g10/keygen.c:1737
4096 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4097 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
4098
4099 #: g10/keygen.c:1738
4100 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4101 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
4102
4103 #: g10/keygen.c:1757
4104 msgid "Please correct the error first\n"
4105 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
4106
4107 #: g10/keygen.c:1797
4108 msgid ""
4109 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4110 "\n"
4111 msgstr ""
4112 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
4113 "\n"
4114
4115 #: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:817
4116 #, c-format
4117 msgid "%s.\n"
4118 msgstr "%s.\n"
4119
4120 #: g10/keygen.c:1813
4121 msgid ""
4122 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4123 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4124 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4125 "\n"
4126 msgstr ""
4127 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
4128 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
4129 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
4130 "\n"
4131
4132 #: g10/keygen.c:1835
4133 msgid ""
4134 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4135 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4136 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4137 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4138 msgstr ""
4139 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
4140 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
4141 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
4142 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
4143
4144 #: g10/keygen.c:2597
4145 msgid "Key generation canceled.\n"
4146 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
4147
4148 #: g10/keygen.c:2796 g10/keygen.c:2940
4149 #, c-format
4150 msgid "writing public key to `%s'\n"
4151 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4152
4153 #: g10/keygen.c:2798 g10/keygen.c:2943
4154 #, fuzzy, c-format
4155 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4156 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4157
4158 #: g10/keygen.c:2801 g10/keygen.c:2946
4159 #, c-format
4160 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4161 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4162
4163 #: g10/keygen.c:2929
4164 #, c-format
4165 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4166 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4167
4168 #: g10/keygen.c:2935
4169 #, c-format
4170 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4171 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4172
4173 #: g10/keygen.c:2953
4174 #, c-format
4175 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4176 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4177
4178 #: g10/keygen.c:2960
4179 #, c-format
4180 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4181 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4182
4183 #: g10/keygen.c:2983
4184 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4185 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
4186
4187 #: g10/keygen.c:2994
4188 #, fuzzy
4189 msgid ""
4190 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4191 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4192 msgstr ""
4193 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
4194 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
4195
4196 #: g10/keygen.c:3006 g10/keygen.c:3135 g10/keygen.c:3250
4197 #, c-format
4198 msgid "Key generation failed: %s\n"
4199 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
4200
4201 #: g10/keygen.c:3058 g10/keygen.c:3186 g10/sign.c:291
4202 #, c-format
4203 msgid ""
4204 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4205 msgstr ""
4206 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4207 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4208
4209 #: g10/keygen.c:3060 g10/keygen.c:3188 g10/sign.c:293
4210 #, c-format
4211 msgid ""
4212 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4213 msgstr ""
4214 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4215 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4216
4217 #: g10/keygen.c:3069 g10/keygen.c:3199
4218 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4219 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
4220
4221 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3232
4222 #, fuzzy
4223 msgid "Really create? (y/N) "
4224 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
4225
4226 #: g10/keygen.c:3391
4227 #, fuzzy, c-format
4228 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4229 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
4230
4231 #: g10/keygen.c:3438
4232 #, fuzzy, c-format
4233 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4234 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
4235
4236 #: g10/keygen.c:3464
4237 #, fuzzy, c-format
4238 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4239 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
4240
4241 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4242 msgid "never     "
4243 msgstr "ei koskaan"
4244
4245 #: g10/keylist.c:265
4246 msgid "Critical signature policy: "
4247 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
4248
4249 #: g10/keylist.c:267
4250 msgid "Signature policy: "
4251 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
4252
4253 #: g10/keylist.c:306
4254 msgid "Critical preferred keyserver: "
4255 msgstr ""
4256
4257 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4258 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4259 msgstr "VAROITUS: löydettiin väärin muotoiltua notaatiodataa\n"
4260
4261 #: g10/keylist.c:373
4262 msgid "Critical signature notation: "
4263 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
4264
4265 #: g10/keylist.c:375
4266 msgid "Signature notation: "
4267 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
4268
4269 #: g10/keylist.c:386
4270 msgid "not human readable"
4271 msgstr "ei ihmisten luettavissa"
4272
4273 #: g10/keylist.c:487
4274 msgid "Keyring"
4275 msgstr "Avainrengas"
4276
4277 #: g10/keylist.c:1497
4278 msgid "Primary key fingerprint:"
4279 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4280
4281 #: g10/keylist.c:1499
4282 msgid "     Subkey fingerprint:"
4283 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
4284
4285 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4286 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4287 #: g10/keylist.c:1506
4288 msgid " Primary key fingerprint:"
4289 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4290
4291 #: g10/keylist.c:1508
4292 msgid "      Subkey fingerprint:"
4293 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
4294
4295 #: g10/keylist.c:1512 g10/keylist.c:1516
4296 #, fuzzy
4297 msgid "      Key fingerprint ="
4298 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
4299
4300 #: g10/keylist.c:1583
4301 msgid "      Card serial no. ="
4302 msgstr ""
4303
4304 #: g10/keyring.c:1246
4305 #, fuzzy, c-format
4306 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4307 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
4308
4309 #: g10/keyring.c:1252
4310 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4311 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
4312
4313 #: g10/keyring.c:1254
4314 #, c-format
4315 msgid "%s is the unchanged one\n"
4316 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
4317
4318 #: g10/keyring.c:1255
4319 #, c-format
4320 msgid "%s is the new one\n"
4321 msgstr "%s on uusi\n"
4322
4323 #: g10/keyring.c:1256
4324 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4325 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
4326
4327 #: g10/keyring.c:1376
4328 #, fuzzy, c-format
4329 msgid "caching keyring `%s'\n"
4330 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
4331
4332 #: g10/keyring.c:1422
4333 #, fuzzy, c-format
4334 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4335 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4336
4337 #: g10/keyring.c:1434
4338 #, fuzzy, c-format
4339 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4340 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4341
4342 #: g10/keyring.c:1505
4343 #, c-format
4344 msgid "%s: keyring created\n"
4345 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
4346
4347 #: g10/keyserver.c:78
4348 msgid "include revoked keys in search results"
4349 msgstr ""
4350
4351 #: g10/keyserver.c:80
4352 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4353 msgstr ""
4354
4355 #: g10/keyserver.c:83
4356 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4357 msgstr ""
4358
4359 #: g10/keyserver.c:85
4360 msgid "do not delete temporary files after using them"
4361 msgstr ""
4362
4363 #: g10/keyserver.c:89
4364 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4365 msgstr ""
4366
4367 #: g10/keyserver.c:95
4368 #, fuzzy
4369 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4370 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
4371
4372 #: g10/keyserver.c:130
4373 #, fuzzy, c-format
4374 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4375 msgstr ""
4376 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4377 "ajossa\n"
4378
4379 #: g10/keyserver.c:462
4380 #, fuzzy
4381 msgid "disabled"
4382 msgstr "disable"
4383
4384 #: g10/keyserver.c:663
4385 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4386 msgstr ""
4387
4388 #: g10/keyserver.c:746 g10/keyserver.c:1309
4389 #, fuzzy, c-format
4390 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4391 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4392
4393 #: g10/keyserver.c:844
4394 #, fuzzy, c-format
4395 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4396 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4397
4398 #: g10/keyserver.c:846
4399 #, fuzzy
4400 msgid "key not found on keyserver\n"
4401 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4402
4403 #: g10/keyserver.c:1056
4404 #, fuzzy, c-format
4405 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4406 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4407
4408 #: g10/keyserver.c:1060
4409 #, fuzzy, c-format
4410 msgid "requesting key %s from %s\n"
4411 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4412
4413 #: g10/keyserver.c:1212
4414 #, fuzzy, c-format
4415 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4416 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4417
4418 #: g10/keyserver.c:1216
4419 #, fuzzy, c-format
4420 msgid "sending key %s to %s\n"
4421 msgstr ""
4422 "\"\n"
4423 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
4424
4425 #: g10/keyserver.c:1259
4426 #, fuzzy, c-format
4427 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4428 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4429
4430 #: g10/keyserver.c:1262
4431 #, fuzzy, c-format
4432 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4433 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4434
4435 #: g10/keyserver.c:1269 g10/keyserver.c:1364
4436 #, fuzzy
4437 msgid "no keyserver action!\n"
4438 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4439
4440 #: g10/keyserver.c:1317
4441 #, c-format
4442 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4443 msgstr ""
4444
4445 #: g10/keyserver.c:1326
4446 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4447 msgstr ""
4448
4449 #: g10/keyserver.c:1386
4450 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4451 msgstr ""
4452
4453 #: g10/keyserver.c:1392
4454 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4455 msgstr ""
4456
4457 #: g10/keyserver.c:1404
4458 #, c-format
4459 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4460 msgstr ""
4461
4462 #: g10/keyserver.c:1409
4463 #, c-format
4464 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4465 msgstr ""
4466
4467 #: g10/keyserver.c:1417
4468 #, c-format
4469 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4470 msgstr ""
4471
4472 #: g10/keyserver.c:1424
4473 #, fuzzy
4474 msgid "keyserver timed out\n"
4475 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4476
4477 #: g10/keyserver.c:1429
4478 #, fuzzy
4479 msgid "keyserver internal error\n"
4480 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4481
4482 #: g10/keyserver.c:1438
4483 #, fuzzy, c-format
4484 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4485 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
4486
4487 #: g10/keyserver.c:1463 g10/keyserver.c:1497
4488 #, c-format
4489 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4490 msgstr ""
4491
4492 #: g10/keyserver.c:1754
4493 #, fuzzy, c-format
4494 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4495 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4496
4497 #: g10/keyserver.c:1776
4498 #, fuzzy, c-format
4499 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4500 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4501
4502 #: g10/keyserver.c:1778
4503 #, fuzzy, c-format
4504 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4505 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4506
4507 #: g10/mainproc.c:249
4508 #, c-format
4509 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4510 msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
4511
4512 #: g10/mainproc.c:300
4513 #, c-format
4514 msgid "%s encrypted session key\n"
4515 msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
4516
4517 #: g10/mainproc.c:310
4518 #, fuzzy, c-format
4519 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4520 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
4521
4522 #: g10/mainproc.c:391
4523 #, fuzzy, c-format
4524 msgid "public key is %s\n"
4525 msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
4526
4527 #: g10/mainproc.c:446
4528 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4529 msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
4530
4531 #: g10/mainproc.c:479
4532 #, fuzzy, c-format
4533 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4534 msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
4535
4536 #: g10/mainproc.c:483 g10/pkclist.c:219
4537 #, fuzzy, c-format
4538 msgid "      \"%s\"\n"
4539 msgstr "                aka \""
4540
4541 #: g10/mainproc.c:487
4542 #, fuzzy, c-format
4543 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4544 msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
4545
4546 #: g10/mainproc.c:501
4547 #, c-format
4548 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4549 msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
4550
4551 #: g10/mainproc.c:515
4552 #, c-format
4553 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4554 msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
4555
4556 #: g10/mainproc.c:517
4557 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4558 msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
4559
4560 #: g10/mainproc.c:545 g10/mainproc.c:567
4561 #, c-format
4562 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4563 msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
4564
4565 #: g10/mainproc.c:553
4566 #, c-format
4567 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4568 msgstr ""
4569 "IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
4570 "käyttää sen sijaan salainta %s\n"
4571
4572 #: g10/mainproc.c:585
4573 msgid "decryption okay\n"
4574 msgstr "avaus onnistui\n"
4575
4576 #: g10/mainproc.c:589
4577 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4578 msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
4579
4580 #: g10/mainproc.c:602
4581 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4582 msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
4583
4584 #: g10/mainproc.c:608
4585 #, c-format
4586 msgid "decryption failed: %s\n"
4587 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
4588
4589 #: g10/mainproc.c:627
4590 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4591 msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
4592
4593 #: g10/mainproc.c:629
4594 #, c-format
4595 msgid "original file name='%.*s'\n"
4596 msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
4597
4598 #: g10/mainproc.c:818
4599 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4600 msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
4601
4602 #: g10/mainproc.c:1402
4603 msgid "signature verification suppressed\n"
4604 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
4605
4606 #: g10/mainproc.c:1444 g10/mainproc.c:1454
4607 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4608 msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
4609
4610 #: g10/mainproc.c:1464
4611 #, fuzzy, c-format
4612 msgid "Signature made %s\n"
4613 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4614
4615 #: g10/mainproc.c:1465
4616 #, fuzzy, c-format
4617 msgid "               using %s key %s\n"
4618 msgstr "                aka \""
4619
4620 #: g10/mainproc.c:1469
4621 #, fuzzy, c-format
4622 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4623 msgstr ""
4624 "Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
4625
4626 #: g10/mainproc.c:1489
4627 msgid "Key available at: "
4628 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
4629
4630 #: g10/mainproc.c:1623 g10/mainproc.c:1671
4631 #, fuzzy, c-format
4632 msgid "BAD signature from \"%s\""
4633 msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
4634
4635 #: g10/mainproc.c:1625 g10/mainproc.c:1673
4636 #, fuzzy, c-format
4637 msgid "Expired signature from \"%s\""
4638 msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
4639
4640 #: g10/mainproc.c:1627 g10/mainproc.c:1675
4641 #, fuzzy, c-format
4642 msgid "Good signature from \"%s\""
4643 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4644
4645 #: g10/mainproc.c:1679
4646 msgid "[uncertain]"
4647 msgstr "[ei tiedossa]"
4648
4649 #: g10/mainproc.c:1711
4650 #, fuzzy, c-format
4651 msgid "                aka \"%s\""
4652 msgstr "                aka \""
4653
4654 #: g10/mainproc.c:1808
4655 #, c-format
4656 msgid "Signature expired %s\n"
4657 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4658
4659 #: g10/mainproc.c:1813
4660 #, c-format
4661 msgid "Signature expires %s\n"
4662 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4663
4664 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4665 #: g10/mainproc.c:1816
4666 #, c-format
4667 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4668 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4669
4670 #: g10/mainproc.c:1817
4671 msgid "binary"
4672 msgstr "binääri"
4673
4674 #: g10/mainproc.c:1818
4675 msgid "textmode"
4676 msgstr "teksti"
4677
4678 #: g10/mainproc.c:1818 g10/trustdb.c:531
4679 msgid "unknown"
4680 msgstr "tuntematon "
4681
4682 #: g10/mainproc.c:1838
4683 #, c-format
4684 msgid "Can't check signature: %s\n"
4685 msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
4686
4687 #: g10/mainproc.c:1906 g10/mainproc.c:1922 g10/mainproc.c:2008
4688 msgid "not a detached signature\n"
4689 msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
4690
4691 #: g10/mainproc.c:1949
4692 msgid ""
4693 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4694 msgstr ""
4695 "VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
4696 "tarkistaa.\n"
4697
4698 #: g10/mainproc.c:1957
4699 #, c-format
4700 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4701 msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
4702
4703 #: g10/mainproc.c:2014
4704 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4705 msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
4706
4707 #: g10/mainproc.c:2024
4708 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4709 msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
4710
4711 #: g10/misc.c:122
4712 #, c-format
4713 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4714 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
4715
4716 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4717 #, fuzzy, c-format
4718 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4719 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4720
4721 #: g10/misc.c:207
4722 #, fuzzy, c-format
4723 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4724 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
4725
4726 #: g10/misc.c:316
4727 #, fuzzy, c-format
4728 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4729 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4730
4731 #: g10/misc.c:331
4732 #, fuzzy, c-format
4733 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4734 msgstr "salausalgoritmi ei ole käytössä"
4735
4736 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4737 #: g10/misc.c:346
4738 #, fuzzy, c-format
4739 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4740 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4741
4742 #: g10/misc.c:351
4743 #, fuzzy, c-format
4744 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4745 msgstr ""
4746 "valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
4747
4748 #: g10/misc.c:447
4749 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4750 msgstr "IDEA-salaimen liitännäinen ei käytettävissä\n"
4751
4752 #: g10/misc.c:448
4753 msgid ""
4754 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4755 msgstr "lue lisätietoja osoitteesta http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4756
4757 #: g10/misc.c:681
4758 #, c-format
4759 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4760 msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
4761
4762 #: g10/misc.c:685
4763 #, c-format
4764 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4765 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4766
4767 #: g10/misc.c:687
4768 #, c-format
4769 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4770 msgstr "käytä valitsinta \"%s%s\" sen sijaan\n"
4771
4772 #: g10/misc.c:694
4773 #, fuzzy, c-format
4774 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4775 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4776
4777 #: g10/misc.c:707
4778 msgid "Uncompressed"
4779 msgstr "pakkaamaton"
4780
4781 #: g10/misc.c:732
4782 #, fuzzy
4783 msgid "uncompressed|none"
4784 msgstr "pakkaamaton"
4785
4786 #: g10/misc.c:842
4787 #, c-format
4788 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4789 msgstr "%s ei kenties voi käsitellä tätä viestiä\n"
4790
4791 #: g10/misc.c:1017
4792 #, fuzzy, c-format
4793 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4794 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
4795
4796 #: g10/misc.c:1042
4797 #, fuzzy, c-format
4798 msgid "unknown option `%s'\n"
4799 msgstr "tuntematon oletusvastaanottaja \"%s\"\n"
4800
4801 #: g10/openfile.c:86
4802 #, c-format
4803 msgid "File `%s' exists. "
4804 msgstr "Tiedosto \"%s\" on olemassa."
4805
4806 #: g10/openfile.c:88
4807 #, fuzzy
4808 msgid "Overwrite? (y/N) "
4809 msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
4810
4811 #: g10/openfile.c:121
4812 #, c-format
4813 msgid "%s: unknown suffix\n"
4814 msgstr "%s: tuntematon pääte\n"
4815
4816 #: g10/openfile.c:143
4817 msgid "Enter new filename"
4818 msgstr "Syötä uusi tiedostonimi"
4819
4820 #: g10/openfile.c:188
4821 msgid "writing to stdout\n"
4822 msgstr "kirjoitetaan vakiotulosteeseen\n"
4823
4824 #: g10/openfile.c:303
4825 #, c-format
4826 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4827 msgstr "data kohteessa \"%s\" oletetaan allekirjoitetuksi\n"
4828
4829 #: g10/openfile.c:382
4830 #, c-format
4831 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4832 msgstr "uusi asetustiedosto \"%s\" luotu\n"
4833
4834 #: g10/openfile.c:384
4835 #, c-format
4836 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4837 msgstr ""
4838 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4839 "ajossa\n"
4840
4841 #: g10/openfile.c:416
4842 #, fuzzy, c-format
4843 msgid "directory `%s' created\n"
4844 msgstr "%s: hakemisto luotu\n"
4845
4846 #: g10/parse-packet.c:138
4847 #, c-format
4848 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4849 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4850
4851 #